Sunteți pe pagina 1din 28

TEMA

Se dau dou proprietati (PI i P2) definite prin coordonatele rectangulare ale
punctelor caracteristice conturului, conform schiei i inventarului de coordonate, n
sistemul de proiecie stereografic 1970.

Nr.
pet.
1
2
3
4
5
6
7
8

X (m)

Y (m)

1010.00
1191.00
1101.95
1014.15
1082.00
1061.00
1030.00
1012.00

2012.00
2056.00
2127.24
2132.40
2064.00
2073.00
2050.00
2070.00

INVENTAR DE COORDO

Proprietatea PI este n posesia a doi frai Pl,l i PI,2, care solocit ieirea din indiviziune,
astfel:

Pl,l (parcela care rezult conine punctul 1), va avea jumtate din
suprafaa Sl+N
(mp), iar

P1,2 (parcela care conine punctele 2 i R), va avea restul de

suprafata.
Proprietatea P2 este n posesia a trei rude, cu cote indivize diferite,
repartizate astfel:
P2,1 (parcela care conine punctele 3 i 4) are 1/3 din suprafaa S2-N (mp),
P2,3 (parcela care conine punctele 2 i R) are 1/3 din suprafaa S2+N (mp),
P2,2 (parcela din mijlocul proprietatii P2) are restul din suprafaa S2.

Se cere:
1.S se rectifice analitic hotarul definit de punctele 2,5,6,7,8 i s se determine
dreapta de rectificare 2,R prin calcularea coordonatelor punctului R;
2.S se dezmembreze proprietatea PI printr-o dreapt paralel cu dreapta de
rectificare, conform dorinei celor doi frai prin calculul coordonatelor dreptei de
detaare;
3.S se parceleze proprietatea P2 n trei parcele, conform actelor pe care le dein i
care sunt definite anterior, prin drepte paralele cu baza mic 3,4 sau cu baza mare
2, R prin calcularea coordonatelor punctelor care le grniuiete;
4.S se Tntocmeasc planul de amplasament i delimitare a celor dou proprietati,
dup dezmembrare i parcelare, la scara 1:1.000, n proiecie stereografic 1970.

I.CALCULUL ANALITIC A SUPRAFETEI P1, A CAREI LIMITA TRECE


PRIN
PUNCTELE 1,2,5,6,7,8,1
Nr.
Pet.

Coordonate absolute

X
(m)
1010.00

Y
(m)
2012.00

1191.00

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi- )
1

verificare
Yi (Xi.i- Xi+i)

-14140

-360148

2056.00

61932

-148032

1082.00

2064.00

18394

268320

1061.00

2073.00

-14854

107796

1030.00

2050.00

-3090

100450

1012.00

2070.00

-38456

41400

2S=9786

2S=9786

2S=ZXi (Yi+1 - Yi.1)

Schita parcelei si suprafata obtinuta


(mp).

i=l

verificare

S1 = 4893 mp

2S=Yi (Xi.1 - Xi+1)


i=l

calcul :
S2=X2(Y5 - Y0+X5(Y6 - Y2)+X6(Y7 -Y5)+X7(Y8 -Y6)+X8(Y1 - Y7)+X1(Y2 Y8)= S2=Y2(X5 - X0+Y5(X6 - X2)+Y6(X7 - X5)+Y7(X8 - X6)+Y8(X1 -

X^+Y^X, - X8)=

S2=l 191 (2064.00 - 2012.00) + 1082.00 (2073.00 - 2056.00) + 1061.00 (2050 2064.00) +
1030.00 (2070.00 - 2073.00) + 1012 (2012.00 - 2050) + 1010 (2056.00 - 2070.00) =
9786.00
SI = S2
9786 = 4893.00mp
2
2
S2=2056.00 (1082.00 - 1010.00) + 2064 (1061.00 - 1194.00) + 2073 (1030 1082.00) + 2050
(1012 - 1061) + 2070 (1010 - 1030) + 2012.00 (1191.00 - 1012.00) = 9786.00
SI = S2
9786 = 4893.00mp
2
2

II.CALCULUL ANALITIC A SUPRAFETEI P2, A CAREI LIMITA TRECE


PRIN
PUNCTELE 2,3,4,8,7,6,5,2

Coordonate
absolute
X
Y
(m)
(m)
1191.00 2056.00

1101.95

Nr.
Pet.

