Sunteți pe pagina 1din 56

VIOLENTA ÎN DESENELE ANIMATE

analiza canalelor Fox Kids si Cartoon Network –

I. Introducere

Acest capitol va cuprinde rezultatele monitorizarii si analizei a doua canale tematice de desene

animate, anume Fox Kids si Cartoon Network. Monitorizarea s-a efectuat în perioada 29 octombrie 11 noiembrie, fiind urmarite 6 ore de emisie, din care o parte dimineata (orele 9-10) si o parte seara (orele 18-22). Trebuie mentionat ca ora 22 reprezinta pentru ambele canale ora de închidere a programului. Analiza a avut în vedere aflarea urmatorilor itemi:

1. Indicatorii clasici ai violentei (frecventa a scenelor de violenta, durata a scenelor de violenta si pondere a scenelor de violenta din durata emisiunii) pentru întreaga perioada monitorizata, pentru zilele de week-end si pentru zilele lucratoare precum si pentru anumite intervale de timp (intervalul 9-10, 18-19, 20-22).

2. Tipurile de violenta cel mai frecvent întâlnite în aceste programe pentru copii, tipuri care - si ele – vor fi urmarite pe structurare a esantionului (total, zile week-end / zile lucratoare, intervale orare). În unele cazuri vor fi analizate de asemenea si formele de manifestare a violentei.

3. corelarea indicatorilor violentei cu anumite variabile: genul desenului animat, natura

personajelor si nivelul de autenticitate al universului pe care îl prezinta (vom explica ce înseamna toate aceste variabile când vom ajunge la acest capitol). Trebuie sa spunem ca cercetarea s-a focalizat pe canalul Fox Kids caruia s-a încercat sa i se descopere identitatea (sa i dse realizeze un portret). Astfel, analiza acestuia a cuprins, pe lânga descrierea naturii generale a personajelor corelata cu tipurile de violenta, un subcapitol în care au fost studiati actorii actelor de violenta, întelegând prin aceasta aflarea atât a rolului lor în naratiune (erou, anti-erou, personaj neutru), cât si natura lor mai exacta (animala, umana, masini-roboti, monstrii- mutanti etc). Tot pentru aflare cât mai exacta a profilului canalului respectiv, s-a încercat identificarea, dincolo de indicatorii cantitativi ai violentei, contextelor de semnificare în care aceasta apare. Aceasta deoarece, pe lânga cantitatea de violenta transmisa de canalele de desene animate, alt factor cu potential nociv pentru copii telespectatori este contextul de semnificare în care este prezentata violenta. Se are în vedere contextul de gratuitate, de legitimitate, cel ludic etc. Va exista câte un capitol de analiza pentru fiecare canal în parte ( care capitol va avea structura expusa mai sus), urmate de un capitol de analiza comparativa a celor doua canale.

II. Analiza pe canale

Fox Kids

Durata si frecventa actelor de violenta fictionala

Total general si repartitia pe zile lucratoare – zile week-end

Din totalul de 82 ore înregistrate (din motive tehnice, în primele doua zile din esantion, au fost înregistrate, în intervalul de dupa amiaza – seara, doar trei ore, adica 19-22), aproximativ 72 de ore au fost de emisiuni propriu-zis, 10 ore fiind de promo si publicitate. Din durata totala a emisiunilor monitorizate (4268 minute), esantionul a cuprins 1089 minute transmise în zilele de week-end, si 3179 minute transmise în zilele lucratoare. În cadrul acestora, 108 minute, respectiv 415 minute au continut scene de violenta, în total fiind înregistrate 523 minute de violenta. Pentru întelegerea exacta a cifrelor, trebuie facuta o precizare. Aceste minute de violenta

286

despre care vorbim reprezinta însumarea tuturor secundelor care au cuprins, efectiv, acte de violenta. Astfel, un minut, poate reprezenta însumarea a 30 de acte de violenta a câte doua secunde fiecare, secunda fiind unitatea de masura în care s-a realizat cercetarea. Transformarea în minute a fost facuta din considerente practice, pentru a putea manevra si întelege mai bine datele (altfel ar fi trebuit sa spunem ca avem 31 354 secunde de violenta din totalul de 256 080 secunde de emisiune).

Fox Kids - durata scenelor de violenta din durata total emisiuni (min) 4268 4500 4000
Fox Kids - durata scenelor de violenta din durata
total emisiuni (min)
4268
4500
4000
3500
3179
3000
durata emisiunilor
2500
2000
1500
1089
durata scenelor de
violenta
1000
523
415
500
108
0
general
week-end
zile lucratoare

Minutele de violenta reprezinta, pentru întreaga perioada monitorizata, în medie, 12% din durata. Dupa cum se poate observa si din graficul de mai jos, zilele de week-end au, comparativ cu zilele lucratoare, mai putina violenta sub aspectul ponderii procentuale pe care o ocupa aceasta în cadrul emisiunilor, 10% fata de 13%.

Fox Kids - ponderea procentuala a scenelor de violenta din durata emisiunilor (%) 13 14
Fox Kids - ponderea procentuala a scenelor de
violenta din durata emisiunilor (%)
13
14
12
12
10
10
8
6
ponderea procentuala a
scenelor de violenta din
durata emisiunilor
4
2
0
general
week-end
zile
lucratoare

Un alt indicator clasic folosit în masurarea violentei televizuale este cel al numarului si al duratei violentei per ora de emisiune. În ceea ce priveste durata, situatia în cazul canalului Fox Kids se prezinta în felul urmator: la nivel general, pentru întreg esantionul, într-o ora de emisiune, 7 minute sunt exclusiv cu scene violente.

287

10

8

6

4

2

0

F K - durata medie a scenelor de violenta pe ora (min) 8 7 6
F K - durata medie a scenelor de violenta pe ora
(min)
8
7
6
general
week-end
zile lucratoare
durata medie a scene de violenta pe ora (min)

durata medie a scene de violenta pe ora (min)

ponderea scenelor de violenta în cadrul unei ore de emisiune (general)

7

de violenta în cadrul unei ore de emisiune (general) 7 60 durata medie a scene de

60

durata medie a scene de violenta pe ora (min)ora de emisie

ora de emisiedurata medie a scene de violenta pe ora (min)

În functie de criteriul zi lucratoare/zi week-end, aceasta durata se modifica dupa cum urmeaza:

durata scenelor de violenta dintr-o ora de emisie este de 6 minute, în timp ce, în zilele de luni pâna vineri, durata scenelor de violenta creste la 8.

ponderea scenelor de violenta în cadrul unei ore de emisiune (în week-end)

6

de violenta în cadrul unei ore de emisiune (în week-end) 6 60 durata medie a scene

60

durata medie a scene de violenta pe ora (min)violenta în cadrul unei ore de emisiune (în week-end) 6 60 ora de emisie ponderea scenelor

ora de emisieweek-end) 6 60 durata medie a scene de violenta pe ora (min) ponderea scenelor de violenta

ponderea scenelor de violenta în cadrul unei ore de emisiune (zile lucratoare)

8

violenta în cadrul unei ore de emisiune (zile lucratoare) 8 60 durata medie a scene de

60

durata medie a scene de violenta pe ora (min)în cadrul unei ore de emisiune (zile lucratoare) 8 60 ora de emisie În cadrul acestor

ora de emisie8 60 durata medie a scene de violenta pe ora (min) În cadrul acestor minute de

În cadrul acestor minute de violenta s-au înregistrat 4920 scene de violenta, ele fiind repartizate astfel: 948 scene de violenta în zilele de week-end si 3972 scene în zilele de luni pâna vineri. Aceste cifre reprezinta numarul total al scenelor de violenta transmise de respectivul canal în perioada monitorizata.

288

Fox Kids - numarul de scene de violenta

5000

4000

3000

2000

1000

0

4920 3972 948 general week-end zile
4920
3972
948
general
week-end
zile

lucratoare

numarul de scene de violenta

numarul de scene de violenta

Pentru a putea însa compara frecventa difuzarii violentei în zilele de week-end fata de zilele lucratoare, indicatorul pe care îl putem folosi este cel al frecventei medii pe ora. Acest indicator a relevat faptul ca avem de-a face cu un numar extrem de mare de scene de violenta în emisiunile pentru copii.

Fox Kids - numarul mediu de scene de violenta per ora de emisie 75 80
Fox Kids - numarul mediu de scene de violenta
per ora de emisie
75
80
69
70
60
52
50
40
30
numarul mediu de scene
de violenta per ora de
emisie
20
10
0
general
week-end
zile
lucratoare

Se poate remarca si nivelul acestui indicator aceiasi tendinta ca, în perioada week-end-ului, continutul de violenta sa fie mai scazut. Oricum, valorile ramân alarmante, fiind de retinut faptul ca un copil vede la televizor, pe un canal special dedicat lui, între 0,89 si 1,25 scene de violenta pe minut.

Repartitia pe intervale orare

Dupa cum am amintit si mai sus (vezi Introducere), un alt obiectiv al acestei cercetari a fost aflarea modului în care se distribuie acest continut violent pe trei intervale orare (9-10, 18-20 si 20-22). Acest item al analizei ni s-a impus dat fiind ca exista niste pattern-uri de vizionare TV chiar si pentru cei mai mici dintre telespectatori, iar aceste pattern-uri includ printre altele (locatia preferata pentru consum TV, compania preferata pentru consum TV, însotirea consumului TV cu alte activitati etc.) si o anumita specificatie legata de orarul de vizionare. Acest orar va varia, dincolo de preferintele individuale ale copilului, în functie de vârsta, ocupatie etc. Ori, din acest punct de vedere a aparut ca important de aflat daca exista variatii de continut violent în programele pentru copii pe anumite

289

intervale de timp în care accesul la televizor este restrâns pentru unele segmente de vârsta (restrictiile fiind impuse de programul de scoala/gradinita si de un, presupus, orar de somn).Pentru zilele lucratoare, rezultatele arata astfel:

Repartitia violentei pe intervale orare - în zilele lucratoare- (minute cu continut violent)

123 157 9--11 18--20 20--22
123
157
9--11
18--20
20--22

134

Este surprinzator faptul ca, contrar asteptarilor, intervalul cu cea mai multa violenta este intervalul 9-11, continutul de violenta (ca durata) scazând în mod constant în urmatoarele intervale (de la 157 minute, la 134 si apoi sa 123). În ceea ce priveste numarul scenelor cu continut violent, asa cum se poate vedea si în diagrama de mai jos, diferenta este si mai accentuata între primul interval orar si urmatoarele. Practic, numarul de scene violente care sunt transmise în intervalul 9-11 este doar cu putin mai mic decât suma numarului de scene violente din celelalte doua intervale la un loc.

Repartitia violentei pe intervale orare - în zilele lucratoare- (numar de scene cu continut violent)

764 1280
764
1280
pe intervale orare - în zilele lucratoare- (numar de scene cu continut violent) 764 1280 1928

1928

9--11 18--20 20--22
9--11
18--20
20--22

Aceasta înseamna ca, actele de violenta transmise în prima parte a zilei difera, calitativ, de cele transmise în a doua parte a zilei, prin faptul ca sunt mult mai scurte, ca durata. În zilele de week-end, situatia este oarecum mai echilibrata, desi se regaseste aceiasi tendinta ca primul interval orar sa fie mai violent decât celelalte. Nu se mai regaseste însa, cel putin la nivelul duratei violentei, tendinta de constanta descrestere de pe parcursul zilei.

