Sunteți pe pagina 1din 15

Continutul infractiunii

Este prevazut de norma de incriminare si este considerat a fi totalitatea conditiilor sau elementelor prevazute de lege pentru ca fapta sa fie infractiune in continutul infractiuni se regasesc acele elemente care prvesc fapta, faptuitorul, valoarea sociala careia i se aduce atingere, imprejurarile de timp si loc in care este comisa fapta. Conditii preexistente: 1. Obiectul infractiunii este considerat a fi valoarea sociala si relatia sociala formata in jurul si datorita acestei valori care este vatamata sau pusa in pericol prin savarsirea faptei exista trei tipuri de obiecte: a) obiectul juritic general se refera la totalitatea valorilor sociale care sunt ocrotite prin norma de incriminare b) obiectul juritic special este reprezentat de valoarea sociala careia i se aduce atingere in mod concret prin savarsirea infractiunii. c) obiectul material este acel obiect folosit la savarsirea infractiunii. 2. Nu toate infractiunile au un obiect material, ci doar acele infractiuni unde valoarea sociala ocrotita se exprima printr-o entitate materiala. Subiectii infractiuni - ca orice raport avem 2 subiecti: a) subiectul activ este acea persoana fizica/juridica care savarseste o infractiune si care va trebui sa raspunda penal. Persoana fizica va trebui sa savarseasca fapta in mod nemijlocit in calitate de autor sau sa participe la savarsirea faptei in calitate de complice sau instigator.De asemenea persoana fizica trebuie sa indeplineasca o serie de conditii in mod cumulat: -varsta de minim 14 ani; pana la 14 ani exista o prezumtie absoluta de discernamant; intre 14-16 ani exista o prezumtie relativa a lipsei de discernamant ( raspunde numai daca se face dovada discernamantului) de la 16 ani este o prezumtie relativa a discernamantului. -responsabilitate aptitudinea persoanei de a-si da seama de faptele sale si de a-si coordona in mod constient vointa. -libertatea de vointa/actiune ca persoana sa fi avut posibilitatea de a alege in mod liber daca savarseste sau nu fapta. Persoana juridica poate fi trasa la raspundere penala cu exceptia institutiilor statului, autoritatilor publice si institutiilor publice care desfasoara o activitate care nu poate face obiectul domeniului privat (raspunderea persoanei juritice nu exclude raspunderea persoanei fizice) b) subiectul pasiv persoana fizica/juridica asupra careia se rasfrang starea de pericol, urmarea materiala prin savarsirea infractiunii. In majoritatea cazurilor exista un singur subiect pasiv. Locul, timpul savarsirii infractiunii sunt acele elemente fara de care fara de care nu se poate savarsi infractiunea. (infractiunea se va realiza indiferent de loc timp) Continutul constitutiv al infractiunii: a) latura obiectiva a infractiunii(latura pragmatica) are trei parti:

-elementul material (se refera la acctiunea sau inactiunea folosita pentru a savarsi o infractiune) -urmarea periculoasa consta in lezarea obiectului juridic special. -raportul de cauzalitate reprezinta acea legatura care trebuie sa existe intre actiune, inactiune si urmarea periculoasa. b) latura subiectiva a infractiunii consta in vinovatie ( pozitia psihica a faptuitorului in raport cu activitatea desfasurata. Vinovatia exista atunci cand elementul material al infractiunii a fost savarsit in forma ceruta de legea penala. Mobilul infractiunii este acel motiv care a determinat hotararea infractionala. Scopul este telul urmarit prin savarsirea faptei si presupune reprezentarea clara a rezultatului. De regula mobilul/scopul nu conteaza decat la individualizarea pedepsei. Actele de pregatire/preparatorii reprezinta prima faza a activitatii infractionale si consta in procurarea si adaptarea mijloacelor, instrumentelor de savarsire a infractiunii. Actele preparatorii sunt posibile numai in cazul infractiunilor intentionate. Aceste acte pot fi materiale sau moral. Codul penal a adoptat teza neincriminarii actelor preparatorii. Tentativa- potrivit codului penal este forma infractiuni care consta in punerea in executare a hotarari de a savarsi infractiunea; executare care a fost intrerupta dar nu si a fost facut efectul. Continutul tentativei prezinta toate trasaturile infractiunii. Infractiuni la care tentativa nu poate fi posibila: -infractiuni din culpa. -infractiuni Formele tentativei: Art20 Consumarea infractiuni nu a fost posibila datorita insuficientei, defectuozitati mijloacelor folosite ori datorita imprejurarilor, deoarece in timpul in care s-au savarsit actele de executare obiectul lipsea de la locul de unde faptuitorul credea a se afla. Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de a consuma infractiunea este datorata modului cum a fost conceputa executarea. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei. -legitima aparare: se afla in stare de legitima aparare cel care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material direct imediat si injust indreptat inpotriva sa sau impotriva unui interes si care pune in pericol persoana si drepturile celui atacat. Se prezuma este in legitima aparare si acela care savarseste fapta pentru a respince patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, efractie intr- o locuinta. -starea de necesitate: este in stare de necesitate cel care a savarsit fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel viata, integritatea corporala sanatatea sa sau a altuia un bun important al sau sau al altuia sau un interes. Nu se afla in stare de necesitate persoana care in momentul in care a savarsit fapta si a dat seama ca pricinueste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi produs daca pericolul nu era inlaturat. -constrangerea fizica -constrangerea morala

