Sunteți pe pagina 1din 292

M E M O R I U G E N E R A L

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA


VOL. A Piese scrise

pagina 1

COLECTIV DE ELABORARE
ef proiect: Dr. Arh. Radu Radoslav
URBANISM:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
Conf. Dr. Arh. Radu Radoslav
COLECTIV:
Arh. Radu Boti
Stud. Arh. Ana Maria Branea
Stud. Arh. Marius Stelian Gman
Stud. Arh. Tudor Morar
Stud. Arh. Corina Gligor
Stud. Arh. Snziana Stmrean
Stud. Arh. Andreia Duminic
Stud. Arh. Marko Braovan
Stud. Arh. Alexandra Pal
Stud. Arh. Teodor Butnrescu
CADRU NATURAL & HAZARD:
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Departamentul de Geografie, Turism i Amenajarea Teritoriului
(Facultatea de Istorie, Geografie i Relaii Internaionale)
COLECTIV:
Lector Univ. Dr. Lucian Blaga
Conf. Univ. Dr. Dorina Camelia Ilie
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT:
TRANSPORT RUTIER:
S.C. KEOPS URBAN PROIECT S.R.L., Deva
COORDONATOR: arh. Angela Kalauz
TRANSPORT FEROVIAR, COMBINAT, AERIAN, NAVAL:
COORDONATOR: Arh. Radu Boti
M ME EM MO OR RI IU U G GE EN NE ER RA AL L
p pe en nt tr ru u

P PL LA AN NU UL L D DE E A AM ME EN NA AJ JA AR RE E A A T TE ER RI IT TO OR RI IU UL LU UI I J JU UD DE E E EA AN N
P PA AT TJ J H HU UN NE ED DO OA AR RA A

V VO OL L. . A A P Pi ie es se e s sc cr ri is se e
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 2
INFRASTRUCTUR EDILITAR:
S.C. KEOPS URBAN PROIECT S.R.L., Deva
COORDONATOR: arh. Angela Kalauz
REABILITAREA PROTECIA I CONSERVAREA MEDIULUI:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
COORDONATOR: Stud. Arh. Ana Maria Branea
POTENIAL ECONOMIC:
S.C. QUANTUM LEAP S.A.
COORDONATOR: Ec. Radu Alexandru Hotnog, MBA, MIM
POPULAIE:
S.C. QUANTUM LEAP S.A.
COORDONATOR: Ec. Radu Alexandru Hotnog, MBA, MIM
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Departamentul de Geografie, Turism i Amenajarea Teritoriului
(Facultatea de Istorie, Geografie i Relaii Internaionale)
Conf. Univ. Dr. Dorina Camelia Ilie

BORDEROU
VOLUMUL A PIESE SCRISE
1 INTRODUCERE
1.1 Date de recunoatere
1.1.1 Denumirea lucrrii
1.1.2 Beneficiar
1.1.3 Baza proiectrii
1.1.4 Proiectant general
1.1.5 Data elaborrii
1.2 Amenajarea teritoriului judeean Hunedoara context general
1.2.1 Amenajarea teritoriului factor-cheie pentru tranziia la o economie de pia
funcional
1.2.2 Pericolele unei dezvoltri spaiale urbane fr respectarea regulilor europene
de specific
1.3 Obiectul lucrrii
1.4 Sursele principale de documentare
1.5 Documentele luate n considerare
2 STADIUL DE DEZVOLTARE AL TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL JUDEULUI HUNEDOARA
2.1 General
2.1.1 Dezvoltarea spaial n timp
2.1.1.1 Preistoria
2.1.1.2 Antichitatea
2.1.1.3 Evul mediu
2.1.1.4 Etapele premoderne (Renatere, Baroc, etc.)
2.1.1.5 Etapa modern i contemporan
2.1.2 Date de sintez
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 3
2.1.2.1 Bilanul teritorial
2.1.2.2 Obiective pubice
2.2 Analiza situaiei existente
2.2.1 Relaiile n teritoriu 2008
2.2.1.1 Relaia n teritoriu la nivel european
2.2.1.2 Relaia n teritoriu la nivel naional
2.2.2 Cadrul natural 2008
2.2.2.1 Introducere
2.2.2.2 Cadrul geologic
2.2.2.3 Reeaua hidrografic
2.2.2.4 Clima
2.2.2.5 Vnturile dominante
2.2.2.6 Vegetaia natural
2.2.2.7 Arealele naturale protejate
2.2.2.8 Resursele solului i a subsolului
2.2.2.9 Seismicitate
2.2.2.10 Terenuri degradabile i supuse formelor distructive relieful antropic

2.2.2.11 Monumentele istorice, siturile i ansamblurile istorice i urbanistice,
valori ale patrimoniului cultural
2.2.3 Accesibilitate
2.2.3.1 Introducere accesibilitate existent
2.2.3.2 Accesibilitate rutier
2.2.3.3 Accesibilitatea feroviar
2.2.3.4 Accesibilitatea pe ap
2.2.3.5 Accesibilitatea aerian
2.2.3.6 Accesibilitatea la transportul combinat
2.2.4 Potenialul economic
2.2.4.1 Introducere
2.2.4.2 Tradiii economice n judeul Hunedoara
2.2.4.3 Descriere general
2.2.4.4 Ordinul de mrime al activitii economice productive locale
2.2.4.5 Structura economiei locale
2.2.4.6 Dinamica activitii economice productive n judetul Hunedoara
2.2.4.7 Parametrii de competitivitate ai economiei locale
2.2.4.8 Potenialul pentru clustere
2.2.4.9 Analiza SWOT a potenialului economic al judeului Hunedoara
2.2.4.10 Turismul
2.2.4.11 Agricultura i silvicultura
2.2.5 Potenial uman 2008
2.2.5.1 Resurse umane
2.2.5.2 Profilul socio-economic pe tipuri de reziden
2.2.5.3 Demografia Judetului Hunedoara
2.2.5.4 Locaia geografic, cile de acces i comunicaii ca factori
economici (Resurse)
2.2.6 Populaia 2008
2.2.6.1 Densitatea populaiei
2.2.6.2 Demografia pe grupe de vrst
2.2.6.3 Structura pe sexe a populaiei
2.2.7 Zonarea pe folosine a teritoriului existent 2007
2.2.8 Zone hazard 2008
2.2.8.1 Zone hazard natural
2.2.8.2 Zone hazard antropice
2.2.9 Echiparea edilitar 2008
2.2.9.1 Gospodrirea complex a apelor
2.2.9.2 Reele electrice
2.2.9.3 Termoficare alimentare cu energie termic
2.2.9.4 Reele de transport gaze naturale
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 4
2.2.9.5 Reele de telecomunicaii
2.2.9.6 Gospodria comunal salubritate- eliminarea deeurilor
2.2.10 Probleme ale mediului nconjurtor 2008
2.2.10.1 Aerul
2.2.10.2 Apa
2.2.10.3 Solul
3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC
3.1 General
3.1.1 Introducere
3.1.2 Relaiile n teritoriu
3.1.3 Bilanul teritorial
3.2 Cadrul natural
3.2.1 Introducere
3.2.2 Cadrul geologic
3.2.3 Principalele forme de relief
3.2.4 Reeaua hidrografic
3.2.5 Clima
3.2.6 Vnturile dominante
3.2.7 Vegetaia natural
3.2.8 Arealele protejate
3.2.9 Resursele solului i ale subsolului
3.2.10 Seismicitate
3.2.11 Terenuri degradabile i supuse formelor distructive - Relieful antropic
3.2.12 Monumentele istorice, siturile i ansamblurile istorice i urbanistice, valori ale
patrimoniului cultural
3.3 Accesibilitatea propunerii
3.3.1 Introducere
3.3.2 Accesibilitatea rutier
3.3.3 Accesibilitatea feroviar
3.3.4 Accesibilitatea aerian
3.3.5 Accesibilitatea naval
3.3.6 Accesibilitatea la transportul combinat
3.4 Potenialul economic
3.4.1 Factori-cheie n dezvoltarea sustenabil a judeului Hunedoara
3.4.1.1 FACTOR-CHEIE nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde
europene
3.4.1.2 FACTOR-CHEIE nr. 2 Creterea competitivitii economice
3.4.1.3 FACTOR-CHEIE nr. 3 Dezvoltarea resurselor umane
3.4.2 Servicii - turism
3.4.2.1 Turismul cultural
3.4.2.2 Ecoturismul
3.4.2.3 Turismul montan
3.4.3 Viziunea asupra turismului
3.4.4 Clustere economice
3.5 Potenialul uman
3.5.1 Resursele de munc i populaia activ tipurile de activitate economico
social
3.5.2 Nivelul de ocupare al forei de munc
3.5.3 Nivelul de instruire
3.6 Evoluia populaiei
3.6.1 Numrul populaiei
3.6.2 Densitatea
3.6.3 Structura populaiei pe sexe
3.6.4 Structura populaiei pe grupe de vrst
3.6.5 Micarea natural a populaiei
3.6.6 Micarea migratorie a populaiei
3.7 Riscurile naturale
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 5
3.7.1 Alunecri de teren
3.7.2 Zone inundabile
3.7.3 Deeuri menajere
3.8 Dezvoltarea echiprii edilitare
3.8.1 Gospodrirea complex a apelor
3.8.1.1 Alimentarea cu ap propuneri
3.8.1.2 Canalizare propuneri 238
3.8.2 Alimentarea cu energie electric - mbuntirea eficienei energetice i
dezvoltarea durabil a sectorului energetic - POS CCE
3.8.3 Alimentarea cu cldur
3.8.4 Gospodria comunal salubritate
3.8.5 Alimentarea cu gaz
3.8.6 Telecomunicaii
3.9 Probleme ale mediului nconjurtor - reducerea polurii
3.9.1 Areale protejate
3.9.2 Reducerea surselor de poluare a aerului
3.9.3 Reducerea surselor de poluare a apei
3.9.3.1 Reducerea surselor de poluare a apei se poate realiza prin:
3.9.3.2 Staii de epurare
3.9.4 Eliminarea deeurilor
3.9.5 Reducerea polurii sonore
3.9.6 Reducerea polurii industriale
3.10 Determinarea prioritilor de intervenie pentru prevenirea riscurilor naturale i
antropice
4 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEULUI HUNEDOARA
4.1 Strategia de dezvoltare economic a judeului Hunedoara cadrul conceptual
4.1.1 Fundamentele dezvoltrii economice
4.1.1.1 Consideraii generale
4.1.1.2 Dinamica fenomenului economic - tiin/Tehnologie, Informaie,
Inovaie
4.1.1.3 Rolul investiiilor strine directe n dinamica fenomenului economic

4.1.1.4 Ali factori care contribuie la dezvoltarea i meninerea competitivitii
4.1.1.5 Cadrul conceptual creat de documentele programatice
agrementate de UE - strategii la nivel naional si regional
4.1.1.6 Concluzii, fundamentare economic
4.2 Recomandri privind strategia de dezvoltare economic a judeului Hunedoara
4.2.1 Consideraii generale
4.2.2 Factori-cheie n dezvoltarea sustenabil a Judetului Hunedoara
4.2.3 FACTOR-CHEIE nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde
europene
4.2.3.1 Planificarea dezvoltrii infrastructurii
4.2.3.2 Prioritizarea proiectelor n funcie de gradul de importan pentru
municipiu/localiti
4.2.3.3 Dezvoltarea la nivelul Judetului Hunedoara a unei uniti PIU
(management de proiect, economie/finane, supervizare)
4.2.4 FACTOR-CHEIE nr. 2 Creterea competitivitii economice
4.2.4.1 Promovarea i susinerea dezvoltrii de clustere economice
4.2.5 FACTOR-CHEIE nr. 3 Dezvoltarea resurselor umane
5 PROGRAM DE MSURI N SCOPUL REALIZRII PROPUNERILOR DE AT JUDEEAN
5.1 Identificare msuri
5.1.1 Zone turistice
5.1.2 Diferenierea spaiului rural
5.2 Ealonare plan de msuri

ANEXA 1 LISTA MONUMENTELOR ISTORICE (Ordin M.C.C. 2314/2004)
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 6
VOLUMUL B PIESE DESENATE
CARTOGRAME
SITUAIA EXISTENT

Cod Denumire
E 1 Aeroporturi UE
E 2 Coridorul IV
E 3 Culoar european
E 4 Culoare accesibilitate paneuropene
E 5 Transport modal DHS n UE
E 6 Accesibilitate feroviar DHS n UE
E 7 Accesibilitate feroviar DHS n UE central
E 8 Tehnologii feroviare exist UE
E 9 Accesibilitate feroviar gri DHS UE
E 10 Auto 65 UE
E 11 Auto 65 UE central
E 12 Accesibilitate camioane
E 13 Reeaua urban a euroregiuni
E 14 Policentri n euroregiunea DKMT
E 15 ncadrare n reg de dezv vest
E 16 Poli urbani Romnia
E 17 Reeaua localiti rurale Romnia exist 2.2.1.
E 18 Romnia zone cu alunecri de teren
E 19 PATN seciunea V zone de risc natural inundaii
E 20 Romnia tectonic i riscurile seismice
E 21 PATN Seciunea V zone de risc natural cutremure de pmnt
E 22 Cutremure de pmnt Romnia
E 23 Alunecri de teren RO
E 24 Alunecri de teren RO
E 25 Inundaii Romnia
E 26 Inundaii ii Romnia
E 27 Romnia utilizri ale teritoriului
E 28 Romnia zone afectate de secet
E 29 Romnia poluarea aerului n aglomeraiile urbane
E 30 Romnia poluarea rurilor
E 31 Romnia zone bioclimatice
E 32 Romnia temperaturile, precipitaiile i inundaiile
E 33 Romnia tipurile de sol dominante
E 34 Romnia polarizarea spaiilor agricole
E 35 Romnia tipuri de pduri
E 36 PATN seciunea VI turism zone cu potenial socio-economic i turistic deosebit
E 37 PATN sectiunea VI turism zone cu potenial turistic deosebit
E 38 Romnia patrimoniul cultural i natural
E 39 Romnia centralitate carpatic i urme ale istoriei
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 7
E 40 Romnia parcuri cofinanare extern parcuri finanare intern
E 41 Romnia ariile naturale
E 42 Zone protejate n RO
E 43 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice zone cu resurse naturale i antropice
E 44 Latinitate i interferene culturale
E 45 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructura specific turistic i tehnic
E 46 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructura tehnic n zone cu resurse
naturale i antropice mari i foarte mari
E 47 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructur specific turistic n zone cu
resurse naturale i antropice
E 48 Romnia principalele zone turistice
E 49 Transport combinat RO
E 50 Transport navigabil DHS n RO
E 51 Poziionarea nodului de cale ferat pe reeaua naional 2007
E 52 Romnia reeaua de canalizare
E 53 Apa dulce RO
E 54 Ap pentru populaie RO
E 55 Ape pentru industrie RO
E 56 Ape pentru irigaii RO
E 57 Alimentarea cu ap potabil
E 58 Poli naionali Cluj i Timioara
E 59 Influene localiti jud. HD
E 60 Populaia i reeaua de localiti extras din PATJ 1998
E 61 Zonificarea teritoriului i funciunile economice extras din 1998
E 62 Ci de comunicaie extras din PATJ 1998
E 63 Probleme i prioriti extras din PATJ 1998
E 64 Parcuri naionale n judeul hunedoara
E 65 PATN seciunea VI zone turistice zone cu resurse turistice relaia cu infrastructura specific
turistic i tehnic
E 66 PATN seciunea VI zone turistice infrastructura specific turistic
E 67 PATN seciunea VI zone turistice resurse turistice antropice
E 68 PATN seciunea VI zone turistice resurse turistice naturale
E 69 PATN seciunea VI zone turistice infrastructur tehnic
E 70 Zone turistice extras din PATJ 1998
E 71 PATJ ape existent
E 72 Gospodrirea complex a apelor extras din PATJ 1998
E 73 Alimentarea cu energie termic i gaze naturale extras din PATJ 1998
E 74 Alimentarea cu energie electric si telecomunicaii extras din PATJ 1998
E 75 Zone de risc natural extras din PATJ 1998
E 76 Zone protejate naturale i construite extras din PATJ 1998
E 77 Romnia zone protejate Munii Retezat
E 78 Romnia zone protejate defileul Mureului inferior Dealurile Lipovei
E 79 Romnia zone protejate Domogled Valea Cernei
E 80 Romnia zone protejate Grditea Muncelului Cioclovina


M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 8
SITUATIA PROPUS

P 1 Zone de dezvoltare maxim
P 2 Programul marco polo II 2008
P 3 Accesibilitatea feroviar n EU
P 4 Accesibilitatea feroviar n Europa Central propunere 2035
P 5 Tehnologii propuse n reeaua de ci ferate din 2035
P 6 Accesibilitatea rutier cu o vitez medie de ccca 120 km/h pe teritoriul EU
P 7 Accesibilitatea rutier propus pe teritoriul Europei Centrale cu o vitez de 120 km/h
P 8 Accesibilitatea rutier n TZI DHS
P 9 Euroregiunea DKMT
P 10 Plan de amenajare a teritorului naional structurarea indicativ a polilor i reelelor
P 11 Legea 806/26.09.2006 PATN seciunea I reeaua de ci ferate
P 12 Legea 806/26.09.2006
P 13 Legea 806/26.09.2006 PATN reeaua de aeroporturi
P 14 Legea 806/29.09.2006 PATN reeaua de transport combinat
P 15 Raza de influen asupra localitilor
P 16 Populaia i reeaua de localiti extras din PATJ 1998
P 17 Zonificarea teritoriului i dezvoltarea funciunilor economice extras din PATJ 1998
P 18 Ci de comunicaie extras din PATJ 1998
P 19 Zone turistice extras din PATJ 1998
P 20 Gospodrirea complex a apelor extras din PATJ 1998
P 21 Alimentarea cu energie termic i gaze naturale extras din PATJ 1998
P 22 Alimentarea cu energie electric i telecomunicaii extras din PATJ 1998
P 23 Protecia i conservarea mediului extras din PATJ 1998
P 22 Alimentarea cu energie electric i telecomunicaii extras din PATJ 1998
P 23 Protecia i conservarea mediului extras din PATJ 1998

PLANE
SITUAIA EXISTENT

Nr. Cod Denumire
1 1/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[situaia existent]
2 1/2 Populatia i reeaua de localiti
[situaia existent]
3 1/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[situaia existent]
4 1/4 Harta utilizrii terenurilor
5 1/4.1 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul altitudine
6 1/4.2 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu coeficientul de protecie vegetal
7 1/4.3 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul densitatea fragmentrii
reliefului
8 1/4.4 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul energia de relief
9 1/4.5 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul geodeclivitate
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 9
10 1/4.6 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu grosimea depozitelor superficiale
11 1/4.7 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu orientarea suprafeelor
12 1/4.8 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu natura substratului
13 1/4.9 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu ponderea fraciunii argiloase
14 1/5.1 Harta riscurilor la alunecri de teren
15 1/5.2 Harta riscurilor la inundaii i exces de umiditate
16 1/5.3 Harta riscurilor antropogene induse prin exploatarea la zi i haldri
17 ZP 01 Zone protejate situaia existent
18 MO 01 Monumente situaia existent

DISFUNCIONALITI

19 2/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]
20 2/2 Populatia i reeaua de localiti
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]
21 2/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]

PROPUNERI

22 3/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
23 3/2 Populatia i reeaua de localiti
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
24 3/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
25 3/4 Reabilitarea, protecia i conservarea mediului natural i construit
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
26 ZP 02 Zone protejate situaia propus
27 MO 02 Monumente situaia propus

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 10
CUPRINS
Lista de tabele........................................................................................................................................................... 14
Lista de figuri .............................................................................................................................................................. 16
1 INTRODUCERE.................................................................................................................................................... 17
1.1 Date de recunoatere....................................................................................................................... 17
1.1.1 Denumirea lucrrii ......................................................................................................................17
1.1.2 Beneficiar .....................................................................................................................................17
1.1.3 Baza proiectrii ...........................................................................................................................17
1.1.4 Proiectant general .....................................................................................................................17
1.1.5 Data elaborrii............................................................................................................................17
1.2 Amenajarea teritoriului judeean Hunedoara context general................................................. 17
1.2.1 Amenajarea teritoriului factor-cheie pentru tranziia la o economie de pia
funcional ................................................................................................................................................17
1.2.2 Pericolele unei dezvoltri spaiale urbane fr respectarea regulilor europene de
specific 21
1.3 Obiectul lucrrii ................................................................................................................................. 23
1.4 Sursele principale de documentare................................................................................................ 25
1.5 Documentele luate n considerare.................................................................................................. 26
2 STADIUL DE DEZVOLTARE AL TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL JUDEULUI HUNEDOARA.............................. 28
2.1 General............................................................................................................................................... 28
2.1.1 Dezvoltarea spaial n timp....................................................................................................28
2.1.1.1 Preistoria ......................................................................................................................28
2.1.1.2 Antichitatea................................................................................................................28
2.1.1.3 Evul mediu...................................................................................................................28
2.1.1.4 Etapele premoderne (Renatere, Baroc, etc.) ....................................................29
2.1.1.5 Etapa modern i contemporan.........................................................................29
2.1.2 Date de sintez ..........................................................................................................................30
2.1.2.1 Bilanul teritorial ..........................................................................................................30
2.1.2.2 Obiective pubice.......................................................................................................30
2.2 Analiza situaiei existente ................................................................................................................. 31
2.2.1 Relaiile n teritoriu 2008 ..........................................................................................................31
2.2.1.1 Relaia n teritoriu la nivel european ......................................................................31
2.2.1.2 Relaia n teritoriu la nivel naional..........................................................................31
2.2.2 Cadrul natural 2008 ...................................................................................................................31
2.2.2.1 Introducere .................................................................................................................31
2.2.2.2 Cadrul geologic.........................................................................................................32
2.2.2.3 Reeaua hidrografic ...............................................................................................37
2.2.2.4 Clima............................................................................................................................50
2.2.2.5 Vnturile dominante .................................................................................................51
2.2.2.6 Vegetaia natural....................................................................................................52
2.2.2.7 Arealele naturale protejate.....................................................................................53
2.2.2.8 Resursele solului i a subsolului .................................................................................58
2.2.2.9 Seismicitate.................................................................................................................58
2.2.2.10 Terenuri degradabile i supuse formelor distructive relieful antropic..........58
2.2.2.11 Monumentele istorice, siturile i ansamblurile istorice i urbanistice, valori ale
patrimoniului cultural .................................................................................................................59
2.2.3 Accesibilitate ..............................................................................................................................61
2.2.3.1 Introducere accesibilitate existent....................................................................61
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 11
2.2.3.2 Accesibilitate rutier .................................................................................................63
2.2.3.3 Accesibilitatea feroviar..........................................................................................71
2.2.3.4 Accesibilitatea pe ap.............................................................................................72
2.2.3.5 Accesibilitatea aerian............................................................................................72
2.2.3.6 Accesibilitatea la transportul combinat ................................................................72
2.2.4 Potenialul economic................................................................................................................72
2.2.4.1 Introducere .................................................................................................................72
2.2.4.2 Tradiii economice n judeul Hunedoara..............................................................73
2.2.4.3 Descriere general....................................................................................................74
2.2.4.4 Ordinul de mrime al activitii economice productive locale.......................75
2.2.4.5 Structura economiei locale .....................................................................................75
2.2.4.6 Dinamica activitii economice productive n judetul Hunedoara.................80
2.2.4.7 Parametrii de competitivitate ai economiei locale............................................80
2.2.4.8 Potenialul pentru clustere .......................................................................................92
2.2.4.9 Analiza SWOT a potenialului economic al judeului Hunedoara ....................95
2.2.4.10 Turismul.......................................................................................................................97
2.2.4.11 Agricultura i silvicultura........................................................................................101
2.2.5 Potenial uman 2008................................................................................................................107
2.2.5.1 Resurse umane.........................................................................................................107
2.2.5.2 Profilul socio-economic pe tipuri de reziden...................................................107
2.2.5.3 Demografia Judetului Hunedoara .......................................................................108
2.2.5.4 Locaia geografic, cile de acces i comunicaii ca factori economici
(Resurse) 110
2.2.6 Populaia 2008 ..........................................................................................................................111
2.2.6.1 Densitatea populaiei .............................................................................................113
2.2.6.2 Demografia pe grupe de vrst...........................................................................114
2.2.6.3 Structura pe sexe a populaiei ..............................................................................114
2.2.7 Zonarea pe folosine a teritoriului existent 2007.................................................................128
2.2.8 Zone hazard 2008.....................................................................................................................128
2.2.8.1 Zone hazard natural ................................................................................................128
2.2.8.2 Zone hazard antropice...........................................................................................133
2.2.9 Echiparea edilitar 2008.........................................................................................................148
2.2.9.1 Gospodrirea complex a apelor .......................................................................148
2.2.9.2 Reele electrice........................................................................................................167
2.2.9.3 Termoficare alimentare cu energie termic ...................................................170
2.2.9.4 Reele de transport gaze naturale .......................................................................170
2.2.9.5 Reele de telecomunicaii .....................................................................................170
2.2.9.6 Gospodria comunal salubritate- eliminarea deeurilor ............................170
2.2.10 Probleme ale mediului nconjurtor 2008...........................................................................170
2.2.10.1 Aerul .........................................................................................................................170
2.2.10.2 Apa...........................................................................................................................171
2.2.10.3 Solul ..........................................................................................................................172
3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC................................................................................................... 174
3.1 General............................................................................................................................................. 174
3.1.1 Introducere................................................................................................................................174
3.1.2 Relaiile n teritoriu ....................................................................................................................188
3.1.3 Bilanul teritorial.........................................................................................................................189
3.2 Cadrul natural .................................................................................................................................. 191
3.2.1 Introducere................................................................................................................................191
3.2.2 Cadrul geologic .......................................................................................................................191
3.2.3 Principalele forme de relief ....................................................................................................191
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 12
3.2.4 Reeaua hidrografic..............................................................................................................191
3.2.5 Clima ..........................................................................................................................................191
3.2.6 Vnturile dominante................................................................................................................191
3.2.7 Vegetaia natural..................................................................................................................191
3.2.8 Arealele protejate....................................................................................................................191
3.2.9 Resursele solului i ale subsolului.............................................................................................191
3.2.10 Seismicitate ..............................................................................................................................191
3.2.11 Terenuri degradabile i supuse formelor distructive - Relieful antropic.........................191
3.2.12 Monumentele istorice, siturile i ansamblurile istorice i urbanistice, valori ale
patrimoniului cultural .............................................................................................................................191
3.3 Accesibilitatea propunerii .............................................................................................................. 199
3.3.1 Introducere................................................................................................................................199
3.3.2 Accesibilitatea rutier.............................................................................................................202
3.3.3 Accesibilitatea feroviar ........................................................................................................207
3.3.4 Accesibilitatea aerian ..........................................................................................................209
3.3.5 Accesibilitatea naval............................................................................................................211
3.3.6 Accesibilitatea la transportul combinat ..............................................................................213
3.4 Potenialul economic...................................................................................................................... 214
3.4.1 Factori-cheie n dezvoltarea sustenabil a judeului Hunedoara...................................214
3.4.1.1 FACTOR-CHEIE nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde
europene...................................................................................................................................215
3.4.1.2 FACTOR-CHEIE nr. 2 Creterea competitivitii economice .........................216
3.4.1.3 FACTOR-CHEIE nr. 3 Dezvoltarea resurselor umane........................................218
3.4.2 Servicii - turism...........................................................................................................................220
3.4.2.1 Turismul cultural ........................................................................................................221
3.4.2.2 Ecoturismul ................................................................................................................224
3.4.2.3 Turismul montan .......................................................................................................226
3.4.3 Viziunea asupra turismului.......................................................................................................228
3.4.4 Clustere economice................................................................................................................230
3.5 Potenialul uman.............................................................................................................................. 230
3.5.1 Resursele de munc i populaia activ tipurile de activitate economico social.230
3.5.2 Nivelul de ocupare al forei de munc ...............................................................................230
3.5.3 Nivelul de instruire.....................................................................................................................230
3.6 Evoluia populaiei ........................................................................................................................... 230
3.6.1 Numrul populaiei ..................................................................................................................230
3.6.2 Densitatea.................................................................................................................................230
3.6.3 Structura populaiei pe sexe..................................................................................................230
3.6.4 Structura populaiei pe grupe de vrst.............................................................................230
3.6.5 Micarea natural a populaiei .............................................................................................230
3.6.6 Micarea migratorie a populaiei..........................................................................................230
3.7 Riscurile naturale ............................................................................................................................. 230
3.7.1 Alunecri de teren...................................................................................................................230
3.7.2 Zone inundabile........................................................................................................................230
3.7.3 Deeuri menajere.....................................................................................................................231
3.8 Dezvoltarea echiprii edilitare....................................................................................................... 231
3.8.1 Gospod[rirea complex a apelor.........................................................................................231
3.8.1.1 Alimentarea cu ap propuneri ..........................................................................232
3.8.1.2 Canalizare propuneri ...........................................................................................238
3.8.2 Alimentarea cu energie electric - mbuntirea eficienei energetice i dezvoltarea
durabil a sectorului energetic - POS CCE........................................................................................240
3.8.3 Alimentarea cu cldur .........................................................................................................251
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 13
3.8.4 Gospodria comunal salubritate ....................................................................................251
3.8.5 Alimentarea cu gaz .................................................................................................................251
3.8.6 Telecomunicaii ........................................................................................................................251
3.9 Probleme ale mediului nconjurtor - reducerea polurii .......................................................... 251
3.9.1 Areale protejate...........................................................................................................................252
3.9.2 Reducerea surselor de poluare a aerului ............................................................................252
3.9.3 Reducerea surselor de poluare a apei ................................................................................253
3.9.3.1 Reducerea surselor de poluare a apei se poate realiza prin:.........................253
3.9.3.2 Staii de epurare ......................................................................................................253
3.9.4 Eliminarea deeurilor................................................................................................................253
3.9.5 Reducerea polurii sonore.....................................................................................................254
3.9.6 Reducerea polurii industriale...............................................................................................254
3.10 Determinarea prioritilor de intervenie pentru prevenirea riscurilor naturale i antropice... 255
4 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEULUI HUNEDOARA............................................................................... 256
4.1 Strategia de dezvoltare economic a judeului Hunedoara cadrul conceptual.................. 256
4.1.1 Fundamentele dezvoltrii economice.................................................................................256
4.1.1.1 Consideraii generale .............................................................................................256
4.1.1.2 Dinamica fenomenului economic - tiin/Tehnologie, Informaie, Inovaie
257
4.1.1.3 Rolul investiiilor strine directe n dinamica fenomenului economic............262
4.1.1.4 Ali factori care contribuie la dezvoltarea i meninerea competitivitii.....267
4.1.1.5 Cadrul conceptual creat de documentele programatice agrementate de
UE - strategii la nivel naional si regional ..............................................................................270
4.1.1.6 Concluzii, fundamentare economic.................................................................272
4.2 Recomandri privind strategia de dezvoltare economic a judeului Hunedoara................. 273
4.2.1 Consideraii generale..............................................................................................................273
4.2.2 Factori-cheie n dezvoltarea sustenabil a Judetului Hunedoara..................................274
4.2.3 FACTOR-CHEIE nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene.....274
4.2.3.1 Planificarea dezvoltrii infrastructurii ....................................................................274
4.2.3.2 Prioritizarea proiectelor n funcie de gradul de importan pentru
municipiu/localiti ..................................................................................................................275
4.2.3.3 Dezvoltarea la nivelul Judetului Hunedoara a unei uniti PIU (management
de proiect, economie/finane, supervizare).......................................................................276
4.2.4 FACTOR-CHEIE nr. 2 Creterea competitivitii economice..........................................276
4.2.4.1 Promovarea i susinerea dezvoltrii de clustere economice.........................276
4.2.5 FACTOR-CHEIE nr. 3 Dezvoltarea resurselor umane........................................................278
5 PROGRAM DE MSURI N SCOPUL REALIZRII PROPUNERILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN
280
5.1 Identificare msuri........................................................................................................................... 280
5.1.1 Zone turistice.............................................................................................................................280
5.1.2 Diferenierea spaiului rural .....................................................................................................283
5.2 Ealonare plan de msuri ............................................................................................................... 286
ANEXA 1 LISTA MONUMENTELOR ISTORICE (Ordin M.C.C. 2314/2004) ............................................................ 287
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 14
L Li is st ta a d de e t ta ab be el le e
Tabelul 1-1: mprirea administrativ a teritoriului ...................................................................................................23
Tabelul 2-1: Structura folosinelor terenului n judeul Hunedoara 2000 ................................................................30
Tabelul 2-2: Suprafaa dup modul de folosin La sfritul anului 2007..............................................................30
Tabelul 2-3: Suprafeele solurilor pe clase i tipuri......................................................................................................32
Tabelul 2-4: Terenuri grupate n funcie de textura de profil ...................................................................................33
Tabelul 2-5: Terenuri afectate de eroziunea de suprafa, colmatare i decopertate ....................................34
Tabelul 2-6: Terenuri afectate de eroziunea de adncime....................................................................................34
Tabelul 2-7: Terenuri afectate de inundaii.................................................................................................................34
Tabelul 2-8: Terenuri afectate de excesul de umiditate din precipitaii i scurgeri laterale..............................34
Tabelul 2-9: Terenuri afectate de excesul de umiditate din pnza freatic i din izvoare de coast............35
Tabelul 2-10: Terenuri cu soluri poluate .........................................................................................................................35
Tabelul 2-11: Reacia solurilor ..........................................................................................................................................35
Tabelul 2-12: Repartiia terenurilor agricole pe clase de calitate............................................................................36
Tabelul 2-13: Rurile din bazinul hidrografic Mure .....................................................................................................37
Tabelul 2-14: Rurile din bazinul hidrografic Criul Alb ...............................................................................................38
Tabelul 2-15: Rurile din bazinul hidrografic Jiu...........................................................................................................38
Tabelul 2-16: Lacuri de acumulare.................................................................................................................................39
Tabelul 2-17: Bazinul hidrografic Mure .........................................................................................................................43
Tabelul 2-18: Bazinul hidrografic Criul Alb....................................................................................................................46
Tabelul 2-19: Bazinul hidrografic Jiu ...............................................................................................................................48
Tabelul 2-20: Transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara..................................................................................69
Tabelul 2-21: Activitatea economica in sectorul privat in Judetul Hunedoara.....................................................75
Tabelul 2-22: Indicatori economici in municipiul Brad................................................................................................78
Tabelul 2-23: Indicatori economici in municipiul Deva ..............................................................................................79
Tabelul 2-24: Indicatori economici in municipiul Hunedoara ...................................................................................79
Tabelul 2-25: Indicatori economici in Valea Jiului .......................................................................................................79
Tabelul 2-26: Nivelul de concentrare a instruirii n domeniul IMM n regiunile din Romnia, 2003......................83
Tabelul 2-27: Gradul de conectivitate IT al firmelor din zona de proiect ...............................................................88
Tabelul 2-28: Sectoare inovatoare din Romnia.........................................................................................................90
Tabelul 2-29: Nivelul de activitate economic raportat n Judetul Hunedoara.................................................93
Tabelul 2-30: Analiza SWOT pentru judeul Hunedoara .............................................................................................95
Tabelul 2-31 Valori ale activitilor agricole din judetul Hunedoara, in Euro .......................................................102
Tabelul 2-32 Producia agricol dup tipul de cultur in Judetul Hunedoara....................................................103
Tabelul 2-33 Producia zootehnic dup tipuri de animale in Judetul Hunedoara...........................................104
Tabelul 2-34 Producia de carne in Judetul Hunedoara..........................................................................................104
Tabelul 2-35 Valori ale activitatilor de procesare a produselor agricole si silvice din Judetul Hunedoara....105
Tabelul 2-36: Populaia i reeaua de localiti .........................................................................................................116
Tabelul 2-37: Zonarea pe folosine a teritoriul existent .............................................................................................128
Tabelul 2-38: Situaia haldelor de steril, cenu i zgur ale unitilor economice din judeul Hunedoara...134
Tabelul 2-39: Emisiile n atmosfer de poluani gazoi i pulberi din industrie, n judeul Hunedoara.............147
Tabelul 2-40: Tronsoane de ruri n clase de calitate...............................................................................................150
Tabelul 2-41: Seciunile de control pe clase de calitate .........................................................................................150
Tabelul 2-42: Seciunile de monitorizare n categorii de calitate...........................................................................151
Tabelul 2-43: Calitatea biologic a cursurilor de ap..............................................................................................151
Tabelul 2-44: Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mure...............................................................................153
Tabelul 2-45: Analizele efectuate de laboratorul D.A. Mure Deva. ..................................................................154
Tabelul 2-46: Situaia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara n anul 2006......................171
Tabelul 3-1: Suprafaa dup modul de folosin 2025 ...........................................................................................189
Tabelul 3-2: Propuneri de noi monumente...............................................................................................................195
Tabelul 3-3: Propuneri conform studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureti ...........................................................195
Tabelul 3-4: Propuneri conform Adresei nr. 1696/2008 a DIRECIEI JUDEENE PENTRU CULTUR, CULTE I
PATRIMONIU NAIONAL HUNEDOARA..................................................................................................196
Tabelul 3-5: Arii urbane centrale ................................................................................................................................197
Tabelul 3-6: Infrastructura general...........................................................................................................................223
Tabelul 3-7: Expansiunea Pensiunilor Rurale nregistrate n Romnia 2001-2006 ...............................................224
Tabelul 3-8: Ariile protejate Dimensiune i Uniti de Cazare.............................................................................225
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 15
Tabelul 3-9: Ariile protejate Centre de Informare i Estimarea numrului de vizitatori pe judeul
Hunedoara ...............................................................................................................................................225
Tabelul 3-10: Trasee montane n parcurile i rezervaiile naturale din judeul Hunedoara................................227
Tabelul 3-11: Proiecte iniiate/soluii identificate pe termen scurt, mediu i/sau lung pentru rezolvarea
problemelor ..............................................................................................................................................239
Tabelul 1-1 Topul produselor de export (Republica Ceh, Ungaria, Polonia i Romnia).................................265
Tabelul 1-2 Indicele global de competitivitate (GCI) pe 2006 i comparaie cu 2005......................................268
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 16
L Li is st ta a d de e f fi ig gu ur ri i
Figura 2-1: Distribuia firmelor cu C/A sub 100 milioane de Euro..........................................................................76
Figura 2-2: Distribuia firmelor cu C/A sub 100 milioane de Euro..........................................................................77
Figura 2-3: Distribuia firmelor cu C/A sub 10 milioane de Euro............................................................................77
Figura 2-4: Modelul Irlandez (NCC) de competitivitate.........................................................................................81
Figura 2-5: Modelul Irlandez (NCC), cu evidenierea parametrilor pieei libere...............................................81
Figura 2-6: Modelul Irlandez (NCC), cu evidenierea zonei de intervenie APC&L ..........................................85
Figura 2-7: Traseul coridorului 4 Pan-european n zona de proiect .....................................................................87
Figura 2-8: Ponderea valorica a activitatilor din agricultura si silvicultura........................................................101
Figura 2-9: Gradul de integrare al agriculturii cu industriile prelucratoare in Judetul Hunedoara ..............106
Figura 2-12: Nivelul de instruire al populaiei din judetul Hunedoara..................................................................109
Figura 2-13 Nivelul de ocupare a forei de munc n Deva....................................................................................110
Figura 2-15 Evoluia numeric a populaiei pe total jude i la nivel de medii n intervalul 1966-2008............112
Figura 2-16 Populaia pe localiti n judeul Hunedoara actualizat n 2002 .......................................................113
Figura 2-18 Structura pe sexe a populaiei distribuit pe localiti n judeul Hunedoaraa.................................115
Figura 2-19: Situaia depozitelor neconforme urbane din judeul Hunedoara..................................................148
Figura 2-20: Calitate receptori naturali 2002............................................................................................................152
Figura 2-21: Calitate receptori naturali 2003............................................................................................................152
Figura 2-22: Calitate receptori naturali 2004............................................................................................................152
Figura 2-23: Calitate receptori naturali 2005............................................................................................................153
Figura 3-1: Situaia hidrocentralelor construite i propuse, pe teritoriul Romniei ...........................................248
Figura 3-2: Hart Solar..............................................................................................................................................248
Figura 3-3: Hart Energie Eolian.............................................................................................................................249
Figura 3-4: Hart Potenial Energetic disponibil .....................................................................................................250
Figura 3-5: Estimrile costurrilor de energie i creterea lor .................................................................................251
Figura 4-3 Transferurile de lichiditi din rile dezvoltate ctre rile n curs de dezvoltare ............................263
Figura 4-5 Ponderea programelor de finanare pentru Romnia din fonduri UE n 2007-2013.........................272

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 17
1 1 I IN NT TR RO OD DU UC CE ER RE E
1 1. .1 1 D Da at te e d de e r re ec cu un no oa a t te er re e
1 1. .1 1. .1 1 D De en nu um mi ir re ea a l lu uc cr r r ri ii i
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
1 1. .1 1. .2 2 B Be en ne ef fi ic ci ia ar r
Consiliul Judeean Hunedoara
1 1. .1 1. .3 3 B Ba az za a p pr ro oi ie ec ct t r ri ii i
Legea nr. 50/1991, republicat cu modificri si completri ulterioare
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului i urbanismului
Legea nr. 289/2006, pentru modificarea i completarea Legii 350/2001, privind
amenajarea teritoriului i urbanismului
Ordinul nr. 27/2008, pentru modificarea i completarea Legii 350/2001, privind
amenajarea teritoriului i urbanismului
1 1. .1 1. .4 4 P Pr ro oi ie ec ct ta an nt t g ge en ne er ra al l
S.C. QUANTUM LEAP S.A., Bucureti
1 1. .1 1. .5 5 D Da at ta a e el la ab bo or r r ri ii i
decembrie 2008
1 1. .2 2 A Am me en na aj ja ar re ea a t te er ri it to or ri iu ul lu ui i j ju ud de e e ea an n H Hu un ne ed do oa ar ra a c co on nt te ex xt t g ge en ne er ra al l
1 1. .2 2. .1 1 A Am me en na aj ja ar re ea a t te er ri it to or ri iu ul lu ui i f fa ac ct to or r- -c ch he ei ie e p pe en nt tr ru u t tr ra an nz zi i i ia a l la a o o e ec co on no om mi ie e d de e p pi ia a
f fu un nc c i io on na al l
Transformrile interioare ale localitilor din Romnia i procesul de consumare de
suprafee agricole din extravilanul administrativ pentru noile dezvoltari imobiliare s-a
petrecut concomitent cu o scdere a populaiei rezultat n principal printr-o emigrare
masiv n alte ri a unei pri semnificative din populaia apt de munc, nscut
ntre 1970 i 1990, i o natalitate sczut n perioada de dup 1990.
Paralel cu aceste extinderi nelimitate n exterior, n interiorul localitilor s-a petrecut din
punct de vedere funcional o reaezare prin nchiderea vechii industrii socialiste i
reconversia acestor suprafee cu programele importante ale economiei de pia
precum comerul, depozitarea, birourile i mai ales locuirea.
Aceste restructurri funcionale au fost nsoite i de acapararea spaiilor publice n
scopuri speculative, din care spaiile verzii au fost cel mai afectate. Acest tip de
expansiune a avut un impact negativ asupra identitii urbane care nu a ocolit nici
Judeul Hunedoara.
Problemele economice au fcut ca n perioada industrializrii din anii 1960 populaia s
se mute n marile orae ale lumii. n ultimii 40 de ani, fenomenul s-a ntrit i mai mult.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 18
Exemplul Coreei este elocvent. n 1960 avea 80% populaie rural, pentru ca n 2000 s
aib 20% populaie rural.
n Romnia este de ateptat ca procesul nceput n perioada comunist s se
accelezere rapid n viitorii 10 ani prin integrarea noastr n UE. Astfel, populaia urban
a fost n 1948 de 22% din populaia rii, n 1965 de 29,8% din populaia rii iar n 1985
de 50,6% din populaia rii. Astzi 2007 n Romnia avem 49% populaie urban i
unele previziuni duc aceast cifr la cca 70% n 2025.
Populaia total a judeului Hunedoara n 2002 a fost de 485.712 locuitori, din care
urban a fost de 379.005 locuitori i rural de 106.607 locuitori, fa de 2007 cnd a fost
de 477.257 total din care urban de 367.106 i rural de 110.153, adic o scdere a
populaiei urbane i o uoar cretere a celei rurale, ceea ce dovedete un trend opus
tendinei globale.
Dac analizm creterea populaiei marilor orae, datele sunt i mai elocvente. Astfel,
n anul 2000 n Manila n fiecare minut se adaug 60 locuitori, n Delhi 47, n Lagos 21. Ele
au devenit metropole, centrele de polarizare ale rilor respective.
Municipiile Deva, Hunedoara nu se ridic la acest ritm, ci ele au suferit o scdere de
populaie n ultimii 20 de ani. Astfel n 1992 populaia municipiilor Deva, Hunedoara era
de 98.438, respectiv de 81.337 pentru ca n 2005 ea s fie de 68.830, respectiv de
72.370. Aceast descretere a urmat o cretere de populaie ntre anii 1960-1990, care
se datoreaz faptului c n aceste orae s-au creat noi locuri de munc, care au fcut
ca tot mai muli oameni s vin din mediul rural pentru a cuta noi locuri de munc.
Prin crearea Teritoriului Interorenesc Deva Hunedoara Simeria (TZI Deva Hunedoara
Simeria) n urma aprobrii Planul de Amenajare a Teritoriului Interorenesc Deva
Hunedoara Simeria, i n acest jude se prefigureaz o Zon Metropolitan cu toate
bunele i relele aferente. n jurul municipiului Deva i Hunedoara s-au dezvoltat zone
rezideniale noi.
Dac nu se iau msuri de planificare spaial COERENTE, treptat regiunea din jur marilor
municipii (TZI DHS) se deertific, dezechilibrul dintre ora i sat crete, oraul devine tot
mai bogat i teritoriul din jur tot mai srac, ca n cazul oraelor citate anterior.
Oricum metropola produce imens din punct de vedere economic. Ca s putem
nelege fora acestui fenomen de bogie a metropolelor dm cteva exemple:
producia metropolei New York este mai mare ca cea a ntregii Brazilii, producia
metropolei Los Angeles este jumtate ca cea a Chinei, producia metropolei Londrei
este aproape ca cea a ntregii Suedii, sau cea a Mexico-City este puin mai mic ca
cea a a ntregii Indii n anul 2000. Dezvoltarea oraului metropol atrage resurse, afaceri
i for de munc. Influena acestuia crete n teritoriul nconjurtor, astfel nct relaiile
generate de interesele reciproce conduc de cele mai multe ori la presiuni privind
cererea i oferta de bunuri i servicii, ncrcri n trafic, distorsiuni n cererea i oferta de
terenuri n perimetrul construibil.
n toate cazurile zonelor metropolitane enumerate, vechile graniele administrative
urbane nu au mai putut fi respectate. Atractivitatea oraului-metropol conduce la
procese mai mult sau mai puin controlate n zonele adiacente: amplasarea de zone
de afaceri (producie, depozitare, servicii), dezvoltarea de zone de locuine (unele de
lux, unele mahalale srace), extinderea i agravarea problemelor de mediu (ex.
distrugerea pdurilor).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 19
Creterea populaiei urbane mondiale a condus i ea la explodarea oraelor n
regiunea lor nconjurtoare. Astfel n Uniunea European 75% din populaia actual
triete n mediul urban i se prefigureaz ca pe plan mondial n 2050 s avem n 2/3
din populaia globului s fie urban. Dac ne uitm pe Google pe orice imagine
satelitar actual a unei aezri urbane importante i o comparm cu o hart de la
nceputul anilor 1900 a oraului tradiional central, vom constata o extindere total,
necontrolat a procesului de urbanizare, fenomen care conduce la creterea polurii,
la degradarea calitii vieii n general, etc.
Acest fenomen a aprut pentru prima dat n toat amploarea sa n SUA dup 1930,
cnd soluia preconizat de preedintele Roosevelt pentru ieirea din criza economic
profund a anilor 1927 a fost rentoarcerea n mas a populaiei urbane n zonele
rurale. Acest program cunoscut sub numele de New Deal presupunea furnizarea unei
case ieftine pentru fiecare, cu cteva sute de metri ptrai teren aferent foarte ieftin,
bani i unelte n teritoriul rural, pentru a descrca oraele de problematica crizei.
Fenomenul de descentralizare n SUA s-a consolidat dup cel de al doilea rzboi
mondial, cnd, de teama conflictului nuclear al rzboiului rece, s-a lansat campania
de dispersie defensiv urban ca msur de aprare. Acest trend de amplasare a
populaiei n suburbii a condus la starea actual i anume cea din 1995 cnd: 47% din
proprietarii de uniti de locuit au fost n suburbii, 23% din proprietarii de uniti de locuit
au fost n afara zonelor metropolitane i doar 30% din proprietarii de uniti de locuit s
fie n interiorul vechilor orae. n SUA acest fenomen a fost denumit sprawl ceea ce se
traduce prin mprtiere i reprezint expansiune urban cu o singur regul i anume
cea a profitului economic. Ca urmare a procesului de cretere urban n prima
jumtate a secolului trecut populaia urban s-a dublat n SUA, n timp ce terenul
utilizat pentru aceast extindere a condus la utilizarea terenului de 4 ori mai mult. Au
fost Zone Metropolitane, precum Los Angeles, unde utilizarea terenului a crescut de 7
ori la o dublare a populaiei.
n Europa fenomenul a aprut abia n perioada 1960-70. El s-a caracterizat printr-o
cretere a populaiei n regiunea nconjurtoare i nu n ora, prin dezvoltarea unor
subuniti de tip suburbie la distan fa de centrul metropolitan, prin descentralizarea
industriei datorit schimbrii sistemului de producie i a tehnologiei telecomunicaiilor,
prin reamplasarea locuinelor n teritoriul regional, procese care au determinat
creterea deplasrilor de oameni i de produse, respectiv la construirea de ci de
comunicaii rutiere, autostrzi.
Aceste fapte au condus fie la folosirea extensiv a teritoriului prin dispersie n regiune,
prin amplasarea servicilor de a lungul infrastructurii drumurilor de acces n ora, fie la
folosirea intensiv a teritoriului prin concentrarea compact n anumite locuri a locuirii,
a locurilor de munc i a serviciilor. Ca prim efect vizibil asupra regiunii, aceste
schimbri au condus la izolarea, la insularizarea spaiilor naturale (a pdurilor, a
terenurilor agricole, a rurilor, a lacurilor, a mlatinilor, etc) i ca atare a mineralizrii
fostului spaiului natural.
Aceste metamorfoze ale spaiului exterioar al oraelor tradiionale mari sau medii au
condus la slbirea centrelelor istorice a acestora. i nainte de 1960 s-a petrecut n
Europa o cretere a populaiei urbane dar aceasta s-a realizat prin mari concentrri ale
potenialului economic i de producie doar n centrele marilor orae. Acest fenomen
nu se putea realiza dect prin crearea de densiti mari i prin crearea de orae
dormitor, adic prin concentrarea populaiei n zone funcionale fixe. Aceste
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 20
concentrri n zone deprtate ntre ele au condus la deplasri n mas ale populaiei,
la interrelaii materiale n teritoriu ntre oameni i produse ntre aceste zone funcionale,
concomitent cu concentrarea serviciilor de calitate n centrul oraului.
Anterior acestui fenomen, acest tip de dezvoltare urban a fost dominat de controlul
statului al dezvoltrii regionale policentrice i apoi dup 1970 n urma exemplului
american, a fost prsit pentru libera aciune a economiei de pia, de la care s-a
sperat la o ieire din criza economic provocat de criza petrolului i de incapacitatea
de a se adapta la globalizare. Asimilarea mentalitilor americane de mobilitate i
libertate n a alege fr opreliti a amplasamentelor pentru dezvoltare spaial a distrus
acest control al statului i autolimitarea spaial rmas cutum de secole, apelndu-
se la o dezvoltare descentralizat fr limite, ca operaiuni eficiente ale economiei de
pia. Acest model a oferit un standard de via tot mai ridicat ce ndeplinea visul
american al mplinirii triadei cas-curte-comunitate.
Acest vis asimilat i de europeni a fost exprimat n procente la sfritul anilor 1970 dup
cum urmeaz: de 51% din opiuni pentru o ferm izolat de peste 4 ha, de 30% pentru
o cas mare cu peste 4 camere n suburbii, de 10,5 % pentru o cas ntr-un cartier de
lux i de 8,5% pentru un apartament n centrul oraului tradiional. Aceleai procente s-
ar obine azi i la populaia din zona studiat.
Aceast descentralizare a locuirii a condus la apariia unui nou model revoluionar de
cretere urban i anume cel fragmentat. Dac de milenii totul se concentra n orae
pentru a subjuga ruralul, s-a ajuns astfel la urbanizarea teritoriului n orice punct al
regiunii. Pentru c automobilul a permis s se ajung rapid oriunde s-a explodat oraul
n fragmente amplasate pe ntregul teritoriu regional. n aceast perioad importana
nu mai este pe centralitatea vechilor orae, ci pe accesul n orice punct din teritoriu.
S-a ajuns astfel la apariia unei noi ierarhii spaiale europene, la apariia unor noi zone
metropolitane cu o populaie ntre 250.000 - 500.000 locuitori i ntre 500.000 - 1.000.000
locuitori, care s-au adugat celor care aveau deja peste 1.000.000 locuitori printr-o
dezvoltare policentric haotic. Prin definitivarea granielor Uniunii Europene dup
2007, TZI DHS poate deveni o zon cu o populaie ntre 150.000 i 250.000 locuitori care
s sprijine ZM Timioara i ZM Cluj.
Pentru a nelege mai corect amploarea fenomenului vom da cteva exemple din sud-
vestul Europei, care este mai apropiat de specificul fenomenului romnesc actual.
Astfel, oraul Montpellier din Frana avea 83.890 locuitori n 1954, 225.400 n 1999, pe
cnd zona metropolitan avea 328.210 n 1982 i 459.916 n 1999. Exemplele pentru
zonele metropolitane mai mari ar fi oraul Porto din Portugalia, care avea 306.424
locuitori n 1960, 263.940 locuitori n 2001, ajungnd la o zon metropolitan de
3.000.000 locuitori n 2001, oraul Napoli din Italia care avea 1.226.594 locuitori n 1971 i
1.000.470 locuitori n 2000, avnd zona metropolitan n 1971 cu 2.709.849 locuitori i
3.099.888 locuitori n 2000.
Se poate constata c populaia oraelor propriu zise ori a sczut ori a stagnat pe cnd
populaia zonelor metropolitane a oraelor respective a crescut semnificativ. Aceste
creteri semnificative de populaie au fost acompaniate de creteri duble sau chiar
triple ale ocuprii de terenuri. Aceast ocupare fr limite a terenurilor s-a fcut prin
maximizarea profitului proprietarilor de teren, care au permis astfel atingerea unor
densiti reduse.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 21
Mecanismele care au condus la aceast metamorfoz urban necunoscut pn
acum s-au resimit n modificrile imense survenite n cele trei elemente eseniale care
constituie o aezare urban i anume n configuraia locuirii, n cea a sectorului terial al
serviciilor i n cea a locului de munc care s-au dezvoltat n suburbii. Acestea ne arat
direcia spre care se va modifica urbanizarea teritoriului i n judeul Hunedoara.
1 1. .2 2. .2 2 P Pe er ri ic co ol le el le e u un ne ei i d de ez zv vo ol lt t r ri i s sp pa a i ia al le e u ur rb ba an ne e f f r r r re es sp pe ec ct ta ar re ea a r re eg gu ul li il lo or r e eu ur ro op pe en ne e
d de e s sp pe ec ci if fi ic c
Dup cum am demonstrat c, dei suburbiile au devenit motoare ale noii creteri
economice prin aplicarea doar a regulilor economii de pia simplificate, ele au
produs n acelai timp i efecte negative.
Din experiena rilor din Uniunea European amintim dintre aceste efecte negative
segregarea spaial ntre bogai i sraci, distana prea mare ntre locul de munc i
locul de locuire, inechitatea serviciilor publice, lipsa investiiilor n interiorul centurilor
auto existente i a suburbiilor vechi ale oraului, pentru c acolo fie terenul este mai
scump dect la civa kilometri n afara centurii auto, fie sunt prea multe reglementri
urbanistice care impiedic aducerea unui profit substanial.
Aceste cauze au provocat prsirea oraului tradiional, congestia traficului, datorii
municipale incapabil de pltit de generaiile viitoare pentru noile infrastructuri,
inechitate social i mai ales distrugerea ecosistemelor naturale. Astfel, n judeul
Hunedoara suprafaa zonelor de locuit i a altor funciuni urbane a cescut din anul 2000
pn n 2007 de la 9.172 ha pn la 54.125 ha, o cretere de peste 5 ori la scdere a
populaiei.
Mecanismul acestui tip de cretere spaial nu este din pcate autoreglant, aadar nu
i poate permite autocorecia. Acest tip de dezvoltare spaial care se prefigureaz i
la noi a condus la numeroase critici n America dar i n Europa. Dac analizm
cercetrile specialitilor occidentali putem constata c, prin acest tip de cretere
urban, s-a pierdut angajamentul social i simul civic, ceea ce a condus la apariia
crimelor, la o nou generaie de tineri cu comportament antisocial. Un alt efect
negativ al acestui fenomun este creterea costurilor pentru sntatea public datorit
polurii, a obezitii, a accidentelor de trafic. De asemenea, s-a creat o mare
inechitate n ceea ce privete infrastructura colar, pentru c colile bune au rmas
doar n centru.
n Romnia, n plus fa de motivele din UE, aadar i n perimetrul judeului Hunedoara,
aceste efectele negative ale acestui fenomen s-au datorat:
lipsei politicilor coerente de dezvoltare urban;
lipsei culturii planificrii;
lipsei unor responsabiliti clare a rolului principalilor actori care particip la
procesul de planificare i proiectare urban;
lipsei unui control eficace la nivel central i local bazat pe prevenie i nu
exclusiv punitiv;
lipsei unei corelri ntre legislaiile sectoriale;
lipsei participrii efective i responsabile a populaiei la luarea deciziilor n
dezvoltarea spaial;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 22
lipsei corelrii dezvoltrii marilor aglomerri urbane cu zona periurban i cu
zona metropolitan;
lipsei limitrii n timp a servituiilor.
Prin lipsa controlului dezvoltrii urbane, expansiunea majoritii localitilor i n Romnia
s-a fcut prin aplicarea principiului greenfield development Ca atare, astfel se
epuizeaz terenul ca suport de resurse naturale pduri, puni, ochiuri de ap, cursuri
de ap - dar i terenul agricol. Fenomenul de despdurire sau cel de privatizare a
malurilor apelor a condus la inundaii, alunecri de teren i alte concesine grave
asupra echilibrului teritoriului.
De asemenea, poluarea terenurilor, rezultat fie dintr-o utilizare industrial sau agricol
dezastroas necesit operaiuni foarte costisitoare pentru reintroducere lui n circuitul
natural. Fr msurile de depoluare, terenul se aduce n stare de vulnerabilitate.
Erorile acestei creterii spaiale fr o planificare stabilit n prealabil au condus la o
dezvoltare urban necontrolat care a produs ori unde s-a petrecut:
degradarea locurilor i spaiilor naturale periferice;
ndeprtarea grupurilor sociale unele de altele;
apariia unor nevoi noi ce presupun o deplasare motorizat crescut, o
punerea n pericol bugetele colectivitilor locale, o ruperea fizic i social
care se accentueaz n snul oraelor i al aglomeraiilor urbane, o
supraconsumare a spaiilor naturale i rurale, o degradare a peisajelor i o
irosire a resurselor naturale.
Acest mod de dezvoltare spaial se poate evidenia n primul rind printr - o expansiune
fr precedent necontrolat, bazat doar pe o pia funciar speculativ cu scopul
de a maximiza profitul dezvoltatorilor i ulterior pe cheltuirea nesbuit a banului public.
Aceast maximizare a profitul dezvoltatorilor a fost favorizat de o pia imobiliar
care a fost lipsit de instrumente de reglementare i de control.
Cu aceast ocazie s-a redefinit astfel i raportul dintre sectorul public i cel privat;
grania dintre domeniul public i cel privat devine tot mai neclar datorit faptului c
actorii privaii sunt tot mai puternici financiar i pot impune astfel direciile de dezvoltare
spaiale. n aceast nou ipostaz sectorului public i rmne doar rolul s realizeze
parteneriate intercomunale n preajma Aglomerrilor Urbane sau s realizeze cooperri
bazate pe interese strategice referitoare la competene similare, care nu in cont de
distane.
Dup cum am mai artat regulile acestui fenomen de mprtiere s-au aplicat i n
Europa de vest incepind cu anii 80 ai mileniului trecut ca urmare a descentralizarii
competentelor n domeniul planificarii urbane, i s-a realizat i aici prin reducerea
controlului de ctre stat a fenomenului. n schimb statul a preluat un nou rol i anume
cel de ncurajare a iniiative private prin realizarea parteneriatului public privat (PPP) cu
cele bune i rele.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 23
1 1. .3 3 O Ob bi ie ec ct tu ul l l lu uc cr r r ri ii i
Obiectul lucrrii este Planul de Amenajare Teritorial al Judeului Hunedoara
Tabelul 1-1: mprirea administrativ a teritoriului
MPRIREA ADMINISTRATIV A TERITORIULUI
Denumire 2003 2004 2005 2006
Suprafaa total (ha) 706267 706267 706267 706267
Numrul oraelor i municipiilor - total 14 14 14 14
din care municipii 7 7 7 7
Numrul comunelor 55 55 55 55
Numrul satelor 457 457 457 457
din care numrul satelor
care aparin de orae sau municipii
42 42 42 42
Ca atare pe ntreaga suprafa a judeului trebuie respectat legislaia european i
cea romneasc n domeniu.
Schema de Dezvoltare a Spaiului Comunitar (SDEC/EDP) prevede reguli prin care toi
membrii Uniunii Europene trebuie s ntocmeasc i s aplice politici de dezvoltare
spaiale pe baza a trei obiective generale i anume:
Coeziunea economic i social;
Protejarea mediului natural i construit;
Competivitatea echilibrat a ntregului teritoriu european.
Aceste obiective generale cuprind obiective specifice referitoare explicit doar la
dezvoltarea spaial care trebuie s urmreasc:
realizarea unui sistem urban policentric echilibrat care are la baz un nou tip
de parteneriat urban-rural;
accesibilitatea echitabil la infrastructur i la cunoatere;
dezvoltarea durabil ce presupune un management prudent al resurselor
naturale i conduce astfel la protecia mediului natural i construit.
Agenda Teritorial a Uniunii Europene prevede o cretere a coeziunii teritoriale
concomitant cu o realizare a ntririi identitii teritoriale, bazat pe o ntrire a
diversitii teritoriale. Aceasta presupune o prioritizare a dezvoltrii teritoriale, din care
amintim:
ntrirea dezvoltrii policentrice a Reelei de Inovare a Regiunilor Oraelor i a
Oraelor;
noi forme de parteneriat i o guvernare teritorial coerent ntre ariile urbane
i cele rurale;
promovarea clusterelor regionale ale competitivitii i inovaiei n Europa;
susinerea ntririi i extinderii reelei transeuropene;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 24
ntrirea structurilor ecologice i a resurselor culturale ca valoare adugat
dezvoltrii.
Parteneriatul urban-rural s-a conturat ca prioritate absolut i prin urmare a aprut o
strategie a dezvoltrii spaiului rural. Aceast strategie susine Strategia Lisabona/
Goteborg a Consiliului European privind creterea competivitii i coeziunii i a aprut
prin Agenda Teritorial a Uniunii Europene Spre o mai competitiv i durabil a Europ
a regiunilor fiind adoptat cu ocazia Reuniunii Ministeriale Informale privind
Dezvoltarea Urban i Coeziunea Teritorial de la Leipzig din 2007. Aceste documente
prevd:
ntrirea Dezvoltrii Policentrice i inovrii prin reeaua de Regiuni/ aglomeraii
Urbane i Orae-inclusiv n sensul n care oraele cu funciuni regionale, ca
parte a unui model policentric, ar trebui s coopereze cu alte orae din zone
rurale i periferice;
Necesitatea unor noi forme de parteneriat i guvernan ntre Ariile Rurale i
Urbane- pentru elaborarea n comun a strategiilor regionale i subregionale de
dezvoltare, innd seama de marea varietate a Regiunilor/Aglomeraiilor
Urbane i de diferitele lor interdependene cu centrele urbane mici i mijlocii i
cu ariile rurale din aria lor de influen direct;
Promovarea n Europa a clusterelor regionale de competen i inovare -
pentru Regiunile / Aglomeraiile Urbane de diferite mrimi, oraele mici i
mijlocii ca i ariile rurale, prin cooperare cu alte autoriti, chiar din alte ri, s
i ntreasc identitatea i specializarea internaional pentru a deveni mai
atractive pentru investiii;
ntrirea i extinderea reelei transeuropene - cu o atenie special acordat
accesului la informaie, la tehnologiile de comunicaie ca i la serviciile de
interes general n ariile rurale i periferice. i tot n ariile rurale se consider c
exist oportuniti pentru dezvoltarea produciei de energii neconvenional,
descentralizate, sigure i prietenoase fa de mediu;
Promovarea unui management transeuropean al riscurilor, incluznd impactul
schimbrilor climaterice-prin dezvoltarea i intensificarea politicii de coeziune
teritoriel, n special cu respectarea consecinelor strategice de adaptare
difereniate;
ntrirea structrilor ecologice i resurselor culturale ca valoare adugat
pentru dezvoltare pentru conservarea diferitelor identiti culturale, a
valorilor naturale i a peisajelor culturale, n special n zonele rmase n urm
sau care suport schimbri structurale.
Documentaia este conform caietului de sarcini i include:
PARTE SCRIS:
CADRU NATURAL - trepte de relief, condiii geotehnice, reeaua hidrografic,
clim, resurse ale subsolului i solului, terenuri degradate sau supuse unor fore
distructive, bilanul utilizrii teritoriului.
POTENIALUL ECONOMIC agricol, silvic i al activitilor industriale, structura
suprafeei agricole i silvice i ameliorarea structurilor, principalelor uniti
agricole i silvice, protecia terenurilor agricole i silvice, tipuri i capaciti
existente i dezvoltri posibile ale activitilor industriale, servicii, etc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 25
POPULAIA I REEAUA DE LOCALITI volumul i structura potenialului uman,
resursele de munc, aspectele sociale privind mobilitatea populaiei i
ocuparea resurselor de munc, repartiia i structura populaiei n cadrul
reelei de localiti, profilul dominant i ierarhizarea localitilor, locuirea,
servicii publice cu rol teritorial, etc.
INFRASTRUCTURA - ci de comunicaie i de transport n comun, gospodrirea
complex a apelor, alimentarea cu ap, canalizarea, echipri energetice,
telecomunicaii.
REABILITAREA, PROTECIA I CONSERVAREA MEDIULUI - identificarea i
eliminarea surselor de poluare, epurarea apelor, eliminarea deeurilor,
protecia apei, aerului i solului, protecia monumentelor, siturilor i
ansamblurilor istorice i urbanistice, protecia monumentelor naturii, zone de
risc natural i antropic.
PARTE DESENAT
1/1, 2/1, 3/1 - situaia existent planele
1/2, 2/2, 2/3 probleme conflictuale i disfunctionaliti existente cu
determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitlor
3 propuneri de etapizare a realizrii de obiectivelor determinate, din domeniul
amenajrii teritoriului i localitilor
1/1, 2/1, 3/1 - ZONIFICAREA TERITORIULUI i FUNCIUNILE ECONOMICE -
elemente cadru natural, potenial natural al solului i subsol, activiti de
valorificare a potenialului din teritoriu i alte activiti economice, principalele
centre de producie industrial i agricol, silvice i balneoturistice, zone
afectate de fenomene de poluare, alte zone caracteristice 1/2, 2/2, 2/3 -
POPULAIA i REEAUA DE LOCALITI - repartiia n teritoriu a populaiei i
localitilor, evoluia demografic i socioprofesional a populaiei n ultimii 10-
20 ani, micarea natural a populaiei, mobilitatea populaiei ocupate, gradul
de ocupare a resurselor de munc, clasificarea localitiilor dup repartiia
populaiei, a locurilor de munc, serviciilor publice i echiprilor, gradul de
dotare a localitiilor cu locuine, servicii i echipri ediitare
1/3, 2/3, 3/3 - ECHIPAREA TEHNIC A TERITORIULUI - reeaua de ci de
comunicaii i transport, gospodrirea complex local i zonal a apelor,
alimentarea cu ap i canalizarea localitilor, echiparea energetic a
teritoriului i potenialul de energii neconvenionale, reeaua de echipamente
de telecomunicaii.
1 1. .4 4 S Su ur rs se el le e p pr ri in nc ci ip pa al le e d de e d do oc cu um me en nt ta ar re e
ESPON Study on Urban Function Final Report March 2007;
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL 1996, 2001, 2006;
Analiza socio-economic a Regiunii 5 Vest 2007;
Dezvoltarea spaial durabil n bazinul rului Tisa (TISARO) pr. AMTRANS 5A01
2006;
PRAM Plan Regional de Aciune pentru Regiunea Vest 2006;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 26
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeean Hunedoara elaborat
de URBAN PROIECT BUCURETI 1998;
ANUARUL DE MEDIU pentru Judeul Hunedoara 2006;
ANUARUL STATISTIC pentru municipiul DEVA cod 86.686 2007;
Studiu de fundamentare privind zonele protejate naturale i construite din
jude elaborat UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA FACULTATEA DE
ARHITECTUR;
Studiu de fundamentare privind riscurile - elaborat SC QUANTUM LEAP SRL;
Studiu de fundamentare privind reelele de transport - elaborat UNIVERSITATEA
POLITEHNIC TIMIOARA FACULTATEA DE ARHITECTUR;
Studiu de fundamentare pentru condiiile geotehnice i hidrologice - elaborat
SC QUANTUM LEAP SA;
Studiu socio-demografic i economic pentru PATJ Hunedoara - elaborat SC
QUANTUM LEAP SA
1 1. .5 5 D Do oc cu um me en nt te el le e l lu ua at te e n n c co on ns si id de er ra ar re e
La fundamentarea i elaborarea acestui plan de amenajare teritorial au fost luate n
considerare urmtoarele documente:
Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ a teritoriului Republicii
Socialiste Romnia cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului nr. 91/1991 pentru
aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare i a coninutului
documentaiilor prevzute de legea 50/1991 cu modificrile aprute ulterior;
Legea nr. 171/96 privind Planul de Amenajare al Teritoriului Naional -
seciunea a 2-a Ap, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naional seciunea a 3-a Zone protejate;
Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului i Urbanismului cu
completrile ulterioare;
Legea nr. 422/24.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice cu
completrile ulterioare;
Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naional seciunea a 5-a Zone de risc natural;
Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naional sectiunea a 4-a Reeaua de localiti;
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naional seciunea a 5-a Zone de risc natural;
Hotrrea Guvernului Romaniei nr. 382/02.04.2003 pentru aprobarea normelor
metodologice privind exigenele minime de coninut ale documentaiilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism pentru Zonele de Riscuri Naturale;
Hotrrea Guvernului Romaniei nr. 447/10.04.2003 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de elaborare i coninutul hrilor de risc natural
la alunecri de teren i inundaii;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 27
Legea nr. 310/2004 pentru modificarea i completarea legii apelor nr.
107/1996;
Ordinul Ministerului Culturii i Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea listei
monumentelor istorice, actualizat i a listei monumentelor istorice disprute;
Hotrrea Guvernului Romaniei nr. 1076/05.08.2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evalurii de mediu pentru proiecte i programe;
Legea nr. 806/26.09.2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naional seciunea 1 Reele de Transport;
Legea nr. 289/07.2006, pentru modificarea i completarea Legii 350/2001
privind amenajarea teritoriului i urbanismului;
Ordinul nr. 27/0.2008, pentru modificarea i completarea Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismului.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 28
2 2 S ST TA AD DI IU UL L D DE E D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE E A AL L T TE ER RI IT TO OR RI IU UL LU UI I A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AT TI IV V A AL L
J JU UD DE E U UL LU UI I H HU UN NE ED DO OA AR RA A
2 2. .1 1 G Ge en ne er ra al l
2 2. .1 1. .1 1 D De ez zv vo ol lt ta ar re ea a s sp pa a i ia al l n n t ti im mp p
2.1.1.1 Preistoria
Vestigii ale locuirii Paleolitice sunt continute de numeroasele peteri n care s-au
refugiat primele comunitati umane din zona, dar i la suprafaa (situri bine protejate
natural) cele mai importante fiind n preajma localitilor Deva (dealul Sanpetru),
Simeria (Uroi), Cioclovina, Nandru, Ohaba Ponor, Ribicioara, Basarabasa etc.
Neoliticul este extrem de bine reprezentat n zona. Se poate spune ca aici exist printre
primele aezri ale spatiului european din nordul Greciei actuale, contemporane cu
majoritatea culturilor neolitice zonale: Starcevo-CRI, Vinca, Turda, Coofeni, apoi
culturile Epocii Metalelor (Arama, Bronz i Fier) i perioadei de nceput a civilizatiei
dacice. Unele dintre situri sunt att de importante inct au dat nume unor culturi cu o
intindere regional, n acest sens, cel mai bun exemplu fiind Turda.
Siturile Epocii Metalelor (n special culturile Wietenberg, Noua, Hallstatt, Latene) sunt,
deasemenea, foarte numeroase i semnifictive. Ele reprezinta fie continuari ale
locuirilor anterioare (n foarte numeroase cazuri), fie noi ansambluri (aezri, puncte
fortificte, necropole, exploatri de materii prime sau alte instalaii industriale,
amenajri de cult).
2.1.1.2 Antichitatea
Acest interval de timp, care, n zona aceasta se deruleaza pe cca. 5 secole (n general
sec. III-II .Hr.- sec. II d.Hr.) conine dou mari etape, definitorii pentru istoria i cultura
spatiului romnesc- dacic i roman. Ambele sunt extraordinar de bine reprezentate,
n acest sens meritand sa subliniem faptul ca cele dou capitale ale entitatilor statale
corespunzatoare perioadei (cea dacic i cea roman) se gasesc aici.
Civilizatia Dacic i are aici centrul politic, economic, militar i religios cel mai
important, concentrat n amenajarile din Muntii Ortiei, culminnd cu ansamblul de la
Grditea de Munte (Sarmizegetusa Regia).
Civilizatia Roman, ocupa (mai ales n primele etape ale organizrii provinciei) att o
buna parte dintre aezrile sau ansamblurile militare dacice (pe care le remaniaza i le
adapteaza necesitatilor proprii) ct i multe noi situri.
2.1.1.3 Evul mediu
Zona Hunedoarei a fost un spaiu de contact dintre organizrile premedievale i
medievale din Banat, Arad i Transilvania. Aici apar i evolueaz printre primele
organizri autohtone din spaiul romnesc, care, ncepnd cu secolele XI-XII, sunt
dublate de organizrile (religioase, politice i militare) ale Regatului Maghiar. Dac
primele reprezint coagulari strict locale ale puterii (n general pe vile premontane ale
Retezatului), ultimele reprezinta mari domenii, ntre care cele mai importante sunt
Deva, Hunedoara i Haeg, centre ale organizrii Voievodatului i aparinnd unor mari
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 29
familii nobiliare (Corvinestii, Kendefy, Bethelen), primele dou fiind de origine roman.
Organizrile bisericeti (ctolice i ortodoxe) sunt deasemenea importante n economia
lucrrii, ele generand i dezvoltand numeroase edificari: mnstiri, biserici episcopale
sau parohiale, capele de curte (ultimele intregrate ansamblurilor respective).
n afara acestor diferente de istorie local sau zonal, ctre sfritul Evului Mediu,
pentru o lung perioad de timp, acestea au aparinut unor imperii sau state diferite,
cum a fost cazul sec. XVI-XVIII, cnd Banatul i Aradul erau incluse n Imperiul Otoman,
iar Hunedoara, parial n Principatul Transilvaniei. Aceste realiti au facut ca urmele
arheologice sau arhitecturile rmase sa fie extrem de diverse. La diversitate au
contribuit i colonizarile medievale, care au adus n zona comuniti maghiare sau
germane, fiecare genernd arhitecturi i amenjri specifice.
2.1.1.4 Etapele premoderne (Renatere, Baroc, etc.)
Renaterea este foarte puin ntalnit n acesta zona. Primeaz, n orice caz,
amenajrile defensive. nafara unor intervenii la mai vechile ceti/castele
(Hunedoara, Deva, Colti, Malaiesti etc.), se edifica cteva resedinte noi (Rapoltu Mare,
Colti- curtea nobiliar, Magna Curia din Deva etc.), unele pstrate sub form de ruine,
alte reedificate ulterior.
Dup integrarea zonei n Imperiul Habsburgic i reorganizarea ei administrativa (inc.
sec. XVIII) apar n zona arhitecturile specifice perioadei (cu o intrziere de cca. un
secol-dou fat de restul Europei) sau se reedific cele existente. n aceeai perioada
ncep edificri/ reedificri de mnstiri i biserici (ctolice, ortodoxe, protestante)
adoptand stilul baroc.
Exploatrile miniere, carierele de piatr i activitile de prelucrare a materiilor prime
sunt puternic activate n aceast perioad. Practic, se poate spune c bazele
economiei moderne se cldesc n sec. XVIII-XIX, perioadele ulterioare adugnd noi
elemente.
2.1.1.5 Etapa modern i contemporan
Secolele XIX i XX au o contribuie semnificativ la conturarea urbanistic i a
arhitecturii aszrilor din zona Hunedoarei. Dac sec. XIX i nceputul sec. XX (pan la
Primul Razboi Mondial) reprezint integrarea acestui spatiu n atmosfera central-
European, derulandu-se etapele i stilurile specifice (inclusiv Stilul 1900), dup
aceasta conflagratie, zona fiind integrat Regatului Romniei, se parcurg etapele
evoluiei intregii ri.
Perioada interbelic nu aduce nouti majore. Se nnoiesc i amplific platformele
industriale i anexele lor (n special Hunedoara i Clan), se edific o serie de arhitecturi
noi (cladiri comunitare civile, locuine, biserici). Ariile urbane se extind, aprnd noi
cartiere.
Din timpul perioadei comuniste poate fi reinut inseria de centru nou (anii60) la Deva
(cu caracteristici i calitati conforme cu conceptele teoretice i doctrinare
contemporane acelui moment), apoi amplificarile sau/si generarile de ample
platforme industriale. Ele sunt completate de noile arhitectruri majore comuniste
(amplasate n vechile centre sau avnd locaii speciale) i de cunoscutele cartiere de
locuine colective.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 30
Dup 1989, perioada se caracterizeaz prin multiplicarea actiunilor de interventie
asupra mediului construit existent (istoric sau nu) lipsite de coerenta i finalitate corecta
din punct de vedere urbanistic i al prezervrii valorilor culturale i istorice. Acest studiu
are rolul ca, evideniind aceste valori, s propuna metodele optime de conservare i
protejare integrat (n conceptele generale de dezvoltare) a lor, propuneri ce
urmeaz a fi inserate i detaliate prin viitoarele documenatii urbanistice.
2 2. .1 1. .2 2 D Da at te e d de e s si in nt te ez z
POPULAIE jude Hunedoara 477.259 locuitori din care urban 379.005 i rural 106.607.
SUPRAFAA Jude Hunedoara 706.267 ha.
2.1.2.1 Bilanul teritorial
Tabelul 2-1: Structura folosinelor terenului n judeul Hunedoara 2000
Structura folosinelor terenului n judeul Hunedoara 2000 Ha %
Suprafaa total a judeului, din care 706.267 100%
Suprafaa agricol 347.159 49,15
Arabil 88.894 12,58
Puni 154.152 21,82
Fnee 101.024 14,3
vii i pepiniere viticole 173 0,02
livezi i pepiniere pomicole 4.022 0,56
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier 312.382 44,23
Ape i bli 5.843 0,83
alte suprafee (din care i suprafaa locuit) 9.172
Tabelul 2-2: Suprafaa dup modul de folosin La sfritul anului 2007
SUPRAFAA DUP MODUL DE FOLOSIN LA SFRITUL ANULUI 2007
Suprafaa total a judeului 706.267 ha
Suprafaa agricol ha 280346 1.9 32
- Arabil ha 79629 0.8 41
- Puni ha 117008 3.5 8
- Fnee ha 82791 5.4 3
- Vii i pepiniere viticole ha 7 x 40
- Livezi i pepiniere pomicole ha 911 0.4 34
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier ha 365978 5.4 3
Ape i bli ha 5818 0.7 34
Alte suprafee ha 54125 3.6 4
2.1.2.2 Obiective pubice
Obiectivele publice cele mai importante din cadrul judeului sunt ci de comunicaie i
de transport n comun, gospodrirea complex a apelor, alimentarea cu ap,
canalizarea, echipri energetice, telecomunicaii infrastructura de transport.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 31
2 2. .2 2 A An na al li iz za a s si it tu ua a i ie ei i e ex xi is st te en nt te e
2 2. .2 2. .1 1 R Re el la a i ii il le e n n t te er ri it to or ri iu u 2 20 00 08 8
2.2.1.1 Relaia n teritoriu la nivel european
Zona studiat se afl n zona estic a Europei, la aproximativ aceiai latitudine cu
Parisul, la confluena zonelor de influen a dou axe importante europene i anume
cea din Europa Central i cea din Balcani.
La nivelul Euroregiunii DKMT judeul Hunedoara este amplasat n partea cea mai de est.
Din punct de vedere al numrului de locuitori, Timioara este polul central al acestei
euroregiuni cu o populaie de cca. 350.000 locuitori, urmat de Szeged i Novi Sad cu o
populaie de cca. 200.000 locuitori, Aradul cu o populaie de cca. 150.000 locuitori.
Deva, Hunedoara i Petroani cu o populaie de peste 60.000 locuitori fiecare, se afl n
aceast ierarhie referitoare la criteriul populaiei pe nivelul trei neintrnd direct n relaie
cu polul central Timioara.
n urma aprobrii, n 2008 a Planului de amenajare a teritoriului interorenesc Deva-
Hunedoara-Simeria se creeaz un pol urban ce balanseaz localitile Szeged
(Ungaria) i Novisad (Serbia), care au o populaie ntre 150.000 i 200.000 locuitori i care
ar dezechilibra euroregiunea spre vest.
2.2.1.2 Relaia n teritoriu la nivel naional
Judeul Hunedoara este amplasat n partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 5
Vest, avnd legturi directe cu Regiunea de Dezvoltare 7 - respectiv n imediata
apropiere a municipiul Alba Iulia i Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare 6 - respectiv cu
municipiul Oradea i cu Regiunea de Dezvoltare 4 - respectiv cu municipiul Trgu Jiu ,
echilibrnd dezvoltarea policentric naional.
Judeul Hunedoara este situat n partea central-vestic a rii, pe cursul mijlociu al
Mureului i al principalului su afluent - Streiul i n zona cursului superior al Jiului i al
Criului Alb i este traversat de paralela de 46 grade latitudine nordic i de meridianul
de 23 grade longitudine estic. Astfel, el este poziionat la rspntia celor patru
drumuri: al Mureului i Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) i al rii Criurilor (peste
culme de munte n Valea Criului Alb).
Judeul are lungimea de 122,4 km i limea de 96 km, cu o suprafa de 7011 kmp
(2,9% din teritoriul rii), se nvecineaz la sud cu judeul Gorj, la vest cu Cara-Severin i
Timi, la nord-vest cu Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vlcea.
Limitele sale administrative urmeaz, n cea mai mare parte, cumpna apelor din
zonele nalte, munii fiind de altfel, elementul principal al reliefului su.
2 2. .2 2. .2 2 C Ca ad dr ru ul l n na at tu ur ra al l 2 20 00 08 8
2.2.2.1 Introducere
Relieful judeului Hunedoara este foarte variat, predominant muntos incluznd n
ntregime Munii Retezat, a cror nlime maxim depete 2500 m, precum i poriuni
din Munii Parng, Tarcu, Poiana Rusc, Godeanu, Metaliferi i Zarandului. Varietatea
reliefului este dat de nlimi ce coboar de la 2500 m n sud, (Munii Retezat i
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 32
Parng), la 200 m n Valea Mureului. ntre masivele din sud ale munilor Retezat, Parng
i urianu i cele din nord ale munilor Poiana Rusc i Apuseni (Metalici) se gsesc
depresiuni cu esuri i terase nalte, iar de-a lungul Mureului se afl o zon
depresionar mai larg. ncadrate de masive muntoase se gsesc dou depresiuni:
cea nalt, deluroas a Petroanilor (pe Valea Jiului), i cea joas a Haegului.
n cuprinsul judeului se deosebesc cteva categorii de uniti de relief distincte: regiuni
muntoase, depresiuni intramontane i culoare depresionare.
Depresiunile intramontane Hunedoara, Haeg, Petroani, Simeria i Brad, formeaz
treapta de relief cea mai joas din jude, n care se resimte cea mai puternic
intervenie antropic.
2.2.2.2 Cadrul geologic
2.2.2.2.1 Caracteristici generale
Datele urmtoare au fost preluate din Hotrrea 127/2008 a Consiliului Judeean
Hunedoara.
Suprafeele solurilor pe clase i tipuri (conform Sistemului romn de taxonomir a
solurilor).
Tabelul 2-3: Suprafeele solurilor pe clase i tipuri
CLASA TIPUL DE SOL
Suprafaa Denumirea Suprafaa Denumirea
Ha % Ha %
Litosoluri 18729.4 6.74
Regosoluri 22167.0 7.98
Aluvisoluri 35281.1 12.70
Protisoluri 77125.1 27.76
Entriantrosoluri 947.6 0.34
Faeziomuri 5311.1 1.91 Cernisoluri 6478.5 22.33
Rendzine 1167.4 0.42
Umbisoluri 1000.4

0.36 Nigrisoluri 1000.4 0.36
Eutricambosoluri 21372.1 7.69 Cambisoluri 56281.5 20.26
Districambosoluri 34909.4 12.57
Preluvosoluri 23910.3 8.61
Luvosoluri 68393.2 24.63
Luvisoluri 92894.0 33.26
Planosoluri 59.0 0.02
Podzoluri 5701.6 2.05 Spodisoluri 6081.6 2.19
Criptopodzoluri 380.1 0.14
Pelisoluri 1619.1 0.58 Vertisol 1619.1 0.58
Stagnosoluri 5421.7 1.93 Hidrisoluri 12693.7 4.55
Gleiosoluri 7272.0 2.62
Erodisol 14040.0 5.05 Antrisoluri 15656.7 5.13
Androsoluri 212.7 0.08
Eroziune de Adncime 7516.1 2.71 - - -
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 33
CLASA TIPUL DE SOL
Roc la zi 1736,1 0.62 - - -
Mlatini i bli 580.2 0.21 - - -
Menionm c studiile pedologice se pot reface dup o perioad de minim 15 ani. n
cadrul oficiului nu exist un serviciu special de urmrire i de ntreinere la zi a
degradrilor intervenite n soluri dup data executrii studiilor pe teritorii cadastrale
comunale.
2.2.2.2.2 Textura afecteaz gradul de tasare al solului i regimul aerohidric
Coninutul de argil al solului determin rezistena solului la eroziunea de suprafa i de
adncime precum i permeabilitatea pentru apa din precipitaii i scurgeri laterale.
Gruparea terenurilor funcie de textur pe profil.
Tabelul 2-4: Terenuri grupate n funcie de textura de profil
Suprafaa Nr. crt Denumirea texturii
Ha %
SOLURI CU TEXTUR GROSIER 11161 3.17
- textur grosier 1654 0.47
- textur grosier cu schelet 1619 0.46
1
- textur grosier mijlocie 7888 2.24
SOLURI CU TEXTUR MIJLOCIE 212282 60.16
- textur mijlociu grosier 158170 44.81
- textur mijlociu grosier cu schelet 129872 36.81
2
- textur mijlocie 68261 19.35
SOLURI CU TEXTUR FIN 113200 32.07
- textur mijlocie fin 42697 12.10
- textur mijlociu fin cu schelet 69 0.02
- textur fin 39078 11.08
- textur fin cu schelet 1056 0.29
3
- textur foarte fin 30369 8.60
SCHELET I ROC LA ZI 16257 4.60
- roc dur 16124 4.57
4
- roc moale 133 0.03
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 34
Tabelul 2-5: Terenuri afectate de eroziunea de suprafa, colmatare i decopertate
EROZIUNEA DE SUPRAFA
Moderat Puternic Foarte puternic Excesiv

Terenuri colmatate

Terenuri decopertate

Terenuri deranjate antropic
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
52.771 19.0 22.420 8.07 287 1.03 2071 7.46 611 0.22 3.3 0.01 47 0.15
Tabelul 2-6: Terenuri afectate de eroziunea de adncime
Din care :
Suprafaa total afectat de eroziunea de adncime
iroiri rigole Ogae Toreni i ravene
Ha % Ha % Ha % Ha %
8.315 2.99 1.584 0.57 3.108 1.12 3.630 1.31
Tabelul 2-7: Terenuri afectate de inundaii
Din care : Suprafaa total afectat
de eroziunea de adncime
Inundabil mai rar dect odat la 5 ani Inundabil la 2 5 ani Inundabil o dat pe an i mai des
Ha % Ha % Ha % Ha %
14.112 5.02 12.921 4.60 105 0.04 1.158 0.41
Tabelul 2-8: Terenuri afectate de excesul de umiditate din precipitaii i scurgeri laterale
Din care cu intensitate de manifestare
Foarte slab Slab Moderat Puternic Foarte puternic Excesiv
Total suprafa afectat
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
75.207 24.916 8.97 26.871 9.68 12.806 4.61 6.404 2.31 4.022 1.48 1.88 0.07
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 35

Tabelul 2-9: Terenuri afectate de excesul de umiditate din pnza freatic i din izvoare de coast
Din care cu intensitate de manifestare
Foarte slab Slab Moderat Puternic Foarte puternic Excesiv Mlatini i bli
Total suprafa afectat
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
3.475 5.672 2.04 8.427 3.03 5.743 2.07 6.008 2.16 3.199 1.15 2.225 0.80 536 0.19
Tabelul 2-10: Terenuri cu soluri poluate
Total
suprafa
afectat
Tipul de poluare :

Excavri
la
cariere +
balastiere
Steril
de
min

Steril
de
prelucrare

Cenue
termocentrale

Zgur
de
furnal

Gunoi
menajer

Iazuri
de
decolmatare

Deeuri
anorganice

Rumegu

Poluare
dejecii
psri
Staii pentru
epurarea
apelor
reziduale
oreneti

Poluare cu
substane
purtate de
aer
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
10.860 428 112 5 225 55 59 273 3 10 6 37 9.650
Tabelul 2-11: Reacia solurilor
CLASA DE REACIE
Puternic
acid
pH 4,4-5,0
Moderat
acid
pH 5,1 5,8

Slab acid
pH 5,9 6,8

Neutr
pH 6,9 7,2

Slab alcalin
pH 7,3 8,4
Moderat
alcalin
pH 8,5-9,0
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
13.162 4.74 71.367 25.70 131.233 47.20 20.236 7.29 41.569 14.97 282 0.10

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 36
Tabelul 2-12: Repartiia terenurilor agricole pe clase de calitate
Modul de folosin CLASE DE CALITATE
II III IV V Media
Ha Nota Ha Nota Ha Nota Ha Nota Ha Nota
ARABIL 6282 66 22001 49 40821 29 19647 16 IV 34
PUNE
FNEA
1149 72 39167 48
113472 27 101765 15 IV 26
VIE - - 40 54 47 33 86 20 IV 31
LIVAD 127 76 829 55 2237 33 770 18 IV 36

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 37
2.2.2.3 Reeaua hidrografic
2.2.2.3.1 Introducere
Structura geologic variat a reliefului judeului determin condiii variate de
zcmnt acvifer: de la straturi acvifere n cristalin la straturi acvifere sub sedimentar.
La marginea depresiunilor i n vile largi sunt straturi acvifere n glacis, n formaiuni de
teras sau n depozite de lunc. O meniune aparte trebuie acordat apelor de
infiltraie i cursurilor subterane n zonele calcaroase, precum i apelor de adncime din
zona manifestrilor postvulcanice, care sunt mineralizate (n sudul Munilor Metaliferi -
de la Trestia pn la Bcia i Boze; n nord-vestul mgurilor vulcanice ale Devei - la
Veel, Bretelin sau termale la Clan, Vaa de Jos, Boblna Geogiu - Bi).
Ca urmare a varietii reliefului i rspndirii inegale a precipitaiilor, densitatea reelei
hidrografice variaz ntre 0,3 i 0,5 km/km
2
n vestul Munilor ureanu, Munii Zarand,
Metaliferi, Piemontul Ortiei; 0,7-0,9 km/km
2
n Munii Vulcan, Retezat, ureanu, Parng,
Poiana Rusci i 0,9-0,11 km/km
2
n vestul depresiunilor Petroani i Haeg.
Dup tipul de alimentare, reeaua hidrografic a judeului aparine tipului nival
moderat din zpad scurs superficial (60%) i alimentare subteran (S=10-35%) n
regiunea munilor nali din sud; tipului pluvional-nival cu scurgere superficial (40-60%) i
alimentare subteran moderat (S=10-35%) care cuprinde cea mai mare parte a
judeului, mai puin culoarul Ortiei i ara Haegului, care aparin tipului pluvial
moderat cu scurgerea superficial (30-40%) i alimentare subteran moderat (S=10-
35%).
2.2.2.3.2 Cursurile de ap, debite normale, creteri nregistrate
Din punct de vedere al gestionrii resurselor de ap judeul Hunedoara este mprit pe
trei bazine hidrografice: Mure, Cri Alb i Jiu.
Tabelul 2-13: Rurile din bazinul hidrografic Mure
Denumire Lungime n Jud.
Hunedoara
Debit mediu
multianual
Debit maxim/ anul
nregistrrii
Debit minim/ anul
nregistrrii
Mure 114 km 149 mc/s 2612mc/s-1970 88,9 mc/s - 1986
Geoagiu 41 km 2,29 mc/s 188 mc/s - 1980 0,040 mc/s - 1994
Ortie 51 km 5,24 mc/s 194 mc/s - 1979 0,300 mc/s - 1987
Sibiel 28 km 1,95 mc/s 89,6 mc/s - 1982 0,123 mc/s - 1986
Strei 93 km 26,4 mc/ 439 mc/s - 1978 0,560 mc/s - 1964
Ru Brbat

30 km 1,66 mc/s 48,9 mc/s - 1984 ,019 mc/s - 1990
Vratec 7 km 0,182 mc/s 44,3 mc/s - 1997 0,003 mc/s - 1994
Ru Alb 22 km 1,08 mc/s 24,4 mc/s - 1999 0,082 mc/s - 1972
Ru Mare 64 km 3,86 mc/s 412 mc/s - 1999 0,234 mc/s - 1987
Zlata 8 km 1,06 mc/s 58,5 mc/s - 1999 0,016 mc/s - 1986
Ruor 16 km 0,861 mc/s 38,4 mc/s - 1969 0,075 mc/s - 1964
Sibiel 29 km 1,66 mc/s 110 mc/s - 1999 0,003 mc/s - 1972
Galbena 35 km 3,11 mc/s 117 mc/s - 2006 0,100 mc/s - 1964
Luncanilor 27 km 1,10 mc/s 51,8 mc/s - 2001 0,016 mc/s - 2000
Cerna 73 km 3,10 mc/s 180 mc/s - 2000 0,100 mc/s n anul
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 38
Denumire Lungime n Jud.
Hunedoara
Debit mediu
multianual
Debit maxim/ anul
nregistrrii
Debit minim/ anul
nregistrrii
1986
Govjdie 37 km 1,19 mc/s 32,8 mc/s - 2000 0,121 mc/s - 1990
Dobra 44 km 2,07 mc/s 112 mc/s - 2000 0,198 mc/s - 1991
Mure 114 km 149 mc/s 2612mc/s-1970 88,9 mc/s - 1986
Geoagiu 41 km 2,29 mc/s 188 mc/s - 1980 0,040 mc/s - 1994
Ortie 51 km 5,24 mc/s 194 mc/s - 1979 0,300 mc/s - 1987
Sibiel 28 km 1,95 mc/s 89,6 mc/s - 1982 0,123 mc/s - 1986
Galbena 35 km 3,11 mc/s 117 mc/s - 2006 0,100 mc/s - 1964
Luncanilor 27 km 1,10 mc/s 51,8 mc/s - 2001 0,016 mc/s - 2000
Cerna 73 km 3,10 mc/s 180 mc/s - 2000 0,100 mc/s n anul
1986
Govjdie 37 km 1,19 mc/s 32,8 mc/s - 2000 0,121 mc/s - 1990
Dobra 44 km 2,07 mc/s 112 mc/s - 2000 0,198 mc/s - 1991
Tabelul 2-14: Rurile din bazinul hidrografic Criul Alb
Denumire Lungime n Jud.
Hunedoara
Debit mediu
multianual
Debit maxim/ anul
nregistrrii
Debit minim/ anul
nregistrrii
Cri Alb 71 km 4,47 mc/s 316 mc/s - 1995 0,020 mc/s- 1993
Valea
Satului
18 km 1,20 mc/s 116 mc/s - 2000 0,010 mc/s - 2000
Bucureci 17 km 0,444 mc/s 117 mc/s - 1982 Sec - 1992, 1993,
2000
Luncoiu 11 km 0,480 mc/s 31,6 mc/s - 1999 Sec - 1992, 1993,
2003
Vaa 24 km 0,792 mc/s 41,0 mc/s - 1995 0,035 mc/s - 1993
Obra 23 km 0,577 mc/s 36,0 mc/s - 1995 0,007 mc/s - 1993
Tabelul 2-15: Rurile din bazinul hidrografic Jiu
Denumire Lungime n Jud.
Hunedoara
Debit mediu
multianual
Debit maxim/ anul
nregistrrii
Debit minim/ anul
nregistrrii
Jiu de Vest 54 km 5,74 mc/s 413 mc/s - 1972 0,154 mc/s - 1987
Jiu de Est 20 km 8,31mc/s 498 mc/s - 1964 0,580 mc/s - 1972
Buta 8 km 0,515 mc/s 32,0 mc/s - 1974 Sec - 1996, 1997,
2000, 2006
Lazr 8 km 0,824 mc/s 18,6 mc/s - 1981 Sec - 2002, 2003,
2004, 2005,2006
Merioara 9 km 0,328 mc/s 17,4 mc/s - 1970 0,001 mc/s - 1974
Valea de
Peti
11 km 0,795 mc/s 44,9 mc/s - 2004 0,060 mc/s - 1987
Taia 21 km 1,72 mc/s 33,8 mc/s - 1972 0,029 mc/s - 1987
Jie 27 km 2,00 mc/s 241 mc/s - 1964 sec - 1972
Bnia 17 km 1,42 mc/s 73,7 mc/s - 1978 0,101 mc/s - 1987
Jupneasa 13 km 0,615 mc/s 11,8 mc/s - 1998 0,058 mc/s - 1986
Maleia 13 km 0,211 mc/s 7,87 mc/s - 1998 0,024 mc/s - 1987
Izvor 11 km 0,797 mc/s 41,5 mc/s - 1972 0,003 mc/s - 1987,
1988
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 39
Polatitea 13 km 1,60 mc/s 84,4 mc/s - 1970 0,020 mc/s - 1972
2.2.2.3.3 Bazinele hidrografice, lacurile de acumulare
Bazine hidrografice din judeul Hunedoara:
Bazinul hidrografic Mure coordonat de Direcia Apelor Mure - Tg. Mure
suprafaa bazinului hidrografic = 5260 kmp
Bazinul hidrografic Cri Alb coordonat de Direcia Apelor Criuri - Oradea
suprafaa bazinului hidrografic = 987 kmp
Bazinul hidrografic Jiu coordonat de Direcia Apelor Jiu - Craiova
suprafaa bazinului hidrografic = 1106 kmp
Tabelul 2-16: Lacuri de acumulare
Deintor
Denumire
nlime baraj Lungime coronament Volum total Suprafa
SC HIDROELECTRICA Sucursala Hidrocentrale Haeg
Gura Apelor
168 m 480 m 164,87 mil.mc 420 ha
SC HIDROELECTRICA Sucursala Hidrocentrale Haeg
Ostrovu Mic
28 m 29,5 m 11,92 mil.mc 89 ha
SC HIDROELECTRICA Sucursala Hidrocentrale Haeg
Pclia
23 m 29,5 m 11,38 mil.mc 98 ha
SC HIDROELECTRICA Sucursala Hidrocentrale Haeg Haeg
28 m 29,5 m 16,46 mil.mc 107 ha
SC HIDROELECTRICA Sucursala Hidrocentrale Haeg Subcetate
23 m 42 m 6,87 mil.mc 86 ha
AN Apele Romne Direcia Apelor Mure Tg.Mure Cinci
48 m 221 m 43,3 mil.mc 162 ha
SC Electrocentrale Deva Mintia
Mintia
17,4 m 130 m
AN Apele Romne Direcia Apelor Jiu Craiova
Valea de Peti
56 m 237,5 m 4,50 mil.mc 24 ha
2.2.2.3.4 Lacuri, iazuri
lacuri naturale:
- Bucura -suprafaa = 10,50 ha;
-volumul = 0,487 mil.mc;
-adncime = 15,7 m.

