Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORT DE EXPERTIZ FISCAL EXTRAJUDICIAR

Capitolul I, INTRODUCERE Paragraful 1 Date de identificare a consultantului fiscal Subsemnatul X consultant fiscal, domiciliat in _________________, posesor al carnetului de consultant fiscal nr. ___________ nscris n Tabelul Camerei Consultantilor Fiscali din Romania (CCF) , poziia _________ am procedat la efectuarea raportului de expertiz fiscal extrajudiciar. Paragraful 2 Cadrul legal in baza cruia se efectueaz expertiza n baza contractului nr. 1/25.05.2013 am acceptat misiunea efecturii unei expertize fiscale extrajudiciare pentru S.C. X S.R.L. , avand C.U.I. RO _________, cu sediul social in Str._________________________ Paragraful 3 - mprejurrile i circumstanele determinat pe client s apeleze la prestaia mea care l-au

In urma inspectiei fiscale efectuat la societatea comercial X ca urmare a solicitrii rambursrii de TVA s-au stabilit obligatii de plat suplimentare care au diminuat suma de rambursat Paragraful 4 Obiectivele expertizei Conform contractului mai sus mentionat obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt urmatoarele: Obiectivul nr. 1 S se stabileasc care este baza de calcul a impozitului pe profit si care este impozitul corect datorat pentru trimestrul I 2013.

Obiectivul nr. 2 In ce const diferenta de impozit pe salar stabilit suplimentar de organul de inspectie fiscal si ce baz legal are aceast diferent. Obiectivul nr. 3 S se stabileasc dac suma solicitat la rambursare prin decont a fost corect determinat de ctre societate si in ce const diferenta stabilit de organul de inspectie fiscal. Argumentati. Obiectivul nr. 4 S se stabileasc care este suma cert de care poate beneficia la rambursare societatea Paragraful 5 Lucrrile expertizei fiscale s-au efectuat n perioada 25 30 mai 2013 la sediul social al societtii. Paragraful 6 Materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei const n: documentele puse la dispozitie de ctre societate respectiv: jurnalele de TVA, decontul de TVA, facturile de intrare si iesire, registrul de evident fiscal, declaratia 100 aferent trimestrului I 2013, statele de salarii, etc. Codul Fiscal si normele de aplicare ale acestuia cu toate modificrile si completrile la zi; Legea 193/2006 si H.G. 1317/2006 privind acordarea tichetelor cadou; O.M.F. 2222/2006 si O.M.F. 2421/2007 privind instructiunile de aplicare a scutirii de TVA;

Paragraful 7 Redactarea prezentului raport de expertiz fiscal s-a fcut n perioada 29-30 mai 2013. n cauz nu s-au efectuat, alte expertize fiscale si nu s-au utilizat lucrrile altor experi (tehnici, contabili, fiscali etc.).

CAPITOLUL II, DESFURAREA EXPERTIZEI FISCALE Obiectivul nr. 1 S se stabileasc care este baza de calcul a impozitului pe profit si care este impozitul corect datorat pentru trimestrul I 2013. Rspuns: Pentru a rspunde la obiectivul nr.1 s-au examinat urmtoarele documente i acte: Registrul jurnal aferent trimestrului 1 cu toate operatiunile contabile efectuate; Balanta de verificare la 31.03.2013; Registrul de evident fiscal intocmit pentru trimestrul 1; Contratul de consultant managerial nr.1/10.02.2013 si factura de prestatii consultant nr.1/15.03.2013;

Conform art.21 alin.1 Cod Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizrii de venituri impozabile. Baza de calcul a impozitului pe profit o constituie totalul veniturilor din orice surs minus cheltuielile aferente acestor venituri diminuat cu veniturile neimpozabile prevzute de lege si la care se adaug cheltuielile nedeductibile. Impozitul datorat se stabileste prin aplicarea cotei unice de 16% la baza de calcul determinat mai sus. Societatea a evidentiat corect in Registrul de evident fiscal toate elementele pentru stabilirea bazei de calcul si a calculat corect impozitul datorat si declarat prin Declaratia 100, depus in termen. Organul de inspectie fiscal a avut obiectii la contractul de consultant managerial in baza cruia s-a emis factura nr. 1/15.03.2013 inregistrat de societatea beneficiar si care a diminuat in mod necorespunztor profitul impozabil cu suma de 2.000 lei si implicit impozitul pe profit cu suma de 320 lei.

