Sunteți pe pagina 1din 53

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

PROIECT
Achizitie masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud

CUPRINS

I CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Introducere Titlul proiectului Localizarea Suma solicitat de la finanator: Rezumat Justificarea proiectului Obiective

II PLANIFICAREA PROIECTULUI 2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5 2.6 2.7 2.8 Descrierea detaliat a activitilor Echipa de implementare Durata i planul Proiectului Bugetul Proiectului Indicatori de urmrire i evaluare Managementul riscurilor Matricea cadru logic Efecte multiplicatoare sau asigurarea continuitii proiectului

III BIBLIOGRAFIE

Achizitie masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, jud.Bistrita Nasaud

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Introducere Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare unei ferme vegetale, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice stat nou intat in Uniunea Europeana. Proiectul este o continuare o programului SAPARD, proiect intitulat Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 al Romniei. Programul este unic i acoper ntregul teritoriu al Romniei. In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului, se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea solului. Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca zona nu dispune de activitati productive. Obiectul principal de activitate al firmei unde se doreste implementarea acestui proiect este: cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante. Activitatea principala a firmei este producerea semintelor de plante. Activitatile secundare sunt servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic cu irigatii si desecari, comertul cu ridicata a produselor chimice realizate. Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanare creat de Uniunea European pentru a sprijini rile membre n implementarea Politicii Agricole Comune . Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care acord o mare atenie dezvoltrii rurale. FEADR reprezint o oportunitate de finanare pentru spaiul rural romnesc, n valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, ncepnd cu 2007 i pn n 2013. FEADR se bazeaz pe principiul cofinanrii proiectelor de investitii.private. Fondurile europene pentru agricultur vor putea fi accesate n baza documentului-cheie Programul Naional pentru Dezvoltare Rural(PNDR).
4

Proiectul se incadreaza in AXA 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier, la masura 1.2.1 Modernizarea exploataiilor agricole si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica n principal activitati agricole, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1( Unitatea de Dimensiune Economica), si care este nregistrata n Registrul fermelor/Registrul agricol. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile n proportie de 50% -75 % (pentru perioada 2007 - 2009), respectiv n proportie de 40% - 65% (pentru perioada 2010 2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentnd cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro aceasta suma reprezentnd valoarea totala eligibila a proiectului. Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu:

5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII : Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii); 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, n zone cu handicap natural si n arii naturale protejate ncadrate n reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a,punctele i, ii si iii); 25% pentru investitiile avnd drept scop protectia apelor mpotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani ncepnd cu 1 ianuarie 2007.

Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face naintea semnarii contractului de finantare de catre APDRP. 1.1 TITLUL PROIECTULUI Prin intermediul acestui proiect se doreste achizitionarea de masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud, proiectul avand la baza Programul National de Dezvoltare Rurala. 1.2 LOCALIZAREA Solicitantul este SC PRATOSEM SRL avand sediul in Bistrita, Str. Republicii nr. 65, capital social: 11.862,5 RON, privat 100% si un numar de 2 asociati si structura actionariatului de 90 % respectiv 10 %, avand punct de lucru in Sangeorzu Nou nr. 297, unde functioneaza ferma de productie vegetala. Principala activitate a societatii este productia agricola si comertul cu produse agricole si materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura. Inca de la infiintare, datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia de piata. In acest scop, societatea a inceput productia agricola prin a arenda suprafete de teren arabil de la detinatori particulari, suprafete care au crescut de la an la an si pe care au fost produse cantitati insemnate de cereale si plante furajere. Societatea PRATOSEM SRL Bistrita este organizata in ferme de productie, avand un numar de 2 asemenea ferme: Vermes si Sangeorzu Nou. Acestea dispun de baza materiala proprie constand din tractoare agricole impreuna cu setul de masini agricole necesare lucrarilor agricole, combine autopropulsate, echipamente de erbicidat, prese pentru balotat, autocamioane pentru transport. Societatea detine spatii pentru depozitarea cerealelor produse, utilaje pentru conditionarea semintelor, etc. De asemenea, societatea executa lucrari de prestari servicii pentru agricultura si face comert cu ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc. Piata principala pentru desfacerea produselor obtinute de societate o constituie populatia, acest segment fiind beneficiarul principal al semintelor de cereale (grau, orz, leguminoase) precum si al serviciilor oferite pentru agricultura (arat, discuit, semanat, recoltat) si al produselor achizitionate in
6

vederea vanzarii (ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc.). Un procent mai mic al pietei de desfacere il constituie societatile comerciale cu profil agricol din judet. Din punct de vedere concurential, societatea este in competitie directa cu un numar restrans de alte societati similare din judet, fata de care prezinta urmatoarele avantaje competitive: dispune de un lot mare de teren arendat aproximativ 280 ha, din cele 300 ha avute in total, lucru care permite valorificarea semintelor produse la preturi sub cele ale competitorilor; dispune de utilaje proprii pentru executarea lucrarilor; este distribuitor al principalului furnizor de ingrasaminte chimice SC AZOMURES SA Targu Mures, vanzand produsele la pretul furnizorului. Avand in vedere cererea marita de ingrasaminte chimice, societatea si-a extins piata de desfacere si in alte judete: Salaj, Alba, Cluj. Punctul slab al societatii este reprezentat de faptul ca masinile si utilajele care compun baza materiala si de productie sunt relativ vechi, apropiindu-se de sfarsitul perioadei normate de viata sau chiar depasind aceasta perioada. Uzura morala insa, este evidenta. Acesta este si motivul pentru care se realizeaza acest proiect, pentru a moderniza aceste echipamente, de altfel vitale pentru desfasurarea unei activitati moderne, eficiente si la standarde de calitate europene. 1.3 SUMA SOLICITATA DE LA FINANTATOR Finantarea investitiei Din valoarea totala a investitiei de 1.182.166 RON ajutorul public nerambursabil este de 585.512 RON. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. Curs Euro / leu 3,7140 din data de 13.03.2008 Procent finantare publica = 50 % Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile - RONEuro
7

Total - RONEuro

- RON-

Euro

Ajutor public 585.512 nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea 585.512 necesarului de finantare, din care
- autofinantare - imprumut TOTAL PROIECT 0 585.512 585.512

157.650 157.650
0 157.650 157.650

585.512 0
0 0 0

157.650 157.650
0 157.512 157.512

0
0 0 0

585.512
0 585.512 585.512

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului

1.4 REZUMAT Investitia va fi facuta in cadrul proiectului Achizitie masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud.Amplasamentul proiectului va fi in satul Sangeorzul Nou nr. 297, comuna Lechinta. Grupurile tinta pentru desfacerea produselor obtinute de societate o constituie populatia, acest segment fiind beneficiarul principal al semintelor de cereale (grau, orz, leguminoase) precum si al serviciilor oferite pentru agricultura (arat, discuit, semanat, recoltat) si al produselor achizitionate in vederea vanzarii (ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc.). Un procent mai mic al pietei de desfacere il constituie societatile comerciale cu profil agricol din judet. Avand in vedere cererea marita de ingrasaminte chimice, societatea si-a extins piata de desfacere si in alte judete: Salaj, Alba, Cluj.

Tema proiectului este cresterea productivitatii muncii prin


modernizarea fermei vegetale din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, ferma care va fi modernizata in sensul achizitionarii de masini si utilaje agricole performante pentru procesarea solului astfel incat sa respecte integral legislatia europeana referitoare la protectia mediului, siguranta alimentelor si a muncii, etc. Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca zona nu dispune de activitati productive, oamenii generandu-si veniturile doar din activitati specifice gospodariilor proprii prin
8

auto-sustinere si pentru auto-consum. In acest sens trebuie relevat faptul ca marea majoritate a gospodariilor din acest mediu sunt, de fapt, unitati de subzistenta deoarece numarul animalelor este mic, in medie 2 - 4, iar tehnologiile aplicate sunt cele traditionale, astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste. Comuna Lechinta este o zona cu potential scazut pentru producerea semintelor si materialului saditor, conform Anexei I Zone Potential. Principala activitate care se doreste a fi desfasurata in cadrul proiectului este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie. 1.5 JUSTIFICAREA PROIECTULUI Potrivit Reglementrii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune s-au creat dou fonduri europene pentru agricultur, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricol) pentru finanarea msurilor de marketing i FEADR (Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural) pentru finanarea programelor de dezvoltare rural. Se urmreste, prin implementarea acestui proiect, restructurarea i dezvoltarea produciei agricole, dar i a industriilor prelucrtoare aferente. Toate acestea vor ine cont de mbuntirea competenelor profesionale, de un management durabil i de respectarea exigenelor de mediu. O component asupra creia Uniunea European pune accent este cea de biodiversitate i conservare a naturii, care se va materializa prin asigurarea unei ocupri echilibrate a teritoriului i dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole i forestiere. Investitiile ce urmeaza vor fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. Sunt luate masuri generale si specifice de protectie legate de aceste elemente. Masurile generale vizeaza utilizarea rationala a tuturor utilitatilor, echipamentelor si materialelor folosite. De asemenea aceste masuri vizeaza colectarea tuturor deseurilor in locuri special amenajate si autorizate: uleiuri, deseuri vegetale, deseuri tehnologice

