Sunteți pe pagina 1din 81

Lucrare de licenta

2.Calcul ferm curent:


2.1 Schema geometric ferm

Lungimile barelor fermei sunt urmatoarele Ferma 1 l01= l13= l35= l57 =2704 mm l02=3451mm l24=5400mm l46=2700mm l12=2300mm l45=2600mm l67=2750mm l23= l34=3646mm l47=3854mm Ferma 2 l01=l13=l35=l57=l78=2704 mm l02=3451mm l24= l46=5400mm l12=2300mm l45=2600mm l68=2900mm l23= l34=3646mm l47= l47=3854mm

a=2700mm t=12000mm

Student

Page 1

Lucrare de licenta

2.2 Evaluare incarci

SLS Incarcare 1.G. P. invelitoare 2.G. P. pane+contrav 3.G. P. G.Z 4.Spatiu tehnic 5.Praf industrial 6.Zapada Tip G G G G G Z Valoare [kN/m2] 0.47 0.20 0.20 0.20 0.25 2.00 Coef. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 pSLS = Val. 0.47 0.20 0.20 0.20 0.25 2.00 3.32kN/m2 Coef. 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.50 pSLU =

SLU Val. 0.64 0.27 0.27 0.27 0.34 3.00 4.78kN/m2

PSLS = (pSLS a t) 1.1 =3.322.7121.1=118.32 kN/m2 PSLU = (pSLU a t) 1.1 =4.782.7121.1=170.36 kN/m2

Student

Page 2

Lucrare de licenta Ferma 1 2.3 Calculul eforturilor axiale in barele fermei

2.3.1 Eforturi in talpa superioara:


B0-1=B1-3=-901.3kN; B3-5= B5-7= -1860.4kN; B7-8 =-1985.7kN

2.3.2 Eforturi in talpa inferioara:


B0-2= 1150.4 kN; B2-4= 1502.2 kN; B4-6=2007.2 kN

2.3.3 Eforturi in montanti:


B1-2= B4-5= -170.4 kN; B6-8=-49.9 kN

2.3.4 Eforturi in diagonale:


B2-3= -812.9kN; B3-4= 480.2 kN; B4-7=-213.5kN; B6-7=-35kN Observatie:Conventie de reprezentare: barele cu eforuri negative sunt supuse la compresiune; barele cu eforturi positive sunt supuse la intindere.

Student

Page 3

Lucrare de licenta

2.4 Dimensionare bare comprimate


Barele fermei supuse la compresiune sunt: B0-1, B1-3, B3-5, B5-7, B7-8, B1-2, B4-5, B2-3, B4-7, B6-7

2.4.1 Dimensionare talpa superioara Ned=B7-8=1985.7kN


Toate barele fermei vor fi alcatuite din doua corniere departate(figura 2.4 a) facand B6-8 care are o alcatuire particulara (figura 2.4 b) exceptie

Pentru dimensionarea barelor complimate se parcurg urmatoarele etape: 1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.7 Apropus = = 12071mm2

2).Se propune cornier L 160X160X19 cu: Acornier=5750mm=>2 Acornier=2 5750=11500 mm2 b=160mm t=19mm

Student

Page 4

Lucrare de licenta
iy1=iz1=48.4mm e=46.5mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = l7-8=2704mm lfz = l7-8=2704mm Raze de giratie: iy= iy1 = 48.4mm iz = i y = z = = = e =48 4 46 5 =72.89mm

= 55.86mm = 37.10mm

4).Verificare de zveltete: y = 55.86mm < admisibil = 120mm z = 37.10mm < admisibil = 120mm max = max y, z)=55.86mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relativ: 1 = y = z =

= =

=93.91

= 0.59 mm = 0.39 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C : =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (0.59 0 2) +0.592]=0.77
Student Page 5

Lucrare de licenta
z = 0.5 [ 1+0.49 (0.39 0 2) +0.392]=0.62 7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.79

z =

= 0.91

min = min y , z)=0.79 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 2134.97kN =0.93<1 se verifica

Observatie!:Pentru pastrarea continuitati talpii superioare se va utiliza sectiune compusa din profile L 160X160X19 pe intreaga lungime.

2.4.2 Dimensionare montant NEd=B1-2=170.4kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 1450.21mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 cu Acornier=903=>2 Acornier=2 903=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18mm

Student

Page 6

Lucrare de licenta
e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l1-2=0.8 2300=1840mm lfz = l1-2=2300mm Raze de giratie: iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.38mm

= 102.2mm = 73.30mm

4).Verificare de zveltete: y = 102.2mm z = 73.3mm max = max y, z)=102.2mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 1.088 mm = 0.78 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C : =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.088 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.78 0 2
Student

1.0882]=1.31 0 782]=0.95
Page 7

Lucrare de licenta
7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.49

z =

= 0.67

min = min y , z)=0.49 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 208 kN =0.82 < 1 se verifica

2.4.3 Dimensionare montant NEd=B4-5=170.4kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 1450.21mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 cu Acornier=903=>2 Acornier=2 903=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18mm e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj:
Student Page 8

Lucrare de licenta
lfy = 0.8 l4-5=0.8 2600=2080mm lfz = l4-5=2600mm Raze de giratie:

iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.38mm

= 115.56mm = 82.86mm

4).Verificare de zveltete: y = 115.56mm z = 82.86mm max = max y, z =115 56mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 1.23 mm = 0.88 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C : =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.23 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.88 0 2 1 232]=1.51 0 882]=1.05

7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat:

Student

Page 9

Lucrare de licenta
y =

= 0.42

z =

= 0.62

min = min y , z)=0.42 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 178.25 kN =0.96 < 1 se verific

2.4.4 Dimensionare montant NEd=B6-8=49.9kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 212.34mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 cu Acornier =903mm2=>2 Acornier=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18 mm e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l6-8=0.8 2900=2320mm
Student Page 10

Lucrare de licenta
lfz = l6-8=2900mm Raze de giratie: iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.37mm

= 128.88mm = 92.44mm

4).Verificare de zveltete: y = 128.88mm z = 92.44 mm max = max y, z)=128.88mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 1.37 mm = 0.98 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.37 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.98 0 2 1 372]=1.73 0.982]=1.17

7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.36

Student

Page 11

Lucrare de licenta
z =

= 0.55

min = min y , z)=0.36 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 152.78kN =0.33 < 1 se verifica

2.4.5 Dimensionare diagonala NEd=B2-3=812.9kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.6 Apropus = = 5765.24 mm2

2).Se propune cornier L 120X120X13 cu Acornier=2970mm=>2 Acornier=2 2970=5940mm2 b=120mm t=13mm iy1=iz1=36.4mm e=34.4 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l2-3=0.8 3646=2916.8mm lfz = l2-3=3646mm
Student Page 12

Lucrare de licenta
Raze de giratie: iy= iy1 = 36.4 mm iz = i y = z = = = e =36 4 = 80.13mm = 65.25mm 34 4 =55.88mm

4).Verificare de zveltete: y = 80.13mm z = 65.25mm max = max y, z)=80.13 mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 0.85mm = 0.69 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (0.85 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.69 0 2 0.85 2]=1.02 0 692]=0.85

7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.63

z =

= 0.74

Student

Page 13

Lucrare de licenta
min = min y , z)=0.63 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 879.42kN =0.93 < 1 se verifica

2.4.6 Dimensionare diagonala NEd=B4-7=213.50kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.6 Apropus = = 1514.18 mm2

2).Se propune cornier L 90X90X7 cu

Acornier=1220mm=>2 Acornier=2 1220=2440mm2 b=90mm t=7mm iy1=iz1=27.5 mm e=24.5 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l4-7=0.8 3854=3083.2mm lfz = l4-7=3854mm Raze de giratie:

Student

Page 14

Lucrare de licenta
iy= iy1 = 27.5 mm iz = i y = z = = = e =27 5 = 112.12mm = 90.53mm 24 4 =42.57mm

4).Verificare de zveltete: y = 112.12mm z = 90.53mm max = max y, z)=112.12 mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 1.19mm = 0.96 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.19 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.96 0 2 1.19 2]=1.46 0 962]=1.15

7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.44

z =

= 0.56

min = min y , z)=0.44


Student Page 15

Lucrare de licenta
8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 252.3kN =0.85 < 1 se verifica

2.4.6 Dimensionare diagonala NEd=B6-7=35.00kN


1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.6 Apropus = = 248.23 mm2

2).Se propune cornier L 90X90X7 cu Acornier=1220mm=>2 Acornier=2 1220=2440mm2 b=90mm t=7mm iy1=iz1=27.5 mm e=24.5 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l6-7=0.8 3854=3083.2mm lfz = l6-7=3854mm Raze de giratie: iy= iy1 = 27.5 mm

Student

Page 16

Lucrare de licenta
iz = i y = z = = = e =27 5 = 112.12mm = 90.53mm 24 4 =42.57mm

4).Verificare de zveltete: y = 112.12mm z = 90.53mm max = max y, z =112 12 mm < admisibil = 150mm 5).Se determina coeficientul de zveltete relative: 1 = y = z = se verifica

= =

=93.91

= 1.19mm = 0.96 mm

6).Calculam coeficientii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 z = 0.5 [ 1+0.49 1 19 0 2 0 96 0 2 1 19 2]=1.46 0 962]=1.15

7). Factor de reducere in functie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.44

z =

= 0.56

min = min y , z)=0.44 8).Verificarea la flambaj:


Student Page 17

Lucrare de licenta
Nb.Rd = 1 = = 252.3kN =0.14 < 1 se verifica

2.5 Dimensionare bare intinse


Barele fermei supuse la intindere sunt: B0-2, B2-4, B4-6, B5-7, B3-4

2.5.1 Dimensionare talpa inferioara Ned=B4-6=2007.2kN


Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmatoarele etape: 1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 8541.28mm2

2).Se propune cornier L 150X150X16 cu Acornier =4570mm=>2 Acornier=2 4570=9140mm2 b=150mm t=16mm iy1=iz1=45.6 mm e=42.9 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = l4-6=5400mm lfz = 27000mm Raze de giratie:
Student Page 18

Lucrare de licenta
iy= iy1 = 45.6mm iz = i y = z = = = e =45 6 42 9 =68.34mm

= 118.42 mm = 395.08 mm

4).Verificare de zveltete: y = 118.42mm z = 395.08mm max = max y, z)=395.08mm< admisibil = 400mm 5).Verificarea de rezistenta: Nt.Rd = 1 = = 2147.90kN =0.93<1 se verifica se verifica

Observatie:Pentru pastrarea continuitati talpii inferioare se va utileza sectiune complusa din profile L 150X150X16 pe intreaga lungime.

2.5.2 Dimensionare diagonala Ned=B0-2=1150.4 kN


Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmatoarele etape: 1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 4895.32mm2

2).Se propune cornier L 120X120X13 cu Acornier=2970mm=>2 Acornier=2 2970=5940m m2


Student Page 19

Lucrare de licenta
b=120mm t=13mm iy1=iz1=36.4mm e=34.4 mm tg=16mm

3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l0-2=0.8 3451=2760.8mm lfz = l0-2=3451mm Raze de giratie: iy= iy1 = 36.4 mm iz = i y = z = = = e =36 4 =75.85 mm = 61.75 mm 34 4 =55.88mm

4).Verificare de zveltete: y = 75.85 mm z = 61.75mm max = max y, z)=75.85 mm< admisibil = 400mm 5).Verificarea de rezistenta: Nt.Rd = 1 = = 1395.9 kN =0.82<1 se verifica se verifica

2.5.3 Dimensionare diagonala Ned=B3-4=480.2 kN


Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmatoarele etape:
Student Page 20

Lucrare de licenta
1). Se propune o arie pentru sectiunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 2043.4mm2

2).Se propune cornier L 90X90X7 cu Acornier =1220mm=>2 Acornier=2 1220=2440mm2 b=90mm t=7mm iy1=iz1=27.5 mm e=24.5 mm tg=16mm 3).Se calculeaza coeficientii de zveltete: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l3-4=0.8 3646=2916.8mm lfz = l3-4=3646mm Raze de giratie: iy= iy1 = 27.5 mm iz = i y = z = = = e =27 5 = 106.06 mm = 98.72 mm 24 5 =36.93mm

4).Verificare de zveltete: y = 106.06mm z = 98.72mm max = max y, z)=106.06 mm< admisibil = 400mm
Student

se verific
Page 21

Lucrare de licenta
5).Verificarea de rezistenta: Nt.Rd = 1 = = 573.4 kN =0.84<1 se verific

In urma dimensionarii s-au obtinut urmatoarele sectiuni:

Din motive constructive se propune urmatoarea alcatuire:

Student

Page 22

Lucrare de licenta

2.6 Dimensionare prinderilor cu sudura a diagonalelor si montantilor

2.6.1 Montantul 1-2:


Etape de calcul:

Ned=170.4kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 170.4=221.52kN = =208 kN = = 208 kN

2).Se distribuie efortul

la cele 2 perechi de cordoane de sudura.

Pentru ca aceasta bara este considerate ca o grinda simplu rezemata,perechile de cordoane de sudura constituie reazemele acestei grinzi.Forta se considera ca actioneaza in central de greutatea al sectiunii alcatuita din doua cornier la distant e de o muchie a sectiunii si la distant b-e de cealalta muchie Scriind ecuatii de moment in fiecarea reazem al grinzii se obtine: ( ( =0=> =0=>(b-e)eb=0 b=0 = = . ;

Student

Page 23

Lucrare de licenta

= = =

208=146.64kN 208=61.36kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=5mm; a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235)

-coeficient de corelare ( F F =5 =3

=847.98 KN/m =508.79KN/m + 2 5=96.46 mm ls1=100mm

ls1

Student

Page 24

Lucrare de licenta
ls1 + 2 3=66.29mm ls2=70mm

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 75mm 100mm 300mm 45mm 70 mm 180mm

a = 5mm; l = 100mm; a = 3mm; l = 70mm

2.6.2 Montantul 4-5:


Etape de calcul:

Ned=170.4kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 170.4=221.52kN = =178.25 kN = = 178.25 kN

2).Se distribuie efortul = = = =

la cele 2 perechi de cordoane de sudura. 178.25=125.66 kN 178 26=52.58kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=5mm; a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege:

Student

Page 25

Lucrare de licenta
ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =847.98 KN/m =508.79KN/m + 2 5=84.09 mm + 2 3=57.67 mm ls1=90mm ls2=60mm

-coeficient de corelare ( F F =5 =3

ls1 ls1

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 75mm 90mm 300mm 45mm 60 mm 180mm

a = 5mm; l = 90mm; a = 3mm; l = 60mm

2.6.3 Montantul 6-8:


Etape de calcul:

Ned=49.9 kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 49.9=67.87kN = =67.87kN = = 67.87kN

2).Se distribuie efortul = =

la cele 2 perechi de cordoane de sudura. 67.87=47.84 kN

Student

Page 26

Lucrare de licenta
= = 67 87=20.03kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=3mm; a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =508.79 KN/m =508.79KN/m + 2 3=53.01 mm + 2 3=25.73 mm ls1=60mm ls2=60mm

-coeficient de corelare ( F F =3 =3

ls1 ls1

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 45mm 60mm 180mm 45mm 60 mm 180mm

a = 3mm; l = 60mm; a = 3mm; l = 60mm

Student

Page 27

Lucrare de licenta
2.6.4 Diagonala 2-3:
Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3
,

Ned=812.9 kN

=1.3 812.9=1056.77kN = =879.42kN == = 879.42kN

2).Se distribuie efortul = = = =

la cele 2 perechi de cordoane de sudura. 879.42=627.32 kN 879 42=252.1kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 13}=min{11.2;11.05}=11.05mm a2 min {0.7 16;0.7 13}=min{11.2;9.1}=9.1mm a1=7mm;

a2=4mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =1187.18 KN/m
Page 28

-coeficient de corelare ( F
Student

=7

Lucrare de licenta
F =4

=678.38 KN/m + 2 7=278.2 mm + 2 4=193.81 mm ls1=280mm ls2=200mm

ls1 ls1

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 105mm 280mm 420mm 60mm 200 mm 240mm

a = 7mm; l = 280mm; a = 4mm; l = 200mm

2.6.5 Diagonala 4-7:


Etape de calcul:

Ned=213.5 kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 213.5=277.5kN = =252.3kN = = 252.3kN

2).Se distribuie efortul = = = =

la cele 2 perechi de cordoane de sudura. 252.3=183.61 kN 252 3=68.68 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 7}=min{11.2;5.95}=5.95mm
Student

a1=5mm;
Page 29

Lucrare de licenta
a2 min {0.7 16;0.7 7}=min{11.2;4.9}=4.9mm a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =847.98 KN/m =508.79 KN/m + 2 5=108.26 mm + 2 3=73.49 mm ls1=110mm

-coeficient de corelare ( F F =5 =3

ls1 ls1

ls2=90mm

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 750mm 110mm 300mm 45mm 90 mm 180mm

a = 5mm; l = 110mm; a = 3mm; l = 90mm

2.6.5 Diagonala 6-7:


Etape de calcul:

Ned=35.00 kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 35.00=45.5kN = =45.5kN ==

= 252 3k

2).Se distribuie efortul


Student

la cele 2 perechi de cordoane de sudura.


Page 30

Lucrare de licenta
= = = = 45.5=33.11 kN 45 5=68.6812.38 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 7}=min{11.2;5.95}=5.95mm a2 min {0.7 16;0.7 7}=min{11.2;4.9}=4.9mm a1=3mm;

a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =508.79 KN/m =508.79 KN/m + 2 3=38.54 mm + 2 3=18.17 mm ls1=90mm ls2=90mm

-coeficient de corelare ( F F =3 =3

ls1 ls1

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 45mm 90mm 180mm 45mm 90 mm 180mm

Student

Page 31

Lucrare de licenta
{ a = 3mm; l = 90mm; a = 3mm; l = 90mm

2.6.6 Diagonala 3-4:


Etape de calcul:

Ned=480.2 kN

1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3


,

=1.3 480.2=624.26kN = == = 573.4 kN

=573.4kN 2).Se distribuie efortul = = = = la cele 2 perechi de cordoane de sudura. 573.4=417.3 kN 573 4=156.09 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudura: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 7}=min{11.2;5.95}=5.95mm a2 min {0.7 16;0.7 7}=min{11.2;4.9}=4.9mm a1=5mm;

a2=3mm;

4). Se calculeaza lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din conditii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea talpii panei se alege: ls1 ls1 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235)


Page 32

-coeficient de corelare (
Student

Lucrare de licenta
F F =5 =3

=847.98 KN/m =508.79 KN/m

ls1 ls1

+ 2 5=256.05 mm + 2 3=159.39 mm

ls1=260mm ls2=160mm

5).Se verifica conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 75mm 260mm 300mm 45mm 160 mm 180mm

a = 5mm; l = 260mm; a = 3mm; l = 160mm

2 7 Verificarea strii limit de deformaie (Verificare de sageata) S.L.E.N.


Relatia de verificare este: f

;f

Fiind o verificare de satrea limita a exploatarii normale,aceasta se face utilizand incarcari cu valori normate.

Situatia virtuala de incarcare este:

Student

Page 33

Lucrare de licenta
Intrucat barele ce compun ferma sunt solicitate preponderant axial,pentru calculul sagetii fermei din formula Maxwell-Mohr,se retine numai termenul ce contine forta axiala: f = n dx E t k dx E m dx E

Rezulta ca:

se neglijeaza

f =

E-modul de elasticitate longitudinal E=2.1 105 N/mm2

-aria sectiunii transversal compusa din doua corniere a barei i l -lungimea barei i -forta axiala din bara iin situatia reala de incarcare(rezultata in urma incarcarii fermei cu incarcarile cu valori normate) n - forta axiala din bara iin situatia virtuala de incarcare ferma se incarca cu o forta 1 pe directia sagetii ce urmeaza a fi calculata

Deoarece calculul se efectuiaza in domeniul elastic pentru determinarea eforturilor se pote utiliza principiul proportionalitatii: = f= [mm] = = 0 694

Bara

li [mm]

NSLUEd [kN]

Sectiune L 160x160x19 L 160x160x19 L 160x160x19 L 160x160x19 L 160x160x19 L 150x150x16 L 150x150x16

A 2L [mm2] 11500.00 11500.00 11500.00 11500.00 11500.00 9140.00 9140.00

Psls Pslu

Ni [kN] 625.50 625.50 1291.12 1291.12 1378.08 798.38 1042.39

ni 0.60 0.60 1.60 1.60 2.30 0.80 1.10

Ni ni li E
2L i

T.S.0-1 T.S.1-3 T.S.3-5 T.S.5-7 T.S.7-8 T.I.0-2 T.I.2-4

2704.00 2704.00 2704.00 2704.00 2704.00 3451.00 5400.00

901.30 901.30 1860.40 1860.40 1985.70 1150.40 1502.00

0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

0.420 0.420 2.313 2.313 3.55 1.148 3.226

Student

Page 34

Lucrare de licenta
T.I.4-6 M 1-2 M 4-5 M 6-8 D 2-3 D 3-4 D 4-7 D 6-7 5400.00 2300.00 2600.00 2900.00 3646.00 3646.00 3854.00 3854.00 2707.20 170.40 170.40 49.90 812.90 480.20 213.50 35.00 L 150x150x16 L 60x60x8 L 60x60x8 L 60x60x8 L 120x120x13 L 90x90x7 L 90x90x7 L 90x90x7 9140.00 1806.00 1806.00 1806.00 5940.00 2440.00 2440.00 2440.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.5 1878.80 118.26 118.26 34.63 564.15 333.26 148.17 24.29 2.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.60 0.60 0.50 = 10.572 0.00 0.00 0.19 1.154 1.423 0.669 0.09 27.48 mm

f f f

=2 f =2 27.48mm=54.96mm = <f = =108mm Verificarea de sageata este satisfacuta.

2.8 Amplasarea placutelor de solidarizare


2.8.1 Placutele se vor amplasa in modul urmator:

Pentru bare comprimate se vor alege minim 2 placute cu l1 40 i1 Pentru bare intinse se va alege minim o placuta cu l1 80 i1

1).Pentru barele B0-1; B1-3; B3-5; B5-7; B7-8 cu sectiunea L160X160X19, i1=48.4mm l1 40 i1 acestea sunt bare complimate bara comprimata; l1 40 48.4 l11936mm minim doua placate de solidarizare pe

doua placute de solidarizare la distanta interax=901mm


Student Page 35

Lucrare de licenta

2).Pentru barele B0-2; B2-4; B4-6cu sectiunea L150X150X16, i1=45.6mm acestea sunt bare intinse l1 80 i1 l1 80 45.6 minim o placata de solidarizare pe bara intinsa; l13648mm

pe bara B0-2 se amplaseaza o placuta la distant 1725.5mm de capat pe barele B2-4, B4-6 se amplaseaza o placuta la distant 2700mm de capat

3).Pentru barele B1-2; B4-5; B6-8 cu sectiunea L60X60X8, i1=18.0mm acestea sunt bare complimate minim doua placute de solidarizare pe bara comprimata; l1 40 i1 l1 40 18 l1720mm

pe bara B1-2 se amplaseaza trei placute de solidarizare la distanta interax=575mm pe bara B4-5 se amplaseaza trei placute de solidarizare la distanta interax=650mm pe bara B6-8 se amplaseaza patru placute de solidarizare la distanta interax=580mm (cele doua profile cornier vor fi dispune in future pt bara B6-8 care este montant central)

4).Pentru barele B2-3; cu sectiunea L120X120X13, i1=36.4mm acesta este bara complimata minim doua placute de solidarizare pe bara comprimata; l1 40 i1 l1 40 36.4 l11456mm

pe bara B2-3 se amplaseaza doua placute de solidarizare la distanta interax=1215mm

5).Pentru barele B3-4; cu sectiunea L90X90X7, i1=27.5mm acesta este bara intinsa l1 80 i1 l1 80 27.5 minim o placuta de solidarizare pe bara intinsa; l12200mm

pe bara B3-4 se amplaseaza o placuta de solidarizare la distanta interax=1823mm


Student Page 36

Lucrare de licenta

6).Pentru barele B4-7; B6-7; cu sectiunea L90X90X7, i1=27.5mm acestea sunt bare complimate comprimata; l1 40 i1 l1 40 27.5 minim doua placute de solidarizare pe bara

l11100mm

pe barele B4-7, B4-5 se amplaseaza trei placute de solidarizare la distanta interax=963.5mm

2.9 Dimensionare joante de montaj


2.9.1 Joanta de montaj de la nodul central al talpii inferioare
desen

1).Se stabileste efortul de dimensionare al joantei: Nj=min(1.3 =2007.2kN 1.3


,

=1.3 2007.2=2609.36kN =

2147 90k

=2147.90kN 2).Se calculeaza aria pieselor P21(se vor realize din acelasi tip de cornier ca si piesele P10) Desen = -2 5 t =8629-2 5 162=6069mm2

= 9140 2 t =9140-2 162=8629mm2 3). Se stabileste aria necesara a eclisei P22: = =8629 - 6069=2560mm2

4).Se propune latimea eclisei P22:


Student Page 37

Lucrare de licenta
b22 tg+2 (b b22 314mm - tc)+2 15 b22 16+2 (150- 16)+2 15mm

b22=320mm

5).Se calculeaza grosimea piesei P22: t22= = =8 mm t22=8mm(dar t22 8mm) t22=10mm

6).Verificarea efortului din eclisa: Relatia de verificare este: =

Ariile efective ale diferitelor eclise sunt: = b22 t22=320 10=3200mm2 = 6069mm2 = f = 231 72mm2235 mm2 se verifica

7).Se propun grosimile de calcul ale cordoanelor de sudura a2 si a3: a20.7 t a2 0 7 16 a211.2 se alege a2=7mm; a27.0mm

a2 min 0.7 t ; 0.7 t ) se alege a3=7mm.

a2 min(0.7 16;0.7 10)

8).Se calculeaza lungimile necesare pentru cordoanele de sudura: l = +2 a2= +2 7=318.32 mm

l2=320mm F = a2

=7

=1187.18 kN

+2 a3=

+2 7=309.99 mm

l3=310mm F = a3

=7

=1187.18 kN

Pentru joanta de montaj de la nivelul talpii intinse a fermei se impune l2 l +0.5mm pentru a asigura intrarea in lucru a ecliselor cornier (piesele P21) inaintea slabirii pieselor P10.
Student Page 38

Lucrare de licenta
Din considerente constructive se stabileste lungimea cordonului 2 de sudura l2=360mm si a2=7 mm 9).Se verifica conditiile constructive: 15 a2 ls2 60 a2 15 a3 ls3 60 a3 105mm 360mm 420mm 105mm 310 mm 420mm a = 7mm; l = 360mm; { a = 7mm; l = 310mm

2.9.2 Joanta de montaj de la nodul central al talpii superioare


desen 1).Se stabileste efortul de dimensionare al joantei: Nj=min(1.3 =1985.7kN 1.3
,

=1.3 1985.7=2581.41kN = = = 2134.97kN

=2134.97 kN 2)Se calculeaza aria pieselor P23; Desen = -2 2 t =11500-2 2 192=10056mm2

= 11500 2 t =11500-2 192=10778mm2

3). Se stabileste aria necesara a eclisei P25: = =10778 - 10056=722mm2

4).Se propune latimea eclisei P25: b25 tg+2 (b b22=300mm - tc)+2 15 b22 16+2 (160- 19)+2 15mm b22 328mm

5).Se calculeaza grosimea piesei P25:

Student

Page 39

Lucrare de licenta
t25= = =2.4mm t25=8mm(dar t25 8mm) t25=10mm

6).Verificarea efortului din eclisa: Relatia de verificare este: =

Ariile efective ale diferitelor eclise sunt: = b25 t25=300 10=3000mm2 = 10056mm2 = f = 163 52 mm2235 mm2 se verifica

7).Se propun grosimile de calcul ale cordoanelor de sudura a2 si a3: a20.7 t a2 0 7 19 a213.33 se alege a2=7mm; a27.0 mm se alege

a2 min 0.7 t ; 0.7 t ) a3=7 mm.

a2 min(0.7 19;0.7 10)

8).Se calculeaza lungimile necesare pentru cordoanele de sudura: l = l2=370mm = a2

+2 a2=

+2 7=360.28

mm F

=7

=1187.18 kN

= l3=230mm = a3

+2 a3=

+2 7=220.61

mm F

=7

=1187.18 kN

Pentru joanta de montaj de la nivelul talpii intinse a fermei se impune l2 l +0.5mm pentru a asigura intrarea in lucru a ecliselor cornier (piesele P23) inaintea slabirii pieselor P12. 9).Se verifica conditiile constructive: 15 a2 ls2 60 a2
Student

105mm 370mm 420mm


Page 40

Lucrare de licenta
15 a3 ls3 60 a3 105mm 230 mm 420mm a = 7mm; l = 370mm; { a = 7mm; l = 230mm

2.10 Verificarea rezemarii fermei


2.10.1 Verificarea piesei de rezemare la strivire(piesa P28 )

Relatia de verificare este 1 5 f ; unde l , b P28 (P28-cutit). Propunem dimensiunile cutitului: { b = 60mm l = 120mm sunt dimensiunile in plan ale piesei de rezemare

V=5 PSLU=5 170.36 =851.8 kN 15 f se verifica desen 1 5 230 118.3N/mm2352.5 N/mm2

2.10.2 Verificarea rigidizarii vertical a rezemarii fermei (piesa P27)


1). Sectiunea de rezistenta verificata are dimensiunile: Desen 2).Se calculeaza aria sectiunii de rezistenta: A=2
Student

+
Page 41

Lucrare de licenta
= b27 t27=150 10=1500 mm2 = b29 t29=(100+10+15 t29) tg=(100+10+15 16) 16=350 16=5600 mm2 A=2 + =2 1500+5600=8600 mm2

3). Rigidizarile se considera ca un montant comprimat avand lungimea de plambaj ehala cu hscaun si sectiunea transversal egala cu sectiunea de rezistenta (unde hscaun= )

4). Se calculeaza raza de giratie in raport cu axa x-x: i =

= i = =

=26.29 10 mm

=55.29mm

56mm

5).Se stabileste coeficientul de zveltete:

6).Se evalueaza coeficientul de flambaj: 1 = x =

=93.91

= 1.088 mm 2]

0,2 = 0.5 [ 1 (

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C): =0 49 x = 0.5 [ 1+0.49 x =

1 088 0 2 =

1 0882]=1.31 = 0.49

7).Verificarea la stabilitate:
Student Page 42

Lucrare de licenta
f

Student

Page 43

Lucrare de licenta
Ferma 2

2.3 Calculul eforturilor axiale in barele fermei

2 3 1 Eforturi in talp superioar: B0-1=B1-3=-701.0kN; B3-5= B5-7= -1328.9kN; 2.3.2 Eforturi in talpa inferioar: B0-2= 984.8 kN; B2-4= 1126.5 kN; B4-6=1338.1 kN 2 3 3 Eforturi in montani: B1-2= B4-5= -170.4 kN; B6-8=0kN 2.3.4 Eforturi in diagonale: B2-3= -575.9kN; B3-4= 279.6 kN; B4-7=-16.1kN; Observatie:Convenie de reprezentare: -barele cu eforuri negative sunt supuse la compresiune; -barele cu eforturi positive sunt supuse la ntindere.

Student

Page 44

Lucrare de licenta

2.4 Dimensionare bare comprimate

Barele fermei supuse la compresiune sunt: B0-1, B1-3, B3-5, B5-7, B1-2, B4-5, B2-3, B4-7, B6-7 2 4 1 Dimensionare talp superioar ed=B5-7=1328.9 kN

Toate barele fermei vor fi alcatuite din doua corniere departate (figura 2.4 a) excepie facnd B6-8 care are o alctuire particular figura 2 4 b

Pentru dimensionarea barelor comprimate se parcurg urmtoarele etape: 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.7 Apropus = = 8078.42mm2

2).Se propune cornier L 160X160X14 Acornier=4315mm=>2 Acornier=2 4315=8630mm2 b=160mm t=14mm iy1=iz1=48.9mm e=44.5mm
Student Page 45

Lucrare de licenta
tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = l5-7=2704mm lfz = l5-7=2704mm Raze de giraie: iy= iy1 = 48.9mm iz = i y = z = = = e =48 9 44 5 =71.75mm

= 55.30 mm = 37.68 mm

4).Verificare de zveltee: y = 55.30 mm < admisibil = 120mm z = 37.68 mm < admisibil = 120mm max = max y, z)= 55.30 mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z =

= =

=93.91

= 0.59 mm = 0.40 mm

6).Calculam coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 0 59 0 2 0 592]=0.77 0 402]=0.63

z = 0.5 [ 1+0.49 (0.40 0 2

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat:


Student Page 46

Lucrare de licenta
y =

= 0.79

z =

= 0.89

min = min y , z)=0.79 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 1602.16 kN =0.83<1 se verifica

Observatie!:Pentru pastrarea continuitaii tlpii superioare se va utiliza seciune compus din profile L 160X160X14 pe intreaga lungime. 2.4.2 Dimensionare montant NEd=B1-2=170.4kN 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 1450.21mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 Acornier=903=>2 Acornier=2 903=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18mm e=17.7 mm tg=16mm

Student

Page 47

Lucrare de licenta
3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l1-2=0.8 2300=1840mm lfz = l1-2=2300mm Raze de giraie: iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.38mm

= 102.2mm = 73.30mm

4).Verificare de zveltee: y = 102.2mm z = 73.3mm max = max y, z =102 2mm < admisibil = 150mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z = se verific

= =

=93.91

= 1.088 mm = 0.78 mm

6).Calculm coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 z = 0.5 [ 1+0.49 1 088 0 2 0 78 0 2 1 0882]=1.31 0 782]=0.95

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat:

Student

Page 48

Lucrare de licenta
y =

= 0.49

z =

= 0.67

min = min y , z)=0.49 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 208 kN =0.82 < 1 se verific

2.4.3 Dimensionare montant NEd=B4-5=170.4kN 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 1450.21mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 Acornier=903=>2 Acornier=2 903=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18mm e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee:
Student Page 49

Lucrare de licenta
Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l4-5=0.8 2600=2080mm lfz = l4-5=2600mm Raze de giraie:

iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.38mm

= 115.56mm = 82.86mm

4).Verificare de zveltee: y = 115.56mm z = 82.86mm max = max y, z =115 56mm < admisibil = 150mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z = se verific

= =

=93.91

= 1.23 mm = 0.88 mm

6).Calculm coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 z = 0.5 [ 1+0.49 1 23 0 2 0 88 0 2 1 232]=1.51 0 882]=1.05

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat:

Student

Page 50

Lucrare de licenta
y =

= 0.42

z =

= 0.62

min = min y , z)=0.42 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 178.25 kN =0.96 < 1 se verific

2.4.4 Dimensionare montant NEd=B6-7=0 kN 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.5 Apropus = = 0mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 Acornier =903mm2=>2 Acornier=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18 mm e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj:
Student Page 51

Lucrare de licenta
lfy = 0.8 l6-7=0.8 2750=2200mm lfz = l6-7=2750mm Raze de giraie: iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 17 7 =31.37mm

= 122.22 mm = 87.66 mm

4).Verificare de zveltee: y = 122.22 mm z = 87.66 mm max = max y, z)= 122.22 mm < admisibil = 150mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z = se verific

= =

=93.91

= 1.30 mm = 0.93 mm

6).Calculm coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.30 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (0.93 0 2 1 302]=1.62 0 932]=1.11

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.39

Student

Page 52

Lucrare de licenta
z =

= 0.58

min = min y , z)=0.39 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 165.5 kN =0.00 < 1 se verific

2.4.5 Dimensionare diagonal NEd=B2-3=575.9 kN 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.6 Apropus = = 4084.39 mm2

2).Se propune cornier L 120X120X10 Acornier=2320 mm=>2 Acornier=2 2320=4640mm2 b=120mm t=10mm iy1=iz1=36.7mm e=33.1 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l2-3=0.8 3646=2916.8mm lfz = l2-3=3646mm

Student

Page 53

Lucrare de licenta
Raze de giraie: iy= iy1 = 36.7 mm iz = i y = z = = = e =36 7 = 79.47 mm = 66.17 mm 33 1 =55.10 mm

4).Verificare de zveltee: y = 79.47 mm z = 66.17 mm max = max y, z)= 79.47 mm < admisibil = 150mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z = se verific

= =

=93.91

= 0.85mm = 0.71 mm

6).Calculm coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 0 85 0 2 0 85 2]=1.02 0 712]=0.87

z = 0.5 [ 1+0.49 (0.71 0 2

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.63

z =

= 0.73

Student

Page 54

Lucrare de licenta
min = min y , z)=0.63 8).Verificarea la flambaj: Nb.Rd = 1 = = 686.95 kN =0.84 < 1 se verific

2.4.6 Dimensionare diagonal NEd=B4-7=16.1 kN 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 propus = 0.6 Apropus = = 114.18 mm2

2).Se propune cornier L 70X70X7 Acornier= 940 mm=>2 Acornier=2 940=1880mm2 b=70mm t=7mm iy1=iz1=21.2 mm e=19.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l4-7=0.8 3854=3083.2mm lfz = l4-7=3854mm Raze de giratie: iy= iy1 = 21.2 mm

Student

Page 55

Lucrare de licenta
iz = i y = z = = = e =21 2 = 145.43 mm = 110.50 mm 19 7 =34.88mm

4).Verificare de zveltee: y = 145.43 mm z = 110.50 mm max = max y, z)= 145.43 mm < admisibil = 150mm 5).Se determin coeficientul de zveltee relativ: 1 = y = z = se verific

= =

=93.91

= 1.55mm = 1.17 mm

6).Calculm coeficienii de flambaj: 0,2 = 0.5 [ 1 ( 2]

Se alege a factor de imperfeciune, corespunztor curbelor de flambaj(curba C): =0 49 y = 0.5 [ 1+0.49 (1.55 0 2 z = 0.5 [ 1+0.49 (1.17 0 2 1 55 2]=2.03 1.172]=1.42

7). Factor de reducere in funcie de modul de flambaj considerat: y =

= 0.30

z =

= 0.45

min = min y , z)=0.30 8).Verificarea la flambaj:


Student Page 56

Lucrare de licenta
Nb.Rd = 1 = = 132.54 kN =0.12 < 1 se verific

2.5 Dimensionare bare intinse

Barele fermei supuse la intindere sunt: B0-2, B2-4, B4-6, B3-4 2.5.1 Dimensionare talp inferioar Ned=B4-6=1338.1 kN Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmatoarele etape: 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 5694.04 mm2

2).Se propune cornier L 150X150X14 Acornier =4030 mm=>2 Acornier=2 4030=8060mm2 b=150mm t=14mm iy1=iz1=45.8 mm e=42.1 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = l4-6=2700mm lfz = 27000mm

Student

Page 57

Lucrare de licenta
Raze de giraie: iy= iy1 = 45.8mm iz = i y = z = = = e =45 8 42 1 =67.88 mm

= 58.95 mm = 397.76 mm

4).Verificare de zveltee: y = 58.95 mm z = 397.76 mm max = max y, z)= 397.76 mm< admisibil = 400mm 5).Verificarea de rezistena: Nt.Rd = 1 = = 1894.1 kN =0.71<1 se verific se verific

Observaie:Pentru pstrarea continuitaii tlpii inferioare se va utileza seciune complus din profile L 150X150X14 pe intreaga lungime.

2.5.2 Dimensionare diagon Ned=B0-2=894.80 kN Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmtoarele etape: 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 3807.66 mm2

2).Se propune cornier L 120X120X10

Student

Page 58

Lucrare de licenta
Acornier=2320 mm=>2 Acornier=2 2320=4640 mm2 b=120mm t=10mm iy1=iz1=36.7mm e=33.1 mm tg=16mm

3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l0-2=0.8 3451=2760.8mm lfz = l0-2=3451mm Raze de giraie: iy= iy1 = 36.7 mm iz = i y = z = = = e =36 7 =75.23 mm = 62.63 mm 33 1 =55.10mm

4).Verificare de zveltee: y = 75.23 mm z = 62.63 mm max = max y, z)= 75.23 mm< admisibil = 400mm 5).Verificarea de rezistena: Nt.Rd = 1 = = 1090.40 kN =0.82<1 se verific se verific

2.5.3 Dimensionare diagonal Ned=B3-4=270.6 kN


Student Page 59

Lucrare de licenta
Pentru dimensionarea barelor intinse se parcurg urmatoarele etape: 1). Se propune o arie pentru seciunea barei: Apropus = fy=235 N/mm2 M1=1.0 Apropus = = 1151.50 mm2

2).Se propune cornier L 60X60X8 Acornier=903mm=>2 Acornier=2 903=1806mm2 b=60mm t=8mm iy1=iz1=18 mm e=17.7 mm tg=16mm 3).Se calculeaz coeficienii de zveltee: Lungimi de flambaj: lfy = 0.8 l3-4=0.8 3646=2916.8mm lfz = l3-4=3646mm Raze de giraie: iy= iy1 = 18 mm iz = i y = z = = = e =18 = 162.04 mm = 116.22 mm 17 7 =31.37 mm

4).Verificare de zveltee: y = 162.04 mm z = 116.22 mm


Student Page 60

Lucrare de licenta
max = max y, z)= 162.04 mm< admisibil = 400mm 5).Verificarea de rezistena: Nt.Rd = 1 = = 424.41 kN =0.64<1 se verific se verific

In urma dimensionarii s-au obinut urmtoarele seciuni

Din motive constructive se propune urmatoarea alctuire:

Student

Page 61

Lucrare de licenta

2.6 Dimensionare prinderilor cu sudura a diagonalelor si montantilor


2.6.1 Montantul 1-2: Ned=170.4kN Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3 Nb.Rd = =208 kN 2).Se distribuie efortul la cele 2 perechi de cordoane de sudur. ;
,

=1.3 170.4=221.52kN = = 208 kN

Pentru c aceast bar este considerat ca o grind simplu rezemat,perechile de cordoane de sudura constituie reazemele acestei grinzi.Forta se consider c acioneazin centrul de greutate al seciunii alctuita din doua cornier la distanta e de o muchie a seciunii si la distant b-e de cealalt muchie. Scriind ecuaii de moment in fiecarea reazem al grinzii se obine: ( ( =0=> =0=>(b-e)eb=0 b=0 = = . ;

= =
Student

= =

208=146.64kN 208=61.36kN
Page 62

Lucrare de licenta
3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=5mm; a2=3mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudur (l1nec;l2nec); Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =847.98 KN/m =508.79KN/m + 2 5=96.46 mm + 2 3=66.29mm ls1=100mm ls2=70mm

-coeficient de corelare ( F F =5 =3

ls1 ls2

5).Se verifica condiiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 75mm 100mm 300mm 45mm 70 mm 180mm se verific se verific

a = 5mm; l = 100mm; a = 3mm; l = 70mm

2.6.2 Montantul 4-5: Ned=170.4kN


Student Page 63

Lucrare de licenta
Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3
,

=1.3 170.4=221.52kN = =178.25 kN = = 178.25 kN

2).Se distribuie efortul = = = =

la cele 2 perechi de cordoane de sudur. 178.25=125.66 kN 178 26=52.58kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=5mm; a2=3mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudura (l1nec;l2nec); Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =847.98 KN/m
Page 64

-coeficient de corelare ( F
Student

=5

Lucrare de licenta
F =3

=508.79KN/m + 2 5=84.09 mm + 2 3=57.67 mm ls1=90mm ls2=60mm

ls1 ls2

5).Se verifica condiiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 75mm 90mm 300mm 45mm 60 mm 180mm se verific se verific

a = 5mm; l = 90mm; a = 3mm; l = 60mm

2.6.3 Montantul 6-7: Ned=0 kN Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3 Nb.Rd = =0kN 2).Se distribuie efortul = = = = la cele 2 perechi de cordoane de sudur. 0=0 kN 0=0 kN ;
,

=1.3 0=0 kN = = 165.5 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier.
Student Page 65

Lucrare de licenta
a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6mm a1=3mm; a2=3mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudur(l1nec;l2nec); Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =508.79 KN/m =508.79KN/m ls1=60mm ls2=60mm

-coeficient de corelare ( F F =3 =3

ls1 ls2

+ 2 3=6 mm + 2 3=6 mm

Alegem constructive ls1= ls2 =60mm 5).Se verific condiiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 45mm 60mm 180mm 45mm 60 mm 180mm se verific se verific

a = 3mm; l = 60mm; a = 3mm; l = 60mm

2.6.4 Diagonal2-3: Ned=575.9 kN Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3
Student

=1.3 575.9=748.67kN
Page 66

Lucrare de licenta
Nb.Rd = =686.95 kN 2).Se distribuie efortul = = = = la cele 2 perechi de cordoane de sudur 686.95=497.64 kN 686 95=189.48 kN = = 686.95 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 10}=min{11.2;8.5}=8.5mm a2 min {0.7 16;0.7 10}=min{11.2;7.0}=7.0mm a1=7mm; a2=4mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudur (l1nec;l2nec); Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =1187.18 KN/m =678.38 KN/m + 2 7=223.6 mm ls1=230mm

