Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU ACTIVITATI DE COMERT (CARMANGERIE)

Elaborate in conformitate cu: Prevederile art.13 lit. e) din Legea securitatii si sanatatii nr. 319/2006; Prevederile art.15 alin. (1) punctul 3 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. Prevederi generale Art.1. Prezentele instructiuni proprii de SSM pentru comertul cu ridicata si amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diferite activitati comerciale. Scop Art.2 . Prevederile prezentelor instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate. Domeniu de aplicare Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica tuturor salariatilor societatii care desfasoara activitati comerciale. Conexiunea cu alte acte normative Art.4. Prezentele instructiuni proprii se aplica cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale. Revizuirea prezentelor instructiuni proprii Art.5. Prezentele instructiuni proprii se vor reviyui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national. A schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al SSM. Repartizarea personalului pe locuri de munca Art.6. La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai persoanele care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si care au fpst instruite din punct de vedere al SSM Art.7. (1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratorii care au corespuns controlului medical obligatoriu. (2) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor, precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. (3) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (caldura excesiva, frig). (4) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei fizice sau juridice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator. Instruirea personalului Art.8. Organizarea ;i desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul SSM se vor realiza conform instructiunilor proprii generale elaborate de societate. Art.9. In cadrul procesului de instruire in domeniul SSM a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la :

Riscurile la care sunt expusi: Partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; Dispozitivele de protectie existente; Mijloacele de protectie si autoprotectie, modul de interventie in caz de avarii si accidente, sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; Semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor. Art.10. Masurile de prim-ajutor se vor stabili prin instructiuni proprii.

Organizarea locului de munca Art.11. Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus). Art.12. Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte special amenajate, in functie de natura marfii. Art.13. In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt). Art.14. In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 0 C, se va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. Art.15. Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor. Art.16. Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica oriyontalitatea rafturilor. Art.17. Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau zgrunturoase. Art.18. Orice obiect de mobilier va fi finisat coresounzator, pentru a nu provoca accidente la manipularea marfii. Art.19. Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier. Art.20. La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri: spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie ale personalului; personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc. Art.21. Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pasla, placi de cauciuc etc.). Art.22. Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc. care sa impiedice accesul personalul salariat la elementele periculoase ale acestora. Art.23. Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure conditiile corespunzatoare de lucru. Protectia impotriva electrocutarii Art.24. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. Art.25. Cablurile electrice vor fi protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc. Art.26. Se interyice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. echipamentelor aflate sub tensiune. Art.27. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra injstalatiilor electrice se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate la loc vizibil tablite avertizoare de interdictie.

Art.28. Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se va efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora. Art.29. La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul. Pregatirea marfurilor pentru vanzare Art.30. La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor vor fi repartizati salariati instruiti in acest scop. Art.31. (1) La exploatarea utilajelor vor fi respectate indicatiile furnizorului privind regimul de functionare a masinii, caracteristicile si parametrii tehnici si functionali ai acesteia, precum si instructiunile de SSM, mentionate in cartea tehnica a utilajului. (2) La locul de munc[ vor fi afisate instructiunile proprii de lucru aferente fiecarui utilaj in parte. Art.32. In cazul aparitiei oricaror defectiuni in functionare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni etc., utilajul va fi scos de sub tensiune si va fi anuntat conducatorul locului de munca. Art.33. Spatiile de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, pentru prevenirea alunecarii si caderii salariatilor. Curatenia va fi efectuata la sfarsitul programului de lucru, respectiv al schimbului. Art.34. (1) Cutitele masinilor de taiat carne si oase vor fi protejate cu aparatori metalice. (2) Se interzice indepartarea aparatorilor sau lucrul la utilajele mentionate, fara apratori; de asemenea, se interzice introducerea mainii in palniile, buncarele sau snecurile masinilor aflate Art.35. Produsele ce urmeaza a fi taiate vor fi fixate pe masa mobila a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare. Art.36. - Feliile rezultate din taiere vor fi prinse numai cu palete sau clesti speciali. Art.37. Ascutirea cutitelor va fi efectuata numai de catre personal calificat. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si sculelor de mana Art.38. Cutitele pentru taiat carne, mezeluri, satirele, ferastraiele, masatele, carligele pentru suspendarea carnii, mezelurile etc. vor fi curate, fara urme de rugina, cu marginile netede, fara asperitati, iar locurile de imbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet. Art.39. Manerele cutitelor, scafelor, ferastraielor, satirelor etc. vor fi netede, fara crapaturi, aschii sau parti metalice iesite in relief. Art.40. Fundurile de lemn necesare taierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fara aschii. Art.41. Carnea sau oasele vor fi taiate numai pe butuci de lemn amplasati astfel incat sa permita personalului sa lucreze si sa circule fara pericol de accidentare. Art.42. Galantarele de sticla in care se pastreaza carnea, mezelurile, produsele semipreparate, precum si platourile si etajerele din sticla destinate expunerii produselor vor fi intregi, cu marginile slefuite sau netede, necrapate, neciobite si curate.

INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU INDUSTRIA CARNII SI A PRODUSELOR DIN CARNE Elaborate in conformitate cu : prevederile art.41 alin. (2) din Constitutia din 21 noiembrie 1991, republicata; prevederile art.13 lit. e) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; prevederile art.15 alin. (1) punctul 3 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. Prevederi generale Art.1. Prezentele instructiuni proprii pentru industria carnii si a produselor din carne cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului. Scop Art.2. Prevederile prezentelor instructiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in condirii SSM. Domeniu de aplicare Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplica tuturor salariatilor societatii care desfasoara activitati in industria carnii. Conexiunea cu alte acte normative Art.4. Prezentele instructiuni proprii se aplica cumulativ cu prevederile Instructiunilor proprii generale. Revizuirea prezentelor instruciuni proprii Art.5. Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al SSM. Repartizarea personalului pe locuri de munc Art.6. Lucrrile pot fi executate numai de persoane cu vrsta peste 18 ani, care au calificarea necesar, cunosc procedeele de lucru, aparatura i instalaiile meseriei pe care o practic i au fost instruite din punct de vedere SSM. Art.7. Repartizarea salariailor la locurile de munc se efectueaz numai dec : dein calificarea necesar, i-au noiunile specifice acestor lucrri, au aptitudinea, experiena, capacitatea fizic i neuropsihic corepunztoare. Instruirea personalului Art.8. Organizarea i desfurarea activitii de instruire a salariailor n domeniul securitii i sntii n munc se vor realiza conform Instruciunilor Proprii Generale elaboratze de societate. Art.9. n cadrul procesului de instruire n domeniul SSM a salariailor care desfoar activiti comerciale, se vor transmite toate informaiile necesare referitoare la : riscurile la care sunt expui; prile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, n funcie de specificul activitii; dispozitivele de protecie existente; mijloacele de protecie i autoprotecie, modul de intervenie n caz de avarii i accidente, sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; semnificaia marcajelor diferitelor ncrcturi, colete etc., conform standardelor. Art.10. Msurile de prim-ajutor se stabilesc prin instruciuni proprii.

