Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT

ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII

Bucuresti
- mai 2012 -

S.C. Boromir IND Ramnicu Valcea

1. Introducere
1.1. Scurta prezentare a firmei S.C. Boromir ia fiinta in 1994, avand ca obiect de activitate achizitia cerealelor, prelucrarea lor si valorificarea superioara a fainurilor prin sectiile proprii de panificatie si patiserie. In 1998 prelueaza moara Cibin din Sibiu, iar in anul 2001 devine actionar majoritar. Moara Cibin este dotata cu mori performante ce proceseaza graul moale, graul dur si porumbul. In anul 2000, este preluata si moara de grau din Buzau, moara producand in special fainuri superioare, putand realiza intreaga gama sortimentala de produse de morarit si panificatie. In perioada anilor 1999-2000, firma achizitioneaza unitati de tip Comcereal, obiectul fiind achizitia, pastrarea si valorificarea cerealelor. In ziua de azi, exista 3 societati: BOROMIR IND Rm. Valcea, BOROMIR PROD SA Buzau si Moara Cibin din SIBIU. Pe langa acestea, grupul Boromir mai detine puncte de lucru in orasele Deva, Hunedoara, Iasi si Slobozia. Pe parcusul acestor 16 ani, Boromir a avut un ritm dinamic de dezvoltare ajungand sa controleze 10% din activitatile de morarit de pe piata de profil a Romaniei. Societatea dispune si de o retea de magazine specializate, proiectul fiind lansat in 2008. Grupul Boromir detine de asemenea si 3 benzinarii in Rm. Valcea si fabrica de cherestea Hardwood. Am ales aceasta firma deoarece S.C. Boromir IND este lider pe piata de panificatie si morarit, detine o cota de piata semnificativa in acest domeniu dar si pentru faptul ca are capacitatea de a se extinde rapid.

1.2. Date de intrare pentru S.C. Boromir 1.2.1. Bilant 2010-2011 ACTIV 1. Imobilizari 2010 2011 PASIV Capital Propriu 2010 2011

129.786.144 128.918.949 15.502.001 95.153.352 18.263.596 32.543.181 10.761.828 6.563.174 9.554.139 0 5.664.040 166.447

130.775.179 132.124.182

Necorporale 13.505.373 Corporale Financiare 2. Circulante 97.552.402 18.728.369 44.128.347

Datorii >1 an

20.582.262

11.047.413

Datorii <1 an

22.678.247

18.348.649 7.930.812 1.103.430 34.445 1.607.758 2.091.595 108.333

Stocuri MP 17.845.624 Clienti 15.084.349

Furnizori 6.635.176 Datorii salariale 1.184.962

Creante 8.048.002 Investitii fin pe TS 0

Clienti creditori 75.039 Credite pe TS si TL 1.694.364 Alte datorii 2.652.857 Venituri in avans 38.273

Disponibilitati 3.150.372 Cheltuieli in avans Total ACTIV 159.470

174.073.961 161.628.577

Total PASIV 174.073.961 161.628.577

1.2.2. Cont de profit si pierdere 2010 1.Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu MP si materiale Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioanele Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli prestatii externe Cheltuieli cu active cedate Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 3. Cheltuieli extraordinare Cheltuieli totale 158.386.600 114.707.693 20.236.530 6.428.352 0 978.317 15.190.360 845.348 966.444 1.727.431 648.750 1.078.681 0 160.114.031 2. Venituri financiare Venituri din dobanzi Venituri din diferentele de curs valutar 3. Venituri extraordinare 1.235.149 539.090 696.059 0 161.760.644 1. Venituri din exploatare Cifra de afaceri Productia stocata Venituri din reluarea proviz. Alte venituri Venituri din cedare active 160.525.495 127.034.052 28.853.473 0 3.000.000 1.637.970

CA (include celelalte venituri) CV exploatare CF exploatare Amortizari si Provizioane

161.760.644 95.056.386 22.322.229 6.428.352

Dobanzi Profit brut Impozit pe profit (16%) Profit net Dividende 33% Profit net reinvestit