290

Repartitia violentei pe intervale orare - în zilele de week-end- (minute cu continut violent)

34 40 33
34
40
33
9--11 18--20 20--22
9--11
18--20
20--22

Si în ceea ce priveste numarul de scene de violenta, în zilele de week-end, situatia seamana, ca tendinta, cu cea din zilele lucratoare. Astfel, avem aceiasi tendinta descrescatoare a numarului de scene de violenta pe parcursul zilei, cu toate ca discrepantele dintre intervalele de timp s-au redus, ele nemaifiind asa mari.

Repartitia violentei pe intervale orare - în zilele week-end- (numar de scene cu continut violent)

275 357
275
357

316

9--11 18--20 20--22
9--11
18--20
20--22

Comparativ, repartitia violentei pe cele doua tipuri de zile si cele trei intervale de timp arata astfel: sub aspectul duratei, se remarca o tendinta descrescatoare pe parcursul zilei în zilele de week- end si o tendinta oscilatorie în zilele lucratoare, în timp ce, sub aspect cantitativ, se remarca faptul ca, oricare ar fi intervalul de timp considerat, durata violentei în zilele lucratoare este mai mica decât oricare interval din zilele de lucru.

291

Evolutia violentei pe parcursul unei zile - analiza comparativa-

20 15,7 15 13,4 12,3 10 10 8,25 8,5 5 0 9--11 18--20 20--22
20
15,7
15
13,4
12,3
10
10
8,25
8,5
5
0
9--11
18--20
20--22

durata violentei într-o zi medie de week-end (min)durata violentei într-o zi lucratoare medie (min)

durata violentei într-o zi lucratoare medie (min)durata violentei într-o zi medie de week-end (min)

Tendinta de descrestere este prezenta si evolutia frecventei scenelor de violenta, de data aceasta în ambele tipuri de zile considerate. Este de remarcat însa, panta cu care descreste numarul de scene de violenta în zilele lucratoare, acesta coborând la sub jumatate de la primul interval pâna la ultimul.

evolutia frecventei scenelor de violenta pe parcursul unei zile -analiza comparativa-

192,8 200 150 128 100 89,25 76,4 79 50 68,75 0 9--11 18--20 20--22
192,8
200
150
128
100
89,25
76,4
79
50
68,75
0
9--11
18--20
20--22

numarul scenelor de violenta într-o zi de week-end medienumarul scenelor de violenta âîntr-o zi lucratoare medie

numarul scenelor de violenta âîntr-o zi lucratoare medienumarul scenelor de violenta într-o zi de week-end medie

Tipuri si forme de manifestare ale violentei în desenele animate

Tipurile de violenta luate în considerare la stabilirea grilei de analiza au fost: violenta fizica,

verbala, psihologica, sociala, sexuala si economica. Desi am primit întâmpinari cu privire la inoportunitatea folosirii, în grila de analiza a desenului animat a unei categorii cum este cea a violentei sexuale, am optat totusi pentru mentinerea ei în grila din doua motive:

1. pentru a putea, eventual, compara rezultatele acestei cercetari, focalizata pe violenta televizuala difuzata de canalele destinate copiilor, cu rezultatele cercetarii, desfasurata în paralel, care vizeaza violenta televizuala difuzata de canalele generaliste, era necesar ca grila de analiza sa fie simetrica;

2. aceasta tipologie a violentei este una clasica, majoritatea studiilor care se fac despre acest fenomen, fie ca sunt studii despre fenomenul violentei în sine, fie ca este vorba de perceptia oamenilor asupra fenomenului sau de monitorizare reflectarii lui în presa, folosind aceasta tipologie.

292

Pentru întreaga perioada monitorizata, rezultatele analizei ne indica urmatoarea repartitie a duratei scenelor de violenta:

Repartitia violentei pe tipuri - pentru întrega perioada monitorizata- durata violentei

46,8 0,1 5,8 64,7 174,5
46,8
0,1
5,8
64,7
174,5
monitorizata- durata violentei 46,8 0,1 5,8 64,7 174,5 243,7 violenta fizica violenta verbala violenta

243,7monitorizata- durata violentei 46,8 0,1 5,8 64,7 174,5 violenta fizica violenta verbala violenta psihologica

violenta fizicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica

Se poate observa ca cea mai mare pondere o ocupa violenta fizica, urmata de violenta verbala, psihologica, economica, sociala si, pe ultimul loc, cum era de asteptat pe un canal destinat copiilor, cea sexuala. Pentru perioada de week-end, structura repartitiei violentei pe cele sase tipuri ramâne aceiasi, doar valorile concrete diferind. Mai trebuie remarcat faptul ca, în perioada week-end-ului, nu a existat nici un caz de violenta sexuala, durata acesteia fiind, în grafic, nula, acea valoare de 0,1 pe care o avea durata de violenta sexuala pentru întreaga perioada monitorizata datorându-se, în fapt, unicului caz de „hartuire sexuala” care a aparut în cele doua saptamâni monitorizate.

Repartitia violentei pe tipuri - pentru perioada de week-end- durata violentei

12,0 0,0 0,5 16,0 28,4
12,0
0,0
0,5
16,0
28,4
de week-end- durata violentei 12,0 0,0 0,5 16,0 28,4 52,5 violenta fizica violenta verbala violenta

52,5de week-end- durata violentei 12,0 0,0 0,5 16,0 28,4 violenta fizica violenta verbala violenta psihologica

violenta fizicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica

În zilele lucratoare, situatia se repeta, structura repartitiei este aceiasi, regasind pentru acest interval acele 0,1 minute de violenta sexuala care aparea la total general.

293

Repartitia violentei pe tipuri - pentru zilele lucratoare- durata violentei

34,8 0,1 5,3 48,7
34,8
0,1
5,3
48,7
zilele lucratoare- durata violentei 34,8 0,1 5,3 48,7 146,1 191,2 violenta fizica violenta verbala violenta

146,1

191,2

violenta fizicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica

Ponderea procentuala a tipurilor de violenta -week-end- violenta fizica 11% violenta 0% 0% verbala violenta
Ponderea procentuala a tipurilor de violenta
-week-end-
violenta fizica
11%
violenta
0%
0%
verbala
violenta
15%
psihologica
48%
violenta
sociala
violenta
26%
economica
violenta
sexuala

Sub aspect procentual, exista totusi o evolutie a diferitelor tipuri de violenta, pe cele doua intervale de timp considerate. Se poate observa astfel, o crestere în zilele lucratoare a ponderii violentei verbale, în defavoarea violentei fizice, a celei psihologice si a celei economice (toate acestea scad în perioada de week-end).

Ponderea procentuala a violentei -zile lucratoare- 8% 1% 0% violenta fizica 11% violenta verbala 46%
Ponderea procentuala a violentei
-zile lucratoare-
8%
1%
0%
violenta fizica
11%
violenta verbala
46%
violenta psihologica
violenta sociala
violenta economica
violenta sexuala
34%

Daca ar fi sa analizam comparativ, durata scenelor de violenta pe zi medie de week-end, respectiv pe zi medie lucratoare, în functie de diferitele tipuri de violenta, rezultatele ar fi cele indicate de graficul de mai jos. Se poate observa faptul ca duratele violentei economice, a celei psihologice, a celei sociale si a celei sexuale nu se modifica simtitor de la un interval de timp la altul, variatiile regasindu-se în ceea ce priveste violenta fizica si cea verbala.

294

Repartitia violentei pe tipuri -analiza comparativa- 19,1 14,6 13,1 4,9 3,5 7,1 4,0 3,0 0,5
Repartitia violentei pe tipuri
-analiza comparativa-
19,1
14,6
13,1
4,9
3,5
7,1
4,0
3,0
0,5
0,1
0,0
0,0
violenta
violenta
violenta
violenta
violenta
violenta
fizica
verbala
psihologica
sociala
economica
sexuala

durata violentei într-o zi medie lucratoaredurata violentei zi medie de week-end

durata violentei zi medie de week-enddurata violentei într-o zi medie lucratoare

În ceea ce priveste numarul (ca valoare reala, mai întâi si ca valoare procentuala, apoi) de scene de violenta, repartitia violentei în functie de tipul de violenta arata în felul urmator:

Numarul de scene de violenta repartizat pe tipuri de violenta pentru întrega perioada

1 455 29 536 2007
1
455
29
536
2007

2277

violenta fizicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica

295

Ponderea procentuala a frecventei violentei pentru întrega perioada 9% 0% 1% 10% 42% 38%
Ponderea procentuala a frecventei violentei
pentru întrega perioada
9%
0%
1%
10%
42%
38%

violenta fizicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica

Evolutia pe cele doua intervale temporale a tipurilor specifice de violenta poate fi observata în cele doua grafice de mai jos, care prezinta valoarea procentuala a frecventei fiecarui tip specific de violenta.

Ponderea procentuala a frecventei violentei perioada week-end-ului

45% procentuala a frecventei violentei perioada week-end-ului violenta fizica violenta verbala violenta psihologica
45%

a frecventei violentei perioada week-end-ului 45% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica

violenta fizicaa frecventei violentei perioada week-end-ului 45% violenta verbala violenta psihologica violenta sociala

violenta verbalaviolentei perioada week-end-ului 45% violenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica

violenta psihologicaperioada week-end-ului 45% violenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala 11% 0%

violenta sociala45% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala 11% 0% 0% 11% 33%

violenta economicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala 11% 0% 0% 11% 33% Ponderea procentuala

violenta sexualaviolenta psihologica violenta sociala violenta economica 11% 0% 0% 11% 33% Ponderea procentuala a frecventei

11% 0% 0% 11% 33%
11%
0%
0%
11%
33%

Ponderea procentuala a frecventei violentei zilele lucratoare

42%

8% 0% 10% 1%
8%
0%
10% 1%

39%

violenta fizicaviolentei zilele lucratoare 42% 8% 0% 10% 1% 39% violenta verbala violenta psihologica violenta sociala

violenta verbalazilele lucratoare 42% 8% 0% 10% 1% 39% violenta fizica violenta psihologica violenta sociala violenta economica

violenta psihologica42% 8% 0% 10% 1% 39% violenta fizica violenta verbala violenta sociala violenta economica violenta sexuala

violenta sociala1% 39% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta economica violenta sexuala Se remarca, faptul ca,

violenta economicaviolenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta sexuala Se remarca, faptul ca, si în ceea ce

violenta sexualaviolenta psihologica violenta sociala violenta economica Se remarca, faptul ca, si în ceea ce priveste frecventa

Se remarca, faptul ca, si în ceea ce priveste frecventa scenelor de violenta, în zilele lucratoare avem de-a face cu o crestere a violentei de tip verbal, în defavoarea celei fizice, a celei economice precum si, a celei psihologice. În mare deci, pentru acest item de analiza, tendinta ramâne aceiasi ca cea pe care am identificat-o la durata violentei.