Organizarea locului de munc Art.11. Activitatea n industria crnii i a produselor din carne este permis numai dac locurile de munc au fost organizare, amenajate i dotate corespunztor astfel nct s previn accidentele de munc i bolile profesionale. Art.12. Lucrrile din industria crnii i a produselor din carne se vor face n hale i ncperi amenajate, dotate cu utilaje, instalaii i dispozitive adecvate, Art.13. Cile de acces din seciile de producie vor fi intretinute n stare bun i vor fi prevzute cu marcaje i indicatoare standardizate. Art.14. Instalaiile de ventilaie vor fi n bun stare, urmrindu-se n permanen funcionarea lor la parametrii proiectai. Art.15. Conducerea societii va asigura afiarea instruciunilor tehnice i de exploatare att a utilajelor i instalaiilor, ct i a instruciunilor proprii de securitate i sntate n munc. Art.16. Utilajele i instalaiile vor fi bine fixate, legate la pamnt, dotate cu dispozitive de protecie n bun stare. Art.17. Sunt interzise improvizaiile de orice natur, precum i meninerea n funciune a utilajelor, mainilor, instalaiilor i aparatelor care prezint defeciuni accidentale sau care nu sunt prevzute cu toate dispozitivele de protecie necesare asigurrii securitii muncii. Art.18. Prghiile, manetele de comand, butoanele de pornire i de oprire vor fi astfel amplasate, nct s fie vizibile de la locul de munc i s fie posibil manevrarea lor comod. Fr deplasarea muncitorilor de la locul de munc. Art.19. nainte de terminarea lucrului se va face ordine, curenie, splarea i degresarea mainilor, igienizarea locului de munc. Art.20. Conductorul locului de munc va asigura ndrumarea, controlul i disciplina n timpul lucrului. Activitatea de achiziionare, transport i preluare a animalelor Art.21. Achizitorii i recepionerii de animale vor avea cunotine teoretice i practice privind comportarea general a speciilor de animale i modul de abordare i imobilizarea animalului. Art.23. n scopul evitrii accidentelor de la operaiile de abordare i imobilizare se vor respecta regulile de mai jos : la bovine, ngrijitorul se va apropia prin spatele animalului, aezndu-se n dreptul spetei stngi, cu faa ctre capul animalului, iar cu mna va apuca vrful cornului stng acoperindu-l cu degetul mare. Cu mna dreapt, cobort printre coarne, va apuca septumul nazal (peretele despritor al nrilor) ntre degetul mare i arttor ridicnd capul animalului. Antebraul va fi sprijinit pe fruntea i nasul acestuiia; n cazul unul animal ncpnat, un ajutor va imobiliza pe partea dreapt cornul drept. Se va folosi, de asemenea mucarnia pentru prinderea peretelui despritor al nrilor. Taurii vor avea n nri un belciug de care se va prinde bastonul; La cabaline, ngrijitorul se va apropia, de asemenea, pe partea lateral, n dreptul spetei i va prinde cu mna o ureche a animalului i cu cealalt buza superioar; La porcinele mari, se va folosi frnghie care are la capt un ochi (la). Mna dreapt, innd scurt laul, se va cobor printre urechi pn cnd ochiul laului ajunge n dreptul rtului. n acest moment, cu mna stng, venind lateral, laul va fi larg deschis i, cu ambele mini, se va trage napoi. Laul se va fixa pe falca superioar napoia colilor i, n acest moment, el se va strnge trgndu-se de frnghie. Art.24. Se interzice introducerea brusc a minii n gura animalului sau naintarea cu mna deasupra dentiiei acestuia. Art.25. Preluarea animalelor se va face numai n urma precizrii de ctre predtor a eventualelor nravuri sau deprinderi rele ale acestora. Art.26. Salariaii vor fi dotai cu inventarul necesar imobilizrii animalelor : lauri, inele, mucarnie, iavaale etc.

Transportul animalelor Art.27. Este interzis nfurarea pe mn sau antebra a lanului sau frnghiei cu care este condus animalul. Art.28. Este interzis lovirea animalelor n timpul transportului. Art.29. n timpul transportului animalelor cu autovehiculelor se vor lua urmtoarele msuri : a) numrul de animale admis la mbarcare va fi stabilit n funcie de suprafaa benei i de dimensiunile antropometrice ale animalelor, b) bovinele vor fi legate individual, c) nainte de mbarcare se va verifica starea pardoselii i a pereilor laterali, precum i a sistemului de fixare i nchidere a obloanelor; d) la mbarcarea i debarcarea nimalelor, salariaii nsoitori nu vor sta n dreptul obloanelor laterale i a celui din spate. Deschiderea oblonului din spate se va face numai la mainile care staioneaz; e) deplasarea autovehiculelor se va face pe itinerarul stabilit i, numai n caz de for major, acesta se va putea modifica; f) salariailor care nsoesc transportul animalelor li se va face un instructaj de securitate i sntate n munc. Art.30. Este interzis ca salariaii s cltoreasc mpreun cu animalele. Debarcarea animalelor Art.31. Autocamioanele cu animale vor fi trase la ramp, cu oblonul lateral sau din spate lsate, n funcie de modul cum se debarc animalele. Este interzis a se staiona sau circula prin spaiul dintre autocamion i ramp. La ramp se va afia n mod vizibil atenionarea privind modul de pilotare a mainilor, n vederea evitrii strivirilor. Art.32. - Operaiunea de dezlegare a animalelor va fi fcut de nsoitor sau de mnuitorul de animale. Intrarea ntre animale este interzis. Art.33. Animalele ncpnate, taurii i bubalinele adulte se vor dezlega numai dup fixarea bastonului de inelul nazal. Aceste animale vor fi conduse de doi mnuitori de animale. Art.34. ntreaga operaiune de debarcare a bovinelor se va executa szb directa supraveghere a primitorului de animale care va avea grij ca, la trecerea bovinelor din autovehicule pe ramp, s nu gseasc niciun salariat n faa animalelor, ntruct acestea, srind pe ramp, pot provoca accidente. Art.35. Conductorului auto i se va atrage atenia de ctre primitorul de animale s nu lase spaiu ntre ramp i autovehicul, ceea ce ar putea duce la accidentarea animalelor i a personalului de serviciu. Art.36. Primitorul de animale de serviciu va avea grij ca spaiul dintre oblon i podeaua autovehiculului s se completeze cu diverse materiale (scnduri, elemente metalice etc.), astfel ca porcinele s nu-i introduc picioarele n spaiul rmas liber i s se accidenteze. Art.37. Numrarea porcilor de ctre primitor se va face stnd lateral pentru a evita rsturnarea sa de animalele ce intr n ramp. Art.38. Este interzis intrarea salariailor ntre animale, pe timpul ct stau pe cntar. Art.39. Animalele ncpnate vor fi conduse la cntar numai cu baston la inelul nazal i, dup cntrire, vor fi legate n boxe separate; animalele foarte ncpnate nu se vor mai cntri. Combaterea bolilor infecto-contagioase Art.40. Pentru prevenirea transmiterii bobilor infecto-contagioase de la animale la om se vor lua msurile enumerate n continuare. Astfel, recepionerii, merceologii, primitorii de animale, mnuitorii i personalul din echipa de igienizare vor respecta urmtoarele reguli : la ntreruperea lucrului pentru mas, splarea pe mini se va face cu ap i spun, perie de unghii i dezinfectant bromocet, acid acetic etc. De asemenea, este obligatorie splarea pe mini a fumtorilor, n condiiile de mai sus, ori de cte ori fumeaz;

