Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul (a) __________________________________ cu domiciliul in ______________,


str. _________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, judet _________
legitimate (a) cu C.I./ B.I., seria ____, numarul ___________, eliberat de
______________________la data de ___________, nascut (a) la data de ___________, in
___________________ fiica/fiul lui ___________________ si al ___________________, CNP
___________________
Prin prezenta va rog sa-mi aprobati angajarea in cadrul societatii, pe un post corespunzator
pregatirii mele. Mentionez ca sunt absolvent (a) a ______________________________________
de ______ clase si sunt calificat (a) in meseria de ___________________________________

In vederea intocmirii procedurii de angajare depun la societate documentele solicitate.

Solicitant
(Numele si prenumele, semnatura)
___________________________________
___________________________________

Data
_______________________

S-ar putea să vă placă și