Sunteți pe pagina 1din 15

1

PROIECT MANAGEMENT


PROIECT
Managementul lucrarilor de constructii
COSTACHE VASILE
Gr. 1 ITM
2


Sa se realizeze documentatia tehnico-economica, planificarea executiei lucrarilor si planul de
organizare de santier pentru obiectivul de investitii: "Realizare tronson de drum national" sau
"Pod de beton cu trei deschideri", folosind ele necesare din proiectul tehnic afferent, realizat
in anii anteriori.

Documentatia tehnico-economica va cuprinde:
1. Antemasuratori pe stadii fizice ( Liste de cantitati de lucrari ) sem. 7
2. Devize analitice pe stadii fizice sem.8
3. Deviz pe obiect sem.8
4. Deviz general sem.8

Planificarea executiei lucrarilor va cuprinde:
5. Calculul duratelor proceselor tehnologice - sem. 8
6. Planificarea executiei lucrarilor si calculul duratei proiectului folosind programul de
calcul Project Microsoft sem. 8

Planul de organizare de santier va cuprinde:
7. Calculul constructiilor necesare organizarii de santier. Planul de organizare de santier sem.
8

Lucrarea va contine:
- toate documentele conforme cu cerinta aplicatiei, repartizate pe semestre
TOTAL = 40 pct.
Nota:
- Pentru elaborarea lucrarilor se vor utiliza toate sursele de informatii oficiale
- Documentatia va fi predate in format pe hartie, intr-un singur dosar
3Bibliografie:
1. Indicator de norme de deviz drumuri "D", INCERC, 1981
2. Indicator de norme de deviz poduri "P", INCERC, 1981
3. Indicator de norme de deviz terasamente "TS", INCERC, 1981

Evaluare finala disciplina:
1. Proba teoretica 60%
2. Aplicatie Studiu de caz 40%

Nota finala = 60%Nota proba teoretica+40%Nota aplicatie

4


Informatii generale despre proiect
o Obiectiv de investitii: " Realizare tronson strada "
o Documentatia tehnico-economica va cuprinde:
1. Antemasuratori pe stadii fizice
2. Devize analitice pe stadii fizice
3. Deviz pe obiect
4. Deviz general
o Planificarea executiei lucrarilor va cuprinde:
5. Calculul proceselor tehnologice
6. Planificarea executiei lucrarilor si calculul duratei proiectului folosind programul de calcul
Project-Microsoft
o Planul de organizare de santier va cuprinde:
7. Calculul constructiilor necesare organizarii de santier
- Amplasament: Municiupiul Rm Valcea
- Descrierea lucrarii: Memoriu tehnic
- Acces si teren pus la dispozitie de: Primaria Rm Valcea
- Procedura de achizitie: Licitatie
- Posibilitate de prezentare de solutii diferite
- TVA - 24%
- Cheltuieli de antepriza 10% din volumul productiei de constructii
5


DATE TEHNICE


Lucrari de terasamente
ANTEMASURATOAREA NR. 1
1. TSC18A1 decapare pamant vegetal executat mecanizat cu buldozerul


2. TSG04B1-defrisare mecanica a suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu diametru de pana la 10 cm3. TS06E1-scoatere cu mijloace manuale a cioatelor si transportul lor prin tractare

4. TSC01A1-scarificarea mecanica terenului cu buldozer pe senile pe o adancime de 30 cm

5. TSG02A1-curatire teren de iarba si buruieni
V
rambleu
439.4m
3
:=
V
debleu
2150.56m
3
:=
V
mixt
1927.11m
3
:=
L
traseu
647.74m :=
L
rambleu
56.44m :=
L
debleu
181.97m :=
V
1
L
t raseu
16 2 + ( ) m 0.3 m 3497.796m
3
= :=
h 30cm :=
ha 10000m
2
:=
l
a
18m :=
S
2
30% L
traseu
18 m 0.3498ha = :=
N
r3
30% L
t raseu
l
a

1
m
2
3497.796 = :=
S
4
L
t raseu
l
a
11659.32m
2
= :=
66. TSE04B1-nivelare teren cu buldozere pe tractor

