Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 001

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula general CnH2n-2 aparine unei hidrocarburi aciclice cu o legtur ( dubl / tripl ). 2. n molecula glicerinei sunt atomi de carbon primari ( doi / trei ). 3. Cloroformul are formula molecular( CHCl3 / CH3Cl ). 4. Cisteina este un ( hidroxiaminoacid / tioaminoacid ). 5. Zaharoza este o zaharid uor solubil n ( ap / solveni organici ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. n- Pentanul i neopentanul sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. identici d. omologi 2. Prin adiia HCl la 3-metil-1-butin, n raport molar de 2:1, se obine majoritar: a. 1,1-dicloro-3-metilbutan b. 1,2-dicloro-3-metilbutan c. 2,2-dicloro-3-metilbutan d. 2-metil-3,3-diclorobutan 3. Policlorura de vinil se obine prin polimerizarea: a. CH3CH2Cl b. CH2= CHCl c. CH3CH= CHCl d. CH2= CHCH2Cl 4. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. naftalina b. lisina c. glicerina d. cisteina 5. Aminoacizii prezint grupele funcionale: a. NH2 i CHO b. NH2 i COOH c. NO2 i COOH d. NH2 i X 10 puncte Subiectul C Compusul (A), se formeaz n celulele active ale glandei tiroide i are formula de structur: I
2 1

HO

CH2

CH COOH

NH2 I 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,25 moli compus (A).
Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; I-127.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 002

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin monobromurarea propanului se formeaz izomeri de poziie ( doi / trei ). 2. Acetilena i propina sunt ..................... ( izomeri / omologi ). 3. Cumenul se obine industrial din i propen (benzen / toluen ). 4. Solubilitatea n ap a acizilor carboxilici cu creterea radicalului hidrofob ( crete / scade ). 5. Zaharoza este o ............... ( dizaharid / polizaharid ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Pentanul i neopentanul se deosebesc prin: a. formula brut b. formula molecular c. natura atomilor de carbon d. numrul atomilor de carbon 2. Benzina cu C.O. = 90 se comport la ardere ca un amestec format din: a. 90% izooctan i 10% n-heptan b. 10% izooctan i 90% n-heptan c. 90% n-octan i 10% izoheptan d. 10% n-octan i 90% izoheptan 3. Atomii de carbon din eten sunt: a. cuaternari b. teriari c. secundari d. primari 4. Acidul propionic prezint aceeai formul procentual ca: a. acetatul de etil b. formiatul de etil c. propanolul d. propena 5. Un exemplu de acid diaminomonocarboxilic este: a. alanina b. cisteina c. lisina d. serina 10 puncte Subiectul C Substana (A) este un medicament antiparkinsonian eficient i are formula de structur:
2
1

HO

CH2

CH

COOH

NH2 HO 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 . 5. Calculai masa de hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3, stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 003

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izoalcanul cu cinci atomi de carbon n molecul este ( n-pentanul / neopentanul ). 2. ntre moleculele de etanol se stabilesc ....... ( legturi covalente polare / legturi de hidrogen ). 3. Acidul etanoic prezint punctul de fierbere mai dect al alcanului cu acelai numr de atomi de carbon n molecul (mare / mic ). 4. Acidul palmitic este un acid gras ( saturat / nesaturat ). 5. Celuloza este o polizaharid n ap ( uor solubil / insolubil ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul izomerilor corespunztori formulei moleculare C4H10 este: a. 8 b. 6 c. 4 d. 2 2. Alchenele, CnH2n, prezint formula procentual: a. 7,69%C i 92,31%H b. 92,31%C i 7,69%H c. 14,29%C i 85,71%H d. 85,71%C i 14,29%H 3. Valena atomului de carbon n molecula benzenului este: a. I b. II c. III d. IV 4. Prin deshidratarea intramolecular a 2-butanolului compusul majoritar obinut este: a. acid butanoic b. izobuten c. 2-buten d. 2-butin 5. n molecula glicinei sunt numai atomi de carbon: a. primari b. secundari c. teriari d. cuaternari 10 puncte Subiectul C Substana (A) este un medicament cu efect miorelaxant i are formula de structur:
1 2

Cl

CH

CH2

COOH

CH2 NH2
1. 2. 3. 4. 5. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,15 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 004

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1- Pentena i 2- pentena sunt izomei de ............................... (caten/poziie). 2. Prin adiia H2/ Ni la 2-butin se obine...................................(butan/ 1-buten). 3. Naftalina are formula molecular...........................................(C10H10/C10H8 ). 4. Este un aminoacid natural.....................................(acidul salicilic /acidul glutamic). 5. Din reacia acidului acetic cu etanolul se obine.......( metanoat de etil/etanoat de etil). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele formule moleculare corespunde unui alcool monohidroxilic saturat aciclic: a. C4H4O b. C4H6O c. C4H10O d. C4H 8O 2. Compuii carboxilici au grup funcional: a. monovalent b. divalent c. trivalent d. tetravalent 3. Sunt ageni tensio-activi: a. alcanii b. arenele c. detergenii d. aminoacizii 4. La oxidarea etanolului cu soluie de permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric raportul molar stoechiometric etanol/ permanganat de potasiu este: a.1:3 b. 2:3 c. 5:4 d. 4:5 5. Formulei moleculare C4H8 i corespunde un numr de alchene izomere (fr izomeri geometrici): a. 2 b. 3 c. 5 d. 1 10 puncte Subiectul C Compusul (A), se formeaz n celulele active ale glandei tiroide i are formula de structur:
I HO I CH2 CH NH2

COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de iod din molecula compusului (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 2 puncte 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; I-127.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 005

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia unui mol de brom la un mol de acetilen se formeaz ( 1,2-dibromoetan / 1,2-dibromoeten ). 2. Naftalina i benzenul sunt hidrocarburi ( aromatice / aciclice ). 3. Spunurile sunt sruri ale acizilor grai cu ( metale / nemetale ). 4. Pentru recunoaterea amidonului se folosete soluie de ( brom / iod ). 5. n condiii normale, aminoacizii sunt substane ( lichide / solide ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Izomerizarea butanului decurge cu formare de: a. 2-metilpentan b. 2,3-dimetilbutan c. 2-metilbutan d. 2-metilpropan 2. Alchenele sunt insolubile n: a. n-hexan b. ap c. benzen d. cloroform 3. Un exemplu de monomer vinilic este: a. CH2=CHOCOCH3 b. CH3CH2Cl c. CH3CH2CN d. C6H5CH2Cl 4. Reacia acidului acetic cu NaOH(aq) este o reacie de: a. adiie b. condensare c. neutralizare d. nitrare 5. Cauciucul natural este un compus: a. aromatic b. ciclic c. macromolecular d. saturat 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un medicament utilizat ca antiinflamator i are formula de structur:
2 1

COOH NH CF3

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de fluor din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat de magneziu. 5. Calculai masa de carbonat de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; F-19; Mg-24.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 006

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Hidrocarbura aciclic cu formula molecular C5H10 este ( un alcan / o alchen ). 2. Legtura C-H din acetilen este ( nepolar / slab polar ). 3. 1-Propanolul i 2-propanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 4. Radicalul hidrocarbonat al unui spun reprezint partea( hidrofil / hidrofob ). 5. Zaharoza este o zaharid uor solubil n ( ap / solveni organici ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Monohalogenarea propanului este o reacie de: a. adiie b. condensare c. izomerizare d. substituie 2. nlocuitorii de piele folosii n marochinrie se obin din monomerul vinilic rezultat din reacia acetilenei cu: a. H2 b. HCl c. HCN d. CH3COOH 3. Acidul etanoic reacioneaz cu: a. acid carbonic b. clorur de sodiu c. cupru d. hidroxid de potasiu 4. Celuloza este solubil n: a. ap b. clorur de diaminocupru(I) c. hidroxid de diaminoargint(I) d. hidroxid de tetraaminocupru(II) 5. ntr-o macromolecul proteic, unitile de aminoacid sunt unite ntre ele prin legturi peptidice de tipul: a. NHOH b. NH2OH c. CONH d. CONH2 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament antiinflamator i are formula de structur:
1 2

CH COOH Cl Cl 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu oxid de magneziu. 5. Calculai masa de oxid de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 2 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35,5; Mg -24.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 007

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Acetilena prezint legturi covalente CH ( dou / trei ). 2. Etanolul are punctul de fierbere maidect etanul ( mare / mic ). 3. Acidul butiric i acidul izobutiric sunt izomeri de ( caten / poziie ). 4. Moleculele de spun se asociaz n ap sub form de ( dimeri / micelii ). 5. Monozaharida care conine n forma aciclic o grupare carbonil de tip cetonic este ( glucoza / fructoza ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchena ce conine un atom de carbon teriar n molecul este: a. 2-metil-1-butena b. 3-metil-1-butena c. 1-pentena d. 2-pentena 2. Formula general a arenelor de tipul naftalinei este: a. CnH2n-6 b. CnH2n-12 c. CnH2n-14 d. CnH2n-18 3. Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling conduce la: a. hidroxid cupric b. oxid cupric c. acid gluconic d. acid glutamic 4. Amidonul este o: a. grsime b. monozaharid c. polizaharid d. protein 5. Numrul de tripeptide izomere (fr izomeri optici) ce se pot obine din glicin, lisin i serin este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru obinerea unui anestezic local i are formula de structur:

H2N

CH2

CH2

CH3

COOH
1 2. 3. 4. 5. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de 25% stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 008

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Cloroformul are formula molecular( CHCl3 / CH3Cl ). 2. Prin adiia acidului iodhidric la izobuten rezult( 2-iodo-2-metilbutan / iodur de ter-butil ). 3. Acetilena are legturile C-H . ( slab polare / nepolare ). 4. Prin hidroliza total a amidonului se obine( glucoz / fructoz ). 5. Dipeptidele mixte se obin prin condensarea a doi aminoacizi(identici / diferii). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Catena izooctanului este: a. nesaturat b. ciclic c. aromatic d. aciclic 2. Formulei moleculare C4H6 i corespunde un numr de alchine izomere egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 3. Naftalina prezint: a. 10 legturi CH b. 10 legturi CC c. 8 legturi CH d. 8 legturi CC 4. Prezint proprieti tensioactive: a. acetatul de sodiu b. acidul acetilsalicilic c. acidul salicilic d. palmitatul de sodiu 5. Celuloza este o: a. polizaharid b. polipeptid c. peptid d. oligozaharid 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se gsete n uleiul de msline i are formula de structur: CH3
1

HO

C CH3
2

COOH

1. 2. 3. 4.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: b. NaOH(aq). a. Br2(CCl4); 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na- 23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 009

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin reacia dea butanului se obine propen ( cracare / izomerizare ). 2. Acetilena prezint legturi C-H ..........................( slab polare / nepolare). 3. Benzenul i toluenul sunt ( izomeri de poziie / omologi ). 4. ntre moleculele de etanol i ap se stabilesc legturi de( hidrogen / oxigen ). 5. Cauciucul natural vulcanizat conine ( azot / sulf ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alcanul cu un atom de carbon cuaternar este: a. neopentanul b. izobutanul c. izopentanul d. propanul 2. Din reacia acidului metanoic cu oxidul de sodiu se formeaz: a. acetat de sodiu b. butirat de sodiu c. etanoat de sodiu d. formiat de sodiu 3. Acidul gras cu o legtur dubl ntre doi atomi de carbon i 18 atomi de carbon, prezent n grsimile lichide, se numete: a. acid palmitoleic b. acid oleic c. acid linolic d. acid linoleic 4. n molecula celulozei sunt prezente elementele organogene: a. C, H, O b. C, H, Cl c. C, H, N d. C, H, Br 5. Prezint caracter amfoter: a. glicina b. glicerina c. etanolul d. benzenul 10 puncte Subiectul C Compusul (A), numit acid 2,4-diclorofenoxiacetic, se utilizeaz sub form de sare de sodiu cu denumirea comercial 2,4-D erbicid i are formula de structur:
1

Cl

O CH2

COOH

Cl 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia unei reacii prin care se obine sarea de sodiu (B) a acidului 2,4 diclorofenoxiacetic din compusul (A). 5. Calculai masa de hidroxid de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,80 moli compus (A), pentru a forma compusul (B).

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; Cl-35,5; O-16; Na-23.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 010

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar ( 1-clorobutanul / 2-clorobutanul ). 2. Poliacrilonitrilul este utilizat la obinerea fibrelor sintetice de tip( PCV / PNA ). 3. Cumenul se produce la nivel industrial dini propen ( benzen / propilbenzen ). 4. Solubilitatea alcoolilor n apcu mrirea catenei ( crete / scade ). 5. -Alanina prezint grupele funcionale( NH2 i COOH / NO2 i COOH ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul alcanilor izomeri cu formula molecular C6H14 este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 2. Alchena cu formula molecular C5H10 care are un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butena b. 2-metil-2-butena c. 1-pentena d. 1-hexena 3. Formula general a arenelor de tipul naftalinei este: a. CnH2n-6 b. CnH2n-12 c. CnH2n-14 d. CnH2n-18 4. Conine un atom de carbon nular: a. etanolul b. metanolul c. 2-metil-2-butanolul d. 1-propanolul 5. Zaharoza este o: a. dizaharid b. polizaharid c. dipeptid d. polipeptid 10 puncte Subiectul C Compusul (A), numit acid citric, prezent n sucul de lmi i portocale, are formula de structur:

HOOC 1. 2. 3. 4. 5.

CH2

C CH2

COOH
1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

HO COOH Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : b. NaOH(aq). a. acid etanoic (H+); Determinai formula brut a compusului (A).

Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 011

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Reacia de dehidrogenare a n-butanului conduce la( 2-buten / propen ). 2. Alchinele sunt hidrocarburi cu o legtur( dubl / tripl ). 3. Policlorura de vinil se obine prin polimerizarea ( cloroetenei / 3-cloropropenei ). 4. Nitrarea i alchilarea benzenului sunt reacii de ( adiie / substituie ). 5. Turnesolul se coloreaz ntr-o soluie de acid acetic ( rou / albastru ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Coninutul procentual masic de carbon al alchenelor, CnH2n, este: a. 14,29% b. 41,29% c. 58,71% d. 85,71% 2. Trinitratul de glicerin este un ester al acidului: a. azotic b. glutamic c. glutaric d. propanoic 3. Acidul salicilic este un: a. aminoacid b. hidroxiacid c. hidroxiaminoacid d. acid gras 4. Prin policondensarea aminoacizilor se obin: a. polizaharide b. grsimi c. proteine d. spunuri i detergeni 5. Cauciucul natural este un polimer al: a. butenei b. izobutenei c. izoprenului d. izopentenei 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

HO

CH

COOH

OH 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. etanol (H+); b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct
Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 012

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcoolii monohidroxilici formeazprin eliminarea intramolecular a apei ( alchene / alchine ). 2. PVC este unobinut prin polimerizarea clorurii de vinil ( monomer / polimer ). 3. n reacia de ardere a metanului, raportul molar metan:oxigen molecular necesar stoechiometric este ....(1:2 / 2:1 ). 4. Glucoza, n reacie cu reactivul Tollens, prezint caracter ( oxidant / reductor ). 5. Alanil-glicina este o dipeptid ( mixt / simpl ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchena cu formula molecular C5H10 care are un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butena b. 2-metil-2-butena c. 1-pentena d. 1-hexena 2. Hidrocarbura ce conine numai atomi de carbon teriari este: a. etena b. etina c. etilbenzenul d. propina 3. Acidul carboxilic saturat cu formula CH3(CH2)16COOH se numete: a. acid stearic b. acid propionic c. acid butanoic d. acid oleic 4. Spunurile sunt sruri ale acizilor grai cu: a. alcoolii b. esterii c. metale d. nemetale 5. n structura unui aminoacid n forma amfionic se afl grupele: a. COO- i N+H3 b. COOH i N+H3 d. COOH i NH2 c. COO i NH2 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru sinteza unui antibiotic i are formula de structur:
O2N CH OH CH NH2

COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16 ; Na-23.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 013

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izomerizarea n-alcanilor este o reacie ( reversibil / ireversibil ). 2. Adiia halogenilor la alchene conduce la derivai dihalogenai( geminali / vicinali ). 3. Naftalina prezint legturi simple CH ( ase / opt ). 4. Metanolul i etanolul sunt alcoolicu apa ( miscibili / nemiscibili ). 5. Dipalmitooleina este o ( dipeptid / triglicerid ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtorii alcani, cel mai ridicat punct de fierbere l prezint: a. n-pentanul b. izopentanul c. n-heptanul d. izobutanul 2. Alchina cu formula moleculara C5H8 i un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butina b. 3-metil-1-pentina c. 1-pentina d. 2-pentina 3. Un exemplu de monomer vinilic este: a. CH3CH2Cl b. CH2=CHCN c. C6H5CH2CN d. CH3CH2OCOCH3 4. Amidonul i celuloza sunt: a. ageni tensioactivi b. compui cu funciuni mixte c. monozaharide d. polipeptide 5. Att molecula -alaninei, ct i molecula valinei prezint: a. o grup amino i o grup carboxil b. dou grupe carboxil c. o grup nitro d. dou grupe tio 10 puncte Subiectul C Compusul (A) numit acid 5-clorosalicilic are formula de structur: Cl
HOOC HO 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 014

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia clorului la propen se obine................( 1,1-dicloropropan / 1,2-dicloropropan ). 2. Naftalina este o aren cu nuclee( condensate / izolate ). 3. Prin deshidratarea intramolecular a 2-butanolului se formeaz (2-buten / 2-butin ). 4. Moleculele acizilor carboxilici se asociaz prin .........................(legturi de hidrogen/ legturi covalente ). 5. Oxidarea glucozei cu reactivul Tollens conduce la ( acid gluconic / acid glutamic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Printr-o reacie de cracare a n-butanului se formeaz: a. CH4 i C2H6 b. CH4 i C3H6 c. C2H4 i C3H6 d. C2H6 i C3H8 2. Adiia acidului bromhidric la 1-buten conduce majoritar la: a. 1-bromobutan b. 2-bromobutan c. 1-bromobuten d. 2-bromobuten 3. 1-Pentina este izomer de caten cu: a. 2-pentina b. 3-metil-1-butina c. 3-metil-1-pentina d. 1-hexina 4. Atomii de carbon din molecula etenei au valena: a. IV b. III c. II d. I 5. Numrul atomilor de carbon din molecula glicinei este: a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial rezultat la metabolismul aminoacizilor i are formula de structur:
HO CH CH COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. Br2(CCl4) ; b. NaHCO3. 5. Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 015

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Hidrocarbura CH3(CH2)4CH3 se numete( n-hexan / 1,4-dimetilbutan ). 2. 1-Pentina i 3-metil-1-butina sunt..........( izomeri de caten / omologi ). 3. Benzenul i naftalina sunt hidrocarburi ( alifatice / aromatice ). 4. 1-Butanolul i 2-butanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 5. Solubilitatea alcoolilor n apcu creterea numrului de grupe hidroxil (crete / scade ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. n-Pentanul i izopentanul dau aceiai produi n reacia de: a. ardere b. cracare c. dehidrogenare d. monoclorurare 2. Adiia bromului la 2-buten decurge cu formare de: a. 2-bromobutan b. 3-bromobutan c. 2,2-dibromobutan d. 2,3-dibromobutan 3. Atomii de carbon din molecula benzenului au valena: a. IV b. III c. II d. I 4. Numrul atomilor de oxigen din molecula acidului salicilic este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 5. Prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se formeaz: a. acid glutamic b. dioxid de carbon c. oglinda de argint d. un precipitat rou 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial rezultat la metabolismul aminoacizilor i are formula de structur:
2 1

HO 1. 2. 3. 4. 5.

