Sunteți pe pagina 1din 28

MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI 1.1. SCOP Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia, verificarea si receptia lucrarii : MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 DN7 SI DN2 A2 LUCRARI DE CAI FERATE 1.2. DOMENIU DE APLICARE Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie a lucrarii mentionate la pct. 1, de la contractare pana la receptia finala. Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru executantii si beneficiarii lucrarilor. Conditiile tehnice si de calitate din caietul de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice de proiectare, executie, verificare si receptie aflate in vigoare la data intocmirii. Prevederile caietului de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului si beneficiarului de a respecta legislatia, instructiile CFR, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A LUCRARII Categoria de importanta a lucrarilor :"B", in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa Nr. 3 : "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor". 1.4. CLASA DE RISC A LUCRARII Clasa de risc a lucrarii : 1B , conform Ordinului M.T. 290 / 2000 . 1.5. DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE Duratele normale de functionare ( utilizare ), conform H G R 2139 / 2004: - suprastructura CF ( in functie de trafic si de material ).................min 25 ani ; - infrastructura pentru transport feroviar ........ 50 ani ; 1.6. AVIZE NECESARE Pentru executarea lucrarilor sunt necesare urmatoarele avize si acorduri : 1. Certificat de urbanism ; 2. Autorizatie de construire ; 3. Acord de mediu ; 4. Alte acorduri cerute prin Certificatul de urbanism. Avizele mentionate la pct.14, se vor intocmi si obtine in conformitate cu Legea 50/1991, Legea 453/2001 si a Metodologiei de aplicare din august 2005. CONDITII DE SIGURANTA CIRCULATIEI La executarea lucrarilor se vor lua masurile prevazute in Instructiile de serviciu CFR : - Instructia nr. 002/2001 - Regulament de exploatare tehnica feroviara - Regulament nr. 004/2006 - Semnalizare. - Instructia nr. 100/1997 - Miscare. - Instructia nr. 200/1998 - Remorcare si franare . - Instructia nr. 300/1982 - Instructia de intretinere a liniilor ferate. - Instructia nr. 302/1986 - Instructia pentru executarea lucrarilor de reparatie radicala a liniei ferate,retiparita 1997

- Instructiuni pentru lucrarile de reparatie capitala a liniilor de cale ferata. - Instructia nr. 305/1997 - Instructia privind fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii. - Instructia nr. 306/1972 - Instructiuni pentru determinarea defectelor sinelor si pentru verificarea sinelor in cale. - Instructia nr. 314/1989 - Instructia de norme si tolerante pentru constructiasi intretinerea caii ferate, linii cu ecartament normal. - Instructiuni nr. 317/2004 - Restrictii de viteza, inchideri de linie si scoaterea de sub tensiune a liniei de contact . - STAS 4392 - 84 - Asigurarea gabaritului de libera trecere pentru descarcarea materialelor. Lucrarile se vor executa in inchideri de linie sau sub circulatie si vor fi semnalizate conform Regulament de semnalizare nr.004/ 2006 Introducerea restrictiilor de viteza si inchiderile de linii vor fi tratate conform prevederilor Instructiunilor 317/2004. Programul inchiderilor de linie si al restrictiilor de viteza se stabileste de catre Sectia de intretinere impreuna cu constructorul si se avizeaza de catre Regionala CFR pe raza careia se executa lucrarea. Introducerea si ridicarea inchiderilor de linie si a restrictiilor de viteza pentru tipurile de lucrari descrise in acest caiet de sarcini, se va face conform procedurilor din Instructiile cf. nr. 317, 314, 341, 302, 303. Circulatia trenurilor in timpul lucrarilor si dupa redeschiderea sectoarelor pe care s-au executat lucrari, se va face cu restrictie de viteza. Aceasta va avea valoarea si durata de aplicare conform Instructiilor cf. nr. 317, 314,302, 303, pentru genurile de lucrari executate. Pe durata realizarii lucrarilor, executantul va nominaliza personalul responsabil pentru semnalizarea si avertizarea punctelor periculoase si asupra apropierii trenurilor. Conditiile in care anumite lucrari se pot executa si sub circulatie sunt precizate in cele ce urmeaza.

- Instructiuni nr.303/2003

1.8. CONDITII DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII


Conducatorul lucrarii va instrui formatia de lucru conform prevederilor din Normele de protectia muncii la intretinerea caii ( editia 1982 ) si va asigura conditiile pentru respectarea lor . La executarea lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii , protectia si igiena muncii din : Regulamentul privind protectia si igiena muncii aprobat prin Ordin nr. 9 / N /15.03.1993 al MLPAT ; Legea nr. 319 / 2006 legea securitatii si sanatatii in munca si Normele Metodologice de aplicare; Norme specifice de protectia muncii pentru transporturi pe calea ferata, conform Ordinului nr.26 din 11.01.2000 Din aceste norme se vor respecta cu strictete cele cuprinse in Partea I si Partea II si respectiv: - cap 1 Prevederi generale ; - cap. 2 Prevederi comune ; - cap 3 Activitatea de miscare ; - cap.4 Exploatare comerciala ; - cap.9 Activitatea de intretinere a caii . Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj in transporturi feroviare , rutiere si navale editia 1982 , aprobate prin Ordin nr. 9 / 25. 06.1982 al MTTc ; Partea I : cap. 1 cap. 11 ; Partea II : cap. 12 , cap. 13 ; Partea III: cap. 15 , cap. 18 Partea V: cap. 26, cap. 28, cap. 29;

Partea VI : cap. 32 , cap. 38 , cap. 39 ; Partea VII : cap. 41 ; Partea VIII : cap. 52 ; Partea IX : cap. 53 , cap. 54 , cap. 55 ; Pe timpul executiei lucrarilor se vor folosi agenti pentru protectia muncii care sa supravegheze circulatia vehiculelor rutiere si feroviare si sa avertizeze personalul muncitor asupra pericolelor ce se pot ivi pe timpul lucrului . Deoarece realizarea lucrarilor se va efectua cu inchideri de linie, se vor respecta prevederile specifice cuprinse in instructiile de serviciu cu privire la reparatiile radicale si capitale ale liniilor cf si anume: Instructia nr. 303, Instructia pentru restrictii de viteza si inchideri de linii nr. 317, Regulament de semnalizare nr. 4. Executantul nu va descarca si nu va depozita materiale in vecinatatea caii ferate sau a drumurilor invecinate , care pot afecta gabaritul de circulatie, sau care prin rasturnare pot afecta circulatia trenurilor sau a vehiculelor rutiere . Nici un utilaj nu va incepe lucrul daca nu a fost receptionat, pentru a avea garantia ca functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii si cu normele de protectia muncii specifice. Nu se va stationa in raza de actiune a utilajelor in lucru. Piesele in miscare ale instalatiilor vor fi prevazute cu aparatori. Nu se vor executa simultan lucrari in aceeasi sectiune transversala la nivele diferite. Se vor lua masurile corespunzatoare privind lucrul la inaltime. 1. 9. MASURI DE PROTECTIE PSI Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative referitoare la paza contra incendiilor : Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor M.I.nr.381/04.03/1993 si MLPAT nr.7 / N 03.03.1993. C 300 - 1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - MLPAT nr.20/N/11-07-1994, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 9/1994 . Ordinul M.A.I nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiei generale privind instruirea salarialtilor in domeniul situatiilor de urgenta . Ordinul M.A.I nr. 786 / 2005 privind modificarea si completarea Ordinului M.A.I nr. 712 / 2005. Legea 307 / 2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor . 1.10. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI Lucrarile prevazute in proiect nu sunt poluante si nu afecteaza mediul inconjurator. Se vor respecta prevederile cuprinse in : - Ordonanta de urgenta nr.195 / 22.12.2005 privind protectia mediului ; - Ordinul nr. 125/1996 a Ministerului Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea " Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator " ; - Legea nr. 107 / 1996 - Legea Apelor ; La executarea lucrarilor se vor lua masuri de protectia mediului specifice lucrarilor de terasamente, ca de exemplu - evitarea transportului materialelor in conditii poluante (vagoane si basculante neetanse, transportul pamantului in stare foarte uscata care poate provoca nori de praf, pamant sau balast foarte umed) . La terminarea lucrarilor executantul va lua masurile de degajare a terenului de materialele ramase in urma executiei si va asigura sectiunea de scurgere libera prin santuri. 1.11. TERMEN DE GARANTIE Termenul , respectiv perioada de garantie se stabileste prin contract , conform HGR nr. 273 /

1994 , art. 32 si Anexa 5. Durata perioadei de garantie acordata lucrarilor se stabileste conform Ordinului MLPTL - MF nr.1014 / 874 / 2001. 2. BREVIAR DE CALCUL PENTRU DIMENSIONARE - Lungimi linii : Km 13+500 : L = 300m km 14+890 : L = 812,75m - Tipul sinei : 49SB - Calitate sina : netratata termic - Tipul traverselor : traverse beton placate T13 in aliniament ; traverse de beton T 29 in curbe - Tipul prinderii : indirecta tip K ; cu cleme elastice tip SKL 12 in zona trecerii la nivel 85+16+ 87 = 188 seturi ; - Poza traverselor : 1800 traverse / Km in zona trecerilor la nivel; 1467 traverse / Km in aliniament si in curbe - Prisma caii : 25 cm sub talpa traversei - Latimea prismei caii la capatul traversei : 20 cm - Drenuri : longitudinal , Dn = 200mm ;

km 13+500 - L = 1x70m + 1x20m = 90m ; km 14+890 - L = 1x50m + 1x43m = 93m; drum pietruit L = 1x12m = 12
- Camine de vizitare si decantare: tuburi beton Di = 1000 mm - 6 buc ; - Suprafata GEOTEXTIL : dren 385mp ; Consolidare CF -132mp ; - Suprafata GEOGRILA : consolidare CF 864mp ; - Declivitate maxima : 5,89 - Trecere la nivel : Panouri elastice, L=1,80m/buc. Km 13+500 - Lungimea trecerii la nivel = 52,20m. Km 14+890 - Lungimea trecerii la nivel = 46,80m. Drum pietruit - Lungimea trecerii la nivel = 9,00m.

