Sunteți pe pagina 1din 74
I.S.U. “BUCOVINA” AL JUDEŢULUI SUCEAVA BAZA DE PREGĂTIRE SUCEAVA COL.Dr. ION BURLUI PLT. BOGDANPOPOVICI LT.COL.

I.S.U. “BUCOVINA” AL JUDEŢULUI SUCEAVA BAZA DE PREGĂTIRE SUCEAVA

COL.Dr. ION BURLUI PLT. BOGDANPOPOVICI

LT.COL. SORIN POPOVICI PLT. SIMONA COJOCAR

GHID ÎNDRUMĂTOR AL ECHIPEI SALVARE A PERSOANELOR, ANIMALELOR ȘI BUNURILOR MATERIALE DIN MEDII OSTILE

2013

CUPRINS

SALVAREA PERSOANELOR, ANIMALELOR ȘI BUNURILOR

1. MATERIALE DIN MEDII OSTILE

1.1. Încadrarea echipei

1.2. Îndatoririle servanților din echipa de salvare

2. COMPLETUL DE SALVARE DE LA ÎNĂLȚIMI

3. PUNCTE FIXE

4. AMARAJE

5. MODELE DE NODURI ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

6. INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE ŞI

ANIMALE DE PE BALCOANE

ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI

7. ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA

ÎNĂLŢIMI SI PE BALCOANELE TURNULUI (CAND EXISTA

SUFICIENT TIMP PENTRU AMARARE SI PUNCTE DE SPRIJIN)

ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI

ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA

8. ÎNĂLŢIMI SI PE BALCOANELE TURNULUI (CAND NU EXISTA

3

3

3

4

9

9

10

17

19

23

SUFICIENT TIMP PENTRU AMARARE SI PUNCTE DE SPRIJIN)

PUNCTUL FIX ESTE CONSTITUIT DIN SALVATOR

ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI

9. ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA

ÎNĂLŢIMI PE FUNICULAR SAU SCARI MANUALE

10. LABIRINTUL DE SALVARE

A

OPERATIUNII DE PARCURGERE A LABIRINTULUI DE

ACTIVITĂŢI

DE

ORGANIZARE

ŞI

DESFĂŞURARE

SALVARE

11. FÂNTÂNA

ACTIVITĂŢI

INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI

ANIMALE DIN PUŢURI, FANTANI

DE

PRIVIND

DESFĂŞURAREA

ACŢIUNILOR

26

34

34

36

36

METODE DE COBORÂRE ȘI EXTRAGERE A SALVATORULUI ȘI

EXTRAGERE A VICTIMELOR DIN PUȚ/FÂNTÂNĂ 39

12.

BECI DE ANTRENAMENT

42

DE

INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI

ACTIVITĂŢI

PRIVIND

DESFĂŞURAREA

ACŢIUNILOR

ANIMALE DIN BECIURI, DEMISOLURI

ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

13. INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SURPRINSE DE VIITURI ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

14. INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE (animale) ÎNECATE ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

15. INTERVENŢIE PE TIMPUL INUNDATIILOR IN SCOPUL

42

46

52

55

LIMITARII SI INLATURARII EFECTELOR ACESTORA

ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

16. INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR DE SUB DARAMATURI

17. BIBLIOGRAFIE

58

73

1. SALVAREA PERSOANELOR, ANIMALELOR ȘI BUNURILOR MATERIALE DIN MEDII OSTILE

1.1. Încadrarea echipei

Echipa de salvare este formata din minim sase militari pompieri din cadrul echipajelor de pe autospecialele de intervenţie, îndeplinind următoarele funcţii:

- Seful de echipa;

- Salvatorul;

- Patru servanţi ( două binoame; unul de asigurare și unul de extragere, excavare).

binoame; unul de asigurare și unul de extragere, excavare). 1.2. Îndatoririle servanţilor din echipa de salvare

1.2. Îndatoririle servanţilor din echipa de salvare

Șeful echipei de salvatori:

- execută recunoaşterea;

- analizează situaţia și da misiunea echipei in punctul de lucru repartizat;

- verifica echiparea, executarea îndatoririlor si respectarea masurilor de prevenire a accidentelor de către servanţi;

- acorda primul ajutor ranitilor, executa si conduce acţiunile de transport ale acestora;

- executa si ordona sa se execute prin metodele si procedeele ordonate salvarea oamenilor, animalelor si evacuarea bunurilor materiale;

- organizează, executa si conduce operaţiile de tăieri, desfaceri, demolări si consolidări ale elementelor de construcţie;

- mânuieşte accesoriile de protecţie individuala, de prim ajutor, pentru salvări si accesoriile de iluminat, la ordin sau la nevoie;

- asigura legătura radio cu punctul de comanda al intervenţiei, si cu subunitatea. Servanţii organizați pe două binoame (asigurare și extragere):

- însoţesc sau asigura pe seful echipei pe timpul executării recunoaşterii, la ordin;

- acorda primul ajutor răniţilor si asigura evacuarea acestora;

- mânuiesc accesoriile de protecţie individuala, de prim ajutor, pentru tăieri, demolări si cele de iluminat, la ordin sau la nevoie;

- menţin permanent legătura (prin semne, semnale sau radio) cu şeful echipei şi între binoame.

2. COMPLETUL DE SALVARE DE LA ÎNĂLŢIMI

între binoame. 2. COMPLETUL DE SALVARE DE LA ÎNĂLŢIMI 2.1. Sacul de transport: 2.2. Coarda: -

2.1.

Sacul de transport:

2.2.

Coarda:

ÎNĂLŢIMI 2.1. Sacul de transport: 2.2. Coarda: - Sunt necesare minim 3 corzi cu diametrul de

- Sunt necesare minim 3 corzi cu diametrul de 16, 12 şi 10 mm, rezistenţă la ruptură

> 1500 kg, alungire inferioară sau egală cu 4%;

- la fiecare din extremităţi există un nod în 6, dublu, indemontabil, cu teacă termoretractabilă;

- extremitatea plasată sub sac este prevazută cu o carabinieră; pentru a se asigura o

uzură uniformă, a se alterna folosirea extremităţilor.

2.3.Coborâtorul: - de tip 8, rezistenţă 2000kg; - serveşte la controlarea vitezei de coborâre a
2.3.Coborâtorul: - de tip 8, rezistenţă 2000kg; - serveşte la controlarea vitezei de coborâre a
2.3.Coborâtorul: - de tip 8, rezistenţă 2000kg; - serveşte la controlarea vitezei de coborâre a

2.3.Coborâtorul:

- de tip 8, rezistenţă 2000kg;

- serveşte la controlarea vitezei de coborâre a victimei sau a personalului;

- la asigurarea victimei sau salvatorului în

momentul urcării sau pentru protecţia împotriva căderilor;

- trebuie să fie în punct fix.

sau salvatorului în momentul urcării sau pentru protecţia împotriva căderilor; - trebuie să fie în punct

2.4.Cârlige:

- cârlige minim, simetrice, cu şurub şi, opţional un cârlig cu blocare automată;

- rezistenţă la 200kg (ax mare) şi la 750kg (ax mic);

- lotul de accesorii conţine 9 cârlige minim, simetrice, cu şurub şi un cârlig cu blocare automată; astfel, se permite legătura cu alte materiale.

automată; astfel, se permite legătura cu alte materiale. 2.5.Scripete: - 4 scripeţi minim, cu dispozitiv fix
automată; astfel, se permite legătura cu alte materiale. 2.5.Scripete: - 4 scripeţi minim, cu dispozitiv fix
automată; astfel, se permite legătura cu alte materiale. 2.5.Scripete: - 4 scripeţi minim, cu dispozitiv fix

2.5.Scripete:

- 4 scripeţi minim, cu dispozitiv fix sau mobil;

- rezistenţă la ruptură 2000kg;

- diametrul canalului: 12-13mm;

- poate servi la devierea corzii sau pentru a face un funicular

6

la ruptură 2000kg; - diametrul canalului: 12-13mm; - poate servi la devierea corzii sau pentru a
la ruptură 2000kg; - diametrul canalului: 12-13mm; - poate servi la devierea corzii sau pentru a

2.6.

Inele cusute:

- 3 inele cusute, de minim 0,80 m, culoare albastru deschis;

- 3 inele cusute, de minim 1,50 m, culoare roşu deschis;

- rezistenţă 2000 kg, lăţime 18-25 mm;

- grupa de accesorii conţine 6 inele cusute, de minim 0,80m, culoare albastru deschis şi 3 inele cusute de minim 1,50 m, culoare roşu deschis;

- ele permit fixarea diferitelor materiale de puncte fixe.

- ele permit fixarea diferitelor materiale de puncte fixe. 2.7. Ham de salvare: - poate fi

2.7. Ham de salvare:

- poate fi luată rapid de salvator sau de victimă;

- sunt necesare minim 2 bucăţi;

- se utilizează pentru coborâre, urcare şi progresie orizontală;

- grupa de accesorii conţine 2 astfel de garnituri;

- priza rapidă semi-lună sau triunghiulară nu trebuie înlocuită niciodată de alt model.

2. 8.Triunghi de evacuare:

- permite coborârea sau urcarea unei victime;

- este folosit opţional în materialul de salvare.

7

de evacuare: - permite coborârea sau urcarea unei victime; - este folosit opţional în materialul de
de evacuare: - permite coborârea sau urcarea unei victime; - este folosit opţional în materialul de

2.9.Protecţia:

- pentru a se evita frecarea corzii de colţuri ascuţite sau de margini tăioase care o

pot deteriora.

ascuţite sau de margini tăioase care o pot deteriora. 2.10.Cordeluţa: - un inel de cordeluţă închisă

2.10.Cordeluţa:

- un inel de cordeluţă închisă de un nod de 8, pentru a

facilita tracţiunea în timpul ridicării.

2.11. Mănuşi protecţie

tracţiunea în timpul ridicării. 2.11. Mănuşi protecţie 2.12. Aranjarea materialelor în sac Aranjarea materialelor
tracţiunea în timpul ridicării. 2.11. Mănuşi protecţie 2.12. Aranjarea materialelor în sac Aranjarea materialelor

2.12. Aranjarea materialelor în sac

Aranjarea materialelor în sac trebuie să permită utilizarea rapidă şi optimă a

ansamblului de materiale.

2.13. Verificarea materialelor

1. Întreţinerea şi controlul corzii:

- prima folosire a corzii:

a se raporta la recomandările producătorului;

- întreţinere:

- după folosire, dacă coarda este murdară, se spală cu multă apă, fără detergent, apoi se întinde la uscat, la umbră;

- după utilizare, se periază pentru a elimina nisipul şi micile pietricele.

- controlul:

durata maximă de întrebuinţare a corzii este de 7 ani;

2. Întreţinerea şi controlul pieselor metalice:

- piesele metalice trebuie să fie curăţate şi controlate.

a) Întreţinerea şi controlul echipamentului din fibre sintetice:

- durata de utilizare a acestor echipamente este direct legată de condiţiile de folosire

şi întreţinere;

- amortizarea căderii unei persoane, oricare ar fi înălţimea, poate antrena după control, gruparea corzii, a garniturii sau a inelelor cusute;

- cauzele grupării imediate a echipamentului din fibre sintetice sunt:

expunerea în atmosferă corozivă;

o componentă consumată sau arsă;

murdărie de la produsele corozive;

teacă uzată sau tăiată.

