Sunteți pe pagina 1din 174

Susan Johnson

(B [o n d e f i e r b i n t i . . .

Susan Johnson

< B(ondefier6intu
Traducere de ANA-MARIA MOISIN

EDITURA ELIS BUCURETI

TEHNOREDACTARE: CLAUDIA DOBRIJOIU COPERTA: ADRIANA IONIfA

2002 by Bantam Publishing 2003 by EDITURA ELIS

Toate drepturile asupra acestei editijii apar^in EDITURII ELIS!

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rotnaniei JOHNSON, SUSAN Blonde flerbinji.../ Susan Johnson; trad. Ana Maria Moisin.Bucureti: Elis, 2003 ISBN 973-9199-79-8 I. Moisin, Ana Maria (trad.) 821.111-31=135.1

ISBN 973-9199-79-8
Tiparul executat sub comanda nr. 30 173 Compania Nationala a Imprimeriilor CORESI S.A. Bucureijti ROMANIA

Sistemul calitatii certificat SR EN ISO 9001

C H P 3 T 0 M IL 1

P e cand stdtea pe acoperi?ul cabanei sale ?i privea lacul Bumtside, Lilly realize ca fScuse o greealS aducSndu-l aici pe Brock. El privise apa cristalinS \ pinii majestuo?i, vulturul cu aripi uriae care plana pe cerul de un albastru perfect pdtat de nori pufoi, lovise JanJarul de pe brat ?' rostise iritat: Sper c asta nu pdteazd Jesatura... caci Tn salbaticia de-aici oricum nu exists o curSjatorie. Intrase Tn cabana i nu mai ie?ise decdt douS zile mai tarziu, cand urmau s& piece. ' D a r ea era acum aici fSrS el i era bine. Mai mult decat bine. N u m a i dacS a ti cum s2 deschid robinetul de apa, sH-m i p o t spala m iin ile dupS a tite a ore de condus de la Chicago, i viaja a r fi minunatS! S e auzi sunetul telefonului i trebui sa intre Tn casa. Bine ai venit acasS, Juju. Lilly se rezem a de tejgheaua din bucatarie i zam bi la auzul vechiului apelativ. C u m ai tiut ca sunt aici? Abia am intrat pe ua. Myrtle Carlson te-a vazut parcand pe alee i a sunat-o pe sora ei, Olga, care a sunat-o pe matua Bernie care m i-a telefonat mie. i eu a? fi sunat mai devrem e, dar matua m ea a trebuit sS-mi spuna despre roiile ei ?i despre ultima e d in $ de la ..Eastern Star" care aproape s-a terminat cu bStai, atunci cand atat Addie M ontgom ery cat i Blanche Kovar au vrut sS fie pre?edinji. C and vii pe la noi? DupS ce aflu cum sa deschid robinetul de apS. Grabe?te-te pentru ca Serena a fi plecat. TelefoneazS familiei Bianchich. Tji vor trimite pe cineva. i Serena este acasS? 1 A fost nevoita. tii cat urS?te acest ora?. D ar m am a ei i-a fracturat oldul i a avut jievoie de cineva care sa se ocupe de magazin cateva luni. Iji vom povesti cand vii. Am auzit c& ai scapat de Brock. Era ?i timpul.

SSSflR 305HS 0R
6

---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

C e s-a mtamplat cu Jm i pare rau dar casatoria ta n-a mers? L-am Tntalnit pe Brock, drags. Repet, era i timpul. C u m de-au tiut toji Tn afarS de mine? Tntreba Lilly oftand. T u eti prea dulce, Juju. i crezi ce spun toji. Dar lasa, eu i Serena TJi vom arata drumul ce trebuie urmat. Suna-I acum pe Bianchich Tn legatura cu apa. Daca ai noroc, eroul nostru local va suna chiar el. Dragul de Billy Tnca mai lucreaza Tn magazinul de fierdrie la sfarit de sezon. N u l-a? recunoa?te daca l-a Tntaini. Este mai tanSr cu cajiva ani. Este, de-asem enea cred ca asta-i expresia potrivit destul de comestibil... Libido-ul tinde sa devina o fixajie pentru tine, zise Lilly razand. lar eu abia am divortat. Nu-m i vorbi acum despre barbaji. tii ce se spune daca ai cazut de pe a c e l cal... Scute?te-ma. Nu am mai tacut sex de o saptamana, nu ca tine. Muca-Ji limba. Sunt Tn a asea zi. A cum , telefoneaza la fierarie. N e vedem peste o ora. Telefonul s-a Tntrerupt. Pe Ceci nu o caracteriza rabdarea ceea ce explica viaja ei sexuaia foarte activa. Lilly despacheta Tn dormitor ?i nu a auzit camioneta. i daca a existat o bataie Tn u?a, nu a sesizat-o. C e a sesizat au fost umerii largi ai barbatului Tnalt cu par negru ciufulit, care bloca intrarea Tn debara cand e a s-a dus sa caute nite umera?e. La {ipatul scos de ea, el a raspuns cu o privire atat de amuzata Tncat ea a fnjeles ca nu era obinuit sa sperie lumea. i, Tn gand, i-a dat dreptate lui Ceci. Daca acesta era dragul de Billy, arata foarte comestibil. Scuze. N -a m tiut ca e cineva acasa. Tn com anda se precizeaza doar faptul ca nu e apa, spuse Billy, Tncercdnd sa ignore picioarele bronzate ?i suple ale lui Lilly Kallio. N -a r

Blonde lierbtnfi... 7

trebui s a dureze mult, adaugd el, cuprins de o nervozitate de colar. Isuse, mS simt de parcS am iar paisprezece ani. Obinuia s-o priveasca cand ea sta pe terasa turnului salvamarului de la Shagaw a Beach, bronzata 1 foarte frumoasS Tn costumul alb cu o mica cruce ro?ie simbolica, Tntrebandu-se daca i-ar face respirajie gura la gura, Tn cazul Tn care el s-ar preface ca se Tneaca. N u a facut niciodata aa ceva, dar ea a fost subiectul fanteziilor lui nocturne Tn toji cei noua ani pana cand ea a terminat ?coala i a plecat din ora?. Doam ne, este superb! C u m ult m ai m alt decat Brock, se gandea Lilly. $ i mult m ai aratos, insista o perfida voce interioara. i capabil sa faca reparapi. T e -a i gandit la asta? i mainile lui aa de mari... A durat un moment pana a reuit sa-?i mute privirea Tn alta parte, Tnca unul ca sa-i atenueze emojia ciudata care-i Tncalzea simjurile i Tnca unul ca sa spuna politicos: Muljum esc ca ai venit. i s-a refugiat Tn dormitor. A perceput cuvantul cu o deosebita intensitate. Un reflex involuntar al trupului l-a facut sa se opreasca, i treisprezece ani i-au trecut prin faja ochilor Tntr-o clipa. Injurand, i-a scuturat capul ca sa ?tearga din minte fanteziile sale de baiat. La naiba, bombani el, verificand valva de Tnchidere. Lilly nu a ie?it din dormitor pana cand nu a auzit trantindu-se u?a de la bucatarie i zgomotul camionetei care pleca, de?i Ti zise ca se purta ca un copil, ca era Tn reguia daca un tip o excita doar dintr-o privire, cu faja sa frumoasa ?i corpul perfect. Urmarind de la fereastra bucatariei cum camioneta disparea pe drumul nisipos, Lilly era Tnca ocata de reacjia ei faja de acest barbat. N u era o fire impulsiva objinuse un doctorat Tn cinci ani tocmai pentru ca nu era. Em isiunea pe care o avea la unul dintre principalele posturi T V din Chicago era Tn topul audienjei deoarece se focaliza pe atingerea scopurilor propuse. C hiar i decizia de a divorja

SSSftR 30I}RS0R 8

necesitase o analiza atentS... Eib in e , poate nu foarte atenfe... dar e-mail-urile dintre Brock i iubita lui sunt o dovada concrete. i, cu exceppa divorfului, m p o t considera ultima persoanH care sS se lase purtata de val. D a r muchii dragului de Billy Ti jucau Tn faja ochilor, dandu-i un frison pe ira spinSrii, fara a aminti de mainile lui mari ce o faceau sa speculeze, neintenjionat, zicala aceea despre corelajia dintre... Oh, Doam ne! Poate ca a trecutprea m ult timp de cand nu am m ai fScut sex.

Blonde Tierbtitft...
----------------------9

CKP3T 0LOL 2
R u ai mai facut sex de mult, concluziona Ceci o ora mai tarziu, dupa ce disecasera cu grija toate detaliile murdare ale divorjului lui Lilly i se pusesera de acord cu faptul ca Brock era un gunoi. Nu simji nevoia unui b&rbat care sa se ocupe de tine? Tntreba Serena cu o expresie inocenta. Sau s3 te ocupi tu de un bSrbat... Nojiunea lui Ceci despre sex consta Tntr-un schimb reciproc, atata timp cat bdrbatul putea sd-i faca faja; era legendara expresia ei despre afirmarea femelei Nu-m i place sa transpir, zise Serena~cu un ton ce exprima doar indiferenja faja de to|i barbajii care o doreau. Lilly Ti privea prietenele pe deasupra marginii paharului. PanS cand nu l-am vSzut pe Billy, nu am fost dispusa sa devin transpirata. Sau cel pujin nu Tn acel fel. Nu ?tiu daca e din cauza lui sau a mea, daca abstinenja Tmi afecteaza modul de a gandi sau daca el este nemaipomenit de fierbinte. Billy este fierbinte, afirma Ceci. Dragul de Billy, opti Lilly. Are cei mai la{i umeri i... Cel mai minunat fund. Sa nu spui ca n-ai observat, Poate Tn trecere, rosti Lilly cu o indiferenja studiata, cu toate ca avea foarte clar Tn minte eticheta de pe buzunarul din spate al jeans-ilor lui Billy, Tmpreuna cu tot ceea ce era mai jos de eticheta. Femeile leneveau pe veranda cabanei lui Ceci, band margarita cu gheaja care se gSsea Tn cantitate mare Tn frigiderul lui Ceci, Tmpreuna cu sosul pentru spaghetti preparat din faimoasele roii cultivate de matu?a Bernie Tn grSdina. DupS-am iaza era Tnsorita i calda, briza suficienta cat sa Tndeparteze JanJarii i, exceptand faptul ca Lilly nu facuse de mult timp sex, totul era perfect.

10

SSSKK 30I)RS0R

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceci Tl pSrasise cu o saptSmana Tn urm a pe ultimul ei prieten pentru ca devenise plictisitor ceea ce nu era o piangere neobinuita din partea ei. O liver m -a Tntrebat: Ce e bine pentru tine?, pufni Ceci cu dezgust. T u ai nevoie de sex, iar eu de o blestemata devariajie. Vara asta nu ma voi culca decat cu barbaji mai tineri de douazeci i cinci de ani, declara Serena cu un ton sfidator. Asta pentru ca Hom er s-a Tntors la nevasta lui? Tntreba Ceci ridicand din sprancene. Da-I dracului!... Chiar voiam sa te Tntreb de ce TJi pierzi timpul cu moi bogaji? _ Sunt com ozi... i, bineTnJeles, bogaji. Nu ma privi aa. Imi place ca barbafii sa-mi cum pere lucruri frumoase. T i-a m aratat ce m i-a adus H om er de la Paris? Ii Tntinse spre ele m ana subjire. DraguJ. Ai putea sa luminezi un teren de fotbal cu acest diamant. Deci merita, concluziona Ceci, amabil. Bijuterii scum pe Tn loc de sex fierbinte. Serena Ti arunca prietenei sale o privire lenea. Tmi place sexul, dar nu tot timpul, ca fie. i precis nu varianta exploziva, se Tncrunta Ceci. Nu tiu daca o sa-Ji placS chestiile astea tinere?ti. Tocm ai am citit despre asta i m -am hotarat sa Tncerc, zise Serena. Iar eu poate ma caiugaresc... ofta Ceci. Vezi sa nu! Iar eu poate ma voi convinge ca Billy Bianchich este, Tntr-adevar, aa mare cum pare, declara Lilly. La treabai (Ceci ridica degetul m are.) Trebu ie sa fie efectul celor doua cocktailuri. Trei. Iar Billy este sexy. V -a m spus ca este mai Tnalt decat Brock? Presupun ca diferenja dintre ei e de zece centimetri... zise Ceci cu subTnJeles. tii ce se spune despre jucatorii de hochei. Nu cred ca avem jucatori de hochei Tn Miami, gandi Serena cu voce tare.

Blonde fierbtnif...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

B a da. Panterele din Florida". Sunt o echipS Tn plina ascensiune, care o fac bine, sau cel pujin cand... C e e cu jucatorii de hochei? deveni brusc interesata Serena. Lilly ftie, chicoti Ceci. A rofit. Nu-i adevSrat! M a arde soarele. Serena privea de la una la alta. E clar ca asta are d e -a face cu sexul. Jucatorii de hochei au m ufchii dezvoltaji din cauza sportului fi pot rezista toata noaptea, Ti expliea Ceci Serenei succint. Asta-i tot. To a ta noaptea?! M m m ... suna bine. In topul preferinjelor mele numai ciocolata mai concureaza cu un asem enea barbat, observa Ceci. Depinde de obsesia m ea de moment, desigur. i vorbind despre obsesii le privi cu atenjie pe prietenele ei eu sugerez sa mergem sa ne distram la Birch Lake Saloon" fi sa testam marfa. Crezi ca va fi acolo? Lilly se Tnfierbantase din cauza bauturii fi aluziilor referitoare la m ufchi. D aca nu este, TI voi gasi pentru tine. Este un o ra f mic, fi tu nu ai facut sex de doua luni. (Ceci ranji cu gura pana la urechi.) O consider o misiune data de Dum nezeu. Hom er poate sa se duca la naiba, spuse Serena, simjind fi ea spiritul misionar. La fel fi sojia fi copiii fi cainele lui, Tmpreuna cu vila din Tu c sa n y fi apartamentul din Manhattan, unde Tncearca sa ascunda fotografiile de familie Tnainte sa vin. Aparent fara succes, observa Ceci sec. Hei, fetelor, ce poate fi mai bine decat sa pornim pe cararea spre nirvana? sa -i ia dracu pe toji foftii noftri amanji se uita la Lilly fi sa-i ia dracu pe foftii sofi pacatofi! i pe proftii sau viclenii prieteni care m i-au trimis mie din grefeaia mesajele lor de dragoste. (Lilly Tfi ridica paharul.) Beau pentru asta.

SS3KR 305K80R
12
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Serena ridica fi ea paharul, buclele ei platinate apSrand ca un halou Tn lumina soarelui. Astazi, Tncepu ea, cu un accent dramatic Tn voce, pe lacul Burntside la ora... Tfi privi ceasui Bulgari batut cu diamante fa se fi jumdtate... (Chicoti.) Cred ca o sa ma Tmbat... Ceci bdtu cu unghia Tn cadranul ceasului fi rosti: Este cinci jumatate, i efti crija. Sssst... Nu sunt Tnca terminata. Astazi ne vom pune garanjie noi Tnfine pentru Tmplinire personaia, prietenie, le zam bi afectuos celor doua femei m ufchi puternici, barbaji tineri fi... un orgasm perfect Zen. Sau un orgasm catolic perfect, ca cele pe care le f t i u Tncepand cu Jim m y Lorenzo Tn vestiarul Surorilor Tereza". (Ceci se Tntinse lenef, ca o pisica.) Tnca m a mai gandesc la el cu dragoste... Chiar acum ma pregatesc pentru orice fel de orgasm. (Lilly Tfi goli paharul.) i nu vorbefte bautura. (S e ridica cu un r&njet.) Bautura uria. C ine conduce?

Blonde IterbinflL.
----------------------13

C P LP 3T 0LQL 3
Salivezi, Bianchich. Asta nu-i bine. Las-o moarta, Zuber. Singurui erif din St. Louis County, care putea sa i se

adreseze guvematorului cu apelativul vere Jesse", ridica sprancenele i rnji. El este Tn... i tu ai fi fost daca ai fi vSzut-o. Billy se lafaia Tn coljul unui separeu din Birch Lake Saloon", un separeu din lemn noduros de pin Tncrustat de generajii de inijiale, ?i zdm bea. i tu TncS mai salivezi atunci cand o vezi pe Shelly Castelano, chiar daca este maritata i are trei copii. Nick Zuber facu o grimasa. Pentru ca nu am vrut sa ma casatoresc la nouasprezece ani. Nu am spus ca ai fi putut. Billy ar fi fost uimit daca Zuber s-ar fi casatorit i la patruzeci. C a la majoritatea ghizilor de la marginea lacurilor, fara a aminti recordul la cursele de automobilism pe zapada ?i cursele de canoe, viaja lui Zu be r era concentrata pe aspectul fizic. Care era un atu Tn atragerea femeilor. Vorbind despre fantezii interveni Frankie Aronson am vazut-o pe Serena How ard la magazinul mamei sale.

Billy ranji.
Asta Tnseamna ca Ceci TJi ramane Jie, Zuber. Crezi ca o sa te descurci cu ea? Nu a fost o problema Tn ultima vreme. In ultima vreme?! rostira prietenii lui deodata. Z uber Ti privi am uzat ?i rosti cu subTnJeles: E a petrece fiecare vara la lac...

SSSSR J05RS0R 14

------------------------------ : -------------------------- :

i? fl Tntrerupse curios Frankie. Zuber TI privi pe sub gene, continu&nd fraza: ...merits s-o pSstrez pentru mine. De aceea te-a interesat brusc poezia acum cateva veri? TntrebS ranjind Billy. Ceci publicase cateva poezii Tn The N e w Yorker. Poezia nu e un lucru rau, raspunse Zuber, Tntorcandu-i ranjetul. Pot sa pariez! Llneori e ca recompensa. i ca recompensa. C ele trei grajii, murm ura Frankie. D e mult nu au fost toate trei Tn ora. Aa e... Isuse! La naiba! Z uber zam bea cu privirea fixata pe ua localului. Toate privirile din bar se Tndreptara spre cele trei femei care stateau Tn prag: Lilly era cea mai Tnalta, cu o atitudine rece, de frumuseje nordica, aratand ca un manechin de la Ralph Lauren, Tmbracata cu o bluza alba de pSnza \ pantaloni kaki, cu parul de culoarea mierii straiucind; Serena, cu buclele platinate taiate scurt, aproape baiejete, dar care nu putea fi confundata cu un bdrbat din cauza pantalonilor purpurii mulaji i a bluzei cu bretele ce-i reliefa sanii plini; parul negru al lui Ceci era tras dupa urechi, corpul avea numai curbe generoase Tmbraji?ate stans de jeans-i i de bluza roie care pdrea sa fi fost realizata dintr-o batistuja. Billy se ridica primul, dar el era recunoscut pentru viteza sa pe gheaja. Parcursese deja jumatate din Tncapere Tnainte ca celorlalji sa le fi revenit respirajia. Nu m -am prezentat astazi, rosti el o secunda mai tarziu, zam bindu-i lui Lilly. Billy Bianchich. (Indica din cap m asa prietenilor lui.) AJi vrea sa va aiatura|i noua? Calule, mananci ovaz? raspunse Ceci Tn maniera ei directa. Perfect. D a r Billy arunca o privire spre Lilly ca sa fie sigur. M i-ar piacea, raspunse ea zam bind, gandindu-se ca era ridicol ?i exagerat de fericita langa el aproape amejita. O fi bSgat Bernie vreun drog Tn cocktail?

Blonde fterbinti...
:------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 5 In timp ce Billy le conducea spre separeu, Ceci o lua de bra{ pe Lilly. Chiar pare mare, opti Ceci. Maine dimineaja vreau sa tiu cat de mare i zm bi ca o pisica. S -a u facut prezentarile i toji s-au simjit imediat Tn largul lor. Lilly i Ceci s-au strecurat Tn separeu una Tn faja celeilalte. Serena s-a a?ezat pe scaunul oferit de Frankie. Zuber s-a strecurat langa Ceci, aplecTndu-se ca sa-i ?opteasca ceva la ureche. Serena i Lilly s-au uitat la ei, apoi i-au privit pe ceilalji. V-aJi mai Tntainit, concluziona Serena cu un zambet, observand cum Ceci se sprijinea de pieptul lui Zuber, Tmbracat cu un maieu pe care scria: Petilor, temep-vS de m ine! Femeilor, iubip-m a!. M a Tntorc acasa Tn fiecare vara, replica Ceci. Spune-m i mai mult, ceru Serena am uzata. T u nu e?ti acasa Tn fiecare vara i... Tncerca Ceci sa se eschiveze, ?tiind ca Serena nu putea fi refuzata u?or. T u reziti, draga... aa ca ce e cu relajia asta? Incheiem discujia, Serena, rosti Ceci cu biandeje, ameninjarea din tonul ei fiind sesizabiia chiar ?i pentru Serena. A ve m o discujie? Tntreba Zuber alarmat de cuvantul relape. N u e nimic de discutat, concluziona Ceci ferm. El rasufia u?urat. Bauturi? Tntreba Frankie, chem and o chelnerija. A u discutat despre verile de pe lac, despre coaia i profesorii pe care i-au avut, despre schiatul la Black Ridge i despre petrecerile cu butoaie din padure. Au povestit versiuni trunchiate ale viejilor lor dupa ce au terminat coala din Ely, scurte descrieri ale colegiului, ale carierei, ale familiilor. i apoi, fideia misiunii ei, Ceci rosti: Lilly tocmai a terminat-o cu cel mai rau soj din lume. Are nevoie de consolare. Ceci!

SSSftR 3 O5 RS 0 R IS * Lilly nu tia daca s-o strdngd de gat sau s-o sdrute. Situajia cere un rdnd din Tntaritorul lui Molly Bee, decise Zuber. R o z sau verde? Lilly i Serena se priveau uimite, iar Ceci raspunse: R o z cu cire?e, pahare de doam ne i mu ltd g heat a. Zuber Ti fdcu cu ochiul. O femeie care tie ce vrea. i cdreia Ti place s a comande. Tmi amintesc... V ocea Ti era neutra, dar Ceci sesiza dorinja din ochii lui albatri ?i Ti arunca un zam bet care ar fi topit Tntreaga banchiza polarS. Zuber, de ce nu aduci Tntaritorul pomenit? interveni Billy Tnainte ca sub ochii lor s i aiba loc un act sexual. Lui Zuber Ti lua ceva timp Tnainte de-a rSspunde, oftand: Tn reguia. AdresSndu-i lui Ceci o ultima privire ca i cum n-ar fi fost decat ei doi, se ridica Tn picioare fara tragere de inima. Evitand un spectacol jenant, Zuber s-a Tntors repede cu cocktail-ul lui Molly Bee preparat din lichiorul ei special de ciree amare, sue proaspat de lamaie, ?i sirop de viine. Paharele erau creajia unui artist din Louisiana care folosise drept picior trupuri masculine i feminine, nudurile evidente devenind Tntotdeauna motiv de discujie. A u com andat nite antreuri. Mancarea era savuroasa, bauturile excelente ?i, privind prin pahar, Serena se adresa lui Frankie: Caji ani ai? Fa o excepjie, Ti murm ura Ceci la ureche. Douazeci i apte, raspunse Frankie, uitandu-se de la una la alta. C e im p o rta n t are? Serena lua o mina dulce i inocenta; asta se tragea de pe vrem ea cand, fetija fiind, objinea favoruri de la tatai ei linguindu-se. Nici una, susura ea. Locuieti Tn apropiere? Putin mai Tncolo. Langa lac.

Blonde lierbinfi...
17

----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Serena Tntreba Tn timp ce se ridica: D e ce nu-mi araji? Frankie Ti plimba privirea de la curbele ajajatoare ale sanilor la zambetul ei straiucitor i, ridicdndu-se, Ti Tntinse mana. C n d degetele Serenei Ti atinserS palma, el scoase un suspin, se Tntoarse spre cei din separeu i rosti repede: N e vedem mai tarziu. Ceci murm ura ceva la urechea lui Zuber i se strecura afarS din separeu. C re d ca plecdm i noi, zise el, cautandu-?i cheile Tn buzunar. Ceci Ti zambi lui Lilly. T e s u n m a in e . O clipS mai tarziu separeul se transforma Tntr-o insula de linite Tn restaurantul zgom otos. Lilly TI privi pe Billy cu coljul ochiului. El Ti zam bea. S e pare ca Zuber i Ceci au petrecut vara Tmpreuna. M da... chicoti Lilly. Iar Frankie s-a Tndragostit de Serena de la prima ocheada. i mie mi s -a parut. Aici suntem de acord. (V a za nd ca ea tace, Billy adauga:) Obi?nuiam sa merg pe plaja numai ca sa te vad pe turnul salvamarului. Drumul de Tntoarcere acasa pe bicicleta nu era nepiacut, numai ca era la deal. (Ranjetul i se lati.) Dar merita. Tmbujorata de piacere, ea simji cum ia foe. Sunt flatata, reui sa articuleze. Privirea lui o facu sa-i stranga pumnii ca sa-?i dom oleasca dorinja. Lum ea e mica, zise el Tncet, cu o voce raguita. Lilly Tncerca sa schimbe subiectul i sa vorbeasca pe un ton normal. Ceci m i-a spus ca vii acasa Tn fiecare vara. D a r nu ai venit. A ? fi observat.

S3SKRI05RS0R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- > Aa a fost, timp de cSJiva ani. Ei zam bea ?i ea se simtf piacut, ca i cum ei doi s-a r fi cunoscut dintr-o alta viaja. Pesemne ca ai observat schimbarile: cafea expresso peste tot, ciuburi yoga, vase artizanale... D ar tot mai avem janjari. La naiba! N u a r fi trebuit s i spun asta. El a sesizat tonul am ar din glasul ei i i-a amintit cum reacjiona sora lui cand se rostea numele lui Dave. Este ceva dureros? Tntreba el bland. Fostul meu sot Lira tanjarii ?i... citez: aceasta saibaticie uitata de lumeu. Sunt unii oameni care nu tiu sa aprecieze. >tia, Tn schimb, sa aprecieze alte femei. Trebu ia sa se opreasca sa mai bea; nu putea sa-?i Jina gura. U n barbat prost. Eu am fost i mai proasta, zise Lilly stram bandu-se. (im pinse paharul la o parte.) Scuza -m a . Este ultimul lucru de pe lumea asta despre care a vrea sa vorbesc. Nu te pedepsi singura, zise el. Sora m ea a divortat acum trei ani. Inca nu este pregatita sa ierte $i sa uite. Ochii lui Lilly se marira. O , D oam ne! AtSta va dura? El uitase cat de verzi Ti erau ochii verzi ca Insula de Smarald, verzi ca o p2une dupa ploaie, verzi d n d sunt Tn pat, se gandea el, mai Tnfometat ca oricand. D u -m a undeva, rosti ea deodata, simjind ca va fi cuprinsa de regrete. Undeva anume? V ocea lui era deosebit de politicoasa Tn contrast cu imaginea carnaia din mintea lui. intr-un loc cu un pat moale. Sau locuieti cu parinjii? Atunci putem merge la mine... Nu, raspunse el, scojand nite bani din buzunar i lasandu-i pe masa. Nu locuiesc Tn casa pSrinteasca. i am... To t ce-m i doresc eu... (E a se Tmbatase dar lui nu-i pasa.) ...adica un pat moale... Mul^umesc, zise ea zam bind. 18

Blonde Iterblntt... -------------------------------------------------------------------------- 19


Sentimentul era reciproc. Ieind din separeu el Ti Tntinse mSna. Ji-a m spus ca am urmat cursul de salvamari din cauza ta? MSna ei se pierdu complet Tn palma lui mare; era ispititor de calda. M i-ar fi plScut sa fi tiut. N u conteaza. i chiar nimic nu mai conta.

53SKR 305RS0R
20 --------------------

C?IP3T 0LOL 4
K trebuit sa mute o grdm add de scule de pe scaunul pasagerului din camioneta ca sa-i faca loc. Ea atepta Tn lini?tea parcarii, savurand sentimentele pe care le-ncerca jumatate dorinja, jumatate nostalgie, dar fara urma de regret. Aerul era cald, cerul acoperit de stele, luminile dinspre nord pdreau un foe de artificii la orizont. Gata. S cuze pentru mizerie. Billy Ti Tntinse mana, ajutand-o sa urce. Tranti portiera i ocoli camioneta prin spate, spunandu-i ca acum nu-i mai scapa. D e obicei nu sunt im pulsive... a?a ca Ceci, rosti Lilly Tn clipa cand el deschise u?a, simjind brusc nevoia sa explice. Nimeni nu este ca Ceci. Nu ca a cunoate-o personal, adug el repede. D ar iese destul de des. Aa ca nu te Tngrijora. D aca nu ai fi spus tu ceva, a? fi spus eu. Eti sigur? N -a vrea sa te presez. El tocmai ie?ea din parcare cand rosti: Cre d e -m S ca nu m3 presezi. Muljumesc, ofta ea u?urata. M -am gandit ca Ceci a aranjat lucrurile ?i vocea ei ezita o clipa m i-au venit Tn minte toate pove?tile acelea despre Tntalniri aranjate. Nu vreau sa te simji obligat... din politeje... ridica din umeri ...sa u aa ceva. A m vorbit despre tine toata d u p a -a m ia za asta. intreaba-i pe Zuber i Frankie. M -au tachinat Tngrozitor. Trebuie sa fi fost karma cu toate ca eu nu cred Tn asta. D ar am fost obsedata de tine toata seara. M -am gandit ca se datoreaza cocktail-urilor. Muljumesc, zise el sec.

Blonde Tterbtnjt.. -------------------------------------------------------------------------- 21


Atunci ea TI atinse i Ti plimba m ana pe brajul lui. A m vrut sa spun ca nu m -am sim|it niciodata ca pSna acum . Nu te uita a?a la mine. (E a zambi, stram bandu-se.) D e fapt, la nalba, privete-ma cum vrei. Toata treaba a scSpat de sub control. i de obicei nu se Tntampia. Niciodata. La dracu. Eu cred Tn karma i mai pujin decat tine. Atunci poate ca este bdutura. D a r eu am pastrat m asura Tn seara asta. La naiba, o pastrez i acum. Eu nu. S p e r ca nu te superi. N u m a supdr pentru nimic. D aca eti beata, te voi acoperi i-Ji voi veghea somnul. D a r nu vreau sa dorm. A putea pierde ceva. Atunci sa vedem ce pot face ca sa ramai treaza, spuse el zambind. S e Tntinse i o trase spre el. Ridica mainile de pe volan, Ti cuprinse faja ?i, Jinand volanul cu genunchii, o saruta. Dulce la Tnceput i apoi din ce Tn ce mai arzator, cerand mai mult. C a n d s-a oprit, amandoi respirau greu. Jin e mainile pe volan, murmura ea cu parere de rau. El Jinea volanul cu o singura mana. C u cealalta o Jinea pe ea de mijloc i, cand o trase mai aproape de el, ea Ti Tncercui gatul cu brajele i TI saruta pe gura zambitoare, pe nasul drept, pe linia ferma a maxilarului, din nou pe gura, mai lung de data asta, mai mangaietor, cu lim ba... spunandu-i ce mult TI dorea. El gem u adanc i ea degusta sunetul, brajul lui Ti stranse cu putere umerii i-i raspunse la sarut, puternic, cu promisiune de sex Tn fiecare micare a limbii. Cutiile potale ce punctau marginea oselei treceau Tn viteza prin fata ochilor celor doi, podul de peste rSu, dealuri i curbele se perindau fara a le Tnregistra vizual, tinerii avand ochi doar unul

22 --------------------------------- -------------------------------------------------------------------- pentru celalalt, caldura din interiorul mainii producdndu-le fiori de dorinja pe pielea lor Tncinsa. Brusc lacoma, Lilly se smulse din sdrutare. ' T e ro g ... m urm ura ea, Tncercand sa-i desfaca fermoarul. T e rog, te rog, te rog... Nu este destul loc pe scaun. Fii fata cum inte... i mai ateapt3 cateva minute. Nu vreau, rosti Lilly, bosumflata. Aproape am ajuns, Ti spuse el zambind, apSsand mai tare pe accelerate. i tu stai langa lac, observa Lilly, mai mult ca pentru a alunga dorinja ce pusese stapSnire pe ea. C e romantic, adauga ea, Tn timp ce mana i se Tndrepta parca singurS spre erecjia ce se reliefa prin pantalonii lui. Nu face asta, zise el, prinz^ndu-i Tncheietura mSinii. Potolete-te, fetija obraznicS. Tncerc, toarse ea. fnc& pujin, Miss Lilly, rosti el razand, ?i-Ji voi d a ... T o t ce vreau? Da... zmbi el. Peste vreo treizeci de secunde. L5sandu-i mana, el coti pe Lodge Road. T u locuieti aici? Tn timpul verii. Eu ?i paring mei veneam la Lodge duminica pentru masa de prnz, zise ea, destul de mi rata ca sa uite de nevoile ei carnale. i acum mai exista obiceiul acesta prin zona. Inchiriezi una dintre cabane? C a m aa. El lasa camioneta Tntr-un garaj care nu era foarte aproape de intrare. Toa te ferestrele erau luminate; puteai sa auzi orchestra cantand Tn bar. Un puti veni alergand sa deschida portiera. Seara, Billy. Bucatareasa te ateapta cu cina. Spune-i ca m ananc mai tarziu.

SBSKR J0IJRS0R

Blonde Kerbinji...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

23

Desigur, efu. Un moment mai tarziu, Billy Ti deschidea portiera lui Lilly. Ai grija la scSri! El Ti Tntinse mana, dar ea nu se mi?ca. Este a ta?l C a m aa ceva. C a m a?a ceva?! Da, este a mea. Haide, pa?e?te cu grija. Nu tiu da ca... D ar el o tinea deja de mana, ajutand-o sa treaca peste radacinile unui copac ?i peste nite pietre, pe o carare ce ducea spre o cabana mare. Deasupra lor rasarise o luna plina, aurie, iar lacul reflecta lumina pe undele lucitoare. Scena era idilica, ca o poza de calendar. Tre ca n d peste straturi de caidaru?e i irii, urcara treptele largi i pStrunsera Tntr-o verandd cu balansoare. Deschizand ua, el aprinse lumina i o introduse Tntr-o cam era spatioasa, cu un cdm in de piatrd pe un perete, ceilalji doi pereji fiind Tn Tntregime acoperiji de geamuri care dadeau spre lac. Mobila era confortabila i pastelata, aranjata evident de un designer. Lilly se opri Tn prag Tn timp ce Billy se duse sa deschid^ cateva ferestre. Intorcandu-se spre ea dupa o clipa, o Tntrebi: C e s-a Tntamplat? D e ce nu ai spus nimic? Eti proprietarul de la Lodge7 Imi pare rau. E vreo problema? Ea se sprijini de ua. Eti o celebritate. Atunci observa pentru prima oara pantalonii lui negri de in, maieul alb care i se potrivea aa de bine, sandalele de piele, toate facute la comanda. Nu, nu sunt, spuse el, apropiindu-se de ea. M a voi culca cu o celebritate. Cine i-a aranjat pSrul? se Tntreba ea. Probabil se tunde des ca sa pSstreze acest aspect perfect tepos.

SQSftR IQIjRSQR
24
----------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Isuse, Lilly!... Sunt doar eu. Statea foarte aproape, cu spr&ncenele Tncruntate. C u mirosul puternic al parfumului scum p Tn nari, ea spuse oftand: Nu e vina ta. Fostul meu s o t a tost... ocelebritate... Aici nu-i pasS nimanui. Tra iesc o viaja normaia. i nici tu nu eti chiar necunoscuta, obiecta el. Ai emisiunea ta la T V am auzit despre asta la restaurant. E unul din primele posturi din Chicago, nu un canal de mahala. Haide, lasa asta! E a Tncerca sa zam beasca, dar fara succes. La naiba! El rase, o trase mai aproape i Ti trecu palma pe spatele ei. Odihnindu-i barbia pe pieptul lui, ea-l privi cu ochi verzi cocheji. Nu vorbeti ca o celebritate. Pentru ca nici nu sunt, zambi el. Lucrez la magazinul de fierarie, dupa cum tii. C u m a putea sS ignor cSldura p a lm e lo rlui? i eu urm eaza sa predau aici Tn anul acesta. Copii fericiji, murm ura el. Doam ne, TI simfea tare, m usculos... foarte puternic. Ma gandesc ca a putea sa mai am nevoie de reparajii la cabana mea. Ferice de m ine...

Ma gandesc... murmura ea, ridicandu-se Tn varful


ca am nevoie de

picioarelor, ca sa-i sarute u?or barbia altceva... Sigur.

Ea radea, Tn timp ce o cuprindea o uoara nostalgie.

Sa

fie Tn bra{ele' lui Tnsemna mangaiere ?i bucurie

i o

dorinja cople?itoare cum nu mai simjise niciodata. Poate ca potiunea lui Molly Bee facea minuni. Poate ca aerul nopjii cu arom a de pin o vrajea... poate ca dragul de Billy era, pur i

Blonde Herbinjt...
----------------------------- - ---------------------------------------------------------------

25

simplu, foarte fierbinte. indiferent ce era, pulsul dintre picioarele ei se accelera cu fiecare secundS care trecea, biocandu-i cele mai rationale gSnduri. Vrei sa-mi araji patui? El TncuviinjS. A m Tncercat doar sa fiu politicos. Nu prea am dispozijia necesara sa fiu politicoasa. Asta are legatura cu soful tau? ar fi vrut el sa Tntrebe, dar nu era aa de prost. Bine, zise Tn schimb, ridicand-o Tn braje fara efort i ducand-o Tn dormitor. Lilly simji un fior pe ira spinSrii; puterea lui o am ejea em ana putere Tncepand cu parul negru, Jepos, pana la atenjia ei era concentrata pentru moment picioarele lui perfecte, bronzate. Fara a menjiona tot ce era Tntre acestea pe un anumit loc. Inclinandu-?i umerii, Billy a intrat Tntr-o camera dominata de un pat mare i gandurile lui Lilly despre o partida de sex iminenta au fost Tnlocuite de uluire. Patul era o creajie stranie din lemn de mesteacan cu frunze din matase pe ramurile care se Tntaineau formand un baldachin. Cuvertura era dintr-un material alb matlasat, Tncrejita la coljuri; pardoseala era acoperita de o carpets Jesuta manual Tn tonuri de galben i alb. ll simjea fierbinte, lipit de ea, cu brajele ?i pieptul puternice, tari ca fierul, ?i nu se putea gandi decat sa-l simta Tn ea. Simjamintele lui Billy erau identice, amplificate doar de dorinja din cursul celor treisprezece ani de cand atepta acest moment. Totui, reu?ea Tnca sa se controleze. O a?eza pe Lilly Tn picioare langS pat i respira lung. Poate ca nu se controla chiar atat de mult. Nerabdatoare, ea se Tntinse spre fermoarul pantalonilor lui.