-cazul fortuit=acea imprejurare care nu putea fi prevazuta si al carei rezultat nu putea fi inlaturat -iresponsabilitatea -betia -minoritatea faptuitorului -eroarea de fapt

Raspunderea penala
Cea mai grava/importanta forma de raspundere juridical. Raspunderea penala este o forma a raspunderii juridice si reprezinta o consecinta a nerespectarii normelor penale deoarece unicul temei pentru savarsirea unei infractiuni este prevederea acesteia in legea penala, pentru fiecare caz in parte se stabileste o sanctiune penala. Principiile specifice raspunderii penale: Legalitatea raspunderii penale obligatia ca infractiunea sa fie prevazuta de legea penala. Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale; trebuiesc indeplinite cele 5 criterii: o Umanismul legii penale o Unicitatea raspunderiii penale savarsirea unei infractiuni atrage o singura raspundere penala o Individualizarea raspunderii penale o Inevitabilitatea raspunderii penale o Prescriptia raspunderii penale Majoritatea infractiunilor prevazute de legea penala se prescriu; exista o serie de infractiuni care sunt imprescriptibile/infractiunile contra pacii/omenirii. Inlocuirea raspunderii penale savarsirea unei infractiuni are drept consecinta de regula, raspunderea penala a infractorului si sanctionarea acestuia. In mod exceptional, prin vointa legiuitorului, se poate inloc. raspunderea penala cu o alta forma de raspundere, daca astfel se apreciaza ca se va restabili in mod efficient ordinea de drept penal. In acest fel este posibila inlocuirea raspunderii penale pentru acele infractiuni cu un grad de pericol social scazut, iar sanctiunea consta in: Inchisoare de pana la un an/amenda; Prejudicial este redus si a fost recuperate integral pana la pronuntarea hotararii judecatoresti; Faptuitorul regreta fapta sa. Institutia inlocuirii raspunderii penale cu cea administrative arata preocuparea legiuitorului de a institui si alte metode de sanctionare mai blande pentru indreptarea celor care au savarsit o infractiune de o gravitate redusa. Inlocuirea raspunderii penale nu trebuie confundata cu inlaturarea raspunderii penale atunci cand consecinta savarsirii infractiunii este inlaturata. Sanctiunile care se aplica in cazul inlocuirii sunt prevazute de codul penal: mustrarea, mustrarea cu avertisment si amenda.

In cazul participatiei penale, inlocuirea raspunderii penale se poate dispune numai fata de acei participanti pentru care sunt indeplinite conditiile inlocuirii raspunderii. De asemenea inlocuirea este posibila si in caz de concurs de infractiuni cu conditia ca inlocuirea sa fie posibila pentru fiecare infractiune in parte. Inlaturarea raspuderii penale exista o serie de stari, situatii ulterioare savarsirii infractiunii in prezenta carora se stinge raportul penal de conflict (dreptul statului de aplicare a sanctiunii si obligatia infractorului de a executa). a) Amnistitia act de clementa al Parlamentului prin care din considerente de politica penala este inlaturata raspunderea pana la momentul aparitiei legii de aministitie. !!! Amnistitia nu inlatura caracterul penal al faptei care ramane o infractiune, si mai mult, orice alta fapta similara savarsita dupa momentul legii se pedepseste in functie de momentul la care este adoptata amnistitia; poate fi: inainte de condamnare/ dupa condamnare. In cazul celei inainte de condamnare va inceta urmarirea /procesul penal; in cazul celei dupa condamnare se va inlatura raspunderea penala, pedeapsa pronuntata si celelalte consecinte ale condamnarii. Daca infractorul a executat dj o parte din pedeapsa, se va inlatura restul pedepsei ramase de executat. De remarcat este faptul ca amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie. Amnistia nu produce efecte asupra masurilor de siguranta si masurilor de educatie stabilite prin hotararea de condamnare. Pentru a nu produce o situatie defavorabila invinuitului chiar daca a intervenit legea de amnistie, exista posibilitatea legala pentru aceasta de a continua procesul penal, pentru a-si dovedi nevinovatia (chiar daca amnistia are un character obligatoriu). Prin continuarea procesului penal, inconuitul nu pierde dretul castigat astfel, daca va fi declarat vinovat va fi declarat amnistiat, daca va fi declarat nevinovat va fi achitat. b) Prescriptia este o cauza care inlatura raspunderea penala pentru infractiune datorita trecerii unui anumit interval de timp de la data savarsirii ei. Pe de o parte trecerea timpului limiteaza efectele pe care fapta le-a avut pe plan social, pe de alta parte datorita faptului ca infractorul a trait sub aceasta amenintare si nu a mai comis o alta infractiune, rezulta ca acesta s-a indreptat fara a mai fi tras la raspundre. Termenele de prescriptie sunt date de gravitatea faptei si sunt stabilite in articolul 122 din codul penal. Termenul de prescriptie se calculeaza de la data savarsirii faptei penale, efectul prescriptiei este acela ca inlatura posibilitatea aplicarii oricarei sanctiuni penale. c) Lipsa plangerii prealabile/retragerea plangerea prealabila reprezinta o exceptie de la principiul conform caruia declansarea urmaririi penale incepe din oficiu; astfel, pentru anumite infractiuni cu un grad de pericol social redus atragerea la raspundere este lasata la aprecierea persoanei vatamate. Punerea in miscare a actiunii penale fiind conditionata de manifestarea de vointa a victimei. Plangerea prealabila trebuie sa indeplineasca mai multe cerinte: 1. sa fie prevazuta in textul legii; 2. sa fie facuta de persoana vatamata 3. sa indeplinesca o serie de conditii cu privire la forma, loc, termen. In cazul retragerii plangerii persoana vatamata revine asupra deciziei expriamte in plangerea anterioara. Retragerea trebuie sa intervina doar pana la solutionarea