- întreţinerea acestor materiale implică responsabilului cu echipamentul de salvare, la nevoie, o colaborare cu o persoana dintr-o echipă specializată.

3. Puncte fixe

Este considerat punct fix orice obiect sau structură ancorată convenabil, care

oferă o rezistenţă suficientă efortului cerut. Exemple: căpriori, bârne, stâlpi. 4. Amaraje

- amarajul este elementul esenţial dintr-un dispozitiv de coborîre, de ridicare sau protecţie împotriva căderilor;

- este realizat cu ajutorul corzilor si a cârligelor;

- un amaraj principal trebuie să fie dublat întotdeauna de acelaşi punct fix şi să fie la fel de rezistent; dacă nu, a se alege două puncte fixe;

Utilizarea amarajelor:

Punct fix principal Punct fix Inele cusute Punct fix de siguranţă situat deasupra punctului fix
Punct fix
principal
Punct fix
Inele cusute
Punct fix de siguranţă
situat deasupra
punctului fix portabil

1. Repartitia greutăţii pe 2 puncte fixe

2. Doar un punct fix lucrează, al doilea e pregătit să preia releul.

DE RETINUT:

Daca nu exista coborator se vor utiliza mai multe carlige de siguranta.

5. Modele de Noduri

preia releul. DE RETINUT: Daca nu exista coborator se vor utiliza mai multe carlige de siguranta.
preia releul. DE RETINUT: Daca nu exista coborator se vor utiliza mai multe carlige de siguranta.
preia releul. DE RETINUT: Daca nu exista coborator se vor utiliza mai multe carlige de siguranta.
preia releul. DE RETINUT: Daca nu exista coborator se vor utiliza mai multe carlige de siguranta.

Executarea nodurilor:

- nodul simplu se executa apucând unul din capetele corzii cu care se face un ochi si, trecând apoi capătul mai scurt prin ochi, se strânge;

- nodul simplu răsucit se executa apucând de capetele corzii cu care se face un ochi prin care se trece capătul mai scurt, executând in interiorul ochiului, peste corpul corzii, un inel, după care se strânge;

- nodul alunecător este nodul ce prezintă un ochi ce se poate mari sau micşora după dorinţa. El se executa făcând din coarda (cordita) o îndoitura in forma de V, după care se trece capătul mai scurt peste si prin interiorul V-ului si se strânge nodul;

- nodul alunecător din coarda (cordita) simpla se executa formând trei ochiuri, unul central si doua lateral, prin care se trec capetele opuse ale corzii, după care se strâng. Ochiul central este ochi de fixare.

- nodul nealunecator din coarda (cordita) îndoita se executa îndoind coarda, după care se face in jurul capătului îndoit cu cele doua capete libere un ochi, trecându- se capetele libere prin interiorul capătului îndoit si se strânge nodul;

- nodul de îmbinare a doua corzi (cordite) se executa petrecându-se capetele îndoite a doua corzi (cordite) unul prin celalalt si introducându-se capetele libere ale corzii exterioare prin interiorul celei de-a doua; prin strângere se obţine un nod rezistent. Nodurile de îmbinare se întrebuintează când sarcina la care se aplica coarda (cordita) este prea mare pentru coarda (cordita) simpla, iar prin îndoire coarda (cordita)devine prea scurta si trebuie lungita prin îmbinare;

- nodul pentru ridicat,coborât sau tras un obiect se executa fixându-se unul din capetele corzii de obiect, iar cu celalalt capăt se fac inele in jurul obiectului, trecând inelele peste coarda si capătul cu care se fac acestea prin ultimul inel ce se strânge.

ALTE MODELE DE NODURI

ALTE MODELE DE NODURI 12
ALTE MODELE DE NODURI 12
ALTE MODELE DE NODURI 12
ALTE MODELE DE NODURI 12
ALTE MODELE DE NODURI 12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14

14

14
14
15
15

15

15
15
15
15
15

Reguli de bază

1. Reguli de respectat înaintea operaţiunii de salvare:

verificarea conţinutului din sac;

desemnarea personalului;

evaluarea dificultăţii tehnice datorată mediului;

evaluarea înălţimii sau adâncimii;

evaluarea stării victimei;

alegerea metodei de salvare;

grupul de accesorii;

chemarea de ajutoare – echipe specializate;

2. Reguli de respectat în timpul operaţiunii:

a) a se alege cu grijă punctele fixe; ele trebuie să fie obligatoriu dublate de amarajele principale;

b) a se interzice utilizarea de corzi sau alte materiale din grupul de salvare pentru alte operaţiuni, în afară de coborîre, ridicare sau siguranţa persoanelor;

c) a se supraveghea cu atenţie coarda; atenţie la:

sa nu meargă peste dispozitive;

a se evita frecările de suprafeţe tăioase;

a se utiliza protecţiile corzilor - cordiţelor;

a nu le pune pe un sol presărat cu cioburi de sticlă, nisip, etc;

a se evita orice contact cu produse corozive, atmosferă corozivă sau părţi calde;

a) a se acorda o atenţie specială cusăturilor inelelor şi nodurilor în timpul realizării dispozitivului; acestea trebuie să fie scutite de orice frecare;

b) atenţie la cârlige;

c) a se controla buna funcţionare a aparatelor de frînare, facînd o tracţiune pe coarda de coborîre;

d) a se utiliza coborîrea în punct fix;

e) a se realiza un dublu amaraj;

f) a se utiliza un cârlig pentru a prelungi inelele cusute.

3. Reguli de respectat după operaţiune:

a. a se aduna materialul pentru grupul de salvare în vederea controlului;

b. a se curăţa materialul;

c. a se verifica starea materialului;

verificarea tactilă;

verificarea vizuală a pieselor metalice şi a echipamentelor din fibre sintetice;

aranjarea materialului în sac.

6.ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE ŞI ANIMALE DE PE BALCOANE

PREMERGATOR OPERAŢIUNII

pregătirea materialelor necesare şedinţei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, complet salvare, materialele din dotarea bazei); - stabilirea responsabilului si a modului de transmitere a ordinelor - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in put, fantana etc.:

-

cu echipament ce permite manevre in put, fantana etc.: - - dotarea in limita posibilitatilor cu

- dotarea in limita posibilitatilor cu furtun de alimentare de la buteliile de oxigen cu lungimi adecvate(10-15 m) pentru locurile unde nu se poate interveni cu aparatul in spate, unde nu

se pot executa. PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa:

- desemnează personalul care participa la actiune; stabileste binomul de escavare si recuperare, respectiv cel de asigurare

- indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare stabilita; - se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori

17
17
tipul de salvare stabilita; - se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori 17

- stabileste masurile de securitate de siguranta

- stabileste semne si semnale intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii -stabileste si verifica accesoriile folosite

-verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce sunt utilizate (se executa amarajele conform schitelor din indrumator minim doua puncte si minim doua corzi de salvare)

indrumator minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - controleaza coborarea comandand binoamelor BINOAMELE
indrumator minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - controleaza coborarea comandand binoamelor BINOAMELE

- controleaza coborarea comandand binoamelor

BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE:

BINOMUL CAUTARE, ANCORARE,SALVARE

- Urmează comandantul de ehipaj si executa doar la ordin operatiunile

- Aleg unul sau două puncte fixe si unul de sprijin( In cazul in care nu se pot realiza amaraje unul din servanti poate fi folosit ca punct fix)

amaraje unul din servanti poate fi folosit ca punct fix) - Realizează amarajele verifica legaturile suplimentare.

- Realizează amarajele verifica legaturile suplimentare.

amaraje unul din servanti poate fi folosit ca punct fix) - Realizează amarajele verifica legaturile suplimentare.

- Verifică închizătorile cârligelor

- Verifica toate legaturile, si incuietorile cataramelor

- Intind corzile de salvare de siguranta si asigura de siguranta militarii BINOMUL DE RIDICARE-ASIGURARE -actioneaza numai la comanda sefului echipei de salvatori

-actioneaza numai la comanda sefului echipei de salvatori - Indeparteaza victima de fatada,intinzand coarda -

- Indeparteaza victima de fatada,intinzand coarda

- Recupereaza victima si o transporta la locul stabilit

Se executa comenzile comandantului de echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate -strangerea materialelor si verificarea acestora

7.ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA ÎNĂLŢIMI SI PE BALCOANELE TURNULUI (CAND EXISTA SUFICIENT TIMP PENTRU AMARARE SI PUNCTE DE SPRIJIN)

PREMERGATOR OPERATIUNII - pregătirea materialelor necesare şedinţei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, complet salvare, materialele din dotarea bazei) - stabilirea responsabilului si a modului de transmitere a ordinelor-stabilirea comandantului echipei de salvare - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre pe turnul de instructie

echipei de salvare - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre pe turnul de
respectiv cel de asigurare PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa: - desemnează personalul care participa la

respectiv cel de asigurare

PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa:

- desemnează personalul care participa la actiune; stabileste binomul coborare urcare,

participa la actiune; stabileste binomul coborare urcare, - indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare
participa la actiune; stabileste binomul coborare urcare, - indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare

- indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare stabilita;balconul si etajul unde se executa

- se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori

- stabileste masurile de securitate de siguranta

- stabileste semne si semnale intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii

- stabileste si verifica accesoriile folosite

de comunicatii - stabileste si verifica accesoriile folosite -verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare

-verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce sunt utilizate (se executa amarajele conform schitelor din indrumator si imaginilor de mai jos minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - controleaza coborarea comandand binoamelor

BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE : BINOMUL COBORARE-URCARE - Urmează comandantul de ehipaj si executa doar

BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE:

BINOMUL COBORARE-URCARE

- Urmează comandantul de ehipaj si executa doar la ordin operatiunile .

- Aleg unul sau două puncte fixe si unul de sprijin( In cazul in care nu se pot realiza amaraje unul din servanti poate fi folosit ca punct fix)

- Realizează amarajele si verifica legaturile suplimentare.