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi-1)

verificare
Yi (Xi.i- Xi+i)

75318,84

-41017,2

2127.24

84188,98

376202,4

1014.15

2132.40

-58049,9

191809,4

1012.00

2070.00

-83388,8

-32809,5

1030.00

2050.00

3090

-100450

1061.00

2073.00

14854

-107796

1082.00

2064.00

-18394

-268320

2S=17619,07mp

2S=17619,07mp

2S=Xi (Yi+i- Yi.i)

Schita parcelei si suprafata


obtinuta (mp).

f
t

3
8 09.5 37 m p

L
i

i=l

verificare
n
2S=Yi (Xi.i- Xi+i)
i=l

S2 = 8809,537 mp.

Calcul:
2S= X2(Y 3- Y5) + X3 (Y 4- Y2) + X4(Y 8- Y3) + X8 (YT- Y4) + X7 (Y6 - Y8) + X6 (Y5 -Y7) +
X5(Y 2- Y6)=
2S= Y2(X 3- X5) + Y3 (X 4- X2) + Y4(X8- X3) + Y8 (X7- X4) + Y7 (X6 - X8) + Y6 (X5 -X7) + Y5(X
2- X6)=

2S=2056.00 (1101.95 - 1082.00) + 2127.24 (1014.15 - 1191.00) + 2132.40 (1012.00 1101.95) + 2070.00 (1030 - 1014.15) + 2050 (1061.00 - 1012.00) + 2073(1082.00 1030.00) + 2064 (1191.00 - 1061.00) = 17619.074 S2 = S2 = 17619.074 = 8809.537mp
2
2
S2=l 191.00 (2127.24 - 2064.00) + 1101.95 (2132.40 - 2056) + 1014.15 (2070.00 2127.24) + 1012 (2050.00 - 2132.40) + 1030.0 (2073.00 - 2070) + 1061 (2064 - 2050.00)
+ 1082 (2056 -2073) = 17619.074 S2 = S2 = 17619.074 = 8809.537mp
2
2

CALCULUL PARCELELOR IN CARE INTERVIN DEZMEMBRARI


Proprietatea P1 este in posesia a doi frati P1.1 si P1.2, care solicita iesirea din
indiviziune, astfel:
P1.1 = (S1 + N(mp)), contine punctul 1
P1.2 = (restul de suprafata ce contine punctual 2,R)
N=nr. gr. (2) mp ,nr. ord. stud. (29)cmp
Proprietatea P1
Sp1.1 4893 + 2.29 = 2447.65mp
2 Sp1.2=
4893 2447.65 =
2445.35mp
Proprietatea P2
Sp2.1 8809.537 2.29 =
2935.749mp 3
Sp2.3 8809.537 + 2.29 = 2937.275mp
3 Sp2.2 = 8809.537
( 2935.749 + 2937.275) = 2936.513mp
III. RECTIFICAREA HOTARULUI PRIN CALCUL ANALITIC
a) Consideram orientativ rectificarea hotarului alegand dreapta 2-8, rezulta astfel
triunghiul 128 caruia I se calculeaza suprafata S1:
Nr.
Pet.

1
2
8

Coordonate
absolute
X
Y
(m)
(m)
1010.0
2012.0 0
0
1191.0
2056.0 0
0
1012.0
2070.0 0
0

n
2S=Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi-1)

verificare
Yi (Xi.i- Xi+i)

-14140

-360148

69078

-4112

-44528

374670

2S=10410mp

2S=10410mp

verificare
n

2S=XY(X_i- Xi+i)
i=l

Calcul:
2S= Xi(Y 2- Y8) + X2 (Y 8- Yi) + X8(Y ,- Y2)

Schita parcelei si suprafata obtinuta


(mp).