S3SKR 305RS0R
2 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

El Ti desfdcu cordonul Tnainte ca ea s& atingS fermoarul. Era rapid. Era uimitor cat de TndemSnatice erau degeteie lui mari. T i desfScu bluza Tn cateva secunde i i-o dadu jos Tnainte ca ea sa-i fi tras fermoarul de la pantaloni. Pantalonii alunecara Tn jos. El f&cu un pas i-i Tmpinse la o parte fara sa-i priveascd, atenjia fiindu-i atrasa de sanii ei plini. Tndepartandu-i bluza, el opti frumos, atingand uor sfarcurile prin cam aa de matase. Fara sutien... Interesant. O obsesie de im p o rta n t minora Tn comparajie cu a mea, raspunse ea Tn oapta. M a gandesc s te atac. Nu e nevoie. (Ti trase bluza peste cap.) MS predau. (Ti strecura degetele aratatoare sub bretelele subjiri ale cama?ii ei.) S e trage Tn sus sau Tn jos? Tn sus. Iar acetia T?i Tnfipse degetele Tn Centura boxerilor lui se trag Tn jos... O h , da. Lilly exclamS: Uau!M, cand boxerii Ti alunecara pe picioare. Era enorm. Billy nu lua Tn seam a reacjia ei, preocupat sa traga mStasea peste sanii ei plini. Ridicd brajele, murm ura el i ea se forja sa-i mute privirea uimita. O secundd mai tarziu, el Jinea materialul Tntre doua degete, privindu-i faja, sanii i iar faja. Asta este de necrezut... tu ?i cu m ine... opti el, vizibil intjmidat, simjind strafulgerarea de senzajii a sute de amintiri trecute. El la paisprezece ani. E a de neatins. tiu, spuse ea, deruland un film interior cu toji barbajii care reacjionau la fel Tn faja perfecjiunii ei fizice. Tn urmStoarea clipa se mustrS cS este superficial^, dar apoi el Tncepu sa desfaca fermoarul pantalonilor ei ?i defectele de personalitate devenirS deodata irelevante. Numai satisfacjia ramase relevant^; numai dorinja ca el sa p u n i aceI ceva acolo unde simjea ea cea mai mare

. Blonde fierbinfi... ----------------------------; ---------------------------------------------- ,g 7


nevoie, adanc Tn ea, cu toate ca adancim ea nu parea sa fie o solujie. Dandu-i jos repede pantalonii i chilojii, o Tntinse pe pat, pe delicata cuvertura alb a, iar ea TI trase spre ea. Susjinandu-i greutatea pe braje, el se aeza Tntre coapsele ei, cu biandeje. C a n d ea TI privi zam bindu-i, ochii lui negri cu gene lungi pe jumatate Tnchi?i erau la cajiva centimetri de ea i Ti rdspundeau la zambet. Acesta este unul din acele momente, murm ura el, cu vocea aspra, glumind i Tn acelal timp mai serios ca niciodata. Unde ai fost toata viaja m ea? murm ura ea, numai pe jumatate Tn gluma. Ateptand asta... raspunse el Tn timp ce se Tntinse spre sertarul noptierei de langa pat. Ridicandu-se Tn genunchi, el Ti puse prezervativul cu o viteza data de experienja i, o secunda mai tarziu, erecjia lui atingea zona ei umeda. E a Ti mica oldurile Tnapoi, apoi Tnainte i pujin Tn sus, i el patrunse alunecand Tn interior. Senzajia fu atat de puternica, Tncat Ti |inu respirajia \ apoi gem u: Inca... mai mult... (i el Tndrazni sa mai Tnainteze cajiva centrimetri.) O , Doam ne... o, Doam nel i el invoca aceea?i divinitate, dar ca sa-i daruiasca rabdare: era atat de tare ca-l durea, i intrase numai pe jumatate. Ea Ti ridica foldurile ?i el mai Tnainta pujin. Era atat de umeda, ca o matase, i palpitanda! El inspira format Tncepu sa numere pana la zece. Apucandu-i capul cu am andoua mTinile, ea-i aduse faja langa a ei, astfel Tncat el sa poata vedea ce-?i dorea. Daca a fi coborat din tumul meu de salvamar ca sa te simt, draga Billy, a fi vrut sa te simt Tn Tntregime. Da, doam na, ?opti el, erecjia crescandu-i la dim ensiuni chinuitoare. Imediat, doamna.

SHSHRI0IJRS0R 28 ------- ; ------- --------------- : ----------------------------------------------------- "


i Tn secunda urmatoare el Ti flexa picioarele i se cufunda Tn Tntregime, daruindu-i ceea ce-i dorea ea sa primeasca. E a Jipa ?i el Tncepu sS se retragd. Nul Nu! Nu! striga Lilly, strdngdnd picioarele Tn jurul lui. S nu TndrSzne?ti! El se opri, cu sexul prins Tn vaginul ei Tngust, raiul nemaifiind un concept abstract. Dup& cateva momente, cand tumultul din mintea lui scdzuse, cand ea scotea suspine slabe ?i el voia mai mult, murmura: M a voi mica acum. Stai cuminte. C a t de mult? Tntreba ea. Destul de mult i destul de departe, domnioara Lacomie. M m m m m ... um m m m ... Mai ai Tntrebari? o tachina el. E a Ti arcui spatele, Ti Tmpinse pelvisul Tnainte cu o micare a oldurilor i ?ocul navalnic al placerii zdruncina toata lungimea penisului lui. Lui Ti trebui o secunda ca sa revina cu picioarele pe pamant. Mai ai Tntrebari? insinua ea acum, dulce. DraguJ. Asta-i tot? E u s p e rc a n u . Trebuie sS-mi cer scuze? rase el. A prefera, mai degraba, sa faci ceva care sa-mi faca placere, raspunse Lilly, mi?candu-?i uor ?oldurile. Atunci pregatete-te, domnioara Lilly, zise el cu un zambet, apucandu-i term oldurile. J i-o voi trage tare. Cuvintele lui o forjara carnal i Lilly se muia Tn jurul penisului tare din adancul ei. El simp Jesutul neted cedand i, Tn mod pervers, asta n cred piacere cand lui nu-i pasase niciodata de dominare sau supunere cu toate ca el considerase Tntotdeauna sexul ca o piacere reciproca. Degetele lui stransera mai tare oldurile ei i, Tn mod deliberat, patrunse mai adanc, auzind Tndepartat suspinul ei.

Blonde lierbinfi...
^1 ----------------- ! -------- --------------------- ----------------- ---------------------- -- 29
El Ti rejinu respirajia din ca u za senzajiei puternice ?i, expirand o clips mai tarziu, TncercS sS renunje la pIScerea lui egoists. S -a r putea sS pierd controlul... N u-m i pasS. Pur i simplu nu-mi pas& numai grabe?te-te. Era permisiune i scuzS i instigare. C u toate astea, nu avea nevoie de motive pentru ce urm a sS facS; avea nevoie s5-i Tnfraneze nebunia. T e rog, suspinS ea. Mor... DeodatS, el Ti pierdu controlul patrunzand-o cu o violenja nestSpanitS. Ea-I TntampinS cu aceeai sSlbSticie, Ti rnfipse adSnc unghiile Tn spatele lui se mi^cS, fiecare abandonSndu-se cu TnflScSrare, fiecare determinat de ceva: el de ceea ce pareau ani de privajiuni, ea din cau za unui celibat prea Tndelungat sau de dorinje neimplinite. Orgasm ul ei se materializS Tntr-un strigSt prelung, ce se terminS Tntr-un suspin profund de muljumire. El atinse punctul culminant pujin dupS aceea, c o n s e n t fiind cS nu se sSturase. Nu sunt TncS terminat, murm urS sSrutand-o, Tnainte de a se rostogoli de pe e a i aezandu-se sS-?i scoatS prezervativul. Eti prea bun, rosti Lilly privindu-i micSrile rapide. La sex? Muljumesc, doam na. (El tia foarte bine la ce se referea ea, dar TncercS sS se eschiveze.) i tu eti a naibii de dulce, rosti el cu un zambet. D ulce ca zahSrul. (S e ridica de pe pat.) Nu pleca. MS Tntorc imediat. D e parcS m -a putea mica. S au de pared a vrea, Ti zise Lilly, gandindu-se la revenirea lui. Parcurse cam era i deschise ua de la baie care avea multe ferestre, toate neacoperite. El nu pSrea preocupat de asta i ea se Tntreba dacS nu cum va o parte din atracjia unui sejur la Lodge se datora admirSrii trupului gol al proprietarului.

s a s ra 3 0 5 RS0 R

30

------------------------------------------------------------------------- : -------------------------

E a auzi apa curgand ?i, dupS un timp, Billy reapdru, aducand un prosop i un burete umed. Ajungand la pat spuse, Tnclinandu-se: Voi fi gheia ta. Araji mult mai bine decat o gheia. A putea sS te contrazic despre cine arata mai bine, rosti el, privind-o admirativ. (O curaja cu buretele cald, apoi o terse cu prosopul se urcS Tn pat.) Pot sa-Ji ofer ceva mancare, o bautura, luna de pe cer? M a m uljum esc cu un bis. D aca nu te superi... M m m m ! toarse Lilly cand Ti simji erecjia Tntre coapse. Mi se pare ca nu te superi. Iar mie mi se pare ca nu te vei sup&ra sa stai treaza toata noaptea. D o a r noaptea? M aine-dimineaja am de lucru. Altfel.... Spusese cu un ton cat se poate de normal acest altfel. s a te ia naiba, TI Tnjura ea, dei Tnjelese chiar Tn timp ce vorbea ?i se scuza. Lui nu pdrea sa-i pese. Spune-m i ce nu merge i eu o sa rezolv. A m avut un scurt moment de nebunie, asta-i tot. Sigur? Pot sa rezolv orice... P ariez cS pop, gandi Lilly. N u fac aa ceva tot timpul, daca la asta te gandeti. O declarajie partial adevarata, deoarece era sigur ca nu putea sa traiasca Tn fiecare noapte asem enea fantezii. Lilly se Tmbujora sunt oare a t it de uor de citit? N u m -am gandit... la asta, minji ea. Putem schimba subiectul?

Cum vrei, T i raspunse el, zambindu-i.


S e lasa un val de tacere. Lilly nu tia Tncotro sa priveasca, simjindu-se incredibil de stangace. Luandu-i barbia Tntre degete, astfel Tncat s -o poata privi Tn ochi, Billy rosti calm:

Blonde Tierbintf...
---------------------------------------------------- : --------------------: -----------------------------

31

Sunt cu adevarat fericit. O .K .? Sunt al naibii de apropiat de tine. Deci spune la ce te gndeti. Nimic nu m3 va atinge acum, cand plutesc Tn al nouaiea cer. Am crezut ca ... Ti cauta ea cuvintele zambind sfios, acest al nou3lea cer m -a facut sS ... depS?esc limita. Vom depSi limita Tmpreuna, propuse el bland. C e zici de asta? M i-ar piacea. A tunci... sa iau alt prezervativ? Tmi citeti cumva gandurile? N u eti destul de vicleana. i-m i place, adSuga el repede. C red e-m a cS-mi place. Pentru ca femeile TJi spun Tntotdeauna ceea ce trebuie? El ridicd din umeri i rosti pe un ton indiferent: Lum ea este periculoasS. Tnvaja sa fii atenta. Ii micS oldurile spre ea, Tncheind, poate farS sa-i dea seama, o conversajie care putea sa devina penibila. C e spui de asta? G ata pentru runda a doua? i daca spun nu? Ochii lui negri se Tngustara o fracjiune de secunda. Atunci ne-am opri... Oricum , este o gluma? D a nu, ofta Lilly, nu, deloc. G u ra mea a obosit. Lasa-m a sa-Ji spun, scumpo, i eu nu le spun femeilor astfel, aa ca prem iaza-m a pentru asta ca nu vreau ca tu sa pleci. tiu sigur ca nu vreau sa te las sa pleci pentru ca ar trebui sa cobor din al nouaiea cer. Ea zambi Tncantata. Considera-te deja ajuns acolo, dupa acfest raspuns de o suta de puncte. L -a lasat sa-?i puna prezervativul, nemaipasandu-i de faptul ca era aa de inijiat, atata timp cat ea culegea roadele unei iscusinje dobandite printr-o practicS Tndelungata; mirata de aceasta lacomie sexuaia de necontrolat, s-a scuzat pentru dorinja ei apriga, pentru pretenjiiie neTncetate, pana cand el i-a acoperit gura cu palma ?i a spus cu un ranjet:

SSSKR 303RS0R
32

A m murit ?i am ajuns Tn rai. Ai Tnjeles? Capacitatea ei de Tnjelegere s-a cristalizat abia cateva momente mai tdrziu, cdnd a simjit cel mai exploziv orgasm din viaja ei. C u adevSrat ca Tn rai, murm ura ea. Tji muljumesc, drags Billy... Atunci cand a simjit ca adoarm e, spre dimineaJS, Tn brajele lui, sStulS i muljumita, el a r&mas treaz, sim jindu-se ciudat. Tn mod normal, ar fi fost deja TmbrScat i pe drum nu-i pldcea o conversajie politicoasa dimineaja. Tn loc de asta, s-a trezit urmarind cu oarecare deziluzie rSsSrituI soarelui. Poate c3 era o nebunie sa ajungi la m agazin la ora apte. Dar, de fapt, poate ca nu-i pdsa daca era nebun. Lilly se mi?ca Tn brajele lui i el o saruta blestemata nebunie. Pleoapele ei s-au ridicat, i-a arcuit lene spatele i a murmurat zambind: Tmi pari cunoscut... Araji destul de bine c a ... .. .ca sa facem dragoste? C a sa mananci, voiam sa spun... Deteptatorul a Tnceput brusc sa emita un sunet strident i, Tnjurand, Billy a aruncat Tn el cu o pema, ca sa-l opreasca. Tmi place, susura Lilly. U n barbat de acjiune. Din nefericire i unul grabit. Ai dreptul sa negi. Lucrul? C u toate ca aproba din cap, el Ti refacea Tn minte programul. N -a r dura mult, opti ea. Som nul nu Ti scazuse apetitul, iar ochii ei verzi luceau ispititor. S -a dovedit ca, de fapt, lucrurile se pot aranja. Billy a decis ca putea i altcineva sa deschida magazinul Tn dimineaja aceea o solujie buna, Jinand cont ca nu ?i-au revenit decat

Blonde Ilerbtnft... ---------------------------------------------------------------------------- 33


aproape de zece, moment Tn care el s-a rostogolit pe spate ?i a spus: M i-e foame. Este ceva nou? a rSspuns ea, privindu-l zam bind. Eu vorbeam de mancare. Refuzata pentru o farfurie de gogoi, rosti ea, bosumfiandu-se. * M S gandeam sa te Tncui Tn casa pana m a Tntorc de la serviciu. Este destul? Brusc se Idsd tacerea. >i apoi Tncepura sa vortoeasca amandoi deodata. T u prima, zise el, dar coborase deja din pat. Tocm a i voiam sa-Ji muljumesc, rosti Lilly cu o voce care se voia calma. i de aici pot sa ma due acasa pe jos. ' El se rasuci abia ajuns la ua baii. A ? putea cere sa-Ji trimita m ancarea sus. D ar eu trebuie sa m a due la lucru. -1 - Nu te deranja. N u m i-e foame. Cuvantul plutea Tn aer, amintindu-le de pofte care nu aveau de-a face cu hrana despre tot ceea ce se Tntamplase Tntre ei Tn orele fierbinji ale nopjii. Bine. V ocea lui era politicoasa, ca i zambetul. Apoi intra Tn baie ?i Tnchise ua. C a n d a revenit Tn cam era, ea plecase. A oftat uurat dar, cateva minute mai tarziu, era ciudat de agitat Tn timp ce conducea ma?ina spre m agazin.

SaSKR 30IJRS0R 34 ------------------

CaP3T 0L3 L 5
Z u b e r i Ceci nu dormisera nici ei toata noaptea. Aa ca, atunci cand Zuber a sarutat-o gentii, lung, Ceci a tiut ca el pleca. Cat timp vei lipsi? Trei zile, poate patru. Dar, Tn afara de cazul Tn care nu ma combin cu diverii masculi de la ..Consolidated Electric, este foarte pujin probabil ca va fi o calatorie cu scop sexual. Atunci m -am linitit. A vrea sa pot spune acelai lucru, dar m a Tndoiesc ca vei lasa o lumina la fereastra pentru mine. Vrei s-o fac? El nu raspunse; se scuia de pe pat, rascoli gramada de haine de pe podea i-i lua boxerii i ortul. Buna Tntrebare. Nu sunt sigura ca este un raspuns. M a gandesc. In timp ce el se Tmbraca, Ceci ridica din umeri Tn sem n de renunjare. Uite, draga, zise ea, contienta ca nu primise un raspuns, contienta i de preferinjele ei. Hai sa nu com plicam lucrurile. Zuber Ti lua cam aa i se opri, mijindu-i ochii o secunda, Tnainte sa se ridice. Adapteaza-te. D e obicei o fac. N e certam? D e ce sa ne certam? El Ti trase camaa peste cap i i-i Tndeparta brajele. Nu vrei sa te calmezi? a Tntrebat el ranjind. La naiba, nu! El a ters o sudoare imaginara de pe frunte i venind spre pat, unde ea statea goaia, Ti cuprinse capul cu amandoua mainile, se apleca i o saruta foarte, foarte bland.

------------------------------------------------------------------- 35
Eti fata m ea cea mai buna, Ceci, jur. i tu meriji sa nu dorm o noapte Tntreaga, Zuber. C e e a ce a unit D um nezeu... (Ti linse varful nasului ?i zambi lene.) Ma Tntorc peste trei zile cel mult patru iar daca aceti snobi de la ora? nu vor Tnjelege, Ti voi obliga s-o faca. A ?a ca sa te pregateti pentru Tntoarcerea mea, dupa trei zile fara tine. Adica? Odihne?te-te pana vin, caci pe urma vei avea treaba Tn fiecare noapte i Tn toate feiurile. C re d ca farmecul tau suav ma atrage cel mai mult la tine, pufni Ceci, stram bandu-se. Eu ?tiu ce ma atrage c e l mai mult la tine, zise el, ridicandu-se, i nu am auzit niciodata sa se num easca farmec. (N arunca o sarutare.) Pe curand, Cignoli. i sa nu povesteti prietenelor tale fiecare detaliu. D a r este la fel ca atunci cand i voi, barbajii, vorbiji despre femeile pe care le-aji agajat, zise ea ranjind. Zuber se afla la jumatatea drumului spre ua cand se Tntoarse s-o priveasca. Nu le-am spus niciodata despre tine. Ceci ramase cu gura cascata i dupa ce ua se Tnchise Tn urma lui.

Blonde lierbinfi...

SaSftR 30IJRS0R 36 --------------------

CFIP3T 0LOL 6
Stateau la o m asa Tntr-un colj ?i luau pranzul. S erena avea ochii straiucitori, era Tmbujorata ?i nu se oprise din vorbit de cand sosise. Vreau sa spun ca m -am TndrSgostit cu adevarat. Lilly i Ceci erau mute de uimire, Jinand cont ca Serena nu Tnjelesese niciodata definijia pentru dragoste. S 3 primeti bani ?i cadouri scum pe de la amanji nu era ceea ce lumea considera a fi dragoste. E lefter, rosti Serena, pentru a mia oara, tncercand astfel sa sublinieze ca Tn lumea ei nu se putea Tntampla ceva a?a de c/udat. Ei bine, nu chiar, pentru ca trebuie sa scoatS ceva daca este ?eriful regiunii. Dar vreau sa spun ca a?tia nu sunt chiar bani. Este o sum S mic3, a?a cum primesc profesorii f3ra suparare, Lilly, ?tiu ca faci asta numai pentru un an i apoi te Tntorci la fabulosul salariu de la T V . El nici nu poate sa-mi cumpere bijuterii, declara ea cu un ton serios. (Deodata z im b i.) Dar este nemaipomenit Tn pat. V -am spus asta? A m dndoua aprobara cu o Tnclinare a capului i apoi rostira deodata, pentru a zecea mia oara: Este absolut minunat! D ar Serena nu asculta decat ce spunea ea: i vorbetel exclama Serena. C u adevarat minunat, despre tot felul de lucruri. Asta n-a mai spus-o Tnainte, observa caustic Ceci. Despre ce? Tntreba ea apoi Tn acelai timp cu Lilly, intrigate fiind de faptul ca Frankie nu poseda nici mine de diamante, nici vile despre care sa poata povesti. M i-a povestit despre familia lui: are opt fraji i surori. Puteji sa va imaginaji? i duzine de veri i matu?i i unchi. Nu pot sa Tnjeleg cum e asta, dar suna Tncantator.

----------------- ------------------------------------------------------------------------ ; --------------

Blonde fierbinfi...

37

Ceci ?i Lilly se privir3 cu Tnjeles. Serena era singurS la p3rinji i i se parea o corvoad3 sa-?i viziteze m am a i tat3l o data la cinci ani. Diseara m3 va lua de la Birch Lake Saloon" pentru ca va Tntarzia la birou cu nite probleme. l-am spus ca voi fi acolo Tm preuna cu voi! exclam 3 S e re na, rasplatindu-i prietenele cu un zarribet care arata c3 n-a fost niciodata aa de fericita. Ceci muc3 din gogoaa ei i apoi zise: D aca merg. Nici eu nu sunt sigurS, obiecta i Lilly, care nu voia s& ri?te s3-l Tntalneasca pe Billy dupa momentul stanjenitor de dimineaJ3. Ceci Ti arunca o privire patrunzStoare lui Lilly. Probleme Tn paradis? Un fel de. (Lilly Ti str3nse buzele.) Nu m i-am f3cut nici o iluzie, s3 tii. Ai Tnjeles? Ju r, nu m3 amestec; voi fi la fel de neimplicat3 ca o calugarija, cu toate c3 poate nu este un exemplu bun, dar tii ce vreau sa spun. C e s-a Tntamplat? S 3 Tncep cu este cu adev3rat un paradis, zise Lilly z3mbind. Dar apoi... dim ineaja... A aparut retragerea obinuit3 a masculului, conclu ziona Ceci f3r3 ocoliuri. Nu ?tiu dac3 este obinuita sau nu. Dar Tn mod cert, Tn aceast3 dimineaja, dragul de Billy s-a Tnsp3imantat. Ai spus ceva? D e fapt el a spus, nu eu. S -a Tnchis com plet... de parc3 a? fi spus c3 m3 voi muta la el. Ceci r3dea. Chiar i Serena zambea, pentru c3 avusese propria ei experienj3 asem3n3toare. i? Tntreb3 Ceci. A u urmat nite scuze cum c3 trebuie s3 m earg3 la serviciu, a intrat Tn baie i a Tnchis ua. A m fost recunoscStoare ca pot s3 plec fara s3-l mai v3d. Dar p3n3 la momentul respectiv, Ji-a d3ruit paradisul? Lilly nu se putu abjine s3 nu zam beasc3. Mai mult chiar de-atat.

s a s r a 30QRS0R

38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------*

S e va Tntoarce, concluziona Ceci term. Vom vedea daca m3 va mai interesa. Nu sunt sigura ca sunt interesata de un barbat care trece de la nu pot sa ma satur de tine la o privire goaia Tn decurs de o fracjiune de secunda. Practic am fost murdarita. Dar spune-mi, noaptea ta cum a fost? T u i Zuber pareaji a fi buni prieteni. Cei mai buni prieteni, rosti Ceci bland. i el ar prefera sa nu dezvaiui detaliile. D a?l? Aa ca poate n-o sa-Ji spun. Dumnezeule! Sunt Tnconjurata de femei care tanjesc dupa dragoste. Eg nu tanjesc dupa dragoste, protesta Ceci. Eu recunosc ca da, zise Serena cu mandrie. Este foarte, foarte piacut. i poate ca Billy se va razgandi ?i vom putea merge toji la Birch Lake Saloon Tn seara asta ca sa bem pojiunea aceea care te face sa te simji atat de piacut. Ti place chiar i lui Frankie. Spune ca ai sa vii, te rog. De ani de zile nu am fost aici Tmpreuna i m a bucur. M a mai gandesc, spuse Lilly evaziv. Serena se stramba. Nu e un raspuns potrivit, avand Tn vedere ca vreau sa fim Tmpreuna. Poate ca voi merge. T u vei veni, nu-i a?a, Ceci? Desigur. Vezi, Lilly, tu eti singura care strici totul, o acuza Serena. Spune ca vei veni. Lilly nu avu taria sa strice bucuria evidenta a Serenei i s-o refuze. Numai pentru pujin timp, condijiona Lilly.

Blonde flerbin|i...
------------------ 39

CfiPXTOIiQL 7
Lilly decise sa conduct ea Tn seara asta, asigurandu-i astfel o cale de scapare. Era foarte hot&rata sd stea pujin i apoi sa piece. Nu pentru ca Ti era team d s-l Tntalneasca pe Billy Tn public. Putea s-o faca dar prefera o pauza de o zi sau douS ca sa fie sigura ca se poate comporta normal. O datd revenita dupa pranz la cabana ei, avusese timp nu numai sa moJSie dupd noaptea nedormita dar sa ?i aiba o discujie cu ea msa?i. Acest monolog interior Ti reamintise ca venise la Ely Tn acest an dupS o casatorie care e?uase, ca sa-?i ordoneze viaja ce devenise prea agitata i de ceea ce avea nevoie era linite, nu o alta relajie care s-o dezam ageasca. Cu toate ca trebuia sa recunoasca, sincer, dezamagirea se referea numai la ultimele trei minute petrecute cu Billy. C ele zece ore de dinainte fusesera ale naibii de perfecte. Aa ca nu avea deloc motiv sa se pISnga. S e simjea deja destul de bine cand Tncepu sa se Tmbrace pentru seard. O seara de vara superba, aurie i eterica. A TmbrScat o fusta neagra cu.buline albe, sandale ?i o bluza tubulara decorata cu margele negre una din toaletele din show-ul T V despre gradina de pe acoperi, Gradina lui Lilly. Ceci intra Tnainte ca Lilly sa fie gata i se tranti pe pat punSnd Tntrebari Tn timp ce ea se Tmbraca. -D aca nu vrei sa divulgi detaliile despre seara ta, observa Lilly cu un ?ambet, nu sunt dispusS sa-ji spun cat de mare este Billy. Aa ca nu mai Tntreba. Nu te poji supara pentru ca Tncerc, ranji Ceci. Eti liberS sS afli singurS. Sunt sigurS ca Billy este accesibil. O b se rv cum va un pic de gelozie?

sa s flR

io ijr s o r

40

----------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -

Deloc. S 3 fim serioase. A m petrecut cu el o noapte. Sunt sigura ca din cauza asta sunt trecuta pe o lista foarte lunga. i nu ai de gnd sa faci un bis? N -a m venit aici ca sa-mi creez mai multe probleme. Pacea i linitea aceasta este mantra mea. S a u ... cel pujin pana cand nu vreau iar sex, chicoti Lilly. Dei, dupa ultima noapte, pot afirma ca asta nu se va Tntampla prea curand. Sigur nu vei fi tentata? Nu de el. Ultimul lucru de care am nevoie este un barbat care se Tncuie Tn baie cand apare cuvantul angajament. Acum , daca n-ai sa te opreti sa m a cicaieti cu Billy Bianchich, Ti voi spune lui Zuber ca mi-ai povestit tot inclusiv cat de mare este. Ceci zvacni Tn picioare. Buzele mele sunt sigilate. Trebuie sa fie vorba de dragoste. Nu tiu asta, dar este un sex deosebit de bun. Hai mai bine sa lasam Serenei pove?tile de dragoste. Amin. Barul era aglomerat; era vineri i turi?tii soseau pentru w eek-end sau pentru vacanjele planificate cu mult timp Tnainte. Ely era punctul de pornire pentru drumejii i, daca TJi piacea sa iei, Tn plimbarea cu barca, o friptura cu martini sau bere i fasole Tn conserva, acesta era locul potrivit. Frajii Siminich, care erau proprietarii, dadeau m uzica veseia Tn timpul verii i, Tn seara asta, o orchestra menjinea ridicat nivelul decibelilor. Ceci parea sa-i cunoasca pe toji ?i, Tn timp ce stateau Tn separeul lor band cocktail-ul lui Molly Bee, oamenii se opreau sa le salute pe cele trei grajii. Lilly Ti tia pe unii, pe cei mai mulji Tnsa nu Ti cuno?tea oraul se schimbase mult Tn ultimii treisprezece ani. Nu mai era un ora? adormit de mineri; era plin de m agazine, de B M W -uri i Volvo-uri, cu fo?ti-avocaJi i foti-brockeri care traiau din conturile lor bancare, bucurandu-se de frumusejile naturii ?i pastrand legatura cu lumea din afara prin faxuri ?i e-mail.

Blonde Tlerbinti...
-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 1

Frajii Siminich erau Tn continue mi?care, ca ni?te titirezi. Cunoscuji de catre local nici ca frajia RastafarianS, erau apreciaji de toata lumea datorita amabilitSJii lor ?i a contribujiei generoase la acjiunile caritabile locale. S ea ra fetelor? Tntreba Les, oprindu-se cu fratele lui langa ele. M d a ... Serena TI a?teapta pe Frankie. Les Ti fdcu cu ochiul lui Lilly ?i-i zambi larg. A m prins odata, la Chicago, emisiunea ta. Pot sa pariez ca audienja de gen masculin era foarte mare. Ma bucur ca e?ti iar Tn ora?. Bine ca v-aji Tntors toate, aduga i Larry. Voi trei Tnfrumusejaji locul. La dispozijia voastra, doam nelor... Cei doi fraji schiJarS cate-o reverenja, apoi se Tndreptara spre separeul aiaturat. Lilly zdm bea. N u s-au schimbat Tn treizeci de ani... A cu m sunt doar mai bogaji, replica Ceci. Poate... D ar sunt Tnca incredibil de draguji. C a Frankie. (Trecusera peste cinci minute de cand Serena nu-^i laudase persoana favorita.) i el este incredibil de draguj. (??i Juguie buzele pline.) M i-a? dori doar sa nu-?i faca griji din cauza muncii lui tampite. A ? vrea sa fie aici chiar acum. V a veni curand i atunci o sa-l ai toata noaptea, o lini?ti Ceci. tii, Ceci, m a bucur ca am avut acea discujie ieri, caci altfel nu m -a? fi decis niciodata sa ies cu barbaji mai tineri. i barbajii mai tineri sunt cu mult mai buni! declara Serena, fara drept de replica. Mda, nu m a pot piange nici eu, rosti Ceci, zam bind melancolic. Voi doua o sa ma faceji, Tn modul cel mai piacut, sa ratez cina, concluziona Lilly cu un zambet. Pentru ca tu nu ai gasit pe cineva la fel de minunat ca Frankie? O , draga Lilly, scuza-ma, dar pesemne ca jucatorii de hochei nu sunt foarte draguji. Nu se lovesc ei Tntre ei tot timpul cu bejele lor? Un asem enea barbat nu este ei

SBSftR 30QRS0R
42
-------------------------- : ----------- ! ------------------:-------------- ----------------------------- *

bine... foarte draguj. Uita-I, aa cum am facut eu cu Hom er, Ti terming Serena pledoaria. A m ?i facut-o. Perfect. C u atat mai bine pentru tine. Este vorba de raspunderea proprie, de optimism ?i de iubirea de sine se va discuta azi despre asta la Oprah. C u toate ca psihologul care vorbea despre a fi optimist vorbea uneori cu duritate despre sojia lui, aa ca nu parea sa JinS cont de propriile lui sfaturi. Dar sunt foarte sigura ca este o teorie foarte buna. Poate ca psihologul de care vorbea Serena avea sau nu avea dreptate, dar teoria era pe cale sa fie testata pentru ca Frankie tocmai intrase pe ua i nu era singur. Lilly fu surprinsa de fierbinjeala care-i cuprinsese tot corpul. Apoi se simji iritata. Fir-ar sa fie, sper ca asta nu se datoreazk lui Billy Bianchich! Ridicandu-se repede Tn picioare, spuse: M a due la toaleta. M a Tntorc imediat. T e Tntorci? o Tntreba Ceci pe Lilly cu subTnJeles. Desigur, raspunse ea ferm. De?i Lilly se gandea serios sa dispara odata ieita de la toaleta, facu un efort de voinja ?i, spunandu-i ca nu se va lasa intimidata de un barbat, afia un zam bet stralucitor, rosti toate saluturile obinuite de politeje ?i se aeza langa Ceci. Billy observa imediat ca ea era pe jumatate dezbracata Tn bluza fara bretele ?i fusta scurta, cu parul lung ?i blond u?or ondulat care-i cadea pe umerii goi, i-i aminti cat de matasoasa Ti era pielea, cat de moale era peste tot. Se mica Tn scaun ca sa-i aranjeze erecjia i Tnjura Tn gand. Nu-i piacea sa se simta aa amejit, fiamand. Nu voia sa doreasca atat de mult o femeie; nu i se Tntamplase niciodata. D um nezeule, ce bine m iroase! Arom a familiara a parfumului ei ajungea la el peste m asa i singurul gand pe care -1 avea era s-o ia din bar i sa faca dragoste cu ea deTndata ce ar fi lasat Tn urma lor luminile de pe veranda. D efi, Tn dispozijia Tn care era, nici luminile de pe veranda nu erau o problema serioasa.

Blonde Tierbinfi...
*

43

E a nu pdrea s i aibd intenjia de a-i acorda vreo privirel a?a ca sexul era, pesem ne, exclus. Orchestra Tncepu sa c3nte, i Frankie cu Serena s-au dus sa danseze, Tn urma lor instalindu-se o tacere ciudata. Eti doamna de la emisiunea din Chicago! (U n bdrbat blond Ti zSm bea lui Lilly.) l-am spus lui Bob ca tu eti! Vrei sa dansezi? Billy TI fulgera cu privirea pe cel care era, evident, un turist, Tmbr&cat Tn salopeta i mocasini. E a este cu mine. N u sunt cu el. (Lilly Ti arurica lui Billy o privire supSrata.) Tmi place sa dansez, Ti raspunse ea dulce blondulul. Pentru o fracjiune de secunda Billy se gandi sa faca o scena, expresia de pe chipul lui oglindind acest lucru. Nu, opti Ceci. S 3 nu Tndrazneti, uiera Lilly. Tntorcandu-se spre bSrbatuI Tn salopeta Ti strecurS brajul sub al lui i se TndepartarS. Billy aproape c& sSrise din scaun la acel sa nu m drazneti, dar Ceci l-a tras Tnapoi. Calm , Bianchich. DacS faci asta, trebuie sa faci i altceva, TI preveni ea. Gande?te-te bine! Lilly nu are nevoie ca tu s-o z&p&ceti de cap, addugS ea rece. Abia s-a descotorosit de un nemernic. tiu, spuse Billy, respirand adanc ca sa se calmeze. (S e Tntoarse ?i privi prin bar cu o privire atenta.) Nu prea e nimic liber Tn seara asta, adduga el. C e s S l fac? Bine ai revenit la realitate, rosti Ceci sardonic. J i-a fost mintea plecata, nu-i aa? C a nd o faci, ascultS-mi sfatul, alege pe cineva care nu vrea sd te mai vada dimineaja. i cine naiba ar fi asta? S pre regretul meu, domnule Ghiulea Mare, cred cd toate cam vor o bucata din fundul tau Tmpodobit cu o stea. Tmi pare rau, Ceci, zise Billy cu o umilinja neprefScutd. Lilly... m a face sa m a simt ciudat. i tu nu tii ce sa faci pentru ca nu s-a mai TntTmplat cu nimeni pana acum.

SSSKR J0I}R0H ....... ............ * 44 -------------------------------------------------------------1


La fel ca i la tine. D oar poate... S S nu-mi spui ca doam na care este mandra de in d e p e n d e n t ei poate sa se Tm bianzeasca? Poate ca da. Vrei sa-mi explici i mie? Nu. Nu vrei sa-i sperii pe Zuber? A cum vorbe?ti ca un barbat. Poate ca nu vreau sa ma sperii pe mine. Scuze . A vem Tn sange teama asta d e ... Lilly a spus ca azi-dim ineaja s-a vehiculat ideea de angajament, zise Ceci cu un zambet. Billy se trase Tnapoi Tn scaun ca i cum s-a r fi ferit de un atac. Ceci izbucni Tntr-un hojiot de ras. Noroc, Bianchich! Vei avea nevoie. i vorbind despre noroc, uite cine-Ji iese Tn cale. C e a mai accesibiia prada din ora. U n m om ent mai tarziu, T a m m y C on nors se apleca spre el, Ti petrecea brajele Tn jurul lui Billy i-i ?optea ceva la ureche. El statu Tn cum pana vreo trei secunde, apoi se ridica i spuse zambind: D e ce nu? Uneori D um nezeu TJi trimite un sem n, filozofa Ceci caustic.

Blonde lierblnji...
----------------------45

CKP3T0L3 L 8
D u p a ce Billy a pSrasit barul, Lilly a reu?it sa se bucure de restul serii. Disparijia lui i-a rezolvat dilema s-o faca, sa n-o faca, daca s-ar fi urat pe sine dimineaja? Noaptea a devenit frumoasa, fierbinte, transpirata de dansul care-i piacea. Orchestra era buna, adora sa danseze, nu ducea lipsa de parteneri, incluzand-o chiar i pe Ceci care a dansat i ea Tntr-un final. S e re n a i Frankie au plecat devrem e. S urpriza, su rprizai... D a r era piacut s-o vezi pe Serena aa de fericita. D upa ce au refuzat diferite oferte de a-i prelungi seara, Lilly ?i Ceci au plecat singure cu maina acasa. Mi se Tntampia numai mie sau trebuie sa simji fierbinjeaia Tnainte de a te culca cu cineva? Tntreba Lilly pe cand ieeau din parcarea barului. A?a e i cu mine. Mai Tntai dorinja, apoi prietenia. Asta este m otto-ul meu. Sunt diferite grade de dorinja, ofta Lilly. Billy a vorbit despre tine, rosti Ceci, fiind clar de ce ofta Lilly. D a r a plecat acasa cu tarfa aia bruneta. A fost o alegere ce nu implica nici un rise, o aventura ca sa uiji femeia pe care o doreti. T e -a r fi preferat pe tine, dar nu a vrut sa piateasca prejul. Asta nu ma consoleaza. D a r e adevarat. T e dorete foarte tare. C hiar Tn timp ce-i spunea ca nu-r pasa, Lilly a simjit cum o cuprinde o piacere fierbinte. Douazeci de minute mai tarziu Lilly era acasa, Tncd amejita de orele de dans. D upa ce T?i scoase hainele $1 Tmbrdca un halat, T?i turna un pahar de Cola din frigider 9 I

SQSKR 305R80R 46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- *


privi lung cutia cu crem d de ciocolatS ?i m iez ras de nuc de cocos. M aine nu voi m in c a d e c it legum e, T?i promise ea, aa ca p ot lua o linguriji. D e fapt, la c ite calorii am consum at pe ringul de dans, Tmi m ai p ot permite o lingurifi. i, cum spuneam , ziua de m iin e va fi de post, ceea ce este foarte bine Tmi va cu rifa sufletul i trupul i-m i va permite sa ajung la un nivel m ai m alt de Tnjelegere. Folosind mereu cuvantul m iin e , bu toatS sticla de C ola i apoi terse contiincios resturile de crem a care mai rSmasesera pe fundul cutiei am citit undeva ca nuca de cocos nu confine colesterol, dei nu toate uleiurile de palm ier sunt bune, dar nu m 3 voi g in d i acum la asta, cand m i aflu Tn chinurile unui c a z g ra v de privajiune sexuala! Prefer^ sS nu observe faptul ca petrecuse doua luni fara sex Tnainte sa soseasca la Ely, mai ales c& nu voia sa fie tulburata chiar acum de fapte m iru n te. Trebuie s i aflu unde s-a dus el cu a c e a s ti t i k i b ru n e til Calm , calm... inspiri seninitate i pace... Ia s i s i c u r g i energia ta vitali... Lilly ridica receptorul.telefonului din bucatarie. Zece minute mai tarziu, Ceci o convinsese: nu va cantari o suta de kilograme saptamana viitoare din cauza traumei ei sexuale; singurul lucru de care avea nevoie era sS doarm a bine o noapte, i dimineaja totul va fi perfect. G andul la foftii iubiji facand dragoste cu tarfe brunete apare mult mai rar, presupunea ea, cand mancai omleta cu paine prajita decat atunci cand erai pupn bSut. O lumin pStrunse prin ferestrele bucatariei i, pentru o clipS, Lilly crezu ca este martora aterizarii unor extratere?tri. Un moment mai tarziu realiza Tnsa cS erau luminile unei maini. Nu bause mai mult de trei pahare Tn seara aceea. Luminile se stinsera, auzi trantindu-se portiera i Tn|elese cat de daunatoare erau violenjele din filme, deoarece primul ei gSnd a fost cS cineva venise s-o taie Tn bucSJi cu un cujit de bucStSrie, Tn propria ei casa. Partea din creier care nu-i fusese atinsa de alcool Ti aminti cS nimeni nu fusese niciodatS taiat Tn bucaji Tn Ely.