Realizează amarajele si verifica legaturile suplimentare. - Verifică închizătorile cîrligelor, starea scipetilor

- Verifică închizătorile cîrligelor, starea scipetilor si a inelelor cusute

- Verifica toate legaturile, si incuietorile cataramelor la victima si reciproc

- Intind corzile de salvare de siguranta si asigura de siguranta militarii La coborâre:

- Echipeaza victima cu triunghiul de salvare

La coborâre: - Echipeaza victima cu triunghiul de salvare - Scot victima cu picioarele in fata

- Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in jos

- Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare

- Manevreaza coarda de siguranta si respectiv cea principala prin optul coborator BINOMUL DE ASIGURARE -actioneaza numai la comanda sefului echipei de salvatori

- Indeparteaza victima de fatada,intinzand coarda

salvatori - Indeparteaza victima de fatada,intinzand coarda - Recupereaza victima si o transporta la locul stabilit

- Recupereaza victima si o transporta la locul stabilit

Se executa comenzile comandantului de echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru coborarea- ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente

ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate

INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate -strangerea materialelor si verificarea acestora

8.ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA ÎNĂLŢIMI SI PE BALCOANELE TURNULUI (CAND NU EXISTA SUFICIENT TIMP PENTRU AMARARE SI PUNCTE DE SPRIJIN) PUNCTUL FIX ESTE CONSTITUIT DIN SALVATOR

PREMERGATOR OPERATIUNII

- pregătirea materialelor necesare şedinţei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, complet salvare, materialele din dotarea bazei)

- stabilirea responsabilului si a modului de transmitere a ordinelor-stabilirea comandantului echipei de salvare

- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permit manevre pe turnul de instructie

- stabilirea si verificarea locatiei unde salvatorul ce executa operatiunea se va amplasa

unde salvatorul ce executa operatiunea se va amplasa - ATENTIE! -PUNCTUL DE REAZEM ESTE OBLIGATORIU CU
unde salvatorul ce executa operatiunea se va amplasa - ATENTIE! -PUNCTUL DE REAZEM ESTE OBLIGATORIU CU

- ATENTIE! -PUNCTUL DE REAZEM ESTE OBLIGATORIU CU MINIM 20 CM MAI SUS DE PLANUL DE SUSTINERE AL SALVATORULUI

- stabilirea punctului de siguranta a salvatorului pentru a nu fi tras in exterior de greutatea victimei

PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa: - desemnează personalul care participa la actiune; stabileste persoana

PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa:

- desemnează personalul care participa la actiune; stabileste persoana (salvatorul ) care executa manevra si cele care asigura exercitiul

- indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare stabilita;balconul si etajul unde se executa

- se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori

- stabileste masurile de securitate de siguranta

-(se executa amarajele conform schitelor din indrumator si imaginilor de mai jos minim doua puncte si minim doua corzi de salvare)

de mai jos minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - stabileste semne si

- stabileste semne si semnale intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii -stabileste si verifica accesoriile folosite

verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce sunt utilizate

-

folosite verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce

24

- controleaza coborarea comandand salvatorului eliberarea treptata a corzii principale personalul ECHIPEI DE SALVARE

treptata a corzii principale personalul ECHIPEI DE SALVARE BINOMUL COBORARE-ASIGURARE - Urmează comandantul de ehipaj

BINOMUL COBORARE-ASIGURARE

- Urmează comandantul de ehipaj si executa doar la ordin operatiunile .

- Aleg unul sau două puncte fixe si unul de sprijin( In cazul in care nu se pot realiza amaraje unul din servanti poate fi folosit ca punct fix)

- Realizează amarajele si verifica legaturile suplimentare.

Realizează amarajele si verifica legaturile suplimentare. - Verifică închizătorile cîrligelor, starea scipetilor

- Verifică închizătorile cîrligelor, starea scipetilor si a inelelor cusute

- Verifica toate legaturile, si incuietorile cataramelor la victima si reciproc

si incuietorile cataramelor la victima si reciproc - Intind corzile de salvare de siguranta si asigura

- Intind corzile de salvare de siguranta si asigura de siguranta victima

- Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in jos

- Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in jos - Verifica legaturile pentru

- Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare

- Manevreaza coarda de siguranta prin scripetele de siguranta

- Departeaza victima de peretele turnului si o preia la ajungerea pe sol

- Acorda primul ajutor victimei

- SALVATORUL

- Elibereaza cursiv prin optul coborator coarda principala

Se executa comenzile comandantului de echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru Coborarea fara smucituri, cursiv si fara incidente

INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate -strangerea materialelor si verificarea acestora

9. ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ŞI ANIMALELOR DE LA ETAJELE CLĂDIRILOR ŞI DE LA ÎNĂLŢIMI PE FUNICULAR SAU SCARI MANUALE

PREMERGATOR OPERATIUNII

- pregătirea materialelor necesare şedinţei (, complet salvare, materialele din dotarea bazei)

ordinelor-stabilirea

comandantului echipei de salvare

- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre pe turnul de instructie

- stabilirea responsabilului

si

a

modului

de

transmitere

a

- pregatirea scripetilor si a scarilor manuale din dotare

-numirea unui grup de militari sau constituirea unui punct fix pentru asigurarea corzii principale a funicularului PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa( seful echipei de salvatori):

-desemnează personalul care participa la actiune;stabileste binomul coborare , respectiv cel de asigurare -indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare stabilita;balconul si etajul unde se executa -se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori - stabileste masurile de securitate de siguranta -stabileste semne si semnale intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii -stabileste si verifica accesoriile folosite -verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce sunt utilizate (se executa amarajele conform schitelor din indrumator, minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - controleaza coborarea comandand binoamelor activitatile

- controleaza coborarea comandand binoamelor activitatile BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE : BINOMUL COBORARE - Urmează

BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE:

BINOMUL COBORARE

- Urmează comandantul de ehipaj si executa doar la ordin operatiunile .

- Aleg unul sau două puncte fixe si unul de sprijin

- Realizează amarajele si verifica legaturile suplimentare.

LA FUNICULAR Verifică închizătorile cîrligelor, starea scripetilor si a inelelor cusute pe coarda principala

- Verifica toate legaturile, si incuietorile cataramelor la victima si reciproc Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in sus - Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare

- Manevreaza coarda de siguranta si respectiv cea principala prin optul coborator

- Intind corzile de salvare de siguranta si asigura de siguranta militarii

La coborare funicular CU TARGA:

- Așează victima pe targă și o asigură cu curele de siguranță sau centuri

targă și o asigură cu curele de siguranță sau centuri - Monteaza scripetii (cârlige de siguranță)

- Monteaza scripetii (cârlige de siguranță) pe scara transformata in targa sau pe targa din dotare

pe scara transformata in targa sau pe targa din dotare - Scot victima cu picioarele in

- Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in sus sau pe targa respectiv pe varful scarii ca in imagini

- Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta
- Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta

- Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta ale victimei controland coborarea

a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta ale victimei controland coborarea 29
a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta ale victimei controland coborarea 29
a comunica inceperea operatiunii de salvare - Manevreaza corzile de siguranta ale victimei controland coborarea 29

Salvarea se poate executa și cu ajutorul triunghiului de salvare și scripeți astfel:

- Echipeaza victima cu triunghiul de salvare si monteaza doi scripeti pe coarda;

- Scot victima cu picioarele in fata si cu fata in sus;

- Binoamele de asigurare controlează coborârea victimei.

- Binoamele de asigurare controlează coborârea victimei. SALVARI CU TARGA - scara culisantă se poate utiliza
- Binoamele de asigurare controlează coborârea victimei. SALVARI CU TARGA - scara culisantă se poate utiliza

SALVARI CU TARGA

- scara culisantă se poate utiliza tip macara, targa fiind asigurată de treptele acesteia;

- targa este manevrată de binomul de asigurare și menținută în echilibru de militarii ce depărtează victima de fațadă și de scară.

de binomul de asigurare și menținută în echilibru de militarii ce depărtează victima de fațadă și

30

de binomul de asigurare și menținută în echilibru de militarii ce depărtează victima de fațadă și
de binomul de asigurare și menținută în echilibru de militarii ce depărtează victima de fațadă și

- targa poate fi coborâtă prin bascularea scării culisante și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe sol)

și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe
și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe
și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe
și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe
și cu menținerea echilibrului din trei puncte diferite (unul la etajul clădirii și celelalte două pe

- NOTA:

de

regula

se

utilizeaza

scari

sau

targa

cand

victima

este

inconstienta sau are afectiuni ale corpului

victima este inconstienta sau are afectiuni ale corpului Nota: Acţiunile se pot executa şi pe timpul

Nota: Acţiunile se pot executa şi pe timpul nopţii BINOMUL DE ASIGURARE - Actioneaza numai la comanda sefului echipei de salvatori - Indeparteaza victima de fatada ,intinzand coarda principala si urmaresc cursivitatea coborarii - Recupereaza victima si o transporta la locul stabilit Se executa comenzile comandantului de echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru coborarea- ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente. INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate -strangerea materialelor si verificarea acestora

MĂSURI DE SECURITATE Generale: la turnul de instructie RESPECTAREA INTOCMAI A PROCEDURILOR PREZENTATE:

- deplasarea pe scarile turnului se va face cu atentie, in pas normal, fara a alerga

- pe timp nefavorabil (vant puternic, ninsoare, ploaie, polei) nu se va executa antrenament la turnul de instructie

- personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat obligatoriu de puncte fixe

- pentru salvari se va folosi intotdeauna 2 corzi de salvare( una principala si una de securitate)

- amarajele se vor executa totdeauna din doua puncte difer daca se vor folosi scarile culisante, acestea se vor amplasa astfel incat sa fie asigurata stabilitatea pe timpul utilizarii

- pe scările exterioare nu se vor deplasa câte 2 militari în sensuri diferite de mers, cand se executa dispozitive pe scari se vor asigura obligatoriu

- se va urmari in permanenta fluxul de militari pentru evitarea supraincarcarii platformelor cu materiale

- inaintea sedintelor se vor verifica balustradele si platformele vizual

- instructorii vor urmări în permanenţă militarii ce se deplasează

- prezentarea tuturor activităţilor ce se vor desfăşura pentru a fi cunoscute de participanti

- dupa antrenament materialele se strang pentru a fi verificate ( tactil, vizual) si se aranjeaza in sacii de transport.

dupa antrenament materialele se strang pentru a fi verificate ( tactil, vizual) si se aranjeaza in

10. LABIRINTUL DE SALVARE

10. LABIRINTUL DE SALVARE ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OPERATIUNII DE PARCURGERE A LABIRINTULUI DE
10. LABIRINTUL DE SALVARE ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OPERATIUNII DE PARCURGERE A LABIRINTULUI DE
10. LABIRINTUL DE SALVARE ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OPERATIUNII DE PARCURGERE A LABIRINTULUI DE

ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OPERATIUNII DE PARCURGERE A LABIRINTULUI DE SALVARE

PREMERGATOR OPERATIUNII

* pregatirea materialelor necesare (ARIAC, centuri de siguranţă, echipament de protectie)

- stabilirea responsabilului (seful echipei de salvare, victima sau victimele functie de situatia Tehnică dorita)

- stabilirea temei de desfasurat

- echiparea adecvata a personalului cu echipament

ce permite manevre in labirintul de antrenament - echiparea tuturor participantilor cu aparate de

respirat, verificarea acestora, daca sedinta este prevazuta cxu aparate

acestora, daca sedinta este prevazuta cxu aparate - pregatirea materialelor care se incendiaza daca se executa
acestora, daca sedinta este prevazuta cxu aparate - pregatirea materialelor care se incendiaza daca se executa

- pregatirea materialelor care se incendiaza daca

se executa antrenament cu fum si gaze toxice sau aparatul de fum

- stabilirea victimelor de salvat

- amplasarea recipientilor ( butelii, vase) ce trebuie extrase OPERATIUNEA PROPRIU-ZISA Stabilirea personalului –care actioneaza la parcurgerea traseelor si cel de asigurare salvare

pentru situatii de panica etc

- stabilirea masurilor de securitate de minima siguranta

- stabilirea semnelor si semnalelor intre servantii salvatori pentru o buna comunicare

