Sunteți pe pagina 1din 575

i t. , .

* '

P r e o tu l P E T R E V IN T IL E S C U
F O S T P R O F E S O R L A F A C U L T A T E A D E T E O L O G IE I L A IN S T IT U T U L T E O L O G IC D E G R A D U N IV E R S IT A R D IN B U C U R E T I '

f-

BUCURETI
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE'ORTODOXA
:

19 7 2

I N L O C DE P R E F A A In lucrarea de fa snt reunite Iari n volum , aa cum fuseser concepute i redactate in iia l n stare de m a nuscris, capitolele p u b lica te disparat ntre a n ii 1953 i 1964 n revistele B isericii O rto d o x e Rom ne. Ele au ca obiect prezentarea istoric, exegetic i tip ic o n a l a s lu j belor bisericeti de seara, de d im in e a a i a S fintei L itu r gh ii, servicii care alc tu ie sc c o n in u tu l p rin cip al l m a jo r al crii n u m it LIT U R G H IE R . A v n d astfel caracterul u n u i m anual, v o lu m u l de fa poate nsem na un a ju to r la n d e m n a studenilor i e le v i lor din colile teologice i, ocazional, nu m ai p u in i a cle ricilo r p a roh iali.
AUTORUL.

LITUR G I ER

CARTEA NUMITA LITURGHIER


1. D enu m ire a i cuprinsul, 2. P roblem a u n u i fo rm u lar al L itu rg h ie i in prim ele v eacu ri cretine. 3. Form atul .i struc tura Liturghierului n m anu scrise , e d ilii i traduceri
1. D E N U M IR E A I C U P R IN S U L

D enu m ire a de L itu ig h ie r se d n lim b a j u l bisericesc curent crii n care se cuprinde slujba sau oficiul Sfintei Liturghii. O ficia l ns, att n manuscrise cit i n ediiile tiprite, aceast carte poart de obicei titlul de D um n ezeie tile i sfintele sau Sfintele i dum nezeietile L itu rg h ii ale celor Intre Sfini P rin ii notri lo a n G u r de A ur, V a s ile cel M are i Grigore D ia lo g u l, adic cele trei fo rmulare dup care se oficiaz Sfnta Liturghie n cursul anului, aproape n toat Biserica O rtodox a R s ritului. Tot att de des, dac nu chiar mai des, cu deosebire n trecut, s-a ntrebu inat forma de singular, denumindu-se cartea ca i oficiul sau slujba n sine cu expresia de D umnezeiasca Liturghie sau Sfnta i dum nezeiasca Liturghie a S fntu lu i lo a n G u r de A ur, a M a re lu i Vasile i a S fntu lu i Grigore Dialogul, ori cteodat sim p lu : Liturghie. Ex trem de rar i cu totul n tm p lto r a gsit o ntrebuinare oficial, ca titlu prin cipal, denum irea de L itu rgh ier (), completat ns cu adaosul : cuprinznd cele trei Liturghii ale celor ntre Sfini Prinii notri..., ca n ediiile greceti de Roma, 1683, Veneia, 17.14, de Ierusa lim, 1908, precum i n ediia Litu rgh ierulu i slav, tiprit la Mnstirea Dealu n anul 1646 (L itu rg h iario n a d ic S lu je b n ik cu L itu rg h ia S fn tu lu i V asile cel M are, a lu i lo a n G u r de A u r etc.). Ediia de Bucureti, 1937, folosete sub o form m ai tim id acest termen, nscriindu-1 cu un rol de subtitlu pe coperta interioar, n tim p ce cea de deasupra este rezervat formulei oficiale tradiionale. Dintre toate Bisericile Ortodoxe, numai cele de lim b slav au adoptat ca titlu oficial termenul de Liturghier (S lu je b n ik ). Ediia greac de A tena, 1948 1 folosete titlul oficial de
,,' .

C nd aceast carte este nto cm it pentru Liturghia cu arhiereu i se afl completat cu ru gc iu n ile respective pentru hirotonii, hirotesii, sfin irea a ntim in sulu i etc., poart den um irea de A rh ie ra tic o n (, 11 ). Toate aceste titluri se gsesc depite ns de cuprinsul real al Li tu rg h ie ru lu i n formatul su actual, deoarece, n afar de oficiul Litur ghiei propriu-zise, el conine i alte servicii i ru gc iu ni. Unele din acestea snt oficii independente de Liturghie, ca, de exemplu, Vecernia, M ie z o n o p tic a i Utrenia, care, n epoca cu totul n o u i anum e ncepnd
1. Scoas sub n g rijire a m itro p o litu lu i de F ilip i i N eopolis, Hrisostom os.


(]e prin veacul al XVI-lea, an ajuns s reprezinte n cele din jmpreun cu Liturghia, elementul perm an ent sau fix p rin excelen i n u t u l L itu rg h ie ru lu i. A lte pri se gsesc ntr-un raport general Vzional cu Liturghia sau cu celelalte oficii. Snt astfel n p rim u l lele rugciuni, i formule scurte, care de fapt fac parte in tegrant piciul Utreniei i Liturghiei, ca piese v ariabile sau de schimb; penjptarea slujbei la calendar sau la diferite m omente ale a n u lu i li|n n u m r u l acestora intr ecfonisele sau vosglasurile ecteniei iainte de E vangheliile Sfintelor Patimi, ecfonisele sau vosglasufeniei n S p t m n a L u m in a t du p fiecare od a c an onu lui, apoli[ i otpusturile Vecerniei, Utreniei i Liturghiei la. praznic ele domIpolisele zilelor s p tm nii, isodicalele srbtorilor mprteti, jiburile ce se cint cnd se face intrarea cea m ic de la Liturghia jnenilor (vhod) i ectenia la scoaterea Cinstitei Cruci (14 sep tem - ' a acestea trebuie a dugate acele cereri la felurite trebuine n Inului, constind din ru gc iu ni ce se citesc la Proscomidie i din ispeciale, care se intercaleaz spre partea final a ecteniei mari [e i dup citirea Evangheliei, precum i a celor corespunztoare ecernie i Utrenie. gsesc n acelai timp pri care stau nu m a i n leg tur m ai m u lt ) puin indirect cu Liturghia, ca, de exemplu, rn d u ia la sau cainpartirii i ru gc iu nile de m u lum ire dup dum nezeiasca m| e , precum i sinaxarul sau calendarul fix cu nu m ele sfinilor de Ibuie s se fac amintire n zilele de Liturghie, la serviciu l Pros| i, n cursul dipticelor, du p epicles i n apolise. In epoca cea ! Liturgh ierului slav i ro mn, ndeosebi, au ajuns u n element perm anent acele capitole speciale de reguli sau de ndru m ri, ie R nd uial , ca, de exemplu, cele de la nceputul crii p riv in d Vecerniei i Privegherii, ori n cuprinsul sau spre finele acestei ib titlul de n v tu r i Povuiri, priv in d svrirea Liturjrurilor celor mai nainte sfinite, scoaterea S fntului A er (epitaf), ji cele pe care trebuie s le tie i s le aib n vedere preotul U ra cu oficiul Sfintei Liturghii. [ mult ori m ai puin fluctuabile n conimUul L itu rg h ie ru lu i, nu je la o epoc la alta sau de la o Biseric naio nal la cealalt, ci iediii aproape succesive, ocupnd locuri variabile n ordinea din jl acestora, apar acele imne, ru g c iu ni sau molifte care, p rin na snt proprii M o litfe ln ic u lu i sau E v h o lo g h iu lu i ori altor cri de ar se citesc sau se cn t n biseric, n legtur ori chiar indepenjoficiul div in . Astfel, se pot n u m r a aici troparele i condacele jit n altar pentru m rirea pompei la srbtori mari, cnd se slujsobor. De asemenea, ru gc iu nile pentru bin ec uv nta rea salcie\ |iica Floriilor, a colivei, a brnzei, oulor, strugurilor la 6 august iarei prgi de struguri, de fructe i a crnurilor n D u m in ic a P atie n general ca prinoase de credincioi, precum i n rn d u ia la lilui cu r u g c iu n ile de ie rta re p e n tr u r e p a u z a i.

ipsesc ediii n care n u m r u l pieselor fluctuante ntrece ori. este s dect cel descris aici, care a devenit aproape tradiio nal Li-

11

tu rg h ieru lui romnesc. El se gsete, n aceast priv in , dac n u absolut identic cu S lu je b n ik u l slav, cel p uin -ntr- foarte apropiat asemnare. O nfiare ceva mai sim plific at are L itu rgh ierul grec, dei cuprinde n schimb pri strine celorlalte, ca, de exemplu, slujba aghia zmei mari la Boboteaz i cea a Vecerniei din D um inica Pogoririi Sfntului Duh etc. Ediiile de Tripolis (Egipt), 1892 i de Atena, 1924, apar chiar ca nite mici Evhologhii prin nregistrarea unor rugciuni ca : cele pentru cei ce se pociesc, pentru preotul ce se ispitete n somn, pentru femeia lehuz, pentru copilul care merge la coal etc. etc. Cu un caracter i mai pro nunat de E v h o lo g h iu mic se nfieaz L iturghierul ro m n scris cu mna n anul 1699 ele dasclul Vasile Sturza M o l d o v a n u l 2. M o t iv u l pentru care au fost. adugate aici numeroase rugciuni, care, n chip obinuit, se gsesc la locul lor n M olitie ln ic , va fi fost, poate, nu att de ordin practic,- cit' dictat de greutatea ce se ntm pina n procurarea acestei din u rm cri. Consideraii de practicitate, desigur, au stat la baza in o vaiei aplicat acelui L itu rg h ia rio n adic S lu je b n ik slavon, tiprit la M nstirea D ealu n anul 1646, n care s-au adugat, pe ln g fo rm u la rele Liturghiei, cele 12 pericope evanghelice ale Sfintelor Patimi, pre cum i cele ale A p o sto lulu i i Evangheliei la praznicele domneti, la cele ale Sfintei Fecioare i la srbtorile sfinilor. Aceeai curiozitate caracterizeaz i L itu rgh ierul manuscris al popii din Suiug, n Bihor (co piat n anul 1724 dup altul, pare-se mult mai vechi), care are anexat la sfrit textul celor 11 pericope cu E vangheliile n v i e r i i 3. Prin felul ru gc iu n ilo r din oficine care formeaz coninutul su per manent i fix, ct i prin natura i destinaia sa, L itu rg h ierul poart ns un caracter special i cu totul deosebit n comparaie cu celelalte cri de ritual. Acestea din u rm snt citite n auz la serviciul religios, satisfcnd o cerin a cultului public i pregtind dispoziia sufleteasc p en tru lucrarea harului, dar ndeplinesc n acelai timp i o funciune in structiv i edificatoare. n consecin, ele pot fi folosite de credincioii mireni chiar afar din sfntul loca, ca lectur spiritual, n timp ce L iturghierul este, dim potriv , destinat exclusiv preotului i nu m a i pentru a fi ntrebuinat n biseric. N u chiar fr dreptate nsem na deci m o nahul m o ld o v e an Evloghie, n nota de la sfritu 1 ediiei L itu rg h ierulu i de Iai, 1759, diortosit de el, c nu este cazanie sau istorie Sfnta Litur ghie, ci tocma nsui dum nezieti i de D u h u l Sfntu suflate cuvinte. Liturghierul este astfel u n . (adic o carte a p reo tului sau p e n tru preot), aa precum se intituleaz ediia tiprit la Constantinopol n anul 1895, denum ire care era pe deplin proprie ndeosebi n starea Litur ghiei din vechile, manuscrise, n care ecteniile dia c o n u lu i nu se interca lau printre ru gc iu nile preotului, ci formau un m a n u a l aparte. Numirea de Ie ra tik o n nu-i pierde ns sensul nici astzi, deoarece, n majoritatea cazurilor, adic n lipsa diaconului, ecteniile cad tot n sarcina preotu lui. Caracterul de ie ratik on al L itu rg h ierulu i este subliniat p rin nsi n2. La B ib lio teca A cad em ie i Rom ne, secia m anuscrise, sub nr. 707, Vezi des crierea lui la I. B ianu i R. Caraca, C a ta lo g u l m an uscriptelor rom neti, t. II, B ucu reti, 1913, p. 459 460. 3. V ezi R evista Teologic, Sibiu, X X X I (1941), nr. 1 2, p. 6 36.

12

narea lui public, de ctre arhiereu, preotului, la hirotonie, ca sim bol

^ a t b b U e i sale sacramentale sau sfinfitoare, esenial preoiei n genere.


D in tr e r u g c iu n ile care alctuiesc coninutul stabil sau p erm anent

1 U turqhieiuLii, n oficiile Vecerniei, Utreniei i Liturghiei propriu-zise,


singur R ugciunea a m v onu lu i este rostit de preot n auzul
T e ^ in c io ilo r, rezum nd parc toate cererile i rugciunile citite de C ot tainic, n sfntul altar*-. D e aceea, L iturghierul este considerat car

tea de tairm'a preotului i a e p is c o p u lu i4, epitet justificat pe deplin prin


caracterul n a lt i tainic al rugciunilor amintite, prin care sfiniii s lu ji tori se~adncesc i se transport n duh, cernd curirea i nvrednicirea

lor si a credincioilor de a se sfini prin aducerea Jertfei euharistice. "intr-o definiie larg i oarecum liber, despre L iturghier a m putea snune c este cartea unde se gsete consemnat lim b a ju l n care este admis Biscrica s vorbeasc lui Dum nezeu pentru a-I exprima om ag iul ei de la u d , de doxologhisire i de mulumire, precum i dorinele sau c e r e r il e ei. l'n multe din expresiile sale, acest lim baj este c o m u n i gra iului religios al drepilor V e c h iu lu i Testament; n ceea ce are ns mai expresiv, mai v iu i mai caracteristic, el este nsufleit de du h u l f i n a li tii, cci, prin acest limbaj sfnt, Biserica se roag cu Fiul lui D um nezeu i prin El, iar la rndu l Su El nsui se roag cu noi, pentru noi i n noi (loan X IV , 20). n forma lui em brionar, acest lim baj s-a nchegat n Ierusalim , n dat dup pogorrea Sfntului D u h la srbtoarea Cincizecim ii i s-a rspndit o dat cu Biserica n toat lumea cretin. U rm n d flu x ul i re fluxul rvnei religioase, formele acestui lim baj liturgic au avut faze de mbogire i de simplificare, de cizelare i de particularizare n dialecte liturgice. Aa precum diferite cri ale Sfintei Scripturi marcheaz fazele succesive ale istoriei Revelaiei dumnezeieti, tot aa i n diferite piese ale L iturghierului se pot distinge straturile pietii cretine depozitate n epoci diferite, cu deosebirea c n Biblie predomin c uv ntu l lui D u m nezeu ctre om, pe cnd Liturghia este forma n care se nal m a i m ult cuvntul omului pentru proslvirea i implorarea lu i Dumnezeu. Unul din principalele documente ale acestei pieti cretine se g sete reprezentat prin L itu rgh ierul Bisericii Ortodoxe. In ru gc iu nile lui se afl condensat pietatea oficial a Bisericii, de la nceputurile ei p n astzi; n ele s-a revrsat i s-a exprimat simirea religioas a n e n u m rate generaii cretine, care s-au inut pe linia neschim bat a dreptei credine, iar codificarea acestor rugciu ni, care alctuiesc lim b a ju l litu r gic al Bisericii Ortodoxe, a gsit o form specific de nchegare o dat cu desvrirea organizrii vieii bisericeti. L iturghierul are deci o istorie a lui. Liturghierul este socotit indispensabil sfiniilor slujitori bisericeti, n timpul serviciului divin, dar cu deosebire n oficiul Liturghiei. Cartea ce se cheam Liturghier, aa precurn se d sfat .n capitolul intitulat Pov(uiri, este negreit trebuincioas pentru slujire. Pe de rost, ru g
4. Cf. Prof. A. D m itrievschi, L iiu rg hie ru l, cartea , 7 c n revista n d ru m to r pentru clcricii rurali, 327328 i 358. tainic in lim b a rusa), studiu Kiev, nr. 30, 31, 32, p.

13 ciunile s n u se zic, cci pe de o parte se poate n tm p la s se uite irul r u gc iu nilor i chiar al cuvintelor care au cea m ai mare nsem ntate n svrirea dumnezeietilor Liturghii ; iar pe de alta, preotul, intmplndu-se s se ncurce, nu tie ce face i ce zice i, p rin aceasta, pe ling greelile dogmatice ce le poate sviri, m a i poate aduce i pe cretinii asculttori la ndoial. De aceea, preotul care nu pzete aceasta, foarte greete i-i atrage asupr-i dreapta pedeaps a episcopului su.
2. P R O B L E M A U N U I F O R M U L A R A L L IT U R G H IE I IN PRIM EL E V E A C U R I CRETIN E

S-a.r putea admite c o astfel de oblig aie s n u fi fost neaprat in dispensabil n primele zile ale vieii cretine, cn d Liturghia se rezuma ia un rit sim p lu al Sfintei Euharistii. Necesitatea unei astfel de cri i folosirea ei n oficiu era firesc s se im p u n ns pe m su r ce viaa bisericeasc, al crei centru l reprezenta Liturghia, a nceput s se dez volte, m a i ales du p ce ea a ajuns s se organizeze cu totul in dep en dent de cultul m ozaic de la Tem plu i sinagog. A s u p r a epocii n care formularele Liturghiei au intrat n uzul bisericesc, prerile specialitilor se gsesc mprite. D u p u n ii dintre acetia 5, nu s-ar putea vorbi de consemnarea Liturghiei n scris m ai nainte de finele veacului al IV-lea, aa nct L itu rg h ie ru l n-a p u tu t cpta o existent istoric decit n v e a cul urmtor. R ena udo t ndeosebi i Lebrun, ca de altfel i fostul profe sor A . D m itrievschi de la A c a d e m ia d u h ov nic ea sc din Kiev G , in voc drept un a rgum ent perem ptoriu n susinerea acestei teze u rm to ru l text din scrierea Despre S lin tu l D u h (cap. 27, pgf. 66, P.G., X X X I I , 187) a Sfntului Vasile cel Mare, pentru ca, printr-o interpretare strimt, s a ju n g a afirma c ru gciu nea Sfintei Jertfe (Anafora) n-a fost fixat in scris dect du p acest Printe bisericesc. Care dintre sfini, se ntreba el, ne-a lsat n scris cuvintele pentru in vocarea S fntu lu i D u h la v re mea cnd se sfinesc P inea Euharistiei i p otiru l binecuvntrii ? Cci no i n u ne m u lu m im n u m a i cu acelea de care face amin tire A p ostolul i E vanghelia, ci rostim i altele, atit nainte ct i du p acestea, pe care le-am p rim it din tradiia nescris, ca unele care au putere n priv in a Tainei. Textul n care se ncadreaz acest pasaj n scrierea m e nio n at mai sus a devenit can onu l 91 al 'acestui Sfnt Printe. A ic i el constat c unele dintre dogmele i p ro p o v du irile ce se pstreaz n Biseric s-au transmis prin scrierile Sfinilor A p o s to li A p ostolul i E v a n ghelia, cum le m e nion eaz el n general ; pe altele ns, a da ug S fn tul Vasile, le-am prim it din tradiia A p o sto lilo r predanisit no u n tain. n categoria acestora din u r m el n u m r , p recum am vzut, i epiclesa. Trebuie s rem arcm ns c, n acest chip, se sem nale az pur i sim p lu faptul c ru gciu nea in voc rii S fn tu lu i D u h peste darurile euharistice n u face parte dintre cele ce ni s-au transmis prin sfintele
5. Ca, de exem plu : Pierre Lebrun, E x p licatio n lilte rale , h islo riq u e el dogmaUque des prieres el des cerem onies de ia messe, t. II, 1777 ; .Ios. B ingham , OrigJnes sive a n U q u ila le s Eccles.iae, traducere latin, H alle, 1727, X III, . V, par. III ; Euseb. Renaudot, L itu rg ia ru m o rie n la llu m colleclio, Francfourt, t. I, 1841, p. IX X I . a. 6. A . D m itrie v schi, op. cit., p, 355.

14

scrieri ale N o u lu i Testament, cci n textul respectiv Sfntul V asile cel M are nu se refer la ali sfini dect la aceia care snt autori ai crilor canonice ale N o u lu i Testament, n care nu se gsete nsem nat dect istorisirea m o m e ntulu i instituirii Sfintei Euharistii, fr ca vreu nu l din ei s ne fi dat i celelalte am nunte ale ritu a lu lu i n d ep linit nainte i dup acel m om ent, lsndu-ni-1 num ai prin tradiie oral. A adm ite deci c acest Sfnt P rinte ar fi vrut s afirme c acest element al tradiiei n-ar fi fost consem nat n scris nainte de dnsul, ar nsem na s form textul n cauz, v enin d n contrazicere pe de o parte cu Sfntul Chirii al Ie rusa lim u lui care, n Cateheza X X II, 7 (pe la m ijlo c u l veacului al IV-lea), face m eniune despre rugciunea epiclesei, n termeni care aproape reproduc textul ei c u n o sc u t; pe de alt parte, cu nsui faptul c form ularul Liturghiei Simului Vasile cel Mare este o prelucrare a celui atribuit S fntu lu i Apostol Iacob, elemente deci care n u justific prerea c oficiul Sfintei Liturghii nu ar fi p rim it o redactare scris nainte de finele veacului al IV-lea, A li a u t o r i7, dei convin c nu poate fi nici o n do ial despre ntre buinarea unor form ulare cu slujba Liturghiei n veacul al IV-lea, nu adm it totui existena acestora n prim ele trei v e a c u r i; nu lipsesc ns nici cei care susin c nim ic nu se poate opune la fixarea o rig in ii Litur ghierului n aceast prim perioad din istoria B is e ric ii8, nceputurile lu i putndu-se ridica, dup unii, chiar p n n epoca P rinilor a p o s to lic i9. Fapt este ns c n afar de scrierile care ne procur descrieri gene rale, aluzii, m e niu ni i chiar unele propoziii liturgice, literatura cretin din prim ele trei veacuri nu ne-a transmis nici u n izvor direct al Liturghiei sub forma unei cri cu slujba ei. A r nsem na totui s ne m potrivim lo gicii elem entare dac din aceast cauz am ajunge s conchidem n chip absolut la inexistena oricrui text liturgic, chiar n aceast epoc. In p rim ul rnd, pentru c nu se poate presupune c toi liturghisitorii reprezentau personaliti cu un elan religios i cu o capacitate de im pro vizaie excepional, care s fi putut nltura nevoia de u n text scris pentru susinerea mem oriei, m ai cu seam c, aa cum reiese din prim a Apologie a Sfimtului Iustin M artirul i Filozoful, precum i din alte scrieri ale veacului al III-lea, Liturghia ajunsese deja n aceast vreme la o mare dezvoltare. Desigur, nu trebuie s ncercm a descoperi n prim ele veacuri u n form ular liturgic dup im aginea exact a celui din uzul actual, care este el nsui rezultatul unei e v oluii dictate nu num ai de preferine i practicitate, ci i de m ijloace, de tehnic, dar m ai ales de concepia adoptat pentru form atul unei astfel de cri bisericeti. La nceput, n stadiul de sim plitate al Liturghiei, totu l se va fi redus la n
7. Ca de exem plu : Henr. Daniel, Codex liturgicus Ecclesiae universae, Lipsea 1847 1853, t. IV, p. 31; L. Duchesne (la F. Cabrol, Le livre de la priere antique, ed. V I, p. 139, . 1). 8. L. A. M urato ri, Liturgia rom ana velus..,, V eneia, 1748, t. I, p. 3 . u . , Prosper Gueranger, Institutions iiturgiques, Paris-Bruxelles, 1878, p. 134 .u .; Dr. Teodor Tarnavschi, Despre cele m ai nsemnate Liturghii ale Bisericii O rientale, n rev, Candela, X I (1392), p. 64 . u. 9. Fred Probst, Die altesten romischen Sakram entarien und O rdines, Miinster, 1892, p. 1 19.

15

semnarea n scris a rugciunilor sau form ulelor principale, din care consta atunci slujba i cel m ult a unor regali sumare asupra aciunilor. O astfel de form se ntlnete chiar pe la finele v e ac u lu i I, n capitolele IX i X ale scrierii Didahia celor 12 Apostoli (ntre a n u l 80 i 100 d.Hr.), care se refer la svrirea Sfintei E uharistii i la m ulum irile dup m prtire : Iar Euharistia aa s-o fa c e i: m ai n ti pentru potir (rugai-v aa) ; M u lu m im ie, Tatl nostru... Iar la frngerea pinii (zicei) : M u lu m im ie, Tatl nostru, pentru viaa i cunotina... Iar dup m prtire m u lum ii aa : M ulum im ie, Printe Sfinte, pentru num ele Tu cel Sfnt etc:.. A ceast rn d u ia l sumar a ritu lu i euharistie se gsete ncadrat, mpreun cu cteva reguli privitoare la botez, ntr-o m inuscul colecie, n al crei cuprins intr reguli tot att de scurte de purtare n anum ite m prejurri, elemente catehetice, sfaturi morale i indicaii n legtur cu organizarea com unitii. D up aspectul ei de ansam blu, aceast scrie re este ceea ce s-ar putea num i un m anu al de via bisericeasc, n care capitolele privitoare la Sfnta Euharistie nfieaz documentul cel m ai vechi despre starea em brionar a fo rm ularului liturgic. S-ar putea spune, cu alte cuvinte, c existena Liturghierului nu este cu neputin de admis sau cel puin de presupus nc de pe cnd el nu cptase acest titlu. D in aceste prime date trebuie s reinem c n epoca de la nc e p u tul istoriei Bisericii, ca nc m ult vreme mai trziu, cnd viaa cretin se concentra i se desfura ndeosebi n legtur cu cultul (catehumenatul, penitena public, asistena sam aritean etc.), formularul o fic iu lu i era firesc s se gseasc n codicele sau colecia de reguli dup care se crm uia v iaa bisericeasc a com unitii. Concepia aceasta prim ar despre form ularul liturgic, ca parte integrant a m anualului de v ia cretin, statornic vreme ndelungat n practic, se verific pe deplin n lum ina clar a istoriei din veacul al IV-lea, printr-o serie de docu mente, cunoscute sub denum irea general de R nd uieli bisericeti, n aceast categorie intr : a) Canoanele atribuite lui Ipolit ; b) Aa-num ita Rnduial a Bisericii egiptene ; c) Testamentum Domini ; d) Constituiile Apostolice i e) Constituiile date prin Ipolit sau Epitome (al Constituiilor Apos

tolice).
Aceste documente ne nfieaz Liturghia din regiuni bisericeti diferite, n desfurarea ei norm al i complet, gsindu-se cu u n cu prins foarte de aproape nrudit ntre ele i n deplin consonan cu diferitele m eniuni i formule risipite n literatura cretin a veacului al III-lea n d e o s e b i10. De fapt, ele reprezint m rturii autentice despre starea vieii bisericeti im ediat anterioar veacului al IV-lea, reprodu c e d , n ceea ce privete Liturghia, gradul de dezvoltare pe care ea l atinsese deja n cursul veacului al III-lea.
10. gsete n 107 123. Descrierea m ai pe larg a acestor colecii, ca i bibliografia respectiv, se lucrarea n o a s tr : ncercri de istoria Liturghiei, Bucureti, 1930, p.

16

Aceste documente snt calificate adesea cu epitetul de formulare ideale* n , n{elegndu-se prin aceasta c, n general, L iturghiile din cu prinsul coleciilor m enionate n u erau form ulare liturgice uzuale, ci aveau u n caracter literar, fiind adic n general com pilaii datorite unor autori care au avut la ndem n documente anterioare. A d m in d taleguale acest punct de vedere al criticii, sntem deci ndreptii n ordi nea celei m ai stricte logici s nu ne ndoim de existena unor formulare ale Liturghiei nainte de veacul al IV-lea, .ntr-o factur corespunztoare concepiei curente n acea epoc, form ulare ce au putut servi ca m ate rial de compilaie. Dac admitem teza spre care n c lin n general critica, anum e c originea acestor R nduieli s-ar gsi n unele d in scrierile lui Ip o lit (+ cca. 235 236), atunci nu este de loc forat s constatm c deja n primele decenii ale veacului al III-lea erau n uz form ulare cu slujba Liturghiei. Dintre toate aceste R nduieli, cea m ai im portant pentru Biserica de Rsrit este ndeosebi cea in titu la t Constituiile Apostolice, care, afar de m aterialul liturgic cuprins n cartea a doua i a aptea, ne d in cartea a opta cea m ai complet Liturghie din cte s-au p u tu t cunoate pri n acea vreme. Printr-o ficiune literar, dispoziiunile privitoare la cultul cretin i diferitele pri ale lui snt prezentate ca dictate de M m tu ito ru l nsui A postolilor Si sau de acetia ucenicilor lor (...Noi cei doisprezece A postoli ai D om nului v poruncim aceste ornduiri dumnezeietiTsau ; Zic eu, Andrei, fratele lu i Petru, o r i : Zic i eu, Iacob, fratele lui loan, fiul lui Ze'vedei, sau : Cu toii m preun poruncim ) i culese de un Printe bisericesc, Clem ent al Rom ei sau Ipolit. Este astfel redat oficiul Liturghiei svrite la hiro to nia u nu i episcop, deci o Liturghie arhiereasc. A far de oficiul Liturghiei catehum enilor i a credincioilor, n care se gsesc ntreesute n ordinea curent rugciu nile episcopului sau preotului cu ecteniile diaconu lui in extenso precum i rspunsurile credincioilor, cartea a opta din Constituiile Apostolice cuprinde nc rugciunile pentru hiro to nii i hirotesii, indicaii generale pentru oficiile V ecerniei i Utreniei, rugciunea pentru cei repauzai i indicaii privitoare la pomenirea lor, precum i pentru prga din rodurile p m n tu lu i i a altor elemente ce se aduceau n biseric. Prin coninu tul su, acest form ular ntrunete toate condiiile u n u i adevrat ieraticon, n sensul cel m ai larg i mai propriu al acestui termen ; este adic un arhieraticon. N u m ru l redus al paragrafelor cu caracter strict catehetic i cu povuiri privitoare la organizaia bisericeasc, precum ar fi de exem plu alegerea episcopului i atribuiile treptelor ierarhice, ori ndem nuri asupra fe lu lu i de comportare a clericilor n anum ite m pre jurri, reamintesc nota n care fusese ntocm it la finele veacului nti Didahia celor 12 Apostoli . Ceea ce am vzut schiat n aceast scriere n mic, m ai mult ca principiu, n Constituiile Apostolice se gsete sub o form m ai dezvoltat, aju ng n d la m axim um de sistematizare i de ntregire pe linie liturg ic n cartea a opta a acestei colecii. Ea se n fieaz astfel ca tip u l de form ular liturgic realizat la acea ora a isto11. p. 642 . u. V ezi I. M. Hanssens, Instituliones liturgicae de ritibus orientalibus,

t. I

riei, tip pe care nu ne va fi greu s-l recunoatem, intact aproape, n factura esenial a Liturghierului, chiar n formatul consacrat a ctu al mente n urma unei att de ndelungate evoluii. Unele dispoziiuni sinodale de la finele veacului al IV-lea i n c e p u tul celui urmtor, n legtur cu circulaia rugciunilor, adaug o lu m in preioas asupra vechimii istorice necontestate a u z ulu i formularelor Liturghiei. Ereticii, ca i ortodocii, interveneau n aceast vreme cu amendri i mici dezvoltri n textul liturgic, corespunztoare atitudinii doctrinare a fiecrei partide i, cum faza fluidic a oiic iului nu se gsea nc ncheiat, se adoptau de la o Biseric local la alta rugciuni care se impuneau prin forma lor deosebit. Pentru a se evita strecurri t e n denioase ori din netiin a unor forme nepotrivite cu Ortodoxia, c a n o nul 25 al Sin odului inut la Hippo n anul 393 (aprobat de Sinodul al III-lea de la Cartagina din anul 397) prescrie ca nimeni s nu se ser veasc de formule de rugciuni strine, dac nu a luat n aceast p r i vin mai nti avizul frailor competeni 12. Canonul 103 al Sinodului a! VIII-lea de la Cartagina din anul 419 (de fapt canonul 9 al Sinodului din anul 407 n P idalion, canonul 114) este mai categoric, cnd dispune c. att pentru oficiul Sfintei Jertfe ct i pentru partea dinaintea ei i la hirotonii, nu trebuie s se ntrebuineze dect form ulare de rugciu ni examinate de sinod i strinse o dinio ar In colecie de brbai c o m peteni 1 S . n acest ceas al istoriei, sinoadele considerau, prin urmare, ca n o r mative pentru textul Liturghiei crile cu oficiul ei, consacrate de v echiul uz bisericesc i recunoscute de autoritatea sinodal. Dac cei mai m uli dintre critici nu convin s aeze printre acestea cartea a opta din C o n sti tuiile Apostolice dect cu valoarea u nu i document cu pasaje luate din astfe1 de colecii mai vechi i juxtapuse sau potrivite unele lng altele n ordinea slujbei, ei recunosc totui c n uzul Bisericii egiptene din primele decenii ale veacului al IV-lea se gsea n p lin ntrebuinare o carte de ritual, pe care astzi o cunoatem sub titlul de E vhologhiul lui Serapion. Sub aceast denumire se desemneaz o colecie de treizeci de rugciuni, care, mpreun cu textul unei epistole, acoper paginile 7 24 din cele 186 ale u n u i manuscris pe pergament n form de codice, descoperit n anul 1894 de profesorul A. Dmitrievschi n Biblioteca Mnstirii Lavra de la M untele Atos 14. Dintre aceste rugciuni nirate
12. La Charles J. Hefele, H isloire des Conciles, t, II, partea I, p. 88; vezi i p. 98 i 100. 13. La Hefele, op. i v o i cil,, p. 158 i 207. La Nicodim M ila, Canoanele Bise ricii Orloduxe, trad, de Dr. N. Popovici i Uro K ovincici, Arad, 1931, vol. II, partea I, p. 265. Vezi textul latin al am belor canoane la H. Leclerccf, Livres lilurgiques, in Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, t, IX, partea , col, 1880. 14. El a fost editat pentru prim a dat de A . Dmitrievschi in Revista A ca d e miei duhovniceti din Kiev, n anul 1894, p. 242 257, iar a doua oar de G. W obbermin, sub titlul A ltchrisUiche lilurg ische Sliicke aus cier Kirche A cgyplcns, n colecia Texte und U ntersuchungen, Leipzig, 1899, t. II, fasc. 3. Ulterior, acest manuscris liturgic a fost. retiprit de B T ig h tm an n Journal of Theological S tu dies, oct. 1899 i ian . 1900, precum i de X, F unk n Didascalia el C onslilulioncs A posiolorum , iar pri d in el de ctre a li autori. Dintre traduceTi, notm pe ccn fcut de Th. Schermann, n lim b a germ an {Griechische Lilurgien, p. 140 157).
L itu rg h ie ru l ex plic at

18 una du p alta, fiecare cu titlul ei, fr vreo alt in dic aie printre ele cu privire la aciune sau la rolul d ia c onu lui ori rspunsurile credincioilor, cele de la nceput snt acelea pe care le citea episcopul, iar pe unele din ele i preotul, la Liturghia credincioilor, la hirotonii, la botez, mirungere i maslu. U rm eaz du p aceea altele, care aparin p rin natura lor Liturghiei c atehum enilo r, sau snt destinate pentru binecuvntarea apei i u n td e le m n u lu i aduse de credincioi, precum i o ru gc iu ne p e n tru nm o rm ntare. D o u dintre rugciunile acestei colecii, i anume prim a i a cincisprezecea poarta deasupra lor nsemnarea n u m e lu i lui Serapion ( R u g c iu n e a pentru Jertf = irpo a episcopului Serapion* i R u g c iu n ile lui Serapion, episcop de Thmuis R u gc iu ne la ungerea celor ce se boteaz), artn d astfel c orig in a lu l prim ar a aparinut e p isc op u lui Serapio n din Thmuis (n Delta N ilu lu i). Prieten, colaborator i corespondent al S fntului A tanasie cel M a re i, n acelai timp, brbat instruit, se presupune c episcopul Serapio n a prelucrat textul ru g c iu n ilo r nsem nate cu numele lui I5, p ro b ab il pentru a le aco moda teologiei ortodoxe, m potriva controverselor actuale atunci. O astfel de contribuie se simte ndeosebi n cuprinsul prim ei rugciu ni, care este anafora euharistic, adic rugciu nea Sfintei Jertfe. n fondul lor, ru gc iu nile prelucrate ca i celelalte snt ru g c iu n i transmise v e a cului al IV-lea de u z u l veacurilor anterioare, sau cel p u in al veacului al ill-lea, reprezentnd E v h o lo g h iu l pe care Serapio n l-a gsit de la naintai, in practica eparhiei sale. Existena u n u i fo rm u lar cu oficiul Liturghiei nainte de veacul al IV-lea nu poate fi p us deci la ndoial. Ca i coleciile citate m ai n a inte, ba chiar m a i m u lt dect acestea, E v h o lo g h iu l lu i S erapio n ne l m u rete asupra facturii L itu rg h ie ru lu i antic i a c o ndiiu nilor lu i de n c a drare. Liturghia constituia, adic, la nceput o parte in tegrant a Evholo g h iu lu i, situaie pe care o constatm p n n epocile n u prea deprtate de noi l n parte i astzi nc n Biserica O rto d o x Greac.
3, F O R M A T U L I ST R U C T U R A L IT U R G H IE R U LU I N M A N U S C R IS E , E D I II

I T R A D U C E R I

Cele m ai v echi manuscrise ajunse p n la noi n original, n care se gsete ncadrat oficiul liturgic, snt ntr-adevr ev hologhii. Printre acestea se cuv in e a fi m enion at n p rim ul rnd cel cunoscut sub numele de C odicele (ms. n fo rm de carte) grec Barberini 336 din V a tic a n, scris
15. Th. S che rm ann presupune c, n forma lu i actual de codice (carte) datncl de prin ve a cu rile al X-lea al XI-lca, ar reproduce un m anuscris mai vechi n form a de val, care purta num ele lui Serapion pe am bele fee. n aceast ipotez, s-ar ex plica prin u rm are pentru ce num ele lui Serapion apare de d o u ori n cursul co d icciui. n fo rm a tu l an te rio r de sul, adic, fiecare din cele d o u titlu ri i avea locul deasupra p rim e i ru g c iu n i de pe fiecare fa a ru lo u lu i ; fiind apoi copiat n form atul de codice, n u m e le lu i Serapion n-a fost omis de copist, care l-a transcris oridecito ori l-a ntlnit., asa c ci apare de dou ori n cursul slu jb e i din aceeai carte. T otodat, n-ar fi exclus s se fi inversat i ordinea g rupe lo r de rugciuni, ceea ce ar explica s itu a ia din codice, n care faa cu ru g c iu n ile Litu rg h ie i cred in cioilor a ajuns s fie n a in te a celei cu L iturg hia cate hu m e nilo r. Cf. Th. Scherm ann, Das E u ch o lo giu m des B ischois Serapion von Thm uis, p. 136 i 137.

19

in unciale pe pergament. Rmas, precum se presupune, de Ia unul din clericii orientali, care au participat la S inodul unionist do la Florena, n anul 1439, acest manuscris a fost druit prin testament Minstirii Sfintul M arcu, de ctre un oarecare N icola Nicholis din acest ora, aa cum se gsete nsem nat pe una din filele albe de 1 a. finele crii. A ju n s apoi n biblioteca c ardinalului Barberinus (nceputul veacu lui ai XVil-iea), codicele a devenit proprietatea Bibliotecii Vaticanului, o dat cu incorporarea ntr-insa a bibliotecii cardinalului menionat (se colul al XiX-lea). Identificarea diferit a acestui manuscris (Barberinum Sancti Mrci, Barberini iii, 77, Barberini iii, 55 i Barberini gr. 336) n citaiile diferiilor autori corespunde astfel situaiilor deosebite n care se afla clasat n epocile respective 1. D up criteriile paleografice, vrsta C o dicekii Barberini se urc la veacurile al VHI-lea al IX-lea ; num ele m p ra tu lui Constantin al Vl-lea (779 797) i al soiilor sale : armeanca Maria, luat n cstorie ia anul 788 ; Teodota, lu a t n anul 795, in locul celei dinii, surghiu nita in minastire, precum i numele imparatesei-mame Irina, inscri.se la locul cuvenit pentru pomenire din dipticele anaforei liturgice, determin ins mai de aproape vechimea manuscrisului, care trebuie fixat.ntre anii 788 i. 797. Desigur, el reproduce un exemplar anterior, reprezentind deci starea de dezvoltare n care se gsea Liturghia deja nainte de aceast epoc. O astfel de consideraie i gsete aplicare la multe m a nuscrise liturgice, dintre care unele copiaz originale mult mai vechi dar pierdute, reproducnd astfel stadiul Liturghiei din epoci uneori ante rioare cu cteva veacuri. Dintre codicele-evhologhii cu formularele Liturghiei, enumerate n diferite monografii 1 7 , se pot cita astfel ndeosebi Codex P oiphyriunus . I. 226 (fosta bibliotec im perial din Petrograd) i Codex Grotlaerrata . 3. V il, aproape de aceeai vechim e cu Codicele B arberini (se colele al IX-lea al X-lea), C odicele Sebastianov, 15 (374) din m u zeul Rumianev, M osco va (veacurile al X-lea al Xl-lea), Cod. V atic, gr. 1970, Rossanensis (veacurile al Xl-lea al XII-lea), Burdette-Coutts, l, 10 (veacul al XII-lea) i Cod. V atic, gr. N 1170 (veacul al XVl-lea), ale* cror texte 'poart toate semnele unei redactri primitive. Trebuie s remarcm c vechile codice-evhologhi nu redau din ofi ciul liturgic dect ru gciu nile care cad n atribuia episcopului sau a preotului, fr a fi alternate cu ecteniile din rolul dia c onu lui ori cu rs punsurile credincioilor, iar totalul n d ru m rilo r de tipic ar nsuma dup observaia profesorului Pan. N. Trembela, cel mult o jum tate de pagin (op. cit., p. 0). In C odicele B arberini amintit, rugciunile Liturghiei snt nirate una dup alta, fiecare cu excepia rugciunii anaforei litur1G. L itu rg h iile din cu p rin su l C o d ce lu i B arberini au lost extrase i editat*; nun in Iii p arial de Iacob Goar, n colecia sa sive rituale G m ecorum , Paris, *fj-l7, p. 98 100 i 404, iar mai apoi n ini regi mo de Bunsen, In A n a le rm imtenicnenn, . p. 201 2:, do Sw ainson in The G reek L ilunjivs, p. 70 9 < 'i i di; B riqh ! :nnn in Liturgies eastern and w e aste m . v ol. 1 , 1890, p. 309 352. Pan. N. Trembela (in A tena, 1935) citeaz nu m ai pasaje in scopul com paraiei cu ''Klicele din bib lio te c ile o rau lu i A tena. 17. Ca, de exem plu, Dom Placide de Meester, Gene.se, source et d e ve la iipe nie nt L tu texte grec de la liturg ie de S. Je a n Chrysostom e, Roma, 1903.

20 gice p u rtnd n u m ru l ei de ordine i titlu l respectiv (R ug ciun ea pe care o face preotul n schevo filachion cnd p u ne p inea pe cliscos, Rucjciunoa antifonului ntii, ori al doilea sau al treilea, R u g c iu nea trisacjhionului etc.) pc cnd n C odicele Sebcisticinov ele se gsesc grupate dup prile sau m omentele prin cip ale ale slujbei. Snt pe alt parte manuscrise n care unele ru gc iu ni, cnd chiar n u lipsesc, nu figureaz la locul cuvenit lor n rndu ia la Liturghiei, ci se gsesc inse rate separat, n rnd cu ru gc iu ni de alt caracter, din E v h olog hiu. Conceput n stil strict ele ieraticon sau arhieraticon, adic redus la ru gciunile () preotului i ale episcopului, Liturghie rai se ncadra astfel n chipul cel mai firesc n , adic n cartea cu toate cele lalte rugciuni din rolul acestor slujitori. C a ru gciu ne a Bisericii prin excelen Liturghia ocup ins n aceste codice loc ul de la nceputul crii. Vecernia i Utrenia, reprezentate de asemenea n u m a i p rin r u g ciunile preotului, sint nscrise n u rm a Liturghiilor. L o c u l'c e l dinti n ordinea celor trei formulare ale acestora l deine ns Liturghia S fntu lui V asile cel Mare, cel puin in cele mai multe dintre codicele m ai vechi. N u lipsesc totui nici codice n care Liturghiile se gsesc nirate n or dinea actual din Liturghier. Cu titlul respectiv snt nsemnate ns n u mai L iturghia S fn tu lu i V asile cel M are i cea a D arurilo r m a i inciinte sfinite. D ac nu ne-a parvenit nici un manuscris origin al cu textul Liturghiei, anterior C o dicelui Barberini, explicaia trebuie gsit nu att n perse cuii, ca cea a lui Diocleian, ndreptat ndeosebi m potriva crilor bise riceti, sau 111 furia iconoclast, ct mai ales n depirea interesului p e n tru formularele vechi, de ctre forma mai complet a manuscriselor mai noi, n care Liturghia se gsea redat, desigur corespunztor stadiului ei de dezvoltare definitiv, atins du p veacurile al V-lea i al Vl-lea. N u se afl aici ns nici un m o tiv s ne ndo im c L itu rg h ie rul constituia o pies de evhologhiu chiar nainte de manuscrisul Barberini 336 din veacul al VIII-lea, dei ne lipsete un docum ent origin al nainte de acea st epoc. Afar de m rturia mai m ult indirect n acest sens a Evhologhiulu.i lui Serapion, o astfel de ipotez se gsete confirm at ntr-o a n u mit msur i de papirusul descoperit n ruinile M n s tirii Sfntul A p o llo din Balyzeh (Egiptul de Sus), distrus pe la ju m ta te a v eac u lui al VII-lea . Pe lng fragmente din textul ru g c iu n ii pentru credincioi i din cel al anaforei liturgice, manuscrisul acesta, datnd din veacurile al VII-lea al VIII-lea, cuprinde i un sim bol de credin, ceea ce-pre su pune c n coninutul su se gseau i alte piese dect ale Liturghiei propriu-zise. Totui, paralel cu codicele-evhologhii, n care se gsea Li turghia, circulau altele coninnd exclusiv unu l, do u sau chiar cteitrele formularele cu slujba acesteia, a vnd astfel caracterul distinct de liturghier n sensul n o iun ii de astzi, sau carte special a Liturghiei. Formatul acesta, care devine din ce in ce m ai frecvent de la veacul al XII-lea ncoace, caracterizeaz L itu rg h ie rul ca u n extras al Evholo g h iu lu i. Sub acest aspect de extras, Litu rgh ierul este particular n special m a nuscriselor cunoscute sub num ele de c ontachia, adic de suluri sau rulouri. Denumirea aceasta p rovine de la bastonaul, sulul sau ruloul

21 de lemn (), pe care se fixa i se nfu r manuscrisul, format dintr-una sau mai multe fii nguste de p ergam ent ori de hrtie, c u su te una de alta ; lun gim e a manuscriselor trecea astfel m ai m u lt de doi metri, a ju ng n d cteodat chiar peste opt metri. Term enul de contach io n era luat deci ntr-o nsemnare id e ntic cu cea a substan tiv ulu i - = tom, volum, sul de papirus, de perg am ent ori de hrtie ( = volum en, rotulus). De obicei, fiecare contac h io n sau sul cuprindea o sin gur L itu r ghie, dar nu erau excluse nici cazurile m ai rare cnd un astfel de v o l u men avea dou ori chiar pe toate cele tret form ulare ale acesteia. n aceast clin u rm situaie, regula era s se scrie pe ct posibil o sin gur Liturghie pe fiecare fa. Pentru sulurile cu un singur formular, era in d i cat ca una din fee s c onin Liturgh ia catehumenilor, iar cealalt pe cea a credincioilor. Scrisul se fcea n latu l fiei, ncepnd pe pagina ei exterioar, de la captul liber spre sul, iar de la acesta sc continua pe cealalt pagin n jos, spre captul liber al ei. Urmarindu-se n acelai sens textul, n cursul oficiului, m a nu sc risu l se desfura succesiv p n la sul, iar de acolo, trecndu-se pe p a g in a a doua, se strngea paralel cu naintarea aciunii, aa nc t la sfritul ei sulul ajungea nfurat la loc. Formatul de sul nu a fost n trebu ina t n icio da t pentru E vh olog hiu, desigur din cauza v o lu m u lu i su mare i deci a dificultilor practice de m inuire pe care le-ar fi prezentat att n oficiu l Liturghiei ct i in c u tarea ru gc iu nilor necesare n diferite alte ocazii. Aceti rotuli rmn, prin urmare, specifici LiturghieruJui-manuscris, ca extras din E v h o lo ghiu. Dei vrsta ce .ui m ai v ech i dintre sulurile ajune p n la noi pare c nu se ridic dincolo de v e a c u l al X-lea, snt totui m otive serioase s nu ne ndoim c, chiar na inte de aceast dat, sulul liturgic era uzitat n acelai timp cu forma de codice, aa cum se poate vedea n ic o n o grafia bisericeasc. N u m r u l sulurilor se gsete ns ntr-o v d it m i noritate fa de cel al codicelor. Cei m ai muli dintre aceti rotuli d a teaz dintre veacurile al XII-lea i al XIV-lea ; dup aceast dat de\n extrem de rari, codicele r m n n d d e finitiv consacrat ca format al Liluig h ie iu lu i. La o astfel de situaie s-a a ju ns treptat p rin evoluia concepiei des pre structura acestei cri de slujb. Cei mai vechi dintre rotuli au avut la nceput, ca i primele codice, caracterul strict de ieraticon, coninutul lor mrginindu-se adic la nregistrarea n ordinea cuvenit n u m a i a ru gc iu nilor clin rolul preotului. Ecteniile sau m ai bine zis ntregul rol al d ia c onu lui ( = = * diaconalele) se nscriau n E vh o io g h ii separat de Liturghii ori se extrgeau n codice sau suluri aparte, intitulate sau (cartea dia c onu lui), iar alteori Slujba d ia conului ( ) i R n d u ia la slujbei diaconu lui (; ). D u p veacul al IX-lea ns, dar m a i ales ncepnd din veacurile al X-lea i ai Xl-lea, L itu rg h ie rul in dep ende nt de E v h o lo g h iu sau ca extras din acesta se nfieaz din ce n ce mai des i mai accentuat cu o fac tur nou, att n codice ct i n suluri. R u g c iu n ile Liturghiei din rolul preotului ncep s alterneze, n u n u m a i n acestea ci chiar i n Evholo-

22 ghii, cu ecteniile i fo rmulele din slujba dia conului, cu rspunsurile cre din cioilor sau corului, iar pe alocuri se intercaleaz in struciuni tipiconale pentru ndrum area aciunii liturgice. n codicele cele mai vechi, ca de exemplu, in Codex B arberinus 336, abia apar cteva fragmente din strigrile diaconu lui i rspunsurile credincioilor n dia lo g u l dinaintea ru gc iu nii Sfintei Jertfe i. spre finele Liturghiei D arurilor mai nainte sfinite. N ou a structurare a Litu rgh ierulu i, n care. apar c onjugate siste matic rolurile tuturor participanilo r la slujb, a fost dic tat desigur de experien, fiind necesar s se asigure liturghisitorilor u n m ijlo c m ai precis de orientare in oficiu, dar, n acelai timp pentru a se pu ne la in dem in a preotu lui un m a n u a l propriu i complet, pentru cazurile n care el trebuie s svireasc Liturghia fr diacon ; de fapt, aceast din urm situai,ie devenise din ce n ce mai general. Firete, ntr-un astfel de sistem, v o lu m u l crii ctiga proporii oa recum im puntoare cantitativ, pentru care formatul de sul n u putea s corespund in aceeai m sur cu codicele, ca practicitate. ndeosebi un astfel de aspect devine i mai bin e ilustrat dac a m in tim a m n u n tu l c manuscrisele au trebuit s nregistreze nc i rn d u ia la Proscomidie i n forma ei de dezvoltare atins ntre veacurile al Xl-lea i al XlV-le a. S-au redactat intre timp i. diferite diataxe, constituii sau rndu ie li ale slujbei, dintre' care cea mai nsem nat este cea de sub num ele p a triarh ulu i constan tin np olita n Pilotei (pe la jum ta te a veac u lui al XIV-lea). R egulile lor au avut o inf'uen pe de o parte n ordonarea i completarea oficiu lui cu anum ite pri, iar pe de alta unele din aceste in struciuni au luat loc in E v h o lo g h ii i L itu rgh ier ca mici paragrafe de tipic. n acest chip, L itu rg h ie rul independent de E vholQ ghiu c pt caracterul u n u i adevrat v sau Cartea cu slujba Liturghiei. Cu o astfel de structur m bogit i deci v o lu m in o a s este explicabil de ce forma de codice sau de carte era singura care se potrivea n noul stadiu de dezvoltare a Lilu rg h ie ru lu i, precum i de ce aproape numai, codicele ne-au transmis serviciu! divin public in a ra n ja m e n tu l lui actual. Cum caligrafia i transcrierea au constituit nc clin v e ch im e una dintre predileciile m o n a h ilo r tiutori de carte 1S, manuscrisele n form de codice, mai ales cu u n singur fo rmular al Liturghiei, au c ontinu a t s se v a d dei din ce n ce mai rar pn chiar n veacul al XIX-lea. ncepnd din veacul al XY I- lea ns, L itu rgh ierul se rspndete din ce n ce mai m ult forma ediiilor tiprite. Dintre cele 111 lim b a greac, prima (eclitio princeps) a aprut la Roma n anul 1526, sub ngrijirea lui D imitrie Ducas, profesor de lim b a greac aci, i din nsrcin area p apei Clem ent al VIII-lea. Laolalt cu D um nezeietile L itu rg h ii : a S im u lu i lo a n Hrisoslom, a S iin tu lu i V a sile cel M are i cea a C elor m ai n a in te siin ite a a p rut de astdat i com e ntariul liturgic atribuit p a tria r h u lu i G h e rm a n I al C o n sta n tin o p u lu lu i (Expunere despre biseric i stu d iu ... asupra L i turghiei). Sursa manuscriselo r de la baza acestei cri este n e c u n o s c u t , dar se b n u ie te ca ele a u provenit clin Cipru i Rodos, deoarece n pre faa editorului se recunoate calitatea de colaboratori a arhiepiscopilor
18. V ezi Sf. Io c i 11 C ura de A ur, O m ilia X IV , 4, ia Epistola ! Tim otei.

din cele dou insule. In anul 1560, G u illa u m e M orel editeaz la Roma, de asemenea n lim ba greac, L itu rg h iile S finilor P rini Iacob, A p osto lul i fratele D o m n u lu i, V a sile cel M a re i lo a n G ur de A ur, d'nd n anex extrase referitoare la Liturghie din opt scrieri ale Sfinilor Prini i diveri autori b i z a n t i n i 1 !). N u s-ar putea afirma precis n ce m sur au ptruns aceste dou ediii n Bisericile O rtodoxe ca Liturghiere uzuale ; fiind imprimate sub egida autoritii Bisericii R om a n o - C a to lic e . i ntr-unul din cazuri de ctre un apusean, ele au gsit ntrebuinare, desigur restrns, servind n acelai timp ca ediii literftre sau de studiu. Unor astfel de scopuri co respundeau i diversele ediii n traduceri latine, ca, de exemplu, versiu nile latine ale Liturghiei Sfntului loan G u r de A u r , una fcut pe la anul 1510 de Erasmus i tiprit la Paris n anii 1556 i 1557 i la Colonia n anul 1540, iar alta tradus pe la a nul 1 180 de Leo Thuscus i editat mai trziu la Colo nia n anul 1540 i la Paris n a nu l 1560, precum i Liturghia Sfntului Vasile cel Marc, tradusa n lim b a la tin de Nicolae din Idrunt (Otranto), alta (1534) de ctre G e ntian us Hervetus . a. Aceeai desti naie au putut-o avea i ediiile de Liturghii separate cu text grec nsoit de versiunea latin, tiprite de apuseni la Veneia. La baza Liturghierului tiprit la Roma, fie separat (1601 i 1603), ori n cuprinsul E vhologhiului, ca cele din anii 1754 i 1373, precum i la baza versiunilor citate, stau de fapt manuscrise din Italia. De la a nu l 1578 ndeosebi i pn n cursid veac u lui al XIX-lea, Biserica O r to d o x Greac i tiprete Liturghierul n condiii grafice modeste la Veneia , cuprinznd fie pe toate cele trei formulare de Liturghie laolalt, fie nu m a i cte una, fie ca arhieraticon, ierodiaconicon, ori n u m a i ru gc iu nile Vecerniei i Utreniei. Singura edi ie n. lim ba greac, aprut n tiparni ortodox nainte de veacul al XIX-lea, o reprezint L itu rg h ierul grec-arab tiprit de Antirn Ivireanul la M nstirea Snagov din ara R om neasc, n anul 1701. De la ncepu tul v eacului menionat ns, cnd in tervin e o schimbare n condiiile p o litice ale grecilor din Im pe riu l otoman, ncep s apar ediii de Litur ghier la Constantinopol, Ate na, Ierusalim i Tripolis (din Patriarhia A l e xandriei). n acelai timp ns, n Biserica O rto d o x Greac, formularele Liturghiei nsoite de Vecernie, M ie z o n o p tic i Utrenie au continuat totui s fac parte pn astzi din cuprinsul E v h o lo g h iu lu i, respectnd astfel tradiia vechilor manuscrise. nainte de a vedea lu m in a tip arulu i n lim ba original, Liturghierul ortodox fusese deja im prim at n. anul 1508 de ctre ieromonahul m u nte negrean M acarie 2n, n ara Rom neasc, probabil la Trgovite (numele localitii de im primare lipsete), i anu m e n versiunea slavon (limba
19. Extrasele provin d in Ierarhia bisericeasc a lui D ionisie Pseudo-Areopanitul, A p o lo g ia Sfntului Iustin M a rtiru l i Filozoful, Si. G rigore ele Nisa, Sf. In,in D am aschin, N icolae de M ethona, Sam onas do Gaza, M'arcu al Efesului i PsumlG herm an al C o n sta n tino p olu lu i. 20. n studiul su L itu rg h ie ru l slavon tiprit de Maccirie, la 1 8, publicat in Biserica O rtodox a Rom nii, L X X V I (1958), nr. 10 11, p. 1036. Pr. Prof. ,< niie dem onstreaz netem einicia prerii lui Ch. A u n e r (Lcs versions m u m aincs r/< la litu rg ic de Saint Je a n Cluysostome, in , Roma, 1908, p. 7'G) L itu rg h ie ru l slavon de la T rgovite ar fi. re p r o d u c e d o ediie im prim at mai inainir; la C e lin je de acelai M acarie.

24 medio-bulgar). Acesta este, pe cit se tie pn acum, cea d in ti ediie a Liturghierului tiprit in Biserica Ortodox. Perimarea p r in c ip iu lu i t r i
lin g v i st din e v u l mediu, dup care erau considerate lim b i sacre n u m a i

greaca, latina i slava, a nlesnit rinei pe rnd tiprirea Liturghierului n lim bile tuturor popoarelor ortodoxe. In perioada cretinismului prim ar sau cel puin n prim ele d o u se cole, lim ba liturgic era greaca, sub forma aa-numitului id io m al d ia lectului comun, folosit de predica i cateheza misionar ca i n aproape totalitatea scrierilor canonice ale N o u lu i Testament. Greaca textului grec actual al Liturghiei, care se gsea aproape complet format in veacurile al V-lea i al Vl-lea, are acelai aer de familie cu literatura cult a veacurilor al III-lea i al IV-lea, deci deosebit de lim ba i stilul sim plu i popular al Noului T e s ta m e n t21. De timpuriu, i anume chiar n cursul v eacului al II-lea, a intrat n ntrebuinarea bisericeasc i lim ba latin, mai nti n Biserica A fric ii dc Nord ; dar se poate spune c la R om a se mai oficia nc n veacul al III-lea Liturghia n grecete. ncep n d ns cam din acest din u r m veac, latina devine limba liturgic a Bisericii din R om a i treptat-treptat ea a ajuns n cursul veacurilor urmtoare lim ba liturgic a ntre g u lui creti nism apusean, rm innd p n n vremea noastr unica lim b oficial a cultului romano-catoic. Spre sfri tul v eacului al IX-lea, cu ocazia cre tinrii moravilor, Liturghia a fost tradus n lim ba slavon (paleo-slav) de ctre Chirii, unul din cei doi apostoli ai cretinrii acestora. Slavona a ajuns astfel lim ba specific L itu rg h ie ru lu i din u z u l num eroasei familii a popoarelor slave i a unora din cele care s-au gsit v rem e ln ic sub in fluena lor politic. In provinciile din A sia i Egipt, cu un cretinism nfloritor n c din primele veacuri cretine, Liturghia se gsea deja tradus n lim bile naio nale respective, nainte de evul mediu. Astfel, siriaca, nu m e pe care V u lg ata l-a dat limbii aramaice, adic id io m u lu i ebraic vorbit pe vremea M in tu it o r u lu i in Palestina i Siria vecin, a fost lim ba predic ii unora din A p ostolii i misionarii cretini n A sia (Fapte X I, 12 27 ; X V , 2, 28, 31 35), precum i limba uneia din cele mai vechi traduceri ale Sfintei Scripturi a V echiului Testament (Peito), care dateaz din v eac u l I sau al II-lea d. Hr. Pe drept c u v n t deci se poate spune c loc ul al doilea ca v ech im e i autoritate ntre lim bile Liturghiei i revine lim b ii siriace, att sub forma idiom u lui occidental din regiunea A ntioh iei, ct i cej.ui chaldaic, caracteristic sirienilor orientali din prile M e so p o ta m ie i etc. ntrebuinarea lim bii siriace n cursul Liturghiei din biserica Sfntului M o r m n t (Ierusalim), n zilele Patilor, alturi de cea greaca, se afla ates tat pe la m ijlocul veacului al IV-lea de peregrina A etheria iar la An21. /. Sophie Antoniarlis, Place r/c !a lilu rg ie dans la trad itio n des letlrcs rjrccqucs (Lciden, 1939), p. 2, 5, 12.1 i 127. 22. E l quo niam in ea p rovincia pars populi et grcce et siriste novit, pars c t ia n por se grece, aliq ua eliam pars tantum si rite, itaque q u o n iam episcopus, licei irisle no verit, tamen semper grace lo q u itu r et n u nq uam siriste : ita qu e ergo stal sr-mper presbyter, qui episcopo grece dicente siriste interpretatur, ut om nes au d ia n t quae ex po nu ntur. Lccliones etiarn, quae cu m qu e in ecclesia leguntur, q uia necesse ' st grece legi, semper stat, q ui siriste interpretatur propter p o p u lu m ut semper

25 tio hi. a, spre finele aceluiai veac, de o m iliile Sfntului. lo a n G u r de Aur 2 :} . Prin veacul al V-lea, Litu rgh ia cretin este tradus de asemenea 111 lim ba armean, n care s-a fcut i o traducere a N o u lu i Testament de ctre Sfntul Mesropiu. C am n aceeai perioad, n bisericile din p ro vincie ale Egiptului, Liturghia era oficiat n lim ba copt, iar n cele din A b is in ia in lim ba etiopic, n care se afla deja p rin veacul al IV-lea sau al V-tea o traducere a Bibliei. M a i trziu, afar de lim ba slavon a intrat in rindul lim b ilo r liturgice lim ba georgian, iar prin secolul al XVII-lea lim ba arab pentru cretinii din Siria, Palestina i Egipt, czui sub d o m i naia arabilor i mai apoi a turcilor. Astzi, fiecare din popoarele orto doxe i are lim ba liturgic respectiv, aa c L itu rg h ierul se afla tradus nc n urm toare'e lim b i din uzu.1 credincioilor : german, leton, eston, finez, ttar, eschimos i intr-un dialect in d ia n din Am erica de Nord-Est, insulele A le u tin e i Alasca, englez (n uz printre colonitii austrieci din A m erica de N ord, greco-catolici revenii la ortodoci), c h i nez, jap o nez i chiar turc, aceasta din u r m n ntrebuinarea unei com u niti din apropierea la c u lu i Egerdir din A sia 24. N u intr n cadrul paragrafului, de fa enumerarea i critica tuturor ori cel puin a celor mai im portante dintre ediiile L itu rg h ie ru lu i n toate aceste lim b i ; aceasta poate face obiectul unei m onografii a Litur g h ie ru lu i 2 5 ori a istoriei religioase vechi a fiecrei n a iu ni ortodoxe. V o m m eniona totui, n leg tur cu L itu rg h ie ru l romn, c prim ele sale ediii au un caracter de tranziie, fiind de fapt Lilu rgh iere slav o-romne, ele avnd n lim ba ro m n n u m a i in struciunile de tipic dintre rugciu ni, acestea din u rm fiind toate iar uneori aproape toate n lim ba slavon. Acesta este cazul ediiei tiprite la Trgovite n anul 1680, n tim pul m itro p olitu lui Teodosie, precum i al L itu rg h ie i S fn tu lu i lo a n G u r de A u r (arhieraticon), tiprit la R d u i n anul 1745, pe cnd pstorea aci episcopul Iacov. N u m r u l r u g c iu n ilo r n lim ba ro m n se gsete isporit ns n ediiile slavo-romne ale L itu rgh ierelor tiprite la Buzu, n anul 1702 i la Iai, n anul 1715 sub m itro p o litu l Ghedeon. L itu rg h ierul complet n lim ba ro m n a fost tradus i tiprit de m i tropolitul Dosoftei, la Iai, n a nu l 1679. A ceast ediie nu conine dect cele trei form ulare ale Liturghiei, lipsindu-i deci slujba Vecerniei i a Utreniei, iar unele patricularitii din cuprinsul su ca, de exemplu, proscomidirea de ctre diacon, ne las s vedem in fluena textului original al D iatax ei lu i Filotei, resimit i de unele ediii anterioare ale Slujebdiscant. Sih'iae vel polius A elheriae Pcrcgrinalio aci toca sanda, text editai, ele W . Hcraeus, X L V II, 3, 4, H eidelberg, 1929, p. 51. 23. P. G., X L IX , 188, 646. 24. V ezi Ign. Ephr. R a h m a n i, ie s IHurgies orivnlalcs, ei occirlcntalos, Bcvrout, 1020, p. 105 i 112; M a x iiiiilia n u s p rinceps Snxoniac, Praclcc.tinnes c/c lilurr/iis orie n talib u s, t. 1 , n. 21 25; A d rie n Fortc.sque, La m a s e , trad, franc, de A, Boudinhon, p. 111 113 i 122; F. A. B righU an, L iturgies eastern and western, vol. i : Eastern Liturgies , p. L X X X II. 25. Sem nalam in aceast p riv in m onografia m eritorie Liturghierul, studiu istorico-lilurgic (ms. d ac tilo g rafia t, 229 p. in te/.:i susinui 3 de Branite M . F.ne, in iunie 1938, pentru obinerea titlu lu i dc iic e n lia t in teologie.

26 n ic u lu i slav i actual nc n ediiile din u zul greco-catolicilor. Liturg h ie ru l lu i Dosoftei apare din nou n anul 1683, -ntr-o fo rm m ai n g r i jit i c o m p le ta t cu Vecernia i Utrenia. Este necesar s m e nionm c: nainte de prim ele ediii tiprite i chiar p arale le cu prim ele din acestea, L itu rg h ie ru l n lim b a ro m n a cir culat n manuscris. Dei p r im ii traductori, ca, de exemplu, m itro p oiiii Dosoftei al M o l dovei i Teodosie al rii Romneti, su blinia z n prefeele ediiilor res pective c ei s-au servit de originale greceti, totui n u este greu de ob servat c, in ceea ce privete nto cmirea cuprinsului, L itu rg h ie ru l r o m nesc se gsete m a i aproape de cel slavon dect de cel grec:. O astfel de situaie este uor de remarcat, dac se iau ca element de comparaie piesele flu c tu an te din coninutul L itu rg h ierulu i, felul de grupare uneori al cererilor din ectenii, n legtur cu diferitele categorii p om enite n textul lor etc. D em n de m enionat este mai ales capitolul aezai sub titlul do P o v u i m , la linele crii, datorit ie r o m o n a h u lu i Eftimie din veacul al Xyi't-lea * . ndeosebi ediiile L itu rg h ie ru lu i tradus de A n t im Ivireanu.1 i tiprit la R im n ic n a nu l 1706 i la Trgovite n a nu l 173 apar ca prim ii pai decisivi spre prototipul L itu rg h ie rulu i nostru de a st zi; ediia de la lai clin a nu l 1759, a lui lacov Putneanu, este a dou a treapt n desvrirea acestui prototip, cel puin cu privire la cuprins, u lt im a faz reprezentind-o ediia de Iai., 1818, a lui V e n ia m in Costache. Ediiile care au urmat d u p acea n cursul v eacului al XIX- lea p n la nfiinarea T ip o grafiei C r ilo r Bisericeti, precum i cele ce au ieit de sub teascurile acesteia p n la ju m ta te a veacului nostru, n u au a juns nc s rezolve definitiv pro b le m a unei desvirite traduceri, la n iv e lu l flexib ilitii atins de lim b a ro m n. n p rin c ip iu , traducerea L itu rgh ierulu i, ca i a oricrei cri de ritual, nu nceteaz a rrane m ereu o p roblem a ctu al n acea Biseric n a io nal unde n u s-a gsit nc pe deplin forma ieratic de stil, n care ter menii i expresiile s redea ct se poate de p ropriu i exact sensul i ideea din textul o r i g i n a l 27.

26. V ezi S e rg iu B ulgakov, Dogm a euharisticci, traducere rom neasc ele Pr. Paraschiv A ng e lescu , Bucureti, 1930. p. U , nota 3. 27, Vezi lu c r rile -noastre: nsL-mnrj pentru o nou ediie a L iturghierului, 1947; , p cii, Jertfa laudei, 1940; V erbul a m intui..., 1941; In ju ru l unei iorm u ie liturgice de o rig ine b jb lic , 1943 ; Pentru o no u ediie in pre gtire a L iturghierului, in Biserica O rto d o x R o m n, LXX1JI (1955), nr. 3 4, p. 295 310.

PARTEA I A LITURGHIERULUI: SERVICIILE PREMERGTOARE L I T U R G H I E I

jJb,

SERVICIILE DE SEARA I DE D IM IN E A A P R E M ERG T O A RE LITURGHIEI


I. C o nside raii generale. II. O fic iu l V e c ern iei sau slu jb a de sear. 111. Litia. IV . O fic ia l M ie z o n o p tic ii. O f i c iu l U treniei I. C O N S ID E R A II G E N E R A L E

A a precum s-a m e n io n a t n capitolul precedent, L itu rg h ie ru l in d e pendent de E v h o lo g h iu n u cuprindea la nceput dect s lujba Liturghiei, ntr-unul sau n toate cele trei formulare ale ei. A stzi ns p rim a parte a acestei cri este re zervat fo rm ularelor cu rolul preotului i al d ia c o nu lui la oficiile V ecerniei, M ie z o n o p tic ii i Utreniei, care se gsesc astfel rinduite n aceast ordine naintea Liturghiei. n E v h o lo g h iile din vechile codice, Vec ern ia i Utrenia, reprezentate n u m a i prin ru g c iu n ile preotului, apar inserate d u p Liturghie i anum e ntre piesele din partea ultim a crii. Prioritatea Liturghiei ntr-o astfel de ordine i avea te meiul, desigur, n marea ei nsem ntate, ca ru gc iu ne p rin excelen a Bisericii, n care se exercit cea m a i nalt dintre atribuiile sa c ra m en tale ale preoiei. Prin a doua j u m ta te a v eac u lui al XV-lea ncep a se ivi totui co dice n care V ec ern ia i U trenia se afl aezate naintea Liturghiei, p o ziie pe care o pstreaz i n viitoarele ediii ale E v h o lo g h iu lu i tiprit. Paralel cu ev h olo g h iile i liturghierele n stare de manuscris precum i cu ediiile tiprite ale acestora, fo rmularele Vecerniei i Utreniei, fie reduse n u m a i la ru g c iu n ile respective ori completate i cu rolul dia c o nului i in dicaii de tipic, apar m p re u n ori deosebite, n exemplare i n dependente de E v h o lo g h iu i L iturghier. D in veacul al XVI-lea, L itu r ghierele im prim ate in troduc, m a i nti sporadic, iar apoi regulat, oficiile Vecerniei, M ie z o n o p tic ii i Utreniei, la nceput ntre ru g c iu n ile de la finele crii (cum este cazul, de exemplu, n ediiile slavone i slavo-romne de Trgovite, 1508; Bucureti 1680; Buzu, 1702 etc.), iar n cele din urm la locul pe care l oc u p astzi, nainte de slu jb a Liturghiei. In astfel de cazuri, titlurile de pe coperta unora dintre aceste ediii fac m e n iune special despre prezena amintitelor oficii n coninutu l lor, ca, de exemplu : D um n ezeie tile L itu rg h ii cu V ecernia, U trenia ... (Atena, 1912). n actualele ediii rom neti ale L itu rg h ierulu i, aceste oficii snt prefa ate de cteva paragrafe de tipic p rivitoare la rnduiala lor. Faptul c dintre toate cele apte Laude, care in tr n c om ponena ciclului bisericesc de o zi, n u m a i Vecernia, M ie zo n o p tic a i Utrenia au gsit prim ire n aceeai carte cu Liturghia, se poate atribui pe de o parte, desigur, poziiei lor deosebite fa de celelalte ore de rugciune, iar pe

30 de alta ra p ortu lu i n care au fost puse de practica bisericeasc cu L itu r ghia, ntr-adevr, ru g c iu nile de seara i de dimineaa n general snt deprinderi religioase universale, sugerate de nsi poezia natu rii din aceste m o m ente ale zilei i de sentimentele pe care le deteapt n su flete. Seara este ora cnd se aterne o tcere im presio nant, o dat cu ncetarea activ itii, cnd fiecare se retrage la sine sau ntre ai si. S en timentul de slbic iu ne, care se nate din aceast izolare, se com p lic cu o senzaie de team n faa ntu ne riculu i din care pot rsri surprizele, neajunsurile din partea celor ri. Sufletele religioase ncearc astfel n chip necesar nev oia de a recurge, prin rugciuni, la protecia P ro v id e n ei, precum, pe de alt parte, imensitatea, splendoarea i m e la n c o lia n a turii din cursul nopilo r nstelate m in cugetarea la ato tputernicia lui Dumnezeu, din care se dezvolt sentimentul de admiraie i de p ro s l vire a Lui '4 Ridic-te, zicea Sfntul loan G u r de Aur, i privete m u l imea stelelor i a dm ir nto cmirea cea m in u n at a lu m ii ... Pleac ge nunchiul, suspin, roag-te ... n chip firesc, pe de alt parte, ivirea zorilor i artarea lu m in ii trezete n sufletul religios sperana < i bu c u ria, ndin n du-1 s m u lum easc lui D um nezeu i s-I im plore aju to ru l pentru toate cele pe care le poate in tim pina n cursul zilei, care ncepe 30. n cretinism, ru g c iu nile de seara i de dim ineaa reprezint cea mai veche tradiie m ozaic a prim ilor si adepi recrutai dintre iudei, ca momente corespunztoare jertfelor de seara i de dimineaa, prescrise de V ech iu l Testament (le. X X I X , 39, i X X X , 7 i 8). Dei re c o m a n d rile din. cartea I Cronici ( X X I II, 30) consacr nu m a i aceste dou mom ente din zi pentru r u g c iu n i de laud, totui., ulterior, s-au dezvoltat n i u daism i alte ore de rugciune, ca ora -, a Vl-a i a IX-a, pe care le vedem practicate in Ierusalim i de generaia apostolic a p rim ilo r cretini (Fapte 11, 15 ; , 1 ; X, 9). Acestea din u rm au reprezentat ns in primele trei veacuri cretine, de altfel ca i n iudaism, exerciii re li gioase sau de pietate cu caracter benevol i deci particular sau de devoie personal, n tim p ce ru g c iu n ile de seara i de dim ineaa n-au i n t i m a t s d e v in uniti ale servic iu lui d iv in oficial i deci p u blic i o b li gatoriu 3 1 din ciclul de noapte, organizat de Biserica primar. Prin nsei momentele din zi rezervate acestor rugciuni, ele veneau n atingere aproape direct cu cultul specific cretin, care a fost conceput i p ra c ticat dintru nceput ca un oficiu de noapte. Orientndu-se du p faptul c Sfnta Euharistie fusese in stituit de M in tu it o r u l la sfritul unei cine sau mese de seara, prim ele generaii de cretini svreau Liturghia du p cderea nopii, aa precum in formeaz Faptele A postolilor (X X , 7 11). Sudarea r u g c iu n ilo r de seara i de dim ineaa la cultul prin esen cre tin a fost determ inat n acelai timp i de condiiile din p rim a p erioad a istoriei Bisericii. n starea de persecuie reigioas, adic n care s-a
-8. Ci. Dom Fern. C abrol, Le livre de la prierc antique, ed. VI, p. 207. 29. Sf. lo an G u r de A ur, O m ilia X X V I la Faptele A p o s to lilo r, . ., LX, 202 203. 30. Cf. Dom Fern. C abrol, op. cil., p. 207. 31. C o n s titu iile A po sto lice (cartca a II-a, 59) o b lig pe episcopi s p om e neasc i s n d e m ne p o p o ru l sa se ndeletniceasc cu venirea la biseric d im i neaa i seara, in fiecare zi, i s nu o prseasc In nici un chip....

desfurat la nceput viaa cretin, a fost nevoie s se renune att la Liturghia ziln ic (Fapte 11, 46) cit i la adunrile pentru rugciu ne de mai multe ori pe zi, ca n practica ierusalim itean in iial, rezervindu-se n acest scop o zi an u m it (stato die), du m in ic a adic, nainte de ivirea lu m in ii (ante lucem), precum se exprim P liniu cel-Tinr in Epistola ctrc Traicrn 3, Aceste m otive de ordin istoric de la baza c ultului divin de dimineaa i de seara se gsesc completate i cu consideraii de alt gen in litera tura cretin patristic. Astfel, C o nstitu iile A p ostolice (V III, 34) priveau ca o datorie adunarea credincioilor pentru aceste ru gc iu ni i anume dimineaa, m u lu m in d pentru c D o m n u l v-a lum inat, a lu n g in d noaptea i aducind ziua, iar seara, drept m u lum ire c v-a dat noaptea spre odihn de ostenelile din tim pul zilei. Sfntul Cipria n consider c tre buie s ne rugm i dimineaa, pentru c prin ru gciu nea noastr de d im inea se prznuiete nvierea D o m n u lu i. Aceasta voia s o arate o dinio ar D u h u l Sfnt, zicnd in psalmi : m p ra tu l meu i D umnezeul meu, cci ctre Tine m voi ruga, D oam ne , dim ineaa vei auzi glasul meu, dim ineaa voi sta naintea Ta i-mi voi ndrepta ochii spre Tine (Ps. V, 2, 3). i iari griete D o m n u l prin profetul : In revrsatul z o rilor vor mineca spre M in e zicnd : s mergem i s ne ntoarcem la D om nu l D u m n ezeu l nostru. De asemenea, trebuie s ne rugm iari neaprat la apusul soarelui i la sfiritul zilei. Pentru c ITristos fiind soarele cel adevrat i ziu a cea adevrat, de aceea i noi, cnd ne ru gm la apusul soarelui i al zi.ei din lume i cerem ca s v in din nou lum ina peste noi, ne rugm pentru a doua venire a lu i ITristos, Care ne va aduce harul lu m in ii venice 33. Sfintul Vasile cel M are motiva c noi ne ru gm dimineaa, p entru ca primele micri ale spiritului nostru s se consacre lui D u m n ezeu i pentru ca nici o g r ij s nu ocupe luntrul nostru, p n ce nu ne v o m fi bucurat cu aducerea aminte de D u m nezeu ... Terminndu-se ziua, trebuie s m u lu m im pentru tot binele pe care l-am prim it n decursul ei ; trebuie s m rturisim cu u m ilin toate cite nu le-am m p linit cu voie sau fr voie ; trebuie s cerem iertare pentru toate cite am p ctu it cu cuvntul, cu lucrul i n in im ... 3J. Toate aceste motive, precum i semnificaiile sim bolice ce s-au adugat acestor o f i c i i 35, de care ne vom ocupa mai n urm, au deter
32. Epistola X, cap. 96 (97). 33. Sf. C iprian, De o rationc clorninica, cap. 35, P. L. IV, 559 560, in traducerea Pr. M atei Pislaru. Scrieri alese d in operele S in lu iu i C iprian , B iblioteca Prinilor bisericeti, vol. I, R m n icu - V lcii, 1935, p. 69 70. '34. Sf. V asile cel Mare, Rspuns la ntrebarea X X X V l din R e g ulile mari ; vezi i V echile R In d u ie li ale v ie ii m onahale, traducere d in lim b a rusa, 1929, p. 352. 35. Pentru cretinii din epoca de mai nainte, D o m nu l lisus H ristos era sim plu D um ne ze u- M intuitorul, ctre Care datorau m rturii de recunotina ; dar cu vremea, pe m sur ce m intea reflecta mai mult. la a d e le m in tu irii, spiritul cretin ajunse n chip firesc s deosebeasc fiecare etapa, care marcase aceasta inituuire, i s determ ine fiecare pas al dru m ulu i urm at de D um nezeu-O m ul, lin sinul T atlui Su p n la cruce i p inii la S a la cer. .i astfel, fiecare c e a s din zi fu pus in le g tu r, n . spiritu l cred incio ilo r in no d Itajie, cu fapte i evenim ente la i nice din v iaa lui Hristos, lucru ce a dat o sanciune deosebita ce lebrrii i obser vrii religioase a ceasurilor, care, la origine, nu-i datorau existena i instituirea

32 m in a i pe vechii credincioi s se aplece cu o rv n special asupra orelor

pentru ru g c iu n ile de seara i de dim ineaa ; ei petreceau noaptea de


srnbt spre d u m in ic n biseric, aa c ru gc iu nile de se a ra ncepeau dup ce se ntuneca, iar cele de dim ineaa, du p m ie z u l nopii, Liturghia urmnd n continuare n aceast zi. Succesiunea i deci tim p u l r u g c iu nilor de seara i de dim ineaa sistematizndu-se astfel n legtur cu cel destinat pentru Sfnta Liturghie, ele se gsir ncadrate automat, prin uz, n ciclul de noapte al cultului cretin public i deci oficial i o b lig a toriu. n condiiile modificate ale vieii cretine de mai trziu, momentele oficiului acestor Laude*- snt anticipate ori ntrziate n comparaie cu practica din vechime. Aceasta din urm se m ai menine nc n bisericile mnstireti, pe cnd n bisericile din p arohii V ec ern ia se svrete nainte de ivirea ntunericului, iar M iezonoptica i Utrenia tocmai d im i neaa, in p lin zi, afar de srbtorile cu priveghere. Totui, vechiul lor caracter de servicii religioase nocturne este evidenia t prin numeroase texte din cuprinsul ru g c iu nilo r lor. Dei n scrierile patristice din veacul al II-lea, al -lea i din prim a jumtate a veacului al IV-lea se ia act de orele de ru g c iu n e din ciclul nocturn, ct i de cele din tim p u l zilei, totui n u m a i cele de seara i de dimineaa apar ca stabilite oficial sau prin dispoziiu ni p r e c is e 36. R ecu noaterea orelor de ru gciune din ciclul de zi n practica oficial 3 7 i adugarea lor la oficiile din cursul nopii re prezint u n fe nom e n ce n cepe de la jum ta te a v eac u lui al IV-lea, n urma dezvoltrii vieii m o n a hale in mnstiri, a cror influen s-a ntins apoi i asupra bisericilor de mir. n substana sa, structura acestor ore const p n astzi, n cea mai mare parte, din piese de pietate general reprezentate p rin psalmi, care, ca i puinele imne ce se gsesc ntreesute printre ei, cad n atribuia stranei sau a credincioilor. R olul preotu lui n oficiu l acestora apare cu desvirire simplificat, ters chiar, n atribuia sa de m ijlo c ito r al c o m u nitii. EI se gsete ncadrat n regulile pietii comune, asociat la exer ciiile spirituale ale celorlali credincioi : asist, ascult i se adncete mpreun cu credincioii n cugetrile sugerate din textul din cuprinsul psalmilor i-i unete glasul cu ei n melodiile imnelor.' Ca preot, el n u mai prezideaz i dirijeaz aceste exerciii de pietate, p rin cele doutrei formule pentru deschiderea i nchiderea oficiului ori de binecuvntare n cursul lui, iar n Presimi prin recitarea ru g c iu n ii Sfntului Efrem irul (D oam ne i Stp n u l vieii mele...), rostit afar din altar, adic n m ijlo c u l credincioilor. Ca atare, p rin na tu ra sa nsi,--oficiul Laudelor din tim pul zilei n-au putut forma u n material propriu Liiurghierului, ci acestea au intrat n chip firesc n cuprinsul O ro lo g iu lu i sau
dect m pririi zilei, n viaa civ il . Dom Suitbert Baum er, H istoire du Brevlaire, Irad. ir. par Dom Reginald Biron, t. I, Paris, 1905, p. 65 66. 36. Cf. Dom Suilb e rt Baumer, op. cil., t. I, p. 64. 37. Cf. de exem plu : C lem ent A le x a n d rin u l ( c . 220), Pedagogul, cartea 11-a, cap. IV , P. G., V III, 413, 444; cap. X, ibidem , col. 512; S lro m a la , cartea V II, cap. V II, P. G.. IX , 469 ; T ertuU an (Jf 240), De o raiione, cap. X X I I I X X V , P. L I, 1191 1193; Eusebiu al Cezareii ( t 340), C o m e ntariu Ia P salm u l X C I, P. G X X III, 1772; Com entariu la P salm ul L X X X 1 X , 3 7, P. G., X X III, 1130 1134, 1136, dar m ai ales Com entariu la P salm ul C X L II, P, G., X X IV , 49.

33 C easlovului. Pentru acest m otiv , nsui cuprinsul servic iu lui Ceasului al IX-lea i Pavecernia, care alctuiesc m p re u n cu Vecernia prim ul grup din ciclul de noapte, sau p rim u l ciclu din cele apte Laude, precum i Ora ntii, care este unit cu Utrenia, n-au putut s fac subiect pentru cuprinsul L itu rg h ie ruu i, care este i rm n e prin excelen o carte spe cific rolului de liturgbisitor al preotului. D im potriv, structura Vecerniei i U treniei se nfieaz modelat dup un plan analog cu cel al Liturghiei catehumenilo r. Astfel, afar de psalmii i imnele in tonate antifonic de strane, roiul preotu lui se im pune prin amploarea pieselor ce-i revin, i a nu m e : a) R ug c iu ni de m ijloc ire pentru com unitate ; b) Ectenii identice cu cele d in Liturghie, unele din ele purtnd uoare adaptri n concordan cu vrem ea din zi, corespunztoare oficiilo r; c) Aciuni sim bolice de reprezenjare a unor momente din activitatea istoric a M n tu ito r u lu i, ca de exemplu, v ho du rile ; d) Lecturi de pericope bib lice chiar, la Vecernia anum itor srbtori din unele epoci ale a nu lu i liturgic. Deci rolul am plu al oficiului p reo tu lui n aceste servicii precum i uzul stabilit din v echim e de a se svri adesea Liturghia n continuarea unitilor din ciclul de noapte al c ultulu i au nsemnat motive pentru care s-a im pus inserarea V ecerniei i Utreniei n cuprinsul aceleiai cri de ritual, laolalt cu Liturghia. n rezumat : introducerea acestor oficiii n Liturghier a fost determ inat de consideraii practice, trebuind s se p u n la ndem n a p reo tu lui fo rm ularele p rin c ip a lu lu i su rol liturgic. Pentru acelai considerent i s-au fcut loc mai trziu n Liturghier i M ie zonop ticii, a crei structur ocup o poziie de m ijlo c ntre rnduiala Ceasurilor i cea a Laudelor din ciclul nocturn. La origine i chiar mai trziu, ca, de exemplu, la Ierusalim. n veacul al IV-lea, precum ne asigur Aetheria 3S, i n m nstirile E giptului, d u p in formaiile date de Caian 39, M ie zonop tica i Utrenia erau contopite intr-un singur serviciu, mai ales n noaptea dinspre d u m in ic . Fiind deci unul dintre elementele structu rale ale v ech iulu i oficiu nocturn, M ie z o n o p tic a a rm as n Liturghier ne desprit de Utrenie, care se pare c a rezultat prin scindarea din ser viciul de la miezul nopii. Locul sau aezarea actual a acestor Laude naintea Liturghiei, adic n prima parte a L iiu rg h ie ru lu i, a fost m o tiv a t de ordinea de suc cesiune a oficiilor lor n cursul unei zile bisericeti sau liturgice. n plus, o astfel de rnduial se gsete c onform cu concepia bib lic a orariului liturgic, dup care ziua bisericeasc ncepe de cu seara, o dat cu apusul soarelui. Astfel, potriv it tex tu lu i d in Facere I, fiecare zi este fo rmat din sear i din d im inea : i a fost sear i a fost dim inea : ziua .nti etc.
38. S ilv iac vei W . H craeus, H eidelberg, 3D. V ezi R'mcluiala ie li ale v ie (ii monahale...,
f.it j r g h i e r u l ex pli cat 3

p oiius Aelhericie P e re g rin alio ad loca sancla, cap. X X IV , ediia 1929, p. 28 31. C u v io s u lu i lo a n C a ss ia n , cart. III, cap. 8, in V ech ilc rnclu1929, p. 623.

34 Prin urmare, n raport cu Liturghia, Vecernia, M ie zo n o p tic a i Utre nia snt .oficii prem ergtoare iar nu pregtitoare ale aciunii ei n ea nsi, cum este, de exemplu, Proscomidia ; ele nu reprezint pri c o m ponente, dezvolttoare sau ntregitoare ale unicii teme sau lucrri, care i continu desfurcirea 111 Liturghie. Ca d o v a d c raportul acestora fa de Liturghie nu poate fi determinat dect de ordinea lor de succe siune, iar nu de o funciune pregtitoare pentru lucrarea n sine a Litur ghiei, este n p r im u l rnd faptul c oficierea Vecerniei, M ie z o n o p tic ii i Utreniei'nu a n g a je a z ipso facto sau cu necesitate svrirea im ediat a Sfintei Liturghii. Astfel, la Ierusalim, n zilele de peste sp tm n, p ri vegherea (serviciu de la miezul nopii cu Utrenia) n u era u rm a t n v e a cul al IV-lea de L it u r g h ie 4 0 i, precum ne in formeaz istoricul Socrate din veacul al V-lea, situaia era aceeai n zilele de miercuri i vineri n Biserica A le x a n d rie i n , adic nto cmai cum se petrec astzi lucrurile la srbtorile cu priveghere mare sau n alte zile, cnd se svrete nu m a i Vecernia, M ie z o n o p tic a i Untrenia m p re u n cu celelalte Laude (Pavecernia, Ceasuri, Obednia), ca n Presimi. Potrivit reco m andrilo r din capitolul P ovuiri (pgf. 2) de la finele L itu rgh ierulu i, nu n u m a i Laudele din ciclul de noapte ci i cele din cel de zi fac parte din pravila att a preotului; care trebuie s liturghi.seasc, cit i a celor ce doresc s se mprteasc. Pentru sfiniii s lu ji tori deci Vecernia, Mie zonoptica i Utrenia snt, ntr-adevr, p re g ti toare, reprezentnd adic obligaii de serviciu i ocazii de exerciii spiri tuale, fie svrindu-le, fie participind la ele prin prezen, ascultare i meditaie. P o g o r m n t sau dispens n aceast p riv in nu se admite decit in cazurile n care preotul a fost reinut de datorii pastorale p riv in d mntuirea sufletelor, ca, de exemplu, spovediri, m prtiri ori botezuri i, fr ndoial, daca acestea se prezint ca m p re ju r ri de for major, fr posibilitatea de a fi prevenite sau amnate. Rezult totui de aici c oficierea Liturghiei nu este neaprat c on diionat de Laudele premergtoare, ceea ce desigur n-ar fi cazul dac ele ar avea o funcie pregtitoare pentru Liturghie n sine. Se cuvine ns ca preotul s se fereasc de a ne g lija oblig aiile sale religioase i sacerdotale, legate de oficiul Laudelor, cel pu in al acelora dintre ele care au r n d u ia la lor scris 111 Liturghier, acestea fiind tot attea ocazii ale graiei d iv in e pentru naintarea sa n sfinenie. Respectarea cu sc um ptate a tim p u rilo r de slujb, ptrunderea i ndeplinirea regulilor i rugciunilor de pregtire dovedesc c preotul nelege c acele ceasuri nu snt ale lui, ci ale lui Dumnezeu, C ru ia i este nc h ina t ntreaga lui vocaie, i sfinirii sufletelor, la care a fost rnduit. El nsui va ajunge astfel s-i pregteasc dispoziiile sufleteti,' curia in im ii i nlarea lui in duh, corespunztoare strii ce se cere de la slujitorii nfricoto a relor i dumnezeietilor Taine 111 Sfnta Liturghie. De aceea, preotul nu se cuvine s p u n n inferioritate oficiul su din altar, fa de alte ntre prinderi pastorale, ci pe unele s le fac, iar pe celelalte s nu le lase.
1 0 . Cf. S ilv iae ve l potius A etheriae pitregrinatio..., loc. cit. 41. Cf. Socrate, Istoria bisericeasc, cart. V, cap. X X II, P. G,, L X V II.

II. -

O F IC IU L V E C E R N IE I SAU S L U JB A D E S E A R A

1. Ceasul al n o u le a . 2. V ecern ia propriu-zis. Vrem ea o fic iu lu i. T erm enului de origine slav Vecernie () i a celui de proveniena greco-latin vesperina (-, vesperae, laudcs vespertinae) le corespunde n traducere romneasc expresia slu jb de sear sau s lu jb a (oficiul) ce se va face la vrem ea s e r iiA , for mul ntrebuinat i n unele din Lilurghierele greceti ( --. ).'1 3 Prin expresivitatea ei, aceast form perifrastic red realitatea din practica bisericeasc m ai clar dect termenii tehnici strini vecer nie i vesperin, rezervai n liturgic exclusiv unitii serviciului divin desemnat sub aceast denumire. De fapt ns serviciul divin de seara const n chip regulat din Ceasul al noulea i Vecernia propriuzis, care snt unite, oficiindu-se n continuare. Liturghierul rom n ca i cel slav nfieaz, ntr-aclevr, sub denumirea de vesperin sau vecer nie, ntreg serviciul d iv in de seara, alctuit din Ceasul al noulea i V e cernia propriu-zis. 1
C EA SU L A L N O U L E A

Lauda bisericeasc in titu la t Ceasul al no ulea este un oficiu din timpul dup-amiezii, care ar corespunde orei 4, 5 ori 6 p. m., du p oro logiul modern, n raport a dic cu anotim pul. Aceast variaie de or i gsete explicarea n sistemul de mprire a zilei, n uz la evrei nainte, ca i. n vremea M n t u it o r u lu i i n tln it in practica Bisericii cretine chiar n veacul al Vi-lea, al VII-lea i al VIII-lea. Ei m prumutaser de la r o mani m odul de mprire a nopii n patru strji sau veghi egale, iar de la babiloneni pe cel al m p ririi zilei i nopii n cte 12 ore fiecare, n u mrate de la rsritul soarelui i dup apusul lui. Ziua i noaptea fiind socotite fiecare n parte de cte 12 ore, prima or din zi ncepea cu rs ritul soarelui, iar prima or din noapte ndat du p apusul soarelui. Ora era deci solar, adic regulat d u p cursul soarelui, pe baza p rin c ip iu lui c amiaza sau m ijlo c u l zilei ca i miezul nopii trebuiau s nsemne ora a asea din noapte sau din zi. D in aceast cauz, n chip fatal orele din cursul nopii erau m a i lu n g i n sezonul de iarn, cnd nopile ncep mai devreme cu patru-cinci ore dect n tim pul verii i, dim potriv , mai scurte (30 40 de m inute d u p orologiul actual) n cursul verii, cnd ziua se prelungete n d auna nopii ; pe de alta parte, orele din cursul zilei erau mai lun gi vara dect iarna. D in aceast cauz, ora Ceasului al n o u lea nu corespunde cu ora trei p.m., cum s-ar cuveni, dup orologiul modern, dect n vremea echinociilor de p rim v a r i de toamn n
42. a lim b a ju l p ro vincial al u n o r -manuale, term enii V ecernia i V esperin, fost tradui cu seiare i s rin d . 13 . Ca, do exem plu, ediia de Ierusalim , 1908, 44. Cf. Dom Suitbert B um cr, op. cit., p. 25 26, 49 50; P. Lebedev, Liturgica S C 'U explicarea s erviciulu i d iv in , traducere din rusete i prelucrare de Iconom ul

36 restul anului, ea ntrzie n raport cu cursul soarelui n a notim p u l cores punztor. ; A tu n c i cnd s-a impus o sistematizare i raionalizare a tim purilor de slujb, acomodate stilului noilor .condiii de via bisericeasc, s-a gsit potrivit ca serviciul Ceasului al noulea, ntruct este u n oficiu divin de-la m ijloc u l dup-amiezii i deci de ctre sfritul zilei, s fie unit cu ru gciu nea din vremea serii. C a n o n u l 18 al Sinodului de la Laodiceea pare a nsemna o indicaie a epocii n care s-a fcut o astfel de rnduial. O ficiu l Vecerniei a fost tras deci napoi din locul su originar de la nceputul nopii, cu un interval care echiv aleaz n unele sezoane cu ctcva ore, pentru a fi unit cu Ceasul al noulea, aa precum Utrenia a fost desprins din rugciu nea de la miezul nopii (Miezonoptica), mai trziu fiind a m ndou mpinse nainte spre p lin dim inea, ca n biseri cile. parohiale, spre a se u n i cu O ra ntii. Astfel, noaptea, care reprezen tase la nceput un timp de priveghere n rugciune, a fost ncadrat mai trziu ntre oficiile de la nceputul i de la sfritul ei. Ceasul al noulea este ns de fapt o slujb pentru ncheierea zilei bisericeti, care se sfrete, iar nu a celei care ncepe cu Vecernia . n aceast poz<ie, ea se gsete n concordan cu semnificaia sa istoricosimbolic, exprimat n literatura patristic i bisericeasc. S-a consi derat pe de o parte c necesitatea rugciunii in acest mom ent al zilei a fost demonstrat prin suirea A postolilor Petru i loan n T em plul din Ierusalim la vremea Orei a no ua (Fapte III, 1), cnd au vindecat u n olog din natere J5. Se cuvine s ne ru gm la Ceasul al noulea m a i ales p e n tru c la aceast or s-a rugat M n t m t o r u l nsui, nainte de a-i da d u h ul n m in i e Printelui Su, splnd pcatele noastre cu Sngele Su, vrsat pe crucea p t i m i r i i 4 (i. Rolul preotului in oficiul Ceasului al no u lea pstreaz ns exact acelai caracter ca i n rndu ia la celorlalte ceasuri, mrginindu-se adic la prezidarea i dirijarea pietii credincioilor. Toat aceast aciune se reduce la cteva formule, ca cea de bin ecuv ntarea nceputului (Binecuvntat este Dumnezeul nostru...), intonat afar din altar, pe solee, n faa sfintelor ui, unde rm n e p n la rostirea ecfonisului R u g c iu n ii Domneti (C a Ta este m p ria ...), dup care intr n altar. Aci, putnd sa stea pe scaun, se c uvine ca, n acest timp, s-i aduc aminte, ptruns de smerenie, c nu cu argint sau cu aur striccios sntem rs cumprai din viaa cea deart..., ci prin Sngele cel scump al lui H ris tos, care, ca al unui miel ne v in o v a t i nep rih nit (I Petru I, 18, ), fiind rstignit pe cruce la ora a asea, a splat p n la ora a n o u a pcaN icolae F ilip, Bucureti, 1899, p. 225; Dr. V. M ilrofanovi.ci i Dr. T. T arnavschi, Prelegeri academ ice despre L ilurg nia B isericii' dreptcredincioase rsritene, 1909, p. 42 45. Cf. Tertulian, De oratione, P.L., 1 , 1191 1193; Sf. V asile cel M are, Regulile mari, Rspuns la ntrebarea 37. 46. Canon. 27 H ip p o ly t ; Sf. C iprian, op. cit., col. 541; Pseudo-Atanasie, De virginitate, cap. 12, 16, 20, P. L X X V I II, 265 276; C o nstitu(iiIe A postolice, cartea a V'III-a, 34; Sim ion, arhiepiscopul T osalonicului, Despre slintele ru g c iu n i, cap. 327, P. G., CLV, 551 (in traduccrca rom nd : Tractat asupra tuturor dogm e lo r cre dinei noastre ortodoxe, revzuta de Torna Teodorescu, Bucureti, 1865, p. 212) ; cap ito lul P o vu ii, par. 2 din Liturghier.

37 tele noastre... i ca s ne p o a t r sc u m p ra i s ne dea din n o u via,: a desvirit atunci biruina p rin p tim ire a Sa 47. : : Pentru preot, ca i pentru orice credincios, este datorie deci s 'p a r ticipe n spirit la suferinele i moartea D o m n u lu i, curindu-i in im a de patimi i fcnd astfel s'm o a r ceea ce alctuiete n noi o m u l cel pmntesc : desfrnarea, necuria, pofta rea i lcomia..., m n ia , iuimea, rutatea, hula i tot c u v n tu l urt (Col. , 5, 8). U rm rin d cu atenie serviciul ce se desfoar la stran dup rnd u ia la din O ro lo g iu , s-i lase inim a purtat de toat ga m a v ibraiilo r pe care le trezete cugetarea autorului psalmilor, ru gc iu nile i imnele, pentru ca s se nclzeasc de rvna dup' curile D o m n u lu i (Ps. L X X X I I I , 2). n acest chip, se pune nceput u rcuu'ui duhovnicesc ce trebuie suit treptat de liturghisitor, n tim p u l oficiilor div in e, pentru ca s a ju n g vrednic a nfia i a face bin eprmite naintea D o m n u lu i ru g c iu nile sale pentru credin cioi. Se ridic nu m a i cnd trebuie s rosteasc formula de binecuvintare. ceruta de stran (Dumnezeule, milostivete-Te spre noi i ne miluiete...), iar n Sfntul i marele Post, pentru a rosti ru g c iu n e a Sfntului Efrem irul, la sfrit. Lsnd la o parte faptul c fo rm ula de apolis n u se obinuiete dect n cazul cnd acest oficiu are ] n pridvor, cum se ntm p l la minstiri, trebuie s observm c ntr egul rol al preotului n oficiul Ceasului al noulea se mrginete la fo rmulele uzuale mrunte, co m u n e i altor oficii. n aceast situaie se gsete probabil explicaia fap tului c Li tur ghierele de lim b greac nu insereaz n cuprinsul lor slujba preotului la Ceasul al noulea. Unele, ca acela al Bisericii O rtodox e din Grecia, ncep direct cu ru g c iu n ile Vecerniei, fr nici o referire la el, iar altele, ca ediia de Ierusalim, 1908, insereaz n u m a i formula pentru binecuvn tarea nceputului i m e niu nea c cel rnduit citete Ceasul al noulea. n L ilu rg h ie ru l romn, capitolul intitulat Vesperin sau V ecernie este prefaat cu prim ele formule din rolul preotului i cteva in struciuni n legtur cu nceputul oficiului C easului al noulea. L ilu rgh ierele s ave, ca, de exemplu, ediia S lu je b n ic u lu i de Sofia, 1928, nscriu oficiu l c o m plet al preotului privitor la Ceasul al noulea.

2
V E C E R N IA P R O P R IU -ZISA a) V rem ea o iic iu lu i, b) P la n u l g eneral i ideea de insp iraie . c) D eschiderea o iic iu lu i i ru g c iu n ile de nc e p u i. d) Tmierea sau cd ire a la n c e p u tu l im noiogiei. e ) V hoclul V ecerniei, rn d u ia la i s im b o lis m u l lui. i) P ro chim enul. g) E cleniile i ru g c iu n ile d u p prochim en. h) Partea lin a l a o iic iu lu i V e cerniei.

a) V rem ea o iic iu lu i A d e v r a t u oficiu bisericesc al serii ns, aa precum rezult din nsi denum irea sa, este Vecernia . Ea avea Ioc la nceput du p apusul soarelui, adic du p ncheierea zilei Ia ora a dousprezecea < l8 , corespun
47. Sf. C iprian , De orationc..., cap. 34, in traducerea citat a Pr. M atei PisIfiru, p. 69. 48. Sub linie m : d u p nche ie re a O rei a X I I -, iar nu inlr-at doisprezecelea ceas, cum se vede la S im io n, arh ie p isc o p u l T esalo nicu lu i, n traducerea ro n p j

38 ztoare, n general vorbind, orei ase p. m. a orologiului nostru. Acest raport ele orar este, desigur, n u m a i teoretic, deoarece n variabilitatea v e c h iu lu i orar solar ora a dousprezecea corespundea u nu i mom ent ce fluctua succesiv nainte i. napoi, n cursul anotim purilor, ntre ora n o a str 4,30, iarna i 8,30 9 p.m., vara. De fapt, rugciunea bisericeasc de seara a fost conceputa i practicat ca un oficiu la vremea cnd se n sereaz sau se nnopteaz ; ca atare, ea u rm a s fie ndeplinit la a p r in sul lu m in ilo r (lm pilor sau lum inrilor), precum ne dovedesc chiar unele din expresiile prin care a fost i se gsete nc desemnat : . sau ' (oficiul care se svrete la vremea aprinsului lm pilor) H ). Astzi, ora pentru oficiul Vecerniei este fixata n general dup cursul dup-amiezii, nainte de apusul soarelui. O ra Vecerniei se gsete urcat pn ctre miezul zilei, n cazurile n care Vecernia este c om b ina t cu Liturghia, ca : a) n zilele cnd se oficiaz Liturghia Darurilor mai n a inte sfinite; b) n Joia i S m b ta din s p t m n a Sfintelor Patimi, cnd Vecernia este unit cu Liturghia S fntului Vasile cel Mare, c) aceeai situaie este i n ajunurile srbtorilor Naterii i Botezului D om nu lui, dac aceste aju nuri nu cad sm bta sau du m in ic a ; d) la srbtoarea Bunvestirii. cnd Vecernia este u n it cu Liturghia Sfntului lo a n G u r de A ur, daca se ntm p l ntr-una din zilele n care se face slujba ceasu rilor Postului Mare. De asemenea, n D um inic a Pogorrii Sfntului Duh, Vecernia urm eaz ndat dup Liturghie, iar n D um inic a Patilor ea se servete pe la m ijlo c u l zilei, m ai cu seam n parohiile din orae sau n general pe la ora 14. In toate aceste m prejurri, Vecernia se nfieaz de fapt ca o rugciune n contul serii, dect n tim p u l serii. Regulile de tipic, care prefaeaz Liturghierul, prevd svrirea V ecerniei celei mari dup apusul soarelui, n u m a i n legtur cu p riv e gherea de toat noaptea, cnd, adic, 'Vecernia i Utrenia cu Ceasul nti snt oficiate n continuare. Se unesc astfel serviciile divine ale serii i dim ineii, ca i cum ele s-ar nd e p lini nentrerupt n cursul ntregii nopi 5fl. V in e la iv eal aici u n ecou ndep rtat al obiceiu lui din creti nism u l primar, care, n situaia sa de la nceput, de religie ilicit i p er secutat, era constrns s-i n dep line asc cultul n cursul nopii, spre a se sustrage ateniei organelor de sig uran ale statului roman. n c o n secin, toate aceste servicii div in e se desfurau u n u l dup altul n nopile dinspre dumin ic i i n cele care precedau zilele principalelor s r btori, ca : Patile, Cincizecim ea, Teofania i nlarea [Domnului, p re cum i pe cele in cinstea sfinilor martiri, cnd credincioii privegheau toat noaptea n rugciuni care se n c h e ia u la sfrit. cu Liturghia. Bise
c ita t a scrierii sale, Despre siin tcic ru g c iu n i, cap. 209. A ci este mai degrab cazul unei ex prim ri confuze, deoarece textul se co m p le te az n continuare cu UI,murirea : fiind trecute trei ceasuri dup al no u lea. Or, trei ceasuri trecute dup al noulea, nse a m n scurgerea ceasului al zecolco, ;il unsprezecelea i al doisprezecelea, Ca serviciu d iv in al zilei bisericeti, care ncepea d u p apusul soarelui, deci o d a l cu n n o p ta re a, V ecernia avea loc n p rim a or a nopii.
49. V e z i di f e r it e edi i i de / < i S ilv ia c ... P e re g r in a tio ad lo c a

s a n d a , ediia i loc. cit. 50. P. Lebedev, op. cit., p. 291 ; cf. i p. 224.

