Sunteți pe pagina 1din 29

Student Anul II, ID, CIG, Piatra Neamt

- 2010-

Capitolul 1. Prezentarea organizaiei


1.1. Scurt istoric
Societatea SFERA SERV este o societate cu rspundere limitat. A fost nfiinat n anul 2007. Este nscris la Registrul Comerului sub numrul J27/858/25.06.2007. Capitalul subscris i vrsat este de 1000 lei. Societatea are ca asociat persoana juridic. Sediul social este n Municipiul Piatra Neam, P-ta 22 Decembrie, Nr. 18, Bloc 18, Scar A, Etaj 1, Ap. 6, Judeul Neam. Pofilul societii este prestarea de servicii cu intretinera i curarea cldirilor. Personalul angajat este unul calificat cu experiena de lucru ndelungata. Conducerea firmei este asigurat de persoane cu calitate managerial i cu experiena n domeniu. Obiectul de activitate este prestarea de servicii profesionale de curenie i ntreinere sistem abonament sau la cerere curenie dup constructor, curenie general. nc din momentul nfiinrii societii aceasta i-a axat activitatea pe:

Asigurarea, crearea i pstrarea unui climat propice desfurrii activitii n firmele cu care are semnat un contract de prestri servicii;

Suplimentarea personalului de ntreinere pentru cazuri de cretere a volumului de lucrri (curenie dup constructor, splat mochete pe poziie/geamuri, lucrri de curenie general) ;

Asigurarea de echipamente de lucru, unelte i maini profesionale i performane, detergeni profesionali i soluii de curare i tratare n profunzime a suprafeelor ;

Asigurarea cheltuielilor fixe lunare pentru ntreinere printr-o singur factura ce cuprinde cheltuieli cu personalul, cu materiale consumabile, cu echipamente de lucru i utilaje, fiind inclus supravegherea desfurrii activitii n cele mai bune condiii.

Certificarea ISO Sistemul de management al calitii conform cu ISO 9001/2000 implementat i meninut n cadrul firmei, este certificat din Martie 2010 de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitii i IQNET. Aceste certificri reprezint o garanie n plus a profesionalismului serviciilor pe care le ofer.

1.2. Structura organizatoric i funcional


Structura organizatoric reprezint ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice i al relaiilor dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale ntreprinderii. Structura organizatoric este o component a structurii generale a ntreprinderii i reflect, anatomia ntreprinderii. Ea se proiecteaz pe baza unor norme, reguli, principii i documente oficiale. Structura organizatoric se mparte n dou componente: structura funcional (de conducere) i structura operaional (de producie i concepie). Organigram este reprezentarea grafic a structurii organizatorice Asociaii SC SFERA SRV SRL nu sunt salariai. Administrator este domnul Popa Ionu. Structura organizatoric este de tip piramidal, fiind format din Director general, administrator i personalul angajat pentru desfurarea activitii de baz.

DIRECTOR

ADMINISTRATOR

PERSONAL DE EXECUTIE

1.3. Organizarea compartimentului financiar contabil i relaiile cu celelalte compartimente


Societatea SFERA SERV SRL nu are organizat un compartiment financiar- contabil de sine stttor. Pentru realizarea operaiilor de evidenta contabila i raportare a situaiilor financiare anuale, s-a ncheiat un contract de prestri servicii cu societatea FINEXPERT avnd ca expert contabil pe Manea Anisoara. n acesta situaie nu se poate vorbi de o relaie ntre compartimentul financiar contabil i celelalte compartimente.

Capitolul 2. Lucrri contabile de inchidere a exerciiului financiar


ntocmirea Balanei de Verificare primare; Inventarierea general a patrimoniului; Contabilizarea operatiunlor de regularizare; Determinarea rezultatului contabil; Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit i contabilizarea acestuia; Inchidera conturilor de activ i a celor de pasiv; a. Intocmirea balantei de verificare primara
Legea contabilitatii nr.82/1991, modificata completata si republicata, la art.27 al. (1)prevede ca bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual , iar in aliniatul (4)prevede ca exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an , cu o exceptie in primul an de functionare Bilantul contabil este documentul de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale la inchiderea exercitiului financiar, dupa 12 luni de functionare. De asemenea el cuprinde elemntele de active si de pasiv grupate dupa destinatie, respectiv provenienta lor .Bilantul contabil se compune din : bilant contabil , formularul 10, contul de profit si pierdere, respective contul de executie bugetara in cazul institutiilor publice, formularul 20, anexe , toate insotite de raportul de gestiune . Bilantul contabil se intocmeste pe baza balantei sintetice de verificare incheiate la data de 31 decembrie a anului respective . Balanta sintetica intocmita inainte de inventarierea patrimoniului se numeste balanta sintetica primara .In cazul societatii, luate in studiu, S.C. SFERA SERV SRL, balanta primara se prezinta in anexa nr.1.

b.Inventarierea generala a patrimoniului


Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului si presupune recenzarea tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor detinute cu orice titlu, apartinand altor personae juridice sau fizice. Inventarierii trebuie sa i se acorde atat o importanta de ordin cantitativ cat si una de ordin calitativ .Pe dimensiunea cantitativa a procesului de inventariere se realizeaza punerea de acord a cantitatilor si valorilor relevate de conturi cu cele stabilite prin recenzare, la sfarsitul exercitiului, altfel spus datele inregistrate in contabilitate sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor

patrimoniale stabilite pe baza inventarului.O alta dimensiune a inventarierii este latura calitativa. Aceasta este legata de evaluare si, la modul general, de aplicarea unui pachet de postulate si de principii contabile fara de care atributele de conformitate cu regulile de sinceriate, de conformitate cu realitatea, de imporanta semnificativa nu ar fi posibila in lumea conturilor . O data realizata aceasta dimensiune , alaturi de controlul integritatii materiale , inventarul presupune si un control al justei dimensionari a patrimoniului net si a rezultatului, ceea ce ar insemna controlul integritati financiare a patrimoniului. Plecand de la aceste considerente cu caracter general, lucrarile de inchidere a exercitiului financiar se deruleaza in conformiatate cu urmatorul scenariu : b1.Intocmirea balantelor inainte de inventariere Prin sistemul de balante se controleaza relatiile de echilibru intre debitul si creditul conturilor, intre inregistrarea cronologica si cea sistematica, intre elemntele valorice ale conturilor analitice si cele ale conturilor sintetice. De o semnificatie deosebita este controlul inregistrarii in conturi a tuturor operatiunilor, deci a documentelor . In cazul societatii, luate in studiu, S.C. SFERA SERV SRL, balanta primara se prezinta in anexa nr.1 de la pct. a . b2. Inventarierea generala a patrimoniului In functie de natura si complexitatea activitatii lor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure : -stabilirea perioadelor de inventariere ; -organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueza inventarierea ; - pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii; -inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente exercitiului; - efectuarea faptica a inventarierii, determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora . Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta , de depozitare sau pastrare a bunurilor, prin numarare, cantarire , masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora . Toate elementele patrimoniale inventariate , grupate pe gestiuni si categorii de bunuri , se inscriu in liste de inventariere , care se semneaza de persoanele imputernicite sa efectueza inventarierea . Bunurile ce apartin altor pesoane fizice sau juridice ( in custodie, consignatie, prelucrare, inchiriere, etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate .O copie de pe aceste liste se confirma si de persoana juridica sau fizica careia ii apartin bunurile respective . Disponibilitatile aflate in conturi la banci sau in caseria unitatii, precum si creantele si datoriile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce . Pentru celelalte elemnte patrimoniale, de active sau de pasiv, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Evaluarea elemntelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, se realizeaza dupa cum urmeaza : -bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor si celelalte bunuri sunt evaluate la valoarea actuala, denumita valoarea lor justa sau de inventar. Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea in prealabil, a compensarilor admise;

- Creantele si datoriile sunt evaluate la valoarea lor nominala, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respective de plata ; creantele, datoriile precum si disponibiltatile in devize sunt evaluate la cursul in vigoare in ultima zi a exercitiului. Rezultatele inventarierii sunt consemnate intr-un proces verbal de inventariere care cuprinde : perioada si gestiunile inventariate; persoanele care au efectuat inventarierea ; plusurile si minusurile constatate, compensarile efecuate ; bunurile depreciate; creantele si datoriile incerte sau in litigiu; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor ; alte elemnte privind concluziile si propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului unitatii . In cazul societatii comerciale SFERA SERV SRL inventarierea este prezentata in anexa nr.2. Operatiunile contabile privind valorificarea inventarierii sunt reflectate in nota contabila nr.14. Rezultatul contabil brut se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli ,pe categorii de venituri si cheltuieli, respective pe activitati de exploatare, financiare si extraordinare . La S.C. SFERA SERV SRL PE ANUL 2009 profitul brut total s-a determinat astfel : -la activitatea de exploatare (activitatea de servicii de curatenie ): - venituri exploatare : 114.261 lei ; - cheltuieli exploatare : 110.831 lei ; - profit brut exploatare : 3.430 lei ;

- financiar : - venituri financiare : 879 lei ; - cheltuieli financiare : - profit finaciar : 879 lei . - profit brut current : 4309 lei Impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16 % asupra profitului brut impozabil la care se adauga cheltuielile nedeductibile fiscal ( amenzi, penalitati, cheltuili care nu au documente legale, cheltuielile ce depasesc cotele admise legal ). Acest impozit se compara cu impozitul minim datorat si stabilit pe transe de venit in functie de veniturile totale realizate la 31.12.2008 .In cazul S.C.SFERA SERV SRL impozitul pe profit a fost mai mic decat impozitul minim datorat . Deci s-a constituit , contabilizat , declarat si achitat un impozit minim de 2.867 lei si o diferenta de impozit pe venit de 3 % de 200 de lei . Dupa inchiderea conturilor de active si de pasiv s-a intocmit balanta de verificare finala care sta la baza intocmirii bilantului contabil anexa nr.1b.

Capitolul 3. Lucrri de sistematizare a datelor n situaiile financiare anuale


Redactarea bilanului contabil Redactarea contului de profit sau pierdere.

Intocmirea bilantului contabil se realizaeza dupa ce conturile din balanta au fost inchise (eventual si prin contul special 892 bilant de inchidere)-anexa nr.1c. Posturile bilantiere sunt prezentate la valoarea lor neta contabila (dupa deducerea eventualelor amortizari sau provizioane ). Bilantul si contul de profit si pierdere cuprind : soldurile debitoare si creditoare, respective veniturile, cheltuielile si rezultatul privind exercitiul incheiat si exercitiul precedent . Potrivit art.29 din Legea contabilitatii, bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori sau experti contabili, dupa caz. Prin verificarea si certificarea bilanturilor contabile se confirma ca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului exercitiului . Bilantul contabil complet, insotit de raporul administratorului se depune, incepand din anul 2010, numai la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul judetean . Bilantul contabil este o lucrare publica ce poate fi vizionata pe site-ul ce se posteaza . Pentru S.C. SFERA SERV SRL bilantul contabil pentru 31.12.2009 se prezinta in anexa nr.3

Capitolul 4. Analizarea aplicaiilor informatice


Evidenta contabil a societii SFERA SERV SRL este inut cu ajutorul programului CIEL Expert Contabil care conine urmatoarele aplicatii : CIEL Conta Expert Contabil CIEL Gestiune Comercial CIEL Salarii CIEL Imobilizri Aplicaia Ciel Conta Expert Contabil va permite s gestionai corect i complet activitatea financiar-contabila, de la introducerea nregistrrilor primare pn la obinerea

raportrilor anuale.Ciel Conta Expert Contabil este o soluie flexibil, fiind destinat att societilor comerciale mici, ct i celor mijlocii i mari. Aplicaia Ciel Gestiune Comercial este soluia ideal pentru automatizarea activitii comerciale, pentru managementul stocurilor de produse i a oldurilor clienilor, obinerea raportrilor necesare n cadrul companiei. Acoper integral documentele specifice n lucrul cu terii (clieni, furnizori), ncepnd de la oferte, comenzi, plti, ncasri, contracte, declaraii vamale de import, facturi. Aplicaia Ciel Salarii este soluia ideal pentru automatizarea calculului salarial, pentru managementul resurselor umane i obinerea raportrilor necesare n cadrul companiei. CIEL Imobilizri este un program de gestiune a cheltuielilor privind imobilizrile i a amortizrii acestora, indiferent de numrul fiselor de imobilizri pe care le ai de gestionat. Statisticile n lei i valut te in informat cu privire la situaia la zi a imobilizrilor.