- stabilirea modului de acces (usa nr) in labirint functie de traseul stabilit

- intreruperera traseului in situatii de panica sau neprevazute

- pătrunderea

primului ajutor medical) doar in situatii limita daca prevede sedinta

- ATENTIE - se va actiona in binoame de militari pentru a fi permisa retragerea imediata a personalului

la victimă, ancorarea şi asigurarea acesteia (eventual şi acordarea

- se supravegheaza in permanenta zona unde actioneaza cel care parcurge traseul

in permanenta zona unde actioneaza cel care parcurge traseul MĂSURI DE SECURITATE - Încălzirea organismului în
in permanenta zona unde actioneaza cel care parcurge traseul MĂSURI DE SECURITATE - Încălzirea organismului în
in permanenta zona unde actioneaza cel care parcurge traseul MĂSURI DE SECURITATE - Încălzirea organismului în

MĂSURI DE SECURITATE

- Încălzirea organismului în vederea executării şedinţei;

- Hidratarea organismului prin consumul a mimim 1,5l de apa inainte si dupa sedinta

- Verificarea si notarea pulsului militarilor, luarea masurilor cand acesta este anormal

- Verificarea presiunii in buteliile participantilor inainte si dupa sedinta

- Amplasarea formatorului în punctul de observare amenajat special;

- Întreruperea şedinţei când militarii prezintă semne de panică;

- Deschiderea uşilor de siguranţă în situaţii deosebite;

- Verificarea stării fizice a militarilor înainte şi după antrenament;

11. FANTANA

a militarilor înainte şi după antrenament; 11. FANTANA ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI ANIMALE DIN PUŢURI, FANTANI

PREMERGATOR OPERATIUNII

SI ANIMALE DIN PUŢURI, FANTANI PREMERGATOR OPERATIUNII - pregătirea materialelor necesare şedinţei (dispozitiv

- pregătirea materialelor necesare şedinţei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, complet salvare, materialele din dotarea bazei) - stabilirea responsabilului si a modului de transmitere a ordinelor

responsabilului si a modului de transmitere a ordinelor - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce

- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in put, fantana etc

36

- dotarea in limita posibilitatilor cu furtun de alimentare de la buteliile de oxigen cu lungimi adecvate(10-15 m) pentru locurile unde nu se poate interveni cu aparatul in spate, unde nu se pot executa manevre PROCEDURA OPERATIONALA Comandantul de echipa (seful echipei de formatori):

- desemnează personalul care participa la actiune;stabileste binomul de escavare si recuperare, respectiv cel de asigurare - indică locul si modalitatea salvării tipul de salvare stabilita; - se echipeaza cu echipamentul individual si verifica echiparea celorlalti salvatori - stabileste masurile de securitate de

siguranta - stabileste semne si semnale intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii

afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii - stabileste si verifica accesoriile folosite - verifica

- stabileste si verifica accesoriile folosite

de comunicatii - stabileste si verifica accesoriile folosite - verifica modul de echipare cu triunghiul de

- verifica modul de echipare cu triunghiul de salvare a victimei sau hamurile de salvare ce sunt utilizate (se executa amarajele conform schitelor din indrumator minim doua puncte si minim doua corzi de salvare)

- controleaza coborarea comandand binoamelor

37

din indrumator minim doua puncte si minim doua corzi de salvare) - controleaza coborarea comandand binoamelor

BINOAMELE ECHIPEI DE SALVARE:

BINOMUL CAUTARE, ANCORARE,SALVARE

- Urmează comandantul de ehipaj si executa doar la ordin operatiunile .

- Aleg unul sau două puncte fixe si unul de sprijin de regula un copac o autospeciala in zona

- Realizează amarajele verifica legaturile suplimentare.

- Verifică închizătorile cârligelor

- Verifica toate legaturile, si incuietorile cataramelor

- Intind corzile de salvare de siguranta si asigura de siguranta militarii La coborare:

- Inspecteaza peretii putului - Raporteaza despre necesitatea consolidarii peretilor - Echipeaza victima cu triunghiul de salvare - Acorda primul ajutor daca se impune - Verifica legaturile pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare

pentru a comunica inceperea operatiunii de salvare BINOMUL DE RIDICARE-ASIGURARE - actioneaza numai la comanda

BINOMUL DE RIDICARE-ASIGURARE

- actioneaza numai la comanda sefului echipei de salvatori

- trag de corzi si cordite simultan si la ordin - Recupereaza victima si o transporta la locul stabilit Se executa comenzile comandantului de echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente

echipaj care conduce antrenamentul si da comenzile necesare pentru ridicarea fara smucituri, cursiv si fara incidente

METODE DE COBORÂRE ȘI EXTRAGERE A SALVATORULUI ȘI EXTRAGERE A VICTIMELOR DIN PUȚ/FÂNTÂNĂ

1. În forța brațelor prin mișcări succesive și coordonate de șeful de echipă:

mișcări succesive și coordonate de șeful de echipă: 2. Prin plecare de la baza puțului (fântânii)
mișcări succesive și coordonate de șeful de echipă: 2. Prin plecare de la baza puțului (fântânii)

2. Prin plecare de la baza puțului (fântânii) la comenzile șefului de echipă, atunci când spațiul ne permite:

șefului de echipă, atunci când spațiul ne permite: 3. Prin constituirea punctului fix (copac, autospecială,
șefului de echipă, atunci când spațiul ne permite: 3. Prin constituirea punctului fix (copac, autospecială,

3. Prin constituirea punctului fix (copac, autospecială, militari) dintr-un binom, atunci când spațiul nu ne permite efectuarea celorlalte metode

ALTE OPERATIUNI CE SE URMARESC LA EXTRAGEREA / ESCAVAREA DIN FANTANA, PUT - stabilirea legăturii
ALTE OPERATIUNI CE SE URMARESC LA EXTRAGEREA / ESCAVAREA DIN FANTANA, PUT - stabilirea legăturii
ALTE OPERATIUNI CE SE URMARESC LA EXTRAGEREA / ESCAVAREA DIN FANTANA, PUT - stabilirea legăturii

ALTE OPERATIUNI CE SE URMARESC LA EXTRAGEREA / ESCAVAREA DIN FANTANA, PUT

- stabilirea legăturii cu victima (unul dintre formatori la sedinta de invatare)

- verificarea şi stabilirea masurilor de consolidare a malurilor/pereţilor fantanii; evacuarea apei, echiparea cu aparate daca victima nu este constienta si a fost afectata

- coborarea si inspectarea treptata a fantanii

- stabilirea personalului care coboara (binomul de cautare, salvare), a modului de lucru, prezentarea măsurilor de securitate -descoperirea si identificarea persoanelor se executa si prin ascultare, cautare, indepartarea materialelor -indepartarea materialelor se va face numai manual de sus in jos -utilaje grele se vor folosi numai pentru crearea golurilor spre victima pe lateral - pătrunderea la victimă, ancorarea şi asigurarea acesteia (eventual şi acordarea primului ajutor medical) de catre un singur salvatorcand spatiul nu permite

- recuperarea salvatorilor din put dupa ancorarea victimelor - recuperarea propriu-zisă a victimei (victimelor),

- recuperarea salvatorilor din put dupa ancorarea victimelor - recuperarea propriu-zisă a victimei (victimelor), acordarea primului ajutor medical

INCHEIEREA OPERATIUNII -analiza activitatilor desfasurate -strangerea materialelor si verificarea acestora MĂSURI GENERALE CE SE ÎNTREPRIND LA LOCUL INTERVENŢIEI

restricţionarea sau oprirea circulaţiei vehiculelor de mare tonaj care produc trepidaţii;

întreruperea curentului electric, a apei si gazelor in zona respectivă;

căutarea persoanelor rănite sau blocate;

stabilirea locaţiei acestora;

luarea legăturii cu victimele;

după caz, acordarea primului ajutor medical până la extragere, dacă este posibil;

transportarea acestora. Descoperirea şi identificarea persoanelor căzute (blocate) se execută prin ascultare, căutare, îndepărtarea materialelor şi localizarea acestora sau prin folosirea aparaturii de amplificare a zgomotelor si sunetelor produse de supravieţuitori. Îndepărtarea daramaturilor când este cazul se face de sus in jos, manual. Utilajele grele se vor folosi numai pentru îndepărtarea elementelor de construcţii mari care împiedică accesul spre victimă sau pentru crearea tunelelor de acces spre victime. DE REŢINUT: în situaţiile în care pe timpul căderii victimele au angrenat materiale de construcţie şi se află sub acestea se vor executa operaţiunile de la salvarea persoanelor de sub dărâmături.

12. BECI DE ANTRENAMENT ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI

12. BECI DE ANTRENAMENT

12. BECI DE ANTRENAMENT ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI
12. BECI DE ANTRENAMENT ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI

ACTIVITĂŢI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SI ANIMALE DIN BECIURI, DEMISOLURI

PREMERGATOR OPERATIUNII * pregatirea materialelor necesare intervenţiei ( complet de salvare, ARIAC, corzi, cordiţe , centuri de siguranţă, hamuri) - stabilirea responsabilului ( seful echipei de salvare dintre formatori, victima sau victimele functie de situatia Tehnică dorita)

- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in beciul de antrenament -echiparea tuturor participantilor cu aparate de respirat, verificarea acestora -pregatirea materialelor care se incendiaza daca se executa antrenament cu fum si gaze toxice

-stabilirea victimelor de salvat -amplasarea recipientilor (butelii, vase) ce trebuie extrase -amplasarea focarului principal si marcarea acestuia Stabilirea persoanei care ofera informatiile

- cooptarea cetăţenilor martori( din randul formatorilor)

acestuia Stabilirea persoanei care ofera informatiile - cooptarea cetăţenilor martori( din randul formatorilor) 42
42
42

OPERATIUNEA PROPRIU-ZISA

Stabilirea personalului –binoamele de interventie-cel de stingere si cel de asigurare

- culegerea informaţiilor dacă victima este în viaţă şi în ce condiţii s-a produs evenimentul

- stabilirea mediului toxic şi a substanţelor ce au generat evenimentul

-stabilirea daca se impune realizarea unei actiuni imediate in conditii de risc maxim dar cu sanse optime de salvare a victimelor( victimei) -NOTA: intotdeauna se va stabili modul de actiune inca de la inceput-atitudinea ofensiva sau defensiva a binoamelor;

- stabilirea masurilor de securitate de minima siguranta pentru a nu se produce afectarea personalului propriu

-stabilirea semnelor si semnalelor intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii

- stabilirea modului de acces spre victima sau spre interiorul beciului

NOTA: pot aparea doua situatii-cand se poate folosi usa de acces principala si se face

testul de usa sau cans se patrunde prin geamuri, goluri si se folosesc jeturile pulverizate de apa

- verificarea şi stabilirea masurilor de consolidare a peretilor beciului si a planseului

- coborarea si inspectarea treptata a scarilor si a peretilor

- pătrunderea la victimă, ancorarea şi asigurarea acesteia (eventual şi acordarea primului ajutor medical) doar in situatii limita

ATENTIE- se va actiona in binoame de militari pentru a fi permisa retragerea imediata a personalului propriu

- recuperarea salvatorilor din beci are loc chiar daca nu a fost gasita victima cand situatia impune

loc chiar daca nu a fost gasita victima cand situatia impune BINOMUL DE PATRUNDERE SI INTERVENTIE

BINOMUL

DE

PATRUNDERE

SI

INTERVENTIE

- Aplica atitudine ofensiva dupa testul de usa

43

cand situatia impune BINOMUL DE PATRUNDERE SI INTERVENTIE - Aplica atitudine ofensiva dupa testul de usa

- Ia pozitie de lucru impusa si se deplaseaza conform metodelor stabilite( in genunchi si la nevoie taras)

- Previne riscul de explozie cercetand in permanenta locul, se amplaseaza in permanenta sub elemente de sustinere

locul, se amplaseaza in permanenta sub elemente de sustinere - Refuleaza apa pentru destratificarea fumului

-

Refuleaza

apa

pentru

destratificarea fumului

-

Cerceteaza

zona

si

recupereaza

victima sau buteliile ce pot exploda

-

Raceste

in

permanenta

spatiul

pentru a facilita patrunderea-

acorda

primul

ajutor

medical,

transporta victima

la

binomul de

asigurare BINOMUL DE ASIGURARE

- supravegheaza in permanenta zona unde actioneaza binomul de stingere

- urmareste manifestarile exterioare ale incendiului

- realizeaza iluminarea subsolului, demisolului

- pregateste materiale , accesorii de patrundere si executa taieri, demolari

- protejeaza elementele de constructie, comunica cu binomul de stingere, interventie

- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U. MASURI DE SECURITATE IN INTERIORUL DEMISOLULUI SAU BECIULUI -inainte de patrundere comandantul de echipaj verifica echipamentul, aparatele si mijloacele de lucru -se realizeaza controlul incrucisat al militarilor -se realizeaza dispozitivul de interventie BINOMUL DE INTERVENTIE

-actioneaza numai pe traseul ordonat si cu echipamentul stabilit de comandant -la patrundere se actioneaza simultan la verificarea traseului (primul militar sus –jos si al doilea stanga-dreapta) -nu se desparte la o lungime mai mare de 1-2 metri binomul, militarii fiind legati cu coarda de siguranta -se refuleaza apa pentru teste si pentru destratificarile fumului

-dupa caz se folosesc si semne si semnale stabilite de binoame -nu se refuleaza apa spre alt binom decat pentru protectia acestuia si cu consimtamantul lui -la temperaturi ridicate este interzis acest lucru pentru a preveni oparirea militarilor -va evita riscurile termice si electrice pe timpul actiunii BINOMUL DE ASIGURARE

-urmaresc intreruperea alimentarii cu energie electrica a beciuluii, demisolului -se amplaseaza astfel incat poate interveni in cel mai scurt timp -tine legatura cu cei din interior in permanenta -urmareste ca presiunea apei sa nu scada pe timpul cand binomul de stingere

este in interior - după caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de stingere;

caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de
caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de
caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de
45
45
caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de
caz, execută salvarea victimelor și a bunurilor materiale sub protecția jetului de apă al binomului de

-urmareste evolutia incendiului pe exterior -primesc victimele si le transporta la punctual de prim ajutor -asigura retragerea binomului din interior eliberand calea de acces -se va stabili o linie ghid de retragere inca de la inceputul actiunii( de regula linia de furtun) -se va stabili dupa caz o cale de retragere suplimentara -pun in functiune dupa consultarea celor din interior a mijloacelor de exhaustare, ventilare

13. ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE SURPRINSE DE VIITURI ( la nivelul detasamentului de interventie)

DESCRIEREA PROCEDURII

Premergator activitatii de interventie:

Responsabilităţile personalului operativ pentru execuatarea operaţiunilor principale de desfăşurare a intervenţiei:

- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie

- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine - stabilirea timpului necesar pentru imbarcarea tuturor materialelor (care nu pot fi mentinute permanent pe AIT)

- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare

La alertarea garzii de interventie * îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (veste de salvare, corzi, cordiţe, căngi, ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri) *remorcarea bărcii pneumatice -echiparea personalului cu echipamentul adecvat functie de anotimp si de situatie ( se recomanda costumul unic pentru interventie)

- deplasarea la locul intervenţiei

Culegerea datelor privind producerea evenimentului

- cooptarea cetăţenilor martori

LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei functie de situatie - numirea personalului de conducere a intervenţiei in cazul unor situatii de urgenta - stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe( daca se impun cadre salvatori aflati in turele libere) - stabilirea dispozitivului de intervenţie pentru acţiune imediată - stabilirea unor echipe pentru găsirea altor

posibilităţi de acces către victimă

- stabilirea legăturii cu victima

- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria PE TIMPUL DESFASURARII INTERVENTIEI

- stabilirea punctelor de ancorare (minim 2) a bărcii pneumatice

punctelor de ancorare (minim 2) a bărcii pneumatice - prezentarea normelor de securitate şi asigurarea
punctelor de ancorare (minim 2) a bărcii pneumatice - prezentarea normelor de securitate şi asigurarea
punctelor de ancorare (minim 2) a bărcii pneumatice - prezentarea normelor de securitate şi asigurarea

- prezentarea normelor de securitate şi asigurarea măsurilor de securitate a servanţilor

- echiparea obligatorie cu veste de salvare si echiparea cu materialele impuse

Nota: se va evita utilizarea costumelor NOMEX pe timpul actiunii in barca pneumatica, acestea acumuland cantitate insemnata de apa la caderea in parau, rau etc, se vor utiliza

costumul unic sau costumele vechi de protectie impotriva apei

ATENTIE- nu se va executa asigurarea servantilor de manerele barcii, sau alte zone ale acesteia

- lansarea bărcii la apă, de regulă pe revărsări sau locuri posibile ATENTIE-pe viitură nu se va folosi motorul

NOTA: Se vor stabili masuri de recuperare a personalului in cazul producerii unor

situatii neprevazute, dezracordarea corzilor de siguranta , ruperea, spargerea barcii etc ATENTIE:

Lansarea barcii nu se va efectua cu pupa spre amonte.

- menţinerea legăturii cu punctul de comandă al ISU pentru prevenirea personalului în

eventualitatea unor alte viituri

- în cazul în care evenimentul s-a produs când apele sunt în regresie iar victimele se afla in zone sigure (refugiu, grind ce nu se poate prabusi sau surpa) NU SE VA RISCA declanşarea acţiunii de intervenţie, menţinându-se legătura cu victima si prezentandu-i situatia;

- recuperarea victimei, acordarea primului ajutor medical şi transportul acestora la U.P.U.

- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ La sosirea la locul intervenţiei vor fi respectate următoarele reguli generale:

- se va încerca luarea contactului cu victima;

- stabilirea stării acesteia;

- stabilirea riscului imediat în funcţie de evoluţia debitului de apă;

- stabilirea pericolului imediat pentru forţele de intervenţie;

- culegerea informaţiilor privind configuraţia albiei în zonă şi a modificărilor produse de viitură;

- formarea echipelor pentru stabilirea căilor de acces;

- urmărit ca pe fundul albiei să nu existe materiale ce pot răni persoanele, salvatorii aflaţi în deplasare;

- stabilirea posibilităţilor de acces:

o

punte din buşteni;

o

aruncare colaci salvare;

o

folosirea unor mijloace flotabile (butoaie);

- stabilirea metodelor şi căilor de acces funcţie de posibilităţile de asigurare ale servanţilor;

- dacă victimele sunt conştiente se pot utiliza modalităţi de traversare a cursului prin aruncarea corzilor şi cordiţelor către aceştia prin realizarea unui dispozitiv de deplasare.

ATENŢIE:

Pe timpul deplasării servanţilor prin apele revărsate aceştia vor fi asiguraţi iar distanţa dintre servanţi nu va depăşi 4 – 5 m.

- se vor apela la mai multe echipe pentru stabilirea unui releu de servanti - lant de militari in timpul deplasarii;

- stabilirea posibilităţii lansării bărcii în amonte pe curs (firul apei) până la

refugiul unde se află victimele; ATENŢIE:

Barca va fi lansată fără motor pe viitură.

- se va evita cursul apei în linie dreaptă (pe aceast traseu viteza apei este amplificată). DE REŢINUT:

Barca va fi ancorată în minim 2 puncte fixe. Unul din punctele fixe poate fi transformat mobil doar în situaţia în care există personal suficient pe malul pe care se execută ancorarea. ATENŢIE:

Se va stabili modalitatea aruncării corzilor de salvare din barcă pe mal în timpul deplasării.

DE REŢINUT:

Corzile care asigură ancorarea nu vor fi înnodate sau prelungite. Se vor folosi cele mai lungi, de circa 50 m pentru operaţiunea de ancorare. Se va stabili strict modul de recuperare al servanţilor dacă barca deviază de la cursul spre refugiul cu victime. ATENŢIE:

Militarii din barcă nu se vor asigura prin legare de mânerele bărcii (corzile acesteia). IMPORTANT:

Echipajele de salvare vor avea în vedere, în durata acţiunii de salvare, de următoarele perspective:

o pericolul pentru victime funcţie de surparea refugiului pe care se află;

o

evoluţia stării acestora;

o

probabilitatea unei noi viituri sau revărsări.

DE REŢINUT:

Comandantul intervenţiei va menţine permanent legătura cu subunitatea sau cu punctul de comandă al inspectoratului.

o se va monitoriza permanent probabilitatea cedării unui mal (dig) din apropiere;

o

temperaturile scăzute şi evoluţia acestora;

o

lipsa apei pentru victime;

o

şocul psihic al acestora şi instaurarea panicii;

o

materialele ce lovesc pe apă refugiul (grindul, insula);

o

timpul de recuperare minim necesar. ACTIVITĂŢI PENTRU SALVAREA PERSOANELOR DIN LOCUINŢE

DE REŢINUT:

Se va respecta sinopticul celor prezentate mai sus. Pe timpul deplasării spre locuinţe se vor identifica punctele cele mai înalte şi solide din zonă (case cu etaj, stâlpi cu posibilităţi de urcare). ATENŢIE:

Deplasarea spre locuinţe se va realiza numai după o inspectare prealabilă a zonei de către un echipaj de explorare – căutare. Nu se vor efectua deplasări cu barca peste mai mulţi curenţi de apă fără a exista un punct de refugiu al servanţilor salvatori (pe străzi paralele se creează întotdeauna curenţi de apă ce traversează direcţia de deplasare a salvatorilor).

DE REŢINUT:

Se va evita manevrarea bărcii printre materiale ce pot lovi barca (deteriora sau răsturna). Se va evita utilizarea bărcii pe timp de noapte sau fără o iluminare corespunzătoare a zonei, crearea posibilităţilor de manevră a servanţilor.

IMPORTANT:

Persoanele salvate care au înghiţit apa vor fi aşezate pe partea dreaptă, cu capul în jos, sprijinit, şi li se va deschide gura pentru evacuarea acesteia. La nevoie, în acelaşi scop, persoana va fi culcată cu faţa în jos, apucată de picioare şi rotită. După evacuarea apei, se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.

SALVAREA ANIMALELOR PE TIMPUL REVĂRSĂRILOR DE APE CAUZATE DE VIITURI

DE REŢINUT:

Se respectă în prealabil regulile stabilite mai sus.

- Se cooptează persoane ce cunosc animalele, eventual comportamentul acestora.

- Se lansează barca în amonte pe firul apei pentru ajungerea în locul necesar posibilităţii creării unui funicular. După caz, transportul animalelor cu ajutorul funicularului poate implica reluarea lansării bărcii în amonte şi revenirea din aval pe mal până la locul lansarii.

- Când există posibilitatea (apa are adâncime ce permite deplasarea salvatorilor) se va recurge la efectuarea unei navete cu transporturi de animale. Barca va avea un capac din rigle, grilaj care permite prevenirea săririi în apă a animalelor.

- După caz proprietarii animalelor vor însoţi barca permanent.

- Dacă este posibil animalele mici (oi, capre, porci) se pot transporta în cupele utilajelor grele (când configuraţia albiei permite deplasarea).

- În condiţiile imobilizării animalelor în mâl, nămol se va apela la accesorii cu suprafeţe cât mai mari de contact cu solul şi prin improvizări de realizare a unor poduri din scânduri, prelate etc. ATENŢIE:

A nu se depăşi greutatea bărcii datorită numărului de animale. Dacă se execută funicular se va asigura suplimentar barca pentru recuperare în cazul ruperii acestuia. DE REŢINUT:

Animalele vor fi scoase din zonă de alte echipaje cât mai departe de apă şi păzite (de regulă acestea revin). Pe timpul inundaţiilor, echipele de salvare vor deschide uşile grajdurilor sau coteţelor, pentru a da posibilitatea animalelor sa se refugieze din locurile inundate. Daca apele sunt mari si se găsesc animale care nu au posibilitatea sa atingă uscatul, precum si animale ce nu sunt bune înotătoare, acestea vor fi salvate pe bărci sau plute.

14. ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU RECUPERAREA DE PERSOANE ( animale) ÎNECATE ( la nivelul detasamentului de interventie ) PREMERGATOR ACTIUNILOR DE INTERVENTIE

Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de desfăşurare a intervenţiei:

- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie

- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine * îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (ancore, corzi, cordiţe, căngi, ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri) *remorcarea bărcii pneumatice( cand se impune functie de situatie)

- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare Nota :

Stabilirea tinutei de interventie, functie de anotimp si de faptul ca tinuta NOMEX acumuleaza foarte usor apa si nu se poate inota in caz de accident (cadere in apa)

- deplasarea la locul intervenţiei

LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI Culegerea datelor privind producerea evenimentului

Culegerea datelor privind producerea evenimentului - cooptarea cetăţenilor martori - culegerea

- cooptarea cetăţenilor martori

- culegerea informatiilor privind zona si locul producerii evenimentului

Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei

- numirea personalului de conducere a intervenţiei

- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe

- stabilirea dispozitivului de intervenţie pe o rază de aproximativ 200-300 m aval de locul producerii evenimentului

- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria

- stabilirea zonelor de căutare, în principal maluri, poduri, grote, zone de liniştire

- pe apa stătătoare se vor utiliza balize de marcare a perimetrelor de căutare pentru extinderea ariei de acţiune

- dupa caz, cand exista aprobare se va interveni cu mai multe echipaje si pe arie mai extinsa sub coordonare unitara

DESFASURAREA INTERVENTIEI

- inceperea cautarilor cu materialele din dotare pe zonele stabilite

- rascolirea terenului si dezafectarea punctelor cu aluviuni

- cautarea zonelor de depunere a materialelor, (unda de viitura poate transporta cu

usurinta persoanele pe zone extinse)

- extinderea căutărilor în aval în zone cu aluviuni la distanţe de câţiva km

- utilizarea câinilor dresaţi pentru căutări de persoane CAND EXISTA INFORMATII CA PERSOANELE POT FI ÎNECATE IN ZONE IZOLATE în urma unor viituri se vor stabili puncte de lucru în zonele de vârtej ale

cursului unde, de regulă, acestea ajung sub aluviuni. Se execută aceleași operațiuni stabilite.

- stabilirea personalului care intervine, a modului de lucru, prezentarea măsurilor de

securitate

- echiparea servantilor cu veste de salvare si cu materialele ordonate functie de situatie

- se execută lansarea bărcii la apă, daca este cazul, si apa se află in regresie dupa viitura

ATENTIE - nu se va executa asigurarea servantilor de manerele barcii, sau alte zone ale acesteia Lansarea barcii se va efectua cu pupa spre larg și se leagă la mal de punctele fixe.

53
53
- menţinerea legăturii cu punctul de comandă al ISU pentru prevenirea personalului în eventualitatea unor

- menţinerea legăturii cu punctul de comandă al ISU pentru prevenirea personalului în eventualitatea unor alte viituri - se va alege traseul cel mai sigur si cunoscut sau prezentat cu sanse optime ATENTIE – dacă evenimentul s-a produs pe apă curgătoare, chiar daca sunt informatii ale persoanelor din zona privind terenul, acesta cu siguranta a fost schimbat si modificat în timp. DE REŢINUT:

Pe timpul căutării în ape stătătoare se impune balizarea zonelor astfel încât să nu existe o suprapunere a acţiunii. Acțiunea de căutare se realizează cu ancore, căngi, dispozitive pe perimetru stabilit de șeful echipei de salvare.

pe perimetru stabilit de șeful echipei de salvare. - după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de
pe perimetru stabilit de șeful echipei de salvare. - după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de

- după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de medicină legală pentru preluarea acestuia

54
54
de salvare. - după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de medicină legală pentru preluarea acestuia 54
de salvare. - după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de medicină legală pentru preluarea acestuia 54
de salvare. - după recuperarea trupului, solicitarea serviciului de medicină legală pentru preluarea acestuia 54

- întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U. DE REŢINUT:

De regulă se respectă aceleaşi operaţiuni ca şi cele menţionate la salvarea persoanelor şi animalelor surprinse de viituri cu următoarele completări:

- echipajele de căutare vor sectoriza zona de acţiune şi vor cerceta amănunţit pentru prima perioadă la locul producerii evenimentului;

- se vor efectua marcări ale zonelor de căutare deoarece acţiunile sunt de durată, necesită efort susţinut şi se execută pe suprafeţe întinse.

15. ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PE TIMPUL INUNDATIILOR IN SCOPUL LIMITARII SI INLATURARII EFECTELOR ACESTORA ( la nivelul detasamentului de interventie)

PREMERGATOR ACTIUNILOR DE INTERVENTIE

Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de desfăşurare a intervenţiei:

- încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie

- stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine

- stabilirea persoanelor si modului de transmitere a informatiilor, a datelor operative tanundu-se cont de amploarea interventiilor - transmiterea informatiilor privind introducerea codului de avertizare meteo sau hidro, a zonelor de pericol, a cursurilor de apa ce pot afecta localitatile

MASURI PRELIMINARE ALERTARII

- *instiintarea personalului din turele libere despre introducerea codului de avertizare * îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (ancore, corzi, cordiţe, căngi, ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri) *remorcarea bărcii pneumatice( cand se impune functie de situatie) *imbarcarea mijloacelor de iluminare(generator) pentru situatiile cand se impune

Nota: se poate apela la autospecialele de descarcerare in situatiile deosebite( de regula autospecialele de descarcerare vor fi in rezerva pentru evenimente grave si cu risc maxim)

- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare in punctul de comanda ( un sef gis din tura libera)

- deplasarea la locul intervenţiei

LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI Culegerea datelor privind producerea evenimentului

- cooptarea cetăţenilor martori

- culegerea informatiilor privind zona si locul producerii evenimentului

Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei

- numirea personalului de conducere a intervenţiei

- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe functie de situatia gasita

- culegerea si prelucrarea informatiilor privind persoanele aflate in pericol DESFASURAREA INTERVENTIEI PE TIMPUL VIITURILOR, REVARSARILOR DE APA - cooptarea CLSU si a persoanelor credibile in actiunile imediate de salvare a persoanelor aflate in pericol

NOTA: se vor urmari operatiunile din cadrul Procedurii salvarilor persoanelor surprinse de viituri

- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria

- evacuarea persoanelor care nu au raspuns avertizarilor in timpul stabilit

- realizarea digurilor sau a barajelor pentru devieri de torenti de apa sau chiar cursuri cand exista mijloace

- deblocarea podetelor, a cursurilor prin inlaturarea aluviunilor , a materialelor ce au produs blocaje

- urmarirea zonelor unde se produc blocajele torentilor de apa, sau cursuri( capuri de

pod, podete, poduri), si dirijarea apei

- evacuarea materialelor din locuintele si obiectivele ce pot fi afectate

- transportul persoanelor afectate in zone de siguranta (scoli, camine, internate, sali de

sport)

- raportarea nevoilor persoanelor afectate de precipitatii, inundatii, asistenta medicala si

hrana DESFASURAREA INTERVENTIEI DUPA RETRAGEREA APELOR

NOTA: Constituirea de comisii mixte de la inspectorat (subunitati) si primarii (CLSU)

pentru stabilirea prioritatilor de interventie in inlaturarea efectelor, stabilirea eficientei actiunii de evacuare a apei daca panza freatica nu este in retragere

- formarea grupului de echipaje pentru actiunile ulterioare, flux permanent cu personal, inclusiv din turele libere

- consolidarea locuintelor ce se pot prabusi , pana la evacuarea bunurilor si transportul acestora in zone indicate

- rascolirea terenului si dezafectarea punctelor de trecere ale populatiei spre locuinte, de aluviuni

- indepartarea aluviunilor, mălului din locuinte si de pe principalele zone de acces

- recuperarea bunurilor ce se pot refolosi

- decolmatarea fantanilor, prioritar pe grupuri de locuinte

- la ordin distribuirea de ajutoare populatiei, si a apei potabile

- mentinerea permanenta a legaturii cu membrii CLSU pentru culegerea informatiilor cu

nevoile din localitatile afectate, transmiterea informatiilor de actiune turelor de serviciu

- întocmirea documentelor la locul intervenţiei,centralizarea datelor din teren in punctul de comanda al detasamentului si transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U.

16. ACTIVITATI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE PENTRU SALVAREA PERSOANELOR DE SUB DARAMATURI ( la nivelul detasamentului de interventie) PREMERGATOR SITUATIILOR DE URGENTA

Responsabilităţile personalului operativ pentru executarea operaţiunilor principale de desfăşurare a intervenţiei:

* încadrarea în baremele de alertare şi deplasare la intervenţie stabilirea corectă a forţelor şi mijloacelor cu care se intervine * îmbarcarea materialelor necesare intervenţiei (dispozitiv cu scripete, ARIAC, corzi, cordiţe, căngi, ancore, prăjini, centuri de siguranţă, hamuri)

- stabilirea responsabilului si modului de transmitere a datelor preliminare

- echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in case de scări sau spaţii înguste

preliminare - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in case de scări sau

58

preliminare - echiparea adecvata a personalului cu echipament ce permite manevre in case de scări sau

- dotarea in limita posibilitatilor cu furtun de alimentare de la buteliile de oxigen cu lungimi adecvate(10-15 m) pentru locurile unde nu se poate interveni cu aparatul in spate, unde nu se pot executa manevre

- deplasarea la locul intervenţiei

Culegerea datelor privind producerea evenimentului - cooptarea cetăţenilor martori LA AJUNGEREA LA LOCUL INTERVENTIEI

Stabilirea personalului şi structurilor de conducere a intervenţiei

- numirea personalului de conducere a intervenţiei

- stabilirea necesarului de forţe, asigurat pe urgenţe( necesar de salvatori din alte ture de serviciu) - culegerea informaţiilor dacă victima este în viaţă şi în ce condiţii s-a produs evenimentul

- stabilirea mediului toxic şi a substanţelor ce au generat evenimentul sau cauzele producerii acestuia

PE TIMPUL INTERVENTIEI

- stabilirea daca se impune realizarea unei actiuni imediate in conditii de risc maxim dar cu sanse optime de salvare a victimelor( victimei)

- stabilirea masurilor de securitate de minima siguranta pentru a nu se produce afectarea personalului propriu

- stabilirea semnelor si semnalelor intre servantii salvatori pentru o buna comunicare cand se afla in imposibilitatea folosirii mijloacelor de comunicatii

- stabilirea legăturii cu victima

- verificarea şi stabilirea masurilor de securitate - inspectarea şi deplasarea treptată în spaţiu a salvatorilor

- verificarea şi stabilirea masurilor de securitate - inspectarea şi deplasarea treptată în spaţiu a salvatorilor
- verificarea şi stabilirea masurilor de securitate - inspectarea şi deplasarea treptată în spaţiu a salvatorilor
- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria - stabilirea personalului care

- menţinerea calmului cetăţenilor martori prin conlucrare cu poliţia şi jandarmeria

- stabilirea personalului care intervine, a modului de lucru

- realizarea consolidarii locului unde se intervine - pătrunderea la victimă, ancorarea şi asigurarea acesteia (eventual şi acordarea primului ajutor medical)

ATENTIE- se va actiona in grup de militari pentru a fi permisa retragerea imediata a personalului propriu

- recuperarea salvatorilor dupa ancorarea victimelor

- recuperarea propriu-zisă a victimei (victimelor), acordarea primului ajutor medical, transportul acesteia la UPU - întocmirea documentelor la locul intervenţiei, transmiterea datelor la punctul de comandă al I.S.U. Salvarea persoanelor îngropate sub daramaturi

60

DE REŢINUT următoarele masuri:

restricţionarea sau oprirea circulaţiei vehiculelor de mare tonaj care produc trepidaţii;

întreruperea curentului electric, a apei si gazelor in zona respectivă;

căutarea persoanelor rănite sau blocate;

întreruperea curentului electric, a apei si gazelor in zona respectivă;  căutarea persoanelor rănite sau blocate;
 stabilirea locaţiei acestora;  luarea legăturii cu victimele;  după caz, acordarea primului ajutor

stabilirea locaţiei acestora;

luarea legăturii cu victimele;

după caz, acordarea primului ajutor medical până la extragere, dacă este posibil;

transportarea acestora. Descoperirea şi identificarea persoanelor căzute (blocate) se execută prin ascultare, căutare, îndepărtarea materialelor şi localizarea acestora sau prin folosirea aparaturii de amplificare a zgomotelor si sunetelor produse de supravieţuitori. Îndepărtarea daramaturilor când este cazul se face de sus in jos, manual. Utilajele grele se vor folosi numai pentru îndepărtarea elementelor de construcţii mari care împiedică accesul spre victimă sau pentru crearea tunelelor de acces spre victime Când intrările în subsoluri sunt blocate de cantitati mari de daramaturi, pătrunderea se realizează prin puţuri executate paralel cu pereţii sau prin tunele de secţiune triunghiulara sau trapezoidala, căptuşite la exterior cu scânduri, traseul acestora urmând a ocoli conductele de apa, gaze si cablurile electrice întâlnite. Operaţiile de taiere, de spargere executate in pereţi si cele de demolare se vor realiza numai după consolidarea elementelor de construcţie, iar golurile practicate vor avea forma de „V” cu vârful in jos. DE REŢINUT:

Se acţionează în regim de urgenţă doar în situaţiile în care există şanse reale de
Se acţionează în regim de urgenţă doar în situaţiile în care există şanse reale de

Se acţionează în regim de urgenţă doar în situaţiile în care există şanse reale de recuperare în viaţă a persoanelor. Se utilizează panouri, stâlpi siguri pentru consolidarea elementelor de construcţie, înaintându-se treptat şi fără suplimentarea greutăţii pe locul acţiunii.

înaintându-se treptat şi fără suplimentarea greutăţii pe locul acţiunii. Consolidare oblică a unui perete 62

Consolidare oblică a unui perete

Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol 63
Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol 63
Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol 63

Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol

Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol 63
Consolidarea oblică și perpendiculară a unui hol 63
ATENŢIE: Dublă consolidare a pereților Greutatea servanţilor impune evacuarea materialelor în prealabil pentru

ATENŢIE:

Dublă consolidare a pereților

Greutatea servanţilor impune evacuarea materialelor în prealabil pentru evitarea suprasarcinii. NOTĂ: Când se impune căutarea victimelor de sub dărâmături, obligatoriu se vor realiza tunele de acces pentru consolidare și pentru protecția salvatorilor.

Modele de realizare a tunelelor de acces:

tunele de acces pentru consolidare și pentru protecția salvatorilor. Modele de realizare a tunelelor de acces:
tunele de acces pentru consolidare și pentru protecția salvatorilor. Modele de realizare a tunelelor de acces:
DE REŢINUT : Peretii portanti sau despartitori, stalpii sau planseele etc., prezinta pericolul ca la

DE REŢINUT:

Peretii portanti sau despartitori, stalpii sau planseele etc., prezinta pericolul ca la incercarile de deblocare sa se prabuseasca si sa provoace noi victime, atat din randul celor ce urmeaza sa fie salvati , cat si al salvatorilor. In situatia cand activitatea de salvare presupune un volum mare de munca si timp îndelungat se va ţine cont de următoarele:

- sa se efectueze deschideri in ziduri si plansee:

pentru asigurarea aerisirii, pentru introducerea apei potabile si medicamentelor necesare acordarii primului ajutor material, a alimentelor o pentru introducerea sorburilor, tuburilor de aspiraţie, pentru evacuarea apei in cazul inundarii subsolurilor si adaposturilor.

o

o

IMPORTANT:

- Se vor folosi toate mijloacele tehnice din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor si pentru iluminat (motocompresorul, perforatorul, ciocanul pneumatic, fierastraul cu panza abraziva, clestele de taiat fier-beton, aparatul de sudura, electroexhaustorul si electroventilatorul etc.). DE REŢINUT:

Cand caile de acces permit apropierea, amplasarea si folosirea macaralelor (a automacaralelor), acestea vor fi utilizate cu prioritate, intrucat sunt utilaje de mare randament. In cazul lipsei macaralelor sau al imposibilitatii folosirii lor , comandantul intervenţiei va stabili sa se confectioneze pe loc dispozitive improvizate pentru ridicarea si indepartarea elementelor prabusite, in scopul realizarii unor treceri pe sub

daramaturi, in vederea ajungerii, cat mai rapid, in zonele cu victime. Pentru construirea acestor dispozitive se folosesc stalpi, barne sau conducte de otel.

MIJLOACE IMPROVIZATE DE RIDICARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE PRABUSITE

1. Macaraua-stalp. Se construieste dintr-un stalp sau o grinda, care se ingroapa 30-40

cm in pamant si se pastreaza in pozitie verticala de catre un ancoraj de cabluri sau corzi de salvare legate de tarusi. La varful stalpului se leaga un palan, iar franghia care pleaca din acesta trece

printr-o mufla cu carcasa circulara, aflata la baza stalpului.

Pentru a ridica o macara-stalp, se va proceda in felul urmator:

- se leaga palanul la cca 30cm sub capatul de sus al stalpului, cu 8-9 infasurari, si se asigura capatul cu un nod patrat. Dedesubtul si deasupra legaturii se bat niste placute din lemn, pentru a impiedica alunecare franghiei. La capatul carligului muflei fixate se executa cel putin doua infasurari, dupa care se leaga gura carligului. Se asaza apoi baza stalpului in groapa unde acesta trebuie sa fie ridicat. Deoarece dintr-o franghie (coarda sau cordita) se pot executa doua ancoraje, acestea vor fi de cca patru ori mai lungi decat stalpul. Se leaga mijlocul fiecarei franghii, cu un nod dublu, de capul de sus al stalpului, pe deasupra legaturii pentru scripete. Dupa legare, Franghiile se dirijeaza inspre punctele unde trebuie sa fie ancorate. Ancorarea lor se face in parti opuse, pe teren, cu ajutorul tarusilor. Se efectueaza o noua legatura, la 60-90 cm de la baza stalpului, fixandu- se mufla articulatain asa fel ca si cea din capatul de sus al stalpului. Se trage apoi sistemul de scripeti pana la sursa de putere.

2. In unele cazuri este recomandabil ca in locul unei macarale-stalp sa se foloseasca un

dispozitiv de ridicare cu doua picioare. Deschiderea celor doua picioare ale suportului nu trebuie sa depaseasca 45 grade; dupa posibilitati e bine sa se lucreze cu un unghi de 30 grade. Cele doua puncte de sprijin de pe sol trebuie sa fie asigurate prin fixarea cu legaturi a unui dulap sau a unei bucati de lemn rotund, ori cu ajutorul unei legaturi de schela (capra). In mod provizoriu, limitarea deschiderii picioarelor dispozitivului se poate realize si prin legarea acestora cu o funie (corzi, cordite), care se prinde cu ajutorul unor noduri.

Fixarea aparatului de ridicat la capatul superior al suportului se realizeaza prin asezarea pe suport a unei bucle (lat), eventual a unui inel realizat din franghie, care trebuie insa sa posede capacitatea portanta necesara. Suportul cu doua picioare se fixeaza cu ajutorul a doua franghii (coarda, cordite) de ancorare, care sunt fixate la capatul superior al acestuia. Ancorarea se realizeaza ca si la macaraua-stalp. 3. Un alt dispozitiv de ridicat este suportul trepied, format prin legarea a trei picioare support, cu ajutorul unei legaturi. Acest support serveste pentru ridicarea unor sarcini mai grele si prezinta avantajul ca nu necesita nici un fel de ancorare.

PROCEDEE DE EXECUTARE A DESCHIDERILOR IN ZIDURILE SUBSOLURILOR SAU ADAPOSTURILOR BLOCATE

In toate situatiile descrise mai sus, in afara de executarea tunelului si de captusirea lui, se pune si problema modului cum se executa deschiderile in zidurile subsolurilor sau adaposturilor blocate, pentru a se putea patrunde in incaperile sau zonele cu persoane de salvat. Zidurile cel mai frecvent intalnite in compunerea subsolurilor si adaposturilor sunt de urmatoarele tipuri:

- ziduri de caramida cu mortar de var;

- ziduri de caramida cu mortar de ciment;

- ziduri de piatra cu mortar de ciment;

- ziduri din beton simplu sau armat;

- ziduri mixte din beton simplu si caramida;

- ziduri din panouri prefabricate. Pentru practicarea deschiderilor in aceste ziduri, se vor folosi mijloacele simple sau tehnice din doatare, astfel:

a) La zidaria din caramida cu mortar, se va actiona cu dalta si ciocanul, spitul, ranga, perforatorul, ciocanul pneumatic, toporul, tarnacopul, etc. la inceput in zona mortarului, pana la desprinderea primelor caramizi, apoi restul acestora se vor desprinde cu usurinta. Zidaria va fi desfacuta in asa fel ca in partea superioara a deschiderii sa se creeze o bolta in forma de “V” intors.