39 rica gsea, de altfel, o indic aie n aceast priv in , att n exemplul M m tu ito ru lu i, care se rugase noaptea n grdina Ghetsim ani, ct i n obiceiul cretinilor din prim ele zile, precum se vede n Faptele A p o s to lilor (X V I, 25; X X , 7). N u este mai puin adevrat c noaptea n sine, cu linitea i poezia ei, im p rim o not de solemnitate i o atmosfer de mister care predispun n chip special sufletul religios spre rugciune. Pentru astfel de motive, aceast tradiie se vede respectat i astzi n mnstiri, n legtur cu srbtorile prevzute de tipic, iar n bisericile parohiale, la serbarea hramurilor. n aceste ocazii, serviciul privegherii ncepe direct c:u Vecernia cea mare, deci fr Ceasul al noulea, deoa rece rnduia la lui a fost ndep linit m p reu n cu Vecernia mic nainte de apusul soarelui. Regula aceasta are n mare parte o valoare pur teo retic, deoarece Vecernia mic nu se svrete dect n bisericile mnstirilor, n timp ce in bisericile parohia le Vecernia mare ncepe ndat dup serviciul Ceasului al noulea, aa c Vecernia mic este lsat la o parte. b) Piu nul general i kleea lu i de inspiraie Cel mai vechi document n care s-a transmis rnduia la Vecerniei este cartea VIII, 35, 36 i 37 din colecia C o nstitu iile A postolice, unde se vede ciar imprim at p la n u l Liturghiei catehumenilor. Meninndu-se in limitele facturii, sale de Liturghier, referinele din aceast carte se mrginesc aproape exclusiv la expunerea rolului liturghisitorilor. Astfel, dup Psalmul de seara (CXL, 6 /./ ^). dia conul rostea o eetenie pentru catehumeni, energumeni, candidaii la botez i; peniteni, care, ndat dup aceasta, erau toi concediai. Urm a apoi o eetenie mare pentru credincioi, rostit de diacon, dup care episcopul fcea rugciunea de sear, a du cnd m ulum ire de sear lui Dumnezeu, Cel ce a fcut ziu a pentru lucrurile lum inii, iar noaptea spre odihna slbi ciunii... Cel ce ne-a trecut p rin lun gim e a zilei i ne-a adus la nceputul nopii, i cernd n acelai timp : pzete-ne prin Hristosul Tu ; d 1 ruiete-ne seara panic i noaptea fr de pcat, i ne nvrednicete de viaa venic prin Hristosul Tu. La sfrit, diaconul invita pe credin cioi s-i plece captele, pentru ca episcopul s citeasc rugciu nea prin care i bin ecuvnta nainte de a fi concediai prin formula respectiv, rostit de diacon. N u e greu de constatat c n aceast schem, c om p le tat cu datele mrunte, nscrise izolat n cartea II, 59, i n cartea VII, 48 a aceleiai colecii, se oglindesc lm u rit linia m entele generale ale rinduielii actuale a Vecerniei. Linia urm at n structurarea i dezvoltarea oficiului a fost pus in legtur cu semnificaia ce s-a dat acestei Laude bisericeti, ca alegorizare a operei lui D u m n e z e u n special n V ec h iu l Testament i a raportului religios al om u lu i fa de El, n aceast perioad din istoria mntuirii. Creaia i Providena div in , cderea om ulu i n pcat, izgo nirea lui din rai i ntr egul tragism al strii de pcat i al deprtrii de D u m n e z e u n a in te de venirea M n t u it o r u lu i snt im p r e s io n a n t e v o c a te in sensurile tipico-simbolice, nlesnite de cugetarea i simirea expri mat n stihurile psalm ilor Vecerniei. Ca i imnele din cuprinsul ei, in

40 spirate de ideea operei mntuitoare, aceast poezie religioas face n

chip speciei obiectul c o m e ntariulu i serviciu lui stranei. L im itai n acest


loc la cadrul L itu rgh ierulu i, preocuprile noastre se vor opri acum aproa pe exclusiv la oficiul preotului, care fiind ntocm it n strns conexiune cu ntreaga rn d u ia l a Vecerniei, se gsete n d ep lin consonan cu semnificaia ei special. A a cum este firesc, n perspectiva acestui sim bolism apar i puncte de contact cu istoria operei m ntuirii din N o u l Testament, prefigurate prin unele piese (rugciuni, im ne i aciuni) din rndu ia la oficiului. Acestea sint uneori variate sau schimbate ori capt o amploare p a rti cular n anumite zile ale anului liturgic, pentru a sublinia relaia ntre perioadele istoriei mntuir.ii, scond totodat n eviden caracterul spe cific al srbtorilor i accentu n d solemnitatea lor. De aceea, n practica bisericeasc, Vecernia se nfieaz sub forma de : V ecernie de toate zile le , adic n zilele de rnd (ordinare) ale sptm nii ; V ecernie m ic, ea fiind o prescurtare a Vecerniei de toate zilele, att n ceea ce privete rolul stranei ct i al preotului (nu are dect o eetenie nainte de apolis, nu se citete -catisrna Psaltirii, iar stihurile de Ia Doamne, strigat-am... snt reduse la patru) ; V ecernie mare sau de s m b l seara i In preseara srb torilor mari, cnd poate mbrca un caracter i mai solemn, dac se oficiaz la privegherea de toat noaptea, fiind adic u rm a t im ediat de Utrenie. In expunerea ofic iu lui preotului, noi vom lua ca p u nct de plecare rnduiala Vecerniei de toate zilele, care st la baza tuturor celorlalte, i vom semnala deosebirile, la momentele respective. c) D eschiderea o iic iu lu i i ru g c iu n ile de ia nceput n partea de la nceputul oficiului abund ndeosebi elementul vechitestamentar, reprezentat n serviciul dc la stran p rin Psalm ii CIII, CXL, CXLI, C X X I X i C X V I, care stabilesc caracterul esenial al sem nifica iei Vecerniei. Acomodndu-se acestei situaii, preotul deschide slujba nu printr-o doxologie adresat Sfintei Treimi, ca la Utrenie de exemplu (Slav Sfintei i celei de o fiin i fctoarei de viaa i nedespritei Treimi...), deoarece oamenii au ajuns s cunoasc a devrul existenei lui D um n ezeu n trei fee (persoane) numai p rin ntruparea M m t u i t o r u lui, adic n N o u l Testament. Ca atare, la V ecernie preotul aflndu-se n altar n faa sfintei mese i deschiznd perdeaua, ntrebu ineaz for mula obinuit la serviciile comune, Binecuvntat este D um n ezeu l nostru..., corespunztoare p rin caracterul ei general stadiului Revelaiei div in e n V ec h iu l Testament, cnd Dumnezeu era adorat n cultul p a triar hilor i al drepilor de atunci n u m a i in unitatea natu rii sau fiinei Sale, adic aa cum aprea n opera creaiei. Totui, nceputul Vecerniei mari, u rm at adic de Utrenie la p riv e gherea de noapte, este b in ec uv nta t cu formula doxologic obi n u it la Utrenie, deoarece se consider c prin pream rirea Sfintei Treim i n im nul Lum in lin... la Vecernia mic s-a fcut deja amintire de des coperirea acestui adevr oamenilor, prin venir ea n lum e a Lum inii

41 line.... Corespunztor caracterului solem n al oficiului de la priveghere, nceputul Vecerniei este precedat de u n ceremonial deosebit, practicat mai ales n mmstiri. Astfel, preotul i diaconu l, dup ce au intrat n altar u rm nd regulile tiute, se m brac cel d in ii cu epitrahilul i felonu], iar cel de al doilea cu stiharul i orarul. D iaconul, p u rtnd in m in fclia aprins, deschide uile mprteti i d u p ce a intonat ntre ele cu faa spre credincioi n d e m n u l Sculai-v, in v itn d astfel pe cei prezeni s se ridice n sus, merge n m ijlo c u l naosului. Preotul ncepe n acest timp cdirea altarului, pe care o c o ntinu n toata biserica, dia conul nsoindu-1, dup rndu ia l, de la cdirea scaunului arhieresc. C direa in tcere i fumul de tmiie, ce plutete n aer, nchipuie astfel m o m entul de la nceputul creaiei, cnd D u h u l iui D um nezeu se purta pe deasupra apelor (Fac. I, 2). C nd s-au na p o ia t din nartex n m ijlo cul naosului, preotul in toneaz Doam ne, bin ecuvinteaz..., continuind apoi cdirea pn n altar, unde intr prin uile mprteti. A ju n s n fata sfintei mese, preotul d b in ec uv nta rea pentru nceputul serviciului, prin formula Slav Sfintei i celei de o fiin i de v ia fctoarei i nedes pritei Treimi.... Prin aceast formul doxologic este deschis oficiul Vecerniei i n D u m in ic a Patilor, n zilele S p t m n ii L u m in ate i nspre ziua sfiritului acestui mare praznic (mari seara din s p tm na a asea a Penticostarului), deoarece ea cadreaz cu nota de solemnitate a acestor zile, in care se face amintire de b iruina asupra m orii i asupra pcatului prin mbierea Fiului lui D um nezeu, a doua persoan a Sfintei Treimi. De altfel, fiecare din aciunile litu rgic e ale preotului snt puse in le gtur cu unu' sau altul din aspectele semnificaiei generale ale V e cerniei. Astfel, cnd d bin e c uv nta re a pentru ncep utu l ei, preotul, dei se afl n altar, naintea sfintei mese, el nu rm n e ns mai departe aci, ci iese nd a t afar pe solee, oprindu-se n faa sfintelor ui, care sint nchise. Descoperindu-i capul, el se roag aici n tain, citind din Litur g h ie i cele apte ru g c iu ni de la ncep utu l V e c e r n e i 51. Se amintete in acest chip n prim ul rnd durata scurt a strii paradisiace a celor dinii oameni, izgonirea lor din rai n u rm a cderii n pcat i plnsul d e .p o cin n faa porilor nchise i pzite ale raiului. La Vecernia de la p ri veghere sfintele ui au fost deschise de la nceput, p entru a simboliza c la creaie i - fost rn d u it o m u lu i viaa fericit n rai. D up citirea Psalm ului CIII, ele se nchid ns, m s e m n in d astfel scurta perioad a fericirii paradisiace 52. La Pati, cnd in im ile snt in und ate de bu c u ria pentru nvierea D o m nului, semnificaia serviciu lui serii este covrit de caracterul nltor al acestei srbtori. De aceea, la Vecernia din D u m in ic a Patilor i din zilele S p tm n ii Luminate, cele apte ru g c iu n i ca i Psalmul CUI, nu
51. n contrazicere cu in d ic a iile de tipic din e d iiile dc V en elia ale Evhoio(jltiului, L iiurg hie rcle m ai noi de A te na , ca, de exem plu, cel din a n u l 1924. prevd r i lirea celor aple rug ciuni ale V ecerniei n a in te a sfintei mese, inr U lu iq h w r u l ' : rusa Hm, 190'}, recom and ca acest lu cru sa se foc afara din altar, n fala sfintei lr n fine a lui Hristos, num ai in zilele cn d nu este vhod, adic in v.ilcle (l rinei de Pr;s!e sSptSm ina, iar altfel n faa sfintei mese din altar. 52. Cf. P. Lebedev, op. cit., p. 293.

42 se citesc, nceputul oficiului fcndu-se cu o solemnitate u n ic p rin cntarea troparului Hristos a nviat..., repetat dup stihurile 1, 3 ale Psal m ului LXVI] i stihul 24 al Psalm ului C X V II . Pentru acelai motiv , r u g ciunile i Psalmul de sear nu se citesc nici la Vecernia pentru ziua n cheierii sau odovaniei praznicului Sfintei nvieri, adic mari, seara din sp tm na a asea a Penticostarului. In L ilu rg h ie ntl grec, aceste rugciu ni snt desemnate de cele mai multe ori sub denumirea ^R ugciu nile de la aprinsul lu m in ii (al /'./). adic ale serviciului divin de seara sau mai scurt, ale V e cerniei, ca n versiunea ro mn a acestei cri liturgice. D enumirea aceasta este interpretat in sensul tropic de ru g c iu n i ale l u m in ii sau lum in rii spirituale, sens nlesnit de textul lor, n care D um nezeu, Cel ce locuiete intru lum ina cea neapropiat, este rugat s lum ineze ochii in im ilor noastre, sa ne mbrace cu arma lu m in ii , pentru ca noi, cu gindirea poruncilor Sale luminindu-ne, s ne sculm ntru bucurie duhovnic easc. N u m ru l acestor rugciuni i felul de repartizare ntre diferitele pri ale oficiului au variat de la un manuscris la altul, iar tex tul a suferit, de mai multe ori prelucrri n cursul t i m p u l u i 5'1 . n esena lor, ele se dovedesc totui de o factur foarte veche, confirm at ntre, a!Lele i de faptul c, afar de referirile incidentale, din ru g c iu n ile a doua, a patra i a aptea, la ajutorul Sfintei Fecioare i al sfinilor, aceste rugciuni snt adresate num ai lui D um n ezeu n general. Cu privire la motivul pentru care n u m r u l lor a rmas fixat n cele din urm la apte, nu s-ar putea face o afirmaie precis. Este posibil ca acest lucru s se fi petrecut sub influena sim bolism ulu i legat de cifra apte, att in literatura p a g in antic, precum i n crile V e c h iu lu i i N oului Testament. N u este exclus ns, sau poate fi socotit chiar mai probabil, c stabilirea n u m rului de apte rugciuni pentru Vecernie s fi fost sugerata de cifra orei din zi la care se celebra. Intr-adevr, dup c om p u tu l civil in curs, vechii ore ntii din noapte (la aprinsul lmpilor), care este prim a ora a zilei noastre bisericeti, i corespunde n tim pul echinociului de toamn i de p rim v a r ora apte p . m . 5 * 4. D u p refe rinele date de loan Casian f,r , principiul acesta de a se p o triv i n u m r u l psalm ilor i al rugciu nilor dup cifra care indica orele respective p e n tru tim p u l oficiului se gsea aplicat in unele din m nstirile rsritene, pe la nceputul veacului al \Mea. n ceea ce privete cuprinsul lor, cele apte ru gc iu ni ale Vecerniei se gsesc ntr-o remarcabil conexiune cu p salm ii de la nceputul aces tui oficiu, dar mai cu seama cu Psalmul in troductiv CUI (. ). Recunoaterea i mrturisirea maiestii divine, a ato tp u terni
53. O interesanta lucrare in aceast p riv in, nte m e iat po s tu d iu l m an uscri selor, a fost p u b iic a [ sub titlul : . / j (C onslfinlinopol, 1924), fie tostul m itro p o lit al Cezarcei, A m brosios Stavrinos. 54. Cf. Dr. V . M itrofan ovici i Dr, T. T arnavschi, ap. cit., p. 421. Unele m an uale fie tipic, ca, de exemplu, cel aic lu it de Ico no m ul D im itrie Lungulescu (M a n u a l de practic litu rg ic , Craiova, ! 92G, p. :Ui), preconizeaz chiar c V ecernia mare, la priveghere, ncepe Dup apusul soarelui, la ora 7. 55. De In slilu lix coenobiorurn..., cartea 11-a, cap. 2, P. L., XL1X, 79.

43 ciei i nelepciu nii lui D um n ezeu manifestate in creaie, precum i a purtrii Sale de grij pentru conservarea fpturilor i pentru atingerea scopului existenei lor, snt motive din care se inspir deopotriv a d m i raia, lau d a i cinstirea exprimate n Psalm ul CIII, ca i ntreaga euhologie, p rin care se mijlocete n ru gc iu nile Vecerniei obinerea n d u rrii, milei i a ju toru lui necesar fericirii om ului. Pe de alt parte, n aceste apte ru gciu ni vibreaz, ca i n Psalmul CXL, fiorul pocinei, pentru care seara ofer condiii corespunztoare. Intr-adevr, prin ntu nericul care ne acoper ca un lino liu i ne afu nd ca ntr-un mormint, precum i prin aplicarea spre somn, seara este, du p interpretarea tra diional, ca u n simbol al sfrifului \ieii noastre, fiindc ne vine n o ap tea ca o moarte 5li. Cugetul este astfel dispus n chip natural s reflec teze la faptele svrite n cursul zilei i s implore mila i iertarea divin. ndepsebi ultim a din cele apte rugciuni se nfieaz ca o sintez a tuturor inteniilor i cererilor formulate n celelalte dinaintea ei : D um nezeule cel mare i preanalt, Cel ce singur ai nemurire i locuieti ntru lu m in a cea neapropiat, Cel ce ai alctuit cu nelepciune toat zidirea (universul), Cel ce ai pus desprire ntre lu m in i ntuneric i ai aezat soarele spre stpnirea zilei i lun a i stelele spre stpnirea nopii ; Cel ce ne-ai nvrednicit pe noi pctoii i n' ceasul de acum a ne nfia naintea Ta ntru mrturisire i a-i aduce laud de sear, nsui, Iubitorule de oameni, ndrepteaz rugciunea noastr ca tmiia naintea Ta i primete-o ca pe o mireasm cu miros frumos, i ne d no u seara de acum i noaptea ce vine, panic. mbrac-ne cu arma lu m in ii ; izbvete-ne de frica de noapte i de tot lucrul ce se svrete n ntuneric. i somnul, pe care l-ai dat spre odihna slbiciu nii noastre, drui.ete-ni-1 scutit de toat nlucirea diavoleasc. Aa, Stpne a toate, druitorule de bunti, f ca i n aternuturile noastre pocindu-ne, s p o m e n im noaptea num ele T u i p rin cugetarea la poruncile Tale luminndu-ne, s ne sculm intru bucurie sufleteasc, spre proslvirea buntii Tale, aducnd rugciuni i cereri milo stivirii Tale, pentru pro priile noastre pcate i pentru ale tot p oporului Tu, pe care, prin ru g ciu nile Sfintei Nsctoarei de Dumnezeu, ntru mila cerceteaz-1. Astfel, preotul concentreaz n ruga sa din cele apte rugciuni ale Vecerniei n faa sfintelor ui, toate dispoziiile i aspiraiile religioase trezite de Psalmul CIII n sufletele credincioilor, anticipnd chiar i pe cele ce i gsesc expresia n psalm ii urmtori. n svrirea acestor r u gc iu ni preotul nu apare n u m a i ca u n u l din comunitate, ca n oficiul C easului al noulea ; el nu este acum n u m a i un participant la exerci iile de pietate comun, prin care se adncete m p re u n cu ceilali cre dincioi n meditarea textelor, nlesnind zborul in im ii spre cele fie sus. n aceste rugciu ni preotul in tervin e pentru ntreaga comunitate, la care este rnduit i creia i aparine el nsui, se roag i mijlocete pentru ea, nc h ip uind astfel nu nu m a i pe A dam naintea porilor raiului din Eden, ci reprezentnd n acelai timp pe Iisus Hristos, M'intuitorul i R scu m p r torul fgduit lum ii (Fac. III, J.5), Cel ce mijlocete pentru toi o a m e n ii. D e cit s m e re n ie i recunotin faa de Dumncv/.eu, Care
50. Sim ion, arhiepiscopul T esalo niru lui, op. cit., cap. 2'J J.

44

peste cele nalte l pune (Ps. X V II, 36), trebuie s se sim t deci p truns preotul nsu fleit de chemarea sa ! C ita dragoste pentru sem enii lui trebuie s-i nclzeasc inim a, ca s simt sufletele lor lin g sufletul su, s se identifice cu interesele lor duhovniceti i s se nflcreze n nfiarea ru gc iu n ilo r sale ctre Dumnezeu-Pronietorul 1 Prin cele apte ru gc iu ni preotul se adncete n convorbire i n tainic solire ctre D umnezeu, pentru popor, dar osebit de popor, ca Moise pe M u ntele Sinai (le. X IX ) i ca M n t u it o r u l n grdina Ghetsimani (Matei X X V I , 36 i 39 ; M arcu X I V , 2 i 35 ; Luca X X , 41) 57, m i j l o cind obinerea milei, buntii i aju to ru lui d iv in pentru el i p entru cre dincioi. M ntuirea i sfinirea acestora snt condiionate ns n acelai timp i de participarea lor activ i personal. De aceea, liturghisitorul i asociaz ndat la o rugciu ne public i c o m u n sub forma ecteniei mari, pe care, dac nu este diacon, o rostete preotul n s u i ; n acest caz, el continu s rm n n. faa sfintelor ui, du p ce a terminat ru g ciunile Vecerniei, iar la stran s-a ncheiat citirea P salm ului C-III. Tot aci va rosti preotul i celealte ectenii n cursul Vecerniei din zilele obi nuite de peste sptm in, afar de ectenia mic. n serviciul Vecerniei mici nu se .ntrebuineaz eetenie mare i nici u n fel de eetenie afar de cea dinaintea otpustului (Miluiele-ne pe noi., Dumnezeule , dup mare mila Ta,..). n comparaie cu situaia sa la cele apte ru gciu ni, preotul se g sete ntr-o poziie n o u n legtur cu ectenia mare ; cu capul acoperit acum i integrat el nsui n ruga ntregii comuniti, aciunea lui se m a nifest mai mult prin dirijarea acestei forme de ru gciu ne p u b lic i comun, enuntnd pe grupe inteniile (pacea de sus, m ntuirea suflete lor, pacea n ntreaga lume, bunstarea locaurilor bisericeti, pentru autoriti, etc.), care fac obiectul diferitelor cereri, i repetind ndem nu l Domnului s ne rugm . ntreaga eetenie este nsufleit de u n spirit comunitar, care se vede exprimat n aceste cereri ce se fac pentru folosul duhovnicesc i ajutorul necesar 111 realitile vieii, att c o m u n i tii bisericeti in general ct i diferitelor categorii care intr n c o m p o nena ei. Asupra ecteniei vom reveni mai pe larg la capitolul Liturghiei, creia ea i aparine la origine. Dup un timp de meditaie com un pe tema psalm ilor din C atism i dup ru gciu nea n comun, ce urmeaz acesteia n zilele ordinare sub forma ecteniei m ici, care la Vecernia dinspre srbtori se rostete dup fiecare Mrire (antifon), fie de preot in altar, dac nu este diacon, fie de acesta naintea sfintelor ui, rolurile se despart din nou. M a i bine zis se mpart, pentru c ele se difereniaz n u m a i ca form de aciune, dar se gsesc ntr-o in tim conexiune de tem i de sens. De altfel, n cursul tuturor serviciilor liturgice, ru gciu nile p reo tului reprezint de fapt soliri sau mijlociri, adic rugciuni la nivel sacerdotal, care concen treaz i nfieaz D o m n u lu i lauda, m u lum irile i cererile credincio
57. De aceea, la V ecernia de la priveqhere, sfintele ui, care au fost deschise Ho la nceputul serviciulu i, se nchid 'lupa re preotul a Ier,minat, de citit ru g ciu n ile , o dat cu term inarea lecturii Psalm ului C III la strana. C'f. Icon. D. Lungulescu, op, cil., p, 167.

45 ilor, exprimate n p sa lm o d iile i im nele ele la stran ; de asemenea, d i versele ceremonii n u snt altceva dect transpunerea, pe p lan sacerdotal a unor adevruri dogmatice i episoade religioase, dezvoltate i sensibi lizate sub forma actelor simbolice. Astfel, i aici, cnd cntarea P sa lm u lui C X L a junge la stihul 2 (S se ndrepteze (nale) ru g c iu nea mea ca tm ia naintea Ta), preotul ori diaconul, dac este, ncepe cdirea m a re , adic tmiaz, du p regulile tiute, mai .nti altarul i apoi toate cele lalte pri ale sfntului loca, i pe credincioii prezeni. d) Tm iierea sau cdire a la ncep u tu l im n o lo g ic i R itualul tmierii, practicat i in unele din religiile popoarelor antice, ca egiptenii, romanii .a., reprezint n Biserica cretin o amintire litu r gic din V e c h iu l Testament, unde i gsete coresponden n ar derile de pe altarul tm ierii, seara i dimineaa, de la cortul sfnt (le. X X X , 7, 8). In sine, tmiierea reprezint u na din formele de jertf, adic o ex presie a om a g iu lu i de adoraie, ce se aduce lui D um nezeu ca autor i stpn al creaiei. Sensul acesta se afl confirmat de nsi form ula p rin care preotul bin e c u v n te a z t m ia pus pe crbunii din c delni : Tamiie ii aducem ( -,, ii oierim , ii prezentm, i nfim ca dar) ie, Hristoase, D um n ezeu l nostru, intru miros de buna mireasm (Efes. V, 2) du h ov niceasc, pe care primind-o in jertfelnicul Tu cel mai presus de ceruri.... Cdirea bisericii i a credincioilor con stituie p e 'd e o'p a rte cinstirea locaului lui Dumnezeu, care este sfinit i destinat serviciu ui Su, iar, pe de alt parte, pe cei ce stau nainte ii sfinete, deoarece t m ia a fost b in ec uv nta t 5 8 ; p a rfu m u l ei este deci sim bolul h a ru lu i S fn tu lu i D u h ce se revars peste credincioi, drept contradar solicitat n ncheierea ru g c iu n ii pentru b in ec uv nta rea ei. : ...trimite-ne n o u harul Preasfntului. Tu Duh. n acest m o m ent al serviciu lui Vecerniei, tm ia este deci semnul sensibil al tm iei d u h o v n i c e t i s0, adic al jertfei in sens moral, ce se aduce sub forma jertfei de lau d, adic roada buzelor care proslvesc numele lui D um n ezeu (Evr. X III , 15) n psalm ii Vecerniei. Stihul 1 al Psalm ului C X L deteapt im a g in e a condiiei tragice a om u lu i n V e c h iu l Testament, cnd ru gc iu nea rsuna ca un strigt din deprtare (Doamne, strigat-am ctre Tine...) i dintru adncurile prpastiei (Ps. C X X I X , 1), in care l aruncase p c atu l neascultrii. F u m u l i mireasma de tm ie ce se nal, cnd cdete p reotul n tim p u l cn trii stihului urmtor, snt expresii simbolice sugestive ale n d e jd ii pe care o are om ul din im p e riul harului N o u lu i Testament c dorina lui de -i fi ascultat r u g ciunea se va m p lin i acum, prin m ijlocirea M n t u it o r u lu i trimis, dup fgduina dat prim ilor oameni. De aceea, n formula de bin ecuv ntare tmia este adus prin Iisus Hristos, pentru, c orice dar oferit prin Fiul Su este primit, El fiind totde au na ascultat (Evr. V, 7). Dar pentru ca rugciu nea noastr s se p o a t n la p n la Dumnezeu, trebuie s fie
5 . Sim ion, arhiepiscopul T esalo nicu lu i, op. cil., cap. 309. 59. Cf. Ibidem , cap. 362.

46 ca tmia , ca parfum ul frumos al acesteia, izvornd adic din simirea


a d n c a unei inimi curate. na rip a t de nlim ea gndului, n c lzit i a r o m a t de puritatea in im ii se cuvine s fie mai cu seam ru gciu nea

cu care se nfieaz liturghisitorul naintea lui D um nezeu pentru cre dincioii si. Dispoziia sa lun tric trebuie s se simt ntr-o c ontinu cretere duhovnic easc, paralel cu desfurarea ofic iu lui n care preotul va avea s reprezinte peste cteva clipe persoana M n t u it o r u lu i nsui venit n lume. " e) Vhoclul V ecerniei, rn d u ia la i sim b o lism ul lui Prin cntarea la stran a stihurilor de la Doamne, strigat-am..., care sint im ne de compoziie cretin, prefaate de stihuri din Psalmii CXL1, C X X I X i CXV1, s-a nsem nat deja legtura dintre V e c h iu l i N ou l Testament, n sensul c n v tu ra celui clintii a premers i a p re vestit pe cea din col de al doilea. S lujba Vecerniei devine ns ptruns l lu m in a t in chip sensibil de atmosfera N o u lu i Testament p rin actul 'm irrii m ic i sau v h o d u iu i mic. Prin acestea se nelege procesiunea ce se face pornind din faa S fin tei Mese i u n n in d pe laturile ei de miaz-zi, rsrit i miaznoapte, p e n tru a iei pe ua lateral din aceast u ltim parte, p n n m ijlo c u l n a o s u lui. n. acest scop, dup ce preotul s-a na p oia t in altar de la cdirea mare din timpul primelor stihiri de la Doamne, strigat-am..., sau du p ce aceast cdire a fost terminat de diacon, ateapt p n n tim p u l cn trii ultimei stihiri dinainte de Slav..., cn d se mbrac cu felonul. C n d se ncepe cntarea Slav..., se deschid sfintele ui, iar preotul sau diaconul, dac este, tm iiaz altarul. La intonarea stihirei de ia i acum... (D og matica), procesiunea V h o d u iu i sau intrxii mici pornete n acelai chip ca i la cdirea mare din tim pul stihirilor de la Doamne, strigat-am..., mergnd nainte paracliserul cu fclia sau cu sfenicul aprins, du p el diaconul cu cdelnia, iar la u r m preotul cu capul descoperit, p u rtnd el nsui cdelnia, n lips de diacon. Oprindu-se n m ijlo c u l naosului, cu faa spre rsrit, diaconul zice 111 oapt D o m n u lu i s ne rugm , pentru ca preotul s rosteasc n tain ru g c iu nea in tr r ii (Seara i dim ineaa i la amiaz, lu d m , b in e c u v n tm , m u l u m im i ne rugm ie, Stpine al tuturor...), stnd amndoi. cu capetele nclinate. D u p ecfonisul pentru ncheierea rugciu nii, ei se n d r e a p t ; iar diaconul in vitnd pe preot B inecuvnteaz, Stpne, sfnta intrare, acesta binecuvnteaz cu m ina spre rsrit, rostind in oapt form ula : Binecuvntat este i n trarea sfinilor Ti, Doamne. D iac o n u l sau., n lipsa lui, preotul, face apoi cdirea mic, iar ctre sfritul cntrii Dogmaticii, dia conul, stnd n faa sfintelor ui, in to neaz : nelepciune, drepi 1, c d ind cruci ; rolul acesta l n d e p li nete preotul pe solee, in faa sfintelor ui, dac este singur. Strana rs punde cu citirea im nulu i * L u m in lin ..., n timp ce liturghsitorul intr prin sfintele ui n altar, term inind cdirea ; cnd este diacon, acesta a teapt pe preot 111 dreptul icoanei Sfintei Fecioare, ntimpinndu-1 cu c direa i in trnd apoi dup dnsul n altar.

47

La srbtorile n a cror r n d u ia l se afl prevzut citirea E v a ng h e liei la Vecernie, intrarea sau v h o d u l Vecerniei nu se face atunci cu c delnia, ci cu sfnta Evanghelie . A a se prezint cazul n Joia M a re i in Smbta din S p t m n a Sfintelor Patimi, cnd Vecernia este combinat cu Liturghia Sfntului V asile cel M are , n Vinerea Sfintelor Patim i i n D um inic a Patillor ; la Vecernia unit cu Liturghia Darurilor mai nainte sfinite, n zilele de : 10 februarie (Sfntul M u ce nic H aralambic ), 24 fe bruarie (Aflarea capului S fntului lo a n Boteztorul), 9 martie (Sfinii 40 de Mucenic i) ori la srbtoarea h ram ului, cnd se n tm pl ca toate aceste srbtori s cad n tim p u l Presimilor. Ceremonia v h o du iui mbrac o solemnitate special cind oficiul ei este svrit de mai m uli liturghisitori. Dac din acest sobor lipsesc diaconii, interjeciile nelepciune, drepi ! snt pronunate de u nu l din preoi m ) nu ntrul soborului, adic n m ijlo c u l bisericii, i nu pe solee, iar im nul Lumin lin... se cint do soborul liturghisitorilor. Printr-o astfel de trecere a cn trii n rolul sfiniilor slujitori, practica biseri ceasc subliniaz n chip deosebit strnsa legtur dintre acest im n i tema vhoduiui. Cind cntarea a ajuns la pasajul Ludm pe Tatl i pe Fiul i pe Sfintul Duh-Dumnezeu..., toi i pleac puin capetele n timp ce dia conul ori preotul respectiv cdete spre rsrit, intrnd apoi n altar dup regulile cuvenite. Introducerea actului intrrii mici n oficiul Vecerniei trebuie privit., fr ndoial, ca un m p ru m u t sau o influen a Liturghiei catehumenilor, n care a avut ioc mai nti instituirea v h o d u iu i ( '^, - ), brodat pe ceremonia intrrii episcopului n slujb. Adoptarea unei astfel de ceremonii i n cadrul Vecerniei s-a fcut, negreit, cu scopul de a spori solemnitatea oficiu lui de ia unele srbtori. Intr-adevr intrarea sau v h o d u l mic nu are loc dect n serviciul religios al Vecer niei ce se oficiaz n serile dinspre dumin ic i, srbtori i Ia cea urmat de Utrenie, cnd se face priveghere de noapte. Vecernia m ic i cea din zilele de rnd de peste s p t m n nu au vhod. D in descrierea procesiunii v h o d u iu i rezult c, n principiu,' el a fost conceput i considerat ca intrare (), termen tehnic de altfel, sub care se i afl desemnat n L iturghier i n liturgic. n v o r b i rea bisericeasc u z u a l ins se ntrebuineaz n acest scop cuvntul ieire cu cdelnia, cu E vangh elia etc. S-ar putea spune c fiecare din aceste dou num iri este determ inat de m omentul n care este luat n considerare ceremonia, sau de poziia din care este privit : n prima ei parte, cnd procesiunea pornete din altar, aju n g n d p n n mijlocul naosului, se nfieaz ntr-adevr ca ieire, pe cnd sub aspectul celui de al doilea moment, cnd oficianii se napoiaz n altar, ea apare ca
00. Practicile nu se gsesc clc acord asupra faptului dac accaslii lriu|io tre.bule sa re vin n acest caz p rotnsului ori preotului col ui mai mic in rang. Pentru m otive in legtura cu logica liturgica, noi ne pronunam n favoarea proto nului, care trebuie s poarte i sfnta Evanghelie in fruntea procesiunii V ho d uiui, la srbtorile m enionate. A se vedea in aceasta p riv ina studiul nostru : C o n trib u ii la lm u rire a unei controverse dc tipic p rivito are ia vho d urile L.Hurfjhiei, n "Studii Teologice, III (1951), nr. 3 4, p. 121 1L 1 4 .

__ 48 intrare. n realitate, generalizarea termenului de ieire n lim b a biseri ceasc vulg a r ele la n o i i gsete explicaia n confuzia ce s-a fcut ntre pronunia i nsemnarea termenilor din slavo-rusa literar vhod (intrare) i viliod (ieire), n vremea cnd se gsea n uzul Bisericii noastre Litu rgh ierul slavon. Sim bolism ul v h o d u iu i Vecerniei i are p unctul de plecare n ideea de ntrupare a D o m n u lu i din Sfnta Fecioar, idee ce se d e zv olt -n u l tima stiiiir cn tat la i acum... (a N sctoarei sau D ogm atica), la Doamne, strigat-am.... n principiu, tema v h o du rilor este venirea F iu lui lui Dum nezeu n lume, opera Lui m intuitoare i nlarea la cer, prin care a fost ridic at i umanitatea noastr m p re u n cu. El ; aspectele sau episoadele diferite ale acestei lucrri se precizeaz prin a m nu nte le de ncadrare a aciunii vhodurilor, specifice diferitelor oficii (Vecernia, Li turghia catehumenilo r ori Liturghia credincioilor). La Vecernie, aceast ceremonie are un caracter mai m u lt prenchipuitor i general, ca o sintez simbolic a celor ce se leag de venirea D o m n u lu i in lume. La v ho du l cu cdelnia, persoana M n t u it o r u l u i este reprezentat de ctre preot, care, prin punerea leto nului, n c h ip u ie actul im b r c n i firii om eneti sau al ntruprii F iu lu i lui D um nezeu. La. v ho du l cu Evanghelia, M in tu it o r u l este sim bolizat prin aceast sfint Carte, ca una n care se cuprind nv tu ra i laptele Sale adic v ia a i activitatea. Sa de la natere p n la nlare, pe filele ei aflindu-se nscris de n e n u mrate ori numele Fiului lui Dumnezeu, iar icoana n v ierii lui m p o d o bind fata de deasupra copertei. Ieirea preotului d in altar nseamn pogorirea lui Lisus n lum e , oprirea n m ijlo c u l bisericii, nclinarea, ca p u lu i i rugciu nea tainic a intrrii fac amin tire de r m n e re a M n t u i torului n m ijlo c u l oamenilor, smerindu-se p n la jertfa adus pe Cruce Tatlui, de pogorirea Sa apoi la iad pentru a dezlega pe cei ferecai n robia lui i de ridicarea noastr a tuturor prin nv ierea Sa , aceast din u rm semnificaie o are ridicarea sau ndreptarea liturgliisitorilo r, dup rostirea rugciunii intrrii n m ijlocu l naosului sau nlarea sfintei E v a n ghelii. Cdirea ne deteapt im aginea preasfintei Lui viei, care s-a adus ca o adevrat tmiie bine mirositoare. ntoarcerea p reo tu lui n altar amintete nlarea D om n u lu i la cer, unde El este o jertf v e n ic pentru noi naintea T a t l u i U 1 . Intrarea prin uile mprteti, care au stat des chise de la nceputul procesiunii, nseamn c d u p ce ra iu l a rmas ncins timp n delu nga t din cauza greelii lu i A d a m , acum, p rin venirea M ntuitorulu i, raiul i cerul ne snt deschise G \ Semnificaia v h o d u iu i Vecerniei este completat i n acelai timp confirmat de im n u l cle prea frumoas inspiraie liric L u m in lin... (; , lu m in predispuntoare sau aductoare de bucurie, lu m in blnd, blajin, potolitoare). Acesta este u n im n adresat M n t u it o r u lu i (... vrednic eti in toat vremea a fi ludat de glasuri cuvioase cu cernice adic, p line de pietate "Fiul lui Dumnezeu...), Care este nu m it Lumin lin, deoarece prin ntruparea Sa a aprut ca o l u m in a d u c
61. Sim ion, arhiepiscopul T csa lo n irulu i, op. cit., cap. 333, P. G., CLV , 605 603 B ; n traducerea rom n, p. 21o. G2, Cf. Dr. V asile M itro /nn ov ici .v i Dr, T. T arnavschi, op. cil, p. 546.

49 toare de bucurie, de linite i de potolire a ateptrilor n ea m u lui ome nesc. Tabloul unui splendid apus de soare trezete admiraia noastr fa de Creator i im pulsul irezistibil de a-L preamri n Treimea Sfintelor Sale Persoane ; n acelai tim p ns ne m i n g n d u l la Soarele cel ade vrat, Hristos, Soarele dreptii Care a rsrit lu m ii prin ntruparea din Sfnta Fecioar. . A te n ia credincioilor asupra acestui sfnt adevr, sim bolizat sub forma de aciune n procesiunea v h o d u iu i i totodat exprimat n fig u rile poetice ale im n u lu i L u m in lin... este provocat n chip special prin interjeciile nelepciu ne, drepi !. nelepciu ne s ne silim, deci a ptrunde duhovnic ete ic onom ia Revelaiei dumnezeieti in per soana P ;iu lui, adic cu sensibilitatea, nlai deci deasupra logicii p mnteti i a preocuprilor v e a c u lu i de aici. De asemenea, drep i! drepi ca poziie fizic n p rim ul rnd, adic ridicndu-ne de pe locurile in care ne-am gsi sau ndreptindu-ne, dac ne-am gsi aplecai sau sprijinii pe ceva. A cesta este u n semn sau u n gest de cuviin, de res pect i de pietate fa de persoana M n t u it o r u lu i, evocat simbo'ic, prin toate cele ce se srvresc n legtur cu intrarea m ic, dar totodat o astfel de atitudine sau poziie sprijin atenia i cugetarea noastr. V h o d u l mic marcheaz p unctul .culmin ant cu care se i ncheie n acelai timp prima parte din slujba Vecerniei. Trebuie s observm tot odat c aceast ceremonie nsea m n o not de solemnitate deosebit, caracteristic n u m a i Vecerniei mari, n timp ce, n zilele de rnd de peste s p tm n, dup stihira Nsctoarei, se trece nd a t la im n u l Lu m in lin.... f) P r o c h i m e n u l n ntocm irea oficiului din partea a doua a Vecerniei se vede ap li cat acelai p rin cip iu ca i n partea nti. El const adic din psalm i sau pri din ei, ,din ru g c iu n i com une rostite fie de preot, fie de stran, n num ele poporului, i din im ne de inspiraie cretin. nc ep utu l acestei pri v aria z ns n raport cu caracterul i gradul pe care l au diferi- tele zile i srbtori n calendarul bisericesc. In general, partea aceasta a oficiului se deschide att la Vecernia din zilele comune ct i la cea dinspre srbtori, prin formulele rostite de diacon i preot, cu faa spre credincioi 0 4 : S lu m amin te Pace tuturor. nelepciune, sa lum
63. Cf. O sea V I, 1, i Si. C iprian, De oratione, 35. 64. Icon. D. Lungulescu, in c a p ito lu l . despre V ece rnia de sm b ta seara, din al su M a n u a l de p ractic litu rg ic , p. 25, prevede c aceasta are loc in cadrul uilor m p rte ti : Protosincelul G herasim Saffirin (Tipic asupra serviciilo r divine, Bucureti, 1905, p. 11) m enioneaz in le g tu r cu V ece rnia din zilele obinuite, c preotul irebuie s stea in acest tim p ceva m ai napo i de co ltu l dinspre m iazzi i rsrit al Sfintei mese. P o triv it in stru ciu n ilo r din Liturghier, d in ain te a A p o s to lului, acesta este, desigur, lo cu l din care se an u n lecturile in general. Cele dou practici par ns d e o po triv de nd re p tite , fiind, acom odate s itu a iilo r deosebite din cele dou categorii de V ece rnii : Ia V ecernia din zilele ordinare, nefiind vhod i sfintele ui fiin d deci nchise, partea de m iazzi-rsrit a sfintei niese, apare, ca filare, m ai ind ic at, pe cn d la V ecernia dinspre d u m in ic i i srb to ri, uile m p rteti fiind deschise, este logic ca form ula s lu m am inte pace tuturor s fie
L i t u r g h i e r u l e x pl ic at 4

48 intrare. n realitate, generalizarea termenului de ieire n lim b a biseri ceasc v ulg a r de la noi i gsete explicaia n confuzia ce s-a fcut ntre pronunia i nsemnarea termenilor din slavo-rusa literar vhod (intrare) i v ih od (ieire), n vremea cnd se gsea n u z u l Bisericii noastre L itu rg h ierul slavon. S im bolism u l v h o d u iu i Vecerniei i are punctul de plecare n ideea de ntrupare a D o m n u lu i din Sfnta Fecioar, idee ce se dezvolt-n u l tima stihir cn tat la Si acum... (a Nsctoarei sau D ogmatica), la Doamne, strigat-am.... In principiu, tema v h o du rilor este venirea F iu lui lui D um n ezeu in lume, opera Lui m ntuitoare i nlarea la cer, prin care a fost ridicat i um anitatea noastr m p re u n cu El ; aspectele sau episoadele diferite ale acestei lucrri se precizeaz prin a m n u n te le de ncadrare a aciunii vhodurilor, specifice diferitelor oficii (Vecernia, Li turghia catehumenilor ori Liturghia credincioilor). La Vecernie, aceast ceremonie are un caracter mai mu.lt prenchipuitor i general, ca o sintez sim bolic a celor ce se leag de venirea D o m n u lu i in lume. La v h o d u l cu cdelnia, persoana M n t u it o r u l u i este reprezentat de ctre preot, care, prin punerea felo nului, nc h ip uie actul m brcrii firii omeneti sau al ntruprii Fiu lu i lui D um nezeu. La. v ho dul cu Evanghelia, M in tu it o r u l este simbolizat prin aceast s im t Carte, ca una n care se cuprind n v tu ra i faptele Sale adic v ia a i activitatea Sa de la natere p n la nlare, pe filele ei aflindu-se nscris de n e n u mrate ori numele Fiului lui Dumnezeu, iar icoana nvierii, lui m p o d o bind faa de deasupra copertei. Ieirea preotului clin altar nseamn pogorirea lui fisus in lume ; oprirea n m ijlo c u l bisericii, nc lina rea ca pului, i rugciunea tainic a intrrii fac amintire de ram nerea M n tu i torului n m ijlo c u l oamenilor, smcrindu-se p n la jertfa adus pe Cruce Tatlui, de pogorir ea Sa apoi la iad pentru a dezlega pe cei ferecai n robia lui i de ridicarea noastr a tuturor prin nv ierea Sa , aceast din u rm semnificaie o are ridicarea sau ndreptarea liturghisitorilor, dup rostirea ru gc iu nii in trrii n mijlocul naosului sau nlarea sfintei E v a n ghelii. Cdirea ne deteapt im aginea preasfintei Lui viei, care s-a adus ca o a devrat tmie bine mirositoare. ntoarcerea p re o tu lu i n altar amintete nlarea D o m n u lu i la cer, unde El este o jertf v e nic pentru noi naintea T a t l u i 01. Intrarea prin uile mprteti, care au stat des chise de la nceputul procesiunii, nseam n c d u p ce ra iu l a rmas nchis timp n delu nga t clin cauza greelii lui A d a m , acum , p rin venirea M n tuitorulu i, raiul i cerul ne snt deschise . Semnificaia vhoduiui. Vecerniei, este com pletat i n acelai timp confirmat de im n u l de prea frumoas inspiraie liric L u m in lin... ( , l u m in predispuntoare sau aductoare de bucurie, lu m in blnd, blajin, potolitoare). Acesta este u n im n adresat M n t u it o r u lu i (.,. vrednic eti in toat vremea a fi ludat de glasuri cuvioase cu cernice adic, pline de pietate "Fiul lui Dumnezeu...), Care este n u m it Lu m in lin, deoarece prin ntruparea Sa a aprut ca o l u m in acluc61. Sim ion, arhie pisco pul T esalo niru lui, op. cit., cap. 333, P. G., C LV , 605 603 ; n traducerea ro m ru , p. 2 ia. 62. Cf. Dr. V asile M ilro fn n o v ic i :,i Dr. T. T arnavschi, op. cil, . 546.

49 toare de bucurie, de linite i de potolire a ateptrilor neam ului ome nesc. Tabloul unui splendid apus de soare trezete admiraia noastr fa de Creator i im pulsul irezistibil de a-L pream ri n Treimea Sfintelor Sale Persoane , n acelai timp ins ne m in gndu l la Soarele cel ade vrat, Hristos, Soarele dreptii Care a rsrit lu m ii prin ntryparea din Sfnta Fecioar. A te nia credincioilor asupra acestui sfnt adevr, simbolizat sub forma de aciune n procesiunea v h o d u iu i i totodat exprimat n figu rile poetice ale im n u lu i Lumin lin... este provocat n chip special prin interjeciile nelepciune, drepi !. nelepciune s ne silim, deci a ptrunde duhovnic ete iconomia Revelaiei dumnezeieti n per soana Fiu lui, adic cu sensibilitatea, nlai deci deasupra logicii p mnteti i a preocuprilor veac u lui de aici. De asemenea, drep ii drepi ca poziie fizic n p rim ul rnd, adic ridicndu-ne de pe locurile n care ne-am gsi sau ndreptndu-ne, dac ne-am gsi aplecai sau sprijinii pe ceva. Acosta este un semn sau un gest de cuviin, de res pect i de pietate fa de persoana M n tu ito r u lu i, evocat sim boic, prin toate cele ce se srvresc n legtur cu intrarea mic, dar totodat o astfel de atitudine sau poziie sprijin atenia i cugetarea noastr. V h o d u l mic marcheaz p unctul c ulm ina nt cu care se i ncheie n acelai timp prima parte din slujba Vecerniei. Trebuie s observm tot odat c aceast ceremonie nseam n o nota de solemnitate deosebit, caracteristic n u m a i Vecerniei mari, n timp ce, n zilele de rnd de peste sp tm n, dup stihira Nsctoarei, se trece nda t la im nul Lu m in lin.... f) P h i m e n u 1 n nto cmirea oficiului din partea a doua a Vecerniei se vede apli cat acelai p rincipiu ca i n partea nti. El const adic din psalmi sau pri din ei, ,din ru gc iu ni com une rostite fie de preot, fie de stran, n numele poporului, i din im ne de inspiraie cretin. nceputul acestei pri variaz ns n raport cu caracterul i gradul pe care l au diferi tele zile i srbtori n calendarul bisericesc. n general, partea aceasta a ofic iu lui se deschide att la Vecernia din zilele comune ct i la cea dinspre srbtori, p rin formulele rostite de diacon i preot, cu faa spre c r e d i n c i o i : S lu m aminte Pace tuturor. nelepciune, s lum
63. Cf. O sea VI, 1, i Sf. C iprian, De oratione. 35. 64. Icon. D. Lungulescu, n c a p ito lu l despre V ecernia de sm b ta seara, din al sau M a n u a l de practic litu rg ic, p. 25, prevede c aceasta are loc n. cadrul uilor m p rte ti : P rotosincelul G herasim Saffirin (Tipic asupra serviciilor divine, Bucureti, 1905, p. 11) m enioneaz n le g tu r cu V ece rnia din 7.ilele obinuite, c preotul trebuie s stea n acest tim p ceva m ai napoi de co lul dinspre miazzi i rsrit al Sfintei mese. P o trivit instru ciunilo r diri Liturghier, dinaintea A po sto lului, acesta este, desigur, lo cu l din care se an un lecturile n general. Cele-dou practici par ns d eo po triv de ndreptite, fiind acomodaLe situa iilo r deosebite din cele dou categorii de V ece rnii i la V ecernia din zilele ordinare, nefiind vhod i sfintele ui fiind deci nchise, partea de m i a z z i - r s r i t a s f i n t e i m e s e , a p a r e , ca atare, m ai indicata, pe cn d la V ecernia dinspre d u m in ic i i srbtori, uile imparteti fiind deschise, este lo g ic ca form ula s lum am inte pace tuturor sa fie
L i t u r g h ie r u l ex pli cat 4

50 aminte U, care constituie u n ndem n la atenie, linite i ncordarea cu getrii n legtur cu ceea ce va urma. Ca rspuns, strana in to n e az n dat prochim enul, care este un stih din psalmi, prefaat de alte dou ori trei stihuri, la repetarea cntrii. Prochimenul variaz du p zilele sptm n ii i du p srbtoare, fiind aa fel ales c s se gseasc ntr-o le g tur general de sens ori de idee cu caracterul zilei sau srbtorii al crei con|inut il r e zu m mai mult ori mai puin. De aceea, comentariile liturgice caracterizeaz p rochim enul ca un fel de prevestire sau de a n u n are a ideii, m o tiv u lu i sau evenim entului care fac obiectul serviciu lui div in din ziu a sau srbtoarea respectiv 5 . n consecin, formula de mai sus, prin care diaconul i preotul introduc cntarea p roc h im enu lu i, este considerat ca a v n d scopul s provoace atenia i m editaia asupra nsem ntii temei sau coninutului acestuia. De fapt ns p rochim enul, aa precum rezult din nsi etimologia c u v n tu lu i (), n seamn ceea ce precede sau este pus nainte de ceva. A ceast poziie de naintestttor s a u de premergtor se verific clar n r n d u ia la V e cerniei mari de la serviciul privegherii de noapte, la cea pentru s rb torile de peste s p t m n ale sfinilor cu polieleu n slujba Utreniei i mai mult inc la V ecernia cu Apostol i Evanghelie, ca n Jo ia , Vinerea i Sim bta cea mare etc. n aceste ocazii, dup prochim en, strana ncepe lectura pericopelor din V e c h iu l Testament, cunoscute sub nu m irea gen e ral de p a rim ii (^, proverbe, pilde, parabole), d u p aceeai re gul care se aplic n Liturghia catehumenilor, unde p ro c h im e n u l este urmat de lecturile din N o u l Testament (mai nti din scrierile Sfinilor Apostoli, iar d u p stihurile aleluiatice, din Sfintele E vanghelii). Id e n ti tatea de plan ntre Vecernie i Liturghia catehumenilor, n legtur cu acest moment, apare ct se poale de vizibil mai cu s e a m .n oficiu l V e cerniei combinate cu Liturghia Darurilor mai nainte sfinite, la s rb torile prevzute cu A postol i Evanghelie. Prochim enul, m p re u n cu stihurile ce-1 nsoesc, p recum i cu cele aleluiatice, reprezint resturi sau urme din psalm ii care precedau n cultul Bisericii V e c h i orice lectur biblic, potriv it p r in c ip iu lu i stabilit prin canonul 17 al S in o d u lu i de la Laodiceea. C u m aceti p sa lm i aveau un caracter mesianic, prochim enele snt considerate la Vecernie ca amin tiri despre prezicerile profeilor cu privire la v enir ea M n t u i t o r u l u i 6 G . De aceea, n tim p u l cn trii prochim enului, preotul st cu faa spre apus, adic spre credincioi, nfindu-se astfel ca reprezentant al M n t u i t o rului, n numele C r u ia are dreptul la cinstire din partea credincioilor. Cnd se ncheie cntarea Iui, se nchid sfintele ui, iar preotul, nchinndu-se, i reia locul su n faa sfintei mese, 111 poziie de ru gc iu ne, deci
rostit din sfintele ui, n cadrul crora preotul trebuie s r m n p n ce se term in intonarea p ro ch im e n u lui. 65. A ceasta este .proorocie penlru srbtoare... P ro chim enele se fac ca nite ncepturi ale s rb to rilo r i ale zilelor, care vin. Sim ion, arh ie p isc o p u l Tesalonicului, op. c/i., cap. 337. 66. Prochim enul arat la rnd u l su descoperirea profeilor i precizarea venirii m p ra tu lu i H rislos. G herm an, arhiepiscopul C o n s la n tin o p o lu lu i, C o m e n la riu liturgic, P. G., X C V II I, 412 A.

51 recunoscnd i m rturisind astfel smerenia i caracterul lim itat al condi iei sale omeneti. 1 La srbtorile prevzute cu parimii, a clstea aduc, prin u rm a re , m preun cu prochim enele, m rtu riile V e c h iu lu i Testament despre n tr u parea Fiului lui D um n ezeu i, ca atare, ele reprezint la o la lt aspecte deosebite ale aceleiai semnificaii simbolice, de la baza in trrii celei mici. Cu alte cuvinte, p ro c h im e n u l i parim iile apar ca un epilog al vhoclului mic i, n consecin, atenia credincioilor asupra temei lor se vede c ontinuu susinut de ctre diacon i preot prin interjeciile menionate mai sus. Dup prochim en i naintea fiecrei parimii, preotul sau d ia conul spune de asemenea nelepciune I, iar dup ce citeul a anunat titlul sau locul de provenien al lecturii, liturghisitorii n d e a m n din nou : S lum aminte !. n tim p u l lecturii p arim iilor, liturghisitorii pot s stea pe scaune, u rm rind expunerea cu atenia i refleciile cuvenite ; de asemenea i poporul. g) E cteniiie i ru g c iu n ile du p p rochim en n d a t dup prochim en, sau, cind snt parim ii, dup acestea, diaco nul sau preotul rostete la Vecernia mare ectenia S zicem toi din tot sufletul i din tot cugetul nostru... ; aceasta este lsat ns la o parte, n zilele obinuite, treendu-se direct la ru gc iu nea spus la stran : nvrednicete-ne, Doamne, s ne pzim fr de pcat n seara aceasta.... Urm eaz apoi ectenia S p linim (s ndep linim , s svrim) rugciunea noastr cea de seara ctre Domnul..., pe care, dac nu este diacon, o rostete preotul n altar, la Vecernia dinspre srbtori, iar n zilele obinuite de peste s p t m in afar din altar, n faa sfintelor ui, avnd c u lio nul pe cap. La Vecernia din D u m in ic a Rusaliilor, partea aceasta du p prochim en se mbogete cu o serie de apte rugciuni, prin care se cere harul bogat al Sfntului Duh, revrsat n ziua C inc iz ec im ii peste Sfinii A p o s toli. Preotul le rostete cu voce nalt i m l d ia t de evlavie, stnd n genunchi i cu capul descoperit ntre uile m prteti, cu faa spre cre dincioi. m prite n trei grupe, aceste apte r u g c iu n i se intercaleaz n r n d u ia la obinuit a Vecerniei, n c ep n d nd a t dup proc h im en i a nu m e do u nainte de ectenia S zicem toi..., alte dou ntre aceast ectenie i ru gc iu nea nvrednicete-ne, Doamne..., ultim e le trei nce pnd du p aceast ru gciu ne i ncheindu-se nainte de ectenia S p l i nim ru gc iu nile noastre.... In ele vibreaz acceptele cultului de ado raie i de m u lum ire fa de Sfinta Treime, se d expresie mrturisirii pocinei i cererilor de iertare i de o d ih n pentru cei repauzai. M u lte din cererile pentru com unitatea celor vii snt determinate de senzaia pe care o ncearc in im a Ta sosirea serii, ca prevestitoare a nopii i a ntunericului, ca de exem plu n ru gciu nea a patra : Doamne..., n v re d nicete-ne s trecem i m su ra nopii fr de prih a n, neispitii de rele, i ne izbvete de toat tulburarea i frica ce vine asupra noastr de la diavolul. Druiete sufletelor noastre u m ilin i gn d u rilo r noastre grij

52 de ntrebarea la jud ecata Ta nfricotoare i dreapt.... Pe aceast linie, ru gc iu nile m enionate se gsesc nrudite p n la expresii cu cele apte ru gc iu ni tainice de la nceputul Vecerniei. Ultima dintre r u g c iu n ile de la srbtoarea R usaliilor nu este alta dect ru gc iu nea a aptea dintre cele rostite Lainic m tim p u l Psalmului CIII. D u p ecfonisul (C bun i iubitor de oameni...) al u ltim e i ectenii (S p lin im ru g c iu nile noastre cele de seara...), preotul u rea z p o p o r u lui : Pace tuturor, iar diaconul ndeam n im ediat : Capetele noastre D o m n u lu i s le plecm, pentru ca preotul s spun n tain R u g c iu n e a p le c rii capetelor. Precum se vede., in toat aceast parte din rnd u ia la Vecern iei ni se nfieaz o gam suitoare de rugciuni, complet i m o dula t, pentru care comunitatea a fost pregtit i predispus prin actele m o m e n tu lu i liturgic anterior. Credincioii se concentreaz acurn n ru g lao la lt cu preotul, pc de o parte prin rspunsurile la ectenii, iar pe de 'alta exprimindu-i direct cloxologii i cererile lor, n rugciunea Invredincete-ne, Doamne..., n seara aceasta.... n cele din urm, cu capetele i cu in im ile plecate, ei se unesc n cuget la rugciu nea final de mijlocire, pe care o face n tain preotul. Dintre formulele acestor rugciuni, ecteniile am intite snt comune i altor servicii d iv in e ca, de pilda, Utrenia i Liturghia. C o n in u tu l lor este fo rmat din cereri, care pot fi caracterizate ca u n apel exclusiv la purtarea de grij a Providenei divine pentru binele v rem elnic i sufle tesc al com u nitii, p riv it n ntregul ei i n categoriile care o compun, n ru g c iu nea nvrednicete-ne, Doamne, s ne pzim fr de pcat n seara aceasta... pulseaz ns, n forme stpnite, sim m in te inspirate de c om p lex u l de griji pe care le aduce seara. De aceea se cere a ju toru l D om nu lui, mai ales n legtur cu tentaiile de care n im e n i nu se poate socoti scutit. Stilul de turn ur antic al acestei ru gciu ni, n care se revars un elan religios n tonul doxologiei pline de ev lav ie i de sm e renie din Psalm ul CIII, ne las s trim poezia sobr i lin i tit a Bise ricii primare. ntr-adevr, aceast rugciu ne pare s fie o v a r ia n t sau o prelucrare a im n u lu i Ludai prunci pe Domnul..., d in cap itolul 48 al crii a V I I - din C o n s lilu liile Apostolice. Ca sluijtor al Tainelor dumnezeieti i ca un m p u ternic it sau repre zentant al M n t u it o r u iu i, preotul intervine n cele din u r m ctre M i j l o citorul tuturor, n s p rijinul rugciunii c om unitii la care se afl rnduit. O astfel de s lujb el o ndeplinete prin rugciunea ta in ic a plecrii ca petelor, n care snt rezumate cererile specifice tim p u lu i serii. n acest scop, el caut s angajeze mai nti pe credincioii si ntr-o dispoziie sufleteasc proprie unei rugciuni nsufleite de elan, de c ld u r i de smerenie, urindu-le sau dorindu-le Pace tuturor, adic pacea fiecruia cu sine nsui i cu ceilali, n virtutea dragostei cretine. D u p n d e m nul d ia c o n u lu i pentru plecarea capetelor, preotul, aflndu-se n altar, la Vecernia mare, ori' afar din altar n faa sfintelor ui n zilele obinuite, se roag n tain, el nsui cu capul plecat i descoperit : D oam ne, D u m nezeul nostru....

53 h) Partea lincil a o fic iu lu i V ecerniei De acum, preotului nu-i mai rm ne dect u n singur rol de nde plinit i anum e acela de a ncheia oficiul. Pn atunci, el ateapt n altar, ascultnd i meditnd asupra coninutului im nelor din stihoavna ce se c n t la strane. La Vecernia din Vin erea Patimilor ns, n timpul stihoavnei are loc procesiunea pentru scoaterea sfintului epitaf din alLar (cnd se in toneaz troparul losif cel cu bun chip...) i aezarea lui pe masa din m ijlocul naosului. n cealalt vreme a anului bisericesc, dup ce stranele au terminat stihoavna i au recitat rugciunile (A cum lib e reaz pe robul Tu, Stpne..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Tre ime..., Tatl nostru...) i au cntat troparele, preotul, dac este Vecer nia dintr-o zi obinuit, iese din altar n faa sfintelor ui, unde rostete ectenia Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule , dup mare mila Ta.... D up ecfonisul acesteia urmeaz ritualul apolisului (otpustului), care const dintr-o alternare de formule i rugciuni ntre preot i strane. Pen tru aceasta, c ontinund s rmnS mai departe pe solee, cu faa spre rs rit, preotul provoac mai nti reculegerea spiritelor i ncordarea cuge trii credincioilor asupra acestui m oment final, prin rostirea interjec iei n e le p c iu n e ! , nchiznd apoi perdeaua sfintelor ui. De la stran se adreseaz cererea Binecuvinteaz !, deoarece nc din vechime a fost regul statornic a adunrilor cultului cretin ca credincioii s pri measc binecuvntarea episcopului sau a preotului, nainte de plecarea din biseric. Preotul nu este ns dect un organ sau u n instrument prin care se com unic binecuvntarea ; de aceea, el trebuie s recunoasc plin de smerenie c, de fapt, bin ecuv inteaz nu el, ci Cel ce este binecuvntat (ludat, preamrit, slvit), Hristos, D um n ezeu l nostru, totdeauna acum i pururea i n vecii vecilor. O astfel de mrturisire are valoarea unui indic iu sau a unei ndru m ri pentru credincioi, crora li se indic la cine s-i nale cugetele, n cererile lor. n consecin, strana se i adreseaz din partea p oporului cu rugciunea : ntrete, Dumnezeule, sfnta credin a ortodocilor cretini n vecii vecilor. D irijn d mai departe irurile ru gciu nilor, preo tu 1 ine s sublinieze c, pentru ca ele s a ju n g s fie ascultate, este de folos s lu m ntr-ajutor m ijloc irile N sctoarei de Dumnezeu, pentru c m ult poate rug ciunea M a ic ii spre mblnzirea S tpnu lui fiT . Ca atare, nclinndu-se snre icoana Sfintei Fecioare, solicit solirile ei prin rugciunea : Preasfnt Nscto are de D umnezeu, miluiete-ne pe noi. La rndul su, poporul se altur la aceast rugciune a preotului cu im n u l de lau d Ceea ce eti mai cinstit dect heruvimii.... Preotul, lund acum ndrzneal, se nchin ctre icoana M n tu ito r u lu i, rostind doxolo gia Slav ie, Hristoase, Dumnezeule , n de jd ea noastr, slav ie, ntorcndu-se apoi n dat cu faa spre credincioi. Strana, ex prim ind om agiile l cererile aces tuia prin doxolo gia m ic (Slav Tatlui i Fiu lui i Sfntului Duh...) i "D oam ne miluiete, de trei ori, se adreseaz n fine ctre preot cu for mula : Printe, bin ecuvinteaz. Preotul rostete apoi apohsul propriuzis (, slav -, n v o ir e de a p le c a ), a d ic r u g c iu n e a fin a l.
67. T roparul i acum..., glas 2, din o iid u l Pavccerni(ei celei mari.

54 Textul ei, inserat la locul cuvenit din Liturghier, prezint oarecare v a riante, corespunztoare zilelor sp t m n ii i subiectului marilor srb tori ; in prin cipiu, apolisul este o fo rm ul prin care ne adresm M ntutoiu lui, ccrndu-I s ne m ilu ia sc i s ne m ntuiasca pentru ru gc iu nile Maicii Sale i ale sfinilor. Completnd-o cu formula Pentru ru gc iu nile Sfinilor P rin ilor notri..., preotul intr n altar. Potrivit vechii discipline bisericeti (can. 9 i 10 A postolice i can. 2 al S in odu lu i de la A n tioh ia ), cei ce veneau la serviciul d iv in trebuiau s r m in p n Ia sfritul lui, nturndu-se astfel i tulburarea atm osfe rei necesare ru gc iu nii. De aceea, Sim ion, arhiepis copul Tesalonicului, ine sa sublinie ze c nim eni nu are voie ca, lsnd dumnezeietile cntari., s plece fr bin ecuv ntarea preotului. Drept aceea, precum acesta a nceput cmtrile, tot el face i sfritul, cnd termin ru gc iu nile G S . La Vecernia mare ns nu se mai rostete ectenia Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule..., ci ndat dup cntarea troparului N sctoarei (i acum... sau Bogorodicina), preotul, aflndu-se n altar, deschide sfin tele ui i, stnd ntre ele cu faa spre apus, rostete: n e le p c iu n e ! , u rm n d mai departe, mereu cu faa spre credincioi, rndu ia la apolisului, descris pentru Vecernia din zilele comune. Retrgndu-se apoi n aUar, nchide sfintele ui i perdeaua lor. Trebuie sa m e nio n m c la Vecernia din Postul patruzecim ii (d u m i nic seara, precum i lunea, marea i joia, d u p O bedni), ntre tropare .i rugciunea apolisului propriu-zis se urm eaz o alt rnduial, n care i gsete loc ru gc iu nea Sfntului Efrem irul (D oam ne i S t p m u l vieii mele...), rostit de preot n faa uilor mprteti, potriv it in dic aiilor din O ro lo g iu . III, LITIA

C nd se face sluj D cu priveghere de noapte, i deci du p Vecernie urmeaz ndat Utrenia, atunci stihoavna Vecerniei mari se unete cu serviciul Litiei. El ncepe ndat dup ecfonisul Fie stpnirea m p r iei Tale bm ecuvntat... ; n timp re,. la strni se cnt, adic, imnele Litiei, serviciul acesteia se desfoar mai nti sub forma unei proce siuni cu cdelnia, nto cm a i ca la v h o d u l Vecerniei, cu deosebirea c sfintele ui snt nchise, iar procesiunea nu se oprete n naos, ci n a in teaz p n n m ijlo c u l narticei sau pronaosului, liturghisitorii avnd-capetele acoperite. Oprindu-se aci, diaconul sau preotul cdete biserica i, revenind apoi n nartic, rostete ecteniile af'ate n Liturghier, la rn du ia la acestui oficiu ( Mntuie te, Doamne, poporul Tu... i celelalte), dup ce s-a terminat la strane cntarea im nelor Litiei. La finele acestei ectenii, preotul descoperindu-i capul, citete ru gciu nea Stpne m ult milo stive Doam ne, Iisuse Hristoase, D um n e z e u l nostru..., du p care stranele ncep cntarea stihoavnei ; in acest timp, procesiunea pornete din nartic n naos; oprindu-se n m ijlo c u l acestuia i anume n faa mesei pe care se afl cinci p ini (artose), p u in gru, v in i untd elem n.
G8. Sim ion, arhie pisc o pu l T esalonicului, op. cil., cap. 322.

55 ? Ateptnd aici pn ce s-a ncheiat stihoavna i scurtele ru g c iu ni ce urmeaz n chip obinuit du p ea, preotul ncepe cntarea troparului res p e ctiv , cdind n acelai tim p n sem nul crucii pe cele patru laturi ale mesei, pe care o ocolete astfel de trei ori in direcia m iazzi rsrit miaznoapte i apus, n tim p ce stranele continu intonarea celui de al doilea i de al treilea tropar R !). Aceast ceremonie se face nu ca unor lucruri sfinte, ci ca unora care au s fie sfinite, dar m a i ales ca i cum le-ar sfini mai nainte cu nsemnarea cruci i cu tm ierea ; de aceea, cind cdetc masa cu artosele, preotul nu-i pleac c a p u l 70, ca de obicei. Urmeaz apoi ru g c iu nile binecuvntrii p in ilo r i a celorlalte elemente, pe care preotul le svrete cu capul descoperit, d u p regulile nsemnate n Liturghier pentru slujba Litiei. Stranele cint dup aceea Fie numele D o m n u lu i binecuvntat... (Ps. C X II, 2) i citesc Psalm ul X X X I I I pn la stihul 10 : Bogaii au srcit i au flmnziL.., care se cnt mai nti de preot i diacon, ori de sobor, i se repet apoi de strane. Trecnd nda t naintea sfintelor ui i ntorcndu-se cu faa spre credincioi, preotul i binecuvinteaz cu formula B inecuv ntare a D o m n u lu i peste voi cu al Su har..., dup care rostind Pentru ru g c iu n ile Sfinilor Prinilor notri..., n cheie astfel oficiul. Piinea, care, in lim b a ju l curent, poart numele de artos i chiar de litie, precum i v inu l, se mpart credincioilor la fi nele Vecerniei, cnd sint m iru ii n acelai timp cu untd ele m nu l b in e c u vntat o dat cu ele. Precum se vede, n s e r v ic iu l'L itie i se disting dou pri sau doua momente. Primul, Litia propriu-zis (, , rugciune, im p lo rare) const din procesiunea n nartic i din ru gc iu nile p rin care se implor aci mila i ndurarea d iv in (...pentru ca milostiv, b lind i lesne ierttor s ne fie b u n u l i iu b ito ru l de oameni D um n ezeu l nostru i s ntoarc toat mnia care se pornete asupra noastr, sa ne izbveasc de ngrozirea Lui cea dreapt care este asupra noastr i s ne miluiasc pe noi... i celelalte), p entru ru g c iu n ile sfinilor, care sr.t menionai nominal. Aceste litanii (', , rugciu ni) constituie nota ca racteristic a serviciu lui Litiei i de la ele i i vine denumirea. Partea aceasta reprezint, n cadrul serviciului div in din biseric, nu n u m a i o datin ndeprtat, ci i o fo rm c om prim at a lita n ii1 or ce se o r g a n i zau n Biserica veche nc de p rin veacurile al IV-lea i al V-lea 71, cu
i l N sctoare 6. Dacii e^ie spre d u m in ic , se c n t I rrf r l de D um nezeu Fecioar..., de fiecare dat la codirea mesei m p re jur, adic o d al p re o h il i de dou ori la strane ; iar la s rb to a re a u n u i sfint cu pol ie! eu n s lu jb peste splrnn se cn t mai n ti tro parul s fn tu lu i de dou ori i apoi N sctoare de Dumnex'-u.... La praznice se c n t n u m a i troparul p raznicului resnectiv, de trei ori, n bisericile de mir din p aro h ii, toat rin d u ia la Litiei se svrete in m ijlo cul bisericii, adma al na o su lui, i an um e in a M e de stihoavna. Ieind deci preotul i diaco nu l din sfntul altar, m erg direct n fata mesH cu arfosele i cclelalto de pe ea, fr a ajunge in pronaos, ia r d u p stihirile Slav... i acum... ncep ru g ciunile Litiei. 70. Sim ion, arhiepiscopul T esalo n icu lu i, op. cil., cap. 342. 71. Cf. Sf. loan G u r de A ur, O m ilia m p o triv a jo cu rilor clin circ ?/ teatrelor, l\ G., LV I, 265; Socrate, op. cit., cart. V I, fi, 8. P. G L X V II, 039 lo an Damascliin, Expunerea credinei ortodoxe, cart. III, cap. 10, P. G., X.CIV, 1021.

56 ocazia c a la m itilor p u blice (epidemii, cutremure, ploi excesive etc.), cnd clerul i p op orul ieeau din sfntul loca mergnd n procesiune so le m n n m ijlo c u l oraului, sau chiar afar din el, u n d e fceau r u g ciu ni de im plorare a milei divine. De aceast idee este inspirat proce siunea Litiei p n la m ijlo c u l narticei, adic locul destinat od in io ar catebu m enilo r i penitenilor, insemnndu-se prin aceasta c p rin smerenie, p o c in i ru g c iu n i struitoare se poate n d j d u i dob n dire a ndurrii lui D um n ezeu . R n d u ia la ieirii n pronaos a rmas la noi, astzi, o practic obi nuit i caracteristic bisericilor din mnstiri, unde m o n a h ii snt nu n u m a i un popor al ru g c iu n ilo r de pietate, ci i de c o n tin u p o c in i smerenie. De altfel, iniial, Litia ca i alte servicii bisericeti au fost c o m puse n m nstiri i pentru mnstiri, adic de cluciri i p entru clugri. Astfel, organizarea n forma actual a acestui oficiu a fost sugerat de realitile legate de felul n care se afl sistematizat servic iu l d iv in la privegherea de noapte n mnstiri. A num e, ritualul lita n ii1or a fost c o m pletat cu a doua parte, adic cu binecuvntarea p inior i v in u lu i, pentru ca m o na hii, gustn d din ele la finele Vecerniei, s-i ntreasc puterea de rezisten, p re n tm p in n d astfel oboseala din tim p u l priv egh e rii de noapte, care u rm e a z n continuare. Reciulile de tipic de la nceputul L itu rq h e ru lu i atrag ns atenia c mprirea p in ii n u m it artos* sau litie la fi n e e Vecerniei se face numai n perioada a nu lu i litu rg ic cu prins ntre 1 septembrie i 25 martie. Acest interval, corespunzncl a n o tim p u rilor cu nopi mai lungi, poate s r m in astfel tim p u l necesar de pregtire|n vederea sfintei mprtiri, ceea ce, desiaur, este greu de realizat i> \sezoanele cu nopi scurte. Ca atare, dup in dicaiile din L itu r g h ie i, n 'p riv e g h e rile de var, pinile cele binecuvntate le m p rim la trapez i m a i na inte de gustare le mncm . Grul,\ v in u l i untd ele m nu l, care se adaug ln g p ine i vin, snt sim bolu ri |e jertf ; reprezentnd ns n acelai timp materii eseniale ale existenei noastre, n ru gc iu nea pentru bin ecuv ntarea lor se m i j locete ctr-e M n t u it o r u l, Care a bin ecuv ntat cele cinci p in i i a s tu rat cinci mii de brbai n pustie, s le binecuvnteze, pentru ca s se gseasc n to td e a u n a din belug n sfnt locaul acesta, n oraul acesta, n ara aceasta, i ntru toat lum ea Ta. V rsta m ai n o u a prii a doua din serviciul Litiei, adic a binecuv n trii p iin ilor, rezult i din faptul c tradiia a nregistrat i cazuri cnd Litia se lim ite a z n u m a i la litaniile sau rugciunile din nartic, pe care le ndeplinesc dintr-o rv n deosebit u nii monahi, chiar atunci cnd nu se face privenbere. Lipsind deci m o tivul real, care a stat la baza i n troducerii sau u n irii bin e c u v n tr ii p linilor la partea nti din serviciul Litiei, aceast u ltim ceremonie se las a f a r 72. Intru c t ns pinile i v inu l, ca nite sfinite cu bin e c uv nta re a se dau celor ce se afl acolo i care snt dttoare de tm d u ire i de multe daruri, celor ce le iau cu credin, slujba Litiei a trecut din m n stiri i n practica bis eric ilor din parohii, savrindu-se uneori chiar fr a ii priveghere. A ic i ns Litia a prim it uoare acomodri, la cerinele pietii
72. Cf, S im io n , arhie pisco pu l T esalonicuiui, op. cit., cap. 342.

57 din m ediul vieii civile. Astfel, n p rim ul rnd, biscricile din enorii nu practic procesiunea Litiei p n n nartic, aceast procesiune oprindu-se n naos, ca la v h o d u l Vecerniei, n faa mesei cu materiale destinate bin ec uv ntrii. Litaniile de la nceput i ritu alu l pentru binecuvntarea artoselor etc. se svresc apoi una dup alta fr ntrerupere, adic fr a se interpune ntre ele stihoavna, aceasta u rm n d d u p ncheierea ofi ciu lui complet al Litei. Artosele i v in u l se mpart n tim pul cntrilor stihoavnei sau la Slav..., aci, cnd se i miruiete cu untdelem nul bin ecuvntat. Prin urmare, n practica liturgic din parohii, slujba Litiei este intercaat n ntregime naintea stihoavnei, pe cnd n mnstiri ea este c om b ina t cu aceasta, stihoavna interpunndu-se ntre litaniile din partea nti. a Litiei i bin ecuvntarea pinilor, din partea a doua a ei. n chip normal, serviciul Litiei are loc la V ecernia dinspre srbto rile pentru care se gsesc compuse n 1ineie im ne pentru Lit ie sau, cum se spune, care au serviciul Litiei. De fapt, acestea snt ocaziile n care se face priveghere de noapte. n practica bisericeasc s-a stabilit totui uzul de a se svri slujba Litiei n legtur i cu srbtorile sfinilor, pentru care, dei nu se gsesc n crile de la stran imnele respective, au totui polieleu. n acest caz ns este natural ca slujba Vecerniei s fie ncadrat n solemnitatea privegherii, ceea ce se n tm p l de obicei la srbtorile sfinilor care au V ecernia mic, ori reprezint hramul bise ricii sau ale cror moate se afl n biserica r e s p e c t iv 73. Slujba V ecer niei de s m bt seara se consider ns n chip firesc nsoit de Litie, ca o tradiie din vremurile n care serviciul d iv in dinspre du m in ic era de fapt u n oficiu de toat noaptea, aa cum se i practic n multe mnstiri, unde Litia este nedesprit de V ecernia de sm bt seara, svrit la priveghere. In bisericile din parohii, ceremonia Litiei se practic de regul la Vecernia dinspre srbtorile h ra m u lui, sau i n alte ocazi, n legtur cu ru gc iu ni de cerere, chiar dac nu este priveghere.

IV. -

OFICIUL MIEZONOPTICII

D u p Vecernie, locul al doilea n ordinea de succesiune a capitole lor din Liturghier l ocup Mie zonoptica, adic oficiul care se svrete la miezul nopii. D in toat rndu ia la acestui serviciu divin, Liturghierul romn cu excepia ediiei de Bucureti, 1956 nregistreaz numai ectenia final, ce se rostete du p apolis : S ne ru gm pentru,.. (indicnclu-se la fiecare alineat categoriile de credincioi sau de motive care trebuie s formeze obiectul ru g c iu n ii comune) ; despre restul oficiului se face n u m a i meniu ne ntr-o noti aezat naintea acestei ectenii, l m u rin d c Miezonoptica se face precum este rndu ia la O r o lo g iu lu i .... Indicaiile din Liturghierul grec snt ns ceva mai bogate n acest loc, deoarece expun ntregul plan schematic al M ie zonop ticii. Negreit, c u p r in s u l a c e s tu i s e r v ic iu re lig io s fiind n t o c m it a p ro a p e n to ta lita te din psalmi i rugciu ni, care se citesc la strane, nu are nici un titlu pentru a
73. A se vedea i Icon. D. Lungulescu, op. cit., p. 36, nr. 32.

58 fi ndreptit nscrierea lu i n Liturghiei, care este cartea de slu jb a preotului. A far de e c te n ia 'amintit, rolul acestuia n oficiul M iezonopticii se reduce, ca $i n o ficiu l C easului al noulea (cel puin n practica liturgic a serviciu lui dum in ic ii), la dou formule de binecuvntare la nceputul (B inecuvntat este Dumnezeul nostru...) i n cursul slujbei (Dumnezeule. milostivete-Te spre noi i. ne binecuvinteaz...), ecfonisul R ugc iu nii Domneti, R ugciunea S fntului Efrem irul n timpul, Presimilor i apolisul. La originea sa, instituirea u nui serviciu div in la m ijlo c u l nopii tre buie privit ca o inspiraie venit att prin sugestii biblice cit i din m o tive istorice. Intr-adevr, aa precum remarca Sfntul Vasile cel M a r e 74, despre o rugciu ne la miezul nopii face meniune n prim ul rncl D av id in Psalmul C X V IIJ, 62 : La miezul ncpii m-am sculat ca s Te laud.... O astfel de practic la cei mai rvnitori dintre iudeii de m ai trziu se vede confirmat n Faptele Apostolilor (^, 25), care relateaz c Pavel i Sila, aflindu-se ntemniai n oraul Filipi din Macedonia, pe la m i e zul nopii s-au rugat i au cntat laude lui Dumnezeu. Pe de alt parte, pentru pietatea cretin, rugciu nea M n tu ito r u lu i pe la m ijlo c u l nopii in grdina Ghetsim ani, nainte de prinderea Sa, constituia nu mai puin o indicaie cu autoritate n favoarea unei adunri pentru r u g c iu n i la aceast vreme, fdeea parusici, foarte vie la primele generaii cretine, reprezenta la rindul ei un fundam ent teologic serios pentru o astfel de instituie. ntruct n parabola celor zece fecioare se menioneaz ca la miezul nopii s-a fcut strigare : lat Mirele vine, ieii ntru ntmpinarea Lui ! (Matei X X I V , 6), a devenit n chip natural curent c o n v in gerea c nvierea morilor i venirea M ntuitorultii pentru judecata de la sfirsitul lum ii vor avea loc n miez de noapte, c oarecnd a ngerului exterminator n H g ip t 75. Ca atare, cretinii se simeau obligai s fie mereu gata spre a-L ntm pina , mai ales c D o m n u l nsui ndemnase, n legtur cu a doua Sa venire : Privegheai i v rugai n toat v re mea (Luca X X I , 36 ; cf. i X V I I I , 1). Este explicabil aadar de ce oficiul M iezonopticii poart n sine semnificaia parusiei D o m n u lu i, afirmat expres prin anumite tropare i rugciuni ca, de exemplu, n rndu ia la M ie zonopticii de toate zilele, prin troparul Iat, Mirele vine n miezul nopii.... Inspirate, ele aceeai idee, rugciunile snt.brodate la rn d u l lor pe motive n legtur cu cugetarea la sfritul vieii i judecata div in , cu mrturisiri de pocin i cereri pentru uurarea i iertarea celor tre cui din aceast via. La nceput, serviciul d iv in de la miezul nopii, ndeplnindu-se dup primul cntat al cocoilor, deci n a treia straj, se gsea ncadrat n r n duiala privegherii de toat noaptea, obinuit n Biserica Veche n n o p ile dinspre dum inic, dinspre marile praznice i srbtorile martirilor nsemnai. n urma sistematizrii aplicate serviciului divin, dup veacul
7-J. Sf. Vasile col M a r e , R egulile mari, rspuns la ntrebarea .37, P. G., X X X I, 1016. /5. Cf. Fer. Ieronim , C o m m o n la riu n in M nU iaeum , IV , 25 ; L ac lan tiu, D ivina e insl ilu l iones, V II, 19, P. L., V I ; isirlor rl| Scviln, E/ymo/og., V I, 17, P. L., L X X X I I.X X X I V ; Si mi on, arhiepiscopul Tesaloiifcriliii, R sp unsul 70 la 'ntrebrile .u nui arhiereu.

59 al 1, M ie zonop tic a a devenit u n oficiu zilnic independent n regu lile vieii monahale. Cartea n u m it O ro lo g iu cuprinde chiar rncuieli deosebite pentru serviciul M ie z o n o p tic ii de toate zilele, pentru smbete i pentru dum in ici. Ele urm eaz ns acelai plan, n caro variaz numai psalmii i unele ru gciu ni ; rolul preotului r m n e ns neschimbat, cu singura deosebire c la M ie zo n o p tic a de toate zilele el trebuie s ros teasc nainte de apolis ectenia Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule , dup mare mila Ta.... Se cuvine s remarcm c, dac am lsa afar ecteniile, M ie z o n o p tica s-ar p-lasa pe deplin, p rin factura ei, n genul oficiilor orelor clin tim pul zilei. n tot cazul, ea este departe de a se compara cu solem ni tatea cu care se gsesc m brcate V ecernia i Utrenia i, ca atare, n mnstiri, oficiul ei este nd e p lin it n p r o n a o s 70, iar nceputul se face chiar fr epitrahil, ca de altfel i la slujba Ceasurilo r i a P a v ec ern iei77. Pe de alt parte, n nopile cu priveghere mare, cind serviciul divin se desfoar ntr-o atmosfer cu deosebit solemnitate, slujba M ie z o n o p ticii este omis, Utrenia ncepn d nda t du p apolisul Vecerniei. L itu rg h ierul se refer de fapt la M ie z o n o p tic a dum inicii, care, n practica liturgic din parohii, figureaz ca u n serviciu mai mult n o m i nal i accesoriu, ca o amintire a tradiiei, contopindu-se cu nceputul Utreniei, dimineaa. ntr-adevr, sub titlul D im in eaa la mnecare (Utre nia), tipic ul Bisericii O rtodox e R o m n e ncepe nti cu instruciunile privitoare la oficiul M ie z onop tic ii, du p care merg in continuare cele pentru Utrenie. V. OFICIUL UTRENIEI

l . V rem ea o iic iu lu i. 2. V e c h e a schem a o iic iu lu i i motivele ei ele inspiraie. 3. Prin'cipiile generale ale p la n u lu i a ciua i al o iic iu lu i. 4. P roim ion. 5. Ce/e 12 ru g c iu n i i serviciul im ediat urm tor. 6. P ro c h im e n u l i E va n g h e lia nv ierii. 7. Partea u ltim a o iic iu lu i U treniei 1. V rem ea o fic iu lu i Dintre toate cele apte laude bisericeti nscrise n O ro lo g iu trei dintre ele fiind prevzute i n Litu rgh ier U trenia are oficiul cel mai dezvoltat i mai solemn. Ea este u 't im u l dintre cele trei servicii divine care s-au format prin scindare clin slujba de toat noaptea, obinuit n Biserica prim ar, prim a fiind Vecernia , iar a doua Miezonoptica. n ca drul privegherii antice, Utrenia se desfura n ultim a parte din declinul nopii, adic spre revrsatul zorilor. O ra sau mai bine-zis vremea o iic iu lui ei se vede in dicat prin nsi den um irea de utrenie (, zorii zilei, aurora). Ea i-a luat astfel numele, ca i celelalte l a u r ] o bisericeti, de 'a m o m entul zilei n care se oficia. Utrenia a mai purtat i numele de laude (laudes, 7.1 vot), pentru m o tiv u l c o b u n parte clin oficiu l formau
76. CI. Simion, arhiepisco pul Tesalonicului, op. cil. cap. 304. 77. Cf. Simion, arhi episco pul Tesalonicului, R sp un suri la ntre b rile ereu, ntrebarea 17, P. G., CLV, 8G8, Uad. rom., p. 316. u nui a r h i

60 psalmii de laud, recitai la finele ei, adic tocmai spre faptul 'dimineii. La acest serviciu div in se referea, desigur, P liniu cel Tnr, cnd informa pe m p ra tu l Traian c cretinii obinuiau s se adune ntr-o anu m it zi ante lucem (nainte de ziu), pentru a cnta un im n lu i Hristos, ca unui zeu 78. D in c an o nu l 27 al lui Ipolit (+ d. 235) i din ju r n a lu l peregrinei Aetheria (Silvia, pe la 385 d. Hr.), rezult c, n vechea practic cre tin, serviciul d iv in al dimineii fcea parte din privegherea de noapte. El se desfura n intervalul desemnat sub den um irea de g a llic in iu m , dup ch ip ul de mprire a zilei civile. ncepea deci la p rim ul cntat al cocoilor (ad gallicinium , tempore, quo cnit gallus I p o l it ; de p u llo primo, a pullo primo), deci cam cu dou-trei ore nainte de auror, in nd pin la ivirea zilei sau revrsatul zorilor (usque in luce ; ubi coeperit Iucescere), cnd, precum meniona Aetheria, se intonau im nele d i m i n e i i 7 . Negreit, in sistemul orariului solar, ora nc ep utu lu i varia du p anotimp, ea p u in d s fie 1, l 1 . dup miezul nopii n tim pul verii, ntre 3 i 4 p r i m v ara i toamna, iar iarna ntre 5 i 6 80. A ceast practic a Bisericii vechi cu privire la vrem ea oficiului U tre niei se gsete confirmat pn astzi p rin numeroase expresii din n sei ru g c iu n ile ei, ca de exemplu : Pomenete pe cei ce strig ctre Tine noaptea (rugciunea \ 71 ) ; Pomenete, Doamne, pe cei ce privegheaz i cn t spre slava Ta... (rugciunea V-a) ; ...ne-ai chemat ca i noaptea s ridicm m im lc noastre... i ne d no u s a ju ng em la n c e p u tul zilei... (rug ciune a VIII) ; ...Cel ce ne-ai odihnit n som nul cel de noapte... (rug ciune a IV) ; ...c ne-ai odih n it pe noi n msura nopii c;ei trecute... (rugciunea VI) ; de noapte m nec du h ul nostru ctre Tine, D u m n e z e u l nostru (rugciunea II i III) ; ...d-ne no u a vedea dim inea a i ziu a ntru bucurie (rugciunea III) ; ...primete ru g c iu nile de d im in e a ( '.) ale noastre ale tuturor, ca tm ia naintea Ta... (rugciunea V). D in aceste texte reiese clar c ru gciu nile Utreniei aveau loc n tim pul nopii i a nu m e du p ce s-a scurs prim a ju m ta te sau puterea ei, n care om ul i satisface nev oia im perioas de odihn. Se precizeaz chiar c este un oficiu nd e p lin it de noapte (. . ... > in ateptarea zilei propriu-zise, adic disrle-diminea sau nainte de rsritul soarelui. n practic a ierusalim itean din a doua ju m ta te a v eac u lui al IV-lea, descris n ju r n a lu l Aetheriei, se disting dou pri n serviciul dimineii. Prima ncepea la m iezul nopii sau, mai exact, n d a t du p acesta i anum e n a in te de cntatul cocoilor (ante p u llo r u m cantum) i de v e n i rea episcopului la slujb. Serviciul se c om p u nea din psalmi, imne, antifoane i ru gc iu ni, la care participau asceii, f e c i o a r e i i credincioii plini de r v n , iar dintre membrii clerului n u m a i preoii i dia conii (cte 2 3) a nu m e desemnai sau de rnd la oficiu. R u g c iu n ile c ontinu a u astfel pn ce ncepea s se crape de ziu (ubi coeperit lucescere), timp nimerit
78. Ca ius 'Plinius Secundus, Hpislola X, c, 90 (7). 79. SU viae vel p o iiu s A ctheriac P ercjrlnalio ad lo ca sancta..., X X I V , 80. Cf. D o m SuUbert Baumer, Histoiro fiu B reviaire..., p. 25 i 72. 1 2, 8 9.

61 pentru a se cnta imnele dim ineii (tune in cip iunt matutinos hymnos dicere), La acestea din u rm se gsea ns de fa .i episcopul, care, nspre zilele de dumin ic, venea n biseric ndat ce ci'nta prim ul coco ; n aceste zile episcopul citea el nsui o pericop a Evangheliei, p r iv i toare la nvierea D om nu lui. R u g c iu n ile ncepute in acest chip nainte de cntatul cocoilor i c ontinuate p n la ziu a (ex ea hora usque in luce), adic ceea ce n u m im M ie zonop tica i Utrenie, mergeau deci n continuare una dup alta, aa cum se svresc p n astzi. D u p m r tu riile lui loait Casian, aceeai practic se obinuia i n bisericile E gip tului 81. Toat aceast slujb avncl loc dup miezul nopii, adic n a doua jum ta te a ei, era considerat ca o rugciu ne a dimineii. Lucrul apare firesc, deoarece aceast parte a nopii e$te nc lina t spre dim inea, aa precum se gsete considerat situaia i de ctre C o nstitu iile A p o s to lice (cartea V III, 34), care recom and ru gciu nile la cntatul cocoilor, pentru c acest ceas vestete sosirea zilei, spre a face lucrurile lum inii. De aceea, ,pn astzi M ie zonop tica m preun cu Utrenia, n care se in clude i O ra nti, reprezint n cadrul servic iu lui bisericesc n cursul zilei ciclul slujbelor dim ineii. Oficie rea lor n tim pul nopii a rmas ns n u m a i o practic mnstireasc, n timp ce n bisericile din lume (parohii) ele snt svrite dimineaa, du p rsritul soarelui. Oficierea Utreniei n tim pul nopii se obinuiete n parohii nu m a i cu ocazia privegherilor, ndeosebi spre srbtoarea h ra m u lu i bisericii, dar n prima, iar nu n a doua jum ta te a nopii. Servic iu l Utreniei se gsete astfel atras spre Vecernie, M ie zonop tic a fiind omis, precum deja am menionat cu alt ocazie. Utrenia se mai menine, de asemenea, ca un oficiu legat de noapte, dar tot in prima parte a ei, la serviciul deniilor din Postul M a re sau al Presimilor. Ca serviciu pur al dim ineii se practic ns n noaptea Patilor, care reprezint n istoria cultului cretin privegherea clasic, originea i p rim ul model din care s-a inspirat oficiul privegherii la cele lalte srbtori. 2. V echea schem a o iic iu lu i i m otivele ei de inspiraie Pentru motive att din ordinea natural cit i din cea supranatural, instituirea u nui serviciu de ru g c iu n i n faptul dim ineii s-a im pus n chip firesc Bisericii, pe de o parte ca jertf de mulum ire Celui ce aduce lum ina l Celui ce a risipit ntu ne ricul n elc iun ii i ne-a dat lu m in a dreptei credine 82, iar pe de alta ca cereri de har i ajutor n legtur cu activitatea ce trebuie reluat n ziu a care ncepe. Iv irea zorilor sau a primelor semne ale rsritului soarelui, care, topind ntunericul, re vars sperana i bucuria n spirite, a aprut n faa contiinei cretine ca o parabol sugestiv a bucuriei druite lum ii prin venirea M n t u it o rului, n u m it n textele bib lice i n imnele bisericeti Soarele dreptii (Mal. IV, 2) i Rsritul cel de sus (troparul Naterii). Hristos, Soarele cel venic, Soarele cel mai nainte de soare (icosul din canonul Pati81. V c 2 i loan Cassian, op. cit., cart. III, cap. 5 $i 6.

H 2. Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre siintele rugciuni, cap. 299 (Iracl.


rom. p. 197). {

62 lor) a rsrit lu m ii o dat cu naterea Sa n petera Betleernului. nvierea Sa, aa precum cnt Biserica n canonul Patilor, este, de asemenea, considerat ca un nou rsrit, dup ce a ap u s oarecnd n m orm nt, El, L u m in a cea fr de a n i, din m ormnt trupete tuturor a strlucit (peasna V il, troparul 4), Hristos de voie pentru toti s-a jertfit ... i iari frumos din m o rm n t Soarele dreptii n o u ne-a strlucit (peasna IV , troparul 3). Faptul c att naterea ct i nvie rea M n t u it o r u lu i s-au petrecut' noaptea, nainte de ziu, a fost considerat astfel ca u n m o tiv n plus ele ordin istoric, pe ln g cel simbolic, pentru care servic iu l Utre niei a fost rindu it la momentul corespunztor din noapte. Este cu cale, zicea in e g u r cu acest subiect Simion, arh iepiscopul Tesalonicului, a se face noaptea nchipuirea naterii i artrii M n t u it o r u lu i cea dup trup, de vreme ce noaptea s-a nscut 8 :5 . Pe de alt parte, Sfntul Cipria n sublinia c trebuie s ne rugm i dimineaa, pentru c prin rugciunea de dim inea se pomenete nvierea D om nu lui 1 5 4 . De aceea, Utrenia se refer la ivirea i rspndirea cretinismului,, adic la acea epoc din istoria misterului cretin, schiat de Sfntul Apostol Pavei in proza ritm at din I Timotei III, 16 : M are este Taina cretintii : D um nezeu s-a artat n trup, a fost adeverit de D uhul, a lot vzut de ngeri, a fost prop o vdu it popoarelor, lum ea a crezut n LI.... Intr-o fo rm u l general, se poate spune deci c Utrenia nchipuiete in ccp utu l i raza cretinismu ui s r> , n u n u m a i sub forma v enirii efective sau a ntruprii istorice a M n tu ito r u lu i, ci i n faza rspndirii Evangheliei Lui in lume. De aceast semnificaie sim bolic se vede adnc inspirat ntregul oficiu al Utreniei. In cea m ai mare parte ns ea este afirmat ndeosebi in imnele din rolul strnilor , faptul naterii i nvierii Dom nului, precum i rspndirea credinei, cretine prin eroii ei (apos toli, martiri, mrturisitori i sfini), snt celebrate intr-un ton de biruin prin numeroase genuri ale imnografiei cretine (tropare i prochimenetropare, bin ecuvntri ale nvierii, antifoane, canoane, lu m in n d e sau exapostilarii, laude i voscresne sau stiluri ale nv ierii etc.), care m p o dobesc serviciul Litreniei mai mult dect al oricrei alte laude bisericeti. O ficiu l liturghisitorilor n rnduiala Utreniei, aa cum se afla ntocmit aceasta spre finele epocii primare din istoria Bisericii, se gsete consemnat sub form schematic n cartea V III, 38 i 39 din C o nstitu iile Apostolice. D u p p salm ul dim ineii ( , n Constituiile Apostolice, II 59), diaconul rostea o ectenie pentru catehumeni, energumeni, pentru candidaii la botez i peniteni, caro erau apoi concediai. Urm a ndat ectenia dia c o n u lui pentru credincioi (cei botezai), ia finele creia episcopul rostea rugciu nea de m u lum ire a dim ineii ( ); iar adresindu-se ctre Dumnezeul du hurilor (N um. X V I , 22) i a tot trupul..., Cel ce a dat soarele spre stpnirea zilei, luna i stelele spre stpnirea nopii, el cerea : nsui i acum caut spre noi cu ochi binevoitori i primete m u lum irile noastre de d im inea i ne miluiete...
83. ib/riom, cap. 309 (Irad. rom., p. 205).
84. Sf. Ciprian, op. cit., col. 559. 85. Dr. Vasile Mitrof,anovici i Dr. T. Tcirnavstlii, op. cit., p. 422.

i 1 I ; : ;

[ f j j j

; ! !

' [ ! j %

j ;

; >
j

i '

63 Tu cel venic i nemuritor, Care prin Hristos ne-ai druit fiin i tot prin El ne-ai druit i fericirea, nsui i acum ne nvrednicete p rin El i de
via;a v e n ic (cap. 38). D ia c o n u l in v it a d u p aceea pe cei p re z e n i s-i

plece capetele, pentru ca episcopul s le citeasc rugciunea pentru p u nerea m iin ilo r de dim inea ( ), paza i pstrarea lor n pietate i dreptate. A c u m adunarea nceta, fiecare p utnd s plece dup ce diaconul anu na ieii n pace (cap. 39). Este p rob ab il c n a inte de aceasta se c n ta dox ologia cea marc (Mrire in tru cei de sus lui Dumnezeu...), care se gsete consemnat n cartea V II, 47 a aceleiai colecii bisericeti, im n pe care Sfintul A tanasie cel M a re l recom and s fie cntat dim ineaa, afar de Psalm ul L X II, .a. 4l!. S-ar putea spune c, n principiu, aceast schem se gsete in concordan cu nsemnrile A etheriei despre serviciul d im ineii la Ierusalim, n a doua ju m ta te a veacului ai lV-lea. n aceast perioad nc flu id ic a c ultulu i cretin, nu dom nea pretu tindeni o uniform itate absolut, dus p n la am nunte, n serviciul laude.'or bisericeti ; dar, prec u m rezult din mrturiile S im u lu i V asile cel M a re 8 7 i a e lu i lo a n C asian S8, afar de Psalm ul L X II se m ai citeau la serviciul de dim inea i Psalmii L i L X X I X . R nd uiala din C o nstitu iile A postolice nu se oprete ins asupra acestor am nunte, ea fiind preo cupat in special de rolul liturghisitorilor, aa precum am remarcat in legtur cu Vecernia. 3. P rin cip iile generale ale p la n u lu i a c iu a i al o iic iu iu i Planul aplicat n forma dezvoltat de astzi a Utreniei este condus n liniile lui generale cle aceleai principii ca i cel al Vecerniei. M u lte din consideraiile fcute n studiul nostru privitor la aceasta din u rm fiind deci v alabile i n cazul Utreniei, nu ne vom mai opri asupra lor n capitolul de fa. Negreit, elementele care alctuiesc coninutul p la n u lui Utreniei au fost alese i rnduite n concordan cu semnificaia de la baza acestei laude bisericeti. V ariantele impuse acestui cuprins, pentru adaptarea oficiului la calendarul a n u lu i liturgic, au dat natere in practic la grade diferite de solemnitate n svrirea lui. n conse cin, se d e o s e b e s c : a) Utrenia de toate zilele, adic din zilele din cursul s p tm n ii n care nu se n tim p l vreo srbtoare ; b) Utrenia dum inicii, pe care, prin analogie cu Vecernia mare, am putea-o n u m i Utrenia mare ; ca o alt fo rm a acesteia poate fi consi derat : c) Utrenia oficiat n bisericile minstireti la priv egherea de noapte i n legtur cu diferite srbtori. Ultimele dou feluri ale oficiului Utreniei snt, am putea spune, aproape identice. Deosebirea din tre ele nu are dect nsem ntatea unei
86. De Virg in ita te , atrib uita Sf. A ta n a sie cel Mare, P. L., X X V I I I , 2G5. 87. Sf. Vasile cel Mare, E pistola 207 ctre clericii din Ncocezarcea, nr. 3, P. G, X X X I I , 764. 88. Op. cil., cart. III, cap. 6.

64 simple nuane, marcat, precum vom vedea, pe de o parte p rin om iterea nceputului obinuit: al Utreniei, cind ea este oficiat la priveghere, iar pe de alt parte prin nlocuirea, in aceste ocazii, a anum itor im ne ale duminicii cu altele, potrivite cu caracterul srbtorii. La baza tuluror acestor feluri ale oficiu lui st de fapt rndu ia la U tre niei din zilele de rnd ale sptmnii, care, n comparaie cu celelalte, se caracterizeaz n cea mai mare parte printr-o im nologie sim plificat nu nu m a i cantitativ, ci i in solemnitatea executrii ei, deoarece multe din compoziiile cntate la Utrenia mare snt n u m a i citite la cea de toate zilele, ca de exem plu : canoanele, laudele i doxolo gia mare. Chia r p e n tru cele intonate se folosesc la Utrenia de toate zilele u n tact m uzical mai grbit (irmologic). Caracteristica Utreniei din diferitele ocazii i anumite aspecte ale s e m n ific a ie i fu nd am enta le stnd n legtur cu im nologia vor face o b ie c tu l capitolului referitor la Serviciul stranei explicat. Ca atare, n c o n fo rm ita te cu scopul ce ne-am propus, aici nu vom urmri oficiul Utre niei dect n rnduiala sa schematic, oprindu-ne din cnd n cnd asupra anumitor pri din rolul stranei numai n msura n care se gsesc ntr-o strins legtur do completare a sensului cu partea liturghisitorilor sfinii. Despre r o ul preotu lui se poate spune c, n principiu, el const n cea mai mare parte din ectenii mici, ale cror ecfonise v in ca o n c o ro nare a prilor executate la stran. Ca atare, aceste ecfonise snt c o m puse fiecare in sensul temei sau ideii principale, pe care se gsete b r o dat grupul de ru g c iu ni sau de cntri crora le urmeaz ecteniile res pective. Aa, de exemplu, ectenia dup Binecuvntrile nvierii se n cheie cu ecfonisul : C s-a b in ec uv nta t numele Tu i s-a proslv it mpria Ta... .a.m.d. n stadiul ei actual, se pot distinge trei pri n rnduiala Utreniei. Cea dinii dintre acestea are, propriu-vorbind, caracterul u n u i p ro im io n sau introduceri, care nu constituie un element absolut esenial al o fic iu lui, puind s lipseasc n anum ite ocazii, precum deja am menionat. Aceast p rim parte se svr.ete n continuarea M ie zonopticii. D up ecfonisul ecteniei de la finele acesteia din urm, preotul intr n altar i deschiznd perdeaua sfintelor ui, ia cdelnia i stnd naintea sfintei mese cu faa spre rsrit i cu capul acoperit ncepe oficiul Utreniei, rostind fo rmula Binec uv nta t este D um n ezeu l nostru.... Svrirea serviciului d iv in constituie o atribuie exclusiv a p reo iei. Fr ndoial, credincioii se altur sau se unesc i ei la oficiile bisericeti, dar n acest chip ei particip num ai, sau conlucreaz ; cel ce le aduce sau le nfieaz D o m n u lu i i susine. naintea Lui r u g c iu nile c om unitii este preotul. De aceea, oficiul d iv in public se ncepe numai cu bin ec uv nta rea preotului, care nchipuiete pe Hristos, de la Care are preoia 8 9 i de asemenea tot el este cel cruia i se cuvine s-l ncheie. n practica bisericeasc se face totui o excepie n fe gtu r
89. Simion, (Irad. rom., p. 199). arhiepisco pul Tesalonicului, Despre sfintele ru g ciuni, cap. .304

65 cu Miezonoptica, ngduin du-ne ca. In lipsa preotului, rugciu nile ei s poat ncepe dup ce cineva din cei de fa a rostit : Pentru rugciu nile Sfinilor Prinilor notri, D o a m n e Iisuse Hristoase, D um nezeul nostru, miluiete-ne pe noi. 00. N u este greu de observat ns c serviciul M i e zonoptic ii se mrginete n cea mai mare parte la ru gciu ni ce se rostesc la stran, preotul gsindu-se astfel ncadrat el nsui n regula obteasc a pietii, fr s aib- un rol pronunat de mijlocitor sau de ndeplinit aciuni liturgice, prin care i reprezinte simbolic pe M n tu ito r u l n vre u nu l din momentele operei Sale. Ceea ce primeaz deci n serviciul de la miezul nopii este caracterul su de exerciiu de devoiu ne pentru cei ndeosebi rvnitori. De aceea, s-a gsit cu cale c este cazul s se fac pogormnt, ru gc iu nile din aceast vreme p u tn d s nceap n cili pul amintit, cind se n tim p l s nu poat fi de fa un preot la o astfel de or sau ntre schim nic ii care triesc retrai departe de obtea mnstirii. n acest caz, ei se ndreapt ctre M n tu ito r u l i-I in voc b in e c u vntarea, pentru ru gc iu nile Sfinilor Prini, ntre care se n n u m r arhierei i p r e o i 91. O astfel de regul, avnd la baz c om uniunea d in tre cele dou pri ale Bisericii sau com uniunea cu sfinii, nu contra zice p rin cip iul stabilit n general pentru nceperea oricrui oficiu bise ricesc prin bin ecuv ntarea preotului. 4. P r o i ni i o ri Pentru motivele expuse, aceast din u rm regul este aplicabil nu nu m a i n cazul M ie z o no p tic ii, ci i la toate acele oficii ce se lucreaz fr epitrahil, cte snt obinuite la m nstiri a le face preoii, la Miezonoptic, la Ceasuri i la Pavecerni l,L > . Utrenia ns, ca i Vecernia, implicnd un pronunat rol de solitor al preotului i ceremonii n care el reprezint pe M n tu ito r u l, oficiu l lor trebuie s fie svrit de preot i s nceap prin b in ec uv nta rea dat de dnsul. Orice oficiu public este deschis astfel printr-o fo rm u l corespunztoare, rostit de preot spre lauda lui Dumnezeu. Aceasta nseam n i Binecuvntat este D umnezeul nostru..., cci verbul a b in ec uv nta , ntrebuinat n lim b a ju l liturgic la adresa lui Dumnezeu, are nelesul de a luda, a slvi, ca de altfel i n textele bib lice (Liica I, 64, 68 ; II, 28 ; lacov III, 9 ; I Petru I, 3 ; Rom. I, 25 ; IX , 5 ; I Cor. X I V , 16 ; II Cor. I, 3 ; XI, 31 ; Efes. 1/3 ; Apoc. IV, 12, 13 ; VII, 12 etc.) ;j:i. Ca slujitor al lui Dumnezeu (II Cor. VI, 4), ca unul ce prin hiroto nie este pus de Hristos nsui n slujba Sa (I Tim. I, 12), se cuvine ca, la n c ep utu l oricrui serviciu divin, preotul mai nti s binecuvnteze, adic s laude sau s slveasc pe Dumnezeu, adic pe Tatl i pe Fiul i pe D u h u l Su cel Sfnt. O dat cu rostirea formulei de bin ecuvntare pentru deschiderea oficiului Utreniei, preotul ncepe cdirea mare ntocm ai ca la Vecernie, iar strana urm eaz n acest timp rndu iala rugciunilor nscris n Oro90. Ibidem , cap. 305. 91. Ibidem . 92. Id e m , R sp unsuri la ntre b rile u n u i arhiereu, cap. 17 (trad, rom., p. 3 ) G). 93. A se vedea sensurile cuvint elo r ), i n Vechiul i Noul Testament la Erchard Kittel (n colaborare), T hcologischcs W orlerbuch zum N c uqi i Testament, vol. II, p. 751 763).
L itu r g h ie r u l e x p lic a t 5

66 login. n recitarea acestora, trebuie s se respecte ns un a nu m it ritm,

potrivind ca ciiefu 1 s term ine Tatl nostru atunci cnd; preotul s-a
napoiat cu cditul din nartic n m ijlo c u l naosului, pentru ca s ros teasc aci ecfonisul C a Ta este mpria.... El su bliniaz lauda din aceast doxologie cdind spre rsrit de trei ori, adic de ^fiecare dat cnd p ronun nu m ele persoanelor Sfintei Treimi. Continund apoi c direa p n n altar, unde o termin, preotul ateapt naintea sfintei mese p n ce s-a ncheiat la stran recitarea troparelor din O ro lo g iu . Rostete apoi ectenia Miluiete-ne pe noi, D umnezeule , dup mare mila Ta.., n care se fac ru gciu ni pentru cpetenia bisericeasc i cea ci vil, cdind de trei ori la rostirea fiecrui alineat, afar de eefonis. nlarea prim elor rugciuni de dim inea, n Biserica cretin, rs punde pcrfect n d e m n u lu i Sfntului Apostol Pavel din prim a sa Epistol ctre Timotei II, 1 2 : ...Mai nti de toate sa facei rugciuni, cereri, mijlociri i m u lu m iri pentru toi oam enii : pentru conducto ri i pentru toi cei ce snt n dregtorii, ca s ducem v ia linitit i 'netulburat, n toat cuvioia i curia. Cu ecfonisul C Dum nezeu milo stiv i iu bitor de oameni eti... al acestei ectenii se ncheie prima parte a Utreniei, care este un fel de exor diu, com un Utreniei din zilele obinuite de peste sptm n, celei din zilele de du m in ic i srbtori fr priveghere. A ceast parte de la n ceputul Utreniei se omite ns la priveghere. 5. Ce/e 12 ru g c iu n i i serviciul im ediat urm tor A d e v ra tu l oficiu al Utreniei, sau Utrenia propriu-zis, ncepe abia acum, cu a doua parte a ei, pentru care strana cere bin ecuvntarea spe cial a preotului : ntru numele D o m n u lu i binecuvnteaz, printe. Preotul ncepe n d a t serviciul prii a doua, prin intonarea solem n a doxologiei Slav Sfintei i celei de o fiin i fctoarei de via i ne despritei Treimi, totdeauna, acum i pururea..., cdind n acelai timp de trei ori in c h ip ul crucii, naintea :intei mese, ntru slava Sfintei Treimi ,J4 . La priveghere, Utrenia ncepe de-a dreptul prin aceast binecuvntare, pe care preotul o d ndat d u p fo rmula Binecuvntarea Domnului... cu al Su har..., de la finele Litiei. Ca rspuns, la stran se rostete, cu evlavie i cu frica lui D u m nezeu 95, cntarea care a rsunat prin graiul ngerilor la naterea Mntuitorului : Slav ntru cei de sus lui D um n ezeu i pe pmnt pace, ntre oameni bunvoire. Semnificaia ofic iu lui Utreniei apare astfel dintru nceput exprimat lmurit, prin nsi aceast doxologie ngereasc' n timp ce la stran se continu c i1 rea celor ase psalmi ai Utreniei, dup rnduiala din O ro lo g iu , preotul i descoper capul i ncepe citirea n tain a celor 1 .2 ru g c iu n i din Liturghier, a cror urzeal se desfoar n general n spiritul acelorai dispoziii sufleteti din psalm ii Utreniei. Fcndu-se ecoul sim irii religioase i al dorinelor comunitii, expri mate n lectura acestor psalmi, preotul este n acelai timp i. solitorul ei, aducind rugciuni e de dinjinea prin sine lui Dumnezeu, cci prin
94. Simion, arhiepiscopul Tescilomcului, Despre 95. O ro log iu. siinle le ru g ciu n i, cap. 309.

preoie se svresc toate !,. Se c uvine deci ca, la nlarea acestor rugciu ni, s se afle n condiiile u nei depline concentrri sufleteti, ptrunzndu-se adine de sensul fiecruia din motiv ele euhologice pe care le parcurge cu ochii i cu minte a. El se roag pentru toi cei ce se afl prezeni n biseric la r u g c iu n ile de dim inea, precum i pentru toi credincioii care 1 a. acea vreme se gsesc n orice parte a pmintului, cu diferite ndeletniciri (rug ciune a V). Lu dnd pe D u m n e z e u i m ulum indu-I pentru c ne-a n g d u it s gustm din odihna nopii i ne-a ajutat s ne trezim pentru ru g c k m c , el se roag ca D um n ezeu s-i aduc amin te de fiecare i de toi laolalt, fiindu-le ajutor i sprijinitor pentru sfrmarea m p o triv ito rilo r vzui i nevzui. A p eleaz totodat la bin ecuvntarea i h aru l div in , pentru ca, prin lum inarea ochilor minii i curia inim ii, s a ju n g fiecare a se feri de pcat i a conlucra la m ntuirea lui. Fcnd apoi mrturisiri de pocin i cereri de iertare pentru. ntreaga comunitate, se ro ag pentru primirea ru gc iu nilor n l ate i, ca pe toi s-i arate fii ai lu m in ii i ai zilei, adic ai lui Hristos, pe care trebuie s-L aib n i n i m i !)7 , rspltindu-i cu darurile buntilor Sale. Ca i la Vecernie, u ltim a din aceste ru g c iu ni se nfieaz ca o sintez a coninutului celorlalte 11 din ainte a ei : Ludm, cntm, binec u v n t m i m u lu m im ie D u m n ez eu l prin ilor notri, c ai deprtat umbra nopii i iari ne-ai artat lu m in a zilei. Ci ru gm buntatea Ta : m ilostiv fii fa de pcatele noastre i primete rugciunea noastr ntru mare milostiv irea Ta, c la Tine scpm, D um n ezeu l cel m ilo stiv i atot puternic. Strlucete in tru in im ile noastre soarele cel adevrat al drep tii Tale ; lum inea z m inte a noastr i simirile toate le pzete, ca, u m b ln d n zi cu bun- cuviin pe calea poruncilor Tale, s a ju ng em la viaa venic, pentru c la Tine este izvorul vieii, i s ne nv rednicim a fi ntru desftarea lu m in ii Tale celei neapropiate. C Tu eti D um nezeul nostru i ie mrire n l m : T a tlu i i Fiului i S fintului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. nsemnrile din L itm g h ie r i din O rologiu, recom and ca citirea acestor ru g c iu ni s nceap abia dup ce s-a rostit Slav... i acum... la finele celui de-al treilea psalrn al Utreniei, cnd preotul trebuie s ias din altar in faa sfintelor ui. D u p obiceiu l practicat ns ndeobte i consemnat in unele m anuale, preotul ncepe s le citeasc fiind nc 111 altar, o dat cu citirea p rim ilo r psalmi, continuindu-le apoi afar din altar, du p al treilea psalm. A c east rin d u ia l se gsete pe de o parte n concordan cu rolul p reo tului de susintor al cererilor i r u g ciu nilor comunitii, iar pe de alta i las rgazul necesar unei ru gciu ni n spirit de reculegere. inndu-se pe linia sem nificaiei Utreniei, preotul nu apare de la nceput n faa uilor mprteti, ci n cursul citirii psalmilor, a m intind astfel tim p u l n care a fost ateptat venirea lui Mesia, Lum ina care a fost descoperit n ea m u rilo r la plinirea vremii. Caracterul sacerdotal al acestor ru gc iu ni este su bliniat n chip particular n unele pri prin
96. Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, 97. Cl. SF. Ciprian, De oralioi\e, 25. Despre slinle le ru g ciuni, cap. 309.

68 faptul c preotul le nal fiind nv em ntat n u n u m a i n epitrahil, cum este practica cea mai rspindit, ci i n felon 9S. Precum se constata din manuscrisele dintre veacurile al X-lea al Xl-lea i al XilI-lea al XlV-lea, nici n u m r u l acestor ru g c iu n i, care a varia t ntre 1 i 14, nici ordinea, nici locul aezrii 'lor n rn d u ia la Utreniei nu au fost ntotdeauna i pretutindeni absolut la iei cu cel de astzi ;,u. N u m r u l de 12 ru gc iu ni pare s fi fost indicat de n u m r u l orei 12, cu. care se ncheie noaptea, n clipa n care se arat soarele, n sis temul m pririi in 12 ore a tim p u lu i de la un apus la un rsrit de soare. n D u m in ic a Patilor i n zilele S p t m n ii Luminate, cele 12 r u g ciuni ale U treniei nu se m ai citesc, rndu ia la ei fiind nto cm it n n tr e gime pentru aceste ocazii n scopul special de a vesti i a srbtori marea minun e a nv ierii D o m n u lui i de a exprima accentele de a dnc bucurie ale cretintii. In restul anului, odat terminat citirea celor ase psalmi la stran i a rugciunilor Utreniei, preotul i acoper capul i, n locul n care se gsete n faa sfintelor ui, u nific i sistematizeaz rugciunea com unitii prin rostirea ecteniei mari, la care credincioii participa prin rspunsul D oam ne miluiele. Dispoziia lor sufleteasc se gsete pregtit n acest scop prin lectura psalmilor, care propriu-zis nu snt ru gc iu ni directe, ci n cea mai mare parte cugetri i reflecii religioase, m rturisiri i dorine exprimate sub forma personal sau in d iv idu a l. Prin eetenie se afirm precis spiritul comunitar, care fo rmeaz caracterul specific al cultului d iv in public cretin. M a i departe, oficiul decurge n nota s im bolism ulu i caracteristic Utreniei. O astfel de not este marcat prin nsui aparatul extern al serviciului, cci deja n tim p u l ecteniei mari, precum su blinia z Sim ion, arhiepis copul Tesalonicului, se aprind toate fcliile, pentru a a m in ti slava lui D um n ezeu , care a strlucit peste pstori, cnd li s-a artat ngerul vestindu-le N aterea D o m n u lu i 1 0 0 (Luca II, 9). La acest ev enim ent se refer troparul-prochimen D um nezeu este D o m n u l i s-a artat nou, b in e c u v n ta t este Cel ce vine intru numele D o m n u lu i (Ps. C X V I I , 26, 27), pe care ncep s-l cnte stranele ndat dup ce preotul a rostit ecfo nisul ecteniei mari i a intrat n altar. U u rm nd regulile din Tipic, stranele c ontinu s intoneze celelalte tropare, p rin care se preamrete e v e n i mentul serbat n legtur cu opera d iv in pentru mntuirea o m u lu i prin lisus Hristos, sau faptele persoanelor sfinte, ca roade ale v e n ir ii lui Hristos n lume. n acest timp preotul face pregtirile cuvenite pentru im brcarea tuturor vemin telor liturgice, n \^ederea lucrrilor Proscomidiei, dac du p Utrenie va urm a Liturghia. La strane se continu citirea catism elor clin Psaltire. m p re u n cu sedelncle respective, preotul rostind printre ele ecteniile mici din Liiu rgh ier (prima cu ecfonisul C a Ta este stpnirea..., iar a d ou a cu ecfonisul C D um n ezeu b u n i iubitor de oam eni eti...), dac este s m bt ori srbtoare, nainte ori dup serbare ; n celelalte zile obi98. Vezi n se m n r ile de lipic de la ncep utul L itu rg h ie ru lui, eci. Bucureti, 1902 1950 etc., cu privire la Utrenie. 99. Vezi textul .i schema diferitelor .numuscrise la Am brozios Stavrinos, op. cit., p. 85 102. > 100. Simion, arhiepisco pul Tesalonicului, Despre sfintele ru g ciuni, cap. 309.

69 nuite din cursul sp tm nii, aceste ectenii nu se zic. Perdeaua uilor m prteti st nchis n tim pul citirilor din Psaltire, ncepn d anume dup cntarea troparelor de la D um nezeu este Domnul.... In zilele obinuite de peste sptmn, partea a doua din slujba Utreniei se ncheie cu Psalmul L (Miluiete-m, Dumnezeule , dup mare mila Ta...). In zilele de srbtoare ns ea este mai boqat. Astfel, d u minica, dup ectenia de la sfritul ultimei catisme, urmeaz la stran Binecuvintril-e n v ie rii, tropare precedate de stihul 1 .2 al Psalmului C X V U I (B inecuvntat eti, Doamne...), n care se descriu mprejurrile i se amintesc personajele menionate de Sfintele E vangh elii n legtur cu nvierea D o m n u lu i. n tim pul cin trii acestor imne, preotul face cdire mare, n c h ip u in d n acest fel i aromatele pe care le aduceau cu ele mironosiele, spre a completa ungerea trup u lui D om nu lui. La srbtorile cu polieleu, cdirea mare ncepe o dat cu m rim u rile , preotul fiind m brcat i cu felonul, dac Utrenia se svrete n cadrul privegherii de noapte. In unele pri, dar mai ales n bisericile din mnstiri, solem ni tatea Utreniei de la priveghere este accentuat n acest m om ent prin scoaterea icoanei srbtorii pe analog, n m ijloc u l bisericii. A nu m e, la nceputul m rim urilor, preotul mbrcat n felon i precedat de diacon cu cdelnia, iar afar clin altar i de purttorul de sfenic, iese prin uile mprteti, purtind icoana pe care o aaz pe analog ; dup ce o cdete mprejur, face apoi cdirea rnare ncepn d din altar. 6. P roch im e nu l i E va ng h elia nv ierii C nd s--au ncheia t bin ecuvntrile i m rim urile, dia conul sau preotul rostete ectenia mic, cu ecfonisul C s-a bin ec uv nta t numele Tu..., du p care se ncepe la strane cntarea antifoanelor respective. La sfritul acestora, preotul sau diaconul, deschiznd sfintele ui, rostete S lu m aminte, nelepciune !, pentru ca la strane s se rspund cu intonarea p ro c h im e n u lu i. Potrivit p rin cip iulu i aplicat la Vecernie n le gtur cu acest stih, trebuie s ne ateptm la o lectur biblic, ntr-adevr, n zilele de d u m in ic i srbtori se citete aa-numita Evanghelie a U treniei. D um inic a , ea este una din cele 11 pericope desemnate sub numele de Evanghelii ale nvierii, pentru c ele istorisesc nvierea M n t u it o r u lu i sau u na din artrile Lui dup nviere m . Introducerea n vederea lecturii Evangheliei Utreniei este pregtit printr-o serie de formule. n p rim u l rnd, du p ce s-a ncheiat la stran cntarea p roch im e nului, preotul sau diaconu l d nd e m n u l D o m n u lu i s ne rugm, iar dup rspunsul credincioilor preotul intoneaz ecfonisul C sfnt eti Dum nezeul nostru i ntru sfini Te odihneti.... Stranele, la rndul lor, se asociaz la pregtirea dispoziiei sufleteti a credincioilor n vederea ascultrii Sfintei E vanghelii, cintind Toat suflarea s laude pe D o m nul..., pe D o m n u l Hristos, Soarele dreptii, Cel ce iari frumos ne-a
101. Cele 11 pericope ale nvierii, extrase din textul Evangheliilo r $i qrupato in ordinea succesiunii lor, se a i i aezate in partea do la finele Evangheliarului. Citirea lor urmeaz i se reia succesiv n cursul anului lilurgic, n ordinea d u m i n i cilor, care decurg de la D u m inic a Tuturor Sfinilor, afar de cele apte duminici din timpul Penticostarului (Cincizecimii), cn d este nto cmit o alt ordine pentru citi rea lor, Cf. Dr, Vasile Mitro fa n ov ic i i Dr. T. Tarnavschi, op. cil., p. 5-19.

70 strlucit din m ormnt. D iac on ul ori, n lipsa lui, preotul struiete din nou asupra strii de suflet cu care se cuvine s mtmpin.m vestea cea buna, stare de suflet ce trebuie s-o cerem n har de la D om nu l. De aceea n d e a m n : i pentru ca s ne nvrednicim noi (s fim nvrednicii, adic s fim socotii vrednici) a asculta Sfnta Evanghelie , pe D o m n u l D u mn e z eu sa-L rugm. Pentru c ascultarea Sfintei Evanghelii face n e cesar ncordarea sau concentrarea ntregii noastre fiine, diaconul- ori preotul a d a u g : nelepciune! Drepi s ascultm Sfnta E v a n g h e lie i , preotul dorind, urnd sau mai bine-zis cernd Pace tuturor sufletelor, n aceste clipe. A b ia acum, dup aceast struitoare pregtire, se anun locul sau autorul din care este aleas pericopa respectiv : Citire din Sfnta Evanghelie de la ... (numele evanghelistului). D u p in tonarea doxol ogi ei mici, cu care poporul i n t m p i n acest anun, preotul citete textul pericopei evanghelice, iar la sfrit stranele dau slav lui D u m nezeu prin aceeai formul doxologic, pentru mrirea artat de El prin nviere. Ca i ritualul v ho d u lu i de la Vecernie, citirea Evanghelie i nvierii constituie u n adevrat episod nuntrul Utreniei de dum inic. E v a n ghelia din aceast zi formeaz, am putea spune, nucle ul n jurul cruia se gsesc coordonate toate ceremoniile (aciuni, im ne i ectenii) ce u r meaz pn la catcivasii. R n d u ia la acestora se afl inspirat de p reocu parea de a sim boliza unele a m nunte n legtur cu actul istoric al n vierii D om nului, precum i dispoziia pe care ea a determinat-o n sufle tele cretine. Astfel, se cuvine s remarcm n p rim ul rncl c E vanghelia Utreniei este citit de ctre preot, iar nu de diacon, cum se obinuiete la Liturghie ; trebuie sa adu gm , de asemenea, c n tim p u l lecturii ei preotu1 nu st cu faa spre credincioi, ntre uile mprteti, ca la Li turghie i la Utrenia din zilele de srbtoare, ci pe latura de m ia z noapte a sfintei mese. C itind d in un tru l altarului E vanghelia Utreniei din duminici, preotul amintete n acest chip c nvierea M n t u it o r u lu i nu s-a petrecut n faa lum ii, ci nainte de zori, deci nc noapte fiind. Pe de alt parte, stnd pe latura de miaznoapte a sfintei mese, el nchipuiete pe ngerul pe care femeile mironosie l-au v z u t eznd n dreapta mormntului (M arcu X V I, 5) i vestindu-le nvierea, cci sfnta mas sim bo lizeaz ntre altele i m o rm n tu l n care a fost pus i din care apoi a nviat D o m n u l 102. N u m a i n D um inic a Patilor, cnd Utrenia se s v r ete noaptea, a v n d o semnificaie, rnd u ia la i solemnitate cu totul aparte, E vanghelia ei se citete nu nu m a i afar din altar, ci afar din sfntul loca, n faa lui i n m ijlocul credincioilor, a m in tin d astfel n treaga micare produs ntre Apostoli i ucenici de vestea n v ierii D o m nului, care a u m p lu t de bucurie inim ile tuturor credincioilor. R n d uiala Utreniei din dum inici struie sub diferite forme asupra simbolizrii nvierii D o m n u lu i, aa cum este n p rim ul rnd p rin cntarea nvierea lui Hristos vznd, s ne nchinm Sfntului D o m n u lu i Iisus...; acest imn, dei se poate inton'a'i stran, de regul este totui executat
102. Cf. Sf. Gh e rm an I ol Constnn tinopolului, Expunere despre biseric, i stu diu mistic despre Liturghie, P. G., X C V I I I , 388 i Simion, arhi episco pul Tesalonicului, Despre trnosirea siin te i biserici, cap. 132 (in trad, rom., op. cit., p. 122).

71 ele preot n altar, ntruct el co n tin u .astfel rolul ngerului n vestirea acestei mrite m inun i, prin care s-a artat puterea .dumnezeiasc a M n tuitorului. E vangheliile nvierii relateaz deci un fapt legat strict de per soana M ntuitorulu i, a Crei reprezentare n serviciu d iv in public apar1ine nu m a i preoiei, adic arhiereului i preotului. Ca atare, aceste E v a n g h e l ii nu pot fi citite de ctre diacon, ntruct, precum vom vedea ndat, 'in ceremoniile ce se desfoar dup citirea Sfintei Evanghelii preotul apare n rolul M n tu ito r u lu i, Care iese din mormnt. Pericopele e v a n ghelice de la liturghie i de la Utrenia srbtorilor expun in general n vturile i actele dJ.n activitatea p u b lic a M n tu ito r u lu i, pe care le-au propovduit dup Eli Apostolii, ucenicii, misionarii i clericii de toate gradele. De aceea, E va ngh eliile ele la Liturgh ia i Utrenia din orice sr btoare de sfini sau|praznice le poate citi diaconul, cu binecuvntarea arhiereului sau a preotului. ntruct predica i n general activitatea M n tuitorului au avut uni caracter public, pericopele evanghelice, din u lt i mul gen se citesc n fate poporului, adic dintre sfintele ui. Sub impresia m in u n ii vestit prin E vanghelia nvierii ori a faptelor i nv tu rilor dumnezeieti din pericopele de la Utrenia srbtorilor mari, sufletul credincios este ptruns de un adine sentiment de smere nie n faa nemrginite'] puteri i nelepciuni a Fiu lui lui Dumnezeu, sentiment care se traduce prin recitarea 1a stran a Psalmului L (Miluiete-m, D umnezeule , dup mare mila Ta...) ; duminica, aceasta consti tuie n acelai timp i o pregtire sufleteasc a credincioilor, spre a ntm pina cu in im a curat pe M n t u it o r u l nviat. Intr-adevr, preotul acoperindu-i. capul n acest timp, ia n m in sfnta Carte i innd-o la piept, cind aude pasajul c iat a dev ru l ai iubit din Psalm ul L, iese cu ea prin sfintele ui, precedat, de aci nainte de p urttorul de sfenic i ajunond n m ijloc u l naosului o aaz pe. analog. In acest chip, el reprezint i ne arat pe Hristos, Soarele dreptii, Cel ce iari frumos din m o r mnt nou ne-a rsrit. Preotul iese ca din m ormnt din nfricotorul jertfelnic i de la m o rm n tu l sfintei mese, zic.e Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, innd ca un nger E va ngh elia artnd pe Hristos, pe care L-a prop o vdu it 103. Este natu ral deci ca preotul s ndeplineasc personal tot ceea ce st n le g tu r cu reprezentarea persoanei i a activ itii M n t u it o r u lu i i, n consecin, i citirea Evanghelie i Utreniei. Ceremonia aezrii ei pe analog, du m in ica, n u poate fi cosiderat un vhod propriu-zis, ntruct ea este de fapt scoaterea sfintei Evanghelii, care nchipuie.te pe M n t u it o r u l nviat, spre a fi srutat de credincioi. Exemplul evlaviei l d n p rim ul rnd preotul, care, dup ce a depus sfnta Carte pe analog, face do u n c h in c iu n i, o srut, iar dup a treia nc h inc iu ne se na p oia z n altar tot prin uile mprteti, pe care ic nchide. La praznice i srbtori de sfini, E va ng h e lia Utreniei se citete ntre sfintele ui ; ea este aleas dintre pericopele al cror coninut se refer la evenim entul srbtorii sau al cror neles vine n vreun fel oarecare n legtur cu viaa i virtuile sfinilor serbai. Cind aceste srbtori
103. Simion, ar hiepiscopul Tesalonicu lui, Despre sfintele ru g ciuni, cap. 336.

72 nu cad d u m in ic a, E va ngh elia este aezat ndat pe sfnta mas, dup citirea pericopei respective, nchizndu-se apoi sfintele u i 104. Prile ce cad m rolul stranei ndat dup pericopa du m in ic a l a E v a n g h e l i e i snt ptrunse de sentimentul trezit de faptul nvie rii relatat prin citirea ei. im presia a d in c produs de m inun e a prin care Mntuitorul i-a artat in chip strlucit desvrita Sa putere dum nezeiasc tre zete in contiina cretin mai ntii sperana pentru curirea sufletelor de m ulim ea greelilor i o m in s-i exprime bucuria c, p rin nviere, D om nul ne-a druit m ila Sa cea bogat i viaa venica. Acesta este sensul care vibreaz n scurtele imne Pentru ru gc iu nile Sfinilor A p o stoli...-, Pentru ru gc iu nile Nscto arei de Dumnezeu... i n v iin d Tisus din mormnt.... M a i pe larg, cererile com unitii pentru m p r t irea de bin e c uv n t rile revrsate peste lum e prin nvierea M n tu ito r u lu i silit exprimate prin m gciunea-ectenie : Min tuiete, Doamne, poporul Tu, i b in e c u v in te a z motenirea Ta, cerceLeaza lum ea Ta cu m il i cu ndurri...*, pe carc o rostete diaconul n faa icoanei M a ic ii D o m n u lu i ori, n lipsa lui, preotul n altar. 3n practic ns, mai ales cnd nu este diacon i V ec ern ia a fost nsoit de Li tie, cererea Min tuiete, Doamne, poporul Tu..., care face parte din serviciul Litiei, nu se mai rostete la Untrenie, c:i este rezumat in ecfonisul Cu mila i cu indurrile i cu iubirea de oa m e ni a Unuia-Nscut Fiului Tu..., pe care preotul l ros tete ndat d u p ce s-a ncheiat la stran cntarea stihirii nv iind lisus din mormnt.... Cu acest vosglas, partea a doua din oficiu l Utreniei n zilele de d u minic i alte srbtori s-a terminat. N u este greu de observat c n p ie sele de la ncep utu l acestei pri ideea artrii D o m n u lu i n lume, care st la baza s im b o lis m u lu i Utreniei, a fost afirmat sub aspectul naterii Sale, pe cnd spre Sfritul ei semnificaia aceasta este su blinia t prin elemente privitoare la nviere. 7. Pcirlea u ltim a o iic iu lu i n partea a treia, artarea M n t u it o r u lu i n lum e este prezentat prin referine n legtur cu prop o vdu irea E vanghelie i i rspndirea cre dinei n Fiul lui D umnezeu. C ntind triumful cretinismului, slujba din aceast u ltim parte mbrac prin nsui acest fapt un caracter solemn, care vine la expresie ndeosebi prin imnele de la sLrane. De aceea, p a r tea a treia sau m ai exact a doua din rindu ia la Utreniei propriu-zise este considerat ca partea ei solemn. P reamrind anumite evenim ente din istoria m n tu irii sau persoane sfinte cu un rol ales n afirmarea credinei i vieii cretine, aceste imne variaz in legtur cu calendarul biseri cesc, p otriv it re gulilor i n v tu rilo r nscrise pentru strane n T ipic ,
104. n unele mnsti ri i mai ales in unele Biserici naionale, du p Evan ghelia Utreniei de la srb to rile cu priveghere urme az miruirea sau ungerea cred in cioi lor, care se face naintea icoanei rtr: pe analog, cu untdelemn b in e cu vntat -la Li tie, ca un senin al mprtiri i milei 'lumne/.eieti manifestat prin e veni ment ul srbtorit. Practica aceasta, caro, in unele pri, ncepe de la laude nainte, este motivat de dorin a de a se termina miruirea p n la finele privegherii. Vezi pe larg n studiul nostru, M iru H u l, n Studii Teologice, V (1953), nr. 9 10, precum i n prima an ex a prezentei lucrri.

O ctoih, M in e ie i Triod. In ceea ce privete rnduiala oficiului, deosebi rile ntre Utrenia din zilele obinuite de peste sp t m n i ntre cea din dum inici i srbtori snt cu totul nensemnate. Precum am menionat la vreme, diferena o stabilete de fapt gradul de solemnitate accentuat, prin care se caracterizeaz executarea slujbei n zilele de du m in ic i srbtori. n prin cipiu, partea a treia se deschide, att n zilele de rind ct i n cele de du m in ic i srbtori, prin poem ul im nografic cunoscut sub numele de canon, ale crui pri snt citite ori intonate melodic de cntrei, du p cum este zi obinuit, du m in ic ori srbtoare. R olul preo tului i diaconu lui se reduce, n legtur cu acest imn, la rostirea ecteniilor i vosglasurilor respective, artate n Liturghier dup odele a IlI-a, a V I - i a IX-a. La sfritul cn trii sau odei a VIII-a ns, preotul sau dia conul formuleaz n d e m n u l : Pe N scto area de D um n e ze u i M a ic a Lumin ii cu cntri cinstind-o, s o mrim , n vederea executrii la stran a im nelor pentru cinstirea Sfintei Fecioare, care a fost organul ntruprii sau v enirii D o m n u lu i n lume. n acelai timp se ncepe tmierea sau cdirea mare, iar stranele cnt in zilele de rnd i dum in ic a im nul Ceea ce eti mai cinstit dect heruvimii..., prefaat de ase ori cu stihuri luate din cntarea nlat sub inspiraie d iv in de ctre Sfnta Fecioar, cu ocazia vizitei la ruda sa Elisabeta (Luca L 46 55) ; la sr btori ns locul acestor im ne l ia cntarea a IX-a a canonului, consa crat de regul Nscto arei de Dumnezeu. n urm a ecfonisului C pe Tine Te lau d toate puterile cereti... al ecteniei, rostit de diacon ori de preot dup cntarea a IX-a a c a n o n u lui, stranele ncep lum innclele (svetilnele) sau ex apostilariile de la O c to ih i M in e i, com binate d u p regulile prescrise de Tipic. Denumirea de ^exapostilarii (trimiteri) prov in e de la propoziia ..-^- to . " (trimite lu m in a Ta, Doamne) din textul celor mai multe exapostilarii din Presimi, care, p rea m rind pe Hristos, Lu m in a lum ii, snt exapostilarii prin excelen. Ele se mai numesc lum innde (svetilne), din cauza cuvintelor ^ (lumin) i '. (lumineaz), car.e.se ntlnesc n toate aceste i m n e 105. Exapostilariile din O ctoih, n n u m r de 11, care snt specifice Utreniei din zilele de dum inic, se mai numesc i kb.r.o;-,v. (exapostilariile

nvierii), deoarece cuprinsul fiecreia din ele se refer la E vangh elia nvierii citit n du m in ic a respectiv. Dup exapostilarii, stihirile trec direct la lauda D o m n u lu i prin cntarea Psalmilor CXLVIIT, i CL, precum i preamrirea evenim ente lor sau sfinilor serbai. In zilele de rnd ns, mai ales cnd sfinii m en ionai de calendar n aceste zile nu au stihiri compuse n onoarea lor, aceti psalmi snt citii iar nu cntai. Dum inica, stihira care se cn t cu mrire la sfritul laudelor, are la baza compoziiei ei ideea prin cipal a Evanoheliei din ziua respectivii. De aheea, ea poart numele de stihira Evangheliei de la Utrenie. Ca i
f'x ap o stilariile , aceste s t ih ir i snt 11, d u p n u m r u l p e r i c o p e l o r e v a n g h e lice de la Utreniile d u m in ic ale i se mai numesc cu termenul slav de
105. Cf. Li'On Clucjnot, D ictlo nn airn grcc-lranQais r/e noma lHurr/iquc.'*. . :;

74

voscresne sau cu cel de origine greac eotinale \ x o .

(imnele de d im in e a ale nv ierii). L u m in n dele i voscresnele snt, am


putea spune, adevrate comentarii ale E vangheliilor nv ierii de la U tre nia de du m in ic . Precum rezult din nsi denumirea, lor, eotinalele sau stilurile Evangheliei (voscresnele) snt prin excelen im ne ale aurorii. D e n u m i r e a de e o t i n a l e le provine, desigur, tocmai de la m o m entul c nd cran intonate la oficiu l Utreniei din Biserica Veche, adic la ivirea p r i melor semne ale lu m in ii sau zilei. Un astfel de m oment este subliniat, de altfel, prin interjecia Slav ie Celui, ce ne-ai artat no u lu m in a !, pe care o intoneaz diaconul sau preotul, din altar n zilele obinuite, sau ntre uile mprteti d u minica i n zilele de srbtori, imediat dup eotinale. Precum se vede, .n aceast fo rm ul vibreaz nu nu m a i un accent de bucurie, pe care-1 ncearc n chip natural sufletul omenesc la ivirea lum inii, ci n acelai timp i sentim entul de recunotina fa de puterea div in , care ne n vrednicete s vedem o nou zi. Cum ns pentru cretini lu m in a fizic nu este dect sim bolul M ntu ito ru lu i, Soarele cel adevrat i ziu a cea adevrat 1 (W , nelesul acestui eefonis doxologie rostit de diacon sau de preot se ridic la Dumnezeu, ca m ulum ire pentru c ne-a trimis pe fiu l Su spre lum ina rea i mntuirea lum ii. Ideea aceasta i gsete o exprimare a m n u n it in d ox ologia cea mare, cntat la strane n chip cu totul solemn dum inica i n zilele de srbtori, pentru a mri i a luda pe D um n e z e u n Treimea persoanelor, pentru c scpare s-a fcut nou in neam i n neam i pentru c ntru lu m in a Lui v om vedea lumin. D u m in ic a , in tim p u l cntrii trisa g h io n u lu i (Sfinte Dumnezeule ) de la finele' cloxologiei mari, preotul iese prin sfintele ui n naos, de uncie ridic sfnta Evanghelie de pe analog, du p ce a fcut o n c h in ciune n faa, ei. V e n in d apoi cu ea in dreptu1 sfintelor ui i ntorendu-se spre credincioi, o nal in semnul crucii ; in trnd dup aceea n altar, o aaz pe sfnta mas. n zilele obinuite de peste sptmn, doxologia mare este. nu m a i citit p n la versetul Doamne, scpare -ai fcut nou..., de unde se c om b in cu ru gc iu nea nvrednicete-ne, Doamne, n ziu a aceasta..., potrivit in dic aiilor din O ro lo g iu . n aceste zile, cnd nu urmeaz L itu r ghia du p Utrenie, preotul, avind culio nul pe cap, rostete afar din altar, naintea sfintelor ui, ectenia S p lin im ru gciu nile noastre cele de dim ineaa Domnului...,, care se zice, cu adaptarea corespunztoare i la Vecernie, du p nvrednicete-ne, D oamne, n seara aceasta.... Potrivit p rin c ip iu lu i i regulilor aplicate, la Vecernie, dup ecfonisul acestei ectenii (C D um n ezeu l milei i al indurrilor... eti), urmeaz salutul preotului Pace tuturor, n dem nu l Capetele noastre D o m n u lu i s le p lecm , du p care preotul citete n tain i cu capul descoperit rugciunea D oa m ne Sfinte, Care intru cele de sus l o c u i e t i . . . , Este o ultim solire a preotului pentru comunitate, n care se rezum r u g c iu nile pentru obinerea bin ecuv ntrii lui D u m n ezeu i a b u ntilor Sale
106. Sf. Ciprian, De orallonc, 35.

75 cele lufneti i a celor m ai presus de lume. D up ecfonisul C al Tu este a ne m ilu i i a ne m n tui pe noi..., preotul in t r n altar, .iar la strane ncep c ntrile stihovan-ei laudelor, n care se preamresc evenimentfele i sfinii din istoria credinei cretine. L a t i n e l e acestei dricari, strana rostete Bine este a ne mrturisi D o m nijiui i a cnta n u m e lu i Tu, Preanalte, a vesti dim inea a mila Ta i adev ru l Tu n toat noaptea (Ps. XC1, 1 2), d u p care urmeaz ca i Ita Vecernie ru gc iu nile scurte : Sfinte Dumnezeule..., Prea sfnt Treime... i Tatl nostru..., iar dup ecfonisul acesteia din urm, cmtare troparelor. C nd acestea s-au terminat, preotul iese din altar in faa sfintelor ui, unde, dac nu este Postul cel mare, rostete ectenia Miluiete-ne pe noi, D um nezeule, du p mare mila Ta,.., iar dup ecfo nisul ei (C milostiv i iu bitor de oameni, D um n ezeu eti...) se face apolisul, observndu-se regulile nsemnate n Liturghier la finele Utre niei. Terminnd, se retrage apoi in altar. S u bliniem nc o dat ca aceast r n d u ia l se observ la Utrenia din zilele de rnd, adic de peste sptrnn. D u m in ic a i ia srbtori ns, dup doxologia cea mare, fie preotul n altar ori diaconul (cnd este) afar din altar, rostete mai ntii ectenia Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule , dup mare m ila Ta... i ndat dup ea S p lin im r u g ciunea noastr cea de dim ineaa D o m n u lu i , deci ntr-o ordine invers fa de cea obinuit n zilele ordinare. (Aceast in versiune am vzut-o cu alt prilej aplicat i n slujba V ecerniei 1 07 , locul ecteniei M i luiete-ne pe noi, Dumnezeule... fiind n principiu, du p tropare, n zilele obinuite). Pe de alt parte, ru gc iu nea tainic cu plecarea capetelor, care urm eaz dup u ltim a din aceste dou ectenii, este citit n 'altar, deoarece dum inica i srbtorile preotul se gsete n acest timp c o m plet mbrcat, n u n tr u l altarului. R n d u ia la care conduce la rugciunea final a apolisului este a lc tuit din aceleai formule ca i cele ntre buinate la Vecernie. Textul ru g c iu n ii ap olisu lu i este ns acomodat, precum se vede n L itu rgh ier, caracterului zilei respective (d uminic, praznic ori celelalte zile).

PARTEA II A LI TURGHIERULUI LITURGHIA

sAv*

L I T U R G H I A
A. P R E G T IR E A S F IN I IL O R S L U JIT O R I P E N T R U O F IC IU L L IT U R G H IE I

I.

Pregtirea l u n tric sau sp iritu a l. II. Pregtirea exterioar : inuta, m b rc m in te a sacr i splarea I
P R E G T IR E A L U N T R I C s a u s p i r i t u a l

1. Scurle l m u riri p relim inare. 2. Ascez i p ra v il . 3. R ilu a lu i n c h i n rii p e nlru intrare a in s lu jb

1. Scurte l m u riri prelim inare L itu rg h ierul Bisericii O rtodoxe nscrie, du p oficiul Utreniei, capi tolul in titula t R nd uiala dumnezeietii Proscomidii, ca 111 ediiile ro m neti, sau m ai sim plu : R n d u iala Proscomidie i ( ), ca n cele m ai multe din ediiile greceti. Acest capitol este consacrat c e rem onialu lu i sau ritualului pentru preg tirea necesar n vederea ofi ciu lu i Liturghiei propriu-zise i ndeosebi a Liturghiei euharistice. Se disting dou mom ente sau dou pri n aceast rndu ia l : a) pregtirea personal sufleteasc i trupeasc a sfiniilo r s lu jito ri i b) preg tirea ofrandelor sau a da ru rilo r de p iin e i v in aduse de credin cioi, daruri care se vor transforma n Trupul i Sngele D o m n u lu i din Jertfa euharistic. n unele ediii, cel dinii dintre aceste dou momente formeaz cuprinsul u n u i paragraf aparte ca, de exemplu, n S luje b n ic ui de Sofia, 1928 etc. i n L itu rg h ik o n u l de Ierusalim , 1908 etc. n acest din u rm Liturghier, cerem onialul n c h in rii na inte de intrare n altar precum i al nv em ntrii liturghisitorilor snt nsumate la u n loc sub titlu] = R n d u ia la pentru vrem ea slujbei, adic cere m o n ia lu l sau regulile de urmat pentru luarea bin e c u v n t r ii de la arhie reu, la tim pul cuvenit pentru nceperea ofic iu lui, iar sub titlul de Proscom idie se afl aezat, aa precum este logic i n consonan cu n semnarea acestui cuvnt, rnduiala pentru alegerea, separarea i ae zarea pri or cuvenite din materiile de piine i vin aduse pentru jertfa euharistic. Reprezentarea i reproducerea n Liturghie a misterului m m tu irii prin Fiul lui Dumnezeu, Care, p rin Jertfa euharistic, se face prezent in chip real n Biserica Sa, im p u n n chip particular o stare de curie i o nlare de spirit a celor ce particip, dar 111 p rim u l rnd a celor care svresec oficiul Liturghiei. n d e p lin in d aceast sfnta slujb, preotul nu exercit u n sacerdoiu propriu, ci sacerdoiul lui Hristos. n nici o

80 alt parte a chemrii sale 1111 este fcut preotul prta la preoia M n t u i torului Intr-un gr m c! mai nalt i mai desvirit, ca n serviciul su de iiturghisitor.-Aci, ol particip att de real i att de direct la sacerdoiul dum nezeiescului su nvtor, incit, la m om entul' cuvenit, poate s spun iu nu m ele Lui propriile-I cuvinte : Luai, rnncai, acesta este T rupul M e u ...; bei dintru acesta toi, acesta este Sngele Meu.... n oficiul sau liturgic., preotul se gsete deci intr-o legtur sau unire personal i real cu M n tu ito r u l, contact care, afar de vederea Lui sensibil, este tot aa ca i acela in care se gseau cu El Sfinii Apostoli, in tim p u l activitii Sale pminteti. De aceea, este de la sine neles c acest contact v iu sacramental i .substanial, prin participarea preotului la sacerdoiul M n tu ito r u lu i, in ofic iu l de liturghisitor, i im pune o a n u m it stare de perfeciune in te rio a r i de c uv iin exterioar. Un nalt grad de sfinenie este reclamat, preotului, pe de alta parte, prin nsui faptul c ndep linirea Liturghiei constituie o sarcin de ncredere care i- fost acordat de nte m eietorul ei. La acest lucru se referea Sfntul Vasile cel M are cn d atrgea aten ia preo tu lui cu privire la ndatorirea sa. de liturghisitor : Fii cu luare am in te asupra ta i asupra serviciului pe care l-ai primit, pentru ca s-l ndeplineti cu fric de D umnezeu. i. s-a ncredinat nu^o slu jb pmntease, ci una cereasc, nu o slujb omeneasc, ci u na ngereasc... ...ntotd eauna, clar mai c:u deosebire la vremea u nui att de mare Mister, repeta el ntr-alt scriere, preotul s fie ptruns de cuvintele A p o s t o lului : Deci, iubiilor, avncl astfel de fgduine, s ne, c urim de toat n lin c iu n e a trupului i a sufletului, desvrin d sfinirea noastr n frica lui D u m n e z e u ( Cor. V II, 1). ...N im nui prin nimic s nu-i aducem sm inteal, pentru ca slujba noastr s nu fie defim at, ci n toate s ne n fim ca slujitori ai lui D u m n ezeu (II Cor. V I, 3, 4). A a ajunge cineva vrednic s svreasc Taina D o m n u lu i du p E va n g h e lia lui D um nezeu 1 0 !l. Ca atare., pentru acest oficiu se cer din parte a sfiniilor slujitori a n u mite acte, exerciii i lucrri pregtitoare, care nu le snt im puse n le g tur cu nici unul clin celelalte servicii bisericeti. R egulile ce trebuie urmate n aceasta p riv in se gsesc rezumate n instruciu nile nscrise n fruntea c apitolului cu R n d u iala Proscomicliei. Ele reprezint un extras din D iatax a sau C o n stitu ia bisericeasc nto cm it de p atriarh ul constantinop olitan Filotei (.1351 1370), pe cinci era egu m e n al Lavrei Sfntul A ta n a sie clin M u n te le Atos. De fapt, aceast scriere este o con semnare i sistematizare a disciplinei, observat i transmis de Sfinii Prini, aa precum se poate remarca 11 diferite pasaje clin operele lor i ndeosebi ale Sfntului Vasile cel Mare. n aceste reguli se cuprind instruciu ni cu privire la pregtirea sufleteasc i trupeasc.
108. Sf. Vasile cel Mare, C u v ln l cu privire la s lu jb a preoilor, P. G,, 1685 A. 109. Sf. V asile cei Mare, De baptism o, II, Q. 2, P. G X X X I , 1584 A B. X X XI,

2. A scez i p ra v il Fr ndoial, ideal ar fi ca cei ce s-au dedicat altarului s se afle permanent n tr- stare de puritate, care s-i fac proprii pentru servirea lui Dumnezeu. n tot cazul, ei snt datori ca, cel puin n aju n u l zilei n care vor avea de svirit Liturghia, s-i fac un examen de contiin i s se conformeze regulilor de disciplin spiritual, menite s asigure starea de curie luntric, necesar u nui slujitor al Sfintelor Taine. Senzaia i gustul pentru valorile transcendentale nu se pot detepta ins dect acolo unde se afl asigurat prim atul spiritului. Pentru reali zarea acestui echilibru intr-un suflet cu adevrat religios, instruciunile din fruntea capitolului cu rindu iala Proscomidiei re comand c preotul, cnd are s svireasc dumnezeiasca Liturghie, trebuie mai inti s fie m rturisit i mpcat cu toi i s nu aib ceva mpotriv a cuiva, iar in i ma s i-o pzeasc, cit va putea, de gindu ri rele , s se infrineze puin de cu sear, s privecjheze p n la vremea slujbei i s-i citeasc cele rinduite de Tipic:S;h\ cea mai mare parte, aceste reguli formeaz cadrul unei asceze uoare, adecvat puterii liturghisitorilor att de la bisericile minstireti cit i de la cele din parohii. Fiind chemat s aduc darul su i pe cele ale credincioilor, n vederea Sfintei Jertfe, preotul.este obligat n prim ul rnd s nu uite c, potrivit poruncii M n tu ito r u lu i (Matei V, 23 25), trebuie s se gseasc m pcat cu toi, pentru c n u m a i dintr-o in im eliberat de tirania urii i nc lz it de iubire se pot nla ru gciu ni sincere i susinute de cre din tare. n faa lui D um nezeu trebuie s ne nfim ca fii ai Lui, unii n dragoste de frai, iar liturghisitorul, vorbind in oficiul su pentru toi naintea Tatlui ceresc, se cuvine s fie p ild i s inspire ncredere tuturor n curia i puterea ru gc iu nilor lui. Srguiete-te s fii un lucrtor ireproabil n slujb, nv n d drept c uv ntu l adevrului, n demna Sfntul Vasile cel Mare. Ia seama s nu faci Liturghie aflndu-te n du m nie cu cineva, pentru ca s nu fug de la tine Paracletul (Duhul Sfint). M c a r cu prilejul zilei de Liturghie nu critica (cleveti) i nu te glcevi cu nim eni H0. Precum se lmurete m ai a m nu nit n capitolul Povuiri din Liturghier, de a ocrit preotul sau diaconul pe cineva i l-a scrbit sau l-a nedreptit i tie c acela este m n ia t i suprat pe el, nu snt vrednici de slujire i de m prtirea cu Sfintele Taine. Sau dac nsui preotul ori diaconul, fiind nedreptit sau scrbit de cineva, ine m nie i se supr, s nu ndrzneasc a sluji Sfnta Liturghie, ci, du p porunca D om nu lui, mergnd, s se mpace mai din ainte cu fratele su i aa s slujeasc. Iar de va fi cel scrbit undeva departe, iar preotul va fi nevoit s slujeasc, m car gnd bun s aib i anume c, dac se va ntlni cu dnsul, negreit se va m pca i ntru in im a sa i va prea ru de aceasta ; i aa, de nevoie, s slujeasc m .
110. Ibiclem, col. 1688 A. S nu mergi la ru gc iune n ziua amrciunii laie, mai nainte de a fi deprtat necazul tu (C o nstituiile A postolice, VII, cap. 17). 111. Vezi P ovfuiri, pgf. 2 (Pregtirea pentru slujba dumnezeietii Liturghii
i m p r t ir e a cu S fin te le T a in e ). R e g u la m e n te le de d is c ip lin b is e r ic e a s c p re v d

pedepse ce merg pn ia caterisirea clericului care, oprit fiind, .svryste lucrrile sfinte. Vezi art. 17 din Regulamentul de disciplin i judecat al instanlelnr Bisericii O rtodox e Rom ne, din anul 1949.

82 Se nelege c, mai nainte de orice, Sfnta Liturghie nu poate s fie svrit d e c it de preoii i diaconii care se gsesc m p c ai cu Biserica, ad ic nu se afl sub oprire canonic din partea autoritii b is e ric e ti. Deci, de va ii sub blestem sau oprit de Biseric, ori afurisit de arhiereu, nicid ecum sa nu ndrzneasc a svri Sfnta Liturghie, pn' c.nd nu va cpta voie de la cel ce l-a legat, ca s fie desvirit dezlegat. Cci de va ndr zn i cineva s lucreze cele preoeti nefiind dezlegat, va cdea n pcatul fu ru lui de cele sfinte, i cu ndoit i foarte greu pcat se va ntoarce de la slujba dumnezeia sc i vinov at va fi T rupului i Sin gelui Domnului..., iar mprtirea cu preacuratele Taine i va fi spre jud eca t i osnd 1 1 . , Pe de alt parte, fr o stare de nalt moralitate i de perfeciune spiritual preotul nu se poate considera dem n de administrarea m isteru lui ce i s-a ncredinat i prin care este fcut prta la preoia M ntuitorului. Cci cum i va ridica privirile spre cer preotul, al crui suflet se afl m p ov ra t i ptat de pcate grele, cum va putea invoca revrsarea harului d iv in i cum va putea n d jd u i c D um nezeu Tatl i Fiul Su vor putea alege sla la clinsul ? (loan X IV , 23). Dumnezeul nostru este foc mistuitor (Evr. X II, 29), zicea Sfintul Apostol Pavel. Sfinenia, c u r enia, dreptatea lui D umnezeu snt ca flcrile unui cuptor, care purific din ce in ce m a i mult pe cei ce sint curai, dar care mistuiesc pe cei care nu sint astfel. In acelai foc, aurul se cur, precum remarca Fericitul Augustin, iar p a iul devine scrum. n prezena lui D um n ezeu nu pot s stea deci dect aceia care snt n conformitate i asemenea M a r e lu i Preot, svritorul m n tu irii tuturor i doresc cu v oin tare s fie perfeci cu trupul, cu in im a i cu d u h ul ll3. Deci, de-1 va v di pe preot contiina lui pentru pcate de moarte, s nu ndrzneasc a sluji Sfnta Liturghie pn nu se va curi pe sine de pcatul n care se afl, prin c in cu mrturisire cu gura naintea printelui su duhovnicesc, fg d u in d c de acum nu se va mai ntoarce la pcat. C de va ndrzn i a sluji, n pcat de moarte fiind, nemrturisino'u-se i prin pocin mai nainte necurindu-se de el, alt pcat de moarte mai greu adaug, i dumnezeietile Taine le primete spre judecat i spre osnd lui-i din pric in a nevredniciei lui. Chiar n svrirea dumnezeietii Liturghii viindu-i n sine preotul i cunoscndu-se a fi in pcat de moarte, ct va putea cu mare durere i cin s se smereasc pe sine i s arate prere de ru, avnd gnd necurm at s se mrturiseasc nentrziat, s fac bin e i s se prseasc de pcat U4. ', Pcatul se insinueaz n 'g e n e ra l prin simuri, prin care se afirm tirania trupului i se ngusteaz orizontul cugetului nu m a i la cele ale lumii acesteia. De aceea, n a ju n u l zilei cu oficiul Sfintei Liturghii, sfin iii slujitori amintindu-i ndem nul Sfntului Apostol Pavel din Epis tola ctre Coloseni III, 5 : Facei s moar ceea ce alctuiete n voi omul cel pmin tesc . desfrnarea, necuraia, patim a, pofta rea i lco m ia - au datoria s se nevoiasc spre mortificarea instinctelor i pornirilo r
112. 113. Avignon, 114. Vezi nota 111. M a n n in g , Le sacerdocc eternei, Iraduit de l'anglais par l' A bbe 1890, p. 23, P o v u iri, pgi. 2. C. Maillet,

inferioare. In sufletul stpnit, de pild, de p atim a lcomiei, trindvia nbu preocuprile de cele ale m p rie i lui D um nezeu. Ca atare, Povuirile clin L ilu rg h ie r consider ca o pied ic pentru sfiniii slujitori multa mncare i b u tu r de cu sear, n a ju n u l oficiului. n conse cin, re co m a nd c se cade a se nfrn a de la m ncare i b u tu r i chiar dac gust ceva, trebuie a gusta puin, i n u m a i na inte de miezul nopii. Ia r de va gusta preotul ct de p u in mincare i b u tu r dup miezul nopii, s nu ndrzneasc a sluji Sfnta Liturghie, deoarece la miezul nopii. ncepe cursul zilei m . Sfntul Vasile cel Mare, de ase menea, amintete c preotul are datoria de a liturg h isi n u m a i gsindu-se n stare de ajunare, aa precum nu nu m a i acum in cultul () m is tic i adevrat, ci i n cel tipic (preinchipuitor) i al Legii Vechi fusese stabilit Ilfi. Este, oare, greu de neles, pe de alt parte, c nu poate fi ngdu it unui liturghisitor participarea la ospee i la orice mese de petrecere 111 grup, n seara dinspre ziu a n care va avea s svireasc sfnta s lu j b '? M icarea funciunilor sufleteti intr-o atmosfer spiritual curat religioas, n a ju n u l srbtorilor, trebuie asigurat n acelai timp prin evitarea spectacolelor profane n acest interval, deoarece, precum se tie, subiectele i intriga lor a nga jea z cugetarea, im a g in a ia i afecti vitatea n direcie lumeasc. Pentru liturghisitori, srbtori e i a ju n u rile lor snt tim puri care aparin lui D um n e z e u i serviciului Su. n a ju n u l Sfintei Liturghii, n l tu r cu hotrre, n d e m n a u n preot ca darul scrisului, i o cin prea bogat, i lecturile profane, i petrecerile n familie, i necazurile, i afacerile, i orice prilej care ii risipete cuge tul i te robete treburilor i deertciunilor vieii. N ic i demncarea, nici cugetrile lumeti, nici rsul cel bezmetic, nici banii, nici angaralele vieii, nici poftele cele p m in teti s nu tulbure ceasurile tale de veghe premergtoare Sfintei Liturghii... Lupt-te cu tenacitate s-fi creezi tot dea u na n a ju n u l Sfintei Liturghii o atmosfer sufleteasc de cereasc l u m i n i de slvit srbtoare. N u este destul s-i simi contiina por nit spre m p linirea datoriei. N u e destul s te pregteti ca predicator i ca nvtor, pentru n o rodu l ce te va asculta. N u e destul s te con sideri ca m p lin in d u n rol social i naional... Toate acestea snt foarte bune i se v or aduga nou, atunci cnd vom atinge, pe aripile credinei, fericita culme a Taborului euharistie... Prin aceast lunga, statornic i neobosit pregtire sufleteasc, te vei apropia cu crescnd vrednicie de lu m in a cea neapropiat n r. '.'Restabilirea ec h ilibrului n funciu nile m orale ale sufletului nu se poate asigura dect prin dis ciplin area sim urilor trupeti. De aceea, ntre altele, preoii i diaconii care au soii, snt datori s r m n in stare de abstinen, dac nu mai multe zile nainte de ziu a Liturghiei, apoi cel puin n a ju n u l i n ziu a o f i c i u l u i 11S.
115. Ib id e m . 116. Sf. V asile cel Mare, C uv'm l despre post (O m il ia I, n. 6), P. G .r X X X I , 172 1 3 . 17. C a la Galaction, Z lua D o m n u lu i, Bucureti, 1958, p. 74, 77 i 78. 118. P o v(u:ri, pgf. 2. Cf. i cano an ele 5 i 18 ale lui Timotei al Alexandriei i de asemenea Simion, arhi episco pul Tesalonicului, R sp un suri la ntre b rile u nui arhiereu, ntrebrile 14 i 15.

34 Curia sufleteasc a u n u i liturghisitor nu se poate concepe dect n msura in caro a izbutit s-i asigure o ordine interioar la adpost cie suprarea gndu rilo r i. ndeosebi de cele grefate pe senzualitate, prin care capric iile im ag in a ie i abat de obicei zborul spiritului spre sfe rele serafice. n aceast priv in , i va fi de folos u nui liturghisitor s-i aduc am inte de sfatul S fntului Isaac irul : Cnd eti n nevoie, gn" dete-te mereu la D um n e z e u i El se va gn d i la tine m'. Ce alt ideal poate fi de u n m ai mare i mai nalt interes pentru preocuprile unui. cleric, ca ad e v ru rile supranaturale sau ca g ndu l la prezena lui D u m nezeu, la perfeciu nile i binefacerile Sale ? Pentru o for att de tare, cit este de trebuin pentru respingerea u n u i duman att de in sinu an t nu se poate afla nicieri o sorginte m ai viguroas ca n gn d u l la D u m nezeu, fa a d e v ru rile i harurile Lui. ndeletnicirea cu cugetri nalte constituie o metod care cere n.-cordare de v o in i deprindere n d e lu n g a t ; ca atare, ea nu reuete ntotdeauna i tutULor, pentru a putea m piedica aplecarea gndu rilo r spre deertciu nile legate de natura omeneasc. Este o datorie, ntr-adevr, s u rm m sfatul lui Pilotei din Sinai : ndat ce ai observat, u n "-gind vrjma, impotrivete-i-te numadect ; pentru izbnd ns trebuie ndeplinit neaprat partea a doua din recomandarea acestui ascet : grbete-te in acelai timp de cheam pe Hristos, D o m n u l tu., la lupt, iisus cel bogat in iningiiere este gata s-i rspund n timp ce tu nc vorbeti : Eu snt cu tine spre a te sprijini ncadrarea sufletului de cortegiul nesfrit al gndurilor ptim ae sau, cum le num ete LitLirghierul n capitolul Povuiri, suprarea g ndu rilo r celor de multe feluri... trebuie a o ndeprta prin ru gciu nea cea fierbinte i prin gndirea la Patimile D o m n u l u i 1 -1 . R u g c iu n e a 1... Da, ru gc iu nea fierbinte este cheia care descuie visteriile h a ru lu i i a j u torului de sus, in dispensabil pentru ntrirea i susinerea sforrilor noastre personale. m p otriva pricinilor subiective ale p c a tu lu i liturghi si tor ii pot gsi o arm uor de m in u it n orice mprejurare i n orice moment, n aa-numita ru gciu ne a lui Iisus, sau, m ai corect, r u g ciunea ctre Iisus, folosit n exerciiile asceilor : Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui D u m n e ze u , miluiete-m 1, ori, mai scurt : Iisuse, Fiu l lui D um nezeu, miluiete-m ! C nd gndurile rele npdesc n suflet., ea trebuie repetat n gnd, in inim , nencetat i cu struin, ateptnd alungarea lor p rin puterea lui Dumnezeu. O astfel de m e tod are, de altfel, temeiuri adnci de ordin religios, i de na tu r psihologic o-raio nal. In p rim ul rnd, invocarea n u m e lu i M n t u it o r u lu i este re co m a nda t de El nsui, cn d a zis : Oric e vei cere n num ele Meu, aceea voi face... De vei cere ceva n numele M eu , Eu voi face (loa n X I V , 13 14). Calea de a ne salva din atmosfera psiho logic a p c a tu lu i i de a ne apropia de D um n ezeu nu este dect M n t u i torul, aa precum El nsui ne-a asigurat : Eu snt Calea, A d e v r u l i
119. C i t a i P. -2. 120. La N. A r s e n i e v , op. cit., p. 41. 12!. P o v u iri, pgf. 2. dup N. Arseniev,

L'eylisc dO rient,

P ri eu r e

d'A im a y- s u r- M eu se ,

1928,

85 Viaa (loan X IV , 6). De asemenea, El a dat putere s se alunge cu n u mele Su demonii i lucrarea lor (M arcu X V I, 17). Pe de alt parte, prin nsui faptul repetrii acestei rugciu ni n gind, in duh i n in im , fiind nltu ra t obiectul josnic i nlocuit cu pre ocuparea de D umnezeu, gndurile snt abtute i oprite din direcia lor ptima. De aceea, se i recom and s nu fie recitat, ci spus n duh sau n inim, cu atenie, cu ncordare i concentrare la coninutul ei. n acest chip, im ag inile sau reprezentrile rele se vor terge din cercul luminos al contiinei, pe m sur ce spiritul se va concentra n nlarea acestei rugciuni. Contactul voinei cu tentaiile interne este astfel tiat. Repetat mereu sau adesea, aceast rugciu ne devine o deprindere bun, schim bind aplecarea voine i de la desftarea cugetelor rele, dearte i murdare, spre satisfacia petrecerii n apropierea lui Dumnezeu. Inima se nclzete astfel de rvna pentru legile Lui, n timp ce pornirile urte i pierd funciunea. Realizarea virtuii i a unei perfeciuni interioare nseamn, fr ndoial, un urcu greu ; sforrile sfiniilor slujitori vor gsi un n demn, o mbrbtare i un sprijin moral n cugetarea la Patimile D o m nului. Jertfirea M n tu ito r u lu i pentru lume i participarea preotului la sacerdoiu Su i im pu n oblig aia de a se oferi sau de a se aduce el n sui ca dar de jertf. Actele interne i externe de virtute, adic spiri tuale *i corporali' (nfrnarea, abstinena etc.), reprezint sacrificii n sensul larg sau im propriu al acestui cuvnt. n prim ul rnd, pentru c prin mortificarea naturii senzuale facem s piar viaa inferioar i paminteasc a simurilor i a instinctelor, aeznd astfel n sufletele noas tre stpnirea i puterea cugetrii la cele ale iui Dumnezeu. n acest sens. liturghisitorii se nfieaz ei. nii ca daruri de jertf 122, cci un preot trebuie s tie c nim eni nu este vrednic de Marele Dumnezeu, de M area Jertf i de Marele Preot, dac nu s-a adus mai nti el pe sinei ca vie i sfnt jertf lui Dum nezeu J:). Acesta este sacrificiul cel dinti, cind fiecare se aduce jertf i ncepe de la el, pentru ca dup aceea s-i poat aduce darul 124. O astfel de jertf din partqa 1iturghisitorilor trebuie s mearg pn' la nlturarea lor din ei nii, adic p n la exc'uderea din propriile lor preocupri, p n la o deertare sufleteasc de orice grij, ntristare sau milm ire personal cu substrat omenesc sau lumesc, deoarece n tristarea lum easc produce moarte sufleteasc (II Cor. VII, 10). ...Exist un fel de alchim ie sufleteasc bine cunoscut i fr putin de gre eal : toate necazurile, toate ncercrile din lum ea aceasta, toate dure rile trupeti i morale, cind sint aduse i descrcate Ia picioarele M n tuitorului, se prefac n aur sufletesc, adic n m u lum ire general i n binecuvntri pentru S tpnul nostru. Cu. a ju toru l Celui ce ne-a iubit i ne-a rscumprat putem s rsturnm legile durerii i ale slbiciunii i s im itm pe marii ndurtori de altdat 1 2 r\ Cel puin cu ocazia ofi122. Sf. Paulin de Nola, Epistola X I ad Seve turn, 8. 123. Sf. Griqore d o Nazianz, C u v in l despre luej, Hui, 1931, p. 105. 124. Si. Ambrozie, De A bel, II, cap. 1 . 125. G a ia G alactio n, o/s. cit., p. 76 77. U5 ; Irad. de Pr. N. Donos,

' $
86 . I

ciului Sfintei Liturghii, sufletele sfiniilor slujitori trebuie s sim t n u mai ntristarea cea dup D um nezeu (Ibidem) pentru sc zm ntele lor, adic o ntristare la baza creia st dragostea de D um n ezeu , a C rui voin au clcat-o, i contiina in tim c L-au mniat, p c tu in d , pe P rintele i binefctorul lor suprem, c s-au artat nerecunosctori i s-au fcut nedemni de El l2 (\ Aceast uoar ascez sau exerciii spirituale, care form eaz n-, ceputul pregtirii 1iturghisitorilor, trebuie ndeplinite na inte de vremea slujbei, n viaa lor particular, adic afar din biseric, n a ju n u l fie crei srbtori, pentru ca astfel s-i ctige o dispoziie sufleteasc de rvn, de bucurie duhovnic easc, de dorin v ie de a svri Sfintele Taine. S vin la ofic iu l lor alergnd ca spre o comoar, iar nu n sil i cu indiferen, ci ntrii n credin, minai de dragostea vie de a ntilni pe D omnul, de a-I sluji cu smerenie, de a se m p rti de El i de a-I nfia ru gc iu nile lor pentru ntreaga obte a credincioilor. Aceast dispoziie, care trebuie simit ca o foame i sete d u h o v niceasc, se deteapt i se ntreine ndeosebi prin m p linirea pravilei n biseric, adic prin svrirea sau participarea la slujbele religioase din rinduiala celor apte Laude, 'care preced Liturghia. Prin nlarea cugetrii la faptele i ideile de la baza semnificaiei acestor servicii, preotul are astfel p rilejul a-i citiga lui-i evlavie i s gndeasc la Patimile D om nu lui, cci va ctiga ndejde i mngiiere sufleteasca i dragoste ctre aceast T ain a lui ITristos, spre care fierbintea ru gc iu ne i luarea aminte de sine foarte mult ajut IiT. La aceste obligaii de pregtire spiritual p rin ndeplinirea p r a v i lei se refer scurta indic aie din instruciunile scrise la n c ep utu l Rnduielii Proscomidiei : s privegheze p n la vremea slujbei ( xoo
' -/., adic

p n la vremea Liturghiei) i s-i citeas c cele rnduite de Tipic. Stilul acestui scurt enun corespunde regulii vieii bisericeti din mnstiri, unde M iezonoptica i Utrenia cu Ceasul I, ndeplinindu-se dup miezul nopii, snt servicii cu priveghere. Spre a nu se lsa furai de som n i trnd v eal n tim pul ce le m a i rm n e p n dimineaa, cnd are loc oficiul Liturghiei, preoii-monahi snt obligai s-i desvreasc pregtirea p rin completarea pravilei cu r u g c iu nile din canonul Sfintei m prtiri i n meditaie. ...Roag-te ntr-un loc retras i ndeletnicete-te cu citirea p n la ceasul (vrernea) L itu r ghiei, ndemna Sfntul Vasile cel Mare, i aa s te nfiezi cu in im a zdrobit la sfntul altar 128 .

126. M a c a r i e , T eologia dogm atic, trad. de G h e r a s i m T i m u , B u c u r e t i , 1885, vol. II, p. 556 557. 127. Pov(uiri, pgf. 2. Fii treaz, fii cu lu are a m i n t e i a s c u lt a f r e a m t u l a d i n e al sfi nte lo r d u m b r v i d u h o v n i c e t i , p r in care tre bu ie s treci ast- sea r , p r eg t in du-te p en t ru S f n t a L i t u r g h i e de m i i n e . A s c u lt a m p i e t r i t , u ne te -te n s i m i r e si cu tr em u r - te cu cei ce a u a l c t u i t c i ti r i le i r u g c i u n i l e -i st a u n a i n t e . N u este datorie, n u este p o r u n c , n u cs!e n e l e p c i u n e i nu este a l t v i a t m a i p r e s u s de dator ia , de p o r u n c a , de n e l e p c i u n e a i de v ia a su f l e te a s c i l u m i n a t , pe ca r e i le p u n su b oc h ii m i n i i r u g c i u n i l e p r e m e r g t o a r e S fi nte i L i t u r g h i i ( G a i a G a l a c l i o n , op. cit., p. 77). 128. Sf. V a s i l e cel M a r e , Cuv'mt cu privire la s lu jb a preo(Hor..., P. G X X X I .

87 Pravila aceasta a Sfintei m p rt iri este ns neaprat de rigoare nainte de Liturghie, chiar pentru preoii din parohii, care, eventual, din cauza a nu m itor oblig aii pastorale neprevzute, p r iv in d direct m n t u i rea sufletelor (botezuri, spovedania i m prtirea m u ribun zilor etc.'), s-ar gsi n im posibilitate material de a-i face complet p ravila n leg tur cu serviciul laudelor din ciclul de sear i de noapte. M l d ie rile de suflet i vibraiile pe care le trezesc n in im ins formulele rugciunilor pentru mprtire, formule n care triete o simire religioas adnc, cu accente mictoare de sincer mrtu risire a nevredniciei, de im plo rare i de nde jd e n roadele u nirii cu D o m n u l prin mprtirea cu Tru pul i Sngele Su euharistie, reprezint una din cele mai n a te trepte ale u rcuului duhovnic esc i a creterii luntrice, pe care trebuie s le ating liturghisitorul nainte de intrarea sa n oficiu. M in e \ ^ei sluji Sfnta Liturghie... Citete ast-sear ceea ce trebuia s asculi la biseric i mai. ales -i cu strnicie R n d u ia la Siinte.i m- prtiri. Obinuiete-te, iubite frate ndem na acelai cleric cu sacr sensibilitate , s citeti aceast rn d u ia l n linitea orelor de sear, mai nainte a te lsa odihnei. N u te culca m a i nainte de ndeplinirea acestci datorii... nfricoata seriozitate pe care i-o poruncete Sfnta Liturghie ncepe de cu seara, cu citirea scormonitoarelo r i admirabilelor rugciuni din R n d u ia la m p rt irii. V ei citi aceste ru gc iu ni o via ntreag, le vei citi uneori de cte\?a ori pe s p tm n, poate alt dat zi de zi... N u te de obosit n icio da t ! F-le, pentru sufletul tu, pururea proaspete ! Primete-le aa cum snt : dttoare de via i dttoare de nem urire !... D u p m u li a n i de citire ... de-abia dup ani de zile ! ncepi s le nelegi i s le preuieti ceva m ai aproape de preul lor de pietre scumpe duhovnic eti 1 2!).
3, R itu a lu l n c h in rii pentru intrarea n s lu jb

, ^

Cele mai multe din Liturghiile rsritene ncep cu un ritual de n chinare sau de pregtire a liturghisitorilor pentru intrarea n altar. n manuscrisele Liturghiilor bizantine, acest cerem onial apare nscris tfziu i anu m e mai nti n parte, prin veacul al Xl-lea, dar mai ales n cele din veacurile al XIII-lea i. al XlV-lea. La nceput, el n u era perfect uniform, cel puin n ceea ce privete textul rugciu nilor, dar mai trz u , i anu m e de la veacul al XVI-lea ncoace, s-au generalizat regulile din forma interpolat a C o n stitu ie i lu i FHotei, aa precum se practic pn astzi. n substana sa, rndu ia la acestui scurt ceremonial se caracterizeaz printr-un covritor sentiment de u m ilin i de smerenie din partea sujitorilcr, care, recunosc:indu-se insuficieni i nedestoinici pentru nde plinirea u n u i serviciu att de sfint ca cel al Sfintei Jertfe, pesc la lu1G83 A . P o t r i v i t i n s t r u c i u n i l o r n s cr is e n L iturqhicr la C a n o n u l S f i n te i m p r t i r i , aces ta se cite te d u p s l u j b a V e c e r n i e i , u r m i n d sd se c o m p l e t e z e cu c it ir ea ceiorialte r u g c i u n i di n R n d u i a l a S fi nt ei m p r t i r i , a d o u a 7.i d u p s l u j b a ce as u ri lo r . n r n d u r i l e c l e r u l u i de m i r s-a s t a b i l i t o v e c h e p r a c t i c si a n u m e de a se n d e p l i n i ac e a s t r n d u i a l n p a r t i c u l a r i a n u m e a c as , c ce a ce n u este n e p o t r i v it , d a c se p o t r ea li za astfel c o n d i l i u n i i e p r o p r i i u ne i re c u l e g e r i . 129. G a l a G a l a c t i o n , op. cil., p. 74 75.

j,

crrilc oficiu lui cu n d e jd e a n mila, ndurarea i ntrirea din partea lui D umnezeu. nchinarea liturcjliisitorilor este, am putea spune, u lt im u l act din pregtirea lor spiritual personal, nainte de a ncepe lucrrile Proscomidiei. El se desfoar in biseric i anume in cursul Utreniei, dup ectenia mare dc la nceput, in timp ce la stran se c n t D u m n e zeu este Domnul..., cu troparele respective l30, ori la nc ep utu l c a n o a nelor sau catismelor m . Acest m o m ent este destinat nc h in rii liturghisitorilor n u m a i n ca zul cnd Liturghia urmeaz in continuare dup ULrenia din cursul d i m i neii. Lsind epitrahilul, preotul face trei n c h in c iu n i in faa sfintei mese m preun cu diaconul, ieind apoi a m ndoi din altar cu capul aco perit, preotul prin ua lateral dinspre miaznoapte, iar dia c o n u l prin cea dinspre miazzi. Venind apei n m ijlocu l naosului, cu faa spre r s rit, diaconul ocup loc n dreapta preotului, fac a m ndoi trei n c h i n ciuni, dup care merg la arhiereu pentru bin ecuvntare sau, n lipsa lui, fac numai metanie la jetul arhieresc, artnd prin aceasta smerenie i c ei ncep slujba cu bin ec uv nta re i iertciune ,3. napoindu-se din nou n m ijlo c u l naosului, cu faa spre sfintele ui, preotul d n oapt binecuvntarea (B inecu vntat este D um n ezeu l nostru...) p entru n c e perea ru g c iu n ilo r cu care se deschid n general diferitele servicii bise riceti. (m prate ceresc:..., Sfinte Dumnezeule... etc.), pe care le re cit de obicei dia conul, sau, dup unele practici, preotul spune m p ra te ceresc..., restul r u g c iu n ilo r fiind continuat de diacon . Aducndu-se apoi n perspectiv spiritual serviciul pe care trebuie s-l nceap i v rednicia ce le este necesar n acest scop, ei neleg c nu se c uvine s fac altceva dect s-i mrtu riseasc in su ficiena i s cear ndurarea lui D umnezeu, prin recitarea troparelor de u m ilin : Miluiete-ne pe noi, Doamne, miluiete-ne pe noi..., D o a m ne, miluiete-ne pe noi c ntru Tine am ndjduit... i Ua m ilo stiv irii deschide-o no u, b in e c u v n ta t Nsctoare de Dumnezeu... 13i. Prin aceste ru gc iu ni, liturghisitorii neleg s fac mrturisirea, m ai ales n prima dintre ele, c, n nep u tin de a gsi vreun fel de justific are p e n tru pu intatea lor moral, din cauza pcatelor, ei nu au alt cale dect s recurg la m ila lui D um n ezeu , rugindu-L adic s-i priveasc cu m il i n g d u in pentru lipsa lor de vrednicie. Cu aceast n d e jd e n mila div in , ei roag pe D um n ezeu , n al doilea tropar de u m ilin , s nu fie tare m n ia t pe ei i s nu in seama de frdelegile lor, ci i de data aceasta s-i. ntoarc faa Sa cu milostivire spre dnii, ca spre crea turile Sale, care invoc num ele Su. Fraza : C Tu eti D u m n e ze u l no s tru i noi sntem poporul Tu este n prim ul rnd o confesiune p rin care liturghisitorii su b lin ia z ca ru gciu nile lor se fac pentru cei ce snt legai de El prin credin, prin nde jd e i dragoste. n acelai timp, preotul vrea
130. Cf. Protos. G harashn Sa f f ir i n , op. cit., p. 19. 131. Cf. I r o n . D. L .u ag u le sc u , op. cit., p. 52.

132. Cf. Siinion,

arhie pisco pul

T csalonicului,

Despre

S iin ta

133. V e z i lu c r a r e a n o a s t r , C o n tr ib u ia la revizuirea L itu rg h ic ru lu i 71, n. 10 i I c o n . D. L u n g u l e s c u , op. cit., p. 52, n. 38. 134. V e z i C o n trib u j ii la re vizuirea Liturghie nilul..., p. 7 1 | , n. 11.

Liturghie..., cap. 33. rom n.. , p.

89 s spun : m rog nu n u m a i pentru nenum ratele mele pcate, ci, dup pilda Fiului Tu, iau asupra mea ru gciu nea pentru pcatele ntregului popor credincios, adic pentru ale tuturor credincioilor, att ale celor care se gsesc cu m ine aici, la aceast dumnezeiasc slujb, cit i ale tuturor cretinilor de pretutindeni. D up aceea, liturghisitorii apeleaz la mijlocirea Preacuratei Nsctoarei de Dumnezeu, rugind-o s ob i n pentru ei i pentru tot n e a m u l cretin mil din partea lui D umnezeu i sa fac s nu fie respinse cererile lor. Caracterul specific pregtitor al acestor tropare de um ilin este evident. n ele vibreaz fiorul de sfial de care trebuie s se simt cu prinse sufletele liturcjhisitorilor cnd snt gata a se nfia naintea lui Dumnezeu, pentru a ncepe serviciul Su. Cu contiina c vrednicia lor personal este departe de a egala maiestatea i sfinenia acestui ofi ciu, ei cer in dulgena d iv in fa de insuficienele legate de natura lor uman. n msura n care aceste mrturisiri snt ptrunse de sinceritate, n msura n care aceste tropare snt o rugciune cu du h u l i cu a dev rul, pornit adic din adncim e, fcut cu o nlare a d u h ulu i i nsu fleit de tremur sufletesc, ele vor nsemna un act de p oc in i de p u ri ficare, o treapt n plus suit pe scara desvririi spirituale, deci a apro pierii de Dumnezeu. La sfntul altar s te nfiezi cu inim a zdrobit, adic ptruns de pocin, cum am v zut mai nainte c recomanda Sfntul V asile cel M are 135. C a doua etap n irul rugciunilor pregtitoare nainte de intra rea n slujb, troparele de u m ilin snt menite deci s trezeasc simul spiritului, s produc o renatere luntric, s dea o senzaie de curie in duh i de bu n dispoziie n svrirea oficiuui. Aceste efecte devin sensibile n spiritul n care se desfoar a treia etap a ru gc iu nilor de nchinare i anum e cele care se fac la icoanele mprteti i la cele din rind cu ele. Pind astfel mai nti n 'faa icoanei M n tu ito r u lu i, litu r ghisitorii rostesc ru gciu nea Preacuratului Tu chip ne nchinm , B u nule, cerind iertare greelilor noastre, Hristoase, D um n ezeu l nostru..., rugciu ne n care pulseaz sufletul uurat de ncredinarea c deficien ele slujitorilor snt acoperite de meritele prisositoare. ale Fiului lui Dumnezeu, Cel ce b in evo ind a se sui cu Trupul pe cruce a izbvit pe cei pe care i - zidit. i noi sntem printre acetia vor s spun Hurghisitorii ntr-un flux de nviorare, tradus n fraza final a acestei ru g ciuni : Pentru aceasta, cu m u lu m it strigm ie : toate le-ai um plut de bucurie..., deci i pe noi, M n tu ito r u l nostru, Cel ce ai venit s mntuie.ti lumea. A celai sentiment de siguran i de curaj moral se afir m i n rugciunea Ceea ce eti izvorul milei, N sctoare de D u m n e zeu..., ce se rostete n d a t n faa icoanei Sfintei Fecioare, rugnd-o : arat ca nto tde au na puterea ta, i, cu ndejde deplin n eiectul m i j lo c ir ilo r ei d u io a s e de m a ic a a F iu lu i C e lu i prcanalt, l adreseaz salu
135. I\ X X X I, Vezi 1683 A . nota 128; Sf. V asile cel Mare,

Cuv'ml cu. privire

la s lu jb a ( .

90 tul sfnt Bucur-te, ca i odinioar Gavriil, intistttorul netrupetilor

Puteri. Forma de salut religios, cu care se ncheie ambele ru g c iu n i,


semnaleaz deja prom ovarea slujitorilor n atmosfera u nei in tim iti pioase, n care sufletele, se simt pline de certitudinea b u n t ii d u m n e zeieti. Trecnu apoi la celelalte icoane n rnd cu cele m prteti i dup aceea la cea de pe proschinitar, urmnd n aceast p riv in ordinea ce se observ cu ocazia cdirii, preotul i diaconul se nc h in rostind la fiecare troparul sfntului sau al srbtorii reprezentat pe i c o a n 136. Ei i afirm astfel c o m u niu ne a cu Biserica cereasc sau triumftoare, cu care se vor gsi n mpreun-slvire a lui D um nezeu, n cursul Liturghiei. V enind dup aceea n m ijlo c u l naosului cu faa spre sfintele ui, scondu-i culio anele i plecndu-i capetele, preotul rostete n tain ru gciunea : Doamne, trimite m na Ta dintru nlim ea locau lui Tu i m ntrete spre slujba Ta, ce-mi este pus nainte (ce va ncepe n dat sau numaiciect), pentru ca. neosndit stnd naintea nfricoto ru lui Tu altar, s svrcsc Jertfa cea fr de snge ( )...". Dintre rugciunile pentru pregtirea 1iturghisitorilor nainte de a intra n altar, aceasta este cea dinti care i face a p a r iia .n d o c u mente, Cu text diferit ori cu oarecare variante verbale sau adaosuri, o astfel de rugciune este ntln it n manuscrise, nc din veacul al Xllea U1, iar n C o nstitu ia p a tria rh u lu i Pilotei ea este u nic a ru gc iu ne i n dicat n legtur cu ritualul nchinrii liturghisitorilor. Recitarea unor rugciuni de pietate naintea acesteia 138, precum i srutarea ic o a n e lo r1 3 9 se constat ns n practic deja n manuscrise din veacul al XIIlea i al XIII-lea. R nduite ntr-o' gradaie crescnd, ru gciunile n c h in rii l p re g tesc i l introduc pe liturghisitor treptat-treptat n oficiul su. Intr-ade vr, n rostirea ru g c iu n ii Doamne, trimite m n a Ta dintru nlim ea locaului. Tu i m ntrete...,'preotul are deja v iziu n e a slujbei pe care este gata s o nceap i, ptruns ca i Sfntul V asile cel M a re de gndul c a sta n faa nfric otorului altar ca s svreasc Jertfa cea fr de snge este un serviciu ceresc iar n u pmntesc, ngeresc iar nu omenesc, el i nal cugetul la Dumnezeu, Care pe cele de lips le
.136. A c e a s t r e g u l se g se t e n u m a i n u n e l e ed i ii ale L itu rg h ie ru lu i, ca, de ex em p lu , n cele de B u c u r e ti , 1855; R i m n i c u - V l c i i , 1862; C o n s t a n t i n o p o l , 1895; Ier u sa li m , 198; A t e n a , 1912; 1924 etc. 137. n C odicele s in a ilic nr. 959 (sec. X I ) : S t p n e , D o a m n e D u m n e z e u l p r i n ilor not ri, tr im iI c- mi p u te r e de sus... (La D o m P l a c id e de M e e s t e r , op. cil., p. 56). in ms. din an 136, Bibi. E s f i g m e n u ( A to s ) : D o a m n e D u m n e z e u l m e u , t r i m i l e - m i 'ijiilor din s f i n l u l Tdii lo ca i m n t r e t e . ( A . D m i t r i e v s c h i , .. . p. 262). n Codicele sina ilic nr. 966 (sec. X I I I X I V ) se a d a u g : .. . C a u t sp re m i n e p c tosul i n e v r e d n i c u l r o b u l T u in c e a s u l a-csla,..* (La D o m . PI. de M e e s t e r , op. cil. i loc. cil.). 138. Cod. 79 Paim os' (sec. X I I I ) . A . D m it r i e v s c h i , op. cit., p. 170, i C o d . Esiigmt-nu citat. 139. Cod. 662 Bibi. N a io n a l din A le n a (sec, X I I X I I I ) . Pan N. T r e m b e i a , op. cil., . 1.

91 mplinete i pe cele slabe le ntrete. De aceea, el se ro aq : Doamne, trimite sau ntinde m na Ta din n lim ile cerului n care locuieti, ntrete-m i ajut-m cu puterea Ta, ca s-mi ndeplinesc oficiul neosmdit. El nu poate ntreprin de deci dumnezeiescul oficiu al Liturghiei dect cu mrturisirea p salm istului ctre D u m n ezeu : Tu eti puterea i tria mea, ajutorul i sprijinitorul m eu (Ps. X X X , 4 , XLII, 2 ; C X V II , 14). Lundu-i poziia dreapt, d u p rostirea ru gc iu nii de mai sus n faa altarului, liturghisitorii fac apolisul cel mic, ncheind astfel partea a doua din ritu alul nc h inrii ; nclinndu-se apoi ctre strane, se n dreapt spre altar, n care preotul in tr prin ua dinspre miazzi, iar d ia conul prin cea dinspre m iaz n oa pte 140. Ei 'nsoesc aceast intrare de recitarea versetelor 7 i 8 din P salm ul V : V o i intra n casa Ta, m voi nchina ptruns de frica Ta n sfnta Ta biseric..., adic n altar, care inchipuiete Sfnta Sfintelor, cele mai presus de ceruri i cerul M 1, este locaul lui Dumnezeu..., cerul terestru, n care locuietc i u m b l Dumnezeu, Cel mai presus de ceruri 142 . Fiorii de sfial ce se trezesc n sufletul u nui preot pios la pirea treptelor altarului capt expresie n recitarea stihului : Intru lu m in r ile sfinilor Ti cum v oi intra eu ne v re d n ic u l? , pe care regulile din unele manuscrise de m a i trziu ale C o nstituiei p a tria rh u lu i P ilotei l prescriu cnd nainte u:, cnd dup rugciu nea i n t r r i i 144. tiind c n altar se va pregti i va avea loc ospul D o m n u lu i, cina euharistic la care lisus, purtat de h e ru v im i 1 4 5 i nconjurat, de sfinii ngeri i de cetele sfinilor Si se afl de fa , liturghisitorul se gsete in chip firesc nc frm ntat de scrupule cu priv ire la vrednicia sa. De aceea, in continuarea ru g c iu n ii intrrii, el se ro ag recitind versetul 8 al Psalm ului V : Povuiete-m (condu-m), D oamne, la dreptatea Ta ;
140. S p r e d e o s e b i r e de a c e a s t p r a c t i c , pe car e am nscris-o d u p Ic on . D. L u n g u l e s c u (op. cil., p. 53), a c i u n e a se p e tr e c e i n v e r s ; d u p alte L ilurghicrc, ca, de e x e m p l u , c el e di n A t e n a , 1912, 1924 : d i a c o n u l i n tr a n a lt ar prin u a de iriazcj'/.i, iar p r e o t u l prin cea de m i a z n o a p t e . L ilu rg h ie ru l de Ierusalim p r e v e d e i n t r a r e a a m b i l o r U t u r g h is it o r i p r in us a de m i a z z i . P e n t r u r e s p e c ta r e a r eg u li i ele a fi d i a c o n u l n t o t d e a u n a n d r e a p t a p r e o t u l u i , p r a c t i c a Litu rg h ie re lo t de A le n a si ma i a l e a ce lu i c/e Ierusalim se r e c o m a n d de la sine, m a i cu .eama c o astfel de r e g u l este o b s e r v a t de LilurghieruJ T o m n n s u i, i n alt e m o m e n t e ale s l u j b e i . In s p r i j i n u l p r a c t i c i i r o m n e t i , s-ar p u t e a i n v o c a to tu i re s p e c ta r e a p r i n c i p i u l u i de a se in tr a in a lt a r pe u a o p u s a celei p r i n ca r e a u ieit fie ca re d i n cele d o u c a t c g o r i i de i t tu rg h sitori. 141. S i m i o n , a r h i e p i s c o p u l T e s a l o n i c u l u i , Despre S ln la Liturghie.... cap. 9 8 ; of. i E xplicare despre s in la biseric, d e a c e l a i , tr ad . ro m . rctip. de T o m a T e o d o r e sc u , B u cu r e ti , 1865, p. 25 3; cf. de a s e m e n e a , A c e l a i , Despre tlrnosirca s lin tci hisc.rici, cap. 131, ibidem , p. 121 122. 142. SI. G h e r m a n I al C o n s t a n t i n o p o l u l u i , op. cil., P. G., X C Y I I , 34 . 143. Ms. nr. 120 d i n an. 1602 al B ib l. Es fic jm en u (A to s). A. D m i l r i e v s c h i , op. oil., p. 54. A l t e ori acest stih a p a r e intr -o f o r m m b o g i t , cu a d a o s u l : C3<~i d a c voi n d r z n i s i n lr u in c m a r a de n u n t , h a i n a m3 v d e l e i l e g a t vnj fi a r u n c a i 'ifara de c tr e ngeri.... C odicele nr. 759, 75 2, 766, i a lt e le di n B i b l i o t e c a N a i o n a l a de la A l e n a . P an. N. T r e m b e l a , op. cit., p. 229|. 144. Ms. nr. 425. B ib i. M e t o c u l u i Sf. M o r m n t , C o n s t a n t i n o p o i . A . Dimit rio vsc hi , op. cit., p. 117. 145. Cf. Sf. G h e r m a n I al C o n s t a n t i n o p o l u l u i , op. cit., P. C , X C V 1 I I , C.

92 indrepteax calea Ta naintea mea, n necazul v r jm a ilo r m e i 146. El vrea s spun : ndrznesc, Dum nezeule, s pesc p ra gu l sfn tului altar, n care se afl tronul Tu, spre a. n d e p lin i oficiu l cel mai sfnt. F iin pmntecse ce sint, cum voi putea svlri Tainele Fiului Tu,.de nu m vei povui. Tu ? Se roag, c:u alte cuvinte, ca D um n ezeu s-l susin i s-i nlesneasc cu ajutorul harului Sau s se m e nin pe calea cea dreapt, care este calea D om nu lui i linia sfineniei. Prin intrarea n altar, litu rg h isito rii iau p rim ul lor contact cu a tm o sfera m isterului n care se va desfura ntlnirea lor cu D u m n ezeu p rin Fiul Su. Ca n ascensiunea lui M oise pe m untele Sinai, se cuvine deci a aspira ozonul spiritual care nv iore az i n a l fiina, a rvna, a vint cugetarea i simirea spre cele nalte. S simt cum rm n e p a in intui in urm a lor, cum se terg senzaiile i impresiile, cum se potolesc i amuesc: ncet-ncot. n sufletele lor zgo m o tu l i nv olburarea ghiolu rilor i. preocuprilor do cele ale vieii de aici, atenia lor fiind din ce in ce mai inuit captiv at de culmile de care se apropie p rin naintarea lucrrilor sfintei slujbe. Dac nu ncearc aceast senzaie spiritual, s se sileasc s o aib, s-i ncordeze v o in a i s se concentreze spre ce!c de sus. Prin aceast gimnastic duhovniceasc, repetat struitor n fiecare zi de Liturghie, sufletul va cp ta deprinderea s-i ia cu n lesnire zborul spre sferele serafice. Venind n altar, liturghisitorii fac dou n c h in c iu n i n fata sfintei mese i preotul srut sfnta Evanghelie , sfnta mas i sfnta cruce 147, iar diaconu l n u m a i marginea sfintei mese, u r m n d ca ncheiere a treia nch inciu ne. Acest scurt cerem onial ec h iv alea z cu o prezentare n serviciu, ca o nfiare naintea D o m n u lu i, cci Sfntul prestol nchipuiete scaunul lui Dum nezeu 14, este locul m o rm m tu lu i, n a fost pus Hristos.,., este scaunul lui D um n ezeu , pe care se odihnete dup ntrupare... 1 4 !\ este sim bolul sau im ag inea lui Hristos, piatra cea adevrat i din capul u n g h iu lu i 1 ;0 , piatra duhovnic easc, care este Hristos (I Cor. X, 4), sim bolul naturii Sale umane, pe care a curs i curge scum p ul Su Snge. Srutnd deci sfnta mas, liturghisitorii arat unirea i dragostea cea ctre D um n ezeu 151. Liturghisitorii au luat astfel n prim ire oficiu l lor.
146. n u n e l e e d i i i greceti alo L itu rg h ie ru lu i, a c e a s t r u g c i u n e a p a r e intr-o f o r m a d a p t a t : I n l r a - v o i n .sfnta Ta cas, n c h i n a - m - v o i u n e i D u m n e z e u l s l v i t ;n Irei i p o s t a s u r i , n T a t l i in F iu l i n S f n t u l Du h , in veci. A m i n . n alte L itu r ghiere, P s a l m u l V este c o n t i n u a t p i n la sfirit, ca, de e x e m p l u , in ed. M o s c o v a , o5t ( te. V e z i i B r ir jh tm an , Liturgies eastern and western..., vol . I, p. 354. 147. S r u t a r e a sfint ei cruci n u este p r e v z u t ce ct n u n e l e ed i ii r o m n e ti , ca, de e x e m p l u , c e le do B u cu r e ti : 1855, 1912 i 1956. V e z i i ic o n . D. L u n g u l e s c u , op. cit., p. 53. 148. S i m i o n , a r h i e p i s c o p u l T e s a l o n i c u t u i , Despre S iin ta Liturghie, cap. 38.

150. ' , la loan M i h l c e s c u , ; --, Die Bekenntnisse..., p. 226. 151. S i m i o n , a r h i e p i s c o p u l T e s a l o n i c u l u i , Despre S iin ta Liturghie, cap . 38.

149. Sf. G h e rm an

I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cil., P. G., XC'.VIII, 388 C.

93 II
P R E G T IRE A EXT ERIO A R :

INUTA,

M B R C M I N T E A S A C R l SP LA REA

2. n fiare exterioar c u v iin cio as . 2. Problem a u nui costum saccrdotal nainte de pacea Bisericii. 3. V em inte liturg ice i ritualul m b r c a r lor.

4. S p lare a m lin ilo r

1. nfiarea exterioar c u v iin c io a s A l treilea moment n pregtirea slujitorilor altarului pentru svrirea Sfintei Liturghii l formeaz mbrcarea n vemintele sacre, sa cerdotale sau liturgice. Liturghia este, aa precum se spune adesea cu un termen potrivit, solemnitatea m intu irii noastre. Prin ea se actualizeaz actul mntuirii, adic se reprezint i se reproduc n p rim ul rnd momentele istorice ale operei div in e pentru m n tu ire a lumii. Este apoi un oficiu n cursul cruia se desfoar lucrarea tain ic a Sfntului Duh pentru sfinirea credincioilor, prin m prtirea lor de efectele sau roadele Jertfei M n tuitorului. Nota de solem nitate deriv deci din nsui faptul prezenei lui Dumnezeu n Liturghie i din contactul slujitorilor cu El, prezen i contact mai ntii cu caracter moral, iar mai apoi tainic i real n m o m e n tul Jertfei euharistice. M n t u it o r u l nsui este activ n Liturghie, cci preotul i sfinitorul este Fiul El svirete Tainele, prin minile i lim ba preoilor . nsui C u v n t u l D o m n u lu i svrete Taina pre facerii, ns n u m a i prin m ijlo c ir e a preotului, adic la cererea i prin rugciu nea lui 154. n consecin este o cerin fireasc a sim ului de pietate i a raiunii sntoase ca liturghisitorii s-i ndeplineasc oficiul lor ntr-o inut i nfiare exterioar corespunztoare dem nitii Tai nei i caracterului d iv in al acestei solemniti. Aceasta trebuie neleas n p rim u l rnd sub raportul fizic al u nu i exterior ngrijit i cuviincios, ca u n semn n care vine la expresie sen tim entul de respect i de dev oiu ne al liturghisitorilor n ndeplinirea cultului suprem de adorare, de cerere i de mulum ire, ce se aduce prin Liturghie. Un exterior n g r ijit s u blinia z n acelai timp n faa credin cioilor caracterul nalt al oficiului, le im pune i le deteapt emoia i elanul religios. De aceea P ovuirile de la finele L itu rgh ierulu i se n cheie cu ndem nu l : Pentru slujirea dumnezeietii Liturghii, preotul i diaconul sint datori a fi curai, precum cu sufletul, aa i cu trupul.,., capul s fie pieptnat, faa i gura splate, unghiile tiate i curate. Toate acestea pentru respectul i cinstea dumnezeietilor Taine, ca i credin cioii ce-i privesc i le srut m n a s nu se amrasc de ceva 1 5 f). Pe de alt parte, p rin nsui caracterul su religios, serviciul divin reclam o nvemntare consacrat, adecvat i deosebit de cea din uzul vieii civile. Ca atare, u rm n d regula ndeobte observata in socie152. N i c o l a e C a b a s i l a , E x plicarea CL, 437 B. S3. Ibidem , cap . X X V I I I , col. 427 - . 154. Ibidem , cap . X X I X , col. 429 . 155. P o v u ii, pgf. 2, p a r te a f i n a l , if

d u m n e zeie tii

Liturghii,

cap.

X X X !,

P.

u.,

94 tcifile organizate, Biserica nsi a trebuit s prescrie litu rg h isitori or veminte speciale, n tim p u l oficiului. P g nism ul i m ozaism ul foloseau ele asemenea a nu m ite costume sacerdotale, n cultul lor. S-ar putea spune deci c: primii cretini au venit n Biseric cu o an u m it tradiie n aceast privin. n V e c h iu l Testament, vemintele sacredotale apar chiar ca o instituie divin, determinat n a m nuntele ei prin p o runcile primite de M oise de la D um n ezeu 1 5 G . 2. P roblem a u n u i costum sacerdotal n a in te de pacea B isericii Dei nu se pot nega oarecare analogii i influene ale V e c h iu lu i Testament n fo rmarea vemintelor liturgice ale Bisericii cretine, totui acestea din u rm nu-i urc originea la m b r cm in te a lui A a r o n i a fiilor lui i, de asemenea, nici la vreo rn d u ia l apostolica n aceast privin, cum s-a crezut uneori ir,v. Lipsa de date in scrierile prim elor veacuri cretine, referitoare la costumul sacerdotal, face ca istoria lui s fie obscur n nceputurile ei, lsnd loc nu m a i la deducii i ipoteze, pe baza informaiilor ce.se ntlnesc ncepn d de la veacul al IV-lea. D u p cele mai autorizate, este de admis n general c, p n ce serviciul divin cretin a cptat o fi z io n o mie distinct i o existen independent de cultul Tem plului i al s in a gogii, preoii svreau Sfnta Euharistie prin case, mbrcai n costume fe cu cele ale celorlali c r e d in c io ili8, situaie care, fr nd o ial, va fi continuat nc m u lt vreme. De m b r c m in te a de toate zilele, vemin tele folosite la serviciul div in au nceput s se deosebeasc curnd, n u m a i prin calitatea i p rin culoarea lor alb. Pentru veacul al III-lea i al IV-lea cel puin, acest fapt este confirmat de canoanele lui Ipolit, care prescriau ca, de fiecare dat cnd episcopul are s svireasc Liturghia, diaconii, i preoii s mearg m p reu n cu el, m brcai n haine albe, mai frumoase dect ale celorlali credincioi i ct se poate de curate ... Lectorii nii s aib haine de srbtoare lyi). In dicarea unei culori speciale pentru v e m in tele sacerdotale ne las s deducem c, chiar n cele m a i vechi timpuri, acestea erau folosite exclusiv n cult, iar nu i n viaa profan 1G 0 . Dac nici una din scrierile bisericeti nu ne in formeaz asupra for mei i croielii v ech ilo r vemin te liturgice, este totui uor de neles din cele de mai nainte c la baza i la originea lor st m b r cm in te a civ il. Pe baza comparaiilor, s-a ajuns la concluzia c vemintele sacerdotale cretine, n forma pe care i-au luat-o n urma transformrilor n cursul vremii, nu snt dect o derivaie i stilizare a costum ului civil din inuta de ora, prescris in m ediul greco-roman prin veacurile al IV-lea al
156. Ieire X X V I I I , 2 4 3 ; X X I X , 5 9 ; Le vi ti V I I , 7 9, 13. 157. Ci. Dr. L u d w ic j E is e n h o f e r , H an d h u c h der kathotischen Liturghie, v . I, Fr. im Br., 1932, p. 403. 158. CI. W a l a fr ied S t r a b o , De e x o r d m ei incr., P. L., CX .I V, 945, i L. E is en h o f er , op. cil., p. 408. 159. C a n . X X X V I I , 201 i 203. H a n s A ch eU s, Die Canones H ip p o ly ti, L e ip zi g , 1891, p. 118, i 19. 1G0. Este to c m ai c eea ce c o n f i r m a p u i n m a i t r z i u Fer. I e r o n i m : R e l i g i a d u m ne zei as c arc un v e m i n t n s f i n te le s l u j b e i a l t u l i n r e la i il e de to a te z i l e le . C o m m e n t , in Ez cch., cart. X I I I , cap . 14.

- 95 V-lea, persoanelor oficiale 1GI. ,Piesele principale ale acestui costum le constituiau tunica i p a enu ia. Aceste dou v e m in t e .fceau nc parte din costumul purtat prin v eacnj al V P le a de persoanele cu v az i este de admis c i clericii de toate, treptele se im brc a u la fel 1 G 2 . Tunica era o h a in pe dedesubt, de culoare deschis, n general cu mneci, dar uneori i fr, Ea cdea p n la picioare, m o tiv pentru care cptase la greci num ele dc podeies (). Ea era c o m u n tuturor, cu deosebire c pentru sclavi ea se confeciona nu din p n z de in ca pentru ceilali ceteni, ci din l in ordinar, acest fel de tu n ic fiind cu noscut sub n u m ele de by rrhus.' Peste tunica de dedesubt, senatorii a p reau cu o tunic mai lux o as i anume d u nga t n nsi estura ei cu nu ri, adic linii sau fii (clavi, ) verticale, in culoarea purpurei. Pentru a nu fi in co m oda i la lucru de lun gim e a tunicii, funcio narii m runi i ndeosebi meseriaii obinuiau s o susiin printr-o cingtoare, prin. care o stringeau n ju r u l m ijloc u lu i. Aceasta din u rm era o pies accesorie, proprie o a m e nilor de condiie modest, n e m tr in d deci. in cos tumul de ora. Peste tunic se purta u n v em nt de culoare nchis, n u m it de ro m ani paenuia, iar de greci feJon (, , ori , adic o h a in ce acoper peste tot). Era o h ain foarte larg i fr mneci, u n fel de manta sau pelerin nedesfcut n fa, ci. a vind n u mai o deschiztur aezat n mijloc, p rin care se in troducea capul, ea acoperind corpul ca o camer, p n la genunchi i deci mai. jos dect m iinile U K . Pentru a se putea servi de m in i, cel ce o purta trebuia s-i ridice poalele sau m argini.e pe brae. Primitiv, felonul era o h a in ntre buinat universal, s-ar putea spune, mai ales n cltorii, ca aprare m potriv a v rem ii urte. A cesta era v em ntul pe care l lsase Sfntul Apostol Pavel la Carp, n Troia i cerea s i-1 aduc T im otei (II Tim. IV,. 13). Spre finele v e a c u lu i al I\Mea, felonul a devenit h a in a z ilnic a senatorilor 1 (W , deci a societii bune. A tenia asupra ra n g u lu i persoanelor oficiale era atras prin p u r tarea u nu i fel de earfe lungi, n u m it p a lliu m . De fapt, acesta n u era un vemnt, ci o in sign n culori vii, aezat v izibil peste p a e n u ia ori chiar peste tunic. Precum se vede pe unele m onum ente reprezentnd pe c on suli n m p reju rri solemne, un capt al acestei earfe atrna n fa, de Ia u m ru l sting p n aproape de picioare, iar cellalt capt venea prin spate pe sub braul drept, a ju n g n d n dia g o n a l peste piept p n la um rul stng i, ntorcndu-se pe dup gt, era trecut din n o u pe sub bra161. O le g e di n i a n u a r i e 332 (C o d/ c. Teoclosian, X I V , 10, 1) d e t e r m i n a a m n u n m b r c m i n t e a b r b a i l o r c u v a z s o c i a l . L. D u c h e s n e , O rig ine s du culie chrelien, V - em e ed., Paris, 19i:0, p. 3 9 9; L. A . M o l i e n , La priere dc lCgliso, t. J, Paris, 1924, p. 104. 162. D o v a d a c in v e c h i m e n u era u n c o s t u m p r e o e sc s p e c i a l o f ace sc r i s o a r e a pe ca r e p a p a C e le s t in (422 432) a adresat-o e p i s c o p i l o r d i n P r o v e n c e , d e z a p r o b i n d o b i c e i u l ce se l u a s e de c le r i c i ele a p u r t a v e m i n t e d e o s e b i t e de a le la i c il o r . Cf. L. D u c h e s n e , op. cil., p. 400. 163. Cf. L. A . M o l i e n , op. cil., v o l. I, p. 105. 164. n se n a t n s ei p u r t a u toga, aa d u p c u m h l a m i d a e r a s p e c i f i c a c o s t u m u lu i militar. it

tile organizate, Biserica nsi a trebuit s prescrie l^turghisitorior veminte speciale, n tim pul oficiului. P g nism ul i m o zaism u l foloseau d e asemenea armmite costume sacerdotale, n cultul lor. S-ar putea spune .deci c primii, cretini au 'Venit n Biseric cu o a nu m it tradiie n :aceast p rivin. n V e c h iu l Testament, vem intele sacredotale apar chiar ca o instituie d iv in , determ inat n am nu ntele ei prin poru ncile primite de M-oi.se de la D u m n ez eu 1 5 < i. } 2. Problem a u n u i costum sacerdotal n a in te de pacea Bisericii Dei nu se pot nega oarecare analo gii i influene ale V e c h iu lu i Testament n formarea v em intelor liturgice ale Bisericii cretine, totui acestea din u r m nu-i urc originea la m b rc m in te a lui A a r o n i a fiilor lui i, de asemenea, nici la vreo rn d u ia l apostolic n aceast privin, cum s-a crezut uneori 157. Lipsa de date n scrierile primelor veacuri cretine, referitoare la costumul sacerdotal, face ca istoria lui s fie obscur n nceputurile ei, lsind loc nu m a i la deducii i ipoteze, pe baza in formaiilor ce se ntlnesc ncepnd de la veacul al IV-lea. D u p cele mai autorizate, este de admis n general c, p n ce serviciul d iv in cretin a cptat o fiz io n o mie distincta i o existen in dep ende nt de cultul Tem plului i al s in a gogii, preoii s v rea u Sfnta Euharistie prin case, mbrcai n costume la le cu cele ale celorlali c r e d i n c io i158, situaie care, fr nd o ial, va fi continuat nc m u lt vreme. De m b r c m in t e a de toate zilele, vemin tele folosite la serviciul d iv in au nceput s se deosebeasc curnd, n u m a i prin calitatea i p rin culoarea lor alb . Pentru veac u l al III-lea i al IV-lea cel puin, acest fapt este c onfirm at de canoanele lui Ipolit, care prescriau ca, de .fiecare dat cnd episcopul are s svreasc Liturghia, dia conii i preoii s mearg m p re u n cu el, m brcai n haine albe, mai frumoase dect ale celorlali credincioi i ct se poate de curate ... Lectorii nii s aib haine de srbtoare lfjt). In dicarea unei culori specialei pentru v e m in tele sacerdotale ne las s deducem c, chiar n cele m a i vechi tim puri, acestea erau folosite exclusiv n cult, iar n u i n viaa profan 1 C 0. Dac nici una din scrierile bisericeti n u ne in formeaz asupra for mei i croielii v e ch ilo r vem inte liturgice, este totui uor de neles din cele de m ai na inte c la. baza i la originea lor st m b r c m in te a civil. Pe baza com paraiilor, s-a ajuns la concluzia c vemin tele sacerdotale cretine, n fo rma p,e care i-au luat-o n u rm a tr a n s fo r m r ilo n m cursul vremii, nu sint dect o deriv aie i stilizare a costum ului civil din inuta de ora, prescris n m e d iu l greco-roman prin veacurile al IV-lea al
156. Ieire X X V I I I ) 2 43; X X I X , js 9 ; Levitic VII, 7 9, 13X
157. Cf. Dr. L u d w i g E i s e n h o f e r , H bn db u ch der katholischdn I Liturghie, v. I, Fr. im r., 1932, p. 408. j ' ] 158. Cf. W a l a f r i e d S t r a b o , Do e x oraiis .ol incr., P. L., C X I V , 94t i L . E is en h of er , op. cit., p. 408. T , . ' 1 ' V

159. Cari. X X X V I I , 1801, p. 118, i i 9.

201

i 203.

