Sunteți pe pagina 1din 12

COLEGIUL NAIONAL CALISTRAT HOGA, TECUCI ARIA CURICULARA: LIMBA I COMUNICARE DISCIPLINA : LIMBA ENGLEZ Prof.

MARIN OANA MARIA Clasa a X a B, C, D Nr. de ore : 2 ore/sptmn

VIZAT RESPONSABIL COMISIE METODIC,....................

VIZAT DIRECTOR,..........................................

Planificarea anual a activitii de nvare an colar 2012-2013


Manualul: UPSTREAM UPPER-INTERMEDIATE Nr. Continutul tematic al crt. unitatii de invatare 1. REVISION Grammar issues Vocabulary practice Competente specifice vizate 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si specifice domeniului de specializare 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si specifice domeniului de specializare 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii Nr. de ore alocate 1 1 Saptamana Observaii

17-21 sept

2.

UNIT 1 CROSSING BARRIERS Topic: communication; language; gestures Vocabulary: means/ways of communication; types of languages; gestures & feelings; say/tell/speak/talk; fixed phrases & phrasal verbs related to communication Structure: articles; determiners; too/enough; partitives; countable/ uncountable nouns

1 1 1 1

24-28 sept

1- 5 oct

Function: expressing preferences; comparing /contrasting; making suggestions; responding positively/negatively; making assumptions; saying goodbye; writing informal, semi-formal and formal letters Culture Clip; Theatre for the Deaf

3.

UNIT 2 MOODS AND FEELINGS Topic: feelings; emotion; happiness Vocabulary: moods and emotions; physical sensations; expressing feelings; extreme adjectives; similes; phrasal verbs; prepositions Structure: Present Simple & Present Continuous; Stative Verbs; Used to Be/Get used to; word formation: forming adjectives

(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in grup pe teme culturale 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea

8-12 oct

15-19 oct 1 1

22-26 oct 1 1

Function: asking about and expressing feelings; exclamations; indirect questions; writing transactional letters (requesting information; making complaints) Literature: Jane Austen Sense & Sensibility 4. SELF-ASSESSMENT MODULE 1

5.

UNIT 3 MAKING A LIVING Topic: work/jobs; earning a living; money matters Vocabulary: job skills and qualities; forms of money; confused words; idioms/phrasal verbs related to money; prepositions Structure: -ing form or infinitive; reported speech; introductory verbs; word formation: forming negative adjectives

succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute 4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de interes, in vederea realizarii unui raport/ unei informari 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii

29 oct-2 nov

1 1 5-9 nov

12-16 nov

19-23 nov

Function: expressing and asking for opinions; agreeing/disagreeing; encouraging/responding positively/negatively; demanding and giving explanations; asking for and giving advice; writing reports and letters of application

(surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de interes, in vederea realizarii unui raport/ unei informari 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si

1 1 26-30 nov

6.

UNIT 4 MAKE YOURSELF AT HOME Topic: dwellings; household items Vocabulary: types of houses; rooms/areas of a house; appliances and furniture; idioms and fixed phrases with home; phrasal verbs; prepositions Structure: Present Perfect; Present Perfect Continuous;word formation: adjective endings Function: expressing wishes; making a complaint; avoiding giving a direct answer; making suggestions/recommenda tions; expressing the result of suggestions (letters, articles)

3-7 dec 1 1

10-14 dec

7.

8.

Literature Corner: culturale Charles Dickens Great 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea Expectations succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in grup pe teme culturale 4.3 Luarea de notite dintr-o discutie de grup/ lectura pe o tema de interes, in vederea realizarii unui raport/ unei informari 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului SELF-ASSESSMENT 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale MODULE 2 relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate UNIT 5 MODERN 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, LIVING referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de Topic: modern trends; specializare lifestyles 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale Vocabulary: appearance relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru and character; media; 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un fame; idioms and fixed text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru phrases related to 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte lifestyles; phrasal verbs; literare diferite pentru a rezolva prepositions o sarcina de lucru

17-21 dec

1 1

14-18 ian

Semestrul II

Structure: adjectives; adverbs; comparisons; word formation: adjective suffixes Function: asking for personal views; expressing likes & dislikes and justifying; spreading news; reacting to news; making suggestions/giving alternatives; paying compliments; discursive writing (articles, letters, compositions) Culture Clip: The Magic of Pantomime

2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea limbii folosite in redactare 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in grup pe teme culturale 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului

21-25 ian

28 ian-1 febr 1 1

9.

