Sunteți pe pagina 1din 52

PROIECT P/2010

DIMENSIONARE COMFORM EC3 Sm=


Combinatia de calcul=fundamentala
EFORTURI
MYsd= 100 kN
MZsd= 9 kN
Nsd= 300 kN
Otel utilizat Fe 360 fy= 235 N/mm2 2350 daN/cm2
Caracteristicile geometrice ale sectiuni:
IPE300
Iy= 8356 cm4
Wy= 557 cm3
Wply= 628 cm3 Wplz= 125 cm3
A= 53.8 cm2
ts= 7.1 mm 0.71 cm
tg= 10.7 mm 1.07 cm
d= 248 mm 24.8 cm
c= 150 mm 15 cm
b= 150 mm 15 cm
r= 15 0.15
= 1
MO= 1.1
1). Determinarea clasei de incadrare s sectiunii
Comform tabel 5,2 din pagina materiale
= 7.009346 Talpa este de clasa 1
negomireanumadalin@yahoo.com
235 / 235 / 235 = =
y
f c
c 10 s
g
t
c
= 34.92958
Daca inima ar fi total comprimata, ea s-ar incadra in clasa - clasa 2 -
33=33<d/ts<38=38
NU
OK
2), Verificarea rezistentei sectiuni transversale
Efectul fortei axiale, la determinarea momentului capabil al sectiunii se ia in considerare daca:
28734.09 daN= 287.3409 kN
sau daca:
23179.55 daN= 231.7955 kN
Nsd= 300 kN > 287.3409 kN TREBUIE TINUT CONT DE EFECTUL FORTEI AXIALE
Nsd= 300 kN > 231.7955 kN TREBUIE LUAT IN CONSIDERARE EFECTUL FORTEI AXIALE
In cazul incovoierii oblice cu forte axiale criteriul de rezistenta este de forma:
parametru care introduce efectul incovoierii biaxiale
ts
d
1 . . 33 clasa
ts
d
c s
2 . . 38 clasa
ts
d
c s
Mo
y
Sd
f A
N

*
4
1
>
Mo
y g
Sd
f bt A
N

) 2 (
*
2
1

>
parametru care introduce efectul incovoierii biaxiale
n= 0.261014
= 114936.4 daN= 1149.364 kN
Pentru sectiuni I
= 2
= 1.30507
Pentru sectiunea I
= 124.191 kN
Rd pl
sd
N
N
n
.
=
MO
y
Rd pl
Af
N

=
.
a
n
M M
Rd y pl Rd Ny
5 . 0 1
1
*
. . .

=
= 0.403346
= 1341636 daNcm= 134.1636 kNm
Pentru n<a 0.261014 < 0.403346
= 267045.5 daNcm= 26.70455 kNm
Se verifica conditia de interactiune
0.890223 < 1 SECTIUNEA REZISTA
Se pot folosi formule acoperitoare
a)
1.142233 < 1 MARESTE SECTIUNEA
b)
1.343394 < 1 MARESTE SECTIUNEA
Formulele aproximative nu verifica fiind prea acoperitoare
a
n
M M
Rd y pl Rd Ny
5 . 0 1
1
*
. . .

=
A
bt A
a
g
2
=
MO
y ply
Rd ply
f W
M

=
.
MO
y plz
Rd z pl Rd Nz
f W
M M

= =
. . .
1 ) ( ) (
.
.
.
.
s +
| o
Rd Nz
Sd z
Rd Ny
Sd y
M
M
M
M
1
.
.
.
.
s +
Rd Nz
Sd z
Rd Ny
Sd y
M
M
M
M
1
.
.
.
.
.
s + +
Rd Nz
Sd z
Rd Ny
Sd y
Rd pl
Sd
M
M
M
M
N
N
Problema 6,8, din ex. De aplicare a normelor europene EC3
PROIECT P/2010
DIMENSIONARE COMFORM EC3 Sm=
Combinatia de calcul=fundamentala
EFORTURI
Msd= 120 kN
Nsd= 300 kN
Otel utilizat Fe 360 fy= 235 N/mm2 2350 daN/cm2
Caracteristicile geometrice ale sectiuni:
IPE300
Iy= 8356 cm4
Wy= 557 cm3
Wply= 628 cm3
A= 53.8 cm2
ts= 7.1 mm 0.71 cm
tg= 10.7 mm 1.07 cm
d= 248 mm 24.8 cm
c= 150 mm 15 cm
b= 150 mm 15 cm
r= 15 0.15
= 1
1). Determinarea clasei de incadrare s sectiunii
Comform tabel 5,2 din pagina materiale
= 7.009346 Talpa este de clasa 1
negomireanumadalin@yahoo.com
235 / 235 / 235 = =
y
f c
c 10 s
g
t
c
= 34.92958
Daca inima ar fi total comprimata, ea s-ar incadra in clasa - clasa 2 -
33=33<d/ts<38=38
NU
OK
NU
Daca inima ar fi incovoiata ea s-ar incadra in clasa clasa 1 -
OK
NU
Se admite ca forta axiala Nsd este preluata doar de inima pe o inaltime dN
dN= 179.8022 mm
34.09889
ts
d
1 . . 33 clasa
ts
d
c s
2 . . 38 clasa
ts
d
c s
3 . . 42 clasa
ts
d
c s
1 . . 72 clasa
ts
d
c s
2 . . 83 clasa
ts
d
c s
=

