Sunteți pe pagina 1din 5

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina REABILITARE ANSAMBLU DE STRZI STR. BASARABILOR STR. BANULUI STR. MNSTIRII STR.

STR. MILCOVULUI STR. POIENII STR. CUZA VOD NR. PROIECT: 25/06/14-2010

BREVIAR DE CALCUL - ZID DE SPRIJIN DIN GABIOANE


Ziduri de sprijin pentru protectia albiei paraului Clocociov km proiect 1+595.73 (pichetul 72).
Din plansele desenate si studiul geotehnic sunt determinati parametri de calcul ai zidului de sprijin:
H := 4 m B := 2.5 m := 16 deg h e := 0m := 18 kN m
3

c := 15

kN m
2

:= 90 deg

:= 10 deg

h f := 1m

- unghiul de frecare interna al umpluturii de pamant din spatele zidului de sprijin -greutatea volumica a umpluturii compactate din spatele zidului

H - inaltimea zidului de sprijin si a terasamentelor - unghiul de frecare dintre zid si pamant h e - inaltimea echivalenta de pamant pt suprasarcina A30/V80 h f - inaltimea fundatiei

- unghiul fata de orizontala al suprafetei terenului

:=

2 3 = 10.667 deg nmin := 0.9 n bmax := 1.1

nmax:= 1.2

In care valorile de mai sus reprezinta coeficientii de calcul Confomr teoriei Coulomb coeficientul de impingere activa al pamantului ka este dat de urmatoarea realate: 2 sin ( + ) ka := 2 2 sin ( ) sin ( ) sin ( ) 1 + sin ( + ) sin ( ) sin ( + )

ka= 0 6 . 9 2

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina REABILITARE ANSAMBLU DE STRZI STR. BASARABILOR STR. BANULUI STR. MNSTIRII STR. MILCOVULUI STR. POIENII STR. CUZA VOD NR. PROIECT: 25/06/14-2010

In cazul de fata pamantul din spatelele zidului de sprijin este coeziv. Presiunea activa la nivelul talpii este data de relatia: pa=pe pc, in care : pe- presiunea corespunzatoare frecarii interne a pamantului pc- aportul coeziunii

p e := ka H kN p e = 46.087 2 m

sin ( )

cos ( )

p c := 2 c

ka

kN p c = 23.794 2 m

Valoarea inaltimii h0 la care se anuleaza impingerea activa este data de relatia:

h o := H

pc pe h o = 2.065m

Netinand seama de portiunea cu presiuni negative, valoara impingerii active totale Ee pe metru liniar de zid va fi: Ee := 0.5 H h o p e p c 1m

) (

Ee = 21.568kN
avad componetele: - pe := orizontala E E sin ( )

ev

Eev = 3.992kN
Eeh = 21.195kN

- pe := verticala E eh Ee cos ( )

Masa elementelor constitutive ale zidului de sprijin sunt urmatoarele

G1 := 60kN

G2 := 44kN

G3 := 44kN

G4 := 33kN

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina REABILITARE ANSAMBLU DE STRZI STR. BASARABILOR STR. BANULUI STR. MNSTIRII STR. MILCOVULUI STR. POIENII STR. CUZA VOD NR. PROIECT: 25/06/14-2010

Distantele de la punctul de aplicare ale fortelor la centrul fundatiei d o1 := 0 m d o2 := 0.24 m d o3 := 0.55 m d o4 := 0.8 m

d oah := 0.64 m

d oav := 1.25 m

No := G1 + G2 + G3 + G4 n bmax + Eev + Eqv + Efv n max

No = 205.288 kN

M o := Eeh d oah + Eqh d oqh + Efh d ofh n max G1 d o1 G2 d o2 G3 d o3 G4 d o4 n bmax M o = 73.593kN m

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina REABILITARE ANSAMBLU DE STRZI STR. BASARABILOR STR. BANULUI STR. MNSTIRII STR. MILCOVULUI STR. POIENII STR. CUZA VOD NR. PROIECT: 25/06/14-2010

1. Verificarea capacitatii portante a terenului de fundare

Calculul presiuni conventionale corectate p convbaza := 250 kN m


2

corectia de latime k1 := 0.05 cB := p convbaza k1 B1 1

k1-coeficient - pentru pamanturi coezive =0.1 -pentru pamanturi necoezive =0.05 B1 := 2.5 m

cB = 18.75

kN m
2

corectia de adancime Df := 2 ca := p convbaza Df-adancimea de fundare

( Df 2)
2
kN p conv = 268.75 2 m eo = 0.41m

p conv := p convbaza + cB + ca eo := Mo No

p max:=

eo No 1 + 6 B B

p max = 161.768 m

kN m
2

mai mic decat

1.2 p conv = 322.5

kN m
2

p min :=

eo No 1 6 B B

p min = 1.344m

kN m
2

mai mare decat 0

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina REABILITARE ANSAMBLU DE STRZI STR. BASARABILOR STR. BANULUI STR. MNSTIRII STR. MILCOVULUI STR. POIENII STR. CUZA VOD NR. PROIECT: 25/06/14-2010

2. Verificarea la alunecare pe talpa masivului


Ho - rezultanta fortelor de impingere orizontale -coeficient de frecare pe talpa fundatiei := 0 deg Ho := Eeh n max Nol := G1 + G2 + G3 + G4 n min + Eev n max unghiul dintre talpa zidului si teren

mh := 0.8 := 0.3

Fsl :=

( Nol cos ( ) + Ho sin ( ) )


Ho cos ( ) Nol sin ( ) mai mare ca 1.25

Fsl = 1.978

3. Verificarea la rasturnare Verificarea la rasturnare se va face in raport cu punct A, din schita de mai sus. d A1 := 1.25 m d A2 := 1.49 m d A3 := 1.8m d A4 := 2.05 m
d Aa :=0.85 m
Fsr :=

( G1 dA1 + G2 dA2 + G3 dA3 + G4 dA4) nmin ( Ee dAa ) nmax


mai mare ca 1.5

Fsr = 11.758

Intocmit, ing. Radu Mirita

Verificat, ing. Mihai Maleanu