-coeficient de corelare ( F F =7 =4

ls1

Student

Page 67

Lucrare de licenta
ls2 + 2 4=147.65 mm ls2=150mm

5).Se verific conditiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 105mm 230mm 420mm 60mm 150 mm 240mm se verific se verific

a = 7mm; l = 230mm; a = 4mm; l = 150mm

2.6.5 Diagonal 4-7: Ned=16.1 kN Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3 Nb.Rd = =20.93 kN 2).Se distribuie efortul = = = = la cele 2 perechi de cordoane de sudur 20.93=15.03 kN 20 93=5.09 kN ;
,

=1.3 16.1=20.93 kN = = 132.54 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 7}=min{11.2;5.95}=5.95mm a2 min {0.7 16;0.7 7}=min{11.2;4.9}=4.9mm a1=3mm;

a2=3mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudur (l1nec;l2nec);


Student Page 68

Lucrare de licenta
Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =508.79 KN/m =508.79 KN/m + 2 3=20.83 mm + 2 3=17.79 mm ls1=60mm ls2=60mm

-coeficient de corelare ( F F =3 =3

ls1 ls2

5).Se verifica condiiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2 { 45mm 60mm 180mm 45mm 60 mm 180mm se verific se verific

a = 3mm; l = 60mm; a = 3mm; l = 60mm

2.6.6 Diagonal 3-4: Ned=270.6 kN Etape de calcul: 1).Se stabileste efortul de calcul al prinderii sudate: =min(1.3 1.3 Nt.Rd = ;
,

=1.3 270.6=351.78 kN = = 424.41 kN

=351.78 kN 2).Se distribuie efortul la cele 2 perechi de cordoane de sudur.

Student

Page 69

Lucrare de licenta
= = = = 351.78=248.0 kN 351 78=103.77 kN

3). Se propun valori pentru grosimile cordoanelor de sudur: a1 ,a2 {3;35;4;45;5;55;6;7};

a1 min {0.7 tg;0.85 tc}; a2 min {0.7 tg;0.7 tc}; tg-grosime guseu; tc-grosime cornier. a1 min {0.7 16;0.85 8}=min{11.2;6.8}=6.8 mm a2 min {0.7 16;0.7 8}=min{11.2;5.6}=5.6 mm a1=5mm; a2=3mm;

4). Se calculeaz lungimile necesare ale cordoanelor de sudur (l1nec;l2nec); Din condiii constructive ls 60mm; ls b, unde b este grosimea tlpii panei se alege: ls1 ls2 F ,F + 2 a1 + 2 a2 F F = a1 = a2

- forta de calcul pe unitatea de lungime a sudurii; =0.8 pentru S235) =847.98 KN/m =508.79 KN/m

-coeficient de corelare ( F F =5 =3

ls1 ls2

+ 2 5=156.23 mm + 2 3=107.97 mm

ls1=160mm ls2=110mm

5).Se verific condiiile constructive: 15 a1 ls1 60 a1 15 a2 ls2 60 a2


Student

75mm 160mm 300mm 45mm 110 mm 180mm

se verific se verific
Page 70

Lucrare de licenta
{ a = 5mm; l = 160mm; a = 3mm; l = 110mm

2 7 Verificarea strii limit de deformaie (Verificare de sageata) S.L.E.N.

Relatia de verificare este: f

;f

Fiind o verificare de satrea limit a exploatarii normale,aceasta se face utiliznd incarcari cu valori normate.

Situatia virtuala de incarcare este:

Intrucat barele ce compun ferma sunt solicitate preponderent axial,pentru calculul sagetii fermei din formula Maxwell-Mohr,se reine numai termenul ce conine forta axiala: f = n dx E t k dx E m dx E

Student

Page 71

Lucrare de licenta

Rezulta c:

se neglijeaza

f =

E-modul de elasticitate longitudinal E=2.1 105 N/mm2

-aria seciunii transversale compusa din doua corniere a barei i l -lungimea barei i -fora axiala din bara iin situaia reala de incarcare(rezultata in urma incarcarii fermei cu incarcarile cu valori normate) n - forta axiala din bara iin situatia virtuala de incarcare ferma se incarca cu o forta 1 pe directia sagetii ce urmeaza a fi calculata)

Deoarece calculul se efectuiaza in domeniul elastic pentru determinarea eforturilor se pote utiliza principiul proportionalitatii:

= f= [mm]

0 694

Bara

li [mm]

N Ed [kN]

SLU

Sectiune

A 2 [mm ] 8630,00 8630,00 8630,00 8630,00 8062,00

2L

Psls/Pslu

Ni [kN] 486,50 486,50 922,25 922,25 620,99

ni 0,59 0,59 1,56 1,56 0,75

Ni ni li EA
2L i

T.S. 0 -1 T.S. 1 -3 T.S. 3 -5 T.S. 5 -7 T.I. 0-2

2704,00 2704,00 2704,00 2704,00 3451,00

701,00 701,00 1328,90 1328,90 894,80

L 160x160x14 L 160x160x14 L 160x160x14 L 160x160x14 L 150x150x14

0,694 0,694 0,694 0,694 0,694

0,426 0,426 2,134 2,134 0,944

Student

Page 72

Lucrare de licenta
T.I. 2-4 T.I. 4-6 M 1-2 M 4-5 M 6-7 D 2-3 D 3-4 D 4-7 5400,00 2700,00 2300,00 2600,00 2750,00 3646,00 3646,00 3854,00 1126,50 1338,10 170,40 170,40 0,00 575,90 270,60 16,10 L 150x150x14 L 150x150x14 L 60x60x8 L 60x60x8 L 60x60x8 L 120x120x10 L 60x60x8 L 70x70x7 8062,00 8062,00 1806,00 1806,00 1806,00 4636,00 1806,00 1880,00 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 781,80 928,64 118,26 118,26 0,00 399,67 187,8 11,17 1,10 1,96 0,00 0,00 0,00 0,70 0,62 0,58

2,727 2,886 0,000 0,000 0,000 1,042 1,113 0,063 13,89

0.5

f f f

=2 f =2 13.89mm=27.78mm = <f = =86.4mm Verificarea de sageata este satisfacut.

2.8 Amplasarea placutelor de solidarizare


2.8.1 Placutele se vor amplasa in modul urmtor:

Pentru bare comprimate se vor alege minim 2 plcute cu l1 40 i1 Pentru bare intinse se va alege minim o placut cu l1 80 i1

1).Pentru barele B0-1; B1-3; B3-5; B5-7; cu sectiunea L160X160X14, i1=48.9mm acestea sunt bare complimate bara comprimata; minim doua placate de solidarizare pe

Student

Page 73

Lucrare de licenta
l1 40 i1 l1 40 48.9 l11956mm

doua placute de solidarizare la distanta interax=901mm

2).Pentru barele B0-2; B2-4; B4-6 cu sectiunea L150X150X14, i1=45.6mm acestea sunt bare intinse l1 80 i1 l1 80 45.8 minim o placata de solidarizare pe bara intinsa; l13664mm

pe bara B0-2 se amplaseaz o placut la distanta 1725.5mm de capt pe barele B2-4, se amplaseaz o placuta la distant 2700mm de capt pe barele B4-6, se amplaseaz o placuta la distant 1350mm de capt 3).Pentru barele B1-2; B4-5; B6-7 cu sectiunea L60X60X8, i1=18.0mm acestea sunt bare complimate minim doua placute de solidarizare pe bara comprimata; l1 40 i1 l1 40 18 l1720mm

pe bara B1-2 se amplaseaza trei placute de solidarizare la distanta interax=575mm pe bara B4-5 se amplaseaza trei placute de solidarizare la distanta interax=650mm pe bara B6-7 se amplaseaza patru placute de solidarizare la distanta interax=580mm (cele doua profile cornier vor fi dispune in future pt bara B4-6 care este montant central)

