Sunteți pe pagina 1din 15

Antidemaraj

CUPRINS
1. Antidemaraj cu recunoastere de chei……………………………………………2
1.1 Particularităţi…………………………………………………………………….3
1.2 Funcţionare……………………………………………………………………....4
1.3 Operaţiuni Service………………………………………………………………6
1.3.1 Înlocuirea unui capăt de cheie…………………………………………..6
1.3.2 Înlocuirea unei cutii decodoare………………………………………….6
1.3.3 Înlocuirea unei colecţii……………………………………………………8
1.4Antidemaraj cu recunoastere de chei si telecomanda TRF………………..10
1.4.4 Funcţionarea………………………………………………………………10
1.4.5 Operaţiuni Service………………………………………………………..10.
2.Antidemaraj cheie criptată………………………………………………………….11
2.1 Generalităţi…………………………………………………………………….11
2.1.1 Elemente componente ale sistemului…………………………………11
2.1.2 Evoluţii faţă de sistemul precedent……………………………………11
2.1.3 Definiţia criptării …………………………………………………………11
2.1.4 Elementele conţinute în cutia decodoare……………………………..12
2.1.5 Elemente conţinute în capul de cheie…………………………………13
2.2 Funcţionarea……………………………………………………………………13
2.2.1 La punerea contactului………………………………………………….13
2.2.2 La tăierea contactului……………………………………………………14
2.3 Important…………………………………………………………………………14
2.4 Operaţiuni Service………………………………………………………………14
2.4.1 Înlocuirea unei chei sau adăugarea uneia noi………………………..14
2.4.2 Înlocuirea cutiei decodoare…………………………………………….14
2.4.3 Procedura de resincronizare…………………………………………..15

1 / 15
Antidemaraj

1. Antidemaraj cu recunoaştere de chei


Acest sistem este constituit din:

• o cutie decodoare

• o bobina care impreuna cu un etaj electronic de control este situata intr-o bucşă situat în
jurul contactului de pornire numita bucşă decodoare

• un cip electronic ( care functionează fără baterie) situat în capetele celor două chei

Sistemul poate sa recunoasca sau nu cheia introdusa in contact si gestioneaza functia


antidemaraj.

CHEIE RETRASĂ = VEHICUL PROTEJAT

Scema de principiu
Bucsa decodoare Bobina

Interogare

Chip Nr.1
N°1

Rraspuns (code cheie)

Analiza si
amplificare
Chip Nr.2
a semnalului

cod cheie

Calculator injectie
+DPC
Legatura codata
Masa

Cutie
decodoare

2 / 15
Antidemaraj

Bucsa decodoare

1.1. Particularităţi

1.1.1.Bucşa decodoare
Pot exista doua tipuri de bucşi decodoare in functie de tipul vehiculului.

a) Bucşa cu 4 fire

Masa
Cutie
Alimentare bucsa
decodoare

Linie TRF

Linie codata

• In acst caz atât alimentarea cât şi interogarea bucşei sunt furnizate de cutia
decodoare.Ultima linie permite bucşei să transmită codul cheii către bucşa decodoare.

3 / 15
Antidemaraj

b) Bucşa cu 3 fire

Masa
Cutie
Alimentare bucsa
decodoare

Linie codată

• În acest caz alimentarea bucşei decodoare este este dată de cutia decodoare.Practic
bucşa decodoare este alimentată la punerea contactului şi transmiterea codului cheii se face
ca la bucşa cu 4 fire.

1.2. Funcţionare
La apariţia +DPC bucşa decodoare interoghează cheia intradusă în contact.În cazul în care
codul furnizat de cip este corect,cutia decodoare transmite un cod catre calculatorul de injectie care
autorizează pornirea.
În cazul în care nu recunoaşte codul cutia decodoare transmite către calculatorul de injecţie
un semnal specific numit trama absentă.

4 / 15
Antidemaraj

a) LED-ul ANTIDEMARAJ
Led-ul este comandat printr-un semal specific de catre cutia decodoare şi are ca scop :
• Informarea clientului despre starea antidemarajului

Comportamentul LED-ului.