CH2

COOH
1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

O Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. etanol (H+) ; b. NaHCO3. Determinai formula brut a compusului (A).

Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 016

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Clorurarea metanului este o reacie de ( substituie / adiie). 2. Reacia de adiie a hidrogenului la 2-buten conduce la .....(n-butan / izobutan). 3. Alchina cu cel mai mic numr de atomi de carbon, care prezint izomeri de poziie este ( propina / butina ). 4. Proprietatea spunurilor de a spla este determinat de existena, n aceeai molecul, a unei grupe polare hidrofile i a unui rest hidrocarbonat hidrofob ( polar / nepolar ). 5. Celuloza este o ( protein / polizaharid ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele substane, prezint cea mai mare temperatur de topire: a. metanul b. metanolul c. benzenul d. -alanina 2. Dintre izomerii hexanului, conin cel puin un atom de carbon teriar: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 3. Atomii de carbon din molecula trinitratului de glicerin au valena: a. IV b. III c. II d. I 4. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin 5. Numrul atomilor de oxigen din molecula serinei este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

HO

CH2

CH

COOH
1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

OH 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat de sodiu. 5. Calculai masa de carbonat de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A).
Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 017

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Atomii de carbon din molecula unui alcan sunt unii prin legturi covalente ( simple / multiple ). 2. n reacia de ardere a metanului, raportul molar metan:oxigen molecular necesar stoechiometric este ....(1:2 / 2:1 ). 3. Alchina cu cel mai mic numr de atomi de carbon, care prezint izomeri de caten este ( pentina / butina ). 4. Proprietatea spunurilor de a spla este determinat de existena, n aceeai molecul, a unei grupe hidrofile i a unui rest hidrocarbonat nepolar hidrofob ( polare / nepolare ). 5. Acidul glutamic prezint ( proprieti tensioactive / caracter amfoter ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin arderea alcanilor se obin: a. acizi organici i ap b. aldehide i ap c. compui carbonilici i ap d. dioxid de carbon i ap 2. n structura 3-metil-1-butinei, raportul carbon teriar:carbon cuaternar este: a. 1:1 b. 1:2 c. 2:1 d. 3:1 3. Face parte din compoziia grsimilor lichide: a. acidul formic b. acidul oleic c. acidul propanoic d. acidul valerianic 4. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se obine: a. celuloz b. glucoz c. fructoz d. zaharoz 5. Cauciucul vulcanizat conine atomi de: a. fosfor b. brom c. iod d. sulf 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un medicament i are formula de structur:
1

CH2

CH

CH2

CH2

COOH

1. 2. 3. 4.

Cl Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de clor din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. acid clorhidric ; b. C2H5OH(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl- 35,5.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 018

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izobutena i 1-butena sunt ................... ( izomeri / omologi ). 2. n condiii normale, acetilena este un incolor ( gaz / lichid ). 3. Toluenul prezint atomi de carbon teriari ( cinci / ase ). 4. Monozaharida care se formeaz la hidroliza amidonului este ( fructoza / glucoza ). 5. Substana care face parte din clasa aminoacizilor este ( glicina / glucoza ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Propanul formeaz la monoclorurare fotochimic derivai clorurai n numr de: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2. Adiia acidului bromhidric la 1-buten conduce majoritar la: a. 1-bromobutan b. 2-bromobutan c. 1-bromobuten d. 2-bromobuten 3. n molecula nitrobenzenului, raportul atomic C:H:N:O este: a. 6:5:1:2 b. 6:6:1:2 c. 6:5:2:1 d. 6:6:2:1 4. Amidonul i celuloza sunt: a. proteine b. peptide c. oligozaharide d. polizaharide 5. Cauciucul natural este: a. un acid carboxilic b. un compus macromolecular c. un compus hidroxilic d. un compus cu funciuni mixte 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:
HO CH2 CH2 COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu magneziu. 2 puncte 5. Calculai masa de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 0,60 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Mg-24.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 019

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Este un alcan cu trei atomi de carbon primari ..................(n-butanul/ izobutanul). 2. Prin adiia acidului clorhidric la 1-penten se formeaz majoritar....................... (1-cloropentan/ 2-cloropentan). 3. Alcanul cu formula brut C2H5 este...................... (butanul/ octanul). 4. 1-Propanolul i 2-propanolul sunt ................(izomeri / omologi). 5. Gliceridele sunt esteri ai.................... cu glicerina (acizilor grai / aminoacizilor). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele proprieti ale etanului este corect: a. reacioneaz cu NaOH b. reacionez cu apa c. reacioneaz cu clorul(lumin) d. particip la reacia de polimerizare 2. Valena atomului de oxigen n molecula etanolului este: a. I b. II c. III d. IV 3. Lna sintetic (melana) se obine din monomerul vinilic, rezultat prin reacia acetilenei cu : a. HCl b. Cl2 c. HCN d. CH3COOH 4. La arderea etanului, raportul molar stoechiometric etan/oxigen este: a. 1:3 b. 2:7 c. 3:4 d. 4:5 5. Naftalina are formula molecular: a. C8H10 b. C10H8 c. C10H18 d. C10H10

10 puncte Subiectul C Compusul (A), este un produs care se obine n procesul de degradare parial a aminoacizilor i are formula de structur:
HO CH CH COOH

1. 2. 3. 4.

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). Indicai natura atomului de carbon de care este legat grupa hidroxil. Calculai procentul masic de oxigen din molecula compusului (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. Br2/CCl4; b. CaCO3. 5. Determinai formula brut a compusului (A).

2 puncte 1 punct 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 020

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii sunt hidrocarburi aciclice ( aromatice / saturate ). 2. La trecerea unui amestec de eten i propan printr-un vas cu soluie de brom, reacioneaz ... ( etena / propanul ). 3. Acetaldehida i alcoolul vinilic sunt ( omologi / izomeri ). 4. n condiii standard, etanolul este o substan ( lichid / solid ). 5. Oxidarea glucozei cu reactivul Tollens conduce la.. ( acid gluconic / acid glutamic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin adiia bromului la propen rezult: a. 1,1-dibromopropen b. 1,2-dibromopropen c. 1,1-dibromopropan d. 1,2-dibromopropan 2. Produii CO2 i H2O se afl n raport molar de 3:2 n reacia de ardere a unui mol de: a. propan b. propen c. propin d. propanal 3. Formula general a alcoolilor saturai aciclici este: a. CnH2nO b. CnH2n+1O c. CnH2n+2O d. CnH2n+3O 4. Glicerina poate fi denumit i: a. glicocol b. propilenglicol c. 1,2,3-trihidroxipropan d. 1,2,3-propandiol 5. Acidul acetic conine n molecul: a. un atom de carbon secundar b. un atom de carbon cuaternar c. doi atomi de carbon primari d. doi atomi de carbon teriari 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament analgezic, antiinflamator i are formula de structur: F
1

OH
2

COOH
1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de fluor din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. carbonat de magneziu ; b. C2H5OH(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1. 2. 3. 4. Mase atomice: H-1;C-12; O-16; F-19.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 021

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Butanul are punctul de fierbere mai comparativ cu 2-metilpropanul ( ridicat / sczut ). 2. Toluenul este o aren ... ( mononuclear / polinuclear ). 3. 1-Propanolul este un alcool saturat ( primar / secundar ). 4. Oleo-palmito-stearina este o mixt ( triglicerid / tripeptid ). 5. Cauciucul natural este un ( material rigid / elastomer ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Atomii de carbon din molecula propenei prezint valena: a. I b. II c. III d. IV 2. Numrul izomerilor de poziie ai n-butinei este: a. 2 b. 5 c. 4 d. 3 3. Prin fermentaia acetic a etanolului rezult: a. eten b. etin c. acid etanoic d. aldehid etanoic 4. Compoziia procentual masic a cauciucului natural care are formula brut (C5H8)n este: a. 50%C, 50%H b. 88,235%C, 11,765%H c. 75%C, 25%H d. 85,71%C, 14,29%H 5. Glicina conine: a. doi atomi de carbon primari b. doi atomi de carbon secundari c. un atom de carbon teriar d. un atom de carbon cuaternar 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un medicament utilizat ca sedativ i are formula de structur:

OH H3C CH2 C CH
1. 2. 3. 4.

C
2

CH Cl
1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

CH

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. Br2 (CCl4) ; b. H2(Ni). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35.5; Br-80.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 022

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izopentanul are punctul de fierbere mai dect n-pentanul ( mare / mic ). 2. Naftalina este o hidrocarbur aromatic................................( mononuclear / polinuclear ). 3. 2-Propanolul este un alcool ( primar / secundar ). 4. Formiatul de etil se obine din reacia etanolului cu acidul ( metanoic / etanoic ). 5. Serina conine atomi de oxigen ( doi / trei ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) se formeaz: a. acid etanoic b. alcool etilic c. etanal d. metanal 2. 1,2,3-Propantriolul se numete i: a. glicerid b. glicerin c. glicin d. glicocol 3. Reacia acidului etanoic cu KOH(aq) este o reacie de: a. adiie b. esterificare c. izomerizare d. neutralizare 4. Acidul benzoic este un acid: a. alifatic b. aromatic c. dicarboxilic d. gras 5. Glucoza formez n reacia cu reactivul Fehling: a. hidroxid de cupru(I) b. hidroxid de cupru(II) c. oxid de cupru(I) d. oxid de cupru(II) 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament stimulator al sistemului nervos central i are formula de structur:
2

CH CH2

CH2 NH2

COOH

1. 2. 3. 4.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de azot din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. NaOH(aq) ; b. C2H5OH(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; N-14.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 023

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula CnH2n-6 corespunde unei hidrocarburi....................(aciclice cu o legtur tripl / aromatice). 2. Propena i 1-butena sunt ........................................izomeri / omologi). 3. Acidul propanoic prezint punctul de fierbere mai......................dect alcanul cu acelai numr de atomi de carbon (mare /mic). 4. Spunurile folosite pentru splare sunt sruri ale acizilor grai cu.................( sodiu/ plumb). 5. Zaharoza este o ........................................( monozaharid/ dizaharid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchina cu un singur atom de carbon teriar n molecu este: a. acetilena b. 2-pentina c. 3-metil-1-butina d. 1-butina 2. Valena atomului de oxigen n molecula propanolului este: a. I b. II c. III d. IV 3. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens conduce la : a. oxid cupric b. acid glutamic c. oglinda de argint d. hidroxid cupric 4. Dintre urmtoarele substane, prezint proprieti tensio-active: a. propanoatul de sodiu b. acidul glutamic c. stearatul de sodiu d. acidul oleic 5. Din reacia acidului etanoic cu oxid de calciu se formeaz: a. metanoat de calciu b. etanoat de calciu c. hidroxid de calciu d. carbonat de calciu 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este medicament i are formula de structur :

H2C CH2 OH

CH2

COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon de care sunt legate grupele funcionale din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de carbon din molecula compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. 2 puncte 5. Calculai masa de sare de sodiu care se formeaz n reacia a 0,2 moli compus(A) cu NaHCO3, dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 024

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula reprezint raportul numeric al atomilor din compoziia unei substane organice ( brut / molecular ). 2. n-Pentanul are punctul de fierbere mai ... dect izopentanul ( mare / mic ). 3. La creterea presiunii, ... solubilitatea acetilenei n ap ( crete / scade ). 4. Glicerina este un alcool ( teriar / trihidroxilic ). 5. Toluenul este o aren ... ( mononuclear / polinuclear ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin policondensarea aminoacizilor se obin: a. polizaharide b. grsimi c. proteine d. spunuri i detergeni 2. Cel mai mic numr de atomi de carbon pentru care alchenele prezint izomerie de caten este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 3. Polietena conine (procente masice): a. 25%C b. 75%C c. 14,29%H d. 85,71%H 4. Prin ionizare n soluie apoas, acizii organici cedeaz: a. grupa carboxil b. grupa hidroxil c. radicalul hidrocarbonat d. protoni 5. Oetul este o soluie diluat a acidului cu formula: a. CH2O b. CH2O2 c. (CH2O)2 d. (CH2O)6 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se formeaz n organism la transformrile biochimice hormonale i are formula de structur:

HO CH3O

CH2

COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. etanol (H+) ; b. NaHCO3. 5. Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 025

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alchenele prezint formula general ( CnH2n / CnH2n-2 ). 2. 2-Butina i 1-butina sunt .......... ( izomeri / omologi ). 3. Prin reacia propinei cu H2O (HgSO4/H2SO4)se formeaz ... ( acetaldehid / aceton ). 4. Acidul oleic prezint caten ( saturat / nesaturat ). 5. Glucoza cu reactivul Tollens ( se oxideaz / se reduce ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prezint punctul de fierbere cel mai ridicat: a. propanul b. propena c. 1-propanolul d. 1,2,3-propantriolul 2. Dintre formulele date, corespunde formulei moleculare a unui alcan: a. C2H6 b. C3H6 c. C4H6 d. C5H10 3. Valena atomului de azot n acrilonitril este: a. I b. II c. III d. IV 4. n condiii normale, sunt ambele substane solide: a. metanolul i glicerina b. butanul i valina c. glucoza i naftalina d. amidonul i etanolul 5. Acidul glutamic conine n molecul: a. trei legturi duble b. dou grupe amino c. dou grupe carboxil d. patru atomi de carbon 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament pentru combaterea acidozei gastrice i are formula de structur:
2

CH2 OH
1

HO H2C
1. 2. 3. 4. 5.

C NH2

CH2 OH

Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). Calculai procentul masic de azot din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Justificai solubilitatea n ap a compusului (A). Calculai masa de oxigen din 0,20 moli compus (A).

2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 026

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Neopentanul are punctul de fierbere mai comparativ cu n-pentanul ( ridicat / sczut ). 2. Prin hidrogenarea 2-butinei se formeaz ... ( n-butan / izobutan ). 3. Metanolul are punctul de fierbere mai dect metanul ( mare / mic ). 4. Etanolul prezint formula brut ( (C2H5O)n / (C2H6O)n ). 5. Prin reacia glucozei cu reactivul Tollens se depune ( argint / cupru ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Hidrocarbura care are n structur trei atomi de carbon primari este: a. izobutanul b. 2-butena c. 1-butina d. toluenul 2. Dintre urmtoarele hidrocarburi, formeaz alcool etilic prin reacia cu H2O(H2SO4): a. etena b. etina c. propena d. 2-butina 3. Reprezint al treilea termen din seria de omologi din care face parte: a. acidul acetic b. 1-butina c. etanolul d. propena 4. Acidul gras saturat cu 16 atomi de carbon n molecul se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic 5. Dintre urmtoarele substane, compusul cu temperatura de topire cea mai mare este: a. acidul formic b. glicina c. metanolul d. toluenul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca antiseptic i are formula de structur: Br
HO H2C
1 2

C CH2 OH

NO2

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). Calculai procentul masic de brom i azot din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu acid etanoic (H+). Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Br-80.

