Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

FISA DISCIPLINEI
SERIA 2009 2013 Denumirea disciplinei
(limba romn) (limba englez)

SISTEME SPECIALE DE PROPULSIE SI POZITIONARE DINAMICA SPECIAL PROPULSION ANDDYNAMIC POSITIONING SYSTEMS

Codul disciplinei Facultatea Domeniul Specializarea

DS 5.5.2

Anul Semestrul

5 10

Numrul de credite Numrul orelor pe semestru/activiti C S L 28 -

Electromecanica navala Inginerie electrica Tehnici avansate de inginerie electromecanica

Total 42

P 14

Aprobat, RECTOR UMC

Avizat, Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT

DECAN Prof. Univ. dr. George CARUNTU Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DD-inginereasc, specific domeniului, DS-de specialitate, DCcomplementar Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

DS DI

Discipline anterioare

Obligatorii (condiionate) Recomandate

Teoria navei, Mecanicafluidelor, SBP, Masini navale, Masini electrice Teoria sistemelor automate. Actionari electrice si energetica de putere

Obiective

Coninut (descriptori)

1. Insusirea temeinica a conceptelor moderne privind navale inalt integrate, avand comanda interactiva si sisteme inteligente. 2. Cunoasterea si stapanirea PLATFORMELOR ENERGETICE 3.Insusirea notiunilor de varf privind sistemele combinate de propulsie-guvernare de tip POD si C. 4. Familiarizarea cu sisteleme complexe DPS, de prima si a doua generatie. 5. Initierea in actionarea electrica a sistelelor de inalta putere. 1. Supersistemul NAVAL. PLATFORME ENERGETICE de medie si mare putere (pana la 11 kW). Conceptul PMS. Configuratii optime.

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 1 DIN 3

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

COMPETENE SPECIFICE (din spectrul de competenye al programului de studii)

2. Sisteme combinate de propulsie si guvernare de generatia a doua si a treia. Conceptele POD si AZIPOD. Propulsoarel RIM. 3. Conceptul DPS de generatia intai.Reglajul in timp real. DPS de generatia a doua. Reglajul adaptiv si autoadaptiv. DPS de generatia a treia. Reglajul bazat pe sisteme expert si sistemeneurale. 4. Actionari de mare putere de generatia a doua si a treia. 1.Intelegerea imediata a oricarei scheme de sistem automat specific bordului. 2. Abilitatea de a ridica schema functionala a sistemului dupa situatia reala de la nava. 3. Dexteritatea de a regla orice sistem dupa cartea tehnica. 4. Capacitatea de a depista, inlocui si comanda orice componenta defecta. 5. Capacitatea de a lucra in echipa si a lua decizii corecte, in conditii de stres si cu informatii incomplete.

Teste i teme de control

Proiectul tehnic al unui DPS de generatia a doua , avand inteligenta artificiala bazata pe reguli. Studiu de caz. E 65% 35%

Forma de evaluare (E-examen, CV-colocviu/test final, LP-lucrri de control) Stabilirea notei finale (procentaje) -rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice -activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect etc. -teste pe parcursul semestrului -teme de control

Bibliografia

1.Novac I., Chiotoroiu L., Teoria nevei. Rezistenta la inaintare, Ed. Ex Ponto, Constanta, 2004. 2. Novac I., Chiotoroiu L.,Instalatii navale speciale, Ed. Ex Ponto, Constanta, 2005. 3. Novac I.,Instalatii mecanice, hidraulice si frigorifice navale, Ed. UMC, Constanta 4. Novac I., Prelipcean M.C., Marine materials and energetic solution, Ed. Ponto, Constanta, 2009 (to be apeared) 5. Novac I., Special propulsion and dynamic positioning system, Ed. Nautica, UMC, Constanta, 2010 (to be apeared)

Lista materialelor didactice necesare

Bilantul de ore alocat

Mijloace audio- video din dotarea UMC. Simulatoarele de masina si navigatie complexa asistata. Simulatorul de operare tancuri si nave pentru marfuti periculoase. Nr. Ore Ore Ore Ore capitol curs seminar laborator practice 1. 7 4 2. 7 2 3. 7 2 4. 7 4 Total 42 ore

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 2 DIN 3

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

Titular de Disciplin Grad didactic, titlul, prenume, numele Conf. Dr. Ing. Iordan Novac ef de catedr Grad didactic, titlul, prenume, numele Prof. Dr. Ing. Nicolae Zidaru

Semntura

Semntura

Legenda: C-curs, S-seminar, L-activiti laborator sau simulator, P-proiect sau lucrri practice

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 3 DIN 3