Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE

1. Definitia si clasificare amenajari hidrotehnice 2. Definitie si clasificare constructii hidrotehnice dupa rol si specific; 3. Definitie si clasificare constructii hidrotehnice - dupa clasa de importanta 4. Caracterizarea constr. Hidro 5. Amenajari hidro modalitati de obtinere a energiei electrice 6. Determinarea caracateristicilor Sistemului Energetic National (SEN) curba de sarcina zilnica 7. Determinarea caracateristicilor Sistemului Energetic National (SEN) urba de sarcina anuala 8. Obtinerea de hidroenergie pe cursuri de apa indicatori de caracterizare ai acumularii 9. Obtinerea de hidroenergie pe cursuri de apa elemente componente ale amenajarilor 10.Tipuri de centrale hidroelectrice (CNE) 11.Utilizarea energiei mareelor centrala de golf 12.Utilizarea energiei mareelor centrala de larg 13.Utilizarea energiei din pompaj sisteme in circuit deschis 14.Utilizarea energiei din pompaj sisteme in circuit inchis 15.Amenajari hidro pentru transport pe apa gabaritul cailor navigabile 16.Amenajari hidro pentru transport pe apa ecluza 17.Amenajari hidro pentru transport pe apa ascensorul de nave 18.Amenajari hidro pentru transport pe apa tunelul canal 19.Amenajari hidro pentru transport pe apa amenajarea portului 20.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare elemente component ale sistemului de alimentare cu apa 21.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare retele de distributie

22.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare constructii de inmagazinare 23.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare tipuri de ape uzate 24.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare sisteme de canalizare 25.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare elemente component ale sistemului de canalizare 26.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare retele de canalizare 27.Amenajari hidro pentru alimentarea cu apa si canalizare sectiuni de canale 28.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare scopul irigarii + metode de udare 29.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare componentele sistemelor de irigatii 30.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare lucrari de desecare 31.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare lucrari de drenaj 32.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare Constructii hidrotehnice pentru combaterea eroziunii solului in bazine hidrografice 33.Amenajari hidro pentru Imbunatatiri Funciare Constructii hidrotehnice pentru combaterea eroziunii solului amplasate pe cursul torentului. 34.Baraje de greutate din beton definitie;alcatuire consructiva in sectiune transversala 35.Baraje de greutate din beton alcatuirea constructiei in profil longitudinal 36.Baraje de greutate din beton alcatuirea constructiei in vedere in plan 37.Baraje de greutate din beton amenajarea laturilor deversoare 38.Baraje de greutate din beton amenajarea fundatiilor in sectiune transversala 39.Baraje de greutate din beton amenajarea fundatiilor in profil longitudinal 40.Baraje de greutate din beton amenajarea fundatiilor, etansarea terenului de fundare, tehnologii de executie 41.Baraje de greutate din beton tehnica etansarii

42.Baraje de greutate din beton vedere in plan si sectiune transversala 43.Baraje de greutate din beton drenarea terenului de fundare pentru terenuri < 100m Baraje de greutate din beton drenarea terenului de fundare pentru terenuri > 100m 44.Baraje de greutate din beton etansarea rosturilor la baraje > 30m 45.Baraje de greutate din beton etansarea rosturilor la baraje < 30 m 46.Baraje de greutate din beton dispositive de drenare si vizitare a corpului barajului sectiune transversala 47.Baraje de greutate din beton dispositive de drenare si vizitare a corpului barajului profil longitudinal 48.Baraje fluviale definitie si alcatuirea constructiva generala in sectiune transversal 49.Baraje fluviale definitie si alcatuirea constructiva generala in sectiune longitudinala 50.Baraje fluviale Stavila 51.Baraje din materiale locale definitie + clasificare 52.Baraje din materiale locale alcatuirea constructiva generala 53.Baraje din materiale locale sectiunea barajului omogen 54.Baraje din materiale locale sectiunea barajului neomogen cu ecran din beton armat 55.Baraje din materiale locale sectiunea cu ecran din argila 56.Baraje din materiale locale sectiune cu diafragma 57.Baraje din materiale locale sectiune cu nucleu central din argila.