Sunteți pe pagina 1din 420

T E Z A D R U L LITU R G IC

AL

SFINTEI BISERICI CRETINE ORTODOXE DE RSRIT

TOMUL III
STUDIUL LITURGIC SPECIAL
CUPRINZND CERCETRI T IIN IF IC E ASUPRA CULTULUI DUMNEZEESC PU BLIC , ASUPRA SFINTELOR L IT U R G II ORTODOXE CU EX PLICA IU N I AMANUNITE, CERCETRI SERBATORALE, CUM I ASUPRA SF IN IRIL O R, BINECUVNTRILOR BISE R IC E T I, POSTURILOR, ETC., N TEM EIATE PE T IIN A PRO PR IE, I PE TEXTE O R I G IN A LE CLASICE, DIN SC R IER ILE SFIN ILO R P R IN I I ALE MARILOR SC R IIT O RI.

C U R S U R I U N IV E R S IT A R E
ROSTITE DE

BADEA CIREEANU
D O C T O R IN T E O L O G IE PROFESOR LA DE L IT U R G IC , P A S T O R A L , O M IL E T IC l C A T E H E T IC F A C U L T A T E A DE T E O L O G IE A U N IV E R S IT E I D IN B U C U R E T I

CU 62 ILUSTRAII

Acest Tezaur Liturgic este aprobat de sfntul Sinod din Bucureti al Bisericei ortodoxe romne, n edina sa din 23 Octombre, anul 1909.

BUCURETI 1912
T P O G R A FIA GUTENBERG", JO S E P H GO BL S-sori
20. S T R A D A D O A M N E I, 20. T IP R IT U -S A N 2 . 0 0 0 E X E M P L A R E l F IE C A R E E X E M P L A R N 3 T O M U R I C U T O A T N G R IJ IR E A l C H E L T U E A L A A U T O R U L U I

T E Z A U R U L
DE

L I T U R G I C

Dr. BADEA CIRESEANU

TOMUL lllL E A

STUDIUL LI TURGI C S P E C I A L
i-

Deosebirea intre cele trei Tomuri ale acestui Tezaur.


' spndirea nvturilor mntuitoare n lume, a fost nsoit n Biserica Domnului nostru lisus Ilristos de plinirea serviciului divin , cu credin, dragoste i vrednicie preoeasc. Strlucirea acestui serviciu, nal "tainic gndul omului, i apoi l nlnuete n ceata drept credincioilor cretini. Inima pioas, simete o bucurie cereasc n mo mentul plinirei serviciului dumnezeesc, i omul nui d seama de cauza schimbrei ce se produce n su fletul su. Nite fiori mistici, dar foarte plcui i bine fctori, strbat n acel moment ntregul organism al cretinului, i i nvioreaz fiina lui spiritual, cl toare ni cercul nalt al ideilor. Miicrile liturgice ale minitrilor altarului, purtarea obiec telor sfi nte n casa lui Dumnezeu cu solemnitatea ornduit, fac

DR. BADEA CIREEAND

no credincios s se prosterneze cu umilin naintea Celui A fot Puternic1 ). I artea aceasta a studiului nostru, cuprinde svrirea actelor serviciului dumnezeesc, de ctre sfiniii servitori ai altarului, :ipoi semnificaiunea istoric i mistic a acestor acte i tot ce st n legtur cu ele. Aceast parte se cheam special, pentru c ea se ocup n deosebi, n special, cu fie care act sfnt, i nu face asupra lor numai o privire general. Actele sfinte se plinesc dup litera i spiritul formulariilor liturgice i ritualistice, ale sfintei noastre Biserici cretine ortodoxo do rsrit. De aceea i deosebirea intro colo trei Tomuri ale Tezaurului nostru este aceasta: n Tomul l-iu ntitulat Istoria i Litera-

mbin, if i 'tin (inimiuntlnopole pe vapor a Domnului Doctor BADEA Ol U I*'!,! li'.A NI). Antumi To/uurului Liturgic, spre a merge la Muntele AthOH, I' iiIohUiiii l !||ii, In vura anului 1904 pentru scopuri liturgice i ni.miii do uiiticiti egiptene.

tura llturgicA", un < ln in iiir.it noiunea cultului cretin, cu isvoarolo si scrierile do literatur liturgic, de la nceputul cretinismului si pAuit in ilelo uunstpo. In Tomul 11-lea numit Studiul liturgic general", no nu ocupat cu locaurile n cari se plinesc actele slinto, cu iiluricul acostor locauri, podoabele lor pictu rale, j)orsonolo nlln|lto norvitoare naintea altarului, precum i cu obieciole IrobulnelonMt' in cultul cretin ortodox. Toate acestea sunt ntemoiali' po dovo/,1 cu to.vte clasice i patristice. Apoi n

II Mhl, VI, I ',.1 I > 1 1 1 1 1 1 1 1 n i vorbi ctre= 2p 3 ? V ^ l, pHy*1-^ Molul fi'i /hr I ii mii h limu mir main artat lui Avraam, lui Isac i lui Iacov, ta I)unimvcii A lol I' ii Ii i i i Ii "

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

T>mul IlI-lea sau n Studiul liturgic special" ne vom ocupa ci nsi actele liturgice i serviciile bisericeti, cari se svrsec pentru mrirea lui Dumnezeu i mntuirea omului. De aceea Tunul l-iu se mai poate ntitula introductiv* ; Tomul 11-lea jregtitor", fa de Tomul IlI-lea, care se poate zice i lucr tor" sau activ". Cum vedem, distingerea acestor trei pri este bine determnat, i fie care din ele are cuprinsul su propriu. Sar putea zite prin urmare, c aceste trei pri formeaz un ntreg, dar i fie care parte este pentru sine un ntreg, ce st n legtur cu fie care din cele dou surori. 2.

Planul materiei din Tomul IlI-lea al Tezaurului

Liturgic.
5 D -

uprinsul acestei pri speciale, este tot as de bogat ca i cuprinsul prei prime, i cu deosebire al prei generale.

Biserica catedral, a sfntului Paul din Londra, capitala Angliei, pe care am cercetat-o cu deam nuntul mpreun cu alte monumente ale oraului. Sm bt 9 August anul 1897. (Autorul).

Partea special se deosebete, bine neles, prin lumina ce respnuIeste asupra cultului i prin conducerea spre svrirea serviciullui dumnezeesc public. Ea ne face s cunoatem c sfinenia culitului cretin, cere ca el s fie plinit cu demnitate de litur-

10

DH. BADEA ClREEANU

gisitori i ascultat cu pietate i linite de ctre credincioi. Tot aa, partea aceasta a studiului nostru, ne d unele luminri asupra Liturgiei din timpurile prime ale Bisericei, cum i asupra vredniciei liturgisitorului de a svri cole sfinte. Mai ncolo, n partea special, se vor propune nvturile teoretice i practice folositoare n svrirea actelor sfinte. Vom trece dup aceea, la serviciul divin introductor n sfnta Liturgie si apoi la explicatiunile istorice i mistice asupra Liturgiilor Hisericei noastre rsritene. Explicatiunile acestea vor li fcute pe temeiul celor lixate nscris, de ctre marii liturgiti orientali. Pentru c in ziua Duminecei i n zilele de srbtori cretine, se bucur tot insul i 111 special (ie care fiu al Hisericei ortodoxe, apoi pentru c aceste zile atrag ateniunea lumei prin strlucirea lor bisericeasc i social, de aceea vom arta origina istoric a acestor zile mari, cum i ornduirile Bisericei n aceast pri vin, ca s tie fiecine, cum au luat ele natere n cursul tim pului. Cele eapte misterii practicate n lisericde la nceputul cretinismului, pentru folosul mntuirei piosului, nc au un loc nsemnat n studiul acesta, spre ai da seam credinciosul de origina lor divin, i de frumuseea lor ritualistic. Dar maica noastr Biserica, mprtete necontenit i cu prisosin fiilor ei, mngerile sale, cu ori ce ocaziune de bucurie i ntristare. De aceea nu vom trece cu vederea nici binecuvn trile i sfinirile bisericeti, pe cari le primete cretinul n toat ziua i ora. De asemenea, nfrnrile de la articolele nutritoare compunnd n lumea nvailor o cestiune de studiu adnc, urmeaz s cunoatem i nceputul posturilor din Biserica noastr, instituirea i istoria lor, binefacerile ce isvorsc din ele, cum i partea lor moral. Prin urmare, cuprinsul Tomului al 111-lea, va fi urmtorul :
S E C I U N E A I. P r iv ir i gen erale asu p ra cu ltu lu i dum nezeesc .public.

Cap. I. Sfinenia cultului dumnezeesc public i pietatea cerut de la cretini cu deosebire n casa Domnului. Cap. II. Unele luminri tiinifice asupra serviciului divin.
S E C I U N E A II. Sfnta L i t u r gie.

<lap. 1 . Serviciul divin introductor in sfnta Liturgie, svr it iu zilele de Dumineci, i n zilele de rnd ale sptmnei. Cap. II. Explicaiuni asupra Liturgiilor sfinilor Prini, Vasilie col Mare, loan llrisostom i Grigorie Dialogul.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

11

' I

S E C I U N E A III . S rb to rile m prteti a le sfinilor i sfin te le m isterii.

Cap. I. Srbtorile mprteti, ale sfini or, origina lor, i ser/iciul divin al acestor zile. Cap. II. Cele eapte misterii cu ntocmirile lor liturgice.
S E C I U N E A IV . B in e c u v n t rile , sfinirile, nm orm ntrile i p o s tu rile anuale, cu ornduirile lo r Liturgice.

Cap. I. Binecuvntrile i sfinirile. Cap. 1 1 . Cele patru posfuri aleanului, cu spiritul lor liturgic.

SECIUNEA I
3.

-A

P R IV IR I GENERALE ASUPRA CULTULUI DUMNEZEESC PURLIC.

Cuprinsul seciunei.
ultul dumnezeesc public, sa deosebit n creti nism, din vechime i pn astzi prin cur enia ideilor dintrnsul i prin formele lui exterioare demne i impuntoare. n cultele celorlalte religiuni de pe pmnt, cluzesc idei pline de rutate '), egoiste, materialiste i adesea ori josnice; iar formele dinafarice nu se prezint de ct n cazuri rari cu o palid frumusee i seriozitate. Xu mai vorbim aci de cultul sbeist, zooteist, antropoteist, amanist i mai ales fetiist, cci coninutul acestor culte , este ntru totul barbar, iar "formele lor nu sunt scutite de cruzimi. Dar cultele acestea dup cum am artat n partea general a studiului nostru, nu au nici un sistem
1) Ca s ne facem idee de unele principii rele din Coranul (adic cetirea) lui Mahomed, dau aci cteva texte din aceast carte (cu 6.000 versuri) a religiei islamiste. Iat poruncile lui Alah scrise de Mahomed profetul Islamismului: Coranul Cap. 10, v. 38 : Aceast Carte este de la Alah" (Dummezeul Islamismului). Poligamia Cap. 4, v. 3: Nu v nsurai cu femeile cari v plac, die ct C U 2, 3 i 4".

TEZVURUL LITURGIC, T. III.

13

de ordine n credin, nu au literatur scris, nu au temple i nici preoi. Vrjitorii i descnttorii acestor fanatici slbatici, sunt conductorii credinelor dearte. i cu toate acestea 150
Cap. 5, v. 4 : Anirrale moarte, snge, carne de porc, nu mncai". Cap. 5, v. 85 : Sti c cei ce ursc pe Islamiti sunt Jidovii i idololatrii Cap. 4, v. 38: Brbaii sunt superiori femeilor... pe cele nesupuse din ele batei-leu. ntinderea Islam isnului cu sabia. Cap. 9, v. 5: Fiind trecute lunile sfinte (4 la numr) ucidei pe idololatiii ori pe unde i gsii, facei-i sclavi, mpresurai-i i cutai ascmztorile lor. Iar dac ei trec la Islamism, dac fac rugciuni i milostenii, dai le ertare cci Alali este bun i ndurat". Cap. 9, v. 17: Cei necredincioi s nu intre in moscheele voastre. Ei sunt mrturia necredinei Ier i in veci vor locui n foc".

Moscheea sultanului S uleim an (sec. XVI) din oraul Constantinopole, n care am intrat n luna August anul 1898. Aci e reedina S eic-ulu i Islam u lu i, patriarhul religiunei mahomedane. (Autorul).

Cap. 9, v. 18: In moschee (temple islamiste) s intre numai cei ce cred in Alah, cari fac rugciuni i dau milostenie". Cap. 9, v. 29: Facei rsboi cu cei necredincioi n Alah, luptai-v cu ei pn ce v va plti tribut i vor rmnea umilii". Cap. 9, v. 30: Jidovii zic c Ozair (fiul lui Ezra) este fiul lui Dum nezeu... Cretinii zic c Mesia este fiul lui Dumnezeu... Ei se aseamn necre dincioilor din vechime... E i sunt mincinoi". B aiul islamist. Cap. 9, v. 73: Alah a fgduit credincioilor islamiti brbailor i femeilor, grdini udate cu ruri de ap. Ei vor vieui n veci n locuinele fermectoare dini grdinile Edenului". Cap. 9, v. 85: Dac moare vre unul din inimicii votri, nu te ruga pentru el, nu te opri la mormntul lui, cci el nu a crezut n Alah i profetul su". Cap. 47, v. 4. Cnd ntlnii pe cei necredincioi ucidei-i, ca s facei mult carne i legai bine pe prizonieri ca s nu fug". Cap. 42, v. 38: Facei ru pentru ru", t tc. Numai crile sfinte ale Noului Testament pe cari se ntemeiaz creti-

DR. BADEA CIRE.EANU

........ ilioane suflete, zac i astzi n acest ntunerec adnc. DeerIurile Africei, ale unor insule australiene, si unele p;ri ale \mcricei, sunt culcuurile mai cunoscute ale acestor pgni. n cultul public al Bisericei noastre ortodoxe, se ctro att do la cretinul laic '), i mai ales de la liturgisitor, ca :i unul si altul s lie cu cuget curai n Biseric. Dar cugetul acesta urmeaz a li nsoit de o inut cuviincioas n faa tronilui lui Dumnezeu. Dac pe oamenii de o seam cu noi, muritoii i ei (iind, i cu toate acestea i onorm cu ederea noastr i stare respectoas naintea lor, cu att mai vrtos o facem acetsta in msa Dumnezeului celui viu. Ideile mari din cultul nostru, sunt mprumutate dii nv turile Domnului nostru Iisus 11ristos ; iar acestea sunt acoperite n cult ca un germene frumos i dttor de roade, cu o yntur aleas, pus dasupra, de ctre marii dscli ai cretinttei. Chiar rugciunile i binecuvntrile liturgice, cu coninutul sfin telor Liturgii, n ntregimea lor, sunt zidite pe piatra nvturilor mesianice. Iar n contra acelor cretini fr rndueal n practi carea cultului dumnezeesc public i particular, Biserica ca c maic iubitoare de fii, aduce mustrrile ei ndrepttoare, prin rostul sinoadelor ecumenice, locale i prin graiul pstorilor sufleteti. Ka nu ngdue semeie, trufie i deertciune ntre fraii cretini, cci toi sunt de o potriv naintea ei i naintea Cerescului Printe*. Cultul ortodox recomand nfrngerea inimei, nvtura dreapt2 ), umilina de sine, iubirea de oameni i facerea de bine. Aceste virtui mpodobesc pe adevratul nchintor i-l fac s ptrund cu inima n locaurile cereti. Vegherea Bisericei, aa dar, nu se ntinde n cult numai asupra cureniei corpului ome nesc i a aezrei lui n hotarele bunei rndueli, ci i asupra rnduelei i cureniei sufleteti, isvorul tuturor faptelor bune ale omului. Mai departe, cultul nostru, nu este o liter fr viat i o practic fr roade, ci el cere ca svrirea lui, s fie nsoit de o aciune exterioar rodnic, pe care trebue s o ndeplineasc fiecare cretin in binele su propriu i al semenului su. Sau ceea ce este tot una: nvturile ctigate din practicarea cul tului, s se pun n aplicare n folosul omenirei, de fie care
nismul, odihnesc sufletul nostru muncit n lupta vieei, ndulcesc traiul nostru, ne mnge, ne mbrbteaz i aduc pace. Aceste cri sunt singurele n cari aflm blndee fa de omenire, singurele cari iart pcatele i ne rcoresc sufletul. Iat pentru ce toi oamenii mari ai lumei cetesc cu atta plcere crile Noului Testament ; ntrnsele ei afl balsamul vindector al ntristrei i amriciunei. {Autorul). 1) Etimologia i nsemnarea cuvntului laic", am artat-o n Partea general" la nota 2, pag. 306, Tez. Liturgic, Tom. II. 2) Omul ori ct ar nva, el totui nu tie nimic fa de cele ce s < e petrec in univers. De aceea Solone unul din cei 7 nelepi ai Atenei (f 595 ;a. Hr.), /icea adesea ori: Am mbtrnit nvnd n fie care zi cte ceva". Conf. Cicero, I )c senoct ii te, cap. X III. Iar Socrat (v 400 a. Hr.) arta c el tie att, c nu tite nimic.

TEZAUHUL LirUKGIC, T. III.

cretin supus poruncilor bisericeti; iar acel ce mplinete cultul numai n form mecanic i lipsit de via, nu este destoinic pentru mpria lui Dumnezeu. luceferii de odinioar ai Bisericei, precum i toti cretinii adevrai, nu sau mulumit numai cu nchinarea de f)umnezeu interni; i extern, dar ei au nsoit-o pe aceasta cu fapte de caritate *), blndee, luminarea altora, osptarea cltori lor, mpr irea a/erei, ertarea celor greii i cercetarea celor nchii In temnie. De asemenea aceti luceferi, au mpodobit cultul dmnnezeesc public, cu frumuseea mai pre sus de lucrurile pmn teti i i-au dat viaa pentru pstrarea neclintit a nchinrei celei adevrate. Apoi pana lor a aprat cu trie acest cult, rle nvlirile nvturilor eretice, i cu graiul au nvat pe oile cuvnttoare, cum s se nchine lui Dumnezeu cu trupul i cu sutletu . Acestea toate s fie spre pild adevratului nostru pstor sufletesc i credinciosului lu al Bisericei.

CAPITOLUL I-IU
SFINENIA CULTULUI DUMNEZEESC PUBLIC l PIETATEA CERUT DE LA CRETINI CU DEOSEBIRE N CASA DOMNULUI.

4.

Definiiunea cultului dumnezeesc public, mprirea i nsemntatea lui.


uvntul cult dumnezeesc, ori cult religios sau i numai cultus, se deriv de la verbul latin' colere si nsemneaz, ngrijire, prac ticare sfnt, dar mai ales onorare, glorificare. De aceea se i zice n vorbirea de tiin cultul cretin, ori cultul mahomedan sau pgn, nelegndu-se prin aceasta adoraiunea lui Dumnezeu, ori dac este vorba de pgnism, adoraiunea zeilor unei religiuni oare care. Dar cuvntul cult dumne zeesc are o ntindere foarte mare n tiina religiunilor, cci prin el nelegem nu numai adoraiunea divin dup un fel oare care de religiune, ci i ntregul sistem
1) Avariia proprie mai ales oamenilor btrni, a fost combtut i de pgni. Iat ce zice Cicerone n cartea sa De senectute" cap. XVII, despre

16

DR. BADEA C1REEANU

de practic religioas a acelei religiuni. Se zice prin urmare, cultul budist, cultul brahman, cultul stelelor, rtelegndu-se prin aceasta tot sistemul de credin i practic religioas, al fie crei din aceste religiuni. 1. Dup nvtura general a tuturor religiunilo:, cultul sau serviciul divin, este manifestarea public n afar a cre dinei interne, prin acte sfinte, ceremonii i glorificri ttcute de nite anumite persoane i nu de lie care oui de rnd Aceste practicri se svresc de un om ales dintre oamenii dii aceeai societate religioas! Cultul este aa dar partea extern a unei religiuni. In liserica noastr cretin ortodox, nelegem prii cultul dumnezeesc public sau prin serviciul divin, artarea n afar a credinei noastre interne, ori mai bine zis glorificarea adus lui Dumnezeu n Biseric, sau i n alte locuri sfinte, numai de ctre minitrii altarului , adic de ctre episcopi i preoi, n faa drept mritorilor cretini, n numele acestora i pentru mn tuirea lor. Acest cult ori serviciu divin, se svrete dup litera i spiritul crilor liturgice i al crilor de ritual bisericesc, ntrite de Biseric i recunoscute de ea ca normative ale cul tului ortodox. Protestanii, afar de Anglicani, aici se deosebesc de noi, afirmnd c cultul public protestant, lie el general ori parti cular, se poate face de ori ce cretin membru al comunitii lor. Dup ei o preoie sacramental nu exist, ci numai o preoie general din care fac parte toi cretinii ; deci toi cretinii au puterea de a svri tainele i celelalte lucrri ale cultului!). Comunitile de cretini aa dar, rnduesc pe unii dintre dnii, nvestindui cu dreptul de a predica i a svri actele cultului n numele tuturor credincioilor. Aceasta s face prin o simpl alegere nsoit cu rugciune, dar nu prin o tain, cci ei nu au taina preoiei2 ). Cei alei, sunt predicatorii (praedicantes) sau pastorii (pastores) rnduii pentru lucrrile religioase. Superiorii lor, cari de asemenea nu sunt ceva mai mult de ct predicatorii sau pastorii, se zic episcopi, cci acest cuvnt nu nsemneaz dup ei de ct supraveghetori, sau mai bine se pot numi superintendent}., spre distingere de episcopii Bisericei latine i ortodoxe. Predicatorii sau pastorii si superintendenii, precum i seniorii (seniores) cari stau ntre ambele trepte, cum i prepoziii (pnepositi), primesc prin actul rnduirei lor, dreptul de a svri cultul, tainele i celeaceast patim: Ct pentru avariie, nu neleg ce mai nsemneaz ea la un btrn. Poate s fie ceva mai absurd de ct ca un btrn s-i mreasc cu att mai mult proviziunile de cltorie, cu ct i rmne mai puin cale de fcut?". 1) lu finele anului 1904, n Anglia a fost rnduit n funciunea de pastor o fu IA erudit de origine german. Pn undes'au ntins ns drepturille i datorlclc ci sacerdotale, nu'mi este cunoscut. (Autorul). 2) Vezi rugciunile la nvestitura pastorilor i superintendenii,or protes tani in Codicele lui Daniel, Toni. II, pag. 517 55b i Tom. Ml, pag. 213-291.

TEZAURUL LITURGIC, T. III. .

17

Uite acte religioase, iar nu i dreptul ce a crmui Biserica. ^cest drept e rezervat numai comunitei ntregi: ea este Bise rica (exxXrjdia *). Dup nvturile Bisericei ortodoxe, serviciul divin sau cultul, este o lucrare extern, prin care se ntresc legturile anului cu Dumnezeu. n cult sunt dou elemente de cpetenie : dementul mistic, nevzut i supranatural, i cel vzut sau ratural. Cultul este mpreunarea actelor liturgice, a ceremoniilor ffinte, prin cari se glorific Cel A Tot Puternic, se sfinete omul * dobndete mntuirea cu ertarea pcatelor'2 ). n actele i ceremoniile cultului, se exprim i se repre zint n mocl vzut tot coninutul religiei, att supranatural, ct i firesc sau natural. Prin cderea omului n pcat, legtura din tre el i Creator, sa ntunecat dar nu sa ters cu desvrire. A trebuit s fie omul rscumprat din pacat prin moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, i s se restabileasc iari legtura dintre Creator i om. Expresiunea acestei legturi, se face prin cultul dumne zeesc public, cu partea lui fundamental, sfnta euharistie, nte meiat pe nvturile Mntuitorului llristos. 2. Cultul dumnezeesc public sau serviciul divin se mparte n general i particular (singular). Cel dntiu conine n sine legtura omului cu Dumnezeu i se face pentru trebuinele Bisericei ntregi s. e. Liturgia obinuit din zilele anului ntreg ; cel de al doilea reprezint legtura n deosebi a fie crui om cu Dumnezeu i se svrete dup trebuinele diferiilor membrii ai Bisericei d. e. Liturgia pentru scopul ori mntuirea unui om oare care. Dar i un cult i altul se plinete de minitrii altarului. n nelesul strns al cuvntului, este mare deosebire ntre cultul dumnezeesc public i ntre sfinirile ori binecuvntrile bisericeti. Acestea din urm, sunt numai nite acte prin cari se resfrnge binecuvntarea bisericeasc asupra oamenilor ), ori asupra locaurilor sfinte, obiectelor religioase, holdelor, roadelor pmntului, asupra ostailor, etc. Dar att cultul ct i sfinirile ori binecuvntrile bisericeti, se fac numai de minitrii altarului. Iar binecuvntrile personale, se lac si de oamenii nenvestii
1) Eusevie Popovici, 1st. Bis. trad, de Athanasie al Rmnicului i Gherasim al Argeului, Vol. II, Bucureti 1901, pag. 204. 2) Conf. pag. 4, Tezaur. Liturgic, Tom. I. 3) i Dumnezeu a binecuvntat pe primii oameni, dup cum cetim n Cartea I-a a lui Moisi, Cap. I, v. 28 : C*r6.X Dflj

c'Drrr P ] 13? 2 ) Ds rr n r & H 7 1

p x n v iN

ne
,TH

(i i-a bine cuvntat pe ei (pe Adam i Eva) Dum- = ;

nezeu (Iehova) i a zis lor Dumnezeu, cretei i v nmulii i umplei pmntul i supunei-1 i domnii peste petele mrei i peste sburtorul cerului i peste to>at vietatea trtoare de pe pmnt'1 ).
Dr. Rdea Cireeami. Tezaurul Litargio.

18

DR. BADEA CIREEANU

cu putere sacerdotal s. e. Isac binecuvinteaz pe fiul su Iacov); Iacov binecuvinteaz pe losif i pe fiii acestuia 2 ) ; un tat ori o maic poate binecuvnta pe fiii si. Aceste binecuvntri ns nu au un caracter sacordotal3). De asemenea este deosebire ntre cultul dumnezeesc public, fie el general ori particular, i ntre rugciunea public i partiticular. Cunoatem c cultul dumnezeesc, se plinfete numai de preoi ori episcopi dup anumite formulare pentru Biserica ntreag sau pentru diferii membrii ai ei. Iar rugciunea se face de ori

Trireme (corbii) cartageneze aduc pe credincioii zeului M oloch, cu pruncii lor ca s-i sacrifice acestui zeu.

ce cretin n numele su, pentru sine sau pentru un semen al su d. e. rugciunea prinilor pentru fii, a acestora pentru prini, frai, rude, neamuri sau i streini. Chiar i o rugciune litur1) I M. 27, 27-32. 2) I M. 48, 15-20. 3) Contrar actelor de binecuvntare este blasfemia (|Maaq>i)iua, pXaoq*]ue(o = gresc de ru). In Biblie se gsesc vr'o cteva cazuri tipice de blasfemie. Dumnezeu blestem pe diavolul neltor al protoprinilor omenirei: Bleste mat s fii tu, zice Creatorul ctre diavolul, ntre toate animalele i ntre toate fiarele p m n tu lu i . (I M. 3, 14). Noe blestem pe Ham. (I M. 9,25). Iacov blestem mnia lui Simeon i Levi. (I M. 49,7). Iov blestem ziua naterei sale. (Iov, 3, 1-19). Biserica blestem numai pe diavolul ca pricinuitor al rului; mai ncolo nu blestem pe nimine, nici chiar pe dumanii ei, ci s roag pentru a lor mntuire.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

19

gic rostit de un ministru al altarului, nu este un serviciu dum nezeesc deplin, ci numai o parte a lui. 3. nsemntatea cultului dumnezeesc public, general ori particular, se vede din efectele lui, ntiprite n nfrirea omenirei, n numirea cretinilor ca fii ai aceluiai Printe i n aju torul dat de ei fie crui om. nsemnitatea cultului dumnezeesc se mai vede din lumina cultural i religioas ce domnete ntre cretini, din nobilarea simimintelor creaiunea institutelor de binefacere, cari nu se mai vd n nici o alt religiune din lume. Cultul acesta ne aduce mngere sufleteasc, scutirea de grijile lumeti ce ne istovesc trupul i sufletul i n fine ndulcirea traiului nostru n spirit i n adevr. Cu ct cultul ortodox ne nvioreaz sufletul si ne aduce linitea tainic, cu att cultele pgne nspresc viaa credin cioilor lor i iuesc simirile d. e. islamismul, brahmanismuJ, antropoleismul . a. Nu mai vorbim aici i de cultele vechi ale zeielor Cibela, Afrodita, Diana i ale altor zeie, serbtorite cu desfrnrile cele mai excesive. De asenenea, nu mai vorbim nici de cruzimile ce se svreau nainte de cretinism n cultul zeului Moloch '). Din aceste scurte asemnri se vede destul de limpede strlucirea cultului dumnezeesc public, general ori particular, al Bisericei noastre ortodoxe.

1) Iat cum descrie francezul Flaubert Gustav (f 1880), dup documente vechi i n special dup Istoria lui Diodor Sicilianul, una din zilele cnd se fcea sacrificarea copiilor n vechiul ora Cartagena din Africa nordic, n onoarea zeului Baal ( ^ y ) sau Moloch Cj'O): O parte din zidul templului lui Moloch fu drmat pentru ca s se scoat zeul de aram. Apoi cnd rsri soarele preotesele lui il mpinser spre piaa Chamon. El mergea de a ndratele, alunecnd pe nite tvlugi; umerii si ntreceau nlimea zidurilor Cartagenei. Cartagenezii fugeau n grab cci nu puteau privi nepedepsii pe Moloch, de ct n exerciiul mniei lui. Toi cu mic cu mare veneau la locul sacrificiului. Preoii lui Moloch erau gtii cu podoabe. Zeul ajunse n mijlocul pieei. Un foc mare din aloe, cedru, laur, ardea la picioarele zeului". Jertfirea copiilor vii ncepu. In minile colosului copii se nal ncet i cum fumul se ridica n sus n vrtejuri, prea de departe c dispar n nouri. Nici unul nu se mic. Erau legai de mini i de picioare, i vlurile negre ce-i aco pereau, i mpedecau s vad ceva i i fceau s nu fie cunoscui. Victimele abia ajungeau la margine deschizturei i dispreau n luntru, sfrind ca o pictur de ap pe o plac roie. Foamea zeului nu se potolea. El voia fr ncetare copii. In sfrit ca s-i dea mai muli i punea grmad n minile lui, legndu-i cu un mare lan care i inea strni. Focul ardea mereu, surlele i tobele fceau un sgomot infernal, mamele ipau. Nu se puteau numra copiii ce se aruncau vii n foc. Ei ntreceau cu mult numrul zilelor anului". S lsa sear. Nourii de fum erau dei mprejurul monstrului. Fanaticii cereau necontenit copii ; alii strigau c e destul pentru acum. Tot poporul agat pe ziduri i grmdit n pia, urla de plcere i spaim. Scene grozave se petre ceau n timpul sacrificiului. Prinii aruncau n foc jucriile copiilor ari. Fana ticii se repezau unii la alii cu cuitele spre a se omor. Alii profetizau viitorul i sfiau buzele". La sfritul nelegiuirei, preotesele luar cu lopeile cenua copiilor ari,

20

DR. RADEA CIREEANO

ARTICOLUL I
DEMNITATEA CULTULIH

5.

Formele exterioare ale cultului ortidox.

ac cultul ar exista numai in cugetul omului. adic fr forme exterioare, atmci el ar f lipsit de roade frumoase, trinicie, i nu ar mai lega cu trie pe credincbi. Formele cultului sunt nite semne vizibile, de cari se foloseteHiserica, spre a mijloci mntuirea credincioilor naintea lui Dumnezeu. Ele se reduc la numrul de patru : vemntul, simbolul, actul i graiul. 1. Vemntul sacerdotal sau liturgic, este semnul distinctiv al ministrului altarului, pe care el l mbrac atunci cnd ser vete naintea lui Dumnezeu. Fr de aceast mbrcminte, orn duirile liturgice nungduesc sfiniilor servitori a svri cele sfinte. Dar prin vemnt sacerdotal ori liturgic, nu nelegem vro anumit i singur hain simpl sau preioas, ci ntreaga comoar de veminte sfinte, artate n formulariile liturgice, i pe cari le mbrac n deosebi preotul i episcopul, dup ritua luri stabilite i neschimbate. Att preotul i mai ales episcopul au vemintele lor deosebite, dup treptele ierarhice pe cari le reprezint d. e. felonul, omoforul, . a .1 ).
i o aruncar n aer, ca sacrificiul s fie de ajutor pentru tot oraul i s ajungi pn la stele". Iat grozviile cultului lui Moloch, chiar ntr'o cetate ca Cartagena, unde nflorea cu prisosin, tiina, arta i comerciul. Canaaniii, Babilonenii i mai rar, Evreii, serbtoreau i ei n acelai mod pe zeul Moloch numit i Baal, M ilcom, Malcam, Chemo . a. Iar a ll-a zi dup srbtoarea lui Moloch, urma n Cartagena srbtoarea n onoarea A s ta rte i soia acestui zeu, drept mulumire pentru na terile pruncilor sacrificai brbatului ei. Fantazia vioae i aprins a Cartagenezilor, fcea din aceast zi, tot ce poate s fie mai desfrnat. Er i era jale mare; astzi orgii, petreceri i (lanuri ameitoare". Mai pe urm brbaii i femeile din ora, suindu-se pe colinele din apro )iere, acolo la umbra arborilor frunzoi i la rcoarea zilei ori a nopei, se desrnau n toate chipurile cu hieroduli brbteti i femeeti. Acestea erau sacri ficii aduse Astartei. Dar cte fapte neomenoase se petreceau acolco, pana nceteaz de a mai scrie. i cu ct aceste plceri erau mai nfocate, cu attt sacrificiul era mai deosebit". Conf. De vita Constantini, lib. III, cap. 55. Vezi i nota 6, p. 193, Tom. II, Tezaurul Liturgic, cum i cap. 7, v. 31 din Ieremiia (Autorul). 1) Conf. pag. 414-437, Tom. II, Tezaurul Liturgic.

TEZAURUL LITURGIC, T. 1 1 1 .

21

Aceste veminte au fost introduse n cult nc din timpurife prime ale Bisericei, att pentru a se da o strlucire mai mart actelor liturgice, cum i pentru a se nfia sfiniii ser vitor naintea lui Dumnezeu cu veminte ntru totul curate, sfinite i deosebite de vemintele purtate de ei n afar de Biseric ) 2. Simbolul este ligura, chipul ori obiectul care servete spre a nsemna o idee sau un lucru oare care. Simbolismul a exisUt n toate cultele religioase i cu att mai vrtos n cultul cretin. Aci ns s'a purificat de nelesul lui josnic, cum el era n pignism. n Biserica cretin, simbolismul se vede accen tuat cu deosebire pe cmpul dogmatic i mai ales pe cel liturgic. Pe ctmpul dogmatic, simbolul este un semn deosebitor de dogme ntre ortodoxism i alte confesiuni cretine, s. e. simbolul cre din ntocmit la sinodul I i II ecumenic; iar pe terenul liturgic, este o comoar de lucruri sfinte, din a cror ntrebuinare se scoate un neles religios cu privire la diferite evenimente petre cute n cretinism s. e. tmea, simbolul darurilor sfntului spirit; mnecuele, simbolul legturilor cu care au fost strnse minile Domnului, la patima cea de bun voe, . a .2 ). De nelesul simplu adic simbolic ori natural, ce st n obiecte, se deosebete nelesul mistic ori misterios ce st adncit n scrierile sfinte i n crile liturgice. Ceea ce este nelesul alegoric n tlcuirie exegetice, aceea este nelesul mistic pe cmpul liturgic3 ). 3. Actul liturgic este o lucrare sfnt exterioar svrit in casa Domnului de ministrul altarului s. e. purtarea cu solem nitate a sfintei evangelii, eirea cu sfintele daruri n timpul Heruvicului, cetirea rugciunei transsubstaniaiunei, .a. Sunt i acte interne sau sufleteti ce se petrec n luntrul omului, d. e.
1) Chiar i n cultele religioase pgne, cu ncepere de la cele sistematice pn la cele mai slbatice, servitorii zeilor poart anumite veminte n practi carea acestor culte. In ziua de 26 Iulie 1897 aflndu-m n grdina animalelor" (Tiergarten) din Berlin, am gsit aci o ceat de Calmuci din familia mongol, gdus din Asia oriental, pentru a desfta poporul cu jocurile i alergrile lor. in fruntea Calmucilor erau doui preoi de ai lor, de religiune budist ameste cat cu elemente religioase mongole. nainte de a ncepe vre-o reprezentaie, Calmucii n numr de vre-o 40 cu femei i copii, se nfiau naintea celor doui preoi, spre a le cere bine cuvntarea. Preoii idololatrii, cu o inut grav, eznd jos pe o piatr i avnd pe gt in acest moment o bucat de stof alb cu puncte i vrgi negre, primeau nclinrile credincioilor lor. Terniinndu-se aceast ceremonie, Calmucii cu cei doui preoi naintea lor, i fceau alergrile pe cai, n crue i pe jos, cu stri gri i jocuri asiatice. Dup aceea preoii i lepdau acea bucat de stof ce purtau pe gt, considerat de ei ca sfnt, i edeau linitii pe loc; iar Calmucii *i urmiau sgomotoasele lor jocuri i alergri. De altfel erau mbrcai cu toii ia iganii notrii. Dar i vrjitorii cultelor selbatice, au semnele lor distinctive, cnd se nchin stelelor, lunci, soarelui, lemnelor, pietrelor, munilor, rurilor, a. (Autorul). 2) Conf. p. 558-567, 580 -608, Tom. II, Tez. Lit. 3) Conf. p. 608 612, Tom. II, Tezaurul Liturgic.

22

DR. BADEA CIREEANU

cugetarea asupra diferitelor probleme religioase, asipra vieet omului . a., dar acestea sunt acte de alt natur. Actele litur gice se svresc succesiv i necontenit n cultul mstru dup anumite rndueli, i de aceea se poate zice, c tot sericiul divin este o aciune de credin i glorificare a lui Dumnezeu. Aceste acte sunt mai toate nsoite i de cuvnt, ca forml deplin, limpede i neleas; dar sunt i altele plinite n t;ere, ca o expresiurie a unui misticism adnc, d. e. eirea cu Jarurile n timpul Heruvicului, la liturgia celor mai nainte sfuite. Att actele nsoite de cuvnt, cum i cele plinite n tce'e, au fru museea f solemnitatea lor potrivit cu timpul. A(tele sfinte nsoite de cuvnt ori de cntare, exprim de obiceu bucuria sufleteasc; iar cele tcute, umilina, ntristarea. Asa sunt i actele fireti psihice: omul vesel, grete, cnt; cel ntristat, tace, sufere. 4. Graiul ori cuvntul cu limba, este mijlocul prin care exprimm cugetrile noastre. El este un dar scump (at omului de Dumnezeu. Prin el nfim virtuile teologice, bjcuria, n tristarea, cultura ori netiina. Graiul este icoana sau oglinda exterioar a luntrului omenesc. De aceea i sfntul loan Hrisostom n cele dou$ cateheze ale sale, arat c graiul este o sabie ascuit pe care omul o poart dup a sa voin liber. Cu aceast" sabie, zice sfntul Printe, curim cangrena pca tului prin nvtturi folositoare; dar tot cu ea svrim i ru ti cnd nimicim pe fratele nostru cu clevetiri, defimri i plnuiri satanice (Epistola sf. Iacov 3, 5 401 ). Graiul luat n partea lui cea bun, este una din formele alese ale cultului. De la nceputul Bisericei a aflat el primire n actele liturgice, i nu putea s ajung serviciul dumnezeesc la atta nflorire, de ct numai cu ajutorul graiului. Dar graiul este de dou feluri n serviciul d iv in: graiul rostit ca o vorbire obinuit i graiul rostit ca o cntare. i un fel i altul se cuvine a se face cu blndee, cu ondulaiunile pietei, i cu accentul limpede dar plin ce umilin. Graiul trufa,*ndrsne i aspru, este nlturat din cultul ortodox.

1) n aceste dou cateheze (P. Migne, Patr. gr. tom. 49), Hrisostom st plnge indirect de clevetirile ndreptate n contra lui de ctre dumainii si, fraii? episcopi, pe cnd el se afla arhiepiscop al Constantinopolului. In fruntea inim i cilor, se afla mprteasa Eudoxia, ajutat de Teofil arhiepiscopul Alexandriei, un on? ru i rsturntor, din cauz c nu reuise la scaunul din Constantimopole unde fusese chemat Hrisostom. Acest sfnt Printe fu condamnat n anul 40)3 cu exilarea de un sinod inut lng Halcedon la Stejar (jiqoi- xrjv S quv ) sub pr eedinia lut Teofil; iar n anul 404 suferi o nou condamnare i exilare. Apoi 1 1 a anul 407 moare pe cnd l duceau inimicii de la Cucuza din Asia Mic spre* Pityus din Colchida spre ai face o nou exilare. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. 1 1 1 .

6.

Svrirea cu demnitate a cultului.


izirea cultului cretin este fcut de Domnul nostru Iisus Ilristos, i apoi urmat de apostolii lui. Pe baza acestei urzeli i a tradiiutiilor bisericeti, sfinii Prini ai creti nti, nflorir acest "cult i-l aduser n starea minunat n care il vedem n Biserica ortodox. De si urzeala i nflorirea acestii sfnt edificiu sunt de origin divin, i nsoite de fru musee mai presus de priceperea omeneasc, totui se cuvine i din partea sfiniilor servitori, s-i dea osteneala a svri cu destul vrednicie cultul dumnezeesc. Mintea omului nsoit de voin, lucreaz mult i bine pe cmpul celor sfinte, cnd firul pietei strbate ntregul organism al fiinei lui. i din contr, omul" njosete cele sfinte, cnd nu este luminat prin harul dumnezeesc," i cnd el nici nu voete aceast lumin. Ministrul altarului de i are naintea sa cartea vielei cu nvturile i rnduelile cultului ortodox, cu toate acestea, el este organul providenial de care atrn plinirea cu devoiune a acestor acte. El este pstorul oilor cuvnttoare, care au foame de hran spiritual i dor de lumin evangelic. De servitorul altarului atrn nclzirea inimilor credincioilor i apoi lauda cereasc a acestora, ndreptat ctre Eternul Printe al tuturor fpturilor. Iar cnd cultul nu este plinit cu vrednicie i cu strlu cirea lui clasic, casa lu i Dumnezeu este goal de credincioi, i nepsarea ctre cele sfinte, prinde rdcini ntre urmaii crucei. Cnd cetirea i cntarea cuvintelor sfinte nu se face n Biseric cu rndueali frumusee, spiritul evangelic nu ptrunde de ct cu mare anevoin printre fiii Bisericei. De asemenea i atunci, cnd glasul pstorului nu rsun de pe amvonul predi cilor i nu se explic de aci rostul zilelor mari, al srbtorilor i al cultului, cretinul nu se ndulcete de mierea nvturilor mntuitoare. n locul acestora se strecoar nvturile cele rele, cari sdruncin din temelie organizarea omenirei. Ori ct de roditor ar fi un cmp, cu toate acestea, dac nu se seamn pe el grul cel dttor de hran, plmida i spinii cresc n locul grului. Ori ct de blnde i primitoare de nvtur ar fi inimile credincioilor, totui dac nu se seamn ntrnsele dumnezeetile cuvinte, dac cntarea liturgic nu le aduce o desftare sufleteasc, acele inimi nlelenesc, i apoi scaiul cu pirul prind adnci rdcini n luntrul for. Tot aceasta se ntmpl i atumci, cnd pe fruntea pstorului liturgisitor, nu se oglindete sfinenia, blndeea ngereasc, nevinovia si cldura inimeiMare pagub pentru Biseric mai rsare atunci, cnd pe fruntea liturgisitorului nu se zugrvete de cat agoniseala rpi -

24

DR. BADEA CIREIANU

foare de aur i argint, ctiguri negudoreti, arendii, speculaiuni bneti, i tot felul de lucrri nevrednice de sfinenia lui. Cnd loan Hrisostom servea slnti liturgie, att ca preot n Antiohia, i mai pe urm ca arhiepiscop al Constantinopolului, toat lumea alerga la Biseric co s vad pe sfntul P rinte, cum st el n faa lui Dumnezeu. Chipul lui Hrisostom ncrunit de numrul anilor, i de suferinele ndurate pentru mntuirea turmei, apoi n acelai timp mpodobit cu frumuseea pstoreasc, fcea ca poporul s-i aduci lui adnc veneraiune i plecri umilicioase. iar cnd sfntul Printe ncepea s cuvinleze, cu gura sa de aur, despre tot ce folosea pe oameni, acetia intrun glas mreau pe lisus Hristos adevratul Pstor, pentru c le-a trimis lor pe cea mai frumoas stea aoratoriei biseri ceti. De aceea, cnd inimicii duceau pe Hrisostom n exil, la anul 404, poporul rsculndu-se, a exclamat n mnia lui, c mai bine s se ntunece soarele, de ct s tac gura lui loan-. Urmtorul fapt istoric, ne arat cu prisosin roadele bine cuvntate, ce rsar din cultul dumnezeesc servit cu deplin vrednicie. Hronograful rus Nestor (f 1114), istorisete c com patriotul su Marele duce Vladimir (9801014) pe* cnd era nc pgn, dar stpnilor al Huilor, pe atunci tot pgni, a trimes soli din Kiev n ri deprtate, spre a studia cretinismul. Iudaismul i islamismul, i apoi a i recomanda pe cea mai bun din aceste trei religiuni. Vladimir se hotr a primi cretinismul dup ritul grec, cci acesta plcu trimiilor si n Constants nopole aa de mult, in ct i istorisir, c ascultnd acolo liturgia , fi sa prut c sunt in ceruri. Vladimir se botez primind nu mele de Vasilie, apoi porunci a se boteza i fiii si, a se nltura cele 000 de femei ale sale, i a se arunca zeul Perun n apa Dniprului de lng Kiev. Dup aceea botez armata, pe locuitorii Kievului, i n urm porni ncretinarea Ruilor i n afar de aceast localitate *). Iat dar, cum frumuseea cultului constantinopolitan, servit cu demnitate, a adus n snul Bisericei ortodoxe pe Rui din pgnismul lor strmoesc, cum i pe alte neamuri, de cari nu mai amintim aci2 ).

1) Conf. Istoria Bisericeasc, de Eusevie Popovici, trad, de Athanasie tpisc. Rmnicului i Glierasim al Argeului, Bucureti, 1900, Vol. I, pag. 630. Conf. pag. 91, Tom. II, Tez. Liturg. 2) In August 1904, pe cnd m aflam n Ierusalim, ani observat cu pl cere c Arabii cretini ortodoci, ascultau cu cel mai mare entuziasm cultul dumne zeesc din patriarhia local greceasc. nchinciunile pe cari le fceau ei la icoanele mprteti, erau manifestarea unui sim religios foarte clduros. De asemenea am mai vzut rigorismul cu care ajunau ei n cort uri albe pe muntele Eleonului, postul sfintei Fecioare, de la 1-15 August. Toate ;aceste sentimente religioasele ntrein mimai frumuseea cultului patriarhal grecesc. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

7.

Calitile interioare ale serviciului divin.


anitestrile exterioare trebue si corespund ntru totul ideilor interioare. De i cultu dumnezeesc public are, dup cum am vzut, cele mai rumoase forme exterioare, totui urmeaz ca acestea s cuprind ntrnsele urmtoarele caliti: 1. Spirit bisericesc. Prin aceasta nelegem c ori ce form a cultului, s lie ptruns n svrirea ei de cugetarea bise riceasc. Formele ce ar fi predominate de un neles lumesc, ori ar li lipsite de cuviin i respect, acestea nu sunt potrivite cu sfinenia cultului. Tot aa i atunci cnd ministrul casei lui Dumnezeu, plinete cultul cu semeie ori cu prea mult ncre dere n sine, acest lucru nc nu corespunde demnitei servi ciului divin. n toate formele cultului, este prin urmare de nevoe, ca ideea bisericeasc s fie ascuns ntrinsele. 2. Semnificaiune clar. Dac n aciunile noastre zilnice ne dm seama de fie ce lucru svrit de noi, i cugetm asupra lui chiar mai nainte de al ncepe, cu att mai vrtos se cere ca lie care lorm a cultului sfnt, s aib nelesul i rostul ei intern. nelesul acesta trebue s lie priceput" nu numai de mi nistrul svritor, dar i de credincioii cari se afl de fa. Iar o form svrit fr o contiin intern i fr a avea un neles deplin, seamn cu o nchinciune lipsit de cugetare. 3. Lege fireasc. Cu toate c formele cultului sunt prea bine stabilite, totui se cere ca ele s fie acomodate n spiritul lor * i cu legile dictate de fire. Iar aceste legi, sunt nsui simul moral aezat de Dumnezeu n sufletul nostru, i se cunosc i de omul crturar ca i de cel necrturar. Pentru aceea i apostolul Pavel vorbind, despre fiina acestor legi, zice c i neamurile ce nu au lege, din fire fac ale legei *). Tot ceea ce este n contra legei fireti, este o clcare grea a poruncilor divine. 4. Frumusee liturgic. Frumos se chiam tot ceea ce este plcut vederei i simului nostru perceptibil, dar n acelai timp n ftiarea frumosului, trebue s rsar dintro idee mreaa sufle tului nostru. Este o mare deosebire ntre frumuseea profan i cea religioas. Aceasta din urm const n mulumirea sulletului omenesc, prin manifestarea esteticei sacerdotale, desfurat in larg de liturgisitor naintea scaunului sfnt. Frumuseea religioas rrebue s troneze n casa Domnului n toate micrile sfinitului servitor al altarului. 5. Adevr dogmatic. Cultul este expresiunea nvturilor
1) noioioiv. Rom. 2, 14 : 'Otcxv kOvii t u i ju'j vojiov t^ovro. qnioEi t ut o u v ojxoi'

26

DR. BADEA CIREEANO

dogmatice ale sfintei noastre Biserici. Actele lui s fie p in urmare o icoan absolut potrivit cu aceste nvturi. Ori ca*e act sar abate n forma lui exterioar sau interioar de la acesl principiu, i ar aluneca spre un cult dintro alt religiune, nu nai cores punde nvturilor noastre dogmatice formulate n sinoadele ecumenice, 6. Stabilitate i unitate. Prin stabilitate nelegem stator nicia actelor cultului, in toate timpurile i n toate mjrejurrile. Se tirbete aceast calitate cnd se scurteaz ori 3e adaug actele n" afar de rndueala crilor liturgice. De aceea este oprit cu desvrire liturgisitorului, ori cine ar fi el, de a urma voinei sale subiective in aceast privin i a se aiate de la stabilitatea cultului . Iar prin unitate nelegem uni'ormizare. actelor cu privire la timp, loc i persoane, n toate rile orto doxe. Lipsa de unitate, aduce cu sine slbiciunea i spoisdruncinarea temeliei ortodoxismului ). 8.

Scopul ntreit al cultului.


aciune aa de mare i nsemnat cum este servirea de Dumnezeu, are i scopul ei nalt i prea bine determinat. Acest scop ns nu este unic, ci el se desface n trei feluri: 4. Scopul intiu i cel mai de cpetenie, este adoraiunea lui Dumnezeu, adic aducerea omagiului nemrginit Celui Prea. nalt, sau exprimarea clduroas a credinei noastre n a tot puternicia, mrirea, buntatea i dreptatea lui. Iar formele adoraiunei sunt preamrirea i lauda lui Dumnezeu. Odat ns cu aceast adoraiune, mai exprimm i urmtoarele stri ale fiinei noastre: umilina, supunerea i ascultarea de poruncile dumnezeeti; apoi fina pcatului, a neputinei i a cererei de ajutor din partea lui Dumnezeu. n strns legtur cu adoraiunea,, mai st i mulumirea nemrginit pe care a aducem Cerescului Printe, pentru" attea daruri pe cari le primim necontenit de la. dnsul3 ).
1) Din cltoriile mele n rile europene, asiatice i africane, cum i di studiile ce am fcut asupra cultului ortodox, m'am ncredinat c n Biserica ortodox din unele puncte de vedere, lipsete unitatea cultului i mai ales leg tura de frie dintre clericii diferitelor naiuni. Ruii au d. e. cntairea liturgic pe note liniare i o melodie proprie. Romnii i pstreaz notele :psaltice gre ceti cu ehurile clasice ortodoxe; Grecii tot asemenea; Bulgarii se deosebesc i de unii i de alii, . m. d. Apoi fie care ar ortodox i are Biserica sa fr vr'o legtur mai strns cu Bisericile surori. Din fericire ns, serviciul liturgic este unul i acelai in toate rile ortodoxe. (Autorul). 2) Acei cari nu se nchin cu evlavie lui Dumnezeu, i mu-i arat lui mulumire pentru darurile primite, nu au luminarea minei, ci ntrui ntunerecul netiinei vieuesc. Acetia zac ntro tulburare sufleteasc continu;, i linitea, vieei nu le ndulcete sufletul. Amrciunea i pesimismul stpnesc viaa lor.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

27

2. Scopul al doilea este sfinirea creaturilor i a tot ce exist pe pmnt Onul de la naterea lui i pn la rsuflarea cea mai de pe urm. i apoi chiar dup moarte, are nevoe de sfinirile i rugciuni e bisericeti. Intrarea omului n lume, n snul Bisericei, nceputurile unor schimbri din viaa lui s, e . cstoria, monahismii . a., sunt nsoite de sfiniri, binecuvn tri i rugciuni. Biserica prin cultul public ori particular, cum

Biserica ruseasc, A d o rm irea M aicei Dom nului din Cremlinul Moscvei (Rusia) in care se ung arii. Am cercetat-o n luna Augusc anul 1898. (Autorul).

i prin mngerile ce ne aduce n timpuri nenorocite, ne nsoteste necontenit n toti paii 9 o ^ r * Or 3 nostrii. a o. In fine, scopul al treilea sau susinerea i rspndirea credinei in Dumnezeu. Dac cultul ar exista numai in sufletul omului, iar nu i n afar de el, nu ar mai fi o unitate de cu
lar cei ce iubesc podoaba casei lui Dumnezeu i se nchin lui, petrec n dul cea spiritual i senintatea le nfrumuseeaz faa n toate mprejurrile, fie i*le bune ori rele. (Autorul).

28

DR. BADEA CIREEANU

getare religioas i o form de nchinare evlavioas De aceea Mntuitorul a nfiinat cultul public, pentru ca cretinii s se ntreasc unul prin altul i credina s prind adn<i rdcini. Cunoatem c multe popoare pgne au intrat n creinism, mai mult din cauza formelor frumoase ale cultului. Romanii, Grecii, Sirienii, Abisinienii, Egiptenii, Germanii, Slavii, . a., nu primir botezul de ct n urma cuvntului i apoi a admiraiinei actelor liturgice. Cu toate c mai n urm, unele din aceste popoare se abtur de la dreapta nvtur, totui ele pstreaz necontenit semnul crucei i numele lui Ilristos.

ARTICOLUL II
SEMNELE EXTERIO ARE ALE PIETAEI C R E DINCIOILOR IN BISERICA

9.

Descoperirea capului.
n timpurile cele mai ntunecoase i pn astzi, omul a ngrijit de ai acoperi capul, ca ori care parte a trupului, n contra frigului, cldurei i a vntului. Acoperemntul acesta a fost ns n leg tur cu cultura, gustul si avuia omului. Slbatecii i-au nvlit capul n contra soarelui ori a frigului, cu plante, piei nelucrate, sau i cu pnzeturi ; iar locuitorii rilor luminate, au fdcut aceast acoperitoare, din stofe, piei fine ori i din mtsrii. Cu timpul, nvlitoarea capului a fost transformat n obiecte simbolice i de podoab s. e. coroanele mprteti i regale, mitrele ierarhice, etc. 1. Vechii p g n i, brbaii i femeile, nu au avut cutezana a se nfia naintea mai marilor lor, cu capul descoperit, dar nici a privi n faa acestora. i cu att mai vrtos, nau ndrsnit a ridica ochii s vacl chipul viii al mprailor i al domnitorilor lor. Sezostre, Nabuchodonosor, Cirus. Darius i ali mprai puter nici ai vechimei, ar fi pedepsit cu moartea pe cei cari ar fi avut capul descoperit, ori nu sar fi aternut cu fruntea la pmnt n faa lor. Descoperirea capului naintea celor mai mari ai popoarelor, starea dreapt naintea acestora i privirea n faa lor, erau semne de nesupunere, de despre i pentru aceea aceste necuviine se pedepseau amarnic. Dar nu a trecut mult timp de cnd Sultanii dim Constantinopole, cereau chiar de la trimiii mprailor streinii, cea mai umilit nfiare. O asemenea prosternare, cereau i Fiii Cerului, larii Rusiei, ahii Perilor i toi autocraii asiatici,, de la cei ce veneau n faa lor.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

29

Obiceiurile sociale au fost n legtur cu obiceiurile cultul ui, Ia toate popoarele omenirei. Acoperirea capului naintea monar hilor vechi, i prosternarea naintea lor cu ochii lsai n jos. a rsrit din felul adoraiunei zeilor, cci i mpraii erau fiii acestora, i li se aduceau i lor nchinare i tmieri. De aceea. Egiptenii, Arabii, Indienii, Perii, Chinezii, Romanii, nu veneau n templele lor de ct cu capul acoperit. Picturile i gra vurile vechi, n aa stare reprezint pe pgni naintea mpra ilor i a zeilor. Iar Virgiliu n cartea Jll-a din Eneida, vorbete de sacrificarea naintea zeilor romani, cu mbrcmintea de purpur i cu prul acoperit cu o mantel *). Grecii ns fceau escepiune de la aceast datin. Ei umblnd de obiceiu cu capul descoperit, tot aa mergeau i se rugau naintea zeilor. Evreii erau foarte riguroi pstrtori ai acoperirei capului i chiar a feei naintea lui Iehova i n templele lor. Aceast porunc au primit-o din partea lui Iehova care a zis lui Moisi: Nu va vedea omul faa mea i s fie viu 8 ). Dar i alte texte din Vechiul Testament, ne vorbesc de acoperirea capului i a feei n cultul mozaic. i Moisi ascunse faa lui , c se temea sa caute spre Dumnezeu 3 ). Iar n alt loc cetim : i cum auzi Ilie (vocea Iui Iehova), acoperi faa sa cu mantia, i ei, si sttu la intrarea pelerei 4 ). Chiar i Serafimii i acoper lata naintea Celui A Tot Sfnt. i Serafimii edeau dasupra lui (Iehova); cte ase aripe avea fiecare; cu dou i acopereau faa ; cu dou i acopereau picioarele... etc.5 ). Chivotul cu tablele lui Moisi, toiagul lui Aaron, i cupa cea cu man, nc nu erau vzute de nici un Evreu, cci ar fi fost pedepsit cu moarte6 ). De aceea, cnd chivotul era transportat undeva trebuia s fie nfurat cu pnzeturi scumpe. Dar i preoii i leviii erau tot cu moarte pedepsii cnd vedeau chivotul. Singur arhiereul l vedea n nour de fum de tme odat pe an, cnd intra n sfnta sfintelor la srbtoarea mpcrei7 ). Pentru aceste temeiuri Evreii i astzi merg n templele lor i stau la rug ciune cu capul acoperit. Tot aa fac i Turcii, Arabii i toi Mahomedanii8 ). n acelai chip urmeaz Brahmanii, Buditii, Parsitii, . a.
1) Virgil. Aeneid. lib. III, v. 405: Purpures velare comas adopertus amictu, Ne qua inter sanctos ignes in honore Deorum. 2) Exod. 33,20. Comp. Fac. 32,30; Deut. 5,24; Judec. 6,22; Isa. 6,5; Apoc. 1,16. Cei doui fii ai lui Aaron se apropior de Iehova .i m urir", (III M. 10, 12). i Iehova zise iu i Moisi: vorbete lui Aaron fratele tu, s nu intre ori cnd in sanctuar... ca s nu moaru (III M. 16, 2 3).

3) Exod. 3 ,6 . ( D f ^ g n
4) 5) 6) 7) 8)

bx

i r r i f c j c ,; '3

n te unp!i>-

I Reg. 19, 13. Isaia, 6, 2. I Sam. 5, 10-12; 6,19; 9,2. II Sam. 6,6. III Moisi, 16, 1 seqq. Pretutindenea pe unde am intrat n moscheele mahomedane din Europa,

3U

DR. BADEA GIREEANU

2. Numai n cretinism sa schimbat aceast datin, i prin urmare brbaii cretini, de la nceputul Bisericei i pn astzi, s? au rugat n casa lui Dumnezeu cu capul descoperit, iar femeile cu capul acoperit. Iat i textul n aceast privin aflat n epistola Il-a ctre Corinteni cu porunca apostolului Pavel: Tot brbatul, zice apostolul, rugndu-se sau profeind cu capul acoperit (xata x 8 q)aA .f|g qtov), i ruineaz capul su. Iar toat femeea, rugndu se sau profeind cu capul descoperit (axataxaMirtco), i ruineaz capul e i; cci una i aceeai este, ca i cum ar fi ras. Iar de nu se invlete femeea, poate s se i tund. i de este lucru de ruine femeei a se tunde sau a se rade, invleasc-se *). Brbatul nu trebue s-i acopere capul, pentru c este chipul i mrirea lui Dumnezeu, iar femeea este mrirea brbatului 2 ). Apoi continu apostolul Pavel zi cnd : Judecai ntru voi ini-v, de este cuviincios ca femeea s se roage lui Dumnezeu desvlit ? Au nu i nsi firea v nva, c brbatul de-i las prul s creasc lung, este spi'e ruinea lui ? Iar femeea de-i las prul s creasc, este spre podoaba ei; cci prul ii este dat spre nvlitoare 3 ). Porunca apostolului, a fost primit nu numai n cultul re ligios, dar i n viaa social cretin, nct ar fi o necuviin i lips de pietate, de a intra vrun brbat n Biseric cu capul acoperit, i a se nfia naintea mprailor i demnitarilor cretini n felul acesta* iar femeilor, apostolul le-a impus aco perirea prului4 ), ca s nu (ie n Biseric, un ornament de va nitate i de turburare a simirilor brbteti. Clement Alexandrinul ({ * 215) n cartea sa naifiaycoyo? (lib. III, cap. XI, in Migne, vol. III, p. 634), mustr pe creti nele africane, cari veneau n Biseric mpodobite cu gteli aurite i cu prul ncreit. Apoi Tertulian vznd c n Cartagena, unii dintre brbaii venii n cretinism din pgnism, neso cotesc porunca apostolic i intr n casa Domnului cu capul acoperit, se exprim astfel fa de ei: Cu capul gol, totdeauna nu ne ruinm s ne rugm, chiar i naintea tuturor mp railor 6 ). i conchide apoi, dup ce-i mustr pentru aceast
Asia i Africa, nu mi-am descoperit capul. Acoperirea capului, a fost mai rigu roas n moscheele din Brusa i n rnoschea mrea din citadela din Cairo. (Autorul). 1) Iar n Cartea Proverbielor, cap. V, v. 4, cetim : H ^ i 5 THp m *$ n *in = (i urmrile (pcatului cu femeea) sunt amari ca absintul

i strpungtoare ca sabia cu 2 ascuiuri"). 2) 1 Corint. 11, 4-8. 3) I Corint. 11, 13-16. 4) I Timot. 2, 9: Aijderea i femeile... s se mpodobeasc pe sine, nu cu mpletiturile prului, sau cu aur, sau cu mrgritare sau cu haine scumpe". 5) Tertull. Ad versus gen tes: Capite nudo, quia non erubescimus, precantes sumus semper pro omnibus imperatoribus.

TEZAUROL LITURGIC, T. III.

31

necuviin, c tot aa s ne rugm i naintea lui Dumnezeu m pratul mprailor. Pe de alt parte apologetul vznd c multe femei vin n Biseric cu prul descoperit i lucrat cu mpletituri ispititoare, le povuete s umble cu capul acoperit. Fecioarele ns ne voind s se supun nvturei apostolice, Tertulian compuse scrierea sa De velandis virginibus n care sftuete din nou att pe cele mritate ct i pe fecioare a veni n Bise rica lui Dumnezeu cu capul acoperit. Ct d ? mare pedeaps, zice Tertulian, merit acelea cari in timpul psalmilor, sau n timpul rugciunilor , in cari se vorbete de Dumnezeu, stau cu capul descoperit! x ). Iar loan Hrisostom zice c Nu este nevoe ca brbatul s fie totdeauna cu capul descoperit, ci num ai cnd se roag 8 ). Iat acum ce zice i sinodul inut n Gangra prin canonul su X V II: Dac veri-una aintre femei, din motive de jrietate i tunde perii capului pe cari i-a dat Dumnezeu ca ea s-i aduc aminte de supunerea ei, ca una ce sa deslegat pe sine de rndueala supunerei anatema s fie 3 ). Msura apostolului Pavel susinut i de Biseric, sa n trodus nu numai n cult i rugciune, ci si n manifestarea respectului nostru, fa de semenii ori superiorii cu cari venim n atingere. De aceea brbaii i descoper capul naintea acestora cu o uoar ori mai simit nclinare a corpului. Iar cnd br baii nu-i descoper capul, nsemneaz egalitate, superioritate sau i despreul lor Iat de cei ce stau lng ei+ ).
1) Tertull. De velandis virginibus c. X V II: Quantani castigationem merebuntur etiam illae, quae inter psalmos, vel in quacumque Dei mentione retectae perseverant. 2) Chrysost. I Cor. Homil. X X V I: Tov fiev avpa ovx del avayxEi djcaxaxXujtTOV elvai, dXk' otav suyjjTcu jtovov. 3) Conc. Gangr. c. X V II : E ti Ym'aix< v &i voniofteviiv doxriaiv ttOxeiQoixo tag xo^ag... avBe^a earto. Iar canonul 13 al sinodului diu Gangra zice c Dac oare cari femei pentru p ru t nevoin a r schimba mbrcmintea... i ar lua asupra lor haine brbteti (cum fceau femeile ereticilor Eustaieni), anatema s fie". Apoi canonul 62 al sinodului VI ecumenic poruncete: Nici un brbat s se mbrace cu podoab muereasc, sau muerea cu cea cuvenit brba\ilor... D a r nici cu msci comiceti sau satiriceti sau tragiceti s se m brace... Cei ce ar face aceasta, ...s se cateriseasc ...s se aforiseascu. Despre minitrii altarului, Simeon Tesaloniceanul, zice c i arhiereii i preoii rsritului svresc liturgia cu capul gol... cci aa precum sunt hiroto nisii, tot aa sunt datori s se roage i s svreasc liturgia, mai vrtos arhiereii." Conf. Sf. Simeon arhiep. Tesalon. op. c., p. 257. Iar dac arhiereii i preoii au pe cap cuculion ori potcapet, nu i des coper capul n mprejurri ca acestea : cnd intr n case, cnd ed ntre fii su fleteti i n adunri, cnd salut ori rspund la salutare, ci salutarea ori rs punsul l fac numai prin nclinarea capului. Tot aa nu i descoper capul cnd petrec pe un mort la mormnt, cnd intr n Biseric, cnd cetesc apolise n mijlocul Bisericei, . a. Minitrii altarului nchipuescn aceste mprejurri c i arat demnitatea lor sacerdotal. 4) Stenii notrii Romni, obinuesc din timpuri vechi a ine capul des coperit, n tot timpul ct stau n faa celor superiori. Dar n uneje pri ale rei i mai ales n Oltenia, ei in capul descoperit nu numai n Biseric i la

DR. BADEA C1REEANU

S 10.

ndreptarea feei spre rsrit i motivele pentru aceasta.


jE jiserica a hotrt de la nceputul ei, ca atunci cnd erestinul se leapd de diavolul n timpul botezului, s se ndrepteze cu faa spre apus i s rosteasc formulele de lepdare, far cnd se mpreun cu Nrislos, s se ntoarc spre rsrit i s se nchine lui. Din cele patru puncte cardinale ale pmntului, rsritul are nsemntatea lui deosebit. Dar rsritul a fost la toate popoarele, simbolul luminei, al bucuriei, al vieei i al speranei. Fie care nceput de zi se ivete la rsrit. Luceafrul dimineei care bucur pe tot omul, la rsrit i face artarea lui. Aurora purpurie, cu frumuseea ei cntat de poeii neamurilor, tot la rsrit i are scaunul ei. Ivirea mndrului soare, ce aduce cu sine, lumin, cldur i bucurie pentru toate vieuitoarele, de asemenea la rsrit i iace mreaa lui artare ) Cnd vedem rsritul soarelui, sufletul nostru prinde bucurie, i nltur din noi gndurile negre ce ne turbur n ntunerecul nopei2 ). De aceea unul din cntreii vechiului Testament, admirnd* mreia rsritului de soare, zice aceste cuvinte n psalmul 103 (104): Pus-ai (tu Doamne) intunerec i sa fcut noapte; ntru aceea vor trece (umbla) oale fiarele pdurei. P uii leilor vor rcni ca s apuce de la Dumnezeu mncarea lor. Rsrit-a soarele i (fiarele) se vor aduna , i in culcuurile sale vor zcea. Ei-va omul la lucrul su i la lucrarea sa pn seara,
rugciuni, ci i cnd petrec pe mori, i pe tot timpul ct ine doliul dup p rinii i iubiii lor. Obiceiul acesta este rspndit din vechime printre Romni. Un manuscris din arhiva curei imperiale din Viena, scris n Noembre 1701 > ntitulat: Historica relatio unionis Walachicae cum romana ecclesia factor anno 1101", artnd starea Romnilor din Transilvania ctre finele secolului al XVII, apoi posturile lor, netiina clerului, hainele clericale i mireneti, adaogi c Romnul care ,a pierdut pe tatl su pe mama sa, acela timp de un an ntreg nu pune nici un acoperemnt pe capul su..., i fa de soiile moarte... printr'uu rit tenace umbl un an cu capul gol, ori ct de mare ar fi frigul ernei sau cl dura verei". Conf. Nicolae Dobrescu, Fragmente, Budapesta, 1905 p. 6170. 1) Pasrile cu glas i petii fr glas, salut rsritul soarelui. Cu deo sebire delfinii mrei, se bucur prin srituri din ap, la lumina soarelui de cu rnd ivit. O fapt minunat de acestea, am vzut-o n dimineaa zilei de 1 August 1899, cnd veneam pe vaporul austriac Electra" de la Atena la Constantino pole. Un delfin uria a mers prin ap o bun distan n fruntea vaporului nostru srind i fcnd felurite ntorsturi cari uimiau pe cltori din vasul plutitor. Mai pe urm delfinul s'a dus n adncul mrci. (Autorul). 2) Mreia rsrirei soarelui cu coloarea lui de foc, se cunoate mai bine de pe munii inali, sau cnd privind aceast minune de pe rmii mrilor. t; cazul din urm, ni se pare c marele corp ceresc ese din ap. Privelitea aceasta mrea, am avut-o n deosebi n Suedia nordic, cnd cltoream pe acolo rc vara anului 1898. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

33

Popoarele pgne atta bucurie simeau la rsritul soarekii, n ct aduceau i jertfe acestei artri a . marelui astru. Risritul soarelui ne bucur, apusul su ne ntristeaz; rs riii soarelui ne aduce lumin, culcarea lui re aduce ntunere<ul. Pentru aceea se i fac multe asemnri n sfnta Scriptur cu rsritul i apusul soarelui, artndu-se propirea, lumina, pri i rsritul astrului,iar scderea,nimicirea,prinapusulsu. Evreii vechi pronunau cu bucurie rsritul soarelui (tfppfr rr?E) i cu oare care nfrnare apusul soarelui KfcE). 1. Cretinismul nu a adus jertfe rsritului de soare cum f C 3 a u pgnii, ci a nlat spiritual mente i simbolic, partea n care se ivete aceast fptur a l u i Dumnezeu. Dar i Mn tuitorul d mare nsemntate rsritului cnd grete : ns zic vou, c muli de la rsrit i de la apia vor veni i se vor odihni cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov intru imprat'a cerurilor#). n timpul cetireiori crei rugciuni, faa sfin itului servitor al Bisericei cretine, sa ndreptar totdeauna spre rsrit. Tot astfel au fcut i credincioii asculttori. Cultul pul lie ori particular, de la nceputul cretinismului i pn astzi sa plinit de Liturgisitori, cu faa spre rsrit. Pioii n nici o arf cretin, nu sau nchinat spre apus, ci spre rsrit, pentru motivul c rsritul este simbolul luminei fireti, spirituale i al luminei lui lJristos 2 ). Clement episcopul Alexandriei zice c ne ndreptm cu faa spre rsrit, fiind c rsritul este icoana zilei de natere, i de acolo isvorte lumina, mai intdi lum i nnd din intunerec. IJar i acelora cari zac in necunotin, le rsare ziua cunotinei adevrului, precum rsare soarele. De aceea se i finesc rugciunele cu faa spre rsrit3 ). Ter tulian de asemenea afirm zicnd c noi in partea despre rsrit, ne rugm 4 ). 2. Cei mai mari scriitori i prini bisericeti orientali, nt resc c ne nchinm spre rsrit, cci acolo se afl ralul, patria noastr cea veche i locuina noastr, din care am fost scoi prin vina strmoului nostru Adam. Dar sperm c acolo iari vom li adui, prin al douilea Adam, Hristos Domnul nostru. Acest neles l gsim n Constituiunile apostolice (lib. II, cap. LXVII) c adic vechii cretini se uitau spre rsrit cnd se rugau, cci ntracolo se afl vechiul paradis, de unde primul
1) Mat. 8,12. 2) In Liturgia sfntului Marcu, exist chiar invocarea Diaconului ctre credincioi: spre rsrit" (eg dvarotaiv) adic ndreptai-v la rugciune". Da niel, Codex, Tom. IV, pag. 157. 3) Clement. Alexandr. Stromat. V II: Enei Se yevzQhiov extov * 1 uvaro3.ii, xuxeOev to epojg aiQ CTai ex oxotovq (.uJjovto jc q w to v aXXd xai Toig ev dywoiqi xvXivfiovjievou; dvetei^e Yvcooecog dX^Oeiag fj|AQa xard ? v 6yov to v f|Xioir jiyog tn)v txo0m)v dvaToWjv al evyai. 4) Tertull. Apologeticus adversus gentes pro christianis, c. XVI : Nos ad oricntiis regionem precari.
>r- Ucidea Cirnm *tu .Tezaurul Liturgic.

DR. BADEA CIREEANU

om a fost alungat, din cauza clcrei ordinului divii. n felul acosta se exprim i Atanasie cel Mare : S aud i s ne leag credincioii cauza acestui lucru , pentru care fericiii apos toli au poruncii ca cretinii in Biserici s se roage sp*e rs rit; cci spre paradis ne uitm, de unde am eit, adic <tre vechea patrie i ar a noastr *). Asemenea i Vasilie cel Mare grete : Toi privim spre rsrit cnd ne rugm *). \proape cu aceleai cuvinte argumenteaz i Hrisostom faptul acesta8 ). 3. Ali scriitori bisericeti susin c ne nchinm spre rsrit, cci de acolo vine lumina i buntatea ; din contr, nu ne n chinm spre apus, cci din acea parte sosete ntmerecul i rutatea. Din aceast clas de scriitori se disting Iustin Martirul 4 ) i Lactaniu. Dar n aceast privin s ascultm cuvintele acestui din urm. Rsritul, zice Ciceronele cretin, se apropie de Dumnezeu, fiind c rsritul nsui este fntna luminei i lumintorul lucrurilor , i fiind c el ne ndreapt spre viaa etern. Iar apusul se unete cu acea minte ce cugzt lucruri turburate i rele, cci ascunde lumina, ne aduce totdeauna intunerecul i face pe oameni a ucide i a m uri in pcate B ). Lactaniu vede n rsrit, lumina, iar n apus, ntunerecul. att de prielnic criminalilor din Italia i Africa nordic, unde trise acest distins scriitor. 4.0 seam de nvai bisericeti, susin c nendreptm spre rsrit la rugciune, pentru c acolo sa a r ta t H ristos omenirei, acolo a propoveduit, a artat lumina sa, a ptimit, a . nviat, sa nlat la ceruri, i tot la rsrit va veni iari s judece pe cei vii i pe cei mori j. Iudeii ns credeau c dac cretinii se nchin spre rsrit, ei se ntemeiaz, pe urmtorul text profetic i me sianic, din psalmul 131 (132) vers 7: Intra-vom in locaurile lui (Dumnezeu), inchina-ne-vom la locul unde au sttut picioarele lui. Din aceste cuvinte, deduc Iudeii, c aci ar fi vorba de
1) Atbanas. Quaestiones ad Antiochum. Quaest. XX X V II: Oi jttaxoi dxouetcoaav xai uavOavExooaav, ou xouxou /oiv oi jiaxaguoxaxoi dbtoatoXoi xar dvaroug xag xrv xinrrt:iav('jv t'xx?a|cnag jtQoaeujreiv tjioujaav, va rrpog xov rraQdSeioov dcpoKojm, 60ev xai e|g.tt:aa}iev, jcpog xr|v dgxaav ) iuov Jtaxp&a xai yd)Qav. 2) Basil. De Spiritu Sancto., c. XXVII: ndvxeg f*ev oqoojiey xaxd dvaxoag eni xcov nyooEuxwv Apoi Marele Ierarh adaog: D ar p u in i tim c cutm vechea noastr patrie, adic paradisul, j)e care il pstreaz D um nezeu in Eden spre rsrit = OMyoi 8e lojxev, oxi xtjv d(>y/uav j-tiur|xoujtfv .TaxQi'fia, xov na(>d8eioov, ov EqpvxevaEv 6 Oeoc ev ESm xaxd dvaxoXg. 3) Cotei. Notaein Constitut. Apost., lib. I, c. [.VII, ex Chrysost. ad Dan. VI. 4) Iustin. Quaestiones ad orthodoxos. Quaest. CXVIII. 5) Lactant. Institutiones divinse, lib. II, c. X : Oriens Deo a<ecensetur, quia ipse lumini fons et illustrator est rerum, et quod oriri nos faciat ad vitam aetemam. Occidens autem conturbatae illi pravaeque menti adscribitur, quod lumen abscondat, quod tenebras semper inducat, et quod homines faciat occidere ac interire peccatis. 6) Aceste afinnaiuni sunt numai simbolice, cci dup cium eu nsu-mi am vzut n vara anului 1904, cretinii din Africa nordic se nchin tot spre rsrit, iar nu spre Ierusalim. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

35

Mrtuitorul nostru Iisus Ilristos, i pentru aceea se nchin cre tinii pe locul unde a nvat i a umblat el, sau cel puin aflndu-ae cretinii n deprtare, ei se ndrepteaz cu faa spre rsrit, adic spre acel loc sfnt de care ne ocupm. l)ar susinerea Iudeilor nu a aflat prtai ntre cretini. Iar Ilariu de Pi ctaviu, arai c cu ndreptarea feei spre rsrit, ne conformm textulu (lin psalmul 67, v. 34: mpriile pmntului, cntai lui Dumnezeu, cntai Domnului, celui ce sa suit peste cerul cerului spi'e rsrituri. Mai sunt i alte interpretri n aceast privin, ns cele mai serioase sunt acelea pe cari le-am artat mai sus, n acest paragraf, la No. 1 i 2. Dar ndreptarea feei spre rsrit, st n legtur i cu cutltura vioae a ochilor notri spre icoanele din Biseric, ce sunt fixat3 mai ales n acea direciune. Prin urmare nu este ndes tultoare numai iitura trupului spre rsrit, ci odat cu aceasta s fi3 ndreptat tot n acea parte i privirea deteapt i pioas a cretinilor.

11Ascultarea cu sfinenie a serviciului divin.

flEkiipft attea nevoi i lupte zilnice pe cari le avem cu lumea i cu noi ni-ne, ne simim istovii i cutm odihn suile^ tului i trupului nostru. Odihna aceasta dulce i nvior toare, o aflm numai n casa lui Dumnezeu, dac suntem cu luare aminte la toate cele ce se cetesc i se cnt ntrnsa, de ctre sfiniii servitori ai Bisericei. Tot insul cu oare care lumin sufleteasc, nu-i ngdue el nsui s aib gndurile sale aiurea de cele sfinte. Numai n Biseric gsim linitea sufletului nostru sbuciumat-de nevoile vieii. Aci dm fiinei noastre hrana cea isvortoare de bunti. Eind din casa lui Dumnezeu, iari intrm n valurile vifo roase ale acestei lumi; iari ncepem a nnota n apa spumegnd a necazurilor, a brfelelor i a luptei pentru pinea cea de toate zilele. Acum nelegem noi pentru ce cretinii timpu rilor nceptoare ale Bis ricei, strueau ziua i noaptea rugudu-se Celui Prea nalt1 ). Apostolul Pavel a auzit c n adunrile bisericeti, Corintenii nu ascultau cu luare aminte cuvntul Domnului, ci se glceveam ntre ei. Din aceast cauz apostolul i mustr cu aceste cuvinte: Cnd v adunai in Biseric, aud c se fac mp 1 1 ) In statele apusene din Europa, n toate zilele sptmnei am gsit Bise ricile pline de credincioi, cari se rugau nencetat. Aci i gsesc oamenii repausuil lor sufletesc i trupesc. Tot aceeai pietate i struin n rugciuni, am aflat i n moscheele islamiste din Europa, Asia i Africa. Noi Romnii ns, struim de obicciu n localuri nebisericeti. (Autorul).

36

DR. BADEA CIREE AN U

recheri intre voi, i in parte o cred aceasta. Trebue s fie isresuri intre voi, ca cei lmurii s se fac cunoscui intre toi... Ce voiu zice vou? V voiu luda 9 Eu nu v laud 'pentru aceasta *). Mai departe acelai apostol d urmtoarele nvturi Corintenilor, cu privire la serviciul dumnezeesc public : Dec., cnd se adun toat Biserica la un loc i toi vorbesc ii limbi < 8 i
<S ____________________________________________________________________ it* " iS 3 S

..

>

* V (' < VVVr fVf i (

f | s | 5 (jj? jjq p j> %

Domnul Doctor BADEA CIREEANTJ Autorul Tezaurului Liturgic, Miercuri 9 August anul 1900, privete din pavilion mreaa i nfricoata cas cad a rului R inul (Rheinfal) din Elveia.

i intr sau neinvai sau necredincioi, au nu vor zice c suntei nebuni 9...2 ) Iar dac vorbete cineva n limb , s vor beasc cte doui, sau cel mult cte trei i pe rnd, iar tunul s tlcueasc. Cnd nu va fi cine s tlcueasc, s fie tcere m Biseric, i s-i vorbeasc fie care lui-i i lui Dumnezeu 3 ). Despre starea la rugciune a femeilor n Biseric, iat ce zice apostolul Pavel: Femeile voastre s tac n Biseric, cci
1) I Corint. 11, 18-22. 2) I Corint. 14, 23-24. 3) I Corint. 14,27-29. Conf. Tom. II, Te/. Lit., pag. 455.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

37

nu li sa dat voe s vorbeasc, ci s fie supuse precum i legea grete. Iar de voesc s se tovee ceva, s-i ntrebe pe brbaii lor acas, cci este cu necuviin ca femeile s V07heasc n Biseric 1 ). Apoi termin zbnd : n Hiseric toate s se fac dupre cuviin si ban rnlueal 2 ). De aci vedem c apostolul Pavel poruncete ca s ne rugm n Biseric cu linite, bun cuviin i cu ascultarea pioas a serviciului divin3 )/Ia r optele petrecute ntre unii i alii, gririle dearte i ce este mai mult starea necuviincioas n casa lui Dumnezeu, sunt nvinuite i de poruncile dumnezeeti, i de mintea sntoas a lie crui om. Unele ca acestea departe s lie de toi nchintorii cruce 4). n Biserica veche, vzndu-se c sunt unii cari nu vin n Biseric de ct pentru puin timp, i aceasta numai ca s aduc cu ei necuviina, sa hotrt prin canonul IX apostolic urm toarea msur: Toi credincioii <ei ce intr in Biseric i aud scripturile, dar nu struesc la rugciune i la sfnta mpr tire, ca unii ce fac neornduial in Biseric, trebue s se aforiseasc b). Iar despre fem ei, iat ce glsuesc n aceast privin P rinii sinodului al VI ecumenic prin canonul 70: S nu fie ertat (femeilor) in vremea dumnezeetei Liturgii s vorbeasc, ci dup glasul apostolului I avei, s tac. C nu li sa dat lor voe s greasc, ci a se supune, dup cum i legea zice. Iar de voesc s nvee ceva, in case intrebe-i pe brbaii lor ). Se vede c n timpurile vechi cretine, femeile erau mai vor
1) 1 Corint. 14, 34-35. Conf. 1 Tini. 2, 12-15. 2) I Corint. 14, 40. 3) Codul penal romn, prin art. 210 pedepsete cu nchisoare de la 15 zile p n la o lun, i cu amend de la 26 pn la 100 lei, pe cel ce face turburare n Biseric. Iar articolul 211 din acelai cod, pedepsete pe cel ce a r indrsni s lo veasc pe preot n exerciiul funciunei sale, cu nchisoare de la un an pn la 2. Acela ns care prin gesturi ori cuvinte ultragiaz pc ministrul unui cult n exerciiul funciunei, se pedepsete cu nchisoare de 15 zile pn la 3 luni i cu amend de la 26 pn la 100 lei. Conf. Const. Hamangiu, Codul general al Romniei, Bucureti 1900, Vol. I, pag. 1051. 4) De obiceiu mai totdeauna credincioii optesc ori vorbesc ntre ei n Bisericile noastre, fr rost i rndueal. Dar nici odat nu m'am scandalizat mai mult de ct n anul 1901, cnd m aflam ntr'o Biseric din Bucureti, n dimi neaa Invierei Domnului nostru Iisus Hristos. La acea sfnt solemnitate, nu am putut s ascult serviciul dumnezeesc din cauza a doui trgovei negutori cari greau cu glas tare n naosul casei lui Dumnezeu. Ei au vorbit i gesticulat despre negustoria lor, tot timpul ct a inut mreaa servire, fr ca cineva s le atrag ateniunea asupra ignoranei lor. Toat lumea era scandalizat de aceast necuviin i lips de respect. Cu vintele dumnezeetei Liturgii despre sfintele Pati, nu le-a atins inima lor nesim itoare In asemenea ocaziuni, preoii sunt datori s cheme la ordine pe cei necuviincioi. (Autorul). 5) Aceste cuvinte le gsim si n canonul 2 al sinodului din Antiohia. 6) Acest canon este o reproducere a cuvintelor apostolului Pavel, din epis tola I, ctre Corinteni 14, 34 35 i din epistola 1ctre Timoteiu 2, 12-15.

38

DR. BADEA CIREEANU

bree n Biseric, de ct brbaii. Pentru aceea, tcerea le er lor rnai mult impus, de ct brbailor. Dar i o parte i alta, pentru mrirea lui Dumnezeu, s pstreze bum rnduial n casa lui cea sfnt. Ascultarea cu ateniune a servi -iului dumnaeesc, se cere de multe ori i de formulariile noastre liturgice ?i ritualistice. Aa, d. e. diaconul ori preotul nainte de cetirea parimiilor, a apostolului, a evangeliei, a simbolului credinei, dup cetirea acestuia, etc., rostesc solemn invoeaiunea cntre credincioi: S lum aminte (jtooo/omn').

12.

Facerea semnului sfintei cruci.


retinul atlndu-se in casa Domnului, pe lng ateniunea i pietatea cu care ascult sfntul serviciu, se mai cere de la dnsul, ca s (ientro msurat micare a trupului, n legtur ns cu aciunea sulletului. Cea mai de cpetenie micare, este facerea semnului crucei cu credin i dragoste ctre cele sfinte. Acest semn are temeiuri foarte adnci n nv turile Domnului i ale apostolilor si V ). Mntuitorul omenirei ndreptndu-se odinioar ctre nv ceii lui a zis : De voete cineva s vin dup mine, s se lepede de sine, s-i ea crucea sa i sd-mi urmeze mie 2 ). Apoi adaog: Iar cela ce nu-si ea crucea sa si nu-mi urmeaz mie, nu este vrednic de mine ). n alt parte, Dom nul nostru, arat i timpul cnd se cuvine s ne nsemnm cu sfnta cruce: Ori cine voete s vin dup mine, zice el, s se lepede de sine, i s-i ea crucea sa n toate zilele (xai aparo tov atauoov auTou xa0s fjfiefav), i s-mi urmeze mie 4 ). Apostolul Pavel afirmnd c cei ntunecai i nepioi se ruineaz de chipul crucei, zice acestea: (Juvntul crucei celor
1) Numai oamenii neinvtai i ri nu cred n Dumnezeu i nu se nchin lu i; iar marii filosofi ai lumei, astronomii, matematicii, fizicii, naturalitii i toi erudiii, au fost foarte religioi, pentru c ei au avut puterea sufleteasc s n eleag tainele Creatorului Nemrginit. Vestiii filosofi: Socrat (+ 400 a. Hr.), Raton (f 397 a. Hr.) i Aristotel (f 322 a. Hr.), au fost nclzii cu ndestu lare de simurile lor religioase. Aa au fost religioi i renumiii astronomi: Copernic (f 1543), Kepler (y 1630), Galileu (f 1042), Laplace (t 1827), Herschell (f 1822), etc. Evlavioi nchintori de Dumnezeu au fost i chimistul Lavoisier (f 1794), matematicul E uler(f 1783), precum i fizicii: R eaum ur (f 1757), Volta (f 1802), A m pir (f 1836),apoi naturalitii: Linnc ( 1778), Buffon (f 1788), Cuvier (f 1832) cum i vestitul Pasteur i chiar materialistul D arw in (t 1882). hoarte ios a fost i Nansen exploratorul Polului Nord (an. 1893-1896)). (Autorul). Conf. > r. N. Paulescu, Noiunele Suflet" i Dumnezeu" n Physiologie, Bucureti. 1905. 2) Mat. 16, 24. 3) Mat. 10, 38. Marcu 8, 34. 4) Luca 9, 23.

TEZAURCL LITURGIC, T. III.

39

peritori nebunie este; iar nou celor ce ne mn tu im, puterea lu i Dumnezeu este l). n alt loc apostolul se laud cu crucea lui Hristos zicnd : Iar mie s nu-mi fie a m Im da de ct num ai n crucea Domnului nostru lisus Hristos, prin care mie s'a rstignit i eu lumei 2 ). Cum c cretinii cei vechi se nsemnau necontenit cu sfnta cruce, despre aceasta ne spun Ignatie Teoforul3 ), Irineu4 ), . a. Dar un text mai luminos i complect in aceast privin gsim la Tertulian. n secolul 1 1 1cnd trete apologetul, semnul crucei era foarte des repetat n lucrul de toat ziua al cretinului. Iat acum ce zice Tertulian: La ori ce pire si micare, la fie ce intrare i esire din cas, cnd ne imbrcm, ne inclm, ne splm , la mas, la aprinderea luminei, la culcare, la ederea pe scaun, i la toat vorba, ne nsemnm fruntea cu semnul crucei 5 ). Acest lucru l afirm i Ciril al Ierusalimului n ca te! lesa sa a IV-a (n. X). Grecii ntrebuinau cuvntul atau^os (cruce) sau arpyuyu (sigiliu) cnd vorbeau de chipul lemnului lui Hristos. loan Ilrisostom nva c cu semnul crucei alungm pe diavolul de lng noi'5 ). Acelai Printe vorbind de obiceiurile religioase ale tim pului su, zice c n toate zilele, ca pe un stlp nsemnm fruntea noastr cu crucea 7 ). Apoi tot Hrisostom ndreptndu-se ctre maici le zice aceste cuvinte: Voi, maicilor, nv ai pe copii votrii s-i nsemneze fruntea cu mna ; iar mai nainte de ce sunt ei in starve s fac aceasta, intiparii-le voi semnul crucei 8 ). Cu privire la actele sfinte, Augustin ne arat c toate acestea erau nsoite pe timpul su, ca i n zilele noastre, de semnul sfintei cruci. Cei netiutori, zice fericitul printe, prin misterul crucei se catehiseaz ; fntna renatcrei (a botezului), prin acelai mister se sfinete. Cei ce se boteaz, primesc darurile (friei, impunndu-li-se mna prin semnul aceleeai cruci. Cu acelai chip se afierosesc Bisericile, se sfinesc altarele... sfnta euharistie... preoii si leviii prin acelai semn nainteaz n treptele ierarhice 9 ). Apoi tot Augustin adaog: Dac zicem
1) 1 Corint. 1, 18. 2) Galat. 6, 14. 3) Ignat. Ep. ad Rom. VII. 4) Irinaeus, Adversus hsereses V. 5) Tertull. De corona militis, c. I I I : Ad omnem progressum atque promoturn, ad omnem additnm et exitum, ad vestitum, ad calceatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, qu&'cumque eos conversatio exeroeret, frontem cruci signaculo tenere. 6) Chrysostom. Horn. XXI ad popul. Antiochen.: Metu xov qt'uxcxtos tovtou xai xov otauQov e k 'i tou jisTmjtoi* 8iaru7tcoaov... o 8idpoXog pXatyat xi S v v | cetai... x. t. A .. 7) Chrysostom. Demonstratioquod Christus sitDeus.,c. IX: "Qcjtep evott'i ? u| K Jii toO (iETU M tou xaO sxdarr)v rifiepav (iaxu.touusvov jtSQicpeQOuaiv. 8) Chrysostom. Homil. 12, n ep. I ad Corint. 0) Augustin. Serm. XIX de sanct.: Hujus cruci misterio rudes cate-

40

DR. BADEA CIREEANU

cntehumenului: crezi in Hristos ? El rspunce : Cred. i se nsemneaz cu crucea lui Hristos ') Iar n at parte acelai printe latin zice urmtoarele : Eu cred c cateiumenii se sfin esc dup ce se nsemneaz cu semnul lui H riio s , li se cetete rugciunea i ii se impun m inile 2 ). Iar despre viaa sa, Au gustin afirm n Confesiunile sale, c el nsui se*nsemna totdeauna cu crucea Iui Hristos1 ). Fericitul Itronim vorbind despre cruce, mrturisete acestea despre el nsui: Eu sunt cretin, nscut din prini cretini i port pefrurtea mea steagul crucei4 ). Apoi Leon episcopul Romei, zice c toi regii rens cui (botezai) fac semnul crucei 5 ). n scurte cuvinte, toi prinii i scriitorii cretintii, din timpurile vechi i noui, afirm n form i n /apt repetirea infinit a acestui semn, n toat ziua i ora. mpraii, regii, pioii, monahii, anahoreii, servitorii altarului, n fericirea ori nenorocirea lor. n timpuri de linite sau turburare, deopotriv se nsemnar cu chipul crucei. Acestea i altele multe, sunt temeiurile din sfnta Scriptur i scrierile prinilor bisericeti, din cari rsare porunca, s ne n semnm necontenit cu crucea lui Hristos, att n B seric cum i n toi paii notrii ). Se cere ns ca semnul acesta s fie totdeauna n soit de o cugetare adnc cu privire la Cel rstignit pe lemn, la pati mile sale i la binefacerile ce ne-a adus n lume. n acelai moment, gndul nostru curat s se nalte sus la Printele Ceresc i s ne nclzim dorul pentru dobndirea harurilor sfntului Spirit 7 ).
chisantur; eodem misterio fons regenerationis consecratur; ejusdem cruci signo per manus impositionem baptisanti dona gratiarum accipiunt. Cum ejusdem cruci charactere basilicse dedicantur, aliaria consecrantur... sacramenta... sacerdotes et levitse per hoc ipsum ad sacros ordines promoventur. 1) Augustin. Tract. X I: Si dixerimus catechumeno: credis in Christum? Respondet: Credo et signat se cruce Christi. 2) Augustin. De peccatorum meritis lib. II, cap. XXVI : Catechumenos secundum quemdarn tnodum suum per signum Christi et orationem manus impositione puto sanctificri. 3) Augustin. Confess, lib. I, c. XI : Audieram ego adhuc puer de vita sterna nobis promissa... et signabar jam signo crucis ejus... 4) Hieron. Epist. CXIII Praf. in job: Ego Christianus, et de parentibus christianis natus et vexillum crucis in mea fronte portans. 5) Leo. Serm. Ill in anniversario die suae adsumtionis. , 6) Conf. Veneraiunea i nchipuirea sfintei cruci" pag. 243 256, Tom. II, Tezaurul Liturgic. Muli dintre prinii notrii de familie, nu se nchin nici ei, i nici pe copiii lor nu-i nva s fac semnul crucei, i s se roage lui Dum nezeu. Dar omul trebue s lucreze ceva ; dac nu lucreaz binele, svrete rul. Sau: dac omul nu vorbete cu Dnmnezeu, vorbete cu Satan, adic cu tot ceea ce este ru. i din ru peire rsare. 7) In vara anului 1904, cnd m aflam n Biserica patriarhal din Ieru salim, un Arab ortodox se nchina pe la icoanele mprteti. In pietatea lui, asupra fie crei icoane fcea cu mna dreapt un semn n form de arc, ca i cnd ar fi voit s cheme spre sine ajutorul divin. Acest fel de nchinare lam vzut i n Biserica Scaunele* din Bucureti. Un pios aveai n mn o hrtie mueat n unt de lemn sfinit. Dup ce se nchina pe la icoane, atingea fie care icoan cu hrtia ce inea n mn. Iar n catedrala romneasc din Sibiiu, n ziua de 15 August 1907, poporul

TEZAURUL LITURGIC, T. HI.

41

iltfel, dac facerii acest semn n netire i ipocrizie, nu ne deolebim de Buditi cari au maini nvrtitoare cu formule de rug ciuni, i prin urmare aflndu-ne n aceast stare ne ating urm toarele cuvinte ale Mntuitorului: Poporul acesta numai cu tuzele m cinstete, iar cu inima departe este de mine ').

13.

dat cu semnele exterioare de pietate, pe cari le-am vzut pn aci, mai trebue ca i ntreg corpul nostru s aib iitura lui, potrivit cu momentele solemne ale cultului, cri cu vioiciunea simirilor religioase. iitura corpului nostru k rugciune este de patru feluri: starea dreapt, plecarea capului , ingenucherea, i aternerea cu faa la pmnt . n tot timpul ct ne rugm, trebue s avem veri-una din aceste patru poziiuni. 1. Starea dreapt. Felul acesta de iitur corporal, a fost considerat totdeauna ca simbol al veseliei i al demnittei ome neti. n Vechiul Testament, aflm c Anna maica lui Samuel, se ruga cte odat, stnd drept naintea lui Iehova ). Iov de asemenea mrturisete, c a sttut rugndu-se n faa lui Dum nezeu 3 ). Mntuitorul vorbind despre rugciune, recomand i starea dreapt, zicnd : oi cnd stai de v rugai, ertai ori ce avei asupra cuiva 4 ). n momentele de bucurie ale Bisericei, rug ciunile la cult sau fcut stnd drept, ns cu umilin naintea lui Dumnezeu. Pentru aceea n zilele de Duminici, amintindu-se nvierea lui Hristos, nu se fceau rugciunile de ct n stare dreapt. Tot a i de la Duminica nvierei Domnului si pn la aceea a Pogorrei sfntului Spirit, era ndatinat starea dreapt a corpului n toat Biserica cretin. Iustin Martirul vorbind despre acest fel de poziiune la rugciune, zice c Pentru aceea se face plecarea genuchilor in cele ase zile (ale sptmnei), cci este simbolul cderei noastre in pcate; iar n ziua Duminicei nu se pleac genuchile, cci este simbolul nvierei ').
ce sta n genuchi, atingea cu fruntea pardoseala Bisericei, apoi o tergea cu o mhram. Aceste obiceiuri religioase, sunt efectul pietei curate i nevinovate a poporului. (Autorul). 1) Mat. 15,8. *
2) i s a m . 1 , 26 . : n i.T - \ x rrr n p y i w n r^x ri

Cele patru feluri de poziiuni ale corpului nostru la rugciune.

3) Iov. 30, 20. 4) Marcu, 11,25. 5) Iustin. Quaest. et respons. ad orthodox. Quaest. CXV : Awxxouxo r|v tatu; e i||iEQai fj|x)V yovuxtaoia atuijioov eou xfj<; ev talg djMXQxaig jixaKJecog f||w >v io 8e ev xtj xupiaxrj jirj x^Cveiv yovu, c t u | a | 3 oX6v saxt xrjg dvaaxaaewg. ,

V2

DR. BADEA CIREEANU

Dar i Tertulian arat c n ziua Dunvnicei au este ng duit a posti sau a ne ruga in genuchi. De aceezi scutire ne bucurm din ziua Pastelor i pn la Pentecosti (ziua cincizecimei sau a Pogorirei sfntului S pirit'). Iar i Constituiunile apostolice (lib. II, c. LIX), cetim c n ziua Duminicei se ziceau rugciunile stnd, ntru amintirea Aceluea care a nviat a IIl-a zi din mormnt. In litur^iile orientale ortodoxe, s. e. a sf. laov (n. XXVII), a sf. Vasilie (Codex Dan. IV, p. 125), a sf. Hrisoston (n. XXVIII), dup cetirea simbolului credinei, diaconul ori preotul liturgi&

...
Sultanul turcesc Ahm ed * (sec. X V II) cu curtenii siplnuesc zidirea moscheei sale in Constantinople, pe care am cercetat-o de multe ori n anii 1898,1899 i 1904. (Autorul).

sitor, ne cheam la ateniune cu cuvintele: S stm bine (rrw Iiev xot djg = drepi) s stm, cu fric s lum aminte (aro^er ueiu (pof3oi), jtooa/coLiev). Apoi in liturgia sfntului Marcu se porun cete scurt a sta drepi (oo0ol, in Codex Dan. TV, p. 141). Prinii sinodului I ecumenic vznd c sunt unii cari pleac genuchile Duminica i in zilele cinci-zecimei, pentru a se pzi toate asemenea in toat parichia, sa socotit de sfntul
1) Tertull. De corona militis, c. I I I : Die dominico jejuniunn nefas ducimus, vel de geniculis adorare. Eadem immunitate a die pascha? in pentecosten usque gaudemus. Aceeai nvtur o d apologetul i n scrierea sa De oratione cap. XXIII.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

'*3

&nod, a se da iui Dumnezeu. (n aceste zile), rugciuniizstnd'> . /se men ea i Marele Vasilie grete: ntru una a smbetei (Duminica) stnd drepi plinim rugciunile; dar motivul nu-l im toi : nu numai c in aceasta zi am nviat cu Hristos.... c. i pentru c ziua Duminicei se vede a fi oare cu'm asem narea i nchipuirea timpului viitor, in care toi sc vor afla izviai. i oal cinci-zecimea stnd drepi ne rugm* s). De asemenea i Hrisostom afirm c de multe ori s stm drepi i si ne rugm 3 ). Apoi Epifanie al Salaminei din Cipru, arat ci in toate zilele cinci-zecimei, nici genuchile nu se pleac i nici ajunarea nu se pzete*). n acest neles grete Au gustin 6 ), Cassian despre monahii Egiptului *), si nodul VI ecu menic7 ), etc. Msura aceasta bisericeasc i canonic, este pstrat i astzi n Biserica ortodox. De aceea nu facem ngemicheri la c lit, n zilele de Duminici, apoi de la Duminica nvierei Dom nului i pn la Rusalii, cum i la srbtorile mari. il. Plecarea capului. Atunci cnd piosul st drept la rug ciune, n unele momente solemne totui pleac capul i corpul n semn de supunere naintea Celui A Tot Sfnt. n Constituiunile apostolice se poruncete catehumenilor s plece capul, ca s primeasc binecuvntarea episcopului, lat textul acesta : nclinai-v i primii binecuvntarea... Catehumenii ins plecnd capetele lor, episcopul orhiduit s-i binecuvinteze le rostete aceast binecuvntare: Dumnezeule a tot puternic...8) Dar n Constituiunile apostolice se poruncete i energumenilor s fac acelai lucru. nclinati-vu energumeni, cetim 111 Aez minte, i primii binecuvntarea 9 ). lot acolo aflm aceast orlnduire, repetindu-se i neofiilor, numii acum sigilai in
1) Cone. Nica?n. c. X X : EteiSi] xiveg eioiv ev tt) xuQiaxfj yoyu xXivovxeg, xai ev xaTg tfjg .xevriixoatfjg f|ii^oaic vjisq ttov jtdvxa ev *jtdo) naooixia <puXdxxeo9ai., e o T iiix a eoe xfj ayia ovvo8(j) xdg tvyag cbto8i86vai x < > 9eq>. 2 ) Hasil. Dc Spiritu Sancto c. X X V II: Oq0oI |<ev n A .T ] Q o v p ie v xdg euxdg. ev ti) juu tou oa[5fkiuou-xov 8e Xoyov ou Jtavteg oi'Sauev o v yuo uovov < > g avvavaoxdvxeg Xyioxqj... x. x. X. 3) Chrysostom. Momii. II in II-a Corint.: 2td)|iev xaoig, fteriOwfiev. Hri sostom ns ntrebuineaz, ca i n formulariile liturgice, cuvntul xaXiog (bine, frumos), n loc de oyOog (drept). 4) Epiphan. Expositio fidei ti. X X II: "O/Uc; xcov rtevnjxovia t)|aeqo)v, v a<g otxe yovuxXrioai yvovtai, ovxe vr]oteia jrQootexaxxai. 5) Augustin. Epist. C X IX ad Januarium. c. XV II: Ut autem stantes iu illis diebus et omnibus dominicis oremus. 6) Cassian. Instit. lib. II, c. XVIII. 7) Concil. Trull. c. XC. Tag xuQiaxag iV | yovu xXivetv ex xwv GeotpoQcov i|[U (ov jtaxfcQtov xavovixig naQeXa(3o(.iev. 8) Constitut. lib. VIII, c. V I: KXCvate, xai evXoyelaOc- xA.ivovxcov 8e avxw v xg xerpa^dg, evXoyexo avxoug o xeiQOXovi|0eig e.jtoxojtog evXoyav xoidvfte* o (0e6g vxavxoxQdxcoQ... x. x. 9) Constit. lib. VIII, c. VI : K/.ivaxe oi eveoyou^evor xai ei)A.oyeoOe.

44

DR. BADEA CIREEANO

Dumnezeu prin Hristosul su i), ct si peniten.ilor*), ca i unii i alii s primeasc astfel binecuvntarea epis<opului. Hrisostom adaog la acestea c diaconul la anumit im p , poruncete s plecim capul 3 ). Plecarea capului o aflm impus pioilor d ctre diaconul iiturgisitor, i n Liturgia sfntului Iacov, cu cuvintele tipice : capetele noastre Domnului s le plecm + ) ; apoi n aceea a lui Clement Romanul (n. XXII), n liturgia Marelui Vasilie cu for mula: capetele voastre Domnului s le plecai 6 ), n liturgia sfn tului Hrisostom 6 ), i n line n aceea acelor Mai nainte sfinite 7 ). Tot aa, plecarea capului este impus n liturgia sfmtului Marcu8 ), n liturgia nestorian, zis a sfinilor apostoli) i atribuit lui Adeu i Maris9 ), n liturgia monofizit copticE, zis a sfn tului Vasilie I0 ), n liturgia lui Nestorie "), etc 3. ngenucherea. n unele timpuri ale serviciului divin, era itnpus plecarea genuchilor, n semn de ntristare i umilin; iar n zilele de Duminici si srbtori domneti, precum i de la Duminica nvierei Domnului, pn la Duminica pogorrei sfn tului Spirit, ngenucherea nu era ngduit, cci aceste zile sunt expresiunea bucuriei i a ndulcirei sufleteti. Plecarea genu chilor o gsim n cultele tuturor popoarelor, dar cu deosebire n cele asiatice i africane. i Mntuitorul omenirei a ngenuchiat n rugciunele sale. n noaptea n care dnsul a fost vndut de Iuda, mai nainte de a fi srutat de acest vnztor a mers dup datina sa n muntele Olivilor **); i i-a urmat i disnpulii lui ... i ngenuchind se ruga; zicnd: Printe, de voeti s treac de la mine acest pahar ,s). Iar atunci cnd Iudeii ucideau cu pietre pearhidiaconul tefan, acesta ingenuchind, a strigat cu glas tare: Doamne, nu le pune lor pcatul acesta1 4 ). De asemenea a n1) Constit. Apost. lib. VIII, c. VII: KataocpQayiodnevoi Tr0e 5t xou XoimoO autof), xXvavxeq Eij^oysioBwoav ji a q xo gjtioxoreov. 2) Constit. Apost. lib. VIII, c. VIII : Avaaxdvxeg xXvaxE xai euXoyEtoGe. 3) Chrysostom. Homil. XXVIII sive III, De incomprehensibili Dei natura: Tov xaiQov o 8iaxovo<;, xs^svei x^vai ri]v xe<paM)v... x. x. X. 4) Liturg. s. lacob. n. XXXIX : Trie xeepaXg i](i(7)v x> xvqhco x?avco|xev. 5) Liturg. s. Basil. Codex Daniel, IV, p. 436. 6) Liturg. s. Chrysostom, n. XXXIII. 7) Liturg. celor m. n. sfin. Daniel IV, pag. 448. 8) Liturg. s. Marc., Daniel IV, pag. 156, 157 i 164. 9) Liturg. s. Adeo et s. Mari, n. IX, XII i XIII. 10) Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemn. Liturg. ale Bis. orient., op. cit., p. 236. 11) Teodor Tarnavschi, op. cit., pag. 268. 12) Cetete Cltoria mea n mprejurimea Ierusalim ulmi, pe muntele Ms linului, n prul Chidron i n Petera Qetsitnani", publicat n revista Bise rica ortodox romn" din Bucureti, anul XXXI, n. 3, pag. 327 339. (Autorul). 13) Luca 22, 39 seqq. 14) Fapt. Apost. 7, 60. Cnd am cercetat Ierusalimul ni vara anului 1904, intro zi eind din sfnta cetate pe poarta Getsimani, am cobort n vale lng prul Chidronului. Aci pe rmul drept al prului lipsit de ap n timpul verei,

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

45

genuchiat n rugciuni i Petru n Ioppe (Jal !), apostolul Pavel n Milet2 ), etc. Clement Romanul vorbind despre rugciune, n epistola sa I ctre Corinteni, zice c Domnului s cdem i s plngem rugndu-l pe el 3 ). Iar n cartea Pstoru atribuit lui Erma, se d credincioilor aceast nvtur : punndu-v in genuchi, aa s ncepei a v ruga D om nului 4 ). n acelai chip gresc Tertulian6 ), i Arnobiu 6 ). Eusebiu istoricul, fcnd descrierea nartirismului lui Iacov primul episcop al Ierusalimului, ntemeiat pe Memoriile Bise ricei scrise n secolul II de Egesip, zice c Iacov intra singur in templu i se afla zcnd att de mult pe genuchii si, rugndu-se pentru pcatele poporului, n ct i se nvrtoaser genuchii, ca pielea de cm il1 ). Tot Euseoiu arat c i Con stantin cel Mare, ngenuchind (yovu rM .vctg) se ruga lui Dum nezeu8 ). Asemenea i in Constituiunile apostolice se invoac credincioii cu cuvintele: Ci suntem credincioi sa plecm genuchile i s ne rugm lui Dumnezeu prin llristosul su ). Hrisostom 1 0 ), Augustin ), Cassian 1 2 ), i toipropoveduitori biseri ceti, ndeamn pe credincioi la plecarea genuchilor n rugciuni.
m i sa artat locul unde a fost ucis Arhidiaconul tefan. Iar de cealalt parte a prului Ia poalele muntelui Olivilor, am vzut locul unde n vechime era grdina Getsimani, in care sa ruyat Domnul cnd a fost prins in noaptea vnzrei. Pe aci, acum Franciscanii au o grdin ncungiurat cu zid de piatr; ntr'nsa se afl mslini btrni. Iar locul unde a fost prins Iisus, nu este m prejmuit, cci el este al tuturor cretinilor. In apropiere este i petera n care a fost pus corpul sfintei Fecioare. Petera este transformat ntr'o Biseric m rea n care mam pogort n luntru pe 47 de trepte de piatr. Apoi de aci la deal pe partea stng, Ruii au o frumoas mnstire cu o mare grdin ncun giurat cu ziduri tari de piatr. Suindu-m n vrful muntelui Olivilor, n partea despre rsrit, am vzut n deprtare dincolo de Ierihon o fie alb i un lac. Acolo este Iordanul i Marea Moart, pe cari locuri de asemenea le-am cercetat, n vrful muntelui numit i anume spre nord de mnstirea Carmelitelor mi sa artat i locul unde sa nlat Domnul la ceruri. Pe acest loc, se afl astzi o moschee turceasc. (Autorul). 1) Fapt. Apost. 9, 40. 2) Fapt Apost. 20, 36. 3) Clem. Rom. epist. I ad. Cor. n. 48: IlQO0Jtoiu|Xv xcy Seajtori, xai
xtatuacouev ixexevovxe<; afrrov.