-Gale -suprafaa = 3,70 ha;
-volumul = 0,379 mil.mc;
-adncime = 20,5 m.
-Gemenele -suprafaa = 2,48 ha;
-volumul = 0,067 mil.mc.

-Znoaga -suprafaa = 9,00 ha;
-volumul = 0,954 mil.mc;
-adncime = 29,0 m.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 40
-Peleaga -suprafaa = 2,75 ha;

-Ana -suprafaa = 3,13 ha;

-Tul Custurii -suprafaa = 2,78 ha.

Iazuri de decantare:

CNCAF MINVEST Filiala DEVAMIN SA
iaz Valea Devei;
localitatea Deva pe valea Devei iaz activ;
volum -10,1 mil.mc;
suprafa 40 ha;
CNCAF MINVEST Filiala DEVAMIN SA
iaz de avarie Valea Devei;
localitatea Deva pe valea Devei iaz activ;
volum - 0,73 mil.mc;
suprafa 5 ha;
CNCAF MINVEST Filiala DEVAMIN SA
iaz Herepeia;
localitatea Herepeia pe valea Herepeia - n conservare;
volum -12,0 mil.mc;
suprafa 30 ha;
CNCAF MINVEST Filiala DEVAMIN SA
iaz Lunca Mureului;
localitatea Deva -fr evacuare de ap pe rul Mure n conservare;
suprafa 21,9 ha;
volum 4 mil.mc;
CNCAF MINVEST Filiala Poiana Rusc Teliuc
iaz nr. 1- Valea Crbunelui n conservare;
localitatea Teliucu Inf, pe rul Valea Crbunelui;
volum 5,2 mil.mc;
suprafa 35,5 ha;
CNCAF MINVEST Filiala Poiana Rusc Teliuc
iaz nr. 2- Valea Podului - n conservare;
localitatea Teliucu Inf, pe rul Valea Podului;
volum 8,2 mil.mc;
suprafa 37,1 ha;
CNCAF MINVEST Filiala Poiana Rusc Teliuc
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 41
iaz nr. 3- Valea Podului n conservare;
localitatea Teliucu Inf, pe rul Valea Podului;
volum 7,6 mil.mc;
suprafa 18,5 ha;
CNCAF MINVEST Filiala ECOMIN SA - Boia Haeg
iaz Valea Luponii;
localitatea Boia pe Valea Luponii iaz ecologizat;
volum - 0,6 mil.mc;
suprafa 2,7 ha;
SC ELECTROCENTRALE SA DEVA
depozitul nr. 1 de zgur i cenu pe rul Mure - folosit n situaie de avarii;
SC ELECTROCENTRALE SA DEVA
depozitul nr. 2 pe Valea Bejan iaz activ;
volum -23,3 mil.mc;
CNCAF MINVEST FILIALA CERTEJ SA
iaz nr. 1 Valea Mireului pe valea Mireului scos din funciune n anul 1992,
ecologizat;
volum -3,5 mil.mc;
suprafa 11,0 ha;
CNCAF MINVEST FILIALA CERTEJ SA
iaz nr.2 Valea Mealu pe rul Certej;
volum - 5,8 mil.mc;
suprafa 46,20 ha;
SC BRADMIN SA BRAD
iaz Ribia;
localitatea Ribia pe rul Criul Alb;
suprafaa amenajat : 60,28 ha;
EPCVJ VULCAN-UPC Coroeti
iazul de decantare nr.1 Coroeti;
localitatea Vulcan , mal drept rul Jiul de Vest;
volum ap (sau material acumulat): 3 milioane tone steril depozitat;
suprafata : 14 ha;
EPCVJ VULCAN-UPC Coroeti
iazul de decantare nr.2 Coroeti;
localitatea Vulcan pe mal drept rul Jiul de Vest;
volum ap (sau material acumulat) : 2 milioane tone steril depozitat;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 42
suprafa: 11 ha;
SE PAROENI
depozitul de zgur si cenu Valea Cprioara compartimentul 1;
localitatea Vulcan la 1,5 km de incinta SE Paroeni i 2 km de malul drept al
rului Jiul de Vest;
volum ap (sau material acumulat) : 1,41 milioane mc zgur i cenu
depozitat;
capacitate disponibil : 2,91 milioane mc;
suprafaa: 14,5 ha;
SE PAROENI
depozitul de zgur i cenu Valea Cprioara compartimentul 2;
localitatea Vulcan la 1,5 km de incinta SE Paroeni i la 2 km de malul drept al
rului Jiul de Vest (depozitul de zgur i cenu Valea Cprioara este
amplasat pe valea prului Cprioara i a afluentului acestuia prul
Piscului; pentru ca aceste pruri s poat curge pe sub depozit s-au
construit galerii clopot pentru tranzitare din beton armat, galeria Piscului intr
n galeria principal Cprioara n zona amonte a compartimentului 1);
volum ap (sau material acumulat) : 0,38 millioane mc zgur i cenu
depozitat;
capacitate disponibil: 0,62 milioane mc;
suprafaa: 12,1 ha;
SE PAROENI
depozitul de zgur i cenu de avarie rezerv;
localitatea Vulcan la 700m de malul drept al rului Jiul de Vest;
volum ap (sau material acumulat) : 61.550mc zgur i cenu depozitat;
suprafaa: 8 ha.
2.2.2.3.5 Acumulri piscicole
SC INTERMETACO SA - FERMA PISCICOL ZEICANI- pstrvrie
localitatea Zeicani pe prul Cracului afluent al rului Zeicani;
suprafaa total amenajat = 5 ha;
volum ap captat anual = 250 000 mc;
PESCRIE ORTIE ( persoana fizic Pru Candin )
localitatea Ortie pe rul Ortie;
suprafaa total amenajat = 3,54 ha;
volum ap captat anual = 24 000 mc;
AMENAJARE PISCICOL FINTOAG
localitatea Fintoag, pe ru Mure ( 2 izvoare de coast );
suprafaa amenajat = 1 ha din care 3440 mp luciu de ap;
AMENAJARE PISCICOL BRNICA
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 43
localitatea Brnica pe prul Hidicu afluent al rului Mure;
suprafa luciu ap = 94 600 mp;
volum ap = 103 200 mc;
adncime medie ap = 1,1 m;
SC TURIST PREST SA FERMA PISCICOL AUREL VLAICU
localitatea Aurel Vlaicu pe rul Mure;
volum ap captat pe an = 1 200 000 mc;
suprafa amenajat = 15 ha;
SC CARPIO SA SPINI
localitatea Spini pe rul Mure;
suprafaa exploatat = 11,87 ha pentru pepiniera Simeria Veche;
volum proiectat = 185 760 mc;
suprafaa proiectat = 51,74 ha pentru cele 2 bazine de cretere;
volum proiectat= 310 444 mc;
SC TELECERNA SA - BAZA PISCICOL RAPOLT
localitatea Rapolt pe rul Mure;
volum ap captat pe an = 796 000 mc;
suprafaa amenajat = 7,95 ha;
SC HAWLE SRL PSTRVRIA ROCANI
localiatea Rocani pe rul Dobra;
suprafaa total amenajat = 0,361 ha;
OCOLUL SILVIC DOBRA PSTRVRIA ROCANI
localiatea Rocani, subteran Izvorul Alb (rul Dobra);
volum ap captat = 1 261 440 mc;
suprafaa total amenajat = 0,295 ha;
suprafaa utilizat = 0,0645 ha;
AJVPS DEVA- PSTRVRIA BULZETI
localitatea Bulzeti pe rul valea Bulz;
suprafaa amenajat = 0,1 ha;
volum de ap = 0,266 mil. mc;
2.2.2.3.6 Amenajri hidrotehnice
Tabelul 2-17: Bazinul hidrografic Mure
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
1. Mure Indiguire mal stng,
sat Aurel Vlaicu
S.G.A.Hunedoara 2,7 4,0 3,3 1:2,1:3 5
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 44
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
2. Mure Indiguire mal stng,
sat Gelmar
S.G.A.Hunedoara 3,1 4,0 3,3 1:2,1:3 5
3. Mure Indiguire mal stng,
SUINPROD
S.G.A.Hunedoara 2,1 4,0 3,3 1:2,1:3 5
4. Mure Indiguire mal stng,
Deva
S.G.A.Hunedoara 9,5 4,0 6,0 3:5,3:0 1
5. Mure Indiguire mal stng,
SC Electrocentrale
Mintia
F.E. Mintia 2,9 3,0 2,9 1:2,1:3 1
6. Mure Indiguire mal drept,
SC Electrocentrale
Mintia
F.E. Mintia 2,4 6,0 3,5 1:2,1:3 1
7. Mure Indiguire mal drept,
Ilia
S.G.A.Hunedoara 10,9 3,0 5,0 2:0,2:5 1
8. Mure Indiguire mal stng,
Brznic
S.G.A.Hunedoara 1,3 2,2 3,0 1:2,1:3 1
9. Mure Indiguire mal stng,
Lpunic
S.G.A.Hunedoara 6,5 3,0 1,8 2:5,2:0 5
10. Mure Indiguire mal stng,
Stretea
S.G.A.Hunedoara 4,6 3,0 3,3 1:0,1:5 5
11. Mure Indiguire mal stng,
Brnica
S.G.A.Hunedoara 4,69 4,0 2,0 1:1,1:2 1
12. Mure Indiguire mal stng,
Slciva
C.L.Slciva 2,2 1,4 1,0 1:1,1:2 10
13. Scma Indiguire mal stng,
Scma
S.G.A.Hunedoara 0,6 3,0 3,0 1:1,1:2 1
14. Scma Indiguire mal drept,
Scma
S.G.A.Hunedoara 0,6 3,0 3,0 2:0,2:5 1
15. Strei Indiguire mal drept,
Covragiu
S.G.A.Hunedoara 1,1 2,5 2,5 2:5,1:5 10
16. Strei Indiguire mal drept,
Batiz-Simeria
S.G.A.Hunedoara 7,5 2,5 3,0 1:5,2:0 5
17. Cerna Indiguire mal drept,
Sntandrei
S.G.A.Hunedoara 1,89 2,5 3,5 1:2,1:3 5
18. Galbena Indiguire mal drept,
Gen.Berthelot
C.L.Gen.Berthelot 6,5 1,5 2,0 1:2,1:3 5
19. Lpugiu Indiguire mal drept,
Lpugiu de Sus
S.G.A.Hunedoara 0,6 3,0 1,5 1:2,1:3 5
20. Mure Indiguire mal stng,
Folt
S.G.A.Hunedoara 1,84 4,0 3,0 1:2,1:3 1
21. Mure Aprare de mal,
Folt
S.G.A.Hunedoara 1,5
22. Mure Aprare de mal,
Gurasada
S.G.A.Hunedoara 0,8
23. Geoagiu Aprare de mal,
Geoagiu
S.G.A.Hunedoara 1,1
24. Strei Aprare de mal,
Bretea Romn
S.G.A.Hunedoara 1,1
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 45
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
25. Brbat Aprare de mal,
Pui
C.L. Pui 0,6
26. Geoagiu Regularizare albie,
Geoagiu
S.G.A.Hunedoara 4,6
27. Ortie Regularizare albie,
Ortie
S.G.A.Hunedoara 2,0
28. Sibiel Regularizare albie,
Ortie
S.G.A.Hunedoara 6,5
29. Turda Regularizare albie,
Mrtineti
C.L. Martinesti 8,0
30. Strei Regularizare albie,
Baru Mare
S.G.A.Hunedoara 0,8
31. Bruor Regularizare albie,
Baru Mare
S.G.A.Hunedoara 0,2
32. Crivadia Regularizare albie,
Baru Mare
S.G.A.Hunedoara 0,6
33. Muncel Regularizare albie,
Baru Mare
S.G.A.Hunedoara 0,35
34. Ndtie Regularizare albie,
Clan
Sidermet Calan 2,2
35. Sla Regularizare albie,
Ohaba de Piatr
S.G.A.Hunedoara 0,5
36. Sibiel Regularizare albie,
Sntmrie Orlea
S.G.A.Hunedoara 1,1
37. Galbena Regularizare albie,
Haeg
S.G.A.Hunedoara 2,5
38. Galbena Regularizare albie,
Densu
S.G.A.Hunedoara 3,0
39. Ortie Regularizare albie,
Costeti
S.G.A.Hunedoara 2,0
40. Ortie Regularizare albie,
Ludeti
S.G.A.Hunedoara 0,6
41. Ortie Regularizare albie,
Ortioara de Sus
S.G.A.Hunedoara 0,8
42. Ortie Regularizare albie,
Bucium
S.G.A.Hunedoara 0,5
43. Ortie Regularizare albie,
Ortioara de Jos
S.G.A.Hunedoara 2,0
44. Ortie Regularizare albie,
Sereca
S.G.A.Hunedoara 1,3
45. Ortie Regularizare albie,
Beriu
S.G.A.Hunedoara 1,3
46. Ortie Regularizare albie,
Cstu
S.G.A.Hunedoara 1,0
47. Vrmaga Regularizare albie,
Banpotoc
C.L. Hru 2,1
48. Cerna Regularizare albie,
Hunedoara
SC.Siderurgica 5,1
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 46
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
49. Ursului Regularizare albie,
Brcea
SC.Macon Deva 0,9
50. Certej Regularizare albie,
Certej-Brsau
S.G.A.Hunedoara 14,0
51. Cian Regularizare albie,
Chicdaga
SC Casial Deva 1,1
52. Srbi Regularizare albie,
Valea Lung
C.F.R. Deva 6,2
53. Lpugiu Regularizare albie,
Lpugiu de Sus
S.G.A.Hunedoara 4,5
54. Dobra Regularizare albie,
Dobra
S.G.A.Hunedoara 5,0
55. Abucea Regularizare albie,
Dobra
IELIF Deva 1,2
56. Dobra Regularizare albie,
Rocani
S.G.A.Hunedoara 1,0
57. Crlete Regularizare albie,
Toteti
S.G.A.Hunedoara 4,8
Tabelul 2-18: Bazinul hidrografic Criul Alb
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea
lucrrii
Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
1. Cri Alb Indiguire mal
drept, sat Bljeni
Sistem Hidrotehnic
Independent Cri
Alb Chiineu Cri
0,500 3,0 2,0 1:2,
1:3
5
2. Cri Alb Indiguire mal
stng, mun.Brad
S.H.I.Cri Alb 3,345 4,0 2,0 1:2,
1:3
5
3. Cri Alb Indiguire mal
drept, mun.Brad
S.H.I.Cri Alb 5,195 4,0 2,0 1:2,
1:3
5
4. Cri Alb Indiguire mal
stng, Ribia
S.H.I.Cri Alb 1,000 3,0 1,5 1:2,
1:2
5
5. Cri Alb Indiguire mal
drept, Ribia
S.H.I.Cri Alb 1,000 2,0 1,5 1:2,
1:3
5
6. Cri Alb Indiguire mal
stng, Crstu
S.H.I.Cri Alb 0,430 2,0 2,0 1:2,
1:3
5
7. Cri Alb Indiguire mal
drept, Crstu
S.H.I.Cri Alb 0,519 3,0 2,4 1:2,
1:3
5
8. Cri Alb Indiguire mal
stng, Vaa de
Jos
S.H.I.Cri Alb 0,200 2,0 3,0 1:2,
1:3
5
9. Cri Alb Aprare de
mal, Bljeni
S.H.I.Cri Alb 0,062
10. Cri Alb Aprare de
mal, Bljeni
S.H.I.Cri Alb 0,123
11. Cri Alb Aprare de
mal, Bljeni
S.H.I.Cri Alb 0,060
12. Cri Alb Aprare de S.H.I.Cri Alb 0,180
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 47
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea
lucrrii
Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
mal, Mihileni
13. Cri Alb Aprare de
mal, Mihileni
S.H.I.Cri Alb 0,347
14. Cri Alb Aprare de
mal, Zdrapi
S.H.I.Cri Alb 0,275
15. Cri Alb Aprare de
mal, Zdrapi
S.H.I.Cri Alb 0,185
16. Cri Alb Parapet de
beton, Cricior
S.H.I.Cri Alb 0,277
17. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,096
18. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,140
19. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,200
20. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,183
21. Cri Alb Parapet de
beton, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,215
22. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,100
23. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,310
24. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,070
25. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,165
26. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,080
27. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,075
28. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,190
29. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,120
30. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,080
31. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,110
32. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,090
33. Cri Alb Aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,100
34. Cri Alb Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 0,173
35. Cri Alb Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 0,100
36. Cri Alb Aprare de S.H.I.Cri Alb 0,200
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 48
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea
lucrrii
Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
mal, Ribia
37. Cri Alb Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 0,060
38. Cri Alb Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 0,210
39. Cri Alb Aprare de
mal, Crstu
S.H.I.Cri Alb 0,126
40. Bucureci Parapet de
beton Cricior
S.H.I.Cri Alb 0,120
41. Bucureci Aprare de
mal, Bucureci
S.H.I.Cri Alb 0,038
42. Bucureci Aprare de
mal, Cricior
S.H.I.Cri Alb 0,145
43. Luncoiu Regularizare i
aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 1,600
44. Luncoiu Regularizare i
aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 1,500
45. Brad Regularizare i
aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 0,800
46. Tudorneti Regularizare i
aprare de
mal, Brad
S.H.I.Cri Alb 1,200
47. Ribia Regularizare
albie, Ribia
S.H.I.Cri Alb 1,095
48. Ribia Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 1,095
49. Ribia Aprare de
mal, Ribia
S.H.I.Cri Alb 0,120
50. Crian Aprare de
mal, Crian
S.H.I.Cri Alb 0,664
51. Vaa Aprare de
mal, Vaa de
Jos
S.H.I.Cri Alb 0,095
52. Vaa Aprare de
mal, Vaa de
Jos
S.H.I.Cri Alb 0,100
53. Vaa Aprare de
mal, Vaa de
Jos
S.H.I.Cri Alb 0,141
Tabelul 2-19: Bazinul hidrografic Jiu
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
1. Jiu de Vest ndiguire mal stng
Lupeni
S.H.
Petroani
1,40 4,0 4,0 1:2, 1:2 1
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 49
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
2. Jiu de Vest ndiguire mal drept
Lupeni
S.H.
Petroani
1,50 4,0 4,0 1:1, 1:1 1
3. Jiu de Vest ndiguire mal drept
ASVIL Lupeni
S.H.
Petroani
1,50 4,0 4,5 1:2, 1:1 1
4. Jiu de Vest ndiguire mal drept
ASVIL Lupeni
S.H.
Petroani
0,18 4,0 4,5 1:2, 1:1 1
5. Jiu de Vest ndiguire mal stng
Lupeni
S.H.
Petroani
0,50 4,0 3,0 1:2, 1:1 1
6. Jiu de Vest ndiguire mal drept
Lupeni
S.H.
Petroani
1,60 4,0 3,0 1:1, 1:1 1
7. Jiu de Vest ndiguire mal drept
Vulcan
S.H.
Petroani
2,20 2,0 3,0 1:1, 1:1 1
8. Jiu de Vest ndiguire mal stng
Aninoasa-Iscroni
S.H.
Petroani
0,90 3,0 3,0 1:1, 1:2 1
9. Jiu de Vest ndiguire mal drept
Aninoasa-Iscroni
S.H.
Petroani
0,50 3,0 3,0 1:1, 1:2 1
10. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petrila, sect.9
S.H.
Petroani
1,10 4,0 3,5 1:1, 1:2 0,1
11. Jiu de Est ndiguire mal drept
Petrila, sect.9
S.H.
Petroani
0,30 4,0 3,5 1:1, 1:3 0,1
12. Jiu de Est ndiguire mal drept
Petrila, sect.8
S.H.
Petroani
0,30 4,0 2,0 1:1, 1:1 0,1
13. Jiu de Est ndiguire mal drept
Petrila, sect.7
S.H.
Petroani
1,80 3,0 4,0 1:1, 1:3 0,1
14. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petrila, sect.7
S.H.
Petroani
1,80 3,0 4,0 1:1, 1:3 0,1
15. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petrila, sect.8
IELIF
Petroani
0,60 3,0 3,0 1:1, 1:3 1
16. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petroani, sect.6
S.H.
Petroani
0,82 4,0 3,0 1:2, 1:3 0,1
17. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petroani, sect.4
S.H.
Petroani
1,60 4,0 2,5 1:2, 1:3 0,1
18. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petroani-Dlja
S.H.
Petroani
0,50 3,0 3,5 1:2, 1:3 0,1
19. Jiu de Est ndiguire mal drept
Petroani, sect.1
S.H.
Petroani
1,34 4,0 3,0 1:2, 1:1 0,1
20. Jiu de Est ndiguire mal stng
Petroani, sect.1
S.H.
Petroani
0,91 4,0 3,5 1:2, 1:1 0,1
21. Jiu de Est ndiguire mal drept
Petrila- Jie
S.H.
Petroani
3,6 2,0 3,0 1:2, 1:1 0,1
22. Jiu de Vest ndiguire mal drept
Uricani Bucura
S.H.
Petroani
1,5 3,0 3,5 1:2, 1:1 0,1
23. Jiu de Vest ndiguire mal stng
preparaia Uricani
S.H.
Petroani
2,0 3,0 3,0 1:2, 1:1 0,1
24. Jiu de Vest Regularizare i aprare
de mal, Uricani
S.H.
Petroani
1,5
25. Jiu de Vest Regularizare i aprare
de mal, Uricani
S.H.
Petroani
2,7
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 50
Nr.crt. Curs de
ap

Denumirea lucrrii Beneficiar L(km) l.
cor(m)
h(m) Pant
taluz
Asig.
%
26. Jiu de Vest Regularizare i aprare
de mal, Lupeni
S.H.
Petroani
1,4
27. Jiu de Vest Regularizare i aprare
de mal, Lupeni
S.H.
Petroani
1,1
28. Jiu de Vest Regularizare i aprare
de mal, Lupeni
CL Lupeni 1,6
29. Braia Regularizare albie,
Lupeni
S.H.
Petroani
1,1
30. Merioara Regularizare albie,
Vulcan
S.H.
Petroani
0,8
31. Crevedia Regularizare albie,
Vulcan
CL Vulcan 1,7
32. Jiu de Est Regularizare albie,
Petroani
S.H.
Petroani
1,8
33. Maleia Regularizare albie,
Petroani
CL
Petroani
0,6
34. Sltinioara Regularizare albie,
Petroani
S.H.
Petroani
1,1
35. Cetii Regularizare albie,
Petrila
S.H.
Petroani
1,9
2.2.2.4 Clima
2.2.2.4.1 Regimul climatic, influene
Din punct de vedere climatic, judeul Hunedoara se ncadreaz n dou subdiviziuni
climatice ale rii noastre i anume:
inutul climei de munte cu versani expui vnturilor de vest n care intr toat
zona muntoas;
inutul climei continental-moderate de deal (200-800 m altitudine), o not
aparte n cadrul acestora formnd depresiunile Haeg si Brad.
2.2.2.4.2 Regimul precipitaiilor
Regimul precipitaiilor este, de asemenea, influenat de etajarea altitudinal a
reliefului, de poziia fa de direcia de deplasare a maselor de aer (care n jude este
predominant din sectorul vestic). n general, cantitatea medie anual a precipitaiilor
scade n lungul Mureului de la vest (600,9 mm la Deva) spre est (540 mm la Geoagiu) i
dinspre muni spre depresiuni: de la 1400 mm pe munii nali din sudul judeului la 700
mm n depresiunile Petroani i Haeg, de la 1200 mm pe Munii Poiana Rusca si Gina -
aflai perpendicular pe direcia dominant de circulaie a aerului - i 1000 mm n Munii
Zarand i Metaliferi la 750-800 mm n Depresiunea Brad (deschis spre vest) i 600-550
mm pe Valea Mureului. Numrul anual de zile cu ninsoare este de cca 80 pe munii
nali i de cca 20 n Valea Mureului.
Cantitile de precipitaii czute n timpul anului n jude se ncadreaz ntre 5,5 l/mp i
214,5 l/mp. Precipitaiile atmosferice sunt repartizate neuniform fiind cuprinse ntre 530
mm n depresiuni i 1000 1200 mm n zonele alpine nalte.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 51
Cantiti mari de precipitaii nregistrate n intervalul analizat, sunt cu prezen
episodic, astfel la Deva s-au nregistrat 45,8 mm n 24 de ore n august 2006 i la ebea
au czut 58,5 mm n 24 de ore n iulie 2005.
Debite medii, maxime i minime anuale, dup cum se poate constata:
Minim : l/mp maxim: l/mp
luna ianuarie 13,2 37,9
luna februarie 5,5 14,6
luna martie 14,8 25,1
luna aprilie 18,1 31,9
luna mai 26,0 69,3
luna iunie 30,2 63,7
luna iulie 81,3 211,9
luna august 71,6 214,5
luna septembrie 62,0 132,6
luna octombrie 36,1 60,8
luna noiembrie 27,8 71,2
luna decembrie 29.3 73,5
2.2.2.4.3 Regimul termic
Datorit etajrii reliefului, ntre Lunca Mureului, treapta cea mai joas, unde media
anual a temperaturii este de +10C, i Munii Retezat i Parng, unde temperatura
medie anual este de -20C, se constat c amplitudinea valoric a temperaturii medii
anuale este de cca 120C. Durata medie a zilelor fr nghe este de 182 zile, primul
nghe producndu-se n medie la 17 octombrie, iar ultimul la 18 aprilie.
Extremele absolute (maxim de +39,7 grade n 16.08.1952 la Deva; minim -28,6 grade
n 31.01.1947 la Deva) marcheaz o amplitudine termic n jur de 70 grade.
Amplitudinea termic medie este n jur de 15 grade n regiunile montane nalte (-7
grade n ianuarie i +8 grade n iulie),iar n zona depresionar central (Strei, Cerna i
culoarul Ortiei) de cca. 21 grade (-2 n ianuarie i cca. 20 n iulie).
2.2.2.5 Vnturile dominante
Circulaia maselor de aer este predominant vestic n regiunile centrale i nordice i
sud-vestic n regiunea sudic. Vntul Mare este semnalat primvara pe versanii
nordici ai Munilor Retezat i ureanu. Rezult efectul topirii brute a zpezilor i se
produce scurgere important de pe versani cu cretere brusc a torentelor i
producerea inundaiilor.
Staia Deva se caracterizeaz prin 3 luni reci i umede, 8 luni temperate i o lun arid
(indice de ariditate 19), iar staia Hunedoara prin 3 luni reci i umede i 9 luni temperate.
n categoria fenomenelor meteorologice periculoase pot fi menionate: grindina,
vijelia, excesul de umiditate i seceta.
Din analiza datelor din intervalul analizat 2002-2003, se constat prezena la DEVA a
fenomenului de vijelie n anii: 2002 (iunie, iulie), 2004 (octombrie), 2005 (iunie, iulie ) i
2006 (martie, iunie). La staia Meteo EBEA au fost vijelii n anii 2004 (iunie) i 2005 (iunie).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 52
Cderi de grindin s-au produs la Deva n anii: 2002 (aprilie, iunie), 2004 (august), 2005
(iulie, 2006 (iunie), iar la ebea n 2005 (iunie, iulie) i 2006 (iunie).
Din datele de mai sus se constat c dac n urm cu 50-60 de ani fenomenele
meteorologice extreme erau prezente cu moderaie, accidental la intervale mari de
timp, n ultimii ani acestea s-au intensificat manifestndu-se la intervale mai mici, prin
alternarea anilor cu secet i a celor cu precipitaii peste media obinuit. Astfel la
intervale de 3-4 ani au loc fenomene mai puin obinuite zonei judeului Hunedoara,
(temperaturi ridicate vara, peste 34 grade pe mai multe zile, precipitaii lips pe
perioade de mai multe sptmni, furtuni cu vnt de intensitate peste media obinuit
i perioade de iarn cu nghe i temperaturi sczute tot sub media obinuit).
Aceste fenomene sunt explicate de specialiti ca urmare a schimbrilor climaterice
globale i a aciunilor rezultate din procesele tehnologice necontrolate (exploatarea
necontrolat a fondului forestier prin tieri masive, procese tehnologice
neperformante, poluri accidentale sau din lipsa unei tehnologii neadecvate).
n concluzie se poate spune c fenomenele meteorologice periculoase sunt tot mai
dese n ultimii ani, fiind caracterizate ca:
de intensitate deosebit i
mod atipic de manifestare n raport cu caracteristicile geoclimaterice zonei
geografice de dispunere a judeului. Nu se pot evidenia ferm zone cu
vulnerabilitate crescut, practic tot teritoriul fiind pasibil de a fi afectat de
asemenea fenomene.
2.2.2.6 Vegetaia natural
Flora judeului este specific reliefului de la vegetaie de es la flor alpin.
Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul Romniei, de mare interes
cinegetic, printre care: iepurele, vulpea, capra neagr, cerbul carpatin, mistreul i
gama psrilor (cocoul de munte, prepelia, sitarul, raa slbatic).
Apele de munte sunt bogate n pstrvi i lipani, iar rurile de e n mrean, somn,
crap, tiuc, alu, etc.
Unicitatea elementelor glaciare (cele peste 80 de lacuri glaciare din Masivul Retezat),
diversitatea speciilor faunistice, floristice i existena unor specii rare au fost argumente
ce au determinat nfiinarea n anul 1935 a Parcului Naional Retezat (200 ha), cea mai
mare rezervaie natural din ar.
Se poate meniona, de asemenea, arboretumul de la Simeria (Parcul dendrologic),
ntins pe 77 ha i care adpostete specii de arbori rari, specifici climei subtropicale.
Demne de interes mai sunt: Dealul Cetii Deva, Muntele Vulcan Buce, peterile
Cioclovina, Ponor, Tecuri (unde se gsesc urme ale paleoliticului). La Turda, lng
Ortie , se afl cea mai important cultur neolitic.
n concluzie, putem spune c poziia geografic favorabil, resursele solului i subsolului
i fora de munc disponibil au determinat desfurarea unei intense activiti
economice pe teritoriul judeului.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 53
Agricultura este mai puin dezvoltat, datorit reliefului accidentat i solurilor mai puin
fertile.
Terenurile arabile ocup numai 25,58 % din suprafaa agricol (347.180 ha), o pondere
mai important revenind punilor i fneelor naturale (73,24 %).
Alturi de gru i porumb se cultiv ndeosebi plante de nutre i cartofi.
Livezile i viile ocup areale reduse, deinnd doar 1,16 % din terenurile agricole.
Principala ramur a agriculturii este creterea animalelor, n anul 2001 existnd 66700
bovine, 52200 porcine, 130700 ovine, 1,12 milioane psri, etc.
La Geoagiu funcioneaz o staiune experimental pomicol, iar la Gurasada un
centru experimental pentru ncercarea i omologarea soiurilor de plante.
Cile de comunicaie sunt reprezentate prin 1957 km de drumuri din care 928 km
modernizate i 463 km ci ferate din care 158 km electrificai.
Economia are un pronunat profil industrial n care predomin ramurile industriei grele,
mineritul i siderurgia care au o dezvoltare mai accentuat n Valea Jiului i zona
Hunedoara, la care se adaug industria energiei electrice, lemnului, materialelor de
construcii, uoar i alimentar.
Fondul forestier reprezint 43,74 % din suprafa, judeul Hunedoara ocupnd locul III
pe ar dup extinderea pdurilor.
Zona de competen a Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Iancu de
Hunedoara al Judeului Hunedoara este caracterizat de suprafee mpdurite ntinse
(aproximativ 317.000 ha), cu zone foarte greu accesibile, dar locuite, n Munii Poiana
Rusc zona Pdurenilor i n Munii Apuseni zona Moilor. Suprafaa mpdurit ce
revine pe cap de locuitor este de 0,57 ha, judeul ocupnd din acest punct de vedere
locul cinci pe ar. Dac la suprafaa fondului forestier public, se adaug suprafaa
fondului forestier proprietate privat, procentul de ocupare cu pduri la nivelul
judeului este de 44%.
Pdurile constituie una dintre resursele naturale de baz ale solului din judeul
Hunedoara. n zonele mai joase cresc pduri de foioase (stejar, fag, gorun, cer, gmi),
iar n cele mai nalte din sud conifere (pin, brad, molid).Punile i fneele naturale se
localizeaz mai ales pe zonele deluroase i muntoase.
Reflectnd n principal condiiile climatice, compoziia pdurilor este caracterizat
printr-un numr ridicat de specii. n prezent compoziia pdurilor n judeul Hunedoara
este n proporie de 44% fag, 28 % rinoase, 14 % stejar, 13 % diverse esene tari i 1 %
diverse esene moi.
2.2.2.7 Arealele naturale protejate
2.2.2.7.1 Introducere
Pe teritoriul judeului Hunedoara sunt 2 parcuri naionale, 1 parc natural, 41 rezervaii i
monumente ale naturii (conform HRG nr 2151/2004 privind instituirea de arie protejat
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 54
pentru noi zone, HRG nr 1581/2005 privind instituirea de arie protejat pentru noi zone,
Legii Nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional -
Seciunea a III-a - zone protejate) i 21 de situri de importan comunitar ca parte a
reelei ecologice europene NATURA 2000 n Romnia (Conf Ordinului Ministerului
MEDIULUI i Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie
natural protejat a siturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei
ecologice europene Natura 2000 n Romnia ).
Datorit patrimoniului bogat n zone naturale i construite, din punct de vedere istoric,
cultural, i etnografic Hunedoara face parte dintre judeele cu potenial turistic de
interes naional.
Acest potenial turistic constituie una din cele mai importante rezerve de dezvoltare
economic i social a judeului, cu condiia unei amenajri responsabile a teritoriului,
principala preocupare n acest sens fiind protejarea, conservarea, reabilitarea i
punerea corespunztoare n valoare a mediului natural i construit.
2.2.2.7.2 Zone naturale protejate
Judeul Hunedoara se poate mndri cu un bogat patrimoniu natural: peisaje naturale
variate, forme geografice sau formaiuni geologice importante, existena unor specii
rare sau unice n flora i fauna regiunii, formaiuni naturale nsemnate din punct de
vedere tiinific, fond forestier (45,6%), izvoare minerale cu valoare recunoscut, ct i
zone montane propice practicrii sporturilor de iarn, n total nsumnd o suprafa de
65.318 ha (circa 9,3% din suprafaa judeului).
n conformitate cu prevederile Legii Nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a III-a - zone protejate publicat n:
Monitorul Oficial Nr. 152 din 12 aprilie 2000 n judeul Hunedoara sunt localizate
urmtoarele situri protejate:
I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAIONAL I MONUMENTE ALE NATURII
1.0. Rezervaii ale biosferei, parcuri naionale sau naturale
______________________________________________________________
Poziia Denumirea Suprafaa(ha) Judeul
______________________________________________________________
B Domogled-Valea Cernei 60.100,00 Cara-Severin, Mehedini,
Gorj, Hunedoara
C Retezat 38.047,00 Hunedoara
N Grditea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara
______________________________________________________________
2.0. Rezervaii i monumente ale naturii
Judeul Hunedoara
______________________________________________________________
Nr. crt. Denumirea Localizarea Suprafaa (ha)
______________________________________________________________

2.494. Rezervaia tiinific Gemenele PN-C, Comuna Ru de Mori (1.629,40)
2.495. Petera cu Corali PN-C Oraul Uricani, satul Cmpu lui Neag (0,50)
2.496. Petera Zeicului PN-C Oraul Uricani, satul Cmpu lui Neag (1,00)
2.497. Complexul carstic Ponorici - Cioclovina PN-N, Comuna Boorod (1,50)
2.498. Piatra Crinului, Municipiul Petroani 0,50
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 55
2.499. Petera ura Mare, Comuna Pui 5,00
2.500. Petera Tecuri Comuna Baru, satul Baru Mare 2,00
2.501. Locul fosilifer Lpugiu de Sus, Comuna Lpugiu de Jos 5,00
2.502. Locul fosilifer cu dinozauri de la Snpetru, Comuna Sntmria-Orlea, satul
Snpetru 5,00
2.503. Petera Cizmei, Comuna Bulzetii de Sus 1,00
2.504. Dealul Col i Dealul Znoaga, Municipiul Deva 78,40
2.505. Fnaele Pui, Comuna Pui 13,00
2.506. Fnaele cu narcise Nucoara, Comuna Slau de Sus 20,00
2.507. Mlatina Peteana Comuna Densu, satul Peteana 2,00
2.508. Calcarele de la Faa Fetii, Comuna Ru de Mori 3,00
2.509. Vrful Poieni Comuna Slau de Sus, satul Ohaba de sub 0,80 Piatr
2.510. Mgurile Scrmbului, Comuna Certeju de Sus, satul Scrmb 13,00
2.511. Pdurea Chizid, Municipiul Hunedoara 50,00
2.512. Pdurea Bejan, Municipiul Deva 70,00
2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor Comuna Pui, satele Ohaba i Ponor 10,00
2.514. Muntele Vulcan, Comuna Buce 5,00
2.515. Podul natural de la Grohot, Comuna Bulzetii de Sus, satul Grohot 1,00
2.516. Pdurea Slivu, Oraul Haeg 40,00
2.517. Calcarele din Dealul Mgura, Comuna Bia, satul Crciuneti 120,00
2.518. Dealul Cetii Deva, Municipiul Deva 30,00
2.519. Mgura Uroiului, Oraul Simeria 10,00
2.520. Tufurile calcaroase din Valea Boblna, Comuna Rapoltu Mare 12,50
2.521. Cheile Madei, Comuna Bala, satul Mada 10,00
2.522. Cheile Crivadiei, Comuna Bnia, satul Crivadia 10,00
2.523. Dealul i Petera Bolii, Comuna Bnia 10,00
2.524. Arboretumul Simeria, Oraul Simeria 70,00
2.525. Codrii seculari pe Valea Dobrioarei i Prisloapei, Comuna Btrna 139,30
2.526. Pdurea Pojoga, Comuna Zam, satul Pojoga 20,00
2.527. Calcarele de la Godineti, Comuna Zam, satul Godineti 6,00
2.528. Cheile Jieului, Oraul Petrila 10,00
2.529. Cheile Ribicioarei i Uibretilor, Comuna Ribia 20,00
2.530. Cheile Cernei, Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00
2.531. Cheile Taia, Oraul Petrila 2,00
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Bi, Comuna Geoagiu 8,00
2.533. Rezervaia Boholt, Comuna oimu, satul Boholt 1,00
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus, Comuna Gurasada 50,00
2.535. Paleofauna reptilian Tutea, Comuna Unirea, satul Tutea 0,50
Arealele protejate i monumentele naturii din judeul Hunedoara se ncadreaz n
urmtoarele 8 tipuri de rezervaii: botanice, zoologice, geologice, speologice,
paleontologice, mixte i peisagistice.
2.2.2.7.3 Reeaua ecologic Natura 2000
Reeaua ecologic Natura 2000 reprezint cea mai important reea de situri la nivel
european pentru protecia naturii, acoperind aproximativ 20% din teritoriul Uniunii
Europene i aproximativ 17% din teritoriul Romniei. Romnia are un peisaj natural
extraordinar, fiind singurul stat membru din Uniunea European cu cinci regiuni
biogeografice, dintre care dou (cea stepic i pontic) nu au fost prezente n
Uniunea European pn la momentul aderrii Romniei i Bulgariei n 2007.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 56
Scopul su este de a conserva pe termen lung habitatele i speciile de interes
comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. Reeaua ecologic
Natura 2000 susine i promoveaz practicile tradiionale, asigurnd beneficii
economice i sociale. Directiva Habitate promoveaz dezvoltarea durabil la nivel
local i regional prin asigurarea unor cerine economice, sociale i culturale, permind
desfurarea activitilor care nu afecteaz n sens negativ conservarea habitatului
sau speciilor pentru care a fost declarat situl.

Reeaua Natura 2000 include dou tipuri de situri:
Ariile Speciale de Conservare (SCAs) desemnate pentru protecia speciilor i habitatelor
ameninate, enumerate n anexele Directivei Habitate.
Ariile de Protecie Special Avifaunistic (SPAs) sunt clasificate n cadrul Directivei
Psri pe baza faptului c sunt populate de un mare numr de specii de psri pe
cale de dispariie.
ORDIN Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie natural
protejat a siturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice
europene Natura 2000 n Romnia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII
DURABILE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 7 februarie 2008
LISTA SITURILOR DE IMPORTAN COMUNITAR
Denumirea sitului, suprafaa unittii administrativ-teritoriale cuprins n sit (in procente)
Jud. Hunedoara:
ROSCI0028 Cheile Cernei: Lunca Cernii de Jos (2%), Toplia (3%);
ROSCI0029 Cheile Globului, Cibului si Mzii: Bala (2%);
ROSCI0054 Dealul Cetii Deva: Deva (2%);
ROSCI0063 Defileul Jiului: Aninoasa (21%), Petroani (2%), Vulcan (1%)
ROSCI0064 Defileul Mureului Inferior: Burjuc (6%), Gurasada (24%), Lpugiu de
Jos (14%), Zam (31%);
ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei: Rul de Mori (<1%);
ROSCI0085 Frumoasa: Beriu (<1%), Ortioara de Sus (10%), Petrila (<1%),
Petroani (<1%);
ROSCI0087 Grditea Muncelului-Cioclovina: Bnia (62%),Baru (41%), Beriu
(<1%), Boorod (42%), Ortioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroani (5%), Pui
(38%);
ROSCI0110 Mgurile Biei: Bia (2%);
ROSCI0121 Muntele Vulcan: Bljeni (<1%), Buce (<1%);
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest: Uricani (3%), Vulcan (<1%);
ROSCI0136 Pdurea Bejan: Crjii (<1%), Deva (1%);
ROSCI0188 Parng: Petrila (18%), Voineasa (26%);
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 57
ROSCI0217 Retezat: Pui (1%), Ru de Mori (54%), Slaju de Sus (40%), Uricani
(17%);
ROSCI0236 Strei-Haeg: Baru (46%), Bretea Romna (<1%), Haeg (33%), Lupeni
(<1%), Pui (33%), Slajul de Sus (32%), Sntmrie-Orlea (4%), Unirea (9%);
ROSCI0250 inutul Pdurenilor: Btrna (10%), Bunila (4%), Cebl (6%), Lpugiu
de Jos (<1%), Lunca Cernii de Jos (14%);
ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Boblna: Rapoltu Mare (<1%).
Hotrrea Guvernului Romniei nr 1284/2007 privid declararea ariilor de protecie
specific avifaunistic, ca parte integral a reelei ecologice europene NATURA 2000
n Romnia publicat n MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 739/31.X.2007.
LISTA ARIILOR DE PROTECIE SPECIAL AVIFAUNISTIC
Denumirea sitului, suprafaa unittii administrativ-teritoriale cuprins n sit (n procente)
Jud. Hunedoara:
ROSPA0029 Defileul Mureului Inferior-Dealurile Lipovei: Zam (2%);
ROSPA0035 Domoglod- Valea Cernei: Rul de Mori (<1%);
ROSPA0045 Grditea Muncelului-Cioclovina: Bnia (58%),Baru (41%), Beriu
(<1%), Boorod (42%), Ortioara de Sus (59%), Petroani (<1%), Pui (38%);
ROSPA0084 Munii Retezat: Pui (1%), Ru de Mor i(52%), Slau de Sus (40%),
Uricani (17%).
Analiza situaiei actuale din judeul Hunedoara privind natura, calitatea i cantitatea
bunurilor de patrimoniu natural a permis identificarea i delimitarea unui numr de 6
areale cu o densitate mare de elemente naturale ocrotite prin lege, a cror
valorificare corespunztoare prin respectarea normelor specifice de protecie nu este
suficient, ea necesitnd i o preocupare de punere n valoare prin msuri specifice de
amenajare a teritoriului.
ZONA APUSENI - se desfoar n nordul judeului, n zona Munilor Bihorului i a
depresiunii Brad;
ZONA MUREUL INFERIOR - cuprinde zona culoarul Mureului
Inferior i o zon din munii Metaliferi;
ZONA MUREULUI SUPERIOR - cuprinde zona Mureului Superior i
zonele limitrofe;
ZONA CERNA;
ZONA ORTIE-PARNG - cuprinde zona muntoas a Munilor
ureanu i Parng, n sud-estul judeului;
ZONA HAEG RETEZAT - amplasat n sud-estul judeului, cuprinde Valea
Cernei i Masivul Retezat.
Zonele naturale protejate sunt un obiectiv de importan vital pentru pstrarea
echilibrului ecologic din teritoriu. Rezervaiile naturale create att pentru frumuseea
peisajului ct i pentru nsemntatea lui tiinific, constituie i un potenial valoros
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 58
pentru dezvoltarea turismului. Zonele cuprinznd valori de patrimoniu natural trebuie
conservate i valorificate.
2.2.2.8 Resursele solului i a subsolului
Resursele solului i subsolului: zcmintele de crbune din bazinul Vii Jiului (Uricani,
Lupeni, Paroeni, Brbteni, Vulcan, Livezeni, Petrila i Lonea), cele de fier din Munii
Poiana Rusc (Ghelar, Teliuc i Vadu Dobrii), de minereuri auro argintifere din Munii
Metaliferi (Musariu, Gura Barza, Bia, Certej i Scrmb), de pirite cuprifere (Deva),
pirite (Boia), plumb i zinc (Muncelu Mic, Runcu Mic i Bia Crciuneti), bauxit
(Ohaba Ponor), marmur (Alun i Luncani), travertin (Banpotoc i Crpini), calcar
(Crciuneti, Ardeu, Rocani, Lpugiu, etc.), izvoarele minerale i termale, ntinsele
suprafee forestiere, pajitile naturale, etc., constituie principalele bogii ale judeului.
Dintre resursele naturale ale subsolului, pe primul loc se situeaz crbunii, n bazinul din
Valea Jiului (huil), i n nordul judeului, la ebea Brad (crbune brun).
Alte zcminte naturale care se exploateaz:
minereu de fier n Munii Poiana Rusc ( Ghelari, Teliuc, Vadu Dobrii) i n Munii
Zarand ( Ciungani Czneti) ;
pirite cuprifere (Deva) ;
minereuri complexe neferoase n Munii Metaliferi (Bia, Scrmb, Hondol,
Mgura-Toplia), Munii Poiana Rusc, Munii Zarand;
minereuri auro-argintifere la Musariu, Bia, Brad, Gura Barza;
bauxit (Ohaba Ponor) ;
bentonit talc (Lelese, Cerior) ;
nisipuri cuaroase ( Baru Mare, Uricani) ;
travertin (Crpini, Banpotoc, Geoagiu) ;
marmur (Aluni i Luncani) ;
bioxid de carbon (Ocoliu Mare, ape minerale (Boholt, Bcia) i termale
(Geoagiu, Vaa i Clan).
2.2.2.9 Seismicitate
Cutremurele fac parte din categoria riscurilor geologice i geomorfoloice care produc
modificarea componentelor mediului natural sau construit.
Potrivit hrii de zonare seismic din normativul p.100-92, judeul Hunedoara se afl n
zona F, corespunztoare gradului seismic minim 6. nu sunt construcii sau cldiri
ncadrate n clase de risc seismic.
2.2.2.10 Terenuri degradabile i supuse formelor distructive relieful antropic
Intervenia omului asupra reliefului se manifest cel mai pregnant ca urmare a
activitii industriale, fiind difereniat n funcie de ramura respectiv, extractiv,
siderurgic a materialelor de construcii i a industriei energetice. Au aprut astfel
numerose halde de steril i halde de cenu, cariere de piatr i balastiere, precum i
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 59
lacuri de baraj (Lacul Cinci). Aadar formele rezultate din activitatea uman sunt
variate, fr a ocupa ns areale extinse (cariere, gropi de balastier, anturi, deblee,
ramblee, diguri de protecie, suprafee de umplutur, agroterase, halde de steril etc.).
Aciunile antropice cu impact important asupra mediului pe teritorul judeului
Hunedoara sunt reprezentate n primul rnd de activitile miniere de suprafa sau
subteran din zonele Valea Jiului, Deva-Certej, Brad. Perimetrele miniere reprezint zone
critice chiar n situaia n care activitatea de extracie este ncheiat ns haldele de
steril, iazurile de decantare i suprafaa de teren afectat nu a fost nc ecologizat.
Suprafaa total ocupat de haldele de steril de min i iazurile de decantare aferente
unitilor miniere, dar i altor ramuri industriale (energetic), este de peste 9000 ha n
judeul Hunedoara.
2.2.2.11 Monumentele istorice, siturile i ansamblurile istorice i urbanistice, valori ale
patrimoniului cultural
Scopul principal al studiului a fost s organizeze acest material vast (istoric, arheologic,
cartografic, arhitectural-urbanistic etc.) astfel nct s se obin un tablou general
suficient de coerent pentru a evalua potenialul judeului din punct de vedere al
valorilor respective. De asemenea, el ajut s se fac propuneri referitoare la
modalitile de proectie i de integrare a lor n strategiile de dezvoltare ale judeului.
Pentru aceasta, gruparea acestor valori conform criteriului funcional - cronologic (pe
clase de monumente, incluznd factorul cronologic), deja pus n eviden mai sus se
va corela cu criteriul teritorial (gruparea pe zone sau pe trasee). n felul acesta valorile
respective pot fi urmrite i evaluate n felurite moduri si pot fi inserate n diverse
programe sau strategii de dezvoltare sau/i protecie. Se obine, astfel, o zonificare a
teritoriului Judeului conform acestor criterii, altfel spus, o definire a unor zone si trasee
coninnd valori de patrimoniu asemntoare. Pentru o mai buna corelare, relum mai
jos criteriul funcional cronologic, urmat de cel teritorial.
Criteriul funcional-cronologic, cu urmtoarele grupri:
situri preistorice (Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Epoca Metalelor), pn n primul
mileniu .Hr, reprezentnd n general aezri, fortificaii i necropole;
situri i arhitecturi antice (Dacice, Romane i Daco- Romane);
situri i arhitecturi premedievale i medievale:
- ceti i curi feudale;
- biserici cu diferite destinaii (parohiale, mnstireti, capele etc.);
- biserici de lemn;
- alte arhitecturi sau amenajri (industriale/miniere, necropole etc.);
ansambluri de arhitectur i arhitecturi urbane premoderne:
- civile;
- militare;
- bisericeti;
- industriale;
ansambluri de arhitectur rural i arhitecturi rurale premoderne;
ansambluri de arhitectur i arhitecturi urbane moderne:
- civile;
- militare;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 60
- bisericeti;
- industriale;
ansambluri de arhitectur rural i arhitecturi rurale moderne.
Criteriul teritorial (incluzndu-le i pe celelalte dou), pune n eviden urmtoarele
zone i direcii:
zona Munilor Metaliferi (aria dintre satele Bulzeti i Crciuneti): situri
arheologice paleolitice, neolitice i de epoca metalelor (extrem de
importante sunt peterile locuite, pe lungi durate de timp, cum ar fi cele de la
Bulzeti, Crciuneti, Balsa etc), coroborate cu localiti rurale avnd
caracteristicle corespunztoare habitatului montan i premontan al Apusenilor
(dominate de bisericile de lemn); din acest punct de vedere, zona se extinde
ctre est (mai ales prin Depresiunea Hlmagiu i ctre bazinul Begi, Luncani),
fcnd jonciunea cu zonele asemntoare din judeele Arad i Timi; zona se
caracterizeaz i prin exploatrile i prelucrrile metalifere timpurii (antichitate
i ev mediu), grupate mai ales n aria Baia de Cri- Brad- Criscior, localiti care
conin i importante valori urbanistice i arhitectonice medievale;
zona Munilor Retezat - Parng (depresiunea Petroani): situri arheologice
paleolitice, neolitice i de epoca metalelor (mai ales aria Uricani-Vulcan i
Petroani-Petrila), cu unele peteri locuite (Bolii, Cmpu lui Neag etc.); zona se
caracterizeaz i prin exploatrile de miniere (unele cu antecedente antice)
exploatri formnd un lan de orae miniere (Uricani - Petrila) care se dezvolt
ncepnd cu perioada premodern i modern (secolul XVIII-XIX), etape de la
care se pastrez att elemente importante de arhitectur industrial, ct i de
arhitectur civil, conturnd centre avnd caracterul specific acestor
realiti;
zona de vest a Munilor ureanu: o mare concentrare de situri paleolitice,
neolitice i de epoca metalelor (unele adpostite de peteri (Cioclovina,
Federi, Ponor etc.);
zona de nord-vest a Munilor ureanu i vii Ortiei: situri arheologice
paleolitice, neolitice etc. (inclusiv petera de la Graditea de Munte); zona
conine cea mai mare concentrare de situri dacice (din aa numiii Muni ai
Ortiei, cu punctele Costeti, Blidaru, Piatra Roie, Grditea de Munte etc.)
cu ceti, turnuri, aezri civile, sanctuare i anexe ale locului: zona, cu
componentele sale, sunt incluse n Patrimoniul Universal, validndu-se astfel
importana cu totul deosebit a ei i preconizndu-se msuri de protecie
speciale; aceastea sunt suprapuse parial de intervenii romane, din etapele
timpurii ale ocuprii teritoriului Daciei; Valea Ortiei conine un lan de sate
medievale (cu componentre de arhitectur de secol XVII-XIX) cu caracteristici
asemntoare, relativ compacte, arie care se articuleaz la cele dou
capete cu arealul oraului Ortie si, respectiv, cu aria cetilor dacice;
Depresiunea Haegului, prelungit spre nord pn la Clan: concentrare
impresionant de ansambluri locuite, curi cneziale, biserici (capele de curte),
mnstiri i ceti medievale, acoperind secolele XI-XVI, ale populaiei
romneti organizat conform dreptului autohton i inclus ca atare n
Regatul Maghiar; aceasta arie este organizat pe vi (Rachitova, Poieni, Rul
Mare, Ruor, Sibisel, Ru de Mori, Paro, Strei etc.) naintnd pn la poalele
Munilor Retezat; aria include orasul Haeg, iar spre nord aria se extinde pn
n zona oraului Clan, ultimul coninnd cteva situri extrem de importante
(Strei, Streisngeorgiu); cele dou orae (Haeg i Clan) au i arhitecturi de
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 61
secol XVIII-XIX formnd centre istorice, iar Clan conine att vestigii antice
(staiunea roman Aquae), ct i elemente de arhitectur industrial de secol
XIX; spre vest, aria se nvecineaz cu arealul fostei capitale de Daciei Romane
- Sarmizegetusa;
Zona Deva - Hunedoara - Simeria - Geoagiu - Ortie: ampla arie liniar
structurat prin valea Mureului i articulnd spre sud arealul Hunedoarei,
caracterizat prin concentrri de situri arheologice paleolitice, neolitice i de
epoca metalelor (inclusiv coninute de peteri ca cele de la Nandru), cu un
vrf de importan n zona Turda (la vest de Ortie); aria conine i situri
romane importante: Veel (Micia), Geoagiu Bi (Germisara), Cigmu etc.
Zona este timpuriu organizat de Regatul Maghiar (fcnd astfel legatura
spre est cu aria de colonizare sseasc, din jurul Ortiei), n jurul cetilor
regale Deva i Hunedoara, cu proprieti ample de sate i terenuri, cedate
familiei Hunedoretilor n sec. XV, mpreun cu imensele lor domenii; este o
zon de interferen dintre culturile romaneasc, maghiar i german
(sseasc); aceast zon are n componen i cele mai vechi aezri
medievale cu statut urban (in special Deva, Hunedoara i Ortie), dintre care
ultima conine cel mai important centru istoric medieval (cu arhitecturi
acoperind secolele XIII-XIX, centrat pe biserica fortificat de secol XII-XVI);
restul centrelor istorice conin arii dezvoltate pe parcursul sec. XIV-XIX, cu
arhitecturi majoritar din sec. XVIII-XIX; exist, apoi cteva concentrari de
exploatare i prelucrare de metale (Ghelari, Teliuc, Hunedoara) cu vestigii ale
instalaiilor industriale din sec. XIX- XX;
Zona de vest a vii Mureului (Lenic- Gurasada): este o continuare pe
aceast direcie a ariei anterioare, caracterizat prin concentrare de sate cu
arhitecturi medievale importante (edificate de familiile cneziale locale); n
afara vechilor biserici de zid se ntlnesc i numeroase biserici de lemn.
Lista monumentelor istorice, n conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii i Cultelor nr
2314/2004 este cuprins n anexa 1.
2 2. .2 2. .3 3 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te e
2.2.3.1 Introducere accesibilitate existent
Dac ne referim la accesibilitatea echitabil a unei infrastructurii de transport trebuie
s amintim c transportul este un factor cheie ntr-o dezvoltarea durabil. Pentru o
lung perioad de timp Uniunea European nu a putut s implementeze o politic
comun n domeniul transportului, aa cum era prevzut n Tratatul de la Roma.
Timp de 45 de ani nu au fost materializate propunerile Comisiei de aciuni din cadrul
acelui tratat. Abia cu ocazia Tratatului de Maastricht n decembrie 2000 s-a introdus
conceptul de reea transeuropean ceea ce a fcut posibil elaborarea unui plan
pentru infrastructura de transport la nivel European cu ajutorul finanrii comunitare.
Prima Chat Alb a Comisiei privind dezvoltarea viitoare a politicii commune de
transport a fost publicat n 1992. Principiul director al documentului a fost cel al cel al
deschiderii pieii de transport. Primul avantaj pe care l-a adus politica unui transport
integrat a fost scderea preurilor consumatorilor, combinat cu o calitate mai ridicat
a serviciilor capabil s aib o arie mai larg de alegeri. Aceasta deoarece
mobilitatea personal a crescut de la 17 km/zi n 1970 la 35 km/zi n 1998. Al doilea
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 62
avantaj al aplicrii prevederilor acestor documente a fost programul de
interoperativitate.
n Romnia principalele probleme aprute din cauza neaplicrii acestor principii de
interoperativitate sunt:
creterea inegal a diferitelor moduri de transport. Aceasta idee reflect
faptul c anumite moduri de transport s-au adaptat mai bine nevoilor
economiei de pia emergente din Romnia. Aceast inegalitate reflect i
faptul c nu toate costurile externe au fost introduce n preul de transport i
c anumite reglementri sociale i de siguran nu au fost respectate n
principal n domeniul transportului rutier. Transportul rutier n UE reprezint astzi
un procent de 44 % din piaa de transoprt a bunurilor, n comparatie cu 41%
reprezentnd piaa de transport naval, 8% feroviar i 4% transport aerian
intern. Predominana competiiei rutiere este i mai bine evideniat n cazul
transportului de persoane, domeniul rutier reprezentand 79% din piata, n timp
ce transportul aerian, cu 5% este pe punctul de a depi poziia transportului
feroviar, care a atins procentului de 6%. Aceste date ne relev
preponderena transportului rutier i n Romnia realizat pe un sistem rutier
total nvechit;
blocaje pe drumurile naionale i pe rutele de ci ferate din orae i din
aeroporturi;
efecte nocive asupra mediului;
un numr mare de accidente.
Aceste date din 1990 sunt cnd Uniunea European a nceput s se confrunte cu
blocaje pe anumite rute, ceea ce a determinat ameninarea competivitii globale a
uniunii. Astfel EU este ameninat de sugrumarea centrului i paralizarea extremitilor.
Dac majoritatea blocajelor de trafic afecteaz n mod special zonele urbane, reeau
de transport trans-european sufer de congestive cronic. Spre exemplu o reea
rutier de 7.500 km sufer de dificulti pe aprox 10% din ea. Un numr de 16.000 km de
reea feroviar ntmpin congestii pe aprox 20% din lungimea ei. Un numr de 16
aeroporturi principale din EU a nregistrat ntrzieri mai mari de 15 minute la mai mult de
30% din zborurile lor. Aceste ntrzieri cumulate consum mai mult de 1,9 miliarde de litri
de conbustibil convenional, ceea ce reprezint cca 6% din totalul de combustibil.
Aceste costuri externe datorate blocajelor din traffic reprezint 0,5% din PIB-ul Uniunii
Europene. Potrivit previziunilor dac nu se vor lua msuri adecvate, costurile datorate
congestilor vor crete cu 142%, atingnd 80 miliarde euro/an ceea ce reprezint cca 1%
din PIB ul Uniunii. Aceast stare de lucruri este agravat n rile nou intrate n EU din
care face parte i Romnia. Astfel ntre 1990 i 1998 transportul rutier a crescut cu 19,4%
n timp ce transportul feroviar a sczut cu 43,5% .
Pe raza judeului Hunedoara, n luna noiembrie 2007 s-a efectuat o cercetare, care
reliefeaza analiza i diagnosticarea realizat i raportat la momentul de fa pe piaa
transportatorilor, din care procentual rezult urmtoarele:
necesitatea imediat de schimbare 65%;
35 % nu necesit schimbarea, serviciile fiind de caliatate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 63
Chestionarul s-a desfasurat pe baza unui numar de 63 de agenti economici, care au
relatii contractuale de transport cu CFR Marfa, de pe raza judetului Hunedoara.
Concluzia studiului de pia impune managerilor din organizaie s accelereze ritmul
schimbrilor, consecin a meninerii ritmului cu mediul concurenial i manifestarea
managerilor unui grad de adaptabilitate la nou ridicat.
Teritoriul studiat (judeul Hunedoara) se afl aezat pe Coridorul IV paneuropean -
Dresda/Nuremberg Praga Viena/Bratislava Budapesta Arad Bucureti
Constana/Craiova Sofia Salonic/Plovdiv Istanbul, actualmente concretizat prin
legtura rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferat Curtici-Bucureti-Constana. Din
pcate incapacitatea de conectare la reele de autostrzi i la reele de ci ferate
moderne face ca teritoriul studiat s fie prost conectat att pe cile rutiere ct i pe
cile feroviare cu EU. (vezi CARTOGRAMA).
2.2.3.2 Accesibilitate rutier
Din punct de vedere al accesibilitii rutiere poziia geopolitic a judeului Hunedoara
este favorabil (vezi CARTOGRAMA).
Atu-ul principal al acestei zone este aezarea ei pe Coridorul IV paneuropean -
Dresda/Nuremberg Praga Viena/Bratislava Budapesta Arad Bucureti
Constana/Craiova Sofia Salonic/Plovdiv Istanbul, actualmente concretizat prin
rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferat Curtici-Bucureti-Constana.
A doua cale de comunicaie major este E79/76, venind de la Oradea i ducnd prin
Defileul Jiului spre Clan-Craiova-Calafat-Sofia. Calea rutier este dublat de cale
ferat.
Astfel, zona studiat devine intersecie ntre dou ci de comunicaie una principal,
coridorul IV paneuropean i cealalt, secundar, Oradea-Craiova.
n viitor, o dat cu aderarea Republicii Serbia la Comunitatea European, o nou ax
de comunicare se poate deschide, ntre Belgrad i Cluj, via Deva-Hunedoara-Simeria.
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional, aprut n
Monitorul Oficial al Romniei, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Direcii de dezvoltare
prevzute n Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea I Reele de
transport, A. Reeaua de ci rutiere, pct. 1. Autostrzi, subpunctele 1.01 ( Nadlac*
Arad Timioara Lugoj Deva Sibiu Piteti Bucureti Lehliu Feteti Cernavod
Constana) i 1.19 (Arad Deva), stabilete Coridorul de transport multimodal Pan-
European IV pe traseele descrise mai sus.
De asemenea, aceeai lege prevede la pct. 2. Drumuri expres sau cu 4 benzi,
subpunctul 2.18 modernizarea drumului E79/76 Oradea Beiu Deva, respectiv
legarea conurbaiei cu zona de nord-vest a Romniei.
Traseul autostrzii descrise mai sus, n zona de studiu, este preluat ntocmai n
propunerile noastre.
Judeul Hunedoara, prin aezarea sa geografic, reprezint o zon de intersecie a
dou magistrale internaionale de transport, care leag att nordul i sudul Europei,
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 64
ct i vestul i estul acesteia. Reeaua de transport asigur legtura cu toate reelele
de transport ale regiunilor vecine dar i cu cele din rile Europei i Asiei.
Comparativ cu Statele Membre ale UE i cu unele ri est-europene, sistemul de
transport romnesc este insuficient dezvoltat i de slab calitate, consecin a
investiiilor reduse n infrastructura de transport realizate n perioada de tranziie. n
acest context, gradul de accesibilitate la reeaua de transport a sczut, constituind un
obstacol n dezvoltarea economic, ceea ce poate duce la pierderea avantajelor
oferite de poziia geografic.
Astfel, dezvoltarea infrastructurii de transport este deosebit de important pentru
Romnia, ntruct poate sprijini creterea cererii de servicii de transport i poate
accelera progresul economic al rii.
2.2.3.2.1 Reeaua de ci rutier a judeului Hunedoara analiza situaiei existente
Lungimea total a reelei drumurilor publice din judeul Hunedoara este de 3224,622
km, distribuia acestora fiind relativ uniform pe ntreg teritoriul judeului, cu excepia
zonelor de munte i a ariilor protejate. Din total, pe 8 trasee n lungime de 382,931 km
(11,875%) sunt drumuri naionale, pe 72 trasee n lungime de 1425,691 km (44,212%) sunt
drumuri judeene i pe 303 trasee n lungime de 1416,00 km (43,912%) sunt drumuri
comunale.
Din punct de vedere al gradului de modernizare, conform Hotrrii nr. 92/2006 a
Consiliului Judeean Hunedoara de ncadrarea drumurilor publice din judeul
Hunedoara, reeaua rutier public de drumuri deine:
drumuri naionale - 232.645 km (60,75%) drumuri modernizate, 137,689 km
(35,96%) drumuri cu mbrcmini uoare rutiere care necesit reabilitarea i
12,597 km (3,29%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pmnt);
drumuri judeene - 505,789 km (35,48%) drumuri modernizate, 239,355 km (16,79%)
drumuri cu mbrcmini uoare rutiere care necesit reabilitarea i 680,547 km
(47,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pmnt);
drumuri comunale 134,508 km (9,50%) drumuri modernizate, 180,831 km
(12,77%) drumuri cu mbrcmini uoare rutiere care necesit reabilitarea i
1100,661 km (77,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pmnt).
Densitatea (km/100 km2) este de 45,66%, situndu-se peste media pe ar, care este
de 33.1, fapt datorat amplasrii n anii precedeni pe teritoriul judeului a obiectivelor
industriale majore, ct i dispersrii zonelor funcionale urbane n teritoriu.
Comparaie de densiti rutiere pe regiuni i pe ar km de drum / 1000 km
2
Romnia
33.1, EU25 EU15 116.0 Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia 79.9 Slovacia.
Sursa: Agenda Eurostat: Indicatori pentru energie, transport i mediu, ediia 2005
Nu exist conectare la reeaua de autostrzi a UE.
Drumurile naionale 66 i 68A sunt clasificate ca i drumuri europene clasa B,
corespunztor pentru traficul internaional, dar seciuni lungi din aceste reele nu sunt
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 65
compatibile cu cerinele impuse de Acordul European referitor la cele mai importante
artere de trafic internaional (AGR) (pe o lungime de 60,36 km).
Capacitile de circulaie la intrrile i ieirile din orae sunt depite, lipsesc variantele
ocolitoare ale unor localiti pentru traseele deschise traficului naional i internaional.
Multe drumuri naionale i europene au o capacitate de circulaie neadecvat, ceea
ce conduce la blocaje i consecutiv la creterea duratei de parcurs, costuri de operare
ale autovehiculelor, accidente i poluarea mediului nconjurtor.
Traficul rutier
n judeul Hunedoara traficul rutier a crescut de la o medie AADT de 3200 n anul 1990
la 4500 n anul 2005. Imediat dup anul 1990, restriciile asupra proprietarilor de maini
au fost ridicate, iar combustibilul a devenit mai accesibil. O scdere a traficului se
observ ntre anii 1995-2000, din motive care pot fi doar speculate. Procentul
vehiculelor grele a scazut de la 30% n anul 1990 la 23% n anul 2005, nivel care este
prevazut s ramana stabil. Traficul rutier de cltori a crescut cu 2,3% pe an n medie
din anul 1990 i cu 3,7% pe an din anul 2015. Este prevazut o rat de cretere similar
la 6796 vehicule n anul 2020.
Evoluia i previziunea traficului rutier pentru perioada 1990-2015 (AADT)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 Total 3221 3857 3776 4531 6041 6796 Vehicule grele 994
889 765 1042 1390 1563 Sursa : CNADNR SA
Traficul de pasageri inter-urban cu autoturismul
Statisticile nu includ date referitoare la volumul pasagerilor transportai de autoturism.
Totui, analiza datelor din cele mai recente studii sugereaz c traficul total de
pasageri inter-urban ar fi de 48,4 milioane vehicule-km pe zi sau aprox.122,4 milioane
pasageri-km pe zi. Aceasta constituie cca. 71% din totalul traficului de pasageri pe
modurile de transport terestru. Proprietatea autoturismelor este cea mai sczut din
UE27, 136 autoturisme la 1000 locuitori. Aceasta n comparaie cu 495 media celor 15
state UE i cu 463 media celor 25 state UE. Proprietatea n fiecare din statele EU27 este
cel puin dublul ratei nregistrate n Romnia. Pentru urmtorii 10 ani se preconizeaz o
cretere rapid a proprietarilor de autoturisme.
Comparaie proprietari de autoturisme pe regiuni i ar, 2002
ara Autovehicule / 1000 locuitori Romnia 136 EU25 463 14 EU15 495 Bulgaria 276 Cehia
357 Ungaria 259 Polonia 287 Slovacia 247 Sursa: Agenda Eurostat: Indicatori pentru
energie, transport i mediu, ediia 2005.
Traficul de pasageri inter-urban cu autobuzul
Peste 2,8 miliarde de cltorii au fost efectuate cu mijloacele de transport n comun n
al treilea trimestru al anului 2008, cu 6,5% mai mult fa de aceeai perioad a anului
trecut, anun astfel APTA. Este cea mai mare cretere trimestrial a traficului n
transportul public din ultimii 25 de ani. n primul trimestru al anului, folosirea
transporturilor n comun a crescut cu 3,4%, iar n al doilea cu 5,2% din cauza creterii
preului benzinei. Pe tot anul 2008, 10,3 miliarde de cltorii s-au efectuat cu transportul
public, cifra care nu a mai fost atins n ultimii 50 de ani n Statele Unite.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 66
Situaia parcului auto la nivelul judeului Hunedoara n perioada 2005 - 2006 se prezint
astfel: n anul 2005 parcul auto avea n componena sa un numr de 77 482
autovehicule, iar n anul 2006 81633 autovehicule.
Traficul de pasageri cu autobuzul a sczut de la 780 milioane pasageri n anul 1990 la
217 milioane n anul 2004, o scdere cu 72%. n acelai timp, numrul de pasageri-km
transportai inter-urban cu autobuzul a sczut cu 61%. Cltoria cu acest mijloc pare s
se fi stabilizat din anul 2000.
Evoluia transportului de pasageri cu autobuzul n perioada 1990 2004
1990 1995 2000 2003 2004 Pasageri (mil.) 780,7 413,5 206,0 216,2 216,5 Pasageri-km (mil.)
24.007 12.343 7.700 9.443 9.438 Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naional de
Statistic 2005 Comparativ cu statele UE15, UE25 i UE27, transportul pasager-km
interurban cu autobuzul pe locuitor pe an este cel mai sczut n Romnia. Media in UE
este n jur de 1000, comparativ cu doar 242 n Romnia.
Comparaie transport de pasageri cu autobuzul, pe regiune i ar, 2002
ara Pasager-km / Locuitor Romnia 242 EU25 1070 EU15 1082 Bulgaria 2158 Cehia 947
Ungaria 1840 Polonia 762 Slovacia 1531 Sursa: Agenda Eurostat: Indicatori pentru
energie, transport i mediu, ediia 2005.
Aa cum s-a menionat, statisticile disponibile din Romnia exclud, n acest moment,
date referitoare la volumul traficului auto de pasageri. Din aceast cauz, statisticile
cotelor modurilor de transport se aplic numai la transportul public de pasageri i nu la
transportul de pasageri n general. Din totalul estimat de aproximativ 122,4 milioane
pasager-km pe zi, dac este corect, pasager-km cu autobuzul ar constitui aproximativ
15% din traficul total de pasageri realizat prin modurile de transport terestre.
Traficul rutier de marf
Metoda de evaluare i nregistrare a traficului rutier de marf s-a schimbat n anul 1998
i datele din anii anteriori nu pot fi deci comparate cu cele din anii urmtori. Din anul
2000, traficul rutier de marf a crescut de la 262.9 milioane tone la 294.2 milioane tone,
o cretere de 13%. n acelai timp, numrul de ton-km a crescut de la 14.288 la 37.220,
o cretere de 160%. Aceasta sugereaz o cretere a lungimii medii de transport de la 54
km la 126km. Transportul rutier reprezint 69% din totalul transportului de marf realizat
pe autostrad i ci ferate, exprimat n ton-km.
Evoluia transportului rutier de marf n perioada 1990-2004
1990 1995 2000 2003 2004 Tone (mil.) 1934,4 616,0 262,9a 275,6 294,2 Ton-km (mil.)
28.993 19.748 14.288a 30.854 37.220 Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naional de
Statistic 2005 a Schimbare a metodologiei de acoperire i evaluare.
n Romnia, numrul de camioane i tractoare rutiere la 1000 locuitori este de 20, mai
puin decat o treime din numrul celor din UE25 i semnificativ mai sczut dect n
UE27. Este astfel prognozat o cretere rapid a numrului de vehicule n urmtorii 10
ani.

