Sunteți pe pagina 1din 5

AUTORIZATIE DTAC

Va prezentam continutul documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, DTAC, elaborate de catre RGDesign, necesare in faza de autorizare a viitoarei constructii. Continutul DTAC este acelasi atat pentru proiecte unicat cat si pentruproiecte tip. Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire(DTAC) este extrasa din proiectul tehnic(PT) si va fi completata in faza de proiect de executie cu documentatiile pentru licitatie si cu proiectul de detalii de executie(DDE), aceste proiecte fiind necesare in faza de selectare a constructorului, executie efectiva a lucrarilor de constructii, urmarire de santier in perioada executiei si intocmirea "Cartii Constructiei". Aceste documente vor ramane la Cartea Constructieipe toata durata de viata a viitoarei constructii, ele fiind necesare pentru viitoarele interventii ce se vor face asupra constructiei in perioada ei de viata, extinderi, consolidari.

DTAC
CUPRINS DOSAR DTAC
1 CERERE AUTORIZATIE + ANEXA LA CERERE; 2 CERTIFICAT DE URBANISM (COPIE); 3 ACT PROPRIETATE (COPIE LEGALIZATA); 4 COPIE EXTRAS C.F., INTABULARE; 5 CERTIFICAT DE ROL; 6 AVIZE / ACORDURI SPECIFICE ADMINISTRATIEI PUBLICE: DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, AUTENTIFICATA LA NOTARIAT, PRIVIND INEXISTENTA UNOR LITIGII REFERITOARE LA TEREN (ORIGINAL) 7 ALTE AVIZE SI ACORDURI: AVIZ EN. ELECTRICA SC. ENEL MUNTENIA S.A.- NR. AVIZ S.C. GDF SUEZ(DISTRIGAZ) NR.

AVIZ SALUBRITATE AVIZ MEDIU NR. AVIZ ISC 8 DOVADA INSCRIERII PROIECTULUI LA O.A.R. NR. ....; 9 REFERAT VERIFICARE CERINTA A1; 10 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV; 11 DOCUMENTE CE ATESTA PLATA: TAXA LEGALA PTR. EMITEREA A.C. (COPIE) TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURA (COPIE) 12 PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - FAZA DTAC - (2 EXEMPLARE) SPECIALITATILE: - ARHITECTURA, - REZISTENTA, - INSTALATII, CONFORM BORDEROU 14 FOAIE DE CAPAT, LISTA DE SEMNATURI;

PROIECT DE ARHITECTURA DTAC


PIESE SCRISE
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA; 2 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA; 3 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL LUCRARILOR; 4 DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA DE CATRE O.A.R. A PROIECTULUI;

PIESE DESENATE
1 PLAN INCADRARE IN ZONA - Scara 1:1000; 2 PLAN DE SITUATIE - Scara 1:500; 3 PLAN PARTER - Scara 1:50; 4 PLAN ETAJ - Scara 1:50; 5 SECTIUNEA A-A - Scara 1:50; 6 PLAN SARPANTA - Scara 1:50; 7 FATADA EST - Scara 1:50; 8 FATADA NORD - Scara 1:50; 9 FATADA SUD - Scara 1:50; 10 FATADA VEST - Scara 1:50; 11 PLAN INVELITOARE - Scara 1:50; 12 DETALII IMPREJMUIRE - Scara 1:50;

PROIECT DE REZISTENTA DTAC


PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE; 2 MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA; 3 PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE; 4 REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1; 5 COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;

6 EXPERTIZA TEHNICA(DACA ESTE CAZUL); 7 COPIE DUPA LEGITIMATIE EXPERT(DACA ESTE CAZUL);

PIESE DESENATE :
FUNDATII LOCUINTA
1 PLAN SAPATURA - Scara 1:50; 2 PLAN FUNDATII - Scara 1:50; 3 SECTIUNI FUNDATII - Scara 1:20;

PROIECTE DE INSTALATII DTAC


PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE; 2 MEMORIU TEHNIC Instalatii Sanitare; 3 MEMORIU TEHNIC Instalatii Termice; 4 MEMORIU TEHNIC Instalatii Electrice;

PIESE DESENATE :
INSTALATII SANITARE
S01 PLAN PARTER - Scara 1:50;

S02 PLAN ETAJ(E) - Scara 1:50; S03 SCHEMA COLOANE - Scara 1:50;

INSTALATII TERMICE
T01 PLAN PARTER - Scara 1:50; T02 PLAN ETAJ(E) - Scara 1:50; T03 SCHEMA COLOANE - Scara 1:50;

INSTALATII ELECTRICE
E01 PLAN PARTER - Scara 1:50; E02 PLAN ETAJ(E) - Scara 1:50; E03 INSTALATII ELECTRICE, SCHEMA MONOFILARA ;

Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale. La cerere se pot livra mai multe exemplare originale. Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.