Sunteți pe pagina 1din 53

Academia de Studii Economice, Bucureti Management - Administraie Public - 2013 -

PRACTIC DE SPECIALITATE N ADMINISTRAIA PUBLIC


INSTITUIA: MINISTERUL SNTII

Coordonator: BURLACU SORIN Student: TIRBU ANDREEA LARISA

Cuprins
Seciunea I: Prezentarea instituiei partenere de practic 1.1. Denumirea instituiei, profil, obiect de activitate profesional; 1.2. Baza legal de nfiinare; 1.3. Legislaia pe baza creia i desfoar activitatea; 1.4. Obiectivele fundamentale urmrite pe urmtorii doi ani; 1.5. Minister coordonator (dac este cazul); 1.6. Contract de management, clauze, pri contractante (dac este cazul); 1.7. Modalitile de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate ( structura organizatoric i prezentarea succint atribuiilor fiecrui compartiment). Seciunea a II-a: Sistemul de finanare a instituiei, surse de finanare extern (dac este cazul) 2.1. Analiza instituiei din punct de vedere economico-financiar ; 2.2. Modaliti de finanare a activitii desfurate; particulariti ; 2.3. Posibiliti de obinere a unor resurse financiare din sponsorizri; coninutul acordului de sponsorizare( exemple dac este cazul) ; 2.4. Nivelul i structura cheltuielilor i a veniturilor instituiei analizate n ultimii doi ani; 2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe. Seciunea a III-a: Sistemul de relaii publice, comunicare i transparen decizional i modul de funcionare la nivelul instituiei gazd 3.1. Prezentarea activitii de relaii publice, particulariti ale organizrii; 3.2. Particulariti ale procesului de comunicare intern i extern din instituia analizat; 3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparena decizional n administraia public (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) i a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi.

Sectiunea a IV-a: Analiza datelor statistice cu care opereaz instituia analizat 4.1 Exemple de date statistice cu care opereaz instituia analizat; 4.2 Mijloace de tratare a datelor i informaiilor; 4.3 Exemple de Indicatori statistici utilizai. Seciunea a V-a: Programele i proiectele derulate de ctre instituia analizat 5.1 Exemple de programe sau proiecte n calitate de beneficiar sau partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor ateptate, perioadei de implementare, sursei de finanare; 5.2 Exemple de fie de proiect i cereri de finanare, rapoartele de activitate i fie de pontaj ale experilor, cererile de rambursare a cheltuielilor depuse. Seciunea a VI-a: Acte i contracte administrative. Circuitul documentelor. 6.1. Prezentarea unor exemple de acte administrative; 6.2. Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act administrativ etc. 6.3. Prezentarea unui circuit al documentelor pentru obinerea unui aviz, autorizaii; 6.4. Analizarea sistemul de management al documentelor i utilizarea tehnologiei informaiilor i comunicaiilor; 6.5. Sistemul de achiziii publice, exemple de documente justificative, ale contractelor de achiziii publice. Seciunea a VII-a: Aspecte privind exercitarea controlului n cadrul instituiei analizate 7.1. Controlul de legalitate asupra actelor; 7.2. Controlul de specialitate; 7.3. Controlul financiar preventiv; 7.4. Controlul ierarhic; 7.5. Controlul din partea Curii de Conturi;

7.6. Sistemul de asigurare a calitii ( dac exist); 7.7. Auditul public intern. Seciunea a VIII-a: Resursele umane la nivelul instituiei analizate 8.1. Prezentarea resurselor umane ale instituiei (pe categorii de vrste, funcii de conducere, de execuie, vechime etc.); 8.2. Prezentarea normelor reglementare n domeniul resurselor umane; 8.3. Proceduri de selecie i recrutare a personalului de gestiune i de execuie; 8.4. Modaliti de promovare i motivare a salariailor instrumente, mijloace etc. 8.5. Proceduri de evaluare i control a personalului; instrumente, competene, forme, indicatori de performan folosii sau care ar trebui folosii; 8.6. Compartimente specializate n activitatea de personal; prezentarea detaliat a organizrii sale, ncadrrii cu personal, activiti ce se deruleaz aici; 8.7. Aprecierea personal asupra stilului de lucru i a performanelor angajailor. Seciunea a IX-a: Elemente privind strategia instituiei analizate 9.1. Particulariti strategice ale instituiei publice analizate innd cont de specificul domeniului de activitate; 9.2. Identificarea i caracterizarea factorilor de mediu i a variabilelor organizaionale ce influeneaz procesele interne ale instituiei; 9.3. Prezentarea sistemului de obiective al instituiei publice analizate pentru perioada urmtoare 1-3 ani; 9.4. Modaliti previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale i derivate; 9.5. Surse de finanare pentru realizarea opiunilor strategice; 9.6. Exemple de politici publice pe care le iniiaz i le promoveaz, metodele utilizate pentru fundamentarea acestora (dac este cazul). Seciunea a-X-a: Analiza diagnostic global la nivelul instituiei partenere de practic La acest punct, studentul va analiza datele prezentate la seciunile anterioare ale proiectului i va determina:

Punctele tari i punctele slabe ale aspectelor descrise; Cauzele care au generat aceste punctele tari i slabe i efectele care le genereaz.

Capitolul 1
1.1. Denumirea instituiei, profil, obiect de activitate profesional
Ministerul S ntii Publice este un organ de specialitate al administra iei publice centrale , cu personalitate juridic , n subordinea Guvernului Romaniei si reprezinta autoritatea central n domeniul asistenei de sntate public. Ministerul S ntii elaboreaza n raport cu Programul de guvernare , politici , strategii si programe de aciune n domeniul sntii populaiei , coordoneaz si controleaz implementarea acestora la nivelul naional, regional si local si rspunde de realizarea procesului de reform n domeniul sanitar . Totodat Ministerul Sntii, organizeaz , coordoneaz , indrum activitile pentru asigurarea sntii populaiei si acioneaz pentru prevenirea si combaterea practicilor care duneaz sntii. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului sntii nr. 287/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare.

1.2.

Baza legala de infiintare

Ministerul Sanatatii este organizat si functioneaza in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.144/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si are un numar amxim de 258 de posturi, la care se adauga posturile demnitarilor si posturile aferente cabinetului ministrului.

1.3.
2.

Legislaia pe baza creia i desfoar activitatea;

ORDIN Nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management i a listei indicatorilor de performan a activitii managerului spitalului public LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma n domeniul sntii ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2013 a Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2013 - 2014*) ORDIN Nr. 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate public pentru anii 2013 i 2014 HOTRRE Nr. 124 din 27 martie 2013 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru anii 2013 i 2014 HOTRRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicat privind componena, atribuiile i modul de organizare i funcionare ale Comisiei Naionale de Acreditare a Spitalelor HOTRRE Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2013 - 2014 ORDONAN DE URGEN Nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sntii ca unitate de achiziii publice centralizat

ORDIN Nr. 1723/950 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2012 a Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.389/2010 LEGE Nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele dect cele prevzute de acte normative n vigoare ORDONAN DE URGEN Nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuii pentru finanarea unor cheltuieli n domeniul sntii ORDIN Nr. 1199 din 26 iulie 2011 privind introducerea i utilizarea clasificrii RO DRG v.1 ORDIN Nr. 1144 din 7 iulie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare i funcionare a centrelor de sntate multifuncionale ORDIN Nr. 75 din 30 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preurilor la medicamentele de uz uman ORDIN Nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei i a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor n funcie de competen HOTRRE Nr. 346 din 31 martie 2011 privind desfiinarea unor uniti sanitare publice cu paturi din subordinea autoritilor administraiei publice locale HOTRRE Nr. 345 din 31 martie 2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecie a unitilor sanitare cu paturi care nu pot ncheia contracte cu casele de asigurri de sntate, precum i a listei acestor uniti sanitare ORDIN Nr. 257 din 28 martie 2011 pentru aprobarea preurilor la medicamentele de uz uman cuprinse n Catalogul naional al preurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia n Romnia ORDONAN DE URGEN Nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul sntii HOTRRE Nr. 303 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Strategiei naionale de raionalizare a spitalelor

1.4. Obiectivele fundamentale urmrite pe urmtorii doi ani;


n activitatea sa, Ministerul Sanatatii urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale: a) realizarea unui sistem de sanatate modern si performant, adaptat nevoilor populatiei si compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene; b) reorganizarea sistemului de sanatate, cu descentralizare organizationala si decizionala; c) Imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei si accesul echitabil la servicii de sanatate pentru toate categoriile de populatie, inclusiv pentru cea din mediul rural; d) dezvoltarea sistemului calitatii actului medical si a sigurantei pacientului; e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor in sanatate bazat pe criterii de transparenta, calitate si evidente medicale; f) diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care sa aiba ca baza performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor; g) dezvoltarea asigurarilor private de sanatate;

h) definirea unor noi reguli de compensare si de stabilire a pretului la medicamente pentru asigurarea utilizarii in conditii de cost/eficienta a resurselor publice; i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare si alocare a resurselor umane in sectorul sanitar; j) dezvoltarea sistemului de sanatate publica la nivel national, regional si local in vederea eficientizarii supravegherii si controlului bolilor transmisibile, netransmisibile si impactului factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei; k) educatia pentru sanatate a populatiei in scopul deprinderii comportamentelor preventive si al imbunatatirii indicatorilor demografici, cresterii calitatii vietii si reducerii nevoilor de ingrijiri medicale; l) perfectionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sanatate.

1.5. Minister coordonator nu este cazul 1.6. Contract de management, clauze, pri contractante (dac este cazul); 1.7. Modalitile de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate ( structura organizatoric i prezentarea succint atribuiilor fiecrui compartiment).
Conducerea Ministerului Sanatatii se exercita de catre ministrul sanatatii. Ministrul sanatatii conduce activitatea ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate. Ministrul sanatatii este ordonator principal de credite si poate delega prin ordin, in limitele si in conditiile prevazute de lege, aceasta calitate. In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii emite ordine, instructiuni si alte acte cu caracter normativ, prevazute de lege. In indeplinirea atributiilor sale, ministrul sanatatii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general si de un secretar general adjunct. In cazul in care ministrul nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza prin ordin un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru. Ministerul Sanatatii este impartit in : Ministru Cabinet Ministru Secretari de stat Secretar General. Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordoneaza ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici, sunt subordonati ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile prevazute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si alte sarcini stabilite de acesta. Pe langa ministrul sanatatii functioneaza ca organ consultativ Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sanatatii. Colegiul ministerului se intruneste la cererea ministrului sanatatii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii poate constitui organisme consultative dupa cum urmeaza: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutica, Comisia nationala de transparenta si Comitetul national de vaccinologie. Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii. Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sanatatii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, in conditiile legii, cu respectarea numarului de posturi aprobat. Numarul posturilor de conducere se stabileste in conditiile legii. Numarul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. In numarul maxim de posturi prevazut la alin. sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat. Ministerul Sanatatii functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare, precum si a regulamentului intern, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Anexa 1 Capitolul 2: Sistemul de finanare a instituiei, surse de finanare extern 2.1. 2.2. Analiza instituiei din punct de vedere economico-financiar ; Anexa 2 Modaliti de finanare a activitii desfurate; particulariti ;

3. 4.

ART. 92 (1) Acordarea asistenei medicale publice de urgen, la toate nivelurile ei, este o datorie a statului i un drept al ceteanului. Aceasta va include i misiunile de salvare aerian i naval. (2) Acordarea asistenei medicale publice de urgen nu poate avea un scop comercial. (3) Asistena medical de urgen n prespital va fi organizat astfel nct timpul maxim de sosire la locul interveniei de la apelul de urgen s nu depeasc:

5. 6.