la terminarea lucrului este obligatorie splarea i dezinfectarea cizmelor la locul amenajat n acest scop. Art.41. Echipa de igienizare execut operaiunile de curenie i splare a rampelor de debarcare a animalelor, grajdurilor, padocurilor i boxelor de animale. Art.42. Pentru evitarea accidentelor, personalul acestei echipe trebuie s respecte urmtoarele reguli : a) curarea locurilor indicate se face numai dup evacuarea animalelor; este interzis intrarea ntre animale i n special ntre bovine; b) se va proceda cu atenie la folosirea uneltelor de lucru (lopei, trncoape, cazmale, furtunuri etc.); c) pentru evitarea accidentelor provocate prin alunecare, n locurile alunecoase se va folosi iarna sare, iar vara rumegu sau nisip; d) se interzic debarcrile i manipulrile de animale pe locuri alunecoase sau pe ntuneric; e) efectuarea operaiunilor de igienizare se va face numai sub supravegherea conductorului locului de munc. Activitatea de tiere a animalelor i prelucrare a subproduselor de abator Art.43. Toate organele exterioare n micare vor fi protejate cu aprtori. Art.44. Nu se vor face niciun fel de intervenii dect cu maina oprit i scoas de sub tensiune. Art.45. Se interzice folosirea unei instalaii sau a unui utilaj cnd se constat defeciuni care pot provoca accidente. Art.46. Conductorii locurilor de munc vor supraveghea ca toi salariaii s aplice i s respecte regulile de securitate i sntate n munc, la fiecare utilaj i loc de munc. Art.47. Se interzice punerea de cuite n cizme, sub centur sau nfingerea n mas sau n stlp. Cuitul va fi pstrat n teac sau n rastel. Nu se va circula cu cuitul n mn. Art.48. Animalele vor fi mnate spre cntar i apoi n sala de tiere, n linite, fr a fi lovite sau speriate. Pentru impulsionarea lor se va folosi bastonul electric sau, n lipsa acestuia, mntorul de cauciuc. Suprimarea vieii animalelor Art.49. Este interzis tierea animalelor fr asomarea lor, cu pistolul cu cartu sau pneumatic. Art.50. nainte de asomare, animalele mari vor fi legate cu lanuri de belciugele fixate de pardoseal. La bovine, asomarea cu pistolul se va face folosind cartue cu ncrctura corespunztoare vrstei i rasei. Pistolul se aplic n mijlocul frunii, n punctul unde diagonala care unete cornul stng cu orbita dreapt se ntlnete cu cea care unete cornul drept cz orbita stng. Art.51. - njunghierea animalelor se va face numai dup ce s-a constatat c asomarea a fost eficace i animalul a fost evacuat din boxa de asomare. Art.52. n timpul tierii animalului este interzis a se distrage atenia salariatului tietor, fiind pstrat linitea n timpul lucrului. Prelucrarea iniial a animalelor Art.53. Pentru toate operaiile care necesit ntrebuinarea cuitelor se vor utiliza numai cuite bine ascuite, cu lama perfect fixat n mner. Art.54. Ascuirea cuitelor la polizor se va face numai de ctre salariatul desemnat n acest scop. Art.55. Este interzis ca tiul cuitului s fie ndreptat ctre salariat. Prelucrarea carcasei Art.56. Operaia de eviscerare trebuie fcut cu mare atenie pentru evitarea accidentrilor prin tiere datorate mnuirii greite a cuitului. Salariaii vor purta pe mini mnui de protecie din estur metalic.