Sustinerile organului de inspectie fiscal: societatea are prin statut numit un manager si la discutia final avut cu contribuabilul, acesta nu a putut s dovedeasc in mod convingtor necesitatea efecturii acestei prestatii, motiv pentru care organul de inspectie fiscal nu a admis-o ca si cheltuial deductibil la calculul profitului impozabil. Analizand situatia de fapt si legislatia fiscal in materie, respectiv art.21 alin.4 lit.m Cod fiscal si pct. 48 din Normele de aplicare a Codului Fiscal: pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultant, asistent sau alte prestri de servicii trebuie s se indeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate in baza unui contract incheiat intre prti sau in baza oricrei forme contractuale prevzute de lege; justificarea prestrii efective a serviciilor se efectueaz prin: situatii de lucrri, rapoarte de lucru, etc. contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efecturii cheltuielilor prin specificul activittii desfsurate

am constatat cu obiectivitate c sunt indeplinite toate conditiile pentru a acorda deductibilitate acestor cheltuieli. Exist un contract scris intre prti si o factur la care este anexat un raport de activitate privind prestatia efectuat de prestator. Necesitatea acestei consultante manageriale s-a impus datorit unor decizii luate de A.G.A. prin care se cerea o potential extindere a activittii si in domeniul imobiliar precum si optimizarea procesului decizional. Ori, din raportul de activitate rezultau tocmai aceste informatii de care societatea avea nevoie precum si recomandrile pe care expertul managerial le-a fcut. Rezult fr nici un echivoc c organul de inspectie fiscal a fcut un abuz in interpretarea legii si diferenta de impozit pe profit calculat nu este real.

Obiectivul nr. 2 In ce const diferenta de impozit pe salarii stabilit suplimentar de organul de inspectie fiscal si ce baz legal are aceast diferent. Rspuns:

Diferenta de impozit pe salarii stabilit suplimentar de organul de inspectie fiscal const in impozitarea tichetelor - cadou acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie. Conform articolului 55 al.4 lit.a Cod Fiscal, cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie sunt neimpozabile, in msura in care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane nu depseste 150 lei. Potrivit ins prevederilor aceluiasi articol al.3 lit.h Cod Fiscal sunt considerate avantaje asimilate salariilor tichetele cadou acordate potrivit legii. La punctul 70 lit.i din Normele de aplicare a Codului Fiscal se precizeaz c la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dac acestea sunt acordate potrivit destinatiei si cuantumului prevzute la art.55 al.4 lit.a din Codul Fiscal. Legea care reglementeaz acordarea tichetelor cadou este legea 193/2006 si Hottarea 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 193/2006. Potrivit acestor acte normative tichetele cadou se pot utiliza printre altele si pentru cheltuieli sociale, prevzute la art.21 al.3 lit.c din Codul Fiscal. In contextul legislativ prezentat rezult c organul de inspectie fiscal a procedat corect la impozitarea acestor tichete cadou. Tichetele cadou, ca si tichetele de mas, se adaug doar la venitul salarial impozabil in vederea impunerii cu 16%. Valoarea acestor tichete nu intr ins in baza de calcul a contributiilor sociale adic in venitul brut salarial conform art.296 exceptii generale Cod Fiscal. Rezulat c pentru suma de 500 lei, valoarea tichetelor - cadou, impozitul aferent este de 80 lei (500*16%). Obiectivul nr. 3 S se stabileasc dac suma solicitat la rambursare prin decont a fost corect determinat de ctre societate si in ce const diferenta stabilit de organul de inspectie fiscal. Argumentati. Rspuns: Decontul de TVA pentru luna martie 2013 a fost intocmit corect preluand datele din Jurnalele de vanzri si cumprri aferente acestei perioade, date care concord cu cele din contabilitate, respectiv ct.4426 si 4427 din balanta de verificare pe luna martie 2013. In cadrul livrrilor efectuate in aceast lun au fost inregistrate atat facturi pentru intern (livrri in tar cu cota standard de 24%) cat si