si deseuri de orice alta natura. Acestea vor fi evacuate si vor fi procesate in conditiile legii. Ferma va fi dotata cu toate facilitatile necesare si cerute de lege pentru a gestiona toate elementele generatoare de potential de poluare. De asemenea, exista toate masurile pentru a se asigura conditiile propice de munca respectand toate cerintele de securitate a muncii persoanei. Impactul implementarii proiectului va fi unul benefic asupra mediului prin scaderea drastica a poluarii realizate de tractoarele angajate in procesul de prelucrare a solului si efectuare a lucrarilor agricole. Daca pana acum se utilizau tractoare relativ vechi si cu efect poluant semnificativ, odata cu achizitia de utilaje moderne, aceasta poluare va fi foarte mult diminuata. Datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia de piata. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare materii prime aprox. /materiale auxiliare -RON/produse/servicii Azomures SA Targu Mures Ingrasaminte chimice 2089822 Romproduct Herina Herina Combustibil 13565 Moisan Trans SRL Bistrita Prestari servicii 22335 transport Agromax Man Ighiu Alba Seminte porumb 35700 Lecpetrovan Lechinta Combustibil 105836 Rai Impex SRL Suceava Ingrasaminte chimice 59381 Pombis SA Bistrita Seminte grau 25116 Agrorent SRL Bistrita Ingrasaminte chimice 68751 Redoxim SRL Timisoara Pesticide 41275 Suntory SA Bucuresti Pesticide 20807 Statu Nea Agricola Livada Seminte 37374

% din total achizitii 82,93 0,54 0,89 1,42 4,20 2,36 1,00 2,73 1,64 0,83 1,48

10

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -RON 1. Asociatia Familiala Ciui Beclean 7700 2. Asociatia Familiala Fanariu Lucia Teaca 16676 3. Asociatia Familiala Berende Maieru 14128 4. Asociatia Infratirea Lechinta 17050 5. SC Ac Ind Bistrita 12062 6. Cooperativa Consum Lechinta 14977 7. Directia Agricola Bistrita 49500 8. Ocolul Silvic Bistrita 6180 9. Penitenciarul Bistrita 4926 10. Populatia Bistrita Nasaud 1649214 11. Primaria Comunei Matei 10094 12. SC Protphant SRL Bistrita 117529 13. SC Agrocomplex ITL Lechinta 8041 14. SC Ecoceres Ungheni Mures 37488 15. SC Grup Taurus Sieu Magherus 8163 16. SC Agrofarm Reghin 9300 17. SC Agrochimsem SRL Bistrita 139281 18. SC Agrofruct SRL Teaca 6400 19. SC Agromax Man Ighiu Alba 55897 20. SC Calimero SRL Bistrita 8231 21. SC Ecofun SA Bistrita 74383 22. SC Jolt Impex SRL Bistrita 400131 23. SC Parcul Rece Lechinta 7068 24. SC Pombis SA Bistrita 30351 25. SC Pavloris SRL Branistea 21810 26. SC Retegana SRL Reteag 6200 27. SC Runion SRL Nasaud 9060 28. SC Agrostar SRL Bistrita 20024 29. SC Carmolact SRL Monor 12714 30. SC Man Ro Satu Mare 24470 31. SC Agroeco Simboleni Mures 23655
11

% din vanzari 0.25 0.54 0.45 0.55 0.39 0.48 1.59 0.20 0.16 52.93 0.32 3.77 0.26 1.20 0.26 0.30 4.47 0.21 1.79 0.26 2.39 12.84 0.23 0.97 0.70 0.20 0.29 0.64 0.41 0.79 0.76

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

SC Agrorent SRL Bistrita SC Agroservice SRL Bistrita SC Alcrisagro SRL Targu Mures SC Fitovet SRL Bistrita SC Octat Dragan SRL Bistrita SC Redoxim SRL Timisoara SC Luca Dan Telciu Statiunea Agricola Livada

59976 105170 9929 16743 52118 33310 6696 9000

1.92 3.38 0.32 0.54 1.67 1.07 0.21 0.29

Populatia este principalul grup tinta care se doreste a fi atins in acest proiect deoarece tot populatia este si beneficiarul principal al semintelor de cereale cultivate de aceasta ferma(grau, orz, leguminoase etc.) si al produselor achizitionate in vederea combaterii parazitilor si tratarii solului si al plantelor (ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc.). Pe langa populatie sunt interesate de achizitionarea produselor realizate( dupa cum se observa din tabelul de mai sus) anumite societati comerciale cu profil agricol si nu numai in vederea desfasurarii propriilor activitati. Avand ca si principala activitate productia agricola si comertul cu produse agricole si materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura era si normal ca ferma sa isi orienteze atentia spre atragerea in mod special a acestor grupuri tinta. Atat populatia , cat si societatiile comerciale vor avea interes legat de acest proiect, deoarece odata cu implemenatarea lui se urmareste atingerea anumitor obiective, obiective care la randul lor vor avea imprtanta si pentru aceste grupuri tinta( ex. Cresterea calitatii produselor comercialezate de aceasta ferma gricola, diversificarea produselor etc.)

1.6 OBIECTIVE Date privind forta de munca si managementul proiectului Total personal existent: 9, din care personal de executie: 7 Numarul angajatilor permanenti este 9, cel al angajatilor cu perioada determinate variind in functie de sezon. Odata cu implementarea proiectului
12

numarul angajatilor permanenti va creste.. Pregatirea profesionala a personalului corespunde activitatii desfasurate in cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima eficienta si in conditii de siguranta. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei Locuri de munca nou-create: 3 Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; - Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; - Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; Obiective operationale se refera la: -Promovarea investitiilor n exploatatiile agricole din sectorul vegetal pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, nfiintarea de plantatii etc. - La momentul actual, SC PRATOSEM SRL are o ferma vegetala care functioneaza cu masini si utilaje vechi, a caror calitate a scazut considerabil atat din punct de vedere al functionalitatii, cat si al poluarii aerului. Dupa finalizarea proiectului, beneficiarul va avea masini si utilaje noi, mult mai productive si performante, care vor respecta intru totul standardele de mediu cerute de Uniunea Europeana. -In cadrul proiectului unul din obiective este adaptarea unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene.

II PLANIFICAREA PROIECTULUI

13

2.1 DESCRIEREA DETALIATA A ACTIVITATILOR Dupa primirea Raportului in care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finantate, APDRP notifica Beneficiarul privind Decizia de Selectie. In termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarul trebuie sa se prezente la sediul Centrului Regional de care apartine, pentru semnarea contractului de finantare . In cazul in care, beneficiarul nu se prezinta in termenul din Notificare si nici nu anunta APDRP, atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar. Dupa prezentarea la APDRP de catre Beneficiar a Certificatului de inregistrare de le Oficiul Registrului Comertului, precum si a autorizatiei privind constituirea ca persoana fizica autorizata conform Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau dupa depunerea Acordului de mediu se va demara procedura de incheiere a Contractului de finantare. Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii incepand cu data primirii Notificarii de selectie a proiectului(inclusiv semnarea contractelor de achizitii). Beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, n maxim 3 luni -pentru achizitii simple, sau n maxim 4 luni, - Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii) ,pentru achizitii care prevad constructii montaj, de la semnarea contractului de finantare. Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna la CRPDRP documentatia de achizitii, este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusive avizarea acestora. La solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, APDRP poate, dupa o verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori n Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR. Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR va putea fi consultata pe site-ul oficial. In contextul derularii achizitiilor private si publice, conflictul de interese reprezinta situatia n care exista legaturi ntre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti, ntre membrii comisiei de evaluare si ofertanti, sau atunci cand ofertantul cstigator detine pachetul majoritar de actiuni n

14

doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie, pentru achizitiile realizate de solicitanti privati ai fondurilor FEADR. Nerespectarea Instructiunilor privind achizitiile private si publice de catre beneficairii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse. Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricaror decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii: Nediscriminarea Tratamentul egal Recunoasterea reciproca Transparenta Proportionalitatea Eficienta utilizarii fondurilor Asumarea raspunderii.

