Sunteți pe pagina 1din 2

ASTMUL RECUNOAŞTERE

Astmul este o afecţiune serioasă în


Se constată:
care muşchii căilor aeriene intră în
spasm şi produc constricţia • Respiraţie dificilă, cu
acestora, ceea ce face ca respiraţia prelungirea marcată a
(şi în special expiraţia) să devină expiraţiei.
deosebit de dificilă. Crizele
astmatice pot fi declanşate de o Se mai pot constata:
alergie sau de tensiunea nervoasă. • Wheezing în timpul expirului.
Adesea nu se poate identifica nici o • Agitaţie, anxietate; bolnavul
cauză evidentă. Mulţi bolnavi tind nu poate vorbi decât cu
să prezinte crize în timpul nopţii. dificultate şi în şoaptă.
Astmaticii vechi ştiu de obicei cum • Culoare albăstruie a pielii
să facă faţă unei crize. De obicei au (cianoză)
asupra or medicamente sub forma • În cazul unei crize severe
unor aerosoli condiţionaţi în efortul respirator epuizează
recipiente de tip spray. Majoritatea bolnavul. Rareori acesta poate
acestor medicamente acţionează deveni inconştient şi se
prin dilatarea căilor aeriene, ceea instalează stopul respirator.
ce uşurează respiraţia.

TRATAMENT

OBIECTIV:
• Uşurarea respiraţiei.
• Chemarea ajutorului medical
dacă este necesar.

1. Liniştiţi şi calmaţi pacientul.


2. Ajut 3. Dacă bolnavul are asupra sa
aţi-l medicamente, permiteţi-i să le
să folosească.
se

Dacă este vorba de prima


criză, dacă criza este
prelungită sau nu răspunde
la tratamentul
medicamentos, sau dacă
aşeze pe un scaun, aplecat bolnavul este într-o stare de
uşor spre înainte şi cu braţele detresă respiratorie severă,
sprijinite de un suport. chemaţi imediat salvarea la
Asiguraţi-vă că beneficiază de 961. Verificaţi şi notaţi
un aport adecvat de aer numărul de respiraţii pe
proaspăt. minut şi pulsul bolnavului la
fiecare 10 minute.

Dacă criza este uşoară şi


trece, bolnavul nu necesită
îngrijiri medicale imediate,
dar trebuie încurajat să îşi
consulte medicul de familie
pentru a-i relata criza.