Aceste aplicatii pot fi structurate pe mai multe module, din care enumeram : 1. unitatile si subunitatile 2. gestiunea stocurilor; 3. imobilizari comerciale; 4. casa ; 5. banca; 6. balanta de verificare ; 7. salarii ; 8. recapitulatii ; Fiecare modul functioneaza independent si poate intra si in corelatii cu alte module . La fiecare luna se incepe cu modulul de gestiunea stocurilor , care la randul sau este prevazut cu mai multe submodule : intrari de bunuri, iesiri, plati, incasari, furnizori, clienti , etc. Dupa introducerea documentelor primare in aceste module , se pot obtine situatii centralizatoare pe fiecare gestiune in parte, iar apoi datele se exporta in modulele urmatoare : casa (incasari, plati), banca (incasari, plati ), balanta sintetica de verificare (note contabile ). Tot prin acest modul se obtin si situatiile cu ajutorul carora se fac raportari la decontul de TVA.

La modulul casa si banca, dupa ce au fost exportate datele care tin de gestiunea stocurilor, se introduc si celelalte date care tin de specificul acestor module si prin submodule se pot lista centralizatoarele de incasari si plati efectuate , nota contabila . Prin exportare nota contabila se transfera in balanta sintetica de verificare . Modulul de salarii are structura prevazuta de legislatia in vigoare , respectiv : cotele de contributii si impozite, date despre salariati, deducerile legale de care beneficiaza fiecare salariat .Situatiile centralizatoare prevad: statul de plata , recapitulatia contributiilor, nota contabila . La fel ca si la modulul anterior transferul notei contabile se duce catre balanta sintetica de verificare . La fel se pot descrie si celelalte module . Modulul balantei de verificare este prevazut pe langa introducerea conturilor contabile in functie de specificul activitatii fiecarei societati comerciale , si cu submodule de modificare si vizualizare a datelor transferate. La finalul introducerii tuturor notelor contabile se pot inchide automat conturile de cheltuieli si de venituri . La vizualizarea fiecarei balante suntem atentionati si de eventuale inegalitati care apar in balanta . Balanta sintetica de verificare ce rezulta este balanta cu patru egalitati. Tot programul de evidenta financiar - contabile respecta legislatia in domeniu si atat la vizualizare, cat si la listare anexele sunt sub forma tabelara cu linii si coloane .

Capitolul 5. Principalele metode de securitate care asigura confidentialitatea, integritatea si accesibiltatea informatiilor financiar-contabile
Toate datele ce se prezinta de catre societati sunt confidentiale pentru alti utilizatori. Aceasta clauza este prevazuta in contractele ce se incheie cu fiecare partener de afaceri. Contractele cu toate clauzele lor sunt discutate in amanuntime cu fiecare client. Accesul la programul de evidenta contabila nu il au decat salariatii firmei. In contractul lor individual de munca sunt prevazute clause privind confidentialitate datelor pe care le cunosc cu ocazia introducerii datelor primare .De asemenea sunt prevazute clauza de sanctiune (cea prevazuta de legislatia muncii in vigoare ) in cazul in care sunt divulgate date despre societatile comerciale . In cele ce urmeaza va voi prezenta cateva tipuri de informatii financiar contabile care pot sa aduca sau nu prejudiciu unei societati prin dezvaluirea lor: TIPURI DE INFORMAII
Structura organizatoric Programul de lucru Coordonate de contact Bilanul contabil Clienii Raportul Administratorului Repartizarea profitului Public Public Public Public Public Strict Secret Secret Dezvluirea ei nu ar aduce prejudiciu socetatii Trebuie s fie cunoscut de toate persoanele Trebuie s fie cunoscut de toate persoanele Poate fi aflat i din afara societii Pot fi aflai n mod facil i fr efort Privete doar pe acionari/asociai i nu trebuie aflat de concuren Vizeaz doar acionarii. Asociaii i nu trebuie

CATEGORIE

MOTIVAIE

aflat de concureni pentru a nu putea anticipa Furnizorii Costul de achiziie a produselor Preurile practicate Liste de inventar Note explicative la situaiile finanicare Situaia amortizrilor Salariile Balana de verificare Casa n lei Materialele consumabile Secret Secret Secrete Secrete Strict Secrete Secrete Secrete Strict Secrete Strict Secrete Secrete obietivele societii Nu trebuie aflai de concureni pentru a nu fi depistate strategiile socetatii Nu trebuie s fie cunoscut de concuren Nu trebuie s fie cunoscut de concuren i ceilali clieni Ar putea dezvlui situaia societii Ar putea dezvlui modificarea politicilor contabile i a altor informaii Dezvluie gradul de recuperare a cheltuielilor efectuate Pentru a nu produce conflicte n cadrul societii i n afara acesteia Ar putea dezvlui situaia societii Ar putea dezvlui situaia favorabil/nefavorabila n care se afla unitatea. Ar putea ajuta concurenta n calculul unor costuri

Capitolul 6. Atributiile angajatilor din zona financiarcontabila


Mai jos sunt redate doua fise de post : ale sefului de contabilitate interna si resposabil marketing vanzari .