648.750 1.646.613 1.139.531 507.082 167.337 339.745

1.2.3. Cont de profit si pierdere 2011 1.Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu MP si materiale Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioanele Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli prestatii externe Cheltuieli cu active cedate Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 3. Cheltuieli extraordinare Cheltuieli totale 170.919.260 128.161.400 19.662.525 6.078.648 0 1.099.207 14.042.769 928.459 946.252 1.959.888 505.036 1.454.852 0 172.879.148 2. Venituri financiare Venituri din dobanzi Venituri din diferentele de curs valutar 3. Venituri extraordinare 1.591.063 47.797 1.543.266 0 175.147.790 1. Venituri din exploatare Cifra de afaceri Productia stocata Venituri din reluarea proviz. Alte venituri Venituri din cedare active 173.556.727 148.719.552 24.488.375 0 200.000 141.636

CA (include celelalte venituri) CV exploatare CF exploatare Amortizari si Provizioane

175.147.790 102.088.674 36.059.116 6.078.648

Dobanzi Profit brut Impozit pe profit (16%) Profit net Dividende 33% Profit net reinvestit

505.036 2.268.642 919.640 1.349.002 445.171 903.831

2. Analiza pozitiei financiare


Analiza se realizeaza pe baza bilantului si are rolul de a evidentia cu ajutorul indicatorilor modul in care se realizeaza echilibrul financiar al firmei si de asemenea de a se studia gradul de exigibilitate al activelor, respective pasivelor din bilant. 2.1. Indicatorii echilibrului financiar 2010-2011 2.1.1. Situatia neta SN= Active totale Datorii totale= CPR = 174.073.961-43.260.509=130.813.452 lei = 161.628.577-29.396.062=132.232.515 lei Observam ca in ambii ani avem o situatie neta pozitiva si o evolutie crescatoare ceea ce ne creeaza o imagine favorabila asupra firmei care are o crestere a capitalurilor proprii de 339.329 mii RON in 2011 fata de 2010. 2.1.2. Fondul de rulment FR= CPR+DTL-IMO= FRP+FRS = 130.775.179+20.582.262-129.786.144=21.551.297 lei = 132.124.182+11.047.413-128.918.949=14.252.646 lei FR este pozitiv in ambii ani ceea ce indica echilibrul financiar pe termen lung. 2.1.2.1. Fondul de rulment propriu FRP= CPR-IMO = 130.755.179-129.786.144=989.035 lei = 132.124.182-128.918.949=3.205.233 lei Acest indicator este folosit pentru a arata gradul de autonomie finanaciara a Boromir. Valoarea acestuia ne arata ca firma are capacitatea de a se finanta din sursele proprii pentru a-si acoperi cheltuielile, fara a se apela la DTL. 2.1.2.2. Fondul de rulment strain FRS= FR-FRP = 21.551.297-989.035=20.562.262 lei = 14.252.646-3.205.233=11.047.413 lei Acest indicator se calculeaza pe baza formulei fondului de rulment si valorile obtinute ne arata ca apeleaza la DTL.

2.1.3. Nevoia de fond de rulment NFR= (ACR-Active trezorerie) - (DCR-Pasive trezorerie) =Stocuri+Creante-Datorii din exploatare = 17.845.624+15.084.349+8.048.002-22.678.247=18.299.728 lei = 10.761.828+6.563.174+9.554.139-18.348.649=8.530.492 lei Faptul ca nevoia de fond de rulment este pozitiva ne indica faptul ca nevoile temporare depasesc resursele temporare ale firmei, sau, mai exact ca stocurile si creantele depasesc datoriile, situatia putand fi favorabila daca firma este in expansiune. 2.1.4. Trezoreria neta TN= FR-NFR= Active trezorerie-Pasive trezorerie = 21.551.297-18.299.728=3.251.569 lei = 14.252.646-8.530.492=5.722.154 lei Trezorieria neta este pozitiva in ambii ani ceea ce ne arata un surplus monetar si realizarea echilibrului financiar. Firma dispune de lichiditati care ii permit rambursarea datoriilor financiare pe termen scurt si efectuarea unor plasamente eficiente pe piata monetara si financiara. 2.1.5. Cash-flow CF=TN CF= 5.722.154-3.251.569=2.470.585 lei Cash-flow-ul este pozitiv, deci firma a generat cash. Reprezinta o crestere a capacitatii reale de finantare, o confirmare a majorarii valorii proprietatii si o imbogatire a activului.