Fara +DCP Starea de veghe.


Antidemaraj activ LED comandat la 1s (1Hz).
+DPC LED se aprinde 3s apoi se stinge
Antidemaraj inactiv
+DPC LED clipeste continu la 4 Hz.
Antidemaraj activ
+DPC LED se aprinde 3s apoi se stinge 3s si se reaprinde 30s apoi
Antidemaraj mod depanare se stinge (aminteste clientului mod depanare activ)

b) Legatura codată.

La punerea contactului,în timp ce sistemul este activ,cutia decodoare trimite un cod specific
calculatorului de injectie numit trama absentă. Această tramă permite calculatorului să nu autorizeze
pornirea.În acest caz dacă calculatorul este nou el rămâne blocat.

5 / 15
Antidemaraj

1.3. Operatiuni SERVICE

1.3.1.Înlocuirea unui capăt de cheie


Se comandă un cap de cheie piesa schimb după codul înscris pe cheia defectă sau
după codul inscris in factura de livrarea autoturismului. dacă este vorba de o cheie cu telecomandă
trebuie efectuata resincronizarea acesteia cu cutia decodoare. În cazul în care clientul vrea să fie
depanat pe loc, trebuie înlocuită colecţia completă ( cutie decodoare, capete de chei)
A nu se atinge cipul electronic aflat in interiorul capătului de cheie.
În cazul în care nu se găseşte codul capului de cheie, va fi necesar să se înlocuiască
colecţia completă ( cd, capetele de cheie, calculatorul de injecţie ).

ATENTIE ! A NU SE ATINGE CIPUL ELECTRONIC AFLAT IN INTERIORUL CAPULUI DE


CHEIE CU DEGETELE

1.3.2.Înlocurea unei cutii decodoare


Cutia decodoare nouă nu este codată. după montarea pe autoturism va fi necesară codarea acesteia
pentru a fi operaţională. După introducerea unui cod în cutia decodoare, acesta nu mai poate fi şters
sau înlocuit. După înlocuirea cutiei decodoare trebuie procedat la resincronizarea telecomenzilor.

NOTĂ: În cazul înlocuirii doar a cutiei decodoare nu este necesară nici o intervenţie asupra
calculatorului de injecţie, deoarece se păstrează acelaşi cod antidemaraj.

Procedura de introducere a codului cheilor în memoria cutiei decodoare este


următoarea :

1- cu contactul tăiat, se cuplează testerul la priza diag.,


2- se selectează succesiv test de calculatoare - antidemaraj - lista stărilor si se verifică:

ET020 Memorizarea primei chei Inactiv


ET022 programare cheie efectuata Nu
ET023 programare cheie blocata Nu

Dacă una dintre stările programare cheie efectuată sau programare cheie blocată este activa,
UCE decodor a mai fost folosit si trebuie înlocuit.
3- în test de calculatoare se selectioneaza antidemaraj, modul de comandă şi apoi funcţia
actuatori. Se lansează comanda calibrare terminată. Se pune contactul timp de 2-3 secunde.
Martorul roşu clipeşte des. După luarea contactului se validează comanda.
4- se pune din nou contactul pentru ca cutia decodoare să trimita codul sau catre calculatorul de
injectie.
5- se verifică buna funcţionare a sistemului antidemaraj cu cele două chei.
4. Proceduri de resincronizare a telecomenzii cu cutia decodoare.

6 / 15
Antidemaraj

Procedura de resincronizare simplă.

Această procedură permite punerea telecomenzii în faza cu cutia decodoare.


procedura se utilizează :
1. când codul telecomenzii nu se mai află în plaja de recepţie a cutiei decodoare (mai mult
de 1000 apasări consecutive in gol-fără acţionarea sistemului )
2. după inlocuirea cutiei decodoare ( cutie decodoare noua )
3. după înlocuirea unei telecomenzi şi a cutiei decodoare.