2 puncte 3 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 027

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Propanul formeaz ... derivai monobromurai ( doi / trei ). 2. Alchenele sunt hidrocarburi aciclice cu formula general ...( CnH2n / CnH2n-2 ). 3. Toluenul este o hidrocarbur aromatic ( mononuclear / polinuclear ). 4. Acizii grai din compoziia grsimilor sunt ( monocarboxilici / dicarboxilici ). 5. Glicina i acidul glutamic conin n molecul o grup ( amino / carbonil ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. 2-Pentena are coninutul masic de carbon: a. 7,70%C b. 14,29%C c. 85,71%C d. 92,31%C 2. Dintre urmtorii compui, este solubil n ap: a. 1-cloropropanul b. propanul c. propena d. propanolul 3. Acidul gras saturat cu 18 atomi de carbon n molecul se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic 4. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin 5. ntr-o soluie acid, cu pH = 2, valina se prezint majoritar sub form de: a. amfion b. anion c. cation d. molecul neutr 10 puncte Subiectul C Compusul (A) constituent principal al uleiului de cuioare i al uleiului de scorioar, este utilizat ca antiseptic i dezinfectant n stomatologie i are formula de structur:

HO CH3O

CH2

CH CH2

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. acid clorhidric ; b. Br2(CCl4). 5. Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 028

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de ... ( caten / poziie ). 2. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) se obine ( etanal / etanol ). 3. Substana ce rezult la tratarea etanolului cu o soluie acid de KMnO4 este ( acidul acetic / acetona ). 4. Punctul de fierbere al acidului butanoic este maidect al butanului ( mare / mic ). 5. Formulele procentuale masice ale alaninei i glicinei sunt ( aceleai / diferite ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. La arderea metanului se formeaz un amestec de CO2 i H2O n raport molar de: a. 1:1 b. 1:2 c. 1:3 d. 2:1 2. Prezint izomerie de caten, alchinele ce conin cel puin: a. 3 atomi de carbon b. 4 atomi de carbon c. 5 atomi de carbon d. 6 atomi de carbon 3. Substana care are proprietatea de se dizolva n ap este: a. benzenul b. toluenul c. izopropilbenzenul d. etanolul 4. Trinitratul de glicerin se obine, din glicerin, printr-o reacie de: a. adiie b. ardere c. esterificare d. izomerizare 5. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. propanul d. n-heptanul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:
1 2

CH2 CH2 CH2

COOH

OH 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei chimice a compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5, Calculai masa de sare de sodiu ce se formeaz n reacia a 0,2 moli compus (A), cu hidroxidul corespunztor, dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 029

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia ... la acetilen se obine clorura de vinil ( HCl / HCN ). 2. n reacia de ardere a metanolului, raportul molar CO2:H2O este ( 1:2 / 1:3 ). 3. Formula molecular C5H10 corespunde unei ... ( alchene / alchine ). 4. Acizii organici conin n molecul grupa funcional ( carbonil / carboxil ). 5. Proteinele sunt compui macromoleculari rezultai prin policondensarea (aminoacizilor / monozaharidelor ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alcanul ce conine 19 legturi covalente este: a. C4H10 b. C5H10 c. C6H14 d. C7H14 2. Prin oxidarea etanolului cu o soluie acid de KMnO4 se obine: a. un acid monocarboxilic b. un acid dicarboxilic c. o aldehid d. o ceton 3. Catena butinei este: a. aciclic saturat b. aciclic nesaturat c. ciclic saturat d. ciclic nesaturat 4. Dintre formulele date, corespunde formulei moleculare a unui alcan: a. C2H6 b. C3H6 c. C4H6 d. C5H10 5. Valena atomului de carbon n molecula etinei este: a. I b. II c. III d. IV 10 puncte Subiectul C Compusul (A) rezult la hidroliza unor lipide din esutul nervos i are formula de structur:
2 1

H3C

(CH2)12 CH CH CH OH

CH NH2

CH2 OH

1. 2. 3. 4.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. Br2 (CCl4) ; b. H2(Ni). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Br-80.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 030

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de ... ( adiie / substituie ). 2. Prin clorurarea fotochimic a propanului se obin derivai monoclorurai ( doi / trei ). 3. La trecerea unui amestec de propan i izobuten printr-un vas cu soluie de brom, reacioneaz ( propanul / izobutena ). 4. La oxidarea etanolului cu soluie acid de KMnO4 se formeaz ( acid etanoic / etandial ). 5. Prin reacia glucozei cu reactivul Tollens se depune ( argint / cupru ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Benzenul se alchileaz cu: a. propen b. propin c. propan d. acid propanoic 2. Sunt compui solubili n ap: a. etina i alcoolul etilic b. propena i izopropilbenzenul c. butanul i alcoolul butilic d. benzenul i toluenul 3. Trinitratul de glicerin are un coninut procentual masic: a. 63,43%C b. 15,86%H c. 2,20%O d. 18,50%N 4. Reprezint al treilea termen din seria de omologi din care face parte: a. acidul acetic b. 2-butina c. etanolul d. propena 5. Valena atomului de carbon n molecula etenei este: a. I b. II c. III d. IV 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se gsete n uleiul de ricin i are formula de structur:

H3C 1. 2. 3. 4. 5.

(CH2)5

CH

CH2

CH CH

(CH2)7

COOH

OH Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2 puncte Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de 3 puncte 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A).

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 031

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Pentena i 2-metil-1-butena sunt izomeri de ... ( caten / poziie ). 2. Clorura de vinil este un ( monomer / polimer ). 3. Din reacia benzenului cu amestec sulfonitric se obine ( nitrobenzen / acid benzensulfonic ). 4. Acizii organici conin n molecul grupa funcional .... ( carbonil / carboxil ). 5. Proteinele formeaz prin hidroliz total ( aminoacizi / peptide ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Are n structur numai atomi de carbon primari: a. acetona b. acidul propanoic c. clorura de vinil d. etanolul 2. Prin adiia clorului la propin se formeaz: a. 2-cloropropena b. 1,2-dicloropropan c. 2,2-dicloropropan d. 1,1,2,2-tetracloropropan 3. Formula molecular care corespunde unui acid monocarboxilic este: a. C3H4O2 b. C3H6O c. C2H2O4 d. C4H6O 4. n molecula proteinelor, unitile de aminoacid sunt legate printr-o legtur peptidic: a. CONH b. CONH2 c. NHOH d. NH2OH 5. Formula molecular C12H22O11 poate corespunde unei: a. monozaharide b. dizaharide c. polizaharide d. proteine 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un aminoacid din componena colagenului i are formula de structur:
2 1

H2N CH2

CH OH

CH2 CH2 CH COOH NH2


1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq). 5. Calculai masa de hidroxid de potasiu stoechiometric necesar reaciei cu 1,20 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 032

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula molecular C5H10 corespunde unei ... ( alchene / alchine ). 2. Prin dehidroclorurarea 2-clorobutanului se formeaz majoritar ( 1-buten / 2-buten ). 3. Primul termen din seria omoloag a alchinelor se numete ( metin / etin ). 4. Alcoolii sunt compui ( hidroxilici / carboxilici ). 5. Din reacia acizilor cu alcoolii se formeaz ( esteri / eteri ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Benzina cu C.O. = 98 se comport la ardere ca un amestec format din: a. 98% izooctan, 2% n-heptan b. 2% izooctan, 98% n-heptan c. 98% n-octan, 2% izoheptan d. 2% n-octan, 98% izoheptan 2. 1-Butena i izobutena difer prin: a. formula brut b. formula molecular c. natura atomilor de carbon d. numrul atomilor de carbon 3. Catena propinei este: a. aciclic saturat b. aciclic nesaturat c. ciclic saturat d. ciclic nesaturat 4. Un exemplu de acid monoaminodicarboxilic este: a. alanina b. cisteina c. lisina d. acidul glutamic 5. Zaharoza este o: a. monozaharid b. dizaharid c. polizaharid d. protein 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

HOOC H2N OH
1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu magneziu. 5. Calculai masa de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 0,80 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Mg-24.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 033

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Din n-butan se obine 2-metilpropanul printr-o reacie de ( cracare / izomerizare ). 2. Prin monoclorurarea benzenului se obine ... ...............( clorobenzen / clorur de benzil ). 3. Punctul de fierbere al 1-propanolului este mai dect al 1-pentanolului ( ridicat / sczut ). 4. La trecerea unui amestec de propan i izobuten printr-un vas cu soluie de brom, reacioneaz ( propanul / izobutena ). 5. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de ... ( adiie / substituie ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul izomerilor corespunztori formulei moleculare C5H12 este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 2. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. cisteina b. glicerina c. glicina d. naftalina 3. Prin oxidarea alcoolului etilic cu soluie de KMnO4/H2SO4 se obine: a. etanal b. acid etanoic c. propanal d. propanon 4. Propena prezint aceeai compoziie procentual masic elemental ca: a. propanul b. butena c. propanolul d. propina 5. Prezint caracter amfoter: a. acidul aminoacetic b. acidul propanoic c. etanolul d. glucoza 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se utilizeaz n medicin i are formula de structur:
CH2 CH3 HC C C OH CH CH Cl

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Precizai natura grupelor funcionale din compusul (A). 2 puncte Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2 (Ni). Calculai masa produsului format prin reacia a 0,5 moli de compus (A) cu H2(Ni). 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 034

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii i izoalcanii sunt izomeri de ( caten / poziie ). 2. Prin reacia izobutenei cu H2O(H2SO4) se formeaz ........( n-butanol / 2-metil-2-propanol ). 3. Din reacia hidrogenului cu acetilena, n raport molar de 1:1, se obine ( etan / eten ). 4. Alchilarea benzenului cu propen este o reacie de ( adiie / substituie ). 5. Monomerul utilizat la obinerea poliacrilonitrilului are formula molecular ( C2H3Cl / C3H3N ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Etena prezint aceeai compoziie procentual masic elemental ca: a. propena b. etina c. etanul d. etanolul 2. Produsul majoritar obinut la deshidratarea 2-butanolului este: a. 1-butena b. 2-butena c. butanalul d. butanona 3. Formula molecular a acetatului de etil este: a. C4H6O2 b. C4H6O4 c. C4H8O2 d. C4H8O4 4. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. cisteina b. glicerina c. glicina d. naftalina 5. Numrul dipeptidelor mixte, fr izomeri optici, ce rezult din reacia glicinei cu - alanina este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 2 10 puncte Subiectul C Compusul (A), este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur: O

C CH2 CH HO NH2 NH2

COOH

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. oxid de calciu ; b. etanol(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 035

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Cantitatea de cldur degajat prin arderea complet a unui m3 de alcan gazos reprezint ( cldura molar / puterea caloric ). 2. Propena formeaz, prin reacia cu .....izopropanol ( hidrogenul / apa/H2SO4). 3. Alchenele i alchinele sunt hidrocarburi aciclice ( saturate / nesaturate ). 4. Prin nitrarea benzenului rezult un nitroderivat ( alifatic / aromatic ). 5. n-Butanolul i izobutanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. n-hexanul d. n-heptanul 2. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) rezult: a. aldoze b. cetoze c. compui carbonilici d. compui carboxilici 3. Cauciucul natural este un compus: a. aromatic b. ciclic c. macromolecular d. saturat 4. Amidonul se identific cu o soluie de: a. acid clorhidric b. brom c. clor d. iod 5. Prin eliminarea unei molecule de ap ntre dou molecule de aminoacid, se formeaz o legtur: a. esteric b. eteric c. de hidrogen d. peptidic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) prezint proprieti antiseptice i are formula de structur: HO Br
HOOC Br Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de brom din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : b. NaHCO3. 4 puncte a. etanol (H+) ; Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

1. 2. 3. 4. 5.

Mase atomice: H-1 ;C-12; O-16; Br-80.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 036

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Punctul de fierbere al n-pentanului este maidect al izopentanului ( mare / mic ). 2. Prin adiia bromului la etin, n raport molar de 1:1, rezult ... ( 1,2-dibromoetan / 1,2-dibromoeten ). 3. Este monomer vinilic ( acrilonitrilul / alcoolul vinilic ). 4. Naftalina i cumenul sunt hidrocarburi ( aromatice / aciclice ). 5. Spunurile sunt sruri ale acizilor grai cu ( metale / nemetale ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchenele sunt insolubile n: a. alcani lichizi b. ap c. benzen d. cloroform 2. Reacia acizilor carboxilici cu hidroxizii alcalini este o reacie de: a. alchilare b. adiie c. condensare d. neutralizare 3. Trigliceridele din grsimile lichide conin urmtoarele elemente organogene: a. C, H b. C, H, X c. C, H, O d. C, H, O, N 4. Glucoza este o: a. aldoz b. cetoz c. heptoz d. trioz 5. n molecula glicinei sunt coninute n procente masice: a. 32% C, 18,67% H b. 32% C, 42,67% N c. 6,67% H, 18,67% O d. 6,67% H, 18,67% N 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament cu aciune asemntoare aspirinei i are formula de structur:
2 1

COOH O O C

1. 2. 3. 4. 5.

HO Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. etanol (H+); b. NaHCO3. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; O-16.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 037

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul cu structura CH3(CH2)3CH3 se numete( izopentan / n-pentan ). 2. Alchinele prezint n structur o legtur ... ( dubl / tripl ). 3. 2-Propanolul i 1-propanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 4. Glicerina este un alcool ( teriar / trihidroxilic ). 5. Acidul glutamic este un aminoacid ( monoaminodicarboxilic / diaminomonocarboxilic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele alchene, formeaz alcool primar prin adiia apei: a. 2-metil-1-butena b. 2-metil-2-butena c. etena d. propena 2. Dehidrobromurarea 2-bromobutanului este o reacie de: a. adiie b. eliminare c. izomerizare d. substituie 3. Este monomer vinilic: a. cloroetanul b. cloroetena c. etina d. propina 4. Acidul acetic reacioneaz cu: a. acidul carbonic b. argintul c. hidroxidul de sodiu d. sulfatul de potasiu 5. Aminoacizii intr n componena : a. amidonului b. celulozei c. proteinelor d. zaharozei 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar n biosinteza aminoacizilor i are formula de structur: COOH
1 2

HOOC

CH CH OH

CH CH3 CH3
1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 5. Calculai masa de hidroxid de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,25 moli compus (A). Mase atomice: H-1; C-12; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 038

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n condiii normale, n-heptanul este o substan ( gazoas / lichid ). 2. Legtura CH din acetilen este ... ( nepolar / slab polar ). 3. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de ... ( adiie / substituie ). 4. Acidul stearic este un acid gras ( saturat / nesaturat ). 5. Glucoza se cu reactiv Tollens ( oxideaz / reduce ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Hidrocarbura care are n structur trei atomi de carbon primari este: a. izobutanul b. 2-butena c. 1-butina d. toluenul 2. Sunt compui solubili n ap: a. etina i alcoolul etilic b. propena i izopropilbenzenul c. butanul i alcoolul butilic d. benzenul i toluenul 3. Acidul salicilic este un: a. aminoacid b. hidroxiacid c. acid dicarboxilic d. acid gras 4. Moleculele de spun se asociaz n ap sub form de: a. amfioni b. micelii c. monomeri d. dimeri 5. Valina, ntr-o soluie acid, cu pH = 2, se prezint sub form de: a. amfion b. anion c. cation d. molecul neutr 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat n medicin i are formula de structur:
1 2

CH3 CH2

CH2

CH CH2

COOH CH2 CH3

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH (aq). 2 puncte Calculai masa, exprimat n grame, de produs ce se formeaz n reacia a 57,6 grame compus (A) cu KOH, dac randamentul transformrii este 80%. 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; N-14; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 039

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Reacia de diclorurare a metanului conduce la ( clorur de metil / clorur de metilen ). 2. Prin cracarea propanului se obin ... ( CH4 i C2H4 / CH4 i C2H6 ). 3. Formulei moleculare C4H6 i corespund alchine izomere ( dou / trei ). 4. Acizii butanoic i izobutanoic sunt izomeri de ( caten / poziie ). 5. Glucoza i fructoza sunt ( monozaharide / oligozaharide ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. n-hexanul d. n-heptanul 2. Hidrocarbura cu un singur atom de carbon primar este: a. 1-hexena b. 2-hexena c. 2-butena d. izobutena 3. Prin oxidarea alcoolului etilic cu soluie de KMnO4/H2SO4 se obine: a. etanal b. acid etanoic c. propanal d. propanon 4. Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling conduce la: a. hidroxid de cupru(II) b. oxid de cupru(II) c. acid gluconic d. acid glutamic 5. Numrul de tripeptide izomere ce se pot obine din glicin, -alanin i valin, fr izomeri optici, este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un aminoacid esenial a crui caren n organism provoac grave tulburri metabolice, i are formula de structur:

HO

CH2

CH COOH NH2

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat de magneziu. 5. Calculai masa de carbonat de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 1,50 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; O-16; N-14; Mg-24.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 040

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Pentanul i 2-metilbutanul sunt ( izomeri de caten / omologi ). 2. Monomerii vinilici au n structur radicalul ... ( CH2=CH / CH2=CHCH2 ). 3. La bromurarea benzenului se formeaz ...( bromobenzen / bromur de benzil ). 4. ntre moleculele de etanol i de ap se stabilesc legturi ..............( covalente / de hidrogen ). 5. Valina are atomi de carbon n molecul ( patru / cinci ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. n condiii normale, sunt solide: a. etanul i glicerina b. pentanul i cloroformul c. alanina i naftalina d. metanolul i zaharoza 2. Decurge conform regulii lui Markovnikov, adiia HCl la: a. propen b. 2-buten c. 2,3-dimetil-2-buten d. 3-hexen 3. Esterii se obin din reacia acizilor carboxilici cu: a. acizii grai b. aldehidele c. cetonele d. alcoolii 4. Conine un atom de carbon nular: a. etanolul b. glucoza c. acetatul de etil d. acetatul de metil 5. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. cisteina b. glicerina c. glicina d. naftalina 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament i are formula de structur:
1 2

CH3 CH2

CH2

CH CH2

COOH CH2 CH3

1 punct 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. 2 puncte 5. Calculai masa de produs organic, ce se formeaz n reacia a 0,25 moli compus (A), 3 puncte cu NaHCO3, dac randamentul reaciei este 80%.

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 041

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Hidrocarbura saturat care prezint izomerie de caten are formula molecular ( C3H8 / C4H10 ). 2. Cracarea n-butanului conduce la ... ( 1-buten / propen ). 3. Policlorura de vinil se obine prin polimerizarea ( cloroetenei / clorurii de alil ). 4. Nitrarea i alchilarea benzenului sunt reacii de ( adiie / substituie ). 5. Serina prezint grupe funcionale de tipul ( OH, NH2 i COOH / SH, NH2 i COOH ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchenele, CnH2n, au coninutul procentual masic de carbon: a. 85,71% C b. 58,71% C c. 41,29% C d. 14,29% C 2. Elementele organogene componente ale polimerului de tip PNA sunt: a. C, H, O b. C, H, Cl c. C, H, N d. C, H, N, O 3. Din reacia acidului etanoic cu etanolul se obine: a. CH3COOC2H5 b. HCOOC3H7 c. CH3CH2COOCH3 d. CH3CH2CH2COOH 4. Trinitratul de glicerin este un ester al acidului: a. azotic b. gluconic c. glutamic d. propanoic 5. Este o monozaharid: a. amiloza b. celuloza c. glucoza d. zaharoza 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament i are formula de structur:
1 2

CH3 CH2

CH2

CH CH2

COOH CH2 CH3


2 puncte 1 punct 2 puncte 2 puncte 3 puncte

1. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 3. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KHCO3. 5. Calculai volumul de gaz (msurat n condiii normale de temperatur i presiune), format stoechiometric n reacia a 0,5 moli compus (A) cu KHCO3.