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 67
Comparaie a numrului de proprietari de vehicule comerciale, pe regiune i ar, 2002
ara Camioane i tractoare rutiere / 1000 locuitori Romnia 20 EU25 63a EU15 67a
Bulgaria 41 Cehia 34 Ungaria 39 Polonia 56 Slovacia 32 Sursa: Agenda Eurostat:
Indicatori pentru energie, transport i mediu, ediia 2005 (a 2001).
Totui, volumul de marf transportat n Romnia, exprimat n ton-km pe unitate de PIB,
este ridicat, dei acest lucru reflect mai mult un PIB sczut dect un volum ridicat de
marf.
Comparaie transport rutier de marf, pe regiune i pe ar
ara 1000 ton-km / PIB (MIL euro) Romnia 898 EU25 193 EU15 176 Bulgaria 838 Cehia
923 Ungaria 422 Polonia 546 Slovacia 772 Sursa: Agenda Eurostat : Indicatori pentru
energie, transport i mediu, ediia 2005
Aproximativ 83% din operatorii de transport marf i pasageri nregistrai provin din
mediul privat. n anul 2004, au fost transportate pe modul de transport rutier
urmtoarele volume de pasageri i marf:
216,5 mil. pasageri din care 4,1 mil. au fost strini (trebuie verificat);
294,2 mil. tone de marf din care 12,5 mil. tone au fost pentru transportul
internaional i 0,34 mil. tone n tranzit. Acestea au generat:
9,4 miliarde pasageri/km;
37,2 miliarde tone/km (care este mai mic dect media UE de 50,2 miliarde
tone/km, trebuie verificat).
n ultimii ani calitatea i cantitatea parcului de autovehicule s-a mbuntit ca rspuns
la legile privind protecia mediului nconjurtor i cerinele de pia crescute.
n anul 2004 erau 3,2 milioane de autoturisme nregistrate n Romnia, 0,4 milioane
autobuze i microbuze i 0,5 milioane camioane. 20 de camioane la 1.000 de locuitori,
dimensiunea parcului de camioane n Romnia este nc foarte mic n comparaie cu
media UE de 64 de camioane la 1.000 de locuitori. De asemenea, aceasta poate fi
comparat i cu numrul de camioane din noile state membre de 31 camioane la
1.000 de locuitori n Cehia, 37 camioane la 1.000 locuitori n Ungaria, 51 camioane la
1.000 locuitori n Polonia i 39 camioane la 1.000 locuitori n Bulgaria. Sursa Eurostat.
Totui rata de modernizare a camioanelor este mai ridicat cu 9,4% la camioanele
care au fost nregistrate pentru prima dat n anul 2000 comparativ cu 8,3% n UE. O
preocupare major n ceea privete transportul rutier este dezvoltarea durabil i
reducerea impactului negativ asupra mediului nconjurtor cauzat de emisiile i
noxele poluante.
Ca urmare, normele privind omologarea vehiculelor i inspecia tehnic periodic au
fost armonizate cu cele ale UE n domeniu. Calitatea precar a infrastructurii rutiere n
termeni de capacitate, riscul mare de accidente, impactul nefavorabil asupra
mediului ca i lipsa reelei de autostrzi au ca rezultat o infrastructur rutier care nu
poate s fac fa creterii rapide a cererii pentru traficul intern i de tranzit i nu este n
concordan cu cerinele UE.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 68
Viitoarea reea TEN-T din Romnia aa cum a fost asumat prin angajamentele de la
Capitolul 9 de negociere Politica n domeniul transporturilor arat c reabilitarea
reelei rutiere de pe TEN-T trebuie s constituie o prioritate. Lucrrile de reabilitare pe
aceast reea trebuie s fie finalizate la 1 ianuarie 2007, de aceea vehiculele cu
greutile i mrimile specificate de Directiva 96/53 (inclusiv limita de 11,5 tone/ax)
pot avea accesul stabilit.
n Romnia, din totalul reelei TEN-T, un numr de 4.604,6km (34,22%) au fost reabilitai
astfel nct s faciliteze deplasarea eficient a vehiculelor i lucrrile continu la ceilali
3.030,9 km rmai. Conceptul strategic anterior al reelei rutiere din Romnia era bazat
pe prevederea de legturi rutiere ntre localiti (n mod special prin mbuntirea
drumurilor existente), consecina fiind c toate drumurile naionale traverseaz un mare
numr de orae i comune.
Datorit lipsei investiiilor n drumurile secundare (n mod special n zonele rurale), au
continuat s se dezvolte sate lineare de-a lungul drumurilor naionale (de-a lungul
ambelor pri ale drumurilor), rezultnd un conflict ntre traficul pe drumurile naionale i
viaa cotidian a comunitii rurale.
n conformitate cu statisticile din Romnia, numrul accidentelor rutiere grave a sczut
de la circa 9.000 pe an la nceputul anilor 1990 pn la 6.600 n anul 2003.
Evoluia accidentelor din traficul rutier n perioada 1991- 2004
1991a 1995 2000 2003 2004 Accidente grave 8.948 9.119 7.555 6.654 Accidente mortale
3.078 2.845 2.505 2.235 Vtmari grave 7.789 7.716 6.601 5.538 Sursa: Anuarul Statistic
2004, Institutul Naional de Statistic 2005 a Nu exist date disponibile pentru anul 1990.
La prima vedere, numrul de decese datorate accidentelor rutiere ar prea similar cu
cel din alte ri, de 11 la 100.000 locuitori. Totui, dac se ia n considerare nivelul sczut
din Romnia al numrului de proprietari de autovehicule i al ratei de utilizare, se poate
presupune c rata accidentelor la un milion autovehicul-km este semnificativ mai mare
dect n alte ri.
Concluzii ale analizei situaiei existente, prioriti
Localizarea Romniei pe axele de tranzit nord-sud i Europa-Asia accentueaz
importana unei infrastructuri dezvoltate pe teritoriul judeului va traversa
coridorul paneuropean de transport multimodal IV -. Ndlac*) - Arad - Timioara -
Lugoj - Deva - Sibiu - Piteti - Bucureti - Lehliu - Feteti - Cernavod Constana.
Schimbri fundamentale n structura sectorului transporturi din Romnia de la
planificarea cererii de transport la cererea de transport determinat de pia.
Declinul i re-localizarea industriilor care erau cel mai probabil s utilizeze
transportul pe calea ferat.
Motenirea unei infrastructuri inadecvate
Creterea rapid a numarului de proprietari de autovehicule
Deteriorarea infrastructurii rutiere i feroviare datorit inundaiilor numeroase
Transportul intern are o capacitate insuficient pentru mrfuri i pasageri, n
special n unele i n anumite intervale de timp.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 69
Infrastructura de transport nu este suficient de dezvoltat i necesit investiii
importante pentru atingerea standardelor europene.
Creterea nevoilor de construcie de noi infrastructuri de transport.
Creterea nevoilor de reconstrucie i de reabilitare a infrastructurilor de
transport.
O cretere rapid a volumului de trafic rutier
Efectele negative de durat includ:
Creterea blocajelor rutiere, costurilor de operare a autovehiculelor i a timpilor
de parcurs;
Creterea degradrii mediului nconjurtor.
Transporturile polueaz atmosfera cu produi de ardere a combustibililor: funingine,
oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Att transportul de mrfuri ct i de persoane
prezint o ameninare asupra mediului, n special n oraele mari i de-a lungul
principalelor artere rutiere. Datorit acestui fapt, traficul are o influen direct asupra
sntii publice, aici fiind cuprinse toate bolile respiratorii, slbirea sistemului imunitar i
o inciden mai mare a cancerului. Influena negativa asupra calitii vieii include
vizibilitatea sczut, niveluri ridicate ale zgomotului i mirosul neplcut.
Traficul constituie o important surs de poluare a mediului urban, att prin numrul
mare al autovehiculelor, ct i prin cantitatea de substane poluante evacuat. Traficul
urban se face rspunztor de eliminarea n atmosfer a bioxidului de sulf, oxizilor de
azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuilor organici volatili i ai
plumbului care constituie un factor de poluare notabil. Odat ajuni n atmosfer, n
funcie de condiiile meteorologice, aceti poluani particip la o serie de reacii
fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosfer joas.
Situaia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara n anul 2006 se
prezint n tabelul urmtor:
Tabelul 2-20: Transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara
Poluant Emisii n 2006
SO2 67,697692 Mg
NOx 193,6395022 Mg
NMVOC 87,95738482 Mg
CH4 1,627676 Mg
CO 579,5034668 Mg
CO2 24,015799 Gg
N2O 1,13352465 Mg
Cd 0,07545 Kg
Cr 0,377251 Kg
Cu 12,82653 Kg
Ni 0,528151 Kg
Pb 77,08092 Kg
Se 0,07545 Kg
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 70
Zn 7,54502 Kg
Pulberi 28,55099 Mg
Monitorizarea emisiilor de poluani rezultai din traficul urban, cu impact asupra
mediului i n deosebi asupra factorului uman, nu se poate realiza din cauza distanelor
mici dintre osele i locuine.
Dat fiind faptul c transportul rutier i feroviar constituie o surs major de poluare, se
impune implementarea de tehnici de management ale traficului, n principal n
municipiile judeului.
Transportul intermodal i combinat
n conformitate cu Politica European n domeniul Transporturilor de ncurajare a
echilibrrii modurilor de transport si de cretere a eficienei transportului de mrfuri
door-to-door, folosind dou sau mai multe moduri de transport ntr-un lan logistic
integrat.
Transportul naval are avantajul unor costuri reduse datorit capacitii de a transporta
cantiti foarte mari. Oricum, costurile de ncrcare/descrcare i porturile slab
echipate, unde lipsesc dotrile necesare privind cile navigabile interioare, ntrzie
dezvoltarea transportului intermodal. Ca tendin, lanul logistic devine din ce n ce mai
complex, ca rezultat al creterii semnificative a transportului rutier de marf. Aceasta se
datoreaz n primul rnd noii orientari economice i serviciilor door-to-door furnizate de
operatorii rutieri.
Evoluia transportului de marf
Categoria de transport (milioane tone/km) 1990 1995 2000 2003 2004 Feroviar 57,253
27,179 17,982 15,039 17,022 Rutier 28,993 19,748 14,288 30,854 37,220 Fluvial 2,090 3,107
2,634 3,521 4,291 Total 88,336 50,034 34,904 49,414 58,533
Ponderea pe pia (% din total)
Feroviar 65% 54% 52% 30% 29% Rutier 33% 39% 41% 62% 64% Fluvial 2% 6% 8% 7% 7%
Bine stabilite i competitive, serviciile private rutiere de mrfuri i pasageri opereaz
multe locaii principale.
General
Infrastructura nu a fost bine construit de la nceput i datorit slabei ntreineri necesit
investiii semnificative pentru recondiionare. Lipsesc iniiativele privind
intermodalitatea. Dezvoltare neuniform a infrastructurii rutiere i feroviare la nivel
judeean (capacitatea insuficient de absorbie i de administrare a fondurilor
comunitare).
Rutier
Bine stabilite i competitive, serviciile private rutiere de mrfuri i pasageri nu opereaz
multe locaii rurale. Reea rutier subdezvoltat, densitate sczut la nivel judeean i
slaba ntreinere genernd potenialul accidentelor (exist multe seciuni rutiere cu
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 71
puncte periculoase). Densitate sczut a reelei de autostrzi, fr legturi la UE,
regiuni de dezvoltare sau state vecine. Slaba aplicare i consolidare a legislaiei
guvernamentale n vigoare (care include testarea pentru permisul de conducere,
masa de ncrcare i greutatea pe ax, control la parametrii tehnici ai autovehiculelor
i controlul mrfurilor periculoase) conduc la o sczut siguran rutier.
Situarea pe TEN-T i pe Coridorul IX. Potenial de dezvoltare al transportului de mrfuri i
de agrement pe Dunre. Potenial de dezvoltare pentru transportul rutier, feroviar i
aerian de mrfuri i de cltori. Potenial de dezvoltare transportului multimodal i
combinat pentru tranzit, trafic internaional i intern. Dezvoltarea cltoriilor de afaceri
i turism n toate oraele i judeele. Potenial de crestere economic n toate regiunile.
Eventualitatea unei alinieri lente la cerinele aderrii conducnd la pierderea
oportunitii de absorbie a fondurilor Uniunii Europene. Insuficiente fonduri naionale
pentru asigurarea co-finanrii.
Dac serviciile feroviare nu se mbuntesc, precum i costurile i eficiena, se va
accentua declinul transportului feroviar n favoarea celui rutier.
2.2.3.3 Accesibilitatea feroviar
n ultimii 5 ani, se remarc la nivel naional o revigorare a transportului feroviar i
perspective de dezvoltare n viitor.
Motivele care stau la baza acestor fapte sunt:
revigorarea industriei;
eficiena energetic este mai bun pentru transportul feroviar avnd n vedere
c consumul de energie pe unitatea de transport este 10% fa de consumul
pentru transportul rutier;
Cauzeaz o poluare mai redus a mediului nconjurtor cu o cantitate a
poluanilor aerieni de numai 10% fa de transportul rutier;
Pentru pasageri, calea ferat ofer un larg beneficiu social datorit acoperirii
extinse la nivel naional i este considerat mai sigur dect cltoria cu
autobuzele sau autoturismele;
Accidentele feroviare sunt mai rare pe pasager-km i ton-km dect cele
rutiere.
Transportul feroviar necesit astzi un consum de doar 15-20% din energia destinat
transporturilor, ceea ce nseamn o eficien energetic de doua-trei ori mai mare
dect cea a transportului rutier. Dar, prin introducerea trenului de mare vitez att n
Europa, ct i n Romnia, se va nregistra o economie de energie de circa 4%, la o
mobilitate i o vitez ridicate, fa de transportul rutier i cel aerian, care n viitor vor
consuma pe cltor/km de 2,5 i, respectiv, de patru ori mai mult energie dect un
tren de mare vitez.
Din punctul de vedere al accesibilitii feroviare poziia geografic a jud. Hunedoara
devine principalul su atu. Situat pe coridorul IV Pan-European, ea poate deveni un
important centru feroviar ntre Curtici i Constana (vezi CARTOGRAMA).
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional, aprut n
Monitorul Oficial al Romniei, partea I, Nr. 806/26.IX.2006,
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 72
Direcii de dezvoltare prevzute n Planul de Amenajare a Teritoriului Naional
Sectiunea I Reele de transport B. Reeaua de ci feroviare, pct. 1. Linii de cale
ferat conventionale cu viteza pna la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: spct.
1.01 (Curtici* Arad Simeria Vinu de Jos Alba Iulia Coslariu Copa Mic
Braov Ploieti Bucureti Feteti Medgidia Constana) expliciteaz aezarea
Simeriei, respectiv a TZI DHS pe Coridorul de transport multimodal Pan-European IV. La
subpunctul 1.18, se subliniaz importana unei a doua direcii, secundare (care se
regsete i la nivelul transportului rutier) respectiv Simeria - Filiai (- Craiova - Sofia).
Pe lng importana subliniat prin lege, nu trebuie s neglijm existena infrastructurii
feroviare existente.
n cadrul viitorului TZI DHS nu trebuie uitat tradiia bogat n domeniul transportului
feroviar pe care regiunea, prin oraul Simeria, a avut-o n decursul istoriei. Ora de
vam pe vremea Imperiului Austriac i important centru de schimb, devine apoi
principal nod feroviar, cu important rol economic i strategic, sub administraie
romneasc. (vezi CARTOGRAMA)
Din punct de vedere al tehnologiilor actuale ale reelei de ci ferate trenurile rapide,
de marf, suburbane i interurbane de mare vitez utilizeaz acelai coridor spaial
(vezi CARTOGRAMA).
2.2.3.4 Accesibilitatea pe ap
Din punctul de vedere al accesibilitii pe ap, potenialul rului Mure nu este folosit
dei este cuprins n planul naional al reelelor navigabile ( vezi CARTOGRAMA E59
LEGEA 806/- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA I- CI
NAVIGABILE).
2.2.3.5 Accesibilitatea aerian
Din punctul de vedere al accesibilitii aeriene, n zon nu exist un aeroport la nivel
european (vezi CARTOGRAMA)
Pe de alt parte n jurul zonei la distane de cca 100-150km se afl 3 aeroporturi
internaionale i anume Timioara, Sibiu i Cluj-Napoca.
2.2.3.6 Accesibilitatea la transportul combinat
Din punctul de vedere al accesibilitii la transportului combinat, conexiunile favorabile
enunate anterior nu sunt exploatate eficient (vezi CARTOGRAMA).
2 2. .2 2. .4 4 P Po ot te en n i ia al lu ul l e ec co on no om mi ic c
2.2.4.1 Introducere
Judetul Hunedoara este situat n partea central-vestic a Romniei, prezentnd n
mod distinct trei zone in care, in functie de resursele naturale si umane existente, s-a
focalizat dezvoltarea economica: sectiunea de nord dominata de lanul Munilor
Metaliferi din Carpaii Apuseni, avand ca nucleu urban municipiul Brad, in zona
centrala a judetului principalelele localitati, centrate in jurul conurbatiei Deva-
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 73
Hunedoara-Simeria, in lunca Mureului, la confluena rurilor Mure i Cerna. In partea
de sud a judetului, zona miniera din Carpaii Meridionali de-a lungul vaii Jiului, avand
ca nucelu urban municipiul Petrosani.
Aceast poziie protejat natural dar n acelai timp situat de-a lungul unuia dintre
cele mai importante ruri transilvnene (Mureul) a fcut ca JUDETUL HUNEDOARA s
se gseasc la intersecia unor mari rute comerciale, pe msura apariiei acestora (de
obicei de-a lungul rurior), est-vest, pe ruta Budapesta - Sibiu - Braov sau Bucureti i
nord-sud, pe ruta Lvov - Cluj - Alba Iulia - Trgu Jiu - Craiova.
2.2.4.2 Tradiii economice n judeul Hunedoara
Datorit bogiilor sale teritoriul judeului Hunedoaraa avut ntotdeauna un rol
important n dezvoltarea economic i social a rii. Resursele naturale existente:
crbuni, minereu de fier, metale neferoase i rare, materiale de construcii, suprafeele
ntinse de pduri au favorizat dezvoltarea economic din cele mai vechi timpuri.
Meteugurile, n special cele legate de prelucrarea fierului i extracia aurului erau
cunoscute nc de pe vremea dacilor.
Secole de-a rndul, minele de aur de la Valea Arsului i Musariu, din depresiunea
Zarandului ddeau cea mai mare cantitate de aur din Europa.
Exploatarea minereurilor de fier de la Ghelari i Teliuc cunoate o nsemnat dezvoltare
nc din secolul al XV-lea, iar la mijlocul secolului al XVIII-lea pe actualul teritoriu al
judeului existau 11 ateliere de extras i prelucrat fierul. n 1787 s-a construit primul furnal
nalt pentru extragerea fontei la Toplia, iar n 1806 - al doilea, la Govjdia, care
produceau mpreun circa 53 000 chintale de font pe an.
n 1840 s-au deschis minele de crbuni de la Petrila, Dolja i Lonea, ceea ce a marcat
nceputul exploatrii industriale a huilei din Valea Jiului. Mineritul n acest bazin A
cptat avnt abia n 1870, dup construirea cii ferate Petroani-Simeria.
Dup construirea furnalelor de la Clan (1869-1873) i a Uzinei de fier de la Hunedoara
(n 1884 a fost pus n funciune aici primul furnal), s-a intensificat att exploatarea
zcmintelor de crbuni, ct i a celor de fier. S-a ajuns astfel ca, n 1938, cel mai
prosper an al economiei antebelice, n jude s se produc 1 953 100 tonede fier brut.
La nivelul judetului se pot delimita trei arealuri econommice cu caraCTER SPECIFIC,
prezentand un bun potential de clusterizare. Astfel, in sudul judetului, respectivin bazinul
vaii Jiului, este predominanta industria extractiva a huilei, in zona centrala a judetului,
respectiv in zona conurbatiei Deva-Hunedoara-Simeria, traditia industriala
predominanta era axata pe metalurgia feroas, industria chimic, pielria i industria
alimentar, iar la nord, in zona Muntilor Apuseni, centrata in jurul municipiului Brad,
existqa o lunga traditieie a exploatarii minereurilor cuprifere, complexe i auro-
argintifere.
Produsele traditionale ale judetului Hunedoara sunt strans corelate cu baza locala de
materii prime , respectiv construcii civile i industriale, prefabricate din beton, betonul
celular autoclavizat, polistirenul expandat, crmizile dialit, vata mineral, cimentul
dalele mozaicate, produse prelucrate din mase plastice, strunguri, bere, maini i
utilajele siderurgice, maini i utilajele pentru industria minier, esturi din mtase,
nclminte, fonta, oel, laminate, crbune, cocs, minereuri de fier, cuprifere, minereuri
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 74
auro-argintifere, energia electric, ciment, placaje din marmur, prefabricate din
beton, produse din mase plastice, maini i utilaje pentru industria metalurgic i
miner, confecii din blan, etc. o parte din unitatile producatoare ale acestor
categorii de peoduse s-au inchis dupa 1990, dar mane de luctru specializata si-a gasit
aria de aplicare in unitati noi; dupa cu ms e va vedea in analizqa structurala a
economiei judetului, prezentata mai jos.
Nivelul de analiz sectoarele economice productive
Pentru scopurile prezentului studiu, respectiv ntelegerea particularitilor mecanismului
economic local n JUDETUL HUNEDOARA i elaborarea, n baza acestora, de
recomandri privind o strategie de dezvoltare economic pe termen mediu i lung, n
conjuncie cu dezvoltarea spaial a PATJ - Hunedoara, analiza economic a fost
realizat la nivelul sectoarelor economice productive. n condiiile actuale ale zonei,
aceasta este aproximativ sinonim cu sectorul privat. Acest nivel de analiz a fost ales
deoarece zona economic productiv este motorul dinamic al creterii economice;
pentru scopurile prezentei lucrri, efectul Keynsian al cheltuielilor efectuate de ctre
administraiile publice i de ctre guvern nu este relevant n dezvoltarea zonei.
2.2.4.3 Descriere general
La nivelul judetului Hunedoara, fenomenul economic din ultimii ani nu este n mod
radicat diferit, ca structur i evoluie, de cel pe plan naional.
Astfel, sectoarele n care Judetul Hunedoara contribuie peste medie la formarea cifrei
de afaceri naionale sunt: comerul, construciile i, n mai mic masur, turismul. Dac
n ce privete contribuia peste medie a comerului aceasta se poate explica prin
ponderea peste medie n cadrul structurii economice locale i a locaiei pe traseul unui
coridor major european, n ce privete construciile i turismul acestea pot fi explicate
printr-o disponibilitate local a resurselor naturale primare necesare acestor sectoare, a
unei tradiii n domeniu i a disponibilitii minii de lucru provenind din alte sectoare
(metalurgic, minerit). n condiiile unui potenial existent apreciabil de dezvoltare al
acestor sectoare, se poate aprecia c acestea pot s devin sectoare emergente.
Dup cum se observ n Error! Reference source not found. de mai sus, comparat cu
structura economiei la nivel naional, principalele sectoare din economia judetului
Hunedoara prezint urmtoarele caracteristici:
Activitile de comer i similar reprezint mpreun aproape jumtate din PIB-
ul zonei 46,2%, cu cca. 6,8% mai mult dect media pe plan naional i
regional. Aceasta reflect volumul ridicat al tranzaciilor comerciale, care a
crescut substanial n ultimii 3 ani.
Industria prelucrtoare reprezint cca. 25,6% din totalul activitii economice
locale, fa de cca 31% pe plan naional.
Construciile reprezint 9,5% din PIB-ul local, cu cca 50% mai mult dect nivelul
naional. Aceasta reflect pozitiv asupra dinamismului economiei locale,
indicnd un nivel ridicat de investiii i de venituri, n special n municipiul Deva.
Turismul, care ar merita propria lui diviziune CAEN dar n prezent se regsete
numai ca activiti anexe de transport, turism n CAEN 63, a reprezentat
doar cca. 2% din PIB-ul local n 2005, sub media pe plan naional i la mai puin
de din media european.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 75
Per ansamblu, economia Judetului Hunedoara reflect un stadiu mediu n procesul de
evoluie de la economia industrial la o economie de servicii, cu o component
manufacturier medie i cu accent pe activiti comerciale.
2.2.4.4 Ordinul de mrime al activitii economice productive locale
n anul 2007, valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse si prestate in sectoarele
productive ale economieie Judetului Hunedoara s-a ridicat la 3,015 miliarde de Euro.
Aceasta cifra include valoarea serviciilor de utilitati publice (societati comerciale si regii
autonome, precum si a serviciilor medicale si de invatamant prestate de sectorul
privat, dar nu include valoarea serviciilor prestate de sectorul public (administratii
publice, agentii descentralizate ale guvernului central, unitati medicale de stat, sistemul
de invatamant de stat, armata, pompieri, etc).
Tabelul 2-21: Activitatea economica in sectorul privat in Judetul Hunedoara
ACTIVITATEA IN SECTORUL PRIVAT IN JUDETUL HUNEDOARA
PARAMETRU UM 2005 2006 2007
Cursul valutar (media anuala BNR) RON/EUR 3.6234 3.5245 3.3373
Numar total de firme Nr. 9863 10078 10289
Numar de firme cu activitate economica
(CA>0) Nr. 7862 8688 8713
Numar de firme fara activitate (CA=0) Nr. 2001 1390 1576
Procent firme fara activitate economica din Nr.
total de firme % 20.3% 13.8% 15.3%
Valoare totala a activitatii economice in
sectoare productive MIL. EUR 1,997.5 2,456.2 3,015.2
Aceasta valoare de 3,015 miliarde de Euro a fost produsa de 8713 firme care isi
desfasoara activitatea in Judetul Hunedoara si care angajeaza un numar de 98.692
persoane, reprezentand 20.32%din populatia JUDETULUI, de 485.712 persoane.
Aceasta reprezinta cca 6207.8 Euro pe cap de locuitor al Judetului Hunedoara ;
ajustand pentru diferentele intre activitile economice productive si componentele PIB
nominal, rezulta un PIB al Judetuui Hunedoara intre EUR 7385 si EUR 7.5000 in 2007, ceea
ce reprezinta intre 135% si 137% din PIB nominal la nivel national, care in 2007 a fost de
EUR 5.450
1
.
2.2.4.5 Structura economiei locale
Din numrul total de firme nregistrate legal n zona de proiect, procentul de firme fr
activitate variaz ntre cca 23,5% n 2003 i 19,5% n 2005.
Dup cum se observ n Tabelul 2-21 de mai sus, numrul total de firme cu activitate se
ridica la 8713 n 2007. Dintre acestea, cele 387 de firme

1
Comisia Nationala de Statistica, 2008
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 76
Umai 4 dintre firmee din judet au cifre de afaceri care depasesc 100 milioane de Euro;
la acestea se adauga 25 de firme cu cifre de afaceri intre 10 si 100 milioane Euro in
2007.
Aceast structur a economiei locale reflect o pondere relativ de mic anvrgura a
sectorului IMM, respectiv o lipsa de dinamism antrepenorial ala cestui ssector; pentru
comparaTIE, ponderea relativa reflecta prezenta si robustetea firmelor relativ mari, a
cror cifra de afaceri a depit 1 milion Euro n 2007, reprezentnd n total 3,76% din
numrul de firme din JUDETUL HUNEDOARA , au generat mpreun 99.913% din venitul
total al sectoarelor economice productive n judet. Proportia aceasta, intr-o economie
de piata avansata, este mai aproape de ceea ce se numeste legea Pareto
respectiv un raport intre ponderea IMM-urilor si a firmelor mari de 20/80.
Figura 2-1: Distribuia firmelor cu C/A sub 100 milioane de Euro

Cu toate acestea, dup cum este ilustrat n Figura 2-1 de mai sus, sectorul
ntreprinderilor mijlocii reflect o cretere constant i robust n perioada 2003 - 2005. n
aceast perioad, numrrul firmelor cu cifra de afaceri de peste 10 milioane Euro a
crescut de la 7 la 11, cea a firmelor cu C/A de peste un milion de Euro (dar mai mic
de 10 milioane) s-a ridicat de la 88 la 124.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 77
Figura 2-2: Distribuia firmelor cu C/A sub 100 milioane de Euro

De asemenea, numrul firmelor avnd o cifra de afaceri ntre 100 mii i un milion de
Euro a crescut de la 565 la 750 pe parcursul perioadei studiate.
Figura 2-3: Distribuia firmelor cu C/A sub 10 milioane de Euro

Un progres s-a nregistrat i la nivelul firemlor mici, unde numrul de firme cu cifra de
afaceri sub 100 mii euro a sczut de la 3725 n 2003 la 3500 n 2005, ceea ce refelecta
ca un numar de firme au depasit acest prag in perioada analizata.
2.2.4.5.1 Structura activitii economice productive n Judetul Hunedoara
n perioada 2005 - 2007, valoarea total a bunurilor i serviciilor generate de sectorul
privat al economiei zonei de proiect a crescut cu 50.9% Majoritatea acestei creteri s-a
nregistrat n 2006 (cca. 23.0% ), urmat fiind de o cretere anuala de 22.8% n 2007, rate
de cretere cu mult peste rata pe plan naional.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 78
Salariul mediu n zona de proiect, dei a nregistrat o cretere de 30,6%, s-a meninut, pe
durata studiat, sub nivelul salriului mediu pe economie, care a crescut cu 58,5% n
acelai interval. Aceasta reflect faptul c un numr de locuri de munc nou-create
sunt n domeniul serviciilor, dar n acelai timp reprezint un avantaj competitiv pentru
zona de proiect.
Presiunile competitive crescnde ale unei economii care ncepea s devin mai
dinamic s-au reflectat n intensificarea unei zone de atriie n rndul companiilor
mici, firme care i menin nregistrarea fr s aib activitate i firme cu activitate
minim, care nu au angajai i nu pltesc salarii. Este de ateptat ca procesul de atriie
a acestor juctori economici marginali s se intensifice.
n acelai timp, devine evident o zon de cretere, constnd din firme nou nfiinate,
care presteaz activiti i pltesc salarii n pregtirea nceperii activitilor economice.
Fenomenul acesta a crescut n ultimii trei ani i este de ateptat s se intensifice.
Per total, numarul de firme din JUDETUL HUNEDOARA a crescut, cu substantiala
majoritate a firmelor noi fiind infiintate in municipiul Deva. Numrul de firme cu
activitate din ntreagul Judet Hunedoara a evoluat de asemenea, per ansamblu,
ascendent; numarul de firme fara activitate a scazut in zona centrala si a crescut in
Hunedoara si Petrosani.
Dup cum se vede n Error! Reference source not found. alaturat, pe ansmblul judetului
s-a inregistrat in perioada 2005 2007 o scdere a procentului de firme fr activitate
din numrul total de firme nregistrate legal de la 20,3% la 15,3%.
Nr. de angajai din sectoarele productive s-a meninut aproape constant pe perioada
analizat, dar din nou n mod inegal n diferitele zone economice ale judetului (mai
mult in regiunea centrala, mai putin pe valea jiului.
2.2.4.5.2 Structura activitii economice productive n municipiul Brad
Tabelul 2-22: Indicatori economici in municipiul Brad
MUNICIPIUL Brad
PARAMETRU U.M.
2005 2006 2007
Cursul valutar (media anual BNR) RON/EUR 3.6234 3.5245 3.3373
Numr de firme cu activitate economic (CA > 0) nr. 382 424 438
Numr de firme fr activitate (CA=0) nr. 121 79 65
Procent firme fr activitate economic
din nr. total de firme
%
24.1% 15.7% 12.9%
Valoare total a activitii economice
n sectoare productive
mil. EUR
95,4 134,6 197,04

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 79
2.2.4.5.3 Structura activitii economice productive n municipiul Deva
Tabelul 2-23: Indicatori economici in municipiul Deva
MUNICIPIUL DEVA, LOC. SANTUHALM, SAT CRISTUR, SAT ARCHIA
PARAMETRU U.M.
2005 2006 2007
Cursul valutar (media anual BNR) RON/EUR 3.6234 3.5245 3.3373
Numr de firme cu activitate economic (CA > 0) nr. 2316 2582 2465
Numr de firme fr activitate (CA=0) nr. 852 586 703
Procent firme fr activitate economic
din nr. total de firme
%
26.9% 18.5% 22.2%
Valoare total a activitii economice
n sectoare productive
mil. EUR
550,6

697,2 865,4

2.2.4.5.4 Structura activitii economice productive n Municipiul Hunedoara
Tabelul 2-24: Indicatori economici in municipiul Hunedoara
MUNICIPIUL HUNEDOARA, SAT GROS, SAT HASDAT, SAT PESTISUL MARE
PARAMETRU U.M. 2003 2004 2005
Cursul valutar (media anual BNR) RON/EUR 3.7556 4.0532 3.6234
Numr de firme cu activitate economic (CA > 0) nr. 1088 1259 1379
Numr de firme cu cifra de afaceri > 0,
fr cheltuieli cu salarii
nr.
223 198 170
Numr de angajai la firme cu cifra de afaceri > 0,
fr cheltuieli cu salarii
nr.
1217 1352 1276
Numr de firme fr activitate (CA=0) nr. 463 328 404
Procent firme fr activitate economic
din nr. total de firme
%
27.6% 19.5% 24.0%
Prin comparatie, firmele cu activitate raportata din municipiul Hunedoara, care
reprezinta 25,3% din totalul firmelor din JUDETUL HUNEDOARA , au generat impreuna
26,9% din valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in sectoarele economice
productive ale JUDETUL HUNEDOARA si au avut ca salaritati 28.7% din forta de munca
angajata in aceste sectoare in JUDETUL HUNEDOARA.
2.2.4.5.5 Structura activitii economice productive n Valea Jiului
Tabelul 2-25: Indicatori economici in Valea Jiului
VALEA JULUI, LOCALITATILE: ANINOASA, LUPENI, PETRILA, PETROSANI, URICANI
PARAMETRU U.M. 2003 2004 2005
Cursul valutar (media anual BNR) RON/EUR 3.7556 4.0532 3.6234
Numr de firme cu activitate economic (CA > 0) nr. 1315 1464 1315
Numr de firme fr activitate (CA=0) nr. 525 376 525
Procent firme fr activitate economic
din nr. total de firme
%
28.5% 20.4% 28.5%
Valoare total a activitii economice
n sectoare productive
mil. EUR
357,2 445,4 536,01
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 80
In final, firmele cu activitate raportata din Valea Jiului, care reprezinta 7.8% din totalul
de firme din Judetul Hunedoara, a angajat 5.3% din forta de munca si au produs 3.7%
din valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in sectoarele economice productive
ale Judetului Hunedoara.
2.2.4.6 Dinamica activitii economice productive n JUDETUL HUNEDOARA
n toate trei zonele geografice din judet, valoarea bunurilor i serviciilor produse local a
crescut cu 50% n perioada studiat.
2.2.4.7 Parametrii de competitivitate ai economiei locale
Noiunea de competitivitate a unui spaiu geografic poate fi privit fie n contextul
competiiei acestuia cu alte spaii geografice similare (competiia ntre orae i zone
metropolitane pentru a atrage investiii, personal cu nalt calificare, talent
antrepenorial, managerial, personaliti publice care i dau expunere), fie ca
poziionare competitiv relativ a unui spaiu urban pe un segment particular de
pia sau pe o ni de pia specific unei anumite industrii.
n ambele interpretri, competitivitatea unui spaiu geografic depinde ntr-o bun
msur de un numr de variabile-cheie, a cror estimare este incercat n paginile
urmtoare. Printre acestea:
nzestrarea relativ cu factori de producie;
mrimea pieelor locale care afecteaz condiiile iniiale de cretere;
prezena industriilor suport;
structura firmelor, strategiile la nivel de firme, modul de aciune al
competitorilor, organizarea i managementul firmelor;
investiiile, transferul de resurse;
nivelul de cunotine (know-how) la nivelul specialitilor/forei de munc din
regiune att sub form de patente sau drepturi de autor, ct i la nivel
informal (unde de fapt este nivelul majoritar de valoare adugat);
infrastructura de susinere a inovaiei;
atragerea de firme strine, pentru creterea nivelului local de cunotine.
n special n perspectiva planificrii spaiale, competitivitatea la nivelul unei zone de
dezvoltare reprezint potenialul oraului/zonei respective de a menine i/sau atrage
acei oameni care stpnesc factorii de cunoatere cheie pentru succesul dezvoltrii
economice, la care se adaug potenialul regiunii de a exploata n producie aceti
factori de cunoatere.
Un bun algoritm de analiz pentru a pune n eviden nivelul de competitivitate la nivel
naional sau regional este modelul utilizat de Consiliul Naional pentru Competitivitate
(Naional Competitiveness Council) din Irlanda. Acesta este un organism consultativ,
din care fac parte lideri din sectorul economic, din cadrul reglementator i din sistemul
academic, care promoveaz i susine politici de dezvoltare economic ale Republicii
Irlanda i care a contribuit n msur substanial la succesul economic al acestei ri
(Irlanda are una din cele mai dinamice economii din Europa; n urm cu civa ani a
fost poreclit tigrul Galic, ca o referin la Asian Tigers, rile de mare succes
economic din bazinul Pacificului).
Modelul NCC (Figura 2-1 de mai jos) prezint, metaforic i grafic, creterea economic
sustenabil ca fiind vrful unei piramide, un efort care are la baz dou categorii de
condiii:
Figura 2-1: Modelul Irlandez (NCC) de competitivitate

Parametrii de performan ai pieei
Parametrii care constituie zona de intervenie a guvernelor central i local,
respectiv prghiile prin definiie indirecte cu care pot influena evoluia
economiei.
Acest model prezint un bun instrument de diagnostic care identific factorii-cheie ai
unei economii, n cazul de fa a celei din judetul Hunedoara, i prghiile de intervenie
pentru a susine dezvoltarea durabil a acesteia.
2.2.4.7.1 Parametri ai pieei
Figura 2-2: Modelul Irlandez (NCC), cu evidenierea parametrilor pieei libere

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 81
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 82
Calitatea i disponibilitatea forei de munc
Calitatea i disponibilitatea forei de munc constituie unul dintre factorii-cheie asupra
cruia sunt aintite principalele msuri ale prezentei strategii.
Structura i disponibilitatea forei de munc
Bineneles cadrul de referin pentru statistici legate de fora de munc a devenit, cu
att mai mult dup aderare, spaiul UE. Astfel, pentru 2005, conform datelor publicate
de Eurostat:
rata de ocupare a forei de munc pentru persoanele din Romnia cu vrsta ntre 15
i 64 ani a fost de 57,7% (deci sub media european de 63,3%);
rata de ocupare a brbailor a fost de 63,4%, n timp ce cea a femeilor a fost de
52,1%;
n UE, 194,5 milioane de persoane au fost angajate, nregistrndu-se o rat a ocuprii
de 70,9% pentru brbai i 55,7% pentru femei;
cea mai mare medie de ocupare a forei de munc de 73,1% (80,2% pentru brbai i
65,8% pentru femei) s-a nregistrat n Olanda, urmat de Suedia cu 72,1% (brbai
73,6%, femei 70,5%);
cea mai slab poziie dintre Statele Membre UE au avut-o Polonia (51,7% pentru
brbai i 46,2% pentru femei) i Malta, unde media ratei de ocupare a fost de 54,1%
(brbai 75,2% i femei 32,8;
n Bulgaria, rata medie de ocupare a forei de munc a fost de 54,2% (57,9% pentru
brbai i 31,4% pentru femei).
n Romnia, piaa muncii a suferit o transformare radical; de unde la inceputul i
mijlocul anilor 90 principala problem (de natur n principal social, dar i cu
repercusiuni grave asupra economicului legate de impozitare i re-distribuie) a fost
omajul ridicat, ncepnd din 2004 se contureaz problema exact opusa, aceea a unui
deficit de fora de munc. Aceasta se aplic n special la mna de lucru calificat, cu
precdere n sectoare economice de nalt competitivitate.
Fenomenul migraiei forei de munc a nceput s ia amploare n 2002, odat cu
ridicarea obligativitii vizelor pentru cetenii romni n spaiul Schengen, i este de
ateptat s continue pn la momentul cnd diferenele de salarii ntre Romnia i
spaiul vest-european se vor micora substanial. Exist nc o rat moderat a
omajului (sub 6% n zona de proiect) dar acesta privete n principal acele elemente
ale forei de lucru care sunt lipsite fie de o calificare fie de experien (tineri absolveni).
Rata omajului n rndurile tinerilor sub 25 de ani i a persoanelor trecute de 50 de ani
(n special de sex masculin) rmne o persistent problem social.
Din punctul de vedere al firmelor, competiia pentru a atrage personal productiv va
duce la o accelerare a creterii costurilor cu salariile n viitorii 2-3 ani, n sectorul privat.
Presupunnd o cretere corespondent sau mai mare n productivitate, aceasta
este de dorit att din punct de vedere economic ct i social.
Migraia ocupaional i teritorial
n 2004, rile cu cel mai mare aflux de emigrani romni erau: Ungaria (existnd
elemente care ncurajeaz acest flux, cum ar fi apropierea graniei i limba maghiar)
Germania, Turcia, Italia i Spania. Conform Raportului Dezvoltrii Umane UNDP pe 2004,
nici unul dintre judeele regiunii de Vest nu era ncadrat n categoria zone tradiionale
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 83
pentru emigrare. Recent ns, conform aceluiai raport, n judeul Hunedoara fluxurile
de emigrani s-au intensificat ncepnd cu anul 2002.
Majoritatea emigranilor sunt muncitori cu contracte de munc n strintate, ns i
proaspt-absolveni de studii universitare. Din datele de la INS, procentul de absolveni
care au prsit ara s-a ridicat de la 6% n 1990 la 23% n 2000.
Instruirea i perfecionarea resurselor umane
n special n condiiile n care piaa intern nu reuete s rein unele din elementele
cele mai talentate i dinamice ale forei de munc autohtone, formarea i instruirea
continu a forei de lucru adulte devine o prioritate de cea mai mare importan.
Formarea profesional continu
n Romnia, rata participrii adulilor la studiu i instruire (ca procent din populaia cu
vrsta cuprins ntre 25-64 ani) a fost de 1,1% n 2002, fa de 8,4% n UE n aceeai
perioad.
Tabelul 2-1: Nivelul de concentrare a instruirii n domeniul IMM n regiunile din Romnia, 2003
Nivelul
de concentrare
a instruirii
Nord-
Est
Sud-
Est
Sud
Muntenia
Sud-Vest
Oltenia
Vest
Nord-
Vest
Centru
Bucureti-
Ilfov
[%*] [%*] [%*] [%*] [%*] [%*] [%*] [%*]
Lips instruire 21,55 38,50 30,99 31,02 34,07 41,18 25,13 40,88
1-5 zile 37,93 31,00 35,21 31,02 39,56 32,35 39,49 33,53
6 mai multe zile 30,17 21,50 27,46 17,65 15,38 22,06 20,00 16,76
Nu se tie 10,34 9,00 6,34 20,32 10,99 4,41 15,38 8,82
* exprimat ca procent din nr. total de IMM-uri
Ca un trend general, interesul managerilor din IMM-uri pentru mprosptarea
cunotinelor i aptitudinilor lor prin cursuri de pregtire este foarte sczut. Marea
majoritate a firmelor din ar (70,2%) nu au avut nici un manager participant la cursuri
de instruire, n timp ce numai 16,8% dintre IMM-uri susin c puini dintre managerii lor au
fost cuprini n cursuri de instruire.
Pe sectoare de activitate, situaia participrii la cursuri de instruire a managerilor este i
mai alarmant. Astfel, n agricultur ntlnim cel mai mare numr de IMM-uri care nu au
avut nici un manager participant la cursuri de instruire (97,5%), sector ndeaproape
urmat de firmele din transporturi i comunicaii, cu un procent de 84,4% de IMM-uri ce
nu au avut nici un manager cursant. n schimb, o situaie aparent mai bun ntlnim la
IMM-urile din sectorul Alte servicii, unde 29,9% din IMM-uri i-au trimis puini dintre
managerii lor la cursuri de formare continu.
ntreprinderile din categoria mijlocie i-au trimis managerii la cursuri ntr-o msur mai
sporit dect au fcut-o celelalte categorii. Se observ o corelare pozitiv ntre
mrimea ntreprinderii i frecvena cu care i trimit managerii la cursuri de instruire.
Astfel, 71,8% dintre micro-ntreprinderi au declarat c nu au avut nici un manager
cursant, n timp ce doar 43,5% dintre ntreprinderile mijlocii s-au aflat n aceast situaie.
n replic, ntreprinderile din categoria mijlocii au reuit ntr-o proporie de 35,1% n
comparaie cu cele mici (21,7%) i cu mult mai mult dect micro-ntreprinderile (15,8%)
s-i trimit unii manageri la training.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 84
n ceea ce privete participarea angajailor la instruire, situaia poate fi catalogat ca
fiind serioas, devreme ce nici tabloul participrii angajailor nu se deosebete esenial
de participarea managerilor. La fel ca i n analiza de mai sus ntlnim un procent
foarte mare de IMM-uri (68% n medie) ce nu au avut nici un angajat cuprins n
programe de instruire. Doar n 7,1% dintre firme toi angajaii au participat la cursuri de
instruire, iar 19,3% dintre IMM uri spuneau c puini dintre angajaii lor au participat la
cursuri de instruire.
Cu toate acestea o situaie ceva mai bun se identific n sectorul Alte servicii unde
s-a nregistrat cel mai mare procent de firme ce au avut angajaii cuprini n programe
de instruire (42,8% n mod cumulat). La polul opus, al experienei negative, se afl
firmele din transporturi i comunicaii. Acestora li se asociaz cel mai mare procent de
firme ce nu au avut nici un cursant (80%) n programe de pregtire. Procentul firmelor
mijlocii care i-au trimis angajaii la cursuri de perfecionare este de aproape 2 ori mai
mare dect cel al microntreprinderilor sau al firmelor mici. Se pstreaz corelaia
semnalat n analiza anterioar, conform creia n cazul micro-ntreprinderilor (69,7%)
ntlnim mai multe firme fr nici un angajat cursant, dect n cele mici (60,2%) sau
mijlocii (36,3%).
Productivitate
Productivitatea muncii i valoarea adugat brut regional
n ceea ce privete productivitatea muncii, datele estimative la nivel regional pentru
productivitatea muncii pe persoan angajat evideniaz faptul c Vestul, ntre
celelalte regiuni ale Romniei, este pe locul 3 ca nivel al productivitii muncii pe
persoan angajat, dup Bucureti-Ilfov i Centru.
Analiznd VABR din punct de vedere al participrii regiunilor la formarea ei n corelaie
cu numrul de salariai, constatm c regiunea Vest realizeaz 11,65% din VABR cu
12,19% salariai din totalul naional realiznd o productivitate de 220 mil. lei/salariat,
care reprezint doar 96,35% din media naional. Cu toate acestea, regiunea se
situeaz a doua ntre regiunile rurale i a treia la nivel naional (dup Bucureti-Ilfov
realizeaz 21,37% din VABR cu 16,35% din total salariai, acetia obinnd o
productivitate de 298,4 mil. lei/salariat, nsemnnd 130,7% din media naional i
regiunea Sud-Vest Oltenia).
Preuri i costuri
Integrarea n UE aduce dou niveluri de presiune asupra costurilor i preurilor: pe de o
parte, eliminarea msurilor protecioniste i sporirea competiiei ntre furnizorii de bunuri
i servicii, att business to business ct i final sale, va duce la o diversificare a
ofertei i o scdere a preurilor produselor i serviciilor achiziionate pe piaa liber. Pe
de alt parte, preurile la acele bunuri i servicii care beneficiau de intervenii
guvernamentale (protecie mpotriva competiiei, subsidii) vor crete, pentru c, prin
eliminarea distorsiunilor create de politici guvernamentale, ele se vor alinia la preurile
pieei libere.
Evident, preurile unei game largi de materii prime sunt influenate de interaciunea pe
plan global ntre cerere i ofert; astfel, materialele de construcie au nregistrat n ultimii
doi ani creteri substaniale, n unele cazuri cu peste 30% pe an, datorit presiunii
exercitate asupra pieei de ri mari n curs de dezvoltare (China, India) a cror rate
rapide de cretere se reflect ntr-un apetit sporit pentru materiale de construcii de
baz (ciment, fier-beton, etc.).
Performana (eficiena) agenilor economici
Nivelul de performan al firmelor este msurat prin rata lor de profit eficiena cu care
transform capital n profit. Aceasta se exprim prin rata ROI (return on investment) i
multe din variaiunile sale (ROA, ROE, ROC, etc). Aceti indicatori de performan sunt
dificil de calculat la nivel local, fie din lips de date (n cazul IMM-urilor), fie datorit
faptului c marile companii raporteaz fiscal consolidat, la nivel naional.
Ca msura de aproximare (proxy) pentru performana financiar i operational pot
fi folosite exporturile, net sau procentual din cifra de afaceri. Evident aceasta este o
estimare imprecis; pe de alt parte, se observ un trend c exportatorii care practic
marje de profit relativ mici au n general timpi mai scuri de rotire a capitalului rulant,
ducnd la rezultate comparabile pe o baza anual.
n topul sectoarelor specializate n exporturi se afl confeciile textile i nclmintea,
urmate de produsele de mobilier, ansamble metalice i electrice. n ultimii ani analizai
creteri semnificative ale exporturilor din JUDETUL HUNEDOARA au nregistrat sectoarele:
articolele de nclminte, produsele industriei chimice, dispozitivele mecanice i
electrice, instrumente optice i foto, mijloace i materiale de transport.
2.2.4.7.2 Zona de intervenie a APC&L n mediul de afaceri
Zona de intervenie a administraiei publice central i local n mediul de afaceri se
identific n principal cu urmtoarele aspecte descrise n urmtoarele trei subcapitole
ce urmeaz.
Figura 2-3: Modelul Irlandez (NCC), cu evidenierea zonei de intervenie APC&L

Impozitare i reglementare
n acest moment n Romnia fiscalitatea la nivel naional nu mai reprezint nici pe
departe un impediment n funcionarea sectorului privat; dimpotriv, este una din cele
mai progresive din lume. La nivel local, taxele incep s se alinieze cu sistemul
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 85
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 86
european, dar acest proces este de abia la inceput; este de ateptat ca i taxele
locale s rmn competitive, cel puin pentru Europa, pe termen scurt i mediu.
Impozit pe cldiri i terenuri
Actualmente, sistemul de impozitare la nivelul autoritilor publice locale pe cldiri i
terenuri nu tine cont de preul de pia al locuinei atunci cnd se calculeaz impozitul
pe cldiri, ceea ce este n majoritatea cazurilor n beneficiul celui impozitat.
Impozitarea se face dup tipul de cldire pe care l are societatea sau ceteanul i
dup zona n care se afl aceasta.
Pentru cldirile cu perei sau cadre de beton armat, de crmid ars, piatr natural
sau alte materiale asemntoare, baza de calcul a valorii impozabile pe anul 2006 a
fost de 6,6 milioane de lei vechi pe m.p., din care se calcula valoarea impozitului la
1,25% din baz. n 2007 procentul aplicat bazei de calcul se va dubla de la 1,25% la
2,5%.
Impozitul va ine seama i de zona n care se afl locuina, situaie n care zona A este
considerat cea mai scump, adic e evaluat ca zona central, n vreme ce zona D
reprezint periferia oraului. Valoarea impozabil a cldirii se reduce cu 20% pentru
cldirea care are o vechime de peste 50 de ani i cu 10 la suta pentru cea care are o
vechime de 30 de ani.
Impozit pe profit
Impozitul pe profit este n prezent extrem de favorabil atragerii investiiilor, constituind
unul din motivele pentru care volumul de investiii strine directe n 2005 i 2006 a atins
13 miliarde de Euro, mai mult dect dublu fa de perioada de doi ani anterioar.
Actualmente, impozitul pe profit se aplic ca i cot unic de impozitare astfel:
Pentru micro-ntreprinderi (firme avnd un rulaj total anual mai mic de 100.000
Euro), cota este de 2% pe rulaj;
Pentru orice alte societi comerciale, inclusiv IMM-uri, cota unic de
impozitare este de 16% pe profit (calculat conform IAS din EBT, earnings
before taxes).
Acest lucru este extrem de favorabil investitorilor, care au de asemenea libertatea de a
repatria profitul n ntregime. Comparat la nivelul UE, numai republica Irlanda are o
fiscalitate mai scazut (12,5%), majoritatea rilor atingnd sau depind dublul cotei
actuale din Romnia (Franta 33%, Germania 38%, etc.).
Alte taxe i impozite pltibile de ctre angajator
Contribuiile obligatorii la fondul de pensii de stat i diverse asigurri obligatorii
nsumeaz ntre cca. 31% i maximum 35,5%.
CAS 19,65%
Fond accidente maximum 5%, depinde de sectorul de activitate
omaj 2,5%
Sntate 7%
FNUASS 0,85
Comision Camera de munc 0,75%
Aceasta este comparabil, n partea superioar a marjei, cu celelalte ri europene.
Infrastructura economic i tehnologic
Prin aceasta se nelege ntreaga infrastructur urban i peri-urban, necesar bunei
desfurri a activitilor comunitii.
Ci de comunicaii i transport n comun
Transportul rutier
Una dintre problemele cele mai stringente care amenin s limiteze substanial
dezvoltarea judetului Hunedoara este lipsa de capacitate rutier i lipsa de
infrastructur (modernizri i lrgiri de drumuri, drumuri noi, tuneluri, ci de acces n
regim de drum expres, etc.) care s i susin dezvoltarea. Motorizarea n Judetul
Hunedoara se apropie de 280 de vehicule/1000 de locuitori, nu exist osea de centur
practicabil (ceea ce oblig tot traficul de tranzit s treac prin ora) iar activitatea
economic crete constant.
Figura 2-4: Traseul coridorului 4 Pan-european n zona de proiect

La nivel regional, coridorul pan-european 4 n regim de autostrad, care va trece prin
Deva i Simeria, va asigura accesul rapid pe axa est-vest, important printre altele
pentru punerea n valoare a potenialului turistic al zonei de proiect.
Echipare energetic
JUDETUL HUNEDOARA este dotat cu reele electrice permind cuplarea la 20.000V,
4.000V, 360V i 220V. Reeaua de gaz metan este de asemenea disponibil.
Telecomunicaii
Societatea informaional este caracterizat prin creterea exploziv a informaiei
digitale, disponibil prin intermediul produselor tehnologiei informaiilor i
comunicaiilor. Parametrii acestei creteri n JUDETUL HUNEDOARA sunt:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 87
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 88
creterea numrului de abonai la serviciile de telefonie mobil a crescut cu
38%, ajungnd la 235 abonai la 1000 locuitori;
ponderea gospodriilor care dein PC n total gospodrii a crescut de la 6% la
7,3%;
numrul salariailor angajai n teleworking, din sectorul economico-financiar a
crescut cu 66%.
La nivel naional, ntre 1999 i 2003 s-a nregistrat o rat de cretere a numrului de PC-
uri de 228%, cu o cretere anual medie de 34,5% (8,3 PC-uri la 100 locuitori n 2004) iar
numrul utilizatorilor internet a crescut n aceeai perioad cu 563%, cu o rat
spectaculoas de cretere de 60% pe an (19,1 utilizatori internet la 100 locuitori n 2004).
n 2003, numrul computerelor la 1000 de locuitori era de 69,2 n Romnia. Tot la nivel
naional, statisticile indic apropierea de valorile din UE15, astfel: rata de penetrare a
internetului n administraia public a fost de 80% (media UE15 = 84,2%), n mediul de
afaceri 75% (media UE15 = 84,2%), cu diferene mari ns la capitolul utilizatori casnici,
unde rata de penetrare n Romnia este de 12,2% fa de 45,1% n UE15.
n anul 2004, 8,2% din totalul ntreprinderilor din regiune erau conectate la internet i
totalizeaz procentul de 48,4% din PC-urile aflate n dotarea firmelor din regiune.
Tabelul 2-2: Gradul de conectivitate IT al firmelor din zona de proiect
Regiunea
Ponderea nr. ntreprinderilor
cu conexiune Internet n
total ntreprinderi din
regiune
Numr de
PC la 100
salariai
Ponderea nr. de PC
conectate la Internet
din total PC n
regiune
Ponderea nr. de
specialiti ITC la
100 salariai
[%] [%] [%] [%]
Vest 8,2% 8,8% 48,4% 1,7%
Bucureti 12,2% 13,6& 60,1% 2,5%
Romnia 8,5% 9,7% 48,9% 1,7%
n acelai an, 2004, statisticile indic 8,8 PC-uri la 100 de angajai (a doua regiune dup
Bucureti-Ilfov cu un indice de 13,6) i 1,7 specialiti ITC la 100 de angajai. n 2004, fa
de 2003, numrul de specialiti ITC a sporit la nivel naional cu 20%. Ponderea
specialitilor IT&C se regsete n servicii i mai puin n industrie.
Statisticile la nivel naional indic faptul c ntreprinderile mari (peste 250 de angajai)
sunt cele care utilizeaz produsele ITC n cea mai mare masur, procentele n rndul
IMM-urilor fiind reduse n rndul tuturor indicatorilor: ponderea ntreprinderilor ce dein
PC-uri, ponderea numrului de salariai ce utilizeaz PC/Internet, ponderea
ntreprinderilor care au un web-site propriu.
Vnzrile prin internet sunt nc slab dezvoltate, att la nivelul regiunii ct i la nivel
naional (in medie sub 2% din ntreprinderi vnd prin internet iar procentul celor care
cumpr prin internet este asemntor).
Antreprenoriat i inovaie
Cultura antrepenorial este un lucru de dat relativ recent n mediul economic din
Romnia. Dei prezent ntr-o oarecare msur la toate grupele de vrst, ea este mai
uor de nsuit de ctre tineri. Ea face de asemenea obiectul multor programe de
suport i ndrumare implementate de autoritile publice centrale i locale.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 89
Antreprenoriat
Dei dinamic n comparaie cu nivelul general din Romnia, nivelul de activitate
antrepenorial din JUDETUL HUNEDOARA este cu mult n urma celui din UE.
Dinamica antrepenoriatului este mai pronunat n Bucureti i n zone cu niveluri
crescute de ISD. n zona de proiect, acesta se manifest cu precdere n municipiul
Deva. n general, nivelul de antrepenoriat este mai crescut acolo unde:

Exist un nivel crescut al investiiilor directe:
o strine
o interne
Factori speciali
o fora de munc specializat
o tradiia n meteuguri i comer
o potenialul infrastructural
o influena migraiei i emigraiei
o apropierea de surse de materii prime
o apropiere de piee de desfacere
interne
externe
existena zonelor defavorizate sau areale care beneficiaz de programe
guvernamentale sau internaionale
areale cu transfer de capital individual autohton, provenit din munca n
strintate
Inovaie
Ca i antrepenoriatul, inovaia este n condiii normale un fenomen emergent: forele
pieei ofer condiii i motivaie viitorilor inovatori. n condiiile n care economia
(romneasc) i revine cu greu n urma a 50 de ani de comunism, sunt nc necesare
msuri de susinere a dezvoltrii fenomenului.
Activitatea de inovare n ntreprinderi
La nivel european, 51% dintre ntreprinderile productive sunt tehnologic inovatoare. La
nivelul anului 2001, pentru care exist date statistice, numai 5,2% din ntreprinderile din
industria prelucrtoare au desfurat activitate de cercetare-dezvoltare, iar 2,4% au
fcut exporturi, valoarea produselor lor noi i mbuntite deinnd cca.10% din
exporturi.
Ponderea ntreprinderilor inovative reprezint 17% din ntreprinderile active din
economie (cu cca. 16% din numrul total de salariai). Cifra de afaceri a ntreprinderilor
inovative are o pondere de 42% din cifra total de afaceri a ntreprinderile active. n
2004, suma total a cheltuielilor pentru activiti de inovare s-a ridicat la 24.475.941
milioane ROL, dintre care 68% reprezint cheluieli efectuate de firmele mari, 21% de
ctre firmele mijlocii i 11% de ctre firmele mici.
La nivel naional, structura ntreprinderilor inovative are urmtoarele caracteristici:
din punct de vedere al dimensiunii:
o 83,4% sunt IMM-uri (53,7% ntreprinderi mici i 29,7% mijlocii);
o 16,6% sunt ntreprinderi mari.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 90
din punct de vedere al domeniului principal de activitate:
o 73% industrie;
o 27% servicii (12% comer, 10% tranzacii imobiliare, 4,7% transporturi i
comunicaii).
Infrastructura de transfer tehnologic i inovare, respectiv entittile specializate pentru
difuzarea, transferul i valorificarea n economie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare,
se afl ntr-un proces de construcie institutional.
n perioada 2000-2004, numai aprox. 17% din numrul total de firme au desfurat
activiti inovative de succes, marea majoritate n sectoarele: industria prelucrtoare i
servicii. Acest procent contrasteaz cu datele provenite din UE15, unde n anii 1998-
2000 44% dintre firme erau considerate ca fiind inovatoare. Se remarc ns faptul c,
n Romnia, ntreprinderile mari se apropie de acest procent, cu 41%. ntreprinderile sub
49 de angajai au dezvoltat activiti inovatoare doar n proporie de 13%.
Sectoarele cele mai inovatoare n Romnia sunt ilustrate n Tabelul 2-3 de mai jos:
Tabelul 2-3: Sectoare inovatoare din Romnia
Nr. Activitatea
Procent din firmele
inovatoare
[denumire] [%]
1
Intrumente de precizie medicala, produse de optic medicala,
instrumente pentru fabricarea ceasurilor
45%
2 Produse i substante chimice 44%
3 Mijoace de transport rutier 40%
4 Tranzacii imobiliare 36%
5 Petrol, cocsificarea carbunelui i tratarea combustibililor nucleari 35%
6 Masini i echipamente 35%
7 Metalurgie 34%
8 Masini i aparate electrice 34%
9
Mobil i alte activiti industriale ce nu se regsesc n nici o alt
clasificare
29%
10 Echipamente de calcul i birou 27%
Majoritatea inovaiilor (75%) se refer la inovarea de produs i inovarea de proces. ns
marea majoritate a inovaiilor tehnologice se refer la achiziionarea de maini i
echipamente noi (58% pentru toate firmele i pn la 73% pentru firmele mici). IMM-
urile romneti sunt mai puin nclinate s fac schimbri de strategie sau de
organizare, ele fiind mai inovatoare n activiti de marketing sau design.
Legat de participarea ntreprinderilor n proiecte de cooperare pentru cercetare,
partnerii cei mai frecveni constau n firme romneti i doar ntr-o mic msur din alte
ri din UE. Posibilitatea angajrii n activiti de cooperare cu o firm strain crete
odat cu dimensiunea ntreprinderii.
Cu toate acestea, avnd n vedere c doar 3% din ntreprinderile mici i 21% din cele
mijlocii sunt inovative, proporia IMM-urilor care coopereaz cu firme din strintate n
C&D este sub 3% pentru firmele mici, de 4,6% pentru cele mijlocii i de 16% pentru
firmele mari.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 91

Succesul activitilor inovatoare poate fi evaluat prin:
lrgirea pieei, ca urmare a introducerii unor produse noi sau mbuntite
creterea profitului datorit creterii productivitii ca urmare a mbuntirii
proceselor
reducerea impactului negativ al activitilor economice asupra mediului
nconjurtor
introducerea standardelor de calitate
Cercetare-Dezvoltare
Dac msurile de susinere a inovaiei la nivelul sectorului privat sunt n general de
natur s genereze rezultate pozitive, sistemul de cercetare-dezvoltare este mai puin
uor de apreciat. Exist voci critice care sunt de prere ca iniiativa n cercetare-
dezvoltare ar trebui lsat n ntregime la latitudinea sectorului privat.
Exist n Romnia un sistem naional de cercetare-dezvoltare; acesta cuprinde
urmtoarele categorii de uniti:
A. Uniti de drept public:
institute naionale de cercetare-dezvoltare;
institute, centre sau staiuni de cercetare ale Academiei Romane i de
cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramur;
institute de nvmnt superior acreditate sau structuri ale acestora;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate n cadrul societilor
naionale, companiilor naionale i regiilor autonome de interes naional.
n sistemul naional de cercetare-dezvoltare mai sunt sunt cuprinse, n afara unitilor i
instituiilor de mai sus i urmtoarele categorii de uniti i instituii:
B. Unitile i instituiile de drept public:
institute, centre sau staiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituii
publice;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate n cadrul societilor
naionale, companiilor naionale i regiilor autonome sau ale administraiei
publice centrale i locale;
centre internaionale de cercetare-dezvoltare nfiinate n baza unor acorduri
internaionale;
alte instituii publice sau structuri ale acestora, care au n obiectul de
activitate cercetarea-dezvoltarea.
C. Unitile i instituiile de drept privat:
uniti de cercetare-dezvoltare organizate ca societi comerciale;
societi comerciale, precum i structurile acestora care au n obiectul de
activitate cercetarea-dezvoltarea;
instituii de nvmnt superior private acreditate sau structuri ale acestora;
unitile i instituiile de cercetare-dezvoltare care beneficiaz de finanare i
din fonduri publice sunt obligate s asigure urmrirea realizrii transferului
tehnologic;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 92
sursele de finanare pentru activitatea de cercetare desfurat de unitile i
instituiile din cadrul sistemului naional de cercetare se constituie din:
o fonduri de la bugetul de stat;
o fonduri atrase de la ageni economici;
o fonduri provenite din cooperri internaionale;
Principalele instrumente prin care se asigur finanarea cercetrii sunt:
proiectele finanate prin programele naionale cuprinse n planul naional de
cercetare-dezvoltare i inovare al Romniei;
proiectele finanate prin programele sectoriale;
proiectele prioritare ale ministerelor de resort.
La nivel naional, peste 60% din activitile de cercetare-dezvoltare se desfoar n
sectorul public.
Dei ntreaga construcie instituional dedicat cercetrii i dezvoltrii poate fi descris
cu o sonoritate impresionant, ea nu impresioneaz nici prin rezultate, nici prin cifrele
implicate. Granturile n domeniu sunt n general mici, iar rezultatele, dac exist, nu par
s fi fcut vreun impact notabil n pia.
n zona de proiect, ponderea activitilor de cercetare/dezvoltare din PIB-ul TZIeste
neglijabil.
Este plauzibil ca i criticii sistemului s aib dreptate ca cercetarea i dezvoltarea s
aib un efect pozitiv simitor asupra economiei numai atunci cnd au loc din iniiativa
privat, n cadrul unei activiti generatoare de profit, cu caracter aplicat, rezultnd n
inovaie sau ntr-o sporire substanial a productivitii.
2.2.4.8 Potenialul pentru clustere
n economiile avansate, stratul cel mai dinamic al economiilor regionale este compus
dintr-un amestec de economic clusters. Clusters sunt grupuri de companii i instituii
asociate activnd ntr-un domeniu sau specialitate comun, situate n relativa
proximitate geografic, care includ att productori / fabricani / prestatori de servicii,
ct i prestatori de servicii conexe (bancheri i societi de asigurare specializate, etc.),
furnizori, universiti i asociaii profesionale. Astfel, exemple clasice de clusters sunt
industria electronic din Silicon Valley n California, industria ceasurilor din Elveia, etc.
Un cluster acioneaz ca o arie de competen, o rezerv de resurse n i din care
toate firmele implicate contribuie i se aprovizioneaz.
Majoritatea clusterelor care se cunosc s-au format n mod natural, spontan, prin libera
iniiativ a participanilor, n cursul unor perioade relativ ndelungate de timp.
Facilitarea apariiei unui cluster solid care s prind rdcini i s devin viabil este
una din cele mai mari provocri a planificatorului n dezvoltarea economic.
2.2.4.8.1 Volumul total de activitate economic
Volumul total de activitate economic raportat n Judetul Hunedoara a fost, dup
cum este prezentat n Tabelul 2-4 de mai jos, de peste 880 milioane Euro n 2005
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 93
Tabelul 2-4: Nivelul de activitate economic raportat n Judetul Hunedoara
Zona geografic Activitate economic raportat
[in milioane Euro] 2003 2004 2005
Municipiul Deva 381.1 461.1 610.1
Municipiul Hunedoara 199.0 306.9 237.0
Oraul Simeria 29.0 34.7 32.6
Total 2612.1 2806.7 2884.7
Fiecare sector al economiei locale care a generat acest volum de activitate prezint
propria sa combinaie de factori care i susn poziia competitiv n pia.
2.2.4.8.2 Nivelul de intensitate a consumului de resurse
Aceast analiz, folosit partial i la identificarea potenialului pentru formarea de
clustere, este mai relevant ntr-un context economic obinuit; n situaia n care
numrul de firme este relativ mic (Hunedoara i Simeria) iar evoluia economic este
influenat de factori macro-economici puternici (rate de cretere la nivel naional
etc.), identificarea sectoarelor cu potenial de cluster trebuie bazat pe probe mai
detaliate. n acest sens, analiza prezint situaia n Municipiul Deva, ca fiind nu numai
cea mai relevant, dar efectiv constitutind motorul dezvoltrii intregii zone de proiect.
Astfel, n lista de mai jos sunt prezentate principalele sectoare ale economiei
municipiului Deva, grupate n funcie de principalele lor surse de avantaj competitiv.
Natura acestor surse relev poziia competitiv a sectorului respectiv.
De la stnga la dreapta, aceste grupri sunt:
Sectoare cu un consum intensiv de mn de lucru:
o Agricultura i silvicultura
o Servicii personale
o Textile, marochinrie, nclminte
o Construcii
Sectoare cu un consum intensiv de resurse naturale:
o Industrii extractive
Sectoare care combin un consum intensiv de resurse naturale cu economii de scar:
o Fabricare ceramic, beton, piatr
o Produse alimentare i buturi
o Prelucrare i fabricare din lemn
o Fabricare hrtie i tiprire
o Utiliti
Sectoare n care eficiena deriv n principal din ordinul de mrime potrivit (de obicei
mare) al operaiunii, respectiv economii de scar:
o Confecii metalice
o nchirieri
o Mase plastice
o Transport i logistic
Sectoare n care factorul determinant al avantajului competitiv este cunoaterea
sectoare bazate pe know-how:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 94
o Servicii financiare i asigurri
o Servicii profesionale
o Imobiliare
Sectoare n care poziia competitiv a firmelor depinde att de ordinul de mrime
(economii de scar) ct i de know-how:
o Comer cu ridicata i cu amnuntul
o Hoteluri i restaurante
o Comunicaii
o Produse manufacturiere
o Recuperarea deeurilor
Natura surselor de avantaj competitiv care definesc un sector economic determin
modul n care firmele vor face competiie ntre ele, marjele de profit ce se pot practica
de ctre firme i sustenabilitatea acestora.
Exist o strns legtur ntre natura serviciului sau a produsului finit i natura avantajului
competitiv; aceasta se leag de noiunea economic de comoditate versus produs
difereniat.
Prin definiie, o comoditate este un produs perfect ne-difereniat, ca de exemplu
petrolul, sau aurul (nimnui nu i pas care anume gram de aur ne-prelucrat, sau care
anume baril de petrol l cumpr). Comoditile sunt elastice la pre (rspund imediat
la orice schimbare n balana dintre cerere i ofert a pieei). La polul opus se afl
produsele difereniate, cum ar fi obiecte de art, bijuterii i haine de marc. Acestea
sunt relativ inelastice la pre (cine vrea s cumpere un anumit tablou semnat de
Picasso va da, pn la un anumit prag, orict s l achiziioneze).
Astfel, dupa cum se poate urmari mai jos, sectoarele cuprinznd activiti care se
bazeaz n principal pe un consum ridicat de mn de lucru sau de resurse naturale,
tind s genereze produse care au mai mult natura unei comoditi; acestea permit
marje de profit mai limitate i mai nesigure (n special ntr-o pia volatil), i dispar
atunci cnd sursa de avantaj competitiv se pierde spre exemplu, n cazul minii de
lucru, fabricile de textile se mut n alt parte n momentul n care preul minii de lucru
se ridic peste un anumit prag.
Fenomenul este exact opus n partea dreapt a graficului, unde sursa de avantaj
competitiv este know-how, mbinat sau nu cu economiile de scar. Acest tip de
avantaj competitiv tinde s fie durabil i adaptabil la schimbrile n pia.
2.2.4.8.3 Principalele sectoare cu potenial de cluster
Sectoarele din partea dreapt a graficului sunt mult mai probabil capabile de a forma
clustere. Dintre acestea, prin numrul i evoluia firmelor, dau semne de clustere
emergente urmtoarele sectoare:
Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
Intermedieri financiare i activiti auxiliare;
Servicii profesionale;
Recuperarea deseurilor;
Fabricarea de produse manifacturiere (OEM).

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 95
2.2.4.9 Analiza SWOT a potenialului economic al judeului Hunedoara
Tabelul 2-5: Analiza SWOT pentru judeul Hunedoara
Puncte tari Puncte slabe
Structura activitilor economice:
Capacitate antreprenorial n cretere;
Sector activ al pielriei i nclmintei, care
ofer locuri de munc i atrag investiii n toat
regiunea;
Existena unor uniti economice de tradiie n
industria metalurgic (confecii metalice)
dintre care unele au trecut de faza de
restructurare;
Existena unor uniti economice de tradiie n
sectorul prelucrrii lemnului;
Existena unor uniti economice de tradiie n
sectorul prelucrrii carnii, laptelui i a altor
produse agricole;
Potenial turistic ridicat (cultural, montan,
agroturism, cinegetic) i prezena unor resurse
turistice naturale i antropice de mare valoare
n plan naional i internaional;
Pozitia geografic favorabil, de-a lungul unui
coridor major de transport / comunicare est -
vest;
Resurse naturale: produsele de carier
(marmur, granit, bazalt, balast) i minerit
(metale neferoase, feroase, crbune), lemnul,
apele minerale i termale, i CO2 natural.
Structura activitilor economice:
Nivel redus de productivitate, n special n industrie;
Eficienta energetica, n special n sectoarele de
producie, este mai puin de o treime din media
EU15;
Nivel sczut al competitivitii globale;
Productivitate i rentabilitate redus a IMM-urilor;
Procentul extrem de redus al investiiilor IMM-urilor
n active intangibile;
Marketing slab performant la nivelul agenilor
economici;
Insuficient promovare a regiunii pentru investitori;
Ponderea redus a sectorului serviciilor n cadrul
economiei regionale;
Ponderea redus a forei de munc nalt
calificat;
Contribuia redus a IMM-urilor la crearea de noi
locuri de munc;
Insuficienta dezvoltare a unor centre industriale
centralizate puternic pe industrii de vrf;
Insuficiena tehnologiilor ecologice i de
ecologizare n procesele de fabricaie ale
agenilor economici;
Capacitate managerial i antreprenorial nc
sczut n sectorul privat; cunostine slabe de
administrare a afacerilor;
Foarte puine IMM-uri n mediul rural;
Foarte puine servicii i produse cu valoare
adugat ridicat;
Infrastructura de comunicaii foarte slab n mediul
rural;
Exportul de produse cu valoare adugat ridicat
aproape inexistent;
Procent ridicat al produselor cu valoare adugat
mic;
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi
din industrie este destul de redus;
Numr redus de IMM-uri/populaie adult;
Proporia locurilor de munc n industrii i servicii de
nalt tehnologie este foarte mic.
Inovaie i servicii de sprijinire a afacerilor:
Revoluia comunicaional declanat ntr-un
ritm alert; potenial de ofert deosebit n
domeniul IT&C i a serviciilor specializate
destinate ntreprinderiilor;
Utilizarea Internetului n zonele urbane ca surs
alternativ de informare;
Exist preocupri pentru dezvoltarea de
incubatoare de afaceri;
Potenial inovativ i competitiv demonstrat al
sectoarelor: confecii metalice, pielrie-
nclminte, prelucrarea lemnului i industriei
alimentare.
Inovaie i servicii de sprijinire a afacerilor:
Migrarea forei de munc calificate ctre alte ri
Participare sczut a firmelor la societatea
informaional;
Numr nc foarte redus de firme tehnologic
inovative;
Insuficiente parteneriate, funcionale la parametri
ridicai, ntre universiti, centre de cercetare i
mediul economic;
Infrastructura suport pentru cercetare este
insuficient;
Numr redus de firme n regiune care au certificri
n domeniul managementului calitii i al mediului
(ISO 9001; ISO 14001);
Cerere redus din partea sectoarelor tradiionale
pentru servicii specializate i IT;
Numrul nc redus de utilizatori casnici conectai
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 96
Puncte tari Puncte slabe
la internet;
Lipsa unor investiii majore n domeniul hardware i
software;
Cultura calitii serviciilor deficitar; mentaliti
tradiionaliste, opuse inovrii;
Nu exist nici o firm de tip spin-off;
Numr insuficient de parcuri tehnologice i
tiinifice, incubatoare de afaceri inovante;
Insuficient dezvoltare a serviciilor de asisten i
consultan pentru sprijinirea afacerilor; ponderea
redus a sectorului serviciilor pentru ntreprinderi;
ntreprinderile cu capacitate proprie de cercetare
i dezvoltare sunt aproape inexistente;
Creditele acordate IMM-urilor pentru cercetare,
dezvoltare i inovaie sunt extrem de reduse;
Ofert limitat a consultanilor n afaceri
specializai.
Sectorul turism:
Oferta structurilor de cazare;
Creterea nr. de turiti n Regiune;
Diversificarea sectorial a ofertei turistice;
Indicii de ocupare turistic;
Segmentarea pieei;
Dezvoltarea turismului ecologic n Regiunea
Vest;
Potenial pentru turismul de ni;
Regiunea este poarta de intrare dinspre
Uniunea European.
Sectorul turism:
Slaba diversificare a infrastructurii de cazare pentru
turismul rural and youth tourism (agrotourism,
hostels and low cost structures);
Lipsa de produse turistice i lipsa susinerii
brandurilor;
Pondere sczut a turismului la formarea PIB
Regional;
Lipsa turismului de ni;
Lipsa surselor financiare pentru proiecte de investiii
i alocare a acestora pe prioriti comunitare;
Structurile de promovare i informare sunt puine
sau absente;
Nivel sczut de specializare a forei de munc din
turism;
Ocuparea forei de munc n turism;
Slaba calitate a infrastructurii de acces.
Educaie:
Tradiie n educaia de calitate n disciplinele
tehnice/tiinifice;
Deva - Hunedoara - Simeria este un centru de
excelen n nvmntul superior;
Creterea constant i susinut a numrului
de studeni n ultimul deceniu;
Rata ridicat de cuprindere n nvmntul
obligatoriu n zona de proiect;
Numr din ce n ce mai mare de elevi nscrii la
liceu i n colile profesionale i tehnice;
Raport elevi/cadru didactic peste media
naional;
Constituirea unor reele parteneriale implicate
n planificarea ofertei educaionale i eforturi
pentru ntrirea rolului lor;
Eforturi incipiente pentru descentralizarea
funcional a nvmntului preuniversitar;
Includerea n programa colar a educaiei n
spirit antreprenorial.
Educaie:
Att nvmntul superior ct i cel vocaional i
profesional nu sunt corelate satisfctor cu nevoile
sectorului privat i n special cu cele ale firmelor din
sectoarele competitive ale economiei bazate pe
cunoatere;
Dac partea conceptual fundamental a
programelor de nvmnt (matematic, tiine)
este n general la nivel european, partea aplicat
este mult deficitar. Multe universiti i coli
vocaionale pregtesc studenii pentru aptitudini
care nu se mai cer, n industrii care nu mai exist;
Dotrile instituiilor de nvmnt sunt relativ
modeste, mult sub necesar.


Piaa forei de munc:
Rata ridicat de includere a femeilor pe piaa
muncii (peste media naional);
Diversificarea economiei locale i regionale
(dezvoltarea ramurilor economice productive)
Creterea productivitii muncii;
Distribuie echilibrat a forei de munc n
Piaa forei de munc:
Scderea ratei de ocupare a populaiei active;
Rata ridicat a omajului n rndul tinerilor (grupa
de vrst 15-24 ani);
Acces redus la piaa muncii n mediul rural;
Migraie intern redus;
Nivel ridicat al ocuprii n ramurile economice cu
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 97
Puncte tari Puncte slabe
principalele activiti ale economiei naionale;
Costurile forei de munc nc relativ reduse.

productivitate redus;
Rata scazut de participare a adulilor la educaie
i instruire (populaia de 24-65 ani);
Nivel de calificare sczut;
Nivel de ocupare ridicat n sectoare cu potenial
de restucturare (industria textil);
Rata scazut de activitate a femeilor fa de
barbai;
Insuficiente locuri de munc atractive (mai ales
pentru cei cu studii superioare sau post-
universitare);
Monopol regional ineficient n domeniul ocuprii i
formrii profesionale;
Interpretri diferite ale datelor statistice sau date
statistice contradictorii cu privire la situaia
ocupaional;
Capacitate redus a pieei muncii de adaptare la
schimbare.
2.2.4.10 Turismul
2.2.4.10.1 Introducere
Judetul hunedoara dispune de un substantial potential turistic, cu predilectie montan,
cre include, in parte de nord a judetului, Munii Poiana Rusc i Munii Metalici, iar la
sud, Munii Retezat, Parng i urianu. Printre principalele atractii in domeniul turismului
montan se numr Parcul Naional (respectiv Rezervaia Biosfera) Retezat i vrfurile
Retezat (2.484 m deasupra nivelului mrii) Peleag (2.509 m) i Ppua (2.502 m).
Numeroase trasee alpine includ vrfurile Peleaga, Bucura, Judele Mare, Turnul Portii sau
crestele Stnisoara si Pintenul Slveiului. Munii Parng i Valcan (Straja) prezint de
asemenea zone turistice interesante, dispunnd de faciliti moderne: hoteluri, moteluri,
cabane montane, teleskiuri i telecabine.
n Munii Ortie (Masivul urianu), la Grditea Muncelului, se gsete Sarmizegetusa
Regia, capitala regilor daci Burebista i Decebal. n depresiunea Haeg se gsesc
ruinele capitalei Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Un important potential turistic il reprezinta zonele turistice etno-folclorice, situate pe
acelasi radius: Tara Zarandului cu obiectivele turistice: Muntele Gina, Muntele Vulcan
(rezervatia natural), orasul Brad (Muzeul Aurului), Panteonul de la Tebea (Gorunul lui
Horea si mormntul lui Avram Iancu), satele Crisan, Criscior, Ribita, Baia de Cris- toate
avnd biserici vechi, monumente istorice.
Obiective turistice de prim ordin se afl i n localitile principale din judet: n municipiul
Hunedoara se gsete impozantul castel al familiei Corvin, cea ma bine pstrat
cldire medieval din sud-estul Europei, iar n mprejurimile Hunedoarie se afla minele
de fier de la Teliucu Inferior (datnd din antichitate), lacul de acumulare si baza de
agrement Cincis si atelierele de prelucrare a fierului de la Ghelar (exploatate din
perioada roman, aici se fabricau sbii si lncii n vremea Huniazilor). n Municipiul
Deva, reedina de jude, se gsesc Castelul Magna Curia, construit n secolul al XVI-
lea, astzi Muzeul Civilizaiei Daco-romane, i Cetatea Devei (sec. XIII), situata pe un
mamelon vulcanic, la 371 m altitudine, care domina intreaga regiune. In Simeria se afl
un renumit parc dendrologic care adposteste colectii de arbori din toat lumea.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 98
n Judeul Hunedoara exist resurse turistice antropice, naturale care au o infrastructur
specific turistic i tehnic dup cum urmeaz:
2.2.4.10.2 Resurse turistice antropice
monumente istorice de valoare naional i universal (grupa A, conf. Legii
422/2001 i Ordinului nr 2314/2004):
monumente, ansambluri i situri arheologice;
monumente, ansambluri i situri de arhitectur;
monumente, ansambluri i situri memoriale.
MUZEE I COLECII PUBLICE
- Muzee;
- zona Brad, Deva, Simeria, Hunedoara, Petroani, Geoagiu, Sarmizegetusa,
Ribia.
ART I TRADIII POPULARE
- Festivaluri, trguri, obiceiuri, srbtori;
- zona Ortie, Geoagiu, Muntele Gina, Teliucu Inferior, Slau de Sus, Pui.
INSTITUII DE SPECTACOLE
- Filarmonici, orchestre, formaiuni instrumentale/corale;
- Lipsa
PATRIMONIU UNESCO
2.2.4.10.3 Resurse turistice naturale
ARII NATURALE PROTEJATE
- ZONE DE CONSERVARE SPECIAL;
- REZERVAII I MONUMENTE ALE NATURII;
- PARCURI NAIONALE I NATURALE;
- Parcul Naional Domogled-Valea Cernei, Parcul Naional Retezat,
Geoparcul Dinozaurilor-ara Haegului, Parcul Natural-Grditea Muncelului
- REZERVAII SUB 1 HA
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
- UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE BAZ CU FACTORI
NATURALI/TERAPEUTICI, CLIMATICI, BALNEARE, ETC
- zona Vaa de Jos, Geoagiu
2.2.4.10.4 Infrastructur specific turistic
GRUPAREA UNITILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZ DUP PUNCTAJUL
ACORDAT PENTRU CRITERIU CAPACITATEA DE CAZARE N FUNCIUNE, PE TIPURI
DE STRUCTURI TURISTICE
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 99
- 0,00 - zona Tometi, Bulzetii de Sus, Bljeni, Ribia, Critior, Buce, Bucureci,
Baia de Cri, Vora, Luncoiu de Jos, Bia, Bala, Certeju de Sus, Vlioara,
Branica, Burjuc, oimu, Hru, Rapolu Mare, Lpugiu de Jos, Btrna,
Veel, Crjii, Petiu Mic, Romos, Mrtineti, Lelese, Bunila, Lunca Cernii de
Jos, Toplia, Rchitova, Densu, General Berthelot, Toteti, Sntmria
Orlea, Bretea Romn, Beriu, Boorod, Pui, Bnia, Petrila.
- 0,01-0,03 - zona Zam, Dobra, Cerbl, Bcia, Turda, Ortioara de Sus,
Baru, Slau de Sus, Teliucu Inferior, Sarmizegetusa, Aninoasa.
- 0,04-0,09 - zona Vaa de Jos, Brad, Ortie, Petroani.
- 0,10-0,98 - zona Geoagiu Bi, Deva, Hunedoara, Haeg, Lupeni, Ru de
Mori.
INSTALAII DE TRATAMENT
UAT CU INSTALAII DE TRATAMENT
Zona Geoagiu Bi
PRTII DE SCHI I INSTALAII DE TRANSPORT PE CABLU
- UAT CU PRTII DE SCHI I INSTALAII DE TRANSPORT PE CABLU
Zona Uricani
INFRASTRUCTUR PENTRU CONFERINE, REUNIUNII, MANIFESTRI EXPOZIIONALE
- UAT CU INFRASTRUCTUR PENTRU CONFERINE, REUNIUNII, MANIFESTRI
EXPOZIIONALE
Zona Hunedoara
STAIUNI TURISTICE ATESTATE (conf. HG 876/2006)
- STAIUNI DE INTERES NAIONAL
Zona Geoagiu Bi
STAIUNI DE INTERES LOCAL
Zona Vaa de Jos, Straja.
2.2.4.10.5 Infrastructura tehnic
GRUPAREA UAT DE BAZ DUP PUNCTAJUL ACORDAT PENTRU
INFRASTRUCTURA TEHNIC (ACCESIBILITATE LA REEAUA MAJOR DE
TRANSPORT, INFRASTRUCTURA EDILITAR I TELECOMUNICAII)
- 0,00-5,00 - zona Bulzetii de Sus, Bljeni, Buce, Bucuresci, Bala, Vora,
Haru, Crjii, Petiu Mare, Btrna, Cerbl, Lelese, Bunila, Lunca Cernei
de Jos, Toplia, Rchitova, General Berthelot, Mrtineti, Ortioara de Sus,
Boorod,
- 5,01-11,00 - zona Ribia, Bia, Certeju de Sus, Rapoltu Mare, Branica,
Ghelari, Beriu, Densu, Toteti, Sarmizegetusa, Ru de Mori.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA

pagina 100
- 11,01 20,00 - zona Tometi, Vaa de Jos, Baia de Cri, Brad, Cricior,
Luncoiu de Jos, Vlioara, Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Lpugiu de Jos,
Dobra, Veel, oimu, Turda, Romos, Hunedoara, Teliucu Inferior, Bretea
Roman, Santamaria Orlea, Pui, Slau de Sus, Uricani, Lupeni, Vulcan,
Bnia, Petrila.
- 20,01 30,00 - zona Geoagiu, Ortie, Deva, Clan, Haeg, Baru, Aninoasa,
Petroani.
2.2.4.10.6 Zone cu resurse turistice, relaia cu infrastructura specific turistic i tehnic
CONCENTRAREA N TERITORIU A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE
SCZUT
MEDIU
- zona Tometi,Bulzetii de Sus, Ribia, Bljeni, Buce, Brad, Bucureci, Cricior,
Luncoiu de Jos, Vora, Vlioara, Brnica, Ilia, Burjuc, Dobra, Btrna,
Crjii, Cerbl, Petiu Mic, Lelese, Ghelari, Teliucu Inferior, Lunca Cernii de
Jos, Bretea Romn.
- zona Certeju de Sus, Hru, Simeria, Bcia, Mrtineti.
MARE
- zona Vaa de Jos, Baia de Cri, Zam, Gurasada, Lpugiu de Jos;
- zona oimu, Veel, Bia, Bala, Rapolu Mare;
- zona Hunedoara, Clan, Ortioara de Sus, Romceti, Ortie, Bunila,
Toplia, Rchitova, Densu, Toteti;
- zona Haeg, Sntmria Orlea, Pui, Slau de Sus, Baru, Uricani.
FOARTE MARE
- zona Sarmizegetusa;
- zona Deva;
- zona Geoagiu;
- zona Lpugiu de Jos, Boorod;
- zona Bnia;
ZONE DE CONCENTRARE A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE CU
PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII SPECIFIC TURISTICE
- zona Vaa de Jos, Baia de Cri, Zam, Gurasada, Lpugiu de Jos, Ribia;
- zona Veel, oimu, Bia, Bala, Rapoltu Mare;
- zona Ortie, Beriu, Romo, Ortioara de Sus, Boorod, Pui, Bnia, Baru,
Uricani;
- Slau de Sus, Ru de Mori, Sarmizegetusa Densu, Toteti, General
Berthelot, Rchitova, Toplia, Bunila.
ZONE DE CONCENTRARE A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE CU
PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII TEHNICE
- zona Ribia;
- zona Bia, Bala, Rapoltu Mare;
- zona Beriu, Ortioara de Sus, Boorod;
- zona Bunila, Toplia, Rchitova, General Berthelot,Toteti, Densu,
Sarmizegetusa, Ru de Mori.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 101
2.2.4.11 Agricultura i silvicultura
Desi la o prima vedere, in parte datorita vizibilitatii (i.e. a suprafetelor mari de teren
dedicate acestor activitati) agricultura si sivlicultura par a fi sectoare importante ale
economiei Judetului Hunedoara , in fapt, in ce priveste economia la vedere, ele
insumeaza mai putin de 4% din valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in
sectoarele economice productive ale Judetul Hunedoara .
Importanta lor reala este legata mai degraba de aspecte ale economiei mai putin
masurabile economic sau econometric, cum ar fi contributia agriculturii de subzistenta
la cosul zilnic al multor familii din judet, precum si potentialul integrarii productiei
agricole locale si proxime in lantul valoric al procesatorilor de produse agricole si silvice
cu sediul in Judetul Hunedoara.
Astfel, ca si pondere valorica, silvicultura si exploatarea forestiera au reprezentat, intre
2005 si 2007, cca. 50% din valoarea valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in
sectoarele economice agricol si silvic.
Figura 2-1 Ponderea valorica a activitatilor din agricultura si silvicultura.

Dupa cum se vede in graficul din figura de mai sus, contributia agriculturii la produsul
economic al juetului abia a ajuns la cca 100 milioane de Euro in 2007
1
.

1
Pentru a intelege limitarile datelor prezentate, trebuie tinut cont de faptul ca, in absenta unor date
statistice detaliate la nivel de sector economic pe localitati, prezenta analiza se bazeaza pe raportarile
fiscale ale agentilor economici din zona. Spre deosebire de sectoarele productive si de majoritatea
serviciilor moderne, al caror nivel de sofisticare finanicar-contabila este in ultimii ani la nivel european,
datele financiare raportate fiscal au probabil tendinta de a sub-evalua activitatile din sectoarele
economice a caror functionare se bazeaza mai mult pe tranzactii in lichiditati, cum ar fi agentii economici
mici implicati in comertul cu amanuntul, etc. De vreme ce activitatile de mica anvergura din agricultura se
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 102
De asemenea, numarul de angajati (cu carte de munca, care primesc salarii si platesc
contributii la fondurile de pensii, asigurari medicale, etc.) este mic, ajungand la mai
putin de 2% din forta de munca a judetului. Dintre acestia, mai mult de jumatate
lucreaza in silvicultura, sector in care sunt active intreprinderi mai mari.
2.2.4.11.1 Agricultura - descriere general
Activitatile in agricultura pe tritoriul administrativ al Judetului Hunedoara sunt, dupa
cum era de asteptat, de mica anvergura din punct de vedere economic.
Tabelul 2-1 Valori ale activitilor agricole din judetul Hunedoara, in Euro
CPSA SUB-SECTOR 2005 2006 2007
111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a. 700,083 821,961 997,944
112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera 5,208,796 4,866,829 8,021,610
121 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii 75,113 37,514 39,316
124 Gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera) 71,453 110,622 181,302
125 Cresterea animalelor 18,039,175 16,669,931 27,154,119
130 Activitati in ferme mixte 1,244,222 1,626,228 3,052,558
141 Activitati de servicii anexe agriculturii; 14,008,945 19,114,809 20,880,535
142 Silvicultura si exploatare forestiera 39,347,786 43,247,895 60,327,385
Total in milioane Euro 78,6 86,4 120,6
Astfel, activitatea cumulata din toate sub-sectoarele abia ajunge la 120 milioane de
Euro, reprezentand cca. 2% din activitatea economica productiva din Judetul
Hunedoara .
2.2.4.11.2 Agricultura n Judetul Hunedoara evoluia istoric
Suprafaa agricol
n conformitate cu datele statistice la nivelul Judetului Hunedoara, n principal
suprafaa agricol a judeului este ocupat de puni i fnee, pomi fructiferi, cereale
i plante pentru nutre.
Suprafaa judeului (ha):
TOTAL 701600 100%
Arabil 96492 13,8%
Puni 145431 20,7%
Fnee 102646 14,6%
Vii 649 0,1%
Livezi 7650 1,1%
Sere 14
Fond forestier 315824 45%
Alte suprafee 32894 4,7%

fac aproape in mod exclusiv in cash, este de asteptat ca unele activitati din acest sector, asimilabile
economiei gri, sa fie sub-evaluate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 103
Ca evolutie viitoare, prin aplicarea legilor europene referitoare la agricultur i prin
urbanizarea parcelelor din satele aparintoare judetului numrul gospodriilor unde se
va face agricultur se va reduce simitor.
suprafeele agricole (aratate pe localiti i pe moduri de utilizare) au urmat un trend
descendent.
Majoritatea substantiala a reducerilor suprafetelor de teren cu utilizare agricola au avut
loc dupa 2002. Astfel, intre 1991 si 2002, reducerea terenurilor agricole a insumat 1.0%
din total. Intre 2002 si 2005, descresterea utilizarii agricole a terenurilor in Judetul
Hunedoara s-a ridicat la 13.3%.
Pe tipuri de utilizare, descresterea utilizarii suprafetei arabile a fost de 6.6%, livezile i
pepinierele pomicole s-au redus cu 55.8%, suprafetele utilizate pentru pasunat s-au
redus cu 28.0% in timp ce terenurile utilizate ca fanete au crescut cu 2.6%. Aceste
evolutii se datoreaza schimbarii utilizarii in principal a terenurilor aflate in imediata
proximitate a oraselor ca urmare a extinderii ariilor locuite si a zonelor ICP (cu utilizare
industriala, comerciala si publica) si a reducerii utilizarilor agricole.
Se preconizeaza ca n urma aplicrii prevederilor de urbanizare din Judetul Hunedoara
terenurile cu utilizare agricola se vor reduce in continuare, in total, cu cca 40% fa de
2007 ntr-un viitor de cca 10-15 ani.
Producia agricol i legumicol n JUDETUL HUNEDOARA
In timp ce per ansamblu terenurile cu utilizare agricola au scazut, in perioada 1991
2002, terenurile arabile din Judetul Hunedoara de fapt au crescut 0.9%. In aceeasi
perioada, productia de gru i secar a scazut cu 28.3% iar cea de legume cu 47.0%.
Tot in perioada 1991- 2002, productia totala de porumb boabe a crescut cu 18.1% iar
cea de cartofi a crescut cu 40.4%.
Tabelul 2-2 Producia agricol dup tipul de cultur in Judetul Hunedoara
Teritoriul Zonal Interorenesc 1991 1998 2002 2004 2005
Producia total de gru i secar -
tone
3496 3074 2508 - -
Producia total la porumb boabe
tone
4879 9087 5761 - -
Producia total de cartofi - tone 4087 6350 5738 - -
Producia total de floarea soarelui
- tone
- 315 42 - -
Producia total la sfecl de zahr -
tone
3190 4010 - - -
Producia total la legume - tone 10453 6539 5542 - -
Producia de struguri - total tone 3 19 145 - -
De asemenea, intre 1991 si 2002 a aparut o noua cultura, cea de struguri, a carei
crestere in perioada respectiva, de la 3 tone in 1991 la 145 tone in 2002 reprezinta o
crestere de 4.733,3%.
Aceasta refelecta doua trenduri ale activitatii agricole din Judetul Hunedoara :
reducerea graduala a utilizarii agricole a terenurilor si tranzitia activitati agricole ramase
spre cultivarea de produse cu marje de valoare adugata, respectiv de profit, mai
ridicate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 104
Producia zootehnic in Judetul Hunedoara
In domeniul produciei zootehnice, trendul intre 1991 si 2002 este descrescator la toate
tipurile de animale.
Tabelul 2-3 Producia zootehnic dup tipuri de animale in Judetul Hunedoara
Teritoriul Zonal Interorenesc 1991 1998 2002 2004 2005
Bovine - total - la sfritul anului -
capete
5971 3032 2005 - -
Porcine - total - la sfritul anului -
capete
10325 9543 6244 - -
Ovine - total - la sfritul anului -
capete
13363 18765 7643 - -
Psri - total - la sfritul anului -
capete
103572 110412 68473 - -
Astfel, in perioada prezentata, productia de bovine a scazut cu 66.4%, cea de porcine
a scazut cu 39.5%, cea de ovine a scazut cu 42.8% iar productia de pasari a scazut cu
33.9%.
Producia de fructe n JUDETUL HUNEDOARA
Trendul de migrare a activitatii din agricultura spre cultivarea de produse cu marje de
valoare adugata mai ridicata se reflecta de asemenea si in productia de fructe din
Judetul Hunedoara .
Astfel, dupa cum se vede in Tabelul 2-4 de mai jos,
Tabelul 2-4 Producia de carne in Judetul Hunedoara
Producia de fructe - total - tone 1991 1998 2002 2004 2005
Municipiul Deva 625 255 477 - -
Municipiul Hunedoara 112 50 568 - -
Oraul Simeria 167 440 282 - -
Total Teritoriul Zonal Interorenesc 904 745 1327 - -
productia de fructe din municipiul Deva a scazut in perioada 1991- 2002 cu 23,7%. Tot
in aceeasi perioada, productia de fructe din municipiul Hunedoara a crescut cu
407,1% iar cea din orasul Simeria a crescut cu 68,9%, rezultand intr-o rata total de
crestere a productiei de fructe in Judetul Hunedoara de 46.8%. Aceasta s- a petrecut in
conditiile in care in acelasi interval de timp, suprafaa de livezi i pepiniere pomicole a
scazut in municipiul Deva cu 14,7%, si cu 12,3% in orasul Simeria, iar in municipiul
Hunedoara a ramas perfect constanta la 74 hectare.
2.2.4.11.3 Agricultura n Judetul Hunedoara perspective
Desi aparent activitatile din sectorul agricol reprezinta o fractiune minuscula a
economiei locale in municipiul Deva, atat ca valoari cat si ca numar de persoane
angajate, sectorul este important pentru subzistenta unui numar semnificativ de familii si
de asemena pentru potnetialul de a integra activitati actualmente ne- sau slab
remunerate in lantul valoric al procesatorilor de produse agricole bazati in Judetul
Hunedoara .
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 105
Data fiind evolutia prognozata a preturilor terenurilor in Municipiul Deva si in zonele peri-
urbane adiacente, utilizarea terenurilor in scopul practicarii agriculturii in perimetrul
municipiului si in imediata vecinatare nu pare sa fie o utilizare (economic) optima a
acestui factor.
Desigur aceasta nu preclude utilizarea capacitatilor de productie prezente in municipiu
pentru procesarea materiilor prime si materialelor provenite din agricultura, colectate
din spatiul rural pe un radius economic de transport (EOQ) in jurul JUDETUL
HUNEDOARA. Aceasta ar crea atat (dorita) retentie a mainii de lucru in spatiul rural, cat
si utilizarea capacitatilor de productie din spatiul urban.
2.2.4.11.4 Silvicultura n Judetul Hunedoara
Situatia se prezinta in mod diferit in silvicultura, unde cifrele de afaceri au variat in
perioada studiata intre cca 40 si cca 60 milioane Euro.
Activitatea din silvicultura reprezinta in cei trei ani analizati cca 50% din activitatea
combinata agricultura-silvicultura. Activitatea piscicola a aparut in 2005, cu o cifra de
afaceri de 600 mii euro, si este prestata de o singura firma. Este posibil ca aceasta sa se
dezvolte si sa apara si alte firme de acelasi profil.
2.2.4.11.5 Integrarea vertical local a sectoarelor agricol i silvic
In ce priveste capacitatea de procesare a produselor agricole si silvice existenta in
Judetul Hunedoara , aceasta este substantial mai mare decat orice productie similara
in judet.
Tabelul 2-5 Valori ale activitatilor de procesare a produselor agricole si silvice din Judetul Hunedoara
CPSA VALOARE TOTALA A CIFREI DE AFACERI, TOATE FIRMELE, IN MII EURO
SUB-SECTOR 2003 2004 2005
1511
Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante
n.c.a. 2,536,680 2,897,002 3,330,440
1512
Cresterea animalelor 65,622,049 59,143,060 91,226,500
1513
Productia si conservarea carnii si pestelui 133,774,337 162,536,659 186,298,683
1532
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 10,034,580 9,478,955 14,804,824
1533
Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
de patiserie 66,179,215 72,136,262 81,969,032
1551
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 18,534,600 24,460,657 30,894,734
1561
Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante
n.c.a. 2,536,680 2,897,002 3,330,440
1581
Cresterea animalelor 65,622,049 59,143,060 91,226,500
1584
Productia si conservarea carnii si pestelui 133,774,337 162,536,659 186,298,683
1585
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 10,034,580 9,478,955 14,804,824
1589
Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
de patiserie 66,179,215 72,136,262 81,969,032
1591-1595
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 18,534,600 24,460,657 30,894,734
2010
Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante
n.c.a. 2,536,680 2,897,002 3,330,440
2030
Cresterea animalelor 65,622,049 59,143,060 91,226,500
2051
Productia si conservarea carnii si pestelui 133,774,337 162,536,659 186,298,683
2112-2121
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 10,034,580 9,478,955 14,804,824
TOTAL INDUSTRII PRELUCRATOARE in milioane Euro
296,6 330,6 408,5
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 106
Figura 2-2 gradul de integrare al agriculturii cu industriile prelucratoare in Judetul Hunedoara

Astfel, in cei trei ani de activitate examinati, agricultura locala a produs (cumulat) intre
30% si 50% din valorile realizate de procesatorii locali.
Dupa cum se vede in Figura 2-2 de mai sus, productia producatorilor locali de carne
pare sa fie pozitiv corelat si proportional cu industria locala de procesare a carnii.
CU alte cuvinte, procesatorii prelucreaza (la valoare)mai mult decat dublul productiei
de materie prima din judet, cu cifre anuale de afaceri in marja 160 - 180 milioane de
Euro. Prin contrast, fabricarea painii si a produselor de panificatie este o industrie cu
vanzari de peste 80 milioane de Euro in 2007, al carui consum de materie prima
depaseste cu mult capacitatea producatorilor locali de materii prime.
Impreuna, activitatile de productie si conservare a carnii si prepararea produselor din
carne au avut vanzari de peste 25 milioane Euro in 2005. Prin contrast, cel mai mare
producator local de materie prima (pasari) a inregistrat vanzari de numai 650 mii Euro.
Un studiu econometric ar fi de dorit, in scopul de a evidentia arealul (din judet, judetele
invecinate, din import) de pe care se colecteaza materia prima petnru procesatori si
logistica colectarii materiilor prime si corelarea acestora cu livrarile de produse.
Spre deosebire de situatia din agricultura, industriile prelucratoare de materii prime din
silvicultura sunt in mod pozitiv corelate cu industria producatoare. Dupa cum se vede in
figura de mai sus, cifrele de vanzari (si logistica specifica domeniului) indica un procent
de approximativ 50% de aprovizionare pe plan local. De asemenea, este evidentiat un
trend pozitiv la procesarea altor produse agricole localecare pare sa indice un
segment in dezvoltare.
Rezult c activitile din domeniul silviculturii sunt bine integrate n lanul valoric al
procesatorilor, cu posibiliti de extindere.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 107
2.2.4.11.6 Perspective ale dezvoltrii activitilor din sectoarele agricol i silvic n JUDETUL
HUNEDOARA
Unul dintre principalele obiective ale Planului National de Dezvoltare este relationarea
spatiului urban cu cel peri-urban, in scopul obtinerii unei mai bune coeziuni eocnomico-
sociale; in acest sens, sunt incurajate situatiile in care capacitatile de productie ale
spatiului urban atrag, proceseaza local si valorifica potentialul productiv al spatiilor
rurale apropiate.
O prima tinta a acestei politici o constitutie agricultura si silvicultura, pentru care sunt
alocate fonduri de dezvoltare rurala depasind 8 miliarde de Euro in perioada 2007 -
2013. Punerea in valoare a acestor surse de finantare ne-rambursabila si utilizarea lor in
dezvoltarea unor zone agricole in prozimitatea JUDETUL HUNEDOARA este
recomandata ca fiind un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei.
Aceste zone agricole ar putea fi dezvoltate intensiv in luncile raurilor Mures si/sau
Cerna, in scopul de a integra verticat productia lor in lantul valoric al procesatorilor
bazati in JUDETUL HUNEDOARA .
Accesibilitatea de fonduri ne-rambursabile pentru dezvoltare rurala ar surmonta
dificultatea data de caracterul de comoditati al produselor agricole (comoditatile fiind
produse ne-diferentiate, aproape perfect elastice la pret si fluctuand in functie de
variatia cererii si a ofertei pe piata, nu permit in mod normal recupararea rapida a unor
investitii in productii cu valoare adaugata mica).
2 2. .2 2. .5 5 P Po ot te en n i ia al l u um ma an n 2 20 00 08 8
2.2.5.1 Resurse umane
Populaia total a zonei de
proiect este de cca. 158.000
locuitori, concentrata in principal
in cele trei orase ale zonei.
Aceasta reprezinta 32.4% din
populatia judetului Hunedoara
(de 487.115 locuitori), si reflecta si
caracterul preponderent urban al
zonei
Figura 2-3 alaturata arata faptul
ca judetul Hunedoara este cel
mai urbanizat din regiunea vest si
printre cele mai urbanizate din
Romania.
2.2.5.2 Profilul socio-economic pe tipuri de reziden
n mod caracteristic pentru oraele din Romnia, blocurile cu apartamente sunt
rspndite pe toat suprafaa celor dou municipii mari din judet(Deva si Hunedoara);
ele sunt prezente n proporie mai mic n oraele mai mici Simeria, Orastie, Brad,
Petrosani. n Deva i Hunedoara, majoritatea zonelor sunt ocupate de blocuri cu 5
nivele, iar n unele zone mai mici exist blocuri cu apte sau mai multe nivele. n Simeria,
Orastie, Brad, Petrosani blocurile sunt n majoritate cu 4 nivele. Densitatea medie a
Figura 2-3 Judetul Hunedoara ca nivel de urbanizare in Romania
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 108
populaiei n zona blocurilor cu 5 nivele se ridic la 330 persoane/ha, n timp ce
densitatea medie a populaiei n zona blocurilor cu 7 nivele se ridic la 441
persoane/ha; pentru blocurile cu 10 etaje densitatea ajunge la 600 persoane/ha.
Populaia total care locuiete n aceste zone se ridic la 31.000 locuitori n Deva (45%
din totalul populaiei), 26.000 locuitori n Hunedoara (35% din totalul populaiei) i la
cca. 15% - 25% din populatie n orasele mai mici Simeria, Orastie, Brad, Petrosani
De asemenea, un grup mare n cele trei orae l reprezint populaia cu venituri medii,
care locuiete n imobile cu unul sau dou nivele. Populaia total din aceste zone se
ridic la 40% din totalul populaiei (cca. 28.000 locuitori n Deva) i 50% din totalul
populaiei (cca. 37.000 locuitori n Hunedoara), i cca. 68% -75% din populaie in Simeria
Orastie, Brad, Petrosani. Densitatea medie a populaiei este de aproximativ 160
persoane/ha.
n toate ariile urbane din judet, localizarea populaiei cu venituri sczute se afl de
obicei la periferie. n Deva, acest grup de populaie triete n principal n locuine
(case mici); n Hunedoara si Peterosani zona cldirilor cu patru nivele a fost identificat
ca fiind o zon n care triete populaia din acest grup, n timp ce n celelalte orase
grupul locuiete preponderent n blocuri i un numr de case mici la periferie.
2.2.5.3 Demografia Judetului Hunedoara
2.2.5.3.1 Demografia pe grupe de vrst
Demografia zonei de proiect a suferit n perioada 1990-2006 acelai fenomen de
contracie demografic ntlnit pe plan naional. n 13 dintre cele 14 municipii i orae
ale judeului, numrul de locuitori a sczut n mod continuu in ultimii 18 ani. Cea mai
seminificativ scdere de populaie a fost nregistrat n municipiul Petroani;singura
localitate urbaNA DIN JUDET NE-AFECTt de acest fenomen este Geoagiu. Elementele
caracteristice sunt identificabile n proporiile prezentate n de mai jos.
Comparat cu
structura pe grupe
de vrst pe plan
naional, populaia
din judetul
Hunedoara are un
procent ceva mai
sczut din grupele
de vrst tinere, de
pn la 9 ani.
Aceasta se explic
printr-un numr mai
sczut de copii pe
familie (n ultimii 10
ani) n mediul urban.
Adolescenii i tinerii
(10-14 ani) se
regsesc n
proporie aproape
identic cu media
naional. Tinerii
Figura 2-4 Distribuia populaiei pe grupe de vrst, urban vs. rural n TZI DHS
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 109
ntre 19 i 29 ani prezint cifre ceva mai mici dect media naional, dup care
populaia de vrst adult prezint proporionaliti foarte similare cu media pe plan
naional. Excepie face grupul ntre 30 - 34 ani, care depete cu mult media; acesta
este un fenomen comun n special n mediul urban din Romnia, aprut ca rezultat al
cunoscutului decret 770 din octombrie 1966, n perioada dictaturii comuniste.
Populaia de vrsta a treia este relativ mai puin numeroas n zona de proiect,
comparat cu media pe plan naional. Aceasta reflect realitile economice n
JUDETUL HUNEDOARA i, posibil, condiiile n trecut grele de munc din industria
siderurgic.
2.2.5.3.2 Demografia educaional a zonei de proiect
Fcnd o analiza e ansamblu a nivelului l de instruire al populaiei din judetul
Hunedoara, profilul demografic din judet Hunedoaraeste comparaBIL CU cel national
la nivel de orase mici cu specific industgrial (Figura 2-5).