7. 8. 9.

a) 15 minute, pentru echipajele de urgen sau de terapie intensiv, n zonele urbane, la cel puin 90% din cazurile de urgen; b) 20 de minute, pentru echipajele de urgen sau de terapie intensiv, n zonele rurale, la cel puin 75% din cazurile de urgen. ART. 93

10. (1) Finanarea acordrii asistenei medicale publice de urgen se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii Publice i bugetul Ministerului Administraiei i Internelor, din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, din bugetul autoritilor publice locale, precum i din alte surse prevzute prin lege, inclusiv donaii i sponsorizri. 11. (1^1) Din bugetul Ministerului Sntii Publice, respectiv din fondurile alocate de la bugetul de stat i din veniturile proprii, se asigur serviciilor publice de ambulan cheltuielile aferente medicamentelor i materialelor sanitare necesare interveniilor de 12. urgen, precum i cheltuielile aferente asigurrii mijloacelor de intervenie operaionale din dotare. 13. (2) Donaiile i sponsorizrile ctre serviciile publice de urgen nu pot fi efectuate n vederea obinerii unor privilegii care duc la discriminare n acordarea asistenei de urgen, cum ar fi: asigurarea asistenei medicale de urgen sau a primului ajutor calificat n mod preferenial donatorului, sponsorului sau altor persoane. 14. (3) Serviciile medicale publice de urgen pot achiziiona echipamente, autospeciale i alte mijloace de intervenie direct, n sistem leasing sau contractnd credite avnd ca surs de finanare veniturile proprii i/sau bugetul de stat, precum i alte surse prevzute de lege, inclusiv donaii i sponsorizri. 15. (4) n cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat potrivit alin. (1), Ministerul Sntii Publice va asigura n cadrul programelor de sntate fonduri pentru spitalele regionale de urgen i spitalele judeene de urgen de grad II, pentru ngrijirea cazurilor critice ale cror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obinute pe baza contractelor cu casele de asigurri de sntate.

10

16. (5) Unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgen aprobate potrivit dispoziiilor legale sunt finanate din bugetul de stat i din veniturile proprii ale Ministerului Sntii Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi i materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaiile paraclinice pentru cazurile rezolvate n aceste structuri, fr a fi necesar internarea lor n unitatea sanitar din care face parte respectivul UPU sau CPU i cheltuielilor aferente altor bunuri i servicii pentru ntreinerea i funcionarea acestor structuri. 17. (5^1) Pentru unitile de primire a urgenelor care au n structur i SMURD, pe lng sumele prevzute la alin. (5) de la bugetul de stat i din veniturile proprii ale Ministerului Sntii Publice se aloc i sume pentru urmtoarele cheltuieli: 18. a) cheltuieli de personal propriu unitii de primire a urgenelor care particip la intervenii SMURD; 19. b) cheltuieli cu medicamente i materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat; 20. c) cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat; 21. d) cheltuieli de ntreinere i verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat; 22. e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenie necesare echipajelor de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat; 23. f) cheltuieli de funcionare i ntreinere a mijloacelor de intervenie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcioneaz n sistemul SMURD, n structura serviciilor publice voluntare pentru situaii de urgen, cu excepia cheltuielilor de personal paramedical care deservete aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanate i din bugetul local, n baza unor protocoale de colaborare ncheiate ntre spitalul n structura cruia se afl respectiva unitate de primire a urgenelor care coordoneaz activitatea medical din cadrul SMURD, primria sau consiliul judeean implicat i Inspectoratul pentru Situaii de Urgen din judeul respectiv sau al municipiului Bucureti;

11

24. g) cheltuieli cu medicamente i materiale sanitare, precum i cheltuieli de ntreinere i verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenie la accidente colective i calamiti, acolo unde este cazul; 25. h) cheltuieli de funcionare i ntreinere ale autospecialei/autospecialelor utilizate n cadrul structurii de coordonare i intervenie medical regional a SMURD, dac astfel de autospecial sau autospeciale exist n dotare. 26. (5^2) Detalierea cheltuielilor prevzute la alin. (5^1) i modalitile de decontare a acestora se stabilesc prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative. 27. (6) Cheltuielile ocazionate de activitile desfurate n camera de gard din cadrul spitalelor sunt cuprinse n structura tarifului pe caz rezolvat. 28. (7) Cheltuielile ocazionate de activitatea desfurat n camera de gard din cadrul spitalelor n trimestrul I al anului 2007 sunt cuprinse n structura tarifelor pe caz rezolvat. Cheltuielile nregistrate n trimestrul I al anului 2007 se regularizeaz pe parcursul anului 2007, n cadrul tarifului pe caz rezolvat.

2.3. Posibiliti de obinere a unor resurse financiare din sponsorizri; coninutul acordului de sponsorizare( exemple dac este cazul) ; 2.4. Nivelul i structura cheltuielilor i a veniturilor instituiei analizate n ultimii doi ani; n perioada mandatului domnului ministru conf. dr. Ritli Ladislau, 17.08.2011 7.05.2012, Ministerul Sntii i-a axat activitatea pe reglementri n domeniul asistenei medicale, a profilaxiei, a mbuntirii mecanismelor de finanare a sistemului, dezvoltarea infrastructurii i dotrii unitilor sanitare precum i alte domenii definite n cursul consultrilor cu factori profesionali i politici. I. Proiecte finalizate 1. Proiecte n domeniul mecanismelor de finanare ale sistemului sanitar- optimizarea mecanismului claw-back s-au urmrit soluii de cretere a veniturilor din sectorul sanitar i reducerea pierderilor financiare, respectiv acumularea de arierate;Noile msuri prevd c pentru calcularea contribuiei trimestriale se au n vedere volumele de vnzri care depesc bugetul aprobat trimestrial pentru medicamentele incluse n programele naionale de sntate, precum i pentru cele folosite n tratamentul ambulatoriu pe baz de prescripie medical prin farmaciile cu circuit deschis, tratament spitalicesc i pentru centrele de dializ. Plata se va face n funcie de cota de pia a fiecrui deintor de
12

autorizaie de punere pe pia. - nlocuirea medicamentelor originale cu cele generice din cadrul listei medicamentelor compensate sau gratuite (C2 lista medicamentelor utilizate n cadrul programelor naionale de sntate) aceast msur permind accesul mai multor pacieni la tratament, fr creterea bugetelor alocate pentru diferitele programe naionale; - revizuirea pachetului de servicii medicale de baz asigurat n cadrul contractului cadru, astfel nct n cazul unor medicamente s-au reglementat condiiile de prescriere (exclusiv conform autorizaiilor de punere pe pia sau restricionarea unor medicamente n cazul unor afeciuni pentru care nu exist dovezi tiinifice clare privind un raport pozitiv risc/beneficiu) i s-au redus duratele de spitalizare n anumite grupe de boli i proceduri. 2. Proiecte n domeniul profilaxiei - screeningul cancerului de col uterin la nivel naional datorit faptului c reprezint a doua cauz de mortalitate prin cancer la femeile din Romnia, dup cancerul de sn i prima cauz de mortalitate prin cancer la femeile din grupa de vrst 25 - 44 de ani, constituind o problem de sntate public cu importante costuri sociale, n cadrul bugetului pentru 2012 s-au alocat 70 milioane lei pentru acest proiect; ncepnd cu luna mai,screeningul se va desfura efectiv n jurul a opt centre universitare mari estimm c n acest an se vor realiza aprox. 600.000 de teste pentru grupele int;Totodat, pentru susinerea din punct de vedere tehnic a programului de screening pentru cancerul de col uterin, Ministerul Sntii implementeaz, n perioada 1 decembrie 2009-30 noiembrie 2012, proiectul Instruire i prevenie pentru o via sntoas, a crui valoarea este de 16 milioane lei. Obiectivul general al proiectului este creterea gradului de formare a profesionitilor din sistemul sanitar pentru a rspunde noilor prioriti ale politicilor i programelor de sntate, urmrind creterea gradului de adaptabilitate i formare a lor, prin dobndirea de cunotine 2/7necesare pentru asigurarea implementrii unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon i sn. - Elaborarea i coordonarea de programe naionale de sntate, n scopul realizrii obiectivelor politicii de sntate public. Principala caracteristic a programelor naionale de sntate derulate n perioada 2011-2012 este aceea de asigurare a continuitii aciunilor ntreprinse n anii anteriori n scopul prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact major asupra strii de sntate a populaiei. n acest scop, s-au continuat programe naionale de sntate care au vizat: campaniilor naionale de imunizare, promovarea donrii benevole de snge, cu recrutarea i meninerea donatorilor de snge i asigurarea securitii transfuzionale, desfurarea activitilor specifice cu scop curativ, asigurndu-se astfel fondurile necesare realizrii procedurilor de cardiologie intervenional i de chirurgie cardiovascular, transplanturilor de organe i esuturi pentru bolnavii cu insuficiene organice ireversibile sau asigurrii accesului la tratament specific pentru bolnavii diagnosticai cu afeciuni oncologice, diabet zaharat, tuberculoz, HIV/SIDA, etc. 3. Proiecte n domeniul asistenei medicale

13

- mbuntirea finanrii reelei de medicin de familie fa de anul precedent finanarea a crescut cu 15%, ceea ce s-a reflectat n valoarea punctului acordat pentru serviciile prestate; - extinderea reelei centrelor de permanen n anul 2012 s-a ajuns la un numr de 195 de centre funcionale (187 fixe i 8 mobile), iar un numr de 50 de centre sunt n procedur de nfiinare, Ministerul Sntii asigurnd finanarea acestora; - s-a finalizat proiectul derulat mpreun cu Oxford Policy Management privind Strategia pentru medicin primar pentru perioada 2012-2020. Strategia are ca scop dezvoltarea medicinei primare n general i n special pentru zonele rurale i slab deservite. Se are n vedere modificarea legislaiei n ceea ce privete stimulentele pentru atragerea i meninerea personalului medical n aceste zone, att din partea autoritilor guvernamentale ct i prin implicarea autoritilor locale, gsirea unor modaliti de plat pentru performan, legislaie atractiv pentru proprietatea spaiilor n care se desfoar activitatea i posibilitatea de a putea coordona puncte farmaceutice care s permit accesul mai facil al populaiei deservite la medicamente. Strategia mai recomand o evaluare a proporiilor alocate plii prin capitaie comparativ cu plata pe servicii i revizuirea plilor pe servicii.3/7 - dezvoltarea sistemului integrat de urgen s-a continuat dotarea sistemului cu autosanitare i elicoptere, s-au deschis noi centre SMURD, ajungnd ca la ora actual toate judeele rii au o astfel de structur; n acest an se vor deschide 3 centre de operare aerian SMURD; - dezvoltarea i stimularea utilizrii sistemului de asisten medical prin spitalizarea de zi; - n anul 2012 s-a continuat implementarea Planului naional de paturi pentru perioada 2011-2013, astfel nct Romnia s se apropie de media european, prin reducerea numrului de paturi aprobate pentru contractare cu casele de asigurri de sntate, att pentru segmentul spitalelor publice, ct i pentru segmentul celor private. - elaborarea, mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale a programului guvernamental - Program de interes naional "Dezvoltarea reelei de cmine pentru persoane vrstnice", pentru asigurarea necesarului financiar de funcionare a cminelor pentru persoane vrstnice rezultate prin reprofilarea unor uniti sanitare cu paturi. Au fost reorganizate n cmine pentru btrni un numr 64 de uniti sanitare. 4. Proiecte privind dezvoltarea infrastructurii i dotrii unitilor sanitare - pentru anul 2012 s-au prevzut prin transfer de capital achiziionarea de aparatur medical i echipamente de comunicare n urgen 77.000 mii lei; pentru reparaii capitale ale spitalelor 139.500 mii lei iar pentru investiii n spitale 111.000 mii lei; - la capitolul cheltuieli de capital s-au finanat: Institutul Regional Oncologic Iai (102.000 mii lei), studiul de fezabilitate pentru Institutul Regional Oncologic Timioara (1.000 mii lei), achiziionarea de ambulane i elicoptere pentru sistemul de urgen (70.000 mii lei).4/7 - prin programul Reforma sectorului sanitar faza a II-a (APL2), finanat prin dou mprumuturi externe acordate de Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare i respectiv Banca European de Investiii, au fost realizate urmtoarele investiii:

14

- Lucrri de reabilitare: -Au continuat lucrrile de reabilitare a seciilor de obstetric i neonatologie, ncepute n anul 2010, la 4 spitale i au nceput lucrrile de reabilitare la alte 8 spitale. -Au demarat lucrrile pentru reorganizarea i mutarea UPU-SMURD n incinta cldirii Spitalului Clinic Judeean de Urgen Trgu Mure - Au demarat lucrrile pentru reabilitarea seciilor de producie vaccin gripal i de fiolare din Institutul Cantacuzino. - Achiziii de echipamente medicale: -S-au achiziionat simulatoare pentru centrele de instruire a personalului de la SMURD i Serviciul de Ambulan (cca. 700 simulatoare pentru centrele de pregtire din 16 judee). - S-au achiziionat echipamente pentru unitile de primiri urgene din spitale (cca. 770 echipamente pentru 63 spitale). -S-au achiziionat echipamente de monitorizare pentru seciile ATI i Cardiologie (270 monitoare de terapie intensiv i 21 staii centrale de monitorizare, distribuite la seciile ATI din 12 spitale i la seciile de Cardiologie din 40 spitale). - S-au achiziionat echipamente pentru materniti: 12 tipuri de echipamente medicale (aproximativ 500 de echipamente), pentru dotarea a 63 de spitale. 5. Proiecte pe plan internaional - semnarea contractului de colaborare n domeniul sanitar cu statul Israel noiembrie 2011; - finalizarea tratativelor privind acordul de colaborare n domeniul sanitar cu Republica Moldova; - implicarea activ a Romniei n definirea politicilor europene n domeniul bolilor cronice, protezrii auditive, medicinii transfrontaliere, n domeniul e-Health n perioada preediniei Poloneze i Daneze a UE; - n cadrul Programului de Cooperare Elveiano - Romn pentru reducerea disparitilor economico-sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, Ministerul Sntii va beneficia, n perioada 19 decembrie 2011-6 decembrie 2019, de o finanare nerambursabil, n valoare de 10 milioane franci elveieni, pentru dezvoltarea unor programe de pregtire a personalului medical (medici i asisteni medicali) din toate unitile sanitare, n specialitile urgen, terapie intensiv pediatric i neonatal, precum i medicin primar. Programul de pregtire al medicilor de familie va urmri nfiinarea unor noi centre multifuncionale, iar n cadrul celui care vizeaz serviciile de urgen va fi inclus i colaborarea cu serviciul aerian de salvare elveian REGA care se va implica n dezvoltarea capacitii de salvare aerian a echipajelor romne. - Implementarea cu succes a proiectelor din cadrul Programului de Cooperare Norvegian: -Creterea accesului la servicii preventive de calitate pentru copii i adolescenii din Romnia - Conceperea i derularea Campaniei VIAA; - Centru nou de ngrijire pentru copiii cu tulburri de spectru autist nfiinat n cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgosdin Bucureti;5/7 -Parteneriat Norvegiano-Romn (NoRo) pentru progres n Bolile Rare prin care a fost nfiinat un centru nou pentru tratarea copiilor cu boli rare. - s-au implementat toate msurile cuprinse n scrisorile de intenie formulate de Romnia, n cadrul acordurilor cu FMI/BM/CE.

15

6. Alte proiecte - nfiinarea structurii de evaluare a noilor tehnologii medicale aceast structur va analiza cu metode tiinifice noile tehnologii (medicamente, echipamente, servicii) n domeniul sanitar, contribuind la decizia de achiziionare a acestora, respectiv de a oferi acces pe piaa romneasc; Aceast activitate va contribui, pe viitor, la realizarea unui pachet de servicii, avnd la baz principiile de cost-eficien i de sustenabilitate financiar. - nfiinarea structurii de integritate n cadrul Ministerului Sntii care va supraveghea preventiv dar i operaional toate domenii cu risc (achiziii publice, derulare concursuri, pli informale); - realizarea primei bnci de organe; - realizarea registrului de donatori de celule stem i introducerea acestuia n circuitul internaional; - modificarea sistemului de organizare a rezideniatului i introducerea atestatului n diferite specialiti medicale: descentralizarea rezideniatului, organizarea a dou sesiuni anuale de examen de rezideniat, forme noi de instruire de specialitate n domeniul pediatriei i obinerea competenei n diferite subspecialiti prin noul sistem de atestat; Organizarea n sistem descentralizat a concursului de rezideniat a permis, n perspectiva urmtorilor 5 ani, o acoperire mai eficient cu specialiti a zonelor defavorizate din punct de vedere al asistenei medicale i a facilitat prezentarea la concurs a candidailor. - lrgirea competenelor de control ale Ministerului Sntii i modificarea legislaiei privind sancionarea abaterilor; - introducerea unui nou program naional curativ privind chirurgia epilepsiei; - extinderea programului naional de boli rare i cardiologie intervenional.

2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe.


Unitatea Implementare i Coordonare Programe implementeaz 4 proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare, dup cum urmeaz: A. Aplicarea procesului de descentralizare n sistemul de sntate Din 17 iunie 2010, Ministerul Sntii a demarat implementarea proiectului Aplicarea procesului de descentralizare n sistemul de sntate cod SMIS 11056, utiliznd fonduri europene. Durata de derulare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului. Contractul de finanare a fost ncheiat ntre Ministerul Sntii, n calitate de Beneficiar i Ministerul Administraiei i Internelor, n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative (PO DCA). Proiectul este finanat din Fondul Social European n cadrul PO DCA 2007 2013, axa prioritar mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor publice, cu

16

accentul pus pe procesul de descentralizare, valoarea total fiind de 4.112.425 lei, din care 3.495.561,25 lei reprezint valoarea eligibil din Instrumente Structurale, iar 616,863,75 lei este cofinanarea eligibil a beneficiarului. Proiectul contribuie la implementarea strategiei Ministerului Sntii de descentralizare fiscal i administrativ a sistemului sanitar i de mbuntire a calitii i eficienei furnizrii de servicii prin crearea cadrului legislativ secundar i prin instruirea personalului implicat n procesul de descentralizare. Ministerul Sntii, prin activitile proiectului susine iniiativa schimbrii mecanismelor decizionale i de responsabilitate, astfel nct s se asigure o mai corect aplicare la nevoile de sntate ale populaiei, concomitent cu responsabilizarea direct a celor ce iau deciziile n faa comunitii. Un alt punct important al proiectului este reprezentat de activitatea de formare a personalului de conducere din spitale i din alte instituii medicale, a personalului cu atribuii n domeniul sntii din structurile create la nivelul administraiei publice locale, precum i a personalului din structurile locale deconcentrate in legatura cu atributiile care le vor reveni. Activitatea de instruire va avea drept rezultat oferirea i garantarea accesului tuturor cetenilor la servicii de sntate de nalt calitate, redresarea i dezvoltarea asistenei medicale, asigurarea resurselor umane profesionalizate. B. Instruire i prevenie pentru o via sntoas La nceputul lunii decembrie 2009 a fost demarat implementarea proiectului ID 20596 Instruire i prevenie pentru o via sntoas aprobatde ctre Autoritatea de Management pentru Programul operaional Dezvoltarea Resurselor Umane. Acest proiect se va implementa pe o perioada de 3 ani. Acest proiect a fost aprobat n cadrul Axei prioritara 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor Domeniul major de intervenie 3.2 Formare profesional i sprijin pentru ntreprinderi i angajai pentru promovarea adaptabilitii) Implementarea proiectului se va realiza de ctre Ministerul Sntii n parteneriat prin semnarea unui Acord de Parteneriat, cu reprezentanii urmtoarelor instituii: Institutul de Sntate Public Bucureti, Colegiul Naional al Medicilor din Romnia, Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti, Institutul Oncologic Prof Dr I Chiricu Cluj-Napoca i Institutul Naional de Cancer din Italia cu sediu n Aviano. Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de formare a profesionistilor din sistemul sanitar pentru a raspunde noilor prioritati ale politicilor si programelor de sanatate, urmarind cresterea gradului de adaptabilitate si formare a lor, prin dobandirea de cunostinte necesare pentru asigurarea implementarii unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon si san. Prin implementarea proiectului se vor atinge urmtoarele rezultate:

17

1. Cresterea nivelului de informare al Aplicantului si a altor decidenti din domeniul sanitar in ceea ce priveste resursele implicate in derularea Programelor de screening pentru cele trei tipuri de cancer; 2. Cresterea coerentei administrative si organizatorice a Programelor de Screening pentru o mai buna utilizare a fondurilor alocate din bugetul de stat in Politicile si Strategiile de sanatate ale Aplicantului; 3. Cresterea nivelului de constientizare si actualizare a informatiilor detinute de Aplicant referitoare la nevoile de instruire pentru personalul medical implicat in Programele de Screening; 4. Cresterea eficientei (organizarea lor in conditii de maxima eficienta economica) si eficacitatii (transmiterea acelor cunostinte necesare asigurarii nevoilor de instruire pentru participarea la program) cursurilor de instruire pentru tot personalul medical implicat in programele de screening; 5. Cresterea nivelului de instruire si informare a medicilor implicati in derularea Programelor de Screening; 6. Cresterea gradului de constientizare de catre comunitatea medicala a importantei Programelor de Screening pentru cancerul de san, col uterin si colon, si a importantei pe care o au efectele economice ale diferitelor tipuri de afectiuni oncologice -Cresterea gradului de constientizare de catre populatia generala a rolului activ care ii revine in derularea Programelor de Screening -Educarea populatiei in spiritul unei conduite preventive; 7. Cresterea gradului de constientizare a actorilor implicati asupra rezultatelor acestui proiect; 8. Derularea intregului proiect, dar cu precadere a activitatilor de instruire (5) si a celor de informare (6), in conditii de eficacitate si eficienta. C. Cunotine de utilizare a calculatorului i informatic medical pentru creterea adaptabilitii asistentelor medicale din spitalele din Romnia De la 1 august 2010, Ministerul Sntii va derula,pe o perioad de 3 ani, proiectul Cunotine de utilizarea calculatorului i informatic medical pentru creterea adaptabilitii asistentelor medicale din spitalele din Romnia. Contractul de finanare are o valoare total de 10.635.085.00 lei,din care 1.419.000.00 lei reprezint contribuia beneficiarului (prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, n cadrul Axei Prioritare 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor Domeniul Major de Intervenie 3.2 Formare profesional i sprijin pentru ntreprinderi i angajai pentru promovarea adaptabilitii ).

18

Astfel, 4000 de asistente medicale din 400 de spitale din toat ara, cu sau fr cunotine de baz n operarea calculatorelor, vor fi instruite n vederea obinerii certificatului ECDL (European Computer Driving Licence). Mai mult, alte 400 de asistente medicale (cte una din fiecare spital), de data asta cu competene de utilizare a computerelor i cunostinte de informatic medical, vor fi pregtite n scopul constituirii unei reele de formatori. Aceasta va avea rolul, i dup ncheierea Proiectului, de a monitoriza, n timp real, stadiul procedurilor informatizate utilizate de personalul mediu din spitale i de a identifica, evalua i raporta nevoile de instruire ale acestora pentru creterea permanent a adaptabilitii. Raportrile vor sta la baza strategiilor si programelor de instruire elaborate ulterior de Ministerul Sntii. Cunotintele de operare a calculatorului reprezint cerine de baz pentru accesul la programele de instruire oferite de furnizorii de echipamente medicale i tehnologii computerizate, iar utilizarea echipamentelor computerizate a devenit o activitate integrat practicii cotidiene a asistentelor din spitale. C. FORMED- Formare pentru servicii medicale mbuntite La data de 01 iulie 2010 a nceput implementarea proiectului ID 57404 FORMED Formare pentru servicii medicale mbuntite, finanat prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane. Durata de implementare este de 3 ani. Valoare total a proiectului este de 17.717 mii lei Proiectul a fost aprobat n cadrul Axei Prioritare 3Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor Domeniul major de intervenie 3.2Formare profesional i sprijin pentru ntreprinderi i angajai pentru promovarea adaptabilitii Proiectul este derulat de Ministerul Sntii (Partener 1) i Techniki Ekpedeftiki, Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A. din Grecia (Partener 2), alturi de Patronatul Naional Romn, n calitate de aplicant, n regiunile Nord-Est, Centru i Bucureti-Ilfov. Obiectivul general al proiectului const n mbuntirea competenelor profesionale ale personalului care asigur asistena medical primar persoanelor accidentate, n vederea atingerii standardelor profesionale cerute de unitile medicale i utilizate n practica european. Obiective specifice: mbuntirea competenelor profesionale a 1100 infirmiere, respectiv 275 din regiunile Nord-Est, 550 din Bucureti-Ilfov i 275 din Centru; mbuntirea competenelor profesionale a 400 de brancardieri, din care 100 din regiunile Nord-Est, 200 din Bucureti-Ilfov i 100 din Centru.