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 042

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii sunt hidrocarburi aciclice ( saturate / nesaturate ). 2. Prin adiia apei la 1-buten se formeaz majoritar ... ( 1-butanol / 2-butanol ). 3. Reacia de obinere a propanului din propin este o reacie de ( hidrogenare / dehidrogenare ). 4. Alcoolii prezint puncte de fierbere mai dect alcanii cu acelai numr de atomi de carbon ( ridicate / sczute ). 5. Dipeptidele mixte se obin printr-o reacie de ( condensare / izomerizare ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Volumul de aer (c.n.) cu 20% O2 (procente volumetrice), consumat la arderea unui mol de metan este: a. 22,4 L b. 44,8 L c. 224 L d. 448 L 2. Este monomer vinilic: a. C2H5O b. C4H6O2 c. C2H4Cl d. C3H4N 3. Glicerina este un: a. alcool teriar b. alcool polihidroxilic c. aminoacid d. acid tricarboxilic 4. Sunt solubile n ap substanele din grupul: a. propanolul i acidul propanoic b. etanul i metanolul c. propena i glicina d. zaharoza i celuloza 5. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se obine: a. zaharoz b. glucoz c. fructoz d. celuloz 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:
1 2

CH3 CH2

CH2

CH CH2

COOH CH2 CH3

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2 puncte Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,25 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; Na-23; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 043

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Hexanul are punctul de fierbere mai dect 2,2-dimetilbutanul (mare / mic). 2. Alcoolii saturai aciclici prezint formula general ... ( CnH2n+1O / CnH2n+2O ). 3. Izopropilbenzenul se obine din benzen i ( propan / propen ). 4. Alcoolul cu formula molecular CH4O se numete ( metanol / n-propanol ). 5. Trigliceridele sunt esteri ai acizilor grai cu ( glicerina / glicina ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Izomerizarea n-alcanilor este o reacie: a. de adiie b. de condensare c. reversibil d. ireversibil 2. Au moleculele asociate prin legturi de hidrogen: a. metanul i glicerina b. etina i etanalul c. benzenul i toluenul d. acidul acetic i etanolul 3. Policlorura de vinil se obine printr-o reacie de: a. alchilare b. copolimerizare c. polimerizare d. policondensare 4. Acidul carboxilic cu procentele masice de 60,87% C i 4,35% H n molecul, se numete acid: a. acetilsalicilic b. benzoic c. gluconic d. salicilic 5. Este corect afirmaia referitoare la celuloz: a. este solubil n solveni organici b. este monozaharid c. este solubil n reactiv Schweizer d. prezint gust dulce 10 puncte Subiectul C Compusul (A), este un intermediar utilizat pentru sinteza unui medicament i are formula de structur:

HOOC CH NH2

CH2

NH2
1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte compus (A). 3 puncte

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 2,5 moli

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 044

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de ( caten / poziie ). 2. Adiia clorului la alchene conduce la derivai diclorurai...( geminali / vicinali ). 3. Prin hidrogenarea acetilenei se formeaz ( etan / propan ). 4. Alcoolii conin grupa funcional hidroxil ( monovalent / divalent ). 5. Amidonul i celuloza sunt substane ( tensioactive / cu funciuni mixte ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prezint izomerie de poziie: a. propanul b. propina c. propanolul d. acidul etanoic 2. Este o substan solid n condiii standard: a. etena b. etanolul c. acidul aminoacetic d. etanul 3. Hidrocarbura cu un atom de carbon cuaternar este: a. n-pentanul b. izopentanul c. 1-pentena d. 1-pentina 4. Puterea de splare a unui spun depinde de natura acidului gras i de natura ionului: a. amoniu b. hidroxid c. metalic d. nemetalic 5. Prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se formeaz: a. acid glutamic b. dioxid de carbon c. oglinda de argint d. un precipitat rou 10 puncte Subiectul C Substana (A) este un intermediar utilizat pentru oinerea unui medicament i are formula de structur:
HOOC CH2 CH2 CH2 NH2

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu oxid de calciu. 5. Calculai masa de oxid de calciu stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A). Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Ca-40.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 045

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Pentina i 3-metil-1-butina sunt izomeri de ( caten / poziie ). 2. Prin oxidarea etanolului cu KMnO4 / H2SO4 se obine ( acid etanoic / etanal ). 3. Solubilitatea alcoolilor monohidroxilici n ap cu creterea masei moleculare ( crete / scade ). 4. n molecula lisinei sunt atomi de carbon ( cinci / ase ). 5. Cauciucul natural i cauciucul sintetic sunt ( elastomeri / monomeri ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formula molecular C4H10 corespunde: a. butanului b. butenei c. izobutenei d. butanolului 2. n-Pentanul i izopentanul formeaz aceiai produi n reacia de: a. ardere b. cracare c. dehidrogenare d. monohalogenare 3. Glicerina este un alcool: a. ciclic b. monohidroxilic c. saturat d. teriar 4. Acidul izobutiric prezint aceeai formul procentual ca i: a. acidul butanoic b. alcoolul t-butilic c. butiratul de etil d. butiratul de metil 5. Sunt compui solubili n ap: a. etina i alcoolul etilic b. propena i izopropilbenzenul c. butanul i alcoolul butilic d. benzenul i toluenul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:
1 2

CH3 CH2

CH2

CH CH2

COOH CH2 CH3

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH (aq). 2 puncte Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic de reacie ce rezult n reacia a 0,50 moli compus (A) cu KOH, dac randamentul transformrii este de 80%. 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 046

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii conin n molecul legturi (ionice / covalente). 2. Alchenele i alchinele sunt hidrocarburi aciclice ... ( saturate / nesaturate ). 3. Prin reacia benzenului cu amestec sulfonitric se formeaz ( acid benzensulfonic / nitrobenzen ). 4. Trinitratul de glicerin se formeaz din reacia glicerinei cu acidul azotic n raport molar de ( 1:3 / 3:1 ). 5. Zaharoza este o substan cristalizat, uor solubil n ( alcool / ap ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Din reacia de ardere a unui mol de butan rezult CO2 i H2O n raport molar de: a. 1:2 b. 2:5 c. 4:5 d. 5:3 2. Dintre urmtorii compui, este solubil n ap: a. 1-cloropropanul b. propanul c. propena d. propanolul 3. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metan, glicerin d. etanol, acid etanoic 4. Dintre urmtoarele formule, aceea care corespunde unui acid monocarboxilic este: a. C5H10O2 b. C4H7O2 c. C3H5O2 d. C2H2O4 5. Acidul aminoacetic i acidul glutamic sunt: a. aminoacizi b. tioaminoacizi c. izomeri d. omologi 10 puncte Subiectul C Compusul (A) corespunde unui medicament utilizat ca antiinflamator, administrat sub form de sare de Na i are formula de structur :
(1)

HOOC CH

(2)

CH2 CH CH3 CH3


1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte compus (A). 3 puncte

C2 H5
1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o particularitate structural a compului (A). Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon numerotai. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. Calculai masa NaHCO3 stoechiometric necesar reaciei cu 2,5 moli

Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 047

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul cu n atomi de carbon n molecul conine atomi de hidrogen ( 2n / 2n+2 ). 2. Primul termen din seria omoloag a alchinelor care prezint izomerie de poziie este ... ( propina / butina ). 3. Etena este n ap ( solubil / insolubil ). 4. Reacia de eliminare a acidului clorhidric din 2-clorobutan se numete ( clorurare / dehidroclorurare ). 5. Etanolul prezint punct de fierbere mai dect alcanul cu acelai numr de atomi de carbon ( ridicat / sczut ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Atomul de carbon care i completeaz toate covalenele cu atomi de carbon este: a. primar b. secundar c. teriar d. cuaternar 2. Alcanul ce prezint doi izomeri de caten are numrul atomilor de carbon egal cu: a. 3 b. 4 c. 2 d. 1 3. Moleculele monomerului i polimerului PCV au: a. aceeai formul brut b. acelai grad de polimerizare c. aceeai mas molecular d. aceleai proprieti 4. Reacia de esterificare a acidului acetic cu etanolul decurge cu formare de: a. etanoat de etil b. metanoat de propil c. metanoat de izopropil d. propanoat de metil 5. n structura amfionic a unui aminoacid se afl o grup cu caracter bazic i o grup cu caracter acid, respectiv: a. COO- i N+H3 b. COOH i NH2 c. COO- i NH2 d. COOH i N+H3 10 puncte Subiectul C Compusul (A) corespunde unui medicament utilizat ca antiinflamator, administrat sub form de sare de Na i are formula de structur :
(1)

HOOC CH

(2)

CH2 CH CH3 CH3

C2 H5

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH (aq). 2 puncte Calculai masa de NaOH stoechiometric necesar reaciei cu 5 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; O-16; Na-23.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 048

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Butina i 2-butina sunt ....... ( izomeri de poziie / omologi ). 2. Fermentaia acetic a soluiei de etanol este o oxidare ... ( aerob / anaerob ). 3. Legturile chimice din molecula butanolului sunt ( covalente / ionice ). 4. Moleculele acizilor monocarboxilici se asociaz sub form de ..(dimeri / polimeri). 5. Cisteina este un aminoacid ( alifatic / aromatic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formula molecular C5H10 corespunde: a. pentanului b. pentinei c. izobutenei d. izopentenei 1. Rezult CO2 i H2O n raport molar de 2:3 n cazul arderii unui mol de: a. butan b. propin c. benzen d. etanol 2. Grupul de compui care prezint formula molecular general CnH2n-6 este format din: a. metan i etan b. benzen i toluen c. metanol i etanol d. acid metanoic i acid etanoic 3. Glicerina este: a. acid hidroxilic b. aren trinuclear c. alcool saturat d. tioaminoacid 4. Glicina este un aminoacid ce prezint n molecul: a. o grup amino b. dou grupe carboxil c. trei atomi de carbon d. patru atomi de hidrogen 10 puncte Subiectul C Compusul (A) corespunde unui medicament i are formula de structur :
(1)

HOOC CH

(2)

CH2 CH CH3 CH3

C2 H5

1. 2. 3. 4.

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. NaOH (aq) ; b. C2H5OH(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 049

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Poliacrilonitrilul se obine printr-o reacie de (policondensare / polimerizare). 2. Benzenul i naftalina sunt ... ( arene / parafine ). 3. Acidul etanoic este ............. ( monocarboxilic / dicarboxilic). 4. Celuloza este o ( polizaharid / protein ). 5. n-Butanolul i izobutanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. n-hexanul d. n-heptanul 2. La temperatura standard, celuloza: a. este lichid b. este solubil n ap c. sublimeaz uor d. este solid 3. n metanol, atomul de carbon este: a. teriar b. secundar c. primar d. nular 4. Rezult benzoat de potasiu din reactanii: a. C6H5COOH i KCl b. C6H5COOH i KOH c. C6H5CH2OH i K d. C6H5CH2OH i KOH 5. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se obine: a. glucoz b. glicin c. fructoz d. glicerin 10 puncte Subiectul C Compusul (A) denumit acid acetilsalicilic este medicament cu aciune antiinflamatoare, antipiretic, analgezic i are formula de structur:
COOH OCOCH3

1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat acid de sodiu. 5. Calculai masa de carbonat acid de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,2 moli compus (A). Mase atomice: H-1; C-12; O-16; Na-23.

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 050

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Glucoza i fructoza sunt ( monozaharide / oligozaharide ). 2. Clorura de vinil i acrilonitrilul sunt ... ( monomeri / polimeri ). 3. Formula molecular C7H8 corespunde ( naftalinei / toluenului ). 4. Etanolul este un alcool ( primar / secuandar ). 5. Izopropilbenzenul rezult la alchilarea cu propen ( benzenului / propilbenzenului ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Metanul conine procentele masice: a. 80% C, 20% H b. 75% C, 25% H c. 25% C, 75% H d. 20% C, 80% H 2. Sunt izomeri de caten: a. 1-butena i izobutena b. 1-butina i 2-butina c. benzenul i toluenul d. 1-propanolul i izopropanolul 3. Prin fermentaie acetic, formeaz acid acetic: a. metanolul b. etanolul c. glicina d. glicerina 4. Alcoolul etilic se poate oxida cu o soluie acid de: a. KMnO4 b. [Ag(NH3)2]OH c. [Cu(NH3)4](OH)2 d. Cu(OH)2 5. Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling conduce la: a. hidroxid de cupru(II) b. oxid de cupru(II) c. acid gluconic d. acid glutamic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) denumit acid malic se gsete n fructele necoapte i are formula de structur:
1 2

HOOC CH

CH2 COOH

1. 2. 3. 4. 5.

OH Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu : a. KOH(aq) ; b. C2H5OH(H+). Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 051

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcoolii conin grupa funcional hidroxil ( monovalent / divalent ). 2. La tratarea cu reactiv Fehling formeaz un precipitat rou-cramiziu (glucoza/ etanolul). 3. Prin clorurarea fotochimic a propanului se formeaz un numr de. derivai monoclorurai (doi/ trei). 4. Etena, n condiii normale de temperatur i presiune, este ...........(lichid/gazoas). 5. n urma reaciei dintre propen i benzen, n prezen de acid sulfuric, se obine majoritar. (n-propil-benzen/ izopropil-benzen). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Raportul molar ntre dioxidul de carbon i ap rezultate la arderea propanului este : a. 1:2 b. 2:3 c. 3:4 d. 3:5 2. Se afl n stare de agregare solid, n condiii standard: a. glicerolul b. glicina c. metanolul d. etanolul 3. Alchina care n reacie cu apa formeaz o aldehid este: a. etina b. propina c.1-butina d.2-butina 4. Substana organic, ce are masa molar M=126 g/mol i conine 57,14%C, 4,76%H, 38,09%O, are formula molecular: b. C3H3O c.C6H24O2 d. C6H6O3 a. C2H2O 5. Hidrocarbura cu un atom de carbon cuaternar este: a. n-pentanul b. izopentanul c. 1-pentena d. 1-pentina 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur: CH2 C CH2 CH CH2 CH3

CH3 1. 2. 3.

CH3

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon care formeaz dubla legtur din compusul (A). 2 puncte 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2(Ni). 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; O-16

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 052

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n condiii normale este o substan lichid . (n-butanul / n-hexanul) 2. Clorura de vinil i acrilonitrilul sunt ... ( monomeri / polimeri ). 3. 1- Butena si 2-butena sunt izomeri de (caten/poziie) 4. Prin clorurarea fotochimic a propanului se obin ..derivai monoclorurai (doi / trei). 5. Elementul organogen care este prezent n compoziia tuturor compuilor organici este.. (hidrogenul/carbonul) 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin tratarea benzenului cu amestec sulfonitric se formeaz: a.nitrobenzen b. acid benzensulfonic c.sulfat de benzil d. trotil 2. Dintre urmtoarele formule, aceea care corespunde unui acid monocarboxilic, aciclic saturat, este: a. C5H10O2 b. C4H7O2 c. C3H5O2 d. C2H2O4 3. Substanta organic, ce se gasete n stare solid, n condiii standard este : a. glicerolul b. glicina c.etanolul d.propanolul 4. Acidul aminoacetic i acidul glutamic sunt: a. aminoacizi b. tioaminoacizi c. izomeri d. omologi 5. Raportul molar ntre apa i dioxidul de carbon rezultate n urma arderii pentanului este : a. 6 :2 b. 6 :3 c. 6 :4 d. 6 :5. 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur: CH2 C CH2 CH CH2 CH3

CH3

CH3

1. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A). 1 punct 2. Calculai compozia procentual elemental masic a hidrocarburii (A). 2 puncte 3. Scriei formulele de structur pentru doi izomeri ai compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2(Ni). 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 0,80 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 053

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula brut a butanului este............................(C2H5 /CH5). 2. Are solubilitate mai mare n ap ( acetilena / 1-butina ). 3. Reacioneaz cu apa de brom .( n-hexanul / 1-hexena). 4. La tratarea izobutenei cu soluie de acid clorhidric se formeaz majoritar. ( clorura de izobutil / clorura de terbutil ). 5. Numrul izomerilor cu formula molecular C5H12 este................ (trei / patru). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Atomul de carbon care i completeaz toate covalenele cu atomi de carbon este: a. primar b. secundar c. teriar d. cuaternar 2. Se afl n stare de agregare gazoas n condiii standard: a. metanul b. glicina c. metanolul d. cloroformul 3. O prob de 5 moli de etin reacioneaz cu hidrogenul n prezena nichelului fin divizat. Numrul de moli de hidrogen care reacioneaz complet cu cantitatea dat de etin este: a. 5 moli b. 10 moli c. 15moli d. 20 moli 4. Prin alchilarea benzenului cu alchena (A) se obine o hidrocarbur cu raportul masic C : H = 9 : 1. Alchena (A) este: a. etena b. propena c. butena d. pentena 5. Dintre urmtorii acizi nu se gsete n compoziia chimic a grsimilor naturale: a. acidul butanoic b. acidul stearic c. acidul palmitic d. acidul propanoic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur:
1

CH3

CH2 CH2

CH2 CH3

1. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A) 2 puncte 3. Scriei formulele de structur pentru doi izomeri ai compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu Br2(CCl4). 2 puncte 5. Calculai masa de brom, stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli compus (A), pentru a forma produs saturat. 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; Br-80.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 054

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul pentru care raportul volumetric dintre oxigenul consumat stoechiometric la ardere i dioxidul de carbon format este 8 : 5 se numete . ( 2-metibutan / n-hexan). 2. 1- Pentina i 2- pentina sunt...........................(omologi / izomeri). 3. Are formula structural H2N-CH2-COOH....................(alanina / glicina). 4. Solubilitate mai mare n ap are .( etanolul / toluenul). 5. Este o grup funcional trivalent (-OH / -COOH) 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Prin adiia H2O (HgSO4/H2SO4) la 1-butin se obine: a.butanona b. 1-butanal c. 1-butanol d. 2-butanol 2. Hidrocarbura de la care deriv numai doi radicali monovaleni este: a. 2-metilpentan b. n-hexan c. 2,2-dimetilbutan d. 2,3-dimetilbutan 3. Se afl n stare de agregare solid n condiii standard: a. etanolul b. valina c. metanolul d. etanul 4. Valena atomului de carbon n molecula benzenului este: a. I b. II c. III d. IV 5. O prob de 10 moli de amestec echimolecular de etan si eten sunt barbotai ntr-o soluie de brom i tetraclorur de carbon. Numrul de moli de brom care reactioneaz stoechiometric este: a. 2 b. 5 c. 10 d. 15 10 puncte Subiectul C Compusul (A) prezint aciune analgezic i are formula de structur:

CH3 CH CH2 CH3 1. 2. 3.