Art.57. Despicarea carcasei n jumti se va face cu ajutorul fierstraielor electrice prevzute cu aprtori de protejare mpotriva eventualelor achii care ar putea sri n timpul executrii operaiilor de despicare. Art.58. Salariaii care lucreaz cu fierstrul electric trebuie s poarte mnui i galoi electroizolani. Acionarea fierstraielor electrice trebuie fcut numai de pe platforme electroizolante. Art.59. Echipamentul electroizolant (mnui i galoi) va fi bine ntreinut i folosit numai la efectuarea operaiilor de despicare a carcaselor, fiind strict interzis utilizarea mnuilor i galoilor nepai, spari sau uzi n interior. Art.60. Se interzice stropirea cu ap (n timpul aciunii de curenie) a salariatului ce efectueaz operaia de despicare a carcaselor. Art.61. Se va asigura curenia la locul de munc, prin nlturarea grsimilor i a oricror obiecte de pe platforme, n scopul evitrii de alunecri, mpiedicri etc. Nu se admite folosirea srii pe platforma electroizolant. Art.62. Folosirea fierstrului se va face de ctre salariatul bine instruit care va respecta urmtoarele msuri : punerea n micare a pnzei fierstrului se va face numai dup ce va fi verificat instalaia electric; n timpul funcionrii fierstrului nu se admite staionarea persoanelor strine n spatele carcasei; dup executarea operaiilor de despicare se va decupla n mod obligatoriu aparatul din circuitul electric. Art.63. n cazul n care fierstraiele electrice sunt prevzute i cu contragreuti, se vor asigura aprtori de protecie pe toat lungimea cursei efectuate de contragreutate. Art.64. Dup terminarea lucrului, aparatul va fi deconectat de la reeaua de alimentare cu energie elctric. Art.65. Cablurile electrice de alimentare, care acioneaz fierstraiele electrice, vor fi suspendate de partea de sus a halei de lucru. Este interzis lsarea cablurilor pe jos peste grinzile metalice fr a se lua msuri speciale de izolare i de protejare. Art.66. n cazul n care operaia de despicare ce se execut cu ajutorul bardelor, salariaii care le utilizeaz vor respecta urmtoarele msuri : vor controla zilnic, nainte de nceperea lucrului, dac bardele sunt bine fixate n coad; folosirea bardei se va face numai cu minile curate; nu se admite staionarea altor persoane n spatele lor i al carcaselor. Art.67. La operaia de ndeprtare a coarnelor cu mijloace mecanice sau cu barda, se va lucra cu atenie pentru evitarea accidentrilor prin lovire, srirea lamei de la bard etc. Art.68. Transportoarele aeriene, ct i celelalte mijloace de transport cu sau fr ncrctur din interiorul seciilor de producie vor fi manipulate de salariaii spexial instruii. Art.69. Este interzis ncrcarea cu carne a transportoarelor i liniilor aeriene, peste capacitatea specific. Art.70. La operaiile ce se execut cu cuitul (detaarea slninii, a capului, a urechilor etc.) se va lucra cu atenie, iar la agarea slninii pe crlig, se va ine seama cu orificiul s fie la o distan de 10-15 cm de capt i ntr-o zon rezistent, pentru a evita accidentrile prin cderea de pe crlig.

S-ar putea să vă placă și