Sunteți pe pagina 1din 4

Anul III Medicină

Subiecte examenului de igiena mediului

1. Definiţia efectului pe sănătate realizat de un element de pericol din mediu.


2. Definirea pericolului.
3. Cuantificarea numărului de cazuri.
4. Definiţia prevalentei unei boli.
5. Definiţia incidenţei unei boli.
6. Definirea populaţiei ca grup de risc pentru o anumită patologie.
7. Definirea riscului.
8. Prezentaţi câteva riscuri tradiţionale ce pot apare în mediu.
9. Prezentaţi riscuri moderne ce apar în mediu.
10. Definiţi relaţia doză efect şi doză răspuns.
11. Prezentaţi relaţia doză efect pentru substanţele non-carcinogene.
12. Prezentaţi relaţia doză efect pentru substanţele carcinogene.
13. Definiţi pragul unui efect.
14. Definiţi NOAEL.
15. Definiţi LOAEL.
16. Definiţi ADI sau TDI.
17. Definiţi ALR.
18. Definiţi riscul specific de doză ( RsD).
19. Clasificaţi studiile epidemiologice observaţionale ce se utilizează în evaluarea efectelor
mediului asupra sănătăţii omului.
20. Clasificaţi studiile epidemiologice analitice ce se utilizează în evaluarea efectelor mediului
asupra sănătăţii omului.
21. Clasificaţi studiile epidemiologice experimentale ce se utilizează în evaluarea efectelor
mediului asupra sănătăţii omului.
22. Prezentaţi designul unui studiu caz-control în situaţia evaluării mediului. Pentru ce tip de
boli se poate folosi un astfel de studiu?
23. Prezentaţi designul unui studiu de cohortă în situaţia evaluării mediului. Pentru ce tip de
boli se poate folosi un astfel de studiu?
24. Definiţi noţiunea de studiu prospectiv? Când se aplică?
25. Definiţi noţiunea de studiu retrospectiv? Când se aplică?
26. Clasificarea surselor de poluare a aerului.
27. Condiţiile ce pot influenţa poluarea aerului.
28. Monoxidul de carbon – surse.
29. Monoxidului de carbon – mecanism de acţiune.
30. Efectele cario-vasculare ale expunerii la monoxid de carbon.
31. efectele cerebro - vasculare şi comportamentale ale expunerii la monoxid de carbon.
32. Efectele monoxidului de carbon asupra fătului.
33. Grupurile populaţionale de risc în expunerea la monoxid de carbon.
34. Intoxicaţia acută cu monoxid de carbon.
35. poluanţii alergizanţi din aer şi efectele asupra sănătăţii omului.
36. Poluanţii fibrozanţi din aer şi efectele asupra sănătăţii omului.
37. Efectele pe sănătate ale poluanţilor gazoşi din aer. Oxizii de azot.
38. Efectele pe sănătate ale poluanţilor gazoşi din aer. Ozonul.
39. Efectele pe sănătate ale poluanţilor gazoşi din aer. Bioxidul de sulf.
40. Distribuţia aerosolilor atmosferici.
41. Clasificarea particulelor în funcţie de un punct de demarcaţie.
42. Clasificarea particulelor în funcţie de diametru.
43. Clasificarea particulelor în funcţie de nivelul până la care ajung la nivel respirator.
44. Particulele ultrafine.
45. Structura chimică a particulelor.
46. Definiţi particulele primare şi secundare.
47. Depunerea şi retenţia particulelor la nivel respirator.
48. Mecanismul de clearance pulmonar.
49. Sursele de particule din aer.
50. Relaţia dintre particule şi efectele pe sănătate – evaluare toxicologică.
51. Mecanismele de acţiune ce explică efectele cardio-vasculare induse de particule.
52. Enumeraţi efectele expunerii de scurtă durată la particulele din aer.
53. Enumeraţi efectele expunerii de lungă durată la particulele din aer.
54. Mortalitatea asociată cu expunerea de scurtă durată la particulele din aer.
55. Mortalitatea asociată cu expunerea de lungă durată la particulele din aer.
56. Morbiditatea asociată cu expunerea la elementele particulate din aer (cardio-
vasculară,modificări în fiziologia cardiacă şi efecte de modificare a ritmului