CH CH3

COOH

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 4 puncte 20,6 g de compus (A) cu NaOH dac randamentul reaciei este de 90%. Mase atomice: H-1; C-12; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 055

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Zaharida cu structur macromolecular este ( celuloza /glucoza). 2. 1-Butanolul i 2-butanolul sunt izomeri de ...(caten/poziie). 3. Trinitratul de glicerin este un (nitroderivat / ester al acidului azotic cu glicerina). 4. Alchina cu un numr minim de atomi de carbon n molecul care prezint izomeri de caten este ( 1-pentina / 1-butina). 5. Elementul organogen care este prezent n compoziia tuturor compuilor organici este.. (hidrogenul/carbonul). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. n reacia de ardere a butenei, raportul molar buten : oxigen este : a. 1:2 b. 1:4 c. 1:5 d. 1:6 2. Pentanul i izopentanul formeaz aceeai produi prin: a. clorurare fotochimic b. ardere c. dehidrogenare d. nitrare 3. La hidrogenarea total a 6 moli de hidrocarbur se consum 12g de hidrogen, hidrocarbura este : a.etanul b.etena c.propina d.benzenul 4. Numrul derivailor halogenai care corespund formulei moleculare C5H11Cl n care atomul de clor este legat de un carbon primar este: a. doi b. trei c. patru d. cinci 5. Numrul de tripeptide mixte izomere care se pot forma din glicin, serin i valin, fr izomeri optici, este: a. patru b. cinci c. ase d. opt. 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur:

CH3

CH2

CH CH3

CH CH2

CH3 CH3

1. Precizai tipul catenei de atomi de carbon din compusul (A). 1 punct 2. Denumii clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A). 2 puncte 3. Scriei formulele de structur pentru doi izomeri ai compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2 (Ni). 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen (Ni), msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 0,20 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 056

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar. (1-clorobutan / 2-clorobutan). 2. Prin nitrarea naftalinei se obine(1-nitronaftalina / 2-nitronaftalina). 3. La tratarea izobutenei cu soluie de acid clorhidric se formeaz majoritar. ( clorura de izobutil / clorura de terbutil ). 4. Etina conine legturi C-H covalente.(slab polare/nepolare). 5. 1-Butanolul i 2-butanolul sunt izomeri de ...(caten/poziie). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Conine cel mai mare numr de atomi de carbon primari: a. acidul 2-metilpropanoic b. acidul 2,2-dimetilpropanoic c. 2-metilpropanoatul de metil d. propanoatul de metil 2. Hidrocarbura care conine zece atomi de carbon i douzeci i doi atomi de hidrogen este: a. 3-etil-2metilhexan b. 2,4-dimetil-4-etilhexan c. 3,3-dietilpentan d. 4-etil-2,2,3-trimetilhexan 3. Polizaharida care asigur structura de rezisten a plantelor este: a. amiloza b. amilopectina c. celuloza d. glucoza 4. n condiii standard este n stare de agregare lichid: a.alanina b.valina c. glicina d. etanolul 5. Prin reacia propinei cu H2O (HgSO4,H2SO4) se formeaz: a. propanal b. propanon c. propanol d. acid propanoic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur:

1 CH

2 CH2 CH2 CH CH3 CH3

1. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A) 2 puncte 3. Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2O / H2SO4. 2 puncte 5. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 32 g de compus (A) cu H2O / H2SO4 dac randamentul reaciei este de 90%.4 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 057

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul, care poate forma trei radicali monovaleni este. (n-pentanul / izopentanul). 2. Densitatea etanolului este .. dect a etanului ( mai mic / mai mare ). 3. Alchena cu masa molar, M=56 g/mol este (izobutena/izopentena). 4. Compuii carboxilici pot reaciona cu ( acizii / bazele ). 5. n-Hexanul este un lichid .. cu apa ( miscibil / nemiscibil ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Este substant solid, n condiii standard: a.amidonul b. benzenul c. etena d. acetilena 2. Conine numai atomi de carbon primari: a. acidul acetic b. acetatul de metil c. etena d. acetilena 3. Ordinea corect n care scade temperatura de fierbere a hidrocarburilor: A (n-hexan); B (2-metilpentan); C (2,2-dimetilbutan); D (3-metilpentan) este: a. A> B> C> D b. C> D> B> A c. A> D> B> C d. C> B> D> A 4. O prob de 5 moli de etina reacioneaz cu hidrogenul n prezenta nichelului fin divizat. Numrul de moli de hidrogen necesar pentru a reaciona complet cu cantitatea dat de etin este: a.15 b.10 c.7.5 d. 5 5. n structura alchenei 2,5-dimetil-3-hexen raportul carbon primar: carbon teriar: carbon cuaternar este a. 1: 1: 1 b. 1: 1: 0 c. 2: 1: 0 d. 1: 2: 0 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un analgezic, antipiretic i antiinflamator, utilizat n tratarea afeciunilor reumatice i are formula de structur: F 1 2 CH3

CH 1. 2. 3. 4. 5.

COOH

Precizai natura grupei funcionale legate de un atom de carbon saturat din 1 punct compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A) 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu CaO. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 4 puncte 2,44 g de compus (A) cu CaO dac randamentul reaciei este de 70%.

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; F-19; Ca-40.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 058

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formulei moleculare C4H10 i corespund .. radicali monovaleni ( trei / patru). 2. Compuii carboxilici pot reaciona cu ( acizii / bazele ). 3. Moleculele alcanilor sunt .. i ntre acestea se stabilesc interaciuni slabe de tip van der Waals ( polare / nepolare ). 4. Halogenarea direct a alcanilor se folosete n practic pentru obinerea . ( derivailor fluorurai / derivailor bromurai ). 5. Are denumirea corect IUPAC ...(2,3-dimetil-3-pentena/3,4-dimetil-2-pentena). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Substana care conine numai atomi de carbon teriari este: a. pentina b. benzenul c. pentanul d. 1,1-dicloretanul 2. Rolul mercaptanilor (compui organici cu sulf) adugai n alcanii gazoi utilizai drept combustibili este: a. de a uura aprinderea b. de a le mri solubilitatea n ap c. de a mri volumul de gaz d. de a ajuta la depistarea scprilor de gaz 3. Compusul carboxilic, care intr n componena trigliceridelor naturale este: a. acid etanoic b. acid heptanoic c. acid oleic d. acid propanoic 4. Polizaharida utilizat la fabricarea viscozei este: a. amiloza b. acrilonitrilul c. gluteina d. celuloza 5. Hidrocarbura care poate reaciona cu hidrogenul printr-o reacie de adiie este: a.etanul b.propanul c.butanul d.pentena 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un antiinflamator care se administreaz sub form de sare de sodiu i are formula de structur:

CH3 CH CH3
1. 2. 3. 4. 5.

CH2

CH2 COOH

Scriei ecuaia unei reacii chimice prin care s se obin sarea de sodiu a compusului (A). 2 puncte Calculai procentul masic de carbon din compusul (A) 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu Ca(OH)2. 2 puncte Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 5,76 g de compus (A) cu Ca(OH)2, dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Ca-40.


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 059

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formulei moleculare C3H8 i corespund ................... radicali monovaleni (doi/trei). 2. Benzenul formeaz prin clorurare n prezena AlCl3..... (clorobenzen/hexaclorciclohexan). 3. Reacioneaz cu alcoolul etilic (H+) n cadrul unei reacii reversibile (acidul acetic / benzenul). 4. Metanolul are punctul de fierbere dect etanolul ( mai mic / mai mare ). 5. Hidrocarbura care are formula procentual 92,3%C i 7,69%H, are formula brut (CH/CH2). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Izomerii cu formula molecular C5H8 pot fi: a. alcani b. arene c. alchene aciclice d. alchine aciclice 2. Alegei denumirea corect IUPAC: a. 3-izopropilhexan b. 3-etil-2-metilhexan c. 2-etil-3-metilhexan d. 3-izopropil-4-metilhexan 3. Polizaharida care asigur structura de rezisten a plantelor este: a. amiloza b. amilopectina c. celuloza d. glucoza 4. Dintre substanele urmtoare, compusul cu temperatura de topire cea mai mare este: a. benzenul b. metanul c. metanolul d. -alanina 5. Prin adiia apei la acetilen n prezen de HgSO4 / H2SO4 , se formeaz: a.etanol b etanal c. acid etanoic d. alcool etilic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se utilizeaz n medicin, avnd aciune hipnotic rapid i are formula de structur:

CH3 HC C C OH
Precizai natura grupei funcionale din compusul (A). 1 punct Calculai masa de oxigen, exprimat n grame, coninut n 0,4 moli compus (A). 2 puncte 3. Scriei o formul de structur pentru un izomer al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2, folosind catalizator nichel. 2 puncte 5. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 0,5 moli de compus (A) cu cu H2, folosind catalizator nichel. 3 puncte 1. 2. Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

CH2 CH3

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 060

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Propena formeaz prin reacia cu acidul clorhidric, ca produs majoritar, . (1-cloropropan / 2-cloropropan). 2. n-Hexanul este un lichid .. cu apa ( miscibil / nemiscibil ). 3. Izomerizarea alcanilor este o reacie ( ireversibil / reversibil ). 4. Alchena cu mas molar 70 g/mol este (pentena/ hexena). 5. Hidrocarbura care are formula brut CH2 i densitatea relativ a vaporilor si n raport cu azotul, dN2 =2 are formula molecular ..(C2H4/C4H8). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Are denumirea corect IUPAC: a. 3,3-dimetil-4-hexina b. 2-metil-4-hexina c. 2-etil-3-hexina d. 2,5-dimetil-3-hexina 2. Formula molecular a propanului este: a.C3H4 b.C3H5 c.C3H8 d. C3H7 3. Numrul izomerilor care corespund la formula molecular C5H12 este: a. doi b. trei c. patru d. cinci 4. Conine numai atomi de carbon primari: a. acidul acetic b. acetatul de metil c. etena d. acetilena

5. O prob de 52g de etin reacioneaz cu H2 n prezen de Ni fin divizat. Numrul de moli H2 necesar stoechiometric pentru ca reacia s fie complet este: a. 4 b.5 c. 6 d.8 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are urmtoarea formul de structur: CH2 CH2 CH CH CH CH 3 2
CH3 C2H5 CH3

1. Precizai tipul catenei de atomi de carbon din compusul (A). 1 punct 2. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A); denumii compusul (A). 2 puncte 3. Scriei o formul de structur pentru un izomer al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei chimice de ardere a compusului (A). 2 puncte 5. Calculai volumul de CO2, msurat n condiii normale, care se formeaz stoechiometric la arderea a 0,2 moli de compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 061

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula general a alcanilor este(CnH2n/CnH2n+2). 2. Substana organic, cu formula brut C2H5O i masa molar, M=90 g/mol are formula molecular (C2H6O/C4H10O2) 3. n-Hexanul i tetraclorura de carbon formeaz un amestec (omogen/eterogen). 4. n reacia 1-butinei cu reactivul H2O (HgSO4, H2SO4) se formeaz . (2-butanol / butanon). 5. Alcanul cu formula brut C2H5 este. (butanul/ octanul). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Hidrocarbura care formeaz un singur radical monovalent este: a. propanul b. 2,2-dimetil propanul c. n- butanul d. izobutanul 2. Alcanul care are densitatea fa de hidrogen, dH2=22 este: a.etanul b.propanul c.butanul d.pentanul 3. Acidul gras saturat cu 16 atomi de carbon n molecul se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic 4. Prin adiia HCl la acetilen, n prezena HgCl2/crbune, se formeaz: a. clorur de vinil b. etanol c. 1-cloroetan d. etanal 5. Conine numai atomi de carbon primari: a. 1,2-dibromobutan b. 2,2-dibromobutan c. 2-bromo-1-metilbutan d. 1,2-dibromoetan 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: 1 CH3

CH3 CH2 CH2 CH2 1. 2. 3. 4. 5.

CH
2

COOH
1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). Calculai masa soluiei de etanol, de concentraie procentual masic 20%, stoechiometric necesar reaciei cu 0,10 moli compus (A).

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 062

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 2-Butina are formula molecular. (C4H8 / C4H6). 2. Dintre izomerii C5H12 formeaz numrul cel mai mic de radicali monovaleni .( neopentanul / n-pentanul ). 3. n condiii catalitice, acetilena adiioneaz ap i formeaz ...(aldehid/ ceton). 4. Glicerina, n condiii normale de temperatur i presiune, este ...........(lichid/solid). 5. Hidrocarbura care conine 80%C (procente masice) este. (metanul/etanul). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Este n starea de agregare lichid, n condiii normale: a. alcoolul etilic b. glucoza c. naftalina d. glicina 2. Acidul gras saturat, cu 18 atomi de carbon n molecul, se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic 3. Hidrocarbura cu un atom de carbon cuaternar este: a. n-pentanul b. izopentanul c. 1-pentena d. 1-pentina 4. Prin clorurarea fotochimic a metanului se obine un compus clorurat care conine elementele componente n urmtorul raport atomic, C:H:Cl=1:1:3. Compusul halogenat este: a.clorura de metilen b.triclorometanul c.clorura de metil d.tetraclorura de carbon. 5. Formula butanului este: a. C4H8 b. C4H10 c. C4H6 d. C4H5 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur:
(A) CH3 CH2 CH2 COOH ; (B) CH3 CH2 CH2 C OH O H

1.

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte 2. Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte 3. Precizai care este relaia de izomerie ntre compuii (A) i (B). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa de soluie de hidroxid de sodiu de concentraie 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 063

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Denumirea corect IUPAC este.. ( 2,3-dietil-4metilpentan / 3-etil-2,4-dimetilhexan). 2. 2,2-Dimetilpropanul are punctul de fierbere dect punctul de fierbere al 2-metilbutanului ( mai mare / mai mic ). 3. La adiia total a HBr la propin se formeaz .. (1,2-dibromopropan / 2,2-dibromopropan). 4. La oxidarea etanolului cu soluia KMnO4 / H2SO4 , culoarea iniial a sistemului oxidant, se schimb n incolor ( violet / portocalie ). 5. Alcanul cu masa molar 72 g/mol este ... (butanul/pentanul). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul de dipeptide mixte izomere care se pot forma din glicin i -alanin, fr izomeri optici, este: a. 1 b. 2 c.3 d. 4 2. n structura 3,4-dimetil-3-hexenei raportul carbon primar: carbon teriar: carbon cuaternar este a. 1: 1: 1 b. 2: 0: 1 c. 2: 1: 0 d. 2: 1: 1 3. Dintre urmtorii compui, este solubil n ap: a. 1-cloropropanul b. propanul c. propena d. propanolul 4. Glicerina este un alcool: a. monohidroxilic b. dihidroxilic c. trihidroxilic d. tetrahidroxilic 5. Dintre substanele urmtoare, temperatura de fierbere cea mai mic are: a. n-butanul b. butanolul c. acidul butanoic d. butiratul de etil 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur: O ; (A) CH3 CH2 CH C (B) CH2 CH CH CH2 OH H

CH3

CH3

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte 2. Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte 3. Precizai care este relaia de izomerie dintre compuii (A) i (B). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (B) cu H2, folosind catalizator nichel. 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 0,20 moli compus (B). 3 puncte 1. Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 064

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Pentru formula molecular C3H8 corespundradicali monovaleni( doi /trei ). 2. 2-Metil-propanul are punctul de fierbere dect punctul de fierbere al n-butanului ( mai mare / mai mic ). 3. n amestecul eterogen format din ap i hexan, .. se gsete n stratul superior al amestecului (apa / alcanul ). 4. Reacioneaz cu soluia de brom n tetraclorur de carbon. (propena/propanul). 5. Are formula structural H2N-CH2-COOH....................(alanina / glicina). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul de atomi de oxigen coninui n tripalmitin este egal cu: a. ase b. doi c. trei d. patru 2. Are denumirea corect IUPAC: a. 3-bromo-3-izopropil-butan b. 2-bromo-2-izopropilbutan c. 3-bromo-2,3-dimetilpentan d. 3-bromo-3,4-dimetilpentan 3. n structura 2,5-dimetil-3-hexenei raportul carbon secundar: carbon teriar: carbon cuaternar este a. 1: 1: 1 b. 0: 1: 1 c. 2: 1: 0 d. 0: 4: 0 4. Substana care se poate oxida cu reactiv Tollens este: a. glicina b. glucoza c. propena d. -alanina 5. Un alcool monohidroxilic saturat aciclic are formula general: a. CnH2nO b. CnH2n+2O c. CnH2nO2 d. CnH2n+2O2 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

CH3

CH2

CH2 CH
NH2

CH2

COOH

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Precizai clasa de compui organici din care face parte compusul (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa de soluie de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic 10% stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 065

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Propanolul i 2-propanolul sunt izomeri de ...(caten/poziie). 2. La adiia total a HBr la acetilen se formeaz un derivat dibromurat (geminal / vicinal ). 3. n-Heptanul este un lichid .. cu tetraclorura de carbon ( miscibil / nemiscibil ). 4. Butanul prezint izomeri de (caten/poziie). 5. Acetatul de calciu se poate obine din reacia acidului acetic cu...(CaCl2/ CaCO3). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Polizaharida care asigur structura de rezisten a plantelor este: a. amiloza b. amilopectina c. celuloza d. glucoza 2. Valoarea lui x din formula C6HxO ce aparine unui alcool saturat aciclic este: a. 8 b. 10 c. 12 d. 14 3. Prezint aceeai formul brut ca i glucoza: a. amidonul b.zaharoza c.fructoza d. celuloza 4. Benzenul i toluenul sunt: a. arene b. alchine c. izomeri de caten d. izomeri de poziie 5. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur:

(A) CH3 CH2

CH2 C

O H

; (B) CH2

CH

CH2 CH2 OH

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte Precizai care este relaia de izomerie ntre compuii (A) i (B). 1 punct Determinai procentul masic de carbon din cei doi compui (A) i (B). 2 puncte Determinai formulele brute ale compuilor (A) i (B); justificai rspunsul. 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 066

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Numrul alcanilor izomeri cu formula molecular C5H12 este.egal cu..........( trei/patru). 2. Conine un atom de carbon nular .. .( metanolul/ etanolul). 3. Obinerea cumenului din benzen i propen este o reacie de ........... .( adiie/ substituie). 4. Procentul masic de oxigen din molecula metanolului este ...( 32% / 50%). 5. Valina este .............................n solveni polari (solubil/insolubil). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Octanul i izooctanul sunt: a. omologi b. izomeri de poziie c. identici d. izomeri de caten 2. Raportul masic al elementelor C:H:O, n molecula acidului propanoic este: a. 3:6:2 b. 12 : 3: 16 c. 18 : 3: 16 d. 12 : 1: 16 3. Prin dehidroclorurarea intramolecular a 2-clorobutanului, compusul majoritar obinut este: a. 1-buten b. izobuten c. 2-buten d. 2-butin 4. n molecula benzenului sunt coninui numai atomi de carbon: a. secundari b. cuaternari c. teriari d. primari 5. Celuloza este o: a. protein b. grsime c. dizaharid d. polizaharid 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament i are formula de structur:
2

CH2 OH
1

HO H2C

C NH2

CH2 OH

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). Calculai procentul masic de oxigen din molecula compusului (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Justificai, pe baza structurii, solubilitatea n ap a compusului (A). Calculai masa de azot din 0,80 moli compus (A).