4) Herm. Past. I viz. I, n. 1. 5) Terul 1 . ad Scapulam c. IV. 6) Arnob. Opera, lib. I : Huic omnes ex more prosternimur, hune collatis precibus adoramus. 7) Euseb. Hist, eccles. lib. II, c. X X III: Movov eioViQ/exo e? xov vaov r|i>(Haxex6 xe xsifwyvog Ejti xot yovaai, xai aixou^ievo ujreQ xov ao) peoivcog cctf.axXr]xevai x yovaxa aiitou Sixtjv xafArjXov. 8) Euseb. Vita Constant, lib. IV c. 61. 9) Constit. lib. VIII, c. IX : "Oooi juoxoi, x/avomev yovTj, Sfci'ioamev xov 0.eoO, 8id xou Xpurcov auxou. 10) Chrysostom. Homil. XV III in II Cor. 11) Augustin. De civitate Dei, lib. XXII, c. VIII. 12) Cassian. Instit. lib. II, c. VII : Post h?ec puncto brevissimo procidentes hunii.... etc.

V6

DR. BADEA CIRES&.NU

ngenucherea se impune credincioilor de preotul litur^isitor la diferite rugciuni bisericeti cu cuvintele: aiar i iar plecnd qenuchile, Domnului s ne rugm. Aceasta se fiice la rugciunile din Duminica pog*rarei sfntului Spirit, la sfinirea apei, la rugciuni pentru ploa^, . a. i. Aternerea cu faa la pmnt. Cnd Iehova ntri leg tura de credin cu Avraam, acesta cizu pe fata sa ), ar tnd umilin naintea Domnului su. Tot aa i atunci cnd Iehova fgdui un fiu lui Avraam, ace3ta iari czu pe faa sa 2). Iar cnd Moabiii iEdomiii nvlir asupra Evreilor, regele ludeei Iosafat ii plec faa la pmnt 3 ), ca s se nchine Iui Iehova, cernd ajutor n contra dumanilor. Exemple de acestea se gsesc destule n Vechiul Testament Evangelitii Mateiu >i Marcu, ne Mrturisesc c i Mntui torul n grdina Getsimani a czut cu faa la pm nt 4 ). Aternerea cu faa la pmnt este simbolul celei mai umilite stri sufleteti i trupeti. Penitenii d ii Biserica veche numii lapsi (czui), se prosternau naintea credincioilor la porile Bisericilor, pentru ca acetia s mijloceasc, spre a fi admii i cei czui, la penitena oficial B ); iar dup ce erau admii astfel, rugciunile lor le fceau aternui cu faa la pmnt0 ). n timpul certelor furtunoase din cauza ereziei lui Arie, Alexandru urmaul lui Mitrofan la scaunul episcopal din Constantinopole intrnd in sfntul altar (al Bisericei sfnta Irina), de desubtul sfintei mese, sa ntins cu corpul pe pmnt , i se ruga cu lacrimi'1 ), pentru pacea, linitea i ntrirea sfintei credine.
1) I Moisi, 17,3. Conf. I Moisi 24.26; I Sam. 1,28. 2) 1 Moisi 17,13. 3) Paralip. 20,18. 4) Mat. 26,39. Marcu 14,35. 5) In fioroasa persecuie ndreptat de Decie (an. 249) n contra creti nilor, muli dintre nchintorii crucei se lepdar de Hristos. Ei fur numii de Biseric czui (lapsi) i apoi mprii n patru categorii : blestemtorii (blasphemati) cari se lepdau cu blesteme de Biseric ; tmietorii (thurificati) sau cei ce tmeau pe idoli; sacrificat orii (sacrificai) adic cei ce aduceau sacrificii naintea zeilor; i cumprtorii de cri, de acte (libellatici, libellus = crticic) c n adevr au sacrificat idolilor, ca s nu fie torturai. Starea acestor 4 feluri de czui a fost obiectul mnos de certuri mai ales n Biserica apusean, dac ei trebue, ori nu, s mai fie primii la peniten, cnd ei cereau aceasta, i apoi admii n rndul credincioilor. Unii cu Ciprian n frunte erau pentru admiterea lo r; iar preotul Novatus cu diaconul Felicissimus au fost n contra admiterei. Totui Biserica ntemeiat pe nvtura Domnului c pe cel ce vine la mine au-l voiu scoate a fa r (loan. IV, 38), i apoi ngduitoare fiind (Mat. 18,15), i-a primit dup mult struin i ncercare a vinovailor, mai ntiu la cin i dup aceea n rndul credincioilor. 6) Bingham. Orig. s. antiq. eccl., op. cit., Tom. V, pag. 262. 7) Socrat. Hist, eccles. lib. I, cap. XXXVII : Eig xo Bvoiaoxi'iyiov tioeXOcov, vtco xrjv lepv Tydbte^av eavtov, e.xl aco|xa exxeiiva, eu/erou a%Qva>v... Socrat arat apoi n cap. XXXVIII (lib. I) moartea lui Arie astfel: Eind Arie din palatul din Constantinopole al mpratului Constantin, i miergnd trufa prin piaa lui Constantin, ncungiurat de linguitorii si, a simit nevoea de a'i mpca nepu-

TEZAURUL LITURGIC, T. Iii.

47

Vicleanul solist Ecebol, nvtor de retoric in tonstantimpole, instrument al neomenoaselor legi anticretine ale lui lulUn Apostatul, dup moartea acestuia, prefcndu-se c se pocete aternndu-se cu lata la pmnt naintea uei Hsericei, strya ctre credincioi: clcai-md in 'picioare ca pe o sare strcat ). Iar Teodoret (Hist, eccles lib. V, c. XVIII, ol. XIX), alinia c mpratul Teodosiecel Mare, oprit fiind de la Biseric de ct'e Ambrosie episcopul Mediolanului, cnd a intrat, dipce i sa ngduit, n casa lui Dumnezeu, monarhul, nu stnd drept, dar nic n genuchi, ci aternndu-se cu lata la pmnt, n semn de pocin, a rostit cuvintele psalmistului David : aterne-voiu pe p n n t viata mea, ca s tresc dup cuvntul tu *). In timpul de fa credincioii cretini, nc i astern faa la pmnt n rugciunile lor artnd cu aceasta sdrobirea inimei. Dintre popoarele ortodoxe, de obiceiu Ruii se folosesc mult de ace:ist stare a corpului n sentimentele lor pioase. n cultul mahomedan, iari se proatern pe pmnt supuii lui Alah i ai profetului *).

14.

Impunerea minilor i ridicarea braelor.


J^mpunerea minilor (IjiiOsaii; tu>v yeiowv, impositio raanum), const n punerea minei drepte sau a amnduror minilor, de ctre episcop ori preot, pe capul omului ce st n genuchi ori cu capul plecat i cere bine cuvntarea ministrului celor sfinte i pogorrea harului sfntului Spirit asupra sa. i. Impunerea minilor este o datin religioas veche, de o nsemntate deosebit. Ea se alia obinuit i n viaa reli gioas a Romanilor. Titu Liviu n .Ilistoria Homanorum (lib. 1, c. 484 ), ne arat c Numa Pompiliu (an. 714 a IIr.) sa suit
tina. Intrnd n latrina din dosul pieei, maele i czur cu escrementele, i i ddu sufletul". 1) Socrat. Hist. eccl. lib. III, c. XIII : tauc6v :t(vqvfi jtqo Tou EuxtriQioi) oTxou, tax'iaaxe jie, tjioa, xo ukaq xo uvcuGtjxov. 2) Iat pentru ce oprise Ambrosie pe Teodosie cel Mare de a intra n Bise ric : la anul 390 cnd acest mprat, ca pedeaps pentru o rscoal a Tesalonicenilor, porunci s se mcelreasc poporul, ce se afla adunat ntr'un amfiteatru, Ambrosie i-a fcut mustrri amare ne primind pe monarh n comunitatea Bise ricei, i abia dup 8 luni de pocin ii ddu ertare. Teodosie se supuse canonului rnduit de Ambrosie, i totdeodat fgdui c nu va mai subscrie nici o sentim de moarte pn nu vor trece 30 de zile. Cu toate acestea episcopul Medio lanului se bucura de atta respect din partea mpratului, n ct acesta zise odi nioar: Cunosc num ai u n episcop adevrul, adic pe Ambrosie. Conf. Eusewie Popovici, 1st. Bis., op. c. I, pag. 548. 3) Din toate acestea vedem c ederea pe scaune i bnci n Biseric la rugciune, cum fac latinii i protestanii, este n contra nvturilor i datinelor cretiine. 4) Scrierea lui Titu Liviu ntitulat llistoria R om anorum u se compunea

pe tronul su de rege al Romanilor, punndu-i-semna dreapt e cap, de ctre Pontefcele roman l). Sclavii Ronanilorse elierau prin impunerea minilor de ctre stpnii lr, cari renun au cu chipul acesta la dreptul ce aveau asupra celor eliberai. n Testamentul Vechiu g-siin foarte multe bcuri de unde vedem impunerea minilor ndatinat la Iudei. Aia d. e. Isac, binecuvinteaz pe Iacov n locul lui Esau (I Mdsi, cap. 27);

Isac binecuvinteaz pe Iacov creznd c. binecuvinteaz pe Esau (Fac. 27, 27).

iar btrnul Israil (Iacov) i ntinse mna sa cea dreapta i o puse pe capul lui Efraim ... i mna sa cea stng pe capul lui Manase J) spre a-i binecuvnta, cci erau li ii si. Dar^ i
din 140 cri sau 14 decade i cuprindea o perioad dek744 ani. ncepea cu fundarea Romei i termina cu moartea lui Drusus. Dintr'nsa mu au ajuns pn la noi de ct 35 de cri. In secolul XVII Germanul Fremshemuus a reconstituit i crile perdute pentru a complecta aceast oper. 1) Conf. Titi Livii Patavini, Res Memorabiles c. VIII.

2) o n .E N

n ^ i i r s ,- n x

bsj"!

r p t t ty (i JMoisi 48, 14).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

49

Iehova poruncete lui Moisi zicndu-i: Ia-ti pe losua (iul lui N u n i pune peste dnsul mna ta > ), artndu4 cu aceasta ca s-l consacre urma al su in conducerea lui Israil. Prin impunerea minilor de ctre liii lui Israel, fur sfinii i Leviii pentru serviciul dumnezeesc2 ). Asupra anirnalelcr pentru sa crificii, nc se impuneau minile, de ctre preot sau i de btrnii poporului3 ). Asemenea i celui condamnat Ia moarte, i se impuneau minile de ctre martori, afirmnd cu aceasta vino via condamnatului4 ). Binecuvntarea era nsoit nai totdeauna de actul acesta sacramental. Impunerea minilor se atl des repetat i n Noul Tes tament. Lui lisus Hristos aducndu-i-se copiii ca s-i binecuvinteze, si-a pus minile peste ei, i sa das de acolo"). Iisus rccomand impunerea minilor i discipulilor si, ca s o fac la vindecarea bolnavilor ), la mprtirea sfntului Spirit7 ), la hirotonii8 ), etc. Apostolii la rndul lor, i-au pus minile pe cei 7 diaconi alei9 ), pe Samarinenii primitori de cuvntul lui Dumnezeu1 0 ), fceau minuni prin acest act sfnt ), chemau harul sfntului Spiritia), etc. Dup apostoli, Biserica a svrit impunerea minilor prin episcopii i presviterii si, asupra celor ce se pociau IS ), asupra catehumenilor u), la primirea lor n catehumenat 1 5 > , asupra lui Constantin cel Mare cnd sa fcut catehumen I0 ), cum i asupra pctoilor mbrcai n haina pocinei, ori n cilicium, adic ntr'un vemnt ca un sac fcut n apus din pr de capr, de coloare cenuie ori neagr I7 ). Impunerea minilor se mai fcea asupra pctoilor cnd se primeau in rndul credincioilor i la mprtirea lor cu

1) Num. 27,18. 2) Num. 8,10. 3) Deuter. 21,6. Conf. Isidor dc Onciul, Arheologia bibi., op. cit., p. 515. 4) Deuter. 17,7. 5) Mat. 19,15. Marcu 10,16. Luca 18,15... TiGei tac xE'QaS e.Vauxu... 6) Marcu 16,18. Fapt. Apost. 5,15. 28,8. 7) Fapt. Ap. 9,17... Kal e;u0Es E.xautov xu xeQag... 8) 1 Timot. 4,14. II Timot, 1,7. 9) Fapt. Apost. 6,6. 10) Fapt. Apost. 8,17. 11) Fapt. Apost. 5,12. 12) Fapt. Apost. 19,6. 13) Concil. Laod. c. 19. 14) Constit. Apost. lib. VII, c. XXXIX. 15) Concil. 1 1iberit, c. XXXIX16) Euseb. De vita Constant., lib. IV, c. LXI. 17) Concil. Agath. c. XV : Penitentes tempore... impositionem manum et cil ici um super caput a sacerdote consequantur.
Dr Badfla Cireean t .Tezaurul Liturgic.

50

DR. BADEA CIREE ANI!

sfnta euharistie J), asupra clericilor ex*rcisti2 ), la hirotonia episcopului3 ), a preotului, diaconului, s. u. d. Astzi, impunerea minilor se face iot n cazurile artate n I>iserica veche i anume: la hirotonia si hirotezia clericilor, asupra celor bolnavi, asupra celor ce i mrturisesc pcatele, etc. "2 . Ilidicarea braelor. Piosul nu se mulumete la rug ciune numai cu semnele exterioare pe oiri le-am vzut pn acum, ci el aflndu-se n culmea simirilor religioase, ridic minile si braele ctre cer, invocnd prin aceasta ajutorul Celui A Tot Sfnt, sau prea mrind pe l)umne:eu. Cum c n Vechiul Testament se obinuia ridicarea mi nilor, n sus, la rugciune, dovedim aceasta cu psalmul 134, v. : Ridicai minile voastre cele sfinte, zce psalmistul, i bine cuvntai pe Domnul*). Iar n cartea profetului Isaia, cap. 1, v. 15, cetim c Iehova mnios Iiind pe fiii lui Israil, le zice aceste cuvinte: aCnd vei ntinde mirile voastre, ascundevoiu ochii mei de la von. Apostolul Pavel provocndu-se la teitul din psalmul 134, v. 2, pe care lajn artat mai sus, ndeamn pe pioi a se ruga .in tot locul, ridicnd m ini sfinte, fr de mnie i fr de ceart)') 6). Origen6 ), Minuciu Felix7), vorbesc ile obiceiul din zilele lor, de a se ridica minile ctre cer n timpul rugciunei. Mai luminos se exprim Tertulian n aceast privin: Noi nu ridicm numai braele, zice apologetul, dar le i ntindem, att pentru a imita cu aceasta patima Domnului, ct i de a-l mrturisi la rugciune8 ). Apoi i n liturgia sfntului Marcu, la cuvintele de instituire, diaconul de dou ori ndeamn pe au ditori, s se roage cu minile ntinse, cclntindei (exmvate adic t c, y\ oa.z), zice e l; apoi repetete: iari ntindei (eti extevaxe). Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 101, n. XVI. Eusebiu vorbind de pietatea lui Constantin cel Mare, zice c (.(.mpratul avea obiceiu de a se ruga. lui Dumnezeu cu ochii ridicai la cer, si cu minile ntinse 9 ). Dup aceea istoricul urmeaz: Sunt i cteva imagini la intrarea in palat unde m pratul este zugrvit stnd in picioare i rugndu-se cu minile ntinse, si cu ochii ridicai la ccrn> *).
1) Cyprian. Fpist. XII, al. X V II: Qui agit poenitentiani, nec ad cominunionem venire... nisi prins iii ab episcopo et clero manus fuerit imposita. 2) Concil. Carthag. IV, c. V I I : Exorcista, quum ordinatur accipiat de mnu episcopi libellum, in quo scripti sunt exorcismii, dicente sibi episcopo: habeto potestatem imponendi manus super energumemuni, sive baptizatum... etc. 3) Constitut. Apost., lib. VIII, c. XXXVIII i XXXIX. 4) Psalm. 134 v. 2: n l.T DX ttfjp E ~ T " (dela verb5) I Timot. 2,8. Conf. cele 14 trimiteri. Bucureti, 1900, pag. 157, T. III. 6) Origen. De oratione, c. 20. 7) Minuc. Felix. In Dialog. Octavius. 8) Terul. De oratione, c. 11. 9) F.useb. Vita Constant, lib. IV, c. XV. 10) Fuseb. Vita Constant, lib. IV, c. XV.

TEZAURUL LITURGIC, T. 11.

51

Paulii) de Xola biograful lui Ambrcsie, vorbind despre moartea acestuia, arat ci mproajie de orc nnspre-zece din zi , si pn la acra or in care i-a dat spiritul, se ruga (Am brosie) cu minile ntinse in chipul crucea x ). Apoi loan Hrissostom recomandnd fiilor si sufleteti, rilicarea braelor, n va c m i se poruncete s ntindem mmile, pentru ca pli nirea rugdunei in chipul acesta, s fie pentru ele ferire de pcat i liberare de fr de lecjh2 ). l)in acestea vedem c er o obinuine mult rspndit n vechime de a se ruga cretinii cu minile ridicate spre cer. Iar din cuvintele lui Tertulian i Paulin, nelegem c muli pioi nu se ndestulau numai cu ridicarea minilor, ci le i ntindeau in chipul crucei, ca s imiteze cu aceasta patimile lui Hristos. Ridicarea minilor i a braelor, n zilele noastre, se n datineaz numai la liturgie de ctre preot, n anumite momente tainice. Laicul dac i ntinde minile ctre cer, o face aceasta la ntmplri grele. Ridicarea minilor i a braelor nchipuete rstignirea lui Hristos.

CAPITOLUL IIL E A
UNELE LUMINRI TIINIFICE ASUPRA SERVICIULUI DIVIN.

S 15.

Vechimea sfintei Liturgii i pregtirile pentru svrirea ei.

dat cu semnarea cuvntului dumnezeesc, de ctre Mntuitorul lumei lisus Hristos, el nsui a aezat sfnta liturgie la Cina cea de tain, ca s ne amintim prin aceast ae zare, de activitatea mntuitoare a Domnuui nostru, de patimile, moartea, nvierea i suirea lui la ceruri. Dup instituirea acestui mister euharistie, el se plini necontenit de apostoli i apoi de urmaii acestora, perpetundu-se astfel, pn n zilele noa stre. Prin urmare sfnta liturgie are aceeai vechime ca i 1 iserica cretin. Amndou aceste instituiri sunt nfiinlate de acelasi ntemeietor al mpriei mesianice. Cretinii pri1) Paulin. Vita Ambrosii. 2) Clirysost. Homil. 27, De cruce.

52

DR. BADEA CIREE AND

melor timpuri, i gsir n acest dumnezeesc servicu, alinare suferinelor i mbrbtare n chinurile ndurate de la pgni. n momentele de veselie, tot prin serviciul liturgic luminar feele lor. i rbdar nchintorii crucei, cruzimile neomenoase ale tiranilor, fr s se nfricoeze i s schimbe spiriiul i litera cultului. Dar pentru svrirea sfintei liturgii, se cere i o hotrt* pregtire. Liturgisitoruf trebue s lie vrednic de aceast sfnt lucrare. Hirotonia ce primete asupri, viaa sa, pieta ea cu care servete, sunt caliti de cpetenie, ale ministrului altarului. De asemenea se cere pentru svrirea slintei liturgii, i un timpal zilei, regulat i potrivit cu sfinenia serviciului. Tot timpul este al Domnului, i toat, ziua sfnt este; cu toite acestea

Sosirea cu vaporul a Domnului Doctor BA DEA C IREEA N U Autorul Tezaurului Liturgic, n oraul Smirna (Asia), Smbt, 24 Iulie anul 1899, pentru cercetarea cultelor islamiste.

liturgia, nu se poate face n ori ce or a zilei s. e. la apusul soarelui, ori seara, ci n timpul tradiional i canonic s. e dimineaa, cnd liturgisitorul i poporul i pstreaz tresvia sufleteasc i trupeasc, cu care se nfieaz n Biseric. De asemenea, n timpul dimineei, mai fie-care ins poale pstra ajunarea att de trebuincioas pentru primirea slintei euharistii. Aiderea se cere pentru plinirea sfintei liturgii, i un anumit local. Nu tot locul este curat, cci i Iehova artndu-se lui Moisi ntrun rug aprins pe muntele lloreb, din Arabia Petroas. i zice aceste cuvinte: Moisi, Moisi!... A/u te apropia aici\ desleag nclmintea picioarelor tale, cci locul pe care tu stai. pmnt sfnt este (Exod. 3,5). Iehova deci, nu-i zicce lui Moisi

TEZAURUL LITURGIC, 7. III.

53

iespre ori ce loc c este sfnt, ci numai despre acela pe care se atla el n acel timp, n apropiere de rug. l)e aceea trebue cu luare aminte ales locul pentru lucrarea liturgic; el se cuvine 3 . fi n sfintele Biserici anume zidite i ntocmite pentru prac tica cultului. Nu mai puin sunt de trebuin n scopul acesta, .i odoarele liturgice, stabilite de Biseric nc din timpurile n ceptoare ale religiunei cretine.

ARTICOLUL I
N F LO RIR EA SERVICIULUI LITURGIC CU T RE CEREA TREPTATA A TIMPULUI.

16.

Serviciul divin n Vechiul Testament.


ndat ce omul lu creat de Fctorul su, el cunoscu a tot puternicia dumnezeeasc cum i neputina ome neasc. De aceea Cain i Avei, fiii protoprinilor omenirei, aduc lui Dumnezeu sacrificii din roadele ostenelelor lor, pe cari le considerau ca daruri obligatoare fat de Cerescul Printe; iar odat cu naterea luiEnos nepotul lu Adam, se ncepu a se chema i numele lui Iehova ') nmulindu-se omenirea se nmulir i fr de legile, cu credina n idoli ; dar Dumnezeu chem pe Avraam (n. c. 23G6 '7'2191*a. Hr.), din mprejurimea idololatr i-l aduse n pmntul Hanaan, ca aci s pstreze adevrata credin n Puternicul Creator si nchinarea curat a monoteismului/ Acum cultul se cuprindea n ridicarea de altare, de stlpi, sacrificii, rugciuni, fgdueli sfinte, terea mprejur, i din jurminte cu chemarea numelui lui Iehova. A se pstr cultul n timpul patriarhului Avraam, i n timpul * celorlali patriarhi cari au vieui* dup dnsul. Crescnd urmaii lui Iacov (n. c. 2206 f 2059 a. Hr.), n Fgipt, legea cea simpl patriarhal, nu mai era ndestultoare, ci ea a trebuit s dobndeasc o ntindere mai mare prin Moisi alesul lui Iehova i conductorul poporului israiltean. Princi piile dogmatice mozaice se deslaoar n acest neles : Iehova e s te unul JT .T 2 ), s nu i se fac lui chip cioplit 3 ), el este
1) I Moisi, 4, 26. 2) V Moisi, 6 ,4. 3) II Moisi 20, 4. V M. 5, 8.

54-

dr.

BADEA CIREEANU

etern, el este cel ce este1 ), el este prea sfnt a ), Dumnezeul Dumnezeilor... tare i nfricoat, etc.3 ). Jar principiile morale mozaice sunt urmtoarele: iubirea de Dumnezm *), iubirea aproapelui5 ), a nu pctui*), a cinsti pe p rin i1 *, a fi milos tiv 8 ), a nu nela0 ), a fi blnd cu animalele1 0 ), . a. Aceste nvturi frumoase, servir de cluza Evreilor d n toate tim purile, de i ei se abtur de la ele. 1. Pentru pstrarea cultului Vechiului Testament, Moisi (n. c. 1725 7 1605 a. Hr.), ntocmi un cort desprit n aceste trei pri: a) tinda , unde era altarul sacrificiilor i lavorrul preoilor, b) sfnta (fc*"j5T), n care se afla altarul tmierei masa i can delabrul, apoi c) sfnta sfintelor (D,^fj3l e^p), unde intra numai arhiereul odat pe an, i anume la srbtoarea uimit ziua impcrei. Aci era chivotul legei n care se ps.ra tablele lu Moisi, vasul cu man i toiagul lui Aaron. Intrarea n cort er despre rsrit. Ebraitii ns, despart cortul lui Moisi numai n aceste dou pri: n sfnta i sfnta sfintelor: iar liturijitii cretini vd n cort cele 3 pri amintite mai sus, i de aci Bise rica se mparte tot n 3 pri i anume: n nartic/naos i altar, cu toate c intrarea aci este despre apus. Poporul israiltean propind mai trziu n cultur, a trebuit ca i locaul pentru plinirea cultului judaic, s corespund ce rinelor timpului. De aceea Solomon (y c. 902 a. Hr.i, zidi mreul templu ce i-a purtat numele su, unic n splendoare i bogie pe acele timpuri u). Regele Hiram al Tirului i veni n ajutor iui Solomon cu lemne de cedru i meteri mari. mprirea tem plului fu aceeai ca i la cortul lui Moisi, cu deosebire c la templul lui Solomon, toate prile i obiectele fur fcute n bogie mare. Dup vroiOO de ani dela zidirea lui, templul lui Solomon fu prefcut n ruin mpreun cu Ierusalimul, la anul 588 nainte de Hristos, din ordinul lui Nabuhodonosor regele Babilonului. Atunci mare parte din poporul evreu mpreun cu regele Zedechia, fu dus n captivitatea Babilonului'*).
1) II Moisi, 3,14. 2) III Moisi, 19,2. 3) V Moisi, 10,17. 4) V Moisi, 6,5. 5) III Moisi, 19,18. 6 ) I Moisi, 17,1. 7) II Moisi, 20,12-17. 8) III Moisi, 19,9. 9) V Moisi, 25,13-15. 10) II Moisi, 20,10 11. 11) David (n. c. 1071 f 1001 a. Hr.), voia s zideasc el teimplul, dar fu oprit prin profetul Natan. Chemnd la tron pe fiul su Solomon, l ndator s fac zidirea proectat. Conf. Tez. Lit., T. II, p. 54 i 593. 12) Citete cltoria mea n Palestina i Istoria oraului Ierusalim, publi-

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

Oa

Cir rebele Perilor cucerind Babilonul la anul 538 a. Hr., Evreii dobrdir voia de a se rentoarce in Palestina i a-i rezidi templul. La anul 515 templul lu terminat prin ajutorul guver natorului Zerubabel, ntro zidire mult mai inferioar de ct cum era templul lui Solomon. Sfnta sfintelor acum era goal, cci chivotul legei fu nimicit la drmarea Ierusalimului; iar n locul lui ere numai o piatr pe care n ziua mpcrei punea arhiereul tniarul. n sfnta era un candelabru, altarul tmerei i masa pinilor fetei. Tinda avea altarul sacrificiilor fcut din piatr. Templul acesta fu pngrit de Antioh Epifanul regele Siriei, apoi la anul 63 a. IJr. fu asediat de Pompei, i n tine la anul 37 a .. Hr. luat cu asalt de Irod Idumeul zis i Irod cel Mare1 ), care i arse mai multe portice. Irod Idumeul ocupnd apoi tronul Iudeei, ca s-i ctige iubirea Evreilor, restaura templul lui Xerubabel lcndu-1 n form de teras, n felul cum se zidir mai trziu unele moschei turceti s. e. moscheea sultanului Suleiman din Constantinople (Vezi pag. 13 Tom. III Tezaur. Liturg.). Uenoirea templului fu mrea. nii apostolii lui llristos admirar aceast cldire8 ), mprejurul sfintei i al sfintei sfintelor erau 38 de cmri cu 3 caturi cum fusese la templul lui Solomon. La anul 70 d. Hr. tem plul lui Irod fu prefcut iu ruin sub Tit i in contra voinei acestuia. Pe locul acestui templu se zidi mai n urm, n secolul VII, moscheea califului Omar, care st i astzi n fiin ca o minune a arhitecturei arabe 3 ). Cultul judaic se svri nu numai n templul din Ierusalim, ci i n sinagoge, adic n casele jidoveti de rugciune4 ). 2. Actele liturgice ebraice, n vechime erau rugciuni de
cat n revista Biserica ortodox R om n " din Bucureti, anul XXX (1907) n. 2, pag. 199-212. (Autorul). 1) Patru guvernatori ai Iudeei purtar numele Irod ", pe la nceputul erei cretine: 1) Irod Idumeul, zis i Irod cel Mare, domnitor pe tronul Iudeilor n timpul naterei D om nului; 2) fiul su Irod Antipa, domnitor dup moartea lui Irod cel Mare numai peste Oalilea i Perea, i depus n anul 39 de Cali gula ; 3) Irod I Agrippu, nepotul lui Irod cel Mare, domnitor iari peste toat ludea pn la anul 44; i n fine 4) fiul acestuia Irod I I Agrippa, domnitor pe la anul 64 cu titlul de rege, peste Batanea, Trahonitis i Auranitis. 2) Mat. 24,1-2. Marcu 13,1-2. 3) Duminic 13 August 1904, aflndu-mn Ierusalim, dup amiaz am cercetat moscheea lui Omar (Kubbet-es-Sachr). Pe lng moscheea Caaba din Meca, moscheea lui Omar este la Mahomedani locul cel mai sfnt din lume. Acest edificiu este fcut de piatr n form octagonal i n cel mai curat stil arab. Tot exteriorul este mpodobit cu flori i arabescuri sculptate n piatr i colorate cu albastru i galben. O cupol mrea lucrat numai n sculpturi, mpo dobete moscheea lui Oinar.Vezi chipul moscheei la p. 185 T. II, Tez. Lit. (Autorul). 4) Pe timpul exilului babilonic apare i sinagoga. Iudeii fiind acolo n neputin de a participa la serviciul divin al templului din Ierusalim, nfiinar sinagoge sau ca.se de rugciuni TU. ouvayor/r'i, .-TQoatiixtiriQia) pentru a se aduna ntrnsele smbta i n zilele de serbtori. In sinagoge se cetea sfnta Scriptur, se traducea n limba cunoscut poporului, se fceau rugciuni

56

DR. BADEA GIREEANU

mulumire ctre Dumnezeu, cereri, fgduine i iduceri de sa crificii. Moisi formuleaz unele rugciuni la ziua mpcrei1 ), i la aducerea prinoaselor din roadele pmntului 2 ) De la David nainte rugciunile se tot nmulir prin compuinrea psalmilor, cari nu sunt alt ceva de cat rugciuni cntate la locul sfnt de persoanele ndreptite i de popor. Orele de rugciune erau: a treia (= a noastr a 9-a "de diminea), a asea ( =x 12-a, amiaz) i a noua ( = a 3-a dup amiaz 3 ). Cultul dumnezeesc ebraic de toate zilele, dip rnduirile Legei4 ), se plinea aducnd la templu n fie care dimineaa i seara, n numele poporului evreu, cte un miel d? un an ca ar dere de tot. mpreun cu aceasta se aprindea tme pe altarul tmerei, i de la David nainte, se cntau psalm n timpul sa crificiului, de ctre Levii, nsoindu-se aceste cntri cu sunete din instrumente muzicale5 ). Se mai citeau buci din crile lui Moisi, profei, etc. Pentru trebuinele liturgice sa fcut i m prirea textului Vechiului Testament n parae hartare adic n pericope, mai lungi ori mai scurte, potrivite cu subiectul i nsemntatea zilei. Dup finirea sacrificiului i a tmerei de diminea se rostea de ctre preot binecuvntarea asupra adunrei< !). Cultul dumnezeesc de toate zilele, aducea aminte Israilteanului, cum c omul nici odat s nu nceteze de a se ridica cu mintea la Dumnezeu i a-i aduce lui prinos i aooraiune. Evreii se rugau stnd n picioare7 ), sau n genuchi8 ), ori
i se intonau cntri religioase. Pe timpul Mntuitorului vedem aceste sinagoge n Palestina i n multe ri streine. (Mat. 12, 9. 13, 54. Marcu 1 , 21. 6 , 2. Luca 4, 16. 7, 5. loan 6 , 59. Fapt. Ap. 6 , 9. 13, 5. 14, 42. 17, 1 . 18, 4). Stilul acestor edificii se deosibea n vechime ca i azi, dup gusturi i mprejurri. In sinagoge erau aceste obiecte: un sicriu n pretele ndreptat spre Ie rusalim pentru pstrarea crilor sfinte, un amvon pentru cetirea sfintei Scripturi, scaune, sfenice i candele. Superiorul sinagogei (riCySri TX") conducea colegiul btrnilor, prive ghea ordinea, ngrijea de sraci i pedepsea moralmente i fizicete pe culpabili. Pe lng colegiul sinagogei mai era un mpritor de mile, un cetitor i un servitor cu ndatorirea de a biciui n sinagoge pe cei vinovai. (Mat. 10, 17. 23,34. loan 12,42. Fapt. Ap. 22.19). Cultul dumnezeesc se ncepea n sinagoge, cu o rugciune rostit de unul din cei de fa, mbrcat n mantie alb i cu filacteriile legate cum fac i Iudeii de astzi. Dup aceasta urma cetirea unei pericope din Lege, iar din timpul lui Antioh Epifanid se fceau cetiri i din prooroci. Finindu-se acestea, superiorul ndemna pe unul din mulime ca s explice cele cetite. (Luca 4, 16). Era ns deosebire ntre cultul mre plinit n templul din Ierusalim, i ntre cel simplu din sinagoge. 1) III Moisi, 16,21. 2) V Moisi, 26,3-10. 3) Ps. 55, 18. Dan. 6,11. Fapt. Ap. 2,15. 4) II M. 29,38 41. IV M. 28,3-8. 5) I Par. 16,40-42. 6 ) IV M. 6,23. Conf. Tez. Lit., T. II, p. 382, n. 3. 7) I Sam. 1,26. 8) I Im|Tr. 8,54.

plecai la pmntx ), n chilii singuratice cum era d. e. foiorul d asupra icopermntului casei ), sau sub cerul liber. Ori unde sar li ru< at Evreul, faa lui era ndreptat spre sfnta sfintelor, cum fac ii cretinii cnd se ndreapt spre rsrit locul activitei Mntuitorului i de unde sa ivit soarele dreptei. La ru gciune mai era obiceiul ca P^vreii s ridice minile la cer3 ), s-i bat pieptul4 ), i s-i plece capul5 ). Aceste deprinderi tre cur i n cretinism. Preo;ii Evreilor se alegeau numai din seminia lui Levi fiul lui Iacov; iar cele trei trepte de preoie erau: arhiereul

Noe zidete altar i aduce sacrificiu lui Iehova. (Fac. 8,50).

cu serviciul n sfnta slintelor, preotul cu ndatoriri de mplinit in sfnta, i leviii. nite ajuttori i servitori ai preoilor, cu servicii n curtea templului la arderea sacrificiilor. Aceste trei trepte ierarhice trecur i n cretinism sub numirea de arhierie, preoie si diaconic. (Vezi Tez. Lit. T. 1 1 p. 316 seq<| ). Arhiereul, preotul i le viii Evreilor, pstrau legea Dom nului, nvau poporul aceast lege, i svreau cultul. De aceea oamenii din aceast categorie se hrneau din prinoasele aduse
1) I Impar. 8,42.
2 ) Daniel, 6 - 1 1 .

3) 1 lmpr. 8,22. j C'5p\" minile la cer). 4) Luca, 18,13. 5) Psalmi 35 (34), 13.

= (i Solomon a ridicat

58

DR. BADEA CIREEAXC

la templu, din zeciueala din fructe i animale donestice *), din o parte a sacriliciilor lui Iehova ), i din alte venituri mrunte. Dar pentru ajutorul acestor trei trepte ierarhic* judaice, mai erau pe lng cortul sfnt, iar mai trziu pe lnj templu, ser vitori inferiori, ori sclavi, ca s tae lemne, s aduci ap, s scoat mruntaele din animalele pentru sacrificii, s cuiee altarul de cenu, etc. In legtur cu cultul judaic, erau i urmtoirele srbtori ale Vechiului Testament: sabatul sptmnal, Iunie nou, anul sabatic i anul iubileu. Pe lng acestea mai erai : srbtoarea pastelor, a azimelor, a cinci-zecimei, a mpcrei i a colibelor. Toate aceste srbtori erau nsoite de o mulimi de ritualuri deosebite i de sacrificii numeroase. Dar cultul divin i sacriliciile Vechiului Testament fiind ntemeiate numai pe fgduina despre rscumprare, iar nu pe nsi rscumprarea, nu au putut s aib o prex mare nsem ntate. Ele numai prenchipuiau rscumprarea omului, ce avea s se ndeplineasc prin Hristos n Biserica sa.

17.

Liturgia n timpul sfinilor apostoli.


fanta liturgie sa plinit de la nceputul Bisericei dup o rndueal anumit, cci nsui apostolul Pavel dup ce arat Corintenilor cele ce trebue s se fac la cultul dumne zeesc, adaog cuvintele: toate s se fac dup cuviin i rnduial 3 ). Apostolii ntrebuinau n liturgia lor i unele formule rmase pn astzi n liturgiie ortodoxe: Pace vouy>... ((Da rul Domnului nostru Iisus Hristos'... rugciunea domneasc, civa psalmi, unele imne, cuvinte de binecuvntare i sfinire, cum i proorocii din Vechiul Testament cu privire la Iisus i Biserica sa. La acestea se adogau de apostoli i cuvintele eiiharistice, rostite <le Mntuitorul la cina cea de tain4 ). Cum c apostolii nu au scris vro liturgie, se vede de acolo c n cano nul crilor sfinte ale Noului Testament, nu aflm vro scriere de felul acesta, ci numai ornduiri scurte asupra cultului i asupra ordinei ce trebuia s domneasc ntrnsul.
1) III Moisi 27,30-33. 2) IV Moisi 18,7-32. 3) Corint. 14,26 40. Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai n semnate liturgii ale Bisericei orientale. Cernui 1893, pag. 13-!23.Prosper Gueranger, Institutions Liturg., ed. II, Paris 1878, Tom. I, pag. 8 seqq. Conf. 6 . Casele de rugciune n timpul apostolilor", Tom. II, Tez. Litmrg., pag, 54 59. Asem. Heinrich Adolf Koestlin, (iicfcf)id)tc bcs djrtftlidjcu otte&bienfteS, gvciburg 1887, S. 5-38. 4) Mat. 26,26.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

59

1 . Unii nvai ca d. e. Bingham, Renaudot, Lebrun, . a., trec marginile adevrului i se ncearc a doveci c pn n secolul iV-lea nu gsim vr'o liturgie scris. Prerea lor ns este nentemeiat, ntru ct vedem n cele trei secole orime, o lite ratur bisericeasc scris, un nceput de imnocgie liturgic, adunri religioase n regul, zidiri de Biserici, cii bisericeti, ornduiri canonice, . a., i nu ne putem nchipui c s'au scris de odat tocmai n secolul IVdea nite liturgii alt de bogate n form i cuprins, cum le cunoatem noi nire n ziua de astzi. Ie lng aceasta, iari, nu ne putem ncliipui c cre tinii secolului II-lea i al llt-lea cari erau att de entuziasmai n credina i faptele lor slinte, s stea n nepsare 2 0 0 de ani, i s nu lixeze n scris tocmai ceea ce i nfrea mai mult iu adunrile lor. adic liturgia instituit de Iisus i practicat de apostoli i urmaii acestora. n ajutorul nostru, cum c adic n secolele II-lea i IlI-lea erau cri liturgice, mai vine i ase mnarea aproape literar ce domnea ntre liturgiile diferitelor Biserici cretine. Afar de aceasta nsui Proclu patriarhul Constantinopolului (* j* 447), atirm c ss. Vasilie cel mare i loan Hrisostom, au prescurtat liturgiile lor, de pe altee mai lungi, scrise n secolul Jl-lea i IlI-lea1 ). Este drept c avem puine mrturii despre existena cr ilor liturgice din secolul II-lea i IlI-lea; dac ns ne aducem aminte de urgia persecutorilor i de poruncile ce au datei de a se arde aceste cri, nelegem3 pentru ce prinii bisericeti nu vorbesc de ele n secolele prime, de ct cu mult sfial. ntre muli scriitori, Eusebiu ne arat cum Diocleian dduse porunc s se distrug Bisericile din temelie i s se" ard crile sfinte. Faptul acesta se ndeplinea cu exactitate de slujitori, ca s plac tiranului lo r2 ). Iat pentru ce crile liturgice de pe acele tim puri nu au ajuns pn la noi, ci abia puine din ele, au ajuns pn n secolele posterioare persecuiunilor, cnd timpul i n trebuinarea le-au distrus cu totul, i cnd aceste cri nu mai corespundeau cerinelor timpului. De altfel timpul i mpreju rrile au distrus i manuscriptele vechi cu coninuturi profane, scrise n limba latin, greac, ebraic, haldaic, arab, etc. 2. S vorbim mai departe n puine cuvinte i despre mo dul cum serveau apostolii liturgia. Formele liturgice plinite de apostoli erau simple, uoare, pline de nevinovie, slinenie i ncredere n Dumnezeu. Aceste forme se compuneau din cntri, cetiri, binecuvntri i mrturisiri. Apostolii svreau liturgia dup cum o svrise i Iisus Hristos. Iar Iisus a instituit liturgia seara la cina cea de tain, lund n minile sale pinea ce era
1) IIq 6x?ou, I I e q l n a Q a o o e b ) ; xfjs 0eta<; /.eironQy^sj in Bingham, Orig. sive antiquit, eccles. versio latina, T. V. 1 . XIII. c. .V p. 173. Vezi P. Migne, Patrologia gr. Tom. 65. Conf. Tez. Lit., T. I, p. 43, n. 10. 2) Kuseb. Hist, eccles. lib. VIII c. 2.

CO

DR. BADEA C1RE.EANU

pe mas, artnd-o lui Dumnezeu Tatl, mulumind, brtecuvntnd-o, apoi frngnd-o, a dat-o apostolilor si zicnd : <aLuaii mancaii acesta, este corpul meu... x ). Asemenea lund i pharul cu vin, sfinindu-1 a dat apostolilor si zicnd: Beti cintru acesta toi, acesta este sngele meu... 2 ). Si a adaos Demnul aceste cuvinte: Aceasta se facei intru amintirea mea 3. Lu crarea aceasta a finit-o Iisus cu cntri de psalmi4 ). Tot n chipul acesta a trebuit i apostolii s urmeze la plinirea slintei liturgii, cci Domnul le poruncise lor, c aceasta s fac ntru pomenirea lui. Apostolii prin urmare, adtceau pe altarul Domnului5 ), pinea i vinul, i mulumind lui Dum nezeu, le sfineau prin rugciuni i binecuvntri6 ). Apoi und pinea i frngnd-o, se mprteau cu corpul Domnului7 ). Dup aceea lund paharul cu vin. l binecuvntau, i se mprt eau astfel si cu sngele lui Hristos8 ). Toate acestea le imeau cu cntri de psalmi i rugciuni9 ). Apostolul Pavel dac re comand lui Timoteiu, ca s se fac rugciuni, cereri, fg duine i mulumiri pentru toi oamenii 1 0 ), nu are n ve dere pentru aceasta alt timp, de ct acela n care se fcea sfnta liturgie. n acest chip tlcuete i fericitul Augustin textul apostolului Pavel "). Apostolii ns fiind obinuii i cu datinele cultului judaic, au adaos pe lng sacrificiul euharistie, cetiri din Vechiul Tes tament, rugciuni, cntri de psalmi i unele obiceiuri judaice potrivite Noului Testament, pentru c Legea veche er n leg tur cu cea nou, i apoi credincioii n mare parte erau ludei. Mai pe urm intrnd muli pgni de seam n cretinism, a fost nevoe ca i apostolii s nfloreasc i s nfrumuseeze for mele cultului, pentru a fi atrgtoare i n acelai timp instruc tive pentru credincioi. n felul acesta s'au stabilit prile cumpenitoareliturgice, cari au rmas neschimbate n Biserica ortodoxa pn n zilele noastre s. e .: ecteniile, alegerea pinei i a vinului, rostirea cuvintelor lui Hristos : Luai mncai i ((.Bei din tru acesta toi, . a. Acum avnd aceste scurte ndrumri la ndemn, vom ncerca pe temeiul sfintei Scripturi i al tradiiilor vechi litur gice, s punem in ir sistematic, cele ce compuneau liturgia pe care o svreau sfinii apostoli.
1) Mat. 26,26. Marcu 14,22; Luca 22,19. 1 Corint. 11,23-25. 2) Mat. 26,28. Marcu 14,23. 3) Luca 22,19. Conf. Trim, cele patru-sprezece, Bucureti 1<304. T. I, p > . 441. 4) Mat. 26,29. 5) Ebr. 13,10. I. Cor. 10,21. 6) I Corint. 10,16. 7) I Corint. 11, 26-27. 8) I Corint. 11, 26-27. 9) Fapt. Apost. 2,42.2,47.20,11. 10) I Tim. 2,1. Conf. Tez. Lit., T. Ii, p. 555. 11) Augustin. Epist. 149, ad Paulinum.

TIZAURUL LITURGIC, T. III.

3. Cnd se adunau apostolii ou cretin ii n casele lor de rugciune, pentru a svri sfnta liturgie, ncepeau acest ser viciu dumnezeesc ci rugciuni ) Urm dup acestea cntarea imnelor i a psalmibr, cari au trecut pentru totdeauna n cultul cretin, din cauza frimuseei i a bogiei coninutului lor. Imnele ns nu erau nimai psalmi, ci i cntri ntocmite in Legea nou, i numite de apostolul Pavel spirituale pentru c erau compuse sub inspiraiunea sfntului Spiriti!). Se fceau cetiri si din scriptura Vechiului Testament, iar mai apoi i din epis tolele apostolilor, cum i din evangelii. Despre faptul c se ceteau epistolele in Bisericile ntemeiate pe timpul apostolilor, aducem un text din epistola apostolului Pavel I-a ctre Tesaloniceni, prin care ii ndeamn ca aceast scriere sase ceteasc tuturor ('ra rilor sfini*). De i apostolul nu arat cas se ceteasc epistola, sa la liturgie, totui spune n alt loc, ca epistolele s se ceteasc in Biseric*), deci cnd se adunau cretinii pentru mpr tirea cu sfnta euharistie, cci alte adunri afar de acestea nu erau. Dar epistolele fiind introduse n cult, urma de la sine, ca s se ceteasc i evangeliile cu nvturile Celui ce a che mat pe pescari la apostolata). Se zicea apoi o rugciune comun (un fel de ectenie) fcut de toi asistenii, pentru toi oamenii, pentru mprai, pentru toi cari sunt in cUrec/torii, ca s petre cem via lin i ca odihn, in toat pietatea i curenia ). Dup aceea se fcea srutarea pcei, simbolul friei7 ), i apoi adu cerea prinoaselor 8 ), cari constau din pine, vin, poame i alte roade ale pmntului. Cu acestea toate, legau apostolii i pre dica, cci apostolul Pavel allndu-se n Troada, i aci adunai tiind discipulii ca s frng pinea, apostolul a prelungit cuvntul pn la miezul nopei9 ). Dup ce se terminau prile sus en urn rate si anume: rug ciunile, cntrile, psalmii, cetirile Vechiului i Noului Testa ment, rugciunea comun, srutarea pcei i aducerea prinoa selor, venea la rnd actul cel mai nsemnat i adic plinirea sacrificiului euharistie. Lucrarea aceasta se cheam n sfnta Scriptur frngerea pineh (xXdcng tov gxov ,0). Ka se ncepea dup exemplul lui Hristos cu rugciuni de mulumire, i se ncheea din partea poporului cu anrmaiunea amin ). Se fcea dup aceasta prin rugciuni i binecuvntri, sfinirea i pre1) Fapt. Apost. 2,46. I Tini. 2,1. 2) Efes. 5,19. Conf. Tez. Lit., T. II, p. 473. 3) I Tesal. 5,27. Conf. Tez Lit., T. II, p. 58.

4) Colos.-4 ,1 6 .

5) Euseb. Histor. eccles. 1 . II c. 15. Rom. 16,16. I Corint. 16,20. I Tesal. 5,26. II Corint. 13,12. I Petru 5,14. I Corint. 11,20-22.16,1 3. Evr. 13,16. Fapt. Apost. 20,7. Fapt. Apost. 2,42.2,46.20,11. 1 Corint. 14,16.

6 ) I Tim. 2,23. Conf. Tez. Lit., T. II, p. 555.

7) 8) 9) 10) 11 )

facerea pinei i a vinului n corpul i sngele lui Iisus, rostindu-se cuvintele cu cari a instituit el sacrificiul cel sfnt: Luai mncai i Bei dintru acesta t*tjy> ). Frngndu-se apoi sfnta pine 2 ), se fceau pomenirile cel*r vii i celor mori 8 ), se cetea rugciunea domneasc, i urma iTiprtnirea cu sfin tele daruri i rugciunea final cu care se elibera poporul*). Terminndu-3 e toate acestea, nu erai trecui cu vederea nici sracii i flmnzii poporului. Pentru icetia n deosebi, se
\AAAAAAAAAAAAAAAAAA '-AAAAAA&AAAAii.'tiAA*?

........ ................. " .......................

* P \ & f > k r
& St.

A g apele sau mesele freti ale primilor cretini. (Fapt. Apost. c. 6).

aez acum cina cea comun (xoivama) numit i ospul de dragoste (dyajcri) ntru aducerea aminte de cina cea de tain b ). Din ospul acesta gustau toi cretinii i anai ales sracii. El se fcea din prinoasele aduse de cei bogai, i puse pe mas
1 ) I Corint. 11,23-25. 2) I Corint. 10 16. 3) Evr. 13,7. 4) Fapt. Apost. 2,42.2,46. 20,11. 5) Vezi i Mich. Heineeii, 'Jlti&ilbimg bc olteni unb itcucn vicilufrfjc Mirdjc, Vcip3t0, 1711, III l). S. 289.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

63

pent*u gustare in frie i dragoste. La ospul acesta cei 7 dia coni serveau i mpreau hran celor ce erau !a mas1 ). Cum vedem, ospul agap, era la nceput in strns legtur cu plinirea euliaristic. 4. Unii scriitori cred c frngerea pinei euharistice se f cea n timpul apostolilor, dup cina comun, adic dup agap. Ei se nteineeaz pe aceste cuvinte ale apostolului Pavel din epistola I ctre Corinteni Capitolul XI. vers 20: Deci adunndu-vl voi intrun loc, zice apostolul, aceasta nu este pentru a mma cina Dom nului; cci fie carc i pune cina sa mai na inte spre mncare, in ct unul este flmnd , ia? altul esle beat. Dar ici prin cuvintele acina Domnului (xuoiaxov Seljtvov) dup interpretarea lui Ambrosiu, a sfntului loan Hrisostom i a fe ricitului Augustin, se nelege agapa, iar nu ospul euharistie2 ). -N oi ins ntemeiai pe textele slintei Scripturi i pe smburele ritualului liturgic rmas n fiin neschimbat pn n zilele noa stre, nu putem admite c tocmai credincioii timpurilor aposto lice se osptau mai ntiu cu hran obinuit :a agap, i apoi dup aceea primeau i hrana nemuritoare euliaristic, adic cor pul i sngele Domnului. n felul acesta din urm, nu ar mai avea rost cuvintele apostolului Pavel ndreptate ctre Corin teni: Drept aceea, ori cine va mnca pinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi corpului si sngelui Domnului. Deci, fie care s se cerceteze pe sine n sui, i aa s mnnce dintru aceast pine i s bea dintru acest pahar 3 ). Prin urmare, mai ntiu se primea de credin cioii vrednici, hrana euliaristic n tresvie sufleteasc i tru peasc, i apoi dup aceea urma agapa comun pentru hrana obinuit a adunrei 4 ). Aci ni sar putea aduce obieciunea c n Troada sa fcut frngerea pinei seara, pentru c apostolul Pavel a prelungit cuvntul pn la miezul noptei (Fapt. Ap. 20,7); deci agapa sa mncat nainte de ospul euharistie. Noi ns rspundem la
1 ) Fapt. Apost. 20, 7. 2) Bisping, (Srflavuitg be* cvfteu SBricfcS an btc Sovintl)er, s JJunftcv, 1883, S. 205. Tot aa nelege i Teofilact al Bulgariei, c adic la agape bogaii erau stui i bei, iar sracii erau flmnzi. Conf. Trimiterile cele patrusprezece ale s. apostol Pavel, Bucureti 1904. Tom. I, pag. 437-438. Iar tlcuirea canonului 74 al sinodului al Vl-lea ecumenic, din Pidalion ediia din mnstirea Neamul an. 1844, pag. 192, cu privire la oprirea agapelor, sun ast-fel: Obiceiul era apostolic de a face cretinii ospuri n Biseric... ca 'lup mprtirea cu sfintele taine, precum zice Hrisostom n voroava 27 a celei 1 ctre Corinteni... cei mai avui s pofteasc pe cei mai sraci i toi m preun eznd s mnnce... Cei mai avui ns dintre Corinteni, i mn cau singuri bucatele lor, i nu dau i celor sraci, n ct de aci urma c unul era flimnd iar altul era beat". 3) I. Corint. 11, v. 27-30. 4) In clupul acesta gresc: Tertulian (De corona militis. c. 3), loan Hri sostom (Hom. 27 in epist. I c. Corint.), Jeronim. (Comment, in epist. I c. Co rint.) I a.

64

DR. BADEA CIREEANU

aceasta, c n sfnta Scriptur nu se spune n c b or din acea zi s'a frnt pinea, ci numai c sa prelungit cu/ntul pn la miezul nopeiI). A fost cu putin deci, ca euharistia s ti fost plinit n cursul acestei zile, i numai cuvntu sa prelungit. Sau chiar dac sa svrit frngerea pinei n acsa sear, totui nainte de ospul euharistie, nu aflm vr'o irrn de agap. Afar de aceasta, agapele nu se fceau la lie cure osp euha ristie, ci numai cnd erau prinoase ndestultoare. O seam de Protestani, se mai ncearc a dovedi c frn gerea pinei adic liturgia din timpul apostolilor, er o copie dup serviciul divin ebraic al Vechiului Testaaent. Pentru a susine acest lucru, Protestanii se provoac la anele serbtori din Vechiul Testament (Exod. 13,3 10), la formele de binecu vntri mozaice (Num. 6,2420), la jertfe, . a., zicnd c aces tea au fost prototipul frngerei pinei. Noi ns im fcut studii ndelungate asupra Vechiului Testament, i nu am aliat ntrinsu vrun act de servire divin, caro s se asemene cu cina euharistic, instituit de Domnul i urmat de apostolii si. Cele ce arat Protestanii n Vechiul Testament, nici pe departe nu se aseamn cu ospul euharistie. Iar dac n timpul apostolilor, ca i astzi, se ceteau la frngerea pinei, i bucali din Vechiul Testament, aceasta nu e o dovad c cina euliaristic, sau liturgia apostolilor, er mprumutat din judaism.

18.

Liturgia n secolul al II-lea.


|H/e la nceputul secolului al II-lea i chiar n tot cuprinsul JK 4 ' acestui secol, cultul cretinilor era mbrcat tot n sini- plitatea lui apostolic. Din scrierile lui Clement Romanul (y 100 -), i cu deosebire din cele ale lui Ignatie Teoforul (y 107 sau 1163 ), nvm c serviciul divin se svrea de episcopi, preoi i diaconi. Ei compuneau clerul bisericesc, ca instituie sacerdotal i deosebit de mireni. Episcopul era reprezentantul vzut al lui Hristos, presviterii, reprezentanii apostolilor. Fr
1) Muli cred c apostolii frngeau pinea seara, cci i Domnul, zic ei, a fcut seara cina cea de tain (Mat. 26,26 - 31), i tot seara a frnt pinea apos tolul Pavel.n Troada (Fapt. Apost. 20,7). i numai dup timpul apostolilor sa frnt pinea n timpul zilei. Dar noi nu gsim texte n sfnta Scriptur c apos tolii frngeau pinea seara, ci gsim textul c apostolii frngeau pinea n toate zilele" (Fapt. Apost. 2,46), iar nu n toate serile-'. (Autorul). 2) Clem. Rom. Epist. ad. Corint, cap. 59 61: 'H net? fie dO ( > oi, eoojieOa obto tonkin dfKXQTcu; x. t. I. Asem. Clem. Rom. Epist. ad Stmyrn. c. 7: E 17/X Qiaxiaq xai. jtQooeux'n? jiexovxai... xjv fi'/aoioriav ouQV.a em u rou SamjQOg...
jtQ008Xslv 8e xog jtQocpiTai, g^aiQEtco fte xcp swayyeXup.

3) Conf. Heinr. Adolf Koestlin, (^c|d)iri)to be* djriftlicfjcn Wottec'bintftc* yvcibuvfl 1887, S. 23.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

65

episcopi i presviteri, nu se svrea nici o lucrare slnt, i adic nici botezul, nici euharistia, nici nunta, nici agapele. Dia conii erau ajuttorii episcopilor i ai preoilor. Participarea la serviciul dumnezeesc public, era obligatoare pentru toti cretinii. Acum din serviciul divin fceau parte ca i n secolul apostolic, rugciunea, cntarea, cetirea sfintei Scriptu-ri i cuvntul sau predica. aj Rugciunea era mijlocul de comunicare a credincioilor cu Dumnezeu. Ea se nla pentru toi cretinii, pentru Biseric, pentru episcopi, domnitori, pentru toi oamenii i chiar pentru dumani. Cntarea se fcea prin horul cretinilor pentru prea mrirea lui Dumnezeu. Irnne bisericeti de pe atunci nu ne-au rmas. Ignatie Teoforul trece de intemeetor al cntrei antifo nice, adic al cntrei n dou boruri. Sfnta scriptur se cetea ca i mai nainte, iar dup aceea se explica poporului de ctre episcopi i preoi sub form de predic. Partea principal a serviciului divin era euharistia cu ele mentele ei pinea i vinul, prefcute prin rugciunea minis trului altarului i chemarea sfntului Spirit, n corpul i sngele Domnului. Euharistia se mprea poporului sub ambele chipuri n deosebi. Primirea euharistiei era obligatoare pentru ori ce cretin : cel ce nu o primea nu avea partie cu Hristos, i nu lu parte la patimile, moartea i rscumprarea Domnului. Cu euharistia se mpreunau i agapele. Celelalte taine erau n legtur cu serviciul divin public. () scrisoare de mare pre n care se oglindete cultul cre tinilor din nceputul secolului II-lea, ni sa pstrat pn n ziua de astzi. Aceasta e scrisoarea lui Pliniu al II-lea cel tnr (y 114) proconsolul Bitiniei, trimis pe la anul 1 0 4 - lui Traian mpratul Romanilor. ntrnsa se vdete cercetarea judecto reasc ce o face Pliniu asupra cultului cretinilor din provincia sa. Iat ce scrie Pliniu mpratului su : Cretinii mrturisesc c toat vina sau rtcirea lor const in obiceiul pe care il au, c intr'o anumit zi (solii stato die = Duminica) se adun mpreun in zorile zilei (ante lucem convenire), cnt cntece de laud lui Hristos ca lui Dumnezeu, i se leag prin ju r mnt c s nu fac ru cuiva, s nu svreasc nici hoii, nici bti, nici preacurvii, s nu calce credina, s nu resping chezia dac sar cere aceasta. Fcnd aceste legminte, ei se mprtie, i dup aceea din nou se adun pentru primirea hranei obinuite i nevinovate (euharistia). ns i aceasta ei au lsat-o cnd eu dup porunca ta, am hotrt ca s se opreasc adunrile tainice *). Dar o descriere mai complect a serviciului divin din se
1) Epistola 97 (al. 96) Lib. X, n. 7. C. Plinii Secundi Bithyniae Propraetoris ad Trajanum relatio:

Adfirmabant autem liane fuisse summam vel culpae suae, vel erroris quod
Dr. Badea Cireeanu. Tezaurul Liturgic. 5

66

DR. BADEA CIREEANU

colul II-lea, ni sa pstrat n cele dou apologii ale lui Iustin Filosoful i Martirul ( 7 163 sau 167). Priira apologie a fost trimis de Iustin, mpratului Antonin Piui (a 138161) si se natului roman : iar a doua apologie a fost trrnis mpratului Marcu Aureliu (161180). bj Cea dintiu apologie, cu deosebire ne jrocur o comoar foarte bogat de aezminte liturgice din timpii autorului*). n capitolul 65 al acestei apologii cetim urmtoarele cuvinte cu pri vire la plinirea liturgiei credincioilor pe acele timpuri: Iar noi dup ce l-am. botezat pe col ce sa n tri n adevr, zice apologetul Iustin, l ducem pe el la cei ce se zic frai (dSecpo'c), la locul unde sunt adunai acetia, ca s fat rugciuni co mune pentru noi, pentru cel luminat, i pettru toat lumea intreag... Finind rugciunile ne plecm m u l altuea, i ne srutm frete (AXrjXous rpi/j]u<m ajtaC6 f.iE 0 a), unul cu altul. Apoi ii aduc celui mai mare (no jtQoearm) dintre frai, pine si un potir cu ap i v in ; acesta lundu-le trimite laud si mrire ctre Printele a toate, prin numele Fiului i al sfn tului Spirit, fcnd i mulumire pentru cele oene-am nvred nicit de la el. Terminnd el rugciunile i mulumirea, tot poporul rspunde zicnd ntrun glas amin... Dup ce a mulumit proistosul i a cntat poporul, impresc de la noi cei ce se zic diaconi, dnd fie cruia din cei de fa, ca s se
Christiani .essent solii stato die ante lncem convenire carmenque Christo, quasi Deo, dicere secum invicem ; seque sacrainento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latronicia", etc. Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii ale Bis. orientale, Cernui, 1898, p. 23. Conf. Prosper Gueranger, Institutions Liturg. Paris 1878 T. I, p. 48.Asem. Ios. Bingham, Origines sive antiquitates eccl., op. c., Tom. 5, p. 127. Conf. Euseb. Hist, eccl. III, 33. La aceast scrisoare mpratul Traian rspunde lui Pliniu: N u trebue sa m ai foci de ucum nainte vro cercetare n contra cretinilor; ia r dac ei sunt ie pri, i se dovedete c n adevr sunt cretini, s-t pedepseti pe ei. Acei cari mrturisesc c nu sunt cretini i se nchin zeilor notrii, chiar de ar fi bnuii, s nu le faci lor vrun ru". C. Plinii, Epistolae Selectae. 1) Iustin Martirul n capitolul 13 al primei apologii, arat pgnilor srguina cretinilor la rugciune zicnd: Facem rugciune i pentru creaturi, i pentru a ne ndrum a pe calea cea bun i pen tru naintarea neamului... i s nu fim n necurenie" (ev acpOayma). Apoi n capitolul 26 cetim aceste cuvinte: Ei (pgnii) au nscocit acele nelegiuiri i acele brfiri, cum c noi dup stingerea lum inei (la cult), ne dm la fajAe imorale i mncm carne omeneasc, lucruri ce noi nu cunoatem; i cu toate acestea ei nu au fost pedepsii pentru aceste m in c iu n i ". n capitolul 27 autorul d pe fa desfrnarea urcioas a pgnilor, n urmtorul cnip: Cci precum cei vechi ineau turme de boi, sau de capre, sau de oi, sau de animale felurite, tot aa i acum, sie in copii n u m ai pentru lucruri de desfrnare... Voi (pgnilor) n loc s . le desfiinai din m pria voastr, luai pentru aceasta dajdie i bir... Unii i prostituesc singuri copiii i femeile; alii se ciuntesc n public pentru scopuri ne f i r e t i etc.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

67

mprteasc din euharistiedin pine, vin i ap ; i celor c e nu sunt de fa, le duc pe acas 1 ). n capitolul 6 6 al apologiei lui Iustin urmeaz cugetrile dogmatice ale apologetului asupra euharistiei: i mncarea (xai f| Tocxp)), aceasta, se r.urnete la noi euharistie (eruxapiotta), cu care nu e ertat nim nui altuia, a se mprti, de ct numai celui ce 1 crede c cele ce la m nvat sunt adevrate, care sa splat cu botezul, i cart treste cum a poruncit Hristos. Noi lum acestea (pinea i vinul), nu ca pe o pine simpl, i nici ca pe o butur obinuitci noi credem c mncarea aceasta 'asupra creia sa pronunat bine cuvntarea prin mijlocul rugciunei cu cuvinlele Lui, i care prin introducerea n noi, nutrete corpul i sngele nostru, este nsui corpul i sngele lu i Hristos cel ce sa incorporata ). Cci astfel ne-au predat apostolii in memoriile scrise de ei, cari la noi se numesc evangelii (euayyeXia), c aa li sa poruncit de Iisus, cnd a luat pnea a mulumit i a zis: aceasta s facei intru amin tirea mea (Luca 22,19J, acesta este corpul meu (Mat. 26, 26-28]; i asemenea cnd a luat potirul i a mulmit i a zis: acesta e s te sngele meu. (Mat. 2(3, 27283 ). Mai departe in capitolul 67 al numitei apologii vedem din 'Cuvintele urmtoare cum se fcea liturgia n ziua Duminicei, i cum se mpreau ofrande la cei sraci. Totdeauna ne adu cem aminte de acestea, zice apologetul Iustin; iar noi cei ce avem mai mult, ii ajutm pe toi cei ce au lips, i suntem pururea unii unul cu altul... i in aa zisa zi a soarelui (xai rjj tou y o [iF .vr] fj[tgoa = Duminica), ne adunm la un loc, toi cei ce petrecem prin orae i prin sate (xata rcotau; r'| d y n o u c;) i cetim pn cnd iart timpul memoriile apos tolilor (djio(.ivi|(jiovE'ujj,ava tgW ajtoaroXcov) i crile proorocilor (CT DyYQ auixaxa tcov jc)o(prito)v). J)up ce a finit ceteul, ine proistosul o cuvntare, in care ndeamn i cheama la urmarea <icestor nvturi bune. Apoi ne sculm toi mpreun, i pre cum am zis (in capitolul 65), finind noi rugciunea, se aduce pine, vin i ap, i proistosul nal rugciuni asemenea i mulum iri, ct ii este cu putin, iar poporul rspunde zicnd amin *).
1) Iustin. Mart. Apologia I pro Christianis c. 65, 66, 67. I. P. Migne, T. V I.-C onf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemn, liturg. op. c., p. 23. Asem. Archim. Ghenadie Enceanu, Patristica sau studiul istoric asupra prin ilor bis., Bucureti, 1878, pag. 43. Textul grecesc al acestui capitol se afl i n Codex Liturgicus* al lui Hermann Adalbert Daniel, Tom. IV, p. 11 seqq. Lipsiae, 1853. 2) Conf. Herm. Adalb. Daniel Codex Liturg.", op. c., p. 12. P. Migne, Patr. gr., Tom. 6 . 3) Dr. Teodor Tarnavschi, op. c., p. 24.-Conf. Arhim. Ghenadie Enceanu, Patristica, op. c., p. 43.-Asem. Herm. Adalb. Dan. Codex Liturgicus", op. c., l\ 13, Tom. IV. 4) Herm. Adalb. Dan Codex",op. c., p. 14, T. IV. Conf. Tez. Lit, T. II, p.568.

68

DR. BADEA. CIREEANJ

<ii dup aceea se d fie cruia a ie mprti din cele binecuvntate, i celor ce nu sunt de faz, li se trimite prin diaconi. Cei bogai i cei ce voesc, dau of*ande fie care dup a sa bun voin. Ofrandele strnse se duc laproistos i acesta vine in ajutorul orfanilor i vduvelor, celor ce Un cauza boalei, sau din alte cauze au lips, i celor ce sunt in lanuri i stri nilor ce petrec in loc cu trecerea; in scuH proistosul se face purttorul de grij pentru toi cari se afli in nevoes> 1 ). n apologia Il-a trimis lui Marcu Aureliu, Iustin Martirul complecteaz cele zise n apologia I-a, artnd c substana cultului cretin este -adoraiunea lui Dumnezeu Tatl, a lui Dum nezeu Fiul i a sfntului Spirit2 ). cj Dar in secolul 1 1-lea plinirea li turdei se fcea nu numai n ziua anumit (stato die) cum zice Pliniu, i Iustin Martirul (ziua soarelui), ci i n celelalte zile ale sptmnei. Duminica ns era ziua obligatoare pentru aceasta, pe cnd celelalte zile ale sptmnei, erau legate de mprejurri,s. e. persecuii, nevoi, . a. Cum vedem la plinirea euharistiei, se ceteau buci din Vechiul i Noul Testament, predica adic explicarea bucilor din scriptur, rugciunea domneasc i rugciunea credincioilor, la care nu luau parte cei ne botezai. n aceasta se fceau ru gciuni pentru toi oamenii3 ), pentru dumani4 ), pentru auto riti 5 ), i pentru cei ce ne ursc pe noi. Credincioii dup aceasta se srutau frete n semn de mpcare (pe temeiul cuvintelor din Mateiu o,23), se ntreceau n pietate, se aduceau prinoasele la altar, se fceau rugciuni i mulumiri de episcop ori presviter, i urma apoi mprirea i mprtirea cu sfnta euharistie (ftidfioou; xai uerdinjn?). m prirea sfintei euharistii se fcea prin diaconi; iar Iustin arat
1) Herm. Adalb. Dan. Codex.", op. c., p. 14., Tom. IV .-P . Migne, Patrologia gr. Tom. VI. Apoi tot n acelai capitol apologetul adaog : Iar ziua soarelui in cure ne adunm cu toii, este aleas, pentru c aceasta este ziua ntia, in care Dumnezeu a fcut totul... i Iisus Hristos in aceast zi a inviat din m ori; cci n ziua nainte de Smbt lau rstignit, ia r in ziua dup Smbt, care este ziua soarelui, sa artat apostolilor i t-a nvat acestea pe care noi vi le-am artatu. Vezi. Herm. Adalb. Dan. Codex Liturg.", op. c., p. 14. Tom. IV. 2) P. Migne, Patrologia, Tom. VI, pag. 441, seqq. Un isvor din sec. IL scurt dar de mare pret pentru liturgia acelui timp, este i Aiftayji x>v 5u>8exa djtoaro^cov. In capitolul XIV al acestei cri cetim: n Duminica Domnului (xata x u Q ia x i v Se K v q i o v ), adunndu-v, s frngei pinea (do-rov) i s facei euha ristie (evxaoiotrjoaxE), dup ce mai nainte ai mrturisit pcatele voastre". Acestea le citim i n epistola lui Varnava cap. 15: Aio xai dyo^ev n')v t) |A t(>av n']v oyoi]v, ev xai Tv|aoC< ; veoxrj ex x cT rv vexqcov xai q)avsQto0Ec ave(3ri eiq toig ou^avoui;" = De aceea ne i adunm n ziua a 8-a (adic Du minic) n care i Iisus a nviat din mori... etc. 3) Iustin. Mart. Dialogus cum Tryphone c. 35: Tjt&Q oXk(Si\ i-tavTcov avOpamcov. 4) Iustin. Mart. Apoi. I. c. 14: Kai wteQ trv g^Bpcov eu^ornEvoi. 5) Iustin. Mart. Apoi. I. c. 17: BaoiXexai ayyovTre u v Q q c o .k o v ... eir/oitevo*

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

69

c toii credincioii cei de fa primeau pine, vin i ap (um> rou gxov xai oivov xai vSatog). Pinea se da in m n ; iar vinul amestecat cu ap se da dintrun potir. Dup mprtirea credincioilor cu sfntul corp i snge al Domnului, se adunau mile pentru sraci, vduve, orfani i streini. Acum agapele erau desprite de serbarea euliaristic i se fceau mai rar. Din acestea se vede c Iustin descrie foarte pe scurt li turgia timpului su, fr a arta i ritualul mai amnunit ori cuprinsul rugciunilor liturgice. Cauza acestei lipse a fost c el sa adresat cu apologiile lui mprailor Antonin Piui i Marcu Aureliu, precum i senatului roman, adic pgnilor streini de cultul cretinilor '). Iar Irineu episcopul Lugdunului ( 7 202) i discipulul lui Policarp, privete euharistia ca o jertf a Noului Testament pe care Biserica a primit-o de la Iisus i apostolii si, i o aduce n toat lumea. Prima parte a euharistiei, dup Irineu este adu cerea darurilor de ctre credincioi, adic aducerea pinei i a vinului, cari nc nu sunt, zice el, corpul i sngele lui Hristos. Apoi urmeaz sfinirea darurilor, cuvintele de instituire i rug ciunea Bisericei pentru trimiterea sfntului Spirit, s svr^asc aceast lucrare, adic s prefac pinea n corpul lui J Iristos, iar vinul n sngele su. Din cuvintele lui Iustin Martirul i ale lui Irineu conchi dem, c liturgia n secolul II consta dindou pri: a) din cn tare, cetirea sfintei Scripturi cu tlcuirea ei, si din rugciunea public; b) din srutarea freasc, alegerea pinei i a vinului pentru darurile sfinte i prezentarea lor proistosului ca s le sfineasc, rugciunea ctre sfntul Spirit pentru prefacerea darurilor , plinirea euharistiei, i apoi mprirea i gustarea euharistiei, cum i binecuvntarea poporului.

19.

Liturgia Constituiunilor apostolice din secolul al IlI-lea, i jumtatea prim a secolului al IV-lea.
Jt\n secolul Ul-lea, i n prima jumtate a secolului al IV-lea, Biserica primind o organizaiune mai ntins, fcu ca i ^ liturgia s aib o mai mare nflorire. Proistoii bisericeti mbogir ritualul liturgic cu rugciuni noui i cu aezminte impuntoare. nflorirea aceasta ns, nu a fost pretutindinea
1) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, op. c., p. 28 30. i n scrierea din secolul II Ai5axn tcov 5<o5exa ojiogtoXcdv", cetim cap. XIV): J a r n Duminica Domnului(xarxvquuoiv 8eKwqou),adunndu-v, s.i frngei pinea (otov) i s facei euharistie, dup ce mai nainte ai mrturisit pcatele voastre".

70

DR. BADEA CIREEANT

asemenea; ci fie care Biseric metropoli i avu gustul su propriu liturgic, dei substana er pretutiidenea una i aceeai. Secolul al IlI-lea ni se nfieaz md bogat i n mrturii1 liturgice, de ct secolele trecute. Mrturiile acestea le scoatem din scrierea riaiSayoyop a lui Clement episcopul Alexandriei ( f 215); apoi din scrierile: De jejuniis , De virginibus velandis ((De cultu feminarum i &Ad uxorem, ale 1 ui Tertulian ( 7 240) r din scrierea Contra Celsum, a lui Origm ( 7 254); din tratatele: ((De lapsis i ((De oratione Dominica*, ale lui Giprian, etc. Pe lng acestea," multe din actele marlirice, din aezmintele apostolice i din monumentele liturgice, ne mrturisesc cum se fcea serviciul divin n acel secol, i cura nflorea treptat pe atunci, sfnta noastr liturgie. La aceast nflorire liturgic, au contribuit n deosebi chiar persecuiunile din partea pgnilor, ntinse cu repeziciune asu pra cretinilor. n mijlocul acestor suferirr.e, cretinii i gseau mngerea sufleteasc numai n casa lui JDumnezeu. Propirea formelor liturgice a mai fost motivat de lupta cu ereticii gnos tici, cari se nevoiau pe toate cile a-i mpodobi cultul eretic, pentru a amgi cu acesta pe cretinii drept mritori, i a-r chema n staulul rtcirei. Ortodocii la rndal lor, cutau a opune frumuseea lor liturgic, curat i plin de sfinenie, uneltirilor amgitoare nscocite de propove duitorii gnosticismului. Dar i pgnii i mpodobeau acum cultul n felul i gustul lor. Pentru aceea muli dintre cretini cdeau n cursele pgneti i intrau n capitele idololatre. lat dar pentru ce cretinii se sileau a nfrumusea ct mai mult a lor sfnt liturgie. Voiau cu aceasta s fie adic mulumii n suflet i s opun pe de alt parte curenia cultului lor, amgirilor eretice i pgneti. Ga s ne luminm mai bine asupra liturgiei din secolul III-Iea i prima jumtate a secolului al IV-lea, am putea s lum n vedere liturgia sfntului Iacov ca pe cea mai veche dintre toate liturgiile, i so artm asa cum era ea n acel timp ; dar din cauza multor nfloriri ce i sau adaos mai trziu din dragostea cretinilor, acum ne ar fi greu a o arta aa cum se afla n veciime. De aceea vom lua mai bine n vedere liturgia oriental din cartea a VIII-a a Constituiunilor apostolice, atribuit lui Clement Romanul 1), aa cum era ea n secolul al 111-lea i n
1) Titlul Constituiunilor apostolice este acesta: Aiaxayai. tc o v ayuirv jcoaroXtov 81a KA/rjucvrog" (Constituiunile apostolice prin Clement); deci toate cele 8 cri ale Constituiunilor sunt atribuite lui Clement Romanul (f 100). De aci deducem cu toi scriitorii, c nsi Constituiunile apostolice atribuesc aceast liturgie din cartea VIII, acestui Clement, care numai a urzit-o nscris. Apoi i Proclu patriarhul Constantinopolului (f 447) m scrierea sa Ilegi jxuqaSooeax; rrj<; Qeiag \eixovQyiaj;", zice c Clement a predait nscris o liturgie, dictat lui de apostoli. Totui n capitolul II al acestei liturgii, din Codice-le lui Daniel, Tom. IV, p. 49, cum i n ali Codici, se vd i ornduiri zise ale aposttolului Andreiu, sub titlu acesta: yd) AvSpeou; o deAxpog I I ktqov" (Zic i cu Andreiu fratele lui Petru).

TEZAURUL LITURGIC, T. III

71

jumtatea dntiu a secolului IV, fiind c aceasta i-a pstrat ntmpltor originalitatea ei, de i nu sa bucurat de autoritatea liturgiei sfntului Iacov1 ). Din cauz c liturgiei clementine nu i sa dat prea mult ateniune, de aceea ea nu a primit nflo rituri. Liturgia Constituiunilor apostolice se cesparte n dou: n liturgia catehumenilor sau a chemailor, i n liturgia cre dincioilor 2 ). a) Liturgia catehumenilor (xarn/ovuevcov) ncepea cu cetiri din sfnta Scriptur rostite de cete ( 6 dvayvcatrig) cu formula: Aa grete Domnul3 ). El cetea mai ntiu buci din crile Vechiului Testament i anume: din crile lui Moisi, Isus Navi, ale .judectorilor, din crile mprailor, din Paralipomena, din crile Ezra, Neemia, Estir, Iov, Solomon, i din cei 16 prooroci4). Dup acestea se cntau psalmi ntro melodie duioas i aproape unison 5 ). Urmau apoi cetiri din Noul Testament i adic: din Fap tele apostolilor, din epistole i din evangel ii. Evangeliile se ceteau de diacon i presviter, i se ascultau de popor cu mult pietate i linite1 5 )" Terminndu-se cetirea evangeliei, poporul zicea: Mrire ie Doamne (ftoH a aoi xi'Qie7 ). Dup aceasta se rostea predica (8 i8 aoxaA.ia? oyov) de ctre preot (o xeiQOxovritteu;), care ncepea cu cuvintele: Darul Domnului nostru Iisus Hristos i dragostea lui Dumnezeu Tatl i mprtirea sfntului Duh, s fie cu voi cu toi 8 ).
Apoi capitolul XI al acestei liturgii, din Codicele lui Daniel, Tom. IV, p. 60, i din ali Codici, poart acest titlu : Aicitaig Ittxo>[3ou tov <iftt:Xcpof' Tohxwou tou Zef3eaou" (Rndueala lui Iacov fratele Iui loan al lui Zevedeu). i apoi acel capitol ncepe cu cuvintele atribuite lui Iacov fratele lui loan : <l>r|ut 8rj xuyo), Taxco^og o dSe^cpo Tamvvou xou ZefkSaiou" (Zic i eu Iacov fratele lui loan al lui Zevedeu). Unii liturgiti deci, condui de aceste .titluri, neleg c autorul crei a VIII-a a Constituiunilor, atribue apostolului Andreiu liturgia aceasta, de la nceputul ei i pn la capitolul X I ; iar de aci pn la fine adic pn la capi tolul XXIII, se atribue apostolului Iacov cel Mare. Sau: liturgia catehumenilor este a apostolului Andreiu, iar liturgia credincioilor, a apostolului Iacov. Cu toate acestea, liturgia ntreag se zice clementin". Conf. P. Migne, Patr. gr., T. I. 1) Hermann Adalb. Daniel, Codex Liturg. op. c. Tom. IV, p. 42 : Postquam Krabbius, Dreyius aliisque studium... Constitutionum Apostolicarum ori gine... sex libros priores conscriptos esse saeculo tertio ad finein vergente, septimum quarti saeculi iniia ostendere, octavum circa medium saeculum quartum", etc. 2) In Codicele lui Daniel, Tom. IV, textul grec al acestei liturgii, se cu prinde n 15 file 8, adic de la pag. 48-79. El se mparte n 23 capitole, n semnate cu cifre romane. 3) Chrysostom. Homilia 19 in Acta Apost.: Ta8e ^eyei Kogiog... o dvayv(6oxr]g ex<pa>vl Xiycov. 4) Constit. Apost. lib. II, c. 39, 50, 57.-Conf. p. 32, T. I,Tez. Liturg. 5) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nseninate Liturgii, op. c., p. 32. - Conf. Daniel, Tom. IV, n. I, p. 48, i p. 14-24. 6) Constit. Apost. lib. II, c. 57. Conf. pag. 474 i 569, T. II, Tez. Lit. 7) loan Chrysost. Horn. 52. De circo. 8 ) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele tnai nsemn, liturg. p. 32. Conf. p. 578, Tom. II, Tez. Liturg. - Daniel, Codex, Tom. IV, n. II, p. 49.

72

DR. BADEA CIREEANU

n textul grecesc al acestei liturgii, urmeaz imediat dup tinerea predicei, aceste cuvinte sub form de titlu : Zjc i eu Andreiu fratele lui Petru 1 ), s se scoale toi, i diaconul ( 6 (Sidxovoc), dintrun loc nalt (amvonul), s strige cu glas tare : nimeni din asculttori (xpotofievoi), nimeni din cei necredin cioi (jtumov 2 ). La aceste cuvinte asculttorii adic clasai a catehumenilor precum i necredincioii eeaudin Biseric. (Conf. Tez. Lit., T. II, pag. 115). Diaconul apoi cu voce tare zicea clasei a 11-a catehume nilor : rugati-v catehumenilor (xarrjxovfAEvoi). La aceste cuvinte toi credincioii ntrun gnd se rugau pentru ei zicnd : Doamne iniluete (Kvpie E ^E rjcrov 8 ). Catehumenii fiind n genuchi, se ruga diaconul mpreun cu credincioii pentru ei, ca Dumnezeu s asculte cererile lor, s le descopere evangelia lui Ilristos, etc. Dup rugciunea aceasta diaconul zicea: sculai-v catehumeni... plecai-v i primii binecuvntarea. Apoi episcopul (Ejuoxojrog) cetea asupra capeteler plecate rugciunea : Doamne a tot pu ternice (c O 0 8 0 ? o jtavToxQctroQ 4 ). Lund catehumenii binecu vntarea, i trimitea diaconul zicnd : eii catehumenilor n pace (jtQ O 8?.08T 6 ol X U T 1 |/0 l''U E V 0 l ev E iQ rjvr| 6 ). Eind catehumenii diaconul zicea ctre energumeni (eveqYOluevoi), adic ctre cei muncii de spirite rele : rugati-v voi cei chinuii de spiritele necurate (evaoQe o EVEpyovfxEvoi vito .TVEiifKm ov axaOaQttov extevw? ). Si se ruga diaconul cu credin cioii pentru energumeni, ca Domnul se deprteze de la ei spi ritele necurate. Apoi le zicea diaconul s-i plece capetele : ple cai-v energumenilor i luai binecuvntarea (xAivate o e v e > yov|Xvoi xai E i' oyeT aO t-'7 ). Apoi episcopul le cetea rugciunea : Cela ce pe cel tare lai legat... . c. 1.8 ), pe care o ascultau nefericiii cu ateniune. Dup rugciunea aceasta, diaconul pro nuna cuvintele: eii energumenilor (jtpo&Gete ol eveqyov^evoi 9 ). Dup aceea diaconul se ndrepta ctre cei luminai (qxoti^dfiEvoi) adic clasa IlI-a a catehumenilor, cu aceste cu vinte : rugai-v luminailor (suHaaOE ot cpcoT i^ojxEvoi). Deci se ruga el mpreun cu credincioii pentru dnii, ca Dumnezeu si nvredniceasc de botezul i credina n Iisus Hristos. Apoi luminaii plecndu-i capul, episcopul i binecuvnta cetindu-Ie: A vSqeci; o u S eX tpo i; ITst^ou".
1) A se vedea nota 1 de la pagina 70, Tom. III, Tez. Lit. : <I>r)fn Y>

2) Daniel, Codex Liturgicus, Tom. IV, p. 49, n. II : 'O 8 idxovoc... ju') xic tcov x.nocojxevcov... ajuaxcov. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 49, n. III. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, 50, n. IV : fO ejrurxojtos euXoyiav xoidvfie. 5) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, op. cit., p. 33. Canon. 19 Laod.: S se fac i rugciunea celor ce se catehisesc". 6 ) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 51, n. V. 7) Dr. Teodor Tarnavschi, op. c., p. 34. 8) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 52: T) t o t loyvpov beiauq xai jtvta.. x. x. 9) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 53, n. VI.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

73

Cea ce prin sfinii proroci ai descoperit luminailor . c. 1 . Apoi diaconul le zicea: eii luminailor (repoe/Orre ot (pomCofievoi ). Se ndrepta diaconul apoi ctre pen ten ii din clasa III nuaii czui la pmnt (vjrojujctovrEsi z cndu-le: rugai-v cei ^e suntei n pocin (E$;aa0g oi ev rfj fietavota 2). Si se fceau rugciuni pentru dnii, ca Domnul s le arate calea cinei. Dup ce se termina rugciunea, iiaconul i ndemna cu cuvintele: plecai-v i luai binecuvntarea. Episcopul apoi le cetea rugciunea: Dumnezeule a to; puternice i venice (ria/ToxpaTop 0 e e alame3 ). n fine diaconul i trimitea i pe acetia cu formula: eii cei ntru peniten (d;toAvea0 e o ev [xeravoux 4 ). b) Liturgia credincioilor. Eind din Biseric catehumenii, energumenii i penitenii, se ncepea liturgia credincioilor, la care aveau dreptul a lua parte numai acetia, Diaconul ncepea liturgia aceasta cu cuvintele: niminea dintre cei cari nu le este ngduit, s ias afar5 ). Ci suntem credincioi s plecm genuchi le ). Si urma dup aceea o mare ectenie pentru pace, I iseric, pentru episcopii Iacov, Clement i Evodie, pentru presviteri, diaconi, anagnoti, psali, fecioare, vduve, orfani, neofii . a. Finindu-se ectenia. episcopul cetea o rugciune, i apoi diaconii strngeau darurile aduse de credincioi, i alegnd dintr'insele elementele euharistice, le pregteau pentru sfnta euharistie 7 ). Diaconul apoi zicea cu glas tare: slum aminte ( jt q o o /(Dfifv); iar episcopul binecuvnta zicnd: pacea Domnului s fie cu voi cu toi (f| eiprjvri t o i Beov fxerd Jtdvxcov ujiurv 8 ). Po porul ( 6 uoc) : i cu duhul tu (xai [abtu tou n:veu|aut6 q ooi) Diaconul: srutai-v unul cu altul cu srutarea sfnt (do.tuaaa0e dXX^ovg ev cpiKifxan dyuo ). La aceste cuvinte, clericii srutau pe episcop; laicii se srutau unii cu alii, brbaii cu brbai, i lemeile cu femei1 0 ). Totui diaconii umblau prin Bi
1) Daniel, Codex, Tom. IV p. 53. n. V I I : Kai Xeyetco 6 idxovo;* jryoeA.0ete oi qjtoTt^ojievou Conf. Tez. Lit. T. II, p. 120. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 53, n. VII. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 54, continuarea n. VII. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 55, n. VIII. Vezi Tez. Lit. T. II, p. 115 i 121. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 55, n. V III: Mrj tig xcov fii'i SvvafiEvmv .Tooe?w08t(o. In unii din Codici, n loc de jiqoeXGetco aflm cuvntul: jtpoeA .0eT t\ 6 ) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 55, n. V III: "Oooi jtiotoi xXvwnev yow. 1) Constit. Apost. lib. II, c. 57: Oi 8t' Saxovoi jieta riy v jtQooevx^v, oi jiev xj| jtpooqpoQl x]? eii/a^ioTia oxo^astcooav. 8 ) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 59 n. X . Conf. Constit. apost. lib. V III c. XI n Bingham op. c. Tom. VI, p. 280 seqq. 9) Daniel, IV p. 59. Despre aceast srutare vorbete mai trziu i Hrisostom n Homilia 18 n 2 Corint. 10) Daniel, IV p. 59. Srutarea pcei se recomand i prin can. 19 Laodic. Iar tlcuirea acestui canon sun sa: S se fac srutarea iereilor cu epis copul i a mirenilor cu mirenii, adic a brbailor cu brbaii i a femeilor cu fe meile, care srutare s e cheam paceu pentru c este semn al dragostei. Dar aceast srutare o mai aflm n vechime sprijinit i n Cateheza V mistagogic a lui CinI (xai XXYjXov; do;ta,6fie0a); n Homil. XX a lui Hri-

74

DR. BADEA CIREEANU

seric n acest timp, ca toate s se fac cu oruluial. Uile erau bine pzite, ca s nu se deschid n timpul sacrificiului*). Uile brbailor erau pzite de diaconi (fcidxovoi); iar uile fe meilor de ipodiaconi (i)jto8 iaxovoi *). n timpul srurei sfinte, un ipodiacon aducea ap i preoii liturgisitori ii sphu minile 3 ). Dup srutare, diaconul zicea ectenia cea mart pentru pacea Bisericei, pentru episcopii Iacov, Clement, Evodie, Anian, pentru preoie, diaconie, eunuci (wtep euvovywv), neofii, bolnavi, c ltori, etc. Apoi episcopul binecuvinteaz poporul cu cuvintele: ccmntuete Doamne poporul tu i binecuvinteaz notenirea ta. Liturgia aceasta dela nceputul ei i pn cici, se atribue de autorul crei a Vlll-a a Constituiunilor, apostoului Andreiu fratele lui Petru; iar de aci nainte i pn la sfritul ei, .s e atribue de acelai autor , apostolului Iacov celmare,fiul lui Zevedeu i fratele iui loan. De aceea acum urmeaz n textul grecesc acest titlu : Rnduiala lui Iacov fratele lui loan al lui Zevedeu. Apoi ndat ncep cuvintele acestea: Zic i eu Iacov fratele lui loan al lui Zevedeu 4 ), ca diaconul ndat aa s strige: nimine din catehumeni, nimine din auzitori, nimine din cei necredincioi; nimine din cei de alt credin (eteqoSo^gdv), (sa nu fie de fa)... S stm drepi naintea Domnului cu fric i cu cutremur, la proaducere ijrpoatpepetv 5 ). Acum urma actul pregtitor pentru plinirea sfintei euharistii. Diaconii aduceau episcopului la altar, darurile alese, adic pinea dospit i vinul amestecat cu ap. n dreapta i n stnga lui se aezau preoii: doui diaconi de ambele laturi ineau ripide (puwSiov), fcute din coaj de arbore, ori din pene de pun, sau i din pnz, i alungau cu ele insectele sburtoare ca s nu cad n sfntul potir. (Constit. ap. VIII, 12). Elementele eubaristice fiind aezate pe sfnta mas, epis copul ( 6 dpx^QEv?) mbrcat n haine albe nchinndu-se ncepea lucrarea euharistic zicnd : Harul a tot puternicului Dumnezeu, i dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, i m prtirea sfntului Duh, s tie cu voi cu toi. Poporul: i cu Duhul tu 7 ). Episcopul: sus spiritul (avco tov voOv). Poporul:
sostom n Mateiu ; n Homilia 77 a acestui printe n loan ; n Hierarch, ecl. a lui Dionisie c. III V II; n Orat. domin, a lui Tert. . a. Conf. Tez. Lit. T. III, p. 61 i 66 . 1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 60. n. X. 2) Conf. Tez. Lit. T. II, p. 345. 3) Daniel, Codex, l om. IV, p. 60 n. X : E L ; 8e twtoSidxovog 8t8oxto <bt6vn|nv y % eiQ(jov Icqevoi m'i|jpoov xa0aQOxr)TO<; i|n>x>v 0e<p dvaxeifievcov. 4) Conf. nota 1, pag. 70, Tom. III, Tez. Liturg: Aidxa%i<; Taxd>|3ou xou d 8etapou Twdvvou xou Ze(3s8aov. Oriju 8tj xdyd), Taxcopog, o dlSctapos Ioidwoixov ZepeSai'ou". Conf. Constit. apost. iib. VIII, c. XII, n Bingham, op. c. Tom. VI, pag. 281. P. Migne, Patrol, gr. Tom. I, pag. 1092 seqq. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 61, n XI. 6) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 61. Vezi Ripida" la p. 44(6, T. II, Tez. Lit. 7) Daniel, Codex, lom. IV, p. 61. n. X II: Kai .-xdvxeg m ^i(p<ovcos Xe.yxoaav oxt xai jiexd xou jtvEujiaxdg aou.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

75

avem ctre Domnul. Episcopul: s mulumim Domnului. Poporul: cu vrednicie i cu dreptate (aijiov xai 8 otaiov ). Dup acestea episcopul cetea o lung rugciune de mulu mire : S cuvine ca cu vrednicie i cu dreptate. Poporul cnta apoi imnul de biruin: Sfnt, sfnt, sfnt, Domnul Savaot, plin e cerul i pmntul de mrirea lui, binecuvntat s fie 111 veci, amin*). Episcopul urma cu alt rugciune: .Cci cu ade vrat sfnt eti, pe care o termina cu cuvintele de instituire :

Mntuitorul binecuvinteaz pinea i vinul la cina cea de tain. (Mat. 26, 26).

luai dintru acesta, mncai i bei dintru acesta toi8 ). Zicea dup aceea rugciunea : aducndu-ne aminte (u | xvti| a voi, oi v) i o inea cu cuvinteJe prefacerei darurilor zicnd : i ca
1) Daniel, Codex, Torn. IV, p. 62, n. X II: Kal Jtdvxss' |iov xai Swcaiov. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 66, n. XII : Kai rtg 6 Xaoc; apia ebtdxa uyioq, dyiog, dyioc, xuyio 2 apao>0. 3) Daniel, Codex, Tom. I V , p. 68, n. X IV : Adiere e uuxou, (pdyexF.

76

DR. BADEA CIREEANU

sil trimii peste sacrificiul acesta pe sfntul tu Spirit... i s arate (ojto? x jT o cp riv i]) pinea aceasta trupul Hristosului tu i paharul acesta, sngele Hristosului tu1). Terminndu-se sfinirea darurilor, episcopul se rug pentru sfnta Biseric, pentru episcopi, pentru sine, pentru presviteri si pentru diaconi, pentru mpratul (PamXea*;), oaste, pentru cei mori i vii2 ). Diaconul apoi rosfea o lung ectenie pentru darul ce sa adus, pentru Biseric, popor, mprat, martiri, linitea aerului, . a.3 ). Se cetea rugciunea domneasc, i dup aceea diaconul zicea: s lum aminte. Episcopul: sfintele sfinilor (ru yia tog ytoic;). Poporul: Unul sfnt, unul Domn../M rire ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe pmnt pace4 ). Urm mprtirea cu trupul i sngele Domnului, cntndu-se psalmul 33: Gustai i veflei ct este de bun Dom nul B ). Se mprtea mai ntiu episcopul, apoi preoii, diaconii, ipodiaconii, lectorii, cntreii si asceii (o daxrirai). Veneau dup aceea femeile : diaconesele (fiiaxoviaaai), fecioarele, vduvele, copiii i apoi poporul de rnd ). Euharistia se lu de ori cine sub amndou chipurile; pinea o frngea i o da episcopul ori presviterul; iar potirul l da diaconul. Episcopul dnd celui ce se cumineca sfnta pine zicea: sngele lui Hristos paharul vieii (alfxa X(noroi), jiot/jpiov corjg7 ). Gel ce se cumineca rspundea: amin. La mpr tire se lua seama s nu cad ceva din cele sfinte: iar rm iele le ducea diaconul n pastoforia. Se ceteau apoi rugciuni, iar episcopul rostea in fine rugciunea de binecuvntare : Dum nezeule a tot puternice. Diaconul pronuna solemn dup aceasta: mergei n pace (djtoMeaOe ev eQ^vri), i poporul eea linitit din casa Domnului8 ). Aa era liturgia in secolul al II 1-lea i n cea dinti ju mtate a secolului al IV-lea. Dac vor li fost oare cari deose biri n unele Biserici, acestea erau nensemnate 9 ).

1) Daniel, Codex, l om. IV. p. 69. n. X IV : Tov uqtov toutov oo)fia xoO 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 7072. n. XV. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 73 74. n. XVI. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 75. Conf. Bingham, op. c., Tom. VI, pag. 293. 5) Daniel, Codex, Tom. IV ", pag. 76. (i) lot acolo. 7) Tot acolo. 8 ) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, pag. 44. 9) In Codicele lui Daniel, Tom. IV, p. 79, la finele textului grecesc al liturgiei clementine, gsim aceste cuvinte: Tauxa jrepi xrj< ; fiuaxixfi? kax>eiac 8 taxaoa6 (i0a f)i oi djtoaxoAoi u^v xo? emoxojron; xai to Jt(>eoPvxeQoig xul xoig Siaxovoic; Acestea am ornduit noi apostolii, despre tainica adoraiune, vou episcopilor i presviterilor i diaconilor". De aci sar mai nelege c aceast liturgie este ntocmit de toi apostolii. (Autorul).

Xqiotoi O O V ).

TEZAURUL LITURGIC, T. Ill

20

Liturgia sfntului apostol Iacov fratele Domnului.


n literatura mea liturgic, am artat c aceast liturgie, este n adevr urzit verbal de sfntul apostol Iacov fratele y Domnului, episcopul cel dir.ti al Ierusalimului, i pre dat astfel urmailor si; iar acetia au aezat-o i au intlorit-o n scris, pe rnduiala stabilit de apostol > ). Aici vom vedea n scurt un rezumat ritualistic al acestei bogate liturgii, aa cum o gsim n secolul al IV-lea i al V-lea *). Studiem ndeosebi liturgia sfntului Iacov, cci ea a tost n timpurile nceptoare ale Bisericei, cel mai preios monument liturgic, al cretinilor din Palestina i Asia Mic. i f.ceast liturgie, se mparte n liturgia catehumenilor i n aceea a credincioilor. a) Liturgici catehumenilor. Se fceau rugciunile pregti toare n felul cum vom arta mai departe. Diaconul ( 6 fkaxovo;): Domnului s ne rugm. Poporul (o laog): Doamne miluete. Preotul ( 6 u-peiig): n numele Tatlui i al Fiului i al sfntului Spirit. Diaconul: S stm cu bun cuviin. n pace Dom nului s ne rugm. Preotul cetea rugciunea: Nu m lepda pe mine pctosul, prin care cerea s tie vrednic de a svri sfnta euharistie *). Apoi zicea alt rugciune stnd lng sfnta mas (e& xn T % taQaoxdaeoos), ncepnd cu cuvintele : Mrire Ta tlui i Fiului i sfntului Spirit, luminei celei n trei fee. Dup aceasta urma cu rugciunea tmerei (ei'jcn toD 0vjiiuatQ?): Stpne Doamne Iisuse llristoase. Acum se ncepea liturgia catehumenilor. cu rugciunea aceasta (dr/ii tf|s uvcxqeco?) zis de preot: mprate binef ctor4 ). Apoi dup aceasta zicea Diaconul: Iari s ne rugm n Domnul. Preotul rostea o alt rugciune a tmerei: Doamne cela ce ai primit darurile lui Avei. Diaconul: Doamnebine cuvinteaz)). Preotul: Doamne Dumnezeul nostru Iisuse Hristoase6 ). Diaconul dup o scurt rugciune cnta : Unule nscut Fiule i Cuvntul lui Dumnezeu ). Dup acestea preotul rostea rugciunea urmtoare, mer gnd de la uile Bisericei pn n altar: Dumnezeule a tot puternice, Doamne cel cu nume mare ([lEya/.o'n-vixoq 7 ). Termi1 ) A se vedea pag. 30-32, Tom. f, Tez. Liturg. 2) In Codicele lui Daniel, Tom. IV, textul grec al acestei liturgii, se cu prinde n 23 file 8, adic de la pagina 8 8 - 133. El se mparte n 30 capitole, nsemnate cu litere latine. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 88, n. I. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 90, ti. IV. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 90, n. V. 6 ) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 91, n. VI. Cntarea, Unule nscut" (6 uovpyevric Yloq) a fost introdus n liturgia sfntului Iacov, in secolul al Vl-lea. 7) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 91, n. VII.

nnd-o, tot el zice: Pace tuturor. Poporul: ilub ulu i tu. Preotul: Domnul s ne binecuvintezepe no i1 ). Ipoi diaconul glsuea o scurt ectenie : Cu pace Domnului s ne rugm... pentru pacea a toat lumea, unirea sfintelorlui lumnezeu Bi serici, etc. Cntreii (ot apaXtcu), cntau dup ateea: Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fr de moarte, rriluete-ne pe noi *). Preotul plecndu-se se ruga : Milostive i ndurate, n delung rbdtorule, cu ecfonisul (nupoVvTjau;): ll sfnt eti Doamne Dumnezeul nostru, i ntru sfini te odi meti, i ie mrire... Poporul: amin"). Preotul: pacetuturor.Poporul: i Duhului tu. Psalii: Aliluia (dM^knua). Semeeau dup aceea profeii din Vechiul Testament cu privire la isus Hristos, patima i ntreaga lui oper. Diaconul dup aceea glsuia o mare ectenie pentru pacea de sus, pentru mntuirea de tot necazul, pentru patriarhul locului, episcop, cler, mprat,oaste, s. a. Poporul: Doamne rniluete, de 3 ori. Dup Codicele Messanensis+ ) scris n secolul al X-lea, si Codicele Rossanensis b ), din secolul ai Xll-lea aici se zicea de preot rugciunea: Strlucete n inimele noastre, cu ecfo nisul : C tu eti vestea cea bun... acum i pururea. Si se cetea evangelia, dup care poporul aducea laud ld Dumnezeu cu cuvintele: mrire ie, Doamne. Iar diaconul rostea ectenia : .cu pace Domnului s ne rugm... pentru pacea de sus... pentru prea sfinitul patriarh, . a. *). Preotul: pre prea sfnta Curata, prea mrita Stpna noastr de Dumnezeu Nsctoarea. Po porul : ie Doamne. Apoi dup unele mici rugciuni ale preo tului i rspunsuri ale poporului, diaconul zicea cu glas tare : nimenea din cei chemai, nimenea din cei neintrai, nimenea din cei ce nu se pot ruga cu noi (s nu fie de fa). Cunoatei-v& unul cu altul. Uile. Toi drepi (s fim). Iari s ne ru gm Domnului 7 ). Cu aceasta se finea liturgia catehumenilor. b) Liturgici credincioilor. Preotul ncepea aceast liturgie cu rugciunea tmerei: Doamne a tot puternice, mprate al mrirei ; iar psaltii cntau Heruvicul: S tac tot trupul ome nesc 8 ). Preotul aducnd sfintele daruri zicea rugciunea ^D um nezeule, Dumnezeul nostru, i apoi: pace tuturor)). Diaconul:
1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 91. n. VIII. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 93. n. IX. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 93, n. X. 4) Manuscrisul Messanensis" se cheam astfel, pentru c el sa aflat n m nstirea Mntuitorului de lng Messane din Sicilia. 5) Manuscrisul Rossanensis" se cheam aa, pentru c el s'a aflat n m nstirea Rossano" din Calabria. 6 ) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemn, liturg, pag. 61, nota 2. 7) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 97, n. XVI. 8) Daniel, Codex, Tom. IV', p. 98 n. XVI: 2iyriatco jtoca oy| pgotea, xai cm '|T co (xtxd tpofkn' xai t(>6 |liov". Acesta este Heruvicul liiturgiei noastre din Smbta cea Mare. In codicii Messanensis" i Russanemsis", n loc de S tac se cnt Cari pre heruvimi".

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

79

Binecuvinteaz Doamne. Preotul ecfonisul: Binecuvntat s lie Dumnezeul nostru. Diaconul: cu nelepciune s lum aminte. Preotul zicea simbolul credinei: Cred ntru unul Dumnezeu" 1 ). Apoi dup aceea preotul se ruga plecndu-i gru mazul n semn de umilin : Dumnezeule i Doamne al tutu ror. Diaconul: s stm bine s stm cu pietate (fW .a | i(7 > q ), s stm cu frica lui Dumnezeu i cu nfrngerea noastr. Cu pace Domnului s ne rugm 2 ). Preotul ecfonisul : c tu eti Dum nezeul pcei. Poporul: amin. Preotul: pace tuturor. Po porul : i Spiritului tu. Diaconul: S ne iubim unii cu alii n srutare sfnt. Capetele noastre Domnului s le plecm3 ). Apoi urmeaz mici rugciuni liturgice, cu ecfonise, si dup aceea o ectenie mare pentru pacea de sus, pentru cei ce aduc daruri, pentru cei ce sunt n btrnee (ev ynQ <?) i *n neputin, in feciorie, pentru cei ce umbl pe ape, pentru ploae. pentru sfnta noastr de Dumnezeu Nsctoare, . a. Poporul: Doamne miluete. Preotul nsemneaz darurile cu semnul crucei i se roag astfel: Mrire ntru cei de sus lui Dumnezeu 4 ). Dup acestea preotul cetea rugciunile : Cela ce cu mil i cu ndurare priveti la noi, Dumnezeule cela ce pentru multa i nespusa ta iubire de oameni (cpitatvOpcom 'av 6 ), Doamne Dumnezeule, cela ce ne-ai creat, i ie i mulumim Doamne Dumnezeul nostru. Diaconul: s stm cu evlavie (ar^iev ev/.a | 3 < 7 )g ), s stm cu frica lui Dumnezeu, cu nfrngere, s lum aminte la sfnta jertf ). Poporul: mila pcei jertfa laudei. Dup o scurt rugciune, preotul zicea: Dragostea Domnului i a Tatlui, barul Domnului i al Fiului... si darul sfntului Spirit, s fie cu noi toi. Poporul: i cu Spiritul tu. Preotul: sus s avem inimile. Poporul: cu vrednicie i cu dreptate. Preotul, dup o mic rugciune: cntare de biruin a str lucitei tale mriri, cu glas tare cntnd... i grind. Poporul: sfnt, sfnt, sfnt, Domnul Savaot, plin e cerul... Preotul f cnd semnul crucei asupra darurilor, se ruga zicnd : sfnt eti mprate al veacurilor. Urmau apoi cuvintele de institu ire: Luai mncai i Bei dintru acesta toi. Poporul: amin7 ). )up alte rugciuni scurte, liturgisitorul zicea cu vintele prefacerei : pe Spiritul tu cel prea sfnt, trimite-1 Doamne preste noi i peste darurile acestea... i s fac pinea
1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 99, n. X V III: Ilioxeuo) eu; eva Beov 11axega jtavxoxQaxoQa. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 100, n. X X : STtopev xa?.cog... ev eQt'iv)

xov Kuqi'ov.

3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 100, n. X X : A ycutm< kohv <iAAj.oi)g... xug xsqa?.uc tijatov. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 103, n. X X III: A6|a ev vt|H0 coi<; Qeco. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 105, n. XXV. 6 ) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 107, n. XXVII. 7) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, p. 72 73.

80

DR. RADEA CIREEANJ

aceasta, slant trupul Hristosului tu... i potirul acesta, sngele Hristosului tu. Poporul: am in1 ). La stintele Daruri, acum prefcute n corpul i sngele Domnului, preotul se roag pentru ca Dumnezeu s'i aduc aminte de sfinii Prini, oraul i ara aceea, de bolnavi, i mai ales de prea sfnta Curata.! Acun psalii cntau : Cuvine-se cu adevrat 2 ), i imediat De tine se bucur toat fptura 3 ). Urmeaz apoi mici dar frunoase rugciuni cu rs punsuri ale poporului, i dup aceea ecfonisul : i ne nvredni cete pe noi Stpne, iubitorule de oamen (xai xatalitoaov f|[i?). Poporul : Tatl nostru carele eti n teruri4). Iari dup unele formule liturgice i rspunsuri, preotul zice ecfonisul : Sfintele sfinilor. Poporul: Unul slit, unul Domn Iisus Hristos 5 ). Urmau apoi n sfntul altar, lucrr liturgice, rugciuni, i cetirea psalmilor 23, 33, 145 i 117, aa cum prevede formu larul acestei liturgii, i se mprtea clerul. Apoi Diaconul zicnd : cu frica lui Dumnezeu... s v apropiai, venea i poporul s se mprteasc cu sfnta euharistie, sub ambele chipuri, i anume cu lie care n deosebi. Sfntul corp se da cre dincioilor n gur (toi; tojv juotojv ot6 |acgiv), iar nu ca n li turgia veche, n mn; apoi sfntul snge se bea din potir6). La aceast liturgie se ntrebuinau mai multe discuri i potire; dintrun potir se mprteau episcopul i clerul; iar din celelalte potire se mprteau credincioii 7 ). Apoi preotul zicea apolisul pentru eirea poporului din Biseric : Binecuvn tat s lie Dumnezeu, cel ce ne binecuvinteaz i ne sfinete pe noi... acum i pururea i in vecii vecilor. Aceast liturgie, dup cum am vzut, era foarte bogat; ea se asemna ntru ctva cu liturgia sfntului Vasilie, pentru c aceasta este o prescurtare a liturgiei sfntului Iacov.

1) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 114, n. XXXII.


2) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 119, n. XXXV: Aiov eoxiv (og <xA ,)]0o)c.

3) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 119, n. XXXV : Em. aoi, y.aQei xeyw aQlT(0|AVI].

4) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 123, n. XXXVIII. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 125, n. X L :'O X a 6^ elgayioq, el? KuQtoj Ti]oovg XQioxog, e? Soav 0eou Ilaxyog, u > f) bo\ a eu; xovq alAvac; xtov auovtov. (i) Dr. Teodor Tarnavschi, op. c., p. 87. 7) Mulimea acestor potire, dovedete vechimea acestei liturgii, cum i nu mrul cel mare al credincioilor din acele timpuri, vrednici a se mprti cu corpul i sngele Domnului. Conf, Daniel, Codex, ]p . 127, Tom. IV, n. X L III: EIxa (letaSefiojai x) xXtjQtp* ore 8e . biatyouaiv ot ixovoi xov? Soxoug (dis curile) xa xov? xpaxfjgoK; (potirele) e? xo nexuSouv'ai x < I) Xaoj.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

81

21. Liturgia sfntului Marcu.


ceast strveche liturgie alexandrin M , este ntitulat in Codicii liturgici: Dumnezeeasca liturgie a sfntului apostol i evangelist Marcu, discipulul sfanului Petru2 ). Ea se mparte ca i celelalte liturgii orientale n dou pri : n li turgia catehumenilor i n aceea a credincioilor ') a) Liturgia catehumenilor ncepea asie i: Preotul ( 6 Ieqeus): pace tuturor. Poporul (o Xaog): i Dihului tu. Diaconul (o 6 idxovoc): rugai-v (jtpo<jeuaa0E). Poporul : Doamne miluete. Preotul rostea aceast rugciune: i mulumim ie Doamne (etixaQiarou^ev aoi... xupte)... n vecii vecilor. Poporul : amin. Preotul: pace tuturor. Poporul: i Duhului tu. Diaconul: rugai-v pentru mpratul (lurep tou |-iaade(o;). Po porul: Doamne miluete de 3 o r i4 ). Dar i preotul se roag pentru mprat zicnd: Stpne Doamne... pzete 1 ... n vecii vecilor. Poporul: amin. Preotul: pace tuturor. Poporul: i Duhului tu. Diaconul: rugai v pentru papa (Ilium, adic arhiepiscopul Alexandriei) i episcopul (ejuctxojcou 5 ). Poporul : Doamne miluete de 3 ori. Preotul apoi se roag pentru ie rarhul su zicnd : Stpne Doamne Dumnezeule a tot puter nice... pzete pe prea sfinitul i arhiereul nostru Papa (N) i pe prea cinstitul episcopul nostru (N) n vecii vecilor. Po porul : amin. Preotul: pace tuturor. Poporul: i Duhului tu. Diaconul: s stai la rugciune (fjti rcpoaEi>xi]v otcxOiitf).

