Sunteți pe pagina 1din 6

Grile drept civil

Aplicarea legii civile n timp

1. Actul juridic civil ncheiat naintea intrrii n vigoare a Codului Civil 2009: a) este supus legii civile noi, n privina cauzelor de ineficacitate intervenite dup intrarea n vigoare a acesteia; b) este guvernat de legea nou numai pentru efectele produse dup intrarea acesteia n vigoare, n toate cazurile; c) este supus legii n vigoare la data ncheierii sale, n ceea ce privete condiiile de validitate OBS a),b) incorect Art.6 al (2) Actele i faptele juridice ncheiate ori, dup caz, savrite sau produse nainte de intrarea n vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice dect cele prevzute de legea n vigoare la data ncheierii sau, dup caz, a svrsirii ori producerii lor. Art.6 al.(3) C.civ. Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrarii n vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, neputnd fi considerate valabile ori, dup caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi. c) corect - Actul juridic civil este supus n ce priveste cauzele de ineficacitate sau de validitate legii n vigoare la data ncheierii lui. Pentru actul juridic, legiuitorul a stabilit ca regul aplicarea l egii n vigoare la data ncheierii actului juridic nu numai n privina condiiilor de validitate i, pe cale de consecin, a nulitii, ci i pentru alte aspecte ce privesc ncheierea actului juridic, pentru alte cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pentru efectele actului juridic (inclusiv cele produse dup intrarea n vigoare a unei noi legi), pentru executarea obligatiilor asumate de prti, pentru ncetarea actului juridic. Art. 102 alin. (1) din Legea nr.71/2011, potrivit cruia, contractul este supus dispozitiilor legii n vigoare la data cnd a fost ncheiat n tot ceea ce priveste ncheierea, interpretarea, efectele,executarea si ncetarea sa. Altfel spus, nulitatea sau alt cauz de ineficacitate a actului juridic (de exemplu: inopozabilitatea, caducitatea, revocarea, rezolutiunea etc.) este supus legii n vigoare n momentul ncheierii actului. 2. Prescripiile ncepute i nemplinite naintea intrrii n vigoare a Codului Civil 2009: a) sunt supuse legii n vigoare la data la care au nceput s curg, n toate cazurile; b) sunt supuse legii noi, dac se mplinesc sub imperiul acesteia; c) se suspend n ipotezele prevzute de art.2532 pct.6 i 7 din Codul Civil 2009, dac mprejurrile prevzute de aceste dispoziii s-au produs dup intrarea n vigoare a legii noi. OBS a),b) incorect - Prescripiile extinctive ncepute si mplinite sub imperiul reglementrii anterioare nu sunt supuse dispoziiilor legii noi,

deoarece ele reprezint situatii juridice trecute. Mai mult, art. 6 alin. (4) C.civ. i art. 201 din Legea nr. 71/2011 stabilesc c i prescripiile extinctive (precum i decderile i uzucapiunile ncepute i nemplinite la data intrrii n vigoare a legii noi sunt n ntregime supuse dispoziiilor legale care le-au instituit. Prin urmare, legea aplicabil prescriptiei extinctive, sub toate aspectele (nceput, termen, suspendare, ntrerupere, repunere n termen, efecte) este legea n vigoare la data la care prescripia a nceput s curg. c) corect -Art. 203 si art. 204 din Legea nr. 71/2011 instituie i dou derogri de la aplicarea legii sub imperiul creia a nceput s curg prescriptia. Astfel: - dispoziiile art. 2.532 pct. 6 si 7 C.civ. privitoare la suspendarea cursului prescripiei se aplic i n cazul prescripiilor ncepute nainte de intrarea n vigoare a Codului civil, dac mprejurrile care atrag suspendarea s-au produs dup aceast din urm dat; - dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil se aplic i n cazul cererii de chemare n judecat sau de arbitrare introduse dup intrarea n vigoare a Codului civil.

