Sunteți pe pagina 1din 2

PROFITUL

renumerare implicita a factorilor de productie

Profitul vine din latina de la vb."proficere" , care inseamna a progresa,a da


rezultate,dobindind mai tarziu semnificatia de a "aduce profit".
Asa se explica faptul ca profitul este considerat o forma de venit.
Relatia dintre profit si beneficiu este destul de generala,unii autori
considerandu-le chiar sinonime.
Profitul este un venit fundamental legitim, un factor de progres apreciat ca:
1)un castig sub forma baneasca,realizat dintr-o operatie, dintr-o activitate legala
2)factor de venit care recompenseaza factorul de productie capital intr-o economie de
piata
3)venit atribuit unei persoane pentru aportul ei cu capitalul la desfasurarea unei
activitati
4) diferenta dintre ceea ce efectiv obtin si ceea ce asteapta utilizatorii factorilor de
productie
5)surplus de venit obtinut de firme,surplus care nu-si gaseste ratiunea de a fi in
folosirea celorlalti factori luati separat
6)venit net a unei unitati economice (intreprindere, banca, magazin ,ferme )
indiferent de forma sa de proprietate
7)venit al intreprinzatorului pentru abilitatea sa de a schimba capitalul starea sa
inactiva in factor de productie efectiv,activ.
Diferenta dintre profit si alte venituri:
a) este un venit aleatoriu nu se cunoaste marimea lui dinainte si nu se stie daca va fi
sau nu.
b) este un venit autonom - nu poate fi confundat cu celelalte forme de venit
ca:salarii, dobanda ,renta,etc

Functiile profitului:
-motivatie a dezvoltarii si progresului economic
- stimulent al acceptarii riscului in afaceri
- factor incitant al sporirii efortului agentilor economici pentru eficienta si calitate
sporita
- un mobil al cultivarii spiritului de economie

REPARTIZAREA PROFITULUI

-este reglementat prin legi sau statutele diferitelor societati.


In cazul societatilor proprietate personala,profitul revine intreprinzatorului.
In cazul societatilor de persoane (SRL, SNC,Societati in comandita),distribuirea este
reglementata in acordul de constituire sau prin hotararea asociatilor.
In cazul societatilor pe actiuni(SA) -repartizarea se face in majoritatea cazurilor
astfel:constituirea fond de rezerva,constituirea unei cote de profit pentru renumerarea
managerilor si administratorilor,constituirea unui fond de prime exceptionale atribuit
unor salariati,delimitarea unei parti din profit pentru dividende.
Indicatorii economici privind profitul

Rata profitului se calculeaza ca raport intre masa profitului si un indicator de


refeferinta.
- rata comerciala raportul intre profit si veniturile totale(cifra de afaceri)
-rata economica raportul intre profit si activele totale ale intreprinderii inclusiv
activ imprumutate
-rata financiara raportul dintre profit si activele proprii
-rata rentabilitatii raport al fiecarei forme de profit la forma corespunzatoare a
costului.Ex: profit contabil/cost contabil.