Sunteți pe pagina 1din 17

Tabla de materii Sumarul executiv.3 Prezentarea afacerii si planul organizational...............................4 Descrierea pietei...6 Organizarea si conducerea..

7 Planul financiar si strategia afacerii.10 Anexe si concluzii.........12

I.Sumarul executiv Deschiderea unui cabinet stomatologic performant, care va rspunde cererii/a teptrilor locuitorilor provinciali de a avea acces la servicii i condi ii logistice, tehnico-tiin ifice avansate de care nu dispun n compara ie cu cet enii metropolelor n general, i cei ai mun. Chi inu, n particular. Problema lipsei n dotare a metodelor i echipamentului de diagnosticare i de laborator necesar n domeniul medicinii este stringent n RM. La fel, i domeniul stomatologic este mult afectat prin calitatea serviciilor sale din lipsa echipamentului necesar diagnosticrii ad-hoc a pecien ilor. Din lipsa unui centru stomatologic performant n zona provincial asistm la un amalgam de probleme de ordin tehnic, logistic i administrativ n raport direct cu nevoile i necesit ile pacien ilor. n acest fel un pacient care are nevoie de o procedur de nlturare a dintelui este nevoit s mearg la spitalul clinic raional, s se conformeze programului de lucru al acestuia, s stea n rnd, s achite stnd n rnd la casa spitalului etc, toate acestea pentru a ob ine o proiec ie de diagnostic Reonghen. Toate aceste aspecte dureroase ale procesului de diagnosticare le suport pacientul neavnd o alternativ real a acestui proces complex i chinuitor din cauza durerilor dentare, drumurilor i a timpului pierdut sub u ile a diferitor prestatori de servicii, care n fond,

medicul specialist ar trebui s le aib la ndemn. Cu alte cuvinte, dotarea unui centru stomatologic cu echipament necesar ar solu iona cea mai mare problem a medicinii dentare din provincie -inexisten a ntregului set de echipament i servicii n domeniul oferirii ajutorului medical de urgen pacien ilor cu afec iuni dentare. Respectivul centru stomatologic urmeaz s presteze o gam larg de servicii stomatologice incluzind profilaxia, endodontia, chirurgie de ambulator, ortopedia si terapia utilizind metode si tehnici performante in special in domeniul profilaxiei, neexploarat n dar i a celui cu spa iul provincial, aspect inovator, cosmetologia dentar, domeniu care chiar dac nu se bucur de o extrem popularitate n spa iul rural, n raionul Drochia este absolut neacoperit la moment, reprezentnd o ni a ofertei de servicii prestate publicului din zon.

II. Prezentarea afacerii i planul organiza ional Scopul elaborarii planului de afaceri este de a obtine un credit pentru initierea afacerii si desfasurarea activitatii in primul an. Cabinetul va fi lansat pe pia n sptembrie 2010. Sediul, deja procurat, reprezint un apartament cu 4 odi la primul etaj cu ie ire n strada Independen ei a or. Drochia. La fel au fost ob inut permisul de a face construc ie adi ional la apartament n perimetrul apartamentului cu o ie ire n afar de 4,5 m, l imea peretelui apartamentului constituind 12,5m, fapt care permite construc ia unui spa iu adi ional de 56,25m n plus la suprafa a apartamentului de 87m. Odi necesare sunt: X sala de asteptare pentru pacienti dotata cu 2 fotolii, masuta p-u reviste, televizor, cuier si masa plu administrator cu dulapul pentru fisele medicale a pacientilor; X cabinetul p-u desfasurarea activitatii stomatologice, 2 fotolii si 2 masute, lavuar si dulap pentru materiale si aparate necesare, viziograf, calculator. X camera pentru sterilizare si dezinfectare dotata cu un dulap de sterilizare, si dulap cu solutiile necesare pentru dezinfectarea insrumentelor si incaperii, X cabinetul p-u medic sef si contabil dotat cu o mas, un dulap si un calculator, X cabinetul cu aparatajul de diagnostic, dotat cu aparatul de Reonghen, i utilajele speciale pentru prelucrarea proiec iilor, mas i dulap pentru arhiv.