REALIZARE DEBLEU
7. TSC04F1-sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizarea a 80% din volumul de debleu

8. TSC18B1-sapatura mecanica cu buldozer pentru realizarea a 20% din volumul de debleu

9. TRA01A01-transport pamant rezultat din debleu pentru umplutura din rambleu executat cu
autobasculanta pe distanta de 1 km


REALIZARE RAMBLEU
10. TSD02C1-imprastiere pamant afanat executata cu buldozere in straturi cu grosimea de 30-50cm

11. TSD11A1-compactarea mecanica a umpluturii cu rulou compactor vibrant

12. TSD14A1-udare mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 8 tone prevazuta cu dispozitiv
de stropire

13. TRA05A10-transport apa cu autocisterna de la 10 km
S
5
70% S
4
8161.524m
2
= :=
S
6
S
4
11659.32m
2
= :=
V
7
V
debleu
0.8 1720.448m
3
= :=
V
8
V
debleu
0.2 430.112m
3
= :=
t
f
10kN :=
G
9
V
debleu
1.6
t
f
m
3
3440.896t
f
= :=
V
10
V
rambleu
439.4m
3
= :=
V
11
V
rambleu
439.4m
3
= :=
V
12
10% V
rambleu
43.94m
3
= :=
7REALIZARE PROFIL MIXT
14. TSC20A1-sapatura mecanica in profile mixte executata cu buldozere de 140 cp


15. TSD05B.1-compactare cu maiul mecanic de 200kg a umpluturilor in straturi succesive de 30 cm
grosime


16. TSD14A1-udarea mecanica a straturilor pentru realizarea umiditatii optime de compactare

17. TRA05A19-transport de apa cu autocisterna de la 10 km

NIVELARI FINISARI PLATFORMA
18. TSE02B1-finisarea manuala a platformelor in teren mijlociu19. TSE05B1-nivelare cu autogredere asupra suprafetelor naturale si a platformei terasamentelor

G
13
V
12
t
f
m
3
43.94t
f
= :=
V
debleumixt
1328.5m
3
:=
V
14
V
debleumixt
1328.5m
3
= :=
V
rambleumixt
647.4m
3
:=
V
15
V
rambleumixt
647.4m
3
= :=
V
16
10% V
rambleumixt
64.74m
3
= :=
G
17
V
16
t
f
m
3
64.74t
f
= :=
l
pat
6m :=
L
strada
L
traseu
647.74m = :=
S
18
l
pat
L
strada
0.2 777.288m
2
= :=
S
19
l
pat
L
strada
0.8 3109.152m
2
= :=
8


20. TSE06B1-pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat de repartitie din nisip sau
balast prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor

ANTEMASURATOAREA NR. 2-SUPRASTRUCTURA
1. DA06B1-strat de agregate naturale cilindrate avand functia de rezistenta filtranta antigeliva si
anticapilara cu asternere mecanica


2. TRA01A10-transport cu autocamionul al balastului de la 10 km

3. DB02B1-amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de mixtura asfaltica executata cu
suspensie de bitum filerizat

4. DZ04A1-preparare SUBIF

5. TRA05A10-transport SUBIF cu autocisterna

6. DB14A1-strat de baza


7. DZ12B1-prepararea mixturii asfaltice

S
20
l
pat
L
strada
3886.44m
2
= :=
V
1
L
t raseu
7 m 0.35 m 1586.963m
3
= :=
h
balast
35cm :=
G
2
V
1
1.8
t
f
m
3
2856.5334t
f
= :=
S
3
L
strada
7 m 4534.18m
2
= :=
G
4
S
3
0.1
t
f
m
2
453.418t
f
= :=
G
5
G
4
453.418t
f
= :=
G
6
L
strada
7 m 0.06 m 2.4
t
f
m
3
652.9219t
f
= :=
h
mixtura
6cm :=
G
7
G
6
1.003 654.8807t
f
= :=
9