livrri intracomunitare crora li se aplic prevederile art.143 al.2 Cod Fiscal scutire cu drept de deducere in conditiile stabilite de lege. In aplicarea acestui articol a fost dat OMF nr. 2222/2006 modificat si completat prin OMF 2421/2007. Potrivit art.10 din Ordinele mai sus mentionate scutirea de TVA pentru livrrile intracomunitare de bunuri prevzute la art.143 al.2 lit.a Cod Fiscal livrri intracomunitare de bunuri ctre o persoan care ii comunic furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autorittile fiscale din alt stat membru UE, se justific pe baza urmtoarelor documente: a). factura care trebuie s contin informatiile prevzute la art.155 al.19 Cod Fiscal si in care s fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumprtorului in alt stat membru; b). documentul care atest c bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dup caz, c). orice alte documente cum ar fi contractual / comand, documente de asigurare. Din analiza documentelor puse la dispozitie de societate s-a constatat c pentru o livrare intracomunitar in Ungaria nu exist dovada transpotului bunurilor din Romania la destinatie in Ungaria (CMR). Pentru aceast tranzactie exist contract intre cele dou prti in care se prevede c transportul cade in sarcina beneficiarului, urmand ca acesta s transmit furnizorului codul su de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria precum si documentul de transport. La facturare furnizorul a verificat in VIES si a constatat c, codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumprtorului este valid si a intocmit factura fr TVA conform Directivei UE nr.112 (scutit cu drept de deducere). Desi ulterior livrrii furnizorul a solicitat documentul de transport, cumprtorul nu l-a putut prezenta, si in consecint pentru aceast livrare nu este indeplinit conditia a doua pentru acordarea scutirii cu drept de deducere respectiv iesirea din tar a bunurilor. In acest context, organul de inspectie fiscal a procedat corect colectand TVA in sum de 3.000 lei aferent acestei tranzactii, aplicand cota standard de 24% ca si la o livrare intern. De asemenea am constatat c societatea a oferit, in cadrul actiunilor de protocol, unui colaborator un cadou de 200 lei necunoscand noile

prevederi aplicabile incepand cu 1.01.2013. Conform HG 1071/2012 care aduce modificri si completri Normelor metodologice ale Codului Fiscal aplicabile incepand cu 1.01.2013 in materie de TVA intervin noutti. Astfel la punctul 6 al.10 in aplicarea art.128 al.8 lit.f Cod Fiscal se precizeaz: bunurile de mic valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrri de bunuri dac valoarea fiecrui cadou oferit este mai mic sau egal cu plafonul de 100 lei. In situatia in care persoana impozabil a oferit si cadouri care depsesc individual plafonul de 100 lei, partea care depseste acest plafon constituie livrare de bunuri cu plat si colecteaz TVA, dac s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferent achizitiei respective. Se consider c livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucrtoare a perioadei fiscale in care au fost acordate aceste bunuri si plafonul a fost depsit. Baza impozabil, respectiv valoarea depsirilor de plafon si taxa colectat aferent se inscriu in autofactur care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscal respectiv. In acest context legislativ este evident c organul de inspectie fiscal a aplicat corect noile reglementri fiscale colectand TVA pentru suma ca a depsit plafonul de 100 lei, respectiv 200 100 = 100 lei depsire * 24% = 24 lei TVA. De asemeni, asa cum s-a precizat si la obiectivul nr.1, expertiza a constatat c si TVA aferent facturii de consultant este deductibil, suma de 480 lei (2.000 * 24%) fiind corect inregistrat in decontul de TVA. Obiectivul nr. 4 S se stabileasc care este suma cert de care poate beneficia la rambursare societatea. Rspuns: Analizand suma solicitat la rambursare de ctre societate, obligatiile declarate de aceasta si neachitate pentru care a solicitat compensare precum si diferentele suplimentare de plat ce rezult din prezentul raport, situatia se prezint astfel: a). TVA solicitat la rambursare = 5.600 lei b). impozit pe profit declarat de societate si neachitat = 878 lei c). diferent impozit pe salarii = 80 lei d). diferent TVA colectat suplimentar = 3.024 lei

e). total sume ce intr in compensare = b + c + d = 3.982 lei f). TVA rmas de rambursat = a e = 1.618 lei

CAPITOLUL III, CONCLUZII n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n introducerea i cuprinsul prezentului raport de expertiz, formulm urmtoarele concluzii (rspunsuri) la obiectivele (ntrebrile) fixate acesteia: La Obiectivul nr. 1 S se stabileasc care este baza de calcul a impozitului pe profit si care este impozitul corect datorat pentru trimestrul I 2013. Rspuns: Conform art.21 alin.1 Cod Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizrii de venituri impozabile. Baza de calcul a impozitului pe profit o constituie totalul veniturilor din orice surs minus cheltuielile aferente acestor venituri diminuat cu veniturile neimpozabile prevzute de lege si la care se adaug cheltuielile nedeductibile. Impozitul datorat se stabileste prin aplicarea cotei unice de 16% la baza de calcul determinat mai sus. Societatea a evidentiat corect in Registrul de evident fiscal toate elementele pentru stabilirea bazei de calcul si a calculat corect impozitul datorat si declarat prin Declaratia 100, depus in termen.