procesului (momentul). De asemenea, retragerea plangerii trebuie sa fie totala si reconditionata. d) impacarea partilor este strans legata de institutia plagerii prealabile cu o singura exceptie in cazul infratiunii de seductie cand urmarirea penala este pornita din oficiu. Pentru a se realiza impacarea partilor trebuie indeplinite: se poate realize doar in cazul acelor infractiuni pentru care legea o prevede expres ca modalitate de inlaturare a raspunderii - sa aiba loc intre partea vatamata/infractor; sa fie expresa; sa fie total neconditionata si definitiva (fara conditii) impacarea partilor poate interveni in orice etapa a procesului penal pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive; impacarea partilor inlatura si raspunderea civila.

Sanctiunile in dreptul penal


Sanctiunile reprezinta masuri de constrangere care se aplica in urma savarsirii unor fapte interzise de legea penala. Ele constau in diverse privatiuni pe care este obligat sa le suporte cel care incalca legea penala. Codul penal reglementeaza trei tipuri de sanctiuni: 1. Pedepsele 2. Masurile educative 3. Masurile de siguranta. Pedepsele sunt cele mai intalnite sanctiuni in codul penal si reprezinta un mijloc de reeducare si de constrangere pentru condamnati. Scopul pedepsei este de a preveni savarsirea unor alte infractiuni. Pedepsele se impart in: Principale: - detentia pe viata; - inchisoarea intre 15 zile si 3 ani; - amenda. Pedepse complementare: o Interzicerea unor drepturi; o Degradarea militara. Pedepse accesorii: o Interzicerea unor drepturi prevazute de codul penal. Pedepsele se aplcia atat persoanelor fizice cat si celor juridice. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice sunt: amenda, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activitatii persoanei juridice, inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice intre 3 luni si un an; interzicerea de a participa la procedura de achizitii publice 1 an/3 ani. Pedepsele complementare aplicabile persoanelor fizice sunt: interzicerea unor drepturi; se pot interzice urmatoarele drepturi: Dreptul de a alege/a fi ales in cadrul autoritatilor publice; Dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatilor de stat; Dreptul de a ocupa o functie/ a desfasura o activitate de natura celei folosite de condamnat pentru savarsirea infractiunii.

Aplicarea pedepsei complementare este obligatory cand legea prevede aceasta pedeapsa. In toate cazurile pedeapsa complementara se executa dupa cea principal. Degradarea militara consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma pentru militari. Aceasta pedeapsa complementara se executa si ramane definitiva. Pedepsele accesorii aceste pedepse se executa pe timpul executarii pedepsei privative de libertate. Masurile educative sunt sanctiuni de drept penal care se aplica numai minorilor care au savarsit o infractiune; codul penal aplica minorilor atat o pedeapsa principala cat si una accesorie atunci cand instanta considera ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorilor. Sunt urmatoarele: mustrarea; libertatea supravegheata; internarea intr-un centru de reeducare; internarea intr-un institut medical educative. Masurile de siguranta acele sanctiuni de drept penal care se dispun in scopul inlaturarii unor stari de pericol si pentru a preintampina savarsirea unei infractiuni. Codul penal reglementeaza urmatoarele masuri de siguranta: obligarea la tratament medical; internarea medicala; interzicerea de a ocupa o functie/profesie; interzicerea de a se afla in anumite localitati; expulzarea strainilor; interdictia de a reveni in locuinta familie pe o perioada determinata; confiscarea speciala. Cauze care inlatura executarea pedepsele: GRATIEREA reprezinta un act de clementa care are ca effect inlaturarea in tot/parte a executarii pedepsei sau comutarea acesteia in una mai usoara. Gratierea se poate acorda fie individual, prin decret al presedintelui Romaniei la cererea condamnatului, fie colectiv, prin lege, din oficiu, de catre Parlament. Se acorda si produce efecte in persona (pentru condamnat). Obiectul gratierii este acela ca inlatura in tot/parte executarea pedepsei. Gratierea se aplica si pedepselor anuntate cu suspendarea executarii; nu se aplica pentru infractiunile care au fost comise in timpul adoptarii actului de gratiere, deoarece nu inlatura raspunderea penala. Fapta gratiata ramane un antecedent penal. Gratierea nu produce efecte asupra masurilor de siguranta/educative. PRESCRIPTIA executarii pedepsei consta ins tingerea hotararii de condamnare ca urmare a trecerii timpului. Termenele sunt: 20 de ani pedeapsa care urmeaza a fi executata este pedeapsa pe viata/inchisoarea mai mare de 15 ani 5 ani durata pedepsei care urmeaza a fi executata dar nu mai mare de 15 ani; 3 ani in cazul in care pedeapsa este amenda. Termenul incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. Pentru infractorii minori termenele de prescriptie se reduc la jumatate. Prin prescriptive se stinge atat executarea pedepsei principale cat sic ea accesorie. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii: Reabilitarea forma legala prin care fostul condamnat este pe deplin integrat din punct de vedere juridic; in societate, are ca effect incetarea decaderilor interdictiilor si incapacitatilor care rezulta din condamnare. Reabilitarea inlatura antecedentee penale poate fi obtinuta pentru orice tip de condamnare si produce efecte numai pentru viitor. Este de 2 feluri: o De drept intervine din oficiu pentru anumite infractiuni de o gravitate mai mica ; in anumite conditii, respective in cazul condamnarii la