Repartitia violentei pe tipuri de violenta - analiza comparativa- 185,6 169,7 105,25 42,9 35,2 77,5
Repartitia violentei pe tipuri de violenta
- analiza comparativa-
185,6
169,7
105,25
42,9
35,2
77,5
26,75
25,75
0,752,6
0,10
violenta fizica
violenta verbala
violenta
violenta sociala
violenta
violenta
psihologica
economica
sexuala
zi medie de week-end
zi medie lucratoare

296

Formele de manifestare ale violentei

A. Violenta fizica

Pentru violenta fizica, formele de manifestare luate în considerare au fost urmatoarele: accident de circulatie, accident natural/catastrofa, agresare/ciocnire, bataie, explozii, luarea de ostatici, palma ranire cu arme de foc, ranire cu obiecte contondente, ranire fara arme, tentativa de omor, violenta de masa si altele (cuprinde acele manifestari care au fost rare si nu au putut forma o categorie). Trebuie mentionat faptul ca, sub-itemii de analiza ai grilei care au fost folositi la acest punct au fost în parte teoretici, în parte empirici, existând o ajustare a grilei impusa de natura subiectului de analiza. La acest subcapitol al analizei, toate duratele sunt date în secunde, deoarece transformarea în minute ar fi însemnat pierderea unor categorii care ar fi devenit subunitare.

Durata violentei fizice pe forme de manifestare întraga perioada monitorizata 4548 2759 1242 1331 1024
Durata violentei fizice pe forme de manifestare
întraga perioada monitorizata
4548
2759
1242
1331
1024
1097
741
763
354
369
32
42
118
122
durata violentei fizice pe forme de manifestare
Palma
omicidere
Accident
natural/catastrofa
Ranire cu arme
de foc
Violenta de masa
Accident de
circulatie
Luarea ca ostatic
Altele
Explozii
Ranire fara arme
Tentativa de omor
Ranire cu obiecte
contondente
Bataie
Agresare/ciocnire

Frecventa violentei fizice pe forme de manifestare pentru întraga perioada monitorizata

817 205 208 208 106 128 103 64 67 10 12 12 20 21 omicidere
817
205
208
208
106
128
103
64
67
10
12
12
20
21
omicidere
Accident
natural/catastrofa
Palma
Violenta de masa
Ranire cu arme
de foc
Accident de
circulatie
Luarea ca ostatic
Tentativa de
omor
Ranire fara arme
Altele
Bataie
Explozii
Ranire cu obiecte
contondente
Agresare/ciocnire
frecventa violentei fizice pe forme de manifestare

frecventa violentei fizice pe forme de manifestare

297

Structura fiecarui sub-capitol care se refera la detalierea unui tip anume de violenta, pe formele specifice de manifestare ale acesteia, este urmatoarea: în primul rând vor fi calculate si reprezentate grafic duratele si frecventele cu care apar formele specifice ale respectivului tip de violenta; apoi vom introduce un grafic care sa indice repartitia procentuala a fiecarei forme de violenta în cadrul aceluiasi tip; repartizarea

Repartitia procentuala a frecventei violentei fizice pe forme de manifestare altele Luarea ca ostatic 7%
Repartitia procentuala a frecventei violentei fizice pe forme de manifestare
altele
Luarea ca ostatic
7%
3%
5%
Altele
5%
42%
Explozii
6%
Ranire fara arme
Tentativa de omor
11%
Ranire cu obiecte
contondente
11%
10%
Bataie
Agresare/ciocnire
Durata formelor de manifestare ale violentei pentru zilele de week-end 880 846 316 230 267
Durata formelor de manifestare ale violentei
pentru zilele de week-end
880 846
316
230 267
160
164
72
22
3
27
33
34
Accident de
circulatie
Accident
natural/catastrofa
Agresare/ciocnire
Altele
Bataie
Explozii
Luarea ca ostatic
Palma
Ranire cu arme de
foc
Ranire cu obiecte
contondente
Ranire f ara arme
Tentativa de omor
Violenta de masa
durata formelor de manifestare ale violentei

durata formelor de manifestare ale violentei

298

Frecventa formelor de manifestare ale violentei fizice pentru perioada de week-end 180 160 140 120
Frecventa formelor de manifestare ale violentei fizice
pentru perioada de week-end
180
160
140
120
100
80
158
60
40
68
52
20
36
30
19
26
12
0
3
2
4
6
3
Accident de
circulatie
Accident
natural/catastrofa
Agresare/ciocnire
Altele
Bataie
Explozii
Luarea ca ostatic
Palma
Ranire cu arme de
foc
Ranire cu obiecte
contondente
Ranire fara ar me
Tentativa de omor
Violenta de masa

Frecventa violentei fizice pe forme de manifestare pentru zilele lucratoare

659

182 140 153 100 73 82 48 52 9 10 10 17 17 Accident natural/catastrofa
182
140
153
100
73
82
48
52
9
10
10
17
17
Accident
natural/catastrofa
omucidere
Palma
Ranire cu arme de
foc
Violenta de masa
Luarea ca ostatic
Accident de
circulatie
Tentativa de omor
Altele
Ranire fara arme
Explozii
Bataie
Ranire cu obiecte
contondente
Agresare/ciocnire
frecventa violentei fizice pe forme de manifestare

frecventa violentei fizice pe forme de manifestare

Repartitia violentei fizice, ca durata, pe formele de manifestare în zilele de lucru

3668

1913 1064 1167 926 757 533 581 297 320 29 42 95 96 Palma omucidere
1913
1064
1167
926
757
533
581
297
320
29
42
95
96
Palma
omucidere
Ranire cu arme
de foc
Accident
natural/catastrofa
Accident de
circulatie
Violenta de masa
Altele
Luarea ca ostatic
Explozii
Tentativa de
omor
Ranire fara arme
Ranire cu obiecte
contondente
Bataie
Agresare/ciocnire
repartitia violentei fizice, ca durata, pe formele de manifestare

repartitia violentei fizice, ca durata, pe formele de manifestare

Graficul de mai jos indica evolutia, ca urmare a unei analize comparative, a frecventei formelor

pe parcursul celor doua intervale de timp pe care a fost structurat

299

de manifestare ale violentei fizice,

esantionul nostru. Pentru aceasta a fost însa necesara transformarea indicatorilor generali, cum ar fi „frecventa pe perioada de week-end”, sau „frecventa în zilele lucratoare”, în niste indicatori care sa devina comparabili. Din acest motiv s-a optat pentru folosirea variabilelor „zi medie de week-end”, respectiv „zi medie lucratoare”.

Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip fizic

366,8 220 211,5 191,3 116,7 106,4 92,6 75,7 79 66,75 57,5 53,3 58,1 40 41
366,8
220
211,5
191,3
116,7
106,4
92,6
75,7
79
66,75
57,5
53,3
58,1
40
41
29,7
32
18
5,5 9,6
0
4,2
0,75 2,9
6,75 9,5
8,25
8,5
zi medie de week-end
zi medie lucratoare
Accident de
circulatie
Accident
natural/catastrofa
Agresare/ciocnire
Altele
Bataie
Explozii
Luarea ca ostatic
omucidere
Palma
Ranire cu arme
de foc
Ranire cu obiecte
contondente
Ranire fara arme
Tentativa de
omor
Violenta de masa

Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip fizic

65,9 70 60 50 39,5 40 30 18,2 17 15,3 13 14 20 10 9
65,9
70
60
50
39,5
40
30
18,2
17
15,3
13
14
20
10
9 8,2
6,5
7,5 7,3
5,2
4,75 4,8
10
3
0,75
0,9
1
0,5 1
1,7
0
1
1,7
1,5
0,75
0
zi medie de w eek-end
zi medie lucratoare
A. Violenta verbala
Accident de
circulatie
Accident
natural/catastrofa
Agresare/ciocnire
Altele
Bataie
Explozii
Luarea ca ostatic
omucidere
Palma
Ranire cu arme de
foc
Ranire cu obiecte
contondente
Ranire fara arme
Tentativa de omor
Violenta de masa

300

Repartitia duratei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare (întrega perioada)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5068 1353 828 535 599 34 90 105 170 180 182 Calomnie Lbj licentios Atac
5068
1353
828
535
599
34
90
105
170
180
182
Calomnie
Lbj licentios
Atac la
pers.
argoul si lbj
„de cartier”
Injurie
Cearta
Insulta
altele
Etichetari
Ridiculizare
Tipete,
ridicare ton

repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare

altelerepartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare

argoului si limbaj „de cartier”de tip verbal pe forme specifice de manifestare altele Atac la persoana   7% 3% 7%

Atac la persoanamanifestare altele argoului si limbaj „de cartier”   7% 3% 7% 1% 3 % 1 %

 
  7% 3% 7% 1% 3 % 1 % 4%   Calomnie
  7% 3% 7% 1% 3 % 1 % 4%   Calomnie
7% 3% 7% 1% 3 % 1 % 4%

7%

3%
3%
7%
7%
7% 3% 7% 1% 3 % 1 % 4%

1%

3% 1% 4%

 

Calomnie  7% 3% 7% 1% 3 % 1 % 4%  

45% 11% Cearta

45%

11%

Cearta45% 11%

 

3%

EtichetariInjurie Insulta

InjurieEtichetari Insulta

InsultaEtichetari Injurie

 
  15% Limbaj licentios/obscen

15%

Limbaj licentios/obscen  15%

 

Ridiculizare 

Repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare (întrega perioada)

1000

800

600

400

200

0

897 287 209 137 143 52 56 67 72 11 24 Calomnie Lbj licentios Atac
897
287
209
137
143
52
56
67
72
11
24
Calomnie
Lbj
licentios
Atac la
pers.
argoul si lbj
„de cartier”
Injurie
Cearta
Insulta
altele
Etichetari
Ridiculizare
Tipete,
ridicare ton

301

Repartitia duratei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare (week-end) 1095 1200 1000
Repartitia duratei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare
(week-end)
1095
1200
1000
800
600
400
250
163
167
200
33
57
0
0
0
10
10
0
repartitia duratei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare
Repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare (week-end)
169
180
160
140
120
100
70
80
60
29
40
20
5
6
6
7
20
0
0
0
0
repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare
Repartitia duratei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare
(în zilele de lucru)
3973
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1320
1500
578
1000
368
436
172
33
34
105
160
170
500
0
Atac la
Atac la
pers.
altele
pers.
Calomnie
Calomnie
Calomnie
Lbj
Limbaj
Lbj
licentios
licentios/obscen
licentios
Ridiculizare
Injurie
argoul si lbj
„de cartier”
Atac la
argoul si lbj
„de cartier”
Injurie
persoana
argoului si limbaj
„de cartier”
Injurie
Ridiculizare
Insulta
altele
altele
Etichetari
Cearta
Etichetari
Cearta
Insulta
Insulta
Ridiculizare
Etichetari
Cearta
Tipete, ridicare
Tipete,
Tipete,
ton
ridicare ton
ridicare ton

