Sunteți pe pagina 1din 16

Formule de analiz matematic Asimptote Asimptote orizontale Pentru a studia existena asimptotei orizontale spre + la graficul unei funcii se

f ( x) . calculeaz xlim +
Cazul 1. Dac aceast limit nu exist sau este infinit atunci graficul nu are asimptot orizontal spre + . Cazul 2. Dac aceast limit exist i este finit,egal cu un numr real l ,atunci graficul are asimptot orizontal spre + dreapta de ecuaie y= l . Analog se studiaz existena asimptotei orizontale spre Asimptote oblice Asimptota oblic spre + (dac exist) are ecuaia y=mx+n unde m i n se calculeaz cu formulele:

f ( x) x + x n = lim [ f ( x ) m x ] m = lim
x +

Analog se studiaz existena asimptotei oblice spre Asimptote verticale Se calculeaz x lim f ( x ) i x lim f ( x) . x x
0 0

x < x0

x > x0

Dac una din aceste limite este infinit atunci graficul are asimptot vertical dreapta de ecuaie x = x0 . Derivata unei funcii intr-un punct:
f ( x0 ) = lim
x x0

f ( x ) f ( x0 ) x x0

Tangenta la graficul unei funcii in punctul de abscis x0:

y f ( x0 ) = f ( x0 )( x x0 )

Reguli de derivare:

( f + g ) = f + g ( f g ) = f g ( c f ) = c f ( f g ) = f g + f g f f g f g g = g2
Tabel cu derivatele unor funcii uzuale 1 c = 0 ( ln x ) = x x = 1 Tabel cu derivatele funciilor compuse
u u

(u ) = 2u u
2

( ln u ) =

( x 2 ) = 2 x ( x 3 ) = 3x 2 ( x 4 ) = 4 x 3 ( x ) = n x
n n 1

( loga x ) =

1 x ln a

(u 3 ) = 3u 2 u (u 4 ) = 4u 3 u (u ) = n u
n n 1

( loga u ) =
u

u u ln a

( sin x ) = cos x ( cos x ) = sin x


1 cos2 x 1 ( ctgx ) = 2 sin x 1 ( arcsin x ) = 1 x2 1 ( arccos x ) = 1 x2 1 ( arctgx ) = 1 + x2 1 ( arcctgx ) = 1 + x2

( sin u ) = cos u u ( cos u ) = sin u u


u cos2 u u ( ctgu ) = 2 sin u u ( arcsin u ) = 1 u2 u ( arccos u ) = 1 u2 u ( arctgu ) = 1 + u2 u ( arcctgu ) = 1 + u2

1 1 = 2 x x 1 x = 2 x

( tgx ) =

( )
x x

( )
u u

u 1 = u2 u u u = 2 u
u

( tgu ) =

( e ) = e ( e ) = e ( a ) = a ln a
x x x x

( e ) = e u ( e ) = e u ( a ) = a ln a u
u u u

1dx = x + C
x2 xdx = 2 + C x3 2 x dx = 3 + C x4 3 x dx = 4 + C x n +1 n x dx = +C n +1 1 x dx = ln x + C
x x e dx = e + C

Tabel cu integrale nedefinite sin xdx = cos x + C

cos xdx = sin x + C


1 cos2 x dx = tgx + C 1 sin2 x dx = ctgx + C 1 1 x dx = arctg +C x2 + a2 a a 1 1 xa x 2 a 2 dx = 2a ln x + a + C 1 2 2 x 2 + a 2 dx = ln x + x + a + C 1 2 2 x 2 a 2 dx = ln x + x a + C 1 x a 2 x 2 dx = arcsin a + C

dx = e x + C

ax a dx = ln a + C
x

Formula de integrare prin pri pentru integrale nedefinite este:

f ( x) g ( x )dx = f ( x) g ( x) f ( x) g ( x)dx
Formula de integrare prin pri pentru integrale definite este:

f ( x ) g ( x )dx = f ( x ) g ( x ) b a f ( x ) g ( x ) dx
a

Aplicaii ale integralei definite Aria subgraficului unei funcii Dac f : [a, b] este o funcie continu pozitiv atunci avem:

A( f ) = f ( x )dx
a

Volumul unui corp de rotaie Dac f : [a, b] este o funcie continu atunci avem:

V (C f ) = f 2 ( x )dx
a

u( x )dx = u( x ) + C
u2 ( x) +C 2 u3 ( x) 2 u ( x ) u ( x )dx = 3 + C u4 ( x) 3 u ( x) u ( x )dx = 4 + C

u( x ) u( x )dx =

sin u( x) u( x)dx = cos u( x) + C cos u( x) u( x)dx = sin u( x) + C


u( x ) dx = tgu( x ) + C 2 u( x ) u( x ) sin2 u( x) dx = ctgu( x) + C u( x ) u( x ) 1 u 2 ( x) + a 2 dx = a arctg a + C

cos

u n +1 ( x ) u ( x ) u( x )dx = n + 1 + C u( x ) u( x ) dx = ln u( x ) + C
n

u ( x) a
2

u( x )

dx =

u( x ) a 1 +C ln 2a u ( x ) + a

e e

u( x ) u ( x) + a
2 2

dx = ln u( x ) + u 2 ( x ) + a 2 + C dx = ln u( x ) + u 2 ( x ) a 2 + C dx = arcsin u( x ) +C a

u( x )

u( x )dx = eu ( x ) + C u( x )dx = e
u( x )

u( x ) u ( x) a
2 2

u( x )

+C

u( x)

au( x) +C u( x )dx = ln a

u( x ) a 2 u2 ( x)

Formule de algebr
Ecuaia de gradul doi
Ecuaia ax + bx + c = 0 .Se calculeaz = b 4ac Dac > 0 atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini reale diferite date de formula
2

x1 , x2 =
Dac

= 0 atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini reale egale date de formula b x1 = x2 = 2a Dac < 0 atunci ecuaia de gradul doi are dou rdcini complexe diferite date de formula
x1 , x2 =
2 ax + bx + c = a ( x x1 )( x x2 )

b 2a

b i 2a

Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul doi ax 2 + bx + c = 0 : b S x x = + = 1 2 a P = x1 x2 = c a Alte formule folositoare la ecuaia de gradul doi: 2 x12 + x2 = S 2 2P
3 x13 + x2 = S 3 3SP

Funcia de gradul doi


f :R R

f ( x ) = ax 2 + bx + c
b Graficul funciei de gradul doi este o parabol cu varful in punctul V , . 2a 4a Dac a>0 atunci parabola are ramurile indreptate in sus.In acest caz valoarea minim a funciei este f min =
Dac a<0 atunci parabola are ramurile indreptate in jos.In acest caz valoarea maxim a funciei este f max 4a = 4a

Progresii aritmetice
Formula termenului general:

an = a1 + (n 1) r

Suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice este:

Sn =

n(a1 + an ) 2

Condiia ca trei numere a,b,c s fie termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice este:

a+c =b 2

Progresii geometrice
Formula termenului general:

bn = b1 q n 1
Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice este:

b1 ( q n 1) Sn = q 1
Condiia ca trei numere a,b,c s fie termeni consecutivi ai unei progresii geometrice este:

b2 = a c

Numere complexe
z = a + bi este forma algebric a unui numr complex z = r ( cos + i sin ) este forma trigonometric a unui numr complex unde:

r = a 2 + b 2 este modulul numrului complex

[0, 2 ) este argumentul redus al numrului complex i se scoate din relaia tg =

b a

i 2 = 1 a + bi = a 2 + b2 z = a bi
Formula lui Moivre

( cos + i sin )
Elemente de combinatoric

= ( cos n + i sin n )

n ! = 1 2 3 .... n Pn = n ! n! Calculeaz numrul de submulimi ordonate cu k elemente ale unei mulimi cu n elemente. ( n k )! n! k Calculeaz numrul de submulimi cu k elemente ale unei mulimi cu n elemente. Cn = k !( n k )!
k An =

Binomul lui Newton:

0 n 1 n 1 2 n 2 2 k n k k n n (a + b)n = Cn a + Cn a b + Cn a b + ... + Cn a b + ... + Cn b

Formula termenului general din binomul lui Newton este

k n k k Tk +1 = Cn a b

Formule cu logaritmi
loga b exist dac a > 0, a 1, b > 0 loga b = c a c = b Aceast echivalen transform o egalitate cu logaritm intr-o egalitate fr logaritm

log a 1 = 0 log a a = 1 ln1 = 0 ln e = 1 lg1 = 0 lg10 = 1 log a A + log a B = log a ( A B ) A log a A log a B = log a B log a An = n log a A log a b = log a b = log c b log c a 1 log b a

Probabilitatea unui eveniment


Se calculeaz cu formula:

P( E ) =

nr. cazuri favorabile nr. total cazuri posibile

Legi de compoziie
Fie M o mulime nevid pe care s-a dat o lege de compoziie notat *. Legea * este asociativ dac

( x y) z = x ( y z)

x, y , z M

x y = yx Legea * este comutativ dac x , y M x e = e x = x x M Legea * are element neutru e dac Un element x M se numete simetrizabil dac x M astfel inct x x = x x = e

Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul trei


Dac ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 are rdcinile x1 , x2 , x3 atunci avem:
b x1 + x2 + x3 = a c x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = a d x1 x2 x3 = a

Relaiile lui Viete pentru ecuaia de gradul patru


Dac ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e = 0 are rdcinile x1 , x2 , x3 , x4 atunci avem:
b x1 + x2 + x3 + x4 = a x x + x x + x x + x x + x x + x x = c 2 3 2 4 3 4 1 2 1 3 1 4 a x1 x2 x3 + x1 x2 x4 + x1 x3 x4 + x2 x3 x4 = d a e x1 x2 x3 x4 = a

Formule de trigonometrie

sin 2 x + cos2 x = 1 formula fundamental a trigonometriei sin : [ 1,1] sin( x ) = sin x cos : [ 1,1] cos( x ) = cos x
funcia cos este par funcia sin este impar

Formule pentru transformarea sumelor in produse

sin x = cos x 2 cos x = sin x 2 tg ( x ) = tgx ctg ( x ) = ctgx x x sin 2 x = 2sin x cos x sin x = 2 sin cos 2 2 cos 2 x = cos2 x sin 2 x 1 + cos 2 x 2 1 cos 2 x cos 2 x = 1 2 sin 2 x sin 2 x = 2 2 sin 3x = sin x (3 4sin x ) cos 2 x = 2 cos2 x 1 cos2 x = cos 3x = cos x (4 cos2 x 3) sin( a + b) = sin a cos b + sin b cos a sin( a b) = sin a cos b sin b cos a cos( a + b) = cos a cos b sin a sin b cos( a b) = cos a cos b + sin a sin b tga + tgb 1 tga tgb tga tgb tg ( a b ) = 1 + tga tgb sin x tgx = cos x cos x ctgx = sin x tg ( a + b ) =

p+q pq cos 2 2 pq p+q sin p sin q = 2sin cos 2 2 p+q pq cos p + cos q = 2 cos cos 2 2 p+q pq cos p cos q = 2sin sin 2 2 sin p + sin q = 2sin
Formule pentru transformarea produselor in sume

sin( x + y ) + sin( x y ) 2 cos( x + y ) + cos( x y ) cos x cos y = 2 cos( x y ) cos( x + y ) sin x sin y = 2 sin x cos y =

tg 3x =

3tgx tg 3 x 1 3tg 2 x ctg 3 x 3ctgx 3ctg 2 x 1

ctg 3x =

2t sin x = 1 + t 2 2 cos x = 1 t 1 + t2 x unde t = tg tgx = 2t 2 1 t2 2 1 t ctgx = 2t


Ecuaii trigonometrice fundamentale

2tgx = x sin 2 1 + tg 2 x 1 tg 2 x cos 2 x = 1 + tg 2 x tg 2 x = 2tgx 1 tg 2 x 2 ctg 2 x = 1 tg x 2tgx

1)Ecuaia sin x = a are soluii dac i numai dac a [ 1,1] . In acest caz soluiile sunt
x {( 1) k arcsin a + k / k } .

2)Ecuaia cos x = b are soluii dac i numai dac b [ 1,1] . In acest caz soluiile sunt 3)Ecuaia tgx = c are soluii c . Soluiile sunt 4)Ecuaia ctgx = d are soluii d . Soluiile sunt
sin(arcsin x ) = x sin(arccos x ) = 1 x 2 x [ 1.1] cos(arccos x ) = x 2 cos(arcsin x ) = 1 x

x { arccos b + 2k / k } . x {arc tgc + k / k } . x {arc ctgd + k / k } .

Formule de geometrie
1) Teorema lui Pitagora Intr-un triunghi dreptunghic are loc relaia:

cateta 2 + cateta 2 = ipotenuza 2


2)Teorema lui Pitagora generalizat(teorema cosinusului) Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

BC 2 = AB 2 + AC 2 2 AB AC cos A
3)Aria unui triunghi echilateral de latur l este:

Aria =

l2 3 4

4)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc dou laturi si unghiul dintre ele):

Aria =

AB AC sin A 2

5)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc toate cele trei laturi): S = p( p a )( p b)( p c ) formula lui Heron a+b+c unde p = este semiperimetrul. 2 6)Aria triunghiului dreptunghic este:

Aria =
7)Teorema sinusurilor Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

cateta cateta 2

a b c = = = 2R sin A sin B sin C


unde a,b,c sunt laturile triunghiului A,B,C sunt unghiurile triunghiului R este raza cercului circumscris triunghiului
8)Distana dintre dou puncte(lungimea unui segment): Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci distana dintre ele este:

AB = ( x2 x1 ) 2 + ( y2 y1 ) 2
9)Mijlocul unui segment: Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci mijlocul segmentului AB este

x + x y + y2 M 1 2, 1 2 2
10)Vectorul de poziie al unui punct:

Dac A(x,y) atunci OA = x i + y j

uuu r

ur

http://matematica.noads.biz uuu r 11)Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci vectorul AB este dat de formula:
uuu r r r AB = ( x2 x1 )i + ( y2 y1 ) j
12)Ecuaia unei drepte care trece prin dou puncte date Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci ecuaia dreptei AB se poate afla cu formula:

x x1 y y1 = x2 x1 y2 y1
x x1 x2 y 1 y1 1 = 0 y2 1

sau cu formula:

13)Ecuaia unei drepte care trece prin punctul A( x0 , y0 ) i are panta dat m Este dat de formula: y y0 = m( x x0 ) 14)Condiia de coliniaritate a trei puncte in plan Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan. Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac x1
x2 x3

y1 1 y2 1 = 0 y3 1

15)Aria unui triunghi Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan. Aria triunghiului ABC este dat de formula

AABC = unde este urmtorul determinant


x1 = x2 x3

1 2
y1 1 y2 1 y3 1

16)Distana de la un punct la o dreapt Dac A( x0 , y0 ) este un punct i d : ax + by + c = 0 este o dreapt in plan atunci distana de la punctul A la dreapta d este dat de formula: ax + by0 + c dist ( A, d ) = 0 a 2 + b2 17)Panta unei drepte Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci panta dreptei AB este dat de formula:

m=

y2 y1 x2 x1

18)Condi r ia dercoliniaritate uu r ur uu r r a doi r vectori in plan: ur Fie v1 = a1 i + b1 j i v2 = a2 i + b2 j doi vectori in plan.Condiia de coliniaritate a vectorilor v1 i v2 este: a1 b1 = a2 b2

19)Condi r ia derperpendicularitate ur uu r r r a doi vectori in plan: Fie v1 = a1 i + b1 j i v2 = a2 i + b2 j doi vectori in plan.Avem: ur uu r v1 v2 a1 a2 + b1 b2 = 0 (produsul scalar este 0) 20)Condiia de paralelism a dou drepte in plan Dou drepte d1 i d 2 sunt paralele dac i numai dac au aceeai pant adic: d1 d 2 md1 = md2

Altfel,dac dreptele sunt date prin ecuaia generala: d1 : a1 x + b1 y + c1 = 0 i d 2 : a2 x + b2 y + c2 = 0 a b atunci dreptele sunt paralele dac 1 = 1 . a2 b2 21)Condiia de perpendicularitate a dou drepte in plan Dou drepte d1 i d 2 sunt perpendiculare dac i numai dac produsul pantelor este egal cu 1 adic: d1 d 2 md1 md2 = 1

Funcia cosinus cos:R [1;1]

2 600=

1200= 3 135 = 4
0

2 3

900=

3 450=

4 300=

1500=

5 6

180 =
0

3 2

2 2

1 2
0

1 2

2 2

3 2

00 1 3600= 2

-1

2100=

7 6 5 225 = 4
0

3300= 7 4

11 6

3150= 2400= 4 3 3000= 5 3

2700=

3 2

Exemple:
1 cos = 3 2 cos = 1 cos 0 = 1 cos

3 2 = 4 2 3 cos =0 2 cos 2 = 1 cos cos 7 3 = 6 2

=0

Funcia sinus sin:R [1;1]

2 600=

2 120 = 3
0

900=

3 450=

1350=

3 4

3 2 2 2

4 300=

1500=

5 6

1 2

1800=

00 3600= 2

2100=

7 6

1 2

3300= 7 4

11 6

5 225 = 4
0

2 2 3 2
-1

3150= 5 3

2400=

4 3

3000= 2700= 3 2

Exemple:
3 sin = 3 2 sin = 0 sin 0 = 0 sin

3 2 = 4 2 3 sin = 1 2 sin 2 = 0 sin sin 7 1 = 6 2

=1

Funcia tangent
tg : \ + k / k 2
3

1200= 3 135 = 4
0

2 3

900=

2
60 =
0

3
450=

4 300=

5 1500= 6

3 3

1800=

00 360 = 2
0

2100=

7 6 5 4 4 240 = 3
0

3300=

11 6

3 3

2250=

3150= 3000= 2700= 3 2 5 3

7 4
1

Exemple:

3 tg = 6 3
tg = 3 3 tg nu are sens 2 3 5 tg = 3 3 tg = 0 3

S-ar putea să vă placă și