amenda/pedeapsa inchisorii pana la un an daca in decurs de 3 ani nu a mai savarsit alta infractiune, intervine reabilitarea. o Judecatoreasca acea forma de reabilitare care se constata/acorda numai de catre instanta, la cererea fostului condamnat. Reabilitarea judecatoreasca se poate cere/acorda pentru orice tip de infractiune, se poate acorda in acele cazuri in care nu intervine cea de drept, in cazul condamnarii mai mari de un an. Pentru acordarea reabilitarii judecatoresti nu este suficienta doar indeplinirea respectarii unui termen, ci fostul condamnat mai trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii cumulative: sa nu fi suferit o noua condamnare; sa aiba o conduit buna; sa aiba asigurata existenta prin munca; sa fi achitat integral cheltuielile de judecata. Reabilitarea va fi anulata daca dup ace a fost acordata s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o condamnare care daca ar fi fost cunoscuta ducea la respingerea cererii de reabilitare.

Notiunea de functionar in dreptul penal Prin functionar se intelege atat persoana integrate intr-o autoritate publica, cat si persoana incadrata intr-o institutie private. Notiunea de functionar include atat functinarul public cat si salariatul. INFRACTIUNI NU PRIVIRE LA PATRIMONIU
1. GESTIUNEA FRAUDULOASA pricinuirea unei pagube unei persoane, cu rea credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acestuia de catre cel care trebuie sa aiba grija de acele bunuri constituie infractiune (art. 214, CP) a. CONDITII PREEXISTENTE: i. Obiectul juridic special relatiile sociale cu character patrimonial care trebuie sa se desfasoare in mod normal (ex: patrimoniul, viata unei persoane); ii. Obiectul material totalitatea bunurilor mobile sau immobile care apartin patrimoniului unei persoane fizice sau juridice si care au fost incredintate faptuitorului pentru administrare si conservare; iii. Subiectii infractiunii subiecte active este calificat in persoana celui care are obligatia sa administreze /conserve bunul (angajat); participatia penala este posibila in toate formele sau coautorul trebuie sa aiba aceeasi calitate ca cea ceruta pentru autor, iar in ceea ce il priveste pe instigator acesta nu tebuie sa aiba o calitate speciala. Subiectul pasiv - acea persoana careia ii apartine bunul respective. b. CONTINUTUL CONSTITUTIV: i. Latura obiectiva este cmpusa din:

Elementul material presupune fie o actiune, o inactiune care produce un prejudiciu proprietarului bunurilor administrate; Actiunea sau inactiunea angajatului trebuie sa aiba exclusive legatura cu conservarea sau administrarea bunului; Rezultatul periculos pricinuirea unei pagube proprietarului; Raportul de cauzalitate intre actiunea/inactiunea mea si paguba pricinuita proprietarului care se dovedeste de la caz la caz. ii. Latura subiectiva fapta trebuie savarsita cu intentie (directa sau indirect) Motivul sau scopul nu are relevanta in savarsirea faptei decat odata cu individualizarea pedepsei; Sanctiunea in acest caz este intre 6 luni si 5 ani. 2. DELAPIDAREA consta in insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau sau altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza/ administreaza. Este o fapta cu un pericol social ridicat deoarece actele de sustragere produc prejudicii patrimoniului unei persoane fizice sau juridice in cadrul unor rapoarte de munca. a) 1. relatii sociale cu carcater patrimonial; buna desfasurare a activitatii de servici. 2. banii, valori sau bunuri gestionate pot contribui obiect material si din gestiune indiferent cum au fost create , ele trebuie sa ramana unitatii. 3. s. active: functionarul/angajatul, salariatul - participatia penala este posibila in toate cele 3 forme pt coautor se cere calitatea speciala prevazuta de lege pt autor. s. pasiv: institutia publica , subiect pasiv nu poate fi decat o persoana juridica. b) 1. elementele materiale:consta doar intr-o serie de actiuni care constau fie intr-o insusire fie folosire, fie traficare. - insusirea bunului consta in intrarea in posesie a unui bun , prin folosire se intelege intrebunintarea temporara a bunului - prin traficare se intelege scoaterea bunului din patrimoniu si specularea lui pe a factorului pozitiv - urmarea imediata: procedura pagubei (a.e.) - raport de cauzalitate se demonstreza de la caz la caz( nu se prezuma) 2. l subiectiva: fapta savarsita cu intentie directa( faptuitorul obtine profit).Chiar daca profitul nu a existat fapta este delapidare deoarece exista intentia. - mobilul nu are relevanta in realizarea laturei subiective dar este relevanta pt stabilirea sanctiunii( Sanctiune=1 an-15 ani) SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE INSCRISURI constituie infractiune sustragerea/ distrugerea unui registru doar document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea/detinerea unei institutii publice. Obiectul juridic special consta in relatiile sociale referitoare la respectul datorat unor autoritati publice. Obiectul material documentul, dosarul care se afla in pastrare si care e sustras/distrus.

