Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUDIT

Petroiu Violeta CESA, Master, An I

SUMARUL AUDITULUI

Pe parcursul auditului de supraveghere s-a constatat o iplementare buna a sistemului de management al calitatii. Sistemul de management al calitatii este unul functional, bazat pe o documentatie specifica. Au fost identificate 2 neconformitati, dar care nu afecteaza integritatea sistemului de management al calitatii existent in cadrul intreprinderii.

RAPORT DE AUDIT

Data auditului: 02.04.2013

Echipa de audit: Petroiu Violeta

Standard de referinta: ISO 22000:2005

Zona de audit: Comercializarea produselor de patiserie

Numar neconformitati:2 Numar observatii:2

Functii intervievate in timpul auditului:Lucrator comercial (vanzator), Director general Rezumat constatari: Intreprinderea este capabila sa satisfaca cerintele impuse pentru serviciile furnizate. Difuzarea raportului: 01.05.2013 Anexe Semnatura

RAPORT DE NECONFORMITATI

ORGANIZATIA: SC GOGOASA INFURIATA Audit nr. 23 Referire standard: ISO 22000:2005 Data:02.04.2013 Clauza: Igiena locului de munca si depozitarea materiilor prime.

Descrierea neconformitatilor: Pe parcursul auditului au fost identificate urmatoarele neconformitati: -lucratorul comercial nu folosea ca echipament de igienizare manusi si boneta, doar halat -la depozitarea materiilor prime, zaharul si aditivii nu prezentau eticheta de identificare Auditat: Popescu Ioana Semnatura Categoria neconformitatilor: Minore

Cauza: Lucratorul comercial nu a primit la angajare echipament, decat halat alb, iar etichetarea corespunzatoare a materiilor prime a fost omisa din cauza volumului mare de lucru.

Auditor: Petroiu Violeta Semnatura

Actiune corectiva: Instruirea personalului privind igiena locului de munca si etichetarea corecta a materiilor prime.

Data:02.04.2013 Responsabil: Popescu Ioana Termenul implementarii: 06.04.2013 Propus de: Petroiu Violeta Semnatura

Analiza actiunii corective prospuse, de catre auditor Petroiu Violeta Stadiul implementarii actiunii corective: IMPLEMENTATA Data Semnatura NEIMPLEMENTATA

CHESTIONAR DE VERIFICARE 1. Cum este condusa planificarea calitatii?

Raspuns: Planificarea calitatii este realizata cu ajutorul Manualul de Management al Calitatii. Se face o analiza concreta a modificatilor aparute in Sistemul Calitatii, pentru a asigura integritatea sistemului.

2. Cum sunt definite si comunicare responsabilitatile personalului? Raspuns: Organigrama societatii prezinta structura organizatorica in care sunt precizate principalele responsabilitati ale functiilor prezente in organigrama. Comunicarea responsabilitatilor se face cu ajutorul Fisei Postului.

3. Care sunt cerintele speciale referitoare la infrastructura? Raspuns: Societatea are ca cerinte speciale referitoare la infrastructura curatenia locului de munca, pentru a respecta normele de igiena impuse.

4. Cum este monitorizata eficienta instruirilor realizare? Raspuns: Eficienta instruirilor realizare este monitorizata prin efectuarea de chestionare periodice.

5. Care sunt cerintele identificare dee intreprindere, dra neprecizate de client?

Raspuns: Cerintele identificate de intreprindere, dar neprecizate de client sunt: reguli generale de igiena la comercializarea produselor, integritatea ambalajelor produselor.

6. Cum comunica sociatatea cu clientii sai? Raspuns: Societatea comunica cu clientii sai direct in magazin sau prin telefon si fax.

7. Ce informatii sunt continute in comenzile de aprovizionare? Raspuns: Datele continute in comenzile de aprovizionare sunt: denumirea furnizorului, codul de identificare, adresa juridica a furnizorului, date de identificare a produsului comandata, cantitate, pret, critetii de acceptare, data, semnatura.

8. Cum se realizeaza planificarea necesarului de aprovizionare? Raspuns: Necesarul de aprovizionare se determina in functie de noile comenzi si de stocurile de materii prime existente in depozite.

9. Cum sunt depozitate materiile prime si produsele finite? Raspuns: Materiile prime sunt depozitate separat de produsele finite, pe rafturi corespunzatoare, cu etichetele la vedere.

10.Ce metode de manipulare a materiilor prime sunt folosite? Raspuns: Ca metoda de manipulare a materiilor prime este folosita manipularea manula, fiind considerata cea adecvata.

11.Cum sunt gestionate neconformitatile depistate in timpul auditurilor?

Raspuns: Neconformitatile depistate in timpul auditurilor sunt tratate ca neconformitati minore, corectate imediat ce au fost depistate.