Beneficiarul trebuie sa depuna la OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptnd dosarele de servicii). Achizitiile care se doresc a fi realizate prin implementarea acestui proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor : Nr.crt Denumire/ Tip/ Numar Valoare utilaj/echipament bucati fara TVA -RONTractor Incarcator frontal Combina Plug reversibil - 4 trupite Presa pt. baloti cilindrici Semanatoare precizie SPC 6 1 1 1 1 1 de 1
15

TVA -RON41.281,1 5.269 69.860,3 9.736 9.172,2 2.822,6

Total TVA -RON-

cu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

217.269 27.873,6 367.686 51.242,1 48.274,6 14.856

258.550,1 33.169,3 437.546,3 60.978,1 57.446,7 17.678,6

7. 8. 9. 10. 11. 12. TOTAL

Semanatoare SUP 29 Grebla de adunat Remorca tehnologica furajare Remorca tehnologica adunat camp Masina de recoltat siloz Masina de prelucrat seminte

1 1 1 1 1 1

16.341,6 10.562,6 142.082,8 25.998 111.420 55.710 1.089.316, 3

3.104,9 2.006,9 26.995,7 4.939,6 21.169,8 10.584,9 206.970, 1

19.446,5 12.569,5 169.078,5 30.937,6 132.589,8 66.294,9 1.296.286,4

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma). Pentru a se putea realiza produse de calitate si, implicit o rentabilitate economico-financiara mare, trebuie folosite si tehnologii si echipamente adecvate. Astfel am gasit o alternativa tehnologica dorita pentru echiparea fermei mixte din Sangeorzul Nou. Paleta masinilor agricole care se vor achizitiona in cadrul proiectului se deschide cu tractorul. S-a gasit o oferta corespunzatoare pentru un model care corespunde atat din punctul de vedere al caracteristicilor tehnicofunctionale si economice cat si al pretului de cost. Trebuie subliniat faptul ca descrierea tehnico-functionala si tehnologica ce urmeaza este una indicativa, ea avand doar caracter informativ. 1. Tractor New Holland T6070 Model nou, fabricat in Marea Britanie

16

MOTOR:

CNH (NEF); emisii poluanteTier III; 6 cilindri, turbo+intercooler, sistem de injectie common rail; cuplu maxim 643 Nm la 1400 rpm; alternator 120 Ah. 6800 cm 141 CP 285 litri 600 ore, ulei mineral obisnuit Delux, cu aer conditionat si incalzire, scaun pe perna de aer, scaun pt. pasager, stergator parbriz cu 2 viteze, 2 oglinzi exterioare, 8 lampi de lucru, pre-echipat pentru radio, panou de bord analog/digital Mecanica sincronizata, 24 trepte inainte + 24 inapoi, 40 km/h; Punte fata motoare, blocare electrohidraulica a diferentialului. Cuplare/franare lenta; arbore interschimabil (13/8 / 6 caneluri montat, 21 caneluri livrat suplimentar) 540, 540 Economic (750) si 1000 rpm Pompa cu centru deschis 80 litri / min, pompa dedicata pentru directie, 3 valve auxiliare actionate cu levier Ridicator in 3 puncte cat.II/III N, capacitatea maxima de ridicare cu un cilindru auxiliar (la 610 mm de la capatul tirantilor inferiori): 5530 kg, tiranti cu cuplare rapida, stabilizatoare laterale, bara de tractiune, cupla remorca cu cuplare rapida; control mecanic al fortei cu sistem Lift-O-Matic (memorarea reglajelor) fata 420/70R28, spate 520/70R38 aparatori la rotile din fata instalatie pneumatica pentru franarea remorcii cupla pentru remorca, greutati lestare fata cca 1000 kg, aparatori roti fata Set complet de 4 roti inguste, EURO 4,500.

Cilindreea: Puterea nominala: Capacitatea rezervorului Interval schimb de ulei motor CABINA

TRANSMISIA PRIZA DE PUTERE

INSTALATIA HIDRAULICA

ANVELOPE DIVERSE OPTIONAL

17

2. Incarcator frontal Hydrac Eurokipp Visio 2300P Incarcator complet cu consola Ghidaje paralele Cilindrii de ridicare cu duli effect Maneta Electroventil pt a 3-a functiune

3. Combina NEW HOLLAND TC5050 & Heder de paioase de 4.5m MOTOR: Cilindri: Cilindree: Puterea nominala: Capacitatea rezervorului TRANSMISIA: CABINA: COMANDA HEDERULUI: ELEVATORUL CENTRAL: SISTEMUL DE TREIER: NEF TIER III, turbo 6 cilindri in linie, regulator mecanic 6,8 litri 170 CP 300 litri Hidrostatica; cutie de viteze mecanica cu 4 viteze; viteza maxima 25 km/h cu aer conditionat si incalzire, levier multifunctional, monitor de turatii si monitor de pierderi, coloana volanului reglabila, scaun de luxe reglabil, frana de parcare, oglinzi suplimentare cu reglare manuala, lampi suplimentare de lucru , 2 girofaruri manuala cu acumulatori hidraulici, cuple hidraulice cu filet Ranforsat, 16 raclete (latime 0.98 m), 376 rpm batator cu latimea de 1004 mm, diametrul 606 mm, 8 bare; turatia 430 1070 rpm reglabila electric din cabina; contrabatator 14 bare, unghiul de infasurare 111 ; suprafata 0.62 m; trapa de pietre cu golire rapida, placi de grohaire; casa oscilanta fixa; 4 scuturatori. suprafata 3,29 m sub curent de aer; planul oscilant: 0.19 m; suprafata sitei superioare: 1,74 m, suprafata sitei inferioare: 1,36 m; ventilator cu 6 palete si turatia 350 - 1000 rpm, placa de protectie a ventilatorului
18

CURATIRE:

BUNCAR DE BOABE / DESCARCARE: ROTI: DIVERSE:

capacitate 4000 litri, indicator de nivel, lampa in buncar tub descarcare 3.85 m, viteza de descarcare 72 litri /s

de tractiune 23,1-26; de directie: 13.0/65-18 tocator de paie, cupla carucior transport heder, stingator incendii. HEDER PAIOASE cu protectia cutitului, despicatoare de lan scurte, cuple 4,5 m hidraulice cu surub, cutit de rezerva OPTIONAL Heder pentru OLIMAC, cu adaptor floarea soarelui si tocator de tulpini Porumb 4 randuri Grau-porumb (sita superioara, gratar porumb; aparatoare Kit Intern Conversie ventilator; al 3 lea cilindru pentru elevatorul central, kit reducere turatie la tocatorul de paie Adaptor pentru Extensie a mesei de taiere cu 60 cm care se monteaza pe recoltat rapita headerul de paioase si 2 cutite verticale actionate electric NEW HOLLAND TC5050; HEDER DE PAIOASE 4.5 m; SET DE COMBINA HEDER DE PORUMB CU ADAPTOR FLOAREA SOARELUI; KIT INTERN 4. Plug reversibil cu 4 trupite marca POTTINGER model Servo 35 (pt.T6070) cu reglare mecanica a latimii de lucru (in 4 pozitii); cilindru de reversare cu dubla actiune ; distanta intre trupite : 95 cm ; inaltime cadru : 102 cm ; cadrul principal din otel special Leurit cu sectiunea 120x120x10 ; cu suporti barsa 80 x 30 si suruburi de forfecare; cu plaz taietor si calcai pe ultima trupita ; cu roti de copiere si cutit disc ; greutatea : 1041 kg. 5. Presa pentru baloti cilindrici WOLAGRI

19

Tip Columbia R cu fir Dimensiunile balotilor: 1200 x 1200 mm Latimea pick up: 1500 mm Numar de ace pick-up: 21 Tuartie necesara la priza de putere 540 rpm Dimensiuni de gabarit BxLxH: 2240x3400x1850mm Masa: 1550 kg

6. Semanatoare SUP 29 BP7. Semanatoare de precizie pentru plante prasitoare SPC 6 FS Tractor necesar: 65 CP Tractor necesar: 65 CP Adancime de lucru: 0 12 cm Distnta intre randuri: 45 80 cm Productivitatea: 1,9 4,2 ha/ora Dimensiuni de gabarit LxBxH: 1175x4,70x2,1 m Masa: 870 kg Lungimea de lucru: 3,62 m Debit de seminte: 1,58 122 kg/ha Productivitatea: 1,1 1,4 ha/ora Dimensiuni de gabarit LxBxH: 10x4,22x140 Masa: 767 kg