SI = 5205m p.

2S= Yi(X 8- X2) + Y2 (X i- X8) + Y8(X2- Xi) =

2S1 = 1010*(2056-2070) + 1191*(2070-2012) + 1012*(2012-2056)=10410 mp;


Sl=10410/2=5205mp
2S1 = 2012*(1012-1191) + 2056*(1010-1012) + 2070*(1191-1010) = 10410 mp;
Sl=10410/2=5205mp
b)SI = 4893 mp iar suprafata SI = 5205 mp,
c)Sl- Sl = 4893mp - 5205mp => s = - 312mp.
d)Deoarece AS<0, rezulta ca punctual R se gaseste pe segmentul 1-8
Calculul analitic al unghiului a si a lungimea laturii 2-8 din triunghiul A8R2
a = 08_2 - 68_i = 395,0310 - 297, 8056 = 97, 2254g
e8_2= arctg Ya^Ys
= arctg 2056 -2070
= 400s - arctg 0.07821229 =
395.0310
X2- X8
1191- 1012
68-i= arctg Yi^Ys
= arctg 2012 -2070
= 200s + arctg 29 =
297,8056
X2- X8
1010- 1012

Calculul segmentului d82 = V (X8 - X2)2 + (Y8 - Y2)2 = V 32237 =

179,55 m
(X8 - X2)2 = (1012-1191) 2= 32041
(Y8 - Y2)2= (2070-2056) 2= 196

d 8-R =

Calculul lungimii segmentului 8 -R, astfel :

J_s__________= 2* 312 mp____________=


624
d8_2 * sina
179.55 * sin97,2254
179.3795

= 3.48 m

Calculul coordonatelor punctului R :

XR = X8 + d 8-r *cos08-i = 1012 + (3.48 *cos 297,8056 ) = 1011.880 =


XR YR = Y8 + d 8-r *sin08_i= 2070 + (3.48 *sin 297,8056 ) = 2066,523
= YR

Pozitionarea dreptei pe hotar


VERIFICARE CALCULUL SUPRAFETEI DETERMINATE DE PUNCTELE 1,2,R,1
Coordonate absolute

Nr.
Pet.
1

X
(m)
1010.00

Y
(m)
2012.00

1191.00

1011.88

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi-1)

verificare

obtinuta (mp).

YipCM- Xi+i)

-10625,2

-360389

2056.00

64933,32

-3865,28

2066,524

-44522,72

374040,1

2S=9786.124mp

2S=9786.124mp

Schita parcelei si suprafata

2S=Xi (Yi+i- Yi.i)


i=l

verificare

1111

I
2S=XY(XI_1 - Xi+1)
S1 = 4893.062 mp

i=l

Calcul:
S2 = Xi (Y 2- Y ) + X2(Y R- Yi) + X (YI- Y2)
S2 = Yi (X R- Y2) + Y2(X 1- YR) + YR (X2- XI)
R

S2 = 1010 ( 2056.00 - 2066.524) + 1191.00 (2066.524 - 2012.00) + 1011.880 (2012.00


2056.00) = =9786.124
S1 = S2 = 9786.124 = 4893.062m2
2
2

S2 = 2012 (1011.88 - 1191) + 2056 (1010 - 1011.88) + 2066.524 ( 1191 1010) 9786.124
S1 = S2 = 9786.124 =
4893.062 m2
2
2
e = 4893.00 - 4893.062 = 0.06mp

DEZMEMBRAREA PROPRIETATII PI PRINTR-O DREAPTA PARALELA CU


DREAPTA DE RECTIFICARE PRIN CALCULUL COORDONATELOR
DREPTEI DE
DETASARE 2,R
PL1 =2447.65mp PL2 =2445.35mp
Schita Pl

0 2_R = arctg AYR- 2 = arctg 10.524 =


196.26390 AXR -2
179.12
Dadinopol (Croitoru) Aura-

Eleni

02 -i= arctg AYi-2 = arctg


AXj_2
0 R -i = arctg AYI-R= arctg
AX!_R
0 R_2 = arctg AY2- R= arctg
AX 2-R

-144 = 215.1813
- 181
-54.524 = 297.8058
- 1.88
-10.524 = 396.2639
179.12

<a = 0 2 - 1 -0 2 - R = 215.1813659 - 196.2639051 = 18.9174608


<P = 0 R_2 - 0 R_!= 396.263905 - 297.8057897 = 98.4581153
<a ctg = 3.26560996 sin =
0.292800871
<P ctg = 0.024224605 sin =
0.999706713
B (DR_2) = V(X - X2)2 + (Y - Y2)2 = V(1011.88 - 1191.00)2 + (2066.524 - 2056.00)2 =
V32083.9744 + 110.755 = 179.429m
R

B=V32194.76604 - 4890.70 (3.26560996 + 0.024224605 )= 126.918m


h=

2S =
4890.70
B+b
179.429 + 126.918

K = D2- =
M

L = DR_N =

Jl =
15.965
0.292800871
h_ =
sinp

= 4890.70 = 15.9645m
306.347
= 54.524m sin a

15.965 = 15.970m
0.999706713

CALCULUL COORDONATELOR PUNCTELOR M, N REZULTATE IN URMA


DEZMEMBRARII PUNCTELOR CE DEFINESC DREAPTA DE DETASARE M, N
XM = X2 + AX = X2 + K COS 02 -I Y

= Y2 + AY = Y2 + K sin 02 -I
02 - 1 = 215.1813
cos 0 2 -i = - 0.97170116 sin 0
2 -i = - 0.23621358
X = 1191 + 54.524*( - 0.97170116 )= 1138.019 Y=
2056 + 54.524 *(- 0.23621358 )= 2043.121
X = 1138.019 YM
= 2043.121
M

XN = XR + AX = XR + L cos 0R-I YN =
YR + AY = YR+ L sin 0R - 1

0R_I = 297.8058
cos = - 0.034459589 sin =
- 0.999406092
XN=1011.880 + 15.970 *(- 0.034459589) = 1011.330
YN=2066.524 + 15.970 *(- 0.999406092 )= 2050.564
XN = 1011.330 YN
= 2050.564

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P1.1 REZULTAT IN URMA


DEZMEMBRARII P1

Nr.
Pet.

Coordonate absolute

X
(m)
1010.00

Y
(m)
2012.00

1138.019

1011.330

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi-1)

verificare
Yi (Xi+i- Xi.i)

-7517.43

254898.268

2043.121

43886.565

2717.351

2050,564

-31473.600

-262515.255

2S1.1 =4895.535 mp

-2S1.1 =4895.535 mp

Schita parcelei si suprafata


obtinuta (mp).

2S=Xi (Yi+i- Yi.i)


i=l

verificare
P

-2S=ZY(XI+i- Xi_i)

1 .1 P 1 .2

i=l

......
Ji

S1.1 = 2447.77 mp

2S = Xi (Y - Y ) + X ( Y - Y j) + X (Yi - Y ) 2S = Yi
(XM - XN) + YM ( XN - X i) + YN (Xi - XM)
M

2S = 1010.00 (2043.121 - 2050.564) + 1138.019(2050.564 - 2012.00) +


1011.33(2012.00 -2043.121) = 4895.535 = 2447.77
2 SI =
S2 = 4895.535 = 2447.77
mp
2
2
2S = 2012.00 (1138.019 - 1011.33) + 2043.121 (1011.33 - 1010.00) + 2050.564
(1010.00 -1138.021) = 4895.535 = 2447.77
2
2
SI = S2 = 4895.535 = 2447.77 mp
2
2
e = 2447.65 - 2447.77 = -0.12mp

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P1.2 REZULTATA IN


URMA DEZMEMBRARII P1

Coordonate absolute

Nr.
Pet.

Formulele de calcul

X
(m)
1191.00

Y
(m)
2056.00

1011.88

2066,524

Xi (Yi+1

Schita parcelei si suprafata


obtinuta (mp).

verificare
Yi (Xi+i- Xi.i)

Yi-1)

27872.973

-259341.784

-5400.579

-371292.367

i.i i ,i
i

1138.019

2043.121

-23668.156

258656.092

1011.330

2050,564

6186.271

367087.550

2S1.1=4890.509
mp

n
2S=Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

445.26 mp

I S1.1 =

-2S1.1=4890.509
mp

verificare
n

-2S=XY(X+i- Xi_i) i=l

2S = X2 (YR - YM) + XR ( YN - Y 2) + XN (YM - YR) +


XM (Y2 - YN) 2S = Y2 (X - X ) + Y ( X - X2) + Y (X
- X ) + Y (X2 - X )
R

2S = 1191.00(2066.524 - 2043.121) + 1011.88 (2050.564 - 2056.00) + 1011.33


(2043.121 -2066.524) + 1138.019 (2056.00 - 2050.564) = 4890.51 SI = S2 = 4890.51
= 2445.26m2

2S = 2056.00(1011.880 - 1138.019) + 2066.524(1011.33 - 1191.00) +


2050.564(1138.019 1011.88) +2043.121(1191.00 - 1011.33) = 4890.51 SI = S2 =
4890.51 = 2445.26m2
2
2
Spl.2 = 2445.35 m2 e =
2445.35 - 2445.26 = 0.09
m2

PARCELAREA PROPRIETATII P2 IN TREI PARCELE ,CE SUNT


DEFINITE ANTERIOR, PRIN DREPTE PARALELE CU BAZA MARE 2 ,R SI
BAZA MICA 3 ,4
P2,3
=2937.2
75m2
P2.1
=2935.7
49m2
P2.2
=2936.5
13m2
Schita P2

arctg AY^2 = arctg +71.24 =


157.0446
AX3 -2
89.05

2-3

93- 2 =157.0446 + 200= 357.0446


D2_3=V(X2 - X1)2 + (Y2 - Y1)2 =

D2_3=V89052 -71.242 = Vl 3005.04 = 114.040m

4- 3

arctg

AX

AYs^4 = arctg -5.16 = 396.2629


+87.80

-A

63- 4 =396.2629 - 200 = 196.2629


D4_3=V(X2 - Xi)2 + (Y2 - Yi)2 =
D4_3= V87.82 -5.162 = V7735.46 = 87.951m
9R_2 = arctg AY2^R = arctg -10.524 =
396.2639
AX2_R
+179.12
9 2_ R =396.2639 - 200 = 196.2639
DR_2=V(X2 - XI)2 + (Y2 - YI)2 =
DR_2= V10.5242 +179.122 = V32194.729 = 179.429m

R- 4

arctg AY2^4 = arctg


AX3 -A

+65.876 = 97.8071
+2.270

94 - R =97.8071 + 200 = 297.8071


D _4=V(X2 - Xi)2 + (Y2 - Yi)2 =
R

DR_4= V65.8762 - 2.2702 = V4344.8003 = 65.915m


<a1 =e2 - R -e2 - 3 = 196.2639 - 157.0446 = 39.2193
<a2 = 93 - 2 - 93 - 4 = 357.0446 - 196.2629 = 160.7817
<P1 = 9R_4 - 9R_2 +400 = 97.8077 - 396.2639 + 400 = 101.5432
<P1 = 9 4-3 -9 4- R = 396.2629 - 297.8071 = 98.4558
a1 sin =
0.577820161
a1 ctg =
1.412488121
a2 sin =
0.577807341
a2 ctg =
-1.41253517
(31 sin =
0.999706212
P1 ctg =
-0.024245277
P2 sin =
0.999705831
P2 ctg =
0.024260995
CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.3 REZULTATA
IN URMA
DEZMEMBRARII P2
S2.3=2937.275m2
B=179.429m
bi=VB2 - 2S (ctga1 + ctgpi) =
bi =V179.4292 - 2*2937.275 *(1.412488121 + (-0.024245277))= V32194.76604
-8155.302
=