Subiectul active este de regula calificat in persoana unui functionar public/salariat. Participatia penala este posibila in toate formele sale pentru coautor cerandu-se calitatea speciala ceruta de lege pentru coautor. Subiectul pasiv- institutia/ autoritatea publica ale carei documente au fost sustrase/ distruse. CONTINUTUL CONSTITUTIV Latura obiectiva elementul material consta in actiunea de sustragerea/distrugerea obiectului material. Urmarea imediata consta in atingerea adusa autoritatii. Raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre actiune urmare periculoasa( se prezuma de regula). Latura subiectiva + fapta este savarsita cu intentie directa/ indirecta. - fapta se pedepseste cu inchisoarea INFRACTIUNI IN LEGATURA CU SERVICIUL Abuzul in serviciu contra pesoanei fizice. - fapta funct, public care in exercitiul atributiilor sale de service cu stiinta nu indeplineste un act/ sau il indeplineste in mod defectuos si prin acesta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane. Obiectul juridic special- il constituie relatia sociala care vizeaza buna destramare a raportului de serviciu. Obiectul material- de regula nu exista un obiect material; in mod exceptional pot avea un obiect material atunci cand initierile legale se refera la un anumit bun/inscris . Subiectul activ- funct public. Participatia penala este posibila sub toate formele sale iar subiectul pasiv este pe de o parte institutia publica ; este si pers fizica careia i s-a cauzat un prejudiciu prin abuzul savarsit. Latura obiectiva- elemental material se caracterizeaza, fie intr-o inactiune atat actiunea/inactiunea trebuie sa indeplinesca cumulativ o serie de conditii. 1) sa fie vb de un act realizat defectuos; 2) sa fie cauzata o vatamare a intereselor legale ale persoanei; 3) sa fie realizata in timpul atributiilor de serviciu . Urmarea imediata consta in lezarea intereselor legale ale persoanei. Raportul de cauzalitate rezuma implicit: Latura subiectiva- fapta savarsita cu intentie, care poate fi atat directa cat si indirecta, in relizarea cuntinutului infractiunii mobilul scopul sunt luate-n considerare doar la individulaizarea pedepesei- pedeapsa inchisoare de la 6 luni. Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi se refera la ingradirea de catre functionarul public a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei persoane ori crearea pt aceasta a unei situatii de inferioritate pe temei de rara materialitate obtime limba, religie, gen, orientare sexuala , avere, origine sociala etc Obiectul juridic special- buna desfasurare a relatiilor de serviciu, fapta nu are obiect material,sub actiuni este funct public. Participatia penala in toate formele. Subiectul pasiv este pe de-o parte statul, pe de alta parte persoana fizica careia I s-a ingradit exercitiul unui drept. Latura obiectiva se relizeaza prin 2 modalitati alternative fie fapta de ingradirea exercitiului drepturilor vreunui cetatean fie prin crearea unei stari de inferioaritate . In