8. Grebla de adunat TIP GA-3201 GM

20

Latime de lucru: 3,20 m Viteza de lucru recomandata: 10-12 km/h Tractor recomadat la agregare: minim 25 CP Turatia necesara la priza de putere a tractorului: 540 rpm Numar brate pe rotor: 9 Necesar de prize hidraulice: 1 simpla Masa masinii (inclusive arboreal cadranic): 360 kg 9. Remorca tehnologica furajare Capacitate: 9 to Evacuare pe doua parti Lungime: 7200 mm Largime: 2200 mm Inaltime: 2380 mm Melc orizontal

10. Remorca tehnologica adunat camp Capacitate: 8 to Evacuare pe doua parti

11. Masina de recoltat siloz John Deere Putere: 280 CP 2600 ore functionare 2 roti motorice Motor: 6 cilindri Cupa pick-up: 3 m pentru lucerna Culegator Class pe 6 randuri

21

40 cutite Bloc variator de flux contunuu Jgheab rotativ hidraulic Cabina climatizata

12. Masina de prelucrat seminte Este destinata tratarii semintelor (grau, porumb, floarea soarelui, ovaz, orz etc.) pe cale umeda. Poate fi folosita in flux sau in locuri izolate impreuna cu elevatorul prevazut in acest sens. Corpul masinii si bazinul de solutie sunt Caracteristici tehnice Denumire Putere Productivitate Gabarit Greutate produs [kW] [tone/ora] L(mm)xl(mm)xh(mm) [kg] 6-alimentare naturala MTS 0,75 2300x1000x2400 385 14t-alim.flux cont. masina tratat seminte Elevator 1,5 Compresor 1,5 confectionate din otel inox.

Asigura o acoperire foarte buna cu substanta de tratat, datorita pulverizarii acestora cu ajutorul aerului comprimat. Este echipata cu dozator electronic de.solutie. Monitorizarea i evaluarea Programului de dezvoltare rural se realizeaz n conformitate cu prevederile Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare (CMEF), elaborat de Comisie mpreun cu Statele Membre. Progresul,
22

eficiena i eficacitatea Programului, n raport cu obiectivele acestuia, se msoar prin intermediul indicatorilor comuni de baz, financiari, realizare, rezultat i impact. Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare (CMEF) conine un set de indicatori comuni stabilii pentru fiecare nivel al ierarhiei obiectivelor, set care va fi suplimentat, dac este cazul, cu indicatori adiionali specifici Programului. Conform Acordului Cadru de Delegare ncheiat n data de 04 octombrie 2007, Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit deleag ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur implementarea i atribuiile specifice funciei de plat pentru msurile privind plile compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate i plile compensatorii pentru agromediu, msuri cuprinse n Axa 2, atribuiile referitoare la nregistrarea, colectarea i stocarea informaiilor statistice necesare monitorizrii n conformitate cu prevederile fielor tehnice i a Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare, precum i alte date necesare monitorizrii suplimentare. n acest sens, APIA utilizeaz ca instrument de derulare i gestionare financiar Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS) i este responsabil cu dezvoltarea, implementarea i mentenana acestuia. Aceste informaii constituie baza pentru ntocmirea rapoartelor de monitorizare necesare urmririi stadiului implementrii i a progresului Programului Naional de Dezvoltare Rural, n conformitate cu Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare, pentru rapoartele anuale de progrese i raportarea strategic la nivel naional. Informaiile vor fi folosite de ctre Comitetul de Monitorizare n fundamentarea deciziilor sale privind Programul. Informaiile necesare monitorizrii implementrii Programului Naional de Dezvoltare Rural se colecteaz de ctre structurile judeene i regionale ale APDRP/APIA din cererile de finanare respectiv cererile de plat ntocmite de ctre beneficiari i sunt centralizate la nivel naional de ctre APDRP. Aceste documente conin informaiile necesare calculrii indicatorilor financiari, de realizare i pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizrii i evalurii msurilor din PNDR. Colectarea indicatorilor de rezultat indisponibili la nivelul APDRP precum i a unor indicatori de baz indisponibili la momentul elaborrii documentelor programatice se va

23

realiza prin intermediul studiilor, anchetelor i cercetrilor statistice finanate prin msura de Asisten Tehnic. n conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, Autoritatea deManagement pentru PNDR trebuie s asigure nregistrarea i stocarea informaiilor statistice, prin intermediul unui sistem informatic, ntr-o form adecvat monitorizrii i evalurii. Datele operaionale privind implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural, se obin de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, precum i de la alte instituii i compartimente implicate n implementarea Programului. Sistemul de monitorizare IT va facilita transferal electronic de date ntre instituiile implicate n implementarea PNDR 2007-2013. Comitetul de Monitorizare se instituie, n termen de maximum trei luni de la data aprobrii Proiectului prin intermediul Programului Naional de Dezvoltare Rural, n scopul de a asigura eficiena, eficacitatea i corectitudinea punerii n aplicare a acestuia. Principalele responsabiliti ale Comitetului de Monitorizare sunt: Analizarea criteriilor de selecie a operaiunilor finanate, n termen de patru luni de la data deciziei de aprobare a proiectului, precum i revizuirea acestora n funcie de nevoile programrii; Evaluarea periodic a progreselor nregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, pe baza documentelor primite de la Autoritatea de Management pentru PNDR; Examinarea rezultatelor implementrii fiecrei msuri/axe i monitorizarea calitii implementrii proiectului; Examinarea rezultatelor evalurii; Analizarea i aprobarea Raportului anual de progrese i a rapoartelor de evaluare, nainte de a fi transmise Comisiei;

24

Elaborarea recomandrilor i propunerilor n vederea mbuntirii impactului programului; Analizarea i aprobarea propunerilor de ajustare/modificare a Programului; Examinarea i aprobarea propunerilor de modificare a coninutului deciziei Comisiei privind contribuia FEADR. ntregul proces de evaluare va fi realizat conform prevederilor Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare, de ctre evaluatori independeni de orice instituie implicat n implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural. n ceea ce privete procedura de raportare se va realiza un raport referitor la activitile de evaluare desfurate. Rapoartele anuale de progrese transmise Comisiei vor include un capitol care s descrie activitile de evaluare desfurate de ctre evaluator i studiile tematice derulate n anul de raportare. In continuare am realizat devizul pe obiect pentru toate utilajele care se doresc a fi achizitionare in urma implementarii acestui proiect ( care sunt trecute ca si Anexe la acesta), ajungandu-se in final la devizul general in urma caruia se va putea estima care este nivelui cheltuielilor necesare realizarii acestui proiect:

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului Achizitia de masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeozu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud In lei/EURO la cursul lei/EURO al BCE din data de 13.03.2008 (de 3,7140 lei pentru 1 EURO) (ntocmit conform H.G. 28/09.01.2008) Nr. Denumirea crt capitolelor Valoare i (fr TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

25

subcapitolelor de cheltuieli 2

Mii lei 3

Mii Euro 4

Mii lei 5

Mii lei 6

Mii Euro 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1 Obinerea 0 0 0 0 terenului 1.2 Amenajarea 0 0 0 0 terenului 1.3 Amenajri pentru protecia mediului i 0 0 0 0 aducerea la starea iniial TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0

0 0

0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren 0 0 0 0 3.2 Taxe pentru obinerea de 0 0 0 0 avize, acorduri i autorizaii 3.3 Proiectare i 0 0 0 0 inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de 11142 3000 2117 13259 achiziie 3.5 Consultan 25998 7000 4937 30938 3.6 Asisten tehnic 0 0 0 0 TOTAL CAPITOL 3 37.140 10000 7057 44197 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
26

0 0 0 3570 8330 0 11900

4.1 Construcii i instalaii 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 4.5 Dotri 4.6 Active necorporale TOTAL CAPITOL 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.089.31 6 0 0 1.089.31 6

0 293300

0 206970

0 1296286

0 349027

0 0 293300

0 0 206970

0 0 1296286

0 0 349027

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 5.1.1 Lucrri de construcii 5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii antierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5

0 55710 55710

0 15000 15000

0 10585 10585

0 66295 66295

0 17850 17850

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

27

6.1 Pregtirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice i teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M

0 0 0 1.182.16 6 0

0 0 0 318.300 0

0 0 0 224.61 2 0

0 0 0 1.406.77 8 0

0 0 0 378.777 0

In cazul in care prin implementarea proiectelor de finantare prin intermeniul fondurilor europene se urmareste achizitionarea de utilaje fara montaj( cum este si cazul acestui proiect) durata de implementare pentru acestea este de minim un an de zile. Proiectul trebuie sa fie n acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii n exploatare a investitiei. Solicitantul este cel care trebuie sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii n exploatare a investitiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu. Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza de implementare a proiectului cat si in perioada de monitorizare, devin conditii obligatorii. In caz ca, la verificarea cererilor de plata sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile, prin FEADR solicitantii pot beneficia de fonduri n avans (n baza Regulamentului (CE) nr. 1974/ 2006 al Comisiei, Art.56) pentru demararea proiectului. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Dosarului cererii de finantare nu mai poate opta pentru obtinerea avansului ulterior.