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 47

Blende fierbinji...

Aceasta rememorare calmanta Ti permise s a treaca la un scenariu mai pujin spectaculos dar la fel de alarmant despre o femeie care a fost atacata Tn bucataria ei de un stol uria de pasari. Partea lucida a creierului ei Jipa: E stupid! PasSrile nu conduc niciodatS maini! C u toate acestea, bataia din u?a Ti provoca un fior rece pe ira spinarii. D a? spuse Lilly, atat de Tncet ca nici m acar ea nu se auzi. Dregandu-i glasul dupa o secunda, privi Tn jur, sperand sa zareasca un cu|it de bucatarie cu lama mare pe care sa-l poata apuca u?or. Dar, deoarece nu gatise de cand sosise, Tnjelese ca nu avea la Tndemana nici o arma cu lama lunga. Lilly! Tji aud respirajia. Deschide ua. Era un cor de Tngeri sau halucina ea dupa numai cinci sau ase, cel mult apte, pahare? Lilly, la naiba! Deschide ua sau o sparg. Tngerii s-au oprit din cantat la tonul mai degraba aspru al vocii lui Billy. Nu Jipa! striga ea. Deschide ua, relua el cu un ton aproape normal. Nu este Tncuiata. S e auzira Tnjuraturi ?uierate printre dinji ?i, dupa o secunda, era Tn bucataria ei aratand la fel de bine ca mai devrem e poate chiar mai bine acum, cand ea era Tn armonie cu interiorul ei i cu impulsurile ei spontane i foarte naturale. Pace i linite aceasta era calea. U nde este tarfa aia bruneta cu care ai plecat? Ciuda cu care se exprimase, izbucnita spontan, o sperie pe ea Tnsa?i, dar secretele Tnjelegerii cosmice cer ani de studii disciplinate. A r trebui sa Tnceapa sa se gandeasca dimineaja. Nu tiu, rosti el zambind. Vrei sa te ajut s-o cauji? D e ce a vrea s-o fac? Ceci a spus ca voiai s-o strangi de gat. Ceci e o tradatoare de nedescris ca Aaron Burr... sau a fost Nathan Hakle? Cine i-a vandut Jara pentru... Sunt fericit ca m i-a telefonat.

SBSftR 305RS0R
48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C hiar e?ti? Da. Ai vrea sa-mi explici? Nu prea. Presupun ca acel cuvant, obligape, nu a trebuit sa fie rostit sub pedeapsa cu moartea. C re d ca mai bine TJi fac nite cafea sau nu-Ji vei mai aminti nici un cuvant maine dimineaja. Nu-m i pasa de obligajie", a vrut ea sa spuna dar a ieit ceva neinteligibil i cuvantul obligape a avut nevoie de trei mcercari. Parea ca el nu observa. A luat-o Tn braje, a privit-o Tn ochi i a spus cu multa, multa blandeje: tiu. A fost greeala mea. U nde este cafeaua?

Blonde Iterbinfi...
----------------------49

CHP3T 0LOL 9
3 n acelai timp, pujin mai jos pe aceeai strada, un Range R over harbuit urea cu viteza mica aleea abrupta spre cabana lui Ceci. Dei cabana nu era luminata, oferul nu a ezitat sS m earga la u?a din spate i sa intre. A trecut prin bucataria Tntunecoasa ?i prin living, spre terasa acoperita. Stand la picioarele patului unde dorm ea Ceci, el a zambit uor. Apoi a Tnceput sa se dezbrace, aruncandu-i hainele pe podeaua vopsita Tn verde. Ceci era culcata cu faja Tn jos, cu o cuvertura trasa pana peste urechi ca s-o apere de racoarea nopjii. S un t eu m ort de obosealS, dar merits, se gandea barbatul, apropiindu-se. Ham m m ! Pe jumatate adormita, Ceci a Tndepartat degetul care Ti atingea obrazul. Patul s-a Idsat i ochii ei s-au deschis. Hai, fa-mi loc, Ti opti Zuber, strecurandu-se sub cuvertura i luand-o Tn braje. A m dormit o sdptdm ana? marai Ceci, mintea ei parcurgand cronologia cu multa truda. a se telefoane mobile au sunat Tn disperare la jumatatea drumului spre Knife Lake. Sateli|l. Aparent nite preluari ostile. Aa ca ne-am Tntors. Ai traversat noaptea lacurile?! A trebuit. A ? putea s-o fac cu ochii legaji. Tn afara de asta, am tiut ca m a atepji. S p e r ca nu atepji sa te aprob. Nu, m i-am imaginat doar ca te voi gasi indiferent unde e?ti i o sa te tarasc acasa. i daca nu a fi vrut sa ma las tarata acasa? Nici sa nu te gandeti la asta. >i daca tipul cu care a fi fost te-ar fi Tnfruntat?

8SSKR 305RS0R
50
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

N u-m i pasS. Zuber cel cu o singura idee. C e ai zice de o mica apreciere? A m fost pe lacuri de la apte dimineaja i am traversat ase dintre ele ca sa m a Tntorc aici. Nu dau doi bani pe ase tipi pe care nu i-am vazut pana acum i care pot sa vasleasca la naiba. Buster, Scotty i cu mine le-am frecat nevinovatele lor funduri Tn sus i Tn jos pe lacuri. Ai facut-o cu adevarat pentru mine? Revenisera vremurile bune. Da. A?a ca nu ma necaji. A m refuzat trei invitajii pentru, cum sa spun, ca sa dorm toata noaptea. Asta cum e? Norocul meu. i apoi o saruta, iar ei nu-i mai venea sa vorbeasca. D aca adorm ai voie sa m a trezeti cu un ghiont, murm ura Zuber, coborandu-i capul ca sa-i linga un sfarc. C e e a ce nu cred ca se va Tntampla Tn urmatoarele cinci minute. Erecjia lui tare ca piatra atingea coapsa ei ?i el Ti sugea sfarcul aa Tncat unde fierbinji o strabateau facand-o caldS i umeda. Fierbinte ca o vara secetoasa din Alabam a. I?i trecu degetele prin parul lui i-i ridica capul. T e superi daca am sa te rog s a ... Zambetul lui straluci alb Tn lumina lunii cand se Tntinse dupa preservative. Intreaba-ma de ce nu sunt surprins. Nu am nevoie de sarcasm chiar acum . A m nevoie doar... ...de asta, spuse el. C a nd TI simji atat de adanc Tncat nu se putea mai mult, Ti arcui spatele i gem u u?or. Bine ai venit acasa, gandi Ceci, piacandu-i sunetele pe care le scotea el. E a T?i mica pujin oldurile, Tntampinand micarea lui apriga. i amandoi respirau greu. E l tie ce-m i place sau, poate, ceea ce le place tuturoi femeilor, cugeta Ceci cu recunotinja, deoarece el se retragea cu aceeai rezen/a lenta cu care o penetra i ea Ti Jinea respirajia Tn a?teptarea finalului.

Blonde fierbiitfi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

51

Acum , acum ac... O h , Doamne! Ceci Jipa un Jipat slab, plin de recunotinja. >i el era al dracului de fericit ca brajele i-au rezistat ca sa vasleasca spre casa. Ritmul trupurilor se accelera cuprini de frenezie i delir, dorind mai mult, amandoi apucara pe drumul scurt spre paradis. C ateva momente mai tarziu, satisfacuji i TmbrSii^aJi, Ceci spuse, Tntinzandu-se ca sa-l sarute pe Zuber pe obraz: A r trebui sa m uljum esc indiferent cui conduce aceasta companie electrics. A m ?i fcicut-o. Bine. (E a nu se putu abjine sa nu zam beasca.) Este Tntotdeauna bine cu tine... Azi am sens un poem despre tine. Vrei sa-l auzi? A m de ales? E a TI sdrutd, iar Zuber ranji i spuse: D e ce crezi ca ne simjim atat de bine? Pentru c amSndoi iubim poezia, raspunse Ceci, mimand seriozitatea. El izbucni Tntr-un rs nebun. Citete-mi poemul ala blestemat. D ar cand ea se Tntoarse la pat cu caietul, el adormise ?i Ceci TI privi lung. Intr-un fel, ea iubea intensitatea sentimentelor ei pentru el. Pe de alt parte, se ura pentru asta. N -a r merita s se TndrSgosteasca de un bSrbat ca Nick care avea obiceiul sa urmSreasca femeile Tn fiecare vara. Era vorba doar de sex... de nimic altceva. Punand caietul pe masa, Ceci se bSga Tncet Tn pat, gandindu-se: C re d ca a fi picat moarta daca a r fi trebuit s vasiesc timp de o ora, Tn susui ?i Tn josui iacuiui Knife. El s -a trezit atunci cand l-a atins corpul ei cald. Imi pare rau, rosti, forjand sa-?i Jina ochii deschii. Aplecandu-se peste el, l-a sarutat. , D acS dormi, continuam dimineaja. Sunt treaz, spuse el, cu vocea Tnca som noroasa. Acorda-m i un minut...

SSSHRI0IJRS0R 52 -------------: -------: --------------1 ---------------------------------------------- ------- .


Nu trebuie sa fii politicos pentru mine, propuse Ceci. Pot sS atept. El Ti trecu degetele prin par, scuturandu-?i uor capul. M da... C e ai trecut pe agenda? O, nu tiu m -am gandit ca poate vedem tirile de pe C N N . Sau am putea sa testam acest poet fierbinte pe care-1 cunosc, zise el, rostogolindu-se pe o parte i indepartandu-i picioarele cu palma. M m m m , ce moale e?ti... Atingerea lui era deosebit de delicata i Tn acelai timp excitanta. Curand, ea se zvarcolea, cerind mai mult. El se aeza Tntre picioarele ei, Tnlocuind degetele cu gura i limba i se ocupa de clitorisul ei. Presiunea u?oara i insistenta a limbii lui producea vibrajii deosebite, lovituri fierbinji i profunde, unde de fericire, o piacere lichida Tn tot vaginul, cuprinzandu-i simjurile, alunecand Tn sus pe ira spinarii. C u un geam at surd ea se mica spre gura lui. Strecurandu-i degetele Tn parul lui, TI trase mai aproape, lacoma, torturata, uda de dorinja i limba lui aluneca mai adanc. C u buza superioara Iipita de clitorisul ei bombat Ti ondula varful limbii de peretele din faja al vaginului i lingea Tntr-un ritm Tncet i regulat, ceea ce o aduse repede Tntr-o stare de excitare maxima. Tn cateva secunde, Ceci Tncepu sa geam a i, chiar Tnainte ca undele orgasmului sa se estompeze, el o atinse... acolo... iar ea simji ca acea senzajie unica reapare. El nu s-a oprit pana cand nu i s-a Tntamplat de nenumarate ori. Cand a terminat, ea abia mai respira. Scojandu-i degetele din parul lui, Zuber se sprijini pe coate. C a nd Ceci deschise ochii i-l privi, el Ti zambi. A m Jipat? C e ? Tntreba el, punandu-?i m ana la ureche, sprijinindu-se de peretele verandei ?i chem and-o cu degetul. Vino Tncoace. D e ce? E randul meu, de aceea.

Blonde fierbintf...
------------------------------------------------ :------------------------------

53

Prinzand-o de olduri, o aezS pe erecjia lui sSrutand-o dragSstos, pane cand ea scanci i nu se mai mice, o ridice cu uurin{a i o cobort din nou Tntr-un ritm Tncet i languros, oprindu-se de fiecare data cand o petrundea deplin, ca sS poatS amandoi se simte valul de senzajii ce-i cople?ea. Pane cand ea l-a Tnjurat i i-a mucat buza, ?i l-a ameninjat ce o se-l loveasce. El a zambit, a luat mainile de pe oldurile ei i a lasat-o se-l ceiereasce pane la epuizare. Rebdarea nu era punctul forte al lui Ceci. D ar chiar i dorinja i amabilitatea s-au transformat Tn epuizare i, dupe cateva ore, el a cezut pe spate cu brajele Tntinse Tn leturi. Tmi pare rau, pepu?e, a murmurat el Tnchizand Tnc ochii. Sunt terminat... El zecea pe pat, pielea bronzate contrastand puternic cu albeaja aternutului. Ceci dezm ierda pe perne metasea neagre a perului lui, avand sentimentul ce-l cunotea de o viaje. Com paniile miniere de la lron Range" plecasera Tn Europa Tn secolul al nouesprezecelea ca se recruteze mane de m unce ieftina. Astfel, slavii ?i italienii com puneau majoritatea populajiei oameni frumoi cu per negru i pielea meslinie, i Zuber nu era o excepjie. C u toate ce pe el TI considera exceptional. Oprete-te! Oprete-te m&car un blestemat de minut! Vorbim despre Z ub e r? E a scuture din cap se simjea minunat i nu avea nevoie Tn gandurile ei de argumente logice. El era al naibii de bun unde era important. T?i ridice pixul i caietul de notice i Tncepu se scrie.

SSSKR 30IJRS0R
54 -----------------------

CRP3T 0L3 L 10
L illy a simjit mirosul de unca Tnainte sa deschidS ochii i a durat un moment ca sa Tnregistreze unde era i unde mirosea a uncd de dimineaja. Lumina prea straiucitoare ce intra pe ferestre o facea s-o doara ochii. Intoarse capul i dadu cu ochii de bdrbatul care-i ocupase visurile Tn noaptea trecuta. Nu este un vis, rosti el bland, ghicindu-i gandurile. (li Tntinse una din ce?tile largi de la Lodge, din care se ridicau aburi Tmbietori de cafea.) Cred ca doua bucaji de zahar ajung. Apoi se aeza pe marginea patului i gusta cafeaua din ceaca lui. Ai fost Tn bucatarie noaptea trecuta, rosti Lilly privindu-l prudent. i de dimineaja ai fost la Lodge. i da i nu. Ei au adus cafeaua... C e ai mai vrea sa tii? i nu Tntreba de T a m m y pentru ca am discutat despre asta noaptea trecuta ?i mi s-a facut greaja. Ta m m y ? Tarfa bruneta. Totul Tncepea sa se limpezeasca Tn mintea ei. Ai ramas aici noaptea trecuta? In acest pat. C u mine? Da. Ai refuzat sa fim trei. G lum esc, zise el repede vazandu-i privirea. Ai pus ceva Tn bautura mea, TI acuza Lilly. Daca-Ji aminteti, n-am fost cu tine. Poate e de vina dl. Walker. E a gem u Tncet. Ti aminti ca Ceci TI sunase pe Billy. A cum , n^i i se parea o idee prea buna. Poji fi foarte enervant cateodata. Nu asta ai spus noaptea trecuta.

Blonde lierbinfi...
--------------------------------------------------------------------------------- ; --------------------

55

Este evident ca mori sa-mi vorbeti despre noaptea trecuta, a?a c a spune. Lua o Tnghifitura mare de cafea. Nu prea e mult de spus. In timp ce-Ji faceam cafea, ai adormit cu capul pe m asa din bucatarie. T e -a m adus Tn pat \ m -am culcat. Desigur ca ai facut-o. El ridica din umeri. Nu ma am uza sa fac sex cu un cadavru. Deci nu a fost vorba de cavalerism. T e -a ? fi putut trezi daca a? fi vrut, ranji el. A m ales Tnsa sa fiu un bun samaritean. Sentimentele ei erau un amestec haotic de iritare ta\a de Tnfumurarea lui i dorinja libidinoasa care o cuprindea Tntotdeauna cand TI vedea. Nu trebuie sa mergi la lucru? M i-am luat liber, raspunse el, zam bind larg. M -am gandit s a p e tre c ziua Tn pat cu tine. D a r trebuie sa mananci mai Tntai. In bucatarie avem micul-dejun. i daca nu vreau? Trebuie, continue el, facandu-se ca n -a Tnjeles. Micul-dejun este m asa cea mai importanta a zilei. T rebuie ca toji sa fie Tntotdeauna de acord cu tine? Nu. A putea sa fiu ocupata azi, a spus ea. Schimba-Ji planurile. D e ce a face-o? Pentru ca ne potrivim cu adevSrat bine, daca-ji aminteti. i, dupa cum zice m am a mea, Myrtle Carlson s-a dus s-o viziteze pe fiica ei la Biwabik, a?a ca nu va auzi cum Jipi cand ajungi la orgasm. Lilly se umezi deodata, pentru ca el trebuia numai sa-i promita ca vor face sex i ea era pregatita. D e unde tie m am a ta asta? Tntreba ea cu o voce plina de dorinja. Sunt am andoua Tn corul bisericii. A m uitat cum fiecare ?tie totul despre toji Tntr-un ora mic, rosti Lilly pufnind.

SSSKR 303RS0R

------------------------------------------------------------* 56 ---------------------------- :
Prive?te partea buna a lucrurilor, zise Billy, ridicandu-se de pe pat. Astazi suntem singuri. Micul-dejun e pregatit Tn bucatarie '\ dupa aceea zam bi el putem face tot ce vrem. Era dificil sa ia micul-dejun cu gandul ca el va face tot ce dorea ea. Dupa o noapte de bejie, simjurile Ti erau Tn alerta pentru tot ce Tnsemna sex, iar cel mai frumos i pasional bdrbat statea Tn faja ei la masa. Nu mananci, observa el. Noaptea trecuta am mancat jumatate de kilogram de ciocolata. Ji-a m lipsit? Tntreba el, ranjind. Nu. Povestete-mi de T a m m y , zise ea, voind sa-l faca sa se ruineze. N u-m i aduc aminte daca am discutat. T e rog sa mananci. Nu vreau sa siabeti. H otSrarea ei din noaptea precedenta, de a m anca legum e crude, disparu ca prin farmec la vederea omletei cu ciuperci i unca, a coului cu franzeluje aromate ?i a castronului plin de cap?une cu frica. Lua o franzeluja. El se lasa pe spate Tn scaun i-i oferi un zambet. A m dus-o pe T a m m y acasa, am refuzat politicos invitajia ei, motivdnd ca trebuia sa ma scol devreme, i m -am mai plimbat cu m arina circa o ora, spunandu-m i ca nu voi veni aici. D ar am venit ?i tu n-ai contenit sa-mi spui ca Ji-am lipsit. Nu* te cred, replica Lilly, continuand sa-i unga cu unt franzeluja, pentru a-i ascunde stanjeneala. Ba ai spus-o. D a r apoi ai continuat ca toji barbafii sunt nite mitocani, a?a ca nu am mai fost la fel de sigur de semnalele pe care le primisem. De asemenea, nu ai menjionat orgasmele din noaptea de la Lodge, a?a ca m -am gandit ca asta era o bila alba pentru mine. Inventezi, pufni ea. Ai vrea tu. Dar, tocmai cand ma gandeam ca lucrurile m ergeau a?a cum trebuie, ai euat pe m asa din bucatarie i ai stricat toate planurile mele. D a r eu sper Tn continuare, Tncheie el zambind.

Blonde Iierbinfi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 7 A r trebui sa te trimit acasa, zise Lilly cu gura plina. Billy zambi, Ti lua cana cu cafea i se Tntinse Tn scaun, aratand imaculat i aparent satul, Tn timp ce ea manca tot ce vedea Tn faja ochilor. T u n u mananci? Nu ne-am trezit toji la ora zece, raspunse el, aratandu-i vasele murdare din chiuveta. A m mancat acum cateva ore, apoi Ji-am greblat malul lacului i am coborat barca din pod. Este un model Grum m an foarte frumos. A fost a tataiui meu, spuse ea, observand semnele de la Lodge pe tacamuri. L-ai chemat de doua ori pe bucatar? Lui Gracie nu-i pasa. Caji ani are Gracie? El o privi amuzat. Treizeci i unu. La fel ca tine. N u e treaba mea, sunt sigura, observa ea. Aa-i. E?ti foarte enervant atunci cand vorbeti aa de politicos, rabufni ea. Eti irascibiia cand Ji-e foame, replica el glumind. Lilly aeza furculija pe masa. C e -a r fi daca a spune ca nu vom face sex? N u cred ca vei spune asta. A putea. El se forja sa nu rada. Ei bine... atunci voi suferi, cred. Ai perfecta dreptate, vei suferi. Sau vei suferi tu. Crezi ca nu rezist fara sex? El stranse din umeri. Eti Tnfometata. Ai nevoie de hrana, sex, cateva pahare de Cola... bine, nu neaparat Tn ordinea asta. i tu e?ti disponibil. C a a venit vorba, Cola este Tn frigider, zise Billy, ignorand remarca ei. D e unde tii ca nu-mi place Pepsi? Perftru ca Tntotdeauna pe plaja ai baut Cola.

SHSHR 30T}R30R 58 -----------------------------------------------------------------------------------------Amintirile ei despre el erau mai recente dar la fel de clare ceea ce explica, probabil, de ce dorea sS faca sex... nu Tn general ci, Tn mod special, cu el. La naiba, ofta ea, gandindu-se la fiecare femeie care Ti rSspunsese la fel. GustS cSpunile, adSugS el, zam bind angelic. Au crescut aici. Deci poji sS atepji toatS ziua, dom nule GustScSpunile? Nu chiar, raspunse el, ridicandu-se Tn picioare, erecjia fiindu-i evidenta. Lilly roi, inspira adanc, puse furculija pe m asa i se ridicS din scaun. Muljumesc pentru micul-dejun. ?Ji aduc Cola. E a aproba din cap. Aparent exista o limits a constranger/i sexuale, ea o atinsese. i acum nu mai conta daca era una dintre sutele de femei de pe lista lui. C hiar acum dorea sS facS sex. El a cSlcat peste halatul ei ?i, atunci cand a intrat Tn dormitor, ea era culcatS pe pat, goals, Tn acea ipostazS visatS de orice bSrbat cu picioarele larg desfScute i cu brajele deschise ca sS-l TmbrSJieze. C e a durat atat? TntrebS ea, nerabdStoare. Puse jos Cola i se dezbracS Tn timp ce ea TI privea, fara sa-i pese de nimic altceva decat de Tmplinire. C a nd boxerii lui alunecarS Tn jos, eliberand penisul erect, ea-i pierdu controlul. T e rog, te rog, te rog, scanci ea. La fel de nerSbdStor ca i ea, poate chiar mai mult pentru ca a?teptase toatS noaptea, el se aplecS repede Tntre picioarele ei i apoi TnjurS Tncet. Uitase prezervativul. Nu conteaza, m urm urs ea, ridicandu-i oldurile ca sS-i permits s-o pStrundS. Ba da, conteazS. (Intorcandu-se pe cSlcaie el se Tntjnse spre marginea patului, T?i lua ?ortul, scoase din buzunar un pachet, TI deschise, Ti puse un prezervativ i-i fScu loc din nou Tntre coapsele ei.) S pe r cS pauza asta nu te-a scos din ritm. *

--------------; ----------------------------------------------------

Blonde fierbinfi...

59

Chiar acum a? putea sa termin... ?i fara tine, murmura ea plimbandu-?i palmele pe spatele lui. Ateapta, zise el, alunecand Tncet Tnauntru. Ignorand preludiul pentru ca era a?a de dornica, el s-a cufundat Tn caidura ei dulce i primitoare, patrunzand din ce Tn ce mai adanc, iar ea s-a topit Tn jurul lui, venindu-i Tn Tntampinare, pasional. A sunat telefonul dar nimeni nu-i auzea. Robotul telefonului a Tnregistrat vocea Serenei, pe care ei au perceput-o doar ca pe un zgom ot de fond peste care se distingea clar numai respirajia lor sacadata ?i oscilafiile fierbinji ale trupurilor care Ti purtau ca un curent repede spre orgasm. Mesajul continua sa se Tnregistreze, Tn timp ce Lilly a scancit o data, simjind forja orgasmului cum se aprindea Tn interiorul ei, ?i apoi a Jipat un Jipat lung, care ar fi atras atenjia lui Myrtle Carlson daca ar fi fost acasa. Rejinandu-i respirajia ca sa-?i estom peze frenezia, el a simjit pana Tn varful degetelor de la picioare primul uvoi de sperm a i, pentru cateva momente care pareau fara starlit, ei au Tmpartait acel mister cunoscut doar de doua trupuri contopite. Cand ultimele senzajii s-au estompat, permijand realitatii sa revina Tn mintea lor, vocea Serenei a capatat un Tnjeles: ...ceai la mine acasa Tn seara asta, spunea ea. tii ceaiuriie mamei... ne vedem la trei. Pa. Prietenei tale Ti place sa vorbeasca. N u mi s-a parut sa te deranjeze. Iar eu nu am observat ca {i-a lipsit. S 3 nu glumim... este Tnca devrem e. C e bine suna, zise Billy, sarutand-o uor Tnainte sa se retraga. Prosoape? Tntreba el, ?i Lilly arata spre baie. Trebuie s8 m 3 scol, se gandea ea, dar prefera sa stea culcata Tn dimineaja asta i sa se gandeasca la barbatul de vis cu care tocmai facuse dragoste \ care acum pesemne ca se descurca cu greu prin mizeria din baia ei, unde pianuise sa faca curat Tnainte sa iasa Tn ora? noaptea trecuta. La naiba! La acest gand se ridica Tn coate dar, cum dorinja Ti picura anestezic Tn sange ?i capului ei nu-i piacea o micare bruscd, se culca la loc, ru g in d u -s e ca Billy sa se descurce singur.

SSSKR 305RS0R
60 ------------------------------------------- :---------------------------------- Evrika, zise el, un moment mai tarziu, aparSnd Tn u?a cu un prosop Tn mana. Nu am femeie de serviciu ca tine, rosti ea lene, amintindu-i de cabana lui imaculata. A putea Sci-Ji trimit pe cineva din personalul de la Lodge, daca vrei. Mul|umesc, am sa ma gandesc la oferta ta, spuse ea, gandindu-se ca Bijly Ti va uita numele Tntr-o saptamana. >i, daca va urma sa traiasca Tn acest an dintr-un salariu de profesor, ar fi mai bine sa se obinuiasca sa-i cureje singura casa. Ei bine, atunci e-n reguia, zise el apropiindu-se cu un zam bet al naibii de sexy. i, daca tu ramai culcata aici cu picioarele departate, eu nu voi mai pleca niciodata devreme. D ar nu parea ca se grabe?te. S -a aezat pe marginea patului, i-a oferit o C ola i i-a {inut-o aproape de gura pe cand ea s-a ridicat ca sa ia o Tnghijitura. G ata? Asta-i tot? spuse el o clipa mai tarziu i apoi goii paharul. Nu te mica, adauga, lasand sa-i cada Tn palma cuburile de gheaja. Un frison o trecu pe ira spinarii, dar nu se mi?ca. El aluneca cuburile de ghea^a Tn vaginul ei care pulsa i le Tmpinse Tn sus Tn timp ce ea tremura de dorinja. T e simji bine? murm ura el, aplecandu-se sa-i linga clitorisul. Ea percepea doar focul ei interior care topea ghea{a, facand-o sa se scurga pe coapse, i a hotarat ca el trebuia sa-i ghiceasca gandurile daca voia un raspuns. Dar cum el era un talentat ghicitor i nu numai i-a facut imediat pe plac ?i i-a facut apoi i lui.

Blonde fierbinfi...
----------------61

CRP3T0L3L11
B u ffy How ard le-a salutat pe Lilly i pe Ceci din fotoliul ei Tnalt, care era aezat sub batranul arjar din grading. Ti cunoateJi pe toji, dragele mele. (Le-a invitat, facand sem n cu m na sS ia loc, diamantele enorm e stralucindu-i pe degete.) Veniji i povestiji-mi ce facetf. Ceci i Lilly s-au privit, i-au transformat fejele Tn ma?ti amabile ?i au spus: Nu prea multe. Un covor persan mare a fost Tntins pe iarba, pe care a fost a?ezata o m asa cu destula argintarie cat sa acopere bugetul unei Jari mici din lumea a treia. Serena mi-a spus ca rSmai acasa tot anul viitor, Lilly, i se adresci Buffy. C e plcicerel C hiar la asta ma atept, zise Lilly, avand grija sa arate entuziasm sojiei decanului care edea Tn faja ei. Jeffrey vrea sa lucreze cu tine, spuse Selm a Wells, cu acela?i accent de Boston cu care venise Tn Ely acum treizeci de ani. Conversajia Tncepu cu politejurile obi?nuite i schim burile de informajii generale. Ceci le informa pe doam ne despre afacerea ei din Saulito Tn domeniul design-ului, despre prin{ii ei care-i lasasera, pe perioada verii, com pania de asigurri Tn minile unui nepot ?i-?i cSutau originile Tn Sicilia i la Milano. Apoi veni randul lui Lilly sa ie informeze despre vacanja parinjilor ei familia lui Lilly, profesori pensionari, lucrau Tn aceasta vara Tn Ten ne sse e Tn folosul umanitajii. M3tua Bernie a fost prima care a atins subiectul divorjului lui Lilly. M am a ta m i-a spus Tnainte sS piece cd a trebuit sA te lupji pentru cabana la divorj. So{ul tau trebuie sd fie foarta lacoml El nici m Scar nu a stat vreodatd aldl

SHSHR 30I}RS 0R 62 ---------------; ------------------ --------------------------------------------


Lacom este o descriere relativ amabilS pentru Brock, se gandi Lilly, parerea ei bazandu-se pe termeni mai pujin politico?i. Nici n-a vrut asta cu adevarat, dar negocierile au luat aceasta caie. D a ca pretinzi ca vrei ceva, ai mai multe posibilitaji ca sa ob{ii proprietajile pe care le vrei. (Lilly zam bi trfst.) S e Tnvaja. D ar el a ie?it din viaja ei, i Lilly este cu adevarat fericita, interveni Ceci. C u toate ca eu a fi putut s-o salvez de deranjul unui divorj, daca m i-ar fi cerut parerea Tnainte sa se casatoreasca. Vorbind despre casatorie, draga, zise Buffy radioasa, ai un cavaler deosebit? O casatorie buna, adica una bogata, era pentru Buffy un fel de Sfant Potir. Ultimele ore Tn pa t cu Z u b e r au fost cu adevarat deosebite, cugeta Ceci, dar pesem ne ca Buffy nu se refers la asta. Nu sunt sigura ca m a voi casatori, raspunse ea, ridicand din umeri. M a tenteaza in d e p e n d e n t. Vezi, mama, nu sunt singura care simte aa. M ul{um esc, C eci, ganguri Serena, pentru ca, cu toate ca era Tndragostita de Frankie, nu avea intenjia sa se marite cu cineva care locuia Tn Ely la doua sute cincizeci de mile de un centru decent pentru cumparaturi. Lumea se schimba, Buffy. Toate fetele din generajia noastra s-au casatorit la douazeci de ani, interveni G eorgina Marcetti. Desigur ca nu au ramas toate casatorite. In jurul mesei s-au exprimat diferite pareri pe aceasta tema. Trebuie numai sa gaseti persoana potrivita, declara matu?a Bernie. In mariajul ei, so|ul facea pe maiorul Tn timpul saptamanii i pescuia sau vana Tn fiecar^ week-end cu tovaraii de arme lasand-o pe Bernie libera sa se distreze cu prietenele, ceea ce era aproape o casatorie perfecta. Sunt de aceeai parere, concluziona Buffy, atingand diamantele uriae pe care le purta Tn urechi, dovada judecajii

Blonde lierbinfi... ------------------------------------------------------------------------------- 1 --------- 63


ei corecte. Intr-o zi, Serena, vei gdsi pe acel cineva deosebit. Exists cineva pentru fiecare... N u este acesta versul unui c&ntec? Tntreba Ceci. Nu, este o ve ch e i plicticoasa platitudine, rosti Serena, TncruntSndu-se. Puteji crede ce vreji, draga, zise Buffy, admirand soarele prin paharul ei de ampanie. D a r s-a r putea sa v treziji locuind tot Tn Ely. Frumoasa sudista descindea dintr-o familie de senatori de Maryland i Ti Tntalnise pe Georgie Pie cand venise la Yale s3-i viziteze fratele, aa ca tia cespune. Eu nu, spuse Serena pe un ton rSzvrStit. Nu poji sa greeti Tn vacanjele de vara, observa Ceci, intervenind ca s re s p in g i un argument, tiind foarte bine c ea nu va trai niciodata aici. i tu te-ai distrat cand ai venit acasa, Serena. A fost frumos, recunoscu Serena, privind Tn departare, visatoare. Buffy f&cu un sem n sa se mai toarne ampanie ea tia cum sa calm eze controversele. i, detndata, barfa se axa pe scandalul izbucnit la Tntrunirea de la ..Eastern Star". To ji fusesera bine diseca{i, atunci cdnd Lilly i Ceci au plecat spre casa, dupa cateva ore, poate i datorita ampaniei care reTnviase o uriaa cantitate de amintiri. Buffy le permisese sa bea ampanie abia la aniversarea de aisprezece ani, i atunci numai o jumatate de pahar. C u cat Tmbatraneau, porjiile lor erau mai generoase, i ceaiurile lui Buffy erau Tntotdeauna o ocazie placuta pentru toate generajiile. Ascultau ?i Tnvajau din barfe. C a n d au ajuns la aleea ce ducea spre cabana lui Ceci, Lilly a putut vedea m arina lui Zuber. Nu ai vorbit niciodata p3n& acum despre el, spuse Lilly. S -a u schimbat lucrurile Tn vara asta? Nu tiu, raspunse Ceci, ridicand din umeri. Sunt gata sa primesc ce-mi ofera frumos viata. i el la fel. Nu lua prea Tn serios toanele lui Billy. Pesemne ca nici el nu tie ce se petrece Tn capul lui. (Cuvintele Ti scapasera fara sa vrea i adaugfl

SaSK K 1 Q W S & R

64 -------------

imediat:) Pana la tine, Billy nu a adus nici o femeie la l_odge. M -am gandit ca trebuie sa tii. Este prea temperamental. D ar m uljumesc. Daca a dori o alta prima donna fn viaja mea, a? cum pdra o p a pui Barbie. Sau a putea alege sa rdmdn necasatorita. A devenil ceva modern. Sigur. Pot sa observ. De pe vrem ea cand faceam parte dintr-un ordin de caiugari din Nepal. Lilly izbucni Tn ras. S a ramai celibatar ar fi destul de u?or Tn seara asta. Asta va dura pana maine... S u n a -m a cand pleaca Nick.

Blonde fierbinfi... ----------------- 65

CHP3T0LHL12
S erena ieea Tn ora cu Frankie Tn seara asta, Ceci era Tn pat cu Z u b e r ?i Lilly se ducea sa vada daca mai funcjiona cablul. Funcjiona, fi ea a vizionat eful gol, Hardball i doua episoade din Arliss pana cand foamea a scos-o din casa. Trebuia sa se duca la bac&nie, dar era mai uor sa manance la restaurant Tn seara aceasta. Maine va cum para ceva de mancare. Era tarziu; singurul restaurant deschis era rotiseria, i ei Ti era pofta de gogoi. D a r gogoile nu erau decat un fel de mancare ?i, ca sa com penseze, s-a oprit la Zup ?i a luat un sandvi. C a sa-?i lini?teasca contiinJa, a mai cum parat o tava de cruditaji cu sos de marar i lapte degresat. Apoi a condus la S h a ga w a Beach unde obinuia sd se duca Tn timpul verii, i-a parcat m arina, a luat pachetele, a trecut peste cele doua podeje pana la cea de a doua insula i s-a a$ezat pe o piatra ca sa m anance. A mancat cele patru gogoi cu glazura, jumdtate din sandvi, un buchet de broccoli i tot laptele, Tn timp ce admira marejia apusului. M -am gandit ca este maina ta. PleacS. Lilly nu s-a Tntors, dar inima a Tnceput sa-i bata mai repede. Este o proprietate publica, spuse Billy aezandu-se langS ea pe o piatra. E a nu raspunse i Tncepu sa stranga Tntr-o punga resturile cinei. N u mai mananci astea? M -am plimbat cu maina pe aici i am uitat sa mananc. Ea-i dadu punga i-l privi cum devoreaza jumatatea sandviului ei i toate cruditajile, apoi linge de pe fundul vasului sosul de marar.

SHSfflR 3QI)RSQR
66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- C e este? Tntreba el, privind-o inexpresiv. Nimic. El stranse punga ?i o Tmpinse Tntre pietre. S e pare ca te-am vanat mult timp, concluziona el bland. Poji sa n-o faci. A ? vrea sa n-o fac. Luand o piatra neteda, o facu sa sara pe apa de vrec zece ori. Face totul bine, aa e, gandi ea, nemuljumita de numeroasele lui talente cel sexual fiind primul Tn mintea ei 1 de diversele femeie care erau beneficiarele acestuia, ceea ce o enerva puternic. Mergem sa vedem ? Intoarse brusc capul i-i vazu ranjetul. Pana acum am avut pareri diferite. tiu, dar totul se piatete. A r folosi daca a cadea Tn genunchi i a cere iertare? E a rasufia puternic. Dum nezeule, m -am speriat. Pentru noi doi, rosti el cu un zambet. i Tmi cei iertare. D e cand am plecat de langa tine am fost cu maina de doua ori la Q ue en City Tn Virginia, apoi la Aurora 1 Tnapoi. Nici nu tiu de ce am venit aici, dar sunt fericit ca air facut-o. A m putea merge Tmpreuna la un film, i apoi la c C ola i cartofi prajiji. Sau am putea lua o Cola la mine acasa, zise Lilly, gandindu-se ca trebuie sa fie practica atunci cand un barbal ca Billy Bianchich Ti cerea iertare. In afara de asta, Cola pe care o servise de diminea{3 fusese una din cele mai minunate amintiri din via{a ei. C u m vrei tu, zise el, iasandu-se pe un genunchi privind-o spait. Sunt iertat? Depinde. D e ce ? D e cat de frumos ai sa te porji.

Blonde lierbinfi... --------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- 67


El Ti puse mainile pe genunchii ei i Ti desfacu uor picioarele. Promit ca am sa ma port frumos. Tmi place fusta ta... e practica, rosti el, schimbSnd subiectul. Alunecandu-?i mainile sub materialul Tnflorat, el Ti freca palmele de coapsele ei, atinse cu degetele mari Tmbinarea de matase a dresului i apasS uor. Eagem u. Privira Tn jur observand ca erau singuri, cu excepjia unui pescar dintr-o barca Tndepartata. Billy se ridica, o lua Tn braje i se Tndrepta catre un pin, ale carui ramuri aplecate atingeau pamantul. T?i scoase cam a?a ?i o Tntinse peste acele uscate ?i aromate, apoi se aeza ?i o trase deasupra lui. Respira din greu cand corpul ei TI atinse, deoarece tot timpul cat batuse oselele ca turbat nu se gandise la nimic altceva decat sd facS dragoste cu ea. O saruta uor i, Tn momentul Tn care ea-i raspunse, el se sim|i fericit. S e rostogoli pe spate, tindnd-o strans, sarutand-o, i ea statea culcata peste el gandindu-se ce gust incredibil de bun avea el, simtindu-i caldura pieptului prin tesatura de bum bac a bluzei, percepand bataia inimii lui. Apusul parea mai auriu, aerul mai pur, via{a mai dulce. Sentimentalism de duzina dar n u -m i pasa. N u -m i pas ca a putea fi proasta daca TI las p e Billy Bianchich sa ma arunce Tn cinci minute de la agonie la extaz. Mm m ... deoarece sunt i recom pense. (Lilly Ti mi?ca oldurile pe erecjia lui.) M i-a lipsit. O clipa mai tarziu el Ti ridica fusta peste olduri ?i-i da jos cu mare atenjie dresul. Nu era de glumit cu Billy un gand Tn acelai timp pldcut i nu prea. D a r apoi el s-a rostogolit peste ea, i-a acoperit corpul cu al lui, i a devenit mai pu{in important unde Ti ca?tigase m dem anarea decat faptul ca era culcat peste ea, ca ochii lui Tntunecaji erau aa de frumoi Tncat ea s-ar fi topit privindu-l, dacd nu ar fi fost deja topita de dorinja. M -am gandit astazi la tine Tn fiecare clipa. (V ocea lui era catifelata, optita.) Tmi doream sa te {in a?a... sa fac dragoste cu tine.

SHSHR JOIJRSOR
- .............. - ............... * Eu m -am gandit azi sa te omor... (E a zam bi.) Dar nu acum. Aproape ai facut-o, scumpo. Sunt terminat. (Mainile lui se micau grabite cu fermoarul pantalonilor, apoi cu ambalajul prezervativului.) Putem discuta mai tarziu? Mda... Mda?! E a credea ca suna nonalant, glasul unei femei care Tncearca sa-i faca de cap vara,* dar el o patrunse chiar atunci ?i vocea ei scoase un tril ascujit. El facu un semn cu capul spre lac, indicandu-i pescarul, ?i-i puse un deget pe gura. Voi fi lini?tita, murmura ea, dar chiar Tn acel moment el Ti balansa oldurile ca s-o patrunda mai adanc, ?i promisiunea ei se termina Tntr-un geamat profund. Totui, privirea ei fixa TI facu sa Tntoarca capul. Este Brad Mattson, rosti Lilly, recapatandu-i respirajia. El se cutremura. Lilly i Brad fusesera o pereche Tn timpul ?colii. Nu vreau s-aud de asta. Tmi pare rau. Numai c a ... nu l-am mai vazut din timpul colii. D aca vrei sa discu{i despre alt tip, am plecat. E?ti gelos, rosti ea aproape cu Tncantare Tn glas. S a te ia naiba! Nu m -am culcat niciodata cu el. N u-m i pasa. Ochii ei TI priveau amuzaji. S -a r parea ca-Ji pasa. Ei bine, nu, i nimeni nu este gelos, O .K .? Asta Tnseamna ca ramai? opti ea micandu-?i uor oldurile. El arunca o privire rapida spre Brad Mattson. Cred ca da. C rezi?!? uiera ea glacial. Atunci el o saruta, contient ca drumul pe care apucase nu mai ducea nici u nde ... D oar mai Tn adanc.
6 8

Blonde Iterbin}!... ------------------------------------------------------------------ 69

Ea T?i feri gura, dar el Ti apuca barbia Tntre degetul mare i arStator i o forja sa i-o Tntoarca. T e voi a ve a chiar aici, chiar acum . i dacd nu vrei ca vechiul tau prieten sS priveascS, te sfatuiesc sa te calmezi. Ea vru sa raspunda dar el Ti acoperi gura, atenua protestuj ei i fScu ce spusese cd va face cu autoritate i cu talentul cu care era daruit. i Lilly a uitat sa fie arjagoasa. D e fapt, ea a uitat repede de toate, Tn afard de senzajiile febrile, deoarece era plind de el, i Billy Ti spunea cS era buna cu adevarat, ca el va rSmane acolo, tare i mare i adanc, pana cand va ajunge i ea la apogeu. Barca disparuse de mult i se Tntunecase. Billy era culcat langa Lilly gandindu-se ca viaja nu putea fi mai bund. A putea sd fiu pujin gelos, spuse el. Nu trebuie sd fii politicos, replica ea b lin d . Sunt mai mult decat muljumita. Bine, murmurd el, respirand adanc. Sunt fericit ca suntem amandoi muljumiji.

SBSfflFl JOIjRSQR

70 --------------------

e ffP 3 T0 L O L 1 3

V e i locui vreodata Tn alt ora? Tntreba Serena, stand cutcata peste Frankie, Tn hamacul lui. La naiba, nu, raspunSe el privind cerul plin de stele. (E a tacu i el realiza c a daduse un rdspuns greit.) Un ora cat de mare? Tntreba el, Tncercand sa se eschiveze. Nu ?tiu, ofta ea. Mai mare decat Ely. Nu-Ji place aici? Nu prea. Uneori e frumos. Atunci cand ai nevoie de ajutor sau sa mergi undeva calare sau de un acoperi? nou deasupra casei. Frankie! exclamS ea pe un ton exasperat. Faci s a sune de parca ai fi la capatul lumii. Doar la capatul unui stat american. D e cealalta parte a lacului este Canada. fntr-un ora? mare sunt atatea de facut. Cluburi i discoteci, i magazine unde sa mergi la cumparaturi... (Vocea ei se stinse.) Cred ca barbajilor nu le pasa de asta. Oricum nu de cumparaturi. Oraele nu sunt atat de departe daca vrei aa ceva. Nu Ti spuse ca i se oferise postul de bodyguard al guvernatorului dar refuzase. D aca ar fi locuit Tn capitaia nu ar fi putut sa urineze diminea|a Tn macri i viaja ar fi fost mult mai complicata. S -a lasat linitea Tntre ei. Trebuie sa vorbim acum despre asta? Tntreba el, Tntorcandu-se la un comportament masculin i Tncercand sa schimbe subiectul. A vrea sa te fac fericita. tiu. Vrei sa mergi sa dansezi? Trebuie sa fii la lucru la ora apte.

Blonde rierbtnft...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

Atunci vom merge la dans m aine-seard. E a zambi fdcandu-le ?trengare?te cu ochiul steleior. M i-ar pl3cea. Nici n-ai vazut noua m ea rochie ro?ie. Este greu de dezbracat? Tntreba el zambind. Nu are decat un fermoar. Atunci o sa-mi placa sigur. Tocm a i ai objinut o Tntalnire. Dimineaja, cand a plecat la lucru, Frankie a tras cuver tura peste umerii Serenei i a sarutat-o u?or pe obraz. E a s-a mi?cat Tn somn, a zambit i el a Tnjeles ce Tnsemna sa fii Tn al nou&lea cer. Era singurul lucru rational pe care-1 putea face, avand Tn vedere c3 Serenei nu-i pl&cea Ely, iar el nu era un baiat potrivit pentru un ora mare.

SHSHR 30I?RS0R 72 ------------------

CKPTT0LOL14
3 n dimineaja aceea barbajii s-au Tntalnit pentru miculdejun aa cum o faceau adesea. C u m m erge? TI Tntreba Frankie pe Billy. Nu prea rau, raspunse acesta,' a?ezandu-se langa Frankie i Zuber care se priveau rdnjind. S -a r parea ca e o vara buna pana acum, concluziona Zuber. Eu unul nu pot sa ma plang, rosti Billy, zambind. Tn ce privete sexul, nu cred cd ne putem plange vreunul, decise Frankie. i se concentrara asupra micului-dejun, dezvoltand acest subiect preferat, Tncercand sd stopeze dorinja de a-?i analiza sentimentele. D upa ce s-a trezit, Ser&na a venit la Lilly i au mancat Tmpreuna. A m putea com anda placinta cu mere i Tnghejata, spuse Serena. Aici este cea mai bund. La fel ca Frankie. Tji place cu adevdrat, nu-i a?a? Enorm de m ult... Iar eu m i-am pierdut vrem ea cu barbaji bdtrani. Ei, asta e bine de tiut, zise Lilly, Tn loc de: Era ?i timpul sa-Ji dai seam a. D ar nu cred cd eu i Frankie avem un viitor com un. D e ce sd nu considerdm cd ne facem pujin de cap Tn vara asta? Tntreba Lilly. Ne vom bucura fara sd ne gdndim la ziua de maine... sau, la naiba, la nimic altceva decat la... C a t m ai m ult sex. Foarte m ult sex, accentua Lilly, zambind, Tn timp ce Tn minte Ti fulgerau imagini din scenarii minunate de sex. C u m face Ceci.

Blonde lierbtnii... ------------------------------------------------------------------------------------------ 73


Exact, i ea pare foarte fericita. A dori ca m am a m ea sa nu mai vorbeasca despre casatorie. Este atat de piictisitor... Tata n -o face niciodata. El spune doar: Amintete-{i ca noi suntem Tntotdeauna aici pentru tine, fetijo. D u-te i distreaza-te. (Serena zambi Tncantata.) El Tnca Tmi spune fetiJo. i tatal meu, cel mai adesea atunci cand ma prezinta prietenilor lui la partidele de golf. Aa ca trebuie doar sa traim momentul. Sunt fericita ca atat de multe din momentele din ultima vrem e au fost orgasme. Serena chicoti. D e cdte ori ai terminat Tn acelai timp cu el? Eu nici n-am ?tiut ca se poate Tntampla. Nu am contabilizat, raspunse Lilly zam bind trengarete. D ar voi numara la noapte. Dupa ce Serena a plecat acasa, Lilly s-a dus la bacanie, intenjionand sa petreaca restul zilei gatind. Dar, dupa ce a aranjat marfurile cumparate i a mancat ceva, s-a hotarat sa se culce pu{in Tnainte sa se apuce de gatit. cand Billy s-a Tntors, pe la ora ase, a gasit un pete care se dezgheja Tn chiuveta ?i pe Lilly dormind. A acoperit petele cu un ziar ca sa nu-l mai vada i a comandat nite bere ?i cina. In timp ce atepta livrarea, a facut du. C a n d a ie?it din baie, berea se afla pe m asa din bucatdrie. A luat restul ziarului i berea i s-a dus pe terasa, s-a a?ezat pe balansoarul vopsit Tn ro?u i a Tnceput sa citeasca. Raspunsese la vreo duzina de apeluri, recuperand ceea ce nu facuse ieri. Reparase doua boilere de apa calda, curajase un cuptor, montase vreo duzina de ecrane, o ajutase pe o doam na batrana sa-i planteze Tn gradina echipamentul adus din magazin, repusese Tn func^iune doua maini de tuns iarba i, Tn general, captase bunavoinja pentru Ace Hardware". Facea aceasta munca de cand avea cincisprezece ani, Tn pauzele sezoanelor de hochei. Era relaxant pentru ca nu trebuia sa te gandeti la nimic, nefiind o m unca

7 4

SOSKR 3 0 T?R2 0 R --------=------------------------------------------------------ ------------------------------- :---------- -

stresanta. Nu trebuia sd Tnscrie un anumit numSr de puncte, realizand recordul anului, nici sa participe la vreo conferinja de presa la care sa declare toate acele aberajii despre spiritul de echipa i despre cat de minunat este antrenorul. O data ce nu a mai fost o placere, a plecat fara nici un regret. T i piacea cu adevarat jocul; era pasiunea i piacerea lui fara sa mai aminteasca banii pe care putea sa-r ca?tige facand ceva ce-i piacea. i vorbind despre ceva ce-i piacea a privit ceasul. l-a mai acordat lui Lilly Tnca douazeci de minute de somn. La apte vor aduce cina de la Lodge.

Blonde lierblntt...
----------------75

CKP3T0LOL15
L illy s-a trezit simjind pe pielea sa o sdrutare caldd fi un cocktail Cosmopolitan rece pregatit a?a cum Ti piacea ei, cu sue special de afine ?i fulgi de gheafd. A m murit i am ajuns Tn rai, m urm ura ea, sorbind din paharul pe care Billy i-l tinea pe buze. Raiul Ji-I ardt mai tarziu, fetijo, rosti Billy cu un rahjet. Acum ni se race?te mancarea, i eu nu am mancat nimic de dimineajd. D upd ce te-am privit noaptea trecuta la Shagaw a Beach, nu doresc deloc sd ma amestec Tntre tine i cina ta. Arunca-m i halatul. Nici o ansa. Nu cred cd vei vedea ceva ce n-ai mai vazut, zise Lilly, descoperindu-se i ridicandu-se din pat. El fluiercL admirativ. Asta este ce-?i dore?te un barbat sd vadd dupd o zi grea de m u ncd... i cred cd cina poate sd mai a?tepte. Ludndu-i sdnii Tn palme Ti aplecd capul. M m m m ... aa cum Tmi plac mie Tncatziji de aternut. Varful limbii Ti atingea uor sfdrcurile ?i ea simgea frisoane de pldcere. In plus fa$a de atingerea lui, binecunoscuta ?i pofticioasa dorinja Tncepu sd-i zvdcneascd Tntre picioare ?i ea Tntinse mana spre fermoarul pantalonilor lui. Nu te grdbi, opti Billy, ferindu-se de m dna ei. Nu am gustat destul. Poate cd* nu vreau sd a?tept. D ar poate cd trebuie. G ura lui Ti stranse sfarcul i ea uitd ce voia sd spund. Degetele i se Tncletard Tn pdrul lui, Tn timp ce el sugea, lingea i tragea de sfarcurile ei Tntr-o degustare agonizantd, ca i cum ar fi avut tot timpul din lume. C a i cum ea nu ar fi stat cu picioarele stranse ca sd facd fa{d dorinjei chinuitoare.

76 -----------------------------------------------------------------------------------------
El nu parea sa observe Ti ridica sanii mai sus, forjando sa se ridice pe calcaie, mu?cdndu-i u?or sfdrcurile i facand sa-i vibreze tot corpul. Dore?ti ceva? o Tntreba el cu un ton voit indiferent, Tn timp ce-?i desfdcea tacticos fermoarul de la pantaloni. O sa te omor! Tnainte sau dupd? Tn timp ce, murm ura ea febril, tragandu-i pantalonii Tn jos. El zambi, dar nu se mai retrase de data asta i, cand ea s-a Idsat pe pat, el a patruns-o adanc, cufundandu-se Tn dulceaja ei ispititoare. Orgasm ul ei a Tnceput Tnainte ca el sd fi intrat de tot, gemetele ei Tncantandu-I, dorinja ei vie fiind o placere pe care dorea sd o simtd Tn fiecare clipd a zilei. Nu voia sd se gdndeascd la noutatea sentimentelor lui. Nu acum. Arom ele delicioase care veneau din bucdtarie au fdcut ca cina pregdtitd de Gracie sd nu poatd fi ignoratd. Amandoi erau culcaji pe spate, respirand din greu, resimjind Tnca Tn trup recentul orgasm. Trdgdnd Tn piept aerul care avea miros de paine proaspdtd, Lilly a murmurat: Te -a i supara dacd. Deloc. Putea paria cd avea capacitatea sd-i citeascd gdndurile. E?ti aa de Tnjelegdtor cdnd e vorba despre... ei bine, despre orice. Cre d cd amdndoi suntem ... O bsedap? La naiba! Vrei sd spui cd doar eu sunt obsedata? N u ... Bine. Era mai mult decat bine, dar el s-a limitat sd dea din cap ?i sd zdm beasca. Pentru mom ent era bine. Lilly a tras pe ea un ort ?i un maieu ca sd ia masa, iar Billy i-a Tmbrdcat jeans-ii.

S3SHR 30URS0R

Blonde Tierbintf...
*------ : ----------------------------------------------------------------------------------

77

Eti fericit? Tntreba Lilly, dupd ce a luat a doua oard din creve{i, ?tiind cd nu trebuie sa pund asem enea Tntrebdri, dar ignorand avertizdrile conftiinjei. Da, rdspunse Billy. Chiar sunt. Zam betul lui este p u r i simplu perfect, gandi ea i se trezi vorbind: M -am gandit sa plec acum ... E din Zen, adaugd ea repede, vazand privirea lui perplexa. Cunosc cateva principii i fraze. tii, se presupune cd-Ji simji talpile atunci cdnd umbli... A m baut eu tot vinul, dar tu cred cd m-ai Tntrecut cu cocktail-urile. Lilly privi shaker-ul supradimensionat observdnd cd era gol ?i se hotarT sd se concentreze asupra farfuriei pe care o avea Tn fajd. O idee buna, concluziona Billy cu un zam bet. M andncd ?i apoi eu te voi face sd caldre?ti o canoe. Lilly se simjea de pared un anume Abu Ben A dhem i-ar fi prescris o rejeta a fericirii venice din Cartea Sfdntd, iar Billy citea dLn ea. M i-ar place. In fa$d sau Tn spate? Eu conduc, pentru cd sunt barbat i tu eti femeie ?i trdim Tntr-un loc unde barbajii conduc canoele, nu femeile, rdspunse el filosofic. > i eu ?tiu cum. M i-am imaginat, dar dacd md vede cineva de la Lodge, s-a r putea sd nu mai scap de povestea asta. Pontonul la care erau trase canoele se afla situat Tnainte de Iron Range. Pasdrile Jipau deasupra lacului, pescarii se Tntorceau de la pescuit, fumul de la grdtarele din curji se ridica pdna la cer, docurile de la Lodge erau ocupate de ghizi care despachetau cumpdrdturile din cursul zilei i Billy saluta cu m ana pe to|i cei de pe mai sau din bdrci care-1 strigau, recunoscand pe toji de la distan|d. Lui Lilly i se Tncdlzea sufletul de atengia care i se acorda ?i de modul degajat cu care el o accepta. D upd egoismul imens al fostului ei soj, lipsa de vanitate a lui Billy Ti facea bine. Ai observat cat de bine vaslesc? Tntrebd ea. A m crezut cd toate fetele vdslesc aa.

SHSKR J0I}RS0R
------------------------------------------------------------------------------------------------: * E a l-a stropit cu padela i apoi s-a oprit din vaslit, iar el nu a obiectat. Era piacut sa te scalzi Tn culorile apusului de soare, legdnat de undele lacului. Billy a facut un tur Tn partea sudica a lacului fi, cand s-a Tnserat, a tras la docul lui Lilly. i-a petrecut brajul Tn jurul taliei ei i a sarutat-o pe unde a apucat. In mod sigur era foarte aproape de raiul Zen. Au facut Tmpreund Curat Tn bucatarie, aruncand resturile cinei i spaland vesela. C a n d au terminat, el a Tntrebat-o daca voia sd se uite la televizor. D a rtu ? Nu chiar. Incercam doar sd fiu politicos. V a zand -o cum se bosumfla, izbucni Tn ras: Imi pare rau. Araji de parca TJi lipsesc migdalele. D e unde tii? Despre sex sau despre migdale? >tiu ce crezi tu despre sex i nu vreau sa vorbesc despre asta. Am vazut ambalajul de la migdale Tn noaptea Tn care am trecut pe aici. Pentru toate ai un rdspuns. Muljumesc, zise el, ranjind. Crezi ca a putea sa-Ji captez interesul dacd ma Tncadrez Tn panoram a pe care o vezi din dormitorul tau? Mult mai tarziu Tn noaptea aceea , Billy a mormdit: C e dracu faci? Nimic. C u m nimic?!? D e ce te-ai apucat sa numeri? Serena a vrut sa tie. Nu vreau sd aud de asta nici daca ar vrea sa tie regina Angliei. M d termini. D acd te afecteaza... cred c d ... Fir-ar sd fie! Normal cd m a afecteaza... Altruismul a pierdut Tn fa$a placerii egoiste. Lilly s-a oprit din numdrat, iar Billy i-a reluat placutele Tndeletniciri. 78

Blonde Iterbtnft...
----------------79

C aP 3T0LO L16

3 n saptamana urmatoare Billy a Tnceput sd se pregateascd pentru campionatul anual de hochei un campionat sponsorizat pentru copiii din localitate. Zuber era plecat din ora? fi Frankie trebuia sa se prezinte la judecatoria din Virginia pentru un proces Tn care era implicat departamentul sau. Serena a fost de acord sd viziteze un olar pentru mam a ei i sa a le a g a nifte produse noi pentru magazin. Buffy avea Tncredere Tn gustul fiicei sale, avdnd Tn vedere cd, Tn ultimii ani, aceasta se ocupase serios de comerj. C e c i lucra la poeziile ei, eschivdndu-se, pentru prima datd Tn viaja, de la orice eveniment m onden f i afteptand Tntoarcerea lui Zuber. Lilly Tncepuse sd aranjeze o noud grddind la marginea lacului fi era ocupata sd planteze rasadurile perene care, spera ea, sd reziste peste iarnd sub un strat gros de frunze uscate fi rugdciuni. Mult noroc, Ti urase Billy privind aranjamentul colorat, recunoscdnd doar cdteva specii. Astea nu prea cresc Tn Ely, nu-i a fa ? V or fi la anul, concluziond Lilly ferm. Este un experiment? Nu. Atunci efti o visatoare. i poate cd e ra ... sau poate nu era, fiindcd, dupd o sdptdmand, Billy era tot cu ea. . D a r Tn orice paradis mai f i ploud. Billy o rugase pe Lilly sd-l ia de la terenul de hochei ia sfarfitul primei zile de campionat. I(i voi ardta totul de Tndatd ce vor pleca toji, spusese el. >i apoi te invit la cind.

sas/m 105RS0B
----------------------------------------- --------------------------------------------------------- * Invitajia era fdcuta mai mult din considerentul de a se hrani decat din cavalerism. Lilly gatise cu o seara Tnainte lassagna dar nu arata, nu mirosea i nici nu avea gust de lassagna. C a sa poata fi T n g h p a fusese nevoie de o sticla Tntreaga de Chianti. C a n d a sosit Lilly, parcarea de la stadion era aproape pustie. Ea plantase, udase i acoperise cu frunze vreo treizeci de orhidee dintr-o specie rara i era extrem de Tncantata. Lumina soarelui era perfects, locul era ferit de furtunile din timpul iernii i solul potrivit, Cobordnd din ma?ina i-a Tncruciat degetele, dorind sa alunge ghinionul i plantele sd supraviejuiascd. Intrand, observa cd nimic nu se schimbase Tn anii Tn care lipsise. Sem nele de pe pereji erau acelea?i, expozijia de trofee era tot acolo, barul cu minuturi avea o vitrina noud i o maind de cafea expresso, dar restul era neschimbat. Se Tndreptd spre u?a care dadea spre patinoar i peluze. Deschizand u?a, arunca o privire Tn jur, cautandu-l pe Billy. Nu erau aprinse decat cdteva lumini i a durat o clipa ca sd i se obifnuiasca ochii cu Tntunericul. Le-a auzit mai Tntai vocile ?i apoi i-a vazut. Billy stdtea foarte aproape de o femeie ro^cata sau, mai bine zis, ea stdtea foarte aproape de el. i radeau. N u trebuie sa -p pese; eti o proasta daca ip pasa. Billy nu e al tSu. Deloc. a r Ti trebuird cateva momente ca sd-i recapete, mdcar aparent, calmul. El o auzi coborand treptele de ciment fi-i-fdcu un semn cu mdna. Lilly Ti rdspunse Tntr-o manierd relaxata, spera ea. Nu putea sd fie sigurd pentru cd mintea Ti era arsa de o gelozie de necontrolat. C dnd ajunse acolo unde stdteau ei, pe marginea ghe|ii, femeia o privi ca i cum ar fi avut dreptul sd fie acolo. Lilly, vino sd Ji-o prezint pe Heather. N e cunoatem din liceu. A m fost prieteni buni Tn liceu, accentud Heather, tonul ei Idmurind cat de bund a fost prietenia lor. 80

Blonde fierblnft...
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 81 Din toamna Lilly va preda botanica la colegiul local, spuse Billy, parand a nu observa atenjia exagerata a lui Heather. Adevarat? Tntreba pe un ton indiferent aceasta. Lilly Tncepea sa se enerveze. Baiatul lui Heather este Tn echipa noastra de Tncepatori, sporovdia Billy fara a sesiza tensiunea dintre cele doua femei. C a la un semnal, un bdiat iei alergand din vestiar, tragand dupa el o geanta uriaa, i Lilly Ti reprima un geamat, Tnfigandu-i unghiile Tn palma. Billy junior sau ceva foarte asemanator le zam bea radios. Vreji sa mai patinaji i maine cu noi, domle antrenor? Tntrebd baiatul, privindu-l extaziat pe Billy. D a ... mai vedem maine. Mami, e bun, mult mai bun ca oricine altcineva! tiu, dragule, spuse m am a lui, aruncandu-i o privire lui Billy. Antrenorul Bianchich este unul dintre cei mai buni. Lilly Ti dorea sa o stranga de gat dar reui sa se stapaneasca, gandindu-se ca la noapte ea va dormi cu antrenorul Bianchich iar dulcea i placuta Heather n-o va face. A r trebui sa vii Tntr-o seara la cina, Billy, susura Heather. Mark s-ar bucura. Doamne, ce m i-ar piacea! exclama Mark radios. Promiteji-mi ca veji veni, domle antrenor! V-a arata colecjia mea cu jucatorii de hochei. Mami, i-ai spus de colecjia mea? Inca n-am avut ocazia, Mark. Vorbeam despre trecut. O , Doamne! Abia atept. S a prepari lassagna ta, mama! Este cea mai buna! Tji piaGea pe vremuri, nu-i aa, Billy? Tntreba Heather cu biandeje. Billy sesiza, Tn sfar?it, ca Heather nu vorbea de fapt despre cina. Muliumesc, Doam ne, era i timpul, gandi Lilly. Nu promit nimic. O sa vad ce pot sa fac, zise Billy ezitant, dandu-se un pas Tnapoi.

S3SKK 30IJRS0R 82 ................................................................................................ .......


C a i cum un pa s fnapoi a rp u te a -o refine p e Heather. Poate un tanc sa fie util. A fost piacut sa discutam, adauga el i apoi se Tntoarse spre Lilly. M ergem ? C a sa nu-i scape vreo remarca prosteasca de pe buze, Lilly le stranse puternic, dadu din cap fi zam bi larg. C e s-a Tntamplat cu tine? o Tntreba Billy Tn timp ce se Tndepartau. Nimic, raspunse Lilly, Tncercand sa se comporte matur. D e unde o cunofti pe Heather? U n timp am mers Tmpreuna la liceu... adica cajiva ani, spuse el ezitant. Unde vrei sa m ancam ? T u hotarati, raspunse ea pe un ton glacial. Doam ne, acum e?ti nebuna. Nu am vazut-o de ani de zile i, oricum, nu cred ca e treaba ta, Ti aminti el. D ar zam bea ?i Tncerca s-o sarute ?i a reuit pentru ca ea nu putea sa-i reziste. S-au sarutat Tn parcare i apoi ?i mai mult Tn maina, pana cand Bily a spus cu rasuflarea taiata: N -o voi face Tn maina daca pot sa te am Tntr-un pat Tn mai pujin de cinci minute. i-acum , fii cuminte! exclama, pornind maina. A condus nebunete prin ora Tn timp ce ea Tncerca sa-i recapete Jinuta decenta. Dar Billy a dus-o oricum pe sus Tn casa, ignorand refuzul ei, dominand-o Tn continuare cu stilul eu sunt barbat, tu eti femeie", ceea ce o facea atat de pregatita pentu sex Tncat ea a avut orgasm chiar Tn clipa Tn care a penetrat-o. Asta prima data. Iar dupa mult timp, satisfacuji de nenumaratele orgasme, au cinat Tn camera.

Blonde Tierbinfi...
----:------------- 83

CPLP3TQLOL17
3n ziua urmatoare, imediat ce Billy a plecat la terenul de hochei, Lilly le-a sunat pe Ceci i pe Serena spunand doar: A m nevoie de un sfat. S-au Tntalnit ca sa ia micul-dejun la Chocolate House", au gasit o masa retrasa i, dupa ce chelnerija a luat comanda, Ceci i Serena au Tntrebat imediat: C e s-a Tntamplat? O veche prietena. Aaahl au exclamat am andoua. La naiba! tiu ca n-ar trebui sa-mi pese atata timp cat eu abia am ieit dintr-o relajie urata i el are extrem de multe prietene de care sd Jin cont i... ce ea ce avem Tmpreuna acum este foarte, foarte Tntamplator... Dar aceasta veche prietena este o adevarata tarfa \ intra Tn el ca un camion. L -a invitat la cina. i, mai rau, are un baiat care seam and cu Billy, i atunci cand ham Tntrebat cum a cunoscut-o... O h, ascultaji aici! Au mers Tmpreuna la coaia timp de doi ani aa ca nu este chiar o aventura de o noapte. R e la p e astea lungi din timpul colii... zise Ceci stram bandu-se. Toa te sunt Tnvaiuite Tn nostalgie i tinereje pierduta i... Amintiri despre sex fierbinte de adolescenji, adauga Serena. Muljumesc, replica Lilly sec. Scuze. Ma gandeam la Je rry Jerzek, zise Serena melancolica. Era fierbinte. Nu cred ca a fost prea fierbinte, interveni prompt Ceci. Ai umblat cu el numai o luna. (Serena ridica din umerii acoperiji cu un al de camir, Tn timp ce Lilly am esteca

SQSflR JOIJRS0R
84 --------------------------------------------------------------------- -----zaharul Tn laptele ei, cu toate cS-l mai amestecase o data.) D ar sS revenim Lilly, tu nici nu tii daca-l vrei pe Billy... sau doar ceva a n u m e ... Ceva anumeP Tn mod sigur vreau. Muljumesc ca-mi amintiji. T u ai fost cea care mi-ai spus sa ma gandesc la aceti tipi ca la un vis de vara, adauga i Serena. D ar trebuie sa i putem, rosti Ceci, batand cu dege tele Tn tablia mesei. D e ce nu veniji am andoua cu mine la acest atelier de ceramica de langa W inton? M am a vrea sa aleg cateva din lucrarile de acolo pentru magazinul ei. N u v-a m propus pana acum pentru ca am crezut ca sunteji ocupate. Atelier era un num e nepotrivit. Studioul de ceramica sem ana cu un m uzeu de arta din Bilbao, Spania, numai ca era de dimensiuni mai reduse. Luke Manion a ieit sa le salute singur. Nici sojie, nici prietena, nici m acar un caine. Era malt, cu parul de culoarea nisipului, atletic, purtand sandale, ?ort i o cam aa cu m aneca scurta desfacuta pe pieptui bronzat. L e -a condus prin casa, vorbind diverse, descoperindi Tntr-un final, ca el i Serena aveau prieteni comuni. Le-a tumat un vin alb franjuzesc, pujin frapat caci ziua se Tncaizise, i apoi el i cu Serena s-au dus la depozit sa ia cateva vase. Ceci i Lilly se aezara pe o canapea, privind lacul. C re d ca Serenei Ti place, rosti Ceci. C re d ca se plac reciproc s a u ... cel pujin viziteaza aceleai e x p o z p de arta. i cum ramane cu Frankie? Vorbeti ca m am a lui. O tiu pe m am a lui. Ceci, doar nu crezi ca Serena va ramane Tn ora cu Frankie, nu-i aa? Nu.

Blonde IlerbtnJI... ---------------------------------------------- --------------------.-------- 8g


i el tie asta. Ei, aici nu sunt aa de sigura. Ei bine, o va afla destul de repede. Mai devrem e decat ne imaginSm, daca bSrbatuI cu maini de artist se va hotarT sS faca ceva. Mai bine zis, daca Serena accepts. Dar, atunci cand s-au Tntors, Serena era doar amabilS i, cand au Tntrebat-o, ea a raspuns indiferent, ISsand impresia ca-l considers pe Luke mai mult ca pe-un frate.

SQSKR 30I}RSQR
86 --------- --------

CHP3T0L3L12
S e a ra urmatoare a fost un adevarat dezastru cand Ceci s-a dus sS-l Tntalneasca pe Zuber la Tntoarcerea sa. C a liber profesionist, el fScea servicii pentru mai multe firme din ora i acum descarcase Tn docurile de la Tim b er Trail. E a nu ar fi trebuit sa se duca. El n-o rugase. i evident ca nu o atepta, pentru ca blonda subjirica i bronzata, cu sani mari, parea ca vrea sa-l violeze Tn plina zi. El nu se prea Tmpotrivea. Din fericire, Ceci parcase pe deal, vrand sa-i faca o surpriza. Mare surpriza. O or3 mai tarziu, cand Zuber a intrat la ea Tn cabana, Ceci Tntreba: A fost multa lume la petrecere? Nu. Numai cajiva tipi. Unul este proprietarul de la ..Denver Broncos". Numai cajiva tipi?!? C e vrei sa spui? Vreau sa spun ca am venit azi sa te Tntainesc proasta de mine i te-am vazut cu o persoana de la petrecere pe care nu ai amintit-o. O blonda bronzata care Tncerca s-o faca cu tine Tn picioare. O h, la naiba! exclama el. Nu am prea avut de ales. Era fiica proprietarului. Aa ca trebuia sa te culci cu ea. N -a m mai auzit aa ceva pana acum . O riginal... i nu cred ca {i-a trecut prin minte sa refuzi. B a da, m i-a trecut prin cap. Dar nu pentru mult timp, presupun. De fapt, ce e?ti? Un gigolo care, din gre?eala, a fost angajat sa pescuiasca?

Blonde fierbinfi...
-- ------- ------ -------- : --------------------------------------------------87'
Dumnezeule, Ceci! A fost numai o situate a dracului de imposibil3. i-au luat blestematul de pete ?i s-au dus acas3. Miss B londa-Cu-Sanii-M ari nu a r3mas s3 se culce cu tine pentru ultima oara? Nu, i-am spus c3 am o prietena pe care m3 due s-o vad. A v e a i una. In momentul Tn care a rostit cuvintele s-a simjit trist3. El nu mai spusese pr/efena niciodata pana atunci. i ea era destul de proastS ca s3-i pese. M 3 dai afar3? Tonul lui a f3cut-o sa fac3 o pauza dar, pentru el, era destul de uor sa aib3 fem ei, Dintotdeauna fusese. Exact, a r3spuns Ceci i a intrat Tn dormitorul ei, Tncuind u?a. Partea nerajionaia a minjii ei spera ca el s3 bata la ua ?i sa cear3 iertare. D ar el nu a f3cut-o. Barba|ii pot s3 fie a?a nite rahaji... rosti Lilly, turnandu-i lui Ceci Tnc3 un pahar de vin. Nu po$i s3 ai Tncredere Tn ei, zise Serena cu un oftat, oferindu-i lui Ceci Tnc3 o Tnghejata. Trebuia s-o vedeji pe ea, oft3 Ceci, cu ochii Tnroi|i de pl3ns. Frankie a spus c3 Zuber nu mai este el Tnsui. Noaptea trecut3 n-a baut decat dou3 beri. A fost la bar noaptea trecuta? exploda Ceci. * Numai pentru scurt timp, raspunse Serena, Tncer cand s3 dreaga gafa. Cat de putfn? i s3 nu minji. A m fost minjit3 mai mult decat pot suporta. Nu sunt sigura... Serena! O or3, sau aa ceva. A plecat singur? (S e re n a Ti evita privirea.) N u te deranja, Serena, zise Ceci cu un oftat. O ricum n-ai ?tiut niciodata s3 minji.

SHSHR 30I)R30R 88 .................................

... - .........

Tmi pare rau. N -a m vrut s3-{i spun. Cine a fost? Nu m 3 Tntreba, Ceci. T e rog. DacS nu-mi spui, nu voi mai vorbi niciodata cu tine. D e ce te chinuieti? Mai bine sa nu tii. B a vreau sa tiu. Uite, nu-mi pasa. Spune-m i! Miss Blonda-Cu-Sanii-Mari, rosti ea repede. Frankie a spus ca e divorjata de doua ori i obi?nuie?te sa-i faca de cap. Poate... Nu trebuie sa te scuzi pentru Zuber. Nu a refuzat niciodata Tn viaja lui sa faca sex, zise Ceci cu amaraciune. Barbajii gandesc cu sexul, concluziona ?i Lilly dezgustata. D e exemplu, Billy se duce maine sa cineze la Heather. Spune ca nu poate sa refuze. Ea i-a invitat paring. D e ce nu ai spus nimic pana acum ? Tntreba Ceci Tn timp ce-i umplea paharul cu vin. Pentru ca te simjeai groaznic i aveai nevoie de compasiune i... sunt aa de nefericita ca nu vreau sa vorbesc despre asta! rabufni Lilly. Fraza nu vreau sa vorbesc despre asta este retorica. Fiecare femeie tie asta. Tn cateva minute, Ceci i Serena au aflat toate detaliile despre Heather ?i Billy toate cele cunoscute de Lilly. Nu se poate ti daca prietenia lor a durat cincisprezece sau mai multi ani, Tncheie Lilly cu ironie, asta este Tn afara ariei mele de descoperiri. O h , Doamne! i ea este divorjata? Ceci uitase de propriile ei probleme. >i accesibiia. A r fi trebuit sa vedeji cum se lipea de pieptui lui Billy de cate ori avea ocazia. i ocaziile i le oferea el? C a sa fiu cinstita, el a cam evitat-o, rosti Lilly stram bandu-se. Pana la cina de maine. Expresia lui Lilly era jalnica. Putea sa parieze ca cina lui Heather era perfecta fa$a de Tncercarile ei de a gati. Conversajia urma sa fie calda i plina de umor, fiecare

Blonde Tierbtnft... ------------------------------------------------------------------------- Q9


cunoscand toate evenimentele locale. Dum nezeu Ti era martor ca nu putea sa gaseasca defecte referitor la felul cum arata H eather sau sanilor ei de clasd m ondiala. i Billy, care parea greu de cap ca un stalp la ma?inatiile ei. La naiba! La naiba! exclama Lilly i Tntinse paharul ca sa-i fie umplut cu vin. N -a r trebui sa-m i pese unde se duce la cina, aa-i? , Nu te uita la mine, zise Ceci, turnand vinul. Sunt Tntr-o stare Tn care nu-mi pasa cine se culca cu cine i unde o face. A m andoua s-au Tntors spre Serena, afteptand acele cuvinte de Tncurajare de care aveau nevoie. In loc de asta, Serena declara cu un ton ganditor: Eu cred c este r&u... Luke m -a Tntrebat i eu am acceptat, adauga ea repede, va za n d expresia mi rata a prietenelor ei. A facut-o? Ca nd? Pai, ieri, cand am fost la studioul lui. i apoi m -a Tntrebat noaptea trecuta, i azi din nou. Aa ca am spus da azi-dim ineaja cand mi-a trimis un buchet de trandafiri roz Tntr-un vas minunat pe care l-a facut el. Barbatul asta tie cum s-o faca! exclama Ceci, admirativ. >tiji, e foarte dra g uj... D ar tot aa e i Frankie, m urm ura Serena, vSdit Tncurcata. C e i-ai spus? CSl trebuie si-{i {in com panie Tn noaptea asta deoarece..' ei bine, tii tu. Hei, la ce sunt bune prietenele? Tntreba Ceci zambind. Voi min{i strangand din dinfi, dacd va suna. Multumesc, Ceci. Muljumesc mult.

SQS7IR 30IJRS0R 90 ------------------

CfIP3T0LaLt9
Era trziu cand Lilly a intrat Tn cabana i l-a gasit pe Billy uitandu-se la televizor. C e faci aici? Ai spus ca nu vii Tn timp ce sunt la Ceci. M i-am imaginat ca poate vii acasa. tii, nu vreau sa m a ce rt. C ine se cearta? Dar resentimentul vibra Tn vorbele ei pentru ca se surprinse gandindu-se cum Heather Ti va zambi lui Billy pe deasupra unui aranjament perfect de flori maine la cina. Ai baut cateva pahare, nu-i aa? C e va mai multe. Tji pasa? Ftacore?te-te. Bea ce vrei. Aa voi face, rosti ea nervoasa. i poate ca nu vreau sa ma racoresc. Barbajii vor mereu sa te racoreti dupa ce ei s-au culcat cu altcineva sau au de gand s-o faca. Hei, eu nu sunt Zuber! Ah, da, am uitat. T u nu faci sex la Tntamplare. El se ridica i se Tndrepta spre ua, spunand calm: T u vrei sa te cerji. Eu nu. Ne vom vedea cand vei fi treaza. Maine-seara? El se Tntoarse pe jumatate i Tntreba ironic: A r trebui sa spun da? Momentul ei de stinghereaia disparu ?i replica glacial: Poji sa spui ce vrei. El a deschis gura i apoi a Tnchis-o, ieind fara s-o mai priveasca. D upa o secunda ea i ftirile de ora zece ramasesera singure Tn camera.

Blonde Ilerbtnft...
----------------------91

CHPSTOLOL 20
3 n ziua urmatoare micul-dejun de la Chocolate House" sem dna cu un priveghi. Nici Serena nu era Tn stare sa se bucure total de amintirile ei din seara trecuta. Eti sigura ca Frankie nu te-a sunat? Tntreba ea pentru a zecea mia oara. Ai fost cam bdutd. Poate cd nu-Ji aminteti. Nu a sunat, ofta Ceci. Nimeni n-a sunat. D e aceea Tmi aduc aminte, bdutd sau nu. Nimeni. Punct. N -a sunat Tn timp ce erai Tnca acolo, Lilly? Nici pentru Lilly nu era prima Tntrebare referitoare la aceasta temd. Ceci se Tntinse peste masa, Ti puse m ana pe gura Serenei i vorbi foarte rar: Eti... sigura... pisicujo, ca Frankie... mai crede... ca soarele... rasare... i... apune c u ... tine? E l nu a sunat! M a simt Tngrozitor, murm ura Serena, lasandu-se sd alunece mai jos Tn scaun. Deci ai avut parte de pldcere, ranji Lilly. Faja Serenei se lumina Tn timp ce rosti: Luke are o barca cu panze splendida. Atunci du-te, rosti Ceci ironic. O barcci frumoasa cu panze. C e poji sa-Ji doreti mai mult? A vrea ca i Frankie sa aiba o barca frumoasa cu panze. Ceci o privi pe Serena pe deasupra cetii ei de cafea. Atunci cum para-i una. N -a putea! Sigur ca po{i. i ai putea s-l Tnve{i sd navigheze. Poate ar putea sd Tnveje i despre magazinele acelea din Paris.

SHSflR JQIjRSQR

92

....... -.................

......-

Serena scoase limba. A cum sunteji rele. Spune-i atunci cd ai admiratori. Oricum toji au fobia obligajiilor, zise Lilly. El ar fi, pesem ne, u?urat. O voi face. Atunci, din partea noastrd ai binecuvantarea sd te Tntalneti i cu Luke i cu Frankie. C a veni vorba, cum este Luke Tn pat? Eu nu a m ... vreau sd spun... nu simt la fel, se bdlbdi Serena, ro?ind. i a fost un gentleman perfect. Evident nu ca cei de pe aici, observd C eci. C a re se simt obligati sd onoreze orice propunere. S d nu fim prea rele, rosti Lilly calm. Nici una dintre noi nu a crescut la mdndstire. D e fapt... >tiu, tiu, spuse Ceci oftdnd. Eu T|i dddeam sfaturi acum cateva zile... La naiba! C ine vrea sd danseze Tn noaptea asta? Sa dansez la noapte este egal cu a -m i trece o fepu8 prin inimS, se gandea Lilly. D ar Ceci o privea a?teptand un raspuns j i ea Ti era prietena. Aa cd a dat din cap afirmativ. li voi spune lui Frankie sd ne Tntdlnim, adauga i Serena, radioasa. > i ne vom distra de minune, nu-i aa, fetelor? Mormdind Tn gdnd, Lilly schijd un zdm bet chinuit.

Blonde Tierbin|i...
-------- --------93

e a p s T O L O L 21

K fost o adevdratd surpriza sd auzim din nou de Heather, zise m am a lui Billy. Marlene Bianchich Ti arunca o privire fiuiui ei care stdtea la ud, {inand-o deschisa. Poate ca aceasta invita|ie ia cina Tnsemna cd va avea Tn curand nepoji. Heather i-a luat copilul de la hochei ?i m -a invitat, spuse Billy. Bdiatul ei a insistat atat de mult cd nu am putut sd refuz, adduga el. Bine, a fost drdguj din partea ta. Nu a fost draguj, Harold? Tatdl lui Billy Tncerca sa prindd cele cateva ultime minute ale tirilor. Harold! V om Tntdrzia! Oftand, tatdl lui Billy Tnchise televizorul ?i se sculd din fotoliu singura piesd de mobilier din casa care era a lui, cdtigatd dupd o bdtalie cu principiile estetice ale so|iei lui. Harold, adu-fi aminte cd Heather a fost Tntotdeauna punctuala. Grabete-te odatd. C u o privire lunga ?i suferindd, Harold Bianchich i-a luat jacheta sport de pe spdtarul unui scaun unde o pusese sojia lui i s-a Tndreptat spre ua. J i-a m spus cd m am a lui Heather a venit azi la m agazin? TI Tntrebd radioasd Marlene pe fiul ei. La naiba! exclamd Billy Tn gdnd. U neori chiar nu merita sS fii politicos. C e cred ele, cS vor hotan deja data nunp'i i vor alege m eniul? M ergdnd spre ma?ina el se uitd la ceas. U rm a sd fie o seard lunga. Billy i-a adunat forjele Tn timp ce mergea pe aleea pavatd cu cdrdmidd a casei lui Heather. Sim jea cd ar trebui sd fie Tnarmat ?i sd poarte o armurd cdnd va trebui sd find

SaSftR 30IJRS0H 94

piept atacurilor lui Heather i cruciadei mamei lui ca sd se cdsatoreasca. Voi sta douS ore, se gdndea el. Este destul ca sa nu p a r nepoliticos. A p o i a r trebui sM m a gandesc de p e -a cu m la o scuza pentru invitapile viitoare. Dar Heather l-a surprins din clipa Tn care a deschis ua. Era doar politicoasd. E a i m am a lui au plecat la bucatarie, lasandu-i singuri pe barbaji. Heather a adus bere rece, a pornit tirile la T V pentru Harold, i-a zambit fiului ei care-i arata colecfia jucatorilor de hochei lui Billy i apoi s-a Tntors la bucatarie. D aca Billy n-ar fi tiut mai multe s-a r fi relaxat. Dar armonia aceasta parca prevestea un dezastru Mark era fericit cd-l asculta cineva vorbind despre colecjia lui, tatai lui Billy urmarise tirile, bduse doua beri ?i nu i se ceruse sa faca conversajie. C e nu era Tn reguia Tn seara asta? Zumzetui conversajiei din bucatarie Tnsemna un raport armonios Tntre cele doua femei, Tntarit de poza de braj-la-braj cu care au aparut Tn u?a sufrageriei ca sa-i invite pe barbaji la masa. M am a lui a Tnceput sa porjioneze lassagna ca i cum ar fi preparat-o ea pentru marea familie fericita. Billy simji cum i se ridica parul pe ceafa. Lassagna a fost excelenta, la fel i vinul. C a desert, Heather preparase piacinta cu mure pentru care s-a scuzat ca fructele au fost congelate. Noua recoita Tnca nu a aparut", a explicat ea, sperand ca Tnghejata de vanilie preparata Tn casa va com pensa acest neajuns. Nu-i aa ca Heather este cea mai buna bucatareasa? exclama Marlene, privind radios spre gazda lor. N -a fost nimic special, raspunse Heather zam bind cu modestie. Am sa servesc cafeaua Tn veranda, adauga ea cu un zambet dulce, licuricii sunt aa de minunaji noaptea... Totul era perfect. Mult prea perfect. Nici tata nu se m ai grbete sa m earga acasa, se gandea Billy. RSm Sne num ai ca eu sa fiu interesat de o femeie ca Heather care tie sa gateasca, sa acponeze cu

Blonde Tierblnjt...
-------------------------- 95 ---------------------------------------------------------------------------------; ostentapa unei recunoateri academ ice i sS m anipuleze cu o abilitate machiavelica. N u m a i cS e u o vreau p e femeia aceea care nu tie sa gateasca, care habar n-are s3-$i ascundS sentimentele i nu se pricepe deloc sa m anipuleze. G andindu-se la Lilly a simjit cum Ti crete libidoul, i ?i-a baut repede cafea i lichiorul Tn timp ce Heather TI culca pe Mark. C a n d s-a Tntors ea, Billy s-a ridicat de pe scaun. Muljumesc pentru tot, spuse el. D a r trebuie sS fiu maine foarte devrem e la patinoar, aa c Sl mai bine plec. E u mai vreau o cafea, zise m am a lui. Este Tnca devrem e i trebuie s-o ajut pe Heather cu spalatul vaselor. D aca Billy trebuie s piece, pot sa v3 due eu acasa cu ma?ina, domnuie ?i doam na Bianchich? Ultimele tiri vor fi peste zece minute. Totul devenea Tnfiorator. M ultum esc Tnca o data pentru cind, zise Billy, Tndreptdndu-se spre ua de la bucatarie. N e vedem maine. Strabatand bucataria ?i holul cu pa?i mari, a ieit prin ua din faja i s-a oprit cdteva clipe Tn Tntuneric sim jindu-se ca i cum ar fi scSpat dintr-o capcana. Un zam bet i-a ridicat coljurile gurii. A cum trebuie s-o gasesc pe Lilly i sa vad daca mai discuta cu mine.

SHSHR 30IJRS0R 96 ------------------

CffP3T0LOL 22
3 n timp ce Billy lua cina la Heather, cele trei prietene se aflau Tn atmosfera vesela de ia Birch Lake Saloon". Ceci era hotdrdtd sa-l uite pe Zuber \ se comporta ca atare. Purta o rochie de bum bac stransa pe corp, care-i lasa spatele got, i toji barbajii visau sa-i desfaca legaturile roi de mdtase. C u trecerea orelor, parea ca bateristul din orchestra urma sa fie cel fericit. Ceci statea Tntre picioarele lui desfacute i el bdtea toba cu dexteritatea data de talenl i de cateva prize de cocaina. Ea pdrea sd se simta bine, daca te luai dupa sdrutarile fierbinji pe care i le dadeau. El se simjea, Tn mod evident. C a nd s-a ridicat la un momenl dat ca sd se Incline, erecjia lui era vizibila, din orice unghi al barului ai fi privit. Lilly stdtea cu Frankie i cu Serena la masd. Ei erau ocupaji sd u?oteasca Tntre ei i Lilly era ocupata sd refuze toji barbajii care veneau s-o invite la dans. Privindu-i ceasul, se hotdrT sd piece peste doudzeci de minute, avdnd Tn vedere cd Ceci nu ar fi observat, atata timp cat stdtea cu gura lipita de buzele bateristului. Ridicandu-?i privirea, a observat ca Luke venea prin muljime i a Tncercat sd prindd privirea Serenei ca s-o avertizeze. D a r aceasta se uita la Frankie i-i zam bea drdgastos. Era unul din acele momente cand Lilly i-ar fi dorit sa o Tnghita pamantul. Luke se opri langa ei, cu ochii la Serena. M -am gandit cd am sd te gdsesc aici. Frankie se uita la Luke, apoi la Serena care se albise la faga, apoi din nou la Luke. Frank Aronson, rosti el cu o voce neutra, Tntinzdnd mdna. Luke Manion.

"

.........

Blonde lierbinfi... -----37

Cei doi barbaji i-au strans mainile. v a deranjeaza daca m a aiatur voua? FarS sd a?tepte un raspuns, Luke se aeza langa Lilly. Bei ceva? C a nd Luke dadu afirmativ din cap, Frankie chem a chelnerija. M acar dacS a fi piecat cu cinci minute m ai devreme, se gandea Lilly, observand privirea rece a lui Frankie. Tn timp ce Luke Ti a?tepta bautura, au vorbit despre orchestra i despre muljimea care venea Tn ora? Tn fiecare vara. D upa ce ?i-a primit ginul, Luke a privit-o pe Serena. les cu cajiva prieteni maine seara. Trebuie sa vii. N -n u tiu... s-a balbait Serena. A veam alte planuri. Studioul de pe Bass Lake este al tau, nu-i aa? (Frankie se Tntoarse de la Luke i se adresa Serenei.) Mama ta prezinta lucrarile lui Luke Tn magazinul ei? D a... adica...vreau sa spun... da. A cum cateva zile Serena a venit i a ales cateva din vasele mele, zise Luke, leri ne-am plimbat cu barca cu panze, mai adauga, Tn ofensiva lui nevinovata. Injeleg. (Expresia lui Frankie era impenetrabiia.) AJi avut vant bun pe lac? Excelent. Trebuie sa vii uneori cu noi. Ai caiatorit vreodata pe lacul de la W oods Regatta? D e doua ori. Eu i cu varul meu am participat deseori. Este o cursa periculoasa. Navighezil? Din vocea lui Luke razbatea o unda de disprej. Putin. T rebuie sa vii sa Tncerci barca mea. Fiecare silaba era provocatoare. Frankie avea de-a face aproape Tn fiecare saptam&nd cu oameni certareji. El nu trebuia sa dovedeasca nimic nimanui.

SaSfiR 30TjRSQR 98 -----------------------------------------------------------------------------------------


Pesemne ca munca nu-mi va permite. Dar TJi muljumesc pentru invitajie. Vrei sS dansezi, Serena? Tntreba Luke, ostentativ. Nu, muljunnesc. Am venit cu Frankie, raspunse ea, Tncercand sa-i zam beasca. D u-te i danseaza. Voi atepta. Nu vreau. E i... cred ca va trebui sa-Ji gaseti o alta partenera Tn seara asta, observa Frankie calm. C a i cum aparijia lui Luke nu ar fi fost destul de deranjanta, dl. Dockers a ales tocmai acel moment ca sa-i traga un scaun i sa se aiature lor. C e beji? a Tntrebat el binedispus, salutand-o pe Lilly i chem and o chelnerija. Arataji toji ca ?i cum aji avea nevoie de o bautura. Conversajia care a urmat a fost penibiia, cu toate c8 dl. Dockers nu a observat deoarece era Tn concediu, bause toata seara i prefera sa-?i auda propria voce. A fost nevoie de toata diplomajia lui Lilly ca sa refuze invitajiile lui repetate la dans i, atunci cand s-a ridicat ca sa ceara orchestrei un anumit cantec, ea a profitat de ocazie ca sa scape. Daca Ceci i Serena ar mai fi avut nevoie de compania ei, i-ar fi parut rau. Nu mai era Tn dispozijia sa fie politicoasa. A Tncercat, dar nu a fost Tn stare sa-i abata gandurile de la Billy i Heather. Era aproape. miezul nopjii. Pesem ne ca Heather TI avea acum la ea Tn pat.

Blonde fierbinji...
----------------99

eHP3T0LOL 23
C a n d a intrat Tn local Billy s-a lovit de Zuber deoarece acesta, mai mult sau mai pujin, bloca intrarea. Arata Tngrozitor. Cdnd a privit prin said, Billy a observat ca Ceci stdtea confortabil pe genunchii bateristului; Asta mirosea a rdzbunare. A cercetat cu privirea toate separeurile d e -a lungul perejilor, cautand-o pe Lilly. Intr-unul erau toji Tmpreund, Serena, Frankie, olarul acela bogat pared Luke i dl. Dockers. Lilly nu era. Nu este o noapte bund pentru nici unul dintre noi, a mardit Billy, gdndindu-se cd Lilly plecase deja cu cineva. Depinde, zise Zuber cu o voce aspra, fara sa-i ia ochii de la Ceci. Mai Tntai avem nevoie de un pahar, propuse Billy, cunoscand semnificajia acelui ton. Sau de vreo zece, replica Zuber privind cum Ceci TI saruta pe baterist. Ai dreptate... sau chiar de doudzeci... Tocm ai am sosit de la Heather de la o cina cu parinjii mei. intr-adevar? Puteam sd vdnd bilete. Heather juca rolul fetei d in tr-u n -o ra ? -d e -p ro v in c ie -c a re -o -T n ta ln e ? te -p e -M a rth a Ste w a rt- i-fa ce -p e -a m e rica n c a . C u toate cd era trist, Zuber nu se putu abjine sd nu zam beascd. Tji baji joc de mine. Heather? In carne i oase. Am mdncat pldcintd cu mure i Tnghejata facuta Tn casa. Pariez pe doud mii de dolari cd le-a facut m am a ei. Probabil cd ai dreptate, dar nu m -am apropiat suficient de mult ca sd Tntreb. Vorbind de apropiat...

SHSfflR I05R50R

100

------------------------------------------------- ------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

El arata spre Ceci care se topea Tn brajele bateristului. M 3 gandesc sS lovesc serios, mdrdi Zuber. S -a r putea ca ei sa nu-i placS. Nu m -am gandit s-o Tntreb. Derbedeul de baterisl m i-a Tncalcat drepturile. DacS vorbeti serios despre mcSlcarea drepturilor; ai cu adevarat nevoie de ceva de baut. (Zuber nu se ciinti.J Acum , adaugS Billy, tr3gandu-i pe Zuber spre bar. D a r nu au fScut mai mult de zece pa?i ?i Zuber a schimbat direcjia, Tndreptandu-se spre orchestra. La jumatatea distanjei, Frankie i-a taiat calea lui Zubei ?i ?i-a desfScut brajele. lncetior, spuse el, tiind ce putea sa faca Zuber la furie. Les ?i Larry nu vor sS le distrugi barul. Nu m3 ating de barul lor. La o parte. Era surprinz3tor cat de repede se puteau mica fraji Siminich atunci cand trebuia. Vino, domle. (Les Tndes3 c3teva JigSri Tn buzunarul c3m3ii lui Zuber.) Caimeaz3-te. Orchestra Ti termin3 oricum programul peste un sfert de or3. Poji sa te ocupi atunci de afaceri. Billy Ti ad3ug3 ?i el muchii la baricad3. Nu merits, Nick. Toji cei patru barbaji se plasarS Tntre Zuber i orchestra, astfel Tncat Ceci s3 dispara din campul lui vizual. O clip3 nimeni nu s-a micat. Nimeni n-a vorbit. Peste ei se revarsa o mare de zgom ote. Apoi Les a aprins bricheta i a ridicat-o spre Zuber. A mai trecut o clips. Zuber a bSgat mana Tn buzunarul de la cama?a, a scos o JigarS, i-a pus-o Tn gura i s-a aplecat spre flacara care pSIpSia. Mult mai tarziu, cSnd Billy i Zuber au ieit din biroul frajilor Siminich, a durat cateva clipe ca sS se obinuiasc3 cu lumina. Localul era gol.

Blonde Kerbinfi...
---------------------------------------------------------------------------- 101
La naiba, a murmurat Zuber. M ergem acasa? Billy a ridicat din umeri. Nu cred. D ar tu? Nu. Ai nevoie de ajutor? Zuber a zambit. Nu. Fa dragoste i nu razboi, asta-i motto-ul meu. Billy a ras. S una bine.

SHSHR IG U & S eR

102 -----------------

(ZnPJTQhUL

24

C a n d a intrat Tn cabana lui Ceci, Zuber era linitit. A ajuns la veranda Tnainte ca bateristul sa fi ie?it de tot din pat. La naiba, Zuber! a strigat Ceci, sarind Tn picioare i stand ca un nud al pdcii Tntre Zuber i bateristul cel blond. S 3 nu Tndrazne?ti sd mai faci un pas! Nu vreau sa te deranjez, omule, rosti Zuber, amuzat. i n-am nimic Tmpotriva ta, dar doam na asta este... Hei, nu trebuie sa fugi fdra sa te Tmbraci! Dum nezeule, oprete-te o clipa... chiar mi-a pldcut cantecul tdu acela... Hei, pantofii, omule! Nu-Ji uita pantofii! Un zdm bet larg i se Tntinse pe faja cand Tncepu sd se clatine. DraguJ tip, afirmd el, urmarind cu privirea silueta bateristului care fugea. R apid... este cu adevarat rapid. O clipa mai tdrziu se auzird uile trantite de la veranda. C E D R A C U C R E Z I C A F A C I? Hei, nu |ipa. Sunt aproape de tine. D u-te la dracu! |ipa Ceci fard sd se poata controia. (Zuber cazu pe pat i rdmase acolo Tntins pe spate.) te?i, lua-te-ar dracu! (Ceci Tncepuse sd tremure de furie.) M a auzi? El Ti zdm bea. T e aud toji din jurul lacului. Probabil cd se aude ?i Tn ora. Nu vei ramane aici! Nu vei ramdne! Nu vei ramdne! Ceci Tncerca sd-l traga de braj, dar el nici nu se mi?ca. C a nd Tncepu sa-l loveasca cu pumnii, el o apuca de Tncheieturile mainilor, o ridica peste el i o arunca pe partea dinspre perete a patului. Escaladandu-I pe branci, ea-l lovi Tn faja cu toatd puterea. El Ti scuturd capul i inspird addnc. Doam ne, relaxeaza-te!

Blonde nerbtnft...
-- -------------------------------------------------------------------------------- ,---------------------------------------- ---- ----------------------------------------- 1 0 3

D ar cum ea-?i facea vant pentru o alta lovitura, el se mica uluitor de repede ?i o tranti pe pat, cu brajele de o parte fi de alta a corpului. N u m a lovi, murm ura el, Jinand-o strans. Sunt Tntr-o dispozijie foarte buna. Eu sunt Tntr-o stare groaznicS, daca nu ai observat. Nu este ziua ta ca sa prime?ti cadouri. Trebu ie sa faci o rezervare, porcule! Scuze, replica el. A m uitat sa sun. i ai mai uitat sa nu-Ji deschei pantalonii noaptea trecuta, i noaptea de dinainte, i noaptea de dinainte de asta! Uite, Tmi pare rau de tot ce s-a Tntamplat. Da, i mie. Al dracului de rau! Mi-ai lipsit. E a l-a privit cu furie. Noaptea trecuta am fost acasa. N-ai sunat. Tmi cer scuze din nou. (Lasandu-i Tncheieturile, se aeza pe marginea patului i-?i freca ochii cu mainile.) C e vrei sa fac? D e ce nu ai facut nici un nenorocit de gest de Tmpacare? (Ceci ofta.) C e v a ... la naiba! Nu ?tiu ce puteai sa faci - nu tiu ce-a? putea sa fac eu! El o privi peste umar. IJi p ro m itsa fiu ... Nu Tncerca sa m a proste?ti, Zuber. Pentru D u m nezeu, nu sunt cazuta din copac. Uite, voi Tncerca sa fiu mai cuminte. C e crezi? Voi Tncerca cu adevarat. E a se Tncrunta. V a trebui sa-mi piateti. Spune cum . Ceci bause prea mult Tn noaptea asta i dansase prea mult. Risipise prea multa energie ca sa se razbune. Mai tarziu. Sunt prea obosita ca sa fiu creativd. T e superi daca ma culc?

SaSKH 30IJRS0R 104----------------------------------------------------------------------------------------- N u .d e ce n-ai face-o? Oricum l-ai speriat pe Doug. N -o spune a?a. Aa cum ? A ?a cum ar face-o orice tampit. Scute?te-ma, Zuber. Dintre toji oamenii, tu nu dai un ban pe argumente morale. El expirS puternic. S -a marcat. Ai marcat pe dracu! Indiferent ce spui, nu vreau sa ne certam. Tncepu sa-i descheie cama?a. Cand i-o scoase, Ceci vSzu zgarieturile de pe spatele lui ?i simji ca se sufoca de furie. Iei, rosti ea cu o voce glacials. C e am mai fScut acum ? la-Ji zgarieturile alea de pe spate i pe tine i ie?i din casa mea. Ceci s-a dat jos din pat i el n-a Tncercat s-o opreascS. Apucand o cuvertura, ea s-a dus Tn dormitor, a Tnchis u?a i s -a bSgat Tn pat. Nu-i piacea sS doarm S Tn dormitor, dar nu putea dormi Tmpreuna cu Zuber. Nu a cu m ... cand TI dorea, cu zgSrieturi i cu toate celelalte.

Blonde fterbinfi...
----------------- 105

CaP3T0L3L 25
C a n d nu a vSzut-o Tn local, Billy s-a gandit cS Lilly s-a dus acasa cu cineva. Nu s-a gandit ce sd faca Tn cazul asta. VSzand ma?ina cu numar de Illinois parcata langa casa ei, s-a Tntrebat daca ar putea fi a fostului ei so{. Trebuia sd piece. Dar, dimpotriva, a stins farurile camionului, a coborat ?i a ramas Tn Tntuneric privind-o pe Lilly i pe barbatul care statea Tn faja ei, band vin i discutand. Cine era el? C a n d sosise? C i t ram anea? Impulsul sa intre Tn cam era lui Lilly i s-o Tntrebe era intens. D a r el era mai prudent decat Zuber sau, poate, faptul ca relajia lor era noua TI dezarm a. A continuat sa priveasca cu toate ca, pana cand s-au dus la culcare, a stat cu respirajia taiata Tn timp ce Lilly i-a aratat bdrbatului cam era sa. C a n d a Tnchis ua Tn urma musafirului ?i s-a dus Tn dormitorul ei, a Tnceput sa respire din nou. D a r a ramas sa atepte afara, pentru ca nu avea Tncredere Tn nici un barbat care se afla aproape de Lilly. A ateptat o ora. C a un adolescent infatuat, s-a gandit el. Apoi a mai a?teptat o jumatate de ora. Numai ca sa fie sigur.

SaSflR 30I)R0R 1 0 6 ---------------

CKP3T0LOL 26
Frankie i Serena erau culcaji pe spate fara sa se atingd Tncercand sa nu arate unul celuilalt ca erau treji. S e Tntorsesera la Frankie acasa fara sa vorbeasca despre Luke, au facut dragoste fara sd vorbeascd despre Luke, ?i acum stateau Tn Tntuneric gandindu-se sd nu vorbeascd despre Luke. Serena a stranutat. Frankie ar fi putut spune Te-ai trezit? dar nu a facut-o. A oftat, scojand fdrd sd vrea un sunet surd. Nu pot sd nu vorbesc despre asta! a explodal Serena. El se prefdcea cd doarme. lau puca, arma, pistolul indiferent cum numeti tu ce e Tn tocul dla ?i trag dacd nu spui ceva! tiu cd nu dormi! a izbucnit ea cu un ton exasperat pe care el nu-l mai auzise pand atunci. El tot se mai prefdcea cd doarme. Serena i-a tras picioarele peste m arginea patului ?i a Tnceput sa se ridice. M -am trezit. E a s-a Tntors dintr-o micare. Vreau sd vo rb im despre... Tipul cu barca cu pdnze? Da. Nici ea nu reuea sd-i pronunje numele. Nu am nici un drept asupra ta. Poji sd te vezi cu cine vrei, rosti el fdrd intonajie. D acd eti supdrat, spune-m i. Vorbe?te-mi. Nu e nimic de discutat. T u vei pleca la sfdritul verii Teu voi ramdne aici. T ie nu-Ji place Ely, iar mie Tmi place Despre ce vrei sd discutdm?

Blonde Tierblnfi... ------- ---------------------- ; --------------------------------------------- 1Q T


Tn ochii ei apdrurd lacrimi. Nu tiu, murm ura ea. El o privi lung i apoi se ridica cu o micare piina de grajie a corpului sau muscuios, o lua Tn braje i se rostogoli cu ea Tnapoi. Nu plange, opti el, Jinand-o strans. M i-ar piacea sa ramai. D ar nu cred cd vrei. Aa ca nu mai am speranje. Tmi pare cu adevarat rau din cauza lui Luke, spuse ea, tergandu-i lacrimile, privindu-l cu ochii ei imeni. E draguj, dar nu e ca tine. Frankie zambi. D ifera de mine cu aproape cinci milioane de dolari. N u-m i pasS de bani. Ba sigur ca-Ji pasa. b a r e Tn regula >i eu am lucruri la care {in. T o ji m a c re d o materialista... i... superticiaia... Mie Tmi placi a?a cum eti, spuse el cu blandeje. Eti perfecta. A putea ramane Tn Ely... sunt aproape sigura ca a putea. Hai sa nu mai vorbim despre asta acum . Pentru moment sunt fericit i cu o singura zi. Eti sigur? (E a ofta.) tii, eu sunt un fel de p e rs o a n a -ca re -d u r e a z a -o -z i. El tia asta. D e aceea ea nu ramanea niciunde mai mult timp. Bine, concluziona el. Atunci totul e bine. Suntem amandoi nite p e rs o a n e -c a re -d u re a z a -o -z i. Sunt Tndragostita de tine, ?opti Serena timid. (Inima lui batu mai tare.) M-ai auzit? Tntreba ea, vazand ca Frankie tace. Da, raspunse el, respirand adanc. T u m a iubeti? Frankie Ti netezi fruntea cu varful degetelor, cautandu-i cuvintele. Pentru ce merita, te iubesc.

S33KR leijRses
1 0 a ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------- ^

Nu este prea romantic, se stramba Serena. (Ti Tncreji nasul.) Niciodata pana acum n-am spus cuiva ca-l iubesc. El nu voia sa fie cinic, dar un barbat cu meseria lui era direct. DacS-l iubea, el se Tndoia cd va dura mult. T e iubesc cum iubesc adancul oceanelor i maty mea munjilor, panS cdnd rocile se topesc de soare..., spuse el bland, amestecand poejii, crezand fiecare cuvant. Zambetul ei Ti mangaie inima. Eti aa de dulce, murmura ea. Acum tiu ca totul va fi bine. Este aa de piacut sa fii Tndragostit! Este aa de piacut sa faci dragoste te-ai supSra... tiu ca e tarziu dar dacS tu ... El Ti Tntrerupse tirada cu o sdrutare i, cand gura lui a pSrasit buzele ei, erau din nou fericiji amandoi. Era diferit sd faci dragoste cand cuvantul dragoste a fost spus cu un alt sens decat obi?nuitele cuvinte despre dragoste. Parea sd fie o nouS profunzime, o perm anenja a relajiei lor, o JarS virtual^ a varstei adulte Tn care nu mai intrasera pdnd atunci. i ca nite pelerini noi Tn Jara unde curgea lapte fi miere, s-au umplut de placere i s-au simjit bine. Mai spune-mi cd m a iube?ti, murmura Serena, cu brajele dupS gatul lui Frankie, ritmul trupurilor lor topindu-se Tntr-un flux i reflux de fericire. Mai spune-mi de o suta de ori... De o suta de ori, scumpo. D e o mie de ori te iubesc, rosti el Tncet i fierbinte, dorinja carnala acoperind orice griji legate de constanja Serenei. Nu m -am simjit niciodata ca acum ... O , D oa m ne ... Ah, Frankie! Doam ne, ce dulce i buna este, se gandea el, simjind c3-i pierde capul. D um nezeule Atotputernic, se mica exact aa cum trebuie... Oh, o sS -m id a u drumul... Aaaaah!

Blonde lierbinfi...
------------------ 109

CKP3T0LOL 27
C a n d Ceci s-a trezit de dimineajd, l-a vazut pe Zuber dormind Tntr-un scaun pe care-1 trasese Idnga pat. C dm a?a Ti era Tncheiatd pana sub bdrbie, picioarele lungi erau proptite de pat. A vea o bucata de hartie Tmpdturita Tn poala ?i alta, pe care scrisese num ele ei, Ti acoperea faja. S -a trezit cand a ridicat-o. Desfacand hartia, ea a citit: Voi plati tot ce vrei. Tu eti eful. C a i c um ... se gandi ea, dar nu a reu?it decat sa zam beascd. Tn afard de asta, era o dimineaja minunata, Zuber era la fel de minunat ca Tntotdeauna, ?i ea avea nevoie de sex. Sprancenele ei se arcuira a Tntrebare. C e este? Tntreba Zuber. C e -a i sa faci daca am o lista lunga? O vom lua de la Tnceput. Bine, depinde numai de tine de unde vrei sd Tncepem ... C a m a ?a asta arata drdguj aa, Tncheiata pana su s ... C re d t il se va uda dacd facem baie Tmpreuna... D acd vrei s-o scot, o voi face, propuse el cu un zdm bet care-i lumina faja. To t ce spui tu. Poate cd a putea sd spdl urmele de unghii de pe spatele tdu. T e rog. i voi fi stapana ta o saptamana Tn total apte zile cdnd eti Tn ora. Nu Tn public. La naiba, chiar i Tn public! El Se strdmba. Vrei sd m d superi?!? Zuber tdcu o clipa, cu buzele stranse, gdndindu-se.

SSSfflFl 3OIJKS0R
110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

D ar facem baie acum, da? E a dddu afirmativ din cap i Zuber se ridica Tn picioare ranjind: Tocm ai am Tncheiat o afacere. E a se Tntinse lene. Tmi place ca ap a de baie sa fie calda, dar nu prea fierbinte. Tmi amintesc. i fdrd spumant. Ai dreptate. Urasc gustul spumantului. i ni?te sue de portocale. M i-ar piacea nite sue de portocale Tnainte. Bine, bine. Imediat! Ea zdm bea. Nu te vei plange chiar deloc? Ardt eu a prost? Tn cinci minute trebuie sd te am. Sau, pentru ca te cunosc, mai degraba trei minute. S -a dovedit, Tnsa, cd era nevoie sd atepte vreo zece minute deoarece instalajia de apd din cabana era veche i abia curgea. D ar dacd o ateptase pe Ceci toatd noaptea putea sd mai a?tepte cateva minute, i nu voia sd se planga deoarece considera cd ea TI va ierta. C u m rdbdarea nu era trasatura ei definitorie de caracter, Ceci s-a dus Tn baie cand cada era numai pe jumatate plina i a ramas Tn prag, bdtand nerabdatoare cu degetele Tn tocul uii, m icandu-se de pe un picior pe altul. A u trecut cinci minute, s-a plans ea. Bea-Ji sucul, a spus el, fdrd sd se Tntoarca. Aranja doua prosoape pe suportul de deasupra cazii. A cum nu am chef. Atunci TI beau eu. E a TI privea cum aeza prosoapele unul langa altul i se Tntrebd cat de bine TI cuno?tea de fapt pe Zuber, chiar dupd lucrurile intime pe care le-au Tmpdrta?it. D a r el s-a Tntors ?i i-a zdmbit, i atunci ea a primit rdspunsul. Nimeni n-o zdpdcea aa ca Zuber.

, -----------------------------------------------------------------------------------------------

Blonde fterbtn)t...
m

E destulS apa, decise ea, nemaifiind Tn stare sS atepte. Aruncandu-i halatul pe podea se apropie de el i Incepu sa-i desfaca nasturii de la cam a?a. Zuber o ajuta, stand cu spatele spre perete cand ea intram cada. Ceci observa i-i zambi. Eti Tntr-adevar dulce. Daca spui tu... C u m este temperatura apei, doamna? Tntreba el, intrand langa ea Tn cada. La fel ca tot restul, murm urS ea, strecurandu-?i piciorul Tntre picioarele lui. i acum sa vedem ce vreau s3 faci, opti. S a vad cum e sS-Ji dau ordine timp de o saptamanS. El gem u pujin. Ai spus ca voi putea! El Ti arunca o privire care spunea n u -c r e d -c a -v r e iasta. Sau, dacS vrei, putem uita asta. S a uitam ce? Tntreba el prudent. Despre sex. M i-a tost frica ca asta vei Tnjelege. Aa ca da-mi nite ordine. S e pare ca te opui. Te rog, te rog frumos, dci-mi ni?te ordine. A a e m ai bine. Nu sunt sigur c& ea nu a meritat, marai aruncandu-i o privire fioroasa. Ceci ridicd din sprancene. Nu cred c-ai vrea sd tiu. El expire lung i meet Tn sem n de resemnare. Spune-m i ce vrei. C e -a i zice de un pic de entuziasm ?... Privirea pe care el i-o aruncS o f&cu deasca. se rSzgSn-

el,

SHSfflR 30IJRS0R
112 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Bine, entuziasm, Tntr-adevSr, nu este cuvantu potrivit, admise ea bland. Cred ca acel cuvant pe carev re a u e ste ... S E X ... (Aplecandu-se spre ea, o ridica i o aez2 peste penisul lui tare ca piatra, pentru ca Tn urmStoarea secundS, cu o mi?care scurta ?i fermd a oldurilor, s-c patrunda panS la rdddcina.) tiu ca TJi place i am sS-Ji dau p .. .3 pana cand ai sa te saturi! M mm mmm !