Figura 2-5 Nivelul de instruire al populaiei din judetul Hunedoara

n judetul Hunedoara, procentul de persoane cu studii superioare este de cca. 6%,mai
scazut decat media pe plan antional. De asemenea sunt mai numeroase n judetul
Hunedoara persoanele cu o educaie post-liceal (cu 1,2% din total) i liceal (cu 3,5%
din total).
2.2.5.3.3 Demografia ocupaional a zonei de proiect
Structura forei de munc din judetul Hunedoara este comparqabila cu mediile
specifice pe plan national.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 110
Figura 2-6 Nivelul de ocupare a forei de munc n Deva

Astfel, numrul de persoane angajate sau practicnd ca liber-profesioniti reprezentau,
n 2002, 33,7% din persoanele de vrst adult.Diferenta pana la procentul totl al
populatiei de varsta activa o constituie
omerii i persoanele aflate n grija altor
persoane i a statului/ONG-urilor.
2.2.5.3.4 omajul n JUDETUL HUNEDOARA
Judetul Hunedoara este, dupa cum se
vede in Figura 2-7 alturat), unul din
judetele cu numarul cel mai mare de
someri pe plan national. Aceast
statistica reflecta insa mai mult realitatea
din zonele industriale (municipiul
Hunedoara) si miniere (Valea Jiului)
decat pe cea din municipiul Deva. In
municipiul Deva, fenomenul somajului a
cunoscut o scadere substantiala in anii
2001-2003, trend care s-a accentuat dupa 2003.
2.2.5.4 Locaia geografic, cile de acces i comunicaii ca factori economici (Resurse)
Judetul Hunedoara se afla de-a lungul uneia din cele mai importante ci rutiere care
leag Romnia de Europa de vest, DN 7.
h n afar de DN7, care leag Deva, Hunedoara i Simeria de Sibiu-Pitesti-Bucureti
ctre est i de Arad - Ndlac - Budapesta ctre vest, principalelel centre urbane din
judet, municipiile Deva i Hunedoara sunt conectate la urmtoarele ci rutiere:
Drumuri naionale:
DN 76: Mintia - Brad - Beiu - Oradea
Figura 2-7 Situaia omajului pe judee, n Romnia
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 111
DN 66: Simeria - Clan - Haeg - Petroani - Tg. Jiu
DN 68A: Lugoj - Ilia (DN7)
DN 68B: Sntuhalm - Hunedoara
Drumuri judeene i comunale:
DC 125 Deva - Carjiti
DC 124 Deva - Archia
DC 127 Deva - Cozia
DC 128 Deva - DN7
DC 129 Deva - Harau
Principalele linii de cale ferat sunt Bucureti - Braov - Deva - Arad - Budapesta i
Bucureti - Craiova - Trgu Jiu - Deva - Budapesta. n plus, n partea de sud-est este i o
linie secundar, Simeria - Hunedoara.
In ce priveste transportul aerian, desi zona de proiect nu deine n prezent un aeroport,
ea este situata in relativa proximitate a unui numar de 5 aeroporturi locale si
internationale situate pe un radius de cca. doua ora cu masina.
Aeroporturile aflate in proximitatea Judetului Hunedoara planificate pentru
modernizare/extindere conform Planului Naional de Amenajare a Teritoriului
Seciunea I sunt: Arad (173 km ), Timisoara (157 km), Caransebes (110 km), Sibiu (99 km)
si Targu Mures (176 km).
ntr-o perspectiv mai lung, Planul Naional de Amenajare a Teritoriului Seciunea I
prevede construirea unui aeroport n zona Sebe, alfalt la numai 50 km de JUDETUL
HUNEDOARA.
2 2. .2 2. .6 6 P Po op pu ul la a i ia a 2 20 00 08 8
Evoluia numeric a populaiei din judeul Hunedoara se caracterizeaz n timp printr-o
serie de oscilaii impuse de factorii sociali, politici, economici i geografici. Dac la
nivelul anului 1977 judeul Huneoara avea o populaie de 514 413 locuitori datorit unei
importante dezvoltri industriale i implicit a unui spor migratoriu intern, populaia a
ajuns n anul 1992 la un numr de 547 900 locuitori.
Procesul s-a nregistrat pe fondul unei decderi a sistemului economic socialist, puternic
dezvoltat n anii ce au urmat celui de-al doilea rzboi mondial, materializat prin
reducerea activitii n secoarele miniere, siderurgice reprezentative la nivelul judeului
populaia a sczut treptat de la 547 900 locuitori n 1992 la 485712 n 2002 i respectiv
470 103 la nivelul anului 2008. Este un trend regresiv cu implicaii profunde n definirea
structural a resursei umane determinat i de mobilitatea extern a populaiei din
localitile afectate de nchiderea unitilor economice reprezentative pentru
perioada dictaturii comuniste.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 112
Figura 2-8 Evoluia numeric a populaiei pe total jude i la nivel de medii n intervalul 1966-2008
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
1966 1977 1992 2002 2008
Populaia total urban rural

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 113
Figura 2-9 Populaia pe localiti n judeul Hunedoara actualizat n 2002

2.2.6.1 Densitatea populaiei
Densitatea populaiei a cunoscut, de asemenea, o scdere la nivelul judeului, n
paralel cu scderea numarului total al populaiei -de la 75,5 loc/kmp n 1979 la 77,5
loc/kmp 1992, la 68,8 kmp n 2002 pentru a ajunge la 66,5 loc/kmp n 2008.
Concentrrile cele mai mari la nivelul anului 2008 se nregistreaz n zona municipiilor
Deva, Petroani i Hunedoara, care pe fondul unui regres demografic la nivelul
intregului jude au nregistat o uoar cretere. Putem aprecia c exist diferenieri la
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 114
nivelul teritoriului judeului identificndu-se astfel o zon cu densitate mare, suprapusa
centrelor urbane, o zon cu valoare medie- caracteriznd partea central a judeului
i o zon cu o densitate redus n arelul montan al munilor Apuseni i Poiana Rusc.
2.2.6.2 Demografia pe grupe de vrst
Demografia zonei de proiect a suferit n perioada 1990-2006 acelai fenomen de
contracie demografic ntlnit pe plan naional. n 13 dintre cele 14 municipii i orae
ale judeului, numrul de locuitori a sczut n mod continuu n ultimii 18 ani. Cea mai
seminificativ scdere de populaie a fost nregistrat n municipiul Petroani;singura
localitate urbaNA DIN JUDE NE-AFECTt de acest fenomen este Geoagiu. Elementele
caracteristice sunt identificabile n proporiile prezentate n de mai jos.
Comparat cu structura pe grupe de vrst pe plan naional, populaia din judeul
Hunedoara are un procent ceva mai sczut din grupele de vrst tinere, de pn la 9
ani. Aceasta se explic printr-un numr mai sczut de copii pe familie (n ultimii 10 ani)
n mediul urban.
Adolescenii i tinerii
(10-14 ani) se
regsesc n proporie
aproape identic cu
media naional.
Tinerii ntre 19 i 29
ani prezint cifre
ceva mai mici dect
media naional,
dup care populaia
de vrst adult
prezint
proporionaliti
foarte similare cu
media pe plan
naional. Excepie
face grupul ntre 30 -
34 ani, care
depete cu mult
media; acesta este
un fenomen comun
n special n mediul urban din Romnia, aprut ca rezultat al cunoscutului decret 770
din octombrie 1966, n perioada dictaturii comuniste.
Populaia de vrsta a treia este relativ mai puin numeroas n zona de proiect,
comparat cu media pe plan naional. Aceasta reflect realitile economice n
JUDEUL HUNEDOARA i, posibil, condiiile n trecut grele de munc din industria
siderurgic.
2.2.6.3 Structura pe sexe a populaiei
Structura populaiei pe sexe, comparativ, ntre anii 2002 i 2008 poate fi caracterizat
astfel: pe fondul unui regres demografic de 15 609 locuitori populaia masculin a
Figura 2-10 Distribuia populaiei pe grupe de vrst, urban vs. rural n judeul
Hunedoaraq
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 115
nregistrat o scdere cu 7930 de persoane, comparativ cu cea de sex feminin care a
nregistrat o scdere cu doar 7679 persoane, rezultnd, dupa cums e poate vedea n
Figura de mai jos, o diferen de 251 de persoane n defavoarea sexului masculin.
Figura 2-11 Structura pe sexe a populaiei distribuit pe localiti n judeul Hunedoaraa

Judeul Hunedoara este amplasat n partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 5
Vest, avnd legturi directe cu Regiunea de Dezvoltare 7 - respectiv n imediata
apropiere a municipiul Alba Iulia i Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare 6 - respectiv cu
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 116
municipiul Oradea i cu Regiunea de Dezvoltare 4 - respectiv cu municipiul Trgu Jiu ,
echilibrnd dezvoltarea policentric naional.
Judeul Hunedoara este situat n partea central-vestic a rii, pe cursul mijlociu al
Mureului i al principalului su afluent - Streiul i n zona cursului superior al Jiului i al
Criului Alb i este traversat de paralela de 46 grade latitudine nordic i de meridianul
de 23 grade longitudine estic. Astfel, el este poziionat la rspntia celor patru
drumuri: al Mureului i Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) i al rii Criurilor (peste
culme de munte n Valea Criului Alb).
Judeul are lungimea de 122,4 km i limea de 96 km, cu o suprafa de 7011 kmp
(2,9% din teritoriul rii), se nvecineaz la sud cu judeul Gorj, la vest cu Cara-Severin i
Timi, la nord-vest cu Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vlcea.
Limitele sale administrative urmeaz, n cea mai mare parte, cumpna apelor din
zonele nalte, munii fiind de altfel, elementul principal al reliefului su.
Tabelul 2-6: Populaia i reeaua de localiti
Nr. crt. LOCALITATEA
Nr. loc.
ian. 2008
Statutul localitii Rangul
JUD. HUNEDOARA 470103
1 MEDIU URBAN 360821
2 MUNICIPIUL DEVA 67095
Municipiu
Reedin de jude
II
3 MUNICIPIUL VULCAN 28884 Municipiu III
4 MUNICIPIUL BRAD 16020 Municipiu II
5 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70816 Municipiu II
6 MUNICIPIUL LUPENI 29536 Municipiu III
7 MUNICIPIUL ORTIE 21664 Municipiu II
8 MUNICIPIUL PETROANI 43783 Municipiu II
9 ORA ANINOASA 4821 Ora III
10 ORA CLAN 12936 Ora III
11 ORA GEOAGIU 5725 Ora III
12 ORA HAEG 10937 Ora III
13 ORA PETRILA 25229 Ora III
14 ORA SIMERIA 13679 Ora III
15 ORA URICANI 9696 Ora III
1 MEDIU RURAL 109282
2 BCIA 1845
3 Bcia Sat reedin de comun V
4 Totia
5 Petreni
6 Tmpa
7 BAIA DE CRI 2855
8 Baia de Cri Sat reedin de comun V
9 Baldovin
10 Craci
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 117
11 Crstu
12 Lunca
13 Rica
14 Riculia
15 ebea
16 Vleni
17 BIA 3910
18 Barbura
19 Bia Sat reedin de comun V
20 Cinelu de Sus
21 Crciuneti
22 Fize
23 Hrgani
24 Lunca
25 Ormindea
26 Petera
27 Slite
28 Trestia
29 BALA 1014
30 Almau Mic de Munte
31 Ardeu
32 Bala Sat reedin de comun V
33 Buneti
34 Galbina
35 Mada
36 Oprieti
37 Poiana
38 Poienia
39 Roia
40 Stuini
41 Techereu
42 Vlioara
43 Voia
44 BNIA 1317
45 Bnia Sat reedin de comun V
46 Crivadia
47 Merior
48 BARU 2923
49 Baru Sat reedin de comun V
50 Livadia
51 Petros
52 Valea
53 Lupului
54 BTRNA 157
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 118
55 Btrna Sat reedin de comun V
56 Faa Roie
57 Piatra
58 Rchiaua
59 BERIU 3184
60 Beriu Sat reedin de comun V
61 Cstu
62 Cucui
63 Mgureni
64 Ortioara de Jos
65 Poieni
66 Sereca
67 Sibiel
68 BLJENI 1323
69 Bljeni Sat reedin de comun V
70 Bljeni-Vulcan
71 Cri
72 Dragu-Brad
73 Grouri
74 Plai
75 Re
76 Sltruc
77 BOOROD 2041
78 Alunu 88
79 Bobaia 139
80 Boorod 808 Sat reedin de comun V
81 Chitid 558
82 Cioclovina 43
83 Luncani 77
84 Prihodiste 20
85 Tirsa 211
86 Ursici 97
87 BRNICA 1760
88 Brtii
89 Iliei
90 Boz
91 Brnica Sat reedin de comun V
92 Cbeti
93 Furcoara
94 Gialacuta
95 Rovina
96 Trnava
97 Trnvia
98 BRETEA ROMN 2922
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 119
99 Blar
100 Bercu
101 Bretea Romn Sat reedin de comun V
102 Bretea Streiului
103 Covragiu
104 Gnaga
105 Mceu
106 Ocoliu Mare
107 Plopi
108 Rui
109 Vlcele
110 Vlcelele Bune
111 Vlcelua
112 BUCE 2155
113 Buce Sat reedin de comun V
114 Buce-Vulcan
115 Duppiatr
116 Grohoele
117 Mihileni
118 Stnija
119 Tarnia
120 BUCURECI 1728
121 Bucureci Sat reedin de comun V
122 Curechiu
123 Merior
124 Rovina
125 esuri
126 BULZETII DE US 318
127 Bulzetii de Sus Sat reedin de comun V
128 Bulzetii de Jos
129 Giurgeti
130 Grohot
131 Puleti
132 Ruseti
133 Stnculeti
134 Ticera
135 Tomnatec
136 BUNILA 365
137 Bunila Sat reedin de comun V
138 Alun
139 Cernioara Florese
140 Poienia Voinii
141 Vadu Dobrii
142 BURJUC 900
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 120
143 Brdel
144 Burjuc Sat reedin de comun V
145 Glodghileti
146 Petreti
147 Ttrti
148 Tisa
149 CRJII 701
150 Almau Sec
151 Crjii Sat reedin de comun V
152 Cherghe
153 Cozia
154 Popeti
155 CERBL 538
156 Arnie
157 Cerbl Sat reedin de comun V
158 Feregi
159 Merioru de Munte
160 Poienia Tomii
161 Poiana Rchielii
162 Socet
163 Ulm
164 CERTEJU DE SUS 3283
165 Boca Mare
166 Boca Mic
167 Certeju de Sus Sat reedin de comun V
168 Hondol
169 Mgura-Toplia
170 Nojag
171 Scrmb
172 Toplia Mureului
173 Vrmaga
174 CRICIOR 4161
175 Barza
176 Cricior Sat reedin de comun V
177 Valea Arsului
178 Zdrapi
179 DENSU 1613
180 Criva
181 Densu Sat reedin de comun V
182 Hgel
183 Peteana
184 Petenia
185 Poieni
186 tei
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 121
187 DOBRA 3414
188 Abucea
189 Bujoru
190 Dobra
Sat reedin de comun
de importan intercomunal
IV
191 Fgeel
192 Lpunic
193 Mihileti
194 Panc
195 Panc Slite
196 Rduleti
197 Rocani
198 Stnceti
199 Stnceti-Ohaba
200 Stretea
201 GENERAL BERTHELOT 991
202 Crgui
203 Frcdin Sat reedin de comun V
204 General Berthelot
205 Livezi
206 Tutea
207 GHELARI 2214
208 Ghelari Sat reedin de comun V
209 Govjdia
210 Plop
211 Ruda
212 GURASADA 1616
213 Boiu de Jos
214 Boiu de Sus
215 Crmzneti
216 Cmpuri de Sus
217 Cmpuri-Surduc
218 Dnuleti
219 Gothatea
220 Gurasada Sat reedin de comun V
221 Runcor
222 Ulie
223 HRU 2046
224 Banpotoc
225 Brsu
226 Chimindia
227 Hru Sat reedin de comun V
228 ILIA 3781
229 Bacea 321
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 122
230 Bretea Murean 563
231 Brznic 219
232 Cuie 87
233 Dumbrvia 382
234 Ilia 1559 Sat reedin de comun V
235 Scma 140
236 Srbi 365
237 Valea Lung 145
238 LPUGIU DE JOS 1606
239 Batea
240 Coseti
241 Fintoag
242 Grind
243 Holdea
244 Lpugiu de Jos Sat reedin de comun V
245 Lpugiu de Sus
246 Lsu
247 Ohaba
248 Teiu
249 LELESE 418
250 Cerior
251 Lelese Sat reedin de comun V
252 Runcu Mare
253 Sohodol
254 LUNCA CERNII DE JOS 927
255 Ciumia
256 Fntna
257 Gura Bordului
258 Lunca Cernii de Jos
259 Lunca Cernii de Sus
260 Meria
261 Negoiu
262 Valea Babii Sat reedin de comun V
263 LUNCOIU DE JOS 1935
264 Dudeti
265 Luncoiu de Jos Sat reedin de comun V
266 Luncoiu de Sus
267 Podele
268 Stejrel
269 MRTINETI 1053
270 Dncu Mare
271 Dncu Mic
272 Jeledini
273 Mgura
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 123
274 Mrtineti Sat reedin de comun V
275 Tmasa
276 Turma
277 ORTIOARA DE SUS 2296
278 Bucium
279 Costeti
280 Costeti-Deal
281 Grditea de Munte
282 Ludetii de Jos
283 Ludetii de Sus
284 Ocoliu Mic
285 Ortioara de Sus Sat reedin de comun V
286 PESTIU MIC 1220
287 Almau Mic
288 Ciulpz
289 Cutin
290 Dumbrava
291 Josani
292 Mneru
293 Nandru
294 Pestiu Mic Sat reedin de comun V
295 Valea Nandrului
296 PUI 4463
297 Bieti
298 Federi
299 Fizeti
300 Galai
301 Hobia
302 Ohaba-Ponor
303 Ponor
304 Pui
Sat reedin de comun
de importan intercomunal
IV
305 Ru Brbat
306 Ruor
307 erel
308 Uric
309 RCHITOVA 1350
310 Boia
311 Ciula Mare
312 Ciula Mic
313 Goteti
314 Mesteacn
315 Rchitova Sat reedin de comun V
316 Vlioara
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 124
317 RAPOLTU MARE 1938
318 Boblna
319 Boiu
320 Folt
321 Rapoltu Mare Sat reedin de comun V
322 Rapolel
323 RU DE MORI 3258
324 Brazi
325 Clopotiva
326 Ohaba-Sibiel
327 Ostrov
328 Ostrovel Sat reedin de comun V
329 Ostrovu Mic
330 Ru de Mori
331 Sibiel
332 Suseni
333 Unciuc
334 Valea Dljii
335 RIBIA 1503
336 Crian
337 Dumbrava de Jos
338 Dumbrava de Sus
339 Ribicioara
340 Ribia Sat reedin de comun V
341 Uibreti
342 ROMOS 2838
343 Ciungu Mare 153
344 Pichini 212
345 Romos 1203 Sat reedin de comun V
346 Romoel 627
347 Vaidei 643
348 SLAU DE SUS 2497
349 Coroieti
350 Mlieti
351 Nucoara
352 Ohaba de sub Piatr
353 Paro
354 Petera
355 Ru Alb
356 Ru Mic
357 Slau de Jos
358 Slau de Sus Sat reedin de comun V
359 Zvoi
360 SNTMRIA-ORLEA 3302
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 125
361 Balomir
362 Brtii Haegului
363 Bucium-Orlea
364 Ciopeia
365 Scel
366 Snpetru
367 Sntmria-Orlea Sat reedin de comun V
368 Subcetate
369 Vadu
370 SARMEZEGETUSA 1312
371 Breazova
372 Hobia-Grdite
373 Pucineti
374 Sarmizegetusa Sat reedin de comun V
375 Zeicani
376 OIMU 3368
377 Blata
378 Bejan
379 Bejan-Trnvia
380 Boholt
381 Cinelu de Jos
382 Chicdaga
383 Forndia
384 Puli
385 Sulighete
386 oimu Sat reedin de comun V
387 TELIUCU INFERIOR 2473
388 Cinci-Cerna
389 Izvoarele
390 Teliucu Inferior Sat reedin de comun V
391 Teliucu Superior
392 TOMETI 1174
393 Dobro
394 Leau
395 Livada
396 Obra
397 teia
398 Tiuleti
399 Tometi Sat reedin de comun V
400 Valea Mare de Cri
401 TOPLIA 806
402 Curpenii Silvaului
403 Dbca
404 Dealu Mic
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 126
405 Gole
406 Hdu
407 Mosoru
408 Toplia Sat reedin de comun V
409 Vlari
410 TOTETI 1873
411 Crneti
412 Copaci
413 Pclia
414 Reea
415 Toteti Sat reedin de comun V
416 TURDA 1963
417 Pricaz
418 Rpa
419 Spini
420 Turda Sat reedin de comun V
421 VLIOARA 1352
422 Dealu Mare 230 Sat reedin de comun V
423 Slitioara 230
424 Stoieneasa 81
425 Vlioara 811
426 VAA DE JOS 3932
427 Basarabasa
428 Birtin
429 Brotuna
430 Czneti
431 Ciungani
432 Ocior
433 Ociu
434 Prvleni
435 Prihodite
436 Ttrtii de Cri
437 Trnava de Cri
438 Vaa de Jos Sat reedin de comun V
439 Vaa de Sus
440 VEEL 2577
441 Boia Brzii
442 Bretelin
443 Coi
444 Herepeia
445 Lenic
446 Mintia
447 Muncelu Mare
448 Muncelu Mic
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 127
449 Runcu Mic
450 Veel Sat reedin de comun V
451 VORA 994
452 Certeju de Jos
453 Coaja
454 Dumeti
455 Luncoara
456 Valea Poienii
457 Visca
458 Vora Sat reedin de comun V
459 ZAM 1779
460 Alma-Slite
461 Almel
462 Breu
463 Cerbia
464 Deleni
465 Godineti
466 Micneti
467 Pogneti
468 Pojoga
469 Slciva
470 Tmeti
471 Valea
472 Zam Sat reedin de comun V

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 128
2 2. .2 2. .7 7 Z Zo on na ar re ea a p pe e f fo ol lo os si in n e e a a t te er ri it to or ri iu ul lu ui i e ex xi is st te en nt t 2 20 00 07 7
Tabelul 2-1: Zonarea pe folosine a teritoriul existent
SUPRAFAA DUP MODUL DE FOLOSIN LA SFRITUL ANULUI
Suprafaa agricol ha 280346 1.9 32
- Arabil ha 79629 0.8 41
- Puni ha 117008 3.5 8
- Fnee ha 82791 5.4 3
- Vii i pepiniere viticole ha 7 x 40
- Livezi i pepiniere pomicole ha 911 0.4 34
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier ha 365978 5.4 3
Ape i bli ha 5818 0.7 34
Alte suprafee ha 54125 3.6 4
2 2. .2 2. .8 8 Z Zo on ne e h ha az za ar rd d 2 20 00 08 8
2.2.8.1 Zone hazard natural
2.2.8.1.1 Fenomene distructive de origine geologic
Alunecri de teren
Aceste fenomene produc modificri ale peisajului prin rezultatul interaciunii mai multor
factori naturali sau antropici: geologici, climatici, hidrologici, seismic, crora li se
adaug cei socio-economoci. n judeul Hunedoara, alunecrile de teren se dezvolt
pe fondul unui relif foarte fragmentat, a unei structuri geologice formate din roci moi i
a unei structuri litologice care le favorizeaz: marne, argile, nisipuri, depozite aluvionare
i loessoide, soluri gleice de versant sau lcoviti a cror formare este determinat de
prezena izvoarelor de coast.
Principalele cauze naturale care determin i agraveaz instabilitatea versanilor din
judeul Hunedoara sunt:
aciunea apelor subterane manifestat sub diferite forme genereaz cele mai
multe alunecri de teren sau taluze din jude;
precipitaiile atmosferice care datorit influenei apei la patul de alunecare
conduc la reactivarea unor alunecri vechi i la apariia unor alunecri noi;
eroziunea apelor curgtoare cu aciune permanent la baza versanilor;
Dintre cauzele antropice amintim:
spturile executate pe versani sau la baza lor pentru construirea de drumuri,
case particulare etc.;
defriarea abuziv a plantaiilor, lizierelor i pdurilor care au dus la
declanarea alunecrilor de teren;
arturile transversale pe versani duc la producerea de vi toreniale i n final
la distrugerea dealurilor;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 129
Cele mai afectate zone n ultima perioad reactivri periodice sunt:
Zona Deva
Deva : alunecare de teren n zona Cetii pe o distan de 30 mp n
apropierea unei gospodrii, o conduct de gaz i stlpi de nalt tensiune;
sat Cristur, alunecare de teren de 0.4 ha pe Dealul Nogyegy; blocheaz
drumul de acces i afecteaz o gospodrie;
Comuna Brnica sat Trnava, reactivare alunecare de teren Dealul
Drgoetilor, de 2,5 ha; distruge drumul de acces spre 2 gospodrii i stlpi de
joas tensiunea; afecteaz 1,5 ha teren agricol, o gospodrie i anexele
acesteia;
Zona Geoagiu
Afectat DC 32 la km 10-400 i 2-200 pe o lungime de 0,03km respectiv 0,015km,
cu cdere de material pietros pe carosabil;
Satul Homorod: reactivare alunecare teren cu distrugerea a 3 anexe
gospodreti, avarierea a 2 locuine i 0,2 ha teren agricol;
Zona Ilia
Comuna Dobra: alunecare de teren pe DC 132 la km 5-200 pe o lungime de
0,06km, cderi de arbori i stnci pe carosabil;
Zona Haeg
Comuna Denu - sat Peteana: reactivare alunecare de teren pe un deal din
spatele a 2 gospodrii pe 0,5 ha la o distana de 4 m respectiv 40 m;
Comuna Rchitova: DJ 687 pe o poriune de 1,5 km
Zona Petrila
Petrila: reactivare alunecare de teren pe direcia a 2 gospodrii pe o poriune
de 0,9 ha teren;
Zona Hunedoara
Comuna Teliucu Inferior satul Cinci Cerna: reactivare alunecare de teren pe
o poriune de 3 ha cu afectare a 8 gospodrii, cu falii de lungime ntre 15 - 50
m ,cu adncimea de 20 cm pn la 100 cm; sunt afectate 2 locuine cu 2
anexe i 6 locuine sunt avariate;
Hunedoara la Halda de steril SC Mittal Steel - 12.aug. 2006, precipitaii
abundente zona halda Buituri (80 mil mcubi tot) infiltraii de ap favorizeaz
apariia alunecrii dealului de steril pe o suprafa de.. i lungime 300m cu
volum 2 milioane de m3 zgur de furnal i pmnt spre albia rului Cerna la
cca 20 m. Afecteaz sigurana unor aezri de 12 persoane i grdini. S-a
ntocmit un set de msuri pt oprirea alunecrilor i evacuarea localnicilor din
locuinele improvizate, evacuate 12 persoane;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 130
Comuna Ghelari: alunecri masive de teren n zon mpdurit;
Zona Lupeni
Un caz mai aparte de alunecare de teren s-a produs n anul 2003. n urma
precipitaiilor abundente cu antrenarea scurgerilor de pe versani n LUPENI, a afectat
stabilitatea Haldei de steril din Victoria, tefanu, Carolina i Ileana. n urma acestui
fenomen au existat drumuri i locuine particulare afectate de alunecrile terenului n
zonele Carolina i Victoria. Nu au existat victime evacundu-se zona, s-a prbuit o
cas i s-au deteriorat mai multe. S-au luat msuri de consolidare i mpdurire cu
salcm i ctin a versanilor.
Zona Brad
Comuna Luncoiude Jos: Dealul Muncelu: reactivare alunecare teren i
afecteaz DN 76 Deva Brad i izoleaz 3 localiti;
Comuna Buce - Vulcan: reactivare alunecare teren ( cu repetare n fiecare
primvar) pe zona DN 74 i pe zona DC 13A, DC 14A, afecteaz aezarea
gospodriei aflat la 2,5 m sub carosabil, format din 7 persoane;
Comuna Bljeni: reactivare alunecare teren cu antrenare de arocamente i
arbori, blocheaz DJ. Repetare n fiecare primvar cu afectare terenului n
satul Bljeni, n dreptul gospodriei nr. 139, cu eroziune de mal al rului Criul
Alb i dr. judeene cu denivelri pe 15-25 m + alunecare pe 30m la Km 9+200 /
DJ 742B la km 5+200;
Comuna Vaa de Jos: precipitaii abundente, reactiveaz alunecare teren n
zona Dealul Vulturului, str. Ponorului nr. 213, pe l = 60m i afectat 0,8 ha;
Satul Valea Bradului: urmare a precipitaiilor s-a reactivat o alunecare de
teren n dreptul casei nr. 118 (cas i anexe de 45+50 mp cu 5 locatari);
ravene cu L=30m adncimea 40 - 60 cm cu S=0,4 ha, pe un deal n spatele
locuinei particulare - apariia unui.
Alunecrile de teren au influene importante asupra desfurrii circulaiei n
urmtoarele zone:
DJ 668 zona Dincu Mare Tmasa;
DJ 668A zona Alun Tirsa;
DJ 685 zona Baraj Retezat Cabana Rotunda;
DJ 687D zona Lac Cinci - Toplia;
DJ 687K zona Silvau de Sus - Mnstirea Prislop;
DJ 706A zona Ormindea;
DJ 707J zona Cabana Cprioara;
DJ 742B zona Cri - Grosuri i Bljeni;
DJ 762 zona Risculia.
Cutremure
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 131
Cutremurele fac parte din categoria riscurilor geologice i geomorfoloice care produc
modificarea componentelor mediului natural sau construit.
Potrivit hrii de zonare seismic din normativul p.100-92, judeul Hunedoara se afl n
zona F, corespunztoare gradului seismic minim 6. nu sunt construcii sau cldiri
ncadrate n clase de risc seismic.
2.2.8.1.2 Fenomene meteorologice periculoase
Principalele tipuri de riscuri naturale, generatoare de situaii de urgen n judeul
Hunedoara, rezultate din statisticile inspectoratului, sunt urmtoarele:
Inundaii
Topire brusc a stratului de zpad (depus din ianuarie i februarie n cantitate mare)
i scurgeri de pe versani duce la creterea brusc a nivelurilor rurilor cu depiri ale
cotelor de aprare care are ca rezultat, de regul n perioada aprilie - mai a anului,
fenomenul producerii inundaiilor pe perioad scurt cu cantiti mari de ap, pe
suprafeele zonelor cu aezri gospodreti din apropierea torenilor, praielor i rurilor
mici, n revrsarea lor spre Mure. n aceast situaie, aproape n fiecare primvar, se
afl localitile aezate n zonele celor trei bazine hidrografice MURE, CRIURI i JIU.
Localitile cel mai des afectate din acest punct de vedere, n ultimii ani, au fost:
n zona Bazin Hidrografic MURE: toate praiele de pe versani cu debite crescute ca
rul Sibiel care afecteaz n fiecare an Sibielul i Cstul, Valea Ortiei care se
revars pe aezrile i vecintile cu localitile Ortioara de Sus, Ortioara de Jos,
Bucium, Beriu, Sereca. Canalul Streiul Mic pe suprafaa localitii Simeria i toi afluenii
de pe versani n afectarea altor localiti ca Sntmria Orlea, Pui, Chimindia, Hru,
Bala, Teliucu Inferior, Hunedoara, Toplia, Turda, oimu, Brnuica, Ilia, Gurasada,
Veel, Dobra, Burjuc, Zam, Densu, Rul de Mori, Ghelari, Lelese, Bretea Romn.
n zona Bazinului Hidrografic JIU: cu revrsare a Jiului, Jiului de Vest i afluenilor lui i
Jieului care afecteaz Cmpul lui Neag, Iscroni, Strmbua, Petrila, Aninoasa, Bnia
(satele Costeti, Arsuri, Merior ).
n zona Bazinului Hidrografic CRIURI: cu repetare n fiecare primvar, vile de pe
versani, aflueni ai Criului Alb ca Valea Luncoiului, Vlioara, Birtin, Valea Mic cu
revrsare spre municipiul Brad. Alte localiti afectate n aceast zon de scurgeri de
pe versani prin cedare de ap din stratul de zpad combinat cu precipitaii
puternice sunt: Baia de Cri, Vaa de Jos, Buce, Cricior, Tometi, Bljeni, Bucureci.
Risc la inundaii:
LEA 400kv Mintia Sibiu; Arad-Mintia (zona traversrii rului Mure);
LEA 220 kv Mintia-Alba Iulia (zona traversrii rurilor Cerna i Strei);
LEA 220kv Timioara Mintia (zona traversrii rului Bega);
LEA 220Kv Mintia- Hdad (zona traversrii rului Cerna);
LEA 220kv Hdad Oelrie Hunedoara (zona traversrii rului Cerna);
LEA 220kv Hdad Baru Mare (zona traversrii rului Rul Mare);
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 132
LEA 220 kv Baru Mare Paroeni (zona traversrii Jiului de Vest );
LEA 220 Kv Hdad Retezat (zona traversrii rului Rul Mare i Strei).

Furtuni (vnt puternic, precipitaii masive, cderi grindin)
Vntul puternic a provocat la nivelul localitilor pagube materiale prin dislocarea
acoperiurilor i distrugerea unor bunuri materiale prin prbuirea acestora, distrugerea
reelelor de alimentare cu energie electric sau ntreruperea legturilor telefonice prin
distrugerea cablurilor acestora. Pn n prezent nu a fost necesar evacuarea
populaiei din cauza furtunilor.
Din analiza detelor din intervalul 2006 2006, se constant prezena n judeul
Hunedoara a fenomenului de vijelie n anii 2002 (iunie, iulie), 2004 (octombrie), 2005
(iunie, iulie) i 2006 (martie, iulie).
Cderi de grindin s-a produs n jude n anii 2002 (aprilie, iunie), 2004 (august), 2005
(iunie, iulie), 2006 (iunie). Cderile de grindin au afectat n principal culturile agricole,
pomii i via de vie.
Secet
n judeul Hunedoara au existat pruri care au secat n verile caniculare, dar secarea
acestora nu a afectat comunitile locale.
n cazul instituirii fazelor de atenie/ avertizare este necesar pregtirea i respectiv
trecerea la aplicarea unor msuri de raionalizare n folosirea apelor cu asigurarea
cerinelor de ap pentru funcionarea folosinelor la ntreaga capacitate.
Ca msuri ce trebuie avute n vedere de beneficiarii folosinelor de ap n situaii
premergtoare introducerii restriciilor, pe lng eliminarea risipei i eliminarea
pierderilor de ap, precum i asigurarea calitii corespunztoare a apelor evacuate,
este necesar punerea n funciune a instalaiilor de alimentare de rezerv din ap
subteran sau din alte surse de ap, accentuarea reutilizrii i folosirii tuturor
posibilitilor de compensare intern a cerinelor de ap, organizarea eventualelor
revizii i reparaii.
nghe (poduri i baraje de ghea, cderi masive de zpad, chiciur, polei)
Din cauza temperaturilor sczute din timpul iernii a avut loc formarea podurilor de
ghe pe toate rurile din jude, dar aceste poduri de ghea nu au pus n pericol
obiective social-economice, poduri sau localiti.
Zpoarele sunt aglomerri de gheuri care produc bararea cursului de ap, creterea
nivelului apei amonte de acest baraj i posibilitatea antrenrii gheii i a apei la vale cu
afectatea obiectivelor din aval (inundaii, distrugerea podurilor, etc.). Nu a fost
necesar evacuarea populaiei sau a bunurilor aval de zpoare.
Incendii de pdure (incendii la fondul forestier, vegetaie uscat, culturi de cereale
pioase)
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 133
n perioada 2000 - 28.11.2006, pe raza judeului Hunedoara s-au nregistrat 141 incendii
la pdure, zonele afectate fiind:
Zona Valea Jiului;
Valea Ortiei;
Zona Rul Mare Retezat;
Zona Brad;
Zona Hunedoara.
2.2.8.1.3 Avalane
C. Avalane de zpad
Avalane de zpad se produc n special n zonele nalte de munte n lunile ianuarie -
februarie chiar i martie la topirea stratului superior de zpad prin antrenarea straturilor
depuse n timpul precipitaiilor mari. Astfel de zone sunt la Lupeni la Izvoarele Brii i
Negrele i n staiunile Straja i Parng.
D. Avalane de pietre, grohoti
Avalanele de pietre i grohoti sunt fenomene mai puin ntlnite n trecut, dar n ultima
perioad acest fenomen a nceput s se manifeste i pe teritoriul judeului sub forme i
din diferite cauze. n urma unor ploi abundente pe o suprafa mic sub form de
averse cu cantitate mare de ap, pe zone mpdurite ( care apoi au suferit defriri
haotice) sau n zone unde s-au fcut lucrri de drumuri, lrgiri - i nu a fost suficient
stabilizat panta, cantitatea mare de ap produce dislocarea de pietre i bolovani
care la rndul lor disloc poriuni de material lemnos, antrenndu-l spre vi unde poate
produce calamiti. Un fenomen de acest fel a produs dezastrul din Munii Retezat din
1997, care a ngropat cu grohoti, ml i material lemnos Colonia Rul Mare Retezat
unde s-au pierdut viei, au fost ngropate cldiri i s-au produs importante pagube
materiale.
2.2.8.2 Zone hazard antropice
2.2.8.2.1 Halde
Activitile industriale reprezint o parte important a economiei noastre, ns n acelai
timp ele contribuie la poluarea mediului, la producerea de deeuri i consum energie.
n pofida reducerii emisiilor care a avut loc n ultimele decenii, activitile industriale
rmn o surs major de poluare.
Aciunile antropice cu impact important asupra mediului pe teritorul judeului
Hunedoara sunt reprezentate n primul rnd de activitile miniere de suprafa sau
subteran din zonele Valea Jiului, Deva-Certej, Brad. Perimetrele miniere reprezint zone
critice chiar n situaia n care activitatea de extracie este ncheiat ns haldele de
steril, iazurile de decantare i suprafaa de teren afectat nu a fost nc ecologizat.
Suprafaa total ocupat de haldele de steril de min i iazurile de decantare aferente
unitilor miniere, dar i altor ramuri industriale (energetic), este de peste 9000 ha n
judeul Hunedoara.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 134
Terenurile aferente depozitelor de deeuri industriale i zonelor din vecintatea
acestora sunt degradate (prezint fenomene de ravenare, iroire), infertile i, unele
dintre ele, prezint o contaminare destul de pronunat cu metale grele (Cu, Zn, Pb,
Mn, Cd) - mai ales solul din apropierea exploatrilor i uzinelor de preparare a
minereurilor polimetalice (Ex. Filiala DEVAMIN, Filiala CERTEJ, Filiala BRADMIN).
Depozitele de steril de min sau de steril rezultat de la procesarea minereurilor
(polimetalice sau de crbune) reprezint un pericol potenial de producere a unor
incidente cu risc ecologic i datorit posibilitilor de destabilizare a taluzelor haldelor i
de emisii necontrolate de poluani n mediul nconjurtor, din cauza producerii unor
avarii la iazurile de decantare (sufozii, deficiene geotehnice etc.) care pot genera
viituri cu material coninut n iazuri, nsoite de urmri distructive.
n cazul iazurilor care au asigurat depozitarea lamului de la uzinele de preparare
Deva, Certej, Brad, Boita (iazurile Valea Devei, iazul de avarii Valea Devei, iazul Lunca
Mureului, iazul Ribita, iazul Valea Mealului, iazul Valea Mireului, iazul Luponi - care
ocup suprafee de peste 25 ha fiecare) se parcurge procedura de nchidere care va
fi urmat de lucrri de ecologizare, refacere a taluzurilor, plantri, meninerea stabilitii
si urmrirea post nchidere. O problem major o constituie necesitatea stabilirii
condiiilor n care se va asigura urmrirea comportrii iazurilor de decantare i
monitorizarea post-nchidere, avnd n vedere c din aceste iazuri trebuie s se asigure
evacuarea apelor prin sonde inverse (fiind iazuri de vale) i prin canale perimetrale.
Prepararea huilei se realizeaz n cadrul uzinei de preparaie Coroieti care deine n
administrare 2 iazuri de decantare (iazul de decantare nr.1 cu 2 compartimente, pus n
funciune n anul 1964 i iazul de decantare nr. 2, pus n funciune n anul 1968).
Suprafaa celor 2 iazuri este de cca. 40 ha.
Tabelul 2-2: Situaia haldelor de steril, cenu i zgur ale unitilor economice din judeul Hunedoara
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
1. S.C. MITTAL
STEEL
HUNEDOARA
S.A.
Halda de
zgur
Buituri
70
80.000.0
00
Stabil
hald n
exploatar
e
S.C. MITTAL
STEEL
HUNEDOAR
A S.A.
S.C. MITTAL
STEEL
HUNEDOARA
S.A.
2.
PRIMRIA
HUNEDOARA
Halda
veche de
pmnt
Hunedoara
9,3 729.000
Stabila
hald n
curs de
exploatar
e
PRIMARIA
HUNEDOAR
A
PRIMARIA
HUNEDOARA
3.
FILIALA
BRADMIN
Hald de
steril de
min Valea
Blojului
15,5
4.650.00
0
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
4.
FILIALA
BRADMIN
Halda de
steril de
min
Cireat
11,08
4.758.00
0
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
5.
FILIALA
BRADMIN
Iazul de
decantare
Ribia
Curteni
64
16.500.0
00
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 135
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
(steril din
procesul de
preparare
a
minereurilor
)
6.
FILIALA
DEVAMIN
Iazul de
decantare
Valea
Devei (steril
din
procesul de
preparare
a
minereurilor
)
38,8
9.286.22
6
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
7.
FILIALA
DEVAMIN
Iazul de
avarie
Valea
Devei (steril
din
procesul de
preparare
a
minereurilor
)
4,66 373.412
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
8.
FILIALA
DEVAMIN
Iazul de
decantare
Valea
Herepeia
(steril din
procesul de
preparare
a
minereurilor
)
13,50
2.239.00
0
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
9.
FILIALA
DEVAMIN
Iazul de
decantare
Valea
Mureului
(steril din
procesul de
preparare
a
minereurilor
)
21,80
5.015.15
0
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
10.
FILIALA
DEVAMIN
Hald de
steril de
min -
galeria 7
Noiembrie
1,5 57.500
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
11. FILIALA
DEVAMIN
Hald de
steril de
1,23 16.800
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
CNCAF
MINVEST S.A.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 136
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
min -
galeria
Decebal
S.A. DEVA DEVA
12.
FILIALA
DEVAMIN
Hald de
steril de
min -
Tunel
conducte
0,85 1.200
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
13.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min -
sector 1
Sacaramb
4,80 301.800
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
14.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min -
sector 2
Sacaramb
1,0 7.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
15.
FILIALA CERTEJ
Halda de
steril de
min -
sector 3
Sacaramb
1,8 2.400
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
16.
FILIALA CERTEJ
Halda de
steril de
min -
sector 4
Sacaramb
1,0 50.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
17.
FILIALA CERTEJ
Halda de
steril de
min
Leopold
1,0 50.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
18.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min Maria
0,5 26.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
19.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min oriz.
650
0,5 30.000
Stabilain
activ
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
20.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min -
sector
Baiaga
3,5 220.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
21.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril
Cariera
Coranda
13,3 935.382
Instabil,
n
exploatar
e
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
22.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min Valea
16,1
1.789.57
4
Instabil
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 137
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
Baiaga
23.
FILIALA CERTEJ
Hald de
steril de
min Tina
Neagr
2,2 800
Stabil, n
exploatar
e
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
24.
FILIALA CERTEJ
Iazul de
decantare
Valea
Mireului
(steril de la
prepararea
minereurilor
)
12,33
1.420.00
0
Stabil, n
conservar
e
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
25.
FILIALA CERTEJ
Iazul de
decantare
Valea
Mealu
(steril de la
prepararea
minereurilor
)
46,2
4.500.00
0
Stabil, n
exploatar
e
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
26.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Hald de
steril de
min Dealu
Mare (min
Teliuc)
8,128 186.755
Relativ
stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
27.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Hald de
steril de
min Valea
Podului
(min
Teliuc)
4,73 874.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
28.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Hald de
steril de
min Valea
Nicholson
(min
Teliuc)
7,000 435.000
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
29.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Hald de
steril de
min Front I
(mina
Teliuc)
2,080 241.200
Stabil
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
30.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Iazul de
decantare
nr. 1, Valea
Crbunelui
(steril de la
prepararea
minereurilor
)
35,48
5.631.27
3
Stabil,
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
31. FILIALA Iazul de 37,13 5.356.11 Stabil, CNCAF CNCAF
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 138
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
POIANA
RUSCA TELIUC
decantare
nr. 2, Valea
Podului
(steril de la
prepararea
minereurilor
)
1 inactiv MINVEST
S.A. DEVA
MINVEST S.A.
DEVA
32.
FILIALA
POIANA
RUSCA TELIUC
Iazul de
decantare
nr. 3, Valea
Podului
(steril de la
prepararea
minereurilor
)
30
1.694.76
9
Stabil,
inactiv
CNCAF
MINVEST
S.A. DEVA
CNCAF
MINVEST S.A.
DEVA
33.
MINA PETRILA
SUD
Hald de
steril de
min Jie
Vest
7,53 1.772.00
0
Ecologizat
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
34.
MINA PETRILA
SUD
Hald de
steril de
min Jie
Pu 4
1,14 57.000 Ecologizat
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
35
MINA CMPU
LUI NEAG
Hald de
steril de
min Frasin
8,6 900.000 Ecologizat

CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
36
MINA CMPU
LUI NEAG
Hald de
steril de
min
Poiana
Mare
14,2 1.418.00
0
Ecologizat

CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
37
MINA CMPU
LUI NEAG
Hald de
steril de
min esul
erbanilor
52,33 1.516.00
0
Ecologizat
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
38
MINA CMPU
LUI NEAG
Hald de
steril de
min
Galbena
8,12 82.000 Ecologizat
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
39
MINA LONEA
III
Hald de
steril de
min Defor
12,75
2.149.97
0
Inactiv
Consiliul
local Petrila
Consiliul local
Petrila
40
MINA TAIA Hald
aferent
incintei
3 8.400 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
41
MINA PETRILA
2
Hald de
steril 2 EST
1,63 388.540 Inactiv
Consiliul
local Petrila
Consiliul local
Petrila
42 MINA DLJA
Hald de
steril de
min Pu
auxiliar nr. 1
1,74 63.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 139
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
43 MINA DLJA
Hald de
steril de
min Plan
nclinat
1,74 280.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
44 MINA DLJA
Hald de
steril de
min Pu
aux. 1+2
8,00
1.270.00
0
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
45 MINA DLJA
Hald de
steril de
min
Tericon PA
3
1,20 77.500 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
46
E.M LUPENI
MINA
VICTORIA
Hald
nou
Victoria -
steril de
min
3,18
2.879.27
2
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
47
E.M LUPENI
MINA ILEANA
Hald de
steril de
min Bloc 0
0,92 18.400 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
48
E.M LUPENI
MINA ILEANA
Halda de
steril de
min 2 W
Funicular
Ileana
14,26
4.283.65
6
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
49
E.M LUPENI
MINA ILEANA
Ramura
nou
funicular
Ileana
4,09
1.929.45
8
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
50
E.M LUPENI
MINA ILEANA
Ramura
veche 1 Est
9,41
1.420.20
0
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
51
E.M LUPENI
MINA ILEANA
Ramura
veche 2 Est
1,45 42.875 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
52
MINA LUPENI
SUD
Hald
aferent
incintei
1,5 43.564 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
53
MINA
MESTEACN
VEST (ebea)
Hald de
steril
Mesteacn
4,10 215.000 Inactiv
Primaria
Municipiului
Brad
Primaria
Municipiului
Brad
54
MINA
MESTEACN
VEST (ebea)
Hald de
steril
Dmbu
18,30
1.150.00
0
Inactiv
Consiliul
local Baia
de Cris
Consiliul local
Baia de Cris
55
MINA
MESTEACN
VEST (ebea)
Hald de
steril
Viezureni
2,60 470.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
56 E.M. EBEA
Dmbu
Mare
7,40
1.785.18
5
Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
57 MINA EBEA
Hald de
steril ebea
Vest
2,20 404.200 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 140
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
58
MINA
BALLOMA
Hald de
steril Pu 7
Vest
(halda
veche)
8,4 588.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
59
MINA
BALLOMA
Hald de
steril de
min Pu 7
Vest
(tericoane)
3,3
1.056.00
0
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
60 MINA LONEA 1
Hald de
steril de
min Valea
lui Ciort
7,19 982.472 Inactiv
Consiliul
local Petrila
Consiliul local
Petrila
61
MINA
BRBTENI
VEST
Hald de
steril de
min
Mierleasa
2,16 125.567 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
62
MINA LIVEZENI
EST
Hald de
steril de
min - Pu
auxiliar Est
Livezeni
1,09 143.997 Inactiv
Consiliul
municipal
Petrosani
Consiliul
municipal
Petrosani
63
MINA
ANINOASA
Hald de
steril
Tericoane
Piscu
7,26
1.466.35
4
Inactiv
parial
ecologizat

Consiliul
local
Aninoasa
Consiliul local
Aninoasa
64
MINA
ANINOASA
Hald de
steril
Funicular
Sud
0,73 143.363 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
65
MINA VALEA
DE BRAZI
Hald de
steril
Funicular
0,40 32.222 Inactiv
Primaria
Uricani
Primaria
Uricani
66
MINA VALEA
DE BRAZI
Hald de
steril Pu nr.
8
0,20 4.731 Inactiv
Primaria
Uricani
Primaria
Uricani
67
MINA LIVEZENI
SUD
Hald de
steril Halda
aferent
incintei
11,00 54.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
68
MINA VULCAN
II
Halda de
steril
Hypollit
0,5 2.500 Inactiv
Consiliul
local
Vulcan
Consiliul local
Vulcan
69
PREPARAIA
LUPENI
Hald de
steril
Ramura I - II
13,4
4.690.00
0
Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
70
PREPARAIA
PETRILA
Hald de
steril
Ramura I, II,
III, IV i VI
30
5.105.00
0
Inactiv
Consiliul
local Petrila
Consiliul local
Petrila
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 141
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
71
PREPARAIA
PETRILA
Hald de
steril
Ramura V
19,59
2.802.29
9
Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
72
MINA
BALOMIR
Hald de
steril
Balomir
3,9 325.680 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
73
MINA
PAROENI SUD
Hald de
steril
Tericon
cota 630
1,37 219.600
Inactiv -
nierbat
natural
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
74 E.M. LONEA
Hald de
steril Lonea
I
2,10 350.000 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
75 E.M. LONEA
Hald de
steril Jie
0,78 51.000 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
76 E.M.LIVEZENI
Hald de
steril P.A nr.
2 - 3 incinta
Maleia
2,30 301.792 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
77 E.M.LIVEZENI
Hald de
steril
U.P.Livezeni
2,38 427.057 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
78 E.M.VULCAN
Hald de
steril Valea
Arsului
1,32 614.400 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
79 E.M. PAROENI
Hald
Funicular
1,25 142.000 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
80 E.M. PAROENI
Hald de
steril Valea
Lupului
3,80 658.890 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
81 E.M. LUPENI
Hald
U.P.Lupeni
ram. III
23,56
8.500.00
0
Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
82
E.M.
BRBENI
Hald de
steril
Mierlau
3,24 350.328 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
83
E.M.
BRBENI
Hald de
steril
Galeria de
coast
2,4 84.634 Inactiv
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
84
E.M.
BRBENI
Hald de
steril
Mierleasa
2,16 125.567 Inactiva
Primaria
Lupeni
Primaria
Lupeni
85 E.M.URICANI
Hald de
steril
Funicular
Nou
2,90 467.153 Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
86 E.M.URICANI
Hald de
steril
Funicular
11
1.000.00
0
Inactiv
Primaria
Uricani
Primaria
Uricani
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 142
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
Vechi
87
E.P.C.V.J.
VULCAN
Hald de
steril
U.P.Coroie
ti - ramura II
11,20
2.325.59
1
Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
88
E.P.C.V.J.
VULCAN
Hald de
steril
U.P.Coroie
ti - ramura I
Funicular
12,60
3.150.00
0
Inactiv
Primaria
Municipiului
Vulcan
Primaria
Municipiului
Vulcan
89
E.P.C.V.J.
VULCAN
Iazul de
decantare
nr. II, U.P.
COROIESTI
(steril de la
prepararea
carbunelui)
10,8 1.500.00
0
Inactiv (in
conservar
e)
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
90
E.P.C.V.J.
VULCAN
Iazul de
decantare
nr. I, U.P.
COROIETI
(steril de la
prepararea
carbunelui)
19,4 2.000.00
0
Activ
CNH
PETROSANI
CNH
PETROSANI
91
S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A.
Sucursala
Electrocentral
e Paroeni
Depozitul/i
azul de
decantare
pentru
zgur i
cenu
Valea
Cprioara
(comparti
mentele
I+II)
46 1.790.00
0
Activ
S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A.
Sucursala
Electrocentr
ale Paroseni
S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A.
Sucursala
Electrocentral
e Paroseni

92
S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A. Sucursala
Electrocentral
e Paroeni
Depozitul/i
azul de
decantare
nou pentru
zgur i
cenu
10 160.000 Activ S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A.
Sucursala
Electrocentr
ale Paroseni
S.C. TERMO
ELECTRICA
S.A.
Sucursala
Electrocentral
e Paroseni
93
S.C.ELECTROC
ENTRALE DEVA
S.A.
Depozitul/i
azul de
decantare
Bejan
pentru
zgur i
cenu
87 17.000.0
00
Activ
S.C.ELECTR
O
CENTRALE
DEVA S.A.
S.C.ELECTROC
ENTRALE DEVA
S.A.
94
S.C.
ELECTROCENT
RALE DEVA
S.A.
Depozitul/i
azul de
decantare
mal drept
50 5.500.00
0
Activ S.C.
ELECTROCE
NTRALE
DEVA S.A.
S.C. ELECTRO
CENTRALE
DEVA S.A.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 143
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
rul Mure -
pentru
zgur i
cenu
95
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA -
Cariera
Ohaba -
Ponor
Hald de
steril din
cariera
Comarnic
2 30.000 Ecologizat

Primaria
comunei
Pui
Primaria
comunei Pui
96
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA mina
Boia-Haeg
Iazul de
decantare
Valea
Luponi
2,7 320.000 Ecologizat
C.N.C.A.F.
MINVEST
S.A. DEVA
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA
Directia
pentru
Programul de
inchidere a
minelor
97
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VAA DE JOS
cariera
Czneti
Valea
Ponorului
Hald de
steril nr. 1
0,36 52.398 Ecologizat

S.C. OMYA
CALCITA
S.A. VATA
DE JOS
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VATA DE JOS
98
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VAA DE JOS
cariera
Czneti
Valea
Ponorului
Hald de
steril nr. 2
0,43 127.272 Activ
S.C. OMYA
CALCITA
S.A. VATA
DE JOS
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VATA DE JOS
99
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VAA DE JOS
cariera
Czneti
Valea
Ponorului
Hald de
steril nr. 4
0,89 23.126 Activ
S.C. OMYA
CALCITA
S.A. VATA
DE JOS
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VATA DE JOS
100
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VAA DE JOS
cariera
Czneti
Valea
Ponorului
Hald de
steril nr. 6
0,20 7.157 Ecologizat

S.C. OMYA
CALCITA
S.A. VATA
DE JOS
S.C. OMYA
CALCITA S.A.
VATA DE JOS
101 E.M. VEEL
Hald pu
de
extracie
Veel
2,95 - Inactiv,
stabil
C.N.C.A.F.
MINVEST
S.A. DEVA
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA
102 E.M. VEEL
Hald 1
Mai
0,019 - Inactiv,
stabil
C.N.C.A.F.
MINVEST
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 144
Nr.
crt.
Unitatea
economic
Denumirea
haldei
Suprafaa
haldei
(ha)
Volumul
haldei
(m
3
)
Starea
tehnic
Proprietar Administrator
S.A. DEVA DEVA
103 E.M. VEEL
Hald
Filimon
Srbu
0,12 - Inactiv,
stabil
C.N.C.A.F.
MINVEST
S.A. DEVA
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA
104 E.M. VEEL
Hald
Galeria IX
0,41 - Inactiv,
stabil
C.N.C.A.F.
MINVEST
S.A. DEVA
C.N.C.A.F.
MINVEST S.A.
DEVA
105
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
Hald
Lelese Vest
1,70 - Activ S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
106
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
Hald
Cariera
Zlati
1,20 - Activ S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
107
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
Hald
Teliuc III
1,80 - Activ S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
S.C. TALC
DOLOMITA
S.A. ZLATI
108 Mina Ionacu Hald Pu X
1,70 30.000 Inactiv
Supus
procedurii
de
nchidere
CNH
Petroani,
E.M. Vulcan
CNH
Petroani, E.M.
Vulcan
TOTAL 1166,523
Suprafaa ocupat de halde n jud. Hunedoara este de 1166,523 ha.
2.2.8.2.2 Riscuri tehnologice
Riscuri industriale
n economia judeului, ponderea o deine industria din care, predominante sunt
ramurile industriei miniere i metalurgice; o pondere important o dein i ramurile:
energie electric, exploatarea i prelucrarea lemnului, materialele de construcii,
industria uoar, industria alimentar, etc.
Principalele surse industriale de poluare din judeul Hunedoara sunt: unitile siderurgice
(S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara, S.C. Cilindrul S.A. Clan), unitile de producere a
energiei electrice i termice (S.C. Electrocentrale S.A. Deva, S.E. Paroeni i S.C.
Acvacalor S.A. Brad - Uzina Electric Gurabarza), unitile de producere a materialelor
de construcie (S.C. Carpatcement Holding S.A. Deva Punct de lucru Chicdaga,
S.C. Carmeuse Holding S.A. Braov Punct de lucru Chicdaga, S.C. Macon S.A.
Deva, S.C. Refraceram S.A. Baru Mare, S.C.Talc Dolomita S.A. Zlati, S.C. Omya Calcita
S.A. Vaa de Jos) i 2 din cele mai mari companii din ar C.N.H. Petroani i C.N.C.A.F.
Minvest Deva.
Exploatarea i prepararea crbunelui:
Exploatarea crbunelui n unitile CNH Petroani (Valea de Brazi, Uricani,
Brbteni, Lupeni, Paroeni, Vulcan, Livezeni, Petrila i Lonea) - toate n Valea
Jiului - prezint o ameninare asupra mediului, n primul rnd prin tratarea
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 145
necorespunztoare a apelor reziduale. Suprafaa afectat este de
aproximativ 10% din suprafaa judeului;
Unitile de preparare a crbunelui sunt situate la Lupeni, Coroeti i Petrila.
Unitile de la Petrila i Lupeni sunt nchise i vor intra n procedur de
reconstrucie ecologic a perimetrelor afectate. Datorit epurrii
necorespunztoare a apei folosit n procesele tehnologice, aceste uniti
afecteaz n primul rnd apa;
Impactul asupra calitii vieii include att imposibilitatea de a folosi malurile
rurilor pentru agrement (acolo unde apele uzate sunt deversate), ct i
impactul peisagistic ca rezultat al culorii apei;
Impactul asupra mediului natural include influena asupra florei i faunei
acvatice din Valea Jiului.
Exploatarea minereurilor feroase i neferoase:
Sucursala Minier Brad cuprinde: Valea Arsului, Barza i Dealul Fetii.
Ameninarea asupra mediului este cauzat n primul rnd de metalele grele i
se resimte n aer, ap i sol. Suprafaa afectat este de aproximativ 5% din
suprafaa judeului. Principalii factori de stres sunt metalele grele ca: Pb, Zn,
Cu, Fe i Mn;
Impactul asupra calitii vieii include imposibilitatea de a folosi n activitile
agricole solul contaminat;
Impactul asupra mediului natural include contaminarea apelor subterane.
Exploatarea i prelucrarea materialelor de construcii:
n judeul Hunedoara sunt exploatate urmtoarele materiale de construcii:
andezit, argil, bazalt, bentonit, calcit, dolomit, gips, calcar, marmur, cuar,
talc, travertin, etc.;
Aproximativ 10% din suprafaa judeului Hunedoara este afectat de
exploatrile mai sus amintite;
Impactul asupra calitii vieii include imposibilitatea de a folosi malurile
rurilor (cu apa poluat datorit activitilor miniere) pentru agrement,
precum i zgomotul i vibraiile;
Impactul asupra mediului natural include influena negativ asupra faunei i
florei acvatice i terestre (modificri ale ecosistemelor rurilor Certej i
Geoagiu);
Fabrica de Ciment de la S.C. Carpatcement S.A. Deva, produsele refractare
de la S.C. Macon S.A. Deva i S.C. Refraceram S.A. Baru Mare, producia de
marmur de la S.C. Marmosim S.A. Simeria influeneaz 10% din suprafaa
judeului Hunedoara. Ameninarea asupra mediului const n poluarea apei,
solului i aerului.
Industria metalurgic:
Este reprezentat de dou complexe: Hunedoara i Clan (mprit n mai
multe uniti, parial nefuncionale). Prin poluarea apei, solului i aerului,
acestea afecteaz o suprafa de cca. 10% din cea a judeului Hunedoara
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 146
Impactul asupra mediului natural include degradarea solului, scderea
calitii apei subterane i influena negativ asupra florei i faunei acvatice.
Sectorul energetic - Centralele termice i centralele de nclzire locale
n judeul Hunedoara sunt prezente trei mari surse de poluare a aerului
Termocentrala Paroeni i Termocentrala Mintia, care funcioneaz pe baz
de crbune brun i CET Gurabarza care funcioneaz pe baza de pcur;
De asemenea exist dou sisteme de nclzire locale, unul n Petrila (21 boilere
pentru locuine, pe baz de crbuni) i un altul la Aninoasa (3 boilere pentru
locuine, pe baz de crbuni). Principalul factor de stres este dat de poluarea
aerului cauzat de combustii precum i de praf. Suprafaa afectat este de
aproximativ 10% din suprafaa judeului;
Impactul asupra mediului natural include ploile acide.
Emisiile n atmosfer de poluani gazoi i pulberi din industrie, n judeul Hunedoara
sunt prezentate n tabelul de mai jos:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 147
Tabelul 2-3: Emisiile n atmosfer de poluani gazoi i pulberi din industrie, n judeul Hunedoara

Grupe de activitate Cantitate(t/an)

Arderi n
energetic i
industrii de
transformare
Arderi n
industria de
prelucrare
Procese de
producie
Extracia i
distribuia
combustibiliori
fosili

SO2 40705,55 573,14 0,29 - 41278,98
NOx 11128,00 1475,05 35,77 - 12638,82
NMVOC 1234,89 108,32 33,37 5812,00 7188,58
CH4 36,43 2,89 1,38 96708,12 96748,82
CO 660,73 58,88 60,83 - 780,44
CO2 4332,32 498,09 - - 4830,41
N2O 580,58 5,40 - - 585,98
NH3 - 0,002 - - 0,002
Pulberi 17,33 - - - 17,33
As - 0,12 0,0008 - 0,1208
Cd - 0,059 0,002 - 0,0610
Cr - 0,51 0,53 - 1,04
Cu - 0,00002 0,01 - 0,01
Hg - 0,25 0,00008 - 0,25
Ni - 0,29 0,79 - 1,08
Pb - 2,89 0,40 - 3,29
Se - 1,87 - - 1,87
Zn - 2,14 4,41 - 6,55
TSP - 2767,02 1888,51 - 4655,53
DIOX - - 0,0000008 - 0,0000008
PAH - - 0,002 - 0,002
Datorit complexitii construciilor, instalaiilor i proceselor tehnologice, a
caracteristicilor materiilor prime i deeurilor rezultate, a suprafeelor ocupate,
termocentralele prezint impacturi negative asupra tuturor factorilor de mediu: ap,
aer, sol.
Pulberile (cenua zburtoare) au efecte locale asupra mediului nconjurtor, emisiile de
SO2 i NOx contribuie la formarea ploilor acide, cu aciune regional, n timp ce
emisiile de CO2 contribuie la creterea efectului de ser. Emisiile de CO, CO2, N2O,
NOX afecteaz stratul de ozon.
Apele evacuate din instalaiile de rcire ale termocentralelor pot contribui la poluarea
termic a rurilor, cu efecte negative asupra florei i faunei acvatice. Apele reziduale
din circuitele epurrilor chimice ale termocentralelor pot provoca poluarea chimic a
emisarilor. Scprile prin neetanieti sau cele generate accidental din rezervoarele
de ulei i pcura pot provoca impurificarea apelor de suprafa, a solului i a pnzei
freatice.
Depozitele de crbune i mai ales cele de zgur i cenu constituie surse poteniale
de poluare a aerului i solului (datorit spulberrii de ctre vnt a particulelor), precum
i a apelor, ele ocupnd suprafee importante de teren.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 148
Amenajrile hidroenergetice, dei nu constituie surse de poluare, au impact complex
asupra mediului nconjurtor. n cazul acumulrilor mari sunt ocupate importante
suprafee de teren din fondul agricol sau silvic i sunt necesare strmutri care
afecteaz populaia din zon.
Totodat, apariia unei amenajri hidroenergetice induce modificri n: morfologia
cursului de ap, regimul debitelor, transportul aluvionar, regimul freatic, influennd
direct sau indirect flora, fauna sau chiar clima zonei. Lucrrile de antier, carierele,
balastierele, n lipsa unor msuri corecte de exploatare i de redare n circuitul natural,
au efecte nefavorabile asupra factorilor de mediu.
Dei nu sunt surse de poluare (aa cum sunt ncadrate termocentralele) liniile i staiile
electrice prezint totui impacturi negative asupra mediului nconjurtor, ca de
exemplu:
asupra terenului afectat (defriarea pdurilor pentru execuie i
amplasament), interdicii pentru amplasarea n vecintate a altor obiective,
potenial de inducie, posibilitate de contaminare a solului i a apelor cu ulei
sau PCB;
asupra altor obiective i n special a transmisiilor n cureni slabi;
asupra urbanismului (impactul vizual).
Poluanii rezultai din arderea combustibililor fosili conduc nu numai la deteriorarea
calitii atmosferei ci i a celorlali factori de mediu. Pentru o zon urban, al doilea
factor important care poate fi afectat de poluare l reprezint: materialele, construciile
i instalaiile.
Datele au fost extrase din Hotrrea 125/2007 a Consiliului Judeean Hunedoara.
2.2.8.2.3 Deponii
La nivelul judeului exist n prezent un numr de 13 depozite neconforme clasa b n
zona urban i 9 depozite neconforme comunale. n fiecare comun din judeul
Hunedoara exist suprafee ocupate de rampe de depozitare neautorizate,
suprafeele lor nsumnd cca 46 ha. Aceste depozite i-au sistat depozitarea sau i vor
nceta activitatea etapizat, conform prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 349 din 21
aprilie 2005, privind depozitarea deeurilor, iar cele rurale vor sista depozitarea pn la
16 iulie 2009.
Situaia depozitelor neconforme urbane din judeul Hunedoara este prezentat n
tabelul urmtor:
Figura 2-1: Situaia depozitelor neconforme urbane din judeul Hunedoara
Sursa datelor Planul Judeean de gestionare a deeurilor pentru judeul Hunedoara
2008.
2 2. .2 2. .9 9 E Ec ch hi ip pa ar re ea a e ed di il li it ta ar r 2 20 00 08 8
2.2.9.1 Gospodrirea complex a apelor
2.2.9.1.1 Analiza situaiei existente
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 149
Judeul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al rului Mure, care adun apele din
partea central a judeului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Criului
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului.
Criul Alb, dup un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea
Brad, intrnd de aici n sectorul su inferior piemontan i de cmpie. Pn la ieirea din
jude are cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 km2 i un debit mediu Q=13,9 m3/s.
Mureul are ca 109 km lungime, un bazin hidrografic de 6.591 km
2
n cuprinsul judeului i
un debit cuprins ntre 93 m3/s la intrarea n jude i 142 m
3
/s n restul judeului. Cei mai
importani aflueni ai rului Mure sunt: Geoagiu (41 km; 321 km2), Cian (20 km; 170
km2), Beriu (47 km; 408 km2), Strei (93 km; 1.926 km2; cu afluenii: Ru Brbat, Ruor,
erel, Ru Alb, Ru Mare), Cerna (73 km; 738 km2).
Jiul se formeaz prin unirea la Iscroni a dou ruri: Jiul de Vest (55 km; 534 km2;
Q=10,6 m3/s) i Jiul de Est (28 km; 479 km2; Q=7.5 m3/s), afluentul cel mai lung fiind
Jieul (25 km; 81,5 km2).
Resursele de ap, calitatea apei
Resursele de ap teoretice i tehnic utilizabile la nivel de b. h. Criuri:
resurse de ap teoretice: 3116,4 mil. mc;
resurse de ap utilizabile: 744,734 mil. mc.
Prelevri de ap
Prelevrile de ap la nivelul b. h. Criuri:
din subteran:
alimentare cu ap de gospodrie comunal: 355,3 mii mc.;
alimentarea cu ap n scop industrial: 200,2 mii mc.
de suprafa :
alimentare cu ap de gospodrie comunal: 729,1 mii mc.;
alimentarea cu ap n scop industrial: 258,5 mii mc.;
alimentare cu ap pentru piscicultur: 800 mii mc.
Evacuri de ap la nivelul b.h. Criuri:
de gospodrie comunal: 1040,5 mii mc.;
industrial: 267,6 mii mc., din care ap de min 27,6 mii mc.;
piscicultur: 800 mii mc.
Mecanismul economic n domeniul apelor
n judeul Hunedoara, la nivel de b. h. Criuri, sunt ncheiate 12 contracte de livrri de
ap i 7 contracte de prestri servicii. n cursul anului 2006, n judeul Hunedoara, s-au
aplicat penaliti n valoare de 45645,92 RON din care la:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 150
S.C. Apa Prod S.A. Deva 26506,5 RON;
Filiala Bradmin S.A. ;
Ape de suprafa;
Starea rurilor interioare.
ncadrarea calitii cursului de ap din punct de vedere global, n anul 2006, s-a fcut
dup Ordinul 161/2006, pentru concentraii medii anuale ale indicatorilor determinai.
Situaia tronsoanelor de ruri n clase de calitate, de pe teritoriul judeului Hunedoara,
n anul 2006 se prezint n tabelul urmtor:
Tabelul 2-4: Tronsoane de ruri n clase de calitate
Nr.
crt.
Cursul de ap Total km pt. jud.
Hunedoara
Clasa
I
Clasa
II
Clasa
III
Clasa
IV
Clasa
V
1. RUL MURE 109 -- 109 -- -- --
2. RUL STREI 93 62 31 -- -- --
3. RULCERNA 73 63 10 -- -- --
4. RUL GEOAGIU 41 -- 41 -- -- --
5. RUL ARDEU 25 -- 25
6. RUL SIBIEL 28 28 -- -- -- --
7. RUL GALBENA 34 -- 34 -- -- --
8. RUL ORTIE 51 44 7 -- -- --
9. RUL ZLATA 18 18 -- -- -- --
10. RUL CERTEJ 18 -- -- -- -- 18
11. CANAL CRLETE 19 -- 19 -- -- --
12. RUL BREAZOVA 29 29 -- -- -- --
13. RUL RITIOARA 7 7 -- -- -- --
14. RUL PETI 22 22 -- -- -- --
15. RUL SRBI 24 -- 24 -- -- --
16. RUL CRIUL ALB (izvor
confluen V. Bucureci)
30 -- 30 -- -- --
17. RUL CRIUL ALB (confluen
Bucureci - limit jud. HD AR)
44 -- 44 -- -- --
18. V. RIBIA (Izv. Confluen Cri
Alb)
20 -- 20 -- -- --
TOTAL 685 273 394 -- -- 18
Repartiia seciunilor de control pe clase de calitate, conform situaiei globale evaluate
n anul 2006, se prezint asfel:
Tabelul 2-5: Seciunile de control pe clase de calitate
Repartiia seciunilor pe clase de calitate
I II III IV V
Bazinul
hidrografic
Nr. total
seciuni
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
CRI 3 - - 3 100 - - - - - -
MURE 20 8 40 11 55 - - - - 1 5
JIU
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 151
ncadrarea seciunilor de monitorizare n categorii de calitate, n anul 2006, s-a fcut
dup Ordinul 161/2006 i este prezentat n tabelul urmtor:
Tabelul 2-6: Seciunile de monitorizare n categorii de calitate
Categoria de calitate Nr.
crt.
Cursul de ap Seciunea de
control
RO Metale RN Salini-
tate
Caract.
global
1. R. MURE GELMAR II II II II II
2. R. MURE BRNICA II II II II II
3. R. STREI BARU MARE I I I I I
4. R. STREI PETRENI I I I I I
5. R. CERNA TOPLIA I I I I I
6. R. CERNA SNTUHALM II II II I II
7. R. GEOAGIU BALA I I I I II
8. R. GEOAGIU GEOAGIU I I I I II
9. R. ORTIE COSTETI I I I I I
10. R. ORTIE AV. ORTIE II II II I II
11. R. GALBENA HAEG II II I I II
12. R. CERTEJ BRSU II V II III V
13. R. ARDEU BOZE I III I II II
14. R. SIBIEL PRIZ ORTIE I I I I I
15. R. ZLATA GURA ZLATA I I I I I
16. CANAL CRLETE PRIZA HAEG I I I I II
17. R. BREAZOVA ZEICANI I I I I I
18. R. RITIOARA PRIZA GHELARI I I I I I
19. R. PETI NANDRU I I I I I
20. R. SRBI SRBI I I I I II
21. R.CRIUL ALB AM. DRAGU BRAD I III I I II
22. R.CRIUL ALB CRICIOR I IV I I II
23. R.CRIUL ALB BAIA DE CRI I IV I I II
24. R.CRIUL ALB V.RIBIA AM. RIBIA I III I I II
Not: RO regim de oxigen;
RN regim de nutrieni
Informaii privind calitatea biologic a cursurilor de ap au fost furnizate de ctre
Direcia Apelor Trgu Mure pentru apele din bazinul hidrografic Mure, pentru apele
din bazinul hidrografic Jiu, dup cum urmeaz:
Tabelul 2-7: Calitatea biologic a cursurilor de ap
Elemente de calitate biologic Rul Seciunea
MZB FPL mFB ncadrare
biologic
Gelmar II II II II Mure
Brnica II II II II
Bala II II II II Geoagiu
Geoagiu II II II II
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 152
Ardeu
Boze I II III II
Costeti I II II I Oratie
Av. Ortie II II II II
Sibiel
Priz Ortie I II II I
Baru Mare I I I I Strei
Petreni I II II II
Zlata Gura Zlata I I I I
Galbena Haeg II II II II
Canal Crlete Priz Haeg II II II II
Breazova Zeicani I II II I
Toplia I II II I Cerna
Sntuhalm II II II II
Ritioara Priz Ghelari I II II I
Peti Nandru I II II I
Certej Brsu PB III PB V
Srbi Srbi I II II II
Not: MZB macrozoobentos;
FPL fitoplacton;
mFB microfitobentos;
ncadrarea s-a efectuat conform Ordinului 1146/10 decembrie 2002, pentru
concentraia echivalent cu valoarea de 90 % percentile ale concentraiilor regsite n
campanile lunare.
Situaia tronsoanelor de ruri, dup valorile medii pentru toi indicatorii de calitate, de
pe teritoriul judeului Hunedoara se prezint astfel (conf. Raport Anual de Mediu 2005 ):
n anul 2002, din lungimea total a cursurilor de ruri de 586 km, 367 km se ncadreaz
la categoria I de calitate, 187 km la categoria II de calitate, 32 km la categoria
degradate:
Figura 2-2: Calitate receptori naturali 2002
n anul 2003, din lungimea total a cursurilor de ruri de 586 km, 384 km se ncadreaz
la categoria I de calitate, 229 km la categoria II de calitate, 32 km la categoria
degradate:
Figura 2-3: Calitate receptori naturali 2003
n anul 2004, din lungimea total a cursurilor de ruri de 589 km, 358 km se ncadreaz
la categoria I de calitate, 213 km la categoria II de calitate, 18 km la categoria
degradate:
Figura 2-4: Calitate receptori naturali 2004
n anul 2005, din lungimea total a cursurilor de ruri de 596 km, 113 km se ncadreaz
la categoria I de calitate, 339 km la categoria II de calitate, 126 km la categoria III de
calitate i 18 km la categoria a V a de calitate:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 153
Figura 2-5: Calitate receptori naturali 2005
Comparate, valorile medii obinute n anul 2005 la indicatorii ce caracterizeaz
ncrcarea organic, cu valori medii din anul anterior se constat c dei exist mici
diferene la concentraiile oxigenului dizolvat, la CBO5 i CCO - Mn, situaia este
asemntoare, respectiv 302 km se ncadreaz la categoria I de calitate, 235 km la
categoria II de calitate i 59 km la categoria III de calitate.
Din totalul de 596 km cursuri de ruri urmrite calicativ, dup regimul de mineralizare,
469 km fac parte din categoria I de calitate, 109 km din categoria II de calitate i 18 km
se situeaz n categoria V de calitate.
Dup valorile medii ale indicatorilor de calitate din grupa nutrieni, 157 km se
ncadreaz n categoria I de calitate, 295 km se ncadreaz n categoria a II de calitate
i 144 km se situeaz n categoria a III a de calitate.
Se menine situaia din anul precedent pentru cei 18 de km din rul Certej, care se
situeaz n afara categoriilor datorit concentraiilor ionilor de metale grele: Mn (7+) i
Zn (2+).
Starea lacurilor
Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mure, n anul 2006, din punctul de vedere al
indicatorilor gradului de eutrofizare, se prezint n tabelul urmtor:
Tabelul 2-8: Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mure
CRITERII (indicatori) PENTRU STABILIREA STRII TROFICE
Substane biogene
Nr.
crt.
Lacul

Clorofila a
(mg/l)
Azot mineral
(mgN/l)
Fosfor
total
(mgP/l)
Biomasa
fitoplanctonic
Maxim din zona
fotic/biomas
medie anual
(mg/l)ncadrare
global
1.
Gura
Apelor
5,45
mezotrof
0,458
mezotrof
0,0104
mezotrof
0,177
ultraoligotrof
0,064 - ultraoligotrof
oligotrof

2. Haeg
3,88
mezotrof
0,564
mezotrof
0,0148
mezotrof
1,442 oligotrof
0,327 - ultraoligotrof
oligotrof

3. Cinci
9,82
eutrof
0,545
mezotrof
0,0245
mezotrof
3,577 mezotrof
0,842 - ultraoligotrof
oligotrof
(cu uoare
tendine
spre
mezotrof)
4. Subcetate
0,783
eutrof
0,783
eutrof
0,0235
mezotrof
0,577
ultraoligotrof
0,279 - ultraoligotrof
oligotrof