cardiac,influente asupra vâscozităţii sângelui).
57. Morbiditatea asociată cu expunerea la elementele particulate din aer (respiratorie în
expunerea de scurtă durată).
58. Efectele expunerii de scurtă şi lungă durată şa elementele particulate din aer asupra
performanţelor ventilatorii pulmonare şi asupra simptomatologiei respiratorii.
59. Plumbul – surse.
60. Metabolismul plumbului.
61. Efectele plumbului asupra sistemului nervos central.
62. Efectele plumbului asupra sistemului nervos periferic.
63. Efectul hematologic al plumbului,
64. Efectele plumbului asupra sistemului hematopoietic.
65. Efectele plumbului asupra aparatului gastro - intestinal.
66. Efectele plumbului asupra aparatului reproducător.
67. Efectele plumbului asupra aparatului renal.
68. Efectele plumbului asupra aparatului cardio-vascular.
69. Efectele plumbului asupra sistemului endocrin.
70. Efectele plumbului asupra sistemului imun.
71. Efectele plumbului în cancerogeneză.
72. Efectele plumbului asupra cromozomilor.
73. Biomarkeri ai expunerii la plumb.
74. Indicatori biologici de încărcare ai organismului cu plumb.
75. Poluanţii carcinogeni din aer. Mecanismul de carcinogeneză.
76. Clasificarea substanţelor carcinogene.
77. Substanţele carcinogene din aer. Hidrocarburile policiclice aromatice.
78. Substanţele carcinogene din aer. Azbestul.
79. Substanţele carcinogene din aer. Cadmiu.
80. Substanţele carcinogene din aer. Arsenul.
81. Substanţele carcinogene din aer. Cromul hexavalent.
82. Substanţele carcinogene din aer. Benzenul.
83. Substanţele carcinogene din aer. Substanţe organice volatile.
84. Substanţele carcinogene din aer. Formaldehida.
85. Nevoia minimă de apă a omului pentru a supravieţui.
86. Nevoile şi utilizările apei.
87. Sursele de apă şi posibilităţile de poluare ale acestora.
88. Poluarea chimică a apei - clasificare.
89. Prezenţa arsenul în apă.
90. Prezenţa cadmiu în apă.
91. Prezenţa mercurul în apă.
92. Prezenţa calciului şi a magneziului în apă.
93. Prezenţa nitraţilor în apă.
94. Intoxicaţia acută cu nitraţi.
95. Prezenţa cianurilor în apă.
96. Prezenţa fluorului în apă şi patologia indusă de acesta.
97. Importanţa aportului de iod prin apă şi patologia indusă de un apor deficitar al acestuia.
98. Caracteristicile epidemiei hidrice ( principale şi secundare).
99. Definiţi endemia indusă hidric şi elementele de caz sporadic.
100. Clasificarea bolilor transmise prin apă.
101. Clasificarea agenţilor patogeni transmişi prin apă cu semnificaţie pentru sănătate.
102. Persistenţa germenilor în apă.
103. Doza infectantă a diferiţilor germeni necesară pentru producerea îmbolnăvirilor
prin intermediul consumului unei ape contaminate microbiologic
104. Agenţi patogeni bacterieni excretaţi.
105. Agenţi patogeni bacterieni ce se dezvoltă în sistemele de alimentare cu apă.
106. Salmonela transmisă prin apă.
107. Yersinia transmisă prin apă.
108. Campylobacter transmis prin apă.
109. Escherichia coli transmisă prin apă.
110. Vibrionul holeric transmis prin apă.
111. Shigella transmisă prin apă.
112. Legionella transmisă prin apă.
113. Aeromonas transmis prin apă.
114. Pseudomonas aeruginosa transmis prin apă.
115. Micobacterium transmis prin apă.
116. Contaminarea bacteriană şi fungică a apelor recreaţionale.
117. Virusuri transmise prin apă.
118. Protozoare transmise prin apă.
119. Cryptosporidium parvum transmis prin apă.
120. Giardia transmisă prin apă.
121. Cyclospora cayetanensis transmisă prin apă.
122. Entamoeba hystolitica transmisă prin apă.
123. Balantidium coli transmis prin apă.
124. Naegleria şi Acanthamoeba transmise prin apă.helminţi transmişi prin apă.
