Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Tehnic a Moldovei Catedra Mecanica Teoretic

Raport
despre lucrarea de laborator nr.3 la Mecanic realizat n MATLAB Tema:Calculul traiectorie punctului material.

Varianta 10

A ndeplinit: A controlat:

Chiinu 2010

Scopul lucrrii: Studierea elementelor de baza ale sistemului MATLAB privind calculul
traiectorie punctului material.

Mersul lucrrii:
Exerciiul 1: De scris file-funcia i de construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot (cu pasul 0.05) i fplot pentru funcia:
f ( x) = sin( e
2x

2 ; x [ 1;1] ) + cos(e 2 x e x )

Rezolvare: File-functia:

Programul Nr.1 (vezi Fig.1) >> x=[-1:0.05:1]; >> y=f(x); >> plot(x,f); >>title(Figura 1); >>grid on

Fig.1 Programul Nr.2 (vezi Fig.2) >>fplot(f(x),[-1,1]); >>title(Figura 2); >>grid on

Fig.2

Exerciiul 2: De scris file-functia xy(t) si file-functia,la care parametrii de intrare sunt valoarea pasului si numarul figurii. De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul lui plot pentru diferite valori ale pasului.De construit graficul cu ajutorul lui comet.

x (t ) = 2e t sin t y (t ) = 3e t cos t

t [0,4]

Rezolvare: File-functia pasnum.m

File-functia xy.m

Programul Nr.1 (vezi Fig.3) >> t=pasnum(1,3); >> [x,y]=xy(t); >> plot(x,y)

Fig.3

Programul Nr.2 (vezi Fig.4) >>t=pasnum(0.6,4); >>[x,y]=xy(t); >>plot(x,y)

Fig.4 Programul Nr.3 (vezi Fig.5) >>t=[0:pi/1000:4*pi]; >>[x,y]=xy(t); >>comet(x,y)

Fig.5 Exercitiul 3: De scris file-functia xyz(t) si file-functia,la care parametrii de intrare sunt valoarea pasului si numarul figurii. De construit graficul traiectoriei spatiale a punctului material cu ajutorul lui plot3 pentru diferite valori ale pasului. De construit graficul cu ajutorul lui comet3. Rezolvare: x(t)=2sint+1.3sin2t; y(t)=tcos2t; z(t)=1.2(t*t); t [0,3]

File-functia xyz.m

File-functia pasnum.m

Programul Nr.1 (vezi Fig.6) >> t=pasnum(0.01,6); >> [x,y,z]=xyz(t); >> plot3(x,y,z)

Fig.6
8

Programul Nr.2 (vezi Fig.7) >> t=pasnum(pi/1000,7); >> [x,y,z]=xyz(t); >> comet3(x,y,z)

Fig.7

Concluzie: In urma acestei lucrari de laborator am inteles ca a lucra in M-file e mai


convinabil,de cit in rindul de comanda,fiindca se poate de pastrat programul,de adaugat operatori,de indeplinit unele comenzi fara a apela la istoria comenzilor,ca in cazul rindului de comanda.Unicul neajuns este ca erorile apar numai in fereastra liniei de comanda. Efectuind exerciitile date am inteles deosebirea dintre functia plot si functia fplot. Ele sunt analoage, insa fplot este cu alegerea automata a pasului pentru construirea graficului. Functia comet ne da posibilitatea de a urmari miscarea punctului pe traiectorie ce intr-o masura m-a impresionat.