=V24039.46404 = 155.047m
hi= 2S =
5874.55
B+b 179.429+155.047

5874.55 = 17.563 m
334.476

Ki= D2__o=

Li= DR__ =
P

hi
sinal
hi

17.563
= 30.395 m
0.577820161
17.563
17.568 m

sin p 1
0.999706212
Calculul coordonatelor punctelor
P ,0
94 - R = 97.8071
Cos 9R_4= 0.03443981

D
a
d
i
n
o

Sin 9R_4= 0.999406795


XP = XR + AX = XR + LI COS 02_I =
YP = YR +AY = YR + LiSine2 -i =
XP =1011.880+17.568 *0.034439181 = 1012.485
YP = 2066.524 + 17.568 * 0.999406795 = 2084.082

XP
=
10
12.
48
5
YP
=
20
84.
08
2
Xo = X2 + AX = X2 + Ki cos e2_3 =
Yo= Y2+AY = Y2+ K i Si n e 2 _ 3 =
e2_3 = 157.0446
Cos e2_3= - 0.780868245
Si n 9 2 _ 3 = 0.624695752
Xo =1191.000 + 30.395 * (-0.780868245) = 1167.269
Yo = 2056.00 + 30.395 *0.624695752 =2074.988
XO = 1167.269 YO = 2074.988
R
P
0

i=l

n
1167.269
1012.485
1011.88 verificare
2074.988
2084.082
2066,524

n 2S2.3=5874,585
S2.3 = 2937,293
2S=Xi
^S^YipCwNr.
2 mp1191.000
Coordonate
XXi.!) (Yi+i2056.000
absolute
(m)
Yi.i)
Pet.
(m)

-28415,61416
32779,24806
-8569,67304

2S2.3=2S=5874,585
-368905.5319
370416.4828
323843.4179

-319479.784
Schita10080,624
parcelei si suprafata
(mp). 2056.000
2 obtinuta
1191.000

verificare
Schita
si suprafata obtinuta (mp).
XiY
(Yi+1 parcelei
YiYiCXi+i- XLi)
1)

2S = X2 (Yo - YR) + Xo ( YP - Y 2) + XP (YR - Yo)


+ XR (Y2 - YP) 2S = Y2 (Xo - XR) + Yo ( XR - X2)
+ Y2 (XR - Xo) + YR (X2 - XR)
2S = 1191.00(2074.988- 2066.524) + 1167.269 (2084.082 - 2056.00)
+ 1012.485 (2066.524 -2074.988) + 1011.880 (2056.00 - 2084.082) =
5875.668 S1 = S2 = 5874.585 _ 2937.293 m2
2
2
2S = 2056.00(1011.88- 1167.269) + 2074.988 (1191.000- 1012.485) + 2084.082
(1167.269-1011.88) + 2066,524 (1012.485- 1191.000) = 5875.668 S1 = S2 =
5874.585^ 2937.293 m2
2
2
e= 2937.275-2937.293 = 0.02m2

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.1 REZULTATA


IN URMA
DEZME
MBRARII P2
S2.1=29
35.749m2
Bi = D3-4 =V(X3 - X4)2 + (Y3 - Y4)2 =

B1 = D3-4= V87.82 -5.162 = V7735.46 = 87.951m

Bi = D3-4 = 87.951 m
B2=VB2 2 - 2S (ctg a2 + ctg (32) =
b2 =V87.9512 - 2*2935.749 *(-1.41253517 + 0.024260995)= V7735.378
-5871.498*(-1.388274175) =126.042m
h2= 2S =
Bi+b2

5871.498
87.951+126.042

K2= Di_F=

h?
sina2

L2= D4-s=

h?