1 ) Ciril patriarhul Alexandriei, ncetnd din via la anul 444, urm pe scaunul su Dioscur, un om ru i plin de deertciuni. El fu conductorul sinodului lotresc, inut n Efes la anul 449 i propoveduitorul monofizitismului. Dioscur muri n exil n Gangra Paflagoniei n anul 454 din cauza eresului su. Monofizitismul introdus cu sila printre muli cretini din Egipt, ortodocii de aci se desprir de eretici, i fur numii Melchii" de la cuvntul ebraic (rege), adic cei de partida regelui; iar ereticii fur numii copi" sau i

monofizii". Liturgia sfntului Marcu era mai nainte n ntrebuinare liturgic, ntre toi cretinii egipteni; iar de la desbinarea dintre ortodoci i ereticii monofizii, aceast liturgie se ntrebuina numai de Melchii pn n secolul al XII-lea, cnd fu nlocuit i aci de liturgiile constantinopolitane. Conf. p. 43, n. 1 i 151, n. 2, Tez. Lit., I'om. I. 2) Acesta este titlul grecesc n Codicele lui Daniel, Tom. IV, p. 137, al liturgiei sfntului Marcu : ,/H Geia taixouQYa tox3 dyov 'Koaxokov xai evayve^ioroi) MapxoS, jkxBtixou xo> dyiou IlexQov". In acest Codice, textul grecesc al li turgiei sfntului Marcu, se cuprinde n 17 file 8, adic de la pagina 137-170. El se mparte n XXIII capitole nsemnate cu numere latine. Vezi p. 33, Tez. Lit., T. I. 3) Despre autenticitatea acestei Liturgii, a se vedea pag. 33, Tom. I, Tez. Liturg. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 138, n. II. 5) In acest loc, nu este vorba de papa (jiduta, ppa) al Romei cum voesc Romano-catolicii s neleag, ci de nsui arhiepiscopul Alexandriei, care se nu mea i el papa" adic printe". Acest din urm neles, l afirm i Eusebiu
D r. Badea Cirftiam *.Tezaurul Liturgic.

82

DR. BADEA CIREEANU

Poporul: Doamne miluete de 3 ori. Preoii apoi zicea aceast rugciune a tmerei original n felul ei: Stpne Doamne Dumnezeul nostru... iart pcatele episcopibr, diaconilor, ceteilor, psalilor i laicilor... si ne mntueste le afurisenie (ap?), de blestem, de anatem (avaO^iato;), de lqjtur, de excomu nicare . a .1 ). Diaconul: drepi (5p6ol). Si se cnta de popor Unule nscut, fcndu-se intrarea cu evangelia i altar i zicndu-se de Diacon: La rugciune. Preotul : pace tuturor. Poporul: i Duhului tu. Preotul apoi zicea rugciunea trisagiului: Stpne Doamne Iisuse Hristoase... n vecii vecilor. Poporul: amin. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfirte fr de moarte, miluete-ne pe noi2 ). Preotul: pace tuturor. Poporul: i Du hului tu. Preotul: s lum aminte. i se cetete apostolul, prochimenul i aliluia. Preotul: Domnul s v f>inecuvinteze i s v ajute. Diaconul: Doamne binecuvinteaz. Preotul: Domnul s v binecuvinteze i s v ajute a asculta sfnta evangelie. Diaconul: stai s ascultm sfnta evangelie (ataBriTE xovaa(.iv top uyiov Bua^cXiov). Preotul: pace tuturor. Poporul: i Duhului tu8 ). Diaconul cetete evangelia. Dup aceea preotul rostete o foarte frumoas rugciune: Cerceteaz Doamne pe cei bol navi... trimite ploi bune., ridic apele rurilor la msura lor cuvenit ( t u .'t o t d j . t i a v 5 a i a d v d y a y e t j t l x o ( . i t t o o v 4) . . . nmulete roadele pmntului... pzete oraul acesta pentru martirul i evangelistul Marcu, etc. Lectorii cetesc versul oxiyoq, troparul),
Renaudot ( f 1720) n opera sa Collectio liturgiaruni orientalium", Tom. I, p. 334. Asemenea i Daniel n Codex", Tom. IV, p. 139 zice astfel: Non agiur de Romano pontefice, sed de patriarcha Alexandrino, cui Papae nomen indutum est". V e z i i pag. 432, n. 12, Tez. Lit., Tom. II. 1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 141, n. IV. 2) Renaldotius (Renaudot), n Collectio liturgiarum" Tom. I, p. 335: 1 loc loco, non assignatur in aliis Liturgiis. Quod vero legitur liic, ut apud orthodoxos cani solebat absque (fr) additione illorum verborum qui crucifixus es pro nobis, quam Petrus Gnapheus indiudt, orthodoxae doctrinae signum est simulque antiquitatis. Iacobitae quippe Aegyptii non minus quam Syri ilia verba subiugunt". Conf. p. 550, Tez. Lit., T. II. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 145, n. VIII. 4) Aci exegeii liturgiti, vd o aluziune la revrsarea binecuvntat a Nilului. Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, pag. 207 nota 1 subliniar. Asem. Renaldotius, Collectio" <op. c. Tom. I, p. 336: Est oratio pro aquis fluminis, Nili scilicet... dvayaye e? t o f ie t ^ o v . Daniel, Codex, Tom. IV, p. 145, n. VIII. Cnd eram n Egipt n vara anului 1904, am aflat c i astzi n finele lui Octomvrie, n fie care an, apa Nilului fiind ridicatt la nlimea ndestul toare, se face mai sus de Cairo o strlucit serbare rel igioas numit Khalig". Poporul indigen, avnd n frunte pe Kediv, minitrii, jpreoi arabi, greci i latini, mulumete Cerului pentru aceast bogie de ap, singura care hrnete tot Egiptul. i vechii Egipteni srbtoreau revrsarea N ilului; dar bucuria lor se termina cu aruncarea n valuri a unei fecioare, drept jjertf adus marelui fluviu ca recunotina pentru bogia isvort din revrsare. (.Autorul).

tezaurul

l it u r g :c , t .

III.

83

iur Diaconul zice cele trei (toc? tp). De oare ce textul Liturgiei nu ne spune ce erau cele trei, nvaii Nealius (en glezul Neale, cetete Nil) i Renaldotius (francezul Kenaudot), au neles, lie care n deosebi. Numai Ioannes a s. Andreas, a neles mai bine, c aci adic este vDrba de trei ectenii ce se gsesc n liturgia coptic zis a sfntului Vasilie, dar purces din aceea a sfntului Marcux ). Preotul se roag apoi: Stpne Doamne... pe prea sfin itul Papa al nostru (N) i pe prea cinstitul nostru episcop (N) pzete-i ntru muli ani/Poporul: amin, Preotul: pace tu turor. Poporul: i Duhului tu. Diaconul: Vedei ca nimine din cei chemai (s rmn aci). i se termin liturgia cate humenilor 2 ). b) Liturgia credincioilor. Cntreii cntau Heruvicul: Cari pre heruvimi cu tain. Preotul pune tme pentru in trarea cea mare, i se roag pentru curirea inimei zicnd: Doamne Dumnezeul nostru primete aceast tme. Apoi se aduc sfintele n altar rugndu-se preotul: Sfinte, nlate, n fricoate. Diaconul: srutai-v unul cu altul (dajtdaoBe d/. rj .ov;). Preotul cetete rugciunea srutrei zicnd: Stpne Doamne... trimite harul sfntului Spirit... s ne srutm unul cu altul cu srutare sfnt, iar nu in frnicie 3 ). Dup acestea preotul pune tme rugndu-se: Tme i se aduce numelui tu. Apoi binecuvinteaz discurile (tovg (Haxov?) i potirele (xai rd jtoTi'iQia4 ), i zice cu voce ridicat simbolul credinei: Cred ntru unul Dumnezeu B ). Diaconul: stai la rugciune. Dup rugciunea punerei nainte, preo tul zicea: Domnul s fie cu toi ( 6 KYuuog [iT < i jtavrcov6 ). Po porul : i cu Duhul tu. Preotul: sus s avem inimile. Popo rul : avem ctre Domnul. Preotul: s mulumim Domnului. Poporul: Cu vrednicie i cu dreptate. Preotul ncepe anafora (avoupogd7 ), cu rugciunile: Drept aceea, cu vrednicie i cu
1) Acele trei ectenii erau: a catapetesmei, pentru pace i pentru patriarh Conf. Daniel, Codex. Tom. IV, p. 146, nota subliniar. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 148, n. IX. n liturgiile coptice nu se n lturau din Biseric catehumenii i penitenii. 3) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, p. 209: Rugciunea srutrei pcei se afl numai n liturgiile familiei Alexandrine, i n cele iacobite; iar n celelalte liturgii orientale nu se gsete". Srutarea sfnt se recomand i prin canonul 19 al sinodului din Laodicea. 4) i n Liturgia sfntului Marcu ca i n aceea a sfntului Iacov (n. XLIII), se ntrebuinau mai multe discuri i potire. 5) Renaldotius n Collectio" Tom. I, p. 398, crede c simbolul cre dinei n liturgia coptic a sfntului Vasilie i coptic a sf. Ciril, se cetea nainte de srutarea pcei. 6 ) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 150, n. XIII. Numai n liturgiile: a sfntului Marcu, n cea coptic a sf. Vasilie, i n cea coptic a sf. Ciril, se afl aceast binecuvntare ; iar n toate celelalte liturgii orientale, este deplina binecuvn tare a apostolului Pavel din epist. II Cor. 13, 13: Danii Domnului nostru Iisus Hristos". 7) Aci cuvntul uvarpoQa are nelesul de jertf" adic nccperea adu-

84

DR. BADEA CIRJEEANU

dreptate ; i ne rugm i te chemm ) Apoi Diaconul ce tete dipticele celor repausai, iar preotul se roag?: Toate sufle tele acestea odihnete-le... pe prea sfinitul i prei fericitul Papa (jrcwiav N)... i pe prea cinstitul nostru episcop emoxojrov N).., pzete-i 2 ). Diaconul: sculai-v cei ce edei (ot xuGr'ixevoi uvuair]Te). Preotul zice rugciunea: Rscumpr-i (Doamne) pre cei ce sunt n lanuri". Diaconul: La rsrit (ndreptai-v) el? dvatoXrjv3 ). Preotul se roag: Tu eti peste oal nceptoria. Poporul: sfnt, sfnt, sfnt, Domnul Savaot. Preotul fcnd semnul crucei asupra sfintelor daruri zice : ccG u adevrat plin este cerul i pmntul de mrirea ta. Preotul: Liai mncai. Diaconul: ntindei (exteivare adic t u ; xe ^Q as )- Preotul: cci

Domnul Doctor B A D E A C IREEA N U Autorul Tezaurului Liturgic, sosete cu vaporul in portul oraului lafa lAsia;, Mercuri 10 August anul 1904, pentru cercetri liturgice.

acesta este corpul meu carele se frnge pentru voi i se d spre ertarea pcatelor. Poporul : amin. Preotul: Bei dintru acesta toi. Diaconul: iari ntindei. Preotul: cci acesta este sngele meu al legei celei nou... spre ertarea pcatelor.
cerei de jertf, cum observ aceasta i Renaldotius n Collectio" Tom. I, p. 204 : dvacpoQa proprie appellatur... tune dvatpogd TtQoofpeeexou'1 . Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 152, n. XIII. 1) In aceast rugciune se repetesc iari cuvintele < d e la No. 8 ale acestei liturgii, ca s se ridice apele la msura lor proprie (notaia v8axa... erei xo Siov fiexQov). Conf. nota 4 subliniar de la pag 82, Tez. Liturg. T. III. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 156. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 157. Aci se ndemneaz credincioii a-i ndrepta feele spre rsrit simbolul luminei spirituale.

TEZAURUL LITURGIC. T. III.

85

Poporul: anin1 ). Preotul se roag: Aceasta s o facei ntru amintirea mei. Urmeaz dup aceea rugciunea prefacere! cu finitul e i: i' peste noi i peste pinele acestea i potirele acestea (ta jonfeia Taina) trimite pre sfntul tu Spirit ca s le sfineasc i s le ndeplineasc (teXeitoar))... i s fac pinea aceasti corpul. Poporul : amin. Preotul: iar potirul sngele legei celei nou... Si se roag mai departe terminnd cu cuvintele: i ne nvrednicete pe noi Stpne. Poporul: Tatl nostru8 ). Preotul se roag in tain, apoi cu voce tare: C a ta este mpria. Preotul: pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre lui Iisus s le plecai. Poporul: ie Doamne. Dup mici rugciuni preotul zice: Sfintele sfinilor. Poporul: Unul sfnt Tatl, unul sfnt Fiul, unul sfnt Spiritul sfnt 3 ). Apoi dup mai multe lucrri liturgice fcute n sfntul altar, se mprtete preotul; iar cnd cuminec clerul zice : sfntul corp; apoi la potir : cinstitul snge al Domnului. Se finete n urm i cuminecarea poporului. Din acestea vedem c mprtirea se fcea sub ambele chipuri, i cu fie care n deosebi ca*i la liturgia din Constituiuni i a* sfntului Iacov. Rostindu-se rugciunile ornduite n formular, se trimetea poporul cu cuvintele zise de Diacon: eii n pace. Poporul: n numele Domnului. Preotul: Binecuvntat s fie Dumnezeu... n vecii vecilor4 ).

22 .

Cele trei formulare liturgice ale Bisericei ortodoxe, autoritare din secolul al IV-lea i pn astzi.
acrificiul euharistie, de la aezarea lui de ctre Mntuitorul Hristos i pn astzi, att" dup cuprinsul su ct i dup a sa form, a rmas totdeauna unul i acelai. Ierarhii bisericeti ns, au avut grija ca acest sacriliciu s fie srb torit ori de cte ori se plinete el, cu o mpletire de cntri i rugciuni prea frumoase. Cu chipul acesta i credincioii eau parte cu mai mare dragoste la plinirea sfntului sacrificiu. Ceremoniile liturgice stabilite pentru acest scop, se nfi ar n feluri deosebite, dup popoare i timpuri, i primir att la rsrit ct i la apus forme mree. Cele rsritene se
1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 161, n. XVI. 2) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 163, n. X V III: 'O ?.ao?. IlaTep r||i>v 6 ev rol? ovQavo?. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 167, n. X X : 'O /.ao?. El? IIa-n]Q avu? el? Y16? dyio?, ev Ilvruixa ayiov. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 169, n. X X III: 'O ftuxxovo?. IIoQeveoOe, i'v eLqi'iviv 'O X a& <?. Ev ovojiati K v q io v .

86

DR. BADEA CIREEiNC

deosebir de cele apusene, prin frumusetea, coninutul lor clasic i stabilitatea pentru toate timpurile. I)e la simplicitatea lor apostolic, ceremoniile acestea, ajunser n secolul al IV-lea la starea nflorit Iu care le gsim i astfei. nflorirea aceasta, a fost aternut tot pe temeiuri apostolice i cerinele lirei. Sfntul Iacov fratele Domnului i primul episcop al Ieru salimului, dup cum am mai artat aceasta, a lsat prin viu graiu urmailor si, urzeala liturgiei cire poart numele su. Ea a fost mai trziu aternut n scris, i nflorit cu o mare bogie de rugciuni, aa dup cum aia vzut mai nainte, n scurt* cuprinsul ei. (Vezi p. 77, T. III, Tez. Lit.). 1. Dar sfntul Vasilie cel Mare ( 379) pentru a face ca liturgia s fie ascultat de toi cretinii pn la sfritul ei, prescurt liturgia sfntului Iacov, i ntocmi din aceasta pe a sa, n felul neschimbat, cum gsim i astzi liturgia sfntului Vasilie. n Biserica noastr ortodox. Proclu patriarhul Constantinopolului (f 447), ne mrturisete in cartea sa Hen jiQafiooeog x t']; Geta? XeiTOVQyiag c Marele Vasilie vznd mo liciunea i nclinarea oamenilor spre desftri, in urma crora se sturau de lungimea liturgiei (sfntului Iacov), a scurtat-o, nu pentru c a crezut-o prea mare ori prea lung, ci spre a nltura lenevirea mpreun rugtorilor i a asculttorilor, din cauza timpului ndelungat. Despre aceast prescurtare, mai vorbete n acelai chip i Amfilohie epi copul Iconiei, n bio grafia* sfntului Vasilie. (fconf. Tez. Lit., p. 40, T. I). Pentru aceea, din secolul al VI-lea ori al VlII-lea ncoace, liturgia sfntului Iacov ncepu a-i pierde din autoritatea ei, nlocuindu se cu liturgiile constantinopolitane, i rmnnd ca ea s se svreasc numai odat pe an i anume la 23 Octomvrie. n patriarhia din Ierusalim, ntru amintirea sfntului autor al ei. Avem aa dar n prima linie ca formular de liturgie al Bise ricei ortodoxe, pe acela al sfntului Vasilie cel Mare, care se svrsete numai de 40 ori pe an n ntreaga Biseric *). Al doilea formular liturgic al Bisericei noastre, este cel ntocmit de sfntul loan Hrisostom arhiepiscopul Constantinopolului (f 407). Afar de cele 10 zile anuale ale liturgiei sfn tului Vasilie, i afar de zilele hotrte pentru liturgia celor mai nainte sfinite, liturgia sfntului Hrisostom se svrete n tot cursul anului, aproape cu aceeai rinduial ca i aceea a. sfntului Vasilie, deosebindu-se ns de aceasta, prin unele cn tri i rugciuni. Proclu patriarhul Constantinopoluhii n cartea sa cdle^l n-apaSoGEto? Geia? Xeitovpyux?, se rostete astfel despre aceast liturgie : Puin dup aceea (adic dup ntocmirea liturgiei sfn tului Vasilie), printele nostru loan cel cu Gura de aur, n grijit de mntuirea oilor, cum se cuvine unui pstor, vznd uurina firei omeneti, sa hotrit a scoate din rdcini toat
1) A se vedea pag. 39, nota 5 i 6 subliniair Te/. Lit., Tom. I.

meteugirea satanic. Pentru aceea a i tiat multe i a rn duit a se face sfntul serviciu mai scurt, ca nu cumva oamenii, cari iubesc mai pre sus de toate oare care neinfrtnare i mo liciune, inelndu-se prin temeiuri amgitoare ale vrjmaului, s se deprteze peste puin de la aceast apostolic i dumnezeeasc ntocmire, cum au fcut-o muli de multe ori i in mai multe locuri, i o fac pn n ziua de astzi. Din cuvintele acestea ale lui Proclu nelegem, c sfntul loan Hrisostom a prescurtat liturgia Marelui Vasilie i aa a ntocmit pe a sa proprie. Pentru aceea este asemnare ntre aceste dou liturgii i aceea a sfntului Iacov, unde aflm isvorul lor. De altfel Biserica ortodox nici odat nu a nl turat aezmintele vechi apostolice, ci le-a pstrat cu sfinenie, i cu att mai vrtos a pstrat aezmintele liturgice. De aceea i sfinii prini Vasilie cel Mare i loan Hrisostom, nu au nl turat liturgia sfntului Iacov. ci aii potrivit-o cerinelor pioase ale secolului al IV-lea, scurtnd unele dintrnsa i adogind altele, iari n spiritul vechiu liturgic. Cu toate acestea i litur giile cum sunt fcute de aceti doui sfini autori Vasilie i loan, au prile i ntocmirile lor originale, i ntrunesc prin urmare autenticitatea cuvenit1 ). 3. Al treilea i cel din urm formular liturgic al Bisericei rsritene ortodox, este acela al Liturgiei darurilor celor mai nainte sfinite. Simeon al Tesalonicului, ridic origina acestei liturgii pn n timpul apostolilor 2 ). Tot ce tim cu siguran In aceast privin, este faptul c era o datin veche liturgic, ca n postul cel mare s se aduc jertfa cea prea sfnt numai de dou ori pe sptmn i adic Smbta i Dumineca. ns erau cretini cari cereau mprtirea cu sfnta euharistie i n alte zile ale sptmnei. Pentru a se mplini aceste cereri, obi nuiau cretinii la nceput a se mprti Mercurea i Vinerea cu tainele cari se sfineau mai nainte. De aceea liturgia la care se fcea mprtirea n felul acesta, se chema aa celor mai nainte sfinite. Sinodul din Laodicea inut ntre anii 360 i 375, n urma acestei datine hotr prin canonul su 49 c nu se cuvine in palruzecime a preaduce pine de ct numai Smbta i D u mineca3 ). Iar prin canonul 51 acelai sinod hotr c nu se cade n patru zecime a svri srbtorile naterilor muceni cilor; ci pomenirile mucenicilor a se face Smbetele i Duminicele 4 ). Motivul acestor hotrri a fost, c zilele de post sunt zile de amintire a patimilor i a morei Domnului, sunt zile de cin n care nu se face serviciul dumnezeesc public; ns Sm bta i Duminica el este ngduit i chiar de mare trebuin,
1) 2) 3) 4) A se vedea pag. 41-43, Tez. Liturg., T. I. Simeon al Tesalonicului, op. cit., ntrebarea 55 p. 327. Vezi Pidalionul tiprit n mnstirea Neamul 1844, pag. 297. Vezi Pidalionul, pag. 298.

88

DR. RADEA CIREEANU

cci n aceste zile se srbtorete amintirea creaiuiei lumei i nvierea Domnului. Liturgia celor mai nainte sfinite se aterni n scris i rndueal de ctre Grlgorie cel Mare episcopul Rcmei, pe tim pul cnd el era apocrisiar n Constantinople (an 578582). Mai trziu, sinodul al VI-lea ecumenic (an. 092), hotr prin canonul 52 ca intru toate zilele ajunrei sfintei -pnsimi, afar de Smbt i Dumineca i de sfnta zi a Bunei Vestiri, s se fac sfinita liturgie a celor mai nainte sfinite ) Acestea sunt cele trei formulare de liturgii, stabilite n Bi serica noastr, cu ncepere din secolul al IV-lea ncoace, aa dup cum am artat. Ele au fost pstrate de Biserb netirbit i cu sfinenie, n chipul cum le-au compus sfinii cutori ai lor, i tot aa "se vor pstra n toate timpurile.

S3.

Sacrificiul euharistie i numirile lui


acrificiile religioase sunt vechi n lume ca i omul. Acesta a simit nevoe totdeauna, de a aduce sacrificii zeitilor, pentru a mpca mnia lor, i de a le dobndi ajutorula). Sub cele mai vechi ruine ale templelor pgne, s'au gsit altare pentru jertfe. Cu ct ns omul a fost mai deprtat de adevrata credin n Dumnezeu, cu att sacrificiile au fost i sunt mai sngeroase. Este destul s ne aducem aminte de jertfele de copii, ari de vii n statua de fier a zeului Moloch, i inima noastr se strnge de durere i de spaim. Pare c auzim vaetele maicilor, de la ale cror snuri se smulgeau nevinovaii prunci, pentru a fi aruncai n ghiarele zeului fioros3 ). n acelai chip ne mhnesc jertfele aduse zeilor de sabeitii vechi, de zooteiti, antropoteiti, amaniti i fetiiti. Dar i "slbatecii antropofagi de astdzi, lo cuitori n unele pri din Africa, America, Australia i insulele oceanice, nc nu se dau la o parte de la sacrificiile sngeroase aduse zeitilor lor. Ei frig de vii pe oamenii prizonieri i chiar pe semenii lor, i apoi i mnnc cu totul, n danuri, urlete slbatice i bucurie mare. Slbatecii acetia ns mnnc i de vii pe cei ce le cad n mn, alegndu-i lie care cte o parte mai plcut a corpului victimei *).
1) Vezi Pidalionul, pag. 180. Conf. Tez. Lit. T. I, p. 43. 2) Oswald, C D ic bogmatifcfjc Seljre toon bcit IjcU, a fm m c .n tc n , 1 33b. 3 uft. 1870. 3) Vezi pag. 19, nota 1 subliniar, Tom. III, Tez. Liturg. 4) Cuvntul carne" se pronun n iam a " n toat populaiunea neagr din Africa. Cel mai cunoscut trib african, vestit n lcomia iui de a mnca oa meni, este aezat n inuturile Sudanului din Africa. Tribul se niumete NiamNiam, adic carnivor".

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

89

Mai omenoase sacrificii gsim la vechii Iudei, cari aduceau pe altare, animale i pasri njunghiate, fructe si felurite roade ale pmntului, pentru a se consuma de flcri ntru mrirea lui Iehova *). Dar nici aceste jertfe din urm, nu au fost n stare s tearg vina pcatului de la neamul omenesc, c nu poate sngele taurilor i al apilor s erte pcatele> , zice apo stolul Pavel2 ). Jertfele acestea erau numai chipul jertfei, ce era s vin prin rscumprarea fcut de Iisus Hristos. Aceea ce nu puteau s fac jertfele rele nainte de Hristos, se fcu prin jertfa adus de Unul nscut Fiul lui Dumnezeu. a) Jertfa aceasta const ntru aceea c el Fiul lui Dum nezeu, sa umilit pe sine chipul sclavului lund i ntru ase mnarea omeneasc fcndu-se. Fiul lui Dumnezeu sa umilit pe sine asculttor fcndu-se pn la moarte, iar moartea de cruce a). Prin aceasta el cel curat i nevinovat, a satisfacut pentru noi, nu prin snge de api i de viei, ci prin nsui sngele su 4 ). Iisus Hristos din nefinita ascultare ctre Prin tele ceresc, i din dragostea ctre neamul omenesc, sa dat pe sine morei pe cruce. Aceasta este jertfa cea adevrat adus pentru noi. Iar pentru ca toi oamenii pn Ia finele timpului, s se fac prtai de aceast jertf, a trebuit ca ea s se aduc ne contenit i s se urmeze infinit. Aceast jertf curat este n si sfnta Liturgie aezat de Iisus la Cina cea de tain, cu porunca lui ca aceasta s facei intru pomenirea mea 6 ). Aceast porunc o mplinir apostolii, precum i urmaii acestora episcopii i preoii ). Astfel se plinete jertfa aceasta n Biserica ortodox, sub numirea de sfnta liturgie, din timpul apostolilor i pn n ziua de astzi. Sfnta liturgie este aa dar, jertfa necurmat a Testamentului Nou, n care Iisus Hristos sub forma pinei i a vinului, n chip fr de snge, prin minile preotului se jert fete Printelui su ceresc, astfel precum oare cnd el sa jertfit pe cruce.
Toi Negrii din Africa coboar dintr'o singur ras desprit n familii i triburi. Cel mai cunoscut trib este acela al uahelilor, ntins n Zanzibar i pn n interiorul Africei. Toate triburile au multe cuvinte comune ; iar limba uahelilor, d cheea tuturor limbilor vorbite de Negrii din continentul african. Caracterul i firea Negrilor s'au schimbat n ru dup greutatea traiului cuci omul mbuibat de bunti in traiul su, este m ai blnd, m ai b u n ; ia r cel lipsit de ale vieei,sau care muncete din (jreu, este ru, crud. (Autorul). 1) Iat ce cetim n Levitic cap. 1 v. 1: -pj riJpHS.Tjlp "r1.T^ j lp

:[ k st . t jo 5 ! "p rr
2) Evr. 10, 1-5. 3) Filip. 2, 7-9. 4) Evr. 9, 12.
e;\ I u r a

92 10

ti) Eapt. Apost. 2, 42; 20, 7; Evr. 13, 10.

90

DR. BADEA CIREEANU

domneasc ( S e jtv o v x v q u x x o v 5), masa misterioas (u v < m x r j toct mister (| ii)o ti] 0 io v ) , dumnezeetile mistere ( 0 e iu uvotVjoia), sfintele mistere (ayia |ivcmj(na 7 ). ntrebuinate erau i aceste n u m iri: pinea lui Dum nezeu (gxoc, t o u 0 e o u ) , pinea Domnului ( q t o ? t o u K i 'q i o v ) , pinea cea cereasc (ugrog ejrovQavio? 8) , proaducere (jtQo?tpogd9 ), jertfa ( O u a a 1"), . a. Drept c aceste numiri se dau
.-te'Cac) ,

Sfnta liturgie dup fiina sa este aceeai jrtf pe care Hristos a adus-o pe cruce, pentru c ntru aceasti el se jertfete Printelui su ceresc, spre ertarea pcatelor lumei. N um ai modul jertfirei este deosebit : pe cruce se jertfi el n moirte dureroas i sngeroas; iar la sfnta liturgie, el se jertfete u chip fr de snge. Acolo se jertfi Ilristos numai odat i ntr'un lo c ; aici de multe ori i n multe locuri. b) Sfntul sacrificiu liturgic a purtat diferite num iri din timpul apostolilor i pn astzi. Dintre acestea nsemnm pe cele mai ntrebuinate. n timpul apostolilor sfntul sacrificiu se chema pinea (qto? ) , sau frngerea pine (x ^ u c n ? tov Qtov), trupul Domnului (a<7>u ori o a Q tov Kvihov), sngele lui Hristos (alfia tov Xquttov *). n Biserica veche sfntul sacri ficiu se mai chema euharistia (evxagiarta) adic <mulumirea pentru c prin acest sacrificiu se aduce o deplii mulumire lui Dumnezeu 2 ). n primele secole se ntrebuina deopotriv cu euharistia, i numirea binecuvntarea (evXona), fiind c prin jertfa euliaristic, necontenit se aduc binecuvntri Puter nicului Creator3 ). Mai trziu se nsemnau cu aceast numire i darurile alese pentru sfnta jertf, precum i pinea sfinit, pe care episcopii o trimeteau unul altuia n semn de frie, sau care dup sfnta liturgie se mprea ntre cei ce nu se cuminecau. Numirea cea mai rspndit n toate timpurile n cri i n viaa religioas este cuminectura (xoivama4 ), adic leg tura omului cu Hristos i cu ceilali cretini. Asemenea se mai chema sfnta jertf cina Domnului (Sejtvov tov Kvpi'ov), cina

de prinii bisericeti i sfintei mese din altar "), dar ele se dau n chipul acesta obiectului (sfintei mese), n loc de ceea ce se
1) Fapt. Apost. 2, 42. 20, 7. Luca 24, 35. I Corint. 11, 23. Orig. Cels. 8, 33. Cyril. Catech. 23, 22. Const. Apost. 2 , 57. 2) Iustin. Mart. Apoi. I c. 65. Clem. Alex. Paed. 22. Cypr. Epist. 75. Const. Apost. 2 , 22. 3) Cyrill. Alexandr. in loan 6, 56. 4) Fapt. Apost. 2 , 42. 5) Chrysost. Horn. 27 in I Corint.
6 ) Suicerus, Thesaurus eccles. voce TQneu.. 7) Const. Apost. 8, 14-15. Cyrill, Catech, 23, 23. Chrysost. De sacerdotio 6 , 4. 8) Orig. in Mat. 11, 14. Cyrill. Catech. 22, 5. 9) Constit. Apost, 8, 13.

10) Basil. Epist. 93. 11) Vezi Tezaurul Liturgic, T. II, p. 136-137.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

94

pune pe obiect (euharistia), fcndu-se cu aceasta un frumos trop numit metonimia *). Sfntul sacrificiu dup fiina lui este : 4. O jertf de laud, pentru c printrnsal necontenit aducem laud lui Dumnezeu. 2. O jertf de mulumire, fiind c prin sfntul sacrificiu, mulumim necontenit lui Dumnezeu pentru toate cele ce ne-a dat nou. O jertf de cerere, cci prin plinirea sfntului sacrificiu, facem necontenit cereri pentru nevoile noastre sulleteti i trupeti. i. O jertf de impcare, de oare ce noi apropiindu-ne printrnsul de Dumnezeu cu inim curat, cu credin i cu dragoste, ctigm ndurare i ertarea pcatelor *]. Sfntul sacrificiu euharistie, este centrul serviciului divin ortodox. El este actul prin care credincioii se leag intre dnii ntr'o inim i un cuget. Printrinsul se nfieaz Mntuitorul i Rscumprtorul lumei in chip real, mpreuna cu ntreaga lucrare a ntruprei, a patimei i morei sale. Sfintul sacrificiu este hrana ce deteapt simirile cele slinte, contiina pcatului omenesc, precum i ndemnul ctre lauda, mulumirea, cererea i mpcarea cu Dumnezeu. Prin plinirea acestui sacrificiu ne aducem aminte de acel timp plin de fericire cnd Mntuitorul a petrecut cu oamenii pe pmnt. Printrnsul vedem n plin activitate pe reprezen tanii celor 42 apostoli, adic pe episcopii liturgisitoria ), i pe reprezentanii celor 70 de apostoli adic pe preoii ce stau nnaintea sfntului altar 4 ). Iat pentru ce plinirea sfntului sacri ficiu este nsoit de un cerc de ceremonii prea frumoase i sfinte, fiind tot odat obligat lie care cretin, s fie fa la aceste acte. ,r) ' T I

1) Bingham. Origines sive antiq. eccles. op. c. Tom. VIII, cartea VllI-a cap. 6 , pag. 225. 2) 1 loan 1, 7. 3) Hieronym. Epist. 75 : Episcopi omnes apostolorum successores sunt. 4) Conf, Simeon Tesalon. Tractat despre dogmele credinei, Bucureti 1859, p. 313.

02

DR. BADEA CIREEANU

ARTICOLUL III
CONDIIUNILE TREBUINCIOASE PENTRU SA VARSIREA SFINTEI LITURGII.

24.

Vrednicia i pregtirea ministrului liturgisitor.


ac pentru svrirea lucrurilor lumeti se cere o pregtire potrivit li in tei lor, cu att mai vrtos se cere aceasta, dB la ministrul al tarului pentru plinirea sfiitei liturgii. Pur tarea lui exterioar i sulleteasc s fie ntru totul n legtur cu sfinenia tainelor ce le svrete. Preotul ns nu poate servi sfnta dac nu are o hirotonie canonic de la un epis cop canonic, pe seama unei anumite Biserici. a) De asemenea nu poate servi liturgie n Biseric un preot strein, fr carte canonic de la episcopul de unde a plecat, i fr nvoirea episcopului ntru a crui eparhie se all. Pentru aceea i tlcuirea canonului 8 al sinodului din Antiohia arat c singur arhiereului (episcopului) lucra este, a scrie ctre arhiereii (episcopii) cei in locuri deprtate, i a da recomandaii ca s se cerceteze mai bine feele care au a le lua'). Apoi i canonul 17 al sinodului al VI-lea ecumenic poruncete ca mei unul din toi clericii, mcar in ori care treapt sar ntmpla, s nu aib voe fr de nscris slobozenie (eY Y {?<pou ajtotamxfjs) a episcopului su, a se rndui ntru alt Biseric 2 ). Taina sfintei liturgii nu poate fi svrit de un mirean, cete, cntre, ipodiacon i chiar diacon ; iar cine ar indrsni s fac ceva ce se cuvine numai preotului, ori episcopului, acela nelegiuit se numete i n grea osnd cade. Numai preotul i episcopul au puterea de a liturgisi 3 ). bj Preotul care se pregtete pentru a face sfnta liturgie, cade-se s se fereasc de ori ce l'ar impedeca s primeasc cu vrednicie sfnta euharistie. Spre a li vrednic de o aa nalt servire i de mprtirea cu sfintele taine, cuvine-se a se nfrna < 1 e la multa mncare i butur n seara ce cade naintea sfintei liturgii. Si dac gust ceva, s o fac aceasta numai nainte de miezul nopei; u a r de va gusta preotul ct de puin mncare
1) Neamul, 2) 3) Tlcuirea canonului 8 antiohian, n Pidalionul tiprit n Mnstirea anul 1844 pag. 279. Canonul 17 al sinod. VI ecum. n Pidalion op. c. pag. 161. Dumnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 256).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

9^

ori butur dup miezul nopei, s nu mai ndrsneasc a servi sfnta liturgie,pentru c de la miezul nopei incepecursul zilei'). Asemenea i trupul s-i fie curat de desmierdrile trupeti. Pentru aceea preoii i diaconii cari au femei, au datoria de a se nfrna de ele cteva zile mai nainte de a svri sfnta li turgie, precum i n acea zi a svrirei; iar cel ce nu se va nfrna i va servi, n grea osnd cade 2 ). Dar i scurgerea seminei n vis, este o oprire de la m prtirea cu sfnta euharistie i de la servirea intei liturgii, dup cum glsuete canonul 4 al sfntului Dionisie al Alexan driei. Apoi i sfntul loan Pustnicul n canonul su 6 zice c cel ce sa ntinat n somn, cu patima scurgerd, o zi s se scoat de la mprtire

Interiorul Bisericei Naterea Dom nului" din Betlesm (Palestina), zidit, de mpratul Iustinian deasupra celei din Petera in care sa nscut pruncul Iisus In amndou m am nchinat Joi 12 August anul 1904. (Autorul).

Cu att mai vrtos trebue s tie curat i sufletul celui ce se pregtete pentru liturgisire. Piedica ce se ivete nainte; preotului n aceast privin, este n deosebi caterisirea dup dreptate, adic pentru greeli vdite n contra canoanelor i rnduelelor bisericeti. De aceea i canonul k 28 apostolic zice ca dac vrun episcop, ori presviter, ori diacon caterisit dup dreptate, pentru vinovii artate, ar ndrsni a se a tin gr de liturgia (funciunea) cea oare cnd ncredinat lu i , acesta s se deprteze de la Biseric. i ntinciunile morale suni piedici opritoare de la liturgie s. e. curvia, clcarea jurmn1 ) Diminezeetile Liturgii, op. c., p. 257. Conf. Can. 48 Cartag. 2) Tot acolo pag. 257.

94

DR. BADEA CIREEANU

tului, furtiagul . a.; acestea mai sunt pedepsite i cu cateri sirea dup"ornduirea canonului 25 apostolic Iar dac preotul se afl intr'un pcat g_eu, s nu ndrs neasc a servi sfnta liturgie, pn nu va dobndi ertare n scaunul mrturisirei de la Confesorul su, i pn ce nu se va poci. Clcnd aceste ornduiri, ndoite pcate va avea *). c) Preotul s se pregteasc pentru serviciul sfintei liturgii cu cetirea ori ascultarea pioas a celor 7 lande dumnezeeti : ora IX-a, vespera (vecernia), dup cinarea (oavecerniaj, miezonoptica (polunonia), ortrina (utrenia) cu ora (ceasul) l-a, ora TH-a i a VI a. Asemenea s asculte or. s ceteasc, ru gciunile spre somn, cele ale dimineei si rndueala mprtsirei, ne lsnd nimic dintrnsele. Aceste cetiri sfinte aduc linite sufletului, umilin, pietate i petrecere cu sufletul ntru cele cereti2 ). Iar de v fi ntrziat preotul n lucrri sufleteti, trebuincioase mntuirei oamenilor, adic ascultnd mrturisirea celor bolnavi, sau a celor sntoi, sau mprtind ori bote znd pe cei bolnavi, i apropiindu-se timpul sfintei liturgii, silit fiind s-i lase pravila, nu va grei; dar dup terminarea sfintei liturgii, toate s le mplineasc. Rugciunile imprtirei ne greit s le ceteasc mai nainte de liturgie 3 ). dl Dac preotul a ocrit pe cineva, i Pa scrbit sau ne dreptit ntru ceva, i tie c acela este mnios pe el; sau dac preotul este nedreptit sau scrbit de cineva, i este mnios ori suprat pe acela, s nu ndrsneasc a face sfnta liturgie n aceast stare turburat, ci s mearg dup porunca Dom nului, s se mpace cu fratele su, i aa s serveasc 4 ). Iar de va fi cel scrbit departe i preotul va fi nevoit s serveasc, mcar gnd bun s aib, adic c dac se va ntlni cu dnsul, negreit se va mpca, i ntru inima sa i va prea ru de aceasta, i aa de nevoe s serveasc6 ). e) Preotul venind s oficieze sfnta liturgie, este dator s o fac aceasta ntru prea mrirea sfintei Treimi, i ntru veneraliunea tuturor sfinilor, cari se veselesc n raiul cel ceresc, i spre folosul i ertarea pcatelor tuturor credincioilor ce sunt pe pmnt i ale celor ce au adormit n dreapta credin. i s svreasc sfnta liturgie dup rndueala Doinuului i obiceiul sfintei Biserici a rsritului, ca pe o tain ce sfin ete, i ca pe o jertf adus pentru mntuirea omului. Fie care cuvnt s fie rostit cu credin0 ).
1) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1S87, pag. 256. 2) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1887, pag. 259 -261. 3) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1887, pag. 261. 4) xV lat. 5,23: De-i vei aduce darul tu la altar, i acolo i vei aduce aminte c fratele tu are ceva n contra ta, las acolo darul tu naintea alta rului, i du-te mai ntiu de te mpac cu fratele tu, i atunci vino s'i aduci darul tu". 5) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 258. 6) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 259).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

95

f) La oficierea sfintei liturgii, preotul este dator a li curat cu sufletul i cu corpul. Dar precum corpul trebue s fie curat, aa i vemintele de pe el, i mai ales cele liturgice se cade a le avea curate i ntregi *). Vemintele cele sfinite, de i vor fi din materii simple, dar s fie fcute cu cuviin, curate i n forma clasic liotrt de Biserica ortodox. Capul s fie pieptnat, faa i gura splate, unghiile tiate i toat curenia pzit pentru mrirea lui Dumnezeu. Dei va spla preotul gura, dimineaa nainte de liturgie, s se fereasc s nu nghit ap. Poporul ce- privete pe preot n starea bunei cuviine i a cureniei trupeti i sufleteti, i srut mna cu dragoste tieasc, i nu se scrbete de dnsul2 ). g) Preotul s svreasc sfnta liturgie dup formulariile ntrite de Biserica ortodox, cu toat pietatea i religiositatea, vdindu-se aceste simiminte i n exteriorul su, pentru ca s cheme cu chipul acesta i pe cei de fa la o adnc pietate. S-i aduc aminte de faptele, nvturile, patimile i moartea Domnului pe cruce pentru mntuirea noastr3 ). n timpul servirei liturgisitorul s fie blnd, cucernic, linitit i senin n cu getul su. S fie cu fric, cu cutremur i umilit cuttur a ochilor. Micrile corpului s se fac cu cuviin, linite, msur potrivit i cu vioiciune 4 ). Preotul liturgisitor este ndatorat a se mprti cu sfnta euharistie; nemprtindu-se cade sub osnda caterisirei5 ). S fie cu mare luare aminte ca s nu pice ceva din corpul i sn gele Domnului, cci cu aceasta liturgisitorul pctuetede moarte, iar ntmplndu-se aceast nenorocire, s pice adic sfnta eu haristie, pe scndur, piatr, pmnt gol ori pe inditii, liturgi sitorul s ling cu limba pictura czut, ori s o tearg cu buretele, s rad bine locul unde a picat sfnta euharistie, s-l spele apoi cu ap curat, i dup aceea rztura s o ard, iar apa s o ngroape sub sfnta mas, ori s o arunce ntro ap curat i curgtoare li). 1) Dac de la sacrificatorul pgn se cerea s fie curat, cu att mai vrtos se cere aceasta de la preotul cretin. La Romani se cerea ca cel ce aducea sacri ficiu s aib m in i curate, haine curata, vase curate, victim curat, vin curat* = puras manus, puras vestes, pura vassa, puram hostiam, purum vinum. Conf. Tibullus, Lib. I Eteg. uit. v. 27.-Virgil. Eneid. Lib. XII, v. 169. Varon. De rc rustica, Lib. II, etc. 2) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, pag. 262. 3) Durnnezeetile Liturgii, op. cit., pag. 263 -264. 4) Greesc foarte mult i sub grea pctuire cad acei liturgisitori cari ser vesc sfnta liturgie mnioi, iui, nepioi, i mustrtori asprii ai celor mai de jos. Tot aa sunt vinovai i acei liturgisitori cari vorbesc sau i rd unii cu alii n sfntul altar, ori zornesc monedele date ca ofrande de pioi i le numr cu sgomot. Mai pre sus de toate acestea se fac vinovai i acei liturgisitori ce se ceart ntre dnii n Biseric i aduc scandat ntre credincioi i jicnire sfntului loca. Conf. p. 37, n. 3 i 4, Tom. III, Tezaur. Liturg. 5) Durnnezeetile Liturgii op. c., p. 269. 6) Tot acolo p. 270.

96

DR. BADEA CIREEANU

It) Numai o liturgie poate s svreasc Dreotul ntro zi. i numai o liturgie se poate face ntro zi pe una i aceeai mas, pentru a nu se repei unica moarte a Mntuitorului nostru ) (Vezi i n. I, p. 144, Tez. Lit., T. II). ij Iar de se va aprinde Biserica in timpii cnd preotul servete sfnta liturgie, ori dac din vro cauz va cdea Bise rica n vro parte, preotul s ea cu sine sfintele taine i antimisul, s ias din sfntul loca, i n alt loc cuT enit, pe acelai antimis, s serveasc dumnezeeasca jertf, ncepnd din locul de unde a lsat la eire *).

25.

Timpul pentru svrirea sfintei liturgii.


omnul nostru Iisus Hristos a aezat sfnta liturgie seara, la cina cea de tain, nainte de a fi prins n grdina ms linilor3 ). Dup nlarea Domnului la ceruri, apostolii frn geau pinea prin case particulare, adic svreau sfnta liturgie .in toate zilele (xa0 f||xQ av4 ). Aa fcur i urmaii apostolilor plinind adic sfnta jertf n ori ce zi a sptmnei. i era firesc acest lucru de a se aduce prea mdrire lui Dumnezeu n lie ce zi, att n timpurile nceptoare ale Bisericei, ct i mai pe urm. Totdeauna avea nevoe cretinul de ajutorul lui Dumnezeu, i de a-i aduce lui nesfrit aud. 4. Cum c sfnta liturgie se fcea in toate zilele chiar i n timpul persecuiilor, despre aceasta ne ncredineaz Tertu lian & ), Origen'), . a., cari laud ndeajuns pietatea cretinilor din Cartagena, Alexandria i alte pri ale lumei. Iar laprian ne arat anume, c cretinii din Cartagena, n timpurile triste ale Bisericei, se adunau n casa Domnului cu presviterii lor, pentru ca acetia zilnic s srbtoreasc sfnta euharistie7 ). Ase menea i Eusebiu al Cesareei8), Ambrosie al Mediolanului9 ), loan Hrisostom l"), Ieronim n ), Augustin 1 2 ), i ali prini i scrii tori, mrturisesc c n timpul lor, se fcea liturgia n Biseric n ori care zi, att n rsrit ct i n apus.
1) Conf. Tlcuirea canonului 68 apostolic n Pidalion. A se vedea i Dumnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 273. 2) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 272. 3) Mat. 26, 20-31. Marc. 14, 1721. Luca 22, 14. loan 13, 21. 4) Fapt. Apost. 2, 46. 5) Tertull. De corona militis. c. III. 6) Origen. Contra Celsum. lib. VI. 7) Ciprian. Epist. 54. 8) Euseb. Demonstratio evangelica, I. 10. 9) Ambros. Epist. 20. 10) Chrysost. Contra Iudaeos I. 3. 11) Ieronym. Epist. 28. 12) Augustin. Epist. 98.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

97

Dai de i se plinea sfnta liturgie n fie care zi, totui cetim n nsi sfnta Scriptur a Noului Testament, c apostolii p strau n deosebi pentru aceasta, ziua Duminicei, cci ntrnsa a nviat Domnul. In Faptele Apostolilor st scris c .in ntia zi a Smbetei (ev fie . xrj p,i x co v < 7 a| 3( 3 dt(ov) adic Duminec x ), fiind adunai discipulii (n Troada) ca s frng pinea, Pavel avnd a purcede a dona zi, vorbea cu dnii, i a prelungit cuvntul pn la miezul nopeh B ). Plir.iu cel tnr proconsolul Bitiniei (y 114) scrie mp ratului slu Traian c cretinii... intro anumit zi { stato die = Duminica), se adun mpreun in zorile zilei (ante lucem...) pentru primirea hranei obinuite i nevinovatei) (euharistia8 ). Apoi i n prima apologie a lui Iustin Filosoful i Martirul (f 163 sau 167), trimis mpratului Antonin Piui i senatului roman aflm aceste cuvinte : In aa zisa zi a soarelui ( t o v fjAiov X e y ofA e vr] f ] f ie o a ) adic n ziua Duminicei, ne adunm la un loc... i dup aceea se d fie cruia a se mprti din cele binecuvntate *). Cu privire la solemnitatea liturgiei n ziua Duminicei, Ter tulian se ntreab n faa unor neorndueli: n ce chip ne vom aduna la rugciune, i in ce chip vom srbtori (mai bine) Duminica /V). Aci se arat entuziasmul apologetului pentru aceast zi. Apoi i Lactaniu, Eusebiu, Marele Vasilie, Ilrisostom, Augustin, Teodoret al Cirului, zugrvesc foarte frumos n scrierile lor, solemnitatea liturgic n sfnta zi a Duminicei. Dar i n zilele de srbtori mai mari ori mai mici, se aducea sfnta jertf cu o deosebit strlucire. i astzi se plinete liturgia n toate zilele anului, afar de Vinerea cea Mare a patimilor, cnd dup obiceiu nu se s vrete acest mare act. Mai ales Duminica i srbtorile, se privesc ca zile anumite pentru veselie, buna vestire a cuvn tului i solemnitatea liturgiei. Pentru aceea i canonul 29 al sinodului din Laodicea, recomand cu toat rvna srbtorirea liturgic i religioas a acestor zile. 2. In ceea ce privete ora din zi n care trebue s se svreasc liturgia, aceasta n timpurile nceptoare ale cre tinismului, nu era determinat. Dup cum am vzut, Domnul nostru Iisus Hristos, a aezat sfnta liturgie, seara la cina cea de tain, mai nainte de a fi vndut de Iuda n grdina masli1) La Evrei nu se numrau zilele sptmnei dup numele planetelor cum facem noi s. e. Luni (Luna), Mari (Martie), Mercuri (Mercur), Joi (Jupiter), Vineri (Venus), . a., ci ei puneau n fruntea sptmnei ziua a 7-a, adic Sm bta i de aci numrau : I-a a Smbetei (Duminica), a Il-a a Smbetei (Luni), a IlI-a a Smbetei (Mari), a lV-a a Smbetei (Mercuri), . a. Acest fel de nu mrtoare l vedem i n Noul Testament. (Autorul). 2) Fapt. Apost. 20, 7. 3) Plinius, Epist. 97 (al. 96). Lib. X n. 7. 4) Iustin. Martyr. Apolog. I, c. 67. Conf. Codex" Daniel, Tom. IV, p. 13. 5) Tertull. De fuga in persecutione, ad Fabium. c. XIV. Quomodo colligemus, quomodo doniinica, solemnia celebrabimus ?
D r. Hade a Cirpyeanu. Tezaurul Liturgic.

98

DR. BADEA CIREEANU

nilor1 ). Asemenea i apostolul Pavel, la frngerea piinei n Troada, adic la plinirea sfintei liturgii, a prelungit vorba pn la miezul nopei *). Dar Fiul lui Dumnezeu fiind fr de cat i mbr cat cu putere dumnezeeasc, a aezat liturgia cnd e l a bine voit. Asemenea i apostolii, nvestii tiind cu puterea dat lor de Domnul, au fost totdeauna ntro curat i sfint tresvie, i au putut svri liturgia n ori ce or a zilei. Tot aa i cre tinii cei vechi, aflndu-se ntro necontenit veglere religioas i totdeauna vrednici de cele sfinte, au putut fi destoinici pentru ascultarea sfintei liturgii, n ori ce or hotrt _ 1 e mai marii bisericeti. Nu tot aa ns a rmas lucrurile i n tirrpurile urm toare, cnd omul ncepu a fi cuprins de grijile lumeti, i cnd pietatea ncepu a se mpuina. Gerndu-se cu drept cuvnt o absolut tresvie sufleteasc i trupeasc de la ministrul liturgisitor, cel puin n timpul servirei sfintei liturgii, i apoi mai cerndu-se de la dnsul curenia, pregtirea, senintatea sufle tului i vrednicia pentru aducerea sfintei jertfe, de aceea sa hotrt de Biseric ca sfnta liturgie s se plineasc in timpul dimineei3 ). Este firesc lucru ca omul s fie atunci mai vrednic de cele sfinte, pn ce nu se njumtete ziua, si pn ce nu se ivesc nevoile ei. Aa i credincioii, n timpul dimineei sunt mai voioi a fi de fa la plinirea sacrificiului euharistie/i sunt mai curai cu inima i cu trupul. Mai trziu vine mbuibarea corpului cu ale lui neajunsuri i se trezesc din somn grijile vieei. Iat pentru ce sa hotrt de Biseric ca liturgia s se fac n timpul dimineei. Dup restabilirea pcei religioase i stingerea persecuiilor, sa hotrt ca liturgia s se nceap n ora a 3-a din zi, adic n ora noastr a 9-a de diminea, pentru c acum timpul era n deplin siguran la cretini, iar nu ca in timpul goanelor, cnd nchintorii crucei, erau n pericol de la un moment la altul. De aceea, liturgia dup restabilirea pcei, de obiceiu nu se n cepea mai nainte de ora a 3-a, pentru motivul c n acea or fu Domnul condamnat la moarte. ns aceasta nu se nelege aa, ca i cnd nu am avea voe de a liturgisi de ct numai n ora a 3-a; cci n sfnta i marea zi a Patilor, i n ziua naterei lui Ilristos i a botezului su, nc fiind noapte se face liturgia in Ierusalim i la locurile sfinte. Iar n joia i n smbta cea mare, acolo liturgia ctre sear se face, pentru a se ajuna cu ndestulare i pentru unele misterii ale acestor zile. Deci sunt zile cnd se poate liturgisi i nainte de ora a 3-a i dup aceast or.
1) Mat. 20, 20 31. Marcu 14, 17-21. 2) Fapt. Apost. 20, 7. 3) Iat ce zice i Ciprian n Epistola ad Caecilium" cap. X I I I : De i Iisus a srbtorit cina cea de tain seara... noi ns trebue s *o facem aceasta n timpul dimineei".

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

99

Da.r i n crile noastre liturgice cetim acestea: Timpul liturgisirei dup obiceiul cel vechiu al Bisericei, este ora a 3-a din zi (ora noastr a 9-a l) ; iar de va fi trebuin, poate a se svri sfnta liturgie i mai trziu i mai de diminea, ins nu mai nainte de a se lumina de ziu, i nici dup amiaz. Desleg>'i de la aceste hotriri sunt: cnd se face vespera mpreun cu liturgia mai nainte sfinit; apoi in smbta cea mare, n ajunul naterei iui Hristos, in ajunul botezului su , i in ziua cinci-zecimeh ). n aceste zile se prelungete liturgia si pn dup ameaz, cnd cntrile se zic cu solemnitate i meteug mare. Este bine ns, ca n parohii ora nceperei liturgiei s (ie liotrt, pentru a se ti de credincioi cnd s vin la Biseric.

26.

Odoarele trebuincioase la servirea sfintei liturgii.


otrivit rinduelelor vechi bisericeti, la plinirea jertfei euharistice, sunt de neaprat trebuin cele urmtoare: 1. Sfntul loca ntocmit pentru acest scop, sfinit i alierosit lui Dumnezeu. Iar un loca mai propriu pentru se servi ntrnsul sfnta liturgie, nu poate s fie altul, de ct o Biseric, sau un paraclis, sfinit de episcop ori de presviterul mputernicit de chiriarhul su. Sfntul loca ins s nu fie pro fanat prin ceva ce ar atinge curenia lui, d. e. prin uciderea sau sinuciderea cuiva 111 sfntul loca, vrsarea sngelui, sau curge rea sngelui femeesc, ori vrsarea seminei omeneti prin pctuire, sau prin nmormntarea veri unui pgn, afurisit ori eretic. De asemenea sfntul loca s nu fie profanat de pgni, eretici, schismatici, prin stricarea preilor, ori prin alte fapte necuviincioase. ntmplndu-se unele ca acestea, preotul s nu ndrsneasc a servi ntr'insul, pn cnd nu se va curi cu binecuvntarea episcopului, ori pn cnd Biserica nu se va sfini din nou 3 ). La mprejurri de nevoe, i pentru folosul otilor de rsboiu, n afar de Biseric ori paraclis, se poate face sfnta li turgie, si ntrun cort curat, sau ntro cas particular, i chiar ntrun loc deschis, cci i Moisi n cortul mrturiei a adus sa crificiu lui Dumnezeu4 ); *iar Mntuitorul a ntemeiat euharistia Ia cina cea de tain ntrun foior mare aternut, adic n
H 2) 3) 4) Codicele Barberin tot ora a 9-a de diminea o arat pentru liturgisire Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 262. Durnnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 263. Exod. cap. 27- 30.

10 0

DR. BADEA CIREEANU

cmara de sus a unui om din Ierusalim'); tpoi rugciunea o fcea el de obiceiu n grdina mslinilor, pe naiul stng al prului Cedrilor ). Asemenea i apostolii se lugau i frngeau pinea prin case 3 ). Iar mai trziu i adic h timpul persecuiunilor, dup mrturia lui Dionisie al Alexardriei, cretinii i fceau cultul n peteri, pe cmpii, n pustieii, n corbii, i n fine pretutindenea era biserica lor4 ). Pentm aceea i canonul 31 al sinodului al VI-lea ecumenic, ngdue la nevoe/a face li turgia i n case curate sau ntrun loc publb curat, ns nu mai cu* binecuvntarea episcopului. Locul unde se face proscomidia este sfntul jertfelnic; iar acela unde se aduce jertfa cea fr de snge, este sfnta mas. Bisericc s fie curat i ngrijit, ca nu cumva prin nepurtarea de grij s se defaime sfintele taine 6 ). 2. Vemintele liturgice. Pentru diacon sunt acestea: stihariul, orariul i mnecuele; iar pentru preot sunt : stihariul* mnecuele, epitrahilul, brul i felonul. Vemintele arhiereului sunt ns mai multe i mai bogate. Ele suni cele urmtoare : stihariul, mnecuele, epitrahilul i brul; apoi mai departe: sacosul, omoforul* mantia, mitra, epigonatia, engolpionul. crucea, crja, tricbiriul i dichiriul6 ). 3. Vasele cele sfinte i anume: potirul, discul, steaua i linguria, fcute din aur, argint sau i din plumb ; iar din aram, tier, pmnt i sticl, s nu tie fcute. Mai sunt de trebuin : copia, buretele i cdelnia. Toate acestea s lie n bun stare; iar nvechindu-se i stricndu-se, cu altele s fie schimbate 7 ). 4. Trei acopereminte: unul pentru acoperirea potirului, altul al discului, i al treilea mai mare, pentru acoperirea m preun a potirului i a discului. Cte trele acoperemintele s fie fcute din materii frumoase, curate i ntregi8 ). 5. An timiul, un odor foarte trebuincios, fr de care nu se poate aduce sacrificiul cel fr de snge 9 ). Antimisul sa
1) Luca 22, 7-14. 2) Mat. 26, 36. Marcu 14, 32. Luca 22, 39. loan 18, 1. Eu am umblat n luna August 1904, prin grdina mslinilor i pe locul unde s'a rugat Domnul. Grdina se afl lng Ierusalim n partea despre rsrit, pe malul stng al prului Cedrilor. Pe aci i acum sunt mslini btrni, cam de vro 200 de ani. (Autorul). 3) Fapt. Apost. 2, 46. 20, 7. 4) Apud. Euseb. Hist, eccles. lib. VII, c. XXII. Vezi p. 64, T. II, Tez. Lit. 5) n grea osndire cad preoii cari nu 'i ngrijesc de Bisericile lor i le in n necurenii, cu burueni i scaeti n curte. In asemenea osndire cad i preoii cari nu 'i apr grdinile i curile Bisericilor de profanatori. (Autorul). 6) Cnd vemintele se stric i se nvechesc, s se ard, iar cenua s se arunce ntrun loc curat. Vezi tlcuirea canonului 72 i 73 apostolic n Pida lionul din Mnstirea Neamul, 1844. Conf. pag. 414-437, Tom. II, Tez. Lit. 7) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1887, pag. 263. Conf. pag. 437-439, Tez. Lit., Tom. II. 8) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1887, pag. 263.. Conf. pag 442, Tez. Lit., Tom. II. 9) Confess. Ortod. ntrebarea 107.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

101

nu fie rupt ori ters, n ct literele s nu se cunoasc, cci atunci nu se mai poate liturgisi pe el ). 6 . Cinci prescuri fcute numai din fin de gru, curat, amestecat cu ap fireasc, i dospit cu alua:, coapt bine, nu prea srat, ci s aib gust plcut. Prescurile vechi, mucede, dospite cu drojdii, nu sunt admise n sfnta euharistie 2 ). 7. Vinul i apa. Vinul s fie fcut din struguri de vi, cu gust firesc, bun la but, curat i neamestecat cu- alte bu turi. La proscomidie s se toarne n vin, puin ap curat, iar dup sfinirea tainelor, s se toarne puin apl cald dup rnduial 8 ). Vinul s fie de ori ce coloare. 8 . Crile Iitu7'gice\ anume pentru preot: Liturgiarul i Evan-

Preotul lu i Joe i poporul din cetatea Listra (Asia), aduc jertfe apostolului Pavel i lui Varnava. Acetia se mhnesc i resping aceste fapte. (Fapt. Apost c. 14).

geliarul; iar pentru trebuina psalilor iceteilor: Apostolul, Psal tirea, Tipiconul, Octoihul, Mineiul, Trioduf, Penticostariul, Oro logiul i Irmologionul. n Biseric, att preotul ct si ori ce fa bisericeasc, mai bine s ceteasc i s cnte pe carte, de ct s fac aceasta pe nevzute, i aa s greeasc4 ).
1) Durnnezeetile Liturgii, Bucureti 1887, pag. 262. Conf. pag. 443 Tez. Lit., Tom. II. 2) Durnnezeetile Liturgii, op. citat, pag. 264. 3) Durnnezeetile Liturgii, op. citat, pag. 265. 4) Durnnezeetile Liturgii, op. citat, pag. 263.

102

DR.

BADEA CIREEANU

0. Persoanele bisericeti dup bogia Bisericei i anum e: preot, diacon, cetef, cntre i paraeclesiarh, pentru trebuina serviciului divin. La o Biseric mai srac sunt de trebuin cel puin un preot i un cn tre; iar la o Biseric bogat, per sonalul servitor poate s fie ct mai numeros. Se cere ns ca aceste fee s fie cu credin i cu frica lui Dumnezeu n a lui sfnt cas. Laicilor nu le este ngduit a intra n sfn tul altar 1). 10. L u m ina . Pe lng cele zise mai sus, la svrirea slintei liturgii, trebue a li 3 sau i lumnri de cear curat, aprinse pe sfnta mas, la proscomidie i naintea icoanelor, de ase menea trebuincioase i pentru a fi purtate naintea sfintei evangelii, sfintelor daruri, etc. La nevoe poate s fie i numai una sau dou lumini. Iar de va ndrsni preotul s liturgiseass fr nici o lumin n Biseric, nu puin va g re i2). n timpuri bune si de bucurie ns, se cuvine ca n Biseric*s fie aprinse multe lumnri i candele, i aa lumina s strluceasc n casa lui Dumnezeu.

Spicuiri asupra seciunei I-a


^

2* 2

e definete cultul ca o m anifestare p u b lic n a fa r , a credin ei interne , prin acte i cerem onii sfinte. I a r cultul dumnezeesc public, sau serviciul divin in B i serica ortodox , este g lo rifica rea lui Dumnezeu, n casa lui cea sfnt, sau n alte locuri,, p rin m in i trii altaru lu i . D ar Protestanii nva c cultul lor g en eral o ri p a r tic u la r , se p o a te fa ce de o ri ce cretin m em bru a l com unitei lor. Cultul dumnezeesc p u blic se m parte la ortodoci n g e n e ra l i p a rtic u la r. Cel d intiu se face pentru B iserica n tr e a g ; ia r cel de a l d o ilea pen tru folosul i m n tu irea unui om. Este deose bire m are ntre cultul p u b lic g en era l o ri p articu lar, i ntre ru gciu n ile fcute de p reo i o r i laici.

1) Sinodul VI ecumenic, canonul 6 9 : i s nu fie ertat laicilor, ori ct ar fi numrul lor de mare, de a trece ngrditurile (xiYxXiSe?) sfntului altar. Cu toate acestea nici decum nu 'i este oprit intrarea puterei mprteti, cnd aceasta voete s-i aduc Iui Dumnezeu darurile sale (8<7)qci), potrivit vechei tradiiuni". Vezi p. 134, T. II,Tez. Lit. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. cit., pag. 264. Conf. pag. 3 9 4 - 4 0 2 , Tom . II, Tez. Liturgic.

TEZAURUL LITURGIC, T.

III.

103

Form ele exterioare a le cultului ortodox sunt 4 : vemntul, sim bolul, actul i graiul. F ie care din aceste form e i are nsem ntatea ei. I a r serviciul divin trebue s a ib u rm toarele calit i : spirit biseri cesc, sem nificaiune c la r , lege fireasc, frumusee liturgic, a d ev r dogm atic, stabilitate i unitate. A poi i scopul cultului este n tr e it: ad era iu n ea lui Dumnezeu, sfin irea creatu rilor, i susinerea eu r s p n d ir e a credinei n Dumnezeu. De folos m are este s cunoatem i semnele exterioare (tie piett.i credincioilor n B iseric. Acestea sim t u rm to a rele: desccperirea capului, n d rep tarea feei spre r s r it , ascu ltarea cu sfinenie a sei'viciului divin i facerea sem nului sfintei cruci. In B iseric se ct.vine s avem n fiarea n oastr h otrt i a d ic s tim cm ds stm drepi, cn d s p lec m capu l in semn de u m ilin n ain tea lui Dumnezeu, cn d s ngenuchem, i cnd s ne aternem cu fa a la p m n t. D ar i im punerea m in ilor de ctre p reoi i episcopi, asu p ra celcr ce au trebuin de binecuvntare, cum i rid ica r ea braelor spre cer n semn de p ietate, nc sunt semne exterioare a le cultului. Serviciul divin din Vechiul Testament, fu num ai o u m br a ser viciului dumnezeesc din Noul Testament. P artea fu n dam en tal a acestui din urm , este sfn ta litu rg ie ntem eiat de Domnul nostru Iisus H ristos la cin a cea de tain, i a p o i u rm at de apostoli. Form ele li turgice p lin ite de apostoli, erau sim p le , uoare, p lin e de nevinovie, sfinenie i ncredere n Dumnezeu. Di secolul a l II-lea cultul i litu rg ia cretinilor, erau m brcate tot n sim p litatea apostolic. Clement Rom anul, Pliniu cel tn r i Iustin M artirul , ne aduc dovezi despre aceasta. In secolul a l I I I - le a i n p r im a ju m tate a secolului al IV -lea litu rg ia d o b n d i o m a i ntins nflorire. L itu rgia din cartea a V III a a Constituiunilor apostolice, este o ico a n fid el a litu rgiei din acest timp. E a se m parte n d o u : n litu rg ia catehum enilor i n cea a credin cioilor. n tocm irea clasic a acestor d ou p r i, vdete frum u seea i m a rea ei valoare. L itu rg ia sfntului Ia c o v fratele Domnului, este urzit p r in g ra iu de acest apostol i p r e d a t astfel u rm ailor s i ; ia r acetia au aezat-o i au n florit-o n scris, p e tem elia aternut de apostol. In secolul a l IV -lea i a l V-lea era destul de nflorit. i ea se m parte n litu rg ia catehum enilor i n cea a credincioilor, cu n tocm iri ce vdesc vechea ei origin . D ar i litu rgia zis a sfntului M arcu a p o i n flo rit n p rim ele secole a le Bisericei, n c a fost de m are autoritate n p a tr ia r h a tu l alexandrin, cu deosebire p n la ivirea ei'cziei monofizite. E a se m p arte ca i celelalte litu rgii orientale, n cea a catefnim enilor i a credin cioilor. i ea are nite p a rticu la rit i fo a rte frum oase. L itu rg iile constantinopolitane, i a d ic a sfntului Vasilie, a sfntului lo a n H risostom i a celor m a i 'nainte sfinite, n locu ir litu r g iile vechi orientale, i anum e litu rg ia din Constituiunile apostolice, p e aceea a sfntului Iacov, i a p o i p e cea zis a sfntului M arcu. L itu r g iile constantinopolitane au rm as n au toritatea lor clasic i netir bit, p n astzi, n n treag a B iseric ortodox. S fn ta liturgie se svrete de p reotu l canonic, cu hiroton ia p ri-

I U I

DR. BADEA CIRE EA NU

m it de la un episcop canonic. Preotul trebu en s a se p reg ti pentru a face sfn ta liturgie, cu n frn area i cu ferirea i d e cele m a i m ici p ca te. S ceteasc ori s asculte cele 7 laude dumnezeeti, s nu h e m nios joe cineva, s a ib sufletul i trupul curat, i s fa c litu rgia d u p form u lariile ntrite de B iserica ortodox. Tim pul pen tru servirea sfintei litu rgii este dim ineaa, i anume, ea s se n ceap la o ra noastr a 9 - a ; d a r ea se p o a te servi i m ai trziu, sau m a i de dim inea, d u p m p reju rri binecuvntate. A poi pen tru aceast dam nezeeasc servire, trebue o B iseric ori un p a ra clis , sau la nevoeu n cort curat, o cas cu rat p articu la r, ia r la n tm p lri de r sbo a e sau alte m prejurri, se p o a te servi sfn ta liturgie i p e un cm p curat. M ai d ep arte , tot pentru aceasta, trebue veminte i vase liturgice, 3 acoperim ente, antimis, o prescuri, vin, a p , cri liturgice i de ritual, p erson alu l trebuincios i lum ina prov en it din cea r i tint de lemn.

SEC IU N EA
SFNTA LITURGIE.

II

27 .

Cuprinsul acestei seciuni.

cum intrm n partea cea mai nsemnat a studiului liturgic, i ne vom ocupa n deosebi cu ' 1 nsi fiina celor trei liturgii ale Bisericei or todoxe, cum i cu tlcuirea lor, lund nvf^ tur ntru aceasta din scrierile sfinilor prini rsriteni. Dar tlcuirea sau exegeza liturgic, se va ntinde nu numai asupra actelor sfintelor liturgii, ci i asupra celor ce premerg acestor acte, i anume asupra celor 7 laude dumnezeeti. Greu lucru este a face aceste tlcuiri m istice; ns mergnd pe calea ar tat de marii dascli ai Bisericei, va fi cu putin s eim si noi la limanul cel dorit. Aici lucrul ni se n fieaz ca i un cmp nverzit i presrat cu flori, peste care este de nevoe s strbatem ca s intrm n cetate. Dac cmpul este brzdat de un drum umblat de cltori, se micoreaz greu tatea sosirei n cetate, cci fie care drume pete pe calea umblat. Asemenea se va ntmpla i cu aceste tlcuiri frumoase. Cmpul exegetic al sfintelor liturgii, este destul de ntins, dar foarte frumos i peste tot presrat cu florile nvturilor i al dogmelor cretine. Se poate ins strbate acest cmp ca s ajungem n cetatea luminrei sufleteti, urmnd drumul artat de Ciril al Ierusalimului, Sofronie al Ierusalimului, Maxim Mr turisitorul, si alti tlcuitori destoinici ai sfintelor liturgii.

IOC

DR. BADEA CIRESEANU

n toate aceste comentarii ale noastre, este da folos a se vdi o pietate adnc, ca s se dea cu aceasta adevrata expresiune a nvturilor liturgice. Asupra textelor profane, se pot face cugetri, comentarii i ori ce studii subiective, dup prerea i chibzueala com entatorului; iar n comentariile asupra textelor dogmatice i liturgice, nu trebue s existe nici o umbr de abatere fa de litera i spiritul textului. Unii din scriitorii cretini, creznd c aduc lumin prin libertatea lor fa de textele liturgice, czur n greeli, i pentru aceea Biserica nu mai pstr nvturile lor. In studiul celor sfinte, mai bine este ca omul s fie cu tem ere i sfial, de ct cu prea mare ncredere n tiina i puterile sale sufleteti.

De multe ori cutezana aduce cu sine slnbirea si cd erea; iar sfiala aduce tria i nlarea la cele de sus.

CAPITOLUL

riu

SERVICIUL DIVIN INTRODUCTOR N SFANTA LITURGIE SVARITA N ZILELE DE DUMINICI I N ZILELE DE RND ALE SAPTAMANEI.

Cele 7 laude dumnezeeti i origina lor.


a ? y

fintelor noastre liturgii le premerg cele 7 laude dumnezeeti cetite n Biseric i anume : Ora IX, vespera, dup cinarea , miezonoptica, ortrina cu ora I , ora I I I si ora V I1 ). Ora IX. vespera i dup cinarea, s svresc in ziua prem ergtoare litu rgiei; iar miezonoptica, ortrina cu ora I, ora III i ora VI, se svr esc chiar in ziua plinirei liturgiei i adic nainte de aceast plinire. Nu se putea ca serviciul liturgic s se nceap de o dat i fr nici o introducere ; ci precum rsritului de soare i premerge luceafrul dimineei i frumuseea aurorei cu aureola ei purpurie, toate acestea vestind apropierea luminei strlucitoare, tot aa
1) Simeon Tesaloniceanul (op. c .r pag. 196, cap. 298), nir astfel aceste

TEZAURUL

LITURGIC, T.

III.

107

si sfintei liturgii i merg nainte cu o vestire de bucurie, cele 7 laude, pregtind necontenit pe pios pentru timpul ce trebue s vin cu plinirea sacrificiului euharistie. Fr de cele 7 laude premergtoare, nu se poate face sfnta liturgie 1). a) Laudele dumnezeeti i au origina n Vechiul Testa ment i n cultul sfinilor apostolia). n Vechiul Testam ent aflm ore pentru rugciunea de diminea i de seara. n timpul Evreilor vechi i in zilele apostolilor, n Palestina era ndatinat acest orologiu :

Orologiul din timpul sfinilor apostoli.


A A A A A A A A A A A A A A A A A iii A A A A A A A A * ti A A A A A A A fi L

ari a 71 o f t e i.

leara ori
Yr-rUrUfUtrtU '...ifn rT tfr-JJU1I'lL L 'l'l'lL L 'IL U IU IJIU JlUlim iliiq im iliL lllllllIIllim iJJ JU U U L 'i 1 !L.1L l'l'1 1 'Ii1 !1 !1 !1 :.,

Orologiul a p o sto lic n to cm it i d esem n at de A u toru l T ezau ru lu i L itu rg ic.

n cultul Evreilor, la ora a 3-a de diminea sau a noa str a D-a, cum i la ora a 9-a de seara sau a noastr a . {-a, sa adaos mai trziu si ora a 6-a, adic a noastr a 12 -a de
7 laude: miezonoptica, ortrina cu ora l-a, ora a IlI-a, ora a Vl-a, ora a IX -a, vespera i dup cinarca. Iar n cap. 328, pag. 213, zice c ceasul ntiu de i este deosebit, dar se zice m p reu n cu o rtr in a , fr a se numra singur ntre cele 7 laude". 1) Simeon Tesalon., op. c., pag. 196, cap. 298 i 299. 2 ) Cultul m ahom edan fiind ntocmit cu elemente ebraice i cretine, s au introdus ntrnsul i parte din orele de rugciuni din cele dou religii, ns numai n ceea ce privete timpul. In cltoriile mele fcute printre Mahomedanii

1U

DR. BADEA

CIREEANU

la am eaz1 ). Cum c n adevr aceste ore erau obligatoare pentru plinirea cultului n Vechiul Testament, aduce-voiu mai multe texte din psalmi. In psalmul 55 v. 17, cetim aceste cu v in te : Striga-voiu ctre Domnul i m va au zi. Sea-ra i dimineaa i la ameaza zi m voiu tngui. Dar i n cartea lui Danii! cetim c el ingenuchiat-a pe genuchile sale, de trei ori rugndu-se i mulumind D om nuluh 2). Evreii pioi ns nu se mulumeau cu rugciunea numai de 3 ori pe zi, ci aduceau laude lui Dumnezeu i n alte timpuri. Pen tru aceea i psalmistui grete n felul acesta : In tont

noaptea spl patul m eu ; in lacrm ile mele spl aternutul m eu 3). A poi: Nencetat mi aduc aminte de tine , Doamne, n aternutul m eu ; in ntunerecul nopei cuget la tine 4). Mai departe : Dumnezeule, Dumnezeul meu, ziua i noaptea strigat-am naintea ta ; s vin rugciunea mea naintea ta B). i iari: Adusu-mi-am aminte noaptea de numele tu i am pzit legea ta 6). Tot n acelai psalm cetim : n miezul nopei mam sculat s m mrturisesc ie spre judecile dreptei tale 7). n fin e : De eapte ori in zi te-am ludat pe tine pentru judecile dreptei tale 8). Deci Evreii ludau pe Dum
nezeu de dou ori, de 3 ori i pn de 7 ori pe z i ; iar adesea ori l ludau ziua i noaptea necontenit. b) Dar nu numai n Vechiul Testament, ci i n cultul sfinilor apostoli gsim origina celor 7 laude dumnezeeti. n Faptele Apostolilor cetim c discipulii Domnului, erau la rugciune in ziua cincizecimei, n ora 3-a din zi, adic in ora noastr a 0-a <le diminea. Atunci sa pogort sfntul Spirit asupra lo r 9). Petru apostolul, pe cnd se alia n oraul Iope (astzi lafa) gz duit n casa lui Simon Ourelarul de lng mare, sa suit la ora
europeni, asiatici i africani, am vzut c ntre ora 3 i 4 dup ameaz, ei se adun n moschee ori geamii pentru a asculta rugciunea apusului"; pe la ora 9 seara rugciunea nopei"; la 2 ore dup miezul nopei rugciunea dim ineei". Afar de rugciunea dimineei, toate celelalte se anun din minarete (turle) de ctre muezini (cntrei), cu o voce ascuit i plngtoare. Iar n moscheea E l A zar din Cairo (Egipt) este universitatea Islamismului, cu 9.000 de studeni mahomedani din toat lumea i 300 profesori. Aci se n va Coranul n toate amnuntele lui. Leciile se fac sub arbori la lumina soa relui. (Autorul). 1) Din epistola I-a a Iui Pliniu cel tnr ctre T a c it, n care i arat acestuea nimicirea prin lava Vezuviului a celor 3 c e t i: Pompei, Stabia i E rculanum, n anul 79 d. Hr., vedem c i Romanii aveau n acel timp, tot acelai orar ca i Evreii din Palestina. Conf. Arune Pumnul, Lepturanu ro mnesc, Vieanna 1863, Partea I, pag. 172. 2 ) Daniel, 6, 10. 3) Psalm. 6, 6 7. 4) Psalm. 63, 6. 5) Psalm. 8, 1 3. 6) Psalm. 119, 55. 7) Psalm. 119, 62. 8) Psalm. 119 v. 164 : ^ T J V 7V ^ 7 7 - 7 D183 J D # 9) Fapt. Apost. 2, 16. Despre cele 7 laude cetete i P r a v ila cea mare cap. 62.

TEZAURUL LITURGIC,

T. III.

a G-a, a noastr a 12-a (ameaz), n foiorul de sus s se roage > ) Petru i loan ns, sau suit n templul din leru salin s se roage ; n ora a 9-a, a noastr a 3-a dup am iaz2). Dar n sfnta Scriptur a Noului Testament se arat c se fceau rug ciuni i n miezul nopei. Mntuitorul n noaptea cnd a fost vndut de Iuda, sa rugat ndelungat n grdina m slinilor3). Iar apostolul Pavel mpreun cu Sila, cnd se atlau nchii n temnia oraului Filipi din Macedonia, sau rugat la miezul nopei (xatd 6e to (iegovuxtiov)... i au cntat cntece d? laud lui Dumnezeu , in ct ii auzeau i ceilali nchii 4). Pe lng aceste ore de laud pentru mrirea lui Dumnezeu, apostolii obinuiau a se ruga i necontenit, cci cetim n Faptele Apos to lilo r: i erau (apostolii) struind cu un cuget in rugciune i n cerere 5). c) Aceste ore de rugciune fur pstrate cu sfinenie i de cretinii urmai ai apostolilor. Ignatie Teoforul n epistolele sale ctre Efeseni i Magnesieni, cheam pe credincioi la rugciune n timpuri hotrte. Acelai lucru l face i Iustin Martirul n cele dou Apologii ale sale. Clement Alexandreanul n scrierea sa Stromata, recomand nchinarea naintea lui Dumnezeu, cu deosebire n ora a 3 a, a 6-a i 9-a ). Tertulian fcnd amin tire de orele de rugciune ale profetului Daniel i ale aposto lilor, conchide i el c ora a 3-a, a 6-a i a 9-a, sunt vrednice de pstrat cu adnc pietate 7). Origen ndeamn la rugciune nesfrit 8) ; iar n Constituiunile apostolice se recomand rug ciunea in timpul dimineei, apoi la ora a 3-a, a 6-a, a 9-a, seara i la cntatul cocoilor (dAExruQotpoma dAEXTQtioopcovitt, uaextqikov, co co ; <pamj, voce ). Atanasie cel Mare zice c cretinul s se roage la ora a 3-a, a 6-a, a 9-a, a 12-a i la miezul n o p ei1 0 ). loan Ilrisostom arat c clugrii timpului su, se sculau la cntatul cocoilor, apoi ceteau laudele dumnezeeti, cntau imne i ceteau profeii. Urmau apoi rugciunile i cntrile diminelei/Dup aceea : ora a 3-a, a 6-a, a 9-a, vespera i sin axu l" ).
1) 2) 3) 4) 5) Fapt. Apost. Fapt. Apost. Mat. 26, 39. Fapt. Apost. Fapt. Apost. 10, 9. 3, 1. Marcu 14, 35. Luca 22, 42. Evrei 5, 7. 16, 25. 1, 14.

6) Clem. Alex. Stromat., lib. V II: El be rivs? xai (OQag ta x t ; djrovtjiovoiv eu^j, cog - t q i ' t t |V cpepe, xai XT T|v xai s w a r r ] V .
7) TertulI. De jejuniis adversus P syhicos: Quam insigniorum exinde apostolicarum tertiae, sextae, nonae. Aceasta o spune apologetul i n scrierea sa uDe oratione" cap. X X V . 8) Origen. l i s e i et>xfj n. X X X III. X X X V . 9) Constitut. Apost. lib. VIII. c. X X X I V : Evxdg IjiiteXeTe oqBqou, xai TQirr) (O Q cjt, xai exxy x a i ewaxxi, x a i eont-^a x a i dXex-niQOqxim'^. 10) Athanas. Magn. De virginitate. 11) Chrysost. Homil. X IV n I-a T im o t: AXexxQucDV etpumjae... Jivxa^ vEcrrr|0v... ev 0eo)<; loTrjxaoiv, vjxvoui; afioviei, ^Qocp^tixovg... etra t(ht>]v, exTi)vf wdtr|v x a i xq soJieQivg evxq e j u t e X o C o i .

112

DR. BADEA CIREEANU

tele mari. n a 7-a zi sa odihnit Dumnezeu de toate lucrrile s a le '). Sptmna avea ca i acum 7 zile; de 7 ori va pctui cel ce va ucide pe Cain 2); candelabrul din cortul sfnt avea 7 brae cu 7 candele. nceputul lunei a 7-a era serbtorit la E vrei; fie care an al 7-lea. era la Iudei o serbtoare de un an zis anul sabatic. Dup de 7 ori 7 ani, sau dup 7 sptmni de ani, urma anul jubileu cu odihn general. Cetatea Ierihonului a fost inconjurat de 7 preoi cu 7 trmbie i cu gloa tele israiltene n timp de 7 z ile ; n ziua a 7-a a czut cetatea n minile Israilten ilo r3). Psalmistul de 7 ori n zi luda pe Dumnezeu4). n profeia lui Daniel despre venirea lui lisus Hristos, numrul 7 iari are nelesul s u 6). n sfnta Scriptur a Noului Testament aflm o nsemn tate deosebit a numrului 7. De 7 ori cte 10 fur apostolii cei mici ai dom nului6). Domnul nostru lisus Hristos a rostit 7 parabole cu privire la artarea mpriei lui Dumnezeu 7). De 70 de ori cte 7 s ertm aproapelui nostru 8). 7 cereri gsim n rugciunea domneasc. Apostolul loan scrie celor 7 Biserici din Asia 9) ; el a vzut n viziunea sa 7 sfenice de aur 1 C ), i 7 stele n mna Fiului Omului " ) ; a mai vzut 7 candele de aur cari sunt cele 7 spi rite ale lui Dumnezeu 1 2 ), apoi 7 sigilii pe o carte sfnt IS). Ase menea a mai vzut n viziune 7 ngeri cu 7 trmbie l4), 7 ngeri cu 7 p l il5), i o (iar cu 7 capete 1 0 ). Apoi i n nvturile Bisericei ortodoxe de rsrit gsim numrul 7. Darurile sfntului Spirit sunt 7 ; sfintele taine sunt 7 ; pcatele de moarte sunt 7 ; faptele milosteniei cu privire la corp sunt 7 ) ; faptele milosteniei cu privire la suflet sunt 7 la) ; preoii la maslu sunt 7 ; ungerile bolnavului la aceast tain
1 ) Genesa, 2 . 3 : r \ }p t t ' IHfe
2) spice de 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) D "n #

: m T ~ !p Genesa, 4, 5. Apoi Faraon viseaz 7 vaci grase i 7 slabe, cum i 7 gru grase i 7 subiri. Genesa 41, 2 - 7 . Iosua, 6, 1 3 - 2 1 . Psalm. 119, 164. Daniel, 9, 24. , Luca 10, 1. Mat. 13. Mat. 18. 1 1 - 2 3 . Apoc. 1, 4. Apoc. 1, 13. Apoc. 1 , 16. Apoc. 4, 5. Apoc. 5, 1. Apoc. 8, 2. Apoc. 15, 1. Apoc. 17, 3. Confes. ort. Partea I ntreb. 73. Confes. or. Partea II ntreb. 48.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

113

sunt de 7 ori cte 7 ; pericopele apostolului la maslu sunt 7 ; pericopele evangeliei de atunci sunt tot 7 x). Pentru aceea i sfinii prini vzur n numrul de 7 laude dumnezeeti, un numr rspndit ntre nelepii lumei, in scrierile Vechiului i Noului Testament i in nsi fiina i practica Bisericei ortodoxe.

30.

mprirea anului n luni, sptmni i zile, la popoarele vechi i la cretini.


oate neamurile mari i mici ale omenirei, au avut noiunea de msur a timpului, mai deplin sau mai greit, dup cultura lor. Chiar i popoarele slbatece nu sunt lipsite de cunotina nedeplin a anului, lutiei i a zilei ; dovad despre aceasta sunt jocurile lor religioase fcute n aceleai epoce fixe la apariia lunei pline, sau a altor fenomene natu rale. Ar oi aezarea trebuinelor lor dup sezoanele fireti ale anului, nc ne dovedete noiunea, chiar ntunecoas, pe care o au aceste popoare despre cursul i msura timpului. Negreit c la o msur exact nu ne putem atepta de la aceti slba teci, i nici chiar de la popoarele ce se cred naintate n cultur. Problema msurrei timpului, nu sa putut nc deslega cu preciziune pn acum. Dac ne ocupm aci de cronologia p o

poarelor vechi m ai nsemnate, o facem aceasta ca s tim cum era m sura timpului la cei vechi, i s cunoatem motivul pentru care ncepem, in cultul nostru, ziua cu seara prem er gtoare, cum i unele ntocmiri ale cultului ortodox dup vechea cronologie. a) Egiptenii unul dintre cele mai vechi popoare ale lumei,
se orientar la nceput n msura timpului, dup soare, lun, stele, coacerea fructelor din grdini i dup revrsarea Nilului. Apoi avur anul solar de P2 luni, luna de 30 de zile, sau 300 de zile ntrun an ; dar la acestea ei mai adogeau 5 zile i tceau anul de 365 de zile. ns Egiptenii negsind o msur dreapt n aceast mprire a anului, cu vro 15 secole nainte de era cretin, introduser i perioadele de 4 ani, dintre cari 3 ani aveau 365 de zile, iar cel din urm 366 de zile 2). Prin urmare avem aci calendarul adoptat m ai trziu de Iuliu Cezar, iar mai pe urm primit i de cretini i pstrat de ortodoci pn n ziua de a st z i3). Egiptenii ncepeau ziua cu cntatul
1) Vezi Rnduealasfntului maslu n Molitfelnic, Bucureti 1832, p. 6 8 - 1 1 0 . 2) Conf. N. Coculescu, Cestiunea Calendarului," Bucureti, 1898, p. 5. 3) C h am p ollion ( t 1831) descoperind cheea alfabetului egiptean ieroglific, 5e cunoscur multe taine ale vilor Nilului, cu toate c au disprut cea mai
Dr. B adea Cireeanu. Tezaurul Liturgic. 8

114

DR. BADEA CIREEANU

cocoilor din timpul dimineei si aveau orariul (orologiul) de soare, fcut cu astfel de semne n ct dup umbra razelor solare cunoteau
mare parte din ele odat eu arderea bibliotecei din Alexandria n secolul al VII d. H r. (an. 641). Vezi i p. 108, T. II, Tez. Liturgic. Din descoperirile fcute n Egipt, cunoatem c camera zeului din templul egiptean, era cu totul n tu n eco as. Preoii (K e r-h e b -ii) treau din averea temple lor. La unele din templele mari se gseau cte 47 preoi n serviciul zeilor. Multe temple erau foarte bogate s. e. cel din Teba al lui Amon, avea 2303 kilom. pmnt arabil, 400.000 capete de vite . a. naintea zeilor cntau brbaii i femeile din gur i cu instrumentele. Preoii purtau veminte deosebite de ale la icilo r; pentru curenie p re o ii i rd eau cap u l. Cnd preotul intra n templu se spla n lacul din apropiere. Marele preot purta grij de cultul ntregului Egipt.

P re o ii e g ip te n i ad u n ai la m arele tem p lu d in ce ta te a T e b a (Egipt), p en tru

c a lcu la re a tim p u lu i.

Preoii fceau serviciul naintea zeului d im in eaa i s e a ra , cntndu-i, tmindu-1, rugndu-se i ngenuchind naintea lui. Apoi l stropeau cu ap, l im brcau n pnze cu patru c o lo ri: alb, verde, rou nchis i rou deschis, l sulemeneau i i puneau masa cu pine, fripturi, plcini, vin i ap. Credincioii aduceau prinoase la templu, pe cari le mncau preoii. La srbtorile n onoarea zeului s. e. naterea lui, victoria lui, . a., cultul se ter mina cu danuri, lovirea pieptului cu pumnul, etc. Morala cerea de la Egipteni : s ngrijeasc de prini, s asculte de st pnire, s fie blnzi cu femeile, s iubeasc tiina, etc. Fie care Egiptean, bogat ori srac, era mblsmat nainte de a fi pus n mormnt. Regii mblsamai erau pui n piram ide; bogaii j n morminte zidite ori n stnci de piatr ; iar sracii erau ngropai in nisip. n cosciugele lor se

TEZAURUL LITURGIC,

T. III.

115

ori ce timp al zilei *). Dup mrturia lui Erodot mpreau ziua n 12 ore dup cum fceau aceasta i Babilonenii *). bj Poporul zendic cu leagnul su pe marele platou iranic, cunotea i el n vechime anul s o k r compus din 12 luni, de cte .'iO de zile, cu un adaos de 5 z le. c) La Evrei, n timpul patriarhilor lor, anul se socotea de la un seceri pn la altul, sau 12 luni unele de 29 de zile iar altele de 3 0 "zile. adic peste tot 354 de zile. Mai trziu vzndu-se scurtimea anului l fcur dir 12 luni de cte 30 de zile. Si acest an nefiind drept, Moisi pstr anul vechiu de 12 luni lunare sau 354 de zile; dar la al3-lea an intercala o lun, adic un al doilea Martie. Ziua ncepea 3U apusul soarelui potrivit textului biblic de la creaiune: <ai sa fcut sear ( S ^ ) is'a fcut dim inea d p i ) ziua inti3), i se mprea n ore, folosindu-se Evreii, de orariul de soare i apoi de orariul de a p 4). Daniil vorbete de orele z ile iB ), iar evangelistul loan de mpr irea zilei n 12 o r e 6). Sptmna av%a 7 zile, anul 52 de sp tmni. Zilele sptmnei se ziceau: l-a a smbetei ori a sptmnei, sau l-a a smbetelor, a 2-a, a 3-a, . a., aezndu-se smbta n fruntea zilelor sptmnei. (Vezi p. 97, T. Ill, Tez. Lit.). Anul civil ncepea cu luna nou a lui Aprilie, cnd Evreii au fugit din E g ip t: iar anul bisericesc, cu luna nou a lui Octomvrie. La nceput nici lunile nu aveau nume proprii la Evrei, ci se ziceau: luna 1-a, a 2-a, a 3-a, etc. Numai luna Aprilie pe care Moisi o numi l-a se zicea luna spicelor (TXH tt-ln 7). Cu ncetul dobndir nume i alte luni s. e. a 2-a se zicea luna senin (V* 8) ; a 7-a luna ploilor ( ' 9) a 8-a luna fructelor
puneau papiruri scrise cu coninuturi din C artea m o rilo r", arme, parfumuri, pnzeturi, . a. (Vezi i pag. 584, n. 2, T . II, Tez. Lit.). Egiptenii erau de o fire blnd cu toat lumea i foarte muncitori, aa cum sunt i astzi. (Autorul). 1) Stenii notrii Rom ni, i acum cunosc nceputul zilei dup cntatul cocoilor de d im ineaa; iar dup umbra soarelui, ei neleg ori ce timp al zilei, ntocmai aa ca i vechii Egipteni. (Autorul). 2) Anul egiptean avea aceste 3 anotimpuri de cte 4 lu n i: nceputul sau inundaiunea (a), semnatul (Pro) care corespundea cu iarna i culesul (emu), care corespundea cu vara. 3) Genesa 1, 6. 4) Orariul de soare exist i n timpul nostru. Pe turla catedralei greceti din Smirna (Asia Mic), am vzut n vara anului 1899 un orologiu sistematic de soare. Iar orariul de ap era la Evrei cam n felul orariului de nisip ce se gsete n timpul de fa n staiunile noastre balneare. Orariele de ap erau nite vase n cari se punea o cantitate de ap, care trebuea s se scurg prin o gaur mic, pictur cu pictur pn ce se termina. Prin aceast scurgere se cunotea fixarea orelor. (Autorul). 5) Dan. 3, 6. 5, 5. 6) loan 11, 9 : Rspuns-a lisus (u cenicilor): au nu 12 ore sunt n z i"? 7) II M. 13, 4. 8) I Imp. 6, 1. 9) I. Imp. 8, 2.

110

DR. BADEA CIREEANC

C 7}3 *).Iar dup exil, Evreii mprumutar pentru toate lunele numele babilonice. Luna l-a o numir aa dar Nisan care cdea cam n acelai timp cu Martie al n o stru ; a 2-a lia r (T 'X , A prilie); a 3-a Sivan (jyp, M aiu); a. 4-a Tamuz (FJBA Iu n ie ); a 5-a Ab ( 2K, Iu lie); a 0-a Elul A ugust); a 7-a Tiri Septem vrie); a 8-a Hevan (J}*rr, O ctom vrie); a 9-a Chislev (ljp , Noemvrie3) ; a 10-a Telet (n , D ecem vrie): a 11-a ebat (t3 # , Ian u arie4) ; a 12-a Adar (TTX, F evru arie5). Iar dac am artat aci lunele ebraice cu numirile lor ori ginale, am fcut-o aceasta pentru c n cultul Bisericei noastre, ortodoxe, se amintesc unele din aceste luni cnd cetim buci din Vechiul Testament, sau cnd facem calculul asupra srbtorei pastelor, i se cuvine s avem cunotin lespre ele. d) Grecii aveau anul de 12 luni de cte 29 i 30 de zile sau 354 de z ile ; dar la in ciclu de 8 ani, adogeau 3 luni de cte 30 de zile i anume la al 3-lea, al 5-lea i al 8 lea i faceau cu aceasta ntocmai 8 ani iuliani. Ziua ncepea cu apusul soarelui. ej Romanii se foloseau la nceput de anul lor de 10 luni sau 304 zile. Regele Muma Pompiliu (a. 714 a. Ilr.) i adaogi 2 lu n i: Ianuarie i Fevruarie, i aa anul se fcu de 12 luni sau 354 de zile. Abia Juliu Cezar ( f 44 a. Hr.), n calitatea lui de pontifex maximus i Imperator, puse capt neornduelei n anul 46 a. Hr., i fcu anul de 12 luni de cte 30 i 31 de zile, iar Fevruarie ce 28, apoi n al 4-lea an fie 29 de zile. m pr irea aceasta o mprumut Iuliu Cezar de la vechii Egipteni mpreun cu ciclul acestora de 4 ani. Ziua se ncepea la Ro mani cu rsritul soarelui, apoi cu miezul nopei, cum facem i noi astzi. Anul ncepea cu 1 Martie, iar de "la Iuliu Cezar ncoace cu 1 Ianuarie, cum ncepem i noi anul c iv il6). f) Mahomedanii au anul lunar ele 354 de zile sau 12 luni de cte 29 i 30 de zile cu o intercalare de 11 zile n timp de 30 de ani. Ziua ncepe la ei cu apusul soarelui i sptmna are 7 zile. gj Cretinii rsriteni ortodoci, pstreaz netirbit m prirea anului fcut de Iuliu Cezar, de i acest an a rm as pn acum cu 13 zile napoi. Zilele sptmnei (lat. septimana, septem, mane = eapte diminei), la popoarele latine se numesc dup numele corpurilor cereti: Luna, Martie, M ercur,Joe, Ve1) I Imp. 6, 38. Cnd m aflam n Africa in vara anului 1^04, am do vedit cu mirare c oamenii din N u biad e astzi, pstreaz cuvntul bul (^>C) de origin ebraic, pentru a numi un fruct al lor n form i gust de fasoTe. (Autorul). 2) Neem. 2, 1. 3) Zahar. 7, 1. 4) Zahar. 1, 7. 5) Estir. 3, 7. Conf. Onciul, Arh. p. 215. 6) Conf. N. Coculescu, Cestiunea Calendarului", Bucureti, 1898, p. 5 .

TEZAURUL

LITURGIC, T .

III.

11 l

nus i S a tu rn ; iar I-a zi a sptmnei se chiam Duminica sau ziua Domnului i). Ziua bisericeasc ncepe la cretinii or todoci , ca i n Vechiul Testament, cu apusul so a relu i; i de

aceea se face vecernia fie crei zile n seara ce o precedeaz ;


iar dup mprirea roman, ziua civil ncepe cu miezul nopei. Anul bisericesc ncepe ca la bizantini, cu I-iu Septem vrie; iar anul civil cu I-iu Ianuarie, ca i la Romani *). hj Cretinii latini i protestani, primir calendarul n tocmit n anul 1582 de episcopul Romei Grigorie al X lII-lea 3). Calendarul acesta este tot cel ntocmit de Iuliu Cezar, numai c dup cel gregorian anul este acum cu 13 zile naintea celui iulian. Calendarul gregorian sa introdus n toat lumea n lu crrile internaionale. El se zice stil nou; iar cel iulian stil vechiu.

31.

Cele 7 zile ale sptmnei i nsemntatea lor liturgic.


el dintiu i mai nalt cuprins al cultului Bisericei orto doxe, este Dumnezeu Creatorul, Fiul Mntuitorul lumei i sfanul Spirit sfin titorul; iar dup aceea urmeaz acele evenimente mplinite de Dumnezeu n economia mntuirei omului d. e. naterea Domnului *), botezul s u & ), patim ile6). n v ierea7), nlarea lui la ce ru ri8), pogorrea sfntului Spirit asupra^aposto1) Ca i Evreii cei vechi, tot aa i Grecii de demult i cei de azi, nu mesc zilele sptmnei dup numrul ce ocup ele n cuprinsul celor 7 zile s. e. 1, 2, 3, 4, 5. Aa ei z ic: Kvgiaxi'i (ziua I-a sau D um inic); Aeutequ (ziua II-a, Luni); T(hti} (a IlI-a, M ari); T e ta p n i (a IV-a, Mercuri) ; Iltfixi] (a V-a, Joi); riaeaaxevi'i (Vineri adic pregtire", pentru c n elinismul pgn era sr btoarea Venerei); Sp p atov (Smbta). Vezi i Mat. 28, 1. Marcu 16, 1. Luca 24, 1. loan 20, 1. Conf. i p. 97, T . Ill, Tez. Lit. Iar Germanii ca i toate popoarele teutonice, au un fel original de nu m ire a zilelor sptmnale s. e. Sonntafi, (ziua soarelui, Duminic); Uionnig (Luni); 2) i eu ftag (Mari); )iitttuod) (mijlocul sptmnei, M ercuri); otmertug (Joi); ftreitag (Vineri) i anrtag (Smbt). (Autorul). 2) Cu toate acestea, n evul mediu, anul nu se ncepea n diferitele ri europene, numai cu I Septemvrie i cu I Ianuarie, dup cronologia bizantin i roman, ci se ncepea cu I Ianuarie, 1 Martie, 25 Martie, Patele, I Septemvrie i 25 Decemvrie. Chiar i n M oldova se ncepea anul civil cu I Martie, dup cum se fcea i n Rusia, pe timpul lui Alexandru cel Bun (1 4 0 0 -1 4 3 2 ). Conf. George Popovici, Anul de la Martie n Moldova, pe timpul lui Alexandru cel B u n ", Bucureti, 1905, p. 7. 3) Conf. A. Lerosey, Manuel Liturgique, Introduct. a la Liturg., Paris, 1890, p. 308. 4) Mat. 1, 1 8 - 2 5 . Luca, 1, 27. 5) Mat. 3, 1 3 - 1 7 . Marcu, 1, 9. Luca, 3, 21. 6) Mat. 27, 2 7 - 3 8 . Luca, 23, 11. 7) Mat. 28, 1 - 1 1 . Marcu, 16, 1. Luca, 24, 1. loan 20, 1. 8) Marcu 16, 19.

118

DR. BADEA

CIREEANU

Iilor, . a .1). Mai departe n cult ni se amintete veneraiunea sfintei Fecioare, a martirilor i a vitejilor credinei cari au p timit pentru inllorirea Bisericei. Dar pe lng aceste srbtoriri ale cultului public, mai sunt de nsemnat i ideile mari aflate n serviciul divin din cele 7 zile ale sptmnei. n fie care din aceste zile se plinete cultul n Biseric, cu aducerea aminte de unele fapte petrecute tot n legtur cu mntuirea omului. Aa, n ziua cea dintiu a sp tmnei, se prea mrete nvierea Domnului i pentru aceea aceast zi se chiam ziua nvierei, ori ziua Domnului, sau Duminica ). n ziua a 2-a, Luni, se laud puterile cele fr de trupuri, adic sfinii ngeri, ca unii ce sunt nencetat ser vitori mprejurul tronufui Dum nezeireia). Mari, se cinstesc sfinii profei ai Vechiului Testament, cci i ei au predicat venirea lui Hristos i au ptimit chinuri pentru dreapta nvtur ; iar n deosebi se cinstete n aceast zi, cel din urm profet i anume loan Boteztorul, fiind c a pregtit calea pentru ve nirea Domnului la diregtoria lui m esianic4). n ziua a 4-a, Mercuri, s laud crucea Domnului, cci n acea zi sfat au fcut Jidovii ca s vnd pe Hristos. Joi, se cinstesc sfinii apostoli, pentru c ei i-au lsat mrejile lor i au urmat Mntuitorului, ptimind n deajuns n propoveduireaevangeliei5). Tot n aceast zi Biserica aduce cuvenita veneraiune marelui ierarh Nicolae, pstorul cetei Mira din ara Liciei (Asia Mic). Vineri, iari se laud sfnta cruce i patimile Mntuitorului, pentru c n acea zi el a fost rstignit pe lem n 6). Smbt ziua a 7-a a sptmnei, se lace amintire de toi sfinii i de toi fraii notrii cari au adorm it n credina Bisericii ortodoxe. Tot n acea zi se mai cinstete sfnta Fecioar Maria i cetele sfin ilor martiri. Dup cum srbtoarea nvierei Domnului strlucete ntre toate srbtorile anului, prin serviciul ei din Biseric plin de mreie i podoab, tot aa i ziua Duminicei ntrece celelalte zile ale sptmnei prin nsemntatea i splendoarea serviciului divin. De i actele liturgice se aseamn ntre ele n zilele spt mnei, totui dup cum vzurm, sunt i deosebiri de form i idee, cari iari contribuesc la frumuseea i bogia cultu lui nostru.

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Fapt. Apost. 2, 1 - 5 . Mat. 28, 6. Dionisie Areop. Ierarchia ecclesiastica, IV. Mat. 3, 1. Marcu 1, 4. Luca 3, 2. loan, 1, 28. Mat. 4, 18 seqq. Mat. 27, 26.

TEZAURUL

LITURGIC, T . III.

I l 'J

32.
nonaL )

Ora IX-a (Q qu ewatr],

i coninutul ei.

I^umnezeeasca servire de seara este precedat de cetirea orei a 9-a care coincide, dup cum am vzul, cu ora noastr a 3-a dup ameaz. Aceast or ne aduce aminte de un timp foarte nsemnat pentru cretin i anume de m oartea pe cruce a Dom nului5 *). ntru amintirea acestei fapta mntui toare, sa aezat n vechime de Biseric serviciul orei a 9-a, al crei coninut st n legtur cu patimile i mai ales cu moartea Domnului pe lemn. Noi nu tim ce psalmi sau cetit in orele canonice. n timpul celor dntiu 3 secole ale cretinism ului; cci aceast alegere a psalmilor pe care Biserica a primit-o n secolul al V-lea i a rmas neschimbat pn astzi, sa fcut n secolul al IV -le a 3). Se tie ns c n timpul lui Pahomie cel Mare ( f 349) egu menul mnstirei nfiinat de el n insula Tabena din Nilul de sus, sau fixat n mnstirea sa pentru lie care or cte 3 psalmi. Iar Sozomen n Istoria sa Bisericeasc, cartea a IlI-a cap. 14, vorbind cu multe laude de marele sihastru Pahomie, pare a ne spune c nsui acest vestit pustnic a ales cte 3 psalmi, rmai pn acum n fie care din orele canonice *). Apoi Marele Vasilie (*| - 379), Efrem irul ( 379) i Mardarie, au compus troparele i rugciunile din fie care or. Prin urmare n finele secolului al IV-lea, n timpul lui Teodosie Btrnul, aceste ore aveau n orient acelai cuprins ca i n zilele noastre. Chiar i Cassian (y 432) n scrierea sa Instit. coenob. lib. III, c. 3, zice c la fie care or se cntau 3 psalmi in rsrit. Coninutul orei a 9-a este u rm toru l: dup rugciunile de ncepere, se cetesc psalmii 83, 84 i 85. n cel dntiu psalm,
1 ) n textele vechi greceti numeralul vvdxri (nou), st scris n unele cu doi v, n altele un v. Eu ns l'atn scris cu doui v. (Autorul). 2) Mat. 27, 46 - 5 0 : Ilep i 8e tt)v evvctTT]v tojav veji 6r)0v 6 Ti^oouq tptovij ueyd/U] tayo'w f| Xe i r) ? . e L X | xa o a f a x 0 a v e i... ucpfjxev to nveufxa. Aceste cuvinte mntuitoare rostite de lisus, sunt cele din psalmul X X II v. 2 : !7 7 y X = -Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m'ai
lsat" ? Dar n loc de cuvintele evreeti aflm forma haldaic -"TpS ri evangelia lui Mateiu

np ^ , cu acelai neles ca i cuvintele ebraice.

Vezi Bisping, Evang. Math. pag. 564. Ia r n Evangelia lui Marcu (15. 34) gsim : forma siriac, n loc de ebraicele

ekori sXot

n p 'b a ''bit. Vezi Bisping,

Evang. Marc. p. 124. 3) Valafrid Strabo, De rebus eccles. X X V . 4) Martigny, Diction, des antiq. chret., op. c., p. 5 3 9 : La division (des psaumes) que lEglise adopta des le cinquieme (siecle) et qu'elle suit encore aujourd'hui, parat avoir ete faite au quatrieme en Orient, sous l'empire de

lZit

DU. BADEA CIREEANU

autorul lui se minuneaz Ct sunt de iubite locaurile Dom nului i fericete pe omul care pune suiuri n inim a sa spre curile cereti. n al doilea psalm, autorul ndreptndu-se umilit ctre Dumnezeu zice: Bine ai voit, Doamne, 'pmn

tului tu... lsat-ai fr de legile poporului tu... arat nou mila ta i m ntuirea ta o d nou. Iar n ultimul psalm, autorul se roag : Pleac, Doamne, urechea ta i m auzi c srac i lipsit sunt eu... c tu, Doamne, eti bun i blnd i mult milostiv... n ziua necazului meu am strigat ctre tine i mai auzit. Aceti 3 psalmi plini de tnguiri lirice, corespund
ntru totul cu starea de ntristare a cretinului, pentru moartea pe lemn a Mntuitorului su. Ei zugrvesc ndestul mhnirea sulleteasc a piosului ptruns de nsemntatea patimilor Domnului. Dup cetirea acestor 3 psalmi, se zic tropare i rugciuni foarte frumos ntocmite n legtur cu moartea Rscumpr torului nostru. Apoi ora a 0-a se termin cu aceast rugciune a sfntului Yasilie cel M are: Stpne, Doamne, Iisuse Ilris-

toase Dumnezeul nostru... curete-ne pe noi pctoii i ne vrednicii... pentru c am lsat cile dreptei tale , i am umblat n voile inimei noastre 1).
Cum c n secolul al IV-lea i al V-lea se ceteau psalmi n serviciul orei a 9-a, aduc aci cuvintele fericitului leronim : Dup ora a 0-a, zice el, se adun cu toii (monahii egipteni), cnt psalm i i cetesc din scripturi dup obiceiu.2) Fericitul leronim arat c monahii o fceau aceasta dup obiceiu (ex more) adic dup o datin rmas de la cei vechi. Iar Gonstituiunele Apostolice ndeamn a se face rugciuni n ora 9-a ntru amintirea morei pe cruce a Domnului nostru 3). Apoi canonul 18 al sinodului din Laodicea ornduete ca cetirea ru-

gciunelor totdeauna n ora a 9-a i seara, de datorie s pe a se face^. n timpul Marelui Post, ora a 9-a primete oare
cari modificri.

Theodose IAncien. M aison sait d'une maniere certaine que c est depuis S. Pacotne que Ies psaumes sont fixes au nombre de trois pour chacune des heures canon iq ues. 1) Daniel, Codex. Tom . IV p. 3 12: Novissimum locum tenet oratio Bas ilii: AeoxcoTa Ruqie I. X . 6 0gog rj|Ac5v, o ^laxQoOop'ioa etu xolg f)fijv... x. t. L 2) Hieronym. Epist. X X II ad Eustoch. c. X V : Post horam nonam in commune concurritur (aegiptiani monachi) psalmi resonant, scripturae recitantur ex more. 3) Const. Apost. cartea V III c. 34 arat c n ora 3-a (a 9 de diminea), Domnul a fost osndit de Pilat; n ora 6 -a (a 12, ameaz) a fost rstig nit; iar la ora 9-a (a 3-a dup ameaz) a murit pe cruce.

