Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE
1. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE SOFTWARE...............................................................4
2 . TESTARE DATE
2.1 Datele.........................................................................................................................7
2.2 Operaţii pe date........................................................................................................12
2.3 Calitatea datelor.......................................................................................................13
2.4 Certificarea datelor ..................................................................................................18
3. TESTARE SOFTWARE
3.1 Obiectivele testării software......................................................................................21
3.2 Specializarea în testarea software ............................................................................22
3.3 Economia testării software........................................................................................23
3.4 Tipuri de testare software..........................................................................................24
3.5 Metode şi niveluri de testare software......................................................................25
3.6 Relaţia dintre nivele, tipuri şi instrumentele de testare.............................................28
3.7 Testarea automată......................................................................................................29
3.7.1 Tipuri de testare automată..........................................................................31
3.7.2 Limitele testării automate .........................................................................32
3.7.3 Tipuri de unelte pentru testarea automată..................................................32
3.7.4 Procesul testării automate..........................................................................32
3.8 Comparaţie între testarea manuală şi automată ........................................................33
4. WORKFLOW-UL PROCESULUI DECIZIONAL
4.1 Decizia si procesul decizional în management.........................................................42
4.2 Caracteristici fundamentale ale deciziei...................................................................42
4.3 Elemente ale procesului decizional..........................................................................47
4.4 Decizia de grup.........................................................................................................48
4.5 IMM-urile şi avantaje ale folosirii
softului procesului decizional în luarea deciziei................................................50
4.6 Workflow-ul procesului decizional..........................................................................51
4.7 Descrierea aplicaţiei.................................................................................................53
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE