Sunteți pe pagina 1din 47

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Construct 8D

Home

Cuprins

Caut

< Back

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-O EL


Indicativ: P. 83-81 nlocuie te: P. 83-74
Cuprins * * * * * * * * * * * * * * * PREVEDERI GENERALE PRINCIPII FUNDAMENTALE DE CALCUL MATERIALE SECIUNEA TRANSVERSAL DE CALCUL CALCULUL ELEMENTELOR COMPUSE BETON-O EL LA STAREA LIMIT DE REZISTEN CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON I O EL VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE OBOSEAL VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE DEFORMAII (S GEI) VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE DEFORMAII SPECIFICE CRITICE ELEMENTELE DE LEG TUR ELEMENTE CONSTRUCTIVE ANEXA A: Nota ii ANEXA B ANEXA C ANEXA D: Exemplu de calcul

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentele instruc iuni tehnice cuprind prescrip ii pentru calculul i alc tuirea constructiv a elementelor compuse beton-o el, prevederile acestora fiind aplicabile la construc ii civile i industriale sub form de: elemente compuse pentru plan ee intermediare; elemente speciale de acoperi de tip grind cu inima plin i cu z brele avnd structura compus ; estacade pentru culoare de benzi transportoare; poduri industriale de tip estacad etc. 1.2. Prezentele instruc iuni tehnice se refer la elementele compuse beton-o el realizate dintr-o grind de o el (profile laminate sau grinzi alc tuite din elemente nituite sau sudate), care conlucreaz , prin intermediul unor elemente mecanice de leg tur , cu o plac de beton armat, turnat monolit peste grinda de o el, sau realizat din elemente prefabricate i monolitizate dup montaj. Elementele de leg tur preiau for ele de leg tur la nivelul suprafe ei de contact dintre grinda de o el i placa de beton i ancoreaz totodat placa de grind mpotriva for elor de ridicare. Aderena natural a betonului pe suprafa a de contact a pl cii cu grinda de o el i efectul capetelor de nituri sau de uruburi ale sec iunilor compuse de o el aflate pe aceast suprafa de contact nu se consider elemente de leg tur i ca atare nu se iau n considerare n calcul. 1.3. Prezentele instruc iuni tehnice nu se aplic grinzilor de beton n care sunt nglobate n ntregime profile de o el (laminate, sudate sau nituite) sau carcase sudate spaiale de o el i la care conlucrarea este asigurat numai prin aderen , lipsind elementele mecanice de leg tur ; asemenea grinzi se calculeaz i se alc tuiesc ca elemente de beton armat cu arm tur rigid . 1.4. Instruc iunile tehnice se refer att la elementele compuse beton-o el realizate cu plac din beton armat, executat cu agregate grele, ct i la cele cu placa executat cu agregate u oare. 1.5. Elementele compuse beton-o el f r eforturi ini iale sau cu eforturi ini iale introduse prin prencovoierea grinzii de o el n sens invers aciunii nc rc rilor, nainte de realizarea leg turilor cu placa de beton, se calculeaz cu metoda la st ri limit , conform prezentelor instruc iuni. Elementele compuse beton-o el cu eforturi ini iale n grinda de o el sau n grinda compus , introduse prin pretensionarea cu

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

cabluri sau fascicole de srme de o el de nalt rezisten , pn la elaborarea metodei de calcul la st ri limit proprie acestor elemente, se vor calcula n domeniul elastic pe baza metodelor indicate n literatura de specialitate. Independent de metoda folosit n calculul elementelor compuse, for a de lunecare necesar calculului elementelor de leg tur se determin corespunz tor capacit ii portante a grinzii compuse. [top]

2. PRINCIPII FUNDAMENTALE DE CALCUL


Verificarea elementelor compuse 2.1. Calculul elementelor compuse beton-o el se face privind verificarea comport rii lor corespunz toare la st rile limit care pot apare n diferite etape (execu ie, exploatare, eventual depozitare, transport i montaj). Verificarea se face la cele mai defavorabile condi ii de solicitare, cele mai defavorabile caracteristici ale materialelor n fiecare caz considerat, precum i la efectele defavorabile ale varia iei dimensiunilor geometrice. Stabilirea celor mai defavorabile condi ii de solicitare luate n considerare n calcul se face confirm prevederilor din capitolul Determinarea solicit rilor. Stabilirea celor mai defavorabile caracteristici ale materialelor luate n considerare n calcul se face conform prevederilor capitolului 3. Efectele defavorabile ale varia iei dimensiunilor geometrice se iau n considerare, de regul , mpreun cu efectele variabilitilor caracteristicilor mecanice ale materialelor. n cazuri speciale se pot prevedea coeficien i suplimentari ai condi iilor de lucru. 2.2. La calculul elementelor beton-o el se iau n considerare urm toarele st ri limit : a) st ri limit ale capacit ii portante: - rezisten ; - stabilitatea formei sau a pozi iei; - oboseal ; b) St ri limit ale exploat rii: - deformaii (s ge i); - deformaii specifice critice. Verificarea la starea limit de stabilitate a poziiei se face numai n cazul grinzilor independente. Determinarea solicit rilor 2.3. Clasificarea i gruparea nc rc rilor, coeficien ii de supranc rcare precum i valorile normate i de calcul ale parametrilor care caracterizeaz nc rc rile (intensit i, frecven etc.) se iau conform prevederilor din standarde. Coeficien ii dinamici (de impact) se iau n considerare independent de coeficien ii de supranc rcare. nc rc rile directe, rezultate din nc rc rile utile, temporare de lung durat , se pot considera ca aciuni de lung durat cu ntreaga lor intensitate. 2.4. n calculul solicit rilor sau a altor parametri care caracterizeaz diferitele st ri limit (spre exemplu, s ge i) se iau n considerare urm toarele nc rc ri: - nc rc ri de calcul, la cea mai defavorabil grupare de nc rc ri, pentru st rile limit de rezisten i stabilitate; - nc rc ri normate, n gruparea fundamental de nc rc ri, pentru celelalte st ri limit , cu excep ia urm toare:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Pentru calculul la starea limit de oboseal , n cazul solicit rilor repetate produse de aciunea dinamic a ma inilor i utilajelor cu amplasament fix, se iau n considerare nc rc rile de calcul corespunz toare acestei aciuni dinamice, iar celelalte nc rc ri cu valorile lor normate. 2.5. La determinarea solicit rilor n elementele structurilor static nedeterminate, necesare verific rii la diferite st ri limit , se recomand s se ia n considerare modul real de lucru al elementelor sau al structurii la starea limit considerat , innd seama de propriet ile de deforma ii ale betonului i o elului, de influen a fisur rii betonului ntins i de efectul contraciei i curgerii lente a betonului. Se permite, pentru simplificare, ca determinarea solicit rilor s se fac cu metodele mecanicii construc iilor, ca pentru corpuri elastice i omogene. n aceast situa ie, se poate ine seama de efectul curgerii lente a betonului, nlocuind, la determinarea sec iunilor transversale de calcul ale grinzilor compuse. Modulul de elasticitate Eb al betonului cu modulul de al betonului cu modulul deformaiei totale sau .

n condi iile simplificatoare prev zute n aliniatul precedent se poate admite c efectele nc rc rilor sunt practic propor ionale cu m rimea lor; rezult c solicit rile de calcul se pot deduce din solicit rile normate (produse de nc rc rile normate) multiplicate cu coeficien i de supranc rcare. 2.6. Diferen a de temperatur ntre placa de beton armat i grinda de o el nu se ia n considerare la calculul solicit rilor la plan eele cl dirilor nchise i la acoperi urile prev zute cu termoizola ii peste placa de beton. La acoperi urile neizolate termic, care deservesc cl diri nc lzite, se va lua n considerare n calcul o diferen de temperatur t o = 15 o C ntre placa de beton i grinda de o el. Pentru structurile situate n aer liber, aceast diferen de temperatur e ia egal cu t o = 10 o C. Diferen a de temperatur ntre grinda de o el i dala de beton se poate realiza pe o durat scurt de timp (24 ore) astfel c eforturile unitare e determin f r a se lua n considerare curgerea lent a betonului. Verific ri la st rile limit ale capacit ii portante 2.7. Verificarea la starea limit de rezisten a grinzilor compuse beton-o el se face cu luarea n considerare a comport rii elastico-plastice a betonului i o elului; se admite ipoteza c betonul ntins, cnd axa neutr cade pe plac , nu preia eforturi. Verificarea rezisten ei grinzilor compuse se face punnd condi ia ca solicitarea de calcul cea mai defavorabil s fie mai mic sau cel pu in egal cu capacitatea portant a sec iunii (M), calculat conform prevederilor capitolului 5. 2.8. Verificarea la starea limit de stabilire a formei reprezint , n cazul grinzilor compuse o el-beton, verificarea la stabilitate local a inimii grinzii de o el (valoarea). Aceast verificare se face conform prevederilor STAS 10108/0-78 avnd n vedere neglijarea efectului de ncastrare realizat de dala de beton pentru marginea superioar a inimii grinzii de o el; se vor lua n considerare eforturile care apar pe grinda de o el, determinarea acestora f cndu-se pe sec iunea compus . 2.9. Verificarea la starea limit de oboseal se face punnd condi ia ca eforturile unitare normale n beton i o el, determinate conform capitolului 6, s nu depeasc rezisten ele de calcul la oboseal prescrise la paragraful 3.16. 2.10. Eforturile unitare provenite din contracia i curgerea lent a betonului pot fi neglijate pentru grinzile compuse simplu rezemate cu deschidere mai mic de 10 m. Verific ri la st rile limit de exploatare 2.11. Verific rile la st rile limit de exploatare se fac lund n considerare comportarea elastic a materialelor (o el-beton); se consider c betonul ntins nu preia eforturi. Se ine seama de efectul curgerii lente a betonului, folosind modulul deforma iei totale E b n locul modulului de elasticitate Eb . 2.12. S ge ile grinzilor compuse beton-o el, determinate f r aplicarea coeficien ilor dinamici, nu trebuie s depeasc valorile admise pentru construc iile metalice civile i industriale, conform prevederilor STAS 101078/0-78. 2.13. Verificarea la starea limit de deforma ii specifice se efectueaz pentru asigurarea mpotriva depirii limitei de propor ionalitate a eforturilor unitare n talpa grinzii de o el, care poate produce deforma ii remanente, mpotriva pericolului de microfisurare a betonului din zona comprimat , care poate prejudicia durabilitatea pl cii de beton armat i mpotriva fisur rii betonului n zona ntins , prin starea limit de decompresiune, n cazul momentelor negative.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

[top]

3. MATERIALE
Betonul 3.1. Pentru alc tuirea grinzilor compuse beton-o el se folosesc pl ci (dale) din beton armat, n care betonul are cel pu in clasa Bc 25. la elementele secundare ca: plan ee pentru acoperi sau plan ee la cl diri etajate cu nc rc ri utile pn la 500 kg/m 2 se pot folosi i betoane de clasa Bc 15 (pl ci monolite) sau Bc 20 (pl ci prefabricate). Folosirea claselor superioare de betoane (peste Bc 35) impune o justificare tehnico-economic i condi ii foarte ngrijite de execuie. 3.2. Rezisten ele de calcul ale betonului la compresiune, modulii de elasticitate i coeficien ii e echivalen se dau n tabelul 1. rezisten ele de calcul din tabel corespund STAS 10107/0-81. Pentru cazuri curente, coeficientul de dilata ie liniar , a betonului, la varia ii de temperatur cuprinse ntre 30C i 100o C, se poate lua a t =1x10-5 pentru betoane cu agregate grele, respectiv a t=0.8x10-5 pentru betoane cu agregate u oare. Tabel 1 REZISTENTELE DE CALCUL ALE BETONULUI LA COMPRESIUNE. MODULI DE ELASTICITATE IN N/mm 2 SI COEFICIENTI DE ECHIVALENTA Clasa de beton B 7.5 4.7 B 10 6.0 B 15 9.0 B 20 12.0 B 25 15.0 B 30 18.0 B 35 20.5 B 40 23.0 B 50 28.0 B 60 33.0