19

n ceea ce privete rezultatele de impact, acestea se vor concretiza n certificarea CNFPA a minim 770 de angajai din domeniul sntii n ocupaia de infirmier i a altor 280 n cea de brancardier. Pe lng mbuntirea i recunoaterea competenelor infirmierelor i brancardierilor, proiectul va duce i la creterea motivaiei i a moralului personalului din domeniul medical, att de necesare pentru aceste categorii profesionale.

Pe lng aceste proiecte, Ministerul Sntii a depus spre aprobare i evaluare 24 de proiecte care se afl n diverse faze de evaluare sau de pregtire dup cum urmeaz: A. 9 proiecte pentru care au fost ntocmite cereri de finanare depuse spre evaluare depuse n cadrul Programului Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative (PODCA): 1. Sprijin pentru continuarea procesului de descentralizare;

2. Instruirea si formarea in dezvoltarea si implementarea de proiecte finantate din fonduri structurale, a personalului din institutiile centrale si locale implicate in coordonarea sistemului sanitar; 3. Dezvoltarea de politici publice care sprijina si promoneaza introducerea planificarii moderne a resurselor umane din domeniul sanitar si a practicilor moderne de management a resurselor umane; 4. Instrumente moderne pentru imbunatatirea managementului financiar in cadrul Ministerului Sanatatii si al Directiilor de Sanatate Publica Judetene compatibil cu un sistem integrat de management al activitatilor si documentelor; 5. Buna guvernare prin integritate i responsabilitate in sistemul de sanatate romanesc;

6. Stabilirea si operationalizarea structurii implicate in activitatea de avizare, autorizare si controlul pe piata in domeniul biocidelor; 7. Elaborarea si implementarea unui sistem integrat de management al activitatii si documentelor din Ministerul Sanatatii si institutiile subordonate in scopul imbunatatirii eficacitatii organizationale; 8. 9. Program de instruire a personalului implicat in domeniul transplantului; Program de instruire a personalului implicat in domeniul alimentar;

20

B. 10 proiecte pentru care cererile de finanare aferente se afl n perioada de elaborare urmnd a fi depuse spre evaluare n cadrul PODCA n perioada urmtoare: Imbunatatirea capacitatii administrative a Ministerului Sanatatii in domeniul afacerilor europene; 1. Stabilirea si operationalizarea structurii in domeniul recuperarii medicale si balneoclimatologiei 2. Asistenta tehnica pentru elaborarea strategiei de reorganizare a sistemului de servicii de asistenta medicala primara in contextul descentralizarii; 3. Asistenta tehnica pentru elaborarea strategiei planului national privind spitalele; 4. Monitorizarea calitatii managementului competentelor din domeniul sanatatii transferate catre autoritatile publice locale in procesul de descentralizare a sistemului sanitar; 5. Dezvoltarea unei metodologii unitare de calcul si calcularea costurilor spitalicesti la nivel de pacient (COSTSPITPAC) 6. Program de instruire a personalului din cadrul directiilor de sanatate publica (ex. Managementul deseurilor rezultate din activitatea medicala, apa potabila, apa imbaiere, igiena radiatiilor) 7. Program de instruire a personalului implicat in domeniul produselor cosmetice 8. Program de insturire a personalului implicat in domeniul transfuziei sanguine 9. Eficientizarea i mbuntirea calitii serviciilor adresate bolnavilor cu afeciuni nefrologice i furnizate de reeaua specializat a MS, prin crearea unui sistem integrat de management; C. 5 proiecte aflate la stadiul de idei de proiecte depuse spre aprobare n cadrul PODCA: Imbunatatirea standardelor de calitate a serviciilor medicale prin implementarea politicii "fara tutun" in unitatile spitalicesti; 1. Sistem pentru crearea bazei de informatii medicale in sistemul de sanatate din Romania; 2. Dobandirea si dezvoltarea de cunostinte de limbi straine de circulatie europeana pentru Ministerul Sanatatii si al institutiilor administrative din subordine; 3. Reoganizarea, restructurarea si cresterea capacitatii retelei nationale de sanatate publica la nivel central, regional si local; 4. Instruire si formare profesionala pentru personalul din structurile implicate in implementarea criteriilor de acreditare a spitalelor descentralizate;

Seciunea a III-a: Sistemul de relaii publice, comunicare i transparen decizional i modul de funcionare la nivelul instituiei gazd

21

3.1. Prezentarea activitii de relaii publice, particulariti ale organizrii; Sistemul relaii publice are urmtoarele atribuii: Relaiile publice reprezint un instrument care presupune modelarea procesului de comunicare i de mbuntire a imaginii unei instituii cu scopul de a face fa exigenelor tot mai mari. Acest domeniu de activitate nu i propune modelarea realitii, ci redarea acesteia, precum i adaptarea ei la prezent. Ministerul Sntii i propune realizarea obiectivelor de comunicare stabilite, astfel nct s se poat dezvolta o relaie de ncredere i nelegere cu mediul instituional n care Ministerul i desfoar activitatea. Scopul const n stabilirea unuor relaii pozitive cu toi factorii de interes, att din medul intern ct i din mediul extern al Ministerului Sntii. Ei, prin intermediul personalului care i desfoar activitatea de comunicare i relaii publice dorete s neutralizeze i s contracareze toate informaiile i atitudinile negative nregistrate. Una din cele mai importante activiti derulate n domeniul relaiilor publice o reprezint informarea publicului prin de o parte din activitile curente desfurate n domeniul relaiilor publice constau n furnizarea de informaii celor interesai, la cerere i n limitele dispoziiilor legale privind confidenialitatea informaiilor respective. De asemenea, personalul care lucreaz n acest domeniu de activitate asigur organizarea i buna desfurare a evenimentelor publice care implic participarea Ministerului Sntii . Printre atribuiile Compartimentului Pres sunt : a) realizeaz activitatea de relaii publice la nivelul ministerului (inclusiv relaiile cu publicul), precum i, potrivit celor stabilite de conducerea Ministerului Sntii, relaii cu direciile de profil din cadrul Preediniei i Guvernului Romniei, administraia public central i local, direciile de sntate public i celelalte uniti aflate n subordinea, autoritatea sau coordonarea Ministerului Sntii, i alte organizaii guvernamentale i neguvernamentale; b) analizeaz petiiile, cereri, scrisori, memorii, redacteaz rspunsurile care sunt de competena compartimentului i redirecioneaz petiiile, memoriile ctre structurile competente din minister pentru formularea rspunsurilor. Toate rspunsurile la petiiile adresate Ministerului Sntii vor fi expediate ctre petiionari de ctre Compartimentul relaii publice, care va realiza clasarea i arhivarea acestora, n conformitate cu prevederile art. 6 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu modificrile i completrile ulterioare; c) trimite petiiile altor autoriti n competena crora sunt problemele semnalate. d) analizeaz lucrrile repartizate de Cabinetul ministrului, le redirecioneaz ctre instituiile i structurile abilitate pentru rspuns din cadrul ministerului; e) primete, analizeaz i repartizeaz petiiile primite prin pota electronic, instituiilor i structurilor abilitate din cadrul ministerului i asigur expedierea ctre petiionari a rspunsurilor formulate; f)acord relaii publicului, telefonic sau direct persoanelor care solicit audien; g) centralizeaz banca de date privind adresele, numrul de telefon/fax i e-mail ale tuturor unitilor aflate n subordinea, autoritatea sau coordonarea Ministerului Sntii i ale altor instituii centrale i locale, organizaii guvernamentale i neguvernamentale;

22

h) rspunde la solicitrile n baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, n termenul prevzut de lege. i) primirea corespondenelor prin: pot (adrese, cereri, memorii, scrisori, documente), Compartimentul documente clasificate, pota rapid (TNT, DHL, Cargus etc.) i curieri, sortarea pe categorii de cereri i oficiale, analiza i distribuirea pe structuri, nregistrarea tuturor documentelor la zi n managementul documentelor Lotus Notes sau caiet de eviden special; j) primirea Monitoarelor Oficiale, reviste i publicaii i distribuirea lor la direcii, pe baz de semntur; k) relaii cu publicul i informaii la solicitri directe i telefonice; l) primirea documentelor pentru situaii speciale (concursuri,competene, nscrieri la specialiti, licitaii, cereri de ofert etc.) sortarea pe categorii de cereri i oficiale, analiza i distribuirea pe direcii i compartimente, nregistrarea tuturor documentelor la zi n managementul documentelor Lotus Notes; m) repartizarea documentelor i plicurilor destinate demnitarilor, la cabinete, predarea plicurilor personale destinate salariailor din minister, pe baz de semntur i distribuirea la cabinete i direcii a circularelor,etc.; n) expedierea corespondenei primite din partea structurilor ministerului, ridicarea borderourilor i a chitanelor pe valoarea expediat i decontarea lor la Direcia General Economic; o) ntocmirea evidenei zilnice pentru francarea corespondenei, pe caiet cu regim special, ntocmirea documentaiei necesare pentru francarea corespondenei la Direcia General Economic (eliberare ordin de plat, eliberare chitane); p) ridicarea, la solicitarea structurilor instituiei, a coletelor pentru Ministerul Sntii. (3) Seful serviciului desemneaz o persoan responsabil cu arhivarea documentelor serviciului i stabilete prin fia postului atribuiile i sarcinile acesteia. 3.2. Particulariti ale procesului de comunicare intern i extern din instituia analizat; Principiile de raionalizare a structurii organizatorice sunt : principiul supremaiei obiectivelor principiul unitii de decizie i aciune principiul permanenei managementului (pt fiecare post de management trebuie s fie prevzut o persoan care s poat nlocui titularul sau) principiul interdependenei minime- definirea obiectivelor, competenelor, responsabilitilor trebuie formulat astfel nct s se reduc la minimum dependena dintre el. Cu ct dependena dintre posturi i compartimente este mai mare, cu att sarcinile, competenele i responsabilitile sunt mai dispersate, conlucrarea mai confuz i autoritatea mai diluat principiul definirii armonizate a posturilor i funciilor principiul concordanei cerinelor postului cu caracteristicile titularului