2.2 ECHIPA DE IMPLEMENTARE E PROIECTULUI

28

Responsabilul legal este persoana ce deine dreptul de reprezentare i de angajare de fapte comerciale, n conditiile legii i care va semna contractul de finanare cu APDRP. Responsabilul legal al proiectului va fi domnul Pasca Ilisie Traian nascut la data de 14.03.1959 in Sangeorzu Nou, judetul Bistrita Nasaud. Acesta a absolvit Institutul Agronomic Cluj Napoca, obtinand diploma de inginer agronom. Domnul Pasca Traian detine o vasta experienta in domeniul agriculturii si cresterii animalelor, fiind sef de ferma timp de 6 ani de la terminarea facultatii si administrator la firma SC Pratosem SRL, care are cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante ca si activitate principala din 1990 pana in prezent. Numarul angajatilor permanenti este 9, cel al angajatilor cu perioada determinate variind in functie de sezon. Odata cu implementarea proiectului numarul angajatilor permanenti va creste. Personalul este structurat in personal cu studii superioare, cu studii medii si cu calificare profesionala si personal de conducere si personal de executie. In cadrul firmei exista 2 persoane cu atributii de conducere, restul personalului indeplinind functii si atributii stabilite prin fisele posturilor. Pregatirea profesionala a personalului corespunde activitatii desfasurate in cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima eficienta si in conditii de siguranta. Solicitantul trebuie sa declare ca detine sau va detine mijloace financiare suficiente pentru nceperea si derularea investitiei. Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu, necesare realizarii investitiei n cadrul proiectului. n cazul produselor agricole cu cota de productie, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca va detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze. Pentru implementarea unui astfel de proiect este recomandata recurgerea la o firma de consultanta, care se va ocupa de atingerea tuturor obiectivelor propuse, aceasta in cazut in care firma nu dispune de un management performat in vederea atingerii obiectivelor.

2.3 DURATA SI PLANUL PROIECTULUI

29

Durata maxima de executie a contractului de finantare prin FEADR este de 3 ani, respectiv 2 ani pentru investitiile n achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii pentru investitiile care prevad exclusiv adaptarea la standardele comunitare, cu conditia ca termenul de gratie pentru adaptarea la acestea sa se ncadreze n acest termen. In conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicata la valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, care va fi achitata anterior aprobarii de catre APDRP a modificarii duratei de executie. Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice, este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusive avizarea acestora. Anexa: Diagrama Gantt Proiectul va avea o durata de un an de zile , interval in care se doreste atingerea tuturor obiectivelor si a grupurilor tinta vizate. Solicitantul trebuie sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, la data darii n exploatare a investitiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, conform urmatoarei listei indicative: a) obiective tehnice - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, mbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbunatatirea conditiilor de lucru; - diversificarea productiei n functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. b) obiective economico financiare - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; - cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole. - cresterea viabilitatii economice. c) obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie; - reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze);
30

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.; 2.4 BUGETUL PROIECTULUI PLANUL DE PRODUCTIE AL FERMEI Pana la momentul implementarii proiectului planul de productie al fermei, in fuctie de suprafata detinuta de catre aceasta, precum si cheltuielile cu lucrarile agricole se prezinta dupa cum urmeaza : PROGRAMUL DE PRODUCTIE Nr. Cultura Suprafata Ctr. cultivata - ha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Grau Porumb Triticale Ovaz Orz Plante furajere, din care : Lucerna Borceaguri Trifoi alb Trifoi rosu 145 20 50 25 10 50 30 10 5 5

Productie - Kg/ha 4200 6000 4800 3200 4300 6500 6500 6500 6500 6500

Cheltuieli lucrari agricole - lei/ha 1400 1200 1300 1200 1300 1000 1000 1000 1000 1000

PARAMETRII ECONOMICI AI PRODUSULUI Parametrii economici care vor fi luati in calcul pentru realizarea previziunilor financiare legate de activitatea fermei sunt relevati in bugetele de venituri si cheltuieli care urmeaza si care evidentiaza aceste elemente pentru fiecare cultura in parte si care vor fi folosite in cadrul planului de cultura :

31

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : grau/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 145 145 145 Productia medie principala : kg/ha 5000 5000 5000 I CHELTUIELI MATERIALE 199.900 199900 199900 (1+2+3+4) 1. Cheltuieli cu materii prime si 44000 44000 44000 materiale a. Samanta 24000 24000 24000 b. Ingrasaminte si 20000 20000 20000 amendamente c. Alte materiale 0 0 0 2. Cheltuieli cu lucrarile 150000 150000 150000 mecanice a. Cu mijloace 150000 150000 150000 proprii b. Cu terti 0 0 0 3. Cheltuieli cu 1500 1500 1500 conditionarea 4. Cheltuieli cu aprovizionarea 4400 4400 4400 (10 % din 1) II CHELTUIELI CU MUNCA 40.696 40696 40696 (5+6+7+8) 5. Salarii total 29000 29000 29000 6. CAS (23,33 % din 5) 6766 6766 6766 7. Somaj + solidaritate 2320 2320 2320 (8 % din 5) 8. Sanatate + invatamant 2610 2610 2610 (9 % din 5)
32

2011 145 5000 199900 44000 24000 20000 0 150000 150000 0 1500 4400 40696 29000 6766 2320 2610

2012 145 5000 199900 44000 24000 20000 0 150000 150000 0 1500 4400 40696 29000 6766 2320 2610

III ALTE CONSUMURI (9+10+11+12+1 3) 9. Cheltuieli generale (5 % din I+II ) 10. Dobanzi la credite de productie 11. Asigurari (4 % din I+II) 12. Impozite si taxe 13. Amortizarea cladiri, utilitati A. Total consumuri intermediare (I+II+III) A1 Din care . productia principala B. Valoarea productiei B1 Din care . productia principala C. Venit impozabil (B-A) C1 (-)Impozite si . taxe(16 % din C) C2 (+)Alocatii si . subventii D Venit net E1 Rata venitului . impozabil (C :A1/100) E2 Rata venitului . net (D :A1/100)

31.269

31269

31269

31269

31269

12030 0 9624 4350 5265 271.865

12030 0 9624 4350 5265 271865

12030 0 9624 4350 5265 271865

12030 0 9624 4350 5265 271865

12030 0 9624 4350 5265 271865

271865 507.500 507500 235635 37702 80780 278713 86,6735 102,518 9

271865 507500 507500 235635 37702 80780 278713 86,6735 102,518 9


33

271865 507500 507500 235635 37702 80780 278713 86,6735 102,518 9

271865 507500 507500 235635 37702 80780 278713 86,6735 102,518 9

271865 507500 507500 235635 37702 80780 278713 86,6735 102,518 9

F. G.

COST DE PRODUCTIE (A1/productie) Pret piata intern previzibil

0,5357 0,7000

0,5357 0,7000

0,5357 0,7000

0,5357 0,7000

0,5357 0,7000

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : porumb/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 20 20 20 Productia medie 7500 7500 7500 principala : kg/ha I CHELTUIELI MATERIALE 77735 77735 77735 (1+2+3+4) 1. Cheltuieli cu materii 46123 46123 46123 prime si materiale a. Samanta 123 123 123 b. Ingrasaminte si 46000 46000 46000 amendamente c. Alte materiale 0 0 0 2. Cheltuieli cu 27000 27000 27000 lucrarile macanice a. Cu mijloace proprii 27000 27000 27000 b. Cu terti 0 0 0 3. Cheltuieli cu 1000 1000 1000 conditionarea 4. Cheltuieli cu aprovizionarea 4612 4612 4612 (10 % din 1) II CHELTUIELI CU 5612 5612 5612 MUNCA (5+6+7+8) 5. Salarii total 4000 4000 4000 6. CAS (23,33 % din 5) 932 932 932 7. Somaj +solidaritate 320 320 320 (8 % din 5) 8. Sanatate + invatamant 360 360 360 (9 % din 5)
34

2011 20 7500 77735 46123 123 46000 0 27000 27000 0 1000 4612 5612 4000 932 320 360

2012 20 7500 77735 46123 123 46000 0 27000 27000 0 1000 4612 5612 4000 932 320 360

III 9. 10. 11. 12. 13. A. A1 . B. B1. C. C1. C2. D E1. E2. F. G.

