Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ECONOMIA ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA OSPITALITĂŢII

Proiecte Metoda Valorii Dobândite (VD)

COORDONATOR:

PROF. UNIV. DR.: FRUJA IOAN

MASTERAND:

ANTON FLORIN MIHAI

ORADEA

2013

CUPRINS:

 • 1. Monitorizarea și controlul proiectelor

 • 2. Metoda valorii dobândite

 • 3. Concepte de bază

 • 4. Elemente cheie ale metodei VD

 • 5. Valoarea planificată

 • 6. Valoarea dobândită

 • 7. Costul actual

 • 8. Sitografie

1.

Monitorizarea și controlul proiectelor

Controlul = activitatea prin care se reduce diferența dintre plan și realitate. Monitorizare = colectarea, înregistrearea și raportarea informațiilor utile în raport cu evoluția proiectului, informații utile ce trebuie să fie cunoscute în cadrul proiectului.

 • 2. Metoda Valorii Dobândite

Valoarea dobândită este definită ca suma de bani care ar fi trebuit cheltuită (în baza bugetului) pentru cantitatea de muncă efectuatăTehnica valorii dobândite a fost gândită inițial în S.U.A., de departamentul Apărării, cu scopul de a îmbunătății controlul asupra unor proiecte vaste.

Valoarea dobândită a unei activități prestate în cadrul unui proiect este costul pe care estimatorul l-a asociat cu acea activitate în momentul în care a fost definit bugetul proiectului.

O denumire mai explicită a acestei valori este cost planificat al activităților realizate – BCWP Budget Cost for Work Performed.

Costul estimat al lucrărilor executate la orice moment din proiect se poate calcula însumând valoarea individuală a fiecărei lucrări ce alcătuiește proiectul, ținând seama de finalizarea fracționară a fiecărui element. Costurile estimative pentru un element din structura de alocare a proiectului este de regulă subîmpărțit în categorii precum manoperă, materiale, echipamente și lucrări

subcontractate.

Concepte de bază ale Metodei Valorii Dobândite

 • Relaţia dintre banii cheltuiţi şi munca efectuată

o

Combină stadiul lucrărilor cu informaţii de cost

o

Necesită unităţi comune de măsură (timp sau bani)

 • Concepte fundamentale o Bugetul proiectului o Data încheierii proiectului

Cele trei elemente cheie ale Metodei Valorii Dobândite

Valoare Planificată (PV) Costul Actual (AC) Valoarea Dobândită (EV 1 )

Metoda este concepută pentru a asista echipa de proiect în monitorizarea progresului proiectului și se bazează pe trei elemente fundamentale:

 • costurile estimate ale lucrărilor programate (CELP - adică bugetul planificat);

 • costurile reale ale lucrărilor realizate (CRLR - care arată cât s-a cheltuit de fapt pentru

executarea unei anume lucrări);

 • costurile estimate ale lucrărilor realizate (CELR - care reprezintă calculul cantității din

bugetul inițial care ar fi trebuit cheltuită pentru a executa lucrările care s-au încheiat în realitate,

adică valoarea dobândită de munca efectuată).

1 Acronimele provin din limba engleză şi sunt folosite astfel în toate limbile, pentru o face comunicarea cât mai precisă.

Calculul valorii dobândite este o modalitate mai precisă de a monitoriza costurile unui proiect, nu numai pentru că se compară cheltuielile cu bugetul, dar ambele sunt puse în corelatie cu

productivitatea.

Valoarea Planificată (PV)

Metoda Valorii Dobândite (EVM) se foloseşte

abia în penultima fază a proiectului,

cea

de

monitorizare. PV – reprezintă bugetul şi durata proiectului aşa cum au fost ele stabilite în faza de planificare.

BCWS - Bugetul planificat al proiectului

Calculul valorii dobândite este o modalitate mai precisă de a monitoriza costurile unui proiect, nu numai

BCWS se calculează însumând toţi banii cheltuiţi la momentul la care se face monitorizarea

Valoarea Dobândită (EV)

BCWP - reprezintă costul lucrărilor efectuate până la momentul monitorizării, raportat la costul planificat. Este exprimată în bani. Nu ţine cont de costul real, ci doar de cel estimat în planificare.

