Sunteți pe pagina 1din 32

ffi

fqiaHodis

MtAHODtg

effiaBETUrfn stmBE

]D

&

\

tr"

# otlq

,4,

ufi

tu

tu

!U

\

\

t-

-\

\ -.-"

\

rR

.{t
\N;-

Coperla:Firma 9

wwwfirma9.com

@EdituraGalaxiaGutenberg,2007

pentru prezentaedilie

DescrieneaCIPaBiblioteciiNationaleaRom6niei

HoDr$ 4ff4

,Alfabetul tn silabe/ Mia Hodig ; ed. Silviu Hodig- - Tdrgu-Ldpuq:

GalaxiaGutenbeqg,2006

ISBN ( I0) 973-79| 9-99-8; ISBN ("3) 978-973-79r%99-|

I. Hodig,Silviu(ed.)

327.462

Ilustrafii: BogdanSuciu

Tehnoredactare:,''Ioachim Gherman

EdituraGalaxiaGutenberg 435600Tirgu-Lipug, str.Florilor nr. 11 TeVfax:A262-385786;mobil: A7n477 e-mail: contact@galaxiagutenberg.ro www galaxiagutenberg.ro

599

rr*f&f*esrg

ftf.Feeg?r*f,€axs#gefttr

d tuq*iruq'

@m&

@

qnr

,_A

a//t

'€Y

lfrl^

\llt

$rR

:\" xn

r. ge

GalaxiaGufenberg

2007

\

eM

CUUENTINaINTEPENTRUFORMETORI

- educatori,invifdfori,odrinli 9i bunici

In fiecore zi coutofi gi oplicofi metode voriote pentru o siimulo gdndireocritico 9i imoginoliocopiilorDumneovoostrd,Corteo de folo s-o dorit o fi un instrumentde lucruutil,flexibilgi complex,

Aplicdndu-|, ocosd sou lo closd, ii veli determino pe copiii

Dumneovoostrdso desportd logic 9i congtientin silobe diferitelecuvinte,

de

incepdnd cu cuvinte formote dintr-osilobd,opoi din douo, ior lo finol,

crescdnd grodul de dificultote,pdno lo cuvinte formote din potru sou cinci silobe.

fiecore silobd,

osemeneo

so

numeoscd

sunetele existente in

Fiecdrei silobe din olfobet ii corespunde o pogino ce conJine cincisprezececuvinte mono-, bi- 9i plurisilobice(ilustroteprin desene), oceste fige putdnd fi folositecu succes 9i lo lecliile de osimiloresou lo cele de consolidoreo litereicorespunzdtoore,

Lucroreoore ovontojulco poote fi oplicoto copiilordiferenfiot,in funclie de copocitolile intelectuoleole fiecoruicr:cuvinte monosilobice pentru copiii moi pulin dotoJi,cuvinte mono- 9i bisilobicepentru copiii cu posibilitolimedii sou moi incefi, 9i cuvinte mono-, bi- 9i plurisilobice pentru cei foorte copobili gi cu ropiditotein gdndire,

Orice lucru more se construiegtecu rdbdore,

Vo dorim succes!

0'

P

ffi

ffi

g

K

7g'

e ,/,

3l

tu

o

J

RG

AT

\g

r

p

\s

ne

gN

F

lJt

/]-$

Y d\:?l

-?

iJLL$t'

%- "ft,

@

A aAaA

a AaA aA aAaAaA

Aa

arc

!!

iiiItit! li

7Tf flll*i,ri

i: l:,

i*i-i'

aAaA

; ii

i!

i

aA aAaA

f

li

f

6)

I

aA aA

Aa

ac

Aa

Aa

I

Aa

ardei

armd

lt\

apd

 

lil

a{g

Aa

Aa

Aa

arici

arcuE

abac

Aa

Aa

Aa

avion

alunE

atagaz

*i'liiii :*{;:{i { iiiii;i;{i i:i{illi;;ry.1/ii:i'} i$l'iil ];iri;;

! ! ii!

!!

ii

!i

ii

!!

!

i

!

i

i

!

i

i

i !i

i !!

!

! ii

!

i

!i

!ii

i:i

! !i

iiii

i !i

i

i

Aa

Aa

Aa

acordeon

aniversare

aeroport

iliiii!ii!!i!!!!ii

!

!it!!iiiiii!r

iti!:!!ii:i!!

i

I

a

i-_i--.1-.-a--.i_,r---i_-.i.-.-.-

'

i

i

i

i

!

i

!

i

!

ii

!

i

!

i

!

i

ii{i

i

!

 

i

i

i

!

!

i

i

i

i

!

!

i

i

i

i

i

i

!

i

i

i

!

!

i

i

i

i

ii

i i i iiiiiiii

 

i

i

i

!