ALTE CONSUMURI (9+10+11+12+13) Cheltuieli generale (5 % din I+II ) Dobanzi la credite de productie Asigurari (4 % din I+II) Impozite si taxe Amortizarea cladiri, utilitati Total consumuri intermediare (I+II+III) Din care productia principala Valoarea productiei Din care productia principala Venit impozabil (B-A) (-)Impozite si taxe(16 % din C) (+)Alocatii si subventii Venit net Rata venitului impozabil (C :A1/100) Rata venitului net (D :A1/100) COST DE PRODUCTIE (A1/productie) Pret piata intern previzibil

16761 4167 0 3334 2000 7260

16761 4167 0 3334 2000 7260

16761 4167 0 3334 2000 7260

16761 4167 0 3334 2000 7260

16761 4167 0 3334 2000 7260

100.108 100108 100108 100108

100108 100108 100108 100108 100108 100108 105000 105000 105000 105000 105000 105000 4892 783 11142 15251 9 15 0,5417 0,700 4892 783 11142 15251 9 15 0,5417 0,700 4892 783 11142 15251 9 15 0,5417 0,700

105.000 105000 105000 105000 4892 783 11142 15251 9 15 0,5417 0,700 4892 783 11142 15251 9 15 0,5417 0,700

35

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : triticale/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 50 50 50 Productia medie 6000 6000 6000 principala : kg/ha I CHELTUIELI MATERIALE 70270 70270 70270 (1+2+3+4) 1. Cheltuieli cu materii 13200 13200 13200 prime si materiale a. Samanta 4200 4200 4200 b. Ingrasaminte si 9000 9000 9000 amendamente c. Alte materiale 0 0 0 2. Cheltuieli cu 55000 55000 55000 lucrarile macanice a. Cu mijloace proprii 55000 55000 55000 b. Cu terti 0 0 0 3. Cheltuieli cu 1050 1050 1050 conditionarea 4. Cheltuieli cu aprovizionarea 1020 1020 1020 (10 % din 1) II CHELTUIELI CU 14030 14030 14030 MUNCA (5+6+7+8) 5. Salarii total 10000 10000 10000 6. CAS (23,33 % din 5) 2330 2330 2330 7. Somaj + solidaritate 800 800 800 (8 % din 5) 8. Sanatate + invatamant 900 900 900 (9 % din 5) III ALTE CONSUMURI 27987 27987 27987 (9+10+11+12+13) 9. Cheltuieli generale 4215 4215 4215 (5 % din I+II ) 10. Dobanzi la credite de 0 0 0
36

2011 50 6000 70270 13200 4200 9000 0 55000 55000 0 1050 1020 14030 10000 2330 800 900 27987 4215 0

2012 50 6000 70270 13200 4200 9000 0 55000 55000 0 1050 1020 14030 10000 2330 800 900 27987 4215 0

11. 12. 13. A. A1 . B. B1. C. C1. C2. D E1. E2. F. G.

productie Asigurari (4 % din I+II) Impozite si taxe Amortizarea cladiri, utilitati Total consumuri intermediare (I+II+III) Din care productia principala Valoarea productiei Din care productia principala Venit impozabil (-)Impozite si taxe (16 % din C) (+)Alocatii si subventii Venit net Rata venitului impozabil (C :A1/100) Rata venitului net (D :A1/100) COST DE PRODUCTIE (A1/productie) Pret piata intern previzibil

3372 2250 18150

3372 2250 18150

3372 2250 18150

3372 2250 18150

3372 2250 18150

112.287 112287 112287 112287

112287 112287 112287 112287 112287 112287 195000 195000 195000 195000 195000 195000 82713 13234 27855 97334 74 87 0,5783 0,650 82713 13234 27855 97334 74 87 0,5783 0,650 82713 13234 27855 97334 74 87 0,5783 0,650

195.000 195000 195000 195000 82713 13234 27855 97334 74 87 0,5783 0,650 82713 13234 27855 97334 74 87 0,5783 0,650

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : ovaz/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 25 25 25 Productia medie principala : 4000 4000 4000 kg/ha I CHELTUIELI
37

2011 25 4000

2012 25 4000

1. a. b. c. 2. a. b. 3. 4. II 5. 6. 7. 8. III 9. 10. 11. 12. 13. A.

MATERIALE (1+2+3+4) Cheltuieli cu materii prime si materiale Samanta Ingrasaminte si amendamente Alte materiale Cheltuieli cu lucrarile macanice Cu mijloace proprii Cu terti Cheltuieli cu conditionarea Cheltuieli cu aprovizionarea (10 % din 1) CHELTUIELI CU MUNCA (5+6+7+8) Salarii total CAS (23,33 % din 5) Somaj + solidaritate (8 % din 5) Sanatate + invatamant (9 % din 5) ALTE CONSUMURI (9+10+11+12+13) Cheltuieli generale (5 % din I+II ) Dobanzi la credite de productie Asigurari (4 % din I+II) Impozite si taxe Amortizarea cladiri, utilitati Total consumuri intermediare

39735 11350 2100 9250 0 25250 21250 0 1000 1135 7015 5000 1165 400 450 13988 2338 0 1870 700 9080 60.738
38

39735 11350 2100 9250 0 25250 21250 0 1000 1135 7015 5000 1165 400 450 13988 2338 0 1870 700 9080 60738

39735 11350 2100 9250 0 25250 21250 0 1000 1135 7015 5000 1165 400 450 13988 2338 0 1870 700 9080 60738

39735 11350 2100 9250 0 25250 21250 0 1000 1135 7015 5000 1165 400 450 13988 2338 0 1870 700 9080 60738

39735 11350 2100 9250 0 25250 21250 0 1000 1135 7015 5000 1165 400 450 13988 2338 0 1870 700 9080 60738

A1 . B. B1. C. C1. C2. D E1. E2. F. G.

(I+II+III) Din care productia principala Valoarea productiei Din care productia principala Venit impozabil (-)Impozite si taxe (16 % din C) (+)Alocatii si subventii Venit net Rata venitului impozabil (C :A1/100) Rata venitului net (D :A1/100) COST DE PRODUCTIE (A1/productie) Pret piata intern previzibil

60738 80.000 80000 19262 3082 13928 30108 32 50 0,7592 0,8000

60738 80000 80000 19262 3082 13928 30108 32 50 0,7592 0,8000

60738 80000 80000 19262 3082 13928 30108 32 50 0,7592 0,8000

60738 80000 80000 19262 3082 13928 30108 32 50 0,7592 0,8000

60738 80000 80000 19262 3082 13928 30108 32 50 0,7592 0,8000

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : orz/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 10 10 10 Productia medie principala : 5400 5400 5400 kg/ha I CHELTUIELI MATERIALE 15742 15742 15742 (1+2+3+4) 1. Cheltuieli cu materii 5220 5220 5220 prime si materiale a. Samanta 1720 1720 1720 b. Ingrasaminte si 3500 3500 3500 amendamente c. Alte materiale 0 0 0
39

2011 10 5400 15742 5220 1720 3500 0

2012 10 5400 15742 5220 1720 3500 0

2.