X cabinetul pentru tehnicianul dentar, dotat cu mas i 2 dulapuri. X odaie pentru relaxare cu un fotoliu si un dulap pentru

imbracaminte. X viceul si lavoar, Cele 3 odi adi ionale vor fi construite n spa iul autorizat prin proiectul autorizat de ctre Primria or. Drochia pe o suprafa de 56 m. Acest cabinet stomatologic urmeaza sa presteze o gama larga de servicii stomatologice incluzind profilaxia, endodontia, chirurgie de ambulator, ortopedia si terapia utilizind metode si tehnici performante si moderne in special in domeniul diagnosticrii pe loc, a tratrii rapide, eficiente i n condi ii de comfort maxim n raport

cu pre urile serviciilor concuren iale. Totodat, centrul va depune efort n utilizarea profilaxiei, pentru ca de fapt pe aceasta punem accentul n strategia dezvoltrii pe viitor. Algoritmul de lucru se planifica in felul urmator: deschiderea la 8:30, primirea pacientilor de la 9:00 pina la 18:00,inchiderea la 19:00, de luni pina vineri, iar simbata de la 9:00 pn la 14:00. Se preconizeaza ca lunea sa fie efectuate interventiile chirurgicale planificate, iar in restul zilelor sa se realizeze de dimineata terapie, iar dupa masa ortopedie. Profilaxia sa fie efectuata simbata toata ziua. Pentru pacienti se va crea sistemul de bonusuri in profilaxie. La frecventarea regulate si permanenta se va scadea din cost la fiecare vizita cu 5 %. Nu va exista pretul standart pentru fiecare pacient, ci se vor pune 2 limite(min si max) si in dependenta de volumul de lucru realizat se va aprecia si pretul. Pentru familiile ce se trateaza la noi integral si permanent profilaxia pentru copii va fi efectuata gratis. Pentru batrini se vor face preturi mai scazute la extractii dentare, si la unele constructii mobilizabile, iar plu copii obturatiile dentare vor acoperi doar costul cheltuielilor pentru materiale. Se preconizeaza cite 5 pacienti la 3 ore, ceea ce va constitui cam in jur de 15 pacienti pe zi, maximum 18. Restul inventarului va fi procurat la necessitate. Scopul de baza al SRL Lux-Dent este de a mentine sanatatea dintilor, de a preveni in masura posibilitatilor prin tehnici moderne de diagnostic maladiile dentare, si de a tinde de a asigura activitatea din serviciile de profilaxie. SRL Lux-Dent i propune realizarea urmatoarelor obiective:

1.De a aborda diferite tactici de tratament si comportament in dependenta de virsta


pacientului 2. De ai convinge pe pacienti bazindu-ne pe rezultatele atinse de corectitudinea tratamentului si tacticii luate 1. De a utiliza rational materialele, si a nu impune indirect pacientului taxe inutile 2. De a rationalize utilizarea materialelor si folosirea in cazurile necesare 3. 5. De a motiva pacientii in vederea realizarii igienei cavitatii bucale cu faptul ca tratamentul va fi foarte scump in comparative cu o pasta si o perie de dinti 4. 6. Cu o luna inainte de deschiderea cabinetului se preconizeaza promovarea lui dar si se

mizeaza pe pacientii deja acumulati din alte parti.

Reesind din cele enumerate speram sa obtinem succese in primii ani de activitate cu un profit de 5 % primul an, iar mai departe 8 10 % in urmatorii ani.

III. Descrierea pietei In ora ul Drochia sunt 3 cabinete stomatologice particulare, unul dintre care este creat i administrat n prezent de mine personal. Plus sec ia de stomatologie a spitalului clinic raional Drochia. Ora ul Drochia are 26,000 locuitori, iar raionul Drochia cca 80,000 de locuitori. Pia a medicinei dentare din Drohia se manifest tot mai reticent fa de insolvabilitatea problemelor ce in de gama de servicii acordate, inclusiv de diagnosticarea pe loc a pacien ilor. Pia a cere servicii stomatologice calitative la un pre rezonabil desigur. Din start vreau s men ionez c pre ul serviciilor de nalt calitate n cadrul centrului, inclusiv metodele de diagnosticare pe loc, vor avea un pre redus cu cca 50% n compara ie cu pre urile centrelor similare din Chi inu. Este adevrat c odat cu investi ia solid ntr-un centru stomatologic performant vor cre te i costurile. De aceea,

n privin a men inerii pre urilor la serviciile cele mai solicitate vom include un adaos de cca10%-15% de la pre ul concuren ial de pia din Drochia, fapt care va motiva pe mul i clien i s aleag n continuare centrul stomatologic creat de mine, alegnd s plteasc un pic mai mult pentru siguran , comfort i noi condi ii avansate. n privin a servciilor de diagnosticare i a noilor tehnologii, cum aa am remarcat, pre urile vor fi cu mult reduse fa de cele oferite n capital. n plus pentru a familiariza pacien ii cu confortul acordat de noul centru primul tratament va avea un cost simbolic de 60% din costul serviciului final, primele luni de activitate vor fi nso ite de o adevrat campanie de informare i imagine a noului centru din or. Drochia, astfel nct popula ia s fie la curent c pre urile n continuare sunt accesibile i c au oportunitatea de a experimenta n anumite perioade de gra ie noile servicii cu reduceri