1. Responsabilitati functionale si fisa postului pentru sef birou contabilitate interna I. DESCRIEREA POSTULUI
1. 2. 3. 4. 5. Postul: SEF BIROU CONTABILITATE INTERNA Locatia: Economic Nivelul ierarhic: 3 Ponderea ierarhica: Relatii organizatorice: 5.1. Ierarhice: - este subordonat managerului economic; 5.2. Functionale: - colaborare cu toate sectoarele de activitate ale organizatiei; 5.3. De cooperare:

coordoneaza activitetea contabila proprie a firmei TERRA CONT SRL; reprezinta firma fata de organele de control de specialitate.

6. Obiective individuale: - asigurarea permanenta a conformitatii procesarii si controlului viramentelor interne si internationale in relatia cu tertii, bugetul de stat si trezoreria statului; - asigurarea evidentei contabile a cheltuielilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor; - asigurarea intregii documentatii specificate in contabilatea . 7. Sarcini. Limite de competenta. Autoritati. Responsabilitati 7.1.1. Sarcini A. Sarcini specifice activitatilor economice pe care le desfasoara 7.1.1. Cunoaste legislatia actuala specifica pe probleme economice. 7.1.2. Asigura aplicarea legislatiei economice in toate sectoarele de activitate ale organizatiei. 7.1.3. Informeaza managerul economic despre orice neconformitate sesizata. 7.1.4. Efectueaza, ori de cate ori considera necesar,instruiri interne cu personalul din cadrul punctelor de lucru care se ocupa de activitatile economice ale punctului de lucru. 7.1.5. Respecta disciplina de munca si programul de lucru stabilit si aprobate prin REGULAMENTUL INTERN, CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA si CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA. 7.1.6. Colecteaza, isi mentine evidenta centralizata si actualizeaza in permanenta informatiile despre soldurile in lei si in valuta prin electronic banking. 7.1.9. Intocmeste pentru managementul de varf al organizatiei situatii privind evolutia cursului valutar. 7.1.11. Efectueaza platile interne si externe conforn termenelor indicate de superiorul ierarhic si justifica platile externe la banca. 7.1.13. Efectueaza raportari zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile. 7.1.14. Gestioneaza intreaga baza informationala referitoare la situatia financiara a organizatiei. 7.1.15. In cazul in care se urmareste deschiderea unei colaborari cu o noua institutie bancara/institutie de leasing, elaboreaza documentatia ceruta, pe care o transmite acestora si intretine relatia de colaborare pana la incheierea contractului. 7.1.16. Preia declaratiile fiscale intocmite de catre managerul economic externalizat, le inregistreaza si analizeaza in colaborare cu managerul general stingarea in termene a obligatiei de plata. 7.1.17. Intocmescte factura fiscala catre toti clientii organizatiei, raspunde de corectitudinea completarii din punct de vedere fiscal, contabilizeaza ,indosariaza si arhiveaza. 7.1.18. Inregistreaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa. 7.1.19. Gestioneaza incasarile in numerar. 7.1.20. Este membru desemnat de managerul general prin decizie interna al comisiei de inventariere pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor categoriilor de marfuri din depozitele sediul central. 7.1.22. Semneaza documentele intocmite: factura si chitanta fiscala , registru de casa, NIR.

7.1.23. Inregistreaza facturile de la furnizorii/ prestatorii de servicii, verifica corectitudinea lor in punct de vedere fiscal, le repartizeaza pe categorii de cheltuieli,urmaresc achitatea lor la termenele scadente, tine sub control predarea lor la managerul economic. 7.1.24. Este persoana care intocmeste procesul verbal de predare primire a marfurilor catre punctele de lucru si ii urmareste semnarea lui de catre gestionarul punctului de lucru, intoarcerea acestui document la sediul organizatiei, indosarierea si arhivarea acestui document. 7.1.25. Are evidenta la zi a intregii baze informationale privind documentele cu regim special si evidenta centralizata a facturilor fiscale anulate. 7.1.26. Este persoana la care sunt arhivate toate documentele economice care insotesc intreaga activitate a organizatiei. 7.1.27. Duce la indeplinire orice sarcina primita de la managerul comercial, managerul economic, seful biroului economic si managerul general care vizeaza activitatile sectorului economic. B. Sarcini pe linie de managementul calitatii 7.1.28. Participa la toate instruirile interne pe linie de management al calitatii. 7.1.29. Isi insuseste si respecta cerintele standardului de certificare, SR EN ISO 9001:2008 si cele prevazute in : manualul managementului calitatii, procedurile generale, procedurile de sistem si toate procedurile operationale si instructiunile specifice procesului economic. 7.1.30. Propune managerului general obiective operationale pentru procesul economic, obiective prin care urmareste imbunatatirea continua a desfasurarii tuturor activitatilor procesului economic. 7.1.31. Tine sub control toate obiectivele finale stabilite si aprobate pentru anul in curs pentru procesul economic, mentinandu-si inregistrari ale monitorizarilor si masurarilor acestor obiective. 7.1.32. Isi insuseste si respecta politica in domeniul calitatii acestei organizatii. 7.1.33. Asigura cadrul desfasurarii in conditii normale a auditarilor (interne si externe) ale procesului economic. 7.1.34. In situatia in care, in urma auditurilor efectuate au rezultat si au fost documentate neconformitati in activitatile procesului economic, urmareste eliminarea neconformitatilor prin realizarea corectiilor si actiunilor corective stabilite si documentate in rapoartele deneconformitati primite. 7.1.35. Gestioneaza intreaga documentatie pe linie de auditari efectuate procesului economic. 7.1.36. Elaboreaza materiale informative legate de procesul de aprovizionare pentru analizele de management. 7.1.37.Se preocupa in permanenta de imbunatatirea performantelor profesionale pe linie de management economic. C. Sarcini pe linie de SSM-DSU 7.1.38. Participa la toate instruirile interne pe linie de SSM-DSU 7.1.39. Isi insuseste si respecta in totalitate cerintele actualei legislatii generale SSM-DSU precum si cele ale legislatiei SSM-DSU specifice activitatilor procesului economic. D. Sarcini generale 7.1.40. Se preocupa in permanenta de imbunatatirea sistemului . 7.1.41. Promoveaza spiritul de lucru in echipa in activitatile pe care le desfasoara. 7.1.42. Utilizeaza resursele materiale, informationale si financiare exclusiv in interesul organizatiei. 7.1.43. Adopta intotdeauna un comportament adecvat in relatia cu toti colegii.