Blonde Ilerbinji...
------------------ 113

CHP3T0L3L 28
3 n dimineaja aceea Billy a format de dou ori numarul lui Lilly dar a Tnchis Tnainte ca ea sa rdspundd. D upa aceea s-a dus la serviciu i a Tncercat s3 nu se gandeasca la bdrbatul cu care pesem ne ca servea micul-dejun. Acest exercijiu nu a durat mult timp. A ridicat receptorul telefonului din m agazin ?i i-a format din nou num&rul. Billy! Privete cine a venitl striga m am a lui. Heather i mam a ei Ti f&ceau sem n cu msma. S -a uitat la ceas: apte i jumatate! Billy! Vino sus i spune buna-dimineaja! striga mam a lui. Nu era deloc bun&, era o dimineaja nenorocita. Poate ca Lilly se culcase cu tipul ala din Illinois fostul...? Nu era un gand placut. [nnebunea de gelozie, el, care nu fusese niciodata gelos Tn via{a lui. i acum trebuia sa o suporte pe zdmbitoarea Heather \ zambitoarea ei mama i zambitoarea lui mama. tiu acum cum se simte un animal prins in capcana, se gandea el, Tndreptandu-se spre ele. D oam na Drollet ne-a invitat sambata viitoare cand se o rg a nize a za m icul-dejun cu clatite pentru echipa de hochei. Nu este draguj? ^ 1-am spus mamei ca tu nu ai vrea sa participi la acest program prostesc cu toji copiii care joaca hochei i cu parinfii lor, rosti Heather, dar... Desigur ca ar vrea, o Tntrerupse doam na Bianchich. Noi am sprijinit Tntotdeauna aceasta sarbStoare. Nu sunt sigur, mama, l-am promis lui Zuber ca mergem la pescuit Tn ziua aceea. Prostii! J ie nu Ji-a scapat niciodata asem enea eveniment. A m mers prima data cand lasci-ma sa mS gandesc aveai ase ani i...

SaSftB 30I}R30R 114 ------------------------------------------------------------------------------- --------- DacS ai alte planuri, Billy, Ti voi spune lui Mark cS poate sa participe cu tine Tn alt an. (Heather zambi trist.) Abia a?tepta sa stea cu antrenorul lui. Billy! M am a lui TI privea cu ochii Nu era nici o scSpare. Poate ca Zuber i cu dupa-m asa, rosti el, oftand. Zambetul mamei lui aparu Fetelor, ne Tntainim la Harold Ti plac clatitele. mijifimine o putem ISsa pentru instantaneu. primarie la ora noua. i lui

E?ti aa dulce, Billy!... Mufjumesc. (Zambetul lui Heather era prea fals ca si-1 liniteasca pe Billy.) N e vedem la terenul de hochei. Mark nu se mai oprete vorbind despre tine cum te-ai jucat cu el asearS i ca a fost a?a, ei bine, m inunatl... Ne-am simjit bine, nu-i aa, Billy? Ethel, fiica ta este o adevarata bucatareasa. A facut chiar i Tnghejata. Pe cuvant! Din fericire Billy nu a fost nevoit sa raspunda pentru ca mam a lui a Tnceput un schimb de rejete de Tnghejata, dandu-i lui Billy posibilitatea sa dispara. Heather urma sa fie o mare problema acum , ca se Tntorsese Tn ora. i abia Tn aceasta clipa putea Tnjelege de ce Charlie Trum ble fugise cu secretara lui: Heather era a naibii de plicticoasa! V a trebui sa aiba o discujie directa i dura cu m am a lui. N -a ve a decat s-o simpatizeze Tn v e d pe Heather. D ar el nu participa la acest joc.

----------------- 115

Blonde Iterbinft...

CKP3T0MLL 29
T o m Schaum berg era unul dint re avocajii care o ajutasera pe Lilly cu divor^ul. Prim avara trecuta, cand ?i-a exprimat interesul sa viziteze Ely, ea l-a invitat politicos, fara sa creada ca el o va face vreodata. A fost mai mult decat surprinsa sa-l gaseasca Tn faja cabanei ei, cand se Tntorsese seara trecuta. D a r el s-a dovedit a fi o com panie placuta la un pahar de vin i un perfect gentleman. N u avea de gand sa stea mai mult de o zi-doua, asta daca nu o deranja. Tre bu ia sa ajunga, de fapt, la o petrecere la Giants Ridge pentru un turneu de golf, dar se abatuse din drum ca s-o viziteze. A invitat-o sa mearga cu el i l-a refuzat politicos. Totul a fost foarte civilizat. i Ti fusese dor de Billy Tn fiecare mom ent al serii. Va suna? se Tntreba ea. Sunase oare noaptea trecuta? C u toate ca poate a petrecut o searSt splendidS la H e athe r i nu va m ai suna niciodatS. A tras telefonul Tn pat, ?i-a acoperit capul cu cuvertura i a sunat-o pe Ceci pe care putea conta sa-i spuna despre perspectiva Tn ceea ce privete sexul i funcjia convenjionalutiia a barbatului. Zuber a raspuns la telefon: Neajal Imediat... G rozav! C e ci i Z u b e r s-a u fmpacat. E u sunt singura fara un barbat! Eti morocanoasa, a intuit imediat Ceci. Nu sunt morocanoasa. Sunt privata de sex, raspunse Lilly, hipersensibiia i irascibila. T u pesem ne ca ai avut o noapte grozava, \ pun pariu ca i Serena la fel, Tn timp ce eu am dormit singura. Cheam a-I. Nu! El a fost cel care s-a dus la cina cu vechea lui prietena.

S3SHR JOIjRSOR
116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cui Ti pasa? Suna-I ?i invitS-l. Lilly ofta. Chiar daca a vrea, nu pot... am companie. La pat? La naiba! D aca a? fi avut pe cineva Tn pat nu a f deprimata sexual. Cine e? (>i Lilly explica cine era musafirul.) Ti spun lui Zuber numai aa, ca sa afle Billy. Cre d ca te-a cautal noaptea trecuta. Eti sigura? Cand? Deja dimineaja devenise mai luminoasa. Tarziu. Nu eram prea treaza, aa ca nu sunt sigura. Voi v-aji Tmpacat? Avem o Tnjelegere. Nu-i a?a, Nick? Suna interesant. Trebuie sS-mi povesteti... Nick, nu Ceci chicotea trebuie sa Tnchid, Lilly... A m a id o problema maaaare de rezolvat! Suna-I chiai acum pe Billy. Lilly voia sa sune. Arunca la o parte cuvertura i se uita la ceas. Aproape opt. Pesemne ca el este la magazin. Dar nu voia s& iasa din camera ca sa caute cartea de telefon i sa dea poate de T o m , a?a ca a sunat la inform al ?i apoi la magazin. A raspuns m am a lui Billy ?i Lilly a trebuil sa suporte z e d de Tntrebari despre parinjii ei Tnainte de a objine numarul celularului lui Billy. S e simjea ca i cum era din nou adolescenta. A format numarul lui. O data, de d o u i ori, de trei ori, numara ea apelurile. R&spunde, sa nu fii la Heather. Patru cinci. N u va rSspunde mchide Tnainte s3 mnebuneti. >ase apte. A lo L . Vocea lui suna minunat profunda, foarte masculina perfecta. Ea nu putea sa vorbeasca. Deschise gura dar nu putu scoate decat un oftat. Lilly, tu eti? C e minunat! \\ drese glasul: Da. Parca ai vocea Tn surdina. Nu putea sa-i spuna ca statea sub cuvertura. S untacasa.

Blonde Iterbtntt... < ----------------------------------------------------------------------------------------- 117


Vin Tn zece minute. Exista un D um nezeu. N u se poate, zise ea repede. Sunt cu cineva. C ine naiba e? Nu ai vorbit cu Zuber? D e noaptea trecuta, nu. Oricum, nu conteaza. Atunci ne Tntalnim la mine Tn zece minute. M i-e dor de tine. In m od absolut cert, acestea erau cele mai frumoase cuvinte din lume. N u tiu daca pot sa plec. V in ite ia u ! N u !... S -a r putea sa am nevoie de mai mult de zece minute. Trebuie sa-i las ceva scris. Grabete-te, spuse Billy, aspru i Tncet. Tnnebunesc. A aruncat nite haine pe ea, a scris o notiJS pentru Tom , a traversat holul Tn varful degetelor i a ieit din cabana. Apoi a alergat Tn jos pe alee ca o femeie boinava de dragoste, care nu putea sa traiasca fara barbatul ei. La capatul aleii, acolo unde ie?ea Tn drumul principal, o atepta Billy. A fost ca Tntr-un moment din acele reclame filmate cu Tncetinitorul, Tn care unul alearga spre celalalt, cu excepjia faptului ca lipsea campul cu margarete \ ca nu s-au Tntalnit fix la mijlocul cadrului pentru ca Billy luase viteza. S -a u Tntalnit mai aproape de cabana decat de drumul principal ?i au cazut unul Tn brajele celuilalt sub priviriie lui Myrtle Carlson, care privea toata dimineaja pe fereastra. Era curioasa din cauza mainii cu num ar de Illinois parcata pe aleea lui Lilly. Tn ora? toji aflasera despre Brock i acel divorj urat. Myrtle simjea ca era datoria ei de cretina s stea de paza Tn ca z ca Lilly avea nevoie de ajutor, pentru ca nu avea parinjii Tn ora. A cum nu mai era deloc draguj. Parea ca Lilly nu avea nevoie deloc de ea. Myrtle a pus mana pe telefon.

S3SHR J0IJRS0R 118 ------------ --------- -------------- ----------------------------------------<


Ai avut dreptate. Nu trebuia sS ma due, m urm ur! Billy, strdngand-o pe Lilly Tn bra$e. Trebuie sS vii cu mine la micul-dejun cu clatite... Spune da, adauga cand ea-l priv perplex. Da, zmbi ea fericita. >i nu trebuia sa ma reped ien la tine. El se dadu un pas Tnapoi i-i zambi. Nu-m i pasa. Trebuia sa te ascult ?i a fi putut sS evit cea mai mizerabila seara din viaja mea. T e -a m cautat, dupS aceea. A fi dorit sa m a gseti. M i-a fost dor de tine. Ei nu-i pasa c S l nu era Tnjelept sa-i arate sentimentele Tntr-o relajie aa de scurta. Nu-i pdsa nici macar ca Ti Tncalca propria decizie de a nu se implica aa repede dupa divorj. Cine este barbatul? Tntreba Billy Tncercand sa adopte un ton indiferent, dar far sa reueasca. N im eni... vreau sa sp u n ... El a fost avocatul meu la divorj, asta-i tot. Deci eti libera! exclamS Billy fericit. Cel pufin pentru cateva ore. V r 6 i sa mergi pe jos? Maina era parcata Tn spatele depozitului de la magazin i nu am mai vrut sa pierd timpul ca s-o iau. Am venit aici Tn fugd, Tncheie el, cu un zambet. Era unul dintre acele momente perfecte din via|a. Alergase pana la ea. O ora mai tarziu, din care patruzeci i cinci de minute le-au petrecut facand dragoste ca ni?te nebuni, s-au oprit ca sa respire. Billy i-a ters sudoarea de pe frunte i chiar ?i Lilly a observat cd transpirase, ea, care transpira greu. Dai i asta ca i multe alte lucruri se schimbase, de cand TI Tntalnise pe Billy. C a , de exemplu, sS Tnjeleaga adevaratul sens al fericirii. Sa u sa priveasca cu o noua simpatie dragostea nestapanita de viaja a lui Ceci. Sau bucuria pe care a gSsit-o Tn oraul Tn care s-a Tntors cu atata neTncredere. Dei o bunS parte din motivul acestei bucurii era faptul ca statea lipitS de cel de deasupra ei.

Blende Iterblnft...
----------; ----------------- ; ------------------------------------------------------------------------------ 118 Merita sS atepji, m urm urs ea, dorind s3 vorbeascd despre dulceaja viejii. Lasa-m S cateva secunde, te rog, gem u Billy. Sarutand-o rapid, se rostogoli pe spate, TncS respirdnd greu, Tntrebandu-se cum de a putut sd aiba a?a un orgasm i sa fie Tnca Tn viaja. Lilly avea Tntotdeauna clipe de gelozie i de TndoialS cand el statea Tntins astfel, dupa ce faceau dragoste. El era prea priceput ?i se gandea Tntotdeauna la alte zeci de femei care TI vazuserd a?a... i, cu acest gnd nefericit, i-a aparut, ca o aparijie din iad, fa(a lui Heather. Calm , calm. RespirS a d in c . N u -i pasS de Heather aa a spus el. D ar deodatS, se auzi Tntreband: Nu o s-o vezi din nou pe Heather, nu-i a?a? C e -a i spus? C u toate ca se avertizase singura s i nu fie proasts, se rasuci pe-o parte ca sa-i poata vedea fa|a. Heather, spuse ea. (Sm uls din g^ndurile frumoase, Billy o privi Tncruntat.) Nu trebuia s Tntreb... imi pare ru. SS Tntrebi ce? MS Tntrebam cand trebuie sa te Tntorci la serviciu, rosti ea repede. M m m m ... (S e Tntinse lene spre ea i o lipi de el.) La dracu cu munca. Nu m3 intereseaza acum decat sa te {in aid Tn pat cu mine o mie de ani. Numai o mie?!? O .K ., un milion, zise el cu un ranjet, dar o*ea ma epuizezi.

12Q -----------------

S3SHR 30IJRS0R

CfffOTOLOL 30
S illy s -a Tntors cu Lilly la cabana ei $i s -a Tntalnit cu musafirul. Dintr-o singura privire Billy a Tnjeles ca motivele vizitei lui T o m Schaum berg nu erau chiar atat de cre?tine pe cat le percepuse Lilly. D ar T o m s-a aparat cu eleganja ?i, dupa un mic-dejun copios, au gasit un subiect com un de conversajie. T o m era un fan al jocului de hochei i avea bilete la toate meciurile lui Chicago Blackhawks". Ju ca se i el Tn timpul colegiului. Dar, dupa ce s-a terminat masa, a spus: Cre d cS am sa pornesc de azi spre G iants Ridge. Astfel voi catiga o zi de antrenament Tnainte sa Tnceapa concursul meu. Buna alegere, gandi Billy, dar nu a facut decat s& zam beasca i sa rosteasca politicos: Muljum esc ca te-ai ocupat de divortul lui Lilly. A m auzit ca a avut nevoie de un consider de prima mana. A fost piacerea mea, zise T o m , gandindu-se ca Billy s-a mi?cat foarte rapid, avSnd Tn vedere timpul scurt de cdnd Lilly sosise Tn ora?, dar asta Tntdrea reputa$ia de afemeiat a starului de la N H L. Transmite salutSri lui Ben cand te Tntorci la Chicago, zise Lilly. Spune-i c m -am aranjat bine. V a fi Tncantat sS afle. Ily radia, gandindu-se c Sl lui Brock nu-i va face placere s& auda noutajile. Era un nenorocit posesiv. C ine e Ben? TntrebS Billy. Partenerul meu, explica To m . S e pdrea c3 nu numai Brock era posesiv. El mi-a salvat averea din ghearele lui Brock, precizd Lilly, l-am ram as mdatorata. i To m a venit la E ly sa culeagS recom pensa, gandi Billy, rostind:

Blonde Ilerbtnfi... -------------- ---------: ------------------------------------------------------------------- 121 Tmi adaug ?i eu muljumirile. Este, Tntr-adevSr, nemaipomenit ca o avem pe Lilly din nou Tn ora?. Billy ?i-a Tnclinat capul surazand spre T o m ?i i-a muljumit lui O um nezeu, Tn gand, ca acesta urma sa piece. In dupa-amiaza asta domnea o evidenta atmosfera de muljumire. Chiar ?i Ceci a fost de acord sa admita ca era Tntr-o stare de spirit romantics o stare cu totul inedita pentru ea. A?tept cu adevSrat sS-l vad pe Nick. P e el nu pentru sex, ci numai pentru el. Poate ca, la urma urmei, Tngerii pot dansa pe varful unui ac, zise ea cu un zambet. l-am spus lui Frankie ca TI iubesc, rosti ?i Serena dulce. Nu am mai spus asta niciodata nimanui ?i acum ma simt ca... spiritualizata ?i calda Tn interior. Eu nu ma refeream la dragoste... asta nu mai exista de cateva decenii. D e unde ?tii? Niciodata nu te-ai gandit mai Tnainte la idile. i uite acum ce simji, o contrazise Serena. Poate ca-l iube?ti pe Nick ?i nici m acar nu ?tii. M i-a placut sexul total pe care l-am facut de dimineaja, le Tntrerupse Lilly ranjind. A aflat Billy despre musafirul tau? M -a m dus acasa la Billy. A m vorbit cu T o m la Tntoarcere. i tipul n-a observat ca erai Tnca ro?ie dupa partida de sex? Obrajii lui Lilly au devenit rozalii. C a acum, zise Ceci razand. C e ciudat ca T o m a venit neanunjat... observa Serena. Tre bu ia sa-{i spuna. Poate ca nu a vrut sa ri?te sa fie refuzat. Arata bine? T e -a tentat? se interesa Ceci. Of, Ceci, nu se rezum a totul numai la sex, replica Serena. Eu nu cred ca tipul asta a caiatorit pana la Ely numai ca sa admire peisajul, i-o reteza Ceci. i Billy a crezut la fel, murm ura Lilly. Este posibil, cu toate ca T o m trebuia sa ajunga la un turneu de golf. E?ti a?a un copil, Juju!... Deci te-a fermecat?

SaSflR 30IJHS0R
122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu! Vreau s& spun... nici nu s-a gandit la asta. To m a fost un gentleman perfect. Altfel decat majoritatea barba^ilor de aici, care considers sexul un drept personal dacS este o femeie Tn apropiere, puncta iar Ceci. M -am gandit ca nu vei mai fii acra, zise Serena contrariata. D ar asta nu Tnseamna ca sunt acrS, exploda Ceci. C e spun eu este pura realitate. (Zam bi muljumita.) Nick mi-a promis cSl va fi cuminte. Lilly ridica din sprancene. Este un acord valabil de ambele parti? El nu a Tntrebat, r&spunse Ceci, ridicand din umeri. Deci, te vei face fetija cuminte? Nu m -am gandit la asta. Frankie ?i cu mine vom savura din plin ziua asta, interveni Sere na radioasa. Nu e romantic? L -a m invitat diseara acasd, la cinS, ?i sunt emofionatS. Nu a spus nimic depre Luke, observe Ceci, cu o voce precauta. A fost aa drSgut referitor la asta! Este un barbat matur. tii, Tn sen/iciul lui, are de-a face tot timpul cu situajii de crizS aa ca a Tnvajat sS le depdeasc. i, deoarece nu avem o Tnjelegere sau aa ceva, i eu pot sa ies cu cine vreau Frankie a acceptat asta. Nu trateaza el totul cu Tnjelegere? Tncheie ea radioasa. Nu ca Zuber care va fi venic imatur, observa Ceci. Nu cd a? fi Tn dispozitia sa ma pldng pentru moment. El este chiar acum o pasiune fierbinte-fierbinte, ?i-mi place asta. T e gandeti cum va s i te c3scitore?ti? Deloc, risp u n s e Ceci ferm. Nici eu, adSugS Lilly. A m Tncercat deja o data. MS Tntreb dacS Frankie s-a gandit vreodata sS se cdsStoreascS? Amintete-|i, l-ai cunoscut abia acum cateva zile, Serena.

Blonde Iferbtnft...

----------------------------------------------------------------------------------------- 123
Ceci vorbea cu acel ton politicos pe care-1 folosea cu clienjii care voiau sa-i zugraveasca toata casa Tn culoarea roz. A r trebui sS atepji Tnainte sS te repezi la el. C u toate ca o cina Tn casa parinjilor tai ar putea fi solufia. Frankie Ti cunoate deja pe parinjii mei. i atunci tu presupui c& nu va intra Tn alerts. Vrei sa spui c toji barbajii sunt alarma{i la gandul casatoriei? Nu se poate. Lilly a fost casatorita. Ea a spus ca a fost pacalita ca sa se casStoreasca. Deci unii bSrbaJi vor sa se cSsStoreasca, emise Serena o teorie utopicS. lar unii barbaji vor sa fie casatoriji i sa aiba i prietene, avertizci Lilly. Hai, Juju, nu mai fii suparata... A cum TI ai pe Billy. Nu TI am pe Billy. Il ai, Juju, decise Ceci cu un zambet. Numai ca el Tnca nu tie asta. Vreau numai s& ma distrez, hotSrT Lilly. Nu vreau sa am pe nimeni. Exceptand momentul cand doreti sa-l ai la dispozijia ta. Pentru sex. N -a r trebui sa vorbe?ti aa, protests Serena. N u tu erai cea care avea obiceiul s& cultive bSrbaJi bogaji i batrani cu scopul bine determinat de a recolta apoi bijuterii, dragS? Ei bine, nu-l mai am. A putea chiar sa raman Tn Ely. A urmat o clipa de tacere profunda. Ceci q\ Lilly ramasesera fara grai. Este ceva aa de ciudat? Privirea albastrS a Serenei nu putea fi descrisa prin cuvinte. Erau prietene bune Tnca din coal&. N u era momentul potrivit pentru adevSr. Deloc, rSspunse Ceci. A m putea face yoga TmpreunS, zise i Lilly. Celularul lui Ceci sunS ?i faja i se luminS cSnd raspunse.

124------------------------------------------------------------------
Da. Da. (P e frunte Ti apSru o cuts.) A m Tnjeles, de ce ai impresja ca nu Tnjeieg? Cat timp? Pfui! Bine. Uite, nu m a mai Tntreba. Sunt bine. C u adevarat sunt bine. (Inchise telefonul ?i se Tncrunta spre prietenele ei.) M S minte. C e s-a Tntamplat? TntrebS Lilly. Zuber nu poate sa vina diseara. Sora lui e Tn ora?... Nici n-am tiut cS are o sora. Are, afirmS Lilly. Sora lui avea vreo ase sau apte ani cand am plecat noi. PSrinJii mei obinuiau sS joace golf cu ai lui. Aici nu minte. Muljum esc pentru votul de Tncredere. Nu am vrut sS spun asta... Nu m a amestec... Of, la dracul O s-o Tntreb pe m am a despre sora lui, zise Serena. E a tie tot ce se petrece Tn ora?. Ceci, nu minte, afirmS Lilly cu tarie. In C an d amantul m inte, spune c&, dacS un barbat minte, el repeta mereu explicable pe care nici nu le-ai cerut. Lilly citise toate cSrJile care tratau acest subject atunci cand aflase despre Brock. S u n -o pe Buffy. (Ceci Ti dSdu SereneT telefonul ei.) Nu este prea devrem e pentru o bSutura, nu-i a?a? (Fa ra sS atepte un raspuns, fScu sem n chelnerijei i apoi se aplecS Tnainte, privind-o pe Serena care forma numarul.) O margarita cu ghea, fara sare, co m a nda ea chelneritei care se apropiase. Ceci i Lilly se aplecara spre Serena sa auda conversajia acesteia cu m am a ei. Mamico, nu acea familie Zuber. Sunt din Aurora. Familia Zuber din Ely. CSJi copii au? Ooo! tim asta. D a r nu are o sorS? Uau! Sosise bautura pentru Ceci i bau jumState de pahar dintr-o Tn gh p urS . C e -a avut? A, Tn{eleg. i nu voia sS m eargS acasa? Nu, mSmico, tocmai am aflat nite barfe despre sora lui Nick i nu ftiam daca este adevarat. O s& le Tntreb pe Lilly i pe Ceci, desigur, dar cred ca au alte planuri. Nu tiu daca pot

SSSKR 305RS0R

-------------------- , ---------------------------------------------- 12a

Blonde Tlerbtnft...

sa le contramandeze, mSmico. Voi veni acasd la timp. Da. Da, nu te Tngrijora. La revedere, mSmico. Trebuie sa Tnchid. (Ti dadu telefonul lui Ceci.) Sora lui are dou&zeci de ani, este foarte draguja, o cheam a Desiree i nu se Tnjelege cu paring... din cauza... ei bine, se drogheaza. La naibal A r fi trebuit sa fiu mai draguja cu Nick. Poji sa-l suni ?i sa te scuzi, o tachina Lilly. Ceci o privi perplexS. S a m3 scuz?!? tii, oamenii a?a procedeaza. Faja de barbaji? Uneori, raspunse Lilly zambind. O sa ma mai gandesc. Mamica a spus sa v a invit pe am andoua diseara la cina. D ar nu trebuie sa veniji. (Ceci i Lilly izbucnira Tn ras.) O sa Tmbrac noua mea rochie de organdi, zise Serena, cu privirea aceea care exprima ca viaja este ca un curcubeu, pe care o avea de cand Frankie intrase Tn viaja ei. M a face sa ma simt ca Scarlett O Hara. (Ceea ce se potrivea deoarece mama ei era o frumoasa sudista.) Totul va fi perfect Tn noaptea asta!

SSSKR J05R S0R


126 ------------------

eflfOTOLHL 31
S n seara aceea Frankie a cinat cu Serena i parinjii ei, Ceci ?i-a cerut scuze pentru prima oara Tn viaja, ?i Lilly a petrecut o seara care putea fi trecuta Tn cartea ei de amintiri, la pagina dedicate fericirii sublime. Via{a fiecaruia s-a modificat pujin Tn noaptea aceea, pentru ca au fost momente de Tncantare i fiecare a facut un salt uria? spre paradis. Nerabdatoarea Ceci l-a sunat pe Zuber, imediat ce a ieit din restaurant: fmi pare rau pentru ca am fost dura a spus ea, surprinsa de u?urinja cu care rostea cuvintele cand erai cople?it de sentimente romantice. C u nosc un terapeut bun pentru sora ta. s a Tntreb daca accepta sa vina acasa? Chiar daca Tntrebarea lui brusca Ai vrea? nu exprima prea multa emojie, ea a simjit ca el a fost u?urat. i, Tn ca z ca sora ta se simte mai bine dupa ce sta de vorba cu Lucille, voi lasa aprinsa luminija pentru tine. M uljumesc. Tre e daca voi putea. MuIJi din prietenii lui Ceci din California sufereau de acest viciu. Ascultase des descrierea suferinjelor lor ca sa aiba idee ?i despre terapia adecvata. lar Lucille Ti datora multe. Lucille, sunt Ceci Cignoli. A m nevoie de o favoare. L -a sunat apoi pe Zuber sa-i spuna ca Lucille era pe drum. A auzit spargandu-se ceva i a fost emojionata cand el i-a muljumit. Tnchizand telefonul a simjit o caidura ca cea despre care vorbea Serena. A fost capabiia sa-l ajute pe Nick. Nu aa cum Ti ajuta clienjii ci mai degraba ca un act de com pasiune cu adevarat sensibil, lipsit de egoism. C e e a ce demonstra ce mare impact putea avea o idila asupra viejii. N u sunt genu/ care sS poarte rochii diafane i

------------------------------------------------------------------- m

Blonde fterbtnfl...

paiarii cu boruri largi i panglici lungi; nici nu m 3 p o t imagina Tn lenjerie de dantela, lin g S un vas cu trandafiri albi, ateptindu-m i barbatul. D a r vreau sa -i atept p e Nick. $ i asta, a recunoscut ea, este o prem iers sem nificativi. Ie?ind pe terasa s-a aezat Tn balansoar, a luat caietul de pe m asa i a Tnceput sa scrie despre aceasta bunavoinja universal^, noua i fara prejudecaji, i despre generozitatea sp iritu a l. C ina de la familia How ard a decurs bine. Frankie era binedispus, Serena vorbea cu fraze exuberante, lui Buffy nu i s-au interzis paharele de Martini, ?i G e orge How ard era din fire un om agreabil. Serena a trebuit sa-l ajute pe Frankie cu cele aisprezece piese ale tacamurilor de argint care erau langa farfurii. D e asem enea, el nu era obinuit sa schimbe vinul la fiecare fel de mancare, de?i s-a comportat ca un barbat ceea ce i-a adus apreciere din partea lui Buffy i respect din partea lui G eorge. C afeaua i desertul au fost servite Tn sera de unde se vedea piscina, i a fost o Tncheiere potrivita pentru cina grandioasa. Familia Howard era cunoscuta pentru ospitalitatea sa. Ai fost perfect, a optit Serena mult mai tarziu Tn noaptea aceea, pe cand statea culcata cu Frankie Tn hamac. (E a Tncerca sa se hotarasca ce rochie de mireasa i-ar fi piacut, cu toate ca avea grija sa n-o spunS chiar acum .) Mami mi-a declarat 6 a eti un gentleman, a rostit ea Tn schimb. Muljumesc. (El a zambit spre cerul Tnstelat, tiind ca nu atinsese nivelul de a fi ales, dar fara sa-i pese prea mult, facand asta pentru Serena.) Mi-au piacut Tntotdeauna paring tai, adaugS el politicos. Ai sa ma prezinji familiei tale? El a Tncetat sa respire. A urmat o clipa de tacere. Desigur, daca vrei. Asta nu suna prea prietenos. Vrei saptamana asta? Tntreba repede Frankie, lipind-o de el, Tn Tncercarea de a-i regasi cumpatul. Vin tofi pentru ziua de natere a mamei mele.

SHSHR 30IJRS0R
128 --------------------------------------------------------------------- Adevarat? M i-ar piacea. Prin minte au Tnceput sa i se Tnvarta variantele pentru cadouri. Caji ani va Tmplini m am a ta? Nu sunt sigur, a raspuns el, ciatinand din cap. C a re este culoarea preferata a mamei tale? C u loa re a? a repetat el ca i cum l-ar fi Tntrebat

formula de calcul a vitezei luminii sau traiectoria optima spre Marte. T i plac bibelourile?

Ce sa-i placa?
Parea ca va trebui sa se descurce singura. V a lua ceva cu gust dar de valoare modesta, ca sa nu deranjeze pe nimeni din familia lui. Nu te Tngrijora, a murmurat ea, Tntinzandu-se ca sa-i sarute pe obraz. Voi lua ceva draguj. El nu se Tngrijora de cadoul pe care-1 va alege Serena; era Tngrijorat ca familia lui cea sincera sa nu-i spuna ceva nepiacut. fi va atenjiona. D aca se vor purta urat cu ea, Ti va strange de gat. Muljumesc ca ma inviji, opti ea, strangandu-se mai aproape de el. Eti binevenita, scumpo. (Tn gand ?i-a Tncruciat degetele, sperand sa alunge ghinionul.) To{i te vor iubi. Billy veni s-o ia pe Lilly la ora ase, aducand un buchet mare de flori. C e draguj!lrii albil Asta sunt? Bonnie de la florarie a spus ca sunt cultivaji a id a?a ca poji sa-i miroi fara sa inhalezi o muljime de pesticide... sau de ierbicide... Tji muljum esc i Jie ?i lui Bonnie. Lilly lua florile i se duse Tn bucatarie sa ia o vaza. A r vrea sa-Ji vada gradipa, continua el, urm and-o Tn bucatarie. l-am explicat ca tu cultivi tot felul de flori exotice.

Blonde Ilerblntl...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 Spune-i s& ma sune. O voi face. (S e aez3 la m asa.) T i-e foame? Vrei sa gateti? TntrebS ea, aranjand florile. O face Gracie. l-am spus ca Tn seara asta vreau ceva special pentru aniversarea noastra. C e aniversare? Serbarea a nu-tiu-cator zile de cand ne-am Tntalnit, r&spunse el, privind-o amuzat. S p e r ca nu i-ai spus asta. D ar inima Ti batea mai tare. Nu. C u toate Cei i-ar fi spus, ca sa elimine orice oprelifti pentru ca era nebun dupa Lilly. G racie ar fi ras cu gura de la o ureche la alta i i-ar fi repiicat ca, dac3 te lovete, eti pierdut ?i el nu ar fi crezut-o niciodata. Araji nemaipomenit, zise el, pentru ca Lilly chiar arata bine i voia sa-i alunge din minte ranjetul lui Gracie. (Lilly purta o rochie de panzS de culoare galben pal, fara maneci, Tn spate cu un decolteu adanc pana la talie ?i legat cu o funda care parca te invita s-o deziegi. Il a{a{a cu adevarat.) Pariez ca asta le pl&cea la emisiunea ta T V . Sau cel pu{in tuturor barba^ilor din zona oraului Chicago. S e uitd la ceas, se gdndi ca va avea probieme cu Gracie daca se racea m ancarea i se ridica Tn picioare. A r trebui Sci mergem. Lilly ridica va za din chiuvetS. Ikebana, zise el, admirand puritatea florilor i perfec{iunea simpla a aranjamentului. C a nd i-au ocupat m asa din sufrageria de la Lodge, au gasit pansele m ov ?i albe Tntr-un vas mic de argint. Incepe sa sem ene cu o sarbatorire. M asa lor era separata de celelalte printr-un panou pe care era pictat un peisaj nordic. Chiar este o mica sarbatorire, a spus el, a?ezandu-se Tn fa{a ei. (Chelnerija a aparut imediat, aducand bauturile,

sasm 30IJRSoh 130 ----------------------------- ------------------------------------------------------ cu toate ca nu com andasera.) Fulgi de gheaja, a adaugat Billy Tnainte ca ea sa piece ?i Lilly s-a simjit ca o prinjesa dintr-un basm, rasfajata de un prinj frumos. Mi se pare ca visez. A r trebui sa ma ciupeasca cineva. S a nu te trezeti pana nu ne servete Gracie masa. Altfel ma va omorT. >tii sa ma impresionezi. Nu ca tine, replied el zambind. Conduci detaat. Deci este o obsesie reciproca. Vei vedea cand va veni Gracie. Mai mult ca sigur ma va pune Tn Tncurcatur&. Asta e o uurare. Vreau sa spun... ca n-a? vrea sa m3 arunc pe tine daca nu ai fi Tn stare sa m3 prinzi. Sunt mult mai pregatit decat Ji-ai imagina vreodata, ?opti el. De fapt, m a gandesc ca a fost o idee proasta, pentru ca doresc sa te due Tn pat chiar acum , i... V a trebui sa mai atepji, rosti Gracie cu un zambet, venind de dupa paravan cu un platou de gustari. Exprima-te liber, Gracie, mormSi Billy. tii bine ca o fac Tntotdeauna. (A ?ezS platoul pe masS. Gracie era mignona i zvelta, cu pSrul negru strans Tn codije, arStand de vreo treisprezece ani.) Cred ca tu eti Lilly. (Ji Tntinse mana.) Gracie Gregorich. Ma bucur sa observ ca este nebun dupa tine. Crezi? Tntreba Billy strambandu-se. Chiar cred ca Ti face piacere sa afle deoarece, probabil, tu nu i-ai spus. Dei aceasta a arStat spre masa ar putea sa-i dea un indiciu. E?ti concediata, rosti el, Tncercand sa para autoritar. Nu poji sa m3 dai afarS. A m un contract pe cinci ani. Voi vorbi maine cu avocatul meu. Asta Tnseamna ca vrei sa iei i cina Tn seara asta? TI tachina Gracie fara mila, ranjind cu gura pana la urechi. Ai noroc ca eti aa de priceputa.

Blonde Tterbtntt...

---------------------------------------------------------------------------------------- 131
T u ai noroc c3 eti bogat, pentru ca altfel nu a sta aici. Vedete, zise Billy zstmbind, cand G racie se retrase. Este prejul pe care trebuie sd-l plate^ti. C u m ai gSsit-o? (Lilly privea aranjamentul delicat de gustdri.) Este cu adevarat o artists. Sojul ei a venit din nord i a deschis un atelier fotografic. E a avea nevoie d e o slujba. Alu ai spus ca e casatoritS. Nu ai Tntrebat. Sa nu fii plictisitor, spuse Lilly, scojand limba la el. Eu nu. Fac tot ce spui. T u ? l? tji voi demonstra deTndata ce vom pleca de aici.

S3SHR 30IJRS0R 132 ----------- -----

CHP3T0LOL 32
E r a aproape miezul nopjii cand Zuber a sunat-o pe Ceci. Sora mea a adormit, Tn sfarit, a anunjat-o el, oftand adanc. A plans ore Tn ?ir. D aca vrei sa vii, te aptept la capatul aleii. D aca nu vrei, te Tnjeleg. Este tarziu. Nu-i nimic. Speram sa suni. Lasa-Ji maina Tnainte de curba. N -a vrea s-o trezeasca luminile sau zgomotul. Sosesc Tn douSzeci de minute. El o atepta la jumatatea drumului dintre cabana i capatul aleii, i s-a apropiat repede de Ceci deTndata ce a vazut-o. N u TndrSznesc sa m a depSrtez. D e ssy se treze?te din som n cand nu se mai drogheazS. Ai grija pe unde calci, a murmurat, conducSnd-o spre cabanS. (l-a pus degetul pe buze Tn timp_ce se apropiau de ud, apoi s-a aplecat la urechea ei.) imi pare rSu ,de melodrama asta, dar ea nu doarm e profund. Ceci a dat din cap ca Tnjelege, apoi a intrat Tn casa Tn varful degetelor, Tn spatele lui Zuber. El a condus-o spre dormitorul lui, m ergSnd fara sa faca nici cel mai mic zgom ot. Ceci a Tncercat s faca la fel, dar fSrS succes. Au ajuns Tn cam era lui fara sa se dea de gol ?i, dupa ce el a Tnchis cu grija u?a, a luat-o Tn brafe i a sarutat-o lung i fierbinte. Dumnezeule, ce dor mi-a fost de tine, a murmurat el cand gura i s-a dezlipit de buzele ei. Mi s-a parut ca este cea mai lunga zi din via{a m ea. Eti premiul de la sfaritul zilei. i tu pentru mine, a murmurat Ceci, scoiandu-i cam a?a de pe umeri. S -a u dezbracat repede unul pe ceiaialt, simjind fiecare dorin|a urgenta, ce se adauga la sentimentul ciudat de ilicit. Relajia lor sexuaia fusese Tntotdeauna mai deschisa decat a altora, zgomotoasa, fara rezerve.