Caracteristici Rezistenta de calcul la compresiune in N/mm2 (valori de baza) Modulul de elast. al betonului in N/mm2 agregate grele agregate usoare

Simbol

Rc* Eb Eb *

16000 20000 23000 27000 30000 32500 34500 36000 38000 40000 11000 13000 15000 16500 18000 19500 21000 -

PC60 Beton cu PC52 gregate OB37 grele STNB Coeficientul STPB de PC60 echivalenta Beton cu PC52 agregate OB37 usoare STNB STPB

12.0 n=E/Eb 12.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.5

6.0

6.00

5.5

5.0

9.5

8.0

7.5

6.5

6.0

6.0

5.00

5.0

5.0

19.0 n=E/Ec * 18.0

16.0

14.0

13.0

11.5

11.0

10.0

15.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.5

R c * - Rezistente de calcul pentru mb,c=1 (valori de baza); Eb * - Valorile sunt date pentru betoane cu agregate din granulit sau agregate din cenusa de termocentrala granulata; E - modulul de elasticitate al otelului. 3.3. Pentru verific rile care se refer la etapa de lucru dinaintea realiz rii clasei respective de beton prescris n proiect (ex.: grinzile executate cu sprijiniri temporare sau cu contras geat a grinzii de o el etc.), rezisten a de calcul a betonului la compresiune (Rc) se stabile te n func ie de rezisten a efectiv prev zut sau determinat a betonului la vrsta respectiv , folosind cuburi cu latura de 14,1 cm (Rb ):

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

N/mm2 (3.1)

n care: mb,c = coeficientul condi iilor de lucru al betonului la compresiune; = rezisten a normat a betonului la compresiune, care se stabile te conform relaiei: =(0.87-0.002Rb )Rb N/mm2 (3.2.) 3.4. Deforma ia specific final datorit contraciei cu una din valorile ur toare: = 0,00015 (beton greu) i = 0,00010 (beton greu) i efectului contrac iei); = 0 pentru dalele realizate din elemente prefabricate (beton greu i beton u or) i monolitizate dup montaj. 3.5. Deformaia specific final datorit curgerii lente a betonului exprima prin relaia: (3.3) n care: n cazul unei solicit ri de m rime practic constant se poate = 0,00030 (beton u or) pentru procedeele normale de betonare a dalelor monolite; = 0,00020 (beton u or) pentru betonarea pe sectoare a dalelor monolite (n scopul reducerii din dalele de beton armat ale grinzilor compuse din o el-beton se ia egal

e be deformaia specific elastic ini ial a betonului sub aciunea diferitelor solicit ri; se calculeaz cu Eb corespunz tor clasei de beton ( e be = s b /E b );
caracteristica deforma iei n timp a betonului, care se determin conform anexei III din STAS 10107/0-81. deforma ia specific datorit contrac iei, determinat conform prevederilor din anexa III din STAS 10107/0-81. Valorile finale ale caracteristicii deformaiei de curgere lent a betonului (3.4) se determin cu relaiile:

i cu

(3.5) (3.6) i se folosesc la verific rile n faza final , dup darea n exploatare a construc iei.

valorile finale

Dup verific rile n faza ini ial , din timpul execuiei lucr rilor, sau imediat dup darea n exploatare, se folosesc valorile caracteristicii curgerii lente j cl i ale modulului deformaiei totale Eb j corespunz toare momentului verific rii: (3.7)

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

i Eb j=E b /k (3.8) cu k=1+v j cl (3.9) i a =1/9; 1/12; 1/18 (3.10) dup cum este mai defavorabil; t = timpul n zile de la aplicarea solicit rilor de lung durat . 3.6. Pentru verific rile n domeniul de comportare elastic a materialelor, se folose te coeficientul de echivalen ; cnd toate solicit rile pot fi considerate de scurt durat , se ia , respectiv k = 1. , respectiv

3.7. Diagrama eforturilor unitare deforma ii specifice a betonului comprimat la starea limit de rezisten se ia de forma triunghidreptunghi (fig. 4, a). Valoarea efortului maxim este egal cu rezisten a de calcul la compresiune R c a betonului. Deforma ia specific limit (de rupere) a betonului comprimat, pentru clasele de betoane peste B 15 (beton greu) se ia , iar deformaia specific la limita convenional de elasticitate ; n cazul claselor de betoane B.15 B 45 (beton u or) se va considera Arm tura dalei de beton 3.8. Pentru armarea dalelor grinzilor compuse beton-o el se folosesc o eluri beton OB 37, PC 52 i PC 60. La armarea cu plase sau carcase sudate a elementelor de beton armat care nu necesit un calcul la oboseal , se poate ntrebuin a arm tura din STNB. Datele privind caracteristicile geometrice i mecanice ale acestor arm turi se iau conform prevederilor STAS 438/1, 2, 3, 80. 3.9. Rezisten ele de calcul ale arm turilor (Ra ), stabilite conform prevederilor STAS 10107/0-81, sunt date n tabelul 2. Tabelul 2 REZISTEN ELE DE CALCUL ALE ARM TURILOR Tipul o elului 2 d 12 mm 1 OB 37 d > 12 mm d 14 mm 2 PC 52 d = 1628 mm d > 28 mm d 14 mm 3 PC 60 d > 14 mm d 4 mm 370 300 210 Rezisten a de calcul Ra N/mm2 4 i .

Nr. crt.

Diametrul arm turilor mm 3

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

400 4 STNB d = 4,57,1 mm 330 d > 7,1 mm Modulul de elasticitate al arm turilor se consider : Ea = 210.000 N/mm2 pentru o elurile Pc 60, PC 52 i OB 37; Ea = 200.000 N/ mm2 pentru STNB (srm tras neted pentru beton armat). O elul grinzilor metalice 3.10. Pentru grinzile metalice ale elementelor compuse beton-o el, realizate din profile laminate sau grinzi cu sec iune compus nituite sau sudate, se folosesc laminate din m rcile de o eluri Ol 37, OL 44 i OL 52, conform prevederilor STAS R-8542-76. 3.11. Rezisten ele normate R c ale o elurilor laminate la cald din m rcile prev zute n paragraful precedent se iau egale cu valorile minime ale limitei de curgere aparent , sau limita de curgere minim tehnic , stabilite pe produs, n conformitate cu standardele de produse (STAS 10108/0-78). 3.12. Rezisten ele de calcul R ale o elurilor laminate la cald din m rcile prev zute n paragraful 3.10., ob inute prin mp r irea rezisten elor normate R c cu coeficientul gm (coeficient supraunitar care ine seama de varia iile probabile ale rezisten ei normate R c a o elurilor puse n oper , fa de cea stabilit pe epruvetele de ncercare i de abaterile dimensionale ale elementelor construc iei, conform toleranelor admise la livrarea produselor): R=R c /gm (3.11) rezult din tabelul 3. Tabelul 3 REZISTEN ELE NORMATE I DE CALCUL PENTRU O ELUL GRINZII METALICE Rc Marca o elului t 16 mm N/mm2 OL 37 OL 44 OL 52 240 280 350 16<t 40 mm N/mm2 230 270 340

gm t 16 m
N/mm2 1,10 1,12 1,15 t 16 mm N/mm2 220 260 315

R 16<t 40 mm N/mm2 210 250 300

OBSERVAIE: Rezisten a de calcul pentru grosimi t > 40 mm se ob in mp r ind limita de curgere a treptei de grosimi respective prin coeficientul gm din acest tabel. 3.13. Modulul de elasticitate al o elului se ia egal cu valoarea E = 210.000 N/mm2 . Caracteristici de calcul pentru oboseal 3.14. Rezisten a de calcul pentru oboseal depinde de coeficientul de asimetrie al eforturilor unitare. (3.12)

n care s min i s max reprezint efortul unitar minim, respectiv maxim, n aceea i fibr de beton.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

3.15. Rezisten ele de calcul la oboseal ale betonului se stabilesc cu ajutorul relaiei: (3.13) n care: = coeficientul condi iilor de lucru al betonului la compresiune, pentru cazul nc rc rilor repetate, stabilit cu rela ia (3.14) Rezisten ele de calcul ale betonului la compresiune, Rc*, se iau din tabelul 1. 3.16. Rezisten ele de calcul la oboseal , (3.15) Rezisten ele de calcul R a rezult din tabelul 2, iar coeficien ii de reducere asimilare i , corespunz toare valorilor coeficientului de , ale arm turilor nepretensionate se stabilesc cu rela ia:

r se vor lua din tabelele B.1 i B.2 (Anexa B).

3.17. Verificarea la oboseal a grinzilor de o el din elementele compuse beton-o el se face comparnd efortul unitar maxim cu rezisten a de calcul R multiplicat cu coeficientul g astfel: (3.16) Coeficientul [top]

g se determin conform indicaiilor din anexa B.

4. SECIUNEA TRANSVERSAL DE CALCUL


L imea de calcul a dalei de beton armat 4.1. L imea de calcul a dalei de beton armat se ia egal cu distana dintre axele grinzilor de o el, dac aceast distan nu depe te 1/10 din deschiderea de calcul a acestor grinzi. Pentru situa iile n care distan a ntre axele grinzilor de o el este mai mare dect 1/10 din deschiderea acestora, limea de calcul a dalei de beton (b) se determin cu rela ia: (4.1)

unde: a = distana ntre axele grinzilor de o el; l = deschiderea de calcul pentru grinda considerat . La grinzile marginale, prev zute cu placa n consol , se introduce n calcul o f ie de plac n consol cu limea b, care se determin cu rela ia: (4.2.)

unde:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

c = distana ntre axa grinzii de o el i marginea pl cii n consol ; b = limea de calcul a pl cii n consol , m surat din axa grinzii de o el. Sec iunea transversal de calcul n domeniul elastic 4.2. Calculul n domeniul elastic al elementelor compuse beton-o el se face admi nd urm toarele ipoteze: a) sec iunile plane r mn plane i dup deformare; b) zona ntins a sec iunii de beton nu se ia n considerare n calcul; c) betonul comprimat se comport elastic i modulul de deformaie este constant pe ntreaga zon comprimat ; d) nu se produc lunec ri pe suprafa a de contact dintre grinda de o el i dala de beton armat. 4.3. Sec iunea transversal de calcul se ob ine ca o sec iune omogen de o el, prin transformarea sec iunii dalei de comprimate de beton armat ntr-o sec iune echivalent de o el. Aceast transformare se realizeaz prin mp r irea limii de calcul a dalei de beton b cu coeficientul de echivalen n, care are una din urm toarele valori: n ' =n pentru nc rc ri statice de scurt durat (valorile coeficientului n sunt date n tabelul 1; n'= , respectiv , dac se ia n considerare i efectul curgerii lente a betonului n cazul nc rc rilor statice de lung durat i k se determin conform prevederilor paragrafului 3.5); n ' =n0 =2n pentru verificarea la starea limit de

(valorile coeficien ilor oboseal .

4.4. Dac axa neutr este situat n grinda de o el (fig. 1), caracteristicile de calcul ale sec iunii compuse se determin cu relaiile urm toare: a) aria de calcul a sec iunii compuse: Ac =A c +A a +A b /n' (4.3.) b) momentul de iner ie al sec iunii compuse de calcul: (4.4) c) pozi ia axei neutre a sec iunii compuse de calcul, definit prin ordonata y ci: (4.5)

n general, aportul nervurii de ngro are a dalei de beton se poate neglija la determinarea caracteristicilor de calcul ale sec iunii beton-o el 4.5. Dac axa neutr este situat n dala de beton (fig. 2), caracteristicile de calcul ale sec iunii compuse se determin ca i pentru o sec iune omogen de o el, neglijnd betonul ntins. Se aplic relaiile: a) aria de calcul a sec iunii compuse: (4.6) b) momentul de iner ie al sec iunii compuse de calcul: (4.7)

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

c) poziia axei neutre a sec iunii compuse de calcul, definit prin ordonata y bs, rezult din ecua ia de gradul 2: (4.8) 4.6. Aria sec iunii arm turii Aa a dalei de beton, paralel cu axa grinzii compuse, fiind n mod obi nuit redus , se poate neglija n formulele (4.3) ... (4.8), care se simplific n consecin . 4.7. Determinarea caracteristicilor de calcul cu relaiile (4.3), (4.4) i (4.5) este admis i pentru sec iunile la care axa neutr este situat n placa de beton, dac este ndeplinit condi ia: (4.9)

Sec iunea transversal de calcul n domeniul elastico-plastic 4.8. Sec iunea transversal de calcul n domeniul ncovoietor de rupere la starea limitat de rezisten . 4.9. Sec iunea activ (de calcul) este format din sec iunea de beton supus la eforturi unitare decompresiune i sec iune de o el supus la eforturi de ntindere sau de compresiune. Sec iunea de beton supus la eforturi unitare de ntindere nu se ia n considerare n calcul. Diagrama eforturilor unitare-deforma ii specifice ale betonului se admite de form simplificat triunghi-dreptunghi (fig. 4.a). 4.10. Distribu ia eforturilor unitare pe n limea sec iunii de beton are una din formele indicate n fig. 3, func ie de poziia axei neutre la starea limit de rezisten (n dala de beton sau n afara ei). 4.11. Pentru o el se admite de asemenea diagrama simplificat Prandtl eforturi unitare deformaii specifice de form triunghidreptunghi (fig. 4.b). [top]

5. CALCULUL ELEMENTELOR COMPUSE BETON-O EL LA STAREA LIMIT DE REZISTEN


Generalit i 5.1. Momentele de ncovoiere la starea limit de rezisten se determin cu luarea n considerare a comport rii elastico-plastice a betonului n dal , precum i a o elului arm turii i a celui din grinda metalic . Calculul elementelor compuse beton u or-o el la starea limit de rezisten este influen at de valoarea mai mic a modulului de elasticitate, respectiv de valoarea mai mare a deforma iei specifice limit de rupere a betonului u or fa de betonul greu. 5.2. Leg tura dintre deforma iile specifice i eforturile unitare este aceea indicat n paragraful 4.10 i 4.11. 5.3. Se accept ca, pn la atingerea st rii limit de rezisten , nu se produc alunec ri pe suprafa a de contact dintre grinda de o el i placa de beton. 5.4. La determinarea momentului de ncovoiere la starea limit de rezisten se neglijeaz aportul betonului din nervura de ngro are i a dalei. 5.5. Arm tura dalei de beton atinge curgerea nainte ca n fibra superioar de beton s se ating deformaia specific de rupere ( e br). n general, aportul acestei arm turi se poate neglija. 5.6. Se recomand ca alc tuirea sec iunii compuse s fie f cut astfel nct axa neutr , la starea limit de rezisten , s fie situat n dala de beton; n aceast situa ie cele dou elemente componente (grinda de o el i dala de beton) sunt folosite cu maxim eficien .

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

5.7. Grinzile compuse la care axa neutr a sec iunii plasticizate este situat n grinda de o el pot fi: a) Grinzi compuse cu sec iunea transversal compact . Sec iunea transversal de o el se consider compact dac zona comprimat a acesteia, format din talpa superioar i poriunea din inim situat deasupra axei neutre, prezint o rigiditate suficient pentru a permite plasticizarea total a sec iunii, precum i o rotire corespunz toare, f r pierderea rezisten ei prin voalare. n acest scop, elementele componente ale grinzii de o el trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - n limea zonei din inima grinzii metalice cuprins ntre axa neutr a sec iunii plasticizate i marginea superioar a inimii s nu depeasc de 34 de ori (OL 37) sau de 28 ori (OL 52) grosimea inimii; - limea din talpa comprimat a grinzii de o el, situat de o parte i de alta a inimii, s nu depeasc de 7 ori (OL 37) sau de 6 ori (OL 52) grosimea t lpii; - lime a t lpii comprimate a grinzilor chesonate cu una sau mai multe casete, precum i limea pl cilor de nt rire m surat ntre rndurile longitudinale ale niturilor sau ale cordoanelor de sudur s nu depeasc de 23,5 ori (OL 37) sau 19,5 ori (OL 52) grosimea tablei de o el; - lungimea necontravntuit a t lpii comprimate n zonele momentelor negative s respecte cerin ele impuse de calculul plastic al structurilor metalice. b) Grinzi compuse cu sec iunea transversal zvelt . Sec iunea transversal de o el se consider zvelt , cnd elementele componente ale grinzii de o el nu ndeplinesc condi iile prezente la paragraful 5.7.a). 5.8. Calculul capacit ii portante la starea limit de rezisten considernd plasticizarea complet a sec iunii transversale poate fi aplicat la grinzile compuse cu sec iunea compact , precum i la cele zvelte, cnd axa neutr a sec iunii plasticizate nu este situat n grinda de o el; n cazul cnd aceasta cade n grinda de o el, calculul capacit ii portante considernd plasticizarea complet a sec iunii transversale, se poate efectua numai la grinzile compuse cu sec iunea transversal compact . 5.9. Calculul capacit ii portante la starea limit de rezisten considernd comportarea elastico-plastic a sec iunii transversale se efectueaz pentru grinzile compacte sau zvelte att cnd axa neutr se afl n placa de beton, ct i cnd se situeaz n inima grinzii de o el. Comportarea elastico-plastic , prin limitarea rotirii sec iunii transversale de c tre deforma ia specific de rupere a betonului i, n consecin , prin limitarea gradului de plasticizare a sec iunii, permite o apreciere corect a capacit ii portante la starea limit de rezisten , att pentru grinzile compacte, ct i pentru cele zvelte. n cazul grinzilor cu sec iunea transversal compact se impune respectarea condi iilor din 5.7.a) iar n cazul celor zvelte se vor avea n vedere particularitile prezentate n 5.23. 5.10. Pentru calculul la starea limit de rezisten se deosebesc trei tipuri de grinzi, n func ie de modul de preluare a nc rc rilor: - grinzi de tip I grinzi compuse beton-o el la care toate aciunile, inclusiv greutatea proprie sunt preluate de sec iunea compus ; - grinzi de tip II grinzi compuse beton-o el la care o parte din aciuni (de exemplu greutatea proprie a grinzii de o el i a dalei de beton) sunt preluate de grinda de o el, iar restul ac iunilor de lung durat (de exemplu greutatea moart ) i de scurt durat (de exemplu nc rc rile utile) sunt preluate de sec iunea compus ; - grinzi de tip III grinzi compuse cu eforturi ini iale, ob inute prin prencovoierea grinzii de o el n sens invers fa de ncovoierea rezultat din nc rcarea util . 5.11. starea limit de rezisten este definit prin atingerea deformaiei specifice de rupere a betonului ( dalei de beton. n func ie de pozi ia axei neutre i de gradul de plasticizare a betonului i a o elului din grinda metalic se deosebesc patru stadii limit indicate n tabelul 4 i n figura 5 (a,b), figura 5 (c,d), figura 7 (a,b), figura 7 (c,d), figura 8 (a,b) i figura 8 (c,d), pentru fiecare dintre cele trei tipuri de grinzi prezentate n paragraful 5.10. Tabelul 4 ) n fibra superioar a

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

STADII LIMIT PENTRU GRINZILE COMPUSE BETON-O EL Forma de eforturi Stadiul limit Tipul Beton Grinda de o el ntindere a1 a a2 dreptunghitriunghi dreptunghitrapez dreptunghi compresiune 5-a 1 , 7-a, 8-a 5-a 2 Figura

dreptunghi

1
b1 b b2 c1 c c2

3
dreptunghitriunghi dreptunghitrapez dreptunghitrapez dreptunghi

4
dreptunghitrapez dreptunghitrapez dreptunghitriunghi dreptunghitriunghi dreptunghitriunghi

5
-

6
5-b 1 , 7-b, 8-b 5-b 2 5-c 1 5-c 2 , 7-c, 8-c 5-d, 7-d, 8-d

triunghi

triunghi

dreptunghi

dreptunghitriunghi

Domeniul de valabilitate pentru fiecare stadiu limit rezult din anexa C, corespunz tor fiec rui tip de grind compus beton-o el (tabelele C.1, C.5 i C.6). 5.12. Capacitatea portant la starea limit de rezisten a unei sec iuni compuse beton-o el solicitat la ncovoiere, corespunz toare fiec rui stadiu limit se determin conform prevederilor din anexa C. (paragrafele C.1, C.2 i C.3). Momentul ncovoietor rezultat din nc rc rile exterioare, corespunz tor fiec rei sec iuni, trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu capacitatea portant la starea limit de rezisten , determinat conform indica iilor din paragrafele C.1, C.2 i C.3 ale anexei C. Calculul aproximativ al capacit ii portante, considernd plasticizarea complet a sec iunii transversale, conduce la rela ii de calcul simple, deci la un volum mic de lucru, prezentnd avantajul unei rapidit i la proiectarea sec iunii transversale. Procedeul de calcul simplificat, pentru cazul cnd se consider plasticizat ntreaga sec iune transversal , poate fi urm rit n anexa C (paragraful C.4) pentru cele dou cazuri ale poziiei axei neutre, care poate fi situat fie n placa de beton comprimat , fie n inima grinzii metalice. [top]