Analizand situatia de fapt si legislatia fiscal in materie, respectiv art.21 alin.4 lit.m Cod fiscal si pct. 48 din Normele de aplicare a Codului Fiscal: pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultant, asistent sau alte prestri de servicii trebuie s se indeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate in baza unui contract incheiat intre prti sau in baza oricrei forme contractuale prevzute de lege; justificarea prestrii efective a serviciilor se efectueaz prin: situatii de lucrri, rapoarte de lucru, etc. contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efecturii cheltuielilor prin specificul activittii desfsurate

am constatat cu obiectivitate c sunt indeplinite toate conditiile pentru a acorda deductibilitate acestor cheltuieli. Exist un contract scris intre prti si o factur la care este anexat un raport de activitate privind prestatia efectuat de prestator. Necesitatea acestei consultante manageriale s-a impus datorit unor decizii luate de A.G.A. prin care se cerea o potential extindere a activittii si in domeniul imobiliar precum si optimizarea procesului decisional. Ori, din raportul de activitate rezultau tocmai aceste informatii de care societatea avea nevoie precum si recomandrile pe care expertul managerial le-a fcut. Rezult fr nici un echivoc c organul de inspectie fiscal a fcut un abuz in interpretarea legii si diferenta de impozit pe profit calculat nu este real. Impozitul stabilit de societate si declarat, in sum de 878 lei, este corect.

La Obiectivul nr. 2 In ce const diferenta de impozit pe salarii stabilit suplimentar de organul de inspectie fiscal si ce baz legal are aceast diferent. Rspuns: Diferenta de impozit pe salarii stabilit suplimentar de organul de inspectie fiscal const in impozitarea tichetelor - cadou acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie.

Conform articolului 55 al.4 lit.a Cod Fiscal, cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie sunt neimpozabile, in msura in care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane nu depseste 150 lei. Potrivit ins prevederilor aceluiasi articol al.3 lit.h Cod Fiscal sunt considerate avantaje asimilate salariilor tichetele cadou acordate potrivit legii. La punctul 70 lit.i din Normele de aplicare a Codului Fiscal se precizeaz c la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dac acestea sunt acordate potrivit destinatiei si cuantumului prevzute la art.55 al.4 lit.a din Codul Fiscal. Legea care reglementeaz acordarea tichetelor cadou este legea 193/2006 si Hottarea 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 193/2006. Potrivit acestor acte normative tichetele cadou se pot utiliza printre altele si pentru cheltuieli sociale, prevzute la art.21 al.3 lit.c din Codul Fiscal. In contextul legislativ prezentat rezult c organul de inspectie fiscal a procedat corect la impozitarea acestor tichete cadou. Tichetele cadou, ca si tichetele de mas, se adaug doar la venitul salarial impozabil in vederea impunerii cu 16%. Valoarea acestor tichete nu intr ins in baza de calcul a contributiilor sociale adic in venitul brut salarial conform art.296 exceptii generale Cod Fiscal. Rezulat c pentru suma de 500 lei, valoarea tichetelor - cadou, impozitul aferent este de 80 lei (500*16%).

La Obiectivul nr. 3 S se stabileasc dac suma solicitat la rambursare prin decont a fost corect determinat de ctre societate si in ce const diferenta stabilit de organul de inspectie fiscal. Argumentati. Rspuns: Metodologic decontul de TVA pentru luna martie 2013 a fost intocmit corect. In cadrul livrrilor efectuate in aceast lun au fost inregistrate atat facturi pentru intern (livrri in tar cu cota standard de 24%) cat si livrri intracomunitare crora li se aplic prevederile art.143 al.2 Cod Fiscal scutire cu drept de deducere in conditiile stabilite de lege.