Procedura este următoarea :

1- cu contactul luat se apasă continuu câteva secunde pe butonul de inchidere


centralizată aflat la bord până ce uşile se închid şi se deschid, iar martorul antidemaraj de la
bord ramâne aprins.
2- se apasă o dată sau de doua ori pe butonul telecomenzii ( uşile se închid şi se deschid)
iar martorul rosu de la bord se stinge.

Procedura de resincronizare specifică

Această procedură se utilizeaza la inlocuirea sau adaugarea unei telecomenzi fără să se


înlocuiască şi cutia decodoare.

Procedura este următoarea :

1. se conectează testerul sagem clip


2. cu contactul luat, se alege test de calculatoare , apoi antidemaraj, modul comandă şi se
selecteaza functia configuraţie.

3. se lansează comanda programarea celei de a 2-a chei tir / trf. Din acest moment aveţi
10 secunde pentru a efectua operaţia : apasaţi o data sau de 2 ori pe butonul
telecomenzii ( usile se inchid si se deschid, iar martorul antidemaraj se stinge )

În cazul echipării cu doua telecomenzi, în general la înlocuirea unui cap de cheie, nu este
nevoie să se execute resincronizarea si a celui de al doilea.

7 / 15
Antidemaraj

Înlocuirea calculatorului de injecţie.

Calculatorul de injecţie se livreaza necodat. Va fi deci necesar să


,, învete” codul sistemului după montare.
-se pune contactul timp de cateva secunde
-se taie contactul. activarea sistemului antidemaraj se va face după cca.10 secunde.

1.3.3.Inlocuirea unei colecţii


În cazul înlocuirii unei colecţii formate din cutie decodoare şi set capete de chei, va fi
necesar.

1. introducerea codului cheii în cutia decodoare ( livrată necodată )

2. ştergerea codului deja memorizat de calculatorul de injectie

Nu se poate sterge vechiul cod din memoria calculatorului dacă cutia decodoare nu a fost
codata cu codul noilor capete de chei.

Procedura de stergere a vechiului cod din memoria calculatorului este urmatoarea :

1. se monteaza inserţiile metalice vechi în noile capete de chei


2. se noteaza codul capetelor vechi de chei pentru a se putea procura codul depanare al vechii
colecţii
3. cu contactul luat se demonteaza cutia decodoare
4. se montează cutia decodoare nouă
5. se cuplează testerul la priza diag.
6. cu contactul tăiat, se selectează succesiv test de calculatoare - antidemaraj - lista stărilor şi
se verific:

ET020 Memorizarea primei chei inactiv


ET022 programare cheie efectuata Nu
ET023 programare cheie blocata Nu

Dacă una dintre stările programare cheie efectuata sau programare cheie blocata este activa, UCE
decodor a mai fost folosit şi trebuie înlocuit.

7. în test de calculatoare, se selectionează antidemaraj, apoi modul de comandă. Se alege


funcţia actuatori. Se lansează comanda calibrare terminată. Se pune contactul câteva
secunde martorul rosu clipeste des.

8 / 15
Antidemaraj

8. se taie contactul si se validează comanda calibrare terminată. Martorul roşu clipeşte lent.( in
acest moment a fost codată cutia decodoare ).
stările vor deveni:

ET020 Memorizarea primei chei inactiv


ET022 programare cheie efectuata Da
ET023 programare cheie blocata Da

9. tot în funcţia actuatori se lansează comanda introducere cod manual (cu contactul luat), se
înscrie codul depanare al vechii colecţii de chei şi se validează comanda apasând tasta enter
10. se pune contactul timp de aproximativ 10 secunde (in acest moment vechiul cod din memoria
calculatorului a fost sters).
11. se taie contactul. după aprox. 10 secunde martorul antidemaraj începe să clipeasca rar.
12. se pune din nou contactul, aproximativ 10s (în acest moment calculatorul memorează noul
cod transmis de cutia decodoare). Se taie contactul.
13. se încearcă pornirea motorului.

