Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Prenume

Clasa

Şcoala

Localitatea

Judeţ

Telefon

E-mail

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID"

17 11 2012

Clasa a IV -a

SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI

NOTĂ NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II se scrie numai răspunsul fiecărui exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.

 

SUBIECTUL

I ( 20p )

 

La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

(4p)

1)

Care dintre numerele de mai jos este mai mic decât răsturnatul său?

 
   

a)

987

b)

996

c)

103

d)

453

(4p)

2)

Care este cel mai mare număr natural scris cu patru cifre diferite ?

 
   

a)

9001

b)

1984

c)

9998

d)

9876

(4p)

3)

Care este diferenţa dintre vecinii numărului 2012 ?

 
   

a)

12

b)

2

c)

11

d)

1

(4p)

4)

Câte numere naturale sunt cel mult egale cu 20?

 
   

a)

19

b)

20

c)

21

d)

18

(4p)

5)

Care este cel mai mare număr scris cu trei cifre diferite?

 
   

a)

999

b)

989

c)

987

d)

986

 

SUBIECTUL II ( 40p )

Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare.

(4p)

1)

Scrieţi dublul numărului 100

 

(4p)

2)

Scrieţi rezultatul calculului 2 7 7 2

 

(4p)

3)

Scrieţi numărul de 10 de ori mai mic decât 100

 

(4p)

4)

Care este produsul cifrelor numărului 2012?……………………………………….

 

(4p)

5)

Scrieţi un număr de trei cifre identice, care este mai mic decât 200

 

(4p)

6)

Scrieţi jumătatea numărului 8

………………………………………….

 

(4p)

7)

Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea 25 a 3 4

 

(4p)

8)

Ce număr trebuie adunat la 10, pentru a obţine dublul lui 40?

 

(4p)

9)

Ce număr are sfertul egal cu 1?

 

(4p)

10) Scrieţi numărul de trei ori mai mic decât 6

 

Clasa a IV – a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro

1

 

SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.

 

, verticale (). De exemplu „careul cu numerele 1,2,

Într-un „careu cu numerele 1, 2,

9”, liniile sunt orizonatale ( ), iar coloanele sunt

,9

are pe linia 1 numerele 1,2,3,

numerele 1, 2, 9”, liniile sunt orizonatale (  ), iar coloanele sunt ,9 ” are

pe coloana 1 numerele 1,4,7, iar pe coloana 3 numerele 3,6,9.

(4p)

a)

Scrieți cel mai mare număr de pe linia 1, cel mai mare număr de pe linia 2 şi cel mai mare

număr de pe linia 3 din figură

(4p)

b)

Scrieți cel mai mic număr de pe coloana 1, cel mai mic număr de pe coloana 2 şi cel mai

mic număr de pe coloana 3 din figură

(2p)

c) Care este cel mai mic număr dintre cele 3 de la punctul a)?

 

(2p)

d) Care este cel mai mare număr dintre cele 3 de la punctul b)?

 

(1p)

e) Completaţi „careul cu numerele 1,2,

,9

astfel încât, dacă încercuim cel mai mare număr

de pe fiecare linie, cel mai mic număr încercuit să fie 7.

de pe fiecare linie, cel mai mic număr încercuit să fie 7.

(1p)

f)

Completaţi „careul cu numerele 1,2,

,9

astfel încât, dacă încercuim cel mai mic

 

număr de pe fiecare coloană, cel mai mare număr încercuit să fie 7.

număr de pe fiecare coloană, cel mai mare număr încercuit să fie 7.

(1p)

g)

Completaţi „careul cu numerele 1,2,

,9

astfel încât, dacă încercuim cel mai mare număr

de pe fiecare linie, cel mai mic număr încercuit să fie 5.

de pe fiecare linie, cel mai mic număr încercuit să fie 5.
 

SUBIECTUL IV ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.

 

Un şir de numere diferite se numeşte „frumos”, dacă numărul de pe locul 1 se împarte exact la 1, numărul de pe locul 2 se împarte exact la 2, numărul de pe locul 3 se împarte exact la 3 şi aşa mai departe. De exemplu şirul de 5 numere 1, 2, 3, 4, 5 este „frumos”, dar şirul de 3 numere 3, 2, 1 nu este „frumos”. Numărătoarea se face de la stânga la dreapta.

(4p)

a)

Este şirul de 9 numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 „frumos”?

(4p)

b)

Este şirul de 9 numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 „frumos”?

(2p)

c)

Scrieţi un şir „frumos” de 5 numere diferite, folosind numai numere dintre 10, 11, 12,

,

20

(2p)

d)

Formaţi un şir „frumos” de 5 numere diferite, folosind numai numerele 6, 7, 8, 9, 10

 

(1p)

e)

Puteţi forma un şir „frumos” de 5 numere diferite, folosind numai numerele 11, 12, 13, 14,

15 ?

(1p)

f)

Scrieţi 3 şiruri „frumoase” de 5 numere diferite, folosind numai numere dintre 1, 2, 3, 4, 5,

6

(1p)

g)

Scrieţi 6 şiruri „frumoase” de 9 numere diferite, folosind numai numere dintre 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10

Test conceput de Lavinia Savu şi Paul Dumitrescu

Clasa a IV – a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro

2