TEZAURUL LITURGIC, T .

III.

1Z 1

33

Vespera ('Earapivo?, vecernia) n timpurile prime ale cretinismului.


tiw uvntul sear se zice n grecete eoitEpa ; n latinete
vespera. Iar cuvntul Icjteqivop, nsemneaz de seara sau ceea ce se face seara. Prinii bisericeti rsriteni, au ales cuvntul iajrepivo? pentru a arta printrinsul. serviciul divin de seara sau vecernia; iar prinii apuseni au ntrebuinat cuvntul vespera ori vespertina pentru serviciul lor de seara. Isidor de Sevila crede c occidentalii au dat numirea de ves peral serviciului de seara, pentru c acesta se fcea atunci, cnd aprea pe cer steaua vesper *). Cum c i n apus se fcea n timpul serei acest serviciu, ne arat fericitul Augustin cnd zice: Vespera fit, quando sol occidit (sernda se face cnd apune so a re le 2). Iar canonul 18 al sinodului din Laodicea dup ce vorbete de rugciunile orei a 9-a, poruncete ca <ti rugciunile de seara de datorie s fie a se fa ce . Cum vedem, datina de a se cnta psalmi i a se ceti rugciuni la apusul soa relui, se poate cuta chiar la nceputul cretinism ului; iar prin cuvntul E fT T tfc-Q ivog se nelegea ntregul serviciu sfnt ce se aducea lui Dumnezeu cnd se fcea sear. 1. Constituiunile apostolice ne arat lmurit ritualul vesperei a cum se fcea n Biseric n secolul al III-lea i al IV-lea. n aceste Constituiuni i se d episcopului urmtoarea poru nc: Cnd se face seara s chemi Biserica (s aduni po porul n Biseric) i dup ce se va ceti psalm ul lum inilor (rov IjtiAvxviov tyaX|x6v) s zic diaconul rugciuni pentru cateliumeni, energumeni, luminai i peniteni 8). Iar n alt loc din Constituiuni ni se arat cu aceste cuvinte, care anume psalni se cheam al lu m inilor: <tn fie care zi s v adunai in B i

seric, dimineaa i seara ca s cntai psalm i i s v rugai, dim ineaa zicnd psalm ul &2 (Dumnezeule, Dumnezeul meu. ctre tine m nec): iar seara psalm ul 140' (Doamne, strigat-am
ctre tine, auzi-m, ea aminte glasul rugciunei mele cnd strig ctre t in e 4). Prin urmare psalmul 140 se chem al luminilor pentru c atunci cnd se cetea el i cu tot serviciul serei, se aprindeau luminele cci se fcea noapte i era ntuneric. Cum
1 ) Isid. Sevil. De eccles. offic. c. X X II. 2) Augustin, serm. in psalm. X X IX . 3) Constitut. Apost. lib. VIII c. X X X V : 'Eonepac vevojiEvii; auvaOgoum xijv exxXrjoiav, x a i itex to Qrj0rjvai rov e-nJ-t/viov ijiaXuov, ;xyoaqp(ovV|aei < ixovoc vvxq t<ov xatrj/ouuevfov x. x. 4) Constitut. Apost. lib. II c. LIX : JExdox)i<; ouvaOQOieaOe oqOqov xai eoneQctg, yhXovTeg x a i jryooei'/oufvoi ev xiQiaxoi? oyOyou utv Xe7 <)vxec tyaXiiov xov | | Y, eaJtEQac be xov n iu

YJL'A

DK.

BADEA CJKEEANU

c acesta era motivul pentru care acest psalm se chema aa, ne arat fericitul leronim (epist. ad Laetam), Cassian (De instit. monach. III, 6), . a. n unele Biserici se ceteau pn la 12 psalmi ori i mai puini *). * Dup rugciunile fcute pentru catehumeni, energumeni, luminai i peniteni, Constituiunile apostolice gresc mai dep arte: Sculndu-ne, cerem mil de la Domnul i bunt

ile lui, ngerul pcei, cele bune i de folos, sfrit cretinesc ; cerem sear i noapte linitit i f r de pcat i tot timpul vieei noastre nevinovat, s cerem 2). n urma acestora dac
episcopul locului era de fa cetea rugciunea m ulum irei:

Dumnezeule cel f r de nceput i f r de sfrit, cel a toate f ctor... in veci amin 3). Diaconul zicea dup acestea cu voce ta re: plecai-v pentru impunerea minilor' (xivaxE xeipoOeoia); iar episcopul cetea rugciunea urmtoare: Dumnezeule al prinilor si Doamne al indurrilor, cela ce cu nelepciunea ta ai zidit pe om... in veci amin *). Apoi diaconul glsuea cuvintele : < ieii in pace (,-tyot'/iOete ev eprjvq) i poporul eea cu linite i mulumire din casa Domnului. 2. Tot din Constituiunile apostolice i din Codicele Ale xandrin L X X , mai cunoatem, c pe lng cele artate mai sus, la vespera se mai zicea i rugciunea serei** (jrpoaEuyj)v EOJtEQivTjv); L udai prunci pe Domnul, ludai numele Dom

nului, ludmu-te pe tine, ii cntm ie, bine te cuvntm pe tine, pentru m rirea ta cea mare. Doamne m prate, P rintele lui Hristos, al Mielului nevinovat, care ridic pcatele lumei, ie i se cuvine laud, ie i se cuvine c n ta re; ie m rire se cuvine lui Dumnezeu i Tatlui i F iu lu i i Spiri tului cel a tot sfnt, in vecii vecilor amin. Acum slobozete pe servul tu, Stpne, dup cuvntul tu in p a c e ; c vzur ochii mei mntuirea ta, care ai gtit-o naintea feei tuturor popoarelor, lumin spre descoperirea neam urilor i mrire po porului tu Israil 5). Aceast rugciune se zice i astzi la
1) Martigny, Diction, des antiq. chret. p. 539 n. III. P. Migne, Patrolog. gr., Tom. I. 2) Constit. Apost. lib. VIII c. X X X V I : Avaoxdvxeg airrjaojneOa xa toi) K u q o u x a i xoug oxxouQfiovg avcov, xov dyyeXov xov <bti x ij eiyr|vr]g, xd xad x a i xd <nm(p()0vxa xQionavd xd xeXfl- xi|v ?okqo.v x a i xi]v vuxxa elyiivixt)v x a i dvajidgxrixov, x a i rcdvxa xov ynovov xrjg Cwiig f|fidjv dxaxdyvcooxov aixr|Oo')ue0a. 3) Constit. Apost. lib. V III c. X X X V I I : 'O dvapxoc eog x a i dvaxe/.eux)]xog... etg xovg att)vag- d|xr|v. 4) Constit. Apost. lib. V III c. X X X V II : Oee JtaxeQWV, x a i K uqie xoi) eXeoug, o xfj aoqua oov xuxaoxevdoug dvGpconov... eig xotig aitovag- diiVjv. 5) Constitut. Apost. lib. V II c. X L V I II : A ivtlte jxaleg Kuqiov alvelxe xo ovoua Kvqou Aivoufiev ae, 'UfivoCfiev ae, evXoyovnw ae, 8td xijv jieydAiiv cov, 86|av x. x. X... Nuv d^o/Lueig xov 8ouX6v aov, Aeajioxa, xaxdxo (>fjna oou,

TEZAURUL LITURGIC, T.

III.

u o

vesper, ns sau fcut diutrnsa dou ru gciun i: * nvrednicete-ne Doamne i Acum slobozete pe servul tuD. Vechi mea prei l-a o arat nsui cuprinsul cuvintelor; origina ei poate li cutat n secolul al II-lea; iar partea a II-a este nsi rugciunea btrnului Simeon cnd a primit in braa pe Mn tuitorul n o stru 1). Vasilie cel Mare n tratatul su De spirito mncto (c. XXI) vorbind de partea I-a a rugciunei de seara arat c din btrni sa obinuit s se aduc laude ui Dumne zeu n apusul soarelui; insa, zice acest printe, cine a fost

autorul acelor cuvinte cari se zic la rugciunea de seara, nu

S o ld a ii r o m a n i u cid pe p rim ii cre tin i ad u nai n o ap tea la rugciune.

putem spune (ejtelv ovx e'xonev 2) cu toate acestea poporul din vechime cnt i nim nui nu i sa prut c fa ce o necuviin cnd zice: ludm pe Tatl, pe Fiul i j)e sfntul Duh Dumnezeu.
n Constituiunile apostolice se afl i imnul serei" (vfivos eonepivos) sau imnul luminilor" (v|xvo? nov vxvixov) care se zicea tot la vesper, cum se zice i astzi. Acest imn
ev el<jr|V) o t t elftov ol ocpOaXuoi uou xd ocoxtJ q i o v o o u , o e x o i f i a o a g xatd otonov jidvtojv xoiv Xawv, qxog etg dutoxdXtnl>iv 0va>v, x a i 5o^av Xaou oou ToQcnfj/.. 1) Luca cap. 2, v. 29. 2) Unii scriitori ntemeiai pe faptul c imnul Ludai prunci pe Dom nul"

UK. BAUEA GIREEANU

lin a sfintei m riri, a Tatlui ceresc, celui f r de moarte, a sfntului feri citului Iisuse Hristoase. Viind la apusul soarelui, vznd lum ina cea de seara, ludm pe Tatl , pe F iu l i pe sfn tul Spirit Dumnezeu. Vrednic eti in toat vremea a fi ludat (i<iiveo0ai) de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, cel ce dai viaa, pentru aceasta lumea te mrete ). Marele Vasilie 111
tratatul su De spirito sancto (c. X X IX ), arat de autor al imnului luminilor pe martirul Atinogen (7 196), cu toate c n crile noastre bisericeti poart suprascrierea Facerea lui Sofroriie patriarhul Ierusalimului 2). Imnul serei este inut ca cea mai veche compunere imnologic cretin ; el ne spune ntro form foarte frumoas, c cretinii la apusul soarelui vznd lumina cea de seara ludau pe Tatl, pe Fiul i pe sfn tul Spirit Dumnezeu 8). Eu am dat aci textul original al acestui imn i traducerea lui 111 romnete, ca s vedem c el nu sa schimbat ntru nimic din vechime i pn astzi. n unele Biserici se mai cetea ia vesper, rugciunea dom neasc i se cntau imne. Aa era urzit vespera n secolul al Ill-lea i al IV-lea ; cum vedem, de i ea er scurt, totui era suficient pentru a vedea n trinsa prototipul vesperei nflorite din zilele noastre. Ves pera era scurt cci nc nu era ntocmit imnologia cretin i cultul nu era att de bogat cum l vedem mai trziu. C 11 toate acestea i atunci ca i acum, se zicea la vesper : psalmul 140, ecteuia, apoi ectenia cererilor, lumin lin, nvrednicete-ne Doamne, n forma rugciunei Ludai prunci pe Domnul i ti fine, Acum slobozele pe servul tu, Stpne.

cunoscut de noi era urmtorul: Lum in

34 .
V esp era ( K ot foivu ;. vecern ia) n z ile le n o a stre .

u trecerea timpului, i mai ales, de la secolul al IV-lea ncoace, se ivir poei i cntrei mari n Biseric, cari contribuir la nflorirea cultului cretin, cu ideea i me lodia, cu forma i cuprinsul. Acum serviciul vesperei nu se mai mrgini numai la psalmodia veche i la cele cteva ectenii ori rugciuni s c u rte ; ci pe lng toate acestea, s adogir cntri
se afl n Constituiunile apostolice, crezur c autorul acestora ar fi compus i imnul. Susinerea lor ns nu e puternic. (Autorul). 1) Constit. Apost. lib. V III c. X X X V : Auyov dyiou; 80^ 1? dQavdtou Ilatg og , OuQcmou, 'Ayiou, MdxaQog, Tr|aofi X piate, eXGovteg ejii ttjv 'IDaou uoiv, ftovteg q)(7>g eojTenvov fyivoOjxEv H arp ia, YLov, x a i "Ayiov IlveO^a 0 e o v 5 ,A|iov os ev Jtai xaiQOlg iiuveiaGai (poovau; aioau;, Y ie 0eo5, eorjv o 8i6ou<;' Sud o xoauog ot: o d ei. Vezi Daniel, Codex, T. IV, p. 290. 2) Conf. Tom. II pag. 493, Tez. L itu rg. P. Migne, Patr. gr. Tom. I. 3) Conf. Constitut. Apost. lib. V III, c. 35. P. Migne, Patrologia gr. Tom . I.

TEZAURUL LITURGIC, T.

III.

125

si forme exterioare, pentru strlucirea ct mai majestoas a vesperei i a celorlalte laude dumnezeeti. Imnologii i psalii cei mari, desfaurar o munc spornici si furir in simul pietei lor, cele mai frumoase stihiri liudtoare ale puterei divine i ale cuvioiei sfinilor. Apoi, n casa Celui Prea nalt, cntar aceste imne cu focul sacru al inime lor, n aceste melodii dulci i armonioase, ce se asemnau cm rilor ngereti. Variaiunea bogat a inmologiei i a melodiilor ce se zic la vesperS,* ndulcesc viaa credinciosului, i din cercul acestor nalte alctuiri, el nelege ct sunt de n ic i aspiraiunile lumeti ale omului. n desfurarea acestor ntocmiri ale vesperei, credin ciosul mai nelege, ct de uimitor lucru este, cnd el privete din suiurile cereti, la cele comune i <le rnd ale omului de jos, care se bucium numai n agoniseli mici i striccioase. Si nefericit este acela care nu se poate sui cel puin pentru scurte momente, la treptele cele de sus ale fericirei pioase, i nu se poate nvrednici s guste i el din dulceaa sufleteasca. Dar mai nefericit este cel ce zace cu voin n vinovia pca tului, i i creiaz fericirea din lcomie i munc fr rost i chibzuial, ca s strng bogii ce se risipesc ca fumul i se duc n tro clip de ochiu. Pentru acetia nu sunt nelese melodiile dulci ale vesperei cntate n apusul soarelui, i nici lauda adus de credincioi lui Dumnezeu cnd se cnt stihirile cele prea frum oase, cci gndul lor sboar numai dup dulceaa material ce se preface ntro cumplit amrciune. Acetia nu au timp s aduc pri nosul recunotinei lor, Creatorului care ne d toate buntile: nu au timp s vin n timpul vesperei n casa lui Dumnezeii si s se roage ca s ajung cu bine ziua urmtoare. Ei alearg ns n lume, ca s prind fumul si s ctige ct mai mult mhnire.

V esp era < $ x cea m ic

35.
(6
fiixQoc Eajreoivoc).

n zilele noastre, vespera este de < fe lu ri: vespera cea mic, vespera cea mare de Smbt seara, sau din ajunul srb^ torilor mari i vespera de toate zilele. Fie care din acestea are ritualul su ntocmit de Marii Dscli ai sfintei Biserici : pentru aceea la rndul cuvenit, voiu vorbi despre lie care din ele. Y respera cea mic se face n chipul urm tor: Smbt seara sau i n preseara serbtorilor mari, pentru mai mult solemnitate, se cnt att vespera cea mic ct i cea mare. Adunndu-se credincioii n Biseric, preotul d binecuvntarea pentru nceperea vesperei mici, cu ora a ( .)-a, dup care iari se d binecuvntarea ca s se ceteasc psalmul de ncepere 4 1

12(1

DR.

BADEA CIRESEANU

(o jtpooifuaxog o | > | li6< ;, 1 0 3 ') : Binecuvinteaz sullete al meu pe Domnul. Terminnd u-se acest psalm, nu se mai zice ectenia cea mare. nici catisma, i nici ectenia cea mic, ci ndat se cnt Doamne strigat-am urmnd apoi cntarea a 4 stiluri. Se zice dup aceea Lumin lin, prochimenul zilei, i nvrednicete*ne Doamne. La stihovn se cnt stihirile de rnd, apoi Acum slobozete pe servul tu i troparele, Preotul zice ectenia Miluete-ne pe noi Dumnezeule i face Apolisul cel mic. Finindu-se aceast vesper, credincioii es din Biseric, i dup puin timp se napoiaz iari, pentru a se ncepe ves pera cea mare n toat frumuseea i ritualul ei, unindu-se, cnd cere trebuina, i cu ortrina cntat n acea sear la pri veghere. Vespera cea mic este o prescurtare a vesperei mari *); ea se obinueste m ai mult in m nstiri.

36 .

Vespera cea mare (o hey? 'E otoqiv?) de Smbt seara.


u sfintele cntri i rugciuni ale vesperei, Biserica ncepe ziua urmtoare. Simeon al Tesalonicului, zice c n acest serviciu ludm pe Fctorul nostru cci am ajuns la apusul soarelui , adic la sfritul zilei , i dm tot lucrul ei iui Dumnezeu. De aceea mulumim pentru viaa noastr , pentru hran a , pentru cugetele i faptele noastre cele frumoase 3). Dar prin acest serviciu, mrim i pe sfinii zilei urmtoare, cari s au nevoit a plcea lui Dumnezeu. Vespera cea mare se zice a, pentru c se face cu mare solemnitate i bogie de c n t ri; ea se desface n dou p ri: partea I-a cuprinae*serviciul pn la intrarea (stooSog) solemn in altar a sfiniilor servitori prin uile m prteti; iar partea 11-a conine restul serviciului pn la line. a) Partea l-a a vesperei se cheam n grecete i vyvixov (au/w;, lumin, candel), fiinrl c atunci cnd ncepem vespera, apune soarele i aprindem candelele in Biseric *). Simeon al Tesalonicului, ne nva c dup predatinele vechi, vespera se
1) Goar, EuxoXoyiov, pag. 23, n. 20. Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 319. 2) L i vespera cea mic, cea mare, la cea din zilele de rnd ale spt mnei, cum i la ntregul serviciu divin, sfiniii servitori sunt condui n amnunime de regulele Tipiconului i tradiiunile bisericeti. De aceea gsim printre aceste regule i cuvintele: sau cum va voi cel mai mare". Vezi V es pera cea mic, n Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 7. 3) Simeon Tesalon., op. c., pag. 197, cap. 299. 4) Goar, Euxooyiov, op. c.( pag. 24, n. 23.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

1*27

:ic c ntru al 12 -lea ceas (ora noastr a 6-a) de seara, fiind tre cute ii ceasuri dup al 9-lea *). Vespera de Smbt seara, se ncepe cu binecuvntarea preotului pentru cetirea orei a 9 -a ; dup aceasta se d iari )inecuvntarea ca s cetim cu voce lin i umilit (fjcmxv p tjD vj] xai f|oeufia) psalmul de ncepere (o jtqooi(aixo; ipodp,oc, 1 0 3 ): line cuvinteaz suflete al meu pe Domnul " pIZ* T.TTIN) 2). Iar dac s a cetit ora a 9-a la vespera cea mic, la cea mare nu se mai cetete. n psalmul 103 se preamrete Cel A Tot Puternic i Infinit, care se mbrac cu lumina ca cu o hain, umbl pe aripele vnturilor i ine apele n liotarele lor ca s nu acopere pmntul. El adap munii, rsare iarba ani malelor i d hran cu ndestulare. Cnd deschide mna sa, toate se umplu de bucu rie; iar cnd nchide a sa mn, toate se turbur. n timpul celirei acestui bogat psalm, prin care au torul a avut fericita inspiraie de a zugrvi ct mai nemerit creaiunea i ocrmuirea ei, preotul fiind cu epitraliilul pe grumaz i capul descoperit, vine umilit n faa sfintelor ui ale altarului i aci cetete cele 7 rugciuni ale vesperei8). Prin acestea mi nistrul altarului mijlocete naintea lui Dumnezeu cel Mare i Puternic s nu fim mustrai de el pentru pcatele noastre, ci s lim auzii in rugciunile ce le ndreptm ctre cer*). Terminndu-se psalmul, preotul ori diaconul, zice ectenia cea mare (fj fieydXr) Fx-revrjg) chemndu-ne s ne rugm Dom nului. pentru pacea i mntuirea sufletelor noastre, pentru Bi seric, Ierarhul inutului, Domnitorul rei, pentru aer, . a. Ecteniile cu aceste cereri, sunt presrate n toate Liturgiile vechi s. e. n Liturgia lui Clement R om anulB ), n aceea a lui Iacov fratele Domnului6), etc. Apoi urmeaz cetirea catismei (xaGiorjia), aducndu-ni-se aminte cu aceasta de Vechiul Testament i de fgduinele fcute atunci pentru rscumprarea omului. La n ceputul catismei se zice n psalmul l-iu c este Fericit br batul carele na umblat n sfatul necredincio ilor i n calea pctoilor na sttut. Toat Psaltirea cu ale ei 20 de catisme, se cetete n cursul unei sptmni dup rndueala bisericeasc, ncepnd catisma I-a Smbt seara, i term i nndu-se celelalte catism e,pn In Smbta viitoare dim ineaa;
1) Simeon Tesalon., op. e., pag. 197, cap. 299. 2) n textul ebraic acest psalm poart numrul 104. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 2 8 9 : Sacerdos ante fores sanctas orat septem orationes xov vxvixov, a quibus haec prim a vesperarum pars nomen trahit xov Xixvixou. Aceste 7 rugciuni sunt i n Evhologiul lui Goar, pag. 28 - 2 9 . 4) Dumnezeetile Liturgii, Bucureti, 1887, pag. 1 9 - 2 4 . 5) Constitut. Apost. lib. II, c. 5 7 ; lib. VIII, c. 1 0 .-V e z i i Ecteniile", Tom . II, pag. 555, Tez. Liturg. 6) Daniel, Codex Liturg., Tom. IV, pag. 92, 94, 95, 102.

l JN

DR. BADEA CIREEANU

iar n postul cel mare, Psaltirea se cetete (le dou ori je sp tmn, tot dup rndueala bine determinat *). Dup catism, se zice ectenia cea mic (fj I<r8 v/]c) i apoi s cnt psalmul 140: Doamne strigat-am ctre tine, auzi-m 0^ 7jlN"p nin*>, S se ndrepteze rugciunea mea ca tmea naintea ta, jertfa de seara)), . m. d. Urmeaz apoi cntarea psalmului 1 4 1 : Cu glasul meu ctre Domnul am strigat)), a psalmului 1 2 9 : Dintru adncuri am strigat ctr 3 tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, i n line, a psalmului 1 1 6 : Ludai pe Domnul toate neamurile)). Dar de la stihul Scoate din temni sufletul meu)), al psalmului 141, se ncepe cntarea stihirilor (<ruxr]Qo5v), presrnd stihurile psalmilor 129 si 116 printre aceste stihiri. Prin cntarea psalmilor 140, 141, 129 i 116, s vdete starea de pctui re a omului vechi u i sperana lui n mntuirea ce trebuea s vin; iar aceasta se*arai prin stilurile din Octoili ntocmite de sfntul loan Damascen i A natolie patriarhul Constantinopolului. Strbunii notrii ne pri cepnd c Anatolie este un nume propriu, au tradus greit titlul stihirilor acestuea dvaBoXixa, cu ale rsritului2;. S t i lurile Octoihului, se cnt ntru bucuria nvierei lui Hristos i a mntuirei neamului o m en esc; pentru aceea ele se i cheam ale nvierei)) 3). Foarte frumoas i cu nalt nelepciune este fcut de sfin ii Prini, aceast mpletire din cntrile Vechiului i ale Noului Testament. mpletirea aceasta este nu numai o nirare de cn tri armonioase i de suflet hrnitoare, ci cuprinde ntr'nsa un neles mai adnc i un alegorism foarte bogat. A este alctuit tot serviciul nostru divin ortodox : n tot ce l compune pe el, n form, cuprins, n nirarea lui, vedem un misticism curat, un alegorism cu un nalt neles i o mare bogie de idei ins tructive. Dar i sfinii cari 'i-au dat viaa pentru Biseric, sunt ludai n stilurile din Mineiu, liind c ei sunt pentru noi o pild vie de virtute, nfrnare i lucrare a binelui. Iar n timpul cnd se cnt S se ndrepteze rugciunea mea, ca tmea naintea ta, jertfa de seara, pentru a s e arta c tmea ce se aducea ca jertf de seara n cultul Vechiului T estam ent4), trebue s se aduc i n Noul Testament, preotul ori diaconul, ncepe a cdi cu tme aprins pe crbuni, sfnta mas, proscomidia i tot altarul sfnt. Cel ce cdete, ese apoi pe ua
1 ) Conf. Psaltirea, Bucureti, 1856, pag. 9 11. 2) Chiar i n Liturgiarul tiprit n Bucureti n anul 1887 pag. 11, gsim stilurile lui Anatolie, ntitulate ale rsritului" (Autorul). 3) Vezi nelesul cuvntului stihira" la pag. 504, n. 2 Tom . II Tez. Lit. 4) Exod. 30, 7 : i Aaron va face s fumege pe altar tme cu bun miros n toat dimineaa... i ntre amndou serile... va face s fumege tme etern naintea lui Iehova".

TEZAURUL LITURGIC, T.

11.

120

despre rreaza noapte, cdete icoanele m plrteti, scaunul ar hieresc, stranele din dreapta, pe credincios, stranele din stnga si ntregul naos. Merge cu cdelnia apoi ri nartic, o cdete in ordinea naosului i intr cdind n altar pe ua despre meaza zi. Aci cidete iari sfnta mas, proscomrlia i pune cdelnia la locul ei ). Tmerea sfntului loca, este nu numai o jertf dar ea este i simbolul rugciunilor l al cererilor noastre n dreptate la ceruri, ca fumul i mirosul trnei. Pentru aceea, preotul ori diaconul care tmiaz, s fac aceasta cu umilin, cu ochii plecai n jos i cu pai rari i linitii. ncheerea stihirilor se face cu cntarea imnelor dogm a tice compuse de Marele teolog i imnolog loan Damascen, prin cari se p:*ea mrete ntruparea Fiului lui Dumnezeu. Prin ele s cinstete i Prea Curata Maica Mntuitorului, care a rmas Fecioar mai pe sus de minte i de cuvnt. n timpul cntrei stihirei dogmatice, sau i mai nainte de aceasta, diaconul m brcat n stihar, orar i mnecue i avnd cdelnia n mn, iar dup dnsul preotul mbrcat cu felonul, es din altar pe ua despre meaza noapte *). Preotul se oprete n mijlocul naosului cu faa spre r s rit; iar diaconul cdete icoanele i pe credincioi; apoi finindu-se dogmatica, glsuete : nelep ciune, drepi" (2ocpia, op0ol3). La aceste cuvinte se rspunde de cel mai mare sau i de psalt cu cetirea imnului vechiu Lumin lin 4). Apoi diaconul i preotul fac intrarea (f| eiaoSoc) n altar prin ua din m ijlo c5). n lipsa diaconului, ceremonia intrrei o face preotul singur.
1 ) Protosincelul Gerasimu Saffirinu, Tipicu, Rmnicul Vlcei, 1878, pag. 6 - 9 . Conf. Dumnezeetile Liturgii, pag. 1 0 - 1 1 . 2) Vezi Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 11. 3) In crile noastre liturgice imprimate n romnete n secolele trecute, s'a strecurat greeala n traducerea dup cele ruseti, zicndu-se nelepciune dreapt", n loc de nelepciune, drepi", aa cum este n originalul grecesc. De alt fel cuvntul drepi" (opOoi), are i nelesul lui pentru care sa rostit de sfinii liturgiti, i anume ca pioii cei ce sunt de fa, s stea drepi i cu cuviin. In original nu se afl Sotpia nelepciune dreapt, ci 2oqna, oqGoL; deci pluralul oqOo, nu se leag cu singularul Soipa, ci cu cretinii. 4) In acest vechiu i prea frumos imn Lumin lin", ($wg i.apov), motenit din secolul al II-lea de la martirul Atinogen ( f 196) i aflat n C on stituiunile apostolice lib. VIII, c. X X X V , se arat c lisus Hristos este lumina lin a Tatlui ceresc; iar la lumina cea de seara, ludm pe Tatl, pe Fiul i pe sfntul Duh Dumnezeu. 5) Intrarea solemn (euroSoc) a sfiniilor servitori, n altar, fcut la ves per, e mprumutat de la cea de la liturgie. In cea de la vesper se arat preoii naintea poporului; iar n cea de la liturgie, se amintete de timpurile vechi cnd se aducea Evangelia din schevofilax, se arta naintea credincioilor i apoi se ceteau din ea nvturile Domnului. E bine s zicem, deci intrare" (eoo 8oc), iar nu eire" ( rxx^.vk ). Pentru aceea i cuvintele nelepciune, drepi" se neleg mai bine la intrarea" de la liturgie, cnd se arat poporului sfnta Evangelie, adic nelepciunea, naintea creia pioii se cuvine a sta drepi". i la Goar, n Evhologiul su, pag. 25 n. 36, gsim : Sapientia, recti", iar nu Sapientia recta". Tot aa i la pag. 108 n. 77 aflm 2 o<pia, oqOoI, asupra cror cuvinte Nicolae Cavasila d explicarea, c atunci cnd se rostesc ele, noi
D r. Badea Cireeanu Tezaurul Liturgie

DR.

BADEA CIREE AND

Aceast intrare este de dou fe lu ri: intrarea mic (rj fuxQu iao5og) fr solemnitate, i intrarea mare (ij (xey o cA ;> i eiaofia?), cnd sunt n serviciu mai muli preoi, ori au n m ij locul lor i vrun Ierarh, i mpreun fac podoaba intrrei, cn tnd n mijlocul naosului Lumin lin. Intrarea mic ori mare de seara, se zice i intrarea de la vesper (f| eicToSog Tfjs zojtEQaq), spre a o deosebi de intrarea de la sfnta liturgie (f| EiaoSo? ti'ic Oeia; ^itovQyiac), care se face nainte de cetirea sfintei Evangelii. Iar Goar n Evhologiul su (pag. 108, n. 74), zice cu drept cuvnt, c intrarea cea mare (fj j.teyXi eiaoSoc) este numai aceea cnd se aduc sfintele daruri de la Proscomidie pe sfnta mas n timpul Heruvicului. b) Partea Il-a a vesperei, se ntinde asupra celor ce ur meaz dup ce sfiniii servitori au intrat n sanctuar. Diaconul acum zice din a ltar: S lum aminte. P re o tu l: pace tuturor. i se cnt depsali prochimenul zilei (ttooxsl^ievov rf); tjneQa?): Domnul a mprfit ntru podoab sa mbrcat. Acest prochi men este stihul 1 din psalmul 92, repetat de 3 ori. Diaconul zice apoi ectenia, numit ndoit sau struitoare (xeoia), pentru bogia i struina n rugciuni ce se arat n trnsa. nceputul e i este a s tfe l: S zicem toi din tot sulletul i din tot cugetul nostru s zicem *). Aci se fac rugciuni pentru episcop, Domnitor, ctitori, ertarea pcatelor (vtcfq aqpgaeoog tojv dfittOTwv), pentru cei ce aduc daruri i pentru sntatea lor 2). Dup finitul ecteniei, se cetete de cel mai mare sau de psalt, vechiul imn nvrednicete-ne Doamne n seara aceasta, fr de pcat s ne pzim noi, care se afl, dup cum am vzut, i n Constituiunile apostolice (lib. VII, c. X L V III) ntro form scurt, ncepndu-se cu cuvintele : Ludai prunci pe Domnul. Urmeaz apoi ectenia S plinim rugciunile noastre cele de seara Domnului, cu cereri ca s dobndim sear desvrit, ngerul pcei, ertare de pcate, sfrit cretinesc, . a. 3). Aceast ectenie o gsim si n Constitutiunile apostolice (lib. VIII, c. X X X V I).' Se cnt dup aceea stilurile stihovnei din Octoih, Mrire a sfntului, i Acum a Nsctoarei de Dumnezeu din Octoih, aducndu-se mulumiri lui Dumnezeu, i laude sfinilor. Dup stihovn se cetete ndat rugciunea dreptului Simeon Acum slobozete pe servul tu, Stpne (Nirv oijtoXijei? tov SovXov (tov, Aecjtoxa), aa cum se cetea i n secolele prime ale Bisericei la serviciul de seara (Constit. apost., lib. VII, c. X L V III). Ea se ce tete la fie care vesper cu semnificaiunea, c finindu-se ziua,
s stm drepi, iar nu eznd, i s ndreptm toat nelepciunea noastr la Dumnezeu. 1 ) Ectenia S zicem toi", n urzeala ei se afl n liturgia sfntului Iacov (n. 12). 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 28. 3) Tot acolo, pag. 29.

TEZAURUL

LITURGIC, T .

III.

131

s ne aducem aminte i de moarte, mai ales c de aceasta nu


ne amintim nici o dat, ca i cnd am ti nemuritori pe acest p mnt. Ne glcevim, adunm bogii, zidim palate aurite i avem aspiraiuni infinite, iar pentru locuina cea venic nu ne pre gtim. Pentru aceea sfnta noastr biseric, cunoscnd slbi c iu n ii noastre, ne pune nainte rugciunea acelui sfnt btrn, ca s ne ndemne printrnsa, s fim gata cnd veni p rsi lumea, i s putem zice : Acum slobozete pe s e r v jl tu, Stpne ) Dup ecfonisul preotului, psalii cnt troparele (rpnana) Octoiliului i ale Mineiului i apoi se zice Apolisul ( A ro g a t; = liberatio) de ctre p re o t: Binecuvntarea Domnului peste voi2). Cuvntul A jtotaoip 111 romnete nsemneaz term inarea

D om n ul D o cto r B A D E A C IR E E A N U A u to ru l T ezau ru lu i L itu rg ic, so se te cu v a p o ru l in p o rtu l orau lu i P o r t - Z a id (A frica', M ari 17 A ugust an u l 1 9 0 4 , p en tru stud ii litu rg ice i arh eolog ice.

serviciului i deslegarea poporului de a ei din Biseric ; pentru aceea i tropariul de la finitul vesperei se mai cheam i djro/wvuxiov adic eliberatorul sau to djtoXvtixiov rr\g fmepa?, ce va s zic eliberatorul zilei 3). Fiind c n romnete nu avem o vorb proprie care s corespund cuvntului anoAuaig,
1) Luca, 2, 29.

2 ) 'A jiokv aiq a s io , Xuco = desleg, desfac, dau voe s se duc.


3) Goar, Euypoviov, p. 32, n. 45. Iar n Tipicul constantinopolitan (la Daniel, Codex Liturg., Tom . IV, pag. 291, nota 1), cetim : A.-t o /.o t i x i o v Xeyetai, JteiSij eu; xq d rc u / .i'O g i tov ' E o j i e q i v o u xai t o u vOq0qov, otav rtoAuetai 6 Xctoq tx tT]Q Exx?.>]Oag, xax t o ujw> t o u 2v(xe)v (>i)0ev xqoq xov Ki't<nov. Nvv nokueic tov SoOXov oou, Aaitoxa. Vezi A polisul, T. II, Tez. Lit., p. 548*

132

DR.

BADEA CIREEANO

traductorii romni mai vechi, au trecut n crile liturgice ale noastre cuvntul slavon otiiSct-k (otpust), nepotrivit cu graiul si nelesul nostru. La terminarea ori crei serviri sfinte, n Bi seric ca i n afar de ea, preotul tace apolisul. La linele lilurgiei, se pricepe mai bine nelesul acestui apolis, cnd n sui preotul ndeamn poporul zicnd: cu pace s eim din Iiseric. Dup binecuvntarea dat de preot prin apolis, cre dincioii es n linite i mulumire din sfntul loca, ndreptndu-se spre cminele lor i pstrnd n minte cele auzite din crile sfinte. Vespera cea mare se deosebete de cea mic, nu numai prin bogia cntrilor i a formelor sale, dar i priu solemni tatea cu care se cnt acestea de horuri, i prin micrile im puntoare pe cari le fac sfiniii servitori n timpul vesperei.

37 .

Vespera n zilele de rnd ale sptmnei.


a i la vespera cea mic ori cea mare, dup cetirea orei a 9-a, preotul d binecuvntarea pentru a se zice psal mul 1 0 3 : Bine cuvinteaz sullete al meu pe Domnul. Urmeaz apoi ectenia cea mare, catisrna de rnd, ectenia cea mic, i apoi se cnt Doamne strigat-am. La cuvintele: S se ndrepteze rugciunea mea ca tmea naintea ta, preotul ncepe a cdi sfntul altar, naosul i nartica, ntocmai ca i la vespera cea mare. Psaltul cetete apoi stihurile urmtoare ale psalmilor: 140, 141, 129 i 1 1 6 ; ns de la stihul De te vei uita la fr de legi al psalmului 129, se ncepe cntarea celor 6 stiluri din seara aceea i anume : 3 din Octoih i 3 din Mineiu *); iar stihurile urmtoare ale psalmilor 129 i 116, se presar prin tre stihiri. Mrirea se cnt cea din Mineiu i Acum a Ns ctoarei de Dumnezeu tot de acolo 2). Dac se ntmpl ca sfntul s nu aib Mrire, atunci zicem Mrire i Acum, a Nsc toarei, din Mineiu. Tipiconul arat i ntmplrile, cnd in zilele de rnd, stihirile Octoihului s cnt naintea celor din Mineiu 3). Dup Mrire i Acum, intrarea (eioo&og) solemn nu se face, ci ndat ceteul zice Lumin lin. Apoi preotul: S lum aminte pace tuturor, iar psaltul cnt prochimenul zilei, care este un stih ales din psalmi, potrivit ns cu spiritul zilei 4).
1) Apoi dac sunt Ia Mineiu 2 sfini i amndoui au stihiri, sau i numai un sfnt ns cu 6 stihiri la Vesper, atunci se pun aceste 6 stihiri numai din Mineiu, iar ale Octoihului se las. Vezi Tipicul bisericesc, Bucureti, 1851, p. 1. 2) Protosincelul Gerasimu Saffirinu, Tipicu, op. c., pag. 9. 3) Protosincelul Gerasimu Saffirinu, Tipicu, op. c., pag. 10 . -C o n f. Tipic bisericesc, Bucureti, 1851, pag. 1 2. 4) Iat prochimenele zilelor: Smbt seara : Domnul a mprit ntru podoab s'a m brcat" (psalm. < 2 , v. 1 ).

TEZAURUL

L 1T U R G E, T .

III.

133

Se cetcste dup cceea nvrednicete-ne Doamne, ectenia S plinim rugciunile noastre i se cnt stihovna din M ineiu; ne fiind aceasta, se cnt cea din Octoih. Urmeaz Acum slohozete pe servul tu, Stpne, i se cnt tropariul sfntului dup rndueal1). Preotul termin vespera cu ectenia Miluete-ne pe noi Dumnezeule i n fine cu ^.polisul. Astfel se face vespera n zilele de rnd ale sptmnei, cnd a Il-a zi nu este srbtoare. Cum am vzut, acest serviciu este mai lung de ct acela al vesperei mici i mai scurt de ct al vesperei mari.

38.

Dup-cinarea (Ajroeurvov, Pavecernia).


ceast laud dumnezeeasc se Chiam aa, pentru c mo nahii din vechime i cei de astzi, n multe mnstiri, mai ntiu cineaz i apoi vin iari n Biseric pentru a ceti D up-cinarea; dar aceasta se poate ceti i ndat dup ves per. Prin aceast servire, Biserica ne ndeamn la cina att de trebuincioas mai ales n ntunerecul nopei. Toate simurile omului sunt rsvrtite i plecate spre pcat, mai mult n timpul nopei de ct al z ile i: n ntunerec se svresc mai multe fr de legi, de ct 111 lumin. Pentru aceea i sfinii P rini au vzut n ntunerec icoana pcatului, iar n lumin u vzut* viaa, bucu ria, mntuirea. Lactaniu zice c apusul... ne aduce totdeauna ntunerecul i face pe oameni a ucide i a muri n j)cate 2). Iar Simeon Tesaloniceanul, ne arat c prin Dup-cinare 1111 numai preamrim pe Dumnezeu, dar prin ea mai cerem a trece noaptea cu pace, fr de pcat, lr de sminteal, cci noaptea este semnul sfritului vieei n oastre3). Dup-cinarea este de dou feluri : mic i m a re ; cea mic se cetete n B i seric aproape n tot cursul anului, afar de postul cel m a re ; iar Dup-cinarea mare se cetete n postul cel m are4).
Duminic seara: Iat acum binecuvntai pe Domnul toate slugile D om nului (psalm., 133, v. 1). Luni se a r a : Domnul m va auzi cnd voi striga ctre dnsul". Mari sea ra : Mila ta Doamne m va urma n toate zilele vieei m ele". Miercuri sea ra : Dumnezeule, ntru numele tu mntuete-m i ntru puterea ta m judec". Joi seara : Ajutorul meu de la Domnul cel ce a fcut cerul i pmntul" (psalm. 120 , v. 2 ). Vineri s e a r a : Dumnezeule, sprijinitorul meu eti tu i mila ta m va ntm pina". 1) Iar dac la Mineiu sunt 2 tropare, atunci se cnt tropariul cel dintiu, Mrire, tropariul al 2-lea i Acum, a Nsctoarei de Dumnezeu. 2) Lactant. Institutiones divinae, lib. II, c. X . Occidens... quod tenebras semper inducat, et quod homines faciat occidere ac interire peccatis. 3) Simeon Tesalon., op. c., pag. 197, cap. 299. 4) Leon Clugnet. Diction., op. cit., art. AjtoSeutvov, paj*. 1 6 : To AjtoSsutvov... Cet office, qui est fort long, ne se dit guere que pendant le Ca-

134

DR. BADEA CIRESEANU

a) Dup-cinarea mic ( t o ur/oov 'AjtoSeuiyov) se face a s tfe l: dnd preotul binecuvntarea, se zic cele ntroductoare, apoi p salm ii: 50, 09 i 142 prin cari cerem ajutorul lui Dumnezeu n contra vrjmailor periculoi, mai ales cnd ne dm som nului. Dup aceea rostim doxologia: Mrire ntru cei de sus lui Dumnezeu (A6 ev wpioroig fieto), apoi simbolul credinei, dup care urmeaz rugciunea ctre Domnul nostru lisus Hris tos : Cela ce n toat vremea, prin care cerem s ne ngr deasc cu sfinii si ngeri. Ne ndreptm i ctre sfnta Fecioar cu ru gciunea: Nespurcat, ne ntinat, cerndu-i aprare n tot timpul i mai ales n ora rnorei. Terminm in tine Dupcinarea mic cu rugciunea lui Antioh monahul: Si ne d nou. Stpne, celor ce mergem spre somn, odihn trupului i sufle tului *)> zicndu-se apoi ectenia i Apolisul*). b) D up-cinarea mare ( t o (ieya AjtoSeutvov) este mult mai bogat i mai ptrunztoare de ct cea mic. Ea se lace a s tfe l: dnd preotul binecuvntarea, se cetesc cele ntroductoare, apoi
reme. T o (uxqov Ajioeurvov... Cet office beaucoup plus court que le precedent, se dit tous Ies jours de l'annee en deliors du Careme. 1) Daniel, Codex Liturg., Tom . IV, pag. 296 2 9 8 : Porro alia recitatur oratio e j u x o i t i o i ; Antiochi m on ach i : K a l 8 o q t j l u v , Aeo.tota, . t q o c wtvov u r u o u o i v vcctauoiv 0a>|xaTO <; xai tyuxn? x. t . X . 2) Som nam b u lu l de la sp italu l P an telim o n de l n g R u cu re ti. Sfinii prini in adnca lor nelepciune, au alctuit n comorile lor de nvturi, foarte multe rugciuni, pentru ca somnul nostru s fie linitit i n tritor de corp i suflet. Muli din nenorociii cari nu pot s doarm noaptea, s sinucid din cauza acestor chinuri. i mai nefericii sunt somnambulii cari umbl noaptea n somn pe case nalte i se sue pe stlpi i pe acoperiuri, fr ca ei s se detepte. O ntmplare trist de acest fel, am vzut-o eu nsu-mi, n spitalul Pan telimon de lng Bucureti, Duminic noaptea 22 Iulie, anul 19U7. Somnam bulul din acest spital, un tnr de 21 ani etatea, fcea cltorii i micri n somn att de periculoase, n ct o lun de zile sau adunat n fie care sear mul ime mare de lume din toate clasele societei, din Bucureti i din mprejurimi, ca s vad noaptea pe acest nenorocit bolnav n suiurile lui pe nlimi ameitoare. n noaptea amintit pe la 11 ore, bolnavul a eit pe fereastr n cmaa de noapte i cu capul gol, sa cobort ncet pe brul ce ncinge edificiul la etagiul de jos, apoi a privit lung spre rsrit; ochii i erau jumtate nchii, dar nu vedea nimic i nici chiar miile de oameni din faa lui. Fiind astfel pe brul lat ca de o palm, n afar de spital n partea de rsrit, somnambulul a pornit pe bru la pas regulat, a venit pn la o fereastr deschis n calea lui, a trecut repede pe sub fereastr, a urmat drumul pe balustrada screi principale i s'a cobort jos pe pmnt. Vr'o 8000 de oameni l priveau tcui i nm rm urii; respiraia fie cnii privitor ncetase. Un cordon de jandarmi nconjur pe somnambul i i fcea loc printre mulimea de popor. Bolnavul naintnd printre oameni, sa suit repede pe stlpul luminei electrice din faa rsritean a spitalului, a nclecat pe vrful stlpului, a privit lung spre stele cu minile ridicate, apoi sa cobort iari pe pmnt. Dup aceea a ocolit spitalul n partea exterioar de sud, a intrat n luntru, a mers n tinda Bisericei i s a rugat cu minile ntinse fcnd nite micri uimitoare. Iari a eit afar din curte, sa suit pe acoperiul spitalului cu 3 caturi, i umbl pe acolo, necontenit invocnd cerul i stelele cu minile ntinse. A umblat apoi pe brul de la etagiul al II-lea i dup o or de cltorie aerian, bolnavul a mers i s a culcat, fr s tie ceva a II-a zi din cele ce a fcut n somnul su. Noaptea grozav de atunci nu o voiu uita nici odat.(Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

103

psalmul 6 9 de va fi n sptmna I-a a postului; iar 111 celelalte sptmni ncepem cu psalmul 4, urmnd apoi cu psalmii 6, 12, 24, 3 0 i 90. n toi aceti psalmi lirici, mrturisim nevoile noastre i cerem ajutor de la Puternicul Creator. Artm mai departe sperana n Fctorul nostru, prin cntarea profetului Isaia : Cu noi "este Dumnezeu, nelegei neam uri i v plecai, c cu voi este Dumnezeu, repetat cu stihuri, ntreag i pre scurtata de 27 de ori. Dup simbolul credinei, troparele obinuite i rugciunea sfntului Vasilie cel Mare Doamne, Doamne, cela ce ne-ai mn tuit pe noi, zicem psalmul 101, apoi rugciunea atribuit lui Manase cel mai ru rege al regatului lui Iuda (sec. VII a. Hr.), zis n pocina lui dup ce a fost prins de A sirien i!). Rug ciunea aceasta fcut de un pios din timpurile vechi cretine, e foarte Inimoas i mictoare n cuprinsul ei. Ea ncepe a a : Doamne, A Tot Puternice, Dumnezeul prinilor notrii... plec genuchii inimei, trebuindu-mi buntate de la tine, greit-am, Doamne, greit-am. Aci se zugrvete n deajuns sim irile omului pctos, mustrat n contiina sa pentru fr de legile svrite. Foarte frumoas este i rugciunea sfntului Mardarie Stpne Dumnezeule, Printe a tot P utern ice2). Se cetesc apoi psalmii de la Dup-cinarea cea mic : 69,142 i Doxologia. Dup canonul sfntului ori al Nsctoarei de Dumnezeu s cnt tropariul alc tuit cu inspiraii din cartea profetului Isaia cap. 4 5 : Doamne al puterilor fii cu noi, c pe altul afar de tine, ajutor ntru necazuri 1111 avem, Doamne al puterilor miluetene pe noi, re petat cu stihuri de 8 ori. Mai departe : Cela ce n toat vremea i n tot ceasul, apoi cetirea cu mult umilin a rugciunei sfntului Efrem ir u l: Doamne i stpnul vieei mele, duhul trndviei, al

grijei de multe, al iubirei de stpnie i al grirei in deert, nu mi-l da m ie; iar duhul cureniei i al gndului smerit , al rbdrei i al dragostei, dructe-l mie slugei tale . Aa se
roag tot omul nelept, care s cerceteaz pe sine i se ferete s nu cad n mndrie i n tot felul de curse lumeti, rele i pline de pcate. Se cetete dup a ce e a : Ne spurcat, ne ntinat, apoi Si ne d nou, Stpne, etc. Preotul n fine termin cu rugciunea Stpne, mult milostive# i cu Apolisul.
1) In crile rituale greceti, rugciunea aceasta poart suprascrierea : n Q 00ei7.11 tou BaoiAeox; Mavaoof] xf|? IouSacu;. Aceast suprascriere a trecut i n crile romneti de ritual. 2) Aceast rugciune o aflm n 3 laude dumnezeeti: la Dup-cinarea cea mare, la Miezonoptica de toate zilele i la Ora a 3-a. In crile de ritual romneti, la Dup-cinarea cea mare, 1111 se spune cine a fcu t-o; la Miezo noptica de toate zilele st scris c e a Marelui V a silie ; iar la Ora a 3-a se zice c e a sfntului Vlardarie. Eu am cutat origina acestei rugciuni Aeojotu 0 e e , ricxxeQ jtavToxQdTop" i dup multe cercetri am gsit-o rostit de Mar darie, un cretin din Capadocia, cnd el a plecat din casa sa la martirismul po runcit de Diocleian pe la anul 303. Rugciunea este deci a sfntului martir Mardarie, serbtorit de Biserica noastr n ziua de 13 Decemvrie. (Autorul).

lo u

DR.

BADEA CIREEANU

Dup-cinarea cea mare, este att de duioas si mictoare in rugciunele ei, n ct ea ar putea mblnzi apropia de Dumnezeu, pe ori ce om mpietrit i nelegiuit, mai ales cnd este cetit cu cldur i cnd este"nsoit de toate nchin ciunile ornduite.

ARTICOLUL II
LAUDELE DUMNEZEETI D DIMINEAA.

39 .
Polunonia).

Miezonoptica

(MeoovuxTixov,

n psalmul 119 v. 02, cetim c autorul acestei poezii lirice, se ndrepteaz ctre Iehova cu cu vintele: I miezul nopei (H7^"T)12?P)> mam sculat s m m r turisesc ie spre judecile dreptei tale ; iar n Fap tele Apostolilor cap. 10, v. 25, ni se arat c apos tolul Pavel mpreun cu Sila, aflndu-se nchii n temnia oraului Filipi din Macedonia, sau rugat d a miezul nopei (x a r u 6 e t o [xeaov-ibmov)... i au cntat

cntece de land lui Dumnezeu, in ct ii auzeau i ceilali nchii .


n Constituiunile apostolice se recomand ca rugciunea s se fac la orele hotrte de Biseric i chiar la cntatul co coilor ((UexTVQotpoma) de la miezul nopei ) Asemenea i Atanasie cel Mare zice c se cuvine s ne nchinm lui Dumne zeu la miezul nopei 2), precum i n alte ore ale zilei i ale serei. Dar i fericitul leronim vorbind de aezmintele sihastrice ale timpului su, arat c monahii din mnstirea Betleemului, cntau imne de laud dumnezeeasc la miezul nopei 3), n atar de alte timpuri diferite. n acelai fel mrturisete i Cassian, c adic monahii din Egipt, Palestina i Mesopotamia, ludau pe Dumnezeu mai n tot timpul i chiar la miezul nopei 4). Acestea i altele sunt textele biblice i istorice pe cari se ntemeiaz instituirea laudei lui Dumnezeii de la miezul nopei, numit Miezonoptica. Din aceste texte vedem c att
1) 2) 3) 4)
Constitut. Apost. lib. VIII, c. X X X IV . Athanas. Magn. De virginitate. Hieron. Epitaph. Paulae epist. X X V II, c. X. Cassian. De institutis coenobiorum .

T E /A U R U L

LITURGIC, T.

III.

1 iii

n Vechiul ct i n Noul Testament, Gel A Tot Puternic a fost ludat n tot timpul i chiar n ntunerecul linitit al nopilor. n zilele noastre, aceast laud dumnezeeasc, se cetete n deosebi la miezul nopei, numai n m nstiri; iar n Bisericele laice, cu Miezonoptica se ncepe servirea de dimineaa, adic ortrina i alte laude, ne confundndu-se ins cu acestea, ci pstrndu-i necontenit numirea de Miezonoptica cele ce se cetesc i se cnt n aceast sfnt laud. Biserica ne nva s afierosim Domnului timpul de tresvie sulleleasc i trupeasc de la miezul nopei, cci atunci este omul deprtat de sgomotul lumesc i de suprrile ce i aduc nevoile vieei. n acest timp al cntrei cocoilor, ne putem aduce aminte cu nlesnire de pcatele noastre, de lepdarea apostolului Petru n miezul nopei, de plngerea lui cu amar i ndelungat cin, pentru aceast greeal fptuit lng Stpnul su *). Gt este de potrivit miezul nopei, pentru a luda n tain i n cntri pe Creatorul nostru. Linitea nopei, mputernicete i cur gndurile omeneti n aceste sfinte ru gciuni. i fericii sunt sihastrii i toi pioii cari se nvredni cesc noaptea, a aduce laud lui Dumnezeu n cntrile cocoilor. Miezonoptica este de 3 fe lu ri: Miezonoptica din toate zilele, de Smbt i de Duminic. 1. Miezonoptica din toate zilele, se cetete Luni, Mari, Mercuri, Joi i Vineri la miezul nopei. Ea ncepe cu binecu vntarea preotului, urmnd cu cele ntroductoare i cu tropa rele Sculndu-ne din somn, . a. Se cetete dup aceea, psal mul 50 Miluete-m Dumnezeule, cruia i urmeaz marele psalm 118 cu 176 de stihuri, din care se compune ntreaga catism a 17-a cu cele 3 stri ale ei. Urmeaz mai departe, simbolul credinei, cu frumoasele tropare Iat mirele vine n miezul nopei (I 8oi> 6 epxeTai toj jieao) vvxtog) i alte cntri ce ne aduc aminte de venirea Domnului. Apoi, dac este post, se zice rugciunea sfntului Efrein irul Doamne i stpnul vieei mele, dup care vine la rnd rugciunea sfntului Mardarie Stpne Dum nezeule, Printe a tot puternice, psalmul 120 Ridicat-am ochii mei la muni i psalmul 133 Iat acum binecuvntai pe Domnul toate slugile Domnului. Se face dup aceea aducere aminte de cei mori prin c e tirea rugciunei Pomenete Doamne pe cei ce ntru ndejdea nvierei i a vieei venice au adormit. In fine se termin Mie zonoptica cu ectenia preotului, pentru pzirea oraului, cetilor* i satelor, de cium, foamete, cutremur, potop, foc si sabie, apoi pentru Capul statului, episcop, . a. n tot cuprinsul acestei laude, se vdete cina piosului i preamrirea lui Dumnezeu. 2. Miezonoptica Smbetei se ncepe ca i cea de toate
1) Mat. 26, 74. Marcu 14, 71.

KM

DR. RADEA C1REEANU

zilele, mergnd ntocmai ca aceea pn la psalmul 5 0 ; iar dup acesta n loc de catisma 17, Smbt cetim catsm a 0 compus din psalmii 64, 65, 66, 67, 68 i 69. n toi aceti psalmi, cerem ndurare de la Dumnezeu i ajutor n contra vrjm ailor; ca tisma a 17, o cetini ns Smbt, la ortrin. Dup simbolul credinei i troparele Nezidit lire, con tinum cu nite mici rugciuni, apoi cu psalmii 120, 133 i toate pe rnd de aci nainte, ntocmai ca i la \liezonoptica de toate zilele. 3. Miezonoptica Duminicei i ea nceputul cu binecuvn tarea preotului i introducerea artat de ritual. Dup psalmul 50, se cnt canonul sfintei Treimi (Troinicul) al eliului de rnd ntitulat n Octoih Duminic la miezul nopei *) Apoi se cnt solemn n mijlocul Bisericei de preot i diacon, cele 12 tropare Cade-se cu adevrat ntocmite cu mult bogie dogmatic i frumusee stilistic de sfntul Grigorie Sinaitul, care a sihstrit pe la anul 1310. n acestea se laud Treimea cea mai pe sus de Dumnezeire... Tatl cel fri de nceput... Cuvntul cel mpreun fr de nceput... i sfn:ul Spirit cel ce din Tatl fr de ani se purcede. Alai departe s laud Dum nezeu Cuvntul de care se nfricoeaz i se cutrem ur Hieruvimii... Tatl, Fiul si Duhul cel Dumnezeesc, stpnirea cea n trei ipostasuri. f_)up aceste imne, preotul zice ectenia si sfritul *).

40.

Ortrina fO(>Ogoc, Utrenia) n primele timpuri ale cretinismului.


jX^n limba greac cuvntul oqG qo nsemneaz de diminea sau aurora dimineei. De aci sa luat i numirea noastr * ortrina adic una din cele 7 laude dumnezeeti, care se face n Biseric dimineaa, cnd se lumineaz de ziu. Latinii ntre buinar cuvntul matutina pentru aceast laud de dimineaa. Vechea datin de a se ntruni cretinii n acest timp la cult, ne-o arat Pliniu al ll-lea ce l Tnr ( f 114), proconsolul Bitiniei ntr'o scrisoare trimis mpratului Traian, n care i spune monar hului c cretinii din inutul su, se adun m preun in zorile zii e h (ante lucein convenire) i cnt imne lui Hristos ca unui
1) In crile rituale greceti acest canon este n titu la t: xavcov xyiafiixoc. sau vnvog tqhx&ixo;, ori numai tquxS ixcW, fiind c prin el se glorific sfnta Treime. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 260 : Cetindu-se Miezonoptica, preotul s cugete cum Domnul nostru, la miezul nopei mergnd la patima cea de bun voe, n grdina mslinilor era n nevoin rugndu-se cu denadinsul, n ct su dorile lui s au fcut ca picturele de snge ce pic pe pmnt".

TKZAURUL LITURGIC, T. 111.

Dumnezeu). Iar Minuciu Felix, un apologet cretin din finele secolului al 11-lea zice c .se fac adunrile de noapte., naia ascuns i jerit de lumin (cretintatea), mut in fa a lumei, se face vorbrea in ascunztori 2). Apoi Celsus, un filosof epicurian tot din finele secolului al II-lea, contrar nfocat al re ligiei cretine, a scris pe la anul 178 cartea Aoyoc d/a)BijC)>, prin care ntre alte brfeli josnice aduse cretinilor i chiar Dom nului nostru lisus Hristos, mai zice c urmaii crucei fac adu nri tainicei) (avvOtjxag xm'pfiijv), noaptea i n zorile zi e i 3). Tertulian d lmuriri asupra acestor adunri religioase n felul a c e s ta : <s.n timpul persecuiilor, cretinii se adunau noaptea pentru a se rurja 4). 1. Dup ce sa dat pacea Bisericei, sa continuat aceast datin i mai departe, fie pentru a se hrni pietatea la asceii acelui timp, fie pentru a se asigura laicilor un timp mai priel nic pentru mplinirea cultului, loan llrisostom (Homil. X X X n I-a Corint.) laud pe fecioarele i vduvele din timpul su, cari se duc n Biseric i cnt ziua i noaptea6). Asemenea i Epifanie (Exposit. num. X X III), Socrat (Hist, eccles. lib. VI c. VIII). Sozomen (Hist, eccles. lib. VIII c. VIII), . a., vorbesc despre cultul i adunrile cretinilor n timpul nopilor, chiar dup epoca persecuiilor. Ca i ritualul vesperei din secolul al IlI-lea i al IV-lea. tot aa i al ortrinei din acele timpuri, se afl in Constituiunile apostolice. Ortrina se ncepea in acele prime secole cretine, cu psalmul 62, cci in Constituiuni, la rndueala vesperei din tim purile vechi, iat ce cetim : \<.n fie care zi s v adunai in

Biseric... dim ineaa zicnd psalm ul 6L 2 (Dumnezeule, Dumne zeul meu (*x crrl^*) ctre tine mnec (Tpn*C^, H, auror), insetat-a de tine sufletul m eu G ), numit i psalmul dimineei
(M'aXuoc O Q0QIVO?, psalmus matutinus). Dar i Atanasie cel Mare zice c n zilele sale se cnta dimineaa psalmul 62, i reco mand acest psalm lie crei fecioare cu cuvintele : .fiind di minea, cnt pe cel al &2-leai> 7). Apoi loan llrisostom arat i motivele alegerei acestui psalm, spunnd c prin el se zu1) E p ist.,97 (al. 96) Lib. X, n. 7. C. Plinii Secundi Bithyniae Propraetoris ad Trajanum relatio. 2) Minucius Felix, De idol. vanitate: Noeturnis congregationibus... foederantur. Latebrosa et lucifuga naio, in publicutn muta, in angulis garrula. 3) Origen. contra Celsum. lib. I. Ceea ce Grecii neleg prin serviciul opBgo?, aceea neleg latinii prin

matutinas precesu.

ScU T E Q O V .

4) Tertull. De corona militis UI i Apolog. II. 5) Chrysostom. Homil. X X X n I C o rin t: Avxai St: (rcaoBevoi x a i y.'Ka 0 x a i r|{iQav x a i vuxxa ij>d/.oucn, xai jrpsiai. 6) Constitut. Apost., lib. II, c. LIX : 'E xd an r||iepas ouva 0Qoeo()e... ooOyoti jxev Xeyovxe.g ipaX^ov xov |(3'. 7) Athanas. Epist. ad M arcellinum : OpByi^oov tjidM.e xov r|t)xovxov

1 W

DII. BADEA CIHESKANU

grvete prea bine suirea sufletului pios la Durmezeu cnd z ic e : Dumnezeule, Dumnezeul meu, ctre tine m tec, nsetat-a de tine sufletul meun>1). Iar Casian tot acelai luciu l mrtu risete, cu adogirea c in fie care dim inea se ch it : Dum nezeule, Dumnezeul meu, ctre tine m nec 2). Dup acest psalm, fr vr'o alt psalmodie seu cetiri din slnta Scriptur, se fceau mai ales n ziua Duminicei, rug ciuni pentru cateliumenii de felurite trepte, pentru energu meni i feluritele grade ale penitenilor3). Apoi eatehumenii,

M arele p alat al tira n u lu i m p rat D io cle ia n ( 2 8 4 3 0 5 ) , zidit n o ra u l S a lo n a , (D alm aia). Azi nu se m ai cu n o sc de c t ru in e le a c e le i zidiri.

energumenii i penitenii eeau din Biseric i se ncepeau rugciunile pentru credincioi (ei>xwi stiorwv), ntocmai cu cele rnduite de apostolul Pavel, n epistola I-a ctre Timoteiu, cap. 2 v. 1 4 : aSa facei rugciuni , cereri, fgduine i mulu m iri, zice apostolul, pentru toi oam enii, pentru m prai i pentru toi cari sunt in diregtorii', . a. Cu aceste rugciuni pentru credincioi, n zilele de Duminici se ncepea preg

tirea sacrificiului euharistie.

1 ) Chrysostom. Comment, in psalm. C X L : Tov noSev vdbirei tov hqo^ tov 0eov... o Bei;, 6 Geo iuw, jcqo; oe opBQito, e d n ^ ae ae f| f101'* 2) Cassian. De institutis eoenobiorum lib. III c. III : De matutina vero... quotidie decantari solet, Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. 3) Bingham, Origin, s. antiq. eccles., op ., c. Tom . V, pag. 318.

TEZAURUL

LITURGIC, T. III.

441

adevrat, pe Dumnezeul cel viu, pentru m ntuirea m prai lor 2). Apoi i Dionisie al Alexandriei se rostete astfel: <aNoi ne inc'iinm lui Dumnezeu, cel a toate Fctor, care a h r zit m pria strluciilor mprai. Valerian (253260) i Galiem> (2 6 0 - 2 6 8 3). Se mai fceau rugciuni ca indurarea Domnului s se reverse peste credincioi in aceast dim inea a zilei, pentru ertarea pcatelor, ngerul pcei i sfritul cretinesc al vieei noastre 4). Cretinii att de amri de p
gni, se rugau seara, dimineaa i n tot timpul, mai mult pentru a li se trimite de Dumnezeu ((ngerul pcei, ca s le aduc linitea dorit. Acest nger veni mai trziu n fiina m pratului Constantin cel Mare, dttorul pcei si al t'ericirei Bisericei. Dup aceste rugciuni fcute de Diacon cu ntreg poporul, episcopul cetea rugciunea numit mulumirea dimineei (i-r/apuma oq0qivt|) : Dumnezeule al sufletelor i al trupurilor, cel

Ikigciunile acestea erau pentru pacea lumei, a tuturor oamen lor, a tagmei bisericeti, i chiar pentru mntuirea m prailor pgni i nflorirea mpriei lor. Nu numai \tenag o ra ), dar mai ales Tertulian afirm lucrul acesta. Iat cuvin tele acestui din urm aprtor al cretinilor: N oi, zice T er tulian, invocm pe Dumnezeii cel etern, pe Dumnezeu cel

necuprins cu nimica n lume, care ai dat soarele s lumineze ziua, luna i stelele s lumineze noaptea, privete asupra noa str, cu ochii ti plini de indurare... am im >6). Diaconul apoi
ndemna pe credincioi s-i plece capul pentru ca episcopul s-i pun minile asupra "lor, ceea ce n Constituiunile apostolice se cheam impunerea minilor dimineei (/eiooOeoiag opBpivfj;), cu rostirea acestei rugciuni: Dumnezeule, credincios i ade

vrat, cari fa ci indurare cu m ii i zeci de mii de aceea cari te iubesc, e t c . 6). Dup terminarea acestei rugciuni Diaconul zicea
ctre popor: Eii n pace (jtpoeMteTE ev dov|); iar acesta eea din casa Domnului, cu linite i n toat rndueala. 2. Tot din Constituiunile apostolice, pe lng cele zise pn acum, mai aflm c a ortrin se mai cnta i Imnul dimi neei zis i Imnul ngeresc, pentru c ngerii au cntat pen tru ntia oar, primul stih al imnului, la Naterea Domnului 7). Acest imn se mai zice i Doxologia mare (Doxologia magnai, pentru c ncepe cu cuvintele prin cari ngerii au preamrit Naterea M ntuitorului; el se mai cheam de scriitorii vechi
1 ) Athenagora, Legatio pro christianis. 2) Tertull. Apologeticus c. X X X : Nos pro salute imperatorum Demn invocamus aeternum, Demn verum, Demn vivum. 3) Dyonis. Epist. ap. Euseb., lib. VII, c. X I (Historia ecclesiastica). 4) Constitut. Apost., lib. V III, c. X X X V I. 5) Constitut. Apost., lib. VIII, c. X X X V III. 6) Constitut. Apost., lib. V III, c. X X X IX . 7) Luca, 2, 14.

1 4 '1

DR. BADEA CIREEANU

si numai imnul (hymnus), cci era cunoscut ce toi fr ca el s se arate mai de aproape. Forina acestei Doxoogii, aa cum o gsim n Constituiunile apostolice este aceasta: Mrire ntru

cei de sus lui Dumnezeu, i pe pmnt pact, intru oameni bun voire. Ludm u-te, te cntm, te mrim p e tine, ne n chinm ie, prin Marele Arhiereu (8ui r]v uf.-'dou o-/it\>eo>;;), ie adevratului Dumnezeu, unul nenscut (dyB'vijTov eva), sin gur neptruns, pentru m rirea ta cea mare. Doamne, m prate ceresc, Dumnezeule, Printe a tot Puternice; Doamne, Dumne zeule, Printele lui Hristos tov Xoiatov), al Mielului ne vinovat, care ridic pcatele lumei. Primete rugciunile noa stre, tu care ezi asupra Heruvimilor (Ijii t<>v X>:nov|Jn'[i). Cci tu singur eti sfnt, singur eti Domnul lisus Hristos Dum nezeu, cu toat firea cea nscut, m pratul n ostru ; pentru aceea ie i se cuvine mrire, cinste si nchinciune *).
Aceasta este forma cea veche a Marei Doiologii din zilele n o a stre ; n forma veche a compus-o martirul Atinogen (*j* .190) i a fost nflorit n timpul urmtor. Dup cum vedem, prin vechea Doxologie se aduce laud numai Tatlui i Fiului, iar nu i sfntului Spirit, prob c ea a fost compus nainte de ivirea ereticilor pnevmatomahi, cari tgduiau egalitatea sfn tului Spirit cu Tatl i cu Fiul. Sinodul al 11-lea ecum enic inut in anul 381, a nfrnt erezia acestora sustinut de Macedonie i de cei de o credin cu dnsul. n D oxoogiacea mare mbo git mai trziu, s a adaos i preamrirea sfntului Spirit m preun cu Tatl i cu Fiul, ca o lepdare a acelor nvturi eretice. Doxologia se cetea nu numai n cultul public, ci i n cel particular, cci Atanasie cel Mare nva pe fecioare, ca n acest cult al lor s zic rugciuni de felul urmtor : n ora dimineei,

zicei p salm u l: Dumnezeule, Dumnezeul meu, ctre tine m n ec; a p o i: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pe Domnul (din cntarea celor 3 tineri din Babilon 2). Mai departe: M rire ntru cei de sus lui Dumnezeu, i pe pmnt pace, intru oam eni hun voire 3).
Atanasie cel Mare recomand clduros i struitor pe lng altele i psalmul 5 0 : Miluete-m Dumnezeule, dup mare mila ta 4) ; asemenea i Vasilie cel Mare spune c ntre alte rug ciuni, se zicea n Biseric i psalmul mrturisirei (tfjv r\q elofioioyrjoeoc \paX(xov) al 5 0 -le a 5). Iar Casian arat c n m nstirile Palestinei, ale Mesopotamiei cum i ale ntregului orient,

1) Constitut. Apost. lib. V II c. 4 7 : A o a ev v\juoxoi^ Oeip, xai eni yfjg Q)'|vrj5 ev dv0Q(unoi<; eiiSoxi'a... 2) Daniil 2, 20 seqq. 3) Athanas. De virginitate. 4) Atlianas. Epist. ad Marcellinum de interpret, psalm. 5) Basil. Magn. Epist. 63 ad Neocaesar.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

se mai ziceau dimineaa i psalmii 50, 02 i 80 ). Tot Casian mai spune c n toate Bisericile Italiei, terminndu-se psalmii dimineei, se cnt la tine i psalmul 50*). Ca fi la celelalte laude dumnezeeti, tot aa i la ortrina veneau laicii de toate treptele sociale, cu mult pietate. Vasilie cel Mare :ic e c poporul .din noapte i m ai nainte de lumina zilei , alearg, n casa de rugciune (ejcltov olxov rrj? jtQocEvxis)

i cu lacrm i face mrturisire naintea lui Dum zezeu... i desfcn du -se in dou pri cnt alternativ ). Asemenea i Casian
istorisete c nu numai monahii egipteni se sculau n zorile zilei pentru a merge la Biseric, ci i laicii artau tot aceeai rvn si p ietate4). Vedem ns c n timpurile vechi, la vesper i ortrina, nu se ziceau n toate Bisericile, unii i aceeai psalmi, ori unele i aceleai cntri. Dar aceast mic deosebire de form, iar n u d a fond se explic prin faptul, c la nceputul Bisericei, nu era un Tipicon ntocmit pentru toate sfintele locauri, i de aceea n unele din acestea se cnta i se cetea mai mult ori mai puin. Aceast deosebire o vedem i astzi: n mnstirile mari, sunt mai multe cetiri i cntri la vesper, ortrin i la alte laude dumnezeeti, de cat n schituri ori n Bisericile din sate i orae. Sau mi bine zis, din ritualul bisericesc, i ch i noviile mari nu se las n im ic; iar n Bisericile steti i or eneti, se las unele pri din cele neeseniale.

41.

Ortrina de astzi n ziua Duminicei.


>up cum sa mbogit vespera i alte servicii bisericeti n curgerea timpului, tot aa s a mbogit i ortrina, adic serviciul dimineei, mai ales de la secolul al IV-lea n coace. n mpria lirei, dimineaa este nceputul vieei, i tot dimineaa a rsrit pentru mntuirea lumei soarele adevrului, Hristos Dumnezeul nostru, prin naterea sa din sfnta Fecioara i nvierea lui din m orm nt6). Aici voiu arta cuprinsul ortrinei din ziua Duminicei, aa cum se face ea n ziua de astzi. Dar pentru c Duminica est<> ziua n care se amintete nvierea Domnului, de aceea * i cea mai mare parte a serviciului, este ornduit a se face pentru

1) Cassian. De Institutis coenobiorurn lib. III, c. V I : Quinquagesimum vero psalmum et sexagesimum secundum et octogesimum nonum. 2) Cassian. ibidem. 3) Basil. Epist. 63 ad Neocaesar. 4) Cassian. Institut, coenob. lib. II, c. X I, X X I i X X V I. 5) Ciprian. in Orat. Domin.: Mane orandum est, ut resurectio Domini matutina oratione celebrantur.

LMt.

bADKA

(JIHEEANU

acest scop, n toat mreia, i numai o mic parte este lsat ntru serbtorirea sfntului ce cade n aceast zi. a) Partea I-a. Ortrina Duminicei se ncepe cu binecuvn tarea preotului pentru cntarea cu mult pietate a canonului slintei Treimi (Troinicul), dup care urmeaz troparele sfntului Grigorie Sinaitul (sec. X IV ): Cuvine-se cu adevrat i toate cele ce sunt cuprinse n Miezonoptica D u m inicei l). Apoi preotul d iari binecuvntarea pentre cetirea psalmilor 19 Auz-te Domnul n ziua necazului i 20 Doamne, ntru puterea ta se va veseli mpratul. In aceti doui psalmi se fac rugciuni pentru Regele rei, ca el s (ie auzit i sprijinit de Puternicul Printe n ziua necazului i s se veseleasc liind astfel ocrotit, n timpul cetirei acestor psalmi, preotul tmiaz sfnta mas din altar, proscomidia, altarul precum i toat Biserica, nchi puind cu aceasta sfinirea noastr i primirea la ceruri a rug ciunilor ce svrim. Mai departe, urmeaz troparele Mntuete, Doamne, po porul tu, luat din psalmul 27, stih. 12, . a.* prin cari Bise rica se roag pentru biruina Regelui asupra celor protivnici. S zice ectenia pentru episcopul eparhiei, pentru Rege i toi fraii notrii. Astfel se fac mijlociri naintea Celui Prea nalt, pentru ocrmuitorul spiritual, capul statului, fraii notrii i pentru a lor sntate i m ntu iret). Dup ecfonis (extpcovriaei?) se cetesc rar i cu umilin cei 0 psalmi (eH ou | > > 4ioi, eH , ese, ijjcdpoc, psalm) n chipul urm tor: dup cetirea celor dnti 3 psalm i: 3, 37 i 0 2 3), preotul ese din altar cu capul descoperit i cetete naintea sfintelor ui 12 rugciuni din Liturgiar, prin cari s e a d u c e nesfrit laud lui Dumnezeu*). n timpul cetirei acestor rugciuni se face conti nuarea celor 0 psalmi zicndu-se adic i psalmii 87, 102 i 142. Cuprinsul acestora este att de duios, mngitor i edificator, n ct prin el s ar poci i cel mai mare pctos. Cnd se ce tesc aceti 6 psalmi, se sting unele lumini din Biseric B ) i r mnem fntro lumin obscur, dar dulce i tainic, asernnndu-ne pstorilor de la naterea Domnului, cari au mers in peter i sau nchinat pruncului lisus n ntunerecul nopei0).
1) Vezi Miezonoptica Duminicei la pag. 138, n. 3, Tom 111, Tez. Lit. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 39. 3) Goar, Evcholog. pag. 2 7 : Hujus officii interpres in Bibi. P. P. ut in multis errat, prave vocem edijm?4ov, sextum psalmum v e rtit: quae germane psalm cs sex, vel senario numero comprehensos, 3 videlicet, 37, 62, 87, 102 et 142 significat. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 3 0 2 : Post tres psalmos sacerdos ante imaginem Christi stans, dicit Laudum orationes duodecim... inter has preces sacerdotis cantatur psalmi 88 (87), 103 (102) et 143 (142). Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 40. Aceste 12 rugciuni sunt i n Evhologiul lui Goar, pag. 3 9 - 4 2 . 5) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 3 0 4 : g n bcr Sirtfje ift c tutebcrunt S t i l l u n b b u n f e l , mie in bcr betligcn etmrtnad)t bc (tlofer. 6) Luca, 2, 16.

Terminndu-se cetirea psalmilor, preotul sau diaconul zice ectenia cea mare (ixeydta) sxtevt']), dup care se cnt de 4 ori pe glasul (iix?) ce va li de rnd, prochimenul Dumnezeu este Domnul i sa artat nou (0eog xifo ioc, xai ltecpavev f|[.uv), luat din stihurile 25 i 26 ale psalmului 117. Se cnt dup aceea tropariul nvierei din acea zi (to TQo;td(Hov tt]? Tfxepag) de 2 ori. Mrire al sfntului i Acum a Nsctoarei de Dumnezeu din Octoih. Apoi se cetesc catisma a Il-a i a Ill-a l). Dup acestea zicndu-se ectenia cea mic, se ncepe cn tarea sedelnelor din Octoih, despre cari Simeon Tesaloniceanul zice c se cheam aa, pentru c aeznd se cnt sedealn a (xdGiaua) pe de o parte pentru puina odihn a trupului , iar pe de alta , c i ezdnd trebue sd ludm pe Dumnezeu 2). Finindu-se sedelnelea), se cetete catisma 1 7 -a 4) ; iar n Dumi nicile n cari se serbeaz amintirea unui sfnt cu polieleu (- t o Xvetaog; jioIvc,, etaog, mult mil, n d u rare5), n loc de aceast catism, dup sedelne se cnt polieleul cu mrimurile lu i8), fr Mrire i Acum i fr Aliluia. Sub numirea de polieleu nelegem cntarea psalmului 134 Bobii, robii Domnului, aliluia. Ludai numele Domnului i a psalmului 135 Mrturisii-v Domnului c este bun, aliluia, c n veac este mila lui, aliluia, n psalmul 134 s laud numele Domnului dup lie care stih cu cuvntul ebraic Aliluia (rn ^ rr- ludai pe Dom nul7), pentru c a scos pe Israil din Egipt, l-a ocrotit n toate nevoile i a ucis mprai ta r i: pe Sion(jlFTQ ) mpratul Amoreilor i pe Og (J1V) mpratul Vasanului, iar motenirea acestora a dat-o lui Is r a il8). Apoi n psalmul 135, iari se laud numele Dom nului pentru c a fcut cerurile, a svrit minuni mari, a scos pe Israel din pmntul Egiptului i l-a condus prin pustie, repe1) Conf. Zuvtnpu; i> SqiyrinivT], elg 6uo | X Q V | , Veneia 1809, tpuL 2 5 : To TQOiaQiov xfjg f|fieQa;. Kuqie tXerjaov y'. Ao!; a, xai vuv. 'I I ax 17,0X07 ui xou vaXxr]0ov. 2 xixoA.ovitt nsemneaz catisma" compus din stihuri. 2) Simeon arhiep. Tesalonic., op. cit., cap. 311, pag. 204. Cuvntul grecesc xdOiopxx (edere), a fost prea bine tradus n romnete cu cuvntul sedealna" de la verbul latin sedeo (ed). 3) Tertullian. De oratione c. X V I : Irreverens esse assidere sub conspectu, contraque conspectum ejus quem maxime reverearis, quanto magis sub conspectu Dei vivi, angelo adhuc orationis astante factum istud irreligiosum est? 4) In Bisericile din Romnia cu puine excepiuni, catisma 17-a se cetete dim ineaa dup catisma a III-a t nainte de cntarea sedelnelor. (Autorul). 5) S nu se confunde cuvntul TtoXveXi-oq = mult inil, ndurare, cu ;ioXieXaios = mult unt de lemn, multe candele, i de aci sinonim, cu cuvntul nioXuxdvijXov, policandru. 6) Mrimurile" (jieyaXuvdQia) sau Veneciarele" sunt nite imne scurte, originale i solemne ce se cnt dup polieleu ti onoarea srbtorei sau a sfn tului. Iat d. e. Mrimurile de la 1 Ianuarie: Venii toi pmntenii s lu dm pe Marele Vasilie, zicnd, lauda celor din Chesareaa. Ele se repetesc de 6 ori cu stihuri printre ele. Conf. Psaltirea, Bucur. 1856, p. 316 338. 7) Vezi etimologia i nsemnarea cuvntului Aliluia", la pag. 547, Tom. II, Tez. Liturg. 8) Despre Sion i Og, cetete Deuteronomul, cap. 2 i 3.
D r. Badea Cireseanu. Tezaurul liturgic.

10

tiudu-se dup (ie care stih c n veac este mila lui *). De aci dar vine numirea de polieleu adic marea ndurare a Dom nului cu poporul evreu. Simeon Tesaloniceanul zice c prin

cntarea polieleului, mrturisim i noi minunile lui Dumnezeu i eirea noastr din Egiptul pcatului, apoi ntoarcerea n oa str la credina n Hristos 2).
Term inndu-se mrimurile se cnt stihul 12 al psalmului 1 1 8 : Bine eti cuvntat, Doamne, nvat-ne pe noi ndreptrile tale i apoi troparele nvierei: Soborul ngeresc. Fie care din cele 4 tropare este precedat de stihul 12 al psalmului amintit, n aceste tropare, numite i Binecuvntri (ei'oyiTa) de la stihul ce le preced, ni se aduce ' rejurrile nvierei Domnului i de mironosiele mormnt. Iar dac n ziua Duminicei nu se serbeaz un sfnt cu polieleu, atunci dup sedelne se cnt ndat Soborul ngeresc. Zicndu-se ectenia cea mic, se cetete ipacoiul (vjmxxoi'i , asculttorul) cu mult pietate i ateniune, cci el vestete tot. nvierea lui Hristos. Apoi s cnt frumoasele imne numite antifoane (dvt(q)cova) din Octoih. loan Darnascen alctuitorul aces tora, a mprumutat ideile din acei psalmi ai lui David cari au n textul ebraic suprascrierea cntarea (psalmii) treptelor ( n f e c b T 3) ; iar n Psaltirea romn se zic tot Cntarea treptelor 4). Ei sunt n numr de 15 i se ncep cu psalmul 119 terminnd cu psalmul J 53. n textul ebraic ncep cu psal mul 120 i termin cu 134. Se numesc psalmii treptelor, cci n vechime Evreii i cntau pe drum, cnd veneau de departe n Ierusalim cu procesiune, la srbtoarea pastelor, rusalielor, a mpcrei i a colibelor. Aceti psalmi au trepte nalte pentru suirea mintei noastre la Dumnezeu; ei toti compun catisma a X V lII-a 6). * Dup antifoane, preotul cetete evangelia nvierei din uile altarului. Aceste evangelii sunt n numr de 11 i se numesc ale nvierei Domnului, cci n ele se nfieaz mprejurrile nvierei Mntuitorului n ostru 0). Se cetesc din altar cci nvierea lui JJristos nu s a fcut n faa lum ei: ele se zic de preot cci acesta reprezint pe lisus cel ce vorbete cu noi.
1 ) In cartea a 1I-a Cronicelor (5,13), cetim c la sfinirea tem plulu i lui Solom on, s a cntat psalmul 135: Bun este el (Domnul), c n veac este mila lui", care se cnt pn azi la polieleu. 2) imeon arhiep. Tesal., op. cit., cap. 309, p. 203. 3) n textul ebraic fie care din cei 15 psalmi (1 2 0 -1 3 4 ) poart supra scrierea ''* = cntarea suirilor. Substantivul nsemneaz cn

tare ; iar verbul fa nsemneaz a sui.


4) Vezi Psaltirea romn tiprit n Bucureti 1856, pag. 2 5 3 - 2 9 3 . 5) Vezi Psaltirea romn tiprit n Bucureti 1856, pag. 2 5 3 - 293. 6) Vezi Sfnta i Dumnezeeasca evangelie, Rmnicul-Vlcei, 1865, pag. 2 1 3 -2 1 9 .

TEZAURUL LITURGIC, T .

III.

147

Finindu-se evangelia, preotul o scoate din altar i o aeaz pe analoghionul din naosul B isericei; iar n acest timp se ce tete sau se cnt de psalt, facerea lui Joan Damascen nvierea Ini Hristos, dup care se cetete psalm_il 50 Miluete-m Dum nezeule, icoana cinei noastre. Urmeaz cntarea Mrire Pentru rugciunile Apostolilor i Acum Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumnezeu, apoi nviird lisus din mormnt. Fcndu-se aceste mijlociri pentru erlarea pcatelor noastre prin rugciunile sfinilor apostoli i ale Nsctoarei de Dumnezeu, cretinii se nchin i srut icoana nvierei i evangelia de pe analogilion. Se zice apoi ectenia Mntuete Dumnezeule po porul tu i ecfonisul Cu mila i cu ndurrile 1). b) Partea Il-a. Pn acum, n partea I-a a ortrinei, B i serica a preamrit n general nvierea lui H ristos; iar de aci nainte, In partea Il-a, o preamrete n special, artnd In amnunime mreele acte ale nvierei. Aceast numrare de fapte mntuitoare se arat cu deosebire n canoanele (xavove?) cari ncep ndat dup ecfonisul mai sus artat *). Canoanele .sunt o mpreunare de cntri cari constau din ode (o)8ai, cntri, pesne), tropare (tQOJtdna) i irm oase8). Prin fie care canon trece o idee principal cu privire la nvierea lui Hristos, patima lui, veneraiunea unui sfnt, sau cu privire la vro ntmplare istoric, ca d. e. goanele n contra cretinilor, n contra icoa nelor, liotrrile sinoadelor ecumenice, . a . 4). Prin urmare n canoane cetim o variaiune nesfrit de idei legate cu tot tre cutul Bisericei i viitorul ei. Sunt 9 ode cari compun canoanele; dar unele din canoane sunt compuse i numai din trei ori patru ode. Oda a 11-a fiind de un cuprins ntristtor, se afl m im ai n T rio d ; ea se cnt n postul cel mare 5).
1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 4 9 - 5 0 . 2) Aproape n toate Bisericile din Romnia, canoanele se cetesc dim i neaa nainte de cntarea sedelnelor; iar dup ecfonisul Cu mila i cu n durrile", se cnt numai catavasiele fr ntrerupere (Autorul). 3) Despre canoane i nelesul lor cetete pagina 506 Tom . II Tez. Lit. 4) Conf. Goar, op. c., pag. 46, n. 28 : AQ/6|ie0a twv xavovtov. Plurimutu TQOTtaQicov seriem, jtavova vocant Graeci, ejus exemplum expositionemque prolixiorem alibi subjiciem us: dvuoToifto; autem de resurrectione a g it; axavQoavaordoifioc crucem Christi... Geoxoxtn... virginis cedit... etc. 5) Leon Clugnet, Diction., op. c., art. xavtov, pag. 7 5 : Chacune de ces odes comprend son tour un plus ou moins grand nombre de tropaires, t q o xdQia, qui empruntent leur rythm et leur melodie un autre tropaire plus ancien, appele elofiog... 11 est remarquer que dans tous Ies canons qui nappartiennent pas loffice quadragesimal, la deuxiim e ode manque invariablement. La raison de cette lacune est que le second des cantiques scripturaires imites par Ies hymnographes, n est jamais recite que pendant le Careme, temps de ristesse et de penitence, et cela parce qu au lieu detre un chant d'allegresse, il ne renferme que des menaces redutables adressees par Dieu (Moise) au Israelites... Les offices du temps preparatoire t la /V/e de Pijues etaut duw*

grande longueur et contenant de nombreux canons, plus ie urs de ces der-

148

DR. BADEA CIREEANU

Tropariul care ncepe o od se cheam irmos (eipnoc): acesta servete de model i msur pentru cntarea celorlalte tropare din od. Irmosul de la sfritul tie crei ode se cheam catavasie (xatapdona). Cele 9 ode se mpart n 3 stri de c te 3 ode, zicndu-se dup fie care stare ectenii mici de oreot *) : iar de psalt se cnt dup oda a 3-a sedelne ; dupi a 6-a : condacul, icosul i se cetete sinaxariul (<nrvd;dQiov). La co m punerea acestora din urm a lucrat mult istoricul bisericesc Nicefor Calist din secolul al XIV-lea (7 d. 1 3 4 0 ); el a alctuit sinaxariele din Triod i Penticostar. n acestea se lmuiesc ca u zele srbtorei, datele istorice i alte mprejurri 2). Canoanele imnoiogice erau abia ncepute prin secolele prime ale cretinism ului; iar n curgerea timpului imnologii bise riceti au lucrat cu struint i mult pietate pentru a lor n florire 3). Cuprinsul irmoasefor fie crui canon se ea d ii T e sta mentul Vechiu, afar de oda a 9-a n care se laudi sfnta Nsctoare de Dumnezeu, ca mijlocitoare a noastr Cctre Fiu l ei. Pentru aceea dup oda a VllI-a preotul ori diaconul rostete aceste cuvinte din altar: Pe Nsctoarea de Dumnezeu i Maica luminei cu cntri cinstind-o s o mrim i ncepe a tmea altarul i ntreaga Biseric dup obiceiu. La aceste cuvinte psaltul rspunde cu cuvintele zise n 6 stihuri de nsi sfnta Tecioara. atunci cnd ea se afla n casa sfintei Elisaveta i a fost prea mrit de aceasta, ca ceea ce avea s nasc pe Mntuitorul lumei. Iat cuvintele sfintei F ecio are: Mrete suflete al meu pe Domnul, i sa bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mntuitorul meu. C a cutat spre smerenia slujnicei sale c iat de acum m vor ferici toate neamurile 4). Dup fie care din cele 6 sti huri se cnt imnul ntocmit de Cosma din Maiuma (sec. V I I I ) : Ceea ce eti mai cinstit de ct Heruvimi, prin care se prea mrete Maica Dumnezeului nostru. Dup ectenia i ecfonisul cntrei a 9-a se aduce cu mai mult cldur laud Celui Prea nalt. Acum psaltul cnt Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru de 3 ori, apoi Exapostelaria nvierei din Octoih, Mrire a sfntului i Acum a Nsctoarei de Dumnezeu 5). Apoi se cnt pe glasul de r n d : Toat sufliers ont ete reduits u quatre, deux, a Iruis odes, ce qui Ies a fait appe Ier TETQaq>8ia, TQiqiSia et SuoSia.
1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 50. 2) Goar, op. c., p. 47 n. 3 3 : Avdyvcoai? ei? t o ouva;d{Hov. Sanctorum vitas voiumen brevibus verbis complectens, Zwa|d(>iou est, et Martyrologio Latino corresponded.. Vilas porro sanctorum in Ecclesia legere antiqua con~ suetudo est, nam et Ioannes Diaconus S. Grigorii vitam idcirco se scripsisse testatur ut commodius in festi ejus mgiliis palam legeretur. Vezi i pag. 269, nota 6, Tom. II Tez. Liturg. 3) Vezi irul scriitorilor de cri bisericeti n rsrit Ia pag. 491 - 504,. Tom . II, Tez. Liturg. 4) Luca, cap. 1, 46 seq. 5) Prin Exapostelarii" (elancooteiXdyia) sau trimiteri", nelegem acele

TEZAURUL LITURGIC, T.

III.

14VJ

llurea s laude pe Domnul, ludai pe Domnul din ceruri, lulai pe el ntru cele nalte. ie se cuvine cntare Dumne zeule i Ludai pe el toi ngferii lui, ludai pe el toate pu terile lui. ie se "cuvine cntare Dumnezeule. Acestea su.it 2 stihuri luate din psalmul 148. Apoi se cetesc ori se cnt i urmtoarele 12 stihuri ale acestui psalm cum i cele 8 stiliuri ;ile psalmului 149 pn Ie ultimul s tih : Ga s fac ntru dnii judecat scris ; mrirea aceasta este a tuturor cuvioilor lui, pe care l cnt psaltul ca introducere pentru a se ncepe cele 8 stihiri nle Octoihului ntitulate La Laude (e? xoi'g al'vovq). P rintre acestea se presar i cele 5 stihuri ale psalmului 1 5 0 : Ludai

M uzul b rita n ic din L o n d r a (Anglia), n care am fcu t c e rc e t ri r e li gioase in lu n a A ugust an u l 18 9 7 . (Autorul).

pe Domnul ntru sfinii lui . a., adogndu-se la acestea nc

2 s tih u ri: Scoal-te, Doamne, Dumnezeul meu i Mrturisirn-voiu ie, Doamne, cu toat inima mea. Prin urmare, lie care din cele 8 stihiri, sunt precedate de cte un stih, din cele 8 din urm, pe cari le-am artat aci. Foarte frumoase sunt aceste stihiri prin cari se aduc laude n deosebi Mntuitorului Hristos, pentru a lui patim, nviere i rscumprarea neamu lui omenesc. Dac are i sfntul stihiri La Laude sau La toat su flarea, atunci se cnt ale nvierei din Octoih 4 i ale sfn tului 4, cci Biserica cinstete n cultul su i pe sfinii
cntri prin can se arat fgduina Domnului de a trimite pe Spiritul sfnt Apostolilor si. n zilele sptmnale acestea se cheam Luminnde" (svetilne) fiind c ele conin rugciuni pentru ca s fim luminai cu harul sfntului Spirit.

vu .

im u fj/ i

u in C u llA I N U

viteji n sfnta credin. Urmeaz apoi cntarea solemn a Mrirei cu stihira evangeliei mnecrei i Acum Prea binecu vntat eti Nsctoare de Dumnezeu! Apoi zice preotul ori diaconul din altar: Mrire ie celui ce ne-ai artat nou lumin i se cnt Doxologia cea m are: Mrire ntru cei de sus lui Dumnezeu (Aoja ev injuaroi; 0e)). Aceast cntare se zicea i la ortrina timpurilor nceptoare ale Bisericei. Ea ns cum se afl n Constituiunile apostolice (lib. VII, c. 87) este foarte scurt, glorificndu-se numai Tatl i F iu l; iar mai pe urm, dup biru ina Bisericei n contra pnevmatomahilor (atgeaig itvevi-iaiojiaxm']) la sinodul al II-lea ecumenic (an. 381), sa mbogit aceast cntare, introducndu-se ntrnsa i pream rirea sfntului S p i rit 1). Cnd se cnt Sfinte Dumnezeule din Doxologie, preotul ese in naos, face o nchinciune naintea sfintei evangelii, o ea i o aduce n sfntul altar, aeznd-o pe antimis. Dup Doxologie, psaltulcnt tropariul Astzi mntuire sau nviat-ai din mormnt, apoi ecteniile i apolisul2).

42.

Ortrina n zilele de rnd ale sptmnei.


ceast laud dumnezeeasc svrit Luni, Mari, Mercuri, Joi i Vineri, nu nsuete bogia celei din ziua Dumi nicei i nici strlucirea a ce le ia ;* chiar ortrina Smbetei are tot simplicitatea celei din zilele de rnd ale sptmnei, afar de unele schimbri. Ortrina acestor zile, cnd nu este vro s r btoare, nu cuprinde cntri multe i prelungite, ci ntrnsa sunt mai multe cetiri, iar cntrile se zic de obiceiu n tactul grabnic. Dar acum s vedem si cuprinsul acestei ortrine. Dimineaa, binecuvntnd preotul se cetete Miezonoptica acestei zile. Dup sfritul Miezonopticei, preotul d iari bine cuvntarea pentru cetirea celor 0 psalmi, tot aa ca i n ziua Duminicei. Finindu-se acetia, preotul zice ectenia cea mare, apoi se cnt prochimenul Dumnezeu este Domnul de 4 ori. pe glasultropariului sfntu lu i; acesta se zice de 2 ori, Mrire i Acum a Nsctoarei de Dum nezeu3).
1) Goar, Evcholog., op. c., p. 47, n. 58 : Ao|oXoya ^EydXii. Hymnus angelicus est, G loria in excelsis, a prima voce, et laudum serie in eo contenta, 8o<=oAoyia dictus, et quoque 8o|oXoya, Tpiafiixog {jjxvog, Trinitatis gloriam. concinens, verum 8o|oXoyia [uxg est, propter sententiae brevitatem ; aliusautem verbis pluribus abundans, nsyatai 8o|ooyia vocatur. Ad Laudes porro hymnum hune, in utraque Ecclesia ab antiquo fuisse cantatum ex Graecorum quidem parte manifestat Clemens infra citandus, qui etiam illum euxrjv eooOivi^v (rugciunea au rorei) v o ca t; et Athanasius de virgin, versus finem : j t q o ; t 6 v o ^ O q o v 8e t o v \ p a X [i6 v Toijrov XeyeTai'o Geo" o BeogfiovTCQOg oe oQOQio... Aolja ev ui^Cotoi? 0e<p. x. t . . 2 ) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 5 0 - 5 3 . 3) Tipicul tiprit n Bucureti n anul 1851, la pag. 2, arat c tropariul

TEZAURUL LITURGIC, T.

III.

Urmeaz apoi catismele zilei i sedelnele Octoihului fr ectenii printre e le 1)- Se cetete mai departe psalm ii 50 i se incep canoanele Octoihului i ale Mineiului. Dup a 3-a od se zice irmosul, ectenia mic i sedelnele din M ineiu; dup a 0-a od, irmosul, ectenia mic, condacul, icosul i sinaxariul din Mineiu. Dup oda a 8-a se cnt irmosul cu pripeala S lu dm bine s cuvntm. Apoi preotul cdind naintea sfintei mese, zice Pe Nsctoarea de Dumnezeu i maica luminei, la care rspunde psaltul cu cntarea Ceea ce eti mai cinstit. Dup cntarea 9-a, irmosul, ectenia cea mic, luminnda din Octoih i a sfntului cnd se afl n Mineiu. Dac sfntul are stihiri La Laude, le cntm dup rndueal; iar de nu are, cetim psalmii ludrilor, 148,149 i 150, apoi Doxologia: Mrire ie celui ce ne-ai artat nou lumina cu nvrednicete-ne Doamne in ziua aceasta. Apoi ectenia S plinim rugciunile noastre cele de dimineaa, stihovna Octoihului cu stihurile ornduite, sfinte Dumnezeule, tropariul sfntului, ectenia Miluete-ne pe noi Dumnezeule i apolisu l2). Ortrina zilelor de rnd ale sptmnei, este inai scu rtai mai simpl n formele i coninutul ei de ct ortrina din ziua Duminicei i a srbtorilor mari. n ortrina zilelor de rnd, Bise rica cnt mai mult meritele, virtuile i patimile sfinilor pen tru ca s lum pild de urmare de la dnii.

43.

Ora l-a ("Qq .Wm], prima).


up ce se termin ortrina se ncep rugciunile orelor I-a, Ill-a i Vl-a. E le fac parte tot din ortrin i pentru aceea se cetesc la sfritul e i 3). Aceste ore ne aduc aminte de mari evenimente petrecute pentru a noastr mntuire. Ora I-a care corespunde orei noastre a 7-a de diminea, o gsim instituit n cult abia prin secolul al V-lea, n mnsfntului dup Dumnezeu este Domnul se zice odat, iar nu de 2 ori. Aceste mici deosebiri ns ce se vdesc n ritual, sunt legate i de datinele locului, dup cum va voi cel mai m are". Totui ele nu tirbesc fiina cultului. In pa triarhia din Constantinopole, n cea din Ierusalim i din Alexandria, cum i n chinoviile din sfntul Munte Athos, am vzut n vara anului 1904, o mai mare bogie de forme n cele 7 laude dumnezeeti, de ct cum se fac n Bisericile din Romnia. Aa sunt datinele locului n acele pri. Iar liturgiile, dup cum eu nsu-mi am cercetat n cltoriile fcute n toate rile ortodoxe, sunt unele i aceleai, absolut neschimbate. (Autorul). 1) In Mnstirile din Romnia se zic ectenii printre sedelne, Smbta, Duminica i la sfinii mai nsem nai; iar Tipicul patriarhiei din Constantino pole, nva c sedelnele s se cnte fr ectenii. (Autorul). 2) Vezi Tipicul Bisericesc, Bucureti, 1851, pag. 3. Asem. Tipicul de Protos. Geras. Saffirinu, Rm nicul-Vlcea, pag. 1 9 - 3 1 . 3) Repausatul ntru fericire, printele meu G h eorghe A nghel C irea

DR.

BADEA CIRESEANU

din timpul zilei; la cntatul cocoilor, pentru c acea ord ves tete sosirea zilei, spre svrirea lucrurilor lum ineh )
Ora a 3-a sau a noastr a 9-a de diminea, ne aduce aminte cum Domnul nostru a 1 o st mbrcat n purpur, ncununat cu spini, btut cu trestia i apoi osndit (Marcu 15, 1(333 2). Ne mai aduce aminte i de Duhul sfnt, care sa pogort n a 3-a or de diminea peste apostoli n chip de limbi de foc ca s-i lumineze n propoveduirea evangeliei8). Pentru aceea, ora aceasta cuprinde 3 psalm i: 16 i 24 cu privire la patimile Dom nului si la dumanii cari lau chinuit i osndit pe e l : iar psalmul 50 n legtur cu marele eveniment al pogorrei sfntului Spirit asupra apostolilor, vdit n stihul 12: Nu m lepda (Doamne) de la faa ta i Duhul tu cel sfnt nu-1 lua de la mine. Chiar i Ciprian n explicarea rugciunei domneti (De oratione Do minica), zice c n ora 3-a se roag cretinul intru aducerea aminte de pogorrea sfntului Spirit asupra apostolilor *). Tot aceasta o arat i Marele Vasilie n nvturile sale monahale 5). Dup cei 3 psalmi se cetesc tropare cu privire la trim i terea sfntului S p ir it"), la Mntuitorul Hristos, la Prea curata sa Maic, i se linete cu rugciunea sfntului Mardarie (fj d>xj xou dyi'au MaoSaoiov): Stpne Dumnezeule, Printe a tot Pu ternice . a. 7).

1) Constit. Apost. lib. VIII, c. 3 4 : Euj(d<; ejuteXeixe o q G q o u , xa i x Q x fl xaiexTU, x a i ewaxfl, x a i ianeQi}, x a i d.exxu(>o<ptova o q G q o u jtev, eu/aQioxom'xec, oxi ecpiotiaev % av o x v q i o ? , j i a Q a y a y n v xrjv vuxta, x a i z x a y a y w v xi]v i) iiepav TQixy Se, oxi (Lxocpaoiv ev auxjj u.xo IIi/.uxou eA.a(3ev o xupio' exxr) Se, oxi ev auxf) eoxauQ(o0r|- evvdxi] Se, oti ndvxa xexm jxo xou Sea.xoxou eoxauQwnevou, <|iQixxovxa xrjv xo/.(iav xtov Suaoe|3cov 'IouSauov, jxi'i (pegovxa xoG x u q o u xt']v v>Pqiv taKBQU Se, eu/ayiaxoOvreg, oxi rjfiv dvdrcavoiv eSioxe xcov neGneQivtov x o t t g jv , xt|V vuxxa* dXexxQuovtov Se xpauyrj, Sid x o t t ) V cogav euayYeXieoOai xi]v jiapouaiav xvjv rjiiEQa, el$ EQyaoiav xcov xou (pcoxog epyov. 2) Marcu 15, 2 5 : rjv Se lopa x q x t j x a i eaxauQiooav auxov. 3) Fapt. Apost. 4, 16. 4) Martigny, Diction, des antiq. chret. art. office divin", n. II, p. 539. 5) Basil. Regul. maior, quaest. X X X V I I : IldXiv Se xaxd xt'i v x^ixip <w<jav fig rcoooeii/>iv... xai i,xo(.ivt]0evxag xfjg xou nveu^iaxog SojQed, xrjg xaxd xijv xQitrjv tojav xou; <LxooxoXoi<; SeSo^ievr).;. 6) Tropariul trimiterei sfntului Spirit asupra apostolilor, sun astfel : Doamne, cela ce ai trimis pe prea sfntul tu Duh n ora a 3-a apostolilor ti, pre acela, Bunule, nu l lua de la noi, ci ne noete pre noi cari ne rugm ie". Pentru nsemntatea cuvintelor din tropar, el a trecut i n liturgiile sfin ilor Prini Vasilie cel Mare i loan Hrisostom, i se rostete n tain de preotul liturgisitor, naintea cuvintelor prefacerei sfintelor daruri. Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 94, i 130. 7) Conf. P. Rompotes, AeixouQyixrj, op. c., pag. 223.

TEZAURUL LITURGIC,

T.

III

45 .

Ora Vl-a ("QHX 8XTt], sexta)


cea sta or care coincide cu ora noastr a 12-a (ameaz), ne amintete de ntunecimea ce sa fcut peste tot p * * '' mntui, Domnul fiind rstignit pe cruce, i a inut pn la on. 9-a (Marcu 15, 33 *). Pentru aceea n primii psalmi 53 i 5 i a i orei a 6-a, gsim multe stihuri cari profeesc de aceast ntm plare; iar n psalmul 1)0 stih 13, se nfieaz Mntui torul c a acela care biruete pe vrjmai i calc peste leu i peste blaur. Unul din aceti 3 psalmi i adic psalmul 90 se cetea la ora 6-a i n secolul al IV-lea dup mrturia lui Vasilie cel Mare (*J* 3713 *); iar cari psalmi se mai ceteau pe lng acesta sfntul Printe nu ne spune. Apoi Atanasie cel Mare ne afirm c atunci cnd se ceteau rugciunile acestei ore cu privire la patimile Domnului i rstignirea lui pe cruce, cretinii ascultau acestea cu lacrm i i cu tnguiri 8). Finindu-se cei trei psalmi, se zic tropare cu privire la rs tignire, la cererea ajutorului de la sfnta Fecioara i se inchee lauda aceasta cu rugciunea Marelui Vasilie Dumnezeule i Doamne al Puterilor (0ee xai xxlpie tuV v fruvapecov) i apolisul 4).

46.
(Obednia)

Tipica

T u ju xd

e cliiam Tipica de la pluralul grecesc nmxd, acel cerc de rugciuni cetite dup ora 6-a (ameaz), cari sunt tipul sau nchipuirea sfintei litu rg ii6). De aceea i Simeon Tesaloniceanul zice c serviciul Tipicei sau al Obedmei nsemneaz n chipuirea sfintei liturgii, cnd se cnt fr liturgie; iar cnd se face liturgie, Tipica se svrete nainte, i de aceea se cnt la nceputul ei 1 2 psalmi (102 i 145) preamrind pe Dumnezeu
1) Marcu 15, 3 3 : K a i yevojievi'j uipa? exnjg oxoxog iyivexo ecp oXr|v t>']v yjv etos (")Qac ewaxrjg. 2) Basil. Regulae maiores. Interrogatio X X X V I I : Ev fie xjj ext) co u jia x a i xou i^a/.[ioj xou ewevr]xootoi3 Xeyoprvou. 3) Athanas. Loc. laud. n Martigny, Diction., p. 539. 4) Daniel, Codex, T . IV, pag. 311. 5) Tipica sau serviciul Obedniei" a fost aezat de Biseric ca s o ce teasc pustnicii n locul liturgiei. Ei petreceau retrai din mnstiri i nu puteau lua parte totdeauna la liturgie. n vara anului 1904, cnd mergeam prin munii Iudeei spre Iordan, am vzut n dealul lerihonului vro 8 peteri mici gurite n mal i scri de lemn pe cari se suiau pustnicii n acele guri. Acolo locuiau ei n toat v iaa; iar Smbt seara i la srbtori, veneau la mnstirea din Ierihon s se nchine i

156

DR. BADEA

CIREEANO

i amintind buntile lui ctre noi, pentru care s a fcut i ntruparea Cuvntului *). Liturgitii ns nu se neleg ntre dnii asupra motivului pentru care acest serviciu se cheam n grecete rujuxa 2), numire trecut i n limba romn biseri ceasc, n locul cuvntului slavon Ofiednia. Coninutul Tipicei este urmtorul : cetirea psalmului 102 Binecuvinteaz sullete al meu pe Domnul i toate cele din luntrul meu, apoi a psalmului 145 Laud * sufletul meu pe Domnul, Unule nscut, fericirile (Manapic^oi), simbolul cre dinei, Cu sfinii f odihn, . a. Urmeaz mai departe, rugciunea Prea sfnt Treim e, psalmul 85 Bine voiu cuvnta pe Dom nul, psalmul 144 Inla-te-voiu Dumnezeul meu i apolisul. Tot serviciul Tipicei laud necontenit pe Dumnezeu dttorul fericirei n oastre3). Dac ns se face liturgie, dup ectenia cea mare se ce tesc psalmii 102 i 145, se cnt Unele nscut, fericirile, tro parele, intrarea cu sfnta Evangelie, sfinte Dumnezeule, apos tolul, . a. Iar n Bisericile din satele i oraele noastre, nerb darea omeneasc, a scurtat ntru att serviciul Tipicei cnd se face liturgie, n ct dup ectenia cea mare, se cnt numai stihul 1 al psalmului 102, apoi Unele nscut, troparele, intrarea cu. sfnta Evangelie, sfinte Dumnezeule, apostolul, . a.

s-i ea merinde uscat. Unii ca acetia, pe lng multele lor rugciuni, cetesc i Tipica n peteri, n loc de liturgie. (Autorul). 1) Simeon Tesaloniceanul, cap. 329, op. c., p. 213. 2) Leon Clugnet, Diction, grec-frangais de noms liturgiques, op. c., art. t i c t i vA p. 155. 3) Daniel, Codex. T. IV, p. 313, nota 1 : Monachi inter horam sextam et nonam recitant dxo^ouBiav xwv xxmixurv, sim iliter e psalmis 103 (102), 146 (145), sim bola Nicaeno, Macarismis, etc.

TEZAURUL LITURGIC

T. III.

iu /

CAPITOLUL II
EXPLICAIUNI ASUPRA LITURGIILOR SFINILOR PRINI VASILIE CEL MARE, IOAM HRISOSTOM I GRIGORIE DIALOGJL.

47 .

Cele trei pri ale sfiitei Liturgii.


Q '

al ucrare mntuitoare pentru folosul omului, svrit zilnic n sfntul altar de preoii Celui Prea nalt, sfnta li.urgie aro prile ei deosebite, dar nedesprite intre ele. Nu poate s fie o parte fr a lta : nu se poate svri una fr ca s urmeze cealalt ; dar nici nu se poate nlocui o parte cu alta, precum nici nu i pot schimba locul lor ntocm it de sfinii Liturgiti ai primelor timpuri cretine. Prima parte a sfintei liturgii este Proscomidiaw sau proaducerea elementelor tre buincioase n svrirea sfintei euharistii 1). Pregtirea aceasta ns se face de preotul liturgisitor, dup o hotrt rndueal a crilor liturgice, iar nu ntmpltor sau dup voina subiectiv ori chibzueala proprie a preotului. A doua parte este Liturgia catehumenilor" zis i Li turgia chemailor care se ncepe ndat dup proscomidie, i se ntinde pn la nceperea liturgiei credincioilor. Liturgia celor chemai are prile ei foarte frumoase, aductoare aminte de timpurile vechi cretine. Iar a treia i ultima parte a liturgiei, este Liturgia credincioilor sau Liturgia propriu zis. Aceasta este coroana ntregului serviciu divin, partea culminant a celor sfinte, atins; in prefacerea darurilor n corpul i sngele Domnului. De i aceste pri sunt trei, totui ele. ntocm esc o singur unitate, cci nu pot s lipseasc cele dou, dac sa nceput proscomidia.

1) Toi liturgitii de seam ai Bisericei ortodoxe, mpresc liturgia n ur mtoarele 3 p ri: proscomidia, liturgia catehumenilor i a credincioilor.

l .> 8

DR.

BADEA CIRE.EANU

ARTICOLUL I
PR0SC09IIDIA
( I I q o o x o (u 6 i ) ) .

48.
n Biseric de primii

Aducerea darurilor

(r>v Swqgw)

cretini.
nu te ari naintea Domnului Dumne zeului derty zice sfnta Scriptur, ci fie care se aduc dup puterea main.lor voa stre, dup binecuvntarea Domnului Dumne zeului tu , care i-a dat ie 1). Cretinii cei
vechi i chiar mpraii, mplineau cu sfin enie aceast sfnt porunc, i aduceau da ruri n casa Domnului, n ziua Duminicei, la zile de srbtori mari, n zilele amintirei sfinilor, a morilor, . a. Darurile acestea erau nu numai o mplinire a celor zise n Vechiul Testament, dar mai ales a po runcilor Mntuitorului cu privire la milostenie. Vindei averile voastre, zice Domnul, .i dai m ilostenie; facei-v vou pungi

cari nu se nvechesc, com oar ne mpuinat in ceruri, unde fu ru l nu se apropie, nici molia nu o stric 2).

in timpul Mntuitorului se aduceau multe daruri la templu, cci cutnd el, a vzut pe cei bogai aruncnd darurile n

gazofilachie. i a vzut i pe o vduv srac aruncnd acolo doui fileri 3). Iar n zilele apostolilor, toi cretinii cari aveau arini sau case, vnzndu-le, aduceau preul celor vn dute, si l puneau la picioarele apostolilor, i se da la fie care dup cum cineva avea trebuiny> 4).
1) Deuteronom 16, 17. i preoii elini pgni, cntnd imne, aduceau pe altarele zeilor coapse grase i tauri", ca s fie arse i coapse grase de capre" (Iliada lui Omer, cnt. 1, v. 40). Lui Apolon i se jertfeau cte o dat i 100 de boi (ecatombe). Conf. Iliada lui O m er, cnt. I, v. 315. Ritualul sacrificiilor vechi eline l cetim n Iliada lui O m er, cnt. I, v. 457 473 i cnt. II, v. 420 430. E l se cam asemna cu cel ebraic. Negreit c acest din urm era mult mai curat, spiritual i cu concepiuni superioare. (Autorul). 2) Luca 12, 33. 3) Luca 21, 1, 3 : AvapXeipag (6 Irjaovq) etfiev t o v c pXovtag el t o f f t ' C o q j t d / i ov t Stup auxu>v jxXouownj- e8ev 8e xiva x t jq o v ... x . t . X . G a7.ofMachia era aa dar i n Bazilicele vechi cretine, un loc, o cmar, despre meaza noapte a altarului, n care puneau cretinii ofrandele lor pentru Biseric. Gazofilachia era numit n apus i corbona ecclesiae" de la cuvntul ebraic j ! p T, xoQpdv, Stoeov, d ar adus lui Dumnezeu (Lev. 17, 4 ; Num. 7, 1 0 ; Ezechiel, 40, 4 3 ; Mateiu 15, 5). Vezi i Tez. Lit. T. II, p. 142. 4) h'apt. Apost. 4, 3 4 - 3 5 .

TEZAURUL LITUHGIC, T. UI.

nvturile Domnului si ale apostolilor despre milostenie s i cu privire la aducerea darurilo* n casa lui Dumnezeu, au p rin s rdcini i au dat roade frunoase n timpurile urmtoare s i pn n zilele noastre. n secoh l al 11-lea, Iustin Martirul ne sp u n e c n zilele lui <acei bogai i cei ce voesc, dau ofran d e,

/ie care dup a sa bun voin. Ofrandele strnse se duc la proistos, i acesta vine n ajutorul orf anilor i vduvelor , celor ce din cauza boalei sau din alte cauze au lips , i celor ce sunt n lanuri i streinilor ce petrec n loc cu trecereay> i). Apoi
n secolul al lll-lea Ciprian vorbind despre milostenie, mustr

B is e ric a sfin ii T rei Ie rarhi d in o rau l Ia i (Rom nia), zidit n orn am en te arab e d in p o ru n ca D o m n u lu i M oldovei V a silie L u p u (an. 1649). In tr 'in s a m a m n ch in a t de m u lte ori. (Autorul).

astfel pe cei a v u i: eti bogat i plin de avuii... i vezi pre-

tutindenea corbona, iar in ziua Duminicei f r sacrificiu vii


(n Diseric ? 2). Cu toate acestea n Biserica veche nu se primeau daruri de la ori ce cretin. Constituiunile apostolice, nva pe episcop s tie de unde s prim easc daru ri (xaQjrotpoQiag) i de unde nu trebue. S nu prim easc de la crcium ari (xjn)Xoi), cci acetia dup zisa profetu lu i Isaia, amestec vinul cu apa (fuo1) Iustin. Martyr. Apoi. II, cap. 67. Vezi i p. 68, T . III, Tez. Lit. 2) Cyprian. De opera et eleemosyna. Explicaia cuvntului corbona" este cuprins n Tez. Lit., T . III, p. 158, n nota 3.

im ,

MUKA

U1KE.SE A NU

urte naintea Domnului. Dar s nu p rm easc prinoase nici de la cei ce mhnesc pe vduve, de la cei ze asupresc pe orfani, de la cei ce in n temni pe nevinovai, sau chinuesc pe ser vitori cu bti, foam ete i munc grea. S m ai fie deprtai de tine , o episcope, cei ce pustiesc orae, i darurile lor nl turate s fie. Vei deprta de la aducerea prinoaselor i pe fali fi ctor ii de nscrisuri, pe retorii m incinoi, p e fctorii de idoli (elboiho.roioi'c), pe hoi, pe vameii nedrepi (teXajva; u<W.oiiq), pe cntritorii necinstii, pe msurtorii nedrepi i pe ostaii brfitori i nemulumii cu leafa lor i pe cei (ari turbur pe sraci. Asemenea vei nltura i pe uciga, pe <jde, pe judectorul nedrept, pe invrjbitorul de oameni, pe cel viclean, desfrnat, beiv, pe cel blestemat, pe cel fr ruine, pe cm tar 3 ), i pe ori ce nelegiuit care st mpotriva voinei lui Dumnezeu *).
Iar sinodul din Elvira (Illiberitan.) prin canonul su 29 oprete i pe energumenii turburai de spirite, de a aduce da ruri n Biseric. Tot aa i sinodul I ecumenic prin canonul 11, poruncete ca cei ce se leapd de credin dar n urm se pocesc, doui ani fr proaducere (fr s aduc daruri n Biseric), se vor mprti cu poporul de rugciuni.
1) Isaia, 1, 22. Zeii Olimpului beau n ectar" (Iliada lui Omer, cnt. I. v. 598), un fel de vin dulce ca ampania noastr i mncau atn brosie" adic nite dulceuri ce se topeau n gur. (Iliada, cnt. V, v. 777). 2) Deuteron. 23, 18. Chiar i Cicerone (De senectute, cap. XI), nfiereaz aspru pe desfrnai. 3) Sfntul V asilie cel M are ( f 379) n frumoasa sa om ilie inut n contra cmtarilor" ('Ojumu xax xo>v xoxiovxcov) arat lcomia nenfrnat a acestora n trsuri foarte triste i potrivite pentru toate timpurile. Iat cteva cuvinte din aceast omilie (n. I ) : Cmtarul nu ine socoteal de mprejurri, el nu aude rugciunile ferbini ale mprumuttoruiui, ci rmne nenduplecat, nemicat, surd la rugmini, fr simire la lacrmi, jurnd cu ndrsneal c i el nu are bani... ndat ce mprumuttorul i fgduete camt mare, atunci i se nveselete fruntea i caut s prind n undi pe sracul, ce i st nainte"... (n. II): Ar gintul fiind primit de mprumuttor, nenorocirea a intrat n coliba lui. Noaptea n vis vede pe cmtar care se repede ca un cine spre dnsul"... (n. I I I ) : Srcia nu este o ruine; mai bines o purtm cu rbdare de ct s ne mprumutm " ... (n. IV7): Fem eea cere haine moi, servitori sclivisii, mncri alese i i spune s te mprumui. Cel ce ascult astfel de pofte femecti se face prada cm tarilor". Tot aa i sfntul G rig o rie de Nisa ( f 396), zugrvete pe aceste fiare cumplite n omilia sa ndreptat contra cmtarilor" (K ax xcov xoxiovxcov). Aduc aci puine cuvinte din aceast comoar de povuiri (n. IV ): Viaa cm tarului, zice sfntul Grigorie, este trndav i lacom ; el nu cunoate nici munca cmpului nici grija negoului... Plugul lui este pana, cmpul este hrtia, smna este camta spurcat a banilor si... El dorete oamenilor srcie, nenorociri, lips, ca s vin la dnsul s se mprum ute". De aci vedem pentru ce Biserica nu primea ofrande n secolul al IV de la c m tari; dar aceti lupi rpitori, astzi sunt mai ri de ct atunci (Autorul). 4) Constitut. Apostol, lib. IV, c. VI : Xqt) 8e e.xioxorcov eifitvai, xvcov

yotmi tov olvov i'hati1 ), de la curvari (jtooaoi), cci aduc Dom nului preul poftelor lor 2), i nici de Ic rp itori (aojtaye?) de bunuri streine i de la adulteri , pentru t sacrificiile lor sunt

TEZADRDL LITURGIC, T.

III.

161

Totui canonul 3 al sfinilor apostoli hotrte ca episcopul sau presv'iterul care va aduce la jertfelnic ori miere ori lapte sau vin meteugit, sau pasri (opveic), sau oare cari animale ('cmmv), sau legumi, s se cateriseasc. Apoi cinonul 4 al sfin.ilor apostoli, ornduete ca celelalte poam e (afr.T de spicele de gru, struguri, unt de lemn i tme), acas% tri-

mite-se pdrg episcopului. i artat este cum c episcopul i presviler'.i le vor m pri diaconilor i celorlali clerici >. Iar canonul 5 7 al sinodului Trulan, poruncete ca s nu se aduc in sfntul altar miere (fxeXi) i lapte (yda).
Numele celor ce aduceau ofrande n Biseric se ceteau n altar at: n rsrit ct i n apus. Giprian n tro epistol trimis Bisericilor din Numidia, scrie c pe fraii i surorile noastre cari aduc daruri... in minte s-i avei '). Asemenea i Consti tuiunile apostolice rnduesc pomeniri pentru aductorii de daruri, n chipul u rm tor: .Spune, o episcope , celor nevoiai, numele celor ce i-au ajutat , ca ei s-i poat pom eni in rug ciunile lor *). Iar leronim zice c <tacum n auzul tuturor, s se ceteasc numele celor ce aduc d a r u r h 8). Deci, num eb bine fctorilor cretini, totdeauna au fost pomenite n Biseric, pn n ziua de astzi.

49 .

ntrebuinarea darurilor ( t <v 8<oq5 w ) aduse n Bise ric de vechii cretini.


rmaii evangeliei nu au ncetat n toate timpurile de a aduce daruri n casa Domnului. Din acestea mare parte erau hotrte pentru susinerea sfiniilor servitori ai Bisericei i a sracilor. Darurile erau legume," fructe, lapte, miere, pasri, . a. Acestea nu se aduceau la altar, cci ar fi fost n contra canoanelor 3 i 4 apostolice i 57 Trulanic, ci se trimiteau prin diaconi la casa episcopului, ca de aci s se mpreasc tutu ror cari aveau nevoe. Iar Tertulian vorbete de caritatea cre tinilor africani din secolul al ITI-lea, n chipul u rm to r: ntre noi este o comoai' fcu t din daru ri cretineti, zice apolo getul; dintrnsa nu ea nimine nici pentru prnzuri, nici pentru

trebuin, nici pentru plceri. Se folosesc ins aceste daru ri pentru ajutarea sracilor, pentru a i ngropa , pentru copiii sraci a i cror prini sunt lipsii de ori ce hran , pentru ser
o y e X e i S t y f o Q a i x a Q x o c p O Q ia z , x a i 8 o a iv x t t in | X o r x . x . X. x v c o v o u x o cp eC X er c p u X a x x a o i y u Q a i m o . i q 6 q

1) Cyprian, epist. IX. 2) Constitut. Apost. lib. III, c. IV. 3) Hieronym. in Ierem. X I : N une publice recitantur offerentium nomina.
D r. Badea Cire^eanu. Tezaurul Liturgic. 11

162

DR.

BADEA

CIREEANU

vitorii btrni, pentru n au fragiai . a . *) Constituiunile apos


tolice cu privire la mprirea milelor, sftuesc astfel pe episcop:

Ce este de fcut atunci cnd sunt oameni neputincioi?... Pe toi acetia s-i aibi n bgare de seam i de fie care s pori g r ij ; cci cei ce aduc daru ri nu le dau de a dreptul vdu velor i nevoiailor, ci le strng la un loc... ca tu s le dai acestora dup trebuin *). a) Cei ce primeau n I-iul rnd din aceste daruri aduse
episcopului, ori puse n comoar dup mrturia lui Tertulian, erau clericii ca unii ce aveau dreptul de a li hrnii din ofran dele pioilor. n al 11-lea rnd veneau cei nchii pentru aprarea adevrurilor religioase. ndat ce se vestea ntemniarea unui cretin pentru acest motiv, alergau la temni brbai i femei, tineri i btrni, pentru a-1 mngia i a-i aduce cele"de trebu in. n a IlI-a treapt aveau dreptul la milostenie neputincioii , sracii i cei prsii de lume. Biserica ns nu i prsea, ci le venea n ajutor cu mngerea moral i material. Veneau dup aceea n al IV-lea rnd bolnavii. Dionisie episcopul Alexandriei (*j- 264), vznd c se ntinde n popor o boal molipsitoare n cuprinsul diecesei sale, scrie o epistol ctre credincioi pentru a ajuta pe cei atini de boal. Episcopul a lost ascultat cu mult cldur de fiii si sulleti 3). Nu erau lipsii de milostenie nici cei din a V-a treapt i anume vduvele i orfanii. Acetia erau ajutai n deosebi chiar n timpul apostolilor, nfiinndu-se pentru servire instituia dia co n ilo r4), i a vduvelor5). Iar apostolul Iacov n epistola sa (cap. 1, v. *27), zice c buna credin n Dumnezeu este aceasta: a cerceta pe cei sraci i pe vduve intru necazurile lorn. Apoi iari adaoge (cap. 2 , v. 1 4 ) : de va fi fratele sau sora goi

i lipsii de hrana cea de toate zilele i va zice cineva dintre v o i: mergei cu pace inclziti-v i v sturai i nu le-ar da lor cele de nevoe trupului, ce folos ar fi? Dar i n secolele

urmtoare, li sau dat deosebit ngrijire vduvelor i orfanilor. Ignatie Teoforul, n epistola sa ctre Policarp, arat c aceti sraci trebue ajutai cu mult luare aminte, cci ei nu au n lume de ct pe Dumnezeu i pe episcop. Iar Tertulian (Apoi. X X X IX ), spune c n Africa credincioii aveau mare dragoste de a ajut pe orfani i vduve. Mai trziu sau nfiinat aziluri de cretini, pentru adpostirea acestor sraci. Mai departe primeau ajutoare de la Biseric n categoria Vl-a i V il-a : streinii i exilaii. Mare dragoste se arta streinilor locui tori n sate i c e t i; lor li se splau picioarele chiar n timpul apostolilor de vduvele btrne i se bucurau de mare ngrijire.
1) 2) 3) 4) 5) Tertull. Apologeticum. X X X IX . Constitut. Apost., lib. III, c. 4. Euseb. Hist, eecles., lib. VII, c. 22. Fapt. Apost. VI, 6. I Tini. 5, 9.

T E /A U R U L LITURG C, T . III.

163

Vduva s lie aleas n serviciul Bissricei, zice apostolul Pavel, iac ntre alte bunti a splat picioarele sfinilor *). Iustin Martirul mrturisete i el aceast dragoste cretineasc fa de s tre in i8). Dar splarea picioarelor celor streini, era ndatinat i n Africa, cci Tertulian ludnd aceast fapt evangelic 8), svrit de cretini, ntreab pe dumanii B ise ric e i: care br

bat pgn va lsa fem eea sa n drum pentru ca el s intre in colibele sracilor cu ap, spre & spla picioarele sfinilor (cretinilor) i ai chema n gazd pe cltorii streini ? 4). Sp larea picioarelor n rile clduroase folosete mult omului i
in deosebi cltoru lu i; pentru aceea ea a fost obinuit din timpurile cele mai vechi ale popoarelor 6). Se mpreau ajutoare bisericeti i celor din categoria a Y lll-a adic sclavilor i condamnailor in mine. Giprian arat (epist. 61), c unii dintre frai cznd sclavi n minile barba rilor, cretinii contribueau dup putere pentru a-i rscumpra ). Mai rscumprau i pe cei condamnai de pgni la terea m ar morei i pietrelor, drept pedeaps pentru mrturisirea credinei. La mprirea milelor, luau parte nu numai cretinii dar i pgnii. Iar agapele se fceau tot din ofrandele pioilor.
1) I Tim . 5, 10. 2) Iustin Mart. Apologia I, c. 67. 3) loan. X III, 5. 4) Martigny, Diction, des antiq. chret., op. c., p. 66. 5) Intr'o diminea din luna August 1897, am pornit din Pom pei (Italia de sud) ca s m sui pe vulcanul Vezuviu din apropiere. In mijlocul drumului ce duce prin vii spre Vezuviu, eram foarte obosit i desgustat. D ar la Casa blanca" un conac din vii, mi sau splat picioarele, minile i faa i cu aceasta m am ntrit s port drumul i cldura mai departe. Aceeai splare am pri mit-o aci i cnd m'am cobort de pe Vezuviu. Aceast datin era cunoscut i aplicat cltorilor n toat Italia de sud. Iar n luna August 1904, cnd m aflam n Ierusalim , am fost i n Bise rica patriarhal ortodox. Dup ce mam nchinat n sfntul loca, am intrat la un cleric superior. Acesta a poruncit ndat s mi se spele picioarele cu ap cald i s mi se toarne ap de flori pe mini, ceea ce sa i fcut. Splrile acestea sunt nu numai curiri ale corpului, dar ele au i simbolismul lor. (Autorul). 6) Un t r g de sclav i n A frica. Noi cei crescui n bine i fericire, nu avem ideiede sclavie. Aceast ran dureroas o poart mai toate popoarele vechi i moderne, i este departe de a se stinge n Africa, Asia i America de astzi. In vara anului 1904, din Palestina am trecut n Egiptul de Jos prin PortZaid. Mergnd cu trenul pe lng Canalul Suez (lung de 164 chilometrii), de la ism ailia, fosta reedin a lui Ferdinand de Leseps, creatorul canalului, am luat linia spre Cairo. Aci am vzut multe lucruri minunate ca piramide, muzee, mos chee, lucruri vechi egiptene, Nilul, . a. Tot aci am cules urmtoarele cunotine despre nefericiii sclavi, africani din zilele noastre. Prizonierii czui n luptele dintre triburi, sunt legai n furci de gt picioare i mini. Dup aceea sunt vndui negustorilor de sclavi numii Djelahi. Acetia i leag acum marfa cu mai mult cruzime. Copiii, fetele, tinerii i btrnii, sunt ferecai n lanuri de nu se mai pot mica. Sclavii fac iruri lungi de 100 200 de ini, legai unii de alii. Apoi fie care din ei duc poveri grele ca d. e . : ap, orez, lemne i altele, trebuincioase pentru drum. In aa stare sunt pornii pe jos prin deerturi clduroase i uscate spre trgul E g g a n din

JLrn.

U A U fiA

L.lttK'SKANU

Doamne (E?ir]aov rjnag, K iqle), M rire: Doamne, miluete-ne pe noi. Si a cu m : Ua ndurrei 1 ). Apof urmnd cu rugciunile artate n Liturgiar, merg srut icoana Domnului nostru lisus Hristos (xoti Xpiotofi), "a sfintei Fecioare (rrjs Oeotoxou) i ale altor sfini. T rec dup aceasta n mijlocul Bisericei i aci descoperindu-i capetele i plecndu-Ie, cetete preotul rugciunea : Doamne, trimite mna ta (K/upie e|a;roaTF.iA,ov ti|v yelpd aov 2), prin care cere de la Dum nezeu ca s se nvredniceasc a svri sfnta liturgie. Fcndu-se apolisul cel mic i plecndu-se spre strane, cu nelesul c cer ertare de la cei de fa, intr n sfntul altar zicnd fie care n sine, icoana stihului 7 din psalmul 1 3 1 : Intra-voiu in casa ta, nchina-m-voiu ctre Biserica cea sfnt a ta 3). Acum preotul i diaconul fiind n altar, fac 3 nchinciuni naintea sfintei mese, srut sfnta Evangelie ca pe aceea ce cuprinde nvturile Domnului i dup aceea srut i sfnta mas. Apoi ea fie care n minile sale stihariul su, fac iari 3 nchinciuni spre rsrit (K a t dvatoXa) zicnd fie care cu umi lin, asemenea Vameului din Evangelie (Luca 1 8 ,1 3 ): Dum nezeule, curete-m pe mine pctosul i m miluete 4). Att preotul ct i diaconul, doresc cu r irea sufletului pentru a fi vrednici de cele ce vor svri, potrivit cuvintelor din epistola lui Tacov cap. 1 . aj Dup aceea diaconul (6 Sidxovo?) merge la preot innd sti hariul i orariul n mna dreapt i plecndu-i capul zice : Bine cuvinteaz, Stpne, stihariul dimpreun cu orariul (to otoi/apiov m.'v t< 7 > obpapuo); iar preotul rspunde : Bine cuvntat este Dum nezeul nostru. Diaconul srut mna preotului i retrgndu-se la o parte se mbrac n stihar rugnuu-se: Bucura-se-va su fletul meu ntru Domnul. Apoi srutnd orariul (to u>qqiov uGjraadjievos), l pune pe umrul stng ; iar punnd mnecuele pe mini, la cea dreapt z ic e : Mna ta cea dreapt, Doamne (C H 8eid aou yeio, Kvpie); iar la cea stng rostete stihul 73 din psalmul 118: Minile tale mau fcut i mu zidit (Al jeTQfg oov EJtoujaav ue xai knXaadv p.e6). Apoi diaconul mergnd la Proscomidie, gtete odoarele sfinte pentru sfnta jertf i an u m e: sfntul disc punndu -1 n stnga lui ( f v t> j i f o e i tco doiotepto) iar potirul n dreapta lui (ev tto 8e|tcp) i celelalte cu bun rndueal6). Aceast preg1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 5 5 : Rndueala dtimnezeetei Proscom idii". Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 328. 2) n Liturgia sfntului Iacov (n. 7), n Ioc de xE? (mn) st scris cuvntul ycLQ iv (har). 3) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 56. Dar i stihul 2 al psalmului 137 sun a a : Inchina-m-voiu la Biserica ta cea sfnt". 4) Aceste cuvinte sunt mprumutate din Liturgia sf. Iacov, n. 1. 5) Despre Vemintele diaconeti" cu tot istoricul lor, cetete de Ia pag. 414 nainte, Tom. II Tez. Liturg. 6) Daniel, Codex, op. c., Tom . IV, p. 329.

TEZAURUL LITURGIC, T . III.

107

tire a slintelor odoare o gsim n atribuiimea diaconului din primele secole cretine, cnd el le aducea la P'oscom idie din schevofilachion zis i diaconicon, adic din acea cmar din partea de meaza zi a sfntului altar. Canonii 21 al sino dului din Laodicea oprete pe servitori (ipodiiconi) de a se atinge de vasele i odoarele sfinte, i cu att mai m ult de a le aduce la Proscomidie *). b) Iar preotul (o legeug) se m brac cu aceast rndueal: lund stihariul (to OTOi^apiov) n mna stng (daiorepc?) i n chinnd u-se de 3 ori ctre rsrit, cum sa zis, binecuvntnd grete : Binecuvntat este Dumnezeul nostru i se mbrac cu stihariul rostind ceea ce a zis i diaconul cnd s a mbrcat cu acest vemnt: Bucura-se-va sufletul meu ntru Domnul 2). Lund apoi epitrahilul (to emToxi'i^iov), semnul jugului lui Hristos, bine cuvntndu-1 i srutndu-1 l pune pe grumaz zicn d : Bine cuvntat este Dumnezeu cel ce vars darul su peste preoii si 3). Dup aceea lund brul (tt)v C (6 v)v), chipul puterei divine i al vredniciei preoeti, se ncinge cu el zicnd : Bine cuvntat este Dumnezeu cel ce m ncinge cu putere. Iar la mnecue (ejti^iavixia), simbolul legturilor lui Hristos, zice ca i d iacon u l: Mna ta cea dreapt, i Minile tale mau fcut i mau zidit 4). Dac preotul are vrun rang, mpodobit de episcop cu epigonatia, sabia cuvntului, binecuvntnd-o, srutnd-o i aeznd-o la coapsa dreapt zice: ncinge sabia ta peste coapsa ta. Dup aceea lund i felonul (cpeujviov), chipul hlamidei lui Hristos, binecuvntndu-1 l srut zicnd stihul 9 din psalmul 1 3 1 : Preoii ti Doamne te vor mbrca ntru dreptate i cuvioii ti cu bucurie se vor bucura 6). Prin urmare diaconul se nvemnteaz cu stihariul, ora riul i m n ecu tele; iar preotul cu stihariul, epitrahilul, brul, innecuele, epgonatia i felo n u l6).
1) Vezi Atribuiunile D iaconilor" p. 332, Tom. 11 Tez. Liturg. 2) In codirii Barberin i Crypto-Ferrata, la mbrcarea stihariului preotul zice: Eu; xo ovoua xou JtaxQog xai xou uioi), x. x. X. 3) In codicele Crypto-Ferrata, la mbrcarea epitrahilului, n loc de EvXoyrixoi; 6 Geo? 6 exxecov xijv '/dpiv auxou", preotul zice: x a i o / ^ ia cpQOoiHt)5 ,-teQief3aXov, oxt axecpavov ei, axavOcov croi ;te(e0T|xav Geo rifwov, dXeijoov f|fig. = i chipul nebuniei lund (Jidovii), c cunun de spini i-au pus ie, Hristoase Dumnezeul nostru, miluete-ne pe noi. 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c .f p. 5 8 .- C o n f. Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 330. 5) Despre vemintele preoeti" cetete ip . 423 427, Tom . II, Tez. Liturg. Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 3 0 : Ol IcqeX? oou, Kupie, evSuoovxai ftixatoouvrjv x a i ol ooto oou y a ! l i i ( i o e i y a X ? . l o o v x a i . Aceste cuvinte le cetim i n textul ebraic la psalmul 132 v. 9 : TpYRTfl p ^ l?

6) Cu privire la mbrcmintea diaconului i a preotului, eu am confruntat Liturgiarul Bisericei romne, cu C odicii Barberin, Parisian i Crypto-Ferrata, din Codicele lui Daniel, Tom. IV, pag. 3 2 7 seqq. i l-am gsit tradus cu mult ezac-

Doamne (E?ir|aov rjfig, K i'iqie), M rire: Doamne, miluete-ne pe noi. i a cu m : Ua ndurrei *). Apof urmnd cu rugciunile artate n Liturgiar, mer^ i srut icoana Domnului nostru lisus Hristos (tov XpioToft), a sfintei Fecioare (t% 0eotoxoi>) i ale altor sfini. Trec dup aceasta n mijlocul Bisericei i aci descoperindu-i capetele i plecndu-le, cetete preotul rugciunea : Doamne, trimite mna ta (K/uqie e-atocrreiXov tf|v /fTpa oou 8) , prin care cere de la Dum nezeu ca s se nvredniceasc a svri sfnta liturgie. Fcndu-se apolisul cel mic i plecndu-se spre strane, cu nelesul c cer ertare de la cei* de fa, intr n sfntul altar zicnd fie care n sine, icoana stihului 7 din psalmul 431: Intra-voiu in casa ta, nchina-m-voiu ctre Biserica cea sfnt a ta 3). Acum preotul i diaconul fiind n altar, fac 3 nchinciuni naintea sfintei mese, srut sfnta Evangelie ca pe aceea ce cuprinde nvturile Domnului i dup aceea srut i sfnta mas. Apoi ea* fie care n minile sale stihariul su, fac iari 3 nchinciuni spre rsrit (KaT dvaToAug) zicnd fie care cu umi lin, asemenea Vameului din Evangelie (Luca 1 8 ,1 3 ): Dum nezeule, curete-m pe mine pctosul i m miluete 4). Att preotul ct i diaconul, doresc curirea sufletului pentru a li vrednici de cele ce vor svri, potrivit cuvintelor din epistola lui Iacov cap. 1. a) Dup aceea diaconul (o Sidxovo;) merge la preot innd sti hariul i orariul n mna dreapt i plecndu-i capul zice : Bine cuvinteaz, Stpne, stihariul dimpreun cu orariul (to ttoixuqiov oiiv to) woapi'co); iar preotul rspunde: Bine cuvntat este Dum nezeul nostru. Diaconul srut mna preotului i retrgndu-se la o parte se mbrac n stihar rugndu-se: Bucura-se-va su fletul meu ntru Domnul. Apoi srutnd orariul (to u>pdoiov crjtaodnevos), l pune pe umrul stn g ; iar punnd mnecuele pe mini, la cea dreapt z ic e : Mna ta cea dreapt, Doamne (eH 8etd (roii / f l o , Kvoie) ; iar la cea stng rostete stihul 73 din psalmul 118: Minile tale m au fcut i mu zidit (Al '/eTptg (tod FJio(>]oav pe xai ejiaadv [.ie6). Apoi diaconul mergnd la Proscomidie, gtete odoarele sfinte pentru sfnta jertf i an u m e: sfntul disc punndu -1 n stnga lui (ev tu> [ieoei tm doiorrEpco) iar potirul n dreapta lui (ev t< 7) fie|up) i celelalte cu bun rndueal6). Aceast preg
1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 5 5 : Rndueala dumnezeetei Proscotnidii". Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 328. 2) n Liturgia sfntului Iacov (n. 7), n loc de xEh )(l (mn) st scris cuvntul ycLQiv (har). 3) Dumnezeetile Liturgii, op. c.( p. 56. Dar i stihul 2 al psalmului 137 sun a a : .,Inchina-m-voiu la Biserica ta cea sfnt". 4) Aceste cuvinte sunt mprumutate din Liturgia sf. Iacov, n. 1. 5) Despre Vemintele diaconeti" cu tot istoricul lor, cetete de la pag. 414 nainte, Tom. II Tez. Liturg. 6) Daniel, Codex, op. c., Tom . IV, p. 329.

TEZAU RU L

LITURGIC, T. III.

167

ti*e a slin telo r odoare o gsim n atribuiunea diaconilui din piinele se co le cretine, cnd el le aducea la Proscouidie din chevofilachion zis i diaconicon, adic din acea cm ar dn partea de meaza zi a sfntului altar. Canonul 21 *1 sinodilui din Laodicea oprete pe servitori (ipodiaconi)de a se atinge de vasele i odoarele slin te, i cu att mai mult de a le aJuce la Proscom idie *). b) Ia r preotul (o Ieqevs) se m brac cu aceast r id u e a l : hand stihariul (to aTOixapiov) n mna stng (apiorep^ i nclinndu-se de 3 ori ctre rsrit, cum sa zis, binecuvntnd g:ete : Binecuvntat este Dumnezeul nostru i se m brac c i stihariul rostind ceea ce a zis i diaconul cnd sa m b rcat c i acest vem nt: Bucura-se-va sufletul meu ntru D onnul z ). Lund apoi epitrahilul (to emToxnXiov), semnul jugului lui Hristos, bin e cuvntndu-1 i srutndu-1 l pune pe grumaz zicnd: Bine cuvntat este Dumnezeu cel ce vars d iru l su peste preoii si 3). Dup aceea lund brul ( tjv 'C covijv;, chipul p iterei divine i al vredniciei preoeti, se ncinge cu el zicnd : Bine cuvntat este Dumnezeu cel ce m ncinge cu putere. Ier la m necue (emjicmxia), simbolul legturilor lui Hristos, zice ca i diaconid : Mna ta cea dreapt, i Minile Ule mau fcut i m au zidit 4). Dac preotul are vrun rang, mpodobit de episcop a i epigonatia, sabia cuvntului, binecuvntnd-o, srutnd-o i aeznd-o la coapsa dreapt zice: ncinge sabia ta peste coapsa ta. Dup aceea lund i felonul (<peAamov), chipul hlamidei lui Hristos, binecuvntndu-1 l srut zicnd stihul 0 din psalmul 131: Preoii ti Doamne te vor mbrca ntru dreptate i cuvioii ti cu bucurie se vor bucura 6). Prin urmare diaconul se nvemnteaz cu stihariul, ora riul i m n ecu tele; iar preotul cu stihariul, epitrahilul, brul, mnecuele, epgonatia i felo n u l 6).
1) Vezi Atribuiunile Diaconilor" p. 332, Tom. II Tez. Liturg. 2) In codicii Barberin i Crypto-Ferrata, la mbrcarea stihariului preotul zice: E l t o ovojira tou jtutQo x a i toii vioi), x. t. X. 3) In codicele Crypto-Ferrata, la mbrcarea epitrahilului, n loc de Ei'oyTjTog o 0eo 6 exxecov ttjv ydpiv aurou", preotul zice : x a i oxfj^aaq)QOouvhq rteptefia^ov, o u areroavov e| xavOwv ooi neQi60T)xav xQ iot o Geo Tjficov, Eubjoov = i chipul nebunici lund (Jidovii), c cunun de spini i-au pus ie, Hristoase Dumnezeul nostru, miluete-ne pe noi. 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 5 8 .-C o n f. Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 330. 5) Despre vemintele preoeti" cetete i p. 423 427, Tom . II, Tez. Liturg. Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 3 0 : O i ieQEt < tou, K uqie, evdrSoovrai Sixaioom'riv x a i oi ootoi oou y a A . X i o e t ct Ya ^ ^ l O O V T a i - Aceste cuvinte le cetim i n textul ebraic la psalmul 132 v. 9 : T p T p rp Tpy.l

6) Cu privire la mbrcmintea diaconului i a preotului, eu am confruntat Liturgiarul Bisericei romne, cu Codicii Barberin, Parisian i Crypto-Ferrata, din Codicele lui Daniel, Tom. IV, pag. 327 seqq. i l-am gsit tradus cu miiilt ezac-

168

DR. BADEA GIREEAND

c) Arhiereul, cnd servete sfnta liturgie, pe lng aceste veminte ale preotului i an u m e: stihariul, epitrahilul, brul, mnecuele i epigonatia, mai pune pe dnsul, sacosul n loc de felon, apoi omoforul, engolpiul i mitra 1). Pentru respectul ce suntem datori celor sfinte, se cuvine ca toate aceste veminte liturgice, s fie curate, din stofe bune i inute cu ngrijire. Fptura lor s lie n forma clasic, adic lungi i largi, dup predatinile sfintei noastre B is e r ic i2).

51.

Rndueala dumnezeetei Proscomidii (Aidralt? r|c (Muc NooOi'creoK), C U explicaiuni i Studii tiinifice asupra ei.
uvntul Proscomidie adic proaducere (jtqooxoiuSt), este substantivul alctuit din verbul jipooxo^eiv, jtpog xopueiv = a proaduce, a aduce nainte, a pune n fa. Se cheam Proscomidie prim a parte a liturgiei, pentru c n lucrarea ei, se aduc nainte, se pregtesc sfintele daruri, cari se prefac la liturgie n corpul i sngele Domnului. Aceast proaducere, pre gtire, se face la masa numit i ea Proscomidie, numire m prumutat de la nsi lucrarea ce se face pe ea. Cretinii cei vechi aduceau daruri n pastoforia (jtaatotpoQia) altaru lu i; iar din aceste proaduceri, se alegeau elementele pentru sfnta eu haristie. Dup cum am vzut (p. 142, T. II i 164, T. III, Tez. Lit.), acolo unde este astzi masa proscomidief, n partea de meaza noapte a altarului, se aila n vechime protesul (jrpoBeoi?) numit i pastoforia, adic acea cmar n care se puneau ofrandele pioilor trebuincioase cultului. Masa sfintei proscomidii se afl scobit n pretele B ise ricei pentru a se asemna peterei din Betleemul ludeei n care sa nscut D om nul3). P n prin secolul al VI-lea, fiind n bun
titate. T o t aa este tradus i ntregul Ritual al Proscomidiei, afar de unele vari ante aflate n Codici. (Autorul). 1) Despre Vemintele i insigniile arhiereti", cetete de la pag. 427, nainte, Tom . II, Tez. Liturg. 2) Unii dintre preoii notrii, mai ales cei de la sate, servesc sf. liturgie cu veminte rupte, strmte, scurte sau cu croial lumeasc. Aceast nepsare, aduce mare vinovie preotului liturgisitor. 3) Simeon Tesalon., op. c., p. 101. Joi 12 August 1904, ora 8 dimineaa, am plecat din Ierusalim la Betleem. In drum aproape de oraul Naterei Domnului, am vzut mormntul Rahilei soia patriarhului Iacov, n form de templu mic. Erau aci o mulime de pelerini Iudei. Fcnd o or de cltorie am sosit n Betleem i am intrat pe o poart mic n Biserica-peter, n care s'a nscut Mntuitorul lumei. Dup ce m'am nchinat n aceast mrea peter, n care este Biserica fcut de m prteasa Elena (Euseb. De vita Constantini, lib. III, c. 41), am eit din adn

TEZAU RU L

LITURGIC, T . III,

169

1. Rndueala i ritualul pregtirei elementeloi euharistice sau a proscomidiei, pentru liturgia sfntului Ioai llrisostom i a Marelui Vasilie, este dup cum se va vedea mii departe x). Liturgiarul B isericii noastre ortodoxe i codicii litir g ic i: Bar berin, Parisian i Crypto-Ferrata, nva c preotul i diaconul fiind nfrum useai cu vemintele lor liturgice, mrg la pros comidie (f,1? tt)v jtoofiEfTiv) i i spal minile zicid cele din urm 7 stihuri ( 612) ale psalmului 2 5 : Spla-vriu ntru cele nevinovate m inile mele i voiu ncungiura altarul tu Doamne2). i n vechea liturgie din Constituiunile apostolica (Lib. VIII, c. 1 1 ) se poruncete ca n timpul srutrei sfinte, m ipodiacon

rn du eal clasele catehum enilor, proscom idia se f c e a dup liturgia lor. A cum , ca i de la secolul VI-lea n o a c e , preoii o svresc n ainte de liturgia catehumenilor.

S f n t a P r o s c o m id ie

avnd pe ea: steaua, crucea, potirul i buretele.

s aduc ap preoilor pentru spaiarea m in ilo r3). Splarea aceasta dup tlcuirea sfinilor Prini, nsemneaz nu numai curirea material, dar mai ales curenia spiritual, att de
cime la suprafa, ntr'o alt Biseric d asupra celei d ntiu, mai frumoas i mai mare, zidit din porunca lui Iustinian. Inchinndu-m, am plecat din sfntul loca i am venit iari n Ierusalim. (Autorul). 1) L a liturgia sfntului loan llrisostom i la aceea a sfntului Va silie, proscomidia se face in acelai chip. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 110. 2) Daniel, Codex, op. c., Tom. IV , p. 3 3 0 : N tyoum v dOcoou; xou; xelQug jiou, xou xu xA .c < jco xo Ouoiaoxi'iyiov oou, xuqie". Aceste cuivinte le cetim i n stihul 6 al psalmului 26 din textul e b ra ic : r p b H l ' 3

= Spla-voiu ntru cele nevinovate minile mele i

voiu H lrT

ncungiura altarul tu Doamne". 3) Tertulian n scrierea lui De oratione" (Cap. X III), me nva s ne splm minile i nainte de rugciune.

470

DR. BADEA CIREEANU

trebuincioas n lucrarea proscornidic i liturgic ce vor ncepe acum minitrii altarului. Aceast splare se fcea i n secolul al IV-lea tot aa cum se face i astzi i era pstrat ca o datin apostolic. Voi ai vzut, zice Giril al Ierusalimului (*J* 386), neofiilor si, pe

diacon, cum cl aduce ap preotului pentru splare si totodat i celorlali preoi cari sunt mprejurul altarului lui Dumnezeu. Aceasta nu se d pentru necurenia corporal (&iu tov oiouutixov (vujtov); nu este aceasta, cci nu intrm in Biseric avnd necuria corpului; ci splarea este simbolul c trebue a v curi de toate pcatele si f r de legile ... Au nu auzii i pe fericitul David zicnd cu neles m istic: spla-voiu intru cele nevinovate minile mele i voiu ncungiura altarul tu D oam ne*

(Psalm. 25, v. 6 *). Dar i n legea veche Moisi pusese spl toare la chivotul legei, pentru ca cei ce serveau la masa jertfei s-i spele minile i p icioarele2). Dup ce preotul i diaconul i spal minile, merg la pros comidie i nchinndu-se naintea ei de 3 ori zice fie care : Dumnezeule, curete-m pe mine pctosul i m mntuete 3). Apoi rostesc troparul din Vinerea cea Mare : Rscumpratu-ne-ai pe noi din blestemul legei. Dup aceasta diaconul zice: Bine cuvinteaz, Stpne ( evX oy^oov &fojtota). P reo tu l: Bine cuvntat este Dumnezeul nostru D iaconu l: amin. 2. Acum preotul avnd naintea sa cele trebuincioase pentru sfnta euharistie i an u m e: vin, ap i 5 prescuri de pine dos pit (can. 44 al sinodului din C artagena4), va cuta ca fie care prescur s aib pe ea semnul c r u c e iB ) i s fie mpodobit cu
1) Cyrill. Catech. mystag. V, n. 1 : 'EtoQuxaTE tov Sidxovov, tov vu^aoGui 8i86vra tt Ieqe, x a i tog xuxXouai to Guouxottiqiov, too 0eou Jt{^EaPvTeQOt^; oo jtavuog Se e6i8ov 5 i tov oco[uxtixov qu.tov oox eoti tooto* ovte yQ qvnov oco|.iaTog e'xovTEg rrjv aQx>iv, eiot]ei[iev eu; tt^v EXXT]oiav aXX oiifipoXov eoti toi) 8ev ujia? xaOaQEOEiv jravKov |xa@Tr)[umov x a i avopiium ov... oux ixouaaq xoO ucotuQtou Aa(3ift auxo tov to nuoTaytoyovvTog, x a i Xsyovxo vityo.uai ev dOcooig tck; xeH?S fiou, x a i xoxXtooo to Ouaiaott'igiov oou xoqie". Despre splrile reli gioase, cetete i nota 6, pag. I l l , Tom . II, Tez. Liturg. 2) II Moisi, cap. 30, v. 18.20. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 331 : 'O 0 eo; UaoOiyu. ^oi T<p dfiagTto/.^, Xai eXeT|o6v [IE. 4) Pn n secolul al VII-lea se ntrebuina i n apus pine dospit n euharistie; ns sinodul din Toledo inut n anul 693 fu cel dintiu care hotr n apus prin canonul 6 ntrebuinarea azimei (aCufiov) n euharistie in loc de pine dospit. In Anglia se introduse azima n secolul V III; n Germania n secolul IX ; iar n secolul XI era ntrebuinat n toat Biserica latin. Dar lisus Hristos a ntrebuinat yTog adic pine dospit la cina cea de tain, iar nu dvpov sau pine nedospit. Pine dospit au frnt i apostolii (Fapt. Ap. 2, 42, 46 ; 20, 7 ; I Cor. 10, 16 ; 11, 20), prinii secolului II (Apoi. I-a lui Iustin, cap. 66) i aa sa ntrebuinat n Biserica ortodox pn astzi. (Autorul). 5) C opii i E tio p e n ii, eretici orientali, n loc de o cruce au 12 cruci pe fie care prescure, ntru amintirea celor 12 apostoli (Daniel Codex, Tom. IV, p. 386). Forma aceasta de prescuri am vzut-o i eu la Copii din Alexandria Egip tului, n vara anului 1904. (Autorul).

TEZAURUL

LITURGIC, T . III.

sigiliul IIS. X S . NI. CA >). P rescu rile s fie 5, intru am in frea minunei M ntuitorului cnd a sturat 5000 de oameni ai 5 pini (Luca 9, 13). Form a lor tradiional va fi rotund, ium era i n timpul m arilor liturgiti din secolul IV i pe tin p u l lui Epifanie al Salam in ei ( 403). Cu toate acestea canonii 11 al sfntului N icefor M rturisitorul, patriarhul din Constanfnopole (sec. IX ), ngdue ca preotul dintro prescur s proscomideasc pentru mai m u li2). Preotul liturgisitor ea n mna stng (doiateoa) o presei re, iar n dreapta sfnta copie (ttjv uytav Xoyx^v) i dup ce nsem neaz cu ea de 3 ori cruci pe prescure (tt)v jtpoo^oQuv), zice de 3 o r i: ntru pomenirea* Domnului i Dumnezeului i Mn tuitorului nostru lisu s Hristos 3). Foarte veche este datini de a se nsemna sfnta pine cu semnul crucei. Ea este ntre buinat n secolul al IlI-lea i al IV-lea. Ereticii Sirieni si G>pi nu aii nici copia n ici steau a;* ei nu tae pinea ci o frn>* 4). Apoi ntru am intirea patimilor Domnului, preotul nfige o p ia n partea dreapt (fv t< 7 > fie'u) jiepei) a peceei i tind zic3 o parte din versul 7 al capitolului 53 din cartea profetului Is a ia : Ca o oae spre junghiere sa adus (o)? jrpopatov ejh a(p(iy>)v r'ixBi); iar nfignd n partea stn g ; zice o alt parte a versu lui 7 din acelai capitol: ai ca un miel nevinovat (xai wq diivog d'xaxos) f r de glas , mpotriva celui ce l tunde pe dnsul, aa nu i-a deschis gura sa 5). n aceste cuvinte profetice ros tite cu 730 de ani nainte de patimile Domnului, de ctre m a
1 ) Chipul sigiliului prescurei:
C u vin tele: ItiooOs Xpiato Nix,

dup mrturia lui Nicolae Vulgaris, le-a ntrebuinat pentru prima oar, Marele Constantin ca inscripinne pe 3 cruci aezate de dnsul n Constantinopole. Pe prima cruce a scris I n o o u ; pe a doua X qioto? i pe a treia Nix. Vezi Daniel, Codex, T. IV, p. 385, nota 2. 2) Numrul prescurilor, nu a fost totdeauna acelai. Se ntrebuinau i mai multe, pn la 7, i mai puine pn la 3 i chiar 1. Nici n timpul de fa nu se ntrebuineaz peste tot locul aceeai sum de prescuri. (Autorul). 3) Daniel, Codex, Tom . IV p. 331 : Elq vdfiviioiv xou xuqlou, x a i OeoO. x. x. Conf. G oar, Evhol. p. 78. 4) Daniel Codex, Tom IV, p. 386, nota 1 : Syri ut etiam Coptitae usum X6yx>ig non habent, sed frangunt panem, etc. 5) Versul 7 din cap. 53, al crei profetului Isaia, este mprumutat de sfinii liturgiti din traducerea alexandrin a celor 70 de traductori. Dup acetia stihul 7 sun astfel: < > g jrpofaxov t.xi o(payv|v 117. Or), x a i <o$ duvog tvavxiov xov xsiqovxoi; acpojvog ouxoa ovx avoiyei xo oxoiia. = Ca o oae spre junghiere sa adus, i ca un miel fr de glas mpotriva celui ce l tunde, aa nu-i deschide gura sa". Iar n textul ebraic, versul 7 din cap. 53 al crei lui Isaia, se deo sebete de al celor 70, n chipul urm tor: H 5t7 !"Tt5 = Ca un miel (T) la junghiere (T Q ^ ) sa adus"VB r r J 3 \ i f y = .T p

^xb

i ca o oae (pp,) *n faa celui ce o tunde (j^) st fr de glas (D^IN) *

nu i deschide gura ei". Cu alte cuvinte n textul ebraic cetim c miellul se aduce Ia junghiere, iar nu oaea ; aceasta se aduce ca s fie tuns.

172

DR. BADEA CIREEANO

rele prooroc Isaia, s vdete blndeea Mntuitorului i nde lunga sa rbdare pentru neamul omenesc. Iar n partea de sus a peceei, nfignd zice o parte din versul 8 al capitolului mai sus n u m it: ntru umilina lui, ju decata lui sa ridicat (f] xqiol; avtov ; apoi n partea de jos zice o alt parte a versului 8 din acelai cap ito l: Iar neamul lui cine l va spune ? Adic cine va putea s ptrund naterea lui din Tatl mai nainte de veci, sau naterea lui din sfnta fecioar Maria ? Diaconul cutnd cu evlavie (evopwv t-i Xapj? 1)>spre aceste taine, innd i orariul su n mna dreapt (tfj 8eid) zice la fie care tetur: Domnului s ne rugm (tov xvqiou Se^Qooixev). Apoi dup cele 4 mpunsturi zice : Ridic stpne (eTtapov Seajtota2) ; iar preotul nfignd sfnta copie despre partea dreapt

Ic o a n a sf&ntului d isc i a p o tiru lu i, cu p rile sco ase d in c e le 5 p re scu ri i aezate p e d isc,

a prescurei, ridic toat sfnta pine (ofyiov agtov) numit agn e 3), zicnd partea din urm a versului 8 din capitolul 53 al crei lui Is a ia : C sa luat de pe pmnt viaa lui 4). i punnd sfnta pine (agneul ) cu faa n jos pe sfntul disc, diaconul z ic e : Junghie st*pne (Giov Seaitota). Preotul junghiind cruci zice: junghie-se Mielul lui Dumnezeu, cel ce ri
1) n codicii Parisian i Crypto-Ferrata, lipsesc cuvintele: evopcov euXaf}><; = cutnd cu evlavie. 2 ) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 331 : Mex xauxa kiyei o 8iaxovo<; i.tayov Stojioxa. 3) Cuvntul agne" este nsui cuvntul grecesc yvoq, care nsemneaz miel", adic dup profeia lui Isaia, cap. 53, v. 7, lisus Hristos, Mielul cel ne vinovat care se jertfete pentru a lumei mntuire. 4) Daniel, Codex Tom . IV, p. 3 3 2 : "O ri aipexai arco xti? y*S 'l ^a)T 'l avxov. In codicii Parisian, i Crypto-Ferrata, dup aceste cuvinte sunt ad ao se: nuvxoxe vrv x a i flei x a i el? xoix; aioivag alcuvcov. 5) In codicii liturgici, sfnta pine este numit yioq aQxoqu, iar nu dyvo<; (agne) cum aflm aceasta n Liturgiarul romnesc. (Autorul).

TEZAURUL LITUR1IC, T. III.

173

dic pcatul lumei, pentru viaa i n n tu irea lumei. i ntoarce cealalt parte n sus care are crucs i zice diaconul: mpunge stpne (vvov Manoxa i ) ; iar preoii* mpungnd despre partea dreapt cu sfnta copie zice stihu 3 4 al capitolului 19 din evangelia lui lo a n : i unul din ostai (ei? twv orpaticotwv) cu sulia lui a mpuns, i ndat a eit stn g e i ap (alfxa xaK>8a)o2). Dup ce diaconul zice : m puige stpne, cum am artat mai sus, preotul cu aceeai copie npunge sfntul agne despre dreapta unde este scris lisus zicnd : i unul din ostai. Diaconul lund n m na dreapt visul cu vin i n stnga vasul cu ap, i turnnd n sf. potir de)dat vin i ap dup rnduial, zice tot atunci i p reo tu l: i ndat a eit snge i ap si cel ce a vzut a m rturisit i adevrat este m rturisirea lui. )atina am estecrei vinului cu ap o gsim i n secolul al 11-lea (Iustin Mart. I Apoi. c. 65 3). ndat zice apoi diaconul : Enecuvinteaz stpne sfnta amestecare (tt'^v dyiav Ivcoaiv); iar preotul binecuvntnd peste sfntul potir zice : Binecuvntat este am estecarea sfintelor tale, totdeauna acum i pururea 4). 3. Preotul lund a doua prescur (t t '| v eiit)av jrQompoQuv) n mn z ic e : ntru cinstea i ponenirea prea binecuvntatei, mritei, Stpnei noastre Nsctoarei de Dumnezeu. i ridicnd prticica (|.ipi5a R ), o pune de a dreapta sfintei pirii aproape de mijlocul ei zicnd : De fa a sttut mprteasa de a dreapta t a ; cci precum n ceruri sfnta Fecioara st de a dreapta Fiului ei, aa i pe pmnt n lucrarea euharistic, prticica ei se pune n dreapta sfntului agne 6). Apoi lund a treia prescur ( tt | v tqitt]v jrpoaqpopuv) zice : A cinstitului mritului prooroc, nainte Mergtorul i Botez
1) In codicele lui Neale din anul 1840, lipsesc cuvintele vuov Seo.-tora. Nicolae Cavasila ( f 1371) n scrierea sa 'II 'Epiniveia tfj? Oea? XtiTOuQY^"zice c vul=ov Sea-roxa, sunt cuvinte foarte semnificative cu privire la patima Domnului. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 6 0 .- V e z i i Daniel, Codex Tom . IV, p. 331 : E l? xcov oTytmoHtov Xoyxil JtXeuQv... x. t . A ,. Conf. Const, de Tischendorf Nov. Testam. Lipsiae 1886, Evang. lui loan, cap. 19, v. 34. 3) Dup vechea practic liturgic i potrivit canonului 44 al sinodului din Cartagena i 32 al sinodului Trullan, Biserica noastr ortodox ntrebuin eaz vin curat la euharistie; el ns se amestec cu ap. Ereticii Id ro p a ra sta i (aquarii) din secolul II dup mrturia lui Irineu i Epifanie, ntrebuinau numai ap n euh aristie; iar Armenii ne unii, nu ame stec vinul cu ap, pentru a arta c n Hristos este numai o fire i anume cea dumnezeeasc. Iar despre alte obiceiuri liturgice ale Armenilor, vezi Revista Vocea Bisericei, din anul 1895 n. 2 i 3, pag. 10, aprut n Bucureti i sub direciunea mea. (Autorul). 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 62. 5) n Liturgiarul romnesc, aci lipsesic cuvintele: |xet rrjq dyia? X6yyr|c = cu sfnta lance", cari se afl n codicii liturgici. 6) Daniel, Codex, op. c., Tom. IV, p . 3 3 2 . - Conf. Goar, Evholog, op. c., p. 101, n. 41.

174

DR. BADEA GIREEANU

torul loan (IIpoSpo^iov xui Pajitiatov loodvvov1). Din aceast prescur, scoate preotul prima prticic (jtpomiv |t(M <$a) i o pune sus n partea stng a sfntului agne, fcnd nceput cetei prime zicnd: A sfinilor mriilor prooroci Moisi i Aaron, Ilie i Eliseiu, David i lesei (Teocrat). A doua prticic o pune mai jos de cea dntiu, zicnd: cA sfinilor mriilor apostoli Petru i PaveU (FletQau xai IlavXov). Mai departe preotul scoate cte o prticic ntru pomenirea sfinilor ierarhi (leoa^y/nv), mar tiri (paftvotov), cuvioi (ootcav), fctori de minuni ( 0avuaTouQYu>v), ntru pomenirea drepilor loachim i Ana, a sfntului loan Hrisostom ori Vasilie cel Mare, dac se face liturgia acestuia, pn ce complecteaz nou pri pentru 9 c e te 2). Prticelele se aeaz n partea stng a sfntului agne n 3 rnduri, cte 3 prticele n fie care rnd, dup chipul celor 9 cete ale ierarhiei cereti din scrierea lui Dionisie Areopagitul Despre ierarhia cereasc creea se aseamn aci ierarhia pmnteasc 3). Preotul lund a patra prescur 4), scoate din ea prticele pentru sntatea i mntuirea celor vii fCu>vto)v). Aci pomenete pe episcopul ori mitropolitul eparhiot, preoia, diaconia i pe fraii servitori ai altarului. Prticica o pune din jos de sfntul Agne (ujioxatco tov dyunj otov). Apoi preotul pomenete pe Regele rei i casa domnitoare, a crei prticic o aaz cu cea dntiu * tot sub sfntul a g n e B ). Eusebiu n cartea sa Vita Constantini, lib. IV, c. 44-, arat c i n timpul su se fceau rugciuni la sfnta jertf pentru iubitorul de Dumnezeu mprat (tov 8 eoq>iXov<; PaoiXea)?), Constantin cel .Mare. Asemenea i Ilr isostom (Horn. VI n I-a Tim.) z ic e : Seara i dim ineaa facem rugciuni pentru diregtori i mprai. Mai departe liturgisitorul de la proscomidie pomenete pe ctitori (xttitoqojv) i pe binefctorii sfintei Biserici i pe cei ce va voi din cei vii pe
1 ) Dumnezeetile Liturgii, o. c., p. 62. Daniel, Codex., Tom . IV, p. 333 n. V I II : E t a AafWnv o lepeuc; t))v t (h t t |V jQOacpOQUv "kiyzv t o v t u u o u evfio^ov n o 0 tjpV |T0 u IIy o 8g 6uou x a i p a jtT ia to O Icodwou. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 6 2 - 6 3 . - C o n f . Daniel, Codex, Tom . IV, p. 334. 3) In codicii litu rgici: Goar, p. 101, n. 42 seqq. i Veneian 687, la a 9 prticic se pomenesc sfinii Arsenie, Samson, Talaleu i Trifoti. Iar n codicii ruseti, la aceast prticic se pomenesc nvaii rui: Petru, Alexie, loan i Filip (mitropolii ai Moscvei), Nichita, Leontie (mitropolii ai Rostovului), precum i alte nume. 4) La Daniel, Codex, Tom . IV, p. 334, n. IX, n loc de jrQooq>opuv, aci aflm cuvntul ocpoaviSa, i numai n codicii Parisian i Veneian 687 gsim cuvntul TiQoaifOQv. 5) Dup pomenirea Regelui, n Liturgiarul romnesc, urmeaz o prea fru moas rugciune pentru pacea lumei, cltori, bolnavi, robi, nchii n temni, n exil, . a. Aceast rugciune nu am aflat-o n codicii litu rg ici; dar n Liturgia Constituiunilor apostolice din cartea V III, c. 12, am gsit o frumoas rugciune pentru pomenirea acestor clase de credincioi: Jertf i aducem ie pentru po porul acesta.... pentru cei ce tresc n feciorie", . a. Apoi n tratatul lui Hrisostom riepi leQtocruvn?" (lib. V I, c. IV), la Augustin epist. 107 ctre Vitaliu, iari gsim ndemnri pentru a se face rugciuni n folosul omenirei. (Autorul).

TEZAURUL

LITURGIC, T .

III.

175

nume, scond pentru tie care prticele mici i punndi-le mai jos de sfntul agne *). A ceast aezare a prticelelor sui sfntul agne, dup tlcuirea lui Sim eon Tesaloniceanul (cap. 6.) nsem neaz umilina noastr fa de lisus i sfnta Fecioa*a. n urm preotul lund i a cincea prescur, seoae din ea prticele pentru ertarea pcatelor (dtptoEcoc; ttov a^aptiov) celor din veac adorm ii (xexoi}xiip'vo)v 2), ntru dreapta crelin , i anume pentru ctitorii sfntului loca, pentru arhierei, jatriarh i, mpraii ortodoci, pentru cei acoperii de ap, ucii d tlhari, ari de foc i m ncai le fiare slbatece. Se mai roagi pentru cei ari de trsnete, ngheai de frig, sfrii de ntristare ori de bucurie, de cium , de foame, sete, de mucturi veninoase i nghiii de e rp i3). Si pomenete i pe ali mori pe ca:i voete, scond la fie care nume cte o prticic mic. Acestei se pun n rnd cu acelea ale celor vii. Nu trece cu vederea de a po meni i pe arhiereul care l-a hirotonit 4). 4. Pom enirea m orilor o aflm n cultul Bisericii p rin se colul al 11-lea. Numele celor vii i mori erau nscrise n p o melnicele numite pe atunci diptice* (Sijrruxa, de 2 ori i jTtvoao) = ndoesc). Cuvntul l aflm i n Odisea lui Omer (v. "224), ntrebuinat pentru a arta prin el o ta in n doit n dou. Augustin (Contr. Faust, lib. XV c. 4) uumete Sijrnya cele dou table ale Decalogului. Tablele din 3 lespezi scrise, se chemau de scriitorii vechi cretini Tourrny/i; din 5
1 ) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 335: E ita j.ivr)noveuei (6 ie<?ev;) x a i o>v eyei cuvtojv x a t ovojia xai outoo? apcov xuq fiepiSa? xiOijoiv autc uKOxtO). Iii codicii ruseti aci se pomenete sfntul sinod, mpratul, soia sa, fiii, fraii i toat casa domnitoare. 2) Biserica cretin a ntrebuinat pentru fiii ei ncetai din via, cuvntul xcxoi|xrj|ievo?( iar nu vexqo? ; cci cuvntul cel d'ntiu, nsemneaz adormit n sperana nvierei la nfricoata ju d ecat; iar vexqo? este cuvnt ntrebuinat de pgni pentru morii lor fr sperana nvierei. 3) Aceast frumoas i duioas rugciune din Liturgiarul romnesc, lip sete din Codicele lui Daniel, precum i din ali codici liturgici. Iar n Liturgia Constituiunilor apostolice din Cartea VIII, c. 12, aflm o rugciune pentru aceti ad o rm ii: patriarhi, prooroci, drepi, apostoli, martiri, mrturisitori, episcopi, preoi, diaconi, ipodiaconi, . a. Dar i Tertulian n cartea sa De coron. milit." c. III z ice : Daruri aducem pentru cei adormii la ziua morei lor". Apoi Ciril al Ierusalimului n catehesa V-a mistagogic mrturisete acestea: Pomenim pe profei, patriarhi, apostoli, . a. Asemenea i Epifanie al Salaminei Ciprului (De Haeres. c. 53) afirm : Pomenim i pe cei drepi ca i pe pctoi". 4) Am vzut c din cele 5 prescuri se scot aceste pri desprite n 5 g ru p e : sfntul agne, prticica sfintei Fecioare, cele 9 cete, prticelele pentru cei vii i n fine pentru cei mori. Restul prescurilor se tae n bucele mici i se tnpresc cretinilor la miruire sub numirea de an afo r" (uvaqpoeu dvriScoqov, ofrand). Deci, acelor cretini cari nu sunt vrednici de a priimi sfnta euharistie, li se d anafor. Aceast pine sfinit, zice Sim eon aii Tesaloni cului (cap. 100), fiind nsemnat cu copia i prim ind cuvinte sfntte, nu este

m prtirea cu trupul DommUui, cci acesta este tain, ia r ancxfora estt num ai dttoare de sfinenie i druitoare de dumnezeescul dar', care se d cu cuvintele cele de la proscomidie1 1 . O anumit rugciune pentru sfinirea
anaforei nu exist n Liturgiar i n codici.

176

DR. BADEA CIREEAND

table jievrctjtTvxa; cu multe table juoMjtrv/a . m. d. n vechiul cretinism dipticele erau de filde, lemn, metal, papir i alte materialuri potrivite strei materiale a sfintelor locauri! Dar diptice se mai chemau i multe daruri ale celor nobili fcute altor persoane. Dipticele liturgice erau ns n Biserica veche nite table, cetite de pe arnvon de ctre diacon n timpul liturg iei, cu nu mele celor ce aduceau daruri, cu numele sfinilor, ale m arti rilor, clericilor, botezailor, viilor i morilor. Pentru aceea dip ticele se mai ziceau n o rie n t: d'yiai 8eXtoi sau ieqou 8eXtoi, adic table slinte *); sau : [itKmxal 8etoi, [ivatixa durcru^a, adic table mistice. Se mai ch em au : exx.T]aia(mxoi xataXoyoi, adic cata loage bisericeti. n apus dipticele se ziceau : libri anniversarii , ecclesiae m atricula , liber viventium, etc. Origina dipticelor liturgice o aflm n secolul I I ; iar Ciprian n secolul al IlI-lea vorbete de pomenirea morilor ca de o datin strbun a). Despre diptice mai vorbesc : ijionisie n Ierarhia eclesiastic, c. III; Teodoret al Cirului n cartea sa a V-a Despre providen; Codicele lui Iustinian, cartea I; Sinodul Constantinopolitan din anul 586, etc. 5. Acum s venim iari la ritualul sfintei proscomidii. Dup pomenirile fcute i aezarea prticelelor pe sfntul disc n chipul artat, diaconul lund cdelnia (to BvjAiatrjpiov) cu tme ntrnsa, zice ctre p reo t: Bine cuvinteaz, stpne, tmea. P re o tu l: Tme i aducem ie, Ilristoase. D iacon u l: Domnului s ne rugm. Preotul tmaind steaua, o pune dasupra sfintei pini zicnd cuvintele din evangelia lui Mateiu, cap. 2, vers 9 : i viind steaua a sttut dasupra unde era pruncul3). Steaua nchipuete acea stea minunat care a con dus pe magi la Vitleem, ca s se nchine pruncului lis u s 4). Apoi preotul tme acoperemntul cel dntiu (to jtQcotov xXv|.ia) si acopere cu el sfnta pine i discul, zicnd ntregul psalm (v. 1 7) : Domnul a mprit ntru podoab sa m brcat 6). Cu al doilea acoperemnt acopere sfntul potir zicnd stihul 3 din capitolul 3 al crei profetului Avacum: Acoperit-au cerurile buntatea ta, ilristoase, modificat i potrivit sfintelor daruri. Iar cu al treilea acoperemnt numit aerul (o drjp), acopere cu el pe amndou, adic discul i potirul, zicnd stihul 8 al psalmului 1 7 : Acopere-ne pe noi cu acoperemntul ari

n. 145,

1) Evagriu, Hist, eccles., lib. IV, c. 38. Vezi i la Goar, Evhol., p. 123, ur bixTvya.". 2) Cyprian. Epist. IX, ctre episcopii Numidiei. 3) Dumnezeetile liturgii, op. cit., pag. 67. - Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 336. 4) Mat. 2, 9. ewtfv. 5) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 3 3 6 : rO K ijqio? e PcktiA

TEZAU RU L L IT U R G IC , T .

III.

177

pilor tale i). Aceast din u rn acoperire, nsemneaz a tot pu ternicia Dumnezeirei lui lis ts H ristos s). Lund dup aceea prectul cdelnia, tme proscomidia ( 0u|u t]v jiqoOeoiv), zicnd de 3 o r i : Binecuvntat eti Dumne zeul nostru, care bine ai voit aa, m rire ie 3). Cu aceast tmere se amintete de m iresm ele aduse de magi pruncului lis u s 4). Apoi z ice diaconu l: Totdeauna acum i pururea. i nchinndu-se amndoui de 3 o ri cu evlavie, diaconul zico : Pentru sfnta punere nainte a cinstitelor daruri, Domnului s ne rugm B ). Iar preotul zice rugciunea punerei nainte (rrjs jtQoOEGEo;6): Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Cu aceast ru gciune mprumutat din liturgia sfntului Iacov (n. XVII), nu se aduc sfintele daruri ca sacrificiu deplin, ci numai se binecuvinteaz pentru lucrarea cea a tot sfnt a eu h aristiei7). Urmeaz apolisul (ajrovaig 8), dup care diaconul tmeaz proscomidia i slnta mas m prejur zicnd troparul din Smbta cea mare ntocmit de loan D am ascen : n mormnt cu trupul i psalmul 50 (rov jtEVTTjxoorov \jj(.i6v): Miluete-m Dumne zeule ; tmiaz apoi altarul i toat Biserica. Dup aceasta preotul i diaconul fac nchinciunile artate n Liturgiar i apoi ncep sfnta liturgie a celor chemai.

Cnd servete preotul f r diacon, cuvintele acestuia de la proscom idie i liturgie, nu le m ai zice preotul , ci num ai ecteniile. Tot aa i dac vor servi m ai muli preoi m preun , lucrarea proscom idiei o face num ai unul; iar ceilali ce servesc nu zic nimic din ale p roscom id iei 9).
n lucrarea proscomidic preotul pregtind elementeie pentru sfnta tain euharistic, amintete multe profeii cu pri vire la activitatea mesianic a Mntuitorului nostru. Preotul se roag pentru cei vii i pentru cei mori, iar cei de fa s fie cu gnd curat i cu evlavie. Dup cum am vzut serviciul proscomidic s a introdus n Biseric pentru pregtirea sfintelor daruri trebuincioase n euharistie. n secolele prime ale cretinismului, prosco midia era simpl i nu avea bogia formelor i a simbolismelor. Atunci pinea se alegea i s tea pentru a o avea gata la
I e q e u ? Bu^iwv t o xdXu^ia depa, x a i oxejtdei djuporspa XEyoav. S x s t a o o v ri^q. 2 ) Goar, Evholog., op. cit., pag. 105, n. 51. 3) In Codicele Parisian aci c etim : 'O t e p e v g 0u|xiqi x V j i p o G e o i v , xd. x u x ta o X ey w u n ia ta o o i jr p o o q p e p o f ie v x . x . X.

1 ) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 3 3 7 : K ai o

t) t o i

xov

d y ia

x a i x r jv x p a J t E a v

4) Mat. 2, 11. 5) Daniel, Codex, Tom. IV , p. 3 3 7 : E n i xfj j x p o 0 E a e i x w v x ifiic o v 5 w p c o v > T o u x u p i o u 8er|0 oin,ev. 6) In codicele Crypto-Ferrata n loc de cuvntul jipoOeoEan; (a punerea nainte) aflm cuvntul xii? xa?.mt)(o<; (a acoperirei). 7) Goar, op. c., p. 105, n. 52. 8) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 338. 9) Daniel, Codex, T . IV, p. 339. Vezi i Dumnezeetile Liturgii, o p .c., p. 7 0 D r . Hvuita (Xr*"anu . T e ia u ru l Liturgic

12

178

DR. BADEA GIREEAND

timpul sfinirei; vinul se turna n pahar i se amesteca cu ap. Steaua i acoperemintele se puneau dasupra darurilor pentru a fi neatinse de vieti necurate. Abia mai trziu prin secolul al VI a dat Biserica o mare ntindere proscomidiei, mbogind-o cu rugciuni potrivite acestei lu crrii). Biserica latin nu a pstrat nimic din serviciul prosco midiei. Cu toate acestea era i acolo n vechime acest serviciu, dup cum ne ndreptesc a crede nite obiceiuri ca a ce s te a : preotul nainte de nceperea liturgiei trage linii pe pinea ce are a se sfini i acopere potirul cu un acopermnt de i nu a pus n luntru vin i ap. Biserica anglican ca i ceilali protestani nu au nimic din proscomidie.

ARTICOLUL II
L I T V C E L M R G I I L E S F I N to u I L O M R P I R I N IO A N I U N I I H V A S I L I E S T O M A R E (B a a i/ .e o u

70X 011)
E

R I S O I

( l ( o d w o i ) x o u X q u o o o to lio u ) C U T R I T I I N

E X P L I C A

C E R C E

I F I C

A S U P R A

L O

R .

52.
tcov xat'i]X0U(.i8V0)v

Liturgia celor chemai" (AeLTOuyyia


s. jtQoavatpoQixf]).

m luat de odat n studiere liturgia sfntului Vasilie cel Mare i pe aceea a sfntului loan Hrisostom, pentru c dup cum tim, aceasta din urm este prescurtat din aceea a sfntului Vasilie, avnd i multe rugciuni compuse de rv .,,, autor. De aceea, asemnarea dintre aceste dou liturgii, este aceea ce se gsete ntre maic i fiica \ ei, de i fie care din aceste dou persoane i are fiina f sa p ro p rie2). n studierea acestor dou liturgii, voiu \ lua n de aproape privire pe aceea a sfntului Hriv sostom, ca cea mai cunoscut i svrit n cea mai mare parte a an u lu i; iar la locurile cuvenite, voiu arta i deo sebirile dintre ea i aceea a Marelui Vasilie.
1) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate Liturgii ale Bis. ort., op. c., p. 106. 2) Despre autenticitatea liturgiilor sfinilor Prini Vasilie i loan, cetete la pag. 39 (n. 5) i 41 (n. 8), Tom . I Tez. Liturg.

te z a u ru l

litu rg ic ,

t.

ii.

179

Liturgia catehum enilor, din aceste doi liturgii, se asea mn ntru att, n ct ea este u na i acecii la sfntul loan i V asilie; iar n liturgia credincioilor, forna este tot neschim bat, afar de unele rugciuni mai lungi im ai bogate n aceea a Marelui Vasilie. 1. Liturgia celor chem ai" adic a cieh u m en ilo r" se n cepe cu binecuvntarea sfintei Treim i i s< finete cu ectenia ci suntei chemai eii. Se cheam a catehumenilor a

S f n tu l V a silie

c e l M are au toru l litu rg iei ce p o a rt nu m ele su.

doua parte a litui'giei, pentru c n vechime la svrirea ei,


aveau ngduiala s asculte catehumenii, precum i ereticii, Iu deii i pgnii. Biserica ca o maic duioas, a purtat grij nu numai de mntuirea fiilor ei, dar i de a cellor ce au dorit s intre n baia botezului. G rija ei pentru aceti din urm a fost aia de mare, n ct le-a ngduit s asculte o nsemnat parte a liturgiei, numit

180

DR. BADEA CIREEAND

pn astzi a catehumenilor. Coninutul ei este instructiv prin cntarea imnelor i rostirea predicei. Aceast liturgie a celor chemai, are urmtorul cu p rin s: Diaconul eind n mijlocul Bisericii i stnd cu faa spre r srit zice cu voce tare : Binecuvinteaz, Stpne. Preotul fiind naintea sfintei mese, ea evangelia cu amndou minile i face cu ea semnul crucei zicnd : Binecuvntat este mpria a Tatlui i a B'iului i a sfntului Duh ). Diaconul apoi zice ectenia cea mare Cu puce Domnului s ne rugm (ev e^vr] to\j Kvqlou et)G<7)jaf,v 2). n aceast ectenie se fac rugciuni pentru mntuirea sufletelor, nflorirea Bisericii, pentru episcopul eparhiot i pentru Regele r e i3). Mai departe se fac rugciuni n aceeai ectenie pentru ntocmirea aerului (ca i n liturgia sf. Iacov n. 22), roadele pmntului, pentru cei ce umbl pe ape i cltoresc, pentru cei bolnavi, etc. La fie care din aceste ru gciuni, psalii ori horul rspund: Doamne miluete (xvQie eXer|aov *). Cuprinsul acestei ectenii l allm i n liturgia clementin (n. 8) i n aceea a sf. Iacov (n. 22*B ). Zicndu-se ecfonisul ecteniei, se cnt pentru ntiul antifon (jtQcotov avtupcovov), de cntrei (jtapd twv ^atarcov), psalmul 102 Binecuvinteaz suflete al meu pe Domnul a). Iar preotul ce tete n tain (uvauxuig) rugciunea antifonului ntiu Doamne Dumnezeul nostru a Crui stpnire (xvqu-, o (teo<; fj| A u > v, ov to xQato?7). Diaconul trece naintea icoanei lui Hristos, cu orariul n 3 degete (tpiol 8axtuXois) ale minei d rep te; apoi dup cn tarea antifonului, diaconul fiind naintea sfintelor ui, zice ec tenia cea m ic 8). i se cnt de psali dup aceea pentru al doilea antifon (to (3'. dvtupoovov), psalmul 145 Laud suflete al meu pe Dom nul9). Preotul n timpul acesta cetete n tain rugciunea antifonului al doilea Doamne, Dumnezeul nostru, mntueste poporul tu (Kvqie, o Bfeo? f)|x6 iv, owoov tov Xaov cov l0). Aceti ioui psalmi cari se cnt n chipul antifoanelor, adic
1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 7 1 . - Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 4 0 : Evoyti uevr| rj PaoiAeia tou n a tg o ;, x. r. K . 2) Goar, Evholog. 106 n. 61 i 62. 3) Daniel, Codex, Tom . IV n. XIV, p. 3 4 0 - 3 4 1 . 4) nelesul cuvintelor Doamne miluete" s se vad la pag. 542, lit. f. Tom . II Tez. Liturg. 5) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 55 57 i p. 102. 6) Psalmul 1 02: rflr P V lK 2 1 3 ; *n textul ebraic poart numrul 103; el se ncepe ca i psalmul 103 (104). 7) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 341 i 422. 8) Ectenia sun astfel: Iar i iar" (eti x a i eu)... xoqS- xuQie e^irioov. Sidxovoo. Apr mntuete"... Pe prea sfnta*... x^Q0?- ool> xvqic. x, t. X. Conf. Codex Crypto-Ferratus cap. XV I. 9) In textul ebraic, acest psalm poart numrul 1 4 6 ; el se ncepe aa:

n p rn #

'bbn

10) Dumnezeetile Liturgii, op. c.. p. 7 3 .-D a n ie l, Codex, Tom . IV, pag. 342 i 422.

T EZA U R U L

LITU RG IC, T. II.

181

stihuri n dou horuri J), se nu m esc psalmi tp ici (tu rumxa), nu numai pentru c ei nchipuesc ntruparea lui Iris to s, dar i pentru motivul c ei mpreun cu fericirile, sunt ja r te a cea mai n semnat a Tipicei (obedniei), adic a acele serviri aezat de Biseric ca s o ceteasc p u stnicii n locul liturgiei *). Acetia vieueau n peteri i pustieti departe de mnstiri i nu puteau s ea parte la ascultarea serviciului liturgic3). 2. ndat dup psalmul 145 se ca n t innul Unule nscut Fiule i Cuvntul lui Dumnezeu, cela ce et fr de moarte *). mpratul Iustinian (527 565) dup m rturii diaconului Pavel, autorul biografiei monarhului a compus i aorndu it n anul al V llI-lea al mpriei sale (an. 535), s se nte la liturgie n Biserica sfnta Sofia cea zidit de dnsul, imrul Umile nscut ; de atunci sa rspndit aceast cntare n b a t Biserica orto dox, i se cnt pn n ziua de astzi. Ai dar, n secolul al VI-lea era n ntrebuinare imnul lui Iustinian n Biserica ori ental, ca printrnsul s se com bat erezia h i Nestorie (7 444)), care nva pe la nceputul secolului al V le a , c sfnta F e cioar nu" este nsctoare de Dumnezeu aclic 0eotoxo<;, ci nsctoare de Hristos adic Xqiototoxoc, ca i cnd ar fi nscut un om, iar nu Dumnezeu-om. Pentru aceea sinodul al 111-lea ecumenic, inut n anul 431 la Efes, a dat anatemei pe Nestorie i pe ai lui prtai. Autenticitatea imnului Unul nscut o afirm i scriitorii Gedren, un clugr grec din secolul X I 5), Filara (Phyllaras) Atenianul, un nvt grec ( f 1073 (i), etc. Pinindu-se imnul, diaconul zice iari ectenia cea mic 7). Dup psalmii tipici, vine la rnd al treilea antifon, pen1) nelesul cuvntului antifon" s se vad la pag. 508 n. 3, Tom . II Tez. Liturg. 2) Liturgiile mai vechi de ct aceea a lui Hrisostom s. e. clementin, a sf. Iacov i Marcu, se ncepeau cu multe cetiri din V. Testament. Hrisostom se plnge c poporul nu le ascult ; pentru aceea ele s au nlturat, rmnnd numai psalmii 102 , 145 i stihuri la srbtorile mari. (Autorul). 3) In zilele de srbtori, n locul psalmilor tipici 102 i 145, se cnt an tifoan e sau stihuri alese din psalmii 91 (stih, 2, 3, 15), 92 (st. 1 ,2 , 5) i 94 (st. 1 5), i se unesc cu rugciuni ctre Mntuitorul, d. e. Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumnezeu, Mntuitorule, mntuete-ne pe noi". 4) Textul grecesc al cntrei Unule nscut" e urmtorul: 'O h-ovoyevtis YU >5 x a i Aoyoc; xoti 0fc-ou ciOavatoc; im.Qyox, xaxa5e!;djivo? Std xi]v rifiexegav oo)TT](uav aoQXCo9f|vai ex x % yiaq e o x o x o u xai aEirtagOevou aXQejtxaig Evav0Q(ojxi|oa<;, oxauQa>0eg xe, Xpiaxe o 0eoc, Goivaxq) (Jvaxov jcarrjaa^, el (ov xrjg dyiai; TQidSog, oirv8o|ad^evo<; x(p naxQi a l xcp ayup jrvevuaxi, tftoaov In unii codici liturgici, este conjucia x a i :ntre cuvintele vsia(>ya)v i xaxaSeldjievog. 5) Goar, op. c., p. 108, n. 70, reproduce cele zise die Cedren : Avexamoev (Iustinianus) ex OejteXwv xtjv jieyd^riv xov Oeou xx?.T)ouav... x a i xQ07xd>u>v... o
H O V O YEA Tjg wog.

6) Goar, op. c., p. 108, n. 70, reproduce cele zise de Filara n cartea sa XQtaxiavixrj 8i8aoxaXCa: Totixo xo xqojtqiov exajiEV o j5cctoiXeui; o Tovoxiviavog. Conf. Rompote, Aeixouqyixi'1> P- c -i P* 177. 7) Dumnczeetile Liturgii, op. c., p. 73.

182

DR. BADEA GIRESEANC

tru c dup cum zice Simeon al Tesalonicului, numrul lor trebue s fie 3, n chipul i preamrirea sfintei Treim i > ) n locul antifonului al treilea, se cnt n zilele de Duminici i n unele srbtori fericirile" ( u a x a o ia iu n , beatudines), adic acele nvturi ale Domnului, rostite de el pe m unte; ele se all n evangelia lui Mateiu (cap. V v. 3 12). Dup psalmii tipici ai Vechiului Testament, urmeaz noua doctrin a Mntuitorului nos tru, adic fericirile, presrate ca stihuri printre imnele ntitulate La fericiri. n imne se cnt patimile Domnului i rscum prarea omului; iar stihurile n numr de 9 se zic fericiri, pentru c prin ele se fericesc cei sraci, cei ce plng, cei blnzi, cei flmnzi, milostivi, curai cu inima, fctori de pace, pri gonii, ocri pentru dreptate i se termin cu bucuria acestora i rsplata lor cereasc. In aceste 9 stihuri sunt zugrvite cu colori frumoase cele 9 virtui evangelice *). 3. n timpul cntrei fericirilor sau a antifonului, preotul cetete n tain rugciunea antifonului al tre ile a : Cela ce ai druit nou aceste rugciuni obteti i mpreun glsuitoare (*0 xc, xoivug xavxag xrxi (Ti)|.upajvot>s f|[xlv yaouruiiEVoq irnoceiy/iq 8). Iar cnd cnt psalii Mrirea de la fericiri, preotul i diaconul nchinndu-se naintea sfintei mese fac intrarea cea mic (;toiovai t]v [xixodv eiaoSov) cu evangelia, n chipul urmtor : preotul ea de pe sfnta mas evangelia i o d diaconului *). ncungiurnd amndoui sfnta mas, es din altar po ua de la meaza noapte, mergnd naintea lor paraeclesiarhii cu lumnri aprinse, simbolul luminei evangelice6). Venind n mijlocul naosului, dia conul zice n c e t: Domnului s ne rugm ; iar preotul rostete
1) Simeon Tesaloniceanul, op. c., cap. 348, p. 227. 2) Sf. Grigorie de Nissa a scris 8 omilii despre fericiri" (tou ev 7101? rQiyoQiov Nuoot)? els xori |wtxaQio(xov;), n care tlcuete foarte bine fericirile rostite de Domnul n predica de pe munte. In prima omilie cetim aceste tipice cuvinte ndreptate de sf. Grigorie omului mndru, cnd explic stih u l: Fericii cei sraci cu duhul c acelora este m pria cerurilora. Eu voesc s te art pe tine nsui ca ntr'o oglind, zice sfntul Printe. Nu ai cugetat tu n cimitire la tainele fericirei noastre ? Nu ai vzut cum stau acolo o asele grm dite unele asupra altora, cum cpinele despuiate de carne ne deteapt frica, cu gropile cele adnci cari sunt acum n locul ochilor de odinioar? Nu ai cu getat la acele urme fr de chip ale gurei, la acele mdulare sfrmate i rupte ? at-i icoana ta cea adevrat. Caut i afl aci floarea tinereei, feele sulimenite, buzele surztoare, ochii luminoi din cari isvorau mndria i despreul, prul ncreit czut peste umere... Toate acestea sau trecut ca un vis". n acest chip vorbete i Neagoe Basarab fiului su Teodosie, n nv turile sale", Bucureti, 1843, p. 138. Fericirile sunt explicate i n Confesiunea ortodox, Partea Il-a. 3) Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 74. Daniel, Codex, Tom . IV. p. 343 i 422. 4) Intrarea cea mic, cu evangelia , i cea mare, cu day'urile, a fost luat de la ortodoci, i trecut i n liturgiile orientale eretice monofizite i nestoriene, ns ntro form schimbat. Aceti eretici au mai luat de la ortodoci i cuvin tele instituirei, ale chemrei sf. Spirit, i altele multe, pe cari le-au modificat dup nvturile lor. (Autorul). 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 4 3 : rinortOQevofievoiv auttov Xct[tJtd8a)v,

T EZA U R U L

LITU RG IC, T . III.

183

n tain rugciunea in tr r e i: Stpne Doamne, Dumnezeul nostru (Aeajtota Kuqis, o eoc f|[xo3v*). Diaconul apoi d preo tului evangelia s o srute, nchipuindu-se cu aceasta dragostea ctre nvturile din aceast carte. Finind cntreii cele ce se cuvin, diaconul merge pn la uile mprteti i aci ridi cnd evangelia, zice cu voce tare ([Xeysi (leyaoqpwvwgj: nelep ciune, drepi (2o(pia, oOoi2), i intr n altar pe ua din mijloc i pune evangelia pe sfnta m as 3). Preotul nchinndu-se intr i dnsul pe urma diaconului, iar psalii cnt Venii s ne nchinm (Aeke jtooax\m]acn|.tev) i troparele cu pilde vii din activitatea Mntuitorului i a sfin ilor si, dup care urmeaz cntarea condacelor 4). Deschide rea uilor mprteti la in trarea cu evangelia n altar, n semneaz deschiderea m priei cereti celor ce ndeplinesc cu credin nvturile din sfnta carte. Aceast intrare ne aduce aminte de timpurile vechi cre tine ; atunci, dup cum tim, erau dou cmri numite xaaxo(po(H i adic una n partea de meaza noapte a sfntului altar, zis jtpoBecru;, iar alta n partea de miaza zi numit r.teuoopuXaxiov sau 8iaxovixov 6). n cm ara cea dnti se ineau prinoasele aduse de cretin i; n cea de a doua se pstrau odoarele b isericeti6). La svrirea sfintei liturgii, cnd venea timpul cetirei sfintei evangelii, diaconul aducea aceast carte din schevofilachion n faa poporului, pentru a se ceti buci dintrnsa. Cu timpul a rmas aceast formul nscris n crile liturgice i se face i astzi tot aa. Sfntul German zice c intrarea cu evangelia nsemneaz venirea Fiului lui Dumnezeu i intrarea lui n aceast lume 7). 4. Finindu-se cntarea troparelor i a condacelor, diaconul zice cu g la s : Domnului s ne rugm, i apoi ctre preot n c e t: Bine cuvinteaz, Stpne, timpul cntrei celei ntreit sfinte (tov xaipov toii TQiaayion). Iar preotul rspunde cu voce ta r e : C sfnt eti Dumnezeul nostru, i ie mrire nlm, Tatlui i Fiului i sfntului Duh, acum i pururea 8). Apoi diaconul venind aproape de sfintele ui, zice de 3 o r i : Doamne mntuete pe cei binecredincioi (Kiipie, awoov tov? evae^e?). Psalii
1) Daniel, Codex, Tom . IV p. 344. 2) nelesul cuvintelor nelepciune, drepi", s se ceteasc la pag. 129 nota 3 i 5, Tom . 111 Tez. Liturg. 3) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 4 4 : Kcn o jicv Sidxovog tbttmOnoi t 6 dyiov evayyeXiov ev xfj dyi(j Tpajtey' 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 75. 5) Conf. Constit. Apost. lib. II c. 75. 6) Conf. pag. 142 Tom . II, i nota 2, pag. 164, Totn; III Tez. Liturg. 7) Sf. German n Evhol. lui Goar, p. 108, n. 7 4 : 'H eiooSog xou EuayytXiov eupaCvei xi'|v jtagouoiav tov u'iotj tgu Oeou, x a i xV)v eoofiov ei xov xoo|iov xoOxov. 8) La Daniel, Codex, Tom. IV, p. 344, acest ecfonis este s c u r t: "Oxi dyioq el o Oeog fifiwv, jxdvxoxe, xai vuv, xai dei.

184

DR. BADEA GIREEANU

rspund cntnd solemn de 3 ori cuvintele diaconului. Apoi acesta finete: i ne auzi pe noi (xcci ejiaxouoov fm>v). Psalii cnt i ei cuvintele zise de diacon 1 ). Dup aceasta diaconul ntorcndu-se ctre popor z ic e : i n vecii vecilor (xai el? xov alcovag t o j v alwvcav). Psalii rspurid amin, apoi ncep s cnte Trisagiul" (tQ rj<; ayio?) adic Sfinte Dumnezeule (ayiog o Geog). La solemniti, cnt Trisagiul i preoii din altar alternativ cu psalii. imnul acesta a fost compus n secolul al V-lea de Proclu patriarhul Gonstantinopolului (*j* 447) i introdus atunci n cult n contra ereziei monofizite 2). La srbtorile mari, n loc de Sfinte Dumnezeule, se cnt imnul Ci n Ilristos vai bo tezat, n Ilristos vai i mbrcat, aliluia. El e luat din epis tola ctre Romani cap. VI, st. 3 i din epistola ctre Galateni cap. III, st. 27 3). n timpurile vechi cretine, se cntau aceste cuvinte n acele zile mari, n al cror ajun se botezau catehumenii. Acestora aa dar, se ndrepta aceast cntare aducndu-li-se aminte, c n Ilristos sau botezat, n trinsul s au m brcat, ludat fie Domnul. n timpul cntrei Sfinte Dumnezeule, preotul cetete n tain rugciunea Dumnezeule cel sfnt, carele ntru sfini te odih neti (6 0eo? o d'ytog, o ev ayioig dvajta(36|XKvoi;4). Preotul i dia conul zic i dnii n tain Sfinte Dumnezeule de 3 ori, i cele ce se cuvin dup rnduial. Se face apoi de preot binecuvn tarea scaunului de sus (lutepOQovog, 0 q 6 v o $ uipiXo?, oi'vOpovoc;) din sfntul altar, cci lng el, i anume n partea de miaza-zi, trebue s stea preotul n timpul cetirei apostolului5) ; iar n alte pri, preotul st chiar n scaunul su, mai jos de al episcopului6). 5. Acum nainte de cetirea pericopei din apostol, se zic nite formule ntroductoare, scurte, dar pline de neles. Dia conul vine adic naintea sfintelor ui i aci deteapt pe cre dincioi cu cu vintele: S lum aminte (jtQoorxa>[.iv). P re o tu l:
1) Se obinuete la solemniti mari, s se cnte i n altar de preoi Doamne mntuete" alternativ cu psalii ; iar cuvintele: i ne auzi pe noi" le cnt preoii. 2) Origina Trisagiului i istoria lui, s se vad la pag. 549, Tom . II, Tez. Liturg. 3) La solemniti, se cnt i n altar de preoi Ci n Hristos vai botezat" alternativ cu psalii. T ot aa i Trisagiul. 4) Daniel, Codex, Tom IV, pag. 3 4 5 : Rugciunea aceasta aflat i n liturgia sf. Marcu (n. 10), cum i cntarea Trisagiului zis i n liturgia sf. Iacov (n. 9) i n aceea a sf. Marcu (n. 5), sunt introduse n liturgiile sfinilor Vasilie i loan prin jumtatea I-a a secolului al V-lea. 5) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 77. Vezi cuvntul auvGtjovog" p. 135 i 136 T. II Tez. L i t .- Goar, p. 110. 6) Mergerea la scaunul cel de sus, ori ederea preotului n scaunul su, ne aduce aminte de nceputul Bisericei, cnd proistosul edea n scaunul nalt", sau cel de sus" pe timpul cetirei sfintelor Scripturi, ca s vegheze purtarea cretinilor si s pzeasc tcerea. Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, op. c., p. 114.

TEZAU RU L

LITU RG IC , T . III.

185

Pace t u t u r o r O- C u acestea se ndeam n poponl s ea aminte la cele ce se vor ceti, cu acea pace dulce i d to are de feri c ir e 2). Ceteul zice prochim enul luat din psalmii Vechiului Tes tam ent3), dup care diaconul urmeaz : Cunelepciune (Soqna), adic cele ce se vor ceti s fie nelese cu spiritil nelepciunei. Ceteul vestete titlul pericopei apostolului zicnd i. e. Din cartea cea ctre Galateni a sfntului apostol (cutare), crtire. Diaconul iari cheam pe credincioi la ateniune cu c u v irte le : S lum aminte, adic poporul s asculte acum cu ncortare, cele ce se cetesc din scrierile apostolilor vestitori ai adevrului n lum e4). Pericopa se cetete cu evlavie, cu voce linitit i cu neles B ). Sfrindu-se aceast cetire, preotul z ic e : Tace ie (e^ivr) croi); va s zic, liturgisitorul dorete ceteului patea sufleteasc, ca cea mai bun rsplat pentru osteneala cu ctre lucreaz n casa Domnului. Ceteul rspunde i el : i duhului tu, adic i preotul s aib aceeai p a c e ; iar psalii laud pe Domnul cu cuvntul Aliluia (AU^Xorna6). Cnd se cnt cuvintul Aliluia, diaconul tmiaz altarul, Biserica i pe popor, iar preotul cetete rugciunea dinaintea evan geliei: Strlucete n iiim ile noastre, iubitorule de oameni, Stpne 7), mijlocind naintea lui Dum nezeu, ca s se deschid ochii gndului nostru spre nelegerea evangeliei. Apoi ncep formulele solemne, premergtoare cetirei sfintelor nvtturi ale Domnului. Diaconul cere binecuvntarea preotului ca s ceteasc evan gelia zicnd : Binecuvinteaz, Stpne, pe bine vestitorul sfn tului apostol i evangelist Mateiu (ori alt evangelist8). Preotul: Dumnezeu, pentru rugciunile sfntului, mritului, ntru tot ludatului apostol i evangelist (cutare), s-i dea ie cuvnt (fj|xa9). i diaconul ese cu sfnta evangelie prin uile mpr teti, precedat de 2 sfenice cu lumini aprinse (Xajxjtdfiojv), sim bolul luminei spirituale din evangelie, i se sue pe amvon ori se oprete n mijlocul Bisericei ca s ceteasc din sfnta carte 10). Cum c i n secolul al V-lea se aprindeau luminile la cetirea evangeliei, despre aceasta ne ncredineaz fericitul Ieronim
1) Origina cuvintelor Pace tuturor", Pace ie", cum i nelesul lor, s se vad la pag. 542, litera d, Tom . II, Tez. Lit. 2 ) Cf. Ps. 34,27. Proverb. 16,7. Mat. 11,29. Luca 24,36. Rom. 1,7. I Cor. 1,3. 3) Vezi nsemnarea cuvntului Prochim en" la p. 509, n. 3 Tom. II, Tez. Lit. 4) Sf. German. Muaxixr) eoina : Mexd 8e xov xyiodyiov itftvov, dvayivoxjxetai pipXov drroaxo?ax6v. In Bingham. Orig. s. antiq. Tom . VI, pag. 41. 5) Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 346. 6) Etim ologia i nelesul cuvntului Aliluia" s se vad la pag. 547, Tom. II, Tez. Liturg. 7) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 7 7 .-C o n f . Daniel,, Codex, Tom . IV. p. 3 4 6 : EAau/ijov Tai? xaySiaig tj uojv cpJ.dv0QcoJte, Secrnoxa. 8) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 4 7 : EvX.oyriaov, 8eajto>xa. 9) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 4 7 : r0 Oeo; 8id TtQeofKeiojv... xai euayyeXiaxoi) (xo08e). 10) In R o m n ia, diaconul ese mai de timpuriu cu ev'angeia din altar. (Autorul).

186

DR. BADEA CIREEANU

( f 420 ). Se alege un loc mai nalt ori mai deosebit pentru aceast cetire, ca s aud i s neleag tot poporul cuvntul lui Dumnezeu. Preotul stnd n altar naintea sfintei mese cu faa spre apus z ic e : Cu nelepciune, d rep i2). s ascultm sfnta evangelie, pace tuturor. Drepi, ori in genuchi, s ascultm sfnta evangelie i cu capul plecat, iar nu eznd n nepsare. Psalii ori horul rspund preotului: i duhului tu. Diaconul: Din sfnta evangelie a lui (cutare), cetire. Psalii: Mrire ie Doamne, mrire ie. i cetete diaconul evangelia cu evlavie adnc, cu umilin i cu n e le s ; glasul su va fi lin, dulce i fr prea multe ntinderi de voce 3). Cu toate acestea, cetirea pericopei din apostol i evangelie, pstrat prin tradiia bisericeasc este unison iar nu declamativ. Simeon al Tesalonicului arat c se cetete ntiu apo stolul i apoi evangelia, pentru c mai ntiu sau ntrit apo stolii prin nvturile Domnului i pogorrea sfntului Spirit, i apoi au predicat evangelia4). Dup ce sfrete diaconul ce tirea evangeliei, preotul se ndrepteaz ctre dnsul cu cuvin tele : Pace ie celui ce bine vesteti 6) ; iar ceteului ce zice apostolul, i spune numai Pace ie, spre a-i arta c e mai mic de ct diaconul. Psalii cnt Mrire ie Doamne, mrire ie, pentru sfintele nvturi cetite de diacon n evangelie. Sf. Sofronie al Ierusalimului ( f 638), zice c n timpul su, ca i astzi, se da evangelia spre srutare tuturor, dup cetirea ei. Venind apoi diaconul pn la sfintele ui (eco? tcov dyuov Guxov), d evangelia n mna preotului. 6. In Biserica veche, dup cetirea evangeliei, se rostea cu vntarea bisericeasc, ca s o aud catehumenii i credincioii: aceea s se instruiasc, iar acetia s se lumineze. Canonul 19 al sinodului din Laodicea nva c se cuvine ca dup cuvn tarea episcopului, s se fac i* rugciunea celor ce se catehisesc. Cnd cuvntau retori mari bisericeti, venea mult lume ca s asculte predicele lor i apoi eea ndat din Biseric. De aceea sf. loan Hrisostom ([lom. III, n epist. II, ctre Tesalon.)
1) Ieron. Contra Vigilant, c. 8 : Per totas orientes ecclesias, quando legendum est evangelium, accenduntur lu m in aria jam sole rutilante, non utique ad fugiendas tenebras, sed ad signum laetitiae demonstrandum. 2 ) S se vad nelesul cuvintelor nelepciune, drepi" la pag. 129, nota 1 i 2 Tom . III Tez. Lit. U nii scriitori cred c cretinii cei vechi ascultau liturgia n genuchi, i numai evangelia o ascultau stnd drepi n picioare. Vezi i Evol. lui Goar, p. 111 n. 99. 3) Pericopele (neQvxonr\) evangeliei i ale apostolului s au fixat din pri mele secole ale Bisericei. Despre rnduirea lor pe la srbtori, vorbete loan Hrisostom (Homil. 7 ad popul. Antioch.). Negreit c pericopele s'au mrunit cu trecerea treptat a timpului, lucrnd la aceasta, sf. Sava, loan Damascen, Studiii . a. Vezi i Evangeliarul" cu Apostolul pag. 3 8 2 - 3 8 6 , Tom . II, Tez. Liturg. 4) Conf. Simeon al Tesalonicului, op. c., p. 260. 5) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 4 7 : E I qt'ivti ooi x< > evaYYeXt,onev(p.

TE Z A U R U L LITU RG IC, T . III.

187

i fericitul Ieronirn (Hom. n epist. ctre Galat.), se plngeau n contra obiceiului celor ce prseau casa Domnului dup rostirea predicei. Pentru aceea, din secolul al V T l-lea ncoace, se luhotrrea ca predica s se in dup liturg ia credincioilor, mai ales c de atunci ncet i instituia catehum enilor i ncepur a fi nlocuite omiliile legate de evangelii, cu predicile n ne lesul strns al cu v n tu lu i1). Totui i astzi se rostesc cuvntri dup evangelia liturgiei, cnd se gsete aceasta de cuviin *). Apoi diaconul in erte n mijlocul Bisericei i rostete o bo gie de ectenii ncepnd cu ectenia ndoit sau struitoare (xEoia) n chipul u rm to r: S zicem toi (eiJto|iev jcdvteg) din tot sufletul3). Psalii rsp u n d : Doamne miluete. Aceast ectenie se zice i la vesper (vecernie) dup cntarea pro chimenului 4). i se fac rugciuni n ectenie pentru episcopul eparhiot, pentru Regele rei, pentru preoi, ieromonahi, pentru cei ce aduc daruri, . a. ideile din aceast ectenie sunt luate din liturgia sf. Iacov (n. 22). n timpul acestei ectenii, preotul ce tete rugciunea cererei struitoare : Doamne Dumnezeul nos tru. Iar de va fi pomenire pentru cei adorm ii n Domnul, se zice de diacon i ectenia aceasta : Miluete-ne pe noi Dumne zeule, dup care rostete i preotul rugciunea de ertare a ce lo r ad o rm ii: Dumnezeul duhurilor6). Rugciunile pentru cei mori sunt i n liturgia Constituiunilor apostolice (n. 12). Apoi preotul rostete rugciunea pentru cei chemai : Doamne Dumnezeul nostru, cela ce ntru cele nalte locueti, i desface sfntul antim is0) ; iar diaconul urmeaz cu ectenia :* Rugai-v cei che mai (o! xarrjxovjievoi) Domnului, i face ndemnarea : Cei cre dincioi (ol jiiatol) pentru cei chemai s ne rugm 7), into nnd cuvintele tip ic e : <aci suntei chemai, eiiM (<moi xTTjxoiJj-ievoi jtpoeXOeTF), mprumutate din liturgia Constituiunilor apostolice (n. 5 8). La auzirea acestor cuvinte, catehumenii eeau din Biseric n vechime si se ncepea ndat liturgia credincio ilor. De i astzi nu m u avem catehumeni n casa Domnului, totui sunt ntre credincioi oameni mult mai pctoi de ct ca1) Vezi Cuvntrile bisericeti", p. 573 579, Tom . II, Tez. Lit. 2) i eu am inut cuvntri n Biseric dup evangelia liturgiei, cnd am gsit acest timp mai potrivit pentru a nva poporul. (Autorul). 3) Ectenia Se zicem toi", este luat din Liturgia sf. Iacov (n. 12). 4) Vezi ectenia ndoit" la pag. 130, Tom. III, Tez. Liturg. 5) La Daniel, Codex, Tom . IV , p. 348, lipsete ectenia i rugciunea pentru cei mori. 6) Vezi cuvntul Antimis" la pag. 443, n. 5, Tom . II, Tez. Lit. Conf. Goar, p. 112, n. 103. 7) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 4 8 : EujaoGe ol xoittjxovuevoi xai xvpi'ti). oi Jtiotoi tO TEQ tiv xaTTjxoujiivguv. Conf. Goar., op. c., p. 112, n. 102. 8) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 82. Conf. Daniel, Tom. IV, p. 3 4 9 : K al o Sidxovog. "Oaoi xatrjxovnevoi JtQoeXQete (Liturg. Clem. n. 5) firjTig xtov xarrixounfcvo>v (Liturg. Clem. n. 11. Liturg. sf. Iac. n. 16).

190

DR. BADEA CIREEANU

2. In timpul primei rugciuni, diaconul zice o ectenie mic, dup al crei ecfonis preotul ncepe n tain rugciunea a dona pentru cred incioi: Iari i de multe ori cdem la tine 1), mijlocind pentru acetia s sporeasc 111 cile virtuei. Cnd cetete preotul aceast rugciune, diaconul rostete o alt ectenie mic, care se ncliee cu ecfo n isu l: Ca sub stpnirea ta tot-

S f n tu l lo a n H riso s to m au to ru l li t u r g l e i ce p o a rt n u m ele su.

deauna fiind pzii, ie mrire s nlm 2). Psalii ori borul cnt n linite i cugetri mistice, imnul heruvim ic: <aCari pre
1) La sf. Vasilie n loc de rugciunea Iri i de multe ori cdem la tineu (IIdA.iv x a l noM.dxi<; 001 jtQoomjrrofxev), se zice rugciunea Dumnezeule carele ai cercetat cu mil i cu ndurri" fO 0f 6g 6 EJtioxt^nevoq ev tiei, x a l oixTigjio). Aceast rugciune este luat i prescurtat din liturgia sf. lacov (n. 24). Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 83 i 119. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 4 2 4 : "Ojicog tno t o v xgdtovg oovjidvrote cpuXatTOfievoi ooi 66|av avoute(AJio)[iev).

TEZAU RU L

LITU R G IC , T .

III.

191

Heruvimi (o l t u -/eocnj^O cu tain nchipuim i fctoarei de via Treimi, ntreit sfn t cn tare aducem , toat grija cea lumeasc s o lepdm . Ca p re m p ratu l tuturor s-l primim, pe cel nevzut incungiurat de cetele ngereti alilu ia , alilu ia , aliluia !).
Cedren (KeSqtjvo?) istoricul, un clugr grec din secolul al X I, pe temeiul scrierilor vechi, ne spune c acest imn a fost intro dus n liturgie n secolul al VI-lea n timpul mpratului bizantin Iustin al 11-lea (an. 565 578) zis cel tnr, nepotul i urmaul lui Iustiniau ; iar ali scriitori arat c imnul heruvimic sa in trodus n liturgie n anul 573 2). Scopul ntroducerei acestui imn a fost urmtorul: n Biserica veche, apropiindu-se timpul s se aduc darurile de la protes (jtqoGeok;) pe sfnta mas din altar, pentru prefacerea lor prin chem area sfntului Spirit, n corpul i sngele Domnului, servitorii altarului, lipseau din faa poporului cteva momente ca s ndeplineasc serviciul religios. Pentru ca poporul s fie n linite i cu ateniune n lipsa preoilor, sa introdus cntarea imnului heruvimic, al crui cuprins mistic ndeamn pe credincioii curai cu inima, cari nchipuesc pe Heruvimi, s aduc cntare sfintei Treim i, i s lepede de la ei toat grija cea lumeasc. Iar sfntul German zice c cn

tarea heruvimic i deteapt pe toi, aa n ct pe timpul ei i pn la finele lucrrei dumnezeeti , s fie cu luare am inte ,
1) Iat textul original grecesc al cntrei Carii pre H eruvim i": O l t XEQOUplfj, {.luaxixujg elxoviCovxeg x a l xf] ,coo;roi< TudSi t o v xQiaayiov uuvov aovxeg Jtaoav r]v puoxixijv <x7to0a>|Ae0a (.leQifivav. 'Qg t o v (iaaiAea rcov oAcov u j i o Seauevoi, xatg dyyeAixaig dogdxtog SoQutpoQoujievov xd teaiv dAA.r]Aouia, dAAt]Aoma, dAAr] Aouia. i la Liturgia Marelui V asilie se cnt tot acest imn ; iar n J o ia cea mare la liturgia acestui sfnt Printe, se cnt Heruvicul Cinei tale cei de tain", al crui text original grecesc este a c e s ta : T o u Seurvou om) t o u ( .lu o x ix o u orjueq o v ule 0 e o u xoivtovov f ie itagdAaPe, ou (xi'i yd q xog o o u xo j i u o x i j q i o v etnico. Ou <piA]ud coi 5toaco xaOdjteQ o Ioufiag, dAA* oig 6 Ariaxrig ojxoAoy) a o i , |ivr|o0v|xi j i o u Kuqie ev xrj paoiAeia o o u . Acest imn a fost ntrodus n liturgie tot n anul 573 i anume n zilele mpratului Iustin al II-lea. Vezi P. Rompotes, AetxouQyixrj, op. c., p. 177, n. 5. Iar n S m b ta cea mare la liturgia sfntului Vasilie, se cnt Heruvicul S tac tot trupul", al crui text original grecesc este urm torul: 2 iy|adxa) Jtoct oaQ% (jQOxeta, x a l ax)]xo> jiexd epopou x a l xqojiou, xal |ir]8ev yrj'ivov ev eauxfi Aoyi'QeoOo). 'O ydo pa.atA.eug xiv jjaaiAeudvttov xal Kupiog tojv xuqiouvtojv itQOEQxexai ocpayiaaOfivai, x a l 8o0fjvai elg pQomiv xolg jicTOig. ITqoi]youvxat 8e xouxou ol xQ01 T < ^v dpxayyeAcov (xexd jrdarjg dgx^lS x a l e|oualag, xd jxoAuojijiaxa /eQoufh'ji, x a l e^ajxxeyuya Seoacplu, xdg oipeig xaAunxovxa x a l powvxa xov u|ivov, dAXt]A.ouia. Cu toate c imnul S tac tot trupul" se afl i n liturgia sfntului Iacov, totui el fu ntrodus n acea liturgie i n cea a sf. Vasilie, abia prin secolul al V-lea. 2) Conf. Qoar, op. cit., pag. 113, n. 1 0 8 : Tov xepou|3ixov fyivov. Ejus autem cantandi primam institutionem ad Justini tempora. Vezi i la Rompotes, e iT o u Q y ix V i, pag. 239 : T 'd A A u x a i 6 x e Q O u fh x o g ... o e;ti t o u a u x o x g a x o g o g I o u a x i v o u x o u v etox E Q O u (negi x o 573) S i e t d x O i ] x a x d KeQr|vov v d ty d A A r jx a i o cruvV|0T]g xe(.>uPix6g u ji v o g x a l o xg M. IT|j.xr|g (i cel din Joia cea Mare) Tou S e j t v o u o o u xou (.luoxixou". Asem. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai n semn. liturg., pag. 119. Vezi i pag. 498, Tom . II, Tezaurul Liturgic.

192

DR. BADEA GIREEANU

s deprteze grija deart i s primeasc prin m prtire pe Marele m prat Iisus Iiristos *).
Imnul heruvimic se mparte n dou: partea I-a ine pn la toat grija cea lumeasc s o lepdm; iar partea Il-a cu prinde restul imnului. n timpul cntrei prei l-a preotul cetete rugciunea : Nimenea din cei legai cu poftele i cu plcerile trupeti nu este vrednic s vie... s serveasc ie mprate al mrirei 2). Aceast rugciune prin care cere preotul ca s fie vrednic a aduce slintele daruri pe sfnta mas, se crede c sa introdus n liturgie tot pe timpul cnd sa ntrodus i imnul heruvimic, adic n secolul al VI-lea, pentru c ea are tot ace lai neles ca i im n u l3). 3. Finindu-se rugciunea, preotul i diaconul cetesc i ei n tain cntarea heruvimic de 3 ori. Apoi se deschid sfintele ui i diaconul cu binecuvntarea preotului (xai kt(3 o3 v svXoyiav jtap avToO), cdete sfnta mas, altarul, pe preot, pe popor i toat Biserica, zicnd psalmul 50 *). Acum preotul i diaconul se pregtesc s fac intrarea cea m are" (tt)v neydXiv eiooSov), adic s duc cu solemnitate slintele daruri sau materia euharistic, de la proscomidie (n:p60eaic) pe sfnta mas, pentru a primi prefacerea n corpul i sngele Domnului. Se zic sfintele daruri, pentru c aceast materie de i nu este acum pref cut n corpul i sngele Domnului, totui este sfinit prin rugciunile proscomidice. n scopul intrrei celei mari, preotul i diaconul merg la proscomidie; mai ntiu mergnd diaconul, tmiaz sfintele (tu yi) daruri, rugndu-se ntru s in e : Dumnezeule, cureste-m pe mine pctosul, de 3 o r i5). Apoi zice ctre p reo t: Ridic stpne. Si preotul lund aerul l pune pe umrul cel stng al diaconului zicnd stihul 2 al psalmului 1 3 3 : Ridicai minile voastre la cele sfinte i binecuvntai pe Domnul. Dup aceea lund sfntul disc l pune cu mare3pietate pe capul diaconului, innd diaconul i cdelnia n trunul din degete (evi tow &awuXoov6). Iar preotul lund sfntul potir n m in i7),
1) In Goar, Evholog., op. c., p. 113, n. 108. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 351 : Ou 8ei<; uiog to>v cruvSeSenivayv. i la liturgia Marelui Vasilie tot aceast rugciune se cetete. 3) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemn, lit., op. c., p. 64. 4) Daniel, Codex, Tom . IV , p. 351 : 'O 8idxovog... Aiyet 8e xai t o v TteVTTIXOOTOV. 5) In codicele Crypto-Ferrata, n acest timp se ornduete ca diaconul i preotul s-i spele minile zicnd ca i la proscom idie: Spla-voiu intru cele nevinovate minele m ele". (Conf. p. 169, Tom. III. Tez. Lit.). Aceast splare este simbolul cureniei, pentru c ndat dup aceasta, sfiniii servitori, vor purta pe mini sfintele daruri. In vechime, acum i splau minile toi sfiniii liturg isito ri; astzi aceast splare o fac numai episcopii. 6 ) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 85. 7) Cnd preotul liturgisete singur, ine discul pe cap cu mna stng, iar potirul la piept cu mna dreapt.

TEZAURUL

L irU R G IC ,

T.

III.

493

ese din altar pe ua despre meaza noapte, mergnd nainte d ia conul, i avnd naintea lor dou sfen ice (ajiTmJVov) cu lu n in i aprinse (loan 5, 35), ncu ngiurl prin m ijlocul Bisericei. )a c liturgisesc mai muli preoi, ea unul din ceilali copia, altul lin guria, purtndu-le intru m rirea dum nezeetilor daruri. Exegeii liturgiti vd n purtarea sfntului d isc i a potirului, solennitatea ce se face noului m prat cnd acesta este purtat n tru m f de supuii lui Diaconul mergnd ncet i cu m ult ptrundere spiritial, zice cu voce ta re: Pre voi pre toi, ortodocii cretini, sc v pom eneasc (uvv|aOeir|) Domnul Dumnezeu intru m pria sa, totdeauna acum i pururea i in vecii vecilor ]). Iar de ia fi preotul singur, le zice el toate a ce s te a : Pe prea sfinitul a r hiepiscopul i mitropolitul nostru (sau episcopul nostru cuU re), s-i pomeneasc Domnul Dumnezeu ntru mpria sa. Fiind ns mai muli preoi le mpresc zicnd : Pe bine cre lin ciosul i de Hristos* iubitorul Regele nostru (cutarei, s-l po meneasc Domnul Dumnezeu ntru m pria sa. i se pcrnenescp e rnd : ieromonahii, preoii, ierodiacomi, oasteai ctitor i 3). Apoi preotul cel mai mare finete tot cu cuvintele zise la n ceput: Si pre voi pre toi, ortodocii cretini, s v pomeneasc Domnul Dumnezeu ntru mpria sa, totdeauna acum i pu rurea i n vecii vecilor. Psalii la toate acestea rspund afir mativ amin. n tot timpul intrrei celei mari, cretinii stau
1 ) Daniel. Codex, Tom . IV, p. 3 5 2 : Ildvtcov Tjuiv jivrjoGen) xuquk; o 0e6q cv xrj paoiXeuj autou, jiuvtote, vv xai de, xat e l; xoiig auovag xo~)v
acovcov. n originalul liturgiei sf. Hrisostom i in aceea a Marelui Vasilie, la eirea cu sfintele daruri, aflm numai form ula: Pre voi pre toi... i in vecii vecilor Mai trziu se adogi i pomenirea mitropolitului, episcopului, domnitorului, a frailor ieromonahi, a ostailor i ctitorilor. Aceste adogiri de i nu sunt n originalul liturgic, totui ele sunt ndreptite a se zice. Nu este ns n spi ritul liturgic a se pomeni mitropolitul ori episcopul, la sfi.itele daruri i ectenii cu intitularea: Pe fnalt Prea Sfinitulu , cci aceast intitulare fiind onorific este bine a se pstra n afar de casa lui D um nezeu; aci ns, se cuvine s fim umilii. In vechime chiar mpraii bizantini erau oprii de a intra n casa Domnului cu coroana pe cap, cu sabia i ornamentele imperiale, din mpreju rarea c naintea sfntului altar, toi trebue s avem inima nfrnt i pocit. (Autorul). 2) Muli dintre preoii notrii, ntind pomenirile la sfintele daruri, n mijlocul Bisericei, pn la o jumtate de or i chiar mai mult, amintind pe toi enoriaii pe nume i cu voce tare. Acestea ns nu se prevd n formulariile liturgice. Credincioii se pomenesc la proscomidie, iar nu in mijlocul Bisericei, cci pomenirile fr sfrit i prelungirea fr seam a serviciului liturgic, ngreu iaz pe credincioi i es din Biseric. C an d ela dac nu are unt de lemm se stin g e ; iar dac se toarn ntr'nsa prea mult unt de lemn, iari se stinge. Aa se ntmpl i cu poporul: dac serviciul divin nu este solemn, el nu se ncl zete ; iar dac serviciul se ncarc cu adaose neprevzute n crile liturgice, poporul pierde rbdarea i prsete casa Domnului. Totul trebue, deci, si se fac cu nelepciune i bun rndueal.

Chiar in timpul sf. Hrisostom, liturgia credincioilor inea o ow; iar predica alt or. (Autorul).
Dr. Badea Cireeanu. Tezaurul Liturgic.

194

DR. BADEA CIREEANU

n genuchi rugndu-se cu inimi clduroase naintea m pra tului ceresc. 4. Diaconul i preotul dup acestea intr n altar prin sfin tele ui, iari cu solemnitatea ornduit: aci pune preotul po tirul pe sfnta mas i ea de pe capul diaconului discul si l aeaz tot pe sfnta mas. n acest timp psalii ori liorul cnt partea 11-a a imnului heruvim ic: Ca pre m pratul tuturor s-l primim (w? tov (3aoiXea t<I>v oAcdv ijrofiedjicvoi), pe cel ne vzut ncungiurat (SopiKpOQau[xevov ) de cetele ngereti. Aliluia, alilu ia . a lilu ia. Dup sf. German, intrarea cea mare nsem neaz intrarea solemn a lui lisus n Ierusalim (loan 2*2,13), cnd a fost primit de popor cu stlpri de linie *). Pentru aceea se cuvine ca i noi s-l primim pe el ca pe mpratul tuturor, i ca pe acela ce merge s se jertfeasc pentru noi la sfnta liturgie. Prin aezarea sfintelor daruri pe sfnta mas, se nchipuete punerea n mormnt a D om nului; preotul i diaconul nchipuesc pe losif i iNicodim (loan 19, 383 9 ); de aceea zice acum prootid n tain troparele din Smbta cea mare, com puse n secolul al VIII-lea de loan D am ascen: losif cel cu bun chip de pre lemn lund prea curat trupul tu, n mormnt cu trupul i n iad cu sufletul, i Ca un purttor de via 3). Dup aezarea sfintelor daruri pe sf. mas, urmtoarele odoare liturgice i schimb nsemnarea lor simbolic artat la locul cu ven it4)/ i dobndesc aceste simbolisme potrivite cu lucrarea de fa a preotului i anum e: sfntul antimis nsemneaz acum, mormntul Dom nului; acopermntul cu care se acopere sfintele daruri, nchipuete piatra de pe ua m orm ntului; perdeaua, custodia; steaua de pe disc, sigiliul de pe mormnt. Preotul lund cdelnia de la diacon, tmiaz cele sfinte, ca i cnd ar tmia corpul Domnului, zicnd de 3 ori stihul 19 al psalmului 5 0 : F bine Doamne ntru bun voirea ta Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalim ului; iar diaconul termin stihul 20 al aceluiai p salm : Atunci bine vei voi jertfa dreptei, prinosul i arderile de tot, atunci vor pune pe aitarul tu, viei. Apoi preotul dnd cdelnia i plecnd capul ctre diacon i z ic e : Pomenete-m, lrate i mpreun slujitorule. Diaconul ctre preot: S pomeneasc Domnul Dumnezeu preoia ta ntru mpria sa. Acum i diaconul zice ctre p re o t: Roag-te pentru mine, Stpne simte. P reotul: Duhul sfnt
1 ) Cuvntul SopuqoQOunevov nsemneaz purtat pe scut". U nii scriitori liturgiti cred c cuvntul acesta este luat de la icoana purtrei pe scuturi ost eti a mprailor Romei cnd ei se alegeau de popor. Aa i mpratul ceresc cel nevzut (doodta*;) este ncungiurat de cetele ngereti. Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 400 i 3 5 0 : rQc t o v p ao ilea x<v oXcov vJ -io 6e(.ievoi, t a l ; yye/.ixcric dogrcog fioytHjOQOiHievov tdeoiv dD.rjoiua, d?^TXouia, d/.>.i)Xoma. 2) In Goar, op. c., p. 114. 3) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 353. 4) Vezi sfintele vase i odoare liturgice, cu nsemnarea lor simbolic, Tom . II, pag. 437, seqq., Tez. Liturg.

TEZAU RU L LITU R G IC ,

T.

III.

,D 5

| s vie peste line. D iacon u l: Acelai Duh s lucreze m prein cu noi. Si iari diaconul : Poirienete-m, Stpne sfinb. Preotu l: S . te pomeneasc Domnul Dumnezeu ntru mp ria sa *). 5. Diaconul apoi srutnd dreapta preotului, esepe uade la meaza noapte i stnd n m ijlocul Bisericii zice ecten ia : <S plinim rugciunile noastre, Domnului, mprumutat din litu rjia sf. Jacov (n. 12). n timpul acestei ectenii preotul cetete ru jciunea a treia pentru credincioi : Doamne Dumnezeule a ;ot iitorule (Ki'oie 6 0eo? 6 jravTOxpatcDQ) alctuit din rugciunile liturgiei sf. Iacov (n. 24, 20 i 27 *). Dup ecfonisul ecteniei preotul z ice : Pace tuturor. P s a lii: Si Duhului tu. D aconul apoi rostete frumoasele cuvinte : S iubim unii r e <dii ca ntr un gnd s m rturisim 3). La aceste cuvinte, aflite .i n Apologia l-a a lui Justin Martirul (c a p .05), n liturgia Ccnstituiunilor apostolice (n. 10), a sfntului Iacov (n. 20), a sfan ului Marcu (n. 11) i n cateclieza V a mistagogic (n. 5), cre tinii cei vechi fceau srutarea pcei, adic se srutau unii cu alii n semn de mpcare i dragoste freasc, i anume brbaii cu brbai i femeile cu femei. La aceast fapt creti neasc i ndeamn pe neofii i Ciril al Ierusalimului n cate-cheza sa a Y-a mistagogic, ca s se mplineasc porunca Dom nului din evanghelia lui Mateiu (cap. 5, st. 23), apoi nvttura apostolului Pavel din epistola sa ctre Romani (16, 10), din cea I-a ctre Corinteni (16, 20), din I-a epistol a lui Petru (5,14), cum i din canonul 10 al sinodului din Laodicea. Din toate aceste scrieri slinte, nvm s ne mpcm cu vrjmaii notrii i s ne plecm unul altuia cu deosebire nnaintea sfntului altar. i se srutau cretinii cei vechi unii cu alii n toat nevinovia, pe cap, sau pe* ochi, pe mini, pe gt, pe obraz sau pe u m eri4), loan Ilrisostom n omilia sa 78 asupra ovangeliei lui loan, zice c srutarea aceasta se fie fcut cu toat curenia, iar nu cu vicleug i gnduri rele. Iar n alt loc Hrisostom explic poporului su c ev rol; [iuari]9101c dajraC6(xe9a,

1) La Daniel, Codex, Tom . IV, p. 333 i 354, aceti dialogi liturgici dintre -diacon i preot sunt schimbai a a : preotul ctre diacon : Pomenete-m frate. D iaconul: S te pomeneasc Domnul Dumnezeu". Preotul ctre d iacon: Roa:g-te pentru mine mpreun slujitorule". D iaconul: Duhul cel sfnt s vie peste tine". P re o tu l: Acelai Duh s lucreze mpreun cu noi". Diaconul n clinnd capul ctre preot avnd i orariul n mna dreapt z ice : Pomenete-m Stpne sfinte". Preotul : S te pomeneasc Domnul Dumnezeu ntru mpria sa". i srutnd mna preotului, diaconul ese s zic ectenia. 2) In liturgia sf. Vasilie, n Ioc de rugciunea aceasta, gsim ntocnuai rugciunea de la liturgia sf. Iacov (n. 2 6 ): Doamne Dumnezeul nostru carelle ue-ai creat" (xt'Qte o Beo, o v.Tiaaq Tji). 3) Daniel, Codex, Tom. IV , p. 4 2 5 : 'O hidxovo' Ya.T>|a(onv dXXV]Xou#c, va tv ojiovoiu ufioX.oviiocofieA*. Conf. Ooar, op. c., p. 115, n. 117. 4) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nseninate liturg., p. 124.

196

DR. BADEA CIREEANU

"va oi jtoXXol yV (O (A E0a ev. = n sfintele liturgii ne srutm pentru ca muli s tim una !). 6/ Cu timpul rcindu-se dragostea nevinovat, a t'ost p rsit acest obiceiu, i se mai mplinete astzi numai de preotul liturgisitor srutnd slintele daruri acoperite i zicn d : Iubite-voiu Doamne, virtutea mea ; iar diaconul i srut crucea de pe orariul su. De vor ii doui, ori mai muli preoi, srut i ei sfintele i apoi unul pe altul pe umere, zicncf cel mai m are: Ilristos este n mijlocul nostru ; iar cel ce srut z ic e : este i va ii. Asemenea i diaconii de vor fi doui ori mai m uli,"i srut orariul i apoi unul pe altul pe umere zicnd ca i preoii. Sfntul German arat c cu vin tele: S iubim unul pre altul, m rturisesc dragostea noastr i ertarea ce trebue s dm vrjmailor notrii. n acest timp psalii n legtur cu cuvintele preotului, cnt s mrturisim ntrun gnd : Pre Tatl, pre Fiul i pre sfntul Duh, Treimea cea de o liin i ne desprit *). Acum diaconul deschiznd perdeaua sfintelor ui, ntru aducerea aminte de pzirea uilor n vechime, zice cu voce ta re : Uile, uile, cu nelepciune s lum aminte (Tu? BvQotc, tu? Ovpag* ev aotpux jtQoax<D[xev). Ceteul, sau cel mai mare din Biseric, rspunde cu rostirea solemn a simbolului cred inei: Cred ntru unul Dumnezeu (IIiotkvico elglva Qeova), introdus n mrturisirea credinei a celor ce se botezau n pri mele secole cretin e; iar n secolul al VI-lea i anume n anul 511 a fost introdus i n cultul public de Timotei patriarhul Constantinopolului (511517 + ). La aducerea sacrificiului euharistie, Biserica a hotrit i mrturisirea dreptei credine cu voce tare, iar de preot cu voce lin. Cnd se ziceau cuvintele : Uile, uile, n vechime diaconii i uerii, pzeau uile Bisericei, ca nu cumva n timpul cnd se descopere slintele daruri i se plinete prefacerea, s intre cineva, dintre catehumeni, necredincioi sau p en iten i; iar cre dincioilor li se poruncea cu nelepciune s ia aminte. Dup ce a ncetat instituia catehumenilor i a penitenilor, sau lsat uile deschise aproape n tot timpul lituriei, dar totui sau pstrat necontenit cuvintele tip ice: uile, uile, ca i ci suntei chemai, eii. n timpul cetirei simbolului credinei, preotul ridic aerul i l ine dasupra sfintelor daruri, clti1 ) Tortulian n scrierea lui De oratione" zice (cap. X V III) c srutarea pcei s se fac i n post. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 6 : 'O xoqo;. Ilcm 'g a, vlov x a i ayiov jrvcOjict, r>iu8a onoouoiov x a l d/topiOTOv. 3) In unele Biserici, Ia serbtori mari pentru mai mult solemnitate, sim bolul credinei se cnt de psali. 4) Despre simbolul credinei Niceo-Constantinopolitan" i Introducerea lui n cultul public, cetete pag. 5 6 5 - 5 6 7 , Tom . II, Te/.. Lit.; iar textul lui in grecete, caut-1 la pag. 564, nota 1, T . II, Tez. Lit. Explicarea acestui simbol n limba romn, se afl la Simeon Tesaloniceanul, op. c., p. 272 291, i n Confesiunea ortodox" Partea I-a. v

TEZAU RU L

LITU R G IC ,

T.

III.

197

nndu-1 i zicnd i dnsul ntru sine acest sim b o l') C ltinarea aceasta, nchipuete um brirea darurilor cu putere; sfntului Spirit. Pentru aceea finindu-se simbolul, preotul s rit aerul, l strnge i l pune de o parte.

54.

Liturgia credincioilor de la simbolul credinei i pn la rugciunea domneasc.


ctul principal din aceast parte liturgic, adicS de la sim bolul credinei i pn la rugciunea domneasc, est ep re facerea sfintelor daru ri n corpul i sngele Domnului. Dup simbolul credinei, se ncep lucrrile cele mai nsem nate ale liturgiei. Diaconul zice acum cu glas t a r e : S stm bine, s stm cu fric, s lum aminte, sfnta jertf (rrjv dyiav dvatpoov) n (ev) pace a o aduce *). Cu ace 3te cuvinte pe cari le aflm i n liturgia clem entin (n. 1 1 ) si n acea i sfntului Iacov (n. 27), se ndemnau cretinii cei vechi ce se aflau n genuchi, s se ridice i s stea cu luare aminte la lucrarea cea a tot sfnt ce trebuia s urmeze. Sfntul loan Hrisostom, tlcuitorul ntregei liturgii, n numeroasele sale omilii, explicnd aceste cuvinte zice c a sta bine, nsemneaz a fi cu fric i cu cutremur naintea lui Dumnezeu 3). La cuvintele diaco nului, psalii cu poporul rspund: Mila pcei jertfa laudei 4). adic sfnta jertf, din mila lui Dumnezeu, este pentru noi isvor nesecat de p a c e ; iar pentru Cel A Tot sfnt, este desvr it laud. 1. Acum preotul vine n ajutorul credincioilor chemnd asupra lor harul Domnului, dragostea Tatlui l mprtirea sfntului Spirit, cu cuvintele apostolului Pa vel luate din epistola a Il-a ctre Gorinteni cap. 13, stihul 13 : Harul Domnului nostru lisus Hristos i dragostea lui Dumnezeu i Tatlui (xai. IlatQo?) i mprtirea sfntului Duh s fie cu voi cu toi B ). Diaconul nchinndu-se intr acum n sfntul altar i lund ripida ((>uuftiov), apr cu ea sfintele daruri cu evlavie pentru a alunga vietile i a nchipui ncungiurarea cea invizibil a lle1) Iar de vor fi mai muli preoi slujind mpreun, ridic aerul i l in toi dasupra sfintelor daruri, cltinndu -1 i zicnd fie care n sinei simbolul credinei. 2) Dumtiezeetile Liturgii, op. c., p. 91 i 125. Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 5 6 : StomFV xataug, at(S|xev jie t cpoPon JtQOaxtonev, xijv ayuav dvaqpopdv ev ei()if)vrj jtQooqpeQeiv. 3) Chrysost. Homil. 4 de incompreh. natura Dei. 4) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 6 : vEXaiov ek> t)vi| c, 0uounv alveoeox;. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 5 6 : 'H Tu xvqou 7]}uov Itjoou ZqiotoO... Iar cuvintele apostolului Pavcl din epistola II ctre Coriniteni cap. 13, v. 13 s u n t: 'H x 0l? roi xuqiou Trjoo) XQWiou x a i- fi Y ^ 1 ! T> OeoO, x. t. JL

198

DR.

BADEA CIREEANU

ruvimilor i a Serafim ilor*). Iar horul i poporul, doresc i preo tului aceleai bunti ale sfintei Treim i rspunznd : Si cu Duhul tu *), cuvinte pe cari le aflm i n liturgia clementin, (n. 12) i in aceea a sf. Iacov (n. 28). Dup aceasta preotul ndeamn pe credincioi s se naltecu gndul lor la suiurile cereti zicnd : Sus s avem inimile 3) : iar horul rspunde : Avem ctre Domnul + ). P reo tu l: S mul umim Domnului (sv^apiavriacofiev to> xupup). Horul n numelepoporului: Cu vrednicie i cu dreptate este a ne nchina Tatlui i Fiului i sfntului Duh, Treimei cei de o fiin i ne despr it 5). n liturgia clementin (n. 12), a sfntului Iacov (n. 27) i a sf. Marcu (n. 13), se afl aici numai cuvintele: Cu vred nicie i- cu dreptate. Adic se cuvine s ne nchinm sfintei Treimi, cu toat vrednicia i dreptatea. n timpul cntrei acestor cuvinte, preotul cetete rugciunea: Cu vrednicie i cu dreptate este a-i cnta ie ( Aiov xal Sixaiov n i' v|xvev), compus de sfntul loan Hrisostom n asemnare cu rugciunile din vechile litu rg ii: clementin (n. 12), a sf. Iacov (n. 28) i a sf. Marcu (n. 13 i 15 ). n aceast rugciune preotul mrete pe D uni' nezeu cel ce a svrit attea bunti asupra noastr. Apoi zice ctre credincioi ecfon isu l: Cntare de biruin, cntnd, strignd, glas nlnd i grind 7). Aceste 4 cuvinte : cntnd (<povra), strignd- (|W)vtu), glas inlnd (xexQay6vta) i grind (/iyovxu), sunt mprumutate din viziunile sfntului loan evangelistul (Apocal. 4, 6 8) i ale profetului Iezechiel (1 ,1 0 ), crora li s'au artat 4 chipuri crezute ale Heruvimilor i S era fimilor. Pentru aceea i sfntul German z ic e : bovrd (cntnd) eotiv o ueici; (vulturul)* fJotovra (strignd) eanv o fou; (vielul)* xexpayovTft (glas nlnd) 6 rdv xal eyovta (zicnd) 6 uvO o o jtto ; (omul 8). 2. Cnd zice preotul Cntare de biruin diaconul ridica
1) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 91. Iu codicii liturgici aci nu se vor bete nimic de ripid, ci tocmai n timpul cntrei sfnt, sfnt, sfnt, Domnul Savaot". Vezi origina i ntrebuinarea ripidei, Tom. II, Tez. Lit. p. 446, n. 9. Dac este numai un diacon, acesta ine ripida asupra sfintelor daruri pn la chemarea sf. Spirit asupra lor i apoi o d la o p arte; iar dac sunt doi diaconi, unul cv ine pn la rugciunea domneasc. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 6 : O ' ypQ O c,. K ai usx xou ^veujiaxoc oou. (Clem. n. 12. Iacov. n. 28). 3) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 91. Daniel Codex, Tom . IV , p. 356 : Avto oyv co(XV xuc xagStag. 4) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 6 : Extojtev tiqo q x o v x u q i o v . loan H ri sostom (Omilia 9, De poenitentia), zice ca s avem inimile sus la cele cereti, iar nu jos la cele pmnteti. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 5 7 : 'Aiov x a l Sixaiov e o x i . t q o o x u v e v . 6) In liturgia Marelui Vasilie, n loc de aceast rugciune se cetete: St pne, Doamne Dumnezeule, Printe a tot iitorule (0ee juxxeq nxmoxQatoQ). 7) Daniel, Codex, Tom. IV , p. 3 5 7 : Tov emvixiov fyivov $ 8ovta, Porvxciu xEXQayovxa, x a l Xiyovza (Liturg. sf. Iacov, n. 28 i a sf. Marcu n. 15). 8) In Goar, Evcholog, op. c., p. 117, n. 126. i n Codex Danieli, T om . IV, pag. 408.

TEZAURUL

L 1T U R G G ,

T.

III.

steaua ( t o v datepiaxov) de pe disc i ficnd cu ea semnul sfintei cruci, lovete n cele 4 prli ale d iscilu i, apoi o srut i o pune pe sfntul antimis. Sf. Germ an arate c cu aceste 4 sunete se deteapt ateniunea credincioilor inm om entul cel mai nsemnat al sfintei liturgii. Horul cn t acum im nul triumfal (ujxvo? gjuvivuo;) : Sfnt, sfnt, sfnt, Domnul S a v a o t 1). Plin este cerul si pm ntul de m rirea ta ( 86^ a om), osana, intra cei de sas.

C h ip u l D o m n u lu i n cu n u n a t cu sp in i (Mat. 2 7 , 29).

Bine este cuvntat cel ce vine intru numele Domnului, osana intru cei de sus 2). Aceast cntare se zice triumfal sau de
biruin, pentru c n trnsa se prea mrete Domnul Savaot,
1 ) Cuvntul ebraic Savaot" JT iX -jk sc deriv din substantivul
constelaiune. D e c i: rilN pV u ^ . K = Dumnezeul otirilor. 2) Iat textul original grecesc al imnului trium fal: = otire,

"Ayioq, yio?, ayioq,

Ki'iqioi; 2 a p p a u > 0 . rR rjQ rig o o u Q av og x a i f| y ij x i]? o o u , c o o a v v ev ( r y o t o i . E u A o y i^ iiv o .; o eQ/u o [u -v o ? ev o v o j i u t i Kuqi'ou, c o o a w a ev x o u ; in jH a io i.

(Liturg. Clem., n. 12, Iac. n. 28. Marcu n. 16). Imnul acesta este foarte bine explicat de loan Hrisostom n omilia 18, asupra epist. II, ctre Corinteni.

200

DR.

BADEA C1REEANU

adic Dumnezeul nostru i al otirilor cereti. Cuvntul Osana (N| " r * " ) luat din psalmul 117 (n textul ebraic psalm 118, v. 25), a fost tradus de cei 70 cu : u> xupie awaov 8n=D oam ne mntuete ). Hrisostom (Homil. 21 la Mateiu) i traduce cu mntuire, ori strigare de bucurie, de biruin. *) Partea I-a a acestui imn, pn la Osana, este luat din cartea lui Isaia, VI, 3, i a lui Avacum III, 3 ; iar partea Il-a, dup Osana, este luat din evangelia lui Mateiu X X I, 9 ; a lui Marcu X I, 9 ; a lui loan X I I, 13 i din psalmul 117 (118) v. 25 1 ). n timpul cntrei imnului triumfal, diaconul apr cu ripida sfintele daruri; iar de nu este ripid, face aceasta cu un acopermnt (|ieta xah'[ij.iaxo;4). Preotul cetete acum rugciunea m istic Cu aceste fericite puteri (Metd tautcov, xai twv jia*anojv (Vuvpieoov), alctuit pe temeiuri mprumutate din ve chile liturgii : clementin (n. 13, 14 i 16), a sfntului Iacov (n. 29 i 30), a sf. Marcu (n. 16) i a sf. Vasilie cel Mare 6). Dup aceast rugciune, preotul grete cu voce tare cuvintele Domnului rostite Ja aezarea Cinei celei de tain : Luai m n

cai, acesta esle trupul meu, carele se frnge pentru voi spre ertarea pcatelor 6). Aceste cuvinte ale asezrei sfintei euharistii,

se afl i n litu rg iile: clementin (n. l i), a sf. Iacov (n. 30) i a sf. Marcu (n. 16). Horul auzind cuvintele preotului rspunde: amin 7). n liturgia slntului Vasilie, naintea cuvintelor : Luai mncai i ccBei dintru acesta toi, sunt puse cuvintele : Dat- sfinilor si ucenici i apostoli zicnd : Luai mncai, s. m. d .8). Deosebirea dintre textele, din liturgia sfinilor loan i
1) Cetete C H JxaAatd ikaOi'ixi) x a r xoc rEu 8o(ATjxovxa, cura et studio, Leandri van Ess, Lipsiae 1824, Psalm. 117, v. 25, p. 626. 2) Vezi explicarea cuvntului X2 n Predica panigiric pe care am rostit-o eu n ziua de Florii, n catedrala mitropolitan din Bucureti, n anul 1894. Predica a fost publicat n revista Vocea Bisericei", No. 1, pag. 5, anul 1894, aprut sub direciunea mea. (Autorul). 3) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturgii, op. c.( pag. 130. In liturgiele vechi apu sene: roman, ambrosian, galican i mozara bic, partea de la imnul trium fal" i pn la rugciunea domneasc, se cheam Canonul sacrificiu lu i n esn g ero s" (Incruenti sacrificii canon). Conf. Goar. Evchol. p 117, n. 127. Daniel, Codex, Tom . I, p. 82. Vezi i Heinr. Adolf Koestlin, (Mefcf). be djriftl. gottcSbicnftcS, Freiburg 1887, S. 109. 4) i n Codicele lui Daniel, Tom . IV p. 357 n. 29 se ivete aci ripida pentru aprarea sfintelor daruri. 5) n liturgia Marelui Vasilie, aceast rugciune e mult mai bogat; iar n liturgia sfntului Hrisostom din Codicele lui Daniel, ea conine numai 14 rnduri; ns n liturgia sf. Vasilie din acelai Codice, 63 rnduri. Cele 14 rnduri sunt pre scurtate din cele 63 i din alte rugciuni. Aa e n Liturgiarul romnesc. (Autorul). 0) Daniel, Codex, Tom . IV p. 3 5 8 : Ad|3exe, cpdyexe, xovxo pou ecrn io ccojia, xo vjxeq t| | a o )v xA.tofi.evov e atpeoiv ajxaQxitov. Conf. G oar p. 118 n. 130. 7) Daniel, Codex, Tom . IV p. 357. i Iustin Martirul n Apoi. II c. 65 ne spune de cuvntul amin" rostit n secolul II la liturgie. ^ 8) Dumnezeetile Liturgii p. 129. Daniel, Codex, Tom . IV p. 429 : vE 8a>xe t o u ; yioiq rtuxoO Lia0r|Taq x a i obtoatooig euicov Adpexe x. x. X.

T EZA U R U L

L IT U R G IC ,

T . III.

^ 1 )1

acesta este sngele meu al legei cei nou, carele pentru voi i pentru muli se vars spre ertarea pcatelor 2). Horul : amin.

Vasilie, se explic prin faptul, c i la evangeliti, chiar cuvintele aezrei cinei Domnului, nu sunt tot n trun lei. La Mateiu (cap. 26 v. 26) i la M arcu (14, 22), aceste cuvinte sun in acelai chip : Luai m n cai; iar la Luca (22, 19) se schimb a s tfe l: Acesta este trupul m eu. M arele Vasilie deci, nainte de a rosti cuvintele Domnului, explic c Mntuitorul a dat pinea sfinilor si apostoli zicn d : Luai mncai. ns fiina i forma cuvintelor instituirei n amndou liturghie este una i aceeai, cci i la sfntul loan cuvintele : Dat-a sfinilor si ucenici i apostoli zicnd, term in rugciunea Cu aceste feri cite puteri; deci ele nu lipsesc nici din liturgia sfntului Hri sostom ; aci se zic ns n tain Iar evangelitii se deosebesc ntre dnii, pentru c Domnul a predat aceste cuvinte prin graiu, iar nu n s c r is ; ele aa dar s au pstrat la nceput toi prin graiu, pn ce sau aezat n scris de evangeliti i de apostolul Pavel. n acel timp, pn Ia aezarea lor n scris, sau putut deci introduce n ele unele deosebiri de form > ) Cnd zice preotul cu v in te le : Luai mncai, diaconul i arat sf. disc, innd i orariul n 3 degete ale minei drepte: asemenea i cnd zice preotul Bei dintru acesta toi, diaconul ii arat sf. potir. Acum preotul optete n ce t: Asemenea i pa harul dup cin zicnd... apoi cu voce tare zice cuvintele Dom nului rostite la cina cea de tain : Bei dintru acesta toi,

La Marele Vasilie, dup cum am vzut, i naintea cuvintelor: Bei dintru acesta toi, se aeaz cuvintele : Dat-a sfinilor si ucenici i apostoli zicnd : Bei dintru acesta toi. Aceste cuvinte ale instituirei le aflm i n liturgiile: clementin (n.14), a sf. Iacov (n. 31) i a sf. Marcu <n. 16). 3. Dup rostirea Bei dintru acesta, urmeaz o mic rugciune prin care preotul aduce aminte de toate buntile ce ne-a hrzit lisus, zicnd n tain : Aducndu-ne aminte dar, de aceast porunc (Mefxvrmivoi toiwv xfjg ocottiqiov t(xvtt]c PvTorj3). Nu lipsete aceast rugciune ntro form schimbat, nici in liturgia clementin (n. 14), a sf. Iacov (n. 31) i a sf. Marcu (n. 16). Apoi preotul zice cu voce tare ecfo n isu l: Ale tale dintru ale tale, ie aducem de toate i pentru toate 4). Darurile sunt adic ale*lui Dumnezeu, i tot lui le aducem pentru a fi prefcute n corpul i sngele Domnului. Iar cnd zice
D C o n f. Dr. Teodor Tarnavsthi, Despre cele mai nsemn, lit., op. c., pag 131, n. 2 . 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 8 : Iliexe e arcov jrdvreg, xofixo c o t i t 6 aTjut nov x. x. X . Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c.( p. 93. 3) La Marele Vasilie. n loc de aceast rugciune, se zice rugciunea: Aceasta s facei ntru amintirea mea". Conf. Dumnezeetile Liturgii, op.c., p. 129. 4) Daniel, Codex, Tom. IV p. 3 5 9 : T oci ex xurv ou>v ool nQOOcpeQOnev (Liturg. sf. Marcu, n. 17), 7 tttvxa, xui u jrdvxa.

202

D R.

BADEA CIREEANU

p reo tu l: Ale tale dintru ale tale, diaconul las ripida i pre~ fcnd minile in chipul crucei, apuc cu mna dreapt discul si cu cea stng potirul, ridicndu-le puin in sus i so pleac cu umilin. Horul cnt acum cu voce tainic i lin itit: P re tine te ludm (te cntm), pre tine bine te cuvntm, ie i mulumim Doamne, i ne rugm ie, Dumnezeul nostru 1); Iar preotul zice n tain aceast nsemnat rugciune a chemrei sfntului Spirit (ejEixtoiai? t o v dyiou Jivev^atoc): nc ii aducem ie (Doamne), aceast slujb cuvnttoare i fr de snge, i cerem, i ne rugm i ne cucerim : trimite Duhul tu cel sfnt preste noi i preste aceste daru ri ce sunt puse nainte 2). A ceste cuvinte sunt i n vechile litu rg ii: clementin (n. 14) i a sf. Iacov (n. 31 i 32 *). 4. Apoi vine diaconul lng preot i se nchin amndoui de 3 ori naintea sfintei mese, zicnd ntru sine tie care de 3 ori tropariul de la ora a ll l- a : 7 toamne cela ce ai trimis pe

prea sfntul tu Duh in ora a 3-a apostolilor ti, pe acela Bunule, nu-l lua de la noi, ci ne inocte pre noi cari ne rugm fie + ). Acest tropar se zice odat fr stih ; iar de dou
ori cu stihu rile: Inim curat i Nu m lepda pe mine luate din psalmul 50, stihurile i i i 12. Cum c acest tropar al orei a lll-a a fost ntrodus dup secolul al lV -lea n liturgia sfntului Vasilie i a sfntului Hrisostom, se dovedete din aceea, c n liturgiile v e c h i: clementin (n. 14) i a sf. Iacov (n. 31 i 32), de i allm cuvintele trimiterei i ale prefacerii, totui lipsete tropariul. Asemenea i Giril al Ierusalimului (Cateh. V mistag.), care vorbete de trim itere i prefacere, nu amintete de tropar. Mai departe cunoatem c mbogirea orelor cu tro pare i rugciuni, sa fcut de la secolul al V-lea ncoace. Deci. sfinii Vasilie i loan alctuiser cu mult nelepciune i sfin enie, rugciunea trimiterei sfntului Spirit, legat cu cuvintele prefacerei n acest c h ip : Trim ite Duhul tu cel sfnt... i f adec pinea aceasta. Iar liturgitii posteriori dintrun nalt motiv de pietate, au crezut c cuvintele trimiterei s fie urmate de
1 ) Daniel, Codex, Tom. IV , pag. 359 : ISe {tj.ivoui.i8v, oe. Eu^oycmtEv, ooi Ev^apioTOufiev, K uqie, x a l SeoieOa oou, o Oeo; Tjiv. Sf. loan Hrisostom n omilia 25 asupra evangeliei lui Mateiu, explic foarte frumos i bogat imnul Pre tine te ludm". 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 5 9 : E n rtyoacpfcponev ooi trjv Xoyuci'jvTauiT|v, x a l dvai'jiaxtov XatQEav, x a l JtapaixaXoOfiev, x a l SeoueGa xal ixeteuO|xev x a t a n; e ji ij) o v t o n; v e 0 a o o o t o a y i o v e tp 5f| f.i 5, x a l e j i l t i i o x e i n e v a 8 to q a T a i) t a . Aceste cuvinte se afl i n vechile litu rgii: clementin (n. 14) i a sf. Iacov (n. 31 i 32). 3) In liturgia Marelui Vasilie, n loc de acestea, preotul plecndu-i capul cetete: Pentru aceasta, Stpne prea sfinte... s vie Duhul tu cel sfnt
preste noi i preste da ru rile acestea, ce sunt puse nainte i s le binecuvinteze pre dnsele si s le sfineasc i s le arate*. = (Ai Tavra Sea.-tota Jtavdyie... /.0eiv t o rtvemd oou t o ayiov e<p 5 fina?, x a l K il xauta, x a l EuXoyfjoai av r x a l uyuioai xal dvaftet|ai). 4) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 3 5 9 : K u q ie , 6 t o
ev t

tu

jtQoxEi'fieva ftwpa,

( oqu

to L ; gotootoXoh;

xttTtt.-TFm|>uc,

to u to

.-ra v d y io v o o u d y a 0 E fii) a v ra v e ^ Q ? dtp f||iO)v.

TEZAU RU L

L IT U R G IC ,

T. IIL

203

tropariul Doamne cela ce pre prea sf. D u i , i apoi dup acesta s urmeze cuvintele prefacerei : i f a le c pinea aceasta. Totui solemnitatea m istic a m arelui actu l prefacerei. aa cum au aezat-o sfinii Vasilie i loan , i cum :u mbogit-o urmaii acestora, este una i aceeai, cu toate ct tropariul ntrerupe puin nelesul dintre cuvintele trim iterei i ale prefacerei. Dup aceasta diaconul plecndu-i cipul i artnd cu ora riul sfnta pine, zice ctre p reot: Bim cuvinteaz, stpne, sfnta pine. Preotul stnd drept (dvioraj,evo?), bine cuvinteaz slintele daruri zicnd cuvintele prefacerei: i f adic pinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tu M l) D iacon u l: amin. i iari zice a ceasta: Bine cuvinteaz, sp n e, sfntul potir. Preotul bine cuvntnd zice : Iar ce e;te n potirul acesta, cinstit sngele Hristosului t u M2). D ia c o n ii: amin. i iari artnd diaconul pe amndou sfintele zbe : Bine cuvinteaz, stpne, pe amndou (amporega). Iar preotul bine cuvntnd pe amndou z ic e : Prefcndu-le ([iera|3au>v) cu Duhul tu cel sfnt" 3). D iaco n u l: amin, amin, amin. n acest moment sfnt, se prefac prin lucrarea cea misterioas si nevzut a sfntului Spirit, pinea n adevrat corpul lui IIristos, iar vinul n adevrat sngele su, i rm n numai formele lor, adic chipul pinei i al vinului naintea vederei n o astre4). 5. Cretinii au acum pe Iisus Hristos in mijlocul lor, pe Iisus Hristoscu corpul i sngele su, cu care a ptimit pe cruce, pentru a noastr mntuire. Dar de si prefacerease svrete n toate Bise ricile ortodoxe n acelai timp, totui pretutindenea este unul i acelai corp al Domnului precum unul i acelai snge al su. Cu vintele instituirei Luai mncai i Bei dintru acesta toi, sunt pregtirea prefacerei. ns ele nu o svresc. Numai prin che marea sfntului Spirit (euxiGig xou dyiov uveu petro;) i prin cu vintele prefacerei i f adic pinea, Iar ce este n potirul acesta, Prefcndu-le cu Duhul tu cel sfnt, nsoite de bine cuvntarea preotului liturgisitor cu semnul crucei, se prefac
1). Dumnezeetile Liturgii, p. 94 i 131. Conf. Daniel, Codex, Tom. IV 359 : K t t l i o i i | o o v t o v f i e v a q t o v t o fi x o v, t ii i o v o > | ia to w X Q i o t o f i o o v. i n liturgia clementin (n. 14), a sf. Iacov (n. 32) i a sf. Marcu (n. 17), se gsesc aceste cuvinte. Iar n liturgia Marelui Vasilie, cu vintele prefacerei sfintei pini su n t: Pinea aceasta insui cinstit trupul Domnului i Dumnezeului i Mntuit arului nostru Iisus Hristos*. Diaconul amin. 2) Dumnezeetile Liturgii, pag. 94 i 131. C onf. Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 3 5 9 : T 6 6e ev ttp ;totT]Qup touttp, tuuov lu a xou X giatou oou. Vezi i Evchol. lui Goar, p. 120, n. 138 i 139. i n liturgia clementin (n. 14), a sf. Iacov (n. 32) i a sf. Marcu (n. 17), se afl aceste cuviine. Ins n liturgia Marelui Vasilie, cuvintele prefacerei vinului su n t: Iar potirul acesta, insui cinstit p.

sngele Domnului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, carele sa vrsat pentru viaa lumei". D iacon u l: amin".
t< 7 >

3) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 3 6 0 : Mextapataov xto jiveuucm ooi. dyup. , i) Confes. orthod. Partea I-a, rspuns la ntrebarea 107.

204

DR. BADEA

CIREEAND

sfintele daruri n corpul i sngele Domnului 1). Aa nva B i serica prin liturgiile vechi ale ei : clementin (n. 14), a sf/lacov (n. 33) i a sf. Marcu (n. 17). Tot aa mai nva i Irineu (Adv. haeres. c. 18), Ciril al Ierusalimului (Gatech. V mistag. n. 7), Kfrem irul (De sacra oblat.), . a. 2). Spre a se vesti acest mo ment al prefacerei, cretinilor ce sunt fa i celor ce lipsesc, se trage clopotul Bisericei, ori se bate toaca de fier, ca fie care cretin auzind acest sunet s se nchine lui Dumnezeu i s se gndeasc la cele sfinte. Preotul i diaconul se nchin acum pn la pmnt naintea corpului i sngelui Domnului, cci sfintei euharistii se cuvine aceiai nchinare dumnezeeasc ca i Domnului nostru Iisus Jlr is to s 3). Apoi plecndu-i diaconul capul ctre preot zice : Pomenete-m pe mine stpne sfinte. P reotu l: S te pom e neasc Domnul Dumnezeu. i lund diaconul ripida , apr sfintele ca i mai nainte ; iar preotul se roag ncet Pentru ca s fie (corpul i sngele Domnului) celor ce se vor cumineca spre tresvirea sutletului 4). i urmeaz cetind : nc i aducem ie Doamne aceast slujb cuvnttoare, pentru cei adormii ntru credin: strmoi, prini, patriarhi, prooroci, apostoli, propoveduitori 6), apoi cu voce tare tmind sfintele ta in e : dar Mai ales pentru prea sfnta, prea curata, prea binecuvntata, mrita, stpna noastr de Dumnezeu Nsctoarea i pururea fecioara Maria 6i. Adic sfnta jertf se aduce naintea lui Dumnezeu, pentru strmoi, prini, patriarhi, . a., dar mai ales pentru Nsctoarea de Dumnezeu 6. Ilorul n legtur cu cuvintele : Mai ales pentru prea sfnta, prea curata, cnt n cinstea Nsctoarei de Dumnezeu imnul (axion u l): Cuvine-se cu adevrat, s te fericim pre tine,
1) Alexiu Comoroanu, Dogmatica ortodox, Partea special, Cernui 1339, p. 579 580. 2) Biserica rom ano-catolic nva i fptuete, c cuvintele instituirei rLuai mncai acesta este corpul meu" (in liturgia roman numai a t t: IToc est enim corpus meumu) i Bei dintru acesta toi" (n liturgia roman cu formula aceasta: /fie est enim Calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fid e i : qui pro vobis et pro m uit is efflundelur in remissionem peccatorum u) sunt cuvintele prefacerei. Biserica latin, aa dar, crede c pinea i vinul se prefac n corpul i sngele Domnului la rostirea cuvintelor instituirei. Aceast doctrin este ns n contra nvturilor prinilor bisericeti i a tradi iilor vechi. Conf. Daniel, Codex, op. c. Tom. I, pag. 86 i 88. 3) Conf. Ciril al lerus. Catech. V mistag. n. 22. Ambros. lib. III. De spirito sancto, cap. 11. Hrisostom., Homil. 25, asupra epist. I. Corint. Confess, orthod. Partea I, rsp. la ntreb. 56. etc. 4) In liturgia Marelui Vasilie, n loc de aceast rugciune se z ice : Iar pe noi pe toi, cari ne mprtim dintro pine i dintr'un potir" . a. Conf. Dumnezeetile Liturg.. op. c., p. 131. 5) i n liturgiile v e ch i: clementin (n. 15), a sf. Iacov (n. 34) i a sf. Marcu (n. 14) se gsete aceast rugciune. 6 ) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 61: Exqxovriq. E|aiQjfrtoc Tfj<; xa.va.yUu;, a/odvtoi), vjteQuXoYT)H^VT)c, evSoc,ou, Seojtoiv]!; -jjj.ojv 0Eor6xou, Xai deuiaQ0evov MaQia<;. (Liturg. Iac. n. 35. Marcu n. 14).

TEZA U R U L

LITURGIC,

T.

III.

N sctoare de Dimwezeu, p r e cea p u ru rea fe r ic i i prea ne vinovata i Maica D um nezeului nostru. Pre cea m a i cinstit de ct Heruvimii i m ai p rea m rit f r cle asen n are de ct Serafimii, care f r stricciune pre Dumnezeu, cuvntul ai yiscut, pre tine cea cu adevrat N sctoare de Pumnezeu, te mrimy) ') Iat cu ct frum usee a mpletit Dise ic a cntarea
Nsctoarei fie Dumnezeu, artnd prin aceast cntare, toate darurile cele mai pro sus de (ire, cu care Maica m pratului ceresc a fost mpodobit de Economia dumnezeeasci. Iar la litur gia Marelui Vasilie n loc de Cuvine-se cu adevrat, 3isericacnta Nsctoarei de Dumnezeu alt imn, tot aa de frum osi plin de cu getrile cele mai nalte, la ca ri se poate sui m inte omeneasc. Imnul are cuprinsul u rm to r: <tDe tine se bucura ceea ce eti plin cle dar, toat f p tu r a , soborul ingeresc i team ul ome nesc, ceea ce eti Biseric sfinit i raiu cuvnttor , lauda fe

cioriei, din care Dumnezeu sa ntrupat i prunc s a fcut, cel m ai nainte de veci Dumnezeul nostru. C<i m 1Ir a ta scaun l-a fcut i pntecele tnu m ai desftat de ct cerurile l-a lucrat. De tine se bucur cea ce eti plin de dar, toat fp tu ra, m rire ie *).

Cntrile cuvine-se cu adevrat i De tine se bucur, , sau introdus n liturgie n secolul, al Vi II-lea. Cuvine-se cu Ci Ti adevrat este alctuit de C osm /care a episcopit 111 M aiuina^ V? Feniciei de la anul 743 n co a c e ; iar De tine se bucur este ^ \ ~ alctuit de loan Damascen (-j- d.a. 754 i nainte de anul 787 s). ^ n sfnta i Marea Joi, la liturgia sf. Vasilie, n loc de De tine se bucur se cnt Din ospul Stpnului ; iar n sfnta -> . i Marea Smbt, la liturgia sf. Vasilie, n loc de De tine se bucur se cnt iNu te tngui pentru mine maic. Aceste axioane: De tine se bucur, Din ospul Stpnului i N u ^ / te tngui, sunt foarte frumoase cnd se cnt cu iscusin i ^ ' voce dulce pe semnele psaltichiei orientale. n aceast melodie < . ele inspir duioia i misticismul celor petrecute la patimile Domnului 4)
1) Textul original grecesc al cntrei Cuvine-se cu adevrat," este acesta : Al; iov tonv (00 dA.r}0(Oi; iaxan^Eiv oe xijv eoxoxov, n'jv deifiaxQiotov xai jiavanconTjTov xai [U|xe(>a xoO Oeou f|uujv tr]v xijtutfxegav xv XeQOufUj.1 xal Ev6o|oxEpav douyxgixoj xwv SeQacpijA. t>]v dftiacpOootoq Otov X oy<ov xexoOoav, xt|v ovxwg 080x6x0v oe (.leyaXuvo^tv. Acest imn a fost introdus i n liturgia sfntului Iacov (n. 35).
XaiQEi XF/v a()ix(0[iKvii rtoa f| xxiaic, dyyeXtov xo ouonrjfia, x a i d~v8o<o;uov xo yevoc, r)yiaojiEve vae x a i .-caydSEioe Xoyixe, jxapOevixov xauxi1 M a> ij? Osog eoay-

2) Iat textul original grecesc al cntrei De tine se buicur": *E:u ooi

xa)0T], xai ;ti5ov yeyovev 6 Ttpo aumov ajn:dexwv Oeo r)uov* irr|v yp 01)v ju'|T>av B q o v o v ercoirjoe, x a i xV |v or]v yaaxcQa jtXaxvxejav ougavuv d.teiQydoaxo. E n i ooi xa ,Oei xexoiQixa)(tevr] ;io a i| xxioiq 6o|a aoi. Acest imin a fost ntro dus i n liturgia sf. Iacov la n. 35. 3) Vezi motivul ce l-a ndemnat pe Damascen se compuin De tine se bucur", la pag. 500, Tom. II, Tez. Lit. 4) In codicele lui Daniel, Tom. IV, p. 431, sa strecurat o mare grceal,

206

DR.

BADEA CIREEANU

7. n timpul cntrii axionului Cuvine-se cu adevrat preo tul se roag n ta in : Pentru sf. loan proorocul l), pentru toata episcopia ortodocilor, regele nostru (cutare), . a. Iar dup cn trea axionului, preotul zice cu voce tare : ntiu pomenete Doamne, pe prea sfinitul arhiepiscopul i mitropolitul isau epis copul nostru cutare"2). H o ru l: Si pre toi i pre toate (xai jravttov xal jraaurv), adic se (ie pomenii toi credincioii i toate credincioasele. Dup pomenirea sfinilor, a regelui, a episco pului eparhiot, vine acum rndul diaconului se ceteasc n tain pomelnicul viilor ( t u Sixcr/a tcov iovxcov3) ; iar preotul se roag n ce t: Adu-i aminte Doamne de cetatea aceasta (Mvijafi^tF xiQie rfjg Jtotaax;), al crei isvor lailm n liturgiile: clementin (n. 15) i a sf. iacov (n. 3 4 4). Apoi preotul zice cu voce tare ecfonisul luat din epistola ctre Romani (cap. 15, v. 0 ): Si ne d nou cu o gur i cu o inim a mri (xai 5oc f)[nv fv fv'i or6(.iati, xai |xia xapdi'a 8oHaeiv). iar ntorcndu-se preotul ctre popor zice ecfon isul: Si s fie milele (xai. cotai tu e/i>]) Ma relui Dumnezeu. Dup aceea diaconul rostete e cte n ia : Pre toi sfinii po menind u-i, iar i iar (jtavtuyv r< 7)v ayicov jivjjiiovevaavtegeti xai e t j6). n timpul ecteniei preotul zice n tain rugciunea: naintea ta punem toat viaa noastr (Soi ^u^uxatatiOt^sOa r \ \ \ coi'iv f)|iu)vB ). Dup ectenie preotul zice ecfonisul: Si ne nvrednicete pre noi, Stpne, cu ndrsnire fr de osnd s cutezm, a te chema pre tine Dumnezeul cel ceresc, Tat, i a
cci acolo pune a se cnta Cinei tale cei de tain", i S tac tot trupul" ca axioane n sfnta i Marea Joi i Smbt. Acestea ns dup cum am artat la pag. 191, Tom . 111, al Tezaurului Liturgic, sunt heruvicele acelor zile. Liturgiarul nostru romnesc, p. 132, op. c., nva corect cnd zice: Iu Joia cea Mare i \ w Smbta cea Mare, in loc (le De tine se bucur*, se cnt irmosul <le la oda a 9-a". Greeala lui Daniel a trecut i n crile unor scriitori rsriteni. (Autorul). 1) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 361 : Tou dyi'ou Icowov t o v rtQOtpijtou. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 6 2 : Ev ; tq< otois K vqie, to? Q/iertioxo.iou r^tov. 3) Pomenirea morilor la liturgie o afirm : Tertulian (De corona milit. c. 3), Cipriati (epist. 66), Ciril al Ierusalimului (Catech. V mistag.), Hrisostom (Homil. 3 n epist. ctre Filipeni, i Homil. 69, ad. popul. Antioch.), Epifanie (Haeres, 75) . a. 4) In liturgia Marelui Vasilie, n timpul axionului preotul pomenete pe cine voete dintre vii sau mori, dup care zice n tain marea rugciune (n Codicele Daniel, Tom. IV, p. 432 de 65 rnduri): Iac tie rugm ie, pome nete Doamne sfnta ta soborniceasc i apostoleasc Biseric", i apoi cu glas: Intiu pomenete Doamne pe arhiepiscopul". H oru l: i pre toi i pre toate". Diaconul pomenete pomelnicul viilor, iar preotul se roag n tain : Adu-i aminte, Doamne, de toat episcopia" deosebindu-se puin de rugciunea sf. Hrisostom. 5) E cte n ia: Pre toi sfinii pomenindu-i", se afl i n liturgia clemen tin (n. 16) i n aceea a sf. Iacov (n. 16 i 37). Aci se neleg nu numai sfinii <lin ceruri, dar i credincioii. 6) La Marele Vasilie, n loc de aceasta, preotul zice rugciunea: Dumne zeul nostru, Dumnezeul mntuirei".

TEZA U R U L

L T U R G IC , T .

111.

207

vdce 1). Cel mai m are rostete ru gciu n ea dom neasc: Tatl nostru, carele eti n ceru ri , sjineasc-se num ele tu. Vie m pria ta , fie voia ta 'precum n cer aa i pre,pm nt. Pinea noastr cea cle toate zilele , clre-o nou astzi. i ne iart

nou greealele noasti'e, precum, i noi ertm greiilor notrii. i nu ne duce pre noi in ispita, ci ne mntuete de cel ru *).
Mai n toate liturgiile vschi se zicea Tatl nostru n locul acesta, adic mai nain te de cum inecare. Ciprian, Ciril al Ierusalimului, Grigorie de N issi, i mai ales loan Hrisostom, au explicat cu ndestulare ru g iciu n ea dom neasc3). Deci, cu vintele instituirei Luai m ncai i Bei dintru acesta toi, mpreun cu rugciunea dom neasc, sunt cel mai vechiu for mular al aezrei liturgice.

55 .

Liturgia credincioilor de la rugciunea domneasc i pn la fine.


aceast parte liturgic, adic de la rugciunea domneasc i pn la sfrit, actul principal este m prtirea sfini ilor servitori i a poporului cu corpul i sngele Domnului. Dup cetirea rugciunei domneti, preotul zice ecfonisul: C a ta este mpria i puterea (cm oov crtiv f| j3acde(a, xai f] (Hvaut). Acest ecfonis se all i n liturgia sf. Iacov (n. 38) i a sf. Marcu (n. 18). Ilorul rspunde amin. P re o tu l: Pace tu turor. Ilo ru l: i Duhului tu. D iaconul: Capetele voastre Domnului s le plecai. H orul: ie Doamne (ooi xipe). Iar preotul se roag n ta in : Mulumim ie, mprate nevzute 4), dup care urmeaz ecfonisul din liturgia sf. Iacov (n. 3 6 ): Cu darul i cu ndurrile (y/tom, xal oxtiq[ioI<;) i cu iubirea de oameni a unuia nscut Fiului tu. Apoi preotul urmeaz cu
1) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 6 4 : K a l xata^coaovri^i;, Seaitoxa, (xcxa .Tayoi|otttc uxaxaxHTio xopuv ertixu/.gatku oe tov tvtoi'Qaviov Oeov jtattQo. xai eyeiv. (Liturg. sf. Iacov, n. 38). 2) Textul original grecesc al rugciunei domneti, cu cercetri tiinifice asupra ei, se afl la pag. 551, nota 8, i pag. 552, Tom. II. Tez. Liturg. 3) Rugciunea domneasc explicat de Hrisostom n omilia sa (D e instit. secundum Deum vita) se afl tradus n ro m n ete n Omiletica" protopresbiterului Vasilie Mitrofanovici, Cernui, 1875, p. 5 9 4 - 6 0 3 . Simeon al Tesalonicului a tlcuit i dnsul rugciunea domneasc n cartea sa, IIeql tou vaoO" tradus i tiprit n romnete, n Bucureti, 1865, p. 2 0 7 - 2 0 9 . Asemenea i Dr. Teodor Tarnavschi a explicat aceast rugciune a Domnului, n scrierea sa Despre cele mai nsemnate liturgii", op. c.. p. 1 3 S -1 4 3 . Se mai afl explicat n Confesiunea ortodox" Partea Il-a. 4) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 364 : 'O Si'axovoc. Teu; xEtpaX v(.uov xw xuQui) xivate. fO leQev* Eu/aQiorovjit-v ooi fSaoi?.rt oQaiE. In liturgia sf. Va silie, n loc de aceast rugciune, se zice: Stpne Doamne, Printele ndurrilor i Dumnezeule a toat mngerea".

208

DR. BADEA

CIRESEANU

rugciunea : Ia aminte, Doamne lisuse Ilristoase (jtpooxe, xuqic, Trjaoti Xpiate), din sfnt locaul tu. Aceast rugciune scurt (0 rnduri n codicele lui Daniel, Tom. IV, p. 365 i 437), nu este a sfntului Hrisostom, ci a Marelui V asilie; de aceea ea se afl neschimbat n ambele litu rg ii*). Cnd zice preotul aceast rugciune, diaconul stnd naintea sfintelor ui, se ncinge cu orariul cruci, pentru ca s fie ndmnatec a servi n timpul cuminecrei credincioilor-). Apoi se nchin preotul (s ita jiqooxuve o lepeug), asemenea i diaconul n locul unde se all, zicnd fie care n tain cuvintele Vameului (Luca 18, 13) ca i la proscomidie: Dumnezeule curlete-m pe mine pctosul i m miluete)) de 3 ori. ns cnd vede diaconul pe preot tinznd minile i atingndu-se de sfnta pine, spre a face sfnta nl are ( t t ) v ayiav vipoaiv) zice cu glas (extpcovel): S lum aminte (jtQoaxcDnev); iar preotul nlnd (fnpwv) sfnta pine (uotov), complecteaz cuvintele diaconului zicnd cu glas : Sfintele sfin ilor ( t u a'yia to ; uyioi?). H oru l: Unul sfnt, unul Domn, Iisus Ilristos, ntru mrirea lui Dumnezeu Tatl, amin 3). 1. nlarea sfntului corp nainte de cuminecare, a fost ndatinat n Biserica rsritean din timpurile strvechi 4), ca s fac lutori de seam pe credincioi asupra misteriului euha ristie, i s primeasc cu vrednicie slintele taine. Numai sfntul agne se nal n sus, cci dup cum zice sfntul G erm an : el

este m pratul Hristos i capul apostolilor, i numai el s*a nlat pe cruce 6). Iar cuvintele Sfintele sfinilor, dup nv

tura sf. Ciril al Ierusalimului (Catech. V mistag.), nsemneaz c cele ridicate de preot sunt sfinte i se dau numai sfinilor, adic credincioilor vrednici de mprtire ). Acetia ns rspund prin graiul borului, c ei nu au sfinenie desvrit, ci numai unul este sfnt i anume Domnul nostru Iisus Hristos 7). Dup cntarea Unul sfnt, introdus n liturgie mai trziu de ct timpul sfntului loan Hrisostom, se rostete predica n Biseric de episcop ori preot 8) sau de ctre diacon ), ori i de
1 ) Goar, Evcholog., op. c., p. 125, n. 157: Haec oratio non Hrysostomi sed Basilii est ut ex ejus liturgia, ettestim onio Anipliilochii in earn relato constat. 2) Aceast ncingere cu orariul, la Daniel (Codex, Tom. IV, p. 366), se face de diacon cnd se cnt Unul sfnt i apoi dnsul intr n sf. altar. 3) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 6 6 : E t ayiog, eT; xvyiog It|oov<; Xqioxog Eg 6o|av Otov jtaxgoc. A|at|v. (Liturg. Clem. 11. 18. Iac. n. 40. Marcu n. 20). 4) Conf. Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarhia, c. 3. Asern. Liturg. sf. Iacov n. 40. 5) Conf. Sf. German n Evchol. lui Goar, p. 125, n. 1 ' 8 : cY^uoiv xov Oeov uqxov (.iovov... a v i 05 eoxiv paoiXev X6 loo<;... ) xetpaXri x<I>v (btooxoXtov. Vezi i explicarea sf. Simeon al Tesalonicului, n cartea lui, pag. 266, op. c. 6) Conf. Nic. Bulgari (n Daniel, Tom. IV, p. 4 1 3 ): T ayia, 8tSovxai jxovov xou; dyoig x a i ftixaoig XGl0Tiav>v E t xig 8e ovx eoxiv ayio;, u\
TQOOITO).

7) Conf. Simeon al Tesalonicului, op. c., p. 266.

8) Sinod, apost. c. 58. Sinod, VI ecum., c. 19. 9) Fapt. apost., cap. 6 , v. 8 ; cap. 7, v. 1 6 0 ; cap. 8, v. 3 5 - 4 0 .

TEZAURUL

LITU R G IC , T .

III.

209

un laic cu tiin i cu frica lui D um nezeu; iar n lipsa predicei p sa lif cnt chinonicul (xoivcovixov = cel ce st in legtur cu mprtirea) zilei sau al sfntului i). 2. Acum n sfntul a lta r se ncepe rn du eala liturgic a im prtirei, care se face ntocm ai la fel n amndou liturgiile pn la mprtirea slin iilor servitori ; iar de aci pn la fine, forma este tot aceiai, afar de unele rugciuni mici, pe cari le voiu arta la locul cuvenit. Diaconul intr n altar, ndat dup cntarea Unul sfnt i aci st de a dreapta preotu lui; iar acesta innd sfntul trup, diaconul zice : sfrm, stpne, sfntul ag n e s). Jar preotul sfrmndu-1 n 4 pri i aezndu-1 cu evlavie n chipul crucei, se vede ntru aceasta Iisus cel r s tig n it3) ; de aceea preotul la aceast lucrare z ic e : Sfram-se i se mparte Mielul lui Dumnezeu *), cel ce se sfrm i nu se "desparte, cel ce se m nnc pururea, i niciodat nu

\t
Ic o a n a sf n tu lu i d is c cu ce le 4 p ri ale ag neu lu i p e n tru m p rtire.

se sfrete, ci pre cei ce se mprtesc i sfinete 5). Sf. Ger man zice c de i se mparte (corpul lui Iisus) totui el rmne nedesprit i nesfrmat, i n fie care parte deosebit este ntreg. Prin urmare de i se mprtete cineva cu cea mai mic parte a pinei, se mprtete cu ntreg corpul lui Iisus i cu tot sngele lui.
1 ) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 6 6 : K ai tyaXXei o x P s *6 xoivcovixov rrjq iijiepai; f| t o u uyou. Vezi i nelesul cuvntului chinonic", pag. 509, n. 2, Tom . II, Tezaurul Liturgic. 2) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 366 : Metacov, bianoxa, t o v yiov dptov. 3) Conf. Simeon Tesalomcul, op. c., p. 266. 4) I^a Daniel, Codex, Tom. IV, p. 366, dup cuvintele: Mielul lui Dumnezeu", se adaoge: Fiul Tatlui" (o uo; t o u t i o i t q o c ) , ad ic: Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatlui". 5) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 1 0 0 .-D a n ie l, Codex, Tom . IV, p. 366 : MeM^etai x a i SiafiepieTai... 6 iE^oievo, xai ui| fHaipoufievog x. x.
D r . B a d e a C ir e e a ttii.Tezaurul Liturgic. 14

210

Dll.

BADEA CIREEANU

Cele 4 pri ale sfntului agne, le pune preotul, dup cum am artat, n chipul crucei pe sf. disc, cu miezul n sus. Partea IIS., o aeaz sus spre rsrit ; partea X S., jos spre apus ; partea NI., spre meaza n oap te; i partea CA., spre meaza zi. Sfrmarea ne aduce aminte nu numai de frngerea pinei de ctre Domnul nostru Iisus Hristos la cina cea de tain x), dar mai nchipuete i patimile cu moartea pe cruce a Domnului. Apoi diaconul artnd cu orariul sfntul potir zice: Plinete,stpne(Ilrjpcoaov, f^njrota), sfntul potir. Iar preotul lund prticica de sus, adic US, face cu dnsa cruce asupra sfntului potir zicnd : Plinirea potirului credinei sfntului Duh 2), i o pune n sfntul potir, zicnd diaconul: amin. mpreunarea corpului lui Iisus cu sn gele su, se fcea i la liturgia sf. Iaco v : iar cu v in tele: Pli nirea potirului credinei sfntului Duh, nsemneaz c venirea Spiritului sfnt, plinete nu numai prefacerea slintelor daruri, ci i mpreunarea lor, adic a corpului cu sngele Domnului. Am vzut c partea IIS., se pune de preotul liturgisitor n sfntul potir; iar cele trei sfinte pri i anum e: X S., NI., CA., le sfrm n prticele n ct se fie de ajuns pentru preoi, diaconi i pentru laicii ce vor voi i vor fi vrednici s se mpr teasc a). Iar din partea Prea sfintei Nsctoarei de Dumnezeu, sau a celor 9 cete, ori din celelalte cte sunt pe sf. disc, preotul nu mprtete pe nimine, ci numai din sfntul agne, cci numai acesta este corpul Domnului. Dac ns vor li muli mpreun liturgisitori: preoi i diaconi, i frai laici de mpr tit, trebue ca n timpul proscomidiei, s scoat preotul sfntul agne mai mare de ct obinuete n celelalte zile. Asemenea si cnd toarn n potir am estecarea, adic vinul i apa, s toarne mai mult de ct obinuete, spre a fi de ajuns la toi ci se m prtesc; cci dup ce se svresc sfintele, sub nici o nevoe nu se mai pune vin i ap n sfntul potir 4). 3. Dup ce preotul a plinit amestecarea, cu mpreunarea corpului cu sngele Domnului, diaconul ea cldura (vasul cu ap cald), i zice ctre p reo t: Binecuvinteaz, stpne, cldura ( t o Ceov). Iar preotul binecuvntnd z ic e : Binecuvntat este cldura sfinilor ti, totdeauna acum i pururea i n vecii vecilor, amin 5). Apoi diaconul toarn ct trebuete n chipul crucei
1 ) Mat. 26, 26 : Lund Iisus pinea i binecuvntnd, a frnt i a dat ucenicilor zicnd : Luai mncai". 2) La Daniel, Codex, Tom . IV, p. 366, lipsete cuvntul potir", i este nu m ai: Il/.ViQw^a rucneoK jtveu.uaTo yov. 3) Partea IIS., se pune n potir; partea X S., rmne pentru mprtirea preoilor i d iaconilor; iar prile NI i CA, pentru mprtirea p o p o ru lu i.-C o n f. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 4 1 5 : Portio IIS., mittitur in calicem, particula X S., in communione clericorum porrigitur, denique partes NI et CA, reservantur ad communionem accessuris e laicis". 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 1 0 1 . - In Codicile lui Daniel, i n ali Codici liturgici lipsesc aceste nvturi. 5) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 101. - Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 6 6 :

TEZA U R U L

LITU RG IC , T.

III.

211

n luntrul potirului, z icn d : Cldura credinei, plin (ie Duhul sfnt, amin. Cnd se toarn sfnta cldur," ea s lie att de fierbinte, n ct s se nclzeasc sfintele. Aceast cldir este icoana sfntului Spirit, care se aseamn n sfnta S criftu r cu ruri de ap v ie 1); iar n cuvintele : cldura credinei, st vdete cererea ca n inim ile credincioilor, cnd ei se mprtesc, prin sfntul Spirit s se nclzeasc n trnii darul credina dum nezeesti. Diaconul lsnd la o parte vasul dertat n car* a fost cldura, urmeaz de aci nainte m prtirea cu corpul i sn gele Domnului. Se mprtesc mai nti sfiniii servitori i apoi poporul. Episcopul, presviterul i diaconul* se mprtesc n a lta r; ipodiaconii, anagnotii i laicii, naintea uelor mprteti, m prtirea se ncepe cu cuvintele preotului ctre liacou : Diacone, apropie-te (6 Siaxovog atpoaeXBe). Si apropiindu-se dia conul, face nchinciune cu evlavie cerndu-i ertare. Iar preotul innd sfntul Trup l d diaconului, i acesta srutnl mna preotului, primete sfntul Trup zicn d : D-mi mie, stpne, cinstitul i sfntul Trup al Domnului i Dumnezeului si Mn tuitorului nostru Iisus Hristos. Iar preotul rspunde: Diaco nului (sau lerodiaconului, cutare), se d cinstitul i sfntul, i prea curatul Trup al Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, spre ertarea pcatelor lui i spre viaa de veci 2). i merge diaconul in dosul sfintei mese i aci plecndu-i capul se roag ca i p reo tu l3). Asemenea i preotul lund o prticic din sfntul Trup z ic e : Cinstitul i prea sfanul Trup al Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, se d mie preotului (cutare), spre ertarea pcatelor mele i spre viaa de veci. i plecndu-i capul se roag zicnd : Crez, Doamne, i m rturisesc, c tu eti cu adevrat Hristos Fiul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt'alctuite din m rturisirea apos tolului Petru, cnd a zis ctre D om nul: Tu eti Hristos Fiul lui Dumnezeu (Mat. 1 6 ,1 6 ). Mai departe preotul cetete n tain Heruvicul din Joia cea M are: Cinei tale cei de tain, astzi, Fiule al lui Dumnezeu, prta m primete... i Nu spre jude

* 0 S i a x o v o . E v X o y r ) o o v , Sea .T O ra , t o u y u o v n o v rtavrO T e , x . x.

e o v . 'O

e p e v c.

E u ^ o y r jfie v r )

tj e o i c t w v

1) loan 7, 38 3 9 : Cela ce crede n mine... ruri de ap vie v<or curge din pntecele lui. Iar aceasta a zis (Iisus) pentru Duhul, pe care erau s-l pri measc cei ce cred ntru dnsul". 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 102.- Daniel, Codex, Tom. IV p. 367 : O Se iepeu<; Xeyei* o Sidxovog jtyoosAfig' xai XQOaehQiov o Sixovo^, jtoue (ietavoiav euX.af}o)g attov ouyjfcogrioiv* 6 Se epeug xqutgTiv tov dyiov u^tov., Si8com to) Siaxovar xai dojtaadjAevog o Sidxovoc... .ey)V MeraSo fxoi, Seaj^OTn, to tiio v ... 6 Se eQgig Xeyer iepoSiaxovq) (rq> Sevt) ^eraSiSorai to Tifuov... x. t. X. 3) Daniel, Codex, Tom. IV p. 367: Kal (L*ttQ xe T C lU (() Sidxovo;) ojtioOev

x\ \ c eQu; TQttjuvic, xXi'vag r> )v xetpatajv.

212

DR. BADEA CIREEANU

cat sau spre osnd s-mi fie mie mprtirea '). Dup aceste rugciuni, diaconul i preotul se cuminec am ndoui cu corpul Domnului, pe care l au n mn *). 4. Apoi ea preotul cu amndou minile (Xan(3dvei xac XEQoiv a|upoTQai<;) i cu un acoperenint (uetd xa?aj[.i[AaTOc) sf. potir i se mprtete (^eraXaupavEi), bnd dintrnsul de 3 ori n numele sfintei Treimi, i z ic e : M mprtesc eu robul lui Dumnezeu, preotul (cutare) cu cinstitul i sfntul snge al Domnului i (xal) Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, spre ertarea pcatelor mele i spre viaa de veci, amin a). i i terge preotul buzele sale i sfntul potir cu acoperemntul (xa.vj.ij.iGiTos) pe care l line n mn, i zice stihul 7 din cartea lui Isaia cap. 6, rostit de Serafim ctre Isaia n viziunea profe tului : Iat sau atins de buzele mele si va terge fr de legile mele i pcatele mele le va cu ri4). A dic sfntul snge terge fr de legile preotului, cum a curit crbunele de foc greealele profetului Isaia. Dup aceasta preotul cheam pe diacon zicnd : Diacone. apropie-te. Diaconul vine i se nchin odat (na\) zicnd : Iat viu la nemuritorul mprat (T 8ou jrpoaep/ofiai t <) aGavdu fiaaiel B ). i preotul zice pentru diacon aceleai cuvinte pe cari le-a zis i pentru s in e : Se mprtete robul lui Dumnezeu. Diaconul (cu ta re6). Iar dup ce sa mprtit acesta, zice preotul pentru diacon aceleai cuvinte pe care le-a zis i pentru sin e : Iat sau atins de buzele ta le 7). Preotul l cheam i pe diacon la mprtire potrivit canonului 8 apostolic, care cere de la toi episcopii, preoii i diaconii liturgisitori, s fie pregtii i s se mprteasc cu sfintele taine * iar cel ce liturgisete i nu se mprtete, s se cateriseasc. n B iserica veche nu numai liturgisitorii, dar i laicii ere1) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 367 i 3 6 8 : 'Oj.uho><; 8e o ieqetn; Xafo>v iuuv fieQiSa tou dvCou dptou, \iyei' xo Tifiiov xai jtavayiov o(7>fia tou Kuqou... x a i xXivck; xdxco rt|v xecpataiiv... IIiotew o xuqic... Toi} 8ercvou oou Mrj }ioi e l; xpfia, i"i el<; xaxax()ijia... In Codicile lui Daniel, Tom . IV, p. 368, ntre rug ciunea Cinei tale" i Nu spre judecat", mai sunt dou rugciuni m ic i: a' Doamne nu sunt vrednic ca s intri sub acopermntul cel necurat al sufletului m eu", i b) cea luat din liturgia sf. Iacov n. 36 : Dumnezeule, slbete, las. iart-mi toate greealele m ele". Aceste dou rugciuni lip se sc n Liturgianil romnesc. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 103. 3) I.a Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 368, cuvintele acestea sunt a a : T o t i | a i o v x a i dyiov afyia t o u x u q o u xai Oeou x a i oamjpoi; rjjxcv jxeTa8i8oTai (xoi (tco 8evt) iQsi el? depemv jiou ajiapTitov x a i sg o)i)v aomov. 4) Aceste cuvinte, la Daniel, Codex, Tom . IV, p. 369, sunt rostite de preot dup mprtirea diaconului. 5) I a Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 368, aci diaconul mai zice i Crez Doamne i mrturisesc". 6) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 368 : Ivai Xeyei o iepe-ug. MexaXa^fidvei o 800X05 t o u 0eou 8idxovo (o Selva) t o t l i u o v , xai ayiov. x. t . X . 7) Daniel, Codex, Tom . IV, pag. 3 6 9 : rO irpeug. T oko uvjiaro t<>v xei~ Xecov oou.

TEZA U R U L

L IT U R G C , T . III.

213

'lincioi erau ndatorai a ascu lta lifurgia pn la fine i a se mprti cu corpul si "sngele D o m n ilu i; iar laicul care nu era vrednic de mprtire, trebu ea s e^s afar din Biseric odat cu catehumenii. Altfel se aforisea p o riv it canonului 9 apostolic. De aceea i sfntul loan Hrisostom n omilia 3-a asupra epis tolei ctre Efeseni, ntem eiat pe acesl canon zice laicu lu i: Dac

nu eti vrednic a te m prti, nu (ti vrednic nici s te rogi m preun cu cei ce se mprtesc. P rin urmare dac aceasta
se cere de la laici, cu att mai v rb s se cere de la clerici. Liturgiarul nostru nva c a tm c i cnd vor fi mai muli preoi i diaconi servind m preun, la timpul mprtirei, dup sfrmarea sfintei pini, vin preoii i se aeaz n rnd n partea lespre meaza noapte a sfintei mese, i i cer ertare unui de la altul. Apoi urmeaz i diaconii certidu-si ertare de la preoi precum i ntre dnii. Dup aceea vin diaconii i primesc eu minile n chipul crucei, prticele din sfntul Trup de la preotul nceptor. Vine apoi i cel de al doilea preot cu mult evlavie, si i ea singur o prticic din sfntul Trup i se retrage n partea de meaza zi pe dinapoia sfintei mese. Aa fac i ceilali p reo i; nceptorul preot i ea i el o prticic "i stnd naintea sfintei mese s roag : Crez, Doamne, i m rturisesc i cele lalte, zicnd n tain aceste ru gcim i i fie care preot. Dup acestea, preotul cel mai m are lund sfntul potir, se mprt ete dup rndueal i se retrage la o parte, asemenea fac i ceilali p reo i; iar cel din urm preot mprtete i pe diaconi >). o. Diaconii i cer ertare de la preoi i "acetia la rndul lor i cer ertare "unul de la a ltu l; asemenea fac i laicii cari voesc s se mprteasc. Servitorii sfintelor taine se mpr tesc n altar, m ai intiu cu trupul i apoi n deosebi cu sn gele D om nului; n vechime se mprteau i laicii, n afar de altar, cu trupul i sngele Domnului n deosebi, lund sfnta pine n m n i mncnd-o, i apoi bnd din p o t ir 2); iar de la secolul al V-lea ncoace, ncepur a se mprti laicii, cu trupul i sngele Domnului de odat, i tot n afar de altar, pentru a se nltura multe n eaju nsu ri3). Aceast deosebire i are temeiul i n explicarea mistic, c Mntuitorul a dat uce nicilor si n luntrul casei unde a svrit cina cea de tain, mai ntiu trupul su sub chipul p in e i;"ia r dup aceea tot acolo, le-a dat sngele su sub chipul vinului4). Poporului ns, i-a artat pe cruce la un loc i trupul i sngele s u 6). Sfin
1 ) Dumnezeetile Liturgii, op. cit., pag. 104. 2) Conf. Tertulian, De idololatria c. 7. Constit. Apost. lib. V III, c. 1 3 . Cyril. Hierosol. Catheches. V mist., n. 2 0 .-Io a n i Hrisostom. Homil. 21, ad. popul. A ntioch.-C a n o n u l 101 al sinodului VI ecum. 3) Vezi nsemnarea i folosina linguriei euharistice, pag. 445, n. 7, Tom . II, Tez. Liturg. 4) Mat. 26, 2 6 - 2 7 . 5) loan 19, 34.

214

DR. BADEA CIREEANU

iii liturgisitori sunt urmaii apostolilor; iar credincioii laici sunt pioii cei ce sau adunat cu credin mprejurul rstignirei Domnului. Dup mprtirea sfiniilor liturgisitori, diaconul lund sfntul disc l ridic dasuprV potirului i l terge cu sfntul b u re te x), zicn d : Spal, Doamne pcatele celor ce sau po menit aici, cu cinstit sngele tu, pentru rugciunile sfinilor ti. Apoi zice n tain imnele fcute de loan D am ascen: n vierea lui Hristos vznd, Lumineaz-te, lumineaz-te, noule Ierusalime, i O, pastile cele m rii prea sfinite Ilristo a se2). Cnd a ntocmit Damascen aceste cntri pline de frumusee spiritual, sa inspirat din urmtoarele isvoare: la alctuirea imnului Lumineaz-te, lumineaz-te, a mprumutat I-iul stil al capitolului 00 din cartea lui Isaia 3) ; iar la facerea cntrei O, pastile cele mari sa luminat din cuvntarea sf. Grigorie de Nazianz rostit in ziua nvierei Dom nului4). Apoi diaconul acopere sf. potir cu un acoperem nt; ase menea i dasupra sfntului disc pune steaua i acoperem intele: iar dup aceea preotul cetete rugciunea de m ulum ire: Mul umim ie. Stpne, iubitorule de oameni (Ei>xaQiarou|Aev aoi, ^caitora cpddvOpcojte), care se afl i n liturgia clementin (n. 2 1 5). Dac sunt credincioi de mprtit, se pun sfrmate n sfntul potir prile NI i CA, cari se sfrm n attea pri, n ct s se ajung* pentru toi cred incioii; iar celelalte pr ticele scoase la proscomidie, pentru sfinii lui Dumnezeu, pentru vii i pentru mori, se pun in potir dup finirea mprtirei credincioilor, ca nu cumva punndu-se mai nainte, s se m prteasc poporul i din e le 6). 0. Dup aceea se deschid sfintele ui mprteti, iar dia conul nchinndu-se odat, ea sfntul potir de la preot i venind la sfintele ui, nlndu-1 l arat poporului zicnd: Cu frica lui Dumnezeu cu credin i cu dragoste s v apropiai 7). P rin aceste cuvinte diaconul chiam pe credincioi la mprt
1) Vezi nseninarea i folosina sfntului burete, Tom . II, p. 446, n. 8, Tez. Liturg. 2) In Codicele lui Daniel, Tom . IV , p. 369, lipsesc: Spal, Doamne1 *, nvierea lui Hristos", Lumineaz*te, lumineaz-te i O, patile cele m ari". 3) Cei 70 de nvai, au tradus astfel versul 1, din cap. 60, al crei profetului Isaia: 4><:oxtou cjioxfCou IeQouoaWu.i, t )xei yQ oou to rpoig, xai fj 86 a xuqiou ejti oe dvaxexaXxev". 4) Vezi activitatea imnologic a sf. Grigorie de Nazianz, p. 495, Tom . II, Tez. Liturg. 5) In liturgia Marelui Vasilie, n loc de aceast rugciune se zice: Mul umim ie, Doamne, Dumnezenl nostru, pentru mprtirea sfintelor" (Eu^aoioxounev ooi,xuQieo 0eo? ri^wv) al crei nceput se afl n liturgia sf. Iacov (n. 44). 6) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate Liturg. op. c., p. 147 i 149. 7) Daniel, Codex, Tom . IV7, p. 369: M er cpo(3ou 0tou, juoxec05 x a ia v u .tQOoeXOEXK (Liturg. sf. Iacov, n. 43).

TEZA U RU L

LITURGIC, T . III.

215

ire, dar Ie spune si felul cum s se ap ro p ie1 ). Sf. loan Hri sostom, n omilia 17 asupra epistolei ctre Kvrei, zice celor ce se mprtesc : Dac, nu eti sfn t (yioq), nu te ap rop ia . ia r loan Damascen (De tide orth. lib. IV c. 34) zice tot acestora :

S pim cu, fric, cu cur/et curat i cu credin tare, i n aa chip, toate buntile n e vor fi date nou. n timpurile
vechi cretine, muli dintre liii B isericei plini de evlavie, se mprteau n lie care zi (Gvprian. de oration, dom in.); alii luau sfnta mprtire i acas ca s se cum inece cnd nu se fcea liturgie (Terul, ad uxorem lib. 11 c. 5). Dar n timpul sfntului loan Hrisostom se mai rcise dragostea ctre sfintele taine, dup cum ne spune nsui ierarhul (Homil. 3 in epist. Efes. Homil. 17 n epist, Evrei). Azi cretinii ortodoci, sunt ndatorai a se mprti cel puin de 4 ori pe an, i anume n cele 4 posturi (Confes. ort. Partea l rsp. la ntr. t>0). Totui Nicolae Cavasila (cap. 36), d urmtoarea nvtur celor ce se cu m in ec: A propiai-v, zice el, cei ce voii s v facei p r

tai, ins nu toi, ci num ai cei ce suntei sfin i;cci cele sfinte se dau num ai celor sfini 2).
Horul rspunde la chem area preotului, prin cuvintele cu cari a fost ntmpinat iisus n Ierusalim, cci Domnul este acum n mijlocul credincioilor. Iat acele cuvinte : Bine este cuvn tat cel ce vine ntru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul i sa artat nou 3). i se apropie laicii cei ce voesc s se mprteasc, unul cte unul, cu toat umilina i sfiala, avnd minile strnse la piept. Preotul mprtind cu linguria pe fie care credincios zice : Se cuminec robul lui Dumnezeu (cutare), cu cinstitul i sfntul Trup al Domnului i Dumne zeului i Mntuitorului nostru Iisus flristos, spre ertarea pca telor sale i spre viaa de v e c i 4). Horul c n t : Trupul lui Hristos primii i diri isvorul cel fr de moarte gustai, ali luia B ). Iar cel mprtit i terge buzele cu sfntul acoperemnt, i srutnd sfntu l potir, mulumete lui Dumnezeu pentru aceast hran nemuritoare. Noi mprtindu-ne cu sfin tele taine, Mntuitorul se pogoar cu trupul n luntrul n o stru 6)!
1 ) Apostolul Pavel n epist. I ctre Corint, cap. 11 v. 27, iat ce zice: Ori cine va mnca pinea aceasta, sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi trupului i sngelui Dom nului". 2) Constitut. Apostol, cartea VIII, cap. 13, ornduesc acestea : Mai intiu

s se. mprteasc arhiereul, apoi preoii, diaconii, ipodiaconii, ceteii, cn treii i asceii. Dintre fe m e i: diaconiele, fecioarele, vduvele, copiii i apoi tot poporul Iar n P r a v il , cap. 170 cetim : Trei zile trebue omului ce voetc s se mprteasc cu sfintele taine , s nu se m p reu n e cu m ue r e a lu i" . 3) Mat. 21, 9 . - C o n f . Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 6 9 : EtiXoyt^ievo; o
fQjrojievog tv o v o u m x 6 ti'fuov.
xuqiov .

4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 3 6 9 : MetaXafipdvEi 6 6ou?>.oc toii 0eoO X. 5) Aceste cuvinte lipsesc din Codicele Iui Daniel.

6) Canonul 83 al sinodului VI ecumenic zice: Nimine s nu dea eu-

216

DR. BADEA CIREEANU

7. Finindu-se mprtirea, preotul zice cuvintele prooro cului David din psalmul 2*7 stih. 1 2 : Mntuete Dumnezeule poporul tu i binecuvinteaz motenirea ta *). Aceste cuvinte au trecut i n liturgia sfntului acov (n. 43). Horul rspunde: Vzut-am lumina cea adevrat 2). Cntarea aceasta este luat din stihira Vesperei celei mari din Duminica pogorrei sfn tului S p irit; ea se zicea n vechime de neofii, drept mulumire pentru primirea botezului n acea z i3). i se ntoarce diaconul i preotul spre sfnta mas i tmind preotul de 3 ori, zice ntru sine : anal-te pi'este ceruri, Dumnezeule, i preste tot pmntul mrirea ta 4). Aceste cuvinte fiind n strns leg tur cu cele ce se fac acum n sfntul altar, ne aduc aminte de n larea lui Iisus la ceruri. Apoi preotul dnd cdelnia n minile diaconului, pune discul pe capul acestu ea; iar diaconul cutnd afar ctre ui, tcnd se duce la proscomidie i pune acolo discul. Prin cut tura sa n afar, pare c ar z ic e : Acest Iisus care sa nlat de la noi la ceruri, va veni iari 5). Apoi preotul nchinndu-se, lund potirul i cutnd spre popor, zice n sine : Bine cuvntat este Dumnezeul nostru, i apoi cu voce ta re: Totdeauna acum i pururea i n vecii vecilor 6). Cretinii se nchin acum sfinte lor taine ca lui Hristos care se nal la ceruri. Horul rspunde : amin, apoi urm eaz: S se umple gurile noastre de lauda ta Doamne, o rugciune aflat i n liturgia sf. Iacov (n. 23), cu toate c dup Cronica din Alexandria sau paschal, ea a fost intro dus n liturgie abia n al 11-lea an al mpriei lui Iraclie (610622), adic n anul 6 2 1 7). Rugciunea S se umple gurile noastre se atribue imnografului bisericesc George Pisidiul (ncep. sec. VII). i mergnd preotul la proscomidie, pune acolo sfntul potir; dup aceea lund cdelnia de la diacon, cdete sfintele de 3 ori n tcere. Ridicarea sfintelor de pe sfnta mas i ducerea lor la proscomidie, nsemneaz dup sf. German nlarea Dom nului la ceruri. Acum diaconul ese pe ua de la meaza noapte n mijlocul Bisericei i zice e cte n ia : Drepii primind dumneharistia trupurilor m o a rte , cci scris este Luai mncai . Ia r trupurile morilor nu pot a lua, nici a mnca*.
1) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 369 : 2u>oov o Beos t o v Xaov aou, x a i euXoynoov xi'|v x/a]oovoiuav oou. 2) Vzut-am lumina cea adevrat" lipsete din Codicele lui Daniel. 3) De la Pati pn la nlare, n loc de Vzut-am lum ina", se cnt Hristos a nviat"; in ziua Inlrei se cnt tropariul srbtorei: Inlatu-te-ai ntru mrire. Tot aa se cnt i la srbtorile mari, tropariul zilei. 4) C u vin tele: fY^c.')0i]Te e^i t o u c ouQavoug, sunt i n liturgia sf. Iacov (n. 43). 5) Fapt. Apost. 1, 1 0 - 1 1 . 6) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 7 0 : EuXovnxo... itdvtoTe. 7) Cronica aceasta se crede a fi scris de George din Alexandria un nsemnat Ierarh ( r 6 2 0 ); alii susin c este scris de George Pisidiul ( f 640), diaconul Bisericei din Constantinopole.

TEZAURUL

LITURGIC, T .

H.

217

zeetile, sfintele, . a. l), prin care deteapti. pe pioi la mulu mire pentru dobndirea sfintei euharistii. Dcfonisul ecteniei il zice preotul, fcnd cu evangelia cru ce peite a n tim is : C tu eti sfinirea noastr (<m av el o ayiaapiog T]|i<>v). Horul : amin. 8. Apoi preotul vestete eirea din Biseric a s tfe l: Cu pace s eim (e v eiofjv] crrooKOa^iev 2). Ilorul rspunde c eirea se face ntru numele Domnului (ev ovouau rupiov). Aici se ter min liturgia sfntului Clement cu c u v in te e : ev elo/jv| u j t o /.usaBf 3). Iar n liturgiile sfinilor Hrisostom i Vasilie, diaconul zice mai departe: Domnului s ne rugm. H o ru l: Doamne miluete ; acum preotul eind n mijlocul B sericei zice cu voce tare rugciunea amvonului n auzul tuturor credincioilor : Cel ce binecuvintezi, pre cei ce bine te cuvinteazi. *), care este ace eai i n liturgia Marelui Vasilie. S e cheam a amvonului ( t o u (3rjuaTo) aceast rugciune, cci n vechima pentru nsem n tatea ei, se cetea sus pe amvon. Sfntul germ an o numete sigiliul tuturor cererilor. n trn sa se roag preotul pentru mntuirea poporului, pacea Uimei, a Bisericei, a Regelui i osta ilor lui. Apoi horul laud pe Domnul cntnd versul 2 din psalmul 112 : Fie numele Domnului bine cuvntat de acum i pn n veac r > ), de 3 ori, dup care urmea> cetirea psalmului 33, Bine voiu cuvnta pe Domnul aa cum se cetea i n li turgia clementin (n. 19) i a sf. Iacov (n. 42 ). n timpul rugciunei amvonului, diaconul st cu capul plecat naintea icoanei M ntuitorului; iar dup rugciune preotul intr n altar prin sfintele u i; intr i diaconul prin ua despre meaza noapte i mergnd la proscomidie, zice preotul acolo aceast mic rugciune : Plinirea legei i a proorocilor, in liturgia Marelui Vasilie aici se zice rugciunea cnd se potrivesc sfintele i anume : Plinitu-sa i sa svrit ct este dup a noa str putere 7). Sfnta liturgie adic, isvorul misteriilor, sa svrit cu a preotului putere i vrednicie ; ns plinirea ei desvrit s a fcut cu puterea cea nevzut a Domnului nostru Iisus Hristos. 9. Dia;conul rmne n altar i potrivete (consum) sfintele cu toat g r ija ; iar preotul ese n mijlocul Bisericei i d anafor poporului. Anafora are urmtoarele dou o rig in i: a) n Biserica ve1) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 370: OqQoL, ^eTaXapovrtg to>v 0eta>v, ywv, x. t. 2) Goar, Evcholog. op. c., p. 131, n. 187: Signuun illud latinis est vulgatum : Ite missa e s t" ; G raecis: ev eIqi'jvij ^poeA.0oj(.tcv. Conf. p. 8, Tom . I, Tez. Lit. 3) Conf. Constitut. Apostol, lib. V III, c. 15. Vezii Apolisul" la pag. 548, lit. e, Tom . II, Tez. Liturg. 4) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 3 7 0 : X) evXoyiv rovg evXoyovvrrju; oe . 5) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 371 : Eirj to ovoijia xuqiou ev^oyri|iivov <cio tou vuv x a i E(og tou alrvo. 6) Daniel, Codex, T 6m. IV, p. 371 : K aito v ij)ak|fi6v 34 (33) : EuXoy|oo> tov xViqiov. 7) Dumnezeetile Liturgii, op. c.( p. 108 i 141.

2 18

DR. BADEA CIREEANU

d ie, n secolul I i II, dup linele liturgiei se da cretinilor masa de dragoste sau agapele care consta din darurile aduse de credin cioi la Biseric. Mai trziu, din cauza neornduele lor, sau desiint agapele prin canonul 28 al sinodului din Laodicea, 40 al si nodului din Cartagena i 74 al sinodului al VI ecumenic. Pentru am intirea agapelor, Biserica a liotrt s li se dea cretinilor rmi ele pinei binecuvntate, aduse de ei ca sacrificiu lui Dumnezeu i).

R stig n ire a D om n ului pe cru ce. (Mat. 27, 35).

b) n primele secole cretine, toi credincioii se mprteau cari ascultau slnta liturgie. Cu trecerea timpului ns, sa rcit zelul acesta ntru att, n ct loan Hrisostom in omilia sa a 5-a la epistola l-a ctre Tesaloniceni, zice c unii din contem poranii lui, vin num ai odat pe an la mprtire. Pentru aceea proistoii bisericeti au ornduit totui, ca
1) Vezi cuvntul anafor" la pag. 175, n. 4, Toni. III, Tez. Liturg.

TEZAU RU L L IT U R G IC ,

T . III.

219

s nu eas cretinul din casa Domnului fr un dar sfinit, ci s i se dea lui rmiele pinei care s a adus Ia altar, i s a binecuvntat1). Rmiele acestea sfrm ate n buci s au numit n vechime : evXoya, adic pine binecuvntat ; sau mai numit avaqpopa sau sacrificiu, cci ne aduc aminte de agapele fcute dup sfnta liturgie din ofrandele pioilor, zise pe atunci i avcupopu ; iar numirea de anafor dat rmielor pinei bine cuvntate, sa pstrat pn astzi n limba rom n easc ; dar acele rmie sau mai chem at i avttfkooov, adic pine dat credincioilor n locul darurilor sfinte sau n locul euharis tiei 2). n zilele noastre anafora se face din restul celor 5 pres curi, din cari s'au scos sf. agne, prticica sfintei Fecioare, cele 9 cete, prticelele pentru cei vii i n fine pentru cei mori. Cu toate acestea i pentru primirea anaforei, se cere mult evlavie, tresvie sufleteasc i trupeasc i se ea pe ne mncate ca o pine binecuvntat ;i), potrivit ornduelelor bisericeti i nvturilor Ierarhului Sim eon al Tesalonicului 4). Dup mprirea anaforei, preotul binecuvinteaz poporul zicnd: Binecuvntarea Domnului preste voi cu al su dar ( vtoO xQlTl) cu iubirea de oameni. H o ru l: amin. P reo tu l: Mrire ie Hristoase. Horul: Mrire i acum. P re o tu l: Hris tos adevratul Dumnezeul nostru... ale celui ntru sfini printelui nostru loan Hrisostom (ori Vasilie cel Mare), ale sfntului (din acea zi). H orul: Muli ani, pentru Rege i Chiriach a). Apoi intrnd preotul n sfntul altar (ev tu> dy<p |-hju<m) se desbrac de sfintele vesminte (rcoftuetai ti'iv spanxfiv otoKjv) zicnd : Acum slobozete (vvv unolvev;) pe robul tu, Stpne ), Slinte Dumnezeule (to Toiadyiov) i dup Tatl nostru, tro pariul sfntului loan Hrisostom : Din gura ta (ex xou oropiXTOs croi)) ca o lumin de foc, strlucind darul; iar la liturgia sfn tului Vasilie, tro p ariu l: n tot pmntul a eit vestea ta, Doamne miluete de 1 2 ori, Ceea ce eti mai cinstit, M rire i acum, n fine, apolisul 7). 10. Iar diaconul dup ce a sfrit sfintele cu atta grij, n ct nici o sfrmtur s nu pice, toarn n sfntul potir
1) Din tlcuirea canonului 2 al sinodului din Antiohia (an. 341), fcut de Balsamon, se vede c introducerea anaforei, sau a pinei binecuvntate n liturgie, spre a se da cretinilor, s'a nceput in secolul al IV-lea i anume n timpul sinodului antiohean. Conf. Goar, op. c., p. 132, n. 190. 2) Dr. Teodor Twnavsehi, Despre cele mai nsemn. Liturg., p. 153. 3) Pravila, cap. 1 7 0 : Nu sa ngduit brbatului i muerei s se m p reu n e spre ziua ce va lua anafor sau va sruta sfintele icoane." 4) Simeon Tesalon., op. c., cap. 100. Vezi i nota 4, p. 175, Tom . III, Tez. Lit. despre anafor''. 5) Dumnezeetile Liturgii, p. 108 i 141. Muli ani" lipsesc din Codicele lui Daniel, Tom . IV, p. 372. 6) Textul original grecesc, al rugciunei Acum slobozete", a se vedea in evangelia lui Luca, 2, 29 32 i la pag. 122, nota 5, Tom . III, Tez. Liturg. 7) Formula i nelesul Apolisului", s se vad la pag. 548, lit. e, Tom . II, Tez. Liturg.

2 2 0

DR. BADEA GIREEAND

vin i ap i terge cu buretele toat umezeala. Dup aceea strnge sfintele vase, le pune la loc *), i se desbrac de sfin tele veminte zicnd i d n su l: Acum slobozete pe robul tu, Stpne, . c. 1. A poiamndoui i spal minile la locul cuvenit, i ncbinndu-se aducnd mulumire lui Dumnezeu, es din B i seric i merge fiecare ntru ale sale 2). Acum ese i poporul din Biseric in urma preotului, pstorul turmei cuvnttoare. Foarte nepotrivit lucru este, s eas credincioii fr rost i rnduial, i nainte de timp din casa Domnului 3). Unora ca acetia sfntul loan Hrisostom, n omilia asupra psalmului 144. le zice: Cei ce es din Biserica nainte de sfrit, sunt ca Iuda. Hristos ii da trupul su, i tu nu ii mulumeti c l-ai 'pri mit 9 4). Aa se plinete i aa se sfrete sfnta liturgie a sfntului loan Hrisostom 6) i a Marelui Vasilie, fie n zile de srbtori i Duminici, fie in zile de lucru. Studiile ce am fcut eu aci, asupra liturgiilor acestor doui prini mari ai cretinismului, ne ndreptesc la ncheerea, c ele amndou poart pn astzi asupra lor sigiliul apostolic, i ne nfieaz n toat lumina cugetrile i misticismul tim purilor nceptoare ale Bisericei. Sfnta noastr Biseric ortodox a rsritului, singura a pstrat ntru totul n liturgiile ei, cu
1) Vezi nota 5, p. 449, Tom . II, Tez. Liturg. 2) Conf. Dumnezeetile Liturg., op. c., 109 i 142. Asem. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 372. 3) Canonul 9 al sfinilor apostoli, afurisete pe omul ce ese din Biseric mai nainte de timp i fr vre-o mprejurare. 4) La Biserica din comuna S p in en i, ctunul Vineii de jos, judeul Oltu, unde inam nscut eu, n timpul serviciului divin, nimenea nu eea din casa lui Dumnezeu naintea preotului. Cnd un credincios intra n Biseric, rmnea acolo pn ce eea preotul dup sfritul sfintei liturgii. Pstorul turmei eea n m ijlocul curei Bisericei, i atepta aci n picioare, pn cnd eeau pe rnd n urma lui : btrnii, tinerii, btrnele i tinerele. Fie care din aceti fii spirituali, se plecau cu sfial naintea preotului, de la care primea binecuvntare. Dup ce eeau toi din Biseric, brbaii fiind n dreapta cu capetele descoperite, iar femeile n stnga n haine de srbtoare, preotul ntreba de s ntate mai ntiu pe brbai i apoi pe femei, cu formula strmoeasc. Se aduceau colivele din Biserica i se mncau de credincioi n spiritul dragostei freti. Cei ce voeau, dau i gologani preotului. Apoi eea preotul din curtea Bisericei i dup dnsul veneau credincioii, apucnd fie care drumul spre casa sa. Aa se fcea eirea din Biseric n zile de Duminici, srbtori i ori cnd se fcea sfnta liturgie sau vr'o slujb bisericeasc. Aceast datin prea frumoas, a rmas din timpurile vechi cretine. (Autorul). 5) In ziua de 16 Fevruarie stil nou, anul 1908, sa oficiat in limba greac Liturgia sf. loan Hrisostom i n Basilica sf. Petru din Roma, cu mplinirea a 1500 de ani de la moartea sf. Ierarh. Liturgia, s'a svrit cu solemnitate de Pa triarhul Melhit unit Ciril al VlII-lea al Antiohiei cu tot clerul latin din Roma, n faa colegiului Cardinalilor i a papei Piu al X-lea. In timpul liturgiei papa a dat rspunsurile i bine cuvntrile n limba greac. Cu acea ntmplare s a cntat papei n limba greac urmtorul polihroniu : Muli ani triasc Piu al X-lea P re a fericitul, prea sfntul i prea veneratul nostru stpn i Domn,

Arhiereul suprem al cetei celei eterne Borna i a toat lumea. Printele prinilor, Pstorul pstorilor, Arlnereul arhiereilor, urmtorul sfntului .i corifeului apostolilor Petru i lociitorul Domnului nostru Iisus Hristosu.

TEZAURUL

LITURGIC, T .

III.

221

prinsul i forma dat de sfinii liturgiti autori ai acestor comori ale cultului Dumnezeesc pu blic ; iar B u erica latin i-a schimbat liturgiile ei, dup m preju rrile tim pilui i voina episcopilor Romei. Latinii se deosebesc n liturgiile lo r prin 5 puncte funda mentale de liturgiile B isericei ortodox : a) La ei lipsete proscomidia ; b) Latinii ntrebuineaz azine n euharistie x), n loc de pine dospit; c) Cuvintele prefacerei la ei s u n t: Acesta este trupul meu a) i A cesta este poti*ul sngelui meu *); iar la ortodoci: i f adic pinea aceasti i Iar ce este n poti rul acesta ; d) Euharistia se d laici Iot latini, numai sub forma pinei, ne adpat cu sfntul snge n loc de a fi dat sub forma pinei i a vinu lu i4) ; Liturgia roman se mai deosebete i prin scurtimea ei n solemnitate, cntri i rugciuni. n Biserica latin preotul ncepe liturgia credincioilor prin proaducerea pinei i punerea vinului i apei n potir* chema rea sfntului Spirit, cntarea imnului tsfnt, sfnt, sfnt . a. Urmeaz prefacerea elem entelor, rugciuni ctre sfini, pome nirea morilor i rugciunea dom neasci. Se mprtesc preoii, poporul i se term in liturgia. Protestanii sunt i mai mult deprtai n liturgia lor de litera i spiritul apostolic. Liturgia lor conine numai buci din sfnta Scriptur i predica. Euharistia se face ca i la latini cu pine ne dospit. Protestanii nu admit prefacerea sfintelor daruri n nsui corpul i sngele real al Domnului, ci privesc vinul i pinea euharistic ca pe nite simbole ale corpului i sn gelui Mntuitorului. Biserica anglican are Liturgia ei a s tfe l: Se cnt imnul triumfal Sfnt, sfnt, sfnt, pastorul ngenuche naintea sfintei mese pe care sa pus pine i vin, i rostete o rugciune pentru mprtire, fr chemarea sfntului Spirit. Cuminecarea preotului i a credincioilor se face cu pine i vin. Dup aceea se zice rugciunea domneasc, Mrire ntru cei de sus, i sfritul. Luteranii i Calvinii au numai o umbr de Liturgie scurt i deosebit.

1) Conf. pag, 170, nota 4, Tom. III, Tez. Liturg. 2) Vezi nota 2, pag. 204, Tom. III, Tez. DLiturg. 3) Vezi nota 2, pag. 204, Tom. I II , Tez. Liturg. 4) Aci latinii zic c unde este corpul acoilo este i sngele Domnului. Totui preoii latini primesc euharistia sub chipuil pinei i al vinului.

2tl2

DR. BADEA CIREEANC

ARTICOLUL III
UTIRGIA SFNTULUI GRIGORIE DIALOGIL < I \ h y o ( h o u to uA ia /.6 y o u ) SAU A CELOR MAI NAINTE SFIN ITE ( t ( T > vn :O T ) Y i a O } i V c o v ) .

56 .

ntocmirea acestei Liturgii.

este aa, pentru ce mortul nu pctuete ? Pune sabia n m na omului de curnd mort i vei vedea c nu se ntmpl nici un omor. i lng tnrul ce a murit pune tot felul de frumusei i nu se va m ai nate ntrinsele nici o dorin de patim . Deci corpul prin sine insui nu p ctuete, ci su/letul prin corp 1).
Dar dintre aceste patru posturi, acela al patruzecimei, sau al presimilor 8), este deosebit de celelalte prin asprimea nt'rnrei i prin graiul umilicios al servirei de Dumnezeu. Postul acesta "este aezat de sfinii Prini naintea srbtorei nvierei Domnului, pentru ca s ne pregtim n cele 7 sptmni de ajun are, i s fim vrednici de ziua cea mare a sfintelor Pati. Tot serviciul divin al marelui post este duios i plngtor; iar cntrile sunt pline de frumusee i aducere aminte de celece am pctuit. Srbtori de veselie nu sunt n acest post, nici naterile martirilor nu se amintesc, ca s nu se ntrerup tris teea ajunrei. 1. Liturgia fiind i ea o lucrare sfnt de veselie spiritual, prin cntrile i mreia ei, sinodul din Laodicea inut ntre anii 360 - 375, hotr prin canonul 40 c Nu se cuvine n p a tru zecime a proaduce pine (a liturgisi), de ct num ai Smbta
1) Cyrill. Ierusal. Cateh. IM, n. 23. 2) Cuvntul paresim" ori paresimi", sa nscut n limba romn din vorba latin quadragesima" adic patruzecimc", sau cele 40 de zile ale marelui post.

cle patru posturi ale Ilisericei ortodoxe, sunt nfiinate de ea pentru pocina omului de ale sale 1 r de legi i pentru nfrnarea sufletului i a corpului de la pcate, mncri grase i mbelugate. Ciril al Ierusalimului n Cateliesa sa a lll-a (n. 23), arat toarte drept c corpul singur nu poate pctui, ci numai condus de spirit, lat cuvintele Marelui Catebet: Nu-mi spune. zice el, c corpul este cauza pcatului, cci dac

TEZAU RU L

LITU RG IC , T. III.

223

i Dum inica *>!)- Deci, sinodul acesta a rnduit ca n postul cel


mare numai Smbta si Dum inica s se Iac liturgie; el nu a oprit ns pe credincioi de a se mprti i n alte zile cu corpul i sngele Domnului. De aceea pentru a nu lipsi pe fiii Ijisericei de m prtirea solem n cu slintele taine i n cele lalte zile ale sptmanei, sinodul al Vl-lea ecumenic, inut n anul 692, prin canonul su 5 2 a hotrt c Intru toate zilele

ajunrei sfintei presem i, a fa r de Sm bta i Duminica i de ziua Bunei Vestiri, s se fa c sfinita liturgie a celor m ai nainte sfinite)> *). Adic cretinii s se mprteasc nu numai
n ziua Smbetei i a Dum inicei, dar i in celelalte zile ale spt mnilor din presimi, ns dup rugciunea de seara, i anume cu slintele taine pstrate de la liturgia deplin precedent. Iar liturgie deplin n acest post se svrete, n limitele acestui canon, de 15 ori i adic : n Smbta 1, II 111, IV, V, VI i r. Duminica Vl-a a postului, asemenea i n ziua Hunei Vestiri, se face liturgia sfn tului loan Hrisostom ; apoi n cele dintiu 5 Duminici ale pos tului, precum i n .lo ia i n Smbta cea mare, se tace liturgia sfntului Vasilie; iar n celelalte zile ale sptmnei postului se face liturgia daru rilor celor m ai nainte sfinite (Ai-irovoyux toVv m)()T|yi<jiauevo)v <V 7>oov 3), sau mai scurt : < (liturgia mai nainte sfinit (AeiTtn'Qyta jtQorp/ia|ievr| 4). Se chim aceast liturgie aa, pentru c slintele daruri nu se sfinesc la aceast liturgie,*ci la liturgia deplin pre cedent. De aceea liturgia celor mai nainte slintite, este m ai scurt , fiind c proscomidie ntr'insa nu se face: liturgia catehumenilor este scurtat mai ales cnd nu se cetete apos tolul i evangelia; iar din liturgia credincioilor, lipsete sim bolul credinei, rspunsurile, sfinirea darurilor, axionul i altele pn la rugciunea domneasc, precum i rnduiala mprtirei. Acestea toate ns, sunt fcute la liturgia deplin prece dent, i nu se mai pot repei iari i la liturgia mai nainte sfinit. De aceea i Simeon al Tesalonicului z ic e : Prea sfintele

daru ri cele m ai nainte sfinite, nu primesc nimic prin ru g ciunile cele ce se zic la liturgia m ai nainte sfinit, cci toate lucrrile sunt svrite (la liturgia deplin precedent 5).

2. Liturgia celor mai nainte sfinite a fost ndatinat din nceputul cretinismului, cci muli dintre piosi n curenia lor religioas se mprteau cu sfintele taine n toate zilele, sau de 2, ori de 3 ori pe sptm n; ns aceast liturgie consta
1) Conf. Goar, Evhol. pag. 175 n. 1 . 2) Conf. Goar, Evhol., op. c., p. 175, n. 1. 3) In vechime se fcea liturgia mai nainte sfinit i Mercuri i Vineri n sptmna brnzei. Vezi Pidalionul, op. c., p. 517. 4) Iar n Evholog. lui Goar, op. c., p. 159, n. 1 aflm acest titlu : AxoXoi'Qa t < ov JtQo>|Yiaan,evci:>v tije (tyiac n', adic rnduiala celor mai nainte sfin ite ale sfintei patruzecim K 5) Simeon Tesaloniceanul, op. c., ntreb .57 ,pag. 330.

224

DR. BADEA CIREEANU

rugciunile ei. Aceast rn du ial fiind din nceput, credem ca cu adevrat este de la apostoli aezat a se face intru acest post (al patruzecimei), pentru ca s plngem , i in zilele cele de plngere , precum s'a zis i de alii, s nu srbtorim. i sa hotrt de Prini ca aceast liturgie s se svreasc la ora a IX (ora noastr a 3-a dup amiaz), pzind cu aceasta i hotarul postului pentru a mnca odat pe zi, spre sear *).

la nceput numai din cteva rugciuni cari nsoeau mprt irea. Iat acum ce zice i Simeon al T esalon icu lu i: Liturgia celor m ai nainte sfinite este din timpurile cele dintiu (ale Bisericei) i de la urm torii apostolilor precum mrturisesc i

Iar n tlcuirea veche a canonului 45 al sinodului din Laodicea, cetim c n zilele de rnd ale sptmnilor patruzecimei, s se fac liturgia mai nainte sfinit, seara *). Apoi tot Simeon al Tesalonicului arat c a fa r de zilele cele ornduite (ale pa truzecimei), nu trebue a se servi liturgia celor m ai nainte sfinite, cci acest fel de nvtur nu ni sa dafo 3). De i liturgia aceasta i are nceputul n timpul aposto lilor i al urmailor acestora, totui ea ca i celelalte liturgii depline a fost nllorit mai trziu 4). Dar liturgia celor mai na inte sfinite a rsrit i din cauza persecuiilor suferite de cre tini din partea Jidovilor i pgnilor, cci n acel timp nu se putea servi liturgie deplin de ct numai in zilele de Duminici i serbtori. La aceste liturgii proistoii Bisericii, despreau o parte din corpul i sngele Domnului pentru cretinii cari se mpr teau n timpul septm nei; iar muli din acetia luau sfintele taine acas pentru a se m prti; celor bolnavi i celor din temni li se trim itea prin diaconi6). Cu aceast mprtire, n primele 3 secole se rosteau i unele rugciuni, pn ce acestea se tot mbogir i se fcu astfel liturgia celor mai nainte sfinite. 3. Sfntul Grigorie cel Mare sau Dialogul (*j* 604), aflndu-se n C onstantinople ca apocrisiar (580585), i ptrunzndu-se de nsemntatea acestei liturgii care exista pn atunci gural, o aternu n scris, i i-a dat ntocm irea care s a pstrat pn astzi. n chipul acesta sa ntrodus n Biserica greac i de aci n toat Biserica rsritean. Apoi sinodul al V l-lea ecii1) Simeon Tesaloniceanul, op. c., ntreb. 55, pag. 327. 2) Vezi Pidalionul, op. c., pag. 296. Iar n tlcuirea lui Balsamon a cano nului 49 a sinodului din Laodicea cetim : Hirotonia cle diacon, preot saxc 3) Simeon Tesaloniceanul, op. c., ntreb. 59, p. 331. 4) Vezi Missa praesanctificatoruni" n Bingliam, Orig. s. antiq. eccles. Tom . V I p. 411 seqq. 5) Vezi pag. 141,Tom. II, Tez. Lit. 6) Vezi autenticitatea liturgiei mai nainte sfinit, p. 43 44, Tom. I. Tez. Liturg.

arhiereu, n liturgia mai nainte sfinit, nu se face... cci hirotonia lu crare de veselie este".

T E Z A U R U L LITU RG IC, T. III.

225

m enic prin canonul su 52, a hotrt, rlup cum am vzut, s se svreasc aceast liturgie n toate zilele postii ui mare, afar cle Smbta, Dum inica i n ziua Bunei V estir. Cum c forma stabilit de Grigorie Dialogul s a rspndit lepede, ne spune Sofronie al Ierusalim ului (7 638), care vorbeti de ea ca de o liturgie cunoscut. Aa i Cronica Alexandrin zice c n zilele m pratului Ir a d ie, sa nceput (an. 612), ( se cnta

de la I-a sptm n a postului d u p S se indrepteze ru gciunea meat>, in tim pul aducerei sfintelor daru ri ie la pros comidie in altar , imnul Acum puterile cereti , im^reun cu noi nevzut servescn>a). Teodor Studitul (7 826), Niceta Docto
ratul (sec. XI) i ali scriitori, vorbesc de ritualul ncestei li turgii, cu adogirea "c N iceta arat i timpul svrirei ei zi cnd : Aducem sfntul sacrificiu num ai Sm bta n Dumi nica la 3 ore dim ineaa (ora noastr a 9)... i sfinin in aceste

zile i darurile pentru celelalte zile ale sptmnei. n acestea din urm , dup ce finim vesper a pe la ora 0 seara (ora noastr a 3-a dup ameaz), facem noi preoii i diaconii... strm u tarea darurilor de la proscom idie pe a lta r 2 ). Apoi Simeon al
Tesalonicului arat foarte amnunit tot ritualul i tlcuirea acestei liturgii *). Liturgia cea mai nainte sfinit se face n toate zilele de Mercuri i Vineri din postul patruzecimei, cum i n Joia din a V-a sptmn a acestui p o st; iar n Vinerea patimilor nu se face litu rg ie4). Se face ns Luni i Mari 111 sptmna ultim a acestui post, apoi i n acele zile ale sfinilor cu polieleu s. e. sf. Flaralambie (10 Fevruarie), aflarea capului sf. loan Boteztorul (24 Fevruarie) i sfinii 40 de martiri (0 Martie), dac acestea nu cad Smbta ori Duminica. Cu toate acestea liturgia mai nainte sfinit nu este oprit de canonul 52 al sinodului al VI-lea ecumenic, nici n celelalte zile ale postului, cnd nu se svrete liturgia sf. loan i a sf. Vasilie, i mai ales dac trebuina o cere aceasta. De aceea i Simeon Tesa loniceanul zice c /n 5 zile ale sptmnei se face aceast liturgie ca s ne nevoim m ai mult 5). 4. Pentru liturgia mai nainte sfinit, se sfinesc din Du

minica lsatului de brnz i pn la Duminica Stlprilor,


1) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate lit., op. c., p. 158. 2) Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemn. Lit., op. c., p. 159-160. i in Codicele Barberin tot ora 9 de diminea, este rndmit pentru liturgia deplin. 3) Simeon Tesaloniceanul, op. c., p. 234 237 i 327 331 ((ntreb. 55, 5b, 57, 58 i 59). 4) n timpurile vechi cretine se svrea liturgia mai nainte sfinit i 111 Vinerea patimilor, cci nu voeau sfinii Prini s treac tocmai aceast zi fr liturgie. jMai trziu din cauza marei ntristri a Bisericii n acea zi, s'a ho trt a nu se mai liturgisi n acea Vineri. Conf. Simeon Tesalon., op., c., ntreb. 56, op. c., p. 329. 5) Simeon Tesalonic., op. c., p. 328, ntreb. 56.
D r. Badea Cireeanu. Tezaurul Liturgio.

15

226

DR. BADEA

CIREEANU

o parte din sfintele daruri, la liturgia sfntului loan i a sfn tului Vasilie. Rnduiala acestei sfiniri se face a s tfe l: la proscomidia liturgici depline, preotul mplinete toat lucrarea euharistic cum am vzut c nva L itu rg iaru l') ; dar n loc de o prescure, dnsul va lua pe lng aceea ce se va ntrebuina pentru liturgia zilei, attea cte liturgii au s se fac peste sptmn *). Dup ce a tiat prima prescure, a jertfit-o i a mpuns-o, tae i pe celelalte prescuri, le jertfete i le m punge; iar dup aceea le pune pe lng cea d'ntiu, zicnd la lie care din ele, ca i la cea dntiu : ntru pomenirea Domnului... Ca o oae spre junghiere sa adus... Junghie-se mielul lui Dum nezeu... i Unul din ostai 3). Apoi toarn n sfntul potir vin i ap zicnd cele obi nuite : acopere discul i potirul cu slintele acopereminte i le tmiaz zicnd Rugciunea punerei n ain te4). i aa ncepe sf. liturgie a sf. loan ori a sf. Vasilie i o svrete dup rnduial. Iar la sfinirea pinilor, dup chemarea sfntului Spirit, preotul z ic e : F adic pinea aceasta, cci Hristos unul este i de aceea s nu zic : Pinele acestea. Si cnd va nla sfintele daruri, le nal pe toate mpreun. Dup aceea sfrm d in ele pe cea ntiu proscomidit, i pune partea sa n sf. potir i toarn cldura dup obiceiu 5). Apoi lund cu mna dreapt lingu ria, o pune n sfntul snge ; iar cu mna stng ea fie care pine i o ud cruci cu linguria din sfntul snge, pe partea pe care sa nsemnat junghierea, adic pe miez i o pune n cutie (chivot) cu luarea aminte s nu se ating cutia de udtu r 0). Dup aceea ea i pe celelalte pri ale sfntului corp tot cte una i face asemenea la fie care, i le strnge pe toate n cutie, unde se pstreaz pn la apropiata liturgie mai na inte sfinit, care se va face dup cum urmeaz mai departe. Iar liturgia deplin se sfrete i ea dup rnduial 7).

57 .

Liturgia celor mai nainte sfinite a catehume* ni lor (to > v y .a r r jy o u (ievo o v).

m desprit aceast liturgie n dou pri i an u m e: a) Liturgia celor mai nainte sfinite la care aveau ngduial n vechime s stea n Biseric i catehum enii: i b> Liturgia celor mai nainte sfinite la care erau de fa numai

1) Vezi Rndueala dumnezeetei Proscom idii", p. 1 6 8 - 1 7 8 , Tom . III. Tez. Liturg. 2) Dumnezeetile Lit., op. c., p. 143. - Conf. Goar., Evhol., op. c., p. 161. 3) Dumnezeetile Lit., op. c.( p. 143. Conf. Goar., Evhol., op. c., p. 161. 4) Conf. pag. 177 Tom . III, Tez. Lit. 5) Dumnezeetile Lit.( op. c., p. 143. - Conf. Goar, Evhol., op. c., p. 161. 6) Vezi nsemnarea Chivotului" (xipcotiov) la pag. 141, T . II, Tez. Lit. 7) Dumnezeetile Lit., op. c., p. 143. Conf. Goar, Evhol., op. c., p. 161.

TEZAURUL

LITU RG IC , T . III.

227

cretinii credincioi. D esp rirea aceasta am fcut-o ca s art mai bine pe fie care p arte n deosebi. 1. Liturgiei celor m ai nainte sfinite a catehunenilor, i premerge serviciul dum nezeesc al miezonopticei, al o*trinei, al orelor, . a . ; iar ea nsi este mpreunat cu vespera. te cheam a catehumenilor aceast parte a liturgiei, cci aveiu voe i acetia s o asculte, cum ascultau i liturgia catehumenilor din liturgiile sfinilor loan i Vasilie. Liturgia mai nainte sfinit, este un serviciu dum nezeesc de seara si pentru aceea se ncepe ea la ora a 9-a, adic a noastr a 3-a dup ameaz *),i se te r min la apusul soarelui, dup care se ngdue, de B seric a mnca 2). Aceast liturgie mai nainte slinit a catehum enilor. -se face n chipul urm tor : voind preotul i diaconul 3 svr easc liturgia celor mai nainte sfinite, cnd se cetete rug ciunea Stpne, Doamne lisuse Hristoase la ora a 9-a, se nchin amndoui pe la icoane ca i naintea liturgiei sfinilor loan i Vasilie. Apoi mergnd in sfntul altar, se iml>rac fie ca re cu vemintele sale de coloare neagr, semnul rtristrei, ori de coloare roie semnul patimelor Domnului 3). Vemintele se binecuvinteaz de preot i se srut de dnsul i de diacon, nim ic zicnd asupr-le, fr num ai: Domnului s ne rugm 4). iar dup apolisul orei, lund diaconul binecuvntare de la preot, ese din altar i stnd n mijlocul Bisericei, zice cu voce m a re : Bine cuvinteaz Stpne. Preotul ncepe acum liturgia fcnd cu evangelia semnul crucei i zicnd : Bine cuvntat este m pria Tatlui. Horul: amin. i ndat Venii s ne nchinm, de 3 ori (x a i eu Buc; xxXT|aidoyr|c t o SeOxs jt qooxv v] a a ) t q ' i c ) , ur innd psalmul de ncepere (o ^pooiuiowo? ipcdjio?) 103 (104 5). 2. n timpul cetirei psalmului, preotul zice rugciunile vesperei; iar diaconul, cle va fi, merge la proscomidie i gtind discul, stelua i acopermntul, le duce pe sf. mas). Finindu-se psalmul, diaconul zice ectenia Cu pace Domnului s ne rugm
1) Conf. Simeon Tesaloniceanul, op. c., ntreb. 55 p. 327.

2) Aceast via sfnt o duceau cretinii cei vechi. Ei se nfrnau de la


mncare i ajunau mai multe zile ; iar dup aceea mncau pine i semine fierte^ la apusul soarelui, n urma mprtirei cu sfintele taine la liturgia celor mai nainte sfinite. Acei cretini sfini se hrneau ns cu cugetri curate, cu iubire freasc i cu gndul la patimile Domnului. Ei nu aveau nevoe de o munc trupeasc istovitoare, cum se face n zilele noastre; cerinele vieei lor erau simple, patriarhale, fr lux i pline de nevinovie. Astzi noi nie-am n greuiat traiul cu lucruri de prisos, cari nu aduc de ct amrciune vieei noas tre. Poezia sfnt este stins cu desvrire n luntrul nostru. (Autorul). 3) Conf. Simeon Tesalon, op. c., p. 235. 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 143 Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 4 3 9 : ' Ore 5e neM.ei ieQoupyfjoai jtpOTpfiaauiniv (o lepev<;), eiate^Gcov ev xo) lepaTEup evSitetai... |iT]8ev Se EJti^eycov et jxtj tou xuqiov SeT)0T)UV"... o Sidxovo eeQxeTai xu Prjuatog... Aiyer evX6yr)oov, fteojtora. 5) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 439. 6) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 144. Iar dac preotul serveite singur, aduce el nsui acestea pe sf. mas, dup cetirea strei prime a catisrmei. Iar n

228

DR. BADEA CIREEANU

(ev siprjvT] tov kuqiou 8er)0)[iv 1). Dup ecfonis, anagnostul cetete catisma 48 care ncepe cu cuvintele : Ctre Domnul cnd main necjit ani strigat. n aceast catism se cuprind psalmii 119133, numii psalmii treptelor (psalmi graduales 2). Pe cnd se ceteteprimul antifon, adic prima stare a catismei, preotul zice rug ciunea vesperei din liturgia mai nainte sfinit: Doamne ndu-

S f n tu l G r ig o r ie D ia lo g u l au to ru l litu rg iei ce poart, n u m ele su.

rate i milostive 3). Rugciunea aceasta poart numirea n LiturCodicele lui Daniel, Tom . IV , p. 441, cetim : AQ|a|ievr|<; 8e xj<; cmxo\oyui_ ojTEyxeTai o Icqexk; ev xf) yiq. jxQoSeoei x a l Xapdn' xov TTQoriyiaouevov oEqxov ex xou aQxocpOQiou xi0r)Oiv avirov ^iex5 eu|3taxpeux<; jioWai ev xa dyiq) Siaxo). In Bist ricile ortodoxe din Rusia i Austria, aducerca discului, steluei i acopermntului, de la proscomidie pe sf. mas, de cre diacon, se face la finele strei a II-aV. catismei. 1) Daniel, Codex, Tom . IV , p. 439. 2) Vezi nelesul acestei numiri la pag. 146, Tom . III, Tez. Lit. 3) Qoar, Evholog, p. 163. Conf. Daniel, Codex. Tom . IV, p. 4 4 0 : K v q u

TEZAURUL

LITU RG IC , T . III

229

g ia r : Rugciunea antifonului ntiu (euxn xff d. axdaeodq i). Dup finirea acestui antifon, diaconul zice ecteria cea mic. Apoi cetete anagnostul al doilea i al treilea aitifon al catismei, zicnd diaconul ectenia m ic dup fie care antifon. iar preotul ecfonisul ornduit. La cetirea antifonului aldoilea, preotul zice rugciunea acestui antifon : Doamne nu cu n n ia ta ne mustra pe noi 2) ; iar la cetirea antifonului al treiha, zice rugciunea acestui antifon: Doamne Dnmnezeul nos;ru, adu-i aminte de noi *). Atunci cnd se cetete a doua stare i catism ei, preotul desface sfntul antimis i pune pe el discul ca re mpreun cu stelua i acoperemntul au fost aduse de la proscomidie 4). i nchinndu-se de 3 ori, scoate sfnta pine (agneul) din cutie (chivot) i o pune pe disc. Dup aceea bine cuvntnd tmia, tmiaz stelua (tov doteQiaxov) i acopermntul, i acopere cu el d iscu l; n urm tmiaz slintele de 3 ori i face 3 metanii m a r i; iar cutia o pune la locul e i B ). 3. La antifonul al treilea al catismei, p an eclesiarh u l lovete ntr'un mic clopoel n sfntul altar, vestind cu aceasta popo rului ridicarea sfntului disc. Apoi preotul ridicnd sf. disc pe capul su, pleac ctre proscomidie mprejurul sfintei mese, mergnd naintea sa diaconul cu lumnarea i cu cdelnia tmind, iar poporul st n genuchi cu faa la pmnt, n mare umilin nchinndu-se. Ajungnd la proscomidie, iari se lovete n clopoel i poporul se ridic. Dup aceea preotul pune n sf. potir vin i ap dup obiceiu. nimic zicnd, nici chiar rugciunea punerei nainte, ci acoperind sfintele taine, tace i zice n u m ai: Pentru rugciunile slinilor Prinilor notrii, cci este sfinit m ai inainte i svrit aceast jertf. Dup aceasta, preotul iari tmiaz sfintele de 3 ori precum i tot a lta ru l; apoi vine la sfnta mas, strnge antimisul i l acopere cu evangelia 6). Iar dup catism, se zice ectenia cea mic, apoi se cnt psalmul 4 4 0 : Doamne strigat-am cu stihurile urmtoare 7), i stihirile din Triod i din Mineiu dup rn d u ial; iar dia conul tmiaz ntreaga Biseric ca la ori ce vesper 8). La Mrire i Acum se face intrarea cea mic (f| jiixpd sVaoot>cTlq|xov x a l cXef]uov. Comp. Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 20. Ru gciunea 1 ". 1 ) Comp. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 144 i 148. 2 ) Daniel, Codex, Tom . IV p. 4 4 0 : Kuqie, ui] xco Bunico aov eXiflg tin?. C on f. Goar, Evholog., op. cit., pag. 163. 3) Daniel, Codex, Tom . IV p. 441 : Kxjqlc, 6 Geoc; jftuiv. Conf. Goar, Evholog., op. c., p. 1(53. 4) Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 148 i 149. 5) Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 144. 6) Daniel, Codex, Tom. IV p. 4 4 1 : BaAwv 8e (.6 leQeijg) eig to dyiov rt0Ti"]Qi0v olvov xai iificoQ, mm'iOax; auojtwv, j.u]5ev ?.eycov... [iV|te rfjc .tqo6 e o e < i)

dXX t j jiovov fii

zvyw v

tw v

ayicov jtateptov.

7) Conf. pag. 128, Tom . I I I Tez. Lit. 8) Conf. pag. 128, Tom . I I I Tez. Lit.

230

DR. BADEA CIREE AND

ho;) cu cdelnia, fr evangelie (vev euayveXCov) ) ; iar de va fi s se ceteasc evangelia, cum se face n zilele cnd se serbtoresc sf. Haralambie, aflarea capului Mergtorului nainte, sfinii 44) de martiri i n sptmna sfintelor patimi, atunci se face aceast intrare a vesperei cu evangelia 2). 4. Intrarea se l'ace n urmtorul chip : preotul zice n tain rugciunea intrrei Seara i dimineaa (earcepag xai upon), care este tot aceeai ce se cetete i la vesperile cele din tot cursul anului 3). Apoi ese din altar cu diaconul pe ua despre meaza noapte n mijlocul naosului, i nchinndu-se aci amndoui naintea sfintelor ui, preotul binecuvinteaz intrarea, dup care zice d iacon u l: nelepciune, drepi 4). Intr dup aceea amndoui n altar pe ua din mijloc, iar horul sau cel mai mare, cnt ori cetete imnul pentru mrirea lui Hristos Lumin lin iXapov 5). Dup acest imn diaconul zice: S lum aminte ( jcqo< j/ofA R v). P reotu l: Pace tuturor ( eIqt)vt] ttoiv). D iaconul: Cu nelepciune (acocpia). Ceteul cnt prochimenul din Triod de trei ori i cetete parimia I-a din Cartea Facerei c. 7. cu formula : Din Facere, "cetire ). Dup sfritul parimiei, diaconul zice ia r i: Cu nelepciune, apoi ceteul cnt prochimenul al II-lea de 3 ori, iar diaconul zice cu g la s: Poruncii (xetauaate). Acum preotul svrete o lucrare foarte frumoas care nu se mai vede n tot cultul ortodox. El ea cu amndou mi nile sfenicul cu lum narea aprins i cu cdelnia ce suni puse naintea sfintelor ui, i cutnd mistic spre rsrit, zice cu voce tare nsemnnd cruci cu sfen icu l: Cu nelepciune, drepi (ooipa, 6p0o i); apoi ntorcndu-se spre apus ctre popor, iari nsemnnd cruci zice: Lumina lui Hristos lumineaz tuturor 7). Aceste prea nalte cuvinte, nsemneaz c lumina Vechiului Testament asupra cruia sa cetit pn aci, lumin numai seminiei evreeti; iar de acum nainte lumina lui llristo* va lumina tuturor neamurilor 8). Pentru aceea credincioii se n chin pn la pmnt. Iar fclia din mna preotului, ne aduce
1) Goar, Evholog. p. 177 n. 40. Daniel, Codex, Tom . IV p. 442. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c. p. 144. Conf. Simeon Tesalon, op. c. ntreb. 5 7 .-G o a r , Evhol. p. 1 6 2 .- T o t aa cetim i n Codicile lui Daniel, Totn. IV p. 4 4 2 : Mex xo xaGio^a xo. K u q i e exexQa|a... elxa i) eaoSo*; aveu evayyeXou. Oxi Se (xeMet ebxelv euayyeXiou )youv e l; xi]v eujeoiv xfj Tipia; xetpaxou j i q o S q o ^ o u , xoiv ayiaiv 40 j .i o q x u q ( o v ... x a i xrj (ieyd?.r| ip6o(Ux5i* xoxc eooeuei (iex xou euayyeXou. 3) Vezi Dumnezeetile Liturgii, op. c. p. 26. 4) Cetete nelesul acestor cuvinte la pag. 129 Tom . I I I Tez. Lit. 5) Vezi ntocmirea acestui imn la pag. 124, Tom . I I I Tez. Lit. 6) Goar, Evholog, op. c., p. 162. Conf. Daniel, Codex, Tom . IV, p. 442. 7) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 4 4 2 : O u i X q i o x o u qxtvei jioi. Conf. G oar, Evhol., p. 164. Asem. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 144 i 150. 8) Poporul evreesc chiar pn n zilele lui Solom on, nu avea un loc hotrt pentru luminare sau nchinare naintea lui Iehova, afar de cortul mrturiei. De aceea el aducea sacrificii tot pe nlimi, cum cetim n cartea I-a

TEZAUEUL

LITU RG IC, T. III.

231

aminte de timpurile vechi cretin e, cnd se aflau catehumeni n Biseric i li se arta lum ina aprins, simbolul luminei lui Hristos. Se cetete apoi parim ia a Il-a din cartea Proverbelor lui Solomon, cap. 9 i). De se va ntmpla ns n acea zi, s fie srbtoare sau un sfnt cu polieleu, se cetesc i parimiile srbtoarei sau ale sfntului 2). 5. Apoi lund preotul cdelnia cu mna dreapt i o lu mnare aprins cu cea stng, i" stnd cu umilin n fata sfintei mese, iari svrete o * lucrare care nal sufletele noastre. El ncepe a cnta acum cu vocea prelungit, dulce i mngioas, stihul 2 al psalm ului 1 4 0 : S se ndrepteze ru

gciunea m ea ca tm ia n ain tea la, ridicarea m inilor mele, jertfa de seara 3).
n acelai timp cdete prima lture a sfintei mese. i st aci preotul pn ce cnt i borul drept odat S se ndrep teze rugciunea mea. Dup aceea preotul trece n partea de meaza zi a sfintei mese si st aci cdind i zicnd stihul 1 al psalmului 1 4 0 : Doamne strigat-am, iar horul stng cnt S se ndrepteze. Preotul trece mai departe n laturea despre rsrit i zice cdind, stihul 3 al aceluiai psalm : Pune Doamne streaj, gurei mele, la care rspunde horul drept cu cntarea S se ndrepteze. De aci vine preotul n partea de meaza noapte a sfintei mese i zice, cdind, stihul 4 al psalmului 1 4 0 : S nu abai inima mea, dup care horul stng iari cnt S se ndrepteze. n fine preotul se ntoarce cu faa spre pros comidie i cdete zicnd Mrire Tatlui, iar horul drept cnt S se ndrepteze, apoi venind n faa sfintei mese zice : i acum, dup care ncepe nsui preotul a cnta S se ndrep teze, numai pn la ridicarea minilor mele, iar de aci nainte se termin de hor. Finindu-se cntarea preotul plecndu-se n genunchi se roag, iar noi facem 3 m etan ii4). Dup cum vedem, de 7 ori se repetete aceast duioas i prea frumoas cntare S se ndrepteze rugciunea mea. Ea este att de ptrunztoare n cuprinsul i melodia ei, n ct ne poart cu cea mai deplin nlesnire n timpurile vechi cretine, cnd pioii o ascultau n genuchi la apusul soarelui. Pare c i vedem pe acei sfini evlavioi, stnd sfioi dar cu mulumire sufleteasc n casa lui Dumnezeu i nchinndu-se lui fr n cetare. Pentru aceea i credincioii din zilele noastre, stau in genunchi in timpul acestei cntri i se roag lui Dumnezeu,
Regilor, cap. III v. 2 : n T D ;2

'

pi

= De sigur poporul (evreu) sacrifica pe nlimi, cci nu e ra 0 ,1 ,1 O*/?*!!

zidit casa (templul) numelui lui Iehova pn n zilele acelea" (ale lui Solomon)
1) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 442.

2 ) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 150.


3) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 145 i 150. 4) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 145.

232

DR.

BADEA CIREEANU

imitnd pietatea frailor lor din timpurile nceptoare ale B i sericei i). 6. Dac este un sfnt cu polieleu sau hramul Bisericei, dup cntarea S se ndrepteze rugciunea mea)), se zice apo stolul i evangelia cu formulele ndatin ate2). Apoi urmeaz ectenia * ndoit sau struitoare: S zicem toi ca i la liturgiile sfinilor Vasilie i loan 3). Iar dac nu este srbtoare, dup sfritul cntrei S se ndrepteze, diaconul zice ndat ectenia ndoit n timpul creia preotul cetete o mic rug ciune a cererei stru itoare: Doamne Dumnezeul nostru, pri mete aceast rugciune struitoare 4), pe care o aflm i n liturgiile sfinilor Vasilie i loan 5). D iacon u l: Uugai-v cei chemai Domnului. n timpul acestei ectenii, preotul desface sfntul antimis i zice n tain rugciunea pentru cei chemai : Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Greatorule i Fctorule a toate, mijlocind naintea lui Dumnezeu, s-i lumineze i s vie la viaa cea ve nic. Cuprinsul acestei rugciuni este acelai ca i n liturgiile sfinilor Vasilie i loan, iar forma se deosebete. D up aceast rugciune preotul zice ecfon isu l: Ca i acetia (catehumenii) mpreun s mreasc cu n o i ; iar diaconul urmeaz cu ec te n ia : Ci suntei chemai, eii, tot aa ca i la liturgiile depline 6). Acestea se zic pn in Mercurea (IV-a sptmn) din mijlocul postului; iar de atunci i pn n Mercurea din ultima sptmn a acestui post, dup ecfon isu l: Ca i acetia m preun s mreasc cu noi, diaconul z ic e : Ci suntei che mai, eii, cei chemai, eii, ci suntei ctre luminare, eii, rugai-v cei ctre luminare. Horul: Doamne miluete. i urmeaz mai departe ectenia pentru catehumenii pregtii s se lumineze cu botezul, iar preotul cetete rugciunea pentru d n ii: Arat, Stpne, faa ta 7). Ectenia se termin cu aceste cu vinte: Ci suntei ctre luminare, eii8). Aci se termin

1) In unele Biserici se pstreaz aceast datin rmas din zilele primilor cretin i: cnd cnt horul drept s se ndrepteze", cad n genuchi credincioii din stn g a; iar cnd cnt horul stng, se scoal aceea i cad n genuchi cei din dreapta, i aa pe rnd pn la sfrit. Aceasta ne aduce aminte de vechii cre tini caii cntau S se ndrepteze" in dou horuri, i ngenucheau numai cnd cnta horul cellalt, ca s nu fie ngreuiai cntnd n genuchi. 2) Vezi pag. 185, Tez. Lit., Tom . HI. 3) Vezi pag. 130 i 187, Tez. Lit., Tom . I I I .- C o n f . Dumnezeetile L i turgii, op. c., pag. 79, 116 i 151. 4) Daniel, Codex, Tom . IV, p. 4 4 3 : K uqie, o Oeog Conf. Goar, Evhol., p. 164. 5) Dumnezeetile Liturgii, p. 79, 116 i 151. 6) Dumnezeetile Liturgii, p. 153. 7) Dumnezeetile Liturgii, p. 154. Conf. Daniel, Tom . IV, p. 444 : T a u ta Xevovrou novOv fie/giTfig S'. 'EuSo^&og twv yi)0teu:ov.Conf. Goar, Evhol. p. 165. Dr. T. Tarnavschi, op. cit., pag. 166. 8) Dumnezeetile Liturgii, op. c.r p. 154.

TEZAU RU L LITURGIC, T . III.

si liturgia c e lo r mai nainte sfinite a catehumenilor, cu erea acestora din Biseric, ca i la liturgiile depline. 7. B is e ric a a avut totdeauna grij nu numai de fiii si, Jar i de catehum enii cei ce au dorit s intre n snul ei prin biea botezului. P e n tru aceea au ngduit sfinii Prini, ca s ascilte i cei ce vin la cretinism, o parte a liturgici, numit pin astzi a catehum enilor ; ea se termin cu ectenii i rugcuni in folosul i m ntuirea lor. Cu deosebire sunt frumoase e*teniile pentru catehumeni, cele rostite din Mercurea a lV-a siptmn a m arelui post i pn n Mercurea patimilor. Actste ectenii n late pentru cei pregtii spre luminare ((pcotitojievoi), se afl i n liturgia Constituiunilor apostolice (cartea 8, cap. 8). Dup nvturile sfinilor P r in i: Vasilie cel Mare )> ( iril al Ierusalim ului 2), canonul"45 al sinodului din Laodicea, . a., catehum enii cari voeau s se boteze Smbt noaptea spre n vierea D o m n u lu i3), trebuea s arate aceast dorin episcopului n primele 2 sptmni ale postului 4). Apoi se despreau de ceilali catehum eni, fcnd o clas deosebit. n Mercurea din a IV -a sptmn, se fcea examinarea lor religioas i moral de episcop cu exorcisme, impunerea minilor, suflarea n fat, etc. De aceea pn astzi a rmas rnduiala n liturgia mai nainte sfinit, ca din aceast Mercure i pn n Mercurea ul timei sptmni a postului, ectenia pentru dnii s fie strui toare i aleas, de i instituia lor a ncetat n secolul al VI-lea 5). Dar catehumenii se botezau nu numai n noaptea nvierei Dom nului, ci i n ajunul Rusaliilor i al Botezului Domnului. Aceste S zile mari erau cu deosebire alese pentru a lor luminare.

58.
jr ia tc b v ) .

Liturgia celor mai nainte sfinite a credincioilor


(l(T )V

e chiam a credincioilor aceast parte a liturgiei, cci numai acetia aveau dreptul n vechime s o asculte, tot aa ca i liturgiile credincioilor ale sfinilor P rini Vasilie cel Mare i loan Hrisostom. J . Liturgia celor mai nainte sfinite a credincioilor, se face n rnduiala urmtoare : dup eirea catehumenilor, B ise rica ndeamn pe fiii ei la rugciune prin ectenia : Ci suntem credincioi (ocoi jciotoi), iar i iar cu pace Domnului s ne rugm../ Apr mntuete . m. d. n timpul acestei ectenii
1) 2) 3) 4) 5) Basil. Magn. De Baptismo, c. 7. Cyril. Ierosolimit. Procatech. c. 1. Catech. III, ji. 2. Conf. A. Lerosey, Liturgique, Histoire et Symbolisme, p. 436. Paris, 1889. Vezi n Pidalion tlcuirea canonului 45 al sinodului din Laodicea.. Dr. Teodor Tarnavscln, Despre cele mai nsemnate Lit., op. c., p. 166, m. 2.

234

DR.

BADEA CIREEANU

preotul cetete n tain ntia rugciune a credincioilor: Dumnezeule cel Mare i ludat (c O O eog o neya? xai avetoc J); care se deosebete de cea din liturgiile sfinilor Vasilie i loan. Apoi diaconul zice i a Il-a ectenie pentru credincioi : Jar i iar cu pace, n timpul creia preotul cetete A doua rug ciune pentru credincioi : Stpne sfinte, Prea Bunule (Aeojroxa a'yie vjreQayaGe 2 ). Ectenia se termin cu ecfonisul preotului: Dupre darul Hristosului tu care eti binecuvntat 3 ). Iar horul cnt partea I-a a imnului heruvimic al acestei liturgii : Acum puterile cereti, mpreun cu noi nevzut slujesc, ca iat intr mpratul mrirei; iat jertfa tainic svrit, de dnsele se incungiur 4 ). Dup ce diaconul a terminat ecteniile, intr n sf. al tar pe ua de la meaza noapte 6 ), i lund cdelnia, zice in tain psalmul 50, tmind sf. mas" proscomidia i pe preot: apoi eind n naos, tmiaz i pe popor dup rnduial. Intrnd iari n altar, st cu preotul naintea slintei mese i zic m preun de 3 ori imnul heruvimic : Acum puterile cereti. Apoi merg la proscomidie i tmind-o preotul, se pregtesc pentru a face intrarea cea mare ( f \fieyatai eYaoSo) cu tiutele daruri n chipul urmtor : preotul ea aerul i l pune pe umrul dia conului ; iar sfntul disc cu dumnezeetile taine l ea preotul cu mna dreapt i l pune pe al su cap; apoi sfntul potir cu vinul lundu-1 in mna stng l ine n dreptul pieptului ). Diaconul eind din altar pe ua de la meaza noapte, cu adnc pietate merge nainte cu cdelnia tmind adesea Ori: tot pe acolo ese i preotul. Sfiniii servitori mergnd, ocolesc prin mijlocul Bisericei, ns nu zic nimic, nici dnii, nici psalii7 ). Tcerea aceasta mistic i ptrunztoare, face s strbat n sufle tele noastre fiorii celei mai adnci pieti. De aceea i poporul st plecat la pmnt n tcere, pn ce intr diaconul i preotul n sfntul altar pe ua din mijloc. n unele Biserici preotul ese cu stintele daruri numai printre sfenicele mprteti i icoana Maicei Domnului; dar acesta nu este un act n legtur cu datinele liturgice. Dac sfiniii servitori nu zic nimic, nici aici nici n alte pri ale liturgief mai nainte sfinite, cauza este c cele ce ar trebui s se rosteasc aci sau aiurea, sau zis la liturgia deplin precedent cnd sau prefcut stintele daruri, i nu trebue deci s se mai repeteasc. Dup ce au intrat stiniii servitori n altar, horul cnt i partea Il-a a Heruvicului: iC u credin i cu dragoste s ne
1) Conf. Goar, Evhol. p. 166. 2) Conf. Goar, Evliol. p. 166. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 446 : Katd xi'iv 8ajqeuv tou Xyiatou oov. 4) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 446 : Nuv al vvripsi xcov oupavmv < riv
riH-v aoQcmoi; XatQeiOuaiv Soti y< xq elojiogevExai 6 rfj<; 56r(i;... Jt. t.

5) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 156. 6) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 145. 7) Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 145 i 156.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

235

apropiem, ca prtai vietei venice s ne facem, aliluia, aliluia , aliUiai) r). Cntarea Acum puterile se crede c a fost compus de imrograful bisericesc George Pisidiul (nceputul secolului al Vlllea) i introdus n aceast liturgie n anul 512 dup cum cetim n Cronica pascal sau Alexandrin. Ea sa introdus penru a se preamri mpratul ceresc, care se arat acum eredintioilor in realitate, cu corpul i sngele su 2 ). Preotul, dup cun am vzut, ea discul n mna dreapt, cci la liturgia mai nahte sfinit, se afl pe dnsul, corpul Domnului real adpat cu jngele su la liturgia precedent; potirul ins l ine cu mra stng, cci ntrnsul se all acum vin nesfinit pn la unnea n potir cu corpul Domnului. Sfntul Simeon al Tesalcnicului zice c la liturgia celor mai nainte sfinit prima intiare este a vespere i; iar a doua (cea mare) ede a liturciei; aceasta se face cu ducerea sfintelor daruri pe sfnta mas, pentru ca noi vzndu-le, cu credin sa ne nchi nm lor a). 2. Preotul intrnd cu sfintele daruri n altar, le pune pe sfntul antimis, ncliide sfintele ui i perdeaua, descopere sfin tele daruri i le acopere cu acoperemntul cel mare, le tmiaz de o ori, nimic zicnd, i face 3 metanii naintea sfintei mese. Pen,ru c darurile puse acum pe sfnta mas, sunt prefcute n corpul i sngele Domnului la liturgia premergtoare, de aceea la liturgia mai nainte sfinit, nu se mai zice nimic din cele ale liturgiei depline. Acum rleci nu se mai face srutarea pcei, nu se mai zice simbolul credinei, rspunsurile, rugciunile prefacerei, axionul, . a., ci ndat dup intrarea cea mare, diaconul eind n mijlocul liisericei, zice ectenia din naintea rugciune! domneti: S plinim rugciunile noastre cele de seara Dom nului *). Horul: Doamne miluete. Diaconul: Pentru cinstitele i mai nainte sfinitele daruri ce sunt puse nainte, Domnului s ne rugm, . in. d. De i ne aflm in timpul liturgiei, totui diaconul prin ectenie zice: S plinim rugciunile noastre cele de seara, cci liturgia mai nainte sfinit este mpreunat cu vespera i ea nsi este un serviciu de seara precum ectenia nsi arat, n timpul acestei ectenii, preotul zice rugciunea : Dumnezeul tainelor negrite i nevzute 6 ), n care mijlocete naintea lui Dumnezeu pentru curirea sulleteior celor ce se vor mprti cu sfintele inisterii. Rugciunea aceasta se crede a li fcut de
1) 2) 3) 4)
(_)o > o c )| fu rv

Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 145 i 156. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate Lit., op. c., pag. 168. Simeon Tesaloniceanul, op. c., ntreb. 57, p. 330. Goar, Evhol., pag. 166.-Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 446 : ITiitt)v

t '0 7 i Q m '| V

6 r| < n v

T||.io)V

xq)

xvq uj

).

5) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 447: E ujt j fiet tV ] v djtoOeoiv: 'O xcov umj'irwv xai uOeaTtov LU jatr|()i|<ov 0e6g.

236

DR. BADEA CIREEANU

Atanasie cel Mare ( f 373), cci patriarhul Constantinopolului Mihail Ceruiarie (10431056), mrturisete c n manuscriptele vechi, numele sfntului Atanasie era scris dasupra rugciunei*). Dup ectenie, preotul zice ecfonisul: i ne nvrednicete pe noi, Stpne. Ceteul sau cel mai mare rostete solemn : Tatl nostrn* (ria-reg f||i)v2 ). Preotul : C a ta este mp ria. Horul: Amin. Preotul: Pace tuturor. H orul: i duhului tu. Diaconul: Capetele voastre Domnului s le ple cai. Horul: ie Doamne. Iar preotul acum se roag : Dum nezeule cel singur bun i ndurat fO 0 eo?, o ^.ovo; dyaGog), apoi cu voce tare: Cu darul i cu ndurrile. Mai departe iari se roag : Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru (Hpoaxe?, Ki'pie Tr|aov Xqiotc 3 ). Aceast rugciune a Marelui Vasilie, a trecut i n liturgiasf. loan i n aceasta a sf. Grigorie *). 3. Diaconul i preotul se nchin acum fie care n locul su zicnd de 3 o r i: Dumnezeule curlete-m pe mine p ctosul. Apoi hind acoperite sfintele daruri cu aerul, preotul vr mna (|3aX (bv ti]v xeK >) pe dedesubt, se atinge de sf. pine cu evlavie i fric ((.ier euXaPea xai <p6(3ov); iar cnd diaconul zice: S lum aminte preotul rspunde: Cele mai nainte sfinite, sfintele sfinilor. H orul: Unul sfnt B ). Simeon Tesaloniceanul zice c * sfntul agne este sfinit i prefcut, este nlat i unit cu dumnezeescul snge, acum deci el nu se mai nal de preot, ci se atinge numai cu mna 6 ). Dup Unul sfnt se rostete predica sau se cnt chinonicul Gustai i vedei c buneste Domnul. Apoi preotul ridic sf. aer, iar diaconul intrnd n sf. altar se apropie de preot zicnd: Sfrm Stpne sfnta pine. Preotul o sf rm n 4 pri zicnd : Sfram-se i se mparte Mielul lui Dumnezeu. Si pune prticica 11S in sf. potir nimic zicnd. Si diaconul toarn cldura n sf. potir, asemenea nimic zicnd. Simeon Tesaloniceanul d acestei tceri o prea frumoas i dreapt explicare : Nu se zice nimic... cci cele din potir, la liturgia mai nainte sfinit, nu se sfinesc cu chemarea sf. Spirit, ci cu mprtirea i unirea pinei, care este cu adevrat corpul lu i Ilristos unit cu sngele sau7 ). Iar despre cldur iat ce zice acelai sfnt liturgist: .Cldura se pune n potir nu pentru vr'o svrire, de oare ce nici la liturgia deplin nu se pune pentru vr'o svrire, ci pentru ca gustnd cald din sf. potir,
1) Conf. Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate Liturg., op. c., p. 108, n. 3. 2) Ooar, Evholog., op. c., p. 166. 3) Dumnezeetile Liturg., op. c., p. 159.-Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 448. Goar, Evholog., p. 167. 4) Conf. pag. 208, Tom. III, Tez. Lit. 5) Dumnezeetile Liturg., p. 159. Daniel, Tom. IV, p. 449. 0) Simeon Tesalonic., op. c., ntreb. 57, p. 330. 7) Simeon Tesaloniceanul, op. c.( ntreb. 57, p. 330.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

237

se indecjem c Iisus ne nclzete pe noi cu harul su divin, imprtzindu-ne cu sfintele tainei l). 4 Fiind turnat cldura n potir, preotul zice: Diacone anroph-te. i viind diaconul face nchinciune cu evlavie zi cnd : cdat viu la nemuritorul mprat. i : D-mi mie St pne. Iar preotul lund o prticic din sfintele taine, o l diacomlui zicnd : Diaconului sau Ierodiaconului (cutare)se d cimtitul i sfntul Trup i snge *). i srutnd diaconul > ""....... .......... ......... ........... ...................... .. ..... S i \ _______: -- --------- ,,, ----- - > + 3
&&&&&&&&&&&&&A AdhAAAAAA if

1 l - ;'
2

J $
m l m J ffW

f : -

I 3K ir a i r #

Mmm w > k 'W m m .< :

I * >
& . ! > &
1

____ ___ _______ w\\\ aBsSsf&SI i wjforwimSr V ft ___ .


1 1 - sJH

i ..... . ^ jiiq filir'tf'f ifit itfirp r ii r.r ry f if q p t ilirirfJ jJ fJ i tfj:pjjp^iyp q p p fy


C hipul N sctoarei de Dumnezeu ce m i sa d ruit n chinovia Lavra d in sfntul M unte Atbos, D um inic I August a n u l 1904. (Autorul).

mna preotului, merge n dosul sfintei mese i plecndu-i capul se roag ca i preotul. Apoi i preotul lund o prticic din sfin tele taine zice : Cinstitul i sfntul Trup i Snge. Dup aceea plecndu-i capul se roag*zicnd : Crez Doamne apoi Cinei tale i Nu spre judecat, aa cum sau zis i la liturgia de plin 3 ) i aa se mprtesc cu sfintele taine, n toat evlavia
1)i Simeon Tesaloniceanul, op. c.f ntreb. 58, p. 331. 2 )> Conf. Dumnezeetile Liturgii, op. c., p. 146. 3)) Conf. pag. 211 i 212, Tom. III, Tez. Liturg.

238

DR. BADEA CIREEANU

i frica. Apoi lund preotul buretele i terge mna zicnd de 3 o r i: Mrire ie Dumnezeule. Si srutnd buretele l pune la loc. Lund dup aceea preotul sfntul potir cu amndou minile, gust de 3 ori dintrinsul, nimic zicnd. Si i terge buzele i potirul cu acoperemntul ce l are n mn i l pune pe sfnta mas. Apoi lund i anafor i puin vin cu ap i cltete gura i i spal minile i buzele, zicnd dup aceea rugciunea mulumirei : Mulumim ie Mntuitorule (EvxagicrIar diaconul nu bea acum din potir, ci dup rugciunea amvonului, i dup potrivirea sfintelor taine. Chiar i preotul dac liturgisete singur, fr diacon, se mprtete numai din sf. agne; iar din sfntul potir bea tot dup termina rea sfintei liturgii i dup potrivirea sfintelor taine. aCci de i este sfinit vinul , prin prticelele ce sau pus in potir, totui, dup explicarea nvturilor din Liturgiar, el nu este chiar dumnezeescul snge, fiind c nu sau zis peste dnsul cu vintele prefacerei, precum se face la liturgia Marelui Vasilie ori a sfntului loan Hrisostom 2 ). Cu toate acestea mprt irea desvrit cu corpul i sngele Domnului, totui se face la liturgia mai nainte sfinit prin sfntul agne, care este ade vratul corp al Domnului adpat cu sngele su, la liturgia de plin (p. 26, T. III, Tez. Lit.). 5. Apoi diaconul lund discul l ridic dasupra potirului i l terge cu buretele iari nimic zicnd. Si nchinndu-se de 3 ori, deschide uile mprteti, ea potirul de la preot n mn i zice dup rnduial: Cu frica lui Dumnezeu. Horul rs punde cu cntarea stihului 1 i 8 al psalmului 33 : Bine voiu cuvnta pre Domnul hi tot timpul, pururea lauda lui n gura mea. Pinea cea cereasc i paharul vielei, gustai i vedei c bun este Domnul, aliluia, aliluia , aliluia*). Acum se apropie i laicii cei ce voesc s se mprteasc i primesc corpul i sngele Domnului din potir ca i la liturgia deplin 4 ). Finindu-se mprtirea laicilor, sau dac acetia nu se afl, dup cuvintele: Cu frica lui Dumnezeu, preotul zice : Mntuete Dumnezeule, poporul tu5 ). De aci nainte urmeaz aceeai rnduial ca i la liturgiile sfinilor loan i Vasilie. Dup ce adic preotul tmiaz sfintele, <l cdelnia i pune discul pe capul diaconului; iar acesta lundu-1 cu evlavie i cutnd afar ctre ui, nimic zicnd, se duce la proscomidiei l pune acolo. Iar preotul lund potirul zice ctre popor, n tain ; Bine cuvntat este Dumnezeul nostru, i apoi cu glas :
1) Dumnezeetile Liturgii, p. 140 i 159.-Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 449. 2) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 146. 3) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 160. 4) Vezi acest ritual Ia pag. 214 i 216, Tom. III, Tezaur Liturgic. 5) Dumnezeetile Liturgii, op. c., pag. 160.

TO'uev aot ro) 2amjQi x).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

239

Totdeauna acum i pururea. i ia duce sfintele la proscomidie, iar horul cnt: S se umple" gurile noastre *) Apoi diaconul eind naintea uilor mprteti greste : Drepii primind, sfin tele... taine. Preotul zice ecfonisil: C tu eti sfinirea noastr. 6. Diaconul: Cu pace s 3 sim *). H orul: ntru numele Domnului. Iar preotul eind n nijlocul Bisericei rostete rug ciunea amvonului: Stpne tot iitorule, cela ce cu ne lepciune ai creat toat fptura 8 > . Apoi: Fie numele Domnului binecuvntat de 3 ori, Mrire i Acum psalmul 33 Bine voiu cuvnta pre Domnul 4 ). Iar cnd se potrivesc sfintde, se cetete mica rugciune : Doamne Dumnezeul nostru carele ne-ai adus pe noi 5 ). Si preotul eind d anafor (v-aha>('Ov) poporului6 ), apoi face apolisul : Ilristos adevratul Dumnezeul nostru... a celui ntru sfini printelui nostru Grigorie Dialogul, papa al Romei. Dup aceea preotul intrnd n sf. altar se desbrac de vemintele liturgice; asemenea face i diaconul, dup ce a pus sfintele vase la locul lor. n acest timp se zice Acum slobozete, Sfinte Dumne zeule, i dup Tatl nostru, tropariul sfntului Grigorie: Cela ce de sus de la Dumnezeu, apoi condacul: nceptor te-ai artat. Si ese preotul mpreun cu diaconul din Biseric dnd mulumire lui Dumnezeu; dup dnii ese i poporul7 ). Aa se face i se termin liturgia celor mai nainte sfinite.

Spicuiri asupra seciunei Il-a


tu d iu l litu rg ic i ajunge culmea lui n cuprinsul acestei seciuni. A ci se n tin d cercetrile mistice l exegetice asupra celor trei litu r g ii ale Bisericei orto doxe. Crile sfinte, comorile liturgice, scrierile vechi cu neles frumos, au fost deschise i cetite de m ine cu luare aminte, pentru ca s a r t n lu m in d e p lin r n d u ia la litu rg ic cu tlc u irile ei istorice i mistice. D a r s f n ta liturgie n u se ncepe de o dat, ci trehue s-i m e arg nainte cele 1) Conf. origina acestei rugciuni la pag. 216, Tom. III, Tez. Liturg. 2) Vezi nelesul acestor cuvinte la p. 217,^ T. III, Tez. Liturg. i p. 8, T. I. 3) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 449: Aeojtota jtavToxedroQ. 4) Cetete i pag. 217, Tom. III, Tez. Liturg. 5) Daniel, Codex, Tom. IV, pag. 4 50: Kugie o Geo; rj(xwv6) Vezi origina anaforei pag 175 i 218, Tom. III, Tez. Liturg.-Conf. Goar, tvholog., op. c., pag. 178, n. 46. 7) Conf. pag. 220, Tom. III, Tez. Liturg.

240

DR. BADEA CIREEANU

7 laude dumnezeeti, unele svrite n ziua premergtoare, ia r altele n nsi z iu a facerei sfintei litu rg ii. Vespera n tim p u rile nceptoare ale Biseicei, era scurt, a b ia urzit, d a r p l i n de neles i nevinovie, d u p cum vedem cuprinsul ei n cartea V III- a a C onstituiunilor apostolice. P rig o n irile aspre n contra cretinilor, n u in g d u e a u a p re lu n g i cn rile i a face str lucirea pe care o vedem m a i trziu. Totui d in tir zi tu l vesperei nea u rm as p n astzi ru g c iu n ile : *nvrednicee-ne D oam ne, Acum slobozete pe servul tq,u, S t p n e , cum i cntirea L u m in lin * . Toate acestea se zic i astzi la vesper. Aceste io an e ale cugetrilor sfinte, c u p rin d ntr'nsele cele m a i lum inoase n v lu ri dogmatice. Ele fu r cetite de p r im ii cretini n cm rile ntunecoase d in catacombe, ca i n Basilicele mree zidite m a i trziu. D a r vespera se m podobi m a i pe u r m , cu c n t r i i ru g c iu n i potrivite t m p u lu i de n florire a cultului. P oeii bisericeti c n ta r n stih uri m im na te p re a m rirea Dtimnezeirei, i b iru in a lum in e i n contra p g iis m u lu i. Tot aa de scurt era la inceput i ortrina <a i vespera Aceasta se fcea la sfritul zilei n apusul s o a re lu i; ia r o rtrin a la nceputul zilei in r v rs a tu l zorilor. O rtrin a se ncepea cu osalm ul 62 n u m it a l dim ineei , cci cuprinsul lu i se potrivete de minune cu mnecarea p io s u lu i i nsetarea acestuia d u p adevrurile sfinte. Aa vieuiau cretinii cei vechi; ei aduceai je rtf lu i Dumnezei ru g c iu n ile i pacea sufletului lor, n tim p u l cel m a i frumos a l zi'.ei, a d ic nainte de ivirea aurorei. Coloarea p u rp u rie a r s r itu lu i nainte de ivirea soa relui, i n v io ra n sperana lor cea sfnt n c h in to rii crucei c ntau lu i Hristos att de dulce, n ct i P lin iu a l II-lea a rm as u im it de frumuseea a d u n rilo r lor. Ia r cnd acest ocrm uitor a l provinciei B itin ia a scris lu i Trai a n despre cretini, n u a gsit n greutatea acestora de ct cuvinte de la u d . Ca i ves pera, n acelai chip i ortrina, a fost m bo g it n curgerea tim p u lu i, cu c n t r i , ru g c iu n i i tot, ce st n leg tur cu frumuseea cultului. Aceeai im n o lo g i a i vesperei, c n ta r i n o rtrin faptele m a r i ale Bisericei i m n tu ire a n e a m u lu i omenesc. D a r d u p ortrin, se ncepe partea cea m a i nsem nat a cultu lui, a d ic sfnta i dumnezeeasca liturgie. Biserica ortodox ns a ng rijit, ca sfnta liturgie s se fac n 3 c h ip u rii ia r n u n u n u l i acelai fel. n fie care d in acestea vede cretinul o m ic deosebire de form, d a r i o frumusee m ulum itoare p e ntru sufletul su. Cci, una este frumuseea litu rg iei sfn tu lu i lo a n Hrisostom, a lta este aceea a litu rg ie i sf. Vasilie, i cu totul deosebit este frumuseea litu rg ie i d a ru rilo r m a i nainte sfinite a sf. Grigorie D ia lo g u l. Una pe a lta se ntrec n frumusee , u n a pe a lta se covresc n strlucire i mare p o doab. S a u m a i bine zis, aceste 3 litu r g ii fac u n buchet m preun, d in 3 flo ri cereti i prea bine mirositoare, cu toate c fie care d in ele are de scop prea m rirea lu i Dumnezeu i m n tu ire a om ului. S fn ta noastr Biseric a m a i hotrt tot p e n tru a noastr, indulcire sufleteasc, ca aceste 3 litu r g ii s fie svrite n tim p u ri p o trivite cu cuprinsul lor. Aceea a s f n tu lu i lo a n s svrete n cea m a i

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

241

m are p a rte a a n u lu i, ca fiin d m a i p ra c tic i hgat cu m icrile de bucurie i ntristare ce se petrec n viaa om ului Pentru aceea ea se svrete cu cea m a i m are strlucire n ziu a Niterei o ri a nv ierei D om n u lui, ca i cu cea m a i m are ntristare n silele pom enirei m or ilor. I a r litu r g ia M a re lu i Vasilie, este m a i ntirs, solem n i se p o trivete cu D um inicile p ostului celui mare i cu a ju n r ile d in ainte a Naterei i Botezului D om nu lui. Cu totul scurt \ i deosebit, d a r n v lu it h fo rm clasic, se nfieaz litu r/ia s'. G rigorie D ialog ul. Aceasta p r in scurtimea ei, ne las tim p ndelungat ca s ne p o c im n linite, i pentru aceea cuprinde p u in lucra-e, ndic a t ta ct se cuvine n cele 5 zile hotr.te ale s p t m n ilo r n.arelui post. S vrire a sfintelor litu rg ii, ne pune nainte ntreaga comoar dog m atic i m o r a l a Bisericei noastre, a p oi f .ptele m a r i istorice i m icrile religioase ce sa u iv it n cretinism De aceea se cuvine ca litu rg isito ru l s a ib d e p lin cunotin de toate aceste, n v tu ri, ia r credincioii s fie cu cel m a i a d n c respect n faa acestor acte.

Dr. Badea CirmfeaHt*. Tezaurul Liturgic.

10

SECIUNEA
SRBTORILE MPRTETI, ALE SFINILOR, SI SFINTELE MISTERII.

59.
Cuprinsul secfiunei.

e i toate zilele sptmnei au fost urzite de Dumnezeu la facerea lumei, totui ele nu erau de o potriv n fiina i nsemntatea lor. Chiar atunci la creaiune, ele sau deo sebit ntre ele nsi prin fpturile svrite ntrnsele; cci n ziua I-a Dumnezeu a creat lumina ( 1KH) *); n a 11a cerul (D n ) 2 ) ; n a IlI-a pmntul 3 ), cu iarb, pomi i arbori; n a IV-a soarele, luna i steiele 4 ) ; n a V-a vietile din ape i sburtoarele din aer B ) ; n a Vl-a vieuitoarele pmntului i apoi pe om (DlXl), ca stpnitor^ peste toate vietile din aer, de pe
1) 2) 3) 4) 5) Facere, Facere, Facere, Facere, Facere, Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. 1, 1, 1, 1, 1, 3 6. 6-9. 9-14. 14-20. 20 24.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

243

pmnt i din ap *); iar n a VII-i, Creatorul sa odihnit de toate lucrrile sale 2). Aa i n cretinism, toate zileb sunt cu sfinenie cntate n serviciul liturgic; dar unele din de au dobndit o nsemn tate deosebit prin faptele mari ce sa a svrit ntrnsele, pentru mntuirea i luminarea noastr. Acestea din urm sunt mai mult respectate de ct cele dnti i au f}st numite ((S rbtori m p r te tii) sau domneti (eooxui rugiaxai, festa dominica3 ). Zilele acestea amintesc evenimentele ce sau desfsurat ntrn sele 4 ). Iar acele zile n cari se serbr.toresc s fin ii mari i mici

D o m n u l Doctor B A D E A CIREEA N T J A u to ru l Tezaurului Liturgic, sosete cu vaporul de la oraul A lexandria (Africa), n p o rtu l oraului Brindisi (Italia de sud), cu scopuri tiinifice, n vara a n u lu i 1904.

ai Bisericei, sunt iari respectate, dar nu cu strlucirea celor mprteti. Dup cum evenimentele petrecute n aceste srbtori mp rteti au contribuit la mntuirea omului, tot aa contribuesc
1) Facere, Cap. 1, 24 29. 2) Facere, Cap. 2, 2 - 3 : j-R^y . W iT O D ^ 3

<i a sfrit Dumnezeu = J ip y 21*2 ns!>?3 n ziua a Vll-a lucrarea lui pe care a fcut-o, i sa odihnit n ziua a Vil-a de toat lucrarea lui pe care a fcut-o). 3) Se numesc mprteti" ori domneti" aceste srbtori, pentru c ele n numr de 9 se refer la Mntuitorul nostrui Iisus Hristos mpratul mp railor" i Domnul Domnilor- ; iar 4 din aceste srbtori se refer la maica sa Prea Curata Fecioara mprteasa cerurilor".. Vezi i pag. 271 275, Tom. II, Tezaurul Liturgic. 4) Poporul romn numete srbtorile .zile mari" pentru c ele se deose besc, prin mreia lor de celelalte zile ale anullui. (Autorul).

244

DR. BADEA GIREEAND

la aceast mntuire i Sfintele Misterii, prin cari se d graie dumnezeeasc celui ce primete misteriul. Iar acesta este o lucrare sfnt cu o form vzut prin care se d graia divin nev zut; dar graia este mpreunat cu lucrarea vzut. Acum voiu arta, de aci nainte, srbtorile mari i mici din Biserica orto dox, cum i ntocmirea sfintelor misterii de ctre Domnul nostru Iisus Hristos.

CAPITOLUL I
SRBTORILE MPRTETI, ALE SFINILOR, ORIGINA LOR I SERVICIUL DIVIN AL ACESTOR ZILE.

60.

Instituirea srbtorilor mprteti i mprirea lor.

ntmplrile i faptele mari petrecute n viaa popoa relor, nu sunt uitate, ci ele se in minte i se las motenire urmailor lor. Aa sunt faptele eroice, reli gioase, dobndirea liberlei, ori supunerea la jugul sclaviei. La toate neamurile au fost i sunt nite zile mari nsemnate, cari se srbtoresc cu solemnitate, i aduc aminte de evenimente naionale ori reli gioase ; acestea din urm ns, sunt mai adnc nrdcinate n amintirea popoarelor. i nu a existat popor, ori ct de vechili a fost el, care s nu fi avut cercul su de srbtori religioase i naionale. Egiptenii, Evreii, Indienii, Chinezii, Perii, Arabii, Fenicienii, Grecii, Romanii, . a., nu au fost lipsii de zile mari, aductoare aminte de fapte de bucurie ori de ntristare. Ro manii mai ales risipe.iu Jbogii uimitoare cu amintirea biruin elor lor rsboinice. Dar srbtorile mai au i alt rost n fiina iimii, i anume: ele dau via naiunilor, fe mbrbteaz, e nveselesc i aduc schimbare n traiul obinuit sau de toate zilele. 1. Biserica cretin cu att mai vrtos srbtorete zilele mari n cari sau petrecut evenimente sfinte, ori n cari se amin tesc brbai sfini, asupra crora sa cobort cununa cea neve tejit, pentru vitejia lor ntrebuinat n folosul cretin'smului. Ea privete srbtorile ca pe nite timpuri de solemniti bise riceti, sau ca j)e nite icoane ae bucuriei i ale sentimentelor

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

245

curate. Srlfttorile mari cretine, i au urzeala lor n timpul nliinrei Bsericei. Chiar Domnul nostru lisus Hristos a dat pild i nvjtur apostolilor si despre modul srbtorirei pas telor 1 # ); iar apostolii lui au svrit urzeala i au nvat despre srbtoarea Duminicei 2 ). Pe temeiul acestor instituiri, urmaii apostolilor, i-au adus aminte de fiptele mari ntmplate nainte de dnii, i le cn tar n Bise.'ic i n adunrile poporului. Iar prin secolul al IV-lea erau multe srbtori nfiinate; numrul lor crescu mai pe urm i se mpodobi cu cntri i laude durnnezeeti. Biserica mpreun ci mpraii pioi bizantini, ntocmir porunci pentru cretini ca s* respecte aceste zile prin ncetarea lucrului, i hotr la nchinarea n casa Domnului, facerea milosteniei i nlturarea desfrul ui. n Biserica ortodox zilele nsemnate ale anului se mpresc n 3 feluri : n srbtori m p r t e ti (eoptai Seaitorixai), n sr btori m ijlo c ii sau ale sfinilor mari, i n srbtori m ici, adic ale sfinilor mai puin nsemnai. Pe cele 12 srbtori mpr teti le deosebim iari n 3 chipuri : aj srbtori mu labile cu privire la DDmnul nostru lisus Hristos s. e. Duminica Stlprilor, nvierea Domnului, nlarea sa la ceruri i Pogorrea sfntului Spirit; b) srbtori nemutabile cu privire tot la Domnul nostru lisus Ilristos s. e. Naterea Domnului, Terea sa mprejur, Botezul su, ntmpinarea i Schimbarea sa la fa; c) srbtori nemutabile cu privire la sfnta Fecioar Maria s. e. Naterea sfintei Fecioare, Intrarea sa n Biseric, Buna Vestire i Ador mirea ei. De i aci sunt 13 srbtori mprteti, dar nvierea Domnului fiind coroana tuturor srbtorilor, ea st dasupra celorlalte i n aa fel rmn 12. S zic mutabile 4 srbtori din acestea", pentru c ele i schimb timpul lor n lie care an dup srbtoarea Pastelor sau a nvierei Domnului; ori mai bine zis, 3 din ele se nvrtesc mprejurul Pastelor, cum se nvrtesc unele corpuri cereti mprejurul soarelui. Celelalte srbtori se chiam nemutabile cci ele cad n fie care an, n una i aceeai zi a lunei. Iar mai vechi dintre toate sunt 3 : nvierea Dom nului, nlarea sa i Poqorirea sfntului Spirit. 2. Aceste srbtori mprteti se deosebesc de altele, prin mreaa pregtire ce o face Biserica pentru sosirea lor, i mai ales prin strlucirea serviciului divin ce se svrete n aceste zile; iar dup trecerea srbtorei, Biserica iari urmeaz cu amintirea ei pn la ncheere (odovanie). Acest fel de srbtorire nainte, apoi n ziua srbtorei nsi, i dup ea, a fost mprumutat din Vechiul Testament 3 ). Srbtorile mprteti cretine se disting prin vespera. lor solemn mpreunat cu litanie *), i cu binecu
1) 2) 3) 4) loan, 13, 1- 11. I Coriint. 16, 2. I Reg. 8, 1- 66. Evang. loan, 11, 55. Vezi (cuvntul Litanie", Toin. II, p. 496 i 554, n. 3, Tez. Liturg.

246

DR. BADEA CIREEANU

vntarea pinilor, a grului, a vinului i a untului de lemn, svrite n ajun. Se mai disting cu 'privigherea, adic cu cn tarea ortrinei n noaptea ajunului srbtorei i n line cu svr irea liturgiei n ziua srbtorei n felul cel mai strlucit. La aceste solemniti cetirea se mpuineaz, cntarea se nmul ete, iar Biserica este plin de lumini aprinse. Din 1re aceste zile slinte, Naterea Domnului i mai ales nvierea sa, cum i Pogorirea sfntului Spirit asupra apostolilor, au serviciul lor divin ntocmit cu cea mai mare frumusee. n tot serviciul divin al srbtorilor se oglindete necontenit evenimentul ntru a crui amintire sa nfiinat solemnitatea. n srbtorile mijlocii se amintesc sfinii cei mari ai cre tinismului s. e. Vasilie cel Mare, loan Hrisostom, sfinii mp rai Constantin i Elena, hramurile Bisericei, etc. *i zilele acestor sfini sunt nsemnate prin frumuseea vesperei^ cetirea parimiilor, a litaniei, cntarea privegherei, a polieleului1 ), doxologiei ' 2 ), . a., n tonul solemnitei i a podoabei sfinte. Mai ales liturgia se face cu toat frumuseea cuvenit. Apoi n srbtorile mici ni se aduce aminte de sfinii An tonie, Eftimie, Haralambie, 40 de martiri, etc. Cultul dumn ezeesc al acestor zile nu este att de bogat, ca al celorlalte srbtori1 ).

Serbarea Duminicei ( H

61.
xvquxxt] .

Dies Dominica).

srbtoare care nu intr n rndul celor numite mai sus, este ziua Duminicei, cu care se ncepe n cretinism lie care sptmn i se repetete de 52 de ori pe an, dup numrul sptmnilor cari alctu esc anul. Evreii aveau i ei smbta inf) pe care o srbtoreau tot n lie care spt mn, cum fac i astzi, ntru amintirea c Dumnezeu cnd a fcut lumea sa odihnit n aceast zi de toate lucrurile lui, a bine cuvntat-o i a sfinit-o pe ea 4 ). Iar n ziua ce urmeaz dup smbt, adic n "ziua Duminicei, a nviat Domnul din mormnt; deci, ntru aceast mntuitoare amintire srbtorim noi Duminica n cretinism. Pentru aceea ziua aceasta a fost numit de Biseric ziua Domnului (nfjiipa Kvqiod, dies Domini),
1) Despre Polieleu", cetete Tom. III, p. 145, Tez. Liturg. 2) Vezi^ Doxologia" Tom. II, p. 508, n. 2 i Tom. III, p. 150, Tez. Lit. 3) Iar n celelalte zile de rnd ale anului, cnd adic nu cade vro srbtoare oare care, Biserica totui nu nceteaz de a luda pe sfinii din acelr zile, crora nu li s'a afierosit vre-o srbtoare. Acetia sunt cuvioii, martirii cei mici, mrturisitorii i pustnicii mai mici, cum i toi ci intr n rndul ace stora. Serviciul divin din zilele de rnd ale anului, este mai scurt; iar liturgia fr solemnitate. Cetete i Chipul martirilor, mrturisitorilor i al cuvioa selor femei" la pag. 265, seqq., Tom. II, Tez. Liturg. 4) Facere, 2, 2-3.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

24 7

sau ziua domneasc (f)i.iepa ttvQiaxrj, dies dominica), ori cea dnti a smbetelor (ev Se rrj j.u aa|3|3aT (ov), sau i ziua soa relui (f|i^epa tou fjXioiO, etc. 1. Cum c ziua Duminicei a fost srbtorit din timpul apostolilor i pn in zilele noastre, voiu aduce pentru aceasta dovezile trebuincioase. n Faptele Apostolilor (cap. 20 v. 7), cetim c n prima zi a smbetelor (ev be rrj [.i no v< 7 a| 3 (3 d T a)v ), adic Duminica, discipulii erau adunai ca s frng pine sau s svreasc sfnta liturgie. Iar la nceputul secolului al Il-lea Ignatie Teoforul scrie Magnesienilor: Nici lecurn s n u m a i serbai smbta, ci vieuiri dup ziua Domni,Iun > ) n acelai secol Iustin Martirul zice c in ziua soarelui (tou f|/iou f|[leoa), toi se adun ntrun loc pentru, frngerea pinei 3). n secolul al Ill-lea respectul pentru aceast zi, l mrturisesc Clement Alexandreanuls), Tertulian 4 ), . a. Ei arat modul srbtorirei cu svrirea sfintei liturgii, fapte umanitare, etc. Ziua Duminicei era n vechime, ca i acum. zi de bucurie i de nvtur sfnt; de aceea cretinii erau ndatorai s vin n Biseric cu deosebire n aceast zi, pentru ascultarea" cultului i a predicei. n legtur cu acestea, sinodul al VI-lea ecumenic prin canonul 19, ndatoreaz pe proistoii bisericeti ca in toate zilele dar cu deosebire in Duminici s nvee pe credincioi cu vintele evseviei (predica). Acelai sinod n canonul 80 hotrte ca episcopul, preotul, diaconul i mireanul, lipsind de la Biseric n 3 Duminici pe rnd nici o nevoe grea avnd, de va li cleric cateriseasc-se; iar de va li mirean s se opreasc de la m prtire. Fa de aceast msur, muli dintre cretini veneau n Biseric n fie care Duminic, dar eeau mai nainte de timp, ceea ce a fcut pe muli Ierarhi s-i mustre pentru aceasta 6 ). Dar cu mult nainte de* sinodul al VI ecumenic, i anume chiar n zilele sfntului loan Hrisostom, obinuiau cretinii s ias din casa Domnului mai nainte de finitul serviciului. De aceea sfntul Ierarh unora ca acetia le zice ntro cuvntare a sa: Cei ce es din Biseric mai nainte de sfrit, sunt ca Iu d a ). 2. Postul este icoana ntristrei i a pocinei; pentru aceea el a fost oprit n ziua Duminicei de canonul apostolic care nva : Dac vrun cleric sar afla postind in ziua Duminicei, sau Smbta, afar de una (Smbta cea mare a patimilor), s
1) Ignat, epist. ad Magnes., n. 9: Mtjxeti oa|3pax,(ovTEg, aX/.u mito. y .vQiaxrjv corjv ovreg. 2) Iustin. Mart. Apoi. I, c. 67. Asem. Apoi. II.-C onf. p. 67, Tom. III, Tez. Liturg. 3) Clem. Alexandr. Stromat. VII : Kupiaxrjv exeivtjv'. 4) Tertull. Apologeticus, c. X V I: Aeque si diern solv.s laetitiae indulgemus. 5) De aceea canonul 9 al sfinilor Apostoli hotrte:: Toi credincioii cei ce intr (n Biseric) i aud Scripturile dar nu ngduesc la rugciune i la sfnta mprtire... s se afuriseasc". 6) Clirysost. Homil. in psalm. 144.

248

DR. BADEA CIREEANU

se cateriseasc; iar de va fi mirean s se afuriseasc'). Aceast porunc a fost dat n contra ereticilor gnostici ca Marcioniii ivii n secolul al H-Iea i Ebioniii vieuitori n acelai timp pe lng marea Moart; apoi n contra montanitilor Prisciliani din secolul al 11-Iea, n contra Manicheilor din secolul al 111-lea . a. De i aceti eretici sau ivit n primele timpuri cretine, totui urmaii lor au vieuit cu mult mai trziu de ct timpul ivirei acestor erezii, ntre alte rtciri, ereticii nvau c Hristos nu sa nscut cu natur omeneasc i pentru a se deosebi de praxa general a cretinis-

jprjpirip f'liprp p jjj jj ijf ''jjffityfjrjp lisus nviaz pe LazAr d in V itan ia cel m ort de 4 zile (loan 11, 39).

mului, gnosticii posteau Smbta, iar ceilali eretici, Duminica. Porunc aspr a dat i sinodul din Gangra prin canonul 18 n contra celor ce postesc Duminica pentru prut nevoe ori din superstiie. Cu toate acestea Biserica ngduea postul n aceast zi, acolo unde nu era vro umbr de gnduri eretice sau su1) Canon. Apostol. L X IV : E ti? xXrjyiy.o? eiiosOjj trjv xuQiaxi|v i||i*Qav odppatov, T r t a 'jv t o u v o g f i o v o v , v j j o t e i k o v , xaOaiQeioOa), x. t . X . Aceste cuvinte le cetini i n Constit. Apost. cartea V, cap. 20.

t o

TEZAURUL LITURCIC, T. III.

249

perstiioase. Aa au postit din motve de pietate sfinii ascei ca Antonie cel Mare, Pavel Tibeul, Macarie cel Mare, . a., pe cari Biserica i laud pentru ale Iot virtui ') Totui Tertulian zice celor ce i j u intr n tagma asceilor c <an ziua Dumi nicei, nu este ngduit a posti sau a ne ruga in genuchn 2 ). Ase menea i sinodul al VI-lea ecumenic prin canonul 90 oprete plecarea genuchilor n aceast zi*). De i era zi de bucurie, totui n timpul Duminicei cre tinii nu aveau voe a cdea n desrnri cum fceau pgnii la srbtorile idololatre i Evreii n Smbta lor. Orgiile evreeti numite luxus sabbatarius* 4 ), fptiite de dnii n ziua Sm betei erau vestite n lume. Constantin cel Mare, dup cererea Bisericei, opri n legiuirile sale judecile (altercationibus) n aceast z i6 ), ddu ordin ostailor si mearg la Biseric0 ), i opri lucrul cmpului n ziua Duminicei7 ). mpratul Teodosie cel Tnr ca i cel Btrn, opri pentru aceast zi strngerea drilor (birurilor) ceteneti8 ), negoul9 ), i spectacolele pu blice ca d. e. teatrele, jocurile circense (circurile), piaele, mimicii, precum i tot felul de petreceri n felul acesta1 0 ). loan Hrisoslom numea aceste spectacole adunri diavoleti (aatavixa cnm:5oia il). Chiar dac ziua mpratului ar fi czut Duminica, solemnitatea ei se fcea n alt zi ,). 3. Dup cum am vzut, rugciunile nu se fceau Dumi nica n genuchi, ci stnd n picioare, ntru aducerea aminte de nvierea Domnului. Aa nva Irineu, Clement al Alexandriei, Tertulian, Ciprian, Sinodul I ecumenic, ilariu din Pictavium
1) Vezi Canonul G4 apostolic cu tlcuirea lui n Pidalion, op. c., p. 58. Conf. Bingham, Orig. s. antiq. ecles., op. c., Tom. IX, p. 37. 2) Tertull. De corona militis c. III: Die dominico jejunium nefas ducimus, vel de geniculi adorare. 3) Concil. Trull, can. X C : Tag y.vpiaxag jni yovu x/aveiv. Vezi i tl cuirea acestui canon n Pidalion, op. c., p. 201. 4) Bingham, Orig. s. antiq. eccles., op. c., Tom. IX, p. 34. 5) Conf. Cod. Theodos. lib. II, tit. VIII. De feriis., leg. I. 6) Euseb. Vita Constantini, lib. IV, c. 18 i 19. 7) Leon. Novell. L IV : Neque agricolae, neque quiquam alii in illo die illicitum opus adgrediantus. 8) Cod. Theodos., lib. VIII, tit. VIII. De executoribus, leg. I. 9) Cod. Theodos., lib. VIII, tit. VIII. De executoribus., leg. III. 10) Cod. Theodos., lib. XV, tit. V. De spectaculis., leg. I I : Nulus Solis, die populo spectacula praebeat. Iar n Cod. Iustin., lib III, tit. XII. De feriis, leg. XI, cetim : Nihil eodem die vindicet sibi scena theatralis aut circense certamen, aut forarum lacrimosa spectacula. De altfel i astzi se petrec lucruri urcitoase la spectacole. In ziua de 20 August 1897, am fost de fa n oraul Vicalvaro de lng Madrid (Ispania) la spectacolul luptelor cu taurii. Am rmas foairte mhnit i scrbit de atta cru zime a toreadorilor pe lng aceste animale, n bucuria entuziast a spectato rilor. lat pentru ce n vechime nu se profana Duminica cu aceste fapte. (Autorul). 11) Chrysost. Homil. VI n Genes. ndArv citita oamvtx oweQia exeva

S p d fiT jT e .

12) Conf. Bingham, Orig. s. antiq., op. c., Tom. IX, p. 1351.

250

DR.

BADEA CIREEANU

(Galia), Vasilie cel Mare, Fpifanie, Ieronim, Augustin, Casian, Sinodul VI ecumenic, etc. Unii dintre ereticii gnostici iudaizani ca Nazarenii i Ebioniii ivii n secolul al ll-lea, serbtoreau i Smbta pe lng ziua Duminicei. n contra unora ca acetia snodul din Laodicea prin canonul su 29 nva : <tNu se cuvine tiu d a iz a i a serba Smbta , ci a lucra in aceast zi i a piotomisi (a prefera) Duminica... iar de se vor afla iudaizani, aiatema s fie. Prima porunc a Bisericii, ne povuete s ne rugm lui Dumnezeu cu deosebire in fie care Duminic i serbtoare'). Iar popoarele cretine vechi i moderne au ntocmit i ele le giuiri frumoase cu privire la respectul acestei zile. n cultul nostru dumnezeesc, nirarea Euminicilor anului, ncepe cu Duminica sfintei nvieri i apoi ;oate se nvrtesc mprejurul ei, pn ce se termin cu Dumirica Floriilor. Cn trile din Octoih sunt pline de bucurie spiritual n ziua Du minicei i ne amintesc necontenit nvierea Domnului. Rnduiala cultului din aceast zi, o aflm mai ales in iele 4 cri nsem nate si anume: n Octoih, Mineiu, Triod i Penticostar, cari sunt la rndul lor nelipsite din serviciul di\in ). Se cuvine ns se serbtorim Duminica, nu cu orgii, desfrnri i petreceri dearte, ci cu ncetarea 3ri crui lucru lu mesc, cu mergerea la Biseric in haine de serbtoare, ajutarea sracilor i cetirea crilor sfinte. Legea noastr romneasc pentru repausul in zilele de Duminici i serotori din 6 Martie 4897, stabilete i ea cele ce se cuvin a face n aceste zile 3 ).

1) Vezi cele 9 porunci bisericeti n Confesiunea ortodox", Partea I. 2) Cetete Crile ritualistice". Tom. II, p. 388 394, Tez. Liturgic. 3) Conf. Const. Hamangiu Codul general al Romniei", Vol. III, Bu cureti 1900, pag. 3749-3751. Cu toate acestea la noi n Romnia, nu se serbeaz Duminica potrivit nvturilor sfinte, ^ci n multe locuri, se petrec neorndueli i fapte cari pro faneaz aceast zi. n luna August 1897 pe cnd cercetam oraul Londra (Anglia), cu toate minuniile lui, am rmas uimit de atta pietate ce se d acestei zile. Totul era nchis n ora: birturile, telegrafele, spectacolele publice, pinacotecele, muzeele, . a. Fie care Englez mergea dimineaa la Biseric ca s asculte serviciul divin. Catedrala sfntului Paul i catedrala Westminster, erau pline de lume ca i ori ce Biseric din tot cuprinsul marelui ora. Dup ameaz fie care om eea din ora la cmp, s guste aerul dulce i sntos n grdinil e semiramidale din m prejurimile Londrei. (Autorul).

EZADRDL LITURGIC, T. III.

251

ARTICOLUL I
SA R H A TO R IIJ M P R T E T I MUTABILE CU P R IV IR E I.A DOmiS'UL NOSTRU IISUS H RISTOS.

62.

Duminica Stlprilor. ("II xdqio.x)] tcov paiaov. Dominica


Palmirum, Dominica in Palmis).

,ntuitorul nostru lisus Hristos, mai na inte de patima sa, a mplinit una din proorociile mesianice i anume pe aceea a profetului Zaharia, care prezisese cu 500 de ani nainte de naterea Domnului, in trarea sa biruitoare n Ierusalim. Iat cu vintele profetului : Bucur-te foarte fata Sionului, strig fiica Ierusalimului , zice profetul, cci iat m pratul tu vine la tine drept i nsui Mntuitor , ) blnd i clare pe asin HlEPr^J?) i pe mnz t n rl). , Cu 5 zile aa dar, nainte de cea din urm pash a Domnului, el nsui venind din Vitaniaa ), a intrat n Ierusalim, n chipul artat de profet. Evangelistul loan arat strlucita primire ce sa fcut Mntuitorului de ctre popor. Mulimea care venise la Ierusalim pentru serbtoarea pastelor, zice*evangelistul, a luat stlpri de finic i a eit intru n tmpinarea lui strignd: Osana (K| ny'trlil3 ), bine este cuvntat, m pratul lui Isi'ail, cel ce vine intru numele Domnului. i aflnd lisus un asin (ovapiov4 ), a ezut pe el precum este scris
1) Zacharia, cap. 9, v. 9 10. 2) In vara anului 1904 cnd m aflam n Palestina, am vzut i satul Vitania, aproape de Ierusalim, n partea de rsrit, unde trea Lazr pe care lisus l-a nviat din mormnt (loan, cap. 11). Acum satul Vitania este populat numai cu vre-o cteva colibi de Arabi sraci. Acolo am intrat i n petera n care fusese ngropat Lazr. (Autorul). 3) Vezi explicarea cuvntului adic Doamne mntuete" la pag. 200, Tom. III, Tez. Liturg. Cetete aceeai explicare n Predica mea panigiric pe care am rostit-o n ziua de Florii, n catedrala mitropolitan din Bucureti n anul 1894. Aceast predic a fost publicat n revista Vocea Bise ricei", No. 1, pag. 5, amul 1894, aprut sub direciunea mea. (Autorul). 4) Asinul sau m'<jarul, era cunoscut i ntrebuinat n Egipt chiar n timpul dinastiei a IV regale. In pustie erau turme numeroase de aceste animale. Demnitarul egiptean alfra Ankii avea 760 de asini; iar alii ineau cu miile, pentru clrit i purtat poveri. Din Egipt asinii sau rspndit n Palestina i Arabia. In Biblie se ami ntete adesea ori de aceste animale (I M. 12,16. I Parai.

252

DR. BADEA CIREEAND

(de profetul Zaharia 9, 910): nu teteme fiica Sionului, iat mpratul tu vine la tine eznd pemnzul asineh l). a) ntru amintirea acestei intrr biruitoare n sfnta ce tate, Biserica a aezat din vechime uia din cele 12 srbtori mprteti. Aceast zi poart mai milte numiri frumoase. Se cheam Wuminica StIparilor (fj xupix) t< I> v cci evangelistul loan (12, 13), arat c poporil a inut stlpri (t fiaia) n minile sale cnd a intrat Mntuitorul clare pe asin n Ierusalim. Se mai zice a ramurilo, fiind c cuvntul (5atg, (3ai5o? (loan 12, 13) nsemneaz ramu ; sau se numete Du minica ramurilor purtate (f| xuQiaxr) wv paiotpoocov), pentru c noi credincioii purtm ramuri verzi n minile noastre, n aceast mare srbtoare. n nelesul tripului sinecdohi (cruvex6 oy/i2 ), Duminica aceasta se zice i ziua stlprei (f| P'lo(popog sau se cheam a crenglor (twv x^dStov), pentru cuvntul c evangelistul Matei (21, 8 , spune c mulimea a aternut vemintele sale (rd ludtia) pe drum; iar alii au tiat crengi (exojttov x/idSoit;) i le-au ae:at pe calea Domnului. Se cheam i ziua plantelor (nov arfWfoov), de oare ce evangelistul Marcu (11, 8 ), istorisete c a;ea srbtoare a fost m podobit cu plante (oTi|3d5a?). Toate aceste numiri sunt ns identice i consun intre ele spre a se chema aceast srb toare Duminica Stlprilor, ori cum o numete poporul romn Duminica Floriilor, sau a Florilor, cci e cade totdeauna la nceputul primverei, cn i Hori le r.cep s rsar din pmn tul cel umed i rcit de omtul ernei. n ziua de Florii arborii frumoi i primvrateci ca d. e. salcia, ctina, cornul i ali arbori mirositori cu frunzele i florile lor galbene ori albe, aduc bucurie sufletului nostru cu frumuseea lor. Duminica Floriilor este srbtoarea ce se ntmpl n fie care an n Duminica pre mergtoare nvierei Domnului3 ).
27,30. I M. 22,3). Asinii erau i slbateci prin pustii unde se prindeau i se m blnzeau. Viaa patriarhal era ndulcit cu turmele de oi i asini. Calul nu putea suporta cldura, setea i greutatea prin acele locuri uscate. De aceea mpraii, regii i puternicii naiunilor i fceau intrrile lor solemne n ceti, clri pe asini ca pe nite animale de noblee (I M 22,3); iar poporul ntmpina pe aceti alei ai Iui, cu veminte aternute pe cale i cu stlpri n mini, cum se face i astzi n lume. Aa a intrat ca biruitor al pcatului i Mntuitorul n cetatea lui David, potrivit celor zise de prof. Zaharia. Asinii mergnd, nu alunec pe pietre, nu cad cu poverile i pipesc cu bgare de seam locul unde trebue s calce. Dac clreul cade de pe asin, acesta st pe loc cu blndee, pn ce iari se ridic de jos stpnul su. Asinul Palestinei, catru (mucoiul) luntelui Athos i cmila Africei, sunt cele 3 animale druite de Dumnezeu acelor locurii. Ele sunt blnde, puternice i rbdtoare. Cnd m aflam n Muntele Athos, n Palestina i Egipt, am cltorit i eu pe aceste blnde i binecuvntate animale- Atunci am neles c ele au mai mult grij de viaa celui pe care l poart n spinare, de ct acesta de viaa lor. (Autorul). 1) loan 12, 12-16. 2) Conf. Const. Vardala, T itoqixtj Viena 1815, pag. 139. 3) Vezi pictura acestei srbtori la pag. 2773, n. 5, Tom. I, Tez. Liturg.

TEZAUtUL LITURGIC, T. III.

253

b) Cum c Duminica Stlprilor era srbtorit n creti nism n finele secolului al Ill-lea, dovedim aceasta cu o p r e d ic rostit in aceast zi de imnograful Metodie episcopul Ti rului, ori al Putarei sai mai drept al Olimpului din Licia ( * { - 311 ). n secolul al IV"-lea ludar aceast srbtoare n cu vntrile lor: Ambrosie d Mediolanului, loan Hrisostom, Epifanie al Salaminei, a. vlai lrziu, Andrei Criteanul, Cosma al Maiumei loan Damascen Teodor i Iosif Studitul, Teofan Mr turisitorul, mpratul Leon cel nelept, . a., au prea mrit aceast zi cu mpletituri de im n e cari se cnt i acum n Bi

ff
Intrarea trium fal a M n tu ito ru lu i n Ierusalim (lo a n 12,12 16;. *

serica noastr 2 ). n toate acestea se aduce aminte necontenit de strlucita primire ce sa fcut Domnului de ctre popor. Duminica intrrei Domnului n Ierusalim, nu are nici innainte serbare, nici dup serbare, liiud c este ncungiurat de zilele postului patruzecimei i de sptmna patimilor. Dup evangelia ortrinei preotul cetete rugciunea binecuvntrei slciei : Doamne Dumnezeul nostru cela ce ezi pe Heruvimi 8), apoi mparte credincioilor ramuri de salcie verde, ori de mslin, sau de linie, ori de ctin sau i de ali arbori cari sunt n obi
1) P. Migne, Patrol, gr. TTom . 18, pag. 384. 2) Cetete lucrrile acestoir imnografi la pag. 498-502, T. II, Te/. Liturg. 3) Conf. Molitfelnicul dini 1832, Bucureti pag. 490.

254

DR. BADEA CIREEANl

nuinele locului1 ). loan Hrisostom n omila sa asupra psal mului 145 i Ciril al Alexandriei, n cuntarea pe care a grit-o n aceast zi, explic nsemnarea aostor stlpri, zicnd c ele nsemneaz biruina lui JJristos asu>ra morei, Iar noi inem ramuri verzi n mini, ntru aduce*ea aminte de acele stlpri, pe cari le inea poporul cnd a p*imit pe Dom nul2 ).

63.
Duminica Invierei Domnului nostn lisu s Hristos.
(To I I imt/ ci. Pascha). ^Ej\up ce Mntuitorul i-a fcut intrarea biruitoare n Ieru* salim, trecnd cteva zile, el a fost judecat de cei fr * de lege, apoi rstignit 3 ), a murit p3 cruce 4 ), i a fost pus n mormnt B ). Trei zile a ezut el n groip; iar dup aceea, ntruna a Smbetei, adic Duminic dis de diminea, la o spt mn dup ce intrase pentru ultima oar n cetate, el nsui a nviat din mormnt cu puterea Dumnezeirei sale ), ca s se m plineasc Scriptura 7 ), i cele plnuite n eco.iomia divin pentru mntuirea celor pctoi. Mntuitorul cu nvierea sa, a svrit coroana minunilor lui, cu nsi persoana sa. Cea mai veche i mai strlucit srbtoare n cretinism, este aceea n care se preamrete Duminica nvierei Domnului nostru lisus Hristos, numit i srbtoarea Pastelor. Aceast din urm numire a fost mprumutat de la srbtoarea Pastelor din V. T., instituit de Moisi n vile Nilului nainte de eirea Evrei lor din Egipt, cu scopul de a-i trece de la moarte la via, cu ajutorul ngerului morei8 ). De la aceast trecere (npS), srb toarea sa numit n judaism pashaM(aram. NHp, to ndaya 9 ). Evreii ineau n vechime aceast srbtoare ntru aducerea aminte * ... *
1) Datina mprirei acestor ramuri exist n tot cultul cretin oriental i occidental. Ritualul latin pentru mprirea ramurilor, s s vad n Codicele lui Daniel, Tom. 1 , pag. 395. 2) Una dm porile zidului cetei Ierusalimului, din partea rsritean, astzi este zidit i nchis. Cnd m aflam n acea cetate, am ntrebat de rostul acelei pori, i mi sa rspuns c aceea este poarta de aurM numit aa pentru c printr'nsa a intrat Domnul cu mrire n Ierusalim. Iar ntru aducerea aminte de acel eveniment, cretinii au mijlocit s se zideasc i s se pstreze astfel. (Autorul). 3) Mat. 27,37. Marcu 15,26. Luca 23,38. loan 19,19. 4) Mat. 27,50. Marcu 15,37. Luca 23,46. loan 19*,30. 5) Mat. 27,60. iMarcu 15,42. Luca 23,50. loan 19,30. 6) Mat. 29,6. Marcu 16,6. Luca 24,6. loan 20,9. 7) Psalm. 16,10. 70,20. Osia 16,3. .8) Exod. 12,13. 9) Cuvntul t o naxa nu se declin.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

255

de eliberarea lor din sclavia Egiptului i de cruarea ce sa fcut atunci celor nti nscui ai lo r 1 ). Srbtoarea inea la ei totdeauna 7 sile n luna Nisan 2 ), si se ncepea cu ziua a 14-a a acestei luni 3 ), care coincide cu lu ia Martie, i cade Ia un loc cu luna plii ce urineaz dup ec.inopiul primverei. Fie care printe de familie era obligat la Pati s junghie un miel de un an, s-l frig la foc i s-l rninnce ntro cas, iar mai trziu la temp u. La mncarea mielu ui pashal se ntrebuinau de Evrei numa azime i verdeuri amare, stnd ncini, nclai i cu toegele n mn *), adic aa cum sa aezat srbtoarea de Moisi 5 ). n cele 7 zile ct ineau pastele, nu era ngduit Evreilor s mnrce pine dospit, ci numai azime 6 ); de aceea la dnii se mai chema srbtoarea ac3asta srbtoarea azimelor (ni3frf JH, ? i eopirj nov d^ficov 7 ), sau mai scurt azimele (ra Cy[ia 8 ). a) Aceast srbtoare a Evreilor a ales-o i Dumnezeescul Mntuitor spre a svri n timpul ei minunile ndurrei sale c;re neamul omenesc, murind pe cruce i nviind a treea zi dm mormnt. Ea este zugrvit n colorile cele mai luminoase de evangelitii Mateiu 1 - 10), Marcu (16,1 -16), Luca (24,1) i loan (20, 1). Sa pstrat i n cretinism pentru aceast srb toare, numirea pasha (jtaoya), cci nsui Mntuitorul sa folosit de acest cuvnt zicnd nvceilor si: $tii c dup dou zile, jiatile ( t o jt n n y a ) vor f b 9) ; iar nvceii au ntrebuinat i ei acelai cuvnt ntrebnd pe Mntuitorul: Unde voeti s-i gtim ie pcitele ( t o ndo/a l0 ). Dar cretinii cei vechi, sub numirea de Pati aminteau patimile Domnului i nvierea sa; iar pentru nsemnarea am belor pri ale serbrei, ei ntrebuinau dou nimiri : ndoya atai>(Hj)Gi|iov, adic pastele crucei, i jtd<r/a dvaatdaiuov, sau pastele nvierei u) Serbarea aceasta mprit astfel n dou, s svrea n dou chipuri deosebite: prim parfe, s fcea cu post i ntristare, iar a doua, cu mare bucurie. Fiind c pastele cretinilor se serba odat cu al Iudeilor, ereticii Ebionii l serbau ntocmai ca Iudeii, adognd numai amintirea patimilor i n vierei lui Hristos. Alii serbau pastele tot odat cu Iudeii,

i28t

1) Exod. 12,12. 2) Vezi la pag. 115 116, Tom. III, Tez. Liturg., numirea lunilor evreeti. 3) Exod. 12,18. Exod. 13,3-10. 4) Exod, 12, 8-20. 5) i astzi Iudeii mnnc numai azime, numite de ei mas", cuvnt stricat din rif3f&n (azime), la srbtoarea patelor lor. 6) Exod. 12, 15. 7) Luca 22, 1 : 'IlyYitev Se 5 j toyxi| x < j5 v du(iudv fj tayouivi) naya. Conf. Mat. 26, 17: Tfj Se jtQcoxij xcbv avjuov. 8) Marcu 14, 1 : T Hv xo jxdaxa xai xa u in iai jitx Suo r^iegac;. 9) Mat. 26, 2. 10) Mat. 26, 17. 11) Bingham, Origin s. antiq. eccles., op. c., Tonn. IX, pag. 87.

256

DR. BADEA CIREEANC

dar dup obiceiul cretinesc i anume: n 13 Nisan fceau o cin n amintirea cinei Domnului; apoi :n 14 Nisan, urma jtd<r/cz OTavQoW ijAov, adic a patimilor; iar r a 3-azitl6 Nisan) ndnya dvaoTtoij.iov, adic a nvierei, n ori ;e zi ar fi czut 16 Nisan. Aa serbau pastele cretinii din Asiaproconsolar, adic cei din Siria, Cilicia i Mesopotamia l). Cretinii apuseni ns din Italia, Galia, Britan ia, Ispania, . a., precum i cei rsriteni din Alexandria, Palestina, Fenicia, Greda, etc., serbau n vierea Domnului totdeauna ntr'oDuminic lup 14 Nisan; iar

V inderea M n tu ito ru lu i de luda (Mat. 26,47; M arcu 14,45 ; Luca 22,47 ; lo a n 18,3).

serbarea patimilor o fceau n Vinerea premergtoare, innd ins seam ca 14 Nisan s fie n luna plin dup echinopiul primverei. Cu alte cuvinte nvierea se serba n prima Duminic ce urma dup luna plin a ei hinopiului; iar serbtoarea rstignirei n Vinerea nainte mergtoare.
1)
o o jio ta ^ a v .

Athanas. Epist. ad. Africanos: Ot jcox SvQav-, xai Kitxtav, xai Me-

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

257

Sa luat c punct de plecare luna plin dup echnopiu, pentru c aa calculau i Iudeii serbtoarea pastelor I ot. b) Policari episcopul Smirnei ( f 108) merse la Anicet episcopul Rom ( f 168) n anul 155, ca s se neleag amndoui asupra potrivirei timpului pashal1 ). Aceti dfoui episcopi discutnd diferena srbtoarei, Policarp susinu c prac:ica din Asia proconsolar, este motenit de la apostolii loan marti rizat n Kfes i Filip martirizat n Ierapole dinFrigia2 ). Anicet art i el c p'actica roman a rmas de la apostolii Petru i Pavel martirizai in Roma. Nenelegndu-se ntre dnii asupra uniformizrei s'brei pastelor, Policarp i Anicet sau desprit cu pace (per lo T | V T | < ;3 ). Mai iute a fost cearta asupra acestei srbtori, n finale secolului al 11-lea, ntre Victor episcopul Romei ( 7 202) i Policrat episcopul Efesului. Fie care dintre ei Convocnd cte un sinod local pentru sprijinirea praxei mo tenite, au terminat excomunicnd Victor pe Policrat cu aziaticii lui 4 ) ; iar acesta pe Victor cu toi prtaii si, rspndindu-se i epistole sinodale cu aceste hotrri & ). Irineu episcopul Lionului din Galia (* j* 202), un brbat linitit i nelept, auzind de unele ca acestea, mustr pe Victor omul vanitei i nceptorul certei, neaprobat chiar i de episcopii si sufragani 6 ). Quartodecimanii (teaaaQeoxaiSexatTai) adic cei ce serbau pastele la 14 Nisan 7 ), au fost considerai schismatici tocmai dup sinodul l-iu ecumenic din Nicea, i aiume cei ce nu sau supus ornduirilor sinodale; de aceea unii cred c acetia nu sunt de ct cei ce se ineau de obiceiul Ebioniilor i al Novationilor 8). Dar quartodecimanii mai fur numii dup acest sinod i protopashii" (jTQW TOracvTcu), adic cei ce serbau pastele ntiu, sau de timpuriu, cum erau Maniheii, Catafrigii, Arienii, Macedonienii, Eunomienii si Novaienii ). Sinodul I-iu ecumenic inut n anul 325, hotr cu privire la srbtoarea pastelor, ca s se urmeze praxa roman cu aceste rndueli : a) Patele s se serbeze totdeauna intr'o D um inic;
1) Cetete epistola lui Irineu ctre Victor al Romei, n Istoria Bisericeasc a lui Eusebiu, cartea V-a, cap. 24.-Conf. Martigny, Diction., op. c., art. Paques", pag. 572, n. 1. 2) Conf. Sozomen. Hist, eccles., lib. VII, cap. XIX. 3) Vezi epistola lui Irineu ctre Victor al Romei, n Istoria Bisericeasc a lui Eusebiu, cartea V-a, cap. 24. 4) Cetete cartea V, cap. 24 din Istoria Bisericeasc a lui Eusebiu, unde st scris cearta dintre Victor i Policrat. 5) Vezi epistola episcopului Policrat trimis lui Victor, n Istoria Biseri ceasc a lui Eusebiu cartea V, cap. 24. 6) Vezi epistola lui Irineu ctre Victor al Romei, n Istoria Bisericeasc a lui Eusebiu, cartea V, cap. 24. - Conf. Martigny, Diction., op. c., art. Paques" p. 573, n. 2. 7) Vezi, Sozomen, Istoria Bisericeasc, cartea VII, cap. 1 8 .- Bingham, op. c. Tom. IX, p. 89 - 99. Conf. Pidalionul, p. 9. 8) Sozomen, Isitoria Bisericeasc, cartea VII, cap. 18. 9) Bingham, Origin, . antiq. eccles., op. c., Tom. IX, p. 97-99.
D r. Badea Cireeattui,Tezaurul

Liturgic.

258

DR. BADEA CIR EA N U

b) aceast Duminic s fie imediat duyci 14 Nisan; c) 14 Nisan s se aeze dup echinopiul primveri ; d) ntmplndu-se 14 Nisan sau luna plin intr'o D um ini, s se serbeze patele n Duminica urmtoare *); e) s nu cobcid patele cretinilor cu acela al Iudeilor, adic cu cel al Testanentului Vechiu 2 ). Dup hotrrea aceasta a Sinodului l-iu, tim m l n care este cu putint a se srbtori patele, cade ntre 22 Vlartie i 25 Aprilie. Cal culul astronomic al ailrei pastelor fiiid greu, s'a lsat atunci n grija episcopului Alexandriei, unde era focarul tiinei, ca s fac dnsul cunoscut n fie care an tuturo* Bisericilor, timpul cnd trebue a se serba patele. c) Aceast srbtoare a srbtorilor, a fost inut cu str lucire din timpul apostolilor i pn h zilele noastre 3 ). Sfntul Grigorie de Nazianz (Homilia XIX) zke c ea se nal ca soa rele naintea stelelor 4 ). Ziua nvierei Domnului este cea mai mrit, mbucurtoare i solemn din;re toate zilele anului. Ea ne aduce aminte de trecerea noastr ce la intunerecul pcatului la lumina mntuirei prin moartea i nvierea Domnului. Cretinii petreceau toat noaptea nvierei, ca i n timpurile noastre, as cultnd n Biseric Irumuseea cultului. Lumina strlucitoare din casa lui Dumnezeu i mulimea lumnrilor de cear aprinse i inute n mini de credincioi i mai ales de neofiii botezai n noaptea nvierei, contribuiau cu ndestulare la mreia srb torei. Cu aceeai bucurie inem i noi astzi n mini, lumini aprinse n noaptea pastelor i n zilele acestei srbtori. n timpul mpratului Constantin, se luminau n noaptea nvierei, casele credincioilor, cile publice i dealurile, tot pentru a se face mai strlucit aceast z i5 ). Fie care cretin se m1) Sa luat ca punct de plecare la serbarea patelor n cretinism ziua a 14-a a lunei ebraice Nisan, cci n scara acelei zile, ncepeau Iudeii patele cum l ncep i azi. Prin urmare nvierea s fie serbtorit n Duminica urmtoare lui 14 Nisan, pentru c atunci a nviat Domnul. De aceea sfinii prini au rnduit ca patele cretinilor s nu cad odat cu cel mozaic, dar nici naintea acestuea". 2) Chiar i canonul 7 al sfinilor Apostoli, caterisete pe episcopul, preotul ori diaconul, care srbtorete patele mai nainte de ecninopiul pnmverei cu Iudeii. Iar Constituiunile Apostolice, cartea V, cap. 17, ne nva s srbtorim zilele patelor cu dragoste dup echinopiu. 3) Apostolul Pavel (I Cor. 5,7-9) sftuete astfel pe Corinteni: Hristos patele noastre, sa sacrificat pentru noi. De aceea s srbtorim (patele) nu n aluatul cel vechiu". 4) Srbtoarea nvierei leag de ea i subiectele Duminicilor ce urmeaz dup Pati s. e. n Duminica II, serbtorim artarea Domnului apostolului Toma s. m. d., pn la Duminica Rusaliilor. Dup aceasta iari urmeaz Duminicile cu subiecte privitoare la nviere, sau cu o legtur indirect cu nvierea. 5) Pe locul unde era Mormntul Domnului, mpratul Constantin a zidit o Biseric mrea (Euseb. Vita Constant, lib. III, cap. 28-40). Marea Biseric ce se afl astzi pe locul sfntului Mormnt, este zidit n secolul al XI-lea, din porunca mpratului bizantin Constantini Monomahul (t 1054). Biserica aceasta are 120 pai lungime i 70 lime; este fcut n stilul corintic, cu o cupol uria la mijloc. Zidurile ei sunt tari ii groase ca i ale unei ceti. Intrnsa servesc liturgia zilnic, pe rnd, cu ncepere dc la ora 11 noaptea, dar fie

TEZAURUL LJTURGIC, T. II.

259

bra in veminte noui i n coloare luminoas 1 ). Iar n Biserb ca i pretutindenea, pioii n simirii* lor slinte, se salutau ntre dnii pn la ziua nlrei Domnulii, cu cretineasca i vechea datin : Hristos a nviat4 4(Xpurto? ivearri), pstrat pn astzi ntre noi ortodocii, ca s nu uite nimeni de nvierea Domnulii. Apoi n ziua nlrei, pioii se silutau cu cuvintele Hristos sa nlat cunTfacem i "noi car iubim podoaba celor sfin e 2 ). La aceste salutri s rspundea cu lAdevrat, a nviat ori cu Adevrat, sa nlat 3 ). d) mpraii eliberau la pati pe muli vinovai din temni, nu ns i pe tlhari, ucigai, nelegiuii, . a. 4 ); stpnii eliberau pe sclavi5 ); apoi toi cretinii mpreau milostenie6 ), i mreau pe Domnul 7 ). n Biseric se sfineau, ca i ari, bucate ca acestea: ou, pash, adic pine dulce, hrean, sare si mielul paslial. Unele din aceste prinoasesunt mprumutate din Vechiul Testament, cci si atunci se aduceau la templu n ziua de pati un snop de gru i un miel (Levit. 23, 1012). Oule roii la pati le gsim n cretinism din primele seccle i pn azi. n mormintele vechi ale cretinilor sau aliat coji de ou; iar la agapele din acele timpuri nu lipsea mncarea acestui hrnitor i gustos aliment. Oul a fcst privit la Egipteni i la alte popoare perdute n ntunecimea trecutului, ca simbolul umei i ai eternittei, cci el nu are nceput n fptura lui. Buto, zeul materiei a Egipteni, se nchipuea n forma oului; iar Brahmanii credeau c din ou a eit viata. De aceea i pgnii mncau ou la srbtorile lor din timpul primverei, ca pe o hran bun i simbolic8 ). Cu simbolizarea nvierei neamului
care pe altarul su: preoii ortodoci, latini, sirieni i armeni. Mormntul Dom nului se afl n paraclisul de sub marea cupol. Numai horurile vocale sunt admise aci latinilor. Cnd am intrat n aceast sfnt Biseric n vara anului 1904, am rmas uimit de ntocmirea ei minunat, i de mulimea pioilor venii din toat lumea s se nchine aci lui Dumnezeu. Cavazii turci pzesc uile pentru pstrarea ordinei. (Autorul). 1) Acest frumos i cretinesc obiceiu de a se noi cu veminte fie care cretin n ziua de pati, se pstreaz i azi de poporul romn. 2) In vara anului 1904, am vzut un obiceiu frumos n Muntele Athos i anume : monahii se salutau ntre dnii, ori se nchinau la mncare zicnd cuvintele: Sfntul Munte (uyiov oqoi;), adic monahul s nu uite c se afl n sf. Munte i s-i ndeplineasc fgduinele ascetice. (Autorul). 3) Aceste sfinte i vechi salutri, au nceput a se pierde i a fi nlocuite mai ales pe la orae, cu salutrile obinuite n cursul anului. 4) Cod. Theodos., lib. IX, tit. 38, de indulgemtiis criminum leg. III: Paschae celebritas postulat... poenaeque formido sollicitat, absolvamus". Acestea le afirm i Hrisostom n omilia VI, ctre poporul antiohean. 5) Conf. Bingham, op. c., Tom. IX, p. 114. 6) Euseb. Vita Const, lib. IV, c. 22. 7) Conf. Ambros., epist. 33. Gregor. Nis. HomiL III. De Ressurect. Christ. Hrysostom. Homil. 30 n Genes. 8) Egiptenii la serbtoarea echinopiului primverei, aduceau ou ca sacrificiii la temple. Evreii de azi ca i cei vechi, mnmc ou cu nelesuri sim bolice:, la srbtoarea aceluiai echinopiu. Fenicienii nchipueau pe zeul lor Creator, sub forma oului. Indienii tot aa zugrveau cte o dat pe Brahma.

260

DR. BADEA CIREEAND

omenesc prin lisus Hristos, au intrat oule n cretinism ; iar coloarea roie a lor, nsemneaz sngele Lomnului curs pe cruce pentru mntuirea noastr. O veche traliie cretin ns, ne spune c Maria Magdalena sa inftiat npratului Tiberie cu un ou rou zicndu-i: Hristos a nviat; d atunci sar ti in trodus oule roii n srbtoarea pastelor i). Tericitul Augustin crede c oul este icoana speranei n nvierei morilor, lat ce zice e l: Rmne sperana, care, clap cum ni se pare, se asea m n oului; cci dup cum oul nu are sfrit aa i sperana (in nviere) nu se termin niciodat 2 ). Srbtoarea nvierei Domnului se prelingea, ca i acum, pe timp de 7 zile, adic pn la Duminica Tornei, cu cntri, predici, . a. Ea era cea mai potrivit i pertru botezul catehumenilor 8 ). Teatrele, circurile, desfrnriU, lucrul minilor, judecile, au fost oprite de mpraii cretini4). Cultul este mbrcatn toat strlucirea. Evangela liturgiei La nceput er;i Cuvntul (loan 1, 118) cetit n mai mulie limbi ca s fie neleas de popoare, nal sufletul nostru la suiurile cereti6 ). Iar cntrile pline de veselie sfnt ca Hristos a nviat), Ziua nvierei, ngerul a strigat i Cuvntul de nvtur al sf. loan ITrisostom : De este cineva bun cretin i iubitor de Dum nezeu, s se ndulceasc n aceast srbtoare 7 ), sunt pline de mngere, mbrbtare i dulcea sufleteasc. Melodia cntrilor este solemn, impuntoare, i deosebit de o celorlalte cntri din cursul anului. Imnele n mare parte sunt compuse de loan Damascen,pe temeiul nvturilor scrise de Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nisa, . a. Liturgia se face de timpuriu pentru c postul nceteaz la miezul nopei. Uile mprteti stau deschise, cci calea noastr cea cereasc sa deschis prin lisus Hristos8 ).
R om anii aduceau i ei ou la temple cnd serbau echinopiul primverei. Perii de azi ca i cei vechi, la anul nou (nuruz) i druesc ou colorate. Germanii, Francezii, Polonii, Americanii, etc., la serbtoarea patelor se folosesc dfe ou cu mult risip. Aa fac i Romnii. (Autorul). 1) Vezi i rugciunea pentru binecuvntarea oulor" n ziua de Pati, n Molitfelnicul din anul 1832. Bucureti, pag. 487. 2) Augustin. Serm. 8. Opp. t. v., pag. 379: Restat spes, quae, quantum mihi videtur ovo comparatur, etc. 3) Constitut. Apostol. Cartea V, cap. 19: In Smbta cea mare urmai cu postirea pn la cntatul cocoului... i botezaii catehumenii". 4) Cod. Theodos. lib. XV, tit. V. De spectaculis. Conf. Cod. Justin. lib. III, tit. XII. De feriis. lib. VIII. 5) Muralt. 1 . c., pag. 142, vorbete astfel de cultul rusesc: er 33iftf)of fattflt biefeS oangclium auf lahnfdj... J3refbtyter auf >e bvdifd), @rierf)tfd) unb Siimifcfj... battn audj in onbern, neuevu prarfjett bcr $0l(fer. 6) In ziua de pati i n toat sptmna luminatt foarte des se repetete n serviciul divin tropariul srbtorei Hristos a n'viat" al crui text ori ginal grecesc este accsta: Xyioxo; dveorrj ex vexQciiv, Qav'dxip Bdvaxov naxi)nn^ x a i xo? ev xo | tV T ) (uxoi (m'}v xQld|xevO';. 7) Molitfelnicul, Bucureti, 1832, pag. 333. 8) Vezi pictura nvierei Domnului, la pag. 273, n. 6, Tom. II, Tez. Litur_

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

261

64.
nlarea Domnului (rH dvalr^ic;
Ascensio Domini).
n joia din a . Vl-a sptmn dup pati, adic la 43 de zile dup nviere, Biserica srbtorete iari cu vesel e nl area Domnului nostru lisus Hristos cu corpul la ceruri de pe muntels Mslinilor, cci la 40 de zile dup nviere, el finind viaa sa cea pmnteasc, sa nlat la Dumnezeu Tatl, ca s se mplineasc Scriptura (Ps. 67, 18. 109, 1). Sr btoarea i-a luat numirea de la minunea aceasta fcut de lisus cu nsi persoana sa, i prea mrit n Faptele Aposto lilor cu aceste cuvinte : <aPn in ziua n care sa nlat lisus, a dat 'porunc apostolilor pe cari i-a ales, crora vin sa i artat dup patima sa, dndu-le dovezi n timp de patru zeci de zile despre mpria lui Dumnezeu... i acestea vorbind (pe muntele Mslinilor), sa nlat (cjoiqOti) n faa lor, i nour (v(f> s/.T ]) la luat de la ochii lor... Atunci sau ntors apostolii in Ierusalim de pe muntele ce se chiam al Mslinilor (A .aiorvo<;), care este aproape de Ierusalim o cale de Smbt (oa|3|5dtoti e/ov 68ov ] ). De i aceast srbtoare a fost aezat n primele timpuri cretine2 ), totui cea dnti urm despre ea o aflm abia n Constituiunile apostolice, Cartea V cap. 19, unde cetim acestea : <ai 'numrnd iari de la cea dnti Duminic (a Pastelor) patru-zeci de zile, s inei n ziua a 5-a a sptmnei (adic Joi), dup ziua Domnului (Duminica), srbtoarea nlrei Domnului, n care el... sa ridicat in ceruri la Dumnezeu Tath. Tot n Constituiuni, cartea VIII cap. 33 mai cetim c n l area (r)v dvakryijHv) s se serbeze cu bucurie, cci ea este sfr itul planului de mntuire al lui Hristos 3 ). loan Ilrisostom n cuvntrile sale numete aceast srb toare ziua luminoas a nlrei (rri< ; dvoAV^ecoc) celui Rs tignit *). Iar Grigorie Turoneanul arat i solemnitatea cu care se prea mrea nlarea Domnului n Biserica din Galia 6 ). n vturi frumoase cu adnci cugetri religioase relative la aceast zi mare, au rmas de la Atanasie cel Mare i Grigorie de Nisa.
1) Fapt. Aposit. 1 ,2 13. Cetete Cltoria mea n mprejurimile Ierusalimului, pe nilor, n prul Chidronului i n petera Getsimani", publicat serica ortodox Romn" din Bucureti, anul XXXI (1907), n. 327-339 (Autorul). 2) Augustin. Ep[st. 108 ad Ianuarium. 3) Vezi pictura nlrei Domnului la pag. 273, n. 7 Tom. 4) Hrysostom. Homil. 37. In Pentec. 5) Gregor. Tturon. Historia Francorum. II, 34. muntele Msli n Revista Bi 3, (Iunie), pag. II. Tez. Liturg.
to u

K dqov .