In aplicarea acestui articol a fost dat OMF nr. 2222/2006 modificat si completat prin OMF 2421/2007. Potrivit art.10 din Ordinele mai sus mentionate scutirea de TVA pentru livrrile intracomunitare de bunuri prevzute la art.143 al.2 lit.a Cod Fiscal livrri intracomunitare de bunuri ctre o persoan care ii comunic furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autorittile fiscale din alt stat membru UE, se justific pe baza urmtoarelor documente: a). factura care trebuie s contin informatiile prevzute la art.155 al.19 Cod Fiscal si in care s fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumprtorului in alt stat membru; b). documentul care atest c bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dup caz, c). orice alte documente cum ar fi contractual / comand, documente de asigurare. Din analiza documentelor puse la dispozitie de societate s-a constatat c pentru o livrare intracomunitar in Ungaria nu exist dovada transpotului bunurilor din Romania la destinatie in Ungaria (CMR). Pentru aceast tranzactie exist contract intre cele dou prti in care se prevede c transportul cade in sarcina beneficiarului, urmand ca acesta s transmit furnizorului codul su de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria precum si documentul de transport. La facturare furnizorul a verificat in VIES si a constatat c, codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumprtorului este valid si a intocmit factura fr TVA conform Directivei UE nr.112 (scutit cu drept de deducere). Desi ulterior livrrii furnizorul a solicitat documentul de transport, cumprtorul nu l-a putut prezenta, si in consecint pentru aceast livrare nu este indeplinit conditia a doua pentru acordarea scutirii cu drept de deducere respectiv iesirea din tar a bunurilor. In acest context, organul de inspectie fiscal a procedat corect colectand TVA in sum de 3.000 lei aferent acestei tranzactii, aplicand cota standard de 24% ca si la o livrare intern. De asemenea am constatat c societatea a oferit, in cadrul actiunilor de protocol, unui colaborator un cadou de 200 lei necunoscand noile prevederi aplicabile incepand cu 1.01.2013. Conform HG 1071/2012 care aduce modificri si completri Normelor metodologice ale Codului Fiscal aplicabile incepand cu 1.01.2013 in materie de TVA intervin

noutti. Astfel la punctul 6 al.10 in aplicarea art.128 al.8 lit.f Cod Fiscal se precizeaz: bunurile de mic valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrri de bunuri dac valoarea fiecrui cadou oferit este mai mic sau egal cu plafonul de 100 lei. In situatia in care persoana impozabil a oferit si cadouri care depsesc individual plafonul de 100 lei, partea care depseste acest plafon constituie livrare de bunuri cu plat si colecteaz TVA, dac s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferent achizitiei respective. Se consider c livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucrtoare a perioadei fiscale in care au fost acordate aceste bunuri si plafonul a fost depsit. Baza impozabil, respectiv valoarea depsirilor de plafon si taxa colectat aferent se inscriu in autofactur care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscal respectiv. In acest context legislativ este evident c organul de inspectie fiscal a aplicat corect noile reglementri fiscale colectand TVA pentru suma ca a depsit plafonul de 100 lei, respectiv 200 100 = 100 lei depsire * 24% = 24 lei TVA. De asemeni, asa cum s-a precizat si la obiectivul nr.1, expertiza a constatat c si TVA aferent facturii de consultant este deductibil, suma de 480 lei (2.000 * 24%) fiind corect inregistrat in decontul de TVA.

La Obiectivul nr. 4 S se stabileasc care este suma cert de care poate beneficia la rambursare societatea. Rspuns: Analizand suma solicitat la rambursare de ctre societate, obligatiile declarate de aceasta si neachitate pentru care a solicitat compensare precum si diferentele suplimentare de plat ce rezult din prezentul raport, situatia se prezint astfel: a). TVA solicitat la rambursare = 5.600 lei b). impozit pe profit declarat de societate si neachitat = 878 lei c). diferent impozit pe salarii = 80 lei

d). diferent TVA colectat suplimentar = 3.024 lei e). total sume ce intr in compensare = b + c + d = 3.982 lei f). TVA rmas de rambursat = a e = 1.618 lei Suma cert rmas de rambursat este de 1.618 lei.

CAPITOLUL IV. CONSIDERAIILE PERSONALE ALE EXPETULUI FISCAL Societatea intocmeste corect documentele financiar contabile, cu respectarea prevederilor OMF 3512/2008 privind documentele financiar contabile si OMF 3055/2009 privind reglementrile contabile conforme cu Directivele Europene, declaratiile fiscale cerute de lege, respectand prederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile si completrile ulterioare si prevederile OG 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal. Societatea prezint ins deficiente in cunoasterea la zi a tuturor modificrilor si completrilor in materie fiscal.

Semntura Expert fiscal