------------------------------------------------------------------------------ 133
M a simt ca Tn timpul colii, murmurs Nick. Cand p&rinjii mei erau la parter. S 3 nu Jipi... N -o s Jip. O ridica uor de taiie ?i o aeza Tn mijlocul patului cu mare grija, urmSnd-o apoi i el. Vei fi Tn stare s3 ... Murmurul lui Ceci se term ini Tntr-un scancet cnd Zuber pStrunse Tn ea i Tntrebarile ei primirS un rSspuns dintre cele mai delicioase, el invadand-o Tncet, deosebit de Tncet. Tn Tntuneric ea s-a aga{at de umerii lui, stSpanita de o senzajie cople?itoare de a fi plinS de puterea i marimea lui Nick senzajie impetuoasS, ca i cum ea era cu adevSrat recompensa pentru el i el lua ce era al lui. Poate ca nevoia de constrangere i-a produs senzajia secrets de supunere. T i producea o dorin{S pe care nu o putea nega ?i s-a ridicat sub apSsarea lui, dorind mai mult. El a marit strdnsoarea pe oldurile ei ?i i-a dat ce voia, ce voiau amSndoi. Poate cS simturile le erau exacerbate sau poate cS erau impljcate i inimile lor. Indiferent de motivui care a determinat orgasmul, Zuber a trebuit sa atenueze {ipetele lui Ceci, acoperindu-i de atatea ori gura cu gura lui, Tncat pana la urma ea a observat. Scuze, a suspinat ea. Nu te scuza. Arataji aa de bine Tmpreuna! Ochii lui Ceci s-au deschis brusc i a fixat ocata silueta care stStea Tn pragul uii. Zuber s-a micat rapid i a aruncat peste ei cear?aful ca sa le acopere goliciunea. Iei afara, Dessy. Nu mS prezinfi? El s-a rostogolit pe spate i a spus Tncet: Ceci, Ji-o prezint pe sora mea, Dessy. Dessy, ea este Ceci. Acum iei odatS. C e uracios! S pe r cS te porji mai drSguJ cu Ceci. T{i place fratele meu, Ceci? Celor mai multe femei le place... chiar la toate, nu-i aa, Nick? A aprecia daca te-ai Tntoarce Tn cam era ta, Dessy.

Blonde fierbinfi...

SSSKR 303R S0R

134 ------------------------------------------ ;--------------------------------------------- V ocea Ti era blanda, ca cea pe care ai folosi-o ca sa Tmpiedici pe cineva sa se arunce de pe un pod. El Tmi vorbete Tntotdeauna aa, Tncat n-o sa Tncep s3 plang. Lui Nick nu-i place cand plang... C u m te Tmpaci cu Lucille? se hotarT Ceci sa treaca la atac. E a nu este aa de rea ca al(ii. Este i terapeuta ta? N u ... Tnca. C re d cS depinde de fratele tau, daca voi ajunge sa am nevoie. D essy chicoti. Muljumesc, mSrai Zuber. E greu sa gaseti Tn zilele noastre o famiiie care nu are probleme, adauga Ceci. Este prea multa violenja la T V , prea pujina religie Tn coli i femeile nu mai merg la doi pa^i Tn urma barbajilor. Auzi, Nick? Voi, barbajii, sunteji pe cale de disparijie.. D aca voi, doamnelor, ave{i de gand sa defSimaJi specia m asculina, eu Tmi voi mica fundul i m a voi duce sS-m i iau o bere. Drapandu-i cearaful Tn jurul taliei, Nick se ridica din pat. Adu-m i ?i mie una. (Ceci o privi pe D essy.) Cre d c tu eti Tncarantina... Trebuie. Eti fata cuminte. A du-ne Cola, Nick. C a n d Zuber s-a Tntors Tn dormitor, le-a gasit instalate Tn mijlocul patului, cu picioarele Tncruciate, discutand despre terapeuji. i, Tn timp ce-i consum au bauturile, Ceci i Dessy devenira prietene. El nu a putut sa nu se gandeasca ca Ceci era o femeie deosebita. Apoi s-a straduit sa nu se mai gandeasca deloc la emojii. Era un vechi obicei al lui, pe care-1 considera un mijloc de supraviejuire.

Blonde fierbtntf...
----------------- 135

CRP3T0LUL 33
C e i doi s-au Tntalnit la barul de la Evanston Country Club. T o m Schaum berg a tras un scaun i s-a aezat. C u m a fost partida de golf? aptezeci i patru. Nimic special. A ta? Brock W estland z2mbi. U n nenorocit de optzeci i unu. N -a m putut sa fac nimic. Barmanul a luat com anda lui T o m . Acum cateva saptSmani am vSzut-o pe fosta ta sojie, zise To m , studiind reacjia lui Brock. Aici Tn ora? Tntreba acesta, aparent indiferent. Nu, la Ely. Ai ieit cu ea? Barbajii fusesera adversari Tn timpul divorjului dar asta nu afectase relajia lor. Afacerile erau afaceri. M -am gandit la asta. D ar era ocupata, anunja T o m taragdnat, bucurandu-se de disconfortul lui Brock. C e dracu vrea sa Tnsemne asta? E combinata cu cineva. D e unde tii? A venit sa ia micul-dejun cu noi. Presimt ca-m i vei spune cine este, rosti Brock cu sarcasm Tn glas. Billy Bianchich. N -o sa dureze, izbucni Brock, furios. Mai mult decat cu tine, puncta T o m calm. La naibal T o m Ti ridica bautura spre Brock. M -am gandit ca ai vrea sa tii. Masca de pe fa{a lui Brock reaparuse. Nu m a privete cu cine se reguleaza.

S3SHR J0QRS0R 136----------------------------------------------------------------------------------------


Aa am gandit i eu, Tnsa Bianchich parea cu adevarat implicat. A m fost surprins. El are o reputajie de afemeiat. N u pare tipul care sa ramana langa o singura femeie. T o t te mai intereseaza Sherry? Brock ridica din umeri. E destul de fierbinte. (Ii Tnalja o spranceana perfect conturata.) > i nu strica sa ai pe cineva pe banca de rezerve. S una ca un plan. (T o m T?i bause paharul i se ridica.) Ram ane pe data viitoare, anunja el. Brock se uita cum se TndepSrteazS dupa ce-?i facuse numSrul. Ii Tmpinse bautura la o parte. Totui, acesta putea sa fie momentul perfect ca sa faca o scurta plimbare la Boundary Waters. Se ridica Tn picioare. Trebuia sa le spuna ideea producatorilor lui. D aca erau de acord, i-ar fi pus pe documentaritii lui sa Tntocmeasca un dosar despre marele Billy Bianchich, chiar Tnainte de a pleca. C a sa-i deschida ochii dulcei, naivei Lilly.

--------------- 1ST QKPTYQhUk

Blonde lierblnfi...

34

Srm atoarele zile au fost pur i simplu de poveste. Billy i-a adus cateva-lucruri Tn cabana lui Lilly pentru ca ea era ocupata cu gradina i nu voia sa se mute la el. Ceci a petrecut mai mult timp la Zuber decat acasa, iar Serena l-a Tntrebat pe Frankie daca poate decora pujin cabana lui, apucandu-se frenetic de mutat lucrurile dintr-o cam era Tn alta. Chiar i Heather luase o pauza Tn urmarirea ei. Dim ineaja de sambata prevestea o alta zi perfects de vara. C S nd au plecat Tn dimineaja aceea, Lilly a mai facut o Tncercare sa refuze: Sabojii jnei de gradinarit arata jalnic. Poate ca ar trebui sa stau acasa i sa vad daca pot sa-i repar. Lao, a acuzat-o Billy, li voi repara eu cand ne vom Tntoarce... i, daca ai sa fit cuminte, am sa construiesc nite spaliere pentru gradina. O vei face? Desigur. Billy tia ce mergea cu Lilly Tn afara de sex, desigur: sa faca ceva pentru plantele ei. Atunci voi merge. Ai mai spus asta. Incerc sa evit o confruntare. Nu sunt priceputa la aa ceva. Billy a ranjit. N -o voi iasa pe Heather sa te atinga. Promi^i? J i-a m promis deja de zeci de ori. Eti ca un copil fricos. U rasc scandalurile.

SHSflH J0QRS0R 132 ---------------------------------------------------------------------------------------- *


A r fi vrut sa spuna ca era imposibil s-o evite pe Heather Tntr-un ora de asemenea marime. La naiba, i fn Manhattan la ora de aglom erape m axim a este imposibil s -o evip p e Heather d a c i te urmarete. Nu va avea loc nici o confruntare, a oftat el exasperat. Promit. D a r a durat foarte mult pana cand Lilly a gasit ceva cu care sa se Tmbrace s-a schimbat de trei ori, nu s-a putut hotSrf asupra parfumului ?i pantofilor sau bijuteriilor, i a fost, Tn general, a?a de lenta Tncat Billy a venit Tn ua dormitorului i a spus: D aca nu te Tmbraci Tn cinci minute te iau goala. Avea Tntotdeauna comaruri Tn care aparea dezbracata Tn public. Cand Billy a intrat cu Lilly, sprancenele lui Heather s-au ridicat pana la radacina pSrului. Rezervase un loc langa ea la masa i se ridicase Tn picioare ca sa-i faca semne, oprindu-se cu brajul ridicat ?i gura cascata numai cand a vazut-o pe Lilly langa el. Suspinul pe care l-a scos a alertat-o pe m am a ei i pe doam na Bianchich. Am andou au ridicat privirea. Ethel s-a Tncruntat, s-a adunat repede i ?i-a refScut expresia. M am a lui Billy nu s-a deranjat, Tnsd, sa-i ascunda Tncantarea. S e parea ca Billy era interesat de fata lui P e g gy Kallio daca o aducea la o afacere de familie ca aceasta. D e mult nu gasise pe nimeni care sa-i placd. Dl. Bianchich i Mark se Tntorceau la m asa cu farfuriile lor cu cldtite tocmai cand Billy ?i Lilly au ajuns langa masa. Momentul dramatic a fost d e p a rt prin dezbaterea rejetei folosite pentru clatite. Pe de alta parte, acest moment al conversajiei i-a permis lui Heather sa-i Tncarce armele. Billy, Ji-am pastrat un scaun langa Mark, susura ea, tragand scaunul de langa ea, indicandu-i fiului ei scaunul liber de cealalta parte. N u te superi, nu-i aa, Millie? a Tntrebat,

Blonde lierbtnjt...
--------------------------------------------------- --------------------------------------- 139
privind direct la Lilly cu un zSm bet dulce. Mark i Billy sunt aa buni prieteni. Asemanarea dintre Billy i bSiat a frapat-o i de aceasta data pe Lilly, lasnd-o fara replica la asem enea grosolSnie. Marlene Bianchich, dimpotriva, a tiut exact ce sa spuna: Harold, trage mea un scaun pentru Lilly. Pune-I aici. la loc langa Billy, draga, a spus ea, zambindu-i lui Lilly. Harold, ji-o aminteti pe fata lui Peggy Kallio. Este cu doi ani mai tanara decat Alicia noastra. M am a ta obinuia sa te aduca sa te joci cu Alicia, dar pe atunci aveai numai doi sau trei ani. (A v e a ochii lui 'Billy i erau prietenoi.) Nu cred ca-Ji aminteti. Alicia a fost cu mine Tn echipa de Tnot. Desigur... aji participat Tmpreuna la concursuri de Tnot. Billy, ai uitat buneie maniere? Adu-i nite clatite lui Lilly. Harold, da-i ciatitele tale lui Heather i mai adu cateva pentru Ethel. Pe-ale mele le iau mai tarziu. / Un general nu ar fi putut sa-?i comande mai bine trupele. Doam nele ramSsesera la masa, Tmpreuna cu Mark, dar el era ocupat sa-i manance ciatitele. Intenjionezi sa stai mult timp Tn ora? Tntreba Ethel. Nu puteai s-o acuzi ca da cu bata Tn balta. A m un contract de un an ca profesor la colegiu, raspunse Lilly, rezistand tentajiei s-o ia la fuga. injeleg, zise Ethel, strangandu-i buzele. i apoi, ce vei face? nu abandona Ethel. Lilly era tentata sa spuna: Pianuiesc sa ma due Tn mahalalele din Calcutta unde sunt sigura ca voi contracta vreo boaia mortaia care ma va rapune Tn mai pufin de patruzeci ?i opt de oreu. In loc de asta, raspunse cat se poate de politicos: Nu tiu. S cuza-m a, zise Heather sarind Tn picioare, ca i cum ar fi fost lovita de o viziune. Mai vreau cafea. i se Tndrepta direct spre Billy care statea la coada pentru clatite.

SQSRB JQIjRSQR
140 1 --------- ' ...... -
Heather i Billy se cunosc de cand erau copii, anunJS Ethel zam bindu-i fiicei sale, care era practic lipita de pieptui lui Billy i TI privea cu adorajie. P o za ei obi$nuit3, se gandea Lilly, Tntrebandu-se ce vazuse la ea. Tocm ai Tn clipa aceea Heather i-a arcuit spatele i i-a Tmpins sanii Tn pieptui lui Billy. Trebu ie sa-mi povesteti de gradina ta. Myrtle Carlson te-a spionat, rosti Marlene amabil. Aflu ca ai schimbat Tn bine linia malului. Luandu-?i privirea de la demonstrajia oferita de Heather, Lilly se lupta sS-i alunge gSndul de la cuvinteie tarfa de ocazie $\ sS ofere un rSspuns coerent: Tncerc nite hibrizi care sper sa treaca cu bine peste iarna. Sunteji binevenita sa-m i vizitaji gradina. i dumneavoastra, de-asem enea, Ti propuse Lilly mamei lui Heather, nu pentru ca o dorea, ci pentru ca o cerea polite|ea. Ethel Ti arunca lui Lilly o privire distrugatoare. Sunt alergica la flori... ma fac sa stranut. Eu ador florile, contracara m am a lui Billy. V a trebui sa-mi dai ni?te sfaturi referitoare la gradina mea. Heather cultiva cei mai frumoi trandafiri, minji Ethel. (Trandafirii fiicei ei erau rezultatul porjiilor de M iracle-G row pe care le cum parase ea personal.) Heather ar fi mai mult decat fericita sa-(i dea nite sfaturi. Inainte ca batalia deschisa Tntre titanii gradinilor sa ia amploare, Billy i tatal sau au revenit la m asa cu ciatitele, cu Heather pe urmele lor. >i-au luat fiecare farfuriile i s-au a?ezat, Heather tragandu-i scaunul cat se putea de aproape de Billy. Crezi ca Mark ar trebui sa Tncerce sa joace la Tnaintare? TI Tntreba Heather. Billy Tncerca sa se Tndeparteze. Daca Mark vrea sa Tncerce, sa-l Tntrebe luni pe Curt. M i-ar piacea cu adevarat daca l-ai ajuta tu. Eu nu joc la Tnaintare. Curt tie mai bine. D ar el te adora, protesta ea. Nu-i aa, M a rk ? . Mark Ti auzi numele i !?i ridica privirea.

Blonde Tierbtnft... -------- ------------------------------- -------------------------------------------------- 14t


Ce-ai spus, mami? Draga, repeta-i antrenorului Bianchich ce mi-ai spus despre el seara trecuta. (Privirea inexpresiva a lui Mark nu o descuraja pe mam a lui.) A spus ca e?ti cel mai draguj antrenor pe care l-a avut vreodata, nu-i aa, Mark? (Ea-i zambi dulce fiului ei care retncepuse sa m anance.) Este aa un baiat singuratic acum c a ... ei bine, a oftat ea tatal lui nu vine sa-l vada. Vara asta, tovaraia ta a fost pentru el parca trimisa de Dum nezeu. D upa un rastimp potrivit, Tn ochi Ti aparura lacrimi. Daca Mark nu ar fi semanat a?a de tare cu Billy, Lilly ar fi fost Tn stare sa treaca peste momentul acesta teatrat, dar ramanea suspiciunea care o scaia. Era Billy Tn stare sa-?i ignore propriul fiu? A vea Heather motive reale sa-l urmareasca? Lilly alunecS Tntr-o analiza profunda, Tnlocuind cuvintele JarfS de ocazie cu patetica fraza m ama copilufui m e u neputand sa ignore fa{a micuja a lui Mark. Atunci cand Marlene a condus conversa{ia spre scopurile bugetare ale evenimentului, Lilly nu a ascultat decat pe jumatate, cufundata cum era Tn prapastia ei de gelozie i suspiciune. C a n d preedintele ..Asocia^iei de Hochei" s-a ridicat sa faca unele remarci despre participarea entuziasta a copiilor i a parinjilor la program, Heather a folosit ocazia ca sa-i adreseze lui Billy zambete pline de Tnjeles, ca ?i cum erau printre pSrinJii menjionaji. Billy se ruga din tot sufletul ca Jo e Horton sa nu vorbeasca prea mult pentru ca n-o putea suporta la nesfar?it pe Heather i pentru ca Lilly arata de parca ar fi fost Tn transa. El nu tia daca trebuia sa fie recunoscator sau alarmat de expresia serioasa de pe fa{a lui Lilly dar, Tn clipa Tn care Jo e a terminat sa muljumeasca tuturor pentru munca depusa ca voluntari, Billy a sarit Tn picioare. A fost minunat sa ne Tntainim, a spus el, tragand scaunul lui Lilly, dar trebuie sa plecam. A m promis sa fac nite spaliere pentru gradina lui Lilly.

SaSflR JQIjRSQR

142 ---------------- ------------------------------------------------------------------------


Straduindu-se, Lilly a zambit pentru prima data de cand venisera. c a n d au ieit din saia, Billy a luat-o de mana. N -a r fi trebuit sa insist sa vii. Heather este o mare nenorocita. Mark este fiul tau? Tntrebarea fu urmata mult timp de o tacere totaia. Aa crezi? Este? Insista Lilly. Nu. D oar atat? S e poate spune nu i in alt fel? D a r seam ana cu tine. Toji de aici seam ana cu mine. Par negru, ochi negri difera num ai dimensiunea i genul. Itafia i lugoslavia constituie baza etnica de aici... Tmpreuna cu cajiva finlandezi carora le-a piacut sa traiasca Tn zone Tmpadurite unde nu le putea spune nimeni ce sa faca i cu cei din Cornwall care au venit sa munceasca Tn m ine... Cunosc i eu istoria oraului, dar Heather pare sa sugereze ca este o legatura mai apropiata Tntre voi. C hiar daca o face, nu este adevarat, ofta el. Raspunsul lui era prea vag ca cele ale lui Brock. Convinge-m a.. Narile lui Billy se umflara ?i un muchi al maxilarului zvacni scurt. N u trebuie sa te fac sa crezi nimic. Nu este fiul meu. Punct. A r putea sa fie. A r fi trebuit sa renunje. A r fi trebuit sa fie destul de isteaja ca sa ?tie ca relajiile vechi nu aveau nimic de-a face cu momentul actual. l-a p is a t Cleopatrei ca Julius C e za r nu era virgin cand a fost dezveiitS la picioarele lui, a t it timp cat se bucura de atenfia lui? Nu am avut d e-a face cu Heather Tn felul acesta de noua ani, O .K .? Copilul are ase ani. i nu te uita aa la

Blonde Tierbtnft... -----------------------; ------------------------------------------------------------------ 143


mine, pentru ca nu raspund de aberajiile ei. De cdnd am plecat din ora?, dupa liceu, nu am mai va zut-o pana acum . Poji sa ma crezi sau nu, acesta este adevarul ?i Tncepi sa ma enervezi. N -a vrea sa fac asta. Hai sa nu ne certam, te rog. Este-o prostie. Heather e o nenorocita care m anipuieaza orice i mie Tmi pare rau de copilul ei. Aa ca, daca sunt dragu| cu ei, o fac pentru asta. Pentru nici un alt motiv. O .K .? (El se apleca ca sa ajunga cu ochii la nivelul ochilor ei.) O .K .? C u toate ca devenise suspicioasa din ca u za lui Brock, Tn sufletul ei credea Tn bunatatea oamenilor. lar ochii lui Billy erau sinceri i aa de frumo?i Tncat ea nu era nebuna sa judece trecutul lui. O .K ., ceda ea oftand. La naiba, m-ai facut fericit. (O sarutS, indiferent la prezenja tuturor celor care Tncepeau sa iasa de la miculdejun, i apoi o ridica Tn bra{e.) Lasa-i sa se uite, adauga el, continuand s-o sarute.

144----------------

SHSfflFl JQIjRSQR

CKP3T0LOL 35
C u rte a fermei familiei Aronson era umbrita de artari mari sub care se instalasera cateva mese pline cu mancaruri. Un butoia de bere, acoperit cu o cuvertura veche, era ascuns Tn gheaja Tntr-un ciubar de spaiatorie cu picioare. Curtea era plina de maini, oameni i copii, caini i pisici. Serena nu vazuse niciodata ataxia caini i pisici la un loc. Sau aa de mulfi copii. C e minunat este sa ai a?a o familie mare, rosti ea Tncantata. Uneori, replica Frankie, privind muljimea. Alteori sunt ca un ghimpe Tn spate. Cineva tacea sem ne cu mana. Frankie raspunse i el fluturand mana. S e auzi un strigat patrunzator ca de lup i fiecare barbat, femeie ?i copii, de-a valm a cu cateva animale, se Tntoarse sa-i priveasca. Cre d ca ne-au vazut, zise Frankie sec. D e ce sunt toji a?a de tacuji? Pentru ca nu au vazut pana acum fiica unui milionar. Cine tie? Hai, sa te prezint. Tn timp ce Frankie o pazea de un atac prietenos din partea cainilor, se Tndreptasera spre un grup de femei care stateau pe scaune de gradina. C a n d s-au apropiat, o femeie Tnalta, zvelta, grizonata, Tmbracata Tn pantaloni de culoarea macului ?i bluza alba, s-a ridicat sa-i Tntampine. Zam bea. Mama, a? vrea sa Ji-o prezint pe Serena Howard. Serena, m am a mea. Ma bucur sa te cunosc, rosti Flo Aronson, Tntinzandu-i mana. (Ti zambi fiului ei.) A m auzit nite poveti. MamM! Piacute, Frankie, lar Serena este foarte draguja.

Blonde fierbinfi... -------------------------------------------------------------------------------- 145

fnroindu-se, Serena stranse m ana mamei lui Frankie Tnmanandu-i pachetul pe care-1 adusese. La multi ani din partea noastrS, reui ea sa spuna. Pluralul folosit de Serena o facu pe Flo sa-l priveasca iar pe Frankie acesta ignora Tnsa speculajia din privirea mamei sale. l-am spus ca nu trebuia. A fost placerea mea, doam na Aronson. Flo. Flo. Sper sa-Ji placa. Tmi place, indiferent ce mi-ai adus, iubito. Frankie, du-te ?i adu de mancare pentru Serena. O voi prezenta fetelor. Fetele erau toate ni?te matui trecute de optzeci de ani, din ambele parti ale familiei, care nu pierdeau niciodata nici o petrecere. Toate locuiau Tn Ely de la Tntemeierea oraului i fiecare avea ceva de povestit. D e mult timp Serena nu se simjise a a d e bine Tn mijlocul familiei de fapt, niciodata. C a nd una dintre aceste matu?i i-a pus Tn braje pe strastra-nepoata ei ?i micuja s-a uitat la Serena i a spus mama, a sim^it pentru prima oara o duioie materna. Pana acum nu simjise nici o urma de interes pentru copii, ignorandu-i total. C u m a r arata copilul m eu i al lui Frankie? se Tntreba ea zambind copilului bucalat din bra|ele ei. Probabil ca a r avea parul negru $i ondulat al lui Frankie i ochii negri primul a r fi bSiat, desigur, pentru cS m i-am dorit Tntotdeauna un frate m ai mare. L-a Tmbraca cu cele m ai cochete haine de copii din acele m agazine dragufe din N e w York care au jachete de motociclist pentru bebelui de trei luni i pantofiori de tenis cam cat palma mea, sau poate Tn hainele acelea superbe, franfuzegti, de copii, care au brodate p e gulere ursulep. i a r veni la picnicuri ca acesta i copiii lor pentru ca ar fi avut i o fetija ar alerga prin curte fericip. Atingerea mainii lui Frankie pe brajul ei o trezi din visare. DacS ai terminat sa mananci, te voi prezenta restului familiei. D upa o duzina de cumnate ?i cumnaji, Serena nici nu Tncerca s a i mai aduca aminte de numele lor. Erau cincizeci

SaSTTO I 0 QRS 0 R i opt Tn total, toji membri ai clanului Aronson. Frankie T?i tinea bratul Tn jurul umerilor ei un gest protector adresat frajilor ?i surorilor lui, dupa cum a rita u privirile de avertizare pe care el le arunca peste capul Serenei. Pentru o familie cunoscuta ca deschisd ?i pozna?a, Tn prezen|a Serenei se comportau toji ca ni?te Tngeri. De?i Frankie a fost precaut i au plecat imediat dupa ce a fost servit tortul. In acel moment, butoia?ul de bere se golise pe jumatate ?i nu te puteai baza pe comportarea nimSnui. Sem eni cu tatSI tSu, a spus Serena Tn timp ce se Tntorceau Tn ora? cu ma?ina. Pare foarte simpatic. Toji au fost a?a de prieteno?i ?i placuti. M da... M a bucur cS te-ai simjit bine. Frankie tocmai Tncepuse sa se relaxeze acum , cand erau la cinci mile depSrtare, de?i tot mai privea Tnapoi Tn oglinda retrovizoare. Frajii lui aveau obiceiul sa Tncerce sa alerge pe marginea drumului. C u p?unile de -o parte ?i de alta a carosabilului, era un sport destul de piacut, dar Frankie nu ?tia cum ar privi Serena o asem enea nebunie. T e -a i gandit vreodata la o alta utilizare pentru cam aruta din spate a cabanei? TI Tntreba deodata Serena, gandurile ei fiind ocupate aproape exclusiv de bebelu?i. (Chiar se putea imagina Tntr-o rochie largd, cu parul despletit, stand Tntr-un balansoar ?i Jinand Tn brate un copii adorabil care dormea.) Acum nu ai acolo decat ni?te ustensile vechi pentru pescuit. La ce te gande?ti? Tntreba el, circumspect. A r putea sd fie, odata, cea mai draguja cam era de copii. Cam era de copii? croncSni el. (f?i drese vocea ?i-i zam bi.) Este o idee... A devarat? N u te-ai su p a ra vreau sa sp u n ... vorbe?ti series? C S n d v a ... desigur cS m i-ar plScea sa am copii. Adica nu ar conta acel cineva cu care ai avea copii, nu? Tntreba Serena facand botic.

146 ---------------; ----- ; ---------------------: ----------------------------------------------

Blonde lierbinfi...

Frankie inspirS adanc ?i rosti cu un glas ce pared nu era al lui: M i-ar pIScea sa am un copii cu tine. Serios. Nu voia s se certe, i oricum nu se va TntSmpla nimic pentru c ea va pleca curand. Serena Ti a runcS brajele Tn jurul gatului sdu i depuse o serie de sarutari pe obraji barbatului. A m putea Tncerca la noapte? opti ea, lipindu-se de el. (Fraza, care TJi oprea inima Tn loc, nu mai era doar o Tntrebare retorica. O clipa, Frankie nu a fost sigur c mai putea sa respire.) T e rog, te rog, te rog, susurd ea. A m putea sa facem un bebelu...

SHSflR J0IjR 0R 148 ------------- -

effP 3T 0 LHL 36
C u m adica nu au rezervarea noastra? Spune-le cine sunt, pentru Dum nezeu! Le-ai spus cine sunt eu? urla Brock dintr-un automobil Tnchiriat, parcat Tn faja la Lodge, cu geamul din dreapta coborat i fruntea acoperita de transpirajie. O transpirajie nenorocita care Ti curgea Tn jos pe gat i-i m urdarea gulerul cama?ii italiene^ti. D a... da... le-am spus, se tSnguia tanarul cu faja roie, pentru ca pSrea ca Brock nu Tnjelegea englezete. Recepjionera susjine ca nu are nici o Tnregistrare a rezervarii. Este week-end-ul Festivalului Afinelor, Ti spunea Kevin Dunlop ca unui copii de cinci ani. i Lodge este plin. A sugerat ca matu?a sau verioara ei ar putea sa mai aiba ni?te cam ere libere. C u m T|i perm it sa-mi propui aa ceva? exploda Brock. D aca nu faci rost imediat de o cam era aici, nenorocitule, eti dat afara din serviciu. E clar? Da, domnule da... C u toate ca dupS opt ore de cSIStorie Tmpreuna cu Brock, Kevin nu era sigur cS afi dat afarSera cel mai rau lucru. M erg sa dau cateva telefoane, anunja el, Tndepartandu-se cu spatele, ca Tn prezenja unui persoane regale. T ra p saltat, idiotule, marSi Brock, scoJSndu-^i tabachera din buzunarul jachetei sport, de culoarea paiului, i servindu-se cu un trabuc. D e ce mi se Tntampla tocm ai' mie? D e ce am eu parte de toji incom p ete nt? Aprinzand trabucul, s-a rezemat Tn scaun, a scos un nor de turn ?i a privit peisajul idilic, fara sa-l aprecieze, cu gandul la Lilly. Oare i-o trage chiar acum ? E oare goala i umeda sub cearaf? O are m icul ei I8ca$ e strdpuns chiar acum de barbapa mareafa a afemeiatului aluia? Ochii lui Brock s-au Tngustat din ca u za fumului, iar pe faJS i s-a lajit un ranjet. Cine ar fi crezut c i duicea i naiva Lilly a r face-o

----------------------------------------------------------------------------------------------------- t4g
cu eroul m inunat de la N H L ? Poate c Sl trebuia sS -i fi acordat m ai muita atenpe cand am fost casatorip. Poate c3 este m ai nesStula decat am crezut eu. G u ra i s-a strambat Tntr-un zam bet rautacios. Poate ca a r trebui sa n u p lec din ora fSrS s i gu st i eu din darurile p e care le oferS i sa vad ce a fnvafat de la b a iatu l-cu -coco u l-de -au r. S au a r fi interesant sa-i dau lui Lilly dosarul pe care l-am fScut. Era Tntotdeauna un motiv de scandal. S e atepta ca ea sa fie surprinsa de cuceririle domnului Billy Bianchich. La naiba, i eu am fost surprinsl A zambit. Reportajele de investigatii aveau Tntot deauna o capacitate minunata de a distruge vietf. Kevin coborT scarile de la intrare i veni Tn fuga la fereastra deschisa a mainii. A fost o renunjare la centrul de conferinje din ora, T I anunja el respirand greu. Aveji o ca m e ra... Era ?i timpul, replied Brock. Con du-m a. Restul echipei sale urma sa se caze ze la localnici. T u ?i echipa va gasiji cam erele ?i ave# scenariul terminat pana maine-dimineaja, Ti instrui Brock pe cand se Tndreptau catre ora?. Scenele obi?nuite de vacanja de vara. Trebuie sa fie pe aici un centru unde oamenii T?i lasa jachetele ?i fac ceva de genul pescuit sau canotaj, presupun. La naiba, descurcaji-va! i asigura^i-va ca nu va trebui sa vorbesc cu nici un localnic. DacS vreji un aer local, objineji-l prin sonorizare. Adu-m i cafeaua i micul-dejun obi?nuit fix la ora zece. O u a fierte trei minute, nici o secunda mai mult. i a? prefera panorama spre lac, T) atenjiona el. Mi-ai adus cama?ile cu m onogram e? Intr-o ora, cama?ile cu m onogram s ale lui Brock au fost puse pe pat Tn cam era lui cu vedere spre lac, directorul complexului avea o bautura tare Tn birou, recepjionera se tam pona cu apS rece la ochii umflaji de plans, Kevin viziona un film care-1 facea sa uite de Brock, echipa de filmara Tfl cauta un loc Tn cel mai apropiat bar i Brock era parcat l ln g l cabana lui Lilly Tntr-o stare de imensfi frustrara.

Blonde Tterblntt...

SSSKR 30I?RS0B 150 ------------------------------------------------------------------------- Ea nu era acasa. D a r existau urme ale prezenjei ei manu?ile de gradina i vasele cu flori erau pe scarile verandei, iar o cutie de C ola golita pe jumatate sta uitata pe balustrade. S a atept mtoarcerea ei sau sS m e rg Tn ora s -o caut? BStu cu degetele pe volan: La naiba! Unde dracu a r putea fi? Abia atepta sa-i vada expresia cand Ti va arata lista cu femeile regulate de Billy Bianchich Tn cei cinci ani petrecuji la N H L. D e asemenea, se gandea la viitorui viejii lui sexuale. Rahat! Unde s-o caut? C a la comanda, pe alee apdru o camioneta ro?ie. Brock se Tncrunta ea era cu el. Faja lui Bianchich nu se putea confunda era cea din ziare, din paginile de sport i de la T V . Lilly a recunoscut zambetul stil ca-la-fotograf chiar Tnainte sa-l recunoasca pe fostul ei soj. C e cauta aici? murmura, privind cum Brock se Tndrepta spre ea. Billy depista disprejul din vocea ei i privi mai atent la barbatul blond i Tnalt. H cunoti? Este fostul meu sot ?* nu-i place Ely. Simt cum mi se ridica parul pe ?ira spinarii pentru c3 se affa departe de luminile din Chicago. Vrei sS-l trimit Tnapoi? Tntreba Billy pe ton voit bland. Nu, ma voi descurca eu cu el. T u ramai aici. (Zambi.) Imi pare rSu, am uitat ca aveji ceva de TmpSr|it. D ar sa fii politicos. N u este un meci de calificare. >tiu asta. N u prea ai aerul cS tii. Aa e bine? (Billy zambi cu toata gura.) Este destul de politicos? Lilly izbucni Tn ris : N u-m i vine sa cred ca asta se TntampIS Tn secolul X X I. M a simt de parca Ji-a arunca earfa sa ti-o prinzi de m aneca hainei Tnainte de a pleca la turnir.

------------------------------------ -------------- --------------- 1B1


Bingo! C e dracu face aici? DacS, Tnsa, i-ar fi fost vreodata adversara pe gheaja, ar fi recunoscut privirea ameninjatoare din ochii lui Billy. Buna Tntrebare, raspunse Lilly, deschizand portiera. Promite-mi ca nu faci scandal. E u nu fac niciodata scandal, replica Billy calm, cu toate ca Tntreaga lui atitudine de atacant N H L spunea contrary. Eti foarte departe de casa, zise Lilly Tndreptandu-se spre Brock. Ai greit drumul la intersecjia lui Sherry? A m fost trimis sa fac un spot despre vacanjele din padurile din nord, raspunse Brock, ignorand Tnjepatura. Au spus sa plec, i am venit. D oar m a tii. C u ce te pot ajuta? M -am gandit numai sa tree ?i s a te salut prietenete. E a Tnsa nu i-a oferit un salut prietenesc Tn schimb. Stai mult timp Tn ora? l-a Tntrebat Lilly sec. c a te v a zile. Sunt Brock W estland. (Ii Tntinse mana lui Billy care statea langa Lilly, ca un adevarat turn de aparare.) Aveji un ora foarte draguj. Billy Bianchich. Muljumesc, noua ne place. Brock nu era un barbat firav dar m ana lui Billy o facea pe-a lui sa para ca a unui pitic. Succes cu reportajul, rosti Lilly vrand sa scape cat mai repede de el. D aca ne scuzi, noi avem ceva de plantat. G radina arata bine. D ar a aratat Tntotdeauna aa. N -a i observat niciodata. S a u daca ai observat, ai spus: C e gradina de feti!a!, din cate-mi amintesc. La revedere, Brock. Lilly se Tndeparta. Billy Tntalni privirea lui Brock o clipd i apoi o urma. i Brock Westland, care nu era numai obi?nuit sd primeasca dar i cerea pupaturi Tn fund, a rdmas pe alee.

Blonde Herblnff...

SHSfflK 303R 30B 1 5 2 ---------- ----- -

CnPTTQLUL 37
K plecat? Lilly se TndreptS spre partea umbritS a grSdinii, unde sabojii o a?teptau pe un gratar de lemn. Pleaca acum . Este un tip care arata mieros, aranjat pana Tn varful degetelor. PoartS chilofi de matase? C u m onogram s. Pe dracu1 izbucni el Tn hohote de ras. FSra suparare, ce naiba ai vazut la el? Nu vreau sS vorbesc despre asta. O .K ., ai dreptate, scuzS -m a... se vede ca nu-Ji place. Eti terapeutul m eu? Tntreba ea dulce. A cum , ca l-am vSzut, raspunse el, zam bind pozna?, mi-a trecut prin cap ideea ca ai avea nevoie de unul. S a nu-mi vorbeti de terapeut dupS Heather. Eram tanar. Vorbeam de m arjea trecuta... M am a e de vina, o Tntrerupse el repede. Vezi... nu este Tntotdeauna aa de uor sS refuzi. T u n-ai putut refuza maritiul? Eu, unul, a? putea. Nu cred ca vrei sS ?tii motivele ilogice i proste?ti pentru care am spus da. ll Tmpunse tare cu degetul. El tia cand sa renunje la o discujie cand faja ei se schimonosea. Surase jucau?: Nu ma doare. Asta-i tot ce poji? Ai grija sau te bat ca s3 te fac sa m a ascul{i. Trebuie numai sa-|i Tndoi degetul cel mic, feti|o. i tu n-o sa faci nimic? Nimic, rosti el bland. Tocm ai ai spus-o. Ea-i privi sabotii.

< ----------------------------------------------------------------------------------------- 153


A m putea sa plantam mai tarziu. N u se vor supara. Asta am vrut s3 aud, murmura el chiar Tnainte s-o s&rute. N -a u auzit telefonul care a Tnceput sa sune dupa vreo ora i jumatate i, cand a sunat a doua oara, dupa Tnca o ora, l-au ignorat. A treia oara cand a Tnceput sa sune iar, erau satisfacu{i i leneveau. Vrei sa raspund eu? a Tntrebat Billy chicotind. Ooooooof, n u ... Billy a Tntins mana, a apucat telefonul ?i l-a aezat langa ea. T u ... zise Lilly, Tncruntandu-se, i tonul ei TI ajuta pe Billy sa descopere imediat identitatea acelui tu. Nu. Nu, nu vreau. (E a se Tncrunta i mai mult i Billy se ridica Tn ezut.) Da, asta Tnseamna ca sunt sigura i ca nu vreau. (E a respira adanc.) Asta chiar nu te privete. (F a ja ei se Tmpurpurase.) s a tii ca acum Tnchid. (E a se Tncorda i ochii i se umplura de lacrimi.) D e ce nu ai spus asta? Desigur ca vreau. (Lilly arunca o privire la ceasul de aiaturi, Ti zam bi lui Billy i trase aer Tn piept.) Voi fi acolo Tn douazeci de minute. In hoi, preciza ea ferm ?i-i dadu telefonul lui Billy ca sa Tnchida. Ai nevoie sa te due? o Tntreba Billy, facand un efort sa-?i pastreze vocea calma. Da. Despre ce a fost vorba? se interesa pe un ton ostil. Nu ma enerva i tu. i eu? N u putuse sa-i controleze tonul i asta a avut ca efect o explozie din partea lui Lilly: Da, i tu. Nu am nevoie de un barbat care sa ma chestioneze despre viaja mea. O .K ., O .K .... Injele g... S c u za -m a , te rog. U nde m ergem ? La Centrul ConvenJiei de pe lacul Shagaw a. Are fotografia bunicii mele. Nu ma Tntreba cum a objinut-o, dar o vreau Tnapoi. Sunt gata Tn cinci minute, anunja Billy, aruncandu-i picioarele peste marginea patului.

Blonde Herbinfi...