5. Bucura
0,174
ultraoligotrof
0,174
ultraoligotrof
0,0079 2,804 - oligotrof
0,993 - ultraoligotrof
ultraoligotrof
spre
oligotrof
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 154
ultraoligotrof
Apele subterane
n mediul rural se constat o afectare a calitii apei provenit din sursele individuale
de profunzime. Cauzele sunt multiple: perimetre de protecie sanitar a fntnilor
necorespunztoare, surse de contaminare n vecintate, provenite din gospodriile
individuale, neigienizarea anual a fntnilor, construcie sau amplasament
necorespunztor.
n judeul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Criuri s-a monitorizat un singur foraj
Baia de Cri F2, la care s-au analizat, prin laboratorul DA Criuri Oradea un nr. de 7
indicatori dintre care, conform Legii 458/2002, nu s-au constatat depiri.
Din analizele efectuate de laboratorul D.A. Mure Deva, se constat urmtoarele:
Tabelul 2-9: Analizele efectuate de laboratorul D.A. Mure Deva.
Nr.
crt.
Seciune de prelevare Cod foraj Categoria de calitate
conform legii 311/2004
1. Ortie F2 P
2. Geoagiu F1 P
3. Aurel Vlaicu F1 P - N
4. Clan F2 P - N
5. Clan F1 N
6. oimu F1 N
7. Haeg F2 P
Not: N nepotabil, P potabil.
Calitatea cursurilor de ap depinde n mare msur de capacitile i calitatea
epurrii apei uzate rezultate din activittile umane.
La nivel naional, n ceea ce privete starea fizic, chimic i biologic a apelor de
suprafa din Romnia i pe baza a 781 de seciuni de supraveghere, aproximativ
22.4% dintre acestea aparineau, n 2005, categoriilor de apa IV i V. Problemele legate
de calitatea apelor de suprafa i a celor subterane provin n principal din apele
uzate neepurate deversate n cursurile de ap i nsumeaz 79% din totalul apei uzate
produse n Romnia.
Romnia a adoptat aquis-ul de mediu i urmrete s colecteze, pn n 2015, 60% din
apele deversate, ceea ce reprezint o dublare a capacitii disponibile la nivelul
anului 2004. Nevoile de investiii din acest domeniu sunt o mare provocare pentru ara
noastr din punct de vedere financiar, economic i administrativ. n Romnia, apele de
suprafa sunt utilizate ca surse de apa potabil i prin urmare calitatea apei potabile
depinde, n linii mari, de calitatea sursei i a tratrii corespunztoare a acesteia.
2.2.9.1.2 Alimentarea cu ap
ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 155
Judeul Hunedoara, din punct de vedere administrativ, este sistematizat n 14 localiti
urbane i 55 de comune cu o populaie total de 487 115 locuitori. Din totalul
populaiei un procent de 81,41% (396 585 locuitori) este racordat la reeaua de ap
potabil (conform Anuar 2006 al judeulu Hunedoara).
Staiile de tratare a apei trateaz n vederea potabilizrii apa provenind din
urmtoarele surse:
de suprafa 16 staii (54,2%);
de profunzime 7 staii (25%);
surse mixte (ap de suprafa cu ap de profunzime - 5 staii (20,8%)).
Analizele efectuate n cursul anului 2006 la apa brut, n cadrul monitorizri de control
efectuat de ctre productorii de ap, ap care provine din sursele de suprafa i
este tratat n vederea potabilizrii au relevat faptul c aceasta se ncadreaz n
condiiile prevzute de NTPA 013/2005 ntr-un procent de 100% din cazuri n condiiile
prevzute n categoria 1.
n judeul Hunedoara sunt 28 de staii de tratare a apei din care 16 (54,16%) sunt
autorizate sanitar (dintre care n cadrul programul Sapard care prevede alimentarea
cu ap a localitilor rurale s-au amenajat 4 noi staii n cursul anului 2004).
Date despre staiile de tratare a apei, pentru anul 2006:
1. Staia de tratare a apei Sntamrie Orlea:
consumatori:103221; reprezentnd populaiile din localitile: Deva, Simeria,
Haeg, Clan i parial satele limitrofe: Comunele Sntmria Orlea, Bretea,
Bcia, Simeria distribuie;
sursa de ap de suprafa - baraj Orlea cu un debit de 43200 mc/zi, staia
trateaz 500 l/sec.;
neasigurarea perimetrului de protecie sanitar la captare conform HGR
930/2005;
n cazul n care parametrii apei brute nu se ncadreaz n categoria AI de
folosin n staie se reduce debitul de tratare pn la aproximativ 250 300
l/sec.;
eficiena staiei: n cazul unei ape brute care nu se ncadreaz n categoria A I
de folosin, se face preclorinare;
Probleme deosebite:
ineficien pe treptele de tratare;
nici pn n prezent nu a fost montat o surs de cldur la microsite, n
consecin este imposibil efectuarea corect a preclorinrii n anotimpul rece;
s-au finalizat lucrrile la cel de al doilea decantor;
nu s-a amenajat platforma de nisip cuaros.
Trepte de tratare sunt: preclorinare, decantare cu coagulare (n caz de turbiditi mari
ale apei brute), filtrare rapid, clorinare final.
Riscuri asupra sntii populaiei:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 156
ineficien pe treptele de tratare n cazul n care apa brut are turbiditatea
crescut, ceea ce impune reducerea debitului tratat, sau chiar oprirea staiei;
necesitatea hiperclorinrii apei distribuite deoarece reeaua de distribuie fiind
veche, s-au nregistrat multe avarii i numai n acest mod se reuete meninerea
clorului rezidual liber de control la capete de reea n localitile urbane
aprovizionate.
- A.S.F. nr.744/1.03.2002 - cu program de conformare
2. Staia de tratare a apei Batiz - este n conservare
3. Staia de tratare aparinnd de S.C.Goscom Oratie S.A.
consumatori: 20700 - aparine oraului Ortie;
sursa de ap -de suprafa: rul Sibiel i rul Ruor; cu un debit de 11664
mc/zi;
apa brut n cele mai multe cazuri s-a ncadrat n categoria A I-a de folosin a
NTPA/2002;
eficiena: cea global s-a ncadrat n normele sanitare n anul 2005.
Probleme deosebite:
zona de protecie sanitar la staie nu este asigurat complet, de aceea au fost
solicitate msuri compensatorii dat fiind faptul c este teren viran neinclus n
circuitul agricol sau industrial;
este necesar hiperclorinarea apei distribuite pentru a avea sigurana
microbiologic a apei distribuite pn la capt de reea i aici reeaua de
distribuie este veche, astfel au loc frecvente avarii;
Trepte de tratare: decantare cu coagulare (n caz de turbiditi mari ale apei brute),
filtrare rapid, clorinare final.
Riscuri asupra sntii populaiei:
necesitatea hiperclorinrii apei distribuite deoarece reeaua de distribuie fiind
veche, s-au nregistrat multe avarii i numai n acest mod se reuete meninerea
clorului rezidual liber de control la capete de reea n localitile urbane
aprovizionate.
A.S.F. nr.1283/25.06.2003.
4. Staia de Repompare - Reclorinare Crieni
aprovizioneaz localitatea Clan - 13.000 locuitori, cu ap provenit din Staia
de tratare Sntmrie- Orlea (staie autorizat sanitar);
problemele sunt asociate n special reelei de distribuie care este veche. Au
existat asociaii de locatari care au fost blindate ca urmare a datoriilor existente.
Staii de tratare noi, amenajate prin programul Sapard n anul 2004 i 2005
1. Staia de tratare Sibielul Nou aparinnd de S.C.Activitatea Goscom S.A Ortie
Staie oprit, n conservare.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 157
2. Staia de tratare a apei Riculia, aparinnd de Consiliul Local Baia de Cri
Staie oprit, n conservare.
3. Staia de tratare a apei Boiu, aparinnd de Consiliul Local Rapoltu Mare.
consumatori: 1677 locuitor, aparin localitilor Folt, Boiu, Boblna i Rapoltul
Mare;
sursa de ap: Izvor Boiu captat prin intermediul unui dren de 5m lungime,
prevzut cu filtru invers, adiacent unei camere de captare cu trei
compartimente. Debit de 950,4 mc/zi;
Trepte de tratare: dezinfecie;
Autorizat sanitar nr: 242/08.12.2004 cu program de conformare (care nu a fost
respectat n totalitate);
realizarea perimetrului de protecie sanitar cu regim sever la captare i staia
de tratare conform H.G. 930/2005 ct i stabilirea prin Consiliul Local al Primriei
a unei hotrri privind modul n care e admis utilizarea suprafeelor incluse n
zonele de protecie sanitar conform HG 930/2005 i marcarea cu plcue
avertizoare a perimetrului cu regim sever;
se determin clorul rezidual liber orar din ntreaga reea de distribuie cu
ortotoluidin, comparnd rezultatele cu o scal de clor i se consemneaz ntr-
un registru pstrat n sediul Primriei;
dotarea staiei cu un aparat de clorinare de rezerv;
analizarea tuturor parametrilor fizico-chimici i microbiologici pentru ap
potabil conform Legii 311/2004;
realizarea unui plan de funcionare a staiei;
Anunarea oricror defeciuni aprute n funcionarea staiei precum i a tuturor
avariilor aprute pe sistemul de distribuie. Anunarea imediat a abaterilor de la
normele de potabilitate a calitii apei furnizate;
avnd n vedere nendeplinirea tuturor prevederilor din planul de conformare i
a hiperclorinrii nejustificate a apei furnizate, staia nu este autorizat sanitar nici
n prezent;
avnd n vedere c distribuia se face prin cimele stradale i nu exist reea de
canalizare, populaia care beneficiz de aceast ap va fi anunat c nu se
folosete ap dect pentru but, nu pentru splarea la cimea a hainelor,
animalelor, mainilor, utilajelor agricole cu respectarea Acordului de mediu HD
1645/18.11.2004.
4. Staia de tratare a apei Boorod, aparinnd de Consiliul Local Boorod
consumatori: 1000 locuitori; localitile: Boorod, Chitid;
sursa de ap de suprafa : Prul Luncani, debit de 622,08 mc/zi;
tratarea apei se face prin intermediul unei staii de tratare -modul automat-
containerizat la fel ca cea de la Riculia;
Autorizat sanitar nr: 233/30.11.2004 cu program de conformare;
realizarea perimetrului de protecie sanitar cu regim sever la captare i staia
de tratare conform HG 930/2005 ct i stabilirea prin Consiliul Local al primriei a
unei hotrri privind modul n care e admis utilizarea suprafeelor incluse n
zonele de protecie sanitar conform HG 930/2005 i marcarea cu plcue
avertizoare a perimetrului cu regim sever;
asigurarea pentru personalul care deservete staia de tratare a unui laborator
pentru determinarea orar a clorului rezidual liber pentru apa tratat i
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 158
distribui n reea (inclusiv a dotrii minime obligatorii), a unui vestiar, grup
sanitar ct i instruirea corespunztoare conform Ordinului M.S. nr. 40034/2004,
efectuarea examinrilor necesare la angajare i periodice conform Ordinului
M.S. nr. 933/2004;
pn la amenajarea laboratorului se va determina clorul rezidual liber orar din
ntreaga reea de distribuie cu ortotoluidin comparnd rezultatele cu o scal
de clor i se vor consemna ntr-un registru pstrat n sediul Primriei;
dotarea staiei cu un aparat de clorinare de rezerv;
analizarea calitii (conform monitorizrii de control) apei att la ieirea din
staie ct i n reea pe toate localitile sptamnal printr-un laborator abilitat;
analizarea tuturor parametrilor fizico-chimici i microbiologici pentru apa
potabil conform Legii 311/2004;
realizarea unui plan de funcionare a staiei i a unui plan de monitorizare de
audit i control al apei tratate i distribuite n reea;
anunarea oricror defeciuni aprute n funcionarea staiei precum i a tuturor
avariilor aprute pe sistemul de distribuie. Anunarea imediat a abaterilor de la
normele de potabilitate a calitii apei furnizate;
avnd n vedere numrul insuficient de analize efectuat pn n prezent se vor
menine avertizrile (aplicate pe cimele) privitor la caracterul nc la risc al apei
furnizate populaiei pn cnd vor exista trei determinri consecutive ale apei
furnizate care s se ncadreze n normele de potabilitate;
avnd n vedere c distribuia se face prin cimele stradale i nu exist reea de
canalizare, populaia care beneficiz de aceast ap va fi anunat c nu se
folosete ap dect pentru but, nu pentru splarea la cimea a hainelor,
animalelor, mainilor, utilajelor agricole cu respectarea Acordului de mediu HD
248/27.09.2002.
5. Staia de tratare a apei Hobia (PUI), aparinnd de Consiliul Local Pui
sursa de ap de suprafa: Rul Brbat, din conducta de aduciune a Staiei
Snpetru de la Hunedoara;
tratarea apei se face prin intermediul unei staii de tratare - modul automat -
containerizat la fel ca cea de la Riculia;
S-a depus documentaia de autorizare sanitar n luna decembrie 2006, staia
fiind n curs de evaluare a condiiilor igienico - sanitare de funcionare i de
evaluare a capacitii de tratare concretizat prin distribuirea ctre populaia
din comuna Pui, cu localitile aferente, a unei ape tratate conform legislaiei
sanitare n vigoare (legea 458/2002, completat cu Legea 311/2004 cu privire
la calitatea apei potabile).
Sistemul centralizat de alimentare cu ap a Vii Jiului este deservit de:
6 staii de tratare a apei potabile: Valea de Peti, Taia, Jie, Znoaga, Braia, Aninoasa.
n afar de acestea, n sistem se mai introduce apa din captrile subterane avizate
pentru scopuri potabile: Drenuri Jie, Hera, Morioara, Toplia, Prul Rece.
Parametrii la care funcioneaz staiile de tratare determin ntr-un grad mare
funcionarea general a sistemului att din punct de vedere calitativ, dar i din punct
de vedere al asigurrii cu ap a consumatorilor la nivele corespunztoare de presiune
i debit, fiind determinani n asigurarea continuitii programului de distribuire.
Asigurarea parametrilor optimi de funcionare a staiilor de tratare sunt determinai de:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 159
funcionarea instalaiilor de clarificare, decantare, tratare cu reactivi;
capacitatea de reinere-filtrare a stratului filtrant;
funcionalitatea instalaiilor de splare a filtrelor;
funcionalitatea i nivelul de siguran a instalaiilor de dozare a clorului gazos, a
clorurii de var i a depozitelor de clor;
controlul i meninerea n limite optime a debitelor tratate corelat cu cerina
momentan;
dotarea laboratorului, calitatea i acurateea metodelor de msur;
starea i nivelul de siguran a cldirilor i construciilor aferente;
asigurarea proteciei sanitare, a strii de igien i snatatea personalului;
asigurarea cu personal, nivelul de competen i disciplin a acestuia.
1. Staia de tratare Valea de Peti Uricani, are o capacitate total de tratare de 1200
l/s, este constituit din dou module, unul pus n funcie n anul 1968, staia veche,
proiectat la o capacitate de filtrare de 700 l/s i al doilea pus n funcie n anul 1994
staia nou cu o capacitate proiectat de 500 l/s. Volumul de ap produs i distribuit
este de 34.674 mc/zi.
Prin capacitile instalate, staia de tratare Valea de Peti este unitatea de baz a
sistemului de alimentare cu ap a Vii Jiului, reprezentnd sursa principal de
alimentare a localitilor: Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa i parial Petroani.
Staia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, coagulare
i dezinfecie. Treapta de coagulare se utilizeaz numai n situaii speciale, cnd
turbiditatea apei brute este crescut (ploi toreniale, etc) i este depit capacitatea
de tratare a primelor dou trepte.
2. Staia de tratare Taia Petrila, are capacitatea de tratare proiectat de 300 l/s.
Reprezint sursa principal de alimentare cu ap a prii nordice a oraului Petrila
(cartierul 8 Martie) i a zonei nordice a municipiului Petroani (cartierul Petroani Nord i
Colonie). A fost construit n dou etape, ambele simetrice, identice ca tehnologie i
debite amplasate n final n aceeai structur constructiv. Volumul de ap produs i
distribuit este de 5.960 mc/zi.
Staia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, coagulare
i dezinfecie. Treapta de coagulare se utilizeaz numai n situaii speciale, cnd
turbiditatea apei brute este crescut (ploi toreniale, etc) i este depit capacitatea
de tratare a primelor dou trepte.
3. Staia de tratare Jie Petrila, are capacitatea de tratare proiectat de 300 l/s.
Reprezint sursa principal de alimentare cu ap a prii sudice a oraului Petrila i a
zonei centrale a municipiului Petroani. A fost pus n funcie n anul 1987. Este foarte
bine ntreinut, att din punct de vedere al instalaiilor ct i a construciilor, fiind
foarte aproape de ndeplinirea exigenelor excelentei operaionale. Volumul de ap
produs i distribuit este de 5.960 mc/zi.
Staia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, coagulare
i dezinfecie. Treapta de coagulare se utilizeaz numai n situaii speciale, cnd
turbiditatea apei brute este crescut (ploi toreniale, etc) i este depit capacitatea
de tratare a primelor dou trepte.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 160
4. Staia de tratare a apei Znoaga Petroani, are capacitatea de tratare proiectat
de 300 l/s. Reprezint sursa principal de alimentare cu ap a prii de sud a oraului
Petroani (cartier Aeroport i zona industrial Livezeni). Este identic din punct de
vedere tehnologic cu staia Jie. A fost pusa n funcie n anul 1994, fiind cea mai nou
uzin de tratare din sistem. Volumul de ap produs i distribuit este de 3.976 mc/zi.
Staia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, coagulare
i dezinfecie.
Treapta de coagulare se utilizeaz numai n situaii speciale, cnd turbiditatea apei
brute este crescut (ploi toreniale, etc) i este depit capacitatea de tratare a
primelor dou trepte.
5. Staia de tratare Braia Lupeni , are capacitatea de tratare proiectat de 120 l/s.
Reprezint sursa principal de alimentare cu ap a prii nordice a oraului Lupeni.
Staia se afl ntr-o stare bun de ntreinere. Exist totui unele neajunsuri n funcionare
determinate n principal de amplasamentul captrii i soluiile tehnologice constructive
existente pentru procesul de splare a filtrelor, precum i faptul c staia nu este
prevazut cu linie tehnologic de decantare a suspensiilor, funcionarea staiei fiind
excesiv dependent de nivelul de turbiditate a apei brute, aceasta fiind scoas din
funcie la creterea turbiditii peste 20 NTU. Volumul de ap produs i distribuit este de
1.983 mc/zi.
Staia de tratare a apei cuprinde dou trepte de tratare: filtrare i dezinfecie.
6. Staia de tratare Aninoasa, are capacitatea de tratare proiectat de cca. 30 l/s.
Reprezint sursa principala de alimentare cu ap a parii vestice a oraului Aninoasa.
Este singura staie de tratare cu filtre lente din sistem, fiind cea mai veche dintre staiile
de tratare. Volumul de ap produs i distribuit este de 153 mc/zi.
Staia de tratare a apei cuprinde dou trepte de tratare: filtrare cu patru filtre lente i
dezinfecie.
Sursele subterane. Reprezint surse importante la nivel local de completare a
cantitilor de ap necesare n sistem. n general constituie sursele de ap ieftin,
nefiind necesar tratarea apei, izvoarele captate fiind de bun calitate. Volumul de
ap captat i distribuit este urmtorul:
Drenuri Jie Petrila 1.186 mc/zi;
Hera Vulcan 388 mc/zi;
Morioara Vulcan 388 mc/zi ;
Toplia Uricani 153 mc/zi ;
Prul Rece Uricani 480 mc/zi.
Alimentarea cu ap potabil a localitilor n Valea Jiului:
1. PETROANI Este alimentat din staiile de tratare a apei de suprafa: Taia, Jie,
Znoaga i, dac este cazul (avarii, turbiditi crescute), Valea de Peti, pentru cartierul
Aeroport.
Oraul are o reea de aduciune de 39,2 km i o reea de distribuie de 85,53 km.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 161
n reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervoarelor de nmagazinare i ponderea consumatorilor pe
reelele acestora, avem urmtoarea distribuie:
Reea Taia cca 13.140 consumatori;
Reea Jie cca 13.140 consumatori;
Reea Znoaga cca 11.250 consumatori;
Reea Valea de Peti (dac este cazul) nlocuiete reeaua Znoaga.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 11.500 mc, realizat prin:
Rezervoare 2 x 2.000 mc Drneti;
Rezervoare 2 x 500 mc zona Eroilor;
Rezervoare 2 x 750 mc Brade (U.P.);
Rezervoare 2 x 1.500 mc Hermes;
Rezervoare 2 x 2.000 mc Znoaga.
2. PETRILA Este alimentat din staiile de tratare a apei de suprafa Taia i Jie
precum i din Drenuri Jie care furnizeaz ap de profunzime.
Oraul are o reea de aduciune de 23,1 km i o reea de distribuie de 50,25 km.
n reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervoarelor de nmagazinare i ponderea consumatorilor pe
reelele acestora, avem urmtoarea distribuie:
Reea Taia cca 9.580 consumatori;
Reea Jie cca 10.505 consumatori;
Reea Drenuri Jie cca 1.210 consumatori.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 9.500 mc realizat prin:
Rezervoare 2 x 250 mc Lonea;
Rezervoare 2 x 1.500 mc cartie 8 Martie Petrila;
Rezervoare 2 x 500 mc zona Cimitir Petrila;
Rezervor 1 x 2.500 mc zona Cimitir Petrila.
3. VULCAN Este alimentat din staia de tratare a apei de suprafa Valea de Peti,
precum i din sursele de profunzime Morioara i Hera.
Oraul are o reea de aduciune de 10,1 km i o reea de distribuie de 51,45 km.
n reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervoarelor de nmagazinare i ponderea consumatorilor pe
reelele acestora, avem urmtoarea distribuie:
Reea Valea de Peti cca 22.950 consumatori;
Reea Morioara cca 1.790 consumatori;
Reea Hera cca 764 consumatori.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 6.200 mc, realizat prin:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 162
Rezervoare 2 x 1.000 mc Morioara;
Rezervor 1 x 2.000 mc Brazi;
Rezervoare 2 x 1.000 mc Musteea;
Rezervoare 2 x 200 mc Crividia.
4. LUPENI Este alimentat din staiile de tratare a apei de suprafa Valea de Peti i
Braia.
Oraul are o reea de aduciune de 14,1 km i o reea de distribuie de 66,10 km. n
reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervoarelor de nmagazinare i ponderea consumatorilor pe
reelele acestora, avem urmtoarea distribuie :
Reea Valea de Peti cca 13.670 consumatori;
Reea Braia cca 11.180 consumatori.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 8.100 mc, realizat prin:
Rezervoare 2 x 1.500 mc Braia;
Rezevoare 2 x 2.000 mc Lupeni;
Rezervor 1 x 500 mc Brbteni;
Rezervoare 2 x 300 mc Colonia tefan.
5. URICANI este alimentat din staia de tratare a apei de suprafa Valea de Peti i
din sursele de profunzime Toplia i Prul Rece.
Oraul are o reea de aduciune de 20,1 km i o reea de distribuie de 17,94 km.
n reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervorului i a captrilor de profunzime, precum i ponderea
consumatorilor pe aceste reele, avem urmtoarea distribuie:
Reea Valea de Peti cca 8.150 consumatori;
Reea Toplia cca 430 consumatori;
Reea Prul Rece cca 116 consumatori.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 3.000 mc, realizat prin:
Rezervoare 2 x 1.500 mc Uricani.
Captrile Toplia i Prul Rece nu au nmagazinare n cadrul reelei, apa furnizndu-se
direct consumatorilor.
6. ANINOASA Este alimentat din staiile de tratare a apei de suprafa Valea de Peti,
Aninoasa i Znoaga.
Oraul are o reea de aduciune de 4,8 km i o reea de distribuie de 17,49 km.
n reea apa este distribuit n amestec pentru toat populaia oraului, iar avnd n
vedere amplasarea rezervoarelor de nmagazinare i ponderea consumatorilor pe
reelele acestora, avem urmtoarea distribuie:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 163
Reea Valea de Peti cca 2.380 consumatori;
Reea Aninoasa cca 1.400 consumatori;
Reea Znoaga cca 200 consumatori.
Capacitatea de nmagazinare a oraului este de 1.200 mc, realizat prin:
Rezervor 1 x 800 mc Aninoasa;
Rezervoare 2 x 200 mc Aninoasa.
Apa din Valea de Peti este distribuit parial din rezervorul de 1 x 800 mc i parial
direct din conducta magistral.
Apa din Znoaga este distribuit n zona Iscroni, din reeaua rezervoarelor 2 x 2.000 mc
Znoaga, care se afl pe teritoriul oraului Petroani .
Statia de tratare a apei Cricior:
Staia de tratare a apei Cricior a fost pus n funciune n anul 1961.
Sursa de ap este amplasat n nordul localitii Cricior pe o suprafa total de
aproximativ 165.000 mp i este o surs mixt.
Sursa de suprafa este rul Criul Alb iar cea de profunzime 6 puuri + dren.
Drenul este amplasat pe malul stng al Criului Alb ntre comuna Cricior i satul Zdrapi.
Este compus din tuburi de beton circulare. La captul din aval al drenului este
amplasat puul colector. Canalul de aduciune are dou roluri: mbuntirea debitului
la dren i sursa pentru captarea de suprafa. Canalul este construit prin sptura
deschis fr protejarea malurilor pentru a lsa liber infiltrarea apei spre dren. Apa
captat din Criul Alb este condus n lacul de linitire, apoi printr-un stvilar trece n
canalul de aduciune. Puurile sunt construite din beton armat i sunt protejate cu
capace metalice etane ncuiate.
Este respectat perimetrul cu regim sever pentru sursa de suprafa i dren, dar a fost
interzis utilizarea apei din puuri deoarece acestea nu au zon de protecie sanitar
cu regim sever.
Staia de tratare este compus din:
bazine de amestec;
2 bazine de reacie;
2 decantoare orizontale;
12 filtre rapide tip vertical;
1 staie de reactivi coagulani;
1 staie de clorinare.
Treptele de tratare a apei sunt :
decantare cu coagulare (sulfat de aluminiu);
filtrare;
dezinfecie cu clor gazos.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 164
Tratarea apei care provine din dren se efectueaz prin dezinfecia cu clor gazos.
Staia de tratare a fost evaluat i printr-un studiu de impact pe starea de sntate a
populaiei efectuat de Centrul de Mediu i Sntate Cluj (2002), concluziile fiind
favorabile autorizrii.
Lungimea conductei de aduciune pn la cele 2 rezervoare din Dealul Lia (1000 i
2500 mc) este de 7 km de unde se face aprovizionarea consumatorilor din comuna
Cricior, iar de la rezervoare prin cdere liber ajunge la consumatorii municipiului
Brad.
Lungimea reelei de distribuie este de 39 km. Populaia deservit prin racord al
imobilului este de 12464 locuitori i deservit prin cimea n curte la 850 locuitori.
Staia de tratare este autorizat sanitar; exist program de monitorizare al apei:
monitorizarea de control este efectuat de ctre laboratoarele proprii pentru
parametrii chimici i indicatori pentru care exist dotare optim; iar analizele
microbiologice sunt efectuate la laboratorul A.S.P. teritorial Brad;
monitorizarea de audit este efectuat n laboratoarele A.S.P. Deva - Hunedoara.
Staia de tratare a apei Snpetru - Hunedoara, aparinnd de S.C. Apa Prod S.A.
Hunedoara, aprovizioneaz cu ap potabil Municipiului Hunedoara. Populaia total
a municipiului este de 68.570 locuitori, din care racordai la reeaua de ap potabil
56.769 locuitori. Staia este autorizat prin Declaraia pe proprie rspundere depus la
Registrul Comerului, dar nu are formular de Autorizaie Sanitar de Funcionare
deoarece nu a solicitat la A.S.P. Hunedoara Biroul de avize i autorizaii eliberarea
Autorizaiei Sanitare de Funcionare i nu a depus documentaia necesar conform
HGR 974/2004.
Staia de tratare a apei Snpetru (situat pe Dealul Pleului n Municipiul Hunedoara)
are ca surs principal de alimentare acumularea Hobia (sursa de suprafa debit
50.000 mc/zi). n caz de turbiditate crescut sau debit insuficient se folosesc ca surse
alternative Barajul Cinci (sursa de suprafa) i cele 5 foraje (din care 2 foraje
funcionale dotate cu pompe - surs de profunzime).
Staia de tratare a apei Snpetru are ca trepte de tratare filtrarea (sunt 5 filtre rapide) i
dezinfecia (exist dou puncte de clorinare cu clor gazos unul pe conduct de
800 mm i unul pe conduct de 350 mm). n cazul funcionrii pe sursa Cinci sau la
turbiditi crescute se efectueaz i preclorinarea apei cu soluie clorur de var. De la
staia de tratare apa pleac pe conducta de 800 mm spre bazinele de
nmagazinare Ciuperca (bazine de nmagazinare 2 x 5000 mc, 2 x 2500 mc, 2 x 1500
mc) i MFA (bazine de nmagazinare 1 x 300 mc i 1 x 100 mc). Din bazine apa este
pompat de cele 2 staii de pompare (Ciuperca i Severin) spre consumatori. Apa de
pe conduct de 350 mm pleac, prin cdere libera, spre consumatori. Lungimea
reelei de distribuie a apei potabile n Municipiul Hunedoara este de 120 km.
Staia de tratare a apei Cinci, aparinnd de Primria Teliuc, aprovizioneaz cu ap
potabil Comuna Teliuc. Populaia total a comunei este de 2.546 locuitori, din care
racordai la reeaua de ap potabil 2.271 locuitori (1.600 consumatori n Teliuc, 120
consumatori n Plosca i 551 consumatori n Cinci).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 165
Staia nu este autorizat sanitar. Staia de tratare a apei Cinci (situat n satul Cinci)
aprovizioneaz cu ap potabil satul Cinci, satul Plosca i localitatea Teliuc. Sursa de
alimentare este acumularea Hobia (sursa de suprafa - debit 300 mc/zi). Staia de
tratare are ca trepte de tratare decantarea (sunt 2 decantoare), filtrarea (3 filtre
rapide) i dezinfecia (cu clor gazos).
n caz de turbiditate crescut se efectueaz i preclorinarea apei cu soluie clorur de
var. Dup tratare, apa pleac spre bazinele de nmagazinare (1 bazin de 250 mc n
satul Cinci, 1 bazin de 300 mc n localitatea Teliuc i 1 bazin de 50 mc n satul Plosca).
Din bazinele de nmagazinare apa ajunge, prin cdere liber, la consumatori.
Lungimea reelei de distribuie a apei potabile n Comuna Teliuc este de 33 km.
Staia de tratare a apei Bos, aparinnd de S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara,
aprovizioneaz cu ap potabil Combinatul Siderurgic Mittal Steel Hunedoara i satul
Zlati. Populaia deservit este de 2.000 consumatori ( 1.800 muncitori S.C. Mittal
Steel S.A. Hunedoara i 200 locuitori din Zlati).
Staia nu este autorizat sanitar deoarece nu a solicitat la A.S.P. Hunedoara- Biroul de
avize i autorizaii eliberarea Autorizaiei Sanitare de Funcionare i nu a depus
documentaia necesar conform HGR 974/2004. Staia are ca surs de alimentare 8
puuri forate (sursa de profunzime debitul este de 3200 mc/zi). Ca treapt de tratare,
la staia Bos, se folosete doar dezinfecia apei (cu clor gazos). Dup dezinfecie apa
pleac spre consumatori, fr a mai trece prin bazinele de nmagazinare (exist 2
bazine de nmagazinare de 800 mc fiecare Bazine Gazometru, dar nu sunt folosite).
Lungimea reelei de distribuie este de 25 km.
Staia de tratare a apei Retioara, aparinnd de Primria Ghelari, aprovizioneaz cu
apa potabil Comuna Ghelari. Populaia total a comunei este de 2.388 locuitori, din
care racordai la reeaua de ap potabil 1.935 locuitori. Sursa de alimentare cu ap
este prul Nadrab (sursa de suprafa debit 400 mc/zi).
Staia nu este autorizat sanitar. Exist propunere de suspendare a activitii din anul
1999. Staia Retioara a fost construit la nceputul secolului douzeci (1920) de ctre
Exploatarea minier Ghelari pentru a aproviziona cu ap potabil minele aparinnd
de aceast societate. Nu se tie cnd a fost fcut racordarea la Staia Retioara a
comunei Ghelari.
Staia a fost exploatat de ctre Minele Ghelari, apoi de ctre RAIL Hunedoara i apoi
a fost predat Primariei comunei Ghelari. Decantorul nu mai este utilizat. Filtrele (trei)
sunt colmatate. Clorinarea se face empiric cu clorur de var aruncat cu lopata
direct n conducta cre aprovizioneaza comuna Ghelari. Dup dezinfecie apa
pleac spre bazinele de nmagazinare (bazine de nmagazinare 2 x 500 mc
Mestecne). Apa se furnizeaz consumatorilor dup urmtorul program: n zilele de
mari, joi i smbt ntre orele 12
00
18
00
.
Staia de pompare a apei Crieni, aparinnd de S.C. Apa Prod S.A. Clan,
aprovizioneaz cu ap potabil Oraul Clan i satele aparintoare (Batiz, Calanul
Mic, Strei, Streisngiorgiu). Populaia total a oraului este de 13.105 locuitori, din care
racordai la reeaua de ap potabil 11.140 locuitori.
Staia este autorizat prin Declaraia pe proprie rspundere depus la Registrul
Comerului, dar nu are formular de Autorizaie Sanitar de Funcionare deoarece nu a
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 166
solicitat la A.S.P. Hunedoara - Biroul de avize i autorizaii eliberarea Autorizaiei Sanitare
de Funcionare i nu a depus documentaia necesar conform HGR 974/2004. Sursa de
ap este Rul Strei. Staia Crieni pompeaz apa tratat de Staia Sntmria Orlea.
Exist posibilitatea de hiperclorinare a apei n caz de nevoie. Lungimea reelei de
distribuie este de 48 km.
2.2.9.1.3 Ap menajer
1. Sursa Izvor Baniu
consumatori: 3200, aparin localitilor Dobra i Ilia;
sursa de ap: de profunzime- Izvor Baniu (staia Rocani), debitul este de 280
mc/zi. Nu au fost finalizate lucrrile la aceasta staie, apa brut se ncadreaz n
parametrii igienico-sanitari. Apa furnizat este declarat menajer.
Probleme deosebite:
finalizarea lucrrilor la surs i n localitile care beneficiaz de aceast ap;
instituirea perimetrelor de protecie sanitar;
reeaua de distribuie este veche cu numeroase probleme tehnice;
s-a impus necesitatea clorinrii apei la ieirea din staia de tratare i urmrirea
atent a valorilor clorului rezidual liber pe ntregul sistem;
nu are ASF;
monitorizarea calitii apei distribuite se face de ctre S.C. Apa Prod S.A. Deva,
prin laboratorul propriu uzinal de la Staia de tratare a apei Batiz, ce necesit
modernizare.
2. Staia Folort
consumatori: 2699 n localitatea Geoagiu, totodat aceast surs
aprovizioneaz staiunea i Sanatoriul TBC;
sursa de ap: de profunzime; debitul este de 95mc/zi. Apa furnizat este
declarat menajer.
Probleme deosebite:
sursa este n zona inundabil a rului Mure, nu are perimetru de protecie
sanitar;
este insuficient din punct de vedere al cantitii de ap furnizat;
se efectueaz clorinarea apei furnizate; nu exist posibilitatea reclorinrii;
se efectueaz unele analize chimice ale apei tratate;
debitul este insuficient n anii secetoi, motiv pentru care s-a solicitat evaluarea
situaiei;
trepte de tratare: clorinare.
Toate sistemele de alimentare cu ap potabil sunt monitorizate n conformitate cu
prevederile HG 974/2004.
Indicatorii pe care Autoritatea de Sntate Public Hunedoara a avut posibilitatea de
a-i analiza sunt: NTG, CT, CF, SF, substane organice, Amoniac, Nitrii, Nitrai, Cloruri,
Turbiditate, Plumb, Cupru, Aluminiu, Nichel, clor rezidual liber i total, Duritate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 167
Probleme, prioriti
Staiile de tratare a apelor reziduale R.A.A.V.J. Petroani, Prestatorul Haeg, R.A.I.L.
Hunedoara, Activitatea Ortie, S.G.C.L. Geoagiu, General Simprest Simeria, Apaprod
Deva, Acvacalor Brad i Hidrotermtrans Clan, sunt principalii operatori ai sistemului de
canalizare a apelor reziduale i principalele staii de tratare. Staiile de tratare sunt
subdimensionate i tratarea apei este insuficient, fiind ncarcat cu substane
organice, NH3 i ali poluani. Acest fapt duce la o calitate sczut a apei de
suprafa. Populaia afectat este de aproximativ 400.000 de locuitori.
n ceea ce privete calitatea vieii, oamenii sunt descurajai n folosirea cursurilor de
ap respective pentru activiti de agrement. De asemenea, ele prezint un impact
negativ asupra florei i faunei acvatice. Impactul asupra mediului natural include
degradarea solului, creterea riscului producerii alunecrilor de teren i influena
negativ asupra florei i faunei acvatice.
2.2.9.2 Reele electrice
2.2.9.2.1 Echiparea energetic a teritoriului i potenialul de energii neconvenionale
SITUAIA EXISTENT
Alimentarea cu energie electric a judeului Hunedoara se desfoar n prezent n
parametrii optimi. Pe ntreg teritoriul judeului exist linii de transport de nalt tensiune
(110kV, respectiv 220kV), i linii de legtura n SEN de 400kV. Retelele electrice de
distribuie (RED) sunt alctuite din linii electrice aeriene LEA i linii electrice subterane
LES, cu tensiune de linie nominal de 20kV, 10kV, respectiv 6kV. Ultimele dou
standarde de tensiuni aparin vechilor zone industriale din zona Deva, Hunedoara i
Valea Jiului.
Distribuia teritorial a reelelor electrice de distribuie acoper n cea mai mare parte
alimentarea echilibrat a zonei n studiu.
ntre statiile de sistem alimentarea cu energie electric se asigur prin linii aeriene cu
tensiunea nominal de 110kV, simplu i dublu circuit, i prin statii de transformare locale,
amplasate de regul la intrarea n orae, la limita terenului intravilan.
n zonele rurale, alimentarea cu energie electric se face prin linii de medie tensiune
(Un=20kV), aeriene sau n cablu, i prin posturi de transformare cu raportul de 20\0.4kV,
amplasate de regula pe terenul intravilan.
La limita nordic a rului Mure exist n funciune linia de nalt tensiune de 400kV,
care leag Termocentrala Mintia de staiile de conexiune: Mintia Arad Ungaria,
respectiv Mintia Sibiu. Traseul liniei nu afecteaz n prezent sau n perspectiv
dezvoltarea urban a zonei, cu excepia limitrii zonei intravilane a localitii
aprinatoare de Simeria Uroi, fa de care culoarul de protecie este de 50m.
Municipiul Deva este racordat la SEN prin intermediul a doua staii de transformare:
staia Decebal 110\20kV 2x25MVA i staia IRUM 20\0.4kV 2x16MVA. Suplimentar,
n Deva se mai afl staia de transformare CFR 110\27kV, respectiv 110\20kV
2x16MVA + 2x25MVA.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 168
Staiile de transformare de nalt tensiune sunt racordate la staia de transformare de
400\220\110\20kV de la Mintia, pe barele colectoare a autotransformatoarelor de
220\110kV, cu putere de 2x200MVA.
Liniile de distributie de 110, respectiv 220kV aferente statiilor de transformare strabat
partial terenul intravilan a municipiului. Aceste linii sunt incluse n SEN (Sistemul Energetic
National ).
Staiile de medie tensiune sunt n mare parte prevzute cu sisteme de bare colectoare
secionate, asigurnd o siguran sporit n alimentare, prin asigurarea necesarului de
putere din alte staii, prin reele buclate.
Reeaua de joas tensiune (0.4kV) aste alctuit din linii electrice aeriene i subterane,
distribuite n mare parte n cablu subteran.
Instalaiile electrice de iluminat public sunt prevazute pe majoritatea arterelor de
circulatie a localitatii.
Instalaia de iluminat public este alctuit n mare parte din corpuri de iluminat cu
descrcri de vapori de mercur sau de sodiu, montate pe stlpi prefabricai de beton
sau de metal, cu alimentare n cablu subteran.
Reelele de joas tensiune au urmtoarele configuraii:
reele complex buclate, avnd legaturile ntre posturile de transformare n bucl;
reele buclate cu funcionare radial, n care posturile de transformare sunt
legate ntre ele prin legaturi multiple;
reele radiale care au legturi simple ntre punctele de alimentare i
consumatori;
Localitile aflate n afara culoarelor urbane sunt alimentate prin reelele de medie
tensiune, cu posturi de transformate aeriene (PTA), montate pe stlpi, n marea
majoritate de putere aparen 160kVA.
Municipiul Hunedoara este racordat la SEN prin intermediul a 4 staii de transformare de
110\20\6kV, i anume : Staia Oxigen, Staia Hd SPC, Staia Ora i Staia Laminoare.
Aceste puncte de alimentare sunt racordate la SEN prin staia Hdat (220\110kV).
Reelele de distribuie de MT sunt realizate n partea de intravilan cu cabluri subterane
de 20kV, i cu posturi de transformare n anvelop, amplasate n centrele de consum
de energie electric. n zona rural distribuia se face prin linii aeriene, pe stlpi de
beton i de lemn, cu posturi de transforare tip PTA, montate pe stlpi.
Reelele de distribuie urbane sunt realizate n bucl, iar cele rurale sunt de tip radial.
n oraul Petroani i n Valea Jiului exist numeroase staii de transformare, care
asigurau alimentarea cu energie electric pentru zona minier.
Exist staiile de 110\20\10\0.6kV Uricani, Lupeni Sud, Srena Lupeni, Cprioara, Vulcan,
Aninoasa, Livezeni, CFR Petroani, Petrila, Petroani Sud, Livezeni.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 169
n zona industrial, liniile electrice sunt n mare parte aeriene, fcnd parte din vechile
instituii de minerit.
Oraul Simeria este racordat la SEN prin staia Simeria, cu nivel de tensiune de
110\20kV, amplasat n nord-vestul localitii, n vecintate cu SC MARMOSIM SA.
Distribuia energiei electrice se face n linii aeriene i n cablu, cu tensiuni de 20kV.
Reelele de joas tensiune sunt realizate prin linii aeriene, cu tensiunea nominal de
1kV, i cu posturi de transformare de tip PTA, coboratoare, de 1\0.4kV.
Noile obiective se vor realiza etapizat, urmnd o dezvoltare extindere a reelelor de
alimentare, n special n cele 3 orae descrise mai sus.
n zonele de extindere a terenurilor intravilane care sunt strbtute de reele de nalt i
medie tensiune se va ine seama de zonele de protecie impuse de ctre ANRE, care
apar n planele edilitare. Pentru orice construcie se va cere distribuitorului local de
energie SC ENEL DISTRIBUIE SA aviz de amplasament.
DISFUNCTIONALITI, PRIORITI
Reelele de nalt tensiune aflate pe teritoriul studiat prezint diferite grade de uzur, n
special la calitatea izolatorilor stlpilor de nalt tensiune.
Pe partea de medie tensiune, cele mai ntlnite probleme sunt legate de echiparea i
gradul de uzur al posturilor de transformare, care funcioneaz suprancrcat, i la
parametrii redui de tranzitare a energiei electrice, rezultnd o fiabilitate sczut a
instalaiei.
S-au constatat probleme la asigurarea n parametrii corespunztori ai nivelul de
tensiune, datorit creterii consumului de energie din ultimii ani, liniile i posturile de
transformare rmnnd aceleai.
Extinderea zonelor rezideniale ale oraelor nu se realizeaz dupa asigurarea
infrastructurii energetice necesare, genernd astfel disfuncionaliti.
Majoritatea echipamentelor necesit o intervenie rapid, iar o mare parte din
cablurile subterane pentru distribuia energiei electrice trebuie nlocuite. De asemenea,
sunt necesare nlocuiri de linii electrice aeriene.
Este necesar modernizarea reelelor de transport i distribuie/furnizare a energiei
electrice pentru reducerea pierderilor de energie electric printr-un control strict al
calitii energiei, un control mai bun, automatizat i computerizat al transferului energiei
electrice ctre utilizatorii finali, o cretere a securitatii alimentrii prin eliminarea
ntreruperilor de tensiune, precum i reducerea corespunztoare a costurilor de
ntreinere i cu personalul.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 170
2.2.9.3 Termoficare alimentare cu energie termic
2.2.9.4 Reele de transport gaze naturale
2.2.9.5 Reele de telecomunicaii
2.2.9.6 Gospodria comunal salubritate- eliminarea deeurilor
2 2. .2 2. .1 10 0 P Pr ro ob bl le em me e a al le e m me ed di iu ul lu ui i n nc co on nj ju ur r t to or r 2 20 00 08 8
n perioada actual protecia mediului este una din problemele majore ale umanitii.
Activitatea omului, ndreptat spre valorificarea resurselor naturale, a afectat
ntodeauna factori de mediu. Activitiile sociale i economice din judeul Hunedoara
au dus la degradarea mediului nconjurtor fiind un teritoriu cu un grad mare de
industrializare. Principalele surse generatoare de poluare provin din industria extractiv,
industria siderurgic, industria termoenergetic, industria materialelor de construcii,
zootehnia i RAGCL orenesc.
2.2.10.1 Aerul
Aerul reprezint factorul de mediu natural cu cele mai evidente i importante implicaii
asupra sntii omului. n reeua de supraveghere a polurii de impact din judeul
Hunedoara au fost efectuate n anul 2006 msurtori privind: dioxidul de sulf, dioxidul
de azot, amoniacul, acidul clorhidric, pulberile n suspensie pulberile sedimentare.
Potenialele surse de poluare ale aerului din judeul Hunedoara sunt: unitile
siderurgice, unitile de producere a energiei electrice i termice, unitile de
producere a materialelor de construcie etc.
Se detaeaz dou zone n care frecvena depirilor valorilor concentraiilor maxime
admis este mare, cu efect negativ asupra mediului i snatii oamenilor. Acestea
sunt: Deva-Hunedoara-Clan i Petroani.
Datele au fost extrase din ANUARUL DE MEDIU al judeului Hunedoara pe 2006.
Transporturile rutiere polueaz atmosfera cu produi de ardere a combustibililor:
funingine, oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Att transportul de mrfuri ct i de
persoane prezint o ameninare asupra mediului, n special n oraele mari i de-a
lungul principalelor artere rutiere. Datorit acestui fapt, traficul are o influen direct
asupra sntii publice, aici fiind cuprinse toate bolile respiratorii, slbirea sistemului
imunitar i o inciden mai mare a cancerului. Influena negativa asupra calitii vieii
include vizibilitatea sczuta, niveluri ridicate ale zgomotului i mirosul neplcut.
Traficul constituie o important surs de poluare a mediului urban, att prin numrul
mare al autovehiculelor, ct i prin cantitatea de substane poluante evacuat. Traficul
urban se face rspunztor de eliminarea n atmosfer a bioxidului de sulf, oxizilor de
azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuilor organici volatili i ai
plumbului care constituie un factor de poluare notabil. Odat ajuni n atmosfer, n
funcie de condiiile meteorologice, aceti poluani particip la o serie de reacii
fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosfer joas.
Situaia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara n anul 2006 se
prezint n tabelul urmtor:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 171
Tabelul 2-10: Situaia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeului Hunedoara n anul 2006
Poluant Emisii n 2006
SO2 67,697692 Mg
NOx 193,6395022 Mg
NMVOC 87,95738482 Mg
CH4 1,627676 Mg
CO 579,5034668 Mg
CO2 24,015799 Gg
N2O 1,13352465 Mg
Cd 0,07545 Kg
Cr 0,377251 Kg
Cu 12,82653 Kg
Ni 0,528151 Kg
Pb 77,08092 Kg
Se 0,07545 Kg
Zn 7,54502 Kg
Pulberi 28,55099 Mg
2.2.10.2 Apa
Judeul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al rului Mure, care adun apele din
partea central a judeului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Criului
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului.
ncadrarea calitii cursului de ap din punct de vedere global, n anul 2006, s-a fcut
dup Ordinul 161/2006, pentru concentraii medii anuale ale indicatorilor determinai.
Referitor la sursele urbane i rurale de poluare a apei, doar 13 localiti sunt dotate cu
staii de epurare (Deva, Hunedoara, Brad, Haeg, Petroani, Simeria, Ortie, Clan
Ora Nou Clan Ora Vechi, Geoagiu Bi, Teliuc i Baru). Dintre acestea, n localitile
Deva, Brad, Haeg, Clan Ora Nou i Baru, staiile de epurare funcioneaz
necorespunztor.
O alt surs de poluare a apelor att supraterane ct i cele subterane, conform
Hotrri 125/2007, o constitue zonele industriale.
Exploatarea i prepararea crbunelui reprezint o ameninare asupra mediului, n
primul rnd prin tratarea necorespunztoare a apelor reziduale. Unitile de preparare
a crbunelui sunt situate la Lupeni, Coroeti i Petrila. Unitile de la Petrila i Lupeni sunt
nchise i vor intra n procedur de reconstrucie ecologic a perimetrelor afectate.
Impactul asupra mediului natural include influena asupra florei i faunei acvatice din
Valea Jiului. Impactul asupra calitii vieii include att imposibilitatea de a folosi
malurile rurilor pentru agrement.
Exploatarea minereurilor feroase i neferoase au un impact negativ asupra mediului n
primul rnd prin metalele grele care se resimte n aer, ap i sol. Impactul asupra
mediului natural include contaminarea apelor subterane. Sucursala Minier Brad
cuprinde: Valea Arsului, Barza i Dealul Fetii.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 172
Exploatarea i prelucrarea materialelor de construcii are un impactul negativ asupra
calitii vieii prin imposibilitatea de a folosi malurile rurilor (cu apa poluat datorit
activitilor miniere). Impactul asupra mediului natural include influena negativ
asupra faunei i florei acvatice i terestre (modificri ale ecosistemelor rurilor Certej i
Geoagiu).
Industria metalurgic este reprezentat de dou complexe: Hunedoara i Clan
(mprit n mai multe uniti, parial nefuncionale). Prin poluarea apei, solului i
aerului, acestea afecteaz o suprafa de cca. 10% din cea a judeului Hunedoara.
Sectorul energetic - Centralele termice i centralele de nclzire locale
Apele evacuate din instalaiile de rcire ale termocentralelor pot contribui la poluarea
termic a rurilor, cu efecte negative asupra florei i faunei acvatice. Apele reziduale
din circuitele epurrilor chimice ale termocentralelor pot provoca poluarea chimic a
emisarilor.
Depozitele oreneti de deeuri menajere funcioneaz n multe cazuri fr autorizaie
de mediu i nu prezint amenajri pentru protecia factorilor de mediu, amplasamentul
lor fiind de multe ori necorespunztor. Pe lng aceste depozite oreneti, fiecare
localitate rural posed o suprafa, de obicei mic, de depozitare a gunoiului
menajere.
Suprafeele acestor depozite clandestine nu au fost evaluate. Cu toate c suprafaa
ocupat nu este prea mare, prin amplasarea lor de obicei pe malul apelor i
acumularea gunoaielor n timp, ele au un efect negativ, datorit polurii apelor de
suprafa i a stratului freatic.
2.2.10.3 Solul
Poluarea solurilor n urma activitii din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic
etc.) n judeul Hunedoara se prezint astfel:
exploatarea crbunelui afecteaz aproximativ 10% din suprafaa judeului;
exploatarea minereurilor feroase i neferoase afecteaz aproximativ 5% din
suprafaa judeului;
exploatarea i prelucrarea materialelor de construcii afecteaz aproximativ
10% din suprafaa judeului;
industria metalurgic afecteaz aproximativ 10% din suprafaa judeului;
sectorul energetic afecteaz aproximativ 10% din suprafaa judeului;
factorul de mediu sol prezint degradri de aproximativ 30% din suprafaa
judeului.
Terenurile aferente depozitelor de deeuri industriale i zonelor din vecintatea
acestora sunt degradate (prezint fenomene de ravenare, iroire), infertile i, unele
dintre ele, prezint o contaminare destul de pronunat cu metale grele (Cu, Zn, Pb,
Mn, Cd) - mai ales solul din apropierea exploatrilor i uzinelor de preparare a
minereurilor polimetalice (Ex. Filiala DEVAMIN).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 173
Rezidurile cele mai toxice sunt reprezentate de deeurile rezultate n urma desfurrii
activitilor de exploatare (deeuri depuse n halde de steril) sau de prelucrare (deeuri
depuse n iazuri de decantare) a resurselor minerale. Acestea afecteaz toate
componentele mediului nconjurtor (ap, aer, sol) conducnd la scoaterea unor mari
suprafee de teren din circuitul agricol sau silvic, la distrugerea habitatului natural
pentru fauna zonei sau la distrugerea solului fertil i implicit a vegetaiei de pe
suprafeele ocupate.
Au fost demarate lucrri de ecologizare care au ca scop refacerea zonei cu impact
semnificativ asupra factorilor de mediu i ncadrarea indicatorilor de calitate ai
acestora n normele stabilite de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor.
O alt categorie de deeuri depozitabile, cu posibil impact asupra solului, l reprezint
deeurile menajere i nmolul de la staiile de epurare a apelor uzate oreneti.
Depozitele oreneti funcioneaz fr autorizaie de mediu i nu prezint amenajri
pentru protecia factorilor de mediu, amplasamentul lor fiind de multe ori
necorespunztor.
Efectul polurii prin depunerea substnelor poluate pe sol, merge de la scoaterea
temporar sau definitiv a unor terenuri din circuitul productiv, pn la diminuarea
cantitativ a produciilor agricole i deprecierea lor calitativ.

