Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE MONTARE CONDUCTE, ARMATURI ECHIPAMENTE

PTE - 23
pag.1/5

Aprobat, Director General

MONTARE CONDUCTE, ARMATURI ECHIPAMENTE

ntocmit: Verificat: Avizat:

Ediia: 1 Exemplar: Revizia: 0 1 2 Data aprobrii: 1.01.2009

Formular cod-F 423.01.1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PTE -23 1 Pag.2/5 MONTARE CONDUCTE, ARMATURI Ed. Rev. 0 ECHIPAMENTE Data 1.01.2009
1. SCOP Procedura stabileste principiile tehnice generale ce se aplica la spalarea diferitelor tipuri de instalatii. 2. DOMENIU DE APLICRE 2.1 Aceasta instructiune se aplica de catre S 2.2 Procedura se aplica la executia spalarii instalatiilor, conform proiectului de executie. 3.DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. Normative: I 13-94 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire centrala. C 15-2000 ISCIR Prescriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune. C 56-95 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii. 3.2. Documentatia tehnica Proiectul de executie. Caiet de sarcini. Proiect tehnologic aferent proiectului de executie. 4. RESPONSABILITATI 4.1 Conditii prealabile Se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele utilizate ; 4.2. Masuri preventive 4.2.1. Instruirea personalului de executie pe linie SSM si SU, conform Normativelor in vigoare si completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj. 4.2.2. Existenta si folosirea echipamentelor speciale specifice de protectia muncii (casti, salopete, palmare, etc). 4.3. Responsabilitati specifice 4.3.1. Seful de lucrare asigura toate documentele necesare inceperii executiei (documentatie de executie) si raspunde pentru aplicarea intocmai a documentatiei de executie si a prezentei proceduri tehnice, precum si de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate ; 4.3.2. Seful de lucrare asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri de lucru ; 4.3.3. Seful de lucrare raspunde pentru : - respectarea datelor de planificare cuprinse in graficele de executie, aferente; asigurarea desfasurarii lucrarilor, inclusiv conditiilor de microclimat si de lucru; verificarea lucrarilor ; 4.3.4. Seful de lucrare verifica in timpul si la terminarea executarii lucrarilor de montare conducte, armaturi si echipamente, urmatoarele : - Aspectul si starea generala a materialelor, echipamentelor care se pun in opera; Corespondenta cu proiectul. 4.3.5. Seful de lucrare participa la receptia lucrarilor si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate; 4.3.6. Responsabilul tehnic cu executia - Asigura materialele necesare, instructiunile tehnice de executie - Instruieste personalul cu privire la executarea lucrarilor - Efectueaza controale pe parcursul executiei - Verifica calitatea lucrarilor executate, intocmeste PV de receptie calitativa la terminarea lucrarilor.
Formular cod-F 423.02.1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PTE -23 1 Pag.3/5 MONTARE CONDUCTE, ARMATURI Ed. Rev. 0 ECHIPAMENTE Data 1.01.2009
5. DERULARE PROCES/ACTIVITATI 5.1 Montarea conductelor, armaturilor si echipamentelor se face conform proiectului de executie. 5.2 Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic. 5.3 Se remediaza defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere. 5.4 Conductele se vor debita la lungimea din proiectul tehnic iar marginile se vor prelucra in functie de procedeul de sudare aplicat. 5.5 Sanfrenul si capetele conductelor de sudat trebuie sa fie foarte curate, lipsite de uleiuri, grasimi, vopsele, rugina, etc., pentru a evita aparitia porilor in cordonul de sudura. Operatia de curatire se va face manual sau mecanic si consta din: - periere (pentru indepartarea resturilor de vopsele, rugina ); - polizare ce indeparteaza crusta de solvent degresat (folosit la indepartarea rezidurilor de ulei, vopsele si alte impuritati) din interiorul conductelor. 5.6 La fel se executa si curatarea suprafetelor interioare ale flanselor sau fitingurilor din imediata apropriere a viitorului cordon de sudura. 5.7 Aceasta curatare este necesara la o distanta de minim 50 mm incepand de la marginea conductelor si fitingurilor. 5.8 Imbinarile tronsoanelor conductei se executa prin sudura, iar intre conducte si aparate, imbinarile se vor executa prin flanse. 5.9 Lucrarile de sudura vor fi executate de sudori autorizati de ISCIR, iar tehnologiile de sudare folosite vor fi elaborate pe baza procedeelor de sudura omologate conform PT CR 7-96. 5.10 La imbinarea conductelor prin sudura, tevile cu pereti sub 4 mm grosime se vor suda in I, iar cele cu pereti de grosime 4 mm ( sau mai mari ) se vor suda in V. 5.11 La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura: - continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala - coaxialitatea conductelor verticale 5.12 La schimbarile de directie ale conductelor montate in acelasi plan, curbele se vor executa astfel: - cu aceeasi raza de curbura corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare , in cazul in care schimbarea de directie se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se gaseste conducta - cu acelasi centru in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi plan in care se gaseste conducta 5.13 Orice procedeu folosit pentru executia, prefabricarea sau instalarea sistemului de conducte, cum ar fi: strunjirea, filetarea, prepararea capetelor pentru suduri etc, nu va reduce grosimea peretelui sub valoarea minima permisa. 5.2 Montarea armaturilor 5.2.1 Toate armaturile se vor monta in pozitia inchis. La montarea armaturilor cu flanse se asigura paralelismul intre flansele conductelor si cele ale armaturilor. 5..2.2 Curatarea suprafetelor interioare ale flanselor sau fitingurilor din imediata apropiere a coordonatelor de sudura se executa ca si curatarea conductelor. 5.2.3 Elementele auxiliare necesare montarii conductelor (suporti, console) prevazute in instalatia existenta si care se demonteaza pentru asigurarea tronsonului de contorizare, se vor monta din nou si se vor executa din profile formate la rece sau laminate usoare. 5.3 Montarea echipamentelor 5.3.1 Toate echipamentele se vor monta conform prescriptiilor producatorilor.
Formular cod-F 423.02.1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PTE -23 1 Pag.4/5 MONTARE CONDUCTE, ARMATURI Ed. Rev. 0 ECHIPAMENTE Data 1.01.2009
6. INREGISTRARI Procesul verbal de receptie calitativa a lucrarilor (Anexa 1). 7. CRITERII DE ACCEPTARE 7.1. Lucrarea de executie a montarii conductelor si aparatelor se considera incheiata daca au fost respectate documentatia de executie, prescriptiile din procedura si instalatia se comporta normal la probele ce se efectueaza. 7.2. Rapoarte de calitate : 7.2.1 Certificate de calitate pentru materialele utilizate 7.2.2. Procesul verbal de receptie calitativa a lucrarilor 8. ANEXE Modelele formularelor enumerate la pct.7

Formular cod-F 423.02.1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PTE -23 1 Pag.5/5 MONTARE CONDUCTE, ARMATURI Ed. Rev. 0 ECHIPAMENTE Data 1.01.2009
Anexa 1
UNITATEA .. SANTIERUL PUNCTUL DE LUCRU OBIECTUL PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr. .............. data .................. Cu ocazia verificarii efectuate la: . .. .. .. - Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: .. .. .. - Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: .. .. .. - Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): .... .. .. - Mentiuni speciale: .. .. .. Din partea PROIECTANTULU I, Din partea CONSTRUCTORULU I,

Din partea BENEFICIARULUI, Numele Prenumele Semnatura

Formular cod-F 423.02.1