2.2. Bilantul permanent 2010-2011 Activ IMO ACR 2010 129.786.144 44.128.347 2011 128.918.949 32.543.181 Pasiv CPR DTL DCR -DCR AE -22.678.262 151.357.441 -18.348.649 143.198.595 -DCR AE 2010 130.775.179 20.582.262 22.678.262 -22.678.262 151.357.441 2011 132.124.182 11.047.413 18.348.649 -18.348.649 143.198.595

AE= CPR+DTL=

+IMO

3. Analiza performantei financiare


3.1. Marjele de acumulare anglo-saxone 3.1.1. MCV MCV= CA= 127.034.052-95.056.386= 31.977.666 lei = 148.719.552-102.088.674= 46.630.878 lei 3.1.2. EBITDA EBITDA= MCV= 31.977.666-22.322.229= 9.655.437 lei = 46.630.878-36.059.116= 10.571.762 lei 3.1.3. EBIT EBIT= EBITDA- Amortizari si Provizioane = 9.655.437-6.428.352= 3.227.085 lei = 10.571.762-6.078.648= 4.493.114 lei 3.1.4. EBT EBT= EBIT-cheltuieli cu dobanzile = 3.227.085- 648.750= 2.578.335 lei = 4.493.114- 505.036= 3.988.078 lei 3.1.5. Rezultatul net RN= EBT- Impozit pe profit = 2.578.335- 1.139.531= 1.438.804 lei = 3.988.078- 919.640= 3.068.438 lei 3.1.6. EBIT- Impozit pe profit EBIT Impozit pe profit= RN+ cheltuieli cu dobanzi = 1.438.804+ 648.750= 2.087.554 lei = 3.068.438+ 505.036= 3.573.474 lei

3.1.7. EBIT(1- ) EBIT(1- )= PN+ Dobanzi(1- ) = 507.082 + 648.750 (1-0,16)= 1.052.032 lei = 1.349.002 + 505.036 (1-0,16)= 1.773.232,24 lei

3.2. Capacitatea de autofinantare (CAF) Indicatorul exprima posibilitatile firmei de a-si finanta activitatea de exploatare din surse proprii. Reflecta potentialul financiar degajat de activitatea rentabila a ntreprinderii,la sfarsitul exercitiului financiar,destinat si remunereze capitalurile proprii ,sa finanteze investitiile de expansiune si de mentinere sau rennoire din exercitiile viitoare. Exista 2 metode pentru a determina CAF: 3.2.1. Metoda aditiva CAF= RN-Venituri Nemonetare+Cheltuieli nemonetare = 1.438.804-1.637.970+845.348= 646.182 lei = 3.068.438-141.636+928.459= 3.855.261 lei 3.2.2. Pragul de rentabilitate MCV% = = = =>

= = 19,77% =>
= 26,62% => = = 112.909.605 lei = 135.458.738 lei

Acest indicator reprezinta acel nivel al cifrei de afaceri in care profitul este 0. De asemenea, acest indicator este unul mai mult de risc.

4. Analiza cash-flow-urilor intreprinderii


4.1. Situatia fluxurilor de trezorerie CF= 4.1.1. este unul dintre cei mai importanti indicatori, este unul de baza, ce asigura platile curente cat si cele pentru achizitia de noi active. + +

Se poate determina prin 2 metode: 4.1.1.1. Metoda directa = Incasari din vanzari (CA- Clienti) -Plati catre furnizori (Cheltuieli materiale+ Stocuri material- Furnizori) -Plati catre salariati (Cheltuieli cu personalul- Datorii salariale) -Plati de dobanzi (Cheltuieli cu dobanzile- Datorii cu dobanzile) -Plati generate de alte activitati de exploatare (alte cheltuieli de exploatare+ alte creante de exploatare- alte datorii de exploatare) -Plati cu impozitul pe profit (Cheltuilei cu impozitul pe profit- Datorii cu impozitul pe profit)