9. introducerea codului depanare


Cu codul depanare se poate porni motorul în cazul existentei unei defecţiuni a sistemului
antidemaraj. Codul depanare se introduce folosind următoarea procedura :
1. se citeşte codul capetelor de chei si se procura codul depanare prin apelarea techline.
2. se branşează testerul sagem clip
3. se pune contactul
4. în test de calculatoare, se selecţionează antidemaraj, apoi modul de comandă. Se alege
funcţia actuatori. Şi se lansează comanda introducere cod manual. Se scrie codul
depanare şi se validează comanda apasind tasta enter.

Aveţi dreptul la 3 încercări de introducere a codului depanare. Dacă la sfârşitul celei de a


treia încercări codul nu a fost validat, va fi necesar sa se aştepte aproximativ 15 minute
înainte de a încerca din nou. Între doua încercări de introducere a codului depanare, este
necesar să se taie si să se repună contactul.

ATENŢIE : aceasta procedura nu şterge codul din memoria calculatorului ci doar autorizează
pornirea motorului.

Autoturismul va fi din nou protejat după 10 minute de la tăierea contactului sau după
debranşarea unei borne de la baterie sau a cutiei decodoare.

9 / 15
Antidemaraj

1.4. Antidemaraj cu recunoastere de chei si telecomandă TRF

1.4.1.Funcţionare
Particularitatea acestui sistem este că oferă un confort sporit prin utilizare unui semnal TRF
(transmisie în radio frecvenţă) pentru închiderea/deschiderea centralizată a uşilor.

Cheie radio frecventa

1.4.2.Operaţiuni service
Printr-o procedura specifica se pot resincroniza telecomenzi in cazurile :
• Desincronizarea telecomenzii (apasarea in gol mai mult de 1000 ori)
• După inlocuirea cutiei decodoare
• După inlocuirea unei telecomenzi si a cutiei decodoare

10 / 15
Antidemaraj

2. Antidemaraj cheie criptată


2.1. Generalităţi
Acest sistem este mai evoluat decât precedentul, asigurând un nivel de securitate superior.

2.1.1.Elementele componente ale sistemului

2.1.2.Evoluţii faţă de sistemul precedent


• Nu mai există cod de depanare.În schimb există un cod unic de reparaţie care este
atribuit pe viata fiecărui vehicul incă din faza de fabricaţie.Pentru a afla acest cod
trebuie comunicat codul VIN al vehiculului respectiv.
• Cheile sunt livrate ca piesa schimb necodate
• La acest sistem nu putem avea decât 4 chei
NOTA : Legatura dintre cutia decodoare si calculatorul de injecţie este aceeasi ca şi până acum.

2.1.3 Definiţia criptării


La modul general, criptarea permite codarea de informaţii confidenţiale folosind un algoritm
specific definit cu ajutorul biţilor informatici.

De exemplu : la transmiterea de date ( prin internet spre exemplu) expeditorul codează


mesajul pe care îl trimite.În acest caz numai destinatarul poate descifra mesajul pentru ca el este
singurul care are cheia de decriptare a mesajului.

11 / 15
Antidemaraj

N° de serie chip W

N° de serie chip X

N° de serie chip Y
N° de serie chip

COD
CODE SECRET
SECRET N° de serie chip Z

ALGORITM
COD SECRET

RASPUNS
Numar aleator

ALGORITM

RASPUNS

COMPARARE

2.1.4 Elementele conţinute în cutia


decodoare

• Numar de serie
In aceste patru casute cutia decodoare tine minte numerele de serie
ale cheilor pe care le-a invatat la inceput.

• Codul secret
Acest cod este introdus in uzina si este legat pentru totdeauna de
vehiculul pe care este montata cutia decodoare.

• Numar aleator
Este vorba de un numar luat la intamplare si care este trimis cheii
pentru a verifica dacă aceasta este invatata de cutia decodoare

• Algoritmul
Eate o formula matematica selectionata in functie de codul secret al
cutiei decodoare

• Raspunsul
Este rezultatul trecerii numarului aleator prin algorim.

