Sunteți pe pagina 1din 6

Puncteledelucrualeuneifarmacii,organizateconformart.14alin.(4)

şi(5)dinanexanr.1laOrdinulministruluisănătăţiişifamilieinr.626/2001

pentruaprobareaNormelorprivindinfiinţareaşiautorizareaunităţilor

farmaceutice,precumşiaCondiţiilordeorganizareşifuncţionarea

acestora,inmediulrural,inlocalităţileizolate,decătreceamaiapropiată

farmacieautorizatăşicaresedesfiinţeazădacăseinregistreazăoaltă

farmacieinlocalitatearespectivă,nuintrăinprocesuldeacreditare.

Acestepunctedelucrucarenusuntfarmaciipoteliberamedicamentecu

şifărăcontribuţiepersonală,dacăfarmaciacarearepuncteledelucruin

mediulruralesteacreditată.Localităţileizolatedinmediulruralsunt

nominalizatedecătrecasadeasigurăridesănătatejudeţeanăşidirecţia

desănătatepublicăjudeţeană,potrivitreglementărilorinvigoare.

Acreditareafarmacieisefacedecătrecomisiilejudeţenedeacreditarea

farmaciilor,respectivComisiadeAcreditareaFarmaciiloraMunicipiului

Bucureşti,infuncţiedejudeţulincareseaflăfarmacia.

Bibliografie:Internet,Av.Stanciu Mihai