Deci avem: = 127.034.052-(6.563.174+9.554.139-15.084.349-8.048.002)=134.049.090 -113.741.249+(10.761.828-17.845.624)-(7.930.812-6.635.176)=105.361.817 -20.236.530-(1.103.430-1.184.962)=20.318.062 -1.727.431 -978.317-(2.091.595-2.652.857)=1.539.579 = 2.877.535 lei = 148.719.552-7.015.038=141.704.514 -(129.107.652-7.083.796-1.295.636)=123.319.492 -(19.662.525+81532)=101.194 -1.959.888 -1.099.207+561.262=1.660.469 = 13.246.199 lei 4.1.1.2 Metoda indirecta = PN +Amortizari si Porvizioane nete- Venituri financiare- NFR- profit din cesiunea imobilizarilor, Unde Profitul din cesiunea imobilizarilor= Venituri din cedarea activelor- Cheltuieli din cedarea activelor

= 1.637.970-845.348= 792.622 lei = 141.636-928.459= -786.823 lei

= 507.082+6.428.352-1.235.149-(-9.769.236)-792.622= 14.676.899 lei = 1.349.002+6.078.648-1.591.066-(-9.769.236)-(-786.823)= 17.162.266 lei Observam ca valorile CFgestiune din cei 2 ani este pozitiv deci avem ceea ce ne arata in fiecare an o intrare de numerar, in anul 2011 avand un CF de gestiune mai mare decat in 2010.

4.1.2. = Venituri financiare+ Profit din cesiunea imobilizarilor- Imobilizari brute, Unde Imobilizari brute= Amortizari si provizioane nete+ Imobilizari nete =1.235.149+792.622-(6.428.352-867.195)= -4.326.008 lei =1.591.066-786.823-(6.078.648-867.195)= -4.407.210 lei

4.1.3. = DTL+ CPR- PN = -9.534.849- 507.082= -10.041.931lei = -9.534.849- 1.349.002= -10.883.851lei

= 14.676.899+ (-4.326.008)+ ( -10.041.931)=308.960 lei = 16.392.643+ (-4.407.210)+ (- 4.407.210)=7.578.223 lei

4.2. CFD Cash-flow-ul pentru evaluarea intreprinderii este cash-flow-ul disponibil si exprima capacitatea intreprinderii de a rambursa capitalul investit si de a-l remunera.Se calculeaza prin 2 metode: dupa origine si dupa destinatie. 4.2.1. Dupa origine = EBIT(1-)+ Amonete= 37.053.962(1- 0,16)+ 6.078.648= 37.203.976 lei

= RN+Dob(1-)+Amonete= 36.086.525+ 47.797(1- 0,16)+ 6.078.648= 42.205.322 CFD= CFgestiune-Crestere economica= 44.312.520 Crestere economica= + =( + (-867.195+6.078.648)+ (14.252.646-21.571.297)= -2.107.198 lei )+ (ACR+ Chavans- DCR- Vavans)=

4.2.2. Dupa destinatie = RN- CPR= 36.086.525- 1.349.003= 34.737.522 lei = Dob(1-) -DTL= 9.574.998 lei CFD= + = 44.312.520 lei

Prin ambele metode CFD este pozitiv ceea ce inseamna ca firma a generat cash. De asemenea, acest lucru indica faptul ca intreprinderea are capacitatea de a rambursa capitalul investit si de a-l remunera. 4.3. Evaluarea intreprinderii V0(CPR)=156.972.440, kc=6.3%* V0(DTL)=18.578.748, kd=11% V0(AE)=175.218.799, k=7%
*kc a fost determinat folosindu-ne de formula profitului net (67%). ,unde g=ROE*b, iar b este rata de reinvestire a

VAN(CPR)=26.197.261 VAN(DTL)= -2.003.514 VAN(AE)=23.861.358 Gestiunea financiara s-a incheiat cu un plus de valoare reala la capitalul investit, de 26.197.261, cu un minus al DTL de 2.003.514, si cu un plus de valoare in 2011 a AE de 23.861.358.

5. Diagnosticul rentabilitatii
5.1. Rate de marja Se mai numesc si "rate de rentabilitate comerciala" si sunt un factor cantitativ al rentabilitatii capitalurilor.

Rata de marja a PN= = 0,399170137 = 0,907077773 Rata de marja a EBIT defiscalizat= = 0,828149605 = 1,192332962 De la un an la altul acestea au crescut cu un procent destul de mic, insa ne putem da seama de randamentele diferitelor stadii ale activitatii intreprinderii la formarea rezultatului.