23

principiul determinrii variantei optime (structur organizatori- catrebuie elaborat n mai multe variante)

n 2011 Serviciul de pres a desfurat urmtoarele activiti: zilnic, a elaborat rapoarte de monitorizare a presei ntocmind revista presei; a monitorizat tirile i informaiile aprute pe fluxurile de tiri de pres, care au fost prezentate conducerii ministerului; a meninut relaia cu ziaritii; a organizat, periodic, conferine i declaraii de pres; a organizat accesul presei la conferine i declaraii de pres, precum i la aciunile publice derulate de minister; a elaborat punctaje pentru susinerea conferinelor de pres, precum i la diferite participri de evenimente ale ministrului,(vizite de lucru, inaugurarea unor obiective finanate prin programele coordonate de minister); a elaborat punctaje i materiale de suport pentru apariii publice ale ministrului i oficialii ministerului; a elaborat punctaje pentru susinerea conferinelor de pres, precum i la diferite participri de evenimente ale ministrului; a colaborat cu Departamentul de Comunicare al Guvernului pentru realizarea de punctaje i comunicate de pres rezultate n urma edinelor de Guvern; a mediat contactele dintre ziariti i persoanele din conducerea Ministerului Sanatatiii care au fost solicitate pentru acordarea de interviuri; a urmrit redarea n pres a interviurilor i declaraiilor fcute de ctre reprezentanii instituiei; a anunat, prin mass-media, toate dezbaterile publice care s-au organizat prin discutarea proiectelor de acte normative elaborate de MS i instituiile subordonate; 3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparena decizional n administraia public (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) i a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi. Conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003 privind transparena decizional n administraia public, autoritile administraiei publice centrale i locale sunt obligate s stabileasc regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenei decizionale n cadrul acestora. Transparena decizional n cadrul administraiei publice are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a administraiei publice centrale fa de ceteni ca beneficiari ai deciziei administrative, precum i stimularea participrii active a acestora n procesul de luare a deciziilor administrative i de elaborare a actelor normative. n baza articolului 12 din legea 23/2003 Ministerul ntocmete rapoarte anuale care cuprind urmatoarele lucruri: a) numrul total al recomandrilor primite; b) numrul total al recomandrilor incluse in proiectele de acte normative i n coninutul deciziilor luate;
24

c) numrul participanilor la edinele publice; d) numrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaia cazurilor n care autoritatea public a fost acionat n justiie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetenii i asociaiile legal constituite ale acestora; g) numrul edinelor care nu au fost publice si motivaia restricionrii accesului. (2) Raportul anual privind transparen decizional va fi facut public in site-ul propriu, prin afiare la sediul propriu intr-un spaiu accesibil publicului sau prin prezentare n edina public. Serviciul de pres are ca principal atribuie informarea publicului larg prin intermedia mass-media, cu privire la activitile i programele gestionate. n acest scop au fost elaborate i transmise ctre pres 198 de comunicate i informaii de pres. Au fost organizate 24 de conferine de pres pe diverse subiecte de interes n ceea ce privete sntatea public i activitatea Ministerului Sntii. Serviciul de pres a colaborat cu secretariatul general al ministerului sntii pentru a lansa invitaii de pres pentru organizarea dezbaterilor publice. n acest sens au fost transmise 8 invitaii de pres i anunuri Conform legii 544/2001 Accesul liber i nengrdit al persoanei la orice informaii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i autoritile publice, n conformitate cu Constituia Romniei i cu documentele internaionale ratificate de Parlamentul Romniei. n acest sens Ministerul Sntii public pe site-ul lor diferite informaii cum ar fi buletine informative, documente de interes public, ghiduri i totodat au loc i dezbateri publice asupra diferitelor probleme, proiecte propuse. Sectiunea a IV-a: Analiza datelor statistice cu care opereaz instituia analizat

Exist un centru special pentru analiza datelor statistice in privina sntii numit Centrul Naional de Statistic i Informatic n Sntate Public (CNSISP) Conform Ordinului ministrului sntii nr. 1363 din 27/10/2010: Art. 341. - Conducerea executiv a CNSISP este asigurat de un director. Art. 342. - n subordinea nemijlocit a directorului CNSISP se afl: a) Compartimentul pentru studii demografice i mortalitate; b) Compartimentul pentru administrarea bazei de date; c) Serviciul de metodologie statistic i sistem informatic; d) Compartimentul standarde i strategii n informatic; e) Biroul sisteme informatice i comunicaii statistice;
25

f) Compartimentul arhiv i documentare medical. Art. 343. - CNSISP asigur coordonarea tehnic profesional i managementul sistemului de statistic pe plan naional ale Institutului, exercitnd urmtoarele atribuii generale: a) organizarea, coordonarea, ndrumarea profesional i verificarea din punct de vedere tehnic i metodologic, pe ntregul teritoriu al rii, a sistemului informaional n domeniul sntii; b) organizarea i administrarea bazei naionale de date privind statisticile de sntate; c) colectarea, analizarea i diseminarea datelor privind starea de sntate a populaiei; d) colectarea i difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a strii de sntate i a eficienei reelei sanitare; e) participarea la elaborarea sintezei strii de sntate a populaiei n baza datelor centralizate i analizei acestora; f) elaborarea i stabilirea metodologiei de culegere, nregistrare i prelucrare a datelor; g) efectuarea de analize, studii i anchete privind starea de sntate a populaiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenei medicale, precum i prognoze pentru deciziile bazate pe dovezi; h) coordonarea organizrii, mpreun cu Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale, a activitilor de definire, actualizare i urmrire a strategiei i a prioritilor de informatizare a sistemului sanitar din Romnia; i) participarea la definirea, selectarea, coordonarea i realizarea unor proiecte de informatizare n sntate; j) comunicarea i transmiterea datelor statistice din domeniul sntii ctre organizaiile internaionale (OMS, Eurostat, ONU etc.), conform legii; k) organizarea de cursuri de pregtire n domeniul statisticii medicale; l) realizarea evidenei, ntreinerea i exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sntii; m) elaborarea materialelor de sintez i periodice privind demografia, morbiditatea i mortalitatea, statistic i economie sanitar, statistic matematic, utilizarea informaticii n domeniul sntii, pentru unitile sanitare i personalul de specialitate interesat; n) ndeplinirea altor atribuii din domeniul su de activitate, rezultate din actele normative n vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sntii, n cadrul legii. Art. 344. - Atribuiile directorului CNSISP: a) conduce i organizeaz activitatea CNSISP; b) supervizeaz i evalueaz activitatea personalului CNSISP;
26

c) ia decizii referitoare la activitatea desfurat de personal; d) informeaz directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfurat; e) asigur colaborarea, n domeniul specific, cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sntate public, precum i cu structurile de profil din direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, Institutul Naional de Statistic, Ministerul Sntii i alte servicii statistice ale ministerelor; f) asigur relaiile interinstituionale specifice (reele internaionale de specialitate, proiecte de cercetare); g) reprezint Institutul la nivel naional i internaional i/sau deleag reprezentani din cadrul CNSISP, cu acordul directorului general; h) coordoneaz i ndrum activitatea direciilor de sntate public n domeniile de responsabilitate; i) particip la elaborarea de norme/reglementri n domeniul de responsabilitate; j) particip la lucrri de analiz i sintez solicitate de ctre Ministerul Sntii; k) se deplaseaz sau deleag personal n teritoriu, n cadrul atribuiilor sau la solicitarea direciilor de sntate public, pentru a acorda sprijin metodologic acestora; l) coordoneaz colective de lucru pentru intervenie operaional n domeniul statisticii i informaticii; m) particip la conferine i congrese cu lucrri de specialitate; n) rspunde la solicitrile conducerii Institutului, n domeniul specific; o) rspunde de ndeplinirea la termen a lucrrilor i sarcinilor ncredinate, de calitatea lucrrilor, aciunilor i prestaiilor efectuate; p) ndeplinete alte sarcini profesionale n domeniul de specialitate primite de la directorul general. Art. 345. - Pe domeniul de activitate specific, CNSISP colaboreaz n mod direct cu Ministerul Sntii, Institutul Naional de Statistic, direciile de sntate public judeene si a municipiului Bucureti, coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti i Casa Naional de Asigurri de Sntate." Date statistice:

27

ACTIVITATEA DE RECOLTARE I CONSERVARE A SNGELUI, N UNITI CU PROPRIETATE MAJORITAR DE STAT

28

Statistici avort Romania

Creterea numrului avorturilor o tendin scoas n eviden de toate statisticile, indiferent de ideologiile existente n spatele lor se conjug i cu alte situaii care in de criza sistemului medical, cum ar fi: mortalitatea matern cauzat de avort, mortalitatea infantil i mortalitatea prin risc obstetrical. Dr Mihai Horga, care a ocupat funcia de director al Direciei de Asisten Familial i Social n Ministerul Sntii i Familiei, n perioada 2000-2003, a explicat, n lucrarea sa despre avort, intitulat Contraception and Abortion in Romania, Backround paper for the strategic assessment of policy, programme and research issues related to pregnancy in Romania, cum e posibil subraportarea. Rata total a avortului este cu 70% mai mare dect rata total a fertilitii (2,2 : 1,3). Coeficientul avorturilor provocate la nscui vii este egal cu 1,6 avorturi la fiecare nscut viu, n conformitate cu estimrile din sondaje din ultimii trei ani. Aceste estimri sunt de dou ori mai mari dect cele nregistrate n

29

statisticile oficiale, fapt care arat grave disfuncionaliti de raportare din sistemul de raportare medical. Lipsa reglementrilor clare privind cerinele de raportare ale unitilor mediale private pot explica aceast situaie. Un sondaj limitat efectuat de ctre Direciile de Sntatea Public Judeene, n 2001, au artat c, n anul 2000, existau un numr de aproximativ 80 de mii de avorturi efectuate la cerere, realizate de ctre clinicile private i nenregistrate n statisticile medicale. Dat fiind faptul c nu toate judeele au raportat avorturile efectuate n sistemul privat i c raportarea unui numr mai mic de avorturi din clinicile private a fost foarte posibil, numrul real de avorturi efectuate n sistem privat ar putea fi chiar mai mare.

Pornind chiar de la datele oferite de Ministerul Sntii, n 1995, se vede c, n perioada 1990-1992, rata avortului provocat a avut o valoare medie foarte ridicat. Clinicile au fost inundate de femei care solicitau avortul. Ca o consecin, rata avortului provocat legal a atins cel mai ridicat nivel din lume aproape 200 la 1000 de femei ntre 15-44 de ani, ntre 1990-1992. Aceasta corespunde unei rate a avortului de aproape 3 avorturi provocate la fiecare nscut viu pentru aceeai perioad. (Fragment din volumul O viziune asupra vieii, manuscrisul ed. a II, revzut)

Seciunea a V-a: Programele i proiectele derulate de ctre instituia analizat


5.1 Exemple de programe sau proiecte n calitate de beneficiar sau partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor ateptate, perioadei de implementare, sursei de finanare; In anul 2007, Programele nationale de sanatate s-au derulat in baza Hotrrii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naionale de sntate si

30

a Ordinului comun al ministrului sntii i al presedintelui Casei Naionale nr. 570/116/ 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea i finanarea programelor naionale de sntate, responsabilitile n monitorizarea i controlul acestora, detalierea pe subprograme i activiti, indicatorii specifici, unitile sanitare prin care se deruleaz n anul 2007 In conformitate cu actele normative precizate mai sus, in anul 2007, structura programelor nationale de sanatate a fost urmatoarea: Programul naional de profilaxie; Programul naional de sntate mintal; Programul naional de diabet i alte boli de nutriie; Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule; Programul naional de tratament n strintate; Programul naional de asisten comunitar i aciuni pentru sntate; Programul naional al rezervei Ministerului Sntii Publice; Programul naional privind evaluarea strii de sntate a populaiei n asistena medical primar. Programele naionale de sntate au fost elaborate i derulate n mod distinct sau n comun de ctre Ministerul Sntii Publice i Casa Naional de Asigurri de Sntate. Resursele financiare pentru finanarea programelor naionale de sntate au provent de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sntii Publice i din transferurile din bugetul Ministerului Sntii Publice ctre bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 1.Profilaxia cecitii la prematuri prin depistarea precoce si tratamentul retinopatiei de prematuritate si profilaxia ambliopiei la copil

Obiectiv specific: Prevenirea apariiei cecitaii si a tulburrilor de refracie la copil Activiti: 1.Screening pentru depistarea riscului de cecitate, a viciilor de refracie si ambliopiei la populaia int 2.Tratament specific al retinopatiei de prematuritate 3.Corectarea viciilor de refracie si aplicarea masurilor specifice pentru tratmentul ambliopiei 4.Monitorizarea postterapeutic a copiilor tratai