2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 067

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Monomerii vinilici au caracter . ( saturat / nesaturat ). 2. La oxidarea etanolului cu soluia K2Cr2O7 / H2SO4 , culoarea iniial, a sistemului oxidant, se schimb n verde ( violet / portocalie ). 3. Acidul acetic este . n ap ( solubil / insolubil ). 4. Glicerina este .(un alcool/o glicerid ). 5. n-Butanul are punctul de fierbere dect punctul de fierbere al izobutanului ( mai mare / mai mic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Solubilitatea n ap a acetilenei este: a. mai mic dect a etanului b. mai mare dect a etenei c. mai mic dect a propinei d. mai mare dect a etanolului 2. Valena atomului de carbon n molecula benzenului este: a. I b. II c. III d. IV 3. Dintre urmtoarele substane, prezint punctul de topire cel mai ridicat: a. etanolul b. glicina c. glicerina d. acidul etanoic 4. Substana care are formula molecular C6H12O6 este: a.fructoza b. zaharoza c.acidul oleic d.glicerolul 5. Hidrocarbura de la care deriv numai doi radicali monovaleni este: a. 3-metilpentan b. n-pentan c. 2,2-dimetilbutan d. 2,3-dimetilbutan 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se utilizeaz sub form de sare de sodiu i are formula de structur:

Cl

CH2 COOH

Cl 1. Scriei ecuaia unei reacii chimice prin care s se obin sarea de sodiu a compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A) 2 puncte 3. Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu Ca(OH)2. 5. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 0,1 moli de compus (A) cu Ca(OH)2 dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5; Ca-40.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 068

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. La dizolvarea n ap acizii carboxilici formeaz cu aceasta legturi (de hidrogen / covalente). 2. Apa i tetraclorura de carbon formeaz un amestec (omogen /eterogen). 3. Polizaharida, cu rol de susinere n plante este .............(glucoza /celuloza ). 4. Aminoacidul care conine o grupare hidroxil de tip alcool este. (glicina / serina). 5. Punctul de fierbere al etanolului este mai.. dect al glicerinei (mic / mare ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Acidul etanoic nu poate reaciona cu urmtoarea substan: a. NaHCO3 b. KCl c. Mg d. CH3OH 2. Numrul de alcooli secundari saturai (fr izomeri optici) care au compoziia C5H12O este egal cu: a. unu b. doi c. trei d. patru 3. Numrul butinelor izomere care reacioneaz cu apa i formeaz butanona este: a.una b. dou c.trei d.patru 4. Acidul aminoacetic i acidul glutamic sunt: a. aminoacizi b. tioaminoacizi c. izomeri d. omologi 5. La nclzirea amestecului de etanol, K2Cr2O7 i H2SO4 se observ o modificare a culorii: a. de la verde la portocaliu b.de la portocaliu la verde c. de la galben la albastru d.de la portocaliu la rou 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru sinteza unor medicamente i are formula de structur:

O2 N

CH OH

CH NH2

COOH

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu, de concentraie procentual masic 20%, stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 069

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Glucoza i fructoza sunt (monozaharide / polizaharide). 2. Benzenul i naftalina sunt ... ( arene / parafine ). 3. Fenolftaleina este n soluia apoas de acid etanoic ( incolor / roie ). 4. Acidul acetic este un acid mai ..................dect acidul carbonic (slab / tare). 5. Alchina care conine n molecul acelai numr de atomi de carbon i hidrogen este: .(etina /propina). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Conine numai atomi de carbon primari: a. metanul b. etanul c. benzenul d. metanolul 2. Numrul de alcooli primari saturai care au formula molecular C5H12O este: a. unu b. doi c. trei d. patru 3. Numrul radicalilor divaleni provenii de la propan este egal cu: a. doi b. trei c. patru d. cinci 4. Aminoacidul care conine o grupare hidroxil (-OH) este: a. cisteina b. lisina c. serina d.valina 5. Dintre urmtoarele substane are caracterul acid cel mai puternic: a. etanolul b. acidul etanoic c. acidul carbonic d. etina 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar n procesul de sintez a unui medicament utilizat ca stimulent al sistemului nervos central i are formula de structur:

HO
1. 2. 3. 4. 5.

CH2 CH2 NH2

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte Scriei formula de structur pentru un izomer al compusului (A). 2 puncte Calculai procentele masice de carbon i azot din molecula compusului (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 070

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii sunt hidocarburi aciclice (saturate / nesaturate). 2. Este o polizaharid . (celuloza / glucoza). 3. Glucoza conine o grupare carbonilic de tip (aldehidic / cetonic). 4. Glicerolul este un lichid dect etanolul ( mai vscos / mai puin vscos ). 5. Prin adiia apei la 1-butin se formeaz . (butanal / butanon). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin 2. Numrul alcoolilor primari cu formula C4H10O este egal cu: a.ase b. patru c. trei d. doi 3. La oxidarea glucozei cu reactiv Tollens, raportul stoechiometric glucoz : reactiv Tollens, este: a.1 : 2 b. 1 : 3 c.1 : 4 d.1 : 5 4. Apa de brom nu se decoloreaz dac prin ea se barboteaz: a. propin b. 1-butin c. 2-butin d. butan 5. Dintre urmtorii compui organici are punctul de fierbere cel mai mare: a. etanolul b. etandiolul c. propanolul d. glicerolul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru sinteza unor medicamente i are formula de structur:

CH OH
1. 2. 3. 4. 5.

CH CH3

NH

CH3

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte Scriei formula de structur pentru un izomer al compusului (A). 2 puncte Calculai procentele masice de carbon i hidrogen din molecula compusului (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 071

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul cu formula brut C2H5 este........ (butanul/ octanul). 2. Benzenul cu apa de brom (reacioneaz / nu reacioneaz). 3. Reacia dintre un acid carboxilic i un . n care se elimin o molecul de ap se numete reacie de esterificare (ester / alcool). 4. La arderea raportul stoechiometric, hidrocarbur: O2 este 1 : 5 ( C4H6 / C3H8 ). 5. Prin reacia de adiie a Br2 la acetilen se formeaz ... (1,1,1,2-tetrabromoetan/1,1,2,2-tetrabromoetan). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Sunt solide ( c.n.) ambele componente ale amestecului: a. etilbenzen, glicerin b. n-butan, tetraclorur de carbon c. glucoz, celuloz d. amidon, acetat de etil 2. Numrul de radicali monovaleni ai n-butanului este egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 3. Prin adiia apei la acetilen, n prezena HgSO4 / H2SO4, se formeaz: a. acid acetic b. etanol c. glicocol d. etanal 4. Formula general a acizilor monocarboxilici, aciclici, saturai este: a. CnH2nO b. CnH2nO2 c. CnH2n-2O d. CnH2n-2O2 5. Hidrogenarea grsimilor se realizeaz printr-o reacie chimic de : a.substituie b.sicativare c.izomerizare d.adiie 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: CH2 CH CH CH CH2 OH

CH3 CH3 1. 2. 3. 4. 5.
2 puncte Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte Precizai clasa de compui din care face parte compusul (A). 1 punct Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2, folosind catalizator nichel. 2 puncte Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 5,7 g compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 072

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula C6H6 reprezint formula a benzenului(de structur / molecular ). 2. Polizaharida, care asigur rezistena mecanic a plantelor este .................................. ( glucoza / celuloza ). 3. Soluia apoas a acidului etanoic coloreaz nturnesolul ( rou / albastru). 4. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de .......( adiie/substituie). 5. Hidrocarbura saturat care are densitatea n raport cu hidrogenul d=8 este.. ( metanul/ etanul ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele hidrocarburi conine numai atomi de carbon secundari: a. benzenul b. etanul c. etena d. acetilena 2. Hidrogenarea grsimilor se realizeaz printr-o reacie chimic de : a.substituie b.eliminare c.izomerizare d.adiie 3. Conine numai atomi de carbon primari: a. acidul acetic b. acetatul de metil c. etena d. acetilena 4. Apa de brom nu se decoloreaz dac prin ea se barboteaz: a. propen b. 1-buten c. 2-buten d. propan 5. Dintre urmtorii compui organici are punctul de fierbere cel mai mare: a. etanolul b. acidul acetic c. metanul d. metanolul 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur: (A) CH2 CH CH CH OH (B) CH3 CH CH2 C CH3

CH3 CH3

CH3

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte Precizai care este relaia de izomerie ntre compuii (A) i (B). 1 punct Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2 (Ni). 2 puncte Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii standard, stoechiometric necesar reaciei cu 0,10 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 073

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Toluenul este o hidrocarbur aromatic,..(mononuclear/ polinuclear). 2. Glicerolul este un compus hidroxilic care conine trei grupri hidroxil grefate pe o caten hidrocarbonat ( alifatic / aromatic ). 3. Glicina i -alanina sunt.. ( aminoacizi / izomeri ). 4. Alcanul cu masa molar 72 g/mol este ... (butanul/pentanul). 5. Propanul poate formaradicali monovaleni (doi / trei). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul de alcooli teriari (fr izomeri optici) avnd formula C6H14O este egal cu: a. doi b. trei c. patru d. cinci 2. Alegei afirmaia corect pentru n-butan: a. este lichid (0C,1atm) b. este solubil n ap c. este hirocarbur saturat d. adiioneaz Cl2 3. Dintre urmtorii compui organici are punctul de fierbere cel mai sczut: a. etanolul b. acidul acetic c. etanul d. metanolul 4. Aminoacidul monoamino-monocarboxilic, care are cel mai mare coninut procentual masic de azot este: a.glicina b.alanina c.valina d.serina 5. Dintre formulele date, corespunde formulei moleculare a unui alcan: a. C2H6 b. C3H6 c. C4H6 d. C6H6 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur:
(A) CH3 CH CH3 CH2 COOH ; O (B) CH3 CH OH CH C CH3 H

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte Scriei o formul structural pentru un izomer al compusului (A). 1 punct Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq). 2 puncte Calculai masa de soluie de hidroxid de potasiu, de concentraie procentual masic 10%, stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 074

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Butanul i 2-metil-propanul sunt (omologi / izomeri). 2. Benzenul are aceeai formul brut ca i .( etina / propina ). 3. Izoalcanii au catene aciclice saturate . ( liniare / ramificate ). 4. Alchina care are coninutul procentual masic de carbon 90% este(etina /propina). 5. La trecerea unui amestec de etan i eten printr -un vas cu soluie apoas de brom reacioneaz ..(etanul / etena). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Gruparea carboxil este: a.monovalent b.divalent c.trivalent d.tetravalent 2. Valena azotului n acrilonitril este: a. I b. II c. III d. IV 3. Dintre urmtorii compui organici are punctul de fierbere cel mai sczut: a. cloroetanul b. bromoetanul c. etanul d. etanolul 4. 1-Butina i 2- butina sunt: a. izomeri de poziie b. omologi c. izomeri de funciune d. compui fr corelaie 5. Se degaj hidrogen la tratarea acidului acetic cu: a. CaO b. NaOH c. CH3OH ( H+) d. Mg 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un compus de sintez care se folosete n medicin. Compusul are formula plan:

CH OH

CH NH

CH3 CH3

1. 2. 3. 4. 5.

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Scriei formula molecular a compusului (A). 1 punct Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte Scriei o formul de structur pentru un compus izomer cu compusul (A). 2 puncte Calculai numrul atomilor de hidrogen din 3 molecule de compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 075

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Hidrocarburile sunt combinaii ale carbonului cu ( hidrogenul / oxigenul ). 2. n-Butanul are punctul de fierbere mai ............................ comparativ cu izobutanul (sczut / ridicat). 3. Etena are aceeai formula brut cu. ( propena / propanul ). 4. Glucoza are formula molecular ( C6H12O6 / C6H12O7 ). 5. Hidrocarbura care are o legatur tripl ntre doi atomi de carbon este(C2H2 / C2H4 ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele hidrocarburi conine numai atomi de carbon primari: a. benzenul b. etanul c. etena d. acetilena 2. Sunt solubile n ap spunurile de: a. Ba b. Ca c. Al d. K 3. Hidrocarbura care reacioneaz cu H2O / H2SO4 este: a. benzenul b. 1-butena c. butanul d. naftalina 4. Amidonul este: a. monomer b.o monozaharid c. compus macromolecular d.compus ionic 5. Formula general a unui alcool monohidroxilic saturat aciclic este: a. CnH2n+2O b. CnH2nO c. CnH2n-2O2 d. CnH2n+1O 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se gsete n uleiul de ricin i are formula de structur:

CH3

(CH2)5

CH

CH2 CH

CH

(CH2)7

COOH

OH 1. Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai caracterul chimic al compusului determinat de prezena legturii duble, C=C, pus n eviden de reacia cu bromul. 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de NaOH de concentraie procentual masic 20% stoechiometric necesar reaciei cu 2 moli compus (A). 3 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 076

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Numrul izomerilor cu formula molecular C4H10 este egal cu.....(2/4). 2. 2-Butena i 1-butena sunt.(substane izomere/compui omologi). 3. Propina are punctul de fierbere mai ......comparativ cu 1-butina (mare/mic). 4. n-Heptanul este un lichid .. cu tetraclorura de carbon ( miscibil / nemiscibil ). 5. Etanolul este ...... n ap (insolubil/solubil). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formula molecular ce corespunde unui monomer vinilic este: a. C3H7Cl b. C2H3Cl c. C2H5Cl d. C3H3Cl 2. Dintre urmtoarele substane, cel mai mic punct de fierbere l are: a. propanul b. n-butanul c. izobutanul d. n-pentanul 3. Sunt solide ( c.n.) ambele componente ale amestecului: a. benzen, glicerin b. n-butan, tetraclorur de carbon c. glucoz, celuloz d. amidon, acetat de etil 4. Acidul propanoic conine o grupare funcional: a.monovalent b.divalent c.trivalent d.tetravalent 5. Compusul care corespunde formulei moleculare C6H12 este: a. 3-metil-1-pentina b. 2-metilpentan c. 2-metil-1-butena d. 2,3-dimetil-2-butena 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un aminoacid din componena colagenului i are formula de structur: H2N CH2 CH CH2 CH2 CH COOH

OH

NH2

1. Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Precizai natura atomului de carbon din compusul (A), de care se leag grupa OH. 1 punct 3. Calculai masa de azot, exprimat n grame, din 2 moli compus (A) 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. NaOH(aq); b. C2H5OH(H+). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 077

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii conin n molecul (numai legturi simple/legturi multiple). 2. Glicil-alanina este o dipeptid ..(simpl / mixt). 3. Formula general a alchinelor este .(CnH2n/CnH2n-2). 4. Propanolul are punctul de fierbere mai ..........comparativ cu propanul (mare/mic). 5. Acidul monocarboxilic saturat care are formula brut CH2O este. ( acidul acetic / acidul propanoic ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Compuii hidroxilici conin o grupare funcional: a. monovalent b.divalent c.trivalent d.tetravalent 2. Formula molecular corespunztoare unui acid monocarboxilic saturat aciclic este: a. C4H4O4 b. C4H6O2 c. C4H8O2 d. C4H10O4 3. Valena clorului n molecula diclorometanului este: a. I b. II c. IV d. VII 4. AlCl3 umed este catalizator n reacia de: a. hidrogenare a butenei b. alchilare a benzenului c. cracare a butanului d. oxidarea metanului 5. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a. CH4 i C2H4 b. C2H6 i C2H2 c. CH4 i C2H2 d. CH4 i C2H6 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de oxidare al grsimilor n organism. Compusul (A) are formula de structur: CH3 CH CH2 COOH

1. 2. 3. 4. 5.