3. Dispoziiile Codului civil din 2009, cu modificrile ulterioare, sunt aplicabile: a) actului confirmativ cheiat dup 1 octombrie 2011; b) efectelor juridice ale rezoluiunii declarate unilateral cu privire la un contract de treinere cheiat dup 1octombrie 2011; c) prescripiei extinctive cazul aciunii restituirea prumutului, toate cazurile care aceasta a fost promovat dup 1 octombrie 2011. OBS a) Actul juridic confirmativ este un act juridic n sine, fiind ncheiat dup intrarea n vigoare a legii noi el este supus legii n vigoare la data ncheierii lui, respectiv Codul civil din 2009. b) Att contratul ct i rezoluiunea sunt acte ncheiate dup intrarea n vigoare a noului Cod civil prin urmare vor fi supuse legii noi ns rezoluiunea nu poate fi unilateral, ea neputnd fi pronunat dect de instan. 4. Cu excepia cazurilor care prin lege se dispune altfel, Codul civil din 2009 se aplic i: a) uzucapiunilor cepute i ne plinite la data intrrii sale vigoare b) efectelor actelor juridice cheiate ainte de intrarea sa vigoare, s numai dac aceste efecte se vor produce dup intrarea sa vigoare c) efectelor viitore ale situaiilor juridice nscute anterior intrrii vigoare, derivate din raporturile de vecintate, dac aceste situaii juridice subzist dup intrarea sa vigoare. OBS Art. 6 alin. (6) C.civ. [i art. 5 alin. (2) din Legea nr. 71/2011] instituie o derogare semnificativ de la ultraactivitatea legii vechi, stabilind aplicabilitatea legii noi privina efectelor viitoare ale situaiilor juridice trecute, msura care acestea deriv din starea i capacitatea persoanelor, din cstorie, filiaie, adopie si obligaia legal de treinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, i din raporturile de vecintate, desigur dac aceste situaii juridice subzist dup intrarea vigoare a legii

noi. 5. Dispoziiile art. 1823 din Codul civil din 2009, referitoare la buntirile efectuate de locatar asupra bunului pe durata locaiunii, se aplic: a) numai contractelor de locaiune cheiate dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009 b) i contractelor de locaiune curs la data intrrii vigoare Codului civil din 2009, chiar dac lucrrile necesare sau utile au fost efectuate ainte de aceast dat c) i contractelor de locaiune curs la data intrrii vigoare a Codului civil din 2009, dac lucrrile adugate sau autonome au fost efectuate dup aceast dat OBS Legea nou nu poate reglementa o situaie juridic produs totalitate sub imperiul legii vecchi s dispune cu privire la efectelor viitoare ale actelor cheiate sub legea veche dar care i produc efectele sub legea nou. - art. 131 din Legea nr. 71/2011 dispune c prevederile Codului civil din 2009 referitoare la buntirile efectuate de locatar se aplic si contractelor de locaiune curs la data intrrii vigoare a Codului civil din 2009, dac lucrrile adugate sau autonome au fost efectuate dup aceast dat; 6. Procesele si cererile materie civil sau comercial curs de soluionare la data intrrii vigoare a Codului civil din 2009 se soluioneaz de ctre instanele legal vestite, conformitate cu: a) dispoziiile legale, materiale si procedurale vigoare la data c d aceste procese au fost pornite afar de cazul care legea nu prevede altfel b) dispoziiile legale, materiale si procedurale vigoare la data c d aceste acte au fost cheiate c) dispoziiile legale, materiale si procedurale prevzute de Codul civil din 2009 OBS Procesele i cererile materie civil sau comercial curs de soluionare la data intrrii vigoare a Codului civil din 2009 se soluioneaz de ctre instanele legal vestite, conformitate cu dispoziiile legale, materiale si procedurale vigoare la data c d aceste procese au fost pornite (deci sunt aplicabile dispoziiile din reglementrile locuite de Codul civil din 2009), afar de cazul care Legea nr. 71/2011 exist dispoziii care prevd altfel. Nu este suficient ca Legea nr. 71/2011 s existe dispoziii speciale din care s rezulte c anumite norme din noul Cod civil sunt de imediat aplicare pentru ca acestea s se aplice i proceselor declanate ainte de intrarea vigoare a noului Cod civil, ci, o eventual derogare de la art. 223 din Legea nr. 71/2011 ar presupune o dispoziie special care s prevad expres c noua reglementare se aplic i proceselor curs. 7. Efectul constitutiv al conveniei de partaj, precum si alte efecte se aplic conveniilor de partaj cheiate: a) at conveniilor de partaj cheiate ulterior intrrii vigoare a Codului civil din 2009 c i conveniilor de partaj anterioare acestuia b) doar conveniilor de partaj cheiate ulterior intrrii vigoare a Codului civil din 2009 conveniile de partaj anterioare produc d efectele reglementate de legea vigoare la data cheierii lor adic au efect declarativ c) doar conveniilor de partaj cheiate ulterior intrrii vigoare a Codului civil din 2009 atunci c d cererea de chemare judecat a fost introdus dup intrarea lui vigoare;