302

Repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare (în zilele de lucru)
Repartitia frecventei violentei de tip verbal pe forme specifice de manifestare
(în zilele de lucru)
728
800
700
600
500
400
282
300
139
146
108
200
50
52
52
61
11
24
100
0
Calomnie
Limbaj
licentios/obscen
argoului si limbaj
„de cartier”
Atac la
persoana
Cearta
Injurie
Insulta
Etichetari
altele
Ridiculizare
Tipete, ridicare
ton
Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip verbal 397,3 273,75 zi medie
Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip
verbal
397,3
273,75
zi medie lucratoare
zi medie de week-end
132
57,8
62,5
40,75
43,6
41,75
36,8
14,25
17,2
17
3,3
2,5
3,4 0
2,5 16
10,5
0
0
8,25
altele
argoului si limbaj
„de cartier”
Atac la
persoana
Calomnie
Cearta
Etichetari
Injurie
Insulta
Limbaj
licentios/obscen
Ridiculizare
Tipete, ridicare
ton
Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip verbal 80 72,8 70 60
Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de
tip verbal
80
72,8
70
60
50
zi medie lucratoare
42,25
40
zi medie de week-end
30
28,2
20
14,6
17,5 13,9
10
10,8
7,25
5
5,2 0
5,2 5
2,4 0
0
1,75
1,5
0 1,1
6,1 1,5
1,25
altele
argoului si limbaj
„de cartier”
Atac la
persoana
Calomnie
Cearta
Etichetari
Injurie
Insulta
Limbaj
licentios/obscen
Ridiculizare
Tipete, ridicare
ton

303

B. Violenta psihologica

Repartitia duratei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare (întraga perioada)

2411 1013 201 156 2 21 56 62 Stereotipuri culpabilizare altele stereotipuri Hartuirea Umilirea Victimizare
2411
1013
201
156
2
21
56
62
Stereotipuri
culpabilizare
altele
stereotipuri
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
sexuale
etnice

Repartitia frecventei violentei de tip psihologicpe forme specifice de manifestare (întreaga perioada)

287 128 34 15 1 2 6 7 Stereotipuri culpabilizare stereotipuri altele Hartuirea Umilirea Victimizare
287
128
34
15
1
2
6
7
Stereotipuri
culpabilizare
stereotipuri
altele
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
sexuale
etnice

Repartitia procentuala a frecventei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare (întreaga perioada)

1% 27% 7% 0% 1% 3% 0%
1%
27%
7%
0%
1%
3% 0%

61%

alteleAmenintarea culpabilizare Hartuirea stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Umilirea Victimizare

Amenintareaaltele culpabilizare Hartuirea stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Umilirea Victimizare

culpabilizarealtele Amenintarea Hartuirea stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Umilirea Victimizare

Hartuireaaltele Amenintarea culpabilizare stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Umilirea Victimizare

stereotipuri etnicealtele Amenintarea culpabilizare Hartuirea Stereotipuri sexuale Umilirea Victimizare

Stereotipuri sexualealtele Amenintarea culpabilizare Hartuirea stereotipuri etnice Umilirea Victimizare

Umilireaaltele Amenintarea culpabilizare Hartuirea stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Victimizare

Victimizarealtele Amenintarea culpabilizare Hartuirea stereotipuri etnice Stereotipuri sexuale Umilirea

304

Repartitia duratei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare (în week-end) 800 723
Repartitia duratei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare
(în week-end)
800
723
700
600
500
400
300
200
128
65
100
29
0
0
0
10
0
altele
stereotipuri
Stereotipuri
culpabilizare
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
etnice
sexuale
Repartitia frecventei violentei de tip psihologicpe forme specifice de manifestare (în week-end) 75 80 70
Repartitia frecventei violentei de tip psihologicpe forme specifice de manifestare
(în week-end)
75
80
70
60
50
40
30
17
20
12
10
2
0
0
0
1
0
altele
stereotipuri
Stereotipuri
culpabilizare
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
etnice
sexuale
Repartitia duratei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare (zile lucratoare) 1688 1800
Repartitia duratei violentei de tip psihologic pe forme specifice de manifestare
(zile lucratoare)
1688
1800
1600
1400
1200
885
1000
800
600
400
127
136
200
56
62
2
11
0
Stereotipuri
culpabilizare
altele
stereotipuri
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
sexuale
etnice

305

Repartitia frecventei violentei de tip psihologicpe forme specifice de manifestare (zile lucratoare)

250

200

150

100

50

0

212 111 22 13 6 8 1 1 culpabilizare Stereotipuri stereotipuri altele Hartuirea Umilirea Victimizare
212
111
22
13
6
8
1
1
culpabilizare
Stereotipuri
stereotipuri
altele
Hartuirea
Umilirea
Victimizare
Amenintarea
sexuale
etnice

200

150

100

50

0

Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip psihologic 180,75 168,8 88,5 32
Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de
tip psihologic
180,75
168,8
88,5
32
16,25 13,6
5,6 0
7,25 12,7
2,5
6,2 0
1,1
0,2 0
altele
Amenintarea
culpabilizare
Hartuirea
stereotipuri
Stereotipuri
Umilirea
Victimizare
etnice
sexuale
zi medie lucratoare
zi medie de week-end

25

20

15

10

5

0

Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip psihologic 21,2 18,75 11,1 4,25
Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei
de tip psihologic
21,2
18,75
11,1
4,25
2,2 3
1,3
0,8 0
0,1
0,25
0,5
0,6 0
0,1 0
altele
Amenintarea
culpabilizare
Hartuirea
stereotipuri
Stereotipuri
Umilirea
Victimizare
etnice
sexuale
zi medie lucratoare
zi medie de week-end

306

Deoarece violenta sexuala si cea sociala ocupa o pondere foarte mica, comparativ cu celelalte tipuri de violenta, pe acestea doua nu le-am mai detaliat, pentru a vedea, în mod concret, care au fost formele de manifestare ale violentei D. Violenta economica

Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (întreaga perioada) 2500 2020
Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare
(întreaga perioada)
2500
2020
2000
1500
1000
259
317
500
36
43
52
55
0
acte ale crimei
organizate
Acte de coruptie
altele
Abuz/exploatarea
victimei
Furt
Jaf
Distrugere bunuri
victima
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (întreaga perioada) 379 400
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare
(întreaga perioada)
379
400
350
300
250
200
150
100
16
25
5
6
8
8
50
0
altele
Acte de coruptie
Abuz/exploatarea
victimei
acte ale crimei
organizate
Jaf
Furt
Distrugere bunuri
victima

307

Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (întreaga perioada) 4% 2%
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de
manifestare (întreaga perioada)
4%
2%
2%
1%
6%
1%
Abuz/exploatarea
victimei
acte ale crimei
organizate
Acte de coruptie
altele
Distrugere bunuri
victima
Furt
84%
Jaf
Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (în week-end) 600 526
Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare
(în week-end)
600
526
500
400
300
200
114
100
8
18
20
0
0
0
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare
(în week-end)
100
87
90
80
70
60
50
40
30
20
6
0
0
1
2
2
10
0
acte ale crimei
organizate
acte ale crimei
organizate
Acte de coruptie
Acte de coruptie
altele
Jaf
Abuz/exploatarea
Abuz/exploatarea
victimei
victimei
Jaf
altele
Furt
Furt
Distrugere bunuri
Distrugere bunuri
victima
victima

308

Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (zile lucratoare) 1494 1600
Repartitia duratei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare
(zile lucratoare)
1494
1600
1400
1200
1000
800
600
309
400
145
34
36
37
43
200
0
altele
acte ale crimei
organizate
Abuz/exploatarea
victimei
Acte de coruptie
Furt
Jaf
Distrugere bunuri
victima
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (zile lucratoare) 350 292
Repartitia frecventei violentei de tip economic pe forme specifice de manifestare (zile
lucratoare)
350
292
300
250
200
150
100
14
19
5
6
6
8
50
0
Evolutia duratei diferitelor forme de manifestare ale violentei de
tip economic
160
149,4
140
131,5
120
100
80
60
40
28,5
30,9
20
14,5
0
4,5
3,7
3,6
0
4,3
0
5
3,4
2
zi medie lucratoare
zi medie de week-end
Abuz/exploata
altele
rea victimei
acte ale crimei
organizate
Abuz/exploatarea
victimei
Acte de
Acte de coruptie
coruptie
altele
acte ale crimei
organizate
Distrugere
Jaf
bunuri victima
Furt
Furt
Distrugere bunuri
Jaf
victima

309

Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip economic 35 30 29,2 25
Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei de tip economic 35 30 29,2 25
Evolutia frecventei diferitelor forme de manifestare ale violentei
de tip economic
35
30
29,2
25
21,75
20
15
10
5
1,9
0,6
0,6 0
0,5
1,5
0
0,5
0,8 0
0,25
0,5
1,4
zi medie lucratoare
zi medie de week-end
Corelarea indicatorilor violentei cu diferite variabile
Abuz/exploata
rea victimei
acte ale crimei
organizate
Acte de
coruptie
altele
Distrugere
bunuri victima
Furt
Jaf

Genul desenului animat

Analiza violentei televizuale de tip fictional cuprinde, în general, corelatia indicatorilor clasici ai violentei (durata, frecventa, pondere) cu variabila numita „gen televizual”. Aceasta deoarece, daca în unele genuri (cum ar fi filmul de actiune, filmul politist, thriller etc.) asteptarile consumatorilor cu privire la continutul de violenta sunt mari si deci se poate spune ca exista o pregatire psihologica din partea receptorului pentru violenta ce va urma, în cazul altor genuri aceste asteptari sunt minime, violenta din respectiva emisiune luând telespectatorul pe nepregatite. Asa se explica necesitatea acestei corelatii în analizele violentei fictionale. Extinderea acestei corelatii la analiza violentei din desene animate s-a impus odata cu trecerea de la desenul animat care se centra pe gaguri, la un desen animat complex, asemanator, de multe ori, în ceea ce priveste firul narativ, intriga etc, cu filmele artistice 1 si serialele. Aceasta face ca sa devina interesant de aflat nu numai care este cantitatea de violenta la nivel general (în „desene animate”), ci si distributia acesteia pe diferite tipuri/genuri de desene. Grila folosita în analiza acestui item a fost o îmbinare de teoretic cu empiric, încercându-se ca genurile clasice/uzuale de emisiuni fictionale sa fie adaptate la desene animate. S-a ajuns la urmatoarea grila: gen sit-com, „drumul initiatic”, aventura, de dragoste, extra-toon (desen scurt, fara fir narativ, bazat, în general, pe gaguri), memorialistic, istoric/legendar, informativ/educativ, altul (care?). În programele difuzate de canalul Fox Kids, în întreaga perioada monitorizata, au fost regasite doar urmatoarele tipuri de emisiuni: aventura / actiune, gen sit-com, memorialistic, drum initiatic, informativ educativ si extra-toon. Asa cum se observa si din graficele de mai jos, ponderea cea mai mare o ocupa primele doua tipuri (aventura si sit-com) cu 94%. Nu trebuie totusi neglijat, pentru imaginea canalului, ca exista (desi procentual, este la un nivel subunitar, faptul ca exista poate fi un semnal care sa se transforme, eventual, în tendinta) emisiuni (de fapt o emisiune, anume „Familia de ce”) de tip educativ / informativ.