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 174
3 3 P PR RO OP PU UN NE ER RI I D DE E D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE E U UR RB BA AN NI IS ST TI IC C
3 3. .1 1 G Ge en ne er ra al l
3 3. .1 1. .1 1 I In nt tr ro od du uc ce er re e
n ultimul timp n Europa a aprut conceptul de CRETERE DURABIL, n SUA conceptul
de SMART GROWTH care ncearc s introduc un set de msuri pentru
contrabalasarea efectelor negative ale creterii urbane cu densiti mici. Acest
concept propune msurarea calitii unui loc social pentru a determina vitalitatea
democratic i prosperitatea economic a unei ri. Complementar la conceptul a
sta bine economic, au aprut concepte alternative precum calitatea vieii,
dezvoltarea uman, sntatea social, dezvoltarea durabil, capitalul social
sau coeziunea social.
Astfel, o anchet din 2006 pe 178 ri efectuat de New Economics Foundation a
artat c: binele de a fi nu are nimic comun cu nivelul ridicat al consumismului al
unei naiuni. Studiul a inut cont de 3 indicatori i anume nevoia de resurse naturale,
satisfacia personal i sperana de via care servesc pentru a arta eficacitatea prin
care o naiune i folosete resursele naturale pentru a le transforma n stare de bine
trit de locuitorii si. Astfel Insula Vanuatu este pe primul loc. Malta, este prima ar
european clasat pe locul 40, Luxembourg pe locul 74, Frana pe 129, SUA pe 150.
Despre ce msuri, care s creeze un mediu economic, social i ecologic sntos,
aadar despre ce politici trebuiesc luate de comunitatea local, de autoritile
europene, naionale, regionale, judeene (n cazul nostru Hunedoara) pentru ca
prezena acesteia n zonelor metropolitane de importan european slabe s fie
ntrit i s nu fie doar o situaie interimar conjunctural vom discuta n curnd.
Aceasta se poate face numai prin indeplinirea ct mai bine a criteriilor de constituire a
unei zone metropolitane n cazul nostru a unui pol de importan euroregional i
anume: numrul de locuitori, competivitatea acestora, gradul de instruire al locuitorilor
i disparitile dintre locuitori, dar i anumite criterii ce privesc: transportul, turismul,
industria, cunoaterea, i administraia local.
Fa de aceast situaie deja existent Uniunea European aadar i Romnia se
confrunt cu 3 noi provocri majore i anume:
schimbrile climatice ce reprezint o dubl provocare: nevoie de adaptare i
ameliorare a efectelor negative;
schimbrile demografice ce reprezint o populaie mbtrnit i un posibil
declin demografic cu implicaii sociale i economice;
globalizalizarea ce se manifest prin reducerea continuu a distanelor
relative, cu o importan crescut acordat amplasamentului localitii.
Ca atare politic urban european i-a orientat agenda politic spre problemele
urbane specific de la nivel naional la nivel european i al unei comuniti de 7000
locuitori (cartier).
Astfel politica urban n EU se bazeaz pe decizii ministeriale imformale importante
precum ar fi: Programul de aciune de la Lille (Lille, 2000) Acquis-ul urban
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 175
(Rotterdam, 2004), Acordul de la Brisol (Bristol, 2005), Charta de la Leipzig (Leipzig,
2007) i Referenialul oraului durabil (Marseille,2008).
Obiectivul principal al Chartei de la Leipzig care este cel mai important dintre actele
europene este atragerea cetenilor, a activitilor i a investiiilor n centrele oraelor,
care sunt motoarele de cercetare, inovare i dezvoltare economic a Europei i de a
pune capt fenomenului de extindere a oraelor, ceea ce presupune creterea
traficului urban, consum mare de enargie i de utilizare a terenului.
n cadrul Chartei, Germania a realizat raportul Dezvoltare urban integrat, condiie
pentru succesul dezvoltrii durabile a oraelor i studiile Strategii pentru
mbuntirea mediului fizic n zonele defavorizate, Dezvoltarea economiei locale i a
politicii legate de piaa muncii n zone urbane defavorizate, Educaie proactiv i
politica de educaie a copiilor i tinerilor din zone urbane defavorizate i Transportul
urban durabil n zonele urbane defavorizate.
Prin acest act european se stabilesc obiectivele specifice i anume PROSPERITATE
ECONOMIC, ECHILIBRU SOCIAL, MEDIU SNTOS. Problematica analizat s-a focalizat
pe problema demografic, pe inegalitate social, pe excludere social a unor grupuri
de populaie, pe lips de locuine de calitate accesibile ca pre, pe probleme de
mediu, etc. Responsabilitatea pentru coordonarea viitorul oraelor noastre revine la
fiecare nivel de guvernare local, regional, naional i european. Cu acest ocazie
au fost fcute o serie de recomandri pe care trebuie s le prelum i noi n cazul
judeului Hunedoara, ce se refer la urmtoarele domenii :
Folosirea mai frecvent a abordrii integrate n dezvoltarea urban prin programe de
dezvoltare urban integrat pentru ora n ntregimea sa care :
s descrie punctele tari i slabe ale oraelor i cartierelor bazate pe o analiz a
situaiei actuale;
s defineasc obiective realiste de dezvoltare pentru zona urban i s
dezvolte o viziune asupra oraului;
s coordoneze planuri i politici tehnice i sectoriale legate de diversele zone
ale oraului i s se asigure c investiiile planificate vor ajuta la promovarea
unei dezvoltri echilibrate a oraului i a ariei din jurul acestuia;
s coordoneze i s concerteze din punct de vedere spaial folosirea
fondurilor de ctre actorii publici i privai;
s fie coordonate la nivel local i regional i s implice cetenii i ali parteneri
care pot contribui substanial la modelarea calitativ a viitorului economic,
sociual, cultural i de mediu a fiecrei zone.
Crearea i asigurarea unor spaii publice de bun calitate
Calitatea spaiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura i dezvoltarea
urban joac un rol important n condiiile de via a cetenilor.
Sunt condiii importante pentru atragerea afacerilor n domeniul industriei cunoaterii, a
forei de munc creativ i calificat i a turitilor. Aceasta se poate realiza prin
BAUKULTUR ce reprezint o interaciune ntre arhitectur, planificarea infrastructurii i
planificarea urban.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 176
Modernizarea reelelor de Infrastructur i creterea eficienei energetice ce se refer
la faptul c:
furnizarea apei, reeaua de canalizare etc, trebuie s fie mbuntite i
adaptate unor nevoi n schimbare, pentru cerinele viitoare i o locuire urban
de calitate bun;
Cerinele cheie pentru durabilitatea serviciilor publice sunt eficiena energetic,
utilizarea economic a resurselor naturale i o eficiena economic n operare:
eficientizarea energetic a cldirilor existente, asigurarea de tehnologii
sofisticate de informaii i comunicare n domeniul educaiei, angajrii forei de
munc n servicii sociale, sntate, siguran.
Inovaie proactiv i politici educaionale
oraele sunt locuri de creere i mprtiere a cunoaterii;
exploatarea la maximum a potenialului de cunoatere ntr-un ora depinde de
calitatea educaiei precolare i colare, de transferul de oportuniti oferite de
sistemele de educaie i pregtire, de reelele sociale i culturale, de oportuniti
pentru pregtirea pe tot parcursul vieii, de calitatea invmntului universitar i
institute de cercetare i de reeaua de transfer existent ntre industrie, afaceri i
comunitatea tiinific;
dialogul social i intercultural;
strategiile de dezvoltare urban integrat, managementul urban participativ, o
bun guvernare conduc la o utilizare eficient a potenialului oraelor europene,
n special n competivitate i cretere.
Acordarea unei atenii speciale pentru zonele defavorizate n contextul oraului ca
un tot unitar
rat mare a omajului, fenomene de excluziune;
diferene considerabile ntre zone ale oraului n termenii de oportuniti
economice i sociale;
politic de integrare social care s conduc la reducerea inegalitilor i
prevenirea excuziunilor sociale;
program durabil de investiii publice i private.
Consolidarea economiei locale i a politicii locale legate de piaa forei de munc
exploatarea forelor economice endogene;
oferirea de pregtire adaptat cerinelor pieii muncii;
oportuniti de angajare i pregtire n economia etnic.
Politici de educaie proactiv i pregtire pentru copii i tineri
mbuntirea situaiei educaiei i pregtirii n cadrul comunitii locale n
concordan cu politicile pro-active concentrate asupra copiilor i tinerilor;
adaptate condiiilor sociale n care ei triesc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 177
Promovarea unui transport urban eficient i ieftin
dezvoltarea unui sistem eficient i ieftin pentru toate cartierele pentru o
mobilitate i acces egale;
reele adecvate mersului pe jos sau cu biciclete.
Oraele europene care au evoluat tot cursul istoriei, sunt valorii economice, sociale i
culturale ceea ce presupune Strategia de Dezvoltare Durabil a UE, bazat aadar
pe Programul de Aciune de la Lille, pe Acquis-u Urban de la Rotterdam, pe
Acordul de la Bristol i pe iniiativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment n City Areas) prin care se ntrea ideea c finanarea operaiunilor de
dezvoltare urban trebuie s se fac prin programe operaionale, care in cont de
politicile europene, dei evident sunt de competena exclusiv naional.
Aadar, i pe teritoriul nostru naional, respectiv n judeul Hunedoara ca urmare a
aderrii la Uniunea European, trebuie introduse conceptele comunitare dup care se
conduc aceste operaiuni, precum ar fi planificarea integrat, guvernarea local,
coeziune teritorial, etc.
Pe lng precizrile din cele dou acte menionate anterior trebuie introduse n
practica noastr de dezvoltare urban i principiile jurisprudenei Curii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO), i preocuparea pentru participarea populaiei la luarea
deciziilor n acest domeniu att de sensibil ct i mai ales accesul populaiei la justitie
pentru acest fenomen.
Se cere astfel ca membrii unei comuniti s se afirme tot mai pregnant, prin
participarea tuturor vocilor, ce reflect ntreg mozaicul de subculturi (socioeconomic,
etnic, cultural, etc) la stabilirea regulilor jocului. Se atenioneaz asupra rolului mass-
mediei care informeaz, dar care poate manipula sau pune presiune asupra
comunitiilor.
Din aceste motive oraul i teritoriul trebuie s se concentreze pe gestionarea ct mai
eficient a schimbrilor accelerate att n domeniul economic, ct i n cel de mediu i
cel social. Aceast nou preocupare necesit i o alt abordare n ceea ce privete
modul de administrare a intravilanului ct i a extravilanului unei localiti, respectiv a
unui teritoriu mult mai larg dect pn acum. Prin urmare Schema de Dezvoltare a
Spaiului Comunitar (SDEC/EDP) prevede reguli prin care toi membrii Uniunii Europene
trebuie s intocmeasc i s aplice politici de dezvoltare spaiale pe baza a trei
obiective generale i anume:
Coeziunea economic i social;
Protejarea mediului natural i construit;
Competivitatea echilibrat a ntregului teritoriu european.
Aceste obiective generale cuprind obiective specifice referitoare explicit doar la
dezvoltarea spaial care trebuie s urmreasc:
realizarea unui sistem urban policentric echilibrat care are la baz un nou tip de
parteneriat urban-rural;
accesibilitatea echitabil la infrastructur i la cunoatere;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 178
dezvoltarea durabil ce presupune un management prudent al resurselor
naturale i conduce astfel la protecia mediului natural i construit.
Agenda Teritorial a Uniunii Europene prevede o cretere a coeziunii teritoriale
concomitant cu o realizare a ntririi identitii teritoriale, bazat pe o ntrire a
diversitii teritoriale. Aceasta presupune o prioritizare a dezvoltrii teritoriale, din care
amintim:
ntrirea dezvoltrii policentrice a Reelei de Inovare a Regiunilor Oraelor i a
Oraelor;
noi forme de parteneriat i o guvernare teritorial coerent ntre ariile urbane i
cele rurale;
promovarea clusterelor regionale ale competitivitii i inovaiei n Europa;
susinerea ntririi i extinderii reelei transeuropene;
ntrirea structurilor ecologice i a resurselor culturale ca valoare adugat
dezvoltrii.
Parteneriatul urban-rural s-a conturat ca prioritate absolut i prin urmare a aprut o
strategie a dezvoltrii spaiului rural. Aceast strategie susine Strategia Lisabona/
Goteborg a Consiliului European privind creterea competivitii i coeziunii i a aprut
prin Agenda Teritorial a Uniunii Europene Spre o mai competitiv i durabil a Europ
a regiunilor fiind adoptat cu ocazia Reuniunii Ministeriale Informale privind
Dezvoltarea Urban i Coeziunea Teritorial de la Leipzig din 2007. Aceste documente
prevd:
ntrirea Dezvoltrii Policentrice i inovrii prin reeaua de Regiuni/ aglomeraii
Urbane i Orae-inclusiv n sensul n care oraele cu funciuni regionale, ca parte
a unui model policentric, ar trebui s coopereze cu alte orae din zone rurale i
periferice;
Necesitatea unor noi forme de parteneriat i guvernan ntre Ariile Rurale i
Urbane- pentru elaborarea n comun a strategiilor regionale i subregionale de
dezvoltare, innd seama de marea varietate a Regiunilor/Aglomeraiilor Urbane
i de diferitele lor interdependene cu centrele urbane mici i mijlocii i cu ariile
rurale din aria lor de influen direct;
Promovarea n Europa a clusterelor regionale de competen i inovare - pentru
Regiunile / Aglomeraiile Urbane de diferite mrimi, oraele mici i mijlocii ca i
ariile rurale, prin cooperare cu alte autoriti, chiar din alte ri, s i ntreasc
identitatea i specializarea internaional pentru a deveni mai atractive pentru
investiii;
ntrirea i extinderea reelei transeuropene - cu o atenie special acordat
accesului la informaie, la tehnologiile de comunicaie ca i la serviciile de interes
general n ariile rurale i periferice. i tot n ariile rurale se consider c exist
oportuniti pentru dezvoltarea produciei de energii neconvenional,
descentralizate, sigure i prietenoase fa de mediu;
Promovarea unui management transeuropean al riscurilor, incluznd impactul
schimbrilor climaterice-prin dezvoltarea i intensificarea politicii de coeziune
teritoriel, n special cu respectarea consecinelor strategice de adaptare
difereniate;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 179
ntrirea structrilor ecologice i resurselor culturale ca valoare adugat pentru
dezvoltare pentru conservarea diferitelor identiti culturale, a valorilor naturale
i a peisajelor culturale, n special n zonele rmase n urm sau care suport
schimbri structurale.
Aceste recomandri pentru politici de dezvoltare urban integrat a oraului regiune
(Zon Metropolitan) vizeaz necesitatea unui parteneriat egal ntre orae i ariile
rurale, iar pe de alt parte, a trecerii politicilor de dezvoltare de la nivelul fiecrui ora
privind n mod izolat, la cel al unui punct focal al unei Regiuni (Zon
Metropolitan)/Aglomeraii Urbane pentru a crei dezvoltare trebuie s i asume
responsabilitatea coeziunii teritoriale.
Din cauza schimbrilor fundamentale din ultimii ani n existena localitilor s-au generat
o serie de probleme noi care nu mai puteau fi rezolvate prin metodele tradiionale.
Aceste schimbri fundamentale in cont de globalizarea i formarea blocurilor
continentale, de trecerea la economia informaional, de impactul tehnologiei de
transport, de impactul tehnologiei informaiei asupra organizrii spaiale, de
promovarea urban etc.
Poziia oraelor n ierarhia urban european s-a transformat total funcie de
nelegerea i metodele de reacie la aceste dezvoltarii urban fundamentale. Astfel a
aprut cu o for nemaintlnit pn acum competiia urban. Pentru a ajunge ntr-o
poziie de frunte n ierarhia urban, oraele sunt obligate s atrag activiti
economice de vrf, care implic locuitori cu venituri mari, care pot atrage turiti, etc.
Un ora care nu este plcut pentru a tri n el, nu poate spera ntr-o viitoare cretere
economic viitoare.
Dar aceasta nu este suficient. Unele aezri urbane simt nevoia s-i uneasc forele pe
anumite probleme pentru a face fa competivitii i concurenei acerbe din zona lor.
Competivitatea lucreaz pe diferite scri spaiale ncepnd cu cartierele care
concureaz ntre ele, cu localitile care concureaz ntre ele, cu regiunile ntre ele, cu
euroregiunile ntre ele, cu blocurile continentale ntre ele, etc.
Exist concuren ntre localitile mici, ntre cele mici i cele mari, ntre localitile mari,
ntre regiuni, n funcie de un anumit palier pus n discuie, de exemplu de atragere a
investiiilor, a turitilor, a cercetri de vrf, a evenimentelor culturale sau sportive de top,
etc. Autoritiile locale au o tot mai mare responsabilitate n aceast competivitate
datorit numrului tot mai mare de sarcini i competene ce le revin.
Fiecare ora i poate forma propria imagine funcie de ce relevan regional,
naional, european sau mondial au activitile ce se desfoar pe teritoriul su.
Competiia se desfoar pe diferite specializri de exemplu pe comer, pe turism, pe
afaceri, pe sport, pe cultur, pe medicin, pe nvmnt care devin n fapt funciunile
urbane metropolitane.
Pachetul de activiti minimale care transform un ora ntr-o metropol sunt polii de
excelen, funciile superioare din care amintim universitile, centrele medicale,
structurile de cercetare, ntreprinderile cu nalt tehnologie, marile infrastructuri
culturale, sportive, de agrement, expoziionale, pieele financiare, sediile de mari firme
europene i internaionale, un volum mare de schimburi economice i financiare,
apartenen la mari reele europene i internaionale prin accesibilitate european
(autostrad, aeroport, tren rapid).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 180
Dup ce s-a stabilit c aceste funciuni exist, urmtorul pas este cel prin care se
stabilete distribuia aezrilor umane n jurul metropolei. Ne intereseaz aceasta pentru
a realiza o armonie ntre rural, orae mici, medii i metropol - o adevrat reea de
aezri. Exist dou extreme de care trebuie s ne ferim i anume: fie o mulime de
aezri mici, care nu poate rezista la presiunea concurenei dintre marile metropole, fie
ca ntreaga populaie s fie concentrat ntr-o singur metropol ca n cazul oraelor
din Africa sau Mexic.
n acest ultim caz se produce o deertizare a restului teritoriu. Societatea industrial a
preferat pentru eficientizare doar varianta a doua. Populaia a prsit satele i micile
orele i s-a mutat la ora, ncrcnd marile orae, care au oferit locuri de munc tot
mai mult, educaie tot mai bun, cretere economic tot mai mare i - pn la apariia
tehnicilor IT - i informaie tot mai bun. n anii 50 existau doar dou megalopolis-uri i
anume New York i Londra i astzi aven 22.
Aceast distribuie ideal a aezrilor, o distribuie policentric echilibrat, care poate
oferii armonie ntr-o regiune, se realizeaz prin dou nivele i anume prin distribuia
spaial i prin cea statistic.
Aceasta presupune n mare c n interiorul unei regiuni oraele de aceiai mrime sunt
echilibrat distribuite n teritoriu pe de o parte i c exist multe orae mici care sprijin
puine orae mari pe de alt parte.
Sunt dou raiuni antagonice care conduc fenomenul de distribuie a aezrilor: una
economic, care conduce la concentrarea populaiei i alta ecologic care conduce
la distribuia populaiei n teritoriu. n anii 90 ai secolului trecut n orice strategie de
dezvoltare a unei zone apar aceste dou obiective i anume obiectivul de cretere
economic i cel de meninere a echilibrului ecologic.
Pentru realizarea creterii durabile s-a introdus de curnd un al treilea obiectiv i anume
cel de echilibru social. Distribuia ideal ntr-o regiune se realizeaz pe dou paliere i
anume populaia dintr-o regiune este distribuit n orae de diferite mrimi ca de
exemplu un ora de 1.000.000 locuitori, 10 orae de 100.000 locuitori, 100 orae de
10.000 locuitori i 1.000 orae de 1.000 locuitori.
Orae de aceiai mrime sunt distribuite omogen n spaiu pe ntinsul ntregii zone sau
regiuni. Aceast repartizare poate fi realizat prin politici regionale de planificare
spaial, care sunt unul din scopurile regiunilor metropolitane. Din aceast distribuie
rezult distanele optime pentru aezri de aceiai mrime dup cum urmeaz:
distana optim pentru oraele de 1 milion este de cca 400 km (ntre un Bucureti
i Budapesta de 1.000.000 locuitori este cca 700 km i ar trebui s se afle un pol
de 500.000 locuitori care ar putea fi i ZM Timioara sau ZM Cluj Napoca;
distana optim pentru oraele de peste 500.000 locuitori este de cca 300 km (
ZM Timioara vs ZM Cluj Napoca );
distana optim pentru oraele de peste 200.000 locuitori este de cca 150 km (TZI
vs ZM Timioara sau ZM Cluj Napoca );
distana optim pentru oraele de peste 10.000 locuitori este de cca 30 km (
Brad, Ortie, Haeg, Ilia vs TZI DHS);
distana optim pentru orae de 1.000 locuitori este de cca 12km.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 181
Aceste date preliminarii susin ideea c TZI DHS este o posibil zon funcional de
importan euroregional, care are prefigurate toate funciunile principale ale
acesteia i care trebuie s militeze pentru asociere pentru a ajuge i la o populaie
adecvat. Ea trebuie sprijinit prin politici de planificare spaial de interconectare
adecvate de toate aezrile din zon.
Astfel, trebuie ntocmite Planuri de dezvoltare urban care s cuprind:
Programe multianuale integrate;
Analize SWOT la nivelul oraelor;
Obiective de dezvoltare consistente;
Concentrarea teritorial a fondurilor publice i private;
Consolidarea coordonrii la nivel local i regional;
Managementul bazat pe rezultate.
Dac dorim creterea competivitii TZI DHS este nevoie de:
Un ora DHS compact i de un baukultur;
Dezvoltarea intraurban ntre comunitile de 7000 locuitori;
mbuntirea infrastructurii urbane i promovarea mobilitii durabile;
Spaiul public corent;
Cldiri eficiente energetice;
Combaterea efectelor schimbrilor climatice;
Concentrarea pe inovaie i educaie;
Relaia urban - rural (regiuni urbane);
Coeziunea teritoriului la nivelul reelelor policentrice din EU.
Localitile din judeul Hunedoara trebuie s-i bazeze dezvoltarea pe Dezvoltarea
comunitilor de cca 7.000 locuitori (posibile cartiere sau sate) printr-o abordare
integrat ce presupune ameliorarea mediului construi n fiecare comunitate, o
consolidare a economiei locale i a pieei forei de munc, o educaie i formare
coerent pentru copii i tineri, un transport urban eficient i accesibil, o
responsabilitatea naional, implicarea local i resurse i obinerea de fonduri
structurale pentru completare.
Domeniile abordrii integrate la nivel de comunitate de cca 7.000 locuitori presupune
locuirea, locul de munc, integrarea etnic i securitatea personal. Pentru fiecare din
aceste comuniti este nevoie de aprobarea unor programe de aciune cuprinse n
bugetul multianual al judeului Hunedoara care s se adauge fonduri de completare
de la UE, guvern, jude, corporaii.
Legtura indestructibil echilibrat ntre urban i rural presupune pentru spaiul rural
romnesc, aadar i pentru cel din judeul Hunedoar urmtoarele:
nnoirea definiiei tradiionale date spaiului rural i tratarea acestuia n corelaie i
nu n opoziie cu sistemul urban, din dubla perspectiv, a calitailor structurale
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 182
caracteristicilor funcionale (utilizarea cadrului fizic prin diferite forme de
producie, consum i comunicaie);
Diferenierea spaiului rural n:
Arii Rurale incluse n interiorul Aglomeraiilor Urbane;
Arii rurale incluse n zone/coridoare urbanizate;
Arii interstiiale rurale situate ntre coridoarele urbanizate i aglomeraiile
urbane;
Arii rurale izolate/periferice;
Poli Verzi, rezultai prin suprapunere, de nivel regional i naional de
concentrare a activitilor de conectare la circuitele comerciale internaionale i
de cercetare/dezvoltare agro-industrial
n cazul judeului Hunedoara putem astfel identifica:
Diferenierea spaiului rural n:
Arii Rurale incluse n interiorul Aglomeraiilor Urbane;
Arii rurale incluse n zone/coridoare urbanizate;
Arii interstiiale rurale situate ntre coridoarele urbanizate i aglomeraiile
urbane;
Arii rurale izolate/periferice;
Poli Verzi, rezultai prin suprapunere, de nivel regional i naional de
concentrare a activitilor de conectare la circuitele comerciale internaionale i
de cercetare/dezvoltare agro-industrial.
n cazul judeului Hunedoara putem astfel identifica:
Tip A AGLOMERAIE URBAN
TZI DHS - Deva, Archia, Suleti, Sntuhalm, Simeria, Crpini, Uroi, Simeria
Veche, Brcea Mare, Brcea Mic, Cristur, Tmpa, Totia, Bcia, Petiu Mare,
Almau Mic, Petiu Mic, Mneru, Batiz, Petreni, Sncrai, Sntmria de
Piatr, Clanu Mic, Strei Scel, Clan, Rctie, Bo, Zlati, Gro, Teliucu
Inferior, Ndtia de Jos, Ndtia de Sus, Strei, Ohaba Streiului,
Streisngeorgiu.
TZI PETROANI Rscoala, Petrila, Jie, Petroani, Iscroni, Dealu Babii,
Aninoasa, Vulcan, Jiu Paroeni, Lupeni, Uricani, Valea de Brazi, Cmpu lui
Neag.
Tip B CORIDOR URBAN
Deva-Oradea DN 76 - Ocior, Ociu, Basarabeanca, Prvleni, Vaa de Jos,
Livada, Brotuna, Trnava de Cri, Prihodite, Birtin, Ttretii de Cri, teia,
Vleni, Birtin, Crstu, Rca, Baia de Cri, Lunca, ebea, Ribia, Crian,
Brad, Mesteacn, Luncoiu de Jos, Stejrel, Luncoiu de Sus, Ormindea,
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 183
Dudeti, Podele, Vlioara, Dealu Mare, Slitioara, Sulighete, Stoieneasa,
Lunca, Forndia, Cinelu de Jos, Chicdaga, Puli, Bejan, Bejan Trnvia,
Mintia ( nu se afl pe DN 76);
Brad - DN 74 - rel, Ruda Brad, Barza, Cricior, Zdrapi, Mihileni, Buce,
Buce-Vulcan;
Arad - Deva -Sibiu DN 7 - Zam, Tmeti, Slciva, Pojoga, Glodghileti, Burjuc,
Ttreti, Tisa, Cmpuri de Sus, Gurasada, Cmpuri Surduc, Stretea, Ulie,
Gothatea, Cuie, Ilia, Scma, Bretea Murean, Dumbravia, Lenic, Veel,
Brnica, Rovina, Herepeia, Mintia, Deva, Rapoltu Mare, Rpa, Spini, Turma,
Mrtineti, Turda, Ortie, Pricaz, Cstu, Gelmar, Aurel Vlaicu;
Lugoj - Deva DN 68A Costeti, Ohaba, Lpugiu de Jos, Teiu, Grind, Lsu,
Abucea, Dobra, Lpunic, Brznic;
DN 66 Rui, Blar, Ocoliu Mare, Mceu, Bretea Romn, Bretea Streiului,
Plopi, Gnaga, Covragiu, Bercu, Bucium, Balomir, Haeg, Sntmria Orlea,
Brtii Haegului, Ciopeia, Ohaba de sub Piatr, Slau de Jos, Bieti, Ruor,
Zvoi, Rul alb, Galai, Fizeti, Federi, Pui, Ohaba Ponor, Ponor, Livadia, Rul
Brbat, Valea Lupului, Baru, Petros, Crivadia, Merior, Bnia;
DN 68 Nlavad, Copaci, Vadu, Reea, Toteti, Pclia, Unciuc, Crneti,
Peteana, Petenia, Ostrov, Ostrovu Mic, Breazova, Sarmizegetusa, Hobia
Grdite, Zeicani.
Tip C - ARII INTERSTITIALE
Ciungani, Vaa de Sus, Craci, Almel, Pogneti, Alma-Slite, Micneti,
Cerbia, Godineti, Boiu de Sus, Petreti, Brdel, Runcor,Vica, Boiu de Sus,
Boiu de Jos, Valea, Dnuleti, Crmzneti, Bacea, Valea Lung, Srbi, Boz,
Trnvia, Trnava, Cbeti, Gialacuta, Furcoara, Brtii Iliei, Craci;
Obra, Dobro, Leau, Tiuleti, Tometi, Valea Mare de Cri, Baldovin,
Rculia, Uibreti, Ribicioara, Dumbrava de Jos, Potingani, Dumbrava de
Sus;
Barza, Valea Arsului, Cinelu de sus, Hrgani, Balta, Slite, Crciuneti,
Trestia, Barbura, Boca Mare, Fizeti, Hondol, Mgura Toplia, Boca Mic,
Certeju de Sus, Scrmb, Toplia Mureului, Boholt, Nojag, Vrmaga, Benget,
Bcia, Boiu, Folt, Cigmu, Geoagiu Bi, Geoagiu, Homorod, Vleni, Boze;
Lpugiu de Sus, Panc- Slite, Panc, Mihileti, Rocani, Fgeel, Bujoru,
Rduleti, Stnceti, Stnceti-Ohaba, Boia Brzii, Muncelu Mare, Runcu Mic,
Muncelu Mic, Bretelin;
Govjdia, Plop, Ghelari, Ruda, Toplia, Teliucu Superior, Cinci Cerna, Silvau
de Jos, Silvau de Sus, Mnstirea Prislop;
Criva, Poieni, Densu, Hagel;
Scel, Snpetru, Slau de Sus, Valea Dljii, Sibiel, Zvoi, Ostrovel, Ru de
Mori, Ru Mic, Clopotiva, Brazi, Suseni, Ohaba Sibiel, Paro, Mlieti,
Coroieti, erel, Hobia, Uric, Petera, Nucoara, Gurazlata, Clopotiva,
Cabana Rotunda, Cabana Ruor.
Tip D- ZONE CU ACCESIBILITATE REDUS
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 184
Valea Poienii, Vsca, Luncoara, Vora, Certeju de Jos, Dumeti, Coaja;
Bulzetii de Jos, Sltruc, Bljeni, Bljeni Vulcan, Plai, Cri;
Dup piatr, Grohoele, Tarnia, Stnija, Rovina, Merior, Bucureci, esuri,
Curechiu, Poienia, Poiana, Techereu, Oprieti, Buneti, Almau Mic de
Munte, Vlioara, Voia, Bala, Galbina, Ardeu, Roia, Stuini, Mada;
Brsu, Hru, Chimindia, Banpotoc
Tmasa, Mgura, Dncu Mic, Dncu Mare, Bucium, Ortioara de Sus,
Chitid, Ocoliu Mic, Bobaia, Boorod, Luncani, Ursici, Cioclovina, Alun,
Prihodite, Rrsa, Costeti Deal, Grditea de Munte;
Rchiaua, Faa Roie, Piatra, Merioru de Munte, Poienia Tomii, Arnie,
Cutin, Cherghe, Almau Sec, Crjii, Popeti, Josani, Valea Nandrului, Nandru,
Dumbrava, Ciulpz, Ulm, Cerbl, Socet, Btrna, Poiana Rchiel, Runcu
Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fntna, Lunca Cernii de Jos, Gura Bordului,
Valea Babii Negoi, Lunca Cernii de Sus, Goteti, Rchitova, Ciula Mic, Ciula
Mare, Tutea, Frcdin, General Berthelot, Crgui, Livezi, Boia, Mesteacan,
Dbca, Gole, Toplia, Ciuleni, Hdu, Vleni, Bunila.
Tip E ARII RURALE IZOLATE
E1 Breu, Deleni;
E2 - Giurgeti, Rueti, Stnculeti, Puleti, Bulzetii de Sus;
Dragu-Brad, Ticera;
Re;
Grosuri;
E3 Mermezeu Vleni;
E4 Mgureni;
E5 Ludetii de Jos;
E6 Cerior, Lelese, Alun, Poienia Voinii, Meria, Cernioara Florese;
Rchitaua, Fata Roie, Piatra, Merioru de Munte, Poienia Tomii, Aranie,
Cutin, Cherghe, Cozia, Almau Sec, Crjici, Popeti, Josani, Valea Nandrului,
Nandru, Dumbrava, Ciuipaz, Ulm, Cerbal, Socet, Btrna, Poiana Rchiel,
Rubcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fntna, Lunca Cernii de Jos, Gura
Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cerni de Sus, Goteti, Rchitova, Ciula
Mica, Ciula Mare, Tutea, Frcdin, Gen Berthelot, Crgui, Livezi, Boia,
Vlioara, Mesteacn, Dbca, Gole, Toplia, Ciuleni, Hadu, Vleni,
Buzduiari, Bunila.
Pentru fiecare din aceste categorii trebuie aplicate strategii distincte cu planuri de
msuri aferente.
Adoptarea modificarii criteriilor de diferentiere dintre urban i rural, produse pe plan
fizic i mental n rile din Uniunea European, datorate industrializarii, serviciilor, pieei
imobiliare, mbuntirii comunicaiilor i tehnologiei informaiilor i utilizarea indicatorilor
i metodologiilor EUROSTAT i ESPON.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 185
Acceptarea faptului c, n paralel cu restructurarea sectorial, va avea loc o
accelerare a procesului de urbanizare n perspectiva atingerii de ctre Romnia n
2025 a unei ponderi a populaiei urbane de 66,9%, prin reducerea diferenelor de statut
administrativ, rspndirea activitilor neagricole, reducerea diferenelor funcionale
legate de piaa forei de munc, creterea mobilitii, creterea nivelului de educaie
al locuitorilor i modificarea stilului de via din mediul rural.
nelegerea urbanizrii ca un proces difereniat i relaionat cu evoluia sistemului
urban, care va influena dezvoltarea teritorial i urban integrat, pe toate palierele,
de la cel naional la cel local.
Acceptarea faptului c, dac politicile de susinere a unor modele difereniate de
urbanizare sunt limitate, acestea sunt strns legate de policentricitate i de fluxurile de
populaie, capital, bunuri, informaie i tehnologie i depind de capacitatea de
cooperare i de valorificare creativ de ctre administraie, actorii privai i locuitori, a
potenialului structural i funcional existent.
Promovarea unor forme moderne de asociere a comunelor rurale i a parteneriatelor
dintre acestea i Regiunile/Aglomerariile Urbane, oraele mici i mijlocii.
Conservarea diferitelor identiti culturale, valori naturale i peisaje culturale, n special
n zonele rurale care suport schimbri structurale att local, ct i crearea unor parcuri
tematice subregionale (agrotuistice, ecoturistice).
Punerea n valoare a potenialului rural de dezvoltare a produciei de energii
neconvenionale, descentralizate, sigre i prietenoase fa de mediu.
Protecia teritoriului i al localitilor rurale de riscurile naturale i de efectele negative
asupra mediului de via al locuitorilor i asupra biodiversitii cauzate de urbanizare,
de marile lucrri de infrastructur i de schimbrile climatice.
Mecanismul dup care s-a dezvoltat spaial ZMO a fost doar de maximizare a profitului
proprietarilor de teren i de ncrcare a cheltuielilor publice pentru infrastructur i
pentru meninerea unui echilibru ecologic precar care astzi se dovedete insuficient.
Aceste critici se ndreapt spre trei domenii distincte i anume folosirea iraional a
terenului regional i ca i consecin direct creterea deplasrilor, la injustiia social i
la apariia unei culturi noi a vieii care poate produce mari dereglri n viaa
comunitilor.
Aadar, aceste schimbri au afectat toate scrile fie globale, continentale, naionale,
regionale, metropolitane, urbane, de cartier, etc. Dezvoltarea durabil la nivel
mondial, conform raportului Bruntdland al Naiunilor Unite, se realizeaz printr-o
dezvoltare spaial echilibrat ce presupune o dezvoltare economic temperat,
nsoit de protecia mediului nconjurtor i de protecia social.
La nivelul nostru aceasta presupune constituirea unei Uniuni Europene complexe, ce se
bazeaz pe o Uniune Economic realizat n parte dj, calat pe o Uniune de Mediu
i pe o Uniune Social.
Aceast Uniune Complex nu se poate realiza dect prin pstrarea i ntrirea
diversitii regionale, aadar i a ZMO. n urma deciziei ca Romnia s intre din
01.01.2007 n Uniunea European putem vorbi fr team de a grei c ntreaga
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 186
dezvoltare economic, social, teritorial i local se va desfura sub auspiciile
politicii generale europene definite de ntregul din care facem parte.
Este imposibil s ne mai imaginm ceva care s se petreaca pe teritoriul Romniei,
aadar i pe teritoriul judeului nostru, ca ceva rupt de restul Uniunii. Aceasta nseamn
c orice cretere spaial semnificativ local este supus rigorilor politicilor europene
generale.
Aadar, n domeniul nostru de competen al planificrii spaiale este foarte important
s cunoatem cele mai importante principii de dezvoltare spaial dup care se
conduce Uniunea European, pentru a afla unde ne aflm noi pozitionai n competiia
acerb ntre orae i zonele lor adiacente care domin UE, cu Zona Metropolitan
Oradea.
n Raportul Interimar privind Coeziunea Teritorial al Direciei Generale pentru Politici
Regionale a Comisiei Europene, fcut public n 2004, se susine c pe teritoriul Uniunii (n
care era inclus i Romnia) sunt enorme dezechilibre teritoriale.
Coeziunea teritoriala face parte, alturi de coeziunea economic i de cea social,
din triada dup care se fac politicile de dezvoltare europene, n urma crora apar
programele de dezvoltare aferente finaate de UE. Dezechilibrele privesc att bogia
locuitorilor, dar i accesul lor la transport, la energie, la telecomunicaii, capacitatea de
inovare a locuitorilor etc.
De asemenea, pe ntreg teritoriu al Uniunii Europene este remarcat, de autorii acestui
raport, un mare dezechilibru ntre centru i periferie. n rile europene se ncearc
echilibrarea acestor presiuni de cretere dintr-o regiune ntr-un singur pol. Aceasta
deoarece oraele europene parcurg o nou etap n dezvoltare, etap n care, dupa
fenomenele de concentrare urban i structurare a suburbiilor petrecute pn n anii
60, se extind fr limite antrennd zone ntinse adiacente.
Aceste zone adiacente alctuiesc entiti socio-spaiale care au fost denumite, dup
mrimea lor, zone metropolitane sau regiuni metropolitane. Aceste zone cuprind
metropola, care genereaz procese de interdependen cu celelalte localiti din
regiune. n Uniunea European exist declarate cca 80 de zone metropolitane.
Prin extinderea UE populaia va fii de cca 480 de milioane de locuitori, mparii n cca
400 regiuni. Din ntreaga populaie cca 240-290 de milioane (50-60%) triesc deja n
zone metropolitane fa de cei 75% care locuiesc n mediu urban.
Aceste decalaje le putem obseva i noi cu ochiul liber fr nici un studiu. Dar ce este
important n acest raport sunt criteriile de descriere a sistemului urban european pentru
putem afla n ce ape se scald TZI DHS.
Noiunea dup care se fac clasificri asupra mediului construit este zona urban
funcional (FUA- Functional Urban Areas). Dup aceste criterii sunt n Uniunea
European 1595 de astfel de zone. Conform definiiei date n Comunitatea European,
FUA este o aglomerare de peste 50.000 locuitori care are un nucleu urban de peste
15.000 locuitori.
Din punct de vedere al importanei acestor zone zone urbane funcionale pentru
politicile de planificare strategice, spaiale i financiare, s-au stabilit trei categorii
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 187
ierarhice. Aceast ierarhie este stabilit n conformitate cu criterii ce analizeaz
populaia, transportul, turismul, industria, cunoaterea, administraia etc. Cele trei
categorii sunt:
Zonele metropolitane de importan european (MEGA);
Zonele funcionale urbane (FUA) de importan naional sau transnaional i
Zone funcionale urbane (FUA) de importan regional sau local.
Dac privim harta Uniunii Europene propus de acest raport cu privire la tipologia
zonelor urbane funcionale putem constata o aglomerare a zonelor metropolitane de
importan european ntr-un pentagon care are vrfurile la Londra, Paris, Milano,
Frankfurt i Hamburg i n zona noastr doar Budapesta, Bucuretiul i Sofia ndeplinesc
aceste criterii.
n Romnia mai exist zone funcionale urbane de importan naional sau
transnaional precum Iai, Oradea, Cluj- Napoca, Braov, Timioara i Constana i o
serie de alte zone funcionale urbane de importan regional sau local. Zonele
metropolitane de importan european, cele din prima categorie, sunt considerate
motoarele de dezvoltare europene. Ele sunt polii de dezvoltare urban la scar
european.
Aadar, pe harta Uniunii Europene TZI DHS nu figureaz i ca atare trebuie concentrat
toat atenia pentru ca ea s joace un rol de Zona funcional urban (FUA) de
importan regional prin sprijinirea ZM Timioara i ZM Cluj Napoca.
Aceast strategie realizeaz un sistem urban policentric echilibrat n care TZI DHS intr
n concordan cu sistemul policentric al euroregiunii i al ntregii Uniuni Europene.
PROPUNERI DE DEZVOLTARE SPAIAL INTEGRAT N JUDEUL HUNEDOARA
METODOLOGIE OBIECTIV PENTRU REZOLVAREA ECHILIBRULUI ECOLOGIC A UNUI MEDIU
SNTOS
N EXTINDEREA N TERITORIU SE REALIZEAZ PRINTR-O VIZIUNE HOLISTIC N CARE N
PRIMA ETAP SE SCAD TERENURILE PE CARE NU TREBUIE CONSTRUIT PENTRU A SE OBINE:
PROSPERITATE ECONOMIC;
ECHILIBRU SOCIAL;
MEDIU SNTOS
Aceste terenuri unde se propune interdicie de construire conin zonele inundabile i
mltinoase, cele cu alunecri de teren, zonele poluate (deponii, halde, staii de
epurare, etc.) i zonele de protectie aferente acestora, pdurile i zonele de protecie
a acestora, rezervaiile naturale i zonele de protecie a acestora, infrastructura de
transport i edilitar cu zonele lor de protecie. Aceste zone sunt cuprinse n
cartogramele din documentaie.
Astfel, se obine o suprafa mult mai mare dect este previzibil necesar, pe care se
ncearc o ierarhie n timp a interveniilor prin minimizarea cheltuielilor banilor publici,
necesari realizrii unei prosperiti economice, a unui echilibru social i a unui mediu
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 188
sntos. Pentru aceasta este necesar realizarea unui program pentru fiecare comun,
funcie de complexitatea ei, care s conin urmtoarele obiective maximale:
finalizarea GIS ului;
infrastructura de transport i edilitar;
locuire zone urbane, -zone rurale
comer;
logistic i industrie;
spaii verzi i albastre ( parcuri i ap);
echitatea socialului;
echilibrul istoriei;
cultura;
universiti.
3 3. .1 1. .2 2 R Re el la a i ii il le e n n t te er ri it to or ri iu u
Din analiza situaiei existente rezult c nici una din cele trei localiti singure nu fac
fa poziionrii n categoria localitilor de interes regional sau euroregional.
De asemeneaa, n conformitate cu ierarhia oraelor europene distana ntre dou
orae de importan de interes naional (transnaional), n cazul nostru CLUJ NAPOCA i
TIMIOARA, este de prea mare fiind de cca 300 km. Aadar este nevoie de un nou
centru de importan regional la jumtatea distanei ntre ele respectiv la cca 150
km. Acest nou pol TZI DHS poate sprijini ambii poli naionali mai sus amintii fiind la rndul
lui sprijinit de localiti mai mici.
Aceast distribuie ideal a aezrilor, o distribuie policentric echilibrat, care poate
oferii armonie ntr-o regiune, se realizeaz prin dou nivele i anume prin distribuia
spaial i prin cea statistic.
Aceasta presupune n mare c n interiorul unei regiuni oraele de aceiai mrime sunt
echilibrat distribuite n teritoriu pe de o parte i c exist multe orae mici care sprijin
puine orae mari pe de alt parte.
Sunt dou raiuni antagonice care conduc fenomenul de distribuie a aezrilor: una
economic, care conduce la concentrarea populaiei i alta ecologic care conduce
la distribuia populaiei n teritoriu.
n anii 90 ai secolului trecut n orice strategie de dezvoltare a unei zone apar aceste
dou obiective i anume obiectivul de cretere economic i cel de meninere a
echilibrului ecologic. Pentru realizarea creterii durabile s-a introdus de curnd un al
treilea obiectiv i anume cel de echilibru social. Distribuia ideal ntr-o regiune se
realizeaz pe dou paliere i anume populaia dintr-o regiune este distribuit n orae
de diferite mrimi ca de exemplu un ora de 1.000.000 locuitori, 10 orae de 100.000
locuitori, 100 orae de 10.000 locuitori i 1.000 orae de 1.000 locuitori. Orae de aceiai
mrime sunt distribuite omogen n spaiu pe ntinsul ntregii zone sau regiuni. Aceast
repartizare poate fi realizat prin politici regionale de planificare spaial, care sunt
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 189
unul din scopurile regiunilor metropolitane. Din aceast distribuie rezult distanele
optime pentru aezri de aceiai mrime dup cum urmeaz:
distana optim pentru oraele de 1 milion este de cca 400 km (ntre un
Bucureti i Budapesta de 1.000.000 locuitori este cca 700 km i ar trebui s se
afle un pol de 500.000 locuitori care ar putea fi i ZM Timioara sau ZM Cluj
Napoca;
distana optim pentru oraele de peste 500.000 locuitori este de cca 300 km (
ZMTimioara vs ZM Cluj Napoca );
distana optim pentru oraele de peste 200.000 locuitori este de cca 150 km
(TZI vs ZM Timioara sau ZM Cluj Napoca );
distana optim pentru oraele de peste 10.000 locuitori este de cca 30 km (
Brad, Ortie, Haeg, Ilia vs TZI DHS);
distana optim pentru orae de 1.000 locuitori este de cca 12km.
Aceste date preliminarii susin ideea c TZI DHS i TZI PETROANI este o posibil zon
funcional de importan euroregional, care are prefigurate toate funciunile
principale ale acesteia i care trebuie s militeze pentru asociere pentru a ajuge i la o
populaie adecvat. Ea trebuie sprijinit prin politici de planificare spaial de
interconectare adecvate de toate aezrile din zon.
3 3. .1 1. .3 3 B Bi il la an n u ul l t te er ri it to or ri ia al l
Tabelul 3-1: Suprafaa dup modul de folosin 2025
SUPRAFAA DUP MODUL DE FOLOSIN 2025
Suprafaa total a judeului
706.267 ha
Suprafa agricol ha 300.065
- Arabil ha 79629
- Puni ha 117008
- Fnee ha 82791
- Vii i pepiniere viticole ha 7
- Livezi i pepiniere pomicole ha 911
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier ha 380.000
Ape i bli ha 6.000
Alte suprafee ha 60.000
Se propune o mrire a suprafeei la rubrica:
pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier cu 14.026 ha fa de situaia din
2007;
ape i bli cu 182 ha fa de situaia din 2007;
alte suprafee ( urbanizate) cu 5.875 ha fa de situaia din 2007.
Se propune o micorare la rubrica:
suprafee agricole cu 19.901 ha fa de situaia din 2007.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 190
ZONAREA PE FOLOSINE N INTRAVILANELE NOU PROPUSE ALE PUG-URILOR
Suprafeele nou introduse n intravilan sunt destinate urmtoarelor funciunii:
zone rezideniale (ZR):
(Ljp) cu nlime joas (P+1+M);
(Lmp) cu nlime mic (P+2, P+3+M);
(Lm) cu nlime nalt (>P+4);
zone pentru instituii publice i servicii (IS):
(ISp) propuse;
(ISr) reconversie;
zone mixte (ZM): servicii, uniti productive nepoluante, uniti comerciale
zone uniti industriale (ZI):
(Ip) propuse;
zone uniti agricole (ZA):
(Ap) propuse;
zone parcuri, complexe sportive, amenajri peisagere (ZP):
(Ppp) parcuri, grdini publice, scuaruri, spaii verzi aliniamente propuse;
(Psp) dotri de sport, agrement propuse;
(Pfp) pdure propus (forestier);
(P) plantaii de protecie propuse;
zone gospodrie comunal (ZGC):
(GCp) cimintire propuse;
zone pentru echipare tehnico edilitar (ZTE):
(Tep) propuse;
zone pentru cile de comunicaii i cile aferente (ZCC):
(CCmp) ci de comunicaii rutier propuneri;
(CCfp) ci de comunicaii feroviare i construcii aferente propuse;
(Ccap) ci de comunicaii aeriene propuse;
(CCmp) ci de comunicaii navale propuse;
zone cu destinaii speciale (S)
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 191
3 3. .2 2 C Ca ad dr ru ul l n na at tu ur ra al l
3 3. .2 2. .1 1 I In nt tr ro od du uc ce er re e
3 3. .2 2. .2 2 C Ca ad dr ru ul l g ge eo ol lo og gi ic c
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .3 3 P Pr ri in nc ci ip pa al le el le e f fo or rm me e d de e r re el li ie ef f
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .4 4 R Re e e ea au ua a h hi id dr ro og gr ra af fi ic c
Se modific suprafaa prin construirea de baraje i lacuri cu cca 200ha.
3 3. .2 2. .5 5 C Cl li im ma a
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .6 6 V V n nt tu ur ri il le e d do om mi in na an nt te e
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .7 7 V Ve eg ge et ta a i ia a n na at tu ur ra al l
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .8 8 A Ar re ea al le el le e p pr ro ot te ej ja at te e
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .9 9 R Re es su ur rs se el le e s so ol lu ul lu ui i i i a al le e s su ub bs so ol lu ul lu ui i
3 3. .2 2. .1 10 0 S Se ei is sm mi ic ci it ta at te e
Rmne identic cu situaia existent.
3 3. .2 2. .1 11 1 T Te er re en nu ur ri i d de eg gr ra ad da ab bi il le e i i s su up pu us se e f fo or rm me el lo or r d di is st tr ru uc ct ti iv ve e - - R Re el li ie ef fu ul l a an nt tr ro op pi ic c
3 3. .2 2. .1 12 2 M Mo on nu um me en nt te el le e i is st to or ri ic ce e, , s si it tu ur ri il le e i i a an ns sa am mb bl lu ur ri il le e i is st to or ri ic ce e i i u ur rb ba an ni is st ti ic ce e, , v va al lo or ri i a al le e
p pa at tr ri im mo on ni iu ul lu ui i c cu ul lt tu ur ra al l
Propunere privind clasarea, protecia i integrarea valorilor urbanistice i arhitecturale
ale judeului Hunedoara.
O bun parte dintre aceste valori sunt clasate ca Monumente istorice, conform
listelor actuale ale monumentelor (cf. Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 646
bis/16.iulie.2004 (lista Monumentelor Istorice) i Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.
996 bis/10.XI.2005 (completari la lista Monumentelor Istorice - disprute, modificri,
completri), anexe ale Legii Monumentelor Istorice- 422). Aceast situaie existent se
regsete n plana MO 01.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 192
Se observ c monumentele judeului Hunedoara sunt de ambele ctegorii de
importan- A si B, proporia fiind corespunztoare valorii lor intrinseci i relaionate cu
cele ale contextului istoric sau urbanistic.
Dintre acestea o atenie deosebit trebuie acordat monumentelor fcnd parte din
Patrimoniul Universal (World Heritage), adic situl cetilor dacice din Munii
Ortiei (Grditea de Munte, Costeti, Blidaru, Luncani-Piatra Roie, Bnia, Cplna),
pentru care s-au realizat mai multe documentaii privind definirea ariilor protejate si a
regulamentelor specifice.
Noile propuneri provin din urmtoarele surse:
Planului Zonei Metropolitane Deva Hunedoara Simeria;
P.U.G.-urile consultate pentru realizarea planului de amenajare teritorial
judeean;
Studiul S.C. Geosurvey S.R.L. Bucuresti IDENTIFICAREA I MSURAREA SITURILOR
ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul Civilizaiei
Dacice i Romane Deva;
Conform Adresei nr. 1696/2008 a DIRECIEI JUDEENE PENTRU CULTUR, CULTE
I PATRIMONIU NAIONAL HUNEDOARA nregistrat la Consiliul Judeean
Hunedoara cu nr. 6936/2008;
Propuneri n urma consultrii documentaiei de specialitate.
Propuneri conform Planului Zonei Metropolitane Deva Hunedoara Simeria
A. Pe teritoriul municipiului Deva majoritatea dintre siturile arheologice sunt sub zone
construite n intravilanul existent, cu excepia celor dou situri din pdurea Bejan i a
celei din zona La Deal din dreptul Sntuhalmului.
Pe baza noilor cercetri istorice, arheologice i cartografice, lista trebuie corectat.
Pentru aceasta propunem urmtoarele:
A - scoaterea din list (declasarea) monumentului de arhitectur Spitalul de
Pediatrie din Municipiul Deva, Bvd. 1 Decembrie 1918 Nr. 61 ( cod HDII-mB
03226, din Lista monumetelor istorice 2004 ), la cererea Consiliului Judeean
Hunedoara, cf. Hotarrii CJ Hunedoara Nr. 29/2007;
B - extinderea ansamblului istoric HD-II-a-B-03218 (Centrul istoric al oraului),
avnd drept reper Ridicarea Josefin i planul de secol XIX anexate, dup
cum urmeaz:
B1. n zona de nord, n jurul cetii, cu urmtorul contur: limita nord-vestic a
zonei mpdurite a Dealului Cetii, limita sudic a strzii Horia, pn la nr. 114,
unde cuprinde parcelele de pe partea nordic a strzii, pn la nr. 96 inclusiv,
limita sudic a strzii Horia pn la nr. 1 inclusiv, ocolind zona de blocuri, tind
perpendicular str. Avram Iancu, incluzand cldirea primriei, continund pe
latura sudic a str. Andrei aguna pn la intersecia cu str. Magnoliei, partea
nordic a str. Magnoliei pn la aleea de acces din b-dul. Iuliu Maniu;
B2. n zona centrului modern din anii 60, cu urmtorul contur: ncepnd de la
intersecia dintre Al. Neptun cu b-dul Iuliu Maniu, mergnd pe limita de
proprietate din spatele blocurilor, continund cu cea a blocurilor de pe b-dul
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 193
1 Decembrie, terminnd cu blocul de la intersecia dintre b-dul 1 Decembrie i
str. Mareal Averescu, apoi urmrind limita de proprietate sudic a blocurilor
din partea sudic a Pieei Victoriei, spre nord pe str. Mihai Eminescu , paralel
cu limita nord-estic a parcelelor de pe partea nordic a Aleii Brazilor, tind
perpendicular Str. G-he. Bariiu, urmrind partea nordic a Str. Sabin Drgoi,
partea sudic a Str. Aurel Vlaicu pn la intersecia cu Str. B. t. Delavrancea,
intersectnd str O. Iosif, urmrind apoi partea nordic a Str. Privighetorilor,
sudul limitei parcelelor caselor de pe Str. G-he Lazr, i unindu-se n nord cu
puctul de ncepere al limitei nordice.
- C - introducerea pe lista monumentelor a siturilor arheologice conform studiului S.C.
Geosurvey S.R.L. Bucuresti IDENTIFICAREA I MSURAREA SITURILOR ARHEOLOGICE jud.
HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul Civilizaiei Dacice i Romane Deva:
Mnstirea Franciscan, strada Progresului nr. 6;
Iuliu Maniu, de la blocul D-1 pn la intersecia Bd, Iuliu Maniu cu DN 7;
Taulas, la E de gar, actualele strzi M. Filipescu sau Drumul Hrului i str dr.
Ioan Mihu; Rul Mure;
Mihail Kogalniceanu, de la blocul D-8 pn la intersecia str. Mihail
Koglniceanu cu DN 7;
DN 7, pe DN 7 n dreptul Vmii i a benzinariei OMV;
Canton C.F.R., lng cantonul C.F.R., n locul numit Dmbul Popii ;
Staia de transformare, n spatele Staiei de tansformare cuprinznd i calea
ferat;
Punct neprecizat;
Str. 22 Decembrie, intersectie str. 22 Decembrie cu str. Pietroasa;
Ciangi, cartier Ciangi, n pepiniera Serviciului Silvic, n extremitatea estic a
oraului;
Cimitirul Ciangilor, str. Mihai Eminescu, vis-a-vis de Biseric, cimitirul
Ciangailor;
Pietroasa, cariera de piatr, la 4 km S de ora, nspre Almaul Sec;
Bejan carier, cariera de piatr, n apropiere de Pietroasa;
Scoala general nr. 6, n spatele colii generale nr. 6;
Intersecia str. E. Vcrescu- Crian, intersecia str. E. Vcrescu cu str. Crian;
La ogoare, sit din epoca roman, pe deal, n captul str. Vulcan;
Cimitirul reformat, aezare din epoca bronzului, Cimitirul reformat, str. M.
Eminescu, n spatele Casei de cultur, lng Casa Mortuar;
Cimitirul ortodox, biserica medieval de la Deva, la intersecia str. Cozia cu str.
Clugreni;
Str. Piersicilor, Nucilor, Clugreni, situl din epoca roman delimitat de str.
Piersicilor, Nucilor, Clugreni;
Str. Viilor i str. Parngului, situl dacic, delimitat de str. Parngului i str. Viilor;
Str. Merilor, str. Izvorului, situl preistoric delimitat de str. Merilor i str. Izvorului;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 194
Str. Crngului, aezare preistoric, n vecintatea proprietaii cu nr. 8C;
Str. Aurel Vlaicu, cartierul Maghiarua, cuprinde strada Aurel Vlaicu n dreptul
proprietii 82, str. Ana Ipatescu, pn n dreptul proprietii cu nr. 2 i str.
Cetii;
Str. Aurel Vlaicu nr. 6. De la nr. 6, intersecia strzii Aurel Vlaicu cu Bd. 1
Decembrie, cuprinznd i Castelul Bethlen.
HUNEDOARA
meninerea n list a tuturor elementelor protejate existente (situri arheologice,
ansambluri de arhitectur, piese de arhitectur (cf. Listei anexate);
extinderea proteciei ansamblului de arhitectur a Pieei Libertii, printr-o arie
urban care s se racordeze cu zona de protecie a castelului; ea este
considerat ca avnd o vechime de cel puin 230 de ani, fiind coninut de
Ridicarea Josefin;
introducerea pe list, ca monument industrial (sit industrial), a unei pri din
zona fostului Combinat Siderurgic i realizarea unui Muzeu al Epocii
Industriale.
SIMERIA
Simeria i spaiul nconjurtor se dovedesc a adposti numeroase mrturii istorice: situri
arheologice preistorice, antice i medievale, ansambluri construite i arhitecturi izolate.
O parte dintre ele sunt clasate ca monumente istorice i apar n lista publict
conform Legii 422 din 2001. Pe baza noilor cercetri istorice, arheologice i
cartografice, lista trebuie corectat. Pentru aceasta propunem urmtoarele:
scoaterea din list a monumentului istoric Casa memorial a generalului Bem,
din cauza imposibilitii de localizare n momentul de fa;
introducerea pe lista monumentelor protejate a Halelor de tip seccession
pentru reparaii utilaje ci ferate din Simeria;
introducerea pe lista monumentelor a siturilor arheologice conform studiului
S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureti IDENTIFICAREA I MSURAREA SITURILOR
ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul Civilizaiei
Dacice i Romane Deva:
Uroi
Cetatea Medieval, la ieirea din satul Uroi spre Rapolt, pe partea stng a
DJ 107;
Conac Medieval, la ieirea din satul Uroi spre Rapolt, pe partea dreapt a DJ
107;
Situl arheologic de la Uroi, pe terasele de la baza dealului, de jur-mprejur;
Dealul Uroi.
Sntuhalm
Santuhalm intersecie, pe dealul din spatele bisericii.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 195
Simeria
Drumul roman;
Cimitir, n punctele La Vie i n Coast, la ieirea din Simeria spre Suleti;
Biscaria, n cartierul Biscaria;
Albie Strei.
Hunedoara
Dealul Snpetru, partea de sud-est a oraului Hunedoara, la cca. 500 m
aerian fa de Castelul Corvinilor. Pe malul drept al prului Zlti; prul Zlti,
rul Cerna.
Propuneri conform P.U.G.-urilor consultate pentru realizarea planului de amenajare
teritorial judeean
PUG-urile consultate, n afara faptului ca definesc cartografic zonele protejate sau
zonele de protecie ale monumentelor clasate, conform listelor mai sus menionate,
conin o serie de propuneri de noi monumente, dup cum urmeaz:
Tabelul 3-2: Propuneri de noi monumente
Localitatea Comuna Denumire sit
Bljeni Bljeni Cruce memorial
Crian Ribia resturile arheologice ale mnstirii Vaca
Mihileni Buce Vechea biseric
Chimindia Hru Biseric reformat, monument sec. XVII
Nandru Petiu Mic Petera Spurct
Zeicani Sarmizegetusa - Biseric de secol XV
- Sit dacic fortificaii
Propuneri conform studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureti IDENTIFICAREA I
MSURAREA SITURILOR ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar
Muzeul Civilizaiei Dacice i Romane Deva
Tabelul 3-3: Propuneri conform studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureti
Localitatea Comuna Denumire sit
Loc. oimu oimu "CUCULEU"
Loc. oimu oimu "LA FERME"
Loc. Simeria Veche Simeria "ALBIE STREI"
Rapoltu Mare Rapoltu Mare Intersecie
Rapoltu Mare Rapoltu Mare "La Vii"
Rapoltu Mare Rapoltu Mare Drumul roman
Rapoltu Mare Rapoltu Mare Fntna din pru
Pricaz Turda Valea Siteului
Mun. Ortie Ortie Puncte neprecizate
Mun. Ortie Ortie punct X8
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 196
Cstu Beriu Coasta Cremenii
Romo Romos Fgdu
Romo Romos Punct neprecizat
Ciucu Beriu Manufactura de sticl, Gljrie
Loc. Aurel Vlaicu Geoagiu "IZVORUL RECE"
Geoagiu Geoagiu Izvorul Rece
Bala Bala Petera Piatra incoului
Bala Bala "Calea Mezii"
Loc. Turda Turda "LA GAR"
Propuneri conform Adresei nr. 1696/2008 a DIRECIEI JUDEENE PENTRU CULTUR, CULTE
I PATRIMONIU NAIONAL HUNEDOARA nregistrat la Consiliul Judeean Hunedoara cu
nr. 6936/2008
Tabelul 3-4: Propuneri conform Adresei nr. 1696/2008 a DIRECIEI JUDEENE PENTRU CULTUR, CULTE I PATRIMONIU
NAIONAL HUNEDOARA
Localitatea Comuna Denumire sit
Cinci-Cerna Teliucu Inferior Casa Alb
Cinci-Cerna Teliucu Inferior Motel
Bnia Bnia Petera Bolii
Silvau de Jos Haeg Dealul apului
Silvau de Jos Haeg ntre Ogi
Cinci-Cerna Teliucu Inferior Casa Alb
Silvau de Jos Haeg Sit 3
Silvau de Jos Haeg La Cruce
Silvau de Jos Haeg CAP
Mun. Ortie Ortie Punct X2
Mun. Ortie Ortie Necropola Coofeni
Cstu Beriu Asezarea de la Cstu, Coasta Cremenii
Trsa Boorod Dealul Voineagu
Trsa Boorod Dealul Grosului
Trsa Boorod Varful Secuiului
Trsa Boorod Castru
Trsa Boorod coala
Trsa Boorod Dealul Simuletilor (La Suspendai)
Bucium Ortioara de Sus Glemea
Bucium Ortioara de Sus La Inuri
Ludetii de Sus Ortioara de Sus Vadu Ru
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Poiana Primarului
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Poiana Perii
Ocoliu Mic Ortioara de Sus La Vmi - turn
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Sanctuare, Pietroasa lui Solomon
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Turnuri, Poiana lui Mihu
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Val, Dealul Crbunarea
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Grdina Feragului
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Curmtura - turn
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 197
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Turn, Poiana Popii 1
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Turn, Seul Ciorii 1
Ocoliu Mic Ortioara de Sus Muchia Chietoarei, Cisterna
Propuneri n urma consultrii documentaiei de specialitate:
Analiznd actualele liste i modul n care funcioneaz sistemul proteciei
monumentelor, considerm c lista este foarte cuprinztoare n privina unor clase de
monumente: situri arheologice din diverse perioade ale Preistoriei i Antichitii (inclusiv
dacice i romane), ceti, castele, curi nobiliare, biserici. Sunt mai puin prezente
ansamblurile civile urbane i mai ales rurale (aa numitele centre istorice).
Conform listelor actuale, sunt protejate sub aceasta form (ansamblu de cldiri)
cteva arii urbane centrale (Deva, Hunedoara, Haeg, Ortie, Brad) i cteva arii
rurale (Baia de Cri, Bunila, Dobra, Ilia, Pui, Rapoltu Mare, Clopotiva, Romos, Pricaz,
Turda, Czaneti, Ciungani, Birtin, Zam), coninnd ntre cteva i cteva zeci de
ansambluri gospodreti din diferite zone ale judeului. n afara acestora, unele cldiri
cu statut de monument istoric sunt protejate prin arii care includ i arhitecturi civile
limitrofe, ele putnd fi considerate sisteme de protecie indirect, necesitnd
parcurgerea aceluiai tip de traseu al avizrilor i aceeai rigoare legislativ.
Planul Zonei Metropolitane amplific aceste arii pentru Deva i Hundoara, articulndu-
le ariilor de protecie ale unor monumente clasate. La Deva se propune clasarea noului
centru din anii 60, cu reale virtui urbanistice i reprezentnd un moment semnifictiv
de urbanism modern, asemntor altor realizari contemporane europene.
Actualul studiu se concentreaz n mod preponderent asupra acestor ansambluri,
datorit unui context care le defavorizeaz.
Conform graficului dezvoltrilor haotice i a distrugerilor existente n acest moment n
Romnia, considerm c atenia cea mai mare trebuie acordat mediului rural, lipsit
de foruri competente, legislaie protectoare i de reguli urbanistice clare. Astfel,
credem c un numr mult mai mare de astfel de aezri merit s fie protejate ca
ansambluri i nu doar prin monumentele pe care le conin.
n aceasta faz a studiului propunem spre protecie urmtoarele arii urbane centrale:
Tabelul 3-5: Arii urbane centrale
Localitatea Comuna
Bulzetii de Jos Bulzetii de Sus
Bulzetii de Sus Bulzetii de Sus
Obra Tometi
Riculia Baia de Cri
Leaut Tometi
Dobro Tometi
Ribia Ribia
Vaa de Jos Vaa de Jos
Lpugiu de Sus Lpugiu de Jos
Ruseti Buzuletii de Sus
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 198
Tisa Beriu
Lpuic Romos
Btrna Romos
Muncelu Mare Beriu
Lelese Geoagiu
Ruda Geoagiu
Ortioara de Jos Bala
Ortioara de Sus Bala
Bucium Turda
Ludetii de Jos Ortioara de Sus
Silvau de Sus Haeg
Ele pot fi mult mai numeroase i o analiz multicriterial a acestor aezri ar putea
furniza argumentele clasrii unora dintre ele ca ansambluri protejate (centre istorice),
articulate, dupa caz, ariilor de protecie ale unor monumente istorice. De asemenea,
ele pot forma grupri de aezri cu caracteristici asemntoare, portejabile ca
peisaje culturale, un exemplu fiind zona de nord a judeului, corespunztoare
Munilor Bihorului i Munilor Metaliferi i de sud, corespunztoare munilor Poiana Rusc
i Munilor ureanu.
Pentru o mai corect i lesnicioas protecie i administrare, propunem ca ariile urbane
protejate sub titlul de centre istorice s fie cartate (conform metodologiei utilizate
pentru centrele istorice ale Timioarei, de pild, cldirile care le compun fiind clasate n
funcie de valoarea lor istoric, artistic, contextual i de utilizare). Astfel, se poate
obine un tablou cu permisiviti diferite n ceea ce privete intervenia asupra lor, n
concordan cu realitile concrete ale zonelor respective, uurnd, n egal msur,
aciunile potenialilor investitori i ale forurilor chemate s le protejeze i s le
administreze.
n ceea ce privete restul categoriilor de situri, ansambluri i cldiri cu valoare istoric
sau arhitectural, consideram c doar studii viitoare (corespunzatoare PUG-urilor) pot
s furnizeze datele necesare includerii unora dintre ele n listele de monumente istorice.
n ordine, avem n vedere: siturile arheologice (cu precizri privind locaia i imporanta
lor), arhitecturile medievale (cu studii suplimentare privind momentul edificrii i
evoluia lor ulterioar), arhitecturile premoderne i moderne (cu evaluarea valorii lor
patrimoniale i locului ocupat n clasa respectiv de cldiri).
Protecia acestor situri, ansambluri i cldiri (clasate sau n perspectiv de clasare) se
poate realiza doar prin respectarea legislaiei n vigoare. Legi precum 50, 422, legea
urbanismului etc., conin suficiente prevederi n acest sens. Li se adaug prevederile
documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism i regulamentele aferente. n
acelai timp, se impune o serie de forme de educaie civic, de responsabilizare a
locuitorilor, de schimbare a mentalitilor. Avem n vedere, n primul rnd, acele aciuni
adresate precolarilor i colarilor, dar i informarea corect a proprietarilor de imobile,
administratorilor lor sau potenialilor investitori.
Aceste valori sunt integrabile conceptelor generale i strategiilor de dezvoltare
regional i local, participnd la activarea turismului, serviciilor, culturii i artelor etc.
De fapt, n ceea ce privete turismul, de pild (cultural, agricol/alternativ, de afaceri
etc.), ele constituie principalele inte i principalele mijloace de activare. inte sunt
siturile arheologice, ansamblurile urbane sau rurale istorice (centrele istorice), cetile i
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 199
castelele, curile nobiliare, bisericile i mnstirile, iar mijloace pot fi cldirile istorice
transformate n hoteluri sau complexe de conferine, contacte de afaceri sau culturale,
iar gospodriile orenesti sau steti transformate n pensiuni, baruri, cafenele,
restaurante, cluburi etc. Evident, avem n vedere i meninerea funciilor lor actuale.
Monumentele propuse se regsesc n partea desenat n plana MO 02. Acestea
amplasate cu caracter orientativ, n ideea de a crea o imagine de ansamblu a
judeului i de a defini zonele de interes. Acestea sunt grupate n trei tipuri de indicativi:
referitori la monumente construite izolate sau grupri de monumete, situri arheologice
izolate sau grupri nvecinate de situri, i centre rurale cu valoare cultural toate
acestea au un corespunztor pentru situaia existent i cea propus. Zonele de interes
au fost create n funcie de gruprile specifice de monumente.
Evidenierea zonelor sau traseelor bogate n vestigii istorice sau etnologice, gruparea lor
pe categorii de importan i pe programe dominante, realizat prin studiul de fa
reprezint o baz pentru evaluarea, cel puin, a potenialului turistic al judeului, dar i a
altor componente ale conceptelor viitoare de dezvoltare regional (agricultur,
servicii, mica industrie etc).
3 3. .3 3 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a p pr ro op pu un ne er ri ii i
3 3. .3 3. .1 1 I In nt tr ro od du uc ce er re e
Planurile viitoare privind sectorul de transporturi trebuie s in cont de importana sa
economic. Cheltuielile privind sectorul de transporturi trebuie s in cont de
importana sa economica. Cheltuielile totale ating aproximativ 1000 miliarde Euro,
reprezentnd mai mult de 10% din PNB (produsul national brut). n cadrul acestiu sector
sunt angajati mai mult de 10 milioane de oameni.
Ca atare a aparut imperativ necesitatea integrrii transportului ca urmare a unei
politici commune. Intermodalitatea a fost declarat principala strategie pentru
rezolvare a acestei probleme. Cu o cretere de pn acum n UE de 3 milioane de
automobile noi pe an este evident c reeaua rutiera nu mai face fa. Situaia
economic actual face ca s se estimeze o cretere cu 38% a transporturilor de
bunuri i cu 24% pentru pasageri. Aceast cretere medie este mai puternic n zonele
transfrontariere.
Abordarea pe care se bazeaz Charta Alb cuprinde o serie de msuri menite s
revitalizeze modurile alternative de transport i investiia n reeaua de transport
transeuropean. Astfel, se vor nregistra creteri reduse la rutier de 38% n viitorii ani fa
de 50% ntre 1998-2010 i transportul cu maini personale o cretere de 21% fa de 43%
ct a fost n perioada 1998-2010.
Aceste date a fcut ca s fie aplicate o serie de noi politici la nivel naional i local,
respective al judeului Hunedoara n privina accesibilitii prin infrastructura de
transport dup cum urmeaz:
politici economice ce sunt formulate lund n calcul anumii factori care
contribuie la cererea crescut pentru serviciile de transport, n special factorii
legai de modelul de producie cu rennoirea automat i rotaia stocurilor;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 200
politica de ocupare a zonelor urbane i de folosire a trenurilor n scopul evitrii
unor cresteri lipsite de necessitate pentru mobilitate, cauzate de lipsa de
planificare a distanelor dintre locuire i locul de munc;
politica social i educativ, cu o mai bun organizare a modelelor de lucru
i a orelor de curs, avnd ca scop evitarea aglomerrilor traseelor rutiere, i o
reducere n perioada week-endului;
politica de transport urban n cadrul localitatilor din jud. Hunedoara;
politica competivitii pentru a se asigura deschiderea pe pia, n special n
sectorul feroviar.
Construirea reelei Trans - Europene de transport
Avnd n vedere saturarea anumitor artere importante i a polurii constante, pentru
Uniunea European este esenial finalizarea proiectelor trans-europene deja stabilite.
Din acest motiv Comisia intenioneaz s propun revizuirea liniilor directoare adoptate
de ctre Consiliul i Parlamentul European, care vor fi limitate pn la asigurarea
finanrii pentru proiectele actuale.
n concordan cu concluziile adoptate de ctre Consiliul European de la Gothenburg,
Comisia propune ca revizuirea linilor directoare ale Comunitii s se axeze pe
eliminarea zonelor cu trafic ngreunat din reeaua feroviar, pe finalizarea rutelor
identificate ca prioritate pentru absorbia fluxurilor de trafic, generate de dezvoltarea
n special a regiunilor de frontier, n mbuntirea accesului la zonele izolate.
Dezvoltarea reelei secundare va rmne o prioritate a Fondului Structural pentru a
mbuntii accesul la reeaua de transport trans-european.
n acest context, lista celor 14 proiecte prioritare aprobate de ctre Consiliul European
de la Essen, incluse n decizia Parlamentului European i a Consiliului din anul 1996, cu
privire la liniile directoare pentru reeaua de transport transeuropean, trebuie
amendat. A fost deja finalizat un numr de proiecte majore i vor mai fi adugate
ase noi proiecte (Galileo sau rute feroviare de nalt capacitate prin Pirinei).
Pentru a garanta dezvoltarea cu succes a reelei trans-europene de transport o
propunere de amendare a regulilor de finanare va fi fcut n paralel, pentru a
permite Comunitii s aib o contribuie maxim de pn la 20% din costul total la
proiectele feroviare de trecere a frontierei prin traversarea barierelor naturale, dar
oferind o rambursare mic a valorii adugate trans-europene, precum ruta Lyon-Turin
deja aprobat ca proiect prioritar de ctre Consiliul European Essen. Proiectele de
eliminare a zonelor cu trafic ngreunat n zonele de frontier cu tarifele candidate pot
obine 20%.
n 2004 Comisia va prezenta o revizuire mai extins a reelei trans-europene de
transport axat n special pe introducerea termenului de autostrzi maritime,
dezvoltarea capacitaii aeroporturilor, conectarea mai eficient a zonelor izolate la
continentul european i conectarea reelelor tarifelor candidate la reelele Uniunii
Europene.
Dat fiind nivelul sczut al finanrii de la bugetele naionale i posibilitile limitate de
parteneriate publice/private, sunt necesare soluii inovatoare bazate pe comasarea
veniturilor din taxele de drum. Pentru a finana o infrastructur noua nainte s se obin
primele venituri din operarea ei, trebuie s fie posibil constituirea unor fonduri
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 201
naionale sau regionale din taxri sau taxele utilizatorilor colectate pe ntreaga zon
sau pe rutele concurente.
Regulile Comunitii vor fi amendate pentru a se oferi posibilitatea de alocare a unei
pri din veniturile din taxele de drum construirii infrastructurii celei mai favorabile
mediului. Finanarea infrastructurii feroviare n Alpi din taxarea vagoanelor cu
ncrctur mare este un exemplu al acestei abordri, precum i din taxele impuse de
Elveia, n special pentru ncrcturile din comunitate, pentru finanarea proiectelor
feroviare importante.
PROGRAMUL NAIONAL DE REFORM 2007 2010 PRIVIND TRANSPORTURILE
Programul Naional de Reform 2007 2010 a fost elaborat n baza Programului de
Guvernare 2004 2008 care reprezint cadrul naional de implementare a politiciilor
sectoriale ce revin administraiei centrale i locale.
Totodat s-au avut n vedere strategiile sectoriale de dezvoltare promovate prin Planul
Naional de Dezvoltare Rural 2007 2013, Cadrul Naional de Referin 2007 2013 i
Planul Naional de Dezvoltare Rural 2007 2013 precum i Comunicarea Comisiei n
cadrul Consiliului European de Primvar COM (2005) 24 din 02.02.2005 Working
togeter for growth and jobs, a new start for the Lisabon Strategy i Recomandarile
integrate pentru cretere i ocupare (2005 - 2008) COM (2005) 141 final din 12.04.2005.
Planul Naional de Reforme urmrete promovarea i susinerea reformelor structurale i
instituionale n sectoarele prioritare ale economiei i n domeniul social, avnd ca
obiectiv mbuntirea proceselor i procedurilor i asigurarea condiiilor de mediu
astfel nct Romnia s poat beneficia de oportunitiile care i sunt oferite (definirea
unei structuri instituionale, economico-sociale mai eficient i mai flexibil, care ar
facilita absorbirea Fondurilor Structurale i de Coeziune, cu efect pozitiv n ceea ce
privete impactul acestora).
Romnia va asigura coerena aciunilor prevzute n cadrul CSNR i PNR, avnd n
vedere n primul rnd faptul c ambele documente au la baz aceleai linii directoare
strategice (strategia Lisabona revizuit). Mai specific, aciunile n domeniul dezvoltrii
economice i sociale prevzute n PNR vor contribui la atingerea obiectivului general i
prioritiilor definite prin CSNR, precum i la implementarea eficient a Fondurilor
Structurale i de Coeziune. n mod egal, strategia CSNR va contribui la atingerea
obiectivelor definite n cadrul PNR, prin coerena obiectivelor aciunilor prevazute.
Stabilitatea macroeconomic i sustenalitatea finanelor publice c obiective ale PNR,
vor crea condiiile necesare pentru implementarea strategiei prevzute prin CSNR. Pe
de alt parte, aciunile prevzute n CSNR n cadrul prioritilor tematice Consolidarea
unei Capaciti Administrative Eficiente vor contribui la atingerea obiectivului PNR de
mbuntire a calitii serviciilor publice i eficienei administratiei. Actiunile din CSNR
cu privire la o mai bun utilizare a energiei vor contribui la realizarea prioritii PNR de
asigurare a unei balane energetice echilibrate.
Aciunile prevzute n CSNR, creterea competitivitii n domeniul transportului i
energiei contribuie la realizarea obiectivului PNR de mbuntire a competitivitii i
procedurii economice.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 202
CSNR va contribui la atingerea obiectivelor PNR prin direcionarea unor fonduri
importante prin care i n domeniul transportului n special n domeniul reelelor i
coridoarelor TEN-T; energie (prin promovarea inter-conectivitii cu reelele europene i
promovarea utilizrii resurselor de energie regenerabile);
Fondurile Structurale vor aduce o contribuie esenial n urmtoarele domenii ale PNR.
Promovarea unui sistem de transport care s faciliteze sigurana i eficiena circulaiei
persoanelor i mrfurilor la nivel naional i international este unul dintre pilonii
importani al PNR. Dezvoltarea infrastructurii de transport susinut prin Programul
Operaional Sectorial Transport contribuie le dezvoltarea economic i social a
Romniei (alocri Lisabona 83.23%).
3 3. .3 3. .2 2 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a r ru ut ti ie er r
Carta Alb propune un numr de 60 msuri specifice ce trebuie luate n considerare la
nivel european n cadrul politicii de transport. Aceasta include un program de aciuni
extins pn n anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul cii, cu simulri i verificri
intermediare, n cursul anului 2005, pentru a se verifica precizia obiectivelor ce trebuie
atinse sau ajustrile necesare. Propunerile detaliate, care vor trebui aprobate de ctre
Comisie, se vor baza pe liniile directoare.
Cel mai mare avantaj al transportului rutier este capacitatea de a transporta bunuri pe
ntreg teritoriul Europei, avnd parte de o flexibilitate i de costuri reduse. Acest sector
este de nenlocuit, dar poziia sa economic este mai instabil ca niciodat. Zonele
mrginae din transportul rutier sunt n continuu declin ca urmare a fragmentrii
teritoriale i preurilor difereniate practicate de industrie. Aceste tentative ale
companiilor rutiere de reducere a preurilor s-au regsit n efectele sociale.
Comisia va propune o legislaie care s permit armonizarea unor clauze precise n
contractele sale, n scopul protejrii unor contracte, astfel nct s nu se permit
revizuirea tarifelor n contextul creterii costurilor combustibilului.
Schimbrile vor cere de asemenea modernizri ale cilor, n care serviciile de transport
rutier sunt operative, simultan derulndu-se armonizarea legislativ cu cea a drepturilor
muncitorilor din domeniu. Msuri paralele vor fi necesare pentru a se armoniza i
apropia procedurile de inspecie, n scopul realizrii unei competitiviti corecte.
Pentru a menine ritmul reformelor, Romnia considera c ndeplinirea obiectivelor sale
de reform este strns legat de mai multe aspect printre care i cel al rezolvrii
deficitului de infrastructur, respectiv cel al transporturilor rutiere.
Ca urmare n atenia Guvernului se afl urmtoarele politici:
Continuarea modernizrii reelei rutiere naionale i a infrastructurii rutiere de-
a lungul reelei TEN-T;
Asigurarea legturilor cu reeaua de autorizri din celelalte State Membre -
reeaua naional de autostrzi este insuficient dezvoltat comparativ cu
cea din celelalte SM, fapt ce afecteaz calitatea, sigurana i timpul de
cltorie de la punctul de plecare la destinaie, att pentru persoane ct i
pentru mrfuri. Msura vizeaz construirea de noi autostrzi i de rute
ocolitoare, la profil de autostrad pentru oraele amplasate pe reeaua TEN-T
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 203
i n afara acesteia i beneficiaz de finanare din Fondul de Coeziune prin
POS Transport;
Modernizarea drumurilor naionale. Sistemul de drumuri naionale este
insuficient dezvoltat i de o calitate necorespunzatoare comparativ cu cel
din celelalte SM. Libera circulaiei inter-regionale pe distane mari a
persoanelor i mrfurilor este dezavantajat din cauza lipsei infrastructurii de
transport la standarde europene pe drumurile naionale. Msura are n
vedere modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de drumuri naionale care
sunt amplasate pe i n afara reelei TEN-T ceea ce va conduce la
intensificarea traficului de persoane i mrfuri, un grad ridicat de siguran,
creterea calitii serviciilor, cu finanare naional i din FEDR;
Continuarea modernizrii reelei de cale ferat naional i a infrastructurii de
cale ferat TEN-T;
Creterea vitezei de circulaie pe calea ferat. Sistemul de transport feroviar
naional este insuficient dezvoltat i de o calitate necorespunztoare
comparativ cu cel din celelalte State Membre, aceasta afectnd calitatea,
sigurana i timpul de cltorie de la punctul de plecare la destinaie pentru
persoane i mrfuri. Msura are n vedere n primul rnd aducerea liniilor de
cale ferat aflate n exploatare n parametrii.
Simultan se va trece la asigurarea condiiilor tehnice pentru circulaia
trenurilor de cltori i marf cu viteze sporite (160 km/h pentru trenurile de
cltori, 120 km\h pentru trenurile de marf), realizndu-se astfel ncadrarea
n parametrii tehnici solicitai prin acordurile internaionale. Se are n vedere
cu prioritate reabilitarea/ modernizarea reelei TEN-T Curtici Constana.
Msura beneficiaz de o finanare mixt, bugetul de stat i din Fondul de
Coeziune prin POS Transport;
Creterea calitii serviciilor pentru transportul feroviar serviciile romne de
transport feroviar de persoane i mrfuri sunt insuficient dezvoltate i de o
calitate necorespunzatoare comparativ cu standardele UE, aceasta
afectnd calitatea, sigurana i timpul de cltorie. Msura vitezei, realizarea
unor servicii mai diversificate, mai sigure i de calitate mai bun la standarde
europene, inter-operabilitate mixt, att pentru bugetul de stat i FEDR prin
POS Transport.
Obiectivul strategic al Programului Operaional Sectorial Transport (POS Transport)
Obiectivul strategic al Cadrului Naional Strategic de Referin (CNSR) pentru perioada
2007-2013 promoveaz competitivitatea, dezvoltarea infrastructurii eseniale, formarea
i uzul eficient al resurselor umane, n vederea reducerii disparitilor de dezvoltare
economic i social dintre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene.
Obiectivul principal pentru sectorul transporturi n CNSR se concentreaz pe principiile
unei dezvoltri adecvate a unei infrastructuri durabile, moderne, corespunzator
ntreinut, facilitnd mobilitatea eficient i n condiii de siguran pentru persoane i
mrfuri la nivel naional i n cadrul Europei, contribuind pozitiv i ntr-o manier
semnificativ la dezvoltarea economic a Romniei.
n cadrul CNSR, sectorul transporturi este pe deplin consecvent i promoveaz
strategiile Lisabona i Gteborg privind dezvoltarea durabil, ocuparea forei de
munc i creterea economic.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 204
Din analiza situaiei existente a rezultat c sistemul de transport din Romnia este
insuficient dezvoltat i de calitate slaba n comparatie cu statele membre ale Uniuni
Europene. Prin urmare, obiectivul general al Programului Operational Sectorial Transport
este formulat astfel: Obiectivele POR Transport sunt:
Promovarea n Romnia a unui sistem de transport care va facilita
deplasarea eficient, rapid i n condiii de siguran a pasagerilor i 35
mrfurilor cu servicii la standarde europene, la nivel naional, ntre regiuni i n
cadrul acestora precum i la nivel european;
Promovarea dezvoltrii unui sistem de transport echilibrat pentru toate
modurile de transport inclusiv intermodalitate;
Minimizarea efectelor adverse ale activitii de transport asupra mediului prin
promovarea politicilor durabile;
Realizarea obiectivelor din cadrul CNSR.
Prioritatea 1: Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene
Va fi n ntregime finanat din Fondul de Coeziune. Aceasta va asigura baza pentru
creterea traficului de pasageri i de mrfuri pe infrastructur de transport rutier,
feroviar, naval i aerian situat pe TEN-T, inclusiv activitile intermodale. Prioritar
pentru POS-T va fi dezvoltarea autostrzilor i modernizarea infrastructurii feroviare,
pentru asigurarea inter-operabilitii de-a lungul axei prioritare TEN-T-7 i 22. Atenie
special va fi acordat transportului pe cile navigabile interioare pe TEN-T-18.2.
Aceast prioritate va ntri coeziunea teritorial dintre Romnia i statele membre ale
Uniunii Europene, prin reducerea timpilor de cltorie ctre principalele destinaii
interne i internaionale.
Va fi realizat prin dezvoltarea i modernizarea autostrzilor, a infrastructurii feroviare,
navale i aeriene n vederea mbunatirii calitii, eficienei i vitezei serviciilor de
transport, door-to-door, cu volume mai ridicate ale traficului de mrfuri i cltori.
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere trans-europene va urmri finalizarea
autostrzilor aflate n construcie, construirea de noi autostrzi, drumuri expres i alte
drumuri, construirea variantelor ocolitoare a oraelor situate pe TEN-T sau adiacente,
precum i modernizarea drumurilor i podurilor situate pe TEN-T.
n conformitate cu angajamentele fcute de Romnia pe durata procesului de
negociere pentru Capitolul 9 Politica de transport, n domeniul transportului,
implementrii proiectelor pentru dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport
pe TEN-T-7 reprezint o prioritate absolut.
Prioritatea 2: Modernizarea i dezvoltarea seciunilor de infrastructur de transport
terestru n vederea asigurrii accesului la TEN-T
Aceast prioritate urmrete mbuntirea accesibilitii la TEN-T pentru traficul de
cltori i mrfuri de la nodurile generatoare de trafic localizate n afara TEN-T; de
asemenea, dezvoltarea i modernizarea seciunilor prioritare situate pe infrastructura
naional de transport din afara TEN-T, care conecteaz nodurile generatoare de trafic
cu TEN-T.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 205
Modernizarea i dezvoltarea seciunilor de infrastructur de transport terestru n
vederea accesului la TEN-T.
Operaiunea vizeaz modernizarea/dezvoltarea seciunilor prioritare ale reelei
naionale de infrastructur de transport localizate n afara TEN-T, care conecteaz
nodurile generatoare de trafic ce includ populaia i centrele urbane i industriale sau
de afaceri, aeroporturi, porturi etc. n TEN-T. Beneficiarii fondurilor financiare pentru
aceast operaiune vor fi proprietarii de infrastructur.
Prioritatea 3: Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de transport naionale
Obiectivul acestei prioriti const n mbuntirea serviciilor pentru cltorii (rutiere i
feroviare) i mrfuri (rutiere, feroviare i navale) pe seciunile prioritare de infrastructur
de transport de pe TEN-T; precum i cele de pe reeaua naional din afara TEN-T2.
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere naionale
Operaiunea se adreseaz modernizrii i dezvoltrii seciunilor prioritare de
infrastructur rutier de pe TEN-T precum i celor din afara TEN-T. Infrastructura rutier
de interes naional va fi dezvoltat i modernizat, conducnd la mbuntirea
accesului la centrele urbane i industriale i n general la nodurile generatoare de trafic.
n acest scop, fluxurile de trafic existente precum i cele prognozate pentru perioada
de programare 2007- 2013, vor fi avute n vedere. Aceast operaiune va facilita
deplasarea proviziilor locale neprelucrate ctre regiunile industriale, precum i
promovarea folosirii acestora. De asemenea, va fi facilitat accesul forei de munc
ctre aceste regiuni.
Prioritatea 5: Dezvoltarea durabil a sectorului transporturi
Aceast prioritate se adreseaz dezvoltrii durabile a sectorului transporturi n Romnia,
precum i pentru concluziile Consiliului European de la Cardiff (1998) i Strategia
European pentru Dezvoltarea Durabil (Goteborg 2001). Va promova creterea
nivelului de siguran, va minimaliza efectele adverse asupra mediului, va promova
transportul intermodal i va pune n siguran infrastructurile de transport fa de
dezastrele naturale.
Promovarea transportului intermodal
Aceast operaiune promoveaz transportul intermodal i va implementa proiectele
pentru facilitarea vitezei, siguranei i transpordrii confortabile al persoanelor i
mrfurilor de pe un mod de transport pe altul prin crearea centrelor logistice pentru
conexiunile intermodale: feroviar/rutier, feroviar/naval, feroviar/maritim, feroviar/
aerian, rutier/naval, rutier/maritim i rutier/aerian.
Iniiativele vor cuprinde noi platforme multimodale pentru mrfuri pe aeroporturile
internaionale; de asemenea, vor fi iniiative pentru promovarea Portului Deva Accentul
va fi pus pe proiectele intermodale care vor mbunti accesibilitatea zonelor turistice
i a resorturilor sau a zonelor cu potenial turistic.
mbunatirea siguranei traficului pe toate modurile de transport
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 206
Aceast operaiune vizeaz asigurarea implementrii standardelor europene de
siguran i securitate pe toate modurile de transport i pentru intermodalitate. Va fi
controlat de autoritile de transport din subordinea MTCT. n cadrul acestei
Operaiuni vor fi implementate o serie de iniiative , dintre care:
Drumuri mai sigure
Implementarea programului meteo SIMIN ( INMH ) la nivel naional (Seciile i
Districte de Drumuri );
Introducerea unei tehnologi moderne pentru folosirea unor procedee i
materiale care s duc la reducerea grosimii constructive a straturilor rutiere
i creterea duratei de via a acestora, determinnd astfel o cretere a
siguranei i confortului utilizatorilor;
mbuntirea interseciilor de nivel i construcia de noi pasaje denivelate
rutiere i peste cile ferate;
Sistem de semnalizare orizontal i vertical;
Programe complexe precum PMS (Sistemul de Management al Pavajelor),
BMS ( Sistemul de Management al Podurilor ) i BCTDR (Banca Central de
Date Tehnice Rutiere ) pentru prioritizarea lucrrilor;
Indicatori de informarea i orientarea traficului;
Instruirea unui personal n ceea ce privete implementarea noilor cerine,
pentru a se asigura c sunt ndeplinite standardele europene;
Implementarea unor sisteme de informaii privind transporturile, cu scopul de
a mbunati sigurana traficului, dar i pentru a reduce timpul de cltorie i
consumul de combustibil;
Implementarea unor servicii de telematice, a sistemului de navigaie prin
satelit;
mbuntirea i dezvoltarea fizic a infrastructurii, prin adoptarea unor msuri
preventive (semnalizare rutier, localiti lineare, campanii de pres, etc.).
Reducerea efectelor adverse ale lucrrilor si activitilor de transport asupra mediului
nconjurtor
Aceasta msur presupune dezvoltarea infrastructurilor eficiente i nepoluante
prietenoase cu mediul prin respectarea standardelor europene privind serviciile de
transport, inclusiv a celui intermodal, i a Acordului de la Kyoto. Aceast operaiune
poate include i construcia de bariere de zgomot de-a lungul infrastructurii de
transport adiacent zonelor populate; prin reducerea ambuteiajelor se va reduce
poluarea n localitile cheie. Vor beneficia de fondurile financiare alocate acestei
operaiuni proprietarii infrastructurii de transport.
Punerea n siguran a infrastructurii de transport n faa dezastrelor naturale
Recentele schimbri climaterice la nivel naional i regional au produs o serie de
deteriorri la nivelul infrastructurii de transport. Aceast msur are drept obiectiv
asigurarea securitii i consolidrii acelor sectoare aflate n zone de potenial risc
natural. Iniiativele vizeaz reabilitarea infrastructurii de transport i a mprejurimilor prin
controlul inundaiilor i eliminarea punctelor periculoase (cderile de stnci i
alunecrile de teren), abordarea aspectelor privind rempdurirea, i asigurarea
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 207
faptului ca extragerea de pietri din ruri i managementul acestora nu genereaz
probleme distructive pentru infrastructura de transport. Asemenea iniiative vor fi
completate de codul rutier i de implementarea restriciilor de vitez.
3 3. .3 3. .3 3 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a f fe er ro ov vi ia ar r
Carta Alb propune un numr de 60 msuri specifice ce trebuie luate n considerare la
nivel european n cadrul politicii de transport. Aceasta include un program de aciuni
extins pn n anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul cii, cu simulri i verificri
intermediare, n cursul anului 2005, pentru a se verifica precizia obiectivelor ce trebuie
atinse sau ajustrile necesare. Propunerile detaliate, care vor trebui aprobate de ctre
Comisie, se vor baza pe liniile directoare.
Transportul feroviar este considerat un sector strategic, n cadrul cruia
intermodalitatea cu alte sisteme de transport depinde n mod particular de transportul
de bunuri. Revitalizarea acestui sector presupune competiie ntre companiile de
transport feroviar. Crearea unei noi reele de transport presupune o competiie acerb
n acest domeniu, care ar trebui s ncurajeze restructurarea companiilor lipsite de
fiabilitate, lundu-se n calcul i aspectele sociale i condiiile de munc. Prioritatea
este deschiderea pe pia, nu numai pentru serviciile internaionale, aa cum s-a decis
n decembrie 2000, dar i pentru cabotajul pe pieele naionale (pentru a se evita
rularea unor trenuri goale) i pentru serviciile de transport internaionale. Aceast
deschidere pe pia trebuie s fie acompaniat de amortizarea viitoare din domeniul
inter-operabilitii i siguranei.
ncepnd cu anul viitor, Comisia va propune un pachet de msuri care s restaureze
credibilitatea, n termeni de regularizare i punctualitate, n ceea ce privete operatorii
implicai i traficul. Pas cu pas, o reea feroviar trebuie s fie dedicat n exclusivitate
serviciilor de bunuri i de mrfuri.
Pentru a menne ritmul reformelor sale, Romnia consider c ndeplinirea obiectivelor
sale de reform este strns legat de mai multe aspecte printre care i cel al rezolvrii
deficitului de infrastructur, respectiv al transporturilor feroviare. Ca urmare n atenia
Guvernului Romn se afl urmtoarele politici:
Continuarea modernizrii reelei de cale ferat naional i a infrastructurii de cale
ferat TEN-T
Creterea vitezei de circulaie pe calea ferat sistemul de transport feroviar naional
este insuficient dezvoltat i de o calitate necorespunztoare comparativ cu cel din
celelalte State Membre aceasta afectnd calitatea, sigurana i timpul de cltorie de
la punctul de plecare la destinaie pentru persoane i mrfuri. Msura are n vedere n
primul rnd aducerea liniilor de cale ferat aflate n exploatare n parametrii proiectati.
Simultan se va trece la asigurarea condiiilor tehnice pentru circulaia treburilor de
cltori i marf cu viteze sporite (160 km/h pentru trenurile de cltori, 120 km/h
pentru trenurile de marf), realizndu-se astfel ncadrarea n parametrii tehnici solicitai
prin acordurile internaionale AGC, AGTC, TER; se are n vedre cu prioritate reabilitarea/
modernizarea reelei TEN-T Curtici Constana. Msura beneficiaz de o finanare
mixt, bugetul de stat, FEDR i din Fondul de Coeziune prin POS Transport.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 208
Creterea calitii serviciilor pentru transportul feroviar serviciile romne de transport
feroviar de persoane i mrfuri sunt insuficient dezvoltate i de o calitate
necorespunztoare comparativ cu standardele UE, aceasta afectnd calitatea
sigurana i timpul de cltorie. Msura vitezei realizarea unor servicii mai diversificate
mai sigure i de calitate mai bun la standarde europene interoperabilitate att pentru
mixta bugetul de stat i FEDR prin POS Transport.
Modernizarea mijloacelor de transport- serviciile romne de transport feroviar de
persoane sunt insuficient dezvoltate i de o calitate necorespunztoare comparativ cu
standardele UE, aceasta afectnd calitatea, sigurana i timpul de cltorie. Msura
vizeaz modernizarea materialului rulant motor pentru ncadrarea n normele
europene; dotarea i modernizarea materialului rulant motor pentru ncadrarea n
normele europene; dotarea i modernizarea vagoanelor de cltorii pentru a se
asigura condiii de confort la standarde europene.
n consecin, managerii din calea ferat trebuie s duc o politic de integrare a
noilor sisteme de transport compatibile cu cele din UE:
Implementarea real a sistemului de transport RO-LA (osea pe calea
ferat) sau MODALHOR (vag. platform cu plac turnant);
Trasarea unor noi rute de transport pentru traficul de containere UTI (uniti
transport intermodal), pe coridoarele Pan-Europene, care traverseaz
Romnia, combinatele i cu traficul naval (ferry-boat), vezi proiectul Marco
Polo II pentru care propunem ca punct final, staia de cale ferat Deva -
Simeria.
Se vor respecta urmtoarelor condiii:
Pe terenurile rezervate dezvoltrii cilor ferate, stabilite prin documentaiile
de amenajare a teritoriului aprobate, se interzice autorizarea executrii
construciilor definitive.
Pentru a elimina racordul din linia 200 magistral, n dreptul localitii Suleti,
conform plana nr. 3/1 din studiul de fezabilitate, linia destinat trenului urban
inteorenesc ntre Deva i Hunedoara se va realiza n sudul actualei ci
ferate, deoarece odat cu realizarea Culoarului IV creterii vitezei de
circulaie proiectate, ntre Simeria i Deva nu este permis amplasarea unui
schimbri de cale n linie curent.
Pentru realizarea Centrului de Transport Combinat din Simeria, orice racord la
cale ferat va fi gndit din staia Simeria.
Dup aprobarea P.A.T.J. Hunedoara, prevederile acestuia vor constitui
datele de tema pentru elaborarea i actualizarea Planurilor de Urbanism i de
Amenajarea Teritoriului pentru PUG-uri.
Amplasarea construciilor (industriale sau locuine), fa de calea ferat, va
respecta norma de siguran i zona de protecie a infrastructurii feroviare
publice, aa cum este detaliat n OUG nr. 12/1998 i de Legea nr. 89/1999 de
aprobare a OUG nr.12/1998.
Se interzice nclcarea (ocuparea) zonei cadastrale CFR. Limita zonei
cadastrale este cea recunoscut de Primrii prin semnarea Proceselor
Verbale de vecintate ntre C.N.C.F. C.F.R-S.A i Primrii.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 209
3 3. .3 3. .4 4 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a a ae er ri ia an n
Carta Alb a UE propune un numr de 60 msuri specifice ce trebuie luate n
considerare la nivel european n cadrul politicii de transport. Aceasta include un
program de aciuni extins pn n anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul caii, cu
simulari i verificri intermediare, fcute n cursul anului 2005, pentru a se verifica
precizia obiectivelor ce trebuie atinse sau ajustrile necesare. Propunerile detaliate,
care vor trebui aprobate de ctre Comisie, se bazeaz pe liniile directoare de stabilire
a unui echilibru ntre creterea transportului aerian i protecia mediului.
n zilele noastre, n contextul unei singure piee i a unei singure monede, nu exist nc
un singur aer al Europei. Uniunea European sufer de suprafragmentarea spaiului
aerian ca urmare a managementului su de trafic aerian, care conduce la ntrzierea
zborurilor, la pierderi de combustibil, punnd companiile aeriene europene ntr-o
competitivitate dezavantajoas. Era aadar imperativ s se implementeze pn n anul
2004, o serie de propuneri specifice de stabilire a legislaiei Comunitii referitoare la
traficul aerian i introducerea unei cooperari efective ntre autoritatile militare i
Eurocontrol.
Reorganizarea spaiului aerian european trebuie nsoit de o politic prin care s se
asigure extinderea capacitii aeroporturilor n legatur cu noile regulamente pentru
reducerea zgomotului i polurii cauzate de traficul aerian.
Pentru a menine ritmul reformelor sale, Romnia consider c ndeplinirea obiectivelor
sale de reform este strns legat de mai multe aspecte printre care i cel al rezolvrii
deficitului de infrastructur, respectiv cel al transporturilor aeriene. Ca urmare n atenia
Guvernului Romn se afl urmtoarele politici de mbuntirea infrastructurii i
serviciilor n transportul aerian:
Modernizarea i dezvoltarea aeroporturilor n contextul creterii traficului de pasageri ca
urmare a aderarii la UE, sistemul de transport aerian este insuficient dezvoltat i de o
calitate necorespunztoare comparativ cu cel din statele member EU;
Pe unele aeroporturi se poate atinge limita capacitii existente (congestia) i n
consecin scderea gradului de siguran a traficului. Msura va aviza creterea
eficienei utilizrii infrastructurii existente i asigurarea n avans a capacitii
aeroportuare necesare avnd n vedere prognozele de cretere a traficului odat cu
aderarea la UE. Msura beneficiaz de finanare naional i din FEDR.
Modernizarea flotei companiei TAROM odat cu aderarea Romniei la UE i intrarea n
vigoare a regulilor privind accesul liber pe piaa transportului aerian comunitar TAROM
va trebui s fac fa unei concurente mult sporite att pe plan intern ct i
internaional. Msura are n vedere promovarea unui transport aerian eficient, sigur i
de calitate.
Din strategia Uniunii Europene rezult efortul de a dezvolta transportul feroviar de marf
n detrimentul traficului rutier. Problema Romniei este c viteza medie este de
65km/ora ori viteza existent pentru UE este de 250 km/or i cea existent n Ungaria i
Slovenia este de 120 km/or, ceea ce presupune o modificare a strategiei naionale
de reabilitare a infrastructurii feroviare. ( vezi CARTOGRAME ).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 210
n noul context geopolitic, n urma aderrii Romniei la Comunitatea European,
poziia geografic a TZI DHS, respectiv a judeul Hunedoara, devine principalul su atu.
Situat pe coridorul IV Pan-European, poate deveni un important centru feroviar ntre
Curtici i Constana.
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, aprut n
Monitorul Oficial al Romniei, partea I, Nr. 806/26.IX.2006,
Direcii de dezvoltare prevzute n Planul de Amenajare a Teritoriului Naional
Seciunea I Reele de transport B. Reeaua de ci feroviare, pct. 1. Linii de cale ferat
convenionale cu viteza pn la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: spct. 1.01
(Curtici* Arad Simeria Vinu de Jos Alba Iulia Coslariu Copa Mic Braov
Ploieti Bucureti Feteti Medgidia Constana) expliciteaz aezarea TZI DHS pe
Coridorul de transport multimodal Pan-European IV.
La subpunctul 1.18, se subliniaz importana unei a doua direcii, secundare (care se
regsete i la nivelul transportului rutier) respectiv Simeria - Filiai (- Craiova - Sofia).
Pe lng importana subliniat prin lege, nu trebuie s neglijam situaia deplorabil a
infrastructurii feroviare existente.
Ca atare propunerile noastre de dezvoltare principale n domeniul feroviar sunt:
Reamenajarea cii ferate Curtici - Arad - Deva - Sibiu - Rmnicu Vlcea -
Vlcele pentru a permite circulaia cu vitez sporit
Traseu "bucl" nou ntre Deva i Hunedoara pentru transportul generat de
navetism.
Msurile de reabilitare a reelei de transport feroviar vor include reabilitarea i
modernizarea liniilor de cale ferat, lucrri de modernizare a reelei de telecomunicaii
feroviare prin introducerea de cabluri cu fibre optice i de echipamente digitale,
precum i lucrri de reabilitare a grilor n oraele care sunt capitale de jude.
n conformitate cu prevederile legale n dreptul acestor localitati s-a propus realizarea
la Simeria a unui CENTRU DE TRANSPORT COMBINA.,
De asemenea, am propus ca pe lng actuala cale ferat existent s se realizeze n
sud o linie un tren urban nterorenesc ntre DEVA i HUNEDOARA n prima etapa i
apoi i cu SIMERIA. Aceast propunere ine cont i de rezultatele studiului sociologic
efectuat n zona care stabilea ca o prioritate a cetenilor transportul n comun ntre
cele trei localiti mai sus menionate (vezi CARTOGRAMA).
Din analiza legturii rutiere dintre oraului Simeria i municipiul Deva a rezultat
necesitatea eliminrii celei de a dou legturi feroviare ntre Simeria i Hunedoara -linia
213
n conformitate cu AVIZ 5/3/2/325/2008 emis de REGIONALA DE CI FERATE TIMIOARA
Divizia de Linii la TZI DHS este de acord cu propunerea noastr de dezvoltare a
teritoriului interorenesc Deva-Hunedoara-Simeria cu urmtoarele observaii:
pentru a elimina racordul din linia 200 magistrala, n dreptul localitii Suleti,
conform planei nr.3/1din studiul de fezabilitate, propunem c linia destinat
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 211
trenului urban interornesc ntre Deva i Hunedoara s se realizeze n sudul
actualei ci ferate, deoarece odat cu realizarea Culoarului IV, datorit
vitezei de circulaie proiectate, ntre Simeria i Deva, nu este permis
amplasarea unui schimbtor de cale n linie curent;
Legatura actual pe calea ferat ntre Simeria -Hunedoara (linia 213) pe
varianta de intersecie a CF cu DN 6 este propus i de ctre SRCF Timioara
pentru desfiinare, n conformitate cu solicitarea SDN Deva i a Poliiei
Hunedoara, avndu-se n vedere complexitatea proiectului de centralizare
electronic a staiei Simeria, ct i problemele ivite la trecerea la nivel dintre
linia 213 i DN 6, la km 2+912. Acest demers al SRCF Timioara nu este la
aceast dat finalizat;
Pentru realizarea Centrului de Transport Combinat din Simeria, propunem c
orice racord la calea ferat, n viitor, s fie gndit din staia Simeria.
Consiliul Tehnico-Economic al Regionalei CF Timioara a cerut la TZI DHS respectarea
urmtoarelor condiii:
Studiul va ine cont de zona de siguran (20,0m stnga-dreapta axului liniei
de cale ferat) i cea de protecie a infrastructurii feroviare(care este de
100m stnga - dreapta din axul liniei CF).
Amplasarea de investiii pe zona de siguran i de protecie a cii ferate se
va face numai dup obinerea acordurilor prealabile a RCF Timioara, a CN
Ci Ferate "CFR" SA, a Ministerului Transporturilor, conform reglementrilor n
vigoare. Autorizarea executrii construciilor, instalaiilor i amenajrilor de
orice natur n zona de protecie a cii ferate de 100m fa de axul cii
ferate celei mai apropiate masurai spre stnga i spre dreapta axului se va
face cu obligativitatea avizului CNCFR conform Ordinului Ministrului
Transporturilor nr. 158/1996 i cu respectarea prevederilor OUG nr. 12/1998
privind traficul feroviar, precum i HGR nr. 525/1996 republicata n 2002 art. 20.
De asemenea, s-a propus n cadrul acestei documentaii ca:
n limitele culoarului descris se pot efectua exproprieri pentru cauza de
utilitate public de interes naional conform Legii nr. 33/1994;
n interiorul zonei de siguran de pn la 40m se pot realiza lucrri specifice
de consolidare i lucrri tehnologice;
n zona de protecie de la 20m la 100m fa de axul CF stnga-dreapta
autorizarea executrii construciilor se va face cu avizul CNCCFR conform
Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996 art. 1.4.
3 3. .3 3. .5 5 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a n na av va al l
Carta Alb a UE propune un numr de 60 msuri specifice ce trebuie luate n
considerare la nivel european n cadrul politicii de transport. Aceasta include un
program de aciuni extins pn n anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul caii, cu
simulari i verificri intermediare, fcute n cursul anului 2005, pentru a se verifica
precizia obiectivelor ce trebuie atinse sau ajustrile necesare. Propunerile detaliate,
care vor trebui aprobate de ctre Comisie, se bazeaz pe liniile directoare de stabilire
a unui echilibru ntre creterea transportului maritim i fluvial.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 212
Transportul maritim pe distane scurte reprezint un mod care poate conduce la
eliminarea congestiilor de trafic din infrastructura rutier.
Modalitatea de revizuire a transportului naval pe distane scurte const n construcia
unor autostrzi maritime viabile prevzute n cadrul de lucru al master-planului pentru
reeaua de transport pan-european. Aceasta va impune conexiuni mai bune ntre
porturi, reeaua feroviar i reelele de transport fluvial, paralel cu mbuntirea
calitii serviciilor portuare. Anumite legturi de livrare (in particular, acelea care
furnizeaz modaliti de evitare a trangulrilor de trafic Alpii, Pirineii, frontiera cu
Germania i Polonia) vor deveni pri componente ale reelei de transport trans-
european. Aa cum sunt cile rutiere i feroviare.
Uniunea European trebuie s stabileasc reguli de siguran maritim pentru a se
evita rezultate precum dezastrul Erika. Pentru a se combate arborarea unor nsemne
portuare naionale, Comisia, n colaborare cu Organizaiile Maritime Internaionale i
Organizaiile Internaionale de Lucru, vor propune ncorporarea unor reguli sociale
minimale pentru inspeciile navelor i pentru dezvoltarea unui management al
sistemelor de trafic maritim european. n aceleasi timp, pentru a se promova arborarea
unui singur steag care s reprezinte navele nregistrate ale Comunitii, Comisia va
propune o directiv bazat pe sistemul de taxare al tonajului, modelnd legislaia
dezvoltat de anumite state membre.
Pentru a mbuntii poziia transportului pe apele teritoriale, care, prin natura sa, este
intermodal, ramurile marine trebuie s fie stabilite i relaionarea sistemelor de transport
trebuie asigurat prin permiterea unui serviciu avnd o continuitate anual. Mai mult, o
armonizare mai mare a cerinelor tehnice pentru vasele de transport naval, avnd
certificare de atestare a calitii i a condiiilor sociale pentru echipaje vor influena de
asemenea pozitiv i dinamic domeniul.
Pentru a menine ritmul reformelor sale, Romnia consider c ndeplinirea obiectivelor
sale de reform este strns legat de mai multe aspecte printre care i cel al rezolvrii
deficitului de infrastructur, respectiv cel al transporturilor navale. Ca urmare n atenia
Guvernului Romn se afl urmtoarele politici:
Dezvoltarea infrastructurii i serviciilor n transportul maritim i fluvial
Modernizarea cadrului legislativ privind administrarea porturilor i a cilor navigabile
precum i desfurarea activitiilor de transport naval n porturi i pe ci navigabile.
Msura vizeaz mbuntirea modului de exploatare i de punerea la dispoztia
operatorilor, a infrastructurilor portuare. De asemenea, aceaste politici vor avea impact
n ceea ce privete stimularea investitiilor private n porturi i n special n portul
Constana; reducerea numrului de autostrzi i avize; dezvoltarea de terminale
specializate; creterea volumului de mrfuri n tranzit; dezvoltarea regimului
concurenial n sectorul portuar, crearea de noi locuri de munc.
Dezvoltarea transportului maritim pe distane scurte n Marea Neagr i n rile
riverane- amplasarea geografic strategic a portului Constana la intersecia axelor
prioritare TEN-T (rutier, fluvial, feroviar) nu este suficient valorificat, traficul de tranzit
romnesc i intereuropean fiind dezavantajat n mod special din cauza lipsei
infrastructurii de transport naval la standardele europene. Msura va viza derularea
unor programe de investiii n portul Constana pentru a transforma acest port ntr-un
port hub la Marea Neagr.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 213
Reabilitarea infrastructurii porturilor fluviale este necesar din cauza strii tehnice a
infrastructurii porturilor de pe Dunre care este precar. n prezent datorit vechimii
mari a construciilor de acostare existente, ct i datorit unei exploatri neconforme
cu reglementrile n domeniu, corelate cu schimbarea condiiilor climatice nregistrate
n ultimii ani au aprut deteriorri cu consecine negative n desfurarea activitiilor
portuare. Dezvoltarea transportului maritim i fluvial beneficiaz de finanare din fonduri
naionale, FEDR i din Fondul de Coeziune.
Creterea siguranei transportului naval ca urmare a implementrii prevederilor
Directivei nr.2005/44/EC a Parlamentului i a Consiliului European privind sistemul RIS pe
cile navigabile interioare vizeaz asigurarea informaiilor privind transportul naval i
accesul la aceste informaii a tuturor instituiilor i agenilor economici implicai;
interconectarea la sistemul european RIS. Interveniile n cadrul acestei msuri
beneficiaz de o finanare mixt din fonduri naionale i FEDR.
3 3. .3 3. .6 6 A Ac cc ce es si ib bi il li it ta at te ea a l la a t tr ra an ns sp po or rt tu ul l c co om mb bi in na at t
Carta Alb a UE propune un numr de 60 msuri specifice ce trebuie luate n
considerare la nivel european n cadrul politicii de transport. Aceasta include un
program de aciuni extins pn n anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul cii, cu
simulari i verificri intermediare, fcute n cursul anului 2005, pentru a se verifica
precizia obiectivelor ce trebuie atinse sau ajustrile necesare. Propunerile detaliate,
care au fost aprobate de ctre Comisie, se bazeaz pe liniile directoare de
transformare a intermodalitii n realitate.
Intermodalitatea are o importan fundamental n dezvoltarea alternativelor
competitive pentru transportul rutier. S-au nregistrat cteva realizari palpabile, n afar
de ci de acces mai nsemnate cu legturi feroviare i navale bune. n acest sens
trebuie ntreprinse aciuni prin care s se asigure integrarea complet a modulelor care
ofer o capacitate de transport n ceea ce privete legturile ntr-un lan de transport
eficient administrat care s reuneasc toate serviciile de transport. Trebuie s aiba
prioritate armonizarea tehnic i interoperalitatea ntre sisteme, n special pentru
containere. n plus noul program comunitar de sprijin Marco Polo axat pe iniiativele
inovatoare, n special pe promovarea autostrzilor maritime, n scopul de a face din
intermodalitate mai mult dect un simplu slogan i de a o transforma ntr-o realitate
competitiv, viabil economic.
Proiectul Marco Polo II
Pentru 2008, bugetul provizoriu alocat proiectelor Marco Polo II nsumeaz 59 de
milioane de euro, banii fiind considerai suficieni pentru a finana cel puin 35 de
proiecte (fa de 15 n 2007). Termenul limit de depunere a proiectelor este 7 aprilie,
finalizarea seleciei este estimat pentru luna iunie, iar semnarea contractelor de
finanare pentru luna septembrie. Tipurile de proiecte eligibile trebuie s se axeze pe
cinci direcii: aciuni de transfer modal, aciuni cu rol catalizator, aciuni de nvare n
comun, actiuni de evitare a traficului i autostrzi maritime.
Aciunile de transfer modal fac referire la schimbarea modalitii de transport de pe
osea pe calea ferat sau ap (pe mare sau ci navigabile interioare).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 214
Aciunile cu rol catalizator presupun eliminarea barierelor structurale n calea dezvoltrii
transporturilor (ca exemple de bariere, programul mentioneaz Alpii, Pirineii, mrile
Baltic i Adriatic).
Proiectele ncadrate la aceast categorie trebuie s identifice barierele, s prezinte
soluii inovatoare pentru depirea sau eliminarea acestora i s propun metode de
transfer modal.
Aciunile de nvare n comun sunt reprezentate de cursuri pentru mbuntirea
cooperrii pe piaa logisticii i rspndirea de know-how.
Aciunile de evitare a traficului vizeaz reanalizarea lanurilor logistice (aferente n
special activitilor de producie) i reconfigurarea acestora pentru evitarea pe ct
posibil a transportului rutier.
Concret, acest tip de aciuni trebuie s nlocuiasc expeditiile rutiere cu transporturi
feroviare, maritime, fluviale sau mbinri ale acestor modaliti de transport, n cadrul
crora livrrile cu camionul s fie efectuate pe rute ct mai scurte. Autostrzile
maritime prevad nlocuirea traficului rutier cu o combinaie ntre transportul naval pe
distane scurte i alte modaliti de transport pe uscat (fluvial sau feroviar). n acest caz,
dac eliminarea total a expediiilor rutiere nu este posibil, cerina este de a scurta
rutele parcurse de camioane.
3 3. .4 4 P Po ot te en n i ia al lu ul l e ec co on no om mi ic c
3 3. .4 4. .1 1 F Fa ac ct to or ri i- -c ch he ei ie e n n d de ez zv vo ol lt ta ar re ea a s su us st te en na ab bi il l a a j ju ud de e u ul lu ui i H Hu un ne ed do oa ar ra a
Telul primordial al strategiei este dezvoltarea economica la nivelul Judetului Hunedoara
intr-un ritm accelerat, superior celui mediu la nivel national. Motorul dezvoltarii
economice il constituie investitiile directe, cu precadere investitiile straine directe care
incumba un nivel ridicat de transfer de tehnologie si know-how.
Printre numeroasele elemente necesare pentru a atrage investitii straine directe, doua
se disting ca esentiale: infrastructura si resursele umane. Prin urmare principalele
obiective ale strategiei sunt:
Dezvoltarea infrastructurii Judetului Hunedoara
Se vor elabora master planuri sectoriale care vor sta la baza tuturor masurilor de
dezvoltare care se vor implementa in sectorul respectiv: aplicatii de finantare din
fonduri UE (structurale si de coeziune), finantari din alte surse, investitii private in regim
PPP, etc.
Dezvoltarea resurselor umane
Se va elabora unui master plan de dezvoltare a resurselor umane, tinand cont de
resursele si necesitatile de perspectiva ale dezvoltarii Judetului Hunedoara si de
competentele APL conform legislatiei, in baza caruia se vor elabora de asemenea
aplicatii de finantare pentru programe de pregatire a resurselor umane prin fondul
social european.
La acestea se adauga un numar de obiective:
Dezvoltarea capacitatii Judetului Hunedoara de a implementa proiecte mari
cu finantare EU (financiar, tehnic, juridic, informatic, management de proiect,
etc. PIU).
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 215
Managementul informatiei si a procesului de comunicare si de Relatii cu
Publicul
3.4.1.1 FACTOR-CHEIE nr. 1 Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene
3.4.1.1.1 Planificarea dezvoltrii infrastructurii
Principalul pilon al strategiei de dezvoltare a infrastructurii Judetului Hunedoara il va
constitui elaborarea unui Plan integrat de dezvoltare a infrastructurii de baza, care va
consta din master planuri sectoriale, schite de proiect/SPF-uri pentru proiecte cheie cu
finantare UE pentru principalele proiecte pe sectoare, precum si prioritizarea acestora
si planul financiar continand esalonarea elementelor de co-finantare.
Master planurile sectoriale vor fi eleborate la standarde calitative europene, astfel
incat diverse module din master planuri sa poata fi utilizate pentru a fundamenta
aplicatii de finantare.
Principalele sectoare pentru care se vor elabora master planuri sunt:
Master Plan Infrastructura de transport
Master planul pe transporturi va analiza situatia existenta si va propune un numar de
solutii alternative pentru sistemele de transport esentiale dezvoltarii economice. Se va
pune accent pe interconectivitatea transportului rutier cu cel feroviar si cel aerian,
tinand cont si de eliminarea frontierei cu Ungaria dupa integrarea Romaniei in UE.
Drumuri
Planificarea dezvoltarii drumurilor va tine cont de:
Probabilitatea cresterii in continuare a parcului auto dupa integrare;
Necesitatea construirii unei solutii de ocolire (centura exterioara) viabila pe
termen mediu si lung;
Necesitatea separarii traficului de tranzit si a fluidizarii traficului local;
Necesitatea dezvoltarii de solutii eficiente de parcare.
Master Plan Ap/canalizare/epurare
Master planul pentru apa/canalizare/epurare trebuie de asemenea sa abordeze o
solutie integrata la nivelul municipiului Deva.
Eficiena energetic (electric, termic, gaze naturale, alternative)
Subiectul eficientizarii serviciului public de distributie a energiei termice va fi cel mai
bine reprezentat in cadrul unui master plan care sa abordeze in mod integrat
eficientizarea generarii si distributiei tuturor formelor de energie in municipiul Deva.
Aceasta include dar nu se limiteaza la - energia electrica, termica, gaze naturale si la
surse alternative de energie. Un master plan pe termen lung in acest domeniu va
aborda de asemenea serviciile de constructii si de desfacere a materialelor de
constructii, in conjunctie cu propagarea tehnologiilor de eficienta energetica si de
izolatii termice, etc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 216
Salubritate
Un master plan va fi de asemenea elaborat in domeniul salubritatii, adresand nu numai
colectarea si depozitarea deseurilor, ci si previziuni specifice pentru reducerea
generarii, colectare selectiva, reciclare/reutilizare, inchiderea haldelor neconforme,
precum si orice alt aspect al managementului deseurilor care revine APL ca si obligatie
legala in cursul orizontului de planificare.
3.4.1.1.2 Prioritizarea proiectelor n funcie de gradul de importan pentru municipiu/localiti
Prioritizarea proiectelor se va face dupa criterii stabilite de factorii de decizie ai
consiliului local Deva. Acestia pot include necesitatea si oportunitatea proiectelor
(drumurile si utilitatile fiind cele mai importante pentru dezvoltare), dar si disponibilitatea
fondurilor de co-finantare, probabilitatea de a obtine finantare ne-rambursabila de la
UE, precum si capacitatea de implementare.
3.4.1.1.3 Dezvoltarea la nivelul Judetului Hunedoara a unei uniti PIU (management de proiect,
economie/finane, supervizare)
Dezvoltarea unei structuri specializate in cadrul Judetului Hunedoara prin care
specialisti din compartimentele functionale (financiar, tehnic, juridic, informatic, etc.) sa
beneficieze de training in management de proiect si alte topici specifice proiectelor
mari cu finantare internationala, si sa functioneze in cadrul echipelor PIU. O atentie
deosebita trebuie acordata retentiei (contracte cu clauze de non-competitie) si
remuneratiei mai competitive, conform legii, a acestor angajati.
3.4.1.2 FACTOR-CHEIE nr. 2 Creterea competitivitii economice
Aproape 3 miliarde de Euro din totalul de aproape 31 miliarde de Euro alocate
Romaniei in cadrul fondurilor UE sunt fonduri structurale si de coeziune pentru masuri de
crestere a competitivitatii economice.
Autoritatea de implementare a Judetului Hunedoara va urmari deschiderea de
programe de finantare dedicate si va elabora/inainta aplicatii de finantare pe specific
in functie de oportunitati.
Documentul programatic care va sta la baza aplicatiilor respective este strategia de
dezvoltare a Municipiului Deva, care va fi actualizata periodic.
Sectoarele prioritare care se disting conform Strategiei de Dezvoltare a Judetului
Hunedoara sunt:
Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
Intermedieri financiare i activiti auxiliare;
Servicii profesionale;
Recuperarea deseurilor;
Fabricarea de produse manifacturiere (OEM).
Se va urmari dezvoltarea de noi incubatoare de afaceri, centre de excelenta si parcuri
industriale, si alte activitati/proiecte eligibile de specific.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 217
Principalele programe prioritare ce se vor implementa pentru a sustine acest obiectiv
sunt:
3.4.1.2.1 Promovarea i susinerea dezvoltrii de clustere economice
Se va urmari implementarea unui progam de identificare a clusterelor emergente
existente in eocnomia Municipiului Deva, care sa cuprinda:
Analiza competitiva la nivel de firme a economiei zonei metropolitane, pe
sectoarele identificate prin prezentl studiu, cu scopul confirmarii prezentei unor
clustere economice emergente si potentiale conform metodologiei CIPM
(cluster initiative project model). Din analiza sectoriala a carei concluzii sunt
prezentate in Sectiunea I 2.4.3. a prezentei lucrari rezulta ca sectoarele cu cel
mai bun potential pentru formarea de clustere sunt:
o Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
o Intermedieri financiare si activitati auxiliare
o Servicii profesionale;
o Recuperarea deseurilor;
o Fabricarea de produse manifacturiere (OEM)
Elaborare de strategii de dezvoltare a clusterelor economice la nivelul zonei
metropolitane si implementarea a cestora. Conform metodologiei CIPM,
acestea trebuie sa cuprinda cel putin:
o Organizarea si facilitarea de intalniri in cadrul carora partile interesate sa
isi insuseasca strategia de dezvoltare a clusterelor, sa stabileasca structuri
formale si / sau informale de organizare si conducere a clusterului
(commitet director, program de lucru, intalniri), si asistenta in desfasurarea
programului.
o Prestarea de servicii de training in ariile functionale ale operarii /
dezvoltarii de clustere, incluzand cel putin urmatoarele arii de activitate:
Cercetare si networking
Cresterea / dezvoltarea cluster-ului
Inovatie si tehnologie
Educatie si training
Cooperare comerciala
Actiuni de lobby in domeniul regulator
o Asistenta in dezvolarea continua a capacitatii firmelor de a sustine
activitatea clusterului.
Servicii de training pentru personalul de conducere si tehnic al participantilor
la clustere, servicii care includa urmatoarele:
o Management financiar
o Informatica manageriala
o Managementul resurselor umane
o Management general
o Marketing
o Comunicare si relatii publice
o Standarde tehnice si de calitate
Servicii de training pe teme specifice, Cum ar fi:
o Colaborarea cu institutii de invatamant si cercetare la nivel local,
regional, transfrontalier si national
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 218
o Sisteme de clasificari profesionale
Dezvoltarea, la nivelul administratiei publice locale Deva a capacitatii
institutionale de sustinere a dezvoltarii clusterelor economice.
Activitatea de sustinere a formarii de clustere, prin natura ei si prin faptul ca majoritatea
companiilor participante vor fi IMM-uri, sustine doua alte prioritati importante ale
strategiei:
SUSTINEREA ACTIVITATII IMM-URILOR si
PROMOVAREA UTILIZARII TEHNOLOGIILOR IT.
3.4.1.2.2 Turism/recreere
Municipiul Deva este incojurat de obictive turistice naturale (Munii Poiana Rusc,
Munii Retezat, Parng i urianu), Rezervaia Biosfera Retezat, si istorice (Sarmizegetusa
Regia, Ulpia Traiana, etc).
Acestea sunt in mod expres pretabile unor programe de dezvoltare si sunt eligibile
conform POR, POS si Complementele de Programare - sunt turismul de circuit, turismul
de agrement i tematic. Mediul natural deosebit se ofera de asemenea posibilitatea
valorificrii de oportuniti pentru producie cinematografic.
3.4.1.2.3 Producie
Masurile de promovare a clusterelor vor avea ca obiectiv doua sectoare principale de
productie, dupa cum urmeaza:
Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
Fabricarea de produse manifacturiere (OEM)
Asistenta tehnica acordata pentru formarea de structuri formale pentru clustere in
aceste sectoare va include o componenta de marketing / PR / Branding atintita in
principal pe promovarea exporturilor.
3.4.1.2.4 Transporturi/logistic
Activitatile de promovare / sustinere a sectorului transporturi si logistica va fi asociat cu
eforturile de dezvoltare a terminalelor intermodale in conexiune cu viitorul aeroport
Sebes si cu viitoarea autostrada (coridorul 4).
3.4.1.3 FACTOR-CHEIE nr. 3 Dezvoltarea resurselor umane
Este necesar realizarea unui studiu fie la nivel de master plan, fie de studiu de
oportunitate la nivelul Municipiului Deva, avand cel putin urmatoarele elemente:
Corelarea optima ntre calificri i nevoile pieei muncii i a sistemului de
asigurare a calitii n formarea profesional a adulilor cu modelul european;
Dezvoltarea educaiei antreprenoriale n formarea profesional a adulilor;
Dezvoltarea unui numar suficient de companii specializate; formarea de
furnizori de formare profesional i de programe profesional oferite.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 219
Obiectivul general al Strategiei Regionale de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-
2013:
Creterea gradului de ocupare in municipiul Deva prin modernizarea nvmntului profesional
i tehnic i dezvoltarea parteneriatului social, prin adaptarea programelor de formare continu
a adulilor la cerinele dinamice ale pieei muncii i promovarea incluziunii sociale.
Obiective specifice:
Modernizarea sistemului TVET pentru creterea gradului de ocupare, printr-o
mai bun corelare ntre ofert i cerere pe piaa muncii. Integrarea adulilor n
TVET
Dezvoltarea parteneriatului social pentru a rspunde schimbrilor de pe piaa
forei de munc
Promovarea formrii continue pentru aduli (nvarea pe tot parcursul vieii),
cu preponderen n cadrul sistemului TVET, pentru creterea ratei de ocupare
i accelerarea dezvoltrii economice
Pregtirea forei de munc pentru dezvoltarea economiei bazate pe
cunoatere i promovarea instruirii antreprenoriale (prin investiii n
nvmntul universitar)
Promovarea accesului egal i a incluziunii sociale n educaie formare
profesional i pe piaa muncii
Dezvoltarea capacitii de monitorizare i management a resurselor umane la
nivel regional
Susinerea i dezvoltarea infrastructurii sociale, i mbuntirea accesului la
serviciile medicale n zonele slab populate i rurale
intele Strategiei de la Lisabona privind nvmntul, pn n 2010 (stabilite la
Barcelona, n martie 2002), sunt urmtoarele:
Reducerea numrului de elevi care abandoneaz coala cu 50% (pn n
2010);
Cel puin 85% din persoanele cu vrsta de 22 ani i 80% cu vrsta ntre 25-64
ani din Uniunea European ar trebui s fie absolveni ai unor cursuri secundare
superioare;
Nivelul mediu UE de participare la procesul de formare continu ar trebui s
fie de cel puin 12,5% din populaia adult activ (grupa de vrsta 25-64 ani);
Reducerea ratei medii UE a abandonurilor colare sub 10%.
Obiective strategice i domenii de intervenie (tipuri de msuri):
Creterea calitii i productivitii muncii prin educarea i fomarea continu a
forei de munc, promovarea adaptabilitii i antreprenoriatului
o Creterea adaptabilitii forei de munc i a ntreprinderilor;
o Promovarea i sprijinirea antreprenoriatului n vederea crerii de locuri de
munc mai multe i mai bune;
o Promovarea dezvoltrii capitalului uman i a nvrii pe tot parcursul
vieii.
Ocuparea deplin a forei de munc
o Combaterea omajului de lung durat, n special n rndul tinerilor i
integrarea pe piaa muncii a persoanelor inactive;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 220
o mbuntirea accesului la ocupare pentru persoanele aflate n cutarea
unui loc de munc;
o Promovarea prelungirii vieii active i creterea participrii pe piaa muncii
a persoanelor cu vrsta peste 55 de ani;
o ntrirea capacitii instituionale i a eficienei instituiilor de pe piaa
muncii i promovarea parteneriatului privind ocuparea forei de munc.
3 3. .4 4. .2 2 S Se er rv vi ic ci ii i - - t tu ur ri is sm m
Serviciile (Turismul) poate fi activitatea economic cea mai potrivit pentru relansarea
economic a zonei din cauza multiplelor faciliti existente. Vom prezenta n
continuare aceste posibiliti.
Principalele centre de atracie
Frumuseea i varietatea cadrului natural, precum i bogia elementelor cu caracter
cultural (artistic, etnografic, istoric) confer judeului Hunedoara un potenial turistic
remarcabil, obiectivele fiind grupate n 5 zone principale: ara Zarandului, Valea
Mureului, inutul Pdurenilor, ara Haegului, Valea Jiului, ara Zarandului.
Situata n partea de nord a judeului, cuprinde depresiunea Brad, delimitat de Munii
Metaliferi i strbtut de Criul Alb.
n aceast arie turistic se evideniaz localitile:
Municipiul Brad - important centru minier, dar i de interes turistic, deoarece
adposteste - Muzeul Aurului - (unul dintre puinele instituii de acest fel din
lume, prezint exponate din aur nativ, cristalizat, minerale, echipamente i
unelte folosite n trecut, obiecte arheologice privind exploatrile romane din
Munii Apuseni), o colecie etnografic, precum i statuile lui Crian i Avram
Iancu.
ebea, comuna Baia de Cri, deine complexul memorial Avram Iancu.
Panteonul de la ebea, situat la 7 km nord-vest de Brad.
Crian-satul natal, comuna Ribia, cu casa memorial reconstruit i bustul lui
Crian, precum i mnstirea ortodox Crian -sec. al XIV-lea. Criscior-cu cel
mai vechi monument de arhitectur din Zarand-biserica ortodox (1404)-
ctitorie a cneazului Vlad Balea, precum i un muzeu etnografic i de istorie a
mineritului.
Ribia-cu biserica ctitorie a cnezilor Vladislav i Miclaus, cu o fresc
valoroas(1417).
Vaa de Jos-staiune balneoclimateric de interes local, cu izvoare minerale,
ape termale i ape sulfuroase.
Zona turistic Brad este o zon etno-spiritual distinct, ara Moilor, recunoscut prin
costumul moilor crieni i prin folclorul muzical bogat, precum i prin alte manifestri
folclorice, ca Trgul de fete de pe Muntele Gina.
Potenialul Turistic al acestei zone include i obiective naturale de importan
naional: Cheile i pesterile de la Bulzeti i Grohot, rezervaia geologic din partea de
N-E-vrful Vulcan.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 221
ara Haegului
nconjurat de muni (Poiana Rusc, Retezat, Sebeului, Ortiei), strbtut de o vast
reea hidrografic (Strei, Rul Mare, Ru Barbat, Sibiel i Ru Galben) depresiunea
Haegului a fost menionat nc din sec. XIII ca un vechi district sau comitat romnesc,
legturile cu restul teritoriilor romneti pstrndu-se vii si nentrerupte.
Oraul Clan. Obiectivele turistice ale localitii Clan sunt datorate
condiiilor naturale, vieii istorice i culturale continue i ndelungate pe aceste
meleaguri. Pitorescul zonei, existena izvoarelor de ape minerale, fondul
cinegetic, precum i bogia i varietatea elementelor de arhitectur, art
popular i folclor. Principalul obiectiv turistic l reprezint Bile Aque Clan cu
profil de cazare i alimentaie public, societate privat (S.C. Metaloterm
S.R.L.), care i desfoar activitatea n local de categoria I i nchiriaz 11
csue a cte dou locuri fiecare. n incinta societii exist trei bazine cu
ap mezotermal;
Oraul Haeg, situat la 350 m altitudine, n depresiunea prins ntre Munii
ureanu, Retezat i Poiana Rusa, este punctul de plecare spre
Sarmizegetusa-Ulpia Traiana, Sntmrie Orlea, Densu.
Biserica i mnstirea Prislop, localitatea Silvau de Sus, Haeg;
Castelul Sntmrie Orlea - este aezat n vecinatatea oselei Haeg;
Biserica reformat, Sntmrie Orlea;
Sarmizegetusa;
Densu - Biserica Sfntul Nicolae este un exemplar unicat, datorit stilului
arhitectonic.
inutul Pdurenilor
inutul Pdurenilor este un platou nalt, aezat ntre Depresiunea ara Haegului, la sud,
i Valea Mureului, la nord, la apus fiind nlimile nelocuite ale Munilor Poiana Rusci.
Valea Mureului
Atractiile turistice ale vii Mureului sunt: Castelul Magna Curia, Cetatea dacic
Sarmizegetusa Raegia, Arboretumul din Simeria, Zona carstic Glodghilesti
Carmzneti, Casa Aurel Vlaicu, Geoagiu Bi, Cetatea dacic Blidaru i Cetatea
dacic Costeti.
Valea Jiului
Zona Parng este deosebit de frumoas cu vedere spre munii Retezat, Vulcan i
Sebe, avnd o creast transversal cu vrfuri de 2.073,6 m, Parngul Mic; 2.460 m,
Carja i 2.518 m, Paangul Mare; vrful Bobea, 1.850 m. La poalele Munilor Parng se
afl vrful Rusu (1.168 m).
3.4.2.1 Turismul cultural
Romnia, dar mai ales judeul Hunedoara deine un patrimoniu cultural-istoric i
etnofolcloric de mare valoare turistic i reprezentativitate pentru poporul romn.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 222
Dezvoltarea i diversificarea ofertei turistice culturale, precum i contientizarea la
nivelul pieelor internaionale c Romnia este o destinaie cultural cu obiective i
atracii turistice de valoare european i universal (ceti medievale - CETATEA DEVEI,
CASTELUL CORVINETILOR, biserici - TURNUL VECHII BISERICII ORTODOXE DEVA, CCA
1700, MAGNA CURIA DEVA, situri arheologice, monumente de arhitectur industrial
COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA, ATELIERUL DE REPARAII CFR SIMERIA,
arhitectur popular, artizanat etc), sunt obiective prioritare n dezvoltarea produsului
turistic cu component cultural.
3.4.2.1.1 Turismul monumentelor istorice
Romnia are un patrimoniu cultural-istoric i etnofolcloric de mare valoare i
atractivitate turistic. Exist peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes naional i
internaional, ntre care se remarc: biserici i ansambluri mnstireti, monumente i
ansambluri de arhitectur i de art, ansambluri arhitecturale urbane, centre istorice i
situri arheologice, din care o parte s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal
sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, cetile dacice,
cetatea Sighioara etc.).
Romnia are apte obiective turistice incluse n patrimoniul mondial UNESCO. Unele din
acestea sunt deosebite prin faptul c reprezint grupuri de puncte de atracie ntr-o
anumit zon i nu un singur centru de interes:
Cetile Dacice din Munii Ortie (1999) - 6 puncte de interes.
Recomandm realizarea n jurul monumentele subliniate a unor circuite turistice
culturale cu teme medievale, sau de epoca industrial.
3.4.2.1.2 Turismul muzeelor i galeriilor de art
n Judeul Hunedoara exist muzee i galerii de art dar ele nu sunt valorificate. Ca
atare propunem urmtoarele recomandri generale:
Dei dezvoltarea prezentrilor folosind tehnologia hi-tech, audio i vizual,
precum i prezentrile inter-active pot fi o soluie de baz, exist multe
variante low cost pentru o mai bun interpretare, inclusiv rezumate n limbi
strine pentru coninutul fiecrei camere;
mbuntirea interpretrii exponatelor pentru vizitatori, inclusiv materiale
lingvistice suplimentare. Asigurarea susinerii din partea donatorilor pentru
revitalizarea prezentrii exponatelor i introducerea interpretrii interactive;
Identificarea oportunitilor i locaiilor pentru mbuntirea operaiunilor
unor magazine i uniti de alimentaie public n interiorul sau n vecintatea
muzeelor i atraciilor de patrimoniu. Cutarea fondurilor pentru dezvoltare
provenind de la donatori sau concesionari n vederea implementrii.
Recomandm constituirea de urgen a Muzeului Epocii Industriale la
Hunedoara pe ce a mai rmas n jurul vechii Administraii a Uzinelor de Fier.
3.4.2.1.3 Turismul spectacolelor i evenimentelor culturale
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 223
Realizarea unui studiu despre capacitatea i posibilitatea unui sistem de rezervare
electronic la evenimente culturale desfurate n locaii de art, galerii i alte locaii
pentru evenimente culturale; comandarea i instalarea sistemului n CIT.
3.4.2.1.4 Turismul patrimoniului religios
ncepnd din 1990, o dat cu eliminarea restriciilor de ordin religios, s-a constatat nu
numai o extindere a practicilor religioase, dar i efectuarea unor investiii semnificative
n restaurarea cldirilor i instituiilor istorice religioase. Multe din vechile mnstiri
reprezint mai degrab exemple de locaii locuite, nsufleite, dect de arhitectur
deteriorat. Din aproximativ 12.800 de cldiri de religie ortodox din ar, incluznd
peste 380 de mnstiri, circa 2.400 au fost identificate ca avnd semnificaie istoric
sau arhitectural. Exist n plus multe cldiri interesante care aparin altor secte,
precum i moschee i sinagogi. Sunt nc necesare lucrri de restaurare, dar acestea
reprezint un punct de atracie pentru vizitatori.
Nu se cunoate numrul de vizitatori ai cldirilor religioase n cadrul circuitelor turistice,
dar numrul acestora este semnificativ.
Se recomand realizarea unui circuit religios multiconfesional n relaie direct cu
cldirile religioase din judeul Hunedoara care sunt de valoare internaional.
3.4.2.1.5 Dotri de cazare, comerciale, alimentaie public, infrastructur de mobilitate
Tipul de turism cultural nu poate s se desfoare n bune condiii dac nu este dublat
de o infrastructur hotelier adiacent punctelor importante, dac nu este o
infrastructur comercial, de alimentaie public adecvat.
Infrastructura general ( caile feroviare i cele rutiere) i infrastructura turistica compus
din 14 hoteluri i 43 de pensiuni (avnd diferite grade de confort), existena unui corp
de ghizi specializai n turism, creaz condiii pentru dezvoltarea turismului intern i
internaional.
Tabelul 3-6: Infrastructura general
Capacitate de cazare
Anii
Existena
(locuri)

n funciune
(mii locuri-zile)