!

i

i

!

i

MmMmMmMmMmMmMmMmMmMmM

Mm

mIr

Mm

miel

mMm

Mm

melc

aoo

!i

Mm

mascd

t

Mm

minge

il#JliiiiiIii-!

iii

Mm

morcov

i

i

i

i

!

i

! i i!!

| ili

i

i

!

!

i

!i

i ii

i

i

!

!

i

! !i

i

i !i

i

i

!i

i iii

 

!ii

i

i

!

!

!

i

!

!

 

i

!

i

I

i

i!

! iiii

! ii

i ii

 

i

i

i

! ii

i ii

! !ii

i

i

i

i i!

!

i

i

i

i

i

i

! ii

!i

i

i

!

!

i

i

Mm

Mm

Mm

masd

moard

miner

l+yl-+"1:riltrrl4"rxltrri ii-u ii-j-Ltli ii ! i-t-!"t+i-iilitl ili*l I

,1-i-rif^i-irii.i-n_rn"|_!

't".'i-. j

!i!

Mm

Mm

maimutd

marmotd

!"ij j

I

ii"i_ii

Mm

Mm

Mm

matematicd

mandolind

muzicutd

j

i i!

i

i

i

!

i

!

i

i

i

i

!

i

i

i

i

!

i

!

i

i

iii

i ti

!

i

!

i

i

i

i

i

i

i

li!iii!iiiiiiilii!

UuUuUuUuUuUuUuUuUu

9

UuUuUuUuUuUu

N NNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNN

l0

N

IiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi

ll

EeEeEeEeEeEeEeEeEeEeE

l2

eEeEeEeEeEeE

RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRr

l3

CcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCc

l4

Cc

o ooo o ooo o oo oo_qoo o oo oo oo oo oo ooo

l5

-.1

L I L 1LI LIL

1L I LIL

TL lL 1L1LI L 1LI LIL

:16

I L 1LI

L

I

ssssssssssssssssSsssssssssssssssssss

l7

VvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVv

t8

$s$r$l$t$t$

$s$s$r$s$ $r

t9

TtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtT

20

PpPpPpPpPpPpPpppPpPpPpPpPpPpPpPpP

zl

D dDdD d.DdD dD dD dD dD dD dD dD dD dD dD d

BbBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbB

23

G eGsGsGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeG

E

Gg

Gg

Gg

gard

get

ghem

Gg

Gg

Gg

gunoi

geand

geantd

r{i{i::i

Gg

gdndac

I

"{

,

\

)u

{4

I

Ge

geiunchi

lrt!il-!ii-l-!",iij;:,iijji_ti_!'i+li.',rl-!l^l"r_l-,lI1T1

Gg

Gg

Gg

gdind

ghiocel

ghiozdan

trrli-lrt+rii!r

-|i!T_|i_iii!iiiiiiiiiiiliiiiiii!liiiiiiiiiiiii!!!j!

Gg

Gg

Gg

gutuie

girafr

gtugdn\d

I

i-

J

i+ii:! iti!!!!l:]l{i!l llifij-ii iii:

li,ii i;

25

HhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHh

Hh

hot

Hh

hartd

I{h

haind

'iliiii

!jii!ii!iiiii

Hh

hamster

Hh

hrpopotam

Hh

Hh

horn

ham

Hh

Hh

haiduc

hochei

Hh

Hh

hord

hdrlet

Hh

Hh

hanorac

hdrtie

ti

i-i-ii.!-ii-i i

,s Hh

Hh

hiend

halterofil

26

F fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF fF

27

Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji J j J j J j J j J j J j J j J j J j J j J j

z zzzzzzzzzz zz zzzzzzzzzz zzzz zzzzzz

lt.z

Zz

zat

Zz

zdnd

i -i"; I

Zz

zebrd

ilitiiititii

i!:!!iit:tti

i -r"-,r'*i-j* i- I-'i-

ii"i

i

i

i_i i.!

Zz

I.

zmeurd,

i

.i-?*i-';

i_ii

Zz

'-i

r zornditoare

!i

Zz

zid

Zz

zdrente

Zz

zgardd

ti

i-

j

J

t

ii

Zz

Zz

zimbru

zdmbet

t{-i

I

{

Zz

Zz

zdbrele

zamblld

Zz

Zz

zarzavat

zeigd

tf{iji:i:[rr+, lii_ij i **iiin ll:!i1i "iii, i

29

vvA ewwrkliA6xx

e qyvA awwKttiA aXx

30

:

:

Cuiseadreseazdcartear.

-elevilordinclasaIsiall-a;

si ce'|ordingrupamare

.::::

:::pregd'ci'coare

::::,, '.;#:- :ffi:l:::il":;T.H:1.""'"",T:il:T::

imagineaasociati),sipunctAndsunetelefiecdreisilabe.Dupdcompletarea

ililtilLiliflillllutr

:

.