6. CALCULUL EFORTURILOR UNITARE N BETON I O EL


6.1. Calculul eforturilor unitare n domeniul elastic este necesar pentru verific rile la starea limit de oboseal i la starea limit de deforma ii specifice critice. 6.2. Calculul eforturilor unitare se face considernd elementul compus ca un corp elastic i omogen (cu neglijarea betonului ntins, sec iunea transversal de calcul determinndu-se conform prevederilor subcapitolelor 4.2 la 4.6.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Pentru determinarea eforturilor unitare maxime sau minime n fibrele extreme ale grinzii de o el i ale dalei de beton se aplic principiul suprapunerii efectelor. n cazul cnd la realizarea elementului compus se folosesc grinzi de o el cu goluri n inim (grinzi ajurate), verificarea eforturilor se va face att n sec iunea de moment ncovoietor maxim din dreptul unui gol, ct i n sec iunea defavorabil unde, peste eforturile de ntindere n ncovoiere, n talpa inferioar , se suprapun eforturi unitare de ntindere fin for a t ietoare; pozi ia acestei sec iuni defavorabile se va determina ntocmai ca i n cazul grinzilor metalice ajurate, iar repartizarea for ei t ietoare la cele dou t lpi se face propor ional cu momentele de inerie ale acestora. 6.3. Calculul eforturilor unitare se face cu luarea n considerare a nc rc rilor normate (nc rc ri direct aplicate, deforma ii impuse i eventuale contras ge i ale grinzii de o el, contrac ia betonului, diferen e de temperatur ), n gruparea fundamental de aciuni, cu excepia prev zut la paragraful 2.4. 6.4. Eforturile unitare produse de nc rc rile normate direct aplicate se determin cu formulele cunoscute din rezisten a materialelor. 6.5. n cazul existen ei eforturilor ini iale ob inute prin prencovoierea grinzii de o el n sens invers aciunii nc rc rilor, naintea realiz rii leg turilor cu dala de beton, se va proceda astfel: a) M rimea eforturilor unitare ini iale, introduse n grinda de o el prin rencovoierea ei, se va considera astfel nct caracteristicile mecanice ale grinzii de o el i ale dalei de beton s fie ct mai ra ional folosite. b) Momentul ncovoietor i for a t ietoare rezultate din prencovoierea grinzii de o el produc eforturi unitare n grinda compus beton-o el dup realizarea leg turilor i eliberarea grinzii de o el din dispozitivul de prencovoiere; aceste eforturi unitare se calculeaz n conformitate cu prevederile paragrafului precedent. 6.6. Eforturile unitare produse de contracia betonului se determin considernd c n centrul de greutate G b al sec iunii dalei de beton ac ioneaz o for concentrat de ntindere egal cu: (6.1) unde deforma ia specific n timp a betonului datorit contrac iei (3) are una din valorile date n paragraful 3.4. Aceea i for aplicat n acela i loc, se consider c acioneaz ca o for de compresiune asupra ntregii sec iuni compuse. Eforturile unitare din contracia betonului, n fibrele extreme ale grinzii de o el i ale dalei de beton (fig. 9), se calculeaz cu rela iile (6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

Eforturile unitare de ntindere rezult pozitive i cele de compresiune negative. Efectul contrac iei betonului asupra sec iunilor compuse care au arm tur n dala de beton sau sunt prev zute cu arm tur pretensionat se determin cu acelea i relaii (6.2 la 6.5) introducnd n calcul caracteristicile corespunz toare pentru sec iunea compus . La sec iunile cu arm tur pretensionat efectul contrac iei se determin n dou etape: n prima etap , pn la

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

umplerea canalelor arm turii pretensionate, se introduce n calcul sec iunea beton-o el f r arm tur pretensionat . n a doua etap , n sec iunea de calcul se ine seama i de arm tura pretensionat . Pentru fiecare etap se vor lua n considerare deforma iile de contrac ie corespunz toare, conform indicaiilor din cap. 3. 6.7. Eforturile unitare rezultate din diferena de temperatur t o dintre dala de beton i grinda de o el se determin considernd c n centrul de greutate Gb al sec iunii dalei de beton acioneaz o for concentrat : (6.6) unde diferena de temperatur to ntre dala de beton i grinda de o el este dat n paragraful 2.6. Cnd temperatura dalei de beton armat este mai mic dect a grinzii de o el, n relaia (6.6) se ia semnul plus, iar n caz contrar semnul minus. Eforturile unitare din diferen a de temperatur t o n fibrele extreme ale grinzii de o el i ale dalei de beton se determin cu relaiile (6.2) la (6.5), n care N c se nlocuie te cu N t . Eforturile unitare de ntindere rezult pozitive i cele de compresiune negative. Caracteristicile de calcul ale sec iunii compuse se determin pentru nc rc rile de scurt durat , considerndu-se n = n. 6.8. Eforturile unitare tangen iale produse de for ele t ietoare T se pot determina, n mod simplificat, n ipoteza c for ele t ietoare sunt preluate numai de inima grinzii de o el, ca i n cazul construc iilor metalice. n cazul cnd din calculul simplificat rezult c pentru luarea for elor t ietoare este necesar sporirea sec iunii luate n considerare, se va face un calcul exact, folosind sec iunea transversal de calcul a grinzii compuse beton-o el. [top]

7. VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE OBOSEAL


7.1. Elementele compuse beton-o el la care condi iile de solicitare produs apariia fenomenului de oboseal , se vor verifica la oboseal prin beton i o el. 7.2. Verificarea la oboseal a dalei de beton armat a grinzii compuse se face punnd condi iile ca eforturile unitare normale de compresiune n beton i arm tur , determinate conform prevederilor din 4.2 la 4.7 i a capitolului 6, s nu depeasc rezisten ele de calcul la oboseal prescrise n paragrafele 3.14 la 3.17.: (7.1) i (7.2)

7.3. Verificarea la oboseal a grinzii de o el se face conform prevederilor STAS 10108/0-78, eforturile unitare normale i tangeniale fiind determinate conform prevederilor capitolului 6. [top]

8. VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE DEFORMAII (SGE I)


8.1. Deformaiile n ncovoiere ale grinzilor compuse beton-o el se limiteaz la valorile admise pentru construc iile metalice. Calculul s ge ilor se face cu luarea n considerare a efectelor de cre tere a deforma iilor betonului n timp, sub ac iunea nc rc rilor de lung durat ; n cazul nc rc rilor de scurt durat nu se vor lua n considerare deformaiile suplimentare din

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

curgerea lent a betonului. 8.2. Modulul de rigiditate la ncovoiere al grinzii compuse beton-o el se ia egal cu produsul E0 Ic , n care momentul de iner ie Ic al sec iunii transversale de calcul se determin conform prevederilor din paragraful 4.2 la 4.7. 8.3. Calculul s ge ilor grinzilor compuse beton-o el se face ca pentru corpuri elastice i omogene, innd seama de regulile statisticii construc iilor i folosind modulul de rigiditate prev zut n paragraful precedent. 8.4. S geata total a unei grinzi compuse beton-o el se ob ine prin nsumarea s ge ilor par iale: (8.1) unde: f0 s geta grinzii de o el din nc rc rile preluate numai de acesta, nainte de realizarea leg turilor cu dala de beton armat, calculat cu modulul de rigiditate E0 I0 ; fi contras geata aplicat grinzii de o el, cnd se introduc eforturile ini iale n aceasta; f q s geata grinzii compuse beton-o el din nc rc rile de scurt i lung durat aplicate dup realizarea leg turilor dintre grinda de o el i dala de beton; f adm valoarea admisibil a s ge ii grinzii compuse, care se ia conform prevederilor STAS 10108/0-78. 8.5. n cazul cnd nc rc rile temporare produc vibra ii este necesar verificarea ca frecvena acestor vibra ii s nu corespund cu nici una din frecven ele proprii ale elementelor de construc ii. [top]

9. VERIFICAREA LA STAREA LIMIT DE DEFORMAII SPECIFICE CRITICE


9.1. Verificarea la starea limit de deforma ii specifice critice se efectueaz pentru asigurarea elementului compus mpotriva pericolelor indicate n paragraful 2.13. Solicit rile se determin conform prevederilor subcapitolelor 2.3 la 2.6, lund n considerare nc rc rile normate n gruparea fundamental (inclusiv contracia betonului i diferena de temperatur dinte dala de beton i grinda de o el). 9.2. Eforturile unitare normale n fibra inferioar de o el ( s oi ) i n fibra superioar de beton ( s bs) se calculeaz conform prevederilor capitolului 6, momentul de inerie Ic al sec iunii transversale de calcul determinndu-se cu n = n sau n = k n, dup cum este mai dezavantajos (capitolul 4). 9.3. Deforma ia specific la limita e propor ionalitate a o elului din talpa inferioar a grinzii de o el nu este depit , dac este satisf cut condi ia: (9.1) n care rezisten a caracteristic R c a o elului are valorile date n tabelul 3. 9.4. Starea limit de microfisurare a betonului din zona comprimat a dalei de beton armat nu este atins atta timp ct este satisf cut condi ia: (9.2) n care rezisten a caracteristic # a betonului la compresiune se determin conform relaiei 3.2.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

9.5. n zona momentelor negative se va realiza precomprimarea sec iunii compuse. For a de precomprimare se va stabili din condi ia ca pentru ipoteza cea mai defavorabil de solicitare s se ob in starea de decompresiune pentru fibra superioar de beton. [top]

10. ELEMENTELE DE LEGTUR


10.1. Elementele de leg tur ale grinzilor compuse beton-o el (fig. 10) se prev d pentru a prelua att lunecarea dintre grinda de o el i dala de beton, ct i for a de ntindere rezultat din tendin a de ridicare a dalei de pe grinda de o el; aderen a pe suprafa a de contact dintre talpa superioar a grinzii de o el i dala de beton se neglijeaz , ntreaga for de lunecare fiind predat elementelor de leg tur . 10.2. For a de lunecare, corespunz toare st rii limit de rezisten , este egal cu for a de compresiune din beton (Nb ); m rimea acesteia se determin cu relaiile din tabelul C.1 (anexa C), func ie de stadiul limit n care se calculeaz starea limit de rezisten . 10.3. Elementele de leg tur corespunz toare acestei for e de lunecare se distribuie uniform pe lungimea de grind cuprins ntre punctele de moment maxim i moment nul. Num rul elementelor de leg tur , amplasate pe lungimea indicat mai sus i capabile de a prelua for a de lunecare L c , se determin cu relaia: (10.1)

unde: m1 =0.8 coeficient al condi iilor de lucru al elementelor de leg tur , care ine seam de solicitarea neuniform a acestora pe lungimea de grind pe care sunt distribuite. 10.4. Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur de tipul bar spiral (fig. 10, a) se determin cu relaia: (10.2) unde: d sp este diametrul barei spirale. 10.5. Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur realizate din bare rotunde nclinate, (fig. 10, b), din ipoteza c se atinge simultan starea limit de rezisten la ntindere i la forfecare, este dat de relaia: L c =Na cos a +T a sina (10.3) unde: N a =A a R a (10.4)

ns cel mult Ta =0.8A a R a (10.5) S-a notat: d diametrul barei de o el, din care se confec ioneaz elementele de leg tur ;

a unghiul de nclinare n plan vertical al barei fa de talpa superioar a grinzii de o el.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Dac elementele de leg tur prezint nclinare i n plan orizontal fa de axul t lpii superioare a grinzii metalice cu unghiul b, relaia (10.2) se scrie sub forma: L c =Na cos a cos b+T a sina sinb (10.6) 10.6 Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur realizate din bare rotunde cu bulc (fig. 10. c) se determin cu relaia (10.3). Lungimea minim a barelor rotunde cu bulc este de 7d, ns cel pu in 12 cm. Distana b 1 ntre axele celor dou ramuri ale buclei se determin cu relaia: (10.7)

stabilit n ipoteza c rezisten a de calcul a betonului la strivire pe bucl este egal cu 3.5 R c . Dac lungimea unei ramuri a buclei este de cel pu in 25d, distana b 1 se va putea reduce la 4 d. Pentru lungimi ale ramurii buclei cuprinse ntre 7d, respectiv cel pu in 12 cm, i 25d, se va interpola liniar ntre valoarea dat de relaia (10.7) i 4d. 10.7. Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur realizate din dornuri cu cap (fig. 10d) se ob ine ca valoarea cea mai mic dat de rela iile de mai jos, func ie de felul solicit rii. a) dornuri solicitate numai la forfecare: (10.8) (10.9) unde: md reprezint coeficientul condi iilor de lucru pentru dornuri i are valorile din tabelul 9. Tabelul 9 COEFICIENII CONDIIILOR DE LUCRU PENTRU DORNURI: md md Raportul h/d 16 d < 25 mm 4,2 3 3<h/d<4.2 b) dornuri solicitate numai la for a axial de ntindere: (10.10) 1,0 0,85 25 d 32 mm 0,95 0,80

Pentru valori intermediare ale raportului h/d se interpoleaz liniar.