OH Precizai o particularitate structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte Denumii gruprile funcionale din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic ce se formeaz n reacia a 4,16 g de compus (A), cu NaOH, dac randamentul reaciei este de 90%. 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 078

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Dintre izomerii pentanului cel mai mic punct de fierbere prezint . (izopentanul/neopentanul). 2. Etena este n condiii standard ..........(gazoas/lichid). 3. n urma reaciei propenei cu apa (H2SO4) se obine majoritar....... (1-propanol /2-propanol). 4. Cel mai simplu aminoacid este .(glicocolul/glicolul). 5. Zaharoza este o .(monozaharid/dizaharid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Molecula n care atomii sunt dispui coliniar este: a. metanul b. etanul c. etena d. etina 2. Acidul etanoic conine o grupare funcional de tip: a.hidroxil b.carbonil c.sulfonic d.carboxil 3. Solubilitatea n ap a acetilenei este mai mare dect a: a. glicerinei b.metanolului c. etenei d. acidului etanoic 4. Compusul care corespunde formulei moleculare C4H6 este: a. n-butanul b. 2-metilbutena c. 2-metilpropina d. 1-butina 5. Acidul etanoic nu reacioneaz cu urmtoarea substan: a. CaO b. CaCO3 c. Mg(OH)2 d. KNO3 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se gsete n fructe acre, cum sunt merele necoapte i agriele. Formula de structur a compusului (A) este:

HOOC

CH OH

CH2 COOH

1. Precizai o particularitate structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Denumii gruprile funcionale din compusul (A). 2 puncte 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 5. Calculai masa, exprimat n grame, de soluie de NaOH de concentraie 20% care 3 puncte reacioneaz stoechiometric cu 2 moli compus (A) Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 079

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Datorit reactivitii sczute, alcanii sunt cunoscui sub numele de........................ (parafine/olefine). 2. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de.....................................(caten/poziie). 3. Hidrogenarea catalitic a 2-butinei n prezen de Ni metalic, conduce la ................ (n-butan/2-buten). 4. Acidul carboxilic saturat care are formula brut C2H4O este .......................... (acidul etanoic / acidul butanoic). 5. Etanolul este ...... n ap (insolubil/solubil). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Gruparea funcional carboxil conine: a. un atom de oxigen b.doi atomi de oxigen c. trei atomi de oxigen d.nu conine atomi de oxigen 2. Cel mai mare punct de fierbere, dintre urmtorii alcani, l are: a. propanul b. n-butanul c. izobutanul d. n-pentanul 3. Acidul propanoic conine o grupare funcional: a.monovalent b.divalent c.trivalent d.tetravalent 4. 1-Butena i 2-metilpropena sunt: a. izomeri de poziie b. izomeri de caten c. omologi d. aceeai substan 5. Naftalina are formula molecular: a. C8H10 b. C10H8 c. C10H18 d. C10H10 10 puncte Subiectul C Acidul monoiodoacetic, (A) are aciune coroziv puternic asupra pielii i are formula de structur:

I
1. 2. 3.

CH2 COOH

Calculai compoziia procentual elemental masic a compusului (A). 3 puncte Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Iod-acetatul de etil are nsuiri lacrimogene puternice i se obine prin reacia acidului monoiodacetic, (A), cu etanolul n mediu acid. Scriei ecuaia reacei compusului (A) cu etanolul n mediu acid. 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. 2 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; I-127.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 080

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n- Butanul are punctul de fierbere mai ... ... ... ... comparativ cu izobutanul (mare/mic). 2. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de ... ... ..................... ... .(caten/poziie). 3. n acetilen legturile C-H sunt .(slab polare/nepolare). 4. Glucoza i fructoza sunt ... ... ................................... ... .(omologi/izomeri). 5. Zaharoza este o ... ... ... ... .............(polizaharid/dizaharid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formula molecular C6H12O6 corespunde: a. celulozei b. zaharozei c. amilozei d. glucozei 2. Dintre urmtoarele hidrocarburi este o aren dinuclear: a. n-hexanul b. benzenul c. toluenul d. naftalina 3. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a. CH4 i C3H6 b. C3H6 i C4H8 c. C4H10 i C3H8 d. C3H4 i C2H6 4. Acidul aminoacetic i acidul glutamic sunt: a. aminoacizi b. tioaminoacizi c. izomeri d. omologi 5. Glicina i -alanina sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. tautomeri d. cu grupe COOH, NH2 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat pentru sinteza unor medicamente i are formula de structur:

O2 N

CH OH

CH NH2

COOH

1. 2. 3.

Precizai o particularitate structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. NaOH(aq); b. C2H5OH(H+). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 081

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formulei moleculare C4H10 i corespunde un numr de ............alchani izomeri (2/3). 2. Benzenul i etina au aceeai formul .....................................(molecular/ brut) 3. Procentul de carbon din molecula acidului acetic este ..........................( 40%/ 24% ). 4. n- Pentanul are punctul de fierbere mai............comparativ cu n- butanul (mare/ mic). 5. Monomerul folosit pentru obinerea PNA este ..................(CH2=CH-Cl/ CH2=CH-CN). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele substane se utilizeaz drept combustibil: a. acidul etanoic b. metanolul c. glicocolul d. acidul salicilic 2. Dintre urmtoarele proprieti ale propenei nu este corect: a. reacioneaz cu bromul b. reacioneaz cu KOH c. particip la reacia de polimerizare d. reacioneaz cu H2O(H2SO4) 3. Sunt ageni tensioactivi: a. alchenele b. compuii halogenai c. detergenii d. alcanii 4. La oxidarea etanolului cu soluie de permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric raportul molar stoechiometric etanol/ permanganat de potasiu este: a.1:3 b.2:3 c. 5:4 d. 4:5 5. Este un aminoacid monoaminodicarboxilic: a. acidul gluconic b. valina c. acidul glutamic d. serina 10 puncte Subiectul C

Compusul (A) rezult la hidroliza unor lipide i are formula de structur :


2 1

H3C

(CH2)12 CH CH CH OH

CH NH2

CH2 OH

Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de azot din molecula compusului (A). Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). Scriei ecuaiilor reaciilor compusului (A) cu : a. H2 (Ni); b. Br2/CCl4 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1. 2. 3. 4. Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 082

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Butanul i 2-metilpropanul sunt ... ... ... ... .(izomeri/omologi). 2. Trigliceridele sunt esteri ai glicerinei cu .................(acizii sulfonici/acizii grai). 3. Adiia de 2 moli de acid clorhidric la un mol de 1-butin conduce la un derivat dihalogenat .(vicinal/geminal). 4. Acidul benzoic este un acid ...............(saturat/aromatic). 5. Pentru acidul palmitic, n formula structural CH3-(CH2)n-COOH, valoarea lui n este ... ... ... ... .(14/16). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele hidrocarburi conine numai atomi de carbon secundari: a. benzenul b. etanul c. etena d. acetilena 2. Dintre urmtorii acizi este uor solubil n ap: a. acidul stearic b. acidul palmitic c. acidul oleic d. acidul acetic 3. Dintre substanele date, compusul care are temperatura de fierbere cea mai mare este: a. propanul b. propena c. 2-propanolul d. propina 4. Denumirea tiinific a acidului salicilic este: a.acid 2-hidroxibenzoic b.acid 3-hidroxibenzoic c.acid 4-hidroxibenzoic d.acid 2-hidroxisulfonic 5. Formula molecular a 3-etil-2-hexenei este: a. C6H12 b. C8H18 c. C8H20 d. C8H16 10 puncte Subiectul C Compusul (A), geraniolul, este o component a uleiului de trandafir, mucat i levnic i are urmtoarea formul de structur: 1 2 CH3 C CH CH2 CH2 C CH CH OH 2

CH3

CH3

1. 2. 3. 4.

Precizai o caracteristic structural a geraniolului. Calculai procentul masic de hidrogen din geraniol. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din geraniol. Scriei ecuaiile reaciilor geraniolului cu: a. H2(Ni);. b. Br2(CCl4). 5. Determinai formula brut a compusului (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 083

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula structural CH3-(CH2)3-CH3 corespunde ... ... ... ... . (dimetilpropanului/ n-pentanului). 2. Pentru formula molecular C4H10 corespund ... ... ... ... izomeri (4/2). 3. Reacioneaz cu soluia de brom n tetraclorur de carbon. (propena/propanul). 4. Are formula structural H2N-CH2-COOH....................(alanina / glicina). 5. Palmito-stearo-oleina este o ... ... ... ... mixt (tripeptid/triglicerid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele hidrocarburi se gsete sub forma a doi izomeri de poziie: a. etina b. propanul c. propina d. butina 2. Dintre urmtoarele substane este un aminoacid monoaminodicarboxilic: a.acidul glutamic b.serina c.cisteina d.valina 3. Substana care se poate oxida cu reactiv Tollens este: a. glicina b. glucoza c. propena d. -alanina 4. Sunt lichide (n condiii normale de presiune i temperatur) ambele componente ale amestecului: a. metan, metanol b. cloroform, propen c. propin, naftalin d. etanol, glicerina 5. Denumirea radicalului C6H5 este: a. benzil b. benziliden c. fenil d. fenilen 10 puncte Subiectul C Cumenul este o hidrocarbur utilizat la obinerea fenolului i a metilstirenului. Cumenul are formula de structur:

CH

CH3 CH3

1. Precizai o caracteristic structural a cumenului. 1 punct 2. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte cumenul. 1 punct 3. Calculai compoziia procentual elemental masic a cumenului. 3 puncte 4. Cumenul se poate obine prin alchilarea benzenului cu propen. Scriei ecuaia reaciei chimice de obinere a cumenului din benzen. Precizai condiiile de reacie. 2 puncte 5. Calculai masa de benzen de puritate 80% necesar pentru obinerea a 24 g cumen dac reacia a avut loc cu un randament de 80%. 3 puncte Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 084

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Propanul formeaz .....................radicali monovaleni(2/3). 2. Pentanul este ... ... ... ... n ap.(solubil/insolubil). 3. Numrul de izomeri cu formula molecular C4H10 este egal cu... ... .(3/2). 4. Acidul acetic este . n ap ( solubil / insolubil ). 5. Celuloza este solubil n ... ... ... ... .(ap/reactiv Schweizer). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Trinitratul de glicerin este un: a.ester b.nitroderivat c.nitrit d.detergent 2. Reacia din fiola de testalcool este aceea de oxidare a etanolului cu: a. K2Cr2O7 / H2SO4 b. KMnO4 / H2SO4 c. KMnO4 /Na2CO3 d. O2/ enzime 3. Trecnd acetilen prin soluie de brom, se formeaz un compus cu formula molecular: a.C2Br2 b. C2HBr3 c. C2H2Br4 d. CH2Br 4. Denumirea radicalului C6H5 este : a. benzil b. benziliden c. fenil d. fenilen 5. Dintre urmtorii compui organici reacioneaz cu NaOH(aq): a. H2C=CH2 b. CH3OH c. CH3COOH d. acetilena 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o component a uleiului de trandafir; are urmtoarea formul de structur: 1 2 CH3 C CH CH2 CH2 C CH CH OH 2

CH3 1. 2. 3. 4. 5.

CH3

1 punct Precizai o caracteristic structural a compusului (A). Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2(Ni). Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, care reacioneaz cu 3 puncte 0,20 moli compus (A).

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 085

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Reaciile caracteristice arenelor sunt cele de ......(substituie / adiie). 2. Izobutena reacioneaz cu apa n prezena H2SO4 i formeaz majoritar.. ... ... ... ...........(2-metil-1-propanol/2-metil-2- propanol). 3. Reacia de ardere a acetilenei este ... ... ... ... .(exoterm/endoterm). 4. Trigliceridele sunt esteri ai ... ... ... ... cu acizii grai (etanolului/glicerinei). 5. Acidul benzoic este un acid ...............(saturat/aromatic). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Valena atomilor de carbon n molecula benzenului este: a. I b. II c. III d. IV 2. Prin reacia glucozei cu [Ag(NH3)2]OH, se formeaz: a.acid gluconic b.acid asparagic c.acid glutamic d.acid palmitic 3. Alcoolul etilic prin reacie cu soluia oxidant KMnO4 / H2SO4 formeaz: a.etanal b.glicocol c.glicol d. acid etanoic 4. Acidul etanoic poate reaciona cu urmtoarea substan: a. CaSO4 b. C2H5OH(H+) c. Ag d. KNO3 5. Dintre urmtorii compui organici are punctul de fierbere cel mai sczut: a. etanolul b. glicocolul c. propanolul d. glicerolul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

CH3

CH2

CH

CH2 CH

CH

CH2

COOH

OH 1. Precizai natura atomilor de carbon care formeaz dubla legtur din compusul (A). 1 punct 2. Precizai natura grupelor funcionale din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa de soluie de hidroxid de potasiu de concentraie procentual masic 30%, stoechiometric necesar reaciei cu 0,20 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 086

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 2-Metil-2-propanolul este un alcool .............................. (teriar / secundar). 2. Spunurile sunt sruri cu metale ale...............(trigliceridelor / acizilor grai). 3. Unitatea structural a celulozei este (glucoza / fructoza). 4. Formula molecular C4H10O poate corespunde .. (acetatului de etil /n-butanolului). 5. Amidonul este o............................(polizaharid / peptid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Alchena cu masa molar 28 g/mol este: a.etena b.propena c.1-butena d.2-pentena 2. Dintre urmtoarele substane, prezint caracterul acid cel mai pronunat: a. etanolul b. acidul etanoic c. etanul d. etena 3. Dintre urmtorii compui este solubil n ap: a. etanul b.etena c. etanolul d. benzenul 4. 2,4-Dimetil-2-pentena conine un numr de atomi de carbon teriari egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5. La clorurarea propanului se formeaz un numr de compui organici monoclorurai egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: CH3 CH2 CH CH2 CH CH CH2 COOH

OH 1. Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Precizai natura grupelor funcionale din compusul (A). 1 punct 3. Calculai masa de oxigen, exprimat n grame, coninut n 15,8 g compus (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq) 2 puncte 5. Calculai masa de soluie de hidroxid de potasiu de concentraie procentual masic 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 087

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izoalcanii au formula general ..................................(CnH2n-2/ CnH2n+2). 2. Formulei moleculare C4H10 i corespunde o hidrocarbur ............. ( saturat/nesaturat). 3. Trioleina este denumirea care corespunde unei...........................(glicozide / gliceride). 4. Prin hidratarea catalitic (HgSO4) a etinei se formeaz .............(etanolul / etanalul). 5. Glicerina este .........................( o triglicerid / un triol). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Trinitratul de glicerin este un: a. ester b.nitroderivat c.nitrit d.detergent 2. Prin clorurarea propanului n condiii fotochimice se obine un numr maxim de produi organici monoclorurai egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 3. Este o hidrocarbur din seria omoloag a benzenului: a. C7H6 b. C9H12 c. C7H10 d. C7H12 4. Atomii de carbon din molecula etinei au valena: a. I b.II c. III d. IV 5. Compusul care formeaz, la dizolvare, legturi de hidrogen cu apa este: a. etanolul b. etena c. etanul d. acetilena 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

1 HC

C CH

2 CH2 CH2 CH

CH3

NH2 OH 1 punct 1. Precizai o particularitate structural a compusului (A). 2. Precizai natura grupelor funcionale din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon 1 i 2 din compus (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenul pe catalizator de nichel. 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, care reacioneaz pe 3 puncte catalizator de nichel, stoechiometric cu 0,40 moli compus (A). Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 088

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Butanul i 2-metilpropanul sunt izomeri de ............................... .....(poziie / caten). 2. Prin adiia HCl la propen se obine majoritar .(1-cloropropan /2-cloropropan). 3. Naftalina este o aren ...........................(mononuclear /polinuclear). 4. Celuloza este o .....................................(dizaharid / polizaharid). 5. Acidul oleic este un acid ....................(monocarboxilic / dicarboxilic). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formulei moleculare C4H10 i corespunde un numr de izomeri egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2. Compusul care are punctul de topire cel mai ridicat este: a. propanul b. propanolul c. acidul propanoic d. acidul -aminopropanoic 3. Compusul organic n care exist pe lng legturi covalente i legturi ionice este: a.metanul b.clorura de metilen c. acetatul de sodiu d. tetraclorura de carbon 4. Acidul gras saturat cu 18 atomi de carbon se numete uzual: a. acid butiric b. acid octilic c. acid palmitic d. acid stearic 5. Grupul de substane, cu aceeai formul molecular, este: a. etanolul i etanalul b. acidul acetic i acetatul de metil c. propena i propina d. n-pentanul i 2-metil butanul 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

CH OH

C
CH3

CH

CH3

1. 2. 3.

Precizai o particularitate structural a compusului (A). 1 punct Calculai raportul atomic C:H din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic din compus (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: b. H2O (H2SO4) 4 puncte a. Br2(CCl4); 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 089

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Butanul are punctul de fierbere mai ............... dect izobutanul (ridicat / sczut). 2. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar........... (1- clorobutan / 2- clorobutan ). 3. - Alanina este o substan ... ... ... ... n ap (solubil/ insolubil). 4. Reacia de ardere a acetilenei este ... ... ... ... .(exoterm/endoterm). 5. Celuloza este solubil n ..........( hidroxid tetraamino Cu(II) / ap). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. n-Butanul i 2 - metil-propanul sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. aceeai substan d. omologi 2. Compusul cu structura CH3-CO-OCH3 se numete: a. aceton b. acetat de metil c. glicerin d. formiat de dimetil 3. Dintre substanele urmtoare, compusul cel mai solubil n ap este: a. propanul b. propena c. propina d. 1,2,3-propantriolul 4. 3-Metil-1-butina conine n molecul un numr de atomi de carbon primari egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5. Dintre urmtoarele substane, compusul care are temperatura de fierbere cea mai mic, este: a. clorometanul b. metanolul c. metanul d. acid metanoic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: 1 2 CH3 CH2 C CH CH COOH

1. 2. 3. 4. 5.