În practică, se observă stadiul lucrărilor şi se raportează la cel planificat. Chiar dacă anumite activităţi nu sunt finalizate, se poate aproxima sub formă procentuală stadiul lor de execuţie, aplicându-se acelaşi procent şi bugetului planificat. Pentru o estimare cât mai corectă, trebuie luat în considerare dacă activităţile sunt plătite în avans, sau la terminarea lor.

Calculul valorii dobândite este o modalitate mai precisă de a monitoriza costurile unui proiect, nu numai

Concluzie: S-a lucrat mai puţin decât s-a planificat.

Costul Actual (AC)

Costul total al lucrărilor efectuate ACWP – reprezintă costul total al tuturor lucrărilor efectuate până la momentul monitorizării. În practică se adună din contabilitate toate plăţile până la momentul monitorizării.

Costul Actual (AC) Costul total al lucrărilor efectuate ACWP – reprezintă costul total al tuturor lucrărilor

Concluzie: S-a cheltuit mai puţin decât s-a planificat, dar mai mult decât s-a lucrat.

Analiza Abaterii de la Plan

Costul Actual (AC) Costul total al lucrărilor efectuate ACWP – reprezintă costul total al tuturor lucrărilor

Indicele de performanţă cost (CPI)

CPI = progres/cost CPI = EV/AC Valoare mai mare ca 1 – este bine, mai mică – nu este bine. Exemplu: CPI = EV/AC = muncă efectuată / costul muncii efectuate = 1000 ore / 1500 ore = 0,66 (nu este bine pentru proiect)

Indicele de performanţă programare (SPI)

SPI = progres/plan Valoare mai mare ca 1 – este bine, mai mică – nu este bine. Exemplu:

SPI = EV/PV = muncă efectuată / muncă planificată = 1200 ore/100 ore = 1,2

(este bine pentru proiect)

Cu ce ne ajută aceşti doi indici (SPI şi CPI)?

CPI ajută la o previzionare cât mai corectă a Costurilor estimate la finalizare Estimated Cost At Completion (ECAC)

Dacă vom admite că CV s-a produs exclusiv datorită unei întâmplări favorabile şi datorită unei erori în programare, atunci.

ECAC = PB CV

interpretarea 1

De cele mai multe ori însă CV este urmarea unei erori din faza de programare şi prin urmare ECAC se va decala în același ritm cu CPI. Această interpretare este strâns legată de momentul în care se face monitorizarea proiectului. La începutul lui, este foarte probabil ca informațiile adunate să fie

insuficiente.

ECAC = PB/CPI = BCWS x (ACWP/BCWP) interpretarea 2

Costul lucrărilor care mai trebuie executate - Cost to Completion (CTC) = ECAC ACWP

Data Finalizării Cu ajutorul SPI se previzionează Data estimată de finalizare – Estimated Completion Date (ECD) Interpretările sunt similare cu cele referitoare la abaterea de cost. Dacă se consideră că întârzierea se datorează unui fapt singular, atunci:

ECD = Durata Proiectului – Variaţia de Timp, Time Variance (TV) interpretare 1 (în graficul de mai jos vom determina valoarea TV) Dacă întârzierea se datorează unei erori de programare, atunci este foarte probabil ca durata întregului proiect să se decaleze cu acelaşi ritm ca al SPI.

ECD = Durata Proiectului / SPI

interpretare 2

Variaţia de timp (TV) se poate aproxima pe grafic, sau se poate calcula cu ajutorul triunghiurilorhttp://accedio.ro – accesat la data de 17.05.2013 Bibliografie: Wolfgang Lessel – Managamenetul proiectelor – Ed. ALL, Bucure;ti, 2010 Szentesi Silviu – Managementul proiectelor, Ed. Universității ”Aurel Vlaicu” Arad, 2009 " id="pdf-obj-6-2" src="pdf-obj-6-2.jpg">

Variaţia de timp (TV) se poate aproxima pe grafic, sau se poate calcula cu ajutorul triunghiurilor

asemenea.

(BCWS-BCWP)/BCWS = TV/d

=>

TV = d(1-SPI)

Sitografie:

http://accedio.ro accesat la data de 17.05.2013

Bibliografie:

Wolfgang Lessel Managamenetul proiectelor Ed. ALL, Bucure;ti, 2010 Szentesi Silviu – Managementul proiectelor, Ed. Universității ”Aurel Vlaicu” Arad,

2009