8. DB02B1-amorsarea suprafetei stratului de mixtura cu SUBIF

9. DZ04A1-preparare SUBIF

10. TRA02A10-transportul mixturii asfaltice de la 10 km cu autocamionul

11. TRA05A10 - transport subif cu autocisterna de la 10 km

12. DB12B.1- strat de legatura binder cu criblura executat la cald cu asternere mecanica


13. DZ08A1 - Preparare binder cu criblura

14. TRA02A10 - transport binder cu autocamionul de la 10km

15. DB02B1 - amorsare strat de binder cu subif

16. DZ04A1 - preparare subif

17. TRA05A10 - transport subif cu autocisterna

S
8
L
strada
7 m 4534.18m
2
= :=
G
9
S
8
0.1
t
f
m
2
453.418t
f
= :=
G
10
G
7
654.8807t
f
= :=
G
11
G
9
453.418t
f
= :=
h
binder
5 cm :=
G
12
L
strada
7 m 0.05 m 2.4
t
f
m
3
544.1016t
f
= :=
G
13
G
12
1.003 545.7339t
f
= :=
G
14
G
13
545.7339t
f
= :=
S
15
L
strada
7 m 4534.18m
2
= :=
G
16
S
15
0.1
t
f
m
2
453.418t
f
= :=
G
17
G
16
453.418t
f
= :=
10


18. DB17C1 - imbracaminte rugoasa de beton astfaltic executata la cald cu asternere mecanica in
grosime de 4 cm

19. DZ14B1 - preparare beton asfaltic

20. TRA02A10 - transport beton asfaltic cu autocamion

21. DF16A1 - marcaje rutiere longitudinale cu intrerupere sau continue executate mecanizat

22. DF19A1 - montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera pe stalpi gata plantati


23. DF18A1 - plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal
confectionati industrial


24. DF24A1 - semnalizare rutiera in timpul executarii lucrarilor cu indicatoare metalice


25. TRA02A10 - transport stalpi si indicatoare cu autocamionulS
18
L
strada
7 m 4534.18m
2
= :=
G
19
S
18
0.04 m 2.4
t
f
m
3
435.2813t
f
= :=
G
20
G
19
435.2813t
f
= :=
L
21
L
strada
0.6477km = :=
N
22
22 :=
buc
N
23
2 :=
buc
N
24
4 :=
buc
G
25
N
23
200N ( ) 0.04t
f
= :=
11


ANTEMASURATOAREA NR.3 - TROTUARE
1. DA06A1 - strat de agregate naturale cu functia de rezistenta anticapilar executat
cu asternere manuala


2. TRA01A10 - transport balast cu autobasculanta de la 10km

3. CA01B1 - turnare beton simplu pentru realizare trotuar

4. CZ01 - preparare beton C8/10 pentru trotuar

5. TRA 06A10 - transport beton cu autocisterna la 10km

6. BD16B1 - imbracaminte de beton asfaltic executata la cald in grosime de 3cm cu asternere manuala

7. DZ14B1 - preparare beton asfaltic fin bogat in criblura executata la cald cu bitum

8. TRA02A10 - transport beton asfaltic cu autocamion cu prelate

9. DE10A1 - borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20x25cm pe fundatie de beton

l
trotuar
1 m :=
V
1
L
strada
l
t rotuar
2 0.1 m 129.548m
3
= :=
G
2
V
1
1.8
t
f
m
3
233.1864t
f
= :=
V
3
L
strada
l
t rotuar
2 0.1 m 129.548m
3
= :=
V
p
V
3
1.003 129.9366m
3
= :=
G
5
V
3
2.4
t
f
m
3
310.9152t
f
= :=
S
6
L
strada
l
t rotuar
2 1295.48m
2
= :=
G
7
S
6
0.03 m 2.4
t
f
m
3
93.2746t
f
= :=
G
8
G
7
93.2746t
f
= :=
L
9
L
strada
2 1295.48m = :=
12