Sosiri
(mii)


nnoptri
(mii)


Indicii de utilizare
neta a capacitii
n funciune (%)

2001 4546 1243.9 99.7 352.3 28.3
2002 4483 1064.4 93.4 264.5 24.9
2003 4720 1056.7 98.6 317.5 30.1
2004 4198 971.3 91.0 257.5 26.5
2005 3918 903.8 90.0 260.4 28.8
2006 3755 821.4 87.6 257.3 31.3
Sursa: Site-ul Diretiei de Statistic Hunedoara
Recomandm construirea unei dotri hoteliere lng Castelul Corvinetilor.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 224
Din punct de vedere al comerului n ultimii doi ani zona a fost dotat cu centre
comerciale aparinnd lanurilor internaionale n detrimentul micului comerciant mai
ales a celui cu profil caracteristic zonei
Turismul cultural nu se poate face pe seciuni ci ca o combinaie a celor enunate
anterior.
3.4.2.2 Ecoturismul
3.4.2.2.1 Ecoturismul rural
ntr-o societate din ce n ce mai urbanizat chemarea ctre mediul rural i stilul de
via rural devine din ce n ce mai puternic. Acestea reprezint cteva din motivaiile
care au determinat o cretere a turismului rural n Romnia. Aceste categorii de turiti
acoper un spectru larg de interese, de la ecoturist care este interesat de implicarea n
protecia i conservarea mediului; agroturistul, interesat s experimenteze stilul de via
al gospodriilor rurale; turistul activ care se las atras de activitile n aer liber; pn la
interesele mai generale ale geoturistului care apreciaz frumuseea peisajelor, cultura i
tradiiile rurale.
Tabelul 3-7: Expansiunea Pensiunilor Rurale nregistrate n Romnia 2001-2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006 % cretere 2001-6
uniti 536 682 781 892 956 1,259 234

Pensiuni turistice rurale
locuri 4,736 6,181 7510 9,405 11,151 14,391 303
Sursa: Institutul Naional de Statistic
Din analiza oportunitilor i constrngerilor dezvoltrii ecoturismului n Romnia rezult
necesitatea :
Imbuntirii resurselor de baz pentru ecoturism n zonele protejate: resursa
natural principal pe care se va dezvolta ecoturismul, infrastructura i
serviciile publice oferite turitilor;
Crerii condiiilor favorabile pentru intensificarea dezvoltrii afacerii n
domeniul ecoturismului;
Clarificarii politicii i cadrului legal la toate nivelele.
3.4.2.2.2 Turismul n parcuri i rezervaii naturale n Romnia
Exist trei categorii principale de zone protejate n Romnia:
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii;
13 Parcuri Naionale;
13 Rezervaii Naturale;
n judeul Hunedoara sunt 5 Parcuri Naionale i Rezervaii Naturale.
n acestea sunt 39 uniti de cazare, dup cum urmeaz:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 225
Tabelul 3-8: Ariile protejate Dimensiune i Uniti de Cazare
Hectare Uniti de cazare
n ariile protejate
Uniti de cazare
n localitate
Parcuri Naionale
Valea Jiului 11.127 2 0
Retezat 38.138 5 12
Rezervaii naturale
Grditea Muncelului Cioclovina 38.184 5 3
ara Haegului Geoparcul Dinozaurilor 102.392 27 15
Sursa: Romsilva (Regia Naional a Pdurilor) i ANT
Din pcate exist puine centre de informare n ariile protejate (vezi CARTOGRAMA 07
PARCURI i REZERVAII NATURALE n JUDEUL HUNEDOARA).
Numrul vizitatorilor n zonele protejate poate fi doar estimat. Romsilva consider c nu
exist probleme legate de capacitatea de primire a vizitatorilor n aceste zone care se
afl n administrarea lor i c exist locuri suficiente pentru creterea controlat fr a
pune n pericol mediul.
Tabelul 3-9: Ariile protejate Centre de Informare i Estimarea numrului de vizitatori pe judeul Hunedoara
Estimarea
numrului
de vizitatori
Centre de informare Puncte de informare
Parcuri Naionale
Valea Jiului 1.000 0 0
Retezat 12.000 2 2
Rezervaii naturale
Grditea Muncelului Cioclovina 6.000 0 0
ara Haegului Geoparcul
Dinozaurilor
8,000 1 0
n conformitate cu prevederile Legii nr 462 /2001 pentru aprobarea ordonanei de
urgen a guvernului nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice anexa 1.2.2. i cu prevederile Ordinului
nr 494 din 2005 privind aprobarea procedurilor de incredinare a administrrii i de
atribuire n custodie a ariilor protejate.
Conform prevederilor Legii nr. 462/18.07.2001, art.5 alin. 2 i Anexa 1, pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice are drept scop
,,protecia i conservarea unor habitate i specii naturale importante sub aspect floristic,
faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Aceast
conservare este cuprins n Planul de Management al Rezervaiilor a rezervaiilor din
Judeul Hunedoara ntocmite de administratorul pdurilor respective i anume Ocolul
Silvic Hunedoara.
n planul de management al acestor zone protejate sunt stabilite:
mbuntirea calitii mediului Ariilor Protejate i prevenirea impacturilor
negative existente i viitoare ale turismului;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 226
Campanii de informare (instruire, seminarii, conferine, filme video) despre
managementul de mediu al cazrii turistice i alte facilitai: probleme
implicate i soluii oferite (etichete eco, certificare, indicatori de dezvoltare
durabil a turismului);
Dezvoltarea proiectelor pilot privind etichetele eco i sistemelor de
certificare, bazate pe oportunitile oferite prin finanrile de la UE, de
exemplu prin instrumentele financiare LEADER i LIFE. Iniiativele EU actuale,
cum ar fi Ecolabel n cazarea turistica n Europa (Floarea UE) sunt de
asemenea bune oportuniti;
Introducerea normelor i criteriilor de mediu n standardele de clasificare ale
cazrii.
3.4.2.3 Turismul montan
Echiparea tehnic pe Romnia cuprinde 61 de teleferice telecabine, telescaune i
teleschiuri, care nsumeaz 65 de km lungime (fa de cele 3.696 teleferice n Austria,
3.033 n Frana, 1.534 n Elveia) i aproape 80 de km de prtii amenajate (fa de 9.500
km n Austria, i 2.500 n Frana).
Caracteristicile turismului montan romnesc:
oferta de servicii nvechit, necompetitiv pe piaa internaional;
structuri turistice de primire cu un grad de uzur naintat;
oferta de agrement srac i de slab calitate;
domeniul schiabil neamenajat i mijloace de transport pe cablu nvechite
tehnologic;
necorelarea ntre capacitile de cazare din staiuni i dotrile pentru sporturi
de iarn, care sunt subdimensionate;
reeaua de cabane turistice este redus i cu structuri turistice de primire
necompetitive ca dotare i categorie de confort, etc.
3.4.2.3.1 Sporturi de iarn
Judeul Hunedoara este bine reprezentat de staiuni montane pentru ski n locaiile:
STRAJA, PARNG, RUOR
Din pcate aceste staiuni nu sunt nc dotate cu utilaje la standarde performante.
Cazarea majoritar este doar n pensiuni familiare la 2 stele.
Amenajarea acestor zone de schi nu este suficient de performant pentru a asigura
zpad natural suficient pentru un sezon al sporturilor de iarn de 3-4 luni. Zpada
artificial nu este utilizat. Totui, nclzirea climei din ultimele ierni a avut drept rezultat
cderi de zpad sub medie i chiar producerea zpezii artificiale a fost dificil n
multe zone.
Se nregistreaz o mare cerere pe perioada iernii, n weekend-uri, atunci cnd sunt
condiii de zpad favorabile. Aceste staiuni i-au limitat zonele de parcare respective,
ceea ce a condus la o congestionare semnificativ a traficului. Se pare c mbuntirea
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 227
accesului n staiunile de schi ar avea o influen mai mare asupra realizrilor acestora
dect creterea capacitilor de transport pe cablu.
Recomandri:
mbuntirea standardelor de calitate pentru transportul pe cablu.
Delimitarea exact a domeniului schiabil n staiunile turistice n concordan
cu legislaia din domeniului mediului i agriculturii;
mbuntirea infrastructurii specifice agrementului i creterea numrului de
servicii/structuri specializate pe agrement;
Modernizarea structurilor turistice cu funciuni de cazare;
Creterea reelei de cabane i refugii montane n masivele montane care nu
beneficiaz de adposturi.
3.4.2.3.2 Drumeii (hiking)
Dei necuantificabil din punct de vedere al numrului de excursioniti, traseele
montane n Carpai reprezint un modalitate popular de distracie pentru romni i
pentru unii vizitatori strini. Autoritile locale sunt responsabile cu marcarea, indicnd
punctele de pornire ale traseelor, precum i cu ntreinerea acestora.
Tabelul 3-10: Trasee montane n parcurile i rezervaiile naturale din judeul Hunedoara
Parcuri naturale Trasee marcate Rezervaii naturale Trasee marcate
Defileul Jiului 3 Apuseni 32
Parcul Naional Retezat 20 Balta Mic a Brilei 9
Exist tur operatori i ghizi montani care promoveaz vacanele pe trasee montane.
3.4.2.3.3 Cicloturismul
Spre deosebire de alte ri din pcate n Romnia cicloturismul este aproape inexistent.
Piste de biciclete amenajate sunt n numr mic chiar i n oraele mari n afara acestora
ele nici nu intr n discuie, crend condiii dificile de deplasare.
Putnd fii o alternativ la tradtionalele drumetii prin montain biking n judeul
Hunedoara sunt creionate asemenea trasee n Munii Retezat.
OBIECTIVE I INTE ALE turismului din Romnia 2007- 2026
1. Previziuni asupra turismului din Romnia
Previziunile WTTC pentru sectorul Turism i Cltorii din Romnia sunt n general foarte
pozitive. Prezentm n cele ce urmeaz previziunile de cretere n urmtorii 10 ani
exprimate ca rate medii de cretere* n perioada 2007-2016:
7,4% a PIB n Industria Turismului i a Cltoriilor superioare mediei la nivelul UE
de 2,4% i celei la nivel mondial de 3,2%;
6,7% a PIB n Economia Turismului i a Cltoriilor superioare mediei la nivelul UE
de 3,1% i celei la nivel mondial de 3,7%;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 228
1,7% a locurilor de munc din Industria Turismului i a Cltoriilor superioare
mediei la nivelul UE de 1,0% i celei la nivel mondial de 1,6%;
1,6% a locurilor de munc din Economia Turismului i a Cltoriilor superioare
mediei la nivelul UE de 1,5%, dar inferioare celei la nivel mondial de 1,8%;
7,9% a cererii pentru turism i cltorii superioare mediei la nivelul UE de 3,5% i
celei la nivel mondial de 4,2%;
8,5% a exporturilor vizitatorilor superioare mediei la nivelul UE de 4,3% i celei la
nivel mondial de 4,9%;
6,2% a investiiilor de capital superioare mediei la nivelul UE de 4,2% i celei la
nivel mondial de 4,6%.
n conformitate cu aceste date n 2016 se ateapt ca industria de turism i cltorii s
reprezinte 6,2 miliarde RON (3,4 miliarde USD) ajungnd la o contribuie de 2.4% din PIB.
n acelai timp economia turismului i cltoriilor va genera 48,4 miliarde RON (4,5
miliarde USD) cu o contribuie de 5,8% din PIB.
3 3. .4 4. .3 3 V Vi iz zi iu un ne ea a a as su up pr ra a t tu ur ri is sm mu ul lu ui i
Viziunea trebuie s corespund cu cea naional i anume este de a transforma
judeul Hunedoara ntr-o destinaie turistic de calitate pe baza patrimoniului su
natural i cultural care s corespund standardelor Uniunii Europene privind furnizarea
produselor i serviciilor pn n 2013 i de a realiza o dezvoltare durabil din punct de
vedere a sectorului turistic.
Obiectivele dezvoltrii turismului
Crearea unei imagini la nivel intern i extern privind judeul Hunedoara ca
destinatie turistic;
Asigurarea unei dezvoltri durabile a turismului ntr-o manier n care bogiile
sale de mediu, culturale i de patrimoniu s fie apreciate n prezent i viitor;
Asigurarea recunoaterii turismului ca factor cheie n cadrul economiei i ca
un generator de noi locuri de munc;
S contientizeze populaia din judeul Hunedoara cu privire la bogtiile
turistice ale regiunii n cauz;
Consolidarea rolului Ageniei Judeene de Turism ca o organizaie judeean
de turism eficient, care s asigure respectarea standardelor de calitate a
produselor i serviciilor, s ofere informaii i s sprijine sectoarele industriei
turistice a judeului;
Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaiile de turism
locale i intercomunale n dezvoltarea politicii turismului judeean. Strategii i
planuri;
Crearea unei reele de centre de informare;
Realizarea unei baze de date la nivel judeean a produselor, unitilor,
evenimentelor i serviciilor att n industria turistic ct i n ce privete accesul
publicului;
Dezvoltarea unui sistem performant de clasificare i evaluare a produselor i
serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse i servicii de calitate i
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 229
introducerea de mecanisme i subvenii pentru a facilita investiiile n turism
att din partea investitorilor romni ct i a celor strini;
ncurajarea autoritilor municipale, judeene i regionale n dezvoltarea
planurilor integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de
infrastructur pentru a evita dezvoltarea lipsit de coordonare;
Dezvoltarea sistemului de educaie prevocaional i vocaional pentru
sectorul hotelier astfel nct programa s includ satisfacerea necesitilor
pieei i asigurarea calificrii unui numr de personal suficient pentru a
respecta criteriile de angajare / pentru completarea posturilor vacante;
Facilitarea dezvoltrii unui centru convenional regional care s permit
capitalului i regiuniii s concureze pentru realizarea de ntruniri la nivel
internaional;
Dezvoltarea zonelor montane i a staiunilor montane pentru a oferi faciliti i
atracii oaspeilor pe parcursul ntregului an;
S se asigure c cerinele turitilor sunt luate n considerare cu prioritate n
dezvoltarea sistemului de transport naional inclusiv a reelei de drumuri i ci
ferate, a infrastructurii de aeroporturi i porturi;
Extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naional,
regional, judeean n conformitate cu standardele UE i introducerea de rute
turistice tematice;
Instruirea i pregtirea muzeelor i monumentelor naionale majore n
mbuntirea facilitilor oferite de ctre acetia oaspeilor, n special a
facilitilor ospitaliere, de interpretare i de marketing, ca un exemplu pentru
toate aceste monumente;
Crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita
promovarea artelor vizuale i auditive, n special a festivalurilor tradiionale i a
evenimentelor folclorice.
Pe lng dotrile de turism este necesar s se mbogeasc dotrile
comerciale din zon.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 230
3 3. .4 4. .4 4 C Cl lu us st te er re e e ec co on no om mi ic ce e
3 3. .5 5 P Po ot te en n i ia al lu ul l u um ma an n
3 3. .5 5. .1 1 R Re es su ur rs se el le e d de e m mu un nc c i i p po op pu ul la a i ia a a ac ct ti iv v t ti ip pu ur ri il le e d de e a ac ct ti iv vi it ta at te e e ec co on no om mi ic co o
s so oc ci ia al l
3 3. .5 5. .2 2 N Ni iv ve el lu ul l d de e o oc cu up pa ar re e a al l f fo or r e ei i d de e m mu un nc c
3 3. .5 5. .3 3 N Ni iv ve el lu ul l d de e i in ns st tr ru ui ir re e
3 3. .6 6 E Ev vo ol lu u i ia a p po op pu ul la a i ie ei i
3 3. .6 6. .1 1 N Nu um m r ru ul l p po op pu ul la a i ie ei i
3 3. .6 6. .2 2 D De en ns si it ta at te ea a
3 3. .6 6. .3 3 S St tr ru uc ct tu ur ra a p po op pu ul la a i ie ei i p pe e s se ex xe e
3 3. .6 6. .4 4 S St tr ru uc ct tu ur ra a p po op pu ul la a i ie ei i p pe e g gr ru up pe e d de e v v r rs st t
3 3. .6 6. .5 5 M Mi i c ca ar re ea a n na at tu ur ra al l a a p po op pu ul la a i ie ei i
3 3. .6 6. .6 6 M Mi i c ca ar re ea a m mi ig gr ra at to or ri ie e a a p po op pu ul la a i ie ei i
3 3. .7 7 R Ri is sc cu ur ri il le e n na at tu ur ra al le e
3 3. .7 7. .1 1 A Al lu un ne ec c r ri i d de e t te er re en n
n scopul prevenirii, eliminrii i reducerii efectelor alunecrilor de teren, se impun
urmtoarele msuri cu caracter general:
urmrirea caracteristicilor terenurilor n vederea cunoaterii tendinelor de
evoluie a proceselor de alunecare, mai ales n zonele afectate de activitatea
uman;
avertizarea organelor i ntreprinderilor interesate, ct i a factorilor de decizie
n cazurile de extindere i intensificare a unor procese duntoare;
furnizarea de date pentru a se putea stabili principalele cauze care
genereaz declanarea alunecrilor de teren, n vederea fundamentrii
msurilor preventive pentru limitarea i atenuarea pagubelor materiale
posibile.
3 3. .7 7. .2 2 Z Zo on ne e i in nu un nd da ab bi il le e
Se propun urmtoarele lucrri:
Regularizarea i amenajarea praielor Aninoasa, Cimitirului n zona oraului
Aninoasa;
Regularizarea prului Baracea n zona oraului Clan;
Regularizarea canalului Morii, Ortie - Studiu de fezabilitate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 231
Ca urmare a situaiei prezentate att a celei existente ct i a celei propuse de
atenuare i combatere a inundaiilor se atrage atenia asupra faptului c, soluiile de
aprare a zonelor potenial inundabile sau a celor n care deja s-a produs acest
fenomen se vor stabili numai de institutele specializate n urma unor temeinice studieri a
zonelor amintite.
3 3. .7 7. .3 3 D De e e eu ur ri i m me en na aj je er re e
Pentru deeurile menajere elul vizeaz mbuntirea organizrii administrrii lor n
judeul HUNEDOARA i include trei aspecte:
Colectarea: punerea la punct al unui program care s rezolve colectarea
selectiv a deeurilor, reamenajarea actualelor puncte de colectare a
deeurilor menajere n orae i amenajarea unor puncte de colectare i n
mediul rural;
Transportul: reorganizarea sistemului actual de transport al deeurilor;
Depozitarea: reamenajarea actualelor rampe de depozitare a deeurilor,
stabilirea unor noi amplasamente de depozitare att n mediul urban ct i n
mediul rural cu autorizaie de mediu.
3 3. .8 8 D De ez zv vo ol lt ta ar re ea a e ec ch hi ip p r ri ii i e ed di il li it ta ar re e
3 3. .8 8. .1 1 G Go os sp po od d[ [r ri ir re ea a c co om mp pl le ex x a a a ap pe el lo or r
PROPUNERI - AMENAJAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE - Acumulri
Pentru realizarea regularizrii debitelor pe ruri, precum i pentru asigurarea cerinelor
de ap necesare consumului populaiei i a unitilor industriale se propun urmtoarele
acumulri:
Acumularea Mihileni - situat pe rul Criul Alb, avnd un volum util = 8,3 mil.
m3 de ap destinat asigurrii a 810 dm7s ap pentru alimentarea cu ap a
localitilor din zona municipiului Brad. Lucrarea se afl n execuie.
Acumularea Taia - situat pe rul Taia, afluent al Jiului de Est. Are un volum util
= 14 mil.m3. Folosina principal fiind asigurarea a 880 dmVs de ap pentru
alimentarea cu apa potabil i industrial a municipiului Petroani i a oraului
Petrila.
Acumularea Valea de Peti - este propus supranlarea barajului acumulrii,
astfel nct s se realizeze un volum util = 10,0 mil. m3 de ap, necesar pentru
alimentarea cu ap potabil i industrial a municipiului Petroani i a oraselor
Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani.
Pentru etapa de lung perspectiv sunt propuse a fi realizate acumulrile:
Acumularea Uibneti - situat pe valea Uibneti, avnd un volum util = 21,4
mil. m
3
. Folosina pentru care se va realiza este alimentarea cu ap.
Acumularea Ribia - situat pe valea Ribia, se propune un volum util = 27
mil.m
3
. Destinaia ei fiind alimentare cu ap i atenuare a viiturilor.
Acumularea Simeria - propus pe rul Mure, cu un volum util = 95 mil.m
3
.
Destinaia fiind exclusiv pentru producere de energie electric.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 232
Acumularea oimu - este propusa tot pe rul Mure, aval de municipiul Deva.
Are un volum util = 32 mil. m\ destinaia fiind de asemenea, pentru producere
energie electric.
Acumularea Dobra - se propune tot pe rul Mure, n aval de Acumularea
oimu volum util = 86 mil. m
3
, necesar asigurrii producerii energiei electrice.
Acumularea Zam - situat pe rul Mures, aproape de limita administrativ a
judeului (spre jud. Arad). volum util = 10 mil. m
3
utilizai pentru producerea de
energie electric.
Acumularea Hdat - propus pe rul Cerna volum util = 12 mil. m
3
destinai
asigurarii a 0,3 m
3
/s ap pentru alimentarea cu ap potabil a mun.
Hunedoara.
Totalul volumului de ap util propus a fi acumulat pentru alimentri cu apa, producere
energie electric sau atenuare a viiturilor este de 315,7 mil. m
3
.
3.8.1.1 Alimentarea cu ap propuneri
Obiective
Asigurarea serviciilor de ap i canalizare, la tarife accesibile;
Asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile n toate aglomerrile
umane;
mbuntirea calitii cursurilor de ap;
mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staiile de
epurare a apelor uzate;
Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei.
Din concluziile analizei existente a rezultat accesul redus al comunitilor rurale la
infrastructura de ap i ap uzat, calitatea apei potabile i lipsa facilitilor de
canalizare i epurare a apelor uzate n anumite zone.
La nivel naional numai 52% din totalul populaiei este conectat la reelele de ap i
canalizare. n condiiile n care Romnia a acceptat provocarea de a dezvolta
tratarea apei i de a crete gradul de racordare a cetenilor pn la 70% pn n
2015, acest domeniu va avea nevoie de investiii considerabile. Legislaia romneasc
n sectorul de ap este n mare msura n vigoare i n conformitate cu acquisul
comunitar, dar sunt necesari pai suplimentari n vederea conformrii depline, n special
n cazul comunitilor mici.
Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 Mediu, Romnia are o serie de
angajamente ferme ce implic investiii considerabile n sectorul de ap i ap uzat,
n decursul unor perioade de tranziie relativ scurte. n conformitate cu Tratatul de
Aderare, Romnia a obtinut perioade de tranziie pentru conformarea cu acquis-ul
pentru colectarea, descrcarea i epurarea apelor uzate municipale pn n 2015
pentru 263 aglomerri mai mari de 10 000 locuitori echivalenti (l.e.) i pn n 2018
pentru 2.346 de aglomerri ntre 2 000 i 10 000 locuitori echivaleni (l.e.).
Perioade de tranztie au fost obinute, de asemenea, i pentru calitatea apei potabile
pn n 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Mai mult, n urma negocierilor de
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 233
aderare, Romnia a declarat ntregul su teritoriu drept zon sensibil, acest aspect
presupunand obligaia ca toate aglomerrile umane cu mai mult de 10.000 locuitori
echivaleni s fie prevaute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca
urmare, costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare n majoritatea
aglomerrilor urbane cu peste 100.000 l.e., care beneficiaa de programele de pre-
aderare pentru construcii/reabilitare de staii de epurare a apei, astfel nct s se
asigure tratarea avansat (eliminarea azotului i fosforului).
n pofida unei mbuntiri semnificative a calitii rurilor n judeul Hunedora (scdere a
nivelului principalilor indicatori de calitate CBO5 i CCO, particule solide n suspensie,
coninutul componentelor periculoase), sunt nc necesare investiii n special n
vederea reducerii surselor punctiforme de contaminare care cresc riscul de eutrofizare
a receptorilor naturali i riscul de mbolnvire al populaiei (apele de suprafa folosite
tot n scopul consumului). Luarea n calcul a angajamentelor mai sus menionate, pe
fondul unei serioase lipse a investiiilor i al unor servicii deficitare n sectorul de ap,
presupune nevoi investiionale semnificative n toat ara. n orice caz este important s
se ia n considerare nu numai volumul investiiei necesare ci i contextul instituional.
Astfel, n sectorul de ap, regionalizarea este o condiie de baz pentru
implementarea strategiei propuse pentru aceasta axa prioritar.
Procesul de regionalizare a operatorilor existeni n sectorul de ap a fost initiat n
perioada programelor SAMTID de pre-aderare (Dezvoltarea investiiilor n Oraele Mici i
Mijlocii) i FOPIP (Program pentru mbuntirea Performanei Operaionale i
Financiare). Principalul obiectiv al acestui proces a fost crearea unor companii
performante n sectorul de ap, care s poat implementa nu numai finanarea UE,
ct i a preia funcionarea facilitilor din aglomerrile nvecinate, n care nu exist un
operator capabil s furnizeze acestor municipaliti sau sate, o structur potrivit de
implementare care s absoarbafondurile UE. Regionalizarea serviciilor de ap,
planificat n scopul reducerii fragmentrii i pentru realizarea economiilor la scal, este
n derulare.
Investiiile n sectorul de echipare edilitar ap - reprezinta un element cheie pentru
trecerea de la un numr mare de furnizori de servicii de o calitate sczut la un numr
limitat de operatori puternici, capabili s furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile,
care vor asigura recuperarea costurilor de investiii i dezvoltarea ulterioar a sistemelor
de ap.
Strategie, prioriti
Pentru a mbuntti accesul la utilitile elementare de ap i pentru a proteja i a
reabilita sursele de ap, conform cerinelor din Directivele privind Apa Potabil i
Epurarea Apei Uzate Urbane, exist oportuniti substaniale pentru finanarea primelor
programe din cadrul Politicii de Coeziune. Acestea vor contribui la progresul ctre
obiectivele ambiioase i la realizarea programului de implementare pn n 2015 cel
tarziu, respectiv n 2018, aa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare.
Se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructur, care acoper mai multe
aglomerri la nivel judeean i care: - vor aduce o contribuie important n
conformarea cu directivele de ap i ap uzat; - vor avea un impact considerabil n
ceea ce privete dezvoltarea regional prin adresarea unor nevoi de dezvoltare
urgente ale comunitilor mari, pe baza unei strategii pe termen lung i prin
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 234
mbuntairea capacitii instituionale locale n elaborarea i implementarea politicilor
din sectorul de ap.
Prin promovarea sistemelor integrate de ap i ap uzat ntr-o abordare regional se
urmrete maximizarea eficient a costurilor prin realizarea de economii la scar, n
scopul de a optimiza costurile de investiii globale i cele de operare induse de
asemenea investiii.
Pentru a realiza acest lucru, comunitile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-
un bazin hidrografic) sunt ncurajate s se grupeze i s dezvolte un program de
investiii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de ap (Master Planuri
pentru ap/ap uzat). Investiiile prioritare la nivel regional urmresc s ofere
populatiei utiliti corespunzatoare de ap i ap uzat, la calitatea cerut i la tarife
acceptabile.
Proiectele regionale se vor adresa iniial nevoilor din sectorul de ap din aglomerrile
urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare i unde
populaia beneficiar este mai numeroas.
Unele dintre zonele rurale pot fi de asemenea integrate n proiectul regional dac un
impact semnificativ asupra mediului poate fi justificat i/sau dac componente
eficiente din punct de vedere al costului pot mbunti sustenabilitatea investiiei n
ansamblu. Prioritizarea investiiilor n aria proiectului va ine de asemenea cont de
angajamentele asumate de Romnia n negocierile pentru Capitolul 22. Un obiectiv
esenial al acestor operaiuni (proiecte regionale) este de a promova o mai mare
eficien i calitate n oferirea de servicii publice locale, prin investtii i promovarea de
operaiuni independente, bine coordonate i sustenabile din punct de vedere
financiar.
n acest context, asocierea localitilor nvecinate n vederea crerii unor structuri
regionale capabile s atrag fonduri internaionale pentru nevoile lor de investiii n
domeniul de ap, fonduri care nu pot fi atrase individual, reprezint deja o tendin.
Activitile pregtitoare pentru Fondurile Structurale i de Coeziune, care sunt
ndeosebi mari consumatoare de timp pentru proiectele majore, au demarat nc de
la nceputul anului 2004. Fonduri de pre-aderare importante, dar i mprumuturi externe
i acorduri bilaterale au fost utilizate la scar larg pentru ntocmirea studiilor de
fezabilitate i a altor documente suport, precum i pentru susinerea aciunilor al cror
scop era mbuntirea guvernrii instituionale n vederea creterii rolului autoritilor
locale n implementarea proiectelor, n licitarea i contractarea acestora. Sprijinul
JASPERS este, de asemenea, disponibil pentru proiecte majore. Furnizarea de granturi
sectorului de ap i ap uzat este condiionat de nfiinarea Companiilor Regionale
de Ap (operatori regionali) i a Asociaiilor de Municipaliti n conformitate cu
criteriile specificate la capitolul 5.1 Management (seciunea Prevederi specifice
pentru implementarea adecvat a POS Mediu).
Procesul de regionalizare reprezint un element esenial pentru ndeplinirea cerinelor
din aquis-ul privind protecia mediului n sectorul ap i ap uzat, ntruct este nevoie
de companii de ap experimentate care s realizeze obiectivele investiionale i care
s garanteze calitatea funcionrii facilitilor construite. Fr finanare sub form de
grant, majoritatea operatorilor mici nu vor fi capabili s se conformeze aquis-ului. Prin
urmare, exist un stimulent puternic ca diferii operatori s se asocieze n vederea
nfiinrii unei companii regionale de ap i s depeasc astfel potenialele
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 235
probleme administrative. Acest lucru este important n special pentru faptul c
operatorii regionali de ap vor avea o funcie de implementare central n operaiunile
POS.
Autoritile Locale (Consiliile Judeene i Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt
beneficiarii operaiunilor cuprinse n acest ax prioritara. Investiiile din sectorul de
ap, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar relevant, sunt mai mari
dect cele care pot fi implementate n cadrul POS Mediu n perioada 2007-2013.
De aceea, investiii suplimentare n sectorul de ap sunt planificate din alte surse, dup
cum urmeaz: - Programul Naional pentru Dezvoltare Rurala co-finanat de UE n
perioada 2007-2013 i coordonat de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
(MADR), va include investii n infrastructura de ap n zonele rurale. - Programe
Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu i ap 2006 2009 care
includ investiii prioritare conform Planurilor Naionale pentru Implementarea Acquis-ului
de Mediu - Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Zonele
Rurale n perioada 2006-2008 prevede investiii n infrastructura de ap i ap uzat; -
Fondul Naional de Mediu asigur co-finanarea unor investiii limitate n sectorul de
ap; -mprumuturi externe sau diferite forme de PPP sunt de asemenea soluii avute n
vedere pentru anumite aglomerri urbane.
Zonele rurale vor continua s primeasc sprijin guvernamental din bugetele locale i o
contribuie substanial este ateaptat pe baza Programului Naional de Dezvoltare
Rural 2007-2013 finanat din FEADR. POS Mediu se concentreaz, din motive de
eficien (rezultat pe cap de locuitor) ctre aglomerrile medii i mari. POS Mediu este
orientat ctre crearea unor poli de bunstare i activiti care s aib un impact pozitiv
pe termen mediu asupra dezvoltrii localitilor rurale din mprejurimi. Investiii
importante n sectorul infrastructurii de ap sunt de asemenea planificate dup 2013, n
vederea conformrii totale cu aquis-ul UE.
Domenii majore de intervenie
Extinderea/modernizarea sistemelor de ap/ap uzat;
Construcia/modernizarea surselor de ap n vederea potabilizrii;
Construcia/reabilitarea staiilor de tratare a apei potabile;
Extinderea/reabilitarea reelelor de distribuie a apei potabile i a sistemelor de
canalizare;
Construcia/reabilitarea staiilor de epurare a apelor uzate;
Construcia/reabilitarea facilitilor de epurare a nmolurilor;
Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor, etc.
Pentru asigurarea necesarului de ap i pentru mbuntirea situaiei actuale a
alimentrii cu ap n judeul Hunedoara se impun lucrri de amenajri la sursele de
ap i msuri de mbuntire a sistemului de transport, nmagazinare i distribuie a
apei:
La Staia de tratare a apei Sntmria-Orlea, care este principala surs
pentru alimentarea cu ap a teritoriului interurban, sunt necesare lucrri de
reabilitare i modernizare n scopul asigurrii n permanen a unui debit de
ap tratat de 1000 l/s. Pentru aceasta este necesar s se mbunteasc
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 236
sistemul de decantare actual care la turbiditi crescute ale apei captate
reduce capacitatea de tratare a staiei i impune hiprclorinarea apei.
De asemenea, sunt necesare lucrri de refacere a drenajului i de nlocuire a
nisipului la o parte din filtre i de punere n funcie a instalaiei de microsite.
Sunt necesare i nlocuiri de echipamente hidromecanice precum i
automatizarea sistemului de tratare a apei. Este necesar un studiu care s
concluzioneze dac actuala Staie de tratare Batiz trebuie meninut sau
trebuie dezafectat.
La Staia de tratare Snpetru Hunedoara sunt necesare lucrri de cretere a
capacitii de tratare a apei concomitent cu mbuntirea calitii apei
tratate. Este necesar un studiu de specialitate care s stabileasc o soluie
corect din punct de vedere tehnic i economic referitoare la creterea
capacitii de tratare, avnd n vedere c staia de tratare are o vechime
mare i o tehnologie de tratare depit.
La sursa subteran Snpetru este necesar echipare cu pompe noi a puurilor
forate.
Transportul apei ntre surse i rezervoarele de nmagazinare.
Prin creterea pn la 1000 l/s a debitului furnizat de Staia de tratare
Sntmria-Orlea, capacitatea de transport gravitaional a actualei aduciuni
Haeg-Deva va fi depit. Pentru transportul unui debit de ap mai mare
exist soluia pomprii, meninnd aceeai conduct, sau soluta executrii
pe un traseu paralel a unei alte aduciuni. Chiar i actuala aduciune necesit
nlocuirea actualelor tronsoane care sunt executate cu tuburi de beton
precomprimat, cu evi de oel sau de poliesteri armai (PAFSIN), care s reziste
la presiuni mai mari, sporind capacitatea de transport a actualei aduciuni
care nu utilizeaz pentru transportul apei ntreaga sarcina hidraulic
disponibil. Soluia optim trebuie stabilit prin studii de specialitate.
Se propune totusi reabilitarea tronsoanelor cu probleme ale aductiunii
existente i executarea pe un traseu paralel a unei alte aductiuni, aceasta
solutie oferind n plus o maimare siguranta n privinta transportului apei.
In situatia amenajarii unor rezervoare de inmagazinare pe amplasamente noi,
care vor alimenta consumatorii din teritoriul interurban propus, sunt necesare
racorduri intre sursele sau aductiunile existente sau propuse i aceste
rezervoare i daca este necesar trebuie prevazute i statii de pompare care sa
asigure umplerea acestora n situatia n care presiunile disponibile n aductiuni
nu sunt suficiente
nmagazinarea apei
Capacitatea de nmagazinare a rezervoarelor trebuie calculat n funcie de
consumatorii arondai fiecrui rezervor i de volumul de incendiu care trebuie constituit.
Exist soluia amenajrii unor rezervoare de nlime din care apa s fie distribuit
gravitaional la consumatori, sau a unor rezervoare ngropate din care consumatorii s
fie alimentai prin pompare. n situaia n care alimentarea rezervorului de nlime
trebuie fcut prin pompare, este necesar s se studieze i varianta amenajrii unui
rezervor care primete apa gravitaional i consumatorii sunt alimentai prin pompare,
deoarece consumul de energie pentru pompare este acelai.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 237
Pentru a asigura alimentarea cu ap potabil i de incendiu a teritoriului interurban
propus, rezervoarele existente nu sunt suficiente. Se propune amenajarea unor noi
rezervoare de nmagazinare astfel:
Pentru zona Archia, un rezervor de nlime cu volumul de 2x300mc care se
poate realiza n dou etape. Rezervorul va fi alimentat prin pompare de la o
staie de pompare care va fi amenajat n incinta rezervoarelor de pe Dealul
Paiului, Deva i va distribui gravitaional apa n Archia i zona nconjurtoare.
Pentru zona superioar Cristur-Vest se propune amenajarea n dou etape a
unui alt rezervor de nlime 2x300mc, care va fi alimentat prin aceeai
conductai staie de pompare ca i rezervorul propus pentru zona Archia. n
situaia n care acest rezervor va fi realizat, partea de vest a actualei localiti
Cristur va fi arondat acestui rezervor, iar rezervorul proiectat n cadrul
proiectului Alimentare cu ap i canalizare menajer n localitatea Cristur va
putea prelua alimentarea unei pri din zona cuprins ntre Sntuhalm i
Cristur.
Pentru zona Brcea Mare i Brcea Mic-zona joas, se propune amenajare
unui rezervor de nlime n apropierea actualului rezervor al fabricii de
cherestea Brcea Mare. Alimentarea acestuia se va face prin pompare din
aduciunea Hateg-Deva, staia de pompare fiind amenajat la rezervoarele
existente ale Simeriei.
Localitatea Brcea Mic va putea fi alimentat i din reeaua localitii
Cristur, dar acest lucru nu mai este recomandat.
Pentru zona Petiu Mare i Brcea Mica zona nalt, se propune amenajarea
unui rezervor de nlime care va fi alimentat prin pompare din aduciunea
Deva- Haeg, prin aceeai conduct de refulare care alimenteaz i
rezervorul propus Brcea Mare.
Pentru zona Hunedoara-est, situat la cote nalte, se propune amenajarea
unui rezervor de nlime alimentat prin pompare din aduciunea Haeg-Deva.
Statia de pompare va fi amenajat n Clanul Vechi iar conducta de refulare
va fi instalat parial prin relining, utiliznd conducta de refulare apa existent
Batiz-Hunedoara, care nu mai este utilizat. Acest rezervor va distribui apa i n
localitatea Hdat care nu este alimentat cu ap n totalitate.
Aceste ultime trei rezervoare vor fi realizate n etape, fiecare rezervor avnd
capacitatea 2x300mc.
Pentru zona Roci-Deva, situat n prelungirea strzii Vulcan se propune un
rezervor de nlime amplasat n partea superioar n dreapta drumului Deva-
Cozia.
Acest rezervor va fi alimentat prin pompare de la o staie de pompe care se
propune a fi amenajat la rezervoarele 2x200mc Oituz.
De asemenea, se propune amenajarea unui rezervor de capat n partea
superioar a strzii Dimitrie Cantemir din Deva. Acest rezervor va fi alimentat
prin staia de pompare proiectat n cartierul Viile Noi, care este n execuie.
Distribuia apei
Fiecare dintre rezervoarele propuse va avea o reea de distribuie aferent echipat
cu hidrani de incendiu.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 238
n situaia n care reelele de ap existente ale localitilor vor fi reabilitate i se vor
diminua drastic pierderile de ap, nu mai sunt necesare alte rezervoare n afara celor
propuse, ntreaga zona situat n apropierea drumului DN7 putnd fi alimentat prin
extinderea reelelor de distributie a localitilor Deva, Simeria i Sntuhalm. Teritoriul
dintre Hunedoara i Cristur situat n stnga rului Cerna, va fi alimentat cu ap prin
extinderea reelei de distribuie a Hunedoarei.
Localitatea Uroi va fi alimentat cu ap potabil din reeaua de ap a Simeriei i nu
necesit rezervor, iar satul Crpini va prelua ap din reeaua satului Uroi, fiind
alimentat cu ap prin pompare. n acest scop se va amenaja o staie de pompare la
ieirea spre Crpini iar n zona superioar a satului Crpini un rezervor de captat.
Soluia de alimentare cu ap a satelor Uroi i Crpini a fost stabilit prin studii de
fezabilitate ntocmite la solicitarea Primriei Simeria, n prezent fiind n curs de elaborare
proiectele tehnice.
3.8.1.2 Canalizare propuneri
Pentru zonele interurbane pe care se vor realiza constructii se propun o serie de
amenajari pentru canalizarea apelor uzate menajere i pluviale.
Se propune dezafectarea actualei statii de epurare Buituri i reabilitarea retelei de
canalizarea municipiului Hunedoara.
Se propune de asemenea reabilitarea, modernizarea i extinderea pe acelasi
amplasament a statiei de epurare Santuhalm. Pentru apele de canalizare provenite din
Hunedoara i localitatile situate n lunca raului Cerna se propune amenajarea unui nou
colector de canalizare care va conduce apele la statia de epurare Sntuhalm.
Pentru municipiul Deva se propune reabilitare i extinderea retelei de canalizare i
executia unei noi statii de epurare pe acelasi amplasament, dar care sa faca fata
exigentelor actule privind calitatea apelor epurate. Se propune ca atunci cand exista
conditii, retelele noi de canalizare sa fie proiectate n sistem separativ.
Avand n vedere ca prin introducerea n intravilan a unei mari suprafete de teren,
coeficientii de scurgere vor creste foarte mult i implicit vor creste i debitele de ape
meteorice care trebuie canalizate, trebuie studiata i varianta canalizarii separate a
apelor meteorice colectate din zona de sud-est a municipiului Deva i evacuarea
acestora spre Mures prin pompare pe un traseu scurt, pentru a evita tranzitarea
municipiului cu debite foarte mari de ape meteorice.
La intrarea n statia de tratare deva va fi amenajat un bazin de retentie i preaplin
pentru apale de canalizare provenite din municipiul Deva.
Lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare vor consta n lucrari de decolmatare a
canalelor existente i de inlocuire a celor degradate sau subdimensionate.
n partea incipient a colectorului pluvial va fi amenajat un bazin de retentie pentru
ape pluviale.
Pentru zona Cristur-Vest se propune amenajarea a doua colectoare menajere care vor
colecta apele uzate i le vor conduce spre canalizarea proiectata a localitatii Cristur.
Apele meteorice vor fi dirijate spre Paraul Almasului i spre Cerna.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 239
Pentru zona Barcea Mare-Barcea Mica-Pestis se propune realizarea unei singure retele
de canalizare. Apele colectate vor fi pompate n colectorul de canalizare Hunedoara-
Santuhalm. Apele meteorice vor fi conduse la raul Cerna.
Pentru zona Hunedoara-Est se propune o retea de canalizare menajera prin extinderea
retelei de canalizare a municipiului Hunedoara.
Pentru zona de extindere situata n dreapta tronsonului Santuhalm-Deva a DN7 se
propune amenajarea unei retele de canalizare n sistem unitar prin care apele vor fi
conduse spre reteaua de canalizare reabilitata a municipiului Deva.
In teritoriul interurban propus n dreapta caii ferate Simeria-Ilia i situat la vest de raul
Cerna va fi extinsa reteaua de canalizare menajera a cartierului Devei situat peste
calea ferata, iar pentru apele pluviale din aceasta zona se propune canalizarea
separata i evacuarea lor n Mures prin amenajarea unei treceri pe sub digul Muresului.
Pentru portiunea de teritoriu dintre Simeria i Santandrei i cea dintre Simeria i raul
Cerna, se propune o retea de canalizare n sistem separativ. Un colector menajer
principal va fi amenajat pe un traseu paralel cu calea ferata, i va colecta apele
menajere din toata zona, conducandu-le la statia de epurare extinsa i reabilitata de
la Santuhalm. Acest colector poate fi dimensionat pentru a prelua intreg debitul
menajer rezultat din Simeria, situatie n care actuala statie de tratare a Simeriei nu mai
este necesara i va fi dezafectata.
Pentru Simeria Veche i teritoriul Cuprins intre Simeria i raul Strei se propune o retea de
canalizare n sistem separativ. Apele uzate menajere vor fi conduse la o statie de
epurare care va fi amplasata pe malul stang al Muresului, iar apele meteorice vor fi
conduse spre Strei i spre Mures.
In localitatile Cristur i Santandrei se propune realizarea canalizarii conform prevederilor
proiectelor existente.
Pentru localitatile Uroi i Carpinis se propune realizarea de retele de canalizare
menajera n fiecare localitate i amenajarea unei singure statii de epurare pentru
ambele localitati. Statia de epurare va fi amplasata n apropierea raului Mures.
Proiecte iniiate/soluii identificate pe termen scurt, mediu i/sau lung pentru rezolvarea
problemelor, cuprinse n PLAM/PNAM:
Tabelul 3-11: Proiecte iniiate/soluii identificate pe termen scurt, mediu i/sau lung pentru rezolvarea problemelor
1. mbuntirea calitii apei rului Jiul de Est i Vest prin eliminarea deversrilor apelor
menajere provenite de la sub-unitile miniere aparintoare Compania Naional a Huilei
SA Lonea, Petrila, Paroeni, Vulcan, Uricani (jud. Hunedoara)
2. Regularizare canal Cerna, satele Brcea Mic i Brcea Mare
3. Regularizare prul Popi, ora Simeria
4. Regularizare i decolmatare Valea Crpini, ora Simeria
5. Amenajare curs rul Mure, oraul Simeria
6. Canalizarea apelor menajere i staie de pompare-epurare, Simeria
7. Alimentare cu ap i canalizare n municipiul Deva i localitile aparintoare
8. Regularizare canal Strei, ora Simeria
9. Extinderea i reabilitarea sistemului de distribuie a apei n municipiul Ortie
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 240
10. Gestionarea sistemului integrat de ap uzat n municipiul Ortie
11. Reabilitarea staiei de epurare a apelor uzate Haeg
12. Canalizarea apelor menajere i epurarea acestora pentru localitatea Simeria Veche, ora
Simeria
13. Reabilitarea reelelor de canalizare n oraul Haeg
14. Reea integrat de alimentare cu ap (monitorizare, msurare, captare, depozitare,
tratare, transport, exploatare, deversare a apei destinate consumului uman i epurare)
oraul Uricani, Valea de Brazi i Cmpul lui Neag
15. Reabilitare i extindere sistem de alimentare cu ap n municipiul Brad
16. Extindere i reabilitare sistem canalizare n municipiul Brad
17. Reducerea polurii i a consumului de resurse la SC TALC DOLOMITA SA Hunedoara, prin
modernizarea fluxurilor de decantare-filtrare (strada Zlati, cartier Zlati)
18. Realizarea canalizrii apelor menajere i a staiilor de epurare a apelor menajere uzate n
O.N. Clan, O.V. Clan i localitile aparintoare: Streisngeorgiu, Crieni, Batiz, Ndtia
de Sus, Ndtia de Jos, Strei, Strei-Scel, Strei - Ohaba, Valea Sngeorgiului
3 3. .8 8. .2 2 A Al li im me en nt ta ar re ea a c cu u e en ne er rg gi ie e e el le ec ct tr ri ic c - - m mb bu un n t t i ir re ea a e ef fi ic ci ie en n e ei i e en ne er rg ge et ti ic ce e i i
d de ez zv vo ol lt ta ar re ea a d du ur ra ab bi il l a a s se ec ct to or ru ul lu ui i e en ne er rg ge et ti ic c - - P PO OS S C CC CE E
mbunatirea eficienei energetice
Sprijinirea investiiilor n construirea de noi capaciti de producere a energiei electrice
i termice, retehnologizarea, modernizarea i reabilitarea celor existente, n scopul
creterii eficienei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice i
termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate).
Eficiena energetic este un factor important al competitivitii economice i reprezint
o preocupare constant la nivel european i naional. Romnia se caracterizeaz
printr-o intensitate energetic primar i final ridicat comparativ cu media UE 25 (de
circa 4 ori mai mare la nivelul anului 2005, calculat la paritatea ratei de schimb).
Estimrile arat o cretere a consumului de energie n Romnia cu un ritm mediu anual
de circa 2,5 % n perioada 2007 - 2015, precum i o cretere a dependenei de
importurile de resurse energetice primare.
Avnd n vedere inta de reducere a intensitii energetice cu 40% pn n 2015,
comparativ cu anul 2001, Romnia trebuie s investeasc att n noi capaciti de
producere a energiei electrice i termice, ct i n cele existente. Sectorul de producere
a energiei electrice i termice reprezinta cel mai mare consumator de energie din
ntregul lan - resurse primare, producere, transport i distribuie/furnizare a energiei
electrice i termice. Retehnologizarea, modernizarea i reabilitarea capacitilor de
producere existente ar putea contribui n mod semnificativ la reducerea intensitii
energetice.
Reabilitarea capacitilor de producere a energiei electrice i termice existente trebuie
luat n considerare, n cazul n care este eficient din punct de vedere al costului
investiiei, ntruct cea mai mare parte a echipamentelor aflate n funciune au durat
de via normal depit, un consum ridicat de energie i, implicit, un nivel sczut al
eficienei energetice.
Astfel, n cazul producerii de energie electric pe baza de combustibili fosili, mai mult
de 32% din echipamente sunt mai vechi de 30 ani, 50% au 20-30 ani i doar 0,7% au mai
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 241
puin de 10 ani. n ceea ce privete grupurile hidroenergetice, 37% din totalul acestora
au durata normal de funcionare depit.
Proiectele de reabilitare/retehnologizare/modernizare a capacitilor de producere a
energiei electrice i termice existente vor conduce la o extindere cu cel puin 15 ani a
duratei de via a capacitii de producie reabilitate/retehnologizate/modernizate
dup implementarea investiiei.
De asemenea, se va lua n considerare construirea de noi capaciti de producere,
innd seama c durata lor de via este semnificativ mai lung dect n cazul
reabilitrii unor grupuri energetice. Investiiile n noi capaciti de producere a energiei
electrice i termice vor contribui la acoperirea cererii de electricitate i de energie
termic a rii.
Datorit economiilor importante de combustibil, precum i a emisiilor reduse de CO2,
rezultate n producerea combinat de energie electric i termic, se vor realiza
investiii n construirea de noi grupuri n co-generare. Producerea combinat de
energie electric i termic (cogenerare) este n concordan cu noile tendine de
utilizare a combustibililor curai.
n acest context, construirea de noi capaciti de co-generare, n concordan cu
prevederile Directivei CE nr.8/2004, poate constitui un instrument de cretere a
eficienei energetice (prin economiile de energie primar), de reducere a emisiilor
poluante, precum i de acoperire a cererii de energie n zonele izolate sau a cererii de
energie n zonele rezideniale, comerciale i industriale, n contextul condiiilor
economice i de mediu specifice acestor zone.
Se va avea n vedere extinderea reelei de medie tensiune n zonele propuse pentru
extinderea limitelor intravilan ale localitilor, prin linii electrice subterane, cu tensiune
de 20kV i instalarea de posturi de transformare pentru acoperirea consumului
prognozat pentru urmtorii 10 ani. Se vor nlocui posturile de transformare aflate ntr-o
stare tehnic slab, care nu mai ndeplinesc condiiile i nu mai au parametrii optimi
pentru furnizarea energiei electrice la parametrii optimi.
Se vor nlocui conductoarelor subdimensionate, n special n zona rural, unde
tensiunile de alimentare nu se ncadreaz n valorile impuse, fiind puternice cderi de
tensiune (de pn la 20-25%).
n limitele intravilan ale localitilor se propune nlocuirea retelelor aeriene cu reele n
cablu. nlocuirea stlpilor suprancrcai, n special cei de iluminat.
nlocuirea corpurilor de iluminat vechi, necompensate inductiv, care funcioneaza la
un factor de putere foarte sczut, cu corpuri de iluminat compensate, cu un factor de
putere de 0.92.
Se va sprijini dezvoltarea reelei de energie electric n zonele periurbane n solutii
simple, cu extinderea reelei subterane de 20kV, i a reelei de joas tensiune.
Extinderea reelelor de iluminat public n zonele noi rezideniale.
Modernizarea cutiilor de distribuie a energiei electrice aflate pe domeniul public, prin
nlocuirea proteciilor nvechite, rezultnd astfel o siguran sporit.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 242
Extinderea reelelor electrice n zonele de munte izolate prin reele de medie tensiune,
urmate de reele aeriene de 1kV.
Toate extinderile propuse mai sus pot fi preluate de staiile de transformare amintite.
Soluiile de alimentare se vor elabora de ctre furnizorul local de energie electric SC
ENEL DISTRIBUIE SA n cazul de fa.
Soluiile se vor stabili de comun acord ntre furnizorul de energie i autoritile locale.
Investiii pentru extinderea i modernizarea reelelor de transport i distribuie/furnizare a
energiei electrice, gazelor naturale i petrolului, n scopul reducerii pierderilor n reele i
realizarea n condiii de siguran i continuitate a serviciului de transport i
distribuie/furnizare.
Consumul propriu tehnologic n reelele de distribuie / furnizare a energiei electrice
(inclusiv pierderile comerciale) a atins n anul 2004 valoarea medie anual de 12,6%,
comparativ cu media rilor din UE de 7,3%.
Prin dezvoltarea reelelor de transport i distribuie/furnizare, accesul la capacitile de
producere a energiei electrice care utilizeaz resurse regenerabile de energie ar putea
fi mbuntit.
Companiile de transport i distribuie/furnizare a energiei electrice realizeaz
permanent programe multianuale de investiii pentru mbunatirea funcionrii
reelelor (de exemplu, pentru linii, staii i alte echipamente/ instalaii pentru reea).

Extinderea i retehnologizarea reelelor de transport i distribuie/furnizare a energiei
electrice va permite companiilor s menin preul energiei electrice la un nivel
suportabil pentru operatorii economici.
n privinta reelelor de transport i distribuie/furnizare a petrolului i gazelor naturale,
exist aceleai preocupri ce vizeaz sigurana i continuitatea n alimentare a
consumatorilor finali, astfel identificndu-se nevoia unor investiii suplimentare.
Sprijinirea investiiilor pentru interconectarea retelelor de transport a energiei electrice,
gazelor naturale i petrolului cu reelele europene.
Dezvoltarea reelelor de transport ale energiei electrice, gazelor naturale i petrolului
care fac legtura cu reelele statelor membre ale Uniunii Europene, precum i cu
acelea ale rilor candidate sau potenial candidate la Uniunea European, reprezint
un mijloc important pentru integrarea pieei de energie a Romniei cu pieele acestor
ri, contribuind astfel la ntrirea pieei regionale de energie.
Investiiile pentru interconectarea reelelor trebuie avute n vedere la nivelul pieei
regionale, innd cont de complementaritatea cererii i ofertei din diversele state
vizate. Implementarea prevederilor Tratatului pentru Constituirea Comunitii
Energetice n Europa de Sud-Est (1 iulie 2006), care stabilete cadrul legal pentru
crearea pieei regionale de energie electric i gaze naturale, presupune asigurarea
alimentrii cu energie n regiune. Tratatul prevede necesitatea dezvoltrii reelelor de
transport ale energiei electrice transfrontaliere (interconexiuni), astfel nct sistemul
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 243
energetic al regiunii s poat face fa cererilor de energie ale fiecrui stat. Totodat,
este necesar s se extind reelele naionale de transport ale energiei electrice,
petrolului i gazelor naturale care sunt interconectate cu reelele europene, n scopul
facilitrii accesului consumatorilor din Romnia la piaa de energie european.
Aceasta presupune ntrirea i extinderea retelelor interne i capacitilor de
interconexiune necesare dezvoltrii conectrii la reeaua UCTE.
De asemenea, trebuie identificat lipsa sau insuficiena capacitilor de interconexiune
necesare schimbului de energie electric cu statele membre ale comunitii i
continuat dezvoltarea pieei interne.
n privina reelelor romneti de transport ale petrolului i gazelor naturale, construirea
sau extinderea unor capaciti de interconexiune corespunztoare va contribui, de
asemenea, la diversificarea alimentrii cu petrol i gaze naturale a consumatorilor finali
i la mbuntirea siguranei tranzitului ctre piaa Uniunii Europene.
Interconectarea reelelor de transport ale gazelor naturale cu reelele europene va
conduce la un management mai bun al perioadelor de vrf de consum, la parametri
tehnici mbuntii (presiune i debit) ntr-o perioad scurt de timp, fcnd posibil
alimentarea cu gaze n toate zonele, inclusiv zonele critice.
Toate aciunile propuse vor contribui la mbuntirea global a eficienei energetice a
sistemului energetic i la o utilizare mai bun a infrastructurii existente. n consecin, se
va asigura o viabilitate pe termen lung a sistemului i o mai bun sinergie a sistemelor
energetice i practicilor din domeniul energiei cu cele ale Comunitii. Aceste aciuni
sunt n concordan cu reglementrile europene cum ar fi: Carta Verde privind
eficiena energetic sau A realiza mult cu puin, Politica de coeziune n sprijinul
creterii economice i a numrului de locuri de munc: Orientrile strategice ale
Comunitii 2007-2013, Strategia de la Lisabona, New Energy Policy precum i cu
Documentul de Politica Energetic a Romniei, i cu Strategia Naional n domeniul
Eficienei Energetice.
Obiective specifice
Principalele obiective urmrite vizeaz: reducerea intensitii energetice prin
introducerea de noi tehnologii pentru creterea productivitii; mbunatirea eficienei
energetice pe ntregul lan energetic, creterea gradului de utilizare a energiei
regenerabile. Un sprijin important va fi acordat implementrii de noi tehnologii pentru a
reduce emisiile poluante din sectorul energetic.
Obiectivul propus este de a contribui la atingerea urmtoarelor inte naionale:
reducerea intensitii energetice primare cu 40% pn n anul 2015, comparativ cu
anul 2001. Operaiunile propuse vor contribui la realizarea urmtoarelor obiective:
Operaiunea 1
Sprijinirea investiiilor n construirea de noi capaciti de producere a energiei
electrice i termice, retehnologizarea, modernizarea i reabilitarea celor
existente, n scopul creterii eficienei energetice (centrale/grupuri de
producere a energiei electrice i termice, centrale/grupuri de cogenerare,
turboagregate);
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 244
Creterea eficienei energetice la nivel naional, conducnd la o
competitivitate economic crescut;
Utilizarea mai bun a resurselor de energie primar disponibil, n sensul unei
producii mai mari de energie, utiliznd mai puine resurse de energie primar;
Reducerea dependenei de importurile de resurse energetice primare (in
principal combustibili fosili);
Asigurarea siguranei n alimentarea cu energie a consumatorilor;
Reducerea impactului negativ asupra mediului.
Operaiunea 2
Investtii pentru extinderea i modernizarea reelelor de transport i
distribuie/furnizare a energiei electrice, gazelor naturale i petrolului, n scopul
reducerii pierderilor n reele i realizarea n condiii de siguran i continuitate
a serviciului de transport i distribuie/furnizare;
Creterea eficienei energetice la nivel naional, conducnd la o
competitivitate economic crescut;
Utilizarea raional a resurselor de energie prin reducerea pierderilor;
Asigurarea siguranei n alimentarea cu energie a consumatorilor;
Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea activitilor economice i
astfel pentru dezvoltarea infrastructurii naionale de energie la standarde
europene;
Reducerea impactului negativ asupra mediului;
Reducerea costurilor de distributie i furnizare i extinderea reelelor de
transport i distribuie/furnizare.
Operaiunea 3
Sprijinirea investiiilor pentru interconectarea reelelor de transport al energiei
electrice, gazelor naturale i petrolului cu reelele europene.
Continuarea i ntrirea procesului de cooperare regional, n cadrul pieei
regionale de energie electric i gaze naturale;
Pregtirea mai bun a pieelor naionale pentru integrarea lor n piata unic
european;
Creterea competiiei ntre actorii din sectorul energetic ce activeaz n plan
regional;
Creterea competitivitii operatorilor economici din Romnia, lund n
considerare ofertele diversificate de alimentare cu resurse primare i energie
electric;
Extinderea reelelor transeuropene de energie. Contribuie la prioritile CNSR
Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene.
Dezvoltare durabil
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 245
Promovarea eficienei energetice are un impact pozitiv asupra reducerii nivelului de
poluare n zonele de intervenie, prin reducerea emisiilor de CO2. Operaiunile propuse
contribuie la sigurana alimentrii cu energie i la un pret al energiei competitiv, avnd
ca rezultat promovarea unor noi activiti economice i dezvoltarea celor existente din
punct de vedere al competitivitii. Sigurana furnizrii energiei i creterea
competitivitii reprezint, de asemenea, efecte ale integrrii pieelor, la care
contribuie acest domeniu major de intervenie. Dezvoltarea economic n zonele de
intervenie va avea un impact important asupra crerii/meninerii locurilor de munc.
Valorificarea resurselor regenerabile de energie
Romnia dispune de un important potenial exploatabil al resurselor regenerabile de
energie (hidro 40.000 GWh/an din care 6000 GWh/an pentru microhidro, 23000GWh/an
vant, 60 GJ/an energie solara termica, 1200GWh/an energie solar pentru aplicaii
fotovoltaice, 318x106 GJ/anbiomasa, 7x106 GJ/an energie geotermal), distribuite n
diferite zone ale rii.
Resursele regenerabile de energie au un potenial energetic important, iar gradul lor de
disponibilitate este mai mare dect al combustibililor convenionali n anumite zone.
Utilizarea lor trebuie fcut pe baza a trei premise importante: accesibilitate,
disponibilitate i acceptabilitate. Producia de energie electric din resurse
regenerabile de energie (n cea mai mare parte, energie produs n centrale
hidroelectrice cu putere instalat mai mare de 10 MW) reprezint aproximativ 35% din
totalul produciei de energie electric din Romnia raportat n 2005.
De exist un potenial semnificativ de resurse hidroenergetice disponibil i acestea au
fost valorificate pe scar larg, o mare parte a capacitilor de producie n acest
domeniu prezint un grad avansat de uzur i trebuie modernizate.
Cu excepia resurselor hidroenergetice, principalele resurse energetice regenerabile
din Romnia sunt biomasa, resursele eoliene, resursele de energie solar pentru
aplicaii termice precum i resursele geotermale. Pn n prezent, valorificarea acestor
tipuri de resurse regenerabile nu este semnificativ. Resursele eoliene, solare, biomasa i
biocombustibilii, resursele geotermale ar putea fi mai intens utilizate, n acelai timp
continund valorificarea resurselor hidro, care au avantajul de a genera energie la
preuri competitive.
Valorificarea diversificat a resurselor regenerabile de energie este necesar, lund n
considerare faptul c exist diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru
utilizare i faptul c producia de energie din aceste resurse variaz n diversele
perioade ale anului, n funcie de condiiile meteorologice.
n acest mod, se poate atinge inta naional de 33% pentru ponderea energiei
electrice produse din resurse regenerabile n consumul brut de energie electric la
nivelul anului 2010, conform Hotrrii Guvernului nr. 443/2003 (modificat prin HG nr.
958/2005) pentru promovarea produciei de energie electric din surse regenerabile de
energie i Strategia Naional de valorificare a resurselor regenerabile de energie
aprobat prin HG 1535/2003.
De asemenea, valorificarea resurselor regenerabile de energie poate favoriza
introducerea n sistemul economic a unor zone izolate, furniznd astfel o baz pentru
dezvoltarea unor activiti economice. Investiiile n valorificarea resurselor regenerabile
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 246
de energie vor favoriza dezvoltarea mediului economic i social din diferite zone din
Romnia i vor contribui la reducerea dependenei de importurile de energie,
contribuind n acelai timp la progresul tehnologic i la crearea de noi locuri de munc
pe piaa local a muncii.
92 Utilizarea energiei regenerabile are efecte pozitive asupra mediului i contribuie la
reducerea emisiilor de CO2 i a altor gaze cu efect de ser. Aceste aciuni sunt n
concordan cu reglementrile europene: Energie pentru viitor: resurse regenerabile
de energie Cartea Alb stabilind o strategie a Comunitii i un plan de aciune;
Cartea Verde a Comisiei din 20 noiembrie 1996 n ceea ce privete resursele de
energie regenerabil; Politica de coeziune pentru sprijinirea creterii economice i a
numrului locurilor de munc: Orientrile strategice de coeziune 2007- 2013; Directiva
nr.77/2001 a CE, New Energy Policy i Strategia de la Lisabona.
Obiective
Scopul principal este intensificarea utilizrii energiei din resurse regenerabile. Obiectivul
avut n vedere este de a contribui la urmtoarea int naional: ponderea energiei
electrice produse din resurse regenerabile de energie n consumul naional brut de
energie electric s fie 33% pn n 2010.
Obiective specifice:
Reducerea dependenei de importurile de resurse de energie primar (n
principal combustibili fosili);
Diversificarea resurselor disponibile de energie;
Capacitile de producere luate n considerare n zone diferite ale rii vor
conduce la creterea angajrilor i simultan vor diversifica oferta pe piaa
muncii;
Mediul de afaceri va fi diversificat, prin atragerea companiilor private (din ar
i din strinatate), precum i a autoritilor publice locale i centrale, n
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie;
Investiiile n domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea
fabricarii, transferului i comercializarii de produse i tehnologii moderne n
acest domeniu;
Valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la o mai mare
reducere a emisiilor posibile rezultate din procesul arderii combustibilului fosil i
la conservarea mediului.
Contribuie la prioritile CNSR
Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene
Operaiuni
Modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i
termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: eoliene, hidroenergetice,
solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale i a altor resurse regenerabile de
energie.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 247
Prin utilizarea n mare msur a surselor regenerabile de energie se asigur creterea
siguranei n alimentarea cu energie i limitarea importului de resurse energetice, n
condiiile unei dezvoltri economice de durat. Aceste cerine se realizeaz n context
naional prin implementarea de politici de conservare a energiei, creterea eficienei
energetice i valorificarea superioar a resurselor regenerabile.
Sursele regenerabile de energie electric sunt urmtoarele:
energie solar;
energie eolian;
energie hidro;
biomas i biogaz ;
energie geotermal;
n judeul Hunedoara, nivelul resurselor de energie verde este unul foarte bogat, ele
fiind mprite n felul urmtor:
Energia hidro
n cadrul surselor regenerabile de energie (SRE), energia hidro deine cea mai mare
pondere. Potenialul hidroenergetic din judeul Hunedoara este relativ dezvoltat,
aparinnd de sucursala Haeg Hidrocentrale, a instituiei Hidroelectrica.
Sucursala Haeg exploateaz potenialul hidroenergetic al rurilor: Rul Mare, i rul
Strei. n judet exist 12 hidrocentrale, din care 11 pe Rul Mare i una pe rul Strei, i 11
microhidrocentrale rspndite pe ntreg teritoriul judeului.
Amenajarea cursului de ap Rul Mare prevede o central hidroelectric subteran
de mare putere (CHE Rul Mare-Retezat), care prelucreaz debitele din Acumularea
Gura Apelor, al crei baraj din anrocamente deine recordul de nlime (173 m).
Centrala este amplasat n subteran, pe o aduciune de tip galerie care debueaz n
Rul Mare. Are o cdere maxim de 583 m i este echipat cu dou hidroagregate cu
turbine Francis (2167 MW), constituind o performan de echipare cu astfel de grupuri
la cderi foarte mari.
n aval de Centrala Rul Mare-Retezat, urmeaz o cascad de hidrocentrale pn la
debuarea n rul Strei. Aceste centrale sunt realizate n scheme cu lacuri, de tip baraj
(CHE Clopotiva, CHE Ostrovul Mic, CHE Pclia, CHE Haeg), i n scheme cu derivaie
(CHE Ostrovul Mare, CHE Crneti 1, CHE Crneti 2, CHE Toteti 1, CHE Toteti 2, CHE
Sntmria Orlea).
Puterea total instalat este de 488.03 MW, mprit dup cum urmeaz:
AHE Rul Mare Retezat 349MW ;
AHE Rul Mare Aval - 122MW;
CHE Subcetate - 11.66MW;
MHC-uri - 5.372MW;
Numrul total de hidroagregate n centralele hidroelectrice este 24, iar n
microhidroentrale este de 20.
Producia medie de energie ntr-un an mediu hidrologic este de 869.83GWh.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 248
Situaia hidrocentralelor construite i propuse pe teritoriul Romniei se regsete n harta
urmtoare :
Figura 3-1: Situaia hidrocentralelor construite i propuse, pe teritoriul Romniei
n judeul Hunedoara, potenialele hidroenergetice sunt exploatate, cu excepia rului
Mure. Conform studiilor fcute, rul Mure deine 16% din micropotenialul
hidroenergetic al rii.
Energia solar
Pornind de la datele disponibile s-a ntocmit harta cu distribuia n teritoriu a radiatiei
solare n Romnia. Harta cuprinde distribuia fluxurilor medii anuale ale energiei solare
incidente pe suprafaa orizontal pe teritoriul Romniei.
Sunt evideniate 5 zone, difereniate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei
solare incidente. Se constat c mai mult de jumtate din suprafaa rii
beneficiaza de un flux de energie mediu anual de 1275 kWh/m2.
Harta solar a fost realizat prin utilizarea i prelucrarea datelor furnizate de ctre: ANM
precum i NASA, JRC, Meteotest. Datele au fost comparate i au fost excluse cele care
aveau o abatere mai mare dect 5% de la valorile medii. Datele sunt exprimate n
kWh/m2/an, n plan orizontal, aceast valoare fiind cea uzual folosit n aplicaiile
energetice att pentru cele solare fotovoltaice ct i termice.
Figura 3-2: Hart Solar
Zonele de interes (areale) deosebite pentru aplicaiile electroenergetice ale energiei
solare n ara noastr sunt:
Primul areal, care include suprafeele cu cel mai ridicat potenial acoper
Dobrogea i o mare parte din Cmpia Romn;
Al doilea areal, cu un potenial bun, include nordul Cmpiei Romne, Podiul
Getic, Subcarpatii Olteniei i Munteniei o bun parte din Lunca Dunrii, sudul
i centrul Podiului Moldovenesc i Cmpia i Dealurile Vestice i vestul
Podiului Transilvaniei, unde radiaia solar pe suprafa orizontal se
situeaz ntre 1300 i 1400 MJ / m2;
Cel de al treilea areal, cu potenialul moderat, dispune de mai puin de 1300
MJ /m2 i acoper cea mai mare parte a Podiului Transilvaniei, nordul
Podiului Moldovenesc i Rama Carpatic.
ndeosebi n zona montan variaia pe teritoriu a radiaiei solare directe este foarte
mare, formele negative de relief favoriznd persistena ceii i diminund chiar durata
posibil de strlucire a Soarelul, n timp ce formele pozitive de relief, n funcie de
orientarea n raport cu Soarele i cu direcia dominant de circulaie a aerului, pot
favoriza creterea sau, dimpotriv determina diminuarea radiaiei solare directe.
Se observ din cele descrise mai sus c judeul Hunedoara se ncadreaz n zona a IV-
a i a V-a de radiaie solar, fiind pe ultimul loc pentru investiiile n domeniul centralelor
solare.
Energia eolian
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 249
S-a considerat necesar i oportun abordarea unor activiti de reevaluare a
potenialului eolian al Romniei, prin utilizarea unor mijloace i instrumente adecvate
(aparatura de msura, softuri adecvate etc.) pornind de la datele de vnt msurate la
22 staii aparinnd ANM.
La staiile meteorologice msurarea celor doi parametri ai vntului, direcia i viteza, se
efectueaz, conform recomandrilor OMM (Organizaia Meteorologic Mondial), la
nlimea de 10 m deasupra solului.
Din pcate, recomandrile UE n domeniu, precum i practica actual, a dovedit ns
c viteza de la care este rentabil exploatarea vntului ca resurs energetic trebuie
s se refere la viteza vntului de la nlimea rotorului turbinelor centralelor eoliene,
situat n prezent de obicei la nlimi mari (50, 70, 80, 90 m deasupra solului).
Ca urmare, a fost elaborat Harta eolian a Romniei care cuprinde vitezele medii
anuale calculate la nlimea de 50 m deasupra.
Distribuia pe teritoriul Romniei a vitezei medii a vntului scoate n eviden c
principala zon cu potenial energetic eolian aceea a vrfurilor montane unde viteza
vntului poate depi 8 m/s.
A doua zon cu potenial eolian ce poate fi utilizat n mod rentabil o constituie Litoralul
Mrii Negre, Delta Dunrii i nordul Dobrogei unde viteza medie anual a vntului se
situeaz n jurul a 6 m/s. Fa de alte zone exploatarea energetic a potenialui eolian
din aceast zon este favorizat i de turbulena mai mic a vntului.
Cea de a treia zon cu potenial considerabil o constituie Podiul Brladului unde
viteza medie a vntului este de circa 4-5 m/s. Viteze favorabile ale vntului mai sunt
semnalate i n alte areale mai restrnse din vestul rii, n Banat i pe pantele
occidentale ale Dealurilor Vestice.
Figura 3-3: Hart Energie Eolian
Se observ c n judeul Hunedoara, o puternic zon cu potenial eolian este zona
Vii Jiului, cu o vitez de mai mare dect 10m\s. O zon special, care ar permite
dezvoltarea unei zone eoliene este n Munii Valcanului, n perimetrul localitilor Uricani
i Lupeni.
Biomasa i biogaz
Biomasa constituie pentru Romnia, o surs regenerabil de energie, promitoare,
att din punct de vedere al potenialului, ct i, din punct de vedere al posibilitilor de
utilizare.
n urma prelucrrii datelor s-au ridicat urmtoarele hri de profil:
Potenialul energetic al biomasei n Romnia, care cuprinde distribuia n
teritoriu (pe judee i regiuni de dezvoltare economic) a valorilor energetice
(TJ) preconizate a se obine prin valorificarea energetic a biomasei
vegetale;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 250
Distribuia biomasei vegetale n Romnia, care cuprinde distributia n teritoriu
(pe judee i regiuni de dezvoltare economic) a cantitilor (mii.mc) de
biomas vegetal.
Din analiza hrii cu distribuia geografic a resurselor de biomas vegetal cu
potenial energetic disponibil, se constat:
Cele mai bogate judete, n resurse forestiere sunt urmtoarele:
Suceava 647,0 mii mc;
Harghita 206,5 mii mc;
Neam 175,0 mii mc;
Bacu 132,0 mii mc ;
Cele mai srace, n acest tip, de resurs sunt judeele din sud:
Constana 10,4 mii mc;
Teleorman 10,4 mii mc;
Galai 10,4 mii mc;
Cele mai bogate judee n resurs agricol sunt:
Timi 1432,0 mii tone;
Clrai 934,0 mii tone;
Brila 917,0 mii tone ;
Cele mai srace n acest tip de resurs sunt:
Harghita 41,004 mii tone;
Covasna 73,000 mii tone;
Braov 89,000 mii tone.
Se observ n harta de mai jos, c n judeul Hunedoara ar fi rentabil o investiie mai
ales pentru vechea zon minier, pentru producerea energiei n special pentru
consumul local, mai ales n zonele defavorizate.
n judeul Hunedoara exist un potenial energetic de 237TJ, din care 77.55% este
alctuit din biomasa agricol, iar 22.45% este biomasa forestier.
Exploatarea potenialului biomasei agricole ar duce la creterea nivelului de producie
din agricultur.
Judeul Hunedoara este al V-lea jude din ar cu puternice poteniale n biomasa
forestier i agricol i cu un numr mare de orae fr energie termic distribuit.
Exist la ora actual n jude 5 orae i 54 de comune n care energia termic nu este
asigurat. Aadar, investiia n exploatarea potenialului de biomas este susinut cu
puternice argumente tehnico-economice.
Figura 3-4: Hart Potenial Energetic disponibil
n cele ce urmeaz se anexeaz tabelul cu estimrile costurilor de energie (Euro\MWh)
i estimarea creterii lor pe fiecare mod de producere a energiei:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 251
Figura 3-5: Estimrile costurrilor de energie i creterea lor
Se observ o mare cretere a preului Euro\MWh pentru metodele convenionale de
producere a energiei.
Rezult din aceste studii necesitatea investirii n sursele de energie verde, avnd i un
impact mult mai redus asupra mediului. Un puternic argument pentru sursele
regenerabile de energie este randamentul ridicat de conversie, precum i preurile
materiei prime.
Soluia cea mai indicat pentru judeul Hunedoara ar fi folosirea la maxim a
potenialului hidroenergetic din zona Retezat, rul Strei, precum i valorificarea
potentialului agricol i forestier.
3 3. .8 8. .3 3 A Al li im me en nt ta ar re ea a c cu u c c l ld du ur r
3 3. .8 8. .4 4 G Go os sp po od d r ri ia a c co om mu un na al l s sa al lu ub br ri it ta at te e
3 3. .8 8. .5 5 A Al li im me en nt ta ar re ea a c cu u g ga az z
3 3. .8 8. .6 6 T Te el le ec co om mu un ni ic ca a i ii i
3 3. .9 9 P Pr ro ob bl le em me e a al le e m me ed di iu ul lu ui i n nc co on nj ju ur r t to or r - - r re ed du uc ce er re ea a p po ol lu u r ri ii i
n judeul Hunedoara s-au indentificat, dup analza factorilor de mediu, dou zone
care prezint o degradare i poluare a mediului semnificativ. Cele dou zone sunt:
zona Deva-Hunedoara-Clan i zona Valea Jiului.
Valorile sociale i economice sunt ameninate prin creterea numrului mbolnvirilor
respiratorii, degradarea pduriilor, poluarea solului i a apei supraterane i subterane,
precum i utilizarea restrictiv a teritorilor agricole din imediata apropiere.
Din cauz c procesele industriale de producie, care sunt vechi i prost ntreinute,
rezult o poluare atmosferic accentuat. La poluarea atmosferic contribuie i
haldele de cenu de la termocentrale care pot fi spulberate de vnt. Platformele
industriale care contribuie la emisiile nocive sunt: Siderurgica Hunedoara, Sidermet
Clan, Paroeni-Petroani i platforma industrial Mintia-Deva.
Al doilea factor de mediu degradat i poluat este solul, cauzele constituindu-le
activitatea minier, industria termoenergetic i activitatea de depozitare a deeurilor.
n cazul exploatrilor de suprafa peisajul este dezolat, iar n cazul exploatrilor
subterane apar procese de alunecare de suprafa, prbuiri, ct i suprafee ocupate
de halde de steril. Sterilul provenit din prelucrarea minereului se depoziteaz n iazuri de
decantare, iar cel provenit din extracia minereului este depus pe halde.
n ultimi ani au aprut depozite de zgur i cenu n urma activiti de producie a
energiei n cadrul termocentralelor de la Mintia i Petroani.
Starea general a factorilor de mediu rezult din nerespectarea normelor europene.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 252
3 3. .9 9. .1 1 A Ar re ea al l e e p pr ro ot t e ej j a at t e e
n vederea conservrii, protejrii i eliminrii fenomenelor de degradare-distrugere a
patrimoniului natural se fac urmtoarele propuneri:
Respectarea prevederilor legale privind modul de gestionare al rezervaiilor
i monumentelor naturii de importan naional excepional;
Asigurarea unui regim raional de exploatare i gestionare n cadrul
pdurilor din grupa I (de protecie i producie) conform normelor silvice n
vigoare;
Categoriile de arii naturale propuse spre protejare determin adoptarea unor
strategii de amenajare a teritoriului care s conduc la protecia efectiv a acestor
zone care presupun urmtoarele msuri:
Corelarea programelor de gestionare economic i de amenajare a
teritoriului cu caracteristicile i cerinele ecosistemelor n scopul pstrrii i
recuperrii echilibrului natural;
Elaborarea i mbuntirea regulamentelor privind conservarea, recuperarea
i valorificarea patrimoniului natural;
mbuntirea efortului financiar de sprijinire a proteciei naturii;
Formarea cadrelor de specialiti n domeniile: ecologie, ingineria mediului;
Gestionarea i planificarea exploatrii resurselor naturale n limitele naturale
de regenerabilitate;
Elaborarea studiilor i a proiectelor ce vizeaz conservarea, recuperarea i
valorificarea bunurilor naturale, precum i identificarea de noi arii ce
necesit msuri temporare sau permanente de protejare.
3 3. .9 9. .2 2 R Re ed du uc ce er re ea a s su ur rs se el lo or r d de e p po ol lu ua ar re e a a a ae er ru ul lu ui i
Reducerea polurii aerului se poate realiza prin:
msuri tehnice privitoare la reducerea emisiilor;
utilizarea proceselor tehnologice puin poluante;
introducerea sistemelor de epurare a emisiilor;
evacuarea gazelor la nalime pentru a favoriza dispersia i diluia;
folosirea unui sistem de combustie cu randament mare;
utilizarea unor combustibili puin poluani;
folosirea unor motoare cu ardere intern ct mai puin poluante i reglarea
corect a acestora pentru reducerea poluanilor emii;
realizarea de spaii verzi n jurul ntreprinderilor industriale care polueaz
atmosfera, a cror dimensiune se stabilete n funcie de concentraia
poluanilor n aer;
amplasarea ntr-o zon central a unui punct de prelevare i afiare
electronic a nivelului de poluare datorat transportului;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 253
realizarea de perdele forestiere de cca 100m n jurul autostrzii, a staiilor de
epurare, a deponiei nou propuse, a haldelor n exploatare;
realizarea de piste pentru bicicliti;
realizarea de delimitare a zonelor rezideniale n care traficul de tranzit este
interzis;
realizarea de aliniamente stradale cu arbori pe toate strzile nou create;
odat cu realizarea autostrzii i a centurii pentru Hunedoara traficul greu
eliminat din localiti.
3 3. .9 9. .3 3 R Re ed du uc ce er re ea a s su ur rs se el lo or r d de e p po ol lu ua ar re e a a a ap pe ei i
3.9.3.1 Reducerea surselor de poluare a apei se poate realiza prin:
implicarea administraiilor locale n vederea igienizrii i protejrii cursurilor de
ap i a albiilor lor;
decolmatarea i recalibrarea cursurilor de ap neamenajate;
realizarea de diguri;
realizarea pe Cerna n dreptul Combinatului Siderurgic care se demoleaz
din Hunedoara a unui lac de agrement;
elaborarea unui regulament de exploatare a balastierelor de pe rurile;
ntreinerea canalelor de desecri i de irigaii;
monitorizarea calitii apelor de suprafa;
extinderea pentru toate strzile existente a canalizrii;
obligativitatea ca n toate extinderile de zone rezideniale imobilele s fie
racordate la canalizarea centralizat;
3.9.3.2 Staii de epurare
Retehnologizarea staiilor de epurare pentru atingerea parametrilor de calitate ai
apelor epurate i de procesare a nmolurilor.
3 3. .9 9. .4 4 E El li im mi in na ar re ea a d de e e eu ur ri il lo or r
Msuri pentru eliminarea deeurilor:
realizarea unei deponii ecologice;
implementarea unui program de educaie a populaiei privind selectarea i
gospodria deeurilor;
elaborarea studiului de fezabilitate n vederea eliminrii deeurilor toxice i a
celor medicale;
deratizarea, dezinfecia focarelor poteniale;
evidenierea i evaluarea fostelor deponii;
evaluarea potenialului toxic a acestora;
instituirea unui sistem de monitorizare a vechilor deponii.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 254
3 3. .9 9. .5 5 R Re ed du uc ce er re ea a p po ol lu u r ri ii i s so on no or re e
Reducerea polurii sonore se poate realiza prin:
izolarea fonic i modernizarea centralelor termice n cartierele de blocuri;
izolarea fonic a spaiilor n care se desfoar activiti productive sau de
alimentaie public;
reducerea impactului produs de trafic prin realizarea cilor de rulare care
ocolesc localitile i prin impunerea de restricii de vitez;
interzicerea claxonrii n unele centre populate, remedierea defeciunilor ivite
n cazul mijloacelor de transport n comun i al celor de mrfuri: autobuse,
camioane grele, tractoare;
ntreinerea reelei stradale;
transportul rutier i feroviar constituie o surs major de poluare sonore.
O estimare a nivelurilor echivalente de zgomot pentru 24 de ore avnd ca surs traficul
feroviar, efectuat n condiii de cmp liber pentru propagarea zgomotului la diferite
distane de calea ferat este urmtoarea:
la 30m de calea ferat sunt 64,4 dB(A);
la 100m de calea ferat sunt 58 dB(A);
la 200m de calea ferat sunt 54 dB(A);
la 250m de calea ferat sunt 49,6 dB(A).
Se impune implementarea de tehnici de management ale traficului, n toate localitile
TZI DHS prin:
respectarea distanelor de interdicie de construire i protecie pentru ci
ferate de la 20m la 100m;
plantarea perdelor forestiere la autostrad i centur de 100m lime.
3 3. .9 9. .6 6 R Re ed du uc ce er re ea a p po ol lu u r ri ii i i in nd du us st tr ri ia al le e
Reducerea polurii industriale se poate realiza prin:
diminuarea cantitilor de substane poluante deversate n apele reziduale
ale agenilor economici industriali, n special a celor din industria extractiv i
de preparare a substanelor minerale utile;
creterea numrului de controale efectuate i de amenzi aplicate;
promovarea utilizrii tehnologiilor curate i a implementrii sistemelor de
management de mediu;
mbuntirea tehnologiilor existente pentru calitatea aerului, modernizarea
spaiilor de desprfuire la instalaia de var, montarea de filtre cu saci la
silozurile de ciment n vederea reducerii emisiilor de pulberi sedimentabile n
industria cimentului;
implementarea msurilor programului de conformare privind modernizarea
instalaiilor de desprfuire n vederea reducerii emisiilor de pulberi
sedimentabile din industria siderurgic;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
VOL. A Piese scrise

pagina 255
eficientizarea arderilor n procesul de obinere a energiei termice n vederea
reducerii de CO2 i NOx din industria siderurgic;
utilizarea unor tehnologii performante, n vederea optimizrii parametrilor i
randamentului de ardere la centralele termice care utilizeaz ca surs de
combustie crbunele;
dotarea cu instalaii de reinere a particolelor cu mai multe cmpuri de
reinere n vederea reducerii impactului sectorului energetic produs asupra
solului.
Prezentele propuneri vor fi introduse n PROGRAMUL DE MSURI I EALONAREA LOR.
3 3. .1 10 0 D De et te er rm mi in na ar re ea a p pr ri io or ri it t i il lo or r d de e i in nt te er rv ve en n i ie e p pe en nt tr ru u p pr re ev ve en ni ir re ea a r ri is sc cu ur ri il lo or r
n na at tu ur ra al le e i i a an nt tr ro op pi ic ce e
n urma analizei situaiei existente propunem urmtoarele prioriti de intervenie pentru
prevenirea riscurilor naturale i antropice:
NCHIDEREA I REFACEREA PEISAGISTIC A DEPONIILOR EXISTENTE;
REALIZAREA DE INDIGUIRI PE RUL CERNA, MURE I STREI, ETC.;
STABILIZAREA TERENURILOR CONSTRUITE CU RISC DE ALUNECARE;
NCHIDEREA TREPTAT A HALDELOR, BALASTIERELOR, CARIERELOR;
MODERNIZAREA STAIILOR DE EPURARE EXISTENTE;
MPDURIRI COLINARE;
REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE DE PROTECIE;
FERTILIZAREA TERENURILOR RURALE AGRICOLE CE SE PSTREAZ;
TRATAREA PEISAGISTIC A ALBIEI RURILOR;
TRATAREA PEISAGISTIC A TERITORIULUI ADIACENT A REZERVAILOR NATURALE;
TRATAREA PEISAGISTIC A TERENURILOR MLTINOASE.
Aceast documentaie va fi completat cu Strategia de dezvoltare teritorial i cu
programul de msuri cu stabilirea responsabilitilor de realizare, a etapelor de realizare
i cu specificarea surselor de finanare, avnd n vedere urmtoarele:
Obiectivele strategice generale care vizeaz dezvoltarea teritoriului pe termen mediu i
lung sunt formulate ca principii majore, care s indice direciile de dezvoltare teritorial
a zonei studiate prin valorificarea potenialului natural, material i uman propriu i care
s elimine/reducerea decalajelor dintre situaia actual i cea dorit. Obiectivele
strategice generale pot fi elaborate n alternative, acestea urmnd a fi discutate cu
autoritile administraiei publice locale n vederea asumrii politice a acestora de
ctre acestea din urm.
Obiectivele strategice generale vor fi stabilite n conformitate i cu propunerilor
rezultate din documentaiile de amenajare a teritoriului naional regional i judeean,
precum i cu elementele rezultate din contextul teritorial.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 256
1 1 S ST TR RA AT TE EG GI IA A D DE E D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE E A A J JU UD DE E U UL LU UI I H HU UN NE ED DO OA AR RA A
1 1. .1 1 S St tr ra at te eg gi ia a d de e d de ez zv vo ol lt ta ar re e e ec co on no om mi ic c a a j ju ud de e u ul lu ui i H Hu un ne ed do oa ar ra a c ca ad dr ru ul l
c co on nc ce ep pt tu ua al l
1 1. .1 1. .1 1 F Fu un nd da am me en nt te el le e d de ez zv vo ol lt t r ri ii i e ec co on no om mi ic ce e
1.1.1.1 Consideraii generale
Economia este procesul de creare de bunuri si servicii, realizat prin alocarea si utilizarea
de resurse economice. Consensul curent, cel putin in tarile dezvoltate, sugereaza faptul
ca sistemul cel mai eficient de alocare a resurselor este economia de piata.
Dintotdeauna, in orice sistem socio-economic, economia s-a format in functie de
tehnologie si, la randul ei, a determinat formele de organizare politice si sociale.
In ultimele decenii, evolutii spectaculoase in tehnologie au dus la aparitia unui
mecanism economic global, prin care orice participant (tara, regiune, oras, companie)
isi poate valorifica avantajele competitive dar in care competitia este deschisa si, ca
atare, mult mai acerba.
Participarea in economia globala nu este optionala; facem cu totii parte din ea.
Optionale sunt nivelul de implicare si masura in care beneficiem de avantajele
acesteia.
De aceea, orice plan de dezvoltare economica, oricat de limitat geografic, trebuie sa
ia in considerare mecanismele economice fundamentale ale globalizarii.
In acest context, respectarea fundamentelor economiei de piata si mentinerea in
acelasi timp a unei fiscalitati care sa permita un nivel rezonabil al serviciilor este
principala provocare a oricarui guvern (local sau central) implicat in facilitarea
dezvoltarii economice.
Cheia, si in acest domeniu, este eficiena: comunitatea de afaceri (si mai ales
investitorul strategic) isi bazeaza decizia de investitie pe raportul intre costuri si beneficii:
combinatia de factori locali care ii confera un avantaj competitiv durabil.
Identificarea, intarirea si promovarea acestor surse de avantaj competitiv sunt factorii-
cheie in conceperea si implementarea cu succes a oricarei strategii de dezvoltare
economica.
Mai mult de doua treimi din totalul valoric al bunurilor si serviciilor generate anual in
lume sunt produsul a numai 7 tari; primele 25 de economii ale lumii (ca marime a PIB)
genereaza 86% din total, iar primele 50 peste 96,5%.
Facand abstractie de China si de India (ceea ce ar duce proportiile la 82,41% si
respectiv 91,5%), tarile din primul grup au o populatie cumulata care nu depaseste 1
miliard, iar din cel de al doilea cca. 1,4 miliarde.
Altfel spus, mai putin de un sfert din populatia globului produce mai mult de 90% din
valoarea totala a bunurilor si serviciilor generate.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 257
Cauzele principale ale acestei disparitati tin in primul rand nu atat de conditii istorice
sau de factori geografici, ci de faptul ca tarile care au adoptat fundamentele
structurale, organizatorice si regulatorii ale economiei de piata au succes. Opusul este
de asemenea dovedit n practic a fi valabil.
Economia de piata este un mecanism complex, auto-reglabil, in care nu se poate
interveni cu usurinta. Cu atat mai mult in conditiile globalizarii, posibilitatile pe care
guvernele centrale si locale le au de a controla mecanismul economic sunt limitate si
indirecte. Capitalul financiar si uman este din ce in ce mai fluid; in cazul unor presiuni
excesive din partea guvernelor (care pot fi de ordin reglementator, fiscal, etc.), el se
stramuta cu usurinta in locuri mai primitoare.
In esenta, rolul legitim al guvernului (central si local) in dezvoltarea economica este sa
asigure mecanismului pietei conditii propice de functionare si sa-l lase in pace. Intr-un
mediu favorabil, antrepenorii se vor indrepta in mod natural asupra acelor sectoare
economice cu continut de valoare adugat ridicat, cu component educationala
mare si cu factori substantiali de multiplicare.
1.1.1.2 Dinamica fenomenului economic - tiin/Tehnologie, Informaie, Inovaie
Activitatea economica a fost, de la cele mai timpurii forme de organizare a primelor
comunitati de homo sapiens, motorul dezvoltarii gruparilor umane. Nivelul de
activitate economica a diferitelor forme de organizare sociala e evoluat, crescand in
amplitudine si complexitate, in functie in primul rand de nivelul stiintei si tehnologiei, al
accesului la informatie si al nivelului de inovatie (respectiv de aplicatii practice ale
stiintei si tehnologiei). Mai mult decat orice alti factori care au influentat dezvoltarea
societatilor umane (conditiile de clima, relief, asezare geografica, caile de acces si
nivelul de dificultate al accesului la alte zone populate), aceste trei elemente au definit
nivelul de prosperitate al unei societati si ratele de crestere a acestuia.
Pe parcursul a aproape intregii istorii cunoscute, evolutia nivelului de dezvoltare
economica a omenirii a constat dintr-o lunga serie de reactii relativ lente ale societatii
de adaptare la salturi ale cunoasterii stiintifice cum au fost descoperirea focului, a
prelucrarii metalelor, inventarea tiparului, etc. Viteza cu care aceste salturi in
cunoastere (stiinta) s-au transformat in inovatii cu aplicatie practica
(antreprenoriat) a fost vreme de milenii limitata de cutuma (controlul rigid asupra
informatiei exercitat de catre casele regale si castele preotesti, sistemele osificate de
ucenicii ale breselelor, etc.) si de tehnologie (mijloacele lente de comunicare,
copierea manuala a manuscriselor, s.a.m.d.).
Raritatea salturilor tehnologice si ritmul lent in care acestea au fost inglobate in
activitatea economica au facut ca nivelul de productivitate in multe sectoare
economice sa progreseze foarte putin de-a lungul secolelor. Astfel, vreme de multe
veacuri, nivelul de trai a fost aproape neschimbat pentru majoritatea oamenilor: un
fermier sau un mestesugar din Europa secolului XVI nu traia in mod radical diferit fata
de omologul sau din secolul XI sau de libertul roman din secolul IV IC. Mijloacele de
productie in agricultura si mestesuguri au ramas esentialmente similare (un plug de fier
prezinta un spor limitat de productivitate fata de unul din lemn si piatra), iar formele de
organizare la diferite momente in timp reprezentau variante de alocare a produsului,
nu de eficienta a productiei.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 258
Primele manifestari de exponentialitate in evolutia fenomenului economic au aparut in
timpul asa-zisei revolutii industriale, incepand din a doua jumatate a secolului XVIII
(cca. 1750, initial in Anglia). Aparitia masinilor a dus la cresteri in productivitate de
ordinul a mii de procente fata de orice forma de productie anterioara. Aceasta a
schimbat radical spectrul activitatilor (organizarea de tip manufacturier, aparitia a
sute de noi meserii, cresterea in importanta a exploatarilor miniere si petroliere),
tipurile de asezari umane (extinderea habitatului urban) si mecanismele politice
(preluarea puterii politice de catre detinatorii de manufacturi de la detinatorii de
terenuri). In continuarea revolutiei industriale, alte doua evenimente au accelerat vizibil
dezvoltarea sistemelor economice: introducerea masinilor unelte si standardizarea
componentelor mecanice (incepand cu decada premergatoare razboiului civil
american (1861 1865) si elaborarea metodelor de productie standardizate, incepand
cu productia la banda implementata pentru prima data pe scara larga de Henry
Ford si continuand cu managementul stiintific dezvoltat de Frederik Taylor (ambele
aparute in SUA, 1900 - 1920).
Cresterea productivitatii in anumite sectoare economice, ca rezultat al imbunatatirilor
in tehnologiile de productie si de organizare, a continuat pe intreg parcursul secolului
XX, la rate de crestere care au cunoscut accelerari preiodice, dar care au fost si in
medie mult mai rapide decat in orice perioada anterioara. In ultimele trei decade ale
secolului trecut, odata cu inceperea a ceea ce unii economisti si sociologi numesc
era post-industriala, aceasta rata de crestere a capatat un caracter exponential.
Motorul evolutiei economiilor post-industriale este acelasi ca si in epocile anterioare,
circulatia informatiei despre progresul stiintific rezultand in inovatii cu aplicatie
economica. Diferenta este ca in ultimii 25 30 de ani toti cei trei factori au cunoscut o
rapida accelerare: stiintele si informatica s-au dezvoltat exploziv, capacitatea de
procesare (si miniaturizare) a platformelor de calcul evolueaza exponential urmand
faimoasa lege a lui Moore (se dubleaza la fiecare 18 luni), evolutia comunicatiilor si a
procesarii distribuite si evolutia organizationala si institutionala aparuta pentru a
maximiza beneficiile sistemelor informatice (reengineering, integrarea lantului valoric,
etc.) au dus la schimbari radicale, la cresteri in eficienta si productivitate a operarii
majoritatii sectoarelor economice, de ordinul a mii de procente. In avangarda
procesului de globalizare, companiile multinationale coordoneaza practic simultan
activitati de finantare, cercetare, productie, distributie si vanzare in toate pietele
principale ale lumii, obtinand exponentialitati din economii de scara, de scop, si din
integrarea factorilor de productie din economii locale autarhice (izolate),
exponentialitati de neatins pentru o firma limitata la o singura piata - sau regiune.
Pietele financiare sunt efectiv globale si mai fluide decat oricand in trecut; in orice
moment exista undeva in lume o piata de capital gata sa plaseze resurse financiare (la
cifre astronomice) originand de pe tot globul, in oportunitati de afaceri situate oriunde
in lume. Informatia este de asemenea mai liber accesibila decat oricand in trecut,
permitand decizii investitionale (sau devestitionale) foarte rapide. Inovatia,
recunoscuta ca una dintre sursele cheie ale avantajului competitiv, face obiectul unor
intensive campanii de promovare; unul dintre telurile competitiei intre intre
tari/regiuni/orase este atragerea resurselor umane inalt specializate, producatori de
stiinta sau de inovatie, fenomen cunoscut si sub denumirea de brain drain.


