Sunteți pe pagina 1din 33

1

CONTABILITATE INTERNATIONALA
Director de curs: Prof.univ.dr. Niculae FELEAGA
PROIECT


ANALIZA PERFORMANEI I
EVALUAREA UNUI PROIECT DE
INVESTIII DIRECTEStudeni: 1. MANUELA CERNEA
2. NICOLETA ANDREEA CISMARU
3. MARIUS PAUL TEODORESCUBucureti
-ianuarie 2011
2
CUPRINS


1. INTRODUCERE

2. ANALIZA PERFORMATEI INTREPRINDERII
2.1. Analiza succint a poziiei (ANC; ACRn; FR), a performanei (EBITDA;
EBIT(1- -flow-urilor din situaiile financiare
2.2. Estimarea costului capitalului ntreprinderii (k
intrepr
)
2.3. Analiza VAN si ROA, ROE versus prag de rentabilitate contabil si financiar

3. EVALUAREA INVESTIIEI (cu autofinanare 100%)
3.1. Elementele financiare pentru fundamentarea VAN
3.2. Estimarea costului capitalului investiiei (k
inv
)
3.3. Criteriile de evaluare
3.4. Analiza de sensitivitate
3.5. Pragul de rentabilitate contabil i cel financiar
3.6. Simularea Monte-Carlo

4. IMPACTUL DECIZIEI DE FINANTARE
4.1. Valoarea actualizata net (VANA) versus costul mediu ponderat al capitalului
4.2. Influena ndatorrii i creterii economice asupra valorii ntreprinderii

5. CONCLUZII
6. BIBLIOGRAFIE3
1. INTRODUCERE

Biofarm compania fondata in 1921, este in prezent unul dintre primii 10
producatori romani existenti pe piata farmaceutica din Romania, o piata dimanica si
foarte competitiva.Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie
moderne si o puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se
regaseste de mai multi ani in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii
pentru administrare orala, este cel mai important producator roman de capsule
gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din
Romania.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa
isi imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este
prezenta in 7 tari si extinderea continua. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata
interna, cat si pe cea internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10
produse in fiecare an.
S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99,
sect.3 si are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea
medicamentelor de uz uman, cod CAEN 2120Fabricarea preparatelor farmaceutice.
Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2009 era de 109.486.150
lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2009 era urmatoarea:

Numar de actiuni %
S.I.F. OLTENIA S.A. 190.862.827 17.4326
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. 168.063.951 15.3502
S.I.F. MOLDOVA S.A. 125.493.144 11.4620
A.V.A.S. 11.448.753 1.0457
ALTI ACTIONARI 598.992.824 54.7095
Total actiuni 1.094.861.499 100
4
SC Biofarm SA detine o participare de 3.500 euro reprezintand 50% din
capitalul social al unei companii din Ucraina. Compania din Ucraina nu a desfasurat
activitate economico-financiara pana la data de 31.12.2009.
Cheltuielile de promovare pentru marketing si vanzari au reprezentat in anul
2009, 16 % din cifra de afaceri. In acelasi timp a continuat cresterea echipelor noi de
marketing si vanzari care au atras cheltuieli suplimentare in 2009: salarii, deplasari,
materiale consumabile.
SC Biofarm SA dispune de resurse financiare pentru a face fata necesitatilor
curente, fara a fi necesara vanzarea actiunilor detinute la societati listate la BVB.
In anul 2009 compania Biofarm si-a consolidat pozitia prin lansare de produse noi
folosind cercetarea si dezvoltarea in-house si deasemenea prin metoda in-licensing
prin colaborare cu alte firme producatoare de medicamente.
SC Biofarm SA lucreaza cu cei mai puternici distribuitori din piata si care au in
total o cota de piata de 64 % incercand in acest fel sa minimizeze riscul aferent
expunerilor.
5
La data de 31.12.2009, SC Biofarm SA a obtinut un profit de 19.636.090 lei .
Investitia propusa consta in procurarea de echipamente noi si anume:
- masina de incartonat blistere de hartie si pliculete;

Investitia facuta in automatizarea completa a liniei de amabalat blister de tablete
masticabile in cutie, va duce la cresterea volulmului de unitati realizate si va putea fi
folosita si pentru implemetarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila.
Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil
eficienta ambalarii actuale .
Pentru realizarea acestei investitii, Biofarm are in vedere utilizarea
disponibilitatilor banesti proprii. Vom analiza daca investitia va fi acceptata., in
condiitile in care VAN> 0 , RIR este superioara ratei de actualizare, termenul de
recuperare este inferior duratei de viata a investitiei , iar indicele de profitabilitate este
pozitiv . Toate cele patru criterii de selectie a investitiilor concura la aceiasi concluzie:
investitia poate fi acceptata sau nu.
6

2. ANALIZA PERFORMATEI INTREPRINDERII


In cursul anului 2009, compania Biofarm a inregistrat o scadere a vanzarilor in
unitati de (4,95%), comparativ cu scaderea de (9,12%) inregistrata de piata totala
farmaceutica din Romania. In aceeasi perioada de timp, compania Biofarm si-a
imbunatatit si diversificat portofoliul, ajungand la 167 de produse si a fost lider de piata
pe 10 arii terapeutice. Calitatea produselor, ofertele competitive si modalitatile eficiente
de promovare au plasat si in 2009 compania Biofarm intre primii 10 producatori de
medicamente. In anul 2009 s-a mentinut tendinta crescatoare a vanzarilor pentru
suplimente alimentare, acestea inregistrand o crestere in valoare de aprox. 37%.
Comparativ cu anul 2008, in anul 2009 vanzarile de produse finite ale companiei
Biofarm au crescut in valoare cu 4,45%, cele in unitati inregistrand o scadere cu
(4,95%) fata de aceeasi perioada a anului 2008. Piata locala farmaceutica a inregistrat,
in aceeasi perioada de timp, o crestere de 0.41% in valoare si o scadere de (15,32%) in
unitati. .
In anul 2009 piata farmaceutica romaneasca a fost afectata in special de
masurile luate de Ministerul Sanatatii cum ar fi: stabilirea unui curs valutar fix pentru
calculul preturilor, noua modalitate de calcul a preturilor pentru medicamentele
generice, conform Ordinului 75 / 2009 si prelungirea termenelor de plata pentru
medicamentele compensate si gratuite. Neplata la timp a facturilor de catre Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate a dus la crearea unei crize a lichiditatilor si a unui
blocaj la nivelul farmaciilor si al distribuitorilor. Contextul general al anului 2009 a fost
influentat negativ si de criza economica internationala, care a dus la scaderea
numarului de medicamente la nivel de consumator, piata totala farmaceutica din
Romania inregistrand in anul 2009 o scadere a vanzarilor in unitati de (9,12%), fata de
anul 2008.7
2.1 Analiza succint a poziiei si performantei financiare

a) Analiza intreprinderii pe baza Bilantului

Bilantul finaciar simplificat al Sc Biofarm pentru anul 2009 este prezentat mai jos:


Bilant Simplificat
la data de 31.12.2009

lei
Denumirea elementului
Sold la
01.01.2009
Sold la
31.12.2009
Activ 1 2
Active imobilizate

Imobilizari necorporale 1.334.124 1.248.135
Imobilizari corporale 70.122.814 58.506.779
Imobilizari finaciare 6.974.575 13.038.950
Active imobilizate- total 78.431.513 72.793.864
Active circulante
Stocuri 12.668.859 11.283.810
Creante 19.375.595 32.596.497
Investitii pe termen scurt 10.411.090 9.358.001
Casa si conturi la banci 26.035.636 28.048.592
Active circulante- total 68.491.180 81.286.900
Cheltuieli in avans 272.972 165.863
Total Activ 146.922.693 154.080.764
Pasiv
Capitaluri Proprii 129.713.542 136.052.862
Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mica de un
an
Credite bancare 964.626 -
Datorii comerciale - furnizori 11.236.174 9.875.569
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale privind asigurarile sociale 1.901.945 2.415.394
TOTAL
14.072.593 12.290.964
Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
an
3.106.406 5.736.938
Total Pasiv 146.922.693 154.080.764
8
In anii anteriori, SC Biofarm SA a directionat rezultatul net anual, cu aprobarea
Adunarii Generale a Actionarilor, dupa constituirea rezervei legale permise de lege,
catre majorarea capitalului social. Astfel, daca la data de 31.12.2003 capitalul social
avea o valoare de 5.929.892 lei, la data de 31.12.2009 s-a ajuns la o valoare de
109.486.150 lei.
In anul 2009 nu au existat actiuni de achizitionare de catre SC Biofarm SA a
propriilor actiuni. In urma majorarii capitalului social prin incorporarea profitului
aferent anului 2006, au ramas un numar de 8.126 actiuni care nu au putut fi repartizate
conform ratei de alocare. Aceste actiuni au fost alocate de catre Depozitarul Cental
societatii. La 31.12.2009, SC Biofarm SA detinea asadar, 8.126 actiuni proprii.
Conform datelor din bilant la data de 31.12.2009, stocurile au inregistrat o
scadere de (11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse
finite. Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim, compania si-a indreptat
atentia spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii,.
Pentru analiza performantei intreprinderii vom calcula urmatorii indicatori :

Fondul de rulment
Fondul de rulment este un element fundamental pentru aprecierea structurii
financiare a unei intreprinderi. El serveste la masurarea conditiilor echilibrului finaciar
care rezulta din confruntarea intre lichiditatea activelor si exigibilitatea resurselor.
Formula de calcul este:
Fondul de rulment (FR)= (Capitaluri proprii+Datorii pe termen lung) - Active
imobilizate
FR= (136.713.542+5.736.938)-72.793.864= 68.995.936
ACR nete= FR = 68.995.936
Fondul de rulment ofera 2 categorii de informatii:
arata modalitatile de finantare a investitiilor;
permite aprecierea conditiilor echilibrului finaciar.
Atentia acordata securitatii si prudentei finaciare conduce la enuntarea regulei
conform careia utilizarile durabile vor trebui sa fie finantate prin resurse durabile, adica
9
prin capitaluri permanente. Aceasta indica faptul ca fondul de rulment trebuie sa fie
pozitiv.
Biofarm a inregistrat un fond de rulment pozitiv, ceea ce inseamna ca activele
circulante depasesc datoriile curente, adica exista posibilitatea transformarii in
lichiditati pe termen scurt, ceea ce permite rambursarea datoriilor si degajarea unor
lichiditati suplimentare; este considerata o situatie favorabila din punct de vedere al
solvabilitatii intreprinderii.
FR2008= 54.388.435
FR2009= 68.995.936
FR2008> FR2009
Fondul de rulment inregistreaza valori pozitive si in crestere, ceea ce indica
faptul ca s-a realizat echilibrul financiar pe termen lung. Ritmul de majorare a activelor
circulante este superior ritmului de crestere a datoriilor pe termen scurt.
FR=68.995.936-54.388.435= 14.607.501

Nevoia de fond de rulment:
Nevoia de fond de rulment evidentiaza nevoia de finantare generata de ciclul de
exploatare. Este expresia echilibrului financiar pe termen scurt.
Formula de calcul este:
NFR = ( Stocuri + Creante ) Datorii pe termen scurt
NFR2009=(11.283.810+32.430.634)-12.290.964=31.423.480
In general, intreprinderile trebuie sa faca fata unei nevoi de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare in raport
cu resursele temporare.
NFR 2008 a indicat o valoare de 17.668.737
NFR 2009 > NFR2008
NFR a crescut in anul 2009 cu 17.78%, aceasta datorandu-se in principal
cresterii creantelor.
NFR=31.423.480-17.668.737=13.754.743
10
Trezoreria neta
Trezoreria neta exprima corelatia dintre fondul de rulment si nevoia de fond de
rulment, reflectand situatia financiara a firmei atat pe termen mediu si lung cat si pe
termen scurt.
Formula de calcul este urmatoarea:
TN= FR-NFR
TN=68.995.936-31.589.343 =37.406.593
Trezoreria neta semnificativa indica ca NFR este in intregime finantata din
capitaluri permanente. In cazul unei trezorerii nete negative, vor trebui cautate
modalitati de finantare a trezoreriei stiind ca ea corespunde fractiunii din NFR
neacoperite de capitaluri permanente.
In anul 2008 TN inregistra o valoare de 36.719.698
TN= 37.572.456-36.719.698= 852.758

Active circulante nete
Reprezinta eficienta si stabilitatea financiara pe termen scurt , valoarea pozitiva
a acestui indicator sugereaza faptul ca societatea are capacitatea sa isi achite datoriile pe
termen scurt.
Formula de calcul active circulante nete:
Active circulante nete (ACR nete)=( Active circulante+chelt in avans)-
Datorii pe termen scurt
Acrnete=(81.121.037+165.863)-12.290.964=68.995.936
ACR nete= 68.995.936-54.388.435= 14.607.501


2008 2009 2008 2009
Active
imobilizate 78.431.513 72.793.864
Capitaluri
proprii 129.713.542 136.052.862
Active
circ.nete 54.388.435 68.995.936
Datorii > 1 an
(TL) 3.106.406 5.736.938