ambele situatii fapta trebuie sa fie savarsita in exercitarea atributiilor de servici.Urmarea periculoasa consta in bazarea drepturilor anumitor persoane. Raportul de cauzalitate se stabileste de la caz la caz. Latura subiectiva +fapta se savarseset cu intentie directa . Tentativa nu este incriminata , pedepsa inchisoare 6 luni- 5 ani. Abuzul in servici contra intereselor publice +fapta funct public care in exercitiul atributiilor sale de servici cu stiinta nu indeplineste un act sau il indeplineste defectuos si prin acesta cauzeza o tulburare importanta bunului mers al unei institutii publice sau o paguba patrimoniului acesteia. Obiectul juridic special+ relatiile de servici- buna lor desfasurare. Obiectul material nu exista de regula. Subiectul active- funct. public in toate formele sale. Subiectul pasiv este institutia publica careia I s-a tulburat activitatea. Latuta obiectiva -elemental material se realizeaza fie printr-o inactiune neindeplinirea unui act fie printr-o actiune indeplinirea defectuasa. In ambele cazuri fapta trebuie savarsita in exercitiul atributiilor de servici, urmarea imediata consta in lezarea obiectului juridic special. Nu orice fel de tulburare constituie infractiune ci doar una insemnata. Raportul de cauzalitate se deduce de la caz la caz. Latura subiectiva fapta poate fi savarsita cu vatamare atat sub forma intentie directa/indirecta. Tentativa este posibila in cazul formei comisive dar acesta nu este pedepsita( inchisoare de la 6luni-5 ani) Neglijenta in servici+ incalacarea din culpa de catre un funct public/ functionar a unei indatorati de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defactuos daca s-a cauzat o tulbuare insemnata bunului mers al unei institutii sau o paguba patrimoniala sau o vatamare importanta intereselor legale ala unei persoane. Obiectul juridic special il constituie relatii sociale care vizeaza buna desfasurare a raportului de servici. Fapta nu are de regula obiect material subiectul active este calificat atat in pers functionarului public / salariatului. Participatia penala nu este posibila fiind vorba de o infractiune din culpa. Subliectul pasiv este institutia publica careia I s-a adus atingere. Latura obiectiva- nu presupune nici un obiect noi idem celelaltei. Latura subiectiva fapta savarsita din culpa( simpla; cu prevedere) in cazul culpei simple faptuitorul nu prevede urmarea fapetei , iar in cazul celui cu previzune el prevede dar crede fara temei ca acesta nu se va produce. Puterea abuzica reprezinta intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana de catre un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciun. Obiectul juridic special in rep relatia de serviciu care presupune o putere cuvincioasa si corecta a functionarului fata de orice persoana , fapta nu are obiect material.subiectul active este intodeuna calificat in persoana functionarului public. Subiectul pasiv este orice persoana careia I s-a adresat expresii jignitoare de catre funct public. Latura obiectiva:elemental material consta intr-o actiune care presupune intre , unor expresii jigintoare . Este vb de atingerea adusa onoarei sau reptatiei unei persoane prin cuvinte, gesturti sau orice alte mijloace sau prin atribuirea fata de o persoana a unor defecte / boli , infirmitati..

Folosirea acestor expresii se realizeaza fi adresandu-se direct , fie prin anumite mijloace de comnunicare. Actiunea trebuie realizata de un funct aflat in exercitarea atributiilor de servici. Urmarea periculoasa- incalacarea normelor vizand atributiile de servici. Raportul de cauzalitate-rezulta implicit( expresii/lezarea demnitatii). Latura subiectiva-infractiunea se poate savarsi numai cu intentia directa/indirecta si nu presupune vrun scop sau vrun motiv anume. Tentativa este posibilsa dar nu se sanctioneaza , pedepsa fie inchisoare 1 luna un an/amenda. Neglijenta in pastrarea secretului de stat: def- neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document care constituie secret de stat precum neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret daca fapta este de natura sa aduca atingerea intereselor statului. Obiectul juridic special referitoare la buna desfasurare a activitatii in serviciu. Obiectul material ( documentul pierdut/sustras). Subiectul active-desi legiuitorul nu face nicio precizare neglijenta nu poate fi savarsita decat de un functionar doarece numai unei astfel de persoane I se pot incredinta secrete de stat. Subiectul pasiv-orice institutie publica care a fost afectata in acest fel. Latura obiectiva- element material actiune/inactiune vizata de pastrare secretului de stat. Cerinta esentiala este aceea ca fapta sa fie de-natura ce aduce atingerea intereselor statului. Urmarea imediata este o stare de pericol pentru interesele statului roman intre comportamentul neglijent/starea de pericol trebuie sa existe un raport de cauzalitate. Latura subiectiva- fapta savarsita doar din culpa( oricare forma).Fapta fiind savarsita din culpa nu poate avea tentative. Sanctiunea inchisoare 3 luni-3 ani. CONFLICTUL DE INTERESE(2006) Presupune fapta functionarului public aflat in exercitiul atributiilor de servici si indeplineste un act sau participa la luarea unei decizi prin care s-a rezlizat direct/indirect un folos material pt sine, sot sau o alta ruda de gardul II inclusiv sau o alta persoana cu care s-a aflat In raport comercial/ de munca in ultimi 5 ani sau din partea careia a beneficiat/aza de folase servicii de orice natura. Obiectul special- consta in relatii sociale a caror nastere , desfasurare nu ar fi posibile fara indeplinirea corecta a indatoriilor de servici. Infractiunea nu are obiect material. Subiectul active-intotdeauna functionarul public. Participatia penala este posibila sub toate formele sale. Subiectul pasiv+ institutia/ autoritatea publica in care lucreaza functionarul. Latura obiectiva-elementul material numai printr-o actiune care consta fie in indeplinirea unui act/ de participare la luarea unei decizii, in ambele cazuri este necesar ca functionarul sa fie in exercitiul atributiilor sale de servici in acelasi timp faptuitorul trebuie sa fie realizat direct/indirect un beneficiu material pt sine/sot/ruda de gradul II. Urmarea imediata consta in obtinerea unor foloase necuvintate de functionarul public.Raportul de cauzalitate rezulta implicit latura subiectiva se poate savarsi numai cu intentie directa/indirecta. Tentativa este posibila dar nu se sanctioneaza. Sanctiunea inchisoarea 6 luni-5 ani.