Hans

Achelis,

Die 1C apones '

k ip p o ly ti, '

Leipzig,

160. Esl e t o c m a i coe'a. ce c o n f i r m a p u i n m a i l r z i u Fer. I e r o n i m : R e l i c j i a d u m f n e z c ia s c are u n v e m n t n s f i n t e l e S lu j b e i a l t u l n relaiile-:.de t o a t e , z i le le . C om m ent, in Eze ch ., c a r t. X I I I , ca p . 14. 1 r. : ' 1

V-lea, persoanelor oficiale 1G l. Piesele principale ale acestui costum le constituiau tunica i paenulci. Aceste dou veminte, tceau nc parte din costumul purtat prin v eacu l al VI-lea de persoanele ca vaza i este de admis c i clericii de toate, treptele se im brcau la fel u:\ Tunica era o h a in pe dedesubt, de culoare deschis, n general cu mneci, dar uneori i fr. Ea cdea p n la picioare, m o tiv pentru care cptase la greci num ele de poderes (). Ea era com u n tuturor, cu deosebire c pentru sclavi ea se confeciona nu din pnz de in ca pentru ceilali ceteni', ci din lin ordinar, acest fel de tunic fiind cu noscut su b jn u m e le de byrrhus. Peste tunica de dedesubt, senatorii a p reau cu o tunic mai lux o as i anume dungat in nsi estura ei cu nu ri, adic linii sau fii (clavi, ) verticale, in culoarea purpurei. Pentru a nu fi in co m odai la lucru de lungim ea tunicii, funcio narii m runi i ndeosebi meseriaii obinuiau s o susin printr-o cingtoare, prin care o stringeau n ju r u l m ijloc u lu i. Aceasta din u rm era o pies accesorie, proprie oa m e nilor de condiie modest, neintrn d deci n cos tumul de ora. Peste tunic se purta u n vem nt de culoare nchis, n u m it de ro m a n i paenula, iar de greci ie lo n (, , <? ori , adic o h a in ce acoper peste tot). Era o hain foarte larg i fr mneci, un fel de manta sau pelerin nedesfcut n fa, ci avnd n u mai o deschiztur aezat n mijloc, prin care se introducea capul, ea acoperind corpul ca o camer, p n la genunchi i deci mai jos dect m iinile u;;i. Pentru a se putea servi de miini, cel ce o purta trebuia s-i ridice poalele sau m argini.e pe brae. Primitiv, felonul era o h a in ntre buinat universal, s-ar putea spune, mai ales n cltorii, ca aprare mpotriv a vrem ii urte. Acesta era vem ntul pe care l lsase Sfntul Apostol Pavel la Carp, n Troia i cerea s i-1 aduc Tim ote i (II Tim. IV, 13). Spre finele veac u lui al IV-lea, felonul a devenit ha ina zilnic a senatorilor , deci a societii bune. A tenia asupra ra n g u lu i persoanelor oficiale era atras prin p u r tarea u nui fel de earfe lungi, n u m it p alliu m . De fapt, acesta nu era un vemnt, ci o insign n culori vii, aezat vizibil peste p a enu la ori chiar peste tunic. Precum se vede pe unele monum ente reprezentnd pe con suli n m p reju rri solemne, un capt al acestei earfe atrna n fa, de la u m ru l sting p n aproape de picioare, iar cellalt capt venea prin spate pe sub braul drept, a ju n g n d n diagonal peste piept p n la u m rul sting i, ntorcndu-se pe dup gt, era trecut din no u pe sub bra\
161. O le g e d i n i a n u a r i e 332 (Codic. Teodosian, X I V , 10, 1) d e t e r m i n a a m n u n it m b r c m i M e a b r b a i l o r c u v a z s o c i a l . L. D u c h e s n e , O rigines du culte cluelicrt, V-eme ed., Paris, 19V.0, p. 399 ; L. A . M o l i e n , La priere c/e l'Eglise, t. 1, Paris, 1924, p. 104. 162. D o v a d a c in v e c h i m e n u era u n c o s t u m p r eo e sc s p e c i a l o face scr iso ar ea pe car e p a p a C e l e s t i n (422 432) a adresat-o e p i s c o p i l o r d i n P r o v e n c e , r ie z a p r o b i n d o b i c e i u l ce se, lu a s e de c le r ic i de a p u r t a v e m i n t e de o s e b i te de ale la ic il or . Ci. L.

Duchesne, op. c/., p. 400.


163. Cf. L. A . M o l i e n , o p . cil., v o l. I, p. 105.

164. n senat ns. ei p urta u toga, aa dup cum h lam id a era specifica costu
m u lu i' m ilitar.

96 iul drept, a ju n g m d u - i captul n m ina sting. In alte m onum ente, c ap tul din Iat atrna de la u m ru l drept n jos m . Prin adaptri i transformri in spiritul i dup cerinele cultului cre tin, a p lic a te acestor vemin te i insigne, u n o ra m a i mult, altora m ai puin, Biserica a ajuns sa realizeze, in cursul tim pului, tip u lsp e c ia l al vemin telor sale liturgice, inspirindu-se cite o dat i de formele costu m u lu i sacerdotal r in V ech iu l Testament. Aceast origine a od jd iilo r bisericeti nu va fi greu de recunoscut cind ne vom ocupa de fiecare din ele. n Biserica Rsritean, instituirea unor veminte liturgice a avut loc: cu mult mai nainte decit in Apus. Izolat, num ele lor apare ntmpltor in scrierile bisericeti, incepind precum vom vedea, nc din veacul al iV-lea. Principalele veminte ale costum ului sacerdotal se g sesc enumerate laolalt pentru prima dat n comentariul liturgic atri buit Sfintului Gherman, arhiepiscopul C o nsta ntino p olulu i (+ 733) " (i. In nu m rul lor complet de astzi, adic m p re u n cu cele care pot fi n u mite nu vem inte propriu-zis ci insigne, snt menionate i n parte de scrise in .veacul al XV-lea de Simion, arhiepiscopul Tesaloricului 1(7. Nici o scriere nu ne informeaz asupra formelor iniiale luate de vemintele sacerdotale cretine, n tot cazul, destinaia litu rg ic a v e chilor vem inte primite de. Biseric din uzul vieii civile i im prim a re a unui caracter sacru se va fi realizat, desigur, n prim ul rind prin m a r carea lor cu sem nul crucii aplicat in broderie sau galon, cum a rmas obiceiul p n astzi. Pe de alt parte, ele erau sustrase d o m e n iu lu i p ro fan prin ru g c iu n i speciale de binecuvntare,. mai nainte de a fi pu.se in servic iu l c ultulu i divin, practic ce se constat general n veacul al lX-lea 1 G 8 . in c onexiune cu aciunea liturgic era toto dat in evitabil atribuirea unor sem nific aii sim bolice acestor veminte. n erminiile liturgice i la diferii exegei, acest sim bolism apare uneori mai m ult tipico-dogm aiic, n sensul c pretutindeni vrea s se neleag demnitatea div in o-uman, sfinenia i slava lui Hristos nsui, adevratul M ijlocitor. Alteori, a vnd un caracter dogmafico-reprezeniuiiv, se struie c, p rin vemintele';.pe care le poart preotul la slujba div in , trebuie s se neleag p a tim a [lui Hristos, care se actualizeaz mistic prin fiecare Liturghie. O a treia d i recie, care se poate nu m i m oral, consider c prin fiecare d in v e m in tele liturgic e se .simbolizeaz virtuile pe care trebuie s le posede litu r ghisitorii, ca reprezentani ai lui Hristos, a v n d s fac dovada acestora printr-o v ia t de jertf bin ep lcu t lui D um n ezeu ).
165. L. Duchesne, op. cit., p. 407. 166. Op. cit., P. G . r X C Y I I I , 393 --396 A. Cf. i versiunea latin a lui A n a s tasie Biblio tecarul [sec. IX), la N il o Borrjia, 1 1 co m m e ntario liturgico di S. G erm ano p nlriarca constant , GrotlafcrrnUi, 1912, X V I I X X , X X I I I , X X V I . innd scama de interpolaii!'.: suferite de aceasta scriere, s-ar putea spune ca referinele < i la ven intele litu rgicc privesc o situaie ce se poate nt inde dinainte de veacul al optulea pin a ctre finele primului mileniu cretin. 167. Simion, arhiepiscopul Tesaloni<'ului, Despre S iin ta Liturghie, cap. 79 83; Explicare despre s iin ta biserica, trad. rom. p. 255 258. P. G., CLY , 712 7.17. 168. Cf. L. Eisenhofer, op. cit., p. 413. 169. Vezi Ibidem , p. 415 416. !

97 3. V em intele litu rg ic e i ritu a lu l im b r c rii lor Caracterul sacru al vemintelor sacerdotale a fost sublinia t, pe de alt parte, prin instituirea u n u i ritual al nvem ntrii, constnd n d e o sebi din recitarea unor ru g c iu n i alese din textele crilor V e c h iu lu i Tes tament i mai cu seam din psalm i, n concordan cu sim bo lism ul fie crui vemint.. Este probabil c un astfel de ritual a p utut s ia natere atunci cnd vemin tele liturgice au nceput s se deosebeasc de cele civile 1 7 W . In codicele dinainte de veacul al XlII-lea ale Liturghiilor b iz a n tine i chiar n unele din acest din urm veac, odjdiile; bisericeti se gsesc desemnate sub un singur nume, , recitndu-se n a inte de mbracarea lor o singur ru gciu ne, aceasta chiar nefiind una i aceeai n toate manuscrisele. R u g c iu n i aparte pentru fiecare vem int apar abia n manuscrisele din v eacul al XIH-lea al XlV-lea, fr a fi uniform e n toate codicele. Generalizarea i uniform izarea ritualului im brcrii s-a realizat prin C o n stitu ia p a tr ia r h u lu i P ilote i al Constantin o p o lu lu i (veacul al XlV-le a) m . a) m bracarea d ia c o n u lu i. Regulile nscrise n L itu rgh ier stabilesc c diaconu i preotul, aflidu-se n altar du p terminarea ru gc iu nilor pregtitoare pentru intrare^ n oficiu, se mbrac cu vem intele sfinte ce snt rnduite pentru treapta*ierarhic a fiecrui dintr-nii. Astfel, diaco nul innd pe braul drept stiharul, orarul i m inecuele, cere m ai nti b in ecuvntarea preotului, iar du p ce a obinut-o, se m brac, ncepnd cu stiharul, sru tind sem nul crucii de pe el i recitnd d in L iturghier textul corespunztor acestei lucrri. S tih arul este un v em nt cu mneci., czind drept p n la picioare, analog poderesului lui A a r o n i al fiilor si (le. X X X , 27). Se nelege de aci c stiharul este u n u l din cele mai vechi vemin te cu ntrebuinare l i turgic. Precum se va vedea i din alte am nunte, el deriv, fr m o d i ficri nsemnate, din vechea tu n ic (-) greco-roman. n litera tura cretin, stiharul se gsete m enionat de tim p u riu i a nu m e la isto ricul Eusebiu 1 7 Sfntul Grigore de N a zia n z , Sfntul l o a n G u r de Aur 1 T 4 , Fericitul Ie r o n im 1 7 3 i n Testam entum D o m in i notri Jesu C h r is i 1 7 G . D u p unele preri ns, n u s-ar putea susine n chip absolut sigur c denum irea de tunica lin e a i din scrierile bisericeti dintre veacurile al IV-lea i al VII-lea s-ar referi nto tde au na la vem ntul liturgic propriu-zis, iar nu i la cel din uzul profan cteodat 177. Faptul ns c stiharul () se gsete numrai ntre vem intele liturgice
170. 171. 172. 173. 174. 4 175. L%IV acl Cf. Jo ann e s M. H a nssens, op. cil., p. 13. Ibidem , p. 13 14. Eusebiu, Istoria bisericeasca, cart. X, cap. 4. Sf. Grig oric de N azianz, C u v in ta rc a V, n. 4, P. G., X X X V , 0G8. Sf. loan G u r 1de Aur, O m ilia L X X X II Ia M alei, *P, G., L V III, Fer, Ieronim, E pistola LX ad H cliod o ru m , |3, P, L., X X I I , F abiolam , fy L., X X I I , 613; D ialo q contra pelagi'enilor, P, L., 3 34, P. L., X X V , 437. nani, i. 24, p. 33. , 17/. U astlel r ^ e r v la J. Braun, Die lilu rg isc h v ^G c w a n d u n g ...,

745. 597; Epistola X X I X , 547

p. 74

98 la nceputul v eacului al VIII-lea in comentariul Sfntului G h e rm a n I al C o n s ta n tin o p o lu lu i 1,8 dovedete n chip categoric c el se afla deja n ntrebuinare mai veche i deci orice ndoial este nlturat. D in toate documentele, 111 care se gsete menionat, reiese c n vechim e stiharul se confeciona din pnz sau estur alb de' in. M a i tirziu s-a introdus i obiceiul stiharelor de culoare roie, purpurie sau stacojie, dar n u m a i pentru cele care se purtau de arhiereu, ca u n semn de distincie l7 i> . Uneori, stiharele arhiereti se distingeau, ca i vechea tu nic senatorial greco-roman, prin dungarea lor de sus p n jos cu acei clavi sau ,,^. , adic rluri, linii sau fii de cu'o are roiepurpurie pe fond alb. De la aceste iruri sau rnduri ( ) a rmas num ele de stihar (or.ypiov) adic vemnt cu linii. n evul m e d iu stiharele arhiereti se m podobeau, uneori, precum m enioneaz Balsumon IM J, cu triunghiuri (^) ori cu cruci c o m b i nate din patru litere gam m a de tipar ( ) 181. Cu vremea s-a ajuns la obiceiul din. uzul de astzi ca, pentru stihare, s se ntrebuineze m a terii de orice culoare. Stiharul este u n v em int cpm un celor trei trepte ierarhice. Cel diaconese, fiind un v em in t exterior, se face dintr-o stof compact i bogat ornamentat. El cade drept iar mnecile snt deschise la capt i tivite cu gaion, spre deosebire de stiharul, preoesc i arhieresc, care, purtindu-se pe dedesubt, se face dintr-o materie mai subire, de obicei de culoare unic i fr orna m enta ii in estur. i clericii inferiori, adic ipodiaconii, citeii i cintreii hiroteii pot s poarte stihar n serviciu, de forma celui diaconesc. n ceea ce priv ete semnificaia sim bolic a stiharului, s-ar putea spune c la nici un alt v em int liturgic nu i-a gsit aplicare mai mult ca aci toate cele trei direcii ale ermineutic ii liturgice. n general, ideea fu n d a m e n ta l a acestui sim bolism st n legtur cu vechea culoare alb a stiharului. Printr-o astfel de culoare, adic el arat dumnezeia sca str lucire, pe care preotul o slujete credincioilor prin E vanghelie i prin celelalte 1 8 , p recum i m b r c m in te a cea m a i curat i fr lie p a tim a slavei lui D um n e ze u isa. A p li c n d aceast idee persoanei M n t u i t o rului, m brca rea cu stiharul sem nific sfinenia i curia natu rii Lui umane, pe care El a luat-o p rin ntrupare n starea de n e v in ov ie n
178. Sf. G h e rm a n I al Co ns tant inopolulu i, op. cil., P. G., X C V I I I , -393 A. 179. Ibidem . Simion, ar hiepiscopul Te.salonicului, Despre S iin la Liturghie, cap. 79. loO. Ba b a m o n , ( ad ic R spunsuri), P. G., C X X X V I I l , 1021 D. ; ; 181. Cf. P. Bernards Uis, Les om crtienls M u rg iq u e s c/iez Ies 'Grecs, n Echos d'O rienl, t. V (1901 1902), p. 129 I M . \ 132. Simion, ar hiepisc opu l To.->alonicuiui, Bxplicare despre silnici biserica, P. G., CLV, 712, traci, rom., p. 255; cf. i S(. G h e p n a n I al C o n s t a n t i n o p o l u l u i , jop. c il, P. G., X C V I I I , 393 : Stiharul, ca re este alb, arat s t r l u c i r e a D u m n e z e m i i f el u l
de via 13 s t r l u c i t o r al p r e o t u l u i . 1 , 1

183. CLV, 368.

Simion, ar hie pisc opu l Tesalonicului, Despre sfintele hirbtonii; cap. 1G3, P. G.,

99
*

care aceasta a fost creat la nceput de Dum nezeu 1 S 4 . Ea amintete lumi.pa de la Schimbarea la fa pe muntele Taborului, cnd hainele Sale 4- a u fcut strlucitoare i albe precum e zpada (M arcu I X , ' 3), precum f giulgiu l cel curat cu care a fost nfurat Trupul Su, cnd a fost pus n m ormnt 1 S \ Stiharul de culoare roie sim bolizeaz sfnta Patim a Dom nului, Care s-a ntrupat, i-a vrsat singele pe cruce pentru mintuirea noas tr 1 S (1 , precum i hlam ida stacojie in care a fost mbrcat de ostai in batjocur (Matei X X V I I , 28) ls7. Aceeai semnificaie o atribuie unii a u tori i rurilor sau fiilor p urpurii de pe stiharul arhieresc ! , iar uneori acestea snt socotite ca sim bol al darurilor deosebite ce-i snt date de. sus arhiereului, dar mai ales darul nv tu rii, care trebuie s se reverse printr-nsul spre folosul credincioilor, ca nite ruri de ap vie (loan VII, 38) 1 S ;1 . Deosebit de aceasta, liniile sau fiiile purpurii, ce alternau cu spaii albe, erau privite ca sim bol al sin gelui i apei care au curs din coasta D o m n u lu i 1 !). n ceea ce privete acele trigonia, Balsamon zice c ele nch ip uiau pe M n tuito rul, Care este piatra cea din capul u n ghiu lui 1!U . Cu aplicaie la liturghisitori, care, prin nsi sarcina lor, au rncluiala slujbei ngereti V J, stiharul ie amintete, prin culoarea sa deschis, despre m brcm intea lu m in a t a ngerilor, care, ca i cel de la mormnt, s-au artat n veminte strlucitoare i, ca atare, despre curia trupului i a sufletului cu care.se cuvine s ndeplineasc dumnezeiasca s lu jb ; n acelai timp, aceast culoare este sim bolul bucuriei spirituale, de care trebuie s fie plin sufletul 1it urgh isitorlor, pentru c au fost chemai la o astfel de demnitate. Tocmai acest sens se gsete indicat de ru g c iu nea ce se spune de liturghisitori la m brcarea stiharului : Bucura-se-va sufletul meu ntru D om nu l, c m-a m brcat n v em ntul mntuirii i cu haina veseliei m-a a c o p e r it ; ca u n u i mire mi-a pus cunun, i ca pe o mireas m-a m podobit cu p odo ab (Isaia LXI, 10). Peste stihar, diaconul p une orarul ('. sau i .). Acesta este o fie lung, care se aaz pe u m ru l sting i, dup obiceiul lua t de prin veacul al XVIII-lea, captul din fa se petrece in diagonal peste piept i, trecndu-1 pe sub' braul drept, este adus prin spate iari peste u m ru l stng, atrnnd astfel acest capt n fa, iar cellalt pe spate. Fr aceste veminte, dia c o n u l nu poate lua parte la svrirea nici u nui serviciu religios.
184. Idem, Despre S in ta L iturghie, cap. 79, P. Ci., CLV, 255 250. 185. Ghenadie, fost episcop de Arge, Liturgica sau explicai ia serviciulu i divin, Bucureti, 1877, p. 13. 186. Simion, arhiepiscopul ' Tcsalonicu lui, Despre S iin ta Liturghie, cap. 79, . C., CLV, 255; SI. Gh e rm an I al Cons ta ntin o p olu lu i, . cit., P. G., X C VIII, 393 B. 187. Sf. Gh erm an I al Cons ta ntin o p olu lu i, op. i Inc. cit. 188. Simion, arhiepiscopul Tcsalonicului, Despre S in la I.ilurtjhic, cap. 79. 189. Ibiaem . 190. Cf. P. Bcrnardakis, op. c/i., p. 130. 191. Balsamon, op. cit., col. 1021. 192. Cf. Simion, arhiepiscopul Tcsalonicului, E x p lic a u c despre siinta b is c n c a , trad. rom. cit. p. 255.

100 A su pra originii filologice a denumirii, precum i cu privire la forma in iial a v e m ntiilui din care deriv orarul, prerile snt diferite. Por n in d de la fa p tu l c diaconul ine r id ic a t c a p t u l din fa al orarului cu trei degete de la mina dreapt in timpul ecteniilor, i in dic cu el n alte momente ale slujbei ordinea cintrilor, lecturilor i altor lucrri, unii conchid c denum irea de orar provine de la verbul latin orare (a se ruga). A lii o fac sa derive de la su bstantiv ul grec (or), deoarece diaconul sem naleaz cu captul orarului ora sau tim p u l anu m itor ru gc iu ni sau obligaii religioase pentru popor, n tim pul oficiu lui, precum i al a n u mitor lucrri pentru liturghisitori n leg tur cu aceast ipotez, orarul este pus 121 analogie cu acea p n z tu r sau batist pe care eful sinagogii o agita de pe un loc mai ridicat, pentru a indica p oporului s rspund am in, dup lecturi. Aceasta ar fi deci originea orarului i cu acest scop ar fi fost introdus in cultul cretin nu. Ealsamon, in comentariul la canonul 22 al S in o d u lu i ele la Laodiceea i M atei Vlastare 1 0 ,5 deriva den um irea de orar de la verbul - (vad, observ) i de la substantivul (grij, ateniune) 1 !)T , de oarece d ia c onu l are sarcina s fie atent la observarea bunei rnduieli a slujbelor :U )S . Sim ion, arhiepiscopul Tesalonicului, crede c termenul de orar provine de la verbul wpatUiv, a nfrumusea, a m podobi, ntruct diaconul se nfrum useeaz cu dinsul ca i cu nite aripi i se acoper cu cucernicie i cu buntate 1 9 . Dei aceste explicaii nu apar chiar neverosim ile , ele snt totui unilaterale. M a i probabil i n general admis este ipoteza care pune la originea d e n u m irii de orar cuvntul latin os-oris, gur, fa. O ra ru l nu ar fi n acest caz dect o form stilizat a v e c h iu lu i o rariu m clin costumul roman, o p n z tu r de in, in felul unui ervet sau tergar, o batist sau o basma, ce se ntrebuina de persoanele de oarecare consideraie p e n tru. tergerea gurii i a sudorii de pe fa. Fcea deci la origine serviciul de su dariu m , a crui variant era m appa sau m ap p ula, o p n z tu r cu aceeai destinaie. O raru l intrase in cele din u r m n ntrebuinarea a m belor sexe, fiind purtat in ju r u l gitului, ca o cravat de ctre brbai, iar de femei ca u n fel de al sau basma, ca protecie m p otriv a frigului neateptat i a ariei soarelui. Sudarium i m a p p a (mappula) se purtau ns pe braul sting, capetele acestei pinzturi. a tirnnd in jos. Dat fiin d scopul acestor obiecte, ntrebuinarea lor era un uz nedes prit de funcia de orator i de cea de cntre, ntruct acetia se ser veau de ele i n special de orar pentru a se terge de sudoare i a-.i menaja vocea. Utilitatea lor se gsea deci la loc ul ei i n cultul cretin,
193. A rc u d iu s (cartea VI, :ap. 10) i I. Bona, R crum lilu rg ic a ru m lib ri duo, Lutctiae Parisiorum, 167G , cartea I, cap. 24, p. 352.. 194. Cf. P. Lebedev, op. cil., p. 1K5. br. V. M itro fa n ov ic i i Dr. T. Tarnavschi, op. cil., p. 231. 195. Sinlcigm n aleriian, II, i 91. 190. E. 9. S intag m a ateniana, VI, 252. 197. Cf. N ic o d im Milos, op. cit,, voi. II, part. I, p, 99, 198. P. Bernardakis, op. a t ., p. 138. Cf. i S. Salav ille, Liturgic., o rie n lale s , 1 , p 175. 199. Si mion, arhiepiscopul fesaionicu iui, Despre sfintele h iro to nii, cap. 136.

101

I n legtur cu chemarea de slujitori i predicatori a m em brilor clerului, n viaa civil, ele erau acordate ca semn de distincie, unora dintre func ionarii imperiali, ajuncynd cu vrem ea'piese ale costum ului de ceremonii i. in sign a costum ului]consulilor, servind ca m ijloc pentru a da unele semnale ori dispoziii. Se crede c i Biserica, u rm nd acest exemplu, a introdus orarul intre vemin tele liturgice, pentru a diferenia gradele ierarhice n serviciul divin. I S-a presupus de asemenea c rom anii, cnd p articipau la ospee ca invitai, i aduceau fiecarc cu sine mappa sau m appula, spre a le servi Ipentru ters. Tmitmd aceast practic din via a casnic, prim ii cretini %r fi luat obiceiul s fac la fel cnd v eneau la masa euharistic 20. De aici s-ar fi ajuns n cele din u r m la instituirea orarului pentru diaconi, spre a terge gura credincioilor du p sfnta m prtire -01. i astfel, sub o form modificat .i(adoptat scopurilor i esteticii speciale a cultului, orarium , o v aria n t mfai practic i mai nobil a ceea ce se ntrebuina sub fo rm de su d a riu m si de m appa (m ap p u la), cteitreile accesorii ale c ostum ului civil al persoanelor de vaz, n timpul imperiului, a ajuns un vem nt liturgic. D enum irea greac de . ar proveni deci de la latinescul orariu m, termen u zua l n Biserica A p u sean pn n veacul al VfT-lca. n unele texte patristice din veacurile al IV-lea al V-lea i al VIT-Iea al VITT-lea ca, de exemplu, la Severian din C a ba la (4- cea. 408) '02, Sfntul Isidor Pelusiotul ( + cca. 440).2 0 3 i Sfntul Gherman I al C o n s ta n tin o p o lu lu i orarul este m enionat prin termenul grec adic estur subire de in. A ceast denumire, ca i unele comparaii din aceleai texte ne las s nelegem c orarul era rle culoare alb. A stzi ns el se face din aceeai materie ca i stiharul. n ntrebuinarea cultului, orarul a intrat ns cu m u lt mai nainte n Biserica Rsritean dect n cea din Apus. La Roma, a fost consacrat ca atare abia prin veacul al IX-lea al X-lea, du p ce fusese acceptat n veacurile precedente de Bisericile din Galia i Spania, sub influena O rie n tu lu i 2 n r\n Rsrit, s-ar p utea spune c orarul era u n v em nt diaconesc deja nainte de ju m ta te a veacului al IV-lea, deoarece n a doua jum tate a acestui veac, Sin odu l ele la Laodiceea, prin canoanele 22 i 23, interzice obiceiul luat de ip odiaconi, de citei i de psali de a purta orarul diaconesc pe umr. Astzi, orarul este folosit i de m embrii cle rului inferior, dar nu pe um r, ci ncins peste ambele capete ncruciate
200. Cf. Dr. V asile M itro fan o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cil., p. 231 232 ; P. Bernardakis, op. cil., p. 130; L. D uchesne, op. cil., p. 403, 410 411, S. S alav ille , op. cil., p. 158, 174 175 ; L. A. Mo lie n, op. cil., p. 10G 109 i 110, n o t ; D. Eugene V / n rle ii r, La sainle Messe, 7-eme ed., Paris, 1024, p. .52. 20!. Orarion, in vremurile de dem ult, r;ind diaconii ImprtSeau pe cretini cu clumne7.eiescul Singe din sfinlitul pahar, era ca o basma sau tergar, tiind-o pe u m r ul su, i dup ce se m p r t e a fiecare mirean i tergea gura cu aceea. Pidnlion, tile, la can. 23 at Sin. din Laodiceea, trad. rom. editat la 'Minstirea Neam, 1844. 202. (n O m ilia despre F iul R isip ilnr, atribuit Sf. loan G u r de Aur), P. G., LIX, 520 A 1 3 . 203. Epistola 1, 136, P. G L XX VI1 I, 272. 204. O p. cil., P. G., X C V I I I , 306 R. 205. Cf. L. A. Molien, op. cil., p. 107.

102

n fa, n felul n care l a az d ia c onii nii nainte de m o m entul m prtirii (111 tim pul R u g c iu n i Domneti). Semnificaia sim bolic a orarului se inspir din ideea caracterului ngeresc al serviciu lui ndep linit de dia coni n Liturghie. Ca atare, orarul este privit ca o im ag in e a aripilor ngereti ~ 0 (;. ncingerea i ncruciarea orarului n tim pul R u g c iu n ii Domneti, n vederea apropierii de Sfintele Taine, pentru mprtire, snt privite ca un simbol prin care dia c onu l ,(amintete u m ilin a artat de M n tu ito r u l, cnd a splat i a ters p ic io a rele ucenic ilor Si ()T . n acest caz, orarul ar simboliza tergarul cu care M n t u it o r u l era ncins la C ina cea de tain, cnd a splat i a ters picioarele ucenicilor (loan X III, 5). ncing nd orarul, dia conul ine deci s arate sfiala, cucernicia i m b u n t ire a sufleteasc cu care se apropie de Slin ia m p rt an ie, u rm n d astfel serafimilor, care cu dou aripi i acoper feele, cu do u picioarele, iar cu do u zboar, stricncl : Sfnt, Sf n t, Sfnt os. De aceea, pentru a se sublinia rnduiala ngereasc a slujbei dia conilor, se nscriau n trecut pe orarul lor cuvintele din Isaia VI, 3 : Sfnt, Stint, Sfnt, D o m n u l Savaot... 2 < in . Prin marcarea sau n scrierea acestui text se explic, poate, faptul c orarul este singurul vemint pentru care a rmas nenscris n L itu rg h ie i formula de ru g c iu ne la punerea lui. Respectnd deci tradiia i logica, se im pune ca diaconul s foloseasc la m o m entul cuvenit textul menionat, pe care ediiile Liturg h ieru lui se cuv ine s-l insereze n cuprinsul lor, la capitolul pentru mbracarea sfintelor veminte. nve.mintarea d ia c o n u lu i pentru slujba Liturghiei se ncheie cu p u nerea m ln e c u e lo r (., '.) sau ruccivielor (slav. narkavia, dup ce le srut peste semnul crucii de pe ele, nti pe cea din dreapta i apoi pe cea din sting. M nec u ele snt proprii att preotului cit i arhiereului, cu deosebirea c acetia le p u n peste captul mnecilor stiharului, stringndu-le cu ele, spre a nu fi stingherii n lucrrile sfinte, iar nu ca diaconii, peste manetele reverendei i deci pe sub mnecile stiharului. La celelalte servicii divine, mnecuele nu snt oblig atorii pentru m b r c m in te a diaconului. Dei L itu rg h ie ru l prevede i pentru diaconi recitarea ru gc iu nilor respective la p unerea fiecrei mnecue, totui menionarea mnecuelor este. omis d in formula prin care diaconu l cere la nceput bin ecuv ntarea preotului pentru im brcare (B in ecuvin teaz, stpne, stiharul dim p reu n cu orarul). Explic aia trebuie cutat, desigur, n faptul c dreptul de a purta m necue fiind acordat diaconilor m a i trziu, precum vom vedea,
206. n O m ilia despre liu ! risipito r (Sf. loan G u r de A ur Severian din C a bala 1 ci La ta mai n a in t e (la nota 20?) so sub linia z c filflirile orarului dia co na l anjinin.se aripile ngerilor. De asemenea, Sfntul G h e r m a n I ai C o ns la nt in op olulu i, (op. cit., P, G., XCV 1II, 393 C) : Diaconii, d u p im ag inea Puterilor ngereti, merg nainte cu aripile subiri ale orarelor innusic, ca duhu ri slujitoare trimise spre servire. Ca unu l ce are rn d u ia la slujbei ngereti, diaconul se nfoar cu orarul, care arat firea, cea n e vzu t a ngerilor i care atrnn d pe umeri, nse amn aripi. Simion, ar hiepisc opu l Tesalonieului, Despre slintelc hirotonii, cap. 173. 207. Sf. Isidor Pelusiolul, op. i ioc. cit. Cf. i Pseud'o-Ghernan, op. cit., P. G., X C Y I I I , 396 B. 208. Simion, ar hiepisc opu l Tesalonieului, Despre sfintele hirotonii, cap, 174. 209. Cf. Pan. N. Trembela, op. c/i., p. 231.

103 textul Liturgh ierului nu a fost pus la curent cu noua situaie, transmindu-se mecanic cuprinsul manuscriselor n forma lor anterioar. Este necesar deci ca fo rmula de m ai sus s fie ntregit cu expresia : i cu minecuele. De altfel, se pare c introducerea minecuelor n costumul liturgic se datorete la origine unei concesii imperiale, care s-a extins ulterior de la arhiereu i la celelalte dou trepte ale ierarhiei bisericeti. M a i nainte, serviciul m necuelor pentru strngerea manetelor sti harului preoesc i arhieresc l ndeplineau, se pare, nite bentieO.iDfjia),2 1 0 formind un fel de garnituri aplicate la manetele vemntului. Cu vre mea, s-a ajuns la obiceiul practic de a se detaa aceste piese pentru a fi curate sau pentru a fi ntrebuinate la alte stihare, realizindu-se astfel forma de sine stttoare reprezentat prin m i n e c u e 211. Este de observat totui c originea acestui obiect al costumului litu r gic este mai obscur dect a celorlalte vemin te sacerdotale. Cci, fr ndoial, nu se poate admite c minecuele ar deriva din acel tergar purtat pe min, num it m appa ori mappula, cum presupun unii autori a p u seni 2 1- i chiar rsriteni -ia, precum nici din mnuile pe care le purtau mpraii cind intrau n altar pentru a prim i Sfnta E u h a ris tie 214. Cert este c minecuele au constituit la nceput unul din articolele-exclusiv ale costumului m prailor bizantini. Acetia au acordat i patriarhilor, ca o distincie, dreptul de a !e purta, favoare care s-a extins mai n urm i la e p is c o p i2ir'. M e m brii naltei ierarhii le-au trecut mai trziu i dem nitarilor bisericeti, iar cu tim p u l minecuele au ajuns comune preoilor, precum i arhidiaconilor i protodiacoililor. Pn n veacul al XV-ea, diaconii nc nu ajunseser s se foloseasc de rucavie, cci Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, nu le menioneaz in scrierile sale dect intre vemintele arhiereului i p r e o t u l u i 210. El se exprim categoric chiar : D iaconul are stihar i orar 2lT. Ulterior, poate prin veacul al XVII-lea, ele s-au generalizat la toi diaconii 21S. Aa precum rezult din spiritul textelor ce se recit la punerea lor (le. X V , 6 i Ps. C X V I I I , 73), minecue le simbolizeaz n general p u terea ntritoare dat de D u m n ezeu liturghisitorilor de a svri toate rele ale serviciului d i v i n 210. Alteori, i n special minecuele arhiereu210. Cf. G h erm an I al Co ns ta ntin o p olu lu i, op. cil., P. G., X C Y I I I , 393 . Cu acelai termen de Sf, G h e rm a n desemneaz i fiiilc ornamentale, iu culoarea purpurei ce cdeau n lu ng ul stiharului. 211. Cf. J. Braun, op. cit., p. 100. 212. Ca, de exemplu, indirect, L. Duchc.sne, op. cil., p. 104. 213. Ca Dr. Vasile M itro fanov ici i Dr. T. Tarnavschi, Liturgica..., p. 231. 214. Ipotez formu lat de P. Bernardakis, op. cit., p. 131. 215. Precum rezult din scrisoarea lui Balsan-.on ctre M a rc u al Alexandriei, aceasta era si lua tia la finele vea cului al XII-lea, cnd privilegiul de a ir/.a do mnocue la .slujba nu-1 av eau nici egumenii, nici protopopii. P. G., C . W X Y I I I , 907. 216. Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre S iin la Liturghie, cap. iii i o3. 217. Idem, Explicarea despre s ln la biseric, trad. rom. cit, p. 255. 218. Dup prerea prof. A. Neselovski, C in a i h irnle i i hirnlfinii, Kamenet-Podoisk, 1906, p. 161, ia Dom. Placide de Meester, op. cit., p. 59. n. 6. Cf i J. Braun, op. cit., p. 98 101.
2.19. M in e c u e le ... n s e a m n lu c r a r e a a to,-ile r:el< ce cm t ale lui Dnmn<-/.eu.

Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre S ln la Liturghie, cap. 81 ; Rucov ilele nc hipu in d lucrarea lui Du m ne ze u cea atolfctoare i ca nsui IMis, prin minilo Sale i-a fcut jertfa T rupului i Sinyelui S i u , Idem, Explicare despre siln ta bisc-

_f- 104 4 i \ lui i preotului, snt priv ite ca im ag inea legturilor cu care au fost strnse m in ile M n tu ito r u lu i atunci cnd a fost dus la Caiafa i P ilat 220. b) nvc-mjniarea preo tului. Stiharul i mnecuele snt, precum s-a spus, comune costum ului liturgic al tuturor celor trei trepte . ierarhice, n loc de orar, preotul i arhiereul p un e p itra b ilu l ( i de asemenea i ), adic u n vemin t pus pe dup gt sau m p reju ru l grum azului. De fapt, epitrahilul este un orar pus pe dup gt, ambele capete atirnind egal n f a 2-1, peste umeri, unite fiind din distan n distan prin nite butoni sau altfel, ca n trecut i cum se vede uneori chiar astzi ; de cele mai multe ori, ambele laturi snt cusute sau unite u na ling alta sau fo rmeaz o singur bucat cu o deschiztur n partea de sus, spre a putea fi introdus pe dup gt. In tim purile mai noi s-a gen e ralizat ns obiceiu l ca epitrahilul s fie croit dintr-o singur bu c at de stof preioas, de acelai fel cu fe lonul i mnecuele, garnisindu-se pe toate laturile cu galon, iar n partea de jos cu dou rnduri de franjuri de fir, dintre care u n u l ceva mai sus i anume sub semnul unei cruci mari cu piedestal, aplicat tot din galon de fir. Culoarea epitrahilului a fost n vechime i chiar ctre finele ev ulu i mediu, alb, ca a tuturor v e m in telor sacerdotale n g e n e r a l 222, iar du p aceea, pn astzi, s-a confec ionat din stofe ele culori i desene diferite. D in cele de m ai sus se nelege uor c originea epitrahilului este aceeai ca i a orarului. Prima meniune scris despre el o face Sfntul Gherm an I al C o nsta ntino p olulu i, la nceputul veacului al VIII-lea 223. Schimbarea orarului n epitrahil la preot i arhiereu, prin trecerea lui i peste u m ru l drept, spre a-1 purta astfel pe du p gt, iar nu n u m a i pe um rul stng, ca diaconul, este marcarea puterii n plus, acordat prin hirotonie ultim elo r dou trepte ierarhice, de a sviri Sfintele Taine i celelalte ierurgii. Transform area orarului n epitrahil mai indic pentru preot i faptul c el nu este scutit cu desvrire de darul servirii, care este n p rin cip iu al diaconului, deoarece n lipsa acestuia va avea de n deplinit i oblig aiile diaconiei 224. E p itra h ilu l este un vem nt liturgic absolut indispensabil preotu lui i arhiereului la orice serviciu religios, orict de mic. La unele din acesric, trad, rom., p. 256. Cf. .i P. Lebedev, op. cil., p. 185. Ghenadie, fost episcop de Arge, op. cit., p. 15. G abriel Rc anu, Liturgica..., Bucureti, 1876, p. 18. 220. Cf. Sf. G h e rm a n I al Co nsta ntin o p olu lu i, op. cit., P. G., XCVIII', 395 ; S i mion, arhiepiscopul Tesa'onicului, Expiicure despre s in ta biseric, trad. rom. cit., p. 256. Ghenadie, fost episcop de Arge, op. cit., p. 15; Dr. V. M itro fanov ici i Dr. T, Tarnavschi, Liturgica.... p. 231. .?2t. Simion, arhiepisco pul Tesaloniculni Despre siintele h iro to n ii (trad. rom. cit.., p, 181): Deci arhiereul... ia orarul de pe u m ru l din sting .i l pune pe cel din dreapta, fiind a.iumdou prile in fa, rare atunci se cheam epitrahil. 222. Cf. Simion, arhi episco pul Tesalonicului, Despre S lin ta Liturghie, cap. . 83 ; S. Stilnviile, op. cil., p. 159 160; J. Braun, op. cil., p. 607. 223. Sf. G h e rm a n I al Consta ntin o p olu lu i, op. cit., P. G X C V I I I , 393 D. 224. Cf. Simion, arhiepisco pul le sn lo n ic u lu i, Despre siinteie hirotonii, cap. 173 i 180. P. Lebedev, op. cil., p. 187. Credem cu este forat s se pun in analogie {cum se face uneori, ca, de exemplu, P. Lebedev) epitrahilul cu efodul, cu care arhiereul V ec h iu lui Testament i acoperca umerii la rugciune.

105

! tea, preotul l nsoete i de felon, iar arhiereul de omofor, aa precum feste,stabilit rndu ia la bisericeasc pentru fiecare, n E v h o lo g h iu . Obii; galiv itatea p u rtrii e p itra h ilu lu i la orice s e r v ic iu sau .molift este att de strict, nct Simeon, a rhiepisco pul Tesalonieului, re co m and c, n m prejurri de for m a jo r , cn d nu s-ar gsi un epitrahil la in dem n, s se pun n qhip de epitrahil brul, o alt p nz tu r sau chiar o bucat de funie, dup) ce au fost b in ec uv nta te n scopul acestei ntrebuinri., iar dup a ce ea s fie pstrate ntr-un loc deosebit sau folosite n scopuri sfinte n practica m nstire asc ns s-a luat obiceiul ca la ru g c iu nile M iezonopticii, care se.fac n tinda bisericii, precum i la slujba C ea surilor i Pavecorniei, s nu se p u n epitrahil 0. Sim bolismul epitrahiitilui u rm ea z direciile indicate de Sfntul Gherm an I, p atriarhul C o n sta n tin o p o lu lu i, i de Simion, arhiepiscopul Tesalonieului. P ornind pe de o parte de la faptul c epitrahilul este p u r tat pe dup grumaz, i se a trib u ie 'se m n ific aia ju g u lu i (sarcinii) cel bun al preoiei lui Hristos--7, m s c m n n d anum e c preotul s ndeplineasc cu smerenie i cu cucernicie sarcinile preoiei, supunndu-se Mntuitorului, ntruct preotul svrete Sfintele Taine n numele lui Hristos, ca impreun-lucrtor a l.L u i, Care este izvorul T a in e l o r 2 2 ,4 . Un alt aspect al acestui sim bolism l aflm la Sfntul G h e rm a n I al Constantino p olulu i, dup care epitrahilul n se a m n treangul cu care Hristos, fiind legat de git din ordinul arhiereului, era tras nainte pe cind mergea la P a t i m 2-1 . Partea dreapt a ep itra h ilu lu i .nchipuiete trestia pe care I-au dat-o lui Hristos n mina dreapt, btnciu-i joc de El, iar partea sting nseamn purtarea crucii pe um erii Si 2 ;J0 . n sfrit, sensul cel mai corespunz tor deriv din nsi ntrebuinarea epitrahilului i anume c el sim b o li zeaz 1)arul cobort de sus asupra preotului i puterea do b n d it astfel de a-1 comunic a credincioilor prin Sfintele Taine i alte ierurgii, de unde a i intrat n practic obiceiul de a-1 pune pe capul cretinilor la anumite servicii, aa p rec u m o d in io a r Sfinii Apostoli i p u n e a u miinile pe capetele lor. Acest sens esle, de altfel, n concordan cu r u g ciunea ce se rostete de preot i de arhiereu la punerea epitrahilul'ui. : Binecuvntat este D u m n e z e u cel ce vars harul Su peste preoii Si, ca m irul pe cap, ce se coboar pe barb, pe barba lui A aron, ce se p o goar pe m arginea vem in telor lui (Ps. C X X X I I , 2 3) 2:u. D u p unele interpretri, fran ju rile care garnisesc partea de jos a epitrahilului, ca anexe la u ltim e le d o u galoane transversale, ar nchipui
225. Cf. Simion, ar hiepiscopul Tesalonieului, Despre silnici bisericii, Lrari. rom. .., p. 256 i R sp un suri la ntre b rile u n u i arhiereu, ntreb. 17. Ibidem , p. 3!5-3Ui. 226. Cf. Simion, ar hiepisc opu l Tesalonieului,, Rspunsuri..., ntreb. 17, trad, rom. cil., p. 316. 227. Idem, Despre sfintele h iro to nii, cap. 181. Simion, arhiepiscopul Tosalnivcului zicea c mutarea c a p tu lu i d in ap o i al orariului tot in fat face pe cel h im l o n i l a ii cn ntr-un juc/ (Despre sfintele h iro to n ii, cap. 180), 228. Ibidem , cap. 180 .i E xplicare despre sfnta biseric, trad. rom. cit., p. 256. 229. CF. i Simion, ar hiepiscopul Tesalonieului, Despre slintole h irotonii, cap. 181. 181. 230. SI. G h erm an T al 'C o n s la n tin o p o lu lu i, op. cil., P. G., X C V II , 308 O. 2.1. Cf. Simion, ar hiepiscopul Tcsalonicu lui. Despre S iin ta f,'.tarnhi<\ cap. 81 \ i Lxpiicare despre sfnta biseric, trad. rom. cit., p. 256.

106 sufletele*, credincioilor, a cror m intuire este lsat n rspunderea preoilor^-. Aa precum face la mbracarea oricruia din celelalte v em in te l i turgice, preotul i arhiereul bin ecuvnteaz epitrahilul, srutnd apoi semnul crucii din partea lui de sus, mai nainte de a-1 aeza pe dup qrumaz, cu recitarea rugciu nii respective din Lilurghier. Binec uv intnd apoi i srutnd brul (') sau cing toare a, care este o fie sau u n cordon ngust, preotul i e p is c o p u l2 3 3 i fixeaz cu el stiharul i epitrahilul, in ju ru l mijlocului. De obicei, capetele b r u lu i se termin cu nite ireturi pentru a se ncheia la spate. n acest caz, pe partea din fa brul are aplicat o cruce din galon ori broderie. P n nu fie mult se practica i forma de briu cu capete ce se n c h e ia u n fa printr-o pafta. La nceput, brul era, desigur, de culoare alb 234, ca toate celelalte veminte, iar n veacurile din u rm el se face din aceeai stof i n aceeai culoare cu felonul, epitrahilul i minecuele. Dei cingtoarea nu intra n n u m rul vemin telor din inuta de ora a lumii greco-romane, totui, n viaa obinuit ea se ntrebuina n toate prile n care se purtau haine lungi i largi 35. Folosirea b rului a izvort cu alLe cuvinte, din necesitatea practic de a se asigura p rin el c o m o d i tatea n micri, n cursul lucrrilor. Fste firesc deci ca cingtoarea s. fie tot att de veche ntre vemin tele liturgice ca i stiharul, de care se g sete legat la originea ei. N u este, prin urmare, cazul s se cread n e aprat c brul a intrat n rnclul vemintelor sacerdotale cretine direct din Vechiul Testament, unde era purtat de preoi i arhierei ; ca d is tin c ie, la acetia din u rm era lucrat clin aceeai stof ca i efodul, a d ic n fire de aur i mtase clin diferite culori (le. X X V I I I , 6, 8, 39 i 40). In cursul istoriei, briu] se gsete menionat de mai multe ori, dar nainte de veacul al IX-lea, aceste date se refer att la cingtoarea. clin costumul profan 'sau zilnic i3,i ct i la cea din costumul m o na hilo r, aa precum se constat in regulile^lui loan Casian i n cele ale Sfntului Benedict 37. ntre vemin tele feiturgice, brul este citat p entru p rim a dat n c om entariul p a tria r h u lu i constantinopolitan G h e rm a n I 23S. Pe temeiul funciei de susinere pe care o ndeplinete n general brul sau cingtoarea, acesta a cptat n erminia liturgic o aplicare moral, fiind adic privit ca sim bol al in frnrii i stpnirii s i m u r i l o r 239.
232. P. Bernardakis, op. cit., p 130. 233. Un pasaj n form confuza din scrierile lui Simion, arhiepisco pul Tes-alonicului (Despre s iln ic ie h iro to nii, cap. 103) paie a se referi i la o ci ngtoare a ipodiiiconului. Cf. i J. Braun, op. c/i.,\p. 115 . u. N u este exclus s fie vorb a aci doar fie orarul ncins cruci. \ 234. Cf. Simion, arhiepisco pul Tesalonicului, Despre . S im t Liturghie, cap. 83. 235. C'f. P. Lcbedev, op .cit., p. 186. 236. Ca, de exeitipiu. la Per. Ieronim, Bpisloly C X X V U l aci F ab io lam i la loan Diaconul, V ita S. G re g a rii Magni, cart. yi, cap. 80. \ 237. R n d u ia la c u v io s u lu i lo a n Cnssiun, cart I, cap. 2; R n d u ia la c u v io s u lu i Be nedict, cap. 55 (vezi V e c h ile r n d u le li ale v io fii m o nah ale , p, 586 /u. i i 722 .u.j. Veyi si J. B ra u n , op. cil.,' p. 116 . i.;. ' 238. p . g , x c v i i i ; 383 d !; 239. A se nfia desciiis era nc din vechime o inut necuviincioas , ru i noas, dezonorant. De acced. n sens imoral, cu v n tu l dissolutus (descins) ns emna

107

Cu alte cuvinte, brul nchipuie puterea dat de M in tu ito ru l preoilor ca s n v in g poitele trupeti, spre a sluji n stare de curie Sfnta Li turghie . Bru arat, zice Sim ion, arhiepiscopul Tesalonicului, i lu crarea de slujire, cci cel ce slujete se ncinge i nchipuiete... p u terea cea dat preotului de la Dum nezeu peste m i jlo c u l lui -u , aa pre cum nsui liturghisitorul mrturisete prin rugciunea pe care o rostete atunci, cnd se ncinge : Binecuvntat este D um n ezeu cel ce m ncinge cu putere i a fcut fr p rih a n calea mea, Cel ce ntocmete picioarele mele ca ale cerbului i peste cele nalte m pune (Ps. X V II, 35 36). Sfntul G h e rm a n 1 a.1 Constantinopolului, pornind desigur de la ideea de prestan i de c uviin a om ulu i ncins, zice c brul arat mreia pe care Hristos, dom nind, a ncins-o ca pe o putere deosebit a Dumnezeirii'-4 L > , ceea ce cu aplicare la preot ar nsemna puterea i dem nitatea slujirii primit de liturghisitor de la M in tu itoru l. O astfel de interpretare se gsete de altfel n concordan, precum am vzut, cu textul ce se recit la punerea brului 243. Dup ce s-au ncins cu brul, preoii crora li s-au acordat de chiriarl'iul lor ranguri onorifice (n Biserica O rto d o x R o m n, ncepn d cu cel de sachelar) pentru merite deosebite pastorale, i p un epigonaiul sau bederniu. Aceasta este o bucat rombic de stof preioas, ap li cat pe un carton mbrcat, garnisit pe m argini cu galon sau franjuri, iar in m ijloc a vind o cruce ori chiar o icoan brodat sau pictat. Epigonaiul se poart in partea dreapt, atirnat cu un nur fie pe dup gt, fie de bru aa fel ca s bat peste genunchi. De aici i i vine denumirea de epig onaiu {WX peste i genunchi) ; este n u m it i ipogonaiu (- sub i genunchi), precum i cu termenul de origine slav beclerni sau mai exact nabederni ( = peste coaps). Se nelege deci c epigonaiul nu este propriu-zis un vemnt, ci un semn distinctiv, care face parte de fapt din costumul arhieresc, fiind acordat, precum am spus, nu m a i anumitor preoi. n ceea ce privete originea, prerile nc lin n general s vad in epigonaiu o transformare a vechii mappa sau mappula, adic a acelei batiste, basmale sau tergar ce se purta pe braul sting in costumul de oal greco-roman-M 4. n tot cazul, epig onaiu l apare in documentele Bise ricii Rsritene, la nceput sub numele de /'..4 adic tergar. El
hi limbajul comun : cleznital, clesirinal. Aci so (jdsete explicaia ficjurii dir, Epis tola I, 13 a Sf. Aposto l Petru, care sftuia : De aceea, incincjindu-v alele minii voastre, fiind nf rinai, Cf. L. Molien, o /. cil., voi. 1 , p. 112. 240. Cf. Dr. Vasile M ilro fa n o v ic i i Dr. T. Tarnavschi, <.p. cil., p. 2:w , Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre S lu ila Liturghie, trarl. rom. cil. p. 250, iul. 2. 241. S'rmion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre Si'mta Lilurtjhie, cap. 11. 242. Ibidem , col. 393 D. 243. Spre deosebire de alte interpretri ca cea, de exemplu,' adopiaLi d< Dr. Vasile Mitro fa n ov ic i i Dr T. Tarnavschi, op. cit., i Ioc. cil., P. Lubodcv, op. cil.. p. 1iiG, care privesc brul ca ft amintire de tergarul cu care M in t u ilo ru l .i ler. bi Cina cea de tain picioarele ucenicilor Sili. 244. Cf. J. Braun, op. cit., p. 551; P. Bernardakis, op. cil., p. 131 i 133; S. Sala'ille, op. cit., p 162. 245. J. Braun, op. cit., p. 55! C o m e n tariul iilurtjic a! lui Sofronie al Icru-^ali-

108 pare s fi fost deci u n tergar pe care episcopii Bisericii de Rsrit l n partea dreapt, folosindu-se de el cu ocazia splrii picioarelor n J o i a Mare, la tergerea picioarelor, n amintirea acestui act de smerenie ndeplinit de M n tu ito ru l la ultim a C in cu ucenicii Si. M 7. In c e in d cu vremea aceast practic, pnztura respectiv s-a transformat, desigur, ntr-o podoab sau in sign decorativ a arhiereului, lunci forma ro m bic de astzi. Denumirea de epigonaiu se ntlnete mai nti in veacul al XTI-lea. la canonistul Balsamon ;ls. Bedcrnia a cptat, precum era i firesc, i o semnificaie sim bolic , ntemeiat, s-ar p utea spune, pe poziia, locul i felul n c a p este purtat, n rezumat, ea este p riv it ca un simbol de putere i ce autoritate, dar ndeosebi n c h ip u in d sabia spiritual, care este cuv ntu l lui D um n ezeu (Efcs. VI, 17), cu care arhiereul ndeosebi i de asemenea i. p reotul trebuio s fie intrarm ai pentru biruina mpriei lui m im n e z e n , prin adevr , blindeo i d r e p ta te - 1 9 . De altfel, sensul este confirmat de nsui textul rugciunii ce se recit la punerea epigonaiu lui : nc inge sabia la peste coapsa ta, cu podoaba i. frumuseea ta (Ps. X L IV , 4 6). ntr-o interpolare fcuta dup veacul al IX-lea n com entariul litu r gic al S iin tu lu i G h e rm a n 1 al Constantinopolului, epig onaiu l este privit ca o amintire a ervetului cu care Pilat i-a ters m inile, ex c lam n d : N ev ino vat sint eu de sngcle dreptului acestuia (Matei X X V I I , 24) 2 r,. Balsamon'-5' i G h e n a d ie 252, fost episcop de Arge, consider ca ep ig o naiul s im bolizea z fota cu care, fiind ncins M n tu ito r u l la Cina cea de Tain, a ters picioarele ucenicilor (loan X III, 4, 5). Unii liturgiti v d n acest ornam ent p u n g a pentru milostenii purtat de A p o s t o l i 253. Pe deasupra tuturor celorlalte veminte liturgice, preotul pune sfilci sau fe lo nu l (iii leciu ni diferite . ceXov.ov i : - i oo. i adic vemnt exterior sau care se vede n n tre g i

purtau Ja briu ^

me ; '. sau fo rma mai veche: , i ori i ).254 El este un vem nt lung i fr mneci, ca un fel de pelerin cu o deschiztur sus i pe o mic distan n fa,
inului, P. G., L X X X V I / I I I , nr. 7, 3, 3938 ; C o m e n tariul liturgic ol Si. G hcn r.an J cil Consl.i:Iino p olu lu i (p asaj interpolat rlup soc. al IX-lea), P. G. X C V III, 396 ; Epistola P a triarh u lu i N ic h ilo r I al C o n s ta n tin o p o lu lu i (829) ctrc Papa Lcon al Ill-Ica, P. G.. 011, 1037. 246. Iar te rg aru l ( ) care este la cingtoare..,. Sf. G h e rm a n I ;! ' n s t a n t i o p o lu l u i , op. cil., P. G., XCV'HI, 306 D. Cf. si J. Braun, op. i. ioc.-cit. 247. Cf. Dr. V asile M H ro fano vici i Dr. T. T arnavschi, op cit., p. 234, 243. E pistola ctre M a r cu ai A lexandriei, P. G., C X X X V I I I . 998. 2-19. Simion, ar hie pisc opu l Tosalonirulni, zice c epigonai ul araii ' nvierea Nf in lui torului i dcci b ir uin a asupra morii i nestricciunea firii noastre i tria lui Dumne ze u asupra vicle anu lui celui muncitor,... Drept aceea, este in chip dc arma i se a in u i la , unrle zic unii ca are o:rul putere i curenie. Explicare despre silnici b is c ric ,.. Prad, m m . rit., p. 256, col. 2 i Despre S iin ta Lilurahie, cap. 31, f . . / 250. p. G X C V I H , 396 . ) ' f 251. O p. i loc. cit. ' '' t i 252. Liturgica..., p. 18 t i ' 253. S. Salav ille, op. cit., p. 163. ' / / 254. Vezi Lcon C lu qne t, op. c it .io . \ fy > \ , / ' / ' > t t J 'i

f||

109 pentru a nlesni introducerea lui pe cap, cznd 111 spate p n sub genunclii. Pe toate m arg inile i transversal pe la m ijloc.este garnisit de juri m p r e j u r cu g a lo n , ia r n spat'e este m p o d o b i t cu o cruce tot din acesta sau poart aplicat chiar o icoan 111 broderie. N u este prea greu s se recunoasc originea felonului sacerdotal n p aenu la ro m a n sau n haina num it cu acelai num e de ie lo n la greci, ha ina o bi nu it de altfel i la evrei, cu oarecare particulariti locale ca, de exemplu, m p odo bire a m a r ginilor ei cu broderii'2 5 5 . N u m a i c 111 serviciul cultului cretin vechea paenula a devenit mai. supl, mai ales prin reducerea lu n g im ii ei n faa, spre a se lsa libertate de micare m iinilor in cursul lucrrilor slujbei. m p re u n cu stiharul (tunica), ie lon ul este u n u l din cele m a i vechi veminte liturgice, mai ales c el fcea parte din costum ul clericilor n viaa dinafar, precum se vede din Epistola a doua ctre Tim ote i (IV, 13) i din alte scrieri de mai tirziu. Se admite ins c felonul a cptat o consacrare exclusiv liturgic, dup ce Biserica a intrat n epoca de l i bertate 'r,ii. nc din vechimea ndep rta t i p n ctre finele e v ulu i mediu, fe lonul, ca vem int liturgic, a fost com un atit preoilor ct i episcopilor, mitropoliilor i chiar patriarhilor. A u intervenit totui unele diferenieri prin elementul ornamental. Aa se pare c, dei dintru nceput i pn spre finele ev ulu i mediu, fe lonul a fost alb ca, de altfel, toate vemintele liturgice n generai 57, totui uzul a cunoscut i feloane de culoare roiep u rp urie-5 ti. tiut fiind c o astfel de culoare era admis pentru stiharul arhiereului ~ 5' J, se poate deduce c felonul episcopilor se fcea din stof purpurie. La o astfel de concluzie ne-ar putea duce i faptul c n C o m e n ta riu l litu rg ic al S fntu lu i G h e rm a n I al C o n s ta n tin o p o lu lu i 2 0 0 felonul este comparat cu h lam id a roie cu care a fost m brcat spre batjocur M ntuito rul, n tim pul Patim ilor. Pe de alt parte, ntr-o epoc n d e p r tat, care nu se poate determina, patriarhul se bucura de p riv ile g iu l de a purta p o istav rio n (-o/amaopLov), adic un felon ornam entat pe tot fo n dul su alb cu multe cruci negre sau chiar roii'2 0 1 ; M a i trziu, cind p a triarhul a nceput s poarte* sacos, dreptul de a purta p o istav rion a 'fost acordat i m itro poliilor, dar nu i celorlali episcopi 2 G . Sfita fiind v em in tu l cel de deasupra, care acoper aproape com plet pe trei pri ntreaga nvemin tare liturgic a preotului, d, s-ar putea spune, tonu l ca aspect, ndeosebi prin culoarea i calitatea m a te riei. n Biserica O rto d o x nu exist un rit strict al culorilor formulat ofi
255. Cf. Dr. Vasile M ilro ia n o v ic i i Dr. T. Tarnavschi, Liturgica..., p. 234. 256. C'f. J. Braun, op. cit., p. 24G. 257. Ci. Simion, ar hiepiscopul Tesalonicului, Despre S iln la Liturghie, cap. 83 i Despre slinte le hirotonii, cap. 18J 258. Despre feloane de aceasta culoare face meniune Di iui trie C h om alin , ar h i episcop de O hr ida, n sec. al XII-lea, in Scrisoarea adresat lu i\ C o nslanlin Cabasi!a, m itr o p o lit ul din Dyrrachion, P. G., C X I X , 949. 259. CI. Simion, arhiepisco pul Tesalonicului, Den or SH nla Liturghii', cap. 79. 2G0. P. G X C V H I , 393 D. 261. Cf S. Salaville, op. cit., p. 165 i T. Balsamon, Rspuns " catrc N urcii al A le xan d riei, P. G., C X X X V J I I , 989, la J. Braun, op. cil.., p. 237. 262. Cf. Simion, arhiepisco pul Tesalonicului, Explicare despre stinta b is a ied, trad. rom. cit., p. 257 i R sp unsuri la ntre b rile u n u i arhiereu, ntreb. 19, p. 316.

110 cial, ca n Biserica Romano-Catolic a Apusului., uncie snt adm ise dinei culori liturgice (alb, rou, verde, violet i negru). Totui, practica bislriceasc a consacrat unele uzane, care se gseau respectate nc n pmma ju m ta te a veacului al XV-lea, precum ne ncredineaz scrierile a rh i episcopului Sim ion al Tesalonicului. Astfel, vemin tele de culoare alb, care silit preferate i astzi ndeosebi pentru marile praznice i m ai ales n tim pul Cincizecim ii, ca simbol al bucuriei, curiei i l u m in r ii ; cele pe fond rou-stacojiu pentru zilele postului i srbtorilor martirilor, n semn de p o c in i tristee, precum i cele de culoare neagr n zilele cu Liturghia D arurilo r mai nainte sfinite n Vin erea Sfintelor Patim i i la n m o rm in tri, n semn de ntristare-1 1 3 . Este de observat ns c, n uzul curent, culorile liturgice au rmas indiferente, m a i ales pentru s r btorile la care era o bi nu it culoarea alb. Este totui o datorie s se reintre in cadrul vechii tradiii, folosindu-se la marile praznice i chiar d u m in ic a veminte dac n u chiar albe, apoi cel puin apropiate de acea st nuan, observndu-se cu strictee ca din estura lor s n u lipseasc motive ornam entale cu caracter religios, ca de exem plu : cruci, ngeri etc. S im b o lism u l felo nului i ia de fapt motiv ele sale de la culoarea i iorma v e m in tu lu i. A l b u l fiind icoana lu m in ii slavei dumnezeieti,, felo nul a c ptat semnificaia curiei, sfineniei i bucuriei cu care se cuvine s fie m p odo bii sufletete preoii cnd v in s slujeasc Sfnta Litu r ghie. Ii4. Roul, fiind culoarea sngelui, face ca feloanele p u rp u rii s amin teasc Patim ile M n t u it o r u lu i i n special h la m id a cu care a fost mbrcat in batjocor de soldai, n curtea lui Pilat (Matei X X V I I , 28; M arc u X V , 17; Luca X X I I I , 11). Crucile p o listav rio n u lu i m i n de ase menea gn d u l la Sfintele Patimi, vrnd s arate c liturghisitorii urmeaz A celu ia care, prin cruce, a satisfcut dreptatea venic, iz b v in d astfel pe oameni de pcat, de blestem i de osind. Acest sens v in e la expresie in rugciunea ce se recit la mbrcarea felonului : Preoii Ti, Doamne, se vor m brca ntru dreptate, iar cuvioii Ti cu bucurie se vor bucura (Ps. C X X X I , 9) ~ i;r \ Pe de alt parte, prin faptul c felo nul acoper cea mai mare parte a corpului, este privit i ca simbol al p u rt rii de grija i al puterii dumnezeieti pzitoare pentru 1it u r g h is it o r i2 (iG .
263. Cf. Dr. Vasile Mi'trofanovici i Dr. T. Tarnavschi, op. cit., p. 230 ; Sim io n arhi episcopul Tesalonicului, Despre S lin ta Liturghie, cap. 33,- Despre slintele ru g ciu ni, cap. 352; P. Bernardakis, op, cil., p. 129; S. Salaville, op. cil., p. 159, 160. N u se gseau deci pe deplin n curent cu tradiia noastr afirmaiile i propunerile fcute de episcopul N if o n al D u n ri i de Jos, intr-o intervenie in ci d e nta l n ed-ina Sf n tul u i Si nod al Bisericii O rt od oxe Rom ne din ziua de 29 octo mbrie 1912 (vezi Biserica O rt o d o x R o m n , X X X V I (1913), nr. 11, p. 39), cn d a ridicat i ches tiunea vemintelor sacerdotale, remarend ca a nm o rm in t ri se obinuiete v e minte negre i, d u p cum tii, nu culoarea neagr este culoarea Bisericii noastre, ci rn.ic-viinie ; lot asemenea, pentru bisericile care dispun, s, se nt rebuineze veminte de culoare verde la Rusalii, iar la Pate i Boboteaz veminte de culoare

alb.
26-1. Cf. Dr. Vasile Mitro.fanovici i Dr. T. Tarnavschi, op. cit., p. 234 ; Simion, arhiepiscopul T esalonicului, Despre slintele hirotonii, cap. 171. 265. Cf. Sf. G herm an I al Co ns tant inopolulu i, op. cil., P. G., X C V I I I , 393 D. Simion, arhiepisco pul Tes alonicului, t Despre Si irita Liturghie, cap. 81, i E xplicarea despre s lin ta biseric, trad. rom. cit., p. 257; P. Lebedev, op. cit., p. 183. 26G. Simion, arhiepiscopul Tesalonicului, D espic siintele h iro to nii, cap. 181.

Ill
Preoii care au rangul de iconom-stavrofor i pun dup aceea pe dup gt, aa fel ca s atrne pe piept, crucea, care este o insign sfnt, adic un semn de distincie acordat de episcop pentru vrednicia lor. C r u cea pectoral este de fapt o concesie episcopal, deoarece purtarea ei constituie in chip obinuit un privilegiu al arhiereului. m brcarea preotului pentru Sfnta Liturghie se ncheie propriu-vorbind prin punerea felonului -ljT . In v e m in tat n haine sfinte, destinate
207. L ilu ry h icru l, n forma Lui actual, fiind nt ocm ii pentru oficierea Litur ghiei ue ctre preot cu diacon, nu cuprinde dect rug ciuni le pentru invemintarea acestora. De aceea, ne considerm dispensai de a trata pe larg n cadrul acestui capitol i despre vemintele arhiereti. Socotim totui nu iar folos cteva meniuni sumare in legtur cu acest subiect. Su b lin ie m in primul rind c, n loc de felon, arhiereul m bra c sacosul (), un lei de veche tunic greco-roman, scurt, odinioar fr unncci, iar astzi cu m i n e d scurte. Fcut din stof scump, el se introduce pe cap i se ncheie pe am bele pri laterale cu clopoei sferici, n genul vemntului m a r e l u i preot din Vechiul Testament (le. X X V I I I , 33 34). La nceput, sacosuL fcea parte din costum ul de ceremonie pe care l hnbrcau mpraii la solemnitile cele mai nsemnate. Nlai trziu, dreptul de a-1 purta a fost acordat i patriarhilor. (Cf. Balsamon, R spuns la Inlrcbcirilv lu i M a r a i al A le x a n d r ie i); d u p mrturia lui Dimitrio C h o m a li n (Cf. Sintagm a atenian, t. V, p. 431], acetia obinuiau s-l m brace numai l,i Pati, Cincizeci mc i Crciun. Cu vremea, sacosul a fost acordat i arhiepiscopilor cu merite deosebite, iar dup cderea Cons ta ntin o p oiu lui se pare c sacosul s-a generalizat la toi arhiereii (Cf. S '. Sa 1 avi 1 1o, op. cil., p. 166). In principiu, semnificaia lui simbolic este aceeai ca i a felonului. Dup mbracarea sacosului, arhiereul pune in juru l yilului omo/oru 1 (, adic un ve m int purtat pe umeri). Este confecionat de obicei din mtase, dar n vechime se fcea din lin, sim b o liz nd astfel prin aceasta, du p cum se exprim Sf. Isidor Pelusiolul (| c. 440), pielea oii celei pierdule pe care M i n lu il o r u l cutind-o a luat-o pe umerii Si {Epistola C X X X V I, P. CL, LXXV1II, 272. Cf. i St. Gherman I al Co ns tant inopoiului, op. cil., P. G., X C V I I I , 396 A). In ceea ce privete originea, dup prerile cele mai autorizate, omoforul este considerat ca o stilizare a ve chiu lui pallium latin. j n biseric, aLunci cind nu oficiaz Liturghia, precum i la celelalte oficii ia ar e pr-eolul m b ra c nu ma i e p itra hilul i stila, arhiereul mb rac in ioc de sacos, m a n lia f (, , sau ), un vemint de culoare purpurie, cieschis n fa pin jos, bogat i foarte lung, fiind p liv ii sau cu dungi ori cule in toart lung im ea lui. Pe laturile din fa are brodate in fir dou lable la piept, simboiliznd cele dou table ale Legii Vechi, iar n partea de jos alte dou, unite, printtf-o legtur de aur, n s e m n in d Vec h iu l i N o ul Testament, unite prin Iisus Hristos. Se pare c mantia, care la nceput ora un vemint imperial, reprezint o concesie acordat mai ntii patriarhilor, iar mai apoi i celorlali episcopi. Dup alte preri (lacob Goar, /..., p. 495), ea nu ar fi docil mantia monahal pe care m ona hii ajuni arhierei au co nt in ua t s o poarte i du p aceea, intr-o form mpodobit. A far de unele momente, arhiereul poarl pe cap, n timpul oficiului, mitra ( ). A su p ra originii ei prerile nu se gsesc de acord. In genera], se poate spune c n vechime, arhiereul svrea oficiul divin cu capul descoperii. Se crede c obiceiul de a pune mitra ar fi fost in au g ura t in Biserica Rsritean de patriarhul constantinopolitan du p cderea Im p e ri ulu i bizantin, de cnd coroana imperial a fost socolil c a trecut la cpetenia religioas. Forma mitrei pare n confirma o astfel de ipotez. Generalizarea mitrei i la ceilali arhierei a avut Inc abia prin secolul al XVII I-lea. Ea amintete cu n u n a de spini pus pe capul Mntu ito ru lui cu ocazia sfintelor Sale patimi. La orice { oficiu arhiereul poarl pe piept cu insigne crucca > / vn/nlpiul ( ) sau p anagh iul ( ). Acesta din urma este o mic icoami rotund sau uor ovoicial, reprezentnd fie pe M nt uitoru l, fie pe Sfinta Fecioar,

112 exclusiv servic iu lui cultului, preotul se gsete astfel scos din treburile vierii profane. Sim ion, arhiepisco pul T esalonicului, zice c m brcarea arhiereului in sfintele v em inte nseamn sfnta ntrupare a M n t u i t o rului us i pe drept c uv nt se poate spune .acelai lucru i n leg tur cu preotul, ca svritor al Sfintei Liturghii. El trebuie s ndeplineasc acum, i cu puterea M n tu ito r u lu i, toate cele ce snt prescrise pentru aducerea Sfintei Jertfe euharistice i pentru sfinirea credincioilor. Prin urmare, el trebuie s se fac una cu Hristos, conformndu-i v oina i toate dispoziiile sufleteti cu ale M n tu ito r u lu i. La ce n lim e i n ce atmosfera spiritual se cuv ine s se simt transportat deci liturghisitorul, incepnd clin aceast clip, ce sim de demnitate s-l nfioare a vnd s ndeplineasc o sarcin cereasc ! Cnd i ridic cu m in ile partea din fa a fe lonului n tim p u l sfintelor lucrri ale slujbei, aceasta tre buie s-i dea senzaia ridic rii unor aripi, zicea S im ion al Tesalonicului f.cindu-1 s ncerce fiorii unei lucrri cu adevrat ngeretiASlujba Sfintei Liturghii este de fapt o treab de ngeri, precum r e m a rc a % fn tu l Gherman l al C o n s ta n tin o p o lu lu i : Preoii, im itnd Puterile serafice, snt acoperii cu haine n fo rm de aripi i cintnd cu cele d o u aripi ale buzelor i purtind dumnezeiescul i spiritualul crbune, pe Hristos, i duc n v zul tuturor pe jertfelnic cu cletele minii. l'erodiaconii, d u p imaginea Puterilor ngereti, merg nainte cu aripile subiri ale orarelor nguste, ca duhuri slujitoare trimise spre servire 70. De nim ic s n u se lase deci smuls liturghisitorul, din atmosfera i preocuprile d u m n e z e iescului su oficiu, ca nu c um v a s1 profaneze printr-o comportare b a nal, indiferent sau farnic. Nu te uita ncoace i ncolo n acest timp i nu te grbi scurtnd rugciunile, sftuia Sfntul V asile cel M a re ; nu cuta spre nimeni, ci fie-i mintea la m p ra tu l cel -i este dinainte i spre Puterile ngereti, care stau m p reju ru l Lui, i nu te farnici ; ...f-te vrednic de sfintele canoane i svrete Liturghia d u p rncluiala lor 271. C u vintele p rofetului Ierem ia : Blestemat (s fie) acela care face lucrurile D o m n u lu i cu nebgare de seama (X L V III, 10) snt u n avertis
ca o aducere aminte c arhiereul trebuie s aib necontenit pe Hristos n in im a i s se ncread in m i jlo c ir e a i ocrotirea Sfintei Sale Maici. Ca semn al autoritii 'arhiereti, episcopul poart in timpul oficiu lui c lr ja sau patcrita (r.ct-, , , ^). Pentru am n unte asupra v e mintelor arhiereti a se vedea la locurile respective i scrierile arhie pisc opu lu i Simion al Tesalonicului. 253. Despre Si'm ia Liturghie, cap. 79 i Explicare despre slinta biseric, trad, rom. cit., p. 258. 269. Despre slintele h iro to n ii, cap. 181. 270. Sf. Gh erm an I al C o ns ta nt inopolulu i, op. cit., P. G.( X C V H J , 393 C. 271. C u v ln i cu priv ire la s lu jb a p rc o (ilo ;..., P. G., X X X I , , .1687. Este tocmai ceea ce dezvolt i L itu rg h ie ru l, n cap. Po vlu ir i, la finele pgf. 4 : n toat vremea slujirii dumnezeietii Liturghii, preotul este dator a fi blin-.d, lin, panic i cu mult cucernicie, c ti tind cu ochii cei nelegtori spre S l p in u l Hristos, naintea Cruia st, Cru ia ii slujete i al -Crui chip asupra sa l poart. Ru g ciu n il e s le citeasc cu lo al cucernicia, cu b u na credina, cu dragoste, cu luare amin te i in ntregimea lor, nelsind nimic, ncredinat fiind c Du mne ze u le primete pe toate acestea din gura lui, ca pe nite mrgritare. M ai este dator preotul s s lu jeasc cu fric, cu cutremur, cu smerit c u ttur a ochilor, cu cucernic micare a min ilo r i a toat lucrarea i stnd cu evlavie i cu toat inuta trupiilui d i n afar s-i arate credina sa cea d in un tru prin cucernicia sa.

113

ment c sfnta slujb trebuie n d e p lin it ct m ai desvrit posibil, att prin sinceritatea i curia lun tric, precum i prin cucernic ia i pieta tea clin inuta exterioar. Pentru aceleai motive, nu m a i puin i ve mintele cele de pe dnsul, i se cade a le avea curate i ntregi, cci de vor fi ptate foarte i rupte i v a n d r zn i preotul a sluji cu ele, v a grei de moarte, deoarece naintea lui Hristos-Dumnezeu, Cel ce este cu ade vrat n Sfintele Sale Taine, se arat cu nebgare de seam. De aceea, slujitorii celor Ifinte snt datori s struiasc n tot chipul ca vemintele cele sfinite, chiar cnd vor fi din m aterii simple, s fie ns cuviincioase i curate 272. 4. Splarea m in ilo r U ltim ul act de pregtire a litu r g h is it o r ilf r nainte de a ncepe lu c r rile sfinte l reprezint splarea min ilor. Jla precum sublinia Sfntul Chirii al Ie rusalim ului, acest act este un simbol al datoriei noastre de a fi curai de orice pcat. ntruc t m inile st sim bolul faptelor noastre, este l m u rit c prin splarea m in ilo r facem Itluzie la curia i neprihnirea faptelor noastre... Splarea m in ilo r nseam n c sntem curii de pcate 273. Splndu-i m in ile sale, preotul i exprim dorina ca ele s fie tot aa de curate i sfinte ca i ale M n tu ito r u lu i, Care este adevratul preot n Liturghie, spre a svri slujba cu evlavie i a d m i raie pentru slava lui D u m n e z e u (V o i n c o n ju ra jertfelnicul Tu, D o a m ne, ca s aud glasul lau d e i Tale i s vestesc toate m in u n ile Tale). De aceea, se roag ca D o m n u l s-l scape de obsesia lu m ii i. de cursele celui viclean, adic de Satan i de tentaiile trup u lui i ale vieii, care l-ar putea deprta de M n t u it o r u l (Izbvete-m, Doamne, i m miluiete). Intr-un cuvnt, preotul i spal m in ile h semn de curie sufle teasc 274. D u p splare, preotul este deci pregtit s nceap ndat lucrarea Proscomidiei.

272. L ilurghier, cap. Povtuiri, finele pgf. 2. 273. Sf. Chirii al Ier usalim ului, Cciie/ieza V m islagogic, 2. 274. P. Lebedev, op. cil., p. 243.
L itu r g h ie r u l e x p lic a t 8

. ~ RITUALUL RROSCOMIDIEI
I. C o n s id e ra iii gciierale. li. 'Ritualul p re g tirii S iin tu iu i A g n e i a a lin tu lu i potir In rn d u ia la L ilu rg h ie ru lu i actual. Iii. l'ro sc o m id irca miricleloc pentru sfini i credincioi. IV . N u m r u l prosioreior pentru Proscom idie i ntrebuinarea d a ru rilo r ce prisosesc. V \ ncheierea ritu a lu lu i P roscom idiei I
N SI D E R AI I G E N E R A LE I. P>7.i\ ia P ro sco m id ici n rn d u ia la prim ar a s e rv iciu lu i 2. M ate riile d arurilor P roscom idiei Liturghiei,

1 . P oziia th'oscom idiei in rndu iala p rim ar a se rv ic iu lu i Liturghiei n a r a n ja m e n t u l grafic ai ediiilor tradiio nale ale L itu rg h le ru lu i, Proscomidia apare ea un serviciu exterior Liturghiei, dei de fapt. ea intra in cadrul acesteia, ca prima ei parte, n care se pregtesc darurile pentru Sfnt J e r t f a 1'"'. Aceast poziie a Proscomidiei rezult de altfel din nsui fa ptul c lucrrile ei, care, n realitate, se mplinesc tainic n cursul o fic iu lu i Utreniei, m i au ioc; ciect in cazul cnd Liturghia urm ea z ndat, ca du p Utrenia clin cursul dimineii, iar n u i n cazul Utreniei din. serviciul cu priv eghere de noapte ; aceasta din u rm nu este c om p le tat cu Liturgh ia ele cit la Pati. In cazul slujbei cu priveghere de no apt?, integrarea Proscom id ie i n cadrul Liturghiei se face prin pregtirea d a rurilor dim ineaa, n t im p u citirii catismelor, canoanelor i ceasurilor. Pe do alt parte, Liturgh ia propriu-zis nu se poate svri dac nu s-a fcut mai n ti Proscomidia. C aceasta din urm face parte din Liturghie se nelege nainte de orice clin fa ptul c:a aducerea i punerea nainte sau pregtirea darurilor de piin e i v in fo rmeaz baza material a Jertfei euharistice. De altfel n unele din codicele vechi Proscomidia nu este pus sub u n titlu aparte, ca n ediiile de mai trziu, ci se afl inclus n oficiul Liturghiei Sfntului lo a n G u r de Aur, sub titlul general : R n d u iala dumnezeietii i Sfintei Liturghii.... Cele dou pri ale oficiului snt totui demarcate printr-un n o u titlu (Dumnezeiasca Liturghie a celui ntre sfini P r in telui nostru lo a n G u r c!e Aur), sub care este pus ofic iu l Liturghiei propriu-zise. Potrivit nsei nsemnrii term enului proscomidie, titlul R nd uiala Proscom idiei s-ar gsi deci ntr-un loc mai corespunztor dup r n d u ia la pregtirii sfiniilor slujitori n vederea in trrii n oficiu, iar nu n a in te de acest moment, ca '111 ediiile tradiio nale ale Li tur ghierului. O b ic e iu l ele a se aduce de ctre credincioi darurile necesare p e n tru Sfnta Je rtf a fost dintru nceput o practic a Bisericii primare. Toi,
275. Cf. Ib id e m , p. 243.

'/ / / . s-ar putea spune, ci participa)/ la Titu-ghie i a v e /u s se mprt/ .e'ascej i aduceau darul ca sim bol concret 61A>frandfei lor spirituale. Ca alimente care, obirfiit, intr n chfo univ ersal n 1ir an a om ului, iar nu i n cea a celorlalte vieuitoare, /i smt paggtite prin arta lui, piinea v i v inul reprezint sau sim bolizeaz e x d u j ^ v Viaa^um an. Predndu-le in min ile preotu lui la altar, ca pe o pirga a vieii 'Iot nsi, credincioii fac astfel un act sensibil al jertfei lor interioare, un sacrificiu n cinstea lui Dumnezeu, ca un simbol de druire total de ei nii-7li. Dintre b u nurile aflate n posesia i folosina lor, ce clar ar fi. mai propriu s fie oferit :ui Dum nezeu de fiecare credincios in parte, clac nu fiina lui ntreag transfigurat de un elan do p ieta te? Vroi s afli, zicea Feri citul A ugustin, ce anum e ai putea, oferi lui Duijm ezeu pentru t in e ? Qfer-te pe tine nsui. Cci, ce cere de la tine Doinu.1, clac nu pe tine n s u i? Pentru c in toat creaia de pe pm in t n-afcut nimic rnai bun dect pe tine 7 T . Aceast aducere de daruri constituie o form a cultu lui de adoraie, de recunotin i de mulumire, un gest de pocin i ele credin in unirea cu El, prin prim irea acestor daruri ceva mai n urm, in Tru pul i Sngele Fiului Su i, totdeodat, cu sperana de a se mprti de binefacerile divine pe care le cer pentru ei i pentru cei pentru caro aduc aceste daruri. Aceasta este semnificaia ofrandei credincicilor in m omentul depunerii ei n m in ile liturgiiisitorilor, la ua altarului i asupra acestor idei i sentimente trebuie s se gseasc c on centrai cnd le aduc, cci, o dat cu darul material, preotul primete i dispoziiile sufleteti i inteniile credincioilor n legtur cu ofranda lor. De la aceast aciune de aducere a materiilor de jertf provine ntre buinarea n lim b a ju l bisericesc a termenului proscomidiei (-^, do la too; = nainte i -/.ouiC -iv = aduce, a aduce, a transporta), care nseamn aducere, punere nainte sau oferire. Prin acest termen se de semneaz atit lucrarea de pregtire a darurilor de piine i vin, in scopul de a fi jertfite ct i nsi aciunea de oferire sau proaducerea. Proscomidesc nseam n deci proaduc: sau fac ofrand. Prin termenul de proscomidie se desemneaz in lim b a j u l curent i proscomidiarul, adic locul sau msua din partea nordic a altarului, pe care se desfoar lucrrile pregtitoare pentru aducerea darurilor. n aceleai sensuri se ntrebu in eaz i cuv ntu l prothes (rrpoik^.i. punere nainte) -7 S . Ca act de aducere, de oferire sau de punere nainte a darurilor de jertf, Proscomiclia a fost dintru nceput u n u l din momentele constitu276. Cf. N ico lae Cabasifa, op. c/f., <ap. III. roi. ,'i77. 277. . A uc us lin, Scrm n X L V III, 2, P. L , X:\XVIII. 273. Pan. N.' Trembela face distincie intre aceti doi termeni, fiind de prere ca ei se rofero la momcnLo deosebite al.; aciunii. I ), sensul iare, cojii.> adie,; riin oferirea sau aducerea darurilor de Culre cred ncioi i dopo/i!nrea_Jor in pasloiuriu sau pe o mas suplimentarei () ultar. - in- i;v I ? ] :r.pa aclu l propriu-zis al punerii inainie, a o io j c i 1; ? din daruri a pnrlii'T dos.t-nate pentru jertfii, depunerea lor pe masa prnsromidiarului, ier ma; noi pe sfinl.a maso, cnd se citete i a;;t7i '.R ufvnir'e n P m s co m id ie i, ca c.diui<::iU (CI. Al '/.az A ,1 .; .'/.; , nota 1 , p. 1/ 201. m i L '. ii< >! iiis.i t o m e n u l prosconiidie a c p tat sensul unei ac jiu ni de aducoro :n vederea j-rticii, sinonim, substa ntivului . Cf. I. M. Hanssons, op. oii., t. III, p. 22.

116
tive Liturghiei cretine, precum m rturisete textul fo rm u la ru lu i S im ului V asile cel M a r e : ...n noaptea n care s-a dat pe Sine nsu i p e n tru v iaa lu m ii, lu n d p iin e n sfintele i preacuratele Sale m in i, -artln-d-o ie, lui Dum nezeu-Tatl, m u lum ind... a dat S finilor Si. uce nici i A postoli.... Deci, cnd M n tu ito r u l a in s titu it Sfnta Euharistie, a tre b u it m a i in tii s p un nainte pe m asa de cin, adic s ofere, p in e a i v in u l, pe care le-a ales s serveasc drept elem ente pentru Jertfa cea fr de snge n Biserica Sa 279. N egreit, la nceput, ritu alu l P roscom idiei nu poate fi conceput de ct ntr-o form em brionar, m eninndu-se n cadrul sim p litii sale prim are m ulte veacuri, chiar n epoca de pace a Bisericii. C e re m o n ia lu l d in aceast epoc ni-1 putem reprezenta cel m ult pe tem eiul textelor din Prim a A p o lo g ie a S fn tu lu i Iu stin M a rtiru l i F ilo z o fu l280 i d in Cons litu iile A postolice H 1 . n acea vreme, aciunea se petrecea n p rim a parte sau, m ai exact spus, chiar la n c e p u tu l L iturghiei credincioilor, n d a t dup concedierea cateh u m enilo r i a claselor de peniteni, d ia conii n special a du nau darurile de la credincioi, depozitndu-le n pastoforii ~ 8- sau pe o m as su p lim e nta r {xb -) din. altar. N u erau p rim ii s aduc daruri dect credincioii m p cai cu Biserica, adic n u m a i cei care nu erau oprii de la m p rtire 2S 3. Se alegeau apoi d a rurile aduse, acelea care se im p u n e au p rin calitatea lor i n m sura corespunztoare n u m ru lu i credincioilor de m p rtit, ducindu-le dup aceea pe sfnta m as episcopului, care le proscom idea, adic le oferea printr-o rugciune. Proscom idia apare deci redus n aceast epoc la sim pla depunere pe sfnta m as (altar) a d a ru rilo r de p iin e i v in am es tecat cu ap, alese de diaconi din cele a du nate n pastoforiu de la cre dincioi. E piscopul le prim ea i le oferea sau le proaducea, rostind de sigur asupra lor o rugciune, p rin care le d de a caracterul de prinos sau de ofrand. A cestui m om ent p rim ar al P roscom idiei i corespunde a p ro x im ativ n L iturghia de astzi ru g c iu n e a in titu la t a Proscom idiei ( ), ce se citete chip punerea dum nezeietilor d a ruri pe sfnta m as, adic dup intrarea cea mare.
279. A a a f c u t H ris to s (la C in a cea de ta in ) : lu in d n m in i p iinea. i v in u l, le-a n f i a t lu i D u m n e z e u - , p r o a d u c in d u - I- le (a s tfe l) ca d a r u r i i oferindu- I- le, I le-a d e d ic a t (c o n s fin it) . N ic o la e C a b a s ila , op. cil., cap . II, col. 376 D 377 A . 280. D u p n c e ta r e a r u g c iu n ilo r (p e n tr u c r e d in c io i) ne m b r i m u n ii pe a l ii cu s r u ta r e . Se a d u c ap o i e p is c o p u lu i p iin e i u n p a h a r cu v in a m e s te c a t cu a p . A c e s ta p r im in d u - ie , d la u d i m a rir u T a t lu i tu tu r o r p rin n u m e le F iu lu i i a l S f n t u lu i D u h ... (A p o lo g ia I, L X V , 2 3, e d iia J o h a n n e s M a r ia P fttisch, Jusllnu s des P h ilosophcn und M artyres A p o lo g ie n , p. 73). 281. D ia c o n ii, d u p r u g c iu n e (a d ic cea p e n tr u c r e d in c io i), u n ii s se n d e le tn ic e a s c cu a d u c e r e a d a r u r ilo r p e n tru E u h a ris tie . C o n s lilu iiie A po slolice , cart. II,. c a p . 57 (J o h a n n e s Q u a s te n , M o n u m e n ia e u ha rislic a el liturg ica veluslissim a..., p.7/185). In d e p lin in d u - s e a ce s te a (srutare ;) p c ii etc.) d ia c o n ii s a d u c e p is c o p u lu i d a r u r ile la a lta r . C o n s tilu liil o pQ slolicc, c a rt. V I I I , ca p . 12 ( I b i d e m , p, 212/34]. 282. C e le d o u c m r u e , care fla n c a u a lta r u l in p r ile lo r de m ia z n o a p te i m ia z z i. C o n stituiile A po slolice, cart. II, cap . 57. 283. D e ci nici de la im p r e u n - e z to ri ( , , | o n s is te n e s ) nu se p r im e a u d a r u r i p e n tru P ro s c o m id ie . Cf. C a n o n 75 al Sf. V a s ile c6l M a r e , i- ca n . 5 ai S in . de la A n c ir a , Cf. de a s e m e n e a i C o n s titu iile A postolice, . IV , .

I ;

, I I

117 -

2. M a te riile da ru rilo r P roscom idie i

La nceput, p in ile p ro a d u c e rii n u se deosebeau p rin form a lor de cele de la masa din fam ilie. De tim p u riu s-a lu a t ns obiceiul de a se face e ele sem nul crucii. A stfel, n frescele d in catacom bele rom ane, ca cele din cim itiru l D o m itille i i d in cripta Lucinei, pe crm izi din catacom ba Sfintei P riscilla (v e a c urile al II-lea i al III-lea) i pe unele sarcofage se v d prezentate n c u lo ri sau n relief form e de p iin e rotunde cu cruci crestate pe ele n form a literei greceti X (panes decussati). A ve m m otive s credem c acest sem n constituie o indicaie a d estin a iei liturgice a acestor p lin i, iar nu pur i sim p lu continuarea u n u i uz din vechea lum e p g n , n care p in e a nu se tia ci se frngea pe urm a sem nelor sau crestturilor fcute ea n a in te de coacere ~ 84. C printr-un astfel de sem n se n d e p lin e a de fapt un ritu al specific cretin nc na inte de v e ac u l al V I-lea, ne las s nelegem u na din istorisirile S fn tu lu i G rigore cel M a re (-b 604). A stfel, el nareaz c u ce nicii c lu g ru lu i M a rty riu s d in p ro v in c ia V a le ria ne g lija se r odat s fac sem nul crucii pe p in e a p u s la copt. S fntu l i m ustr, schind apoi sem nul crucii cu degetul pe deasupra c rbu nilor. G raie puterii lu i de credin, p in e a avea pe ea acest sem n cnd a fost scoas de la cuptor 2S5. C o ncludent pentru teza noastr -este i faptul c o m arm ur clin c ata combe, datnd de p rin v e a c u l al III-lea, reprezint p lin i cu m o nogram ul sim plu al M m tu ito ru lu i 2S0. La cru cile de pe p in e a euharistic se referea, desigur i Sfntul lo a n G u r de A u r cnd, tra tn d despre deasa i felurita ntrebu inare a sem nu lu i crucii, a d u g a c ea strlucete i cu T rupul lui Hristos n cina m istic 287. Aceste forme sim ple de cruci pe p in e a P roscom idiei erau o a n tic i pare a pecetei ( ), care s-a d e zv o lta t m ai trz iu i este n uz p n astzi, im prim ndu-se n fa i fiin d a lc tu it dintr-un p tra t m prit n patru spaii, egale prin braele unei cruci nscris n u n tru l lui , cele dou spaii de sus c up rind p rim ele dou in iia le ale n u m e lu i Iisus, cel din stnga, i ale n u m e lu i H ristos, cel d in d re a p ta ; iar cele de jo s m part ntre ele silabele v e rb u lu i grec . D eci : lisus H ristos n vinge. O m eniune expres despre acest sem n se ntlnete pentru prim a data abia n rn d u ia la P roscom idie i n to c m it n veacul al X-lea- al X fT ea pentru episcopul Paul d in G a lip o li. n uz ns trebuie s se fi gsit cu m u lt nainte, de vrem e ce C o m e n ta riu 1 in terpo lat al S fn tu lu i G h e r m an I al C o n sta n tin o p o lu lu i, n v ersiu ne a lu i A nastasie B ibliotecarul, prescrie scoaterea A o n e u lu i n form ptrat. n faza n care P roscom idia a a ju n s s depeasc sim plitatea p r i m ar, prin dezvoltarea u n u i ritu a l al p re g tirii S fn tu lu i A gne, n c na28-1. Cf. Sf. G ricjore c e l M a r e , Dialocji, cart. I, cap . 11. 285. Cf. H . L e cle rq , D ic tio n n a ir e d 'a r c h e o lo g ie c lir e tie n n e et ce litu r g ic , fasc. C L X C L X I, p. 448 451, V e z i de a s e m e n e a M g r W ilp e r t , F raclio pcinis, P aris, 1896, fig. 10 i , p. 33 84. 286. Cf. M a r c e l L a u r a n l, L'art ch re lie n prim iii, t. I, fig. 8, p. 09. 287. O m ilie m p otriva iu d e ilo r i elinilor : ca Hristos cat Dum nezeu, D, P. G., X L V III, 32.

118

inte de veacul al V III-lea, pinea Proscomidiei se vede desem nat ex c lu siv sub num ele de prosfora (r.posvopi), de unde v ine ^noi'prmtr-o de formare lin g v istic term enul curent de prescura, care devine astfel de nu m irea tehnic. n literatura cretin i ndeosebi a celor din ii treipatru veacuri, acest c uv nt era ntrebuinat de obicei pentru a desemna Jertfa euharistic 2 8 8 i partea Liturghiei n care era adus. n general ns i m ai ales la originea sa, prin termenul de prosfora'se nelegea orice act de proaducere, n d ep linit fie de popor, fie1 de preot 289. A cest sens a prev alat n no ul stadiu al Proscomidiei, aplicndu-se n chip spe cial p in ii aduse de popor pentru sfintele daruri. Cu o astfel de ntre buinare ex clusiv l n tln im m ai n ti n Com entariul litu rg ic atribuit S fntu lu i G herm an I al C onstantinopoiului, iar dup aceea n toate m a nuscrisele i la toi scriitorii bisericeti. Iar prescura (), care se num ete i pine (), i binecuvntare i prg, d in care se taie Trupul D om n u lui, se prim ete, zice Sfntul Gherman, spre nch ip uirea Preacuratei Fecioare i de Dum nezeu Nsctoarei... 290. Este de adm is c form a prescurii trebuie s se fi difereniat de tim puriu de rea a p in ii din ntrebuinarea zilnic. Caracterul ei religios i era consacrat nu num ai p rin destinaie, ci i prin form , dar m ai ales prin pecetea im prim at pe faa ei. n practica bisericeasc s-a folosit nc de m ult vreme, pe de o parte, forma rotund, n dou straturi suprapuse, sim bolizin d cele dou firi din persoana M n tu ito ru lu i. Stratul superior p oart pe el de obicei cinci perei, aezate una ln g alta aa fel ca s formeze figura crucii, iar n spaiul din stnga acesteia se afl desenul p rticelii de scos pentru Sfnta Fecioar, pe cnd n cel din partea opus, semnele cu prticeele de proscom idit pe num ele celor no u cete. M a i o binu it la noi este prosfora cu patru brae sau cornuri, adic n form de cruce, purtnd cte o pecete pe fiecare d in cornuri, iar n cele m ai bune cazuri i n m ijlo c 201. Se obinuiete d e a s e m e n e a i prosfora cu cinci cornuri, n am intirea m inun ii n m u lirii p in ilo r n pustie, corespunznd n acelai timp i practic n u m ru lu i de profore prescris pentru lucrrile Proscom idiei. Plecnd de la ideea c fiecare bra sau corn al prosforei reprezint o pine, se o b inu ie te ,. dei m ai
288. C le m e n t R o m a n u l, Epistola I cc/'/c Corinteni, ca o. -X L , P. G I, 288 A si 289 A ; C le m e n t A le x a n d r in u l, Stromata, I, 19, P. G., V III, 813 A ; c a n o n 19 i.i 58 ale S in , de la L a o d ic e e a ; Sf. lo a n G u r de A u r , O m ilia la Si, F ih g o n iu , P. G X L V II, 755. 289. Cf. L o c u rile in d ic te n J, Hansscns, Instilutiones liturgicae de ritibus orientalbus.,., t. II, p. 36 37. 290. O p . cil,, P. G., X C V I I I , 397 C. n v e r s iu n e a lu i A n a s ta s ie B lb lio t c c a r iii l i p sete acest p a s a j, iar te r m e n u l e<-tG n tre b u in a t p e n tru jertfa; M n t u it o r u lu i, C f. N ilo B o rg ia, op. cit,, p. 19. D in acest faot n u se p o ate tracte n s o c o n c lu z ie p o tr iv n ic te x tu lu i d in P a tr o lo g ia g re ac, f li t fiin d c, p re c u m se a d m ite , A n a s ta s ie n u a a v u t la ndem rv o r ig in a lu l nsui a! Comentariului-St. -Ghe-rraT I a l C o n s ta ' fin o p o lu tu i, ci n u n 'a l .u n rezuim at. Pe fie aiu l parte, in ceea ce p riv e te s tilu l, f a c tu r a c ita tu lu i n u v in e n c o n trav ice ro re st ! operei d in ComealariuL liturciic. 201. A c r a s ta este fo r m a p re fe ra t si re ^o rra n d a ta de S im io n , a r h ie p is c o p u l T e s a lo n ic u lu i, din m oi ve m a i m u 1I de ad v o rs itate -fa tif? [urma ro tim du - a o b ta l eor d in B ise rica L a tin (cf. Despre Sf'inta Liturghie , P. G.. CLV;. n TractaLi cm:'Jpm. tuturor dogm elor credinei noastre ortodoxe, cap. 87 'r a d . r o m , R u c u ro ^ ti, 18G3V dei r e c u n o a te .c fo rm a r o tu n d este n t r u n it i de fieca re din coraurtte-:-p.ecftr$i.,fir. l o t m . de cru ce (Ibidem , cap . 88). "

119
rar i ca un uz venit din practica slavo-rus, prosfore rotunde mici, att ct s se poat aplica o singur pecete pe faa lor. Ca simboale de prg a vieii, menite a deveni T rupul i Sngele euharistie a D om nului, pinea i vinul, ca m aterii speciale de proscomidire, trebuie s ntruneasc nsuiri deosebite de calitate n prim ul rnd. Cea trai veche meniune, provenind din veacul al IV-lea, despre astfel de pini, ni le descrie ca de cea m ai curat culoare a lb 292. Aceast culoare este sim bolul p u ritii noastre spirituale, pe care o nchinm 111 acelai timp cu darul nostru de pine. Ca atare, este necesar ca prosfora s fie preparat cu ap natural, din fin de gru curat, n u prea veche, nealterat i fr nici un fel de amestec, s fie bine lucrat i bine coapt, avnd gust firesc i plcut la mncare. Se cere, pe de alt parte, s nu fie prea srat i s fie dospit cu aluat, iar nu cu ali fermeni (d roj dii) 2 !);i. Pinea dospit a fest ntrebuinat c!e M n tu ito ru l la instituirea Sfintei Euharistii i tot acelai fel de pine era folosit pentru jertfa de ta Tem plul iudaic- 04. n opoziie cu practica azimei, proprie vechii erezii ebionite, aluatul a devenit in Biserica O rtodox sim bolul sufletului, p en tru a se sublinia astfel c M n tu ito ru l a luat n chip desvrit iar nu aparent fire omeneasc, cu excepia pcatului. N u este de mirare deci c Biserica noastr im put celei Latine drept erezie a p o lin a ris t 2 9 5 ntre buinarea azimei, caro a aprut n practica apusean tocm ai n veacul al IX-lea, a ju n g n d s se generalizeze abia n veacul al XI-lea 2 9 6 . n ceea ce privete vinul, el trebuie s fie natural, neamestecat, ne prefcut i nealterat ; S fie curat, adic s nu fie pelin, nici muced, nici oetit, iar apa sa fie curat i proaspt ; ...s fie v in d in roada viei, adic din strugurii de vi de vie..., s aib gustul i m irosul su firesc, s fie bun de but i curat, neamestecat cu nici un fel de buturi 297. n ceea ce privete culoarea vinului, se poate spune c Biserica a ntrebuinat v in u l rou nc din vechime, ns nu cu exclusivitate, v in u l alb fiind folosit n acelai timp n regiuni d ife rite 298 . Culoarea v inu lu i este deci indiferent 209; totul este s p ro v in din rodul viei (Matei X X V I, 29) 3 0 .
29?. Cf. Sf. C ri gore dc N a z ia n /, C u v lU a r e a X V III, cap. 30, P. G., X X X V , 1021 1024. 293. Cf. Paragraful I din cap. ,<\ .tuiri^ de la finele Lilarghieiului. 294. Cf. P. L e b e d e 1 ., op. cit., p. 245. 295. Cf. Liturghierul la c a p ito lu l P o v tu ir i , pcjf. 1 i 5. n t r u c t d a ru rile aduse la P rosco in id ie r .c h ip u ie S f n tu l T rup al D o m n u lu i* , El fiin d d in tr u n c e p u t n c h in a t .ui D u;rno?.cu ca un dar de pre, a tt ca p irg d a n e a m u lu i o m enesc c t i du p Lege, c e n tru c i era n t i n s c u t (L uca II, 22 24), e r m in e u ii L itu rg h ie i in te rp re te a z a s t fel ciorne telo prosfo re i : f in a sim b o lu l tr u n u lu i, a lu a tu l . s u f le t u l; sarea m in te a i n v tu r a c u v in lu lu i, iar apa S fn tu l Di'.h sau B o te z u l. Cf. S im io n , rbicpisropul T e s a lo n ie u lu i, Despre S iin ta Liturghie, cap. 86,- G a b r ie l R canu , op. cil., p. 55. . 296. Cf. M q r C'hevrot, Notre messe, Lille, 1944, p. 114. 297. Lilurghier, cap. P o v tu ir i , pgf. 1 i G. 298. Cf. i Dr. V a le n tin T h alh o fe r, Hanclbuch der kalholischen Liturgik, t. II, I r. i I5r., 1<!90, p. 142. 299. Dr. V a s ile M ilr o fa n o y ic i i Dr. T. T a rn a v s c h i, op. cit., p. 460. :J00. Cf. i Pr. Petre V in tiie s c u , Culontna vinului pentru Siinta Euharistie, in -iiiserica O r to d o x R o m n , L IX (1941), nr. 1 2 i extras.

120

: II , RITUALUL PREGTIRII SFlNTULUI AGNE I A SFlNTULUI. POTIR IN RtNDUlALA LITURa-ilERUJ.BI ACTUAL

Practic vorbind, Proscomidia const n pregtirea darurilor n v e derea Sfintei Jertfe euharistice. Ea este, adic, o serie de lucrri rituale, prin care se separ prile prescrise n acest scop d in darurile aduse de ctre credincioi i, destinndu-le scopului religios al Liturghiei, se efec tueaz n acest chip scoaterea lor din ntrebuinarea com un sau p ro fan. Prin aceasta se ndeplinete, s-ar putea spune, prim a form pentru afierosirea sau consacrarea lor. Dat fiind caracterul pregtitor al Proscom idiei, ntreaga ei sem nifi caie este tipico-simbolic, ntruct prin ea se reprezint i se actu ali zeaz n forme rituale m ai m ult acele date i m om ente d in istoria mn tuirii care au prevestit jertfa Fiului lui Dum nezeu, precum i unele acte prin care aceasta s-a consumat n cele d in urm . Este necesar deci s subliniem c ceea ce se proscomidete, adic se proaduce sau se pune nainte pe masa Proscomidiei, nu este nsi jertfa, nu este Trupul jertfit al Dom nului, ci num ai darul de jertf, care nchipuie sau sim bolizeaz Trupul i Sngele euharistie al D om nului, n care se va transforma n chip mistic i real spre sfritul Liturghiei. Cci El s-a artat sau a de venit cu adevrat Jertf spre slava T atlui Su num ai Ia sfritul vieii ; m ai nainte ns el era num ai consfinit sau nch inat lu i Dum nezeu ca dar de pre, p rim it sau socotit astfel att ca prg a neam u lui omenesc, ct i p otrivit prescripiilor Legii Vechi, ntruct era prim - nscut301 . Deci, atta timp ct st la proscomidiar, pinea tiat (A gneul) este sim pl pine, num ai c primete nsuirea de a fi n c h in a t i fcu t dar lui D u m nezeu, n c h ip u in d pe Hristos din vremea ct El a fost dar. i, precum s-a spus mai sus, El era hrzit ca dar chiar de la natere, p otrivit Legii, ntruct era un nti- nscub 302. Principial i fundam ental n ritualul Proscom idiei este deci alegerea i scoaterea d in prosfor a A gneului (6 ; *= m ielul), adic a acelei pri care nchipuie pe M ie lu l lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatul lum ii (loan I, 29). A a cum snt ntocmite, aceste lucrri am intesc n desfu rarea lor formele i momentele capitale ale chenozei (, golire sau lipsire de slav, smerire sau um ilin) M n tu ito ru lu i, rezum at anum e la cele ale ntrup rii i ndeosebi cu referire la Sfintele Lui Patimi, p u n c tul culm inant al acestei um iline i ascultri, prin care a ispit pcatul originar al o m e n ir iiS03.
301. Cf. N ico lae Cabasila, op. cit., cap. , col. 396 D. 302. ibidem , col. 380 D. 303. i ale ntruprii, i ale ngroprii m p re un snt nchipuite, pentru c Hristos s-a n tru pa t ca s se jertfeasc pentru noi. Sim ion, arhiepiscopul Tesaloni cului, Despre Sfnta Liturghie, cap. 85. In lucrrile Proscom idiei Biserica unete sim bolurile naterii cu ale patim ii i ale morii M n tu ito ru lu i, deoarece-El nsui a spus c n-a venit s I se slujeasc, ci ca El s slujeasc i s-i dea sufletul pentru m uli. Cf. Scrisoarea sinodal a patriarhului ecumenic Paisie l ctre Nicon al Mos covei (1655), la K. D elikanis, " , t III, C onstantinopol, 1895, p. 42.

