Sunteți pe pagina 1din 58

Teste

EifiEe delucru

Ccrbcr

Educationa

Avizatde MinisterulEducatieisi cercetdriicu procesverbol nr. 1744/august2oo7

DorinaCernat

NiculinaMaldaianu

AureliaArghirescu

MarianaCiaug

NiculinaVoicu

BINEAI VENITIN

GLASA

Testesifisedelucru

Nume:

Prenume:

Localitate:

,,

Ccrba

lduralinn,rl"

LTMBA $t HTERATURAROMANA

Ft$ANR.I

+ Denumegtefiecareimagine,gAndegte cucesunetincepe $r une$te-ocuriterarespective.

@6

@

s

v

v

J^@F==-rr,---

U.IoIJ'+j"TU.-J-{"J

T

+

FlsAilR.2

,

Cauteliterelepecarelefolosegtic6ndscriinumeletdugicoloreazdJe.

Scrienumeletduin casetS.

A

/.\

N

A

|l

il

U

6T-

{ttl

vLl

t-

IE l'---------

L

t-R

ILJJ

Ll

ra

\

v

A

A

/a\

/_\

W

z U

IL-I tft

MN

rA

\

\/

DO

L'Iil&A $' L'TEqATUqARnilANA

FlsAllR.3

,

+ Aiuti prinlulseajunga lacastelElmergedoar princasetele

undesuntliteremaridetipar'Coloreazd drumul prinlului'

+ ScriecAtmaimulteliterein spa{iuldemai ios'

FlsAllR.4

,

+ Ajut-opeZdnaPrimdvarasdgdseascd,printreliterelerisipite,peaceleacarecompuncu-

vAntul ,,PA$TE", incercuindu-le"(Privegtecuvdntulscrispenorigorgiili vafi maiugor.)

I

+ CompleteazSculiteracarelipsegte.

.,.CAUN

CART

LITIBA5I LITERATIIRAROilANA

APUSA

5

FISANR.5

,

+Co|oreazdpersonajelepozitivegiincercuieEtepersonaje|enegativedinpovegti|ecuno

+ scriein casetSordinea in cares-au petrecutintampldrile din poveste'

RECAPITULARE

Fl$AllR.6

+

Coloreazdcopilulcaresecomportdcorect:

utuBA $r uTERATURAROTUANA

7

+

Potrivegte cuvintelecu

FISAJIR.7

I

imaginile,apoicusunetele 9i silabele:

i-:-:er"?"el--l

v

/9

i-*eeY:C:

i:::errE::l

PITIC

[-:fy*:

t""--"*'*"^-^^1 A

t _i:r11-*J

L]n'-1

[*Fls]*l

L.Yry-'rrti

I

(r,$"lr')

FlsAilR.I

l

+ Scriesubfiecareimaginetotatateapunctec6tesunetearecuvantulpecareil repre-

zintd,apoitotatdtealiniuleorizontalec6tesilabearecuvdntulrespectiv.

I

r'

,1,

)- ^

l\.

){

- . ^

- *-

*

' - ^ - " .---.-^-''

.---

'!,

fl

+

Unegtecuvinteleidentice:

 

POSTA

IESIRE

 

POSTA

IESIRE

INTRARE

+

CitegtegireprezintAprindesenpropoziliile:

 

COCOSULCANTA.

LUTBA St LTTERATUKARo^UANA

RANDUNICAZBOARA.

I

,

FlsAllR.9

,

+ Cuvinteleunuiproverbs-auamestecat.As,az6-lein ordine 9i scrieproverbul. Coloreazdcuverdebandaundeaiscris proverbul.

( iNVAr.AruRil

\

')-

\-J^--+- ))

\

REPETITIA

+ Literelecuvintelors-auincurcat!Scrie-lein ordine. Coloreazdcasetelein caresuntcuvintecareincepcuo consoane.

COMTPO

SOREA

ANABC

PEREAD

ABALT

GUTIUE

RECAPITULARE

FlsAilR.t0

,

Descoperd giscriecuvintelein casete,ajutAndu-tede coduldinparteast6ngd.

[]

=c

[=o

o=A

[=e

p=n

D=P

Q

=r-

c=' V oIo

IV

Qon VAV

+ Despartein silabecuvintelereprezentatede imaginileurmdtoare:

LiltBA $t L\TERATURARoltANA

f@-a)

.\g/

MATEMATTCA

FlsAllR.I

,

+ Numdrdanimaleledinfiecare grup,apoiunegteJecucifracorespunzatoare:

'

1

2

,--.\

\

Vl/D)\ N tttffi*-EE4

K$'

'S*1'7

t',.

/:

ir

".

;F

i'=

A

5

6

7

R

I

10

,m

,.q,

W

w.

P.r

w

m

w

m

"W

m

W;

'ffi€n

qb

€,)€b

/:"".

1,

i\

\j)

/:'-.

t\

1\ \.--:

7

/iql

vd

F\ F\

r\r4

blI,,

+ Cauteformeleidentice 9i coloreazdJela

a On r---l!l

RECAPITULARE

FISANR.2

I

+ Numeroteazdelefanliiin ordinecrescdtoare,delacelmiclacelmaimare,apoinumero-

teazemerelein ordinedescresc6toare $i dd-ifiecdruielefantmdrulcare-icorespunde.

I

t--l

i\

V-rc1\

\

(/

F'2

) N--,,(

e

ltd

l-l

n

-F\

\

HKJ

t(,/

F/

+ Coloreazdcualbastrucasetain careamdescompusnumdrulB:

+ Completeaziveciniinumerelordincdsutelelibere:

+ Continu6desenul:

ilATENTATrcA

r3

FISANR.3

I

+ Coloreazdcurogup6tratelemici,cugalbencercurilemari,cuverdetriunghiurilemijlocii:

{)

I

t

+

n

/\

T

l_\

A

/\

tl

tta

Completeazdcerculetelelibere:

rl

A

l\

A

RECAPITULARE

FlsAtlR.4

,

+ Scrie,pecorpulgarpelui,numereledemai jos, in ordinecrescdtoare.ColoreazS-lediferit!

lllll,

lainrir=i6,

;<<,\\ll

r (\

,VrVrYt+rul

ttllll

))

lltl

t-*---

ltltl,

rrlltl

|C)

, >)<<

' lul

t\:/tvrur"l

ttlll!

rttlll

i

f

,

'

'

'

!

*a?'-

itATEltATtcA

^-/l

(R l"/-i

\\r/

lllt

flll

,lfi1'.//'//|

I

n))

tlll

+i'-*-

ttlt

,
I

'

4l

ll

ll

:-----

,

+----_

|

I I

,

:,""---

/1

tl(A\

ll

ll

.t-,

z=t

ll

ll \\/

1=:

,

+*_-_-----_-t

|

| :

|

ll

/1

//tl

/l_lL

.-]f

:-----------i

I

:

:

t5

Fl$ANR.5

+ Coloreazdformele:A-verde; Q - rogu;X -galben

+ Coloreazd norii"numdrului5.

d

d

d

dl

',t

d' I

/

+ Scrienumdrulcarelipsegte.

d

/-rl--\-.\

(

t-t\

\<-4--.*/

d

d

dl

",

/u I

I

I

FlsAtlR.6

,

Deseneazdin dreptulfiecdreicifretotatateapatrate:

1

2

3

4

5

6

+ Formeazdoerechiintreelementelecelordoud qrupe. Taiece estein olus.

()

o

o

o

19

@

&

-@

Rezolvdproblema:

PETRE,AVEA3 BALOANE,CATALINI-AMAI DATUN BALON. CATEBALOANEAREACUMPETRE?

/\

/

\)l

I t-'''

ilAIEMATIU

.\'\

YY

n+

o

?,-

il

n

l7

FISAilR.?

+

l

Completeazd cerculelelecarelipsesc'

Sub|iniazdcurosuvecinu|maimica||ui3gicuverdevecinu|maimarea||ui6-

123+co

o

C

C

C

o

C

c

+ Coloreazd primul,altreilea,als,aselea 9i penultimulmAr.

6666666666

+ Rezolvdexerci{iile:

n t:]

3+1=

4+2=

5+2=l-**l

10-1=[:

7-2=

8-1=n

+ Coloreazd fluturelecunumdrulcelmaimare

6+2=

9-1=

n

i::f

B-2=n

RECAPITUTARE

i

+

Coloreazddupdcodul:

FISA

llR. g

,

6 ----'verde;

7--- albastru;

8

* galben;

10---+portocaliu;

4 -* ne9rui

2

"'. fn?rO.

ATATET,IAT'CA

9'-- rogui

5+1

7 +3

+

+

(

\?/

FISANR.

,

Numeroteazdcegtilein ordinedescrescdtoare.

Calculeazd 9i unegtecurezultatele

8+2

)

(g)

aI)

+ Calculeazdnumerulbilelormari gipuneJein altreileavas.

-[--l@uitemari

RECAPITULARE

FlsAllR.t0

*

Completeazidupdmodel:

E--l tr---]

||oI

|

'll

'l

,

trT

F-;l

I

o

l

ll

ll

I

I

+ Scrienumerelede pe norigori,de la celmaimicIacelmaimare:

+ Scrienumerelecarelipsesc:

q29q29q2q2q2

+ CAtecreioaneseafldin suport?

AIATE]I,IATICA

tr

.RET.ANE

2l

CuNoA$TEREAMEDIULUI

+

+

FISANR.I

,

Traseazddupdconturul punctat.Ceai descoperit?

Coloreazdfructele.

,o"r\

t

t

I

-J:i')'*-'

P""1,*i"

\

t

L--_-j.;p

,r------LL-

,

I

f

I I

'--";;ilr

,

,

I il,.i

-

_ -

il

'--'li'l"'-"'

-. -.,/';.-i:"

,;" " ".';11'.,.1tr''''

tt.

t'.

aa

I

It

t.

 

,

I

t

22

RECAPITULARE

Fl$AilR.2

+ Coloreazdlegumelecarepotfi consumatein starenaturale(negdtite).

I

tr
9

cuNoA$TEREAr,tED'ULUI

.:,

l.^

Ir

\---.

\'./

2?

FlsA]lR.3

,

+ ColoreazdfructelecarenucrescTnpom'

+ Numeroteazdtoatemerele'

\)

\w) A

i

i

H$AllR.4

I + Coloreazdanimalelecaredaulapte.

+ incercuiegtecelmaicredinciosanimal.

+ Subliniazdanimalulfolositlatractiune.

CUNOASTEREAITED'ULUI

#

&

25

FlsAtlR.5

,

+ Marieiiiplacfoartemultfructele,iarluiMihaiii placmultlegumele. Unegte-i,ducAndliniicolorate,cu alimentelelorpreferate.

ffi

r#

&

A

\_/

o -

-.

AW

&

-;

26

ry

6

/t/

t\

l\

J')

A

(r

fr)

\\d,

,'b

/

6

r;

Vr,'

,$#\.

ti

Fq

tr

tT{

i\t

w

\

RECAPITULARE

FlsA!lR.6

,

+ incercuieste pisdrile carestauaproapetoatdziuapelac.

+ Coloreazd puii. Traseazdo liniedelapuiqorilamamaacestora.

CUNOASTEREAN,IEDIULUI

FISAJIR.7

,

+ incercuiegtecu galbenanimaleledomestice 9i cuverdeanimalelesdlbatice.

+ Subliniazdanimalelea cdrordenumireincepeculiteraC.

+ Numeraanimaleledomestice giscriepeetichetadindreaptapaginiicifracorespunzetoare.

28

w

5r-h

RECAPITUIARE

FISANR.8

,

+ Ceculoripotaveafrunzele?Coloreazdfrunzelein toatecu$riledintimpulanului.

+ Deseneazdhranapreferatea flecdruianimal 9i coloreazdanimalelesdlbatice.

N.

e{d

./

*)'

JJP ffi

CUNOASTEREAIITEDIULUI

--_-.'

/'

,/

'

\

.ilo

,,/t ,{r,t)

i,,r-'Nt

29

TESTEINTERDISCIPTINARE

TESTUIilR.I

+ Coloreazdcopilulcareseafl6in fala

pomului-

+ ComoleteazS:

 

o

 

./J

o

a

o

o

 

J

I

a

a

o a

5

J

./

a

a

a

.t_

o

b

J

,rt

J

a

+ Scriec6tmaimultecuvintefolosindliterele:

+ Coloreazdmijloaceledetransportcucarecelatorim pe uscat.

ffi@€@N

TESTEINTERDTSCIPI,INARE

TESTUIIIR.2

+ Deseneazdunacvariucu6 peqtigalbeni 9i 2 pegtiro9ii.

+ Coloreazdatateafructecateindic6numdruldincasetd:

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

+ Alegeliterelecaretormeazdcuvantulcedenumegteo mareserbdtoarede iarnd. ScriecuvAntulobtinutin casetd.

ll

rr

r

nv ALrqUtf\

cRANL

coloreazdfrunzelecrizantemei,bulbul ghiocelului,floriletrandafirului,tulpinalalelei:

,,#

,',,V

trt-'''''

ffi

.'a\

c.dJ)l l

V

\l

0

B'NE AI UENIT]N CLASAI

ffi

\/

?r

+ Scrienumdruldegetelor:

w

TESTULNR.3

W\ry#Y'

+ Deseneazdo mingeintreceidoicopii.Coloreaz-o!

+ Scriecuv6ntulculiterelede pe fiecare petalS:

+ Incercuiesteinsectelesicoloreaz-ooeceamaiharnicd.

@

t*-><

--a_

32

,,L}

ffi

{(

w6&

TESTEINTERDISCIPTINARE

TESTU[]lR.4

+ C6teflorisuntin glastrSr Coloreazdcasetacunumdrulcorect.

1

z

4

5

b

+ Realizeazdcorespondenla,dupdmodel:

BRAD

PAPAGAL

FLOARE

+ Coloreazdfructelecareauculoarea galbendcandsuntcoapte:

d

BINEAI UENITIN CLASAI

@

33

TESTUIIIR.5

+ Deseneaz6punctelecarelipsescdepearipilefluturilor:

+l

T;*1

lol

H

ncercuieste

m6nast6ngda fiecdru

+ ScrieculiteremaricuvAntulcaredenumestefiecareobiect:

+

e

u-/

I

lr-rl

.{a

incercuiegteimaginilecaresepotrivesc cuanotimpulIARNA.

TESTEINTERDISCIPI.INARE

TESTU!tlR.6

Fiecarecopilprimegteacelaginumdrde bile.Deseneazdbilelefiecdruicopil.

MIRUNA

ADRIAN

CRINA

+ Citegtecuvintelescrisepepanouri,apoiscrie-lepebandadesenatdnumaipeaceleacare auo singurdsilabS:

CARNAVAL

+ Deseneazduncopacin toateanotimpurile:

{ pntvAvnRn l

BINEAI I/EN'TiN CLASA

,

VARA

TOAMNA

IARNA

?5

TESTUL]IR.7

Cdterotiarecamionul?Completeazdcucifracorespunzdtoare.

+ Coloreazdovalurilein caresuntscrisecuvintecarecontinlitera ,,S".

PISICA

COMPOT

+ Deseneazdtreiflorideprimdvare,doudfloridevardgio floaredetoamna.

?6

TESTEINTERDISCIPLINARE

TESTULNR.8

+

ColoreazScopaculdinstSngapo(ii.

Subliniazdtitlul:

PRIMAZIDES.COALA

Andreiare6 ani.ElsepregStegtedegcoalS.Mdineincepcursurile.Andreiagteaptdcu nerdbdaresd-icunoascd penoiisaicolegideclasd.

Deseneazdcerulin timpulzilei 9i intimpulnoplii'

ZIUA

NOAPTEA

+

Coloreazdobiectele pecarelefolosegtilagcoal6:

BINEAI UENITiNCLASAI

&

@

€!=g)

TESTULNR.9

+ OchiulstAngalcrocodiluluiestealbastru. +

Coloreazdflorilea cdrordenumireincepe

ColoreazdJ.

cu litera ,,L".

+ Agazdcoreciciregelein coguri:

44

V?

+ Coloreazdobiecteledemai josgiscriein casetecuvantulcarecompleteazaexpresia:

IGIENAPERSONALAAJUTALAPASTRAREA

,

TESTEINTERDISCIPLINARE

TESTULiIR.IO

+ incercuiegtecopilulcareseafl5in mijloc'

+

Scrieliteradelainceputulcuvdntului

caredenumegte

fiecareimagine:

r:

,'JaA

ffi

Coloreaza intrusul (desenulcarenuse potrivegte):

(rM

\d

-<:\

da$$

+

6,#

tfiu

Descoperd

mesajul!Completeazd

cdsulelecumesajuldescoperit!

N M

T

N

BINEAI UENITiN CLASA

'

W

TESTULNR.II

+ Coloreazdtotatateaumbrelerosiic6teumbrelevezi.

+ Coloreazdimaginilecarecon{insunetul ,,U".

+ incercuiegteanimalelecaretraiescin apa.

ffi

Eex

@#A

--.6\$N$

1ffh)'

Scriecifrelepecadranulceasornicului. Coloreazdcerculcucifracarearataoralacare inceoicursurilein fiecarezi.

/c

U

\C

T,\

ofl

TESTEINTERDISCIPLINARE

TESTULllR. t2

+

+

+

r}

Scriecifracorespunz5toare:

rrtrF

"*-.ffi "gK

4tr 4tr

\sdK \qdK Y"K

/T* /if*

ati* /,1*

\ffi.

incercuiegtenumdrulsilabelordupamodel'

incercuiesteumbra9i

w& ww

urmeleluiAzorel'

er

!

7- -G

JJ

7G

+

ScrieDAsauNUin

flecareimagine,duPd cum procedeazdcoPiii:

corectsauincorect?

TESTU!ilR.t3

+ ContinuA:

+ DesparteTnsilabecuvintele,dupdmodel:

ffi

p,4
K

F]

,@fa

Anl'.

()

\,/

+ Continudduodmodelsi coloreazS:

TOOA

T

+ Scrie4 numedebdieti gi4 numedefete,culiteremaridetipar

TESTEINTERDISCIPLINARE

1

TESTULiIR.I4

ColoreazdcuverdepdtratuldepepaginastAngagicualbastru,pdtratuldepepaginadin

dreapta.

+ Realizeazdcoresponden{aintreimaginegicasetacu silabepotriviti:

i

+

j

Coloreaziflorileidentice:

BINEAI UENITiN CLASAI

*f

|

7: !""."

l;\'-77

qz.;;.,

!tE '"1'"'

-U

--*-**"-*l

""

I

43

TESTUI IIR.

t5

+

ScrienumdrulcareurmeazA(dupdmodel).

+

Coloreazinumdrulmaimaredinfiecare pereche:

rc

@-o

m

rc

r?\

r;\

\u---a:)

@

@

re

@

m

+ Coloreazd,cu aceeagiculoare,cuvintelecareincepcu aceeagiliteri:

MARE

PASARE

NINSOARE

TEREN

NUCA

TELEVIZOR

MIC

PETALE

i

-ys-;$ --:

ZAMBILE

VALURI

ZID

+ Unegtepunctelein ordinecrescdtoaregicoloreazdobiectuldesenat:

44

6'

.1

I

o

2

o

o

5

.7

o4

r3

TESTEINTERDISCIPTINARE

TESTUINR.16

Scrieldngdtelefonuldesenatmai jos,numaruldetelefonal uneipersoanecunoscute.

+ Scriegicoloreazaveciniinumerelordatel

+

Unestedupdmodel:

mere

MERE

apa

APA

LAPTE

OUA

oua

lapte

+ C6teincdltdri poartapersonajeledinimagine?

+

/A

ftI

t&&

Careestenumdrultotal?

CareestevarstaCrinei?

BINEAI UENITIN CLASAI

a

4.

qa

.10

z

&

Y

^

.1

.

^

o

 

.

6

*T

45

TESTUIilR.t?

Completeazdelementelecarelipsescin desenulinceput.Coloreazdfiecaredesen.

V

Coloreazdcostumulclovnului. Scriein cercliteracucareincepefiecareculoare.

^

+ Coloreazitreicercurisituate pe aceeasilinie.

46

ROSU

ORANJ

GALBEN

VERDE

ALBASTRU

INDIGO

VIOLET

tKi

(*\

tt

{}

tl

{}

LJ

INTERDISCIPIINARE

TESTUItlR.t8

+ Scrie pe ecranulcalculatorului3 aduneri,iarpetablS3 scdderi.

+ Calculeazdgiunegtedupdmodel.

@@

5+0=5

10-0='10

@@e@

+ Coloreazdcuroqucaseteleculiteremaridetipargicuverdecaseteleculiteremicidetipar.

B

S

p

A

m

a

a

A

b

R

d

X

n

f

+ Citegtecuvinteledincasetd.Spunecereprezinte 9i coloreazd drapelulRomdniei.

RO$u

GALBEN

BINEAI UENI|IN CLASA

'

ALBASTRU

TESTUL}IR.I9

Citegte,ordoneaza9i scrieculiteremariurareade pebaloane:

6;)60

\_-/ v

ril

I

+ Cefluturi prindeLuca pentrutemaCrinei?Coloreazd-ila felcurezultatele!

TrAS

w,

7,---/(

ZAS

v^9.