(10.11)

unde: D este diametrul capului dornului, n cm; h 1 reprezint n l imea tijei dornului, care se recomand s fie de cel pu in 3,5 d.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

c) capacitatea portant a dornurilor solicitate simultan la forfecare i for axial se stabile te presupunnd o rela ie liniar ntre valorile L c i Zc ,. Dac pentru o situa ie dat , raportul ntre efortul de lunecare L i efortul de ntindere Z este: b=Z/L i raportul

g=Zc /Lc , capacitatea portant se determin cu relaia:


(10.12) 10.8. Capacitatea portant a elementelor rigide de tipul diblurilor; (fig. 10.e) se determin cu relaia: L c =m s R c Abs (10.13) unde: Abs reprezint suprafa a de strivire a betonului, m surat ntr-un plan vertical, normal pe axa grinzii de o el; ms coeficient al condi iilor de lucru ale betonului la strivire pe suprafa elementului de leg tur , care se va lua din tabelul 10. Tabelul 10 COEFICIENII CONDIIILOR DE LUCRU, ms Modulul de alc tuire a grinzii compuse - grinzi cu dal f r nervuri de ngro are - grinzi cu dal realizat cu nervur de ngro are 1.5>bn /bs >1.3 b n /bs <1.3 Observa ie: b s reprezint limea suprafe ei de strivire i b n limea nervurii de ngro are a dalei de beton m surat la nivelul centrului de greutate al suprafe ei de strivire. Pentru a evita forfecarea betonului ntre dibluri, distan a dintre acestea se va lua cel pu in de 3,5 ori n limea diblului. Prinderea diblului de talpa superioar a grinzii de o El se va calcula la for a de lunecare preluat de diblu (L c ) dat de relaia (10.13), i sporit cu 20%. 10.9. Capacitatea portant a elementelor de leg tur rigide, de tipul diblurilor cu bare nclinate sau cu bulc (fig. 10.c) se determin cu relaia: L c =m s R c Abs+ m (Na cos a +T a sina ) (10.14) unde: nc rc ri statice 2,00 1,80 1,80 1,40 nc rc ri repetate 1,60 1,45 1,45 1,10

= 0,5 pentru bare nclinate;

= 0,7 pentru bare cu bucl .


N a i Ta au semnifica ia dat de relaia (10.4) [top]

11. ELEMENTE CONSTRUCTIVE

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Dala de beton armat 11.1. Grinzile compuse beton-o el se pot realiza ca grinzi independente sau ca grinzi f cnd parte din plan ee de beton armat monolit sau prefabricate. La alc tuirea dalei de beton armat, care conlucreaz cu grinda de o el se vor respecta prevederile cuprinse n STAS 10107-0-81 att pentru beton ct i pentru arm tur . 11.2. n cazul pl cilor de beton, la care grosimea h p este mai mic de 10 cm, se vor prevedea ntotdeauna nervuri de ngro are deasupra grinzilor de o el, care respect nclinarea specific pl cilor de beton armat;: n limea total a dalei de beton deasupra grinzilor va fi ntotdeauna cel pu in 10 cm. n limea h n a nervurii de ngro are va respecta condi ia: (11.1.) n limea nervurii de ngro are se va alege astfel nct n l imea total a grinzii compuse s nu depeasc maximum de 2,5 ori n limea grinzii de o el (fig. 1). (11.2) L imea nervurii de ngro are a pl cii, m surat la partea inferioar a pl cii, trebuie s fie de minimum 1,5 ori n l imea nervurii. (11.3) 11.3. La pl cile monolite se va acorda o aten ie deosebit compact rii betonului n zonele elementelor de leg tur i deasupra grinzilor de o el. 11.4. n cazul folosirii pentru pl cile monolite a unui cofrag pierdut din tabl cutat , care, mpreun cu betonul, formeaz o plac compus beton-o el, continuitatea pe reazem se realizeaz prin armare cu f ii de plas . 11.5. Cnd se folosesc pl ci din beton armat prefabricate acestea se vor poza pe un strat de beton (mortar) de cel pu in 2,5 cm, a ezat pe talpa superioar a grinzii de o el. Pentru realizarea unei grosimi constante a patului de beton (mortar) se recomand ca elementele prefabricate s rezeme pe ni te distanieri metalici sau din alte materiale. 11.6. L imea minim a rostului dintre pl cile prefabricate va fi de 30 cm la partea inferioar a pl cii. Golul n care p trund elementele de leg tur se va stabili n func ie de tipul i dimensiunile acestora, n a a fel nct s se poat asigura o bun comportare a betonului don gol. n pl ci, n dreptul golurilor de monolitizare se las must i, f r bucle, care trec peste elementele de leg tur (fig. 11). 11.7. Betonul (mortarul), din rosturile prefabricate i din golurile n care p trund elementele de leg tur va avea marc de minimum B 300, se va realiza cu agregate cu 7 mm; se va acorda o aten ie deosebit modului de compactare. 11.8. Cnd se folosesc sprijiniri intermediare provizorii pentru grinzi, acestea se vor scoate numai atunci cnd rezisten ele betonului turnat monolit n plac sau n rosturi i goluri, determinate prin ncerc ri pe cuburi, sunt egale cu cel pu in dublul eforturilor unitare care se dezvolt n dal dup eliminarea sprijinirilor. Aceste prevederi vor fi prescrise prin proiect. Grinda de o el 11.9. Grinda de o el poate fi realizat : din profile I laminate, din profile cu inim plin sau cu goluri i sec iune compus realizat prin nituire sau sudur ; din grinzi cu z brele. n ultimele 2 cazuri talpa inferioar este cu mult mai dezvoltat dect talpa superioar . Profilele avnd inima cu goluri (grinzi ajurate) se realizeaz prin combinarea a dou profile cu n limi diferite, prin t ierea nesimetric a unui profil I , sau prin nt rirea t lpi inferioare a unui profil laminat t iat simetric. Alc tuirea grinzilor cu sec iune compus se face conform prevederilor STAS 10108/0-78. 11.10. Sec iunea t lpii superioare a grinzii de o el se va reduce la minimum; n cazul grinzilor realizate de o el se va reduce la minimum; n cazul grinzilor realizate cu sprijiniri provizorii se va adopta sec iune care asigur fixarea elementelor de leg tur ; n celelalte cazuri se alege sec iunea n a a fel, ca prin pozi ia centrului de greutate, s se asigure o utilizare ra ional a o elului. Orientativ, pentru grinzi f r sprijin provizorii, se poate considera:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Ats = hs Ai ; hs =0.25 - 0.35 (11.4) 11.11. L imea t lpii superioare a profilelor compuse sau a grinzilor cu z brele trebuie s asigure fixarea elementelor de leg tur iar grosimea, n cazul folosirii platbenzilor, trebuie s fie minimum 8 mm sau minimum 1/10 din limea liber a t lpii de pe o parte a inimii grinzii. 11.12. Talpa superioar se realizeaz din o eluri sudabile pentru a permite fixarea elementelor de leg tur prin sudur . 11.13. Suprafa a superioar se realizeaz din o el care vine n contact cu betonul dalei sau cu patul de beton la dalele prefabricate, trebuie s fie l sat nevopsit i totodat s fie bine cur at de exfolieri, rugin , gr simi sau alte impurit i nainte de punerea n oper a betonului. Elemente de leg tur 11.14. Elementele de leg tur preiau for ele de lunecare dintre dala de beton armat i grinda de o el i ancoreaz dala de grind mpotriva for elor de ridicare. For ele din elementele de leg tur trebuie s fie transmise pn n zona activ (comprimat ) a pl cii de beton armat. 11.15. Elementele de leg tur se prind pe talpa superioar a grinzii de o el prins sudur , respectndu-se prevederile STAS 10108/0-78 referitoare la proiectarea mbin rilor sudate. 11.16. Distribu ia elementelor de leg tur n lungul grinzii se face n a a fel nct toate elementele s fie solicitate la for e egale; distribuia uniform se recomand numai dac se folosesc pl ci de beton prefabricate prev zute cu goluri n care intr elementele de leg tur . 11.17. Elementele de leg tur bar spiral (fig. 10.a) se execut din beton-o el rotund OB 37 cu diametrul ntre 12 i 20 mm. Spirala se execut cu un diametru egal cu de 5 pn la 6 ori diametrul barei spiralei i cu pasul e variabil n lungul grinzii, n func ie de varia ia for ei de lunecare; se recomand ca pasul s se ia egal cu diametrul spiralei n zona solicit rilor maxime i s creasc pn la de dou ori diametrul spiralei n zona central a grinzii. Spirala se sudeaz n punctele de contact cu talpa superioar a grinzii de o el, cu cordoane de sudur care trebuie s preia for ele de lunecare corespunz toare. Elementele de leg tur de tipul barelor nclinate (fig. 10.b) sau al barelor cu bulc (fig. 10. c) se vor fixa de talpa grinzii de o el cu o cus tur de sudur n jurul capetelor. Ele se execut din bare rotunde de o el OB 37 cu diametrul ntre 12 i 20 mm. Barele nclinate terminate cu ciocuri i barele cu bucl se vor duce ct mai aproape de faa superioar a pl cii de beton, respectndu-se grosimea stratului de acoperire cu beton (STAS 10107/0-81), apoi se vor ndoi paralel cu faa superioar a pl cii. Lungimea barelor nclinate se alege astfel ca aceasta s p trund n zona comprimat a dalei pe o lungime de cel pu in 25d, avnd ns o poriune orizontal de cel pu in 10d i cioc la cap t. Lungimea optim a barelor cu bucl este de 150 mm, aproximativ 10d; lungimea minim este de 7d dar nu mai pu in de 120 mm. Diametrul buclei se recomand de 15d. nclinarea normal a barelor nclinate i a barelor cu bucl este de 45 o ns poate fi redus pn la 15 o ; barele nclinate vor avea o nclinare i n plan transversal. ndoiturile cu raz mic de curbur se vor executa la cald. Distan a e 1 dintre elementele de leg tur de tipul barelor nclinate i a barelor cu bucl , m surat n lungul grinzii, va fi de minimum 0,7 h b i maximum 2 h b . 11.18. Elementele de leg tur de tipul dornurilor (fig. 10. d) vor avea n mod obi nuit diametrul cuprins ntre 12 i 25 mm i lungimea aleas n a a fel nct s aib un strat de acoperire la suprafa a superioar a dalei de beton, de cel pu in 2,5 cm. Capul dornului la partea superioar se realizeaz conform indicaiilor date n fig. 10 d. Distana de la marginea t lpii superioare a grinzii de o el la dorn i lumina ntre dornuri, m surat n planul sec iunii transversale trebuie s fie de cel pu in 2,5 cm.