TOTAL (AE) 132.819.948 141.789.800 TOTAL 132.819.948 141.789.800

11

In anul 2009 activele imobilizate au inregistrat o scadere de aproximativ 7%
fata de anul 2008, datorita amortizarii mijloacelor fixe si deprecierii terenurilor pe care
SC Biofarm SA le are in proprietate

b) Analiza performantei intreprinderrii pe baza contului de profit si
pierdere:
Prezentarea contului de profit si pierdere:

Cont de profit si pierdere


Vanzari 67.108.836
Costuri variabile 26.764.613
Costuri fixe 13.076.265
Amortizari 4.539.122
Dobanzi 142.295
deduceri si
cheltuieli nedeductibile 2.887.927
Impozit pe profit 3.151.777
reduceri de impozit pe profit
calculate legislatiei in vigoare 201.326
Impozit pe profit 2.950.451
Profit net 19.636.090

Nr. actiuni (mil.) 109.486.150
Curs bursier 0,2179
Profit/actiune (EPS) 0,1793
Dividend/actiune 0,0000
Costul capitalului (k) 11,00%
Valoarea cifrei de afaceri nete realizata in anul 2009 a fost de 67.108.836 lei in
crestere cu 3 % fata de anul 2008.

12
2.2 Estimarea costului capitalului ntreprinderii

Costul capitalului a fost calculat conform formulei:
K= rf+(rm-rf)
K=8%+11%(16%-8%)=11%

Marja asupra cheltuielilor variabile reprezinta rezultatul inainte de plata
dobanzilor,impozitului pe profit si amortizarii.
MCV= CA-CV
MCV= 67.108.836-26.764.613= 40.344.223
EBITDA (castigul inainte de dobanzi, rate, depreciere si amortizare) este un
indicator al performantelor finaciare ale unei companii care se calculeaza astfel:
EBITDA=MCV-CF sau CA-CHELT VARIABILE-SAL
EBITDA poate fi folosit pentru a analiza profitabilitatea unei companii sau
pentru a compara companii si industrii pentru ca din el sunt eliminate influentele
deciziilor de ordin finaciar sau contabil.
EBITDA reprezinta castigul brut din activitatea de exploatare, mai putin
influenta amortizarii si provizioanelor de exploatare.

EBITDA= 40.344.223-13 .076.626= 27.267.958
Valoare rezultata indica faptul ca firma analizata dispune de resurse finaciare
necesare mentinerii sau cresterii sale. EBITDA demonstreaza performanta economica a
unitatii, independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de dividend.
Marjele EBIDA si EBIT sunt superioare mediilor industriei.
EBIT cuantifica castigul inainte de plata dobanzilor si a provizioanelor de
exploatare
EBIT= EBITDA-amortizari
EBIT= 27.267.958-4.539.122=22.728.836
EBT reprezinta castigul inainte de impozitul pe profit(profitul brut), tinand cont
de dobanzi.
EBT=EBIT-dob
EBT= 22.728.836-142.295=22.586.541
Profitul net reprezinta profitul brut din care s-a eliminat impozitul pe profit
PN= EBT- Imp
PN=22.586.5412.950.451=19.636.090
Ebit(1-t)= EBIT*(1-IMP PROFIT)
EBIT(1-T)=19.636.090*(1-16%)=19.092.222
13
Analiza cash-flowurilor:

Cash flow-ul are dublu rol:
Ofera informatii despre ceea ce se va intampla/ s-a intamplat din punctul de
vedere al rezultatelor/ rulajelor si ajuta la planificarea viitoare a firmei.
Cash flow-ul reprezinta echilibrul. Atunci cand avem cash flow negativ se
impune luarea de uregenta a unor masuri exceptionale precum:
- amanarea unor plati catre furnizori;
- realizarea de venituri suplimentare( promotii , oferte speciale, reduceri de
pret);
- credite(in functie de gradul de indatorare).

CF total=FR-NFR=TN
CF TOTAL= 14.607.501-13.754.743= 852.758

Cash-flowul operational reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a
intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultatul de
exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare, este expresia sintetic a
diferenei dintre ncasri i pli fcute de ntreprindere n activitatea de exploatare
(operaional);
CFO=Amo-NFR
CFO= -4.895.621
Prin valorile sale negative se evidentiaza faptul ca activitatea de gestiune a
firmei degaja un flux de trezorerie negativ.

CF de finantare= cap proprii+ datorii TL
CF de finantare=6.339.320+2.630.532=8.969.852

Acestia sunt banii generati intern, dar din activitati non-operationale. Cash-
flow-ul de investitii include banii investiti in echipament, in mijloacele fixe. Aceste
investitii reprezinta profitul pe temen lung.

Cf de inevstitii= (Aimo1- Aimo0)+ amo
14
Cf investitii=72.793.864-78431.513+4.539.122 = -1.098.527

Cash-flow-urile disponibile (CFD) sunt sumele nete de bani estimate ca vor
reveni efectiv investitorilor pe durata exploatarii investitiei. Exprima capacitatea
efectiva a societatii de a remunera actionarii si creditorii, este efectiva deoarece nu ia in
calcul impozitul pe profit.
CFD = PN+ AMO+ Dob(1-16%)- IMO-ACR nete
CFD= 19.636.090+4.539.122+119.528-(-1.098.527)-14.607.501= 10.785.766.
Daca cash-flow-ul disponibil este pozitiv atunci firma are o activitate eficienta,
dispune de lichiditati si nu se pune problema insolvabilitatii.
Dupa origine cash-flow-ul disponibil indica posibilitatea de acoperire a cresterii
economice si posibilitatea de remunerare pentru capitalul propriu si cel imprumutat.
Daca in timp marimea cash-flow-ul disponibil este pozitiva si crescatoare, firma
va avea posibilitatea sa isi finanteze investitiile (strategice si de exploatare) pe baza
trezoreriei degajate din activitatea de exploatare si va reusi sa ramburseze o parte din
credite fara sa apeleze la noi resurse externe.2.3. Analiza VAN si ROA, ROE versus prag de rentabilitate
contabil si financiar

Prag de rentabilitate contabil
Reprezinta acel nivel al vanzarilor unei firme la care cheltuielile totale sunt
egale cu incasarile din vazarea productiei.(punctul in care veniturile din vanzari
egaleaza costurile). Acest punct este determinat de catre analiza pragului de
rentabilitate cu care se calculeaza volumul vanzarilor, la care totalul costurilor fixe si
variabile vor fi acoperite, toate vanzarile care se fac peste pragul de rentabilitate vor
genera profit , scaderea vanzarilor sub acest prag va genera pierderi. Iar in investitie
pret la care o tranzactie nu produce nici profit nici pierdere.
15


Venituri si cheltuieli
Prag rent Venituri
Profit=0 Cheltuieli

.
.
.
.
. Vanzari
65.2%
Pentru ca profitul sa fie 0, pragul de rentabilitate contabil trebuie sa fie 65.2%.
(43.732.539 ron)
Scenarii:

1.Prag de rentabilitate contabil
Situatie normala (activitate=100%):

CA PN VAN Concluzia
67.108.836 19.636.090 4.605.365 Capitalizarea averii actionarilor


Pragul de rentabilitate contabil sau punctul mort: nivelul critic al cifrei de afaceri
(65.2%) pentru care PN=0.