9/(

ZAS

gl

TEMA

4+2=

o_'t=

6+1=

6 -2=

1+2=

w

T,AS

Kl

Q-)=

2+2=

8-2=

I 'f

|

-

8-1=

ZAS

,

K

7S

K,

+ Citegte propoziliileurmdtoare 9i incercuiegte,,intrusul"'

MAMAUNARE MERE. ANAEUE MARE,

48

Alinae carmica. Petree gcolarbancS

TESTEINTERDISCIPLINARE

TESTUINR.20

incercuieEtecuvintelecaresepotrivesccutitluldincasete:

I

t

+

struguri

gutui

soare

scoald

TOAMNA

sante

Scrienumdrulstelulelorascunsedupanor:

Veverilaa cules6 alune.Eaa mAncat2 al

CAtealunei-aumairdmas?

une.

+

Rasp,ns,[-lat,ne

Coloreazd primulbiciclist 9i incercuieqte-l peultimul.

BINEAI UENITiNCLASAI

lalea

ploaie

frunze

RELA)(

irXcEnriEnr'lxm

+ Coloreaza duPdlegendS'

E

l-i |J-*

,

r

:

-

l-

'

toc'

oalben

3,4,5,6,

7,8,9

Fl$A/rEsruL! -a a,t,

RELAXEAZA-TE

+

ColoreazeduPdlegendS.

RELAXEAA-|E!

m*"

maro

B*

H*'"

Verde

galben

lTl**ouu

I gl-.--*orant

5l

+

ColoreazddupdlegendS.

|3- Rogu

{

l"-*

Galben

/\

l-]-'

Verde

Albastru

52

IIELAXEAZA-TE!

Deseneazddupdmodel:

(

-1

-{

)=-

KELAXEAA-{g!

\t

U o\

I

\ ,

/-----t

)_

A t*

)

to

'iB

ColoreazdbalonulCleopatreis,iscriepeelcAtianiaitu.

RELAXEAZA.TE!

Ghicitoare:

Cinesunteu?

,,Am douepetab, Eu nu am triunghiuri, Am un cerc jos,in dreapta "

Eusuntcartea

A

or

rl-

\_-/

c T

\_-/

T

AO

RELAXEAA-|E!

B

no

otr

DI

r-)

\_/

n

TO

55

@copyright2o0BCABAEDUCATIONAL

Toatedrepturilesuntrezervate.Nicioparte din aceastdcartenu poatefi reprodusd sautransmisdin oriceformi sau prin oricemiiloacefdri acordulprealabilscris aledituriiCABAEDUCATIONAL.

lsBN978-973-1840-23-9

DescriereaCIPa BiblioteciiNafionale

Rom6niei

Bineai venitin clasal: teste 9i figede lucru/ DorinaCernat,MarianaCiau9, NiculinaMaldaianu,NiculinaVoicu, -

AureliaArghirescu. Bucuregti:

CabaEducalional,2008

lsBN978-973-1840-23-9

l.

Cernat,Doina

ll.

CiausMariana

lll.NiculinaMalddianu

Format2O,5x 26 cm.ColitiPo:3,s.

BundetiPar:august2008

Informaliiei comenzi:GABA@[tGAroAL

Telefon/fax:

Telefonfix:

Telefonmobil:

e-mail:

site:

adresdpo;tala:

o21/327.32.44

o31/8O4.O8.87

0747.048.67O/ 0723.563.57O

comenzi@edituracaba.ro

www.edituracaba.ro OP39- CPD4,cod02'1711Bucure;ti

www.edituracaba.to;teUfar02U!21.t2.41;07f7.048.670;0722.652.899;0721.56!.570;01U804.08.8

Bine ai tlenit in clasa I - Testegi fige de lucru Autori:DorinaCernat,MarianaCiaug, NiculinaMilddianu,NiculinaVoicu, AureliaArghirescu

Stiloul fermecali-

CaietdescrierepentruclasaI

Autori:MarianaCiaug,NiculinaMeldeianu,

DorinaGernat,NiculinaVoicu,

AureliaArghirescu

Caiet de ttdcantd pentru clasa I Autori:GlaudiaGostache,MioaraDragu, NicoletaLazir,CristianaMihaescu

Caietde hcantd pentruclasaa ll-a

Autori:ClaudiaCostache,MioaraDragu,

NicoletaLazir,CristianaMihdescu

Caietde ttacangapentu clasaa lll-a

Autori:GlaudiaCostache,MioaraDragu,

NicoletaLazir,CristianaMihiescu

Caietde (acan(d pentruclasaa lu-a

Autori:ClaudiaCostache,MioaraDragu,

NicoletaLaz6r.CristianaMihiescu

ISBN: 978-973-1840-23-9

BINEAI VENITiI.I CTRSRI

7 lei TVAinclus

]illtlilttltilililttill