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Distan a dintre dornuri e m surat n lungul grinzii, nu trebuie s depeasc 60 cm. Pentru a m ri rezisten a betonului la strivire local , dornurile pot fi prev zute cu frete elicoidale, avnd diametrul de 50 60 mm i pasul 10 15 mm, realizate din srm cu diametrul 3 4 mm. Dac dala de beton armat are nervur de ngro are, dornurile trebuie s depeasc cu cel pu in cm faa inferioar a pl cii de beton. 11.19. Elementele de leg tur e tipul diblurilor (fig. 10. e) se vor executa ct mai rigide, pentru a se asigura o distribu ie ct mai uniform a presiunilor pe beton. Ele se realizeaz din profile T, dublu T t iate, o el cornier sudate frontal pe talpa grinzii de o el. Diblurile vor fi prev zute cu dispozitiv de preluare a for elor de ridicare a dalei sau cu bare cu bulc sau bare nclinate. Cordoanele de sudur cu care se leag diblurile de grinda de o el se vor executa continue i vor asigura preluarea for ei orizontale de lunecare ct i a for ei verticale de ridicare. Cordoanele de sudur vor fi bine cur ate dup execu ie. Distana de la marginea t lpii superioare a grinzii de o el pn la dibluri trebuie s fie de cel pu in 10 mm. Distana dintre dibluri se va lua de cel pu in 3,5 ori n limea diblului. Dublurile trebuie s aib , prin construc ie, o form care s permit p trunderea u oar a betonului pn la talpa superioar a grinzii de o el. [top]

ANEXA A

NOTA II
1. Caracteristici geometrice Aa Aria sec iunii arm turii dalei de beton armat, paralel cu axa grinzii compuse. Ab Aria sec iunii transversale a dalei de beton Ao Aria sec iunii transversale a grinzii de o el Ai aria sec iunii transversale a inimii grinzii de o el Ati , Ats aria sec iunii transversale a t lpii inferioare, respectiv superioare a grinzii de o el Ac aria sec iunii de calcul a grinzii compuse beton-o el, n domeniul elastic Abs aria suprafe ei de strivire a betonului la elementele de leg tur de tipul diblurilor G b centrul e greutate al sec iunii dalei de beton Ab G o centrul de greutate al sec iunii grinzii de o el G c centrul de greutate al sec iunii de calcul al grinzii compuse beton-o el Ib momentul de iner ie al sec iunii dalei de beton Ab n raport cu axa care trece prin centrul de greutate G b . Io momentul de iner ie al sec iunii grinzii de o el n raport cu centrul de greutate G o

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Ic momentul de iner ie al sec iunii de calcul a grinzii compuse n raport cu centrul de greutate G c b limea de calcul a pl cii dalei de beton a distana dintre axele grinzilor de o el l deschiderea de calcul a grinzii de o el h p n limea pl cii dalei de beton h n n limea nervurii de ngro are a dalei de beton h b = h p + h n n l imea sec iunii dalei de beton h n limea total a grinzii compuse beton-o el h 2 - n limea sec iunii grinzii de o el h 1 = h 2 (ts + ti )/2 h d n limea dornului a distan a de la centrul de greutate al arm turii Aa la faa superioar a dalei de beton d diametrul arm turilor din beton-o el d d diametrul dornurilor t grosimea inimii grinzii de oe l ts , ti grosimea t lpii superioare, respectiv inferioare a grinzii de o el y distana de la axa neutr la fibra superioar de beton n stadiul de rupere. y 1 = y i ti y 2 = y s ts y 3 = h b + ts y s , y i distan a de la centrul de greutate G o la fibra superioar respectiv inferioar a grinzii de o el y cs, y ci distan a de la centrul de greutate G o la fibra superioar , respectiv inferioar a pl cii de beton y ba - distan a de la centrul de greutate G b la centrul de greutate al arm turii Aa a dalei de beton y 00 distan a dintre centrele de greutate G c i G o y cb idem ntre G c i G b y bo idem ntre G b i G o y ca idem ntre G c i centrul de greutate al arm turii Aa nclinarea barei elementului de leg tur s poziia for ei de compresiune din beton N b

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

f s geata total a unei grinzi compuse beton-o el 2. Eforturi unitare, rezisten e, ale caracteristici ale materialelor Ea modulul de elasticitate al arm turilor dalei de beton Eb modulul de elasticitate la compresiune sau ntindere al betonului Eb valoarea final a modulului deforma iei totale a betonului Eb modulul deforma iei totale a betonului la timpul t de la aplicarea solicit rilor de lung durat Eo modulul de elasticitate al o elului din grinda metalic R a rezisten a de calcul a arm turilor dalei de beton R a 0 - idem pentru calculul la starea limit de oboseal R c rezisten a de calcul a betonului la compresiune R c n - rezisten a normal a betonului de compresiune R e 0 - idem, rezisten a de calcul la starea limit de oboseal R b rezisten a efectiv a betonului la compresiune determinat de cuburi cu latura de 14,1 cm; R c rezisten a normat a o elului din grinda metalic R idem, rezisten a de calcul efort unitar normal; diferite valori ale eforturilor unitare, afectare de diferi i indici, rezult din figuri i text b efortul unitar maxim de compresiune n sec iunea considerat os, oi efortul unitar ini ial n fibra superioar , respectiv inferioar a grinzii de o el din prencovoierea acesteia 3. Eforturi M moment de ncovoiere; diferitele valori ale momentelor de ncovoiere, afectare de diferi i indici, rezult din textul instruc iunilor. N b rezultanta eforturilor unitare de compresiune n beton n stadiul de rupere. - For a concentrat produs la contrac ia betonului, care acioneaz n centrul de greutate G b . idem produs de diferena de temperatur ntre dala de beton i grinda de o el. L c Capacitatea portant a unui element de leg tur la starea limit de rezisten . 4. Coeficien i c v coeficient de varia ie ntr-o distribu ie normal Gauss

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

v raportul ntre solicitarea de lung durat i solicitarea total .

e be s b /E b deformaia specific final din contracia betonului


- deforma ia specific final din contracia betonului. - cre terea n timp a deformaiei specifice a betonului datorit curgerii lente i contrac iei deforma ia specific ini ial a fibrei superioare respectiv inferioare a grinzii de o el prin ncovoierea acesteia. - deforma ia specific limit (de rupere) a betonului comprimat din ncovoiere. - idem, la limita convenional de elasticitate deforma ia specific total final dup consumarea contrac iei i curgerii lente a betonului; deforma ia specific la limita de curgere - deforma ia specific la sfr itul palierului de curgere - coeficientul condi iilor de lucru al arm turii pentru nc rc ri repetate (oboseal ) - idem, coeficientul care ine seama de felul sudurii - coeficientul condi iilor de lucru al betonului pentru nc rc ri repetate (oboseal ) m1 coeficientul condi iilor de lucru pentru elemente de leg tur . ms coeficientul condi iilor de lucru la strivirea betonului n = Eo /E b coeficientul de echivalen n o = 2n idem pentru cazul nc rc rilor repetate (oboseal ) - coeficien i de echivalen

a t coeficient de dilatare termic liniar pentru beton gb coeficient al materialului pentru beton go idem, pentru o elul din grinda metalic r =s min/s max coeficient de asimetrie
- valoarea maxim de calcul a caracteristicii deforma iei n timp a betonului din contrac ie i curgere lent

j 0 valoarea de baz a caracteristicii deformaiei n timp a betonului


- idem datorit curgeri lente

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

j cl idem la timpul t de la aplicarea solicit rilor de lung durat


diferen a de temperatur ntre dala de beton i grinda de o el. n 1 num rul elementelor de leg tur la lungimea de grind cuprins ntre punctul de moment ncovoietor nul i punctul de moment ncovoietor maxim. [top]

ANEXA B B.1. Coeficien ii i pentru arm turile nepretensionate se stabilesc cu relaia:

Rezisten a la calcul la oboseal (B.1) n care coeficien ii de reducere de calitatea o elului. Tabelul B1

rezult din tabelele B1 , respectiv B2 , n func ie de valorile coeficientului de asimetrie

r i

COEFICIENII

I m a 0

Coeficientul de asimetrie Tipul o elului -1 - 0,5 - 0,2 0 0,2 ma 0 PC60 PC52 OB 37 Tabelul B 2 COEFICIENII m a s Coeficientul de asimilare * 0 0,2 0,4 0,5 0,6 ma s 0,9 0,9 0,9 0,8 0,95 0,95 0,95 0,9 1 1 0,95 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,8 0,9 1,0 0,30 0,40 0,45 0,35 0,48 0,58 0,40 0,55 0,70 0,45 0,60 0,80 0,50 0,65 0,85 0,60 0,75 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,4 0,7 0,8 0,9

Modul de realizare a sudurii Arm t. sudate cap la cap prin presare, cu polizare fin a proeminen elor Arm t. sudate prin presare cap la cap.

Tipul de o el beton OB37 PC52 PC60 OB37

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Arm t. sudate cu eclise decalate. Arm t. sudate prin puncte (carcase sau plase sudate) Arm t. sudate cu eclise n form de jgheab. Arm t. sudate cu perechi de eclise nedecalate

PC52

0,7

0,7

0,75

0,8

0,9

PC60 CB57 PC52

0,65 0,75 0,35

0,65 0,80 0,40

0,65 0,85 0,45

0,65 0,90 0,50

0,7 1 0,55

0,7 1 0,60

0,7 1 0,75

0,85 1 0,95

1 1 1

PC60

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,70

0,90

* Nu se admite sudur la bare la care < 0 Tabelul B 3 DETERMINAREA COEFICIENTULUI PENTRU VERIFICAREA LA OBOSEALA A GRINZILOR DE O EL Grupa elementelor i mbin rilor (STAS 10108/0-78) 1 2 3 4 5 6 7 8 OL 44 OL 52 1 2 3 4 5 6 7 8 Coeficien ii a 1,20 1,30 1,55 1,85 2,10 2,75 3,50 4,80 1,25 1,45 1,80 2,40 2,75 3,80 4,80 6,00 b 0,5 0,60 0,70 0,95 1,25 1,50 2,15 2,90 4,20 0,65 0,85 1,20 1,80 2,15 3,20 4,20 5,40 1,6 1,3 0,85 1,4 1,2 1,0 0,95 0,9 1,2 1,1 1,4 1,2 0,85 1,3 1,1 1,0 0,95 0,9 1,2 c pentru nr. de cicluri, n milioane: 1,0 2,0 3,0 5,0

Marca o elului OL 37

Num rul ciclurilor anuale se determin pe baza modulului de func ionare a utilajului considerat la verificare, pe baza datelor tehnologice. Cnd num rul ciclurilor este mai mic dect 10.000 ntr-un an, nu este necesar o verificare la oboseal . n relaiile (B.3) i (B.4)

r =s min/s max (B.5)


B.3. Coeficientul de echivalen pentru verificarea elementelor compuse o el-beton la starea limit de oboseal , se ia egal cu valoarea:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

n 0 =2E/Eb =2n (B.6) n care n rezult din tabelul 1. B.2. Verificarea la oboseal a grinzilor de o el Efortul unitar maxim se compar cu rezisten a de calcul R, multiplicat cu coeficientul g, astfel: (B.2) Coeficientul

g se determin cu relaia:
(B.3)

cnd efortul unitar maxim, n valoare absolut , este de ntindere i cu relaia: (B.4)

cnd efortul unitar maxim este de compresiune. Valoarea coeficientului

g se limiteaz la 1.