CA PN VAN Concluzia
43.732.539 0 -13.064.295 La acest nivel, activitatea este suficienta pentru a acoperii
Cheltuielile, dar determina decapitalizarea averii actionarilor, solutie
neacceptabila.

16
Rata rentabilitatii finaciare (ROE return on equity) acest indicator
reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de investitori si de management. Cu
ajutorul acestei rate, investitorii pot aprecia in ce masura investitia lor este rentabila sau
nu. Aceast rat constituie un indicator relevant n aprecierea poziiei ntreprinderii pe
pia. Spre deosebire de rentabilitatea economica care urmareste intreg capitalul
permanent al companiei, rentabilitatea financiara se concentreaza numai asupra
randamentului capitalului investit de actionari. O rata mica poate conduce la
nemultumirea actionarilor pentru ca nu ofera posibilitatea distribuirii de dividende pe
masura asteptarilor, dar poate exprima de asemenea o eventuala supracapitalizare. O
alta interpretare a nivelului scazut al acestui indicator poate fi politica de reinvestire a
profitului pentru cresterea activelor si a fluxurilordevenituriviitoare.
Daca tinem cont de faptul ca multe din aceste investitii se fac in activitati de
cercetare-dezvoltare, care vor aduce profituri, dar nu pe termen scurt, este posibil ca in
viitor ROE sa creasca, oferind satisfactie actionarilor. Pe de alta parte, o rata prea mare
indica o subcapitalizare si, deci, un grad mare de indatorare.In cazul de fata ROE este
15.14% o valoare destul de buna pentru actionari.
ROE=PN/ CPR
ROE=19.636.090/129.713.542=15.14%

Rata rentabilitatii economice (ROA) este una dintre cele mai importante rate
de rentabilitate, rata rentabilitatii economice, pune in evidenta performantele utilizarii
activului total al unei intreprinderi, respectiv a capitalului investitiei pentru obtinerea
acestor performante. Nivelul rentabilitatii economice trebuie sa permita remunerarea
actionarilor si creditorilor, in concordanta cu riscul asumat investind in intreprindere
sau acordandu-I imprumuturi.
ROA=EBIT(1-T)/AE
ROA= 19.022.222/132.819.948= 14.37%

Rata dobanzii
Rdob= 10,4%
Rata inflatiei: 1+(6.3%+4.74%)= 6.52%
17
Pentru calculul ratei inflatiei s-a tinut cont de inflatia pe anul 2008, respectiv 2009.
Variatia mare a ROA si ROE la Biofarm se datoreaza politicii de provizionare a
diferentelor de valoare ca urmare a variatiei portofoliului de imobilizari financiare
(investitii pe piata de capital). Astfel in 2008 a inregistrat cheltuieli cu provizioanele in
suma de 35.141.987 RON, iar in 2009 a anulat provizioane in suma de
6.064.376(previzionat).
Din punct de vedere al activitatii de baza, cea mai profitabila companie este
Biofarm, urmata de ATB. Aceste 2 companii stau cel mai bine la indicatorii ROE si
ROA;
Formula As: ROE > ROA > k > Rdob > Rinfl
Formula As: 15.14%>14.37%>11%>10.4%>6.62%


3. EVALUAREA INVESTITIEI

Biofarm si-a propus ca o parte din profitul obtinut sa fie utilizat pentru
investitia si dezovoltarea societatii.
Investitia propusa consta in procurarea de echipamente noi si anume:
- masina de incartonat blistere de hartie si pliculete;
Investitia facuta in automatizarea completa a liniei de amabalat blister de tablete
masticabile in cutie, va duce la cresterea volulmului de unitati realizate si va putea fi
folosita si pentru implemetarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila.
Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil
eficienta ambalarii actuale. Pentru realizarea acestei investitii, Biofarm are in vedere
utilizarea disponibilitatilor banesti proprii. Valoarea investitiei este de 4.040.000 ron .
Capacitatea de productie a utilajului este de 3.000.000. unitati/an. Eficienta unui
proiect de investitii se evalueaza printr-un set de indicatori, dintre care cei mai
importanti sunt:valoarea actualizata neta- VAN, rata interna de rentabilitate- RIR,
termenul de recuperare- TR, indicele de profitabilitate IP. Pentru ca investitia sa fie
acceptata VAN trebuie sa fie> o si RIR> decat K.

18
Valoarea totala a investitiei este structurata astfel:
elemente Valoare (ron)
Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete;
3.040.000
Cheltuieli de instalare, montaj, transport
100.000
Cheltuieli formare personal
200.000
Manopera
700.000


Tabelul de mai jos este folosit pentru previzionarea cash-flow-urilor:


CA PREVIZIONATA/companie
2007
RON
62,344,059
2008
RON
65,102,889 4.43%
2009
RON
67,108,836 3.08%
Rata de crestere efectiva a CA 3.75%
CA
PREVIZIONATA/companie
RON
69,627,553

ANUL 1 2 3 4 5
CA PREVIZIONATA
RON
69,627,553 RON 72,238,586 RON 74,947,533 RON 77,758,066 RON 80,673,993
-CV (70%*CA)
RON
48,739,287 RON 50,567,010 RON 52,463,273 RON 54,430,646 RON 56,471,795
-CF
RON
14,076,265 RON 14,076,265 RON 14,076,265 RON 14,076,265 RON 14,076,265
=EBITDA
RON
6,812,001 RON 7,595,311 RON 8,407,995 RON 9,251,155 RON 10,125,933
-Ch Amo
RON
4,539,122 RON 4,539,122 RON 4,539,122 RON 4,539,122 RON 4,539,122
=EBIT
RON
2,272,879 RON 3,056,189 RON 3,868,873 RON 4,712,033 RON 5,586,811
-Dob
RON
142,295 RON 142,295 RON 142,295 RON 142,295 RON 142,295
=EBT
RON
2,130,584 RON 2,913,894 RON 3,726,578 RON 4,569,738 RON 5,444,516
-Impozit pe profit (16%)
RON
340,893 RON 466,223 RON 596,252 RON 731,158 RON 871,123
= Profit Net
RON
1,789,690 RON 2,447,671 RON 3,130,325 RON 3,838,580 RON 4,573,393
+Amortizari
RON
608,000 RON 608,000 RON 608,000 RON 608,000 RON 608,000
+Dob(1-cota impoz)
RON
119,528 RON 119,528 RON 119,528 RON 119,528 RON 119,528
= CF gestiune
RON
2,397,690 RON 3,055,671 RON 3,738,325 RON 4,446,580 RON 5,181,393
= CFD
RON
2,397,690 RON 3,055,671 RON 3,738,325 RON 4,446,580 RON 5,181,393
19