2
N
d d
d= 213.9011
= 0.862504
Se determina incadrarea inimii in clasa de sectiune
34.92958 < 44.65090867 clasa2
Se verifica conditia pentru clasa 1
Pentru >0,5 sectiunea e de clasa 1-a daca este indeplinita conditia:
34.92958 < 38.77578911 clasa 1
Intreaga sectiune va fi in clasa clasa 1-a
2), Verificarea rezistentei sectiuni transversale
a) Verificarea rezistentei sectiunii incovoiate
Se verifica conditia : Msd<Mc.Rd=Mpl.Rd
MO= 1.1
= 1341636.364 daNcm= 134.1636 kNm
Msd < Mc.Rd= SECTIUNEA REZISTA
b) Verificarea rezistentei sectiunii solicitata doar la forta axiala
Se verifica conditia : Nsd<Nc.Rd=Npl.Rd
I ts
d

s
o
c
13
* 456
I ts
d

s
o
c
13
* 396
MO
y pl
Rd c
f W
M

=
.
= 114936.3636 daN= 1149.364 kN
Nsd < Nc.Rd= SECTIUNEA REZISTA
c) Verificarea la solicitari combinate Msd si Nsd
Influenta fortei axiale trebuie luata in considerare daca:
= 23179.55 daN= 231.7955 kN SECTIUNEA REZISTA
AW=A-2btg AW= 21.7
In calculul rezistentei sectiunii trebuie luata in considerare actiunea fortei axiale Nsd
28734.09 daN= 287.3409 kN SECTIUNEA REZISTA
Se ia in considerare actiunea fortei axiale.In acest caz se va calcula un moment capabil al sectiunii Mny.Rd
micsorat fata de Mc.Rd datorita actiunii fortei axiale. Pentru profilele I se poate folosi formula:
(momentul actioneaza dupa axa de inertie principala y-y)
cu conditia Mny.Rd < Mpl.y.Rd
n= 0.261014
MO
y
Rd pl
Af
N

=
.
Mo
y W
Sd
f A
N

*
2
1
>
Mo
y
Sd
f A
N

*
4
1
>
a
n
M M
Rd y pl Rd Ny
5 . 0 1
1
*
. . .

=
Rd pl
sd
N
N
n
.
=
a= 0.403345725
Mny.Rd= 124.191 kNm
Msd < MNy.Rd= SECTIUNEA REZISTA
Problema 6,7, din ex. De aplicare a normelor europene EC3
Rd pl
sd
N
N
n
.
=
A
bt A
a
g
2
=
PROIECT P/2010
DIMENSIONARE GRINDA METALICA COMFORM EC3 Gm=
Combinatia de calcul= fundamentala
EFORTURI
Msd= 40 kN
Vsd= 80 kN
Otel utilizat Fe 360 fy= 235 N/mm2 2350 daN/cm2
Caracteristicile geometrice ale sectiuni:
IPE200
Iy= 1943 cm4
Wy= 194 cm3
Wply= 221 cm3
A= 28.5 cm2
ts= 5.6 mm 0.56 cm
tg= 8.5 mm 0.85 cm
d= 159 mm 15.9 cm
c= 100 mm 10 cm
b= 100 mm 10 cm
r= 12 0.12
= 1
Determinarea clasei de incadrare s sectiunii
Comform tabel 5,2 din pagina materiale
= 28.39286 < 72
Inima este de clasa 1
negomireanumadalin@yahoo.com
c 72 s
ts
d
235 / 235 / 235 = =
y
f c
= 5.882353 < 10
Talpa este de clasa 1
Verificarea rezistentei sectiuni transversale
a) Verificarea la incovoiere
Se verifica conditia : Msd<Mc.Rd
= 472136.4 daNcm
MO= 1.1
Msd < Mc.Rd= 47.21364 kNm SECTIUNEA REZISTA
b) Verificarea la taiere
Se verifica conditia : Vsd Vpl.Rd
= 15023.18 daN
= 12.18 cm2
Vsd Vpl.Rd= 150.2318 kN SECTIUNEA REZISTA
Observatie: daca d/ts 69 trebuie verificata rezistenta la voalare prin forfecarea inimii.
c 10 s
g
t
c
MO
y pl
Rd c
f W
M

=
.
MO
y v
Rd pl
f A
V
* 3
*
.
=
f f v
t r ts bt A A ) 2 ( 2 + + =
d/ts= 28.3928571 nu se verifica la voalare
c) Verificarea la incovoiere cu taiere
Daca Vsd 0,5 Vpl,Rd este necesara verificarea la efort combinat
Vsd= 80 kN
0,5xVpl.Rd= 75.1158943 kN Se verifica
Se pune conditia:
dar
= 0.00422772
Mv.Rd= 471538.189
Msd= 40 kN < Mv.Rd= 47.15382 kNm
SECTIUNEA REZISTA
Rd v Sd
M M
.
s
Rd c Rd v
M M
. .
s
MO
y
v
pl Rd v
f
ts
A
W M

* )
* 4
(
2
.
=
2
.
) 1
2
( =
Rd pl
Sd
V
V

Problema 6,6, din ex. De aplicare a normelor europene EC3


d=h-2c