7.1.44. Se implica direct in solutionarea situatiilor de criza care afecteaza organizatia. 7.1.45. Respecta prevederile documentelor si normativelor interne elaborate referitoare la postul pe care il ocupa in cadrul organizatiei. 7.1.46 Duce la indeplinire dispozitiile primite de la seful ierrarhic. 7.1.47. Respecta in totalitate prevederile prezentei fise de post. 7.2. Limite de competenta 7.2.1. Are conferita competenta de a utiliza toate parghiile pe care le considera necesare si utile pentru corecta desfasurare a tuturor activitatilor biroului. 7.3. Limite de autoritate 7.3.1. Are conferita autoritatea decizionala de a tine sub control masurile pe care le considera necesare pentru asigurarea fluentei desfasurarii procesului de contabilitete interna. 7.4. Responsabilitati 3.1. Raspunde de organizarea, desfasurarea si tinerea sub control a tuturor activitatilor specifice procesului economic. 3.2. Raspunde de corectitudinea completarii documentelor economice. 3.3. Raspunde de gestionarea intregului portofolui de documente referitoare la colaborarea cu tertii. 3.4. Raspunde de efectuarea platilor la termenele stabilite pentru aprovizionarea cu marfurile necesare bunului mers al desfasurarii proceselor specifice acestei organizatii. 3.5. Raspunde de corectitudinea intocmirii tuturor documentelor din firma. 3.6. Raspunde de tinerea sub control a obiectivelor procesului economic. 3.7. Raspunde de instruirea interna a personalului din subordine pentru intelegerea cerintelor documentatiilor interne SMC specifice procesului economic. 3.8. Raspunde de respectarea de personalul din subordine a intregii documentatii SMC specifice procesului economic. 3.9. Raspunde de eliminarea neconformitatilor aparute in sectorul ecomonic. 3.10. Raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului Intern si ale Contractului Colectiv de Munca de intreg personalul din subordine. 3.11. Raspunde de respectarea de catre personalul din sectorul economic a cerintelor legislatiei actuale pe linie de SSM-DSU. 7.4.14. Este direct raspunzator de pastrarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor la care are acces, fiind obligat ca si dupa parasirea postului pe care il ocupa in prezent, sa nu le divulge unor terte parti timp de trei ani de la plecarea din aceasta organizatie. II. CERINTELE POSTULUI 1. Competenta profesionala 1.1. Pregatire profesionala: studii superioare economice. 1.2. Experienta: vechime minima de trei ani in desfasurarea de activitati specifice procesului economic. 1.3. Cunostinte: - notiuni generale despre normele de aplicare a codului fiscal. 2. Calitati, aptitudini, abilitati: - spirit analitic; - spirit organizatoric;

gandire abstracta; tenacitate, perseverenta; seriozitate in tratarea problemelor; fermitate in luarea deciziilor si in urmarirea materializarii lor la nivelul subordonatilor sai; flexibilitate in colaborarile cu furnizorii; diplomatie; intuitie in situatii dificile;

2. Responsabilitati functionale si fisa postului pentru responsabil marketink vanzari


I. DESCRIEREA POSTULUI Postul : RESPONSABIL MARKETING VNZRI Locaia : Comercial - MARKETING - VANZARI Nivelul ierarhic : 3 Ponderea ierarhic : Relaii organizatorice : 5.1. de autoritate: - este subordonat managerului general; 5.2. funcionale - cu functiile ierarhice coordonatoare de activitati in aceasta organizatie. 5.3. de reprezentare 5 - este interfaa dintre organizaie i clienii acesteia 6. Obiective individuale: - preocuparea permanent pentru: a) identificarea de noi clieni pentru organizaie; b) gsirea de noi soluii de fidelizare a clienilor ocazionali; c) imbunatatirea continua a stilului de colaborare cu toti clientii organizatiei. 7. Sarcini. Competene. Responsabiliti. 7.1. Sarcini 7.1.1. Respecta cerintele procedurii de proces Managementul marketingului. 7.1.2. Efectueaza studii de prospectare a pietei in vederea identificarii cerintelor si necesitatilor clientilor utiliznd tehnici i metode actuale. 7.1.3. Mentine dovezi ale discutiilor purtate cu clientii (in agenda personala). Materialele informative colectate sunt analizate in colaborare cu managerul general in vederea stabilirii unei strategii eficiente de identificare a noi clienti si de demarare a colaborarii cu acestia 7.1.4. i stabilete strategia de comunicare cu clientul pentru a reui o apropiere de acesta i a-l determina s cumpere produsele pe care le ofer. 7.1.5. Colecteaz cat mai multe date si informatii referitoare la concurena, isi centralizeaza informatiile identificate si le analizeaza cu maxima atentie in colaborare cu managerul general, in vederea stabilirii masurilor necesare a fi luate, respectand metodologia de tinere sub control a concurentei documentate in procedura operationalaManagementul concurentei. 7.1.6. Preia si tine sub control toate cererile de oferta, sugestiile si reclamatiile primite de la clienti, prelucrandu-le conform cerintelor procedurii operationale Managementul clientilor. 1. 2. 3. 4. 5.