Calculul valorii actualizate nete(VAN) si a ratei interne de
rentabilitate(RIR): reprezinta criteriul de selectie al proiectelor de investitii eficiente
cel mai relevant, respectiv plusul de valoare pe care proiectele noi de investitii promit
ca il aduc la valoarea existenta a intreprinderii. Se pot face comparaii ntre diferite
proiecte de investiii : vor fi alese ntotdeauna acele proiecte care au VAN ct mai
mare. VAN are rolul de a simplifica procesul decizional prin oferirea unui criteriu clar
de evaluare a rentabilitii investiiilor. Regula general aplicat pentru evaluarea
fezabilitii unui proiect de investiii este urmtoarea:
VAN>0 proiectul de investiii este aceptat;
VAN<0 proiectul de investiii este respins;
Formula utilzat este urmtoarea:


Unde:
CFDi este cash-flow-ul corespunztor anului i;
k este rata de actualizare a cash-flow-urilor;
VR este valoarea rezidual a investiiei;
n durata de viat a investiiei n ani.

Un proiect de investitii este cu atat mai rentabil cu cat RIR este mai
marehttp://www.finint.ase.ro/Materiale/Relevanta_RIR_articol.htm - _edn2. Cei doi
indicatori de eficienta sunt complementari, utilizarea simultana a acestora conducand la
o mai buna fundamentare a deciziei investitionale decat utilizarea lor separata. RIR si
VAN pot fi utilizati atat ca si criterii de selectare a unor proiecte de investitii dar si ca
criterii de selectare a alternativelor de finantare aflate la dispozitia actorilor economici.
RIR avantajeaza proiectele cu o durata de exploatare mica in detrimentul
celor cu durata de exploatare mare care de regula aduc VAN mai mare.Io
k
VRn
k
CFt
VAN
t t
n
t

+
+
+
=

=
) 1 (
]
) 1 (
[
1
20
Investitia initiala RON (4,040,000)
CFD1 RON 2,397,690
CFD2 RON 3,055,671
CFD3 RON 3,738,325
CFD4 RON 4,446,580
CFD5 RON 5,181,393
k 11%
VAN RON 8,384,904
RIR 72%

Pe baza datelor de mai sus in cadrul investitiei facute de societatea Biofarm,
RIR este de 72% si VAN are o valoare de 8.384.904 indeplinind astfel cele doua
conditii de selectie a investitilor :
VAN > 0
RIR > k

Calcululul indicelui de profitabilitate(IP): indicele de profitabilitate
reprezinta rentabilitatea investitiei pe intreaga perioada de exploatare. Se calculeaz
raportnd investiia iniial la VAN
IP =
IP > 0

Investitie initiala 4,040,000
VAN 8,384,904
IP 2.075
IP 3.075

Calculul termenului de recuperare(TR):

Exprim numrul de ani n care cash-flow-urile acoper investiia initial,
lundu-se n considerare att cash-flow-urile nominale, dar i cele actualizate. Acest
indicator asigura o alegere a variantelor de investitii in functie de rapiditatea recuperarii
21
capitalului investit. Se urmareste ca TR sa fie mai mic decat durata de viata a investitiei
si in special mai mic decat durata sa comerciala. Acest indicator prezinta
inconvenientul ca elimina de la selectie proiectele de investitii cu o buna rentabilitate pe
termen lung. Motivul utilizarii acestui indicator se regaseste in preferinta investitorului
pentru lichiditate.
Termenul de recuperabilitate este de doua feluri: termen de recuperabilitate
nominal si termen de recuperabilitate actualizat.
Termenul de recuperare actualizat trebuie sa fie intodeauna mai mare decat termenul de
recuperare nominal.

Formulele de calcul pentru cele doua tipuri de TR se prezinta astfel:

termen de recuperare nominal: TR
nominal
= N + *360


TR
nominal
= 1 + *360 = 1 an si 193 zile

termen de recuperare actualizat: TR
actualizat
= N + *360

TR
actualizat
=1+ *360 = 1 an si 273 zile

22

Conform calcului indicatorilor de mai sus, investitia va fi acceptata deoarece are
VAN > 0, RIR este superioara ratei de actualizare (0.67> 0,11), termenul de recuperare
este inferior duratei de viata a investitiei, iar indicele de profitabilitate este pozitiv.
Toate cele patru criterii de selectie a investitiilor conduc la urmatoarea concluzie:
investitia poate fi acceptata.3.4 Analiza de senzitivitate

Analiza sensitivitatii presupune construirea modelului de determinare a
cashflow-urilor disponibile si luarea in considerare a unor valori diferite de cele
previzionate initial pentru factorii determinanti care influenteaza fluxurile de trezorerie
(grupate, in general in varianta optimista, respectiv pesimista, pe langa cea considerata
normala si previzionata initial).
situaia optimist corespunde unei creteri economice
situaia pesimista este corespunztoare unei recesiuni economice
cu efecte directe asupra volumului de produse vndute pe pia, deci i asupra
veniturilor ncasate de firm de pe urma acestei investiii.
Analiza de senzitivitate reprezint o tehnic prin care se dimensioneaz modificarea
VAN. Cash-flow-ul disponibil, CFD, este influentat de urmtorii factori: Q= producia
vndut(care depinde de capacitatea de producie i de gradul de utilizare al acesteia,
dar i de capacitatea de absorbie a pieei i de segmentul de pia pe care l deine
firma), p= preul de vnzare unitar, CVM= costul variabil unitar, CF=costurile fixe
totale (exceptnd amortizarea investiiei). In analiza de sensitivitate, fiecare variabil
este modificat cu mai multe puncte procentuale peste i sub valoarea estimat.
Mulimea valorilor lui VAN pentru fiecare factor simulat evideniaz
sensibilitatea proiectului n raport cu modificri ale factorului analizat. Un proiect cu o
sensibilitate mare este riscant, deoarece n cazul unei variaii relativ mici a unei
variabile, va produce o variaie mare pentru VAN.
23

Investitia are o valoare de 4.040.000 ron, se estimeaza o capacitate de absorbtie
a pietei de 2.000.000 unitati pe an, asigurandu-se astfel o cota de piata de 10%, pretul
pentru produse fiind de 300 ron.

1.Evolutia modificarii pretului unitar asupra VAN:

2. Evolutia modificarii cotei de piata asupra VAN:
scenariu pesimist normal optimist
q buc
2.000.000 2.000.000 2.000.000
cota de piata 0,10 0,10 0,10
pret unitar
250 300 350
cvm
21 21 21
ca 50.000.000 60.000.000 70.000.000
(-cv) 35.000.000 42.000.000 49.000.000
(-cf) 14.076.265 14.076.265 14.076.265
ebitda 923.735 3.923.735 6.923.735
(-amo) 608.000 608.000 608.000
ebt 315.735 3.315.735 6.315.735
(-imp profit) 50.518 530.518 1.010.518
pn 265.217 2.785.217 5.305.217
cfd 873.217 3.393.217 5.913.217
van 786.682 3.056.953 5.327.223
dvan 2.270.270 -2.270.270
scenariu pesimist normal optimist
q buc
2.000.000 2.000.000 2.000.000
cota de
piata 0,05 0,10 0,15
pret unitar
300 300 300
cvm
21 21 21
ca 30.000.000 60.000.000 90.000.000
(-cv) 21.000.000 42.000.000 63.000.000
(-cf) 14.076.265 14.076.265 14.076.265
ebitda -5.076.265 3.923.735 12.923.735
(-amo) 608.000 608.000 608.000
ebt -5.684.265 3.315.735 12.315.735
(-imp
profit) -909.482 530.518 1.970.518
24


3.Evolutia modificarii productiei asupra VAN:4.Evolutia modificarii CVM asupra VAN:
pn -4.774.783 2.785.217 10.345.217
cfd -4.166.783 3.393.217 10.953.217
van -3.753.858 3.056.953 9.867.763
dvan 6.810.811 -6.810.811
scenariu pesimist normal optimist
q buc
1.500.000 2.000.000 2.500.000
cota de
piata 0,10 0,10 0,10
pret unitar
300 300 300
cvm
21 21 21
ca 45.000.000 60.000.000 75.000.000
(-cv) 31.500.000 42.000.000 52.500.000
(-cf) 14.076.265 14.076.265 14.076.265
ebitda -576.265 3.923.735 8.423.735
(-amo) 608.000 608.000 608.000
ebt -1.184.265 3.315.735 7.815.735
(-imp
profit) -189.482 530.518 1.250.518
pn -994.783 2.785.217 6.565.217
cfd -386.783 3.393.217 7.173.217
van -348.453 3.056.953 6.462.358
dvan 3.405.405 -3.405.405
25

scenariu pesimist normal optimist
piata
2.000.000 2.000.000 2.000.000
cota de piata 0,08 0,10 0,12
pret unitar
300 300 300
cvm
17 21 25
ca 48.000.000 60.000.000 72.000.000
(-cv) 33.600.000 42.000.000 50.400.000
(-cf) 14.076.265 14.076.265 14.076.265
ebitda 323.735 3.923.735 7.523.735
(-amo) 608.000 608.000 608.000
ebt -284.265 3.315.735 6.915.735
(-imp profit) -45.482 530.518 1.106.518
pn -238.783 2.785.217 5.809.217
cfd 369.217 3.393.217 6.417.217
van 332.628 3.056.953 5.781.277
Dvan 2.724.324 -2.724.324
cota de piata -2,00% 2,00%
Scenariul
Matricea VAN pesimist normal optimist
pretul unitar 786 3,056,953 5,327,223
cota de piata -3.753.858 3.056.953 9.867.763
productia -348.453 3.056.953 6.462.358
cvm 332.628 3.056.953 5.781.2773.6 Simularea Monte Carlo
Apariia metodei de simulare Monte Carlo este plasat n jurul anului 1944.
Aceast metod a cunoscut multe interpretri, a primit definiii variate, prin urmare
putem afirma c aceast metod a parcurs un lung i controversat proces de formare i
dezvoltare. Ceea ce recomand utilizarea acestei metode n rezolvarea unei game
variate de probleme este faptul c, pentru a obine cel mai bun rezultat, este necesar un
efort de calcul mic n comparaie cu dificultatea problemei.
26
Datele de intrare sunt, de obicei, variabile aleatoare obinute n urma generrii
lor de ctre un generator de numere aleatoare. Metoda Monte Carlo se bazeaz pe
utilizarea unor astfel de variabile aleatoare, deoarece pentru modelele ce implic
existena unui numr mare de variabile decizionale, metoda folosete n mod necesar
tehnic de calcul, iar algoritmul metodei este prezentat n succesiunea etapelor sale
interactive.
Simularea Monte Carlo largeste considerabil abordarea prin intermediul
diferitelor scenarii de evolutie a factorilor determinanti, evolutie evidentiata in cadrul
analizei sensitivitatii.
Paii metodei Monte Carlo sunt urmatorii:
Se determin variabilele sau componentele cele mai semnificative ale
modelului.
Se determin o msur a eficacitii pe care o au variabilele modelului studiat.
Se schieaz distribuiile de probabilitate cumulat ale modelului.
Se stabilesc irurile de numere aleatoare care sunt ntr-o coresponden direct
cu distribuiile de probabilitate cumulat ale fiecrei variabile.
Pe baza examinrii rezultatelor obinute se determin soluiile posibile ale
problemei.
Se genereaz un set de numere aleatoare folosind tabelele de numere aleatoare.
Utiliznd fiecare numr aleator i distribuia de probabilitate, se determin
valorile fiecrei variabile.
Se calculeaz valoarea variabil funcional de performan.
Se reiau ncercrile de la pasul 6 i 8 pentru fiecare soluie posibil.
Pe baza rezultatelor obinute se ia o decizie cu privire la soluia optim.
Simularea Monte Carlo reevalueaz instrumentele n funcie de schimbrile
pieei i se bazeaz pe scenarii ipotetice.