125. Dracunculus medinensis transmis prin apă.
126. Schistosoma transmisă prin apă.
127. Indicatorii microbiologici ai calităţii apei.
128. Criteriile de calitate a apei de băut.
129. Protecţia surselor de apă.
130. Etapele tratării apei.
131. Dezinfecţia apei cu clor.
132. Dezinfecţia apei cu ozon.
133. Dezinfecţia apei cu iod.
134. Dezinfecţia apei cu argint.
135. Dezinfecţia apei prin mijloace fizice, In mod special prin utilizarea radiaţiilor
ultraviolete.
136. Produsele secundare dezinfecţiei apei cu clor.
137. produsele secundare dezinfecţiei apei cu ozon.
138. Germenii transmişi pe calea om-sol –om.
139. Germenii transmişi e calea animal –sol –om.
140. Germenii transmişi pe calea sol – om.
141. Paraziţii transmişi prin sol.
142. Poluarea chimică a solului.
143. Poluarea radioactivă a solului.
144. Clasificarea radiaţiilor din mediu.
145. Clasificarea radiaţiilor ionizante.
146. Influenţa radiaţiilor ionizante la nivelul ADN-ului.
147. Influenţa radiaţiilor ionizante la nivelul cromozomilor.
148. Acţiunea radiaţiilor ionizante la nivel celular.
149. Mecanismele de acţiune ale radiaţilor ionizante. Teorii.
150. Efectul oxigen.
151. Mecanismele de protecţie ale organismului pentru diminuarea efectelor nocive
ale radiaţiilor ionizante.
152. Definiţi efectul deterministic ( non – stocastic) al radiaţiilor ionizante.
153. Definiţi efectul stocastic al radiaţilor ionizante.
154. Definiţi efectele precoce ale radiaţilor ionizante.
155. Definiţi efectele tardive ale radiaţilor ionizante.
156. Boala de iradiere acută.
157. Efectele stocastice ale radiaţiilor ionizante.
158. Unităţi de măsură folosite în evaluarea iradierii prin radiaţii ionizante.
159. Efectele iradiere ante-natale.
160. Efectele teratogene ale expunerii la radiaţii ionizante.
161. Efectele mutagene ale expunerii la radiaţii ionizante.
162. Reglementări de radioprotecţie în situaţia expunerii la radiaţii ionizante.
163. Clasificarea radiaţiilor neionizante.
164. Efectele radiaţiilor ultraviolete asupra metabolismelor.
165. Efectele radiaţiilor ultraviolete asupra tegumentului.
166. Efectele radiaţiilor ultraviolete asupra ochiului.
167. Efectele radiaţiilor ultraviolete de tipo non-stocastic.
168. Efectele radiaţiilor ultraviolete de tip stocastic la nivelul pielii.
169. Efectele radiaţiilor ultraviolete de tip stocastic la nivelul ochiului.
170. Radiaţiile infraroşii – efecte asupra termoreglării.
171. Radiaţiile infraroşii – efecte asupra ochiului.
172. Radiaţiile infraroşii – efecte asupra pielii.
173. Radiaţiile infraroşii – efecte asupra sistemului nervos.
174. Radiaţiile luminoase – efecte asupra sistemului nervos.
175. Radiaţiile luminoase – efecte asupra ochiului.
176. Radiaţiile luminoase – efecte asupra pielii.
177. Efectele zgomotului asupra urechii.
178. Efectele zgomotului asupra întregului organism.
179. Definiţia unei locuinţe sănătoase.
180. Locuinţa şi bolile ce pot apare în interiorul acestora.
181. Surse de poluare a aerului interior.
182. Boli legate de clădire.
183. Sindromul de clădire bolnavă.
184. Vicierea aerului.
185. Efectele zgomotului asupra urechii.
186. Efectele zgomotului asupra întregului organism.

BIBLIOGRAFIE
1. Curs predat,
2. Patologia infecţioasă transmisă prin apă. Anca Maria Moldoveanu, Ed. MATRIX ROM,
2004,
3. Poluarea aerului cu particule, Anca Maria Moldoveanu, Ed. MATRIX ROM, 2005.
4. Environmental Hygiene, Anca Maria Moldoveanu, Ed. MATRIX ROM, 2007.
5. Poluarea aerului interior, Anca Maria Moldoveanu, Ed. MATRIX ROM, 2007.
6. Igiena, Mănescu, Tănăsescu, Dumitrache, Cucu, Editura Medicală, 1991, 1994.

Conf. Dr. Anca Maria Moldoveanu