7.1.7. Preia si tine sub control toate comenzile primite de la clienti, prelucrandu-le conform cerintelor procedurii operationale Managementul clientilor. 7.1.8. Clarific, telefonic sau in scris, cu clienii toate problemele aprute pe parcursul colaborrii cu acetia. 7.1.9. Colecteaza pe diverse cai cat mai multe informatii legate de satisfactia clientilor, prelucrand datele si informatiile adunate, in conformitate cu cerintele procedurii operationale Satisfactia clientului. 7.1.10. Este persoana care preia si tine sub control toate reclamatiile si nemultumirile clientilor, urmarindu-le finalitatea din momentul preluarii pana la eliminarea acestora. 7.1.11. Clarific, telefonic sau in scris, cu clienii toate problemele aprute pe parcursul colaborrii cu acetia. 7.1.12. ntocmete documentele de livrare a produselor, urmarind ca la orice livrare marfa sa fie insotita de documentele comerciale legale si de cele de calitate. 7.1.13. Particip la instruiri interne i externe organizate, instruiri care au drept scop mbuntirea activitii de marketing-vnzri. 7.1.14. Particip la instruirile interne n domeniul calitii, insusindu-si si respectand cerintele documentelor interne SMI elaborate si aprobate precum si cerintele standardului de management al calitatii. 7.1.15. Asigura conditiile necesare desfasurarii auditurilor interne in sectorul de marketing-vanzari.. 7.1.16. Particip la eliminarea neconformitilor constatate n urma auditurilor interne efectuate, in limitele competenei sale. 7.2. Limite de competenta 7.2.1. Are asigurata competenta de colaborare directa cu clientii organizatiei pentru asigurarea fluidizarii circuitului cererilor de oferta, ofertelor si comenzilor cu acestia. 7.3. Responsabilitati 7.3.1. Raspunde de corecta derulare a intregii activitati de colaborare cu clientii. 7.3.2. Raspunde de modul in care sunt colectate si prelucrate la nivel intern toate datele si informatiile legate de feedback-ul de la clienti. 7.3.3. Raspunde de transmiterea corecta si la timp sectorului de planificare a productiei a tuturor datelor si informatiilor legate de produsele si cantitatile care trebuie executate, precum si de termenele de livrare care trebuie respectate. 7.3.4. Este direct rspunztor de pstrarea confidenialitii tuturor datelor i informaiilor la care are acces. Are obligaia ca i n situaia prsirii organizaiei, s nu le difuzeze unor tere pri. 7.3.5. i nsuete i respect cerinele prezentei fie de post. II. CERINELE POSTULUI 1. Competen profesional: 1.1. pregtire: - studii superioare, de preferat in domeniul managementului sau al marketingului; 1.2. experien: - vechime de minim doi ani in desfasurarea unor activitati de marketing si vanzari. 1.3. cunotine: - noiuni generale despre caracteristicile produselor comercializate de

aceast organizaie; - noiuni de marketing; - cunoaterea tehnicilor i metodelor de marketing pentru atragerea / fidelizarea clienilor. 2. Caliti i aptitudini: - faciliti n exprimarea scris i oral; - atenie distributiv; - spirit analitic i organizatoric; - gndire practic; - seriozitate n tratarea problemelor; - creativitate i originalitate n rezolvarea problemelor practice de natur tehnic i economic; - capacitate de a influena prin expunerile sale alte persoane; - personalitate extravertit, axat pe relaii sociale, cu o puternic intuiie psihologic.

Anexa nr.2 S.C.SFERA SERV SRL

Nr. ord. Reg Com/An: J27/858/2007 CIF: 21997251 Adresa sediu social: str.22 Decembrie,nr.18,bl.18,sc.A,et.1,ap.6 JUDETUL NEAMT Capital social: 200 LEI

DECIZIA NR. 21/31.12.2009. In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. SFERA SERV SRL si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a Legii 82/1991 , subsemnatul TEOFANESCU TATIANA ,directorul societatii DECIDE: 1. 2. Se inventariaza patrimoniul societatii S.C. SFERA SERV SRL.; Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din : 1. POPA IONUT - presedinte 2 .TEOFANESCU TATIANA - membru 3. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada 31.12.2009 15.01.2010 conform graficului din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie. 4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere.

5.

Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004), Legii nr. 31/1990, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.

6.

Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada 31.12.2009- 15.01.2010 de catre comisia de la pct. 2. Directorul societatii, TEOFANESCU TATIANA

ANEXA NR. 1 GRAFIC DE DESFASURARE a inventarierii patrimoniului S.C. SFERA SERV SRL in anul 2009 Elementele patrimoniale 1. Mijloace fixe 2. Materii consumabile,imprimate cu regim special 3. Obiecte de inventar 4. Marfuri 5. Ambalaje 6. Materiale aflate la terti 7. Bunuri primite in custodie, leasing, chirie, etc. 8. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie, disponibilitati banesti in conturi, avansuri spre decontare, alte valori, etc) 7. Capital social (pe baza de Act de constituire eliberat de Registrul Comertului) 8. Creante clienti, debitori, creante fiscale, etc 9. Datorii furnizori, creditori, obligatii fiscale, etc. Administrator, Popa Ionut Perioada de inventariere Nu este cazul 31.12.2009 31.12.2009 Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

31.12.2009

31.12.2009 15.01.2010 15.01.2010

ANEXA NR. 2 A. INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI Intregul patrimoniu al societatii comerciale precum si bunurile apartinand altor unitati care temporar se afla in pastrarea societatii sau in custodie se inventariaza in perioada stabilita la pct.3.Membrii comisiei de inventariere stabiliti prin decizie nu pot fi inlocuiti sau revocati decat in cazuri cu totul speciale si numai prin dispozitia scrisa a administratorului societatii.Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul societatii in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv. Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia va cere gestionarului o declaratie scrisa, conform modelului anexat : Cu ocazia inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau partial, precum si stocurile fara miscare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la declasare.Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12), conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, sectii, ateliere, locuri de munca, pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, numar de cod), numar de inventar, unitate de masura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice alta caracteristica care usureaza identificarea bunurilor respective. Listele de inventariere(model 14-3-12) intocmite pentru bunurile in custodie vor contine pe langa elementele comune (felul marfii,valoarea, cantitatea, etc.) numarul si data actului de custodie si a documentului de decontare (factura, dispozitie de plata) Pentru bunurile de prisos, fara miscare, greu vandabile sau deteriorate se intocmesc liste de inventariere separate care se anexeaza procesele verbale. In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradari, declarate sau nedeclarate inainte de inceperea inventarierii va cere gestionarului explicatii scrise cu privire la cauzele acestora si va verifica realitatea sustinerilor gestionarului putand cere in acest scop relatii si documente de la orice persoana din cadrul societatii. Pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile au fost inventariate in prezenta sa, daca

bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa, daca mai are bunuri care sa fi ramas neinventariate precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut, pe care comisia are obligatia sa le analizeze mentionand la sfarsitul listei de inventariere concluzia la care s-a ajuns Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de gestionar mentionandu-se si data inventarierii.Determinarea plusurilor sau minusurilor se face direct pe listele de inventariere model (14-3-12/a). Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la verificarea minutioasa a exactitatii si evaluarii calculelor si totalizarilor din contabilitate, greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, concluziile si propunerile cu privire la cauzele plusurilor, lipsurilor, pierderilor si vinovatilor pentru acestea, precum si alte propuneri si masuri de aplicarea dispozitiilor legale.In cazul in care comisiile de inventariere constata dezordine, materiale si bunuri aflate in afara locului de depozitare, vor consemna acestea in procesele verbale de inventariere, propunand masuri de tragere la raspundere si de imbunatatire a folosirii spatiilor de depozitare. ATENTIE: In cazul constatarii unor minusuri sau plusuri in gestiune se va lua declaratie scrisa de la gestionari . Declaratia va fi semnata si de membrii comisiei de inventariere, se vor face propuneri conducerii societatii pentru solutionarea celor constatate. Administrator, Popa Ionut B. INSTRUCTIUNI SPECIFICE pentru inventarierea patrimoniului Inventarierea anual a elementelor de activ i de pasiv se face astfel: 1.Capital social justificarea existentei acestui element se face pe baza balantei sintetice de verificare intocmite la 31.12.2009 si a actului de constituire a societatii . 2.Imobilizari necorporale (brevete, licente, know-how i mrci de fabric, programe informatice) - justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate 3.Imobilizari corporale (mijloace fixe) : evaluarea acestor elemente se face la valoarea actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei. Bunurile de aceasta natura sunt:

Terenuri se inventariaza pe baza documentelor care atest proprietatea acestora i a schielor de amplasare. Cldirile - se inventariaz prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate i a dosarului tehnic al acestora. Echipamente tehnice (masini, utilaje si alte instalatii de lucru), aparate si instalatii de masurare, control si reglare,mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane etc,- se inventariaza fizic Nota : Se va face distinctie intre bunurile de natura mijloacelor fixe si cele de natura obiectelor de inventar, astfel: un mijloc fix are o valoare de intrare mai mare de 1800 lei si o durata normala de utilizare mai mare de 1 an. 4. Bunurile aparinnd altor uniti (nchiriate, n leasing, n custodie, cu vnzare n consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz i se nscriu n liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri vor conine informaii cu privire la numrul i data actului de predare-primire i ale documentului de livrare, precum i alte informaii utile. Listele de inventariere cuprinznd bunurile aparinnd terilor se trimit i persoanei fizice sau juridice, romne ori strine, dup caz, creia i aparin bunurile respective, n termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmnd ca proprietarul bunurilor s comunice eventualele nepotriviri n termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea n acest termen presupune recunoaterea exactitii datelor nscrise n listele de inventariere. n caz de nepotriviri, unitatea deintoare este obligat s clarifice situaia diferenelor respective i s comunice constatrile sale persoanei fizice sau juridice creia i aparin bunurile respective, n termen de 5 zile de la primirea sesizrii. 5. Imobilizari financiare Sunt inventariate si evaluate:titluri de participare pe baza Certificatului Constatator emis de Registrul Comertului, pentru societatea la care sunt achizitionate titluri (parti sociale, actiuni, etc). imprumuturi acordate altor societati pe baza scadentarului din contractile de imprumuturi garantii platite la furnizori pe baza extraselor de cont trimise furnizorilor 6.Stocuri - stabilirea stocurilor faptice se face prin numrare, cntrire, msurare, dup caz. Bunurile aflate n ambalaje originale intacte nu se desfac dect prin sondaj, acest lucru urmnd a fi menionat i n listele de inventariere respective. Bunurile de aceasta natura pot fi: materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, etc.

formulare tipizate (facturi,fise de magazine, chitante, ordine de compensare etc.) aflate in stoc la data inventarierii Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaz i se trec n liste separate, specificndu-se persoanele care rspund de pstrarea lor. Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz cu prioritate fr a se stnjeni desfacerea imediat a acestora. Bunurile aflate n expediie se inventariaz de ctre unitile furnizoare, iar bunurile achiziionate aflate n curs de aprovizionare se inventariaz de unitatea cumprtoare i se nscriu n liste de inventariere separate. Listele de inventariere se intocmesc pentru toate materialele inclusiv cele pentru care prezinta diferente (plus sau minus), cele fara de miscare, cu mi]care lenta, degradate, inutilizabile, cu luarea notelor explicative. In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradari nedeclarate inainte de inceperea inventarierii, va cere gestionarului explicatii scrise cu privire la cauzele acestora. 7.Disponibilitile n lei i n valut din casieria unitii se inventariaz n ultima zi lucrtoare a exerciiului financiar, dup nregistrarea tuturor operaiunilor de ncasri i pli privind exerciiul respectiv, confruntndu-se soldurile din registrul de cas cu monetarul i cu cele din contabilitate. 8.Disponibilitile aflate n conturi la bnci se inventariaza pe baza extraselor de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucrtoare a anului, puse la dispoziie de unitile bancare i unitile Trezoreriei Statului, avand tampila oficial a acestora. 9.Creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse verificrii i confirmrii pe baza extraselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i datorii, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca model n anexa. Aceste extrase vor fi intocmite in conformitate cu soldurile clientilor si furnizorilor asa cum rezulta ele din evidenta primara a societatii, dupa ce au fost puse de acord cu soldurile din evidenta contabila. Nerespectarea acestei proceduri, precum i refuzul de confirmare constituie abateri de la reglementarile legale privind inventarierea.Diferentele constatate trebuie clarificate inainte de inchiderea bilantului si solutionate pe baza legala.

