Sunteți pe pagina 1din 2

SC ________________ SRL ____ Localitatea ............. jud. .............. CIF ............... Nr. ___/.......................

Administrator,

NOTIFICARE DE PLATA FACTURA CATRE , ___________________________ S.C.___________________ SRL _______________ cu domiciliul fiscal in ________________, inmatriculata la Registrul Comertului din _____, sub numarul ______________ CIF _________________, titulara a contului numarul __________________, reprezentata legal prin administrator _____________________, formuleaza prezenta : NOTIFICARE prin care va someaza sa achitati in termen de 5 (cinci ) zile de la primirea prezentei in contul nostru _________________ deschis la ____________, suma de________, reprezentand contravaloare facturi emise si neachitate de catre societatea d-voastra , facturi ce reprezinta prestari servicii conform facturilor: . In cazul in care nici dupa primirea prezentei nu veti intelege sa va achitati obligatiile pe care le aveti fata de noi, ne rezervam dreptul de a incepe procedura de conciliere directa in vederea clarificarii situatiei economice survenite si a preintampinarii unei actiuni in justitie , pentru buna indeplinire a obligatiilor intre parti. Mentionam ca mai sus am completat cu intreaga suma restanta la care se va adauga penalitati de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate

intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Potrivit art.2 al noii legi, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Potrivit art.3 atat in raporturile dintre profesionisti, cat si in cele dintre dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care: - creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale; Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. Potrivit art.10 al noii legi, creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor. Pe langa aceste sume, creditorul poate cere si daune interese minimale. Astfel, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale, de la data la care curge dobanda penalizatoare. Potrivit art.20 al noii legi, n raporturile dintre profesioniti i ntre acetia i autoritile contractante, dobnda legal penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de referin plus 8 puncte procentuale. Prezenta notificare are ca efect punerea in intarziere a debitorului, conform art. 1079 C.civ. si art. 275 C. proc. civ si da dreptul creditorului sa ceara plata daunelor suferite. Precizem ca urmatorul pas pe care il vom urma dupa expirarea termenului de la notificarea noastra va fi de CONCILIERE DIRECTA1, care va presupune cheltuieli suplimentare din partea societatii noastre si recuperarea acestora de la dumneavoastra, in conformitate cu litera legii.

Anexam copii de pe facturile fiscale enumarete mai sus.