SaSflR J 0 T)HS 0 H

154----------------------------------------------------------------------------------------- C a n d au ajuns, Billy a parcat ia intrare ?i i-a zdmbit. T e -a ? invita sa intri, rosti Lilly trista, d a r... N u e nevoie. Este-aa un nenorocit... zise ea, stram bandu-se Voi fi scurta. Brock edea pe o canapea langa ?emineul masiv de piatra din hoi. C a n d ea se apropie el batu cu palma pe locul de langa el. D a-m i fotografia. N -a m chef de vizite. A m vazut ca prietenu! tau te-a adus cu maina pana aici. E vreo problema? tii cum i se spune Tn circuitul de hochei? Fotografia, Brock, te rog! Nu vreau sa stau de vorba cu tine. (E l flutura copia unui document i i-l Tntinse.) Nenorocitule! Trebuia sa ?tiu. D a r indiferent ce e aia, nu ma intereseaza. Stai pujin. Este vorba despre amantul tau. N u este amantul meu. T u ai avut amanji Tn coaia. tiai ca s-a culcat c u ... (Zambetul lui Brock era unsuros.) Poate ar trebui sa ie numeri tu. Sunt i imagini aici. Interesante. Pe cine dracu vrei sa ?antajezi? Nu ar trebui sa vorbeti cu el? Sunt preocupat numai de tine. tiai ca a fost implicat Tn trei procese de paternitate? Poji sa iei asta cu tine daca vrei, continua el sa Tmplante cu^itul mai adSnc. (Brock flutura din nou documentul.) Mai am o copie. l-o sm ulse din mana. Ai ramas tot un nenorocit, nu-i a?a? Poate ca nu sunt singurul nenorocit din viaja ta, scumpo. Uita-te la unele din acele imagini fascinante ?i ai sa te convingi. s a nu ma mai suni. Sub nici un pretext. Daca o faci, TJi Tnchid telefonul. A cum de ce a? mai vrea sa te sun? Tntreba el flegmatic. '

Blonde fierbinfi... -------------------------------- --------------------------------------------- 155


Deci suntem de acord, rosti Lilly intorcandu-i spatele i Tndreptandu-se spre toaleta. Intrand Tntr-o cabinet, a Tncuiat ua ?i s-a sprijinit de perete cu inima bStandu-i ca o toba, apoi a Tnceput sa citeasca cuprinsul documentului. Doam ne, ce rahatl a exclamat ea, Tn timp ce rasfoia fotografiile. D upa ce le-a vazut pe toate, a descuiat u?a cabinet ?i a ie it ciatinandu-se. O tanara care statea la chiuveta a privit-o peste umar. J i-e rau? T e ajut cu ceva? (Lilly se studie Tn oglinda i observa ca era cenuie. Indica documentul.) Probleme de serviciu, minji ea. eful Tmi face probleme. Poji sa-l dai Tn judecata. N u e grozav? chicoti fata. Lilly reufi sa schijeze un zambet. O idee grozava, zise ea, Tndreptandu-se spre ieire. Fata Ti tinea pumnii. Aranjeaza-1. Bafta! Lilly se gandea la tanara Tn timp ce parcurgea coridorul. li amintise ca era putemica ?i independents, la fel de capabiia sa ia atitudine ca o fata de aptesprezece ani. C a t despre Brock, spera sa nu mai aiba niciodata d e -a face cu el. lar referitor la Billy, cu toate ca era m ondena ?i avea o minte deschisa, Ti v a trebui foarte multa Tnjelegere ca sa treaca peste acest num ar impresionant de femei. c a n d dracu m ai avea timp s3 joace hochei? Urcand Tn ma?ina, Ti Tntinse documentul lui Billy. Brock avea asta pentru mine, nu fotografia bunicii mele. El frunzari calm conjinutul, apoi TI Tnchise i i-l dadu Tnapoi. D e ce Ji-a dat asta? Asta-i tot ce ai de spus? Sunt cateva informajii despre mine. Dar nu vad ce-l privefte pe e l... Vrea doar sa-Ji faca rau. i tu nu vrei?

SHSfflFl JO 5 R 30 H
1 5 6 ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Prea pujine sunt adevarate i, oricum, pe vremea aceea nu te cuno^team. Vrei sa m a scuz? Asta vrei? E a se uita Tn departare simjindu-se extenuate. Nu tiu ce vreau. Acest fost soj ; a* se pricepe sa te traga de (an$. I le voi Tnapoia eu. Nenorocitul! N u e niciodata greeala barbatului, n u -i a$a? Cu m reuesc sS treaca prin viafa farS sa accepte nici o responsabilitate? Vrei sa ma duci acasa, te rog? El intenjiona sa spuna ceva, apoi tacu i demar& Tn viteza. To t drumul l-au parcurs fara sa schimbe un cuvant. A coborat trista Tn fa{a cabanei. Nu-fi uita documentele, a spus el curtenitor. PSstreaza-le pentru albumul tau cu taieturi din presa, a replicat ea.

--------------- 1ST

Blonde Ntrbtntf.,,

CKP3TOLOL 38
E s te o urgenja, a spus Lilly la telefon. >i nu accept nici o scuza, a Tntrerupt-o ea pe Ceci. Serena se plictisea cu m am a ei, aa c 3 a rdspuns cu entuziasm la cererea lui Lilly i a promis sa aducfi o cutie cu trufe. Dar, zece minute mai tarziu, la Lilly soseau trei, nu dou3 femei. Lilly Desiree Zuber; D esiree Lilly Kallio, a facut Ceci prezentarile. Desiree nu vrea sa ramanS singura chiar acum, a spus Ceci privind-o semnificativ pe Lilly. Aa c3 am venit Tmpreuna. i cum i ea are probleme cu prietenul ei, se aiatura clubului. Bdrbajii sunt nite nenorociji, zise Lilly. Sau poate numai barba{ii pe care-i cunosc eu. Vrea cineva ceva de baut? Pentru mine i Desiree, doar Cola, zise Ceci. Eu a vrea un pahar de vin alb, ceru Serena. C u starea de spirit Tn care sunt am supt jumatate din sticla de brandy. D ar tu nici macar nu bei brandy, rosti Serena uimitS. Brock este Tn ora. tiu un barbat care va rezolva problema ta cu Brock. E nevoie numai sa da i un telefon, spuse Ceci sec. DouH pieioare rupte i Brock Tntr-o a m b u la n t pe drumul de Tntoarcere spre Chicago. Serena se Tncrunta. Ceci, nu vorbi aa. Sunt sigura ca situajia cu Brock se poate rezolva m tr-un m od mai civilizat. C u otravS Tn placinta lui? C ine e Brock? se interest Desir&e. Fostul soj al lui Lilly. Unul dintre cei mai mari nenorociji din lume.

SaSftR 3QIjRSQR 158--------------------------------------------------------------------------Desiree privi la Lilly cu o spranceand ridicata. >i de ce te-ai cSsatorit cu el? Tntreba ea. Pentru ca Lilly este naiva, incredibil de dulce, crede ca toata lumea spune adevarul ?i Brock voia ceva ce nu putea sa objina altfel, raspunse Ceci prompt. D a r... mi se pare ca problema ta nu este legata de Brock, adauga ea deosebit de tandru. Lilly T?i scutura capul ?i ochii i se umplura de lacrimi. la desertul meu cu alune, Ti oferi Desiree, scojand un baton din buzunarul bluzei. Muljumesc, se smiorcai Lilly, ?i desfacand ambalajul, T?i Tndesa jumatate Tn gura. Ceci o privea cu Tnjelegere. Este vorba de Heather, nu? Lilly ciatina din cap, Tnca mestecand: E vorba despre Heather la puterea cincizeci! Stai sa vin ?i eu! o striga Serena din bucatarie. Nu vreau sa pierd nimic! D upa ce Serena a sosit cu vinul, iar Desiree a mai adaugat un baton cu migdale aiaturi de cutia cu trufe, dupa ce Ceci a gasit doua cutii de Cola ?i toate se aflau la locurile lor, Lilly ?i-a Tnceput relatarea. U nde este documentul? o Tntreba Ceci cand Lilly Tncheie. Pesemne ca a prelucrat pozele. C u ajutorul calculatorului ai putea sa-l pui ?i pe Brock Tn baie Tmpreuna cu Castro. La Billy. i eu nu cred ca au fost prelucrate. Dar nu e?ti sigura, zise Serena. Eu am vazut o poza Tn care Russell Crowe o Jinea Tn brafe pe Margaret Thatcher, ceea ce era evident un trucaj. Iar daca eu a? vedea ni?te poze ale lui Frankie cu cineva, i-a? da o ?ansa sa-mi explice. L-ai Tntrebat pe Billy despre asta? N u chiar. l-a? fi dat doua la fund, m -a ? fi a?ezat pe faja lui ?i l-a? fi facut sa-mi explice, rabufni Ceci, Tncruntandu-se. Daca ai fi stat pe faja lui, el n-ar fi putut sa vorbeasca, extrapoia Serena. Era o figura de stil, frumoaso. A ? fi vrut o explicate.

Blonde fierbinff...
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 159 D upa toate acele fotografii i texte nu aveam dispozijia sa ascult explicable lui care, pesem ne, ar fi fost un morman de minciuni blestemate. (Lilly se stramba.) Pur i sfmplu n-am fost Tn stare. D upa Brock, nici nu te condamn. El te face sa crezi ca toata lumea e infectata. Nu am vazut niciodata atat de multe femei splendide, spuse Lilly oftand. Uneori aceste doam ne urmaresc numai sa apara Tntr-o poza cu o celebritate, observa Ceci. Poate ca ar trebui sa-i lai pe Billy sa-Ji explice. Nu mi s-a parut ca dorea sa-mi dea explicajii. Era ca ?i cum tot ce s-a Tntamplat Tnainte sa-l Tntainesc nu conta. Ma Tntreb daca i-ar fi pasat Tn cazul Tn care a? fi avut un album cu fo?tii mei amanji Tn dormitor nu te supara, Ceci. Nu ma supar, draga. Mi-a piacut Tntotdeauna sa fac lucrurile altfel decat tine. C a tot a venit vorba, eu am ajuns la al doilea album cu taieturi din ziare. Nick i Ceci sunt foarte apropiaji sufletete, chicoti Desiree. AmSndoi cred ca piacerea e totul pe lume. i eu Tncerc sa TnvSJ asta. Iar eu Tncerc sa-i spun ca fiecare este diferit. i asta este al naibii de bine. Diversitate, aa-i? Exact. Adevarata consolare! exclama Lilly, strambandu-se. Deci Billy a fost aparent singurul pentru fiecare alta femeie de pe acest mai al lui Mississippi. N u te amarT. (Serena Ti oferi din nou lui Lilly cutia cu trufe.) Ateapta ?i ai sa vezi. V a exista o explicate perfect ra|ionaia pentru toate aceste poze tSmpite. D upa cum arata ?i cu faima pe care o are vor fi Tntotdeauna femei, zise Lilly cu naduf. Nu-m i pasa daca aud explicajii fara sfarit sau, mai rau, daca nu aud nici o explicate. (S e opri sk mute dintr-otrufa.) A r fi prea plictisitor. E?ti prea repezita, observa Ceci cu tact, din cauza starii lui Lilly. Nu i-am spus nimic teribil, daca asta crezi. Ai afirmat ca el era furios.

SaSflR J0I}R20R
160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Fara motiv, daca m a Tntrebi pe mine.


Poate ca-Ji va cere scuze, interveni Serena. Asta nu va rezolva nimic. Nu vedeji? C u carieca lui sportiva arhicunoscuta, va aparea un alt document, ?i apoi Tnca altul. fmi tai legaturile acum, Tnainte sa ma implic prea mult. A m numai nevoie de voi ca sa-m i ascultaji plangerea pana cand m3 voi satura de tonul vocii m ele... sau voi muri... sau ambele. Lilly observa schimbul rapid de priviri dintre Serena i Ceci. Frankie-termina lucrul la cinci i, ei bine... trebuia sa cinam la fratele lui, dar pot sa sun i sa aman. Nu, sa nu faci asta. V a fi bine. Noi putem sta pana la ase, zise Ceci. Sa u chiar mai tarziu, adauga ea repede, privind faja lui Lilly. Programul nostru nu este strict. Lilly aproape ca era sa spuna: Trebuie sa ramaneji, pentru ca i Serena i Ceci erau fericite ?i ea nu, dar nu putea sa fie egoista. O ra ase este perfect. S -a golit deja sticla asta de vin? A du c alta. Serena, tu nu prea bei. Lilly se ridica repede ?i fugi Tn bucatarie ca sa-i ascunda lacrimile. tergandu-?i ochii pe prosopul din bucatarie, aduse muljumiri tuturor zeilor pentru struguri i ciocolata, scoase alta sticla de vin din frigider ?i se Tntoarse Tn cam era de zi. D ar nici vinul, nici ciocolata nu au fost de ajuns dupa ce prietenele ei au plecat la relajiile lor fericite i ea a ramas singura, trista i suparata. Sim jea ca vrea sa-l stranguleze pe Brock cu mainile goale. Era uimitor ce putea S3 creada o femeie dar i mai uimitor era ce putea sa spuna ) sa faca un barbat ca sa te culci cu el. Sau sd te cdsatoreti cu el. E a nu a Tngeles niciodata prea bine ce l-a determinat pe Brock s-o convinga. A privit trufa singuraticS din cutie, s-a hotSrat ca nu era cazul sa numere caloriile daca tot consum ase deja clatite, vin fi ciocolata i ?i-a Tnfundat trufa Tn gura.

Blonde fierbinfi...
* .......................................................

161

tii care a fost fotografia pe care am urat-o cel mai tare? rosti ea cu voce tare. C ea cu Miss Univers sau poate ca era Miss Sardinia sau Sudul Londrei, ca oricum nu m ai conteaza agajata de braful lui Billy ca i cum n -a r fi putut sa stea singura pe tocurile ei ca un stilet de douazeci de centrimetri, cu sanii ei uriai care o trageau spre p a m in t, a raspuns vocea din interiorul ei. Lilly a privit imediat in jos i nu s-a simjit bine. De fapt, s-a simjit chiar laa. A r fi putut sa aiba i ea sani mai mari daca nu ar fi fost aa de sensibila la durere. Lilly a auzit telefonul sunand, dar a crezut ca era cel din filmul de la televizor. A durat cateva clipe pana cand sa realizeze ca suna cel din realitate ?i ea s-a Tntins spre telefon, sperand sa fie oricine, numai Brock nu. C u toate ca se simjea pujin amejita, i-a dat seam a ca era mai mult de-atat Tn momentul cand a cazut cu telefonul de pe canapea pe podea. Dupa cateva Tnjuraturi, a reu?it sa articuleze: Alo! Am facut o lista. Zece afirmajii, nouasprezece negajii. Ma gandesc ca nu este a?a de rau. Vrei s-o vezi? Ea ar fi trebuit sa refuze, pentru ca asta nu era o scuza... sau era? A r fi trebuit sa spuna: Nu vreau sa te mai vad vreodata". Adu i nite mancare, a spus ea Tn loc de asta. Mi-e foame i sunt complet singura fiindca prietenele mele au dezertat tocmai cand aveam nevoie de ele ceea ce arata ca nu poji conta decat pe tine Tnsaji. (A suspinat dramatic.) Vii pe lume singur i pleci singur. Cat ai baut? Tntreba Billy, Tn loc sa com enteze observajia ei filozofica despre situajia individului Tntr-o societate insensibiia. Pu-pu-Jin vin, raspunse Lilly, observand ca avea dificultaji cu pronunjia.

SSSKH lOQRSOR
1 6 2 ------------------------------------------ ; --------------------------------------------------------------- SincerS sa fie, mai avea o problems, deoarece observe ca, daca se concentra asupra pronunjiei, nu putea sa-i mai aminteascS Tntrebarea, aa ca rosti: Mancare cu disperarea unui refugiat de pe o ambarcajiune Tn deriva, care nu mancase de zece zile. Vin acum, spuse Billy. Nu te mica. D e fapt, nici nu trebuia sa-i mai faca aceasta recomandare, pentru ca Lilly reui sa ajunga iar pe canapea i ramase acolo, simjind doar briza prin ferestrele pe care Serena le deschisese ca sa iasa mirosul puternic de vin. Lilly se gandea ca era foarte de?teapta ca-i amintise exact fraza Serenei ?i poate i se Tntiparise Tn minte din cauza ca era unica. Vorbind despre unica, se Tntreba ce m ancare va aduce Billy. Poate nite gustSri m inunate pregStite de Gracie acele m id opere de arts ca ni$te sculpturi din alimente sau poate o bucata uriaa de friptura, care m a face sS salivez de poftS dupa atata ciocolata. Alim ente p e care sunt sigura ca M iss-Cutare nu le ingurgiteazS, ca sS nu-i strice mfSparea perfects... Sau poate de-aia are fife uriae... SSraca, sSraca draga regina a frumusepi probabil ca aratS ca o zonS m untoasS cand doarme. Iar doam na e, fSrS Tndoiala, permanent cuprinsa de fricS sS nu se rSstoame c in d se ridica in picioare i nu pop decat s-o compStimeti din toata inima. D e ci chiar nu conteazS ca M iss-Cutare are s in ip e rfe c p i eu a m ... sabop. V ezi? Exists un echilibru. C osm osu l m seam nS echilibru i diversitate, y in g ? iy a n g ... totul condus de un spirit drSguj $i binevoitor... C e expresie dragufa. Aa, ei bine, binevoitor... isenin... ic a lm ... A apucat sa ajipeasca o secunda Tnainte ca Billy sa soseasca cu mancarea. C u adevarat, numai o clipa infima.

Blonde Tierbtnjl...
-----------------163

C H P 3T

0 L O L 39

C ab an a lui Lilly era cufundatS in tacere cand Billy a deschis u?a bucatariei. D upa ce a pus o cutie cu m ancare pe masa, s-a Tndreptat prudent spre cam era de zi. Ajungand Tn camera de zi, s-a oprit Tn u?a, privind-o cu un zdm bet cum doarm e. Apoi a luat o cuvertura i a acoperit-o. D upa ce a pus m ancarea Tn frigider, a luat documentul blestemat pe care-1 adusese, l-a pus pe m asuja pentru cafea de langa canapea, a tras din el o pagina cu doua coloane scrise de m ana i a pus-o deasupra. Apoi a ridicat paharele raspandite prin cam era, le-a dus Tn bucatarie, le-a pus Tn chiuveta ?i a plecat. Soarele era la apus cand Lilly a deschis ochii. Ridicandu-se Tntr-un cot, s -a uitat la ceas. Noua treizeci i ?ase. Culcandu-se la loc, ?i-a adus brusc aminte de ce era singura i un fulger de dezolare i-a trecut prin minte. C u coada ochiului a vazut notija care era pe documentul de pe masuja de cafea. O , D oam ne! E l a fost aici! A cela era scrisul lui un scris rapid i apasat. O secunda mai tarziu tinea Tn mana foaia de hartie. O noua dovada de lipsS de control. O coloana era intitulata Hrana pentru tabloid, cealalta Din pacate adevaraf i sub fiecare titlu erau scrise nume de femei. A numarat repede lista intitulata Din pacate adevaraf, apoi pe cealalta. Zece i nouasprezece. Apoi a rememorat numarul barbajilor cu care se Tntalnise Tn viaja ei. Filozofia pe aceasta tema i-a fost Tntrerupta de zgomotul facut de un fierastrau circular ?i, daca Myrtle Carlson nu-i descoperise cum va noi talente, asta Tnsemna ca avea un musafir. Aruncand la o parte cuvertura, Lilly a sarit Tn picioare i s-a precipitat la fereastra.

S3SKR JQI}HQR 164 -----------------------------------------------------------------------------------------


Dragul ei Billy Ti construia un spalier. C e dragup A intrat aproape zburand Tn dormitor, s-a privit Tn oglinda i a scos un strigat. M -a vazut aa! Fardul se Tntinsese ?i avea ochii umflaji i ro?ii. Parul Ti era rava?it ca i cum ar fi stat Tn vant putemic i se hotarase sa Tmbrace aceasta veche ?i dezgustatoare bluza din colegiu cu toate cS Tntotdeauna m i-a purtat noroc... ca i acum. Trebuie s-mi notez sa adorm Tntotdeauna bine Tmbracata i modern pieptanata, pentru cazul Tn care... bombani Lilly pe cSnd rascolea prin garderoba, Nu te deranja, rosti Tncet o voce masculina. Imi placi aa cum eti. A m sa stau cu spatele la tine pana cand iei i Tnchizi ua. Parul meu este o nenorocire. . Tue ti e fu l. E a simjea Tntotdeauna un frison cand el spunea asta cu un ton Tncet, care Tnsemna exact opusul Tn limbaj sexual. Du-te, te rog, reu?i ea sa Tngaime cu glas stins. Zgomotul u?ii care s-a Tnchis a pus-o Tn mi?eare. in numai zece minute a redevenit prezentabilS faja curata, pujin fard i ruj, parul pieptanat, o bluza pana Tn talie Tncheiata Tn faja cu nasturi i o fusta scurta. C and a deschis ua, el statea sprijinit de peretele din faja, aratand teribil de masculin. Dragu{, a spus el, privirea lui apreciativa mangaind-o pe corp de jos Tn sus. Muljumesc. i tu araji... destul de bine, Tncheie ea repede, pentru a nu-i ie?i din gura cuvantul excitant. A ve a pieptui gol, lucind de sudoare, i jeans-ii lasaji foarte jos pe olduri. Hai, prinjesa. (l-a zambit i i-a Tntins m ana.) Sabofii tSi sunt fericiji. Vino s& vezi. Muljumesc pentru lista, a rostit ea zambind. M -am gandit ca ar putea sa ajute.

'Blonde lierbintf... ------------------------------------------------------------------------- -- 165

Sunt foarte suparata pe Brock. Nu e vina ta. Este prin natura lui un turnStor. La naiba cu el, hai sa vezi spalierele. Erau minunate, vopsite, aranjate Tntr-un zig -za g care facea umbra plantelor ei i dadea bine Tn acest colJ al gradinii. iar ea era fericita stand langS Billy, admirandu-i gradina i ceea ce facuse el. Profund fericita. Muljum esc pentru spaliere. Pentru pujin. Eu T|i muljumesc pentru Tnjelegerea ta. Nu vreau sa te sperii dar sunt cu adevarat fericita. Poji sa nu Jii cont de acest comentariu dac te alarm eaza. Nu sunt alarmat, spuse el, crezand asta pentru prima data Tn viaja dupa ce o femeie T?i confesa sentimentele pentru el. >i eu sunt fericit. O lua Tn braje i o saruta dulce cu o sarutare de bSiat tanar. El era irezistibil un amestec de putere i inocenja, duritate ?i sinceritate, i atat de frumos Tncat ea TI dorea acum, chiar Tn clipa asta la fel ca Ceci, pentru Dum nezeu. Era minunat, aa cum senzajia trupurilor lipite era minunata. H m m m ... ridicndu-i mainile spre pieptui lui, se lipi i mai mult de el. Billy recepjiona mesajul ca voia sex chiar acum i trase o ocheada rapida sS vadS daca e lumina la Myrtle. E ra Tntuneric. Pe mai nu era nimeni. Cuprinzand Tn palme fesele lui Lilly, o lipi de penisul lui trezit. Asta vrei? Aici? In rochia asta alba? (Ea-i coborT mana peste umfldtura din jeans-ii lui.) Nu, marai el. D e ce? Pentru ca nu eti prea tare? E?ti sigura? Foarte sigura. Lilly se dddu un pas Tnapoi ?i-i ridica fusta. Nu purta nimic pe sub ea. Intr-o clipd, el era tare ca piatra. Incepu sS-i desfacS jeans-ii.

sasftn J0I}RS0R*
" -.. ..... * 166 ----------------- . 1 VinoTncoace. . O spusese Tncet ?i bland, i apoi i-a aruncat sandalele, a facut sa alunece jeans-ii i fraza JJi lasa gura apa a capatat o alta semnificajie. Cate femei s-au gandit la ce m 3 g in d e s c eu acum ? De c ite ori a vazut el o asem enea privire in ochii unei femei? Vino tu Tncoace, replica ea, nem i?candu-se. E a nu uitase toate acele fotografii. N -a uitat acele fotografii, s-a gandit el, Tndreptandu-se spre ea ?i Tmpingand-o u?or Tn spatele spalierului. O lipi de el i Ti sfaie fusta cu nerabdare ?i furie. Ti desfacu coapsele cu palmele i o penetra cu finejea capatata Tntr-o practicS Tndelungata Tn holurile barurilor i Tn camerele de baie. Ea era umeda, fierbinte i primitoare. Billy Tncerca sa nu se gandeasca de cate ori fusese ea Tn aceasta pozijie cu alji barbafi sau caji barbaji i-au facut ce-i facea el acum. E a gem ea deja, urmand ritmul lui, lovindu-se de el cu o dorinja avida. Cuprins de o gelozie primitiva, el Tmpinse cu putere, Tngropandu-se adanc Tn ea. M acar sa demonstreze cine era mai puternic. E a ofta, ca i cum el i-ar fi dat premiul pe care i-l dorise Tntotdeauna. Sunt fericita ca ai trecut pe aici, murmura, fara sa se mai gandeasca la alte femei din trecutul lui, cand piacerea Ti invada toji porii. Eti a mea, mormai el arjagos, strangand-o mai tare Tn braje. Da, da, da... O piacere de nespus Ti curgea prin tot trupul i ar fi raspuns da la orice. El a tras aer Tn piept, satisfacut de abandonul ei. Apoi i-a strecurat mainile sub fesele ei, i-a ridicat corpul mai sus, ?i-a Tnconjurat oldurile cu picioarele ei, le-a desfacut mai

Blonde fierbinji...

1 ...

....................

----------------------- 167

tare i s-a sprijinit Tn ea, forjandu-se sa intre i mai adanc, Tn troznetul spalierului. Ea a Tnceput sa simta orgasmul. Ridicand-o repede Tn timp ce ea scancea, a presat-o Tn jos, Tn timp ce penisul i-a zvacnit puternic Tn sus. ocui l-a resimjit Tn creier, i-a trimis unde de senzajii febrile pe ira spinarii pana jos Tn cdlcaie, inundandu-i vaginul. Nu mi?ca, a oftat ea, Tnfigandu-?i unghiile Tn umerii lui. Sau te voi ucide. D e parca a putea sS -p opresc orgasmul, chiar dac& a Tncerca, se gandi el zambi nd, ?i cateva secunde mai tarziu, tipdtul ei a rSsunat pana peste lac. C and i-a revenit respirajia la normal i a deschis ochii, el aTntrebat-o fScandu-i cu ochiul: T e f...tb in e ? Modul vulgar al Tntrebdrii aproape cd-i produse un nou orgasm. O , da! raspunse ea, ascunzndu-?i faja Tn scobitura umarului lui. A putea, oare, s3 m ai... Dinjii lui luceau perfect i foarte alb Tn Tntunericul care se lasase. Desigur, miss Lilly. Noaptea abia a Tnceput. Iar eu am un chef grozav sa-mi bag p ...a Tn p ...a ta Tncinsa, rosti el calm, Tndreptandu-se spre un petec de iarbd de la malul lacului. E a a simjit cum se umezete iar. Tn noaptea aceea au facut dragoste sub stele pana c3nd, deodatd, s-a oprit vantul i au apSrut JanJarii. Rostogolindu-se repede peste Lilly, Billy a acoperit-o cu corpul lui fdra sa-?i iasa din ritm. Ea era aproape de final i nu era deloc momentul sa Tntrebe: Vrei sa intram? D upa ce s-au eliberat amandoi, revenind la realitate, Billy a observat norul de janjari care se rotea deasupra lui. A ridicat-o pe Lilly Tn braje i a luat-o la fuga spre cabana.

SBSKR J0QRS0R
168 ............................... .. ... * Tn bucatarie, Lilly s-a apucat sa goneascS JanJarii dar el a apucat-o de Tncheietura mainii i a lipit-o iar de penisul lui Tntarit. bucajica de p ...a fierbinte. Uite cum ateapta... Lilly T?i acoperi urechile cu palmele ca sa nu-i mai auda cuvintele atat de excitante, dar cand el Ti ridica un picior i o penetra adanc, Ti Tncoiaci brajele de gatul lui, abandonandu-se placerii pure.

Lasa-i dracului de {anjari! P ...a m ea mai vrea

Blonde lierbinti...
----------------- 169

CHP3T0L3L 40
D im irieaja urmatoare, Ceci a sunat-o pe Lilly sa vada cum se simte. Perfect, a spus ea, cu vocea parfumata de sex i de rulouri albe cu scorJioara din bucataria lui Gracie. El a revenit la tine. fntr-un fel. A plecat la lucru. D ar se va Tntoarce. O h , da... Pot simji valurile de muljumire pana aici, la mine! Pentru ca el este foarte special. Nu-I deranjeaza nici m ^car JanJarii, sa tii. Tmi dai i codul ca sa pot descifra ultima parte? Tji voi povesti mai tarziu. D e ce nu acum ? Pentru ca el este pe cealalta linie, nu-mi da drumul i-mi spune lucruri cu adevarat draguje. N e vedem la B Chocolate House" peste o ora. O sun eu pe Serena. N u-m i spune, lasa-m a sa ghicesc. Ai vorbit cu Lilly, rosti Zuber, ranjind Tn timp ce Billy se apropia de separeu. C e face sora ta? Tntreba Billy, ignorand comentariul lui Zuber. Este total subjugata de Ceci. E d e -a binelea Tnfricoator... La fel de Tnfrico?ator precum faptul ca Serenei Ti place familia mea, spuse Frankie. Billy se aeza i Tntinse ceaca spre chelnerija care sosise, pentru a-i fi umpluta. . D a r Tn afara de asta, lucrurile merg bine, aa e? Nu pot sa ma plang, raspunse Frankie zambind. Nu se poate mai bine de-atat, adduga i Zuber.

SaSftB 30IJRS0R 170 ------------------------------------------; ---------------------------------------------- *


>i la mine la fel... ca tot erai curios, Zuber, ranji Billy, l-am propus lui Lilly sa organizdm o petrecere. C u ce ocazie? Tntreba Frankie. Jolene se opri s a mai toarne cafea. Nick puse jos furculija murdard de ou. Nici una, rosti Billy, supraveghind cu privirea localul. Simt numai nevoia sa sarbatoresc. C e sarbatoreti? se interesa Jolene. Viaja, Tn general. (Billy izbucni Tn rs.) E Tn reguia, Jolene? M -a m gandit ca poate faci un anunj, replica Jolene. C a doar nu Tntineriji. Primim i micul-dejun odata cu sfatul tau? Poate, daca-mi vorbe?ti frumos. T e rog... este destul de frumos, pentru ca mi-e foame. Trei oua, unca, paine alba prajita, sue, striga Jolene spre bucatarie. (Apoi continua sa-i toarne cafeaua lui Billy.) Ai ales bine de data asta, Billy. N -o tasa sa piece, spuse ea, salutand, i se Tndeparta. Myrtle nici m acar nu a fost acasa noaptea trecuta. C u m de-au aflat toji? Frankie stranse nedumerit din umeri. Noutajile caiatoresc precum rapaitul tobelor Tn jungia. Prin aer. Deci unde va fi petrecerea asta? La Lilly, diseara. Ea are mai pujini vecini decat mine. A du-o i pe sora ta. La fel i tu, Frankie. Sunt Tntr-o dispozijie a naibii de grozava. Serena, Ceci i Desiree o ateptau pe Lilly. C a n d aceasta a intrat plutind Tn Chocolate House", s-au privit toate cu submjeles. Ceci a zambit catre Lilly cand a luat loc. Ei?! A m gasit drumul pavat cu Jigle galbene care duce Tn rai. Respectele mele pentru Billy Bianchich... cred ca el le-a vopsit, nu? Lilly le-a zambit prietenelor ei. Organizam o petrecere ca sa sarbatorim aniversarea.

Blonde Tierbin|i... ----------------------------------------------------------------------------- ----------- 171


C e aniversare? Lilly a fluturat din mana, complet aeriana. Billy a spus ca sunt 10 sau 12 zile sau aa ce va de la ceva. Nu credeam ca barbajii-i amintesc asemenea detalii. Dar, oricum, este petrecere. Diseara, la cabana mea, daca va convine tuturor... lubesc petrecerile, interveni Serena radioasa. C u m ne Tmbracam? C u ce-Ji place. G racie va gati. Vrem detalii, o Tntrerupse Ceci. i-a cerut scuze? A sunat? Ai sunat tu? > i vreau sa traduci remarca aceea despre janjari. (Ceci chicoti.) Mai bine Tncepe cu asta. O luna galbena stralucea pe cerul Tnstelat, pana unde urcau acordurile muzicii ce ieeau prin ferestrele deschise. C a b a n a era plina de lume, un barm an de la Lodge tcanspirand din greu ca sa faca faja mutjimii. Gracie accepta complimente, avandu-l aiaturi pe sojul ei. Desiree gasise un prieten al frajilor Siminich care tocmai terminase un tratament i-i povesteau istorii de razboi stand la masa din bucatarie. Serena i Frankie ieisera pe terasd i stateau pe balansoar. D u p a pujin timp, Ceci i Zu ber au ieit sa se racoreasca dupa dans ?i s-au aezat pe vechiul leagan metalic. Billy i Lilly rataceau pe langa casa, Jinandu-se de m ana. Au murmurat saluturi cand s-a u Tntalnit pe terasa cu prietenii. O petrecere minunata, Tntrerupse Zuber tacerea. C u adevarat minunata, Tntari Frankie. M ancarea lui Gracie a fost buna de sa mori, observa Serena, ghi'ftuita. C re d ca m -am Tndragostit de ea, remarca i Ceci. Sufleul de crabi Tmi produce orgasm. Lilly zam bea. S e spune ca este afrodisiac. Plecam deci? mormai Zuber, privind-o semnificativ pe Ceci. _ Tncercam sa facem un copii! exclam a Serena, radioasa. Fem eile privira la Serena, barbafii la Frankie. S e lasa o tacere adanca. Nu se putea spune ca erau uluiji... erau, mai degraba, Tngroziji.

172 ------------------------------------------------------------------------- Nu este emojionant? (Serena TI stranse pe Frankie de m ana.) Suntem a?a de fericiji! Billy ?i-a regasit primul vocea. Felicitari! Uau, murmura Ceci, negasind alt cuvant care sa poata exprima imaginea Serenei cu un copii, care Ti invadase mintea. Uau! Serena straiucea mai ceva decat luna de pe cer. A m ?tiut ca va fi emojionant pentru noi toji! Sunt cu adevarat fericita pentru tine, rosti Lilly, sperand sa nu se observe cat era de rezervata. Serena i maternitatea... ca i cum ai Tncerca sa o transformi pe Pamela Anderson Tn Maica Teresa. Era nevoie de o minune. Hei, omule, toate cele bune! T?i regasi ?i Zuber vocea. C e zici, Ceci, vrei sa facem un copii? Nu chiar acum, raspunse ea cu un zam bet subjire. Nici eu nu ma gandeam a cu m ... sa spunem peste o ora? Hai sa vorbim despre asta mai tarziu. De cand ai devenit sfioasa? (Ceci Ti Tngusta ochii.) E bine mai tarziu, declara Zuber cu un zambet. Nick, ma due acasa cu Christopher, rasuna vocea lui Desiree din u?a. Zuber sari imediat Tn picioare. Nu, pana cand nu vorbesc cu el. Unde este fantele? Mult mai tarziu Tn noaptea aceea, dupa ce s-a u mutat Tn cabana lui Billy ca sa scape de mizeria ramasa dupa petre cere, Lilly i Billy erau culcaji Tn patul lui. Frunzele matasoase ale mesteacanului straiuceau micate de briza ce venea dinspre lac, lumina argintie a lunii intra prin ferestre, ?i totul era minunat pe lume. Discujia aceea despre copii te face melancolica, aa-i? murmura Billy. Lilly chicoti. Cred ca nu despre copii. A fost un ga n d ... Hei... nu este un g i n d pentru mine. Ai Tnjeles?

33SKK 30I)RS0R

-------------------------------------------------------------------- 173
Njeles, sa tri{i! D a r ma gandeam ca, daca devine ceva serios, unul din noi va trebui sa aibS initiative i sa se gandeasca la alte nume. tii, Billy ?i Lilly suna dragu{, dar... Cuvantul serios Ti dadu mici frisoane prin corpul deja Tncaizit. D a r Billy Bianchich urma sa m earga Tn cantonament peste cateva saptamani. M i-a piacut Tntotdeauna numele de Jo, opti ea. Zambetul lui se apropie de buzele ei, trupul kii veni i mai aproape. A r fi prescurtarea pentru Josephine? Ea se uita Tn sus la privirea lui am uzata, dar era greu sa conversezi Tn continuare cand atenjia TJi era distrasa de lungimea impresionant de dura a unui penis care-Ji cauta vaginul. A m crezut ca preferi Joseph, murm ura ea. Am terminat discujia? El rase u?or. Mom entan da, dar m a gandeam sa Tncepem practica... Intre timp, aniversare fericita! Ti ura el sarutandu-i lobul urechii, Tn timp ce vaginul ei Ti absorbea penisul. A doua zi de dimineaja, Billy a trezit-o sarutand-o uor. Buna dimineaja, scum po... Mi-ai ramas datoare cu ni?te lamuriri referitoare la Joe. Eti aa de draguj, toarse ea, trecandu-?i m ana pe brajul lui musculos i tare, coborand apoi spre alt organ la fel de tare. tii, uneori, cele mai draguje lucruri Ji se Tntampia cand te atepji mai pujin. Vorbim de lucruri ca acesta ? Tntreba el, mangaindu-i interiorul coapselor cu varful pulsand al penisului. ihm m ... raspunse ea lene, Tntinzandu-se sa-l simta mai bine. Va trebui sa -i trimit odata o scrisorica de mulfumire lui Brock... fu ultimul lui gand, Tnainte de a se scufunda Tn oceanul de piacere oferit de contracjiile delicioase ale vaginului lui Lilly.

Blonde fierblnji...

Revenite, pe perioada verii, T n oraul copilariei, trei prietene sunt hotarate sa se distreze neconditionat. Recent divortata, pentru Lilly recapatarea Tncrederii fata de barbafi ?i acceptarea unei noi iubiri va constitui o adevarata provocare.

Serena se hotarete sa abandoneze batranii bogati si sa experimenteze sexul cu tineri chipesi dar fara bani, iar Ceci, feminista convinsa, se va vedea nevoita sa recunoasca ca s*a mdragostit si a devenit dependents de un barbat... Ceea ce se doreau a fi aventuri de-o vara" se transfnrma in iubiri patima^e, T ncare sentimentele se confrunta cu logica. Cine va ca^tiga aceasta Tnclestare, Ingica dura $i nemiloasa saupasiuneaoarba?

E D IT U R A E L IS

IS B N 9 7 3 -9 1 9 9 -7 9 -8

45.000 + 900 T.L. = 45.900 Lei

S-ar putea să vă placă și