Valoarea coeficien ilor a, b i c rezult din tabelul B3 ; coeficientul c se ia n func ie de num rul ciclurilor nc rc rilor variabile i repetate, care apr pe durata de exploatare a construc iei sau a elementului de construc ie, de marca o elului folosit i de grupa care caracterizeaz elementul sau mbinarea verificat la oboseal . [top] ANEXA C C.1. Momentul de ncovoiere la starea limit de rezisten a grinzilor compuse beton-o el de tip I Starea limit de rezisten este definit prin atingerea deforma iei specifice de rupere a betonului ( de beton. n func ie de pozi ia axei neutre i a gradului de plasticizare a betonului i a o elului din grinda metalic se deosebesc patru stadii limit , indicate n fig. 5 i tabelul 4 (capitolul 5). Domeniul de valabilitate pentru fiecare stadiu limit rezult din tabelul C.1. Tabelul C.1 DOMENIILE DE VALABILITATE A STADIILOR LIMIT PENTRU GRINZILE COMPUSE BETON-O EL TIP I Domeniul de valabilitate func ie de: Tipul hp a1 a a2 y>h p y hp y hb ) n fibra superioar a dalei

Stadiul limit

yh b

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

b1 b b2

hp

yh b <y h b
y>h p y<(1/ b' )h p y (1/ b' )h p y>(1/ b' )h p y> j h b h b <y

c1 c c2

jh b

Valorile coeficien ilor din Tabelul C.1 rezult din Tabelul C.2 n func ie de calitatea o elului folosit la grinda metalic . Pentru i ). calculul coeficientului l se vor considera pozitive ambele deforma ii specifice ( Tabelul C.2 VALORILE COEFICIENILOR y, j ,

Calitatea o elului

deformaia specific beton greu

Valorile coeficien ilor

y
beton u or 0,78 0,75 0,71 beton greu 1,45 1,61 1,90

j
beton u or 1,38 1,50 1,70 beton greu 0,31 0,38 0,47

l
beton u or 0,28 0,33 0,41

OL 37 OL 44 OL 25

1,10 1,33 1,65

0,76 0,73 0,68

Capacitatea portant la starea limit de rezisten a unei sec iuni compuse beton-o el solicitat la ncovoiere, corespunz toare fiec rui stadiu limit , se determin cu relaiile Stadiul limit a (C.1) Stadiul limit b (C.2)

Stadiul limit c (C.3)

Stadiul limit d (C.4)

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Momentul ncovoietor de calcul rezultat din nc rc rile exterioare, corespunz tor fiec rei sec iuni, trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu capacitatea portant la starea limit de rezisten a sec iunii considerate. Pozi ia axei neutre, corespunz toare fiec rui stadiu limit , rezult prin rezolvarea unei ecua ii de gradul nti sau doi, conform relaiilor C.5 la C.8, dup cum urmeaz : Stadiul limit a: (C.5) Stadiul limit b: (C.6) Stadiul limit c (C.7) Stadiul limit d (C.8) n rela iile (C.5) la (C.8) s-a notat:

(C.9)

Deformaiile specifice

se introduc n relaiile (C.9) cu valorile absolute.

Valoarea for ei de compresiune din beton (Nb ) corespunz toare relaiilor (C.5) la (C.8) rezult din tabelul C.3 pentru fiecare stadiu limit .

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Tabelul C.3 FOR A DE COMPRESIUNE N BETON

Stadiul limit

Tipul

N b =

a1 a a2

b1 b b2

c1 c c2 d d 0 0

Valoarea s care define te poziia for ei de compresiune din beton (Nb ) fa de fibra superioar a dalei de beton se determin cu rela ia:

(C.10)

n care

innd seama de pozi ia axei neutre i de gradul de plasticizare a betonului i a o elului din grinda metalic , valorile s rezult din tabelul c.4 i fig. 6. Tabelul C.4

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

VALORILE s Stadiul limit

Tipul a1 s = 0,4112 y din fig. 7, func ie de

Valorile s

a a2

b1 b b2

s = 0,4112 y din fig. 7, func ie de

c1 c c2

din fig. 7, func ie de

C.2. Momentul de ncovoiere la starea limit de rezisten a grinzilor compuse beton-o el de tip II Starea limit de rezisten este definit prin atingerea deforma iei specifice de rupere a betonului ( de beton. n func ie de pozi ia axei neutre i a gradului de plasticizare a betonului i a o elului din grinda metalic se deosebesc patru stadii limit , indicate n fig. 7 i Tabelul 4 (capitolul 5). Domeniul de valabilitate pentru fiecare stadiu limit rezult din tabelul C.5. Tabelul C.5 DOMENIILE DE VALABILITATE A STADIILOR LIMIT PENTRU GRINZILE COMPUSE BETON-O EL TIP II Domeniul de valabilitate func ie de: Tipul hp a1 a a2 b1 b b2 c1 c h b <y y>h p y>h p y hp y hp y hb ) n fibra superioar a dalei

Stadiul limit

y0 h b

y0 h 0 <y h b

j0 h b

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

c2

y> j 0 h b

Dac axa neutr este situat la partea inferioar a dalei de beton i aceasta are o ngro are pe grinda de o el, pentru a avea stadiul limit a 1 n l imea acestei ngrori trebuie s satisfac condi ia: ; (C.11)

n calculul coeficien ilor y0 , j 0 ,

l i l 0 valorile deformaiilor specifice e br, e c i e is se iau n valoare absolut .

Capacitatea portant la starea limit de rezisten a grinzilor compuse tip II, solicitate la ncovoiere, corespunz toare fiec rui stadiu limit de rezisten , se determin cu relaiile: Stadiul limit a: (C.12) Stadiul limit b:

(C.13)
Stadiul limit c:

(C.14) Stadiul limit d:

(C.15) Momentul de ncovoiere la starea limit de rezisten calculat cu relaiile (C.12) la (C.15), se refer numai la valoarea preluat de sec iunea compus ; n plus se mai adun momentul de ncovoiere preluat de sec iunea de o el, astfel c avem:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

M0 =M otel+M II (C.16) Momentul ncovoietor de calcul, rezultat din nc rc rile exterioare, corespunz tor fiec rei sec iuni, trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu capacitatea portant la starea limit de rezisten a sec iunii considerate, dat de relaia (C.16). Pozi ia axei neutre, corespunz toare fiec rui stadiu limit se ob ine prin rezolvarea ecua iilor (C.17) la (C.20). Stadiul limit a: (C.17) Stadiul limit b: (C.18) Stadiul limit c: (C.19) Stadiul limit d: (C.20) n relaiile (C.17) la (C.20) s-a notat:

y 4 =y-y 3 -h es (C.21) h de =hei +hes

Deformaiile specifice

, e c i e is se introduc n relaiile (C.21) cu valorile absolute.

Valoarea for ei de compresiune din beton (Nb ) corespunz toare relaiilor (C.17) la (C.20) rezult din tabelul C.3 pentru fiecare stadiu limit .

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Valoarea s care define te poziia for ei de compresiune din beton (Nb ) fa de fibra superioar a dalei de beton, rezult din tabelul c.4 i fig. 6. C.3. Momentul de ncovoiere la starea limit de rezisten a grinzilor compuse beton-o el de tip III Starea limit de rezisten este definit prin atingerea deforma iei specifice de rupere a betonului ( de beton. n func ie de poziia axei neutre i a gradului de plasticizare a betonului din dal i a o elului din grinda metalic se deosebesc patru stadii limit indicate n fig. 8 i tabelul 4 (capitolul 5). Domeniul de valabilitate pentru fiecare stadiu limit rezult din tabelul C.6. Tabelul C.6 DOMENIILE DE VALABILITATE PENTRU FIECARE STADIU LIMIT PENTRU GRINZILE COMPUSE BETON-O EL TIP III Domeniul de valabilitate func ie de: Tipul hp a1 a a2 b1 b
b2

) n fibra superioar a dalei

Stadiul limit

hb

hp y

yi h b

y>h p y hp

yi h b <y<hb
y>h p

c1 c c2 h b <y<j i h b

y> j i h b

Dac axa neutr este situat la partea inferioar a dalei de beton i aceasta are o ngro are pe grinda de o el, pentru a avea stadiul limit a1, n l imea acestei ngrori trebuie s satisfac condi ia: ; (C.22)

La calculul coeficien ilor yi , j i ,

l , l i i l i valorile deformaiilor specifice

, e c i e is se introduc n valoare absolut .

Capacitatea portant la starea limit de rezisten a grinzilor compuse tip III solicitate la ncovoiere, corespunz toare fiec rui

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

stadiu limit de rezisten , se determin cu rela iile: Stadiul limit a: (C.23) Stadiul limit b:

(C.25) Stadiul limit c:

(C.26) Stadiul limit d:

(C.27) Capacitatea portant la starea limit de rezisten a grinzilor compuse beton-o el de tip III, cu eforturi ini iale, conine i momentul de ncovoiere care se consum pentru preluarea momentului aplicat la prencovoierea grinzii de o el n sens invers ncovoierii rezultate din nc rc rile exterioare. Momentul ncovoietor de calcul, rezultat din nc rc rile exterioare i din eliminarea factorilor care au produs prencovoierea grinzii de o el, corespunz toare fiec rei sec iuni, trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu capacitatea portant la starea limit de rezisten a sec iunii considerate. Pozi ia axei neutre, corespunz toare fiec rui stadiu limit , rezult prin rezolvarea ecua iilor (C.28) la (C.31): Stadiul limit a: (C.28) Stadiul limit b: (C.29) Stadiul limit c: (C.30) Stadiul limit d:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

(C.31) n relaiile (C.28) la (C.31) s-a notat:

h ce=h3e +y-y 3

y 4 =y-y 3 -h cs (C.32) h de =hei +hes

Deformaiile specifice ce intr n rela iile (C.32) se introduc cu valorile lor absolute. b) valoarea for ei de compresiune din beton (Nb ) corespunz toare relaiilor (C.28) la C.31) rezult din tabelul C.3 pentru fiecare stadiu limit . Distana s care define te poziia for ei de compresiune din beton (N0 ) fa de fibra superioar a dalei de beton, rezult din tabelul c.4 i fig. 6. C.4. Capacitatea portant la starea limit de rezisten considernd plasticizarea complet a sec iunii transversale. ncerc rile experimentale au ar tat c , n cazurile n care axa neutr este situat n talpa comprimat a grinzii de o el sau foarte aproape de aceasta, valoarea momentului ncovoietor la starea limit de rezisten , considernd sec iunea transversal complet plasticizat , poate depi cu valori de peste 10% valoarea capacit ii portante reale, calculat conform prevederilor din paragrafele C.1, C.2 i C.3. Valorile momentului plastic difer n func ie de poziia axei neutre, care poate fi situat fie n placa de beton comprimat , fie n inima grinzii metalice. a) Axa neutr situat n placa de beton (fig. 12). Pozi ia axei neutre y p rezult din condi ia de echilibru a for elor interioare, fiind dat de rela ia: (C.33)

unde: A0 =A i +A ti +A ts Momentul plastic (n raport cu for a de compresiune din beton N b ) este dat de relaia:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

(C.34) b) Axa neutr situat n grinda de o el (fig. 13): Pozi ia axei neutre y p rezult din fig. 13, astfel: y p =hip +t s +hn +hp (C.35) n care h ip se stabile te din condi ia de echilibru a for elor interioare i este dat de relaia: (C.36) Momentul plastic (n raport cu for a de compresiune din beton N b ) este dat de relaia: (C.37) Observa ie. Pentru aplicarea metodologiei de calcul prezentate la punctul b) n cazul grinzilor cu sec iunea transversal zvelt se va respecta una dintre urm toarele prevederi: - elementele comprimate ale grinzii de o el se vor prevedea cu rigidiz ri corespunz toare, astfel nct por iunea de sec iune comprimat s se poat plasticiza complet, f r s apar pierderea capacit ii portante prin voalare; - n cazul cnd nu se prev d aceste rigidiz ri, se poate adopta o metod simplificat de calcul; aceasta presupune neglijarea aportului n limii inimii comprimate, precum i al unei por iuni ntinse din inima grinzii, situat simetric sub axa neutr ; sec iunea transversal rezultat i diagrama de eforturi n cazul simplificat pot fi urm rite n fig. 14. [top]