• Compararea
Cutia decodoare compara rezultatul calculului pe care la facut ea cu
calculul facut de cheie

12 / 15
Antidemaraj

2.1.5 Elementele conţinute în capul de cheie.

• Numărul de serie
Este propriu fiecarui cip.El permite cutiei decodoare să identifice cip-ul cheii.Codul nu serveşte nici
pentru service nici pentru a comanda noi chei.

• Codul secret
Această căsuţă este goală atunci când capul de cheie este nou.Odată cu învăţarea cheii de către
cutia decodoare aceasta va primi un cod.Acesta nu se poate sterge si serveste la selectarea
alegoritmului de catre cip-ul cheii.

• Algoritmul
Este selectionat in functie de codul secret învăţat de cip.Este identic cu algoritmul conţinut de cutia
decodoare.

• Răspunsul
Este rezultatul trecerii numărului aleator prin algoritm.

2.2. Funcţionare

2.2.1.La punerea contactului


• Cutia decodoare interogheaza cip-ul si ii cere numarul de serie.

• Dacă numarul de serie trimis de cip este recunoscut de cutia decodoare( se regaseste in una din
cele patru casute ) , atunci cutia decodoare trimite un numar aleator catre cip

• Cutia decodoare si cip-ul trec numarul prin algoritmul fiecaruia

• Cip-ul raspunde cutiei decodoare ( trimite rezultatul calculului sau )

• Cutia decodoare compara rezultatul sau cu cel trimis de cip

• Dacă cele doua rezultate sunt identice , cutia decodoare trimite codul, prin linia codata, catre
calulatorul de injectie pentru a-l debloca.In acest caz LED-ul antidemaraj se aprinde apoi se
stinge.

• Dacă cele doua rezultate sunt diferite ,cutia decodoare trimite trama absenta catre calculatorul de
injectie care nu autorizeaza pornirea iar LED-ul antidemaraj clipeste des

13 / 15
Antidemaraj

2.2.2.La tăirea contactului


• După 10 secunde, antidemarajul devinde activ iar cutia decodoare interogheaza cip-ul.

• Dacă cip-ul este inca prezent ,LED-ul se aprinde cateva secunde apoi incepe să clipeasca.

• Dacă cip-ul nu este prezent, LED-ul incepe să clipeasca

NOTA.
Cutia decodoare nu alimenteaza in permanenta bucsa decodoare,ci doar in momentul interogarii cip-
ului.

2.3. Important.

• Cutia decodoare nu poate memora decat maximum de 4 chei.

• Cheile ca pisa schimb sunt livrate necodate.

2.4. Operaţiuni service.

2.4.1.Înlocuirea unei chei sau adăugarea uneia noi.


Pentru a efectua aceasta operatiune trebuie :
• Cunoasterea codului de reparatie ;
• Utilizarea CLIP-ului ;
• A avea in posesie chei noi sau chei care au fost codate pe vehicul.

ATENŢIE ! :

Numai cheile care sunt prezente la momentul interventiei vor mai fi recunoscute ulterior de
cutia decodoare.

2.4.2.Inlocuirea cutiei decodoare.


Pentru a efectua aceata operatiune trebuie :
• Cunoasterea codului de reparatie ;
• Utilizarea CLIP-ului ;
• A avea in posesie cel putin una din cheile vehiculului.

ATENTIE ! :

Numai cheile care sunt prezente la momentul interventiei vor mai fi recunoscute ulterior de
cutia decodoare.

14 / 15
Antidemaraj

Atenţie.
Nu este posibilă înlocuirea unei colectii complete ( chei noi si cutie decodoare
noi).Trebuie neaparat să avem cel putin unul din vechile elemente – fie o cheie fie cutia
decodoare- .

Calculatorul de injectie nu se poate decoda, deci nu mai poate fi folosit un alt


calculator pentru a face o testare.

2.4.3.Procedura de resincronizare.
Resincronizarea se face automat la fiecare punere a contactului.
Aceasta operatiune poate fi necesară la reinvatarea unei chei sau cand cheia s-a
desincronizat singura.

15 / 15