5.2. Rate de rotatie Ratele de rotatie exprima intensitatea exploatarii activelor intreprinderii si reprezinta un factor calitativ. Viteza de rotatie= = 0,72977056 = 0,920131543 = 0,83929836 = 1,038750403

Durata de rotatie= = 493,3057316 = 391,2484064 = 428,9297074 = 346,5702627 Ratele de rotatie exprima intensitatea exploatarii activelor intreprinderii si dupa cum observam in anul 2011 avem chiar o rotatie a activului economic, ceea ce ne arata eficienta cu care se gestioneaza activele, ratele de rotatie fiind factori calitativi.

5.3. Rate de structura Rate de structura 2010 86,4015526


13,5984474 15,73866093

2011
92,28379554 7,716204461 8,361386109

115,7386609

108,3613861

5.4. Rate de rentabilitate a capitalurilor investite Acestea scot in evident caracteristicile economice si financiare ale intreprinderii. Se determina ca raport intre efectele economice si financiare obtinute ( diferitele marje de acumulare) si eforturile depuse(active total, capital investit etc.). ROE= = 1,031542843%

ROE este o rata ce exprima capacitatea firmei de a genera profit net utilizand capitalurile proprii ale firmei utilizate in activitatea sa. = = 2,061144883%

Acest indicator este mai mare decat rata dobanzii pentru a face mai atractive investitiile in firma. In cazul firmei noastre, aceasta nu sta foarte bine la acest capitol, deci atractivitatea investitiei in Boromir nu este foarte mare. ROA= = 1,171552735%

In anul 2010 rata inflatiei a fost 7,96%, iar in anul 2011 3,14%.

5.5. Relatia de legatura intre ratele de rentabilitate a capitalurilor investite Relatia dintre rate este ROE> > kc>

In cazul noastru, lucrurile nu stau asa. Observam ca ROE este mai mica decat deci atractivitatea investitiei in firma noastra nu este foarte mare. Avand in vedere ca nu este respectata relatia ne duce cu gandul la faptul ca firma nu este foarte sanatoasa si nu se produce atat de mult incat sa se acopere datoriile si sa se mai obtina si profit.

5.6. Efectul de levier Efectul de levier al indatoririi este: L= L2010= -0,14000989 L2011= -0,074382

5.7. Descompunere in sistem Du Pont ROA= Unde:

= 1,171552735%
este rata de marja si

este viteza de rotatie

ROE=

*
Unde:

= 1,031542843%
este rata de marja; este viteza de rotatie si este rata de structura

5.8. Ratele valorii de piata Ofera o imagine asupra valorii intreprinderii din perspectiva pietei de capital.

5.8.1. Profitul pe actiune EPS= = 0,002080576 = 0,005788125

5.8.2. Coeficientul de capitalizare bursiera PER= = 83,10197049 = 29,87150523

5.8.3. Randamentul de dividend

dividend=

5.8.4. Valoarea economica adaugata EVA= AE0 (ROA- k) EVA2010= 160.673.905 EVA2011= 151.984.198,3

5.8.5. Raportul dintre valoarea de piata si valoarea contabila MBR= MBR2010= 0,322228681 MBR2011= 0,304989948 Se poate observa ca ambele rate sunt pozitive ceea ce inseamna ca intreprinderea se afla intr-o situatie favorabila (good will).

6. Diagnosticul riscului
6.1. Riscul de variabilitate a profitului

6.1.1. Riscul economic

Le= Le= 2,001895823

6.1.2. Riscul financiar

Lf= Lf= 1,974570703


6.1.3. Descompunerea levierului financiar

Lf*= Lf*= 1,013838512

6.2. Analiza riscului de faliment

6.2.1. Analiza statica


2010 Solvabilitate patrimoniala(%) Rata de indatorare (%) Levier de indatorare (%) 75,13% 13,60% 15,74% 2011 81,75% 7,72% 8,36%

Pentru solvabilitatea patrimoniala, valorile sunt mai mari de 33%. Pentru rata de indatorare, valorile sunt mai mici de 50%. Pentru levierul de indatorare, valorile sunt mai mici de 100%.
2010 Rata curenta de lichiditate Rata rapida de lichiditate Rata imediata de lichiditate 1,945844712 1,158939798 0,138916028 2011 1,773600934 1,187082112 0,308689757

Pentru rata curenta de lichiditate, valorile sunt mai mari de 1. Pentru rata rapida de lichiditate, valorile sunt mai mari de 0,8. In concluzie, toti indicatorii calculati sunt in limitele normale ceea ce inseamna ca intreprinderea nu se afla in posibilitatea de a fi falimentara.

6.2.2. Analiza dinamica ETE CAF AF 20.340.998 3.855.261 3.410.090

DTL/CAF EBITDA/Dob 6.2.3. Metoda scorului Z= 5.676 +6.3718* +5.3932*

2,865542177 20,93268995

-5.1427*

-0.0105*

*360

Z= 4,646954548 Z este mai mare de 2.05 ceea ce inseamna ca firma are un risc redus de faliment.

7. Planificarea necesarului de finantare


7.1. Scenariul cresterii sustenabile Se finanteaza din PN si contracte noi de datorii care nu inrautatesc solvabilitatea.

g -> in timp continuu = -> in timp discret = NSC= AEplanificat - AEexistent Autofinantare= PN*b*(1+g) Noi DTL= NSC- Autofinantare
Ae planificat NSC Autofinantare noi DTL

= 0,006840772 = 0,00688789

144.157.745 986.150 910.057 76.093

CPR nou DTL nou R indat

133.034.239 11.123.506 7,72%

7.2. Scenariul cresterii autofinantate Se finanteaza exclusiv din autofinantare.

g' -> in timp continuu = -> in timp discret = NSC= Autofinantare= PN*b*(1+g')
Ae planificat NSC Autofinantare

= 0,006312924
= 0,00635303

144.081.168 909.573 909.573

CPR nou R indat

133.033.755 7,67%

2011 CPR DTL AE 132.124.182 11.047.413 143.171.595

2012 (Crestere sustenabila) 133.034.239 11.123.506 144.157.745

2012 (Crestere autofin.) 133.033.755 11.047.413 144.081.168

8. Scenarii si recomandari
De la mica moara de grau construita in anul 1994 la Ramnicu Valcea, a carei capacitate de productie nu depasea 24t/zi, in decursul a numai 10 ani SC BOROMIR IND SRL s-a dezvoltat intr-un ritm dinamic, pentru ca in prezent sa ajunga sa controleze circa 10% din activitatea de morarit din intreaga tara, prin achizitionarea in perioada 1998-2002, a trei mori aflate in zone diferite ale tarii: Sibiu, Buzau, Deva, aceste localizari avand avantajul descoperirii de noi piete de desfacere si al atragerii de noi clienti. Capacitatea totala de productie a Boromir atinge in prezent cifra de 1300t/zi. Adaugand la aceasta utilajele moderne si performante care se afla in dotarea celor 4 mori, se poate spune ca societatea este capabila in momentul de fata sa raspunda prompt celor mai diverse solicitari ale beneficiarilor, fie ca este vorba de calitatea produselor fie de diversitatea acestora. Extinderea retelei de distributie a dus si la mentinerea unui trend ascendent in ceea ce priveste creantele, acestea insa inregistrand o rata mai redusa de crestere comparativ cu cifra de afaceri. Ponderile datoriilor de pe termen scurt si pe termen lung sunt impartite aproximativ in mod egal in totalul datoriilor.

Bibliografie

1.http://www.kmarket.ro/actiuni/afisare_actiune.php?simbol=SPCU&nume=BOROMIR+PROD+SA +BUZAU+(SPICUL) 2. http://www.tradeville.eu/actiuni/actiuni-SPCU#grafice 3. http://www.boromir.ro/comunicate-financiare 4. http://www.boromir.ro//uploads/files/nota-5-finala.pdf 5. http://www.boromir.ro//uploads/files/note-explicative-sit-financiare-2011-nota1-5.pdf 6. http://www.boromir.ro//uploads/files/raport-ca.pdf 7. http://www.boromir.ro//uploads/files/date-extrase-bilant-31-12-2011-.pdf 8. http://www.boromir.ro//uploads/files/bilant-2011.pdf 9. http://academiacomercialan2.wikispaces.com/file/ view/Gfi+pe+A4.pdf

S-ar putea să vă placă și