esen iale. Serviciile cabinetului vor fi orientate prioritar spre a deservi populatia cu nivel mediu de trai devenind ns, ca caracter i con inut, o ni n domeniul deservirii celor care au un nevoie urgent de diagnosticare i tratare a afec iunilor dentare, dar ia persoanelor cu nivel de trai mediu spre nalt, bucurndu-se de oportunit ile noilor tehnologii i comodit i oferite pe pia . Amplasarea centrului stomatologic este extrem de avantajoas. Acesta se va afla exact n centrul comercial-administrativ al ora ului, avnd n apropiere pia a ora ului Drochia(cea mai din raion dar i din zon, acoperind raionul important pia Dondu eni, par ial Soroca i Edine dup diversitatea de mrfuri i sevicii), gara auto, gara feroviar, sec ia de pa apoarte, birou notarial vis-a-vis, centre comerciale, banci comerciale, notar de stat, sli de ceremonii. Amplasarea se afl la intrsec ia cilor de

comunicare din ora , astfel nct fiecare locuitor al ora ului Drochia va trece prin fa a acestui centru stomatologic i desigur va vedea materialele promo ionale i publicitare expuse chiar n apropierea adiacent a centrului respectiv.

IV. Organizarea si conducerea Echipa de conducere Director, Medic-sef : 1 pers categoria superioara, 30 ani de activitate in domeniu,calificari locale si internationale. Medic stomatolog rezident 1 pers. Contabil -1 pers, studii superioare, experienta 22 ani. Asistenta superioara 1 pers, experienta 11 ani. Infirmiera 1 persoana, 3 ani experienta. Alte functii vor fi stabilite pe parcurs reesind din necessitate.

Securitatea va fi asigurata prin contract de catre Compania de securitate si paza Scorpion Procesul de lucru va fi realizat de catre medici tinind cont de ultimele noutati si bazindu-se pe date din literature mondiala. Serviciile se vor presta in concordanta cu normele sanitaro-igienice, quartarea de 2 ori pe zi, sterilizarea instrumentelor cu dezinfectarea lor preventive de 2 ori pe zi. La necessitate in procesul de lucru vor fi implicati si alti specialisti precum: ortodontul, chirurgul implantolog in vederea prestarii unei game largi de servicii stomatologice. Serviciile vor fi acordate la un nivel inalt si competent reesind din specialistii implicati in procesul de lucru. Pacientii odata deserviti vor fi invitati prin aviz postal sau electronic despre prezentarea la cabinet odata la jumatate de an in scop profilactic. Prezentarea structurii administrative Organigrama SRL LUX-Dent

Previziunile financiare Experien a de munc de 30 de ani n raionul Drochia, mi permite s evaluez rentabilitatea afacerii la cel pu in 5% anual. Obiectivele generale si specifice: A presta servicii calitative i moderne concentrate ntr-un singur centru dotat cu aparatele necesare efecturii diagnosticului pacientului. A presta servicii calitative avansate la un pre provincial A pune accent pe profilaxie si nu pe tratament A acorda servicii tuturor paturilor societatii A utiliza tehnologii, tehnicii aparataj si materiale stomatologice moderne A investi in perfectionarea nivelului teoretic al medicilor A promova cabinetul pentru al face cunoscut pentru o populatie mai larga A colabora cu intreprinderi mari in vederea obtinerii transferurilor banesti odata cu prestarea serviciilor stomatologice pentru lucratorii institutiei A duce statistica contingentului de pacienti si a solicitarilor acestora A avea profit stabil peste 3 ani de 8-10%

Analiza SWOT Puncte tari Lipsa aparatului de Roenghen creeaza incomoditate pacientului de a pleca in alta parte pentru realizarea cliseului radiologic, de aceea avand in utilaj acest aparat majoritatea clientilor vor alege centrul nostru care va avea un aparat Roenghen modern.

Costul serviciilor de radiografiere vor fi cu 10-15% mai mari decat la Spitalul Clinic Raional. Costul serviciilor va reesi nu din standartul de preturi p-u maladia data si din gravitatea ei, ceea ce va motive adresarea precoce si evitarea complicatiilor Lipsa la alte cabinete particulare a laboratorului de tehnica dentara necesita din partea pacientului a mai multor vizite, insa detinerea noastra a unui cabinet modern de tehnica dentara va veni in intimpinarea clientilor. Clientii vor fi tentati sa economiseasca timpul, care de fapt sunt bani. Detinerea proprietatii asupra bunului imobil in care se va amenaja centrul stomatologic. Detinerea unui capital individual necesar pentru construirea aditionala autorizata si procurarea aparatului de Roenghen. Abordare si preturi avantajoase pentru copii si batrini in domeniile cele mai solicitate conform virsteii Vor fi utilizate metode contemporane de prevenire a maladiilor dentare Profilaxia va constitui o prioritate in comparatie cu ate clinici axate mai mult pe tratament Pacientii vor beneficia de invitatii in vederea realizarii igienei cavitatii bucale si informarea de ultimele noutati in profilaxie Puncte slabe 1 Preturile vor creste cu 10-15% pe de o parte, in schimbul avantajelor oferite de centru. 2 Pentru inceput intretinerea si cheltuielile ar putea fi mai mari datorita situatiei de incognito al populatiei si programelor promotionale a preturilor reduse.