ANEXA D

EXEMPLU DE CALCUL
Grind compus beton greu-o el 1. Elemente de proiectare S se dimensioneze plan eul cu sec iunea compus beton-o el, realizat cu eforturi ini iale, cunoscnd urm toarele date: - deschiderea de calcul pentru grind : 1 = 6 m - distana dintre grinzile de o el, a = 3,0 m - nc rcarea util 300 daN/m 2 de scurt durat - grosimea pl cii de beton h p = 8 cm, rezult din condi ia de limitare a s ge ilor - grosimea nervurii h p = 2 cm - efortul ini ial din grinzile de o el se realizeaz prin prencovoierea acestora n sens invers deforma iilor rezultate din nc rc rile exterioare, aplicnd dou for e concentrate la treimile grinzii

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

- materialele folosite: 250 (Bc 20) i OL 37. 2. Verificarea la starea limit de deforma ii specifice critice 2.1. Determinarea nc rc rilor caracteristice (normate) 2.1.1. Greutatea proprie: - dal beton de 8 cm 0,08 x 2500 x 3,0 = 600 daN/m - grind o el I 20 = 26 daN/m g 1 = 626 daN/m 2.1.2. Greutatea moart : - parchet din stejar de 2,2 cm, 73 x 3,0 = 219 daN/m cu ap de beton de 2 cm - carton asfaltat 3 x 3,0 = 9 daN/m - termoizola ie 0,03 x 350 x 3,0 = 32 daN/m - tencuial 17 x 3,0 = 51 daN/m g 2 = 311 daN/m 2.1.3. nc rcarea util : u = 300 x 3,0 = 900 daN/m 2.2. Determinarea eforturilor din nc rc rile caracteristice (normate). 2.2.1. Eforturi din constrngerea f n grinda de o el. Pentru I 20 avem: I0 = 2140 cm 4 ; A0 = 33,5 cm 2 ; W = 214 cm 2 Se accept concentrat . M0 f =Rf c=200R f ; 0,8 x 1920 = 1536 daN/m 2 daN/m 2 cu care se poate calcula momentul de ncovoiere ini ial al grinzii de o el i for a

daN

daNm 2.2.2. Eforturi n grinda de o el din greutatea proprie (g 1 = 626 daN/m) dala de beton se toarn n pozi ia prencovoiat a grinzii de o el. Sistemul static este grind continu cu trei deschideri. Momentul maxim n cmpul al doilea daNm

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

daN 2.2.3. Efortul n grinda de o el din g 1 + f; daNm 2.2.4. Eforturi pe grinda compus din g 1 + f; nc rcarea grinzii compuse se face prin eliminarea reazemelor provizorii; schema static este grind simplu rezemat , nc rcat cu reac iunile R g1+f; daN daNm 2.2.5. Eforturi pe grinda compus din greutatea moart (g 2 ) i nc rcarea util (u) daNm

daNm Diagramele de for e t ietoare i momente ncovoietoare preluate de grinzi de o el i grinda compus sunt ar tate n figura 15. 2.3. Caracteristici de calcul ale sec iunii compuse n domeniul elastic. 2.3.1. L imea activ a pl cii de beton care conlucreaz cu grinda de o el (rel. 4.1.).

2.3.2. Caracteristici de calcul pentru nc rc ri de scurt durat . Deoarece efortul ini ial din grinda de o el produce o stare de eforturi unitare de compresiune n dala de beton, sec iunea este activ n ntregime.

Pentru a vedea care este poziia axei neutre, se presupune la nceput c axa neutr cade n grinda de o el. Aria sec iunii transversale de calcul se determin cu relaia (4.3). cm 2 Pozi ia axei neutre se determin cu relaia (4.5); cm

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Deoarece axa neutr cade n placa de beton, poziia ei se calculeaz din rela ia (4.8);

rezult y bs = 6,85 cm. n consecin aria sec iunii compuse se calculeaz cu rela ia (4.6.): cm 2 Momentul de iner ie al sec iunii transversale de calcul este (rela ia 4.7). cm 4 Sec iunea transversal de calcul a grinzii compuse i caracteristicile ei de calcul rezult din figura 16.a. 2.3.3. Caracteristici de calcul pentru nc rc ri de lung durat . - Caracteristica final de curgere lent a betonului este dat de relaia:

Valoarea maxim de calcul a caracteristicii deformaiei n timp a betonului (

) se determin conform STAS 10107/0-81:

Valoarea maxim de calcul a deforma iei specifice datorit contraciei

, se determin conform STAS 10107/0-81:

Efortul unitar n fibra superioar de beton, considernd toate nc rc rile de scurt durat i ntreaga sec iune activ are valoarea: daN/cm2

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Valoarea coeficientului de echivalen

se determin conform relaiei (3.9).

cu

n'=8x3,01=24,13
Aria sec iunii transversale de calcul, dat de relaia (4.3) are valoarea: cm 2 Pozi ia axei neutre se determin cu relaia (4.5): cm Deci axa neutr cade n grinda de o el i momentul de inerie se calculeaz cu relaia (4.4). cm 4 Celelalte m rimi de calcul rezult din figura 16.b. 2.4. Verificarea eforturilor unitare Momentul de ncovoiere de lung durat , preluat de sec iunea compus , are valoarea: daNm Momentul de ncovoiere din nc rc ri de scurt durat , preluat de sec iunea compus : daNm Momentul de ncovoiere din contras geat i greutatea proprie pe grinda continu , preluat de sec iunea de o el: daNm Eforturile unitare pe sec iunea compus au valorile (fig. 17):

daN/cm2

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

daN/cm2

daN/cm2 3. Verificarea la starea limit de rezisten 3.1. Determinarea eforturilor rezultate din nc rc rile de calcul din sec iunea daNm - din greutatea moart g 2 ; daNm - din nc rcarea util u; daNm daNm 3.2. Determinarea capacit ii portante a sec iunii compuse: 3.2.1. Caracteristicile sec iunii transversale: - dala de beton: Ab = 150 x 8 = 1200 cm 2 - grinda de o el Ats = Ati = 9,0 x 1,13 = 10,17 cm 2 A0 = 33,5 cm 2 Ai = 17,54 x 0,75 = 13,16 cm 2 . 3.2.2. Determinarea poziiei axei neutre: ;

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Avnd n vedere c sec iunea de beton este mare n raport cu aceea a grinzii de o el, se presupune c axa neutr se afl n dala de beton. Pentru grinda compus beton-o el tip III, n stadiul limit a 1 , poziia axei neutre se determin cu relaia (C.28):

N b rezult din tabelul C.3:

daN/cm2 R 0 =2200 daN/cm2

y=5,29 cm Se verific dac axa neutr corespunde stadiului limit a 1 Din tabelul C.6, se determin :

e c =R/E 0

Pentru stadiul limit a 1 trebuie ca: y = 5,29 cm h p = 8 cm, i y = 5,29 = 0,09 cm.

Cele dou condi ii sunt ndeplinite, deci elementul lucreaz n stadiul limit : a 1 . 3.2.3. Capacitatea portant la starea limit de rezisten .

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Momentul de ncovoiere capabil al sec iunii compuse se determin cu relaia (C.23):

unde s se determin din tabelul C.4: s = 0,4114 y = 0,4112 x 5,29 = 2,17 cm y 3 = h 0 + ts /2 = 10 + 1,13/2 = 10,565 cm (figura 8) y i = 10 cm cm

daNcm Capacitatea portant a sec iunii compuse disponibil nc rc rilor exterioare se ob ine sc znd din valoarea de mai sus momentul de ncovoiere preluat prin eliminarea contras ge ii: daNm Sec iunea este corespunz toare, deoarece capacitatea ei portant la starea limit de rezisten este mai mare dect momentul de ncovoiere de calcul: daNm. 4. Verificarea la starea limit de deforma ii (s ge i) Deformaiile din ncovoiere se determin din nc rc rile caracteristice (normate) la mijlocul deschiderii. 4.1. Contras geata grinzii de o el din for ele ini iale are valoarea: cm 4.2. S geata grinzii de o el din greutatea ei proprie i greutatea dalei de beton (pe grinda continu cu trei deschideri) momentul n cmpul II din g 1 = 626 daN/m;

4.3. S geata grinzii compuse din contras geata f i g 1 :

cm

4.4. S geata grinzii compuse din greutatea moart g 2 :

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

cm

4.5. S geata grinzii compuse din nc rcarea util u: cm 4.6. S geata total la mijlocul deschiderii: cm 5. Calculul elementelor de leg tur Elementele de leg tur se calculeaz pentru for a de lunecare corespunz toare st rii limit de rezisten , care este egal cu for a de compresiune din beton Nb: daN. 5.2. Elementele de leg tur tip dornuri cu cap 5.2.1. Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur tip dornuri cu cap din OL 52. Se aleg dornuri d d = 18 mm; h d = 80 mm; h d 8,0>4,2dd =7,55 mm. Capacitatea portant a dornului este dat de relaiile (10.8) i (10.9) lund n calcule valoarea cea mai mic : ; ; md =1,0 daN L c =0,63x1,8 2 x2400=4899 daN. Deci L c = 3135 daN. 5.2.2. Num rul elementelor de leg tur n ipoteza distribuiei uniforme pe lungimea grinzii num rul elementelor de leg tur se determin cu rela ia (10.1); buc. buc.

Acestea se distribuie pe jum tate din lungimea grinzii, ntre punctul de moment maxim i punctul de moment nul, n a a fel ca la mijlocul deschiderii s fie un mijloc de interval (fig. 18.a). Distan a ntre dornuri, n ipoteza a ez rii conform figurii: e = 220 cm. 5.3. Elemente de leg tur dibluri Capacitatea portant la starea limit de rezisten a elementelor de leg tur tip dibluri se determin cu relaia (10.13); L c =m s R c Abs; Abs=Lc /(ms R c )

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

Dac presupunem c diblurile se a eaz la o distan e = 22,5 mm, pentru jum tate din deschidere rezult un num r de 14 dibluri. Efortul de lunecare preluat de un diblu este: daN Deci suprafa a de strivire necesar : cm 2 Diblul se poate executa deci din profile de o el I 12 t iate n dou , de n lime 5,0 cm. Abs=5,0x5,8=29,0 cm 2 Amplasarea diblurilor rezult din fig. 18.b. Eficien a solu iei Eficien a solu iei rezult din compara ia cu varianta n care toate nc rc rile sunt preluate de o grind de o el; nc rc ri: - greutatea proprie a grinzii i a dalei de beton g 1 = 655 daN/m - greutatea moart g 2 = 311 daN/m - nc rcare util u = 900 daN/m Momentul de ncovoiere q = 1866 daN/m daNm

cm 3 Din condi ia de s geat rezult necesar un profil I 30, cu Ix = 9800 cm 4 ; W x = 653 cm 2 i g = 54,2 daN/m cm

cm Varianta de grind compus cu eforturi ini iale are un consum de o el de: - profil I 20 = 26,3 daN/m - elemente de leg tur dibluri I 12/2

Prin folosirea solu iei compuse beton-o el:

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU CALCULUL I ALCTUIREA CONSTRUCTIV A STRUCTURILOR COMPUSE BETON-OEL

- reducerea consumului de o el cu 49% - reducerea n l imii plan eului cu 8 cm - reducerea greutii permanente cu 10 daN/m 2 - reducerea costului construc iei datorit n limii mai mici cu 8 cm pentru fiecare nivel. [top]

P83-1981.htm[07.07.2013 18:59:39]