3. PLANSELE CARE GUVERNEAZA LUCRAREA Plan de situatie km 13+500 Profil in lung pe linia 1 Profil in lung pe linia 2 Profil transversal caracteristic P1 Profil transversal tip P1 Profil transversal tip P2 Profil transversal tip P3 Plan de situatie km 14+890 Profil in lung pe linia 1 Profil in lung pe linia 2 Profil in lung pe linia 3 Profil transversal caracteristic P1 Profil transversal caracteristic P2 Profil transversal caracteristic P3 9225-ASF-CF-1-PS-01 9225-ASF-CF-1-PL-01 9225-ASF-CF-1-PL-02 9225-ASF-CF-1-TC-01 9225-ASF-CF-1-TT-01 9225-ASF-CF-1-TT-02 9225-ASF-CF-1-TT-03 9225-ASF-CF-2-PS-01 9225-ASF-CF-2-PL-01 9225-ASF-CF-2-PL-02 9225-ASF-CF-2-PL-03 9225-ASF-CF-2-TC-01 9225-ASF-CF-2-TC-02 9225-ASF-CF-2-TC-03

4. MATERIALE , ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE LUCRARII 4.1. Sine Sinele trebuie sa respecte prevederile STAS 1900-89. Pentru sina se va respecta si STAS 2953 - 80 Sine grele de cale ferata tip 49. Dimensiuni.

a). Proprietati fizico si mecanice - Sina : calitatea I; - Marci de otel OS 90A , OS 90B; - Rezistenta la rupere : 880 - 1030 N / mmp; - Alungirea la rupere : min 10 %;

- Rezistenta la soc : nr de lovituri: 1


b). Aspect Suprafetele sinei pe talpa, inima si ciuperca trebuie sa fie netede, fara suprapuneri, rupturi, aschii, fisuri sau crapaturi. Pe sectiunile de capat sau pe suprafata gaurilor de eclisare nu se admit fulgi si nici urma de retasura . Sunt admise urmatoarele defecte rezultate din procesul de laminare : - bavuri mici la talpa,in limita tolerantei,daca aceasta nu impiedica asezarea sinei pe placa de baza ; - solzi cu adancimea in limitele tolerantelor,in afara de ciuperca,adancimea fiind determinata prin sondaj cu dalta; - mici defecte izolate pe suprafata sinelor pe o adancime in limitele tolerantelor si care sa nu influenteze buna comportare a sinei in cale,afara de treimea mijlocie a talpii,unde nu se admit asemenea defecte ; - proeminente pe inima, in limitele tolerantelor,cu conditia ca ele sa nu fie situate in zona de eclisare; c). Tolerante - Inaltimea sinei : 0,6 mm ; - Latimea talpii : 1,0 mm , - 1,1 mm ; - Latimea ciupercii : 0,5 mm ; - Asimetria profilului : 1,5 mm ; - Grosimea inimii : + 1,0 / - 0,5 mm ; - Inclinarea suprafetelor de eclisare : + 0,5 mm ; - Inaltimea de eclisare : 0,5 mm ; - Perpendicularitatea captelor : + 0,6 mm ; - Alte dimensiuni : 0,5 mm ; - Lungimea sinei : pana la 24.00 3,0 mm ; intre 24.00-36.00 m ; 4.0 mm ; - Abateri la centrarea si pozitia gaurilor in inaltime si lungime 0,5 mm ; - Abateri la masa : + 1 % ; - 2 % ; d). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizico-chimice si mecanice ale sinelor ; - Verificarea aspectului. Se face cu ochiul liber pentru fiecare sina. Sinele necorespunzatoare se resping ; - Verificarea formei. La fiecare sina se verifica rectilinitatea si simetria cu rigla si sablonul ; - Verificarea dimensiunilor. La fiecare sina. Sinele necorespunzatoare se resping ; - Verificarea prin defectoscopie. La fiecare sina. Sinele necorespunzatoare se resping . e). Documente de referinta - STAS 1900 89 Sine grele de cale ferata. Marci si conditii tehnice generale de calitate. 4.2. Traverse de beton precomprimat a). Proprietati fizico-chimice - Beton clasa C 40/50, cu abateri 5% pentru traverse categoria A, -10% pentru traverse categoria B. - Rezistenta la incovoiere: pe blochet la mijloc - fisurare : 150 kN 90 kN - rupere : 248 kN 155 kN b). Aspect - Conditiile de aspect sunt urmatoarele: Categoria traversei Conditia de aspect A B

Fetele vazute si talpa traversei Zone cu pori pe suprafetele decofrate

Stirbituri ale muchiilor traversei

Stirbituri la capetele traversei

Conditii de admisibilitate Fara segregari sau crapaturi Cu aria de la 25 pana la 100 Cu aria de la 25 pana la 100 mm2 si adancimea de max. 3 mm2 si adancimea de max. 5 mm, cel mult 3 zone pe traversa mm, cel mult 3 zone pe traversa Cu lungimea de max. 50 mm si o Cu lungimea de 50200 adancime de max. 5 mm, cel mm, fara ca rmatura sa mult 2 devina vizibila, cel mult 2 stirbituri pe o traversa stirbituri pe traversa Cu o adancime de max. 30 mm, Cel mult 3 stirbituri pe fara ca armatura sa devina traversa vizibila, cel mult 3 stirbituri pe traversa 10 10

Goluri in jurul armaturilor la capetele traverselor cu adancime maxima,mm Pelicula de beton in interiorul sau pe fata superioara a diblului Capatul diblului pe freta Sarma fretei iesita din traversa pe fata exterioara Reparatii la capete sau pe restul traversei c). Tolerante Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caracteristica geometrica

Nu se admite Nu se admite Nu se admite Nu se admite

Lungimea totala a traversei Latimea traversei la fata superioara si la cea inferioara (mm) Inaltimea traversei in axul diblurilor si la mijlocul traversei (mm) Distanta intre diblurile interioare ale traversei T13 Distanta intre diblurile aceluiasi blochet (mm) Distanta intre diblurile exterioare ale traversei Lungimea amprentei Distanta intre muchiile exterioare ale amprentelor, (mm) Distanta intre muchiile interioare ale amprentelor, (mm) Dezaxarea diblurilor aceluiasi blochet in plan orizontal, la partea superioara a traversei, fata de axul longitudinal al traversei (mm) Devierea de la pozitia perpendiculara a axelor diblurilor aceluiasi blochet, masurata ca distanta, pe fata superioara si inferioara a traversei, fata de un plan vertical de referinta(mm) Denivelarea fetei de sus a diblului fata de fata superioara a betonului Inclinarea fetei superioare a blochetilor in zona placii suport

Categoria traversei A B Abateri limita 10 20 +5 +6 -2 -3 +5 +6 -2 -3 +5,-2 2 1 +3,-2 1 2 +2,-1 1,5 2 +4,-2 2 +3,-2 +3,-1 2

11

12 13

0 , -3 1/191/22

0 , -5 1/18..1/22

Planitatea partii superioare a blochetului in zona de rezemare a placii suport, (mm) + 0,5 , - 1,0 + 0,5 , - 1,0 15 Iesirea capetelor de armatura 7 12 d). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate. - Verificarea dimensiunilor si abaterilor limita conform STAS 6657/2 89 si STAS 6657/3 - 89. - Verificarea aspectului. - Verificarea buletinelor care dovedesc clasa betonului. - Verificarea la incovoiere statica: fisurare rupere pentru loturi pana la 280 buc. 2 traverse 1 traversa pentru loturi intre 280 - 800 buc. 3 traverse 2 traverse pentru loturi > 800 buc. 4 traverse 3 traverse e). Documente de referinta - STAS 8116/1 - 88 Traverse prefabricate de beton precomprimat. Traverse pentru cai ferate normale. - STAS 6657/1 - 89 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice generale de calitate. - STAS 6657/2 - 89 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat.Reguli si metode de verificare a calitatii - STAS 6657/3 - 89 Elemente prefabricate de beton , beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. - C 156 - 89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 89. - NID 401 - 76 Izolarea electrica a traverselor de beton. 4.3. Piulite hexagonale Piulitele trebuie sa corespunda prevederilor STAS 3269-83; a). Proprietati fizico-chimice si mecanice - Caracteristicile mecanice sunt corespunzatoare grupei 5 din STAS 2700/4-80 pentru piulite de forma A si B si corespunzatoare grupei 6 din STAS 2700/4-86 pentru piulite de forma C; - Tipuri de piulite folosite: forma tip A, forma tip B, forma tip C ; b). Aspect - Conform STAS 2700/2-80.Categoria de executie semiprecisa ; c). Tolerante - Cu filet metric conform STAS 6564-73 cu tolerante 6H conform STAS 8164-68; - Adancitura conica la 120 trebuie sa fie pana la diametrul exterior al filetului ; d). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatle fizico-chimice si mecanice ale piulitelor pentru cantitatea aprovizionata ; - Verificarea grosimii si aderentei stratului de protectie se face conform STAS 7222-74; - Incercarea de deformare la rece se face prin strangerea piulitelor intre 2 bancuri, sarcina aplicanduse perpendicular pe fata laterala a piulitei pana ce dimensiunea piulitei se reduce cu 10 %. e). Documente de referinta - STAS 3269-83-Material marunt de cale ferta.Piulite hexagonale ; - STAS 2700/2-89; Organe de asamblare filetate. Tolerante; - STAS 2700/5-88; Organe de asamblare filetate. Conditii tehnice generale de calitate. Reguli pentru verificarea calitatii.; - STAS 2700/7-82; Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice si metode de verificare pentru piulite joase. Conditii tehnice de calitate. - STAS 2700/8-82; Organe de asamblare filetate. Caracteristici si metode de verificare pentru acoperiri de protectie; - STAS 2700/11-84; Organe de asamblare filetate. Conditii tehnice generale de calitate. Defecte de suprafata la piulite.