5871.498 = 27.438m
213.993

27.438
0.577820161

47.485 m

27.438
sin (32

27.446 m

0.999705831

Calculul coordonatelor punctelor F si S


XF = X3 + AX = X3 + K2 cos 93 - 2 =

YF = Y3+AY = Y3+ K2 sine3 - 2 =


9 2_3 = 357.0446
Cos 63 - 2= + 0.780868245
Sin 63 - 2= - 0.624695752
Xo =1101.950 + 47.485 * 0.780868245 =
1139.030 Yo = 2127.240 + 47.485 *(0.624695752) =2097.576
XF
=
11
39.
03
0
YF
=
20
97.
57
6
Xs = X4 + AX = X4 + L2 cos 94 - R =
Ys= Y4+ AY = Y4+ L2 sin 94 - R =
94 - R = 297.8071
COS94 - R= - 0.034439181
Si n 9 4 _ R = - 0.999406795
Xo =1014.150 + 27.446 *(- 0.034439181) =
1013.205 Yo = 2132.400 + 27.446 *(0.999406795) = 2104.970

Xs
=
10
13.
20
5
Ys
=
21
04.
97
0

Nr.
Pet.

Coordonate absolute
X
(m)
1139.030

Y
(m)
2097.576

Formulele de calcul
Xi (Yi+1

Yi-1)

25366,1981

verificare

YiCXw- XLO
-186149.3821

Schita parcelei si suprafata


obtinuta (mp).

1101.95

2127.24

38374,3068

265649.7312

1014.15

2132.40

-22585,1205

189239.838

1013.205

2104.970

-35283,85092

-262868.6536

n
2S=Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

2S2.1 =5871,534

S2.1 = 2935.767 m2

2S2.1 =5871,534

verificare
n
^S^YipCw- Xi-i)
i=l

2S = XF (Y3 - Ys) + X3 ( Y4 - YF) + X4 (Ys - Y3) +


Xs (YF - Y4) 2S = YF (X3 - Xs) + Y3 ( X4 - XF) + Y4
(Xs - X3) + Ys (XF - X4)
2S = 1139.030 (2127.240 - 2104.970) + 1101.950 (2132.400 - 2097.576) +
1014.150 (2104.970- 2127.240) + 1013.205 (2097.576- 2132.400) =
5870.310 S1 = S2 = 5871.534 = 2935.767 m2
2
2
2S = 2097.576 (1013.205- 1101.95) + 2127.240 (1139.030-1014.15) +
2132.400 (1101.95-1013.205)+ 2104.970 (1014.15- 1139.030) = 5870.310 S1
= S2 = 5871.534 = 2935.767m2
2
2
e= 2935.749 - 2935.767 = -0.018m2

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.2 REZULTATA


IN URMA
DEZMEMBRARII P2

S 2.2 =2936.513m 2

Nr.
Pet.

Coordonate absolute

Formulele de calcul

Schita parcelei si suprafata


obtinuta (mp).

verificare
YiCXi+i- XLi)

Y
(m)
2074.988

Xi (Yi+1

X
(m)
1167.269

Yi-1)

15751.12789

-262579.3565

1139.030

2097.576

34150.39746

323160.9489

1013.205

2104.970

-13672.18827

266373.4287

1012.485

2084.082

-30356.32527

-321082.0092

2S2.2=5873.012

n
2S=Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

S2.2 = 2936.506 m2

2S2.2=5873.012

verificare
n
^S^YipCw- Xi.!)
i=l

2S = Xo (Y - Y ) + X ( Ys - Yo) + Xs (Y - Y ) + X (Yo - Ys) 2S =


Yo (XP - XF) + YF ( Xo - Xs) + Ys (XF - XP) + YP (Xs - Xo)
F

2S = 1167.269 (2097.576- 2084.082) + 1139.030 (2104.970 -2074.988) + 1013.205


(2084.082- 2097.576) + 1012.485 (2074.988-2104.970) = 5872.961
S1 = S2 _= 5873.012 = 2936.506m2
2
2
2S = 2074.988 (1012.485-1139.030) + 2097.576 (1167.269-1013.205) + 2104.970
(1139.030- 1012.485)+ 2084.082 (1013.205- 1167.269) = 5872.961
-S1 = S2 = 5873.012 = 2936.506m2
2
2
e= 2936.513 - 2936.506 = 0.007m2