Cheltuieli cu lucrarile macanice a. Cu mijloace proprii b. Cu terti 3. Cheltuieli cu conditionarea 4. Cheltuieli cu aprovizionarea (10 % din 1) II CHELTUIELI CU MUNCA (5+6+7+8) 5. Salarii total 6. CAS (23,33 % din 5) 7. Somaj + solidaritate (8 % din 5) 8. Sanatate + invatamant (9 % din 5) III ALTE CONSUMURI (9+10+11+12+13) 9. Cheltuieli generale (5 % din I+II ) 10. Dobanzi la credite de productie 11. Asigurari (4 % din I+II) 12. Impozite si taxe 13. Amortizarea cladiri, utilitati A. Total consumuri intermediare (I+II+III) A1 Din care productia . principala B. Valoarea productiei B1. Din care productia principala C. Venit impozabil C1. (-)Impozite si taxe (16 % din C)

10000 10000 0 500 522 2806 2000 466 160 180 5799 927 0 742 500 3630 24.347 24347 33.480 33480 9133 1461

10000 10000 0 500 522 2806 2000 466 160 180 5799 927 0 742 500 3630 24347 24347 33480 33480 9133 1461

10000 10000 0 500 522 2806 2000 466 160 180 5799 927 0 742 500 3630 24347 24347 33480 33480 9133 1461

10000 10000 0 500 522 2806 2000 466 160 180 5799 927 0 742 500 3630 24347 24347 33480 33480 9133 1461

10000 10000 0 500 522 2806 2000 466 160 180 5799 927 0 742 500 3630 24347 24347 33480 33480 9133 1461

40

C2. (+)Alocatii si subventii D Venit net E1. Rata venitului impozabil (C :A1/100) E2. Rata venitului net (D :A1/100) F. COST DE PRODUCTIE (A1/productie) G. Pret piata intern previzibil

5571 13243 38 54 0,541 0,62

5571 13243 38 54 0,541 0,62

5571 13243 38 54 0,541 0,62

5571 13243 38 54 0,541 0,62

5571 13243 38 54 0,541 0,62

SC PRATOSEM SRL Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei Cultura : plante furajere/an 2008 2009 2010 Suprafata : ha 50 50 50 Productia medie principala : 8000 8000 8000 kg/ha I CHELTUIELI 21850 21850 21850 MATERIALE (1+2+3+4) 1. Cheltuieli cu materii 500 500 500 prime si materiale a. Samanta 500 500 500 b. Ingrasaminte si 0 0 0 amendamente c. Alte materiale 0 0 0 2. Cheltuieli cu lucrarile 20000 20000 20000 macanice a. Cu mijloace proprii 1000 1000 1000 b. Cu terti 0 0 0 3. Cheltuieli cu 300 300 300 conditionarea 4. Cheltuieli cu aprovizionarea 50 50 50 (10 % din 1) II CHELTUIELI CU 14030 14030 14030
41

2011 50 8000 21850 500 500 0 0 20000 1000 0 300 50 14030

2012 50 8000 21850 500 500 0 0 20000 1000 0 300 50 14030

5. 6. 7. 8. III 9. 10. 11. 12. 13. A. A1 . B. B1. C. C1. C2. D E1. E2. F.

MUNCA (5+6+7+8) Salarii total CAS (23,33 % din 5) Somaj + solidaritate (8 % din 5) Sanatate + invatamant (9 % din 5) ALTE CONSUMURI (9+10+11+12+13) Cheltuieli generale (5 % din I+II ) Dobanzi la credite de productie Asigurari (4 % din I+II) Impozite si taxe Amortizarea cladiri, utilitati Total consumuri intermediare (I+II+III) Din care productia principala Valoarea productiei Din care productia principala Venit impozabil (-)Impozite si taxe (16 % din C) (+)Alocatii si subventii Venit net Rata venitului impozabil (C :A1/100) Rata venitului net (D :A1/100) COST DE

10000 2330 800 900 21479 1794 0 1435 100 18150 57.359 57359 80.000 80000 22641 3623 27855 46873 39 81

10000 2330 800 900 21479 1794 0 1435 100 18150 57359 57359 80000 80000 22641 3623 27855 46873 39 81

10000 2330 800 900 21479 1794 0 1435 100 18150 57359 57359 80000 80000 22641 3623 27855 46873 39 81

10000 2330 800 900 21479 1794 0 1435 100 18150 57359 57359 80000 80000 22641 3623 27855 46873 39 81

10000 2330 800 900 21479 1794 0 1435 100 18150 57359 57359 80000 80000 22641 3623 27855 46873 39 81

42

G.

PRODUCTIE (A1/productie) Pret piata intern previzibil

0,1546 0,2000

0,1546 0,2000

0,1546 0,2000

0,1546 0,2000

0,1546 0,2000

2.5 INDICATORI DE URMARIRE SI EVALUARE Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei : Valoarea totala 1.406.778 RON, Valoare eligibila 1.171.024 RON Durata de realizare: 12 luni, insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (n unitati fizice)

Pentru a prezenta in unitati fizice rezultatele care se vor obtine in urma investitiei, voi prezenta rezultatele care se obtin in momentul de fata, dupa care o sa prezint rezultatele viitoare. In momentul de fata avem:
Nr. Ctr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 Cultura Grau Porumb Triticale Orz Ovaz Plante furajere TOTAL Cultura Grau Porumb Triticale Orz Ovaz Plante furajere Suprafata - ha 145 20 50 10 25 50 300 Suprafata - ha 145 20 50 10 25 50 Productia - kg/ha 4200 6000 4800 4300 3200 6500 29.000 Productia - kg/ha 5000 7500 6000 5400 4000 8000 Pret de vanzare - lei/kg 0,7 0,7 0,65 0,62 0,8 0,2 Pret total Lei/kg/supr 426300 84000 156000 26660 64000 65000 821.960 Pret total Lei/kg/supr 507500 105000 195000 33480 80000 80000

Nr. Ctr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pret de vanzare - lei/kg 0,7 0,7 0,65 0,62 0,8 0,2

43

TOTAL

300

35.900

1.000.980

Prin urmare, capacitatea de productie creste cu 21,78 % fata de productivitatea avuta in momentul de fata (inainte de achizitionarea masinilor si utilajelor agricole). Pe langa aceasta crestere a productivitatii, trebuie luat in considerare faptul ca munca omului va fi usurata semnificativ si timpul in care vor fi executate lucrarile agricole va fi cu mult diminuat, in timp ce calitatea produselor va fi net superioara.

INDICATORI FINANCIARI Nr.crt. 1 Anul Specificatie Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% Durata de recuperare a investitiei (Dr) maxim 12 ani Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) trebuie sa fie UM Total an 1 Total an 2 Total an 3 Valoare RON 1,406,778 Total an 4 Total an 5

RON

3,522,240

3,522,240

3,522,240

3,522,240

3,522,240

RON

2,940,188

2,940,188

2,940,188

2,940,188

2,940,188

16.53%

16.53%

16.53%

16.53%

16.53%

5 6

ANI % 30.85% 30.85%

5.1618 30.85% 30.85% 30.85%

44

minim 5% Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

1.90%

1.95%

2.02%

2.08%

2.14%

8 9

8% RON 1,972,355 1,386,18 6 1,845,47 0

10

RON

926,902

2,304,754

2,764,038

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: 1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului; 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani); 3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati; 4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva; 5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati. Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 - An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului). 2.6 MANAGEMENTUL RISCURILOR
45

Toate proiectele se desfoar n medii ce comport un grad oarecare de risc. Riscurile aprute fac ca, pentru realizarea n bune conditii a proiectului, s fie necesar s se investeasc timp i bani suplimentari. n aceste conditii, orice manager de proiect trebuie s stpneasc tehnicile managementului de risc. Pentru un bun i eficient management al riscului trebuie fcut diferentierea clar ntre risc i problem. Problema este o ntrebare fr rspuns, iar o problema fr rspuns se poate transforma n risc dac nu primete rspuns. Scopul unui manager de proiect este s ncerce s nlture marea diversitate a riscurilor la care poate fi expus un proiect, actiunea avand dou componente:

identificarea, analiza i evaluarea riscului; managementul riscului.

Pentru marea majoritate a populaiei rurale din Romnia este important s se creeze instrumentele i mecanismele prin care s se poat reduce impactul riscurilor. Pentru atenuarea acestor riscuri, se poate recurge la o ntreag varietate de abordri complementare. O prim cale este reducerea expunerii la riscurile legate de condiiile meteorologice, cu ajutorul sistemelor de asigurri, dar i prin adoptarea unor practici agricole i de lucrri ale solului mbuntite i prin ameliorarea materialului sditor, a sistemelor de irigaii etc. Riscurile de pia pot fi i ele gestionate prin crearea i dezvoltarea unor burse de produse agricole, a unor sisteme de informare de pia i prin mbuntirea canalelor de comercializare i coordonrii dintre procesatorii de produse agricole/lanurile de supermarket-uri i agricultori, prin intermediul grupurilor de productori, ncheierea de contracte cu fermele sau prin tranzacii financiare structurate. Riscurile legate de eficiena activitii pot fi i ele abordate prin mbuntirea bazei de garanii bancare din zonele rurale, prin continuarea nregistrrii sistematice a terenurilor intravilane i extravilane, aa cum s-a i iniiat