Tehnica scenariilor:


Scenariul Normal
ANUL 1 2 3 4 5
CA PREVIZIONATA RON 69.627.553 RON 72.238.586 RON 74.947.533 RON 77.758.066 RON 80.673.993
-CV (70%*CA) RON 48.739.287 RON 50.567.010 RON 52.463.273 RON 54.430.646 RON 56.471.795
-CF RON 14.076.265 RON 14.076.265 RON 14.076.265 RON 14.076.265 RON 14.076.265
=EBITDA RON 6.812.001 RON 7.595.311 RON 8.407.995 RON 9.251.155 RON 10.125.933
-Ch Amo RON 4.539.122 RON 4.539.122 RON 4.539.122 RON 4.539.122 RON 4.539.122
=EBIT RON 2.272.879 RON 3.056.189 RON 3.868.873 RON 4.712.033 RON 5.586.811
-Dob RON 142.295 RON 142.295 RON 142.295 RON 142.295 RON 142.295
=EBT RON 2.130.584 RON 2.913.894 RON 3.726.578 RON 4.569.738 RON 5.444.516
-Impozit pe profit (16%) RON 340.893 RON 466.223 RON 596.252 RON 731.158 RON 871.123
= Profit Net RON 1.789.690 RON 2.447.671 RON 3.130.325 RON 3.838.580 RON 4.573.393
27
+Amortizari RON 608.000 RON 608.000 RON 608.000 RON 608.000 RON 608.000
+Dob(1-cota impoz) RON 119.528 RON 119.528 RON 119.528 RON 119.528 RON 119.528
= CF gestiune RON 2.397.690 RON 3.055.671 RON 3.738.325 RON 4.446.580 RON 5.181.393
Investitia
= CFD RON 2.397.690 RON 3.055.671 RON 3.738.325 RON 4.446.580 RON 5.181.393


Investitia initiala
RON
(4.040.000)
CFD1 RON 2.397.690
CFD2 RON 3.055.671
CFD3 RON 3.738.325
CFD4 RON 4.446.580
CFD5 RON 5.181.393
k 11%
VAN RON 8.384.904
RIR 72%


Scenariul pesimist

ANUL 1 2 3 4 5
CA PREVIZIONATA 55.702.042 44.561.634 35.649.307 28.519.446 31.371.390
-CV (70%*CA) 38.991.430 31.193.144 24.954.515 19.963.612 21.959.973
-CF 14.076.265 14.076.265 14.076.265 14.076.265 14.076.265
=EBITDA 2.634.348 -707.775 -3.381.473 -5.520.431 -4.664.848
-Ch Amo 4.539.122 4.539.122 4.539.122 4.539.122 4.539.122
=EBIT -1.904.774 -5.246.897 -7.920.595 -10.059.553 -9.203.970
-Dob 142.295 142.295 142.295 142.295 142.295
=EBT -2.047.069 -5.389.192 -8.062.890 -10.201.848 -9.346.265
-Impozit pe profit
(16%) -327.531 -862.271 -1.290.062 -1.632.296 -1.495.402
= Profit Net -1.719.538 -4.526.921 -6.772.827 -8.569.553 -7.850.863
+Amortizari 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000
+Dob(1-cota impoz) 119.528 119.528 119.528 119.528 119.528
= CF gestiune -1.111.538 -3.918.921 -6.164.827 -7.961.553 -7.242.863
28
Investitia
= CFD -1.111.538 -3.918.921 -6.164.827 -7.961.553 -7.242.863


Investitia
initiala -4.040.000
CFD1 -1.111.538
CFD2 -3.918.921
CFD3 -6.164.827
CFD4 -7.961.553
CFD5 -7.242.863
R 16,39%
VAN -16.778.773


Scenariul optimist

ANUL 1 2 3 4 5
CA PREVIZIONATA 83.553.064 100.263.676 120.316.412 144.379.694 173.255.633
-CV (70%*CA) 58.487.145 70.184.573 84.221.488 101.065.786 121.278.943
-CF 14.076.265 14.076.265 14.076.265 14.076.265 14.076.265
=EBITDA 10.989.654 16.002.838 22.018.658 29.237.643 37.900.425
-Ch Amo 4.539.122 4.539.122 4.539.122 4.539.122 4.539.122
=EBIT 6.450.532 11.463.716 17.479.536 24.698.521 33.361.303
-Dob 142.295 142.295 142.295 142.295 142.295
=EBT 6.308.237 11.321.421 17.337.241 24.556.226 33.219.008
-Impozit pe profit
(16%) 1.009.318 1.811.427 2.773.959 3.928.996 5.315.041
= Profit Net 5.298.919 9.509.994 14.563.283 20.627.230 27.903.967
+Amortizari 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000
+Dob(1-cota impoz) 119.528 119.528 119.528 119.528 119.528
= CF gestiune 5.906.919 10.117.994 15.171.283 21.235.230 28.511.967
- Variatia Imob. Brute 0 0 0 0 0
- Variatia AC nete 0 0 0 0 0
29
Investitia
= CFD 5.906.919 10.117.994 15.171.283 21.235.230 28.511.967


Investitia
initiala -4.040.000
CFD1 5.906.919
CFD2 10.117.994
CFD3 15.171.283
CFD4 21.235.230
CFD5 28.511.967
R 16,39%
VAN 36.988.587


Scenariul pi VANi CFD1 CFD2 CFD3 CFD4 CFD5
Optimist 1,2 36.988.587 5.906.919 10.117.994 15.171.283 21.235.230 28.511.967
Normal 1,0375 8.384.904 2.397.690 3.055.671 3.738.325 4.446.580 5.181.393
Pesimist 0,8 -16.778.773 -1.111.538 -3.918.921 -6.164.827 -7.961.553 -7.242.863
E(VAN) 39.662.624
(VAN) 35.879.567
4 .IMPACTUL DECIZIEI DE FINANTARE


Valoarea actualizata neta (VANA)
Pentru evaluarea proiectelor de investitii, , in conformitate cu criteriul VAN,
sunt utilizate doua metode:
- valoarea actualizata neta ajustata(VANA)
- costul mediu ponderat.

VANA obinut prin corectarea VAN de investiii, integral autofinanat, cu
VAN a deciziei de finanare, respectiv cu valoarea actual a efectelor finanrii reale
(comisioane, dobnzi etc.):

- comisioanele bancare i/sau de brokeraj, nete de impozitul pe profit;
- economiile anuale de impozit pe profit ca urmare a deducerii dobnzilor din
profitul impozabil, economii care se vor actualiza la rata dobnzii aplicat creditelor
ntreprinderii:

VANA = VAN
inv
VAN
fin

30


Surse de finantare
investitia 4.040.000
surse proprii 2.000.000
majorare
capitalului 500.000
imprumuturi 1.540.000Rata de dobnd 10.4%
Comision de
brokeraj
5%
Comision bancar 1%


Apelarea la cele dou surse complementare de capital este nsoit de costuri specifice,
cu influene fiscale: Dobnda este deductibil din profitul impozabil, ceea ce determin
o economie fiscal, anual i constant, de 29.568= 1.540.000 12% 16%. Valoarea
actual a acestor economii, din cei patru ani de creditare, va avea un efect benefic
asupra VAN
inv
, reprezentnd reduceri ale cheltuielilor efective cu dobnzile.