31

5.Formarea profesional a personalului de specialitate pentru activitile specifice 6.Cheltuieli complementare aferente programului Organizatiei Mondiale a Sanatatii <Prevenirea cecitatii si tulburarilor de vedere> in Romania 7.Coordonarea si monitorizarea activitilor obiectivului Indicatori de evaluare a) Indicatori de rezultat - anual : - creterea numrului de prematuri examinai pentru depistarea retinopatiei de prematuritate cu 10%; - creterea numrului de copii examinai pentru depistarea ambliopiei cu 10%; b) Indicatori fizici: - numr de prematuri examinai pentru depistarea retinopatiei : 1.000 - numr de prematuri testai cu risc pentru retinopatia de prematuritate: 500 - numr de prematuri tratai cu laser: 50 - numr de copii examinai pentru depistarea ambliopiei : 500 - numr de copii tratai pentru ambliopie: 200 c) Indicatori de eficien: - cost mediu / prematur testat pentru retinopatie: 30 lei - cost mediu / prematur tratat cu laser: 10.000 lei - cost mediu / copil testat pentru ambliopie: 30 lei - cost mediu / copil tratat pentru ambliopie: 1.225 lei Sursa de finantare Buget total: 805 mii lei

32

Buget de stat :- transferuri: 805 mii lei Uniti care deruleaz obiectivul Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului "Alfred Rusescu" - institutia coordonatoare Autoritatile de sntate public Bihor, Braov, Cluj, Constana, Dolj, Iai, Mure, Sibiu, Timi i a municipiului Bucureti Spitalele propuse de autoritatile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti 2. Diagnosticul precoce, prevenia primar i secundar, monitorizarea i recuperarea unor afeciuni cronice la copil Obiectiv specific: Prevenirea apariiei si complicaiilor unor boli cronice ale copilului a. sindromul de detres respiratorie la nou-nscui b. astmul bronic la copil c. sindromul de malabsorbie si diareea cronica la copil d. mucoviscidoza la copil e. imunodeficienele primare umorale la copil f. hepatita cronica la copil Activiti 1.Procurare de medicamente, produse dietetice specifice, reactivi, materiale sanitare si consumabile specifice 2.Procurarea de suplimente nutritive cu destinaie medical special 3.Investigaia paraclinic i de laborator specific pentru stabilirea diagnosticului si monitorizarii tratamentului

33

4.Profilaxia si administrarea tratamentului specific necesar in timpul spitalizarii si in ambulator 5.Consilierea specific 6.Elaborarea, editarea, distribuirea de ghiduri de profilaxie i tratament specific 7.Realizarea unor baze de date pentru bolnavii cronici (registre naionale) 8.Managementul central i regional al afeciunilor cronice la copil 9.Coordonarea si monitorizarea activitilor obiectivului Indicatori de evaluare a) Indicatori de rezultat - anual : - reducerea mortalitii infantile prin sindrom de detres respiratorie cu 10% - creterea numrului de copii cu astm bronic diagnosticai precoce cu 10% - creterea numrului de copii cu sindromul de malabsorbie si diareea cronica la copil diagnosticai precoce: cu 10% - creterea numrului de copii cu mucoviscidoz diagnosticai precoce cu 10% - creterea numrului de copii cu imunodeficiene primare umorale diagnosticai precoce cu 10% - creterea numrului de copii cu hepatit cronic diagnosticai precoce cu 10% b) Indicatori fizici: - numr de copii nscui cu sindrom de detres respiratorie tratai cu surfactant: 450 - numar de copii decedai prin sindrom de detres respiratorie dup administrarea tratamentului cu surfactant : 100 - numr de copii testai pentru astm bronic: 3.600 - numr de copii cu astm bronic tratai : 4.500

34

- numr de copii investigai pentru diaree cronica / sindrom de malabsorbie : 2.000 - numr de copii cu diaree cronic / sindrom de malabsorbie tratai :1.800 - numr de copii testai pentru mucoviscidoz: 1.000 - numr de copii cu mucoviscidoz tratai: 300 - numr de copii testai pentru imunodeficiene primare umorale:1.200 - numr de copii cu imunodeficiene primare umorale tratai:100 - numr de copii testai pentru hepatit cronic: 3.500 - numr de copii cu hepatit cronic tratai: 500 c) Indicatori de eficien: - cost mediu / copil cu sindrom de detresa respiratorie tratat cu surfactant:2.111 lei - cost mediu / copil testat pentru astm bronic 50 lei - cost mediu / copil cu astm bronic tratat 273 lei - cost mediu / copil investigat pentru diaree cronica / sindrom de malabsorbie : 60 lei - cost mediu / copil cu diaree cronica / sindrom de malabsorbie tratat 333 lei - cost mediu / copil testat pentru mucoviscidoz 200 lei - cost mediu / copil cu mucoviscidoz tratat 2.383 lei - cost mediu / copil testat pentru imunodeficiene primare umorale 100 lei - cost mediu / copil cu imunodeficiene primare umorale tratat 2.350 lei - cost mediu / copil testat pentru hepatit cronic 100 lei - cost mediu / copil cu hepatit cronic tratat 800 lei

35

Sursa de finatare Buget total: 5.100 mii lei Buget de stat :- transferuri: 5.100 mii lei 5.2 Exemple de fie de proiect i cereri de finanare, rapoartele de activitate i fie de pontaj ale experilor, cererile de rambursare a cheltuielilor depuse.
Seciunea a VII-a: Aspecte privind exercitarea controlului n cadrul instituiei analizate 7.1. Controlul de legalitate asupra actelor; 7.2. Controlul de specialitate; Pentru nerespectarea normelor legate de igiena si sanatate publica au fost aplicate : -11458 avertismente -3740 amenzi contraventionale insumand 6.616.600 RON -469 decizii de suspendare a activitatii -93 retrageri de autorizatii de functionare -1 decizie de inchidere a unitatilor S-a dispus scoaterea din consum a 1.800.513 kg si a 204.715 litri produse, deoarece nu au corespuns normelor in vigoare, constituind risc pentru sanatatea publica. 7.3. Controlul financiar preventiv; Controlul financiar preventiv const n verificarea sistematic a proiectelor de operaiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al: a) legalitii i regularitii; b) ncadrrii n limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dup caz, stabilite potrivit legii. Organizarea controlului financiar preventiv (1) Ministerul Finanelor Publice este autoritatea de coordonare i reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitile publice.

36

(2) Controlul financiar preventiv se organizeaz i se exercit de autoriti competente, n mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonane i ale actelor normative emise n aplicarea acesteia. (3) Controlul financiar preventiv se organizeaz i se exercit n urmtoarele forme: a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitile publice i asupra tuturor operaiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice i a patrimoniului public; b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i ai bugetului oricrui fond special, la Fondul naional i la ageniile de implementare a fondurilor comunitare, precum i la alte entiti publice cu risc ridicat, prin controlori delegai ai Ministerului Finanelor Publice. (4) Controlul financiar preventiv se va integra, n mod treptat, n sfera rspunderii manageriale pe msur ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor n administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluat de misiuni de audit dispuse de ministrul economiei i finanelor, n condiiile legii.

7.4. Controlul ierarhic; 7.5. Controlul din partea Curii de Conturi; 7.6. Sistemul de asigurare a calitii ( dac exist); 7.7. Auditul public intern. Auditul public intern este n subordinea direct a ministrului sntii i are urmtoarea structur organizatoric: a) Compartimentul misiuni de audit public intern b) Compartimentul metodologie urmrire recomandri. Direcia audit public intern are urmtoarele atribuii generale: a) elaboreaz norme metodologice specifice entitii publice n care i desfsoar activitatea, cu avizul UCAAPI, iar n cazul entitilor publice subordonate, respectiv aflate n coordonarea sau sub autoritatea altei entiti publice, cu avizul acesteia; b) elaboreaz proiectul planului multianual de audit public intern, de regul pe o perioad de 3 ani, i, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; c) efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de management financiar i control ale entitii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate; d) informeaz UCAAPI despre recomandrile nensuite de ctre conductorul entitii publice auditate, precum i despre consecinele acestora;

37

e) raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din activitile sale de audit; f) elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern; g) n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, raporteaz imediat conducatorului entitii publice i structurii de control intern abilitate; h) verific respectarea normelor, instruciunilor, precum i a Codului privind conduita etic n cadrul compartimentelor de audit intern din entitile publice subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate i poate iniia msurile corective necesare, n cooperare cu conductorul entitii publice n cauz. i) reprezint Ministerul Sntii n relaiile cu terii n domeniul auditului public intern. a. Compartimentul specifice: misiuni de audit public intern are urmtoarele atribuii

a) exercit auditul public intern asupra tuturor activitilor desfasurate ntr-o entitate public, inclusiv asupra activitilor entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritatea altor entiti publice; b) auditeaz, cel puin o data la 3 ani, fr a se limita la acestea, urmtoarele: activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de entitatea public din momentul constituirii angajamentelor pn la utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanare extern; plile asumate prin angajamente bugetare i legale, inclusiv din fondurile comunitare; administrarea patrimoniului, precum i vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de crean, precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil i fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere i control, precum i riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice. c) consiliaz activitatea entitilor specializate n domeniul auditului din unitile aflate n subordinea, n coordonarea sau sub autoritatea ministerului; d) ndeplinete alte sarcini stabilite de ministru; e) eful compartimentului misiuni de audit public intern este nlocuitorul de drept al directorului Direciei audit public intern n absena acestuia.

38

b. Compartimentul metodologie urmrirea recomandri are urmtoarele atribuii specifice: a) verific, centralizeaz i transmite raportri cu privire la progresele nregistrate n implementarea recomandrilor formulate n misiunile de audit public intern, ctre UCAAPI i Curtea de Conturi; b) asigur coordonarea metodologic a structurilor aflate n subordinea sau autoritatea ministerului; c) formuleaz rspunsuri pentru solicitrile unitilor aflate n subordinea, coordonarea sau autoritatea ministerului, cu acordul conductorului Directiei audit public intern. (5) Directorul desemneaz o persoan responsabil cu arhivarea documentelor direciei i stabilete prin fia postului atribuiile i sarcinile acesteia Seciunea a VIII-a: Resursele umane la nivelul instituiei analizate 8.1. Prezentarea resurselor umane ale instituiei (pe categorii de vrste, funcii de conducere, de execuie, vechime etc.); 8.2. Prezentarea normelor reglementare n domeniul resurselor umane; Reforma administratiei publice se inscrie in actiunea Guvernului pentru promovarea unei societati moderne si splidare, deservita de o administratie apropiata de cetateni si capabila sa indeplineasca serviciile care i-au fost conferite prin norme de drept, la nivelul standardelor europene.. Avand in vedere ca, in mare masura, punerea in practica a deciziilor depinde de functionarea sistemului administratiei, este fireasca atentia care trebuie acordata imbunatatirii managementului resurselor umane. Este esential ca managementul resurselor umane sa asigure o mai mare deschidere, diversitate si profesionalism, intr-o administratie publica in care functionarii actioneaza in mod real si eficient pentru realizarea interesului public. Abordarile recente privitoare la tendintele noii societati informationale considera capitalul uman o resursa strategica cel putin la fel de importanta ca si capitalul financiar. Notiunea de gestiune a functiei publice este esentiala pentru conturarea unei imagini complete asupra acestei institutii. Conceptul poate fi anlizat in sens materialfunctional si in sens formal-organic. In sens material-functional, prin gestiunea functiei publice se evoca actele juridice si operatiunile materiale prin care se recruteaza functionarii publici si se materializeaza situatia lor profesionala, inclusiv structurile de organizare a functiei publice (organigrama, statul de functii). In sens formal-organic se au in vedere autoritatile si organismele implicate in derulare a activitatii de gestionare a functiei publice. Instrument managerial pentru planificarea ocuparii functiilor publice precum si de estimare si de previzionare a costurilor serviciului public in Romania, Planul de ocupare a functiilor publice a fost introdus in legislatia privind functia publica si functionarii publici prin Legea nr.161/2003. Prin Planul de ocupare a functiilor publice se doreste crearea unei politici manageriale constante si unitare, asigurarea continuitatii si celeritatii
39