14

4.4. Suruburi Suruburile trebuie sa corespunda prevederilor STAS 3270-78. a). Proprietati fizico-chimice si mecanice - Conform STAS 2700/3-69 b). Aspect - Suruburile de cale ferata trebuie sa corespunda conditiilor din STAS 2700/2-69 executie semiprecisa. c). Tolerante - Precizia filetelor trebuie sa corespunda clasei 6 g, STAS 8165-68 ; - Tesirea si degajarea filetului va fi conform STAS 3508-70; - Tesitura c la capul surubului va fi conform STAS 4924-69 ; - Raza de racordare r, dintre capul surubului si tija va fi conform STAS 2700/2-76; d). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizicochimice si mecanice de pe laturile suruburilor; - Verificarea aspectului: cu ochiul liber; - Verificarea dimensiunilor-conform STAS 2700/5-69 prin masurare cu instrumente obisnuite de masurat si cu calibre; - Verificarea rezistentei la indoire. Se executa la rece introducand suruburile pana la jumatate din lungimea lor in gaura practicata intr-un bloc de fonta sau otel. Gaura trebuie sa aiba diametrul corespunzator diametrului suruburilor care se verifica astfel ca acestea sa poata fi introduse usor. Peretii gaurii trebuie sa fie racordati la suprafata blocului cu o raza egala cu jumatatea diametrului (d) al surubului. Suruburile se indoaie la 450 prin lovituri usoare de ciocan, apoi se indreapta. Dupa indreptare, suruburile nu trebuie sa prezinte rupturi sau crapaturi. e). Documente de referinta - STAS 3270-78 Material marunt de cale ferata. Suruburi. - STAS 2700/2-89 Organe de asamblare filetate. Tolerante; - STAS 2700/3-89 Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice si metode de incercare pentru suruburi si prezoane; - STAS 2700/5-88 Organe de asamblare filetate. Conditii tehnice generale de calitate. Reguli pentru verificarea calitatii; - STAS 2700/6-92 Organe de asamblare filetate. Marcarea organelor de asamblare filetate din otel nealiat sau slab aliat; - STAS 2700/8-82 Organe de asamblare filetate. Caracteristici si metode de verificare pentru acoperiri de protectie; - STAS 2700/13-89 Organe de asamblare filetate.Raze de racordare si rugozitati. - STAS 3508/1-80 Iesirea si degajarea filetului. Filet metric. ISO de uz general. - STAS 3508/3-70 Iesirea si degajarea filetului. Filet metric conic. - STAS 3508/4-70 Iesirea si degajarea filetului..Filet conic in inch. - STAS 6085-86 Verificarea calitatii loturilor de produse. Metode de prelevare a esantioanelor pentru produse in bucati; - STAS 3160/2-84 Verificarea calitatii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil. 4.5. Tirfoane Tirfoanele trebuie sa corespunda prevederilor STAS 1521-84. a). Proprietati fizico-chimice si mecanice - Tirfoane tip B ; - Otel rotund STAS 794 - 80 / 0l 42-1 SREN 10025 / 2 - 2004 ; - Rezistenta la tractiune a tirfoanelor calculata pentru sectiunea in care s-a produs ruperea trebuie sa fie de min. 360N/mmp. b). Aspect - Suprafata tirfoanelor trebuie sa fie neteda,fara bavuri,crapaturi,suprapuneri sau arderi de material ;

- Suprafata tirfoanelor nu trebuie sa prezinte asperitati : mai mari de 0,6 mm ; - Filetul trebuie sa fie neted, uniform, fara spire rupte, bavuri sau suprapuneri de material. Muchia spirelor trebuie sa fie ascutita si continua, fara zimti ; - Varful tirfonului, trebuie sa fie tronconic ; - Tirfoanele nu trebuie sa prezinte abateri de forma ale capului care sa impiedice montarea lor . c). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizico-chimice si mecanice ale tirfoanelor aprovizionate ; - Verificarea dimensiunilor prin masurare cu instrumente obisnuite de masurat si cu calibre ; - Verificarea aspectului : vizual ; - Verificarea la indoire. Tirfoanele nu trebuie sa prezinte fisuri sau rupturi dupa indoire la 900 la rece. - Verificarea se va face pe 0,5 % tirfoane din latime , dar nu mai putin de 10 tirfoane. - Verificarea la tractiune. Se face pe 0,5 % tirfoane din latime dar nu mai putin de 10 tirfoane. Se face prinzand tirfoanele intre bacurile unei masini de incercare la tractiune si supunandu-se la tractiune pana la rupere. Ruperea nu trebuie sa se produca la imbinarea capului cu tija. - Rezistenta la rupere trebuie sa fie de 360 N/mmp; - Verificarea masei. Se face prin cantarire pe 100 de tirfoane determinandu-se masa medie. - Daca la verificarile la indoire, tractiune, masa, rezultatele sunt necorespunzatoare, verificarile se repeta pe un numar dublu de tirfoane. Daca la incercarea repetata un singur rezultat este necorespunzator, lotul se respinge . d). Documente de referinta - STAS 1521 - 84 - Material marunt de cale ferata. Tirfoane. - STAS 3160/2-84-U32 Verificarea calitatii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil. 4.6. Clesti pentru sine grele Clestii trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2952/3-92. a). Proprietati fizico-chimice si mecanice - Cleste 49 - STAS 2952/3 -92; Material marunt de cale ferata. Clesti pentru sine grele. - Otel OL 42 - STAS 500/2 -80; Oteluri de uz general pentru constructii. Marci. b). Aspect - Clestii nu trebuie sa prezinte discontinuitati ale suprafetelor,suprapuneri de material,urme de retasura, sufluri, fisuri, rupturi, bavuri, proeminente locale sau asperitati ; - Se admit suprapuneri de material cu o adancime de max 1 mm ; c). Tolerante : - Lungime : + 2 mm ; - Dimensiunile profilului : + 0,75 m ; - 0,50 mm ; - Perpendicularitatea capetelor retezate : + 2 mm ; - Diametrul gaurii : + 0,5 mm ; - Abateri limita pentru masa medie a 100 clesti : + 2 % ; d). Probe, teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizicochimmice si mecanice ale clestilor ; - Verificarea dimensiunilor. Se face pe 100 buc la un lot de max. 20.000 buc aprovizionate. Verificarea se face cu instrumente universale de masurat; - Verificarea aspectului: cu ochiul liber ; - Verificarea masei prin curatire pe 100 buc. Se determina masa medie ; - Verificarea la montare. Se face pe 2 clesti din lotul aprovizionat. Daca un singur cleste nu asigura conditiile de montare, lotul se respinge. e). Documente de referinta -STAS 2952/3-92-Material marunt de cale ferata.Clesti pentru sine grele.

4.7. Sistem de prindere elastica Skl Clema elastica Skl 12 si saiba Uls 6 - conform Agrement tehnic nr. 011 - 08 / 009 - 1996 Sistemul de prindere elastica KS compus din clema elastica Skl 12 si saiba Uls 6 sunt proiectate a fi utilizate pe calea cu sau fara balast, sina tip 49, 54 E, 60 si 65, traverse din lemn sau din beton, pentru a inlocui clestele,si inele resort de la prinderea indirecta tip K, in vederea asigurarii elasticitatii caii si a reducerii nivelului de zgomot si vibratii. Acest sistem nu poate fi folosit la calea cu joante, sina tip 49 la prinderea sinei la joante , unde dimensiunile constructive ale ecliselor utilizate in prezent nu permit decat utilizarea sistemului de prindere indirecta tip K cu clesti rigizi. a). Proprietati fizico-chimice si mecanice Clema elastica Skl 12 - Otel arc 38Si7 conform DIN 17221 sau DIN 17222 - Bara rotunda otel 13 mm, supusa unor indoiri succesive prin prelucrare la cald si supusa unui tratament termic de imbunatatire . - Dimensiuni de gabarit 170 x 68,5 x 44,5 mm, masa medie a clemei = 0,520 Kg / buc - Clema este acoperita cu o solutie de protectie anticoroziva Saiba Uls 6 - Otel tip St 2 K 60, St 44 - 2 K 60 sau St 52 - 2 K 60 conform DIN 17100 - Rondele de otel cu grosime de 4 mm avand exterior = 47 mm si interior = 23 mm,0,042 Kg / buc. b). Aspect - Clemele nu trebuie sa prezinte discontinuitati ale suprafetelor, suprapuneri de material,urme de retasura, sufluri, fisuri, rupturi, bavuri, proeminente locale sau asperitati ; c). Caracteristici - Duritate cleme 400 - 460 HV 30 - Elasticetate cleme : - deformatie elastica min. 7.0 mm - deformatie remanenta max. 0,20 mm - Forta de apasare a prinderii pe talpa sinei - min. 2000 daN / prindere - Forta de fugire in lung a sinei in prindere min. 800 daN / prindere - Cuplul care produce rotirea sinei in prindere min. 0,25 kNm / 1 grad d). Probe, teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizico-chimice si mecanice ale clestilor ; - Verificarea dimensiunilor. Se face pe 100 buc la un lot de max. 20.000 buc aprovizionate. - Verificarea se face cu instrumente universale de masurat; - Verificarea aspectului: cu ochiul liber ; - Verificarea masei prin curatire pe 100 buc. Se determina masa medie ; - Verificarea la montare. Se face pe 2 clesti din lotul aprovizionat. Daca un singur cleste nu asigura conditiile de montare, lotul se respinge. e). Documente de referinta -Agrement tehnic nr.011-08 / 009-1996 4.8. Placi pentru sine grele Placile trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2952/2-92. a) Proprietati fizico-chimice-mecanice -placi 49 STAS 2952/2-92 -otel OL42 SREN 10025 / 2 - 2004 Pentru marirea rezistentei la coroziune a placilor, se recomanda ca otelul sa aiba un continut de 0.20.3% Cu. b) Aspect Placile nu trebuie sa prezinte discontinuitati ale suprafetelor, suprapuneri de material, urme de retasura, sufluri, fisuri, rupturi, bavuri, proeminente locale sau asperitati. Se admit suprapuneri de material cu o adancime de maximum 1.0 mm.

c) Tolerante Lungime (latura perpendiculara pe directia rebordurilor) 2 mm Latime (latura paralela cu directia rebordurilor) 3 mm Grosime (considerata intr-un plan vertical longitudinal) + 1.0mm , -0,5 mm Perpendicularitatea capetelor retezate (masurata cu echerul aplicat pe laturile placii, masurarea facandu-se in prelungirea laturii paralela cu directia rebordurilor) 3 mm Grosimea rebordului: -la partea inferioara... 0.5 mm -la partea superioara . 0.5 mm Inaltimea rebordului.. 0, + 1.0 mm Distanta dintre fetele interioare de jos ale rebordurilor0 ,+ 1.0 mm Distanta de la marginea laterala a placii la fata interioara de jos a rebordului, de ambele parti. 2 mm . Inclinarea suprafetei superioare de asezare a talpii sinei fata de un plan orizontal, paralel cu talpa placii (la placile cu inclinare)... 0.1% Planitatea suprafetei superioare de asezare a talpii sinei: -convexitate uniforma, sageata maxima . 0.4 mm/100 mm -concavitate locala langa gaurile pentru tirfoane sau concavitate uniforma nu se admite Planitatea suprafetei interioare de rezemare pe traversa, masurata in ambele directii (longitudinal si transversal): -convexitate uniforma , sageata maxima ........ 0.3 mm/100 mm -concavitate uniforma Dimensiunile locasului pentru surubul vertical: -cotele 17.5 si 28 .. 0 , -1,0 mm -cota 56.5 . + 0.5 mm , -1 mm Diametrul gaurilor . + 0.5 mm ,- 0,2 mm Distanta dintre: -centrele gaurilor (pe ambele directii): - la placile pentru traverse de lemn ... 1.0 mm - la placile pentru traverse de beton 0.5 mm -centrele gaurilor si fetele interioare de jos ale rebordurilor (pe directia longitudinala): - la placile pentru traverse de lemn.. 1.0 mm - la placile pentru traverse de beton. 0.5 mm Dezaxarea centrelor gaurilor fata de axele de simetrie longitudinale si transversale - la placile pentru traverse de lemn. . 1.0 mm - la placile pentru traverse de beton. 0.5 mm Abaterea limita pentru masa medie a 100 de placi .. 2% c). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizico-chimice si mecanice ale placilor aprovizionate si care se va face conform standardelor in vigoare; - Verificarea calitatii placilor se face pe loturi formate din placi de acelasi tip, aceeasi marime, aceeasi sarja de material si executate prin aceleasi procedee tehnologice. Volumul loturilor este de maxim 2000 bucati placi simple sau maximum 1000 bucati placi pod. - Verificarea dimensiunilor prin masurare cu instrumente universale de masurat, calibre si sabloane; - Verificarea aspectului : vizual ; - Verificarea masei se face prin cantarire pe un numar de 100 bucati placi determinandu-se masa medie, lotul necorespunzator respingandu-se; - Incercarea la tractiune, conform STAS 200-87. d). Documente de referinta - STAS 2952/2-92 Material marunt de cale ferata. Placi pentru sine grele. - fisa UIC 864-6 referitoare la abateri limita, tolerante, reguli de decupare si pregatire a epruvetelor si reguli si metode de verificare;

- fisa UIC 864-7 referitoare la forme si dimensiuni; - STAS 3160/2-84; Verificarea calitatii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Procedee si tabele statistico-matematice pentru verificarea calitatii prin atribute. - STAS 200-87 Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune. - SREN 10025 / 2 - 2004 ; Oteluri de uz general pentru constructii. Marci. 4.9. Eclise pentru sine grele Eclisele trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2952/1-92. a) Proprietati fizico-chimice-mecanice -eclise STAS 2952/2-92 -otel OL42 STAS 500/2-80 Pentru marirea rezistentei la coroziune a placilor, se recomanda ca otelul sa aiba un continut de 0.20.3% Cu. b) Aspect Eclisele nu trebuie sa prezinte discontinuitati ale suprafetelor, suprapuneri de material, urme de retasura, fisuri, rupturi, bavuri, proeminente locale sau asperitati. Suprafetele trebuie sa fie netede. Se admit suprapuneri de material cu o adancime de maximum 0.5 mm. Eclisele trebuie sa reziste la indoire la rece sub un unghi de 90 fara sa apara fisuri sau crapaturi. Eclisele nu trebuie sa prezinte, sub actiunea socului aplicat asupra imbinarii, deformatii, fisuri sau rupturi. c). Tolerante Lungimea eclisei (masurata pe axa longitudinala) 3 mm. Distanta dintre centrele gaurilor vecine pentru suruburi . 0,5 mm Pozitia centrelor gaurilor pentru suruburi fata de muchiile de sus sau de jos ale eclisei .. +0.5 mm Celelalte dimensiuni..+0,75mm , - 0,50 mm Perpendicularitatea capetelor retezate (masurata cu echerul aplicat pa latura superioara sau inferioara a eclisei, in prelungirea laturii superioare sau inferioare mai scurte)..2 mm Planitatea ecliselor: -sageata in plan vertical, cand partea centrala a eclisei se ridica deasupra extremitatilor . 0.1 mm/100mm -sageata in sens vertical, cand partea centrala a eclisei este lasata sub extremitati.. nu se admite -sageata in sens transversal ... max. 0.16 m/100mm. Daca in mod exceptional eclisa prezinta doua curburi in sens vertical, aceleasi tolerante se aplica separat pentru fiecare. Lungimea coardei in acest caz este definita ca distanta intre doua puncte de contact. Inclinarea planelor suprafetei de contact cu ciuperca si talpa sinei,masurata pe inaltimea cotata a pantei 0.3 mm Inaltimile dintre intersectiile planelor suprafetelor inclinate (de contact cu ciuperca si talpa sinei) si planele fetelor verticale interioare si exterioare ale eclisei 0.5 mm Diametrul gaurilor 0.5 mm Dimensiunile gaurilor ovale: -la partea de intrare a sculei de gaurire 0.5 mm , + 1,0 mm -la partea de iesire a sculei de gaurire - 0.5 mm Masa medie a 100 de eclise . 2 % d). Probe si teste - Verificarea certificatului de calitate si a buletinelor de incercari care atesta proprietatile fizico-chimice si mecanice ale ecliselor aprovizionate si care se va face conform standardelor in vigoare; - Verificarea calitatii ecliselor se face pe loturi formate din eclise de acelasi tip, aceeasi marime, aceeasi sarja de material si executate prin aceleasi procedee tehnologice. Volumul loturilor este de maxim 2000 bucati. - Verificarea dimensiunilor se face prin masurare cu instrumente universale de masurat, calibre si

sabloane. Sagetile longitudinale si transversale se verifica cu ajutorul unei rigle avand sectiunea transversala in forma de cornier. - Verificarea aspectului se face cu ochiul liber; - Verificarea masei se face prin cantarire pe un numar de 100 bucati placi determinandu-se masa medie, lotul necorespunzator respingandu-se; - Incercarea la tractiune, conform STAS 200-87. - Incercarea la indoire si la soc se fac conform STAS 2952/1-1992. e). Documente de referinta - STAS 2952/1 Material marunt de cale ferata. Eclise pentru sine grele. - STAS 200-87 Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune. - STAS 500/2-80. Oteluri de uz general pentru constructii. Marci. - STAS 880-88. Oteluri carbon de calitate pentru tratament termic destinate constructiei de masini.Marci si conditii tehnice de calitate. - STAS 3160/2-84 Verificarea calitatii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Procedee si tabele statistico-matematice pentru verificarea calitatii prin atribute. 4.10. Piatra sparta a). Proprietati fizico chimice si mecanice - natura rocilor: magmatica - calitatea pietrei sparte: calitatea I - Conditii de admisibilitate pentru caracteristicile fizico - mecanice : Coeficientul Los Angeles, se determina conform SR EN 1097 - 2, utilizand conditiile din anexa C a SR EN 13450. LA este incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare a pietrei sparte. Categoriile pentru valorile maxime ale coeficientului LA sunt urmatoarele : Categoria Coeficientul Los Angeles , % A LA 14 B LA 20 Rezistenta la fragmentare prin impact ( Ri ) se determina conform SR EN 1097 - 2 utilizand conditiile din anexa D a SR EN 13450. Categorii pentru valorile rezistentei la impact : Categoria Valoarea la impact , % A Ri 14 B Ri 22 Rezistenta la uzura ( RDe ) se determina conform SR EN 1097 1, utilizand conditiile din anexa E a SR EN 13450. Categorii pentru valorile rezistentei la uzura : Categoria Coeficientul micro - Deval , % A RDe 11 B RDe 15 Masa volumica reala se determina conform SR EN 1097 - 6, anexa B si trebuie sa fie mai mare sau egal 2400 kg / mc. Absorbtia de apa a granulelor se determina conform SR EN 1097 6 anexa B Categorii pentru valorile absorbtiei de apa : Categoria Absorbtia de apa , % A 1,5 B 2,5 Rezistenta la inghet dezghet se determina conform SR EN 1367 - 1, utilizand conditiile stabilite in anexa F a SR EN 13450 sau prin incercarea sensibilitatii la actiunea sulfatului de magneziu conform SR EN 1367 - 2 utilizand conditiile stabilite in anexa G a SR EN 13450. Conform conditiilor stabilite din anexa F a SR EN 13450, rezulta urmatoarele valori : Categoria Pierderea de masa , %

A* 1,5 B* 2,5 *Se determina numai in cazul in care absorbtia de apa este mai mare decat 0,5 % Rezistenta la radiatia solara - insolatia ( SONNENBRAND ) Daca se observa semne datorate insolatiei la o roca bazaltica, incercarea se realizeaza conform SR EN 1367 - 3 si rezultatele trebuie declarate. Densitatea in gramada in stare de umiditate naturala se stabileste conform STAS 4606 si rezultatele trebuie declarate

b). Aspectul Caracteristica Natura

Conditii de admisibilitate Magmatica - roci plutonice: granite, sienite, granodirite, diorite, gabrouri; - roci hipoabisale:microdiorite, microgranite, dolerite, diabaze; - roci vulcanice: riolite, trahite, adezite, dacite, bazalte; -Omogen din punct de vedere al compozitiei mineralogice si compactitatii; -Sa nu prezinte zone alterate sau cu inceput de alterare; -Sa nu contina minerale care sa duca la o alterare rapida in timp;

Metoda de verificare

SR EN 932 - 3

Aspect

c). Tolerante -Forme si dimensiuni: Conditii de admisibilitate pentru ciururi cu ochiuri patrate Caracteristica Metoda de verificare Categoria B Categoria A Sort 31,5 - 63 mm 31,5 - 50mm Granulozitate SR EN 933 - 1 Conform SR EN933- 1 Continut de granule care raman pe sita cu 100 100 ochiuri patrate - 80 mm. Continutul de granule care trec pe sita cu 100 97 - 100 ochiuri patrate - 63 mm Continutul de granule, care trec pe sita cu 70 - 99 65 - 99 ochiuri patrate - 50 mm. Continutul de granule , care trec pe sita cu ochiuri patrate - 40 mm 30 - 65 Continutul de granule , care trec pe sita cu 1 - 25 Conform SR EN933- 1 ochiuri patrate - 31,5 mm Continutul de granule , care trec pe sita cu 0-3 Conform SR EN933- 1 ochiuri patrate - 22,4 mm - Continut de impuritati: Proba prelevata nu trebuie sa contina corpuri straine: bucati de lemn, carbune, frunze, pietre de rau, metal, plastic, etc. Determinarea se face vizual. Este datoria producatorului sa se asigure ca, daca sunt identificate substante periculoase, continutul acestora nu depaseste limitele admisibile in vigoare. d). Probe si teste Se vor face cu un laborator autorizat de Inspectia de Stat in Constructii si AFER.

Nr. Denumirea incercarii / verificarii Metoda de incercare / verificare crt. 1 Caracteristici petrografice-mineralogice SR EN 932 3 2 Granulozitatea SR EN 933 - 1 3 Continutul de particule fine 4 Forma granulelor SR EN 933 - 4 5 Lungimea granulelor subler 6 Coeficientul Los Angeles SR EN 1097 - 2 SR EN 13450 7 Rezistenta la fragmentare prin impact 8 Rezistenta la uzura SR EN 1097 - 1 ; SR EN 13450 9 Masa volumica reala SR EN 1097 - 6, Anexa B 10 Absorbtia de apa 11 Rezistenta la inghet-dezghet SR EN 1367 - 1,2 ; SR EN 13450 12 Rezistenta la radiatia solara SR EN 1367 - 3 13 Continutul la impuritati vizual 14 Densitatea in gramada STAS 4606 e). Documente de referinta -SR 2246 : 1996 Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata . -SR EN 13450 / 2003 Agregate pentru balast de cale ferata . 4.11. Pietris neciuruit La executia stratului se va utiliza balast de rau, sort 0,05 - 71 mm; Coeficientul de neuniformitate Un > 15 ( STAS 7582 - 91 ); Gtranulatia continua ; Conditiile tehnice si controlul calitatii se vor efectua conform prevederilor STAS 662 - 89. Document de referinta : STAS 2247 - 1971 4.12. Nisip - STAS 662 1969 La partea inferioara a stratului de repartitie se va utiliza nisip, sortul 0,05 - 7,1 mm; Coeficientul de neuniformite Un > 17 ( STAS 7582 - 91 ); Granulatia continua; 4.13. Geotextile a). Proprietati fizico chimice si mecanice Pentru mentinerea caracteristicilor granulometrice ale stratului portant care-i confera insensibilitate la inghet se prevede sa se interpuna un geotextil netesut, avand functia de separare a straturilor, care sa impiedice ascensiunea particulelor fine din baza in stratul portant, ca urmare a efectului de pompaj determinat de trecerea rotilor materialului rulant. Pentru geotextil s-au impus urmatoarele caracteristici minimale: - greutatea specifica : 260g/mp ; - rezistenta la tractiune : 20KN / m - rezistenta la poansonare cu poanson CBR: 2500 N; - permeabilitatea kv sub sarcina de 20 kPa: 5 x 10-4 m/sec. - deschiderea porilor O90 : 0.06 - 0.20 mm. b). Aspectul Suprafetele de geotextil asternute sa fie bine intinse, fara incretituri. Se prezinta sub forma de paturi sau straturi textile suple si rezistente.Tip geotextilului este netesut, fixat mecanic sau termic iar materialul de provenienta polimer nou, fibra continua. c). Documente de referinta - EN 964- Geotextile si produse inrudite. Determinarea grosimii la presiuni stabilite. - EN 965- Geotextile si produse inrudite. Determinarea masei pe unitatea de suprafata. - EN 12236- Geotextile si produse inrudite. Incercarea de perforare statica (CBR)

- EN 13250- Geotextile si produse inrudite. Caracteristicile impuse pentru utilizarea la constructia CF. - DIN 18134- Incercari de compresiune cu placa. 4.14. Agregate naturale minerale pentru betoane - STAS 1667 / 76 -NISIP - sort 0 - 7 mm ( nisip de rau ) ; -parte levigabila - max 2 % ; -Pietris neciuruit - sort 7-31 mm ; parte levigabila 0 % ; -Zona de granulozitate : II ; 4.15. Ciment -Tip ciment : I 42,5 SR 388 / 1995 ; -Constanta de volum si timp de priza conform SR EN 196-3/1997 ; -Starea de conservare conform Anexei VI. 1 pct A1, B1 NE 012 / 1999 ; 4.16. Apa pentru betoane -Calitatea conform Anexei VI.1 si pct.4.3 din NE 012/99 4.17. Aditivi - STAS 8625 - 90 -Aditiv plastifiant mixt DISAN A ( max 5 % substanta uscata fata de masa ciment ) ; 4.18. Betoane - STAS 3622 / 1986 - Betoane de ciment clasificare. -Clasa de rezistenta C 6/7,5 ( B 100 ) la fundatie canalizare ; -Dozajul minim de ciment 325 kg/mc -Clasa de expunere : 2 b; -Tip ciment II / A - S 32,5(R) ; Aditiv folosit : plastifiant DISAN A; -Agregate : 0-31 mm ; -Consistenta beton proaspat T3/T4 ; Raport maxim apa/ciment : 0,40; Prepararea betonului proaspat se va face strict in conformitate cu prevederile NE 012-1999 in statii sau fabrici de betoane atestate de ISC al caror laborator este autorizat de MLPTL . - Abaterile admise la dozarea materialelor componente ale betonului vor fi maximum : 3 % la agregate; 2% la ciment si apa ; 3 % la adaosuri ; 4.19. Trecerile la nivel cu liniile de cale ferata Se vor utiliza Panouri de cauciuc pentru treceri la nivel. Panourile din cauciuc pentru treceri la nivel vor indeplini intocmai caracteristicile tehnice din AGREMENTUL TEHNIC emis de AFER. Exista mai multe tipuri de panouri functie de trafic. La aceasta lucrare se vor folosi urmatoarele tipuri : - panouri pentru trafic greu pentru linie CF in aliniament; - panouri pentru trafic greu pentru linie CF in curba; 4.20. Geogrile a). Proprietati fizico chimice si mecanice Pentru ranforsare s-au prevazut geogrile biaxiale cu noduri rigide, integrate, avand urmatoarele caracteristici minimale: - tip material : propilena sau polimer asemanator, cu densitate mare; - rezistenta la intindere in sens longitudinal: 30 KN/m; - rezistenta la intindere in sens transversal: 30 KN/m; - rezistenta la intindere pe ambele directii principale la alungirea de 2%: 10 KN/m; - rezistenta la intindere pe ambele directii principale la alungirea de 5%: 10 KN/m; - deschiderea ochiurilor pe ambele directii principale: 40 mm; - rezistenta la ultraviolete;

- sa poata lucra intre -30 si +50 C; - latimea minima: 4 m

5.

MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE

La executarea lucrarilor prevazute in proiect se vor folosi urmatoarele tipuri de utilaje : -utilaje pentru executarea sapaturilor si umpluturilor: buldozere pe tractor de 65-80 CP si 81-180 CP( STAS 9461 - 87 ) ; -incarcatoare pe pneuri cu cupa de2,6 3,9 m.c. ( STAS 9346-88); -autobasculante de diferite capacitati pentru transportul pamantului ; -placi vibratoare de 0,7 t ( STAS 9889 - 80 ) ; -cilindrii compactori statici de 10-12 tone ( STAS 9348 - 80 ) ; -betoniere pentru prepararea betoanelor si a pamantului stabilizat ( STAS 11133 - 78 ) ; -autocisterne pentru transportul apei pentru lucrari de terasamente ; -automacarale pentru ridicarea si manipularea materialelor . -utilaje pentru executarea lucrarilor de cale: macarale portal pentru scoaterea si introducerea panourilor de linie din linie si in cale, utilaje de mica mecanizare pentru lucrari de linii c.f. Utilajele vor putea incepe lucru daca au fost receptionate, pentru a avea garantia ca functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii. Revizia instalatiilor si utilajelor se va face la termenele stabilite de catre mecanicul sef al executantului, conform reglementarilor in vigoare. Alte utilaje si echipamente Indicatoare de restrictie de viteza; Paleta de acoperire; Scurtcircuitoare; Cabluri ocolitoare longitudinale si cabluri transversale de suntare; Bluze reflectorizante; Salopete, manusi, ochelari; Echipa de supraveghere si intretinere ( dupa amiaza si sarbatorile legale ). Agenti de protectie a muncii.

6. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR


6.1. Situatia existenta Pe traseul centurii intre A1 - DN7 si DN2 - A2 exista doua treceri la nivel cu calea ferata, amplasate la km 13+500 si respectiv km 14+890 pentru acces in incinta unor societati comerciale si a unei unitati militare. Linia cf care intra in unitatea militara intersecteaza si un drum pietruit, intersectie care nu este amenajata cu trecere la nivel. Trecerea de nivel de la km 13+500 a fost amenajata. Aceasta intersectie se realizeaza sub un unghi de 30 , este prevazuta cu contrasine si prezinta deficiente la nivel si ecartament, joante cazute si degradari ale sistemului rutier. Aceasta linie este acoperita de semnalul M. Linia ( o vom numi linia 1 ) se desprinde din linia Agrisol International = km 0+000 al liniei 1, iar dupa trecerea la nivel exista un schimbator de cale prin care se asigura circulatia in incinta societatii pe doua linii. Trecerea la nivel de la km 14+890 este amplasata pe o curba cu raza de 160m, sub un unghi de 28 , este prevazuta cu contrasine si prezinta deficiente care constau in sine defecte cu uzuri laterale avansate, cu patinaturi si capete batute, largiri de ecartament ale liniilor, joante cazute, precum si degradari ale sistemului rutier. Linia cf ( o vom numi Linia 1 ) care se desprinde din linia SC Ilfoveana la km 26+739,43 ( km 0+000 pentru linia 1 ) prin schimbatorul S4 (tip 49, R= 300, tg. 1:9, deviatie stanga ), trece prin schimbatorul S2 ( tip 49, R= 300, tg. 1:9, deviatie stanga ), intersecteaza centura, trece prin schimbatorul FN1 ( tip 49, R= 190, tg. 1:6,6, deviatie dreapta ), se desfasoara in lungul unei platforme si se termina cu opritorul 1. Linia este echipata cu sina tip 40 pe traverse de beton si prezinta uzuri laterale avansate, joante cazute, prinderi directe incomplete, traverse cu fisuri longitudinale, piatra sparta din prisma caii colmatata in proportie de 80 %, sistem de drenare a apelor pluviale nefunctional. Aceasta linie este prevazuta cu linie de evitare cu lungimea de 62.61m masurata din PG al schimbatorului S2. Linia este acoperita de semnalul M2. Linia 2 porneste din schimbatorul FN1 ( km 0+000 al liniei 2 este PG al lui FN1 ), trece prin

FN2 ( tip 49, R= 190, tg. 1:9, deviatie dreapta ), se termina cu opritorul 2, este echipata cu sina tip 40 pe traverse de beton. Deficientele liniei constau in sine defecte cu uzuri laterale avansate, cu patinaturi si capete batute, joante cazute, largiri de ecartament, prinderi directe incomplete, traverse cu fisuri longitudinale, piatra sparta din prisma caii colmatata in intregime, sistem de drenare a apelor pluviale nefunctional. Linia 3 porneste din schimbatorul FN2 ( km 0+000 al liniei 2 este PG al lui FN1 ), intra in incinta unitatii militare, se desfasoara in lungul unei rampe ( lungimea rampei este de 70 m si a planului inclinat de 10m) si se termina cu opritorul 3. Aceasta linie este echipata cu sina tip 40 pe traverse de beton si prezinta sine defecte cu uzuri laterale avansate, cu patinaturi si capete batute, joante cazute, largiri de ecartament, prinderi directe incomplete, traverse cu fisuri longitudinale, piatra sparta din prisma caii colmatata in iproportie de 75%, sistem de drenare a apelor pluviale nefunctional. 6.2. Situatia proiectata Datorita lucrarilor de modernizare ce urmeaza sa se execute la centura rutiera a Municipiului Bucuresti este necesar sa se realizeze lucrari in zona trecerilor la nivel si a liniilor descrise mai sus. Pentru trecerea la nivel cu calea ferata de la km 13+500 se vor executa: Retrasarea curbei cu raza de 210m care permite pastrarea amplasamentului trecerii la

nivel si al unghiului sub care se intersecteaza cele doua cai de comunicatie. Extinderea trecerii la nivel pe toata latimea proiectata a drumului care va avea 4 benzi

de 3,5m, acostamente de 1,5m, zona mediana de 1,5m si se va realiza din panouri elastice pentru trafic greu cu lungimea de 1,80m. Linia din pasaj se va echipa cu sina tip 49SB, pe traverse de beton, cu poza de 1800 traverse / km si prinderi de tip SKL 12. Trecerea la nivel va fi semnalizata cu indicatoare rutiere. Reamplasarea schimbatorului de cale FN1 in pozitia schimbatorului R1. Joanta de varf

a acestuia se va monta la 5m de ultimul panou elastic. Dezafectarea unei portiuni din platforma de beton din incinta Demontarea liniilor pe lungimea curbelor Retrasarea curbelor liniilor L1 si L2 dupa schimbatorul R1 astfel incat sa se pastreze

aliniamentele acestor linii si sa se evite situatiile de neinsciere in gabaritul de libera trecere al materialului rulant. Montarea liniilor 1 si 2 ce vor fi echipate cu sine tip 49SB pe traverse de beton.

Pentru trecerea la nivel cu calea ferata de la km 14+890 se vor executa: Reamplasarea trecerii la nivel prin corectarea unghiului sub care trebuie realizata : 30

Trecerea la nivel proiectata se va extinde pe toata latimea proiectata a drumului care va avea 4 benzi de 3,5m, acostamente de 1,5m, zona mediana de 1,5m si se va realiza din panouri elastice pentru trafic greu cu lungimea de 1,80m. Linia din pasaj se va echipa cu sina tip 49SB, pe traverse de beton, cu poza de 1800 traverse / km si prinderi de tip SKL 12. Trecerea la nivel va fi semnalizata cu indicatoare rutiere. Reamplasarea schimbatorului de cale FN1 in pozitia schimbatorului R1. Joanta de varf a

acestuia se va monta la 5m de ultimul panou elastic.

Dezafectarea unei portiuni din platforma de beton in vederea inscrierii gabaritului de

libera trecere pentru linia 1 Montarea liniei 1 ce va fi echipata cu sina tip 49SB pe traverse de beton. Reamplasarea schimbatorului de cale FN2 in pozitia schimbatorului R2. Dezafectarea gardului metalic si executia acestuia astfel incat sa se asigure gabaritul de

libera trecere pentru linia 2. beton Dezafectarea rampei din interiorul unitatii militare si a imprejmuirii din beton pe latura Montarea liniei 2 pe noul traseu. Linia 2 va fi echipata cu sina tip 49SB pe traverse de

paralela cu centura. Aceasta se va realiza pe un nou amplasament , care va fi convenit cu MApN. Montarea liniei 3 pe noul amplasament care in interiorul unitatii militare va asigura

gabaritul de libera trecere fata de noua imprejmuire. Realizarea unei treceri la nivel din 5 panouri elastice peste drumul pietruit care da acces

la statia de betoane. 6.2.1. Lucrari linii Lucrarile de modernizare a centurii si extinderea acesteia la 4 benzi impun modificari ale traseului liniilor amplasate in partea stanga, dat fiind faptul ca prima joanta a aparatului de cale trebuie sa se afle la cel putin 5m de capatul trecerii la nivel. Liniile noi se vor realiza, dupa demontarea liniilor existente, cu suprastructura tip 49SB pe traverse de beton T13 in aliniament si T29 in curbe, cu poza de 1467 traverse / km. Raza minima a curbelor in plan orizontal pe liniile proiectate este de 150m. La trasarea lucrarilor se vor respecta prevederile STAS 9824 / - 83 - Trasarea pe teren a lucrarilor de arta supraterane.

Stratul de repartitie
Stratul de repartitie va avea forma si dimensiunile conform STAS 3197/2 - 90 si va fi alcatuit din balast granulatia 0,05 - 70 mm. Se va asigura grosimea de 15 cm sub sina din partea opusa drenului de preluare a apelor pluviale ( conform profilului transversal caracteristic ). Materialul va fi bine compactat, gradul de compactare realizat trebuind sa fie minim 98 %, determinat prin incercarea PROCTOR modificata, conform STAS 7582 / 91.

Prisma caii
Prisma caii se va reface in intregime, la toate liniile, cu piatra sparta noua, calitatea I, sort 3163 mm ( SR-2246/96 ) compactandu-se si profilandu-se in mod corespunzator, asigurandu-se grosimea de 0,25m sub talpa traversei . Realizarea prismei caii s-a proiectat respectand Instructia 314 si STAS 4067/1 1984.

Profil longitudinal
In urma proiectarii niveletei , tinand cont de cotele impuse, a rezultat declivitatea maxima de 5,89 %o.

Lucrari de terasamente
Dupa indepartarea stratului vegetal sau a materialelor granulare ca piatra sparta, balast si nisip, pentru imbunatatirea calitatii portantei terenului se recomanda, ca in functie de gradul de compactare existent, sa se foloseasca urmatoarele metode : - scarificarea terasamentului pe o adancime de 0,10 - 0,30 m ; - compactarea pana la atingerea gradului de compactare de 96 % -98 % in functie de adancimea de la fata superioara a terasamentului, conform STAS 7582 - 91;

- asternerea de straturi elementare in grosime maxima de 0,20 m , pana la atingerea cotelor din proiect si compactarea lor ; - suprafata terasamentului se va amenaja cu panta transversala de 4 %, spre dispozitivele proiectate pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale ; Umiditatea materialului de compactat va fi corespunzatoare umiditatii optime stabilite prin incercarea PROCTOR normal. Pentru evitarea de zone slab compactate se vor respecta urmatoarele: Lucrarile de umplutura se vor intrerupe pe timpul ploilor intense si ninsorilor abundente, materialele necompactate surprinse de precipitatii vor fi lasate sa se usuce sau sa se dreneze pana la obtinerea umiditatii admise pentru compactare, sau vor fi indepartate din lucrare; Stratul se poate considera compactat daca se obtine gradul de compactare de 98 %; In sectiune transversala se admit decalaje intre straturi care se compacteaza in perioade diferite pana la o grosime de strat, suprafata superioara a straturilor se recomanda sa aibe pante continui spre exterior de 5% pentru scurgerea apelor rapid, ape provenite din precipitatii abundente; Circulatia utilajului compactor va fi dirijata paralel cu axul caii ferate, fiecare trecere suprapunandu-se pe minim 15 cm peste cea precedenta, zonele de introducere a utilajelor vor fi in afara suprafetelor in curs de compactare .

Executarea lucrarilor pe timp friguros


Nu se admite formarea in corpul terasamentului a zonelor cu material inghetat. Pentru aceasta se vor lua urmatoarele masuri : - Se intrerupe orice activitate de excavare, transport, imprastiere si compactare, daca temperatura scade sub - 5 C ; - Nu se admite depunerea in umplutura a unui strat peste pamantul inghetat, sau folosirea pentru umplutura a unor materiale inghetate ; - La reluarea lucrarilor, odata cu materialul inghetat se va evacua de pe suprafata de depunere eventuala zapada si gheata .

Executarea lucrarilor in perioade cu temperaturi ridicate


Compactarea se va executa imediat dupa umezirea straturilor. Daca in perioada compactarii se constata uscarea stratului superficial se va continua udarea in timpul compactarii cu 2 litri / mp. In perioada de arsita se va urmari de catre personalul laboratorului starea stratului de compactat prin probe de frecventa marita (la cca 2 ore ) . Daca stratul imprastiat ramane o perioada de timp mai mare pana la compactare, inainte de inceperea compactarii se va determina umiditatea din strat si se va uda pana la umiditatea admisa pentru compactare.

Lucrari de scurgere a apelor


Preluarea si dirijarea apelor pluviale, din zona terasamentelor caii ferate, se va asigura prin realizarea drenurilor longitudinale si a santurilor de colectare, amplasate astfel : Km 13+500: - dren longitudinal intre liniile 1 si 2 pe o lungime de 20m a carui panta se va stabili la executie in functie de drenul existent; - Km 14+890: - dren pe o lungime de 43m intre L1 si L2 cu panta de 0.2%; - sant cu lungimea de 407m intre L3 si drum; acesta va prelua si apele din drenul longitudinal al trecerii la nivel de pe drumul pietruit. Drenurile longitudinale se vor executa din tuburi de PEHD cu Dn = 200 mm, care se vor monta pe un strat de beton simplu B150 (C8/10) de 0,20 m grosime si 0,50 m latime. Peste tuburile de dren se va realiza filtru invers. Tuburile de dren si straturile drenante vor fi protejate cu geotextil pentru a evita colmatarea acestora. Au fost prevazute doua camine de vizitare si colectare, din tuburi de beton cu cep si buza cu Dn = 1000 m, conform STAS 2448 / 1982. Acestea se vor monta pe o fundatie de beton C8/10 de 1,50 x 1,50 x 0,50 m si vor fi vidanjate periodic sau atunci cand este necesar

6.2.3.Trecere la nivel

Lucrari terasamente
Lucrarile de consolidare pe zona trecerii la nivel se vor efectua pe toata lungimea liniei cuprinsa in pasaj. Pentru imbunatatirea calitatii portantei terenului se recomanda ca dupa indepartarea materialelor granulare ca piatra sparta, balast si nisip, in functie de gradul de compactare existent se vor executa urmatoarele lucrari : - pregatirea terenului pentru stratul de repartitie; - compactarea pana la atingerea gradului de compactare de 98 % la fata superioara a terasamentului, conform STAS 7582 - 91; - suprafata terasamentului se va amenaja conform STAS 3197/2-90 si a profilurilor transversale, cu pante transversale de 4%, spre drenurile longitudinale proiectate pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale; - asternerea pe suprafata terasamentului, a unui geotextil cu greutatea de 260gr / mp ; - pozarea de geogrile bietirate.

Stratul de repartitie
Stratul de repartitie se va realiza la forma si dimensiunile conforme cu STAS 3197/2-90, pentru linie simpla, va avea grosimea de 15 cm, in dreptul sinelor din partea opusa drenurilor de preluare a apelor pluviale (conform profilurilor transversale) si va fi alcatuit din pietris neciuruit cu granulatia 0,05 -71 mm si coeficient de neuniformitate mai mare de 15. Stratul de pietris neciuruit va fi bine compactat, astfel incat gradul de compactare realizat sa fie minim 98%.

Lucrari de scurgere a apelor


Preluarea si dirijarea apelor pluviale, din zona terasamentului caii ferate , se va asigura prin realizarea drenurilor longitudinale amplasate in lateral avand axa la 2,25 m fata de axul CF. Drenurile longitudinale s-au proiectat, cu panta de 1,5%. Drenurile longitudinale se vor executa din tuburi de PEHD cu Dn = 200 mm, care se vor monta pe un strat de beton simplu B150 (C8/10) de 0,20 m grosime si 0,50 m latime. Peste tuburile de dren se va realiza filtru invers. Tuburile de dren si straturile drenante vor fi protejate cu geotextil pentru a evita colmatarea acestora. La capetele drenurilor longitudinale s-au prevazut doua camine de vizitare si colectare, din tuburi de beton cu cep si buza cu Dn = 1000 m, conform STAS 2448 / 1982. Acestea se vor monta pe o fundatie de beton C8/10 de 1,50 x 1,50 x 0,50 m si vor fi vidanjate periodic sau atunci cand este necesar. Pentru realizarea trecerii la nivel se vor folosi panouri elastice. La montaj se vor respecta prevederile din caietul de sarcini si reglementarile furnizorului de panouri. 6.2.4. Detalii de executie. Precizari privind executia manuala a lucrarilor de cale ferata - Sinele se descarca pe bancheta liniei folosind in acest scop macarale sau dispozitive speciale pentru descarcari de sine , iar in lipsa acestora cu ajutorul planului inclinat. Este interzisa descarcarea sinelor prin aruncare. Sinele se insira si se aseaza cap la cap. - Traversele si materialele marunte de cale se descarca in depozite, in spatiul dintre linii, astfel ca distantele de transport pana la locul de lucru sa fie cit mai reduse. Conditiile de depozitare sunt aceleasi ca si in bazele pentru montarea panourilor. - Transportul materialelor se va face cu drezina-motor cu remorca sau vagonete cu motor. - Traversele vor fi dinainte pregatite. Ele vor fi aduse pe pozitie gata reconditionate si cu placile montate. - Poza traverselor se insemneaza pe inima sinelor. Insemnarea pozei traverselor pe inima sinelor se face cu ajutorul sabloanelor, cu vopsea de ulei de culori deschise. - Traversele se aseaza pe patul de piatra sparta , pe cat posibil la distanta corespunzatoare pozei

traverselor. - Sinele se aseaza cu asigurarea echerului si a rosturilor de dilatatie de montaj reglementare. - Pentru inceput sinele se ecliseaza cu cate un bulon la fiecare cap de sina iar prinderea sinelor se face cu cate doua tirfoane, respectiv buloane verticale. Apoi se completeaza toate buloanele si prinderile la poza completa. - Materialele rezultate din demontarea liniei se incarca si se transporta in baza de depozitare. Aici se executa depozitarea lor dupa felul de material si dupa starea materialelor si se sorteaza: sine, material marunt de cale si traverse. 6.2.5. Dimensiuni, tolerante Tolerantele admise in urma executiei lucrarilor sunt cele prevazute prin Instructia nr. 314 si Instructia nr. 341: - tolerante la nivel : + 3 mm - tolerante la ecartament : + 5 mm, 3 mm Pozitia liniei in plan in aliniament trebuie sa fie fara coturi si fara serpuire. Oblicitatea traverselor in aliniament fata de echer si deplasarea lor fata de poza reglementara nu trebuie sa depaseasca la primele 3 traverse de la capatul panoului 1 cm, iar in restul panoului 3 cm . Intre talpa sinei si fata superioara a prismei caii va fi o distanta de minim 3 cm . 6.2.6. Probe si teste pe flux si final a) Verificarea materialelor introduse in lucrare - Verificarile se vor face , conform standardelor precizate la pct. 7 pentru fiecare material in parte. - Se vor verifica certificatele de calitate pentru toate materialele folosite. - Se va verifica inainte de inceperea lucrarii daca traversele sunt tratate pentru imbunatatirea izolarii electrice ( vezi pct 6.2 ). b) Masurarea temperaturii sinei - Masuratorile se vor face inainte , in timpul si la terminarea lucrarilor. - La locul lucrarii trebuie sa existe permanent termometre de sina pentru a urmari ca temperatura sa nu depaseasca limitele permise pentru lucrare. - Citirea temperaturlor se va face la fiecare 30 min si daca este necesar si mai des. - Valorle citite vor fi trecute in Carnetul de santier. c) Verificarea rosturilor de dilatatie - Valoarea rostului de dilatatie nu trebuie sa difere fata de cea pravazuta (functie de temperatura si lungimea sinei), de Instructia nr. 314 cu mai mult de + 6 , -1 mm. - Valorile citite vor fi trecute in Carnetul de santier. d) Verificarea ecartamentului - Verificarea ecartamentului liniei se face la inceputul in timpul si dupa terminarea lucrarilor. - Tolerantele trebuie sa se inscrie in valorile precizate la pct 6.3 . - Valoarea ecartamentului se trece in Carnetul de santier. e) Verificarea nivelului sinelor - Verificarea nivelului se face la inceputul, in timpul si dupa terminarea lucrarilor. - Tolerantele trebuie sa se incadreze in valorile precizate la pct 6.3 . - Valoarea finala se trece in Carnetul de santier. f) Verificarea profilului prismei caii - Se face la terminarea lucrarilor cu sablonul si ruleta. - Dimensiunile si pantele sunt cele date la pct 6.3 . - Verificarea se consemneaza in procesul-verbal de predare a lucrarii. 6.2.7. Documente de referinta pentru incercari si verificari - Instructia nr.314/1989 Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii ferate, linii cu ecartament normal . - Instructia nr.302/1986 Instructia pentru executarea lucrarilor de reparatie radicala a liniei ferate,retiparita 1997.

- Instructiuni nr. 303/2003 - C 156-89 - C 56-85 - Normativ nr. 800-78 - STAS 3197/1-91 - STAS 3197/2-90

Instructiuni pentru lucrarile de reparatii capitale a liniei ferate. Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 - 89. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. pentru utilizarea traverselor din beton precomprimat. Lucrari de cale ferata. Prisma caii. Cai ferate normale. Elemente geometrice.

7. DOCUMENTE DE REFERINTA
Traverse prefabricate de beton precomprimat. Traverse pentru cai ferate normale. - STAS 330/1-72 Traverse de lemn pentru cale ferata. Conditii tehnice generale de calitate. - STAS 330/2-80 Traverse de lemn pentru cale ferata. Traverse normale. Conditii tehnice de calitate. - STAS 330/4-80 Traverse de lemn pentru cale ferata. Traverse pentru poduri. Conditii tehnice de calitate. - STAS 330/5-80 Traverse de lemn pentru cale ferata. Traverse speciale. Conditii tehnice de calitate. - STAS 1900-89 Sine grele de cale ferata. Marci si conditii tehnice generale de calitate. - STAS 2953-80 Sine grele de cale ferata tip 49. Dimensiuni. - SR 2246-1996 Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata. - STAS 12633-88 Polietilene de inalta densitate granulata. - STAS 11419-90 Placi tehnice din cauciuc. - STAS 3197/1-91 Lucrari de cale ferata. Prisma caii. - STAS 3197/2-90 Cai ferate normale. Elemente geometrice. - STAS 4392-84 Cai ferate normale. Gabarite. - STAS 4067-84 Cai ferate industriale, normale si inguste. - STAS 4023-84 Cai ferate normale. Aparate de cale. Elemente si scheme geometrice. - STAS 4866-86 Cai ferate normale. Aparate de cale.Inimi de incrucisare. - SR 1244/1-96 Treceri la nivel cu calea ferata. - STAS 4318-88 Opritoare de cale ferata . Forme si dimensiuni. - STAS 9824/2-75 Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata. - STAS 6657/1-89 Elemente prefabricate de beton,beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice generale de calitate. - STAS 6657/3-89 Elemente prefabricate de beton,beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. - SR EN 13450/2003 Agregate pentru balast de cale ferata . - STAS 4392-84 Asigurarea gabaritului de libera trecere pentru descarcarea materialelor. - STAS 1242/2-85 Teren de fundare. Studii si cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor pentru cai ferate si drumuri. - STAS 3031-68 Lucrari de drumuri. Amenajarea curbelor. - STAS 1848/1-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri si amplasare. - STAS 1848/2-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice. - STAS 1848/3-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Sciere. Mod de alcatuire. - STAS 1848/7-85 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere. 7.2. Normative - C 156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 - 89. - C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. - Norma tehnica nr. 800-78, pentru utilizarea traverselor din beton precomprimat. 7.1. Standarde - STAS 8116/1 88

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. - NID 401-76 Izolarea electrica a traverselor de beton. - C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. - C 83-75 Normativ privind executarea trasarii de detaliu in constructii. 7.3. Instructii CFR - Instructia nr. 002/2001 Regulamentul de exploatare tehnica feroviara. - Regulament nr. 004/2006 Semnalizare. - Instructia nr. 100/1997 Miscare. - Instructia nr. 300/1982 Instructia de intretinere a liniilor ferate . - Instructia nr. 302/1986 Instructia pentru executarea lucrarilor de reparatie radicala a liniei ferate,retiparita 1997. - Instructiuni nr.303/2003 Instructiuni pentru lucrarile de reparatie capitala a liniilor de cale ferata. - Instructia nr. 305 /1997 Instructia privind fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii - Instructia nr. 306/1972 Instructiuni pentru determinarea defectelor sinelor si pentru verificarea sinelor in cale - Instructia nr. 307/1955 Indrumator pentru revizia aparatelor de cale . - Instructia nr. 314/1989 Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii ferate,linii cu ecartament normal. - Instructiuni nr. 317/2004 Inchideri de linie si restrictii de viteza. - Instructia Tehnica Departamentala Privind Alcatuirea, Intretinerea, si Exploatarea Trecerilor la nivel . - Instructia nr. 350/1994 Intretinerea si repararea instalatiilor TTR . - Instructia nr. 351/1994 Instructia pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor SCB . 7.4. Legislatie - Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii. - Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului. - O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice. - H.G. nr. 766/1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. - H.G. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. - H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. - H.G. nr. 272/1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii. - H.G. nr. 85/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice. - Ordinul nr. 784/34/N/1998 al M.F. si M.L.P.A.T. Norme metodologice privind continutul cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor. - Ordinul nr. 1012/2001 M.F. privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse. - Ordinul nr. 1013/873/2001 M.F.-M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii. - Ordinul nr. 1014/874/2001 M.F.-M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari. - Ordinul nr. 1178/2005 M.L.P.T.L. privind procedura de organizare, desfasurare, evaluare si atribuire a achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari, in cadrul M.L.P.T.L si a unitatilor aflate in subordonarea sa, sau sub autoritatea sa.

