Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 13

Elemente de drept concurential: Practici anticoncurentiale acte care sunt plasate in categoria celor de mai jos: -acordurile comericiale collective, exclusive intervenite intre prod nationali si cumparatori. -acordurile de adaptare respectiv ajustare a preturilor de import la nivelul preturilor nationale -acordurile de impartire a pietelor si a surselor de aprovizionare -practicile de reducere colectiva a cifrei de afaceri dintr-un stat -cresterile simultane de preturi -prescriptiile privind importurile -interdictiile ori restrictiile privind exporturile in sensul stabilirii unor cote la export -rabaturile de preturi -promisiunile de a nu contesta validitatea brevetelor si altele. Practicile concertate veritabile forme de coordonare intre intreprinderi care inlocuiesc cu buna stiinta riscul concurentei cu o cooperare practica intre acestea conducand la conditii de concurenta care nu corespund exigentelor unei economii de piata. Notiunea isi are origine in dr American incluzand acele forme de cooperare care nu se bazeaza pe conventiile traditionale afectand in acest fel concurenta reala. Pozitia dominanta acea conduita de forta economica in care se gaseste o intreprindere conduita practicata de aceasta si care ii ofera posibilitatea de a inlatura concurenta reala tocmai pentru a fi mentinuta intreprinderea pe o piata relevanta dandu-i posibilitatea de a se comporta independent fata de concurentii sai, fata de clienti si fata de consumatorii finali.

Continutul dreptului concurential al UE

Este relativ autonom si specific. Vizeaza in principal 2 axe : 1.reguli care se adreaza intreprinderilor 2.reguli care se refera la conduita statelor membre respectiv a autoritatilor publice.

Sediul materiei: cele trei tratate institutive: TCECO (disp specifice relative la concentrarile intreprinderilor tinand cont de contextul eco si politic, respective de lupta impotriva cartelurilor

siderurdice din zonda Ruhr-Rin), TCEE (contine reguli care se adreseaza atat intreprinderilor cat si statelor membre), Tde la Mastricht , T de la Amterdam , T de la Nisa si T de la Lisabona.

Reguli pt intreprinderi Interzicerea intelegerilor art. 85, 81 TICE , 101 TFUE

Interzicerea abuzului de pozitie dominanta art. 86 TCEE 82TCE, 102 TFUE Controlul prealabil al operatiunilor de concentrare care nu se gaseste inscris in tratate.

1.Interzicerea intelegerilor sunt incompatibile cu piata comuna : acordurile dintre intreprinderi, deciziile asociatilor de intreprinderi , practicile concertate care pot afecta comertul dintre state si care au drept obiect ori efect impiedicarea, restrangerea ori distorsionarea concurentei in cadrul pietei comune. Este vorba despre acele situatii in care: a)Direct sau indirect sunt stabilite preturile de vanzare sau de cumparare ori alte conditii comerciale b)se limiteaza ori se controleaza , productia, pietele, dezvoltarea tehnica ori investitiile c) se impart pietele ori sursele de aprovizionare d) se aplica unele conditii diferite tranzactiilro echivalente cu alti parteneri comerciali situandu-i in acest fel intr-un real dezavantaj concurential. e) se incheie contracte conditionand acceptarea de catre celelalte parti a unor obligatii

suplimentare care prin natura lor sau potrivit uzantelor comerciale, nu au nicio legatura cu astfel de contracte. Sunt nule toate acordurile sau deciziile interzise potrivit enuntului de mai sus. Sunt inaplicabile prevederile care cad sub incidenta nulitatii mai sus precizate in cazul in care : a)Un acord sau categorie de acorduri dintre intreprinderi b)o decizie sau o categorie de decizii apartinand asociatiilor de intreprinderi c)o practica concertata ori categorie de practice concertate contribuind la perfectionarea productiei si a distribuirii marfurilor ori la promovarea progresului tehnic si economic atata timp cat urmeaza sa se aloce consumatorilor o parte echitabila a beneficiilor rezultate cu indeplinirea a 2 conditii: -nu impun intreprinderilor in cauza restrictii care nu sunt de neinlocuit prin realizarea acestor obiective -nu se ofera unor astfel de intreprinderi posibilitatea de a inlatura concurenta privitoare la o parte substantiala a produselor in discutie.

Prin art. 85, 81, 101 se instituie o regula prohibitiva a carei nerespectare se sanctioneaza cu nulitate. Conditiile in care se aplica aceasta regula prohibitive sunt urmatoarele: a)subiectele acordurilor deciziilor sau practicilor interzise sa fie intreprinderi sau asociatii de intreprinderi b)trebuie sa existe o practica anticoncurentiala c) practica anticoncurentiala sa aiba drept obiect distorsionarea ori restrangerea concurentei d) efectul practicii anticoncurentiale trebuie sa afecteze negativ comertul dintre statele membre.

2.Interzicerea abuzului de pozitie dominanta Este incompatibil cu piata comuna orice abuz de pozitie dominanta din partea uneia sau a mai multor intreprinderi pe piata comuna ori pe o parte substantiala a acesteia in masura in care abuzul de pozitie dominanta respectiv e de natura sa afecteze comertul dintre statele membre. Abuzul de pozitie dominanta consta in special din : -Impunerea in mod direct sau indirect a preturilor de vanzare sau de cumparare inechitabile sau a unor conditii comerciale incorecte. -Limitarea productiei, a pietei de desfacere ori a devolatarii tehnice cu prejudicierea beneficiarilor. -Aplicarea unor conditii diferite, tranzactiilor echivalente incheiate cu alti parteneri comerciali situandu-i in acest fel intr-un real dezavantaj concurential determinarea incheierii de contracte sub conditia acceptarii de catre celelalte parti a unor obligatii suplimentare care prin natura lor sau potrivit uzantelor comerciale nu au legatura cu obiectul acestor contracte.

Conditii de aplicare a art. 86,81,101 a)existenta unei pozitii dominante pe piata comuna sau pe o parte substantiala acesteia b)implicarea uneia sau a mai multor intreprinderi intr-o astfel de pozitie dominanta c)existenta unor relatii de cauzalitate intre abuzul dovedit si pozitia dominant.