UNIT 6 GOING PLACES Topic: holidays; travelling Vocabulary: getting around; holiday objects; signs; travel; describing holiday experiences; phrasal verbs and fixed phrases related to travel; idioms; prepositions Structure: modal verbs; word formation: derivatives Function: interrupting; encouraging; persuading/agreeing/disa greeing; complaining; criticising; apologizing; asking for opinion; complimenting; thanking; writing narratives (1) Literature Corner: William Somerset Maugham The Moon and Sixpence

1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea limbii folosite in redactare 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea

4-8 febr 1 1

1 1

11-15 febr

1 1

18-22 febr

10. SELF-ASSESSMENT MODULE 3

25 febr-1 mart

succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 11. UNIT 7 HISTORY Topic: history; historical figures Vocabulary: peace and conflict; taking control; idioms/ fixed phrases related to history; phrasal verbs; prepositions Structure: past forms; past modals; word formation: verb suffixes Function: asking for confirmation/ responding positively/ negatively; expressing uncertainty; narrating personal experiences; writing narratives (2) Culture Clip: Amelia Earhart 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea limbii folosite in redactare 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in grup pe teme culturale 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului 1 1 4-8 mart 25 febr-1 mart

1 1 11-15 mart

1 1 18-22 mart

12. UNIT 8 LEARNING LESSONS Topic: education Vocabulary: education systems; places in a school; types of school; exams and qualifications; idioms/ fixed phrases related to education; phrasal verbs; prepositions Structure: the passive; the causative; word formation: -ing/-ed endings Function: congratulating; consoling; expressing and justifying opinions/agreeing/disagr eeing; giving opposing views; reacting; stating opinions in letters-articlescompositions Literature Corner: Thomas Hughes Tom Browns Schooldays

13. SELF-ASSESSMENT MODULE 4

1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 2.5 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a verifica corectitudinea limbii folosite in redactare 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in grup pe teme culturale 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un

1 1

18-22 mart 25-29 mart

15-19 apr

1 1 1 22-26 apr

29 apr- 3 mai

14. UNIT 9 PLANET ISSUES Topic: environmental issues Vocabulary: green issues; environmental problems; phrasal verbs/ idioms & fixed phrases related to the environment; prepositions Structure: future forms; conditionals; mixed conditionals; wishes; word formation: prefixes Function: asking indirect questions; expressing ignorance/uncertainty; expressing concern; introducing a topic; asking about feelings; expressing fear/anxiety/hope/negativ e feelings; expressing frustration;writing reviews

text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 3.1 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar/ sondaj sau in cadrul unui interviu 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional 2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 3.5 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea pe scurt a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei dezbateri in

6-10 mai 1 1

13-17 mai

Culture Clip: Save Our Seeds

15. UNIT 10 THE CYCLE OF LIFE Topic: health; eating habits; stages in life Vocabulary: healthy lifestyle; healthy eating; food & drinks; phrasal verbs; idioms related to health; accidents & injuries; prepositions Structure: relative clauses; clauses of concession/purpose; question tags Function: giving advice; rejecting/accepting advice Literature Corner: Louisa May Alcott LittleWomen

16. FINAL REVISION SELF-ASSESSMENT MODULE 5 Writing essays

grup pe teme culturale 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute 4.4 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale/ literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.4 Identificarea prin citire rapida de informatii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru 1.5 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text/ din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru 2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si specifice domeniului de specializare 2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.3 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la context si respectand conventiile folosite in conversatie si normele sociale si culturale 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale si/ sau scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare 1.2 Identificarea, in mesaje orale si/ sau scrise, de informatii punctuale relevante pentru a dezvolta o sarcina de lucru 1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/ conexiuni sau folosind materiale de referinta 2.1 Elaborarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau profesional

1 1

20-24 mai

27-31 mai 1 1 1 3-7 iun

10-14 iun

17-21 iun 1 1

2.2 Prezentarea orala/ relatarea in scris a unui fapt divers/ film/ intamplari/ eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative 3.2 Exprimarea, oral si/ sau in scris, a unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) in cadrul unor interactiuni orale si/ sau scrise referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate 3.4 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de parteneri in cadrul unei conversatii/ discutii in grup pe teme de interes 4.1 Redarea (oral si/ sau in scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute

S-ar putea să vă placă și