1 Vezi în acest sens articolul, Fassin, Eric, 1993, Disneylove. La Petit siréne et la Belle et la Bête, Esprit, ianuarie, 1993 în care se vorbeste despre noua politica a lui Disney de a produce desenul animat pentru întreaga familie concomitent cu filmul artistic pentru copii.

310

Repartitia duratei emisiunilor de desene animate pe tipuri 2395 1611 25 147 83 7 aventura
Repartitia duratei emisiunilor de desene animate pe tipuri
2395
1611
25 147
83
7
aventura
informativ /
memorialistic
extra-too
sit-com
drum initiatic

educativ

durata emisiunilorpe tipuri 2395 1611 25 147 83 7 aventura informativ / memorialistic extra-too sit-com drum initiatic

Repartitia procentuala a duratei emisiunilor de desene animate pe tipuri

2% 38% 0% 3% 1% aventura informativ / educativ memorialistic extra-too sit-com drum initiatic
2%
38%
0%
3%
1%
aventura
informativ / educativ
memorialistic
extra-too
sit-com
drum initiatic

56%

În cadrul acestor emisiuni, repartitia scenelor de violenta arata astfel:

Repartitia scenelor de violenta pe tipuri de emisiune întreaga perioada 2853 1906 52 85 14
Repartitia scenelor de violenta pe tipuri de emisiune
întreaga perioada
2853
1906
52
85
14
10
aventura
memorialistic
sit-com
repartitia scenelor de violenta pe tipuri de emisiune

repartitia scenelor de violenta pe tipuri de emisiune

311

Pentru a putea masura însa care dintre tipurile de desene este mai violent, trebuia construit un indicator care sa fie comparabil (deoarece era normal ca, odata ce desenul animat de „aventura era cel mai des întâlnit, în cadrul acestui tip sa se gaseasca cea mai multa cantitate de violenta). Pentru aceasta s-a construit indicatorul numar scena de violenta/minut de emisiune/tip de emisiune.

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Numarul scenelor de violenta per minut de emisiune pentru întreaga perioada 2,00 1,19 1,18 0,63
Numarul scenelor de violenta per minut de emisiune
pentru întreaga perioada
2,00
1,19
1,18
0,63
0,58
0,40
aventura
drum initiatic
extra-too
informativ /
memorialistic
sit-com

educativ

Numarul scenelor de violenta per minut de emisiune

Numarul scenelor de violenta per minut de emisiune

Dupa cum se poate observa si din graficul de mai sus, contrar asteptarilor, desenul animat de aventura nu este cel mai violent, acest titlu revenindu-i desenului „extra-toon”, care este urmat de cel de aventura si, în mod surprinzator de cel gen sit-com. Printre cele mai putin violente sunt cele care descriu un drum initiatic (echivalentul, în desen animat al Bildungsroman-ului), cele memorialistice (este vorba despre acele desene animate în care este rememorata viata cuiva, sau doar o parte din ea; ar fi o transpunere în desen animat a unei povesti ca „Amintiri din copilarie”), pe ultimul loc la capitolul violenta fiind desenele de tip informativ /educativ.

durata a scenelor de violenta pe diferitele tipuri de emisiuni (în secunde) 19878 10317 564
durata a scenelor de violenta pe diferitele tipuri de emisiuni (în secunde)
19878
10317
564
457
102
36
aventura
drum initiatic
extra-too
informativ /
memorialistic
sit-com

educativ

În ceea ce priveste durata scenelor de violenta, repartitia acesteia pe diferitele tipuri de emisiune este prezentata grafic în tabelul de mai sus. Dupa cum am amintit deja, nici acest grafic nu ne poate da o comparatie între tipurile de emisiuni, sub aspectul violentei continute. Pentru a realiza totusi aceasta comparatie s-a construit indicatorul „durata (în secunde) violentei/minut de emisiune/tip de emisiune”.

312

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Durata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiune 10,85
Durata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiune
10,85
7,29
6,97
5,38
5,41
3,60
aventura
drum initiatic
extra-too
informativ /
memorialistic
sit-com

educativ

Durata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiune

Durata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiune

Am vrut, de asemenea, sa comparam, doar sub aspectul tendintei si nu cel numeric (e de altfel imposibil de comparat frecventa cu durata), tendintele de crestere, respectiv descrestere a violentei de la un tip de emisiune la altul.

Analiza comparativa a duratei si frecventei violentei per minut de emisiune 10,85 6,97 7,29 5,38
Analiza comparativa a duratei si frecventei violentei per minut de
emisiune
10,85
6,97
7,29
5,38
5,41
3,60
2,00
1,19
1,18
0,63
0,40
0,58
aventura
drum initiatic
extra-too
informativ /
educativ
memorialistic
sit-com

Durata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiuneNumarul scenelor de violenta per minut de emisiune

Numarul scenelor de violenta per minut de emisiuneDurata (în secunde) pe care o ocupa violenta în cadrul unui minut de emisiune

S-a constatat, dupa cum se vede în graficul de mai sus, ca, în general, se pastreaza tendintele de variatie atât la durata cât si la frecventa, singura exceptie facând-o violenta din desenele de tip „drum initiatic”, unde, desi frecventa scenelor de violenta este mai scazuta decât în desenele de tip „aventura” sau cele de tip „extra-toon”, totusi, ca durata le depaseste pe cele doua. Explicatia ar fi aceea ca, în acest tip de desene, actele de violenta sunt mult mai lungi decât actele de violenta care apar în celelalte tipuri.

Personajele desenului animat

Alt item al analizei l-a constituit corelarea indicatorilor violentei cu variabila personaje întâlnite în desenul animat. Prin aceasta s-a urmarit aflarea tipului de desen (tip definit de aceasta data prin criteriul „natura personajului principal”) care contine cea mai multa cantitate (atât sub aspectul duratei cât si a timpului) de violenta. Itemul „natura personajului principal” a fost definit prin urmatorii sub- itemi: animale, masini / roboti, oameni, monstri, precum si toate combinatiile posibile între aceste patru posibile naturi.

313

Mai mult, pentru a identifica, cât mai exact, care este identitatea canalului studiat, am început acest subcapitol cu câteva date despre repartitia, pe perioada monitorizata, a diferitelor tipuri (cu specificatia de mai sus) de emisiuni. Deoarece continutul etichetelor de pe axa orizontala nu se vedea în grafic (dat fiind ca era prea mare), am ales sa identificam fiecare înregistrare cu codul folosit în monitorizare. Astfel, conventional, am codificat ci cifra 1 animale, cu cifra 2 masini / roboti, cu cifra 3 oamenii si cu cifra 4 pe monstri. Combinatiile le-am denumit dupa cum era cazul, cu 1&2 sau 2&3&4, etc.

Numar de emisiuni cu respectivele tipuri de personaje 66 50 25 17 20 10 13
Numar de emisiuni cu respectivele tipuri de personaje
66
50
25
17 20
10 13
5 6
1
2 5
2&3
1&2&3&4
1&2
1&4
2&3
2&3&4
3&4
1&2&3
1&3&4
1
1&3
3
numar de emisiuni

numar de emisiuni

Repartitia procentuala a respectivelor tipuri de emisiuni este urmatoarea:

9. Masini / roboti & Monstri

14.oameni, animale, monstrii, masini/roboti

5.

Animale & Masini / roboti

7.

Animale & Monstri

8. Masini / roboti& Oameni 13. Masini, oameni, monstrii 10. Oameni & Monstri 11. Animale
8.
Masini / roboti& Oameni
13.
Masini, oameni, monstrii
10.
Oameni & Monstri
11.
Animale & Masini / roboti&
Oameni
12.animale&monstrii&oameni
1.Animale
6. Animale & Oameni
3.Oameni
numar de emisiuni cu respectivele tipuri de personajei 0%1% 2% 2% 3% 5% 30% 6%
numar de emisiuni cu respectivele
tipuri de personajei
0%1% 2%
2%
3%
5%
30%
6%
8%
9%
23%
11%

În ceea ce priveste modul cum este împartita violenta, în întreaga perioada monitorizata, pe aceste tipuri de desene animate (desen animat cu personaje oameni, desen animat cu personaje animale etc), graficele de mai jos vor indica valoarea numerica pe care o iau indicatori violentei în cazul fiecarui tip, precum si valoarea procentuala a acestora.

314

Frecventa scenelor de violenta pe diferite tipuri de emisiuni 1529 1201 440 397 354 285
Frecventa scenelor de violenta pe diferite tipuri de emisiuni
1529
1201
440
397
354
285
229
191
138
94
50
12
2&4
1&2&3&4
1&4
1&2
2&3
3&4
2&3&4
1&2&3
1
1&3&4
3
1&3

Frecventa scenelor de violenta pe diferite tipuri de emisiuni

31%Frecventa scenelor de violenta pe diferite tipuri de emisiuni 2% 4% 0% 8% 5% 7% 9%

2% 4% 0% 8% 5% 7% 9% 6% 1% 3% 24%
2%
4%
0%
8%
5%
7%
9%
6%
1%
3%
24%
1.Animale

1.Animale

10. Oameni & Monstri

10. Oameni & Monstri

11. Animale & Masini / roboti& Oameni

11. Animale & Masini / roboti& Oameni

12.animale&monstrii&oameni

12.animale&monstrii&oameni

13. Masini, oameni, monstrii

13.

Masini, oameni, monstrii

14.oameni, animale, monstrii, masini/roboti

14.oameni, animale, monstrii, masini/roboti

3.Oameni

3.Oameni

5. Animale & Masini / roboti

5. Animale & Masini / roboti

6. Animale & Oameni

6. Animale & Oameni

7. Animale & Monstri

7. Animale & Monstri

8. Masini / roboti& Oameni

8. Masini / roboti& Oameni

9. Masini / roboti & Monstri

9. Masini / roboti & Monstri

Pentru a putea compara diferitele tipuri de emisiuni, în ceea ce priveste continutul violent al acestora, s-au creat indicatorii „numar scene de violenta /emisiune/tip de emisiune” si „numar scene de violenta /minut/ tip de emisiune”.

numarul mediu de scene de violenta per emisiune 31,83 30,58 28,50 27,60 25,00 22,00 20,82
numarul mediu de scene de violenta per emisiune
31,83
30,58
28,50
27,60
25,00
22,00
20,82
18,80
18,20
17,62
15,88
12,00
1
3&4
1&2&3
1&3&4
2&3&4
1&2&3&4
3
1&2
1&3
1&4
2&3
2&4

315

Numarul mediu de scene de violenta per minut 1,63 1,55 1,45 1,31 1,14 1,11 1,11
Numarul mediu de scene de violenta per minut
1,63
1,55
1,45
1,31
1,14
1,11
1,11
1,08
1,00
0,94
0,88
0,78
1 3&4
1&2&3
1&3&4
2&3&4
1&2&3&4
3
1&2
1&3
1&4
2&3
2&4

În ceea ce priveste durata scenelor de violenta, situatia sta în felul urmator:

durata scenelor de violenta (sec) 8363 7530 2832 2757 2534 1629 1674 1307 837 889
durata scenelor de violenta (sec)
8363
7530
2832
2757
2534
1629 1674
1307
837 889
936
66
2&4
1&2&3&4
1&2
1&4
2&3
2&3&4
3&4
1
1&3&4
1&2&3
3
1&3

Procentual, aceasta înseamna:

ponderea procentuala a duratei scenelor de violenta

27% 24%
27%
24%
0%3% 3% 3% 4% 5% 9% 9%
0%3%
3%
3%
4%
5%
9%
9%

5%

8%

9. Masini / roboti & Monstri

9.