OBS art. 66 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, din care rezult c efectul constitutiv al conveniei de partaj, precum i alte efecte se aplic doar conveniilor de partaj cheiate ulterior intrrii vigoare a Codului civil din 2009, deci conveniile de partaj anterioare produc efectele reglementate de legea vigoare la data cheierii lor, ceea ce seamn, tre altele, c au efect declarativ. n privina partajului judiciar, art. 66 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 stabileste c dispoziiile Codului civil din 2009 sunt aplicabile atunci c d cererea de chemare judecat a fost introdus dup intrarea lui vigoare; 8. Dispoziii ale Codului civil din 2009 referitoare la obligaia de garanie contra viciilor lucrului v dut se aplic: a) numai contractelor de v zare cumprare cheiate dup intrarea vigoare a noului Cod civil b) at contractelor cheiate sub vechea lege c i celor cheiate sub legea nou cu condiia ca viciile ascunse s fi fost descoperite dup data intrrii vigoare a Codului civil din 2009 c) at contractelor cheiate sub vechea lege c i celor cheiate sub legea nou indiferent de data descoperirii viciiilor. OBS pe temeiul art. 121 din Legea nr. 71/2011, anumite dispoziii ale Codului civil din 2009 referitoare la obligaia de garanie contra viciilor lucrului v dut (deci la un efect al contractului de v zare), anume art. 1.710, 1.711, art. 1.712 alin. (2) si art. 1.713, se aplic si cazurile care viciile ascunse au fost descoperite dup data intrrii vigoare a Codului civil, iar, truc textul de lege nu distinge, seamn c inclusiv cazul contractelor cheiate sub imperiul reglementrii anterioare; 9. n ce privete uzucapiunea sunt aplicabile reglementrile prevzulte de Codul civil din 2009 cazul care: a) posesia a ceput sub imperiul reglementrii anterioare b) posesia asupra unui imobil a ceput dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009, dar la data ceperii posesiei nu era deschis carte funciar pentru imobilul respectiv c) posesia asupra unui imobil a ceput dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009 si la data ceperii posesiei era deschis carte funciar pentru acel imobil OBS in d cont si de dispoziiile art. 82 din Legea nr. 71/2011, vom deosebi urmtoarele ipoteze: - cazul care posesia a ceput sub imperiul reglementrii anterioare, atunci aceast reglementare este aplicabil uzucapiunii; - cazul care posesia asupra unui imobil a ceput dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009, dar la data ceperii posesiei nu era deschis carte funciar pentru imobilul respectiv, uzucapiunea este supus dispoziiilor Codului civil din 1864; - dac posesia asupra unui imobil a ceput dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009 si la data ceperii posesiei era deschis carte funciar pentru acel imobil, uzucapiunea este guvernat de dispoziiile Codului civil din 2009. Considerm s c posesorul nu este obligat s se prevaleze de posesia exercitat sub imperiul reglementrii anterioare, ci, dimpotriv, poate s renune la aceasta si s ceap, dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009, o uzucapiune temeiat pe prevederile acestuia; - uzucapiunea mobiliar, condiiile art. 939 C.civ. din 2009, poate fi invocat numai

cazul care posesia a ceput dup intrarea vigoare a Codului civil din 2009. 10.

Actul juridic civil

1 Poate interveni adaptarea contractului n caz de: a) violen; b) dol; c) leziune.

Spre deosebire de condiie, sarcina: a) afecteaz numai eficacitatea actului juridic civil; b) produce n principiu efecte retroactive; c) poate afecta att un act juridic cu titlu gratuit, ct i un act juridic cu titlu oneros. - efectele actului juridic civil (forta obligatorie si irevocabilitatea, relativitatea si opozabilitatea - simulatia - efectele specifice contractelor sinalagmatice Spre deosebire de rezoluiune, rezilierea: a) poate fi cerut atunci cnd neexecutarea este de mic nsemntate, ns are caracter repetat; b) are ca efect desfiinarea contractului i pentru trecut; c) are ca efect restituirea prestaiilor deja executate. - nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare cauze de nulitate, regim juridic, efecte) Nulitatea absolut intervine: a) pentru lipsa discernmntului la momentul ncheierii actului juridic civil; b) n cazul erorii eseniale; c) pentru nevalabilitatea obiectului obligaiei. Nulitatea relativ a actului juridic: a) este imprescriptibil atunci cnd este invocat pe cale de excepie; b) poate fi invocat din oficiu de instana de judecat; c) nu poate fi acoperit prin confirmare tacit. Constituie cauz de nulitate absolut a actului juridic: a) obiectul nedeterminat sau ilicit; b) lipsa cauzei; c) lipsa discernmntului la momentul ncheierii actului juridic.

S-ar putea să vă placă și