121

De fiecare dat deci Proscom idia constituie pentru liturghisitori o ocazie i o datorie de a parcurge cu cugetarea i de a adine i cu simirea taina Sfintelor P atim i ale D om nu lui, p articip n d n acest chip la moartea Lui m car n spirit, dac nu pot s fie n situaia de a spune cu Sfntul A postol P a v e l: mplinesc n trupul meu suferinele lui Hristos (Col. I, 24), nevoindu-se a-i ctiga lor i evlavia 3 0 4 cuvenit u nor adm inis tratori ai T ainelor dumnezeieti. De aceea, pentru alungarea indiferen ei, scuturarea apatiei i absenei morale, liturghisitorii, n d a t ce v in dup splare la proscom idiar, in voc m ai n ti ajutorul d iv in , nchinndu-se de trei ori i spunnd de fiecare dat stihul de u m ilin : Dumne zeule, curete-m pe mine p ctosul i m m iluiete. A p o i, ca i cum ar rezum a sau ar enuna nsi tema cerem onialului pentru scoaterea Sfntului Agne, preotul se adreseaz M n tu ito ru lu i cu m rturisirea din troparul de la denia de Jo i seara spre V inerea Patim ilor : Rscumpratu-ne-ai pe noi din blestem ul Legii, cu scum p Sngele T u ; pe cruce fiind rstignit i cu sulia m puns, nem urire ai izvort oam enilor, slav ie (cf. i Gal. III, 13 ; Efes I, 7 ; Col. I, 14) 305. D up ce diaconul face invitarea : Binecuvnteaz, printe, .preo tul ncepe ndat aciunea sau m ai exact serviciul propriu-zis al Pros com idiei. Lund m ai nti prosfora aleas pentru scoaterea Sfntului A gne i innd-o n m na stng lao la lt cu copia, el rostete formula de binecuvntare cu care se ncepe orice serviciu religios : B inecuvn tat este D um nezeul nostru, totdeauna..., pentru a arta c cele ce u r meaz a svri snt spre slava lu i D um nezeu. Lund apoi copia. n m na dreapt, face cu ea semnul crucii de trei ori peste pecetea de pe prescur, spunnd de fiecare dat : ntru pom enirea D om nului i D um nezeului nostru Iisus Hristos, m rturisind astfel c prin aceasta nu face dect s m plineasc, nu num ai la Proscom idie, ci n toat Liturghia, porunca dat de M n tu ito ru l la Cina cea de tain A p ostolilor Si, de a comemora cele ce El nsui a fcut pentru m ntuirea lu m ii (Luca X X II, 19). Aceast pom enire este deci din partea noastr o datorie de m ulum ire i de recu notin pentru binefacerile Jertfei Sale adus lu i D um nezeu pentru noi. A ci se face am intire ns nu de m in u n ile i de faptele p rin care D om nul a aprut n slava Sa de m p rat al fp turii, al vieii i al morii, ci ea se refer num ai la formele chenozei sau smereniei Sale, care intr n cadrul general ai Jertfei M n tu ito ru lu i. Tocmai pentru acest motiv, preo tul face sem nul crucii cu copia peste pecetea prescurii, subliniind n acest chip c aci se amintesc Patim ile, crucea i moartea Dom nului, prin care s-a ctigat biruina deplin m p otriv a celui ru 308. Pe acestea EJ nsui le anticipase mistic la C ina pentru instituirea Sfintei Euharistii.
304. Cf. Liturghier, Povuiri, pgf. 2, 305. Potrivit practicii nscrise n Lilurghierele de lim b greac i adoptat i n ediia de Bucurati, 1956, a Lilurghierului rom an, preotul, lund cu am ndnu minile prescura rin d u it pentru scoaterea S fn tu lu i A gne, precum i co ria, le ridic p n n dreptul frunii, o dat cu recitarea acestui tropar, fcnd astfel prin acest gest un act de aducere, adic de oferire a ofrandei. n comparaie sau spre deose bire de celeliiHe prescuri, aceast prescur este n u ir it in vocabularul liturghie -'prescur n lat. 306. N icolae Cabasila, op, c it , cap, IX , col. 385 C.

122
i pentru a arta c toate cele ce s-au n tm p la t n legtur cu Jertfa D om nului fuseser prevestite cu m ulte veacuri nainte, lucrrile-pentru scoaterea A g n e u lu i din prosfor snt nsoite ele recitarea textelor din proorocia lui Isaia, care descrie aceste Patimi. In .to t ceea ce se svrete la scoaterea A gne ulu i, preotul nchipuie deci Jertfa D om nu lui, isf.orisinci-o prin cuvinte i nfind-o prin acte simbolice, ati't cit se poate nfia aa ceva ntr-o astfel de .materie... Scond din prescura ntreag partea pe care o face dar, nscrie p e.ea p atim a i moartea ca pe o plac. Toate cite le svrete preotul atunci unele din trebuin, altele ntr-adins ...alctuiesc o istorisire prin acte sim bolice a Pati m ilor i a m orii lu i Hristos 307. . P unnd deci prosfora pe taler, preotul nfige copia i taie vertical cu ea pe cele patru laturi ale peceii i anum e m ai n ti pe partea dreapt a A gneului (adic n stnga preotului), zicnd : Ca un. m iel nevinovat spre junghiere s-a adus (Isaia LIII, 7) 3oa. Face apoi acelai lucru pe latura sting a peceii (dreapta preotului), rostind : i ca o oaie fr do glas m potriva celor ce o tund, aa nu i-a deschis Sa (Isaia 'LUI, 7) :;0 !). C hipul M n tu ito ru lu i este nfiat astfel p lin de nevinovie, do bndee, de rbdare i de hotrre la sacrificiul n care El se aducea. Cind- taie dun aceea n partea de sus a peceii, preotul zice : Intru sme renia Lui judecata Lui s-a ridicat (Isaia LIII, 8), iar la partea de jo s : '.iar neam ul Lui cine l va spune? (isaia LIII, 8). Deci num ai din spirit do .smerenie i de ascultare fa de Tatl, precum i din marea Sa iubire de oameni s-a supus la o judecat nedreapt, artndu-se lipsit de orice putere de aprare, sfirincl dispreuit i chinuit ca un m uritor de rnd, a C f'nii origine dum nezeiasc nu o 'recunoteau cei care L-au dat m orii (cr. Isaia, LIII, 3) 3l. ' . n tot tim pul acestor lucrri diaconul privete cu evlavie i, innd orarul n m na dreapt, rostete la fiecare tietur : D om nului s ne ru gam D oam ne m iluiete. In v itn d pe preot : Ridic, printe, acesta ntinge copia n m iezul prosforei, de dedesubtul peceii, puin m ai sus de coaja de jos i tin d orizontal, fie din fa, fie dinspre partea dreapt a np'sforei, ridic S fntul Agne, zicnd : C s-a luat de pe p m n t viaa lui (Isaia LIII; 8). nc h ip uind prin aceasta plecarea D o m nu lui din lum e
307. Ibiclciri, cap. V I, col. 331 A . E d iiile Lilurchierului, u rrm n d \ n rs iim o a e p lu a q in te i ( ) i n 'rnp i.rnzire ro t u Ic x lu l m a s o re tic (soh . m iel), n tr e b u in e a z n p r im u l m e m b r u al v e r s a tu lu i 7 di a Isa ia L III fo rm u la ...ca o o aie spre iu n c h ie re ... n lo c de ,..ca un m iel..., iar n al d o ile a m evrbru : ...('ii u n m iel... f r de cjlas m p o t r iv a celui ''c-1 tun !c (?)..., n L 'c d.' o o n ic (in tex tu l m a so re tic : ra ch e ll, nsindu- so nslfc1 in dezacord cu : al te x te le N o u lu i T sin e n t; (lo a n I, 29 i 36, I. P clvu I, 1 S 9) ; 4 cu in'.nonrafiti bi< cM'ireasc (strofa a treia din near,na a p a tra a C a n o n u lu i n v ie r ii n'iv-pus de Sf. lo a n D a m a s c h in si irm o su l c n t r ii a p a tra d in r n d u ia la Sf. m p r t ir i) c) cu to r m in o lo c ia d in r itu a lu l P ro s c o m id ie i p e n tru june h ie re a S f tu lu i A r ne! (acn u s, ; m i c i i ; d) p recu m i ia c o n tra z ic e re cu lo o ic a eioo entarii i ' r n Lis de r e a lita te (!n a se c o le c te a z de p< o aie, iar n u de ne m iel). Cf. in acoas*a e riv ip a s tu d iu l D 'iM ru n jurul unci formal dc origine biblic, extras din rev ista < ..P e r , C ra io v a , 1044, nr. 10, dor ales x cc e n ia a s u p ra ed iie i Lilurcjhier, B u c u io s m , 107 1. in O r to d o x ia , X X ( ViJfiii) nr. 2 p. 298 299 0. Vezi : v l a . . P. L ebedev, op. cil., . 246-27.

123 ~ prin moarte i ntoarcerea Lui la T atl (loan X V I, 28) 3U, preotul aaz A gneul pe sfntul disc cu faa, adic cu ppcetea, n jos, deci n poziia unei victim e ce se ju n g h ie pentru jertf. La ndem nul diaconului : Junghie (jertfete) printe, preotul taie adine (pn aproape de coaja din fa) pinea, n semnul unei cruci cu brae egale, zicnd : Se junghie (se jertfete, ) M ie lu l lui Dum nezeu, Cel ce ridic pcatul lum ii, pentru viaa i pentru m ntuirea lum ii. Preotul zice i svrete astfel cele ce arat felul m orii D om nu lui, cci descrie n pine crucea, ca s arate astfel c jertfa s-a svrit prin cruce 31\ Dup ce preotul ntoarce S fntul A gne cu pecetea n sus i diaconul amintete : mpunge, printe, preotul m punge cu v rfu l copiei Sfntul A gne n partea dreapt i anum e sub iniialele IIS, zicnd : i u nul din ostai cu Sulia coasta Lui a m puns \ ; ndat diaconul ori, n lipsa lui, preotul lund n mna dreapt vasul cu v in i n stnga pe cel cu ap, toarn n potir deodat v in i ap, ct se c u v in e 313, zicnd n acelai timp : i ndat a ieit snge i ap i cel ce a vzut a m rturisit i ade vrat este m rturia lui (loan X IX , 34- 35). S-a istorisit astfel prin grai i despre sngele i apa care au curs din ran, artndu-le i prin acte simbolice :iU. Sfntul C iprian struia asupra acestui am nunt din Patimile Dom nului, relatat la Sfnta E vanghelic dup loan, subliniind c aa f cuse M n tu ito ru l nsui la C in, ntrebuinind vin amestecat cu ap. La resstea, cl adaug i un considerent simbolic, artind c apa reprezint unirea D om nului cu c re d in c io ii3l5, sau, cum s-a precizat mai trziu m potriva armenilor, amestecarea v in u lu i cu ap n sfntul potir sim boli zeaz unirea ipostatic a celor dou firi n persoana M n tu ito r u lu i310, rvv. fiind sim bolul sfintei Sale umaniti, iar v inu l renrezentnd firea Sa dumnezeiasc. Avem deci n aceast amestecare a vinu lu i cu ap im a ginea tainei prin care ni se face cu putin, hi msura ngdu it de con diia noastr um an, s ne m p rtim de vistieriile Dumnezeirii A c e luia care, la rndul Lui, a b in evo it s se fac prin ntrupare prta la firea omeneasc. D up aceea, diaconul zicnd : Binecuvnteaz, printe, sfnta ames tecare, preotul face cu dreapta sem nul crucii peste potir, n timp ce rostete : Binecuvntat este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. A m in. Acoper apoi potirul cu aco permntul su ntocm it, nch eind astfel rnduiala pom enirii D om nului la Proscomidie, prin pregtirea S fntului A gne i a sfntului. potir. Precum s-a vzut, pentru pregtirea S fntului Agne nu s-au proscom idit toate prosforele i nici m car o prosfor ntreag, ci num ai o
311. 312. 313. tu rna la Cf. N ic o la e C a b a s ila , op. cit., cap. V III, col. '.. D.

Ibidem, col. 30> A.

L u ia d a m in ln ca apa ce so 'to a rn acu.--, irr r r e u n .i cu :1 < !- <o ce va v re m e a p lin irii s fn tu lu i pol ir, sii n u sch im b e firea i u lu i in c-;Hul anei. 314. N ic o la o C a b a s ila , op. cit., col. 335 1 3 . - a 1 -si doc; ci i' ' .' ! lanc~i sau su lie i ace le ia cu care a lo st m p u n s cotii a !>... . dui. De ce.!. Im ea este c o n s tr u im In fo rm a u n u i astfe l de in.strun e n l. Ci. Si. lie I al C o m ,la n i: ' m o

lului, op. cit P. -G.r X C V III, 397 B. 315. Sf. C ip ria n . Eplslnla LXIII c tiv Caecilius, 13. 31G . Cf. S im io n , a r h ie p is c o p u l T e s a lo n ic u lu i, Despre

S inla

f.iiut<jlit . i ;:>. 1:2.

124
parte dintr-una i anum e pecetea sau, n Presimi, nu m ai peceile, din attea prescuri cte snt necesare pentru Liturghiile D arurilor m ai nainte sfinite de peste sptm n. De asemenea, nu a fost proadus tot v inu l, ci num ai o anu m it cantitate turnat n potir. Se amintete n acest chip c, din tot neam ul omenesc d in cursul istoriei, num ai u n singur trup a fost ales ca dar de jertf i anum e Trupul D om nului, pe care El nsui l-a luat i l-a nchinat, l-a hrzit, l-a proadus i l-a n lat ca dar T atlui, nc de la zm islirea i naterea Sa din Sfnta Fecioar, iar n cele din urm I l-a adus ca jertf pe cruce, El nsui fiin d preotul Jertfitor 317. Smerenia prin ntrupare fiind nc o form a jertfei i nceputul chenozei D om nu lui, la Proscomidie se nchipuie i cele ale naterii Sale i anume n p rim u l rnd p rin faptul c prosfora care a servit pentru scoaterea A g n e u lu i este p riv it ca simbol al Sfintei Fecioare, din care s-a ntrupat M in tu ito ru l. Iar prescura ( ), -care se num ete i pine ( ), i binecuvntare, i prg, din care se taie Trupul D om nului, se ia zice Sfntul G herm an I al C o nstantinopolului spre nchipuirea preacuratei Fecioare i de Dum nezeu Nsctoare, care, dup b u n v o in a Tatlui i nvoirea Fiului-Su, a C u vntu lu i i dup slluirea dum ne zeiescului Duh, p rim in d n sine pe unu l din Treime, pe Fiul lu i D um nezeu i C uvntul, L-a nscut D um nezeu desvrit i om desvrit 318. III
P R O S C O M ID I R E A 'M IR ID E L O R P E N T R U S F IN I I C R E D IN C IO I

1. R itu a lu l m iridelor hi raport cu cel al S iin tu iu i Agnet. 2. M iridele pe n tru slinti. 3. M iride le pentru credincioii n e d e s v rii: pentru cei vii.

4. M iride le pentru cei repauzai n siare de n edesvrire

Propriu-vorbind, serviciul pentru pom enirea D om nu lui la Prosco midie s-a ncheiat o dat cu terminarea rn d u ie lii pentru pregtirea Sfntului A gne i a sfn tu lu i potir, care, precum am spus, constituie elem en tul esenial i fundam ental al Proscomidiei. Lucrrile ei continu totui prin scoaterea de m irkle ( , , parte, prticic, pri317. N ic o la e C a b a l i n , op. cit., cap . V, col. 380 C. 31!. Ibidem , col. 397 D C . C e a ltc e v a zice T eo do r de A n d id a (Com entariu prcscurtat ,,, P. G., C X L , 465) d e c t n c h ip u ire a tr u p u lu i F e c io are i este partea r m as ? Ia r S im io n , a r h ie p is c o p u l T e s a lo n ic u lu i : D eci p reo tu l, s c o n d d in m ijlo c u l p re sc u rii acea p in e d o s p it , a ra t cu aceasta cum c d in fire a n o a s tr ia r n u d in a lt f iin s-a n t r u p a t M i n t u it o r u l; i dintr-o fe m e ie b in e c u v n ta t i. s fn t , d in cea p u ru re a F e c io a r [Despre S lin ta Liturghie, cap. 92). U ne le p ra c tic i, d esp re care n u p u te m a firm a n ce m s u r au fost p e rso n a le , locale ori gen erale , m c a r ntr-o a n u m it ep oc i re g iu n e , au s u b lin ia t acest sim b o lis m i p rin alte form e. A s tfe l, p e n tru a re p re z e n ta a d u ce re a S fin te i F e c io are la T e m p lu de ctre p r in ii ci i in tro d u c e re a sa in S fn ta S fin te lo r de c tre p re o tu l Z a h a ria , p r e o tu l o b i n u ia .s d e p u n m a i n tii pe sfn ta m a s p ro sfo ra p e n tru proscom idiren S fn tu lu i A g n e . Ea r m n e a aci p n d u n m b r c a r e a p r e o tu lu i, spre a n s e m n a tim p u l pe care l-a p etrccut n T e m p lu S fn ta F e c io a r , ia r p rin a d u c e re a ei la p r o s r o m id ia r se a m in te a c l to r ia S fin te i F e c io are m p r e u n cu Io sif p n la B etleem , u n d e a n s c u t pe Iisus, ntr-o peter n c h ip u it p rin sc o b itu ra de i a pros c o m id iar. Cf. Scrisoarea sinodal a patriarhului ecumenic Paisie I ctre N icon al M oscovei (1655), la K . D e iik a n is , op. cit., p. 41 ; cf. i G h e n a d ie , fost e p isc o p de A rg e, op. cit., p 79.

125 cele) din alte prosfcre i proaducerea sau nfiarea lor ca dar, o dat cu pom enirea num elor anum itor sfini, precum i a diferii credincioi vii i repauzai. Proscom idirea acestor m iride sau prticele reprezint deci al doilea m om ent in ritu alu l Proscom idiei. 1. R itu a lu l m iridelor n raport cu cel al S fntu lu i A gne Fr ndoial, ntregul oficiu este dom inat n fond de pomenirea D o m n u lu i; cele ce au fost ndep linite n prim a parte a Proscom idiei au fost spuse odat pentru toat slujba, deoarece toat aducerea daturilor se svrete pentru pom enirea lu i Hristos i toat vestete moartea Lui 319. Cele ce continu a se face prin proscom idirea de m iride pentru pom enirea sfinilor i ale credincioilor v ii i repauzai i gsete deci tem eiul i puterea tot n faptul am in tirii m orii D om nului, care a fost pentru noi pricinuitoarea tuturor b u ntilor. n consecin, aceste po m eniri au caracterul pe de o parte al unor acte sau m anifestri de m u l umire sau recunotin fa de Dum nezeu, iar pe de alta de cerere i rugciune. O biectul sau scopul acestor m u lum iri i rugciu ni este u nu l i acelai : iertarea pcatelor i m otenirea m prie i cerurilor, care reprezint roadele m orii D om nu lui, ce ni se m prtesc prin Botez i prin celelalte Taine. Pe de o parte, p rin proaducerea de m iride n cinstea sfinilor svrii din via, Biserica m ulum ete lui Dum nezeu pentru c prin acetia ea a m otenit aievea m p ria cerurilor, n care ei alctuiesc, dup c u v ntu l S fntu lu i A postol Pavel (Evr. X II, 23), B ise rica slvit a celor nti-nscui, care snt nscrii de Dum nezeu n cer i duhurile drepilor, care au ajuns la desvrire. i pentru c Mntuitorul a zis c unde va fi El, acolo s fie i cel ce-I slujete (loan X II, 26) i voiesc ca unde snt Eu s iie i aceia pe care M i i - dat, ca s vad slava M ea (loan X V II, 24), de aceea Biserica aaz n ju ru l S fn tului A gne m iridele, care reprezint cetele sfinilor 320. Ca i atunci cnd s-a zis : ntru pom enirea D om nu lui la proscom idirea Sfntului Agne, tot aa este i cnd se zice la proscom idirea m iridelor : Intru cinstirea i pomenirea... Stpnei noastre de Dum nezeu Nsctoare..., sau a altor sfini, anum e ca i cum am spune : Mulumescu-i ie c prin moartea Ta uile vieii ne-ai deschis, c i-ai ales m aic dintre noi, c noi oam enii am dob n dit atta m rire nct avem m ijlo c ito ri pe sfinii de aceeai fire cu no i i c ai druit atta trecere celor de acelai neam cu noi 321. De vreme ce sfinii s-au u n it cu Hristos i s-au sfinit printr-nsul, gsindu-se astfel n ju ru l slavei dum nezeieti, ei pot s ne ajute i pe noi, p rin solirile lor, s ne u n im cu El. A d u cn d deci m iride ntru cinstea i pom enirea lor, aceasta vine n folosul sau sprijinul nostru, ca i pom e nirile din rugciunile ce se fac la icoanele lor, sau cnd la biserici, sau la moatele lor ori icoanele lor aducem ceva... Prim ind dar cele ce noi le aducem lor, printr-aceasta ne sfinesc pe noi 322.
319. 320. 321. 322. N ic o la e C a b a s ila , op. ci/,, cap. X , col. 383 A . C f. i K. D e lik a n is , op. cit., p. 43. N ic o la e C a b a s ila , op. cit., cap . X , col. 383 D. S im io n , a r h ie p is c o p u l T e s a lo n ic u lu i, Despre S im la

Liturghie, cap . 94.

126

2. A iririek' jje nlru sfini Cea 'clintii m irid pentru sfini este prosco m idit ntru cinstea i pom enirea p r e a binecuvntatei, slvitei, S tpinei noastre de D um n ezeu N sctoarea : pururea Fecioara M aria..., dintr-o alt prescur, sau alt coll de prescur 3, dect cel folosit la alegerea S fn tu lu i A gne . Este deci o doua prosfor ce in tr in ntrebuinare la Proscom idie. n lim p ce se recii,! acest text, miricla se scoate cu copia pe ct se poate n forma unei m ici piram ide triu n g h iu la re oblice, din m ijlo c u l prosforei sau din partea pe care este im p rim a t n acest scop sem nul u n u i triu n g h i. te aezat apoi tot cu copia pe sfn tu l disc, ocupnd aci un loc aparte, arii c re zervai ei .'xclusiv i anum e n dreapta S fn tu lu i A g n e (stnga litu rg h is ito ru lu ij, in conso nan cu stihul 11 din Ps. X L IV : De fa a stat im p rle asa de-a dreapta Ta, in h a in aurit m b rca t i nfrum uso!;.ta, ce; se recit n tim p u l acestei aciuni. Este n aceast rnduial-j un ac I : rit' iperdulie, ca o recunoatere a grad ului superior de apropiere In care se gsete S fnta Fecioar, com parativ cu ceilali sfini, fa de F iu l oi nscut ntru feciorie. Dintr-o a treia prescura ori, n lips, dintr-un col sau corn al ei, se scot apoi u m dup alta pe nu m ele sfinilor prevzui n rn d u ia la din / Hurgh.icr] nou m iride sau prticele triu n g h iu lare plate, m ai m ici dect eu pentru Si'in ta Fecioar, pe care preotul le aaz n c ep n d de sus n jns, de-a sting tiu tu lu i A g n e (dreapta litu rg h isito ru lui), n trei coloane de cite trei, dup n u m ru l celor n o u cete ale ierarhiei ngereti. n tim p ce se scoate l se aaz la locul ei fiecare m irid, se rostete de fiecare dat num ele sfinilor din categoria sau ceata respectiv, ntru cinstea i. pom enirea crora este p ro s co m id it m irid a corespunztoare. F o rm u lele pentru pom enirea sfinilor snt o serie de genitive a trib u tiv e (A cinstitulu i, s l v itu lu i prooroc..., A sfinilor, slviilo r i n tru tot l u dailor A pestoli...v etc.), dependente de expresia ntru cinstea i p o m enirea cu care se deschide fo rm ula pentru Sfnta Fecioar, expresie care trei uie subineleas la fiecare clas de sfini am intii. Cea d in ii dintre cele n o u m irid e este proscom idit pentru p o m e nirea S fn tu lu i io a n B o te z to ru l:;5, iar cea de a cloua pentru ali p rooroci (M o iso i A aron, I lie i Elisei,. D a v id al lu i le s e i30...) i drepi clin V e
32:!. Ibidem , cap . 93.

321. !b id ":n .

<

325. E d iiile L iiu rg lu c ru lu i d e i m b cjrcnc i c h ia r u n c ie s la v e i. r o m n e , ca, de ( x e m p lu , e d i a de S o lia 1923 etc. i B u c u re ti, 1937, p r e v d s c o a te rc a p r im e i m ir id e -..iniri; c in s le a i p o m e n ire a p re a m a rilo r in U is tS tS lo r i M i h a i l i G a v r iil i a lu tu r o r ceretil<u' n e tr u p e ii p u te r i , p o m e n ir e a S f in lu t u i lo a n B o te z to r u l f iin d tr e c u ta : a lir c a tr .l urir.Slor, c o n s a c r a t In g e n e ra l p ro fe ilo r. P r o s c o m id ire a m ir id e i p e n tru S fin ii n g e r i a p u tu t fi s u g e r a ta de u n c ie tex te din S lin ta S c r ip tu r p r e c u m i di s c r ie r ii u n o r a d in S fin ii P r in i i .scriitorii b ise ric e ti. Cf. lu c r a r e a n o a s tr , VibLitL'.rySiiil:' hixantino p riv ilc isloric h i structura i rn d u ia la lor, B u c u r e ti, 1943, p. 3G, 37, n. 1 p. 3P i p. 129 131. 321. l.i. n ' D 'iv d i le s e i, c u m au cele m a i n:i!iLe e d i :i ale Litu rg h in ru lu i, ic ^ o lr iv a I'u m im a i a ce lo r m ai In in o Lexic, i i i a io c ic ii, d e o a re c e le sei, n e i c n d pin'le d i n in ; ;r .im ! ; ' f t ; l - , n u a p u tu i li in in te n ia e o m p u n io r ilo r r in d u ie lii Proscon id ic i c!c a-l po:i cui aci ca a la r c , c c i, claca ar fi io st c a z u l, s-ar fi aezat n u m e le lu i n a in te a c e lu i al lu i D a v id , re s p e c tn d u - s e astfe l o r d in e a c r o n o lo g ic , o b s e r v a t r ig u r o s de f o r m u la n c a u z .

127 chiul Testament, care au vestit m a i na inte ntruparea D o m n u lu i 3 "7. A treia din rin d u l n ti se p une ntru cinstea i pom enirea celor 12 Sfini A postoli, a celor 70 i a tuturor celor cu m e ritu l apostolici, ca unor slu jito ri ai lu i H ristos i ca celor d in ii preoi i n v to ri ai credinei. :JS. Cea d in ii de sus din rin d u l al doilea se proscom idete ntru cinstea i pom enirea sfinilor ierarhi, care au fost nevoitori pentru credina cea bun dup prim a epoc a m isio n a rism u lu i c re tin 3'1 . D edesubtul ei se aaz m irida pentru b u n ii b iruitori m ucenici i m ucenie, ncepnd cu A rh id ia c o n u l tefan, rin d u l sau coloana a doua de m iride ncheindu-se cu cea ntru pom enirea unora dintre c u v io ii i cuvioasele m ai nsem nate. K nd ul al treilea de m irid e ncepe cu cea pentru sfinii fctori de m inun i fr de a r g in i,d u p ea u rm n d cea pentru pom enirea p rin ilor Sfintei Fecioare, a sfn tu lu i srb to rit n acea zi i a tuturor sfinilor luai lao la lt, fr am in tirea num elor. Proscom idirea m iride lo r pentru sfini se ncheie cu cea n tru cinstea i pom enirea S fn tu lu i Printe al crui form ular de L iturghie este n tre b u in a t n ziu a respectiv de slujb. 3. M iridele pentru c re dincio ii ned esv rii : pentru cei vii Biserica pom enete ns pe D o m n u l i pentru fiii ei afltori n via, care alearg i acum d u p c u n u n (I Cor. IX , 24 25 i Iacov I, 12) i al cror sfirit e nc necunoscut, ca i pentru cei care au rposat fr prea m u lt sig uran i n d e jd e de m intu ire. P om enind deci pe credin cioii nc nedesvrii, Biserica se roag astfel pentru ei. Acesta este nelesul c uv inte lo r pentru p om enirea i iertarea pcatelor..., care n soesc proscom idirea m iride lo r pentru credincioii nedesvrii. Term inndu-se deci prosco m idirea pentru cetele sfinilor, se ncepe din a patra prosfor sau corn al ei proscom idirea pentru credincioii n via, pentru care prim ele trei m iride, de acelai form at cu cele de mai nainte, se a.az n lin ie o rizo n ta l sub S fntul A gne, ncepnd dinspre m iaznoapte spre m iazzi. Cea clintii dintre acestea este oferit sau proscornidit pentru tot cinul sacerdotal de toate treptele, pentru care preo tul se roag : Pom enete (du-i am inte), Stpne, Iu b ito ru le de o a meni, pe toi episcopii ortodoci, a d u g in d n d a t num ele c h iria rh u lui eparhiot i pe cel al a rh ie re u lu i care l-a h iro to nit pe iturg hisitor, dac acela m ai este n v ia , referindu-se ntr-o fo rm u l general la ntregul cin preoesc i diaconesc, la clericii c o litu rg h isitori, precum i !a ceilali care nu liturghisesc, ci n u m a i asist la sfnta slujb, trebuind s se m prteasc la sfirit m p re u n cu cei clintii. Scond dup acooa d h aceeai prescur o m irid la fel i punind-o alturi, de cea dinii, s p r e dreapta (m iazzi), se roag de asem enea pentru pom enirea c rm u ito n lo r rii, po'.rivit n d ru m rilo r date de S fntu l Sinod. U rm nd apoi o b ice iu l stab ilit la ro i, dup figura Proscom idiei din ediia L itu rg h ie ru iu i de la M n s tire a X eam , I860, i din altele :n:> i noi, preotul scoate a treia m irid, triu n g h iu la r , d in prescura a patra pentru
327. S'imion, arhie pisco pu l T esalonieului, Despre Silnici LHuryhh, rap. 328. Ibidem . 329. Ibidem .

128
ctitorii i b in e f c to rii n v ia 330, aeznd-o n rnd cu celelalte d o u , spre dreapta. Socotim necesar s sublinie m c, n deplin acord cu logica, m irida n cau z scondu-se din prosfora pentru v ii privete pe ctito rii i b in e fc to rii n v ia , iar nu pe cei repauzai, crora le este rezervat ioc de p o m e n ire in cursul ru g c iu n ii la proscom idirea pentru cei m ori din prosfora a cincea. Ne gsim confirm ai n aceast p riv in de b u na i vechea p ra c tic a Bisericii consem nat de Sim ion, arh iep isco pu l T esa lo n ic u lu i ;, care lm urete c, n m instiri, a treia m irid a d in prescura a patra se proscom idete pentru popor, egum en i frim e, deci p e ntru vii, iar de v a fi ntr-alt biseric oarecare, pentru cel ce a zidit-o sau pentru cei ce svresc pom enirea, i aeznd-o preo tul sub S fn tu l A gne, ln g cea pentru c rm u ito rii rii, z ic e : Pomenete, D oam ne, i pe ctitorii i b in e f c to rii sfn tu lu i locau lui acestuia (N). R e citin d apoi n ta in ru g c iu n e a general din Liturghier p en tru v ii, preotul desprinde n acelai tim p n ir, cu copia, tot d in prosfora a patra, p rtic e le m a i m ici fr nici o form a n u m it (frm ituri) i aezndu-le pe s fn tu l disc n stnga sa, toate la un loc, sub m irid a pentru arhierei, se ro ag pentru iertarea pcatelor a diferitelor categorii de credincioi m e n io n a i n general precum i pentru m ila i,a ju to r u l lui D um nezeu, necesare n unele nevoi ale acestei viei. A ceasta este o rugciune cu n tre b u in a re du b l, ntruct tex tul ei este m p ru m u ta t de fapt d in ru g c iu n e a a doua folo sit n rn d u ia la Litiei i anum e partea p riv itoare la cei v ii. P om en ind apoi pe num e pe credincioii v ii care au adus d a ru ri i pe cei pentru care s-au adus, scoate pentru fiecare cte o m irid de ace lai fel i punndu-le n acelai loc cu cele de m a i n a in te , se roag p entru m n tu ire a i iertarea pcatelor, precum i p e n tru in teniile sau d o rin e le exprim ate verbal ori n scris, o dat cu depunerea d aru rilor n m in ile p r e o tu lu i33a.
330. In d ic a iile d in fig u r n u sint ins nto td e a una com plete i precise, iar ediiile nu se gsesc de acord asupra lor. Astfel., in figura din unele Lilurg h ie re , toate celc trei m irid e de sub S fn tu l A g n e apar destinate nu m ai pentru arhierei, in altele se gsesc nse m n ate n acest scop num ai cele d in ii, d o u, a treia fiin d p ro^com idit p e ntru cp e te nia sta tu lu i, n tim p ce n figura din unele e diii a treia m irid apare f r destinaie. U ltim ele ediii ale L itu rg h ie ru lui cuprind ns in d ic a iile de care ne-am condus n descrierea din text, care concord de altfel cu e x p lica iile a rh ie p isc o p u lu i S im io n al T esalo nicu lu i, op. cit., cap. 94. 331. Ibiclem. 332. F iind i o je rtf de cerere, Sfnta Euharistie este o im plorare nu n u m a i a b u nurilo r s p iritu a le , ci i a celor vrem elnice, ntru ct acestea nu snt fr corelaie cu scopurile s p iritu a le (H ristu A ndruos, Docjm alica Bisericii O rtodox e R srite ne , trad, de Dr. D u m itru S l n ilo a ie , S ibiu, 1930, p. 400). In acest sens rem arca Sf. C h irii al Ie ru s a lim u lu i (C ate h e za V m istagogic, 8) c dup svirirea jertfei d u ho vn iceti, s lu jb a cea f r de snge, rugm pe D um nezeu asupra acestei jertfe de ispire p e n tru pacea g e ne ral a B isericilor, pentru bun starea lum ii, pentru m p rai, pentru ostai i aliai, p e ntru cei b o ln av i, pentru cei ce ptim esc i in general pentru toi cei ce au tre b u in de ajutor..., De aceea, pentru cazuri cu to iu l speciale, Liturg hicrul ro m n cu p rin d e , in a doua parte a lui, ru g ciuni de cereri i la Proscom idie pentru dife rite le trebuine d in v i^ a o m ului, ru g ciu n i care nsoesc scoaterea de m iride lin g S fn tu l A g ne , lao laU cu cele penLru v ii, pentru cei ce au ne vo ie de m ila i a ju to ru l lui D um nezeu. /

* ^

129 4. M irid e le p entru cei re pau zai n stare de nedesvrire

Lund a p o i preo tul a cincea prosfor i scond eu copia dintr-nsa prticele m ici (frm itu ri) n ir, n form a n care se desprind n chip firesc, le p u ne pe sfn tu l disc n dreapta sa, toate la un loc, sub m irid a pentru ctitori i b in e fc to ri, n tim p ce. rostete o lu n g ru g c iu n e . Printr-nsa el se ro ag pentru po m e nire a i iertarea p catelor tuturor celor din veac ado rm ii n tru b u n credin, fcnd m e niu ne de d n ii pe categorii, n c e p n d cu strm oii, ru d e n iile , iar n o m in a l de c tito rii de funci, i de toi care s-au sfrit n diferite chipuri, precum i de cei pe care nu i - p o m e nit d in n e tiin sau din uitare ori din cauza m u lim ii num elor 333. P om enind apoi pe n u m e listele de m ori, pentru care s-au adus d a ruri la Proscom idie, dar m a i n ti pe arhiereul care l-a h iro to n it, dac n u mai este n v ia t, p re o tu l desprinde cu copia din a cincea prosfor cte o p rtic ic pentru fiecare n u m e i punnd-o pe sfn tu l disc la u n loc cu cele deja p rosco m idite p e ntru m o ri n cursul ru g c iu n ii colective de m ai nainte, zice : Pom enete, D oam ne, pe (N) pentru iertarea p c a te lor i odih na sufletelor lor. n c h e ie apoi proscom idirea pentru cei re pauzai cu o fo rm u l g en era l : i pe toi care au a dorm it n tru n d e j dea n v ie rii i a v ie ii de veci.... . La. sfrit, preotul lu n d d in n o u a patra prosfor, d in care a proscom idit p entru v ii, scoate o p rtic ic i pentru sine i o p u ne pe sfn tu l disc la o la lt cu cele p entru vii, ro stind ru g c iu nea respectiv d in L itu r ghier. Ca u n u l care pregtete i n fie a z lu i D um n ezeu da ru rile cre dincioilor, litu rg h is ito ru l se sim te m b o ld it s form uleze n aceast rugciune o cerere sp ec ia l n le g tu r cu ro lul su : Pom enete (adu-i am inte), D o am ne, se ro ag el, dup m u lim e a n d u r rilo r Tale i a m ea n e v re d n ic ie ; iart-m i to a t greeala cea de voie i cea f r de voie i s nu opreti p e n tru p catele m ele h a ru l S fn tu lu i T u D u h de la darurile ce snt puse n a in te . A su p ra m ea vrea s sp u n litu rg h is ito rul snt p catele c re d in c io ilo r de aici i de p re tu tin d e n i, snt dator adic s m rog p entru iertarea lor i s proaduc aceste daruri ale lor cu toate d isp o ziiile sufleteti i in te n iile legate de acestea, dar, ca preot, eu trebuie to td e o d a t s prim esc de la Tine, D oam ne, i s mpr333. 'Cele d o u ru g c iu n i generale pentru v ii i pentru mori sn t p ro p rii num ai L itu rg h ie ru lui rom nesc m ai nou. Ele se n tln e sc pentru p rim a d at n ediia L itu r g h ie ru lu i de Iai, 1845, apoi n cea de N e am , I860, i in toate celelalte e d iii ortodoxe romneti de Ia 1887 ncoace. P racticarea lor m ai veche in Biserica B izantina, poate num ai sporadic, sau chiar n u m ai n parte, se poate deduce din fa p tu l c cel p uin de cea d in ti dintre aceste d o u ru g c iu n i, adic cea pentru vii, face m e niu ne Sim ion, arhiepiscopul T esalo n icu lu i, n scrierea Despre S ln la Liturghie, cap. 94, col. 2. In tr o ducerea 'm olitvei pentru m ori n L iturg hierele Bisericii O rtod o x e R o m ne s-a fcut sub influ e nta practicii d in Biserica O rto d o x Rus, unde se aflau n ntre b uinare pom elnice prefaate de aceste d o u ru g c iu n i. La noi ele au fost inserate in nsui corpul L itu rg h ie ru lui, ins ntr-o form mai s im p lificat. Cf. C. Bobulescu, O h iria m olitvei pentru m or/i la Proscom idie, n R evista f de Istorie Bisericeasc, an. I, nr. 3. Vezi i recenzia la aceast lucrare, de D iac. Ene Branite, in Biserica O rto d o x Rom n, L X II (194.4), p. 325 326. V ezi i Pr. N ic u la e erbnescu, V a rla a m m itro p o litu l rii R o m n e ti, p rin te le tipografiei..., n Biserica O rto d o x R o m n , L X X V I (1958), nr. 12, p. 1125 1126, 1139 i 1158.
L itu r g h ie r u l e x p lic a t 9

130
tesc acestor credincioi binefacerile b u n t ii Tale. tiu n s c d a ru rile noastre vor fi .primite unele n nsi Jertfa S fn tu lu i Trup i P rea c u ratu lu i Snge al F iu lu i Tu, iar altele se v or m p rt i de sfinenie prin atingerea de aceast jertf nesngeroas, nu m ai dac vei afla n no i in im a cu ade v ra t sm erit i o c in sincer p entru p cate le noastre. P ocina este scara ce ne apropie de Tine. S nt deci cel d in ii, P rin te Sfinte, care m rturisesc c, orict m v o i nevoi, nu v re d n ic ia m ea, ci preul Je rtfe i F iu lu i T u va face bin ep rim ite p roadu cerile noastre. De aceea m rog ca Tu, Cel ce prin p o c in ai dru it iertare o a m e nilo r 3 3 1 i ai pus p o c in a spre m n tu ire :, s treci cu vederea orice greeal a mea de voie i fr de voie, n u m a i pentru zdrobirea in im ii m ele i ast fel h a ru l S fn tu lu i T u D uh s v in la vrem ea c u v e n it peste da ru rile ce snt puse nainte. S-a desdvirit n acest chip reprezentarea sim b o lic pe sfn tu l disc a u n it ii n Fristos a ntregii Sale B is e r ic i33 .
IV
NUMRUL PROSFORELOR PENTRU P R O S C O M ID IE I N T R E B U IN A R E A D A R U R IL O R CE P R ISO SE S C

1. Precum s-a artat, pentru pregtirea d a ru rilo r la P roscom idie snt necesare cinci prosfore, sau in extremis cinci c orn uri de prescur cu pecei. P n la fixarea acestui n u m r ns, p ra c tic ile au v a ria t sau, cel p u in, docum en tele n u snt destul de concludente n aceast p riv in . Astfel, n-au lip sit codice, cel p u in p rin fe lu l de redactare al in d ic a iilo r, care las im presia c p rticelele pentru cei v ii i pentru cei m o ri ar fi fost scoase dintr-una i aceeai prosfor cu S fntu l A g n e i m irid a p e n tru Sfnta F ecioar 3 :J7 . Pe de alt parte, la finele v e a c u lu i al XI-lea, Petru, h a rto fila x u l B isericii d in C o nstantino p ol, recom anda n tre b u in a re a unei a doua prescuri n u m a i n cazul c trebuia s fie p o m e n it v re u n sfnt ori v reu n rposat. La ntrebarea dac se cuv ine a litu rg h is i cu o singur prescur, el rspunde : N ic i o m piedicare, n u m a i dac n u este pome334. R u g c iu n e a X de la U trenie. 335. R u g c iu n e a c n t r ii ceiei ntreit siinte din L itu rg h ia S in t u iu i V a sile cel M are. 336. S lum dar seam a cum i prin acest dum nezeiesc chip (reprezentare, sim bol) i o ficiu (lucrare) al Sfintei P roscom idii vedem pe Iisus nsui i toat Biserica Lui U na. In m ijlo c (vedem ) pe nsui Hristos, lu m in a cea a d e v r a t ,'v ia a cea ve nic, lu m in a t i ne n ce tat. C a d Ei este n m ijlo c prin p in e . M a ic a Sa ns, prin p rtic ic a d in dreapta, ng e rii i sfinii, prin cele d in sting , iar dedesubt toat evsevioasa ad unare a cred incio ilo r Lui. A ceasta este m area ta in : D u m ne ze u ntre oam eni i D u m n e ze u n m ijlo c u l celor nd u m ne ze ii, care- se nd u m ne ze ie sc de la Cel cu ad e v rat D u m ne ze u d u p fire, Cel ce s-a n tru p a t pentru ei. A ceasta este (nchipuiete) m p r ia ce va s fie. D um nezeu m p re u n cu noi, v z u t i m p rtit (Sim ion, arhie pisc o pu l T esalo nie ulu i; Despre S fnta Liturghie, cap. 94). 337. Cf. C odiceie B arberini 428 (sec. al X lII-lea) , cf. Papas M arco M a n d a la , La protesi d c ila litu rg ia nel riio bizantino-greeo, Grotta-Ferrata, 1935, p. 126; de ase menea, Cod. 518 Soliart (Cf. A le xis Petrovschi, H istoire de ia redaction slave de la L ilurg ie de S. Je a n C hrysostom e, traducere diri rusete, n , p. 873 874), dei m an uscrise din acelai veac i chiar din ve acu l precedent m e n io n e a z tmai m ulte prescuri pentru Proscom idie.

131

nire de sfnt sau de rposat 33s. Lm urirea d a t de Petru h a rto filax ul las s se ne le a g ns c, la vrem e de nfevoie, se putea folosi o singur prescur att pentru scoaterea S fn tu lu i 'A gne, ct i a prticelelo r p en tru vii. T rebuie ns neap rat s se ia alta .n vederea p o m e n irii m orilor i a sfinilor. La aceeai ntrebare, ca i el, au fost n e v o ii s rsp u nd N ifo n al N o v g o ro d u lu i, n prim a ju m ta te a v e ac u lui al XII-lea (1130 1156) i arh iep isco pu l b u lg a rilo r D u m itru C h om atin, n veacu l al XIII-lea. Cel din ti, ntrebat de c lu g ru l C yric dac este n g d u it a litu rg h isi cu o sin gu r prescur, a rspuns c aa ceva n u se poate adm ite dect num ai atunci cn d este cu n e p u tin s se gseasc m a i m ulte 339. D um itru C h o m atin, referindu-se la tra d iia oral, socotete necesar n u m ru l de trei prescuri sau. chiar dou, dar n u m a i atunci cnd, trebu ind neaprat s se svreasc Sfnta L iturghie, nu se gsesc m a i m ulte. Sub nici un cuv n t (-) ins el nu socotete de adm is o singur prescur pentru Proscom idie 340. D e ja la finele v e a c u lu i al Xl-lea i n c e p u tu l v e a c u lu i al XII-lea p a triarh u l N ic o la e G ram a tic u l m e nion eaz patru prosfore pentru sfnta pine i p e ntru prticelele pe num ele Sfintei Fecioare i ale sfinilor, afar de cele pentru m iride le credincioilor :. T ipicul m prtesei Irina (veacul al XII-lea) se refer la apte prescuri, iar C odicele Esiigm enu, din anu l 1306, la cinci. N u m ru l prosforelor, care precum se vede variase de la una la apte, a rm as d e fin itiv i cu autoritate stab ilit la cinci p rin instru ciu nile din C o nstitu ia p a tria rh u lu i Filotei d in veacul al XlV -lea. Deci, afar de cea pentru S fn tu l A gne, de cea pentru Sfnta F ecioar i de cea pentru cele n o u cete, se m ai ntre b u in e a z a patra prosfor pentru v ii i a cincea pentru m ori. Spre finele v e a c u lu i al X lV - lea i ncep utu l celui de al XV-lea, N o m o c a n o n u l in 228 de capitole a v e n it cu in d ic a ii i m ai 'am nunite cu p riv ire la prosfore i la ntre b u ina re a lor, n canonul 213 : Despre S fn ta Proscom idie. Cte prescuri trebuie s ai ? La Sfnta Pros com idie a D um n ezeie tii L itu rgh ii, cinci prescuri trebuie s a i: l . una pentru artosul D o m n u lu i; 2. a doua, a P an ag h iei ; 3. alta, pentru s f in i; 4. una, a celor v ii cnd vrei s-i pom eneti i 5. alta iari pentru cei adorm ii, u n a cte una n parte, fiecare la rn d u l ei. A fa r de acestea, s tii i acest luc ru : prim a prescur s fie ntreag, ca s scoi artosul D o m n u lu i sau d u p cum vei socoti (chibzui), ca s-i a ju n g pentru anafor ; iar caielalte patru s fie n u m a i pecetea 342. De vrefne ce restul prosforei din care a fost scos S fntu l A gne tre' ' art credincioilor la sfritul Liturghiei, ca anafor, este

. , G. A . R a lli i M . Pot li, Sintag m a dum nezeietilo sfintelor canoane, vo l. V, A tena, 1353, p. 369. 339. C f.j J. Hanssens, op. cit., t. II, p. 193. 340. A d regem Serbiae respons, II, ed. J. B. Pitra, Ju ris ecclcsiastici Graoc.orum selecta paralipom eria (A n ale c ta sacra el classica S p iciie g io Soiesm ensi praeparataj, p. 687 688, citat d u p J. Hanssens, op. cil., t. II, p. 190. 341. Cum trebuie s Iac preotul Liturghia , La J. Hanssens, op. cit., t. II, p. 187 188. 342. V ezi textul grec n J. Hanssens, op. cit., t. II, p. 191.

132
necesar ca cel p u in aceast p rim prosfor s fie nu n u m a i ntreag iar nu un sim plu coli de pecete, ci n acelai tim p i m ai mare, spre. a fi ndestultoare n scopul a m in t it 343. N o m o c a n o n u 1 a m in tit m ai na in te prevede n acelai loc c dac este popor m u lt i nu ajung e o sin gu r prosfor pentru anafor, pune i prescura P an ag h iei ntreag.' 2. La Proscom idie nu se n tre b u in e a z deci pentru pregtirea S fin tei Jertfe euharistice toate darurile ce se aduc de ctre credincioi, ci num ai o m ic parte de prosfore i d in v in . A cestea snt ns reprezenta tive pentru ntreaga com unitate, p o triv it concepiei cretine prim are dup care Biserica este nfiat sub im a g in e a p in ii, n care ceea ce era m ai na in te desprit n boabele g ru lu i d in lanuri, ori chiar sub form a om ogen izat a fin ii, a de venit n p in e o unitate 3 4 4 sub aciunea alu a tu lu i. O ricare deci din p in ile sau prosforele pentru Sfnta E uharistie este sim b o lu l i im aginea desvrit a c o m u n itii, pe care L itu rgh ia are m isiunea s o realizeze m istic. A c e la i lu c ru se poate spune cu p r i vire i la v in u l adus la altar de credincioi. n legtur ns cu ntrebuinare a da ru rilo r care prisosesc, Biserica a prescris de la nceput anu m ite reguli, n concordan cu caracterul im prim at acestora, n prim ul rn d p rin destinaia lor in iia l , ele fiin d pregtite i aduse cu intenia de a fi fcute dar lu i D um nezeu. Caracterul, religios ndeosebi al prosforelor este, de altfel, m arcat p rin pecetea im p rim at pe ele, n care intr crucea i m o n o g ra m u l M n tu ito r u lu i. De aceea, prosfora a fost dintru n cep ut considerat de Biseric articol, dac nu chiar consacrat sau sfinit ntr-un an u m it fel, apoi cel p u in n u ca unul d in alim entele uzuale. Prim a d o v a d o gsim n C o n stitu iile A p o stolice (V III, 31), care lim ita u consum area da ru rilo r rm ase n u m a i n cercul litu rg h isito rilo r i al a u x ilia rilo r lor. D arurile care prisosesc, din cele aduse pentru Sfintele Taine, s le m p a rt la cler diaconul, cu n c u viinare a episcopului sau a p re o ilo r: ep iscop u lui patru pri, p re o tu lu i trei pri, d ia c o n u lu i d o u p ri, iar celorlali, ip o d ia c o n ilo r sau psalilor sau diaconielor o parte 345. N u este greu de recunoscut n aceast m su r un ecou al uzan elor d in V e c h iu l Testament, n le g tu r cu jertfele de la T em plul d in Ierusalim , unde anu m ite p ri d in jertfele de p iin e i anim ale reveneau n cele m a i m u lte cazuri preoilor 3e. P en tru. rm iele d in anum ite jertfe de p in e se prescria chiar o blig aia de a fi consum ate ln g je rtfelnic 347, n tim p ce p ri d in anum ite jertfe cle carne puteau s fie ntrebu inate n s n u l fa m iliilo r preoeti 348. O situaie ev o lua t n com paraie cu cea consem nat n C o n stitu iile A postolice este m arcat de can o n u l 8 al lu i T eofil al A le x a n d rie i (385 412), dup care n g d u in a de a se m p rt i d in prisosul daru343. Un m an ual de liturgic (G henadie, fost episcop de Arge, L iturgica, p. 125) recom and chiar ea trebuie s se faca cit l u i taler de mare, av nd n m ijlo c un singur sigil sau pistornic pentru S fn tul A g n c. 344. Cf. D id ah ia cclor 12 A postoli, cap. IX , 3. 345. D u p textul grec editat de P. A, Lagarde, C o nsliutio ne s A p o s lo io ru m , Lipsea i Londra, 1862, p, 267. 346. Levitic II, 3, 10; V, 13; , 14, 31 34. 347. Levitic X , 12 13. 348. Levitic X, 14

133
rilor de la Proscom idie este !e x tin s peste cercul restrns a l clericilor i anum e i la credincioii la ic i m p c a i cu Biserica. Cele ce se aduc sub c uv nt de jertf, dup ce se folosesc cte snt necesare p e n tru T aine, s le m preasc clericii, dar c a te h u m e n ii n ic i s nu m n n ce , n ici s nu bea din acestea, ci n u m a i c le ricii i fraii credincioi cei ce snt m p re u n cu d n ii 3l9. nsi adm iterea cre d in c io ilo r la m p rtirea de aceste daruri trebuie interpretat, fr n d o ia l , n urm toarele dou sensuri : pe de o parte, ca gustare d in prosfore i d in v in dup m p rtire , aa cum a rm as obiceiul p n astzi, iar pe de alta, sub form a p rim irii de anafur, care a intrat n p ra c tic a bisericeasc ap ro x im ativ p rin a doua ju m ta te .a v e ac u lui al IV-lea ori n c e p u tu l celui urm tor, m ai n ti ca instituie sau dispoziie anu m e p e ntru cre dincioii care se considerau pregtii s prim easc la fiecare L itu rg h ie S fn tu l Trup i Snge al D o m n u lu i 350. M a i trziu s-a pus n s p ro b le m a chiar p en tru cei n d re p t ii la beneficiere din p risosul d a ru rilo r aduse la altar i anum e dac acestea se puteau consum a n cad ru l re g u lilo r com une a lim entelor obinuite. Provocat de ne d um e ririle m o n a h ilo r de la M u n te le Atos, dac se cu vine p reo tu lui s m n n ce fr deosebire i cum voiete cele aduse n biseric, precum snt prescurile i v in u l i de se cuvine a le m nca n tocm ai ca pe pinea o b i n u it i ce trebuie s fac dac s-ar aduna m ulte de acestea, p a tria rh u l N ic o la e G ra m a tic u l (pe la finele v e ac u lu i al Xl-lea i nceputul v e a c u lu i al X II-lea), a v n d i avizul sin o d u lu i su, ii lm u ri c prile d in prescura, care s-a n la t (' xoO )851, s nu se m n n c e dect n u m a i n biseric, p n ce se vor consum a toate ; iar p rile d in celelalte prescuri se p ot m nca i afar din biseric, ns separat i singure, iar n u cu lapte i cu brnz. si cu ou i cu pete 352. Dei acest canon scoate fr deosebire d in ntrebuinare a com u n att fn n tu rile din prescura p ro s c o m id it ct i prescurile nentrebuintate, prescrie totui d o u fe lu ri de consum are, corespunztoare fiecreia din cele dou categorii de p in i. S in o d u l n u face ns nici o m e niune despre v in u l adus de c re dincio i ; r m n e -totui subneles c el este socotit n aceeai situaie cu prescurile n e n la te sau proscom idite, deoarece v in u l nu se n a l i n u se b in e c u v n te a z n a in te de a fi tu r nat in p otir 353.
349. La N ico d im M ila, op. cil., vol. II, part. II, p. 181. Pretutindeni, de altfel, erau oprii de la acestea nu n u m ai ca te h u m e n ii, energum enii i cei excom unicai, "i chiar credincioii din dife rite le grade ale pe nite ne i publice. 350. V ezi stu d iu l nostru A n a io r a sau an lid o ro n , n Studii Teologice, V (1953), nr. 1 2, p. 122. 351. D up obiceiul din B isericile de lim b greac, n a in te de a ncepe Proscom idia. preotul n a lt (.) prescura pentru S fn tu l A g ne , fie fc n d cu ea sem nul crucii deasupra s fin iu ni disc { L 'lu ra h ic r u l de Ierusalim , 1908, p. 57). fie chiar rid i ci nd-o p n la fru n t? (L ilurg h ie ru l de A le n a , 1924, p. 27). > 352. C a n o n u l 5 al p a tria rh u lu i N ico lae , la N ic o d im M ila, op, cil., vol. II, part.
, p.

181.

353. Cf. G. l'a lli i M . P otli, op. cil., vol. IV , p. 422.

134
f V N C H E IE R E A r i t u a l u l u i p r o s c o m i d i e i 1. O biectele de la v , p roscom idiar (sllntele vase i aco pe rm inle ). n c h e ie rii P roscom idiei 2. R itu a lu l

Lucrrile care alctuiesc p artea fin a l a ritu a lu lu i Proscom idiei s-ar putea caracteriza ntr-o expresie g en eral sub denum irea de acoperirea sfintelor daruri. D in nsui acest fapt se poate nelege c aceste lu c r ri au izv ort n p rim u l rnd dintr-o necesitate practic i anum e aceea de a n v e li darurile proscom idite. Ele ndep line sc n acelai tim p i fu n c iunea unor sim b o lu ri p rin care se istorisesc cu precdere c e le 'c e se refer la naterea M n tu ito r u lu i. C ci, aa precum s-a. spus m ai n a in te , pinea a rm as tot pine chiar d u p m p lin ire a ritu a lu lu i S fn tu lu i A gne. Ea'. a p rim it n u m a i nsu irea de a fi consfinit ca dar al lu i D um nezeu i prin aceasta ea p o a rt c h ip u l D o m n u lu i n prim a Sa v rst, reprezentnd deci T rupul S u n faza n care era n u m a i hrzit: ca dar. De aceea, n aceast parte a rn d u ie lii P roscom idiei, preotul istorisete sau am intete sim b o lic m in u n ile n tm p la te cu acest Trup cnd era de curnd nscut i aezat nc n iesle 354. Se refer, cu alte cuvinte., n deosebi la v iaa necunoscut a D o m n u lu i i anum e la nc e p utu l ei. 1. O biectele de la p ro sco m id iar (siintele vase i aco perm inte)

n leg tur cu aceast tem , lo c u l i obiectele n trebu inate aci capt o sem nificaie adecvat. n p rim u l rnd m asa p ro s co m id iaru lu i care, n general, este n c a d ra t ntr-o a b sid io l sau n cele m ai modeste cazuri se. a rtic ule a z pe o sc o b itu r sau firid n partea de nord a a lta ru lui, n c h ip u ie tocm ai p rin aceast form petera d in Betleem, n care s-a nscut D o m n u l 355, iar n le g tu r cu rstignirea, lo c u l G o lg o t e i3 5G . D iscul, pe care se pune S fn tu l A g n e de ctre preot, n asistena d ia c o n u lu i, este p r m t ca lo c u l pe care Io s if i N ic o d im au aezat tru p u l D o m n u lu i, du p ce l-au lu a t de pe cruce 357, dar toto dat i ieslea n care s-a nscut D u m n ezeu - O m ul 358. Stelua, fo rm at d in dou arcuri sem isferice de m etal preios, prinse n centru pentru ca braele lo r m o b ile s p o a t fi aezate n fo rm de cruce, i avn d o stelu suspendat de bolta lor sau deasupra, s im b o li zeaz steaua care s-a artat m a g ilo r i s-a oprit deasupra peterii, unde se nscuse M n tu ito r u l (M atei II, 9) 359.
354. N ico lae C abasila, op. cit., cap. X I, col. 389 C. 355. Cf. Sim ion, arhiepisco pul T esalo n ie ulu i, Despre S iin ta Liturghie, cap. 85. 356. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G., X C V III, 396 i 400 . Dr. V. M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavsch i, op. cit., p. 202. 357. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G., X C V III, 397 B. 358. Cf. N ic o la e C abasila, op. c/7,, col. 389 ; Sim ion, arhiepiscopul Tesalonicului, Despre S iin ta Liturghie, cap. 85 ; Dr. V . M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 202. 359. Cf. Sim io n, arhie pisco pu l T esalo nie ului, Despre S iin ta Liturghie, cap. 85. In referire la m oartea D o m n u lu i, stelua sim b o lize a z la Proscom idie i s ig iliu l cu care mai-m arii pre oilo r i fariseii au p e ce tluit p ia tra de pe m o rm n tu l Su (M atei X X V II, 62 i 66). Cf. Dr. V asile M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 224.

135

i
P otirul am intete p a h a ru l n tre b u in t la C ina cea de tain de ctre M ntuitorul, dar i p a h a ru l p tim ir ilo r Sale (M atei JC X V I, 39 i X X , 22; M'arcu X IV , 36; Luoa X X II, 42) . Discul-i p u rtn d la Proscom idie m ateriile care n c h ip u ie S fntul Trup i Singe al D om nu lui, ce se vor preface m a i apoi p rin lucrarea S fn tu lu i D uh n nsui S fntu l Su rup i P reacuratul S u Snge, se prescrie s fie lucrate cu art i de preferin d in m a teria le preioase i anum e din aur i argint, ori cel p uin s fie a urite '301. A coperm intele sau pocroveele, lucrate din stof preioas i n general din aceeai stof ca i fe lc n u l preo tului, sim bolizeaz n refe rire la naterea D o m n u lu i scutecele cu care a fost n fat ca prunc. O asemenea sem nificaie este a trib u it ndeosebi celor dou pocrovee m ici (al sfn tu lu i disc i al sfn tu lu i potir), iar aco p erm ntu l cel mare se numete aer (), p e n tru c se n tin d e peste am bele sfinte vase, ntocm ai ca tria c e ru lui sau firm a m e n tu lu i, pe care s-a artat steaua in d ic n d m agilo r lo c u l u nd e se nscuse pruncul. n le g tu r ns cu moartea D o m n u lu i, se a trib u ie celor dou acoperm inte ale sfintelor vase sem nificaia m a h ra m e i i g iu lg iu lu i cu care au fost nfurate capul i trup u l Su la p u nerea n m orrhnt (lo a n X X , 6, 7), n tim p ce aerul sim bolizeaz p ia tra cu care Iosif a nchis m o rm n tu l 3 C ~ . 2. R itu a lu l n c h e ie rii P roscom idie i Patru snt m om entele care alctuiesc partea fin a l din rn d u ia la P roscom idie i: acoperirea p ro p riu - z is ' a sfintelor daruri; r u g c iu n e a Proscom idiei sau a p u nerii- n ainte , apolisul i tm ierea. Ele se desf oar nto cm ai dup re g u lile nto cm ite de p atriarh ul F ilotei n veacul al X IV -lea 363. a) Teoretic v orb in d , acoperirea sfintelor vase trebuie s urm eze ndat dup ce litu rg h is ito ru l a proscom idit pentru s in e ; n practic ns, lucrrile n v e lirii cu pocroveele se am n, spre a se cpta tim p pentru pom enirea n u m e lo r de v ii i repauzai de pe listele ce nsoesc darurile aduse cu ntrzie re de credincioi, sau pentru m u lim e a n u m elor de pom enit. P o triv it rn d u ie lii bisericeti, proscom idirea i deci i acoperirea trebuie s se n c h e ie la finele U treniei sau, m ai precis, nainte de sfritul d o x o lo g ie i celei mari, cnd se face cdire. De fapt ns proscom idirea se prelungete, pentru m otivele m enionate, p n la finele Liturgh iei cate h u m e n ilo r sau m ai exact p n la cntarea im n u lu i heruvic, n a in te de in trare a cea mare. De altfel, aceast extindere a
360. Cf. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. c i f c o l . 400 B. 361. Cf. Liturg h ie rul, cap. P o v tu iri, pgf. 4. 362. Cf. Sim ion, arhie pisc o pu l T esalonicului, Despre S linta L itu rg h ie , rnp. 85. Sf. G herm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., col. 400 C. ; Dr. V asile M itro fan o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 224. 363. Codic. 6277 770 M In stire a Si. P antelim on (sec. al XIV-lea), !a Pan. N. Trembela, op. cit., p. 3.

-136.
term enului pentru acoperirea sfintelor vase se gsete a u to riz a t de

fa p tu l c la slu jb a cu arhiereu, acesta se spal i proscomidete. fie n tim p u l d o x o lo g ie i ce le i m a r i, fie m a i o b i n u it, n a in te de im n u l h e r u v ic .

na inte de a ncepe acoperirea, preotul b in e c u v n te a z 'c d e ln ia pe care i-o p rezint d ia c o n u l cu tm ia aprins ntr-nsa. T extul r u g c iu n ii respective se ntiln ete pentru prim a dat n versiunea lu i Leon Thuscus (veacul al. Xl-lea) 3 G 4 , T m iiere a n acest m om ent era ns n uz cu m u lt nainte, de vrem e ce S fn tu l G herm an I al C o n sta n tin o p o iu lu i d-explicarea sim b o lism u lu i c d e ln ie i i al tm iei, n d a t du p ce s-a ocupat de sfintele aco p erm inte 3G 5. A supra sem nificaiei sim bolice a t m ie rii n acest m om ent, errniniile litu rg ice v aria z. Sensul propriu i exact al acestui act este deter m inat ns de nsui tex tul ru g c iu n ii pentru bin e c u v n ta re a c d e ln ie i : Tm ie i aducem ie, H ristoase, D um n ezeu l nostru, n tru m iros de bun m ireasm d u h ov niceasc, pe care prim ind-o ntru je rtfe ln ic u l Tu cel m ai presus de ceruri, trimie-ne n o u harul P reasfntului T u D uh. M irosul arom at al t m ie i apare deci ca o im ag ine a jertfei spirituale curate, care trebuie s nsoeasc i s completeze totde odat jertfa m aterial a da ru rilo r noastre, pentru ca, n acelai tim p cu rsp nd ire a fu m u lui ei arom at peste credincioi, s putem prim i astfel n schim b revrsarea h a ru lu i S fn tu lu i D uh. Cu aplicare la- cele dou aspecte sau m om ente ale chenozei M n tuito ru lu i sim bolizate la P roscom idie naterea i m oartea tmierea a cptat aci e x p lic aiile corespunztoare, pe care le n tln im u nite sub am bele form e n C o m e n ta riu l S fn tu lu i G herm an I al Constantinopolulu i. Astfel, n p rim u l rnd, pentru a su b lin ia credina despre puterea, natura i m reia dum ne zeiasc nedesprit de nfiarea om eneasc smerit a p ru n c u lu i Iisus, nscut ntr-o iesle, com e ntariul a m in tit p r i vete c delnia ca o alegorie a firii om eneti : C d e ln ia arat firea om eneasc a lu i H ristos, iar focul, D um nezeirea ; fu m u l cel binem irositor arat m irosu l cel b u n n aintem erg to r al S fn tu lu i D uh . n le g tur cu naterea i n m o rm n tare a D o m n u lu i, el adaug : T m ia repre zint arom atele pe care le-au adus na inte pentru m b ls m a re a D o m nului, iar sm irna i arom atele m agilor, rugciunea cea curat a faptelor bune 3 G G . De altfel, n toate ce se fac i se recit de ctre preot clin S fnta Scriptur a V e c h iu lu i i N o u lu i Testament n partea fin a l a P rosco m idiei, se vede preocuparea m ai m ult de naterea D o m n u lu i i anum e de m in u n ile n tm p la te cu acel trup, cnd era de curnd nscut i aezat n iesle, precum i de cele ce spuseser cu m u lt m ai n a in te p roo rocii despre prunc ca despre un D um nezeu, pentru ca nu cum va, d in pricina
364. Ed. 3G5. O p. versiunea lui 366. O p. de Paris, 1560, p. 52 53 ; Ci. J, Hanssens, op. cit., I. III, p. 72 73. cil., col. 400 i D. T cxlui este considerat ins ca o in te rp o lare n A n astasie B ib lio te c aru l ; Cf. textul edit, de N, Borgia, nr. 22. cit,, col. 400 C D

137
n tru p rii i a n f i rii om eneti, o a m e n ii s-i n c h ip u ie "lucruri: iniei i nevrednice de D um nezeirea Sa 3 f'7. T m ie re a ncepe cu ste lu a . D u p u n e le preri, nesustim ite- de' do cum ente, n trebu inare a acesteia i-ar avea originea la S fntu l loan Gura de A u r, care ar fi aju ns la ideea de a se fo losi de doics*arcuri'.iiKfbrm de cruce, d in necesitatea de a feri sfnta p in e i p rtic e le le '(?) - fie atinse i risipite de a c o p e r m n tu l s fn tu lu i disc 368. S igur este ns c stelua a fost in tro dus la n c e p u t clintr-o sim p l consideraie' practic i n u m a i u lte rio r a cp ta t o sem nificaie sim bolic. Ideea din form ula : i v e n in d steaua, a sttut deasupra unde era p ru nc ul ('Matei 1. 9), n tre b u in a t de p rin v e a c u l al XI-lea al XII-lea ncoace p n .a s t z i, la aezarea steluei pe sfn tu l disc, pare a se ntrevedea ns- intr-im ul din p asajele C o m e n ta riu lu i S fn tu lu i G h e rm an I al C o n sta n tin o p o lulu i. A stfel, el afirm c dum ne zeiescul Trup este pus la proth esa, ca n Betleem unde s-a nscu t H ristos 309. N u se face ns n ic i o m eniune . de stelu, .-' . Ca i la stelu, aa i la pocrovee, n a in te de a le t m ia preotul . i a spune form ulele respective, d ia c o n u l zice de fiecare dat m a i .nti . D o m n u lu i s ne rugm . La acoperirea discu lui, preotul re cit'P sa lm u l C il : D o m n u l a m p r ii, n tru podoab, s-a m brcat, mbrctu-'s-a D om nul n putere i s-a ncins, pentru c a in Invit lum ea care nu se va clinti.... La al doilea a co p erm nt, a d ic cel pentru sfn tu l potir,'..d ia conul a d a ug : A coper, p rin te , iar p re o tu l spune textul adaptat..din A v a c u m III, 3 : B untatea Ta a acoperit cerurile, H risto a se r i d e d au d a Ta este p lin tot p m n tu l . ' . Z ic n d acestea, p re o tu l acoper darurile, adic p in e a i p otiru l cu sfintele acoperam inte i le t m ia z din toate prile, v rn d s: arate c acoperit (necunoscut) era a tu n c i puterea D u m n e ze u lu i ntrupat, p n la vrem ea m in u n ilo r i a m rtu rie i celei d in cer (M atei III, 17) 3'. M rtu risin d , precum am v z u t, puterea i slava D o m n u lu i ascunse sub ecop erm ntu l corpului i ntruparea Lui m in u n a t 3 7 1 i cugetnd la ast fel de lucruri, preo tul este n c lin a t s caute la D n s u l a co p erm nt sau ocrotire, m p re u n cu v z to r ii de D u m n e ze u care au scris n Legea Veche textele n tre b u in a te n aceast parte fin a l a serv ic iu lu i Proscom idiei. De aceea, d u p ce d ia c o n u l repet : acoper stpne, preotul tm in d aerul acoper cu el am bele sfinte vase la o la lt , rugndu-se : Acoper-ne pe no i cu a c o p e r m n tu l a rip ilo r Tale (cf. Ps. X IV , 8) i gonete de la noi pe tot v r jm a u l i p ro tiv n ic u l .
367. N ic o lae C abasila, op. cil., cap. X I, col. 389 C. 368. Cf. Iacob Goar, op. cil., p. ,121 i Herman. A d a lb . Daniel, on. cil., L IV, p. 390. 369. O p. cil., col. 400 A. De altfel, s em n ificaia naterii M in tu ito r u lu i nu er;i absent n sim b o lism ul Proscom idiei, chiar n epoca in care ea se reducea la forma sim plei d e pu ne ri a p lin ii i a p o tiru lu i pe sfnta masa. Dc aceca, Sf. loan G ura dc A ur a p utu t s spun c m asa aceasta r n d u ia la ieslei mplinete-- 'Despre SI. F ilogoniu, 4, P. G X L V III, 755]. 370. N ic o lae C a b a sila, op. cit., cap. X I, col. 389 D. 371. Cf. ip. Lebedev, op. cit., p. 249 2.50.

138
b) D up acoperire, p reo tu l ia de la d iacon c delnia i, t m in d d a rurile proscom idite, zice de trei ori : B in e c uv n ta t eti D u m n e ze u l nostru, Care ai b in e v o it aa, slav ie, d ia c o n u l r su n z n d de fiecare dat : Totdeauna,, acum i pururea i n v e cii v ecilo r. Se. n c h in apoi am ndoi de trei ori cu toat cucernicia, iar d ia c o n u l lu n d cd e ln ia zice : Pentru p u n e re a n a in te a cinstitelor daruri, D o m n u lu i s ne ru gm . Preotul rostete n d a t R u g c iu n e a p u n e rii n a in te : D um n ezeu le , Dum nezeul nostru, Cel ce p in e a cea cereasc, h ra n a to a t lum ea, pe D om nul i D u m n e ze u l nostru Iisus H ristos L-ai trim is 'M n tu ito r i R s cum prtor i binefctor..., n su i b in e c u v n te a z aceast punere n a inte i o p rim ete n tru je rtfe ln ic u l Tu cel m ai presus de ceruri. P o menete, ca un b u n i iu b ito r de oam eni, pe cei care au adus-o i pe cei pentru care s-a adus.... A ceast ru g c iu n e reprezint p u n ctu l c u lm in a n t al P roscom idiei, deoarece, prin ea, m a te riile iau caracterul expres de d aru ri pentru jertf. In acelai tim p, ea este e se nialu l la care se reducea aproape ntreaga Proscom idie n faza ei de sim plitate p rim ar i chiar c t v a v rem e d u p ce s-a trecut n faza A g n e u lu i. T extul ei actu al ne este transm is de cel m ai vechi codice litu rg ic (B arberini, gr. 336), n care se gsete ae zat naintea L itu rg h ie i S fn tu lu i V asile cel M are. Pentru L itu rg h ia S fn tului loan G u r de A u r ns acest m anuscris, ca i altele, care u neori aju ng pn p rin v e a c u l al XII-lea, d u n text deosebit al ru g c iu n ii Proscom idiei : D o a m n e D um n e ze u l nostru, Cel ce -ai adus (ca un) miel fr de p a t p e n tru v ia a lu m ii, caut spre no i i spre p in e a ace a sta i spre p o tiru l acesta i le f curatul T u Trup i c institul T u Snge, spre m p rtirea sufletelor i a trup u rilo r 872. De p rin v e ac u l al Xl-lea m anuscrisele ncep s-o lase afar 37S, p n ce n cele d in u rm ea a ieit com plet din uz. Intr-un codice clin veacul al XII-lea, care cup rinde L i turghia S fn tu lu i lo a n G u r de A u r, locul cel d in ti l o c u p ru g c iu n e a Proscom idiei core spunztoare acestei L itu rgh ii, i|r d u p ea u rm e a z textul ru g c iu n ii S fn tu lu i V a sile cel M a re .374. Nu' pare f r tem ei p rerea c cea d in ti din tre ele a fost p rsita d in cauza c aracteru lui ei epicletic, n e p o triv it n acest m o m ent litu rg ic 75. Cu privire la m o m e n tu l ru g c iu n ii prothesei, m anuscrisele ne ofer dou variante nensem nate. A stfel, un codice de la finele v e a c u lu i al XII-lea o aaz n a in te de acoperirea da ru rilo r 37, iar altul d in p rim ii ani ai veacului al X lV - le a prescrie recitarea ei a doua oar i anum e dup tm ierea b is ericii, ce se face n urm a a p o lisu lu i P roscom idie i 377.

372. F. E. B rig htm an, L iturgies eastern and western, vol. I, p. 309. 373. . . II (sec. al Xl'-Iea), V at. gr. 1973 (veac. al Xl-lea .al XII-lea) V atic , gr. 428 (veac. al X lll- Ie a). Cf. Papas M a rc o M a n d ala , op, cit., p. 105 ; uns. S in a itic 973 (sec. al Xl-lea). A . D m itrie v schi, op. cit., p. 83, etc. 1 374. . 8. V III. 375. CF. Papas M a rco M a n d a la , op. cit,, p. 106. 1 37G. Cod. E. Al. 6 K arlsruhe, la R ichard E ngdahl, Beitrge zur K e n n ln is cler byzantinischen Liturgie, Texte und Studien, Berlin, 1908, p. 2. 377. Cod. Esfigm enu, an 1306, A . D m itrievschi, , K iev, 1901, p. 265.

c) ncheierea P roscom idiei se face p rin a p o isu l cel mic spus de preot n ta in ca, de altfel, to a t s lu jb a Proscom idiei. d) D u p aceea d ia c o n u l sau, n lip sa lui, preotul t m iia z proscom id ia ru l i sfnta m as re citind tro p aru l n m o rm nt cu trupul, n iad cu sufletul, ca u n D um nezeu.... T m ia z apoi a lta ru l i biserica spunnd Psalm ul L, iar dup napoierea n altar las cdelnia, fcnd m p reu n cu preo tul p re g tirile prescrise n vederea nceperii Liturghiei. n sine i n p rin c ip iu , t m ie re a este u n act de om ag iu i de c in stire a D o m n u lu i. m p re u n cu ^acest tropar, ea constituie un epilog al com em orrii m o rii D o m n u lu i, p rin care litu rg h isito ru l m rturisete ubicvitatea. Lui, i deci u n u l d in atributele D um n e ze irii Sale. Dei ca orn se afla cu trup u l n m o rm n t, sufletul Su, nedesprit de firea Lui cea dum nezeiasc, se coborse la iad, pentru izb v ire a drepilor robii n le gturile lui, fiind n acelai tim p pe S caunul slavei cereti m p re u n cu T atl i cu D u h u l Sfnt 378.

378. Cf. M rtu risire a O rtod o x , Rspuns la ntrebarea

. -

D U M N EZE IA S CA LITURGHIE

COMENTAT

N O F I C I U L I N T E X T U L EI I. G e n e ra liti in tro d u c tiv e : C aracterul ofic iu lu i. 11. 'C o n d iii p riv ito a re la sv irito ri, la locul i la vrem ea oliciulu i Liturgh iei G E N E R A L IT I IN T R O D U C T IV E I
C A R A C T E R U L O F IC IU L U I 1. P rin cip iu l co m u n ita r i ierarh ic al L iturg hiei. 2. Liturghia ca form de cult extern p o triv ii cu natura o m u lu i i a Bisericii

I. P rin c ip iu l c o m u n ita r i ierarhic al L itu rgh iei Aa precum ne arata n si den um irea 3 7 3 ei, L itu rgh ia este o s lu jb sau un oficiu relig ios i anum e serviciu l d iv in sau cultul sacru al B ise ricii cretine i n special al B isericii cretine ortodoxe. C nd zicem c L itu rg h ia este o ficiu l d iv in al Bisericii, se nelege c ea trebuie p riv it de fapt drept cultul nu att al cretinului cit al creti ntii. L itu rg h ia p o a rt deci -n esena ei u n caracter ecleziologic, este adic un cult colectiv, iar n u in d iv id u a l i in d iv id u a lis t. Ea este c ultul c o m u nitii, pentru c, n p rim ul' n n d , n litu rg h ie se roag toi : n u n u m ai litu rg h isito rii, ci i credincioii, care p a rtic ip n spirit la r u g ciunile acelora ; m a i m u lt, m e m b rii c o m u n itii iau parte de asemenea la
379. De la grecescul ( = o ficiu public), sau n form a sa mai veche de s c rie re : , c u v i'it com pus adic din (fapt, trenb4, lu crare, oficiu, n d e le tn ic ire ) i de la sau n diale ct .atic ^ (poporl. A d je c tiv u l n s e a m n deci ceea ce este al p op o rului, ceea ce se cu vine sau se refera la popor sau la ntreaga celale. Y '.rb u l nsem na a sviri ceva pentru popor, iar era o aciune, o lucrare sau fapt, un oficiu sau o n d e letnicire n d e p lin it n fo lo sul p op o ru lui, ad ic de u tilita te p ub lic. Sub aceast denum ire se ne le g e a u de re g u l an um ite oficii specificate in legi i nd e p linite pe spesele lor de ctre ce te n ii d in clasele no b ile i bogate, ca de exem plu : narm are a unei flote i conducerea ei m p o triv a d u m a n ilor, pregtirea srb to rilo r an ua le 'in cinstea zeiior, e chiparea i participare a p ersonal la rzb o i pe proprie c h e ltu ial, ndeplinirea g ra tu it a fu n c iu n ilo r publice, iar in sens mai restrins oficiile c u ltu lu i public al zeilor. n sensul acestei u ltim e accepiuni se vede in tre b u in la t c u v in lu l liturghie i n rliferiie texte d in S e p tua ginta, privitoare, la serviciile cu ltulu i. A stfel, regele losia spune lo v iilo r : V oi trebuie acum s servili D o m n u lu i Dum nezeului vn slru i p o p o ru lu i Su, Israel (I C ronici X X X V , 3 ; cf. Si I C ronici X X III, 23 etc. etc.). De asem enea i n. N o u l T e s tam e n t: Luca I, 8 10.: Fapte X III, 2 ; Evr. IX , 21 ; X, 11. T erm enul o*ie ntre b u in at de Sfintpl A postol Pavel pentru a desem na s lu jb a arhiereasc a M in fu ito r u lu ti -. V I 1 1 ^2; ci. i V, 1, 4 Prin aceast expresie se desem neaz in literatura p rin ilo r apostolici (D idahia, X V , 1; Clement R o m anul, E p isto la I ctre C o rintoni, MII, 1) i n canbanele sino ade lo r (I i 2 ale Sin. do la A ncira, 12 al Sin. fie la Sardfca, 118 al Sin. ele/ la Laodiceea) de obicei atrib uia de litu rg h is ito ri a cle ricilor i de n d e p lin ilo ri f ai J l i f e r i t e l o r oficii

\ /

141

nsi aducerea S fintei Je rtfe e u h a r is tic e ,. du p ce, p rin ru g c iu n ile preoilor T rupul i S ngele D o m n u lu i d e v in prezente real i substanial pe sfnta masa. N ota aceasta de cult colectiv,, specific L iturghiei, se face sim it pe de o parte p rin form a p lu r a lu lu i, la persoana n ti m ai ales, n care snt redactate i rostite ru g c iu n ile , ct i p rin form a d ialogat, sub care se desfoar o fic iu l ei, in to n a t a lte rn ativ de litu rg h isito r i de cre d in cioi. C o ndiio na rea acestor d o u ro lu ri u n u l de c e llalt este ilu strat intr-o form sugestiv de S fn tu l lo a n G u r de A ur, n le g tu r cu d ia logul in tro d uc tiv la ru g c iu n e a A n a fo re i euharistice. ...n 'tim pul prea nfricotoarelor Taine, rem arca el, preotul se roag p e n tru popor, iar poporul pentru p r e o t ; cci acel (rspuns) i cu d u h u l tu n u nseam n altceva dect aceasta. Tot aa cele ale (rug ciunii) E uharistiei le snt com une ; cci nu n u m a i acela (preotul) singur m ulum ete, ci i toi cre dincioii. Pentru c (n u m a i).d u p ce a p rim it m ai n ti rsp u n su l lor i du p ce apoi acetia s-au n v o it c este v redn ic i drept lucru s se fac aceasta, a tu nci ncepe (preotul) ru g c iu n e a de m u lum ire 3S0. M ai m ult, L itu rg h ia este ru g c iu n e a att a Bisericii ntregi sau a n tre g u lui popor cretin ortodox de p re tu tin d e n i ct i pentru m em brii Bisericii d in toate tim p u rile . L itu rg h ia din locaul sfnt al celei m ai m runte eno rii se n a l astfel nu n u m a i pentru cei ce snt. de fa, ci i pentru toi. ortodocii cretini de pretu tin deni, ca i pentru toi cei m ai d in ainte a d o rm ii p r in ii i fraii notri ortodoci care odihnesc aici i p re tu tin d e n i, la aceste ru g c iu n i fiin d asociai toi sfinii m preun cu Preasfnta, curata., prea b in e c u v n ta ta , s l v it S tp n a n o a str, de D um n ezeu N sc to are a i p u ru re a Fecioara Maria*. C u alte cu vinte, n L itu rgh ie se gsete n ru g c iu n e Biserica v z u t i n e v z u t a lui ITristos, toate m em brele T ru p u lu i S u tain ic, care se ro ag m p reu n cu C apul lor, H ristos. F iin d n cei ce r m n n El i n cuv inte le Lui (loan X V , 7 ; X V II, 23), El se ro ag , precum zice F e ric itu l A u g u stin , pentru noi ca m arele n o s tru preot, se ro ag n noi 111 calitate de cap al nostru, a dic al Trupului. S u tain ic, care este Biserica, i ne ru g m n acelai tim p ctre' El, ca D u m n e z e u lu i nostru 3iU. P lu ra litate a este topit astfel n u nitate, n u n ita te a d u h u lu i p rin Iisus Hristos, n care, cu care i prin care se ro ag Biserica. C n d El a spus : O rice vei cere de la T atl n num ele M eu, v va da (lo a n X V I, 23), ne-a n v a t c Iisus este M ijlo c ito ru l r u g c iu n ii noastre, ca C el ce a m p c at pe o am e ni cu Tatl
bisericeti, ca, de exem plu, C easul al n o u le a i V ecernia (cf. Joannes M ich . Hanssens, op. cil., t. II, partea I, p. 34 35). Prin an alo g ie deci ca sen sul m ate rial, fo rm al i ju rid ic pe care il avea acest cu v in t n lim b a i in org anizare a v ie ii d in vechea societate greac, term enul litu r ghie a ajuns s nsem neze n Biserica cretin oficiul, slu jba sau lucrarea cc se .ndeplinete in serviciul d iv in , spre fo lo s u l c o m u n itii credincio ilo r, care este, n u ltim linie , sfinirea. P o triv it n s e m n rii p rim ite de aceast d e num ire n vechiu l lim b a j cretin, prin L itu rg h ie se ne le ge n Biserica O rtodo x , n chip exclusiv, ser viciu l sau o fic iu l d iv in in care se svirete Je rtfa e uharistic a T rup u lui i a Singelui M in tu ilo r u lu i, sub form a p iin ii i a v in u lu i, spre sfinirea credincioilor. 330. Sf. lo a n C u r de A u r, O m ilia X V I I I Ia Epistola II C o rin lo n i, P. G., LXI, 527. 331. Cf. Fer. A u g u stin , E n a rra lio In P salm u m L X X X V ,

142
i a fcut cu p u tin celor care cred n num ele Lui s d e v in fii ai lui D um nezeu (lo a n I, 23), p rin har. L itu rg h ia este aadar o ru g c iu n e prin in te rm e d iu l sau un c u lt adus prin m ijlo c ire a M n t u ito r u lu i ; p o triv it p rop riei Sale n v tu ri, sin g u r El este calea, p rin care se a ju n g e la T atl': N im e n i n u v in e la Tatl clect p rin M in e (lo a n X V I, 6). A ceast s lu jb de m ijlo c ire , pe care, n ceruri, M n tu ito r u l o ndep line te n faa T a t lu i Su, n m i j locul n g e rilo r i al s fin ilo r Si, pe p m n t o c o n tin u p rin m e m b rii ierarhiei bisericeti, sub form a Liturghiei. Ca atare, p ieta tea litu rg ic nu este in d iv id u a lis t , cum o concep protestanii, la care, d u p p r in cipiul lu i Luther, n im e n i n u poate s prim easc pe D u h u l S fnt i s neleag pe D u m n e z e u i pe C u v n tu l S u dect d ac acesta i este dat fr in te rm e d ia r, de D u h u l Sfnt. i n im e n i n u poate p rim i pe D u h u l Sfnt dect d ac sin g u r face experiena Lui, l ncearc i l sim te 382. Prin nsui 'caracterul ei ns, L itu rgh ia n u reprezint atm osfera sau te renul u n u i cult in d iv id u a lis t, deoarece ea este ru g c iu n e a o fic ia l , p u blica i c o m u n ita r p rin care cretinul se integreaz n B iserica sau Trupul tain ic al lu i H ristos, gsindu-se la o la lt cu ce le lalte m em bre aie acestuia, s im p li credincioi i ierarhie slujitoare, n u nire a d u h u lui prin le g tu ra p c ii (Efes. IV , 3), care trebuie s dom neasc n in i mile tuturor celor care snt chem ai s alctuiasc u n singur trup (Col. III, 15). C a ra c te ru l i p r in c ip iu l acesta ierarhic i social sau c o m u n ita r al L itu rgh iei l a p r S fn tu l Ig n atie Teoforul, cnd n d e a m n pe cre tinii fila d e lfie n i (IV ) s pstreze ntre ei legtura prin aceeai E u h a ris tie i acelai je rtfe ln ic n ju r u l c le ru lu i; ntruct, aa p recu m scria tralienilo r (III), fr acetia (m em brii ierarhiei) nu se p oate n u m i Bise ric, el n d e m n a n conse cin : R m n e i tari n credina v o a str i in ru g c iu n e a de obte (X II). L itu rgh ia este, p rin urm are, o ru g c iu n e , o mare ru g c iu n e , cea m a i m are ru g c iu n e i anum e m area ru g c iu n e sau rugciunea p rin ex celen a Bisericii. O p a rtic ip a re a c tiv i efectiv c o m u nitar la o fic iu l L itu rg ie i se poate considera n s n u m a i n m sura n care credincioii n u snt sim p li asisteni sau sp e ctatori p a siv i, ci urm resc cu atenie o fic iu l sau a c iu nea sau dram a litu rg ic n d e p lin it de s lu jito rii a lta ru lu i, p a rtic ip i se ptrun d de ea sau o triesc m p re u n cu ei. D in acest p u n c t de v e dere trebuie s sem nalm ' c practica credincioilor d in B isericile a p u sene, im ita t n u nele c a tu ri cu totul rare i de u n ii ortodoci, de a recita diverse ru g c iu n i d in anum ite cri n tim p u l S finte i L itu rg h ii, constituie o n treru p ere a u n it ii ce trebuie s se pstreze cu i p rin litu rg h isito r (preot ori episcop) ; altu ri sau pe m arg inea c u ltu lu i p u b lic se d astfel natere i se p ra c tic un cult p articu lar i in d iv id u a lis t n care c re d in c io su l i trateaz singur i direct raportul su cu D um n ezeu , fr m ijlo c ire a celor ce m p re u n luc rto ri cu D um n ezeu i s lu ji tori ai L ui sn t (II Cor. V I, 1, 4). n felul acesta, cre d in c io ii se gsesc concentrai asupra lor n i i ntr-un cult aproape antropocentric, iar nu a su pra a c iu n ii s a u d r a m e i n cadrul creia se desfoar m are a r u g ciune a B isericii, care este Litu rgh ia.
382. In in tro d u c e re a lu i Das La R. W ill, Le culte , v o l. I, p. 326, n. 3. M a g n ific a n t verdeutscht u nd ausgelegt, 1521,

143
2. L itu rg h ia ca fo rm de cult extern p o triv it cu natura o m u lu i i a B isericii M en inerea u n it ii i c o m u n it ii n spirit ierarhic n cursul o fi ciu lu i L itu rg h ie i este unul dintre m o tivele pentru care aparatul ei ex tern a fost n to cm it sub form a u n u i strns dialog cu credincioii i se afl presrat cu in te rje c ii i form ule de ndem n ori de salut sau de binecuvntare. Gsindu-se ntr-o mare dependen de sim urile sale, c redinciosu lui i-ar fi foarte greu s se nale la obiecte sp irituale i s zm isleasc sentim ente religioase, fr s fie s p rijin it de anum ite for me sensibile n stare s i le detepte n in im a sa 3 3 . A ceasta constituie o situaie p e rm an ent d u p cderea o m u lu i n p c a tu l originar, de cnd el a pierdut p riv ile g iu l u n u i raport n a lt cu R evelaia div in . A d e v ratul cult, dac l considerm n el nsui i fr nici u n raport cu sta rea prezent a o m ulu i, este, precum rem arca M assillon, p u r interior i se svrete cu totu l n in im . A adora F iin a suprem , a contem pla d iv in ele Sale p erfeciuni, a te u n i cu El p rin em oiile sfinte ale unei iu b iri curate i perfecte, p rin laude, b in ec uv nta re i m u lu m iri, aceasta este ntreaga religie a spiritelor fericite, a drepilor, care ne-au pre cedat cu sem nul credinei. A ceasta a fost religia o m u lu i inocent, zice F ericitul A u g u s tin ; dar czut d in aceast stare de dreptate, n care fusese creat la nceput, el a fost silit s se trasc pe p m n t i sa nu se poat ridica la C reatorul su dect prin serviciul acelorai creaturi/ care l deprtaser de acolo. Ca urm ai ai necredinei sale, no i m ote nim i pedeapsa l u i ; ca fii ai u n u i prin te trupesc, no i ne natern tru pete ca i el ; sufletul nostru, n v lu it n sim uri, aproape nu se m ai poate lip si de serviciul lor. C u ltu l nostru are, ca atare, nevoie de obiecte sensibile, care s ne s p rijin e credina, care s ne d e te p te dragostea, care s ne nutreasc sperana, care s ne nlesneasc atenia, care s ne uneasc, chiar, cu fraii notri. A stfel este re lig ia pe p m n t: sim bolurile, um brele, enigm ele ne fixeaz, ne p u rific, ne' ad u n la u n loc ;,SJ. Dei n starea o rig in ar sau de ne v in o v ie a o m u lu i (ju stitia originalis) raportul dintre om i D um nezeu se realiza tot n jertf, totui aceasta trebuie s ne-o reprezentm intr-un neles cu totul spiritual. D um nezeu se c om u nic adic o m ulu i pe Sine i b u n t ile Sale, iar om ul prim indu-le se p red lu i D um nezeu pe sine i v ia a sa n ru g ciune i m u lum ire . A cest raport de jertf dintre D um nezeu i om a fost stab ilit p rin nsi crearea o m u lu i i p rin ic o n o m ia dum nezeiasc pen383. Cf. L 'A bbe Boissonnet, D ic lio n n a ire des cerem onies ei des riLes sacres M igne, t. XV, p. 11. 384. M a ssillo n , O euvres [Sermon du ve ritab le culte), 2-e t , Paris, 1865, p. 561. Dom M. Festugiere, din coala b e ne d ictin francez, ex prim rapo rtul d intre cu ltu l extern i C u lt extern, o m ul com plet : corp i suflet cel inte rn o rin u rm to ru l raport . C ult intern, o parte a o m u lu i : suflolui singur. Acest sim bo l aritm etic al atto r ru g ciu n i liturgice, n care se vede colaborarea si m u lta n a co rpului i a sufle tu lui in cult, pune in evid e nt douii lucruri. nti : cu ltul nu este com plet deci de ct sub am bele nfiri (intern i e x te rn ); dac c u l tul intern este i r m n e cult. i nu m ai sub aceast iorm , apoi cu ltu l extern, ca s m erite i sa fie intr-adevr cult d iv in , trebuie sa cu p rin d n e a p ia t n sine tot ceea ce este ac tiv itate p sihic n c u ltu l intern.

144 tru dnsul. D um n ezeu a creat pe om, adic i - dat v ia , suflet i corp

i i - purtat de grij nu n u m a i dndu-i toate cele de tre b u in p e ntru v ia


(raiul), dar l-a i p rim it pe o m n legtur s p iritu a l cu Sine i i - dat via venic fericit. O m u l, la rn d u l su, p rim in d iace.st dar, n sem n de m u lu m ire i de respect, se p re d lui D um n ezeu pe sine i toat v iaa sa (sufletul i corpul su, cugetul i faptele sale), cu u n cuv n t, aduce toat fiin a sa ca jertf lu i D um nezeu. Ca expresie a u n e i astfel de le g turi ntre D u m n e ze u i om i a u n u i astfel de dar al v ie ii servete jertfa in sensul ei o rig in al. O astfel de jertf a adus lu i D u m n e ze u o m ul n starea lui de n e v in o v ie , liber de pcat i n u m a i el singur a p u tu t s o aduc. D u p cderea sa in pcat ns om ul n-a p u tu t s m ai aduc jertfa p rim itiv , p e ntru c v ia a lu i a devenit v in o v a t i n e c u ra t n a intea lu i D u m n e ze u i, prin urm are, ne v re d n ic de a fi dar lu i Dumnezeu :iS r\ aa n c t a trebuit s recurg la form e sensibile de jertf, pentru susinerea re lig io z it ii sale, cum se vede n V e c h iu l T estam ent i n istoria u niv e rsa l. Ca atare, M n tu ito r u l nsui nu putea s lase cu ltu l B isericii Sale fr un centru p o triv it cu natura ei. M n g in d pe u ce n ic i c nu-i v a lsa orfani (lo a n X IV , 18), El le-a fg d u it prezena Sa p n la sfr itul v e a c u rilo r (M a te i X X V III, 20). El a gsit d e cuviin, sa r m n printre noi ca o jertf perm anent, Iisus H ristos este cap ul B isericii ; pentru aceasta El a v o it ca sfnta Sa um anitate (n a tu r om eneasc) s fie m ereu p rezent pe p m nt. A ceast n d o it prezen, cu deosebi rile respective, corespunde perfect na tu rii B isericii cereti i a celei pm inteti. n ceruri, El st de-a dreapta T a tlu i Su, p lin de putere i de slav ; pe p m n t El rm n e smerit i ascuns sub n f i a re a p in ii i a v in u lu i 386. V o rb in d de ineficacitatea vechilor jertfe de anim ale, C h a te a u b ria n d rem arc pe drept c u v n t c dei o jertf sp iritu a l, ,adus n fiecare zi pentru p catele oam e nilor, este p lcu t lu i D um n ezeu, totui, pentru pstrarea c u ltu lu i extern, trebuia un semn, un sim b o l al jertfei m orale. Iisus H ristos, n a in te de a p rsi p m in tu l, a a v u t g r ij de im perfec iunea sim u rilo r noastre, care nu se pot lip si de obie c tu l m a te ria l : El a in stitu it E uh aristia, n care, sub elem entele v iz ib ile ale p in ii i vin u lu i, se ascunde jertfa in v iz ib il a snge lu i S u i a in im ilo r n o as tre. A ceasta este explicaia jertfei cretine, ex plicaie care n u supr nici b u n u l sim , n ic i filozofia 3S7. M n tu ito r u l a in s titu it S fnta E u h a ristie n a m in tire a Sa, pentru ca venic, ct va fi lum ea, cretinii s-L aib ntr-un chip concret n m ijlo c u l lor. U n D u m n e ze u care se arat n trup d ev ine astfel v iz ib il, pentru a se strecura cu a ju to ru l sim urilor pn n in im ile noastre ; i acest mister c o n tin u n d pe altarele noastre sub semne m istice, trebuie s serveasc p n la sfritu l v e ac u rilo r, att ca exerciii ct i ca m ng iiere pentru credina'noastr 388.
385. 386. M occand, 387. 388. P. Lebedev, op. cil., p. 13 14. ,i Dr. N ic o las G ihr, Le sainl Sacriiicc dc Ici Messe, tra d u ii par l'A b b e L. Th,i Paris, 1900, t. I, p. 81. C h a te a u b ria n d , G e nie du chrisiianism c, t. II, p. 67. M a ss illo n , op. cil., p. 561.

145

De aceea, opera m n tu ir ii i ndeo sebi actu l p rin care ea s-a con sum at i form eaz centrul i p u n c tu l c u lm in a n t al L itu rg h ie i trebuie reprezentate i actualizate p e rm an ent n faa cretinilor, conform nsei p o ru n c ii exprese a M n tu ito r u lu i. A c e as t oper nu se reduce num ai la m o m e n tu l r s t ig n ir ii; G o lg o ta a n c h e ia t n u m a i i a desvrit a cti v ita te a p m n te a sc a M n tu ito r u lu i, ex ercitat m ai n ti ntr-o form did actic sau profetic. n sens larg, i aceasta din u rm reprezint u n u l d in aspectele m a rii jertfe m ntuitoare, cci Jertfa lu i Iisus ncepe de la naterea Sa, m ai m u lt : de la z m islire a Sa su p ra n a tu ra l n snul Sfintei Fecioare, deoarece o je rtf a fost sm erirea p rin luarea n a tu rii um ane i naterea intr-un staul ca fiu al u ne i fa m ilii srm ane. Toate aceste acte de u m ilin snt de fapt m o m ente i episoade d in lanul chenozei F iu lu i lui D um nezeu, acte de sacrificiu prem ergtoare jertfei suprem e i depline, care nch eie opera L ui m n tu ito a re n lum e. A p a r a tu l form al de reprezentare i de actu alizare a acestui d u m nezeiesc mister, pentru a fi n f i a t concret i fcut clar oam enilor, era firesc s fie a lc tu it d in elem entele pe care experiena le consa crase pentru exprim area i o b ie c tiv a re a v a lo rilo r sp irituale i m e ta fizice. Prin urm are, nu tre b u ie s ne s u rp rin d c o ficiu l L itu rgh iei cre tine a m b rc a t form a u ne i dram e (a c iu ni), sau c unele am nu nte se cundare ale ei, precum snt de ex em plu rsp u nsu rile credincioilor, am intesc in te rv e n ia c o ru lui n tragedia antic, dei o astfel de form nu era strin n ici c u ltu lu i iu d a ic :3 S 9 . E le m e n tu l tragic, propriu dram ei, n-a fost de loc absent d in istoria s p iritu a l a om enirii. O a d e v rat tra gedie a fost tim p u l de rtcire n a in te de H ristos : dram a lu m ii vechi ; ntr-un cadru de cea m ai s u b lim i im p re sio n a n t tragedie se m ic apoi sfnta u m a n ita te a M n tu ito r u lu i, c u lm in n d cu C a lv a ru l, n locul u m a n it ii lu m ii, ne p u tin c io a s a-i re aliza propria ei m ntuire. Pentru reprezentarea, sim b o liza re a i actualizarea m istic a acestei u ltim e faze ndeosebi d in istoria m iste ru lu i m n tu irii, o fic iu l Liturghiei se desfoar pe p la n u l u ne i trilo g ii dram atice, adic div iza t n trei pri distincte, care se succed i se n l n u ie s c ntr-o aciune unitar, n ju r u l u n ic e i teme a m n tu ir ii lu m ii p rin Je rtfa F iu lu i lu i D um nezeu. P rile acestei trilo g ii litu rg ice snt m arcate p rin P ioscom idie , Liturghia c ate h u m e n ilo r i L itu rg h ia credincioilor. In L itu rgh ie deci, adoraia, c o n te m p la ia i pietatea, ntr-un c u v n t : c u ltu l cretin, se desfoar p rin concentrarea credincioilor asupra cerem oniei reprezentrii m n tu ir ii, in im ile fiin d astfel m icate 'i fcute proprii pentru nsuirea sfinirii, a d ic a m n tu ir ii realizate de Fiul lui D um nezeu. C o n tin u n d astfel real i m istic prezena lu i Iisus i a Cuv n tu lu i S u printre oam eni, n acelai tim p cu invocarea n u m elu i Lui :} 9 , L itu rgh ia, ca form de cult n te m e ia t pe R evelaie, este o ntlnire a lu i D um n ezeu i a o m u lu i, n care D um n ezeu v in e n tru ntmpinare a o m u lu i, la n tln ire a pe care D u m n e ze u nsui i - hotrt-o 391.
389. Cf. i Dom F. C abrol, Le livre dc la prierc atiliquc, Tours, 1920, -a ed., p. 45. 390. Dom M . Festugiere, Q u 'e sl ce que la lilu rg ie , .Paris, 1914, p. 70. 391. V au ch e r, De la iheologie p ratiqu e , 1893, p. 84.
L it iir g h ie r u l e x p lic a t 10

146 II

C O N D I II

P R IV IT O A R E

L A 5 V R IT O R II, L A LO C U L I LA O F IC IU L U I L IT U R G H IE I

VREM EA

1. R itu a lu l p re g tii n a in te de nceperea o iic iu lu i. 2. C le ricii n d re p tii la svtrirea o iic iu lu i. 3. L ocul pentru o lic iu l Liturghiei. aceeai s ln la .mas 4. Z ile le i orele pentru o lic iu l L itu rg h ie i, - 5. O singur. Liturghie intr-o sing u r zi pe

I. R itu a lu l p re g tito r n a in te de nceperea o iic iu lu i C a p ito lul in titu la t in L itu rg h ie r R n d u ia la dum ne zeietii Proscom idii se refer la re g u li i la lu c r ri p rin excelent pregtitoare, cum snt cele p riv ito a re la starea de v re dn icie cerut litu rg h isito rilo r n a inte de a ncepe r itu a lu l P roscom idie i, la in uta lor exterioar, precum i la cele n le g tu r cu p re g tire a sfintelor daruri. A cest caracter de pregtire se p streaz p n la finele c a p ito lu lu i care se ncheie cu re g ulile pe care trebuie s le observe sfin iii slu jito ri pentru preg tirea lor nainte de a ncepe o fic iu l L itu rg h ie i propriu-zise. A v n d s se an g a je ze de aci n a in te ntr-o aciune i ru g c iu n e continu, n strins le g tu r cu credincioii, pentru a ajung e la u n iu n e i com uniune cu D u m n e ze u p rin F iu l Su, preotul recurge n p rim u l rind la a ju to ru l d iv in , p e ntru a p u tea m p lin i acest urcu duhovnicesc. Astfel, term inate fiin d lu c r rile m a n u a le i ritu a lu l P roscom idiei i d u p apolisul Utreniei, sau d u p slu jb a C easu lui al aselea, dim ineaa, dac Utrenia s-a fcut seara la priveghe re, litu rg h is ito rii se n c h in m i n ti n faa sfintei mese, ro stin d apoi n ta in i cu a dnc p tru n d e re scurtele ru g c iu n i prescrise de rn d u ia la d in Liturghier. Fr n d o ia l, p e n tru realizarea litu rg ic a m isterulu i n tr u p r ii F iu lui lui D um n e ze u i a n tre g ii Sale a c tiv it i m ntuitoare (predica, jertfa, nvierea i n la re a Sa la ceruri), p rin im nele, ru g c iu n ile i aciunile din care este a lc tu it o fic iu l L itu rgh iei, s lu jito rilo r ei le este necesar o d e s v rit curie l u n tric i o vie sensibilitate p e ntru lucrurile divine. De aceea, n p ra g u l o fic iu lu i L iturghiei, ei se silesc s suie nc o treapt pe scara p e rfeciu nii lor spirituale, concentrndu-se i nlndu-se cu d u h u l spre cele de sus, p rin cteva ru g c iu n i scurte. n p rim u l rnd, p e n tru c toat darea cea b u n i tot da ru l desvrit vine de sus, de la P rin te le lu m in ilo r (Iacob I, 17), ei se ndrepteaz spre D n s u l p rin ru g c iu n e a m p ra te ceresc... 302, in v o c n d slluirea d u h u lu i lu i D u m n e z e u n sufletele lor, pentru a m p lin i p rin puterea Sa sfinitoare in su fic ie n e le p u rit ii unor slu jito ri lu a i d in tre m uritori. n sfntul ofic iu litu rg h is ito rii ndep line sc rn d u ia la sfinilor ngeri din ceruri. De aceea, d u p p rim a ru g c iu n e , ei se a l tu r acestora, rostind de do u ori, n tain , do x o lo g ia care a rsunat prin g raiu rile cetelor ngereti la naterea D o m n u lu i, n petera clin Betleem : S la v
392. n c e p n d din D u m in ic a n v ie r ii i p n la srbtoarea m p rate ceresc... se zice de trei ori troparul Hristos a n v ia t m oartea pe moarte clcnd.... n l rii, n loc .de din m ori, cu

147

ntru cei de sus lu i D u m n e ze u i pe p m n t pace, ntre oam eni bunvoire (Luca II, 14). Se a firm n acest chip, ca ntr-un. m oto, c L iturghia se svirete n p rim u l rnct spre slava lu i D um nezeu, ea fiind forma desvrit a c u ltu lu i cretin de la u d i/de adoraie, de m u lum ire i de m rturisire a p o c in e i i a cererilor c o m u n itii ce se ndre apt ctre D um nezeu p rin m ijlo c ire a F iu lu i Su, Care se roag cu no i i pen tru noi n Liturghie. Pe de a lt parte, ca urm are sau rod bin e c uv nta t al Liturghiei este pacea de sus, ce se revars prin ea n sufletele i viaa credincioilor, pentru c El (Iisus) este pacea noastr, El Care a fcut d in dou lu m i una, su rp n d z id u l despritor de la m ijloc, adic v rajba (Efes. II, 14). Pentru u n cult att de d e svrit i dum nezeiesc, cum ests L itu r ghia, ru g c iu n ile i im nele nu-i. pot gsi form ele p o triv ite dect n tex tele inspirate ale S fintei S cripturi. D e ja n ru g c iu nea a aptea de la Utrenie preo tul este n e v o it s m rturiseasc in suficiena in teniilor noastre i a lim b a ju lu i com un, re cunoscnd c a ne ruga precum se cuvine nu tim, de n u ne v e i nd re p ta Tu D oam ne, cu D u h u l T u cel Sfnt. Este tocm ai ceea ce s u b lin ia S fntu l A p o sto l Pavel, c nu tim s ne rugm cum trebuie, clar D u h u l nsui m ijlocete pentru no i cu suspine negrite (Rom. V III, 26). De aceea, litu rg h isito rii, dup ce la nceput au in vocat sllu ire a D u h u lu i lu i D um nezeu n tru ei, i n cheie preg tirea rostind stih ul 16 d in Psalm ul L, prin care i exprim ndejdea c ru g c iu n ile ce vor n la la Liturghie spre lau d a D o m n u lui, vor fi inspirate de D u h u l S u cel Sfnt : D oam ne, buzele mele le vei deschide i gura m ea va rosti la u d a Ta. Ei m rturisesc n acest chip c slu jb a lor de litu rg h is ito ri este un har i un dar d in partea lui D um nezeu. Ca un sem n de respect i de iubire fa de M in tu ito ru l, preotul srut apoi sfnta E vangh elie , crucea i sfnta mas, iar diaconul, srutnd nu m ai m arg inea sfintei mese, a n u n n d a t preo tu lui, n tain, c a sosit vrem ea s nc e a p slu jb a Sfintei L itu rg h ii i, ca atare, cere b in e cuvntarea necesar pentru a-i n d e p lin i serviciul su : V rem ea este a face (., t) D o m n u lu i (Ps. C.X V III, 126) ; b in ecuv inteaz, printe. Preotul l b in e c u v in te a z cu form ula din L iturghier (B ine cuvntat este D u m n e ze u l nostru...), iar diaconul, clintr-im sentim ent de smerenie i ca o m rtu risire despre p u in tate a v re d n ic ie i sale om e neti pentru n d e p lin ire a u ne i slu jb e divine, apeleaz la preot : Roag-te pentru mine, p rin te , iar preo tul l ntrete, chem nd s p rijin u l Domnului. : S ndrepteze D o m n u l paii ti spre tot luc ru l bun. D ia conul, cernd d in no u s nu fie u ita t de preot n ru g c iu n ile sale (Pomenete-m, printe !), acesta i. rspunde : S te pom eneasc D o m nul D um nezeu ntru m p r ia Sa, totdeauna, acum i pururea i n vecii, vecilor. R sp u n zn d am in , d ia c o n u l se n c h in i ieind din altar, prin ua de m iazn oapte, merge n m i j l o c u l bisericii i stnd cu faa spre rsrit, se n c h in de trei ori, zic n d : D oam ne, buzele mele vei deschide i gura m ea va vesti lau da Ta.

148
2. C le ricii n d re p tii la savirirea o fic iu lu i Se nelege deci c o ficiu l Liturghiei n u poate fi n d e p lin it de m ireni ori de s lu jito rii bisericeti inferiori i n ic i chiar de diacon s in gur, ci n u m a i de preotul i arhiereul canonic,) a dic h iro to n ii du p rn d u ia la B isericii O rtodoxe i anum e rn d u ii la bisericile d in p a ro h iile i ep a rh iile respective, p otriv it sfintelor canoane.^D e asem enea, nu pot svri Sfnta Liturghie clericii care se afl sub im pe dim e nte sau p e depse canonice, ca de exem plu : suspendare pe term en determ inat, de punere d in treapt i caterisire 3i3. O fic iu l ei n u este lsat, pe de alt parte, La libera inspiraie a litu rg h isito ru lu i, ci trebuie n d e p lin it c o n form fo rm u lare lo r aprobate i recunoscute o ficial n Biserica O rtodox . 3. Locul pentru oficiul L iturghiei ; A n tim in s u l D at fiin d caracterul de n a lt sfinenie ai m iste ru lu i (S fintelor T a i ne) ce se svrete n Liturghie, precum i n o ta de solem nitate dem n n care se desfoar aciunea ei, s-a stabilit regula ca L itu rg h ia s nu fie o fic ia t p rin case, cum se n g du ie la nev oie pentru u n e le d in cele lalte Sfinte T aine, ci n u m ai ntr-un loca sfnt, destinat anum e acestui scop. Precum Scriptura nu ngdu ie , zice S fn tu l V asile cel Mare,- s se adu c n sanctuar nici un vas din uzul com un, tot aa nu se cuv ine s fie celebrate cele sfinte ntr-o cas o b in u it. n S criptura V eche, aceasta este categoric interzis, dar chiar n cea N o u (M a te i X II, 6 ; I Cor. X I, 22, 23) sntem in stru ii c, precum n ic i n biseric n u trebuie s a ib loc o c in obinuit, tot aa C in a D o m n u lu i s nu se fa c ntr-o cas obinu it... 3!)4. P entru oficierea Sfintei L iturghii este necesar a d ic o biseric sau u n paraclis, care, n p rim ul rnd, se cere s fie sfinite d u p rnduial de ctre arhiereu ori de delegatul su special, sau s aib cel p u in antim ins, fr de care nici ntr-un chip nu poate s se a d u c Jertfa cea fr de snge 3 8 r\ Excepie se face n u m a i pe c m p u rile de lu p t n v re me de rzb oi, cnd nu este la in d e m in o bise ric i dac p re o tu lu i i s-a dat n acest scop un sfnt antim ins. n al doile a rnd, lo c au l bise ricesc nu trebuie s fie n ruin, m ai ales te n c u ie lile interioare, ceea ce ar putea face s se presupun c au aju ns s sufere stric c iu n i i locurile care au fost unse cu S fntu l M ir la sfinirea b is e r ic ii3ao. De a se menea, c uria sfn tu lu i loca s nu fi suferit p ro fa n ri p rin vrsare de snge p ro v o c a t de arm e ori de altfel de lo v itu ri, p rin ori ce fel de n e curenii, p rin n m o rm ntarea n biseric a u ne i persoane pedepsit cu
393. C an o a n e le 28 A postolic i 4 al Sin. de la A n tio h ia exclud d in co m u nitate pc clc ricii care, fiind caterisii iegal, ar oficia S finta L itu rg h ie sau alte ierurg ii bisericeti. , 394. R c g u la e b re v p s . traci., Interrog. 310, P. G., X X X I (II), 1303, la F erdinand Probst, L iturg ie des vicftten Jahrhu n d e rts und deren Reform , p. 126. 395. M rtu ris ire a O rtodo x , partea I, Rspuns la ntre b are a C V II. 396. Cf. Dr, V asile M U rctano vici i Dr. T. T arnavschi, op. cit,, p. 459. V ezi mai ales M itro p o litu l Iacov, Sinopsis sau adunare de m u lt n v tu r, 1756, p. 13, 14.

149
afurisire, a u n u i eretic ori p g n sau, p r in b a tjocorirea de ctre p a g in i, eretici sau schism atici. n toate aceste cazuri, sfn tu l loca nu m ai poate fi ntre b u in a t pentru o ficiu l L itu rg h ie i pn. ce nu au fost nltu ra te situ aiile am in tite i curia a fost re sta b ilit p rin cuv e n ita b in e c u v n tare arhiereasc 397. De asemenea, dac a n tim in s u l va fi ru p t, u zat sau aa de nnegrit n ct s nu se m ai d istin g clar lite rele i celelalte fig u ri im prim ate pe el, nu se cuvine a s lu ji Sfintele T aine pe el, ci s se schim be cu altu l nou, dat de episcopul lo c ulu i. Folosirea a n tim in selor de h rtie nu este n g d u it 33. A n tim in s u l este o b u c at p tra t de p n z de in sau de mtase, cu latu rile cam de 0,60 m care p o a rt im p rim a t pe u na d in fete scena punerii D o m n u lu i n m o rm nt, iar pe m a rg in i im a g in i ale unora din am nu ntele n le g tur cu R stig n ire a. El se tine pe sfnta m as n to c m it dup o a n u m it re gul i n v e lit cu iii ton (, nv elitoare, de la elXeoj = nvelesc). A n tim in s u l se desface n tim p u l S fintei L iturghii, n vederea dep u nerii pe el a sfin te lo r daruri, ntocm indu-se d in nou la finele slujbei. ntrebu ina re a a n tim in s u lu i i rid ic originea la epoca de perse cutare a cretinism ului, cnd cre d in c io ii duceau cu ei mese potrivite de lem n, m etal ori din alte m a te ria le p e ntru svrirea Sfintei E u h a ristii, n locuri ferite de supravegherea au to ritilo r. S-a gsit ns c este m ai practic folosirea u n e i astfel de p n z e tu ri sfinite, care, la v re me de strm torare, se putea strnge n grab, nfurndu-se n ea sfin tele daruri. D eci de la aceast n tre b u in a re in loc de mcis , pentru s vrirea Sfintelor Taine, i v in e denum irea de antim ens, sau antim ins .- s-au ; la tin : antim ensium ). O dat cu epoca de lib e rta te ns, L itu rg h ia a n c e p ut s se oficieze n biserici ridicate peste m o rm in te le m a rtirilo r sau, cel p u in, n car.e se aezau sub sfnta m as prticele din. m oatele lor, ; ca o respectare a pra c ticii din epoca prim ar, cnd S fnta E uharistie se svrea n catacombe, pe mese aezate Ia 'm o rm in te le acelora, mese care, de fapt, erau lespedele de peste aceste m orm inte. N u m a i pietatea g e n u in a p rim ilo r cretini a putut fi att de sfnt in sp ira t alegncl pentru svrirea p o m e nirii m orii D o m n u lu i m o rm in tele acelora care i-au je rtfit v ia a din iubirea p entru El. n n o ile c o ndiii ale v ie ii bisericeti, folosirea antim inselor devenea ns de prisos, idee care a gsit teoretic expresie n prerile unora dintre teologii, c an o n itii i ierarh ii d in cursul ev u lu i m ediu 399.
397. Cf. Liturghier, cap. P o v u iri, pgf. 4, i Dr. V asile M itro fan o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cil., p. 459. 398. Liturghier, ibidem . 39!). A stfel, la ntrebarea e p isco p ulu i C o n s ta n tin C abasila, lo an , episcopul C i prului (veac. al XII-lea), rspunde c ntr-o biseric ce nu a fost sfinit dup rn d uiala, s fntul antim in s suplinete ceea ce-i lipsete d in aceast cauz [Sintagma A te nia n , V, p. 414). De asem enea, n le g tu r cu chestiunea dac an tim m sclc snt necesare oricrei biserici, M a n u e l al II-lea, p a tria rh u l C o n s ta n tin o p o iu lu i (1243

150
In bisericuele sau p araclise le d in casele particulare, care n u fuseser sfinite de episcopi i la construirea crora nu fuseser aezate sfinte moate, se nelege ns c ntrebu inare a a n tim in selor constituie o condiie de rigoare pentru a se putea oficia L iturghia. D u p prerea lui Balsam on, o b lig a tiv ita te a a ntim in se lo r a fost in tro d us n le g tu r sau cu privire la aceste paraclise. A ntim in sele, p u rtn d n cp tueala lor p r ticele de sfinte m oate i fiin d sfinite cu u n cerem onial la fel cu cel pentru sfn ta m as 400, n lo c u ia u astfel actul sfinirii acelor bisericue sau paraclise 4,u. C um ns ic o n o c la tii introduseser o b ic e iu l n u n u m a i de a consacra biserici fr a aeza sfinte m oate sub sfnta masa, ci nc de a le aru nc a d in bise ric ile n care fuseser puse, s-a stab ilit de atunci regula de a avea antim inse- chiar la bisericile sfinite d u p rnd u ia l de ctre episcopi, cu punere de sfinte m oate sub prestol, ca o m sur m p o triv a oricrei p o s ib ilit i de a se aduce Jertfa euharistica ne mese care n u aveau sfintele moate 402. n acest chip, aflarea sfntului a ntim in s pe sfn ta m as constituie un docum ent c exist aprobarea episcopului ca n biserica respectiv s se oficieze Jertfa litu rg ic . De aceea, pe a n tim in s u l fiecrei biserici este nscris num ele h ra m u lu i i. al lo c a litii bis e ric ii creia i este destinat, precum i sem ntu ra ep is copului care l-a dat. n consecin, ridicarea a n tim in s u lu i de la o b ise ric nse a m n ncetarea d re p tu lu i de a se m ai face L itu rgh ia ntr-nsa, dei se gsesc sfinte m oate n prestolul ei. D up Is id o r P e lu z io tu l (-J- 636), ilito n u l am intete n fra m a cu care a fost n fu ra t capul M n tuito rulu i., cnd a fost pus n. m o rm n t i pe care, dup nviere, .A postolii au vzut-o n v lu it ntr-un loc deose bit (lo a n X X , 7), iar a n tim in s u l sim bolizeaz g iu lg iu l cu care a fost acoperit tot a tu n c i trup u l D o m n u lu i403. n tru c t ns n tre b u in a re a a n tim in s u lu i este aceeai ca i a sfintei mese, s-ar putea spune c el n chipuie m ai deg ra b m o rm n tu l M n tu ito r u lu i 404, m ai cu seam n a n u mite m om ente ale o fic iu lu i.
12551, zice c a n tim in se le nu trebuie p u s e pe fiecare r.fnt mas, ci n u m ai pe acelea despre care nu se .tie dac au fost. r.fintlte sau nu, deoarece an tim in se le n lo cuiesc sfintele m ese sfinite i ele n u snt necesare acolo und e se tie c exist mese sfintite [Sintagm a A te n ia n , V, p. 116]. Aceeai tez este sustinu t i de M atei V lstare, cn d afirm c an tim in se le se pun propriu-7i.s pe acele mese care nu au fost consacrate p rin actul sfinirii,, (S intanm a A te nian, V I, p. 31). V ezi la N ic o dim M ila, C o m e n ta riu la ca n o n u l 31 al S in o d u lu i Trvdan, op. cit., tom. I, part. II, p. 396. 4 0 0 . Sim io n , a rh ie p isc o p u l T esalo nicului, Despre tlrnosi/ea sfintei biserici, cap. 127 : ...i toate se fac d e p lin la an lim inse ca i la dum ne7eia?ca ipas, pentru c i fiecare din an tim in se este sfm t m as. 401. S in ta g m a A te n ia n , II, p. -372, la N icodim M ilas, op, cit., p. 335. 402. Val.sam on, C o m e n tariu la can. 7 al Sinod. V II Ecum enic ; S in tag m a A te nian, II, p. 532, la N ic o d im M ila , op. cit., . 6. 403. Episl o la r u m , lib. 1, enist. 123. Dorotheo C om ii, P. G L X X V 1 I, 2R4 265. La Dr. V asile M itr o fa n o v id i D i. T. T arnavschi, op. cit., p. 200, n. 5 i p. 225, n. 4. 404. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, C o m entariu liturgic, P. G., X C V III, 420 ; cf. i Dr. V asile M i trofanovici i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 501.

/ .i 151 4. Zilele i orele pentru o fic iu l Liturghiei L iturghia se poate sv iri n oricare clin zilele sp tm n ii, cu excep ia zilei de v in e ri d in sp tm n a S fintelor Patim i, cnd nu se oficiaz nici u n fel de Liturghiei D u p o p ractic stab ilit n unele locuri, nu se. obinuiete, de asemenea, s se fac Liturgh ie nici n zilele de m iercuri i vineri d in sp tm n a brnzei, i n ici lu n i i m ari n p rim a sp tm n a Postului mare, L itu rg h ia D arurilo r m ai na in te sfinite m. Cele trei form ulare ale Liturgh iei d in u z u l Bisericii O rtodoxe snt program ate astfel n cursul a n u lu i : L itu rgh ia S fn tu lu i V a sile cel M are se oficiaz de zece ori i a n u me : n ziu a de n ti ianu arie, cnd se serbeaz i am intirea autoru lui ei ; n prim ele cinci d u m in ic i ale postului Presim ilor, n Jo ia i Smbta din u ltim a s p tm n a acestui d in u rm Post, precum i n a ju n u rile srb to rilo r N a te rii i B otezului D o m n u lu ii0B. Litu rgh ia D arurilo r m a i n a in te sfinite dei can onu l 52 al S in o d u lu i T rulan autorizeaz svrirea ei n toate zilele Patruzecim ii, afar de sm bete i d u m in ic i i de sfnta zi a B u nv estirii totui ea se practic n u m a i n m iercurile i v in e rile acestui d in u rm post, pre cum i n primfele trei zile din u ltim a s p t m n a p o stulu i Patruzecim ii, dac n n ici u na din aceste zile n u se n tm p l srbtoarea B unv estirii i afar de V inerea S finte lo r Patim i, care este zi aliturgic. n toate celelalte zile din cursul a n u lu i, care n u snt destinate Liturgh iei S fn tu lu i V a sile cel M are ori celei a D arurilor m ai nainte sfinite, se oficiaz L iturghia de sub num ele S fn tu lu i lo a n G u r de A ur, care poate fi astfel considerat ca L itu rgh ia n o rm a l sau u zu a l a Bise ricii O rtodox e 407. In prim ele zile ale istoriei Bisericii, Sfnta Euharistie se svrea ziln ic n com unitatea ieru s alim ite a n (Fapte II, 46) ; totui, nc de atunci, se constat c zi litu rg ic p rin excelen a fost considerat d u m inica 40s, N u m ru l zile lo r litu rg ice din cursul s p t m n ii a nceput s
405. Sim ion, arhiepiscopul T esalonieului, R s p u n s u ri la ntre b rile u nui arhie reu, ntreb. 56. V ezi i Triod, e diia B ucuroii, 1946, p, 74, col. 2 ; cf. i Dr. Vasile M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op, cit., p. 457, n. 4. 406. D ac ns aceste d o u a ju n u ri se n tm p l s fie s m b ia sau dum inica, n loc de a se oficia n zilele de a ju n L iturghia S fn tu lu i V asile cel M are, ea se svrete d u m in ic i respectiv lu ni, n care cade u na din cele d o u srbtori ale N aterii sau B otezului D o m n u lu i, iar nu n ceie dou aju n u ri cnd se sjvirete L iturghia S fn tu lu i lo an G u r de A u r (Cf. T ip icul bisericesc..., Cernica, 1925 i alte ediii, precum i L iturg hicrul, Bucureti, 1956, p. 170 i ediia 1967, p. 173). 407. n c e p n d din an ul 1886, n Biserica din insula Zanthe. s-a introdus obiceiul svririi L itu rg h ie i S fn tu lu i A po sto l aco b o data pe an i fuiume la data de 23 octom brie, cnd se prznuiete am intirea acestui S nt A postol. Practica ao 'a ^in a fost adoptata i de Biserica d in Ierusalim n anul 1900, iar dup acocn i de Biserica O rto d o x din insula C ipru precum i de Biserica din Grecia. Cf. Severianus Saiavill^, Eusebii R ennudot di'iertatio ine d ita dc litu rg iis orien lalib u s, ed. II, P.oma (F.phemerides HiLirc/icae), 1933, p. 34. 408. F ap le X X , 7 .a.; I Cor. X V I, 2 ; E p h io la lu i Bnrnnba, X V , 9 ; D idahia celor doisprezece A postoli, X /V , 7 ; A p o lo g ia In tli a Sf. iustin M a rtiru l i Filozoful, 67, 7.

152
sporeasc nc din veacul al III-lea, a ju n g n d la patru : m iercuri, v in e ri, sm bt i d u m in ic 409, precum i srbtorile fixe n a m in tire a m a rtirilo r. n practica actual, preo ii de la bisericile paroh iale snt d ato ri a sluji Sfnta L itu rgh ie n fiecare d u m in ic i srbtoare mare, precum i n fiecare sm bt, dup cum se prescrie n L iiurghier (cap. P o v u iri, pgf, 10). Precum s-a m e nio n at m ai nainte, Liturghia nu se oficiaz; d u p Utrenia de la priveghere, ci n u m a i dup cea din cursul d im in e ii. n ceea ce privete ora sau vrem ea d in zi pentru oficiul Litu rgh iei, ea a fost flu c tu a b il n epoca persecuiilor, noaptea sau ziua, d u p lo c u ri i m prejurri. n tot cazul, precum se poate deduce din Epistola, lu i P iin iu cel Tin ctre m p ra tu l Traian (X, 97), precum i d in A p o lo g ia n ti a S fntului Iu stin M a rtiru l i F ilo zo fu l (L X V II, 7), se poate spune c se stabilise destul de tim p u riu ca S fnta Liturghie s fie celebrat n zo rii zilei sau chiar n d im ineaa zile i de d u m in ic. O dat cu libertatea B ise ricii ns, oficierea L itu rg h iei n dim ineaa d u m in ic ii apare ca, o p ra c tic g e n e r a l 410, iar din scrierile v e ac u lu i al V-lea rezult c ea n c e pea la ora a treia (adic ora 9 a.m., n orarul modern) 4U. n v e a c u l al XlV-lea, M a te i V lastare consider in dicat aceast or p rin nsui s im bolism ul n u m r u lu i i anum e c ora care poart num ele T re im ii d u m nezeieti se cuvine s fi.e sfinit prin svrirea lu c rrii sfinte spre slava lu i D um n ezeu cel n trei persoane ltl2. Litu rgh ia n tim p u l n o p ii i anum e n a doua parte a ei r m n e o excepie, m r g in it la cteva srb tori i practici locale, precum re z u l t din lm uririle, date de p a tria rh u l c o nstantinop olitan Paisie I (veacul al XVII-ea), n E pistola ctre Biserica M oscovei. n p riv in a n tre brii despre tim p u l Liturghiei, ex plica el, spunem c facei b in e c o ncepei de la ceasul al treilea, precum este datoria. n s aceasta nu este fix at aa ca i cum nu am avea voie a celebra Sfnta L itu rg h ie dect n u m a i la ceasul al treilea. Cci i n ziua cea mare i sfnt a Patilor i n zilele N a te rii lu i H ristos i a A r t rii D o m n u lu i se face Liturghie fiin d n c noapte ; i n Jo ia i n Sm bta cea m are am a p u cat a litu rg h is i ctre sear, d in cauza oare cror m isterii ale acestor zile, despre care n u vom v o rb i a i c i ; i nu p u in e m n s tiri fac Sfnta Liturghie la o or deosebit. Pentru aceea, vor fi tim p u ri cind, pentru o anum it p ric in im po rtan t, va trebui a litu rg h isi i n a in te de ceasul
409. Sf. V asile cel M are E pistola X.CIII ctre Patricia Caesaria, P. G., X X X I I, 484 ; Fer. A u g u stin , Epistola LTV, 2, P. L., X X X V I, 200; S ilviae ve l potius Actiicriac pe re grin atio aci loca s a n d a ... (ed. W . Haereus, H eidelberg, <1929 ; X X V II, 6, p. 35); Crin. 49 al Sin. din Laodiceea, C o nstituiile A postolice, cart. .II, 59; cart. V, 15, 20 ; cart. V II, 23 ; cart. V III, 23 ; E p iin iiiu , Expunerea credinei, cap. 24, P. G., XLII. 410. Ca, de exem plu, la Ierusalim , n veacul al IV-lea. Vezi Si Ivi ae vel potius Aelhertae pe re grinatio ad loca s a n d a , X X V , 1, n op. cit., p. 31. 411. D u p m rtu riile lui S idon A p o llin a ire , G rigorie de Tours i Sf. G rig o rie cel Mare. V ezi la A . M olie n, op. cil., vol. I, p. 2!. 412. Cf. Dr. V asile M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 453.

153 al treilea, precum o b in u im i no i n bisericile noastre, cci b in e c u v n tarea S fn tu lu i D u h n u este d e term ina t de t im p 413. P o v u irile din Liturghier dau in d ic a ii n acelai sens i n plus cu cteva preciziuni. Vrem ea slu jb e i, citim aci, du p o b ic e iu l cel v echi al Bisericii, este ceasul al treilea d in zi, iar, de v a fi trebu in, se poate svri Sfnta Liturghie ori m ai trziu, ori m a i de d im in e a , ns nu m a i n a in te de a se lu m in a de ziu , n ici d u p mas... A batere de la aceasta face Biserica n zilele n care se cade a se slu ji d u p am iaz, dar m ai ales cnd L itu r ghia se svrete m p re u n cu V ecernia, a dic n Postul mare, cnd se face L itu rg h ia D aru rilo r m a i n a in te sfinite, apoi n S m bta cea m are414, 111 a ju n u l N aterii D o m n u lu i, al d u m ne ze ietii A r t ri i n ziu a Cincizecim i (L itu rgh ieru i, cap. P o v u im , pgf. 3). T otodat trebuie s a du g m i cazul c'hd L itu rg h ia S fn tu lu i lo a n G u r de A u r se c o m b in cu V ecernia la srbtoarea B u n v e stirii, n toate acele zile n care se face slu jb a ceasurilor P resim ilor 415. L und ca punct de orientare p rin c ip iu l stab ilit de tradiie n regulile de m ai sus, ora exact pentru oficierea S fintei Liturghii, este determ i nat n diferitele Biserici O rtodox e n a io n a le p rin d ispo ziiile autoritii bisericeti, n raport i cu c o n d iiile legate de punctele geografice, p re cum i de fe lul de organizare a v ie ii locale. F r n d o ia l , ora sau v re mea din zi pentru o ficiu l S fintei L itu rg h ii trebuie respectat constant i consecvent ndeosebi n c o m u n itile p a roh iale, aceasta fiin d n in te resul o rie n trii credincioilor n le g tu r cu p articip area lor la se rv i ciul divin. 5. O sin g u r Liturghie ntr-o zi pe aceeai sfnta. m as Este necesar s a d u g m ns c p reo tu l nu poate sv ri L itu rgh ia dect o sin g u r dat n. aceeai zi. B inaia, adic oficierea L itu rg h ie i a doua oar ntr-o zi, la u n u l i acelai je rtfelnic, reprezint o practic specific B isericii R om ano-C atolice, n care se gsea g e n eralizat nc din prim a parte a e v u lu i m e diu 41C . Regula adm is n Biserica O rto d o x a R s ritu lu i, de a se svri intr-unui i acelai sfnt loca n u m a i o L itu rgh ie pe zi, se inspir din
413. A rh ie p is co p u l V e n ia m in al A rz a m a su lu i i N ijn in o v g o ro d u lu i, N o v aia Serija li (Tabla no u ), 1870, p. 151, la Dr. V asile M ilro fa n o v ic i 5i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 458. 414. E lo cu l sa adugam i Jo ia cea mare. R e g u lile de lipic prevd nceperea serviciului la ceasul al o ptulea {ora 2 p..m.) n Jo ia M a re clin s p tm n a Sfintelor Patimi, iar n S m b ta din a ju n u l Patilor, la ceasul al zecelea (ora 4 p.m.), punindu-se n purtarea de g rij a ccle siarh u lui, ca atunci cnd se va sfri Liturghia s fie ceasul al d o ile a din noapte (ora 8 p. m.). Vezi T ip icul cel M a re (T ipicon d a p r e ce! elino-slovencsc, T ipografia Sf. M itro p o lii d in Iai, 1810, p. 5G9). Ci. si inslru ctiile de la finele Lilurghicruui, .in titu la te P o v u iri, cap. III. 415. V ezi la finele T rio d u lu i : T ipic d in ca p ito ie lc lu i M arco, lit. T. 4! 6. D eja p atriarh ul Fotie im p u ta la tin ilo r c preoii lor fac L ilurg h ie do l n i ori i de patru ori in aceeai biseric i ch iar in orice loc..., n o pusculul atribuit lui Fotie, n d re p ta t m p o triv a franc ilo r i a ce lo rla li la t in i . V ezi J. l-fergenroellier, M o n u m e n la gracca ad P holium , R a tisbonnae, 1869. p. 1.1 12.

154
ideea u n ic it ii Je rtfe i M n tu ito r u lu i pe G olg ota. Precum dem onstra Potie, dreapta ju d e c a t i cunoaterea exact a lu c ru rilo r p erm it ca preotul s aduc o sin g u r dat pe zi Je rtfa cea fr de snge, iar n u de mai m ulte ori. Cci dac nu este n g d u it s se svreasc a doua Jertf pe un singur altar, cu att m ai m u lt nu este slobod ca p reo tu l s slujeasc de dou ori ntr-o zi, fiin d c l H ristos, A rh ie re u l cel a d e v rat i D um nezeu, s-a je rtfit nu de m ai m u lte ori ntr-o zi, ci o sin gu r dat. Prin urm are, cei care liturghisete de m ai m ulte ori ntr-o zi las s se neleag c H ristos s-a rstig n it tot de attea ori i cade de la credina cea dreapt a celor cu adev rat cretini, precum i toi aceia care stau in c o m u n iu n e cu el. C c i un astfel de om nu crede n C el care s-a rstignit o singur dat ntr-o zi pentru m n tu ire a oam enilor, ci n altcineva care a p tim it de m a i m u lte ori, ba chiar de n e n u m ra te ori i nu a p u tu t m p lin i icon om ia p a tim ii. tim deci c preo tul i cele ce se ierurghisesc de el snt nto cm ite lim p e d e dup ch ip ul C e lu i ce a ptim it pentru noi. Se cuvine, aadar, a se p z i cu exactitate n su irile caracteristice ale c h ip u lu i a d e v ru lu i, dac e s desem nm natura adev ru lu i 'm . Pe aceeai lin ie i pentru aceleai tem eiu ri aceast p ra c tic s-a aplicat necurm at n Biserica O rto d o x , precum su b lin ia de asemenea, n veacul /-1-1 M itro fa n K rito pulos : N oi nu s lu jim S fnta L itu r ghie de mai m ulte ori pe zi n aceeai b iseric i nici n u avem m a i m u lte sfinte mese n aceeai biseric, ci cte una sin gu r de fiecare, d in p ia tr de m arm ur. C ci i H ristos u n u l este p iatra cea ad e v ra t d in capul u n g h iu lu i. Iar pentru c nu s-a rstig n it de m ai m ulte ori n lum e, ci o dat n toat v enicia cea de la n c e p u t p n la sfrit, fa de care fie care zi este ca o icoan a veniciei, iar fiecare biseric o ic o a n a lu m ii, tot iaa i n o i slu jim C in a D o m n u lu i n u de m a i m u lte ori pe zi, ci o singur dat pe fiecare zi, n fiecare biseric... O dat pe zi facem aceasta i nu mai m ult 'm . D ocum e ntaiile acestor doi teologi snt astfel rezum ate n c a p ito lul P ov uiri din Liturgh ier : ...Se c u v in e p re o tu lu i s tie c n u m a i o Liturghie ntr-o zi, la o sfnt m as, este dator a sv ri ; c aceast unim e a Sfintei Jertfe nseam n n u m a i o m oarte a lui Hristos, care moarte odat a luat-o p e ntru n o i i n u m a i o P atim a Lui, pe care odat a rbdat-o pentru noi 413.

'.7), la

417. La J. H ergcnroether, o /j . cit., p. 68. lift. Mitrofan. K ritopulos, ' iva-ro Io n M ihtcescu, . D ie B a lie im ln is s c unci die wichtcgslen G laub e nszcu q nissc rier g n e chisch-o rientalischen Kirche, Leipzig, 1904, p. 226. 419. A se vuclea mai pe larg s tu d iu l nostru Binafta Liturghiei, n S tu dii T e o logice, II (1950], nr. 3 6, p. 125 136.

/ ! L IT U R G H IA C A T E H U M E N I L O R / * I. Scurte consideraii p r e lim in a r e / II. O fic iu l din prim a parte a Liturghiei cateh u m enilo r. III. V h o d u l m ic sau Intrarea m ic i m o m entele u rm toare din L iturghia cate h u m e n ilo r

I
SCURTE C O N S ID E R A II P R E L IM IN A R E

Prima parte a Liturgh iei propriu-zise sau, dac se ia n considerare i serviciul pregtitor al P roscom idie i, se poate spune a doua parte a Liturghiei n general, p o a rt nu m e le de Liturghia catehum enilor. n lin iile fu ndam entale ale p la n u lu i ei, Liturghia catehum enilor i urc originea la veaim L,apostqlic, gsindu-se ntr-o v d it analocie de structur cu serviciul d iv in al sin ag o g ii. D ocum entele nu ne procur rn d u ia la din prim ele trei v e ac u ri a acestei pri din Liturghie. D in m e n iu n ile fcute ns in cid e n tal n diferite scrieri 420, se poate vedea c n rnd u ia la ei intrau citiri din S fnta Scriptur i predica, cntri si rugciuni. Se pare c la nceput acest serviciu d m n avea o existent a u to nom . svrndu-se adic in d e p e nd e nt de Sfnta Euharistie. A tu nci ns cnd avea loc L itu rg h ia e u h aristic , cum era de pild dum inica, ea era precedat de L itu rg h ia .c a te h u m e n ilo r, care se unea cu cea dint ijl1 putea chiar spune ca, foarte de tim puriu, acest serviciu div in neliturgic n sens strict a d e v e n it n chip inseparabil partea premerntoare a L itu rgh iei euhgristice. n v e acu l al -lea, o astfel de stare de faot se gsea definitiv |eali.zat 422. T otui, n tradiia veacului alJV - le a , distincia sau mai binef-zis separaia n tre jre le do u pfi"ale''L iturghiei a catehurnenLIor_i a cre d in c io ilo r n u era nc o idee com nlet p e rim a t,' ce1 p u in n . practica_ierusalim -itean. Astfel, n nsem nrile p e re q rin e i A etberia se face m e niu ne c L iturghia catehum enilor avea loc n b :seriea G olgotei, rid ic a t ne lo c u l rstig n irii D om nului, iar L itu r ghia euharistic se svrea n biserica n v ie rii, n la t pe lon.il S fn tu lu i m o r m n t43. Ju d e c in d d u p u n scurt pasaj al uneia din cuvnt rile F ericitu lui A ug ustin 42i, s-ar putea spune c situaia nu era alta nici
420. I Tes. V, 27 ; Colos. III, 16 i IV , 16; Fapte X III, 15; I Cor. X IV , 26; Efes. V, 19; D id ah ia color 12 A po sto li, IX , 2, 3 ; X , 2, 5; Sf. Iu stin M a rtiru l i Filovnful, A po lo g ia n lli, 67. Clem ent A le x a n d rin u l, Strom ata, V I, 14 (P. G., IV , 337); O n q e n , O m ilia 1 la Facere, P. G., X II, 160; vezi i col. 1012); Sf. C iprian, De mornVlate, I ; T ertulian, De praescript, haeretic., 40, 41; cf. A po lo g e ticu m , 39 (P. L., I, ICO) o Ic. 421. Cf. Doni Fernand C abrol, Les n rigincs Hturcjiques..., p. 132, 334, 33"i, 333 i Le livre dc la priere an tiq ue , Tnurs, V I - r'd., 1920, p . 83. 422. Cf. Sf. Iustin M a rtiru l i F ilo zo fu l, A p o lo q ia 1 , cap. 67. 423. Silvine vel pntius A e th e riae p e re g rin a lio ad loca sancta..., op .:i rtl. cil., cap. X V . Cf. i L. A. M o lie n, La priere cle l'Hqlise, , Paris, 1024, p. 23, n. 5. 434. A ceast c u v n laro este d o aju ns, zilele snt scurte si trebuit ntr-o biseric m i maro, Serm o C C C X X .V , P. L., 1, 1440; D iclio nnairn i!','\ fi'1 1 ) < chrcHionne ct do Liturgic, I, col. 633 i L. A. M ol ten op. c it.; A. Hfirn.ir!: (Ui'!.< r den U rsprung des Lectorats, T. U. II, V, p. 57-100), pornind do In C fnslfi'.iiva .:

156
n Biserica A fr ic ii de N ord, Jertfa litu rg ic fcndu-se n a lt biseric

de ct aceea n care avusese loc L iturghia catehum enilor.


N u m ir e a de L itu rgh ia c a te h u m e n ilo r i s-a dat d a to r it fa p tu lu i c la aceast parte a serv ic iu lu i d iv in puteau s asiste i catehum eniL adic cei ce se preg teau n vederea p rim irii b o te zu lui. A ceast prim a parte a L itu rg h ie i avea deci ca scop edificarea c o m u n it ii, a dic dez voltarea credinei i a sp iritu a lit ii cretine, p rin in stru irea n a d e v rurile evanghelice. Caracterul didactic pred om in an t al elem entelor ce o com puneau corespundea, de altfel, ct se p oate de p o triv it scopului de pregtire a celor ce aveau s fie in iia i m ai trz'iu n T ainele Bisericii. C ategoriile de peniteni i ene rgum enii care, n urm a u n o r ru g c iu n i spe ciale, erau concediai la sfrit n rnd cu cateh um enii, m p rte a u n u mai sub raportul m oral i vrem e ln ic starea catehum enilo r. nto cm ire a rm d u ie lii acestui serviciu i avusese ns n vedere ndeosebi pe cei care se p reg teau pentru botez. De aceea, nu m irea respectivei p ri a L iturghiei nu se refer dect la ei.

P riv it n structura ei actual, Liturghia c ateh u m enilo r const din urm toarele m om ente p rin cip ale : a) Partea de la nceput (), care ncepe cu b in e c u v n ta re a p re o tului i ine p n la intrarea cea m ic ; b) Intrarea cu E vanghelia, n u m it i v h o d u l cel m ic sau intrarea cea m ic, ori prim a intrare ( , , -' ); c) Im n u l trisagh io n ( subneles sau ) . d) Lecturile ( , . ); e) R u g c iu n ile d u p E vangh elie i sfritul L itu rg h ie i c ate h u m enilor. II
O F IC IU L D IN P R IM A PARTE A LIT U RG H IEI C A T E H U M E N IL O R 7, F orm ula de bin e cu vintare . 2. Ectenia mare. 3. A n tilo an e ie .

4. S im b o lism u l o iic iu lu i de la n c e p u tu l L itu rg h ie i

1. Form ula de b in ec uv inta re In raport cu im ag inea ei p rim ar d in C o n stitu iile A p o sto lic e (car tea II, 57 i cartea V III, 5 9), L itu rgh ia cateh u m enilo r p o a rt n forma ei de astzi urm ele unor a d a p tri i sistem atizri care se resim t cu deo sebire n partea ei de la nceput. Scrierile dintre v e a c u l al IV-lea i al VI-lea 4 2 r > m rturisesc u n a n im c L iturghia cateh u m enilo r se deschidea prin intrarea episcop ului m p re u n cu preoii, a dic im ediat n a in te de a ncepe lecturile biblice. Deci toat partea o fic iu lu i de astzi, ncepnd
clorul sc folosea in p rim a parte a Liturghiei de vem intele din viata de locate zilele, conchide ca L iturg hia cate hu m e n ilo r pare sa nu fi av ut caracterul u n u i rit sacru, chiar dup ce s-a u n it cu L itu rg h ia euharisticu. La Jo a nne s Hanssens, InsliLuliones liturg icac de ritibus ore nlalib us, t. II, partea 1 , p. 44. 425. Cf. lo curile din izvoarele indicate de J. Hanssens. op. cil., t. II, p. 432 43!.

157

de la ectenia cea m are i p n la in tra re a cea m ica (v h o d u l mic) apare ca un adaos de m ai trziu. | In starea actual, n c e p u tu l L itu rg h ie i c ateh u m enilo r se desfoar n concordan cu re g ulile nscrise n C o n stitu ia p a tria rh u lu i Pilotei. D ia lo g u l litu rg ic descris m a i n a in te , n care dia c o n u l atrage aten ia p re o tu lu i c a sosit m o m e n tu l s n c e a p slujba, are. un caracter intim , deoarece el se desfoar n ta in i n u m a i ntre liturg hisitori. In chip p u b lic ns n c e p u tu l L itu rg h ie i este sem nalat solem n de diacon (cnd este), prin form ula rostit cu glas n a lt n m ijlo c u l bisericii, for m u l prin care cere b in e c u v n ta re a p re o tu lu i : B inecuvnteaz p rinte, Preotul, aflndu-se n faa sfintei mese, rspunde de asemenea cu glas : B in e c u v n ta t este m p r ia : a T a t lu i i a F iu lu i i a S fn tu lu i D uh, totdeauna, acum i p u ru re a i n vecii vecilor, fcnd n acelai tim p sem nul crucii cu sfnta E va ng h e lie , peste a ntim in s ; preo tul s u b lin ia z prin acest sem n c n L itu rg h ie se a ctu alizeaz n forme cerem oniale m oartea pe cruce, a d ic Je rtfa D o m n u lu i, p n ce El iari va veni (I Cor. X I, 26). n lip s de d iacon, n c e p u tu l L itu rg h ie i se face direct de ctre preot, p rin nsi rostirea fo rm u lei de binecuvntare, In lim b a ju l litu rg ic fa de D um n ezeu , v erbul a binecuvnta () nseam n a slvi, a l u d a ' . n c e p u tu l Liturghiei este m arcat deci printr-o fo rm u l de s lv ire sau de la u d a lu i Dum nezeu. Firea i logica lu c ru rilo r im p u n , de altfel, precum rem arca N icolae C abasila, slvirea lu i D um n ezeu la n c e p u tu l Liturghiei. C ci ndat ce ne apropiem de D um nezeu, ne dm seam a de slava Lui cea neaprop ia i de puterea i de m reia Lui, d in care decurg u im ire a i admiraia i altele asemenea fa de El, iar aceasta este tocm ai slvirea 427. N egreit, este o chestiune de c u v iin i de pietate re lig io a s ca, nainte de exprim area dorinelor i a cererilor noastre n ecteniile i ru g c iu nile ce urm eaz, s om ag iem puterea i slava lu i D um nezeu, m rtu ri sind astfel adm iraia i credina n o astr n a to tp u te rn ic ia Lui, care este v istieria tuturor b u n t ilo r, de tre b u in v ie ii noastre vrem elnice i venice. Form ula de bin e c u v n ta re de la n c e p u tu l Litu rgh iei, com un de altfel o ricrei Sfinte T aine, este u n a dintre cele trei fo rm ule de b in e c u v ntare pe care le n tln im n cursul servic iilo r bisericeti. Prin ea slv im pe D um nezeu, nu n u m a i n u n im e a fiinei, p o triv it concepiei V e c h iu lu i Testament, i nici n u m a i n treim ea persoanelor exprim ate general, ci ntr-o form cu d e zv oltare m a i pom po as, d is tin g n d dup num e persoanele Sfintei T reim i. S l v im astfel pe D um n ezeu contem plat intr-unui din p rin cip ale le Sale atribu te sau n su iri i anum e n suve ranitatea a bso lu t a lu i D um nezeu-T atl, C reatorul i deci S tp n u l exis tenei (F cto ru l cerului i al p m n tu lu i, al tuturor celcr ce se vd i nu se v d) ; a lu i D um nezeu-Fiul, p rin Care toate s-au fcut, n tem eie torul m p rie i m esianice, al crei n c e p u t a fost hot rit o dat cu f g d u in a T atlu i fcu t p rim ilo r o am e ni n vederea m n tu irii i a
426. A se vedea G c rha rd K ille l (n colaborare), op. c/., vol. 427. N ic o la e C abasila, op. cil., cap. X II, col. 392. II, p. 751 753.

\ I

158

surprii puterii lu i Satan ; a lu i D um nezeu-D uhul S fnt de v ia f c torul... Cel ce m p re u n cu T atl i cu F iul este n c h in a t i sl v it , desv ir ito ru l m p rie i m esianice, aezat n lum e p rin n trup are a, lu c ra rea i Jertfa F iului trimis de Tatl. Deci, precum se ex prim a S fn tu l G h e r m a n l, arhiepiscopul Constantina-ffolului, cele ce se svresc aci fiim h m s ta g o g ia n tru p rii D o m n u lu i, Treimea trebuie s strluceasc i s fie p ro p o v d u it la n c e p u tu l L iturghiei. D um n ezeu este sl v it de puterile cele de sus cu n tre it sfinenie i de oam e ni este binecuvntat m p r ia lui H ristos, Care a p rd a t ia d u l cu puterea D u m n e z e irii Sale i pe n o i ne-a dezrobit 48. La aceast form de slvire, c re d in cioii se asociaz p rin rspunsul am in (aa s fie). 2. E ctenia m arc n o fic iu l ce se desfoar n aceast parte de la n c e p u tu l L itu r ghiei. distingem ru g c iu n i p ublice i ru g c iu n i rostite n ta in de liturg h isitori, precum i im ne in to n ate 1 a. stran sau de corul credincioilor. In rn d u l celor clintii in tr ecteniile i ecfonisele. A stfel, d u p r s p u n sul am in , diaconul, n lo c u l unde se afl, ori, n lipsa lu i, p re o tu l n altar, n a in te a sfintei mese, ncepe ectenia mare. Aa precum rezult d in nsem narea e tim o lo g ic a c u v n tu lu i grec , 6, (ntins, prelung, struitor, necurm at), ectenia m are, p r i vit n toate form ele ei, este o ru g c iu ne n tin s sau p re lu n g it i st ruitoare, fiin d stilizat sub form de n d em nu ri (...D o m nulu i s ne ru gm , ...la D o m n u l s cerem, S p lin im ru g c iu n ile noastre..., S zicem toi... etc), n care in te n iile sau obiectivele ru g c iu n ii snt g r u pate i enunate succesiv n auzul credincioilor, care p a rtic ip la ea prin rsp u nsu rile D oam ne m iluiete, D, D oam ne, ie, D oam ne, i A m in , corespunztoare adic sensului n d e m n u rilo r respective din ectenie. In lim b a ju l litu rg ic d in Biserica O rto d o x R o m n , term enul de ectenie este o denum ire generic, n tre b u in a t fr distincie pentru toate form ele acestei ru g c iu n i, pe care n s L itu rgh ier ui grec ie desem neaz prin term eni tehnici diferii. T itlul de ectenie, L itu r q hierui grec l d astfel 111 general tuturor c o m p o ziiilo r de acest gen, care se deschid cu n d e m n u rile : S zicem toi..., S p lin im ru g c iu n ile noastre..., sau cu cererea M iluiete-ne pe noi, D um n ezeu le , dup mare m ila Ta... ; celelalte n s snt desem nate cu term e nul colectiv de cereri i ru g c iu n i ( i ). Fiecare n parte d in toate aceste c o m p o ziii m e nion ate p n acum apare ca o ectenie m ic ( ), fa de ectenia mare ( } ), sub care tre buie s nelegem pe aceea care ncepe cu cererea M in tu iete, D oam ne, poporul Tu... (La Litie i la Utrenie). E ctenia de la n c e p u tu l L itu r g h ie i,.c o m u n de altfel i n c e p u tu lu i V ecern iei i U treniei, este d e n u m it la no i ectenie m a re ; desigur, este socotit astfel nu at.t d in cauza n tin d e rii sau lu n g im ii ei, n care s-ar gsi fo rm u late in te n ii i m otive de ru gciu ne m a i num eroase de ct n alte genuri de ectenie, ct m ai ales n com paraie cu ceea ce n423. The or ia m istica , P. C ^ X C V I I I , 401 B.

159
deobte n o i n u m im ectenia m ic (Iar i iar n pace D o m n u lu i s ne rugm ), pentru c aceasta d in urm nu este decit o prescurtare a celei d in ti, d in care m p ru m u t n c e p u tu l i u ltim e le dou alineate. Aceste do u form e de eetenie snt desem nate n Liturghierul qrec cu term enul teh nic special de (unire, legare sau nirare de ru g ciuni sau n d e m n u ri Unul d u p altul), respectiv i . Pentru c prim ele n d e m n u ri din ectenia m are ncepe cu expresiile n pace... ( /), pentru pacea de sus..., penLru pa cea a toat lum ea..., ea m ai poart uneori n Liturghierele greceti i num irea de (slav m iroam e), adic cele de pace sau privitoare la pace. Se m ai ntre b u ine a z de asem enea i titlu l de (diaconale), titlu ce convine, de altfel, ecteniilor de tot felul, ntruct ele form eaz p rin excelen ro lu l diaconu lui. De fapt, trebuie s rem arcm c toate cele trei genuri de ectenii m e nion ate sub den um iri tehnice deosebite se gsesc ntr-o e v iden t analo gie, n ceea ce privete fac tura lor, aa net nu se greete subsum ndu-le pe toate sub expresia general de ectenii. E ctenia este una din form ele prim are ale ru g c iu n ii publice cre tine, pe care o gsim reco m andat de nsu i S fn tu l A postol Pavel (I Tim. II, 1 2), iar ntrebuinarea....ei e a fl c o nfirm at. n cele mai vechi docum ente litu rg ice 42. Ectenia m are este conceput i ntocm it in sp iritul com u nitar i ecleziologic, caracteristic v ie ii cretine. Astfel, m o tivele ru g c iu n ii din n d e m n u rile acestei ectenii m brieaz toate categoriile i treptele de credincioi, toate situ aiile i trebuinele lor de ordin sp iritu a l i m aterial, in v o c n d i a ju to ru l m em brilo r Bisericii trium ftoare. Prim a recom andare ce ni se face prin ea este s facem rugciunile noastre cu cugetul linitit (netulburat) : / pace D o m n u lu i s ne rugm . Pacea d e p lin a su fletulu i este o condiie p sih o lo g ic i m o ral p rim o rd ia l i esenial pentru apropierea" noastr de Dumnezeu p rin ru g c iu ne. U n suflet d iv iz a t n el nsui sau m p rtia t p r in 'to t ceea ce n se a m n tulburare, nu n u m a i n sensul m oral al acestui cuvnt, ci i sub raport intelectual, nu se poate concentra i nu are n d r z nea l sau curaj n ru g c iu nea sa. De n u ne va arta v in o v a i inim a noastr, avem n d r z n e a l ctre D um n ezeu i orice vom cere vom prim i de la D n su l, pentru c p zim p o ru ncile Lui i facem cele plcute n a in tea Lui (1 lo a n III, 21 22). De aceea, ne-a p o ru n c it M n tu ito r u l : Cnd stai de v rugai, iertai orice avei asupra cuiva, ca i T atl vostru cel d in ceruri s v ierte greelile voastre (M a rc u X I, 25 ; cf. i M atei V, 23 24). C u alte cuvinte, pentru ru g c iu n e trebuie s ne gsim n stare de pace cu noi nine, cu D um n ezeu i cu aproapele nostru. O astfel de pace n u izvorte dect dintr-o co n tiin curat sau lin i tit : pe de o. parte, adic, n e tu lb u ra t de pcate i deci m p c at cu D u m nezeu, Iar pe de alta, d e g a ja t n acele clipe de frm n tri sau proocuLV II, 429. Ca, de exem plu, Sf. Iu stin M a rtiru l i F ilo zo fu l, A p o lo g ia 'mill, cap. LXV, 1 ; 5; T ertu lian , A p o lo g e lic u m , cap. X X X I X , 2, i X X X , 4. 430. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o iu lu i, op. cil., P. G -XCVIII, 401 D.

160 pri in leg tur cu diferitele aspecte ale v ie ii de toate zilele i, to to dat, nerscoJit de resentim ente fat de sem enii notri. Pacea sufleteasc este c ondiionat, cu alte cuvinte, i de factori obiectivi ; de aceea, nc n prim a parte a ecteniei sntem. n dem nai s ne rugm i pentru pacea a toat lum ea... i pentru u nire a tuturo r sau, mai scurt, pentru pacea dintre n o i 431, deoarece, ntr-o atm osfer de pace general sau obteasc, sufletul gsete sp rijin i m a i m ulte garanii pentru pacea din el nsui. Pacea sufleteasc, n trip lu l ei aspect : cu D um nezeu, cu n o i nine i cu aproapele, este o pace care, pe de o parte, st n puterea noastr... ca rod al tuturor v irtu ilo r i al unei n e le p c iu n i desvrite, o pace adic pe care o putem ctiga noi nine . D ar pacea desv rit este pacea de sus, pacea lu i D um nezeu (Filip. IV , 7), pacea aceea, adic, pe care ne-a adus-o, ne-a dat-o i ne-a lsat-o M n tu ito r u l (lo a n X IV , 27), Care, prin jertfa Sa, a surpat z id u l despritor al v ra jb e i (Efes. IJ, 14), im pcindu-ne cu D um nezeu. A ceast pace este u n dar de sus, este un dar al m in tu irii, pentru care ne ru g m s fim fcu i prtai prin fiecarc Liturghie. n acest scop sntem n d e m n a i deci s ne ru g m tru pacea de sus i pentru m nture a sul'ietelor no astre . Urm eaz apoi n d e m n u l la ru g c iu ne pentru locau l de n c h inare i pentru cei ce in tr intr-insul nsufleii de credin, p lin i de ev lav ie i ptruni de fio ru l prezenei divine, pentru toi adic cei care v in n biseric p u rtn d revrsat n fiina lor n tre a g nota u n u i chip d u h o v nicesc, att n dispo ziia lor l u n tric precum i n com portarea lor ex terioar. n d e m n u rile ecteniei c o n tin u apoi n sensul ru g c iu n ii p e n tru biserica sau m nstire a i localitatea respectiv, precum i pentru toate oraele i satele m p re u n cu cei ce locuiesc n ele ; pentru, crm uitorii i s lu jito rii bisericeti de toate treptele, precum i pentru cei de la crma statului , pentru condiii m eteorologice fa v o ra b ile i pentru rodirea m b e lu g a t a p m m t u lu i; pentru cele ce snt de tre b u in i de folos celor care se afl n felurite c lto rii, pentru cei b o ln a v i tru pete ori deprim ai sau a m a n i sufletete (6... ) i pentru salvarea celor aflai n robie. n legtur cu m p re ju r ri speciale din viaa credincioilor ori a com unitii se pot intro duce in acest m o m ent ectenii, care se gsesc grupate in partea fin a l a L itu rg h ie ru lu i sub titlu l de A d u n a re de ce reri la felurite trebuine d in viaa o m u lu i (la vrem e de neplouare i foamete, ia vrem e de necontenire a p lo ilo r, pentru cei ce snt n c l torii, pentru cei bo ln a v i, pentru cei ce snt in nchisori, pentru n v lirea v rjm a ilo r, la b o li epidem ice etc.). Seria acestor n d e m n u ri, prin care este d ir ija t ru g c iu n e a cre d in cioilor, se ncheie cu acela ca noi toi s fim iz b v ii de orice necaz, urgie, p rim e jd ie i nevoie. U rm eaz apoi o in vo c a ie general : Aprd- .i ne m intuiete, miluiete-ne i ne pzete pe noi, D u m n e z e u le , cu harul Tu. Prin aceast form ul se rezum esena tuturor d o rin elor sau in te n iilo r d in n d em nu rile precedente ale ecteniei i, n ace
31. N ic o lae C abasila, op. cit., cap. X II, col. 336 A. 432. Ibidem , col. 393 D i 396 A.

161

lai timp, se face m rtu risirea c m p lin ire a ru g c iu n ilo r fcute o atep. tm ca pe un har d in partea lu i D um nezeu. De altfel, rspunsul D oam ne m ilu iete, pe care credincioii l dau dup fiecare alineat de p n aci al ecteniei, su b lin ia z de fiecare dat c ei sper s prim easc ceea ce cer nu pentru c ar fi n d re p tii la aceasta, ci pentru m ilo s tiv ire a lu i D um nezeu 433. P rin nsi form a de stil a acestui rspuns, ne afirm m deci, ca n toate ru g c iu n ile de cerere i chiar m ai expres, n p o ziia celor ce ceresc m ila lu i D um nezeu i rodul ei, m ilo stiv irea sau darul d in partea Lui. Ca m pratul-prooroc D avid, care i ncepe p sa lm u l de p o c in cu im plorarea : M ilu ie te-m, D um nezeule, d u p m are m ila Ta (Ps. L, 1) ; asemenea v am eulu i, care se u m ilea rugndu-se : D um nezeule, m ilo stiv fii mie p ctosului (Luca X V III, 13) i asem enea fe m eii canaanence, care striga n urm a M n tu ito ru lu i : M iluiete-m , D oam ne, F iul lu i D avid (M atei X V , 22), aa i noi, prin rspunsul D oam ne m iluiete, rugm pe D um nezeu s-i arate m ila Sa fa de no i, satisfcndu-ne cererile form ulate prin graiul preotului ori al d ia c o n u lu i. Ei snt deci din ainte nc redina i c acordarea b u n u rilo r cerute c o nstituie u n act de m ilostivire, a dic de m il din partea lui D um n ezeu, u n act de drnicie, un dar ce se datorete nu m a i b u n t ii Sale i n u ne v ine ca o rsplat pentru m eritele noastre, Pentru a ndu p le ca b u n ta te a d iv in , snt chem ai ca m ijlo c ito ri i Sfnta Fecioar m p re u n cu toi sfin ii (Pe Preasinta curata... cu toi siin ii pom enind-o j, cci -i p o m e n i nseam n, precum rem arca N ic o lae C abasila, -i invoca, -i r u g a 434. A cest u ltim alin e a t al ecteniei mari este ntregit n com pletare i u n ita r 4 3 5 cu ndem nu l ca pe no i n ine i u n ii pe alii i toat v ia a no astr lui Flristos-Dumnezeu s dm ()" Fiecare n parte i toi la o la lt adic, u n ii p rin le g tura dragostei n Hristos, s ne oferim v ia a noastr ntreag : gn d u rile i inim a, cuvintele i faptele, sufletele i trupurile 4 :iG , ca o jertf vie, sfnt i b in e p lc u t (lu i D um n ezeu ), ca o slujire (cult, nc h in c iu n e ) spiritual (Rom. X II, 1). Pe ln g aceast interpretare acceptat de obicei n e rm in iile litu r gice m ai m u lt ori m ai p u in confuz, interpretare justific at de altfel prin versiunea curent ,..s o dm d in textul L itu rg h ie ru lu i rom n, nu socotim fr folos a pu ne n e v id e n i un alt sens al n d e m n u lu i fina l din ectenia mare, m ai ales c el pare a fi sensul prim ar. U rm n d n c o n secven i strict lo g ic firu l ru g c iu n ilo r d in ectenia mare, u ltim u l su ndem n este firesc s sune : ...pe n o i nine i u n ii pe alii i to a t viaa noastr lu i Hris.tos-Dumnezeu s o n credinm , adic s ne reco m andm p rin ru g c iu n ile noastre, ale Preasfintei N sctoare de D u m
433. Ibidem , col. 393 B. 434. Ibidem , cap. X IV , col. 400 A , i cap. X X X IV , col. 445 B. 435. Spre deosebire de e d iiile greceti i slave, L iliu g h ie ru i Bisericii O rtodox e Romne, n c e p n d cu ediia de B ucureti, 1902, a desprit n dou acest alineat, pentru a se in to n a d u p p rim u l su m e m b ru Prea S in t N sctoare de D um nezeu, miluiete-ne pe noi, dei acest rspuns al stranei, corului sau credincioilor nu .a fost nscris in Liturghier. 436. Cf. Sim ion, arhie pisc o pu l T esalo n icu lu i, Despre sfintele ru g ciuni, cap. 332.
L itu r g h ie r u l e x p lic a t 11

162 nezeu i ale tuturor sfinilor, m ilei i ocrotirii lu i H ristos, att n o i nine ct i u n ii pe a lii i v ia a noastr ntreag, idee care, pe de o parte, se ncadreaz n concep tul ecteniei mari, iar pe de alta, n u se gsete n dezacord cu sensul v e rb u lu i &. A flndu- ne n acest alin e a t la finele u n u i ir de cereri p entru diferite trebuine i categorii de m em bri ai co m u n itii, sntem n d e m n a i n concluzie ca, n v irtutea iu b irii sau a c a ritii ev an g h e lic e , s ne re co m andm reciproc lu i H ristos, n ru g c iu n ile noastre. n acest scop special i n le g tu r cu aceast ce rere fin a l cap t a d e v ra tu l su sens i invocarea sau chem area Preasfintei N scto are de D u m n e ze u i a tuturor sfinilor, de a s p rijin i cu ru g c iu n ile lor cererile noastre. La n d e m n u l p e n tru o astfel de druire de no i nine, p rin curia vieii, ori de a ne re co m anda reciproc n ru g c iu n i, c redincioii consim t prin rsp u nsu l ie, D oam ne. E ctenia m are se n c h e ie cu o scurt cloxologie (C ie se cuvine toat slava, cinstea i n c h in c iu n e a : T a tlu i i F iu lu i i S fn tu lu i D uh, acum i pururea.,.), n u m it ecfonis (), a dic spus sau p ro n u nat cu voce tare, n tru c t astfel de form ule form eaz de obicei ncheierea celor m ai m u lte d in ru g c iu n ile spuse n tain . Precum se poate rem arca, ecfonisele snt form ule etiologice, n tru c t ele ncep ntr-o form de m o tiv a re (cci, adic, pentru c). Ca d u p orice ru g c iu n e fc u t p u b lic, credincioii i a firm p a r ticiparea lor la ectenie p rin rspunsul A m in . 3. A n t i i o a n e l e U rm eaz a p o i la strane sau la cor cntarea an tiio a n e lo r, adic a versetelor din P sa lm ii : X C I (Bine este a se m rtu risi D om nu lui...), XCI1I (D o m n u l a m p r it, ntru p o d o a b s-a m brcat...) i X C IV (V e nii s ne b u c u r m de D om nul...), n u m ii astfel deoarece snt in tonai a ntifo n ic , a dic a ltern ativ , de credincioi sau de c n trei ; sti hurile acestor p sa lm i servesc ca prefari ale im nelor de inspiraie, cre tin : P entru ru g c iu n ile N sc to are i de D um nezeu, M n tu ito ru le , mntuiete-ne pe no i, P entru ru g c iu n ile sfinilor Ti... i M iluiete-ne pe noi, F iu l lu i D um nezeu.... C ntarea p sa lm ilo r a n tifo n ic i n aceast parte a L itu rg h ie i este confirm at de docum entele d in v e acu l al VIII-lea 437. La nceput, ei vor fi fost in to n ai n ntregim e, d u p o b ice iu l vechi din Biseric. Intro ducndu - se ns printre versetele lor im nele de com poziie cretin m e n io n ate m ai sus, n-a n trz ia t s se aplice i aci p rin cip iul cunoscut de a se pstra d in p salm i n u m a i u nele stihuri, re ci tate n a in te a acestor im ne. D eja S fntu l G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i se refer n c o m e n ta riu l su litu rg ic la cte trei stih uri d in p rim ii doi p salm i, iar ca al treilea antifon pare a lsa im presia c era n tre bu inat ntreg P sa lm ul X C IV (V e n ii s ne bu c u rm de D om nul...) 438.
437. C o d ic e le B a r b e r in i, la . E. Brightm an, L itu r g ie s e a s te rn a n d w c sern , voi. I, p. 310 311 ; Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cil., col. 401 D 405, C. i ediia N ilo Borgia U C o m e ntario lilu rg ic o di S. Germ ano..., nr. 23, p, 21. 438. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G., X C V III, 405 B.

/ /

163
N u este de m irare deci d ac A m a la riu s afirm pe la anul 833 d. Hr. c el a auzit cntndu-se acest p sa lm la n cep utu l L iturghiei d in biserica Sfnta Sofia de la C o n s ta n tin o p o l43i). n veacul al XV-lea, Sim ion, arhiepiscopul T esalonieului m e n io n e az uzul m rginit la cite patru ver sete din fiecare psalm 'antifonic 44. A stzi ns, c n tarea a n tifo a n e lo r se practic n u m a i n rn d u ia la L iturghiei d in zilele o b in u ite i de la srbtorile M n tu ito ru lu i i ale Sfintei Fecioare. n zilele fr srb tori se ntrebuineaz de obicei cte trei stihuri d in fiecare p salm (1, 2 i 15 d in Ps. XC1 ; 1, 2 i 7 d in Ps. X C I1 I; i 1, 2 i 3 din Ps. X C IV ), cu Slav... i acum... , pentru sr btorile M n tu ito r u lu i i ale S fintei Fecioare se iau ns stihuri i din ali psalm i antifonici. D u m in ic a i n alte zile de srbtoare, afar de cele m enionate m ai nainte, locul antifo a n e lo r n L iturghie a fost luat ri cursul tim p u lu i de psalm ii tipici. Se poate observa astfel fr greutate c la ncep utu l Liturghiei se afl transpus se rv ic iu l T ipicei sau O bedniei, cu Psalm ii , C X M r im n u l U nule-N scut i Fericirile cu troparele lor. Ca atare, n astfel de ocazii se c n t n lo c u l p rim u lu i a ntifon stih ul 1 d in Psalm ul tipic C il (B in e c u v in te a z suflete al m eu pe D om nul...), iar ca al doilea antifon, im n u l U nule-N scut, precedat n unele p ri de u ltim u l stih (10) al P sa lm u lu i C X L V d in T ipic (m pri-va D om n u l n veac...). Fericirile nsoite de troparele respective ndeplinesc rolul antifo n u lu i al III-lea. A u fost astfel m pcate n cursul a n u lu i litu rg ic am bele practici. Aceste cn tri snt considerate ca antifoane m ici, n truc t prile care p ro v in d in V e c h iu l T estam ent, att cele care nsoesc im nele a m in tite ct i cele care p ro v in d in p s a lm ii tip ic i (B inecuvinteaz suflete al meu pe D om nul...) se reduc, precum am vzut, n u m a i la cteva din stihurile psalm ilor respectivi, spre deosebire de antifoanele cu o ex tin dere m ai mare din slu jb a U t r e n ie i; gruparea lor n trei stri este in sp i rat de ideea de cinstire a S fintei T r e im i441. La al doilea an tifo n se a d a u g i im n u l Unule-Nscut...., care u n e ori este practicat chiar ca al doile a antifon prefaat ori nu de stihul 10 din Psalm ul C X L V (m p ri- v a D o m n u l n veac...). ntrebuinare a litu rg ic a acestui im n d a te az d in veacu l al VI-lea, com punerea lui fiind a trib u it m p ra tu lu i J u s tin ia n (52 7565) 442. La L iturghia din zilele de d u m in ic servete ca al treilea a ntifon cntarea Fericirilor, nsoit de im nele sau troparele care snt c om p oziii de inspiraie cretin. S ubplantarea p sa lm ilo r a n tifo n ic i de ctre cei tip ici trebuie s ne-o reprezentm ca un fenom en care s-a petrecut trziu de tot. n veacurile al XII-lea, al X III-lea i chiar la n c e p u tu l celui de-al XIV -lea, codicele liturgice nu prescriu dect p ractica p salm ilor a n tifon ici 443. A b ia n
439. O rd. antiph., c. X X X I, La D o m PI. de Meester, op. cit., p. 78, n. 4. 440. Despre d um nezeiasca ru g ciune , cap. 343, P. G., CLV, 632. 441. Ibidem . 442. Cf. Sf. G herm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cil., P. G., X C V III, 404 D 405 ; Toofan, C ro nica P G , C V III, 477 ; G. Cedrerms, C o m pend iu Istoric, P. G C X X I, 729 B. 443. Cf. Ms. 1020 Sinai, A. D m itrie v schi, i Codicele Esligmenu dm an ul 1306.

164

veacul al X IV -lea C o n stitu ia p a tria rh u lu i F ilotei, p rin nscrierea F eri cirilor in acest m o m ent, ne las s ntrevedem oficializarea p salm ilor tipici la nc e p utu l L it u r g h ie i444. Insinu area lor n acest loc nu se poate explica dect p rin ncad rarea prin uz a se rviciu lui T ipicei sau Obedniei ca parte in tro d u c tiv n Liturghie, pentru a se face o trecere m ai direct de la se rv ic iu l c easurior la cel al L iturghiei. A ceasta sudur s-a putut opera pe nesim ite i ct se poate de natural, dat fiin d fap tul c rn d u ia la T ip icei u rm e a z d u p Ceasul al aselea, cnd este regula s se nceap L itu rg h ia , pe care T ipica chiar o suplinete n zilele de rind sau cu care c h iar se unete n tim p u l P atruzecim ii (L iturghia S fn tului V asile cel M a re i Litu rgh ia D arurilo r m a i nainte sfinite) 445. Pe de alt parte, necesitatea u n u i serviciu de p salm i i im ne n acest Ioc pare s fi demonstrat-o prezena m ai veche a psalm ilor antifon ici, p e n tru a preveni i n c ad ra ntr-o solem nitate litu rg ic intrarea episcopului n Liturghie 44. Este interesant d in acest punct de vedere rn d u ia la nsem nat n textul L iturghiei S fn tu lu i V a sile cel M are din Codicele ie ro d ia c o n u lu i Isidor Pyrom alos (v e a c ul al X-lea al XI-lea) de la M n stire a S fntul loan din Insula Patm os 447. C lericii slu jito ri ateptau toi, n faa s fin telor ui, intrarea p a tria rh u lu i. n tim p ce protosul citea n tain i c.u capul plecat ru g c iu n e a p rim u lu i antifon, psalii in ton au de pe n lim e a amvonului, trei sau patru stihuri, din p rim u l psalm a n tifon ic (X C I). A e zat pe a doua treapt a a m v o n u lu i, d ia c o n u l rostea apoi n d a t ectenia mare. Urm a d u p aceea ru g c iu n e a a n tifo n u lu i a l doilea, spus n ta in de preot, apoi o ectenie m ic rostit de diacon, iar la u rm trei sau patru stihuri d in al doilea psalm a ntifo n ic (C II), cu A leluia... i Slav.... D u p Slav..., preotul rostea U nule-N scut, dia c o n u l intonnd dup aceea d in nou ectenia mare, de la locul obinuit. LTrma rugciunea a n tifo n u lu i al treilea i o ectenie mic, dup care psalii cnt Psalm ul a n tifo n ic X C IV (V e nii s ne bucurm de D om nu l), cu stihul M m tuiete-ne pre noi, F iu l lu i D um nezeu.... n acest tim p, a r h i ereul se ridica d in je u l su, in trn d n altar, iar diaconu l rostea pentru a treia oar ectenia mare. A ceast cerem onie care, n veacurile al X-lea i al XII-lea, se gsea deja consacrat ca n c e p u t a l L itu rg h iei arunc totui p rin cteva am nu nte o lu m in preioas asupra s ta d iu lu i origin ar din care evoluase. A stfel, trebu ie s observm n p rim u l rind c s lu jito rii a lt a rului nu ncepeau sin g u ri serviciul L iturghiei, ci ateptau m ai n ti in tra rea episcopului. De altfel, can o n u l 56 al S in o d u lu i de la Laodiceea p re
444. Cod. G277 770, M in s tire a P an lclim on (veac. al XIV-lea). Pan. N. Trembela, op. cit., p. 6. 445. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i m o tive az ntre b uinare a p salm ilor la nceputul Liturghiei pe baza o b ic e iu lui n d a tin a t n toate serviciile de seara i diminca a. 44. intrarea e p is co p ulu i era n c o n ju ra t nc din vechim e de fast. Sf. lo a n G ur de A u r pare a lsa s sc vad c aceasta se desfura ntr-o procesiune n care credincioii m erg eau n a in te a cle ru lu i. Cf. O m ilia X X X I I I la M atei, 6 P G , L V II, 3(i4. 447, Reprodus la V a tia c icc lio n e s , de Ja co b Goar, op. cil., p. 180 182.

165 scrie c preoii n-au v o ie s intre i s ad n altar m ai na in te de in tra rea episcopului. Excepie se fcea n u m a i cnd acesta era n e v o it s lip seasc d in cauz de b o a l , sau cn d se afla n cltorie. n al doilea rnd, nu putem scpa d in vedere c cerem onia se desfura n u n altar, ci in naos, unde e aflau n u n u m a i p sa lii i diaconii, ci i preoii nii, rndu ii pe soee. n fine, intrarea episcop ului n slu jb a avea loc abia dup ce se cntaser p sa lm ii a n tifo n ic i i im n u l U nule-N scut. Deci, tot ceea ce se svrise p n acum avea propriu- vorbind un caracter extraliturgic, dac putem spune astfel, pentru c de fapt L itu rgh ia n cepea o dat cu intrarea ep isc o p u lui n altar i anum e n m o m e n tu l n care astzi se face in trare a cu sfnta E vanghelie. La origine, n c e p u tu l L itu rg h ie i coincidea aadar cu intrarea e p i scopului. Este se m n ific ativ n aceast p riv in faptul c M a x im M r turisitorul ncepe ex plicarea L itu rg h iei din m o m entul p rim ei in tr ri a arhiereului n biseric 448, m e n io n n d c n acelai tim p avea loc i in trarea credincioilor 4J9. R e m in isc e na acestei practici strvechi persist nc n slujba L itu rg h ie i cu arhiereu. P otrivit, adic, rn d u ie lii dintru nceput, el nu intr n altar m ai n a in te de v h o d u l cel mic, ci rm ne n m ijlo c u l bisericii, u nd e se m b ra c i ateapt scoaterea sfintei E v a n ghelii, cnd i face in trare a m p re u n cu ceilali litu rg liis itori ',5. Epoca n care v e c h iu l n c e p u t al L itu rgh iei a p rim it acest adaos este greu de precizat. ntr-o m su r oarecare ns prezena im n u lu i UnuleNscut n acest loc poate c onstitui o indicaie a p ro x im ativ cel puin. Prima ju m ta te a v e a c u lu i al V l-lea deci, de care istoria leag in tro d u cerea n L iturghie a acestei c n t r i451, s-ar putea s n u fie s trin de inaugurarea unei cerem onii m a i com plexe pentru intrarea episcopului. Aceast vrem e ar corespunde, de altfel, epocii m u t r ii P roscom idiei, care a provocat m ai n ti o m o dificare de concepie asupra n c e p u tu lu i Liturghiei. n chip firesc, apoi, a u rm at i deplasarea n lo c u l a ctu al a ecteniei celei m ari, care, o rig in a r aa cum m rturisesc izvoarele litu r gice p n n veacul al V l-lea se gsea la ncep utul L itu rg h ie i c re d in cioilor i anum e n a in te de prezentarea darurilor. G raie rutinei, desigur, se rv ic iu l de psalm i ntre b u in a t p entru so lem nitatea d in ain te a in tr r ii e p isco p u lui n oficiu a fost n d e p lin it i n lipsa acestuia, a ju n g n d astfel s se transform e ntr-o parte integrant a slujbei. A ceasta cu att m ai m u lt cu ct L iturghia fr episcop a ncep ut s d e v in o practic clin ce n ce m ai com un, o dat cu pacea B isericii i deci cu rsp ndirea credinei cretine. Preoilor i d ia c o n ilo r, care acum oficiau s i n g u r i , l i s-a im pus, ca atare, u n cerem onial p ro o riu de pregtire na in te de nceperea Litu rgh iei. A a a trebuit s rezulte r n duiala pentru preg tirea s lu jito r ilo r sfinii, pe care L itu rg h ie ru l, conformndu-se C o n stitu ie i p a tria rh u lu i Pilotei, o insereaz n d a t dup
1 48 . Sf. M a x im M rtu ris ito ru l, M ista g o g ia, cap. V III, P. G., X C I, 688 C. 4*1!). Ib id e m , cap. IX , 68 D. 450. Cf. P. Lebedev, op. c il., p. 255. n o t. N u totdeauna se o bserv ns aceast regulii. 451. Cf. Teofan, C ronica, P. G., CVI1I, 477 i G. Cedrenus, C o m p e n d iu isloric, P. U , C X X I, 729 B.

166
serviciul P roscom idie i. n m anuscrise ea apare abia n prim ele v e ac u ri ale m ile n iu lu i al d o ile a 452. n tim p u l c n t r ii fie c ru i a ntifon preo tul rostete n ta in cte o rugciune, in titu la t n L itu rg h ie i: R u g c iu n e a a n tiio n u lu i n t i 453, res pectiv a a n tiio n u lu i al d o ile a i a a n tiio n u lu i al treilea , r u g c iu n i ce se gsesc n strns conex iune cu ideile d in care snt inspirate antifoanele. A stfel, n p rim a dintre ele, preotul in v o c nem su rata m il i negrita iu bire de oam eni a lu i D um nezeu, rugndu-L s-i arate n d u rarea Lui fa de c o m u nita te a care p a rtic ip la Liturghie. n celelalte dou, litu rg h is ito ru l cere ocrotirea Bisericii, druirea cun o tin e i ad e v ru lu i d iv in n v ia , obinerea m n tu irii i a v ieii venice n v e ac u l viitor. D u p p rim u l i al doilea antifon, credincioii snt n d e m n a i d in nou la ru g c iu n e prin cite o ectenie m ic, n u m it astfel, precum am vzut, p e n tru c ea se re zum la p rim ul i u ltim e le dou a lin e a te ale ecteniei m ari, cu ecfonisele respective d in L iturghier p e n tru fiecare din ele. 4. S im b o lis m u l o iic iu lu de la n c e p u tu l Liturgh iei P riv ite n general, im nele i ru g c iu n ile Liturgh iei snt n p rim u l rnd form e p e n tru exprim area c u ltu lu i i pentru exercitarea s p iritu a litii noastre, a d ic m ijlo a c e de curire i de pregtire p e n tru S fin tele Taine..., sfin in d pe cei ce le citesc i le c n t 4 5 4 sau ie ascult, le urm resc cu aten ie i se p tru n d de ele. A legerea i n l n u ire a sau m bin area lor snt n s aa fel fcute, c prin ele s se sim bolizeze n acelai tim p ic o n o m ia m n tu irii..., adic n c h ip u ie v enirea i v ia a lui Hristos n lu m e 45S. A a, de exem plu, ntreaga rn d u ia l a o fic iu lu i de la ncep utul L itu rg h ie i este in sp ira t n alctuirea structurii ei de ideea i scopul de a s im b o liz a tim p u l im ediat din ain te a ieirii M n tu ito r u lu i la activitatea Sa p u b lic . A ceast parte se refer deci la ep iso dul repre zentat de p re d ic a S fn tu lu i lo a n Boteztorul n deertul Iu d e ii, c n d p ro p o vd u ia c s-a aprop iat m p r ia cerurilor (M atei III, 2), i cnd M n tu ito r u l a p rim it de la el botezul. N ota specific a acestui sim bolism este m a rc a t n c de la nceput, p rin form ula de b in e c u v n ta re pentru Liturghie, care se refer la m p r ia lu i D um nezeu. A ezarea p s a lm ilo r a ntifo n ic i aci, la n c e p u tu l Litu rgh iei, are ca scop de a a m in ti c venirea M n tu ito r u lu i fusese prezis i p re n c h ip u it deja n scrierile V e c h iu lu i Testament. De aceea, din aceti p sa lm i au fost alese expres p en tru cntare versetele anum e care oglindesc n ele acele preziceri i p re n c h ip u iri. A stfel, antifo n u l d in zilele de rnd sau
452. A se vedo-a, de exem plu, Ms. 1020 S in a i (veac. al -lea al X III- le a). A. D m itrievschi, op. cit., p. 140 i Ms. 719 Palm os (veac. al - le a ); ibidem , p. 173. 453. n L itu rg h ia D aru rilo r m ai n a in te sfinite, in care n c e p u tu l o fic iu lu i l formeazci se rv iciu l V ecerniei, aceste ru g ciuni se citesc printre strile (slavele) calism ei P s a ltirii ; de aceea, li se .mai d i d enum irea de R u g ciu n e a strii n ti, respectiv a d o ua i a treia. 454. N ic o la e C a b a sila, op. cil., cap. X V I, col. 404 D. 455. Ib id e m .

167

obinuite : Bine este a ne m rtu risi D o m n u lu i i a cnta num ele Tu, P reanalte, a vesti d im in e a a m ila Ta i adev ru l T u toat noaptea... (Ps. X C I, 1, 2) las s transpire presentim entul despre p lin ire a v rem ii pentru v enirea M n tu ito r u lu i fg du it, ceea ce ex plic n d e m n u l de a lud a pe Cel p re a n a lt (Dum nezeu-Tatl) i pe D om n u l (Fiul, cel UnulN scut). Expresia a vesti m ila Ta i a devrul Tu se refer la faptul c ntrup are a M n tu ito r u lu i este o urm are a n e m rg in ite i iubiri de oa m eni a lu i D um nezeu i c aceast venire ateptat de veacuri este acum un adevr, o realitate, com p arativ cu p re n c h ip u irile d in V e ch iu l Testament. A l doile a an tifon n zilele de rnd (D om n ul a m p r it, ntru p o doab s-a m brcat..., Ps. X C II, 1) cnt n si m p r ia , m reia i puterea F iu lu i lu i D um nezeu, ctigat de El p rin lipsirea de slava Dumnezeirii i prin srcia n tru p rii 4 rili. A ceeai prench ip u ire este o g lin dit i n stih u l 10 'al P sa lm ulu i tipic C X L V : m pri- va D om nu l n veac.... A l treilea a n tifo n d in zilele de rnd : V e nii s ne b u c urm de D om nu l i s strigm lu i D um n ezeu M in tu ito ru l nostru. S n tm p in m faa Lui ntru m rtu risire i n psalm i s cntam Lui, c D um nezeu mare este D o m n u l i m p ra t mare peste tot p m n tu l (Ps. X C IV , 1 3), apare ca o sem nalare a p lin ir ii vrem ii pentru ieirea M n tu ito r u lu i la propovcluirea p u b lic, sim b o liza t n m om entul u rm to r d in Liturghie prin v h o d u l cu E vangh elia. ncadrarea im n u lu i U nule-N scut... dup al doilea a ntifo n i are ex plicaia n acelai fapt c M n tu ito ru , pentru m ntuirea noastr a p rim it a se ntrupa d in Sfnta N scto are de D u m nezeu i pururea F ecioar M a ria . Cntarea ^ r i c j j il o r amintete nsui nc e p utu l p ro p o v d u irii M ntuitorului', cnd El vestea E vanghe lia m p rie i (M atei IV , 23) zic n d : Pocii-v c s-a apropiat m p ria cerurilor (M a tei IV , 17). E vangh elia m p r ie i, vestit de nsui M in tu ito ru l n prim ele zile ale a c tiv itii Sale m esianice, nu era altceva se poate spune dect m n tuirea. E ntu ziasm u l trezit de vestea sosirii ei, n sufletele-celor ce ajunseser s v ad cu ochii m ntuirea ateptat de ei, este repre zentat n partea de la n c e p u tu l Liturgh iei prin scurtele im ne de in sp i raie cretin, prefaate de stih urile psalm ilor antifon ici. n aceste cntri M n tu ito r u l este in vocat s ne acorde i no u m n tuire a , pentru ru g c iu n ile Preasfintei Sale M a ic i i pentru ale sfinilor, care snt fiii cei din ii sau alei ai m p r ie i lu i D um nezeu. Prin m perecherea stih u rilo r din p salm ii cu im nele de inspiraie cretin se su b lin ia z legtura i consonana dintre V e c h iu l i N o u l Tes tam ent cu p riv ire la v enirea M n tu ito r u lu i n lum e. Este locul s m e n io n m c L iturghia catehum enilor, av n d aceeai structur n cele dou form ulare p rincipale ale ritu lu i biza n tin , oficiul de la n c e p u tu l acestora este identic n. L iturghia S fn tu lu i lo a n G ur de A u r i cea a S fn tu lu i V a sile cel Mare. Liturghia D aru rilo r m ai n a inte sfinite ns, sa v rin d u - s e n le g tu r cu V e c e r n ia , o fic iu l su se deschide cu serviciul V ecerniei, dup bin ecuv ntarea pentru Liturghie.
456. Ibiclem, cap. X V III, col. 408 B.

168

Singura analo gie, pe oare o p rezint nc e p utu l acestei din u rm L itu r ghii cu celelalte dou, const n rn d u ia la de a se citi cele trei st ri sau slave ale catism ei din Psaltire n chip de antifoane, d u p ectenia mare. Ca ru g c iu n i ale. antifoane lo r snt foJ_osite.,.pximele.-.trei d in cele apte ru g c iu n i ale V e c e rn ie i',JrfflM n d 'T u g ciu n i propriu-zise ale V e ce r n i e i n u nra i o el'e" p a tru d in 'u r m. P rim ele trei, n tru c t se citesc n tim p u l strilor catism ei, snt puse n unele ediii ale L itu rg h ie ru lu i 1 5 7 sub denum irea de R u g c iu n e a strii n ti, respectiv a doua i a treia. HI
V H O D U L M IC SA U IN T R A R E A M IC A I M O M E N T ELE U R M T O A R E D IN L IT U R G H IA C A T E H U M E N IL O R 1. Intrarea cu E vanghelia. 2. Im n u l T rlsaghion (Slinte D um nezeule). 3. L e d u r ile biblice. 4. R u g c iu n ile d u p E v ang h e lie i s liritu l L itu r g h ie i catehum enilo r

1. Intrarea cu E vangh elia A l doilea m o m ent din Litu rgh ia cateh u m enilo r l reprezint Intrarea cu E v a n g h e lia ( ), n u m it i Intrarea cea m ica ( xr/.p ), spre deosebire de Intrarea cu sfintele daruri ori prim a intrare ( )'1 5 8 sau, cu term enul slav, vh-odul cel mic. W io d u rile au aprut n prim ele veacuri ale e v u lu i m ediu (al V-lea al Vl-lea), ca dezv o ltri organice ale Liturghiei, din preocuparea de a pune ct m ai sensibil n relief reprezentarea litu rg ic a m is iu n ii M n tu ito ru lu i. n p rin c ip iu , tem a v h o d u rilo r este venirea F iu lu i lui D um nezeu n lum e, opera Lui m n tu ito a re i nlare a la cer, p rin care a fost rid ic at i u m a n itate a no astr m p reu n cu El. Aspectele i episoadele diferite ale acestei a c tiv iti se precizeaz p rin am nu ntele deosebite de ncadrare a a ciun ii v h o d u rilo r n m om entele oficiilor litu rg ice respective. (V e cer nie, L itu rgh ia cateh u m enilo r i L iturghia credincioilor). Precum se nelege din nsi denum irea acestui act, V h o d u l mic const dintr-o procesiune solem n cu E vangh elia, care, p o rn in d clin altar i anum e d in faa Sfintei mese i u rm nd pe latu rile ei de m iazzi, rsrit i m iazn oapte, pentru a iei pe ua late ra l din aceast u ltim parte i a a ju ng e n m ijlo c u l n ao su lui, se ntoarce de aici iari n altar prin sfintele ui. A n u m e , n tim p u l c n trii a n tifo n u lu i al 'JH-lea sau S la vei... de la Fericiri, litu rg h isito rii se pregtesc n vederea In trrii celei m ici. D eschid adic sfintele ui, iar cnd la stran se in to n e az $i acum..., ori troparul srb torii, preotul si dia c o n u l fac trei n c h in c iu n i n faa sfintei mese. Preotul ia apoi i d d ia c o n u lu i sfnta E vangh elie i, ocolind amndoi. sfnta m as, diaconul m ergnd nainte, ies prin ua de m iazn oapte i se opresc n m ijlo c u l naosu lui, cu faa spre sfintele ui. Plecndu-i capetele, dia c o n u l zice n tain : D o m n u lu i s ne rugm , pentru ca preotul s rosteasc n d a t tot n ta in R u g c iu n e a in trrii :
457. Ca, de exem plu, n Litu rg h ie ru l de Ie ru s a lim , 1908, n e d iiile de A te na, 1912, 1924 etc., edilii] Bucureti, 1956. 45!. Cf. i S im io n, arhiepiscopul T esalonicului, Explicare despre s ln la bise ric. Irod. rom., Bucure.li, 1805, p. 258, col. 2.

169
Stpne D oam ne, D u m n ezeu l nostru, Cel ce ai aezat n ceruri cetele i otile ngerilor i ale a rh a n g h e lilo r spre slu jb a slavei Tale, f ca m p reu n cu intrarea noastr s fie i intrarea sfinilo r ngeri.... D up ncheierea ru g c iu nii, stnd drepi, d ia c o n u l arat cu orarul spre rsrit zicncl n oapt : B inecuvinteaz, p rin te , sfnta intrare, iar preotul .rspunde tot aa : B inecuv ntat este in trare a sfinilor Ti, totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. A m in . D ia c o n u l p rezint apoi p re o tu lui E v a n ghelia spre srutare, iar d ac^ n b iseric este arhiereu sau, la m nstire, egum enul acesteia, atunci duce sfn ta E vangh elie celui m ai mare s o srute, iar la sfritul c n t r iig r o p a r u lu i d ia c o n u l n a in te a z n faa uilor m p rteti i nlnd-o puifr zice cu glas ta r e : nelepciune, d re p i! Preotul, nclinndu-se spre strane, in tr pe urm a lui n altar p rin sfintele . u i4 5 !), n tim p ce se cnt V e n ii s ne n c h in m i s cdem (Ps. X C IV , j 6) la H ristos ; m ntuiete-ne pe no i, F iu l lu i D um nezeu.... Partea fina l a tex tu lu i acestui im n v a ria z du p zile i srbtori. D in m p re ju r rile care au dus la in stitu irea acestei procesiuni cu sfnta E vanghelie, precum i d in descrierea ritu a lu lu i n d e p lin it de liturghisitori in m ijlo c u l bisericii, re zu lt c, n p rin cip iu, V h o d u l cel . m ic al Liturgh iei a fost conceput i considerat ca intrare (), termen tehnic de altfel, sub care se i afl desem nat n L itu rg h ie i i n liturg ic, n vorbirea bisericeasc u z u a l d in Biserica O rtod ox ns aceast ac iune este desem nat cu den um irea de Ieirea cu E vanghelia, S-ar p u tea spune c fiecare din aceste d o u expresii este determ inat de m o m entul 111 care este lu a t n considerare cerem onia, sau de poziia din care este p riv it ; n p rim a ei parte, cn d procesiunea pornete din altar, a ju n g n d p n n m ijlo c u l n a o su lu i, se n fie a z intr-adevr ca ieire, pe cnd sub aspectul celui de al d o ile a m om ent, cnd o ficianii se n a poiaz in altar, ea apare ca intrare. n realitate, generalizarea term enului de ieire n lim b a noastr bisericeasc u z u a l i gsete explicaia n confuzia ce s-a fcut ntre p ro n u n ia i nsem narea term enilor vhod (intrare) i vhod (ieire) d in v rem ea cnd se gsea n uzul Bisericii noastre Litu rgh ierul slavon. Precum am m enionat, aceast cerem onie nu este p rim itiv n L itu r ghie, ci s-a dezvoltat n cursul tim p u lu i, p rin m bin area a dou aciuni diferite care, p rin caracterul lor, in tra u n cadrul unei teme cu aceeai sem nificaie sim bolic. La origine, Intrarea cea m ic i-ar avea adic pu nctu l de plecare ntr-un act cu v alo a re practic, in stitu it n legtur
459. C n d oficil'I Liturghiei sc s v ir c le de sobor de preoi fr diaconi. Evenghelia este purtat n procesiunea v h o d u lu i de ctre protos, care merge n a in tea celorlali, acetia venind dup el, in o rd in ea descrescinda a in liie l tii, iar cnd aju ng n m ijlo c u l bisericii, ei se aaz de-a dreapta i de-a stinc'a celui din Iii, aa precum au slat la sfnta m as, in altar. B ine cu v in te a z intrarea i srut sfinta E\ anghelie nu m ai protosul i tot el zice : n e le p c iu n e , drepi !, slind in m ijlo c ul bisericii m p re un cu ceilali, iar cn d cn ta re a a aju ns la M inluiele-ne pe noi, Fiul lui D um nezeu..., pornete spre altar mai n tii prolosul, iar d u p dnsul ceilali, n ordinea in care au ieit. Cf. s tu d iu l no stru C o n trib u ii la lm u rire a unei c o n troverse de lipic privitoare la v h o d u rile L itu rg h ie i, in -Studii teologice, III (1051), nr. ,'{ 4, p. 121 134. Vezi i Pr. Prof. Ene B ranite, R n d u ia la s lu jb e i n sobor dc preoti fard diaco ni, n Biserica O rtod o x R o m n , L X X V III (1960), nr. 3 4, p. 2lf! 257.

170 cu lectura p e rico p e i evanghelice. n vechim e, c n d se a p ro p ia anum e acest m om ent, d ia c o n u l m ergea n sc h evo filachio n (cam era d in dreapta a lta ru lu i, u n d e se p strau sfintele odoare) i lu n d E v a n g h e lia o aducea n m ijlo c u l b ise ric ii, n vederea lecturii pericopei respective; d in aceas t aducere s-ar fi d ezv oltat adic, m ai trziu, ritu a lu l v h o d u lu i cu E v a n gh e lia 'i0. A c e as t ipotez s-ar putea referi deci m a i m u lt la p rim ul tim p al a c iu n ii v h o d u lu i. La organizarea acestei s o le m n it i n a m b ii tim p i al ie irii cu E va n g h e lia din altar i al du cerii ei d in nou acolo nu s-a p u tu t a ju ng e,' desigur, dect n scopul precis al se n sib ilizrii unoi a n u m ite se m n ific aii sim bolice, a crei tem fig u ra deja la baza cerem oniei in tr r ii ep isc o p u lui n slujb. L itu rg h ia ncepea n vechiim T o dat cu v enirea ep isc o p u lui n biseric i intrarea lu i n altar. C um acesta reprezenta ntotdeauna. n persoana sa pe n su i M n tu ito r u l, v enirea e p isc o p u lu i n biseric i intrarea sa n oficiu putea sim bo liza nceperea a c tiv it ii F iu lu i lu i D um nezeu n lum e. n c u rn d n s n u m rul b is e ric ilo r s-a n m u lit, aa c nu m ai era cu p u tin p articip are a litu rg ic a re p re ze n ta n tu lu i p rin excelen al M n tu ito r u lu i, a d ic a ep iscop u lui, care acum trebuia s oficieze n catedrala de la reedin ^ n aceste c o n d iii no i ale v ie ii bisericeti, n e v oia sau fa p tul reprezentrii M n tu ito r u lu i s-a p u tu t gsi nim erit s fie re zo lva t p rin sim pla purtare solem n a E v a n g h e lie i401, cu att m ai m u lt cu ct p oate c atunci, ca i astzi, episcopul era n tm p in a t de cler cu E va ng h e lia , la venirea sa n biseric, aa c ceea ce se fcea p n aci n prezena episcop ului a p u tu t s continue i n lipsa lui. In s p rijin u l ipotezei despre o conversiune a in tr rii ep iscop u lui, n cerem onia in tr r ii cu E v a ngh elia, stau o serie de m o tiv e serioase. A s t fel, se poate observa n p rim u l rnd c V h o d u l mic se gsete n cad rat exact n celai m o m ent litu rg ic ca i vechea intrare n s lu jb a. epis copului. n al doile a rnd, titlu l de (intrare) este p ro p riu a c i unii unor persoane, iar n u o b ie c tu lu i p u r t a t 402. M rtu ria cea m a i e lo c vent o ofer n s ndeo sebi textul din ru g c iu n e a in tr rii, n care se cere ca D u m n e ze u s fac s se petreac o dat cu in trare a liturghisitorilor i intrarea sfin ilo r ngeri. A ceast idee de intrare a liturghisitoru lu i este i m a i expres fo rm u la t n u rm to ru l text, care figu ra o d in i oar n L itu rg h ia S fn tu lu i lo a n G u r de A ur ca ru g c iu n e a in tr rii, dar de tim p u riu ie it d in uz : B inefctorule i Z id ito ru le a toat f p tura, prim ete pe cei ce se apropie de biserica (Ta) i m p lin e te ceea ce spre al fie c ru ia folos este... 403. E v a n g h e lia re pre zint deci n aceast procesiune su p o rtul de sus inere a se m n ific a ie i sim bolice, legat de intrarea ep isc o p u lui n oficiu.
460. Prof. G rig o re .Vimisvetov, Scurt explicare a L itu rg h ie i cu le as d u p diIc rili scriitori (n lim b a rus), St. Petersburg, J825, p. 44; T. T arnavschi, Despre ccic m ai nsem nate L itu rg h ii ale B isericii O rientale..., n C a nd ela , 1892, p. 663; Dr. V asile M itro fan ov ici. i Dr. T. T arnavschi, Liturgica..., p. 486 ; P. Lebedev, Liturgica, (rad. rom.. B ucureti. 1899, p. 254. 461. Cf. Dom P lac ide , de M eester, op. cit., p. 79 80; J. H anssens, op. cit., I. , p. (05. 462. Cf. J. H anssens, op. cit., p. 104. 463. V ezi C o d ice le B arberini, 336, la Brightm an, op. cil., v o i I, p. 312.

\ I .

V
j | j i

M n tu ito r u l este reprezentat acum p rin aceast ^fnt carte, ca una n care se cuprind n v tu ra i faptele Sale, adic viaa i activitatea Sa ele la natere p n nlare, pe file le ei aflndu-se nscris de n e n u m rate ori num ele F iu lu i lui D um nezeu, faa copertei de deasupra aces tei sfinte cri fiind m p o d o b it de obicei cu icoana n v ie rii Lui. Fcndu-ne astfel prezent pe M n tu ito r u l 464, Intrarea cea m ic ne amintete ncep utu l a ctiv itii Sale publice, a dic ieirea Sa la predic i m a n i festarea lu c r rii Sale profetice, L u m in rile aprinse ce se poart in fruntea acestei procesiuni cu E va n g h e lia sim bolizeaz lu m in a n v turii cuprins n aceast sfnt carte i totdeodat pe S fntul loan Bote ztorul, n a in te m e rg to ru l D o m n u lu i, precum i pe ali profei d in a in tea M n tu ito r u lu i, care au vestit v enirea Lui n lum e, i pe Sfinii A pos toli, pe care El i trim itea n a in te a Lui, ca s p ro p o v d u ia sc p rin sate, de obicei doi cte doi (M arcu V I, 7 ; Luca IX , 2 i M a te i X, 5) ;i(ir > . Ea este n la t n v zu l credincioilor, o dat cu rostirea interjeciei litu r gice : nelepciune, drepi !, tocm ai p entru -i determ ina s cugete i s-i concentreze m intea la aceast parte din istoria m isterului mntuirii. Cu att m ai m ult snt datori la aceasta litu rg h isito rii, cu ct ei, pu rtnd n m in i sau nsoind la v h o d u l cel mic sfnta E vanghelie, sim bolu l sensibil al prezenei m orale a M n tu ito r u lu i, se gsesc n contact cu C u v n tu l ntrupat. Dei acest contact nu este substanial ca cel sacra m ental, i deci nu att de viu, att de real i de adevrat ca cel de dup sfinirea daru rilor euharistice, totui el constituie o stare de apropiere i de in tim ita te sp iritu a l cu M n tu ito ru l. O rig in e a V h o d u iu i m ic st, p rin urm are, n . strns legtur cu o a n u m it tem sim bolic, de care lu m cunotin docum entar, pentru prim a dat, abia din C o m e nta riu l S fn tu lu i G herm an I al C o nsta ntino p o iu lu i 4C 0. In m anuscrisele litu rg ic e din veacu rile al X II- lea al XIIIlea 4ti7, rn d u ia la In tr rii celei m ici se vede n fiat ca i astzi. Instituire a cerem oniei Intrrii, cu E vanghelia, pentru a reprezenta n forme in tu itiv e intrarea n lum e i ncep utu l a c tiv it ii p ublice a lui iisus, este u n exem plu clasic de dezvoltare a ritu rilor n virtutea ritm u lui lor intrinsec, prin dilatarea sau lrg irea form elor deja existente. A st fel, Intrarea cea m ic apare pe de o parte ca p u nctu l culm inant, pe care n chip natural, logic i necesar trebuie s-l a tin g sim bolism ul prii finale din rn d u ia la n c e p u tu lu i Liturghiei, iar pe de alta ca punct de reazem al sem nificaiei sim bolice a m om entelor urm toare V h o d u iu i mic. C ci sosirea F iu lu i lu i D um n e ze u n lum e a fost deja nc h ip uit 'prin stih urile a n tifo n u lu i al III-lea din zilele obinuite sau, mai exact 'spus, este sem nalat ca- iv it la orizont, fiin d chemai. n consecin
464. Cf. N ico lae C abasila, op. cit., col. 412 (trad, ro m n de Diac. Ene Bra nite). i 465. Cf. Gr. M ansvetov, op. c /., p. 45 ; Dr. V . M ilro fa n o v ic i i Dr. T. Tarnavschi, op. cil., p. 436. 466. Cf. N ico lae Cabasila, op. cit., col. 412 ; Sf. G herm an I al Constantinopo<lu lui, op. cil., P. G., X C V III, 405 C ; S. Petrides, T railes lilurjiqucs de Sainl Mnx/mo ' p/ do Saint G erm ain, traduits par A nastase Ic B ibliothecaire, nr. 33, p. 29; N iio liorcjia. op. it., nr. 24, p. 21. 467. Cf. diversele m anuscrise din aceste secole, citate n p ag in ile precedente.

172 s-I ieim n tru n tm p in a re cu cntri, In schim b, im n u l V e n ii s ne n ch inm i s cdem la Hristos... se nte m eiaz pe ideea prezenei i d e p lin e i S ale a c t iv it i m e s ia n ic e , fiin d d e ci natural s ne p rosternm naintea Lui i s-L ru g m s nc m n uiasca., n a n sa m b lu l ritu a lu lu i d in aceast parte de la n c e p u tu l L itu rg h ie i catehum enilor, n c h id e re a i deschiderea sfintelor ui cap t o se m n i ficaie corespunztoare i ntregitoare a tem ei de la baza s im b o lis m u lui liturgic, care, precum am spus, culm ineaz n v h o d u l m ic. .nchise, precum ele se afl p n la D ox ologia cea mare, sfintele ui n c h ip u ie n p rin c ip iu p orile ncinse i pzite ale ra iu lu i, dup pierderea de ctre om a strii pradisiace, d in cauza p c atu lu i originar. na inte de L itu r ghie, chiar, o dat cu nc e p utu l c n t rii D ox ologie i m ari, n care se repet im n u l in to n a t de corurile ngereti la naterea M n tu ito r u lu i, sfintele ui se deschid pentru a nsem na sosirea vrem ii ca porile r a iu lui i m p ria cerurilor s fie din nou deschise oam e nilor de ctre Fiul lui D um n ezeu, aa precum El nsui a m rturisit : De acum vei vedea cerul deschis i pe n g e rii lui D um nezeu suindu-se i coborndu-se peste F iu l O m u lu i (lo a n I, 51). V ia a i lucrarea Lui n lu m e n acest scop, snt reprezentate uneori sim bolic iar alteori a ctu alizate tainic, n tot cursul L iturghiei, ncepnd de la naterea Sa. n atm osfera acestui episod chiar este deschis oficiul L iturghiei, n tru c t fo rm u la de binecuvntare nu este rostit dect dup c e ' slu jito rii au recitat m ai ntii de dou ori n tain im n u l de slav i de la u d p rin care a fost pream rit de n g e ri n noaptea naterii Lui n Betleem : S lav n tru cei de sus lu i D u m n e ze u i pe p m n t pace, ntre oam eni b u n v o ire (Luca 1 1 , 14). Este rostit de d o u ori pentru a nsem na c v z d u h u l s-a. u m p lu t de a rm o niile acestui im n repetat de m ulte ori p rin graiul ngerilor. Totui, sfintele ui se n c h id n d a t d u p ce s-a dat b in e c u v n ta re a pentru nceperea o fic iu lu i Liturghiei, r m n n d deschis n u m a i p er deaua (zveaza) lor. V re a s se nsem neze astfel c n u m a i p roo rocii i p a triarh ii V e c h iu lu i T estam ent, Sfnta Fecioar i losif, p sto rii i m agii, sim b o liza i p rin perdea, L-au recunoscut pe F iul lu i D um nezeu la naterea Sa, n tim p ce restul pm ntenilor, reprezentai p rin uile m prteti, n-au recunoscut n no ul nscut pe Iisus F iul lui D u m n e ze u 4. l- al treilea a n tifo n ns, se deschid n vederea facerii V h o d u lu i cu Cvannhelia. A c tu l n sine al acestei deschideri n c h ip u ie deschiderea intrrii pentru noi n m p r ia cerurilor, p rin venirea i a ctiv itatea m esianic a F iu lu i lu i D um n ezeu pe p m nt. A lta ru l reprezentnd cerul i cele m ai presus de ceruri, n raport cu restul biseficii, care este o im agine a lu m ii i a celor de pe pm m t...intrarea, adic nap oierea cu E vanghelia n altar la V h o d u l mic sim bolizeaz nlarea D o m n u lu i la cer, unde EI este o je rtf v e nic pentru noi naintea 'lui Dumnezeul'atl, n lim i i sfinin d astfel i firea noastr om eneasc 4G 0, aa p re cum, de altfel, se m rturisete n rugciunea euharistic d in anafora
'Kif . Prol. G rig o re M a n sv e lo v . op. cil., p. 2D. ICI!). Cf. S im io n, arhie pisco pu l T esalonicului, Despre s in la L ilurg h ie , cap. 98; Ih-spru fiin e le ru g c iu n i, cap. 333 ; Despre trnosirea sfintei biserici, cap. 131 ; l:\plicaie despre s fm la b is e ric . trad. rom. p. 253, col. 1, i p. 259, col. 1.