( )
( )
912 . 92
104 , 0
0,104 1
1
1
29568 ...
0,104 1
29568
0,104 1
29568
V
4
2 fiscale economii 0
=
+

= +
+
+
+
=
Valoarea actual a economiilor fiscale nu este altceva dect VAN a ndatorrii, n
condiiile specificate mai sus:
- suma mprumutat = 1.540.000
- rata de dobnd = 10.4 %
- durata = 4 ani
- rambursare la sfritul duratei mprumutului:
- cota de impozit pe profit = 16%


n aceste condiii, suita de cash-in(out)-flow-uri la acest mprumut, innd cont de
economia de impozit la dobnzi, este urmtoarea:
1540000 ;-134534;-134534;-134534
unde 134534 = 1540000 10.4% (1 - 0.16),
iar VAN
credit
= 92.912

31
Acest efect favorabil al economiilor de impozit va fi diminuat de efectul negativ al
comisionului bancar de 1%, perceput la acordarea mprumutului, la rndul lui
deductibil fiscal:


1540000 1% (1-0,16) = 12936.
VANcredit = 92912- 12936 = 79976.

Comisionul de brokeraj de 5%, acesta se aplic la ncasrile brute din
vnzarea de aciuni noi (pentru majorarea de capital social) i este deductibil din
impozitul pe profit:
26500
0,05 1
1
- 1 500000 brut Comisionul = |
.
|

\
|

=
, iar
Comisionul net de impozit este 26500 (1-0,16) = 22260

Acesta are efect negativ asupra VAN
inv
fiind un cost suplimentar al procurrii
capitalurilor prin subscripie public de aciuni noi.

Concluzii


- Valoarea cifrei de afaceri nete realizata in anul 2009 a fost de 67.108.836lei in
crestere cu 3 % fata de anul 2008.
- Cheltuielile de promovare pentru marketing si vanzari au reprezentat in anul
2009, 16 % din cifra de afaceri.
- SC Biofarm SA dispune de resurse financiare pentru a face fata necesitatilor
curente, fara a fi necesara vanzarea actiunilor detinute la societati listate la BVB.
- In cursul anului 2009, compania Biofarm a inregistrat o scadere a vanzarilor in
unitati de (4,95%)
-
, comparativ cu scaderea de (9,12%)
*
inregistrata de piata totala
farmaceutica
---
din Romania. In aceeasi perioada de timp, compania Biofarm si-a
imbunatatit si diversificat portofoliul, ajungand la 167 de produse si a fost lider de piata
pe 10 arii terapeutice. Calitatea produselor, ofertele competitive si modalitatile eficiente

-
Sursa de date: CEGEDIM Romania, vanzari farmacie consumator final, la pret de consumator (MSP),
piata in volum - unitati, piata in valoare RON.
---
Piata totala farmaceutica companiile care produc in Romania si importatorii.
VAN
autofin
0
VAN
credit
79976
VAN
major CS
22260

VAN fin 102236
VAN inv
8384904

VANA = 8487140
32
de promovare au plasat si in 2009 compania Biofarm intre primii 10 producatori de
medicamente.
- La data de 31 decembrie 2009, rata lichiditatii generale a ajuns la un nivel de
6.61 comparativ cu 4.85 la sfarsitul anului precedent.
- In anul 2009 s-a mentinut tendinta crescatoare a vanzarilor pentru suplimente
alimentare, acestea inregistrand o crestere in valoare de aprox. 37%.
- Conform datelor din bilant la data de 31.12.2009, stocurile au inregistrat o
scadere de (11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse
finite.Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim, compania si-a indreptat
atentia spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii.
- Comparativ cu anul 2008, in anul 2009 vanzarile de produse finite ale
companiei Biofarm au crescut in valoare cu 4,45%
-
, cele in unitati inregistrand o
scadere cu (4,95%)
*
fata de aceeasi perioada a anului 2008. Piata locala farmaceutica
**

a inregistrat, in aceeasi perioada de timp, o crestere de 0.41%
*
in valoare si o scadere de
(15,32%)
*
in unitati.
- In anul 2009 activele imobilizate au inregistrat o scadere de aproximativ 7%
fata de anul 2008, datorita amortizarii mijloacelor fixe si deprecierii terenurilor pe care
SC Biofarm SA le are in proprietate.
- La nivel bilantier compania a inregistrat urmatoarele evolutii:
-valoarea activelor circulante a crescut in 2009 cu 16%, in special datorita cresterii
valorii creantelor cu aproximativ 40%.
- in ceea ce priveste valoarea datoriilor , aceasta a crescut in comparatie cu 2008 cu 4%.
- valoarea capitalurilor a crescut in 2009 cu 5%, datorita profitului net obtinut .
- Rentabilitatea economic a societatii Biofarm nu este una de neglijat avand o
valoare de 15.14%, si este mai mare decat rentabilitatea financiar cu aproximativ un
punct procentual:

Indicator 2008
Rata rentabilitii economice 15.14%
Rata rentabilitii financiare 14.37%


- Evolutia veniturilor si cheltiuelilor pe baza contului de profit si pierdere se
prezinta astfel:
- veniturile inregistreaza o crestere in 2009 de 4% fata de 2008 in timp ce
- cheltuielile inregistreaza o scadere in 2009 de 4.3% fata de 2008
Pe baza evolutiei valorilor din contul de profit si pierdere Biofarm SA a inregistrat un
profit n anul 2009 in valoare de 19,636,090 ron.

- CA a inregistrat o crestere fata de anul 2008 cu aproximativ 3%.


-
Sursa de date: CEGEDIM Romania, vanzari farmacie consumator final, la pret de consumator (MSP),
piata in volum - unitati, piata in valoare RON.
33
- Cu ajutorul valorilor din contul de profit si pierderi si bilantul contabil se
calculeaza indicatorii de evaluare a investitiei rezultant valorile din tabelul de mai jos:


- In urma analizei indicatorilor societatea decide sa investeasca 4040000
lei.Investitia va fi acceptata deoarece are VAN > 0, RIR este superioara ratei de
actualizare(72%>11%), termenul de recuperare este inferior duratei de viata a
investitiei (1,193, ani sau 1,273 ani), iar indicele de profitabilitate este pozitiv. Toate
cele patru criterii de selectie a investitiilor concura la aceeasi concluzie: investitia poate
fi acceptata.

- In anii anteriori, SC Biofarm SA a directionat rezultatul net anual, cu aprobarea
Adunarii Generale a Actionarilor, dupa constituirea rezervei legale permise de lege,
catre majorarea capitalului social. Astfel, daca la data de 31.12.2003 capitalul social
avea o valoare de 5.929.892 lei, la data de 31.12.2009 s-a ajuns la o valoare de
109.486.150 lei.` Bibliografie


Stancu, Ion, Finanarea investiiilor directe i rolul lor,2003
www.biofarm.ro
www.ktd.ro
www.marketroller.ro
www.bvb.ro


K 11%
VAN 8384904
RIR 72%
IP 2.075