Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE AGENT VANZARI


Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt : 1) Legislatia de securitate si sanatate in munca. a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006: - Dispozitii generale ; - Domeniul de aplicare ; - Obligatiile angajatorului; - Obligatiile lucratorilor ; - Accidente de munca si boli profesionale; - Raspundere juridica. b)HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006: - Organizarea activitatii de prevenire si protectie; - Planul de prevenire si protectie; - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. - Accidente de munca si imbolnaviri profesionale; - Avari tehnice ; - Sanctiuni contraventionale sau penale. 3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie; 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 5) Regulamentul intern. Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate).

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA AGENT VANZARI


Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt: 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Masuri de prevenire si protectie; 2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca. 3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca: - HOTRRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca - HOTRRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare - HOTRRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munca - OUG 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice 4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor. 6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecia maternitatii la locurile de munca. Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate)

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR AGENT VANZARI

PERIOADA
TRIMESTRUL I

CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE SSM


1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG 1425/2006 art. 74 100; 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca . 3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si activitatii desfasurate. 4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG 1091/2006, OUG 195 / 2002 extrase. 5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG 1425/2006 art. 14 19; 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca . 3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si activitatii desfasurate. 4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006, extrase. 5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor 6) Codul rutier 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG 1425/2006 art. 74 82; 2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca . 3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si activitatii desfasurate. 4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, extrase. 5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor Test de verificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG 1425/2006 art. 14 19;

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL

IV

2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca . 3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si activitatii desfasurate. 4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG 1048/2006, HG 1091/2006, OUG 195 / 2002 extrase. 5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor 6) Test