Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 3: Contabilitatea finantarii si a mijloacelor banesti 1. Finantarea bugetara, trasaturi si metoda finantarii din buget 2.

Contabilitatea finantarii si a mijloacelor banesti in conturi si caserie 3. Inventarierea caseriei si contabilizarea divergentelor constatate -1Finantarea bugetara reprezinta acordarea mijloacelor financiare din bugetul public national institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor aprobate in buget Alocatiile bugetare reprezinta limitele maxime de finantare aprobate in buget, destinate pentru cheltuielile institutiilor publice si alte activitati. Finantarea institutiilor publice se efectueaza lunar prin trezoreria de stat in baza planurilor secundare de finantare, devizelor de cheltuieli in conditiile unui control strict. Trezoreria de stat reprezinta o unitate a ministerului finantelor formata din trezoreria centrala si trezoreriile teritoriale. Trezoreria de stat se prezinta ca o banca a finantelor publice prin care se efectueaza operatiunile de incasari a veniturilor in bugetul national si de plati din bugetul national asigurind echilibrul financiar. Trezoreria de stat este institutia prin care se gestioneaza finantele publice din care dispune statul. Planul secundar de finantare, devizul de cheltuieli un document al institutiilor publice in baza caruia se autorizeaza alocarea de resurse de la buget prin care se stabileste volumul anual al cheltuielilor repartizate pe un an si destinatia cheltuielilor conform clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare. Un buget este o planificare a cheltuielilor si veniturilor a unei institutii pe an. Finantarea se efectueaza prin metoda virarii mijloacelor banesti din contul trezorial al bugetului de stat in contul trezorial de cheltuieli a institutiei publice. In scopul primirii finantarii din buget institutiile publice intocmesc ordinul de plata sau delegatia de retragere a numerarului in functie de cheltuielile care urmeaza a fi acoperite din finantarea bugetara pe care le prezinta la trezoreria teritoriala, concomitent se prezinta si urmatoarele note justificative: a. Nota justificativa privind plata salariilor, indemnizatiilor si achitarea contributiilor la buget si achitarea contributiilor la BAS (bugetul asigurarilor sociale de stat) si la FAM (fondul asigurarilor medicale) b. Nota justificativa privind cheltuielile de deplasare c. Nota justificativa privind plata burselor
2

d. Nota justificativa privind alte cheltuieli Notele justificative se indeplinesc in 2 exemplare (una se prezinta la trezorerie, cealalta cu avizul de la trezorerie se pastreaza la intreprindere). -2Pentru evidenta finantarii din buget este prevazut contul de pasiv 230 . In credit se reflecta suma primit din buget , iar in debit inchiderea soldului contului la finele anului . Pentru evidenta finantarii din buget a investitiilor capitale este prevazut contul 231 finantarea din buget a investitiilor capitale; in credit se inregistreaza finantarea primita din buget pentru investitiile capitale, iar in debit inchiderea conturilor la sfirsitul anului. Pentru evidenta mijloacelor banesti in conturile curente bugetare sunt destinate conturi de activ ca : 090 cont curent in bugetul de stat pentru cheltuielile institutiei si 093. Aceste conturi se utilizeaza de institutiile de subordonare de stat. 100 cont curent pentru cheltuielile institutiei 101cont curent pentru transfer institutiilor subordonate 103 In debit se inregistreaza suma finantarii primita din buget iar in credit toate cheltuielile efectuate din conturile respective, sold debitor si reflecta disponibilul banesc in contul curent, soldurile au sold debitor dar numai teoretic. Tranzactia Finantarea primita din bugetul de stat in contul curent pentru plata salariului in numerar. Am primit finantarea 100000 pentru salariu. 1) Dt 090 Ct 230 concomitent se intocmeste urmatoare formula contabila 2) Se primesc bani in numerar in casierie Dt 120 Ct 090 3) Se elibereaza salariul din casierie Dt 120 Ct 180 4) S-a primit finantarea din buget pentru plata serviciilor comunale prestate de catre apa canal. De exemplu am primit finantarea in suma de 40000 lei (factura)
3