173 litu rg ic : ...cznd noi, iari ne-ai ridicat... toate fcndu-le p n ce ne-ai suit la cer i ne-ai dru it m p r ia Ta ce. va s fie. S im ion, arhiepisco pul T esalonieului, su b lin ia z c: fiecare vho d nseam n aceasta l4 7 . Se nelege c o dat re alizat n form e rituale prezenta m o ral a Soarelui dreptii, um bra a ncetat, tipurile sau p re n c b ip u irile din ^ e c h iu l Testam ent au aju ns la term en i, in consecin, dup nlarea E vangheliei, ele cedeaz com plet locul lor hunelor N o u lu i Testament. Acest p rin c ip iu se vede aplicat chiar n partea fin a l a cerem oniei Intrrii cu E vanghelia, rezervat c n t rii troparelor i condacelor, spre slava M n tu ito r u lu i ori a Sfintei N sctoare de D um nezeu i a sfinilor S i 471. C n tare a acestor im ne are, ntre altele, i scopul cle a am in ti c sfinilor le-au fost deschise uile ra iu lu i prin nvierea lui H risto s'1 7 2 , 2. Im n u l T risaghion (Sfinte D um nezeule) Tema sim b o lic despre coborrea lu i D um nezeu n lum e p rin Fiul Su este s u b lin ia t i c om p letat m ai departe, printr-o form imnografic solem n, reprezentat p rin trisagh io n : Sfinte D um nezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r ele m oarte, miluiete-ne pre noi. N ic i un. alt m ijlo c nu era m a i propriu pentru a m rtu risi credina c venica prezen a ui D um n ezeu cup rinde n sine venica prezen a S fintei T reim i i c nu a fost n ic i o vrem e n care C u v n tu l sa nu fi fost n D um nezeu i n care s fi lip sit C u v n tu lu i D u h u l Sfnt 47;!. Im n u l T risag h ion este deci u n im n trinitar, adresat adic Sfintei Treimi 474, Biserica O rto d o x , gsindu-se de acord cu toi tlc u ito rii Sfintei L itu rg h ii, interpreteaz expresia Sfinte D um nezeule, ca adre sat lu i D um nezeu-T atl, existenta absolut, Cel ce a g rit lu i M oise : Eu snt Cel ce snt ; Sfinte tare lu i D um nezeu-Fiul, Cel v iu i lucrtor (Evr. IV , 12), Care, p rin crucea Sa, a nc tu a t pe d ia v o lu l i ne-a dat puterea i tria s clcm peste el ; Sfinte fr de m oarte lu i D um n ezeu- D uh ul Sfnt, C el fctor de v ia ; iar form ula de n cheiere m iluiete-ne pe noi se adreseaz u n im e i treim ice. D enum irea ele trisa g h io n i p ro v in e de la repetarea de trei ori a c u v n tu lu i Sfinte, care se cuv ine d e o p o triv fiecreia din cele trei ipostase ale unicei D um nezeiri 475.
470. Idem , Despre s iin le le ru g ciuni, p. 218, col. 2. 471. Cf. N ic o lae C abasila. op. cil., cap. X X , col. 412 C. 472. Cf. P r o t G rig o re M a nsv e to v , op. cil., p. 47. 473. D u m nezeiasca L ilu rg h ie m e d iia l (de Gogol), Irad. rom. de Pr. M arin Dumitrescu, R in in ic u - V le ii, 1937, p. 48. 474. Cf. Sf. lo an D am aschin, D ogm atica, cartea III, cap. 10, trad. rom. de Pr. D. Fecioru (Izv o are le O rtodox iei), I, p. 169 172 i in P. G., X C V , 33 (Epistola despre im n u l trisaghion) ; S im io n, arhie pisco pu l T esalonieului, Explicare despre siinta biseric, p. 259, col. 2. Biserica R om ano-C atolica, n care trisag h io nu l gsete ntrebuin(are in V in e ie a P a lim ilo r, l interpreteaz ca im n adresat M n tu ilo r u lu i exclusiv, in contrazicere cu in v l lu r a Bisericii din vrem ea ecu m e nicittii. Vezi mai pe larg lucrarea n o astr Despre poezia im n o g ra iic d in crfile dc ritu a l i cn tare a b ise riceasc, Bucureti, 1937, p. 168 169, 475. Cf. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P.G., X C V I1 I, 408 D 400 A.

174 Spre deosebire de im n u l serafim ic d in textul p rofetulu i Isaia, n tre b u ina t n u m a i n cursul m a rii ru g c iu n i euharistice, n o i desem nm im n u l Sfinte D um nezeule... i sub denum irea de T risag h ionu l cel m ic sau T risag h io n u l litu rg ic , dat fiin d deasa sa ntrebu inare n toate ser v ic iile religioase. T extul su s-ar putea p u ne ntr-o oarecare analo gie cu unele lo c u ri din V e c h iu l Testament, ca, de exem plu : nsetat-a suf letul m eu de D u m n e ze u cel tare, cel v iu (Ps. X LI, 2), ntreita. n tre buinare a c u v n tu lu i Sfinte p u tn d fi lu a t ca o sugestie a c a p ito lu lu i V I, 3 d in proo rocia lu i Isaia, u n d e serafim ii snt n f i a i stnd n ju r u l lui D um n e ze u i strig n d : Sfnt, Sfnt, Sint..., iar restul p ro v e n in d d in p salm ii lu i D a v id 47. Factura im n u lu i este ns p u r cretin. A cest ra port ntre ide ile im n u lu i i form a com poziiei lu i ar putea fi considerat ca u n criteriu p e n tru fixarea tim p u lu i com p u nerii T risa g h io n u lu i litu r gic la n c e p u tu l epocii de tranziie de la im n u l b ib lic la im n u l de fac tur greac (v eacul al IV -lea al V-lea). V ec h im e a T risag h io n u lu i o dem onstreaz de altfe l i fap tul c el se gsete n ntrebu inare litu r gic n toate B isericile O rie n tu lu i, att O rto d o x e ct i neortodoxe. D ac asupra o rig in ii exacte a acestui im n nu se poate face o a fir m aie sigur, n schim b se poate spune c istoria in tr rii sale n L itu r ghie este l m u rit . El a fost introdus sau, m ai exact, a fost generalizat in serviciu l litu rg ic n v e ac u l al V-lea, n urm a d ispo ziiilor date de m p ra tu l T eodosie al II-lea (450) i de m p rteasa P ulch eria (453) 477. l.ocul de astzi i este originar, aa precum se poate nelege d in faptul c, n C o m e n ta riu l litu rg ic al S fn tu lu i G h e rm a n I al C o n s ta n tin o p o iu lui, im n u l T risag h ion este explicat la locul de ordine pe care l ocup i astzi n L itu rg h ie 478. C odicele B arberini 336 nu-i d textul, dar n sorind R u g c iu n e a T risag h io n u lu i ( ) n d a t dup ru g ciunea In tr r ii cu E v a n g h e lia 479, confirm n acest chip m eninerea im n u lu i la lo c u l ocupat din tru nceput. n rn d u ia la L itu rg h ie i prim are, aci era m o m entul le c tu rilor sfinte, cure erau precedate de p sa lm ii din V e c h iu l Testam ent 480, adic tocm ai elem entul care, ca i n cazul altor im ne, a constituit o in d ic aie pentru inserarea T ris a g h io n u lu i n acest loc. n cursul procesului de abreviere i 11 Lervenit n tim p, p sa lm ii au disprut, pe cnd T risag h ionu l a d o b n d it im caracter deosebit de solem n n cntarea litu rg ic , m a i ales la srbl.>ri m ari i cnd slu jb a este n d e p lin it n sobor de litu rg h isito ri. n prim ul rind, s-a fc u t necesar introducerea form ulelor p rin care acest im n a fost a rtic u la t n oficiu, ca o in dicaie pentru credincioi sa u ,c o r de a ncepe intonarea lui. A stfel, dup ncheierea c n t rii troparelor i
476. ib id e m , coi. 409 B. N ic o lae C abasila, op. cil., cap. X X , col. 412 D. ; Sim ion, iiiliie p is co p u l T esalo nicu lu i, Despre siin le le ru g ciu n i, cap. 316; V ezi i P id a lio n u l, <. N eam . 1844, fila 197, n. 1. 477. Cf. Tec,ian. Cronica. P.G.. C V III. 244 B 248 A . A nastasie B iblio tecarul, Istorici bisericeasc, P.G., C V III. 1226 A. 478. Cf. P.G., X C V I1 I, 403 3 .n. ; Cf. i ed. S. Pet rides, op. cit., nr. 34, i ed. N. Borgia, op. cil., nr. 25, p. 52. 479. F. E. B rig h lm a n , op. cil., p. 313. 480. Cf. Sf. V asile cel M are, C u v n l la P salm ul X X V III, 7, P. G., X X IX , 304 A ; lscudo-Dionisie A re o p a g itu l, Despre ierarh ia bisericeasc, cap. III, 2, P. G., III, 425 B.

175

a condacelor de la sfritul V h o d u lu i mic, diaconul rostete cu voce tare : D o m n u lui s ne rugam , iar n ta in cere binecuvntarea preo tu lu i : B inecuvinteaz, p rin te , vrem ea c n trii celei ntreit sfinte, dup care preotul l b in e c u v in te a z pe cap spunnd ecfonisul : C sfnt eti D um n ezeul nostru.... U nele m anuscrise vechi dau diaconului indicaia s fac sem nul crucii spre credincioi cu orarul, n timp ce preotul rostete ecfonisul, la care se m a i a d a ug form ula : Luai D uh Sfnt ( A^tov)*01. A lte le im p u n e au p reo tu lui datoria de a bin ecuv nta asistena nainte de a spune diaconul D om nului s ne rugm 4 S . De aci a rm as, p ro b a b il, o b ice iu l de astzi, ca preotul s binecuvnteze cruci capul d ia c o n u lu i, o dat cu rostirea ecfonisului. La srbtorile nsem nate, dar m a i cu seam atunci cnd slujba se face n sobor, intonarea T risa g h io n u lu i sufer o am m are, pentru a face Ioc u n u i ritual solem n, care nu este n s esenial o fic iu lu i Liturghiei. Astfel, cnd preotul a ajuns cu rostirea ecfo nisului de mai sus la c u v in tele acum i pururea, se oprete, iar d ia c o n u l se apropie de sfintele ui i a rtn d cu orarul spre ic o a n a M n tu ito r u lu i intoneaz : Doamne, m ntuiete pe cei binecredincioi, fo rm u l ce se cnt apoi n altar de liturg h isitori i dup aceea de d o u ori de cor sau la stran. Z icnd apoi diaconu l d in nou : i ne auzi pe no i, aceast expresie este reluat o dat n cntare, n general de litu rg h is ito ri, n altar 4 S :J. D iaconul d apoi sem nalul pentru nceperea c n t r ii T risag h io n u lu i i anume, ntorcndu-se ctre credincioi i n ln d orarul, rostete de lin g sfintele ui fin a lu l d in ecfonisul p re o tu lui : i n v e c ii vecilor. De altfel, n lipsa d iaconu lui, preotul, n ln d p rin acest ecfonis slav lu i D um nezeu cel sfnt, arat c a sosit vrem ea ca i credincioii s pream reasc D u m nezeirea cea n trei ipostasuri, p rin in ton area T risag h ionu lui w .
431. Ms. 1020 Sinai (veac. al -lea a l X lII- le a ) la A. D m itrievscni, , p. 140. 432. Ms. 719 Palm os (veac. al XIII-lea), ib id e m p. 173. 433. A ceasta este o rem iniscen d in ve c h iu l cerem onial ce se observa la bise rica Sfnta Sofia din C o nstantino p ol, cu ocazia v e n irii m p ra tu lu i i patriarhului !a slu jb a Liturghiei. Sosirea lor la b ise ric era ara n ja t n acelai timp, intrnd n biseric, m p ra tu l prim ea de la protos dicher i cdelnia, intrnd apoi n altar, dup ce sruta icoanele de pe sfintele ui. n tim p ce m p ratu l tm ia sfnta masa i altarul, p atriarh ul sta n faa tm p le i n sting , c in tin d cu tot clerul salutul sau im nul cu ve n it m p ra tu lu i : ^D oam ne, m n tu ie te pe cei binecredincioi i ne auzi pe noi. T erm innd de cdit, m p ra tu l preda d ich erul i cdelnia p atriarh ului care, intrnd n altar, cdea de asem enea n tim p ce m p ra tu l intona la rind ul su in biseric, m p re un cu suita sa. im n u l arhieresc : Pre S tp n u l i A rhiereul nostru, Doamne, l pzete ; ntru .muli ani, S tp n e , d u p care m p ratul mergea i se aeza la locul cei rn d u it lui, iar p a tria rh u l n cep e a oficiul Liturghiei. Cf. A. Dmitrievschi, op. cit., p. 333 334. 484. n locul im n u lu i T risaghion se in to n e a z cntarea C ili n Hristos v-ai botezat, n Hristos v-ai i m b rca t (cf. G al. III, 27), la srbtorile la care se obinuia n vechim e s fie botezai ca te hu m e nii, i anum e : la Pati i n zilele S p t m n ii Lum inate, la C incizecim e. la N aterea i Botezul D om nului, precum i la D um inica F loriilor. De asem enea, la s rb to rile Sfintei Cruci (nlarea Sfintei Cruci la 14 septem brie i n D u m in ic a a treia din Presimi : nchinarea Sfintei Cruci) se cn t C ru cii Tale ne n c h in m , H ristoase, i S im t nvierea Ta o ludm i o m rim , n locul T risag h io nu lui.

C urind, desigur, i ca o consecin a intro ducerii acestui im n, a tre buit s ia loc n L iturghie R ugciunea T risag h ionu lui (sau a c n t rii de trei ori Sfinte), pe care preotul o rostete n tain , n tim p ce cre dincioii, corul ori c n treii in to n eaz im n u l de trei ori, Slav..,, i acum... cu p artea a treia (...Sfinte fr de m o erte...)4 8 5 i'n sfrit a patra oar. C o dicele B arberini 336 d texte deosebite ale ru g c iu n ii Trisagh io nulu i pentru fiecare din cele dou L itu rg h ii prin cip ale, dar,, de tim puriu, ru g c iu n e a T risag h io nu lui nscris n L itu rgh ia S fn tu lu i lo a n Gur de A u r (" - ...)4 8 6 a ieit d in n tre buinare, r m n in d n u zu l com un al am belor L itu rg h ii n u m a i cea a S fntu lu i /asile cel M are (D um nezeule cel Sfnt, Care ntre sfini Te odihneti...). P rin ea, preotul se roag ca D um nezeu, Cel ce este n e n cetat s l v ii de Puterile ngereti prin strigarea de trei ori Sfnt, Sfnt, Sfnt, s prim easc i din gurile unor s lu jito ri prnnteti ntreit-sfnta cintare, cercetndu-i cu b u ntate a Sa. Sfrind ru g c iu n e a aceasta, preotul i dia c o n u l rostesc n tain T risaghionul de trei ori, fc n d de fiecare dat cte o n c h in c iu n e n fala sfintei mese care, ntre altele, n c h ip u ie scaunul lu i D um nezeu 4 8 7 i pe Mristos p iatra cea adevrat i din capul u n g h iu lu i 43S. P entru acccntuarea so le m n itii, la Liturghia n sobor, la fiecare cintare a T ri sa g h io n u lu i de ctre credincioi, stran ori cor, clerul rspunde din altar cu aceeai cintare. Prin aceast alternare solem n, se su b lin ia z i mai m u lt c Biserica pm nteasc, reprezentat p rin credincioii din sfintul loca, la u d pe D um nezeu cu glasuri nencetate, unindu-se ast fel cu cetele n g e r e ti489, reprezentate de preoi n altar care, precum am vzut, este im ag in e a cerului. La Slav..., i acum... Sfinte fr de moarte..., d ia c o n u l a rtn d cu orarul spre proscom idiar zice : P o runcete, p rin te . A ceasta este o fo rm u l politicoas, p rin care preotul este in v ita t sau i se am intete de ctre diacon s ndepline asc cele rinduite sau stab ilite pentru acest m om ent al slujbei. ndreptndu-se i apropiindu-se n acest scop, puin, de prosco m idiar i nclinndu-se, preotul rostete ncet : B inec uv nta t (lu d a t, slvit) este Cel ce v in e ntru num ele D o m n u lu i (Ps. C X V II, 25). A l tu r i de sim bolu rile p tim i rilor i m o rii M n tu ito r u lu i, Biserica unete n lucrrile P roscom idiei i pe cele ale n a te rii Sale J90. La acest u ltim episod al n tru p rii i v e n irii D o m n u lu i n lum e s-a referit deci stih ul de la u d rostit acum de
435. D u p nc he ie re a acesteia, d iaco nu l zice d in sfintele u i: P u te rn ic ! , ca o indicaie pentru, cor sau cintreti, pentru o into nare i mai solem n a celui cie-al patrulea Sfinte Dum nezeule.... A supra acestei expresii vezi lucrarea noastr n sem nri pentru o n o u edi(ie a L iturg h ie rului. Bucureti, 1947, p. 22 25. 4c'1 , G. . E. B rig htm an, op. cil., p. 3)3 314. 7. S iir io n , arhie pisco pu l T esalonicului, Despre slrila Liturghie, cap. X C V III. 438. MilroTun K rilop u los, ..., la lo an M ih lc e sc u op. cil., p. 22(5. 4fir J. . S im io n , rhiepiscopul T esalonicului, Explicare despre s ln la biseric, p. 259. I 490. Cf. Sf. G h e rn 'fm I al C onslam lin op o lulu i, op. cil., P. G., X C V III, 400 D ; Sim ion, a r h ie p isc o p u l T esalonicului, ''Despref s ln la Liturghie, cap. 85; N ic o lae C a basila, op. cil., cap. X I, col. 389 j C ; Scrisoarea sino d al a p a tria rh u lu i ecum enic Paisie f clrc N ic o n a l M o sco ve i (j65p), la K. D c lik anis, op. cil., p. 42.

177 preot. D ia c o n u l in te rv in e a p o i cu o n o u in vitaie : B inecuv inteaz, printe, sc a un u l cel de sus. A cesta este je u l aezat p e ntru arhiereu n centrul absidei de rsrit a a lta ru lu i i se num ete scaunul cel de sus, ntre altele, i p entru c el se afl n la t cu u na sau do u trepte fa de scaunele d in dreapta i d in stnga lui, destinate preo ilor s lu ji tori, acest a nsam blu de lo c u ri de edere pentru litu rg h isito ri a lc tu in d ceea ce se cheam sintron ( ). n veacurile de la nc e p utu l istoriei Bisericii, sc a unu l cel de sus rspundea unui. scop p ractic n p r i m u l rnd, deoarece episcopul stnd n acest loc ca u n crm a c i al navei b is e ric e ti4 9 1 cu faa ctre asistena din snul sfn tu lu i loca, su p rave ghea i asigura astfel in u ta ei p ioas n tim p u l se rv ic iu lu i d iv in 492. Suindu-se n acest m o m e n t pe scaunul cel de sus i stnd pe el, i ca u n corolar al s im b o lis m u lu i in tr r ii celei m ici, arh iereul reprezint ederea lu i H ristos cea de-a dreapta P rin telu i, iar p reo ii m preunslujitori, stnd pe celelalte scaune d in dreapta i d in stnga, n c h ip u ie pe Sfinii A p o s to li stn d pe cele 12 scaune pentru jud eca re a celor 12 sem inii ale lu i Israel (M atei X IX , 28 i Luca X X II, 30). n lipsa epis copului, acest scaun, dei r m in e liber, el am intete to tu i p re o tu lu i pe Iisus H ristos care, d u p n la re a Sa la cer, st ca m p ra t i m ijlo c ito r pe scaunul slavei Sale venice de-a dreapta T atlui 403. A c east sem ni ficaie v ine la expresie n chip evident n nsui tex tul fo rm u lei cu care preotul b in e c u v in te a z scaunul cel de sus, ctre care s-a ndre p tat dup in v ita ia de m a i sus f c u t de diacon, v enin d p rin faa sfintei mese i pe latu ra de m ia z z i i zic n d : B inecuvntat (lu dat, slvit) eti pe scaunu l slavei m p r ie i Tale, Cel ce ezi pe h e ru v im i, to tde a una, acum i pururea i n v e cii vecilor. Acest scurt cerem onial se refer la re aliti care i aveau a ctu a litatea lor n v e ac u rile d in ti ale Bisericii, dar astzi ele constituie o m rturie c intro ducerea im n u lu i T risaghion nu s-a fcut fr le g tu r cu citirile sfinte de la n c e p u tu l L iturghiei. nainte de a ncepe aceste lecturi, era anum e o b ice iu l ca episcopul s m earg s se aeze pe scau nul cel de sus ( ), rid ic at n m ijlo c u l absidei a lta ru lu i, spre a putea supraveghea a d u narea n tim p u l c itirii pericopelor d in V e c h iu l Testament i d in A p o s t o l4iM . Cu aceast ocazie el recita R ug c iu ne a sc a unu lui celui de sus ( ). C aracterul de c irc u m stan al acestei r u g c iu n i reiese clar d in textul ei m ai vechi, pe care-1 d Codicele Barberirti 336 : S tpne, D oam ne D um n e ze u l Puterilor, m intuiete p o p o ru l T u i-l linitete (f-1 s fie lin i tit sau p o to lit = ), cu. puterea S fn tu lu i T u D u h p rin sem nul cinstitei cruci a U nuia-N scut F iu lu i Tu, cu Care bin e c u v n ta t eti n v e cii v e
491. C o n s titu iile A po sto lice , cartea II (Despre episcopi, preoi, i diaconi), cap. 57. (O rdinea de observat la serviciul divin). 492. Ibidem . 493. Cf. S im io n, a rh ie p isc o p u l T esalo nicului, Despre slinta L iturg hie, cap. 85 i ProL G rigore M a n sv e to v , op. cil., p. 1.45. 494. Cf. Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 66G, n. 4 ; Dr. V asile M itro fa n o v ic i i Dr. T. Tarnavschi, op. cil., p. 490, i J. Hanssens, op. cit., t. III, p. 229.
H t u r g h ie r u l e x p lic a t 12

178 cilor 49s. C rei necesiti i rspundea aceast ru g c iu n e este uor de neles din u rm to a re a ex clam aie a S fn tu lu i A m bro zie al M ediolanulu i : C t osteneal se d n biseric pentru ca s se fac linite, atunci cnd au loc lectu rile ! 4 !)C . O b ic e iu l de a recita o astfel de ru g c iu n e nu a ncetat nici du p ce L iturghia se oficia de re g ul fr episcop. S cau nu l cel de sus fiin d ns gol, ru g c iu nea ro stit de aci n a in te de preot a luat caracterul de doxologhisirea lu i D um nezeu-Fiul, Cel ce troneaz direct de pe n lim e a scaunului slavei m p r ie i Sale, a dic fr a m ai fi reprezentat n chip v zu t de episcop. C h ia r n absena acestuia d in u rm , prerogativa scaunului cel de sus nu este ns uzurpat, deoarece lo c u l in d ic a t de Liturghier p re o tu lu i, n tim p u l c itirii A p o s to lu lu i este spre colul de m iazzi al sfintei mese ( ) sau je u l de ln g tro n u l epis copului, cu o treap t m a i jos 497. L itu rg h isito rii i-au p reg tit astfel p o ziiile n care trebuie s se gseasc la nceperea lecturilor biblice, care, n sim b o lism ul L iturghiei, reprezint a d o u a p erio a d din ic o n o m ia m n tu irii p rin H ristos, n com paraie cu cea sim b o liz a t p rin cele ce s-au svrit i s-au rostit m ai nainte la Proscom idie, precum i cu c n trile (antifoanele) de la n ceputul L itu rg h ie i'1 9 8 . Im n u l T risag hion poate nsem na d e c i.o m anifes tare de slvire a prezenei i a c tiv it ii profetice a D o m n u lu i H ristos. 3. L e d u r ile b ib lice D up ce corul a term inat cntarea Im n u lu i T risaghion, diaconul face atent adu narea cretinilor, strig nd : S lu jn am inte 1, preotul com pletnd : Pace tuturor, la care i se rspunde de ctre cntre : i d u h u lu i tu. Prin aceste u ltim e d o u form ule se schim ba n Bise rica prim elor patru-cinci v eacu ri salutul ntre episcop i ntre cre d in cioi, nd a t d u p intrarea n Liturghie i im e d ia t n a in te de a ncepe lecturile din Sfnta S crip tur 4" . A cestea reprezint de fapt partea prin, cipal i cea m ai veche a L itu rg h ie i catehum enilor. C ano nul 59 al S in o d u lu i de la Laodiceea reco m and n acest scop crile V e c h iu lu i i N o u lu i Testament. U n astfel de uz se gsea in a u gurat nc din vrem ea S finilor A p o sto li, precum m rturisesc diferite locuri d in Faptele i Epistolele lor. In fo rm a ia dat de S fn tu l Iu stin M a rtiru l i F ilo zo fu l c n veacul su se citeau (M e m o riile A p o sto lilo r, a dic E v angh eliile , Faptele i Epis tolele lor), ori n u m a i () (Scrierile p ro fe i lor) 1 ) 0 , rm n e m e n iu n e singular.
495. F. E. B rig htm an , op. cit., p. 314. 496. Q u a n tu m la b o ra tu r in ccclcsia ut Hat sile ntiu m cum lectiones le g u n lu r. Sf. A m brozie. In Psalrnum I. Praef. 9. 497. : 1c zice Fiinei Si . Cod. 6277 770, Mlnstirca P antelim on. Pan. N. T rem bela, op. c/f., p. 8. 498. Cf. N ic o lae C abasila, op. cil., cap. I, col. 372 B. 499. Cf. Sf. lo a n G u r de A ur, O m i lia , la E p is to la clre C o lo s e n i, 4 P. G., LXII, 322 323; Sf. G rig o re de N azianz, C u v n ta re a X X II, 1, P. G., X X X V , 1131 A ; Sf. M axim M rtu ris ito ru l, op. cit., cap. X II, P. G., X C I 689 D. 500. Sf. Iu s tin M a rtir u l i Filozoful, A p o lo g ia n ti, cap. LV II, 3.

179

a) Lecturile biblice n v e c h iu l lor stadiu. In ceea ce privete cr ile anume clin care se alegeau pericopele de citit, ordinea, numrul i ntinderea acestora, nu a domnit la nceput o regul uniform i abso lut sau, dac era una, aceasta se reducea la voia i hotrrea episcopu lu i501. Aa se explic de ce Sfntul loan Gur de Aur obinuia adesea s anune cu cteva zile mai. nainte subiectul omiliei urmtoare, pentru ca auditorii s aib timp a cuta i citi textul pericopei respective. Ei erau ndemnai la aceasta, spre a putea urmri i nelege mai bine cuvntrile marelui predicator r>0-.
A far de m arile srb tori ca, de exem plu : Naterea, A rtarea, n vierea i nlarea D o m n u lu i, P ogorrea S fn tu lu i D uh etc., pentru care fuseser consacrate fragm entele d in N o u l Testament, unde se relatau evenim entele respective, n restul a n u lu i se urm a la nceput, n general principiu] c itirii continue. P rin cip a le le cri ale Bibliei erau adic citite, relundu-se lectura d in lo c u l n care fusese lsat la L iturghia pre cedent. Ca ordine de urm at, C o n stitu iile A postolice in d ic pentru lectu rile din V e c h iu l Testam ent n ti Legea (scrierile P entateuhului) i p ro feii 5 0 :5 dup obiceiul observat, de altfel, la serviciul sabatic din s in a g o g 4. U rm au a p o i d in N o u l Testam ent, Faptele sau Epistolele Sfinilor A p ostoli, iar pe u rm E v a n g h e lia 505. n curnd ns lectura din V echiul Testament s-a redus la o sin g u r pericop. O astfel de rndu iala se gsete confirm at n scrierile S fn tu lu i V asile cel M are, dar m ai clar in o m iliile S fntu lu i lo a n G u r de A u r 5 0 G . n veacul al VII-lea S fn tul M a x im M rtu risito ru l se m ai refer nc la ascultarea dum nezeie tilor profeii ( . ) 507, dar m ai apoi S fntul G h e r m an I al C o n sta n tin o p o lu lu i m e n io n e a z n u m a i citirea din. A p o sto l i din E vanghelie 50S. O rig in e a p ra c tic ii de astzi de a nu se m ai pune lec501. Sf. Iu slin M a rtiru l i F ilo zo fu l spune c se citea atit ct n g d u ia tim pul (A p o lo g ia n lli, L V II, 3). Fer. A u g u s tin , n vederea predicii pe care vo ia s o tin, dduse dispoziie d ia c o n u lu i asupra p sa lm u lu i ce trebuia citit n acest scop. Lectorul citi ns din greeal alt psalm , aa c episcopul a fost o b lig at s-i schim be subiectul (E n a ira lio in Psaltnum C X X X V II. P. L X X X V II, 1784). 502. Cf. Sf. lo an G u r de A u r, O m ilia I I I despre Lazr, I, P. G., X L V III, 991. 503. La care trebuie s se ne le ag i crile lui Isus N a v i, ale Ju d e cto rilo r i ale Regilor, crile C ro n ici i crile Io v i ale lui Solom on. C onslitutiones A po slolica c, cart. II, cap. 57. 504. Cf. J. Hanssens, op. cil., t. III, p. 159 i t. II, p. 421 423. 505. C o nstituiile A postolice, cart. V III, cap. 5. 506. Sf. lo a n G u r de A u r, O m ilia X X I X la Fapte, 3 : i suindu-se lectorul, spune mai n tii a cui este cartea, al crui profet sau apostol sau evanghelist..., P. G., LX, 217. O m ilia III la Epistola II ctre T esalo nice ni , 4 Dac zici c aceleai le auzi n fiecare zi, spune-mi din care profet este locul ce s-a citit, i din care apostol sau din care epistol). (P. Ci., L.X1I, 485). Cf. nc : O m ilia V II clre crctinii antiohieni, 1, P. G., X L IX , 92 93 ; Despre botezul lu i Hristos, 2, P. G., X L IX , 31)5; La P s a lm u l C X V II, 1, P. G., LV. 528 etc. 507. Sf. M a x im M rtu ris ito ru l, op. cit., col. 704 B. 508. Sf. G herm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, up. cit., P. G X C V III, 412 .u. n versiunea Iui A nastasie B ib lio te c aru l nu se face ns m eniune de apostol, ci

180

n a i n t e s f i n i t e , f i e s i n g u r e , fie p r e c e d n d pericopele d in A p o sto l i Evanghelie la srbtorile la care snt prevzute acestea d in u rm , ori la srbtoarea h ra m u lu i bisericii. De fapt, lecturile d in A p ostol i din Evanghelie la L iturghia D arurilo r mai n a in te sfinite snt ncad rate n serviciul V ecerniei, care se afl unit cu aceast Liturghie. O sistem atizare a lecturilor liturgice a in tra t totui de tim p u riu n preocuprile S finilor P rin i, ajungndu-se chiar la realizarea unor norme. Astfel, regula de astzi de a se citi Faptele A p o sto lilo r de la Pati p n la srbtoarea C incizecim ii se gsea n uz n c d in ain te de Sfintul lo a n G ur de A ur, care consacr aproape o n tre a g o m ilie spre a demonstra m otivele luate n considerare de S finii P rini pentru o astfel de rn d u ia l 5 0 . O contribuie deosebit la sistem atizarea le c tu ri lor din Faptele A p o sto lilo r i din Epistolele catolice pentru u z u l litu rg ic este atribuit n general d ia c o n u lu i E utaliu (veacul >al V-lea) d in A le xandria. La cererea p reo tu lui A tanasie, E u ta liu a m p rit aceste scrieri n 57 de lecturi pentru serviciul liturgic, lu n d ca baz u zul transm is de practica tr a d iio n a l 510. A m nu ntele exacte p riv itoare la actuala m p rire a te x tu lu i S fin tei Scripturi n lecturi litu rg ice nu pot fi precizate m ai de aproape. P en tru paraele (lecturile din Pentateuh sau Lege), haftarele (cele din. profei) i pericopele (cele d in N o u l Testament), destinate se rv ic iu lui liturgic, servea la ncep ut B iblia nsi, adic exem plare cu text continuu. Pe m arginea acestora se fceau ns nsem nri, p rin care se indicau nceputul i sfritul pericopelor corespunztoare d u m in ic ilo r i diferitelor srbtori. La nceputul u no r astfel de codice se punea adesea un tablou ( = capitulare, iar n u nele Veliii greceti m ai noi ) de citirile rnduite pentru d u m in ic i i srbtori. S-a gsit ns de tim p u riu c este m ai practic s se extrag n v o lum e aparte bucile b ib lice destinate se rvic iu lui d iv in . A a au rezultat crile denum ite n general, n lim b a ju l tiin ific de astzi, cu titlu l c o n venional de Lecionare. n term eni bisericeti ns cartea n care se gsesc sistem atizate pericopele liturgice d in Faptele i E pistolele S fin ilor A p ostoli se num ete A p o sto l ( sau ), iar aceea n care este distribuit textul E v a n g h e liilo r se cheam E v a n g h e lia r iar cteodat E vanghelistar (). n aceste cri de s lu jb , c iti rile biblice snt rndu ite pe zilele sp tm nii, n cep n d de la srbtoarea nvierii D o m n u lu i511. Pentru srbtori, pericopele snt alese n raport cu caracterul e v e nim e ntulu i com em orat. m ai num ai de prochim en. Cf. S. Pelrides, op. cit., nr. 39, p. 30 i N . Borgia, op. cit., nr. 28, p. 25. 509. Sf. loan G ur de A ur, P e n tm ce Faptele In C ihcize cim e ?, P. G., LI, 103 104. 510. Cf. E u lh a lii d ia co n i A c lu u m apostolorum , s .J p a u li C a lh o lic a ru m q u e epislolarum ediUo, P. G., L X X X V , 628 789. Cf. i E. M angenot, C h ap ilre s de la Bible, articol in D ictionnaire de la Bible, p ub lica t de V ig A r o u x , t. II, part. I, p. 560 561f. 511. O rd in e a observat n cartea A postol este /firm toarea : De la Pati i p n

turi din Vechiul Testament luase, prin urmare, fiin n scurtul interval dintre ultimii doi autori. Ele se menin numai n Liturghia Darurilor

181 D intre cele trei exem plare de E v a n g h e lia r n m anuscris ajunse p n la noi, u n u l i rid ic v e ch im e a la v e ac u rile a l IV-lea al V-lea, iar alte dou la veacul al VI-lea. Cel m a i m are n u m r de E vangheliare provine ns din epoca de la v e ac u l al V III- le a ncoace. D intre ele, unele nu cuprind dect citirile p e ntru srb to rile m a i nsem nate 512. Necesitatea de a adapta c itirile d in E v a n g h e lii la c u rsu l Liturgh iei a dus la unele m ici m o d ific ri sau, m a i bine-zis, la unele sporiri ale textului prin form ulele generale de introducere, obinuite ndeosebi la ncep utu l pericopei. A stfel, m p re ju r rile de tim p i loc, determ inate precis n textul E v a n g h e liilo r, e. tre bu it s fie redate n c itirile Liturgice din E vangh eliar p rin expresiile v a g i : n vrem ea aceea, Zis-a D o m nul, ori Zis-a D o m n u l p ild a aceasta sau ...ctre iu d e ii care v e n i ser la D nsul. n v e ch ile codice m anuscrise cu text continuu, n trebuinate la Liturghie aceste fo rm u le in tro d uc tive se scriau pe m argine, iar cnd s-au extras perico p ele n E vangheliare aparte, .au luat loc n estura te x tu lu i i expresiile de m a i sus, aa cum se gsesc p n astzi. Pe de alt parte, ca in d ic a ii m a rg ina le , aceste form ule nu iz b u ti ser s determ ine n to td e au n a precis p u n c tu l la care se nch eia u ltim u l verset al unei pericope i de la care ncepea alta. A a s-a n tm p la t c, la alctuirea E vangh eliare lo r, u nele pericope ncep cu versete care con stituie sfritul altora, situ aie care din u ie te i actualm ente 513. b) V echea ncadrare a le c tu rilo r n cerem onialu l L iturghiei. C iti rile erau ncadrate n p sa lm i responsorici, recitai de cntrei secun dai de c re d in c io i514. P rin c ip iu l acesta se gsea, de altfel, nscris fo r mal n can onu l 17 al S in o d u lu i de la Laodiceea, care prescrie ca p salm ii s nu fie in ton ai fr ntrerupere, ci s se fac citiri d u p fiecare psalm. Lecturile apar, p rin urm are, precedate fiecare de psalm i, aa cum confirm diferitele lo c u ri d in lite ra tu ra p a tr is tic 515. V estigiile
la R usalii se citete din F aptele A p o s to lilo r, u rm n d n restul an u lu i m ai n ti Epis tolele Sf. A po sto l Pavel i apoi cele 7 E pistole catolice. Pericopele e vanghelice snt n c ad ra te d u p urm toarele norm e : a) loan, din ziua n v ie rii p n la R u s a lii, excepie fcnd m area Patilor i srbtoarea n l rii, cnd se citete de la Luca, precum i D u m in ic a M ironosielor, cnd se citete de la M arcu. b) M atei, de lu n i d u p R u s a lii p n la D u m in ic a a 17-a dup R u salii, cu excep ia prim elor cinci zile din fiecare clin s p t m n ile a 12-a, a 13-a. a 14-a i a 15-a dup Rusalii, cnd se citete din E v a n g h e lia d u p M a rcu . c) L uca , de lu ni dup D u m in ic a a 17-a d u p R usalii p n la lsa tul sec de carne, cu urm to are le excepii: p rim e le cinci, zile d in s p t m n ile a 16-a, a 17-a i a 18-n i D u m inica n a in te a Bobotezei, cn d se folosete E v an g h e lia dup M a r c u ; n d u m i nicile lsa tulu i sec de carne i de b rn z , precum i sm b ta d in aintea acesteia din urm , se citete din E v an g h e lia d u p M a te i. 512. Ca, de exem plu, L e ction aru l grec d in ms. nr. 194, aflat n Biblioteca U n i versitii din Iai, n care sint extrase pe rico pe le pentru 18 srb to ri, iar a XlX -a pericop este ad u g at m ai trziu. Cf. Dr. V asile G heorgbiu, L ecfionarul e vanghelic grecesc din Iai (Ms. 194). B ucureti, 1940. 513. Cf. E. M ang eno t, L ecJionnaires , n D ic tio nnaire de la Bible, t. IV , part. I. col. 147 157 i Dr. V asile G h e o rg h iu , op. cit. 514. C o n stituiile A postolice. II, 57. 515. Sf, V asile cel M are, Despre S lin tu l Botez, 1, P. G., X X X I, 425 AB ; Ho-

182
acestor p sa lm i n L itu rg h ia de astzi se re zum la cele d o u perechi de stihuri, d in tre care u n a figu reaz sub titlu l de p ro c h im e n (), n a in te de A p o s to l, iar cealalt este anex at c n trii A le lu ia , d u p citirea A p o s to lu lu i. La aceast abreviere se ajunsese deja n a in te de Sfntu l G h e rm a n I al C o n sta n tin o p o lu lu i, care face p rim a m e n iu n e ex pres despre p ro c h im e n i despre A le lu ia de du p A p o s t o l5 1 G . P ro c h im e n u l re prezint p sa lm ul recitat o d in io a r d u p pericopa din V e c h iu l T e s ta m e n t317, adic n a in te a le c tu rii d in A p ostol, iar s tih u rile de d u p p e rico p a acestuia din u rm reprezint un rest ru dim e n tar al u n u i p sa lm de la u d , la recitarea cru ia credincioii p a rtic ip a u cu refrenul A le lu ia , la ncep ut i la sfrit. A a se ex plic situ aia din m anuscrise, n care aceste din u rm stih uri snt ncadrate ntre cntarea A le lu ia ; d in ace ast p ric in , stihurile d u p A postol snt cunoscute sub titlu l de c ileluiarion (). V e c h iu l ob ice i m e n io n at i de S fn tu l lo a n G u r de A u r 518, ca lec torul s a n u n e n a in te de citire originea pericopei, aa cum se practic p n astzi (C itire de la Facere, din profeia lu i Isaia etc., d in Faptele S finilor A p o sto li, d in Epistola, ori din E vangh elia dup...), se aplica i p salm ilor. n v irtu te a ru tin ii, s-a c o n tin u a t chiar s se anune cu titlu l dc psalm sim p le le stih u ri care l m ai reprezentau. A stfel, S fn tu l G h e r m an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i se refer la proch im en cu fo rm u la : ,, "519. U n m anuscris din veacul al X II- lea 'al X III- lea insereaz u rm to ru l c e re m o n ia l n aceast p riv in : Preotul : Pace tuturor. D ia c o n u l : n e le p c iu n e . P saltul : P salm ul lu i D av id . D ia c o n u l : S lum am in te . P sa ltu l : P rochim enul 520; de asemenea, p entru aleluiar, d u p c itirea A p o s to lu lu i , preo tul zice : Pace ie. D ia c o n u l : n e le p c iu n e . P sa ltul : A le lu ia , P salm ul lu i D av id. D ia c o n u l : S lum a m in te . i se c n t A le lu ia . P saltul : A le lu ia rio n . C re d in cioii : A le lu ia r y -1. n C o n stitu ia p a tria rh u lu i Filotei, aceast rnduial apare ceva m ai sim p lific a t, dar n acelai tim p m ai clar. C aracterul de sim p lu a n u n al p ro c h im e n u lu i cu titlu l de psalm , fr ca n realitate s se citeasc un p salm ntreg afar de prochim en, reiese destul de precis d in fo rm u la : Psalm al lu i D av id , n tre b u in a t att p e ntru sti hurile d in a in te a A p o s to lu lu i ct i pentru cele de d u p citirea lu i 5~. T itlu l de psalm , n em aico resp u nznd u ne i re aliti i fiin d im p ro p riu pentru u n stih sau pentru o singur pereche de stihuri, s-a a ju n s s se anune n u m a i sub n u m ire a de prochim en, care adic precede sau
m ilia h a b ila in Lacizis, 1, col. 1437 C D ; Pseudo-Dionisie A re o p a g itu l, op. cil., cap. III, 2, P. G III, 425 B. 516. Sf. G h e rm n n 1 al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G., X C V III, 412 A B, p re cum .i ve rs iu n e a lu i A n as tas ie B ib lio tec arul (ed. S. Petrides, op. cit., nr. 39 i 41, p. 30 i 31 , de asem enea, ed. N. Borciia, op. cil., nr. 28 i 29, p. 25). 517. Cf. i Dr. A n to n Baum stark Lilurgie co.mparee, n Iren ik on, t. X I, nr. 1 i 2, 1934, p. 27. 513. Ve-zi lo c u rile in d ic ate n nota 506. 519. O p. i Ioc. ciL, P. G.,. X C V III, col. 412 A. 520. Ms. 1020 S in a i , A . D m itrievschi, Litu rg h ie ru l, car tea la in ic , p. 140. 521. Ib id e m , p. 141. 522. C od. 6277 770 P a n le lin io n (veac. al X IV -a). Pan. N . T rem bela, op. cil. p. 7.

183
/

este aezat nainte de lectura A p o sto lu lu i. N u s-a p u tu t totui n tre buina a'celai term en i p en tru A le lu ia , dei de fapt el preced lectura Evangheliei. Ca psalm , el cdea nc din vechim e n atribuia lecto ru lui sau a cntreului i, ca atare, stihul i A leluia fiin d citite i cintate de acesta, g rav iteaz spre A postol, pierznd astfel caracterul de text aezat n aintea E va ng h e lie i. c) C erem o nialul a ctu al i sim b o lism ul lecturilor biblice. Lec turile b ib lice au fost intro duse n Liturghie n scopul de a instrui pe credincioi n n v tu ra lu i H ristos i asupra dato riilo r lor de cretini. C itirile din S fnta Scriptur, care ne n v a att buntatea i iubirea de oam eni a lu i D um nezeu ct i dreptatea i judecata Lui, sdesc i aprind n sufletele noastre nu nu m ai iubirea, ci i team a de El, fcndu-ne astfel m a i zeloi ntru pzirea poruncilor Sale. Iar toate la u n Joc (cu ru g c iu n ile i cntrile) m buntesc sufletul i apropie de D um nezeu a tt pe preot ct i pe credincioi, fc n d i pe unul i pe ceilali destoinici pentru prim ire a i pstrarea cinstitelor daruri, care este scopul S fintei Liturghii... r > 2 3 . Ele ne pregtesc i ne curlesc m a i dinainte, pentru sfinirea cea m are a Sfintelor Taine 524. Cu alte cuvinte, 'lecturile b ib lic e n Liturghie reprezint p rin cip alu l izvor al credinei i p ie t ii noastre i, in acelai timp, u n u l dintre m ij loacele p rin care L itu rg h ia ne pregtete pe de o parte ca s ne apro piem i s p rim im cu v re d n icie sfinirea cu Sfintele Taine, iar pe de alta ca s putem pstra i s rm n e m ntr-nsa 55. C u v n tu l D o m n u lu i din Sfnta E vanghelie ne este dat deci n Liturghie ca o lu m in pentru m intea, sufletul i in im a noastr, aa precum S fntul Su Trup n i se d spre ntrirea i t m d u ire a sufletului i a trupului. n sim bolism ul Litu rgh iei, lecturile din N o u l Testament au sem ni ficaia uneia din form ele mai depline ale artrii i m anifestrii lui Iisus n lume, oare au de v e nit n chip treptat m ai vdite. La V h o d u l mic, E vanghelia este n la t i ne este artat nchis, pentru a a m in ti c li pele de pe pragul ie irii Lui la 'activitatea publica, atunci cnd El n-a grit nim ic despre Sine, ci, fiin d necunoscut, a fost nevoie s fie m r turisit de T atl i a nu na t de lo a n Boteztorul. A cum ns citirile din A postol i din Sfnta E va ng h e lie snt semne m ai perfecte ale m a n i festrii Sate, n cursul creia El gria tuturor n pu blic i se fcea cu noscut nu num ai prin cele ce a grit El nsui, oi i prin c e le 1 ce a n v a t pe A p ostoli s p ro p o v d u ia sc 52 . D up S fntu l G herm an I al C o nsta n tinop olului, prin citirea F aptelor i Epistolelor se arat nsi chemarea la El a A p o sto lilo r i consfinirea (instituirea) lor 527.
523. N ic o lae C abasila. op. ciL., cap. I, col. 369 C. 524. Ibidem , cap. X X II, col. 416 C. 525. Ibidem , cap. I, col. 369 B. 526. Ibidem , cap. X X II I, col. 416 D. E vanghelia nseam n venirea F iu lu i lui Dumnezeu, cn d s-a artat n o u , vorbindu-ne n u prin nori i enigme, ca o d inio ar lui M oise prin qlasuri i fulcera i trim bite..., sau ca altd at profeilor prin a r tri... ci s-a artat n m o d v d it ca om ad e v rat i a fost vzut de noi, prin care Dumnezeu-Tatl ne-a vorbit gur ctre gur, iar nu n enigm e. Sf. G herm an I al C o nsta n tino p o lulu i, op. cit., P. G X C V III, 412 413 A. 527. Ibiclem, col. 412 B.

184
R n d u ia la p riv itoare ]a ordinea n care se citesc cele dou pericope din N oul Testament, punndu-se adic m a i n ti cea d in Faptele A p o s tolilor sau d in E pistolele acestora, iar du p aceea pericopa E vangheliei, este inspirat de ideea c cele grite de D o m n u l nsui ne n fie a z artarea Lui m a i l m u rit dect cele spuse de A postoli. tim. c M n t u i torul nu a artat oam enilor dintr-odat m rim ea p u te rii i a b u n t ii Sale, ci treptat. De aceea, este p otriv it s se citeasc A p o sto lu l n aintea E vangheliei,^vrnd s se arate astfel c m anifestarea D o m n u lu i n lum e s-a fcut treptat r,2 S . De altfel, aa desprinse d in contextul integral, cum snt citite fragm entele din scrierile S finilor A p ostoli, las s se constate uneori greuti de neles, com parativ cu claritatea d iv in a E v a n g h e liilor, lucru sem nalat de nsui S fntul A p o sto l Petru (II Petru III, 1.6) n legtur cu cugetarea teologic profund a S fn tu lu i A p o sto l Pavel, care nu este -ntotdeauna uor de ptruns. Lectura A p o sto lu lu i este introdus p rin form ulele m e nion ate m ai nainte : S lu m am inte, Pace tuturor 1, la care citeul rspunde : i duhului tu, zic n d ndat prochim enul. D iac o n u l ex clam nd a p o i : n elepciune 1, citeul anun scrierea din care este extras pericopa din acea zi a x4postolului. D iaconul, ori n lipsa lui preotul, atrage d in nou atenia credincioilor prin ex presia: S lu m a m in te ! , citeul n c e pnd apoi n d a t lectura. In tim p u l acesteia se face tm ie re a lta ru lu i i a naosului., d u p rn d u ia la cdirii celei m ici. Dei n lim b a ju l curent bisericesc aceasta este cunoscut sub num ele de cdirea d in tim p u l A postolului, to tu i ea constituie un act anticipat, putndu-se considera tot att de tem einic, i chiar m ai m ult, ca tm iere na inte de E v a n ghelie. D up S im ion, arhiepiscopul T esalonicului, aceast tm iere s im bolizeaz p rin fu m u l i arom a ei darul D u h u lu i cel dat d in E v angh elie ntru toat lu m e a 529. D up ce s-a n ch eiat lectura din A postol, preotul se adreseaz c i titorului : Pace ie, c itito ru le ! , iar acesta z ic e : i d u h u lu i tu. i citete n d a t stih u rile dup A postol, iar 1a. cor sau la stran se cnt A leluia (L udai pe D o m n u l D um nezeu). C i tm ie re de m a i n ainte, aceast cntare reprezint u n act care, de fapt1 , precede i se refer 1 a. citirea E v a ngh elie i, care trebuie s urmeze. C ntarea A le lu ia a fost anume aezat 'aci n scopul de a se da la u d lui D um nezeu pentru darul ce se face p rin citirea E vangheliei 530. T erm innd de cdit, diaconul prim ete de la preot sfnta E vangh elie i, n tim p ce se in ton eaz A le lu ia , iese cu ea prin sfintele ui, ducndu-se la lo c u l cel rn d u it pentru citire, purtndu-se na in te dou sfe nice sau fc lii aprinse, n semn de respect i ca sim bolu ri ale lu m in ii a devrului e v an ah e ic. C nd nu este diacon, E vangh elia se citete de ctre preot n sfintele ui, cu faa spre credincioi. C nd este diacon,
528. N ic o lae C a ba sila, op. cil., cap. X X II, col. 416 D 417 A . A ceast rn d u ia la are de fapt i u n tem ei istoric : M u itu ito ru l o b in u ia s trim it pe A po sto li, doi cte doi n a in te a Sa p rin sate, pregtind in acest ch ip terenul pentru activitatea Inv|torului lor (M a rcu V I, 7. 12 13; Cf. i M atei X , 1, 14; Luca IX , 1 2). 529. Explicare despre s ln la b iscric , p. 260, col. 1. 530. Ibidem .

185

lectura pericopei e v an g h elice este intro dus p rin cererea de b in e c u vntare de la p r e o t : B in e c u v in te a z, printe, pe birrevestitorul S fn tu lu i A postol i. E vanghelist (N ), b in e c u v n ta re pe oare preotul i - d rostind din sfintele ui : D um nezeu, p entru ru g c iu n ile S fntu lu i, sl v itu lu i, ntru tot l u d a tu lu i A p o sto l i E vangh elist (N), s-i dea ie, celui ce binevesteti, c u v in t cu putere m u lt , spre mplinire E v a n g h e lie i iu b i tului Su Fiu, D o m n u l nostru Iisus H ristos. Preotul sau al doile a d ia con, dac este, zice : n e le p c iu n e ! Drepi s ascultm Sfnta E v a n ghelie, preotul a d u g in d : Pace tuturor. D u p ce corul sau strana a rspuns: i d u h u lu i tu , d ia c o n u l anu n num ele e v an g h e listu lu i de la care este lu a t pericopa : D in S fnta E v angh elie de la (d up N ) citire, iar corul in to n e az : S la v ie, D oam ne, slav ie \ Preotul sau d ia conul al doilea p ro v o a c pentru u ltim a dat pe credincioi la atenie : S lu m am inte !. n unele erm inii i m a n u a le de litu rg ic se consider c term enul nelepciune, cui care se n ch eie seria in terjeciilo r n a in te de citirea E vangheliei, se refer la aceast sfnta carte, care cuprinde c u v n tu l D o m n u lu i531. Iat, adic, aceasta este n elep c iu nea adevrat, cereasc, dum nezeiasc, adus lu m ii i p ro p o v d u it de Iisus FIristos ; s ascultm deci nelepciunea, cea de sus, nelep ciu nea lui D um nezeu, pe F iu l T a tlui, Cel ce s-a fcut om, ca s ne vorbeasc cele de trebu in pentru m ntuirea noastr 532. F r n d o ia l , aceast interpretare nu este im p o s ib il ca idee. n re alitate u is in terjecia de m ai sus, lu a t n prim ele ei dou m embre, a fost in tro d u s n slu jb a bisericeasc cu scopul de a provoca n a n u m ite m om ente litu rg ic e o atenie special i o c o n centrare sp iritu a l m a i accen tu at d in partea credincioilor. A stfel de recom andaii nu snt de prisos, date fiind oscilaiile i in e g a lit ile de care se resim te capacitatea de ncordare a sufletului omenesc. De aceea, preotul n d e a m n pe toi, zice N ic o la e C abasila, i am intete c re d in cioilor de ne le p c iu ne a cu care se c uv ine s ia am inte la Sfintele Taine. Care este aceast n elep c iu ne ? S nt g nd u rile ce se cuv ine s le a-vem n tim p u l sfintei slujbe i cu care trebuie s p riv im i s ascultm cele ce se svresc i se rostesc, g n d u rile cele p lin e de credin, cele ce nu au n im ic omenesc ntr-nsele. A ceasta este nelepciunea c re d in cioilor i aa se 'tlcuiete cuvntul n e le p c iu n e ! , adresat c re d in c io ilor de ctre preot, de m a i m u lte ori n cursul slujbei, ca u n m ijlo c de a le aduce am inte despre acele g n d u ri ... M a i este n sfrit i ex clam aia d re p i!, care c up rinde tot u n nd e m n ... ; apropiindu-ne (adic) de D um nezeu i de S fintele Taine, s nu fim cu nepsare, ci cu rv n i cu toat sm erenia s lu m parte la acestea, fie c trebuie s privim', fie c trebuie sa grim sau s ascultm ceva d in cele sfin te ; i p rim ul sem n al acestei rv n e i e v la v ii este inuta dreapt a corp u
531. Sf. CJherman I al C o n s ta n tin o p o lu lu i : n e le p c iu n e cu v n tu l lui D u m nezeu..., o p ./c it., P. G., X C V II I, 412 B. 532. V ez G h enadie, fost episcop de A rge, op. cil., p. 58 i 88; lerom . Gabrio] nu. op. cit., p. 135; Dr. V asile M itro f n o v ic i ii Dr. T. T arnavschi, op. cil.. P 487 ; Dom Placide de M eester, La d iv in e Liturgie, III, ed. Rome-Paris, p. 128, n. 31.

186 l u i ; adic s facem 'aceasta nu stnd jos, ci n picioare 533. C ci, p re cum su b lin ia T ertulian, nu se st jos n prezena c u iv a p e care l respectm, deci cu att m a i m u lt n prezena lu i D um nezeu 534. A ceast inut c u v iin c io a s sin tem datori s o observm , p rin urm are, i n tim p u l citirii S finte i E vangh elii, care, de fiecare d>at, n f i e a z pe Iisus n a in te a s p iritu lu i nostru. De aceea, nc d in vechim e, credin cioii m p re u n c:u clerul ascultau citirea Sfintei E v a n g h e lii n picioare, iar nu stnc! jos 3 :l\ La intonarea fo rm ulelor prin care se vestete le c tura ei, litu rg h is ito rii se ridic de pe locurile lor din sintron, iar a rh ie reul, fie c rm 'ne pe treptele scaunu lui de sus, fie c pogoar', v e n in d pe solee p rin sfintele ui, su praveg heaz pe credincioi, stnd n p i cioare i cu faa spre ei, iar n semn de smerenie fa de Iisus H ristos, socotit a fi prezent, st n aceast poziie, fr om ofor, sem nul d e m n i tii episcopale, iar dup unele practici, chiar fr m itra. In terjecia drepi, n slujb a bisericeasc, se refer deci n p r i m ul rnd la p o ziia fizic a corpului, aceasta fiind considerat p rin ea nsi ca un sem n ev ident al unei adevrate a titu d in i interioare religios-morale. La acest ndem n deci toi trebuie s se ridice de pe lo c u rile pe care stau, aa cum a fost practica veche cretin, cn d i cei ce se sp rijin e a u pe bastoane, cum era obiceiul ndeosebi printre v ie u i torii d in rnnstiri, le lsau jos, stincl n poziie dreapt n tim p u l c itirii E vangh elie i. n u n e le pri, e v la v ia curent a a d op tat m a i trz iu o form i m ai accentuat de respect n tim p u l lecturii pericopei evanghelice, ascultnd-o n g e n u n ch i 536. De altfel, prin toi ceilali term eni care in tr n structura oarecum com plex a in te rje c iilo r de care snt precedate lecturile b ib lice n slujb a re lig io a s se urm rete n fond stim ularea ateniei, reculegerii i m e d ita ie i la c u v n tu l d iv in . S ascultm E va ng h e lia , zice F e ric itu l A u g u stin , ca i cum D o m n u l ar fi n a in te a noastr. S n u zicem : F e ricii cei care au p u tu t s-L. vad, cci m u li dintre cei care L-au v zut, L-au dat m o rii ; i m u li dintre no i au crezut fr s-L fi v zut. N ep re uitele c u v in te ce ieeau din gura Lui au fost scrise i pstrate pentru noi ; ele se citesc din nou pentru noi, aa precum v o r m a i fi citite nc pentru cei ce vor v eni dup no i 537. Deci, aa precum n dem na la rn d u l su O rig en, s nu pierdem u n singur c u v n t d in S fnta E vanghelie, cci dac atunci cnd v m p rt ii lu a i seam a pe b u n
533. N ic o la e C a b a s ila , op. cit., cap . X X I , col. 413 B - C ; 413 D-416 A . C c i s 1r i(;nron drepi* a c e a s ta n s e a m n : s n u ste a a p le c a i, o ri jo s , ci cu s u f le tu l i cu I r u p u l n c o r d a t sp re E l (Ibidem , cap . L III, col. 489 A ). Sf. G h e r m a n I a l Cons ln n lin o p o lu lu i : * D r o p ii s a s c u lt m S fn ln E v a n g h e lie . A c e a s ta n s e a m n s n e n l m o u c ie le lc m p r e u n cu fa p te le de la c e le p m n te ti i sa n e le g e m v e s tir e a lu c r u r ilo r c e lo r b u n e (o p . cit., P. G., X C V I I I , 4-12 D ) ; S im io n , a r h ie p is c o p u l T e s a lo n ic u lu i : S s t m d r e p i cu n e le p c iu n e i cu c u n o tin , cu trup u rile i cu sufletele i d r e p i c u c r e d in a i c u cjin d iro a (Despre sfin te le r u g c iu n i, c a p . 322). 534. T e r tu lia n , De o ralio n e . c. 16. 535. C o n s titu i iile A po sto lice , cart. , 5. 530. A su p ra in t e r je c ie i litu r g ic e d r e p i , vezi lu c r a r e a n o a s tr n s e m n ri pentru o n o u ediie a L itu rg h ie ru lui..., p. 42 51. 537. F er. A u g u s t in , Trat. X X X la S fin tu l lo an, 1.

187 dreptate ca s nu cad jos nici cea m ai m ic prticic, pentru ce s nu credei c este ru a n e g lija , un singur cuvnt a l lu i Hristos? 538. Convingerea aceasta despre puterea de transfigurare a v ie ii cre tine sub in flue n a c u v n tu lu i E vangh elie i a condus, desigur, la in tro ducerea n Liturghier a R u g c iu n ii dinainte de E vanghelie, pe care preotul o citete n tain , n tim p ce la stran se cn t A lelu ia. Prin aceast rugciune, litu rg h is ito rii in vo c aju toru l d iv in pentru ca s susin i s activeze puterile noastre sufleteti n scopul nelegerii, asim ilrii i transfo rm rii n fapta a n v tu rilo r evanghelice : Str lucete n in im ile noastre, Iu b ito ru le de oameni, Stpne, lu m in a cea nestriccioas a cunoaterii D um n ezeirii Tale i deschide ochii g h id u lui nostru spre nelegerea evanghelicetilo r Tale p ropo vduiri. Pune ntru noi i frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele tru p u lu i clcnd, vieuire d u h ov niceasc s ducem, cugetnd i fcnd toate cele ce snt spre b u n plcerea Ta O rig in e a istoric a acestei ru g c iu n i nu este tocm ai lm u rit. D in Codicele B arberini 336 lipsete. n veacul al X-lea ns este n tln it n toate codicele cu L itu rg h ia S fn tu lu i lacob n versiune greac. P ro veniena ei aci pare c se datorete ns, de fapt, unei n ru riri bizantine, care ncepuse s se resim t asupra celorlalte L itu rg h ii orientale. Este deci de presupus c ru g c iu n e a se gsea n circulaie na in te de aceast epoc, dar nu dobndise, poate, o prim ire general. P rim ul docum ent care face m eniune de ru g c iu n e a dinainte a E vangheliei este u n codice din veacul al XI-lea cu rn d u ia la L iturghiei S fn tu lu i lo a n G u r de A u r 539. M anuscrisele litu rg ice c ontinu totui s nu o nscrie regulat n cuprinsul lor. Astfel, pe cnd C onstituia p a triarh u lu i Filotei nu ia act de ea nici n v e ac u l al XIV-lea, Codicele E siigm enu din anul 1306 o avea deja nscris n locul actual din L itu r g h ie 510. O ru g c iu n e n a in te de Evancthelie a putut lua natere prin a na logie cu ru g c iu n e a d in tim p u l T risaghionului, care, de fapt, apare ca o rugciune na in te de citirea A p o sto lulu i. Introducerea unei astfel de piese i n a in te de E va ng h e lie se im punea, prin urm are, cu att m ai logic. Textul ei este com un am belor L itu rgh ii biza n tin e i, p rin c u p rin sul su, se dovedete n tru totul adecvat m o m e ntulu i pe care l ocup. D up ncheierea lectu rii pericopei evanghelice, credincioii excla m ca i n a in te de nceperea e i: S lav ie, D oam ne, slav ie ! . Sensul specific acestui scurt im n de lau d apare m ai evident dac l analizm n com paraie cu finele T risaghionului. n a in te de A postol, cntarea T risag h io n u lu i este, precum remarca N icolae Cabasila, am es tecat cu cererea, cci se term in prin cuvintele miluiete-ne pe noi. Dar nainte i dup E vanq h elie n l m o cntare adev rat de laud, fr cerere, ca u n ii care tim c Sfnta Evanghelie n c h ip u ie pe Hristos i dac L-am aflat pe H ristos am d o b n dit totul rM. Prin acest im n se
533. A p u d G . L efebre, op. ciL, p. 27. 539. C odicele B urdetl-C ouls, III, 42, ed. C. A. S w a in s o n , p. p. 117. Ci Uit d u jj.

J. Hanssens, op. ciL, t. III, p. 192.


540. A . D m itr ie v s c h i, L ilu rg h ie ru l cartea 541. N ic o la e C a b a s ila , op. cit., cap . X X , col.

lainica..,,
416 D.

2G G .

__

188

m rturisete c A cela pe care avem s-L auzim sau L-am auzit este ntr-adevr n e le p c iu n e a i C u v n tu l lu i D um nezeu i astfel pream rim pe Dum nezeu, pentru c ne-a n v re d n ic it s ascultm cuvintele mnLuitoare ale E vangh elie i 4 2 . Este, am putea spune, o form m a i direct i mai accen tuat n com paraie cu cntarea A le lu ia , ce se zice cu acelai scop d u p A postol. A far de pericopa E vangheliei, care nto tde au na a fost citit de diacon sau de p r e o t 51 ", iar n unele pri (C onstantinopol) chiar de episcop, la srb torile m ari 544, celelalte lecturi bib lice au in trat de o b i cei n atribuia lectorului, care, pentru a fi .auzit n toate p rile sfn tu lu i loca, executa citirea, c.a i diaconul, pe a m v o n (n vechim e : estrada sau tribuna din m ijlo c u l bisericii). Pentru acelai m otiv, lectura E v a n gheliei i a A p o s to lu lu i s-a fcut nc din vechim e nu n to n u l v o rb irii curente ci ntr-un fel care ine locul de m ijlo c ntre citirea sim p l i cntarea propriu-zis, un fel de recitativ, cu o fo rm u l de caden la sfritul frazei. A ceasta era m aniera ntre b u in a t od in io ar i n dic iunea solem n a poem elor eroice 45. O rostire solem n a E vangheliei i a A p o s to lu lu i s-a im pus, de a lt fel, nu n u m ai prin autoritatea lor de cu v n t revelat, ci i printr-un uz cunoscut de p rim ii cretini dintre iudei, la care prile din anum ite cri ale V e c h iu lu i Testam ent se bucurau de o inton aie sau de u n sistem de accentuare specific, la serviciul din sinagog. P.ericopele e v an g h e lice i ale A p o s to lu lu i nu snt la dreptul v orbind nici sim ple lecturi, nici cntri propriu-zise. N u snt piese m uzicale, pentru c, dei se re cit pe tonu l p salm odiei, nu ndeplinesc totui condiiile unei adevrate cntri cu in terva le m uzicale. N u trebuie v z u t deci nici u n nonsens n form ula prin c are este anunat textul lor la serviciul d iv in ca citire, n realitate, nu snt nici sim ple lecturi, ci recitri solemne, cu accente variate, care scot n relief ideea tex tu lu i i, n acelai tim p, ncadreaz precum se cuv ine textul N o u lu i Testam ent n cerem onia L itu rgh iei 546. d) L] p re d ic ii in L iturghia Bisericii prim are. U n element, care i-a"'schim bat lo c u l clin' ^ces-t- TnTrm'ent"'l litu rg h ie i este pre dica, sau m ai bin e zis om ilia. n Biserica p rim ar i n 'tot tim p u l ct a fost n v igoare disciplin a cateh u m enatulu i, predica urm a ndat dup citiri, fiin d considerat ca u n corolar al acestora 547.
542. D r. V a s ile M itr o f a r io v ic i i Dr. T. T a r n a v s c h i, op. c /., p. 493. 543. C o n s titu iile A p o s to lic e , cart. II, cap . 57. 544. C f. S o z o m e n , Istoria bisericcasr, V II, 19, P. G., L X V II, 1477 A . 545. Cf. Io a n n e s T h ib a u t, Le cahant ekponetique, n B iz a n tin is c h e Z e l'isch rift, V I I I B and , L e ip z ig , 1899, p. 134. 546. V e / i ir n i p e la r g c a p it o lu l C n tare a E v ang h e lie i i a A p o s to lu lu i, n lu c ra re a n o a s tr Despre poe?.ia im nocjraiic din crile de ritual i cntarea bise riceasc, p. 278 283. 547. A p o i c ite u l oprindu-.se, e p is c o p u l d ntr- o c u v n ta r e sfa t i n d e m n la im itarea^ ace s to r fr u m o a s e n v t u r i (Sf. Iu s tin M a r t ir u l i F ilo z o fu l, A po lo g ia In li, L X V II, 4). i n .u rm p r e m ii s p o v u ia s c pe c r e d in c io i, fie c a re d in ei pe rin d , nu to ii d e o d a t , ia r la5 u r m i e p is c o p u l (C o nstituiile A postolice, c a r te a a Il-a, 57). .i d u p c itir e a L e g ii i a p r o fe ilb r i a e p is to le lo r n o a s tre i a F a p te lo r i a E v a n g h e liilo r , s s a lu te c e l h iro to n i| p e c re d in c io i..., ia r d u p s a lu ta r e sa le v o rb e a s c c u v in te de m m g iie r e (Ibidefn, c a rte a V I I I , 5 ; Cf. i C le m e n t A le x a n

189

I '

m preun cu p salm ii i cu lecturile, ea reprezenta o m otenire a siste m u l u i practicat n rn d u ia la se rv ig iu lu i d iv in de sm b t dim in e a a la sinagog 5J8. A Scopul ei era in stru irea i edificarea religios-m oral a tuturor asisile n ilo r : credincioi, p e n tite n i i catehum eni. D up ce s-a in au g u ra t m is obice iul ca p e n ite n ii i catehum enii~5 rm n i ia L itu rg h ia creM incioilor, locul predicii a fost m u ta t la sfritul Liturghiei euharistice. N u este exclus ca aceast schim bare s fi fost fcut i 111 scopul de a reine asistena p n la term inarea serviciu lui divin, deoarece m uli, precum se vede din o m iliile S fn tu lu i lo a n G u r de A ur 5'9, se sim eau satisfcui de ndat ce ascultau predica, p rsind biserica dup aceea 5. D eopotriv de determ inante p e n tru aezarea predicii la sfirit, spre a fi ascultat de toi, s-ar putea considera ..rcirea rv nei religioase i lipsa de disciplin ..,c o n stata f'- m B i^fziu, cnd cretinii au luat obiceiul de a veni la" serviciul d iv in n orice m o m ent din cursul lui. N u este m ai p u in a d e v ra t n s c desprirea ntre lecturi i pre dic, pentru care cele d in ti serveau n p rin cip iu ca m a te ria l sau baz de inspiraie, .a dus pe de o p a rte la m icorarea interesului..asistenilor pentru com entarea-pericopelor -biblice, iar pe de alta, la scderea ze lu lu i pentru p redic p rin tre ...liturghisitori. S anciunile destul de aspre prescrise m p o triv a u n e i astfel de n e g lije n e 5 5 1 nu i-au dov edit efica citatea practic. Trebuie s recunoatem to tu i c m odificarea situaiei pred icii n cult se explic ntr-o b u n m su r p rin nsi caracterul ei. Ca element ai Liturgh iei cretine, ea nu-i este suficient ei nsi n chip ideal nu m ai prin scopul didactic, m isio n a r i apologetic pe care i-1 pot dicta m prejurrile. Prin na tu ra i p rin scopul ei, predica cretin depete funciunea c o m e n ta riu lu i d in se rv ic iu l sinagogii. De la nceput ea a m brcat un aspect litu rg ic, fiin d a dic colorat de o not de re lig io zitate, p rin care s-a deosebit de retorica dinafara cultului. C a tilcuire a c u v n tu lu i dum nezeiesc revelat, predica cretin a aprut pe de o parte ca u n dar al graiei div in e , dar n acelai tim p i ca expresia cea m ai n a lt de credin fierbinte a co m u n itii. nto cm a i ca o rugciune, ea unea sufletul a d u n rii n acelai sentim ent de contact i de com u niune cu Dum nezeu. In nota aceasta ide al, ilu stra t n perioada m isionar a Bisericii, de ctre S fin ii A p o sto li, de u c e n ic ii lor i profeii cretini, precum i. de atitea p ersonaliti re ligioase p roe m ine nte de m ai trziu, predica se n
d r in u l,

Strom ata, V II, col. menea col. 1012 ele.).

18 19;

O r ig e n ,

O m ilia

l la Genez, 17, col.

160;

de ase

548. Cf. L u c a V I, 16 31 i F a p te X I I I , 15. Cf. i D r. A . B a u m s ta r k , La ::ruclure des grandes unitees liL urgiques , n Ir e n ik o n , X I, nr. 3, 1934, p. 140 li\ . 549. Cf. O m ilia a V I I - m p o triv a an om eilor, P. G., X L V I I , 766, p re c u m i. O m ilia III-a la Epistola II ctre T eslalo nice ni, P. G., L X II, 484. 550. Cf. i D r. V a s ile M it r o f a n o v ic i i D r. T. T a r n a v s c h i, op, cil., p. 49' ; 4 i Dr. T. T a r n a v s c h i, op. c.il p. 727. 551. V e z i C a n o a n e le : 53 A p o s t., 19 al S in . V I E c u m ., art. 50 d in Rcgularr.^m ui de procedur al istanfelor d is c ip lin a re i ju de c tore ti al B isericii O rtodoxe R o mne, 1926.

_ _ 190
fieaz co n d iio n a t nu n u m a i de instrucia i de p regtirea p re d i catorului, ci m ai ales de personalitatea lu i cretin sau profetic. A stfel, ea cade ca o pies neadaptat n atm osfera m istic a L iturghiei, fa de care reacia asistenilor nu ntirzie s se traduc de obicei p rin prsirea slujbei. M u ta re a deci a predicii la sfritul L itu rg h ie i n-a putut avea, oare, tocm ai scopul de a preveni astfel de incidente, atunci cnd personalitile cretine covritoare sau fig u rile profetice au nceput s devin din ce 111 ce m ai rare ? O b ic e iu l introdus, pare-se de tim p u riu, de a se citi la Liturgh ie unele d in c u v n t rile acestora, nu era de~ cit un m ijlo c de a corecta deficienele predicii, 111 no ile c o n d iii de via ale Bisericii. A stfel, F ericitul Iero nim ne inform eaz c unele pri din o m iliile S fn tu lu i Efrem irul se bu c ura u de cinstea de a fi citite dup pericopele din S fnta S c r ip tu r 552. N o i vedem aci p re lu diul cazaniei de m ai trziu. Dac, astfel, n partea de la ncep utu l Liturgh iei catehum enilor, liturghisitorii au p u tu t ncerca em oia acelora care, lu m in a i de D u h u l Sfnt, au ajuns .s recunoasc pe rm urile Io rd a n u lu i pe M esia cel fgduit, dac a u neles apoi c la slu jb a preoiei ei snt chem ai ca i odinioar S finii A p o sto li, acum ns, n m o m e n tu l c itirii pericopei evanghelice i. al t ik u ir ii ei prin om ilie, ei ndeplinesc astzi; m p re u n cu A postolii de atunci, slu jb a p ro p o v d u irii c u v n tu lu i iu i D um nezeu i a m prie i Lui. Ei c o ntinu s ntrein astfel n L itu rgh ie a c tu a li tatea colii lui Iisus H ristos 5 5 ;\ 4. R u g c iu n ile d u p E vangh e lie ; siritu.1 L itu rg h ie i cateh u m enilo r a) Ectenia d u p E vanghelie. D u p citirea Sfintei E v a n g h e lii, preotul o aaz pe sfnta m as, din sus, adic dinco lo de sfn tu l antim ins, cu partea care se deschide spre rsrit, a v n d s u r meze apoi n d a t ectenia d u p E vangh elie (S zicem toi din tot sufletul i d in tot cugetul nostru...). D ac p rin citirea Sfintei Evanghelii preo tul a reprezentat pe M n tu ito r u l n a ctiv itatea Sa de propovduire i de binefaceri, acum el nchide sfintele ui i se re trage ling sfnta m as pentru rugciune, v rn d s am inteasc p rin a~ ceasta c M n tu ito ru l, dup ce predica m u lim ilo r, ob in u ia s m earg n locuri retrase, pentru a se ruga. nde m n n d deci ntreaga asisten s participe cu toat fiina ei la aceast rugciune, preotul ori diaconul, dac este, e nu m r astfel succesiv obiectele acestei ru g c iu n i, care se face pentru c o n d u c to rii sp iritu ali i ai statului, pentru cei ce s-au n e voit i se nevoiesc n v re u n fel oarecare pentru binele Bisericii, precum i pentru toi c re dincio ii care se afl de fa. O astfel de eetenie n acest m om ent este ct se poate de p o triv it, cci, precum observa Ni552. Ci Lat de -Robert W'i.l, op. c i!., t. I, p. 310, dup r e fe r in e le lu i B a rd ,

La

lecture de la Bible . elem ent de culte, 1863, p. 13.


553. Pe d r e p t c u v in t d e c i f c e a a te n i Sf. lo a n G u r de A u r p e a s c u lt to r ii si : 'H ristos v g r ie te p r in g u r a m e a ... S n u cre d e i c v o r b im a c e s te a de Ia noi... N o i v e n im de la D u m n e z e u ... S n te m s o li tor i i lu i D u m n e z e u p e ln g ' o a m e n i (O m ilia III la E pistola ctre C oloseni, 4, P. G., L X II, 323 324).

191

colae Cabasila, aceast ru g c iu n e se face pentru cei ce pzesc c u v n tu l. E vangheliei, pentru cei ce im it iu birea de oam eni a lu i Hristos, Cel ce este sim bolizat prin E vangh elie , adic pentru pstorii Bisericii i c peteniile popoarelor, cci d a c acetia: ai in fg duina, p ro p o v d u in d bine i p zin d cele scrise n E vangh elie , m plinesc i lipsa lu i Hristos, dup cum zice Sfntu l A p o sto l P avel (Col. I, 24)... n rindu l acestora snt trecui apoi, ca v re d n ici s fie p om e nii n ru g c iu n ile com unitii, i ctitorii, n g rijito rii sfintelor locauri, n v to rii v irtu ii i toi cei care n vreun fel oarecare fac bine obtii bisericeti i celor sfinte 55J. Pentru m o tiv u l c cererile acestei ru g c iu n i diaconale au 111 vedere n chip special pe m p lin ito rii n v tu rilo rJE v a jig h e lie i, aceast eetenie. se consider i m p r d ndiP s'e"'lfs tf e l ritul lecturilor bib lice din Liturghie. n tim p u l ecteniei, p reo tu l rostete n tain o rugciune (Do'amne : D um nezeul nostru, prim ete aceast ru g c iu ne struitoare de la robii Ti ...), prin care se roag ca D um n ezeu s asculte i s m plineasc cererile ndreptate ctre El de credincioi n cursul ecteniei, n titlu l i/ n textul ru g c iu n ii tainice a preo tu lui, aceast eetenie este n u m it ce rere struitoare ( ), denum ire ju stificat att prin su b li nierea d in p rim u l alineat al ecteniei (S zicem toi din tot suiietul i din tot cugetul nostru ...) ct i p rin rspunsul D oam ne m iluiete de trei ori, pe care .1 dau credincioii de la al treilea alineat nainte. In lim b a ju l bisericesc se m ai n tre b u in e a z i denum irea de eetenie ndoit, subliniindu-se astfel caracterul ei de ru gciu ne nsufleit de o dubl i particu lar osrdie. D in C odicele Barberini 336 lipsete ectenia dup Evanghelie, ceea ce ne-ar putea face s credem c introducrea 111 acest loc a unei ru g ciuni diaconale se datorete p ro b ab il unei sistem atizri in terven it m ai trziu n partea fin a l a L itu rg h ie i catehum enilor. ntruct ns 111 c odi cele a m in tit se a fl ru g ciu nea d in tim pul ecteniei struitoare, sub titlul: ,,/ s5f\ aceasta constituie dovad c n practic exista i ectenia. Lipsa ei este ex p licab il prin faptul c cest codice nu are cele ale d ia c o n u lu i, p n la dialogu l dinainte a anaforei euharistice. D ocum entele de la ncep utul m ile n iu lu i al doilea i de m ai trziu m rturisesc chiar c, du p ncheierea ecteniei, credincioii sau corul in to n au de 12 ori D oam ne m ilu iete D up ecfonisul ru g c iu n ii struitoare, Liturghierul Bisericii noastre, ca i al celor de lim b slava, aaz ectenia rmc i rugciunea respec tiv (D um nezeul d u h urilor ...) d in serviciul panihidei, spre a fi folosite la Liturgh iile cu parastas.
554. N ic o la e C a b a s ila , op. cit., ca p . X X I I I , P. G ., CL, 417, A B. 555. F. E. B r ig h im a n , op. cit., p. 314. 556. V e r s iu n e a la t in a lu i L e o n T h u s c u s : Liturgia, seu missa S. Basilii, ex vetustis codicibus latinas tran slation is descripta, in cea r e im p r im a tii (io C la u d e de S ainte s , Lilurgiae, A n v e rs , 1502, p. 37 . u., p re c u m i n e x e m p la r u l d ia c o n u lu i Is i d o r P yrom .alos (la Ia c o b G o a r , op. cit., p. 181 182), P r i m a cerere a ce I o n ic i d e s p r it n aceste d o c u m e n te a s tfe l ; D ia c o n u l zic e m a i n t i : S z ic e m toi;-, c r e d in c io ii r s p u n z n d D o a m n e m ilu ie te . D ia c o n u l c o n tin u : D in tot s u fla tu l i d in tot c u g e tu l s zic e m (C ita t d u p D o m P la c id e de M e e ste r, op. cit., . 85):

192
b) R itu a lu l concedierii catehum enilor. In Biserica p rim elor

patru cinci sau ase veacuri cretine, dup o m ilie u rm a u im e diat ru g c iu n ile n le g tu r cu concedierea c ateh u m enilo r i a ce lorlalte clase asim ilate lor (prim ele trei clase de p e n ite n i i. ener gum enii). Prin citirea pericopei evanghelice, L itu rgh ia catehum enilor i-a aju ns punctu l ei culm inant. F unciunea d id ac tic a acestei pri a L iturghiei, adic instruirea catehum enilor n a d e v ru rile cretine i pregtirea dispoziiei spirituale a credincioilor pentru L itu rg h ia euharistic este n ch eiat i desvrit prin om ilie i, n acelai tim p, aciunea de reprezentare sau sim bolism ul ei se m rginete aci. Restul c erem onialu lu i Liturgh iei catehum enilo r const d in ru g c iu n i i a ciun i pregtitoare pentru ncheierea oficiu lu i ei i concedierea catehum enilo r, aceast concediere fiind o dinio ar strict operant. R itu a lu l n tre b u in a t in acest scop de L itu rgh ia b iza ntin, la nceputul e v u lu i m e diu , nu-1 aflm In nici un docum ent. -n aceast p riv in sm tem redui Ia a n a lo giile ce ni le nlesnete textul C o nstitu iilor A p ostolice , care reprezint Liturghia ritu lu i a n tioh ian. Se cohced;m T ^dica~ succesiv u rm to a re le categorii de asisteni : prim a clas de Catehumeni (, , auditori); adic cei care se gseau n curs de catehizare, a p oi energum enii, dup care u rm au la rind catehum enii c an didai la botez,
( , , &, ), adic cei cu in s tru c iu

nea term inat, i, n fine, p e n ite n ii5 5 T . Pentru fiecare din aceste clase diaconul rostea m ai n tii o ectenie, la finele creia episcopul rostea o rugciune adecvat c ateg o riei respective, rugciune pe care ei o a sc ul tau cu capetele plecate, p r s in d apoi biserica, la in v ita ia ce le-o fcea diaconul d u p ru g c iu nea e p is c o p u lu i55S. C a n o n u l 19 al S in o d u lu i de la Laodiceea face m e niu ne n u m a i de ru g c iu n ile pentru ieirea catehum enilor i a penitenilor. T otui, o m i liile S fn tu lu i lo a n G u r de A u r cuprind num eroase lo curi oare se re fer la ru g c iu n ile p en tru catehum eni, energum eni i p eniten i 559. U nele
557. n g e n e ra l, b r b a ii o c u p a u p a r te a d r e a p t d in in t e r io r u l b is e r ic ii, a d ic cea d in s p re m ia z z i, ia r fe m e ile s t te a u pe la tu r a de n o rd , a d ic n p a r te a s tin g . L o c u l p e n ite n ilo r d e p in d e a de g r a d u l de p o c in n c a re se g s e a u . C e i d in g r a d u l IV e d e a u n n a o s , m a i n fa , i a n u m e n p a r te a r e z e r v a t c ie d in cio ilo r, ia r cei d in g r a d u l I I I o c u p a u lo c u l d in sp ate , a d ic d in f u n d u l n a o s u lu i, de o p a rte i de a lta a u ilo r c a re d d e a u in tin d sa u p r o n a o s . P e n it e n ilo r de g r a d u l II le era r e z e rv a t s p a iu l d in fa al tin d e i, in la tu r ile tre c e rii d in a c e s te a in nao s, ia r c a te h u m e n ii e r a u ae za i in s p a te le lo r, spre ie ire a n p o r t ic ; p e n i tenii de pe p r im a tr e a p t i a v e a u lo c u l a fa r, lin g u a de in tr a r e d in p o r tic , in tin d a sau p r o n a o s u l b is e r ic ii. Cf. D o m A . G re a , La sainte U lurgie, n o u v . ed., P a ris, p. 128; iM gr C h e v r o t, op. cit.. P a ris, 1941, p. 36; Dr. N ic o d im M ila , op. cit., v o i. i, p a rte a a Il-a, p. 59 61. 553. C o n s titu iile A postolice, oart. V I I I , cap . 6 9. 559. Cf. O m ilia III despre inco m prehensibila natu r a lu i D u m ne ze u , 6, 7, P. G., X L V I I I , 725, 727 728 ; O m ilia IV , 4 5, col. 733 ; O m ilia II despre o b sc u rita tea proleilor, P. G ., L V I, 1 8 2, O m ilia L X X I (al L X X II) ) , 4, P. G., L V I I I , 6 6 6 ; O m ilia X V II la Epistola II ctre C orinteni, 3, P. G ., L X I, 527.

193 din aceste pasaje insereaz chiar texte litu rg ice n leg tur cu conce dierea catehum enilor, c u m snt u r m to a r e le d o u p r o p o z iii : S-i n vee pe d n ii c u v in tu l a d e v ru lu i i S le descopere lor E va ng h elia dreptii 5 G 0 , care se p streaz p n a stzi n ectenia pentru catehum eni. A ceeai om ilie utilize az prop o ziia : i-i nvrednicete pe dnii, la vrem ea cuv enit, de baia naterii a doua, de iertarea p catelor ... 5ei, care face parte astzi din textul ru g c iu n ii pentru cei chem ai (catehum enii), ru g c iu n e aflat n L iturghia pus sub num ele S fn tu lu i lo a n G ur de A ur. In textul actual al L itu rg h iilo r b iza n tin e figureaz n u m a i cerem o n ia lu l pentru concedierea celor dou clase de catehum eni. Pentru prim a d in aceste categorii, ectenia este id e n tic n tustrele L iturghiile, n p rim ul rnd, ei snt n d e m n a i la ru g c iu n e : Rugai-v cei chem ai ( ) 5 8 2 D o m n u lu i . A p o i nii credincioii {cei botezai) snt ndem nai s se roage pentru c atehum eni : ca D om n u l s-i m ilu ia sc pe dnii, s-i nvee c u v n tu l a d e v ru lu i, s le descopere E va ng h elia dreptii, s-i uneasc cu S fnta Sa soborniceasc i apostoleasc Bise ric, s-i m intu ia sc , s-i apere i s-i pzeasc, pentru ca astfel i acetia s pream reasc. m p re u n cu n o i (cei botezai) prea cinstitul i de m are c u v iin num ele Tu : al T atlu i i al F iu lu i i al S fn tu lu i Duh, n tim p u l acestei ectenii, preo tul desface a n tim in su l i anum e cte o latur la fiecare d in cele patru -alineate de la nceput, pregtindu-1 ast fel n vederea aezrii pe el a S fintelor D a r u r i5 0 2 bis n cele d in urm , c ate h u m e nii snt n dem nai s-i plece capetele spre a se face ru g ciu nea special pentru ei, na in te de ieirea din bise ric. Textul acestei ru g c iu n i este diferit n cele trei L itu rg h ii ale Bise ricii O rtodoxe. n general, se cere pentru ei ca D om nu l s-i fac vr.ed560. S u b f o r m a . >S Ie d e s c o p e re E v a n g h e lia H r is lo s u lu i S u , se g se te n t r e b u in a t i in C o nstituiile A po sto lice, cart. V II, c a p . 6. 561. F. E . B r ig h tm a n , o p . cit., p . 315. > 562. A d ic cei ce se instruiesc, cei ce se in v a (. E x p re s ia C e i c h e m a i , a d o p ta t de L itu rg h ie ru l r o m n , n u r e p r e z in t tr a d u c e r e a c o r e s p u n z to a r e te r m e n u lu i d in o r ig in a lu l grec. E d iia L itu rg h ie ru lu i de Ia i, 1679, a m i t r o p o lit u lu i D o s o fte i, a re c u rs in a c e a s t e c te n ie la te r m e n ii s la v o n i : o g la e n ic i i s-i o g l u ia s c p e d n ii c u v in t u l a d e v r u lu i... , in c o n c o r d a n t a d ic cu te x tu l g re c. D e a s e m e n e a , L itu rg h ie ru l P o p ii Io n d in S u iu g (m a n u s c ris c o p ia t n a n u l 1724 d u p a lt u l m a i v e c h i. V e z i in m R e v ista T e o lo g ic a , S ib iu , X X X I (1941), nr. 1 2, p. 6 36, s tu d iu l p u b lic a t de G h . e r b a n C o r n i ) fo lo se te te r m e n u l o g la n ic i a tt n e c te n ia n c a u z c it i in t it lu l r u g c iu n ii ce se c ite te in ta in de p reo t, in t im p u l e c te n ie i m e n io n a te , ia r n c u p r in s u l r u g c iu n ii i d e s e m n e a z su b n u m e le de cei o g l u i i ( ...c a u t sp re r o b ii T i cei o g l u iti ) . A lt e e d iii, ca, de e x e m p lu , ce le d in Ia i, 1818, 1834, 1845, 1868 i c e a de R lm n ic , 1862, d a u o t r a d u cere r o m n e a s c c o r e c t te r m e n u lu i d a r n u m a i n t it lu l r u g c iu n ii, d in t im p u l e c te n ie i : R u g c iu n e a p e n t r u cei ce se n v a ... . 562 bis. In n e le s s im b o lic , a c iu n e a d e s to c m ir ii a n tir n in s u lu i a m in te te p r e g tir e a m o r.m in t.u iu i de c tr e Io s if, c a re ca u n c a te h u m e n , ia r n u ca u n u c e n ic d e s v r it, l-a s p a t n p ia tr , n o u , p r e c u m este i p n z a a n t ir n in s u lu i, d a r pe care l-a c o n s a c r a t m a i pe u r m lu i H r is to s . L a K . D e lik a n is , " , p. 43.
L itu r g h ie r u l e x p lic a t 13

194 n ici a p rim i b o tezu l i a in tra astfel in com unitatea credincioilor. A stzi, o astfel de ru g c iu n e este rostit de preot n tain. F o rm u la ru l Liturgh iei S fn tu lu i lo a n G u r de A u r o in titu le a z : R ugciunea p e n tru cei chem ai m ai nainte de desfacerea antirninsului, dei este ae zat dup ectenia n tim p u l creia are loc aceast operaie. n C odicele B arberini 336 ns, unde se gsete nscris expres sub num ele acestui S fnt Printe, ea poart titlu l ele R ug c iu ne a catehum enilor, n a in te de sfnta nlare (jertf) 5'ii3, adic aa cum se afl in titu la t astzi n L i turg h ia S fn tu lu i V asile cel M are. Scopul p a rtic ip rii c ate h u m e nilo r la L iturghie mrginindu~,se la instruirea lor n a d e v ru rile de credin i de v ia cretin, nu m a i era n ici un m o tiv s r m n m ai departe n biseric, la T aina Sfintei Jertfe. De aceea, venea ndat, precum se face i n L itu rgh ia de as'<tzi, in v i taia repetat a d ia c o n ilo r : C i n te i cateh u m eni ie i i; cei ce sntei cateh u m eni ieii..., ca n im e n i d in cei ce snt catehum eni s nu r m n (n u n tru ) . Cu aceste form ule, L itu rgh ia catehum enilo r se consider ncheiat. F orm ulele pentru concedierea clasei n a in ta te a catehum enilor, adic a celor care erau adm ii s prim easc botezul la Pati, se pstreaz astzi n u m a i in L iturghia D arurilo r m a i nainte sfinite, c p tn d n tre buinare n u m a i in a doua ju m ta te a p o stulu i P resim ilor. Ele urm eaz n d a t dup repetarea unei u ltim e in v ita ii fcute pentru prsirea bise ricii de ctre c ateh u m enii d in prim a categorie, dup care d ia c o n u l se adreseaz c e lo rlali : C i sntei pentru lum inare, apropiai-v ("Ooot )54, rugai-v cei pentru lu m in a r e ! U rm eaz apoi o ectenie cu n d e m n u ri ctre credincioi de a se ruga pentru cei ce se pregteau pentru botez, ca D o m n u l s-i nvredniceasc de aceast Sfnt T ain la vrem ea cuv enit, s le druia sc desvrirea n credin , ca s -poat a ju n g e s se num ere n aceast ceat duhovniceasc cu credincioii. C a n d id a ii la botez snt in v ita i apoi s-i plece capetele pentru a li se citi cuv enita rugciune, n a in te de concediere. L itu rg h ia D arurilo r m a i n a in te sfinite i ncheie d u p aceea oficiul pentru ca teh um eni, p rin strigarea dia c o n ilo r : C i sntei pentru lu m in a re ieii..., ca s nu r m n cineva .... n epoca in care era n v ig o a re d isciplin a penitenei publice, s'e fo losea un ritu a l ana lo g de ru g c iu n i i in v ita ii n le g tur i cu conce
563. F. E. B rig h t.m a n , op. cil., p. 315. 564. P rintr-o o m is iu n e de tr a n s c rie r e , n le s n it i de n c e ta r e a d e s tu l de t im p u r ie a d is c ip lin e i c a te h u m e n a tu iu i, s-a a ju n s ca te r m e n u l d in e c te n ia p e n tru p r im a c la s de c a t e h u m e n i s se g e n e r a liz e z e i n e c te n ia p e n tru cei ce se p r e g te a u p e n tru b o te z, in ?.oc de (a p r o p ia i- v ). n d e m n u l de la fin e le e c te n ie i C e i p e n t r u lu m in a r e , c a p e le le v o a s tr e D o m n u lu i s le p le c a i , n v e d e r e a c itir ii r u g c iu n ii, n a in t e de c o n c e d ie re , ar r m in e f r o b ie c t, su b ra p o rt lo g ic , d a c cei spre lu m in a r e ar fi fo st in v it a i de la n c e p u t s ias, p r in s tr ig a r e a ie ii ( ). V e z i m a i p e lu c r a r e a n o a s tr n s e m n ri pentru o no u ediei d Lilurghierului..., p. 40 42.

dierea penitenilo r (C o n stitu iile A postolice, V III, 9). Ieirea d in uz a acestei discipline, cu organizarea penitenilo r n clase corespunztoare g rav itii pcatelor i g rad u lu i de p o c iri* , a atras in chip firesc dup ea i suprim area fo rm u lelo r ritu ale legate de trim iterea lor d in biseric. Pentru m o tiv e analoage nu a m a i 'putut gsi ntrebuinare nici ritu alu l pentru concedierea energum enilor. m p o triv a oricrei logici ns r u g ciunile i form ulele p riv itoare la concedierea''catehum enilor au co n ti nuat s fie recitate n Liturghie, dei ele nu m ai aveau aplicare nc din veacul al Vli-lea, cnd S fin tu l .Maxim M rtu risito rul rem arca faptul c nu se m ai observa stricteea de od in io ar pentru deosebirea i depr tarea celor nebotezai de la s lu jb S G 5 . Aceste ritu ri nu m ai repre zin t de m u lt deci dect un interes istoric, adic o sim p l valoare de d o cument. Totui, m e n in e re a 'lo r in u z u llitu r g ic a gsit susintori printre liturgiti, pentru consideraii cu un caracter m ai m u lt sau m a i p u in rom antic. Astfel, u n ii interpreteaz existena lor n L itu rg h ia de astzi prin analogie cu situ aii d in d o m e n iu l filologic, unde, p o triv it sistem ului ortografiei etim ologice, unele litere se scriu n corpul cuvintelor, fr a se auzi n pronunie. Cu toate c, n general, ele snt p riv ite ca greu ti .in u tile i aparente a n o m a lii , totui li se gsete o raiune n sim p lul fapt c pot form a bucuria erudiilor 5 tie . A lte ori se ncearc a se compensa caracterul anacronic al ritu a lu lu i de la sfritul L itu r ghiei catehum enilor, atribuindu-i o sem nificaie sim bolic. El ar fi, adic, de natu r s provoace 111 sufletele asistenilor~re[Iecii asupra ne vredniciei lor m orale i sentim ente de pocin, la constatarea c nu se gsesc peste n iv e lu l c ateh u m enilo r i penitenilor de od in io ar 5 6 7 i deci, astfel1 , catehum eni sin _p uru re a n - Biseric 56S. Fapt este ns c acest ritu al nem aicorespunznd nici unei re aliti din viaa bisericeasc actual, el rm n e nu num ai f r neles pentru credincioi, dar chiar fr obiect pentru nii litu rg h isitorii, care snt oblig ai s se roage ca D um n ezeu s fac vrednici de b aia botezului o categorie inexistent_.de. asisteni, pe care m ai nainte i-a. ndem nat la ru g c iu n e p ia r dup aceea la plecarea capetelor i la ieirea d in biseric. Deci, dei n favoarea m e ninerii ritu a lu lu i de la finele Liturgh iei cate h u m enilo r s - a u /ftu l diverse consideraii sentim entale, totui nu >se poate contesta caracterul u ^ a n a c m n ic i c, gsindu-se golit de sens, prezena lu i n L iturghia de astzi nu este dect efectul unei legi sau proces m ecanic de aa-zis succesiune ereditar liturg ic.

565. Scho lia la scrierea Despre ierarhia bisericeasc a lu i Pseudo-DionisieA rc o p a g ilu l, III, 3, P. G., IV , 141 C. 566. Dom F ernand C abrol, op. cit., p. 15 16. 567. Cf. Dr. V asile M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 496; Dr. T. Tarnavschi, Despre cele m ai nse m n ate L itu rg h ii ale Bisericii O rientale..., in Candela, X I (1892), nr. 12, p. 729, . 1 ; P. Lebedev, ap. cit., p. 258-259 ; S. Salaville, op. cit., vol. II, part. I, p. 88, 90, 91 .u. 568. Sim ion, arhie pisco pu l T esalonicului, Explicare despre sl'mla biseric, in Tractat asupra tuturor d o gm e lo r cred ine i noastre ortodoxe, traducere rom n, e d i ia Bucureti, 1865 p. 261, col. 1.

LITURGHIA

CREDINCIOILOR

R IT U R IL E D IN P R IM A P A R T E A L IT U R G H IE I C R E D IN C IO IL O R

I. R ug c iu n ile pentru credincioi. II. Intrarea cea mare. III. S im bo lul credinei. IV . A n a io ra sau ritu a lu l S lin te i Je rtie euharistice D up Liturghia catehum enilo r urm eaz ndat, adic n continuare, partea care poart num ele de L itu rgh ia credincioilor.. C entrul i p u n c tul culm inant al acestei L itu rg h ii l form eaz ritu alu l Jertfei euharistice, svrit de preoi, la care se asociaz i credincioii, prin rspunsuri, im n e i prin m prtire. Ea se n fie a z astfel aproape ca u n nou oficiu sau cel puin ca al doilea act care, n serviciul d iv in public al B isericii cretine, reprezint faza sacrificial 5 fi< J. De aceea, L iturghia c re d in cioilor se m ai poate n u m i i L itu rgh ia euharistic ; ea constituie ad e v rata LiturcjJtiie cretin. n Liturghia propriu-zis sau euharistic se disting urm toarele trei pri, bine caracterizate p rin scopul u rm rit n fiecare d in ele : A. R itu alu rile de p regtire sp iritu a l i m aterial de la ncdp utu l bitu rgh iei credincioilor, n vederea Jertfei euharistice; B. R ugciunea Sfintei Jertfe sau : i C. R itu alu rile dup anafor, oare form eaz partea de la sfritul Liturghiei euharistice. Partea de la nceputul L itu rg h ie i credincioilor se desfoar dup concedierea cateh um enilor j^ p n la d ia lo g u ^a rp praiaada-sa ln tn l ssn binecuvntarea dat de pFeotTTnHrrf ^ E p i s t o l a-a-JJ-a-cjje Corinteni X III, T3~T~Haruj D o m n u jn tn Q ^U -T isus B SitoS-si dragostea lu i Dumnezeu-Tatl i liT p^T tIrea:S fntului D uh s fie cu voi cu totb. C erem onialul acestei prim e p'rnistH " diTTTuglciuni i a ciun i liturgice pregtitoare, in vederea aducerii sfintei jertfe. M o m e n te le prirjpale snt reprezentate p rin : a )\ R ug c iu n ile pentru credincioi ; 'b)\Intrarea cea mare ( ) i S im bolul credinei.

R U G C I U N IL E

I
C R E D IN C I O I

PENTRU

D up ieirea catehum enilor, n sfntul loca ram neau n v e ch im e num ai cei botezai sau credincioi ( ), iar dintre acetia n u m a i cei m pcai cu Biserica. De aici. p ro v in e i num ele acestei Liturghii. C t tim p s-a gsit n vigoare d isciplin a penitenei publice, erau tolerai s asiste i penitenii din clasa cea m ai n a in ta t (gradul IV ), adic aan u m iii mpreun-eztori (, , consistentes). N u erau pri569. S. S a la v ille , op. cil., v o l. II, p a r te a I, p. 93.

197

. m ii ns s aduc daruri i nici s se m prteasc ( ) 550 . S lujba era ascultat stnd toi n picioare. Se pare_x E - JL rin iiii^_ateIiu m e nilor nu ntrerupea serviciul div in , ci el continua prin citirea ^15111^ 19 al S in o d u lu i de la Loodceea rezult TaHnTveecffl: al IV-lea, acestea erau n n u m r de trei, dintre c^ire cea d in ii era c itit n taina, iar celelalte n auz 571. Liturghierul pstreaza astzi n u m ai dou, fiind citite n t a in a de preot, n tim p ce dia c o n u l rostete ecteniile respective. Este p ro b ab il c ia aceast practic se ajunsese, cu m u lt nainte de veacul al V III-lea sau al IX-lea, deoarece situaia este aceeai i n Codicele Bcirberini 336. N u este exclus n s ca cea de a treia ru gciu ne a credincioilor s fi fost aceea care se citete astzi dup p unerea daru rilor pe sfnta m as, n urm a In trrii celei m ari. Ea a p u tu t fi distanat de celelalte atunci cnd s-a dezvoltat cerem onia V h o d u lu i mare, care, p o triv it cu logica a ciun ii i cu sensul ru g c iu n ilo r, a fost aezat n tre ru gciu nea a doua i a treia. In titu la re a p rim elor dou ca ru g c iu n e a n ti i a doua^a credincio ilor sau pentru credincioi se ju s tific n u m a i prin faptul c ele~5^~citesc n cursul L itu rg h ie i cu acest mm^hH^fttouJ^rLX.ealitate cuprinsul lor se refer nu n u m ai Ia credincioL.-^--emrr-H*ste-gi4Eife5T ^ h i a r la preot n prim ul rnd, ca slu jito r al jertfei. n cea clintii d in ele, litirF c p T ^o ^^ umesc lu i Drnrrrrez eu, lui s e face n chip expres m ai ales n Liturcthia S fn tu lu i lo a n G u r de A ur, pentru c le-a aju tat s a d u c i acum Sfnta Jertf pentru pcatele lor i ale credincioilor, cernd n acelai tim p s !e asculte ru g c iu n ile i sa Ie aju te s svreasc aceast lucrare n stare de vrednicie, ntru m rtu ria curat 'a cugetului. Cci, p o triv it re fleciei S fn tu lu i lo a n G u r de A u r (Despre preoie, cartea V I -, cap. 2 i 4), a m in tit de S fntu l G h e rm a n I al C o n sta n tin o p o lulu i, sufletul i m ina celui care va atinge T rupul preacurat al lu i Hristos, D um nezeul nostru, trebuie sa fie m a i curate dect razele soarelui 572. n cea de a doua rugciune, litu rg h is ito rii struie din nou n cererea lor ctre D u m nezeu s le curee tru p u rile i sufletele de orice pat, pentru ca s se gseasc n stare tie n e v in o v ie n o ficiu l lor pentru aducerea Je r t fei, rugndu-se n acelai tim p s se druiasc i credincioilor celor ce se ro ag m p re u n cu no i desvrirea sn iritu a l, spre a ajunge astfel s; se m p rte a sc cu vrednicie din S fnta Jertf. De altfel, toate celelalte ru g c iu n i recitate tainic n cursul L itu rgh iei v i breaz, ca i aceste d o u de la n c e p u tu l Liturghiei credincioilor, de sentim entul i m rturisirea in suficiene i spirituale a s lu jito rilo r i a celorlali p a rticip ani la aceast m are slu jb a Bisericii. n consecin, litu rg h isito rii im p lo r m ila i h a ru l dum nezeiesc, spre -i n t ri cu puterea S fn tu lu i Su D uh pentru svirirea Jertfei euharistice, curindu-i de tot ce ar putea s tulb u re sim urile i ferindu-i de orice
570. Cf. C a n . 75 al Sf. V a s ile ce l M a r e ( f r p r o a d u c e r e ). . 11 al S in . I E c u m . ( f r m p r t ir e ) i can . 5 a l S in . d e la A n c ir a . 571. C e e a ce a f c u t pe F. E. B r ig h tm a n (Liturgies eastern and w estern, p. 520) sil p r e s u p u n ca n u m a i r u g c iu n e a d in ii e ra ci li t de p re o t n ta in , pe c in d c e le la lte e ra u de fa p t d o u e c te n ii r o s tite de d ia c o n . 572. Sf. G h e r m a n I al C o n s t a n t in o p o lu lu i, op. ch., P. G., X C V I I I , 416 417 A .

198 fap t rea, p entru ca nu m ai astfel, pzii sub stp nirea Ta, precum ncheie ecfo nisu l u ltim e i ectenii i ru g c iu n i de la n c e p u tu l L itu r ghiei c re d in c io ilo r n form ularele S fn tu lu i lo a n G u r de A u r i S fn tu lu i V a sile cel M are, pot aduce cu v redn icie slav lu i D um nezeu. Pe de alt parte, in L itu rgh ia D arurilor m ai n a in te sfinite, u rm n d cursul logic al id e ilo r d in rugciunea corespunztoare, preotul m rturisete n ecfo nisul respectiv c nu m ai dup da ru l H risto su lu i Tu., putem s ne facem fii ai lu m in ii i ai zilei, p rin m p rtire a cu preacu ra tu l Trup i de v ia fc to ru l Snge. A a n c t L iturghia, dei este de fapt o ru g c iu ne, i anum e cea m ai m are ru g c iu n e a Bisericii', ea se n fie a z n acelai timp i ca 1111 sui sp iritu al sau ca o scar su b lim a sfineniei, care, printr-o c o n tin u i prog resiv smerenie i p o c in , m a n ife sta t n cursul ru g c iu n ilo r tainice, duce la unirea d e p lin cu D um n e ze u prin F iul Su. De fapt, Litujg h j.a^rr-ed4fH?4c^iIpr n c epe cu ectenia : C i sntem credincioi, ia r i iar n pace D o m n u lu i s ne rugam , ce" se TosefeT n rn : 52 d u pentru ~cred 1n c ioT~f~m~~ciirect c o ntinuare a fo rm u le lo r pei._ ^~^1^^ O d in io a r , n a in te a fie creia d i n e cTou a 'ufai^TTi^s e recita " n tr e g i m e ectenia m are 573. Ea a rm as i n practica de astzi i anum e n tim p u l celei de a doua ru g c iu n i, dar sub o form fragm entar, p rin om iterea p rii de Ia m ij locul ei, i anum e ncepnd de la cererea 'a cincea p n la a zecea in clusiv. A ceasta reprezint o practic cristalizat n a in te de veacu rile al X III- le a i al X IV -lea, cnd patriarhul P ilotei ia act de ea n D iatax a sa. A stfel, cu p riv ire la cele dou ru g c iu n i pentru credincioi, el re c o m a nd d ia c o n u lu i s fie atent cnd term in de citit preotul pe fie care din ele, p en tru ca n acest m om ent s ntreru p ectenia p rin ex presia n e le p c iu n e ! , dnd astfel ocazie p re o tu lui s spun vosglasul ru g c iu n ii respective 574. n L iturghjerul de astzi, ectenia n cauz m otenete deci ntinderea consacrat de experien i uz, n raport cu tim p u l socotit necesar preo tu lui p entru c itirea n ta in a fiecreia d in cele d o u ru g c iu n i pentru credincioi. Prezena in terjec ie i n elepciune !, n locul o b in u itu lu i nd e m n : ... pe no i nine i u n ii pe a lii i toat v iaa noastr lui H ristos D um n ezeu s o dm , repre zin t o no t u n ic i caracteristic celor do u ectenii de aci pentru credincioi. n vechim e, intei^ecia n e le p c iu ne ! corespundea n acest m o m ent, precum am. v zut, unei necesiti practice 575.