46

prin programul naional aplicat de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar(ANCPI). Facilitile de garantare formal pot oferi la rndul lor alternative de reducere a riscurilor percepute. Dinamica actual a dezvoltrii agriculturii se caracterizeaz printr-o instabilitate pronunat, calitate inadecvat, productivitate i venituri mici i lipsa unor prioriti bine conturate n politicile promovate n sectorul agroalimentar. n lista riscurilor care pot sa apara intr seceta excesiv, care s provoace o scdere a recoltei de peste 30%; grindina; temperaturile sczute sub limita biologic de rezisten a plantelor; furtuni; inundaii etc. Desi incepand cu anul 2006 statul a majorat subventia acordata agricultorilor pentru plata asigurarilor, de la 20 la 50% din tariful de prima, foarte putini fermieri isi asigura culturile. Estimarile companiilor de profil in privinta gradului de acoperire prin asigurare in agricultura romaneasca variaza intre 10 si 25% (varianta cea mai optimista), fata de 60% in Franta sau 80% in Germania. Principalele explicatii sunt lipsa banilor, dar si absenta unei culturi a asigurarilor, precum si obisnuinta inradacinata de a primi subventii si despagubiri de la stat. Pe langa asta, cele mai devastatoare riscuri cu care se confrunta agricultura romaneasca, respectiv seceta si inundatiile, sunt excluse de pe politele subscrise de asiguratorii romani. Argumentul lor, greu de contracarat, e acela ca in Romania frecventa acestui fenomen si starea mai mult decat precara a sistemelor de irigatii fac ca producerea riscului respectiv sa fie o certitudine, si nu doar o posibilitate. In plus, spun asiguratorii, seceta este un risc asociabil cutremurului, intrucat poate afecta suprafete mari de teren si chiar regiuni intregi, iar nivelul eventualelor despagubiri platite pe polite ar impinge societatile de asigurari la faliment. Managementul riscului nseamn identificarea contramsurilor ce trebuie luate pentru a preveni, a diminua efectele riscurilor identificate. Paii urmati: 1. Identificarea riscurilor posibile; 2. Analizarea riscurilor; 3. Decizie asupra aciunilor ce trebuie ntreprinse; 4. Identificarea contramsurilor care trebuie adoptate pentru fiecare risc identificat; 5. Estimarea costurilor necesare punerii n aplicatie a contramsurilor.

47

Managerul trebuie ns s cerceteze riscurile cu impact mare sau probabilitate mare, ca s determine,pentru fiecare n parte, mijloace care s asigure fie reducerea impactului, dac riscul s-ar materializa, fie reducerea probabilittii de aparitie, fie ambele.

2.7. MATRICEA CADRU LOGIC Matricea logic este un instrument care ajut la ntrirea capacittii de conceptie, implementare i evaluare. Aceasta nseamn c este folosit pe tot ciclul proiectului. Interventia logica Indicatori de verificare a obiectivelor Surse de verificare -Bilant sintetic ; -Cont de Profit si Pierdere ; -Prognoza veniturilor si cheltuielilor; Supozitii

Obiective generale -capacitatea de -cresterea productie creste productivitatii in cu 21,78%; sectorul agricol; -nr. personalului -cresterea nr. de angajat creste de locuri de munca; la 9 la 12;

-achizitionare -cheltuielile de -Fluxul de masini si utilaje exploatare se numerar noi; ridica la 2.940.188 ron; -adaptarea unitatii la -veniturile din standarde exploatare europene; 3.522.240 ron. -cresterea veniturilor din exploatatie; -diversificarea productivitatii
48

Scopul proiectului -capacitare manageriala si tehnica ridicata

-productivitatea muncii; -durata de recuperare a investitiei 5 ani; -rentabilitatea capitalului investit 30.85%;

-sinteza de bilant; -crestere economica; -accesul la credite devine mai ridicat;

Rezultat -modernizarea fermei vegetale; -impactul pozitiv asupra zonei; -cresterea rezultatelor obtinute; -cresterea competitivitatii in sectorul agricol;

-utilaje agricole + -rapoarte echipamente de statistice transport; -nr. persoane interesate; -cifra de afaceri; -resurse umane ( nr. locuri de munca); -factori de productie

-comunicare mai buna cu persoanele interesate; -acces mai rapid la grupurile tinta

Activitati 1. Organizarea procedurilor de achizitie; 2. Consultanta; 3. Achizitionare utilaje si echipamente de transport; 4 Punerea in

Mijloace Surse financiare alocate proiectului prin intermediul fondurilor structurale si surse proprii de finantare.

Costuri 378.777 Euro buget total necesar implementarii proiectului, din care: ajutor public nerambursabil 157.650 Euro si
49

-Sprijin prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala, finantat de Uniunea Europeana.

functiune; 5. Angajare personal nou;

autofinantare 221.127 Euro. Pre-conditii -Aport financiar; -Statutul juridic al institutiei

Nr. crt. 1. 2. 3.

Rezultate/ Activitati Euro Organizarea procedurilor de achizitie 3.750 Consultanta 8.330 Achizitionare utilaje si echipamente de 349.027 transport 4. Cheltuieli diverse si neprevazute( ex. Punerea 17.850 in functiune, angajare personal nou etc.) TOTAL 378.777

2.8. EFECTE MULTIPLICATOARE CONTINUITATII PROIECTULUI

SAU

ASIGURAREA

Un proiect trebuie s determine prin rezultatele sale aparitia unor efecte conexe. Mai exact, efectele pe care un proiect le determin nu trebuie s fie localizate doar la proiectul respectiv, i mai ales pn la terminarea proiectului. Ele trebuie s se manifeste n timp i s fie multiplicate. Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii reprezinta in fapt contiunuitatea proiectului.

50

Planul de afaceri nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 Modernizarea exploatatiilor agricole si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori), iar potentialul beneficiar nu poate obtine finantarea a doua planuri de afaceri diferite pentru aceeasi investitie, unul n cadrul masurii 121 si altul n cadrul masurii 143. Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor efectuate in prealabil de catre beneficiar. Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite din PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR, chiar daca are n derulare proiecte de investitii diferite finantate prin Programul SAPARD. Un beneficiar poate depune un al doilea proiect n cadrul masurii 121, cofinantata prinFEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat. Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au n derulare alte proiecte finantate prin FEADR n cadrul acestei masuri, nu sunt eligibile. Planul de continuitate trebuie sa contina toate procedurile pe care organizatia si le-a propus sa le urmeze in situatii de criza, pentru a-si continua procesele afacerii si pentru a face o recuperare din dezastru intr-un timp si cu resurse bine controlate. Continuitatea unui proiect trebuie integrata in procesele curente ale organizatiei. Planul de continuitate nu trebuie sa ramana un document pe hartie, actualizat de voie, de nevoie odata pe an. Planul de continuitate trebuie sa fie un document "viu", care sa reflecte imaginea curenta a proceselor organizatiei.Orice schimbare in organigrama trebuie sa se reflecte automat si in planul de continuitate. Plecarile sau angajarile unor persoane noi in organizatie trebuie "prinse" automat in procedurile incluse in plan. Orice modificare in fluxul de activitati curente, in procedurile administrative si operationale, in infrastructura IT&T trebuie sa-si gaseasca locul si in planul de continuitate. Orice modificare importanta in baza de date a organizatiei (clienti importanti, furnizori,parteneri, centre de support etc.) trebuie efectuata in timp real si in Planul de continuitate. Chiar i n cazul celei mai atente planificri i a celei mai precaute gestionri a operaiunilor pot surveni evenimente neateptate ce provoac disfuncionalitatea temporar, complet sau parial a sistemului IT. Scopul planului de continuitate n afaceri este ca organizaia s fie pregtit pentru astfel de cazuri, astfel ncat procesele critice s rmn operaionale iar sistemul s redevin funcional in cel mai scurt timp.
51

n cazul in care se doreste continuitatea unui proiect trebuie intreprinse urmatoarele aspecte: sa fie evaluate i puse pe categorii procesele de afaceri i definite evenimentele, tipurile de evenimente care le pericliteaz; stabilit modul n care trebuie protejat un proces in raport cu diferite riscuri; rezumarea acelor sarcini care trebuie efectuate cu ajutorul IT-ului n vederea pregtirii pentru situaii extreme, a tranziiei necesare n cazul unui eveniment neobinuit, asistenei privind activitile extraordinare, reabilitrii infrastructurii i revenirii la funcionarea normal; elaborarea de procedee de management al crizei i ale principiilor de comunicare de baz aplicabile n situaii de criz;

52

III BIBLOGRAFIE

: www.centru-imm.as.ro www.apdrp.ro Saptamana Financiara www.ecb.int/index.html Situatiile financiare S.C. PRATOSEM S.R.L Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale www.fonduri-structurale.ro www.bisnet.ro/Arhiva_publications/2004 AAA Management Information Consulting http:/europa.eu.int/comm/enlergement/ Dictionar de managementul proiectelor.

53