10. TRA02A10 - transport borduri cu autocamionul la 10km

11. TRA06A10 - transport beton din fundatia bordurii cu autobetoniera

12. TSG - insamantare cu gazon pentru realizarea spatiului verde


PODET 0600, L=10m
1.TSC04F1 Sapatura cu excav.
(2,15+1,20)*1,80/2 = 3,01 mp* 10= 30,1mc = 0,3(100mc)
2. TRA01A10 Transport pamant
G = 30,1 t x 1,6 = 48,16 tf
3. DA06a1 Strat de balast
V= 1,2*0,2*10 = 2,4 mc
4.Tra01a10 transport balast
G = 2,4*1,8 = 4,32 tf
5. PB02A1 Turnare beton simplu (preparare)
V = 1,00x0,5x10 + 1x0,3x10 = 8mc
6. TRA06a10
G = 8x2,4tf/mc = 19,2tf
7. ACC08C1 Montare tub+procurare
L = 10m
8. Tra04a10 Transport tub
G= 5,27tf
G
10
1200
N
m
|

\
|
|
.
L
strada
2 155.4576t
f
= :=
G
11
0.045
m
3
m
L
strada
2 2.4
t
f
m
3
139.9118t
f
= :=
S
12
L
strada
2 1.5 m 1943.22m
2
= :=
13


9. TRI1AC14B1 Descarcare tub
G = 5,27tf
10. Pf04A1 Hidroizolatie tub
S = 2x3,14 x0,3 x10m = 1,88x10m = 18,8m
11. dz04a1- Preparare hidroizolatie
G= 0,14tf/100mpx 0,188 = 0,0026 tf
12. Da06a1 Strat de balast, inclusiv balastul de sub sistemul rutier
V = 0,9mpx10m =9mc+(0,3x0,3)/2x10 = 9,4mc +2,15x0,15x10m = 12,62m
13. Tra01a10 transport balast
G = 12,62x1,8 = 22,72tf
14.. PC02A1 Cofraj pentru timpane
S= 0,5mx2x1,2m= 1,2mp+0,3mx2x2,15m+0,3mx2,15m = 3,13mp
15.TRA02A10 Transport cofraje
G= 14kf/mp x 3,13mp = 0,044tf
16. CA02B1 Turnare beton in timpane
V= 0,3mx0,3mx2,15m = 0,19mc
17. Cz 0106A1 - Preparare beton
V=0,195mc
18. TRA06A10 transport beton
G= 0,195mc x 2,4tf/mc = 0,47tf
19.CC01A1 Montare de armatura
G= 80kg/mc x 0.19 mc=15,2 kg
20. Cz0301A1 Confectionare armatura
G = 15,2 kg
21. TRA02A10 Transport armatura
14


G = 0,015tf

PODET 0300, L=3m
1.Tsc04f1 sapatura
V = 0.02 (100mc)
2.TRA01a10 Transport pamant
G = 2 mc x1,6 = 3,2tf
3. PC02A1 Cofraj
S = 1,84mp
4. Tra02a10 Transport cofraj
G = 1,84 mpx 14kf/mp/1000 = 0,026tf
5.CA02b1 Turnare beton
V = 0.76 mc- B400
V = 1 mc B300
6. Tra06a10 _transport beton
G = 1,76mc x 2,4 tf/mc = 4,23tf
7. ACC07c1 montare tub
L = 3m
8. TRA04A10 transport tub
G = 2x3,14x0,15x0,036x3x2,4tf/mc = 0,24tf
9. TRI1ac13b1 Descarcare tubd
G= 0,24tf
10. DA06A1 balast
V = (0,7mx0,3m)/3 x 3m = 0,21mc
11. TRA01A10 Transport balast
15


G = 0,21mcx1,8tf/mc = 0,38tf

SANTURI2. TRA01A10


3. DA06B2 - pat nisip

4. TRA01A10

5. CA01A1 - beton

6. TRA06A10 - transport beton


1.TSC04f1 sapatura
L 647.74m :=
V 0.19m
2
L 123.071m
3
= :=
t
f
10 kN :=
G V 1.6
t
f
m
3
196.913t
f
= :=
V 1.34m 0.05 m L 43.399m
3
= :=
G V 1.6
t
f
m
3
69.438t
f
= :=
V 1.34m 0.1 m L 86.797m
3
= :=
G V 2.4
t
f
m
3
208.313t
f
= :=