serviciului public, cunoasterea efortului bugetarbnecear implementarii unui system de salarizare propriu functionarilor publici. Toate acestea au drept scop dobandirea unei capacitate administrative reale. Planul de ocupare a functiilor publice este, de asemenea, instrumental care va asigura transparenta sistemului administrativ, competitia deschisa, egalitate de sanse si va da functionarilor publici posibilitatea sa-si planifice cariera profesionala. Potrivit art.22 din Legea nr.188/1999 cu completarile si modificarile ulterioare planul de ocupare a functiilor publice stabileste: a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor progrmelor de formare specializate in administratia publica organizate de Institutul National de Administratie sau de insitutii similare din tara si strainatate c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate e) numarul functiilor publice pe fiecare clasa, categorie si grad profesional f) numarul maxim al functiilor de conducere din cadrul institutiei publice care nu poate depasi 12% din numarul total al functiilor publice, potrivit Legii nr.161/2003 Planificarea resurselor umane reprezinta un obiectiv fundamental al managementului functiei publice si functionarilor publici, iar planul de ocupare a functiilor publice este instrumentul prin care Primaria Sectorului 5 va avea un sistem unitar de organizare si sistematizare a functiei publice si va putea prognoza, astfel dinamica functiilor publice in urmatorii ani. Conform legiinr.188/1999 privid Statutul functionarilor publici, completata prin legea 161/2003 sunt functionari publici, persoanele numite intr-o functie publica si care desfasoara activitati ce implica exercitatea prerogativelor de putere publica. Statutul functionarilor publici nu se aplica magistratiilor, cadrelor didactice, persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica, personalului salariat din aparatul propriu al institutiei publice care desfasoara activitati de secretariat, protocol, gospodarire, intretinere si reparatii. Acestor categorii de personal le sunt aplicabile prevederile legislatiei muncii, existand totusi reglementari speciale privind cadrele didactice, personalul medical si magistratii. 8.3. Proceduri de selecie i recrutare a personalului de gestiune i de execuie; Recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute annual in acest scop prin Planul de ocupare a functiilor publice. Concursul este organizat si gestionat de catre Primarie pentru ocuparea functiilor publice de conducere si executie vacante. Comisia de concurs formata din 5 membri si se constituie prin ordinul primarului Primariei Sectorului 5. Pentru a participa la concursurile organizate de catre Primarie, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specializarea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care concureaza.

40

Aceste conditii sunt: a) minim 5 ani pentru functiile publice de conducere, cu exceptia functiilor publice de sef birou, sef serviciu; b) minim 2 ani pentru functiile publice sef birou si sef serviciu, precum si a functiilor asimilate acestora; c) minim 5 ani pentru functiile de executie de grad profesional superior; d) minim 3 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional principal; e) minim 1 an, 8 luni, 6 luni in functii de nivelul studiilor absolvite pentru functii de executie de grad profesional asistent; Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de articolul 49 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare: are cetatenie romana si domiciliul in Romania cunoaste limba romana scris si vorbit are varsta de minim 18 ani impliniti are o sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza atestata pe baza de examen medical de specialitate are capacitate deplina de exercitiu indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice nu a fost condamnata pt savarsirea de infractiuni impotriva umanitatii,a statului sau autoritatii, infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica efectuarea justitiei nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege a castigat concursul sau a luat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice Pentru recrutarea personalului concursul consta in urmatoarele etape: o Analiza cerinelor postului vacant n aceast etap specialitii din compartimentul de resurse umane procedeaz mai nti la o actualizare a coninutului fiei postului/funciei vacante n funcie de schimbrile aprute n sistemul de obiective al instituiei publice, n cadrul legislativ, n politicile i strategiile n domeniul resurselor umane elaborate la nivelul administraiei centrale, mai exact de ctre instituii specializate integrate n structura guvernului i/sau ministerelor. n funcie de aceste aspecte se determin coninutul cerinelor generale i specifice pe care trebuie s le satisfac titularul postului sau funciei publice care, practic, asigur elementele de competen profesional i/sau managerial ale titularului, cu ajutorul crora titularul postului sau funciei i realizeaz obiectivele individuale i sarcinile corespunztoare. Se poate foarte uor constata c de calitatea acestei activiti depinde n mare msur finalitatea seleciei prin care se identific funcionarul public potrivit pentru locul vacant identificat n structura organizatoric.

41

o ntocmirea specificaiilor aferente activitii n postul vacant Aceast etap const n identificarea elementelor de specificitate ale posturilor sau funciilor vacante, practic a aspectelor prin care postul sau funcia public vacante se disting i se integreaz concomitent n relaie cu celelalte n cadrul structurii organizatorice existente. Specialitii n domeniul managementului public, n general, i n domeniul resurselor umane din instituia public trebuie s elaboreze aceste specificaii de tehnic managerial, bazate pe o fundamentare tiinific i practic. Aceste date i informaii sunt necesare n cea de a treia etap a procesului de recrutare. o cercetarea posibilitilor privind locurile unde pot fi gsii posibilii candidai Din raionamente absolut normale, n aceast etap se procedeaz mai nti la identificarea potenialilor candidai interni, deci se procedeaz la o recrutare intern. Aceast opiune poate s apar n cel puin dou situaii: atunci cnd din motive speciale este necesar reducerea numrului de funcionari publici crendu-se oportunitatea redistribuirii celor rmai pe anumite posturi i funcii publice vacante; a doua situaie apare atunci cnd se consider oportun extinderea activitii ntr-o instituie public i, prin urmare, se creeaz noi posturi i funcii publice n structura organizatoric iniial, ntr-o nou manier reproiectat. Recrutarea intern rmne, n prezent, una din cele mai viabile modaliti de recrutare a candidailor la posturile i funciile publice. o atragerea candidailor pentru posturile vacante. Aceasta se poate realiza prin consultarea direct a potenialilor candidai, motivarea acestora pentru implicarea n procesul de recrutare i selecie. Etapa se desfoar tot din iniiativa i cu implicarea direct a specialitilor n domeniul resurselor umane din instituia public. Dac se recurge la recrutarea extern sau la o form mixt de recrutare, pot fi luate n considerare cel puin urmtoarele surse care furnizeaz candidai: universitile de specialitate, asociaiile profesionale, organizaiile specializate n recrutarea resurselor umane, centrele teritoriale de nregistrare a omerilor, oficiile de munc i protecie social, trgurile de locuri de munc etc. Recrutarea funcionarilor publici implic apelarea la mai multe metode i tehnici pentru identificarea celor mai potrivii candidai pentru posturile i funciile publice din structura organizatoric a instituiei publice. o Identificarea persoanelor potrivite Este o modalitate la care se apeleaz n special atunci cnd recrutarea candidailor urmrete identificarea candidailor pentru nalte funcii publice de conducere. n acest scop se declaneaz un proces amplu de descoperire a unor poteniali candidai i, mai mult, se face o evaluare sumar a activitii desfurate de acetia pn atunci, a performanelor profesionale i manageriale dovedite. Prin urmare aceti candidai sunt recunoscui i acceptai n msura n care rezultatele obinute de ei demonstreaz competena lor profesional i managerial, de altfel reprezentat i prin componentele postului sau funciei vacante. o Fiierul cu poteniali candidai

42

Aceast modalitate const n faptul c fiecare instituie public n cadrul compartimentului de resurse umane i poate crea o banc de date care s cuprind potenialii candidai dintre care s fie recrutate, cnd este nevoie, persoanele specializate n anumite domenii. Este necesar o permanent actualizare a datelor i informaiilor din aceast categorie, pentru ca modalitatea s fie eficient. o Cercetarea de marketing Prin aceasta se asigur o prezentare atractiv a posturilor i funciilor scoase la concurs astfel nct instituia public s-i poat identifica pe cei care corespund cerinelor solicitate de postul sau funcia public vacante. Specialitii n domeniul resurselor umane din cadrul instituiei publice au misiunea de a identifica cea mai potrivit metod sau tehnic de recrutare a candidailor la posturile i funciile publice, astfel nct s poat fi integrate n procesul de selecie doar acele persoane ale cror coordinate fundamentale corespund cerinelor generale i specifice precizate n fia posturilor publice i n descrierile de posturi i funcii publice declarate vacante. Selecia reprezint procesul complex de alegere, conform unor criterii stabilite, a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui post scos la concurs. Procesul de selecie a funcionarilor publici de conducere i/sau de execuie se desfoar n mai multe etape: alegerea preliminar a solicitanilor; completarea formularului de cerere de angajare; intervievarea pentru angajare; testarea pentru angajare; verificarea referinelor; examenul medical; interviul final; decizia de angajare. Conform Legii 188/1999, derularea procesului de selecie trebuie s aib la baz existena unei funcii publice vacante. Urmtoarea condiie prevzut n lege este organizarea concursului, art. 49, alin. 1, pentru ocuparea acestei funcii publice. H.G. 1087/2001 reglementeaz modul de organizare i desfurare a concursurilor i examenelor pentru ocuparea funciilor publice. 8.4. Modaliti de promovare i motivare a salariailor instrumente, mijloace etc. Potrivit Legii nr.188/1999,cu modificarile si completarile ulterioare, promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante prin concurs sau prin examen. Promovarea personalului poate fi definitiva, atunci cand functia publica superioara este ocupata prin concurs sau examen si temporara, atunci cand functia publica se ocupa pe o perioada determinata, in conditiile legii. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante se realizeaza prin promovarea unui functionar public care indeplineste conditiile specifice.

43

Ca si in cazul recrutarii, promovarea se face tot prin concurs sau examen. Concursul pentru promovare consta in tre etape: selectarea dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul. Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional principal, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functii publice de executie din gradul asistent in clasa corespunzatoare studiilor absolvite b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul foarte bine c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute de fisa postului Pentru a participa la concursul pentru promovare intr-o functie publica de executie din gradul profesional superior, functionarul public rtrebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functii publice de executie din gradul profesional principal sau 4 ani in functii publice de executie din gradul profesional asistent in clasa corespunzatoare studiilor absolvite b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale din ultimii 2 ani cel putin calificativul foarte bine c) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute de fisa postului De asemenea au dreptul de a participa la concursul pentru promovare organizat in vederea ocuparii functiilor publice superioare vacante persoanele care: sunt absolvente ale programelor de formare si perfectionare in administratia publica, organizate de catre INA, precum si de alte institute specializate din tara si strainatate au fost numite intr-o functie publica din clasa I indeplinesc conditiile prevazute in fisa postului, precum si pe cele de vechime. n general, prin termenul de motivaie se desemneaz starea intern de necesitate a organismului care orienteaz i dirijeaz comportamentul pe direcia satisfacerii i, deci, a nlturrii ei. Esenial pentru motivaie este faptul c ea impulsioneaz i declaneaz aciunea. Totodat, ea nu numai c stimuleaz, dinamizeaz organismul, dar l direcioneaz spre un anumit mod de satisfacere, spre anumite obiecte capabile de a o satisface. Definti ca fiind totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie c sunt nnscute sau dobndite, contiente sau incontiente, simple trebuine fiziologice sau idealuri abstracte, motivaia este neleas fie ca ansamblu de motive, fie ca proces al motivrii sau mpingere spre aciune. Noile abordari si tendinte care se manifesta in managementul modern au ca principiu de baza crearea si implementarea unui nou sistem de motivare a personalului in vederea indeplinirii obiectivelor la nivele ridicate ale indicatorilor de performanta. Procesul motivarii personalului din cadrul Primariei Sectorului 5 trebuie sa indeplineasca simultan mai multe caracteristici: sa fie complex, in sensul utilizarii combinate atat a stimulentelor materiale, cat si morale, pe baza luarii in considerare a principlailor factori implicati, endogeni si extrogeni administratiei publice;