Fi

ni

573. C f. M s. nr. 1020 Bibi. dip Sinai, (v e a c u l a l X II- le a a l X H - le a ), la A . D m itr ie v s c h i, , p. 141. M r t t ir ii d e sp re n t r e b u in a r e a e c te n ie i m a r i la n c e p u tu l L itu r g h ie i c r e d in c io ilo r ne d a ii Conslili\(iile A postolice, ca rt. V I I I , ca p . 10 ; Sf. V a s ile cel M a r e , Epistola CLV, P. G., X X X I I , 6 1 2 ; Sf. lo a n G u r de A u r , O m ilia X X X V I I hi Fapte, 3, P. G ., L X , 266 ele. 574. C f. C o d , 6277 770 M nstirea P anle lim o n, la 'Pan, N . T re m b e la , op. cil., p. 9. V e z i i D o m PI. M e e ^te r, a r tic o lu l G recques (Liturgies), n D ic tio n n a ir e d 'A r c h e o lo g ie c h r e tie n n e et ele L itu r g ie , t. V I, p a rt. 2, co l. 1619; S. S a la v ille , op. cil. p. 95, . 1. 575. P a n . N . T r e m b e la (op. cit., p. 67 68), p r e s u p u n e c s tr ig a r e a n e le p c iu n e ! a r p r o v e n i, n p r im a e cte n ie , d in r u g c iu n e a de o d in io a r p e n tr u p e n ite n i, iar n c e a de a d o u a e cte n ie , d in r u g c iu n e a p e n tr u c r e d in c io i, pe care ei tre b u ia u s le a s c u lt e p le c a i n g e n u n c h i. S tr ig n d : 'n e le p c iu n e ! , d ia c o n u l i-ar fi

II
IN T R A R E A C EA M A R E

1. Scurt privire istoric. 2. Im nul heruvic. 3. R u g ciun e a tainic a p re o tu lu i din tirnpai Im nului heruvic. 4. Ceremonialul In trrii celei mari, 5, Simbolismul Intrrii celei mari. 6 . ncheierea r itu a lu lu i In tr r ii celei m ari

D up rugciunea a doua pentru credincioi, urm eaz procesiunea In trrii celei m ari ( , V h o d u l cel mare), care se desfoar ntr-o' atm osfer-de n a lt sp iritu alitate , p regtit prin Im n u l h eru v ic sau heru v im i T~prm ru g c iu n e a ~n Tal h : d i t.u g hisitori, n timp_ce cntreii, corul sau credincioii intoneaz acest imn. In esena ei, Intrare~nce~nTre const in^tBrrainrSntenjrT rH iisportarea cu o so lem nitate deo sebU ^- e- sM fttauiias^a_daR ix iL i 2 r_pregtite deja la pros com idiar. Tem elia pe care se n a l tot edificiuf~7%FtT^TlTturgice este 1 ^ ^ aducerea i oferirea darurilor. R itu a lu l prfegtirii S fntu lu i A gne i al S fntu lu i Potir constituie elem entul esenial i fu nd am e n tal al JPfescafljraigi. Prin transportarea darurilor hS, de aci pe sfnta mas, Intrarea cea mare trebuie considerat, la rndu l ei, ca nceput al nsui ritu a lu lu i Sfintei Jertfe euharistice. 1. Scurt privire istoric n v e c h jj^ _ { _jiLe^-tTr-ea-Jnaierial i praducerea__ darurilor pentru Jertf 'aveau,Joc n p rim a parte a L itu rg h ie i credincioilor. Ele erau de puse de acetia dup - cateTiulireTril^,lininjd_-adunate__mai !5^'-^^^ ^1 2 ^1051^[1 sau pe o m as s u p li ment ar^o^ppaTsCov) d in u n tru l a lta ru lu i. CanTitiTe^potrivite alese de diacon erau apoi transportate i prezentate n v a sele respective, episcopului sau preotului, e~le~~pnfn^--i--Te~''clepunea pe altrT^oferi n djjhle "- ru g ciune.~7n ^ ^ c r tu r a ~ c r^c se f u n i se broda~i p cm-etTrrea nti m el o r celor care le aduceau i ale celor pentru xare-er-au .ad.u sg. D up ce ns locui sau m o m e n tu l Proscom idiei a fost trecut nainte de Liturghia catehum enilor i a lu a t dezvoltarea tiut pe masa prothezei, actul tra nsp ortriL _darurilo.r_a trebuiL-sJm iira.ce de asemenea i e l^ c a u rm a flfT o g ic , o ^ p o m p qoresp unztoare. U n im puls nsem nat n aceasta~7ftecie a~fost dat i de sem nificaiile sim bolice cptate de m om entele i actele d in r itu a lu l Proscom idiei n no ul su aspect.
fcut ateni asupra m o m e ntu lu i cn d tre b uiau sa se ridice i s se apropie cu cu viin, pentru a prim i, prin imna litu rg h is ito rilo r, b in e cu vntarea obinuit. A ceast interjecie ar fi n lo cu it, adic, fo rm ulele ridicai-v, catehum enilor, sau, pentru credincioi, s ne rid icm , d in L itu rg h ia C o nstituiilo r Apostolice, cart. V III, cap. 6, 10. O astfel de ipotez este ns prea puin probabil. n prim ul rnd, ea nu gsete nici un temei n a n alo g ia cu lo cu rile citate din Liturghia C o nstituiilo r A postolice. n d e m n u l -.ridicai-v sau s ne ridicm avea alt sens, iar pentru prim irea bin e cuvntrii de ta litu rg h is ilo ri, n a in te de concedierea diferitelor clase de asisteni, C o iistitutiile A postolice (V III, 6, 7, 9) ntre b uine az form ula : plecai-va i fii binecuvntai.. Pe de alt parte, in te rjecia nelepciune apare moi tirziu nu m ai in ecteniile pentru credincioi, iar nu i n cele pentru, catahum eni.

200
Pe de o parte, A g n e u l este p riv it ca im ag inea M ie lu lu i lu i D um n ezeu

pregtit p e n triT Je rtf rv t i a F iu lu i Su, n scut n petera de la Betleem ; pe de alt pa^ttTTnfrea "serviciuLjj]l&SlH^ :e rS finiei"~ vnqhelii i p n lcr~rmmit~1reiTmTr~slnT5oIizi i z k T ^ 1 _ ^ ^ ' 7 S fn tu lu i G herm an I al C o n sta n tin o p n ln lu i. tim pul d in cei trej_ a jii^ a i a c tiv it ii M n t u it o r u lu i57fi. Era deci foarte n atu ral ca aducerea da ru rilo r pe sfnta m e s^r^a 1caljeJ.e sem nificaia !--1-1 - ^ 1 u rm oar l'a Ierusalim , n a in te de P atim i'T 77T -Ca urm are fireasc, actul sim p lei trarisp o'rTTfHd e * odm o a r ~F~defur il o r d in schevofilachion, sau de la m asa pe care erau preg tite m a i trziu, la sfntul prestol, a trebuit s fie supus unei d ila t ri corespunztoare 578 n o ilor sensuri. A a a lu a t n a tere V h o d u l cel mare sau Intrarea cu sfintele daruri., sub form a u n e i p rocesiun i,care pleac de l ajDroscQinidi^^v-iFece^.pxiji.^u.a, dinpre m ia znoapte n" allafTiluC pentru a ajun^e_JiL_jffi4i-aa]^axisuiui, ntorcndu-se apoi pfin'~tffttrtt3lB~Tr^ri^,s fii1 ^ m a s din altar, unde snt d in no u proaduse s ^ iLDUse n a in te.'- ------------------ ' C erem onia Intrrir~ celei m ari s-a in au g u ra t n veacul al VI-lea, desigur sub o f orm m a L^im 0^4e-m t^m i4-& h-fiQ ate_ n u m a i p rin unele regiuni. PeT ^rem ea p a tria rh u lu i Eutihie al C o n sta n tin o p o lu lu i (552 565) era nc generalizat. Se vede ns c prindea teren, de vreme ce el dezaproba pe cei ce recom andau credincioilor s cnte un an u m it im n, n tim p ce darurile erau transportate la sfnta m as, nchipuindu-i c este p u rta t m pratul-slavei, dei ele n u erau nc sfinite 57!). La 9 ani n s du p ncetarea din v ia a acestui patriarh (574), V h o dul cel m are a in trat o ficial n tip ic u l Bisericii, n urm a D ecretu lui prin care m p ra tu l J u s tin consacra introducerea Im n u lu i h eruvic n L itu r ghie 580. A ceast cntare se gsete strns legat, n istoria se rvic iu lui divin, de cerem onia In tr r ii cu sfintele daruri. Proba cea m ai ev id e n t n aceast p rh d n o face ecoul expres al acestei procesiuni, reflectat n textul Im n u lu i heruvic, care apare astfel ca o punere n scen a temei solem nitii nsi. 2. I m n u l heruvic

N u s-ar putea spune cu precizie absolut docum entar la care din cele patru im ne heruv ice d in serviciul L itu rg h iilo r b iza ntine se refer Decretul m p ra tu lu i J u s t i n 531. n tot cazul, o astfel de cntare de in s p i
576. O p. ciL, . C X C V III, col. 416 D i eel. N il Borgia, II co m m e h lario lilurgico d i S. G erm ane, p airia rca C o n s la n lin o p o lita n a e la Versione la iin a d i AnasLasio B ibliolccario, nr. 33, p. 25. 577. Sf. Gherrnan I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cil., P. G., X.C V III, 420 D. Cf. i N icolae C abasila, op. cil., cap. X X IV , col. 420 C. 578. Cf. i P. Lebedev, op. cil., p. 262. 579. E p islo ia ci re papa V ig iliu , Despre Pati si SI. Euharistie, P. G., L X X X V I, 2400 2401. 580. G. Cedrenus (veacul al XI-lea), C o m pe nd iu istoric, P. G .r C X X I, 748. 581. N u este exclus totui ca cel imai vechi din ele s fie cel care se c n t la Liturghia S fn tu lu i V a sile cel M are, n s m b ta Patilor (S tac tot trup u l o m e nesc i s stea cu fric i cu cutrem ur i nim ic pm ntesc intru sine s nu' gndeasc, fiin d c m p ra tu l m p ra ilo r i D o m n u l d o m nilo r vine s se ju n g h ie i s

201
raie cretin v enea n u m a i s n lo c u iasc aici u n p sa lm care m ai naiinte se in to n a n tim p ce se adu n a u darurile de la credincioi i se n deplineau lu c rrile m a n u a le pregtitoare, n vederea p u n e rii na in te sau a proaducerii 582. Cele d o u ectenii i ru g c iu n i pentru credincioi s-ar putea privi ca un scurt m o m ent de tranziie de la L itu rgh ia c ate h u m e nilo r la L itu r ghia euharistic. V e n in d im e d ia t d u p ecteniile i ru g c iu n ile pentru catehum eni i a v n d ca obiect una dintre categoriile de asisteni aflai n biseric, ru g c iu n ile p entru credincioi apar ntr-o m su r oarecare cu o fu nciu ne sim ilar celei a g ru p u lu i de ru g c iu n i d in ain te a lor i aproape ca o parte in te g ra n t a acestui grup. Unele nch eie o ficiu l p e n tru catehum eni, iar cele p e ntru credincioi reprezint o prevenire p e n tru categoria de asisteni care rm n e a u n biseric, spre a p a rticip a la desfurarea m iste ru lu i litu rg ic, care consta n aducerea Jertfei. In L itu rgh ie, cretinul contem p l nu n u m a i cu m intea, ci i cu cre dina opera i m isterul m n tu irii. De aceea, credincioii snt condui de la m editaia discu rsiv p rin ru g c iu n ile , im nele i lectu rile din L iturghia cateh um enilo r la m e d ita ia c ontem p lativ , prin care p u te rile sufletului se a v n t d in c o lo de conting enele banale ale v ieii, spre a sim i prin credin prezena lu i D um n ezeu i a ha ru rilo r Sale. Prin tem a i obie c tu l lor, toate ru g c iu n ile i actele din rn d u ia la Liturghiei cre d in c io ilo r se gsesc ntr-o strns conex iune i depen den de m o m e n tu l c u lm in a n t al Jertfei euharistice, n care se re a li zeaz nsi prezena i lucrarea M n tu ito r u lu i. Percepia acestei re a li ti sup ranatu rale scap ns c ap acitii sim uale a firii um ane, ea fiind p o sibil n u m a i u ne i in tu iii spirituale superioare, su sin u t de har i i7;vorit d in credin. D e la n c e p u tu l ei, dar mai' precis de la cntarea H e ru v ic u lu i, L itu rg h ia se desfoar ntr-o not m istic. Ca atare, n ntocm irea c e re m o n ia lu lu i se observ tendina v d it de a transpune cugetarea, sim irea re lig io a s i pietatea pe u n p lan superior, am putea spune suprasim ual. n d e fin itiv , Liturghia, urm rete n u ltim a lin ie s realizeze n credincioi senzaia aceasta a s u p ra n a tu ra lu lu i sau expe riena u n e i v ie i d iv in e , a d ic ntr-un cuvnt, em oia m istic. N u m a i
se dea m ncare cred inc io ilo r ; ci m e rg nainte a A cestuia cetele ngereti cu toat ince p to ria i s t p n i a ; h e ru v im ii cu ochii m u li i serafim ii cei cu cite ase aripi, feele acoperindu-i i c n tn d cntarea : A le lu ia, aleluia, aleluia), in ru c il el este n tre b u in a t i n L itu rg h ia S fn tu lu i Iacob. Im n u l h e ru v ic din L iturg hia D arurilo r m ai n a in te sfinite (A cu m Puterile cereti m p re u n cu noi nevzu t slujesc, c ia t intr m p ra tu l slavei. Ia t jertfa tainic s v rit, de rinscle este n c o n ju ra t. C u credin i cu dragoste s ne apropiem ca p rtai ai v ie ii venice s ne facem. A le lu ia , ale lu ia, ale lu ia ) este considerat de u nii ca o com poziie din anul 615 a p a tria rh u lu i c o n s ta n tin o p o lita n Sergiu, iar de alii este atrib u it d ia co nu lu i su, G heorghe Pisidis. Poate c im ed iat dup h e ruv icul din S m b ta mare vine ca vechim e cel din u zul L itu rg h ie i S fn tu lu i lo an G ur de A u r : N o i cei care n c h i puim, tainic, pe h e ru v im i i aducem fctoarei de v ia T reim i cnlnrea cea de trei ori Sfnt, to at g rija cea lum easc s o le p dm , ca s prim im pe m p ra tu l tuturor, pe C el n c o n ju ra t n chip n e v zu t de cetele ngereti. A le lu ia , aleluia, aleluia. n Jo ia cea m are face funcie de heruvic troparul C inci Tale celei de taina, F iul lui D um nezeu, astzi p rta m primete.... Vezi lucrarea noastr Despro poezia im o g ra iic d in c a riile de ritu a l i cntarea bisericeasc..., p. 171 175. ,W2. Cf. lucrarea noastr in d ic a t n nota precedent, p. 171 172.

202
deasupra sim urilor, n d o m e n iu l credinei putem ncerca aceast sen zaie a u n irii noastre in tim e cu D um nezeu prin Fiul Su. De aceea, prin Im n u l heruvic, ni se am intete n c de la ncep utu l L itu rgh iei c re d in cioilor acea c o n d iie p re lim in a r de purificare m o ral i in te le c tu a l, pus de teologia m istic, pentru ca cel p u in n in im s ne desprim sau s ne d e g a jm de toate cele ce ne leag de lum ea sim urilor. In tonarea H e ru v ic u lu i ncepe direct dup ecfonisul (C a sub stpinirea Ta to td e au n a fiin d pzii...) u ltim e i ru g c iu n i pentru c re d in cioi. D intre cele patru im ne am intite, ntrebuinarea cea m ai larg, general am putea spune, o are, precum este i firesc, H e ru v ic u l d in Liturghia S fn tu lu i lo a n G u r de A u r (N oi, cei care n c h ip u im ta in ic pe h eruvim i...). Id e ile d in cele trei im ne heruvice propriu-zi.se snt ace leai, dei dezv oltare a i ordinea lor de succesiune este diferit n te x tele respective. A a precum s-a spus, tem a lor se in sp ir d in s e m n ifi caia sim b o lic a In tr rii celei m ari. M in tu ito ru l, m p ra tu l slavei, m p ratu l tu tu ro r , m p ra tu l m p ra ilo r i D om n u l d o m nilor, n conjurat n chip n e v z u t de cetele ngereti, care merg n a in te a A c e s tuia... cu toat n c e p to ria i stp nia, h e ru v im ii cei cu ochi m u li i serafim ii cei cu cte ase arip i, va apare adic curnd, reprezentat p rin sfintele daruri ce se vor transporta de la proscom idiar pe sfnta m as. Ca particip ani la aceast p riv elite sp iritu al, noi l n tm p in m intonnd de trei ori cntarea de la u d A le lu ia , aa cum fceau p u te rile cereti din v iz iu n e a a u to ru lu i A p o c alip se i (X IX , 1, 3 , 4 ) 583. P entru ca ntr-adevr s p utem n c h ip u i tain ic pe h e ru v im i i s ne unim cu c o ru rile cetelor ngereti, este ns necesar ca m ai n ti s tac tot tru p u l omenesc i s stea cu fric i cu cutrem ur i nim ic pm ntesc n tru sine s nu g nde asc. Pentru ca s vedem cu ochii sp iritu a li pe F iu l lui Dumnezeu., Cel ce a mers s se jertfeasc pentru m n tu ire a noastr, se cere anum e ca su fletul s fie uor, s fie desprins adic de tot ceea ce l-ar putea reine n preo cup ri inferioare sau d in cadrul v ie ii pm nteti, s a ju n g a fi asem enea ng e rilo r printr-o renunare i s im p lifi care interioar, eliberndu-se de sub puterea i sugestia sim urilor, care ne n ln u ie n g r ijile terestre ale vieii. Precum se ex prim S fn tu l Gherm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, Im n u l heruvic, care se cnt, n deam n pe toi s fie m ai cu luare am inte de acum i p n la sfritu l Liturghiei, ls n d to a t g rija de aici, ca s prim easc pe M arele m p ra t, prin m p rtire 584. De fapt, Im n u l h e ru v ic n u este propriu-zis o rugciune. nsu i titlu l de Im n h e ru v im ic i se ap lic sim bolic sau figurat, ntruct el nu este adresat n g e rilo r i nici nu se p re zin t ca intonat de ei. C u p rin siil su are caracterul u ne i fo rm u le de autopersuasiune corespunztoare m o m entului, pe care cre d inc io ii prezeni la Liturghie i-o. a dm in istreaz colectiv n vederea n v io r r ii p o te n ia lu lu i lor spiritual, pentru a se
533. n E x posilio litu rg ia e g allica nae , a trib u it Sf. G herm an al Parisului ( t 576), P. L L X X II, 83 98, acest ntre it A le lu ia este considerat ca un m p ru m u t din viziunea A po c alip se i S fn tu lu i lo an E v an g h e lis tu l (X IX , 1, 3, 4). C o m e n ta riu l lit u r gic al Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i d ca temei biblic al im n u lu i h e ru v ic viziunea din profeia lu i le z e c h iil X , 3, 4. 584. Sf. G h e rm an 1 al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G. X C V III, 420, D 421 A.

203 putea sim i n cor cu cetele ngereti..., cu h eruvim ii... i serafimii..., care, acum , slujesc n chip nev zu t m p reu n cu noi. Intonarea melism atic a acestui im n, caracterizat p rin m o d u la ii trgnate, este cerut n p rim u l rn d de ra iu n i practice i anum e spre a se lsa tim p u l necesar lu c rrilo r de preg tire ale H turghisitorilor. N u m ai p u in ns o astfel de intonare constituie un elem ent n plus pentru crearea unei dispoziii sufleteti de transportare sp iritu a l i de m editaie, corespun ztoare m o m e n tulu i. 3. R u g c iu n e a ta in ic a p re o tu lu i din tim pul Im n u lu i heruvic Pentru pregtirea special a litu rg h isito ru lu i n-a n trziat s se in troduc n plus o m ictoare rugciune, ce se citete n tain n tim pul cntrii H e ru v ic u lu i : N im e n i d in cei legai cu pofte i cu desftri trupeti nu este v redn ic s vie, s se apropie sau s slujeasc ie, m prate al slavei.... E greu s se afirm e c ea a fost ntre b u in a t m ai n tii n L itu rgh ia S fn tu lu i lo a n G u r de A u r sau n cea a S fntu lu i V asile cel M are. U nele m anuscrise o nscriu n u m a i n rn d u ia la aces teia din u rm 585, iar altele n-o p revd n nici una d in ele 5S0. N u este exclus ca ea s fi fig u ra t m ai n ti ca o pies de ev h ologh iu , de unde era recitat la vrem ea cuvenit. A p ro p ia ta transportare a daru rilor pe sfnta mas, adic pe a d e v ratul altar, pentru jertf, este firesc s angajeze profund contiina d preotului^ca-'shljT tor al ei. n perspectiva sa spiritual, se profileaz | jertfa n sine, jertfa d e p lin sau desvrit, cnd, fiind sfinit p rin ve- * nirea i lucrarea S fn tu lu i D uh, D o m n u lJ j 2 s ii i- x l Y ^ substan ial. De aceea,_ an tic ip ir K r T r tu r g h is ifo r u Is simte oblig at _ a _ ji iiu n 5 i- cli''crevra^~preot al jertfeTeste M in tu ito ru l. c nJuluraln^-esta-iertfa. Lui nsui, pe care pe G o l gota a adns-n p ersonal, prim ind-o m preun cu Tatl i cu D u h u l"S iIn F 7 p e de alt parte, c tot El este Cel ce m p r tete pe credincioi de binefacerile jertfei Sale prin prim irea de ctre ei a S fn tu lu i Su Trup i a P reacuratului Su Snge, la sfritul Litur ghiei : Tu eti Cel ce adu ci (jertfeti) i Cei ce Te aduci (Te jertfeti.).. Cel ce p n m e fr ~T~Cel~~rg~Te m pri, Hristoase, D u m n e zeul nostru. P reotului i'es^T ricredinat. n u m a i of i c i u l d e slujitor al m p ra tu lu i slavei, adic de m preun- lucrtor (II Cor. V I, 1), sau cooperator la opera m n tu irii, ~~5^~ ir r f ie c a r e Liturghie ; aci,j3r0ul--m4epiineie__ rolul de slu jito r rT num ele 1 1 ] 11^ ~ ^ 1^ 1 1-1- 1--]1 ^: 1, care acum se aduce sub form litu rg ic sau sacram ental i deci nesngeroas, p e ntru ca astfel, p n la sfritul veacurilor, cei ce cred ntr-nsul s a ib ocazie a se m p rti de binefacerile m n tu irii realizate prin jertfa F iu lu i lu i D um n ezeu 587. U n m a n d a t att de sfnt ncarc cu mare rspundere i e de natur a um ple de sfia l sufletul u n u i preot ptruns de contiina m isterului pe
535.
(veac.

C odicele

B arberini

336

(veac.

al
de

V I I I IX-lea)
M ee ster,

Codicele
so u rc c s

Svha.%1 ianov
ci rie-

al X - le a al

X I- le a ).

C f. D o m

P la c id e

G encse

veloppem ents du texte grec de la lilu rg ie de S. Je a n ChrysosLome..., p. 88, . 3. 586. Codicele Porphyrios (veac. al X-lea al XI-lea) i Codicele Rossanensis (veac. al XI-lea a l XJI-lea) Cf. Ibidem. 587. Cf. Pr, O. N. C c iu l , , A le na, 193!, p. 338 339,

204 care l nde p lin e te n Liturghie. Ce v redn icie m oral, ce grad de sp iri tualitate, a d ic de degajare de patim i, i ce nlare cu d u h u l trebu ie s realizeze u n litu rg h isito r pentru ca s p o a t fi la n lim e a slu jb e i n care el reprezint pe A rh ie re u l cel venic i stpn al celor cereti i al celor p m n te ti ! n d e p lin ire a u n u i astfel de ofic iu este lucru m arc i n fric o to r pentru nsei puterile cereti, aa n c t nim eni din cei le g a i cu pofte i cu desftri trupeti nu este vredn ic s vie, s se a p rop ie sau s slujeasc ie, m p ra te al slavei. Pe orice treapt a s u iu lu i du h ov nicesc s-ar ridica un preot, n u s-ar putea spune totui c, om n trup fiind, ar fi p u tu t atinge m sura deplin a sfinen iei ceru te pentru a sta n a in te a sfintei mese i a jertfi S fntu l i P reacuratul Trup i S c u m p u l Snge. De aceea, el sim te nevoia s se roage D o m n u lu i ca s nu-1 n l tu re dintre s lu jito rii Si, ci s-i cureasc su fle tul i in im a de cugete viclene i s-l fac apt prin puterea S fn tu lu i Su D uh, b in e v o in d astfel a p rim i s-I fie aduse darurile de u n slu jito r care se recunoate nevrednic. R u g c iu n e a ta in ic d in tim p u l c n trii H e ru v ic u lu i constituie deci un scurt dar concentrat exerciiu spiritual i o fo rm ul esut d in v ib r a toare accente ascetice, m enite s purifice sufletul litu rg h is ito ru lu i i s-l prom oveze cel p u in pe o p rim treapt a u rc uu lui sp iritu al corespun ztor atm osferei de m ister a Liturgh iei credincioilor. Ca o ntregire a accstui ex erciiu, litu rg h isito rii ncearc o n o u nlare ntr-un zbor iute al g h id u lu i, recitnd i ei, n ta in i cu ptrundere, Im n u l h eru v ic de trei ori, cu cte o n c h in c iu n e n faa sfintei mese, la fiecare sfrit. 4. C e re m o n ia lu l In tr r ii celei m a ri D escbizndu-se apoi sfintele ui i perdeaua lor, preo tul face tmierea m ic, re citn d Psalm ul L i alte tropare de u m ilin i acom odndu-i aceast aciun e notei m istice a m o m e n tulu i, printr-o cdire lin , care s nu tu lb u re p rin sunetul clopoeilor de la cdelni lin ite a de p ro fund reculegere d in biseric. nsi aceast cdire se ncad reaz ntre lu c rrile p re g tito a re ale V h o d u lu i. T erm innd cdirea, litu rg h is ito rii fac n d a t trei n c h in c iu n i n faa sfintei mese i, d u p ce o srut, se n c lin d in sfintele ui ctre credincioi. M e rg n d dup aceea la prosco m id ia r i f c n d trei n c h in c iu n i nsoite de recitarea s tih u lu i D u m nezeule, curete-m pe m ine pctosul, litu rg h isito rii iau vasele cu sfintele d a ru ri i form eaz cortegiul V h o d u lu i,- p o triv it re g u lilo r n scrise n L itu rg h ie r 58S, cu p riv ire la cazurile cnd oficiaza mr-preot- s in gur, ori n so it de diacon, sau mai m uli preoi, cu sau fr diaconi, n d a t ce cn tarea H e ru v ic u lu i se oprete la p u n ctu l stab ilit ..pjrin-pr-actic, procesiun ea cu sfintele daruri se desfoara'leTnd, precum s-a spus, prin ua de m iazn o apte a altarului, purt'ndu-se, n a in te c delnia cu tm ie sau sm irn, precum i una sau dou fc lii aprinse. La cate drale i b iserici, cu un aparat m ai bogat, n prim ele rn d u ri ale proce588. A se vedea ndeosebi ediia L itu rg h ie ru lu i de Bucureti, 1956. La L itu rg h ia cu arhiereu acesta nu iese cu sfintele daruri, ci le d preotului i d ia co n u lu i, care n c h ip u ie pe Io sif i pe N ic o d im , in truc it arhiereul poart ch ip u l lu i . Hristos. Scrisoarca s in o d a l a p a tria rh u lu i ecum enic Paisie 1 ctre N ic o d im al M o sco vei (1665), la K. D e lik a n is op, cil., t. III, p. 48.

205 siunii snt purtate ripidele de m etal cu c h ip u rile serafim ilor, ilustrndu-se astfel sim bolic cetele ngereti, care escorteaz n chip nev zu t pe m p ra tu l tuturor 589. n v rem u rile de strlucire ale Im p e riu lu i biza n tin, m p ra tu l nsui se n c o lo n a n aceast procesiune, atunci cnd p a r ticipa la L itu rg h ia d in biserica Sfnta Sofia. C u lu m in a re a n m in, el pornea d in altar cu clerul i n d a t ce ieea pe ua la te ra l am in tit, suita de dem nitari-i garda cu prapuri i sceptrul l u rm a u n acest cor tegiu sim b o lic al m p ra tu lu i tuturor 5!)0. N u este de m irare deci dac i c re dincio ii s-au sim it n c lin a i la rn d u l lor s-i m anifeste v e n e raia, n g e n u n c h in d n faa daru rilor purtate n procesiune, dei n acest m om ent litu rg ic ele n u au dect tot v aloarea u nor s im b o lu r i591. n c e p n d chiar n tim p u l p arcursulu i de la altar i c o n tin u n d n 'm ijlo c u l n a o su lu i, u nd e se opresc cu faa spre credincioi, litu rg h is i torii rostesc cu solem nitate fo rm ulele stab ilite p entru pom enirea n general a c p e te n iilo r bisericeti, a diferitelor categorii ale clerului, a c o nd u c to rilo r statu lu i i a ctitorilor. P om enirea p u b lic i solem n a acestor categorii, la. V h o d u l cu cinstitele daruri, este m o tiv a t de ser v ic iile i foloasele pe care obtea c re dincioilor le are d in partea aces tor categorii, care, p rin n d e p lin ire a a trib u iilo r lor, asigur fie ordinea i sigurana v ie ii sociale, fie progresul sp iritu a l i m n tu ire a sufletelor, fie susinerea B isericii i ro lu l ei, p rin jertfele lor m ateriale. Pentru restul c re dincioilor se n tre b u in e a z fo rm u lele generale sau globale de pom enire nscrise n Liturghier. n re alitate ns, cel p u in n Biserica O rto d o x R o m n , se pra c tic aproape n chip curent am putea spune i p om e nire a n o m i n a l p u b lic a listelor de v ii i m ori, u n e o ri destul de lu n g i, n tim p u l opririi p ro c e s iu n ii V h o d u iu i mare, n m ijlo c u l nao su lu i. n sp iritu l drep tu lu i bisericesc oriental ns, o excepie n acest sens se face n u m a i pentru ctitori, ngduindu- se ca num ele lor s fie p o m e nite la slujbele bisericeti !)2. n aceast categorie ar putea fi a sim ilat, fr n d o ia l ,
589. Cf. i Si. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o iu lu i, op. cil., . C., X C V I1 I, 420 A. 590. V ezi sau C artea ce re m o niilo r de la C urtea bizantin, n to cm it de m p ra tu l C o n stantin al VII-lea, P o rfirogenetul. . S. A n lo n ia d is , Place de la L iturg ie dans la trad itio n des lettres grecques, Leiden, 1939, p. 199. 591. A su p ra acestui a m n u n t a atras atenia n c d in ve a cu l al Vl-lea p atriar h ul c o n s ta n tin o p o lita n E u tih ie (vezi nota 579). N ic o lae C a ba sila e x plic aceast ng enunchere a cred incio ilo r p rin co nfundarea cu V h o d u l de la L itu rg h ia D a ru rilor mai n a in te sfinite, unde este vorba de o prezent real a M n tu ito ru lu i, D a ru rile aflndu-se d e ja transform ate n T rupul i S n g e le Su, la o Liturg h ie precedent (op. cit., cap. X X IV , col. 420 D). Sim ion, arh ie p isc o p u l T esalo nicu lu i, gsete o lorm m ai fe ric it pentru ju stific are a acestei practici. R e sping nd acuzaia de idololatrie, el susine c pe drept c u v in t ing en unc he credincioii la V h o d u l cel mare, ntruct, dei d aru rile n u snt sfinite, ele au fost ins p re gtite i puse na inte a lui D um nezeu p rin ru g ciu n i, ca unele ce u rm e az a ti p refcute puin mai trziu in T rupul i Sng e le M n tu ito r u lu i. Deci la Intrarea cea marc, tor ti se d cinslirc ca unora ce sn t n c h ip u iri ale T rup u lui i S in g e lu i lui Hristos (Despre sfnta bise rica, p. 261, col. 2 ; 262, col. 1). O justificare sim ilar o gsete i G a v riil Sever ai Fiiadelfioi, n lucrarea F/des Ecclesiae o rie n tali seu G a b rie lis m eiropo/itac Philadelphiensis o pascula, ed itat de R ich ard us Sim on, Paris, 1671 (La Jo a n n e s M ich ae l Hanssens, op. cit., t. III, pars altera, p. 288). 592. N ic o d im M ila , D reptul bisericesc o rientai, traducere ro m n de I. D. C orniiescu i V a sile S, Radu, Bucureti, 1915, p. 441. O aslfel de concesie are la

206
i cazul altor cretini pioi care s-au ilustrat p rin binefaceri sensibile n folosul c o m u n it ii bisericeti. P om enirile n o m ina le lu n g i, care nu se ncadreaz n ex cepiile m enionate n leg tur cu V h o d u l mare, apar ns pe de o parte ca o exagerare a am nu ntelor accesorii, ceea ce duce ia necarea a c iu n ii liturg ice p rin cip ale i la atingerea esteticii ritu a lu lu i. T otodat, ele pot aju ng e o ncercare serioas pentru puterea de suportare a m ultora dintre credincioi i o provocare p entru suscep tib ilitile delicate, m a i ales n cazurile n care se pot id e n tific a n irul num elor rostite n auz persoane cu o reputaie m o ral sczut n o p in ia public ; n astfel de c ondiii, rscum prarea pcatelor se sc h im b (se transform) n lau d , precum se exprim a Fericitul Ie ro n im 593. Pentru aceste m otive, autoritate a bisericeasc s-a vzut n e v o it s in te rzic form al p o m e n irile n o m in a le sau, m ai precis, citirea de p o m e ln ic e la ieirea cu cinstitele d a r u r i55 1 ; pentru un astfel de oficiu, rn d u ia la bise riceasc a stab ilit m o m entele respective din ritu alu l P roscom idie i. P o m enirile n o m in a le d in cursul V h o d u lu i mare au caracterul precis al unor p om e niri de onoare 5 !)5, aa c nu pot fi la locul lor aci acelea care nu ntrunesc aceast condiie.
baza i o consideraie de ordin m oral i e d ucativ n acelai tim p. Este, adic, o datorie de re cu n o tin de a ne aduce am inte n ru g ciuni de ctitori i b in e fcto ri, luind exem plu de la sacrificiile lor pioase. 593. Expunem acest ca p ito l pentru n tis t t to rii Bisericilor. Ce nse am n c u v in te le : alesul m eu a s v irit m ulte frdelegi in casa m e a ? (.Ier. X I, 15). Ele se ap lic fr de n d o ia l i b o gailo r care, dei rpesc b u n u rile alto ra i nu scot vicle u g urile din in im ile lor, crcd c snt dem ni de n d u rare a lu i Dum nezeu... Cu toate acestea, se pom enesc acum public num ele do nato rilo r i rscu m prare a pcatelor se transform in lauda, fr s-i am inteasc de v d u v a clin E v ang h e lie care, punrid in co rv an doi b nu i, a ntrecut ofranda tuturor b o gailo r (M arcu X II, 41 44. Super Ierem iam , cart. II, cap. X I, P. L., X X IV , 784 >). 594. M u lte Biserici autocefale au interzis prin h o trri sinodale citirea p o m e l nicelor ia ieirea cu siintele D aruri i chiar pom enirea ch iria rh u lu i acelei Biserici... Astfel a fc u t Biserica re g atu lui grecesc. D ragom ir Demetrescu, n Biserica O r to dox R o m n , X X X (1906 1907), p. 433 i note. De asemenea, fosta Episcopie a A rgeului a .oprit pom enirea n auz la ieirea cu cinstitele daruri, p rin ordinul, nr. 2421 din no iem b rie 1925 etc. 595. Acest considerent este v a la b il ind e pe nd e nt de credina, de co n v in g e rile i de a titu d in e a c o n d u cto rilo r p o litic i ai statu lu i fat de religie i fa de Biseric, n concepia Bisericii cretine, societatea org anizat n stat i c rm u it de c p e tenii sau a u to riti este considerat n p rin c ip iu i indirect ca o in stitu ie de drept divin. Dac, adic, statul nu este ntem eiat direct pe Dum nezeu, existena lu i este privit totui ca re zu ltanta unei necesiti sau dispoziii sdite de la creaie n nsi n a tu ra o m u lu i. O rd in e a soc ia l i ju rid ic statal are deci la baza ei legea firii sau legea n a tu ra l , care este socotit d iv in n originea sa, aa precum se sub lin ia z in am bele Testam ente ale Sfintei Scripturi (Pilde V III, 16; Rom . X III, 1 2; I Petru II, 13 15, 17). Existena a u to rit ilo r reprezint una din legile fundamentale: .ale vie ii n stat, aa precum o rdinea i arm onia d in cosmos au la baza lor an um ite legi. n tim p ce preocuprile co n d u cto rilo r bisericeti m b rie az id e a lu rile transcendente din ordinea re ligio as ale cred in cio ilo r lor, au to ritile statului au n sarcina lor nu num ai asigurarea o rdin ii, lib e rtii, dre p tii i fericirii sociale, ci i d irija re a n tre gii viei p o l i t i c e sub toate aspectele i e lurile ei din d o m e n iu l co nting ene i, la care m e m b rii Bisericii sn t interesai n aceeai m sur ca i ai celo rlalte in stitu ii din com ponena sta tu lu i. Ia t deci da ce Biserica prim ar, conform ndu-se n d e m nu lui S fn tu lu i A p o s to l P avel (I Tim. II, 2), a fcu t loc n c u ltu l ei d iv in r u g c iu

207 La o p riv ire m ai atent, cerem onia In tr r ii celei m ari las s se n trevad astfel, p ln n rn d u ia la ei de astzi, m om entele p rincipale din care era constituit ritu a lu l P roscom idiei n sim plitatea lu i prim ar. Cci ce snt, de exem plu, aceste pom eniri, care se ncheie n tim p u l scurtei opriri clin m ijlo c u l bisericii, ca i form ulele cu acelai caracter ce se schim b n oapt, precum v o m vedea, ntre preoi i diaconi, n tim pul in trrii cu darurile n altar, dac nu ecoul v echilo r diptice legate de actul p ro adu cerii i anum e de aducerea i de punerea darurilor pe sfn ta m as ? De asemenea, o b ice iu l ca arhiereul s prim easc, atunci cnd slujete, de la d iaco n i preot cinstitele daruri, n faa uilor m p r teti, ducndu-le el nsui pe sfnta m as, d u p cuvenitele pom eniri, nu este altcev-a dect reflexul vech ii practici de a prim i d in m in ile cleri cilor daru rile pentru proaducere. Relundu-se cntarea p rii a doua a Im n u lu i heruvic, procesiunea cu cinstitele daruri se ntoarce n aceeai ordine n altar i, dup ce s-a intrat p rin sfintele ui, darurile snt depuse pe an tim in su l de pe sfnta m as, du p rn d u ia la stab ilit. A nu m e , n tim p ce preotul rostete fo rm u le le 'd e p om enire n m ijlo c u l bisericii, diaconul, care a intrat deja, ateptnd cu discul pe cap n altar, n partea dreapt a intrrii, ntmp in pe preoi, zic n d : Preoia ta s o pom eneasc D o m n u l Dum nezeu ntru m p r ia Sa, la care preotul rspunde : D iacon ia ta s o p om e neasc D o m n u l D um nezeu ntru m p r ia Sa, totdeauna.... Preotul aaz m ai n tii p o tiru l pe sfnta m as i lu n d apoi discul de la diacon l pune ln g el, n stnga, nto cm ai ca la proscom idiar, recitind n cursul acestor luc rri cele trei tropare nscrise n L iturghier (Iosif cel cu bun chip de pe lem n lu n d preacurat T rupul Tu..., n m orm nt cu trupul, n iad cu sufletul... i Ca p u rtto r de via... s-a artat morm n tu l Tu...). D u p aezarea sfintelor vase pe antim ins, se nchid sfin tele ui i perdeaua lor, iar preotul rid ic acoperm intele de deasupra discu lui i p o tiru lu i, punndu-le la o parte, stelua lsnd-o pe disc deasupra S fn tu lu i A gne. Ia apoi aerul de pe u m erii diaconu lui sau ai si, cn d slujba se face fr diacon, acoperind cu el darurile laolalt. T m ia z apoi de trei ori darurile, rostind stihurile 19 (F bine, D oam ne, ntru b u n v o ire a Ta Sionului...) i 20 (A tu n ci vei bin evo i jertfa dreptii...) clin P salm ul L. A c iu n e a In tr rii celei m ari se ncheie cu d ia lo g u l rostit n tain , ntre preot i diacon. Pomenete-m, frate, i m preun- slujito rule, zice ctre diaconi preotul, cnd i d cdelnia, iar acesta rspunde la rn d u l su : Proia ta s o pom eneasc D om n u l D um nezeu n tru m p ria Sa, a d u g in d nc : Roag-te pentru m ine, p rin te. D uh u l Sfnt s fie peste tine i puterea C elui preanalt s te um breasc, se roag preotul, iar d iaconu l rspunde : Acelai D uh s lucreze m p re u n cu noi n toate zilele v ie ii noastre. Pornenenilor pentru n a lii dregtori ai statu lu i rom an necretin (T ertulian, .A po lu ijclicum , cap. X X X , X X X I, X X X IX ). P om enin d deci p ublic i la Ioc de onoare pe co nducto rii stalului, ii i s o ri fi sa conform eaz astfel i astzi, pe de o parte c o m a n d a m e n te lo r d o c trin e i i t r a d i iei sale s/in te, iar pe de alt parte ntre ine n acest chip n contiina credincio ilor si ideea de respect i de ascultare de au to riti, caro constituie . d isci p linei civice.

te-m, printe. P reotul ncheie, n s f r it : S te pom eneasc D o m n u l D um nezeu, ntru m p r ia Sa, totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. 5. S im b o lis m u l In tr r ii celei m a ri D u p u n ii com entatori ai L iturghiei, V h o d u l cu cinstitele daruri este considerat ca o reprezentare sim bolic a lu r ii de pe cruce a T ru p u lu i D o m n u lu i i a n m o rm n t rii Lui. Precum, adic, cei d o i u ce nici intr-ascuns ai Si, Iosif i N ic o d im , nu L-au n m o rrm ntat pe Golgota, ci l-au lu a t i L-au transportat n g rdina n care se afla mormntuj unde L-au pus (lo a n X IX , 38 41), tot aa preotul i d ia c o n u l, v e n ind la prosco m idiar, iau sfintele vase cu sim bo lu rile m ateriale ale T ru p ulu i i S n g e lu i D o m n u lu i, pe care le transport n procesiune so lem n pe sfinta m as, p riv it ca sim bol al m o rm in tu lu i. V h o d u l cel mare apare astfel, n perfect ordine logic, ca o dezvoltare i com p le tare n co n tin u a re a ternei i actelor d in ritu a lu l P roscom idiei, n care s-a sv irit a m in tirea P atim ilo r i m orii D o m n u lu i pe cruce. C o n e x iu nea in tim ntre sim b o lism ul acestor dou pri ale o fic iu lu i litu rg ic devine e v id e n t p rin cele m ai m ici am nu nte ca, de exem plu, p rin for m u la n tre b u in a t de litu rg h isito ri n parcursul prim ei p ri a V h o d u iu i m are pentru diferitele p om e niri (...S-l..., S-i..., S v p o m e neasc D o m n u l D um n ezeu ntru m p ria Sa), expresie d e riv at din ru g c iu n e a de pe cruce a tlh a ru lu i pocit, ctre D om n u l (Luca X X III , 42). A c te le i obiectele litu rg ic e care in tr n com ponena ritu a lu lu i pentru depunerea da ru rilo r pe sfnta m as capt acum u n sens simbolico-m istic corespunztor m o m e n tu lu i. In p rim u l rnd, aezarea d a ru ri lor peste a n tim in s u l de pe sfnta m as nchipuiete punerea tru p u lu i D o m n u lu i n m o rm n t, a dic ngrop area Lui ; sfnta m as este antitipul a ce lu i sfnt m o rm nt, je rtfe ln ic u l i, desigur, d ep o zitu l n care a fost aezat sfn tu l i p reacuratu l trup 5 9G . D iscul nu m ai nse a m n acum, ca la P roscom idie, ieslea d in staulul de la Betleem, n care s-a nscut, ci este n lo c u l m n ilo r lu i Io sif i N ic o d im , care au ng ro p at pe H ris tos :V JT . De asem enea, pocroveele sau n v e lito rile sfintelor vase nu m ai am intesc aci scutecele n care a fost nfat la natere, ci p n ze tu rile cu care a fost n fu ra t trup u l Su, la aezarea n m.or.mnt, i anum e a co p e rm n tu l dis cu lu i ine lo c u l su d a riu lu i sau tergaru lui ce a fost pe faa Lui, iar cel de deasupra p o tiru lu i am intete g iu lg iu l n care i-a fost n fu ra t trup u l (lo a n X X , 6, 7) 598, n tim p ce aerul, care se n tinde peste cele d o u sfinte vase, nseam n piatra p u s p e ntru n c h i derea m o r m in t u lu i5 !}9 . T m ia n tre b u in a t la cdire n acest m om ent, i anum e d u p aezarea a co p e r m n tu lu i cel mare peste sfintele vase, reprezint arom atele n trebu inate de Iosif i N ic o d im la< ungerea sfn596. Cf. Sf. G h e n n a n I al C o n s ta n lin o p o lu lu i, op. cil., P. i col. 421 A. 597. Ib id e m , col. 421 D. 598. Cf. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n lin o p o lu lu i, op. cil., Prot. G rig o re M a n sv e to v , op. cil., cap. 46, p. 69 ; Dr. V asile T arnavschi, op. cit., p. 501. / 599. Cf. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o iu lu i, op. (cit., G-, X C V III, 420 C. Ci.

P. G., X C V III, 424 ; Mitrofan.ovi.ci i Dr. T. P. G., X C V III, 424

209 tului trup al D o m n u lu i n a in te de p u n e re a n m o rm n t 600, nchiderea sfintelor ui la ncheierea V h o d u lu i m are a m in te te p e c e tlu ir e a morm m tu lu i i n trire a lu i cu p a zn ic i de ctre cp e te n iile religioase ale iudeilor. Pecetea ap lica t pe m o rm n t este sim bo liza t, d u p u n ii co m entatori, p rin stelua sau asteriscul rm as pe sfn tu l disc, d u p rid i carea aco perm ntului su U (U , iar coborrea perdelei am intete coborrea ta in ic a lu i H ristos la iad, cu sufletul i D um nezeirea, pentru liberarea celor drepi 602.' A c iu n e a sim b o lic este com pletat p rin citirea celor trei tropare 0 0 3 m e nion ate n a in te n cerem onialu l In tr r ii celei m ari. n cel d in ii d in tre ele se descrie lucrarea nsi a c o b o rrii tru p u lu i D o m n u lu i de pe cruce, n d e p lin ire a d a tin ilo r iu d aice de n m o rm n ta re i ngroparea Lui de ctre Io s if (Iosif cel cu b u n chip, de pe le m n lu n d preacurat trupul Tu, cu g iu lg iu curat nfurindu-l...). In cel de al do ile a se m rtu ri sete a trib u tu l u b ic u it ii i n e m rg in irii d iv in e a lui Iisus, Care, dei ca om se afla cu trupul n m o rm nt, totu i sufletul Su, desprit de trup, a fost pururea u n it cu D um nezeirea, nsoind-o n iad de u nd e a eliberat pe cei drepi, conducndu-i n rai, El fiin d n acelai tim p m p re u n cu Tatl i cu D u h u l pe scaunu l slavei G 0 4 . ( n m o rm n t cu trupul, n iad cu sufletul, ca u n D um nezeu...). Ca atare, se recunoate n cel de al treilea tropar c m o rm n tu l D o m n u lu i s-a artat purttor de v ia i, astfel, izv o ru l n v ie rii noastre G 0 3 . V ersetele 19 i 20 ale P sa lm u lu i 50 (F bine, D oam ne, ntru b u n tatea Ta S io n u lu i i s .se zideasc z id u rile Ie ru s a lim u lu i. A tu n c i vei b in e v o i je rtfa dreptii i arderile de tot...), pe care preo tul le recit dup aceste tropare, i anum e n tim p ce t m ia z cinstitele daruri, dup acoperirea lor cu aerul, reprezint o ru g c iu n e n term eni a le gorici, n care litu rg h is ito ru l se roag p entru n t rire a n o u lu i Sion, care este Biserica M n tu ito r u lu i, la tem elia creia st Jertfa Sa, precum i pentru p storii ei i n v to r ii dreptei credine C 0 G , ca u n ii care snt
600. Cf. G h enadie, fost episcop de A rge, op. cil., p. 93; Dr. V asile Mitfofano vici i Dr. T. T arnavschi, op. cit., p. 501, 601. Cf. Scrisoarea sino d al ctre N ico n al M o sco ve i (1655), la K. Delikanis, op. cit., p. 49. 602. Cf. Prot. G rigore M a nsv e to v , op. cil., 48, p. 72. 603. nainte de a se aju n g e la practicarea ge ne ral a acestor tropare, au exis tat preferine lo cale in alegerea form u le lo r cu care era n s o it depunerea darurilor pe sfnta m as . A stfel, n unele pri, de e x em plu, d u p ce d aru rile erau aezate pe sfnta m as, preotul le acoperea i tm iind u- le zicea : P linire a D u h u lu i Sfnt (Ms. nr. 709 B ibi. d in Patmos, an. 1260). 604. Cf. M rtu ris ire a O rtod o x , part. I, rspuns la ntre b are a X L IX ; Sf. loan Darnaschin, D ogm atica, trad. rom. de Pr. D. Fecioru (in colecia Izvoarele O rto d o xiei), B ucureti, 1938, cart. III, cap. X X V II, p. 228 229. 605. n lo c u l acestor d o u tropare d in urm , une le ediii grcceti ca, de exem plu, cele de A te na, 1912, 1924, i le r o le lc s lik o n -ul din 1948 al m itro p o litu lu i H risostom de F ilip i i N e ap o lis folosesc troparele ; a) M iro n o sie lo r femei, ngerul care sta lin g m o rm n t a strigat : m iru rile se cu v in m o rilor, dar H ristos s-a artat strin p u tre ju n ii... , i b) C in d -ai co borit la m oarte Cela ce eti viaa cea fr fie moarte.... De notat ca e d iiile rom neti co n su n in aceast p riv in cu F. E. B rightm an, op. cit., i cu ediia de A te na , 1927. G06. C o m parai cu z id u rile n profeia lu i Ierem ia (I, 18), ca u n ii care sint pui s o apere m p o triv a v r jm a ilo r ei (erctici) : ...Eu te-am pus acum cetate ntrit, s tllp de fier i zid de aram n toat ara accasta.
L itu r E h le r u l e x p lic a t

210
pui s o apere. S tih ul 20 se refer la Je rtfa nesngeroas d in c ultul Bisericii, care este b in e p l c u t lu i D um nezeu, n tru c t ea reprezint i reproduce Jertfa lui H ristos, care este jertfa dreptii, despre care se vorbete n profeiile V e c h iu lu i Testament 07. O dat term inat irul a ciu n ilo r sim bolice d in ritu a lu l In tr r ii celei m ari, litu rg h is ito rii i solicita reciproc ru g c iu n i u n u l pentru altu l, n tr-un dia lo g tainic, deschis de cel m ai m are n rang ierarhic, n chip o b inu it preotul, aa cum s-a artat m ai n a in te la descrierea cerem o n ia lu lu i. A cest apel_, nsoit d in partea fie c ru ia de n c lin a re a cap u lu i ctre c e llalt, are caracterul u n u i act de u m ilin pioas, c ci el repre zin t de fapt o m rturisire in d ire c t (5 0 S c v re d n icia lor personal, in d i ferent de n iv e lu l ei, nu poate egala su b lim ita te a slu jb e i pe care o au de n d e p lin it. De aceea, i unesc cu toii ru g c iu n ile , p entru ca D u h u l Sfnt s v in peste dnii i puterea C elu i p re a n a lt s i um breasc. Explicarea expus m ai sus, cu p riv ire la sim b o lism ul V h o d u lu i mare, are n s i o a doua parale l. A m putea chiar spune c, n chip curent, intrarea cu cinstitele daruri este in terpretat ca o reprezentare sim b o lic a in tr rii i p rim irii trium fale a D o m n u lu i n Ierusalim , cu n u m a i cteva zile nainte de Patile iudeilor, de P atim ile i de m oartea Sa. N u este greu de observat c aceast exegez, -asupra creia se g sesc de acord Sfntu l G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu iG 0 9 i N icolae C a b a s ila ,iiu, se afl n conso nan cu fin a lu l Im n u lu i h eru v ic, ce se in to n eaz n cursul tim p u lu i al doilea al p ro c e siun ii (C a pe m p ra tu l tuturor, pe Cel n c o n ju ra t (, escortat) n chip n ev zu t de cetele ngereti, s-L p rim im , c n tn d A le lu ia ). La drept vorbind, ntre aceste do u v aria n te de interpretare nu exist n ic i o contradicie, n tru c t fiecare d in ele este corespunztoare c ad ru lu i m ai extins ori n u m a i p a ria l al e v e n im e n tu lu i sim b o liza t n ce re m o n ia lu l In tr r ii celei m ari. P rim irea triu m fa l a M n tu ito r u lu i n Ie rusalim , cu ocazia in tr rii Lui pentru u ltim a oar n acest ora, se n c a dreaz n episodul istoric al P atim ilo r Sale, n tru c t aceast d e m o n straie e ntu ziast a m u lim ii pentru profetul d in N azaret a ascuit i m ai m u lt in v id ia i ura cp eten iilor religioase d in Ierusalim,, precipitnd m su rile care au dus la suprim area Lui. n tim p ce p rim a in terpre tare m brie a z n obie c tiv u l ei m om entele dram atice ce au decurs n urm a acestei ultim e v eniri a lu i Iisus n Ierusalim , cea de a doua v a ria n t prefer s p rin d n perspectiva c o m e n ta riu lu i su m reia m a n i festrii en tu zia sm u lu i curat al celor m u li p entru M esia. ntr-un tablou apar deci antecedentele, iar n cellalt u rm rile sau consecinele fa p tu lu i. Sim bolizarea in tr rii tiru m fale ar p u tea fi circum scris ca atare la partea procesiunii cu cinstitele daruri, din m ijlo c u l n a o s u lu i p n n m o m entul in tr rii n altar, cnd corul ori credincioii nsoesc acest
607. Cf. Prot. G rig o rie M a nsv e to v , op. cit., 48, p. 72 i Dr. V asile Mitrofano vici i Dr. T. T arnavschi, op. cil., p. 502. 608. Cf. i S im io n, arhiepiscopul T esalo nicului, Explicare despre s im ia biseric (trad, rom., B ucureli, 1.865, p. 262, col. 2), P. G., CLV, 729. 609. O p. cil., P. G., X C V III, 420 D. 610. O p. cil., cap. X X IV , col. 420 C.

211 tim p al a ciun ii cu inton area p rii fin a le a J^feruvicului. A m bele exe geze snt, p rin urm are, com plem entar exacte i p lau zibile . Ele repre zin t cel m u lt variante, fr s fie ns divergente. Fr n d o ia l, acest sim bolism , n fiat n cele dou variante, i are sensul su logic n le g tu r cu Intrarea cea mare din Liturghiile S fn tu lu i V asile cei M are i S fn tu lu i lo a n G u r de A ur. n Liturghia D a rurilor m ai na in te sfinite ns, cnd da ru rile purtate n procesiune nu m ai snt sim ple sim boluri, ci Sfinte T aine, a dic nsui T rupul i Sngele euharistie al D o m nu lui, n fiate am bele n S fntu l A g n e deja sfinit la o Liturghie anterioar, se m nific aiile de m a i sus apar aci fr o a p li caie tem einic. Cci aa precum m rturisesc litu rg h isito rii nii n ru gciu nea a doua pentru credincioi d in L itu rgh ia celor m ai nainte sfinite, ia t P reacuratul Lui Trup i de v ia fc to ru l Lui Snge, ntru acest ceas intrnd, va s se p u n n a in te pe aceast m as de tain, fiin d nco n ju ra te n chip n e v zu t de m u lim e a otilor ngereti, sau ca n ru gciu nea ce se rostete n ta in n aceeai Liturghie, dup aezarea Sfintelor D aruri pe sfnta m as : Stm n a in te a sfn tu lu i Tu jertfelnic, ca n aintea scaunu lui de h e ru v im i, pe care odihnete Unul-Nscut Fiul Tu i D um n ezeul nostru, prin n fric o to are le Taine ce snt puse n a inte. A c tu alita te a sim b o lism u lu i sau se m nific aiilo r privitoare la m o m entele succesive ale V h o d u iu i m are d in cele dou form ulare p rin c i pale ale L itu rg h iilo r b iza n tin e s-a epuizat deci n L itu rgh ia precedent, n care s-a fcut sfinirea darurilor. n L itu rg h ia celor m ai nainte sfin ite, Intrarea cea mare are un sens curat sau exclusiv mistic, aceast procesiune p u tn d s arate aci v enirea cea de apoi a lu i Hristos la care va v e n i cu slav m u lt, precum se ex prim Sim ion, arhiepiscopul T esalonicului, ntr-una din e x p licaiile date n general V h o d u iu i mare cu. D epunerea Sfintelor T aine pe sfnta m as are de fapt, n Liturghia D arurilo r m ai nainte sfinite, o raiu ne p ra c tic i anum e n vederea m p rtiriii, care va u rm a n d a t, deci m u lt m a i curnd dect n cele lalte dou L iturghii. A cest scop este c o nfirm at lim pede att la sfritul ru g c iu n ii a doua pentru credincioi ct i la al celei care urm eaz dup aezarea lor pe prestol. n acest caz, acoperirea Sfintelor Taine cu sfntul aer, precum i nch iderea sfintelor ui i a perdelei lor ar cpta, d u p acelai S im ion al T esa lo nicu lui, de asemenea un sens curat m istic, analog rn d u ie ilii p entru ie rarh iile ngereti despre care vorbete Pseudo-Dionisie A re o p a g itu l (Despre ie rarh ia cereasc). Po trivit, adic, Legii divine, c ceea ce este superior se reflect n ceea ce este inferior, fiecare d in cetele ngereti p a rticip la bogia lu m in ii div in e p rin interm ediu l ie rarh iilo r ce snt m a i aproape de Dum nezeu ; tot aa i n Biseric, se acoper Sfintele T aine, pentru c nu se cuvine tuturor s le vad, ci n u m a i litu rg h isito rilo r, prin care se mprtesc de ele c re d in c io iiG 1 2 . La cele dou v ariante erm ine utice, n le g tu r cu sem nificaia V h o d u iu i cu cinstitele daruri, se a d a u g ns o a treia, sugerat pare-se
611. Sim ion, arhiepiscopul T esalo nicu lu i, Explicare despre sllnta colecia citat din traducerea rom n, p. 2G0, col. 1 i p. 261, col. 1. 612. Ib id e m , p. 262, col. 2. biseric, in

212
de o a nalo g ie fo rm a l i de aparatul exterior al ritu a lu lu i. V h o d u l mare fiind, adic, n ordinea succesiunii, al doilea v ho d n Liturghie, Sim ion, a rh iep isco pu l T esalonieului, consider c acest al doilea i marele V hod... arat a doua venire cu sla v a lu i H ristos d in cer. Pen tru aceea se face acest vhod cu m u lt ceat preoeasc, p entru lu m in a acelei slave a D o m n u lu i, cu care va veni G 1 3 . Form ulele sau, m a i precis, troparele cu care litu rg h isito ru l nsoete p unerea d a ru rilor pe sfnta mas, v ize a z ns precum .am v z u t prea direct i descriu absolut expres actele litu rg ic e ce se ndeplinesc n am in tirea p u n e rii n m o r m nt a D o m n u lu i, aa net aceast a treia v a ria n t e rm in e u tic p ri vitoare la Intrarea, cu cinstitele daruri n u gsete n ic i u n s p rijin n ele mentele acestei cerem onii din rn d u ia la celor dou L itu rg h ii p rin cip ale ale ritu lu i bizantin. Ea apare proprie, precum am v zut, n u m a i pentru V h o d u l din L itu rg h ia D arurilo r m ai n a in te sfinite. De altfel, nsui Sim ion, arh iep isco pu l T esalonieului, face m e niu ne n treact c V h o dul acesta (cel mare) ... nseam n i ngroparea G 1 4 . 6. nch eierea ritu a lu lu i In trrii celei m ari R u g c iu n e a p u n e rii na inte pe snta m as i ectenia d in tim p u l ei. Sub aspectul practic, V h o d u l cel mare are la baza s a , necesitatea transportrii da ru rilo r de la proscom idiar pe sfnta m as, care este altarul de jertf. D epunerea aci reprezint n cele d o u L itu rg h ii p rin cipale ale B isericilor O rtodox e -al doilea m o m ent n aciunea de oferire a darurilor. P rim u l m o m ent a avut loc deja la proscom idiar, unde ele au fost preg tite spre a deveni daruri de jertf. A c u m ele snt proaduse, adic oferite sau puse naintea D o m n u lu i pe sfnta m as, a v n d a de veni n curnd Je rtf a d ev rat. Preotul le proaduce printr-o rugciune pe care o rostete n tain, dup aezarea daru rilor pe sfnta m as i acoperirea lor' cu sfntul aer, rugciu ne in titu la t n L itu rgh ier R u gciunea P roscom idiei, adic a p u nerii na in te . Sub form a u ne i proaduceri sau oferiri pentru a doua oar, aceast ru g c iu n e reprezint aci urmele v e ch ii practici a Bisericii de a se face p ro sco m idia sau oferirea darurilor n p rim a parte a L iturghiei credincioilor. Dei tex tul ei este diferit n cele dou L itu rg h ii p rin cip ale, fiind mai dezv oltat n cea a S fn tu lu i V asile cel M are, care reproduce exact pe cel din L itu rg h ia S fn tu lu i Iacob, totui el este inspirat de aceleai idei n am bele form ulare. n p rim ul rnd, aceast ru g c iu n e apare preo cupat de dorina litu rg h isito rilo r de a se nfia api d u h o v n ic e ti, ca slujito ri sau ca u n ii p rin care va fi adus S fnta Jertf. P entru ca slujb a lor s fie p rim it na intea D om nu lui, litu rg h is ito riii sim t c este necesar i c deci trebuie s se sileasc a-i ctiga o dispoziie s p iritu a l ase menea aceleia de care au fost nsufleii A b e l, N oe, A v ra a m i S a m u il n aducerea darurilor, jertfelor, arderilor de tot i a celor de pace, pre cum i M oise i A a ro n in--preoia lor (S fntul V asile cel M are). Ca u n ii adic ce snt aproape de sfinirea darurilor l a u s se k tin g de nfrico613. Sim ion, arhie pisco pu l T esalonieului, Despre rSlinta Explicare despre s iin ta biseric, p. 260, col. 2 i p. 261, col. 1. 614. Idem , Explicare despre siin ta biseric, p. 261, col. 2. Liturghie, cap. 98, si

213 toarea Jertf, se pregtesc pe ei n ii i se curesc p rin ru g c iu n i, pregtindu-se astfel p entru lucrarea sfn t 015. tiind c fr a ju to ru l h a ru lu i n im e n i dintre m u rito ri rru se poate considera apt pentru aceasta, ei se roag lu i D um n e ze u : F-ne v re d n ic i a-i aduce ie daruri i jertfe d u h ov niceti p e ntru pcatele noastre i pentru cele d in netiin ale p o p o rulu i, ca n fo rm u la ru l L itu rg h ie i S fn tu lu i lo a n G u r de A ur, sau Primete-ne pe no i care ne aprop ie m de sfntul T u jertfelnic, dup m u lim ea m ile i Tale, ca s fim v re d n ici a-i aduce aceast Je rtf duhovniceasc i fr de snge, ca n fo rm u laru l S fn tu lu i V asile cel M are. n al doilea rnd, ru g c iu n e a p u n e rii nainte dup V h o d u l cel mare constituie o fo rm de m ijlo c ire pentru prim irea daru rilor ce se aduc prin litu rg h is ito ri : Precum ai p rim it de la Sfinii Ti A p ostoli aceast slu jb adev rat, aa prim ete i din m in ile noastre, ale p c toilor, aceste daruri, n tru b u n tate a Ta, D oam ne* (L iturghia S fn tu lu i V asile cel M are), ori : i ne nv rednice te s aflm har n a in te a Ta, ca s fie b in e p rim it Je rtfa noastr (L itu rgh ia S fn tu lu i lo a n G iir de A ur). Fr n d o ia l aa precum s-a m e nion at m ai na inte , n pers pectiva acestei ru g c iu n i se distin ge ca obiectiv Sfnta Je rtf euharistic. P ropriu-vorbind ns nu pentru aceasta se roag aci liturghisitorul ; de altfel, p rin c ip ia l v o rb in d , nici nu este nevoie s se roage pentru prim irea ei, deoarece, fiin d Jertfa F iu lu i, ea este b in e p rim it i p l c u t Tatlui, p rin ea nsi. n R u g c iu n e a p u n e rii nainte d u p V h o d u l cel mare, preo tul se roag deci p e ntru aceste daruri puse n a inte (S fn tu l lo a n G ur de A ur), pentru da ru rile pe care el le-a pus pe sfnta m as, clin patrea sa i a c o m u n it ii, o dat cu jertfele duhov niceti, pentru ca la m om entul cuvenit acestea toate s fie p rim ite (n sfntul i cel m ai oresus de ceruri i sp iritu a lu l ... je rtfelnic, prin prefacerea lor n S fntul Trup i Snge al D o m n u lu i, cci El este i altar, i jertf, i arhiereu, pururea m ijlo c ito r n ceruri. Dar (liturg h isito rul) se pregtete n u n u m a i pe sine, ci i poporul ce este de fa, fcndu-1 p ro p riu p e ntru p rim ire a h a ru lu i 0 1 6 : S se slluiasc D u h u l cel b u n al h a ru lu i T u peste noi, peste aceste daruri puse nainte i peste tot p o p o ru l T u (L iturghia S fn tu lu i lo a n G u r de A ur). n L itu rg h ia D a ru rilo r m a i n a in te sfinite, acestea gsindu-se deja sfinite la o L itu rg h ie p recedent, tem a p rin c ip a l a ru g c iu n ii dup V h o d u l cel mare este m p rt ire a n stare de curie att a liturgh isito rilor ct i a c re d in c io ilo r : Sfinete sufletele i trup u rile n o a stre ale tuturor cu sfinire netears, p entru ca, ntru cuget curat, cu fa n e n fru n ta t i cu in im lu m in a t m prtindu- ne cu aceste d u m nezeieti i Sfinte T aine i printr-nsele v ii fcndu-ne, s ne u n im cu nsui. H ristosu l Tu, a d e v ra tu l D u m n e ze u al nostru. D ispoziia sufleteasc a credincioilor, n vederea Jertfei apropiate, este p re a tit de fapt prin ectenia rostit de diacon, n tim p ce p reo tu l i face n ta in ru g c iu n e a p u n e rii n a in te . ndeosebi snt n d e m n a i s se roage lu i D um nezeu pentru cinstitele daruri ce snt puse n a inte*,
615. N ic o lae C abasila, op. cit., cap. X X V , col. 420 D. 616. Ibidem , col. 421 A.

214 i anum e ca s le sfineasc i ca, astfel, proaducerea no astr de la nceput (de la P roscom idie) s-i a tin g scopul 617. A a precum Im n u l h e ru v ic constituie o introducere n r itu a lu l In trrii celei m ari, tot aa, la rn d u l ei, ru g c iu n e a p u n e rii n a in te dup acoperirea d a ru rilo r pe sfnta m as i ectenia ce se rostete n tim p u l ei se pot considera ca ncheiere a acestui ritual. n L itu rg h ia D aru rilo r m ai n a in te sfinite ns, ectenia din acest m om ent corespunde ecteniei dinainte a n l r ii i frn g e rii S fn tu lu i A gne, n vederea m p rt irii.
II I
SIM B O LU L C RE D IN E I

. S ru tare a p cii. 2. M rtu ris ire a credinei

I. S ru ia re a p c ii In L itu rg h ia p rim e lo r veacuri, proaducerea da ru rilo r era precedat de un act cu aclnc sens duhovnicesc, pentru p reg tirea s p iritu a l a asistenei. S p iritu l u n e i strnse legturi de fam ilie sau de corp al lui Hristos, schiat d e ja p rin reinerea n biseric n u m a i a celor botezai, era sen sibilizat acum p rin srutarea pcii, sau srutarea s im t (Rom . X V I, 1G i I Cor. X V I, 20), ori srutarea drag oste i (I Petru V , 14), cum este n u m it n textele N o u lu i Testament. Ea se p ractica n d a t dup ru g c iu n ile p e n tru c r e d in c io i61S. La strigarea d ia c o n u lu i : Salutai-v u nul pe a ltu l cu srutare sfnt, ca n L itu rg h ia d in cartea V III, I I a C o n stitu iilo r A p o sto lic e , ori Prim ii-v u n u l pe altu l i s ne srutm u n u l pe a ltu l, ca n L itu rg h ia ie ru s alim ite a n a S fn tu lu i la c o b C 1 9 , cle ricii sru tau pe episcop, iar laicii se srutau ntre d nii, b rb a ii cu brbai i fe m eile cu fem ei, sub supravegherea d ia c o n ilo r 62. i relua apoi fiecare lo c u l su, b rb a ii separai de femei, c op iii ducndu-se ln g am von, desigur p e n tru cntarea rspunsurilo r scurte G 2 1 , iar cei m a i m ici fiind in ui de m a m e le lor 622. P n n acest m o m e n t era de presupus c se ncheiase ieirea cate h u m e n ilo r i a p e n ite n ilo r. Se m ai fcea ca u ltim control o in v ita ie pentru ca n im e n i d in cei chem ai, n im e n i din asculttori... n im e n i din cei ce cred altfel 0 2 3 s n u r m n n u n tru . U ile b ise ric ii erau date n grija d ia c o n ilo r i a ip o d ia co n ilo r, n e m a ia v n d n im e n i voie s intre de acum n a in te , n ic i chiar dintre credincioi, ca s n u se tulb u re ru g ciu nile p entru p roadu cerea daru rilor de Je rtf 024. n cep eau n d a t ,o p e raiile m a n u a le n vederea ei, precum i celelalte a ciun i litu rg ic e dez617. Ib id e m , col. 421 B. 618. Cf. Sf. Iu stin M a r tir u l i Filozoful, A p o lo g ia n ti, L X V , 2 3 ; C o n stituiile A poslolice, cart. V III, cap. 12; Can. 19 al Sinod, din Laodiceea. Cf. i Clem ent A le x a n d rin u l, P e d ag o g ul, cart. III, part. II, col. 660 661 A ; O rig e n, O m ilia X la Epistola ctre R o m a ni, 3, P. G., X IV , 1282 1233. 619. C ateheza V m istag o g ic , 3. 620. C o n s lilu tiile A p o s lo lice , cart. V III, cap. 11. 621. Cf. S ilv ia e v e l p otius A etheriae p eregrinatio ad loca sancta, cap. X X IV , p. 29, ed. V . H eraeus, H e id e lb e ig , 1929. 622. C o n s titu iile A po sto lice , cart. V III, cap. 12. 623. Ib id e m . 624. Ib id e m , cart. V III, cap. 11.

/ 215 voltate i m p rite m ai trz iu ntre ritu a lu l Proscom idiei, Intrarea cea mare i depunerea da ru rilo r pe sfnta mas. Fixarea M o m e n tu lu i pentru srutarea freasc n a in te de aducerea darurilor a fost sugerat, desigur, de interpretarea cuvintelor M n t u i torului clin E vangh elia d u p M a te i (V, 23) : De-i vei aduce darul tu Ia altar i acolo i vei aduce am inte c fratele tu are ceva asupra ta, las acolo darul tu i m ergi m ai n ti de te m pac cu fratele tu i atunci, venind, adu daru l tu. Srutarea aceasta unete sufletele unele cu altele, precum ex plica S fntu l C h irii al Ierusalim u lui, i n deprteaz din suflete orice v r jm ie . Srutarea aceasta este deci un semn al u n irii sufletelor i al iz g o n irii oricrei v rjm ii... Srutarea este deci o m p c a re ; p e n tru aceasta este sfnf 25. Ea este, precum observ F ericitu l A u g u stin , sim b o lu l p c ii : ceea ce m rturisesc buzele trebuie s treac n c o ntiin , cci atunci cnd buzele tale se apropie de buzele fratelui tu s-ar p u tea ca in im a ta s se deprteze de a lu i ? -. Srutarea p c ii constituie deci un act de m pcare, o m a n i festare a iertrii iz v o rt d in iu b ire a care a n im n acea clip in im ile, pentru toi sem enii notri. n rn d u ia la curent a L itu rg h ie i bizantine , dup ecfonisul (C u n d u rrile U nuia-N scut, F iu lu i Tu...) cu care se ncheie ectenia i ru g ciu nea de proaducere a d a ru rilor, p reo tu l salut pe credincioi zic n d : Pace v o u ! o urare care n se a m n s avem toi pace n cuget C 2 7 , n cursul diferitelor oficii, re ligioase, litu rg h isito rii ntrebuineaz de m ai m ulte ori aceast expresie de salut ieratic i m ai ales de urare i de ndem n fa de credincioi, a v n d n p rin cip iu scopul de a trezi dis poziia sufleteasc a credincioilor prezeni i a o face capabil s p ro m oveze la n iv e lu l cerut de caracterul i de natura m o m entului respectiv din aciunea litu rg ic . P rin acest salut se pregtesc, am putea spune, prem isele psih olog ice de care este con d iio n a t o sincer i adevrat srutare sfint. L itu rg h isito ru l vrea s spun adic : pace intre toi, cci, aa precum rem arc S fn tu l lo a n G u r de A ur, pacea deschide drum ul iu b irii u n u ia fa de a ltu l. D ac ne aflm n pace cu u nii, iar cu alii n v ra jb , nu avem n ic i un folos, cci arm onia, ordinea i n e legerea nu se pot stab ili dect atunci cnd oam enii se gsesc n pace i n b u n nelegere u n ii cu a lii 628. Precum rezult ns din co n d iia pus M n tu ito r u lu i n legtur cu aducerea d a ru lu i la altar, pacea intre toi sau pacea cu toi nu se reduce la cercul restrns al asistenilor de la sfnta slujb, ci vizeaz sen tim en tele acestor credincioi i fa de ceilali semeni ai lor n relaiile din viaa c iv il. A tri n pace cu toi sem enii, cum ndeam n S fntul A p ostol Pavel (Rom. X II, 18), este, fr ndo ial, un lucru greu, ntruct pacea nu este consim it i din partea celor pctoi sau ri. Totui, chiar n acest caz, pacea sufleteasc nu este o stare im posibil de re ali zat pentru un cretin, deoarece, precum observ S fntu l Grigore cel
625. 626. 627. 628. L X II, 332. Sf. C h irii al Ie ru s a lim u lu i, C ateheza V m islagogic, 3. Fer. A u g u stin , Serm o C C X X V II. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op, c.it., P. G., X C V iii, 42.5 A. Cf. Sf. lo an G u r de A ur, O m ilia 111 la Epistola ctre C o lo s a li, 4, P. G.,

216

Mare, daca noi purtm dragoste n suflet pentru cei ce ne ursc, chiar
d ac ac eia n u snt n pace cu noi, sntem no i, fr n d o ia l , n pace cu

ei f'2 9 . Pacea o inem cu adevrat, adic, u rnd n u m a i greelile celor pctoi, dar nu i pe ei. A cesta i este, de altfel, nelesul n d e m n u lu i fcut de S fntu l A p o sto l P avel : D ac este cu p u tin , citit ct aceasta depinde de v o i , fii n pace cu toi oam enii (Rom. X II, 18). U rm nd rn d u ia la s e rv ic iu lu i Liturghiei, credincioii ntorc p re o tu lui urarea de m ai sus, r s p u n z n d . i d u h u lu i tu, artndu-i astfel dorina de a se gsi n u n ire ned esprit cu litu rg h isitoru l, tr in d cu toii n acelai duh al p c ii 630. O astfel de stare de pace a sufletelor, n care nim eni nu are n im ic m p o triv a v re u n u i frate al su, constituie c o n diia c:ea m ai proprie p e n tru m anifestarea concret a sentim entelor de dragoste cretin. Ca atare, d ia c o n u l sau preotul, cnd nu este diacon, ndeam n n d a t cu glas solem n : S ne iu b im u n ii pe alii, ca ntr-un gnd s m rturisim , adic s facem dovada dragostei freti. Pentru evitarea neornduieli-or nsa, srutarea p c ii a fast restrns de t im puriu n u m a i la clerici, aa cum este u zul p n astzi, cnd servesc n sobor. C o m u n iu n e a dragostei, fig u ra t p rin actul sim bolic al sru t rii pcii, a fost n lo c u it , aadar, nu peste m u lt vreme, de c o m u n iu n e a cerdinei p rin cuvnt, sub form a re citrii S im b o lu lu i credinei. n acest scop, vechea fo rm u l S ne iu b im u n ii pe alii a p rim it o adaptare nou prin adaosul : ca ntr-un gnd s m rtuirsim , nlesnindu-se astfel credincioilor s se uneasc m ai n ti p rin m rturisirea persoanelor S fin tei Treimi, sub form a r sp u n su lu i : Pe T atl, pe F iul i pe S fntu l D uh.... n tim pul in to n rii acestui im n, preotul i afirm iubirea sa fa de Dom nul, nchinndu-se m ai n ti de trei ori naintea sfintei mese i ros tind de fiecare dat versetul 1 d in P salm ul X V II : Iubi-te-voi, D oam ne, vrtutea m ea ! D o m n u l este n t rire a m ea i scparea m ea i iz b v ito ru l meu ; srut apoi peste sfntul aer sfintele vase cu darurile p rin care este sim bolizat M in tu ito ru l, i anum e, n p rim u l rnd, sfntul disc i d u p aceea sfntul potir, iar la sfrit sfnta m as. C n d L iturghia este sav rit n sobor de preoi i diaconi, urm eaz n d a t srutarea freasc ntre dnii. P otrivit rn d u ie lii d in L itu rg h ie r, preoii se srut pe um eri, n ti pe cel drept i apoi pe cel -sting, cel m ai mare n rang n tm p in n d cu form ula H ristos n m ijlo c u l nostru pe cel ce v in e la dn su l p e ntru srutare, la care c e lla lt rspunde : Este i va fi, dup care cel d in ti ncheie : Totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. D ia c o n ii nu srut darurile, ci n u m a i sem nul crucii de pe orarul lor, dup care cei din altar m p linesc ntre ei srutarea p c ii, ca i preoii. Precum s-a spus, srutarea p c ii nu se m ai practic azi ntre cre dincioi ; ei se unesc ns ntr-un gnd prin m rturisirea com u n a Treimii i prin A cela d in Treim e, Care a lu a t Trup. A ducndu- i am inte c i Hristos s-a adus je rtf p entru noi, din iubirea Lui pentru oam eni, se cuvine ca i dnii, atu n c i cnd aud in v ita ia s ne iu b im u n ii pe alii..., s se sileasc a sim i i a nu tri n in im dragoste p entru toi,.
629. Sf. G rigore cel M are , Epistola II, cart. X I, P. L L X X V II, 1121 A B. 630. Sf. G h e rm an I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cit., P. G X C V III, 425 B.

217 n ltu rn d orice u n d de u r a G 31 . C ci, aa precum rem arc Clem ent A le x an d rin ul, dragostea n u se ju d e c d u p srutare, ci d u p cuget... Nu nto td e au n a srutarea este tot u na cu dragostea 632. 2. M rtu risire a credinei n p ra g u l aducerii Je rtfe i euharistice, cerem onialul S fintei L itu rg h ii urm rete deci s p rom ov eze pe o n o u treapt : dispoziia religioasm oral a p a rtic ip a n ilo r la o fic iu l ei, i anum e printr-un act simboMc de m anifestare a iu b irii reciproce i printr-un act dem onstrativ de m r tu risire a dreptei credine. F r c o m u n iu n e a dragostei i a credinei, trite sincer n in im i d o v edite p rin fapte, ei nu pot fi una (lo a n X V I, 11, 21, 22) i nu pot intra n u n ita te a m istic a T rupului lu i H ristos, prin m prtire. Im n u l Pe T atl, pe F iu l i pe S fn tu l Duh... se poate considera de fapt num ai ca un m otto re z u m a tiv i in tro ductiv la m rtu risirea com plet de credin, p rin recitarea s im b o lu lu i dogm atic, care este a n u n at de diacon p rin s trig a re a : U ile, u ile l C u nelep ciu ne s lum a m in te ! , cnd se deschide p e rd eau a sfintelor ui 633. O d in io a r , aceast propoziie litu rg ic se va fi m rg in it n u m a i la prim a ei parte (Uile, uile), p rin care, p ro b a b il, d ia c o n ii i ip o d ia co n ii de la ui erau fcui ateni s ia m su ri p e ntru n c h id e re a i paza in trrilo r n biseric. Partea fin a l, Cu n e le p c iu n e , s lu m am inte, reprezint desigur o com pletare ceva m ai trzie, p entru a face ateni pe credincioi asupra recitrii S im b o lu lu i credinei. Este deci u n contrasens istoric explicarea aplicat de N ic o la e C a b a sila fo rm u lei de astzi, i anum e c preotul ne nrleam n s deschidem toate uile, adic gurile i u rc ch ile noastre, n v tu rii despre D um n e ze u , ade v ra ta nelepciune, cuprins n sim bol, grind-o i ascultnd-o n e c o n ten it, eu luare am inte i cu c o n centrare G 3 4 . In vechim e, B isericile d in R srit i aveau fiecare m rturisirea lor de credin. A ceasta nu gsea n tre b u in a re litu rg ic dect de cteva ori pe an, i .anume la Pati, la C incizecim e, i la E pifanie sau Teofanie, adic N aterea i B otezul D o m n u lu i, cnd catehum enii tre b u ia u s o rosteasc cu ocazia b o te z u lu i lor. Recitarea regulat a S im b o lu lu i de credin n L itu rgh ie a fost inaucurat m a i n ti n A n tio h ia , de p a tri arhul m o no fizit Petru G n afev s (F u llon), spre finele v e a c u lu i al V-lea (471). O b ic e iu l acesta de a se -cita la fiecare Liturghie m rturisirea de credin n ic e o c o n s ta n tin o p o lita n s-a generalizat n ntreaga Biseric B izantin, n vea-cul u rm to r, i a nu m e n urm a h o t rrii p a tria rh u lu i c o nsta ntino p o litan T im ote i (512 518) G 3 S , reprezentnd sem nul de recu noatere al cretinilor ortodoci. Propriu-zis deci C rezul nu este o pies
631. Cf. S im io n, a rh ie p isc o p u l T esalo nicu lu i, Explicare despre s ln la biseric, P. G., CLV, 732; n. trarl. rom . cit., p. 261, col. 2 ; 262, col. 1. 632. Clemeni. A le x a n d rin u l, P e d ag o g ul, cart. III, cap. 11. 633. Relraqerea dverei (perdelei) in acest m om ent simboli7ea7. deschiderea mnrrnntuu la nvie re a D o m n u lu i, c u tre m u ra i .i fuga paznicilor. Cf. Scrisoarea sino d al, ctre N ico d im al M o sco ve i (1655). la K. D e lika nis, op. cil., p. 50. 634. N ic o lae C abasila, op. cil., cap. X X V I , col. 421 D. 635. Cf. Teodor L eclorul, Is lo ria bisericeasc, II, nr. 32, P. G., L X X X V 1, 201 A.

218 p rim itiv n L itu rg h ie . D ei C rezul n u cuprinde nici o m e niu ne expres referitoare la S fn ta Je rtf euharistic, n u se poate spune totui c el este strin sau fr v re u n fel de le g tu r cu ritu a lu l ei. C c i se poate lesne observa c n centrul S im b o lu lu i de credin stau articole n care m rtu risim opera S fin te i T reim i p en tru m ntuire a noastr, Care, din nesfrita Sa iu b ire de oam eni, a trim is pe U nicu l F iu al T a tlu i ceresc spre a ne rsc u m p ra i a ne m p c a cu D um nezeu, m p rtire a n o a str de roadele m n tu ir ii ndeplinindu- se sub aciunea S fn tu u i D uh. In parte, u nele a m n u n te ce au. u rm a t dup Jertfa D o m n u lu i snt c h ia r s im bolizate p rin a c iu n e a ce se desfoar n altar, n tim p ce se rostete m rturisirea de c redin. A stfel, preo tul rid ic n d aerul de pe sfintele daruri, l c la tin deasupra lor, sim b o liz n d prin aceasta cutrem urul ce s-a petrccut la n v ie re a D o m n u lu i, cn d ngerul a ridicat p ia tra de pe m o rm nt o :r\ De aceea, d u p a rtic o lu l al cincilea al S im b o lu lu i (i a n v ia t din m o ri a treia zi...) n cete az cltinarea aerului, care este nto cm it i pus de o p arte G 3 7 . R ecitarea S im b o lu lu i re prezint deci nc un m om ent de c o n c e n trat m e ditaie i de p ie ta te a d n c n le g tu r cu actul m n tu irii n o a stre, care va fi a c tu a liz a t im e d ia t n r itu a lu l S finte i Jertfe. D ei de fapt S im bo lul credinei re zum n general punctele eseniale ale credinei cretine-ortodox'e, referitoare la fiecare d in persoanele S fintei T reim i, la Biseric, la S finte le T aine (botez) i la v ia a v iito a re ,'to tu i n u este greu s se observe c, aa precum su b lin ia S fntul G herm an I al C o n sta n tin o p o lu lu i, s-a o rn d u it s se sp u n dum nezeiescul S im bol al cre dinei ortodoxe ca d in el s cunoasc toi c U n u l d in S fnta T reim e, Fiul, cel U nic-N scut i C u v n tu l T a tlu i celui fr de nceput, s-a fcut om p entru m n tu ire a noastr, ntrupndu-se din Sfnta Fecioar, rstignindu-se, ngropndu- se i n v iin d ... N o i m rtu risim c El a n d u ra t sufe rinele n ceea ce privete tru p u l, dar c D um nezeirea s-a pstrat n afar de su ferin. n acelai tim p (m rturisirea credinei a fost rnduit) ca, p rin p ro n u n a re a acestui dum nezeiesc sim bol, cei n etiu to ri i n e n v a i s c u n o a sc de-a p u rurea cele ce s-au dat pe fa ale tainei credinei, care n u snt interzise u re ch ilor noastre G 3 S . Intercalarea S im b o lu lu i de c redin n Liturcjhie nu contravenea de altfel n nici un fel s p iritu l ei. M rtu ris ire a credinei religioase cre tine p rin fo rm u le le do g m a tice n S im b o l este, desigur, un act de cult, prin recunoaterea so le m n a existenei lu i D um nezeu, a n su irilo r i
63C. C'f. G h e n ad ie , fo it episcop de A rge, op. cil., p. 95. 637. Cf. L itu rg h ie ru l, ed. B ucureti, 1956, i e diiile de lim b a greac, A te n a i Ierusalim . C in d L itu rg h ia este o fic ia t de arhiereu, acesta st cu caput p le cat pe sfnta m as, n tim p ce preoii c la tin aerul peste dinsul, ridiendu-se apoi, d u p ce aceast ac iu n e a n c e ta t ; arhie re ul n c h ip u ie astfel c el m oare cu H ristos i n v ia z m p re u n cu HI. (Ve7.i lo cul d in K. D elikanis, in d ic ai mai sus n nota nr. 633, precum i Pro. A le x a n d ru S v ire lin . Despre Sfnta Liturghie..., pgf. 54, p. 150). D up ali exegei, rid ic are a s fin tu lu i ^aer de peste sfintele D aruri i rm n e re a lor neacoperile n s e a m n c toate cele ce se refer la Iisus trebuie se m rturise asc acum lm u rit, ca n a in te a Lui nsui. (Cf. S im io n, arhiepiscopul T esalonieului, E x p li care despre s fnta b ise ric, P. G., CLV , 732, iar n trad. rom . cit., p. 263, col. 1 ; P. Lebedev, op. i loc. c i l . ; Dr. V asile M itro fa n o v ic i i Dr. T. T arnavschi op. cil., p. 503; Badea C ireeanu, T eza urul litu rg ic , part. III, p. 197). 638. Sf. G h e rm a n I al C o n s ta n tin o p o lu lu i, op. cil., P. G., X C V III, 425 D.

219 a operei Lui. n acest sens accentua S fntu l C h irii al Ie ru sa lim u lu i c felul cinstirii lu i D u m n e ze u const clin aceste dou lu cru ri : dogm e pioase ( ) i fapte bune e39. Fr n d o ia l, C rezul n u este o com poziie p oetic n fe lul ru g c iu nilor i al im nelor destinate p rin n a tu ra lor a fi cntate n slujb a d iv in ci o m rturisire a c o n v in g e rilo r religioase ale Bisericii, stabilite n fo r m ule dogm atice, m enite a fi declarate sau a fi afirm ate oarecum de m onstrativ. De aceea, p e ntru form a de rostire a S im b o lu lu i de credin, este proprie cursivitatea o b i n u it a v o rb irii solem ne, iar nu cntarea, cum se stabilise p ractica n Biserica A p use an din evul m ediu i cum se ncearc pe alo cu ri i de u nele coruri din bisericile noastre. R e g u lile din Litu rgh ierul B isericii O rtodox e prescriu ns ca s lu ijto rii s rosteasc n sine C rezul n acelai tim p cu credincioii, gsindu-se ast fel unii ntr-un gnd cu com unitatea, aa cum a rsunat m ai nainte strigarea d ia c o n u lu i. Id e a lu l este deci ca credincioii s-l rosteasc n comun, cu voce tare, ca o d in io a r 040, aa cum se practic nc n unele Biserici O rtodox e n a io nale . Pe ln g satisfacerea u n u i interes catehetic, se realizeaz astfel i c o m u n iu n e a p rin c uv nt a asistenilor a Sfnta Liturghie. IV
A N A F O R A S A U R IT U A L U L SFIN T EI JERTFE EU H A R IST IC E 1. D ia lo g u l d in a in te a A n a fo re i euharistice. 2. C ile v a co n sid c ralii g e ne rale asupra R u g c iu n ii anaforei. 3. M area R ug ciune cuh arislic. 4 , A nam nesa. 5. Epliclesa. 6. R u g ciu n e a dipticelor sau a pom e nirilor de ia S iln ta Je rtf euharistic 1. D ia lo g u l d in a in te a A n a io re i euharistice a) A n u n a re a S finte i Jertfe. Prim a parte a Liturgh iei c redincio ilor se poate considera n c h e ia t p rin recitarea S im bo lulu i credinei. A doua parte a acestei L itu rg h ii o form eaz ritu alu l pentru aducerea Sfintei Jertfe euharistice, sau anafora (.. = ridicare, nlare., ofrand, jertf) 041. Ea reprezint p u n c tu l c u lm in a n t al Liturghiei cretine, deoa 639. Sf. C h irii al Ie ru s a lim u lu i, Caie/ieza /V, 2, P. G., X X X III, 456. Potrivii, sensului pe care l cp tase a d je c tiv u l , , in Biserica veacului nl IV-lea, traducerea expresiei citate ar fi m ai corespunztoare sui) forma : ...dogme ortodoxe. 640. A fost intr-adevr o ve che i, pe cit se pare, o ne ntre ru pt tradiie ca Sim bolul de cred in s fie rostit de toi credincioii in aceiai timp. Astfel, Sf. M axim M rtu ris ito ru l ne info rm e az c n ve acu l al Vll-ioa m rturisirea S im b olu lu i credinei era fcut de to(i [op. cit., cap. X V III, P. G., X C I, 696'. N u mai puin, N icolae C abasila, n ve a cu l al X IV - lea, afirm c preotul n d e am n ca toi s spun cele ce au n v a t s cread despre D um nezeu... Iar ei spun tare ntreaga m rtu ri sire, care e S im b o lu l c re d in e i (op. cit,, cap. X X V I, col, 421 D). 641. p e Ia verbul , = > ridic, nal, aduc jertfii. n le gtur cu svrirea Sfintei E uh aristii, acest verb se n tre b uina pentru a desemna ac i un o a liturg hisito rului, care n d e p lin e te o ficiu l ru g c iu n ii anaforei ; Dac vin'- un epis cop..., s-i zici s svire asc i E uh aristia (y.al -.'.) i, dac din rcspect ctre tine, ca uri ne le pt pstrindu-i cinstea aceasta, nu va voi sa svireasc anafora ( ), silete-1 ca cel puin binecuvintnn'-i p o p o ru lui s o fac el. C o n s lilu jiU e A po sto lice , cart, II, cap. 53 (textul n F. E. B n g h F ra n . Liturgies eastern and w estern, O xford, 1896, p. 29, 7 8). So mi mo'do . pentru c se n a l Je rtf lui D u m ne ze u (A nastasie Sin ai Iul, ,

220
rece n cursul acestui ritu a l se atinge obiectul, ( ) ctre care tinde ntreaga s lu jb , i 'anume prefacerea darurilor n dum ne zeiescul Trup i Sncje realiznclu-se n acelai tim p i scopul ( -, ) L itu r ghiei, care este slvirea lu i D um nezeu i sfinirea c re dincioilor 643. Sosirea m o m e n tu lu i pentru aducerea Sfintei Jertfe este sem nalat de diacon sau de preot, cnd liturghisete singur, im e d ia t d u p S im b o lul credinei, printr-o fraz rostit solem n i cu s u b lin ie ri im p re sio nante : S stm bine, s stm cu fr ic : s lu m a m in te : S fnta Je rtf n pace a o a d u c e ! .n v echim e (nainte de \^eacul a l IX-lea), la auzirea acestei strigri era obice iul ca preotul s m archeze n c e p u tu l ritu a lulu i Sfintei Je rtfe i p rin ridicarea aerului de pe disc i p o tir 644. Prevenirea credincioilor de ctre diacon despre sosirea m o m e n tului pentru aducerea Sfintei Jertfe pare a fi fcut parte ch iar d in r n duiala L itu rg h iei prim are, dei textul form ulei n u se desprinde destul de clar din docum ente. n redactarea actual ns aceast.. strigare nu poate fi dect o alt stilizare a textului u rm tor d in C o n s titu iile A p o s tolice : Drepi ctre D om nul. Cu fric i cu cutrem ur s stm , ca s aducem Sfnta Jertfo ,i4 r\ n aceast colecie, textul n c au z se gsete aezat n aintea P roscom idiei, ceea ce nu este de m irare, dat fiin d n Liturghia veche scurtim ea in te rv a lu lu i dintre acest m o m ent i nc e p utu l rugciunii pentru nsi Jertfa propriu-zis. n sim p litatea de atunci a ritu alu lu i P roscom idiei, aceasta se reducea la depunerea pe sfnta m as, adic la oferirea printr-o rugciune, a darurilor aduse e p isco p u lui sau preotului de ctre diaconi. n a in te de epoca intro ducerii S im b o lu lu i cre dinei n L iturghie, P roscom idia aprea astfel in tegrat n ritu a lu l S fin tei Jertfe, ca un articol p re lim in a r al ei, aa incit rostirea strig rii m e n ionate m ai sus, n a in te de. prezentarea darurilor de ctre dia c o n la altar, se referea la ritu a lu l integral al jertfei, n tru c t m o m entele ei se succedau n continuare. n tot cazul, form a a ctu al a acestei fraze litu rg ice s-a cristalizat destul de tim p u riu , de vrem e ce S fntul lo a n G u r de A u r o cunotea. Referindu-se la ea in cid e ntal, n cursul unei o m ilii, el m e n io n e az ex pres numai, partea de la ncep utu l textului form ulei. Sub o fo rm p a ra frazat apare ns i partea a doua, n explicarea pe care o d n cursul cuv ntrii, i anum e c a sta bine, aa cum ne n d e a m n d ia c o n u l, n seamn a sta cu fric i cu cutrem ur 6 4 \ Codicele B arberini 336 o nscrie de asemenea tot sub form a abre viat : S stm bine ( ), .pentru c se m rg in e a p rob ab il
, P. G., L X X X X , 833 C). n traducere la tin ii corespunde aprnape exact termenul n b la lin fcf. Aci. Fort.esque, La messe, trad. din lim b a englez de A. Boudinhon, Paris, 1921, p. 426, n. 2), sau iila tio (S. SalaviUe, op. cit., r o l. II, part. .2 , Paris, 1942, p. 9). 642. N icolae Cabasila, op. cit., cap. I, col, 368 A. 643. Ibidem , cf. i cap. X X III, col, 47 D ; cap. X L V I, col. 468 A. 644. Cf. versiunea la tin a lui I.eon Thuscus. V ezi Dom Placide de M eester, Gencse, sources..., p. 95. 645. . Const. A post. cari. V III. cap. 12. J. Q u aste n, M o n u m e n ia eucharistica et litu rg ic a vetustissim a, pars. IV f F lo rile g iu m paU Isticum , fasciculus V II), p. 212 234. 646. Sf. loan G u r de A ur, O m ilia IV contra an om e ilo r ; despre ne cup rin sa natur a fui Dum nezeu, 5, P. G., X L V III, 734.

221
la sim pla in d ic aie a u n u i text d in ro lu l d ia c o n u lu i, pentru care n chip obinu it existau codice aparte. In -disertaia sa asupra Sfintei L iturghii, A nastasie S in a itu l (activ 640 700) o ntrebuinase deja n redactarea pe care o avea n L itu rg h ia de a tu nci : S stm bine, s stm cu fric, s lu m am inte /a Sfnta. Je r tf ( , , X T ) 047, aa precum aflm i n C o m e n ta riu l litu rg ic al lui Teodor de A n d id a (veacul al X II- lea al XIII-lea) fi48. Un codice din veacul a.1 -lea ne-o n fie a z c o m p letat i cu partea de la urm : ...n pace aducnd-o (... )849. \ Prin aceast fo rm u l, stiliz a t n term eni v ib ra n i, se recom and ntregii asistene la S fnta L itu rgh ie s se concentreze cu toat fiina asuira m o m e n tu lu i celui m ai sublim , reprezentat de. aducerea Jertfei euharistice. M o m e n tu l este grav i solem n, zicea S fn tu l lo a n G u r de A ur. Ia t deci pentru ce n i se cere s stm bine, adic frum os sau p lin i de c u v iin , precum se c u v in e o a m e n ilo r s stea n a in te a lu i D u m nezeu, cu team a i cu cutrem ur, a dic s t p n ii de o em oie sfnt ; cu m inte tre a z i cu luare am in te, iar n u cu g n d u rile risipite la cele ale vie ii de aici, ori a n g a ja i n conversaii, O jertf a d e v rat este num ai aceea care este adus de u n suflet pe d e p lin p acificat prin reducerea la tcere a v ie ii inferioare i p m n te ti a sim urilor, cci n u m a i astfel putem n fia lui D um n ezeu suflete pure i drepte, precum sublinia acest S fnt Printe. Acesta este, zice el, sensul adevrat ai acestei stri gri n s lu jb a bisericeasc. N u este vorba de corp, ci de suflet : acesta terbuie s se nale 0 5 (). V a ria n ta ...s lu m am in te la S fnta Jertf pare a sugera lu i Teo dor de A n d id a u n com e ntariu p rin a n a lo g ie cu epopteia m , care repre zenta g rad ul cel m a i n a lt pentru in iia ii m isterelor eleusine. este pentru el , a d ic luarea am inte (vederea sau priv irea cu m intea) la p ro to tip u rile sim b o lu rilo r p rin care se svrete slu jb a S fin tei Jertfe Sau, m a i l m u rit, anafora este o ridicare cu g n d u l la nsei ev enim entele istorice din epoca m n tu irii (prinderea, Patim ile, rstignirea, nm orm ntarea M n tu ito r u lu i etc.), pe care ie reprezentm i le a c tu a lizm n tim p u l anaforei, cu a ju to ru l sim bolu rilor. Prin c uv inte le S lu m am inte la S fnta A nafo ra (Jertf), diaconul cere aadar a d u nrii credincioilor s aduc i s nfieze o subiec tivitate re lig io a s p re g tit p rin reprezentarea i contem plarea n m inte a Jertfei de pe Cruce. C u tre m u ra i i v rsn d lacrim i, ca i cum am vedea pe D um n ezeu - O m ul p tim in d , aa s stm cu atenie i cu linite desvrit, zice acelai T eodor de A n d id a , pentru ca, n pace i fr nici o tulbu rare cu g n d u ri p m n te ti, aceste (stri sufleteti) aducndu-le sau nln du- le ca je rtf (, ), sa ne
647. A n astasie S in a itu l, op. c j ., P. G., L X X X IX , 836 D 837 A . 648. T eodor de A n d id a , ^ , cap. 19, P. G., CXL, 114 D. 649. C odex E. M. 6 K arlsruhe, la R. Encjdahl, op. ell., p. 23 i 63. 650. Sf. lo a n G u r de A u r, loc, cit., n no ta nr. 646, 651. E popteia, luarea am inte la mistere sau p riv ire a lor cu ochii. 652. TU Si ; ; , Teodor de A n d id a , op. ii. i Ioc. cit.

'f-

222
n v re d n ic im a vedea dum nezeiasca Lui nv ie re i printr-nsa de bucurie s ne u m p le m , dar m ai vrtos cei care, gsindu-se n stare de v re dn icie in acest d u m ne zeiesc m om ent, se m prtesc cu T rupul (D o m n u lu i) ; cci acetia i p tim esc m p re u n cu El i m p re u n cu El fiin d ng ro p ai, n v ia z m p re u n cu El ,i53. A su pra aceluiai gen de je rtf n acest m om ent snt de acord cei m ai autorizai dintre com entato rii S fintei L i turg hii. A stfe l, A nastasie S in a itu l s u b lin ia z n acest loc : Stai cu fric n n fric o to ru l ceas al A n a fo re i (Jertfei), cci cu acea d is p o ziie i cu acei cuget, cu care se nfieaz fiecare clin v o i n acel ceas, cu acelai i jertfete S t p n u lu i C 51 . R s p u n s u l p o p o r u lu i : M ila p c ii, jertfa la u d e i este de asem enea o p ra c tic litu r g ic d in epoca patristic. U neori n s term e nii expresiei apar la n o m in a tiv , a v n d caracterul u ne i in d ic a ii asupra u ne i sim ple enu m e rri. A stfe l, n unele m anuscrise, ca de exem plu n C odicele Bar berini 33d, fo rm u la este redat abreviat, i anum e s im p lific a t la partea n ti a r s p u n s u lu i : " (m il, pace) G 5 5 ( iar n altele, ca in scripia m a i tirzie de pe D ip tic u l lu i C lem entirius (veacul al Vl-lea), ea apare c o m p le t : ( ") (m il, pace, jertf de laud) n tr e g it , aceast fraz e lip tic reprezenta aadar u rm to ru l rspuns d in p artea credincioilor : (Jertfa noastr este :) M il , pace, jertf de la u d . n c o n s o n a n ns cu logica co n te x tu lu i litu rg ic , cazul acu zativ apare s in g u ru l p ro p riu pentru form a acestor substantive cu funcie de com plem ente directe, ea fiin d cerut de v erbul a aduce din strigarea de n d e m n a d ia c o n u lu i. ntr-adevr, cel m ai v ech i m anuscris grec al L itu rg h ie i S fn tu lu i lac o b (veacul al V III- lea al IX-lea) 0 5 7 i cel m ai vechi m a n u sc ris siriac al aceleiai L itu rg h ii G 5 S au a cu zativ neutru , , spre deosebire de alte m anuscrise greceti, u n d e se n tln e te form a , poate sub in flu e n a L itu rg h iei S fn tu lu i lo a n G u r de A u r 5. De asemenea, ntr-un m a n u scris litu rg ic d in v e a c u l al XII-lea 0 0 0 citim u rm toarea in d ic aie dup strigarea d ia c o n u lu i :
-/. . , , .
653. Teocor de A n d id a , op. i loc. cil. 654. A n a s ta s ie S in a itu l, op. i loc. cil. 655. F. E. JJrightm an, op. cit., p. 321. 656. V ezi re p ro d uc e re a n D ic tio nnaire d 'A rche o lo g ie chretienne et de liturg ie, t. IV, part. I, col. 1090, la art. D ip tv q u e , de Dom F. Cabrol. Sub aceeai form apare rspu nsul c r e d in c io ilo r i n traducerea la tin a L iturghiei co<ptice, a trib u it S im ului V asile. V ezi Eus. R enaudot, L ilu rg ia ru m o rie n ta liu m co lle c t!o, ed. sec., Fr. a ., 1347, p. 13 : P o p u lu s : M izericordia, pax ei sacrilicium Jaud/s. 057. V a tic a n u s ' 2282. 658. Br. M us., 256. A d d . 14. 532. 659. Cf. Do.m. .-Ch. M ercier, La litu r g ie de S a in t J a c q u e s , ed. C ritique du texte grec avec tra d u c tio n la tin e , Paris, 1946, p. 20/134, iar textul grec al m-suiui la p, 82/196. In R. G ra ffin , P a tro lo g ia orienlalis, t. X X V I, fasc. 2. 660. C o d e x E. M . 6 d in b ib lio te ca de la K arlsruhe a curii M a re lu i D ucat de

) /

i
223 ntregind acum form a e lip tic a frazei, rspunsul credincioilor se nfieaz astfel : (A ducem ) m il , pace, je rtf de lau d 6 C 1 . nelesul acestui rspuns al p o p orulu i, clar p rin el nsui sub acea st form, se gsete su b lin ia t n chip expres n com e ntariul litu rg ic al lu i Teodor, episcop de A n d id a (veacul al XH-lea). A rh iereu l, zicea el, i sftuiete (pe credincioi) s a ib sus in im ile i tot cugetul. Iar cre dincioii, dup ce zic aceasta, fg du iesc s aduc- m ai n ti m il, apoi pace, ca (sic) je rtf de la u d uu2. C u aceast interpretare se gsete de acord i c o m e ntariul litu rg ic al lu i N icolae C abasila (veacul al XIV -lea): C redincioii rsp u nd : aducem ... pacea nsi ca dar... ; ...m il aducem ... D ar (aducem, c o n tin u pop orul) i jertf de la u d ;3 . Interpretarea exact a acestei form ule este c o n d iio n a t de resta bilirea te x tu lu i corect. Lipsa de precizie n form a ei a b rev iat n unele manuscrise a co n trib u it desigur la apariia n corpul tex tului a v aria nte i flexionare (m ila) p c ii , a tu nci cnd rspunsul credincioilor a nceput s fie nscris ntreg n codice. M a i m ult, n unele codice m ai noi (v eacu rile al X III- lea al XIV -lea) i chiar n unele colecii liturgice, n unele traduceri i e d iii tiinifice ale Liturgh iei i n u nele com entarii mai vechi i m ai no i apare chiar transcrierea (oleum pacis, das O l des Friedens, u n td e le m n u l pcii), n loc de leciunea corect (m ila p c ii) . Acestei situaii i este de atribuit, p rin urmare, att obscuritatea de sens a acestui rspuns, n form a Iui cu rent d in textul actual al Litu rgh iei, ct i exegeza forat d in unele com entarii liturg ice. Este clar n s c, dup com u niu ne a n dragoste de m onstrat p rin srutarea p c ii i d u p unirea ntr-un gnd p rin m r turisirea acelorai fo rm ule de credin, rspunsul credincioilor : (A d u cem) m il, pace, je rtf de la u d este singurul firesc. P rin nii ter m enii acestui rspuns, c redincioii i determ in com petena lor litu r gic n le g tu r cu anafora, corespunztor lo c u lu i sau treptei lor n Biserica lu i H ristos. Ei m rturisesc astfel c ceea ce este n cderea lor s aduc n acest m o m ent pentru Sfnta Je rtf este m ila de aproapele i pacea cu el sau, cu u n cu v n t, m b ln zire a in im ilo r G li5 , care snt toate roade ale iu b irii i se poate chiar zice forme ale ei. Ele snt jertfe n sens figurat i anum e jertfe spirituale, cci se nasc n in im i p rin n im i cirea p a tim ilo r (ura, in v id ia etc.), deci p rin m ortificarea n a tu rii dec zute, spre a lsa s se dezvolte n no i v ia a cereasc, p rin lucrarea h a ru lui divin.
Baden. V ezi R ichard E ngdahl, Bcilrage zur K enrilnis clar b yza n lin is ch cn Liturgic. Texte unei S ludien (Berlin, 1908), p. 23 i 63. 661. A ceeai situaie ne-o p re zint i traduccrea latin a a Liturghiei sirince a S fntulu i V asile . P opulus : M ise rico rd iam ei pace/n, ac sacriiiciu m el