Daca exista pericol de prabusire a partii superioare a zidului, in acea zona se va fixa un buiandrug din lemn sau metal.

b) Intrucat zidaria din caramida cu mortar de ciment este mai rezistenta decat cea cu

mortar de var, oeratiunea va fi mai grea si de durata mai lunga. Se vor folosi cu

precadere mijloacele tehnice din dotare (perforatoarele si ciocanele pneumatice),

situatie in care caramizile nu se vor mai desface uniform, ci sub forma de sparturi.

c) Zidurile de piatra sunt construite cu pietre mari sau mici. Spargerea acestora se

executa mai greu cu dalti si ciocane de mana si mai usor cu ciocane pneumatice. Dupa spargerea unei pietre, celelalte se desprind intregi, prin actionarea la rosturi.

d) Spargerile in zidurile din beton, beton armat sau din panouri prefabricate se executa

cu spitul si ciocanu, dar mai ales cu perforatoarele si ciocanele pneumatice . Armatura de beton a acestora se taie cu clestele de fier-beton, bomfaierul, fierastraul cu panza abraziva sau cu flacara oxiacetilenica.

MASURI DE PROTECTIE A SERVANTILOR LA EXECUTAREA TUNELURILOR SUB DARAMATURI

DE REŢINUT:

Pe timpul sapaturilor elementele de constructie din marile gramezi de daramaturi prezinta un permanent pericol de prabusire peste lucrarile efectuate si peste servantii ce actioneaza in aceste locuri; din aceasta cauza, pentru evitarea accidentelor, se va lucra numai in tuneluri sprijinite si cu peretii captusiti. Sub protectia captuselii tavanului, care trebuie sa devanseze in permanenta frontal de lucru cu 80-90 cm, se va actiona pentru inaintare pe traseul tunelului. ATENŢIE:

Pe masura inaintarii in tunel, se vor executa, in mod obligatoriu, operatiunile de armare, neadmitandu-se un front mai lung de 90 cm neprotejat. Elementele de constructie compacte, gasite pe traseul lucrarilor, nu se degajeaza, dar se sprijina temeinic cu bile sau cu bare metalice. Se recomanda, mai degraba, schimbarea traseului tunelului, decat sa se incerce strapungerea sau indepartarea unui asemenea element de constructie. DE REŢINUT:

Intrucat pe timpul executarii tunelului sau a lucrarilor de acces printre daramaturi se degaja praf in cantitati foarte mari, comandantul interventiei este obligat sa asigure conditii optime de lucru servantilor, in special in tuneluri. ATENŢIE:

Se va asigura exhaustarea prafului cu ajutorul exhaustoarelor din dotarea

autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor si pentru iluminat si alimentarea punctelor de lucru cu aer neviciat, prin intermediul electroventilatoarelor din dotare sau al compresorului. Pentru reducerea presiunii de refularea aerului in tunel, se recomanda folosirea unei cutii metalice sau din lemn, prevazuta cu orificii de intrare-iesire la capete si avand la mijloc o placa cu mai multe orificii, prin care jetul de aer va fi dispersat, fara

a turbiona paraful si molozul din frontal de lucru. DE REŢINUT:

La intalnirea obstacolelor metalice (plase de sarma, fierul beton din compunerea plaselor sau prefabricatelor, gratare metalice, bare si grinzi etc.), pentru degajarea acestora vor fi folosite mijloacele din dotare: clestele de taiat fier-beton, bomfaierul, fierastraul cu panza braziva sau aparatul de sudura. ATENŢIE: Folosirea flacarii oxiacetilenice trebuie facuta numai după ce s-au luat toate masurile de protectie. DE REŢINUT:

Daca pe timpul inaintarii in tunel vor fi intalnite obstacole de genul conductelor de gaz sau apa, taierea acestora va fi, pe cat posibil, evitata. Atunci cand totusi situatia impune cu necesitate taierea lor, operatiunea va fi facuta numai dupa consultarea specialistilor in domeniul respective si dup ace s-a stabilit posibilitatea concreta a intreruperii alimentarii acestora. DE REŢINUT:

In ceea ce priveste cablurile instalatiilor electrice de iluminat si forta, la descoperirea lor se vor lua urmatoarele masuri:

- sistarea lucrarilor;

- verificarea de catre specialisti, cu ajutorul aparatelor de masura si control, a existentei instalatiilor sub tensiune;

- deconectarea instalatiilor aflate sub tensiune, inj cazul cunoasterii sau descoperirii

locului de dispunere a tablourilor generale sau a tablourilor de siguranta;

- echiparea servantilor ce vor executa taierea cablurilor cu manusi si cizme de cauciuc,

cu placa de cauciuc si clesti izolanti;

- exhaustarea tunelului, in scopul indepartarii din zona a gaszelor scapate din conductele deteriorate si prevenirii exploziilor; - taierea si izolarea cablurilor instalatiilor de iluminat. ATENŢIE:

In cazul in care pe timpul efectuarii sapaturilor vor fi intalnite cabluri ale instalatiilor electrice de forta, se recomanda ocolirea lor, iar in situatii de stricta necesitate, sarcina taierii acestora va fi incredintata numai specialistilor.

ILUMINATUL PUNCTELOR DE LUCRU

DE REŢINUT:

In scopul asigurarii unor conditii optime de lucru servantilor sapători si salvatori, pe timpul executarii tunelurilor si armarilor, dar mai ales pe timpul desfasurarii operatiunilor de salvarea victimelor, o foarte mare importanta o are iluminatul locurilor de munca. Comandantul interventiei este obligat, in acest sens, sa foloseasca toate mijloacele de iluminat din dotare (generatoare, lanterne, lampi cu acumulatori, proiectoare sau chiar farurile masinilor de lupta). DE REŢINUT:

Este necesar sa se instaleze proiectoare la locul de inaintare in tunel, pe traseul acestuia, cat si la intrarea in el. IMPORTANT:

Se vor respecta în detectarea , salvarea , evacuarea si transportul victimelor toate procedurile din prima parte a lucrarii.

SALVAREA ANIMALELOR DE SUB DARAMATURI

DE REŢINUT:

Pentru salvarea animalelor ramase blocate sub daramaturile grajdurilor, saivanelor sau ale altor constructii, interventia pompierilor consta, in primul rand, in indepartarea elementelor de constructie prabusite (plansee, ziduri, acoperisuri), folosindu-se toate mijloacele locale precum si cele tehnice din dotarea masinilor de lupta.

Elementele combustibile (grinzi, plansee din scandura) se vor taia cu ajutorul fierastraielor, joagarelor si mai ales al motofierăstraielor, pentru aceasta solicitandu-se si sprijinul personalului din zona. Partile taiate vor fi dislocate manual sau prin tractare,

daca prin acest ultim procedeu nu se afecteaza stabilitatea gramezii de daramaturi si nu se provoaca raniri ale animalelor. ATENŢIE:

Elementele metalice se vor taia cu ajutorul bomfaierelor sau al flacarii oxiacetilenice, respectandu-se cu strictete masurile de prevenire a incendiilor, date fiind marile cantitati de materiale combustibile (pereti, plansee, asterial, invelitori sau furaje) existente in aceste zone de lucru.

DE REŢINUT:

Peretii din baloti de paie se vor desface prin smulgerea cu ajutorul cangilor. Cand prin recunoastere s-a stabilit ca o parte din elementele de constructie ale grajdurilor sau saivanelor prezinta pericol de daramare, inainte de inceperea operatiunilor de deblocare se va proceda la consolidarea lor cu ajutorul grinzilor din lemn sau metal cu bile sau scanduri, prevenindu-se astfel, prabusirea acestor elemente si accidentarea suplimentara a animaleor neevacuate. Pe masura ce se indeparteaza daramaturile, se scot animalele din grajduri, saivane, padocuri, maternitati sau cotete, folosindu-se procedeele clasice. Animalelor ranite li se va acorda asistenta veterinara corespunzatoare si apoi vor fi adapostite in grajdurile vecine neafectate sau vor fi legate si supravegheate in aer liber.

Scoaterea animaleor si transportarea lor inafara constructiilor afectate va fi facuta de un ingrijitor mai ales in cazul taurinelor sau cabalinelor care ridica probleme in astfel de situatii lasandu-se greu stapanite si putand provoca accidente din cele mai grave.

SALVAREA VALORILOR CULTURALE DE SUB DARAMATURI

Avand in vedere valoarea inestimabila a unor lucrari artistice, tehnice, literare sau istorice prinse sub daramaturi, problema recuperarii acestora in conditii cat mai bune devine o datorie morala si de onoare a trupelor de pompieri. Ajuns la locul calamitatii, comandantul interventiei este obligat ca, pe timpul recunosterii, in cooperare cu persionalul ethnic sau specialistii din obiectiv (muzee, expozitii, seifuri, biblioteci, depozite etc.) sa localizeze zona de daramaturi unde se gasesc ingropate aceste valori, apartinand, majoritatea lor patrimoniului national.

IMPORTANT:

De asemenea, comandantul interventiei trebuie sa:

- stabileasca starea elementelor de constructie in zona in care sunt blocate aceste bunuri;

- sa precizeze necesitatea si posibilitatea consolidarii planseelor si zidurilor;

- sa stabileasca si să ia masuri de realizare printre daramaturi , a unor drumuri cat mai scurte de acces in zona cu valori materiale; ATENŢIE:

Se interzice refularea apei sau a altor substante care ar afecta integritatea valorilor respective; DE RETINUT:

Se impune a se organiza impreuna cu organele de politie paza acestor zone.

- Actiunea de salvare a valorilor culturale incepe prin indepartarea cu grija, manual, a daramaturilor, concomitent cu activitatea de consolidare, folosindu-se unul din procedeele analizate mai sus.

- In momentul ajungerii in zona probabila de existenta a valorilor vor fi concentrate aici specialistii obiectivului pentru a lucra efectiv sau indruma lucrarile de recuperare.

- La descoperirea unei parti din valorile cautate (tablouri, sculpturi, harti, aparate etc.) se sisteaza lucrul si se anunta specialistii. Sub indrumarea acestora, daramaturile vor fi inlaturate cu mare atentie, evitandu-se producerea de noi stricaciuni operelor gasite. Transportul valorilor recuperate se va face potrivit indicatiilor specialistilor, de regula, infasurate iun prelate, covoare sau alte tesaturi, in cutii sau containere si cu nmare grija pentru deplasarea lor in mare siguranta.

- Dupa scoaterea din zona afectata, bunurile respective vor fi inventariate si apoi date in grija posesorilor legali in vederea intretinerii sau restaurari lor

17.BIBLIOGRAFIE

1. PROIECTUL DE REGULAMENT

2. GHID ÎNDRUMATOR FRANȚA

3. STUDIUL FENOMENELOR COMPLEXE

4. PREGATIREA SUBUNITĂȚILOR OPERATIVE

5. GHIDUL INSTRUCTORULUI

6. GHIDUL FORMATORULUI ÎN BAZA ISU SUCEAVA