Administrator, Popa Ionut

Anexa nr.2.1 S.C. SFERA SERV SRL PIATRA NEAMT Cui: 21997251 CS varsat : 200 lei

DECLARATIA GESTIONARULUI

Subsemnata TARNICERU VALERIA , CNP 2581206272659, legitimat cu CI seria NT nr.232724 gestionar la S.C. SFERA SERV SRL cu sediul in PIATRA NEAMT,STR.22 Decembrie,NR.18,BL.18,SC.A,ET.I,AP.6,JUDETUL NEAMT gestionez bunurile societatii, prin prezenta declaratie data pentru inventarierea anuala a bunurilor din gestiune, mentionez ca: - bunurile pe care le gestionez se afla in locatia din Str 22 Decembrie nr.18,Bl.18,,sc.A,ap.6,PIATRA NEAMT; -declar ca nu detin in gestiune bunuri si valori fara documente legale ; - declar ca nu am cunostinta de plusuri sau minusuri in gestiune ; - nu am primit si nici nu am eliberat bunuri fara documente legale ; - toate documente de predare-eliberare de bunuri din gestiune au fost predate administratorului pentru a fi inregistrate in contabilitate ; - ultimul numar de intrare a marfurilor in gestiune este F.0122991/29.12.2009 si NIR 140/09.12.2009. - ultimul numar de factura de prestari servicii F.sfera F000207/31.12.2009. Prezenta declaratie a fost data, fara presiuni, astazi 31.12.2009 , in fata comisiei de inventariere . GESTIONAR, TARNICERU VALERIA COMISIA DE INVENTARIERE , POPA IONUT TEOFANESCU TATIANA

S.C.SFERA SERV SRL Cod de nregistrare fiscal 21997251 Nr. de nmatriculare la ORC J27/858/2007

Anexa 2.2

Inventarierea disponibilului casa 5311 la 31.12.2009


Conform inventarierii faptice soldul casei la data de 31.12.2009 este : 6.015,00 LEI Compus din urmtorul monetar : - 50 x 100 = 20 x 50 = 15 x 1 = = = 5.000 lei 1.000 lei 15 lei

TOTAL Disponibil casierie SOLD SCRIPTIC CASA

6.015 LEI 6.015,07 LEI

ntre inventarul faptic i cel scriptic este nici o diferen de 7 bani care se inregistreaza ca minus de inventar neimputabil casierului . Comisia de inventariere, Popa Ionut Teofanescu Tatiana

SC .SFERA SERV SRL CIF: 21997251

Anexa 2.3

PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA DATA DE 15.01.2010 Noi, membrii ai comisiei de inventariere, am procedat la inventarierea patrimomiului SC SFERA SERV SRL P NEAMT la data de 31.12.2009-15.01.2010, conform Deciziei nr. 21 / 31.12.2009 emisa de administratorul societatii. In urma inventarierii am procedat la intocmirea listelor de inventariere anexate. In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele: 1.Bunurile materiale : a)de natura obiectelor de inventar sunt conform anexei nr.. S-au constat minusuri, din care unul imputabil gestionarului si unul neimputabil . Bunurile sunt in buna stare de functionare . b) formulare cu regim special precizam ca acestea au fost date in consum pe masura utilizarii lor; la data inventarierii cele in folosinta sunt conform anexei nr.. c) situatia furnizorilor neachitati sunt in valoare de 0 lei conform balantei sintetice anexa nr. 2.4. rulajul din luna decembrie este in valoare de 2.488,63 lei. d) clientii neicasati sunt in valoare de 7.606,75 lei , conform balantei sintetice anexa nr2.5. extras de cont pentru punctaj s-a facut , cu sold reprezentativ pentru clientii neincasati : Austrotherm,Edil proiect SA,Metex SA. Pentru clientul New House SRL s-au constituit provizioane conform legislatiei in vigoare. e) conturile la banci sunt in valoare de 10.297,81 lei. conform ultimului extras de cont vizat deBanca Transilvania,Banca Romaneasca,Trezoreria Neamt la data de 31.12.2009 f) numerarul existent in caserie unitatii este in suma de 6.015,00 lei anexa nr.2.2 .

In urma celor constatate, facem urmatoarea precizare : ca diferentele existente intre stocurile faptice si cele din evidenta contabila au fost rezolvate si propunem valorificarea inventarierii inainte de intocmirea bilantului contabil . a. Obligatiile i creantele nregistrate n clasele de terti : Sold lei 1.894 8.142 3.758 584 72 1.075 874 77 1.000 1.711

Datorii ctre salariai Datorii curente la bugetul consolidat al statului : - bugetul asigurarilor sociale - bugetul asigurarilor de sanatate - ajutor de omaj - impozit pe venit - impozit pe salarii - fonduri speciale Asociat cont curent -t v a de plata

Datoriile si creantele inregiastrate in balanata la sfirsitul anului sint curente.

Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar la data de 15 aprilie 2010 pana la data intocmirii situatiilor financiare anuale ale societatii. Comisia de inventariere : 1. POPA IONUT 2. TEOFANESCU TATIANA

Bibliografie

1. Dumitrean, E.- Contabilitate financiar I, Sedcom Libris, Iai, 2008 2. Horomnea, E., Tabr, N.,Budugan, D. Bazele contabilitii.
Concepte, Modele, Aplicaii, Sedcom Libris, Iai, 2008

3. Oprea, D., Menia,G. Sisteme informaionale pentru manageri, polirom,


Iai, 2002

4. Oprea, D.- Protecia i securitatea informaiilor, Polirom, Iai, 2007 5. Scortescu, G. s.a. Acocieri fr i cu personalitate juridical, Ion Ionescu de
la Brad, Iai, 2005

6. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglemantarilor contabile conforme


cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 bis din 10/11/2009

7. OMEF nr.3512 privind documentele financiar-contabile, publicat in


Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 870 din 23/12/2008

8. Legea 455/2001 privind semntur electronic 9. Legea 544/2001 privind accesul la informaia public
10.Legea 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate