Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU TEHNIC Instalatii HVAC

1. DATE GENERALE Denumirea investitiei : Proiectant general : CAMIN STUDENTESC ATELIERUL ARHITEXT S.R.L. Calea Lugojului nr. 7 Localitatea Ghiroda, Jud. Timi S.C. SELLM S.R.L. Str. Brediceanu nr. 8 Localitatea Timisoara, Jud. Timi Loc. Timisoara, Jud. Timis Universitatea de Vest dinTimisoara

Proiectant de specialitate :

Amplasament : Beneficiar :

Obiectivul acestei documentatii il constituie instalatiile HVAC pentru : CAMIN STUDENTESC beneficiar fiind UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA . Propunerea tehnica este elaborata in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si Manualul calitatii MC 02, REV 0, SR EN ISO 9001/2008. Procedura de proiectare (PO-05) cuprinde urmatoarele proceduri aferente sistemului calitatii : 6.1 Planificarea proiectarii 6.2 Interfete organizatorice si tehnice 6.3 Date de intrare ale proiectarii 6.4 Date de iesire ale proiectarii 6.5 Analiza proiectarii 6.6 Verificarea proiectarii 6.7 Validarea proiectarii 6.8 Controlul modificarilor in proiectare 2. DESCRIERE INSTALATII HVAC Instalatiile HVAC cuprind: asigurarea agentului termic de incalzire; prepararea apei calde menajere; asigurarea agentului termic de racire; distributie interioara, conducte pentru incalzire, racire si amplasamentul corpurilor de incalzire/racire; distributie tubulatura de ventilatii si amplasarea centralei de tratare a aerului; instalatii de presurizare sas-uri de la subsol; Instalatia de desfumare si evacuare noxe din parcajul subteran. La baza intocmirii documentatie pentru instalatiile HVAC stau urmatoarele

STAS-uri si normative: - I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. - I 13/1-2002 - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala. - MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulic a reelelor termice cu ap cald i ap fierbinte - C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente. - I 5 98 - Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor de ventilare i climatizare I5; - STAS 6648/1 - Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. - STAS 6648/2 - Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori - SR EN 12220:2002 - Ventilarea in cladiri. Canale de aer pentru ventilare generala. Dimensiuni - STAS 10750 - Instalatii de ventilare si climatizare. Rame cu jaluzele. Clasificare si tipizare - STAS 12781 - Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu apa - STAS 12795 -Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de incalzire si de racire - I 27 73 - Instructiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a lucrarilor de sudura la conducte si recipiente. - STAS 7132 88 - Instalatie de incalzire. Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115C. - Decret 381/1219/MC/94 - Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor - Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/14.07.2006, Hotararea nr. 1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006 ; - P118-90 - Norme tehnice de proiectare i realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. - LEGEA Nr.10/1995 - Legea privind calitatea n constructii. - Decizia 177/ 1999 - Norme pentru proiectarea si executarea adaposturilor civile. Date initiale: Zona climatica: II Zona eoliana IV Viteza vintului: 4.0 [m/s] Temperatura pinzei de apa freatica: 10 [oC] Adincimea pina la pinza de apa freatica: 2 m (fata de CTN) Rezistenta termica a peretilor exteriori: 5.13 [mpK/W] Rezistenta termica ferestre: 1.4 [mpK/W] Rezistenta termica a pardoselii 2,8 [mpK/W] Rezistenta termica a benzii de contur: 0,568 [mpK/W] Parametrii de calcul iarna: Exterior temperatura exterioara de calcul: Te = -15oC umiditate relativa = 80% Interior temperatura interioara de calcul:

- camere cazare: Ti =22 oC - bai: Ti =24 oC - coridoare: Ti =20 oC - curatenie: Ti =20 oC - spalatorie: Ti =20 oC - bucatarie: Ti =18 oC - sala de lectura: Ti =22 oC umiditate relativa = 35-55% Parametrii de calcul vara: Gradul de asigurare al cladirii 90% pentru cladiri categoria III (STAS 6648/182 tabelul 1). Exterior temperatura exterioara de calcul: 35 [oC] ; umiditatea relativa = 40% Interior temperatura interioara de calcul: 26oC2 oC umiditatea relativa: = 35-55 % Parametrii de calcul pentru aerul interior si exterior pentru iarna sint conform SR 1907/1/2-97, iar parametrii climatici pentru situatia de vara sunt conform STAS 6648/2-82. Rezultate: In urma calculelor efectuate a rezultat un necesar total de caldura de 1390kW, din care 515 kW pierderi prin transmisie, 425 kW pentru incalzirea aerului proaspat si 450 kW pentru prepararea apei calde menajere. Necesarul total de frig pentru perioada de vara este de 1200 kW. Asigurarea agentului termic de incalzire si racire Asigurarea agentului termic de incalzire se va face de la centrala termica proprie amplasata la nivelul etajului retras. Tinand cont de capacitatea centralei termice, si de repartizarea consumatorilor, in centrala termica sunt prevazute: - Cazan de pardoseala in condensatie functionand cu apa calda 70/50 oC, (capacitatea min/max cazan 40/30oC 142-1440 kW, capacitatea min/max cazan 80/60oC 127-1310 kW ) 1 buc ; - Vas de acumulare, avand o capacitate de 5000 litri 2 buc ; - Schimbatoare de caldura in placi, circuit cazan vas de acumulare, P=450kW 1 buc ; - Schimbatoare de caldura in placi, circuit cazan panouri solare, P=100kW 1 buc ; - Statie de tratare apa, Q=22 mc/h 1 buc ; - Vas de expansiune, circuit caza, V=400 litri ; - Vas de expansiune, circuit incalzire, V= 600 litri ; - Instalatii de recirculare si reglare agent termic de la panouri solare. Camera centralei termice satisface prevederile legale in vigoare. Ferestrele salii cazanelor sunt in numar suficient si dispuse astfel incit sa ofere o buna iluminare si ventilatie naturala, insumind o suprafata totala corespunzatoare a 5% din volumul incaperii. Pentru asigurarea umplerii cu apa a instalatiei este prevazut un racord Dn 32 pe butelia de egalizare a presiunilor. Pe racordul de alimentare cu apa a instalatiei este prevazut un dispozitiv de alimentare automat.

Instalarea cazanului s-a facut conform: "Prescriptii tehnice ISCIR PTC9 2003" "Normativ instalatii de incalzire I13-1994" "Normativ de gaze I6-1998" Instructiunile producatorului STAS 7132-74. Cazanul este amplasat avand un spatiu liber in jurul lui de circa 1000 mm. Postamentele montarii echipamentelor si utilajelor in centrala termica sunt executate odata cu realizarea cladirii. Consumul de gaze naturale la putere nominala pentru cazan este 135. 5 mc/h, Randamentul util al cazanului raportat la PCI/ raportat la PCS la o temperatura de 75/60C este de 107,4/ 96,8 %. Evacuarea gazelor de ardere se va face prin racord la cosul de fum. Cosul de fum 600 mm, H= 6.0 m va fi realizat din tronsoane prefabricate, termoizolate cu vata minerala cu grosimea de 100, avand pereti dubli din inox. Inaltimea cosului de fum va depasi aticul cladirii cu 2 m pentru a asigura o buna dispersie in atmosfera a gazelor de evacuare. Panourile solare vor fi utilizate doar pentru prepararea apei calde menajere. Panourile solare sunt cu tuburi vidate, montate cu un unghi de inclinare de min. 25 intre orizontala si panou. Pe circuitul panourilor solare se monteaza urmatoare componente: robinet de inchidere, pompa de circulatie, supapa unisens, indicator de debit, termometru, aerisitor automat, aerisitor manual, supapa de siguranta, termostat de siguranta si vas de expansiune cu membrana. Elementele de siguranta prevazute pe cazan sunt: 2 supape de siguranta; presostat de siguranta pentru presiune maxima; presostat de siguranta pentru presiune minima; limitator de temperatura pentru apa din cazan; senzor de temperatura minima; senzor de gaze arse; limitator de nivel al apei; manometru; termometru. Condensul acid format in timpul functionarii incalzirii, atat in cazanul in condensatie cat si in tubulatura de gaze arse inainte de a fi racordat la canalizare va fi neutralizat printr-o statie de neutralizare. Conducta de evacuare a condensului va fi la vedere si dotata cu elemente corespunzatoare pentru luarea de probe. Electropompele de circulatie a agentului termic de incalzire sunt legate electric cu arzatorul de pe cazan, in asa fel incat functionarea arzatorului sa nu se poata face fara functionarea pompei. Prepararea apei calde menajere se va face in doua trepte: - de baza cu ajutorul instalatiei de panouri solare amplasate pe terasa cladirii; - de varf cu agent termic produs de cazane. S-a adoptat solutia cu schimbatoare de caldura in placi si vase de acumulare. Schimbatorul de caldura de baza utilizeaza agent termic din instalatia de panouri solare, completat, dupa caz de cel de-al doilea schimbator de caldura ce utilizeaza agent termic de la cazanul din centrala termica. Acumularea apei calde menajere se realizeaza in 2 vase de acumulare legate in paralel avand fiecare un volum de 5000 litri. Incalzirea apei calde menajere in vasele de acumulare se realizeaza pana la 80C in cazul functionarii sistemului solar si pana la 63C in cazul utilizarii agentului termic pentru incalzire. Distributia apei

calde menajere se face la temperatura de 63C controlata printr-o vana de amestec prevazuta pe circuitul apei calde menajere. Reducerea temperaturii se face prin amestecarea cu apa rece potabila. Pentru mentinerea apei calde menajere la o temperatura corespunzatoare la consumatori, se va instala o pompa si un sistem de recirculare. Preluarea dilatarilor agentului termic si mentinerea presiunii in instalatie intre limitele de functionare se realizeaza prin vasele de expansiune inchise. Cazanul de 1440 kW este prevazut cu un vas de expansiune de 400 l, iar pe circuitul de incalzire mai exista un vas de expansiune de 600 l racordat la butelia de egalizare. Compensarea dilatatiilor in centrala termica se realizeaza prin schimbari de directie. In punctele cele mai inalte ale instalatie sunt montate dispozitive automate de aerisire. Conductele din centrala termica sunt realizeaza din teava neagra, protejata anticoroziv, izolata cu izolatie din cochilii de vata minerala protejate la exterior cu tabla din aluminiu. Golirea apei din cazan, instalatie si purjele supapelor de siguranta se realizeaza prin conducte de golire grupate pe functiuni. Conductele de purja de la supapele de siguranta sunt racordate la conductele colectoare de canalizare, prin intermediul sifoanelor de pardoseala. Automatizarea prevazuta trebuie sa respecte cerintele esentiale referitoare la functiile sistemului de automatizare, sistemele de comanda, bucle de reglaj, sisteme de protectie automata, de semnalizare, de monitorizare a parametrilor functionali, siguranta efectuarii manevrelor in timpul functionarii conform pct. 2 din Prescriptia tehnica PT C11-2003 si cerintele speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrala termica fara supraveghere permanenta conform PT C11-2003 anexa B. Regimul de supraveghere nepermanent in functionare poate fi stabilit doar in cazul in care constructorul cazanului declara ca a fost proiectat, construit, complet echipat cu sisteme de automatizare si verificare pentru functionarea fara supraveghere permanenta. Supravegherea cazanului de apa calda prevazute in acest proiect se poate face fara supraveghere permanenta daca sunt indeplinite cerintele PT C 11-2003, dar cu o verificare periodica la 24 ore cu personal de supraveghere si operare specializat si autorizat de ISCIR (fochisti si ASI), angajat permanent al detinatorului/ utilizatorului al centralei termice , sau prin incredintarea supravegherii periodice unor agenti economici specializati in exploatarea unor astfel de centrale, care isi pot asuma legal responsabilitatea exploatarii si care dispun de personal de exploatare si supraveghere autorizat de ISCIR. In timpul functionarii cazanului autorizat sa functioneze fara supraveghere permanenta in regimul Sp- 24, operatorul de serviciu va verifica la fata locului, cel putin la sfarsitul unui interval de 24 de ore, starea instalatiilor tehnologice si a elementelor sistemului de automatizare, va citi si descarca memoria dispozitivului de inregistrare a evenimentelor si parametrilor de functionare ai cazanului din perioada anterioara de functionare si va reseta sistemul pentru o noua perioada de functionare fara supraveghere permanenta. Centrala termica este prevazuta cu un sifon de pardoseala legat direct la canalizare. Pardoseala incaperii va avea panta de cel putin 5 spre sifon. Asigurarea agentului de racire, apa, cu temperatura de 7C/12C se va face de la un agregat de racire (chiller centrifugal), apa-apa, cu o putere termica P=1200 kW, montat la subsol .

Apa de condensare a agregatelor de racire este asigurata de un turn de racire silentios, montat pe terasa cladirii, avand un debit total de 69 l/s. La turnul de racire se va prevedea o statie de tratare a apei, prin care se va face umplerea, mentinerea nivelului circuitului de racire. Circulatia apei pentru racirea chillerului se va face cu 2 pompe (1A+1R) Q= 69 l/s, H=46 mCA. Suplimentar la turnul de racire se mai prevede un echipament pentru dozarea reactivilor, controlul si reglarea parametrilor apei. Umplarea circuitului de racire a chillerului se va face de la o statie de tratare a apei , care este comuna si pentru tratarea apei de umplere a circuitului de incalzire. Pentru preluarea dilatarilor se va prevedea un vas de expansiune cu un volum de 140 litri, racordat la chiller, si un vas de expansiune cu un volum de 400 litri racordat la butelia de egalizare a presiunilor. Distributia se realizeaza din tevi de cupru si otel, izolate cu izolatie de 9-22 mm grosime in functie de diametrul conductelor. Conductele cu diametru nominal Dn50 si mai mici vor fi realizate din cupru, iar cele cu diametrul nominal mai mare de Dn50 vor fi realizate din otel. In centrala termica tevile vor fi din otel conform SR EN 10216, izolate termic cu vata minerala si protejate mecanic cu tabla din aluminiu. Toate conducte din otel vor fi protejate anticoroziv. Pentru montarea tevilor de incalzire se vor prevedea bratari de prindere conform diametrelor conductelor. Tevile de incalzire se vor monta cu o panta de 2 pentru a se putea aerisi instalatia. Compensarea dilatatiilor se va realiza prin schimbari de directie si lire de dilatare in forma de U. In apropierea compensatoarelor tip U, se prevad suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevad suporturi fixe. In punctele cele mai inalte ale instalatie se vor monta aerisitoare automate. Temperatura agentului de incalzire tur/retur 70C/50C iar temperatura agentului de racire tur/retur 7C/12C. Solutia adoptata pentru incalzirea, respectiv racirea camerelor, a spatiilor comune si a coridoarelor consta in amplasarea de ventiloconvectori. Ventiloconvectorii vor fi unitati de tavan, necarcasati, cu 4 tevi, amplasati in tavanul fals. Alimentarea cu agent termic a ventiloconvectorilor, se realizeaza in sistem bitubular. Asigurarea aerului proaspat se va realiza cu ajutorul unei centralel de tratare a aerului, doar pentru zona spatiilor de cazare si zona de la etajul retras, debitul centralei fiind Lasp=46.620 m/h, Lref=37.620 m/h. Asigurarea cu aer proaspat pentru zona spatiilor anexe de la parter va cadea in atributia chiriasilor. Pentru fiecare din aceste zone s-a lasat cate un racord de agent termic pentru incalzire respectiv racire. Centrala de aer va incalzi aerul prospat introdus de la temperatura de -15C pana la +26C, pentru perioada de iarna, respectiv va raci aerul proaspat de la +35C pana la +20 C, pentru perioada de vara. Centrala de aer va fi amplasata la nivelul etajului tehnic. Centrala de tratare a aerului are urmatoarele componente: filtre de aer (pe refulare filtru tip sac clasa F5 conf. EN 779 si pe aspiratie un filtru tip sac clasa G4 conf. EN779), ventilatoare pentru circulatia aerului, baterie de incalzire, baterie de racire, recuperator de caldura cu o eficienta minima de 50%. Pe tubulatura de refulare de la centrala de tratare a aerului se vor prevedea

doua atenuatore de zgomot la nivelul etajului retras aferente celor doua ramuri. Distributia aerului proaspat este dezvoltata pe orizontala pe fiecare nivel. Racordul dintre centrala de tratare a aerului si distributia orizontala de pe fiecare nivel se face prin intermediul a doua coloane montate in ghena de langa casa scarii. Fiecare incapere este racordata independent la canalele principale de distributie. Introducerea aerului proaspat se face in aspiratia ventiloconvectoarelor iar aspiratia celui viciat prin grile amplasate in tavanul fals. Refularea ventiloconvectorilor se face cu ajutorul grilelor lama amplasate la nivelul tavanului fals deasupra ferestrelor cu o lungime egala cu lungimea ferestrei, iar aspiratia ventiloconvectorilor se face cu ajutorul grilelor rectangulare montate la nivelul tavanului fals. Racordarea gurilor de aspiratie la tubulatura principala se realizeaza cu tubulatura flexibila preizolata Pe fiecare racord de aer proaspat se va prevedea cate o clapeta de debit constant si o clapeta de sens pe introducere, iar pe aspiratie cate o clapeta de debit constant si o clapeta de inchidere. In acest mod ventilarea va fi pornita/oprita manual de la un intrerupator la ocuparea spatiului, respectiv la eliberarea lui. Pentru asigurarea regimului fluctuant de functionare ventilatoarele centralei de tratare a aerului va fi dotata cu convertizor de frecventa. Prin sistemul de ventilatie se va asigra o usoara presurizare a intregii cladiri fata de exterior. Transferul aerului intre dormitoare si grupuri sanitare se va realiza prin intermediul grilelor de transfer amplasate de preferinta in usi. Grilele de transfer se vor dimensiona in functie de debit, avand in vedere o pierdere maxima de presiune de 10 Pa. Montajul tubulaturii se realizeaza mascat in tavanul fals sustinute cu coliere de structura de rezistenta. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si impotriva condensului cu izolatie din vata minerala cu grosime de 25 mm. Izolatia tubulaturilor pozate aparent se va proteja suplimentar cu tabla de aluminiu, iar traseele ascunse fiind protejate cu folie de aluminiu. Tubulaturile de aspiratie si evacuare de la centralele de aer din exterior se vor izola termic si impotriva condensului cu vata minerala de 25 mm, protejata cu tabla galvanizata. Fixarea tubulaturii de ventilatie se face cu coliere de prindere si cu tije filetate atat pentru tubulatura circulara cat si pentru cea rectangulara. Distanta intre 2 suporturi nu trebuie sa depaseasca 2 m. Plenumurile si ventiloconvectorii se fixeaza de asemenea cu tije filetate. Controlul temperaturii la centrala de aer se face prin comanda vanelor cu trei cai cu servomotor prevazute pe bateria de incalzire respectiv pe bateria de racire. Fiecare circuit de alimentare cu agent termic de incalzire, racire la ventiloconvectori va fi prevazut cu vana cu 3cai montata pe tur, aerisitor automat, robinet de golire, ventil de echilibrare montat pe retur si vane de inchidere. Pentru evacuarea aerului viciat din bucatarii se vor prevedea hote de evacuare a aerului, din fiecare bucatarie fiind aspirat cu ajutorul hotelor un debit de 3000 m/h. Aspiratia se face local deasupra fiecarei masini de gatit. Tubulatura de aspiratie va fi realizata din tabla galvanizata. Hotele vor fi prevazute cu filtre clasa G3. Hotele vor fi instalate la maxim 2 m inaltime fata de cota finita a pardoselii.

Pentru compensarea aerului evacuat de hote, se va introduce un debit de 1500 m/h de la centrala de tratare a aerului in fiecare bucatarie. Diferenta de debit de aer se va asigura de pe coridoare. Pe tubulatura de introducere a aerului in bucatarii s-au prevazut clapete de debit variabil. Asigurarea circulatiei aerului dinspre coridoare spre bucatarii se face prin grilele de transfer prevazute in usi, 2 grile avand dimensiunile 600x400mm . Grilele de transfer sunt dimensionate in functie de debit, avand in vedere o pierdere maxima de presiune de 10 Pa. In cazul nefunctionarii hotelor, din bucatarii se va aspira un debit de aer egal cu un numar de 6 schimburi orar. Pe tubulatura de aspiratie se va monta un filtru de grasimi clasa G3. Pe tubulatura se vor prevedea usi de vizitare pentru curatirea tubulaturii. Coridoarele vor fi ventilate in suprapresiune pentru a nu permite noxelor din bucatarie sa fie dispersate spre camerele de cazare. Instalatii de ventilare, desfumare/evacuare noxe si presurizare sas-uri. Parcajele subterane se vor dota cu instalatii de ventilatie pentru : desfumare ; evacuare noxe ; presurizarea cailor de evacuare. Pentru ventilarea/ desfumarea parcajelor s-a proiectat o instalatie comuna de ventilare mecanica (in cazul depasirii nivelului maxim al concentratiei de CO) si de desfumare (in caz de incendiu). Extractia noxelor se va face in felul urmator : - 33% din debitul de extractie va fi din treimea inferioara ; - 67% din debitul de extractie va fi din treimea superioara. Pentru realizarea acestui lucru s-au prevazut pe tubulatura principala ramificatii, care coboara pana la cota +0.2 m fata de pardoseala. Fiecare ramificatie este prevazuta cu clapeta antifoc cu declansare electrica, fuzibil si manuala, care in caz de incendiu se vor inchide automat. In cazul desfumarii, intregul debit va fi extras din treimea superioara nivelului respectiv. Debitul de extractie a fumului va fi de 900 m3/h/autoturism. Ventilatia mecanica este automatizata in functie de concentratia de monoxid de carbon si hidrogensulfurat din interiorul parcarii. Admisia aerului in caz de incendiu va fi prin tiraj natural, prin zona de acces in parcaje a autorismelor. S-a tinut cont ca deschiderea de admisie naturala a aerului sa aiba o suprafata de minim 9 dm2 pentru fiecare autoturism. Tubulatura de ventilatie parcaje este confectionata din materiale clasa Co rezistente la foc minim 1h iar trapele si usile de vizitare a acestora vor fi rezistente la foc minim 30 minute. Ventilatoarele de evacuare vor fi rezistente 2h la 400C. Canalele verticale de evacuare care strapung pereti sau plansee de separare a parcajului vor fi realizate din materiale rezistente la foc minim 1h. Din conditiile tehnice-economice instalatia de desfumare va functiona si pe timpul exploatarii normale a garajului ca instalatie pentru ventilare noxe. Ventilatoarele pentru desfumare vor fi cu convertizor de frecventa. Comenzile automate de pornire a instalatiilor de desfumare vor fi dublate de comenzi manuale cu butoane amplasate in tampoanele de acces in spatiile desfumate. Grilele de evacuare sunt din aluminium extrudat, cu rezistenta la foc

minim 1h. In conformitate cu NP 24-98 s-au prevazut detectori de monooxid de carbon amplasati in capetele garajului, care la atingerea concentratiei maxime admisibile de 50 cmc/mc va declansa un semnal sonor si optic in punctul dispecerat de comanda al personalului de intretinere. Exploatarea si intretinerea dispozitivelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti se va face in conformitate cu G.P-063-01 capitolul 6 si capitolul 7. Pentru a preveni patrunderea fumului in caile de evacuare a oamenilor, sasurile acestora sunt presurizate, debitul de aer fiind calculat in asa fel incat la deschiderea usilor, viteza aerului in sectiune libera sa fie de 0,5 m/s. Introducerea aerului se face prin grile metalice montate pe tubulatura, debitul pentru fiecare SAS variind in functie de marimea usilor. Pe racordul fiecarei grile s-a prevazut cate o clapeta de reglaj manuala. Pentru presurizarea sasului din axele 4-5 si C-D, respectiv sasul din axele 1415 si C-D s-au ales doua ventilatore pentru introducerea aerului avand un debit de 13.000 m/h pe fiecare sas. Ventilatoarele pentru presurizare vor fi prevazute cu convertizor de frecventa comandate de un senzor de presiune diferentiala. Ventilatoarele aspira aer proaspat din exteriorul cladirii de la 2.8 m fata de cota terenului, prin intermediul unor guri de aspiratie cu plasa de sarma. Probe si verificari: Verificarea instalatiilor de incalzire se face prin urmatoarele probe: Proba la rece, obligatorie pentru intreaga instalatie, se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea instalatiei cu apa si incercarea la presiune. Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. Proba de eficacitate se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata, avind ca scop verificarea realizarii in incaperi a gradului de incalzire prevazut in proiect. Prevederi finale: Se vor respecta Normele Republicane de Protectia Muncii aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/75 i 60/95. Se vor respecta Normele Specifice de Protectia Muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de ncalzire nr.117/96. Se vor respecta prevederile Regulamentului de Protectia si Igiena Muncii n Constructii elaborat de MLPAT i aprobat cu HG 775/94. Se vor respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor aprobate cu Ordinul M.I.nr.381 i MLPAT nr.1219/94 Se vor respecta Normele Departamentale de P.S.I. aprobate cu Ordonanta de Guvern nr.60/97. Se vor respecta toate indicatiile din cartile si fisele tehnice ale utilajelor si materialelor. Orice modificare la prezenta documentatie se va face cu acordul proiectantului de specialitate.

Intocmit, ing. Cristian PACURAR