Masini / roboti & Monstri

14.oameni, animale, monstrii, masini/roboti

14.oameni, animale, monstrii, masini/roboti

5. Animale & Masini / roboti

5.

Animale & Masini / roboti

7. Animale & Monstri

7.

Animale & Monstri

8. Masini / roboti& Oameni

8.

Masini / roboti& Oameni

13. Masini, oameni, monstrii

13.

Masini, oameni, monstrii

10. Oameni & Monstri

10.

Oameni & Monstri

1.Animale

1.Animale

12.animale&monstrii&oameni

12.animale&monstrii&oameni

11. Animale & Masini / roboti& Oameni

11.

Animale & Masini / roboti& Oameni

3.Oameni

3.Oameni

6. Animale & Oameni

6.

Animale & Oameni

316

Nu trebuie sa se înteleaga ca aceasta valoarea ponderii procentuale - care înseamna ca, din totalul de X secunde de violenta, 27% s-a gasit în desene animate cu personaje animale & oameni – ne îndreptateste sa concluzionam ca desenele animate cu personaje animale si oameni sunt cele mai violente. Pentru a afla acest lucru trebuie, din nou, calculat un indicator.

durata (în sec) scenelor de violenta per minut 19,02 10,76 10,63 8,88 8,91 8,31 8,47
durata (în sec) scenelor de violenta per minut
19,02
10,76
10,63
8,88
8,91
8,31
8,47
6,93
6,46
5,89
5,50
4,99
1
3&4
1&2&3
1&3&4
2&3&4
1&2&3&4
3
1&2
1&3
1&4
2&3
2&4

Se poate observa ca cele mai violente emisiuni, sub aspectul duratei, sunt cele în care apar toate cele patru tipuri de personaje. Cele mai putin violente sunt cele în care apar doar animale, urmate de cele în care apar doar oameni.

Nivelul de autenticitate al universului prezentat

Ultima variabila cu care s-a urmarit sa se coreleze indicatorii violentei a fost cea a „nivelului de autenticitate al universului prezentat”. Aceasta din urma corelatie s-a impus dat fiind ca nu este nici pe de parte indiferent daca violenta televizuala pe care o recepteaza cei mai tineri telespectatori are loc, este prezentata, într-un univers cu grad mare de autenticitate - în care chiar daca exista diferente de reprezentare a elementelor realitatii, totusi prin legarea acestora, prin structurarea, ierarhia si valorile prezentate, se poate cu usurinta recunoaste o copie a universului real, sau mai corect spus, a unui anumit tip de societate – s-au este prezentata într-o lume în care elementul fantasticului predomina. Spuneam ca nu este indiferent deoarece, în timp ce este posibil ca violenta prezentata într-un univers fantastic sa produca un efect de catharsis, violenta prezentata într-un univers cu nivel ridicat de autenticitate, poate avea ca efect, din contra, o naturalizare a acesteia, efect care se va simti si în modalitatile de percepere a violentei din societete. Pentru aceasta s-au folosit urmatorii sub-itemi în cadrul grilei: „prezinta o lume în oglinda fata de cea reala”, prezinta o lume în care se regasesc elemente din lumea reala dar si elemente de fantastic”, „prezinta o lume fantastica”. Structura acestui subcapitol va cuprinde: prezentarea grafica a ponderii pe care o ocupa diferitele tipuri de emisiuni, definite dupa cele trei criterii de mai sus, în cadrul întregii perioade monitorizate, dupa care vor exista corelatii între durata si frecventa a violentei pe tipurile respective de emisiuni.

317

Durata totala a emisiunilor de diferite tipuri pe întreaga perioada monitorizata (min)

de diferite tipuri pe întreaga perioada monitorizata (min) 2369 1300 599 univers asemanator cu cel real

2369

tipuri pe întreaga perioada monitorizata (min) 2369 1300 599 univers asemanator cu cel real univers real
1300 599
1300
599

univers asemanator cu cel realunivers real +univers fantastic univers fantastic

univers real +univers fantasticunivers asemanator cu cel real univers fantastic

univers asemanator cu cel real univers real +univers fantastic univers fantastic

univers fantastic

Se poate observa ca cea mai mare pondere o ocupa, în intervalul monitorizat, emisiunile în care este prezentat un univers în care se regasesc si elemente de real si elemente de fantastic. Interesant de constatat este faptul ca, desi se adreseaza cu preponderenta copiilor - de unde te-ai astepta sa fie o mare pondere a logicii basmului, te-ai astepta ca desenul animat sa prezinte un tarâm fantastic, în care binele si raul sa se lupte si sa existe o înfrângere a acestuia din urma – în perioada monitorizata s-a constatat ca emisiunile în care era prezentat un univers exclusiv fantastic erau cel mai slab reprezentate, fiind, ca pondere, dupa cele în care este prezentat un univers asemanator cu cel real.

Frecventa scene de violenta repartizata pe tipuri de emisiuni în perioada monitorizata

repartizata pe tipuri de emisiuni în perioada monitorizata 2899 1191 830 univers asemanator cu cel real

2899

1191
1191

830

univers asemanator cu cel realunivers real +univers fantastic univers fantastic

univers real +univers fantasticunivers asemanator cu cel real univers fantastic

univers fantasticunivers asemanator cu cel real univers real +univers fantastic

Ponderea procentuala a numarului de scene de violenta

24% 59% 17% univers asemanator cu cel real univers fantastic univers real +univers fantastic
24%
59%
17%
univers asemanator cu cel real
univers fantastic
univers real +univers fantastic

318

Asa cum era de asteptat (dat fiind ca acesta era tipul de emisiune cel mai des întâlnit), cea mai multa violenta s-a regasit în emisiunile în care era prezentat un univers cu elemente de real si de fantastic.

frecventa scene de violenta pe minut de emisiune 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16
frecventa scene de violenta pe minut de emisiune
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
univers asemanator cu
cel real
univers fantastic
univers real + univers
fantastic

Comparând cele trei tipuri de emisiune construite mai sus între ele dupa indicatorul „numar de scene de violenta pe minut”, vom constata ca ordinea se schimba, cele mai violente fiind acele emisiuni care prezinta un univers fantastic, urmate de cele care prezinta un univers asemanator cu cel real, pe ultimul loc fiind cele cu un univers în care se întrepatrund elementele de real cu cele de fantastic.

Durata scene de violenta (sec) pe tipuri de emisiuni 7073 4726 19555 univers asemanator cu
Durata scene de violenta (sec) pe tipuri de emisiuni
7073
4726
19555
univers asemanator cu cel real
univers fantastic
univers real +univers fantastic

Sub aspectul duratelor, tendinta la nivelul întregului esantion nu se schimba, ordinea ramânând aceiasi. Procentual, situatia sta astfel: 62% din durata scenelor de violenta înregistrata pe parcursul monitorizarii apare în emisiunile care prezinta un univers mixt, 23% apare în emisiuni în care universul prezentat este asemanator cu cel real si 15% apar în emisiuni care prezinta un univers fantastic.

319

durata violentei (în sec) dintr-un minut de emisiune 9,00 8,25 8,00 7,89 7,00 6,00 5,44
durata violentei (în sec) dintr-un minut de emisiune
9,00
8,25
8,00
7,89
7,00
6,00
5,44
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
univers asemanator cu
cel real
univers fantastic
univers real +univers
fantastic

Comparând cele trei tipuri de emisiune, se poate observa ca, în ceea ce priveste durata, cele mai violente sunt desenele care prezinta univers în care se amesteca elemente de real si elemente de fantastic, urmate de cele cu un univers fantastic si de cele cu un univers asemanator.

9,00 8,25 8,00 7,89 7,00 6,00 5,44 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,17 0,18 0,15
9,00
8,25
8,00
7,89
7,00
6,00
5,44
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,17
0,18
0,15
0,00
univers asemanator cu
cel real
univers fantastic
univers real +univers
fantastic
durata violentei (în sec) dintr-un minut de emisiune
frecventa scene de violenta pe minut de emisiune

Un grafic sintetic, care sa ne arate în ce masura se pastreaza tendintele la nivelul celor trei tipuri de emisiuni, ne indica faptul ca emisiunile cu univers real si fantastic, desi au cel mai mic nivel de violenta, sub aspectul numarului de scene de violenta pe minut, au cea mai mare cantitate de violenta sub aspectul duratei continutului violent în cadrul unui minut de emisiune.

320

Cartoon Network

Durata si frecventa actelor de violenta fictionala

Total general si repartitia pe zile lucratoare – zile week-end

CN - durata scenelor de violenta din durata totala a emisiunilor (minute) 4718 5000 3540
CN - durata scenelor de violenta din durata totala
a emisiunilor (minute)
4718
5000
3540
4000
3000
1178
2000
416,33
299,30
1000
117,03
0
pentru întreaga
zile de week-
end
zile lucratoare
perioada
durata totala
durata violenta
CN - ponderea procentuala a duratei scenelor de violenta 9,93 10,00 9,50 8,82 8,45 9,00
CN - ponderea procentuala a duratei scenelor de
violenta
9,93
10,00
9,50
8,82
8,45
9,00
8,50
8,00
7,50
pentru întreaga
zile de week-
end
zile lucratoare
perioada
ponderea procentuala

ponderea procentuala

321

CN - durata medie a scene de violenta pe ora (min) 6,20 6,00 5,96 5,80
CN - durata medie a scene de violenta pe ora
(min)
6,20
6,00
5,96
5,80
5,60
5,40
5,29
5,20
5,07
5,00
4,80
4,60
general
week-end
zile lucratoare
durata medie a scene de violenta pe ora (min)

5000

4000

3000

2000

1000

0

CN - numarul de scene de violenta 4982 4038 944 general week-end zile lucratoare
CN - numarul de scene de violenta
4982
4038
944
general
week-end
zile lucratoare
numarul de scene de violenta

numarul de scene de violenta

CN - numarul de scene de violenta pe ora de emisiune 80,00 68,44 63,36 60,00
CN - numarul de scene de violenta pe ora de
emisiune
80,00
68,44
63,36
60,00
48,08
40,00
20,00
0,00
general
week-end
zile lucratoare
numarul de scene de violenta pe ora de emisiune

numarul de scene de violenta pe ora de emisiune

Repartitia pe intervale orare

322

Repartitia numarului de scene de violenta pe intervale orare - pe întreaga perioada- în valori absolute

1494 1684
1494
1684

1804

9--11- pe întreaga perioada- în valori absolute 1494 1684 1804 18--20 20--22 Repartitia duratei scenelor de

18--20perioada- în valori absolute 1494 1684 1804 9--11 20--22 Repartitia duratei scenelor de violenta pe intervale

20--22perioada- în valori absolute 1494 1684 1804 9--11 18--20 Repartitia duratei scenelor de violenta pe intervale

Repartitia duratei scenelor de violenta pe intervale orare - pe întreaga perioada- în valori absolute (min)

135,13

- pe întreaga perioada- în valori absolute (min) 135,13 143,13 138,07 9--11 18--20 20--22 Repartitia numarului

143,13

138,07

perioada- în valori absolute (min) 135,13 143,13 138,07 9--11 18--20 20--22 Repartitia numarului de scene de

9--11

în valori absolute (min) 135,13 143,13 138,07 9--11 18--20 20--22 Repartitia numarului de scene de violenta

18--20

în valori absolute (min) 135,13 143,13 138,07 9--11 18--20 20--22 Repartitia numarului de scene de violenta

20--22

Repartitia numarului de scene de violenta pe intervale orare - pe întreaga perioada- în procente

30% 34%
30%
34%
36% 18--20
36%
18--20
9--11 20--22

9--11

9--11 20--22

20--22

Repartitia duratei scenelor de violenta pe intervale orare - pe întreaga perioada- în procente 32%
Repartitia duratei scenelor de violenta pe intervale orare
- pe întreaga perioada-
în procente
32%
35%
33% 9--11 18--20 20--22
33%
9--11
18--20
20--22

Tipuri si forme de manifestare ale violentei în desenele animate

Repartitia violentei pe tipuri - pentru întrega perioada monitorizata- durata violentei

5% 0% 0% 19% 15% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica
5%
0%
0%
19%
15%
violenta fizica
violenta verbala
violenta psihologica
violenta sociala
violenta economica
violenta sexuala

61%

323

Ponderea procentuala a frecventei violentei, repartizata pe tipuri de violenta - pentru întrega perioada

0% 4% 0% 13% 20% 63% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta
0%
4%
0%
13%
20%
63%
violenta fizica
violenta verbala
violenta psihologica
violenta sociala
violenta economica
violenta sexuala

16%

Repartitia violentei pe tipuri - zile lucratoare- durata violentei

0%3% 0%

15% 66% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica violenta
15%
66%
violenta fizica
violenta verbala
violenta psihologica
violenta sociala
violenta economica
violenta sexuala

Ponderea procentuala a frecventei violentei, repartizata pe tipuri de violenta - pentru zilele lucratoare

repartizata pe tipuri de violenta - pentru zilele lucratoare 21% 0%2%0% 12% 65% violenta fizica violenta

21%

0%2%0% 12% 65% violenta fizica violenta verbala violenta psihologica violenta sociala violenta economica
0%2%0%
12%
65%
violenta fizica
violenta verbala
violenta psihologica
violenta sociala
violenta economica
violenta sexuala

324

Repartitia violentei pe tipuri - zile week-end- durata violentei (termeni procentuali)

- zile week-end- durata violentei (termeni procentuali) 30% 10% 0% 1% 12% 47% violenta fizica violenta

30%

10% 0% 1% 12%
10%
0%
1%
12%

47%

violenta fizicaviolenta sociala violenta verbala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta sociala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta psihologica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta economica violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta economica violenta psihologica

Ponderea procentuala a frecventei violentei, repartizata pe tipuri de violenta - pentru zilele de week-end

10% 0% 1% 16% 17%
10%
0%
1%
16%
17%

56%

violenta fizicaviolenta sociala violenta verbala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta socialaviolenta fizica violenta verbala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta verbalaviolenta fizica violenta sociala violenta economica violenta psihologica violenta sexuala

violenta economicaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta psihologica violenta sexuala

violenta psihologicaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta economica violenta sexuala

violenta sexualaviolenta fizica violenta sociala violenta verbala violenta economica violenta psihologica

analiza evolutiei duratie viloentei, corelat cu tipurile de violenta, în doua unitati de timp 40
analiza evolutiei duratie viloentei, corelat cu tipurile
de violenta, în doua unitati de timp
40
35
30
25
19,29
20
15
4,45
10
14,23
4,79
5
8,97
3,54
0,75 2,88
0
0,00
0,30
0,00
0,00
violenta fizica
violenta
violenta
violenta sociala
violenta
violenta
verbala
psihologica
economica
sexuala
zi medie de week-end
zi medie lucratoare

325

analiza evolutiei frecventei tipurilor de violenta 263,8 83 134,5 47 41,5 39,5 24,5 7,8 2
analiza evolutiei frecventei tipurilor de violenta
263,8
83
134,5
47
41,5
39,5
24,5 7,8
2 0
0 0
violenta fizica
violenta
violenta
violenta
violenta
violenta
verbala
psihologica
sociala
economica
sexuala
zi medie de week-end
zi medie lucratoare

Corelarea indicatorilor violentei cu diferite variabile

Genul desenului animat

ponderea diferitelor genuri de emisiuni din durata totala monitorizata

5% 5% 2% 11% 77% aventura extra-too film informativ/educativ sit-com
5%
5%
2%
11%
77%
aventura
extra-too
film
informativ/educativ
sit-com

326

durata violentei repartizata pe diferitele tipuri de misiuni (procent din durata totala a violentei)

5% 5% 5% 13% 72% aventura extra-too film informativ/educativ sit-com
5%
5%
5%
13%
72%
aventura
extra-too
film
informativ/educativ
sit-com

frecventa violentei repartizata pe diferitele tipuri de emisiuni (procent din numarul total al scenelor de violenta)

5% 5% 2% 15% 73% aventura extra-too film informativ/educativ sit-com
5%
5%
2%
15%
73%
aventura
extra-too
film
informativ/educativ
sit-com
frecventa scenelor de violenta pe emisiune medie 45 42,00 40 35 30 26,23 25 24,17
frecventa scenelor de violenta pe emisiune medie
45
42,00
40
35
30
26,23
25
24,17
20
16,75
15
10
7,74
5
0
aventura
extra-too
f ilm
informativ/educativ
sit-com
frecventa scenelor de violenta pe emisiune medie

327

frecventa scenelor de violenta pe minut de emisiune 1,6 1,4 1,40 1,2 1,16 1,0 0,96
frecventa scenelor de violenta pe minut de emisiune
1,6
1,4
1,40
1,2
1,16
1,0
0,96
0,94
0,89
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
aventura
extra-too
f ilm
informativ/educativ
sit-com
frecventa scenelor de violenta pe minut de emisiune

Contextele de semnificare

Pentru întreaga violenta

Repartitia scenelor de violenta (total) pe contexte de semnificare 1458 1337 476 401 405 323
Repartitia scenelor de violenta (total) pe contexte de semnificare
1458
1337
476
401
405
323
234
258
73
Eroizare
Avertizare Gratuita
Estetica
Exaltare
Context
Legitima
Ludica
Logica

neg

frecventa scenelor de violenta pe context de semnificare

frecventa scenelor de violenta pe context de semnificare

Repartitia duratei scenelor de violenta pe contexte de semnificare 9940 8175 3099 3104 2457 1734
Repartitia duratei scenelor de violenta pe contexte de semnificare
9940
8175
3099
3104
2457
1734
1272
1382
319
Eroizare
Gratuita
Avertizare Estetica
Exaltare
Context
Legitima
Ludica
Logica

neg

durata secventelor de violenta pe contexte de semnificare

durata secventelor de violenta pe contexte de semnificare

328

Pentru violenta de tip economic

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip economic 192 121 59 39 29
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip economic
192
121
59
39
29
18
20
12
3
Eroizare
Gratuita
Avertizare
Legitima
Exaltare
Estetica
Context
Ludica
Logica
neg

frecventa scenelor de violenta pe fiecare context121 59 39 29 18 20 12 3 Eroizare Gratuita Avertizare Legitima Exaltare Estetica Context Ludica

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip economic 1223 389 360 212 143
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip economic
1223
389
360
212
143
95
96
65
23
Eroizare
Gratuita
Avertizare
Legitima
Exaltare
Estetica
Context
Ludica
Logica

neg

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

Pentru violenta de tip fizic

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip fizic 726 542 266 185 90
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip fizic
726
542
266
185
90
93
72
31
35
Eroizare
Avertizare
Exaltare
Gratuita
Estetica
Context
Legitima
Ludica
Logica

neg

frecventa scenelor de violenta pe fiecare context266 185 90 93 72 31 35 Eroizare Avertizare Exaltare Gratuita Estetica Context Legitima Ludica Logica

329

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip fizic 5610 4186 1886 1606 658
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip fizic
5610
4186
1886
1606
658
775
537
117
164
Eroizare
Avertizare
Exaltare
Gratuita
Estetica
Context
Legitima
Ludica
Logica

neg

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare1606 658 775 537 117 164 Eroizare Avertizare Exaltare Gratuita Estetica Context Legitima Ludica Logica neg

Pentru violenta de tip psihologic

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip psihologic 172 153 57 37 30
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip psihologic
172
153
57
37
30
23
7
8
0
Eroizare
Estetica
Gratuita
Context
Exaltare
Legitima
Avertizare
Ludica
Logica

neg

frecventa scenelor de violenta pe fiecare context

frecventa scenelor de violenta pe fiecare context

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip psihologic 1233 1117 432 454 359
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip psihologic
1233
1117
432
454
359
248
39
54
0
Eroizare
Gratuita
Estetica
Exaltare
Context
Legitima
Avertizare
Ludica
Logica

neg

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare432 454 359 248 39 54 0 Eroizare Gratuita Estetica Exaltare Context Legitima Avertizare Ludica Logica

Pentru violenta de tip verbal

330

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip verbal 518 362 263 184 148
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip verbal
518
362
263
184
148
153
123
132
31
Eroizare
Avertizare
Context
Gratuita
Legitima
Estetica
Exaltare
Logica
Ludica

neg

frecventa scenelor de violenta pe fiecare context184 148 153 123 132 31 Eroizare Avertizare Context Gratuita Legitima Estetica Exaltare Logica Ludica neg

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip verbal 2456 1776 1495 660 661
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip verbal
2456
1776
1495
660
661
690
693
510
119
Eroizare
Gratuita
Context
Avertizare
Legitima
Estetica
Exaltare
Logica
Ludica

neg

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

Pentru violenta de tip social Contextele de semnificare în care apare violenta de tip social
Pentru violenta de tip social
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip social
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
2
1
1
0
Avertizare
Ludica
Logica
Context neg
Exaltare
Eroizare

frecventa scenelor de violenta pe fiecare contexttip social 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 1 1

331

120

100

80

60

40

20

0

Contextele de semnificare în care apare violenta de tip social 114 91 60 34 27
Contextele de semnificare în care apare violenta de tip social
114
91
60
34
27
8
Avertizare
Ludica
Exaltare
Eroizare
Logica
Context neg
durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

durata scenelor de violenta pe fiecare context de semnificare

332

modurile în care au fost semnificate principalele tipuri de violenta 800 726 700 600 542
modurile în care au fost semnificate principalele tipuri de violenta
800
726
700
600
542
518
500
400
362
300
263
266
200
185
184
192
172
148
153
153
132
123
121
100
93
90
72
57
59
35
31
31
39
23
30
29
37
18
12
20
0
1
6
8
0
3
7
0
7
8
0
0
5
3
Avertizare
Context neg
Eroizare
Estetica
Exaltare
Gratuita
Legitima
Logica
Ludica
violenta economica
violenta fizica
violenta psihologica
violenta verbala
violenta sociala