- C 300-94

- Ordinul M.I nr. 381/1993 si M.L.P.A.T. nr.7/N/1993 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. 7.5. Documente de referinta pentru masini si utilaje STAS 9346-88 Masini de terasamente. Echipament de incarcator cu incarcare - descarcare frontala. Parametrii principali . STAS 9889-80 Masini si utilaje pentru lucrari terasiere .Placi vibratoare. Parametrii principali. STAS 9348-80 Masini si utilaje pentru lucrari terasiere. Compactor static autopropulsat cu rulouri metalice. Parametrii principali.

8.

RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Actele normative care reglementeaza receptia Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu : Hotararea Guvernului Romaniei nr. 273/1994 ; Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 ; Normativele C 56 - 85 si NE 012 99. 8.2. Conditii de receptie Predarea lucrarilor sectiei de intretinere a caii se va face cand linia pe care s-au facut lucrarile descrise in prezentul caiet de sarcini respecta urmatoarele conditii minime : - tolerantele la nivel , pozitia in plan si la ecartament sa fie in limitele admise de Instructia nr. 314, si cele prevazute la pct. 6.3. - prisma caii sa aiba dimensiunile conforme Instructiei nr.314/1989 si STAS 3197/1-1991 . - linia sa indeplineasca toate conditiile de siguranta a circulatiei pentru viteza stabilita. - rosturile de dilatatie sa fie cuprinse in valorile si tolerantele stabilite de Instructia nr. 314 si de prezentul caiet de sarcini la pct. 6.3 si 6.4. - sa fie evacuat materialul de cale dintre linii si de pe marginea caii ferate. - predarea lucrarilor se va face numai dupa ce executantul a prezentat documente (procese verbale, buletine de incercari, certificate de calitate), care sa ateste ca s-au executat toate operatiile tehnologice, probele si verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini. In cazul cand, nu se indeplinesc conditiile minime aratate mai sus, linia nu se va lua in primire de catre beneficiar. De la luarea in primire a liniei de catre beneficiar, acesta raspunde pentru siguranta circulatiei si starea liniei . 8.3. Tipul receptiei 8.3.1. Receptia partiala a lucrarilor Linia poate fi predata partial cu respectarea celor precizate la pct. 8.1, pe sectoare pe care s-au executat lucrarile. In aceste situatii din comisia de receptie a liniei trebuie sa faca parte reprezentantul firmei care a facut lucrarile liniei si reprezentantul beneficiarului, si picherul sef de district. Se va intocmi un proces-verbal de predare primire. Procesul - verbal de predare-primire trebuie sa cuprinda toate observatiile privind operatiile care conditioneaza predarea-primirea pentru exploatare, precum si operatiile care nu conditioneaza primirea-predarea pentru exploatare, dar care trebuie sa fie executate pana la terminarea lucrarilor de catre constructor, precizandu-se termenele de executie; la predarea liniei pentru exploatare, constructorul va preda beneficiarului epurele de trasare a curbelor, tabelul cu marimea rosturilor de dilatatie si tabelul cu sarjele sinelor. 8.3.2. Receptia la terminarea lucrarilor Dupa ce i se comunica de catre executant data terminarii tuturor lucrarilor contractate, in maxim 15 zile, investitorul organizeaza receptia , stabilind data inceperii receptiei si componenta comisiei de receptie. Din comisia de receptie fac parte, obligatoriu, cate un reprezentant al

investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata linia, reprezentantii executantului si proiectantului nu fac parte din comisia de receptie, dar participa ca invitati . Proiectantul prezinta comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrarilor . Comisia de receptie examineaza executia tuturor lucrarilor conform prevederilor contractuale din docmentatia de executie si din reglementarile CNCF CFR SA , referatul de prezentare cu punctul de vedere al proiectantului la terminarea tuturor lucrarilor din contract, dupa care intocmeste procesul - verbal de receptie si recomanda admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei, conform modului de indeplinire a conditiilor prevazute de HG 273/1994, art. 16, 17, 18 . Procesul - verbal de receptie cu obiectii va cuprinde lipsurile ce trebuiesc remediate si termenele de remediere , care nu vor depasi 30 de zile calendaristice de la data receptiei (cu exceptia lucrarilor de remediere ce depind de conditiile climaterice). Dupa executarea remedierilor , investitorul anuleaza obiectiile si preia lucrarea . Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza de catre investitor, organului administratiei publice locale emitent al autorizatiei de constructie , proiectantului si executantului . 8.3.3. Receptia finala Dupa ce expira perioada de garantie, in cel mult 15 zile, investitorul convoaca receptia finala la care participa investitorul, comisia de receptie finala numita de investitor, proiectantul si executantul lucrarii . Comisia de receptie finala examineaza procesele - verbale de receptie la terminarea lucrarilor, finalizarea lucrarilor cerute de investitor prin receptia de la terminarea lucrarilor, referatul investitorului privind comportarea liniei in exploatare pe perioada de garantie, dupa care intocmeste prcesele verbale de receptie finala dupa modelul prevazut la anexa 2 din HG 273/1994 si recomanda admiterea cu sau fara obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, conform modului de indeplinire a conditiilor prevazute de HG nr. 273/1994 , art 37 si 38. Procesul - verbal de receptie finala se difuzeaza de catre investitor, organului administratiei publice locale emitent al autorizatiei de constructie, proiectantului si executantului . 8.4. Documente utilizate la receptie - Instructia nr. 314/1989 Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii. Linii cu ecartament normal . - Instructia nr. 300/1982 Instructia de intretinere a liniilor ferate . - H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. - C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. - Caietul de sarcini . - Documentele rezultate in urma executiei lucrarilor si care reprezinta capitolul B din cartea tehnica a constructiei: - certificate de calitate pentru materiale, declaratii de conformitate, buletine de incercari, procese verbale de trasare, procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ( ascunse sau nu ), procese verbale de faze determinante, dispozitii de santier, proces verbal de predare primire amplasament, autorizatie de constructie, contractul de executie a lucrarilor, autorizatii si avize pentru executia lucrarilor. 8.5. Conditii de acceptare Lucrarile vor fi acceptate daca se incadreaza in tolerantele si abaterile limita prevazute in proiect.

9. CONSIDERATII FINALE
9.1. Atestari , agrementari La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile OMT nr.290/2000, privind : - autorizarea si supravegherea din punct de vedere tehnic de catre AFER a agentilor economici, furnizori de produse si / sau servicii in domeniul transportului feroviar ; - omologarea tehnica de catre AFER a produselor si / sau serviciilor provenite din tara ; - agrementarea tehnica de catre AFER a produselor si / sau tehnologiilor din import ; - actiunile de evaluare si inspectia feroviara. 9.2. Calificarea personalului OMT nr. 290 / 2000 stabileste procedura de omologare pentru furnizorii de produse si /sau servicii in transportul feroviar. Ca urmare, prin AFER- SA, se certifica posibilele unitati de executie a lucrarilor cu specific feroviar. Rezulta implicit gradul de calificare corespunzator a personalului unitatilor care urmeaza sa realizeze lucrarile cu acest specific. Personalul care executa lucrari de linii va fi calificat pentru specificul acestor lucrari si va fi autorizat pentru lucrari in legatura cu siguranta circulatiei. Calificarea si sarcinile personalului statiei de betoane sunt aratate in Anexa nr. 16 din Cod de practica NE012-99. Exploatarea utilajelor va fi permisa numai pentru personalul calificat, care a fost autorizat sa exploateze aceste utilaje. Executarea lucrarilor va fi supravegheata de diriginti atestati conform Ordinului MT nr. 290/2000, apartinand beneficiarului. 9.3. Urmarirea comportarii in timp Beneficiarul lucrarii va lua masurile necesare respectarii prevederilor din Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 / 1997, Anexa nr. 4 si ale Normativului P 130 99.

Alte prevederi Conditiile tehnice si de calitate din caietul de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii documentatiei. Lista documentelor de referinta ( normative, standarde, instructiuni si instructii ) sunt aratate in Capitolul 7. Aceste prevederi sunt obligatorii pentru orice unitate de executie care realizeaza lucrari cu specific feroviar. Executantul lucrarii este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute in proiect, precum si incercarile si verificarile suplimentare, pe care beneficiarul si proiectantul le vor considera necesare pe parcursul executarii lucrarilor. Incercarile se vor efectua in laboratoare autorizate de catre AFER, in conformitate cu prevederile Ord. M.T. nr. 290 / 2000. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Dispozitiile de santier date de proiectant si investitor, ( cu respectarea prevederilor legale in vigoare ) au aceeasi putere ca si proiectul, din punctul de vedere al realizarii lucrarilor si al verificarilor ce urmeaza a se efectua . Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa inglobeze defecte de executie, sau care sa impiedice posibilitatea remedierilor sau a refacerii acestora. Frecventele verificarilor privind calitatea lucrarilor sunt aratate in cuprinsul caietului. In cazuri speciale, proiectantul va putea cere marirea acestor frecvente. In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs referitoare la rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea lucrarii depaseste in sens defavorabil abaterile admisibile prevazute, decizia asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza acordului in scris dat de catre investitor, cu avizul proiectantului.

9.4.

In timpul executarii lucrarilor se vor tine la zi urmatoarele documente : -caiet de ordine si dispozitii de santier, la care se vor anexa toate procesele verbale de receptie ale lucrarilor care devin ascunse, procesele verbale, ordinele si dispozitiile date de beneficiar, organele ierarhice superioare ale executantului, Inspectiei de Stat in Constructii si de Inspectia Tehnica Feroviara (AFER). -dosar cu certificatele de calitate pentru materialele folosite, precum si rezultatele incercarilor pe esantioane de materiale ( daca s-au efectuat ) . Aceste documente se vor anexa la cartea constructiei cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor. Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitatii lucrarilor de catre beneficiar, in raport cu stadiul lucrarilor. Eventualele divergente ce vor rezulta din prevederile prezentului caiet de sarcini si capacitatea executantului si beneficiarului de a le respecta intocmai se vor concilia intre proiectant, executant si beneficiar.

10. Lucrari de pasaje in vecinatatea caii ferate


In avizul CNCF 837/24.02.2010 sunt mentionate pozitiile cablurilor SCB, TTR , ELF si fibra optica , precum si stalpi LC in zona pasajelor superioare, care vor fi afectati de executia pasajelor noi de la km 16+100, km 19+417. Avand in vedere ca la toate pasajele superioare noi distantele de la axul caii ferate pana la marginea infrastructurii sunt mai mari de 5.00 m, situandu-se in afara Zonei 2 de pericol, conform FISEI UIC 777-2-96, nu sunt necesare lucrari speciale de protectie a pilelor. Conform puncului 29 din aviz, intrucat la pasajele superioare existente lucrarile de reabilitare nu afecteaza gabaritele fata de calea ferata, ele se vor mentine, fara alte interventii asupra pilelor.