Sunteți pe pagina 1din 341

Cuprins

1. Elemente introductive privind analiza statistică a activităţii economice

şi a gestiunii financiare a întreprinderii

3

2. Analiza activităţii de producţie şi comercializare

14

3. Analiza capitalului fix

61

4. Analiza capitalului circulant

89

5. Analiza resurselor umane

117

6. Analiza salarizării resurselor umane

142

7. Analiza cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii. Analiza costurilor de

producţie

161

8. Analiza situaţiei patrimoniale a întreprinderii

207

9. Analiza eficienţei utilizării mijloacelor patrimoniale şi a capitalurilor

228

10. Analiza trezoreriei (cash-flow-ului) întreprinderii

247

11. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii

258

12. Analiza rentabilităţii întreprinderii

266

13. Determinarea şi analiza gradului de concentrare – diversificare al

unor fenomene economico – financiare

295

14. Analiza situaţiilor de risc

303

15. Determinarea şi analiza strategiilor financiare şi a planurilor de

afaceri ale întreprinderii

317

Bibliografie

339

     

     

     

 
 

             

             
 

 
 

             

             

 

             

 

             

             

             

 

             
             

             

 

 

             

             
             

             
             

             

 

 

    3

    3
    3
    3

    4

    4

    4
    4
    4

    4

    4
    4
    4

    4
    4

    4

    4

    4
    4
    4

    4
    4
    4

    4
    4
    4
    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4
    4

    4
 

 

    4

    4

    4

 

 

 

 
 
 

 

    5

    5

    5
    5
    5
    5

    5

    5
    5

    5
    5

    5
    5
    5

 

 

 

 

    5
    5

    5

    5
    5
    5

    5

    5

6

6

6

6
6

6

6
6

6
6

6

6

6
6

6

6

6
6

6

6
6

6

6

6
6

6

6

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

7

7
7

7
7
7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7
7

7
7
7

  8

 
  8
  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

9

9
9
9

9
9

9
9

9

9

9

9

9
9

9
9
9

9

9
9
9
9

9
9

9

9

9

9
9

9

9
9

9

10

10

10

10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

10

10
10

10

10
10

11

11

11

11

11
11
11

11

11

11

11

11
11
11
11

11

11
11
11

11

11

11

11
11

11

11
11
11
11

11

11

12

12

12
12

12
12

12

12
12

12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

13

13
13

13
13

13

13

13

13
13
13
13

13

13

13
13
13

14

14

14

14

14
14

14

14

14

14

14
14

14

14

14

14

14

14

14
14

14
14

14

14

14
14
14

14
14
14
14

14

14
14

14
14
14

14
14

14

14

14
14
14
14
14

14
14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15
15
15
15

15

15

15

15
15

15
15
15

15

15
15

15
15
15

15
15
15

 

 

 

     

   

     
     

     

     
     

     

     

                            16

                            16

                            16

                            16

                            16
                            16

                            16
                            16

                            16

                            16

                            16
                            16

                            16

17

17

17

17
17

17

17
17
17
17

17
17

17

17
17
17

17

17

18

18
18
18

18

18
18
18
18
18
18

18

18

18
18

18

18
18

18

18

18

18
18

18

18
18
18

18
18
18
18
18
18

18

18

18

18
18
18

18
18
18
18

18
18
18
18

18
18
18
18

  19
  19

  19
  19
  19
  19

  19

  19

  19

 
 

20

20

20

20
20

20

20

21

21
21

21

21

21

21
21

21

21

21

21

21
21

21

21
21

21
21

21
21

21
21

21
21
21

21
21