262

d r . b a d :a

c ir e e a n u

Pe muntele Mslinilor, i vechime se ncepea solemnititea n noaptea premergtoare nlrei Domnului, cu lumini pe nunte ; tot aa i n Biserica mpresei Elena zidit pe locul d unde sa nlat lisus (Euseb. de 4ta Constant. Cart. III cap. 43 i) ; apoi cu cntri frumoase st ncepea serviciul n Biserba din Ierusalim, n chinoviile mari nonahale ca d. e. mnstire; sfn tului Sava, . a.

65.
Duminica pogoirei sfntului Spirit
( 'H jievtr)xo(TTr| fju t p a ) .

#j)|na din cele mai vechi si mai mari srbtori cretine, este i Duminica pogorrei sfntului Spirit, cunoscu sub numirea de ziua cinczecimei (jrevtixoarrj f|ueoa), cci se ntmpl totdeauna la 50 de zile de la Pati. Dar sub numirea de cincizecime, cretinii vechi mai nelegeau n general, tot timpul de la Pati i pn la pogorrea sfntului Spirit a > Sr btoarea se mai zice ziua fntului Spirit (fuxepa jtvgifxato;) sau srbtoarea sfintei Treimi numit mai ales la Ronini i Duminica Rusaliilor (TouedXia) de la cuvntul roza, pentru c ea cade pe timpul nflorirei rozelor sau a trandafirilor. Latinii o numesc Dominica Pentecostes 3). a) Origina acestei sfinte zile, este aceasta: Mntuitorul mai nainte de nlarea sa la ceruri, ca s se mplineasc profeia lui loil (1 , 28), fcuse apostolilor si aceast fgduin zicnd: Multe am s v gresc vou, dar nu le putei purta acum (ov 6iSva<j0E (toata^eiv m); iar cnd va veni acela, Spiritul adevrului (to Jiveufxa T fj? A .r]0eias), va nva pe voi tot adevrul 4 ). F gduina aceasta sa mplinit n chipul minunei cum cetini n Faptele Apostolilor: Iar sosind ziua cincizecimei (i]uepa x f\ g n :8V T T ]x o o T rj< ;) adic a 50-a de la Pati erau (toi apostolii) cu un cuget la un loc (ntro cas n Ierusalim). i fr de veste sa fcut sunet din cer, ca de un vnt ce vine cu vifor i a umplut casa unde edeau (apostolii). i li sau artat limbi m1) n vara anului 1904 cnd m aflam n Ierusalim, m'am suit i pe muntele Mslinilor (Olivilor) desprit de muntele Sionului pe care se afl sfnta cetate, numai prin prul Gudronului. n vrful muntelui Mslinilor atn intrat ntr'o moschee zidit de Turci pe locul de unde s'a nlat Domnul la ceruri, mprteasa Elena zidise n sec. IV o Biseric pe acest loc (Euseb. Vita Con stantini, III, 43); Turcii drmndo au nlat moscheea de care vor besc eu. (Autorul). 2) Tertull. De idololatr. cap. 14.-Can. 37 Apost.: De dou ori pe an fac-se sinod al episcopilor... odat n a 4-a sptmn a cincizecimei (dup Pati), al doilea n a 12-a zi a lunei Odotnvre". De aci vedem c pe timpul cnd s'au scris aceste canoane, srbtoarea cincizecimei era stabilit. 3) Leon Clugnet, Diction. Liiturg. p. c. op. 120. 4) loan 16, 12-13. Conf. Miarcu 4, 33. I Corint. 3, 2. Ebrei 5, 12.

TEZAURUL LITURGIC, T. UI.

2<

prlite ca de foc, i a ezut (cte una) pe fie care din ei. i s umplut toi (apostolii) de Spiritul sfnt, i au nceput a gri alte limbi, precum le da lor Spiritul a vorbi i). Vechimea 3rbtorei cincizecimei se ridic pn n zii* apostolilor; cu .oate acestea abia n secolul al II-lea ni se v < bete de ea de ctre Irineu (f 202), zicnd c n ziua Pentecos nu se ngenuche la rugciune2 ). Apoi n secolul al 111-lea amintete de ea Tertulian n chipul urmtor: La pgni / care srbtoare nu cuprinde dect o zi a anului... dar lu toate srbtorile lor anuale i le aezai unele lng altele totui nu vor umplea o pentecostM adic o srbtoare du de zile 3 ). Tot Tertulian mai zice despre aceast srbtoai Ziua potrivit pentru botez este a Pastelor i apoi a, Pen costefa*). Iar n Constituiunile apostolice cetim: Cincizecin s o serbai din cauza pogorrei sfntului Spirit asupra ce ce au crezut in Hristos 5 ). Origen vorbete i el de aceast sri toare ca de o zi mare n cretinism6 ). Dar i canonul 20 al sinodu I-iu ecumenic precum i canonul 20 al sinodului din Antiol amintesc de aceast srbtoare. Iar Grigorie de Nazianz sftuo astfel pe fie care credincios: .Cinstete ziua sfntului Spirit Sfntul loan Ilrisostom foarte des vorbete de aceast zi, i mind-o cte-odat i Duminica mntuireh (f| xuquxxti oo> [iivT ]5 8 ). Apoi i fericitul Augustin zice c dCincizecimea os bm fiindc Spiritul sfnt a fost trimis n aceast zi ). Epifanie ne amintete c (apogorirea sfntului Spirit s'a fiu in Ierusalim 1 0 ). n Biserica veche pe timpul celor 50 de zile de la I; i pn la Rusalii, se ceteau Fapteie Apostolilor, cci acolo all toate isprvile lor cu privire la propoveduirea urmat di nlarea Domnului i pogorrea sfntului Spirit. n ziua cin zecimei, ca i de la Pati i pn n aceast zi, erau oprite n tniile i ngenucherea Ia cult, potrivit ornduirilor sinodale bisericeti1 1 ). Srbtoarea aceasta mai avea menirea ca si I'; tele i Botezul Domnului, de a se face n noaptea ajunului

1) Tom. II 2) 3) 4) 6) 7) 8) 9) 10) 11) dreapt"

Fapt. Ap. 2, 1-5. Vezi i pictura acestei srbtori la pag. 273, n Tez. Liturg. Irenaeus, Libr. de Paschate. Tertull. De idololatr. cap. 14. Tertull. De Baptismo, adversus Quintillam cap. 19. 5) Constit. Apost. lib. VIII cap. 33: Trjv jxevxtixooxiiv (ioyemoflav,
jcveijiuito;,

xr)v Jtagouoiav xov a.yiou

rrjv 8o)y]0eoav xou; jxiaxeuauoiv et Xyio

Origen. Contra Celsum. lib. V III: 'H xfj? nevxiixooxic. Nazianz. Orat. 44 de Pentecoste: T|U|oov xtjv f^iEgav xou jxvh> | mi Chrysostonn. Homil. XIX ad. popul. Antioch. Augustin. Contra Faustum Manichaeum. lib. X X X II c. XII. Epiphan: IHaeres. LXXV. Aerian. VI. Canon. 20 Sinod. Nicean. Can. 20 Sinod. Antioch. Vezi i St; la rugciune p. 41 n. 1 Tom. III Tez. Liturg.

264

DR. BADEA CI1EEANU

privighere botezul catehumenilor *). Se fcea noaptea botezul pentru c ei veneau de la ntunere( la lumin. bl Teatrele, circurile, petrecerib, fur oprite n aceast zi de ctre Teodosie cel Tnr, ca i n ziua Duminicei, a Naterei Domnului, a Botezului su l t Pastelor2 ). n secolul l IV-lea sf. Vasilie cel Mare, a compus rugciunile cari se ceteau de preoi cu genuchile plecate, la vispera ce urmeaz ndat dup liturgia acestei zile. Prin aceste rugciuni se mijlocete trimiterea harului sfnt asupra noast). Cetirea lor cu genu chile plecate nu este stabilit de sfiiii Prini pentru ora a 3-a (a noastr a 9-a) de diminea cind se servete sf. liturgie, ci la vesper cnd ngenucherea este ngduit. Dar pentru a se ine cretinii n evlavie, i pentri o mai mare solemnitate, vespera sa aezat ndat dup liturgie 4 ). n secolul al VIII-lea Damascen, Cosma din Maiuma i aii, mpletir imne ntru lauda acestei srbtori. n ziua cincizecimei se mpresc n Biseric de ctre pre oi foi de nuc, de teiu, ori de ali pDini i arbori, sau de plante ale locului, i se mpodobesc Bisericile i casele cu aceast verdea 5 ). Obiceiul acesta este mprumutat din Vechiul Tes tament, cci i Iudeii n ziua a 50-a (riiJTC^H) de la pati, i mpodobeau colibele lor cu verdea i Hori, ntru aducerea aminte c Legea sa dat poporului de Moisi lng muntele Sinai, n aceast z iH ), cnd era primvar i toate erburile nverzite 7). Patele Iudeilor mai era i nceputul seceriului, iar ziua cinci zecimei, ncheerea lui ; de aceea la pati se aducea prinos un snop de orz 8 ), iar la cincizecime dou pini dospite 9 ).
1) Cetete n Bingham, Orig. s. ant. eccles. Tom. IV p. 246. 2) Cod. Theodos. lib. XV tit. V De spectaculis. leg. V : Dominico, qui septimanae, totius primus est dies, et Natale atque Epiphaniarum Christi, Pasche etiam et Quinquagesimae diebus, omne theatrorum, atque circensium voluptate, per universas urbes earundem populis denegata totae christianorum. 3) Cetete Rnduiala n Duminica pogorrei Duhului Sfnt" n Molit felnicul din anul 1832, Bucureti, pag. 291-312. 4) Muralt. 1 . c. p. 243: Umuittelbar nad) bcr Citurgie fattgt bie fetcrlid)e SBesper an. 5) In Romnia este obiceiul strmoesc i foarte frumos de a se mpo dobi casele cretinilor, uile i porile lor, mai ales n ziua de sf. George (23 Aprilie), cu ramuri de jugatrii, salcie i ali arbori nfrunzii. Aceast mpodo bire nchipuete sperana n belugul i norocirea anului agricol. Verdeaa este totdeauna icoana bucuriei; iar uscciunea nsemneaz srcie, ntristare i peire. (Autorul). 6) Augustin a dovedit pe ct a putut, c n ziua a 50-a de la pati, Moisi a dat Legea sa poporului evreu. Conf. Lerosey, Liturgique, Hist, et Symbol p. 529. 7) Unii dintre scriitori greesc cnd spum c Iudeii mpodobeau n ziua cincizecimei casele lor cu crengi". Aceasta (o fceau ei n srbtoarea Coli belor (nl3CrT ui luna riri sau Septeinvre al nostru, cnd i aduceau aminte de colibele fcute de ei n pustia Sinai (Levit 23, 34. Neem. 8,14). Obi ceiul acesta l poart Evreii i n ziua de astzi. (Autorul). 8) Levit. 23, 10-12. 9) Levit. 23, 17.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

265

Poate c i ipostolii dup datina judaic si-aa mpodobit coliba lor cu veidea cnd sa pogort sfntul Spirit asupra lor. De aci obiceul acesta a intrat i n cretinism i se ps treaz pn azi ). Ramurile verzi primite din Biseric nsem neaz renoirea otmenilor prin puterea sfntului Spirit2 ).

ARTICOLUL II
S R B T O R IL E M P R T E T I N E M U T A B ILE CU P R IV IR E L A DOMNUL N O ST R U IISI S H R IS T O S .

66 .

Naterea Domnului ( H yewr^aig xov Rupiou. Nativitas Domini).


and a venit plinirea timpului, sa nscut Mn tuitorul lumei, Domnul nostru lisus Hristos, din sfnta Fecioara Maria, n petera din oraul Vitleemul Iudeei, n zilele regelui ludeei Irod Idumeul numit i cel Mare i ale mpratului August. i sau mplinit astfel cele grite de proorocul Isaia cu mai mult de 700 de ani nainte de acest eveniment. Cuvintele proorocului sunt acestea: < ilat Fecioara (rt^yn) n 'pntece va lua i va nate fiu, i se va chema numele su Em anueh fr# OSV 3 ). Iar evangelitii Mateiu (cap. J i 2) i Luca (cap. 2), arat naterea Domnului nsoit de minuni mari, aa cum se cuvenea s fie venirea n lume a Aceluia care a mntuit omenirea. Pstorii din mprejurimile Betleemului ntiinai de nger despre naterea Mn tuitorului, venir noaptea i se nchinar pruncului lisus (Luca 2 , 9); iar o mulime de ngeri cntar i ei celui nscut de curnd: .Mrire*ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe pmnt pace ntru oameni bun voire (Luca 2, 14); apoi o stea minu nat lumin calea Magilor cari sosir din rsrit s se nchine Domnului si s-i aduc lui daruri: aur, smirn si tme (Luca
1) Vezi i pictura Cincizecimei la pag. 273, n. 8, Tom. II, Tez. Liturg. 2) Daniel, Codex:, Tom. IV, p. 230, n. 19. 3) Isaia 7, 14.

266

DR. BADEA CIREEANU

2, 11 !). Irod mhnindu-se de naterea mprai lui ceresc, po runci s se tae toi pruncii din Betleem i din alte locuri, de la 2 ani n jos, creznd c va nemeri i pe Hristos (Met. 2, 16 ) Dar sfinii prini ai Domnului, plecaser mai nainte cu pruncul n Egipt, unde au rmas pn dup moartea lui k*od, ntmplat la 4 ani dup naterea lui Hristos. Mntuitorul liniei s'a nscut pe la anul 750 de la zidirea Romei, i dup c u m se poart tra diia, n luna Decemvre ziua 25 3 ).

O raul Betleem d in P alestina n care s'a nscut D o m n ul. L am cercetat Jo i 12 A ugust a n u l 1904. (Autorul).

ntru preamrirea naterei Domnului, Biserica a aezat din vechime una din cele m af mari srbtori ale anului. Dar ziua srbtoarei nu a fost tot aceeai n cretinism. Biserica apusean a

1) Magii sosii din orient s se nchine pruncului, se crede a fi fost 3 brbai astronomi din Babilonia, numii dup tradiie: Gaspar, Melhior i Baltazar. Vezi cele despre naterea Domnului i la pag. 271-272, Tom. II, Tez. Lit., unde se vede i pictura acestei srbtori. 2) Despre uciderea pruncilor din porunca lui Irod, mrlturisete i istoricul Macrobiu vieuitor n secolul V-lea, n cartea sa Saturnaliile (Macrobii Saturnaliorum). 3) Unii din scriitorii vechi fur de prere c lisus sa nscut ntre anii 749 754 de la zidirea Romei, n ziua de 28 Martie, sau 19 Aprilie, ori 29 Maiu. Aceste preri fur nlturate. Conf. Bingham, op. c. Tem. IX, p. 66.-Vezi Lerosey, Liturg. Hist, et Symbol, p. 388.

TEZAURUL LITURGIC T. III.

267

inut de la nceput sfnta natere la 2> Decemvre 1 ), iar botezul su la 6 Ianuarie. Biserica rsritear ns, serba naterea i botezul Domnului n ziua de 6 lanua ie a ). Abia pe la sfritul secolului al IV-lea orientul urm i e pilda occidentului dup struina sfntului loan Hrisostom 3 ), i ncepu a se srbtori n Gonstantinopole naterea n 25 Decenvre, iar botezul n 6 Ia nuarie ; felul acestei srbtori se rspndi pretutindenea i se urmeaz i azi. Dar Biserica a stabilit ziua naterei Domnului la 25 Decemvre i pentru motivul c r acea zi Romanii aveau .srbtoarea Satur?ialiilor (Saturnalia) n memoria zeului Sa turn, despre care credeau c domnise n Italia cu fericire n tim purile preistorice 4 ). Aceast srbtoare 3 fceau Romanii cu orgii, jocuri i desfrnri mari, ntru amintiiea epocei de aur a lui Saturn B ). De aceea Biserica prin srbirea naterei Domnului, a hotrt pentru (iii ei linite i pietate religioas n contra orgiilor pgne6 ). Clement Alexandreanul7 ) . Tertulian8 ), vorbesc de aceast zi cu mult cldur. Cum c naterea Domnului se serba din vechimea creti nismului, dovedim cu mai multe texte. n Constituiunile apos tolice cartea V-a cap. 13 cetim : Frailor, pzii zilele srbto rilor i mai ales naterea Domnului, oare trebue s se serbeze de noi n a 25-a zi a lunei a 0 ay> (adic in 25 Decemvre, cci anul se ncepea cu 1 Aprilie9 ). Iar n cartea VIIl-a cap. 33 din ace leai Constituiuni, se zice c srbtoarea aceasta este a Celui ce a mntuit lumea. Nicefor Calist n Istoria sa bisericeasc, cartea VII c. VI, scrie c n timpul lui Diocleian (284 - 305) < cretinii din Nicomidia fiind adunai in Biseric la srbtoa rea naterei lui Hristos (X^iotou yeveB A Xayv)... tiranul a poruncit incungiurarea casei Domnului i aprinderea eh (xai jte()i>dvaa>
1) Augustin. De Trinitate, Lib. IV c. V : Natus traditur Christus vicesimo quinto Decembris. 2) Casian. (Collationes patrum, convorbiri clugreti cap. X c. II), zice c n Egipt chiar i pe timpul su (sec. V-lea), se serba naterea i botezul Dom nului la 6 Ianuarie. 3) Chrysostom. Homil. XXXI, De Natali Christi. Apoi Homil. XXIV, De Baptismo Christi. 4) M. N. Bouillet, Diction. dhist.,pag. 1604: Ces fetes (Saturnalia), durerent d'abord un seul jour, puis 3, et meme 5, le 17 Decembre et jours suivants, partir de Claude. 5) Conf. Macrobii Saturnaliorum, lib. I, cap. 10.-Asem. Titi Livii. Hist., lib. II, cap. 2l.-Cetete Crciunul" n cartea Credine i datine" a lui G. Dem. Teodorescu, Bucureti, 1874, pag. 9 -24. Dar tott la 25 Decemvre, Romanii mai srbtoreau Dies natalis invicti solis" adic ziua naterii soarelui nvingtor al naturei (solstiiul de iarn), cu mare bucurie pgneasc. Iar cretinii opuser sr btoarea naterei lui Hristos soarele dreptei" (IMalach. 4, 2). 6) Cu toate acestea i unii dintre cretinii africani alunecau n saturnalii cu pgnii, cci Tertulian (De idololatr. XIV) i mustr pentru aceast fapt. 7) Clement. Alex. Stromat. 8) Tertull. Contra ludaeos, c. V III, n. 78., 9) Constit. Apost. lib. V, c. 13: T iifuepa? tcov eoptaVv (puXooTte, u8eA .<po, xai. j t Q c o r r j v ye t t ) v yevtO/Uov... F.ixiiSi (U i x i | t o u tvdxou f i T ) v o 5 .

268

DR. BADEA GIREEAND

dvrjjttov eu0u). Cretinii i ddur sfritul i flcri. Marele Va silie i Grigorie de Nazianz ludar mult aceast zi. De la Gri gorie de Nazianz ne-au rmas pn astzi cuvintele catavasiilor c (Hristos se nate, mrii-h rostite de el itr o cuvntare. Iar loan Hrisostom zice c e una din cele mai vechi (jtodaia) sr btori 1 ). Asemenea afirm i Leon episcojul Romei2 ), Petru Ilrisologul, etc. Apoi imnografii: Roman Nelodul, alctuitorul condacului Fecioara astzi pe cel prea infinat nate 3 ), cum i Sofronie, George episcopul Siracusei, Cosna, Anatolie al Tesalonicului . a., alctuir prea frumoase citri n mrirea na terei Domnului. Dar i mpratul Teodosie cel Mic porunci n chiderea teatrelor i circurilor n aceast zi in semn de respect ctre ea4 ). Iar mprteasa Elena zidise o Bistric mrea n pe tera n care sa nscut DomnulB ) ; apoi Iustinian cldi alta tot aa de frumoas dasupra peterei6 ). Srbtoarea naterei Domnului sau Crciunul 7 ), cum o numesc Romnii, este precedat de un mare post de 6 spt mni i apoi de ziua ajunului premergtor acestei zile strlu cite. n ajun se botezau catehumenii n Biseric i se ceteau in vechime ca i azi orele mprteti, numite aa, pentru c luau parte la ele i mpraii bizantini. n secolul cl IV-lea exista acest ajun, cci Teofil arhiepiscopul Alexandriei, n finele acelui secol, ornduete prin canonul su 1 , felul ajunului naterei, cnd el cade n ziua Duminicei8 ). n orele mprteti se cetesc multe profeii din Vechiul Testament cu privire la naterea Domnului n Betleem (Micha 5, 2. Varuh. 3, 38); apoi dup miezul zilei se face liturgia Marelui Vasilie. Iar dac este ajunul Smbta sau Duminica, se face liturgia sfntului loan Hrisostom; n cazul acesta orele mprteti cu liturgia sfntului Vasilie se fac n Vinerea precedent9 ).*
1) Chrysostom. Homil. XXXI, De Baptismo Christi. 2) Leo Epist. 93: Natalem Christi... ecclesia veneratur, quia Verbum caro factum est. 3) Iat textul original al acestui prea frumos condac: ,/H Ilap0evo<; <nj-

4) Cod. Theodos., lib. XV, tit. V. De spectaculis. leg. V : Dominica et Natali... omni theatrorum... populis denegata. 5) Euseb. De vita Constantini, lib. III, c. 43. 6) Joi 12 August 1904, plecnd din Ierusalim am mers n oraul Betleem. Acolo intrnd n Biserica din peter, n partea rsritean a oraului, mam n chinat cu adnc pietate. Iar d'asupra ei este alt Biseric mare i foarte frumoas. Naosul, tmpla, altarul i obiectele sunt vrednice de miirare. Foarte muli nchi ntori am vzut pe cale i la sfnta peter. (Autorul). 7) Cuvntul romnesc crciun" se crede a fi deriv/at din latinescul caro" (carne), pentru c srbtoarea ncepe cu mult mncare: de carne, dup nde lungata postire de 6 sptmni. De la caro" avem i cuivntul carnaval" adic zilele mncrei de carne de la crciun i pn la lsatul secului de brnz. (Autorul). 8) Vezi Pidalionul, op. c., p. 453. - Cetete i Praviila Trgovitean, c. 380. 9) Cetete Tipicul, op. cit., pag. 103.

|X()OV, TOV "UJTEQOUOIOV TlXTEl, XCti f| yf] TO 0Jt1]XoUOV T(p (L'TpOCHTq) JTQOoyEl. vAyyEta>i |j.ETd jtoijiEvoov So^okoyovor Mciyoi e ^et Aoteqoi; oSoijioqoOoi. fii *f|j.ux y ciq Eyv\T|0i] ITaiSov veov, o xqo cutovcov 0eo<;".

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

269

n ajun preoii merg pe la casele oanenilor cu icoana na terei, vestind sosirea acestei zile cu cntarea tropariului Nate rea ta Hristoase (rH yewrjai? aon Xpiate) i acondacului Fecioara astzi (C II jtaoGevo? aijixepov 1 ). Iar noaptei spre ziua srbtorei se face liturgia sfntului loan, pentru ca ostul s nceteze dup aceasta i s se nceap bucuria.

S fntul i dreptul losif fuge cu pru n c u l i cu sfnta Fecioara in E g ip t de frica lui Iro d (Mat., 1, 14).

La Romni, Crciunul este srbtoarea cea mai bogat n ve selie. Colindele din noaptea ajunului srbtorei2 ), apoi umblarea
1) Nu este potrivit i cuviincios s umble copiii sau ori ce oameni cu icoana Naterei pe la casele pioilor, cum se face n unele locuri. Ei nu sunt vrednici ca preoii s vesteasc sosirea srbtorei. (Autorul). 2) Prin Colinde" nelegem umblarea copiilor, n noaptea ajunului pe la cminele, cretinilor strignd Bun dimineaa la mo ajun", ori cntnd imne religioase. n schimb li se d colindee" adic colaci n chipul lui 8, ori covrigi,, mere, pere i alte roade pmnteti. Despre colindele obinuite la neamul nostru romnesc n ajunul i srb->

270

DR.

BADEA CIREEANl

cu steaua*) i Vitleemul2 ), n srbtorile naerei, adaog Ia mri rea acestei zile. Datinele acestea religioase amestecate cu cele naionale, sunt motenite din vechime; ele sunt prea frumoase i ne aduc aminte de cele petrecute n ;impurile prime ale cretinismului.

67
Terea mprejur a Domnului f H jiefitop'i tou K uqiou.
Gircumcisio Domini).
nc din vechime Dumnezeu poruncise lui Avraam: Tot pruncul parte brbteasc, de opt zilt, dintre voi i nea murile voastre, se va tea mprejur 3 ). Aceeai porunc sa dat de Dumnezeu i lui Moisi zicndu-i: i in ziua a opta s se tae pruncul mprejur 4 ). Aceast lege x mplinit-o i Mn tuitorul n felul cum ne spune evangelis.ul Luca: i cnd sau mplinit opt zile ca s-l tae pe el imprejur, sa chemat nu mele lui lisus (Trjooug 5 ), ceea ce nsemneaz Mntuitor ) Din acestea nelegem c i Domnul nostru sa supus legei mozaice, aa n ct la opt zile dela naterea sa a fost tiat mprejur i i sa dat numele de lisus. 1) ntru amintirea acestei fapte, Biserica a ornduit ca ziua de I-iu Ianuarie, cnd sau mplinit opt zile de la naterea Dom nului, i sa svrit terea sa mprejur sau circumciziuneay>, s fie numrat ntre srbtorile mprteti. Dar de oare ce Ro manii srbtoreau tot la l-iu Ianuarie (calendae Ianuarii) cu mare veselie i desfrnare pe zeul pcei Ianus, despre care ei credeau c a domnit cu norocire n Italia cu 1500 de ani nainte de Hristos 7 ), de aceea Biserica veche a hotrt la rndul su, ca srbtoarea Terei mprejur a Domnului, s se fac cu post i
torile Crciunului, cum i poeziile cntate la tot felul de colinde, cetete G. Dem. Teodorescu, Poesii populare romne, Bucureti 1885. 1) Cu icoana naterei Domnului inform de stea, umbl copiii pe la case n serile srbtorilor crciunului, cntnd ntmplri de la' naterea lui Hristos cu privire la Irod, steaua magilor, . a. 2) Cu Vitleemul adic cu un chip mic de Biseric, umbl copiii pe la case n serile srbtorilor crciunului, mbrcai ca Irod, ca magii, pstorii i nchipuind cele ce s'au petrecut la naterea iui Hristos.. 3) Facere, 17, 12. 4) Levitic, 12, 3. 5) Luca, 2, 21. 6) Mat. 1, 21. Vezi aceste dou etimologii la p.ag. 5 nota 7, Tom. I, Tezaur. Liturg. 7) Romul, regele Italiei (753 716 a. Hr.) a ridicat n Roma ntru amintirea zeului Ianus, un templu ale crui ui s stea deschise :n timp de rsboi i n chise n timp de pace. Ins acest templu nu a fost nchis de ct odat n zilele lui Numa (716 072 a. Hr.), apoi odat dup rsboiiul punic i de dou ori pn n zilele Cesarului August. Ianus ocrotea ntregul an ca s fie cu fericire.

TEZAURUL LITURGIC, T III.

271

cu infrnare. Tertulian mustr pe c?etinii africani cari se amestecau printre pgni la srbtorii* acestora de la I-iu Ia nuarie1 )- Ambrosie al Mediolanului vo'bind despre postul din ziua Terei mprejur, zice c el sa stabilit intru aducerea aminte de sngele pe care pruncul lists Va vrsat pentru noi n circumciziunea sa 2 ). Dar la nceputul lui Ianuarie uniidintre Romanii i Grecii pgni, din provinciile clduroase, mai fceau srbtoarea nu mit Vota n onoarea lui Van zeul podurilor, pentru naterea oilor; i tot atunci ineau srbtoarea Brumalia4 4 n onoarea lui Dionisie sau Backus numit i Vromius (3p6j.no:;), zeul vinului i al celor beivi3 ). Cei mai muli pgni ns, srbtoreau Vota i Bruinalia lanceputul lunei Martie. Sfinii Pirini erau nspimntai de beiile i desfrnrile ce se fceau la Vota i Brumalia pgneasc. De aceea loan Hrisostom mhnit de aceste orgii, se ros tete astfel ntro omilie : Aceste nebune nelegiuiri ce se vd in aceste zile... luminarea cu focuri a pilelor publice, coroanele pe pori, . . a., sunt podoabe diavoleti... jocurile cari se fac in peteri, amrsc sufletul meu, cci eh sunt pline de necurtliet4 ). Iar fericitul Augustin tot cu privire la aceste desfrnri zice : <Ln aceste zile de nebunie, brbaii pgni schimb rnduiala mbrcmintei i pun pe ei haine urcioase i ne potrivite... Este trist c i unii dintre cretini urmeaz aceste fapte dureroase... Ce om este acela care se preface in cerb sau in alt animal 9 Unii se jjrefac in berbec, n capete de ani male... se mbrac ca femeile i ca fecioarele B ). Pentru aceea i Sinodul al Vl-lea ecumenic, prin canonul su 62, nfrnge aceste srbtori pgneti i anume Calendele, Vota i Bruma lia, afurisete pe brbatul ce se mbrac muerete i pe muerea ce se mbrac brbtete,} ), precum i pe cel ce srbtorete Calendele adic primele zile ale lui Ianuarie ori ale altei lu n iT ).
1) Tertull. De idololatria, X IV : Vedei, zice apologetul, c pgnii nu vin la srbtorile voastre i se feresc de ele; dar voi, cretinilor, de ce v ducei la ale lor " ? 2) Ambros. Serm. XXX. 3) Vezi Bingham, Origin, s. antiq. eccles. op. c. Toni. IX p. 6.-Conf. Martigny, Diction, op. c. p. 382. Serbrile n onoarea lui Pan zeul pdurilor i n onoarea lui Dionisie numit, la Romani Bachus", erau nsoite la Greci cu tot felul de volupti orientale. Ele au trecut la Romani cu toate moravurile lor. Pan era nchipuit ca un om mic, cu coarne mici, cu coad, cu pr i cu picioare de capr. In felul acesta era un satir",, numire dat i azi celor des frnai la femei. Iar Bachus era n chipul unui tnr cu cupa n mn i ncungiurat de struguri. Amndoi zeii aveau faa vesel. Vezi i nchipuirile acestor zei la p. 587 588, Tom. II Tez. Lit. 4) Chrysostom. Homil. XXIII. 5) Augustin. Serm. 129. 6) Aceste mbrcmini urcioase au rmas, din nenorocire pn azi la Evrei cnd serbeaz purimul" lor i la cretinii cari cerceteaz balurile josnice mascate. Travestirile acestea se fac cu scopuri imorale. 7) Sub numirea de Calendae" se nelegea u primele zile ale fie crei luni

272

DR. BADEA CIREEANU

Pgnii la 1 Ianuarie se felicitau unii pe aii i i trimiteau daruri ; de aceea se chemau aceste calende festa sigillarium adic <Lsrblorile sigiliilor !). Scriitorii: Turmbus s ),Ausoniu 3 ), Seneca4 ), Suetoniu 5 ), Spartian6 ) i Aulu ( e liu 7 ), susin c prin aceste daruri (strena) se nelegeau inele cu sigilii, icoane i statui (sigilii) de ale zeilor, ppui, cri, hahe, s. a. n Roma era chiar o parte a oraului numit sigillaria unce se vindeau aceste obiecte. La I-iu Ianuarie se mai aprirdea noul foc pe altarul Vestei i se nfigeau ramuri verzi Ic curtea regelui Romej. ncetnd pgnismul cu orgiile lui n onoarea lui Ianus, Pan, Bachus i a Calendelor, srbtoarea cretii Terea mpre jur a Domnului, sa schimbat n zi de veselie i au ncetat ajunarea i plecarea genuchilor, cum se fcea pr aci n aceast srbtoare. Avem i cuvntri frumoase rostile n aceast zi de Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nisa, Ambrosie, Amfilochie episcopul Iconiei, Hrisostom, Augustin, Petru Hrisologul, . a .8 ). 2. Tot n ziua de l-iu Ianuarie Biserica a aezat i srb toarea sfntului Ierarh Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cesareei Capadociei (f 379), ntru amintirea faptelor lui cu care a ilus trat scaunul pstoresc ce i sa ncredinat. Cum c n finele se colului al lV-lea era cunoscut aceast srbtoare, ne mrtu risete Amfilochie al Iconiei ntro cuvntare inut n acel timp, n care vorbete de Terea mprejur a Domnului i de Marele Vasilie srbtorit n aceeai zi. Amfilochie laud pe sfn tul Ierarh pentru virtuile lui. 3. n cretinism mai este nsemnat ziua prim a lunei Ianuarie i pentru aceea c ea ncepe cu bucurie nanul nou civih, de i Biserica i ncepe anul su cu ziua de I Septemvre. iar anul financiar, se ivete cu I-a zi a lui Aprilie. Totui Biserica care ea parte la veselia i ntristarea fiilor ei, se bucur i binecuvinteaz nceputul anului civil i se roag pentru fericirea ce reasc i pmnteasc a tuturor drept mritorilor cretini.

srbtorite cu tot felul de moravuri, pentru cuvntul ca toat luna s fie cu noroc i veselie. Calendele lui Ianuarie ntreceau pe toate celelalte n petreceri, fiind c n imperiul roman se ncepea anul nou. 1) mprirea de daruri la anul nou cu urri de fericire, au trecut i n cretinism i se pstreaz pn azi. 2) Turnebi. lib. XXIII. 3) Ausonius, ad Paulum. Cit. not. 12 lib. II cap. III. 4) Seneca, Epist. XII. 5) Sueton. in Claudio cap. V. 6) Spartianus in Caracala et Hadriano. V ) Aul. Gel. Noctes Atticae lib. II cap. III et lib. V cap. IV. 8) Vezi pictura Terei mprejur a Domnului la pag. 272, n. 2, Tom. II, Tezaur. Liturgic.

TEZAURUL LITURGIC, T. III,

273

68 .

Botezul Domnului (Td ju<pdvia. Epiphania)


fiioarte frumos i cu adnc inspiraie istorisesc evangelitii Mateiu i Luca, Botezul Mntuitorului nostru lisus Hristos. s Iat ce cetim n evangeliile acestor doui apostoli despre acest eveniment: /ard in anul al cincisprezecelea al mpriei lui Tiberie... fost-a cuvntul lui Jhmnezeu ctre loan fiul lui Zaharia in pustie ). i acest Ioar, avea mbrcmintea lui de peri de cmil i bru de curea mprejurul mijlocului su, iar hrana lui era aer ide (uxcufie?, lcuste *), i miere slbatec ([ieXi&YQiov, mustul dulce din ramurile arborilor 3 )... i se botezau (pioii) in Iordan de la dnsul, mrturisindu-i pcatele lor 4 )... Atunci a venit lisus din Galilea la Iordan ctre loan s se boteze de la dnsul, iar loan il oprea pe el zicnd : eu am trebuin s m botez de la tine i tu vii la mine 9 i rs punznd lisus a zis ctre e l: las acum, c aa este cu cuviin nou s plinim toat dreptatea. Atunci la lsat pe el. i botezndu-se lisus ndat a eit din ap, i iat i sau deschis lui cerurile i a vzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorvdu-se ca un porumb i venind peste dnsul. i iat glas din ceruri zicnd: Acesta este Fiul meu cel iubit intru carele bine am voit 5). i lisus era ca de 30 de ani precum se socotea 6 ). lisus sa botezat de la loan n apele Iordanului, ca de aci nainte s-i nceap diregtoria lui mesianic si s se mplineasc cu vintele profetului Isaia zise cu mai mult de 700 de ani nainte de Hristos: Glasul (lui loan) ce strig n pustie: gtii calea Domnului, drepte facei crrile Dumnezeului nostru 7 ), i ca s se mplineasc mai ales planul economiei divine pentru a noastr mntuire. n amintirea acestei m inuni fcut cu artarea celor 3 persoane dumnezeeti, Biserica a ornduit una din cele 12 sr btori mari. De la nceputul cretinismului Botezul Domnului a fost srbtorit n rsrit i apus cu mare strlucire n ziua de
1) Luca 3, 1-3. 2) Cuvntul xo xpiSiov nsemneaz lcust". Aceste insecte curate cari se hrneau numai cu iarb, erau ngduite de Moisi (III, 11, 21), pentru a fi mncate de Evrei. 3) Ca s neleag cetitorul ce era mierea slbatcc" (U O I m 1 ")^ ludei, i aduc aminte c i eu, n copilria mea, scobeam n luna Martie, n comuna mea Sp.ineni, din judeul Oltul, coaja arborilor numii jugatrii" (buni pentru juguri). n scobitur se strngea seva dulce a arborelui, pe care o sor beam cu plcere prin ajutorul paelorde cicoare. (Autorul). Cetete i Arheologia lui Isidor de Onciul, Cernui 1834, pag. 1 131. 4) Mat. 3, 4 -6. 5) Mat. 3, 13-17. 6) Luca 3, 23. 7) Isaia 40, 3-5.
Dr. Badea Cireyeanu. Tezaurul Liturgic. S

274

DR. BADEA CIRIEANU

6 Ianuarie, cci dup tradiie, n aceist zi sa botezat Domnul

n rul sfnt 1 ). Srbtoarea se mai cheam i Epifania" (tu iiucpdvia) adic Artarea Domnului ca nceptor al mntuirei noastre. S mai zice i Teofania (t* 0eo<pdvia) sau Artarea lui cea dumnezeeasc pentru c stimei sa dovedit Dumne zeirea sa prin venirea sfntului Spiri peste dnsul i prin mr turisirea Tatlui Ceresc, c lisus este Iiu l su cel iubit2 ). Aceast srbtoare n care Dumnezeirea sa artat n 3 fee, mai este instituit de Biseric i ca o nfruitaro a ereticilor Manihei, Arieni i Macedonieni, cari tgdueai deofiinimea celor 3 per soane dumnezeeti. Cum c n finele secolului al I[-lea srbtoarea Botezului Domnului era cunoscut i aezat i ziua de 0 Ianuarie, eu do vedesc cu cartea Stromata (lib. 1) a lui Clement al Alexan driei, n care se vorbete despre aceast zi respectat n cre tinism. Iar pentru timpurile de mai trziu ne folosesc de mrturie Constituiunile apostolice n care cetim: Dup srbtoarea Na terei Domnului acea mai nsemnat z i , s v fie Epifania , in care Domnul ne-a artat Dumnezeirea sa; i aceasta s fie n a 6-a zi a lunei a zecea (6 Ianuarie, socotindu-se nceputul anului cu 1 Aprilie3 ). Tot n Constituiuni mai aflm c asrbtoarea Epifaniei s se in pentru c in ea sa dovedit Dum nezeirea lui Hi'istos, cnd Tatl a mrturisit pentru el la botez, i Mngitorul in chip de porumb a artat celor de fa pe cel mrturisit 4 ). Apoi i istoricul roman Amian Marcelin (Ammianus Marcelinus * j* 390B ), nsoind pe Iulian Apostatul n Galia ntro expediiune, mrturisete c pe cnd acest mprat ( f 363) se afla n acea ar, mergea la Biseric n zile de sr btori i la Epifania lui Hristos din luna Ianuarie (mense Januario Christiani Epiphania6 ). n Biserica veche aceast zi era una din acele hotrte pen1) i eu am fost la Iordan n ziua de 13 August anul 1904. Acolo intrnd n ap m-am afundat n undele acestui sfnt i minunat ru, n locul unde spune tradiia c sa botezat Domnul, nu departe de Marea Moart. Aci se face liturgia i sfinirea apei la Boboteaz de ctre patriarhul Ierusalimului n faa miilor de credincioi venii din toat lumea. Rul este mare ca i Dmbovia noastr pn la stvilarele Bucuretilor. Apa Iordanului este alb i cam turbure dar foarte bun de but. Eu am but dintr'nsa cu ndestulare pentru sfinenie i potolirea setei pe acea cldur arztoare. Curgerea rului e linitit i blnd. Apa vine din m unii Hennonului asupra cruia cade mult zpad n timpul emei. Pe marginea Iordanului sunt arbori verzi i mirositori. Este o frumusee mare cursul rului cu mprejurimile lui bogate n verdea, n mijlocul acelor locuri pustii i uscate. (Autorul). 2) Mat. 3, 17. 3) Constitut. Apost. lib. V cap. 13. 4) Constitut. Apost. lib. VIII cap. 33. 5) Amian Marcelin a scris Istoria mprailor Romani n 31 de cri, nccpnd cu Neron i finind cu Valentinlan. Celte d inti 13 cri sau perdut. 6) Greppo. Notae ined. in Martigny, Diiction. op. c. art. Fetes immobiles", p. 315 n. 2.

TEZADRL LITURGIC, T. III.

275

tru luminarea catehumenior cu sfntul botez, i anume n oaptea ajunului; pentru aceet Grigorie de Nazianz o numete :<Ziua sfnt a luminilor (f| dyia ro>v qpantov r \ fxgQ a, dies luminum l] . Aa o numete i Grigorie de Visa2 ); iar catehumenii venii la botez se ziceau pregtii spre luminare (ptoti^onevoi); apoi boteiul se numea lumin (c p < 7 g i qomolog). n ziua Botezului Domnului, veneau ca i astzi cretini :lin toate prile lumei, ca s se a: u ndel n undele Iordanului3 ). Ateast zi mai era aleas de patriarhi i mitropolii, pentru a trimite episcopilor lor epistole, prin cari i ntiinau" despre timpul srbtorei pastelor, rusaliilor i despre alte srbtori mobile4 ). Epistolele acestea se chemau pa^a/e i multe din ele au ajuns pn la noi de la Dionisie, Atanasie, Teofil i Ciril, episcopi ai Alexandriei; apoi de la episcopii Romei, Inoceniu, Leon, . a .6 ). Cuvntri frumoase au rostit n aceast zi Grigorie de Nazianz6 ), Grigorie de Nisa7 ), loan Ilrisostom8 ), leronim 9 ), Augustin 1 0 ), Leon cel Mare ), . a. Pentru c Biserica amintete n aceast zi de cei 3 Crai de la rsrit venii s se nchine lui Hristos, de aceea Latinii o mai numesc i Srbtoarea celor 3 Regi la). i n aceast srbtoare, ca i n alte zile mari ale anului, Teodosie cel Mic, opri spectacolele publice i sgomotul petrecerilor 1 S ); aa fcu i Iustinian, mai adognd c Epifania s se respecte cum nva sfinii prini, adic cu linite i pietate ). Srbtoarea Botezului este precedat de un ajun care se face dup acelai chip ca i ajunul Naterei Domnului. Dac ajunul se ntmpl Smbt sau Duminic, orele mprteti se fac n Vinerea precedent cu liturgia Marelui Vasilie1 # ). n cntrile i cetirile ajunului, Biserica ne pune nainte i profeiile Vechiu lui Testament n legtur cu Botezul Domnului. Tot n ajun, dup serviciul divin, preoii fac sfinirea apei, apoi merg pe la casele credincioilor, fe boteaz i le
1) Nazianz. Orat. X X XIX in Sancta lumina: 'II
u y ia t o jv

(pottcov T j^iega.

2) Nyssen. Orat. de Bapt. C hristi: Eu; -ri]v j^igav tojv <pu>T u>v.

3) Chrysostom. Homil. III ad popul. Antioch! 4) Cassian. Collation, patr., X, c. II. Intra Egypti regionem... epistolae. 5) Conf. Sozom. Hist. lib. VIII c. XI. Asem. Bingham, Orig. s. antiq. eccles. op. c. Tom. IX p. 86. 6) Nazianz. Orat. XX XIX in Sancta lumina. 7) Nyssen. Orat. De Baptismo Christi. 8) Chrysost. Homil. XXIV. De Baptismo Christi. Conf. P. Migne, Patrol, s. gr. Tom. 50. 9) Hieron. in Ezechiel. 10) Augustin. De tempore. 11) Leo, Serm. in Epiphania. 12) Lerosey, Liturgique. Hist. et. Symbol, op. c. p. 397: On appelle encore cette solennite Ia fete des rois", en souvenir des mages... venus de l'orient. 13) Cod. Theodos. lib. II tit.. VIII. De feriis, in interpret, legis. II: Epiphaniae sine forensi strepitu volumus celebrri. 14) Cod. Iustin, lib. III tit. 'XII. De feriis leg. V II: Dies etiam Natalis atque Epiphaniorum Christi... a ciunctis jure celebratur. 15) Cetete Tipicul, op. c. p.. 118.

276

DR. BADEA CIREE AND

sfinesc, mpreun cu cei ce locuesc intrnsele1 ). Iar n ziua Botezului, dup liturgie, preoii cu poporal mergla ruri ori isvoare, cu steaguri, cruci i cu cntri, n solemntate religioas, i acolo se face sfinirea cea mare a apei (o ayiaaixo? toii {'i5ato;), al crei ritual ne-a rmas ele la Sofrcnie, patriarhul Ierusalimului ( f 638 *). Biserica srbtorete r cultul ei, 13 zile Botezul Domnului, i anume de la 2 14 Iamarie. Cntrile acestei srbtori, ntocmite de Roman Melodul, Stfronie, Cosma, Anatolie al Tesalonicului, etc., sunt pline de frumusee i dul cea spiritual. Ele ne amintesc de undele lordnului de loan Boteztorul, Botezul Mntuitorului, etc.3 ).

69.
ntmpinarea Domnului ( 'II xmajravTT] tdu Kuqiou).
a se cheam srbtoarea mprteasc ins:ituit de Bise ric ntru aducerea aminte de ntmpinarea solemn ce sa fcut pruncului lisus, cnd el a fost a lus de prinii lui la templul din Ierusalim. Dar s ascultm pe evangelistul Luca n cele scrise de el cu privire la ntmpinarea Mntui torului nostru: i cnd sau implinit zilele curiei ei (ale sfintei Fecioare), dup legea lui Moisi (40 de zile de la na tere4 ), Vau suit pe el (pe pruncul lisus) in Ierusalim ca s -l pun naintea Domnului (la templu)... i ca s dea je rtf.. o pereche de turturele sau doui pui de porumb. i iat, era un om in Ierusalim , anume Simeon... drept i temtor de Dum nezeu... i ii era lui fgduit de la Duhul sfnt, s nu vaz moartea, pn ce va vedea pe Ilristosul Domnului... Si acela (Simeon) Va luat pe dnsul (pe prunc) in braele sale i a binecuvntat pe Dumnezeu zicnd : Acum slobozete pe robul tu, Stpne, dup cuvntul tu n pace, c vzur ochii mei mntuirea ta (pe lisus)... i a zis (btrnul) ctre Maria muma lui (lisus)... iat acesta este pus spre cderea i scularea multora din Israil... i prin sufletul tu va trece sabia (durerea la patimile i rstignirea fiului ei)... i era (acolo) Ana prorocia fata lui Fanuil... vduv de 84 de ani , i nu se deprta de templu, cu post i rugciune servind Domnului ziua i noaptea... i ea mrturisea pe Domnul (lisus) celor ce ateptau mntuirea in ferusalim. i svrindu-se toate dup
1) Preoii intrnd n casele oamenilor cnt tropariul srbtoarei In Ior dan botezndu-te tu Doamne" (Ev IoyScivfl (3aji;ti,onfvou oow Ki' jqie), apoi condacul: Artatu-te-ai astzi lumei" ('Ejte<pavr|i; or|UQov rrj olxoupivi). 2) Vezi Rndueala sfinirei apei la Botezul Domnului", n Molitfelnicul din Bucureti, 1832, p. 126-141. 3) Vezi pictura Botezului Domnului Tom. II p. 272, m. 3, Tez. Lit. 4) III Moisi, 12, 18. Cetete i Arheologia Protopresiviterului Isidor de Onciul, op. c. p. 150 i 267.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

277

legea Domnului, sau ntors (prinii lui lisus cu pruncul lor) n Galilea n cetatea Nazaret. h r pruncul cretea i se nt rea cu D uhuh *). Aceasta este pe scurt, dar cu neles, istoria acestei sr btori. Din cuvintele evangelistilui Luca, cunoatem c dup legea lui Moisi, femeea ce ntea parte brbteasc, rmnea necurat n cas 33 de zile, iar dup interprei 40 de zile. Dac ns femeea ntea parte femeeasc, rmnea necurat G 6 de zile iar dup interprei 80 de zila. Dup trecerea acestor 40 ori SOiwde zile, femeea venea cu pruncul ori prunca Ia cortul mr turiei, mai trziu, la templu, i aducea jertf un miel de un an pentru arderea de tot, apoi un pui de porumb ori o turturea pentru pcat. Cu ceremonia aceasta ea se curea i primea de la preot binecuvntarea religioasi. Iar dac femeea era srac i nu avea un miel, atunci ea ar ucea dou turturele sau doui pui de porumb, unul pentru arderea de tot i altul pentru pcat 2 ). Maica Domnului sa supus si ea legef lui Moisi, dar fiind srac a adus jertf la templu ^in Ierusalim dou turtu rele 3 ). Acolo pruncul fu primit in brae de Sini eon btrnul. Dup mrturia lui Metodie al Tirului ori al Patarei, i dup cum zic Sofronie al Ierusalimului i Leon neleptul, acest Simeon era preot; iar dup prerea lui Teofilact i Eutimiu Zigabenul, el era laic. Ana prorocit fiica lui Fanuil (^N'j ), care servea n templu de mult timp, a mrturisit i ea pe lisus cel ateptat. n Biserica ortodox, srbtoarea aceasta se numete ntmpinarea Domnului (fi \ majiavrrj tou Kuqov, de la verbul vjta^avx), n tmpin); iar n Biserica latin se cheam Purificatio s. Mariae Virginis, ori Praesentatio Domini 4 ). Biserica a aezat aceast srbtoare la 2 Fevruarie, cci atunci se mplinesc 40 de zile de la 25 Decemvre cnd sa nscut Domnul B ). De i Metodie al Tirului, ori al Patarei sau al Olimpului din Licia ( f 311), mrturisete de aceast srbtoare ntro cuvntare a sa ntitulat Simeon, Ana i sfnta Fecioar 6 ); apoi de i Grigorie de Nisa i loan Hrisostom o laud n cuvn trile lor, totui ea nu a fost rspndit n toat Biserica dect n timpul lui Iustinian i anume ntre anii 541 - 542. Atunci sa ntmplat n Constantinople o boal secertoare; dar ea nce tnd prin voina Cerescului Creator i rugciunile Bisericei, s'a
1) Luca, 2, 22-40. 2) III Moisi, 12, 6-8. 3) Astzi n locul acelui templu, se a.fl o frumoas moschee arab zidit lmxos n stilul arab, n secolul al Vll-Iea, din porunca Califului Omar. Aceast minunat arhitectur am vzut-o i eu n Ierusalim n vara anului 1904. Ea este a.ezat n luntrul cetei n partea de rsrit. (Autorul). 4) Vezi Bingham, Origin, s. antiq. ecccles. op. c. Tom. IX, p. 172. 5) Aceste 40 de zile se socotesc aa : 7 zile din Decemvre, } - 31 din Ianuarie, + 2 din Fevruarie = 40 de zile. 6) P. Migne, Patr. s. gr. Tom. 18 p. 348.

278

DR. BADEA CIREE.NtJ

statornicit ca recunotin ctre Dumneceu, ca n toat Biserica s se serbeze de aci nainte n fie care an Ia 2 Fevruarie n tmpinarea Domnului l). Aa mrturisesc Paul Diaconul *), Nicefor Calist3 ), Landulfus4 ), Sigebertus 5, etc. Roman Melodul, Andrei Criteanul, Gosma, . a., au corrifus foarte frumoase cn tri pentru aceast mrea zi. Dar aezarea acestei srbtori la 2 Fevruarie, a mai avut de motiv i stingerea srbtorei pgneti Lupercaliile (Lupercalia) init pe la nceputul lunei

Preoii Rom anilor prezic viito rul d in cntecul i m ncarea pasrilor.

Fevruarie6 ), n onoarea lui Pan zeul pdurilor, aprtorul tur1) Vezi pictura Intmpinrei Domnului, Tom. II p. 273, n. 4. Tez. Liturg. 2) Paul Diac. Rer. Romanorum, lib. XIV. 3) Niceph. Hist, eccles. lib. XVII. cap. X V II I: Tartei 8t xal ti]v tou 2cotfiQo; u;ici7tavTT)v uQti. La acestea istoricul Xilandrus adaug: Apud Nicephorum lib. XVII cap. XVIII consentit... id. (purificatio s. Mariae Virginis) fuisse anno DXLII (542). 4) Landulfus. Vit. Justinniano X V : Justiniani im perii mense Octobri facta est mortalitas Byzantii. Kt eodem annus (adic n al 15-lea an al m priei lui i anume n anul 542), hipapante Domini sumsit initium , ut celebraretur apud Byzantium secunda die Februiarii mensis. 5) Sigebertus: An. DXLII. Constantinopole mortalitate, etc. 6) M. N. Bouillet, Diction, op. c. p. 1082 :: Lupercales, fetes que Ion cIcbrait Rome le 15 (2) Fcvrier en l'honneur du dieui Pan, destructeur des loups, etc.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

279

melor i ucigaul lupilcr ce se strecoar n turmei). Pentru aceea Pan mai purta i numele de Lupercus, adic cel ce distruge lupii, flmnzi mai ales n Fevruarie8 ). Dar Lupercaliile se mai serbau i n memoria lupoaicei care a alptat pe Remul i Rom ul8 ). Tot pe acesttimp se mai fcea de preoi, la Romani, i prezicerea cea mare i viitorului prin cutatul i mncatul pasrilor. Pilda sfintei Fecioare de a duce pruncul la templu dup 40 de zile de la naterea lui, a trecut i n Biserica ortodox i se pstreaz pn astzil).

70.
Schimbarea la fa a Domnului ( H flF,Ta|l()(Kp(0 (7 lC TOU Kuqiou. Transfiguratio Domini).
ceast mare minune svrit de Mntuitorul cu nsi persoana sa spre tiuitul diregtoriei lui mesianice, este scris astfel n evangelia sfntului Mateiu : i dup ease zile (de cnd Domnul descoperise ucenicilor si c el va merge n Ierusalim, unde va ptimi, va muri i va nvia a IlI-a zi), a luat lisus pe Petru i pe lacov i pe loan fratele lui, i i-a suit pe dnii intrun munte (el? oqo?) nalt ndeosebi. i sa schimbat (ueT e[xop<pt60r|) la fa naintea lor i a strlucit faa lui ca soarele, iar hainele lui sau fcut albe ca lumina (w? to tptoc). i iat sau artat naintea lor Moisi i Ilie mpreun cu dnsul vorbind... i nour (vecpeA r]) luminos i-a umbrit pe ei i /las din nour zicnd: Acesta este Fiul meu (o mo? [iov) cel iubit ntru care bine am voit, pe acesta s-l ascultai... i pogorndu-se ei din munte, le a poruncit lor lisus zicnd: nim rui s nu spunei vederea aceasta pn cnd Fiul Omului se va scula din mori B ). Prin schimbarea sa la fa naintea patimei i a morei, Mntuitorul a voit s ntreasc pe discipuli n credina despre
1) In srbtoarea Lupercaliilor, ntre alte moravuri urte, se jupuiau la Romani capre i cini, se fceau bice din pielea lor, i apoi cu acestea colindau tineri goi pn la bru cile oraelor i biciueau amarnic pe toi oamenii ntlnii pe drum. Acestea erau jertfe acluse zeului Pan. O rmi a Lupercaliilor a mai rmas la Romni n obiceiul numit Trbaca cinilor" sau chinuirea acestor animale n rs i veselie, a II-a zi dup lsatul secului de brnz. Sau luat ns msuri n contra acestor obiceiuri barbare. Iat pentru ce Biserica se nevoete pentru desrdcinarea acestor datine pgne. (Autorul). 2) Pn n zilele noastre se mai pstreaz la Romni, obiceiul roman, de se face pini (turtele lupilor) i a se duce pe cmp la nceputul lunei Fevruarie spre a le mnca, zice-se, lupii, i a fi astfel ferite turmele de lcomia acestor fiare. (Autorul). 3) Vezi loan Mandinescu,, Istoria Universal, Volumul I, ediia III. Iai 1879, p. 230-231. 4) Vezi Rugciunile cetite: femeei la naterea pruncului; apoi la cele 8 zile i la 40 de zile de la naterea luii, n Molitfelnicul din Bucureti, 1832, p. 17. 5) Mat. 17, 19. Conf. Marcu 9, 2. Luca 9, 28. II, Petru 1, 16.

280

DR. BADEA CIREEANU

Dumnezeirea sa. Pentru aceea le-a artat el strlucirea puterei lui, dovedindu-le c patima i moartea sa sunt de bun voe. ntru aducerea aminte de aceast mare minune, Biserica a hotrt ca n ziua de 6 August, s fie totdeauna srbtoarea mp rteasc Schimbarea la fa a Domnului nostru lisus Ilristos (f| |ieta[.i60(po3aii; t o u Kvqiou f)|in' TijaoD XpiaxoO), sau cum o nu mesc latinii: Transliguratio Domini 1 ). De i evangelitii nu spun cum se chema acel munte pe care Domnul a svrit schimbarea sa la fa, totui tradiia l numete Tavorul* adic acel munte nalt i frumos ce se afl n mijlocul Galileei. Aceast srbtoare era cunoscut n secolul al IV-lea, dup cum se vede din multele cuvntri rostite n aceast zi. Efrem irul, Ambrosie, loan Hrisostom i mai trziu Proclu, laud mi nunea Domnului n predicile lor. Iar o cuvntare vrednic de amintire este a episcopului Andreiu Criteanul (711726 2 ). n secolul al Vlll-lea Gosma din Maiuma i loan Damascen, alctuir prea frumoase imne ntru mrirea acestei srbtori. Biserica ine 9 zile aceast srbtoare, adic de la 5--13 August. n aceast zi, ca i la toate srbtorile, se sfinete n Bise ric, dup liturgie, prga roadelor pmntului ca d/e. struguri, spice de gru , mere, . a., cu cntarea tropariului i a condacului srbtorei3 ). Aceste roade apoi sedau credincioilor spre gustare i binecuvntare4 ). Datina aducerei roadelor n Biseric este veche, cci o gsim n epistola I ctre Corinteni (16,2), n ca nonul 3 apostolic, n canonul 28 al Sinodului al VI-lea ecumenic, n scrierile sfinilor prini, . a. Aceste prinoase sunt icoana rriulumirei noastre* ctre Dumnezeu dttorul buntilor5 ).

1) Leon Clugnet, Diction, op. c. p. 99. 2) Andrei Criteanul, Aoyog el? ttjv ^Eta^oQcpwcm'tou Kvgiou f|fov lucrau X qioto u . Conf. P. Migne, Patr. gr., Tom. 97. 3) Cetete n Molitfelnicul din Bucureti, 1832, pag. 490 Rugciunea la gustarea strugurilor n ziua de 6 August". 4) Fericiii mei prini, Gheorghe i Floarea, din satul Spineni, judeul Oltul, nu gustau din roadele cele noui ale pmntului, pn ce nu duceau din ele, mai ntiu prinoase Ja Biseric; iar dup aceea mpreau alte roade sra cilor ca s le mnnce. n urma acestor pioase i sfinte mpriri, mncau din ele i prinii mei, fericii n sufletul lor c au dat mai nti de poman pentru sufletele morilor. Aa fceau ei cnd se prgueau cireele, merele, perele, cas traveii, pepenii, grul, strugurii, . a. Astzi s'au slbit aceste datine sfinte, cci i prin satele noastre, att de curate alt dat n elemente romneti, sau pripit destui streini i oameni ri, cu sufletul i trupul necat n pcate. Con tagiunea steanului romn cu acetia, se face spre perderea i peirea lui. (Autorul). 5) Vezi pictura Scliimbrei la fa, Tom. II, pag. 274, n. 9, Tez. Lit.

TEZAURUL UTURGIC, T. III.

281

ARTICOLUL III
S R B T O R IL E i& IP A R A T E T I N E M U T A B IL E CU P R I V I R E E A S F N T A F E C I O A R A M A R IA .

N tGr

83

Sfintei F Ci r B (To yeveoiov xfjg Beotoxou.


Nativitas sanctae Virginae).

6 03

71.

X x t- j T '

hiar i mai nainte de a nate sfnta Fecioara Maria pe Mntuitorul lumei, i sa adus ei adnc vene^aiune, pentru c ea trebuia s nasc pe Acela care venea s vindece neamul omenesc de pcatul lui Adam. Arhanghelul Gavriil cnd i-a adus ei n Nazaretul Galileei vestea cea bun c va nate fiu de la Spiri tul Sfnt, a numit-o splin de d a n i <tbinecuvntat intre femeia ; iar fiul ei fiul Celui Prea nalt (mo? luptat<w) se va chema 2 ). Asemenea i Elisaveta maica Boteztorului loan a numit-o iari binecuvntat intre femeh i binecuvntat este rodul pntecelui e h 3 ). Dar i sfnta Fecioar a zis despre sine: iat de acum m vor fe rici toate neamurile (jruoai al yeveai *). Iar dup ce sfnta Fecioar a nscut pe lisus, veneraiunea ei n lume a crescut pe (ie ce zi, dar mai ales dup nl area Domnului la ceruri i dup adormirea ei. Cretinii nce pur a o numi acum mprteas maicy> ori mijlocitoare ctre Fiul ea, sau pururea Fecioar, apoi <tmai ynrit de ct Heruvimii* , iar n sinodul al lll-lea ecumenic (anul 431) Nsctoare de Dumnezeu (Beoxoxo?5 ). n acelai timp se zu grvi icoana sa, i se mpletir cntri, acatiste, i se zidir Bi serici ntru mrirea ei. Iar la rndul su, Biserica institui de timpuriu 4 srbtori mari, pentru aducerea aminte de cele 4 evenimente petrecute n viaa ei. Aceste 4 srbtori mprteti
1) Luca, 1, 28. 2) Luca 1, 32. 3) Luca 1, 42: Euyo^ixevii av ev yvvai|iv, xai evXoyriixevo? 6 v.aQnb xoiAac oou. 4) Luca 1, 48. 5) Leou Clugnet, Diction., op. c., Paris 1895, pag. 63, art. Oeotoxo?.

282

DR. BADEA CIREfA NU

sunt: a) Naterea sfintei Fecioare, bj Irtrarea ei n Biseric, cj Buna Vestire i d) Adormirea ei. Eh stau n legtur cu srbtorile mprteti ale Domnului nosru lisus Ilristos. Origina srbtorei, Naterea sfinte Fecioare Maria, este urmtoarea: drepii i sfinii ei prini Ioachim (G*p') i Ana (nn), coborau din via aleas a lui Isrsil. Ioachim era din fa milia mprteasc a lui David; iar Ana lin seminia preoeasc a lui Levi 1 ). loan Damascen laud mult virtuile drepilor Ioachim i Ana. Amndoui se aflau btrni i lipsii de prunci, ceea ce T a Evrei astfel de oameni, erau defimai n faa seme nilor lor. De aceea ei se rugar lui Dunnezeu s le dea i lor un fiu ori o fiic, i fgduir n tain ca aceast vlstare va fi nchinat Creatorului ceresc, n templul din Ierusalim. Dumnezeu cunoscnd credina curat i inima nevinovat a acestor doui btrni, le drui la btrnee o prunc pe care o numir Maria (D' E), nume purtat de sora lui Moisi (Exod, 15, 20) i alte alese ale lui Dumnezeu s). Sfnta Fecioar Maria, dup nvtura bisericeasc, a fost conceput n ziua de 9 Decemvre i sa ns cut dup 9 luni, n ziua de 8 Septemvre 3 ). Bucuria prinilor ei fu mare i presimir c aceast prunc va avea o sfnt chemare n lume *).
1) In Proloevangelia lui Iacov i n evangelia Naterei sfintei Fecioare, amndou apocrife, cetim c Ioachim avea turme de oi pe cari le ptea el singur. Era de o mare buntate i evlavie. La etatea de 20 de ani sa cstorit cu Ana fiica lui Akhar. Ioachim i Ana treau n Nazaret. Ei fur sterili n timp de 20 de ani. La adnci btrnee dobndir pe sf. Fecioar Maria. (Autorul). 2) Fgduinele sfinte sau voturile" erau ndatinate la Evrei din cea mai adnc vechime. Ei fgdueau lui Dumnezeu pentru mplinirea dorinei lor, de a-i nchina persoana lor proprie, sau femeea ori pruncii, sclavii, vitele curate i toat averea lor. Fgduinele erau mplinite cu mult sfinenie. Aceste datine au trecut i la poporul nostru romn. Domnii notrii pmnteni fgdueau zi diri de Biserici, mnstiri, spitale, fntni, n timp de rsboae; prinii nchinar )e fiii lor preoiei, monahismului, . a. Boerii fcur la fel, mplinmdu-i apoi ie care fgduina sfnt. (Autorul). 3) Vezi sinaxariele din 9 Decemvre i 8 Septemvre. Dintre toi urmaii lui Adam, este liber de pcatul strmoesc num ai unicul lisus Hristos, Dumnezeu omul (edvOQeojtos); el sa conceput i nscut n chip suprafiresc prin sfntul Spirit din Fecioara Maria. Biserica romano-catolic ns, nva c i Prea Curata Fecioara Maria, maica Domnului nostru lisus Hristos, s'a conceput i nscut tot fr pcatul strmoesc, ca maica Celui Prea nalt. Dogma occidentalilor despre Immaculata conceplio sanctae Mariae Vir g ini 9", s'a proclamat de episcopul Romei Piu al IX n 6 Decemvre anul 1854. Ea ns nu are temeiu n revelaia dumnezeeasc i n scrierile patristice. Dogma ticul latin R. P. Perrone, n Theologie Dogma.tique" Tom. II, Paris 1871, pag. 410449, cum i liturgistul latin I^rosey, n Manuel Liturgique, Histoire et Symbolisme" Paris 1889, p. 565-570, . a., se silesc a dovedi temeinicia dogmei lor, ns nu pot ajunge la un sfrit convingtor. (Autorul). 4) Cretinii pstrar veneraiune i drepilor btrni Ioachim i Ana, p rinii sfintei Fecioare. mpratul lustinian I zidi o Biseric n Constantinopole n anul 550 n memoria sfintei Ana; lustinian al Il-lea fcu i el una n anul 705. Iar Biserica i srbtorete pe amndoui n ziua de 9 Septemvre. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

283

ntru aducerea aminte de aceast natere, Biserica a sta tornicit srbtoarea mprteasc Naterea sfintei Fecioare pentru ziua de 8 Septemvre. loan Hrisostcm, Augustin i Proclu, mrturisesc c n secolul al IV era cunoscut n rsrit i apus aceast sfnt zi. Apoi imnologii: Anatole (sec. V), tefan din Ierusalim (sec. VI), Sergie patriarhul Constentinopolului (sec. VII), Andrei Criteanul (sec. VIII), German (sec. VIII), loan Damascen (sec. VIII), Iosif Studitul (sec. IX), ntocnir cntri prea fru moase ntru lauda Nsctoarei de Dumnezeu *). n Biserica latin aceast srbtoare se generaliza abia de k secolul al VII-lea n coace. Ildefons de Toledo ( f 667), vorbete de ea cu adnc pietate *).

72.
Intrarea n Biseric a Nsctoarei de Dumnezeu
( ' l ev xco vaco etao8 o? xfjg Gsoxoxou. Praesentatio sanctae A ? Virginae).

nd sfnta Fecioar era n vrst de 3 ani, prinii ei Ioa chim i Ana, mplinir fgduina dat lui Dumnezeu cnd sa. nscut prunca lor i o aduser la templul din Ierusalim. Aci o ncredinar arhiereului Zaharia ca prunca s vieuiasc n legea cea sfnta ). nvatul fariseu losif Flaviu, spune c pe lng templul din Ierusalim, erau chilii cu 3 caturi pentru locuina fe cioarelor nchinate templului, pentru vduvele consacrate servi ciului religios, pentru preoi, levii i arhierei *). Toi acetia se hrneau din veniturile templului5 ). n acest loc sfnt trea i sfnta Fecioar Maria, sub privegherea preoilor, rugndu-se ne contenit, cetind sfnta Scriptur i lucrnd cu minile6 ). Apropiindu-se timpul, cnd sfnta Fecioar, dup legea cea sfnt trebuea s prseasc templul i asemenea altor fecioare

1) Vezi pictura acestei srbtori la pag. 274, n. 10. Tom. II Tez. Lit. 2) Conf. Lerosey, Liturgique, Histoire et Symbol, op. c. p. 593 : Saint Ildefonse, qui florissait au Vll-e siecle, parle de cette fete. 3) Acestea le cetim i n Protoevangelia lui Iacov fratele Domnului. tim c aceast carte, de i apocrif, dar pentru coninutul ei frumos, era cetit cit pl cere de primii cretini. (Autorul). 4) Ioseplius Flavius, De bello judaico, lib. V c. 5. 5) Nu numai templul din Ierusalim, dar i templele pgne erau ncungiurate de chilii pentru pioi i preoi i erau nzestrate ca i cele din zilele noastre cu mari venituri. Templele vechi egiptene din Teba i Memfis, cele asiriene, babilonene i budiste erau foarte bogate. Iar Bisericile cretine sunt superioare tuturor acestora prin veniturile, sfinenia i strlucirea lor. 6) Dac n cntrile bisericeti ale acestei srbtori s. e. n axionul zilei, cetim c sfnta Fecioar a intrat n sfnta sfintelor, aceasta este numai o nflo ritur poetic a scriitorilor bisericeti i fructul pietei cretine ctre sfnta Fe cioar. Se tie ns c n sfnta sfintelor intra numai arhiereul odat (curai;) pe an n fum gros de tme i anume la srbtoarea mpcrei (Evrei 9, 7).

DR. BADEA GIRESEANU

s treac n starea cstoriei, ea atunci a desc<perit arhiereilor i preoilor templului, c este mai nainte de naere nchinat de prini! ei lui Dumnezeu, i apoi ea insi a ficut fgduina de a tri toat viaa n cea mai curat i sfm l feciorie. Iar pentru pstrarea nevtmat a fgduinei sale ea dup sfatul preoilor i al arhiereilor, a fost logodit n v:st de 15 ani cu rudenia s, btrnul i dreptul Iosif, care era n vrst de 84 de ani i cunoscut pentru viaa lui cea sfnt. Brnul se hotr i el naintea lui Dumnezeu, de a petrece i nstul zilelor sale cu deplin nelepciune i de a pstra taina fecioriei a logod nicei sale. El fu mai trziu i hrnitorul pruncului lisus pn ce acesta a nceput minunile i activitatea sa mesianic. Biserica a mrit Intrarea n Biseric a sfiitei Fecioare cu instituirea unei srbtori ce ne aduce aminte ce aceast minu nat fapt, n ziua de 21 Noemvre. Cele mai fnmoase omilii la aceast srbtoare le-a ntocmit Grigorie de Nisa. apoi mai trziu German i Tarasie patriarchi ai Constantinopohlui (sec. VIII), etc. Iar George mitropolitul Nicomidiei (sec. IX), a compus sti huri la aceast srbtoare care se cnt i acum. Biserica sr btorete aceast zi de la 20 pn la 25 Noenure i). Latinii ncepur a srbtori Intrarea n Biseric, abia din secolul al XIV-lea ncoace, dup propunerea ce a fcut-o epis copului Romei, cancelarul Philippe de Maizleres, lucrtor pe lng regele Ciprului din acele timpuri. Episcopul Romei Grigo rie al Xl-lea, care locuea atunci n Avignon, auzind de la cancelar solemnitatea care se face n orient n aceast zi, a hotrt i el s se introduc n apus aceast srbtoare).

73
Buna Vestire ( O euayyeififioi; xfjg Oeoxoxou Anuntiatio
sanctae Virginis)
rbtoarea aceasta si-a luat numirea de la vestea cea bun pe care ngerul Gavriil a adus-o sfintei Fecioare in ce tatea Nazaret, din Galilea, zicndu-i: .Bucur-te ceea ce eti plin de dar, Domnul este cu tine... iat vei lua n pn tece i vei nate fiu i vei chema numele lui lisus** (Ti]ooiiv)... i (acesta) va mpri peste casa lui Iacov i mpria lui nu va avea sfrit. i a zis Maria (Mapidpi, HE) ctre nger: cum va fi mie aceasta de oare ce nu tiu de brbat ? i rs punznd ngerul a zis e i: Spiritul sfnt se va pogor peste tine i puterea Celui de sus ({n|notoi>) te va umbri... i a zis M aria:
1) Vezi pictura acestei srbtori Ia pag. 274, n. 1 1 Toni. II Tez. Lit. 2) Lerosey, Liturgique, Histoire et Symbol, op. c. p. 600:: Les latins l'adopterent au XlV-e siecle (cette fete).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

285

iat eu serva Domnului, fie mie dup cuvntul tu. i sa dus ngerul de la dnsa i). Aceast veste a adus-o ngerul sfintei Fecioare, n luna a 6 -a a lurei n pntece a slin tei Elisaveta maica lui loan Bote ztorul (Luca 1, 36); iar odat cu aceast veste sfnta Fecioar a i luat n pntece de la Spiritul sfnt pe lisus Hristos. Prin urmare loan Boteztorul era mai n etate cu 0 luni de ct Mntuitorul'2 ). De aceea primii cretini numeai srbtoarea Bunei Vestiri nConcepiunea lui lisus, i abia lin secolul al VII-lea ncoace, i sa dat n rsrit numirea <iB%na Vestire a sfintei Fecioare Marian. Trebuia s nasc sfnta Fecioar pe Mntuitorul lumei ca s se mplineasc planul aconomiei di vine i aceste cuvinte ale profetului Isaia: dat Fecioara = napOvo?) in pntece va lua i va nate fiu i se va chema numele lui Emanueh (bx Dumnezeu cu n o i3 ). In amintirea acestei bune vestiri spre mntuirea lumei, Biserica a aezat aceast srbtoare pentru ziua de 25 Martie. Cum c n secolul al lll-lea era cunoscut, ne ncredineaz Gri gorie Taumaturgul ( f 270) prin cuvntarea sa rostit n aceast zi. loan Hrisostom i fericitul Augustin, 4 ), vorbesc de aceast srbtoare ca de o zi foarte nsemnat. n secolele al IV i al V-lea ivindu-se eretici cari njoseau iiina sfintei Fecioare i se atingeau de dogma ntruprei Mntuitorului, cum erau Antidicomarianitii , Colliridienii (sec. IV) i Nestorienii (sec. V), Biserica de aceea a mrit solemnitatea acestei srbtori, n contra acelor eretici, i o mpodobi cu cntri, cuvntri i privegheri de noapte. Mai trziu serviciul divin al acestei zile sa mbogit cu imnele de bucurie fcute de loan Damascen, Teofan mitro politul Niceei i ali imnologi mari 5 ). Srbtoarea Buna Vestire se inea la nceput n ajunul Botezului Domnului la 5 Ianuarie; iar n secolul al IV-lea sa hotrt pentru aceasta ziua de 25 Martie, dup o veche tradiie, c atunci a adus ngerul buna vestire sfintei Fecioare. Srbarea Bunei Vestiri nu se las la o parte nici cnd ea cade n ziua de Pati; cntrile ei se mpreun i atunci cu acelea ale nvierei Domnului, dup rndueala lui Ciril patriarhul Constantinopo1) Luca 1, 28-38. 2) Acest calcul se face aa: de la 25 Martie cnd s'a fcut Buna Vestire i pn la 25 Decemvre cnd s'a nscut Domnul, sunt tocmai 9 luni depline. Iar de la 23 Septemvre cnd a conceput sf. Elisaveta pe loan Boteztorul (vezi sinaxariul din 23 Septemvre) i pn la 24 Iunie cnd s'a nscut el (vezi sinaxariul din 24 Iunie), sunt iari 9 luni depline. Apoi de la 24 Iunie i pn la 25 Decemvre sunt 6 luni. Deci sf. loan s'a nscut cu 6 luni mai nainte de ct Mntuitorul. (Autorul). 3) Isaia 7, 14. Vezi i M. N. Sander, Diction. Hebreu-Fran. op. c. p. 540. 4) Conf. Lerosey, Liturgique, Histoire et Symbol, op. c. p. 574: C'est la date (25 Mars) que lui assigne saint Augustin dans son Trite de la Trinite. 5) Vezi pictura Bunei Vestiri la p. 275, n. 12, Tom. II, Tez. Lit.

286

DR. BADEA CIR ESE AND

lului, ntocmit n anul 1817 1 ). n ori ce zi sar ntmpla Buna Vestire, potrivit canonului 52 al sinodului al VI-lea ecumenic, se servete liturgie deplin i anume a sfntilui Vasilie, dac srbtoarea cade n acele zile cnd se face ae a liturgie, sau a sfntului Ilrisostom, dac srbtoarea cade i alte zile 2 ). Din causa bucuriei adus lumei cu vestea ngerului srbtoarea este lipsit de post i se mnnc pete n acea zi, chiar dac ea se ntmpl n Vinerea sfintelor patimi, cci patriarhul Constantinopolului Nicefor (sec. IX) zice acestea n catonul su 5: <aD e se va ntmpla Buna Vestire in Joia sau Vimrea cea Mare, nu pctuim de vom deslega atunci la vin i lo pete 8 ). Srb toarea cade nu numai n postul cel mare, da' i n cele 4 zile nceptoare ale Pastelor, cci acestea se nvrtesc ntre 22 Martie i 25 Aprilie. 74.

Adormirea Maicei Domnului (IT y.oi'[u]<iig Tjg eoxoxou


Dormitio sanctae Virginis).
up nlarea Domnului la ceruri, Prea sfnta Fecioar a rmas sub ngrijirea sfntului loan, dup cum rnduise fiul ei cnd era pe cruce (Ioar. 1!), 20). Sfnta Scriptur nu ne mai spune nimic de dnsa dup suirea Dom nului la ceruri. Totui tradiia bisericeasc mplinete acest gol, artndu-ne c sfnta Fecioar petrecea nencetat n post i ru gciune, hrnind dorina de a vedea ct mai curnd pe cel nscut al ei, care eade de a dreapta Tatlui. Ziua rnorei i-a fost des coperit de Dom nul; iar moartea ei a tost nsoit de minuni, fptuite de Cel ce sa nscut dintrnsa. Nicefor Calist ntemeiat pe cele zise de Dionisie Areopagitul, cu privire la Adormirea Nsctoarei de Dumnezeu, istorisete c apostolii erau rspndii n felurite ri ca s predice evangelia; iar n ziua Adormirei ei, sfinii propoveduitori au fost adui de nouri ca s vad i s petreac cu cntri pn la mormnt, pe aceea care a fost mngerea lor. Potrivit dorinei sfintei Fecioare, corpul ei a fost nmormntat lng Ierusalim n grdina din satul Getsimani, ntre mormintele"prinilor ei i al btrnului logodnic Iosif4 ).
1) Vezi Tipicul din Bucureti, 1851, p. 195-196. 2) Cetete cnd se fac cele 3 liturgii n postul cel mare, la pag. 225, Tom. III, Tez. Liturg. 3) Vezi Pidalionul op. c. p. 475. 4) Am vzut i eu n ziua de 1 1 August anul 1904, mormntul n care a fost pus corpul sfintei Fecioare. In scopul acesta eind de diminea din ceta tea Ierusalimului, pe poarta lui David de la apusul cetei,, am ncungiurat ce tatea pe dinafar, pn ce am cobort spre rsrit n prul! Chidronului, i am mers n apropiere la fntna Siloamului de unde ain bnit ap. Am naintat apoi spre nord, pe valea acestui pru fr ap n timpul verei, necontenit mi-

TEZAURUL LITURGIC, T. III,

287

i ziua a 3-a cnd Torna, care nu fusese la nmormntarea Maicei Domnului, a venit la mormnt, corpul ei nu mai era n sicriu. Bserica ortodox i chiar cea latin a crezut totdeauna c ea a
ninndu-m de cele ce vedeam, de i era o cldur arztoare. Dup aceea am stit pe potec la mormntul lui Avesalom i la acela al profetului Zaharia, dt cealalt parte a prului. Mulime de oprle i guteri miueau pe a picioa rele mele. Am trecut dup aceea 111 apropiere la petera n care se ifl mor m ntul sfintei Fecioare, aezat lng Ierusalim la poalele Muntelui Mslinilor. Aci coborndu-m n peter pe 47 trepte de piatr, am rmas uimit de fr.imuseea i bogia Bisericei din sfnta catacomb. Aurul i argin:ul de pe ioane strluceau ca lumina soarelui; candelele nu se sting aci niciodat, ca i n Bserica sfntului Mormnt i n cea din petera Vitleemului. Preotul ma miruit i mi-a dat aghiazm din putui spat n mijlocul Bisericei. Mormnlul sfintei

G rd in a Getsimani de lng Ierusalim , n a crei peter adnc a fost ngropat sfnta Fecioar. n m reaa Biseric d in peter m'am coborit p e n tru nchinare, M ercuri 11 A ugust a n u l 1904. (Autorul).

Fecioare este un sicriu mare de marmor n mijlocul naosului, naintea cruia se nchin pioii toat ziua ; lng sicriu se afl i mormintele prinilor ei Ioachim i Ana. La 15 August sosesc aci nchintori din Europa, Asia, Africa i America, ca s fie de fa la srbtoarea Adormirei Maicei Domnului. nsui patriarhul Ierusalimului svrete liturgia^n peter n acea zi, nsoit de clerul su patriarhal. Arabii i Abisinienii, cretini ortodoci, venii de departe de la vetrele lor, postesc cu asprime de la 115 August n corturi albe aezate pe muntele Mslinilor. Dup ce am eit din peter, am pornit la deal pe muntele Mslinilor. Din vrful muntelui am avut o privelite mrea n toate prile. In partea de apus st Ierusalimul, oraul sfnt i strvechiu al omenirei. Cupolele nalte i strlucitoare ale Bisericilor din ora, arat omului c aci este centrul cultului cretin. Iar n partea de rsrit se vede n apropiere V ita n ia ; apoi n deprtare,

288

DR. BADEA CIREEiNU

fost luat la ceruri i). De aceea srbtoirea se chiam Ador mirea Maicei Domnului *). De i unii scriitori cred c aceast srbtoare a fost ae zat de Biseric n timpurile mai noui, lotui avem dovezi c n secolul al V-lea era bine cunoscut n cretinism. Anatolie patriarhul Constantinopolului (f 452) a ssris stihuri la aceast srbtoare; iar n secolul al V ili lea Coana i loan Damascen, mbogir ziua aceasta cu frumoase cnri i podoabe biseri ceti 3).*J,a nceput srbtoarea Adormir Maicei Domnului se inea n Galia i la Copii din Egipt n ziua de 18 Ianuarie; iar n alte ri cretine l 15 August. Srbarea general ns la 15 August,sa aezat n anul 582 dup voina mpratului Mauriciu (f 002), cci n aceast zi biruise el pe Peri. Srbtoarea este precedat de un post de dou sptmni, adic de la 115 August4 ). Cu evenimentul Adormirei sfiritei Fecioare, Biserica ne nva, c moartea nu este nimicirea fihei noastre, ci numai trecerea sulletului de pe pmnt Ia ceruri, sau de la putrezi ciune la venica nemurire5 ).
rul Iordanul, ca o fie de pnz perdut n cea, i tot acolo se vede i Marea Moart ca un lac mic. Mntuitorul cu Aposolii lui se sueau adesea ori pe vrful Muntelui i priveau Ierusalimul cu ale lui lucruri minunate. Foarte frumoase snt aceste locuri pentru omul lum inat i religios. Ele ne uimesc cu bogia amintirilor pioase i istorice. (Autorul). 1) Lerosey, Liturgique, Hist, et Symbol., op. c., pag. 589: II n'est pas de foi quapres sa mort, la sainte Vienje a etc ressuscitee et quelle est montee au del en corps et en me. Alais c'est une pieu.se croyunce admise dans toute lEglise. 2) lat tradiiile scrise asupra Adormirei sfintei Fecioare. Dup Evodiu citat de Nicefor Calist n Istoria sa Bisericeasc (cartea II, 3), ea a adormit n etate de 57, dup alii de 70 de ani. Melito de Sardes, zice c ea a locuit, dup nlarea Domnului la ceruri, ntr'o cas pe muntele Mslinilor, ori pe muntele Sionului, prigonit de Jidovi. Iar ntr'un fragment al Copilor egipteni, cetim c dup nlarea Fiului ei, ea a vieuit 15 ani n Ierusalim, apoi adormind a fost nmormntat n petera Ghetsimani. (Autond). 3) Vezi pictura acestei srbtori Ia pag. 275, n. 13, Tom. II, Tezaur Lit. 4) In comuna mea natal Spineni din judeul Oltul, ctunul Vineii de jos, n ziua de 15 August fiind hram ul Bisericei de acolo, se fcea n copilria mea poman mare ntru mrirea Nsctoarei de Dumnezeu i pomenirea mor ilor. Dup liturgie, fie care familie aducea cu sine pe o poian cu iarb verde din mijlocul ctunului, merinde din destul : pine mult din gru nou, fcut n cas, gte i alte psri fierte i fripte, poame i buturi. Se ntindea apoi pe iarb o pnz lung ca de 40 de metrii i apoi se aezau btrnii i sracii satului jos pe iarb mprejurul mesei. Oamenii mai de frunte din ctun, cu preotul n mijloc, ne aezam n capul mesei. Preotul da binecuvntarea i apoi ncepeam a ospta cu mult cuviin, vorbind numai de cele sfinte. Femeile serveau repede aducnd cu mult bun voin mncare. La sfritul mesei cntam cu preotul din cntrile serbtorei, toi stnd n picioare i ascultnd cu luare ammte. Apoi ne despream n linite. Aa erau > e atunci datinele vechi cretine, acum s'au mai mpuinat acestea. Origen (n ob., lib. III) ne vorbete n secolul III de origina acestor pomeni. (Autorul). 5) Despre strlucirea acestei srbtori, cetete cuvntarea panigiric ros tit de mine la 15 August, n Catedrala din Curtea de Arge, i publicat n revista Biserica Ortodox Romn", din Bucureti, aniul XXX (1906), n. 5, pag. 588 - 595. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. 1 1 1 .

289

Tr

75.

Srbtorile mijlocii sau ale sfinilor mari.

lE- e numesc aa pentru c ele cuprind locul de mijloc, ntre srbtorile mprteti i ale sfinilor mai mici. Srbtorile ^ sfinilor au temeiul lor n sfnta Scriptur a Noului Tes tament, n scrierile patristice i ti latina veche bisericeasc, dup cum voiu dovedi mai departe1 ). Sfntul apostol Pavel n epistola sa ctre Romani (cap. 1 , 7), trimite harul i pacea Domnului celor chemai sfini (x^tolg dyioig), adic celor distini ntre cretini prin virtuile i curia lor. Tar apostolul Iacov (cap. 5, 16), zice c mult poate naintea lui Dumnezeu rugciunea drepilor adic a s fin ilor. Apoi n Apocalips (cap. 5, 10), cetm c sfinii se roag lui Dumnezeu pentru noi. Dar prin numirea de sfnt se nelege de Biseric omul intrat in baia botezului i apoi fctor de fapte, nencetat potrivite cu cele zise de sfnta Scrip tur. Se mai chiam sfnt omul care a ptimit pentru Bise ric, ori i-a dat viaa pentru ea in chinuri, munci i dureri venite de la pgni i de la tot felul de oameni ri. Biserica venereaz pe sfini ca pe nite viteji ai credinei i ca pe nite plcui ai lui Dumnezeu. Cum c de la nceputul cretinismului, sfinii au fost ve nerai mai ales dup moartea lor. amintesc aci de veneraiunea adus protomartirului i arhidiaconului Stefan2 ), afpoi de aceea ce sa adus de Smirneni episcopului lor Policarp 3 ). Mai departe, fac amintire de mrturia Iui Tertulian, c n zilele martirilor se cnta pomenirea lor cu solemnitate4 ), de mrturia lui Ciprian6), a Marelui Vasilie6 ), a sfntului loan Hrisostom7 ), a fericitului Augustin 8 ), etc. Din primele timpuri cretine sau nlat i Biserici n me moria sfinilor chiar pe locul patimei lor. Eusebiu al C.esareei ),
1) Cetete n Bingham, Origin, eccles., op. c. Tom. IX, pag. 132 167 : De festis in honorem apostolorum et martyrum celebratis. 2) Fapt. Apost. 8, 2. Conf. Constit. Apost. lib. V III c. 33. Eusebiu (Hist, eccl. lib. III c. XXXVI) vorbete i de adnca veneraiune adus lui Ignatie Teoforul, muncit n zilele lui Traian n amfiteatrul din Roma. 3) Euseb. Hist, eccles. lib. IV c. 15. 4) Tertull. De corona militis: Oblationes pro defunctis pro natalibus annuae facimus. 5) Cyprian. F.pist. X X X IV : Sacrificia pro eis semper... quoties marty rum passiones. 6) Basil. Magn. Epist. ad Iulian. Apostat: Venerez i pe sfinii apostoli, pe profei i pe martiri", etc. Vezi textul grec la pag. 201 nota 1, Tom. II Tez. Lit. 7) Chrysostom, in Acta Apostol. Homil. XXI n. 4. 8) Augustin. Sermon. 273. 9) Euseb. Vita Constant, lib. III c. 48.
D r. Undea

Tezaurul Liturgic.

19

290

DR.

BADEA CIREEANU

lirisostom i), Augustin*), vorbesc de multe ori de aceste Bise rici numite martyria (de la cuvntul iidrruo. ptimitor, chi nuit, m uncit3 ). Foarte frumos arat lirisostom solemnitatea srbtorilor sfinilor zicnd: .Unde este mormntul lui Alexan dru cel Mare? Artai-mi-l i spunei-mi in ce zi a murit el? Dar mormintele sfinilor se cunosc in toate oraele i satele i se tie ziua morei lor, cci este srbtoare pentru toat lu mea*). Dar i loan Damascen zice c drebue s venerm pe sfini ca pe amicii iui Hristos i motenitorii mpriei lui Dumnezeub ). Iar sinodul al VII-lea ecumenic nflorete aceast veneraiune prin cuvintele : Tot aa e folositoare cinstirea icoa nelor sfinilor lui Ht'istos, ale Nsctoarei de Dumnezeu, etc.6 ). n ajutorul cretinilor fur chemai sfinii prin liturgiile vechi7 ), i prin scrierile nvtorilor bisericeti, ca d. e. Dionisie Areopagitul8 ), Ciprian 9), Vasilie cel Mare1'), Hrisostom ll), etc. Iat attea dovezi pentru venerai unea sfinilor i srbtorirea lor din ve chime i pn astzi, n tot cretinismul ortodox i apusean i chiar la Nestorieni, Abisinieni, Copi i Armeni. Protestanii Luterani i Calvini, resping ns veneraiunea i srbtorirea sfinilor; iar protestanii episcopali din Anglia, au nceput a se apropia de aceast veneraiune i srbtorire1 2 ). n datina bisericeasc se face deosebire ntre sfini i fe ricii ; veneraiunea i imitarea sfinilor se poruncete; iar vene raiunea i imitarea fericiilor se ngdue s o fac cineva. Ziua care se petrece ntru mrirea unui sfnt este ziua morei l u i iS ), cci moartea sfinilor este trecerea lor de la viaa pmnteasc la cea cereasc, sau mai bine zis este ziua naterei lor pentru viaa etern u). Numai la sfnta Fecioar Maria (8 Septemvre)
-1) Chrysostom. Homil. XXVI n II Corint. 2) Augustin. De civitate Dei, VIII, 26 n. 1. 3) Conf. Cyril. Ierus. Cateches. XVI. - Socrat. Hist, eccles. lib. IV c. XVIII. 4) Chrysostom. Homil. XXVI n II Corint. 5) Damascen. De fide orthodoxa. lib. IV, c. 15. 6) Cone. Nicaen. II act. IV, la pag. 209, Tom. II, Tez. Liturg. 7) Renaudot, Collectio Liturg., Tom. II, pag. 33, Paris 1716. Conf. Assemani, Codex Liturg. ecclesiae universae, Tom. IV. Roma 1751. Asem. Daniel, Codex Liturg., Tom. IV, Lipsise 1853. 8) Dionysius Areopagita, Hierarchia ecclesiastica c. VII. 9) Cyprian. Epist. ad Cornelium. 10) Basil. Magn. Homil. 40 martyr. 11) Chrysost. Homil. 44, n. 2 in Genes. 12) In cltoriile mele fcute n Europa, Asia i Africa, m'am ncredinat c toi cretinii ortodoci i latini se nchin sfinilor i i srbtoresc. Protes tanii Luterani i Calvini nu au icoane n Bisericile lor i nici veneraiunea sfinilor; iar protestanii episcopali din Anglia, au sfini n pictura acestora, cum am vzut eu nsu-tni n catedrala lor sfntul Paul din Londra. Copii i ali eretici au n Bisericile lor pictura i venerarea sfinilor. (Autorul). 13) Origen. in lob. trad, in latin.: Nos non nativitatis diem celebramus... sed mortis diem. 14) Chrysostom. Homil. 43 de Romano martyr.: "Ori firxQtugwv Gavato oix koti Odvaro; d).).a ^our).

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

291

i la loan Boteztorul (24 Iunie), se serbeaz ziua naterei i a morei lor. Cretinii se adunau la un loc la srbtoarea morei sfin ilor i fceau acolo vegheri de noapte '), ceteau istoria patimilor si a morei lor, rosteau cuvntri panigirice a ), iar preoii fceau liturgia, apoi cu toii se mprteau cu sfnta euaaristie 3 ) i <lau ospee orfanilor, vduvelor i sracilor 4). Ace cretini cari erau nchii pentru credini i ncetau din via nainte de condamnare se numeau fericii" ori mr turisitori). i zilele morei acestora se nsemnau pentru a fi ludate cu ale martirilor. Mai trziu fur numii ^mrturisitori i cei ce se deosebir printro via sfnt. Anul nostru biseri cesc este ntocmit aa, c in fie care zi se amintete unul ori mai muli sfini, dndu-se fie cruia venerarea mui mare ori mai mic, dup cum i el a lucrat pentru nflorirea cretinis m ului. Biserica deci este pstrtoare a meritului lie crui sfnt. Iar scopul srbtorilor sfinilor este acesta: a) a vensra pe sfini pentru virtuile lor i a prea mri pe Dumnezeu isvorul sfine niei; bj a ndemna pe credincioi pentru ca sfinii s fie imi tai cu fapte i cuvinte frumoase; c) a cere de la sfini mijlocire ctre Dumnezeu pentru pcatele noastre. utre srbtorile alese ale sfinilor, se aeaz pe treapta cea mai nalt acelea ale Ns ctoarei de Dumnezeu; dar ele fiind deosebite prin isvorul i urmrile lor mntuitoare ale neamului omenesc, sau aezat n rndul celor mprteti dup cum am vzut. Rmne dar s cunoatem acum pe sfinii cei mari ai Bisericei ortodoxe, sr btorii cu mare solemnitate: nlarea (TI vtyooai?) sfintei cruci (14 Septemvre 5 ), sr btoare instituit cu post, dup mrturia lui Sozomen (Hist, eccles. lib. II, 1) n timpul mpratului Constantin cel Mare (secolul IV 6 ). 2. Prea Cuvioasa maica noastr Paraschiva (14 Octomvre), vieuitoare n satul Epivatul Traciei n secolul Xll-lea. Ea era de bun neam i a cltorit n Palestina, Asia mic i Constantinopole, svrind fapte mari cretine. Relicviile ei au fost aduse de Domnul Moldovei Vasilie Lupul, din patriarhia de Constantinopole n anul 1041, i aezate n Biserica Sfinii Trei Ierarhi din lai. Acum ele se afl n catedrala mitropolitan de acolo.
1) Chrysostom. Homil. 59. De martyribus adhort. ad populum.: Ejtou'ioate T i]v vuxta... di tcov rrawuyiScjv tojv eqcov. 2) Sozom. Hist, eccles. lib. V, c. 3 : Kai tavrYwO6 1 ? uaQTUQtov xai jiveag xtov JtaQ autos ygvofievcov eqeojv. 3) Chrysost. Homil. 59. De martyribus: Mexrx (iyuov dx.Qoaaiv, [teta HUotriQtwv 0ea>v xoivam'av. 4) Origen. in lob. lib. III, trad. n latin.: Celebramus diem mortis (sanc torum)... invitantes pauperos, pupillos et vidua saturantes. 5) Cetete amnunit despre Veneraiunea i nchipuirea sfintei cruci, Tom. II, p. 243-256, Tez. Lit. i Facerea semnului sfintei cruci". Tom. III, p. 38 41, Tez. Liturg. 6) nlarea sfintei cruci este trecut de unii ntre srbtorile mpr teti, n locul Terei mprejur a Domnului. Eu ns am pus nlarea sf. cruci

292

DR. BADEA CIREEAND

3. Sfntul martir Dimitrie (Atkxi^tqiov) srbtorit n ziua de 26 Octomvre. Mormntul lui se afl n Biserica sf. Dimitrie din Tesalonic unde sa nscut el *). A ptimit martirismul in zilele lui Diocleian n anul w 296 2 ). 4. Adunarea ('H ouva^iq) mai marilor voevozi Mihail i

Icoana sfn tului m artir George.

Gavriil (Mixaf|A xai rapQir)?,) i ale tuturor ceretilor puteri


(8 Noemvre).
ntre srbtorile sfinilor, iar Terea mprejur ntre cele mprteti, cci mai mare este ^aceasta din urm de ct cea dintiu. (Autorul). 1) n ziua de 11 Iulie 1904, am fost n Tesalonic, i acolo am intrat n Biserica sfntului Dimitrie. Aci un Turc ni i-a artat frumuseea Bisericei de pro venien bizantin, apoi mormntul acestui mare martir. Cetete cercetrile mcl< asupra Tesalonicului, Smirnei, asupra insulelor Chios i Rodos, publicate n revista Biserica ortodox Romn* din Bucureti, anul XXX (1907), n. 10, pag. 1128 114/. (Autorul). 2) Daniel, Codex, Tom. IV, p. 272.

TEZAURUL LITURGIC, T. III.

293

5. Sfntul Ierarh Nicolae (NixoAdov) arhiepiscopul Mirei d h Licia ( f 342), srbtorit la 0 Decemvre. G. Sfntul arhidiacon i protomartir Stefan (2 te<pdvou ;tQ a> to t.) vieuitor n timpul apostolilor (27 Decemvre *). 7. Sfntul Ierarh Vasilie cel Mare (FaadeCou t o > M eyd.ou), arhiepiscopul Cesareei Gapadociei (* J* 379) sirbtorit la 1 Ianuarie. 8 . Sfntul loan Boteztorul (IlQofiooiiov) srbtorit la 7 Ianuarie. 9. Slinii trei Ierarhi : Vasilie cel Mure (f 379), Grigorie eh Nazianz sau Teologul ( f 390) i lo m lirisostom (f 407)
^ 5 = ' "" " 1111

Ic o a n a Terea capulu i sfn tului lo a n B oteztorul" d ru it mie n m nstirea Prodrom ul" d in ierusalim , in ziua de 15 August, anul 1904. (Autorul).

Td)v roio)v epoyv a>v, Baadeiou, F^yopim' xai Xrwaoatouou. (30

Ianuarie). 10. Sfntul i marele martir George (|i.eycdo[.i. recopyou) muncit n zilele ui Diocletian i sfrit n chinuri la anul 296. Este srbtorit n ziua de 3 Aprilie *).
1) Cnd eram n Ierusalim n anul 1904, 'am vzut n vale, aproape de prul Gudronului, locul unde a fost ucis cu pietre arhidiaconul tefan. Pe acest loc nu este nici un monument. Vezi Fapt. Apost. Cap. VII v. 59. (Autorul). 2) Vezi Cuvntarea mea panigiric Ia ziua Sf. George, publicat n re vista Biserica Ortodox Romn" din Bucureti, Anul XXX I (1907) n. 1 (Apri lie) pag. 89-97. (Autorul).

294

DR. BADEA CIREEANU

11. Sfinii mprai i ntocmai cu apostolii Constantin ( " | * 337) i Elena (Kcovoxavrivott xai c E^gvi]g), 21 Mai ') 12. Sfinii i ntru tot ludaii apostoli Petru i Pavel (IIetqou xai lauXov), amndoui ucii n Roma la anul 67, dup Hristos, Petru prin rstignire, iar Pavel prin terea cipului din porunca lui Neron 2 ). Ei sunt srbtorii n ziua de 2) Iunie 3 ). 13. Sfntul prooroc llie Tesviteanul (rioocpi'itor fHX(ov), vieuitor n zilele regelui ludeei Ioram (sec. IX naintt de Hristos). Este srbtorit la 20 Iulie. 14. Terea capului sfntului loan Boteztorul (TI u jt o xo|j,i) t o u Iloofiooiiou) n temnia Maherus de lngl Arabia Petroas, n anul 33 de la naterea lui Hristos. Aceast ucidere sa fcut din porunca Tetrarhului Galileei Irod Antipa , fiul lui Irod Idumeul sau cel Mare. Terea capului e srbftorit cu post la 29 August. 15. Hramurile Bisericilor fiind i ele srbtorite cu mare solemnitate, de preoii i enoriaii locului, le-am trecut i pe ele tot n rndul acestor srbtori4 ). 76.

Srbtorile sfinilor mai mici.


e lng srbtorile mprteti i ale sfinilor mari, mai sunt n crile bisericeti i n ornduirile liturgice, muli sfini srbtorii cu o mic solemnitate n cultul ortodox 5 ). n rndul srbtorilor sfinilor mai mici numrm :
1) Vezi cuvntarea mea panigiric la ziua Sfinilor mprai, publicat in revista Biserica ortodox Romn", Anul XXX (1906), n. 2 (Mai), pag. 208-221. (Autorul). 2) Vezi cuvntarea mea panigiric la ziua sf. apostoli Petru i Pavel, pu blicat n revista Biserica ortodox Romn" anul XXX (1906), n. 3, (Iunie), pag. 341 356. (Autorul). 3) Conf. Euseb. Hist, eccles. lib. II c. 35. 4) Att zilele de D um inici i srbtori mprteti, cum i zilele sfin ilor m ari, potrivit ornduirilor bisericeti i datinelor vechi cretine, se cuvine s le srbtorim prin odihna de lucrul greu al minilor i prin ndulciri sufle teti ca acestea: mergerea Ia Biseric pentru nchinare, ascultarea cultului i m prtirea cu sfnta euharistie, aducndu-ne aminte nencetat de binefacerile dumnezeeti. Apoi dup eirea din Biseric, s ne ndulcim cu cetirea sfintei Scripturi i a crilor folositoare de suflet, cu ajutarea sracilor, a orbilor, b trnilor lipsii de pine, i cu mngerea bolnavilor. Departe s fie de tot cretinul srbtorirea acestor zile sfinte, cu beii, orgii, i mbuibri de corp, cci din acestea isvorsc crime, sinucideri, judeci, pierderea averei i alte fapte diavoleti. (Autorul). 5) Srbtorile de origin pgn ori isvorte din superstiie ca: Ropotinii (cele 3 Mari dup Pati), Filipii, Vinerile, Marile i Joile dup Pluti, Foca, llie Plie, Pintilie Cltorul, Paparuda, Circovii i alte zile necuprinse n sinaxariile ortodoxe, sunt oprite de Biseric. Vezi i Enciclica asupira srbto rilor" a sfntului Sinod al Bisericei ortodoxe romne, publicat n .Monitorul Oficial" No. 49 din 2/15 Iunie 1007.

?EZAURUL LITURGIC, T. III.

295

1 . L u n a S e p te m v re .

Concepiunea (e H ( W iijT | )i< ;) sfntului loan Boteztorul de ctre maica sa Elisaveta (23 Sept.). Adormirea (MetdoTaoic) apostolului, evangelistului i teologului (0e,oX6yov) loan (26 Sept.). 2. L u n a O c to m v re . Sfntul apostol Toma (Oco^ux), 6 Oct. Sf. apost. lacov liul lui Alfeu (AX^aov), 9 Oct. Sf. apost. Filip (iH A utJto-u djtoot.) unul din cei 7 daconi (evo; to > v ejctu fkaxovcov), 11 Oct. Sf. apost. i evang. Luca (Aouxw), 18 Oct. Sf. apost. lacov fratele Domnului ((tetapoAfon), 23 Oct. 3. L u n a N o e m v r e . Sf. loan cel Milostiv (EAermovog) arhiepiscopul Alexandriei (sec. VII), 12 Noem. Sf. loan Hrisostom (X^oootoixov), 13 Noem. Sf. Filip (<I>diJtjrov) unul din cei 12 apostoli, 14 Noem. Sf. apost. i evangelist Matei (MocGaiov toi5 eiayYsXi'Cnoi)), 16 Noem vre. Sf. Grigorie Decapolitul (AexaitoXitoti) nscut n una din cele 10 ceti ale Isauriei, numit Irinopol n sec. VIII. El fu aprtor al icoanelor in contra iconoclatilor. Relicviile lui fur aduse de Banul Barbu Graioveanul n mnstirea Bistria din judeul Vlcea (Romnia), 20 Noem. ).Sfnta Ecaterina (Axaxeo nobil din Alexandria martirizat n timpul lui Maxenie (306- 312), 25 Noem. - Sf. apost. Andrei (Av&peov) cel ntiu chemat la apostolat ( jtchotoxX ^ t o ii ), 30 Noem. 2 ). 4. L u n a D e c e m v re . Sf. Varvara (Rao|ido;) martirizat n zilele lui Maximian (286305); i Sf. loan Damascen (sec. VIII), 4 Decemvre. Sf. Sava (2a|3pa) cel sfinit (f 532 in etate de 90 de ani), nfiintorul l^avrei Sf. Sava ce exist i azi lng Ierusalim, spre sud. 5 Decem.3).Sf. Ana concepe (C H av ip|jic) pe sf. Fecioar Maria;
1) Mai avem n Romnia urmtoarele relicve de ale sfinilor: relicviile sfintei Paraschiva, despre care am vorbit (pag. 291, n. 2); ale sf. D im itrie Basarabov, n Mitropolia din Bucureti, 27 O c t . a l e sfintei Filof'tea n Curtea de Arge, 7 Dec.;-ale sf. Nicodim n Mnstirea Tismana, 26 Dec.; -ale sf. loan cel Nou n Suceava, 24 Iunie;-ale sf. Nifon (capul i mna) in Biserica lui Neagoe din Curtea de Arge, 11 Aug. Tot acolo mai sunt relicviile (capul) sfintei martire Tatiana (12 Ianuarie) i capetele sfinilor martiri Serghie i Vach. Srbtorile acestea sunt inute n localitile unde se afl relicviile sfinilor, cu sernde mari, litanii, privigheri de noapte, ortrin cu polieleu i doxologie, liturgie solemn . a.. Poporul respect mult zilele relicviilor din inutul su. (Autorul). 2) Vezi pictura sf. apost. Andrei la pag. 262, n. 2. Toni. II Tez. Lit. 3) O srbtoare local n ziua de 7 Decemvre, se afl la Curtea-de-Arge, unde se pstreaz relicviile sfintei martire Filoftea, nscut i martirizat n ora ul Trnova Bulgariei,, n secolul al XIJI-lea. Srbtoarea sfintei cade totdeauna in ziua artat.

296

DR. BADEA CIRIEANU

iar dup 9 luni, la 8 Septemvre a niscut-o, 9 Decern.Sf. Spi ridon (2jruQi8covo;) fctorul de m inm i ( f d. a. 347), episcopul Trimitundei din Cipru, 12 Decern, lsbricul Sozomen (Hist, eccle. lib. I c. IX) laud mult virtuile sf. Spiridon. Sfinii martiri sfrii n chinuri n timpul lui Diochian (284 305): Eustratie, Axehtie, Evghenie, Mardarie i Ore:t, 13 Decern. Sf. martir Ignatie Teoforul ( t o u OeocpoQou) episcopul Antiochiei (*f* 107 sau 116) sfiat de lei n amfiteatrul din Roma, 20 Decern. 5. L u n a Ia n u a r ie . Sf. cuvios i mare pustnic Teodosie nceptorul monahis mului chinovial (0 eo8oaiou roi' Koivopincoxcru) n pustiile Antiochiei (7 c. a. 485), 11 Ianuarie.Sf. cuvios i pustnic Antonie cel Mare (Avramov t o u Meyd/.ou) din pustiile Egiptului (7 356), 17 Ianua rie.Sfinii prini Atanasie (AGavuaiou) ( f 373) i Ciril (KunMov) ( f 444), patriarhi i Alexandriei. 18 Ianuarie.Sf. cuvios si pustnic Eftimie cel Mare (EuOvfxtau t o u Mey?ou) nscut n Melhena din Armenia, a pustnicit pe lng lerihon i marea Moart din Pa lestina (y 465), 20 Ianuarie.Sf. Grigorie Teologul (OeoAoyou) de Nazianz (7 390), 25 Ianuarie. Aducerea relicviilor sf. loan lirisostom de la Pitius din Colchida, h Constantinopole, n anul 438, 27 Ianuarie1 ).

6.

L u n a F e v r u a r ie .

I-a i a Il-a aflare a capului sf. loan Boteztorul (Tou II 90 Sq6 | a o i> | d. xal |V . eu>eaig) pe la unii dintre cretini, i aducerea lui n Biserica din cetatea Emesa din Fenicia, n zilele lui Valentinian al IlI-lea (sec. V), $4 Fevruarie. 7. L u n a M a r t ie . Adunarea (TI ouvodjic) arhanghelului Gavriil, cel ce a adus vestea cea bun Fecioarei Maria, 26 Martie.

8. L u n a A p r i l i e .
Sf. apost. i evangelist Marcu Aprilie.
(M oqxou
to u

EuayyetaoTou), 25

9. L u n a M a iu . Sf. apostol, evangelist i teolog Ioa.11 (Tomvvou t o u EoXoyou), 8 M aiu. A Ill-a aflare (TI tqiti) euipeoi*;) a capului sf. loan Boteztorul tiat din porunca lui Irod Antipa. tim c n 24 Fe1) Cetete despre Veneraiunea relicviilor p. 410, Tom. II, Tez. Liturgic.

TEZAURUL LITURGIC, T. 111.

297

vruarie se serbeaz ailarea i aducerea cipului n Biserica din Emesa. Iar n 25 Maiu, se serbeaz aducerea lui de acolo, la Constantinopole, apoi la Cumane si dup aceea iari la Con stantinopole, n zilele mprtesei iTeodori (842856), 25 Maiu. 10. L u n a Iu n ie . Sf. prooroc Elisei (EXiocuov) vieuitor n sec. IX nainte de Hristos, 14 Iunie. Sf. apost. Iuda fratele Domnului (Iaufta aSeXcpov tov K uquw), 1!) Iunie. Naterea sf. loan Boteztorul (To Iloohomioi' yeveSXiov), 24 Iunie1 ).
11. L u n a Iu lie .

Aflarea vestmntului Nsctoarei de Dumnezeu n Galilea de ctre dou