Puterea abuziva Reprezinta intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o pers de catre un fct.pbl in exerc.atrib de serviciu. Ob.juridic special il reprez relat de serviciu care presupun o purtare cuviincioasa si corecta a fct fata de orice pers. Fapta nu are obiect material. Sub.activ este intotdeauna calificat in pers fct pbl,iar sub pasiv este orice pers careia i sau adresat expresii jignitoare de catre fct pbl. Lat.obiectiva: elem. mat. consta intr-o actiune care presup intrebuintarea unor expresii jignitoare; este vb de atingerea adusa onoarei sau reputatiei unei pers prin cuvinte,gesturi sau orice alte mijloace sau prin atribuirea fata de o pers a unui defect,a unei boli sau a unei infirmitati. Folosirea acestor expresii se realizeaza fie adresandu-se direct victimei,fie prin alt mijloc de comunic. Actiunea trebuie sa fie realizata de un fct pbl aflat in executarea atributiilor de serviciu. Rap.de cauzalitate rezulta implicit. Lat.subiectiva- infractiunea se poate savarsi numai cu intentie dir/ind si nu pp. Tentativa este posibila, dar nu se pedepseste ; inchisoare o luna- 1an sau amenda. Neglijenta in pastrarea secretului de stat Niglijenta care are drept urmare distrugerea ,alterarea,pierderea sau sustragerea unui doc.care constituie secret de stat precum si neglijenta care a dat prilej altei pers sa afle un asemenea secret daca fapta este de natura sa aduca atingere interesata statului. Ob.juridic special consta in rel referitoare la buna desfasurare a activit.de serviciu Ob.material: doc care a fost distrus. Sub activ: desi legiuitorul nu face nicio precizare ,neglij nu poate fi savarsita decat de un fct deoarece numai unei astfel de pers i se poate incredinta un secret de stat. Sub.pasiv: reprez orice instit pbl care a fost afectata in acest fel. Lat.obiectiva: elem.mat.pp fie o actiune,fie o inactiune vis-a-vis de pastrarea acelui secret de stat. Cerinta esentiala este aceea ca fapta sa fie de natura aducerii atingere interesului statului. Urmarea imediata este o stare de pericol pt interesele statului roman. Intre comp neglijent si starea de pericol trebuie sa existe un raport de cauzalitate. Lat.sub: fapta este savarsita doar prin culpa in oricare din modalit sale;fapta fiind savarsita din culpa nu poate avea tentativa. Sanctiune: inchisoare 3luni-3ani. Conflictul de interese Pt fapta fct pbl aflat in exercitiul atrib de serviciu si indeplineste un act sau participa la luarea unei decizii prin care s-a realizat direct/ind cu un folos material pt sine ,sau o ruda pana la gr2 inclusiv sau pt o alta pers cu care s-a aflat in raport in ult5ani sau din partea caruia a beneficiat in trecut de foloase/servicii de orice natura .

Ob.jur special consta in rel speciale a caror nastere si desfasurare nu ar fi posibile fara indeplinirea corecta a indatoririlor de serviciu. Infractiunea nu are ob.mat. Sub activ: fct pbl. Participatia penala este posibila in toate formele sale Sub pasiv: instit pbl in care lucreaza. Latura ob: elem.mat.se realiz numai printr-o actiune care consta fie in indeplinirea unui act,fie de participare la luarea unei decizii,in ambele cazuri este necesar ca fct sa fie in atrib de serviciu,in acelasi timp faptuitorul trebuie sa fi realizat direct/ind un beneficiu material pt sine ,sot sau o ruda pana la gr2 inclusiv. Urmarea imediata consta in obtinerea unor foloase necuvenite. Rap.de cauzalitate rezulta implicit. Lat.subiectiva: infractiunea se poate savarsi numai cu intentie directa,cat si ind. Tentativa este posibila,dar ea nu se sanctioneaza. Sanctiunea: inchisoare 6luni-5ani. LUAREA DE MITA DEF: Fapta functionarului care direct/ indirect pretinde/primeste bani sau alte foloase care nu se cuvin sau accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge in scopul de a indeplini/ de a nu indeplini sau de a intarzia indeplinirea unor acte cu privire la indeplinirea indatoririlor de serviciu sau de a face un act contrar acestei actiuni. Ob. Juridic special in rep relatiza referitoare la buna desfasurare a actului de serviciu. Fapta are un ob material. Sub actiuv- este intodeauna calificat in pers funct. public/ al salariatului. Coautorul este posibil , dar pt existenta acestuia este necesar ca faptuitorii sa aiba calit. Ceruta de legea autorului , instigator/ complice poate fi orice persoana. De asemenea mituitorul nu este sub. Al infractiuni de luare de mita, ci este sub active al infrac de dar de mita . Sub pasiv este aut. Public , instit. Publica unde isi exercita activitatea functionarul respective. Latura obiectiva-elementul material pers fizica a actiuni care consta in pretinderea/primirea de bani sau alte foloase, fie o inactiune care consta in acceparea promisiunii sau nerespingera unei astfel de promisiuni. Protectia judiciara a infirmat opinia neresitatii existentei unei proportii intre bani sau alte foloase pretense / primate si actul det. Care sa conditioneze existenta actiunii. Darurile , cadourile simbolice nu det existenta infractiuni de laure de mita , nu pt ca nu este indeplinita cerinta proportiei care ar treb sa existe intre foloase si actul realizat ci pt ca ele rep gesture de gratitudine fara a-l det pe sub. Active sa faca/ san u faca un anumit act. Act/ infractiunea treb sa fie indeplinirii/ neindeplinirii actului constitutive. Fapta va constitui luarea de mita atunci cand faptuitorul primeste banii/ foloasele in timpul exercitarii actiunii dar si atunci cand funct. primeste banii/ foloasele ulterior , doar pe baza intelegerii prealabile urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pt buna desf. a rap de serviciu.