M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 259
1.1.1.2.1 Cauzele diferenelor economice ntre naiuni
Statisticile economice scot in evidenta diferente mari intre economiile a diverse tari. De
exemplu, SUA produc singure aproape cat toate celelalte natiuni ale lumii (mai putin 6
economii mari), combinat. Olanda, cu 9 milioane de locuitori, produce (499 miliarde
US$) aproape cat India (533 miliarde US$), care are peste un miliard de locuitori.
Explicatiile istorice (cum ar fi rolurile diferite din perioada coloniala, acumularea in timp
de capital) si culturale (in sensul antropologic al cuvantului, cum sunt sistemul de valori,
religia si nivelul de educatie al populatiei), in masura in care sunt cuantificabile, explica
doar o mica parte din aceste disparitati.
Magnitudinea acestor diferente este de asemenea de data foarte recenta, nu mai
mult de un secol si jumatate. Pe la 1850, nivelul de bunastare al oamenilor de rand din
tarile cele mai bogate depasea de cel mult 4-5 ori pe cel al omologilor lor din tarile
cele mai sarace (Nathan Rosenberg & L.E. Birdzell). Diferentele actuale, de ordinul a
sute, chiar mii de procente, sunt de data mult mai recenta in cea mai buna masura
rezultatul unor evolutii divergente in ultimii 100 de ani.
In esenta, multe tari si o majoritate a populatiei din unele tari au ramas la o conditie
economica similara cu cea cu 200, sau cu 1000 de ani anterioara, in timp ce alte tari si
regiuni s-au dezvoltat punand in valoare intreaga forta a exponentialitatilor permise de
progresul tehnologiilor si al metodelor de productie moderne.
Mai mult decat orice conditie istorica, diferentele actuale sunt rezultatul implementarii
(sau a lipsei) unor mecanisme fundamentale ale economiei de piata.
1.1.1.2.2 Funcionarea eficient a economiei de pia
Comparatiile prezentate mai sus confirma un truism binecunoscut: cel mai mare succes
economic il au tarile care permit si favorizeaza mecanismele pietei sa functioneze
nestingherite. In esenta, aceste mecanisme sunt aceleasi care au fost enuntate in 1776
de catre Adam Smith in cartea sa Bogatia Natiunilor: lasata sa actioneze liber,
interactiunea intre mecanismele cererii si ale ofertei va face (prin intermediul preturilor)
ca indivizii concentrati pe urmarirea propriului lor interes sa ia decizii care sunt de
asemenea benefice pentru societate, ducand la cea mai buna posibil alocare a
resurselor. Pentru ca aceste mecanisme sa functioneze, sunt necesare un numar de
conditii elementare:
Guvernul trebuie sa se abtina de la a favoriza anumite firme; toti participantii
in piata trebuie sa fie egali in fata legii si a factorului regulator. Aceasta este
conditia de level playing field.
Informatia trebuie sa circule liber.
La nivelul individului, fie el consumator sau factor de decizie intr-o firma,
trebuie de asemenea sa fie aplicabile premise elementare ale modelului
economic: individul trebuie sa fie rational, sa ia in considerare costul
oportunitatii (opportunity cost: costul variantei alternative fata de cea care a
fost aleasa) si sa inteleaga (sa aplice) notiunea de cost marginal.
Acestea sunt principii fundamentale ale economiei de piata. In prezenta lor,
fenomenul pe care Adam Smith l-a numit mana invizibila functioneaza maximizand
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 260
avantajele intregului grup social. Un numar mare de natiuni ale lumii par sa aiba
dificultati in adoptarea acestui set esential de reguli elementare.
Evident, functionarea eficienta a unei economii de piata este un fenomen mult mai
complex decat se poate descrie in cateva paragrafe; pe langa respectarea principiilor
de baza enuntate mai sus, urmatoarele caracteristici sunt de asemenea corelate
pozitiv cu productivitatea, competitivitatea si, in esenta, eficienta economica a unei
natiuni:
un mediu legislativ stabil i previzibil;
structura economica flexibil i elastic;
investiii substantiale n infrastructur tradiional i tehnologic;
promovarea economiilor private i a investiiilor domestice;
dezvoltarea agresivitii pe pieele internaionale, ca i atractivitate pentru
investitii strine directe;
axare pe calitate, vitez i transparen n guvernare i administraie;
pstrarea unei relaii echilibrate ntre nivelurile salariale, productivitate i
taxare;
pstrarea amprentei sociale prin reducerea disiprii salariilor i prin ntrirea
clasei mijlocii;
investiii puternice n educaie, n mod deosebit la nivel secundar, i n
instruirea continu a forei de lucru;
balansarea economiilor de proximitate i globale pentru a asigura crearea
unei bogii substaniale, prin pstrarea sistemelor valorice pe care le doresc
cetenii.
1.1.1.2.3 Economiile libere se polarizeaz n jurul principalilor factori de avantaj comparativ
Avantajul comparativ este o aplicare a principiului specializarii si al schimbului. Legea
avantajului comparativ spune ca fiecare individ, firma, regiune sau natiune are de
castigat daca se specializeaza in producerea acelor bunuri sau servicii pentru care are
un cost al oportunitatii scazut si schimba ceea ce produce cu bunuri/servicii pentru
care are un cost al oportunitatii ridicat.
Altfel exprimat, daca fiecare jucator economic se specializeaza in a produce sau
presta acele bunuri si servicii pe care le face cel mai bine si cumpara de la altii acele
bunuri si servicii pe care le realizeaza mai putin eficient, atunci per ansamblu
cantitatea totala produsa de toti jucatorii economici creste, preturile produselor si
serviciilor scad si calitatea creste. Aceasta explica o buna parte din fenomenul de
crestere exponentiala a cantitatii totale de bunuri si servicii produse in lume in ultimele
decenii.
Avantajul comparativ, un element al teoriei clasice a comertului international
(respectiv modelul Ricardo si modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson), este prezentat pe
scurt in Anexa I la prezentul volum.
1.1.1.2.4 Factorul cultural
Majoritatea economistilor considera ca principiile fundamentale ale economiei de
piata sunt universale; cei mai multi ar fi de asemenea de acord cu faptul ca aceste
principii se aplica in mod diferit in diverse tari, in functie de cultura locala. Termenul
cultura este folosit aici in sensul antropologic al cuvantului, insemnand sistemul de
valori, obiceiuri, reprezentari etc. comune unei populatii intr-un spatiu dat (national,
regional, etc).
Asfel, in functie de sistemul de valori traditionale ale unei culturi, modul de organizare,
modul de lucru, retributia si motivatia salariatilor pot fi in mod fundamental diferite,
ceea ce influenteaza in premisele esentiale ale modelelor economice prezentate mai
sus. Spre exemplu, intr-o cultura cu caracter pronuntat de grup, unde valorile colective
au intaietate pentru majoritatea indivizilor, egalizarea costului factorilor de productie
poate fi un fenomen mai lent. Spre exemplu, costul mainii de lucru va putea fi mentinut
mai mult timp la un nivel mai scazut (prelungirea duratei unui avantaj comparativ
major), folosind factori motivatori nemonetari, cum ar fi recunoasterea publica a
meritelor, intreceri intre grupe de angajati, recompensari periodice (premii, prime), etc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 261
Ca exemplu concret, o parte a miracolului economic japonez s-a bazat pe
subsidizarea intrarii exporturilor japoneze pe piete straine prin preturi mari platite de
consumatorii interni; companiile japoneze au putut patrunde pe toate pietele
semnificative din lume, la preturi apropiate fata de cele de productie, in parte datorita
faptului ca obtineau profituri substantiale in tara de origine; chiar in prezent, se poate
cumpara o camera foto japoneza in
majoritatea tarilor din lume la o
fractiune din pretul ei in Japonia.
Aceasta nu ar fi fost posibil in nici o
alta tara din lume: consumatorul
german, francez, etc. pur si simplu si-
ar fi cumparat bunurile (cel putin pe
cele scumpe si transportabile) din
tarile vecine. Numai caracteristicile
culturale (traditia japoneza de
mandrie nationala, loialitate fata de
clan si stoicism) si, intr-o oarecare
masura, pozitia geografica insulara
a Japoniei a facut posibil acest
fenomen.
Figura 1-1 Sprijinirea competitivitii

Graficul alaturat, din Figura 4-1
alturat, indic tipul de valori
traditionale in culturile coreeana,
singaporeza, japoneza, americana si
europeana (precum si diferente intre
regiunile europene) si raporteaza
factorul cultural la nivelul de
competitivitate al natiunii respective.
Figura 1-2 Modelul comportamental
Ceea ce este important de inteles este
faptul ca fiecare din aceste natiuni si-a
cladit succesul economic integrand
fundamentele necesare unei economii
eficiente de piata cu caracteristicile
sale culturale. Japonezii sunt eficienti
intr-o structura care mimeaza traditia lor
feudal (keiretsu), cu un sistem de
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 262
raspunderi rigide, sisteme de decizie participative (si deci relativ incete) etc. Valorile
colective ale grupului asiatic creeaza avantaje competitive din propensitatea de a
planifica (si aloca resurse) pe termen lung, din tendinta mainii de lucru de a sacrifica
unele beneficii proprii in interesul comunitatii, etc. Pe de alta parte, valorile colective
par sa incurajeze conformismul si sa inhibe inovatia.
La polul opus, valorile individualiste comune in SUA, Marea Britanie si intr-o mai mica
masura in Canada, Singapore si Hong Kong duc la crearea de poli de competenta
intr-un mediu competitv in care penalitatea pentru esec si rasplata pentru reusita
individuala sunt semnificativ mai substantiale decat in alte zone ale lumii dezvoltate.
Aceasta are efecte favorabile asupra productivitatii intregului grup social (vezi graficul
din Figura 1-2 de mai sus) si stimuleaza inovatia.
Alte sisteme de valori europene combina o varietate de elemente din cele doua
modele aratate mai sus unele cu succes remarcabil, cum ar fi Germania, Franta si
Italia (6,6%, 4,9% si 4% din PIB-ul global), care au ajuns la niveluri comparabile de
prosperitate adaptand fundamentele economice prezentate mai sus la culturi
substantiall diferite.
In concluzie se poate spune ca, desi reteta economiei de piata este foarte specifica
in unele privinte (in care trebuie urmata intru totul), implementarea ei eficienta
presupune si o adaptare la cultura, la stilul si valorile locale.
1.1.1.3 Rolul investiiilor strine directe n dinamica fenomenului economic
Un rol important in procesul de globalizare (si in ratele ridicate de crestere a unora
dintre economiile lumii) il au transferurile de capital, know-how si tehnologie sub forma
de investitie straina directa, care permite unor jucatori globali sa puna in valoare
diferente de pret (uneori substantiale) al factorilor de productie dintre piata mondiala si
piete locale/regionale. In unele situatii aceasta are efectul de a aduce in circuitul
comertului international factori de productie din tari/regiuni/zone care nu aveau
resursele si cunostintele necesare pentru a participa in economia globala.
Tehnic, notiunea de investitie straina directa se refera la implicarea investitorului, ca
proprietar, intr-o afacere intr-o tara straina. Spre deosebire de investitiile de portfoliu
unde investitorul cumpara actiuni ale unor business-uri in a caror operare nu se implica
direct, in cazul ISD investitorul cumpara facilitati existente (M&A) sau investeste in
constructia de facilitati noi (greenfield) cu intentia de a le opera ca afacere.
In pofida unei amplori relativ modeste (698 miliarde US$ in 2004) raportat la marimea
principalelor economii ale lumii, ISD este un fenomen economic de importanta majora
atat pentru tarile sursa de capital ISD cat si pentru cele in care se efectueaza
investitiile. Aceasta se datoreaza mai multor factori: in primul rand, ISD are un impact
economic mult mai mare decat cifrele nete investite; de asemenea, un volum ridicat
de ISD este cea mai apreciata confirmare a starii de sanatate a unei economii,
reflectand prezenta unor factori competitivi si confidenta investitorilor in mediul de
afaceri. Evident, in functie de marimea economiei in care are loc ISD, importanta
relativa a acesteia este diferita; daca pentru tarile dezvoltate ISD aduce un influx de
capital si expertiza care este binevenit, util dar limitat la cateva procente din
economia locala, in tarile in curs de dezvoltare ISD este motorul cel mai important al
cresterii PIB.
Figura 1-3 Transferurile de lichiditi din rile dezvoltate ctre rile n curs de dezvoltare

(Sursa: FMI, Raport Anual 2000)
ISD a capatat amploare in dinamica economiilor lumii (trend vizibil in Figura 1-3 de mai
sus), in urma evolutiei tehnologiei la un nivel la care punerea in valoare a unor avantaje
competitive aflate in locatii indepartate a devenit posibila. In acelasi timp, tari care
posedau si inainte factori de productie in care aveau un avantaj competitiv
substantial, dar ale caror sisteme socio-economice fusesera ostile ISD, au inlaturat
vechiul regim (ca de exemplu fostul bloc comunist) sau si-au schimbat optica (China,
India) in ce priveste ISD. Astfel, graficul de mai sus indica, cu exceptia perioadelor de
recesiune economica, prevalenta investitilor straine directe ca sursa principala de
transferuri de capital catre tarile in curs de dezvoltare. Acest proces a inceput sa
creasca in volum in anii 70, pornind din SUA si s-a extins geometric in ultimele doua
decade.
Daca la inceputul anilor 80 ajutoarele, imprumuturile si investitiile de portfoliu
(cumulate) depaseau volumul de ISD, spre sfarsitul aceleiasi decade volumul ISD
ajunsese deja la dublu fata de toate celelalte surse de capital, pentru ca in decada
1990 - 1999 volumul de ISD sa se dubleze din nou, ca urmare a intensificarii procesului
de globalizare. In 1999 (ultimul an cuprins in grafic) portiunea graficului care indica ISD
(bleu) depaseste 4/1 totalurile cumulate ale ajutoarelor internationale (granturi),
imprumuturilor bancare, investitiilor de portfoliu (in obligatiuni si actiuni) si veniturile
transferate in tara de origine de catre cetateni ai acelei tari care lucreaza sau rezida in
strainatate.
1.1.1.3.1 Beneficiile investiiilor strine directe
In general, ISD creeaza ceea ce in teoria jocurilor se numeste o situatie non-suma
zero in toate partile implicate au de castigat.
Din punctul de vedere al investitorului, ISD asigura accesul cvasi-garantat, pe un
termen dinainte inteles si avantajos, la resurse locale care ii confera un avantaj
competitiv: mana de lucru ieftina la nivelul de calificare necesar, eventual accesul la
resurse naturale locale, concesiuni de exploatare, etc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 263
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 264
Din punctul de vedere al tarii, regiunii si/sau orasului unde are loc ISD, in afara de faptul
ca genereaza activitate economica, strainii aduc acces la piee globale, cunotine i
metode tehnice i de management. Acetia transfer deseori tehnologie i instruiesc un
grup de manageri locali pentru a prelua, odat ce ei vor pleca. i, desigur, ei aduc
capital cel propriu, sau primit de la bnci i investitori strini, att privat ct i prin
pieele de capital.
Tot din perspectiva locatiei unde vin investitiile straine directe, efectul economic al
acestora depaseste - in unele situatii cu mult - influxurile nete de capital ale investitiei
propriu-zise. Se spune ca, in cazul investitilor straine directe, un dolar nu este aproape
niciodata ... un dolar.
Astfel, beneficiile cuantificabile ale investitiilor straine directe se estimeaza ca factor
de multiplicare, respectiv raportul valorii rezultate din atragerea secundara de capital
datorata efectuarii investitiei initiale (de regula subcontractorii/furnizorii investitorului)
raportat la valoarea investitiei initiale (ISD). Factorul de multiplicare este corelat direct
cu complexitatea produsului si cu nivelul de sofisticare tehnica a procesului tehnologic.
De exemplu, FM in productia de bauturi racoritoare este de approx. 15%-25%. La
cealalta extrema a spectrului, FM pentru microprocesoare poate depasi 600% - 700%.
In afara de FM, un beneficiu important pentru comunitatea in care are loc ISD este
componenta educationala a investitiei, reflectata in necesitatea efectuarii de catre
investitor de traininguri, instruiri si alte masuri de specializare a personalului ce urmeaza
a fi angajat ca urmare a investitiei.
Un alt beneficiu important al investitiilor straine directe poate fi, daca e cazul, un
continut ridicat de valoare adaugata local. Acesta se reflecta in nivelul salariilor platite,
impozitul pe profit, componenta educationala, etc. Ca exemplu, productia in sistem
lohn, practicata larg in industria confectiilor, a pielariei, etc., si operatiunile de
asamblare au componenta cea mai mica de valoare adaugata. Procesele de
fabricatie secundara si tertiara au, dimpotriva, un continut ridicat de valoare
adaugata. In mod caracteristic, durabilitatea investitiei este corelata pozitiv cu
continutul de valoare adaugata local.
1.1.1.3.2 Contribuia investiiilor strine directe la creterea competitivitii
Este evident faptul ca impactul ISD n economiile locale este pozitiv. Marimea acestui
impact depinde insa de o varietate de factori care in final se rezuma la
competitivitatea economiei locale.
In esenta, impactul ISD este cu atat mai mare (mai favorabil) cu cat:
Continutul de valoare adaugata local al produsului sau serviciului este mai mare
Componenta educationala este mai mare
Produsul este integrat la un nivel mai ridicat in lantul valoric:
Vertical: comer interindustrial cu bunuri asemntoare difereniate prin calitate
Orizontal: comer interindustrial cu bunuri asemntoare difereniate prin
caracteristicile produsului (80-90% din comerul interindustrial n UE este de tip
vertical).
In Europa Centrala si de Est, nivelul de integrare (verticala) in lantul valoric este:
Ridicat i n cretere n Republica Ceh, Estonia, Ungaria i Slovenia (30-50% din
comerul cu EU). Comparabil cu nivelurile de comer ale EU cu Canada,
Finlanda, Israel, Japonia, i Coreea de Sud; mai mici dect ale Austriei, Spaniei,
Elveiei i SUA
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 265
Mediu n Polonia i Republica Slovac (20-30%): comparabil cu Portugalia,
Malaesia, Taiwan i Turcia
Sczut n Letonia i Lituania (15-20%): comparabil cu Grecia i Tunisia.
Pe scurt, o tara beneficiaza cu atat mai mult de pe urma ISD cu cat investitiile sunt
facute in industrii care produc bunuri cu valoare adaugata mare, sofisticate tehnologic
si care sunt integrate in lantul valoric al clientilor lor, cat mai aproape de varf.
Asfel, o situatie comparativa a principalelor exporturi intre tarile care au atras pana in
prezent printre cele mai mari volume de ISD si Romania, este prezentata in Tabelul 1-1.
Tabelul 1-1 Topul produselor de export (Republica Ceh, Ungaria, Polonia i Romnia)
ara* Clasele de produse pentru export
[nume] [denumire sector]
Republica Ceh Autovehicule
Pri de autovehicule
Maini electrice
Mobilier
Produse din metale de baz
Sisteme electronice de comanda si control
Produse din plastic
Maini non-electrice
Produse din hrtie
Ungaria Motoare
Echipament pentru procesare de date
Echipament pentru telecomunicaii
Autovehicule
Birotic
Maini electrice
Distribuie de energie electric
Pri de motoare
Sisteme electronice de comanda si control
Instrumente de nregistrare audio
Polonia Mobilier
Nave i brci
Autovehicule
Motoare
Pri
Articole de mbrcminte pentru femei
Crbune, lignit i huil
Television receivers
Produse din hrtie
Distribuie de energie electric
Romnia Textile
Confectii
Produse din piele
Metale de baz (cast)
Produse primare din industria chimica
* Primele locuri pe sectoare economice, la valoarea medie a dolarului in 2003-2004
(Sursa: Banca Mondiala, 2003)
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 266
Aceasta structura a exporturilor releva preponderenta, in special in Ungaria si Cehia, a
bunurilor de inalta tehnicitate (fie rezultand in produse de brand proprii, fie incadrate in
lantul valoric al unor producatori de brand), din volumul exporturilor.
Trebuie facuta diferenta intre pondere si impact; spre exemplu, atat in Republica Ceh
cat i Romnia, dou cincimi din exporturi sunt produse de filiale strine. Continutul de
valoare adaugata din exporturile din Cehia aduce insa beneficii fiscale mult mai
substantiale Cehiei atat direct (prin impozitarea profitului firmelor) cat si indirect, prin
impozitarea veniturilor muncitorilor angajati de aceste firme. Este important si factorul
Keynsian, asimilabil in acest caz cu efectul pozitiv pentru economie al unui numar mai
mare de angajati cheltuind salarii mai bune (in economia locala).
ISD are de asemenea efecte pozitive in transferul de competenta (in unele cazuri
atitudini culturale au fost schimbate (imbunatatite) radical prin transferul de expertiza
care a urmat influxurile de capital Acesta este vizibil nu numai in sectorul manufacturier
(VW-Skoda in Cehia, Peugeot in Slovacia, etc.) dar si in servicii: sectoarele bancare din
Bulgaria, Croaia, Republica Ceh si Macedonia au crescut substantial calitatea si
diversitatea serviciilor dupa ce au trecut in mod dominant in posesia unor instituii
financiare din exterior.
1.1.1.3.3 Atractivitatea pentru ISD - nivelul de ncredere a investitorilor
In timp ce competitivitatea se refera la caracteristici ale economiei si sistemului socio-
economic al unei tari, nivelul de atractivitate (nivelul de incredere al potentialilor
investitori) se refera la perceptia investitorilor asupra raportului cost-beneficiu intre
valoarea potentiala a unor factori de avantaj comparativ vis-a-vis de dificultatile
prezentate de mediul de afaceri din tara/regiunea respectiva.
Probabil cea mai respectata surse de informatii in ce priveste atractivitatea pentru
ISD/increderea investitorilor este raportul elaborat in fiecare an de catre firma de
consultanta A.T. Kearny, care intervieveaza pentru acest raport sefii executivi (C.E.O.,
C.F.O.) ai primelor 1000 de corporatii multinationale din lume, ca cifra de afaceri (un
grup cunoscut ca Global Policy Council). Rezultatul acestor interviuri este compilat si
publicat sub denumirea de FDI Confidence Index).
Astfel, diferiti investitori vor fi atrasi de diferite caracteristici, in functie de specificul
sectorului economic in care activeaza. Tara cu scorul de atractivitate cel mai ridicat
(China continentala), prezinta pentru o diversitate de investitori o combinatie de factori
de productie (mari rezerve de mana de lucru disponibila, nivel de calificare si educatie
a fortei de munca relativ ridicat, resurse naturale locale, energie, etica a muncii, etc.),
la un pret atat de scazut incat mai mult decat compenseaza eventualele dificultati
prezentate de mediul de afaceri - existenta acestora este reflectata de faptul ca
China continentala se afla pe locul 24 ca nivel de competitivitate. Si in privinta
costurilor exista variante, dupa cum rezulta din faptul ca o provincie chineza
(Zhejiang) se afla pe locul 19 la compettitivitate, 5 pozitii inaintea Chinei continentale
luata pe de-a intregul.
Pe de alta parte Canada, aflata pe locul trei ca nivel de competitivitate, este abia pe
locul 14 in topul indicelui de incredere al investitorilor. Aceasta indica perceptia
investitorilor asupra unor costuri relativ ridicate ale mediului de afaceri Canadian
relativ la avantajul comparativ care ar putea fi obtinut din utlizarea factorilor de
productie locali.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 267
Dintre tarile Est-Europene, Polonia s-a ridicat pe locul 4 (de pe locul 11 in 2002), Rusia pe
locul 8 (de pe 17 in 2002), Cehia pe locul 13 (un loc mai sus decat in 2002). Ungaria a
coborat un loc in ranking, de la locul 16 in 2002 la 17 in 2003.
Principalele economii ale lumii ca cifra PIB sunt toate prezente pe lista destinatiilor
favorite pentru ISD pe plan mondial. Dupa SUA, aflata pe al doilea loc, Germania vine
pe locul 5 (un loc mai jos decat in 2002), Marea Britanie pe locul 7 (coborat de pe locul
3 in 2002), Franta pe locul 11 (de pe 5), Italia pe locul 12 si Japonia pe 15. Printre nou-
veniti (pe lista) si competitori mai probabili pentru Romania decat tarile industriale
avansate, Vietnam pe locul 21 (de la 33), Malaezia pe locul 23 (de la 42 in 2002), Turcia
pe locul 24 (de la 29) si Indonezia pe locul 25 (de la 31).
Trebuie subliniat ca aceste rankinguri sunt calculate statistic luand in considerare
opiniile tuturor conducatorilor de mari intreprinderi care au participat la sondaj. AT
Kearney publica de asemenea un ranking al tarilor din Europa Centrala si de Est, bazat
numai pe opiniile conducatorilor de mari companii bazate in Europa.
In acest ranking, prezentat alaturi, Romania apare in 2003 pentru prima data in primii 0,
respectiv pe locul 16, inaintea Canadei, a Belgiei, a Coreei de Sud si a Turciei.
Rankingul favorabil acordat Romaniei de catre conducatorii de intreprinderi europeni
reflecta, in opinia consultantului, doua elemente de informatie: in primul rand,
conducatorii de companii cu sediul in Europa par sa fie mai bine informati decat
omologii lor de pe alte continente asupra unor oportunitati existente in Romania.
Acestia sunt mai bine informati, pentru ca atat informal, in cercul lor de afaceri, cat si
formal, in cadrul sistmelor de culegere si procesare a informatiilor din firmele pe care le
conduc, se cunoaste raportul pret/calitate al mainii de lucru din Romania si elementele
de liberalizare si stabilizare macro-economica survenite dupa 1997.
Prin contrast, daca conducatorii celor mai mari firme private din lume situate pe
continente altele decat Europa nu poseda informatii despre Romania, rezulta ca nu au
fost tinta unui efort profesional de promovare a informatiilor cu privire la oportunitatile
de afaceri reale existente in mod curent in Romania.
1.1.1.4 Ali factori care contribuie la dezvoltarea i meninerea competitivitii
Nivelul de investitii straine directe este desigur numai un factor care contribuie la nivelul
local de competitivitate. Printre ceilalti factori importanti se numara:
Nivelul tehnologiei; de exemplu, automatizarea flexibila de tip CNC scade
importanta minii de lucru; materialele moderne (masele sintetice, ceramice,
fibra carbon si siliconul) sunt fcute din materii prime ieftine si abundente.
Nivelul surselor de suport - cercetare-dezvoltare si universitati.
Resursele de factori de producie - cele mai importante sunt forta de munca
educata si infrastructura (autostrzi, drumuri, telecomunicaii, aeroporturi).
Gradul de participare in procesul de globalizare - determina cat de aproape
este industria locala la nivelul de productivitate internaional; are de
asemenea influenta asupra ratingului de credit.
Gradul de utilizare a economiilor de scara si scop, respectiv nivelul de
optimizare al mrimii produciei si al cheltuielilor de cercetare - dezvoltare.
Gradul de coeziune al culturii de grup, coerenta valorilor si ideologiei si
adaptabilitatea la schimbri in mediul economic.
Competitivitatea la
nivelul economiilor
nationale este de
asemenea corelata cu
nivelul cheltuielilor in
domeniul cercetarii si
cu numarul de inovatii
(cea mai relevanta
statistica pentru acesta
din urma este numarul
de patente la un milion
de locuitori).
Dupa cum se observa in graficul din Figura 1-4 de mai sus, dintre tarile industriale
avansate, Japonia cheltuieste cel mai mult (3% din PIB) pentru cercetare. In SUA,
cercetarea consuma de asemenea peste 2,6% din PIB, iar pe ansamblul EU aceasta
ajunge la 2%. Trebuie insa mentionat faptul ca in timp ce cercetarea japoneza este in
buna masura axata pe perfectionarea unor concepte/tehnologii deja existente, o
buna parte din bugetele de cercetare in SUA sunt axate pe concepte fundamentale
cu totul noi. Desi intrucatva stereotipica, aceasta caracterizeaza specificul cultural al
celor doua natiuni: SUA inoveaza, Japonia perfectioneaza foarte bine. Ambele mentin
un avantaj competitiv major in cercetare/dezvoltare.
Nivelul de competitivitate al natiunilor face obiectul a nenumarate analize, efectuate
de firme de consultanta, departamente de dezvoltare din firmele mari, mediul
universitar, etc. Agentiile finantatoare internationale (Banca Mondiala, IMF, BERD, BEI,
etc.) publica liste ierarhizate (rankinguri) ale competitvitatii principalelor tari ale lumii,
pentru a veni in ajutorul investitorilor si pentru a oferi feed-back guvernelor angajate in
crearea si mentinerea unui mediu competitiv. Una dintre cele mai recunoscute
rankinguri de competitivitate a natiunilor este cea publicata anual de IMF sub
denumirea de World Competitiveness Index, aratata in Tabelul 1-2 de mai jos:
Tabelul 1-2 Indicele global de competitivitate (GCI) pe 2006 i comparaie cu 2005
GCI GCI GCI Evolutia
ara/Economia Rang 2006 Scor 2006 Rang 2005 Schimbri 2005-2006
Elveia 1 5.81 4 7 3
Finlanda 2 5.76 2 0
Suedia 3 5.74 7 7 4
Danemarca 4 5.70 3 -1
Singapore 5 5.63 5 0
SUA 6 5.61 1 -5
Japonia 7 5.60 10 7 3
Germania 8 5.58 6 -2
Olanda 9 5.56 11 7 2
Marea Britanie 10 5.54 9 -1
Hong Kong SAR 11 5.46 14 7 3
Norvegia 12 5.42 17 7 5
Figura 1-4 Cheltuielile pentru C&D ca % din PIB n EU-15, Japonia & SUA
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 268
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 269
Rusia 62 4.08 53

-9
Azerbaijan 64 4.06 62

-2
Columbia 65 4.04 58

-7
Brazilia 66 4.03 57

-9
Trinidad & Tobago 67 4.03 66

-1
Romnia 68 4.02 67 -1
Argentina 69 4.01 54 -15
Maroc 70 4.01 76 7 6
1.1.1.4.1 Factorii determinani ai competitivitii la nivel naional
Demonstrarea relatiilor cauza/efect intre competitivitatea si factorii care o determina la
nivel national este complexa si subiect de dezbateri aprinse intre economisti de
ideologii diferite. La un nivel fundamental insa, urmatoarele carateristici (preluate din
Raportul UNCTAD - Conferina Naiunilor Unite asupra Comerului i Dezvoltrii din 2003)
sunt comune economiilor competitive pe plan global:
C Performana economic:
Prosperitatea unei ri reflect performana economic trecut.
Competiia guvernat de forele pieei mbuntete performanele economice ale
unei ri.
Cu ct este mai strns competiia n economia domestic, cu att vor fi mai
competitive firmele locale peste hotare.
Succesul unei economii n comerul internaional reflect competitivitatea economiei
naionale (cu condiia s nu existe bariere).
Deschiderea spre activiti economice internaionale crete performanele
economice ale unei ri.
Investiiile internaionale aloc resursele economice mai eficient la nivel mondial.
Competitivitatea orientat spre export este asociat deseori cu orientarea spre
cretere n economia naional.
C Eficiena guvernrii
Intervenia statului n activitile economice trebuie minimizat, n afara crerii
condiiilor competitive pentru ntreprinderi.
Guvernarea trebuie totui s asigure condiiile macro-economice i sociale care sunt
previzibile pentru a minimiza riscul extern pentru activitiile economice.
Guvernarea trebuie s fie flexibil n adaptarea politicilor economice la un mediu
internaional schimbtor.
Guvernarea trebuie s asigure resurse educaionale de calitate, adecvate i
accesibile i s dezvolte o economie bazat pe cunotine.
C Eficiena afacerilor
Eficiena, mpreun cu abilitatea de a se adapta la schimbri n mediul competitive,
sunt atribute manageriale de o importan crucial pentru competitivitatea
companiilor.
Finanarea faciliteaz activitatea care produce valoare adugat.
Un sector bine dezvoltat, integrat internaional ntr-o ar, sprijin competitivitatea
internaional.
Pstrarea unui standard ridicat de via necesit integrarea n economia
internaional.
Antreprenoriatul este de o importan crucial pentru activitatea economic aflat
la nceput.
Mna de lucru calificat crete gradul de competitivitate al unei ri.
Productivitatea reflect valorea adugat.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 270
Atitudinea mini de lucru afecteaz competitivitatea unei ri.
C Infrastructur
O infrastructur bine dezvoltat care include sisteme de afaceri eficiente sprijin
activitatea economic.
O infrastructur bine dezvoltat include de asemenea o tehnologie a informaiei
performant i protecie eficient a mediului.
Avantajul competitiv poate fi construit prin aplicarea eficient i inovatoare a
tehnologiilor existente.
Investiia n cercetarea de baz i activitatea inovatoare care creeaz cunotine noi
este de importan crucial pentru o ar ntr-o etap mai avansat de dezvoltare
economic.
Investiiile pe termen lung n cercetare i dezvoltare vor crete competitivitatea unei
ntreprinderi.
Calitatea vieii face parte din gradul de atracie al unei ri.
1.1.1.4.2 Competitivitatea la nivel regional i local
Masurile pe care le poate lua guvernului central pentru a imbunatati competitivitatea
mediului de afaceri si a tarii, desi pot fi foarte benefice (cum a fost reducerea fiscalitatii
in 2004), actioneaza de regula la un nivel general. Exista numeroase masuri care sepot
lua la nivel local, tinand cont de diversitatea de conditii care exista in orasele si
comunele respective.
De multe ori aceste masuri se incadreaza intr-una din doua categorii, fie investitii in
infrastructura, fie programe specifice pentru a asista anumite grupuri tinta la atingerea
unor obiective sociale, educationale, de afaceri, etc.
Unul din motivele pentru care descentralizarea este o prioritate importanta la nivel
europena este faptul ca in multe situatii, masurile de interventie la nivel local, mai
aproape de oameni si de problemele lor, dau rezultate mai bune, mai rapid si mai
eficient pe dolar cheltuit.
1.1.1.5 Cadrul conceptual creat de documentele programatice agrementate de UE - strategii
la nivel naional si regional
Principalele documente programatice de referinta pentru prezentul document sunt
Planul National de Dezvoltare (PND), Cadrul Naional Strategic de Referin (CNSR),
Planurile Operationale Regionale (POR) si Sectoriale (POS) precum si Planul de
Dezvoltare Regionala 2007-2013 pentru Regiunea Vest - Transilvania de Nord (PDR NV).
Este necesar ca planul de masuri la nivelul Municipiului si Zonei Metropolitane JUDETULUI
HUNEDOARA (in special pentru proiectele mari) sa fie conform cu prioritatile enuntate
in PND si, mai ales, cu cele definite in CNSR - POR, deoarece aceasta asigura
eligibilitatea masurilor propuse pentru finantare din fonduri UE, structurale, de coeziune
si fondul de dezvoltare rurala.
In principiu, PND este un document programatic cu o acoperire mai larga, care
prezinta o viziune strategica a dezvoltarii Romaniei in perioada 2007-2013. PND
identifica 6 prioriti naionale de dezvoltare:
(1) Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe
cunoatere;
(2) Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport;
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 271
(3) Protecia i mbuntirea calitii mediului;
(4) Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuprii i incluziunii sociale i
ntrirea capacitii administrative;
(5) Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitii n sectorul agricol;
(6) Diminuarea disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii.
Aceste prioritati se regasesc in principalele programe de finantare ale UE: prioritatile 1-4
si 6 sunt adresate de Fondurile Structurale si de Coeziune si de Fondul Social European.
Prioritatea 5 este adresata de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(EAFRD) si de Fondul European pentru Pescrii (EFF).
Reglementarile legate de disbursarea Fondurilor Structurale si de Coeziune sunt
cuprinse in CNSR, care sintetizeaza principalele strategii ale Romaniei cu privire la
politicile de coeziune economico-sociala si la politicile regionale si face legatura cu
politicile Comisiei Europene legate de dezvoltarea economica si de crearea de locuri
de munca, conform Agendei de la Lisabona. Astfel, prioritatile nationale din PND se
regasesc in CSNR dupa cum urmeaza:
Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene.
Aceasta include infrastructura de transport (rutiera, feroviara, navala, de transport
aerian si optimizarea intermodala), infrastructura de mediu (in special apa,
canalizare/epurare si salubritate) si infrastructura sistemului energetic si de termie.
Creterea competitivitii economice pe termen lung.
Sustinerea dezvoltarii clasei entrepenoriale, sustinerea crearii de noi intreprinderi,
sustinerea in special a dezvoltarii productiei si serviciilor cu valoare adaugata ridicata
si a turismului, transferul c&d in productie, raspandirea utilizarii tehnologiilor IT de varf si
sustinerea serviciilor de calitate pentru IMM-uri.
Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman.
Dezvoltarea si modernizarea de sisteme educationale care sa pregateasca forta de
munca pentru economia globala. Accent pe educatie continua, educatie
vocationala, educarea adultilor.
Dezvoltarea i ntrirea capacitii administrative.
Imbunatatirea si fluidizarea procesului de guvernare la nivel central si local, incepand
cu formularea politicilor, planificarea, implementarea si managementului serviciilor
publice si administratiei, in vederea sustinerii eficiente a activitatilor economice.
Diminuarea disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii.
Eliminarea disparitatilor regionale, stimularea cresterii economice in regiunile mai putin
dezvoltate si reducerea disparitatilor intre mediul rural si mediul urban.
1.1.1.5.1 Surse i destinaii ale fondurilor UE
Prioritatile prezentate mai sus se regasesc in structura si in modul de alocare a fondurilor
UE. Astfel, din fondurile structurale si de coeziune, sumele alocate pentru principalele
prioritati reprezinta:
Dezvoltarea infrastructurii de baza la standardele UE ~60%
Imbunatatirea Competitivitatii economiei romanesti, pe termen lung ~15%
Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman al Romaniei ~20%
Dezvoltarea Capacitatii si Eficientei Administratiilor Publice ~ 5%
Totalul de fonduri pe care Romania este eligibila sa le acceseze in perioada 2007
2013 (daca prezinta suficiente proiecte bancabile) este de cca. 31 miliarde Euro.
Ponderea acestor programe de finantare din totalul pentru care este eligibila Romania
in perioada 2007-2013 este prezentata n graficul din Figura 1-5 de mai jos:
Figura 1-5 Ponderea programelor de finanare pentru Romnia din fonduri UE n 2007-2013
Fonduri UE pentru Romania
Total 2007 - 2013
I nfra. Mediu
FS&C
16.4%
I nfra. Transport
FS&C
16.6%
Competitivitate
FS&C
9.3%
Agricultura si
Dezvoltare
Rurala
30.2%
Cap.
Administratie
FSE
0.8%
Resurse Umane
FSE
13.2%
Dezvolt are
Regionala FS&C
13.5%

Abrevierile pentru principalele programe de finantare ale UE sunt:
FS&C: fonduri structurale si de coeziune
FSE: fondul social european
ADR&P: Fondul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala & Fondul European
pentru Pescarii
Ponderea cea mai mare o au fondurile pentru dezvoltarea infrastructurii, urmate de
fondurile pentru agricultura si de fondul social european. Deoarece aceasta impartire
are sens in contextul nevoilor de asistenta la nivel national si de vreme ce principalele
necesitati in Municipiul si Zona Metropolitana JUDETULUI HUNEDOARA corespund
simetric cu cele la nivel national, urmeaza logic ca prioritizarea proiectelor initiate la
nivelul Municipiulului si/sau al localitatilor apartinatoare sa se faca tinand cont de
ponderile/fonduri aratate mai sus.
1.1.1.6 Concluzii, fundamentare economic
Nici o economie nu este eficienta in conditii de autosuficienta (autarhie);
profitul maxim se obtine prin extrema specializare si schimb pe piata libera.
Odata cu globalizarea, firmele si investitorii sofisticati au posibilitatea de a
cauta sursele cele mai substantiale de avantaj competitiv, la cel mai mic pret,
oriunde in lume.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 272
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 273
Acesta e un lucru bun pentru tarile care vor sa isi dezvolte economia; ISD
aduce capital, know-how, si deschide tarii respective accesul la noi piete, noi
tehnologii, etc.
Cu cat o economie este mai competitiva, cau atata are mai mult
posibilitatea de a atrage acele tipuri de ISD care au efectul cel mai benefic
asupra tarii care atrage investitia, respecti ISD care:
Cuprinde un continut ridicat de valoare adaugata local in pretul
produsului sau serviciului
Implica o componenta educationala mai mare (training si educatie
continua pentru angajati)
Produce bunuri sau servicii integrate la un nivel mai ridicat in lantul
valoric al clientilor sai (altfel spus, beneficiaza de brandurile
consacrate ale clientilor sai, la un pret bun).
Intr-o economie relativ ne-competitiva, investitorul poate fi atras doar de
costurile mici ale factorilor economici (teren, mana de lucru). Dar singurele
firme care vor fi atrase de acest avantaj vor fi cele al caror produs, sau
serviciu, are o componenta ridicata a factorilor primari in structura de cost;
acestea sunt in general produse cu valoare adaugata mica (textile,
asamblari, materii prime procesate rudimentar). In astfel de sectoare,
beneficiul ISD pentru tara gazda este mai mic.
Una dintre foarte putinele scurtaturi din economie este ezvoltarea de
clustere economice. Acestea, prin efecte create de proximitate, cresc nivelul
de competitivitate al firmelor participante la un cost total substantial mai mic
decat daca s-ar incerca otinerea aceluiasi rezultat in absenta clusterului.
Acest efect sinergic justifica interventia administratiilor centrale si locale.
Din acest motiv, un program bine fundamentat de identificare, dezvoltare si
sustinere a clusterelor economice trebuie sa constituie coloana vertebrala a
stratgegiei de dezvoltare economica pe termen mediu si lung.
1 1. .2 2 R Re ec co om ma an nd d r ri i p pr ri iv vi in nd d s st tr ra at te eg gi ia a d de e d de ez zv vo ol lt ta ar re e e ec co on no om mi ic c a a j ju ud de e u ul lu ui i
H Hu un ne ed do oa ar ra a
1 1. .2 2. .1 1 C Co on ns si id de er ra a i ii i g ge en ne er ra al le e
Prezentul document prezinta nucleul unei strategii de dezvoltare a Judetului
Hunedoara. Strategia vizeaza un orizont de timp mediu si lung, raspunde la necesitatile
specifice ale zonei si intra in sfera de competenta a Consiliului Local, incadrandu-se in
acelasi timp in parametrii strategiilor de dezvoltare la nivel national si regional.
Bazat pe cadrul conceptual al strategiilor agrementate de UE, strategia pune accent
in primul rand pe identificarea si prioritizarea elementelor-cheie in dezvoltarea
municipiului Deva, sub forma unui plan de masuri punctuale, implementabile in
perioada 2007-2013, care vor avea un impact pozitiv substantial cel putin pana in 2025-
2030.
Strategia are in vedere concentrarea resurselor financiare, umane si de timp existente
asupra acelor elemente care vor avea maximum de impact. Se are in vedere
implementarea masurilor care fac parte din strategie intr-o secventa care sa permita o
marja cat mai mare de optiuni pe parcursul implementarii. Astfel, in domeniul
infrastructurii se prevede realizarea a cate unui Master Plan sectorial (pentru
apa/canal, drumuri, termie, salubritate etc.) in baza caruia sa poata fi dezvoltate un
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 274
numar de masuri diferite, in mod coordonat; de exemplu, optimizarea energetica ar
putea include o finantare EU din fonduri structurale, vanzarea unor active de catre
Municipalitate si un program de investitii private in regim PPP.
Strategia este axata pe identificarea de solutii sectoriale de ansamblu, adresand
elementele-cheie de infrastructura intr-un mod care combina atragerea si utilizarea
eficienta a fondurilor structurale si de coeziune cu o colaborare eficienta cu sectorul
privat.
1 1. .2 2. .2 2 F Fa ac ct to or ri i- -c ch he ei ie e n n d de ez zv vo ol lt ta ar re ea a s su us st te en na ab bi il l a a J Ju ud de et tu ul lu ui i H Hu un ne ed do oa ar ra a
Telul primordial al strategiei este dezvoltarea economica la nivelul Judetului Hunedoara
intr-un ritm accelerat, superior celui mediu la nivel national. Motorul dezvoltarii
economice il constituie investitiile directe, cu precadere investitiile straine directe care
incumba un nivel ridicat de transfer de tehnologie si know-how.
Printre numeroasele elemente necesare pentru a atrage investitii straine directe, doua
se disting ca esentiale: infrastructura si resursele umane. Prin urmare principalele
obiective ale strategiei sunt:
Dezvoltarea infrastructurii Judetului Hunedoara
Se vor elabora master planuri sectoriale care vor sta la baza tuturor masurilor de
dezvoltare care se vor implementa in sectorul respectiv: aplicatii de finantare din
fonduri UE (structurale si de coeziune), finantari din alte surse, investitii private in regim
PPP, etc.
Dezvoltarea resurselor umane
Se va elabora unui master plan de dezvoltare a resurselor umane, tinand cont de
resursele si necesitatile de perspectiva ale dezvoltarii Judetului Hunedoara si de
competentele APL conform legislatiei, in baza caruia se vor elabora de asemenea
aplicatii de finantare pentru programe de pregatire a resurselor umane prin fondul
social european.
La acestea se adauga un numar de obiective:
Dezvoltarea capacitatii Judetului Hunedoara de a implementa proiecte mari
cu finantare EU (financiar, tehnic, juridic, informatic, management de proiect,
etc. PIU).
Managementul informatiei si a procesului de comunicare si de Relatii cu
Publicul
1 1. .2 2. .3 3 F FA AC CT TO OR R- -C CH HE EI IE E n nr r. . 1 1 D De ez zv vo ol lt ta ar re ea a i in nf fr ra as st tr ru uc ct tu ur ri ii i d de e b ba az z l la a s st ta an nd da ar rd de e
e eu ur ro op pe en ne e
1.2.3.1 Planificarea dezvoltrii infrastructurii
Principalul pilon al strategiei de dezvoltare a infrastructurii Judetului Hunedoara il va
constitui elaborarea unui Plan integrat de dezvoltare a infrastructurii de baza, care va
consta din master planuri sectoriale, schite de proiect/SPF-uri pentru proiecte cheie cu
finantare UE pentru principalele proiecte pe sectoare, precum si prioritizarea acestora
si planul financiar continand esalonarea elementelor de co-finantare.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 275
Master planurile sectoriale vor fi eleborate la standarde calitative europene, astfel
incat diverse module din master planuri sa poata fi utilizate pentru a fundamenta
aplicatii de finantare.
Principalele sectoare pentru care se vor elabora master planuri sunt:
1.2.3.1.1 Master Plan Infrastructura de transport
Master planul pe transporturi va analiza situatia existenta si va propune un numar de
solutii alternative pentru sistemele de transport esentiale dezvoltarii economice. Se va
pune accent pe interconectivitatea transportului rutier cu cel feroviar si cel aerian,
tinand cont si de eliminarea frontierei cu Ungaria dupa integrarea Romaniei in UE.
Drumuri
Planificarea dezvoltarii drumurilor va tine cont de:
Probabilitatea cresterii in continuare a parcului auto dupa integrare;
Necesitatea construirii unei solutii de ocolire (centura exterioara) viabila pe
termen mediu si lung;
Necesitatea separarii traficului de tranzit si a fluidizarii traficului local;
Necesitatea dezvoltarii de solutii eficiente de parcare.
1.2.3.1.2 Master Plan Ap/canalizare/epurare
Master planul pentru apa/canalizare/epurare trebuie de asemenea sa abordeze o
solutie integrata la nivelul municipiului Deva.
1.2.3.1.3 Eficiena energetic (electric, termic, gaze naturale, alternative)
Subiectul eficientizarii serviciului public de distributie a energiei termice va fi cel mai
bine reprezentat in cadrul unui master plan care sa abordeze in mod integrat
eficientizarea generarii si distributiei tuturor formelor de energie in municipiul Deva.
Aceasta include dar nu se limiteaza la - energia electrica, termica, gaze naturale si la
surse alternative de energie. Un master plan pe termen lung in acest domeniu va
aborda de asemenea serviciile de constructii si de desfacere a materialelor de
constructii, in conjunctie cu propagarea tehnologiilor de eficienta energetica si de
izolatii termice, etc.
1.2.3.1.4 Salubritate
Un master plan va fi de asemenea elaborat in domeniul salubritatii, adresand nu numai
colectarea si depozitarea deseurilor, ci si previziuni specifice pentru reducerea
generarii, colectare selectiva, reciclare/reutilizare, inchiderea haldelor neconforme,
precum si orice alt aspect al managementului deseurilor care revine APL ca si obligatie
legala in cursul orizontului de planificare.
1.2.3.2 Prioritizarea proiectelor n funcie de gradul de importan pentru municipiu/localiti
Prioritizarea proiectelor se va face dupa criterii stabilite de factorii de decizie ai
consiliului local Deva. Acestia pot include necesitatea si oportunitatea proiectelor
(drumurile si utilitatile fiind cele mai importante pentru dezvoltare), dar si disponibilitatea
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 276
fondurilor de co-finantare, probabilitatea de a obtine finantare ne-rambursabila de la
UE, precum si capacitatea de implementare.
1.2.3.3 Dezvoltarea la nivelul Judetului Hunedoara a unei uniti PIU (management de proiect,
economie/finane, supervizare)
Dezvoltarea unei structuri specializate in cadrul Judetului Hunedoara prin care
specialisti din compartimentele functionale (financiar, tehnic, juridic, informatic, etc.) sa
beneficieze de training in management de proiect si alte topici specifice proiectelor
mari cu finantare internationala, si sa functioneze in cadrul echipelor PIU. O atentie
deosebita trebuie acordata retentiei (contracte cu clauze de non-competitie) si
remuneratiei mai competitive, conform legii, a acestor angajati.
1 1. .2 2. .4 4 F FA AC CT TO OR R- -C CH HE EI IE E n nr r. . 2 2 C Cr re e t te er re ea a c co om mp pe et ti it ti iv vi it t i ii i e ec co on no om mi ic ce e
Aproape 3 miliarde de Euro din totalul de aproape 31 miliarde de Euro alocate
Romaniei in cadrul fondurilor UE sunt fonduri structurale si de coeziune pentru masuri de
crestere a competitivitatii economice.
Autoritatea de implementare a Judetului Hunedoara va urmari deschiderea de
programe de finantare dedicate si va elabora/inainta aplicatii de finantare pe specific
in functie de oportunitati.
Documentul programatic care va sta la baza aplicatiilor respective este strategia de
dezvoltare a Municipiului Deva, care va fi actualizata periodic.
Sectoarele prioritare care se disting conform Strategiei de Dezvoltare a Judetului
Hunedoara sunt:
Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
Intermedieri financiare i activiti auxiliare;
Servicii profesionale;
Recuperarea deseurilor;
Fabricarea de produse manifacturiere (OEM).
Se va urmari dezvoltarea de noi incubatoare de afaceri, centre de excelenta si parcuri
industriale, si alte activitati/proiecte eligibile de specific.
Principalele programe prioritare ce se vor implementa pentru a sustine acest obiectiv
sunt:
1.2.4.1 Promovarea i susinerea dezvoltrii de clustere economice
Se va urmari implementarea unui progam de identificare a clusterelor emergente
existente in eocnomia Municipiului Deva, care sa cuprinda:
Analiza competitiva la nivel de firme a economiei zonei metropolitane, pe
sectoarele identificate prin prezentl studiu, cu scopul confirmarii prezentei unor
clustere economice emergente si potentiale conform metodologiei CIPM
(cluster initiative project model). Din analiza sectoriala a carei concluzii sunt
prezentate in Sectiunea I 2.4.3. a prezentei lucrari rezulta ca sectoarele cu cel
mai bun potential pentru formarea de clustere sunt:
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 277
o Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
o Intermedieri financiare si activitati auxiliare
o Servicii profesionale;
o Recuperarea deseurilor;
o Fabricarea de produse manifacturiere (OEM)
Elaborare de strategii de dezvoltare a clusterelor economice la nivelul zonei
metropolitane si implementarea a cestora. Conform metodologiei CIPM,
acestea trebuie sa cuprinda cel putin:
o Organizarea si facilitarea de intalniri in cadrul carora partile interesate sa
isi insuseasca strategia de dezvoltare a clusterelor, sa stabileasca structuri
formale si / sau informale de organizare si conducere a clusterului
(commitet director, program de lucru, intalniri), si asistenta in desfasurarea
programului.
o Prestarea de servicii de training in ariile functionale ale operarii /
dezvoltarii de clustere, incluzand cel putin urmatoarele arii de activitate:
Cercetare si networking
Cresterea / dezvoltarea cluster-ului
Inovatie si tehnologie
Educatie si training
Cooperare comerciala
Actiuni de lobby in domeniul regulator
o Asistenta in dezvolarea continua a capacitatii firmelor de a sustine
activitatea clusterului.
Servicii de training pentru personalul de conducere si tehnic al participantilor
la clustere, servicii care includa urmatoarele:
o Management financiar
o Informatica manageriala
o Managementul resurselor umane
o Management general
o Marketing
o Comunicare si relatii publice
o Standarde tehnice si de calitate
Servicii de training pe teme specifice, Cum ar fi:
o Colaborarea cu institutii de invatamant si cercetare la nivel local,
regional, transfrontalier si national
o Sisteme de clasificari profesionale
Dezvoltarea, la nivelul administratiei publice locale Deva a capacitatii
institutionale de sustinere a dezvoltarii clusterelor economice.
Activitatea de sustinere a formarii de clustere, prin natura ei si prin faptul ca majoritatea
companiilor participante vor fi IMM-uri, sustine doua alte prioritati importante ale
strategiei:
SUSTINEREA ACTIVITATII IMM-URILOR si
PROMOVAREA UTILIZARII TEHNOLOGIILOR IT.
1.2.4.1.1 Turism/recreere
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 278
Municipiul Deva este incojurat de obictive turistice naturale (Munii Poiana Rusc,
Munii Retezat, Parng i urianu), Rezervaia Biosfera Retezat, si istorice (Sarmizegetusa
Regia, Ulpia Traiana, etc).
Acestea sunt in mod expres pretabile unor programe de dezvoltare si sunt eligibile
conform POR, POS si Complementele de Programare - sunt turismul de circuit, turismul
de agrement i tematic. Mediul natural deosebit se ofera de asemenea posibilitatea
valorificrii de oportuniti pentru producie cinematografic.
1.2.4.1.2 Producie
Masurile de promovare a clusterelor vor avea ca obiectiv doua sectoare principale de
productie, dupa cum urmeaza:
Industria de fabricaie confecii metalice (OEM);
Fabricarea de produse manifacturiere (OEM)
Asistenta tehnica acordata pentru formarea de structuri formale pentru clustere in
aceste sectoare va include o componenta de marketing / PR / Branding atintita in
principal pe promovarea exporturilor.
1.2.4.1.3 Transporturi/logistic
Activitatile de promovare / sustinere a sectorului transporturi si logistica va fi asociat cu
eforturile de dezvoltare a terminalelor intermodale in conexiune cu viitorul aeroport
Sebes si cu viitoarea autostrada (coridorul 4).
1 1. .2 2. .5 5 F FA AC CT TO OR R- -C CH HE EI IE E n nr r. . 3 3 D De ez zv vo ol lt ta ar re ea a r re es su ur rs se el lo or r u um ma an ne e
Este necesar realizarea unui studiu fie la nivel de master plan, fie de studiu de
oportunitate la nivelul Municipiului Deva, avand cel putin urmatoarele elemente:
Corelarea optima ntre calificri i nevoile pieei muncii i a sistemului de
asigurare a calitii n formarea profesional a adulilor cu modelul european;
Dezvoltarea educaiei antreprenoriale n formarea profesional a adulilor;
Dezvoltarea unui numar suficient de companii specializate; formarea de
furnizori de formare profesional i de programe profesional oferite.
Obiectivul general al Strategiei Regionale de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-
2013:
Creterea gradului de ocupare in municipiul Deva prin modernizarea nvmntului profesional
i tehnic i dezvoltarea parteneriatului social, prin adaptarea programelor de formare continu
a adulilor la cerinele dinamice ale pieei muncii i promovarea incluziunii sociale.
Obiective specifice:
Modernizarea sistemului TVET pentru creterea gradului de ocupare, printr-o
mai bun corelare ntre ofert i cerere pe piaa muncii. Integrarea adulilor n
TVET
Dezvoltarea parteneriatului social pentru a rspunde schimbrilor de pe piaa
forei de munc
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 279
Promovarea formrii continue pentru aduli (nvarea pe tot parcursul vieii),
cu preponderen n cadrul sistemului TVET, pentru creterea ratei de ocupare
i accelerarea dezvoltrii economice
Pregtirea forei de munc pentru dezvoltarea economiei bazate pe
cunoatere i promovarea instruirii antreprenoriale (prin investiii n
nvmntul universitar)
Promovarea accesului egal i a incluziunii sociale n educaie formare
profesional i pe piaa muncii
Dezvoltarea capacitii de monitorizare i management a resurselor umane la
nivel regional
Susinerea i dezvoltarea infrastructurii sociale, i mbuntirea accesului la
serviciile medicale n zonele slab populate i rurale
intele Strategiei de la Lisabona privind nvmntul, pn n 2010 (stabilite la
Barcelona, n martie 2002), sunt urmtoarele:
Reducerea numrului de elevi care abandoneaz coala cu 50% (pn n
2010);
Cel puin 85% din persoanele cu vrsta de 22 ani i 80% cu vrsta ntre 25-64
ani din Uniunea European ar trebui s fie absolveni ai unor cursuri secundare
superioare;
Nivelul mediu UE de participare la procesul de formare continu ar trebui s
fie de cel puin 12,5% din populaia adult activ (grupa de vrsta 25-64 ani);
Reducerea ratei medii UE a abandonurilor colare sub 10%.
Obiective strategice i domenii de intervenie (tipuri de msuri):
Creterea calitii i productivitii muncii prin educarea i fomarea continu a
forei de munc, promovarea adaptabilitii i antreprenoriatului
o Creterea adaptabilitii forei de munc i a ntreprinderilor;
o Promovarea i sprijinirea antreprenoriatului n vederea crerii de locuri de
munc mai multe i mai bune;
o Promovarea dezvoltrii capitalului uman i a nvrii pe tot parcursul
vieii.
Ocuparea deplin a forei de munc
o Combaterea omajului de lung durat, n special n rndul tinerilor i
integrarea pe piaa muncii a persoanelor inactive;
o mbuntirea accesului la ocupare pentru persoanele aflate n cutarea
unui loc de munc;
o Promovarea prelungirii vieii active i creterea participrii pe piaa muncii
a persoanelor cu vrsta peste 55 de ani;
o ntrirea capacitii instituionale i a eficienei instituiilor de pe piaa
muncii i promovarea parteneriatului privind ocuparea forei de munc.
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 280
2 2 P PR RO OG GR RA AM M D DE E M M S SU UR RI I N N S SC CO OP PU UL L R RE EA AL LI IZ Z R RI II I P PR RO OP PU UN NE ER RI IL LO OR R
D DE E A AM ME EN NA AJ JA AR RE E A A T TE ER RI IT TO OR RI IU UL LU UI I J JU UD DE E E EA AN N
2 2. .1 1 I Id de en nt ti if fi ic ca ar re e m m s su ur ri i
2 2. .1 1. .1 1 Z Zo on ne e t tu ur ri is st ti ic ce e
Conform PATN SECIUNEA a VI-a - ZONE TURISTICE:
1-RESURSE TURISTICE ANTROPICE
1a - monumente istorice de valoare naional i universal (grupa A, conf Legii
422/2001 i Ordinului nr 2314/2004):
- monumente, ansambluri i situri arheologice
- monumente, ansambluri i situri de arhitectur
- monumente, ansambluri i situri memoriale
1b - MUZEE I COLECII PUBLICE
Muzee
zona Brad, Deva, Simeria, Hunedoara, Petroani, Geoagiu, Sarminsegetuza, Ribia
1c - ART I TRADIII POPULARE
Festivaluri, trguri, obiceiuri, srbtori
zona Ortie, Geogiu, Muntele Gina, Teliucu Inferior
1d - INSTITUII DE SPECTACOLE
Filarmonici, orchestre, formaiuni instrumentale/corale
zona Deva
1e - PATRIMONIU UNESCO
2-RESURSE TURISTICE NATURALE
2a - ARII NATURALE PROTEJATE
- ZONE DE CONSERVARE SPECIAL
- REZERVAII I MONUMENTE ALE NATURII
- PARCURI NAIONALE I NATURALE
Parcul Naional Domogled-Valea Cernei, Parcul Naional Retezat, Geoparcul
Dinozaurilor-ara Haegului, Parcul Natural-Grditea Muncelului
- REZERVAII SUB 1 HA
2b - FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 281
- UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE BAZ CU FACTORI NATURALI/TERAPEUTICI,
CLIMATICI, BALNEARE, ETC
zona Vaa de Jos, Geoagiu
3-INFRASTRUCTUR SPECIFIC TURISTIC
3a - GRUPAREA UNITILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZ DUP PUNCTAJUL
ACORDAT PENTRU CRITERIU CAPACITATEA DE CAZARE N FUNCIUNE, PE TIPURI DE
STRUCTURI TURISTICE
- 0,00
zona Tometi, Bulzeti de Sus, Blajeni, Ribia, Critior, Buces, Bucureti. Baia de Cri,
Vora, Lungociu de Jos, Bia, Balsa, Certeju de Sus, Vlioara, Branitea, Burjuc,
oimu, Haru, Raportu Mare, Lpugiu de Jos, Btrna, Veel, Carjiti, Petiu Mic,
Romos, Mrtineti, Lelee, Bunica, Lunca Cernii de Jos, Toplia, Rachitova, Densu,
General Berthllo., Totesti, Santa Maria Orlea, Tretea Roman, Beriu, Boorog, Pui,
Bania, Petrila,
- 0,01-0,03
zona Zam, Dobra, Cerbal, Bcia, Turda, Ortioara de Sus, Baru, Slau de Sus,
Teliucu Inferior, Sarminsegetuza, Aninoasa
- 0,04-0,09
zona Vaa de Jos, Brad, Ortie, Petroani
- 0,10-0,98
zona Geoagiu Bi, Deva, Hunedoara, Haeg, Lupeni, Rul de Mori
3b - INSTALAII DE TRATAMENT
- UAT CU INSTALAII DE TRATAMENT
Zona Geoagiu Bi)
3c - PRTII DE SCHI I INSTALAII DE TRANSPORT PE CABLU
- UAT CU PRTII DE SCHI I INSTALAII DE TRANSPORT PE CABLU
Zona Uricani,
3d - INFRASTRUCTUR PENTRU CONFERIN, REUNIUNII,MANIFESTRI EXPOZIIONALE
- UAT CU INFRASTRUCTUR PENTRU CONFERINE, REUNIUNII, MANIFESTRI
EXPOZIIONALE
Zona Hunedoara
3e - STAIUNI TURISTICE ATESTATE (conf. HG 876/2006)
- STAIUNI DE INTERES NAIONAL
Zona Geoagiu Bi)
- STAIUNI DE INTERES LOCAL
Zona Vaa de Jos, Straja)
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 282
4 INFRASTRUCTURA TEHNIC
4a GRUPAREA UAT DE BAZ DUP PUNCTAJUL ACORDAT PENTRU INFRASTRUCTURA
TEHNIC (ACCESIBILITATE LA REEAUA MAJOR DE TRANSPORT, INFRASTRUCTURA
EDILITAR I TELECOMUNICAII)
- 0,00-5,00
zona Bulzetii de Sus, Bljeni, Buce, Bucureti, Balsa, Vora, Haru, Carjiti, Petiu
Mare, Btrna, Cerbal, Lelee, Bonila, Lunca Cernei de Jos, Toplia, Rchitova,
General Berthllo, Martineti, Ortioara de Sus, Bosorog,
- 5,01-11,00
zona Ribia, Bia, Certeju de Sus, Rapoltu Mare, Branitea, Ghelari, Beriu, Densu,
Toteti, Sarminsegetuza, Rul de Mori,
- 11,01 20,00
zona Tometi, Vaa de Jos, Baia de Cri, Brad, Critior, Lungociu de Jos, Vlioara,
Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Lpugiu de Jos, Dobra, Veel, oimu, Turdu, Romo,
Hunedoara, Teliucu Inferior, Bretea Roman, Santamaria Orlea, Pui, Salau Mare,
Uricani, Lupeni, Vulcani, Bania, Petrila
- 20,01 30,00
zona Geoagiu, Ortia, Deva, Clan, Haeg, Baru, Aninoasa, Petroani
5 - ZONE CU RESURSE TURISTICE, RELAIA CU INFRASTRUCTURA SPECIFIC TURISTIC I
TEHNIC
5a - CONCENTRAREA N TERITORIU A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE
- SCZUT
- MEDIU
zona Tometi,Bulzeti de Sus, Ribia, Bljeni, Buce, Brad, Bucureti, Critior, Luncoju
de Jos, Vora, Vlioara, Branitea, Ilia, Burjuc, Dobra, Btrna, Carjii, Cerbal, Petiu
Mic, Lelesc, Gelari, Teliucul Inferior, Lunca Cernei de Jos, Bretea Roman
zona Certeju de Sus, Haru, Simeria, Bcia, Mrtineti
- MARE
zona Vaa de Jos, Baia de Cri, Zam, Gurasada,Lpugiu de Jos
zona oimu, Veel, Bia, Balsa, Rapolu Mare
zona Hunedoara, Clan, Ortioara, de Sus, Romceti, Ortie, Bunila, Toplia,
Rchitoara, Densu, Toteti
zona Haeg, Santamaria Orlea, Pui, Slau de Sus, Baru, Uricani
- FOARTE MARE
zona Sarminsegetuza,
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 283
zona Deva,
zona Geogiu
zona Lpugiu de Jos, Bosorog
zona Bnia
5b - ZONE DE CONCENTRARE A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE CU
PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII SPECIFIC TURISTICE
zona Vaa de Jos, Baia de Cri, Zam, Gurasada,Lpugiu de Jos, Ribia
zona Veel, oimu, Bia, Balsa, Rapoltu Mare
zona Ortie, Beriu, Romo, Ortioara de Sus, Bosorog, Pui, Bnia, Baru, Uricani,
Slaju de Sus, Rul de Mori, Sarminsegetuza, Densu, Toteti, Genersal Berthllo,
Rchitova, Toplia, Bohila
5c - ZONE DE CONCENTRARE A RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE CU
PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII TEHNICE
zona Rinia
zona Bia, Balsa, Rapoltu Mare
zona Berij, Ortioara de Sus, Bosorog
zona Bonila, Toplia, Rachitova, General Berthllo,Toteti, Densu, Sarminsegetuza, Rul de
Morii
2 2. .1 1. .2 2 D Di if fe er re en n i ie er re ea a s sp pa a i iu ul lu ui i r ru ur ra al l
Diferenierea spaiilor rural n:
a) Arii Rurale incluse n interiorul Aglomeraiilor Urbane,
b) Arii rurale incluse n zone/coridoare urbanizate
c) Arii interstiiale rurale situate ntre coridoarele urbanizate i aglomeraiile urbane
d) Arii rurale izolate/periferice
e) Poli Verzi, rezultai prin suprapunere, de nivel regional i naional de concentrare
a activitilor de conectare la circuitele comerciale internaionale i de
cercetare/dezvoltare agro-industrial
n cazul judeului Hunedoara putem astfel identifica:
Tip A AGLOMERATIE URBANA
TZI DHS - Deva, Archia, Saulesti, Santuhalm, Simeria, Carpinis, Uroi, Simeria Veche, Brcea
Mare, Brcea Mica, Cristur, Tmpa, Totia, Bcla, Pestisu Mare, Almasu Mic, Pestisu Mic,
Manareu, Batiz, Petreni, Sncrai, Santamaria de Piatra, Calanu Mic, Strei Sacel, Calan
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 284
Hunedoara, Racasdie, Bos, Zlasti, Gros, Teliucu Inferior, Nadastia de Jos, Nadastia de
Sus, Strei, Ohaba Streiului, Streisingeorglu
TZI PETROSANI Rascoala, Petrila, Jiet, Petrosani, Iscroni, Dealu Babii, Aninoasa, Vulcan,
Jiu Paroseni, Lupeni, Uricani, Valea de Brazi, Cmpu lui Neag,
Tip B CORIDOR URBAN
- Deva-Oradea DN 76 - Ocisor, Ociu, Basarabeanca, Pravaleni, Vata de Jos, Livada,
Brotuna, Trnava de Cris, Prihodiste, Birtin, Tataresti de Cris, Stelea, Valeni, Birtin,
Carastau, Risca, Baia de Cris, Lunca, Tebea, Ribita, Crisan, Brad, Mesteacan, Luncoiu
de Jos, Strejarel, Luncoju de Sus, Ormindea, Dudesti, Podele, Valisoara, Dealu Mare
Pestera, Salisteoara, Sulighete, Stoleneasa, Lunca, Fornadla, Cainelu de Jos,
Chiscadava, Paulis, Bejan-Bejan Tarnavita, Mintia
- Brad- DN 74 - Taratel, Ruda Brad, Barza, Crisclor, Zdrapti, Mihaileni, Buces, Buces-
Vulcan
Arad - Deva -Sibiu DN 7 - Zam, Tamasesti, Saiciva, Pojoga, Glodghilesti, Burjic, Tataresti,
Tisa, Cmpuri de Sus, Gurasada, Cmpuri Surduc, Stretea, Ulies, Gothatea, Cules, Ilia,
Sacarnas, Bretea Muresana, Dumbravita, Lesnic, Vetel, Branisca, Rovina, Herepeia,
Mintia, Deva , Rapoltu Mare, Rpas, Spini, Turmas, Martinesti, Turdas, Orastie, Pricaz,
Castau, Gelmar, Aurel Vlaicu
Lugoj-Deva DN 68A Cosesti, Ohaba, Lupagiu de Jos, Telu, Grind, Lasau, Abucea,
Dobra, Lapusnic, Brnic,
DN 66 Rusi, Batalar, Ocolisu Mare, Maceu, Bretea Romana, Bretea Streiului, Plopi,
Gntava, Covragiu, Bercu, Bucium, Balomir, Hateg, Sntamaria Orlea, Barasti Hategului,
Clopela, Ohaba de sub Piatra, Salasu de Jos, Balesti, Rusor, Zavoi, Rul alb, Galati, Fizesti,
Federi, Pui, Ohaba Ponor, Ponor, Livadia, Rul Barbat, Valea Lupului, Baru, Petros,
Crivadia, Merisor, Banita,
DN 68 Navlatvad, Copaci, Vadu, Reea, Totesti, Paclssa, Uncluc, Crnesti, Pesteana,
Pestenita, Ostrov, Ostrovu Mic, Breazova, sarminsegetuza, Hobita Gradiste, Zeicani
Tip C - ARII INTESTITIALE
-Ciungani, Vata de Sus, Caraci, Almasel, Poganesti, Almas-Saliste, Micanesti, Cerbla,
Godinesti, Boiu de Sus, Petresti, Bradetel, Runcsor,Vica, Boiu de Sus, Boiu de Jos, Valea,
Danulesti, Carmazanesti, Bacea, Valea Lunga, Srbi, Boz, Trmavita, Trnava, Cabanesti,
Gialucuta, Furcsoara, Barastii Iliei, Caraci
-Obrsa, Dobront, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Valea Mare de Cris, Baldovin, Risculita,
Uibaresti, Ribicioara, Dumbrava de Jos, Potingani, Dumbrava de Sus
-Barza, Valea Arsului, Calnelu de sus, Hartagani, Balta, Saliste, Craciunesti, Trewstia,
Barbura, Bocsa Mare, Fizes, Hondol, Magura Toplita, Bocsa Mica, Certeju de Sus,
Sacarmb, Toplita Muresului, Boholt, Nojag, Varmaga, Benget, Bacila, Boiu, Folt,
Cigmau, Geogiu Bai, geoagiu, Homorod, Valeni, Bozes
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 285
-Lapugiu de Sus, Panc saliste, Panc, Mihailesti, Roscani, Fagetel, Bujoru, Radulesti,
Stncesti, Stncesti-Ohaba Boia Brzii, Muncelu Mare, Runcu Mic, Muncelu Mic, Bretelin
-Covasdia, Plop, Ghelari, Ruda, Talaus, Teliucu superior, Cincis cerna, Silvasu de Jos,
Silvasu de Sus, Manastirea Prislop
-Crivia, Poieni, Densus, Hatagel
-Sacel, Snpetru, Salasu de Sus, Valea Dlii, Sibisel, Zavoi, Ostrovel, Ru de Mori, Ru Mic,
Clopotiva, Brazi, Suseni, Ohaba Sibisel, Paros, Malaiesti, Coioiesti, Serel, Hobita, Uric,
Pestera, Nucsoara, Roff, Bradetel, Gurazlata, Clopotiva, Cabana Rotunda, Cabana
Rusor,
Tip D- ZONE CU ACCESIBILITATE REDUSA
-Valea Poienii, Vsca, Luncsoara, Vorta, Certeju de Jos, Dumesti, Coaja
-Bulzestii de Jos, Salatruc, Blajeni, Blajeni Vulcan, Plai, Cris,
-Dupapiatra, Grohotele, tamita, Stanija, Rovina, Merisor, Bucuresti, Sesuri, Curechiu,
Polenita, Poiana, Techereu, Oprisesti, Bunesti, Almasu Mic de Munte, Valisoara, Vola,
Balsa, Galbina, Ardeu, Rosia, Stauini, Mada
-Brsau, Harau, Chimindia, Banpotoc
-Tamasana, Magura, Dncu Mic, Dncu Mare, Bucium, Orastioara de Sus, Chitid, Ocolisu
Mic, Costesti, Bobia, Bosorod, Luncani, Ursici, Cioclovina, Alun, Prihodiste, Trsa, Costesti
Deal, Gradistea de Munte
-Rachitaua, Fata Rosie, Piatra, Merisoru de Munte, Poienita Tomii, Aranies, Cutin,
Cherghes, Cozia, Almasu Sec, Crjici, Popesti, Josani, Valea Nandrului, Nandru,
Dumbravsa, Ciuipaz, Ulm, Cerbal, Socet, Batrna, Poiana Rachitel, Rubcu Mare,
Sohodol, Vadu Dobrii, Fntna, Lunca Cernii de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi,
Lunca Cerni de Sus, Gotesti, Rachitova, Ciula Mica, Ciula Mare, Tusdea, Farcadin, Gen
Berthelot, Craguis, Livezi, Boita, Valisoara, Mesteacan, Dabca, Goles, Toplita, Ciuleni,
Hasdau, Valeni, Buzduiari, Bunila,
Tip E ARII RURALE IZOLATE
E1 - Braseu, Deleni
E2 - Giurgesti, Rusesti, Stanculesti, Paulesti, Bulzestii de Sus
- Dragu-Brad, Ticera
- Ret
- Grosuri
E3 Merzesu Valeni, Bacia
E4 Magureni
E5 Ludesti de Jos
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 286
E6 Cerisor, Lelese, Alun, Poienita Voinii, Merla, Cernisoara Florese,
Tip F Poli Verzi, rezultai prin suprapunere, de nivel regional i naional de concentrare
a activitilor de conectare la circuitele comerciale internaionale i de
cercetare/dezvoltare agro-industrial.
Pentru fiecare din aceste categorii trebuie aplicate strategii distincte cu planuri de
masuri aferente.
2 2. .2 2 E E a al lo on na ar re e p pl la an n d de e m m s su ur ri i
1 Tip A AGLOMERATIE URBANA
- TZI DHS
- TZI PETROSANI
- ORASTIE, BRAD, HATEG, ILIA
2 Tip F Poli Verzi,
3 Tip B CORIDOR URBAN
4 Tip C - ARII INTESTITIALE
5 Tip D- ZONE CU ACCESIBILITATE REDUSA
6 Tip E ARII RURALE IZOLATE

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. A Piese scrise

pagina 287
A AN NE EX XA A 1 1 L LI IS ST TA A M MO ON NU UM ME EN NT TE EL LO OR R I IS ST TO OR RI IC CE E ( (O Or rd di in n M M. .C C. .C C. . 2 23 31 14 4/ /2 20 00 04 4) )

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. B Piese desenate

pagina 1/5

BORDEROU

CARTOGRAME
SITUAIA EXISTENT

Cod Denumire
E 1 Aeroporturi UE
E 2 Coridorul IV
E 3 Culoar european
E 4 Culoare accesibilitate paneuropene
E 5 Transport modal DHS n UE
E 6 Accesibilitate feroviar DHS n UE
E 7 Accesibilitate feroviar DHS n UE central
E 8 Tehnologii feroviare exist UE
E 9 Accesibilitate feroviar gri DHS UE
E 10 Auto 65 UE
E 11 Auto 65 UE central
E 12 Accesibilitate camioane
E 13 Reeaua urban a euroregiuni
E 14 Policentri n euroregiunea DKMT
E 15 ncadrare n reg de dezv vest
E 16 Poli urbani Romnia
E 17 Reeaua localiti rurale Romnia exist 2.2.1.
E 18 Romnia zone cu alunecri de teren
E 19 PATN seciunea V zone de risc natural inundaii
E 20 Romnia tectonic i riscurile seismice
E 21 PATN Seciunea V zone de risc natural cutremure de pmnt
E 22 Cutremure de pmnt Romnia
E 23 Alunecri de teren RO
E 24 Alunecri de teren RO
E 25 Inundaii Romnia
M ME EM MO OR RI IU U G GE EN NE ER RA AL L
p pe en nt tr ru u

P PL LA AN NU UL L D DE E A AM ME EN NA AJ JA AR RE E A A T TE ER RI IT TO OR RI IU UL LU UI I J JU UD DE E E EA AN N
P PA AT TJ J H HU UN NE ED DO OA AR RA A

V VO OL LU UM MU UL L B B P Pi ie es se e d de es se en na at te e
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. B Piese desenate

pagina 2/5
E 26 Inundaii ii Romnia
E 27 Romnia utilizri ale teritoriului
E 28 Romnia zone afectate de secet
E 29 Romnia poluarea aerului n aglomeraiile urbane
E 30 Romnia poluarea rurilor
E 31 Romnia zone bioclimatice
E 32 Romnia temperaturile, precipitaiile i inundaiile
E 33 Romnia tipurile de sol dominante
E 34 Romnia polarizarea spaiilor agricole
E 35 Romnia tipuri de pduri
E 36 PATN seciunea VI turism zone cu potenial socio-economic i turistic deosebit
E 37 PATN sectiunea VI turism zone cu potenial turistic deosebit
E 38 Romnia patrimoniul cultural i natural
E 39 Romnia centralitate carpatic i urme ale istoriei
E 40 Romnia parcuri cofinanare extern parcuri finanare intern
E 41 Romnia ariile naturale
E 42 Zone protejate n RO
E 43 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice zone cu resurse naturale i antropice
E 44 Latinitate i interferene culturale
E 45 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructura specific turistic i tehnic
E 46 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructura tehnic n zone cu resurse
naturale i antropice mari i foarte mari
E 47 PATN seciunea VI zone cu resurse turistice infrastructur specific turistic n zone cu
resurse naturale i antropice
E 48 Romnia principalele zone turistice
E 49 Transport combinat RO
E 50 Transport navigabil DHS n RO
E 51 Poziionarea nodului de cale ferat pe reeaua naional 2007
E 52 Romnia reeaua de canalizare
E 53 Apa dulce RO
E 54 Ap pentru populaie RO
E 55 Ape pentru industrie RO
E 56 Ape pentru irigaii RO
E 57 Alimentarea cu ap potabil
E 58 Poli naionali Cluj i Timioara
E 59 Influene localiti jud. HD
E 60 Populaia i reeaua de localiti extras din PATJ 1998
E 61 Zonificarea teritoriului i funciunile economice extras din 1998
E 62 Ci de comunicaie extras din PATJ 1998
E 63 Probleme i prioriti extras din PATJ 1998
E 64 Parcuri naionale n judeul hunedoara
E 65 PATN seciunea VI zone turistice zone cu resurse turistice relaia cu infrastructura specific
turistic i tehnic
E 66 PATN seciunea VI zone turistice infrastructura specific turistic
E 67 PATN seciunea VI zone turistice resurse turistice antropice
E 68 PATN seciunea VI zone turistice resurse turistice naturale
E 69 PATN seciunea VI zone turistice infrastructur tehnic
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. B Piese desenate

pagina 3/5
E 70 Zone turistice extras din PATJ 1998
E 71 PATJ ape existent
E 72 Gospodrirea complex a apelor extras din PATJ 1998
E 73 Alimentarea cu energie termic i gaze naturale extras din PATJ 1998
E 74 Alimentarea cu energie electric si telecomunicaii extras din PATJ 1998
E 75 Zone de risc natural extras din PATJ 1998
E 76 Zone protejate naturale i construite extras din PATJ 1998
E 77 Romnia zone protejate Munii Retezat
E 78 Romnia zone protejate defileul Mureului inferior Dealurile Lipovei
E 79 Romnia zone protejate Domogled Valea Cernei
E 80 Romnia zone protejate Grditea Muncelului Cioclovina

SITUATIA PROPUS

P 1 Zone de dezvoltare maxim
P 2 Programul marco polo II 2008
P 3 Accesibilitatea feroviar n EU
P 4 Accesibilitatea feroviar n Europa Central propunere 2035
P 5 Tehnologii propuse n reeaua de ci ferate din 2035
P 6 Accesibilitatea rutier cu o vitez medie de ccca 120 km/h pe teritoriul EU
P 7 Accesibilitatea rutier propus pe teritoriul Europei Centrale cu o vitez de 120 km/h
P 8 Accesibilitatea rutier n TZI DHS
P 9 Euroregiunea DKMT
P 10 Plan de amenajare a teritorului naional structurarea indicativ a polilor i reelelor
P 11 Legea 806/26.09.2006 PATN seciunea I reeaua de ci ferate
P 12 Legea 806/26.09.2006
P 13 Legea 806/26.09.2006 PATN reeaua de aeroporturi
P 14 Legea 806/29.09.2006 PATN reeaua de transport combinat
P 15 Raza de influen asupra localitilor
P 16 Populaia i reeaua de localiti extras din PATJ 1998
P 17 Zonificarea teritoriului i dezvoltarea funciunilor economice extras din PATJ 1998
P 18 Ci de comunicaie extras din PATJ 1998
P 19 Zone turistice extras din PATJ 1998
P 20 Gospodrirea complex a apelor extras din PATJ 1998
P 21 Alimentarea cu energie termic i gaze naturale extras din PATJ 1998
P 22 Alimentarea cu energie electric i telecomunicaii extras din PATJ 1998
P 23 Protecia i conservarea mediului extras din PATJ 1998
P 22 Alimentarea cu energie electric i telecomunicaii extras din PATJ 1998
P 23 Protecia i conservarea mediului extras din PATJ 1998

M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. B Piese desenate

pagina 4/5
PLANE
SITUAIA EXISTENT

Nr. Cod Denumire
1 1/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[situaia existent]
2 1/2 Populatia i reeaua de localiti
[situaia existent]
3 1/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[situaia existent]
4 1/4 Harta utilizrii terenurilor
5 1/4.1 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul altitudine
6 1/4.2 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu coeficientul de protecie vegetal
7 1/4.3 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul densitatea fragmentrii
reliefului
8 1/4.4 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul energia de relief
9 1/4.5 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu parametrul geodeclivitate
10 1/4.6 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu grosimea depozitelor superficiale
11 1/4.7 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu orientarea suprafeelor
12 1/4.8 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu natura substratului
13 1/4.9 Susceptibilitatea terenurilor la alunecri n raport cu ponderea fraciunii argiloase
14 1/5.1 Harta riscurilor la alunecri de teren
15 1/5.2 Harta riscurilor la inundaii i exces de umiditate
16 1/5.3 Harta riscurilor antropogene induse prin exploatarea la zi i haldri
17 ZP 01 Zone protejate situaia existent
18 MO 01 Monumente situaia existent

DISFUNCIONALITI

19 2/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]
20 2/2 Populatia i reeaua de localiti
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]
21 2/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[probleme conflictuale i disfuncionaliti existente,
cu determinarea prioritilor n amenajarea teritoriului i a localitilor]

PROPUNERI

22 3/1 Zonificarea teritoriului i funciunile economice
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
23 3/2 Populatia i reeaua de localiti
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
M E M O R I U G E N E R A L
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEEAN PATJ HUNEDOARA
Vol. B Piese desenate

pagina 5/5
24 3/3 Echiparea tehnic a teritoriului
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
25 3/4 Reabilitarea, protecia i conservarea mediului natural i construit
[propuneri de etapizare a realizrii obiectivelor determinate,
din domeniul amenajrii teritoriului i localitilor]
26 ZP 02 Zone protejate situaia propus
27 MO 02 Monumente situaia propus