Planul financiar si strategia afacerii Pentru initierea afacerii avem nevoie de un credit de 20000 euro pe un termen de 2 ani, dintre care: 8000 euro finisaje si materiale de constructie specifice pentru cabinet 6500 euro plu utilajul care ne mai trebuie 1500 euro - promovarea cabinetului 3000 euro - pentru salarizare Familia Rusu cu drept de proprietate va suporta restul cheltuielilor necesare. Asfel, cheltuielile in primul an de activitate vor cuprinde: Cheltuieli pentru achitarea unor servicii si impozite: Energia electrica: lei/ lunar Apa si canalizarea: lei/anual Telefon fix: lei/ lunar Internet pachet: lunar Paza: Total: sef: 1500 lei/lunar Gaz pentru incalzire: 100 lei/ lunar Telefon mobil: 240 lei/ lunar Salubritate: 1000 lei/ lunar 2000 12000 200 100 lei/

(5140 x 12) + 12000 = 73680 Cheltuieli pentru salarizare Director, Medic7000 lei/ lunar Medic: 4500 lei/ lunar 5000 lei/ lunar Contabil: 3000 lei/ lunar Infermiera: 3000 1500 lei/ lunar

lei/ lunar Asistenta: Tehnicianul dentar:

Total: 24000*12= 288000 lei Cheltuieli pentru materiale 10000 lei/lunar

Total: 10000*12= 120000 lei pe an Cheltuieli suplimentare 1500 lei lunar Total: 18000 lei pe an Pentru un an de activitate e necesar de: 499 200 lei pe an Calcularea veniturilor primului an de activitate: 7 pacienti pe zi * 300 lei * 318 zile pe an = 667 800 lei pe an Calcularea profitului: Masa profitului = Venit cheltuieli = 667 800 499200 = 168 600 lei Rata profitului = (Venit/ cheltuieli) *100= 7.47 % Determinarea pragului de rentabilitate: punctul critic de activitate al firmei ce nu ofera profit, dar nici nu adduce pierderi. Analizind cheltuielile anuale necesare pentru activitatea normala a centrului, concluzionam ca pragul de rentabilitate mediu este de cca 550 000 lei. Obiective stategice

Calificari peste hotare,


procurarea aparatajului de ultima generatie pentru profilaxie, deschiderea in incinta cabinetului a unui laborator pentru perfectionari in ortodontie si chirurgia plastica intraorala(implante). Incheiera contractelor cu intreprinderi mari in vederea prestarii serviciilor stomatologice contra transferurilor banesti(Sudzuckher Moldova, Bo-Mi Srvis, Fabrica de conserve Drochia, Combinatul de lactate Drochia sunt cateva dintre ele) Concluzie: Rezultatele acestui plan de afaceri vor aparea intr-un timp relativ scurt. Convingerile asupra acestui fapt deriva din lunga mea activitate ca medic cu categorie superioara anume in Drochia. De mult timp am planificat aceasta afacere, sunt sigur ca va reusi. Oamenii sunt adesea dezamagiti de faptul ca in Moldova lucrurile nu pot lua o intorsatura pozitiva atata timp cat sectorul sanatatii nu poate oferi servicii de calitate, ceea ce sta pe primul plan atunci cand omul este bolnav, in stare critica si are nevoie de ajutor, ci nu de drumuri pentru

felurite diagnosticari de urgenta. Centrul stomatologic Lux-DENT va oferi o gama intreaga de servicii dentare(profilaxie, terapie, diagnosticare, tratare, tehnica dentara) absolut necesare de altfel fiecarui centru raional, unde cetatenii nu au acces la aceste servicii in sfera particulara. Pe langa existenta tehnicianului si a aparatului de Roenghen, un avantaj aparte il va constitui suportul depus de centru in promovarea profilaxiei de la o virsta cit mai frageda, pentru evitarea complicatiilor ulterioare, se instrueste populatia cu o tactica convingatoare, eficienta si ieftina in comparatie cu cheltuielile necesare pentru tratament. Se motiveaza prin bonusuri financiare si se creeaza relatii stabile si omenesti cu pacientii.

S-ar putea să vă placă și