44

sa fie diferentiat, adica motivatiile conisderate si modul lor de folosire sa tina cont de caracteristicile fiecarei persoane si ficarui tip de colectiv, astfel inat sa se obtina maximum de participare la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate; sa fie gradual, adica sa satisfaca succesiv necesitatile personalului si in stransa corelatie cu contributialui, tinand cont de independentele dintre diferitele categorii si necesitati. Motivaia este responsabilitatea tuturor managerilor. Cel mai de pre bun al unei organizaii este reprezentat de oamenii si. Oamenii au anumite nevoi care pot i trebuie ndeplinite n cadrul organizaiei. Managerul este cel care i energizeaz, conduce, ghideaz i motiveaz pe angajai. El le arat angajailor cum s-i satisfac propriile nevoi prin ndeplinirea obiectivelor organizaiei. Angajaii motivai, orientai ctre dezvoltare sunt mai fericii, mai implicai i productivi. Nu trebuie s uitm ns c fiecare angajat are nevoi diferite i trebuie motivat ntr-o manier uor diferit. Motivaia se refer att la comunicare, lucrul n echip, cultivarea scopurilor comune, ct i la cunoaterea reciproc i ajutor reciproc n realizarea obiectivelor. Este vorba despre crearea unui loc de munc unde ne face plcere s mergem deoarece ne ofer un sens, sprijin, ndrumare i oportuniti de dezvoltare. O multitudine de factori afecteaz motivarea angajailor. Banii nu reprezint soluia magic a motivrii. Exist multe alte modaliti de a motiva angajaii. Printre rspunsurile cel mai des ntlnite n rndul funcionarilor publici menionm: sarcini competitive care le ofer un sentiment de mplinire, responsabilitate, dezvoltare, satisfacie i o perspectiv promitoare de promovare; eforturile pe care le depun sunt recunoscute i apreciate att de conducere ct i de ceteni; beneficiaz de ncrederea i ntregul sprijin al efilor; pot s duc singuri o sarcin la bun sfrit; lucreaz ntr-un mediu plcut i armonios. Motivaia i implicarea pot crete dac angajaii simt c sunt valorizai. Aceasta presupune ca ei s fie tratai corect, echitabil i n primul rnd ca fiine umane, i nu ca simple resurse care pot fi folosite n interesul organizaiei. Principiul fundamental care formeaz baza managementului resurselor umane este acela c, avantajul competitiv este obinut prin oameni. De aceea acetia ar trebui privii nu ca nite costuri variabile, ci ca resursele cele mai valoroase n care trebuie s investim. Practica managementului modern de personal vizeaz oferirea de condiii n care oamenii s lucreze cu plcere i eficient, i s contribuie la succesul organizaiei. Pentru un manager este important n special acordarea de atenie constant aspectelor umane legate de activitate: provocare, varietate n activitate, nelegerea ntregului proces, efectuarea unor activiti care reprezint ntr-adevr ceva i care i face pe oameni s se simt apreciai n cadrul unei organizaii.

8.5. Proceduri de evaluare i control a personalului; instrumente, competene, forme, indicatori de performan folosii sau care ar trebui folosii;

45

Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecrui funcionar public, in raport cu realizarea obiectivelor stabilite in baza atribuiilor in fisa postului. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcionarilor publici se face anual prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de ndeplinire a obiectivelor individuale prevzute. Obiectivele individuale reprezinta scopuri specifice stabilite pe baza atributiilor prevazute infisa postului.Ele trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: sa fie specifice activitatilor ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publica sa fie cuantificabilea adica sa aiba o forma concreta de realizare sa fie prevazute cu termene de realizare sa fie realiste sa fie flexibile- sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile Primariei. Procedura de evaluare se realizeaza in 3 etape si anume: 1) Completarea raportului de evaluare de catre evaluator. Evaluatorul este fie conducatorul compartimeentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea, fie functionarul public de conducere ierarhic superior. In vederea completarii raportului de evaluare, evaluatorul analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate, noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora, stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale si consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului, dificultatile obiective intampinate de acesta si alte observatii pe care le considera relevante. 2) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii, impresii si puncte de vedere care au loc intre evaluator si functionarul public in cadrul caruia: se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute in raportul de evaluare In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, se va proceda la stabilirea unui punct de vedere comun. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare conform celor stabilite cu functionarul public. Se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat 3) Contrasemnarea raportului de evaluare Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. El poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri: a) Aprecierile consemnate nu corespund realitatii b) Intre evaluator si functionarul public exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun accord In urma evaluarii performantelor profesionale individuale functionarului public i se acorda unul din urmatoarele calificative: exceptional, foarte bun, bun, satisfacator, si nesatisfacator.

46

Rezultatele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale confera functionarului public dreptul sa avanseze in gradele de salarizare corespunzatoare functiei publice detinute si sa primeasca recompense morale si materiale pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea sa. Procedura de evaluare are ca scop: o Avansarea in gradele de salarizare o Retrogradarea din gradele de salarizare o Promovarea intr-o functie publica superioara o Eliberarea din functia publica o Stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici Activitatile de control sunt efectuate de echipe de control din cadrul Primariei si sunt aprobate de catre primar. Ele au atat caracter programat tematic, cat si caracter inopinat. Actiunile de control au drept scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici. Controlul tematic se desfasoara pe baza programului trimestrial de control elaborat de Corpul de control si aprobat de Primar , iar controlul inopinat se desfasoara atat din initiativaprimarului, cat mai ales ca urmare a unor reclamatii si sesizari. La finalizarea unei activitati de control a functionarilor publici se incheie un Proces verbal de control care va cuprinde obiectivele specifice ale controlului, documentele sau declaratiile scrise solicitate sau primate, constatari cu character general, observatiiale reprezentantilor compartimentelor controlate si se semneaza de catre membrii echipei de control si de conducatorii compartimentelor respective. Rezultatul controlului se inscrie intr-un Raport de control semnat de membrii echipei de control si de catre presedintele Corpului de control si se aproba de catre primar. Raportul de control cuprinde masurile necesare care sa conduca la imbunatatirea activitatii compartimentului controlat, masurile necesare si termenele pentru intrarea in legalitate, masuri privind recuperarea prejudiciului, daca este cazul, propunerea de sesizare a organelor de urmarire penala in legatura cu faptele ce constituie conform legiise constituie in infractiuni, daca este cazul, propunerile de sesizare a comisiei de disciplina condtituita in cadrulinstitutiei pt. faptele care constituie abateri disciplinare. Raportul de control aprobat este transmis compartimentului sau directiei controlate, care comunica in scris, in termenul prevazut, masurile luate pentru a intra in legalitate. Tematicile specifice de control au avut in vedere in principal: a) Verificarea procedurii de concurs pentru ocuparea functiei publice b) Controlul privind respectarea regimului incompartibilitatilor si al conflictului de interese c) Verificarea modului de respectare a principiilor liberului acces la informatiile de interes public d) Gestiunea actelor privind dosarul profesional al functionarilor publici si a contractelor de munca Cele mai des intalnite abateri si incalcari ale legislatiei privind functia publica si functionarii publici sunt cu privire la: a) Avizarea functiilor publice si numirea functionarilor publici

47

b) Procedura de reincadrare a functionarilor publici c) Regimul juridic al incompatibilitatilor si conflictului de interese d) Completarea si actualizarea dosarelor profesionale sau a altor acte de personal e) Modul de constituire si functionare a comisiilor de disciplina, precum si a sanctiunilor acordate functionarilor publici Principalele cauze care au influentat in mod negative activitatea functionarilor publici din cadrul directiilor primariei sunt: Neasumarea de catre unii functionari a conduitei etice in raporturile cu cetatenii, ca beneficiari ai serviciilor publice O cultura organizationala slab implementata si un atasament redus al unor functionari fata de autoritatea publica Nivel redus de competenta a unor functionari publici si lipsa atractivitatii specialistilor pt functia publica, determinate de un nivel salarial foarte redus in conditiile constrangerii bugetare din prezent Nerespectarea secretului profesional Concluzia care a putut fi trasa din activitatea de control este aceea ca aceasta reprezinta o functie importanta a managementului functiei publice si a functionarilor publici, necesara pentru implementarea eficienta a legislatiei privind functa publica si pentru stabilirea unor masuri corective de natura sa conduca la o gestiune coerenta si eficace a functiei publice. 8.6. Compartimente specializate n activitatea de personal; prezentarea detaliat a organizrii sale, ncadrrii cu personal, activiti ce se deruleaz aici;
a. Secretariatul General: i. Secretar general; ii. Secretar general adjunct; iii. Directia Generala Resurse Umane; iv. Directia Organizare si Politici Salariale; v. Compartimentul informatic

(2) Direciile generale, direciile, serviciile, birourile i compartimentele din structurile organizatorice ale Ministerului Sntii sunt structuri de specialitate i au atribuiile prevzute de lege pentru angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor. (3) Persoanele mputernicite n cadrul structurilor de specialitate din Ministerul Sntii cu drept de semntur pentru angajare, lichidare, ordonanare i plata sunt nominalizate prin ordin al ministrului sntii. (4) Activitatea de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Sntii este organizat i se desfoar n cadrul urmtoarelor structuri: - Direcia general economic - Unitatea de implementare i coordonare programe; - APL 2 Banca Mondial; Art. 46. Direcia generala resurse umane i certificare (1) Direcia generala resurse umane i certificare funcioneaz n subordinea secretarului general i are urmtoarea structur:

48

a) Compartimentul de management al pregtirii medicilor, medicilor dentiti i farmacitilor prin rezideniat i a doua specialitate; b) Compartiment evaluare i certificare profesional medici, medici dentiti, farmaciti, biologi, biochimiti i chimiti; c) Compartimentul ncadrri personal; d) Serviciul recunoaterea calificrilor: i. Compartiment de recunoaterea calificrilor i elaborare de norme n profesiile de medic, medic dentist i farmacist; ii. Compartiment evaluare i recunoateri calificri de asisteni medicali i moae;

8.7. Aprecierea personal asupra stilului de lucru i a performanelor angajailor. Conform evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care se face anual prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de ndeplinire a obiectivelor individuale prevzute, angajatii institutiei sunt foarte bine pregatiti.Inca din prima zi de practica la Ministerul Sanatatii am putut observa faptul ca functionarii institutiei sunt foarte bine organizati, stilul de lucru este relaxant ceea ce inseamna ca functionarii publici isi pot desfasura activitatea intr-un mod eficient. Functionarii acestei instiutii realizeaza si furnizeaza servicii publice corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ, asigurand o gestionare corecta a tuturor resurselor, potrivit nivelurilor stabilite. Potrivit activitatilor de pregatire si perfectionare a pregatirii functionarilor publici care constau in desfasurarea unui proces coerent si continuu de programe pentru insusirea si/sau dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor, as putea spune ca acestia au calitatea de a produce efectul asteptat. In procesul de masurare a performantei in sectorul public se tine cont de anumite sisteme de indicatori de performanta, prin care se pot aprecia pe o scala valorica pana la ce nivel au fost satisfacute interesele publice si cu ce cheltuieli. Acest proces este dificil din mai multe motive: -inexistenta unui mediu concurential; -natura serviciului public oferit; -complexitate mediului socio-politic

Sectiunea a IX-a elemente privind strategia institutiei analizate


9.1 Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate- in lucru

49

9.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei-in lucru 9.3 Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1-3 ani in lucru 9.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate in lucru 9.5 Exemple de politici publice pe care le initiaza si le promoveaza, metodele utilizate pentru fundamentarea acestora. Nu este cazul

Sectiunea a X-a Analiza diagnostic globala la nivelul institutiei partenere de practica

Puncte tari

Cauze

Efecte

50

Existenta unor specialisti competenti

Datorita personalului competent al Departamentulu i de resurse umane Datorita coducerii care permite functionarilor publici sa-si desfasoare activitatea in MS

Buna functionare a institutiei

Disponibilitatea de a lucra peste program

Mediul placut,fara constrangeri acest lucru duce la performanta institutiei

existenta unui procent important de personal tanar

Datorita programelor de Idei si strategii noi, privite instruire la dintr-o alta nivelul institutiei perspectiva

Puncte slabe gradul mare de coruptie din randul cadrelor medicale Grade diferite de competenta tehnica pentru persoane cu acelasi nivel de salarizare Un climat organizational care nu favorizeaza munca in echipa

Cauze Lipsa motivarii financiare

Efecte Degradarea serviciilor medicale

Pregatirea profesionala individuala

Scaderea performantei la nivelul institutiei

Scaderea performantei la nivelul institutiei

51

52

Anexa1

53

S-ar putea să vă placă și