4).Pentru barele B2-3 cu sectiunea L120X120X10, i1=36.7mm acesta este bara complimata comprimata; l1 40 i1 l1 40 36.7 minim doua placute de solidarizare pe bara

l11468 mm

pe bara B2-3 se amplaseaza doua placute de solidarizare la distanta interax=1215mm

5).Pentru barele B3-4 cu sectiunea L60X60X8, i1=18.0mm


Student Page 74

Lucrare de licenta
acesta este bara intinsa l1 80 i1 l1 80 18.0 minim o placuta de solidarizare pe bara intinsa; l11440mm

pe bara B3-4 se amplaseaz dou placute de solidarizare la distanta interax=1215.3mm

6).Pentru bara B4-7 cu sectiunea L70X70X7, i1=21.2mm acestea sunt bare complimate comprimata; l1 40 i1 l1 40 21.2 minim doua placute de solidarizare pe bara

l1848mm

pe bara B4-7, se amplaseaz patru placute de solidarizare la distanta interax=770.8mm

2.9 Dimensionare joante de montaj

2.9.1 Joanta de montaj de la nodul central al talpii inferioare desen

1).Se stabileste efortul de dimensionare al joantei: Nj=min(1.3 =1338.1kN 1.3 Nt.Rd = =1.3 1338.1=1739.53kN = = 1894.1 kN ;
,

=1739.53 kN 2).Se calculeaza aria pieselor P21(se vor realize din acelasi tip de cornier ca si piesele P10) Desen = -2 5 t =7670-2 5 142=5710 mm2

= 8062 2 t =8062-2 142=7670 mm2 3). Se stabileste aria necesara a eclisei P22: =
Student

=7670 - 5710=1960mm2
Page 75

Lucrare de licenta
4).Se propune latimea eclisei P22: b22 tg+2 (b b22 318mm - tc)+2 15 b22 16+2 (150- 14)+2 15mm

b22=320mm

5).Se calculeaza grosimea piesei P22: t22= = =6.13 mm t22=7mm(dar t22 8mm) t22=10mm

6).Verificarea efortului din eclisa: Relatia de verificare este: =

Ariile efective ale diferitelor eclise sunt: = b22 t22=320 10=3200mm2 = 6069mm2 = f = 195 23 mm2235 mm2 se verific

7).Se propun grosimile de calcul ale cordoanelor de sudura a2 si a3: a20.7 t a2 0 7 14 a29.8mm se alege a2=7mm; a27.0mm

a2 min 0.7 t ; 0.7 t ) se alege a3=7mm.

a2 min(0.7 14;0.7 10)

8).Se calculeaza lungimile necesare pentru cordoanele de sudura: l = +2 a2= +2 7=248.75 mm

l2=250mm F = a2

=7

=1187.18 kN

+2 a3=

+2 7=277.12 mm

l3=280mm F = a3

=7

=1187.18 kN

Student

Page 76

Lucrare de licenta
Pentru joanta de montaj de la nivelul talpii intinse a fermei se impune l2 l +0.5mm pentru a asigura intrarea in lucru a ecliselor cornier (piesele P21) inaintea slabirii pieselor P10. Din considerente constructive se stabileste lungimea cordonului 2 de sudura l2=330mm si a2=7 mm 9).Se verifica conditiile constructive: 15 a2 ls2 60 a2 15 a3 ls3 60 a3 { 105mm 330mm 420mm 105mm 280 mm 420mm se verific se verific

a = 7mm; l = 330mm; a = 7mm; l = 280mm

2.9.2 Joanta de montaj de la nodul central al talpii superioare desen 1).Se stabileste efortul de dimensionare al joantei: Nj=min(1.3 =1328.9 kN 1.3 Nb.Rd = =1.3 1328.9=1727.57 kN = = 1602.16 kN ;
,

=1602.16 kN 2)Se calculeaza aria pieselor P23; Desen = -2 2 t =8238-2 2 142=7454 mm2

= 11500 2 t =8630-2 142=8238 mm2

3). Se stabileste aria necesara a eclisei P25: = =8238 - 7454=784mm2

4).Se propune latimea eclisei P25: b25 tg+2 ( b22=340mm


Student

- tc)+2 15

b22 16+2 (160- 14)+2 15mm

b22 338mm

Page 77

Lucrare de licenta
5).Se calculeaza grosimea piesei P25: t25= = =2.3mm t25=8mm(dar t25 8mm) t25=10mm

6).Verificarea efortului din eclisa: Relatia de verificare este: =

Ariile efective ale diferitelor eclise sunt: = b25 t25=340 10=3400mm2 = 7454mm2 = = 147 61 mm2235 mm2 se verific

7).Se propun grosimile de calcul ale cordoanelor de sudura a2 si a3: a20.7 a2 0.7 a3=7 mm. 2 0 7 14 ; 0.7 ) a29.8 a2 se alege a2=7mm; a27.0 mm se alege

(0.7 14;0.7 10)

8).Se calculeaza lungimile necesare pentru cordoanele de sudura: = l2=240mm = a2

+2 a2=

+2 7=231.7 mm

=7

=1187.18 kN

= l3=230mm = a3

+2 a3=

+2 7=225.35 mm

=7

=1187.18 kN

Pentru joanta de montaj de la nivelul talpii intinse a fermei se impune l2 +0.5mm pentru a asigura intrarea in lucru a ecliselor cornier (piesele P23) inaintea slabirii pieselor P12.

Student

Page 78

Lucrare de licenta
Din considerente constructive se stabileste lungimea cordonului 2 de sudura l2=280mm si a2=7 mm

9).Se verifica conditiile constructive: 15 a2 ls2 60 a2 15 a3 ls3 60 a3 105 105 { 280mm 420mm 230 =7 =7 ; ; 420mm = 280 = 230 ;

2.10 Verificarea rezemarii fermei 2.10.1 Verificarea piesei de rezemare la strivire(piesa P28 ) desen Relatia de verificare este 15 P28 (P28-cuit). Propunem dimensiunile cuitului: { = 60 = 120 ; unde , sunt dimensiunile in plan ale piesei de rezemare

V=4 PSLU=4 170.36 =681.44 kN 15 se verifica desen 2.10.1 Verificarea rigidizarii vertical a rezemarii fermei (piesa P27) 1). Sectiunea de rezistenta verificata are dimensiunile: Desen 2).Se calculeaza aria sectiunii de rezistenta: A=2 + 1 5 235 94.64 N/mm2352.5 N/mm2

= b27 t27=150 10=1500 mm2


Student Page 79

Lucrare de licenta
= b29 t29=(100+10+15 t29) tg=(100+10+15 16) 16=350 16=5600 mm2 A=2 + =2 1500+5600=8600 mm2

3). Rigidizarile se considera ca un montant comprimat avand lungimea de plambaj ehala cu hscaun si sectiunea transversal egala cu sectiunea de rezistenta (unde hscaun= )

4). Se calculeaza raza de giratie in raport cu axa x-x: i =

= i = =

=26.29 10 mm

=55.29mm

56mm

5).Se stabileste coeficientul de zveltete:

6).Se evalueaza coeficientul de flambaj: 1 = x =

=93.91

= 1.088 mm 2]

0,2 = 0.5 [ 1 (

Se alege a factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj curba C : =0 49 x = 0.5 [ 1+0.49 x =

1 088 0 2 =

1 0882]=1.31 = 0.49

7).Verificarea la stabilitate:

Student

Page 80

Lucrare de licenta
f

V f

Student

Page 81

S-ar putea să vă placă și