Lagatura de cauzalitate consta in rap de det de la cauza la effect care treb sa existe intre el. Materiale si urmarea periculoasa. Latura sub- infractiunea este savarsita numai cu intentie indirecta / directa . faptuitorul acc cu un scop special indeplinirea/neindeplinirea sau intarzierea indeplinirii unui anumit act . legea nu cere ca scopul sa se realizeze , infractiunea se consuma in mom. savarsirii act/ infractiuni astfel va constitui luare de mita chiar daca faptuitorul restituie folosul primit sau refuza sa primeasca folosul promis. Tentative este posibila , dar nu este pedepsita de lege. Luarea de mita se sanctioneza cu inchisoare de la 3-12 ani si interzicerea unor dr. DAREA DE MITA DEF: ppromisiunea oferita sau darea de bani sau alte foloase in randurile si scopurile prevazute de luarea de mita constituie infractiune da dara de mita. Ob juridic special: se refera la rel sociale ref la active de serviciu , activitate care este incompatibila cu faptele de coruptie . fapta nu are ob material. Sub. Active fapta poate fi savarsita de orice pers. Daca fapta este savarsita de un functionar el apare in raport cu funct. mituit ca o simpla pers articulate. Primirea de foloase necuvenite Primirea de un fct direct/ind de bani sau alte foloase dupa ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acestuia. Ob.juridic special il reprez buna desfasurare a rel de serviciu,prez.un pericol social mai scazut fata de luarea de mita intrucat cel care da bani sau alte foloase o face de bunavoie si ca o multumire pt actul indeplinit. Sub activ- este intotdeauna calificat in pers functionarului Participatia penala:se regaseste in toate formele sale Sub pasiv- instit.pbl Latura obiectiva- elem.material consta in act de primire de catre fct.a anumitor sume de bani /foloase,dupa ce a indeplinit un act in virtutea fct.sale. Primirea este echivalenta cu o intrare in posesie. Urmarea periculoasa consta intr-o stare de pericol pt rel sociale care form ob.juridic special,iar rap de cauza rezulta implicit. Latura subiectiva- se savarseste numai cu intentie directa. Sanctiunea: 6luni 5ani Traficul de influenta -consta in primirea/pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni,de daruri direct/ind pt sine sau pt altul savars.de catre o pers care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar pt a-l determina sa faca/sa nu faca un act care intra in atrib.sale de serviciu Ob juridic special il reprez rel sociale a caror normala desfasurare implica combaterea si reprimarea faptelor acelor pers care speculand influenta lor pe langa un fct creaza o stare de neincredere in legat.cu corectitudinea acestora. Infractiunea este lipsita de ob.material.

Sub activ poate fi orice pers fizica fiindca este vb despre o infractiune in legatura cu serviciul. De cele mai multe ori se folosesc de influenta pe care o au asupra unui fct,rudele,prietenii sau orice alta pers care nici macar nu-l cunoaste personal pe acel fct. Daca fapta este savarsita de un fct,iar acesta are si el atrib pt actul care urmeaza sa-l indeplineasca fct de a carui favoare se foloseste,va exista un concurs intre luarea de mita si traficul de influenta. Participatia penala este posibila in toate formele sale. Sub pasiv este instit pbl sau orice pers juridica in al carei serviciu se regaseste functionarul care va fi influentat. Latura obiectiva- elem.mat.se poate realiza prin interm a 3 actiuni: primire,pretindere sau acceptare de promisiuni. Toate cele 3 modalitati se pot realiza direct/ind fara a avea relevanta daca este vizat direct sau in altul. Pt a realiza elem.mat.trebuie sa fie indeplinite 3 cond.cumulat: 1 faptuitorul sa aiba influenta sau sa lase aceasta impresie 2 faptuitorul sa promita influenta sa pe langa un fct. Este necesar ca instit pbl sa aiba competenta de a solutiona actul respectiv. Nu conteaza daca interventia s-a realizat sau nu,daca functionarul nu este competent,va exista o alta infractiune si anume de inselatorie. 3actiunea trebuie efectuata inainte ca fct pe langa care s-a promis ca se va interveni sa fi indeplinit actul care ii intereseaza pe cump de influenta. Urmarea imediata consta in starea de pericol in legatura cu bunul mers al instit pbl si in acelasi timp lezeaza prestigiul fct. Latura sub- fapta este savarsita numai cu int.directa; infract se va realiza indiferent daca scopul a fost atins. Tentativa,desi este posibila, nu este incriminata,fiind practic asimilata faptei consumate. Consumarea acestei infractiuni are loc la mom efectivei primiri,pretinderi sau acceptari de promisiuni,toate referindu-se la foloasele patrimoniale ilicite. Sanctiunea este inchisoarea de la 2 la 10 ani.