Sunteți pe pagina 1din 4

Tematica examenului practic de biochimie Semestrul I * Concentratia solutiilor. Dozari volumetrice, reactii chimice, indicatori specifici.

Dozarea HCl din sucul gastric * Ph, sisteme tampon * Identificare zaharuri, aminoacizi si proteine * Electroforeza aminoacizilor. pI * Spectrofotometrie * Cromatografie. Dializa * Cinetica enzimatica * Enzime in ser * Acizi nucleici * Metabolismul bazelor azotate - acidul uric Semestrul II * Compusi azotati neproteici: acid uric * Metabolismul mineral: Fe, Cl * Metabolismul mineral Ca, fosfati * Hormoni: dozare 17 cetosteroizi si acid vanilmandelic in urina * Metabolism glucidic, acidoza lactica * Metabolism lipidic: dozare colesterol, lipide totale, indice de iod, indice de peroxidare * Proteine plasmatice, fibrinogen * Compusi azotati neproteici: bilirubina * Compusi azotati neproteici: uree, creatinina * Metabolismul energetic * Sumar de urina Programa Analitica a Cursului de Biochimie - FMAM Cursuri 1. Aminoacizi, peptide 2. Proteine: structura, proteine plasmatice 3. Hemoproteine: structura, roluri, degradare 4. Enzime: cinetica enzimatica, izoenzime, inhibarea si reglarea activitatii enzimelor 5. Vitamine: clasificare, coenzime 6. Acizi nucleici: structura, replicare, transcriere 7. Biosinteza proteinelor, codul genetic 8. Compusi macroergici, lantul transportor de oxigen 9. ATP: roluri, sinteza 10. Hormoni: mecanisme de actiune 11. Hormoni care regleaza calcemia, hormoni tiroidieni 12. Hormoni suprarenalieni, hormoni pancreatici 13. Glucide: structuri, cai de metabolizare a glucozei 14. Glicogenul 15. Lipide: structuri, metabolismul trigliceridelor si colesterolului 16. Cetogeneza; interrelatii intre metabolismul lipidic si glucidic Lucrari practice 1. Protectia muncii si reguli de conduita in laboratorul de biochimie 2. Solutii: concentratii, sisteme tampon 3. Analize volumetrice; sucul gastric 4. Metode de separare pentru aminoacizi si proteine 5. Dozarea proteinelor plasmatice 6. Cinetica enzimatica 7. Enzime plasmatice 8. Investigarea biochimica a sistemului endocrin 9. Metabolismul fierului 10. Acidul uric 11. Glicemia 12. Bilirubina 13. Ureea, creatinina 14. Dozarea lipidelor plasmatice, lipoproteine 15. Analiza cantitativa si calitativa a urinii Subiecte examen - sem. I Aminoacizi si proteine 1. Ionizarea aminoacizilor in solutie 2. Punctul izoelectric (pI) al proteinelor

3. Glutationul: structura si rol 4. Structura primara a proteinelor 5. Structura secundara a proteinelor 6. Structura tertiara a proteinelor 7. Structura cuaternara a proteinelor 8. Denaturarea proteinelor 9. Mioglobina: structura si functie 10. Hemoglobina: structura si functie 11. Imunoglobuline: clasificare si functie 12. Imunoglobulinele G: structura si functie 13. Fibrinogenul: structura si rol 14. Serin proteazele: structura si rol 15. Colagenul: structura si rol 16. Elastina: structura si rol Enzime 1. Proprietatile enzimelor analoage catalizatorilor 2. Specificitatile enzimelor (de reactie, de substrat, stereochimica) 3. Mecanismul de actiune al enzimelor 4. Constanta Michaelis (KM) a enzimelor 5. Dependenta vitezei reactiei enzimatice de concentratia substratului 6. Inhibitia competitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple 7. Inhibitia necompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple 8. Inhibitia uncompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentarea grafica, exemple 9. Enzime alosterice: structura si reprezentare grafica 10. Reglarea covalenta a enzimelor 11. Izoenzime 12. Complexe multienzimatice Glucide si lipide 1. Dezoxizaharuri, aminozaharuri 2. Oligozaharide 3. Glicozaminoglicanii. Clasificare si rol 4. Acidul hialuronic. Structura si rol 5. Condroitin sulfatii si dermatan sulfatii. Structra si rol 6. Heparina si heparan sulfatul. Structura si rol 7. Glicoprotreine. Structura si rol 8. Acidul fosfatidic si derivatii sai: structura si rol 9. Sfingolipidele: structura si rol 10. Acizii biliari primari. Structura si rol 11. Acizii biliari secundari. Structura si rol 12. Acizi nucleici 13. Nucleozide purinice. Structura si rol 14. Nucleozide pirimidinice. Structura si rol 15. Nucleotide purinice. Structura si rol 16. Nucleotide pirimidinice.Structura si rol 17. Structura covalenta a ADN-ului 18. Structura secundara a ADN-ului 19. Nuclozomii. Structura si rol 20. ADN polimeraza III 21. Replicarea la procariote 22. Replicarea la eucariote 23. Revers transcriptaza 24. ARNm. Structura si roluri 25. ARNt. Structura si roluri 26. ARNr. Structura si roluri 27. Transcrierea la eucariote 28. Transcrierea la procariote 29. Prelucrari posttranscriere ale moleculelor ARN 30. Excizia intronilor din ARNr 31. Excizia intronilor din ARNm 32. Excizia intronilor din ARNt 33. Modificari aditionale posttranscriere ale moleculelor ARNm, ARNt si ARNr 34. Caractertisticile codului genetic 35. Activarea aminoacizilor in procesul de biosinteza a proteinelor 36. Etapa de initire a lantului polipeptidic in biosinteza proteinelor 37. Etape de elongare a lantului polipeptidic 38. Biosinteza proteinelor la eucariote 39. Prelucrari posttraducere ale moleculelor proteice 40. Teoria operonului referitoare la reglarea biosintezei proteinelor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

41. Leziuni ale moleculelor de ADN si repararea acestora 42. Mutatii - definitie, clasificarea, exemple 43. Restrictaze, clasificare, exemple rol. Subiecte examen - sem. II Hormoni Mecanismul de actiune al hormonilor steroizi Mecanismul de actiune al hormonilor tiroidieni Receptori membranari: structura, interactiunea cu hormonii Receptorul pentru insulin - structura, rol Mecanismul de actiune al proteinelor G Scrieti reactia de sinteza si degradare a AMP ciclic, precizand activatorii si inhibitorii enzimelor care intervin Fosfolipaza C - reactia catalizata, rol Protein kinaza AMPc dependenta - structura, rol Rolul glucagonului in reglarea glicemiei Biosinteza hormonilor tiroidieni Rolul parathormonului in reglarea calcemiei Rolul insulinei in reglarea glicemiei Biosinteza hormonilor medulosuprarenalieni Catabolismul catecolaminelor Mecanismul de actiune al adrenalinei si noradrenalinei Descrieti etapa comuna in sinteza hormonilor steroizi - reactii, reglare Implicatiile cortizolului in procesele metabolice Reglarea secretiei de aldosteron Rolurile aldosteronului Hormonii sexuali masculini - mecanism de actiune, rol Hormonii sexuali feminini - mecanism de actiune, rol Metabolism energetic Fosforilarile la nivel de substrat, semnificatie, reactii, enzime implicate Factorii care imprima anumitor legaturi caracterul macroergic Utilizarea metabolica a ATP, UTP, CTP Organizarea componentilor lantului transportorilor de electroni Teoria chemiosmotica Decuplanti ai fosforilarii oxidative Controlul respirator Lanturi transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativa Surse de specii reactive ale oxigenului (SRO) in organism Mijloace enzimatice si neenzimatice de protectie a organismului impotriva SRO Reoxidarea NADH citosolic Metabolism glucidic Caile de metabolizare ale glucozei, enumerare, roluri Etapele glicolitice consumatoare de ATP: reactii, reglare Etapele glicolitice in care se formeaza ATP: reactii Glicoliza in eritrocite Reglarea glicolizei Bilantul energetic al glicolizei Soarta metabolica a piruvatului Reglarea alosterica si covalenta a activitatii piruvat dehidrogenazei Reactia de initiere a ciclului Krebs Beneficiul energetic al ciclului Krebs Reglarea activitatii cilului Krebs Ciclul Krebs-cale amfibolica Reactii anaplerotice Substratele chimice utilizate in gluconeogeneza Gluconeogeneza din lactat Scrieti ecuatiile chimice ce conduc la sinteza glucozei din glicerol Gluconeogeneza din aminoacizi Reglarea gluconeogenezei Scrieti si comentati secventa de reactii glicerol' acid 6-fosfo gluconic Reactia de obtinere a UDP-glucozei si caile de utilizare a acesteia Metabolizarea fructozei Metabolismul galactozei Reactia catalizata de glicogen fosforilaza, reglare Reactia catalizata de glicogensintaza, reglare Metabolismul lipidelor Reglarea hormonala a lipolizei in adipocite Scrieti reactia de activare a acizilor grasi si comentati transportul lor din citosol in matrixul mitocondrial Etapele oxidarii acizilor grasi: reactii, coenzime Bilantul energetic al oxidarii complete a acidului palmitic Oxidarea acizilor grasi in peroxizomi Cetogeneza: reactii si comentarii privind reglarea procesului Caracteristicile generale ale procesului de sinteza a acizilor grasi Reactia de initiere a biosintezei acizilor grasi, reglarea etapei

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sinteza acidului palmitic catalizata de acid gras sintaza Biosinteza acizilor grasi nesaturati Soarta metabolica a citratului: reactii, cadrul metabolic, reglare Biosinteza trigliceridelor in ficat Biosinteza trigliceridelor in adipocite Scrieti reactia catalizata de enzima cheie a biosintezei colesterolului si comentati reglarea procesului Transformarea colesterolului in acizi biliari, circuitul enterohepatic al acestora Lipoproteine: structura, enumerare, modalitati de separare Metabolizarea chilomicronilor Metabolizarea VLDL Metabolizarea LDL Metabolizarea HDL Eliberarea acidului arahidonic din glicerofosfolipidele membranare: reactie, reglare Rolul fiziologic al PGI2 si TXA2 cu sublinierea antagonismului lor functional Mecanismele de actiune ale prostanoizilor. Metabolismul aminoacizilor si proteinelor Biosinteza hemului: etapa relgatoare, reactie, reglare Catabolismul hemului Circuitul fierului in organism Biochimie clinica Cursuri Enzimologie clinica Aspecte ale patobiochimiei functiilor hepatice Elemente de nutritie Aspecte patologice asociate cu consumul excesiv de alcool Prioritatile energetice ale organismului uman si adaptarea metabolismului in situatii de criza energetica Diagnosticul molecular Lucrari practice Enzimologie clinica Aspecte ale patobiochimiei functiilor hepatice Detectarea antigenului specific prostatic prin tehnica ELISA Tehnici utilizate in diagnosticul molecular Diagnosticul molecular - perspective Amprenta ADN (DNA fingerprinting). Bibliografie Biochimie Medicala V. Atanasiu, Ed. Universitara "Carol Davila" 2006 Biochimie Medicala Maria Mohora, Ed Niculescu 2006 Biochimie medicala - mic tratat V. Dinu, E. Trutia, E. Cristea, A. Popescu, Ed. Medicala 2000 Biochemistry H. Devlin Ed.John Wiley & Sons, 2002 Biochemistry L. Stryer, W.H. Freeman and company, New York 1995 Harper's Biochemisty Ed. Appleton & Lange, 1990 Biochimie medicala - ghid pentru lucrari practice, Valeriu Atanasiu (coordonator), Maria Mohora, Adrian Caplanusi, Beatrice Dogaru, Cristian Dogaru, Carmen Duta, Marilena Galca, Annamaria Katona, Daniela Lixandru, Bogdan Manolescu, Corina Muscurel, Liliana Pslaru, Irina Stoian, Bogdana Virgolici, Ed. Niculescu, Bucuresti Biochimie medicala - teste grila, Valeriu Atanasiu (coordonator), Maria Mohora, Adrian Caplanusi, Beatrice Dogaru, Cristian Dogaru, Carmen Duta, Marilena Galca, Corina Muscurel, Irina Stoian, Bogdana V rgolici, Ed. Niculescu, Bucuresti, Teste de biochimie medicala V. Dinu, V. Atanasiu, V. Bageacu, I. Mihailescu, E. Trutia, Ed Tehnica 1996

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

S-ar putea să vă placă și