333

Fox Kids vs. Cartoon Network

Durata si frecventa actelor de violenta fictionala

Total general si repartitia pe zile lucratoare – zile week-end

335

analiza comparativa a duratei violentei pe cele doua canale de desene animate 600 523 500
analiza comparativa a duratei violentei pe cele doua canale
de desene animate
600
523
500
416,33
415
400
299,30
300
200
108 117,03
100
0
pentru întreaga
zile de week-end
zile lucratoare

perioada

FK - durata scenelor de violentaCN - durata violenta

CN - durata violentaFK - durata scenelor de violenta

analiza comparativa a duratei violentei pe cele doua canale de desene animate 600 523 500
analiza comparativa a duratei violentei pe cele doua canale
de desene animate
600
523
500
416,33
415
400
299,30
300
200
108 117,03
100
0
pentru întreaga
zile de week-end
zile lucratoare

perioada

FK - durata scenelor de violentaCN - durata violenta

CN - durata violentaFK - durata scenelor de violenta

Analiza comparativa a ponderii procentuale a scenelor de violenta din durata emisiunilor 14 13 12
Analiza comparativa a ponderii procentuale a
scenelor de violenta din durata emisiunilor
14
13
12
12
10
9,93 10
8,82
8,45
8
6
4
2
0
general
week-end
zile lucratoare
FK-ponderea procentuala a scenelor de violenta din durata emisiunilor
CN-ponderea procentuala a scenelor de violenta din durata emisiunilor

336

Analiza comparativa duratei scenelor de violenta pe ora de emisiune

 

10

8

6

4

2

0

8 7 5,96 6 5,29 5,07
8
7
5,96
6
5,29
5,07
 

general

week-end

zile lucratoare

 
 

FK-durata medie a scene de violenta pe ora (min)   

 

CN-durata medie a scene de violenta pe ora (min)FK-durata medie a scene de violenta pe ora (min)     Analiza comparativa a numarului de

 

Analiza comparativa a numarului de scene de violenta pe ora de emisiune

 

80

60

40

20

0

75 69 68,44 63,36 52 48,08
75
69
68,44
63,36
52
48,08
 

general

week-end

zile lucratoare

 

FK-numarul mediu de scene de violenta per ora de emisie52 48,08   general week-end zile lucratoare   CN-numarul mediu de scene de violenta per ora

CN-numarul mediu de scene de violenta per ora de emisie52 48,08   general week-end zile lucratoare   FK-numarul mediu de scene de violenta per ora

Repartitia pe intervale orare

337

250

200

150

100

50

0

Analiza comparativa a duratei scenelor de violenta pe intervale de timp (întreaga perioada) 197 167
Analiza comparativa a duratei scenelor de
violenta pe intervale de timp (întreaga perioada)
197
167
157
143,13
138,07
135,13
9--11
18--20
20--22
FK-durat scenelor de violenta
CN-durata scenelor de violenta

2500

2000

1500

1000

500

0

Analiza comparativa a frecventei scenelor de violenta pe intervale de timp (întreaga perioada) 2285 1804
Analiza comparativa a frecventei scenelor de violenta pe intervale
de timp (întreaga perioada)
2285
1804
1684
1596
1494
1039
9--11
18--20
20--22
FK-numarul de scene violente
CN-numarul de scene violente
Tipuri si forme de manifestare ale violentei în desenele animate Analiza comparativa a repartitiei frecventei
Tipuri si forme de manifestare ale violentei în desenele animate
Analiza comparativa a repartitiei frecventei scenelor de violenta pe tipuri de
violenta
3500
3176
3000
2500
2277
2000
2007
1500
1000
996
628
500
536
455
176
0
8 29
0 1
violenta fizica
violenta verbala
violenta
violenta sociala
violenta
violenta
psihologica
economica
sexuala

FK - numarul de scene de violenta pentru întrega perioadaCN - numarul de scene de violenta

CN - numarul de scene de violentaFK - numarul de scene de violenta pentru întrega perioada

338

analiza comparativa a repartitieie duratei violentei pe tipuri de violenta 300,0 250,0 249,80 243,7 200,0
analiza comparativa a repartitieie duratei violentei pe tipuri de violenta 300,0 250,0 249,80 243,7 200,0
analiza comparativa a repartitieie duratei violentei pe tipuri de violenta
300,0
250,0
249,80
243,7
200,0
174,5
150,0
100,0
80,33
62,10
64,7
50,0
46,8
19,03
5,8
0,0
1,20
0,1
0,00
violenta fizica
violenta verbala
violenta
violenta sociala
violenta
violenta sexuala
psihologica
economica
FK-durata violentei
CN-durata scenelor de violenta
Corelarea indicatorilor violentei cu diferite variabile

Genul desenului animat

analiza comparativa a frecventei scenelor de violenta pe minut de emisiune

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

2,00 1,40 1,19 1,16 1,18 0,96 0,94 0,89 0,63 0,58 0,40 0,00 0,00 0,00 aventura
2,00
1,40
1,19
1,16
1,18
0,96
0,94
0,89
0,63
0,58
0,40
0,00
0,00
0,00
aventura
drum initiatic
extra-too
f ilm
informativ /
memorialistic
sit-com

educativ

Fox Kids Cartoon Network

Fox Kids

Fox Kids Cartoon Network

Cartoon Network

339

CONCLUZII

În final vom enunta câteva concluzii, la nivel mai degraba de tendinte, concluzii care se vor referi, pe rând, la fiecare canal analizat, la datele comparative ale acestora si, nu în ultimul rând, la compararea datelor despre violenta televizuala din programele de desene animate, cu datele despre violenta televizuala care apare pe în emisiunile de tip fictional de pe canale generaliste.

Pentru canalul Fox Kids:

remarcabila este, în primul rând frecventa foarte mare a scenelor de violenta. Astfel, pentru întreaga perioada monitorizata, numarul mediu de scene de violenta este de 69 scene pe ora, ceea ce reprezinta mai mult de 1,1 scene de violenta pe minut. Repartitia acestor scene pe perioada de week-end si perioada a zilelor lucratoare ne arata faptul ca aceasta din urma perioada este, din punctul de vedere al frecventei violentei, cu mult mai violenta decât prima perioada (75 scene de violenta /ora fata de 52 de scene de violenta/ora). În ceea ce priveste durata violentei, datele sunt vizibil mai putin spectaculoase, valorile fiind urmatoarele: pentru întreaga perioada, media este de 7 minute de violenta /ora de emisiune, pentru perioada de week-end, media este de 6 minute de violenta/ora, în timp ce, pe parcursul zilelor lucratoare, durata medie a scenelor de violenta este de 8 minute/ora;

tot pentru canalul Fox Kids, surprinzatoare este variatia indicatorilor violentei în timpul unei zile, pe intervalele de timp luate în cosiderare (9-11, 18-20 si 21-21). Se observa, la acest capitol, faptul ca cel mai violent interval orar este, în ceea ce priveste frecventa violentei, atât pe întreaga perioada monitorizata cât si pe fiecare interval (de week-end si zile lucratoare) de timp, segmentul de dimineata, adica orele 9-11, iar cel mai putin violent interval orar, este cel al orelor 21-22. Tendinta este de descrestere constanta a numarului de scene de violenta pornind de la emisiunile de dimineta spre celede seara;

tot ca o tendinta generala, dar la nivelul tipologiei violentei, ponderea cea mai mare din totalul

violentei o detine violenta de tip fizic, verbal si psihologic (în aceasta ordine); un ultim lucru care ar merit a fi spus despre violenta televizuala difuzata de acest canal ar fi faptul ca cele mai violente universuri prezentate în desenul animat sunt cele fantastice, urmate de cele care sunt, practic, o oglindire a universului real (univers cu grad mare de autenticitate) si, abia în al treilea rând, sunt urmate de acele universuri în care elementele reale sunt îmbinate cu elemente fictionale.

Pentru canalul Cartoon Network:

frecventa scenelor de violenta ramâne la cote foarte ridicate: 63 scene de violenta/ora la nivelul întregii perioade monitorizata, 48 scene de violenta pe ora în perioada week-end-ului, respectiv 69 scene de violenta/ora în zilele lucratoare. Durata violentei pe ora este, în acest caz, relativ uniforma, având valorile de 5,29 , 5,98 si 5,07 pentru întreaga perioada monitorizata, zilele de week-end, repectiv zilele lucratoare.

Analiza repartitiei violentei pe intervale de timp, ne indica faptul ca segmentul median al zilei este cel mai violent sub aspectul frecventei violentei, urmat de segmentul 9-11 si, din nou, segmentul 21-22 reprezinta cel mai putin violent interval orar. Din totalul actelor de violenta transmise de canalul studiat, sub aspectul tipologiei generale a actelor de violenta, mai mult de jumatate (63%) au fost acte de violenta fizica, urmate de violenta verbala ( 20%) si cea psihologica (13&).

Fox Kids vs. Cartoon Network

Analiza comparativa a celor doua canale indica o relativa omogenitate în ceea ce priveste valorile indicatorilor violentei. Totusi, se poate remarca o mai accentuata frecventa a scenelor

340

de violenta în programele canalului Fox Kids atât, ca medie, pentru întreaga perioada (7 fata de 5,29 de scene de violenta /ora) cât si, ca medie, pentru zilele lucratoare (8 fata de 5,07 scene de violenta /ora). În schimb, în perioada week-end-ului, valorile frecventei violentei sunt comparabile (în jurul cifrei de 6,06). Repartitia violentei pe tipuri de violenta releva faptul ca daca valorile violentei economice, psihologice, sociale si sexuale sunt, în general, la acelasi nivel (pentru cele doua canale), în ceea ce priveste frecventa actelor de violenta fizica si cele de violenta verbala, situatia se schimba. Astfel, incidenta violentei verbale este de mai mult de doua ori mai mare pe canalul Fox Kids decât pe canalul Cartoon Network, în timp ce, pe acesta din urma, violenta fizica este majoritara, cea verbala fiind de mai mult de trei ori mai mica.

Canalele de desene animate vs.canalele generaliste

analiza comparativa a indicatorilor violentei din desenele animate (indicatorilor medii pe canal de desen animat), si a indicatorilor violentei fictionale (care apare pe un canal mediu generalist) ne releva faptul ca programele de desene animate sunt de mai mult de 7 ori mai violente decât programele de tip fictional transmise de canalele generalist. Acestea din urma au, în medie, 9 scene de violenta pe ora, fata de 66 câte au cele de desene animate.

În schimb comparatia duratei scenelor de violenta pe ora de emisiune, între aceleasi doua tipuri de canale, este favorabila canalelor de desene animate (având, în medie, 6 minute de scene de violenta/ora, fata de 9,6 minute de violenta/ora cât aucanalele generaliste.

341