Dt 090 Ct 230 Concomitent se efectueaza Dt 178 Ct 090 40000 lei 5) S-a primit finantare din buget pentru investitiile capitale Dt 093 Ct 231 400000 lei Dt 150 Ct 093 400000 lei Evidenta analitica pe conturile 090, 093, 100, 101 este organizata in registrul evidentei alocatiilor si cheltuielilor, forma nr. 294 Operatiunile de incasari si plati in numerar sunt reglementate de norme pentru efectuarea operatiunilor de casa in economia nationala a RM. Regulamentul nr. 764 din 25 noiembrie 1992 In baza documentelor din registrul de casa se contabilizeaza operatiunile de casa in nota contabila 1 care se numeste borderoul cumulative privind operaitiunile de casa (se intocmesc pe fiecare luna in parte) Tranzactiile: 1)S-a primit finantarea din bugetul de stat pentru plata salariilor, plata burselor si avansului spre decontare (suma finantarii primate 800000 lei) Dt 090 Ct 230 800000 lei 2) Le primim in casierie Dt 120 Ct 090 800000 lei 3) plata salariul din casa a salariatilor Dt 180 Ct 120 650000 lei

4) bursa platita bursierilor din casa Dt 191 Ct 120 130000 lei 5) Avansul spre decontare platit din casa titularilor de avans Dt 160 Ct 120 20000 lei -3-

Lipsurile de mijloace banesti sunt imputate personaei culpabile prin ordinal conducatorului institutiei publice cu respectarea prevederilor articolului 338 din Codul Muncii al RM iar surplusul de mijloace banesti sunt luate la evidenta. Pentru contabilizarea lipsurilor constatate recunoscute de persoana culpabila este prevazut contul de active 170 (decontari privind manco-lipsurile) el este cont active in Dt suma lipsei imputata persoanei culpabile in baza ordinului conducatorului iar in credit recuperarea lipsei de la persoana culpabila. Soldul este debitor si reflecta datoria persoanei culpabile fata de institutia publica. Tranzactiile: 1)Suma mijloacelor banesti constatata lipsa la inventarierea casei imputata persoanei culpabile (s-a constatat lipsa de 1000 lei Dt 170 Ct 120 1000 lei 2) Restabilirea lipsei de mijloace banesti de catre persoana culpabila Dt 120 Ct 170 1000 lei 3) Retinerea lipsei de mijloace banesti din salariul persoanei culpabile Dt 180 Ct 170 1000 lei pentru lipsurile transmise organelor de ancheta este prevazut contul de active 175 in Dt se reflecta lipsurile depistate si transmise organelor de ancheta iar in credit imputarea lipsei persoanei culpabile in baza hotaririi instantei de judecata sau stingerea sumei lipsei in cazul cind n-a fost depistata persoana culpabila de catre organelle de ancheta, Soldul debitor reflecta suma lipselor transmise pentru examinarea in organelle de ancheta Tranzactii: s-a constatat lipsurile de mijloace banesti si transmise organelor de ancheta in rezultatul spargerii safeului de casa de catre infractori, lipsa s-a constatat in suma de 20000 lei Dt 175 Ct 120 20000 lei 2) imputarea lipsei de mijloace banesti persoanei culpabile in baza hotaririi instantei de judecata Dt 170 Ct 175 20000 lei 3) retinerea din salariu a lipsei mijloacelor banesti
5

Dt 180 Ct 170 20000 lei 4) stingerea lipsei de mijloace banesti in cazul cind nu este stabilita persoana culpabila de catre organelle de ancheta Dt 230 Ct 175 20000 lei 5) surplusul de mijloace banesti constatat la inventarierea casei (500 lei) Dt 120 Ct 173 500 lei 6) Dt 090 Ct 120 500 lei 7) transferam bugetului Dt 173 Ct 090 500 lei