OH Precizai o particularitate structural a compusului (A). Calculai raportul masic C:H din compusul (A). Precizai natura atomior de carbon 1 i 2 din compus (A). Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. Br2(CCl4); b. NaOH (aq). Determinai formula brut a compusului (A).

CH3

1 punct 2 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 090

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n procesul de dehidrogenare a butanului scindeaz legturi... ... ... .(C-H/ C-C). 2. Punctul de fierbere al n-butanului este mai ... ... ... ... comparativ cu punctul de fierbere al izobutanului (mare/ mic). 3. Benzenul i etina au aceeai formul ... ... ... ... .(molecular/ brut) 4. Prin adiia HBr la propin rezult. (1,2-dibromopropan/2,2-dibromopropan) 5. Detergenii sunt substane... ... ... ... .(sicative/tensio-active). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Compusul organic care are pe lng legturi covalente i legturi ionice este: a. iodura de ter-butil b. palmitatul de sodiu c. dioleopalmitina d. acidul salicilic 2. Dipeptidele izomere care se formeaz din glicina i -alanina i au masa molar M=146 g/mol (fr izomeri optici) sunt n numr de: a.2 b.3 c.4 d.5 3. Hidrocarbura cu formula C7H14 care nu conine un atom de carbon cuaternar, doi atomi de carbon terari i patru atomi de carbon primari este: a. 3,4-dimetil-2-pentena b. 2,4-dimetil-2-pentena c. 4,4-dimetil-2-pentena d. 2,3-dimetil-2-pentena 4. Oxidarea etanolului cu KMnO4 i H2SO4 conduce la: a. etanal b. eten c. acid etanoic d. propanon 5. Hidrocarbura care are cifra octanic 100 este: a. 2,2,4-trimetilpentanul b. 2,2,5-trimetilpentanul c. 2,2,4-trimetilhexanul d. 2,2,5-trimetilhexanul 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur: (A) CH2 CH CH CH CH2 CH2 CH3 ; (B) CH3 CH C CH2 CH CH2 CH3
2

CH3 OH

CH3 O

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte 2. Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte 3. Precizai care este relaia de izomerie ntre compuii (A) i (B). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenul pe catalizator de nichel. 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, care reacioneaz stoechiometric cu 25,6 g compus (A). 3 puncte 1. Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 091

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanii sunt hidrocarburi ... ... . ... .(saturate/ nesaturate). 2. Alchena cu formula structural (CH3)2C=CH-CH3 se numete ............ (2-pentena/2-metil-2-butena). 3. Adiia total a HCl la acetilen conduce la .(1,2-dicloroetan/1,1-dicloroetan). 4. Au aceeai formul molecular ... ... ... ... .(omologii/ izomerii). 5. Hidrocarbura care are o legatur tripl ntre doi atomi de carbon este(C2H2 / C2H4 ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtorii compui organici reacioneaz cu NaOH(aq): a. H2C=CH2 b. C2H5OH c. C2H6 d. H3C-COOH 2. Este o hidrocarbur din seria benzenului (aren mononuclear): a. C7H6 b. C9H12 c. C7H10 d. C7H12 3. Compusul organic, ce conine pe lng legturi covalente i legturi ionice, este: a. bromobenzenul b. etanoatul de sodiu c. acidul aminoetanoic d. acetatul de metil 4. Atomii de carbon din molecula etenei au valena: a. I b.II c. III d. IV 5. Substana care are cel mai mare coninut procentual masic de oxigen este: a. CH3CH2OH b. CH3COH c. CH3OH d. C6H5OH 10 puncte Subiectul C Se consider compuii (A) i (B) cu urmtoarele formule de structur:
CH3 (A) CH3 C CH3 CH2 COOH ; (B) CH3 CH OH CH2 CH CH3 O C H

1.

Precizai cte o caracteristic structural pentru compuii (A) i respectiv (B). 2 puncte 2. Scriei formulele moleculare pentru cei doi compui. 2 puncte 3. Precizai care este relaia de izomerie ntre compuii (A) i (B). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa de soluie de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic 10%, stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 092

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formula general a alchinelor este .(CnH2n/CnH2n-2). 2. n-Pentanul este o substan .. ... ... ... n condiii normale (gazoas/lichid). 3. Adiia total a doi moli de HCl la propin conduce la ... ... ... ... . (1,2-dicloropropan/ 2,2-dicloropropan). 4. Alcoolul etilic se oxideaz cu formare de acid ... ... (etanoic/ formic). 5. La hidroliza amidonului se formeaz ... ... ... . .(glucoza/ fructoza). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Dintre urmtoarele substane poate reaciona cu Na2CO3: a. metanolul b. etena c. acidul acetic d. benzenul 2. Alcanul care are cel mai sczut punct de fierbere este: a.metanul b. etanul c.propanul d. butanul 3. Valena clorului n molecula diclorometanului este: a. I b. II c. IV d. VII 4. 1-Butena i 2-metilpropena sunt: a. izomeri de poziie b. izomeri de caten c. omologi d. aceeai substan 5. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a. CH4 i C2H4 b. C2H6 i C2H2 c. CH4 i C2H2 d. CH4 i C2H6 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: CH3

CH3

CH2

CH CH3

CH
NH2

CH2

COOH

Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Denumii grupele funcionale din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa de soluie de hidroxid de potasiu, de concentraie procentual masic 2 puncte 20%, stoechiometric necesar reaciei cu 2 moli compus (A). 1. 2. 3. Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; K-39.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 093

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Numrul de izomeri corespunztori formulei C4H10 este ... ... ... ... ..(2/ 4). 2. n-Butanul are punctul de fierbere mai ............................ comparativ cu izobutanul (sczut / ridicat). 3. Hidrocarbura care are o legatur tripl ntre doi atomi de carbon este(C2H2 / C2H4 ). 4. Alcoolul propilic i alcoolul izopropilic sunt izomeri de ..(caten/poziie). 5. Glucoza este o ... ... ... ... .(cetoz/ aldoz). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Compusul organic, ce conine pe lng legturi covalente i legturi ionice, este: a. acetatul de etil b. trinitratul de glicerin c. sulfatul acid de etil d. acetatul de sodiu 2. O prob de 260 g de acetilen reacioneaz total, n prezena nichelului fin divizat, cu un numr de moli de hidrogen egal cu: a.5 b.10 c.15 d.20 3. Hidrocarbura cu formula C7H14 care conine un atom de carbon cuaternar, doi atomi de carbon teriari i patru atomi de carbon primari este: a. 3,4-dimetil-2-pentena b. 2,3-dimetil-2-pentena c. 3,4-dimetil-1-pentena d. 3,3-dimetil-1-pentena 4. Numrul compuilor monoclorurai formai de propan este: a. doi b. trei c. patru d. cinci 5. Acidul etanoic nu poate reaciona cu urmtoarea substan: a. K2CO3 b. CH3OH (H+) c. Cu d. NaHCO3 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial rezultat la metabolismul aminoacizilor i are formula de structur:

HO
1. 2. 3.

CH

CH

COOH

Precizai o particularitate structural a compusului (A). 1 punct Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: 4 puncte a. Br2(CCl4); b. C2H5OH(H+). 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 094

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Neopentanul are un numr de atomi de carbon primari egal cu... ... ... ... .(3/ 4). 2. Masa molecular a butanului ... ... ... ... .la dehidrogenarea acestuia(crete /scade). 3. Valina este un compus organic cu funciune... ... ... ... .(simpl/mixt). 4. Acizii grai din componena gliceridelor naturale au catene ... ... ... ... .(liniare/ ramificate). 5. Acidul benzoic este un acid ...............(saturat/aromatic). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Compusul organic, ce conine pe lng legturi covalente i legturi ionice, este: a. propanul b. etena c. etanoatul de calciu d. etanoatul de etil 2. Compuii hidroxilici conin o grupare funcional: a. monovalent b. divalent c. trivalent d. tetravalent 3. Alcanul cu formula chimic C6H14, care formeaz trei radicali monovaleni, este: a. 2-metilpentan b. 3-metilpentan c. 2,2-dimetilbutan d. 2,3-dimetilbutan 4. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a. CH4 i C3H6 b. C3H6 i C4H8 c. C4H10 i C3H8 d. C3H4 i C2H6 5. n soluia apoas diluat a acidului etanoic, indicatorul turnesol este: a. rou b. galben c. violet d. incolor 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament i are formula de structur: CH2 CH CH CH2 CH COOH 2

NH2

1. Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu: a. Br2(CCl4); b. NaHCO3. 4. Precizai caracterul chimic al compusului (A) determinat de legtura eviden de reacia cu bromul. 5. Determinai formula brut a compusului (A). Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

2 puncte 2 puncte 4 puncte C=C pus n 1 punct 1 punct

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 095

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Alcanul cu formula molecular C5H12 i cel mai sczut punct de fierbere este ... ... ... (izopentanul/ neopentanul). 2. Reacia izobutenei cu apa n mediu de H2SO4 conduce la ... ... ... .. (2-metil-1-propanol/ 2-metil-2-propanol). 3. Acetilena are densitatea mai mare dect ... ... ... ... ...(etanul/ metanul). 4. Glicina este un... ... ... ....(alcool/ aminoacid). 5. Monozaharidele sunt compui... ... ... ....(polihidroxicarbonilici/polihidroxicarboxilici). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Lisina este un aminoacid: a. monoaminomonocarboxilic b. monoaminodicarboxilic c. diaminomonocarboxilic d. aminoacid hidroxilat 2. Hidrocarbura care are cifra octanica 100 este: a.2,2,4-trimetilpentanul b.2,2,5-trimetilpentanul c.2,2,4-trimetilhexanul d. 2,2,5-trimetilhexanul 3. Valena carbonului n molecula benzenului este:: a. I b. II c. III d. IV 4. Alcoolul etilic prin reacie cu soluia oxidant KMnO4 / H2SO4 formeaz: a.etanal b.glicocol c.glicol d. acid etanoic 5. Dintre tripeptidele mixte urmtoare are acelai coninut procentual masic de C, H, O , N, ca i tripeptida simpl alanil-alanil-alanin: a.glicil-alanil-serin b. glicil-valil-valin c.glicil-glicil-valin d. alanil-alanil-serin 10 puncte Subiectul C Compusul (A) se utilizeaz n medicin i are formula de structur: CH2 CH3 1 2 HC C C CH CH Cl

1. 2. 3. 4. 5.

OH Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte Precizai natura atomilor de carbon 1 i 2 din compusul (A). 2 puncte Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenul pe catalizator de nichel. 2 puncte Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, pe catalizator de nichel, care reacioneaz stoechiometric cu 2 moli compus (A). 2 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 096

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. n-Hexanul este uor solubil n ...................(ap / CCl4). 2. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar........... (1- clorobutan /2- clorobutan ). 3. Pentru formula molecular C3H8 corespund.radicali monovaleni (doi/ trei). 4. Acidul monocarboxilic saturat care are un coninut procentual masic de oxigen mai mare este:..(acidul metanoic / acidul etanoic). 5. Celuloza este solubil n ..........( hidroxid tetraamino Cu(II) / ap). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Sunt gazoase (n condiii normale) ambele componente ale amestecului: a. eten,etan b. etin, etanol c. etan,etanol d. benzen, acid etanoic 2. Valena atomului de carbon din molecula etenei este: a.I b.II c.III d.IV 3. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a.CH4 i C2H4 b.C2H6 i C2H2 c.CH4 i C2H2 d. CH4 i C2H6 4. n-Butanul i 2-metilpropanul sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. aceeai substan d. omologi 5. Dintre urmtoarele substane, compusul care are temperatura de fierbere cea mai mic, este: a. clorometanul b. metanolul c. metanul d. acidul metanoic 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este o hidrocarbur i are formula de structur:

CH3 CH

CH

CH2 CH CH3

CH3

1. Precizai clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A). 1 punct 2. Calculai compozia procentual masic a hidrocarburii (A) 2 puncte 3. Scriei formulele de structur pentru doi izomeri ai compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2(Ni). 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, stoechiometric necesar reaciei cu 0,60 moli compus (A). 3 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 097

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia HCl la propen se obine majoritar ......(1-cloropropan /2-cloropropan). 2. Naftalina este o aren ...........................(mononuclear /polinuclear). 3. Celuloza este solubil n .(ap / hidroxid de tetraaminoCu(II) ). 4. Hidrogenarea catalitic a etinei n prezena Pd/Pb2+ conduce la ...(etan/eten). 5. Celuloza, n condiii normale de temperatur i presiune, este......(lichid/ solid). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Formulei moleculare C4H10 i corespunde un numr de izomeri egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2. Dintre urmtoarele substane, prezint punctul de fierbere cel mai ridicat: a. CH3 CH3 b. CH3 CH2 OH c. H2C = CH2 d. CH3 OH 3. Atomii de carbon din molecula propanului au valena: a. I b. II c. III d. IV 4. Alcanul cu numrul minim de atomi de carbon, care la cracare formeaz i propen, este: a. pentanul b. hexanul c. metanul d. butanul 5. Numrul de alcooli izomeri care corespund formulei moleculare C3H8O este: a. 1 b. 2 c.3 d. 4 10 puncte Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament i are formula de structur: CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3

COOH 1. Precizai clasa de substane din care face parte compusul (A). 1 punct 2. Calculai masa de carbon, exprimat n grame, din 28,8 g compus (A). 2 puncte 3. Scriei formulele de structur pentru doi izomeri ai compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu sodiul metalic. 2 puncte 5. Calculai volumul de hidrogen, msurat n condiii normale, degajat stoechiometric n urma reaciei a 3 moli compus (A) cu sodiul metalic. 3 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 098

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar.(1-clorobutan / 2-clorobutan). 2. Etena i butena au un procent masic de carbon...................(identic / diferit ). 3. Pentru formula molecular C3H8 corespund.radicali monovaleni (doi/ trei). 4. Acidul monocarboxilic saturat care are formula brut CH2O este . ( acidul acetic / acidul propanoic ). 5. Celuloza este solubil n ..........( hidroxid tetraaminoCu(II) / ap). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Sunt gazoase (n condiii normale) ambele componente ale amestecului: a. eten,etan b. etin, etanol c. etan,etanol d. benzen, acid etanoic 2. Valena atomului de carbon din molecula etenei este: a.I b.II c.III d.IV 3. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decoloreaz apa de brom este: a. CH4 i C2H4 b. C2H6 i C2H2 c. CH4 i C2H2 d. CH4 i C2H6 4. n-Butanul i 2-metilpropanul sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. aceeai substan d. omologi 5. Dintre urmtoarele substane, compusul care are temperatura de fierbere cea mai mic, este: a. clorometanul b. metanolul c. metanul d. metilamina 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

CH3 CH OH

CH2

CH CH3

1 COOH

1. Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomului de carbon (1) din compusul (A). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa, exprimat n grame, de produs organic format n reacia a 0,3 moli compus (A) cu NaOH, dac randamentul transformrii este 90%. 3 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 099

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de.....................................(caten/poziie). 2. Formula molecular C4H10O poate corespunde .. (acetatului de etil /n-butanolului). 3. Hidrogenarea catalitic a etinei n prezena Pd/Pb2+ conduce la (etan/eten). 4. Celuloza este o............................(polizaharid / peptid). 5. Etena, n condiii normale de temperatur i presiune, este...(lichid/ gazoas). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Compusul care are punctul de topire cel mai ridicat este: a. propanul b. propanolul c. acidul propanoic d. acidul -aminopropanoic 2. Dintre urmtoarele substane, prezint punctul de fierbere cel mai ridicat: a. CH3 CH3 b. CH3 CH2 OH c. H2C = CH2 d. CH3 Cl 3. Atomii de carbon din molecula propanului au valena: a. I b.II c. III d. IV 4. Alcanul cu numrul minim de atomi de carbon, care la cracare formeaz i propen, este: a. pentanul b. hexanul c. metanul d. butanul 5. Numrul de alcooli izomeri care corespund formulei moleculare C3H8O este: a. 1 b. 2 c.3 d. 4 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur: CH3 CH CH CH CH2 COOH
Cl

1. Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Scriei formula de structur pentru un izomer al compusului (A). 1 punct 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanolul (H+). 2 puncte 5. Calculai masa, exprimat n grame, de soluie de etanol, de concentraie procentual masic 20%, care reacioneaz stoechiometric cu 0,5 moli compus (A). 3 puncte
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 100

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Formulei moleculare C4H10 i corespunde o hidrocarbur .....( saturat/ nesaturat). 2. La trecerea unui amestec de etan i etin printr-un vas cu soluie apoas de brom reacioneaz .. . (etanul / etina). 3. Propena i 1-butena sunt.(substane izomere/compui omologi). 4. Aminoacizii sunt ... ... ... ... n solveni polari (solubili/insolubili). 5. Izoalcanii au formula general ..................................(CnH2n-2/ CnH2n+2). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Sunt solide ( c.n.) ambele componente ale amestecului: a. benzen, glicerin b. n-butan, tetraclorur de carbon c. glucoz, amidon d. amidon, acetat de etil 2. Dintre urmtoarele hidrocarburi conine numai atomi de carbon teriari: a. propena b. naftalina c. benzenul d. 2-metil-propanul 3. Dintre substanele date, compusul care are temperatura de fierbere cea mai mare este: a. propanul b. propena c. 2-propanolul d. propina 4. Atomii de carbon din molecula etinei au valena: a. I b.II c. III d. IV 5. Policlorura de vinil se obine din monomerul vinilic, rezultat prin reacia acetilenei cu: a. H2 b. HCl c. HCN d. CH3COOH 10 puncte Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

CH3 CH
1. 2. 3. 4. 5.

CH

CH

CH2 COOH

Cl Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte Scriei formula de structur pentru un izomer al compusului (A). 1 punct Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. 2 puncte Calculai masa de NaHCO3,care reacioneaz stoechiometric cu 0,2 moli compus (A). 3 puncte

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

S-ar putea să vă placă și